ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)"

Transkriptio

1 ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta ) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista tarjotaan noin joka toinen vuosi. Pakolliset kurssit: 1. IT1 Tietokoneen peruskäyttö 2. IT4 Internet 3. CT1 Digitaalinen viestintä 1 4. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen 5. EA8 Puhu ja ymmärrä paremmin 6. IT2 Työelämän toimisto-ohjelmat tai IT3 Ohjelmoinnin peruskurssi sekä 7. ICT ICT-linjan päättötyö Valinnaiset kurssit (valittava vähintään kolme): 1. IT2 Työelämän toimisto-ohjelmat 2. IT3 Ohjelmoinnin peruskurssi 3. IT5 Tietorakenteet 4. IT6 Tiedonhallinta 5. IT7 Ohjelmoinnin jatkokurssi 6. IT8 Tietotekniikka nyt ja tulevaisuudessa 7. IT9 WWW-ohjelmointi 8. IT10 Digitaalisuunnittelun perusteet 9. IT11 Linux 10. IT12 Projektikurssi 11. IT13 CISCO CCNA, Semester I, osa IT14 CISCO CCNA, Semester I, osa IT15 CISCO CCNA, Semester II 14. IT16 CISCO CCNA, Semester III 15. IT17 CISCO CCNA, Semester IV 16. IT18 Kymmensormijärjestelmä tutuksi 17. IT19 Kuvankäsittely tietokoneen avulla 18. IT20 Tetriksestä Doomiin tietokonepelien maailma

2 19. IT21 Multimedia 20. CT2 Digitaalinen viestintä CT3 Kuvaviestintä 22. CT4 Valokuvakurssi 23. CT5 Elokuvakurssi 24. CT6 Koulun lehden toimittaminen 25. CT7 Mediadiplomi (ei saa erikseen kurssia, jos suorittaa diplomikurssin osana ICTpäättötyötä) 26. BI6 Bioteknologia II 27. FY11 Elektroniikka 28. GE7 GPS-kurssi 29. GE8 GIS- eli paikkatietokurssi 30. KU3 Media ja kuvien viestit 31. KU9 Kuvataiteen päättötyökurssi (ei saa erikseen kurssia, jos suorittaa diplomikurssin osana ICT-päättötyötä) 32. MAA17 Matematiikkaa tietotekniikan avuksi 33. PS6 Sosiaalipsykologia 34. RUA7/RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin 35.ÄI10 Luova kirjoittaminen 7.20 Digitaalinen viestintä (Communication technology CT) Arviointi Kurssit arvostellaan numeroin. Kurssien arvostelussa painotetaan vahvasti aktiivista tuntityöskentelyä sekä itse tuotoksia. Kurssien suorittaminen itsenäisesti ei ole suositeltavaa. SOVELTAVAT KURSSIT 1. Digitaalinen viestintä 1 (CT1) Kurssin tavoite on tutustua lehden, TV:n ja radion digitaaliseen työskentelyyn. Opiskelija tutustuu niin video- kuin taitto-ohjelmien perusteisiin. Opiskelija oppii arvioimaan oman aikataulutuksen. Kurssilla tutustutaan lehti-, video- ja radiotyöskentelyyn haastatteluiden avulla. Lisäksi opetellaan digitaalisen videokameran ja digitaalisen nauhurin käyttöä. Opiskelija tekee yhden taitetun lehtihaastattelun, editoidun TV-haastattelun sekä katuhaastattelun radiota varten. Lopputyönä on valinnainen haastattelu valitsemaansa digitaaliseen viestinnän osa-

3 alueeseen. 2. Digitaalinen viestintä 2 (CT2) Kurssin tavoite on tutustua lehden, TV:n ja radion digitaaliseen työskentelyyn syvemmin. Opiskelija tutustuu ääniohjelmiston perusteisiin ja video- kuin taitto-ohjelmiin syvemmin. Opiskelija oppii arvioimaan oman aikataulutuksen. Kurssilla tutustutaan lehti-, video- ja radiotyöskentelyyn haastatteluiden ja muiden ohjelmatyyppien avulla. Tutustutaan lehden ulkonäköön, radio- ja TV-ohjelmiin Opiskelija tutustuu kaikkiin työtapoihin, jonka jälkeen hän valitsee yhden työtavan. Lopputyönä opiskelija tekee joko yhden lehden, radio- tai TV-ohjelman 3. Kuvaviestintä (CT3) Kuvaviestinnän kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu sekä perinteiseen että digitaaliseen graafiseen suunnitteluun, tutustuu typografian perusteisiin, oppii suunnittelemaan ulkoasun joillekin graafisille tuotteille, oppii arvioimaan kriittisesti visuaalisen viestinnän ilmiöitä. Graafisen suunnittelun historiaa, johdatus typografiaan, graafisen suunnittelun harjoitustehtävät, kuvan rooli joukkoviestinnässä. Kuvaviestinnän kurssilla käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työmenetelmiä, mutta pääpaino on kuvallisilla harjoitustöillä, joista kootaan arvioitava portfolio. 4. Valokuvakurssi (CT4) Valokuvakurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu valokuvauksen historiaan, tutustuu valokuvauksen merkitykseen tällä hetkellä, tutustuu valokuvan ilmaisukeinoihin ja tekniikkaan, saa mahdollisuuden kokeilla valokuvaamista sekä digitaalisella kameralla että perinteisellä järjestelmäkameralla filmille, tutustuu pimiötyöskentelyyn ja digitaalisen kuvan tulostamiseen, tutustuu valokuvaajan ammattiin. Valokuvan historia, valokuvan ilmaisukeinot, valokuva osana nykyajan kuvakulttuuria, tärkeimmät kameratyypit ja varusteet, valokuvausmateriaalit. Kurssiin kuuluu näyttelykäynti. Valokuvakurssilla käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työmenetelmiä. Pääpaino on opiskelijan teknisten taitojen ja ilmaisukyvyn kehittymisessä kuvallisten tehtävien kautta. Opiskelija kerää kurssin aikana toteutettavista harjoitustöistä arvioitavan portfolion. 5. Elokuvakurssi (CT5)

4 Elokuvakurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu elokuvan historiaan ja sen lajityyppeihin, tutustuu ajankohtaisiin elokuviin, tutustuu elokuvan kieleen, ilmaisukeinoihin ja tekniikkaan, saa mahdollisuuden kokeilla videokuvausta ja editointia, oppii analysoimaan elokuvaa. Elokuvan historia ja lajityypit, elokuvan ilmaisukeinot, elokuvan tuotantoprosessi. Kuvakäsikirjoituksen laatiminen, kuvausharjoitukset, editointiharjoitukset, elokuva-analyysi. Kurssiin kuuluu elokuvan katsominen elokuvateatterissa. Elokuvakurssilla käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työmenetelmiä. 6. Koulun lehden toimittaminen (CT6) Kurssi pidetään hajautettuna lukuvuoden aikana. Koulun kahdesti vuodessa ilmestyvän Möykky-lehden toimittaminen sekä painettuna että nettiversiona. Kirjoitetaan lehtijutut, otetaan kuvat, suunnitellaan taitto eli valmistetaan lukion Möykkylehti. Säännölliset lehtipalaverit, itsenäiset lehtijuttujen kirjoittamiset, taittaminen. 7. Mediadiplomi (CT7) Suoritettuaan Digitaalinen viestintä 1 -kurssin sekä vähintään kolme muuta syventävää tai soveltavaa kurssia median eri aloilta oppilas voi osallistua Mediadiplomikurssille. Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää viestintäsivistystä ja erilaisten viestintätaitojen hallintaa. Diplomikurssin aikana viimeistellään päättötyö, kirjoitetaan mediaelämänkerta ja kootaan oppimispäiväkirja näytteineen. Mediadiplomi korvaa pienin lisäyksin ICT-linjan päättötyön INFORMAATIOTEKNOLOGIA Kaikki informaatioteknologian kurssit arvioidaan numeroin (pl. IT12 ja IT18). Kurssikuvauksen perässä on kerrottu milloin kurssi suositellaan valittavaksi mikäli aikoo suorittaa useampia informaatioteknologian kursseja. SOVELTAVAT KURSSIT 1. Tietokoneen peruskäyttö (IT1) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat hyvät tietokoneen peruskäyttötaidot sekä tutustuvat informaatioteknologian eri osa-alueisiin. Kurssilla harjoitellaan yleisimmin opiskelussa, kotona ja työelämässä tarvittavia tietokoneen käyttötaitoja. Tietokoneen koostumuksen ja toimintaperiaatteiden lisäksi tarkastellaan

5 työvälineohjelmien toimintaa sekä tutustutaan uusiin päivittäistä kommunikointia helpottaviin ratkaisuihin. Kurssin painopiste on tietokoneen käytön harjoittelussa. Kaikki lukion opiskelijat suorittavat kurssin ensimmäisen lukuvuoden kuluessa. Kurssi on suoritettava ennen muita tietotekniikan kursseja. (1. vuosi) Kurssin oppitunnit koostuvat teoriaosuuksista sekä käytännön tehtävistä tietokoneella. Tunneilla jokaisella opiskelijalla on käytössä oma tietokone. Koneella käytettäviä ohjelmistoja ovat mm. MSOffice sekä Adobe PhotoShop. Kurssilla ei käytetä yhtä tiettyä oppikirjaa, vaan kurssin keskeisimmät teoriakohdat käsitellään monisteiden avulla. Kurssiin kuuluu sekä teoriakoe että käytännön koe. Molemmista kokeista tulee päästä läpi läpäistäkseen kurssin hyväksytysti. Kurssin loppuarvosanaan vaikuttavat kokeiden lisäksi tietokoneella tehdyistä harjoituksista muodostunut henkilökohtainen portfolio, kotitehtävät sekä jatkuva tuntinäyttö. 2. Työelämän toimisto-ohjelmat (IT2) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijoille muodostuu hyvä käsitys yleisimmin työelämässä tarvittavista sovellusohjelmista ja niiden käyttötarkoituksista. Opiskelijat oppivat myös käyttämään erilaisia, töissä yleisesti käytettyjä, ohjelmia sujuvasti niin yksilöinä kuin myös ryhmän osana. Kurssilla käsitellään mm. tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja erilaisten esitysohjelmistojen edistyneitä piirteitä sekä tutustutaan tietotekniikan mahdollistamiin ryhmätyöskentelymuotoihin. (2. vuosi) Kurssin oppitunneilla opiskelijat harjoittelevat koneiden käyttöä pienimuotoisten, mutta samalla haastavienkin, työtehtävien parissa. Opiskelijat joutuvat tasapainottelemaan annetun tehtävänannon, työvälineiden ominaisuuksien, oman osaamisensa ja käytettävissä olevan aikaresurssin kanssa aivan kuten yrityksissäkin. Kurssiin kuuluu käytännön koe. Kurssin loppuarvosanaan vaikuttaa kokeen lisäksi tietokoneella tehdyistä harjoituksista muodostunut henkilökohtainen portfolio, kotitehtävät sekä jatkuva tuntinäyttö. 3. Ohjelmoinnin peruskurssi (IT3) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat oppivat ohjelmien perusrakenteet ja pystyvät itse tuottamaan pieniä ohjelmia sekä dokumentoimaan ne. Kurssilla tutustutaan algoritmien kuvaukseen, tieto- ja ohjausrakenteisiin sekä jonkin ohjelmointikielen perusteisiin. Kurssin aikana tehdään harjoitustyö ja opitaan ohjelman dokumentointi. (1. vuosi)

6 Kullakin kurssilaisella on käytettävissä tietokone. Algoritmien suunnittelua tehdään paperilla ja koodausta tietokoneella. Kurssiin kuuluu sekä teoriakoe että käytännön koe. Arviointiin vaikuttaa kokeiden ja kunkin kurssilaisen tekemien koti- ja tuntitehtävien lisäksi harjoitustyö sovitulla ohjelmointikielellä sekä työhön liittyvän dokumentointi. 4. Internet (IT4) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat tutustuvat tietoverkkojen luomiin mahdollisuuksiin. Opiskelijat saavat myös peruskäsityksen Internetin rakenteesta. Kurssilla tutustutaan tietoverkkojen ja erityisesti Internetin mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin erilaisia sovelluksia käytettäessä. Kurssilla tarkastellaan myös Internetin teknistä rakennetta ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja rajoituksia. Internetin lisäksi tutustutaan uusien päätelaitteiden toimintaan (matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet, PDA:t, ) ja HTML-kielen alkeisiin. (1. vuosi) Kurssin oppitunnit koostuvat teoriaosuuksista ja käytännön harjoittelusta tietokoneella. Tuntien ajan jokaisella opiskelijalla on käytössä oma tietokone. Kurssin aikana jokainen opiskelija tuottaa pienen WWW-sivuston HTML-kielellä. Kurssilla käytetään kurssin alussa esiteltävää oppikirjaa. Kurssin päättävät sekä teoriakoe, että käytännön koe. Molemmista kokeista tulee päästä läpi läpäistäkseen kurssin hyväksytysti. Kurssin loppuarvosanaan vaikuttavat kokeiden lisäksi tietokoneella tehdyistä harjoituksista muodostunut henkilökohtainen portfolio, kotitehtävät, luotu HTML-sivusto sekä jatkuva tuntinäyttö. 5. Tietorakenteet (IT5) Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat yleisimpien tietorakenteiden periaatteisiin sekä hakuja lajittelualgoritmeihin Kurssilla tutustutaan yleisimpien tietorakenteiden periaatteisiin sekä haku- ja lajittelualgoritmeihin. Kurssi edellyttää ohjelmointikurssin suorittamista tai muuten vastaavia tietoja. Kurssi on teoriapainotteinen ja tarkoitettu opiskelijoille, jotka aikovat informaatioteknologian jatko-opintoihin ja se on pakollinen lukioaikana yliopisto-opintoihin osallistuville. (2. vuosi) Teorian läpikäyntiä tekstin ja esimerkkien avulla. Mekaanisia harjoituksia. Asiaan tutustumista verkosta löytyvien valmiiksi ohjelmoitujen algoritmien avulla. Teoriakoe. Tuntiaktiivisuus.

7 6. Tiedonhallinta (IT6) Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat taulukkolaskentaohjelmiston monipuoliseen käyttöön. Tämän lisäksi opiskelijat tutustuvat tietokantojen alkeisiin. Kurssilla perehdytään taulukkolaskentaohjelmiston (MS Excel) monipuoliseen käyttöön, tarkastellaan erilaisia tietokantoja, niiden käyttötapoja ominaisuuksia, suunnitteluun ja toteuttamista sekä tutustutaan SQL-kielen alkeisiin. (2.-3. vuosi) Kurssin oppitunnit koostuvat teoriaosuuksista sekä käytännön harjoittelusta tietokoneella. Tuntien ajan jokaisella opiskelijalla on käytössä oma tietokone. Tietokantaosio suoritetaan koneilla pääosin erilaisia tietokantasimulaattoreita hyväksi käyttäen. Kurssin taulukkolaskentaosion aikana tehdään paljon itsenäisiä tietokoneharjoituksia. Tietokantojen opiskelussa apuna käytetään opintomonistetta. Osa tehtävistä voi olla englanninkielistä. Kurssin päättävät sekä teoriakoe, että käytännön koe. Molemmista kokeista tulee päästä läpi läpäistäkseen kurssin hyväksytysti. Kurssin loppuarvosanaan vaikuttavat kokeiden lisäksi tietokoneella tehdyistä harjoituksista muodostunut henkilökohtainen portfolio, kotitehtävät sekä jatkuva tuntinäyttö. 7. Ohjelmoinnin jatkokurssi (IT7) Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ohjelmointitaitoja rakenteisesta ohjelmoinnista olioohjelmoinnin suuntaan. Olio-ohjelmointia. Kurssi edellyttää ohjelmoinnin peruskurssin suorittamista tai muuten vastaavia tietoja. Kurssi on pakollinen lukioaikana yliopisto-opintoihin osallistuville. (1.-2. vuosi) Kullakin kurssilaisella on käytettävissä tietokone. Opiskelu on pääasiassa koodausta tietokoneella. Kurssiin kuuluu sekä teoriakoe että käytännön koe. Arviointiin vaikuttaa kokeiden ja kunkin kurssilaisen tekemien koti- ja tuntitehtävien lisäksi harjoitustyö sovitulla ohjelmointikielellä sekä työhön liittyvän dokumentointi. 8. Tietotekniikka nyt ja tulevaisuudessa (IT8) Kurssin tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijoiden tietämystä informaatioteknologian eri osa-alueilta. Erityisesti monipuoliset perustiedot ja -taidot omaaville ja alalle aikoville ICT linjalaisille

8 tarkoitettu kurssi informaatioteknologian uusista tuulista. Kurssin aikana käsitellään myös jatkoopintoja ja niihin pyrkimistä. (3. vuosi) Opiskelumuotoina ovat mm. vierailuluennot, uusien tuotteiden tutkiminen ja arviointi, vierailut yrityksiin ja oppilaitoksiin, netti- ja printtilehtien kanssa työskentely sekä erilaiset rakentamis- ja / tai ohjelmointiprojektit. Kurssin arvosanaa määriteltäessä huomioidaan erityisesti projektityön arvosana sekä aktiivinen tunnilla oleminen. 9. WWW-ohjelmointi (IT9) Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat WWW-ohjelmoinnin erityispiirteisiin. Opiskelijat tuottavat pienimuotoisen WWW-sivuston. Kurssilla tutustutaan WWW-ohjelmointiin. WWW-ohjelmoinnin tapa, kieli ja menetelmät määritellään vuosittain. Kurssi edellyttää kurssin IT3 suorittamista tai muuten vastaavia tietoja. ( vuosi) Numeroarviointi. 10. Digitaalisuunnittelun perusteet (IT10) Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät miten käytännön ongelmia pystytään ratkaisemaan digitaalipiirein. Opiskelijoille muodostuu käsitys piirien toiminnan matemaattisloogisesta taustasta. Tutustutaan logiikan ja loogisten piirien alkeisiin. Kurssilla perehdytään tietokoneitten digitaalipiireissä käytettyyn Boolen algebran sovellusalueeseen: loogisiin piireihin. Tutustutaan erilaisiin portteihin, analysoidaan erilaisten piirien tuloksia, pyritään yksinkertaistamaan annettuja piirejä ja lopuksi suunnittelemaan erilaisia minimoituja porttipiirejä. (2.-3. vuosi) Kurssin aihealueisiin tutustutaan teorian, laskuharjoitusten ja esimerkkien avulla. Lisäksi käytetään ajoittain tietokoneita erilaisten piirien simuloimiseen ja piirtämiseen. Osa ohjelmista, esimerkeistä ja tehtävistä voi olla englanninkielistä. Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon kurssin loppukoe sekä viikoittaisissa laskuharjoituksissa saatu demonstraatiohyvitys 11. Linux (IT11) Kurssin tavoitteena on tutustua Linux käyttöjärjestelmän perusteisiin.

9 Kurssilla tutustutaan Linux käyttöjärjestelmän perusteisiin, komentotulkkiin, graafiseen käyttöliittymään ja sovellusohjelmiin. (1.-3. vuosi) Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon kurssin loppukoe tunnilla osoitetut taidot. 12. Projektikurssi (IT12) Kurssin tavoitteena on mahdollistaa ICT-linjalaisille informaatioteknologiaan liittyvien projektien tekeminen (esim. ohjelmointiprojektit) Sisällöt määritellään erikseen kunkin projektin osalta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, kun projekti on valmis. CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE (CCNA DISCOVERY) KOULUTUSOHJELMA Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ja -taidot tietoverkkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Koulutus tapahtuu joko alueellisissa (regional academy) tai paikallisissa oppilaitoksissa (local academy). Kupittaan lukio on ollut paikallinen oppilaitos vuodesta 2001 alkaen. Cisco Systems käynnisti syksyllä 1997 (uusittu viimeksi keväällä 2008) laajan Internet-verkon kautta tapahtuvan koulutusohjelman - Cisco Networking Academy Programin (CNAP) - auttaakseen opiskelijoita saavuttamaan ne työelämän taidot, joita tämän päivän Internet-taloudessa tarvitaan. CCNA Discovery kurssin materiaali (vuorovaikutteinen reaaliaikainen verkkomateriaali, laboratorioharjoitukset sekä simulaatio-harjoitukset) jakaantuu neljään erilliseen osaan (Semesteriin). Kunkin Semesterin aikana suoritetaan teoriaopintoja testeineen sekä käytännön laboratorioharjoituksia joko pitkälle kehitettyjä simulaattoreita hyödyntäen tai oikean verkkoraudan parissa laboratoriotiloissa. Kurssin teoriaopetus tapahtuu käytännössä valmiin englanninkielisen verkkomateriaalin avulla. Opetuskielenä on kuitenkin suomi. Kurssiin kuuluu myös paljon käytännön laboratoriotöitä, jotka suoritetaan Kupittaan lukion tai ammattikorkeakoulun tietoliikennetekniikan laboratorioissa ICTtalolla. Jokaisen Semesterin päättää koneilla tehtävä loppukoe, josta tulee suoriutua vähintään 70% tasolla (vaikutus loppuarvosanaan 50%). Tämän lisäksi jokaisen Semesterin aikana tehdään runsaasti pieniä tietokoneilla tehtäviä kokeita, simulaatioharjoituksia sekä käytännön laboratorioharjoituksia

10 (vaikutus loppuarvosanaan yhteensä 50%). Koko CCNA-koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija voi halutessaan hakeutua maksullisiin sertifikaattitesteihin. 13. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester I/IV, osa ½ (IT13) Networking for Home and Small Businesses Valitaan parina kurssin IT14 kanssa. (1. vuosi) 14. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester I/IV, osa 2/2 (IT14) Networking for Home and Small Businesses Valitaan parina kurssin IT13 kanssa (1. vuosi) 15. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester II/IV (IT15) Working at a Small-to-Medium Business or ISP Edellyttää kurssin IT14 suorittamista. (2. vuosi) 16. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester III/IV (IT16) Introducing Routing and Switching in the Enterprise Edellyttää kurssin IT15 suorittamista (2. vuosi) 17. CISCO Certified Network Associate (CCNA Discovery), Semester IV/IV (IT17) Designing and Supporting Computer Networks Edellyttää kurssin IT16 suorittamista (3. vuosi) 18. Kymmensormijärjestelmä tutuksi (IT18) Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden näppäilytaitoa. Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat kymmensormijärjestelmän periaatteisiin ja parantavat omaa näppäilytaitoaan ja -nopeuttaan. (1.-3. vuosi) Kurssi suoritetaan itsenäisesti tietokoneohjelman (Typingmaster) ohjaamana lukion lähiverkon koneilla. Kurssin aloitustilaisuuden jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa harjoitukset ja kokeet itsenäisesti omaan tahtiinsa yhden lukuvuoden aikana. Lukion tietokoneluokat ovat auki kahtena iltapäivänä viikossa kurssilaisten työskentelyä varten. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, kun kaikki harjoitukset ja kokeet on hyväksytysti läpäisty. 19. Kuvankäsittely tietokoneen avulla (IT19) Kuvankäsittelykurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään digitaalisen kuvankäsittelyohjelman mahdollisuuksia monipuolisesti, ymmärtää kuvamanipulaation mahdollisuudet ja ongelmat, oppii arvioimaan kriittisesti median kuvamateriaalia.

11 Digitaalisen kuvamateriaalin hankkiminen, Paint Shop Pro - tai Photoshop ohjelman opiskelu, digitaalinen kuva mediassa ja kuvataiteessa, kuvien tulostaminen ja muokkaaminen WWW sivuille, tekijänoikeudet. Kuvankäsittelyn kurssilla käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työmenetelmiä, mutta pääpaino on kuvallisilla harjoitustöillä, joista kootaan arvioitava portfolio. 20. Tetriksestä Doomiin tietokonepelien maailma (IT20) Oppilas ymmärtää pelintekoprosessin. Hän oppii mikä tekee pelistä pelin. Hän osaa tehdä oman tietokonepelinsä. Tutustutaan tietokonepelien maailmaan. Katsotaan pelien historiaa, nykyajan pelejä ja mietitään pelien suosion syitä. Kurssilla suunnitellaan ja tehdään tietokonepeli. Oppilas tekee oman tietokonepelinsä 21. Multimedia (IT21) Oppilas ymmärtää mikä on multimediateos. Hän osaa käyttää eri sovellusohjelmia ja koostaa niistä itsenäisen teoksen. Kurssilla tutustutaan multimediakehittimien perusominaisuuksiin ja harjoitellaan mm. digitaalikameran ja -videon käyttöä. Kurssin aikana tehdään harjoitustyö, joka koostuu tekstin, kuvan, videon ja äänen yhdistämisestä multimediaesitykseksi. Ryhmä tekee multimediateoksen.

12 12. Opiskelu ICT-linjalla Informaatio- ja viestintäteknologia (ICT) on Kupittaan lukion erityinen osaamisalue. Lukiossa tarjottavat 21 erilaista informaatioteknologian kurssia antavat opiskelijoillemme monipuolisen kuvan IT:n tuomista menetelmistä, mahdollisuuksista ja haasteista nykyyhteiskunnassa. Kursseilla voit valita peruskurssin jatkoksi erilaisia ohjelmointikieliä, Linuxia, tietorakenteita, digitaalisuunnittelua, multimediaa tai esim. tietoliikenneverkkoihin keskittyviä kursseja. Lukiostamme löytyy myös vahvaa osaamista nykymedian (CT) alueella. Viestintäteknologian kurssien aikana tutuiksi tulevat mm. sanomalehden, television, radion sekä liikkuvan kuvan tuottaminen sekä näiden medioiden mukanaan tuomat mahdollisuudet. Kaikki ICT-alan kurssit ovat myös muiden kuin erityislinjalaisten valittavissa. Mikäli ryhmiin on tulossa enemmän opiskelijoita kuin voidaan ottaa, ICT-linjalaiset ovat etusijalla. Osa linjan opiskelijoista suorittaa ICT-alan jatko-opinnoiksi kelpaavia opintoja Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksella, Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen yksikössä sekä Turun ammattikorkeakoulussa. Korkeakouluissa suoritetut kurssit hyväksytään mukaan linjalaisen kurssikertymään hänen valmistuessaan ICT-linjalta. Kupittaan lukio tekee tiivistä yhteistyötä yritysmaailman kanssa. Lukiomme informaatioteknologian ja media-alan yhteistyöyritykset mahdollistavat linjalaisillemme monipuolisen tutustumisen ICT-alan ajankohtaisiin kysymyksiin, käytänteisiin sekä työtehtäviin. Vakiintuneita yhteistyön muotoja ovat muun muassa asiantuntijaluennot, yritysvierailut, työharjoittelut, erilaiset projektit, tuotetestaukset sekä vapaamuotoisemmat tapahtumat sekä ICT-linjan päättötyö. ICT-linjalta valmistuva opiskelija saa erillisen linjan päättötodistuksen Cisco Certified Network Associate (CCNA) koulutus Cisco Systems käynnisti syksyllä 1997 laajan Internet-verkon kautta tapahtuvan koulutusohjelman, Cisco Networking Academy Programin, auttaakseen opiskelijoita saavuttamaan ne työelämän taidot, joita nykyajan Internet-taloudessa tarvitaan. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ja taidot tietoverkkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Koulutus tapahtuu joko alueellisissa (regional) tai paikallisissa oppilaitoksissa (local academy). Kupittaan lukio on ollut paikallinen oppilaitos vuodesta 2001 alkaen. Cisco Networking Academy Program -koulutusohjelma mahdollistaa CCNA-tutkinnon suorittamisen. Koulutus itsessään ei oikeuta sertifikaattiin. Sertifikaatin saavuttamiseksi on läpäistävä valvottu, maksullinen testi testejä vastaanottavissa yrityksissä. Keväällä 2008 esiteltiin myös uusi väliportaan sertifikaatti, jonka opiskelija voi tehdä suoritettuaan kaksi ensimmäistä osiota hyväksytysti. Kupittaan lukiossa CCNA-koulutusta annetaan CCNA Discovery -materiaalin mukaisesti. Kurssin materiaali (vuorovaikutteinen reaaliaikainen verkkomateriaali, oppikirjat, laboratorioharjoitukset sekä simulaatioharjoitukset) jakaantuu neljään erilliseen osaan (Semesteriin). Kunkin Semesterin aikana suoritetaan teoriaopintoja testeineen sekä

13 käytännön laboratorioharjoituksia joko pitkälle kehitettyjä simulaattoreita hyödyntäen tai oikean verkkoraudan parissa laboratoriotiloissa. Semesterin päättää koneilla tehtävä finaalikoe ja mahdollisesti laboratoriossa tehtävä käytännön taitoja mittaava loppukoe. 1. Semester: Networking for Home and Small Businesses. 2. Semester: Working at a Small-to-Medium Business or ISP 3. Semester: Introducing Routing and Switching in the Enterprise 4. Semester: Designing and Supporting Computer Networks Kurssin teoriaopetus tapahtuu käytännössä valmiin englanninkielisen verkkomateriaalin avulla. Opetuskielenä on kuitenkin suomi. Kurssiin kuuluu myös paljon käytännön laboratoriotöitä, jotka suoritetaan Kupittaan lukion tai ammattikorkeakoulun tietoliikennetekniikan laboratorioissa ICT-talolla. CCNA-tutkinto on kansainvälisesti arvostettu tietotekniikan tutkinto, joka hyväksytään opinnoiksi useissa tietotekniikan korkea-asteen kouluissa. Opiskelija saa jokaisesta suoritetusta Semesteristä erillisen todistuksen. Todistuksen avulla opiskelija voi pyytää CCNA-kurssien hyväksi lukemista jatko-opinnoissaan. Jos CCNA-tutkinto jää kesken, voi sen jatkaa valmiiksi esim. jossain suomalaisessa koulutusta antavassa oppilaitoksessa. Opiskelijat valitsevat ensimmäiseksi vuodeksi kurssit IT13 ja IT14, toiseksi vuodeksi IT15 ja IT16. Viimeinen Cisco-kurssi IT17 tarjotaan vuorovuosittain, joten tämä kurssi valitaan vuodesta riippuen joko toisena vuonna tai kolmannen vuoden alussa. Kurssit IT15, IT16 ja IT17 ovat laajuudeltaan kahden kurssin suuruisia. Lähiopetustunteja näissä kursseissa ei ole enempää normaaleihin kursseihin verrattuna. CCNA-tutkinnon suorittaminen Kupittaan lukiossa 1-LUKUVUOSI 2-LUKUVUOSI 3-LUKUVUOSI IT1 + IT4 + IT13 + IT15 + IT16 (+IT17) IT17 IT14 mahdollinen CCENTsertifikaatti mahdollinen CCNAsertifikaatti LUKUVUONNA YHTEISTYÖSSÄ KORKEAKOULUJEN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄ OPETUS Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos Kupittaan lukion IT-opettajat ja Turun yliopiston edustajat valitsevat vuosittain sopivaksi katsomansa määrän halukkaita Kupittaan lukion opiskelijoita suorittamaan informaatioteknologian opintoja yliopistolle. Halukkuuden lisäksi opiskelijoiden tulee olla opinnoissaan hyvin menestyneitä. Erityisesti painotetaan pitkän matematiikan sekä informaatioteknologian kurssien IT3, IT5 ja IT7 arvosanoja.

14 Opinnot hyväksytään soveltaviksi kursseiksi Kupittaan lukiossa ja opintosuorituksiksi Turun yliopistossa sekä useissa muissa Suomen korkeakouluissa. Jos opiskelija suorittaa informaatioteknologian perusopintoja yliopistossa lukioaikanaan hyvin arvosanoin vähintään Turun yliopiston kunakin vuonna erikseen ilmoittaman määrän, on hänellä mahdollisuus päästä, suoritettuaan yo-tutkinnon kohtuullisesti, opiskelemaan avoimen väylän kautta Turun yliopistoon informaatioteknologiaa ilman pääsykoetta. Kursseina on tarjottu lukuvuonna mm. Johdatus informaatioteknologiaan Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi Olio-ohjelmoinnin perusteet 2 op. (opintopiste) 5 op. 5 op. Yliopisto-opintojen mukaiset valinnat Kupittaan lukiossa 1-LUKUVUOSI 2-LUKUVUOSI 3-LUKUVUOSI IT1 + IT3 + IT7 IT5 (+ IT9) (IT9) mahdolliset opinnot yliopistolla mahdolliset opinnot yliopistolla Turun kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede Kupittaan lukion IT-opettajat ja Turun kauppakorkeakoulun edustajat valitsevat vuosittain sopivaksi katsomansa määrän halukkaita Kupittaan lukion opiskelijoita suorittamaan tietojärjestelmätieteen opintoja Turun kauppakorkeakouluun. Opintojaksojen maksimi on 20 opintopistettä / opiskelija tai vuosittaisen sopimuksen mukaan. Halukkuuden lisäksi opiskelijoiden tulee olla opinnoissaan hyvin menestyneitä. Erityisesti painotetaan informaatioteknologian ja englannin arvosanoja. Opinnot hyväksytään soveltaviksi kursseiksi Kupittaan lukiossa ja opintosuorituksiksi Turun kauppakorkeakoulussa sekä useissa muissa Suomen korkeakouluissa. Opiskelija ei saa lisäetua kurssien suorittamisesta pyrkiessään opiskelemaan kauppakorkeakouluun. Tietojärjestelmätieteen aine tarjoaa Kupittaan lukion ICT-linjalaisille suoritettavaksi seuraavat kurssit: Tietohallinnon perusteet Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä Paikkatietojärjestelmien peruskurssi Verkkoliiketoiminta 2 op. (2. vuoden kevät) 4 op. (3. vuoden syksy) 6 op. (3. vuoden syksy) (2./3. vuoden kevät) Turun ammattikorkeakoulu, Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Kupittaan lukion IT-opettajat ja Turun ammattikorkeakoulun edustajat valitsevat sopivaksi katsomansa määrän vuosittain halukkaita opiskelijoita suorittamaan tietotekniikan opintoja

15 Turun ammattikorkeakouluun. Halukkuuden lisäksi opiskelijoiden tulee olla opinnoissaan hyvin menestyneitä. Erityisesti painotetaan matematiikan, fysiikan sekä informaatioteknologian kurssien IT1, IT3 sekä IT4 arvosanoja. Kursseista sovitaan erikseen vuosittain.

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa Cisco Systems on maailman johtava Internet-järjestelmien toimittaja. Ciscon IP (Internet Protocol) -pohjaiset ratkaisut toimivat Internetin sekä

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoulussa Cisco Systems on maailman johtava Internet-järjestelmien toimittaja. Ciscon IP (Internet Protocol) -pohjaiset ratkaisut toimivat Internetin sekä

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Suoritustavat: Laboratoriotöitä 2.-3.periodi. Luennot 2h, Laboratorityöt 4h, itsenäinen työskentely 124 h. Yhteensä 130 h.

Suoritustavat: Laboratoriotöitä 2.-3.periodi. Luennot 2h, Laboratorityöt 4h, itsenäinen työskentely 124 h. Yhteensä 130 h. Janne Parkkila Tavoitteet: Opintojakson aikana opiskelijoiden tulee: - Yhdistellä eri lähteistä löytämiään tietoja. - Kirjoittaa kriteerit täyttäviä alku- ja loppuraportteja. - Ratkaista laboratoriotöissä

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

TVT-osaamisen kehittäminen Kupittaan lukiossa

TVT-osaamisen kehittäminen Kupittaan lukiossa TVT-osaamisen kehittäminen Kupittaan lukiossa Juho Airola Kupittaan lukio, Turku Kupittaan ICT-lukio Suomen ainoa informaatioteknologian opetukseen keskittyvä opetusministeriön hyväksymä valtakunnallinen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Microsoft-teollisuussertifikaatit Metropolian testauskeskuksessa

Microsoft-teollisuussertifikaatit Metropolian testauskeskuksessa Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoululla ja sen edeltäjällä (Helsingin ammattikorkeakoulu) on vuodesta 1997 (ensimmäisenä Suomessa) toiminut Cisco Networking Academy. Metropolian kurssit

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 Kurssi johdattaa sinut askel askeleelta C-ohjelmoinnin perusteisiin. Kurssi suoritetaan kokonaan netissä vuorovaikutteisella alustalla itseopiskeluna tutorin avustuksella.

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN OPS

TIETOTEKNIIKAN OPS TIETOTEKNIIKAN OPS 2017-2020 Infotilaisuus nykyisille opiskelijoille Raino Mäkinen, Sanna Mönkölä & Ilona Lapinkylä OPS-infon sisältö OPS 2017-2020 mikä, miksi? Miten uusi eroaa nykyisistä ja vanhoista?

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA... 4 1. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET... 4 2. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo 14-15 G-salissa/ TI 4.9. klo 15-16 G-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Prof. Juhani von Boehm (fys.) suunn.

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

opetussuunnitelma- rakenne

opetussuunnitelma- rakenne Insinöörikoulutuksen Foorumi 2010 17.-18.3.2010 Hämeenlinna Työelämälähtöinen älähtöi opetussuunnitelma- rakenne Janne Roslöf janne.roslof@turkuamk.fi Taustaa Lähtökohtina hti * OPS, jossa hyvin vähän

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo 14-15 L-salissa/ pe 5.9. klo 12-13 L-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Leht. Petri Salo (fys.) suunn. Katriina

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7 Kurssien

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

Mediataitojen lukiodiplomin sisältöä

Mediataitojen lukiodiplomin sisältöä Lukiodiplomi Mediataidot 2009 2010 Mediataitojen lukiodiplomin sisältöä Yleistä 3 Opiskelun tavoitteet 3 Lukiodiplomin rakentuminen 3 Lukiodiplomityö 3 Lukiodiplomin arviointi 4 Arvioinnin kohteet 4 A

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta Nimi Ville Valmentautuja Henkilötunnus 031111-094W Valmennuksen järjestäjä Todistuksen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo 14.15-15 L-salissa / pe 3.9. klo 12.15-13 F-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn.

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30

KOKOUSKUTSU. KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30 11 LUKION TYÖSUUNNITELMA LV.2013 2014 12 KESKI-SUOMEN LUKIOIDEN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot