KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet %"

Transkriptio

1 1 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2014 ( ) Khkj oheismateriaali nro 2 KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT/SÄÄTIÖT Energiayhtiöt KSS Energia Oy 100,0 % Elinkeino- ja kehitysyhtiöt European Business Innovation Center Kymi Oy 80,0 % Kouvolan Innovation Oy 100,0 % Muut tytäryhtiöt Anjalankosken Jäähalli Oy 94,0 % Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 % Kouvolan Hansapysäköinti Oy (äänivalta 65,7 %) 37,8 % Kouvolan Teatteri Oy 100,0 % Kouvolan Vesi Oy 100,0 % Kuusankosken Tennishalli Oy 87,0 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Asunto Oy Elopuisto 84,1 % Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus 58,9 % Kiinteistö Oy Korianjousi 58,3 % Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 100,0 % Päivitetty Muut osakkuusyhtiöt Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 23,5 % Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy 29,9 % Kyamk-kiinteistöt Oy 47,0 % Kymen Vesi Oy (äänivalta 19 %) 32,6 % Kymenlaakson Jäte Oy 47,4 % Kymenlaakso Orkesteri Oy 45,0 % Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy 46,2 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Anjalankosken Painotalo Oy 33,5 % Asunto Oy Anjalantie 2 31,3 % Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli 26,7 % Asunto Oy Elimäen Napansäde 40,6 % Asunto Oy Kimmelmanni 45,4 % Asunto Oy Kouvolan Eväkujankaari 34,7 % Asunto Oy Kouvolan Jaalanharju 39,0 % Asunto Oy Kuntalantie 9 23,1 % Asunto Oy Hiidentie ,2 % Asunto Oy Kuusankosken Kuntayhtymät Itä-Suomen päihdehuollon Kuntayhtymä 6,2 % Kymenlaakson Liitto 48,6 % Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (äänivalta 49 %) 51,8 % Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 5,7 % Kouvolan kaupungin konserniin kuului vuoden 2014 lopussa 18 tytäryhteisöä, jotka yhdisteltiin konsernitilinpäätökseen. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin 4 kuntayhtymää. Kouvola-konserniin kuului myös (23/2013) osakkuusyhteisöä, joista konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin konsernin kannalta olennaiset 6 (6/2013) yhteisöä.

2 2 Yhdistelykonsernitilinpäätökseen Yhdistely (kpl) Ei yhdistelyä (kpl) Tytäryhteisöt 2013 Yhtiöt Energiayhtiöt 1 - Elinkeino- ja kehitysyhtiöt 2 - Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 9 - Muut yhtiöt 6 - Osuuskunnat - - Kuntayhtymät 4 - Osakkuusyhteisöt 6 17 Muut omistusyhteysyhteisöt - - Yhteensä Taulukko 1. Konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen määrä KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS Kouvola-konserniin kuuluu peruskaupungin ja siihen kuuluvien liikelaitosten lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kuntalain mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kaupunginjohtaja ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijaosto huolehtii käytännön konsernivalvonnan toteuttamisesta Kouvola-konsernissa. Talousja omistajuusyksikkö huolehtii valmistelusta muiden kuin kaupungin elinkeinoyhtiöiden osalta. Tältä osin valmisteluvastuu on elinkeinotoimella. Konsernijaosto kokoontui tilikaudella 8 kertaa ja elinkeinojaosto 13 kertaa. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut omistajapoliittisten linjausten Merkittäville tytär asetettuja tavoitteita ja talouden kehitystä seurattiin osavuosikatsausten yhteydessä. Jaostot antoivat myös toimintaohjeita tarpeen mukaan yhtiökokousedustajille. Ennakkokäsityksen hankkiminen on valtuutettu Kuntaliiton suosituksen mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtäväksi. Tavoitteena on omistajatahdon näkyminen yhtiön strategisten päätösten taustalla ja tiiviimpi yhteydenpito omistajaan myös yhtiökokousten välillä. Ohjetta noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä ja soveltuvin osin myös niissä osakkuusyhteisöissä, joissa kaupunki on osakkaana. OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT European Business Innovation Center Oy:n (Ebick) osakekannan luovuttaminen osakevaihdolla Kouvola Innovation Oy:lle ei ole toteutunut. Kouvola Innovation Oy valmistelee järjestelyä. Valtuuston asettama tavoite on yhden elinkeinoyhtiömalli, joka tuottaisi elinkeinostrategian mukaisia palveluja kaupungille. Kaupunki perusti lokakuussa Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n. Kouvolan seudun ammattiopisto rautatiealan ja maksullinen työvoimakoulutus myytiin liiketoimintakaupalla ja koulutus siirtyi yhtiölle Kaupunki osti KSS Energia Oy:ltä ja Kymenlaakson Jäte Oy:ltä Kymen Bioenergia Oy:n koko osakekannan Kaupunki myi Kouvolan Vesi -liikelaitoksen toiminnan yhtiölle liiketoimintakaupalla ja toiminta siirtyi yhtiöön Yhtiö nimi muutettiin Kouvolan Vesi Oy:ksi. Kaupunki osti joulukuussa 2014 Iitin kunnalta sen omistamat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n (omistusosuus kaupan jälkeen 24,5%) ja Kyamk -kiinteistöt Oy:n (omistusosuus kaupan jälkeen 49%) osakkeet. - -

3 3 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2014 Yhteisö ja omistusosuus Tavoitetaso Toteutuma KSS Energia Oy (konserni) 100 % Sijoitetun pääoman tuotto on 7,0 % Omavaraisuusaste on 30,0 % Osinko tilikaudelta vähintään 5,0 Me Energian toimintavarmuus: Keskimääräinen toimitusaika on sähkön osalta 0,70 h/asiakas lämmön osalta 0,75 h/asiakas. Uudistuvien energialähteiden osuus omasta sähkön tuotannosta on 95 % ja omastä lämmön tuotannosta 70 % 11,5 % (vuonna ,1 %) 33,3 % (29,8 %) Osinko 5,0 Me Keskeytysaika, sähkö 1,71 h Keskeytysaika, lämpö 1,14 h Sähkön tuotannosta 95% Lämmön tuotannosta 71% European Business Innovation Center Kymi Oy 80 % Kouvola Innovation Oy (konserni) 100 % Resurssit on suunnattu elinkeinopoliittisen strategian ja elinkeino-ohjelman mukaisesti. Osuus valtakunnan tax-free myynnistä 3% Yöpymisten kasvu 5% (tilastokeskus) Yritystilat Oy:n tulos Yritysasiakkaiden määrä. Palveluja käyttäneiden tai henkilökohtaisesti tavattujen yritysrten määrä (kpl) Lähde: Kinnon Yrinet asiakastietojärjestemä Seudulle perustettuujen tai sijoittuneiden yritysten lukumäärä (kpl) 280. Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen Kouvola Innovation Oy:n konsernitulos Ei toimintaa Yritysjärjestelyt meneillään Osuus tax-free myynnistä 1,7% -4,8 % e e Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 % Kouvolan Asunnot Oy 100,0 % Hinta ( ) Virtuaalipalvelimen kk-hinta Operointi- / projekti- / johtotyö Puhelivaihdepalvelu Kouvolan omistusosuus 90% Muiden osuus 10% Käyttöaste vähintään 94,5% Tilikauden tulos ± 0 Luottotappiot ovat enint. 1,0% liikevaihdosta Saamiset vuokratuloista on enintään 3,0% liikevaihdosta Hinta ( ) KS-Tieto / Vertailuyrit:ten keskiarvo 200 /kk / 253 /kk 60/80/100 /h / 82 / 122 / 156 /h 0,99 /puhelu / 1,10 /puhelu (sis. neuvonnan) (ei sis. neuvontaa) Kouvola 87% Muiden osus 13% 92,9% e (käytetty vahvistetut tappiot) 0,5% 2,6% Kouvolan Teatteri Oy 100 % Katsojamäärä Päänäyttämön täyttöaste 70% Kaupungin avustus on kastojaa kohti < 37 Pääsylippujen osuus kaikista tuotoista on > 20 % % 38,27 / katsoja 17,3%

4 4 Keskeisten konserniyhtiöiden talouden toteutuminen e TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 KSS Energia Oy (konserni) 100% Muutos-% 2012/2013 Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Liikevoitto, % 4,7 9,8 9,4 8,7-7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,6 9,6 9,1 11,5 26 Oman pääoman tuotto, % 1,6 15,4 16,2 13,7-15 Omavaraisuusaste, % 27,6 29,6 29,8 33,3 12 Maksuvalmius (pv) 1,6 1,7 1,7 2,2 47 Henkilöstö, keskimäärin Kouvolan Innovation Oy (konserni) 100 % Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Henkilöstö, keskimäärin Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 % Kouvolan Asunnot Oy 100 % Kouvolan Teatteri Oy 100 % Liikevaihto Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Henkilöstö, keskimäärin Liikevaihto Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Käyttöaste, % 95,2 96,3 93,5 92,9-1 Henkilöstö, keskimäärin Liikevaihto Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Katsojamäärä Henkilöstö, keskimäärin Kouvolan Vesi Oy 100 % Liikevaihto Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Henkilöstö, keskimäärin 61 KSS Energia -konserni

5 5 Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Raimo Laine, pj Sinikka Rouvari, vpj Kalevi Korjala Sari Lankinen Aimo Rautiainen Tiina Solio Anssi Tähtinen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Vuosi 2014 oli keskilämpötilaltaan normaalivuotta huomattavasti lämpimämpi. Rakennusten lämmitystarve jäi 9,2 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Kaukolämpöä myytiin 463 (edellisvuonna 470) ja maakaasua 183 (184) gigawattituntia. Biokaasua myytiin liikennepolttoaineeksi 8 (9) gigawattituntia. Kaukolämpöä tuotettiin omilla voimalaitoksilla 95,7 prosenttia lämmön hankinnasta. Lämmön tuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus oli yli 70 prosenttia. Kaukolämmön toimituksen keskeytysaika oli 1,1 (1,1) tuntia. Tästä pääosa tuli suunnitelluista lämpöputkien vikojen korjauksista. Sähköverkkoyhtiö KSS Verkon toimialueella Kouvolassa ja Iitissä käytettiin sähköä 644 gigawattituntia. Toimialueella on sähkönkäyttöpaikkaa. Sähkön käyttö laski edellisvuodesta 3,5 prosenttia. Sähkönjakelun keskimääräinen, käyttöpaikkakohtainen keskeytysaika oli 1,7 (1,9) tuntia. Tästä 1,2 tuntia aiheutui heinäkuun viimeisenä päivänä Pohjois-Kymenlaakson halki kulkeneen rajuilman seurauksena. Uusia sähköliittymiä rakennettiin 97 (111), kaukolämpöliittymiä 27 (20) ja kaasuliittymiä 14 (15). Sähköenergiaa myytiin (1 163) gigawattituntia. Myynti kasvoi 8,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna Omilla voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 505 gigawattituntia ja tästä 95 prosenttia uusiutuvilla energialähteillä. Oman tuotannon osuus sähkön hankinnasta oli 40 prosenttia. Syyskuun alkaen Voikkaan, Kuusankosken ja Keltin voimalaitokset ovat tuottaneet kaiken vesivoiman KSS Energian asiakkaille. KSS Rakennus Oy:n liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia edellisvuodesta. Energiakonsernin ulkopuolelle tuotettiin palveluja 30 prosenttia liikevaihdosta. Konsernin kassavirtaperusteiset investoinnit olivat 7,2 (17,6) miljoonaa euroa. Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat yhteensä 43,3 (53,3) miljoonaa euroa. Emoyhtiöllä on osakeyhtiölain mukaista pääomalainaa Kouvolan kaupungilta 13,3 miljoonaa euroa, jonka korko on 6 prosenttia. Laina-aika päättyy 2022.

6 6 Yhtiön tunnusluvut Tavoitteiden toteuma 2014 /KSS Energia Oy (konserni) Tavoitteet Mittari TA 2014 Tot Sijoitetun pääoman tuotto Sijoitetun pääoman tuotto (%) 7,0 11,5 2 Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste (%) 30 33,3 3 Osinkoa tilikaudelta vähintään (maksu seur. keväänä 2014). Osinko ( ) > 5,0 Me 5,0 4 Energian toimitusvarmuus: Keskimääräinen toimitusaika sähkön osalta lämmön osalta 5 Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta sähköntuotannosta lämmön tuotannosta Keskeytysaika (h/asiakas) 0,70 0,75 Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta tuotannosta (%) ,71 1,

7 7 Kouvola Innovation Oy -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Risto Heikkilä, pj Risto Simola Jaakko Pesu Hannele Haapio Marjo Partio Leena Riekkola Marko Torkkeli Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Yhtiö raportoi toiminnan toteumatiedot suhteessa tavoitteisiin, jotka on määritelty Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n välisessä sisäisessä sopimuksessa elinkeinopalvelujen ja -kehittämisen toteuttamisesta vuonna Raportointi toteutetaan kolme kertaa vuodessa kaupungin osavuosikatsauksen aikataulun mukaisesti. Kinnon ydinpalvelut jakautuivat vuonna 2014 neljään toiminta-alueeseen: yritys-, matkailu-, sijoittumis- ja kehittämispalveluihin. Yrityspalvelut ovat palvelleet nimensä mukaisesti alueen yrittäjiä ja yrityksiä sekä alueelle sijoittuvia yrityksiä, joita puolestaan on etsitty aktiivisesti sijoittumismarkkinoinnilla. Matkailupalveluissa on palveltu alueen matkailijoita ja matkailuyrittäjiä sekä vastattu Kouvolan matkailumarkkinoinnista. Kehittämisen painopistealueita on ollut kolme Uudistuva biotalous, Vetovoimaisuutta Kouvolaan ja Luovuudella liiketoimintaa. Pääpainopiste kehittämishankkeissa on ollut yleisesti toimialarakenteen monipuolistamisessa, yritysten ja työvoiman osaamisen kehittämisessä sekä uuden yritystoiminnan syntymisen edellytysten parantamisessa. Hankkeilla on palveltu toimivia yrityksiä sekä edistetty uusia avauksia ja vauhditettu rakenteellisia muutoksia. Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtajana toimi saakka Asko Pesonen, sen jälkeen vt. toimitusjohtajana kehityspäällikkö Pasi Miettinen marraskuun loppuun ja alkaen Martti Husu. Tavoitteiden toteuma 2014 / Kouvola Innovation Oy Tavoitteet Mittari TA 2014 Tot Osuus valtakunnan tax free Osuus tax free myynnistä (%) Lähde: Global myynnistä Blue Finland 2Yöpymisten määrän kasvu Yöpymisten määrän kasvu (%) 3 1,7 % 5-4,8 % Lähde: Tilastokeskus 3Yritystilat Oy:n tulos Tilikauden tulos 1000 e Yritysasiakkaiden määrä Palveluita käyttäneiden tai henkilökohtaisesti tavattujen yritysten määrä (kpl) Lähde: Kinnon Yrinet asiakastieto-tietojärjestelmä 5Seudulle perustettujen tai Perustettujen tai sijoittuneiden yritysten sijoittuneiden yritysten lukumäärä määrä (kpl) Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus 6Kouvola Innovation Oy:n Tilikauden tulos 1000 e +/ konsernitulos Lähde: Tilinpäätös Uusien yritysten perustamisaktiivisuus oli vuonna 2014 hyvä. Uusia yrityksiä perustettiin Kouvolan seudulle 385 kpl, joka oli 14 % enemmän kuin vuonna 2013 ja samaa tasoa kuin vuosina Yrityksen perustajista 38 % hyödynsi Kinnon palveluita.

8 8 Kouvolan seudun kehitys on seurannut koko maan kehitystä ja yritykset ovat joutuneet ponnistelemaan heikossa suhdannetilanteessa jo pitkään. Siksi yritysten henkilökunnan määrä on ollut lievästi aleneva ja henkilökunnan supistuksia on vielä edessä niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palvelualoillakin. Sijoittumishankkeiden kautta sijoittui yhteensä seitsemän yritystä. Viimeisin iso sijoittuja on lannoiteyhtiö Belor Agro Oy, jolle on alkuvuodesta valmistumassa yli neliömetrin suuruinen varastorakennus. Kansainvälinen Lifestyle Fitness -kuntosaliketju päätti merkittävästä investoinnista ja toiminnan käynnistämisestä Kouvolassa. Vuonna 2014 panostettiin myös Kouvolan ydinkeskustan kehityssuunnan kääntämiseen myönteiseksi. Alueen haasteena on löytää uusia työpaikkoja luovia toimialoja ja saada yritykset kiinnostumaan seudusta sijoittumispaikkana. Sijainti ja logistiikan kehittäminen on Kouvolan selkeä vahvuus ja mahdollisuus. Kouvolan kannalta merkittävä päätös oli kaupungin nimeäminen EU:n TEN-T-suunnitelmassa ainoaksi ydinverkon Rail Road terminaalialueeksi eli RRT:ksi Suomessa. RRT-statuksen saaminen on puolestaan johtamassa Kouvolan logistiikka-alueen kehittämishankkeeseen, joka on mittaluokaltaan erittäin merkittävä. Uutta kasvua haetaan osittain perinteisten alojen, kuten metsäteollisuuden uudistamisesta. Entisen Myllykosken paperitehtaan tiloihin suunniteltu bioetanolitehdassuunnitelma sai vauhtia joulukuussa 2014 kun TEM:n energiaosaston myöntämä 30 miljoonan euron tuki hankkeelle julkaistiin. Suunnitelman mukaan bioetanolitehtaan kokonaisinvestointi on 150 m, työ- ja elinkeinoministeriön tuki 30 m, työpaikkoja voisi syntyä noin 50 ja rakennusaikana noin 300 lisää. Tehtaalla olisi käynnistyessään suuri merkitys myös sadoille maatiloille ja sen kautta voi syntyä välillisiä työpaikkoja raaka-aineketjussa useita kymmeniä ja lisätuloja sadoille maatiloille. Kinnon Matkailupalvelut vastasi Kouvolan ja Iitin matkailumarkkinoinnista, matkailuneuvonnasta ja asiakaspalvelusta. Markkinoinnin pääkohderyhminä olivat kotimaiset ja venäläiset matkailijat. Markkinointitoimenpiteissä on ollut vuosittain mukana aktiivisesti yli 50 seudun yritystä. Kotimaan markkinointi käsittää markkinointimateriaalien tuottamisen ja sähköisen markkinoinnin. Venäjälle suuntautuvassa markkinoinnissa keskityttiin tiedotusvälineiden vierailujen järjestämiseen ja sähköiseen markkinointiin. Matkailun kehittymiselle asetetut vaikuttavuustavoitteet eivät kuitenkaan toteutuneet viime vuonna. Venäläisturistien heikentynyt ostovoima on vähentänyt erityisesti ostosmatkailua. Tämä näkyy niin matkailuvirtojen kuin tax free -ostosten vähenemisenä. Toisaalta matkailuun liittyvien uusien investointien kehittämisen osalta on nähtävissä toteuttamiskelpoisia mahdollisuuksia. Arvio todennäköisestä kehityksestä Kouvola Innovation Oy:ssä otetaan vuonna 2015 käyttöön uusi matriisiorganisaatio, jonka nimetyt painopistealueet ovat Digitalisaatio, Rahtikylä (logistiikkatoimiala), Biolaakso (uusiutuva energia) ja VisitKouvola (matkailutoimiala). Painopistevalinnat on muodostettu ottamalla huomioon rakenteellisen kehityksen megatrendit ja kouvolalaisille yrityksille luontaiset kasvumahdollisuudet. Toimintaa tullaan viemään todelliseksi yhteisessä verkostotyössä kuhunkin teemaan kytkeytyvien yritysten kanssa ja yhteistyössä kaupungin vastuuorganisaatioiden ja muiden kumppanien kanssa. Uusi organisaatiomalli selkiyttää yhtiön toimintaa. Yritysneuvonta- ja sijoittumispalvelut muodostavat jatkossa eheän palvelukokonaisuuden ja täysin uusilla kasvuyrityspalveluilla tuetaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Palveluilla ja hanketoiminnalla toteutettava kehittäminen tullaan nivomaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka tehostaa toimintaa ja mahdollistaa sujuvan palvelun yritysasiakkaille. Kouvolan Yritystilat Oy käy jatkuvasti neuvotteluja tyhjillään olevien kiinteistöjen myynnistä. Vuokrausaste pyritään pitämään mahdollisimman korkeana. Kouvola Innovation Oy konserni

9 Kaakkois-Suomen Tieto Oy 9

10 10 Kaupungin omistusosuus: 99,9 % Hallitus: Kari Taskinen, pj Kikko Askola-Mauno Juha Varanka Jouni Hemilä Tuure Ainikkamäki Tiina Kirvesniemi Leena Inkilä Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Toimintavuoden aikana saatiin pitkään valmisteltu toiminnanohjausjärjestelmän vaihtaminen vietyä loppuun. Uusi ServiceNow ohjelmisto saatiin kaikille asiakkaille käyttöön ja vanha Nomis järjestelmä poistui käytöstä vuoden lopussa. Henkilökunnan ammatillisiin valmiuksiin panostettiin runsaasti. Henkilöstö suoritti vuoden ai kana peräti 12 sertifiointia. Nämä jakautuivat seuraavasti: neljä henkilöä: MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate: Windows 8) kolme henkilöä: MSCE (Microsoft Certified Solutions Expert) neljä henkilöä: IPMA-D (International Project Management Association) yksi henkilö: IPMA-C (International Project Management Association) Yhtiön tietoverkkoa kohtaan tehtiin alkuvuoden aikana useita palvelunestohyökkäyksiä (DDOS). Näistä ei aiheutunut merkittävää haittaa yhtiön asiakkaille. Kesän aikana otettiin käyttöön kehittynyt DDOS-torjuntajärjestelmä, jonka jälkeen näistä palvelunestohyökkäyksis tä ei ole enää aiheutunut toiminnallista haittaa. Tietoverkon langatonta kapasiteettia asiakaskäyttöön lisättiin myös voimakkaasti ja tukiasemien kokonaismäärä on jo lähes 450 kappaletta. Projektiliiketoiminnan suurin yksittäinen toteutus oli Kunnan Taitoa Oy:n Turun toimipisteen käyttöönotto, johon tehtiin tietoverkko- ja työasematoimitus sekä ohjelmistoasennukset yli sadan käyttäjän ympäristöön. RAKENNE- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT Yhtiöllä on käytettävissä sijoitetun vapaan pääomarahaston lisäksi euron konsernilimiitti. Yhtiön rahoitustilanne pysyi kuitenkin koko vuoden kohtuullisena eikä konsernilimiittiä tarvinnut käyttää. Yhtiön liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 3% yleisestä huonosta taloustilanteesta huolimatta. Yhtiön pääomistajan ja suurimman asiakkaan Kouvolan kaupungin palveluostojen määrä ei kasvanut toimintavuonna, mutta muiden asiakkaiden palvelumäärät kasvoivat lievästi. Yhtiö ei ole tehnyt historiansa aikana vuodesta 2005 indeksikorotuksia palveluhintoihin, vaikka yleinen kustannustaso on noussut vuosittain. Henkilöstömenojen osuus budjetista oli noin 33%

11 11 Tavoitteiden toteutuma 2014 / Kaakkois-Suomen Tieto Vuositavoitteet Mittari Toteutuma Vertailukelpoisten tuotteiden ja palveluiden hinta verrattuna vastaaviin toimijoihin Eri omistajien osuus toiminnasta Hinta (euro) Virtuaalipalvelimella toteutetun perussähköpostipalve-limen kk-hinta Operointi-/projekti-/johtotyö Puhelinvaihdepalvelu % osuus Kouvolan kaupunki 90% Muut 10% Hinta ( ) KS-Tieto Oy /vertailuyritysten keskiarvo 200e/kk vertailuhinta: 252,5 e/kk 60/80/100 e/h vertailuhinta: 82,2/122/155,6 e/h 0,99 e/puhelu (sis. neuvontaa) vertailuhinta: 1,1 e/puhelu (ei sis. neuvontaa) Kouvola 87% Muut 13%

12 12 Kouvolan Asunnot Oy Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Markku Mikkola, pj Petri Kuutti, vpj Piia Kyrö Ilkka Mäkijärvi Leila Lehtola Pertti Paloranta Tiina Hämäläinen Varajäsenet: Leena Rämä Antti Lipponen Martta Seppä Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Tulevat näkymät kehittymiselle ovat kohtalaiset. Erityisen haasteen luo Suomen reaalitalouden ja kansantalouden negatiivinen kehitys, mikä saattaa heijastua kansalaisten alenevan maksukyvyn kautta kassavirtaan. Yhtiössä tehtiin melko voimakas rahoituksen- ja operatiivisen toiminnan uudelleenorganisointi ensimmäisellä katsantokaudella. Painopiste oli palvelujen ja teknologian sekä tehokkuuden ja yhtiön ilmeen kehittämisessä. Yhtiön kohtuullisen hyvä taloudellinen vakaus antaa kiinteistökannan ja operatiivisen toiminnan kehittämiselle hyvän pohjan. Kiinteistökantaa on kehitettävä jatkuvana prosessina, mutta hallitusti ja analysoimalla toiminta-alueen tarpeita. Käyttöastetavoitteen pitäminen 94-95% tasolla vaatii panostusta asiakaspalveluun ja alueen vetovoiman pysymistä vähintäänkin nykyisellä tasolla, unohtamatta kiinteistökannan jalostamista. Edellisen tilikauden toimenpiteiden jälkeen yhtiö haluaa keskittyä ydinliiketoimintaansa eli kiinteistöjen hallintaan, ylläpitoon ja vuokraukseen. Kuluvan vuoden keskeisinä teemoina on asukasyhteistyön lisääminen, asiakaspalvelukokonaisuuden ja sähköisten palveluiden kehittäminen sekä kiinteistökannassa elinkaaren päässä olevien kiinteistöjen toiminnalliset jalostustoimenpiteet. Tämä tarkoittaa joidenkin, elinkaarensa lopussa, olevien kiinteistöjen purkutoimenpiteitä. Näissä tapauksissa analysoidaan myös kaupunginosan tarjonta suhteessa kysyntään ja niiden tulevaisuuden näkymiin. Energiansäästö on asetettu lähivuosien keskeiseksi kehitysprojektiksi ja sitä toteutetaan kokonaishankkeena, jossa energiatehokkuutta haetaan energian, sähkön ja veden kulutuksen hillitsemisellä. Samalla saavutetaan EU:n, Suomen valtion ja Kouvolan kaupunkikonsernin sekä Yhtiön asettamat CO2 päästöjen vähentämistavoitteet. Hankkeen vaikutukset ovat alkaneet näkyä jo säästöinä ja asunviihtyvyyden lisääntymisenä. Yhtiö sai katsantokaudella valmiiksi kiinteistön muutosprosessin, jolla korvataan fossiilista polttoainetta (öljy) käyttävän kohteen energiatuotanto uusituvalla energialla. Kuluvalla tilikaudella yhtiö tulee lisäämään tunnettavuutta, markkinointia ja sähköisiä palvelujen saatavuutta sekä asukasyhteistyötä. ERP (tuotannonohjausjärjestelmä) otettiin käyttöön edellisen katsantokauden lopussa ja sillä hallinnoidaan kiinteistöjä, sopimuksia, ylläpitoa, vuokrausprosessia ja vuokranvalvontaa. Katsantokaudella käynnistettiin kaupungin ja yhtiön välisen asunto-osake ja joidenkin kiinteistöjen välisen kaupan selvitys. Selvitys jatkuu seuraavan tilikauden puolelle. Yhtiö suhtautuu selvitykseen ja mahdolliseen kauppaan avoimesti, mutta tiedostaa kauppaan liittyvät taloudelliset riskit. Riskit voidaan minimoida tarkalla ja analyyttisellä arvonmäärityksellä. Yhtiö investointikohteeksi on päätetty Elimäkikoti (Yhdystie 1). Hanke toteutetaan ARA:n tuen avustuksella ja kiinteistö vuokrataan konserniasiakkaan käyttöön. Hanke on tuetun palveluasumisen kohde ja projektin kustannusarvioon n. 4,8 miljoonaa euroa. Toisena investointikohteena oli Kuusankoskella sijaitseva Elopolku 2 (Ruusula). Elopolku 2:n kokonaiskustannus tulee olemaan n. 1,0 miljoonaa euroa ja kohde valmistuu Hyvinvointipalvelujen käyttöön 2015 keväällä Käyttömenoista tehtävät ylläpidolliset investoinnit katsantokaudella olivat n. 0,9 miljoonaa euroa ja koko tilikaudelle on budjetoitu n. 2,5 miljoonaa euroa. Näillä toimenpiteillä kiinteistöjen ns. korjausvelka ei kasva, vaan se vähenee. Tämä parannetaan kiinteistöjen reaaliarvoa, joka samalla tervehdyttää yhtiön tasetta.

13 13 Tavoitteiden toteutuma 2014 / Kouvolan Asunnot Oy Vuositavoite Mittari Tavoitteet 2014 Tot Käyttöaste vähintään Käyttöaste (%) 94,5 92,9 2Tulos Tilikauden tulos Me +/ (käytetään verott.vahv.tappiot) 3Luottotappiot liikevaihdosta enintään Luottotappioiden osuus liikevaihdosta (%) 1,0 0,5 4Saamiset vuokratuotoista liikevaihdosta enintään Vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta (%) 3,0 2,6

14 14 Kouvolan Teatteri Oy Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Birgit Koskela, pj Hannele Viljakainen, vpj Mikael Byckling Matti Norppa Milla Raunio Antero Rossi Satu Taalikainen Pekka Veikkanen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Vuosi 2014 oli katsojamääriltään kaksituhattaluvun lukujen valossa heikko, ja saavutettu katsojamäärä katsojaa jäi tuntuvasti asetetusta yli katsojan tavoitteesta. Tästä oli seurauksensa noin sadan tuhannen euron vajaus toteutuneissa lipputuloissa verrattuna budjettiin. Vuoden 2014 tilinpäätös on tappiollinen ,19 euroa, mikä merkitsee teatterin ,- euron osakepääoman pienenemistä ,07 euroon. Tappiollisen vuoden jälkeen teatteri tulee tulevassa toiminnassaan pitämään kustannuksensa mahdollisimman alhaisina ja kehittämään myynti- ja markkinointityötään edelleen, varsinkin kun yhteiskunnan tuessa ei ole nousua kustannustason noususta huolimatta. Teatteri ei tule kuitenkaan tinkimään ohjelmistonsa monipuolisuudesta, koska tällöin olisi vaarassa omien tuottojen supistuminen sekä sen teatterin kulttuuritehtävän näivettyminen. Tavoitteet Mittari 2014 Toteutunut Katsojamäärä Katsojamäärä (lkm) Päänäyttämön täyttöaste Täyttöaste (%) Kaupungin avustus katsojaa kohden Avustus /katsoja < 37 38,27 4Pääsylipputulojen osuus kaikista tuotoista Päälippujen osuus tuloista (%), > 20 17,3

15 15 Kouvolan Vesi Oy Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Kimmo Jokiranta (pj) Jouko Kapiainen Heta Vilen Elina Helmana Marjo Lakka Kari Hänninen Antti Mäkelä Toimitujohtaja: Timo Kyntäjä Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Yhtiö toimi asti nimellä Kymen Bioenergia Oy, johon saakka yhtiö kuului KSS-konserniin. Kouvolan kaupunki osti heinäkuussa 2014 Kymen Bioenergia Oy:n osakkeet, jolloin yhtiöstä tuli Kouvola-konserniin kuuluva tytäryhteisö. Yhtiön nimeksi muutettiin Kouvolan Vesi Oy. Entisen liikelaitos Kouvolan Veden liiketoiminta myytiin yhtiöön liiketoimintakaupalla Kaupassa siirtyi koko vesilaitoksen liiketoiminta, taseet, sopimukset sekä kiinteistöt ja oikeudet toimintaan. Konserniohjaukselta saatiin yhtiön toiminnan ja biolaitostoiminnan kehittämittämisen kannalta linjaus, jonka pohjalta tullaan tarkastelemaan toiminnan järjestämisen parhaat vaihtoehdot. Liikevaihto Kouvolan Vesi Oy:n liikevaihto tilikaudelta on 5,43 milj. euroa. Liikevaihdossa on mukana biolaitoksen liikevaihto koko tilikaudelta ( ) ja vesihuoltotoiminnan ajalta Edellisten vuosien liikevaihtoa ei voida vertailla keskenään v tapahtuneiden yritysjärjestelyiden vuoksi. Kouvolan Vesi Oy:n tilikauden liikevaihdosta 1,24 milj. euroa muodostui biolaitostoiminnasta (22,9 % liikevaihdosta) ja 4,19 milj. euroa vesihuoltotoiminnasta (77,1 % liikevaihdosta). Biolaitostoiminnan liikevaihto muodostui kaasun myynnistä 0,22 milj. euroa ja vastaanottomaksuista 1,02 milj. eur. Vesihuoltotoiminnan liikevaihdon merkittävimmät erät olivat 4,01 milj. euroa vesi- ja jätevesimaksut ja 0,15 milj. euroa työlaskutus. Koko vesihuoltotoiminnan liikevaihto jakaantui 1,78 milj. euroa vesilaitoksen ja 2,41 milj. euroa viemärilaitoksen kesken.

16 16 Vuoden 2014 kokonaiskuvaa muodostaessa on huomioitava, että Liikelaitos Kouvolan Veden liikevaihto ajalta oli 9,0 milj. euroa. Kulut Kouvolan Vesi Oy:n suurimmat kuluerät olivat ulkopuoliset palvelut (1,93 milj. eur), henkilöstökulut (1,04 milj. eur) ja aineet, tarvikkeet ja materiaalit (0,94 milj. eur). Ulkopuolista palveluista 1,09 milj. euroa muodostui biolaitostoiminnasta ja 0,83 milj. euroa vesihuoltotoiminnasta. Henkilöstökulut muodostuivat lähes täysin vesihuoltotoiminnan puolelta, koska biolaitostoiminnan puolella ei ole palkattua henkilöstöä. Aineista, tarvikkeista ja materiaaleista 0,43 milj. euroa muodostui biolaitostoiminnasta ja 0,51 milj. euroa vesihuoltotoiminnan puolelta. Poistot Poistot olivat 1,78 milj. euroa, josta biolaitostoiminnan osuus 0,13 milj. euroa ja vesihuoltotoiminnan osuus oli 1,65 milj. euroa. Tilikauden tulos Kouvolan Vesi Oy:n toiminta oli tilikaudella tappiollista. Tilikauden tappioksi muodostui -1,26 milj. euroa, josta biolaitostoiminnan osuus -0,64 milj. euroa ja vesihuoltotoiminnan -0,62 milj. euroa. Vuoden 2014 kokonaiskuvaa muodostaessa on huomioitava, että Liikelaitos Kouvolan Veden tilikauden ylijäämä ajalta oli 0,8 milj. euroa. Investoinnit Investointien kokonaismäärä tilikaudella oli yhteensä 7,9 milj. euroa. Suurimmat yksitäiset investointikohteet olivat siirtoviemäri Akanoja-Mäkikylä yht. 3,8 milj. euroa ja Haukkajärven vedenottamo 0,9 milj. euroa. Investoinnit olivat vesihuoltotoiminnan puolella. Rahoitus Taseen loppusummaksi muodostui 85,7 milj. euroa, josta biolaitostoiminnan osuus 3,2 milj. euroa ja vesihuoltotoiminnan osuus 82,5 milj. euroa. Kouvolan kaupunki myönsi yhtiölle 18,9 milj. euron lainan liiketoimintakauppahinnan maksua varten. Laina-aika on 15 vuotta ja se on tarkoitus maksaa yhdessä erässä. Yhtiöllä on yhteensä 17,9 milj. euroa lainaa rahoituslaitoksilta. Tilikauden aikana nostettiin Kuntarahoitukselta 6,0 milj. euron laina investointien rahoittamiseksi. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 58 vakituista, joista yksi osa-aikainen. Lisäksi yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 3 määräaikaista. Työsuhteista 95 % on pysyviä ja 5 % määräaikaisia. Yhtiö pyrkii huolehtimaan henkilöstön osaamisesta ja kehittämisestä säännöllisin koulutuksin. Biolaitoksen puolella ei ole henkilökuntaa, vaan toimintaa pyöritetään ostopalveluilla. Tavoitteiden toteutuma 2014 / Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Oy:lle ei ole tehty talousarviota eikä määritelty tavoitteita väliselle ajalle.

17 17 1) huom! Kouvolan Vesi Oy:lle ei ole tehty erillistä talousarviota ajalle ) huom! tilinpäätösluvut sisältävät biolaitostoiminnan ajalta ja vesihuoltotoiminnan ajalta Konserniyhteisöjen_TP_osuus_2014_ laaja.doc

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet %

KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % 1 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2013 Khkj 17.3.2014 oheismateriaali nro 1 KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS konserniyhtiöt

OSAVUOSIKATSAUS konserniyhtiöt KOUVOLAN KAUPUNKI TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS konserniyhtiöt Tammi-Elokuu 2014 Koonti Kouvolan kaupunki/konsernipalvelut Konsernirakenne Kouvolan konserni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI. KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös 2016

KOUVOLAN KAUPUNKI. KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös 2016 KOUVOLAN KAUPUNKI KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös 2016 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupungin konserniin kuului vuoden 2016 lopussa 30

Lisätiedot

KHkj , asia nro 4, oheismateriaali nro 1. Konsernin toiminta ja talous. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

KHkj , asia nro 4, oheismateriaali nro 1. Konsernin toiminta ja talous. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä KHkj 17.3.2016, asia nro 4, oheismateriaali nro 1 Konsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Tytäryhteisöt 2015 2015 Kuntayhtymät Anjalankosken jäähalli 94,3

Lisätiedot

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös tilinpäätös 2014 KOOSTE tilinpäätös 2014 tilinpäätös 2014 s 2014 tilinpäätös 201 s 2014 tilinpäätös ös 2014 til ä Onnistumisia Onnistumisia Toimintakatteen kasvu oli 3,1 %, ilman varautumista Carean alijäämien

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Tieto Oy

Kaakkois-Suomen Tieto Oy Kaakkois-Suomen Tieto Oy Omistusosuus 99 % Perustettu 2010 Toiminnan kuvaus: Yhtiö palvelee kuntia, kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia osakeyhtiöitä ja muita julkishallinnon organisaatioita sekä niiden sidosryhmiä.

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

1 (7) 29.1.2015 SOPIMUS ELINKEINOPALVELUJEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMISESTA V. 2015. 1. Sopijapuolet

1 (7) 29.1.2015 SOPIMUS ELINKEINOPALVELUJEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMISESTA V. 2015. 1. Sopijapuolet 1 (7) 29.1.2015 SOPIMUS ELINKEINOPALVELUJEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMISESTA V. 2015 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta ja tavoitteet 3. Sopimuksen kohde Kouvolan kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2012 21.3.2013 2 Talouden kehityskuva 2012 Talouden yleinen epävarmuus EU-alueella jatkuu Kansantalouden kasvu -0,2 %, reaalisesti negatiivinen Korkotason muutokset vähäisiä Palkkaratkaisut

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI. TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS konserniyhtiöt Tammi-elokuu 2015

KOUVOLAN KAUPUNKI. TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS konserniyhtiöt Tammi-elokuu 2015 KOUVOLAN KAUPUNKI TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS konserniyhtiöt Tammi-elokuu 2015 Konsernirakenne Kouvolan konserni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: - peruskunta, johon kuuluvat kaupungin ydintoiminnot

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 / YTEK YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Yhteenveto yhtiöiden talouden tunnusluvuista. Kaakkois-Suomen Tieto Oy

Yhteenveto yhtiöiden talouden tunnusluvuista. Kaakkois-Suomen Tieto Oy Yhteenveto yhtiöiden talouden tunnusluvuista (1000 e) Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto-% TPE 2017 TA 2018 Muutos TPE 2017 TA 2018 Muutos TPE 2017 TA 2018 Kouvola Innovation Oy 7000 6574-6 % 30-128 -527

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Kouvola Innovation Oy -konserni

Kouvola Innovation Oy -konserni Kouvola Innovation Oy -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Anssi Paasivirta, pj Pirjo Hedman Susanna Kurvinen Jukka Pennanen Jaakko Pesu Risto Simola Leena Riekkola Toimitusjohtaja Martti

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018 Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018 Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (5) 4 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen Pöydälle 29.02.2016 HEL 2016-000721 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää 1 kehottaa

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3. 23.02.2015 Sivu 1 / 1 798/00.04.02/2015 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä 1 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 (8) 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 oli Wiitaseudun Energia Oy:n kolmas toimintavuosi sen jälkeen kun Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kemi-Konserni. Konserniraportointi 1/ 2016

Kemi-Konserni. Konserniraportointi 1/ 2016 Kemi-Konserni Konserniraportointi 1/ 2016 TEOLLISUUSKYLÄ OY LIIKEVAIHTO 1 601 200,00 520 660,93 32,52 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 100 000,00 21 346,10 21,35 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut 0,00

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3. Esitys 25.4. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q1 Q1 26 26 Liikevaihto 54,3 49,3 22,6 Liikevoitto 1,3,6 1,2 Katsauskauden

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot