HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja -toimipaikka Kotipaikka Sähköpostiosoite LAINAHAKEMUS Toivottu lainamäärä ( ) Toivottu kuukausittainen lyhennyserä ( ) Toivottu laina-aika Käyttökohde ja selvitys, miten luotto parantaa hakijan tilannetta Olen hakenut luottoa muualta kyllä, mistä? olen saanut luoton Jos ette ole hakeneet luottoa muualta, oliko syynä maksuhäiriömerkintä vakuuksien puute muu syy, mikä? en ole saanut luottoa YHTEINEN HAKEMUS Hakemus on yhteinen aviopuolison kanssa avopuolison kanssa muun henkilön kanssa, kenen? (nimi ja henkilötunnus) PERHESUHTEET Yksinäinen Avioliitossa Avoliitossa Yksinhuoltaja Rekisteröity parisuhde Avio- tai avopuolison nimi Henkilötunnus Ammatti Perheessä asuvien lasten nimet ja syntymäajat Muualla asuvien hakijan alaikäisten lasten nimet ja syntymäajat Muiden hakijan kanssa yhteistaloudessa elävien henkilöiden syntymäajat (esim. muut kuin hakijan lapset) Sivu 1 / 9

2 KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS Työssäoloaika yhteensä (vuosina) Hakija opiskelee Tutkinto tai ammatti, jota varten opiskelee Opintojen alkamisajankohta Opintojen vaihe ja arvioitu päättymisajankohta Oppilaitos TYÖ JA TOIMEENTULO Hakija on palkansaaja Ammatti: Työnantajan nimi ja osoite Työ on kokopäiväistä Työ on osa-aikaista Työ on määräaikainen Työsuhteen alkamisajankohta Työsuhteen päättymispäivä Hakija on ammatinharjoittaja, toimiala: Päätoimisesti Sivutoimisesti Hakija on eläkeläinen Eläkkeelle siirtymisen ajankohta: Hakija saa tällä hetkellä toimeentulotukea. Mihin tarkoitukseen sitä on haettu? Hakija on työtön Työttömyyden alkamisajankohta: Viimeksi kuluneen vuoden aikana on myönnetty toimeentulotukea yhteensä euroa ei ole myönnetty toimeentulotukea ei ole haettu toimeentulotukea On haettu avustusta Kirkon diakoniatyöltä Kirkon katastrofirahastosta Punaisen Ristin katastrofirahastosta Pelastusarmeijalta Muualta, mistä? Toimeentulon lähteet: Säännölliset ansiotulot Epäsäännölliset ansiotulot Toimeentulotuki Työttömyysturva (ansiosidonnainen) Työttömyysturvan peruspäiväraha Työmarkkinatuki Sairauspäiväraha Opintotuki Asumistuki Vanhusten/ vammaisten/ pitkäaikaissairaiden hoitotuki Lasten kotihoidon tuki Eläketulot Muu sosiaaliturva (äitiys-, sotilasavustus, elatustuki) Pääomatulot Toisen henkilön tulot (esim. elatusvelvolliselta), Muu tulon lähde, mikä? Ei tuloja TIEDOT ASUNNOSTA Vuokra-asunto Huoneistotyyppi h + k/kk Huoneistoala m2 Vuokrasuhde Päävuokrasuhde Alivuokrasuhde Työsuhdeasunto Osaomistus Vuokranantaja Asuntotyyppi Osake Omakotitalo Vuokrasuhteen alkupäivä Asumisoikeusasunto Omistusasunto Huoneistotyyppi h + k/kk Huoneistotyyp pi h + k/kk Vuokrasuhteen voimassaolo Toistaiseksi Määräaikainen, päättymispäivä.. 20 Huoneisto-ala m2 Huoneistoala m2 Omistusosuus Hankintavuo-si Asumisoikeusmaksu Asuntotyyppi Osake Okt Maapohja Oma tontti/tila Vuokratontti Muu asumismuoto Hakija asuu Sukulaisen luona Tuttavien luona Tukiasunnossa Asunnoton Asuntolassa Laitoksessa Ensisuojassa Pinta-ala Sivu 2 / 9

3 TULOT JA MENOT TULOT Palkkatulot bruttona (ennen veroja) Eläketulot bruttona (ennen veroja) Tulot ammatin harjoittamisesta (ennen veroja) Työttömyyspäiväraha/ kotihoidon tuki Sairausvakuutuspäiväraha/ äitiysraha tms. Etuus päättyy:..20 Ennakonpidätys Vero-%: Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut (6,05 % / 7,55 %) Ammattiyhdistysmaksu Ay-%: Muu palkasta pidätettävä maksu (ei ulosotto) %: Asumistuki Elatusapu/ elatustuki Hakijan tulot /kk Puolison tulot /kk MENOT (jos menot yhteisiä = vain hakijan sarakkeeseen) Vuokra/ vastike Sähkö Vesi Vakuutukset Työmatkakustannukset Päivähoitomaksut (myös iltapäivähoito) Elatusmaksut Terveydenhoitomenot (tavanomaista suuremmat) Velkojen hoitomenot (myös ulosotto) Välttämättömät elinkustannukset* Hakijan menot /kk Puolison menot /kk Muut tulot, mitkä? Muut säännölliset menot, mitkä? NETTOTULOT YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ MAKSUVARA * Välttämättömät elinkustannukset vuonna 2015 (määrä vahvistetaan vuosittain, 538 /kk Yksinasuva henkilö / yksinhuoltaja 452 /kk Avo- tai aviopuoliso tai parisuhteessa elävä / muu 18 vuotta täyttänyt henkilö samassa taloudessa 344 /kk 1. ja 2. lapsi 321 /kk 3. jne. lapsi 381 /kk 17 vuotta täyttänyt kotona asuva lapsi Välttämättömiin elinkustannuksiin varatuilla rahamäärillä on tarkoitus kattaa - ravinto- ja hygieniamenot - vaatekulut - tavanomaiset terveydenhoitomenot - lehtitilaukset, tv-lupamaksut, puhelinlaskut ja paikallisliikenteen matkakulut - harrastus- ja vapaa-ajan menot - muut kodin kulutusmenot 155,17 /kk Täysimääräinen elatustuki 51,05 /kk Lääkkeiden omavastuukatto 95,75 /kk Lapsilisä, 1. lapsi 105,80 /kk Lapsilisä, 2. lapsi 135,01 /kk Lapsilisä, 3. lapsi 154,64 /kk Lapsilisä, 4. lapsi 174,27 /kk Lapsilisä, 5. ja sitä seuraava lapsi Sivu 3 / 9

4 VARALLISUUS JA VELAT Omistus-, asumisoikeus tai osaomistusasunto Omistusosuus Osuuden arvo (euroa) Arvopaperit, muut osakkeet ja osuustodistukset Yhtiön tai yhteisön nimi: Omistusosuus Osuuden arvo (euroa) Kiinteistö Kiinteistön yksilöinti: Verotusarvo Omistusosuus Osuuden arvo (euroa) Auto Auton merkki ja malli: Vuosimalli: Hankintavuosi: Omistusosuus Osuuden arvo (euroa) Osuus kuolinpesässä Kuolinpesän yksilöinti: Osuus Osuuden arvo (euroa) Muu varallisuus Omistusosuus Osuuden arvo (euroa) VARALLISUUS YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ (velkaluetteloon kirjatut velat) PANKKIYHTEYSTIEDOT Pankki, konttori ja tilinumero, jolle laina tulisi siirtää/ jolta suoraveloitus tehdään LISÄTIETOJA Oletteko saaneet taloudellista neuvontaa esim. sosiaalityöntekijältä, talous- ja velkaneuvojalta tai jostakin muualta? Ei Kyllä, mistä ja milloin? VAKUUTUS, PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Vakuutan, että tässä hakemuksessa antamani tiedot ovat oikeat Paikka ja aika Hakijoiden allekirjoitukset YHTEYSTIEDOT: Hakemuslomakkeen ja liitteet voi toimittaa postitse osoitteeseen: Hämeenlinnan kaupunki tai tuoda Kastellin postilaatikkoon, osoite on: Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta PL 84 Raatihuoneenkatu 11, HÄMEENLINNA HÄMEENLINNA Sivu 4 / 9

5 HAKEMUKSEN LIITTEET (nämä tositteet tarvitaan AINA myös avo- tai aviopuolisolta) Jokaiseen hakemukseen on aina liitettävä (merkitkää rastilla hakemuksenne liitteet): Verotuspäätös erittelyosineen viimeksi valmistuneesta verotuksesta (2013) Pankkitiliote kolmelta (3) viimeiseltä kuukaudelta talouden kaikista tileistä Luottotietorekisteriote (Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy) <- tilauslomakkeet liitteenä Viimeisimmät tositteet talouden tuloista Viimeisimmät palkkalaskelmat tai todistukset Selvitys ammatinharjoittamisesta saaduista tuloista Eläkepäätös tai ilmoitus maksussa olevista eläkkeistä Ansiotyöttömyyspäivärahapäätös tai maksuilmoitus Päätös/ lasten kotihoidon tuesta Päätös/ muu tosite elatusavusta/ -tuesta Päätös sairauspäivärahasta Päätös äitiys-/ vanhempainpäivärahasta Päätös asumistuesta Selvitykset muista tuloista Viimeisimmät tositteet talouden menoista Vuokranmaksulomake tai vuokrasopimus Sähkölasku, josta ilmenee laskutusväli (jos sähkölämmitteinen asunto, sekä kesä- että talviajan lasku) Vesilasku, josta ilmenee laskutusväli Jätehuoltolasku, josta ilmenee laskutusväli Nuohouslasku Kiinteistöverolasku Tosite vakuutusmaksuista, josta ilmenee laskutusväli Päätös tai lasku päivähoitomaksuista (myös iltapäivähoito) Päätös tai muu tosite elatusmaksuista Tositteet säännöllisistä terveydenhoitomenoista (esim. Kelan lääkekattokysely) Selvitykset muista säännöllisistä menoista Selvitykset veloista ja varoista Valtakirja täytettynä Viimeisimmät velkatositteet (esim. lasku, perintäkirje ) Ulosottolista (ulosottovirastosta saatava Velallisen ulosottoasiat lista.) Selvitys omaisuudesta (esim. auton rekisteriote, osakekirja, kiinteistön kauppa- tai muu saantokirja ) Jos alkuperäisiä tositteita ja selvityksiä ei ole mahdollista jättää, voi niistä jättää myös kopiot. Mikäli jotain tositetta tai selvitystä ei voitu antaa, kirjoittakaa alle syy: Sivu 5 / 9

6 SELVITYS TALOUDEN VELOISTA Selvittäkää alla kaikki taloutenne velat. Ilmoittakaa velkojan nimi, velan syntymisajankohta, velan käyttötarkoitus ja kuinka paljon hakija maksaa velkaa kuukausittain sekä yksilöiden velan kokonaismäärä ja mahdolliset kanssavelalliset/ takaajat/ pantinantajat ja muut vakuudet. Ilmoittakaa myös, onko velka ulosotossa. Alla ilmoitetaan KAIKKI velat! Myös ne, jotka ovat hoidossa (kuten asunto- ja autolaina ym.) Jatkuu sivun toisella puolella Sivu 6 / 9

7 VALTAKIRJA Valtuutan Hämeenlinnan kaupungin talous- ja velkaneuvojat sosiaaliluottohakemukseni käsittelijöinä, edustamaan minua ja toimimaan nimissäni taloudellisen tilanteeni korjaamista koskevissa asioissa. Valtuutetuilla on oikeus saada taloudellista asemaani koskevia salaisiakin tietoja pankeilta, muilta luottolaitoksilta ja eri viranomaisilta. He voivat kantaa, vastata tai muutoin edustaa minua hoitaessaan velkojeni järjestelyyn liittyviä asioita tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä yksityisoikeudellisten yhteisöjen ja muiden yksityisten kanssa. Hämeenlinnassa, / 2015 allekirjoitus nimen selvennys ja henkilötunnus HAKIJA TOIMITTAA HAKEMUKSEN MUKANA! Palauta velkaneuvontaan. Liite 1 Sivu 7 / 9

8 Suomen Asiakastieto Oy Kuluttajaneuvonta Työpajankatu 10 A (5. krs.) PL Helsinki LUOTTOTIETOJEN TARKISTUSPYYNTÖ Haluan tarkistaa mitä tietoja minusta on tallennettu Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin. Mikäli luottotietorekisterissäni on merkintöjä, pyydän että rekisteriotteessa kerrotaan mistä tai keneltä maksuhäiriötiedot ovat peräisin, miten kauan ne ovat voimassa ja mihin tietojani on luovutettu kuuden viimeisen kuukauden aikana. Olen tai olen ollut yrityksessä vastuuhenkilönä. Haluan rekisteriotteeseen mukaan tiedot yritysyhteystiedoistani sekä asemastani yrityksissä. Pyydän lähettämään rekisteriotteen alla olevaan osoitteeseen: Nimi Lähiosoite Postinro ja toimipaikka Henkilötunnus Puhelin LIITE Valokopio allekirjoitetusta henkilöllisyystodistuksesta (ajokortti/passi/henkilökortti/kopio rekisterinpitäjän ilmoituskirjeestä) allekirjoitus nimenselvennys HAKIJA TOIMITTAA SUOMEN ASIAKASTIETO OY:LLE! Älä palauta velkaneuvontaan tätä tilauslomaketta, vaan rekisteriote, kun saapunut! Liite 2 Sivu 8 / 9

9 Bisnode Finland Oy Mia Väyrynen/ Pirjo Lavonius Kumpulantie HELSINKI LUOTTOTIETOJEN TARKISTUSPYYNTÖ Haluan tarkistaa mitä tietoja minusta on tallennettu Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteriin. Mikäli luottotietorekisterissäni on merkintöjä, pyydän että rekisteriotteessa kerrotaan mistä tai keneltä maksuhäiriötiedot ovat peräisin, miten kauan ne ovat voimassa ja mihin tietojani on luovutettu kuuden viimeisen kuukauden aikana. Olen tai olen ollut yrityksessä vastuuhenkilönä. Haluan rekisteriotteeseen mukaan tiedot yritysyhteystiedoistani sekä asemastani yrityksissä. Pyydän lähettämään rekisteriotteen alla olevaan osoitteeseen: Nimi Lähiosoite Postinro ja -toimipaikka Henkilötunnus Puhelin LIITE Valokopio allekirjoitetusta henkilöllisyystodistuksesta (ajokortti/passi/henkilökortti/kopio rekisterinpitäjän ilmoituskirjeestä) allekirjoitus nimenselvennys HAKIJA TOIMITTAA ITSE BISNODE FINLAND OY:LLE! Älä palauta velkaneuvontaan tätä tilauslomaketta, vaan rekisteriote, kun saapunut! Liite 3 Sivu 9 / 9

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja toimipaikka Kotipaikka

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE SISÄLLYS Yksityishenkilön velkajärjestely pähkinänkuoressa 3 Miten velkajärjestelyä haetaan ja miten hakeminen etenee? 4 Velkajärjestelyhakemuksen liitteet 6 Malli: Velkaantumishistoria

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot

Hakemus palautetaan siihen kuntaan, kaupunkiin tai vuokrataloyhtiöön, josta asuntoa haetaan.

Hakemus palautetaan siihen kuntaan, kaupunkiin tai vuokrataloyhtiöön, josta asuntoa haetaan. Hakemus palautetaan siihen kuntaan, kaupunkiin tai vuokrataloyhtiöön, josta asuntoa haetaan. ASUNTOHAKEMUS Vuokra-asunto Vuokra-asunnon vaihto Numero Vuosi HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja entiset nimet

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

Nykyinen osoite Postinumero ja toimipaikka Puhelin kotiin/matkapuhelin. Kyllä En. Postinumero ja -toimipaikka

Nykyinen osoite Postinumero ja toimipaikka Puhelin kotiin/matkapuhelin. Kyllä En. Postinumero ja -toimipaikka Hakemus palautetaan siihen kuntaan, kaupunkiin tai vuokrataloyhtiöön, josta asuntoa haetaan. ASUNTOHAKEMUS Vuokra-asunto Vuokra-asunnon vaihto Numero Vuosi HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja entiset nimet

Lisätiedot

Nykyinen osoite Postinumero ja toimipaikka Puhelin kotiin/matkapuhelin. Kyllä En. Postinumero ja -toimipaikka

Nykyinen osoite Postinumero ja toimipaikka Puhelin kotiin/matkapuhelin. Kyllä En. Postinumero ja -toimipaikka Hakemus palautetaan siihen kuntaan, kaupunkiin tai vuokrataloyhtiöön, josta asuntoa haetaan. ASUNTOHAKEMUS Vuokra-asunto Vuokra-asunnon vaihto Numero Vuosi HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja entiset nimet

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE. Päivämäärä: Vastuu työntekijän nimi:

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE. Päivämäärä: Vastuu työntekijän nimi: AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE Asiakas: Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puh.nro.: Sähköpostiosoite: Äidinkieli ja kansalaisuus: Siviilisääty: Lähiomainen: Puoliso: Nimi: Henkilötunnus: Osoite:

Lisätiedot

+ + Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_P_PEU_230614PP +

+ + Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_P_PEU_230614PP + OLE_P_PEU 1 *1279901* PYSYVÄÄ OLESKELULUPAA KOSKEVA HAKEMUS Tällä hakemuksella voit hakea joko pysyvää oleskelulupaa (P) Suomeen tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU oleskelulupaa (P-EU).

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.6.2015 44 LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISPERIAATTEET LAUKAAN KUNTA Perusturvaosasto sosiaalityö 1.6.2013/päivitetty viimeksi

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN PK2_plus 1 *1439901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, jonka ulkomaalainen puoliso hakee ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KAN_1 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_1_090514PP +

KAN_1 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_1_090514PP + KAN_1 1 *1169901* KANSALAISUUSHAKEMUS Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet Suomen kansalaisuutta. Jos haet Suomen kansalaisuutta myös alaikäisille, huollossasi oleville lapsille, on heistä

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Valitse joko 3b tai 3c. Ks. ohje. b) Yritystoiminta lopetettu. Kyllä, pvm: / / Ei

Valitse joko 3b tai 3c. Ks. ohje. b) Yritystoiminta lopetettu. Kyllä, pvm: / / Ei MYYNTIVOITTOLASKELMA (Yritystoiminnan taloudellinen tilanne yrittäjyyden lopettamishetkellä) Toimita tämä lomake täytettynä ensimmäisen päivärahahakemuksesi mukana omaan työttömyyskassaasi tai Kelan toimistoon

Lisätiedot