LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

2 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TALOUDELLINEN TULOS INVESTOINNIT JA RAHOITUS RAKENNUSTOIMINTA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ 6 TASE, VASTAAVAA 7 TASE, VASTATTAVAA 8 TULOSLASKELMA 9 LIITETIEDOT 10 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 15 TILINTARKASTUSKERTOMUS 16 RAHOITUSLASKELMA RUNKOVERKOSTON UUDISRAKENTAMINEN PALVELUT JA URAKOINNIT ASIAKKAILLE VEDEN HANKINTA JA MYYNTI JÄTEVEDEN PUMPPAUS JA LASKUTUS VESI- JÄTEVESIMAKSUT MYYNTITUOTOT LIITTYMISMAKSUT VIERAS PÄÄOMA RAHOITUSKULUT JA OSAKKEIDEN OMISTUS 29

3 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kulunut vuosi tulee jäämään vesiyhtiön tähänastisten toimitavuosien suurimpana investointi vuotena, kun Vartinvaaran investointiprojektin rakentaminen lopulta käynnistyi. Siirtojohdon rakentaminen Siikajoen Vartinvaaran - Liminka Foudilan välille alkoi toukokuussa ja valmistui joulukuussa. Urakoitsijana toimi koneurakoitsija Pertti Kallinen Oy Oulusta ja putken noin 25 km PEH 250-pn10- pe80 toimitti urakoitsijalle PipeLife Oy. Vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen Paavolan Vesi Oy:n kanssa yhteistyössä alkoi myös toukokuussa ja vesilaitos valmistuu helmikuussa KVR-urakoitsijana vedenkäsittelylaitoksella on Rakennus Kovera Oy Lapualta ja koko projektin SIA työt tekee KVR-urakkana Mipro Oy Oulusta. Vartinvaaran kolme uutta vedenottamoa putkistoineen rakennettiin kesänaikana, putkiston ja laitekaivojen asennuksen urakoi Niskasen Maansiirto Oy Haapajärveltä. Kokonaisuudessaan projekti pihatöineen valmistuu kesällä 2014, mutta tuotantoon vedenottamot, vesilaitos ja siirtovesijohto otetaan maalis huhtikuussa Investointi on merkittävä yhtiön vedenhankinnan ja vedentoimitusvarmuuden kannalta pitkälle tulevaisuuteen, tätä voidaan jopa verrata yhtiön lottovoittoon. Hankkeella varmistetaan myös Lumijoen Vesi Oy:n vedenjakelu poikkeustilanteissa, joka merkitystä ei voida vähätellä Lumijoen kannalta. Noin 2,6 milj. euron investointiin varauduttiin nostamalla vedenkulutusmaksuja kahtena edellisenä vuonna, jotta tulevat lainakulut voidaan hoitaa. Korotuksista huolimatta on vedenkulutusmaksu alle koko suomen keskiarvon ja mikäli korkotaso, joka on poikkeuksellisen alhainen, pysyy vielä vuosia alhaalla, niin ei huomattavia korotuspaineita ole lähivuosina vedenkulutusmaksuille. Investoinnin rahoitus rakentuu Kuntarahoitukselta otetusta 1,9 milj. euron lainasta, laina-ajaksi päätettiin 20 vuotta, jotta lainanmaksu jakautuu myös tuleville asiakassukupolville. Loput investoinnin rahoituksesta koostuu saaduista avustuksista sekä kassavaroista. Vedenkäsittelylaitos mitoitettiin myös kulutuksenkasvua silmälläpitäen ja jo vuonna 2014 tehdään lisätutkimuksia uusille mahdollisille vedenottamoille Vartinvaaraan sekä Lumijoen Isokankaalle.

4 3 Limingan kunnan ennustetaan kasvavan ainakin myös seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä ja jo tapahtunut kasvu tuo haasteita niin vesijohtoverkostojen kuin viemäriverkostojen osalta. Eli kun tänä vuonna saadaan alkupää veden hankinta kuntoon ja loppupää Lakeuden keskuspuhdistamo on vasta saneerattu, katse siirtyy verkostoihin. Verkostot vaativat saneerausta, puhdistusta, kapasiteettitarkasteluja, varmistusyhdysjohtojen rakentamista ja osittain runkojohtojen suurentamista, jotta toimintavarmuus voidaan jatkossakin pitää korkealla tasolla. Itsestäänkin on selvää, että vesihuoltoala on haasteellista ja määrätietoista puurtamista vuodesta toiseen, kun luulee saaneessa hommat valmiiksi, että kyllä se sitten ensivuonna helpottaa niin ei tosiasiassa täysin valmista, eikä liian hyväkuntoista vesihuoltolaitosta rakenneta useassakaan sukupolvessa. Vesihuollossa riittää haasteita ja kehittämistä aina hamaan tulevaisuuteen on vain surullista vesihuoltolaista huolimatta, että useimmat muut kunnat perivät omistamansa vesihuoltolaitoksen kautta piiloveroa vesimaksuissa ja samaan aikaan saneerausvelka verkostossa sekä laitoksissa kasvaa rahan puutteen vuoksi. Tämä aiheuttaa eneneviä häiriötilanteita ja epävarmuutta niin vedenjakelussa kuin viemäriverkoston toimivuudessakin. Parhaimmat kiitokset hyvästä yhteistyöstä osaavalle henkilökunnalle, hallitukselle, viranomaisille ja yhteistyökumppaneille, sekä kaikille yhtiönasiakkaille. Kaikki me tarvitsemme toistemme yhteistyöpanosta, jotta voimme jatkossakin toimia ja tuottaa korkealaatuisia vesihuoltopalveluja. Markku Komulainen

5 4 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA Limingan Vesihuolto Oy perustettiin Kulunut vuosi oli yhtiön viideskymmeneskolmas toimintavuosi. Yhtiö toimii vesihuoltolaitoksena kolmen kunnan alueella siten, että Limingan kunnan alue on kokonaan, Tyrnävän kunnasta Temmeksen alue ja Rantsilan kunnasta lähinnä Kärsämänkylä. Asiakasmäärä Limingassa on kpl, Tyrnävällä 341 kpl ja Rantsilassa 54 kpl. Vedenlaskutus kasvoi kuutioissa mitattuna edelliseen vuoteen nähden 4,3 % (-4,2 %) ja jätevedenlaskutus 3,2 % (- 0,2 %) ja liikevaihto kasvoi 6,5 % (4,8 %). Liikevaihdonkasvu johtuu pääasiassa asennus / tarvikemyynnin laskutuksesta sekä hienoisesta veden- ja jäteveden laskutuksen kasvusta. Laskutuksesta voidaan mainita suurimpina kohteina runkolinjojen siirtotyöt Tupoksen kevyenliikenteenväylän ja Ketunmaantien rakentamisen yhteydessä. 1.1 OSAKKEIDEN OMISTUS Limingan Vesihuolto Oy:n osakepääoma on ,76 euroa ja osakkeita on kappaletta. Limingan kunta omistaa osakkeista 69,81 %. Loput osakkeet omistavat Kempeleen kunta 22,5 %, Tyrnävän kunta 0,04 %, liikelaitokset, yritykset 4,75 % ja yksityiset henkilöt 2,9 %. Osakkeenomistajia on yhteensä 115 kappaletta. 1.2 YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiöntoimiston kokoustilassa. Yhtiökokous käsitteli yhtiöjärjestyksen 11 sääntömääräiset asiat. Paikalla oli edustettuna osaketta. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei pidetty. 1.3 HALLITUS Puheenjohtaja kunnanjohtaja Pekka Rajala Varapuheenjohtaja rakennusmestari Olavi Ojanperä Jäsen kunnallisneuvos Tapio Junttila Jäsen tekninen johtaja Simo Pöllänen Jäsen tekninen johtaja Matti Mannonen Varajäsen tekninen tarkastaja Tapani Leppäluoto Varajäsen lehtori Vesa Kallio Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa ja käsitteli 82 kokousasiapykälää.

6 5 1.4 HENKILÖKUNTA toimitusjohtaja vesihuoltoinsinööri toimistonhoitaja asentaja asentaja asentaja asentaja asentaja Markku Komulainen Esa Huhtala Anja Mällinen Marko Korkala Juha Pyykkö Reijo Miettunen Jani Hietala Jarmo Ristikari Varsinaisen henkilökunnan lisäksi oli palveluksessa kesätyöntekijöinä asentajaharjoittelija LVI-insinööriopiskelija Olli-Pekka Marin ja nurmikkoa leikkaamassa Henri Korkala. Vesilaskutusta ja myyntireskontraa on hoitanut edellisten vuosien tapaan ostopalveluna Lakeuden Tili- ja Toimistopalvelu Ky:n työntekijä Raili Mustaniemi. Henkilökunnan keskimääräinen henkilöluku toimintavuonna oli 7,3. Josta investointien rakentamisessa oli henkilöitä keskimäärin 1,75. Liikevaihto käyttöpuolen henkilöä kohti vuodessa on euroa. Vuoden aikana maksettiin palkkoja euroa, josta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle euroa. 1.5 TILINTARKASTAJAT Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet HTM Anne Karppinen - Salonpää ja KMPG Julkishallinnon Palvelut Oy Paula Hellen-Toivanen, sekä heidän varamiehinään HTM Kari Salonpää ja KMPG JHTT Aarne Pohjola. 1.6 VALVONTA Valtion viranomaisena rakentamistoimintaa on valvonut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Vesilaitostarkkailuun ja ympäristövalvontaan liittyvissä kysymyksissä valvontaviranomaisena on toiminut Oulun Seudun Ympäristövirasto. Valvontatutkimusohjelman mukaiset vesianalyysit on suorittanut Ahma Ympäristö Oy.

7 6 2.0 TALOUDELLINEN TULOS Yhtiön liikevaihto oli euroa ( ) eli liikevaihto kasvoi 6,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintavuoden tulos osoittaa voittoa ,02 euroa. 3.0 INVESTOINTI JA RAHOITUS Investoinnit olivat kaikkiaan eroa ja ne kohdistuivat seuraavasti: kaava-alueen verkostojen rakentaminen euroa, haja-asutusalueen verkostojen rakentaminen euroa, verkostosaneeraukset euroa. Kalustohankinnat euroa. Vartinvaaran projekti euroa. Investoinnit rahoitettiin osittain toiminnasta saaduin varoin ja pitkäaiekaistalainaa nostettiin euroa sekä avustusta saatiin ensimmäinen erä siirtovesijohdon investointiin euroa. Pitkäaikaisen lainan ensimmäinen lyhennyserä euroa on tammikuussa 2014 eli suunnitelman mukaisesti. 4.0 RAKENNUSTOIMINTA Vuosi 2013 oli Limingan kunnan alueella edellisen vuoden kaltainen rakentamisen vuosi. Uutta kaava-aluetta rakennettiin Tupoksen eteläpuolelle, minne valmistui Saunarannan vaihe 2 ja Liminkaan Kirkkokarin kaava-alueen 1-vaihe sekä Katajamaan 1-vaihe. Uusia tontteja Saunarannan alueelle valmistui toukokuussa 24, Kirkkokariin elokuussa 12 ja Katajamaahan syyskuussa 6, näihin rakennettuihin tontteihin liittymissopimuksia tehtiin vuoden loppuun mennessä yht. 7 kpl. Alueille rakennettiin vesi- ja viemäröintijärjestelmän lisäksi vesihuoltolaitoksen toimesta hulevesiverkosto. Kaava-alueen tontteihin tehtiin yhteensä liittymissopimuksia 40 kpl, joista Tupokseen 7 kpl ja haja-asutusalueelle 17 kpl. Rakentamattomia kaava-alueentontteja oli vuoden lopussa arviolta noin 120 kpl. Edellisten töiden lisäksi tehtiin vesijohtoverkoston kalusteiden saneerausta ja vesimittareiden vaihtotyötä. Runkoverkostoja rakennettiin kuluneena vuonna seuraavasti: vesijohtoa 3,5 km, viemäriä 2,4 km, hulevesiverkostoa 2,5 km ja siirtovesijohtoa 25,305 km. Rakennuskohteet on tehty omana työnä ja suurimmalta osalta vakinaisella henkilökunnalla pois lukien Saunarannan vaihe 2 minkä teki työurakkana Destia Oy ja siirtovesijohdon urakoi Pertti Kallinen Oy. Verkostojen rakentamiseen kesällä käytettiin yhtä väliaikaista työntekijää.

8 7 5.0 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yhtiön liiketoiminnan arvioidaan jatkuvan suuresta vedenhankintainvestoinnista huolimatta vakaasti ennallaan. Vedenhankinnan investoinnit yhtiö joutuu rahoittamaan lainarahalla ja lainanhoitoon on varauduttu korottamalla vedenkäyttömaksuja kahtena vuonna. Seuraava korotuksen tarve varmistuu, kun investoinnin kustannukset ja rahoitus täsmentyvät. Lisärahoituksen tarve riippuu myös lähivuosien lainarahan korkotasosta. Vesi- viemäri- ja hulevesiverkostot rakennetaan tuleville uusille kaava-alueille tarpeen mukaan. Haja-asutusalueen matalapaineviemäröinnin sekä vesijohtorunkojen rakentamista jatketaan niille alueille, missä liittymismaksuilla saadaan katettua rakentamiskustannukset. Omana työnä rakennettavan uudisrakentamisen sijaan panostetaan saneeraukseen ja laitoksien huoltoon sekä ylläpitoon. Uudisrakentamista teetetään mahdollisuuksien mukaan urakoitsijoilla työurakkana. Lisäksi saneerataan resurssien puitteissa vesijohtoverkostokalusteita järjestelmällisesti alueittain ja muovisten viemärikaivojen kauluksia sekä kansistoja. Saneerauksella ennalta ehkäistään tulevia vuotoja sekä vähennetään viemäriverkoston vuotoja. Vartinvaaranprojekti jatkuu nyt sopimuksien pohjalta tiiviisti Paavolan Vesi Oy:n kanssa. Myös muillakin osa-alueilla tullaan yhteistyötä jatkamaan vesihuoltolaitoksien kesken ja sitä pyritään edelleen kehittämään entisten vuosien tapaan. 6.0 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ Hallitus esittää tilikauden voiton ,02 euron kirjaamista voitto / tappio tilille.

9 8 LIMINGAN VESIHUOLTO OY TASEKIRJA y-tunnus TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Automaatio ja tietokoneohjelmat 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,43 Rakennukset ja rakennelmat , ,52 Koneet ja kalusto , ,68 Vesi- ja viemäriverkostot , ,27 Keskeneräiset työt , ,86 Käyttöomaisuus yhteensä , ,76 Sijoitukset Osakkeet , ,84 Liittymismaksut , ,24 Osakkeet ja osuudet yhteensä , ,08 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,46 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,46 Saamiset Lyhtytaikaiset Myyntisaamiset , ,03 Siirtosaamiset , ,47 Saamiset yhteensä , ,50 Rahat ja pankkisaamiset Rahat , ,51 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,51 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,47 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,31

10 9 LIMINGAN VESIHUOLTO OY TASEKIRJA y-tunnus TASE VASTATTAVAA OMAPÄÄOMA Osakepääoma , ,76 Liittymismaksut , ,90 Voitto/tappio aikaisemmilta tilivuosilta , ,76 Tilikauden voitto/tappio , ,57 OMAPÄÄOMA YHTEENSÄ , ,47 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen: Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Liittymismaksut , ,58 Pitkäaikainen yhteensä , ,58 Lyhytaikainen: Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,18 Muut velat , ,85 Siirtovelat , ,23 Lyhytaikainen yhteensä , ,26 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,84 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,31

11 10 LIMINGAN VESIHUOLTO OY TASEKIRJA y-tunnus TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 Liikevaihdon muut tuotot 0,00 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ , ,03 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,19 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,19 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,23 Eläkekulut , ,25 Sosiaalikulut , ,30 Henkilöstökulut yhteensä , ,78 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,88 Liiketoiminnan muut kulut , ,50 LIIKEVOITTO , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut korko ja rahoitustuotot 8 181, ,25 Korkokulut ja muut rahoituskulut -5,46-215,36 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 8 175, ,89 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,57 Satunnaiset erät 0,00 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,57 Tilinpäätös siirrot 0,00 0,00 Tuloverot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO , ,57

12 11 LIMINGAN VESIHUOLTO OY LIITETIEDOT y-tunnus TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muutuvat menot. Saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon. Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihinta periaatteen mukaan. Jaksotus periaatteet ja -menetelmät Kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunitelman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, sekä elinkeinoverolain tarkoittamat pienhankinnat kirjataan kokonaan hankintatilikauden kuluksi. Kalustoerät, joita ei ole tilikaudella käyttöönotettu eivät ole poistolaskennassakaan mukana. 1. HALLITUKSEN PÄÄTTÄMÄT SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT: Kuluvien pysyvienvastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: Kaukovalvonta, automaatio 10 v tasapoisto Automaatio- ja Tietokoneohjelmat 5 v tasapoisto Kartasto-ohjelma 7 v tasapoisto Kehittämismenot 5 v tasapoisto Rakennukset Automaation koneet Koneet Kalusto Pumppaamo rakennukset Foudila vesilaitos Varastorakennus Toimitalo 7 % menojäännöksestä 7 % menojäännöksestä 7 % menojäännöksestä 4 % menojäännöksestä 25 % menojäännöksestä 25 % menojäännöksestä 25 % menojäännöksestä Vesijohtoverkosto uusi Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto uusi Viemäriverkosto Hulevesiviemäriverkosto uusi Hulevesiviemäriverkosto Vesijohtoverkoston venttiilit ja laitteet Viemäriverkoston pumppaamot ja laitteet 40 v tasapoisto 30 v tasapoisto 40 v tasapoisto 30 v tasapoisto 40 v tasapoisto 30 v tasapoisto 15 % menojäännöksestä 15 % menojäännöksestä

13 12 2. KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN MUUTOKSET, TASE-ERIEN MUKAAN ERITELTYNÄ Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno , ,43 Lisäykset ,22 0,00 Kirjanpitoarvo , ,43 Rakennukset Hankintameno , ,35 Suunnitelman mukainen poisto , ,83 Kirjanpitoarvo , ,52 Kalusto Hankintameno , ,24 Lisäykset: , ,42 Hankintameno , ,66 Suunnitelman mukainen poisto , ,98 Kirjanpitoarvo , ,68 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,25 Lisäykset , ,96 Hankintameno , ,21 Vähennykset avustus 0, ,67 Suunnitelman mukainen poisto , ,27 Kirjanpitoarvo , ,27 Keskeneräiset työt ja tarvikkeet Hankintameno , ,77 Lisäykset: , ,09 Vähennykset: avustus ,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,86

14 13 3. OMAN PÄÄOMAERIEN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET TILIKAUDEN AIKANA Osakepääoma , ,76 Osakepääoma , ,76 Liittymismaksut , ,90 Liittymismaksut , ,90 Ed.tilikauden voitto/tappio yht , ,76 Tilikauden voitto/tappio , ,57 Yhteensä , ,19 Oma pääoma yhteensä , ,47 4. LAINOJEN VAKUUDEKSI ANNETUT PANTIT JA LAINOJEN TAKAUKSET Ei ole. 5. VELAT JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA Lainat rahalaitoksilta ,00 6. KONSERNIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Yritys kuuluu Limingan kuntakonserniin Emoyhtiö Kotipaikka Omistusosuus Osakkeet Limingan Kunta Liminka 69,81 % 8377 kpl Jäljennöksen konsernin tilinpäätöksestä toimittaa Limingan Kunta. 7. YHTIÖN OMISTAMAT OSAKKEET MUISSA YRITYKSISSÄ Osakkuusyritykset Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy Omistusosuus % 23,57 % 23,57 % Kappaleina Nimellisarvo kpl a-hinta 336,38 336,38 Verotusarvo kpl a-hinta 813,46 813,62 Verotusarvo yht , ,74 Kirjanpitoarvo yhteensä , ,17 Omapääoma , ,72 Muut saamiset Oulun seudun sähkö Liittymismaksut 57001, ,24 Lisäykset 2102, ,00 Vähennykset 0,00 0,00 Liittymismaksut 59103, ,24

15 14 8. KÄYTTÖOMAISUUDEN VEROTUSARVOT Maa- ja vesialueet , ,99 Rakennukset , ,19 9. SAATAVAT JA VELAT OSAKKUUSYHTIÖILTÄ Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy Ostovelat , ,71 Myyntisaatavat 0,00 0,00 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 10. Tilintarkastejien palkkiota koskevat liitetiedot Tilikaudella maksetut tilintarkastuspalkkiot 1750, , TILIKAUDEN PALKAT ELÄKEKULUT JA HENKILÖSIVUKULUT Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 7,3 henkilöä ja edellisellä tilikaudella 7,9 henkilöä Rahapalkat , ,94 Eläkekulut , ,53 Muut henkilösivukulut , ,25 Saadut korvaukset -979, ,16 Lomapalkajaksotukset 4 387, ,63 Aktivoidut palkat , ,60 Aktivoidut lomapalkat , ,58 Aktivoidut eläkekulut , ,73 Aktivoidut muut henkilösivukulut , ,50 Aktivoidut yhteensä , , , , OSINKOTUOTOT, KORKOTUOTOT, KORKOKULUT Korkotuotot 7768, ,75 Osinkotuotot 412,50 357,50 Korkokulut -5,46-215,36 Yhteensä 8175, ,89 Tilikaudella ei ole maksettu eikä kirjattu investointilainan korkokuluja, vaan korot kohdistetaan vesilaitoksen ja vesijohdon rakentamiseen ko. kohteiden rakennusaikana maksuperusteisesti v

16 OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus ehdottaa tilikauden voiton 33079,02 euron kirjaamista voitto/tappio tilille. Osinkoa ei jaeta. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta. Kukin osake tuottaa yhden äänen. Osakkeita rasittaa osakkeenomistajien lunastusoikeus. 14. KIRJANPITOKIRJAT 1. ATK-TULOSTEINEN MYYNTIRESKONTRA 2. ATK-TULOSTEINEN OSTORESKONTRA 3. ATK-TULOSTEINEN PÄIVÄ- JA PÄÄKIRJA 4. ATK-TULOSTEINEN PALKANLASKENTA 5. ATK-TULOSTEINEN VARASTOKIRJANPITO 6. ERIKSEEN SIDOTTU TASE-ERITTELY 7. ERIKSEEN SIDOTTU TASEKIRJA 15. TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Paperitositteet laji tos.numero Kirjanpidon tositteet A Ostotositteet O Tilikauden tositteet ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistoituna yhtiön tiloissa arkistokansioissa paperitositteina kirjausjärjestyksessä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt eli asti (kpl 2:10.2 ).

17 16

18 17

19 18 LIMINGAN VESIHUOLTO OY Rahoituslaskelma (epäsuora) KPA 2:1 / KILA Raportointijakso: Vertailujakso: Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio-) ennen satunnaisia eriä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , , , , , ,56 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan saamisten rahavirta Liiketoiminnan rahavirta , , , , , , , ,54-5,46-215, , , , , , , , ,26 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Sijoitukset Saadut avustukset Saadut liittymismaksut Investointien rahavirta , , , , , , , , , ,59 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,20 Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muutos , , , , , , , ,47

20 RUNKOVERKOSTON UUDISRAKENTAMINEN 7.1 VESIJOHTOVERKOSTO Vesijohtorunkojen rakentamista tehtiin Kirkkokarin, Katajamaan ja Tupoksen Saunarannan kaava-alueella. Liminka Tupos kevyenliikenteenväylän rakentamisen ja Ketunmaantien rakentamisen tieltä siirrettiin runkovesijohto. VESIJOHTO TYÖKOHDE KIRKKOKARI VAIHE 1 KATAJAMAA VAIHE 1 SAUNARANTA VAIHE 2 MUUTOS, pyörätie Tupos runkojohdon siirto MUUTOS, Ketunmaantie runkojohdonsiirto SIIRTOVESI- JOHTO, Vartinvaara - Foudila MATERIAALI JA KOKO PEH- PEH- PEH- PEH-90 PEH- PEM MUUT RIVIT YH TEENSÄ RAKENTAMINEN YHTEENSÄ m

21 VIEMÄRIVERKOSTO Haja-asutusalueelle rakennettiin paineviemäriverkostoa Tupostien varteen. Rakentamisvaiheessa viemäriin liittyi yksi kiinteistö. Kaava-alueen runkojohdot rakennettiin Kirkkokarin, Katajamaan ja Tupoksen Saunarannan kaavaalueella. JÄTEVESIVIEMÄRI MATERIAALI JA KOKO TYÖKOHDE PEH 160 PEH 110 PEH 75 PEH 63-6 PAINEVIEMÄRIT Tupostien varressa 1040 TUPOS, SAUNARANTA 2 MUUT KOHTEET RIVIT YHTYEENSÄ 1040 VIETTOVIEMÄRI PVC 200 PVC 160 HT 110 PVC 250 KIRKKOKARI, KAAVA KATAJAMAA, KAAVA 456 TUPOS, SAUNARANTA MUUT KOHTEET RIVIT YHTYEENSÄ RAKENTAMINEN YHTEENSÄ m 7.3 HULEVESIVERKOSTO Hulevesiverkostoa rakennettiin Kirkkokarin, Katajamaan ja Tupoksen Saunarannan kaava-alueella. Verkostolla hoidetaan katualueiden ja tonttien sekä puistojen kuivatus.

22 21 HULEVESIVIEMÄRI MATERIAALI JA KOKO TYÖKOHDE M 630 M 200 M 400 M 315 M 250 M 160 KIRKKOKARI SAUNARANTA VAIHE 2 KATAJAMAA RIVIT YHTEENSÄ RAKENTAMINEN YHTEENSÄ m 8.0 PALVELUT JA URAKOINNIT ASIAKKAILLE Toimintavuoden aikana asiakkaille rakennettiin erilaisia putkistoihin kohdistuvia töitä urakalla ja tuntityönä aina sopimuksen mukaan. Pienpumppaamoja asennettiin tai toimitettiin asiakkaille yhteensä 6 kpl. Työ- ja tarvikemyynti oli euroa, missä mukana vesirunkojohdon siirtotyötä n euroa. Myyntipalvelujen osuus liikevaihdosta oli 9,8 %. VERKOSTOJEN PITUUDET KM ,7 20,2 18,6 17,4 15,8 14,2 12,8 11,4 10,3 6,4 4, VESIJOHTO JÄTEVESIVIEMÄRI HULEVESIVIEMÄRI

23 VEDEN HANKINTA JA MYYNTI 9.1 VEDEN HANKINTA Limingan Rantakylä Virkkula alueella on kolme vedenottamoa Monttu, Aarnio ja Kukkala. Raakavesi otetaan kaikkiaan kuudesta vedenottamokaivosta. Järvitalon kaksi vedenottamoa sijaitsee Kestiläntien varrella Rantsilan nykyisen Siikalatvan kunnan alueella. Raakavesi otetaan kaikkiaan neljästä vedenottamokaivosta. Montun, Aarnion ja Kukkalan vedet joudutaan käsittelemään biologisesti ja kemiallisesti ennen kuin vesi voidaan johtaa kulutukseen. Käsittelylaitoksiin on investoitu paljon, minkä vuoksi veden hankinnan kustannukset ovat suhteellisen korkeat. Järvitalon alueen vesi tarvitsee vain happamuuden säätöä, vesi käsitellään keväällä 2009 valmistuneessa kalkkikivisuodatuslaitoksessa. Kempeleen Vesihuolto Oy: ltä ostettiin vettä Tupoksen jakelualueelle noin keskimäärin m 3 / kk. Ostovettä tarvittiin tasaamaan Foudilasta tulevan veden lisäksi kulutusta Tupoksessa. Foudilassa sanerattiin pikasuodatin kakkonen, jolloin saneerauksen aikana Tupokseen jakelualueelle kaikki vesi tuli Kempeleestä. Normaali olosuhteissa vettä ostetaan putkenpitämiseksi käyttökunnossa tarvittavan vaihtuvuuden vuoksi ja kesäkulutushuippujen tasaamiseksi noin m 3 / kk. RAAKAVEDEN PUMPPAUS Montun vedenottamo m m 3 Aarnion vedenottamo m m 3 Kukkalan vedenottamo m m 3 Foudilan vedenottamo 0 m 3 0 m 3 Järvitalon vedenottamo I 0 m m 3 Järvitalon vedenottamo II m m 3 Järvitalon vedenottamo III m m 3 Järvitalon vedenottamo IV m m 3 Raakavesi yhteensä m m 3

24 23 VERKOSTOON PUMPATTUVESI Foudila m m 3 Järvitalo m m 3 Ostettuvesi Kempeleestä m m 3 Pumpattuvesi yhteensä m m VEDENMYYNTI Vedenmyynti kasvoi tasaisesti lähes kaikilla jakelualueilla ja palasi vuoden 2012 notkahduksen jälkeen samalle tasolle kuin vuonna 2011, jolloin laskutus oli m 3. VEDENMYYNTI Alue no Liminka m m 3 Tupos m m 3 Alatemmes 40, m m 3 Ketunmaa - Lapinkangas m m 3 Temmes - Tyrnävä m m 3 Kärsämänkylä m m 3 Ylipää - Virkkula m m 3 Heinijärvi m m 3 Rantsila m m 3 Lumijoen Vesi Oy 98 0 m 3 0 m 3 Yhteensä m m 3

25 24 VEDENMYYNNIN MUUTOS JA HUKKAVESI Veden myynti + 4,29 % - 4,15 % Mittarihukka, verkostohuuhtelut m m 3 vuotovedet, ym. Hukkavesiprosentti 8,4 % 10,1 % Hukkavesiprosentti on laskettu myydystä vedestä. Pumpatusta raakavedestä laskettuna, joka sisältää vesilaitoksien suodattimien huuhteluveden on hukkavesiprosentti 13,21 % JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LASKUTUS Limingan vesihuollon keräämät jätevedet Temmekseltä, Ala-Temmekseltä, Limingasta ja Tupoksesta johdetaan Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n jäteveden puhdistamolle Kempeleeseen. Yhtiö omistaa puhdistamosta 23,57 %. LAKEUDEN KESKUSPUHDISTAMO OY:N OSAKKEIDEN OMISTUS LUMIJOEN KUNTA 3,01 % TYRNÄVÄN KUNTA 10 % HAILUODON KUNTA 1,50 % KEMPELEEN VESIHUOLTO OY 40,26 % OULUNSALON KUNTA 20,68 % LIMINGAN VESIHUOLTO OY 23,57 %

26 25 JÄTEVEDENLASKUTUS ALUE Liminka m m 3 Tupos m m 3 Ketunmaa m m 3 Alatemmes 40 ja m m 3 Temmes - Tyrnävä m m 3 Ylipää - Virkkula m m 3 Yhteensä m m 3 Jäteveden laskutus kasvoi tasaisesti kaikilla laskutusalueilla mihin on vaikuttanut normaali kesänaikainen kasteluvedentarve ja asiakasmäärän kasvu. JÄTEVESI Jätevedenpumppaus puhdistamolle m m 3 Jätevedenlaskutuksen kasvu 3,2 % -0,2 % Viemäriverkoston vuotovedet m m 3 Vuotovesiprosentti / mittaushäviö 9,0 % 13,5 % Vuotovesiprosentti on laskutettu laskutetusta jätevedestä. (puhdistetusta vedestä laskettuna vuotovesiprosentti on 8,3 %) Vuotovesien vähenemiseen vaikutti sääolosuhteiden normalisoituminen, kun vastaavasti edellinen vuosi oli säätilastollisesti erittäin poikkeuksellisen sateinen kesä.

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 9 7 V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 7 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION PALVELUTOIMINNOT 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5-6 HENKILÖSTÖ JA SUOJELUTOIMINTA

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj Vuosikertomus 2004 Sisältö F-Secure lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2004 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Uuden oppimista Kuluneena vuonna 2009 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n henkilökunnalle suotiin tilaisuus perehtyä moniin uusiin asioihin. Heti vuoden käynnistyessä Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot