Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 7"

Transkriptio

1 Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 7 HB15; HB K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

2 Rahamarkkinat Termin tavallinen merkitys: enintään 12 kk pituisten lainojen tukkumarkkinat Keskimääräisen voimassa olevan lainasopimuksen maturiteetti paljon lyhyempi, esim. yhden päivän pituiset lainat tavallisia Osapuolina ennen kaikkea pankkeja, jotka lainaavat toisilleen keskuspankkirahaa Pankkien raha = keskuspankkiraha! Pankit myöntävät toinen toisilleen lyhytaikaisia lainoja Keskuspankkirahan määrä yhteensä laskien sopiva, mutta voi olla jakautunut väärin => lainataan sille, jolla tarvetta Yleensä ei lainata seteleitä eikä talletuksia kolmannessa pankissa. Yksittäinen pankki voi laskea merkittävän osan rahoitustarpeistaan rahamarkkinoiden varaan. Pankkijärjestelmä ei saa lisää keskuspankkirahaa rahamarkkinoilla (ellei keskuspankista lainaamista lasketa osaksi rahamarkkinoita) Muitakin tahoja voi olla mukana, mutta usein / yleensä jonkin pankin asiakkaan ominaisuudessa Merkittävä poikkeus: valtio lainanottajana K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

3 Rahamarkkinat Useita sopimustyyppejä Pankkien välisiä vakuudettomia kahdenvälisiä lainoja Ei jälkimarkkinakelpoisia Sijoitustodistuksia (CD) Pankin liikkeeseen laskema vakuudeton joukkovelkakirja Oli Suomessa erityisen tavallinen oman rahan aikana, vieläkin suht. tavallinen Repo-kauppoja Arvopaperikauppa, jonka yhteydessä sovitaan vastakkaissuuntaisesta kaupasta, sen ajankohdasta ja hinnasta (repurchase agreement) Muiden tahojen liikkeeseen laskemia lyhytmaturiteettisia velkainstrumentteja X-todistus = X:n liikkeeseen laskema alle 12 kk:n velkapaperi Yritystodistus (CP) Kuntatodistus Valtion velkasitoumus (treasury bill) K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

4 Rahamarkkinat Rahamarkkinainstrumenttien tuottoerot yleensä melko pieniä Tosin kriisiaikoina totuttua isompia Hyvin monien rahamarkkinakorkojen nimi päättyy ibor (=Interbank Offered Rate) Euribor, Libor, Stibor, Nibor Ollut Talibor, Helibor Vanhin: Libor = London Interbank Offered Rate Tavallisimmat maturiteetit rahamarkkinapapereille ovat 1, 3, 6 ja 12 kk Ei ole korkokuponkeja, jotka maksettaisiin juoksuaikana Tuotto tulee siitä, että paperi lasketaan liikkeeseen halvemmalla kuin nimellisarvostaan Nimellisarvo = hinta, joka paperista maksetaan eräpäivänä K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

5 Interbank-talletukset Depo, suora laina, vakuudeton Yleensä sovitaan osapuolten välillä kahdenvälisesti Erittäin tavallisia Euriborkorkojen laskennan perusta Vakuudettomien talletusten markkina yleensä hyvin keskittynyt Etenkin lainanottajapuolella suurimpien pankkien osuus erittäin keskeinen Pienen pankin vaikea saada vakuudetonta lainaa? Tehtävistä talletuksista euroalueella suurin osa yhdeksi yöksi (Overnight deposit), vain harvoin yli kuukauden lainoja Osuus kannasta tietenkin pienempi Olennainen ero sijoitustodistukseen verrattuna: ei jälkimarkkinakelpoinen Libor-korot (London Interbank Offered Rate) lasketaan näistä eri valuutoille Kahden keskimmäisen pankin noteeraus BBA, British Banker s association BBA LiborTM K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

6 Repo-markkinat Repo = repurchase agreement Secured market Euroalueella kaikkein tavallisin pankkien välinen lyhytaikainen sopimus A myy arvopaperin B:lle hintaan 99, A ja B sopivat, että B myy sen takaisin kolmen kuukauden päästä hintaan 100. De facto eräänlainen vakuudellinen laina Tyypillisesti myyntihinta paperin markkina-arvoa alempi, ylivakuus Obligaatio A B A Obligaatio 100 B K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

7 Repo-markkinat Erittäin tavallinen, merkittävin rahamarkkinoiden lohko euroalueella Erittäin lyhyet maturiteetit tavallisimpia Yleensä enemmän kuin päivä mutta vähemmän kuin kuukausi Yli vuoden pituisiakin tehdään Pienten pankkien suhteellinen osuus lainanottajina suurempi kuin depo-markkinalla Pienikin saa lainaa, jos vakuuksia Euroalueen repo-sopimuksissa vakuus (=kaupan kohde) yleensä euroalueelta Paradoksi: repo-kaupat euroalueen pankkien välillä ensin vähenivät finanssikriisissä! (ECB Money Market Study 2008) Johtuiko ehkä siitä, että repo-kauppojen kohteena olevien paperien luotettavuus heikkeni? Osuus sittemmin noussut K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

8 Sijoitustodistukset CD / certificate of deposit Euroalueella vähemmän tärkeä kuin kaksi edellämainittua Pankkien liikkeeseen laskemia alle 12 kk rahamarkkinapapereita Vakuudettomia Alkoi Yhdysvalloissa 1961, Lontoo 1968 Suomessa vuodesta 1982 Määrä alkoi kasvaa 1987, jolloin Suomen Pankki aloitti sijoitustodistuskaupat pankkien kanssa Oli Suomen rahamarkkinoiden keskeisin instrumentti oman rahan ajan loppuvaiheet Helibor-korot laskettiin sijoitustodistusten ostonoteerauksista Vieläkin mm. kelpaavat keskuspankkiluoton vakuuksiksi Ei tietenkään pankin oma sijoitustodistus Syy sijoitustodistusten jatkuvaan suosioon? ( Rakkauskirjeet ) Suurtallettajan näkökulmasta poikkeaa määräaikaistalletuksesta lähinnä siksi, että jälkimarkkinakelpoinen K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

9 Valtion velkasitoumukset Treasury bill / T bill / treasury Perinteinen tapa liikkeeseenlaskulle: säännöllinen huutokauppa Joko: bid-price: jokainen osapuoli maksaa mitä tarjosi (tavallisempi) Tai Striking-price: kaikki saavat alimmalla hyväksytyllä hinnalla Yleensä alempi korko kuin muilla rahamarkkinapapereilla Erittäin vähäinen luottoriski, ellei valtio erityisen huonossa maineessa Kuntatodistuskin olemassa Suomessa liikkeeseenlaskuja usein ollut kerran kuukaudessa etukäteen ilmoitettuina päivinä - Osuus alentunut, maaliskuussa % valtion velasta K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

10 Yritystodistukset Commercial paper Vakuudeton, enintään 12 kk. Maturiteetin, jälkimarkkinakelpoinen yrityksen liikkeeseen laskema velkakirja Yleensä lyhyempää kuin 6 kk Suomalaisten yritysten liikkeeseenlaskujen kanta n. 4,5 mrd. Monissa maissa liikkeeseen laskijalle kriteereitä (pörssilistaus, vähimmäispääomitus ym) Tuoton laskennassa käytetty erilaisia tapoja H&B: Käytetään kaavaa d=(m-p)/(m*t) Missä d=tuotto, M=nimellisarvo, P=emissiohinta, t=juoksuaika Näkyy myös: i = (M-P)/P*t Ainakin suomalaisissa sijoitusesitteissä! Alkoi USA:ssa 1970, Euroopassa vähän myöhemmin Etenkin Ranska Banque de Francen vakuuspolitiikka? Pankit asettaneet paljon yritysten papereita vakuuksiksi keskuspankkilainaukselle (nykyään ei eroa euromaiden välillä) Toisaalta: osuus ei vähenemässä, Ranskan yritystodistusmarkkina pikemminkin kasvanut viime vuosina Pankit järjestävät liikkeeseenlaskun Järjestäjäpankki usein edistää jälkimarkkinoita antamalla osto- ja myyntinoteerauksen (pyydettäessä) Sijoittajina mm. paljon korkorahastoja Voi olla vakuudellinen K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

11 Euroalueen rahamarkkinoista Todennäköisesti integroitunein rahoitusmarkkinoiden lohko - ennen finanssikriisiä Korkojen välillä ei ollut maakohtaisia eroja, yhdentyneen markkinan tunnusmerkki Esim. vähittäispankkitoiminta ja osakekauppa paljon kansallisempia Integraatio väheni / heikkeni finanssikriisissä Ainakin vielä muutamia vuosia sitten depo-markkina oli integroituneempi kuin repo-markkina Repo yhä jossain määrin kansallinen? Vakuuksien arvoosuustilien ym takia? Kovin täsmällistä tilastointia ei ole, EKP tekee kyselyitä K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

12 Kuinka euriborkorot (vielä toistaiseksi) lasketaan? Euro Interbank Offered Rate Laskija: European Banking Federation Yksityinen taho Perustuu päivittäiseen kyselyyn Enimmäkseen euroalueen luotettuja ( first class credit standing, excellent reputation ) pankkeja, joilla merkittävää aktiviteettia euron rahamarkkinoilla Nyt enää 25 pankkia, määrä laskenut rajusti Euribor-skandaalin myötä Oli lähes 40 Tavoitteena maantieteellinen hajonta Ranskasta 5, Saksasta 2, Italiasta 3 Suomesta mukana Nordea (ollut pitkään) ja Pohjola (vuoden 2011 alusta) Joistain euromaista ei kuitenkaan vastaajaa (Itävalta, Kypros, Malta, Slovakia, Slovenia, Viro, Latvia, Liettua) Mukana myös muutama, joiden kotivaltio euroalueen ulkopuolella Etenkin Britannia K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

13 Kuinka euriborkorot lasketaan? Paneelipankki arvioitava päivittäin klo 11 mennessä (Brysselin aikaa), millä korolla eri maturiteettien interbank-talletuksia tarjotaan prime-pankkien välillä Luvut peruspisteen (=1/100 prosenttiyksikkö) tarkkuudella Huom! Ei siis perustu toteutuneisiin kauppoihin! Lukema on annettava, vaikka pankki ei olisi tehnyt eikä ottanut yhtään talletusta jossain maturiteetissa! Ei lauantaisin, sunnuntaisin eikä päivinä, joina Target on kiinni Target = eurojärjestelmän pankkienvälinen maksujärjestelmä Olennainen ero Suomen muinaiseen heliboriin: interbank-talletus, ei sijoitustodistus Paneelipankkien huolehdittava raportointikyvystään Tekniset varajärjestelmät, varahenkilöt etc. Paneelipankkien on edistettävä Euriborin käyttöä referenssikorkona Thomson-Reuters laskee korot eri maturiteeteille pankkien toimittamasta raakadatasta Tapahtuu hetkessä, julkaistaan samana päivänä Oli (vaan ei ole enää) melkoinen määrä maturiteetteja, myös sellaisia, joilla ei todellisuudessa markkinaa Jäljellä 1 ja 2 vkoa sekä 1, 2, 3, 6, 9 ja 12 kk. Marraksuussa 2013 lakkautettiin monia vähän käytettyjä (3vkoa, 4kk, 5kk, 7kk, 8kk, 10kk & 11kk) K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

14 Kuinka euriborkorot lasketaan? Jopa pankkikohtaiset luvut tulevat julkisiksi hyvin pienellä viiveellä Laskukaava Eliminoidaan korkeimmat 15 % havainnoista (26*0,15 = 3,9 => 4 jää pois) Eliminoidaan alimmat 15 % havainnoista Lasketaan jäljelle jäävistä keskiarvo Julkaistaan 0,1 peruspisteen tarkkuudella (=kymmenesosa prosenttiyksikön), siis enemmän desimaaleja kuin raakadatassa Tämänkaltaisissa referenssikoroissa melko tavallista, että äärihavaintoja suljetaan pois lopullisen luvun laskemisesta Tekee robustimmaksi häiriöille ja tahattomille möhläyksille Tekee vaikeammaksi manipuloida Valitettavasti ei tee manipuloinnista mahdotonta, kuten nähty Euribor-koroista ei voi suoraan päätellä, kuinka likvidi tai epälikvidi markkina on Luvun julkistaminen ei todista, että talletuksia todella tehty K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

15 Kuinka euriborkorot lasketaan 12 kk Euribor Barclays 0.13 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.17 Banque et Caisse d'épargne de l'état 0.17 Belfius 0.18 Banca Monte Dei Paschi Di Siena 0.17 BNP-Paribas 0.18 Banco Santander 0.18 Bank of Tokyo Mitsubishi 0.17 Crédit Agricole s.a CaixaBank S.A CECABANK 0.17 Caixa Geral De Depósitos 0.20 Deutsche 0.28 Danske Bank 0.22 DZ Bank 0.12 HSBC France 0.16 ING 0.17 Intesa Sanpaolo 0.18 JP Morgan Chase Bank N.A (London) 0.15 Natixis 0.18 National Bank of Greece 0.21 Nordea 0.17 Pohjola Bank 0.18 Société Générale 0.16 Unicredit 0.18 Näiden keskiarvo on *0.15 = 3.75 Jätetään pois ylimmät ja alimmat 4, keskiarvo = 0,173 => 12 kk euribor = 0, K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

16 Euribor+ Pitkälle valmisteltu uudistushanke Taustalla korkomanipulaatioskandaalit ja FSB:n raportti Reforming Major Interest Rate Benchmarks Viitekorkojen perustuttava toteutuneisiin lainoihin Uudistettu euribor todennäköisesti perustuisi toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin Noteerattavien korkojen määrä todennäköisesti vähenisi K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

17 Eonia-korko Euro overnigt index average Vain yksi maturiteetti: yksi päivä (tai seuraavaan Targetin aukiolopäivään) Sama paneeli kuin euriborissa EKP osallistuu laskentaan Jokainen paneelipankki raportoi EKP:lle klo 6 illalla (Frankfurtin aikaa) toteutuneiden lainasopimusten (lending) korot ja volyymit EKP laskee toteutuneiden sopimusten korkojen painotetun keskiarvon EKP lähettää Thomson-Reutersille, joka julkaisee samana iltana Siis: toteutuneet korot Jos joskus kävisi niin (epätodennäköistä), että yhtään sopimusta ei tehtäisi, ei eoniaa voisi laskea. Ei jätetä mitään laskuista pois äärihavaintona K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

18 Euromarkkinat Rahamarkkinoista puhuttaessa etuliite euro ei yleensä viittaa Eurooppaan Ulkomaan valuutan määräisten lyhytaikaisten lainojen markkinat Alk. USD-talletusten markkinat Euroopassa, reaktio USA:n valuuttasäännöstelyyn ja poliittisiin riskeihin Vaikeasti tilastoitava Tämäkin markkina luo rahaa Asiakas siirtää talletuksensa kotimaisesta pankista ulkomaiseen => ulkomaisen pankin tase kasvaa. Esim. yhdysvaltalainen asiakas siirtää talletuksensa Sveitsiin Yhdysvalt. pankki ei enää velkaa asiakkaalleen vaan sveitsiläiselle pankille Sveitsiläisellä pankilla nyt aiempaa enemmän saamisia USA:sta ja velkoja uudelle asiakkaalle. Sveitsiläisen pankin talletus Yhdysvalloissa hiukan kuin rahaperusta ; likviditeettiä asiakkaiden maksuliikennetarpeiden varalta. Ulkomainen pankki myöntää luottoja => luotonlaajeneminen Keskuspankilla ei ainakaan sääntelyvaltuuksia täysin ulkomaisiin pankkeihin Joskus ulkomaan valuutan määräiset talletukset vapautettu vähimmäisvarantovelvoitteesta K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

19 Joukkolainamarkkina Joukkolaina: alkup. maturiteetti enemmän kuin vuosi Voi olla jopa ikuinen ; maksetaan pelkkää korkoa, ei lyhennetä koskaan (konsoli) Tavallisin tyyppi: bullet bond Maksetaan pääoma kerralla, sitä ennen vain korkoa Maksetaan kuponkikorkoa Koronmaksu Manner-Euroopassa (ml Suomi) yleensä vuosittain, anglosaksisissa maissa useammin, jopa neljästi vuodessa) Vastaa liikkeeseen laskun ajankohdan vallitsevaa korkotasoa, mutta on harvoin tarkalleen se => emissiokursi ja nimellisarvo poikkeavat usein. Kuponkikorko usein näkyvästi esillä paperiin viitattaessa Liikkeeseenlaskuhinta voi poiketa nimellisarvosta Efektiivinen korkotuotto yleensä poikkeaa hieman kuponkikorosta Efektiivinen korkotuotto ja kuponkikorkotuotto poikkeavat melko paljon toisistaan, jos laina ostetaan jälkimarkkinoilta tilanteessa, jossa korot voimakkaasti muuttuneet. Strip: aletaan käydä kauppaa erikseen kupongeilla ja pääomalla, erotetaan toisistaan Esim. kymmenen vuoden obligaatiosta saadaan 11 strippiä Verotetaan luovutusvoittona K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

20 Sijoittajan ottamat riskit joukkolainamarkkinoilla Luottotappioriski Jopa valtiot jättäneet velkoja maksamatta Usein liittynyt poliittisiin mullistuksiin Tsaarin Venäjän obligaatioita yhä liikkeellä Maksukyvyttömyystapauksia ilman sotia ja vallankumouksia Argentiina, Venäjä 1998, Kreikka Yritysten vararikot eivät edes tavattomia Heijastunut 2007 alkaen selvästi voimakkaammin lainan korkoon kuin aiemmin Korkojen vaihtelusta aiheutuvat riskit Jälleensijoitusriski epävarmaa, millä tuotolla korot ja pääoman voi sijoittaa uudelleen Pääomariski epävarmaa, millä hinnalla paperin voi myydä eteenpäin, vaikka luottoriskiä ei olisikaan Inflaatioriski negatiivinen reaalikorko ollut historiassa melko tavallinen Olemassa inflaatioindeksoituja lainoja, mutta onko inflaatio kaikille sama? Esim. suomalainen TEL-yhtiö: relevantti hintaindeksi = TEL-indeksi? Lisäksi kauppaa käytäessä selvitykseen voi liittyä riskejä Kauppa sovittu, vastapuoli tekee konkurssin ennen selvitystä => kauppa jää toteutumatta K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

21 Liikkeeseen lasku Valtion lainojen liikkeeseen lasku monissa maissa keskuspankin tehtäviä Valtion lainojen myynti yleensä jonkinlaisessa huutokaupassa Koko määrä myydään, toteutuva korko pystytään suunnilleen arvaamaan etukäteen Voidaan myydä myös vain osa, jos tarjoukset liian vähäisiä Tavallinen järjestely: kaikki saavat alimmalla hyväksytyllä hinnalla Valtion lainojen huutokauppoihin saavat usein osallistua vain tietyt tahot, joilla vastaavasti velvoitteita jälkimarkkinan ylläpitämisestä (markkinatakaajat) Etenkin yritysten joukkolainat: järjestäjäpankki sopii sijoittamisesta kiinnostuneiden asiakkaittensa kanssa kahdenvälisesti Etenkin pienemmät lainat: järjestäjä ostaa joukkovelkakirjat (tai suurimman osan niistä) ja alkaa myydä edelleen K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

22 Valtion obligaatiot Emissioita jo ainakin 1600-luvulla Kehittyneiden maiden obligaatioita pidetään yleensä kaikkein luotettavimpina sijoituskohteina Tai ainakin pidettiin vuoteen 2010 saakka Verotusoikeus Mutta: inflaatioriski Kehittyneiden maiden obligaatioista suurin osa kotivaluutassa ja kotimaan lainsäädännön alaisia Usein käytetty pitkien korkojen viitearvona Nimiä liikkeeseenlaskijan mukaan (bund, gilt ) Markkina kasvanut valtioiden velkaantumisen vuoksi Valtion olisi teoriassa mahdollista vain kylmästi jättää velka maksamatta ilman erityistä syytä Ei tapahtunut juuri koskaan, maineriski K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

23 Valtionvelan uudelleenjärjestelyt / maksamatta jättämiset Tapahtunut eniten kehitysmaiden tapauksessa Usein kehitysmaiden joukkolainat lasketaan liikkeeseen dollarimääräisinä Yhdysvalloissa => New Yorkin lainsäädännön alaisia Näissä lainoissa usein sopimusehtoja, joiden mukaan velkojien enemmistö voi sopia uudelleenjärjestelyistä siten, että sopimus sitoo vähemmistöosakkaitakin. (Collective Action Clause) Kehitysmaiden lainat usein avustusluonteisia => valtion maksukyvyttömyys ei ole vaikuttanut varsinaisilla markkinoilla Ei konkurssimenettelyä valtioille Havainto: jos valtio jättää velkansa maksamatta ns. velkajärjestelyllä, se alkaa saada uutta lainaa markkinoilta yllättävän pian, mutta sakkokorolla. Vanhan velan mitätöinti => pienempi velkakuorma => paremmat mahdollisuudet hoitaa uusi velka kunnialla Sakkokorkoa joutuu maksamaan vuosikymmeniä maine ei palaudu kahdessakaan ihmissukupolvessa! K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

24 Suomen valtion obligaatiot Suomen valtion obligaatioista tärkeimpiä ns. sarjaobligaatiot Suunnilleen nykyisen kaltainen suursijoittajille suunnattu velanotto aloitettiin 1992 laman vuoksi Aiemmin ei tarvetta, koska ei juuri valtionvelkaa Maaliskuun 2015 lopussa liikkeellä 82,5 mrd ; valtion bruttovelka yhteensä 94,6 mrd Pitkämaturiteettisin erääntyy v. 2042, lyhytmaturiteettisin heinäk Eräpäivän lähestyessä usein tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa muuhun instrumenttiin tms Ei liian monta erilaista lainaa kerralla liikkeellä => enemmän likviditeettiä yhteen lainaan Yhdenlaista sarjaobligaatiota liikkeellä 3 6½ mrd Viitelaina = sarjaobligaatio, jolle jotkut pankit ovat sitoutuneet ylläpitämään jälkimarkkinaa MTS Associated Markets SA (Belgia); MTS Finland Markkinatakaajan velvollisuutena antaa pyydettäessä osto- ja myyntinoteerauksia kullekin viitelainalle Minimikauppaerä 5 milj Lisäksi piensijoittajille suunnattuja tuotto-obligaatioita ja muissa valuutoissa otettuja lainoja K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

25 Rahoituslaitosten joukkolainat Tavallisten pankkien joukkolainat yleensä melko lyhytaikaisia Kiinnitysluottopankkien lainat usein pitempiä Suomessa pieni lainakanta, ei juuri kiinnitysluottopankkitoimintaa Suomessa kanta kasvoi välillä nopeasti 2006 alussa alle 5 mrd, loppuvuonna 2009 yli 9 mrd ; 2011 enää vajaat 6 mrd, nyt 8,1mrd (Suomessa liikkeeseen lasketut) Valtaosa talletuspankkien lainoja Lisäksi mm. Kuntarahoitus Kunnat laskevat omissa nimissään melko vähän lainoja Suomessa, kanta alle 500 milj ; markkinarahoitus Kuntarahoituksen kautta K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

26 Yritysten joukkolainat Hyvin monenlaisia erikoisehtoja Liikkeeseen laskija voi valita takaisinmaksupäivistä, sijoittajalla oikeus vaatia pääoma takaisin aiemmin Suomessa ei aivan näin laajaa kirjoa Erityisen tavallisia Yhdysvalloissa, Euroopassa vähemmän Ranskassa tosin melko tavallisia Suomessa hyvin suuri osa jälkimarkkinakaupasta OTC-kauppaa => volyymi ja toteutuneet korot heikosti tilastoitua Usein muodollinen pörssilistaus, mutta kauppa pörssissä vähäistä Kannat tiedetään; 10,3 mrd (helmikuu 2015, Suomessa liikkeeseen lasketut, lisäksi suom. Liikkeeseenlaskijat ulkomailla) Keskeinen ongelma yrityksen kannalta: joustamattomuus Kun kerran laskettu liikkeeseen, sijoittajien kanssa ei voi enää sopia mistään Pankin tai pankkien muodostaman lainasyndikaatin kanssa voisi yrittää sopia maturiteetin, viitekoron tms. vaihtamisesta Huom! Anglosaksinen debenture ei ole sama kuin suomen debentuuri Debenture = joukkolaina, jonka vakuutena ainakin osa yrityksen varoista Suom. Debentuuri = joukkolaina, jolla EI ole vakuutta K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

27 Luottoluokituslaitokset Luokiteltava taho itse tilaa ja maksaa arvion Salamyhkäisyys; hinnoista ei paljon julkista tietoa Luokittelijoiden sisäiset Kiinan muurit S&P antoi Suomelle AA+, Moody s ja Fitch yhä korkein kategoria Erittäin tavallista, että luokituksia useita Sijoittajat karsastavat, jos vain yksi luokitus? Luokitus yleensä lainalle, ei velalliselle Velallisen lainoilla voi olla erilaisia oikeuksia konkurssitilanteessa Näiden luokitusten virallinen status noussut Nykyään jopa pankkien pääomavaatimukset riippuvat siitä, mikä luottoluokitus on sen salkussa olevilla joukkovelkakirjoilla Eurojärjestelmän vakuuspolitiikka: paperin turvaavuutta arvioitaessa turvaudutaan reittareihin (Väh. BBB) Kritiikkiä Luokitukset liian hitaita muuttumaan, vaikka olisi tarvetta Menetelmät eivät tarpeeksi läpinäkyviä Rahalla saa luokituksen, vaikka luokittelijan kyvyt eivät riittäisi. Luokittelevat maksavalle asiakkaalle sellaisiakin instrumentteja, joiden arviointiin eivät oikeasti kykene K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

28 Luottoluokituslaitokset BBB tai korkeampi => investment grade, muuten junk bond Transitiomatriisi : siirtymätodennäköisyyden luokitusluokkien välillä; Millä todennäköisyydellä AAA:sta tulee BB vuoden kuluessa? Irlannin valtio maaliskuuhun 2009 AAA, huhtikuussa 2011 A- Historiallisesti näillä luokituksilla ollut korkea tilastollinen vastaavuus toteutuneiden maksuhäiriöiden kanssa Vuotuinen maksuhäiriötodennäköisyys K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

29 Arvopaperistaminen Alkoi Yhdysvalloissa 1960-luvun lopulla Perusajatus: pankki perustaa ns. erillisyhteisön (special purpose vehicle), joka on pöytälaatikkoyhtiö Ei henkilökuntaa, ei toimitiloja Yhtiö järjestetään sellaiseksi, ettei se ole pankin tytäryhtiö => ei sisällytetä konsernitilinpäätökseen. Erillisyhteisö järjestää joukkolainaemission, jonka tuotot se käyttää ostamaan pankilta saamaoikeuksia pankin asiakkaiden velkoihin. Erillisyhteisön liikkeeseen laskemien joukkolainojen ehdot sellaisia, että niiden saamat korot ja kuoletukset riippuvat asiakkaiden lainojen koroista ja kuoletuksista Sijoittajista tulee de facto pankin entisten velallisten uusia velkojia Pankin laskennalliset luottoriskit vähenevät => laskennallinen vakavaraisuus nousee K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

30 Arvopaperistaminen Hyvin usein erillisyhteisön liikkeeseen laskemilla joukkovelkakirjoilla erilaisia etuoikeuksia. Mahdolliset luottotappiot vähennetään ensin heikoimman etuoikeuden siivusta Parhaiten suojattu siivu: se, jonka sijoittajat kärsivät luottotappioista vasta sitten, jos kaikkien muiden siivujen sijoittajat jo menettäneet sijoituksensa Alkuperäinen luotonmyöntäjäpankki usein huolehtii korkojen ja kuoletusten perimisestä, mutta ei enää kerää tuottoja itselleen. Ollut tavallista etenkin asuntolainojen tapauksessa Paljon velallisia, jotka liian pieniä laskemaan liikkeeseen papereita omissa nimissään, perinteisesti ollut alhainen (=ulkopuolisen kannalta ongelmaton) luottoriski Suomessa arvopaperistaminen ollut erittäin vähäistä K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

31 Arvopaperimarkkinoiden selvityksestä Pelkkä kaupoista sopiminen ei johda mihinkään, ellei kauppoja panna toimeen Kertauksen vuoksi sama terminologia kuin valuuttakaupoissa Clearing = selvitys = sovitun varmistaminen, osapuolten velvoitteiden toteaminen Settlement = toimitus = kauppasumman siirtäminen ostajalta myyjälle ja kaupan kohteen siirtäminen myyjältä ostajalle Suomeksi joskus molempia kutsutaan selvitykseksi Yleensä pyritään DVP-järjestelyyn DVP = delivery versus payment Vähentää vastapuoliriskiä Riski, että kaupan toinen osapuoli ei hoida / ei pysty hoitamaan omia velvoitteitaan Selvitys voi tapahtua kahdenvälisesti (perinteinen tapa) tai keskusvastapuolen kautta, mikä yleistymässä Keskusvastapuoli = laitos, joka ottaa kantaakseen kaupan osapuolten velvollisuudet, vaatii vakuudet osapuolilta HUOM! KESKUSVASTAPUOLI EI KÄY KAUPPAA! SE EI OLE OSAPUOLENA KAUPANKÄYNNISSÄ, VAAN VASTA KAUPAN JÄLKEISESSÄ VAIHEESSA! Keskusvastapuolet yleistyivät ensimmäiseksi johdannaispörsseissä Esim. option asettajan vastuut / velvollisuudet voivat kasvaa huimasti, jos asettajan positio muuttuu tappiolliseksi => option ostanut vastapuoli alkaa olla huolissaan K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

32 Arvopaperimarkkinoiden selvityksestä T+3 = selvitys tehdään kolme päivää kaupanteon jälkeen Tavallinen Erittäin harvinaista, että selvitys samana päivänä Ei tarvetta? Voi olla myös T+2, T+1 tms Voi olla erilaisia nettoutuksia Pelkät rahatoimitukset Pelkät arvopaperit Selvityksen järjestely monimutkaisempaa, jos osapuolet eri maissa, tai jos kaupan kohde eri maan arvo-osuusjärjestelmässä kuin kaupan osapuolet K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

33 Perinteinen selvityskuvio vs. keskusvastapuoli Perinteinen selvitys velvoitteet hoidetaan kahdenvälisesti Keskusvastapuoli = punainen kolmio Kaupat alun perin sovittu kahdenvälisesti, mutta jokainen osapuoli toimittaa / saa maksut ja arvopaperit keskusvastapuolelle / keskusvastapuolelta K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

34 Keskusvastapuoli Ajatusleikki: 1000 ihmistä seisoo piirissä. Jokaisella on 1000 euroa saamisia vasemmalla puolellaan olevalta ja 1000 euroa velkaa oikealla puolellaan olevalle. Yhdellä on yksi euron kolikko. Maksaa velkojalleen, joka maksaa velkojalleen, joka maksaa velkojalleen Kolikko kiertää 1000 kertaa => velvoitteet selvitetty. Mutta jos yksi satunnaisesti valittu ihminen piiristä katoaa jäljettömiiin? Kolikko kiertää, kunnes on sillä, joka on kadonneen vasemmalla puolella. Kaikki ovat maksukyvyttömiä, luottotappiot yhteensä lähes miljoona. Ongelma poistuu, jos kaikkien velat ja saamiset muutettaisiin keskusvastapuolen kanssa oleviksi veloiksi ja saamisiksi, jotka voidaan netottaa => tappiot = K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

35 T2S Target2 Securities EU-maiden arvopaperimarkkinoiden integrointi, selvitys yhdellä laitealustalla Kansalliset järjestelmät liittyvät Eurojärjestelmän hanke, selvitys keskuspankkirahalla myös maidenvälisesti Siirtymä kesäkuusta 2015 vuoteen 2017 Ei arvo-osuusrekisteriä K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Lyhyt johdatus rahaan

Lyhyt johdatus rahaan BoF Online 5 2011 Lyhyt johdatus rahaan Karlo Kauko Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Esko Seppänen: Kriisin kyydillä liittovaltioon...................

Lisätiedot

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman Sixten Korkman EMU ON EKSYKSISSÄ Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta YHTEENVETO Eurooppa on rahoituskaaoksen ja talousromahduksen partaalla. Ongelmien taustalla ovat erehdykset ja virheet

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Pankin maksukyvyttömyys. Maaliskuu 2013, versio 1.00

Pankin maksukyvyttömyys. Maaliskuu 2013, versio 1.00 Pankin maksukyvyttömyys Maaliskuu 2013, versio 1.00 Alkuperäinen teksti: Positive Money How do banks become insolvent and the importance of deposit insurance Suomennos: Tomi Meilahti ja Patrizio Lainà

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Eurokriisistä eteenpäin

Eurokriisistä eteenpäin Teppo Eskelinen & Matti Ylönen (toim.) Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 1 2 Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 3 Kansan Sivistyön Liitto KSL ry Tomittaneet:

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

TIETOA KATTAVASTA ARVIOINNISTA LOKAKUU 2013

TIETOA KATTAVASTA ARVIOINNISTA LOKAKUU 2013 TIETOA KATTAVASTA ARVIOINNISTA LOKAKUU 2013 1 JOHDANTO EKP ja yhteiseen pankkivalvontamekanismiin osallistuvat kansalliset valvontaviranomaiset toteuttavat yhteistä valvontamekanismia koskevan asetuksen

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1

Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 1/1993 Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1 SIGBJ0RN ATLE BERG 1. Johdanto Esitän pääpiirteitä hallituksen komitean laatimasta Norjan pankkikriisiä

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI v (90) 1831 8UOhAEN PA.Nt

Lisätiedot

Pankkituen teoria ja käytäntö

Pankkituen teoria ja käytäntö Kansantaloudellinen aikakauskirja 106. vsk. 1/2010 Pankkituen teoria ja käytäntö Karlo Kauko Neuvonantaja Suomen Pankki 1. Johdanto * Kiitän Kimmo Virolaista, Antti Kuusterää ja Mika Pösöä hyödyllisistä

Lisätiedot