ANTTI LAAKSONEN LYHESTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANTTI LAAKSONEN LYHESTI"

Transkriptio

1 ANTTI LAAKSONEN +358(0) YRITYKSEN Y-TUNNUS YRITYKSEN POSTIOSOITE: AGILLON OY, PL96, LAHTI YRITYKSEN KÄYNTIOSOITE: MARIANKATU 15 A, LAHTI LYHESTI Antti Laaksonen (s. 1972) valmistui Maanpuolustuskorkeakoulun Kadettikoulusta jalkaväkilinjan priimuksena vuonna 1997 ja toimi vuoteen 2007 asti erilaisissa upseeritehtävissä Puolustusvoimissa. Vuosina Antti oli päävastuussa PV:n Koulutusportaaliprojektista ja osallistui asiakkaan projektipäällikön tai asiantuntijan roolissa useisiin erittäin laajoihin tietojärjestelmähankkeisiin sekä e- Oppimisprojekteihin. Sittemmin Antti on toiminut mm. projektipäällikkönä, apulaisprojektipäällikkönä, vaatimusmäärittelijänä, konseptisuunnittelija-käsikirjoittajana sekä testauspäällikkönä ja osallistunut lisäksi erilaisten it-hankintojen valmisteluihin, tarvekartoituksiin, ratkaisuvaihtojen etsintään, tarjouspyyntöjen laadintaan, tarjousten vertailuun ja valintaan sekä sopimusneuvotteluihin. Projektipäällikön ja vaatimusmäärittelijän toimenkuvaa vastaavissa tehtävissä Antti on toiminut reilusti yli kymmenen vuotta ja muissa esimies- ja kouluttajatehtävissä jo vuodesta 1991 alkaen. Verkkooppimisen parissa Antti on toiminut noin 12 vuotta. Agillon Oy:n toimipiste on Lahdessa ja Antti asuu Lahden pohjoispuolella Heinolassa. Olen käytännöllinen ideanikkari ja itseohjautuva asioiden toimeenpanija. Uskon, että oppiminen tapahtuu erityisesti silloin, kun heittää itseään likoon oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Uskon, että nopea omaksumiskykyni, monipuolinen projektiosaaminen ja upseerina saamani yleisjohtajan koulutus helpottavat uusien toimintaympäristöjen ja tarpeiden ymmärtämistä. Tavoitteenani on aina ollut tehdä työ mahdollisimman hyvin - ketterästi, kerralla kuntoon, asiakkaan parhaaksi! OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Olen toiminut erilaisissa esimiestehtävissä jo vuodesta 1991 alkaen. Laajoihin tietojärjestelmähankkeisiin ja kehittämisprojekteihin olen osallistunut eri rooleissa, lähinnä projektipäällikkönä, konseptisuunnittelijana, vaatimusmäärittelijänä ja kilpailutuskonsulttina vuodesta 2001 alkaen. Työskentelin vuosina Puolustusvoimien palveluksessa upseeritehtävissä. Minulla on upseerin ylempi korkeakoulututkinto Maanpuolustuskorkeakoulusta 1997 (erinomaiset tiedot) ja sotilasarvoni on kapteeni (evp). Lisäksi olen suorittanut mm. vuonna 2007 yrittäjän ammattitutkinnon media-alalta. Vuonna 2007 perustin oman yrityksen (Adjutant TMI) ja toiminta muuttui osakeyhtiömuotoon syksyllä 2009 (Agillon Oy). Asiakkaitani ovat olleet mm. Kuntaliitto ry, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Bonnier-

2 konserni, Puolustusvoimat, Maanpuolustuskorkeakoulu, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (www.mpky.fi), Edita Prima, Talentum Events, Tieturi, Tieturi Vision sekä Barona-konserni. Lisäksi olen toiminut ohjelmistotoimittaja etaika Oy:n alihankkijana kahdessa laajassa valtakunnallisessa CRMprojektissa vuosina Osaamiseni jakaantuu kolmen osaamisalueen päälle. Tällä hetkellä tarjoan pääasiassa tietojärjestelmien ja pilvipalveluiden sekä uuden opetusteknologian ja verkkooppimisratkaisuiden hankintaan liittyviä tarvekartoitus-, projektinhallinta- ja vaatimusmäärittelypalveluita. Toisena alueena tarjoan erilaisia tietojärjestelmien ja pilvipalveluiden hankintaan, vaatimusmäärittelyyn ja käyttöönottoon liittyviä koulutuspalveluita. Kolmas osaamisalue ovat verkko-oppimisen konseptointi-, käsikirjoitus- ja tuotantopalvelut. Tietojärjestelmien ja pilvipalveluiden sekä uuden opetusteknologian hankintaprojekteihin liittyen olen vuosina avustanut asiakkaitani useiden tietojärjestelmien tarvekartoituksissa, hankinnoissa, kilpailutuksissa ja tarjousten vertailussa sekä toimitusprojekteissa niin tilaajan kuin ohjelmistotoimittajankin puolella. Olin vuosina toimittajan hallinnollisena projektipäällikkönä ja vaatimusmäärittelijänä Metsäkeskusten valtakunnallisen asiakkuudenhallintajärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa. Järjestelmään liittyy mm. yli miljoonan kiinteistön tietojen hallinta, asiakastietojen hallinta, sähköinen asiointi, asiakkaaseen ja kiinteistöön kohdistuvien aktiviteettien hallinta, ekstranet-toiminnot palveluntuottajille, koulutustapahtumien suunnittelu ja hallinta (ml. osaamisrekisterit ja tapahtumakalenetrit), sähköinen kilpailutus ja kilpailutusdokumenttien hallinta sekä laskutusmääräysten muodostaminen ja useita integraatioita muihin järjestelmiin. Olen myös ollut tietojärjestelmien kilpailutusasiantuntijana (mm. Kuntaliitto ry ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys). Jyväskylän ammattikorkeakoululle toteutin kesällä 2010 erittäin laajan uuden opetusteknologian hankintoihin liittyvän tarvekartoituksen ja toimenpidesuosituksien laadinnan aikavälille ja hankkeen seurantaprojektin keväällä Olen myös tehnyt asiakkailleni mm. kolmen erilaisen laajan hankkeen hankesuunnitelmat sekä kolmessa eri projektissa erilaisten digitaalisten aineistojen kartoitukset ja sähköisen arkistoinnin metatietomäärittelyt. Lisäksi olen ollut noin kymmenessä tietojärjestelmäprojektissa vaatimusmäärittelijänä: 2*CRM, kilpailutusjärjestelmä, koulutusalan toiminnanohjaus- ja asiakashallintajärjestelmä ERP+CRM, www-julkaisujärjestelmä CMS, asianhallintajärjestelmä, kuva-arkistointijärjestelmä/media archive, digitaalisten aineistojen hallintapalvelu/digital asset management sekä verkko-oppimisympäristö. Lisäksi olen myös avustanut asiakkaitani mm. useiden tietojärjestelmien käyttöönottoprojektien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä atk-laitehankintojen kilpailutuksissa. Puolustusvoimissa työskennellessäni olin vuosina Koulutusportaaliprojektissa projektipäällikkönä sekä asiantuntijana mukana mm. HR-hankkeissa, Sähköisen viestinnän hankkeessa (mm. PV:n intranet) sekä PV:n ERP-hankkeessa (SAP-määrittelyn aloitusvaihe). Minut palkittiin Puolustusvoimien verkko-opetuksen kehittämistyöstä Jalkaväen ansiomitalilla vuonna Tietohallinnon turvallisuusvaatimukset ovat minulle tuttuja käytännön elämästä. IT-projektipäällikkökokemusta minulla on yhteensä yli 10 vuotta (kts. työhistoria). Scrumia olen hyödyntänyt vuodesta 2009 alkaen ja muita ketteriä projektinhallinta- ja ohjelmistokehitysmenetelmiä vuodesta 2005 alkaen. Koulutuspuolella vedän tällä hetkellä vastuukouluttajana tietojärjestelmien uusintaa ja hankintaa (ml. vaatimusmäärittelyjen ja julkisten kilpailutusten toteutus) sekä pilvipalveluiden hankintaa ja käyttöönottoa käsitteleviä kursseja Talentum Events Oy:n toimeksiannosta. Aiemmin vuosina olen vetänyt asiakkailleni loppukäyttäjien koulutustilaisuuksia mm. Office 2007-tuotteista ja SharePointista. Vastasin vuosina Maanpuolustuskorkeakoulussa mm. Monimuotokouluttajien opintokokonaisuuden ja Sisältötuotannon opintokokonaisuuden toteutuksesta, joissa käsiteltiin mm. verkko-oppimisympäristöjen käyttöön liittyvää pedagogiikkaa ja verkko-oppimissisältöjen tuotantoa. Vuosina vastasin Lahden Urheilukoulussa projektipäällikön kaltaisessa roolissa kadettikurssien kandi- ja maisteritutkintoihin johtavan, täysin uudistetun koulutuksen suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Tässä yhteydessä toin kadettien opetukseen mukaan sulautetun opetuksen (Blended learning) menetelmiä sekä tietojärjestelmiä ja verkko-opetusta. Vuosina toimin varusmieskouluttajana sekä aliupseeri- ja reserviupseerikurssien johtajana Hämeen Rykmentissä Lahdessa. Tätä ennen opiskelin vuosina Kadettikoulussa, jossa minut palkittiin mm. parhaana kouluttajana.

3 Verkko-oppimisen tuotantopuolella olen vuosina mm. tuottanut, konseptoinut ja/tai käsikirjoittanut yhdeksän laajaa verkkokurssia. Näistä esimerkkinä mainittakoon Puolustusvoimien Tieturi Oy:ltä tilaama Tekijänoikeudet tutuksi, jossa toimin Tieturin alihankkijana vastuullani konseptisuunnittelu, käsikirjoitus sekä tekijänoikeuksien asiantuntijakysymykset. Tämä kurssi valittiin Suomen kuuden parhaan verkko-oppimisratkaisun joukkoon huhtikuussa 2009 (eeemeli 2009-finalisti). Syyskuussa 2011 valmistui Datafisher Oy:n Kuntaliitolle toteuttama verkkokurssi Tietoturva ja tietosuoja terveydenhuollossa. Kohderyhmänä on koko Suomen terveydenhuollon henkilöstö ja potentiaalisia käyttäjiä on yli Tässä projektissa toimin konseptoija-käsikirjoittajana, kilpailutuskonsulttina sekä tietoturva-asioiden asiantuntijana. Tämän projektin lopputuotteet löytyvät osoitteesta https://www.kanta.fi/reseptikoulutus/tietoturva.html. Olen myös avustanut Barona-konsernia ja Maanpuolustuskoulutusyhdistystä verkko-oppimisympäristöjen tarvekartoituksissa ja MPK:ta lisäksi Moodle-ympäristön käyttöönoton suunnittelussa keväällä Aiemmin Puolustusvoimissa toimin vuosina Puolustusvoimien Koulutusportaalin päätoimittajana/projektipäällikkönä ( käyttäjän verkko-oppimisympäristö). Vastuullani olivat tuolloin tietojärjestelmien kehitystyön ohella portaalin sisältötuotantoprojektien suunnittelu ja ulkoistettujen tuotantopalveluiden hankinta, tukipalvelut sekä uusien toimintatapojen ja kehittäminen ja jalkauttaminen. Toimin myös projektipäällikkönä tai tuottajana-konseptisuunnittelijana-käsikirjoittajana noin 25:ssä erilaisessa elearning-projektissa. Olen myös vuosien aikana laatinut itse runsaasti erilaista verkkooppimateriaalia ja online-käyttöoppaita eri työkaluilla (mm. Camtasia Studio). Vuosina avustin Bonnier-konsernia Bonnierin Suomen elearning Specialistin roolissa pohjoismaiden laajimman Office-ohjelmien verkkokoulutuspalvelun Suomen lanseerauksessa, myynnissä ja kurssien vastaanottotestauksissa. Kyseinen verkkokoulutuspalvelu (Pilviakatemia.fi eli Bonnier Academy) on ollut vuoden 2012 alusta alkaen myös oman yritykseni myyntituotteena. Uskon jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Vuosina suoritin töiden ohella monimuotokouluttajien koulutusohjelman Maanpuolustuskorkeakoulussa, vuosina Verkkoviestinnän Diploma-ohjelman Helsingin yliopistossa sekä vuonna 2007 media-alan yrittäjän ammattitutkinnon YLE:n radio- ja televisio-opistossa. Tuoreimpia kursseja ovat pilvipalvelusopimuksia käsittelevät seminaarit sekä Salcomin Office 365 Ignite (joulukuu 2011), joka perehdytti syvällisesti Microsoftin pilvipalvelukonsepteihin. Lisäksi suorittanut vuosina lukuisia lyhyempiä kursseja mm. ketterästä ohjelmistokehityksestä (Scrum), SharePointista, tietojärjestelmien vastaanottotestauksesta, prosessien kuvaamisesta, vaatimusmäärittelystä, hankintajuridiikasta, sopimusehdoista (JIT2007, IT2010), tarjousten vertailusta ja valinnasta, oppimisalustojen (LMS) hallinnoinnista, tietoturvasta, tietosuojasta sekä tekijänoikeusasioista. Suomen kielen taitoni on erinomainen (mm. yo-tutkinnon laudatur). Lisäksi kirjoitan ja puhun englantia sujuvasti ja olen suorittanut englannin kielen yleisen kielitutkinnon ylimmän tason kielikokeen. Ruotsin kielitaitoni on vähäisen käytön takia vain tyydyttävällä tasolla, mutta olen toki suorittanut virkamiehen kielitutkinnon. Scrumia hyödyntävissä projekteissa olen toiminut vuodesta 2009 alkaen ja vuonna 2011 suoritin CSMsertfikaatin (Certified Scrum Master), joka vastaa nähdäkseni projektinhallinnan yleisiä sertifiointeja (esim. IPMA-C), mutta painottuu toimittajan toteutustiimien johtamiseen ketterissä ohjelmistoprojekteissa. Muita projektityöskentelyn yleisiä sertifikaatteja en ole nähnyt tarpeelliseksi suorittaa, koska katson että Maanpuolustuskorkeakoulun aikaiset johtamisopin (12,5 ov), kasvatus- ja opetusopin (51 ov), tekniikan (8,5 ov) opinnot, rauhan ajan päällikkökurssin (4,0 ov), sodan ajan pataljoonan komentajakurssin (6 ov) sekä esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksen (3,0 ov) opinnot, yhteensä 85 opintoviikkoa johtamista eri näkökulmista antaa laajemman osaamisen projektityöskentelyyn kuin paripäiväinen muodollinen sertifiointikurssi (esim. IPMA C-taso). TYÖKOKEMUS Agillon Oy (aiemmin Adjutant TMI) Lahti ASIANTUNTIJAKONSULTTI (YRITTÄJÄ), MM. KONSEPTISUUNNITTELIJANA, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖNÄ, HANKINTA-ASIANTUNTIJANA, VAATIMUSMÄÄRITTELIJÄNÄ JA KOULUTTAJANA Päätoimisen projektipäällikön/apulaisprojektipäällikön roolissa vaativissa tietojärjestelmä- ja sisältötuotantoprojekteissa yhteensä 5 vuotta Opetusteknologian kehittämisen seurantaprojekti, JAMK (touko-kesäkuu 2012) Verkko-opetuksen ja verkko-oppimisympäristöjen tarvekartoitus ja käyttöönottosuunnittelu,

4 Maanpuolustuskoulutusyhdistys (maalis-huhtikuu 2012) Kilpailutuskonsultti/vastuukouluttaja: Tietojärjestelmien uusinta- ja hankintaprojektit, Pilvipalveluiden hankinta ja käyttöönotto, Talentum Events Oy (syyskuu 2011 alkaen, noin 8 koulutusta/vuosi), Sähköisen kilpailutusjärjestelmän vaatimusmäärittelijä etaika Oy (loka-marraskuu 2011) Hallinnollinen projektipäällikkö ja vaatimusmäärittelijä etaika Oy:n CRM-toimitusprojekteissa, 2kpl (kesäkuu 2010-marraskuu 2011) Tarvekartoittaja konseptisuunnittelija käsikirjoittaja Kuntaliiton elearning-projekti (1-8/2011) Hankinnan avustaja: Kuntaliiton tilaamien ereseptin toimintamallimodulien kilpailutus (1-3/2011) Tarvekartoitus - hankinnan avustaja: LMS-järjestelmän toiminnallisuuksien ja toimittajan antaman tarjouksen analysointi (Barona, 3/2011) Opetusteknologiakartoitus 2015 JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu (5-8/2010) elearning specialist Bonnier Business Forum Oy (syksy ) Tekijänoikeudet tutuksi-verkkokurssi (konseptisuunnittelu, käsikirjoitus, asiantuntija) Johtajakoulutuksen opetuspaketti (tarvekartoitus, konseptisuunnittelu, hankesuunnittelu) Kuuden muun verkkokurssin tai online-oppaan konseptisuunnittelu, käsikirjoittaminen, toteutus Hankesuunnitteluprojekti: koulutusliiketoiminnan ERP+CRM+CMS (suunnittelija, asiantuntija) Hankesuunnitteluprojekti: PV julkaisutoiminnan kehittäminen (suunnittelija, asiantuntija) Toimintaopas PV:n ohjesääntöjen kirjoittajalle ja painotuotteiden tilaajalle (asiantuntija, käsikirjoittaja) Kilpailutuskonsultti: Atk-päätelaitteiden leasingvertailu- ja hankintaprojekti (asiantuntija) ERP- ja CRM-järjestelmän sekä CMS-järjestelmän esimäärittely- ja tarjouskilpailun valmisteluprojekti Kilpailutuskonsultti: Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen uuden tietojärjestelmän julkisen hankinnan kilpailutusprojekti, osallistuminen tarjousten vertailuun ja valintaan sekä hankintapäätösten valmisteluun ja sopimusneuvotteluihin (9/2008 3/2009) Kuva-arkistointijärjestelmän (media-archive) tarvekartoitus ja esimäärittelyprojekti (sis. digitaalisten aineistojen kartoitus + metatietomäärittely) Digitaalisten aineistojen hallintapalvelun (digital asset management) tarvekartoitus ja esimäärittelyprojekti (sis. digitaalisten aineistojen kartoitus ja metatietomäärittely) Asianhallintajärjestelmän (SharePoint) määrittely-, toteutus- ja käyttöönottoprojekti (sis. digitaalisten aineistojen kartoitus ja metatietomäärittely) Loppukäyttäjäkoulutuksia (Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook sekä Vista ja SharePoint) Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus Tuusula KOULUTUSPORTAALIN PÄÄTOIMITTAJA - PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, TEHTÄVIÄ MM. Päätoimisen projektipäällikön/tuottajan/palvelupäällikön/vaatimusmäärittelijän roolissa vaativissa tietojärjestelmä- ja sisältötuotantoprojekteissa yhteensä 2 vuotta 4 kuukautta Koulutusportaalin päätoimituksen perustaminen Koulutusportaalin sisältöjen lakisääteinen valvontavastuu, sisällöntuottajien ohjaus ja koulutus Koulutusportaalin tukipalvelun prosessien kehittäminen ja työnohjaus Uusien opintokokonaisuuksien kehittäminen ja koulutuksen käynnistäminen Digitaalisten aineistojen (mm. erilaisten verkko-oppimateriaalien) tuotannon ja arkistoinnin koordinointi, metadatamääritykset Tilaajan projektipäällikkönä noin 30:ssa tietojärjestelmä- tai sisältötuotantoprojektissa MPKK:n edustaja Suomen Virtuaaliyliopistossa ja Virtuaaliammattikorkeakoulun suuntaan Puolustusvoimien delegaatti Pohjoismaiden asevoimien Nordic Distance Learning Co-Operation Groupissa Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Päätoimisen projektipäällikön roolissa vaativissa tietojärjestelmä- ja sisältötuotantoprojekteissa yhteensä 11 kuukautta Tuusula Koulutusportaalin toimintatapamallin kirjoittaminen ja siihen liittyvien prosessien kuvaaminen

5 Projektipäällikkyydet ja asiantuntijatehtävät (mm. kahden uuden www-hr-palvelun kehittäminen) Tietopankin (IBM Content Manager) arkkitehtuuriuudistus- ja käyttöönottoprojekti (mm. dokumentinhallintajärjestelmän metatietojen ja käyttöoikeuksien uudelleenmäärittely, palvelun uudelleenkonseptointi ja lanseeraus) Vanhempainvapaa Hämeen Rykmentti LAHTI KADETTIKURSSIN LINJANJOHTAJA Päätoimisen projektipäällikön tehtävää vastaavassa roolissa yhteensä 2 vuotta 2 kuukautta Hämeen Rykmentti LAHTI RESERVIUPSEERIKURSSIN JOHTAJA Hämeen Rykmentti LAHTI PERUSYKSIKÖN VARAPÄÄLLIKKÖ JA ALIUPSEERIKURSSIN JOHTAJA Maanpuolustuskorkeakoulu Maanpuolustuskorkeakoulun Kadettikoulussa opiskelijana Karjalan Prikaati Karjalan Prikaatissa perusyksikön kouluttajana Varusmiespalvelus ja opettajansijaisuuksia, kesätöitä eri työnantajilla KOULUTUS 26.1., 10.2, 14.2, 6.3., 9.3., 18.4., SOVELTO, IPR UNIVERSITY CENTER, MICROSOFT YM. PILVIPALVELUIDEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUSTEN ESITTELYT ERI SEMINAAREISSA PILVIPALVELUIDEN JURIDIIKKA SALCOM GROUP OY OFFICE 365 IGNITE-PILVIPALVELUT (SharePoint, Exchange, Lync) TALENTUM LAKIKOULUTUS JULKISET IT-HANKINNAT TIETURI OY/JAO CERTIFIED SCRUM MASTER (CSM)-KURSSI , , TIEVA ry, EasyFairs, Kuntaliitto ry TERVEYDENHUOLLON TIETOSUOJA, IT SECURITY Keskuskauppakamari ja TTL ry IT2010-SOPIMUSEHDOT SAAS-LIIKETOIMINNASSA Opeko WINDOWS Koulutuskeskus Salpaus SHAREPOINT SOVELLUSKEHITYS Talentum Lakikoulutus Oy ja WSOY PRO YLLÄPITO-JA KÄYTTÖPALVELUSOPIMUKSET KÄYTÄNNÖSSÄ IT-TOIMITUSPROJEKTIT SOPIMUKSEN LAADINTA JA TYYPILLISET RISTIRIITATILANTEET JIT2007-SOPIMUSEHDOT TARJOUSTEN VERTAILU JA VALINTA Tieturi Oy TIETOJÄRJESTELMÄN HALLITTU HANKINTAPROSESSI PROSESSIEN MALLINTAMINEN

6 VAATIMUKSIEN MÄÄRITTELY JA HALLINTA SHAREPOINT 2007 YLLÄPITÄJILLE UML MÄÄRITTELIJÄLLE TILAAJAN VASTAANOTTOTESTAUS YLE:n (Adultan) Radio- ja televisio-opisto ARTO (10 ov) MEDIA-ALAN YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO (MEDA3/YAT), NÄYTTÖTUTKINTO JOULUK.2007 syksy 2006 Maanpuolustuskorkeakoulu ESIMIES- JA VUOROVAIKUTUSVALMENNUS (3 OV) Helsingin Yliopisto Viestinnän laitos/palmenia VERKKOVIESTINNÄN DIPLOMA-OHJELMA (WERDI) 25 OV Tämä koulutusohjelma oli erityisesti suunnattu tiedottajille, toimittajille ja muille viestinnän ammattilaisille. Tavoitteena oli auttaa hahmottamaan nykyistä verkkoviestinnän kenttää sen monissa muodoissaan, lisätä osallistujien mediaymmärrystä sekä luoda käsitystä siitä, minkälaisen viestinnän välineen ja tilan tietoverkot muodostavat Maanpuolustuskorkeakoulu MONIMUOTOKOULUTTAJIEN KOULUTUSOHJELMA (MOMU) 10 OV Kurssilla käsiteltiin mm. aikuis- ja verkkopedagogiikkaa sekä tietojärjestelmien hyödyntämistä opetuksessa kesä 2002 Pääesikunta TIEDUSTELUALAN KURSSEJA Kurssit antoivat valmiuksia mm. operatiivisen tason suunnitteluun ja erilaisten analyysien laatimiseen syksy 2001 Viestirykmentti UPSEERIEN VIESTIKURSSI, 6 OV Kurssilla käsiteltiin mm. tietoliikenteeseen ja tietoliikennetekniikkaan liittyviä kysymyksiä syksy 2000 Maanpuolustuskorkeakoulu SODAN AJAN PATALJOONAN KOMENTAJAKURSSI, 6 OV Kurssi antaa valmiudet johtaa 800:n henkilön kokoista joukkoa kriisitilanteessa Sijoituskelpoisuuteni arvioitiin kurssin päättyessä korkeimpaan luokkaan (erittäin sopiva) syksy 2000 Läntisen maanpuolustusalueen esikunta RAUHAN AJAN PÄÄLLIKKÖKURSSI, 4 OV Päällikkökurssin antaa valmiudet johtaa ja kehittää rauhan ajan perusyksikön eli noin 200 hengen komppanian toimintaa ja prosesseja Maanpuolustuskorkeakoulu UPSEERIN PERUSTUTKINTO, 160 OV KADETTIKOULUSSA Koulutuksellinen peruskallioni: yleisjohtajan laaja koulutus eri toiminta-alueilta painottuen johtamiseen ja taktisten valmiuksien kehittämiseen Etenin omalla kurssillani kadettiylikersantiksi eli olin oman kurssini kadeteista noin sadan hengen joukossa arvoasteikossa järjestyksessä 2. Kurssimenestyksessä olin jalkaväkilinjan priimus ja koko kurssilla 3. Menestymistä kurssilla pidän yhtenä parhaimmista saavutuksistani, koska opinnoissa menestyäkseen on oltava henkisesti erittäin vahva ja kurssitovereiden arvostama Orimattilan lukio YLIOPPILASTUTKINTO Yleisarvosana Laudatur TIETOTEKNINEN OSAAMINEN PORTAALIYMPÄRISTÖT JA WWW-PALVELUT, ERP/CRM/CMS-RATKAISUT, PILVIPALVELUT CRM/XRM/CMS/ERP-ratkaisut (laajennettu asiakkuudenhallinta, asiointipalvelut, toiminnanohjaus) media-arkistointi ja digitaalisten aineistojen hallinta sekä näihin liittyvät metatietomääritykset DotNetNuke (DNN, open source cms)

7 Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS ja WSS), IBM WebSphere pilvipalvelut (SaaS, PaaS, IaaS: hankinta ja käyttöönotto) käyttäjätunnistus ja käyttöoikeuksien hallinta tietojärjestelmien käyttöönotto, toiminnallinen määrittely, vaatimusmäärittely prosessien kuvaaminen julkiset IT-hankinnat OPPIMISYMPÄRISTÖT (LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS, LMS) JA WEB 2.0 PLE-ympäristöt (Personal learning environments, Web 2.0-työkalujen avulla) Generation LMS , Moodle LMS, Fronter LMS, NetOp LCMS SCORM-viitekehys TIETOVARASTOINTI Aineiston- ja dokumentinhallintajärjestelmät, Learning Content Management Systems (LCMS), toimintaperiaatteet, Metatietomallit: Dublin Core, IMS/LOM/SCORM, FinMeta, JHS143 TOIMISTOSOVELLUKSET MS Office 2010, 2007, 2003-työkalut, MindManager Pro 7 GRAFIIKKA JA MULTIMEDIA Adobe Photoshop ja Flash Camtasia Studio 3,4,5,6 tallennusformaatit ja teknolgia SUOSITUKSIA EVERSTI EVP RISTO HÄKKINEN (AIEMMIN TIETURI VISION OY:N TOIMITUSJOHTAJA) puh: , rhakkinen(at)hotmail.com Risto Häkkinen toimi toimittajan yhteyshenkilönä useissa sisältötuotantoprojekteissa vuosina PANKINJOHTAJA PEKKA VÄÄNÄNEN (HELSINGIN OSUUSPANKKI) puh: ,pekka.vaananen(at)op.fi Olemme Pekan kanssa suorittaneet saman kadettikurssin vuosina ja Pekalta saat varmastikin viiltävimmän analyysin allekirjoittaneen luonteesta, työskentelytavoista ja luotettavuudesta. KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ SINIKKA RIPATTI TAI ERITYISASIANTUNTIJA PIA JÄRVINEN-HIEKKANEN (SUOMEN KUNTALIITTO RY) puh (Sinikka), (Pia) sinikka.ripatti(at)kuntaliitto.fi, pia.jarvinen-hiekkanen(at)kuntaliitto.fi Sinikka ja Pia toimivat KunTo-toimistossa ja olivat tilaajana mm. hankintavalmistelut + tarvekartoitus HALLINTOPÄÄLLIKKÖ PERTTI RUOTSALAINEN (MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS) puh , pertti.ruotsalainen(at)mpky.fi Pertti Ruotsalainen on toiminut yhteyshenkilönä ja toimeksiantajan edustajana MPK:n koulutuksenohjausjärjestelmän hankesuunnittelun, julkisen kilpailutuksen ja toimitusprojektin eri vaiheissa TOIMITUSJOHTAJA VALENTIN KONONEN (ETAIKA OY) puh , valentin.kononen(at)etaika.fi Valentin Konosen yritys on metsäkeskusten CRM-hankkeen ohjelmistotoimittaja TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ ARI ILKKA (JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU) puh ari.ilkka(at)jamk.fi Ari Ilkka oli JAMKin opetusteknologiakartoituksen tilaajana.

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa Maasotakoulu

maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa Maasotakoulu Maasotakoulun tiedotuslehti 2015 4 Maasotakoulu maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? 14 22 32 Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa 2015 MAASOTAKOULUN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU Pro gradu Kadettiylikersantti Minna Nopanen Kadettikurssi 89 Ilmavoimalinja Helmikuu 26 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 LOPPURAPORTTI [LUONNOS] TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 1 Sisällys 1. Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus s.3 2. Selvityksen havainnot s.9 2.1 Tietoturvaklusterin näkökulma s.9

Lisätiedot

Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä

Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä D -Mail DISCENDUM asiakaslehti 1/2013 Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä SISÄLLYSLUETTELO Centria luottaa automatisoituun Optimaan 4 Ajankohtaista

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 1 2011 Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 BUILDERNEWS 1 2011 2 Buildecomin palvelut käytössä Vuoden

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN Täydennyskoulutuskalenteri 2010 SISÄLLYS Lukijalle 2 1. Perustietoa täydennyskoulutuksesta. 3 1.1 Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta 3 1.2 Kustannukset 4 1.3 Koulutuksen

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä

Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä PITKYN PIIRI 2/2010 Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä Koulutuksissa käydään läpi oleelliset alan nykyaikaiset osaamiset ja ohjelmat. Ammattitutkintokoulutuksissa jokaiselle

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Merivoimien. kehittäminen hankemaailma. Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2014. Teemana

Merivoimien. kehittäminen hankemaailma. Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2014. Teemana Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2014 Rannikkojoukkojen kehittämisseminaari tuotti uutta ajattelua s. 46 Teemana Merivoimien kehittäminen hankemaailma 7. Ohjuslaivue 45-vuotta s. 60 Kansallinen

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot