KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet %"

Transkriptio

1 1 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2014 ( ) Khkj oheismateriaali nro 2 KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT/SÄÄTIÖT Energiayhtiöt KSS Energia Oy 100,0 % Elinkeino- ja kehitysyhtiöt European Business Innovation Center Kymi Oy 80,0 % Kouvolan Innovation Oy 100,0 % Muut tytäryhtiöt Anjalankosken Jäähalli Oy 94,0 % Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 % Kouvolan Hansapysäköinti Oy (äänivalta 65,7 %) 37,8 % Kouvolan Teatteri Oy 100,0 % Kouvolan Vesi Oy 100,0 % Kuusankosken Tennishalli Oy 87,0 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Asunto Oy Elopuisto 84,1 % Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus 58,9 % Kiinteistö Oy Korianjousi 58,3 % Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 100,0 % Päivitetty Muut osakkuusyhtiöt Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 23,5 % Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy 29,9 % Kyamk-kiinteistöt Oy 47,0 % Kymen Vesi Oy (äänivalta 19 %) 32,6 % Kymenlaakson Jäte Oy 47,4 % Kymenlaakso Orkesteri Oy 45,0 % Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy 46,2 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Anjalankosken Painotalo Oy 33,5 % Asunto Oy Anjalantie 2 31,3 % Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli 26,7 % Asunto Oy Elimäen Napansäde 40,6 % Asunto Oy Kimmelmanni 45,4 % Asunto Oy Kouvolan Eväkujankaari 34,7 % Asunto Oy Kouvolan Jaalanharju 39,0 % Asunto Oy Kuntalantie 9 23,1 % Asunto Oy Hiidentie ,2 % Asunto Oy Kuusankosken Kuntayhtymät Itä-Suomen päihdehuollon Kuntayhtymä 6,2 % Kymenlaakson Liitto 48,6 % Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (äänivalta 49 %) 51,8 % Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 5,7 % Kouvolan kaupungin konserniin kuului vuoden 2014 lopussa 18 tytäryhteisöä, jotka yhdisteltiin konsernitilinpäätökseen. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin 4 kuntayhtymää. Kouvola-konserniin kuului myös (23/2013) osakkuusyhteisöä, joista konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin konsernin kannalta olennaiset 6 (6/2013) yhteisöä.

2 2 Yhdistelykonsernitilinpäätökseen Yhdistely (kpl) Ei yhdistelyä (kpl) Tytäryhteisöt 2013 Yhtiöt Energiayhtiöt 1 - Elinkeino- ja kehitysyhtiöt 2 - Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 9 - Muut yhtiöt 6 - Osuuskunnat - - Kuntayhtymät 4 - Osakkuusyhteisöt 6 17 Muut omistusyhteysyhteisöt - - Yhteensä Taulukko 1. Konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen määrä KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS Kouvola-konserniin kuuluu peruskaupungin ja siihen kuuluvien liikelaitosten lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kuntalain mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kaupunginjohtaja ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijaosto huolehtii käytännön konsernivalvonnan toteuttamisesta Kouvola-konsernissa. Talousja omistajuusyksikkö huolehtii valmistelusta muiden kuin kaupungin elinkeinoyhtiöiden osalta. Tältä osin valmisteluvastuu on elinkeinotoimella. Konsernijaosto kokoontui tilikaudella 8 kertaa ja elinkeinojaosto 13 kertaa. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut omistajapoliittisten linjausten Merkittäville tytär asetettuja tavoitteita ja talouden kehitystä seurattiin osavuosikatsausten yhteydessä. Jaostot antoivat myös toimintaohjeita tarpeen mukaan yhtiökokousedustajille. Ennakkokäsityksen hankkiminen on valtuutettu Kuntaliiton suosituksen mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtäväksi. Tavoitteena on omistajatahdon näkyminen yhtiön strategisten päätösten taustalla ja tiiviimpi yhteydenpito omistajaan myös yhtiökokousten välillä. Ohjetta noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä ja soveltuvin osin myös niissä osakkuusyhteisöissä, joissa kaupunki on osakkaana. OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT European Business Innovation Center Oy:n (Ebick) osakekannan luovuttaminen osakevaihdolla Kouvola Innovation Oy:lle ei ole toteutunut. Kouvola Innovation Oy valmistelee järjestelyä. Valtuuston asettama tavoite on yhden elinkeinoyhtiömalli, joka tuottaisi elinkeinostrategian mukaisia palveluja kaupungille. Kaupunki perusti lokakuussa Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n. Kouvolan seudun ammattiopisto rautatiealan ja maksullinen työvoimakoulutus myytiin liiketoimintakaupalla ja koulutus siirtyi yhtiölle Kaupunki osti KSS Energia Oy:ltä ja Kymenlaakson Jäte Oy:ltä Kymen Bioenergia Oy:n koko osakekannan Kaupunki myi Kouvolan Vesi -liikelaitoksen toiminnan yhtiölle liiketoimintakaupalla ja toiminta siirtyi yhtiöön Yhtiö nimi muutettiin Kouvolan Vesi Oy:ksi. Kaupunki osti joulukuussa 2014 Iitin kunnalta sen omistamat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n (omistusosuus kaupan jälkeen 24,5%) ja Kyamk -kiinteistöt Oy:n (omistusosuus kaupan jälkeen 49%) osakkeet. - -

3 3 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2014 Yhteisö ja omistusosuus Tavoitetaso Toteutuma KSS Energia Oy (konserni) 100 % Sijoitetun pääoman tuotto on 7,0 % Omavaraisuusaste on 30,0 % Osinko tilikaudelta vähintään 5,0 Me Energian toimintavarmuus: Keskimääräinen toimitusaika on sähkön osalta 0,70 h/asiakas lämmön osalta 0,75 h/asiakas. Uudistuvien energialähteiden osuus omasta sähkön tuotannosta on 95 % ja omastä lämmön tuotannosta 70 % 11,5 % (vuonna ,1 %) 33,3 % (29,8 %) Osinko 5,0 Me Keskeytysaika, sähkö 1,71 h Keskeytysaika, lämpö 1,14 h Sähkön tuotannosta 95% Lämmön tuotannosta 71% European Business Innovation Center Kymi Oy 80 % Kouvola Innovation Oy (konserni) 100 % Resurssit on suunnattu elinkeinopoliittisen strategian ja elinkeino-ohjelman mukaisesti. Osuus valtakunnan tax-free myynnistä 3% Yöpymisten kasvu 5% (tilastokeskus) Yritystilat Oy:n tulos Yritysasiakkaiden määrä. Palveluja käyttäneiden tai henkilökohtaisesti tavattujen yritysrten määrä (kpl) Lähde: Kinnon Yrinet asiakastietojärjestemä Seudulle perustettuujen tai sijoittuneiden yritysten lukumäärä (kpl) 280. Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen Kouvola Innovation Oy:n konsernitulos Ei toimintaa Yritysjärjestelyt meneillään Osuus tax-free myynnistä 1,7% -4,8 % e e Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 % Kouvolan Asunnot Oy 100,0 % Hinta ( ) Virtuaalipalvelimen kk-hinta Operointi- / projekti- / johtotyö Puhelivaihdepalvelu Kouvolan omistusosuus 90% Muiden osuus 10% Käyttöaste vähintään 94,5% Tilikauden tulos ± 0 Luottotappiot ovat enint. 1,0% liikevaihdosta Saamiset vuokratuloista on enintään 3,0% liikevaihdosta Hinta ( ) KS-Tieto / Vertailuyrit:ten keskiarvo 200 /kk / 253 /kk 60/80/100 /h / 82 / 122 / 156 /h 0,99 /puhelu / 1,10 /puhelu (sis. neuvonnan) (ei sis. neuvontaa) Kouvola 87% Muiden osus 13% 92,9% e (käytetty vahvistetut tappiot) 0,5% 2,6% Kouvolan Teatteri Oy 100 % Katsojamäärä Päänäyttämön täyttöaste 70% Kaupungin avustus on kastojaa kohti < 37 Pääsylippujen osuus kaikista tuotoista on > 20 % % 38,27 / katsoja 17,3%

4 4 Keskeisten konserniyhtiöiden talouden toteutuminen e TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 KSS Energia Oy (konserni) 100% Muutos-% 2012/2013 Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Liikevoitto, % 4,7 9,8 9,4 8,7-7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,6 9,6 9,1 11,5 26 Oman pääoman tuotto, % 1,6 15,4 16,2 13,7-15 Omavaraisuusaste, % 27,6 29,6 29,8 33,3 12 Maksuvalmius (pv) 1,6 1,7 1,7 2,2 47 Henkilöstö, keskimäärin Kouvolan Innovation Oy (konserni) 100 % Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Henkilöstö, keskimäärin Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 % Kouvolan Asunnot Oy 100 % Kouvolan Teatteri Oy 100 % Liikevaihto Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Henkilöstö, keskimäärin Liikevaihto Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Käyttöaste, % 95,2 96,3 93,5 92,9-1 Henkilöstö, keskimäärin Liikevaihto Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Katsojamäärä Henkilöstö, keskimäärin Kouvolan Vesi Oy 100 % Liikevaihto Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Henkilöstö, keskimäärin 61 KSS Energia -konserni

5 5 Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Raimo Laine, pj Sinikka Rouvari, vpj Kalevi Korjala Sari Lankinen Aimo Rautiainen Tiina Solio Anssi Tähtinen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Vuosi 2014 oli keskilämpötilaltaan normaalivuotta huomattavasti lämpimämpi. Rakennusten lämmitystarve jäi 9,2 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Kaukolämpöä myytiin 463 (edellisvuonna 470) ja maakaasua 183 (184) gigawattituntia. Biokaasua myytiin liikennepolttoaineeksi 8 (9) gigawattituntia. Kaukolämpöä tuotettiin omilla voimalaitoksilla 95,7 prosenttia lämmön hankinnasta. Lämmön tuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus oli yli 70 prosenttia. Kaukolämmön toimituksen keskeytysaika oli 1,1 (1,1) tuntia. Tästä pääosa tuli suunnitelluista lämpöputkien vikojen korjauksista. Sähköverkkoyhtiö KSS Verkon toimialueella Kouvolassa ja Iitissä käytettiin sähköä 644 gigawattituntia. Toimialueella on sähkönkäyttöpaikkaa. Sähkön käyttö laski edellisvuodesta 3,5 prosenttia. Sähkönjakelun keskimääräinen, käyttöpaikkakohtainen keskeytysaika oli 1,7 (1,9) tuntia. Tästä 1,2 tuntia aiheutui heinäkuun viimeisenä päivänä Pohjois-Kymenlaakson halki kulkeneen rajuilman seurauksena. Uusia sähköliittymiä rakennettiin 97 (111), kaukolämpöliittymiä 27 (20) ja kaasuliittymiä 14 (15). Sähköenergiaa myytiin (1 163) gigawattituntia. Myynti kasvoi 8,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna Omilla voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 505 gigawattituntia ja tästä 95 prosenttia uusiutuvilla energialähteillä. Oman tuotannon osuus sähkön hankinnasta oli 40 prosenttia. Syyskuun alkaen Voikkaan, Kuusankosken ja Keltin voimalaitokset ovat tuottaneet kaiken vesivoiman KSS Energian asiakkaille. KSS Rakennus Oy:n liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia edellisvuodesta. Energiakonsernin ulkopuolelle tuotettiin palveluja 30 prosenttia liikevaihdosta. Konsernin kassavirtaperusteiset investoinnit olivat 7,2 (17,6) miljoonaa euroa. Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat yhteensä 43,3 (53,3) miljoonaa euroa. Emoyhtiöllä on osakeyhtiölain mukaista pääomalainaa Kouvolan kaupungilta 13,3 miljoonaa euroa, jonka korko on 6 prosenttia. Laina-aika päättyy 2022.

6 6 Yhtiön tunnusluvut Tavoitteiden toteuma 2014 /KSS Energia Oy (konserni) Tavoitteet Mittari TA 2014 Tot Sijoitetun pääoman tuotto Sijoitetun pääoman tuotto (%) 7,0 11,5 2 Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste (%) 30 33,3 3 Osinkoa tilikaudelta vähintään (maksu seur. keväänä 2014). Osinko ( ) > 5,0 Me 5,0 4 Energian toimitusvarmuus: Keskimääräinen toimitusaika sähkön osalta lämmön osalta 5 Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta sähköntuotannosta lämmön tuotannosta Keskeytysaika (h/asiakas) 0,70 0,75 Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta tuotannosta (%) ,71 1,

7 7 Kouvola Innovation Oy -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Risto Heikkilä, pj Risto Simola Jaakko Pesu Hannele Haapio Marjo Partio Leena Riekkola Marko Torkkeli Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Yhtiö raportoi toiminnan toteumatiedot suhteessa tavoitteisiin, jotka on määritelty Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n välisessä sisäisessä sopimuksessa elinkeinopalvelujen ja -kehittämisen toteuttamisesta vuonna Raportointi toteutetaan kolme kertaa vuodessa kaupungin osavuosikatsauksen aikataulun mukaisesti. Kinnon ydinpalvelut jakautuivat vuonna 2014 neljään toiminta-alueeseen: yritys-, matkailu-, sijoittumis- ja kehittämispalveluihin. Yrityspalvelut ovat palvelleet nimensä mukaisesti alueen yrittäjiä ja yrityksiä sekä alueelle sijoittuvia yrityksiä, joita puolestaan on etsitty aktiivisesti sijoittumismarkkinoinnilla. Matkailupalveluissa on palveltu alueen matkailijoita ja matkailuyrittäjiä sekä vastattu Kouvolan matkailumarkkinoinnista. Kehittämisen painopistealueita on ollut kolme Uudistuva biotalous, Vetovoimaisuutta Kouvolaan ja Luovuudella liiketoimintaa. Pääpainopiste kehittämishankkeissa on ollut yleisesti toimialarakenteen monipuolistamisessa, yritysten ja työvoiman osaamisen kehittämisessä sekä uuden yritystoiminnan syntymisen edellytysten parantamisessa. Hankkeilla on palveltu toimivia yrityksiä sekä edistetty uusia avauksia ja vauhditettu rakenteellisia muutoksia. Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtajana toimi saakka Asko Pesonen, sen jälkeen vt. toimitusjohtajana kehityspäällikkö Pasi Miettinen marraskuun loppuun ja alkaen Martti Husu. Tavoitteiden toteuma 2014 / Kouvola Innovation Oy Tavoitteet Mittari TA 2014 Tot Osuus valtakunnan tax free Osuus tax free myynnistä (%) Lähde: Global myynnistä Blue Finland 2Yöpymisten määrän kasvu Yöpymisten määrän kasvu (%) 3 1,7 % 5-4,8 % Lähde: Tilastokeskus 3Yritystilat Oy:n tulos Tilikauden tulos 1000 e Yritysasiakkaiden määrä Palveluita käyttäneiden tai henkilökohtaisesti tavattujen yritysten määrä (kpl) Lähde: Kinnon Yrinet asiakastieto-tietojärjestelmä 5Seudulle perustettujen tai Perustettujen tai sijoittuneiden yritysten sijoittuneiden yritysten lukumäärä määrä (kpl) Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus 6Kouvola Innovation Oy:n Tilikauden tulos 1000 e +/ konsernitulos Lähde: Tilinpäätös Uusien yritysten perustamisaktiivisuus oli vuonna 2014 hyvä. Uusia yrityksiä perustettiin Kouvolan seudulle 385 kpl, joka oli 14 % enemmän kuin vuonna 2013 ja samaa tasoa kuin vuosina Yrityksen perustajista 38 % hyödynsi Kinnon palveluita.

8 8 Kouvolan seudun kehitys on seurannut koko maan kehitystä ja yritykset ovat joutuneet ponnistelemaan heikossa suhdannetilanteessa jo pitkään. Siksi yritysten henkilökunnan määrä on ollut lievästi aleneva ja henkilökunnan supistuksia on vielä edessä niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palvelualoillakin. Sijoittumishankkeiden kautta sijoittui yhteensä seitsemän yritystä. Viimeisin iso sijoittuja on lannoiteyhtiö Belor Agro Oy, jolle on alkuvuodesta valmistumassa yli neliömetrin suuruinen varastorakennus. Kansainvälinen Lifestyle Fitness -kuntosaliketju päätti merkittävästä investoinnista ja toiminnan käynnistämisestä Kouvolassa. Vuonna 2014 panostettiin myös Kouvolan ydinkeskustan kehityssuunnan kääntämiseen myönteiseksi. Alueen haasteena on löytää uusia työpaikkoja luovia toimialoja ja saada yritykset kiinnostumaan seudusta sijoittumispaikkana. Sijainti ja logistiikan kehittäminen on Kouvolan selkeä vahvuus ja mahdollisuus. Kouvolan kannalta merkittävä päätös oli kaupungin nimeäminen EU:n TEN-T-suunnitelmassa ainoaksi ydinverkon Rail Road terminaalialueeksi eli RRT:ksi Suomessa. RRT-statuksen saaminen on puolestaan johtamassa Kouvolan logistiikka-alueen kehittämishankkeeseen, joka on mittaluokaltaan erittäin merkittävä. Uutta kasvua haetaan osittain perinteisten alojen, kuten metsäteollisuuden uudistamisesta. Entisen Myllykosken paperitehtaan tiloihin suunniteltu bioetanolitehdassuunnitelma sai vauhtia joulukuussa 2014 kun TEM:n energiaosaston myöntämä 30 miljoonan euron tuki hankkeelle julkaistiin. Suunnitelman mukaan bioetanolitehtaan kokonaisinvestointi on 150 m, työ- ja elinkeinoministeriön tuki 30 m, työpaikkoja voisi syntyä noin 50 ja rakennusaikana noin 300 lisää. Tehtaalla olisi käynnistyessään suuri merkitys myös sadoille maatiloille ja sen kautta voi syntyä välillisiä työpaikkoja raaka-aineketjussa useita kymmeniä ja lisätuloja sadoille maatiloille. Kinnon Matkailupalvelut vastasi Kouvolan ja Iitin matkailumarkkinoinnista, matkailuneuvonnasta ja asiakaspalvelusta. Markkinoinnin pääkohderyhminä olivat kotimaiset ja venäläiset matkailijat. Markkinointitoimenpiteissä on ollut vuosittain mukana aktiivisesti yli 50 seudun yritystä. Kotimaan markkinointi käsittää markkinointimateriaalien tuottamisen ja sähköisen markkinoinnin. Venäjälle suuntautuvassa markkinoinnissa keskityttiin tiedotusvälineiden vierailujen järjestämiseen ja sähköiseen markkinointiin. Matkailun kehittymiselle asetetut vaikuttavuustavoitteet eivät kuitenkaan toteutuneet viime vuonna. Venäläisturistien heikentynyt ostovoima on vähentänyt erityisesti ostosmatkailua. Tämä näkyy niin matkailuvirtojen kuin tax free -ostosten vähenemisenä. Toisaalta matkailuun liittyvien uusien investointien kehittämisen osalta on nähtävissä toteuttamiskelpoisia mahdollisuuksia. Arvio todennäköisestä kehityksestä Kouvola Innovation Oy:ssä otetaan vuonna 2015 käyttöön uusi matriisiorganisaatio, jonka nimetyt painopistealueet ovat Digitalisaatio, Rahtikylä (logistiikkatoimiala), Biolaakso (uusiutuva energia) ja VisitKouvola (matkailutoimiala). Painopistevalinnat on muodostettu ottamalla huomioon rakenteellisen kehityksen megatrendit ja kouvolalaisille yrityksille luontaiset kasvumahdollisuudet. Toimintaa tullaan viemään todelliseksi yhteisessä verkostotyössä kuhunkin teemaan kytkeytyvien yritysten kanssa ja yhteistyössä kaupungin vastuuorganisaatioiden ja muiden kumppanien kanssa. Uusi organisaatiomalli selkiyttää yhtiön toimintaa. Yritysneuvonta- ja sijoittumispalvelut muodostavat jatkossa eheän palvelukokonaisuuden ja täysin uusilla kasvuyrityspalveluilla tuetaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Palveluilla ja hanketoiminnalla toteutettava kehittäminen tullaan nivomaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka tehostaa toimintaa ja mahdollistaa sujuvan palvelun yritysasiakkaille. Kouvolan Yritystilat Oy käy jatkuvasti neuvotteluja tyhjillään olevien kiinteistöjen myynnistä. Vuokrausaste pyritään pitämään mahdollisimman korkeana. Kouvola Innovation Oy konserni

9 Kaakkois-Suomen Tieto Oy 9

10 10 Kaupungin omistusosuus: 99,9 % Hallitus: Kari Taskinen, pj Kikko Askola-Mauno Juha Varanka Jouni Hemilä Tuure Ainikkamäki Tiina Kirvesniemi Leena Inkilä Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Toimintavuoden aikana saatiin pitkään valmisteltu toiminnanohjausjärjestelmän vaihtaminen vietyä loppuun. Uusi ServiceNow ohjelmisto saatiin kaikille asiakkaille käyttöön ja vanha Nomis järjestelmä poistui käytöstä vuoden lopussa. Henkilökunnan ammatillisiin valmiuksiin panostettiin runsaasti. Henkilöstö suoritti vuoden ai kana peräti 12 sertifiointia. Nämä jakautuivat seuraavasti: neljä henkilöä: MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate: Windows 8) kolme henkilöä: MSCE (Microsoft Certified Solutions Expert) neljä henkilöä: IPMA-D (International Project Management Association) yksi henkilö: IPMA-C (International Project Management Association) Yhtiön tietoverkkoa kohtaan tehtiin alkuvuoden aikana useita palvelunestohyökkäyksiä (DDOS). Näistä ei aiheutunut merkittävää haittaa yhtiön asiakkaille. Kesän aikana otettiin käyttöön kehittynyt DDOS-torjuntajärjestelmä, jonka jälkeen näistä palvelunestohyökkäyksis tä ei ole enää aiheutunut toiminnallista haittaa. Tietoverkon langatonta kapasiteettia asiakaskäyttöön lisättiin myös voimakkaasti ja tukiasemien kokonaismäärä on jo lähes 450 kappaletta. Projektiliiketoiminnan suurin yksittäinen toteutus oli Kunnan Taitoa Oy:n Turun toimipisteen käyttöönotto, johon tehtiin tietoverkko- ja työasematoimitus sekä ohjelmistoasennukset yli sadan käyttäjän ympäristöön. RAKENNE- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT Yhtiöllä on käytettävissä sijoitetun vapaan pääomarahaston lisäksi euron konsernilimiitti. Yhtiön rahoitustilanne pysyi kuitenkin koko vuoden kohtuullisena eikä konsernilimiittiä tarvinnut käyttää. Yhtiön liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 3% yleisestä huonosta taloustilanteesta huolimatta. Yhtiön pääomistajan ja suurimman asiakkaan Kouvolan kaupungin palveluostojen määrä ei kasvanut toimintavuonna, mutta muiden asiakkaiden palvelumäärät kasvoivat lievästi. Yhtiö ei ole tehnyt historiansa aikana vuodesta 2005 indeksikorotuksia palveluhintoihin, vaikka yleinen kustannustaso on noussut vuosittain. Henkilöstömenojen osuus budjetista oli noin 33%

11 11 Tavoitteiden toteutuma 2014 / Kaakkois-Suomen Tieto Vuositavoitteet Mittari Toteutuma Vertailukelpoisten tuotteiden ja palveluiden hinta verrattuna vastaaviin toimijoihin Eri omistajien osuus toiminnasta Hinta (euro) Virtuaalipalvelimella toteutetun perussähköpostipalve-limen kk-hinta Operointi-/projekti-/johtotyö Puhelinvaihdepalvelu % osuus Kouvolan kaupunki 90% Muut 10% Hinta ( ) KS-Tieto Oy /vertailuyritysten keskiarvo 200e/kk vertailuhinta: 252,5 e/kk 60/80/100 e/h vertailuhinta: 82,2/122/155,6 e/h 0,99 e/puhelu (sis. neuvontaa) vertailuhinta: 1,1 e/puhelu (ei sis. neuvontaa) Kouvola 87% Muut 13%

12 12 Kouvolan Asunnot Oy Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Markku Mikkola, pj Petri Kuutti, vpj Piia Kyrö Ilkka Mäkijärvi Leila Lehtola Pertti Paloranta Tiina Hämäläinen Varajäsenet: Leena Rämä Antti Lipponen Martta Seppä Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Tulevat näkymät kehittymiselle ovat kohtalaiset. Erityisen haasteen luo Suomen reaalitalouden ja kansantalouden negatiivinen kehitys, mikä saattaa heijastua kansalaisten alenevan maksukyvyn kautta kassavirtaan. Yhtiössä tehtiin melko voimakas rahoituksen- ja operatiivisen toiminnan uudelleenorganisointi ensimmäisellä katsantokaudella. Painopiste oli palvelujen ja teknologian sekä tehokkuuden ja yhtiön ilmeen kehittämisessä. Yhtiön kohtuullisen hyvä taloudellinen vakaus antaa kiinteistökannan ja operatiivisen toiminnan kehittämiselle hyvän pohjan. Kiinteistökantaa on kehitettävä jatkuvana prosessina, mutta hallitusti ja analysoimalla toiminta-alueen tarpeita. Käyttöastetavoitteen pitäminen 94-95% tasolla vaatii panostusta asiakaspalveluun ja alueen vetovoiman pysymistä vähintäänkin nykyisellä tasolla, unohtamatta kiinteistökannan jalostamista. Edellisen tilikauden toimenpiteiden jälkeen yhtiö haluaa keskittyä ydinliiketoimintaansa eli kiinteistöjen hallintaan, ylläpitoon ja vuokraukseen. Kuluvan vuoden keskeisinä teemoina on asukasyhteistyön lisääminen, asiakaspalvelukokonaisuuden ja sähköisten palveluiden kehittäminen sekä kiinteistökannassa elinkaaren päässä olevien kiinteistöjen toiminnalliset jalostustoimenpiteet. Tämä tarkoittaa joidenkin, elinkaarensa lopussa, olevien kiinteistöjen purkutoimenpiteitä. Näissä tapauksissa analysoidaan myös kaupunginosan tarjonta suhteessa kysyntään ja niiden tulevaisuuden näkymiin. Energiansäästö on asetettu lähivuosien keskeiseksi kehitysprojektiksi ja sitä toteutetaan kokonaishankkeena, jossa energiatehokkuutta haetaan energian, sähkön ja veden kulutuksen hillitsemisellä. Samalla saavutetaan EU:n, Suomen valtion ja Kouvolan kaupunkikonsernin sekä Yhtiön asettamat CO2 päästöjen vähentämistavoitteet. Hankkeen vaikutukset ovat alkaneet näkyä jo säästöinä ja asunviihtyvyyden lisääntymisenä. Yhtiö sai katsantokaudella valmiiksi kiinteistön muutosprosessin, jolla korvataan fossiilista polttoainetta (öljy) käyttävän kohteen energiatuotanto uusituvalla energialla. Kuluvalla tilikaudella yhtiö tulee lisäämään tunnettavuutta, markkinointia ja sähköisiä palvelujen saatavuutta sekä asukasyhteistyötä. ERP (tuotannonohjausjärjestelmä) otettiin käyttöön edellisen katsantokauden lopussa ja sillä hallinnoidaan kiinteistöjä, sopimuksia, ylläpitoa, vuokrausprosessia ja vuokranvalvontaa. Katsantokaudella käynnistettiin kaupungin ja yhtiön välisen asunto-osake ja joidenkin kiinteistöjen välisen kaupan selvitys. Selvitys jatkuu seuraavan tilikauden puolelle. Yhtiö suhtautuu selvitykseen ja mahdolliseen kauppaan avoimesti, mutta tiedostaa kauppaan liittyvät taloudelliset riskit. Riskit voidaan minimoida tarkalla ja analyyttisellä arvonmäärityksellä. Yhtiö investointikohteeksi on päätetty Elimäkikoti (Yhdystie 1). Hanke toteutetaan ARA:n tuen avustuksella ja kiinteistö vuokrataan konserniasiakkaan käyttöön. Hanke on tuetun palveluasumisen kohde ja projektin kustannusarvioon n. 4,8 miljoonaa euroa. Toisena investointikohteena oli Kuusankoskella sijaitseva Elopolku 2 (Ruusula). Elopolku 2:n kokonaiskustannus tulee olemaan n. 1,0 miljoonaa euroa ja kohde valmistuu Hyvinvointipalvelujen käyttöön 2015 keväällä Käyttömenoista tehtävät ylläpidolliset investoinnit katsantokaudella olivat n. 0,9 miljoonaa euroa ja koko tilikaudelle on budjetoitu n. 2,5 miljoonaa euroa. Näillä toimenpiteillä kiinteistöjen ns. korjausvelka ei kasva, vaan se vähenee. Tämä parannetaan kiinteistöjen reaaliarvoa, joka samalla tervehdyttää yhtiön tasetta.

13 13 Tavoitteiden toteutuma 2014 / Kouvolan Asunnot Oy Vuositavoite Mittari Tavoitteet 2014 Tot Käyttöaste vähintään Käyttöaste (%) 94,5 92,9 2Tulos Tilikauden tulos Me +/ (käytetään verott.vahv.tappiot) 3Luottotappiot liikevaihdosta enintään Luottotappioiden osuus liikevaihdosta (%) 1,0 0,5 4Saamiset vuokratuotoista liikevaihdosta enintään Vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta (%) 3,0 2,6

14 14 Kouvolan Teatteri Oy Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Birgit Koskela, pj Hannele Viljakainen, vpj Mikael Byckling Matti Norppa Milla Raunio Antero Rossi Satu Taalikainen Pekka Veikkanen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Vuosi 2014 oli katsojamääriltään kaksituhattaluvun lukujen valossa heikko, ja saavutettu katsojamäärä katsojaa jäi tuntuvasti asetetusta yli katsojan tavoitteesta. Tästä oli seurauksensa noin sadan tuhannen euron vajaus toteutuneissa lipputuloissa verrattuna budjettiin. Vuoden 2014 tilinpäätös on tappiollinen ,19 euroa, mikä merkitsee teatterin ,- euron osakepääoman pienenemistä ,07 euroon. Tappiollisen vuoden jälkeen teatteri tulee tulevassa toiminnassaan pitämään kustannuksensa mahdollisimman alhaisina ja kehittämään myynti- ja markkinointityötään edelleen, varsinkin kun yhteiskunnan tuessa ei ole nousua kustannustason noususta huolimatta. Teatteri ei tule kuitenkaan tinkimään ohjelmistonsa monipuolisuudesta, koska tällöin olisi vaarassa omien tuottojen supistuminen sekä sen teatterin kulttuuritehtävän näivettyminen. Tavoitteet Mittari 2014 Toteutunut Katsojamäärä Katsojamäärä (lkm) Päänäyttämön täyttöaste Täyttöaste (%) Kaupungin avustus katsojaa kohden Avustus /katsoja < 37 38,27 4Pääsylipputulojen osuus kaikista tuotoista Päälippujen osuus tuloista (%), > 20 17,3

15 15 Kouvolan Vesi Oy Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Kimmo Jokiranta (pj) Jouko Kapiainen Heta Vilen Elina Helmana Marjo Lakka Kari Hänninen Antti Mäkelä Toimitujohtaja: Timo Kyntäjä Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Yhtiö toimi asti nimellä Kymen Bioenergia Oy, johon saakka yhtiö kuului KSS-konserniin. Kouvolan kaupunki osti heinäkuussa 2014 Kymen Bioenergia Oy:n osakkeet, jolloin yhtiöstä tuli Kouvola-konserniin kuuluva tytäryhteisö. Yhtiön nimeksi muutettiin Kouvolan Vesi Oy. Entisen liikelaitos Kouvolan Veden liiketoiminta myytiin yhtiöön liiketoimintakaupalla Kaupassa siirtyi koko vesilaitoksen liiketoiminta, taseet, sopimukset sekä kiinteistöt ja oikeudet toimintaan. Konserniohjaukselta saatiin yhtiön toiminnan ja biolaitostoiminnan kehittämittämisen kannalta linjaus, jonka pohjalta tullaan tarkastelemaan toiminnan järjestämisen parhaat vaihtoehdot. Liikevaihto Kouvolan Vesi Oy:n liikevaihto tilikaudelta on 5,43 milj. euroa. Liikevaihdossa on mukana biolaitoksen liikevaihto koko tilikaudelta ( ) ja vesihuoltotoiminnan ajalta Edellisten vuosien liikevaihtoa ei voida vertailla keskenään v tapahtuneiden yritysjärjestelyiden vuoksi. Kouvolan Vesi Oy:n tilikauden liikevaihdosta 1,24 milj. euroa muodostui biolaitostoiminnasta (22,9 % liikevaihdosta) ja 4,19 milj. euroa vesihuoltotoiminnasta (77,1 % liikevaihdosta). Biolaitostoiminnan liikevaihto muodostui kaasun myynnistä 0,22 milj. euroa ja vastaanottomaksuista 1,02 milj. eur. Vesihuoltotoiminnan liikevaihdon merkittävimmät erät olivat 4,01 milj. euroa vesi- ja jätevesimaksut ja 0,15 milj. euroa työlaskutus. Koko vesihuoltotoiminnan liikevaihto jakaantui 1,78 milj. euroa vesilaitoksen ja 2,41 milj. euroa viemärilaitoksen kesken.

16 16 Vuoden 2014 kokonaiskuvaa muodostaessa on huomioitava, että Liikelaitos Kouvolan Veden liikevaihto ajalta oli 9,0 milj. euroa. Kulut Kouvolan Vesi Oy:n suurimmat kuluerät olivat ulkopuoliset palvelut (1,93 milj. eur), henkilöstökulut (1,04 milj. eur) ja aineet, tarvikkeet ja materiaalit (0,94 milj. eur). Ulkopuolista palveluista 1,09 milj. euroa muodostui biolaitostoiminnasta ja 0,83 milj. euroa vesihuoltotoiminnasta. Henkilöstökulut muodostuivat lähes täysin vesihuoltotoiminnan puolelta, koska biolaitostoiminnan puolella ei ole palkattua henkilöstöä. Aineista, tarvikkeista ja materiaaleista 0,43 milj. euroa muodostui biolaitostoiminnasta ja 0,51 milj. euroa vesihuoltotoiminnan puolelta. Poistot Poistot olivat 1,78 milj. euroa, josta biolaitostoiminnan osuus 0,13 milj. euroa ja vesihuoltotoiminnan osuus oli 1,65 milj. euroa. Tilikauden tulos Kouvolan Vesi Oy:n toiminta oli tilikaudella tappiollista. Tilikauden tappioksi muodostui -1,26 milj. euroa, josta biolaitostoiminnan osuus -0,64 milj. euroa ja vesihuoltotoiminnan -0,62 milj. euroa. Vuoden 2014 kokonaiskuvaa muodostaessa on huomioitava, että Liikelaitos Kouvolan Veden tilikauden ylijäämä ajalta oli 0,8 milj. euroa. Investoinnit Investointien kokonaismäärä tilikaudella oli yhteensä 7,9 milj. euroa. Suurimmat yksitäiset investointikohteet olivat siirtoviemäri Akanoja-Mäkikylä yht. 3,8 milj. euroa ja Haukkajärven vedenottamo 0,9 milj. euroa. Investoinnit olivat vesihuoltotoiminnan puolella. Rahoitus Taseen loppusummaksi muodostui 85,7 milj. euroa, josta biolaitostoiminnan osuus 3,2 milj. euroa ja vesihuoltotoiminnan osuus 82,5 milj. euroa. Kouvolan kaupunki myönsi yhtiölle 18,9 milj. euron lainan liiketoimintakauppahinnan maksua varten. Laina-aika on 15 vuotta ja se on tarkoitus maksaa yhdessä erässä. Yhtiöllä on yhteensä 17,9 milj. euroa lainaa rahoituslaitoksilta. Tilikauden aikana nostettiin Kuntarahoitukselta 6,0 milj. euron laina investointien rahoittamiseksi. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 58 vakituista, joista yksi osa-aikainen. Lisäksi yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 3 määräaikaista. Työsuhteista 95 % on pysyviä ja 5 % määräaikaisia. Yhtiö pyrkii huolehtimaan henkilöstön osaamisesta ja kehittämisestä säännöllisin koulutuksin. Biolaitoksen puolella ei ole henkilökuntaa, vaan toimintaa pyöritetään ostopalveluilla. Tavoitteiden toteutuma 2014 / Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Oy:lle ei ole tehty talousarviota eikä määritelty tavoitteita väliselle ajalle.

17 17 1) huom! Kouvolan Vesi Oy:lle ei ole tehty erillistä talousarviota ajalle ) huom! tilinpäätösluvut sisältävät biolaitostoiminnan ajalta ja vesihuoltotoiminnan ajalta Konserniyhteisöjen_TP_osuus_2014_ laaja.doc

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS www.savonvoima.fi SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 1 VALOA ELÄMÄÄN JA ENERGIAA TOIMINTAAN. SAVON VOIMA OYJ on sähköä ja lämpöä tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö,

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot