EVÄITÄ OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISEEN SELVITYS HELSINGIN YLIOPISTON HAKIJOISTA JA UUSISTA OPISKELIJOISTA VUOSINA 2008 JA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EVÄITÄ OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISEEN SELVITYS HELSINGIN YLIOPISTON HAKIJOISTA JA UUSISTA OPISKELIJOISTA VUOSINA 2008 JA 2009"

Transkriptio

1 EVÄITÄ OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISEEN SELVITYS HELSINGIN YLIOPISTON HAKIJOISTA JA UUSISTA OPISKELIJOISTA VUOSINA 2008 JA 2009

2

3 EVÄITÄ OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISEEN SELVITys HELSINgIN yliopiston HAKIJOISTA JA UUSISTA OPISKELIJOISTA VUOSINA 2008 JA Hanna Bergman ja Päivi Virtanen Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Päivi Aronen ja Anu Siikaniva Rehtorin kanslia, opintoasioiden yksikkö

4 Hallinnon julkaisusarja nro 77 ISBN issn Unigrafia, Helsinki

5 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta ja tavoite Aineistosta Helsingin yliopiston hakijat Hakijoiden sukupuoli, ikä, äidinkieli, pääasiallinen toiminta ja osallistuminen edellisvuoden hakuun Hakijoiden opiskelutausta Hakijat ikäryhmittäin Aidosti uudet hakijat Aiemmin korkeakoulussa opiskelleet hakijat Aiemmin Helsingin yliopistossa opiskelleet hakijat Helsingin yliopiston uudet opiskelijat Uusien opiskelijoiden sukupuoli, ikä, pääasiallinen toiminta ja osallistuminen edellisvuoden hakuun Uusien opiskelijoiden opiskelutausta Uudet opiskelijat ikäryhmittäin Aidosti uudet opiskelijat Aiemmin korkeakoulussa opiskelleet uudet opiskelijat Aiemmin Helsingin yliopistossa opiskelleet uudet opiskelijat Hakijoiden ja uusien opiskelijoiden vertailua Hakijoiden ja uusien opiskelijoiden taustat Aidosti uudet hakijat ja aidosti uudet opiskelijat Aiemmin korkeakoulussa opiskelleet hakijat ja uudet opiskelijat Aiemmin Helsingin yliopistossa opiskelleet hakijat ja uudet opiskelijat Yhteenveto Lopuksi Liitteet... 83

6 1. Selvityksen tausta ja tavoite Valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon (2006) 1 mukaan huomattava osa erityisesti yliopistojen aloituspaikoista täyttyy yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon jo aiemmin suorittaneilla uusilla opiskelijoilla. Lisäksi selonteossa (2006) todetaan: Vuosittain noin korkeakoulujen uusista opiskelijoista on yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Lisäksi kesken opintojen korkeakoulusta toiseen siirtyy vuositasolla noin opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosikatsauksen 2010 mukaan uusien ylioppilaiden osuus opiskelupaikan saaneista ja sen vastaanottaneista oli hieman yli 35 % vuosina Koulutuspolitiikassa on painotettu jo vuosien ajan koulutukseen siirtymisen ja tutkintojen suorittamisen nopeuttamista. 3 Lisäksi uusien ylioppilaiden määrän lisääminen on asetettu tavoitteeksi yliopistoille opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovituissa tulossopimuksissa. 4 Myös opintojen etenemisen kannalta voi olla merkityksellistä, onko opiskelijalla aiempia opintoja, korkeakoulututkinto tai opinto-oikeus jossain toisessa tiedekunnassa tai korkeakoulussa. Opiskelijavalinnasta viime vuosina tehdyissä tutkimuksissa on selvitetty muun muassa hakijoiden opiskelemaan pääsyä mahdollisesti edistäviä taustatekijöitä. Hanna Norin 2011 Turun yliopistossa tekemän väitöskirjan mukaan hakijan iällä on muista taustatekijöistä riippumaton vaikutus opiskelemaan pääsyyn niin, että todennäköisyys päästä yliopistoon vähenee hakijan iän kohotessa. Parhaiten opiskelemaan pääsivät tutkimuksen mukaan kaikkein nuorimmat, alle 20-vuotiaat hakijat, jotka useimmiten ovat saman kevään ylioppilaita. Vanhemmille hakijoille on usein kertynyt koulutusta, mutta aiemmat tutkinnot parantavat sisäänpääsyn mahdollisuuksia vain, mikäli ne ovat korkeaasteelta 5. Päävalintojen nuoruusystävällisyys näkyy Norin tutkimuksen yliopistokohtaisessa vertailussa: 20 yliopistosta 16:ssa hyväksytyt olivat nuorempia kuin hakeneet. Erityisesti Teatterikorkeakoulussa, Helsingin kauppakorkeakoulussa, Svenska handelshögskolanissa, Kuvataideakatemiassa, Helsingin yliopistossa ja Sibelius-Akatemiassa portit avautuvat nuorille helpommin kuin aikuisille 6. Myös vuonna 2002 tehdyn yliopistojen opiskelijavalintojen kartoituksen mukaan tyypillisesti vuotiaat nuoret osallistuvat korkeakoulujen opiskelijavalintaan ja menestyvät niissä parhaiten. Kartoi- 1 Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko Eduskunnalle Vuosikatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011: 22, s Ei paikoillanne, vaan valmiit, HEP. 4 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen väliset tulossopimukset sekä palaute 5 Hanna Nori, Keille yliopiston portit avautuvat? Tutkimus suomalaisiin yliopistoihin ja tieteenaloille valikoitumisesta 2000-luvun alussa. Turun yliopiston julkaisusarja C/309/2011, s Hanna Nori, Keille yliopiston portit avautuvat? Tutkimus suomalaisiin yliopistoihin ja tieteenaloille valikoitumisesta 2000-luvun alussa. Turun yliopiston julkaisusarja C/309/2011, s

7 tuksen mukaan yliopistokoulutukseen hyväksytyillä on keskimäärin kaksi välivuotta ylioppilastutkinnon ja yliopistoon sijoittumisen välissä 7. Yliopistoissa on tehty seurantaa ja selvityksiä hakeneista ja uusien opiskelijoiden koulutustaustoista. Esimerkiksi Tampereen yliopisto teki Tilastokeskuksen aineistoon perustuvan selvityksen vuoden 2006 päävalinnassa hakeneista uusista opiskelijoista. Tampereen yliopiston selvityksessä puhutaan aidosti uusista hakijoista, joilla ei hakuhetkellä ole aiempaa korkeakoulututkintoa tai opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Tällaisia Tampereen yliopiston hakijoista oli selvityksen mukaan noin 70 %. Koko yliopiston tasolla yliopistoon kirjoittautuneista uusista opiskelijoista aidosti uusia oli päävalinnoissa alle 60 %, ja kun erillisvalinnat otetaan huomioon, aidosti uusien osuus on noin puolet yliopistoon uusina kirjoittautuneista. Tampereen yliopiston selvityksen mukaan tilanteessa oli huomattavaa vaihtelua eri aloilla 8. Lisäksi esimerkiksi Joensuun ja Kuopion yliopistoissa vuonna 2009 tutkintonsa aloittaneille tehdyn kyselyselvityksen mukaan saman kevään ylioppilaita opintonsa aloittaneista oli noin joka kolmas (30 %). Selvityksen mukaan suurin aloittaneiden ikäryhmä oli vuotiaat eli käytännössä vähintään yhden välivuoden aiempien opintojen jälkeen pitäneet 9. Selvityksen mukaan noin joka kolmas (33 %) oli suorittanut yliopisto-opintoja jo ennen nykyisessä koulutuksessa aloittamistaan. Yhden kerran koulutusalalle hakeneista oli aiempia yliopisto-opintoja suorittanut 23 %, kaksi kertaa hakeneista 51 % ja kolme tai useampia kertoja hakeneista jo 63 %. Selvityksen perusteella Joensuun ja Kuopion yliopistossa 2009 aloittaneiden keskuudessa koulutusvalintaa on saatettu kypsytellä vuosia ja joka neljäs (24 %) selvitykseen osallistuneista oli suorittanut jonkin ammatti- tai korkea-asteen tutkinnon ennen nykyisten opintojen aloittamista Vuonna 2009 yliopistoissa otettiin käyttöön kaikkien yliopistojen sähköinen yhteishakujärjestelmä Kyseisen vuoden kevään valtakunnallisessa yhteishaussa yliopistoihin hakeminen keskitettiin internetpalveluun, jolloin myös hakijamäärät nousivat selkeästi aiemmasta vuodesta 12. Vuonna 2008 yli- 7 Ida Mielityinen, Sirpa Moitus (toim.). Yliopistojen opiskelijavalintojen kartoitus. Korkeakoulujen arviointineuvosto ja opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö OTUS. Opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 2002:100, s Havaintoja uusien opiskelijoiden koulutustaustasta vuoden 2006 päävalinnoissa. Matti Jussila ja Leena Ahrio, Tampereen yliopiston opinto- ja kansainvälisten asiain julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä Visa Tuominen, Uudet opiskelijat. Syksyllä 2009 opintonsa aloittaneiden näkemyksiä koulutusvalinnan apuna käytetyistä tietolähteistä. Publications of the University of Eastern Finland. General Series No 3, Joensuu 2010, s Visa Tuominen, Uudet opiskelijat. Syksyllä 2009 opintonsa aloittaneiden näkemyksiä koulutusvalinnan apuna käytetyistä tietolähteistä. Publications of the University of Eastern Finland. General Series No 3, Joensuu 2010, Yliopistolaki (558/2009), 36 ja Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998) 12 Opetushallitus(2009): Sähköinen yhteishaku innosti hakemaan yliopistoihin. Tiedote viitattu Lisätietoa yliopistojen yhteishausta 5

8 opistoihin lähetettiin yhteensä hakemusta 13. Vuonna 2009 yliopistoihin lähetettiin hakemusta enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosina 2008 ja 2009 Suomen kolme suosituinta yliopistoa hakijamäärien perusteella olivat Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistot 14. Helsingin yliopistossa ei ole viime vuosina tehty yliopistotason selvitystä hakeneiden ja uusien opiskelijoiden opiskelutaustasta. Nyt Tilastokeskuksen aineistoon perustuva selvitys antaa perustietoa Helsingin yliopistoon hakeneiden ja uusien opiskelijoiden opiskelutaustoista. Selvityksen lähtökohtana on oletus, että myös Helsingin yliopistossa uusien opiskelijoiden joukossa on huomattava määrä sellaisia opiskelijoita, joilla jo hakuvaiheessa on korkeakoulututkinto tai tutkinnonsuoritusoikeus joko Helsingin yliopistossa tai muussa korkeakoulussa. Selvityksessä keskitytään seuraaviin kysymyksiin: 1. Millaisia ovat Helsingin yliopiston hakijat ja uudet opiskelijat opiskelutaustaltaan? 2. Kuinka suuri osa Helsingin yliopiston hakijoista ja uusista opiskelijoista on sellaisia, joilla ei vielä ole korkeakoulututkintoa tai opiskelupaikkaa korkeakoulussa? Tämän selvityksen tavoitteena on saada systemaattista tietoa Helsingin yliopiston opiskelijavalintojen hakijoiden ja uusien opiskelijoiden taustoista vuosina 2008 ja Selvityksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole verrata näiden vuosien tietoja toisiinsa vaan vuoden 2008 tiedot ovat mukana vahvistamassa selvityksen pääkohteena olevan vuoden 2009 havaintoja. Hakuun osallistujien taustoja tarkastellaan sekä yleisellä tasolla että keskittyen tiettyihin hakijaryhmiin. Selvityksessä käydään erikseen läpi sellaisten hakeneiden ja uusien opiskelijoiden taustoja, joilla: 1. ei ollut hakua edeltävänä vuonna korkeakoulussa opiskelupaikkaa, eivätkä he olleet suorittaneet hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkintoa (aidosti uudet) ja 2. oli joko korkeakouluopiskelupaikka hakua edeltävänä vuonna, tai olivat suorittaneet ennen hakuvuotta tutkinnon korkeakoulussa ja erityisesti Helsingin yliopistossa. Tässä vaiheessa on hyvä määritellä raportin sisällön kannalta tärkeitä käsitteitä: Aidosti uusi hakija on henkilö, joka ei ole ennen hakuvuotta suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ollut hakua edeltävänä vuonna korkeakouluopiskelija. Aidosti uusi opiskelija on tässä yhteydessä uusi opiskelija, joka ei ollut hakua edeltävänä vuonna korkeakouluopiskelija eikä hän ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa. Käytössä olevan aineiston puitteissa ei voida sanoa, kuinka moni aidosti uusi hakija/opiskelija on opiskellut edellisvuotta aiemmin korkeakoulussa suorittamatta kuitenkaan tutkintoa. Uusi opiskelija (= opintonsa aloittanut) on tarkastellussa valinnassa tutkinnonsuoritusoikeuden saanut ja sen vastaanottanut henkilö. 13 Korkeakoulut Yliopistot ja ammattikorkeakoulut korkeakoulupolitiikan toteuttajina. Opetusministeriön julkaisuja 2009:49, s Korkeakoulut yliopistot ja ammattikorkeakoulut, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:10, s

9 2. Aineistosta Selvitys pohjautuu Tilastokeskukselta tilattuihin 13 tilastotaulukkoon, jotka liittyvät vuonna 2008 ja 2009 alkavien koulutusten opiskelijavalintoihin Helsingin yliopistossa. Nämä taulukot sisältävät opintonsa aloittavien ja opiskelemaan hakeneiden osalta seuraavia tietoja: 1. hakua edeltävän vuoden lopun pääasiallinen toiminta 2. hakua edeltävän vuoden korkeakouluopiskelutiedot 3. aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto. Osa taulukoista koostuu hakeneiden henkilöiden tiedoista, osa hakutiedoista ja loput sekä hakija- että hakutiedoista. Tämä selvitys keskittyy päävalinnassa hakeneiden tarkasteluun, erillisvalinnoissa hakeneet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Tilastotaulukoiden lähdeaineistoina on käytetty seuraavia rekistereitä: 1. Opetushallituksen yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisteri (HAREK) 2. Tilastokeskuksen opiskelijarekisteri 3. Tilastokeskuksen tutkintorekisteri 4. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto. Selvityksessä käytettävien tilastojen avulla on mahdollista kuvailla opiskelemaan hakeneiden ja opintonsa aloittaneiden ryhmien rakennetta eri tausta- ja opiskelutietojen perusteella vuosien 2008 ja 2009 päävalinnoissa Helsingin yliopistossa. Tilastot ovat lukumäärätilastoja, joista ei voida erottaa yksilökohtaisia tietoja, ainoastaan summatietoja eri tekijöiden mukaisesti. Tässä yhteydessä pystytään tarkastelemaan hakijoita ja uusia opiskelijoita eri tekijöiden osalta sekä koko yliopiston näkökulmasta että tiedekunnittain. Selvitys on kuvaileva raportti kahden vuoden opiskelijahausta. Eri tekijöiden välisiä eroavaisuuksia ja esimerkiksi aiemman opiskelun yhteyttä opiskelupaikan saamiseen voidaan havainnoida, mutta käytettävän aineiston puitteissa niistä ei pystytä selvittämään syy-seuraussuhteita. Aineiston avulla ei myöskään voida tehdä päätelmiä käsiteltyjen hakuvuosien jälkeisestä kehityksestä hakijoiden ja uusien opiskelijoiden määrien ja ominaisuuksien osalta. Osa tilastoista perustuu hakemuskohtaisiin tietoihin. Hakemuskohtaisissa tarkasteluissa tulee muistaa, että osa hakijoista osallistui useamman kuin yhden hakukohteen opiskelijavalintoihin Helsingin yliopistossa kyseisenä vuonna. Tässä yhteydessä ei ole saatavilla tietoa siitä, hakivatko jonkin tietyn opiskelutaustan omaavat hakijat useampaan hakukohteeseen enemmän kuin toiset vai jakautuiko useampaan kohteeseen pyrkiminen eritaustaisten henkilöiden välillä tasaisesti. Selvityksessä on mukana tietoa, joka ei ole tullut esille esimerkiksi vuosien 2008 ja 2009 Helsingin yliopiston toimintakertomuksen hakijatilastoissa tai muissa virallisissa tilastoissa (esim. KOTA). Helsingin yliopistossa uusiksi opiskelijoiksi tilastoidaan ne, jotka ovat yliopiston kannalta uusia opiskelijoita; mukana ei ole sellaisia, joilla on olemassa tutkinnonsuoritusoikeus tai suorittu tutkinto Helsingin yliopiston jossain tiedekunnassa. Selvityksen aineistossa sen sijaan uusien opiskelijoiden määrässä ovat mukana myös sellaiset, joilla on aiemmin suoritettu tutkinto Helsingin yliopistossa tai joilla on hakuvuotta edeltävänä vuonna ollut tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopiston tiedekunnassa. 7

10 Näistä syistä esim. uusien opiskelijoiden kokonaismäärät eroavat vuosina 2008 ja 2009 yleisesti käytettyjen tilastojen luvuista. Koska Helsingin yliopistossa ei ole yliopistotasolla tehty viime vuosina selvitystä hakijoista ja uusista opiskelijoista, tässä selvityksessä on keskitytty ensisijaisesti perustilastojen tuottamiseen. Aineisto antaa mahdollisuuden tarkastella hakemuksia, hakijoita ja uusia opiskelijoita paljon laajemmin ja syvällisemmin esimerkiksi hakukohteittain kuin tässä selvityksessä on ollut mahdollista tehdä. Tilastokeskukselta hankittu aineisto on tiedekuntien käytettävissä erilaisia tarkempia selvityksiä varten. Aineistoa on mahdollista käyttää tarvittaessa myös yliopiston sisällä tutkimustarkoituksiin. 8

11 3. Helsingin yliopiston hakijat Helsingin yliopistoon haki opiskelemaan vuoden 2008 päävalinnoissa yhteensä hakijaa. Haun tuloksena 18,6 prosenttia hakijoista aloitti opintonsa uutena opiskelijana. Hakemuksia oli 1,47 yhtä hakijaa kohden. Osa hakijoista haki siis kahteen tai useampaan eri hakukohteeseen samana vuonna. Vuonna 2009 hakemusten määrä oli 1,56-kertainen suhteessa hakijoihin. Kyseiseen hakuun osallistui hakijaa jättäen hakemusta. Opiskelun pääsi aloittamaan 17,0 prosenttia hakijoista. (Taulukko 1, kuva 1.) Hakijamäärä nousi 11,0 prosentilla suhteessa aiempaan vuoteen, hakemusmäärä 17,7 prosenttia. Hakemusmäärät on eritelty tiedekunnittain taulukossa 2. Taulukko 1. Hakemukset, hakijat ja uudet opiskelijat vuosina 2008 ja Uudet opiskelijat , ,0 Hakemukset , ,1 Hakijat Hakemukset Hakijat Uudet opiskelijat Kuva 1. Hakemukset, hakijat ja uudet opiskelijat vuosina 2008 ja

12 Taulukko 2. Hakemukset tiedekunnittain vuosina 2008 ja Teologinen tiedekunta 689 2, ,2 Oikeustieteellinen tiedekunta , ,6 Lääketieteellinen tiedekunta , ,3 Humanistinen tiedekunta , ,2 Matemaattis-luonnontieteellinen , ,8 Farmasian tiedekunta 889 3, ,0 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta , ,4 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta , ,6 Valtiotieteellinen tiedekunta , ,4 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta , ,8 Eläinlääketieteellinen tiedekunta 629 2, ,7 Yhteensä Hakijoiden sukupuoli, ikä, äidinkieli, pääasiallinen toiminta ja osallistuminen edellisvuoden hakuun Hakijoista sukupuoleltaan naisia oli 66,4 prosenttia ja miehiä 33,6 prosenttia vuonna 2009 (taulukko 3). Kyseisen hakuvuoden hakijoiden sukupuolijakauma tiedekuntatasolla on esitetty taulukossa 4. Kuten nähdään, lähes kaikkiin tiedekuntiin haki suhteellisesti enemmän naisia kuin miehiä. Naisten osuus oli suurin eläinlääketieteellisen tiedekunnan hakijoissa (93,3 %). Suhteellisesti enemmän miehiä kuin naisia haki ainoastaan matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, jonne hakeneista 53,5 prosenttia oli mieshakijoita. Taulukko 3. Hakijat sukupuolen mukaan vuosina 2008 ja Miehet , ,6 Naiset , ,4 Yhteensä Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 10

13 Taulukko 4. Hakijat tiedekunnittain sukupuolen mukaan vuonna Miehet Naiset Teologinen tiedekunta , ,1 Oikeustieteellinen tiedekunta , ,7 Lääketieteellinen tiedekunta , ,5 Humanistinen tiedekunta , ,7 Matemaattis-luonnontieteellinen , ,5 Farmasian tiedekunta , ,1 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta , ,3 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta , ,6 Valtiotieteellinen tiedekunta , ,3 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta , ,2 Eläinlääketieteellinen tiedekunta 39 6, ,3 Yhteensä* , ,4 Hakijoiden ikää tarkasteltaessa suurin hakijaryhmä oli vuotiaat, joita hakijoissa oli 28,3 prosenttia hakuvuonna Toiseksi eniten opiskelemaan pyrki alle 20-vuotiaita( 23,2 prosenttia). Yhteensä alle 24-vuotiaita hakijoita oli 65,0 prosenttia kaikista hakijoista vuonna (Taulukko 5, kuva 2.) Taulukko 5. Hakijat iän mukaan vuosina 2008 ja , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Yhteensä * Tiedekuntakohtaisten hakijamäärien summa (N 27202) on suurempi kuin hakijoiden yhteenlaskettu summa yliopiston tasolla (N 21876), koska osa hakijoista haki samana vuonna useampaan tiedekuntaan ja he ovat siten mukana tiedekuntien hakijamäärissä kahteen tai useampaan kertaan. Yliopistotason luvut löytyvät taulukosta 3. Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 11

14 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % % 5 % 0 % Kuva 2. Hakijat iän mukaan vuosina 2008 ja Tarkasteltaessa vuoden 2009 hakijoita tiedekunnittain iän mukaan nähdään, että matemaattisluonnontieteelliseen, bio- ja ympäristötieteelliseen sekä eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan haki alle 20-vuotiaita hakijoita enemmän kuin muihin tiedekuntiin keskimäärin. Teologisen tiedekunnan hakijoissa oli prosentuaalisesti eniten yli 39-vuotiaita. Myös oikeustieteellisen tiedekunnan vuotiaiden hakijoiden edustus oli hieman suurempi kuin muissa tiedekunnissa. Muissa hakijoiden ikäryhmissä eri tiedekuntiin hakeneiden suhteelliset määrät eivät eronneet paljoakaan toisistaan. (Taulukko 6, kuva 3.) 12

15 Taulukko 6. Hakijat tiedekunnittain iän mukaan vuonna N % Teologinen , , ,8 51 6,9 38 5,1 34 4, ,9 52 7,0 40 5,4 Oikeustieteellinen , , , , , , , ,0 28 1,5 Lääketieteellinen , , , , ,8 61 4, ,2 43 3,1 2 0,1 Humanistinen , , , , , , , ,6 52 1,0 Mat.-luonnontieteellinen , , , , , , ,4 27 0,8 5 0,1 Farmasian tiedekunta , , , ,3 59 7,2 28 3,4 76 9,2 24 2,9 7 0,8 Bio- ja ympäristötieteellinen , , ,5 92 6,3 61 4,2 39 2,7 69 4,8 11 0,8 1 0,1 Käyttäytymistieteellinen , , , , , , , ,6 42 0,8 Valtiotieteellinen , , , , , , , ,5 54 1,1 Maatalous-metsätieteellinen , , , , ,3 79 4, ,3 42 2,5 5 0,3 Eläinlääketieteellinen , , ,8 44 7,5 36 6,2 16 2,7 52 8,9 12 2,1 1 0,2 Yhteensä* , , , , , , , , ,9 Koko yliopisto Eläinlääketieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Valtiotieteellinen Käyttäytymistieteellinen Bio- ja ympäristötieteellinen Farmasian tiedekunta Mat.-luonnontieteellinen Humanistinen Lääketieteellinen Oikeustieteellinen Teologinen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 3. Hakijat tiedekunnittain iän mukaan vuonna Äidinkielen mukaan tarkasteltuna yhdeksän kymmenestä (91, 4 %) hakijasta kuului suomenkieliseen enemmistöön vuonna Hakijoista ruotsinkielisiä oli 4,9 prosenttia. Hakijoita, joiden äidinkieli 17 * Tiedekuntakohtaisten hakijamäärien summa on suurempi kuin hakijoiden yhteenlaskettu summa yliopiston tasolla, koska osa hakijoista haki samana vuonna useampaan tiedekuntaan ja he ovat siten mukana tiedekuntien hakijamäärissä kahteen tai useampaan kertaan. Yliopistotason luvut löytyvät taulukosta 5. Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 13

16 oli jokin muu kuin suomi tai ruotsi oli 3,6 prosenttia mukana opiskelijahaussa vuonna (Taulukko 7.) Tiedekuntakohtaisesta tarkastelusta nähdään, että eri tiedekuntiin hakeneet eivät poikenneet äidinkielensä osalta paljoakaan toisistaan vuonna Lääketieteelliseen tiedekuntaan haki äidinkielenään ruotsia ja muita kieliä puhuvia hieman keskimääräistä useampi kuin muihin tiedekuntiin. Teologiseen tiedekunnan hakijoissa oli äidinkieleltään suomenkielisiä suhteellisesti eniten (taulukko 8). Taulukko 7. Hakijat äidinkielen mukaan vuosina 2008 ja Suomi , ,4 Ruotsi 943 4, ,9 Muu 644 3, ,6 Yhteensä Taulukko 8. Hakijat tiedekunnittain äidinkielen mukaan vuonna Suomi Ruotsi Muu N % Teologinen tiedekunta ,6 8 1,1 10 1,3 Oikeustieteellinen tiedekunta , ,7 81 4,3 Lääketieteellinen tiedekunta , , ,2 Humanistinen tiedekunta , , ,7 Matemaattis-luonnontieteellinen , , ,7 Farmasian tiedekunta ,5 28 3,4 50 6,0 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta ,5 94 6,5 59 4,1 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta , , ,4 Valtiotieteellinen tiedekunta , , ,7 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ,8 90 5,4 58 3,5 Eläinlääketieteellinen tiedekunta ,6 29 5,0 14 2,4 Yhteensä* , , ,9 Tarkasteltaessa hakijoiden hakua edeltävän vuoden lopun pääasiallista toimintaa nähdään, että hakuun osallistui eniten päätoimisia opiskelijoita, 31,4 prosenttia vuonna Päätoimisia työllisiä hakijoissa oli suurinpiirtein saman verran kuin päätoimisia opiskelijoita, 31,2 prosenttia. Työssäkäyviä opiskelijoita oli hakijoissa jonkin verran vähemmän, 26,0 prosenttia. Vuonna 2009 työvoimaan ja opiskelijoihin edellisvuonna kuulumattomia oli hakijoista 8,0 prosenttia ja työttömiä 3,4 prosenttia. (Taulukko 9). 18 * Tiedekuntakohtaisten hakijamäärien summa on suurempi kuin hakijoiden yhteenlaskettu summa yliopiston tasolla, koska osa hakijoista haki samana vuonna useampaan tiedekuntaan ja he ovat siten mukana tiedekuntien hakijamäärissä kahteen tai useampaan kertaan. Yliopistotason luvut löytyvät taulukosta 7. Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 14

17 Taulukko 9. Hakijat edellisvuoden pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 2008 ja Päätoimiset työlliset , ,2 Työlliset opiskelijat , ,0 Päätoimiset opiskelijat , ,4 Työttömät 544 2, ,4 Muut , ,0 Yhteensä Hakua edeltävän vuoden lopulla päätoimisesti töissä oli käynyt 38,8 prosenttia käyttäytymistieteelliseen hakeneista vuonna Tämä osuus oli suurin suhteessa muiden tiedekuntien tilanteeseen. Vähiten päätoimisesti työtä tekeviä oli matemaattis-luonnontieteellisen hakijoissa, 18,8 prosenttia. Työllisten opiskelijoiden suhteen tiedekuntien välillä ei ollut yhtä suurta eroa. Eniten vuoden lopulla työskennelleitä opiskelijoita oli lääketieteellisen (32,9 %) ja farmasian (32,2 %) tiedekunnan hakijoiden joukossa. Teologisen (21,4 %) ja humanistisen (21,7 %) tiedekunnan hakijakunnassa opiskeluvuoden lopussa työskentely oli vähäisintä. Lähes joka toinen matemaattis-luonnontieteelliseen ja bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan hakenut oli päätoiminen opiskelija edellisvuoden lopulla, kun käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa saman taustan hakijoita oli neljäsosa hakijoista. Työttömien hakijoiden osuudet olivat melko samanlaiset tiedekuntien välillä. Pientä eroa näkyy työvoimaan ja opiskelijoihin kuulumattomien määrissä vuonna Prosentuaalisesti eniten heitä oli teologisessa ja humanistisessa tiedekunnassa, joka kymmenes hakija, kun eläinlääke- ja lääketieteellisessä ja farmasian tiedekunnassa kyseiseen ryhmään kuului joka kahdeskymmenes. (Taulukko 10.) 19 Edellisvuoden pääasiallinen toiminta kuvaa hakua edeltävän vuoden viimeisen päivän tilannetta. 15

18 Taulukko 10. Hakijat tiedekunnittain edellisvuoden pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna Päätoimiset työlliset Työlliset opiskelijat Päätoimiset opiskelijat Työttömät Muut N % Teologinen tiedekunta , , ,3 32 4, ,0 Oikeustieteellinen tiedekunta , , ,0 60 3, ,2 Lääketieteellinen tiedekunta , , ,4 35 2,5 76 5,5 Humanistinen tiedekunta , , , , ,5 Matemaattis-luonnontieteellinen , , ,1 78 2, ,9 Farmasian tiedekunta , , ,7 38 4,6 45 5,5 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta , , ,6 40 2, ,9 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta , , , , ,5 Valtiotieteellinen tiedekunta , , , , ,6 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta , , ,3 49 2, ,9 Eläinlääketieteellinen tiedekunta , , ,0 22 3,8 28 4,8 Yhteensä* , , , , ,0 Tarkasteltaessa hakijoiden osallistumista saman hakukohteen hakuun myös hakua edeltävänä vuonna huomataan, että hakemuksien mukaan enemmistö (84,5 %) ei ollut aiempana vuonna ottanut osaa saman hakukohteen hakuun. Ainoastaan 15,5 prosentilla oli kokemusta samasta hausta edellisvuodelta vuonna (Taulukko 11.) Eläinlääketieteellisen, lääketieteellisen ja oikeustieteellisen tiedekunnan hakukohteisiin hakeneista oli suhteellisesti useampi hakenut samaan kohteeseen myös hakua edeltävänä vuonna (noin 30 % hakijoista) kuin muihin tiedekuntiin hakeneista. Sen sijaan matemaattis-luonnontieteelliseen ja maatalous-metsätieteelliseen vuonna 2009 hakeneista alle 10 prosenttia oli hakenut samoihin hakukohteisiin myös edeltävänä vuonna. (taulukko 12.) Taulukko 11. Hakemukset hakua edeltävänä vuonna samaan hakukohteeseen vuosina 2008 ja Mukana saman hakukohteen haussa hakua edeltävänä vuonna , ,5 Ei mukana saman hakukohteen haussa hakua edeltävänä vuonna , ,5 Yhteensä * Tiedekuntakohtaisten hakijamäärien summa on suurempi kuin hakijoiden yhteenlaskettu summa yliopiston tasolla, koska osa hakijoista haki samana vuonna useampaan tiedekuntaan ja he ovat siten mukana tiedekuntien hakijamäärissä kahteen tai useampaan kertaan. Yliopistotason luvut löytyvät taulukosta 9. Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 21 Tiedot olivat saatavilla hakemuskohtaisesti. Toisin sanoen useampaan kuin yhteen hakukohteeseen hakeneiden henkilöiden tiedot ovat mukana tarkastelussa yhtä monta kertaa kuin he osallistuivat eri hakuihin Helsingin yliopistossa kyseisenä vuonna. 16

19 Taulukko 12. Hakijat tiedekunnittain saman hakukohteen haun mukaan vuonna Mukana saman hakukohteen haussa Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna edellisvuonna Teologinen tiedekunta , ,1 Oikeustieteellinen tiedekunta , ,5 Lääketieteellinen tiedekunta , ,9 Humanistinen tiedekunta , ,8 Matemaattis-luonnontieteellinen 383 8, ,9 Farmasian tiedekunta , ,6 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta , ,3 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta , ,9 Valtiotieteellinen tiedekunta , ,4 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 221 9, ,5 Eläinlääketieteellinen tiedekunta , ,3 Yhteensä * , ,5 3.2 Hakijoiden opiskelutausta Hakijoiden opiskelutaustasta oli käytettävissä tiedot hakua edeltävän vuoden korkeakouluopiskelusta ja hakuvuotta aiemmin suoritetuista korkeakoulututkinnoista. Näistä on muodostettu seuraavat opiskelutaustakategoriat, suluissa on kustakin opiskelutaustasta tässä selvityksessä käytettävä lyhyempi nimeke: 1. ei opiskellut hakua edeltävänä vuonna korkeakoulussa, eikä ollut suorittanut hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkintoa (aidosti uusi hakija) 2. opiskeli hakua edeltävänä vuonna tiede- tai taidekorkeakoulussa (yliopisto-opiskelija) 3. opiskeli hakua edeltävänä vuonna ammattikorkeakoulussa (ammattikorkeakouluopiskelija) 4. oli suorittanut hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon tiede- tai taidekorkeakoulussa (yliopistotutkinto) 5. oli suorittanut hakuvuotta aiemmin ammattikorkeakoulututkinnon (ammattikorkeakoulututkinto) 6. opiskeli hakua edeltävänä vuonna korkeakoulussa ja oli suorittanut hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon (korkeakouluopiskelija, jolla korkeakoulututkinto). 22 * Tiedekuntakohtaisten hakijamäärien summa on suurempi kuin hakijoiden yhteenlaskettu summa yliopiston tasolla, koska osa hakijoista haki samana vuonna useampaan tiedekuntaan ja he ovat siten mukana tiedekuntien hakijamäärissä kahteen tai useampaan kertaan. Yliopistotason luvut löytyvät taulukosta 11. Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 17

20 Enemmistö Helsingin yliopistoon hakeneista kuului opiskelutaustansa suhteen aidosti uusiin opiskelijoihin. He muodostivat 63,0 prosentin osuuden hakijoista vuonna Opiskelijavalintoja edeltävänä vuonna yliopistossa opiskelleita oli hakijoiden joukossa 14,8 prosenttia ja ammattikorkeakouluopiskelijoita 8,2 prosenttia. Hakua aiemmin yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita sekä korkeakoulututkinnon suorittaneita edellisvuoden korkeakouluopiskelijoita oli kutakin alle 5 prosenttia hakijoista. (Taulukko 13, kuva 4.) Tarkasteltaessa taulukoita 9 (s.13) ja 13 rinnakkain voidaan huomata, että vuonna 2009 opiskelemaan hakeneista oli edellisvuonna muualla kuin yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa opiskelleita 895 henkeä, mikä on 13,0 prosenttia edellisvuonna päätoimisesti opiskelleista. Päätoimisesti opiskelleiden ja myös työllisten opiskelijoiden joukossa osa on opiskellut hakua edeltävänä vuonna esimerkiksi lukiossa tai muussa toisen asteen oppilaitoksessa. Taulukko 13. Hakijat opiskelutaustan mukaan vuosina 2008 ja Aidosti uudet , ,0 YO-opiskelijat , ,8 AMK-opiskelijat , ,2 YO-tutkinto 636 3, ,8 AMK-tutkinto 821 4, ,9 KK-opiskelijat, joilla KK-tutkinto 721 3, ,3 Yhteensä Korkeakouluopiskelijat, joilla korkeakoulututkinto Ammattikorkeakoulututkinto Yliopistotutkinto Ammattikorkeakouluopiskelijat Hakijat 2009 Hakijat 2008 Yliopisto-opiskelijat Aidosti uudet 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 4. Hakijat opiskelutaustan mukaan vuosina 2008 ja Eri tiedekuntien hakijoiden koulutustaustajakaumat poikkesivat toisistaan selkeästi. Eniten aidosti uusia hakijoita oli humanistisessa sekä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Humanistisessa heitä oli 73,4 prosenttia hakeneista. Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tapauksessa 73,0 prosenttia hakeneista oli aidosti uusia hakijoita. Toista ääripäätä edusti lääketieteellinen tiedekunta, jossa 18

21 alle puolet (45,4 %) hakijoista oli aidosti uusia hakijoita. Edellisvuoden yliopisto-opiskelijoista muodostui 31,2 prosenttia lääketieteellisen ja 30,5 prosenttia farmasian tiedekunnan hakijakunnasta. Alle kymmenesosa hakijoista kuului edellisvuoden yliopisto-opiskelijoihin humanistisessa (9,0 %) ja teologisessa (9,4 %) tiedekunnassa vuonna Prosentuaalisesti eniten edellisvuoden ammattikorkeakouluopiskelijoita pyrki maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja vähiten farmasian tiedekuntaan. (Taulukko 14.) Taulukko 14. Hakijat opiskelutaustan mukaan vuonna Aidosti uudet YO-opiskelijat AMK-opiskelijat YO-tutkinto AMK-tutkinto KK-opiskelijat, joilla KK-tutkinto Teologinen ,2 70 9,4 71 9,6 49 6,6 28 3,8 33 4,4 Oikeustieteellinen , , , ,6 63 3, ,4 Lääketieteellinen , ,2 99 7,1 80 5,8 79 5,7 67 4,8 Humanistinen , , , , , ,8 Mat.-luonnontieteellinen , , , ,9 54 1, ,0 Farmasian tiedekunta , ,5 47 5,7 41 5,0 20 2,4 41 5,0 ympäristötieteellinen , , ,3 21 1,4 37 2,5 23 1,6 Käyttäytymistieteellinen , , , , , ,0 Valtiotieteellinen , , , , , ,9 metsätieteellinen , , ,7 58 3,5 91 5,5 59 3,5 Eläinlääketieteellinen , ,4 47 8,0 22 3,8 20 3,4 22 3,8 Yhteensä* , , , , , ,0 Enemmistö vuoden 2009 haussa opiskelupaikkaa hakeneista (58,8 %) oli valmistunut ylioppilaaksi ennen vuotta Yksi neljästä hakijasta oli hakuvuoden ylioppilaita. Loput 16,4 prosenttia hakijoista oli edellisvuoden ylioppilaita. (Taulukko 15.) Hakuvuoden ylioppilaat muodostivat suurimman osan hakijoista ainoastaan bio- ja ympäristötieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakijoiden joukossa vuonna Bio- ja ympäristötieteellisen hakijoista 41,8 prosenttia oli kirjoittanut ylioppilaaksi hakuvuonna. Matemaattis- luonnontieteellisessä tiedekunnassa osuus oli hieman suurempi, 42,7 prosenttia. Kyseisissä tiedekunnissa ennen vuotta 2008 ylioppilaaksi valmistuneita oli vain hieman vähemmän. Kaikissa muissa tiedekunnissa ennen vuotta 2008 valmistuneet muodostivat suurimman osan hakeneista. Suurin tuo osuus oli farmasian tiedekunnassa, 64,6 prosenttia. Samaan tiedekuntaan haki vähiten hakuvuoden ylioppilaita. Heitä oli 19,4 prosenttia hakijoista vuonna (Taulukko 16.) 23 * Tiedekuntakohtaisten hakijamäärien summa on suurempi kuin hakijoiden yhteenlaskettu summa yliopiston tasolla, koska osa hakijoista haki samana vuonna useampaan tiedekuntaan ja he ovat siten mukana tiedekuntien hakijamäärissä kahteen tai useampaan kertaan. Yliopistotason luvut löytyvät taulukosta 13. Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 19

22 Taulukko 15. Hakijat ylioppilastutkinnon suorittamisvuoden mukaan vuosina 2008 ja Hakuvuoden ylioppilaat , ,8 Edellisvuoden ylioppilaat , ,4 Edellisvuotta aiemmin valmistuneet ylioppilaat , ,8 Yhteensä Taulukko 16. Hakijat tiedekunnittain ylioppilastutkinnon suorittamisvuoden mukaan vuonna Hakuvuoden ylioppilaat Vuoden 2008 ylioppilaat Vuotta 2008 aiemmin valmistuneet ylioppilaat N % Teologinen tiedekunta , , ,5 Oikeustieteellinen tiedekunta , , ,8 Lääketieteellinen tiedekunta , , ,0 Humanistinen tiedekunta , , ,4 Matemaattis-luonnontieteellinen , , ,2 Farmasian tiedekunta , , ,6 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta , , ,7 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta , , ,2 Valtiotieteellinen tiedekunta , , ,9 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta , , ,0 Eläinlääketieteellinen tiedekunta , , ,5 Yhteensä* , , ,2 3.3 Hakijat ikäryhmittäin Kolme neljäsosaa hakijoista oli alle 26-vuotiaita hakuvuonna Tämän lisäksi hakijamäärissä oli paljon eroa eri ikäryhmiä verratessa. Tästä syystä on mielenkiintoista tarkastella eri-ikäisten hakijoiden taustojen välisiä eroja ja yhteneväisyyksiä. Tässä yhteydessä käsitellään vuoden 2009 eri-ikäisten hakijoiden taustoja koko yliopiston tasolla. Esiteltävät tiedot on koottu taulukoista Kaikissa ikäryhmissä ainoastaan 1-3 prosenttia oli hakuvuoden tai hakua edeltävän vuoden ylioppilaita. Myöskään saman hakukohteen hakuun osallistumisella ei ollut suurta vaihtelevuutta eriikäisten hakijoiden joukossa tarkasteltaessa muita kuin aivan nuorimpia hakijoita (-19) vuonna * Tiedekuntakohtaisten hakijamäärien summa on suurempi kuin hakijoiden yhteenlaskettu summa yliopiston tasolla, koska osa hakijoista haki samana vuonna useampaan tiedekuntaan ja he ovat siten mukana tiedekuntien hakijamäärissä kahteen tai useampaan kertaan. Yliopistotason luvut löytyvät taulukosta 15. Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 20

23 Eniten myös edellisvuonna hakeneita oli vuotiaissa, 23,1 prosenttia ja vähiten vuotiaissa, 15,0 prosenttia. Muiden tekijöiden suhteen eri ikäryhmät erosivat toisistaan selkeämmin. Taulukko 17. Hakijat ikäryhmittäin ylioppilastutkinnon suorittamisvuoden mukaan vuonna Hakuvuoden ylioppilaat Vuoden 2008 ylioppilaat Ennen vuotta 2008 valmistuneet ylioppilaat Hakijat yhteensä , , , , , , ,8 54 1, , ,4 37 1, , ,4 10 0, , ,8 11 1, , ,4 11 0, , ,1 6 0, , ,0 4 1, , Yhteensä , , , Taulukko 18. Hakijat ikäryhmittäin saman hakukohteen hakuun osallistumisen mukaan vuonna Mukana saman hakukohteen haussa Ei mukana saman hakukohteen haussa Hakemukset edellisvuonna edellisvuonna yhteensä N % , , , , , , , , , , , , , , , , , , Yhteensä , , Tiedot olivat saatavilla hakemuskohtaisesti. Toisin sanoen useampaan kuin yhteen hakukohteeseen hakeneiden henkilöiden tiedot ovat mukana tarkastelussa yhtä monta kertaa kuin he osallistuivat eri hakuihin Helsingin yliopistossa kyseisenä vuonna. 21

24 Vähiten aidosti uusia hakijoita oli vuotiaissa, alle kolmasosa (26,4 %) kyseisen ikäluokan hakijoista vuonna Aidosti uusien hakijoiden määrät olivat suurimmat nuorissa ikäluokissa. Osuudet laskivat iän myötä 30-vuotiaisiin saakka. 30 vuodesta eteenpäin aidosti uusien hakijoiden osuudet nousivat iän myötä. Valitettavasti tässä tarkastelussa ei voida nähdä kuinka monella vanhemmalla aidosti uudella on taustallaan esimerkiksi kesken jääneitä yliopisto-opintoja vuotiaista hakijoista lähes kolmasosa kuului edellisvuoden yliopisto-opiskelijoihin. Vähiten yliopisto-opiskelijoita kuului vuotiaisiin (5,4 %), jos ei oteta huomioon aivan nuorimpia hakijoita vuonna Ammattikorkeakouluopiskelijoita oli prosentuaalisesti eniten samaten vuotiaissa hakijoissa. Yliopistotutkinnon suorittaneita oli sitä enemmän mitä vanhemmista hakijoista kyse. Ammattikorkeakoulututkinnon hakuvuotta aiemmin suorittaneita oli prosentuaalisesti eniten vuotiaiden joukossa. Samanikäisissä hakijoissa oli myös eniten aiemman korkeakoulututkinnon suorittaneita opiskelijoita. Taulukko 19. Hakijat ikäryhmittäin opiskelutaustan mukaan vuonna Aidosti uudet YO-opiskelijat AMKopiskelijat YO-tutkinto AMK-tutkinto KK-opiskelijat, joilla KKtutkinto Hakijat yhteensä N % ,8 70 1,4 15 0,3 15 0,3 8 0,2 4 0, , , ,3 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,9 7 0,2 3 0,1 36 1, , , ,7 46 2, , , , , , , , , , ,4 72 7, , , , , ,1 84 4, , , , ,3 41 5,4 25 3, ,9 67 8, , ,9 17 8,0 5 2, ,5 11 5,2 17 8, Yhteensä , , , , , , Hakua edeltävän vuoden lopun toiminnan yhteys ikään oli seuraavanlainen vuonna Työtätekevien prosenttiluvut nousivat iän myötä, kun taas päätoimisten opiskelijoiden määrät laskivat iän mukana. Työllisiä opiskelijoita oli eniten vuotiaissa hakijoissa. Työttömien hakijoiden osuudet nousivat iän myötä. Toisin sanoen tässä on nähtävissä eri-ikäisten hakijoiden elämäntilanteiden erot. Nuorten joukossa on enemmän juuri lukiosta valmistuneita hakijoita. Nuorten aikuisten joukossa on enemmän jo itsenäistyneitä opintojen sivussa työllistyneitä hakijoita. Varttuneempien hakijoiden kohdalla korostuu hakeminen opiskeluelämän ulkopuolelta, työvoimasta tai kotoa opintoihin pyrkiminen. Seuraavaksi esitellään vielä tarkemmin nuorimpien sekä vanhimpien hakijoiden taustoja. 22

25 Taulukko 20. Hakijat ikäryhmittäin hakua edeltävän vuoden pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna Päätoimiset työlliset Työlliset opiskelijat Päätoimiset opiskelijat Työttömät Muut Hakijat yhteensä , , ,0 6 0,1 92 1, , , , , , , , ,6 97 3, , , , ,1 77 3,7 94 4, , , ,5 68 4,5 62 4, , , ,4 66 6,6 43 4, , , , , , , ,5 43 5,6 64 8,4 46 6, , ,0 18 8, , , Yhteensä , , , , , Alle 20-vuotiaista hakijoista 97,8 prosenttia oli aidosti uusia hakijoita vuonna ,9 prosenttia heistä valmistui ylioppilaaksi samana vuonna. Edellisvuoden lopulla kyseisen ikäryhmän edustajista lähes kolme neljästä (73,0 %) oli pääasiallisia opiskelijoita, toisin sanoen lukiolaisia. 23,3 prosenttia kuului työssäkäyviin opiskelijoihin. Tähän ryhmään kuului osittain töissä käyneitä lukiolaisia. Nuoren iän ja ylioppilastutkinnon tuoreuden huomioon ottaen ei ole yllättävää, että alle 20-vuotiaista hakijoista vain sadasosa oli ottanut osaa myös edellisvuonna saman hakukohteen hakuun vuotiaista hakijoista 53,0 prosenttia oli kirjoittanut ylioppilaaksi hakua edeltävänä vuonna ja runsas kolmasosa ennen vuotta Kyseisen ikäryhmän hakijoista kolme neljäsosaa oli opiskelutaustaltaan aidosti uusia hakijoita, 15,6 prosenttia oli edellisvuoden yliopisto-opiskelijoita ja lähes kymmenesosa edellisvuoden ammattikorkeakouluopiskelijoita vuoden 2009 haussa vuotiaiden joukossa oli verrattuna muihin ikäryhmiin suurin osuus niitä hakijoita, jotka eivät kuuluneet työvoimaan eivätkä opiskelijoihin edellisvuoden lopussa. Suurimman yksittäisen joukon edellisvuoden lopun pääasiallisen toiminnan suhteen muodostivat vuotiaissa päätoimiset työlliset, joita oli 36,4 prosenttia. Työllisten ja työvoiman ulkopuolisten osuudet olivat vuonna 2009 alhaisemmat vuotiaiden ikäryhmissä kuin vuotiailla. Näissä tiedoissa voi nähdä viitteitä ylioppilaaksi valmistumisen jälkeisen välivuoden yleisyydestä hakijoista yli puolet eivät olleet edellisvuonna korkeakouluopiskelijoita eikä heillä ollut korkeakoulututkintoa suoritettuna hakuvuotta aiemmin. Tässä yhteydessä ei voida arvioida missä määrin tämän joukon edustajilla on taustallaan esimerkiksi keskenjääneitä korkeakouluopintoja aiemmilta vuosilta. 24,5 prosenttia vanhimman ikäryhmän hakijoista oli suorittanut jossain vaiheessa yliopistotutkinnon. Ainoastaan yksi viidestä hakijasta oli osallistunut samaan hakuun edellisvuonna. Yli 50- vuotiaiden hakijoiden joukossa oli myös aika tuoreita ylioppilaita, kun edellisvuonna ylioppilaaksi valmistuneita oli neljä kappaletta. Yli puolet iäkkäimmistä hakijoista kävi pääasiallisesti töissä edellisvuoden lopussa. Kyseisen ikäryhmän työttömien osuus oli suurin verrattuna muihin ikäryhmiin. Vuonna ,4 prosenttia 50+ -vuotiaista hakijoista oli ollut työttömänä edellisvuoden lopussa. 26 Edellisvuoden pääasiallinen toiminta kuvaa hakua edeltävän vuoden viimeisen päivän tilannetta. 23

26 3.4 Aidosti uudet hakijat Seuraavaksi keskitytään sellaisten hakijoiden taustatietoihin, joilla ei ollut kokemusta korkeakouluopiskelusta hakua edeltävältä vuodelta eikä korkeakoulututkintoa suoritettuna ennen tarkasteltua hakuvuotta. Näitä aidosti uusia hakijoita oli yhteensä vuoden 2009 haussa ja he muodostivat tuolloin 63,0 prosentin enemmistön hakijoista (kuva 5). Kuten aiemminkin tässä luvussa tuli esiin, lähes kolme neljästä hakijasta oli aidosti uusi hakija humanistisen ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan haussa Lääketieteellisen ja farmasian tiedekunnan haussa aidosti uusien osuus jäi noin puoleen hakijoista. (Taulukko 21.) 37,0 % 63,0 % Aidosti uudet hakijat 63,0 % (N 13781) Muut hakijat 37,0 % (N 8095) Kuva 5. Aidosti uudet hakijat ja muut hakijat vuonna

27 Taulukko 21. Aidosti uudet hakijat tiedekunnittain vuonna Aidosti uudet Hakijat yhteensä Teologinen tiedekunta , Oikeustieteellinen tiedekunta , Lääketieteellinen tiedekunta , Humanistinen tiedekunta , Matemaattis-luonnontieteellinen , Farmasian tiedekunta , Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta , Käyttäytymistieteellinen tiedekunta , Valtiotieteellinen tiedekunta , Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta , Eläinlääketieteellinen tiedekunta , Yhteensä* , Aidosti uusista hakijoista, joilla ei selvityksen tietojen mukaan ollut aiempaa korkeakoulukokemusta, 65,5 prosenttia oli naisia ja 34,5 prosenttia miehiä vuonna 2009 (taulukko 22) 28. Enemmistö (36,0 %) aidosti uusista hakijoista oli alle 20-vuotiaita kyseisenä vuonna. Toiseksi eniten oli vuotiaita, 33,7 prosenttia. Yksi kymmenestä (10,9 %) aidosti uudesta hakijasta oli vuotias vuonna (Taulukko 23, kuva 6.) 29 Taulukko 22. Aidosti uudet hakijat sukupuolen mukaan vuosina 2008 ja Miehet , ,5 Naiset , ,5 Yhteensä * Tiedekuntakohtaisten hakijamäärien summa on suurempi kuin hakijoiden yhteenlaskettu summa yliopiston tasolla, koska osa hakijoista haki samana vuonna useampaan tiedekuntaan ja he ovat siten mukana tiedekuntien hakijamäärissä kahteen tai useampaan kertaan. Yliopistotason luvut löytyvät kuvasta 5. Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 28 Tiedekuntakohtaiset tiedot liitteessä Tiedekuntakohtaiset tiedot liitteessä 5. 25

28 Taulukko 23. Aidosti uudet hakijat iän mukaan vuosina 2008 ja , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Yhteensä % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % % 5 % 0 % Kuva 6. Aidosti uudet hakijat iän mukaan vuosina 2008 ja Hakua edeltävän vuoden pääasiallista toimintaa tarkasteltaessa voidaan nähdä, että 36,6 prosenttia hakuvuoden 2009 aidosti uusista hakijoista oli ollut päätoimisesti töissä edellisvuoden lopulla. Edellisvuoden päätoimisia opiskelijoita (ei korkeakoulussa) aidosti uusien hakijoiden joukossa oli 33,9 prosenttia. Työssäkäyviä opiskelijoita aidosti uusista opiskelijoista oli 15,3 prosenttia. Työväestöön ja opiskelijoihin kuulumattomista muodostui 10,5 prosentin ja työttömistä 3,6 prosentin osuus aidosti uusista hakijoista vuonna (Taulukko 24.) Tiedekuntakohtaiset tiedot liitteessä 5. 26

29 Taulukko 24. Aidosti uudet hakijat hakua edeltävän vuoden pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 2008 ja Päätoimiset työlliset , ,6 Työlliset opiskelijat , ,3 Päätoimiset opiskelijat , ,9 Työttömät 399 3, ,6 Muut , ,5 Yhteensä Ennen vuotta 2008 ylioppilaaksi valmistuneita aidosti uusissa hakijoissa oli 40,1 prosenttia hakuvuonna Lähes yhtä suuri osuus (39,1 %) muodostui hakuvuoden ylioppilaista. 20,8 prosenttia aidosti uusista hakijoista oli kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna (Taulukko 25.) 32 Melkein yhdeksän kymmenestä (87,3 %) aidosti uudesta hakijasta ei ollut osallistunut edellisvuonna saman hakukohteen hakuun kuin vuonna Ainoastaan 12,7 prosenttia oli hakenut samaa opiskelupaikkaa myös vuoden 2008 haussa. (Taulukko 26.) 33 Taulukko 25. Aidosti uudet hakijat ylioppilastutkinnon suorittamisvuoden mukaan vuosina 2008 ja Hakuvuoden ylioppilaat , ,1 Edellisvuoden ylioppilaat , ,8 Ennen edellisvuotta valmistuneet ylioppilaat , ,1 Yhteensä Edellisvuoden pääasiallinen toiminta kuvaa hakua edeltävän vuoden viimeisen päivän tilannetta Tiedekuntakohtaiset tiedot liitteessä Tiedekuntakohtaiset tiedot liitteessä 5. 27

30 Taulukko 26. Aidosti uusien hakemukset edellisvuonna saman hakukohteen hakuun osallistumisen mukaan vuosina 2008 ja Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , ,8 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , ,2 Yhteensä Aiemmin korkeakoulussa opiskelleet hakijat Kaikista hakijoista 8095 henkilöä oli opiskellut hakua edeltävänä vuonna jossain korkeakoulussa, suorittanut hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon tai sekä että. He muodostivat 37,0 prosenttia Helsingin yliopistoon hakeneista vuonna hakijaa oli aiemmin opiskellut sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa. (Kuva 7.) Eniten edellisvuoden yliopisto-opiskelijoita hakijoiden joukossa oli lääketieteellisessä ja farmasian tiedekunnassa, vähiten humanistisessa ja teologisessa tiedekunnassa. Ammattikorkeakoulussa edellisvuonna oli opiskellut 12,7 prosenttia maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan hakijoista. Ammattikorkeakouluopiskelijoita oli prosentuaalisesti vähiten farmasian tiedekuntaan hakeneiden joukossa. Oikeustieteellisen tiedekunnan hakijoista 8,6 prosenttia oli suorittanut aiemmin yliopistotutkinnon, bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa ainoastaan 1,4 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä korkeakoulututkinnon suorittaneiden opiskelijoiden osuudet olivat melko samanlaiset eri tiedekunnissa. (Taulukko 27, kuva 8.) 34 Tiedot olivat saatavilla hakemuskohtaisesti. Toisin sanoen useampaan kuin yhteen hakukohteeseen hakeneiden henkilöiden tiedot ovat mukana tarkastelussa yhtä monta kertaa kuin he osallistuivat eri hakuihin Helsingin yliopistossa kyseisenä vuonna. 28

31 22,5 % 63,0 % 13,8 % 0,6 % Aiemmin YO:ssa opiskelleet hakijat 22,5 % (N 4932) Aiemmin AMK:ssa opiskelleet hakijat 13,8 % (N 3023) Aiemmin YO:ssa ja AMK:ssa opiskelleet hakijat 0,6 % (N 140) Muut hakijat 63,0 % (N 13781) Kuva 7. Hakuvuotta aiemmin korkeakoulussa opiskelleet hakijat ja muut (aidosti uudet) hakijat vuonna Taulukko 27. Aiemmin korkeakoulussa opiskelleet hakijat tiedekunnittain opiskelutaustan mukaan vuonna YO-opiskelijat AMKopiskelijat YO-tutkinto AMK-tutkinto KK-opiskelijat, joilla KKtutkinto Hakijat yhteensä* Teologinen 70 9,4 71 9,6 49 6,6 28 3,8 33 4, Oikeustieteellinen , , ,6 63 3, , Lääketieteellinen ,2 99 7,1 80 5,8 79 5,7 67 4, Humanistinen 457 9, , , , , Mat.-luonnontieteellinen , , ,9 54 1, , Farmasian tiedekunta ,5 47 5,7 41 5,0 20 2,4 41 5, Bio- ja ympäristötieteellinen , ,3 21 1,4 37 2,5 23 1, Käyttäytymistieteellinen , , , , , Valtiotieteellinen , , , , , Maatalous-metsätieteellinen , ,7 58 3,5 91 5,5 59 3, Eläinlääketieteellinen ,4 47 8,0 22 3,8 20 3,4 22 3, Yhteensä , , , , , Aiemmin opiskellut= Hakua edeltävänä vuonna opiskellut tai hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö tai hakua edeltävänä vuonna opiskellut henkilö, jolla korkeakoulututkinto suoritettuna. 36 * Tiedekuntakohtaisten hakijamäärien summa on suurempi kuin hakijoiden yhteenlaskettu summa yliopiston tasolla, koska osa hakijoista haki samana vuonna useampaan tiedekuntaan ja he ovat siten mukana tiedekuntien hakijamäärissä kahteen tai useampaan kertaan. Yliopistotason luvut löytyvät taulukosta 13. Taulukon 27 prosenttiosuudet kuvaavat ryhmien osuuksia kaikista hakijoista, ei aiemmin opiskelleista hakijoista. Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 29

32 Koko yliopisto Eläinlääketieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Valtiotieteellinen Käyttäytymistieteellinen Bio- ja ympäristötieteellinen Farmasian tiedekunta Mat.-luonnontieteellinen Humanistinen Lääketieteellinen Oikeustieteellinen Teologinen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % YO-opiskelijat AMK-opiskelijat YO-tutkinto AMK-tutkinto KK-opiskelijat, joilla KK-tutkinto Kuva 8. Aiemmin korkeakoulussa opiskelleet hakijat tiedekunnittain opiskelutaustan mukaan vuonna Jos tarkastellaan sitä onko hakija ottanut osaa saman hakukohteen opiskelijahakuun myös vuotta aiemmin samanaikaisesti hakijoiden opiskelutaustan kanssa, huomataan, että kahtena peräkkäisenä vuonna hakeminen oli yleisintä hakua edeltävänä vuonna opiskelleiden hakijoiden joukossa. Yleisintä se oli nimenomaan hakua edeltävän vuoden yliopisto-opiskelijoilla, joista yli neljäsosa oli ottanut osaa samaan hakuun myös edellisvuonna. Vähiten uudelleenhakijoita vuonna 2009 oli aidosti uusien ja yliopistotutkinnon hakuvuotta aiemmin suorittaneiden hakijoiden parissa. (Taulukko 28.) 37 * Tiedekuntakohtaisten hakijamäärien summa on suurempi kuin hakijoiden yhteenlaskettu summa yliopiston tasolla, koska osa hakijoista haki samana vuonna useampaan tiedekuntaan ja he ovat siten mukana tiedekuntien hakijamäärissä kahteen tai useampaan kertaan. Taulukon 27 prosenttiosuudet kuvaavat ryhmien osuuksia kaikista hakijoista, ei aiemmin opiskelleista hakijoista. Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 30

33 Taulukko 28. Hakemukset opiskelutaustoittain saman hakukohteen hakuun osallistumisen mukaan vuonna Mukana saman hakukohteen haussa Ei mukana saman hakukohteen haussa Hakemukset edellisvuonna edellisvuonna yhteensä N % Aidosti uudet , , YO-opiskelijat , , AMK-opiskelijat , , YO-tutkinto , , AMK-tutkinto , , KK-opiskelijat, joilla KK-tutkinto , , Yhteensä , , Niistä hakijoista, jotka olivat opiskelleet hakua edeltävänä vuonna tiede- tai taidekorkeakoulussa, 77,4 prosenttia oli opiskellut aiemmin jotain muuta alaa kuin hakukohteensa alaa. Saman alan opintooikeuden hakijoita oli alle neljäsosa niistä hakijoista, joilla oli opiskelukokemusta korkeakoulusta edellisvuodelta. (Taulukko 29.) Siirryttäessä edellisvuoden opiskelijoista sellaisiin korkeakoulutaustaisiin, jotka olivat ennen hakuvuotta suorittaneet korkeakoulututkinnon tiede- tai taidekorkeakoulussa, huomataan, että 86,7 prosenttia oli suorittanut korkeakoulututkinnon joltain muulta alalta kuin hakualaltaan (taulukko 30). Taulukko 29. Hakua edeltävänä vuonna tiede- tai taidekorkeakoulussa opiskelleiden hakemukset hakua edeltävän vuoden opiskelun opintoalan mukaan vuosina 2008 ja Edellisvuoden opiskelun opintoala sama kuin haussa , ,6 Edellisvuoden opiskelun opintoala eri kuin haussa , ,4 Yhteensä Tämän taulukon sisältämät tiedot perustuvat hakemuskohtaisiin tarkasteluihin. Toisin sanoen pitää muistaa, että osa hakijoista on näissä luokituksissa mukana useampaan kuin yhteen kertaan. 39 Tämän taulukon sisältämät tiedot perustuvat hakemuskohtaisiin tarkasteluihin. Toisin sanoen pitää muistaa, että osa hakijoista on näissä luokituksissa mukana useampaan kuin yhteen kertaan. Ammattikorkeakouluissa ei ole käytössä samaa opintoalajakoa kuin tiede- ja taidekorkeakouluissa. Tästä syystä selvityksen opintoalatarkastelu rajoittuu tiede- ja taidekorkeakoulujen lukuihin. 31

34 Taulukko 30. Korkeakoulututkinnon tiede- tai taidekorkeakoulussa suorittaneiden hakemukset aiemman korkeakoulututkinnon opintoalan mukaan vuosina 2008 ja Aiemman tutkinnon opintoala sama kuin haussa , ,3 Aiemman tutkinnon opintoala eri kuin haussa , ,7 Yhteensä Tarkasteltaessa hakemusten perusteella hakua edeltävänä vuonna tiede- tai taidekorkeakoulussa kirjoilla olleiden hakijoita huomataan, että suuri osa heistä oli opiskellut edellisvuonna Helsingin yliopistossa. Hakua edeltävänä vuonna Helsingin yliopistossa opiskelleiden hakemuksia oli 43,9 prosenttia niistä hakemuksista, jotka olivat tiede- ja taidekorkeakouluopiskelijoiden jättämiä. Toiseksi eniten, 11,7 prosenttia oli hakijoilta, jotka opiskelivat hakua edeltävänä vuonna Teknillisessä korkeakoulussa. (Taulukko 31.) 40 Tämän taulukon sisältämät tiedot perustuvat hakemuskohtaisiin tarkasteluihin. Toisin sanoen pitää muistaa, että osa hakijoista on näissä luokituksissa mukana useampaan kuin yhteen kertaan. Ammattikorkeakouluissa ei ole käytössä samaa opintoalajakoa kuin tiede- ja taidekorkeakouluissa. Tästä syystä selvityksen opintoalatarkastelu rajoittuu tiede- ja taidekorkeakoulujen lukuihin. 32

35 Taulukko 31. Hakua edeltävänä vuonna tiede- tai taidekorkeakoulussa opiskelleiden hakemukset hakijoiden edellisvuoden opiskelukorkeakoulun mukaan vuosina 2008 ja Helsingin yliopisto , ,9 Teknillinen korkeakoulu , ,7 Jyväskylän yliopisto 301 5, ,4 Turun yliopisto 318 6, ,0 Tampereen yliopisto 261 5, ,5 Helsingin kauppakorkeakoulu 196 3, ,0 Joensuun yliopisto 198 3, ,9 Oulun yliopisto 192 3, ,8 Vaasan yliopisto 94 1, ,3 Lappeenrannan tekn. yliopisto 73 1, ,3 Tampereen tekn. yliopisto 106 2, ,2 Kuopion yliopisto 133 2, ,2 Åbo Akademi 116 2, ,9 Lapin yliopisto 95 1,9 85 1,5 Svenska handelshögskolan 67 1,3 62 1,1 Turun kauppakorkeakoulu 29 0,6 37 0,7 Taideteollinen korkeakoulu 12 0,2 17 0,3 Sibelius-Akatemia 21 0,4 18 0,3 Teatterikorkeakoulu 6 0,1 3 0,1 Kuvataideakatemia 1 0,0 2 0,0 Yhteensä Hakuvuotta aiemmin tutkinnon tiede- tai taidekorkeakoulussa suorittaneiden jättämistä hakemuksista 36,1 prosenttia tuli hakijoilta, jotka olivat suorittaneet kyseisen korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa. Ennen hakuvuotta 2009 aiempia tutkintoja oli suoritettu paljon myös Teknillisessä korkeakoulussa (9,4 %) ja Helsingin kauppakorkeakoulussa (8,9 %). (Taulukko 32.) 41 Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät ja muodostivat Aaltoyliopiston. Kuopion ja Joensuun yliopisto yhdistyivät lähtien Itä-Suomen yliopistoksi. Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyivät uudeksi Turun yliopistoksi lähtien. Tämän taulukon sisältämät tiedot perustuvat hakemuskohtaisiin tarkasteluihin. Toisin sanoen pitää muistaa, että osa hakijoista on näissä luokituksissa mukana useampaan kuin yhteen kertaan. 33

36 Taulukko 32. Korkeakoulututkinnon tiede- tai taidekorkeakoulussa suorittaneiden hakemukset aiemman tutkinnon suorittamiskorkeakoulun mukaan vuosina 2008 ja Helsingin yliopisto , ,1 Teknillinen korkeakoulu 93 7, ,4 Helsingin kauppakorkeakoulu 81 6, ,9 Tampereen yliopisto 108 8, ,3 Jyväskylän yliopisto 89 6, ,3 Turun yliopisto 86 6, ,2 Oulun yliopisto 46 3,5 88 3,8 Lappeenrannan tekn. yliopisto 28 2,1 64 2,8 Joensuun yliopisto 38 2,9 65 2,8 Vaasan yliopisto 29 2,2 61 2,6 Tampereen tekn. yliopisto 23 1,8 50 2,2 Kuopion yliopisto 25 1,9 50 2,2 Åbo Akademi 27 2,1 49 2,1 Svenska handelshögskolan 12 0,9 34 1,5 Lapin yliopisto 27 2,1 33 1,4 Turun kauppakorkeakoulu 25 1,9 31 1,3 Sibelius-Akatemia 22 1,7 23 1,0 Taideteollinen korkeakoulu 12 0,9 21 0,9 Teatterikorkeakoulu 8 0,6 12 0,5 Maanpuolustuskorkeakoulu 21 1,6 11 0,5 Kuvataideakatemia 2 0,2 4 0,2 Yhteensä Aiemmin Helsingin yliopistossa opiskelleet hakijat Joka kymmenes vuoden 2009 hakemus tuli hakijalta, joka oli opiskellut jo aiemmin Helsingin yliopistossa. Tähän 9,7 prosenttiin sisältyvät sekä aiemmin korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa suorittaneet että edellisvuonna Helsingin yliopistossa opiskelleet hakuun osallistujat. (Kuva 9.) Aineiston puitteissa ei kuitenkaan ollut saatavilla erikseen tarkkaa tietoa niiden hakijoiden lukumäärästä, jotka olivat sekä edellisvuoden opiskelijoita että tutkinnon suorittaneita Helsingin yliopistosta. Näiden hakijoiden hakemukset ovat mukana kahteen kertaan aiemmin Helsingin yliopistossa opiskelleiden hakemusten lukumäärässä. 42 Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät ja muodostivat Aaltoyliopiston. Kuopion ja Joensuun yliopisto yhdistyivät lähtien Itä-Suomen yliopistoksi. Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyivät uudeksi Turun yliopistoksi lähtien. Tämän taulukon sisältämät tiedot perustuvat hakemuskohtaisiin tarkasteluihin. Toisin sanoen pitää muistaa, että osa hakijoista on näissä luokituksissa mukana useampaan kuin yhteen kertaan. 34

37 9,7 % 90,3 % Aiemmin HY:ssa opiskelleet hakijat 9,7 % (N 3319) Muut hakijat 90,3 % (N 30837) Kuva 9. Aiemmin Helsingin yliopistossa opiskelleiden hakemukset ja muiden hakemukset vuonna Hakua edeltävänä vuonna Helsingin yliopistossa opiskelleita oli prosentuaalisesti eniten farmasian (21,5 %) ja lääketieteellisen (20,2 %) hakijoiden joukossa. Vähiten saman yliopiston edellisvuoden opiskelijoita oli humanistisen, teologisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakijoissa, kaikissa alle 5 prosenttia. Aiemmin tutkinnon kyseisessä yliopistossa suorittaneita ei ollut minkään tiedekunnan hakijoissa 4,0 prosenttia enempää. Lukumääräisesti eniten aiemmin Helsingin yliopistossa opiskelleita hakijoita oli käyttäytymistieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan jätettiin 464 hakemusta edellisvuoden opiskelijoilta ja 212 hakemusta aiemmin tutkinnon suorittaneilta hakuvuonna (Taulukko 33.) 43 *HY:ssa edellisvuonna opiskelleiden tai hakuvuotta aiemmin tutkinnon HY:ssa suorittaneiden osalta ei ollut saatavilla hakijamääräisiä tietoja, ainoastaan hakemusmääräisiä. 35

38 Taulukko 33. Hakua edeltävänä vuonna HY:ssa opiskelleiden, hakuvuotta aiemmin HY:ssa tutkinnon suorittaneiden ja kaikkien hakijoiden hakemukset vuonna HY:ssa edellisvuonna Aiemmin HY:ssa tutkinnon Aiemmin HY:ssa opiskelleet Hakijat opiskelleet suorittaneet yhteensä yhteensä* Teologinen tiedekunta 34 4,6 20 2,7 54 7, Oikeustieteellinen tiedekunta 126 6,6 72 3, , Lääketieteellinen tiedekunta ,2 59 4, , Humanistinen tiedekunta 291 4, , , Matemaattis-luonnontieteellinen 232 4,9 90 1, , Farmasian tiedekunta ,5 34 3, , Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 128 7,0 16 0, , Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 464 6, , , Valtiotieteellinen tiedekunta 395 7, , , Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ,1 49 2, , Eläinlääketieteellinen tiedekunta 64 11,0 15 2, , Yhteensä , , , Vuoden 2009 hakua edeltävänä vuonna Helsingin yliopistossa opiskelleista hakijoista 70,0 prosenttia oli naisia ja 30,0 prosenttia miehiä (taulukko 34). Iän perusteella nämä hakijat olivat enimmäkseen nuoria aikuisia. Eniten edellisvuoden Helsingin yliopistossa opiskelleiden joukossa haki opiskelupaikkaa vuotiaita sekä vuotiaita hakijoita. (Taulukko 35, kuva 10.) Eri opintoalaa edeltävänä vuonna opiskelleita Helsingin yliopiston edellisvuoden opiskelijoista oli 76,5 prosenttia ja samaa alaa 23,5 prosenttia vuonna (Taulukko 36.) 45 Taulukko 34. Helsingin yliopistossa hakua edeltävänä vuonna opiskelleiden hakemukset sukupuolen mukaan vuosina 2008 ja Miehet , ,0 Naiset , ,0 Yhteensä *HY:ssa edellisvuonna opiskelleiden tai hakuvuotta aiemmin tutkinnon HY:ssa suorittaneiden osalta ei ollut saatavilla hakijamääräisiä tietoja, ainoastaan hakemusmääräisiä. Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 45 Tiedekuntakohtaiset tiedot koskien taulukoita liitteessä 7. 36

39 Taulukko 35. Helsingin yliopistossa hakua edeltävänä vuonna opiskelleiden hakemukset iän mukaan vuosina 2008 ja ,4 37 1, , , , , , , , , , , , , ,0 66 2, ,8 21 0,8 Yhteensä % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % HY:ssa edellisvuonna opiskelleiden hakemukset 2008 HY:ssa edellisvuonna opiskelleiden hakemukset % Kuva 10. Helsingin yliopistossa hakua edeltävänä vuonna opiskelleiden hakemukset iän mukaan vuosina 2008 ja Taulukko 36. Hakua edeltävänä vuonna Helsingin yliopistossa opiskelleiden hakemukset edellisvuoden opiskelun opintoalan mukaan vuosina 2008 ja Edellisvuoden opiskelun opintoala sama kuin haussa , ,5 Edellisvuoden opiskelun opintoala eri kuin haussa , ,5 Yhteensä

40 Aiemmin tutkinnon Helsingin yliopistossa suorittaneiden joukossa oli naisia 75,2 prosenttia vuonna 2009 (Taulukko 37). Iältään yli kolmasosa (34,9 %) näistä hakijoista oli vuotiaita. Toiseksi eniten vuoden 2009 hakuun osallistui vuotiaita. Lähes yhtä suuri edustus oli vuotiailla hakijoilla sekä vuotiailla hakijoilla, jotka olivat jo suorittaneet korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa.(taulukko 38, kuva 11.) Pääosa (83,2 %) Helsingin yliopistossa hakuvuotta aiemmin tutkinnon suorittaneista haki opiskelemaan eri opintoalaa kuin aiemmin suorittamansa yliopistotutkinnon ala oli ollut (Taulukko 39). 46 Taulukko 37. Hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa suorittaneiden hakemukset hakijoiden sukupuolen mukaan vuosina 2008 ja Miehet , ,8 Naiset , ,2 Yhteensä Taulukko 38. Hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa suorittaneiden hakemukset hakijoiden iän mukaan vuosina 2008 ja ,6 9 1, ,0 0 0, ,4 25 3, , , , , , , , , , , ,3 29 3,5 Yhteensä Tiedekuntakohtaiset tiedot koskien taulukoita liitteessä 9. 38

41 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Aiemmin tutkinnon HY:ssa suorittaneiden hakemukset 2008 Aiemmin tutkinnon HY:ssa suorittaneiden hakemukset % Kuva 11. Hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa suorittaneiden hakemukset hakijoiden iän mukaan vuosina 2008 ja Taulukko 39. Hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa suorittaneiden hakemukset aiemman tutkinnon opintoalan mukaan vuosina 2008 ja Aiemman tutkinnon opintoala sama kuin haussa 98 19, ,8 Aiemman tutkinnon opintoala eri kuin haussa , ,2 Yhteensä

42 4. Helsingin yliopiston uudet opiskelijat Hakeneiden tarkastelun jälkeen käsitellään niiden henkilöiden tietoja, jotka saivat ja ottivat vastaan opiskeluoikeuden Helsingin yliopistossa. Ensiksi opintonsa aloittaneiden taustoja käsitellään yleisellä tasolla ja sitten keskitytään tarkastelemaan tiettyjä erityisryhmiä samassa järjestyksessä kuin edeltävässä luvussa. 4.1 Uusien opiskelijoiden sukupuoli, ikä, pääasiallinen toiminta ja osallistuminen edellisvuoden hakuun Helsingin yliopistossa opintonsa aloittaneista uusista opiskelijoista oli kaksi kolmannesta naisia, 64,3 prosenttia vuonna Miehiä uusista opiskelijoista oli yksi kolmannes. (Taulukko 40.) Prosentuaalisesti suurin naisenemmistö oli eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, jossa uusista opiskelijoista 88,6 prosenttia oli naisia vuonna Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan naiset muodostivat lähes yhtä suuren osuuden, 85,2 prosenttia opintonsa aloittaneista. Ainoastaan matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden joukossa oli miesenemmistö, 60,1 prosenttia vuonna (Taulukko 41.) Taulukko 40. Uudet opiskelijat sukupuolen mukaan vuosina 2008 ja Miehet , ,7 Naiset , ,3 Yhteensä Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 40

43 Taulukko 41. Uudet opiskelijat tiedekunnittain sukupuolen mukaan vuonna Miehet Naiset Teologinen tiedekunta 92 46, ,0 Oikeustieteellinen tiedekunta 82 33, ,9 Lääketieteellinen tiedekunta 69 40, ,6 Humanistinen tiedekunta , ,2 Matemaattis-luonnontieteellinen , ,9 Farmasian tiedekunta 49 25, ,5 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 39 26, ,0 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 70 14, ,2 Valtiotieteellinen tiedekunta , ,2 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta , ,5 Eläinlääketieteellinen tiedekunta 8 11, ,6 Yhteensä , ,3 Uusista opiskelijoista alle 24-vuotiaita oli 71,5 prosenttia vuonna Opintonsa aloittaneissa suurin yksittäinen ikäryhmä oli vuotiaat, 34,1 prosenttia. Toiseksi eniten oli alle 20-vuotiaita, joita oli lähes viidennes uusista opiskelijoista (23,7 %). (Taulukko 42, kuva 12.) Alle 20-vuotiaiden osuus uusissa opiskelijoissa korostui bio- ja ympäristötieteellisessä (42,0%) sekä matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa (41,2 %). Vähiten näin nuoria suhteessa muihin ikäryhmiin oli käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa opintonsa aloittavien joukossa. Alle 20-vuotiaita heistä oli ainoastaan 7,6 prosenttia vuonna Eniten vuotiaita aloitti opintonsa käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa, jossa he muodostivat 13,7 prosentin osuuden uusista opiskelijoista. Prosentuaalisesti eniten, 8,5 prosenttia, vuotiaita uusia opiskelijoita aloitti opintonsa teologisessa tiedekunnassa vuonna (Taulukko 43, kuva 13.) 48 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 41

44 Taulukko 42. Uudet opiskelijat iän mukaan vuosina 2008 ja , , , , , , , , , , , , , , ,6 73 2, ,6 14 0,4 Yhteensä % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % % 5 % 0 % Kuva 12. Uudet opiskelijat iän mukaan vuosina 2008 ja Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 42

45 Taulukko 43. Uudet opiskelijat tiedekunnittain iän mukaan vuonna N % Teologinen 41 20, ,5 19 9,5 17 8,5 12 6,0 14 7,0 11 5,5 17 8,5 2 1,0 Oikeustieteellinen 59 23, , ,3 14 5,6 10 4,0 9 3,6 10 4,0 4 1,6 0 0,0 Lääketieteellinen 30 17, , , ,3 8 4,7 3 1,8 9 5,3 0 0,0 0 0,0 Humanistinen , , ,4 55 8,9 30 4,8 29 4,7 55 8,9 14 2,3 7 1,1 Mat.-luonnontieteellinen , , ,4 63 7,8 57 7,0 27 3,3 31 3,8 3 0,4 1 0,1 Farmasian tiedekunta 39 20, , , ,4 15 7,8 5 2,6 14 7,3 3 1,6 1 0,5 Bio- ja ympäristötieteellinen 63 42, , , ,0 4 2,7 5 3,3 6 4,0 0 0,0 0 0,0 Käyttäytymistieteellinen 36 7, , , ,8 35 7,4 26 5, ,7 18 3,8 0 0,0 Valtiotieteellinen 66 14, , ,7 36 8,1 31 7,0 13 2,9 30 6,8 10 2,3 1 0,2 Maatalous-metsätieteellinen 68 20, , , ,6 20 6,0 20 6,0 19 5,7 3 0,9 2 0,6 Eläinlääketieteellinen 13 18, , ,7 3 4,3 1 1,4 5 7,1 3 4,3 1 1,4 0 0,0 Yhteensä , , , , , , ,8 73 2,0 14 0,4 Koko yliopisto Eläinlääketieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Valtiotieteellinen Käyttäytymistieteellinen Bio- ja ympäristötieteellinen Farmasian tiedekunta Mat.-luonnontieteellinen Humanistinen Lääketieteellinen Oikeustieteellinen Teologinen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 13. Uudet opiskelijat tiedekunnittain iän mukaan vuonna Uusien opiskelijoiden äidinkielestä ei ollut tietoa saatavilla. Uusien opiskelijoiden hakua edeltävän vuoden toimintaa tarkasteltaessa korostuu edellisvuoden lopun päätoimisten opiskelijoiden edustus. Uusista opiskelijoista he muodostivat 36,0 prosenttia vuonna Yli viidennes uusista opiskelijoista oli ollut edellisvuoden lopussa päätoimisesti töissä (27,0 %). Melkein yhtä moni oli opiskellut ja käynyt samalla töissä (26,3 %). Opintonsa aloittavien joukosta 8,5 prosenttia ei opiskellut eikä kuulunut työvoimaan edellisvuoden lopussa. Vuoden 2008 lopussa työttömänä oli ollut 2,2 prosenttia vuoden 2009 uusista opiskelijoista. (Taulukko 44.) 50 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 43

46 Taulukko 44. Uudet opiskelijat hakua edeltävän vuoden pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 2008 ja Päätoimiset työlliset , ,0 Työlliset opiskelijat , ,3 Päätoimiset opiskelijat , ,0 Työttömät 66 1,8 81 2,2 Muut 278 7, ,5 Yhteensä Hakua edeltävän vuoden lopun pääasiallisen toiminnan suhteen eniten edellisvuonna töissä käyneitä uusia opiskelijoita vuonna 2009 oli käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa, jossa heitä oli puolet (48,3 %) opintonsa aloittavista. Lääketieteellisessä tiedekunnassa päätoimisesti työskenteleviä oli 11,7 prosenttia, mutta työtätekeviä opiskelijoita 40,3 prosenttia ja opiskelijoita hieman enemmän 43,3 prosenttia uusista lääketieteilijöistä. Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa oli eniten päätoimisia opiskelijoita, 55,7 prosentin enemmistö aloittavista opiskelijoista. Suhteessa muihin pääasiallisen toiminnan luokkiin eniten työvoimaan ja opiskelijoihin kuulumattomia aloitti opintonsa oikeustieteellisessä (13,3 %) ja humanistisessa (13,2 %) tiedekunnassa vuonna (Taulukko 45.) 51 Hakua edeltävän vuoden pääasiallinen toiminta kuvaa hakua edeltävän vuoden viimeisen päivän tilannetta. Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 44

47 Taulukko 45. Uudet opiskelijat tiedekunnittain hakua edeltävän vuoden pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna Päätoimiset työlliset Työlliset opiskelijat Päätoimiset opiskelijat Työttömät Muut N % Teologinen 70 35, , ,5 6 3, ,0 Oikeustieteellinen 67 27, , ,5 2 0, ,3 Lääketieteellinen 20 11, , ,3 0 0,0 8 4,7 Humanistinen , , ,1 23 3, ,2 Mat.-luonnontieteellinen , , ,3 12 1,5 68 8,4 Farmasian tiedekunta 43 22, , ,4 8 4,2 14 7,3 Bio- ja ympäristötieteellinen 29 19, , ,7 3 2,0 1 0,7 Käyttäytymistieteellinen , , ,0 10 2,1 33 7,0 Valtiotieteellinen , , ,2 5 1,1 41 9,3 Maatalous-metsätieteellinen 90 26, , ,6 10 3,0 16 4,8 Eläinlääketieteellinen 11 15, , ,7 2 2,9 1 1,4 Yhteensä , , ,0 81 2, ,5 Enemmistö (76,5 %) uusista opiskelijoista ei ottanut vuoden 2009 hakua edeltävänä vuonna osaa saman hakukohteen hakuun Helsingin yliopistossa. Saman hakukohteen opiskelijahakuun oli osallistunut 23,5 prosenttia uusista opiskelijoista. (Taulukko 46.) Tarkasteltaessa saman hakukohteen hakuun osallistumista tiedekunnittain huomataan, että tiedekuntien välillä oli suurta hajontaa vuonna Eläinlääketieteellisen tiedekunnan uusista opiskelijoista 64,3 prosentin enemmistö oli ottanut osaa samaan hakuun myös edellisvuonna. Lääketieteellisessä lähes joka toinen (48,0 %) opintonsa aloittanut oli osallistunut samaan hakuun myös edellisvuonna. Toista äärtä edustivat maatalousmetsätieteellinen tiedekunta (12,6 %) ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, jossa vain yksi kymmenestä (9,8 %) uudesta opiskelijasta oli hakenut samaan hakukohteeseen myös vuotta aiemmin. (Taulukko 47.) 52 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Edellisvuoden pääasiallinen toiminta kuvaa hakua edeltävän vuoden viimeisen päivän tilannetta. Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 45

48 Taulukko 46. Uudet opiskelijat hakua edeltävänä vuonna saman hakukohteen haun mukaan vuosina 2008 ja Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , ,5 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , ,5 Yhteensä Taulukko 47. Uudet opiskelijat tiedekunnittain hakua edeltävänä vuonna saman hakukohteen haun mukaan vuonna Mukana saman hakukohteen haussa Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna edellisvuonna Teologinen tiedekunta 53 26, ,5 Oikeustieteellinen tiedekunta 98 39, ,5 Lääketieteellinen tiedekunta 82 48, ,0 Humanistinen tiedekunta , ,0 Matemaattis-luonnontieteellinen 79 9, ,2 Farmasian tiedekunta 52 27, ,9 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 32 21, ,7 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta , ,2 Valtiotieteellinen tiedekunta , ,5 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 42 12, ,4 Eläinlääketieteellinen tiedekunta 45 64, ,7 Yhteensä , ,5 53 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 54 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 46

49 4.2 Uusien opiskelijoiden opiskelutausta Uusien opiskelijoiden opiskelutaustan kuvailuun käytetään tässä yhteydessä samoja opiskelutaustakategorioita kuin hakeneiden osalta. Nämä kategoriat perustuvat tietoihin uusien opiskelijoiden hakua edeltävän vuoden korkeakouluopiskelusta ja hakuvuotta aiemmin suoritetuista korkeakoulututkinnoista. Näistä tiedoista muodostetut luokitukset tässä selvityksessä ovat: 1. ei opiskellut hakua edeltävänä vuonna korkeakoulussa, eikä ollut suorittanut hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkintoa (aidosti uusi opiskelija) 2. opiskeli hakua edeltävänä vuonna tiede- tai taidekorkeakoulussa (yliopisto-opiskelija) 3. opiskeli hakua edeltävänä vuonna ammattikorkeakoulussa (ammattikorkeakouluopiskelija) 4. oli suorittanut hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon tiede- tai taidekorkeakoulussa (yliopistotutkinto) 5. oli suorittanut hakuvuotta aiemmin ammattikorkeakoulututkinnon (ammattikorkeakoulututkinto) 6. opiskeli hakua edeltävänä vuonna korkeakoulussa ja oli suorittanut hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon (korkeakouluopiskelija, jolla korkeakoulututkinto). 7. Opintojaan aloittavista oli taustaltaan aidosti uusia 55 korkeakouluopiskelijoita eniten, 59,5 prosenttia vuonna Toiseksi eniten uusissa opiskelijoissa oli hakua edeltävän vuoden yliopisto-opiskelijoita, joita oli noin viidennes (21,0 %). Uusissa opiskelijoissa oli 6,4 prosenttia hakua edeltävän vuoden ammattikorkeakouluopiskelijoita. Hakuvuotta aiemmin yliopistotutkinnon suorittaneita oli 4,3 prosenttia, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita 3,7 prosenttia ja hakua edeltävän vuoden korkeakouluopiskelijoita, joilla tutkinto suoritettuna 5,1 prosenttia opintonsa aloittavista opiskelijoista. (Taulukko 48, kuva 14.) Tarkasteltaessa taulukoita 44 (s. 42) ja 48 rinnakkain voidaan huomata, että vuonna 2009 opintonsa aloittaneista oli hakua edeltävänä vuonna muualla kuin yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa opiskelleita 128 henkeä, mikä on 9,6 prosenttia hakua edeltävänä vuonna päätoimisesti opiskelleista. Päätoimisesti opiskelleiden ja myös työllisten opiskelijoiden joukossa osa on opiskellut hakua edeltävän vuoden lopussa esimerkiksi lukiossa tai muussa toisen asteen oppilaitoksessa. 55 Aidosti uusi opiskelija tarkoittaa tässä yhteydessä Helsingin yliopistossa opintonsa aloittanutta opiskelijaa, joka ei ole hakuvuotta aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole hakua edeltävänä vuonna ollut korkeakouluopiskelija. 47

50 Taulukko 48. Uudet opiskelijat opiskelutaustan mukaan vuosina 2008 ja Aidosti uudet , ,5 YO-opiskelijat , ,0 AMK-opiskelijat 277 7, ,4 YO-tutkinto 122 3, ,3 AMK-tutkinto 100 2, ,7 KK-opiskelijat, joilla KK-tutkinto 134 3, ,1 Yhteensä Korkeakouluopiskelijat, joilla korkeakoulututkinto Ammattikorkeakoulututkinto Yliopistotutkinto Ammattikorkeakouluopiskelijat Uudet opiskelijat 2009 Uudet opiskelijat 2008 Yliopisto-opiskelijat Aidosti uudet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Kuva 14. Uudet opiskelijat opiskelutaustan mukaan vuosina 2008 ja Eri tiedekuntien uusien opiskelijoiden koulutustaustajakaumat poikkesivat toisistaan selkeästi. Eniten aidosti uusia opiskelijoita oli hakuvuonna 2009 bio- ja ympäristötieteellisessä (68,7 %) ja matemaattis-luonnontieteellisessä (68,1 %) tiedekunnassa. Toista ääripäätä edustivat taas lääketieteellinen ja eläinlääketieteellinen tiedekunta, joissa aidosti uudet eivät muodostaneet isointa osuutta uusista opiskelijoista kuten muissa tiedekunnissa. Lääketieteellisessä oli selkeästi enemmän edellisvuoden yliopisto-opiskelijoita (55,0 %) opintonsa aloittavissa kuin aidosti uusia opiskelijoita, joita oli 29,8 prosenttia. Eläinlääketieteellisessä puolet (48,6 %) uusista opiskelijoista oli hakua edeltävänä vuonna opiskellut yliopistossa. (Taulukko 49.) 56 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 48

51 Taulukko 49. Uudet opiskelijat tiedekunnittain opiskelutaustan mukaan vuonna KK-opiskelijat, Aidosti uudet YO-opiskelijat AMKopiskelijat YO-tutkinto AMK-tutkinto joilla KKtutkinto Teologinen , , ,5 11 5,5 Oikeustieteellinen , ,0 16 6,5 12 4,8 3 1,2 16 6,5 Lääketieteellinen 51 29, ,0 5 2,9 3 1,8 7 4,1 11 6,4 Humanistinen , ,6 43 6,9 33 5,3 32 5,2 25 4,0 Mat.-luonnontieteellinen , ,4 31 3,8 23 2,8 8 1,0 47 5,8 Farmasian tiedekunta 95 49, ,3 9 4,7 12 6,3 4 2,1 12 6,3 Bio- ja ympäristötieteellinen , ,3 8 5,3 2 1,3 1 0,7 7 4,7 Käyttäytymistieteellinen , ,8 28 5,9 29 6,1 36 7,6 17 3,6 Valtiotieteellinen , ,2 32 7,2 14 3,2 15 3,4 26 5,9 Maatalous-metsätieteellinen , , ,5 15 4,5 18 5,4 14 4,2 Eläinlääketieteellinen 25 35, ,6 3 4,3 4 5,7 1 1,4 3 4,3 Yhteensä , , , , , ,1 Ylioppilaaksi ennen vuotta 2008 kirjoittaneet muodostivat enemmistön (54,6 %) uusissa opiskelijoissa vuonna Neljäsosa (26,4 %) opintonsa aloittaneista oli valmistunut ylioppilaaksi samana vuonna kuin oli saanut opiskelupaikkansa Helsingin yliopistossa. Loput 19,0 prosenttia oli vuoden 2008 ylioppilaita. (Taulukko 50.) Taulukko 50. Uudet opiskelijat ylioppilastutkinnon suorittamisvuoden mukaan vuosina 2008 ja Hakuvuoden ylioppilaat , ,4 Edellisvuoden ylioppilaat , ,0 Edellisvuotta aiemmin valmistuneet ylioppilaat , ,6 Yhteensä Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 58 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 49

52 Ennen vuotta 2008 ylioppilaaksi valmistuneet muodostivat isoimman osan opintonsa aloittavista opiskelijoista vuonna 2009 kaikissa muissa tiedekunnissa lukuun ottamatta bio- ja ympäristötieteellistä ja matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan uusista opiskelijoista 72,8 prosentin enemmistö kuului ennen vuotta 2008 valmistuneisiin ylioppilaisiin. Ylioppilastutkintonsa hakuvuonna oli suorittanut 46,7 prosenttia uusista bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoista. Tilanne oli lähes sama matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, jonka uusista opiskelijoista 45,3 prosenttia oli hakuvuoden ylioppilaita. Pienin osuus hakuvuoden ylioppilaita opintonsa aloittavien joukossa oli käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa, jossa kymmenesosa oli valmistunut ylioppilaaksi vuonna Joka neljäs uusi opiskelija oli hakua edeltävän vuoden ylioppilas niin oikeus-, valtio-, kuin eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Vähiten vuoden 2008 ylioppilaita oli maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa (13,8 %). Osuus ei ollut paljon suurempi bio- ja ympäristötieteellisessä, 14,7 prosenttia tai matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, jossa 15,4 prosenttia uusista opiskelijoista vuonna 2009 oli kirjoittanut ylioppilaaksi hakua edeltävänä vuonna. (Taulukko 51.) Taulukko 51. Uudet opiskelijat tiedekunnittain ylioppilastutkinnon suorittamisvuoden mukaan vuonna Hakuvuoden ylioppilaat Vuoden 2008 ylioppilaat Ennen vuotta 2008 valmistuneet ylioppilaat N % Teologinen tiedekunta 47 23, , ,5 Oikeustieteellinen tiedekunta 62 25, , ,4 Lääketieteellinen tiedekunta 31 18, , ,8 Humanistinen tiedekunta , , ,9 Matemaattis-luonnontieteellinen , , ,3 Farmasian tiedekunta 39 20, , ,9 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 70 46, , ,7 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 46 9, , ,8 Valtiotieteellinen tiedekunta 80 18, , ,8 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 76 22, , ,5 Eläinlääketieteellinen tiedekunta 13 18, , ,1 Yhteensä , , ,6 59 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 50

53 4.3 Uudet opiskelijat ikäryhmittäin Tässä alaluvussa käydään läpi uusien opiskelijoiden taustoja ikäryhmittäin. Seuraavaksi esiteltävät tiedot uusista opiskelijoista on koottu taulukoista Koska ikäryhmittäisiin taustoihin ei palata enää luvussa 5, käsitellään tässä yhteydessä ikäryhmittäisten taustojen eroja hakijoiden ja uusien opiskelijoiden välillä. Lähes kaikki uudet opiskelijat olivat suorittaneet ylioppilastutkintonsa ennen vuotta 2008 kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi kahdessa nuorimmassa ikäryhmässä. Alle 20-vuotiaista uusista opiskelijoista 95,9 prosenttia oli hakuvuoden ylioppilaita vuotiaista 52,3 oli kirjoittanut ylioppilaaksi edellisvuonna ja runsas kymmenesosa hakuvuonna. Ylioppilastutkinnon suorittamisvuoden suhteen ei ollut eroa eri ikäryhmien hakijoiden ja uusien opiskelijoiden vertailussa. Taulukko 52. Uudet opiskelijat ikäryhmittäin ylioppilastutkinnon suorittamisvuoden mukaan vuonna Hakuvuoden ylioppilaat Vuoden 2008 ylioppilaat Ennen vuotta 2008 valmistuneet ylioppilaat Uudet opiskelijat yhteensä ,9 32 3,6 4 0, , , , ,2 5 1, , ,6 3 0, , ,0 1 0, , ,3 1 0, , ,8 2 0, , ,0 1 1, , ,0 1 7, , Yhteensä , , , Saman hakukohteen hakuun osallistuminen oli yleisempää uusien opiskelijoiden joukossa kuin hakijoiden joukossa lähes kaikenikäisillä. Erityisen suuri prosentuaalinen ero oli ja vuotiailla. Kahtena peräkkäisenä vuotena hakuun oli ottanut osaa yli 12 prosenttiyksikköä useampi uusi opiskelija kuin hakija näissä kahdessa ikäryhmässä. 60 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 51

54 Taulukko 53. Uudet opiskelijat ikäryhmittäin hakua edeltävänä vuonna saman hakukohteen hakuun osallistumisen mukaan vuonna Mukana saman hakukohteen haussa Ei mukana saman hakukohteen haussa Uudet opiskelijat edellisvuonna edellisvuonna yhteensä N % , , , , , , , , , , , , , , , , , , Yhteensä , , Hakua edeltävän vuoden yliopisto-opinnoista vaikuttaisi olevan hyötyä haussa lähes joka iässä. Erityisesti vuotiaiden uusien opiskelijoiden joukossa oli noin 13 prosenttiyksikköä enemmän yliopisto-opiskelijoita kuin samanikäisten hakijoiden joukossa. Myös yliopistotutkinto oli prosentuaalisesti useammalla uudella opiskelijalla kuin hakijalla ikäluokissa Esimerkiksi vuotiaita yliopistotutkinnon aiemmin suorittaneita oli uusien opiskelijoiden joukossa 5,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin samanikäisten hakijoiden joukossa. Taulukko 54. Uudet opiskelijat ikäryhmittäin opiskelutaustan mukaan vuonna KK-opiskelijat, joilla KK- Uudet opiskelijat AMK- Aidosti uudet YO-opiskelijat opiskelijat YO-tutkinto AMK-tutkinto tutkinto yhteensä N % ,2 14 1,6 0 0,0 2 0,2 0 0,0 0 0, , , ,1 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,6 3 0,6 0 0,0 10 2, , ,0 32 9,4 6 1,8 26 7, , , ,9 12 5, , , , , ,2 10 6, , , , ,7 24 9,5 11 4, , , , ,1 8 11,0 1 1, ,1 3 4,1 9 12, ,1 1 7,1 0 0,0 5 35,7 0 0,0 0 0, Yhteensä , , , , , , Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 62 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakumuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 52

55 Hakua edeltävän vuoden pääasiallisen toiminnan suhteen korostuu päätoimisten opiskelijoiden edustus lähes kaikissa ikäryhmissä. Huomattavaa on myös että erityisesti vuotiaissa menestyvät erityisen hyvin työlliset opiskelijat. Päätoimiset työlliset pärjäsivät prosentuaalisesti ainoastaan luokissa. Taulukko 55. Uudet opiskelijat ikäryhmittäin hakua edeltävän vuoden pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna Päätoimiset työlliset Työlliset opiskelijat Päätoimiset opiskelijat Työttömät Muut Uudet opiskelijat yhteensä , , ,8 0 0,0 6 0, , , ,5 21 1, , , , ,2 9 1,8 31 6, , , ,1 8 2,3 9 2, , , ,6 5 2,2 9 4, , , ,2 12 7,7 14 9, , , ,6 22 8,7 21 8, , ,1 8 11,0 3 4,1 5 6, ,3 2 14,3 0 0,0 1 7,1 2 14, Yhteensä , , ,0 81 2, , Alle 20-vuotiaista uusista opiskelijoista lähes kaikki olivat aidosti uusia opiskelijoita vuonna Muiden opiskelutaustan edustajia tässä nuorimmassa ikäryhmässä olivat ainoastaan 14 edellisvuoden yliopisto-opiskelijaa ja 2 yliopistotutkinnon jo suorittanutta henkilöä. Näiden nuorten uusien opiskelijoiden joukossa tuoreet ylioppilaat pärjäsivät paremmin kuin ennen vuotta 2008 valmistuneet, joita oli 3,5 prosenttia alle 20-vuotiaista hakijoista, mutta vain 0,4 prosenttia alle 20-vuotiaista uusista opiskelijoista. Päätoimisesti hakua edeltävän vuoden lopussa opiskelleet pärjäsivät haussa. Heitä oli opintonsa aloittaneiden joukossa 78,8 prosenttia, 5,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin hakijoissa vuonna vuotiaista uusista opiskelijoista 69,4 prosenttia muodostui aidosti uusista opiskelijoista. Loput tämänikäiset uudet opiskelijat olivat edellisvuoden korkeakouluopiskelijoita. Hakua edeltävän vuoden yliopisto-opiskelijoita näiden opintonsa aloittavien joukossa oli 22,5 prosenttia, 6,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotiaiden hakijoiden joukossa. Ylioppilastutkinnon suorittamisajankohdassa ei uusien opiskelijoiden ja hakijoiden välillä ollut merkittävää eroa. Uusista opiskelijoista 52,3 prosenttia oli hakua edeltävän vuoden ylioppilaita. Ennen vuotta 2008 oli valmistunut 37,4 prosenttia vuotiaista ja loput hakuvuonna Kyseisen ikäryhmän uudet opiskelijat erosivat selkeästi hakijoista saman hakukohteen hakuun peräkkäisinä vuosina osallistumisen suhteen. Samaan hakuun 63 Hakua edeltävän vuoden pääasiallinen toiminta kuvaa hakua edeltävän vuoden viimeisen päivän tilannetta. Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakumuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 53

56 oli ottanut osaa 32,9 prosenttia vuotiaista uusista opiskelijoista, 11,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin hakijoista. Vuonna 2009 opintonsa aloitti 14 uutta opiskelijaa jotka olivat yli 50-vuotiaita. Kaksi kolmasosaa heistä (9kpl) kävi töissä edellisvuoden lopussa. Työssäkäyviä opiskelijoita sekä työvoiman ja opiskelijoiden ulkopuolelta tulevia oli kumpaakin kaksi kappaletta. Yksi uusi opiskelija oli vailla töitä edellisvuoden lopussa. Enemmistö vanhimman ikäluokan edustajista (8kpl) oli aidosti uusia korkeakouluopiskelijoita, 35,7 prosenttia (5 kpl) oli aiemmin suorittanut yliopistotutkinnon, yksi vanhimman ikäluokan uusi opiskelija oli ollut edellisvuonna yliopisto-opiskelija. Yksi näistä opintonsa aloittavista oli edellisvuonna valmistunut ylioppilaaksi, muiden ylioppilastutkinto oli vanhempaa perua. Samaan hakuun myös edellisvuonna osallistui 2 vanhimman ikäluokan uusista opiskelijoista. 4.4 Aidosti uudet opiskelijat Uusista opiskelijoista 59,5 prosentin enemmistö ei ollut opiskellut hakua edeltävänä vuonna korkeakoulussa eikä myöskään ollut suorittanut hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkintoa. Tässä yhteydessä ei voida tietää, onko osalla näistä aidosti uusiksi opiskelijoiksi kutsutuilla taustallaan esimerkiksi kesken jääneitä korkeakouluopintoja. Täten voidaan väittää, että vähintään 40,5 prosentilla uusista opiskelijoista oli aiempaa kokemusta korkeakouluopinnoista vuonna (Kuva 15.) 40,5 % 59,5 % Aidosti uudet opiskelijat 59,5 % (N 2210) Muut uudet opiskelijat 40,5 % (N 1502) Kuva 15. Aidosti uudet opiskelijat ja muut (aiemmin korkeakoulussa opiskelleet) uudet opiskelijat vuonna

57 Niitä opiskelijoita, joilla ei ollut hakua edeltävänä vuonna opiskelupaikkaa korkeakoulussa eikä myöskään korkeakoulututkintoa suoritettuna ennen hakuvuotta, oli uusien opiskelijoiden joukossa prosentuaalisesti eniten bio- ja ympäristötieteellisessä (68,7 %) ja matemaattis-luonnontieteellisessä (68,1 %) tiedekunnassa vuonna Näitä aidosti uusia opiskelijoita oli runsaasti myös humanistisessa tiedekunnassa, jossa heistä muodostui 66,0 prosenttia uusista opiskelijoita. Lääketieteellisen tiedekunnan uusista opiskelijoista alle kolmasosa (29,8 %) oli taustaltaan aidosti uusia. Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa aidosti uusia opiskelijoita oli suhteellisesti tarkasteltuna hieman enemmän (35,7 prosenttia) vuonna (Taulukko 56.) Taulukko 56. Aidosti uudet opiskelijat tiedekunnittain vuonna Uudet opiskelijat Aidosti uudet yhteensä Teologinen tiedekunta , Oikeustieteellinen tiedekunta , Lääketieteellinen tiedekunta 51 29, Humanistinen tiedekunta , Matemaattis-luonnontieteellinen , Farmasian tiedekunta 95 49, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta , Käyttäytymistieteellinen tiedekunta , Valtiotieteellinen tiedekunta , Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta , Eläinlääketieteellinen tiedekunta 25 35, Yhteensä , Aidosti uusista 65 opiskelijoista 64,0 prosenttia oli naisia ja 36,0 prosenttia miehiä vuonna 2009 (taulukko 57). Vuonna 2009 aidosti uusien opiskelijoiden joukossa oli lähes yhtä paljon vuotiaita (39,7 %) sekä alle 20-vuotiaita (39,0 %). Kolmanneksi suurin osuus oli vuotiaat 9,6 prosentilla. Muiden ikäryhmien edustajia oli selkeästi vähemmän aidosti uusissa opiskelijoissa. (Taulukko 58, kuva 16.) Tiedekunnittain aidosti uusien opiskelijoiden sukupuolta ja ikää koskevat tiedot ovat löydettävissä liitteestä Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakumuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 65 Kyseiseen ryhmään kuuluva henkilö ei ollut korkeakouluopiskelija edellisvuonna eikä hänellä ollut korkeakoulututkintoa suoritettuna ennen hakuvuotta. 55

58 Taulukko 57. Aidosti uudet opiskelijat sukupuolen mukaan vuosina 2008 ja Miehet , ,0 Naiset , ,0 Yhteensä Taulukko 58. Aidosti uudet opiskelijat iän mukaan vuosina 2008 ja , , , , , , ,9 79 3, ,4 43 1, ,8 33 1, ,5 65 2, ,2 30 1, ,4 8 0,4 Yhteensä % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % Aidosti uudet opiskelijat 2008 Aidosti uudet opiskelijat % 5 % 0 % Kuva 16. Aidosti uudet opiskelijat iän mukaan vuosina 2008 ja Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 67 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 56

59 Aidosti uusien opiskelijoiden 68 osalta ei ollut saatavilla tietoa hakua edeltävän vuoden pääasiallisesta toiminnasta. Vuonna ,0 prosenttia aidosti uusista opiskelijoista oli saman vuoden ylioppilaita. Kolmasosa oli suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta (Taulukko 59.) Tarkasteltaessa edellisvuoden hakuun osallistumista aidosti uusien opiskelijoiden 69 osalta vuonna 2009 huomataan, että neljä viidestä ei ollut mukana saman hakukohteen haussa hakua edeltävänä vuonna. 20,1 prosenttia aidosti uusista opiskelijoista oli osallistunut samaan hakuun myös edellisellä kerralla. (Taulukko 60.) Taulukoiden 59 ja 60 tiedot vuodelta 2009 ovat tiedekunnittain liitteessä 6. Taulukko 59. Aidosti uudet opiskelijat ylioppilastutkinnon suorittamisvuoden mukaan vuonna Hakuvuoden ylioppilaat , ,0 Edellisvuoden ylioppilaat , ,3 Edellisvuotta aiemmin valmistuneet ylioppilaat , ,7 Yhteensä Taulukko 60. Aidosti uudet opiskelijat saman hakukohteen haun mukaan vuosina 2008 ja Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , ,1 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , ,9 Yhteensä Kyseiseen ryhmään kuuluva henkilö ei ollut korkeakouluopiskelija hakua edeltävänä vuonna, eikä hänellä ollut korkeakoulututkintoa suoritettuna ennen hakuvuotta. 69 Kyseiseen ryhmään kuuluva henkilö ei ollut korkeakouluopiskelija hakua edeltävänä vuonna eikä hänellä ollut korkeakoulututkintoa suoritettuna ennen hakuvuotta. 70 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 71 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 57

60 4.5 Aiemmin korkeakoulussa opiskelleet uudet opiskelijat Uusista opiskelijoista 29,0 prosenttia oli joko opiskellut tiede- tai taidekorkeakoulussa hakua edeltävänä vuonna, suorittanut hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon tiede- tai taidekorkeakoulussa tai oli sekä opiskellut hakua edeltävänä vuonna että suorittanut hakuvuotta aiemmin tutkinnon tiedetai taidekorkeakoulussa vuonna Joka kymmenes uusi opiskelija oli opiskellut hakua edeltävänä vuonna tai suorittanut tutkinnon ammattikorkeakoulussa. Kahdella tusinalla uudella opiskelijalla oli kokemusta sekä tiede- tai taidekorkeakoulusta että ammattikorkeakoulusta siten, että heillä oli hakua edeltävänä vuonna opiskelupaikka toisessa ja samalla tutkinto suoritettuna toisessa. Osalla heistä oli esimerkiksi opiskelupaikka hakua edeltävänä vuonna ammattikorkeakoulussa ja tutkinto suoritettuna yliopistossa hakua aiemmin. Lopuilla uusista opiskelijoista ei ollut selvityksen mukaan kokemusta korkeakouluopinnoista eli loput 59,5 prosenttia olivat aidosti uusia opiskelijoita. (Kuva 17). 29,0 % 59,5 % 10,8 % 0,6 % Aiemmin YO:ssa opiskelleet uudet opiskelijat 29,0 % (N 1078) Aiemmin AMK:ssa opiskelleet uudet opiskelijat 10,8 % (N 400) Aiemmin YO:ssa ja AMK:ssa opiskelleet uudet opiskelijat 0,6 % (N 24) Muut uudet opiskelijat 59,5 % (N 2210) Kuva 17. Aiemmin korkeakoulussa opiskelleet uudet opiskelijat ja muut uudet opiskelijat (aidosti uudet opiskelijat) vuonna Eniten edellisvuoden yliopisto-opiskelijoita oli lääketieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden joukossa, 55,0 prosenttia hakuvuonna Toiseksi suurin osuus edellisvuoden yliopistoopiskelijoita oli eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, 48,6 prosenttia. Prosentuaalisesti vähiten heitä oli teologisessa (11,5 %) ja humanistisessa tiedekunnassa (12,6 %). Edellisvuonna ammattikorkeakoulussa opiskelleita uusien opiskelijoiden joukossa oli suhteellisesti tarkasteltuna eniten maatalousmetsätieteellisessä, 13,5 prosenttia ja vähiten lääketieteellisessä tiedekunnassa, 2,9 prosenttia opintonsa aloittavista vuonna Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuudet vaihtelivat tiedekunnittain noin 1-8 prosentin välillä. Tutkinnon suorittaneita edellisvuoden korkeakouluopiskelijoita oli melko tasaisesti eri tiedekuntien uusissa opiskelijoissa. (Taulukko 61, kuva 18.) 72 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Aiemmin opiskellut= Hakua edeltävänä vuonna opiskellut tai hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö tai hakua edeltävänä vuonna opiskellut henkilö, jolla korkeakoulututkinto suoritettuna. 58

61 Taulukko 61. Aiemmin korkeakoulussa opiskelleet uudet opiskelijat tiedekunnittain opiskelutaustan mukaan vuonna KK-opiskelijat, joilla KK- Uudet opiskelijat AMK- YO-opiskelijat opiskelijat YO-tutkinto AMK-tutkinto tutkinto yhteensä Teologinen 23 11,5 18 9,0 12 6,0 11 5,5 11 5, Oikeustieteellinen 47 19,0 16 6,5 12 4,8 3 1,2 16 6, Lääketieteellinen 94 55,0 5 2,9 3 1,8 7 4,1 11 6, Humanistinen 78 12,6 43 6,9 33 5,3 32 5,2 25 4, Mat.-luonnontieteellinen ,4 31 3,8 23 2,8 8 1,0 47 5, Farmasian j tiedekunta 60 31,3 9 4,7 12 6,3 4 2,1 12 6, ympäristötieteellinen 29 19,3 8 5,3 2 1,3 1 0,7 7 4, Käyttäytymistieteellinen 94 19,8 28 5,9 29 6,1 36 7,6 17 3, Valtiotieteellinen 98 22,2 32 7,2 14 3,2 15 3,4 26 5, metsätieteellinen 74 22, ,5 15 4,5 18 5,4 14 4, Eläinlääketieteellinen 34 48,6 3 4,3 4 5,7 1 1,4 3 4, Yhteensä , , , , , Koko yliopisto Eläinlääketieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Valtiotieteellinen Käyttäytymistieteellinen Bio- ja ympäristötieteellinen Farmasian tiedekunta Mat.-luonnontieteellinen Humanistinen Lääketieteellinen Oikeustieteellinen Teologinen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % YO-opiskelijat YO-tutkinto KK-opiskelijat, joilla KK-tutkinto AMK-opiskelijat AMK-tutkinto Kuva 18. Aiemmin korkeakoulussa opiskelleet uudet opiskelijat koko yliopistossa ja tiedekunnittain opiskelutaustan mukaan vuonna Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedoissa mukana Svenska social- och kommunalhögskolan. 59

62 Kun huomio siirretään uusien opiskelijoiden opiskeluhistoriaan yhdessä saman hakukohteen hakuun osallistumisen kanssa, niin on nähtävissä osittain samanlainen tilanne kuin hakijoiden joukossa vuonna Prosentuaalisesti eniten kahtena peräkkäisenä vuonna hakeneita oli edellisvuoden opiskelijoissa. Opintonsa aloittaneista edellisvuoden yliopisto-opiskelijoista joka kolmas (34,0 %) oli osallistunut samaan hakuun myös vuotta aiemmin. Vähiten samaan hakuun edeltävänä vuonna osallistuneita oli niiden uusien opiskelijoiden joukossa, joilla oli suoritettuna yliopistotutkinto (10,1 %). (Taulukko 62.) Taulukko 62. Uudet opiskelijat opiskelutaustoittain edellisvuoden saman hakukohteen haun mukaan vuonna Mukana saman hakukohteen haussa Ei mukana saman hakukohteen haussa Uudet opiskelijat edellisvuonna edellisvuonna yhteensä N % Aidosti uudet , , YO-opiskelijat , , AMK-opiskelijat 76 31, , YO-tutkinto 16 10, , AMK-tutkinto 36 26, , KK-opiskelijat, joilla KK-tutkinto 37 19, , Yhteensä , , Jos katsotaan hakua edeltävänä vuonna tiede- tai taidekorkeakoulussa opiskelleiden uusien opiskelijoiden aiempien opintojen opintoalaa, korostuu eri alaa opiskelleiden osuus suhteessa aiemmin samaa alaa opiskelleisiin. 82,7 prosenttia hakua edeltävänä vuonna tiede- tai taidekorkeakoulussa opiskelleista uusista opiskelijoista aloitti eri alan opinnot. (Taulukko 63.) 60

63 Taulukko 63. Hakua edeltävänä vuonna tiede- tai taidekorkeakoulussa opiskelleet uudet opiskelijat hakua edeltävän vuoden opiskelun opintoalan mukaan vuosina 2008 ja Edellisvuoden opiskelun opintoala sama kuin haussa , ,3 Edellisvuoden opiskelun opintoala eri kuin haussa , ,7 Yhteensä Aiemmin tiede- tai taidekorkeakoulussa tutkinnon suorittaneiden joukossa vielä suurempi enemmistö oli alan vaihtajia kuin hakua edeltävän vuoden opiskelijoiden joukossa. Hakuvuotta aiemmin tiede- tai taidekorkeakoulussa tutkinnon suorittaneista uusista opiskelijoista 92,2 prosenttia aloitti vuonna 2009 eri alan opinnot kuin heidän aiemman tutkintonsa opintoala oli ollut. (taulukko 64.) Taulukko 64. Hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon tiede- tai taidekorkeakoulussa suorittaneet uudet opiskelijat aiemman tutkinnon opintoalan mukaan vuosina 2008 ja Aiemman tutkinnon opintoala sama kuin haussa 24 10,8 23 7,8 Aiemman tutkinnon opintoala eri kuin haussa , ,2 Yhteensä Niistä hakua edeltävänä vuonna tiede- tai taidekorkeakoulussa opiskelleista, jotka pääsivät opiskelemaan vuoden 2009 haun tuloksena, 47,6 prosenttia oli opiskellut hakua edeltävänä vuonna Helsingin yliopistossa. Teknillisessä korkeakoulussa hakua edeltävänä vuonna opiskelleet muodostivat 15,1 prosentin osuuden niistä uusista opiskelijoista, jotka olivat hakua edeltävänä vuonna kirjoilla tiede- tai taidekorkeakoulussa. (Taulukko 65.) 74 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Ammattikorkeakouluissa ei ole käytössä samaa opintoalajakoa kuin tiede- ja taidekorkeakouluissa. Tästä syystä selvityksen opintoalatarkastelu rajoittuu tiede- ja taidekorkeakoulujen lukuihin. 75 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Ammattikorkeakouluissa ei ole käytössä samaa opintoalajakoa kuin tiede- ja taidekorkeakouluissa. Tästä syystä selvityksen opintoalatarkastelu rajoittuu tiede- ja taidekorkeakoulujen lukuihin. 61

64 Taulukko 65. Hakua edeltävänä vuonna tiede- tai taidekorkeakoulussa opiskelleet uudet opiskelijat hakua edeltävän vuoden opiskelukorkeakoulun mukaan vuosina 2008 ja Helsingin yliopisto , ,6 Teknillinen korkeakoulu , ,1 Tampereen yliopisto 36 4,0 51 5,5 Jyväskylän yliopisto 47 5,2 49 5,3 Turun yliopisto 46 5,1 43 4,7 Helsingin kauppakorkeakoulu 37 4,1 40 4,3 Joensuun yliopisto 18 2,0 29 3,1 Oulun yliopisto 34 3,8 21 2,3 Lappeenrannan tekn. yliopisto 5 0,6 21 2,3 Tampereen tekn. yliopisto 21 2,3 17 1,8 Svenska handelshögskolan 16 1,8 15 1,6 Åbo Akademi 22 2,4 14 1,5 Kuopion yliopisto 14 1,6 13 1,4 Vaasan yliopisto 11 1,2 11 1,2 Turun kauppakorkeakoulu 5 0,6 7 0,8 Lapin yliopisto 5 0,6 7 0,8 Sibelius-Akatemia 3 0,3 4 0,4 Taideteollinen korkeakoulu 1 0,1 2 0,2 Teatterikorkeakoulu 4 0,4 0 0,0 Kuvataideakatemia 0 0,0 0 0,0 Yhteensä Jos huomio kiinnitetään ennen hakuvuotta korkeakoulututkinnon tiede- tai taidekorkeakoulussa suorittaneisiin uusiin opiskelijoihin, korostuu tässäkin yhteydessä nimenomaan Helsingin yliopiston osuus. Helsingin yliopistossa aiemmin tutkinnon suorittaneita oli 38,4 prosenttia niistä uusista opiskelijoista, joilla oli suoritettuna tutkinto tiede- tai taidekorkeakoulussa ennen vuonna Helsingin kauppakorkeakoulussa tutkintonsa suorittaneita oli samana vuonna 13,3 prosenttia ja Teknillisessä korkeakoulussa tutkinnon suorittaneita 10,2 prosenttia. (Taulukko 66.) 76 Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät ja muodostivat Aaltoyliopiston. Kuopion ja Joensuun yliopisto yhdistyivät lähtien Itä-Suomen yliopistoksi. Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyivät uudeksi Turun yliopistoksi lähtien. Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 62

65 Taulukko 66. Korkeakoulututkinnon tiede- tai taidekorkeakoulussa suorittaneet uudet opiskelijat aiemman tutkinnon suorittamiskorkeakoulun mukaan vuosina 2008 ja Helsingin yliopisto 83 37, ,4 Helsingin kauppakorkeakoulu 22 9, ,3 Teknillinen korkeakoulu 20 9, ,2 Tampereen yliopisto 16 7,2 18 6,1 Turun yliopisto 15 6,7 16 5,4 Jyväskylän yliopisto 15 6,7 16 5,4 Svenska handelshögskolan 5 2,2 11 3,7 Lappeenrannan tekn. yliopisto 2 0,9 8 2,7 Åbo Akademi 1 0,4 7 2,4 Oulun yliopisto 9 4,0 6 2,0 Turun kauppakorkeakoulu 1 0,4 6 2,0 Vaasan yliopisto 2 0,9 6 2,0 Tampereen tekn. yliopisto 7 3,1 5 1,7 Sibelius-Akatemia 6 2,7 4 1,4 Joensuun yliopisto 4 1,8 4 1,4 Kuopion yliopisto 2 0,9 3 1,0 Kuvataideakatemia 1 0,4 1 0,3 Maanpuolustuskorkeakoulu 5 2,2 1 0,3 Teatterikorkeakoulu 3 1,3 0 0,0 Taideteollinen korkeakoulu 1 0,4 0 0,0 Lapin yliopisto 3 1,3 0 0,0 Yhteensä Aiemmin Helsingin yliopistossa opiskelleet uudet opiskelijat Uusista opiskelijoista 14,8 prosenttia oli joko opiskellut hakua edeltävänä vuonna Helsingin yliopistossa (11,8 %, 438 henkilöä) tai suorittanut tutkinnon Helsingin yliopistossa (3,0 %, 113 henkilöä) ennen hakuvuotta vuonna 2009 (kuva 19, taulukko 67). Tässä yhteydessä ei voida selvittää kuinka monella uudella opiskelijalla oli taustallaan sekä tutkinto että opiskeluoikeus Helsingin yliopistossa hakua edeltävänä vuonna. Kyseiset henkilöt ovat esitellyissä luvuissa mukana kahteen kertaan. 77 Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät ja muodostivat Aaltoyliopiston. Kuopion ja Joensuun yliopisto yhdistyivät lähtien Itä-Suomen yliopistoksi. Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyivät uudeksi Turun yliopistoksi lähtien. Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 63

66 14,8 % 85,2 % Aiemmin HY:ssa opiskelleet uudet opiskelijat 14,8 % (N 551) Muut uudet opiskelijat 85,2 % (N 3161) Kuva 19. Aiemmin Helsingin yliopistossa opiskelleet 78 ja muut uudet opiskelijat vuonna Lääketieteellisen tiedekunnan uusista opiskelijoista 40,9 prosenttia oli opiskellut hakua edeltävänä vuonna Helsingin yliopistossa vuonna Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa hakua edeltävänä vuonna Helsingin yliopistossa opiskelleiden osuus oli 28,6 prosenttia uusista opiskelijoista. Matemaattis-luonnontieteellisen uusista opiskelijoista 5,7 prosentin vähemmistö oli opiskellut vuonna 2008 Helsingin yliopistossa. Hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneita oli alle 500 uusien opiskelijoiden joukossa vuonna Heistä 113 oli suorittanut tutkintonsa Helsingin yliopistossa. Uusissa opiskelijoissa Helsingin yliopistosta valmistuneiden osuudet vaihtelivat teologisen tiedekunnan 5,0 prosentin ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan 1,3 prosentin välillä. Tässä kohtaa tulee ottaa kuitenkin huomioon kyseisen ryhmän vähäinen lukumäärä tarkasteltaessa tiedekuntien välisiä eroja. (Taulukko 67.) 78 Tarkastelu on koottu yhdistämällä tiedot HY:ssa edellisvuonna opiskelleiden ja HY:ssa hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneiden uusien opiskelijoiden lukumäärät. Näistä tiedoista ei voinut erottaa omaksi ryhmäkseen niitä uusia opiskelijoita, joilla oli sekä tutkinto Helsingin yliopistossa että edellisvuonna opiskelupaikka samassa yliopistossa. Täten nämä uudet opiskelijat ovat mukana yhteissummassa kahteen kertaan. 79 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 64

67 Taulukko 67. Aiemmin Helsingin yliopistossa opiskelleet uudet opiskelijat opiskelutaustan mukaan vuonna HY:ssa edellisvuonna Aiemmin HY:ssa tutkinnon Aiemmin HY:ssa opiskelleet Uudet opiskelijat opiskelleet suorittaneet yhteensä yhteensä Teologinen tiedekunta 14 7,0 10 5, , Oikeustieteellinen tiedekunta 29 11,7 8 3, , Lääketieteellinen tiedekunta 70 40,9 4 2, , Humanistinen tiedekunta 43 6,9 19 3, , Matemaattis-luonnontieteellinen 46 5,7 20 2,5 66 8, Farmasian tiedekunta 38 19,8 7 3, , Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 16 10,7 2 1, , Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 63 13,3 20 4, , Valtiotieteellinen tiedekunta 54 12,2 10 2, , Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 45 13,5 11 3, , Eläinlääketieteellinen tiedekunta 20 28,6 2 2, , Yhteensä , , , Helsingin yliopistossa hakua edeltävänä vuonna opiskelleista vuoden 2009 uusista opiskelijoista 84,0 prosenttia oli opiskellut hakua edeltävänä vuonna eri alaa kuin heidän alkavien opintojensa opintoala oli (taulukko 68). Yhdeksän kymmenestä (89,4 %) tutkinnon Helsingin yliopistossa aiemmin suorittaneista uusista opiskelijoista aloitti eri alan opinnot vuonna 2009 verrattuna suoritetun tutkinnon opintoalaan (taulukko 69). Edellä esitellyt tiedot löytyvät tiedekunnittain vuoden 2009 osalta liitteestä 8 ja Tarkastelu on koottu yhdistämällä tiedot HY:ssa hakua edeltävänä vuonna opiskelleiden ja HY:ssa hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneiden uusien opiskelijoiden lukumäärät. Näistä tiedoista ei voinut erottaa omaksi ryhmäkseen niitä uusia opiskelijoita, joilla oli sekä tutkinto Helsingin yliopistossa että hakua edeltävänä vuonna opiskelupaikka samassa yliopistossa. Täten nämä uudet opiskelijat ovat mukana yhteissummassa kahteen kertaan. Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 65

68 Taulukko 68. Hakua edeltävänä vuonna Helsingin yliopistossa opiskelleet uudet opiskelijat hakua edeltävän vuoden opiskelun opintoalan mukaan vuosina 2008 ja Edellisvuoden opiskelun opintoala sama kuin haussa 83 19, ,0 Edellisvuoden opiskelun opintoala eri kuin haussa , ,0 Yhteensä Taulukko 69. Hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa suorittaneet aloittaneet opiskelijat aiemman tutkinnon opintoalan mukaan 2008 ja Aiemman tutkinnon opintoala sama kuin haussa 12 14, ,6 Aiemman tutkinnon opintoala eri kuin haussa 71 85, ,4 Yhteensä Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 82 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakumuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 66

69 5. Hakijoiden ja uusien opiskelijoiden vertailua Vuosien 2008 ja 2009 opiskelijavalintaan osallistuneet hakijat ja uudet opiskelijat eivät eronneet toisistaan merkittävästi yliopistotasolla. Tässä luvussa raportoidaan vertailua sellaisten tekijöiden osalta, joissa eroja em. ryhmien välillä oli yliopistotasolla 2,5 prosenttiyksikköä tai enemmän vuonna 2009.Tiedekuntakohtaiset luvut ovat löydettävissä liitteistä. 5.1 Hakijoiden ja uusien opiskelijoiden taustat Ensin tarkastelemme hakijoiden ja uusien opiskelijoiden ikää. Opintonsa aloittaneissa oli iältään vuotiaita suhteellisesti enemmän kuin hakijoissa. Vuonna vuotiaita uusia opiskelijoita oli 5,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin samanikäisiä hakijoita. Sen sijaan vuotiaita oli suhteellisesti hieman enemmän hakijoissa kuin uusissa opiskelijoissa. Esimerkiksi vuotiaita hakijoita oli 2,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin samanikäisiä uusia opiskelijoita vuonna (Taulukko 70, kuva 20.) Taulukko 70. Hakijat ja uudet opiskelijat iän mukaan vuonna Hakijat Uudet opiskelijat , , , , , , , , , , , , , , ,5 73 2, ,0 14 0,4 Yhteensä Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Tiedekuntakohtaiset tiedot liitteissä 1 ja 2. 67

70 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % Hakijat Uudet opiskelijat 5 % 0 % Kuva 20. Hakijat ja uudet opiskelijat iän mukaan vuonna Hakua edeltävän vuoden pääasiallisen toiminnan mukaan uusissa opiskelijoissa oli suhteellisesti jonkin verran enemmän (4,6 prosenttiyksikköä) päätoimisia opiskelijoita kuin hakijoissa vuonna Sen sijaan uusissa opiskelijoissa oli suhteellisesti hieman vähemmän (4,2 prosenttiyksikköä) päätoimisesti työelämässä hakua edeltävänä vuonna toimineita. Tässä aineistossa hakua edeltävänä vuonna opiskelleet saivat opiskelupaikan ja aloittivat opiskelun jonkin verran todennäköisemmin kuin hakua edeltävänä vuonna päätoimisesti työssä käyneet henkilöt. Opintojen ohessa työskennelleitä oli suhteellisesti yhtä paljon hakijoissa ja uusissa opiskelijoissa. (Taulukko 71.) Taulukko 71. Hakijat ja uudet opiskelijat hakua edeltävän vuoden pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna Hakijat Uudet opiskelijat Päätoimiset työlliset , ,0 Työlliset opiskelijat , ,3 Päätoimiset opiskelijat , ,0 Työttömät 740 3,4 81 2,2 Muut , ,5 Yhteensä Hakua edeltävän vuoden pääasiallinen toiminta kuvaa hakua edeltävän vuoden viimeisen päivän tilannetta. Tiedekuntakohtaiset tiedot liitteissä 1 ja 2. Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). 68

71 Tarkasteltaessa edellisvuoden hakua, nähdään että samaan hakukohteeseen vuonna 2008 hakeneita oli uusien opiskelijoiden joukossa hieman enemmän (8,0 prosenttiyksikköä) kuin hakemuksia oli lähetetty vuonna Tässä täytyy ottaa huomioon, että hakemusten määrä on aineistossa suurempi kuin hakeneiden henkilöiden määrä. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että saman hakukohteen hakuun edellisvuonna osallistuneet menestyivät hieman paremmin opiskelijavalinnoissa kuin muut. (Taulukko 72.) Taulukko 72. Hakemukset ja uudet opiskelijat hakua edeltävänä vuonna saman hakukohteen haun mukaan vuonna Hakemukset Uudet opiskelijat Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , ,5 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , ,5 Yhteensä Aidosti uusien opiskelijoiden osuus uusista opiskelijoista oli hieman pienempi kuin hakijoiden joukossa, kun aidosti uudet muodostivat hakijoista tasan 63 prosenttia ja uusissa opiskelijoissa heitä oli 3,5 prosenttiyksikköä vähemmän hakuvuonna Sen sijaan hakua edeltävän vuoden yliopistoopiskelijoita oli suhteessa enemmän uusien opiskelijoiden joukossa kuin hakijoissa, 6,2 prosenttiyksikköä enemmän. (Taulukko 73, kuva 21.) Vuoden 2009 hakijoista lähes 60 prosenttia oli valmistunut ylioppilaaksi ennen vuotta Uusien opiskelijoiden joukossa heitä oli 4,2 prosenttiyksikköä vähemmän. Tuoreempien ylioppilaiden osuudet olivat hieman suuremmat uusissa opiskelijoissa kuin hakijoissa, muttei merkittävällä tavalla. (Taulukko 74.) 85 Tiedekuntakohtaiset tiedot liitteissä 1 ja 2. 69

72 Taulukko 73. Hakijat ja uudet opiskelijat opiskelutaustan mukaan vuonna Hakijat Uudet opiskelijat Aidosti uudet , ,5 YO-opiskelijat , ,0 AMK-opiskelijat , ,4 YO-tutkinto , ,3 AMK-tutkinto , ,7 KK-opiskelijat, joilla KK-tutkinto 935 4, ,1 Yhteensä KK-opiskelijat, joilla KK-tutkinto AMK-tutkinto YO-tutkinto AMK-opiskelijat Uudet opiskelijat Hakijat YO-opiskelijat Aidosti uudet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Kuva 21. Hakijat ja uudet opiskelijat opiskelutaustan mukaan vuonna Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakemuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Tiedekuntakohtaiset tiedot liitteissä 1, 2 ja

73 Taulukko 74. Hakijat ja uudet opiskelijat ylioppilastutkinnon suorittamisvuoden mukaan vuonna Hakijat Uudet opiskelijat Hakuvuoden ylioppilaat , ,4 Vuoden 2008 ylioppilaat , ,0 Ennen vuotta 2008 valmistuneet ylioppilaat , ,6 Yhteensä Aidosti uudet hakijat ja aidosti uudet opiskelijat Tarkasteltaessa aidosti uusien opiskelijoiden ja sellaisten hakijoiden ikää, jotka eivät olleet suorittaneet aiemmin korkeakoulututkintoa tai opiskelleet edeltävänä vuonna yliopistossa, opiskelun aloittaneiden alle 21-vuotiaiden suhteellinen osuus oli hieman suurempi kuin hakeneiden alle 21-vuotiaiden osuus. Vuonna 2009 opiskelun aloittaneiden aidosti uusien opiskelijoiden joukossa oli 6,0 prosenttiyksikköä enemmän vuotiaita henkilöitä kuin aidosti uusien hakeneiden joukossa. Myös alle 20-vuotiaita oli noin 4 prosenttiyksikköä vähemmän hakijoissa kuin aidosti uusissa opiskelijoissa. Siirryttäessä tarkastelemaan korkeakoulutaustaa omaamattomia vuotiaita, huomataan että heitä on suhteellisesti hieman enemmän hakijoissa kuin uusien opiskelijoiden joukossa. (Taulukko 75, kuva 22.) 87 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakumuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Tiedekuntakohtaiset tiedot liitteissä 1 ja 2. 71

74 Taulukko 75. Aidosti uudet hakijat ja aidosti uudet opiskelijat iän mukaan vuonna Aidosti uudet hakijat Aidosti uudet opiskelijat , , , , , , ,6 79 3, ,4 43 1, ,9 33 1, ,2 65 2, ,6 30 1, ,8 8 0,4 Yhteensä % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Aidosti uudet hakijat Aidosti uudet opiskelijat Kuva 22. Aidosti uudet hakijat ja aidosti uudet opiskelijat iän mukaan vuonna Aidosti uusien opiskelijoiden joukossa oli 7,3 prosenttiyksikköä enemmän sellaisia henkilöitä, jotka olivat ottaneet osaa saman hakukohteen hakuun myös edellisvuonna kuin aidosti uusien jättämien hakemuksien joukossa vuonna 2009 (taulukko 76). Siirryttäessä ylioppilastutkinnon suorittamisvuoteen huomataan, että aidosti uusien kohdalla korostui hieman enemmän uudempien ylioppilaiden 88 Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakumuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). Tiedekuntakohtaiset tiedot liitteissä 5 ja 6. 72

75 pärjääminen haussa edellisvuotta aiemmin valmistuneita paremmin. Kun aidosti uusista hakijoista 40,1 prosenttia oli suorittanut ylioppilastutkintonsa edellisvuotta aiemmin, niin aidosti uusien opiskelijoiden joukossa vastaava osuus oli 8,4 prosenttiyksikköä pienempi. (Taulukko 77.) 89 Taulukko 76. Aidosti uudet hakijat ja aidosti uudet opiskelijat hakua edeltävän vuoden saman hakukohteen haun mukaan vuonna Aidosti uudet hakijat Aidosti uudet opiskelijat Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , ,1 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , ,9 Yhteensä Taulukko 77. Aidosti uudet hakijat ja uudet opiskelijat ylioppilastutkinnon suorittamisvuoden mukaan vuonna Aidosti uudet hakijat Aidosti uudet opiskelijat Hakuvuoden ylioppilaat , ,0 Vuoden 2008 ylioppilaat , ,3 Ennen vuotta 2008 valmistuneet ylioppilaat , ,7 Yhteensä Uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat henkilömääräisiä, vaikka tiedot onkin saatu hakumuskohtaisista tilastoista. Tämä johtuu siitä, että henkilö voi ottaa vastaan samana vuonna ainoastaan yhden opiskelupaikan. Yhden korkeakoulupaikan säännös (38 L558/2009). (Taulukko 77) Tiedekuntakohtaiset tiedot taulukoista 76 ja 77 liitteissä 5 ja Tiedot hakemus-, ei hakijakohtaisia. 73

76 5.3 Aiemmin korkeakoulussa opiskelleet hakijat ja uudet opiskelijat Vuonna 2009 hakuvuotta aiemmin tiede- tai taidekorkeakoulussa opiskelleista uusista opiskelijoista 5,3 prosenttiyksikköä suurempi osuus oli opiskellut hakua edeltävänä vuonna toista alaa kuin mitä aloitti uutena pääaineenaan opiskelemaan. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että hakijoiden kohdalta ei ole saatavilla hakijamääräisiä tietoja asiasta. Tässä yhteydessä ei voida tietää jättivätkö saman alan ja eri alan edustajat suhteessa toisiinsa saman verran hakemuksia vai oliko useamman hakemuksen jättäminen suositumpaa jommassa kummassa ryhmässä. (Taulukko 78.) Taulukko 78. Hakua edeltävänä vuonna tiede- tai taidekorkeakoulussa opiskelleiden hakemukset ja uudet opiskelijat hakua edeltävän vuoden opiskelun opintoalan mukaan vuonna Hakemukset Uudet opiskelijat Edellisvuoden opiskelun opintoala sama kuin haussa , ,3 Edellisvuoden opiskelun opintoala eri kuin haussa , ,7 Yhteensä Vuonna 2009 aiemmin tiede- tai taidekorkeakoulussa tutkinnon suorittaneista uusista opiskelijoista 5,5 prosenttiyksikköä suurempi määrä oli eri alan tutkinnon suorittaneita kuin saman opiskelutaustan hakijoiden jättämiä hakemuksia oli jätetty. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että hakijoiden kohdalta ei ole saatavilla hakijamääräisiä tietoja asiasta. Tässä pätee samat rajoitukset kuin tiede- tai taidekorkeakoulussa hakua edeltävänä vuonna opiskelleidenkin kohdalla opintoalan suhteen. (Taulukko 79.) 91 Vertailut koskevat opintonsa aloittaneita ja saman taustan omaavien hakemuksia. Ammattikorkeakouluissa ei ole käytössä samaa opintoalajakoa kuin tiede- ja taidekorkeakouluissa. Tästä syystä selvityksen opintoalatarkastelu rajoittuu tiede- ja taidekorkeakoulujen lukuihin. 74

77 Taulukko 79. Hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon tiede- tai taidekorkeakoulussa suorittaneiden hakemukset ja uudet opiskelijat aiemman tutkinnon opintoalan mukaan vuonna Hakemukset Uudet opiskelijat Aiemman tutkinnon opintoala sama kuin haussa ,3 23 7,8 Aiemman tutkinnon opintoala eri kuin haussa , ,2 Yhteensä Tiede- tai taidekorkeakoulussa opiskelleita uusia opiskelijoita oli suhteellisesti enemmän kuin hakeneita sellaisten henkilöiden joukossa, ketkä olivat opiskelleet hakuvuotta edeltävänä vuonna Teknillisessä korkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa. Hakua edeltävänä vuonna Teknillisessä korkeakoulussa opiskelleista aloitti opinnot Helsingin yliopistossa vuonna ,5 prosenttia suurempi joukko henkilöitä kuin Teknillisen korkeakoulun edellisvuoden opiskelijoiden hakemuksia oli jätetty. Vuonna 2009 ero näiden ryhmien välillä oli 3,4 prosenttiyksikköä. Helsingin yliopistossa hakua edeltävänä vuonna opiskelleiden osalta ero oli vuonna ,7 prosenttiyksikköä. (Taulukko 80.) Ennen hakuvuotta yliopistotutkinnon suorittaneita ja uusia opiskelijoita verrattaessa huomataan, että Helsingin kauppakorkea-koulussa, Teknillisessä korkeakoulussa ja Svenska Handelshögskolanissa tutkinnon suorittaneiden suhteellinen osuus Helsingin yliopiston uusissa opiskelijoissa oli hieman suurempi kuin hakemuksissa (taulukko 81). 92 Vertailut koskevat opintonsa aloittaneita ja saman taustan omaavien hakemuksia. Ammattikorkeakouluissa ei ole käytössä samaa opintoalajakoa kuin tiede- ja taidekorkeakouluissa. Tästä syystä selvityksen opintoalatarkastelu rajoittuu tiede- ja taidekorkeakoulujen lukuihin. 75

78 Taulukko 80. Hakua edeltävänä vuonna tiede- tai taidekorkeakoulussa opiskelleiden hakemukset ja uudet opiskelijat hakua edeltävän vuoden opiskelukorkeakoulun mukaan vuonna Hakemukset Uudet opiskelijat Helsingin yliopisto , ,6 Teknillinen korkeakoulu , ,1 Jyväskylän yliopisto 364 6,4 49 5,3 Turun yliopisto 340 6,0 43 4,7 Tampereen yliopisto 314 5,5 51 5,5 Helsingin kauppakorkeakoulu 229 4,0 40 4,3 Joensuun yliopisto 219 3,9 29 3,1 Oulun yliopisto 214 3,8 21 2,3 Vaasan yliopisto 128 2,3 11 1,2 Lappeenrannan tekn. yliopisto 128 2,3 21 2,3 Tampereen tekn. yliopisto 125 2,2 17 1,8 Kuopion yliopisto 124 2,2 13 1,4 Åbo Akademi 109 1,9 14 1,5 Lapin yliopisto 85 1,5 7 0,8 Svenska handelshögskolan 62 1,1 15 1,6 Turun kauppakorkeakoulu 37 0,7 7 0,8 Taideteollinen korkeakoulu 17 0,3 2 0,2 Sibelius-Akatemia 18 0,3 4 0,4 Teatterikorkeakoulu 3 0,1 0 0,0 Kuvataideakatemia 2 0,0 0 0,0 Yhteensä Vertailut koskevat opintonsa aloittaneita ja saman taustan omaavien hakemuksia. 76

79 Taulukko 81. Hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneiden hakemukset ja uudet opiskelijat aiemman tutkinnon suorittamiskorkeakoulun mukaan vuonna Hakemukset Uudet opiskelijat Helsingin yliopisto , ,4 Teknillinen korkeakoulu 216 9, ,2 Helsingin kauppakorkeakoulu 205 8, ,3 Tampereen yliopisto 169 7,3 18 6,1 Jyväskylän yliopisto 168 7,3 16 5,4 Turun yliopisto 121 5,2 16 5,4 Oulun yliopisto 88 3,8 6 2,0 Lappeenrannan tekn. yliopisto 64 2,8 8 2,7 Joensuun yliopisto 65 2,8 4 1,4 Vaasan yliopisto 61 2,6 6 2,0 Tampereen tekn. yliopisto 50 2,2 5 1,7 Kuopion yliopisto 50 2,2 3 1,0 Åbo Akademi 49 2,1 7 2,4 Svenska handelshögskolan 34 1,5 11 3,7 Lapin yliopisto 33 1,4 0 0,0 Turun kauppakorkeakoulu 31 1,3 6 2,0 Sibelius-Akatemia 23 1,0 4 1,4 Taideteollinen korkeakoulu 21 0,9 0 0,0 Teatterikorkeakoulu 12 0,5 0 0,0 Maanpuolustuskorkeakoulu 11 0,5 1 0,3 Kuvataideakatemia 4 0,2 1 0,3 Yhteensä Aiemmin Helsingin yliopistossa opiskelleet hakijat ja uudet opiskelijat Helsingin yliopistossa hakua edeltävänä vuonna opiskelleiden uusien opiskelijoiden joukossa oli enemmän alanvaihtajia kuin hakijoissa. Uusissa opiskelijoissa oli 7,5 prosenttiyksikköä enemmän alanvaihtajia kuin alanvaihtajien hakemuksia oli jätetty hakuvuonna (Taulukko 82). Joko saman alan opiskelusta ei ollut kovasti hyötyä haussa tai samaa alaa opiskelemaan hakeneet hakivat paljon myös muiden alojen hakukohteisiin, mikä olisi vaikuttanut kyseiseen eroon hakemusten ja opintonsa aloittaneiden välillä. Sama ilmiö on nähtävissä myös Helsingin yliopistossa korkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta. Hakuvuotta aiemmin suoritetun korkeakoulututkinnon opintoala oli eri kuin hakukohteen ala suuremmalla määrällä uusilla opiskelijoilla kuin hakemuksien mukaan tarkasteltuna. Tämä ero oli 6,2 prosenttiyksikköä vuonna (Taulukko 83.) 94 Vertailut koskevat opintonsa aloittaneita ja saman taustan omaavien hakemuksia. 77

80 Taulukko 82. Hakua edeltävänä vuonna Helsingin yliopistossa opiskelleiden hakemukset ja uudet opiskelijat edellisvuoden opiskelun opintoalan mukaan vuonna Hakemukset Uudet opiskelijat opintoala sama kuin haussa , ,0 Edellisvuoden opiskelun opintoala eri kuin haussa , ,0 Yhteensä Taulukko 83. Hakuvuotta aiemmin korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa suorittaneiden hakemukset ja uudet opiskelijat aiemman tutkinnon opintoalan mukaan vuonna Hakemukset Uudet opiskelijat Aiemman tutkinnon opintoala sama kuin haussa , ,6 Aiemman tutkinnon opintoala eri kuin haussa , ,4 Yhteensä Vertailut koskevat opintonsa aloittaneita ja saman taustan omaavien hakemuksia. Tiedekuntakohtaiset tiedot liitteessä 7 ja Vertailut koskevat opintonsa aloittaneita ja saman taustan omaavien hakemuksia. Tiedekuntakohtaiset tiedot liitteessä 9 ja

81 6. Yhteenveto Helsingin yliopistoon päävalintoihin osallistui lähes hakijaa vuonna Vuoden 2009 haussa oli käytössä sähköinen yhteishakujärjestelmä. Kyseiseen hakuun otti osaa 2160 hakijaa enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2009 hakemuksia jätettiin 1,56 hakemusta hakijaa kohden, edellisenä vuonna vastaava luku oli 1,47. Yhteishakujärjestelmän käyttöönoton seurauksena hakemusten määrä lisääntyi hieman enemmän kuin hakijoiden määrä. Vuonna 2008 Helsingin yliopiston hakijoista 18,6 prosenttia aloitti uusina opiskelijoina opintonsa yliopistossa. Vastaava luku vuonna 2009 oli 17,0 prosenttia. Hakijoiden ja uusien opiskelijoiden opiskelutaustasta selvitettiin: 1. olivatko he suorittaneet ylioppilastutkinnon hakuvuonna, edeltävänä vuonna vai joskus aiemmin 2. hakua edeltävän vuoden lopun pääasiallinen toiminta 3. olivatko hakijat opiskelleet hakua edeltävänä vuonna tai suorittaneet hakuvuotta aiemmin tutkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ja 4. oliko hakua edeltävän vuoden opiskelu tai aiempi tutkinto samaa alaa kuin hakukohde. Vuoden 2009 hakijoista neljännes oli hakuvuoden ylioppilaita, yli 16 prosenttia vuonna 2008 valkolakin saaneita ja suurin osa (lähes kolme viidestä) oli suorittanut ylioppilastutkinnon tätä aiemmin. Uusissa opiskelijoissa ennen vuotta 2008 valmistuneet ylioppilaat muodostivat alle 55 prosentin joukon. Tuoreempia ylioppilaita oli uusissa opiskelijoissa hieman enemmän kuin hakuun osallistujissa. Vuonna 2009 hakijoista lähes kaksi kolmasosaa oli opiskellut hakuvuotta edeltävänä vuonna, puolet heistä päätoimisesti ja toinen puoli työn ohessa. Yksi kolmannes hakijoista oli tehnyt työtä päätoimisesti ja loput 12 prosenttia olivat olleet työttöminä tai kuuluivat kategoriaan muut. Päätoimisia opiskelijoita oli 36 prosenttia uusissa opiskelijoissa. Vastaavasti päätoimisesti työtä tehneitä oli yli neljäsosa aloittavista opiskelijoista. Työllisiä opiskelijoita oli melkein yhtä paljon uusien opiskelijoiden joukossa. Kaikista hakijoista 63 prosenttia ( hakijaa) oli ns. aidosti uusia hakijoita, jotka eivät olleet suorittaneet korkeakoulututkintoa hakuvuotta 2009 edeltävänä aikana eivätkä opiskelleet korkeakoulussa hakuvuotta edeltävänä vuonna. Valitettavasti aineistosta ei käynyt ilmi, olivatko hakijat ennen hakuvuotta edeltävää vuotta mahdollisesti opiskelleet korkeakoulussa. Aidosti uusista hakijoista 70 prosenttia oli alle 22-vuotiaita, josta voidaan päätellä että tämän ryhmän edustajista vain pienellä osalla todennäköisesti oli kokemusta korkeakouluopiskelusta. Vuoden 2009 uusista opiskelijoista aidosti uusia opiskelijoita oli lähes 60 prosenttia (2210 opiskelijaa). Uusien opiskelijoiden tarkastelussa korostuu nuorten aidosti uusien hakijoiden menestys haussa. Lähes 80 prosenttia uusista opiskelijoista, jotka eivät olleet suorittaneet aiemmin korkeakoulututkintoa eivätkä opiskelleet hakua edeltävänä vuonna korkeakoulussa olivat alle 22-vuotiaita. Hakijoista 15 prosenttia oli yliopisto-opiskelijoita hakua edeltävänä vuonna, uusista opiskelijoista yksi viidestä oli ollut yliopisto-opiskelija. Muiden korkeakouluopiskelutaustojen edustajia oli selkeästi vähemmän sekä hakijoissa että aloittaneissa opiskelijoissa. Helsingin yliopiston päävalinnassa vuonna 79

82 2009 jätetyistä hakemuksista lähes 10 prosenttia tuli hakijoilta, jotka olivat jo opiskelleet Helsingin yliopistossa. Uusista opiskelijoista 15 prosenttia oli aiemmin opiskellut Helsingin yliopistossa. Vuoden 2009 haussa selkeä enemmistö aiemmin tiede- tai taidekorkeakoulussa opiskelleista oli alanvaihtajia. Hakua edeltävänä vuonna tiede- tai taidekorkeakoulussa opiskelleista hakijoista kolme neljästä pyrki vaihtamaan alaa ja uusista opiskelijoista neljä viidestä vaihtoi alaa uuden opintooikeutensa myötä. Alanvaihtaminen korostui vielä selvemmin aiemmin korkeakoulututkinnon tiedetai taidekorkeakoulussa suorittaneiden joukossa. Hakemusten perusteella 87 prosenttia kyseisistä hakijoista pyrki toisen alan opintoihin ja 92 prosenttia opiskelun aloittavista tutkinnon suorittaneista vaihtoi alaa. Sama alanvaihdon yleisyys on nähtävissä niiden hakijoiden ja aloittavien opiskelijoiden keskuudessa, joilla oli opiskelukokemusta nimenomaan Helsingin yliopistosta ennen vuotta Jos verrataan hakijoiden ja opintonsa aloittavien opiskelijoiden lukumääriä keskenään vaikuttaa siltä että opiskelijahaussa pärjäsivät erityisesti nuoret aikuiset, nimenomaan vuotiaat. Toiseksi päätoimisesti edellisvuoden lopulla opiskelevat korostuivat uusien opiskelijoiden joukossa, kun työmaailmasta opiskeluelämään pyrkivät eivät yltäneet samaan. Nimenomaan yliopisto-opinnoista vaikuttaisi olleen hyötyä opintopaikan saamisessa Helsingin yliopistossa. Kuitenkaan saman alan opinnot eivät korostuneet opiskelemaan päässeiden kohdalla, ennemmin päinvastoin. Niiden uusien opiskelijoiden yhteydessä, joita kutsutaan tässä selvityksessä aidosti uusiksi opiskelijoiksi 97, oli huomattavissa suuremmat osuudet tuoreiden ylioppilaiden, vuotiaiden ja saman hakukohteen hakuun myös edellisvuonna osallistumisen suhteen kuin aidosti uusilla hakijoilla. Tämän selvityksen mukaan siis nuoret aikuiset, vuotiaat pärjäsivät hyvin Helsingin yliopiston päävalinnoissa. Näyttää myös siltä, että yliopistomaailman tuntemisesta oli apua haussa vuonna Hakijan aiemmat kokemukset yliopisto-opiskelusta sekä hakuprosessin tunteminen entuudestaan olivat hyödyllisiä opiskelupaikkaa haettaessa Helsingin yliopistosta. Kun tässä selvityksessä käsiteltyjä taustatekijöitä tarkastellaan tiedekunnittain, huomataan että tiedekuntien välillä on hyvin suuriakin eroja. Hyvä esimerkki on edellisvuoden yliopisto-opiskelijoiden määrä hakijoissa ja uusissa opiskelijoissa. Edellisvuoden yliopisto-opiskelijoita oli vuonna 2009 lääketieteellisen tiedekunnan hakijakunnasta lähes kolmannes, uusista opiskelijoista yli puolet. Teologiseen tiedekuntaan hakeneista yliopistossa oli opiskellut edellisvuonna noin 10 prosenttia, aloittaneissa heitä oli pari prosenttia enemmän. 97 Ei edellisvuonna korkeakouluopiskelija eikä hakuvuotta aiemmin ole suorittanut korkeakoulututkintoa. 80

83 7. Lopuksi Selvityksen tarkoitus on tuottaa tilastotietoa useiden ajankohtaisten keskustelunaiheiden taustaksi. Kansallisena koulutuspoliittisena tavoitteena on esitetty, että yliopisto-opiskelu tulisi aloittaa aiempaa nuorempana, mieluiten heti ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen. Tehty tilastoselvitys vahvistaa käsityksiä, joita jo aiempien muissa yliopistoissa tehtyjen tutkimusten ja selvityksen perusteella on syntynyt. Helsingin yliopiston hakijoita 2008 ja 2009 koskevat tilastoaineistot antavat osaltaan viitteitä siitä, että nuoret (alle 22-vuotiaat) muodostavat päävalinnoissa hakijoiden enemmistön, joka aloittaa opiskelun yliopistossa todennäköisemmin kuin hakijat vanhemmista ikäryhmistä. Selvityksen mukaan yliopiston päävalinnan kautta hakeutuneista uusista opiskelijoista yli puolet (59,5 %) on ensimmäistä korkeakoulututkintoa aloittavia (aidosti uusia) ja lähes 80 % heistä on alle 22-vuotiaita. Hakemusten, hakijoiden ja uusien opiskelijoiden taustatiedoissa on alakohtaisia eroja, josta kertovat selvityksen tiedekuntakohtaiset tilastot. Joillakin suosituilla aloilla opinnot aloitetaan usean hakukerran jälkeen. Lisäksi opiskelupaikkaa toisessa tiedekunnassa voidaan käyttää välivaiheena, kunnes ensisijaiseen opiskelupaikkaan voi tulevassa haussa uudelleen hakeutua. Selvityksen tilastoaineisto vahvistaa käsitystä, että yliopistossa on suosittuja hakukohteita, joihin haetaan useita kertoja, ja erityisesti näillä aloilla opintonsa aloittavalla hakuvaiheessa voi olla toinen tutkinnonsuoritusoikeus yliopiston toisessa tiedekunnassa. Viime aikojen koulutuspoliittisissa keskusteluissa on esitetty, että yliopistoissa voitaisiin käyttää ainakin joillakin aloilla kiintiöitä, joissa erotetaan ensimmäistä korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta hakevat muista hakijoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän (KSHJ) kehittämiseksi 98. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen sähköinen haku- ja valintajärjestelmä, joka otettaisiin käyttöön vuoden 2013 päävalinnassa. Vuoden 2013 päävalinnasta lähtien korkeakouluilla olisi mahdollisuus jakaa hakijat kahteen kiintiöön: 1) ensimmäistä korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta hakevat ja 2) muut. Korkeakoulut voisivat itse päättää, missä hakukohteissa kiintiöt ovat käytössä ja miten aloituspaikat jaetaan kiintiöiden kesken. Helsingin yliopisto on kannattanut lausunnossaan näitä ehdotuksia 99. Tämän selvityksen tilastoaineisto on tarkoitettu tukemaan keskustelua yliopiston opiskelijavalintojen kehittämisestä ja antamaan taustatietoa esimerkiksi mahdollisten valintakiintiöiden käyttöönottoa varten. Opiskelijavalintojen kehittämisestä keskusteltaessa on huomattava, että opiskelijoiden omat opiskelulle asettamat tavoitteet ohjaavat merkittävästi hakukäyttäytymistä, mikä on hyvä huomioida, kun tämän selvityksen tilastoja ja aineistoja hyödynnetään. Yliopiston näkökulmasta kaikki päävalinnan kautta yliopistossa opintonsa aloittavat ovat tutkintotavoitteisia opiskelijoita, joille tiedekunta myöntää tutkinnonsuoritusoikeuden. Joissain tapauksissa opiskelijan todellisena tavoitteena voi kuitenkin olla esimerkiksi siirtyminen myöhemmin toiselle opintoalalle, toiseen tiedekuntaan tai mahdollisesti toiseen yliopistoon. Siirryttyään toiseen tiedekuntaan tai yliopistoon opiskelijavalinnan kautta, opiskelija ei useimmiten kuitenkaan luovu aikaisemmin saadusta tutkinnonsuoritusoikeudesta. 98 Ks. myös korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän wikisivusto: 99 Helsingin yliopiston päivätty lausunto Korkeakoulujen sähköisen haku- ja valintajärjestelmän esitutkimuksesta (Dnro 463/04/2011) 81

84 Opiskelijan motivaatio ja opiskelijan omat hakemiselle ja opiskelulle asettamat tavoitteet ovat ratkaisevia, kun pohditaan, miksi opiskelijat ovat hakeutuneet yliopistoon, ja miksi he valitsevat jonkin tietyn alan, tai miksi opiskelijat hakevat useita tutkinnonsuoritusoikeuksia. Helsingin yliopiston Elinikäisen oppimisen merkitystä selvittäneen työryhmän muistion (2010) mukaan yliopiston tavoite on tarjota erilaisissa koulutus- ja elämänvaiheissa oleville henkilöille joustavia koulutuspolkuja ja mahdollisuuksia yksittäisten opintojen, opintokokonaisuuksien, kokonaisen tutkinnon ja tutkinnon osien suorittamiseen. Yliopiston tarjoamaan koulutukseen osallistuu suuri määrä henkilöitä, joiden tavoitteena ei ole korkeakoulututkinnon suorittaminen. Näiden henkilöiden koulutustaustat ja tavoitteet opiskelun suhteen vaihtelevat, mistä johtuen joukossa on sekä erittäin päämäärätietoisesti opiskelevia että itseään sivistäviä opiskelijoita 100. Opiskelijoiden hakupäätöksiä ohjaavia tekijöitä ei tämän selvityksen aineiston pohjalta voida juurikaan arvioida. Kun selvityksen tilastoaineistoa hyödynnetään, olisi kuitenkin hyödyllistä jatkossa pohtia sekä alakohtaisten erojen merkitystä että hakijoiden tavoitteiden muutoksia opiskelun edetessä (ks. myös seuraava kuvio). Kuvio: Esimerkkejä Helsingin yliopiston päävalintoihin osallistuvien hakijoiden erilaisista ja muuttuvista tavoitteista HELSINGIN YLIOPISTOSSA OPINTONSA ALOITTANEET, JOILLE ON MYÖNNETTY TUTKINNONSUORITUSOIKEUS Nuoret ja/tai ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat Hakijalla korkeakouluopintoja Tutkintotavoitteinen opiskelu Oman alansa löytäneet, joille opiskeluala ja tutkinto on ensisijainen tavoite. Opiskelija on vaihtanut alaa ja luopuu edellisestä tutkinnonsuoritusoikeudestaan, tai jatkaa myös aiemmin aloitetun tutkinnon opintoja sivuaineen tavoin tai suorittaakseen myös edellisen alan tutkinnon. Ei-tutkintotavoitteinen opiskelu Opiskeluala ja alan tutkinto ei ole opiskelijalle ensisijainen tavoite, vaan hän aikoo toiselle alalle (vrt. lääketiede, eläinlääketiede) tai opiskelija etsii vielä omaa alaansa. Opiskelija hakeutuu opiskelemaan toista oppiainetta sivuaineen tavoin. Opiskelijan ensisijainen tavoite on suorittaa edellinen tutkinto. Hakijalla korkeakoulututkinto Hakija hakeutuu opiskelijaksi vaihtaakseen alaa tai täydentääkseen osaamistaan toisella tutkinnolla, joka tarvitaan esimerkiksi pätevöitymiseen työelämässä. Opiskelija hakeutuu alalle täydentääkseen aiemmin suoritettua saman tai toisen alan tutkintoa, mutta ei tarvitse tutkintoa esim. työelämässä. 100 Eloa yliopistoon. Elinikäinen oppiminen Helsingin yliopistossa. Elinikäisen oppimisen merkitystä Helsingin yliopistossa selvittävän työryhmän muistio,

85 Liitteet 83

86 Liite 1. Hakijat tiedekunnittain taustatietojen mukaan vuonna Hakijat* Sukupuoli Miehet , , , , , , , , , , ,8 39 6,7 Naiset , , , , , , , , , , , ,3 Ikä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 51 6, , , , , ,3 92 6, , , ,7 44 7, ,9 38 5, , , , ,3 59 7,2 61 4, , , ,3 36 6, ,6 34 4, ,4 61 4, , ,7 28 3,4 39 2, , ,0 79 4,7 16 2, , , , , , ,4 76 9,2 69 4, , , ,3 52 8, ,5 52 7, ,0 43 3, ,6 27 0,8 24 2,9 11 0, , ,5 42 2,5 12 2, ,0 40 5,4 28 1,5 2 0,1 52 1,0 5 0,1 7 0,8 1 0,1 42 0,8 54 1,1 5 0,3 1 0,2 Äidinkieli Suomi , , , , , , , , , , , ,6 Ruotsi ,9 8 1, , , , ,6 28 3,4 94 6, , ,1 90 5,4 29 5,0 Muu 792 3,6 10 1,3 81 4, , , ,7 50 6,0 59 4, , ,7 58 3,5 14 2,4 Edellisvuoden pääasiallinen toiminta Päätoimiset työlliset , , , , , , , , , , , ,8 Työlliset opiskelijat , , , , , , , , , , , ,6 Päätoimiset opiskelijat , , , , , , , , , , , ,0 Työttömät 740 3,4 32 4,3 60 3,1 35 2, ,3 78 2,2 38 4,6 40 2, , ,0 49 2,9 22 3,8 Muut , , ,2 76 5, , ,9 45 5, , , , ,9 28 4,8 Ylioppilastutkinnon suorittamisvuosi Hakuvuoden ylioppilaat , , , , , , , , , , , ,1 Edellisvuoden ylioppilaat , , , , , , , , , , , ,4 Edellisvuotta aiemmin valmistuneet ylioppilaat , , , , , , , , , , , ,5 Opiskelutausta Aidosti uudet , , , , , , , , , , , ,6 YO-opiskelijat ,8 70 9, , , , , , , , , , ,4 AMK-opiskelijat ,2 71 9, ,0 99 7, , ,0 47 5, , , , ,7 47 8,0 YO-tutkinto ,8 49 6, ,6 80 5, , ,9 41 5,0 21 1, , ,4 58 3,5 22 3,8 AMK-tutkinto ,9 28 3,8 63 3,3 79 5, ,8 54 1,6 20 2,4 37 2, , ,1 91 5,5 20 3,4 KK-opiskelijat, joilla KKtutkinto 935 4,3 33 4, ,4 67 4, , ,0 41 5,0 23 1, , ,9 59 3,5 22 3,8 Hakemukset Saman hakukohteen hakuun osallistuminen edellisvuonna** Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,7 Ei mukana saman hakukohteen haussa yliopisto tiedekunta tieteellinen tieteellinen tiedekunta tiedekunta tiedekunta edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,3 * Koko yliopiston hakijoiden summaan hakija on laskettu vain kerran mukaan. Tiedekuntakohtaisissa hakijamäärissä hakija on huomioitu vain kerran tiedekunnan tasolla. Tiedekuntien hakijamäärien summa on Tiedekuntien hakijamäärien summassa osa hakijoista on mukana kahteen tai useampaan kertaan, koska he hakivat samana vuonna useampaan tiedekuntaan. ** Hakemusten mukaan Koko Teologinen Oikeus- Lääke- Humanistinen Matemaattis- Farmasian Bio- ja ympäristö- tiedekunta luonnontieteellinen Käyttäytymis- Valtio- Maatalous- Eläinlääketiedekunta tieteellinen tieteellinen tieteellinen Metsätieteellinen tieteellinen tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta 84

87 Liite 2. Uudet opiskelijat tiedekunnittain taustatietojen mukaan vuonna Koko Teologinen yliopisto tiedekunta Oikeus- Lääke- Humanistinen Matemaattis- Farmasian Bio- ja Käyttäytymis- Valtio- Maatalous- Eläinlääketieteellinen tieteellinen tiedekunta luonnontieteel- tiedekunta tieteellinen tieteellinen tieteellinen Metsätieteelline tieteellinen tiedekunta tiedekunta linen tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta Uudet opiskelijat Sukupuoli Miehet , , , , , , , , , , ,5 8 11,4 Naiset , , , , , , , , , , , ,6 Ikä , , , , , , , ,0 36 7, , , , , , , , , , , , , , , , ,7 19 9, , , , , , , , , , , ,2 17 8,5 14 5, ,3 55 8,9 63 7, , , ,8 36 8, ,6 3 4, ,0 12 6,0 10 4,0 8 4,7 30 4,8 57 7,0 15 7,8 4 2,7 35 7,4 31 7,0 20 6,0 1 1, ,2 14 7,0 9 3,6 3 1,8 29 4,7 27 3,3 5 2,6 5 3,3 26 5,5 13 2,9 20 6,0 5 7, ,8 11 5,5 10 4,0 9 5,3 55 8,9 31 3,8 14 7,3 6 4, ,7 30 6,8 19 5,7 3 4, ,0 17 8,5 4 1,6 0 0,0 14 2,3 3 0,4 3 1,6 0 0,0 18 3,8 10 2,3 3 0,9 1 1, ,4 2 1,0 0 0,0 0 0,0 7 1,1 1 0,1 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1 0,2 2 0,6 0 0,0 Edellisvuoden pääasiallinen toiminta Päätoimiset työlliset , , , , , , , , , , , ,7 Työlliset opiskelijat , , , , , , , , , , , ,3 Päätoimiset opiskelijat , , , , , , , , , , , ,7 Työttömät 81 2,2 6 3,0 2 0,8 0 0,0 23 3,7 12 1,5 8 4,2 3 2,0 10 2,1 5 1,1 10 3,0 2 2,9 Muut 317 8, , ,3 8 4, ,2 68 8,4 14 7,3 1 0,7 33 7,0 41 9,3 16 4,8 1 1,4 Ylioppilastutkinnon suorittamisvuosi Hakuvuoden ylioppilaat , , , , , , , ,7 46 9, , , ,6 Edellisvuoden ylioppilaat , , , , , , , , , , ,3 Edellisvuotta aiemmin valmistuneet ylioppilaat , , , , , , , , , , , ,1 Opiskelutausta Aidosti uudet , , , , , , , , , , , ,7 Yliopisto-opiskelijat , , , , , , , , , , , ,6 Ammattikorkeakouluopiskelijat 238 6,4 18 9,0 16 6,5 5 2,9 43 6,9 31 3,8 9 4,7 8 5,3 28 5,9 32 7, ,5 3 4,3 Yliopistotutkinto 159 4,3 12 6,0 12 4,8 3 1,8 33 5,3 23 2,8 12 6,3 2 1,3 29 6,1 14 3,2 15 4,5 4 5,7 Ammattikorkeakoulututkinto 136 3,7 11 5,5 3 1,2 7 4,1 32 5,2 8 1,0 4 2,1 1 0,7 36 7,6 15 3,4 18 5,4 1 1,4 Korkeakouluopiskelijat, joilla korkeakoulututkinto 189 5,1 11 5,5 16 6,5 11 6,4 25 4,0 47 5,8 12 6,3 7 4,7 17 3,6 26 5,9 14 4,2 3 4,3 Saman hakukohteen hakuun osallistuminen edellisvuonna Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , ,0 79 9, , , , , , ,3 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,7 85

88 Liite 3 Hakijoiden jättämät hakemukset ikäryhmittäin edellisvuonna saman hakukohteen hakuun osallistumisen mukaan vuonna Koko Teologinen Oikeus- Lääke- Humanistinen Matemaattis- Farmasian Bio- ja ympäristö- Käyttäytymis- Valtio- Maatalous- Eläinlääkeyliopisto tiedekunta tieteellinen tieteellinen tiedekunta luonnontieteel- tiedekunta tieteellinen tieteellinen tieteellinen Metsätieteellinen tieteellinen tiedekunta tiedekunta linen tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna 87 1,0 0 0,0 13 3,2 15 4,4 12 0,7 8 0,4 4 2,1 2 0,3 12 1,0 14 1,4 1 0,2 6 3,4 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,6 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,6 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,4 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,3 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,7 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,5 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,5 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna ,3 8 21, , , , , , , , , , ,7 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,3 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna ,0 4 11, , , ,8 17 9, ,3 7 14, , ,6 10 8,8 7 43,8 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , ,2 9 56,3 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , ,9 20 9, , , , ,5 12 6, ,9 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,1 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , ,0 2 5,9 2 8,3 0 0, , ,6 2 3,3 4 33,3 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , ,7 8 66,7 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna 55 19, ,0 9 32,1 0 0, ,2 3 50,0 2 28,6 0 0,0 9 14, ,2 2 25,0 0 0,0 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , ,8 3 50,0 5 71, , , ,8 6 75, ,0 Yhteensä

89 Liite 4. Uudet opiskelijat ikäryhmittäin edellisvuonna saman hakukohteen hakuun osallistumisen mukaan vuonna Koko Teologinen Oikeus- Lääke- Humanistinen Matemaattis- Farmasian Bio- ja ympäristö-käyttäytymis- Valtio- Maataloustieteellinen Eläinlääkeyliopisto tiedekunta tieteellinen tieteellinen tiedekunta luonnontieteel- tiedekunta tieteellinen tieteellinen tieteellinen Metsätieteellinen tiedekunta tiedekunta linen tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna 14 1,6 0 0,0 2 3,4 2 6,7 2 1,6 4 1,2 1 2,6 0 0,0 1 2,8 2 3,0 0 0,0 0 0,0 Ei mukana saman hakukohteen haussa , , , , , , , , , , , Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,8 Ei mukana saman hakukohteen haussa , , , , , , , , , , ,1 6 18,2 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , ,4 7 46, , ,1 9 13, ,9 Ei mukana saman hakukohteen haussa ,2 9 47, , , , , ,6 8 53, , , ,2 1 9,1 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna 91 26,6 7 41,2 4 28, , ,3 5 7,9 6 30,0 4 26, , ,7 5 11,9 2 66,7 Ei mukana saman hakukohteen haussa , , , , , , , , , , ,1 1 33,3 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna 59 26, ,0 6 75,0 6 20,0 9 15,8 7 46,7 2 50, ,4 7 22,6 4 20, ,0 Ei mukana saman hakukohteen haussa , ,0 2 25, , ,2 8 53,3 2 50, , , ,0 0 0,0 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna 35 22, ,2 2 66,7 2 6,9 8 29,6 0 0,0 3 60,0 6 23,1 4 30,8 5 25,0 3 60,0 Ei mukana saman hakukohteen haussa , ,8 1 33, , , ,0 2 40, ,9 9 69, ,0 2 40,0 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna 55 21,7 2 18,2 3 30,0 4 44,4 9 16,4 7 22,6 4 28,6 2 33, ,5 6 20,0 2 10,5 2 66,7 Ei mukana saman hakukohteen haussa ,3 9 81,8 7 70,0 5 55, , , ,4 4 66, , , ,5 1 33,3 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna 20 27,4 5 29,4 2 50, ,6 0 0,0 0 0, ,8 4 40,0 0 0,0 0 0,0 Ei mukana saman hakukohteen haussa 53 72, ,6 2 50, , , , ,2 6 60, , ,0 Yhteensä Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna 2 14, ,3 0 0, , ,0 0 0,0 0 0 Ei mukana saman hakukohteen haussa 12 85, , ,0 0 0, , ,0 0 0 Yhteensä

90 Liite 5. Aidosti uudet hakijat tiedekunnittain taustatietojen mukaan vuonna Koko Teologinen Oikeus- Lääke- Humanistinen Matemaattis- yliopisto tiedekunta tieteellinen tieteellinen tiedekunta luonnontieteeltiedekunta tiedekunta linen tiedekunta Aidosti uudet hakijat* Sukupuoli Miehet , , , , , , , , , , ,4 21 6,0 Naiset , , , , , , , , , , , ,0 Ikä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 47 9, ,9 49 7, , , ,8 84 7, , , ,9 30 8, ,6 28 5,7 65 5,6 25 4, ,4 87 3,5 26 6,1 38 3, , ,8 40 4,2 14 4, ,4 16 3,3 50 4,3 22 3, ,8 52 2,1 18 4,2 18 1, ,8 98 3,2 38 4,0 9 2, ,9 11 2,2 26 2,3 8 1,3 84 2,2 31 1,3 4 0,9 9 0,8 76 2,4 46 1,5 15 1,6 4 1, , ,0 73 6,3 36 5, ,3 48 1,9 28 6,6 28 2, , ,3 41 4,3 15 4, ,6 21 4,3 40 3,5 23 3,7 71 1,9 13 0,5 11 2,6 7 0, ,2 86 2,8 21 2,2 7 2, ,8 24 4,9 8 0,7 1 0,2 31 0,8 1 0,0 4 0,9 0 0,0 22 0,7 31 1,0 3 0,3 0 0,0 Edellisvuoden pääasiallinen toiminta Päätoimiset työlliset , , , , , , , , , , , ,7 Työlliset opiskelijat , , , , , , , , , , , ,1 opiskelijat , , , , , , , , , , , ,8 Työttömät 501 3,6 23 4,7 36 3,1 21 3, ,1 53 2,1 22 5,2 26 2, ,4 99 3,2 26 2,7 13 3,7 Muut , , ,4 53 8, , ,7 39 9,2 99 9, , ,4 90 9,4 23 6,6 Ylioppilastutkinnon suorittamisvuosi Hakuvuoden ylioppilaat , , , , , , , , , , , ,6 Edellisvuoden ylioppilaat , , , , , , , , , , , ,7 aiemmin valmistuneet ylioppilaat , , , , , , , , , , , ,7 Hakemukset , , Saman hakukohteen hakuun osallistuminen edellisvuonna** Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , ,6 80 6, ,4 Ei mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,6 * Koko yliopiston aidosti uusien hakijoiden summaan hakija on laskettu vain kerran mukaan. Tiedekuntakohtaisissa hakijamäärissä aidosti uusi hakija on huomioitu vain kerran tiedekunnan tasolla. Tiedekuntien hakijamäärien summa on Tiedekuntien hakijamäärien summassa osa hakijoista on mukana kahteen tai useampaan kertaan, koska he hakivat samana vuonna useampaan tiedekuntaan. ** Hakemusten mukaan. Farmasian Bio- ja ympäristö- Käyttäytymis- Valtio- Maatalous- Eläinlääketiedekunta tieteellinen tieteellinen tieteellinen Metsätieteellinen tieteellinen tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta 88

91 Liite 6. Aidosti uudet opiskelijat tiedekunnittain taustatietojen mukaan vuonna Koko Teologinen Oikeus- Lääke- Humanistinen Matemaattis- yliopisto tiedekunta tieteellinen tieteellinen tiedekunta luonnontieteeltiedekunta tiedekunta linen tiedekunta Farmasian Bio- ja ympäristö- Käyttäytymis- Valtio- Maatalous- Eläinlääketiedekunta tieteellinen tieteellinen tieteellinen Metsätieteellinen tieteellinen tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta Aidosti uudet opiskelijat Sukupuoli Miehet , , , , , , , , , , ,1 5 20,0 Naiset , , , , , , , , , , , ,0 Ikä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 9 36, , ,1 3 5, ,5 27 4, ,6 1 1, , , ,5 3 12, , ,6 0 0,0 16 3,9 12 2,2 3 3,2 3 2,9 18 6,7 11 4,3 5 3,0 0 0, ,9 3 2,4 3 1,9 0 0,0 7 1,7 10 1,8 4 4,2 1 1,0 9 3,3 3 1,2 3 1,8 0 0, ,5 4 3,2 1 0,6 0 0,0 8 2,0 8 1,4 0 0,0 1 1,0 8 3,0 0 0,0 2 1,2 1 4, ,9 1 0,8 1 0,6 1 2,0 13 3,2 7 1,3 3 3,2 4 3,9 21 7,8 11 4,3 3 1,8 0 0, ,4 6 4,8 0 0,0 0 0,0 6 1,5 2 0,4 0 0,0 0 0,0 11 4,1 5 1,9 0 0,0 0 0, ,4 2 1,6 0 0,0 0 0,0 4 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 1 0,6 0 0,0 Ylioppilastutkinnon suorittamisvuosi Hakuvuoden ylioppilaat , , , , , , , , , , , ,0 Edellisvuoden ylioppilaat , , , , , , , , , , ,2 7 28,0 Edellisvuotta aiemmin valmistuneet ylioppilaat , , ,3 8 15, , , , , , , ,5 5 20,0 Saman hakukohteen hakuun osallistuminen edellisvuonna Mukana saman hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , ,5 34 6, , , , , , ,0 hakukohteen haussa edellisvuonna , , , , , , , , , , , ,0 89

92 Liite 7. Hakua edeltävänä vuonna Helsingin yliopistossa opiskelleiden hakemukset tiedekunnittain hakijoiden sukupuolen, iän ja edellisvuoden korkeakouluopiskelun opintoalan mukaan vuonna Koko Teologinen Oikeustiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta Lääke- Humanistinen Matemaattis- Farmasian Bio- ja ympäristö- Käyttäytymis- Valtio- Maatalous- ja Eläinyliopisto tiedekunta tieteellinen tieteellinen tiedekunta luonnontieteel- tiedekunta tieteellinen tieteellinen tieteellinen metsätieteellinen lääketieteellinen tiedekunta tiedekunta linen tiedekunta HY:ssa edellisvuonna opiskelleet hakijat* Sukupuoli Miehet , , , , , , , , , , ,5 2 3,1 Naiset , , , , , , , , , , , ,9 Ikä ,5 1 2,9 1 0,8 4 1,3 7 2,4 9 3,9 2 0,9 1 0,8 1 0,2 7 1,8 3 1,3 1 1, , , , , , , , , , , , , ,5 0 0, , , , , , , , , , , ,8 6 17, , , , , , , , , ,6 9 14, ,5 4 11,8 12 9,5 24 8, , ,5 15 6,8 12 9, , ,9 12 5,1 7 10, ,4 4 11,8 10 7,9 15 5, ,7 12 5,2 10 4,6 4 3,1 29 6,3 34 8,6 9 3,8 1 1, ,9 5 14, ,4 18 6, ,7 17 7,3 19 8,7 8 6, , ,9 23 9, , ,7 3 8,8 3 2,4 4 1,3 11 3,8 1 0,4 4 1,8 1 0,8 20 4,3 13 3,3 6 2,5 0 0, ,8 1 2,9 2 1,6 0 0,0 4 1,4 2 0,9 1 0,5 1 0,8 5 1,1 3 0,8 2 0,8 0 0,0 Edellisvuoden opintoala Edellisvuoden opiskelun opintoala sama kuin haussa ,5 0 0,0 0 0,0 3 1, , , , , ,3 34 8, ,8 0 0,0 Edellisvuoden opiskelun opintoala eri kuin haussa , , , , , , , , , , , ,0 *Hakemusten mukaan laskettuna 90

93 Liite 8. Hakua edeltävänä vuonna Helsingin yliopistossa opiskelleet uudet opiskelijat tiedekunnittain sukupuolen, iän ja edellisvuoden korkeakouluopiskelun opintoalan mukaan vuonna HY:ssa edellisvuonna opiskelleet uudet opiskelijat , Sukupuoli Miehet ,4 6 42, , , , , ,3 4 25, , , ,4 2 10,0 Naiset ,6 8 57, , , , , , , , , , ,0 Ikä ,1 0 0,0 0 0,0 2 2,9 0 0,0 3 6,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,7 3 21, , ,0 9 20,9 7 15, ,1 3 18, , ,2 9 20, , ,1 0 0,0 6 20, ,4 9 20, , ,9 4 25, , , ,6 5 25, ,2 3 21,4 5 17,2 9 12,9 7 16, ,7 4 10,5 5 31, ,0 8 14, ,9 3 15, ,7 1 7,1 2 6,9 4 5,7 6 14,0 7 15,2 3 7,9 2 12,5 9 14,3 4 7,4 0 0,0 0 0, ,5 3 21,4 0 0,0 3 4,3 6 14,0 2 4,3 1 2,6 1 6,3 4 6,3 3 5,6 1 2,2 0 0, ,2 3 21,4 4 13,8 2 2,9 4 9,3 2 4,3 2 5,3 1 6,3 3 4,8 1 1,9 4 8,9 1 5, ,3 1 7,1 1 3,4 0 0,0 2 4,7 0 0,0 1 2,6 0 0,0 1 1,6 3 5,6 1 2,2 0 0, ,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,2 0 0,0 Edellisvuoden opiskelun opintoala Koko Teologinen Oikeus- Lääke- Humanistinen Matemaattis- Farmasian Bio- ja ympäristö- Käyttäytymis- Valtio- Maatalous- ja Eläinyliopisto tiedekunta tieteellinen tieteellinen tiedekunta tiedekunta tiedekunta linen tiedekunta tiedekunta tiedekunta luonnontieteel- tiedekunta tieteellinen tieteellinen tieteellinen metsätieteellinen lääketieteellinen tiedekunta tiedekunta tiedekunta Edellisvuoden opiskelun opintoala sama kuin haussa 70 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 7, , ,5 8 50, ,3 3 5,6 8 17,8 0 0,0 Edellisvuoden opiskelun opintoala eri kuin haussa , , , , , , ,5 8 50, , , , ,0 91

94 Liite 9. Hakuvuotta aiemmin Helsingin yliopistossa korkeakoulututkinnon suorittaneiden hakemukset tiedekunnittain hakijoiden sukupuolen, iän ja aiemman tutkinnon opintoalan mukaan vuonna Koko Teologinen Oikeus- Lääke- Humanistinen Matemaattis- Farmasian Bio- ja ympäristö- Käyttäytymis- Valtio- Maatalous- ja Eläinyliopisto tiedekunta tieteellinen tieteellinen tiedekunta luonnontieteel- tiedekunta tieteellinen tieteellinen tieteellinen metsätieteellinen lääketieteellinen tiedekunta tiedekunta linen tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta HY:ssa tutkinnon suorittaneet hakijat* Sukupuoli Miehet ,8 8 40, , , , ,0 8 23,5 3 18, , , ,9 1 6,7 Naiset , , , , , , , , , , , ,3 Ikä ,1 0 0,0 2 2,8 1 1,7 1 0,8 1 1,1 0 0,0 0 0,0 1 0,5 2 1,4 0 0,0 1 6, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 4 6,8 0 0,0 7 7,8 3 8,8 1 6,3 4 1,9 1 0,7 5 10,2 0 0, ,9 3 15,0 5 6,9 7 11, , ,7 9 26,5 2 12,5 10 4,7 10 6, ,5 1 6, ,1 3 15,0 6 8, , , ,7 4 11,8 4 25, , , ,4 2 13, ,0 4 20,0 7 9,7 6 10, , ,4 3 8,8 3 18, , ,7 8 16,3 2 13, ,9 3 15, , , , ,6 7 20,6 6 37, , , ,4 8 53, ,5 4 20, ,4 7 11, ,5 5 5,6 6 17,6 0 0, , ,9 3 6,1 1 6, ,5 3 15,0 4 5,6 0 0,0 6 5,0 2 2,2 2 5,9 0 0,0 8 3,8 4 2,7 0 0,0 0 0,0 Edellisvuoden opintoala Edellisvuoden opiskelun opintoala sama kuin haussa ,8 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,2 1 6, ,5 7 4,8 5 10,2 0 0,0 Edellisvuoden opiskelun opintoala eri kuin haussa , , , , , , , , , , , ,0 *Hakemusten mukaan laskettuna 92

95 Liite 10. Hakuvuotta aiemmin Helsingin yliopistossa korkeakoulututkinnon suorittaneet uudet opiskelijat tiedekunnittain sukupuolen, iän ja aiemman tutkinnon opintoalan mukaan vuonna Valtio- Maatalous- ja Bio- ja ympäristö- Käyttäytymis- Koko Teologinen Oikeus- Lääke- Humanistinen Matemaattis- Farmasian lääketieteellinen Eläinyliopisto tiedekunta tieteellinen tieteellinen tiedekunta luonnontieteel- tiedekunta tieteellinen tieteellinen tieteellinen metsätieteellinen tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta tiedekunta linen tiedekunta HY:ssa tutkinnon suorittaneet uudet opiskelijat , Sukupuoli Miehet 36 31,9 4 40,0 3 37,5 2 50,0 6 31,6 9 45,0 2 28,6 0 0,0 2 10,0 2 20,0 6 54,5 0 0,0 Naiset 77 68,1 6 60,0 5 62,5 2 50, , ,0 5 71, , ,0 8 80,0 5 45, ,0 Ikä ,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,0 2 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 18,2 0 0, ,2 1 10,0 2 25,0 2 50,0 1 5,3 4 20,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0 1 10,0 3 27,3 1 50, ,4 1 10,0 0 0,0 0 0,0 2 10,5 5 25,0 0 0,0 0 0,0 2 10,0 3 30,0 1 9,1 0 0, ,7 3 30,0 1 12,5 1 25,0 3 15,8 2 10,0 1 14,3 1 50,0 5 25,0 1 10,0 2 18,2 0 0, ,4 3 30,0 4 50,0 1 25,0 8 42,1 4 20,0 1 14,3 1 50, ,0 2 20,0 3 27,3 1 50, ,6 2 20,0 1 12,5 0 0,0 3 15,8 1 5,0 1 14,3 0 0,0 1 5,0 3 30,0 0 0,0 0 0, ,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,5 1 5,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Edellisvuoden opintoala Edellisvuoden opiskelun opintoala sama kuin haussa 12 10,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 26,3 2 10,0 1 14,3 0 0,0 3 15,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 Edellisvuoden opiskelun opintoala eri kuin haussa , , , , , ,0 6 85, , ,0 9 90, , ,0 93

96 Liite 11. Tiedekuntien hakijat ja uudet opiskelijat opiskelutaustan mukaan vuonna Teologinen tiedekunta 94

97 Oikeustieteellinen tiedekunta 95

98 Lääketieteellinen tiedekunta 96

99 Humanistinen tiedekunta 97

100 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 98

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Henkilöstö henkilötyövuosina tiedekunnittain 2011 Opetuksen ja opetus- ja Tiedekunnan nimi 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Keskushallinto 1,0 0,2 0,2 10,8 1,7 2,2 424,3 1,1 9,5 450,8 Teologinen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan - miksi, miten, milloin? Valtiosihteeri Pilvi Torsti 16.9.2013

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan - miksi, miten, milloin? Valtiosihteeri Pilvi Torsti 16.9.2013 Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan - miksi, miten, milloin? Valtiosihteeri Pilvi Torsti 16.9.2013 Bruttokansantuote Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 120 115 110 105

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2016

Koulutukseen hakeutuminen 2016 Koulutus 2017 Koulutukseen hakeutuminen 2016 Vain kolmannes uusista ylioppilaista sijoittui välittömästi jatko-opintoihin, peruskoulun päättäneistä opintoja jatkoivat lähes kaikki Tilastokeskuksen koulutustilastojen

Lisätiedot

Jatko-opintoihin hakeminen

Jatko-opintoihin hakeminen Jatko-opintoihin hakeminen Jatko-opintovaihtoehtoja Yliopisto Ammattikorkeakoulu Ammattiopisto, YO-pohjainen koulutus nuorisokoulutus aikuiskoulutus oppisopimus Valintakriteerit AMK ja yliopisto YO-todistusvalinta

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe

Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe Birgitta Vuorinen, Ilmari Hyvönen 14.12.2012 Aiheita Lainsäädäntötyön eteneminen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2015

Koulutukseen hakeutuminen 2015 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2015 Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia

Lisätiedot

Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012

Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012 Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012 Aiheita Valtioneuvoston linjaukset Käsitteet Miten toinen vaihe toteutettaisiin Miten iso osuus valituista

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen Sari Pulkkinen 29.9.2011 Vuonna 2010 kevään ylioppilastutkinnossa hyväksyttiin 28 795 kokelasta yliopistoihin

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Uusien opiskelijoiden aikaisempi koulutus ja päällekkäishaku Vajaa puolet ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista suoraan peruskoulusta Toisen asteen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2013

Koulutukseen hakeutuminen 2013 Koulutus 2015 Koulutukseen hakeutuminen 2013 Joka kymmenes korkeakoulujen uusi opiskelija suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan lähes 12 prosenttia alemman

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 7.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen valinnoissa: tilastoja Miksi opiskelijavalintoja

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 3.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Opopatio Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Opopatio Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Opopatio 13.10.2017 Ilmari Hyvönen Aiheita Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? Opiskelijavalintauudistuksen valmistelu Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Läpäisyaste 2014 (%) Opiskeluaika (vuotta)

Läpäisyaste 2014 (%) Opiskeluaika (vuotta) Koulutus 2016 Opintojen kulku 2014 Tutkinnon suorittaminen nopeutui kaikissa koulutussektoreissa Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2014 tietojen mukaan 81 prosenttia lukiolaisista ja 66 prosenttia

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta Ilmari Hyvönen 21.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui Koulutus 2014 Opintojen kulku 2012 Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2012 tietojen mukaan lukiolaisista 80 prosenttia suoritti tutkinnon enintään

Lisätiedot

Opintojen kulku Ammatillisen koulutuksen läpäisy parantunut

Opintojen kulku Ammatillisen koulutuksen läpäisy parantunut Koulutus 2011 Opintojen kulku 2009 Ammatillisen koulutuksen läpäisy parantunut Tilastokeskuksen mukaan nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen suoritti kolmen ja puolen vuoden aikana 63 prosenttia.

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui Koulutus 2015 Opintojen kulku 2013 Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2013 tietojen mukaan lukiolaisista 80 prosenttia suoritti tutkinnon enintään

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2009

Koulutukseen hakeutuminen 2009 Koulutus 2010 Koulutukseen hakeutuminen 2009 Sekä peruskoulun 9. luokan päättäneiden että uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin oli vuonna 2009 edellisvuotta vaikeampaa Peruskoulun 9. luokan

Lisätiedot

Yliopistojen yhteishaku 2011

Yliopistojen yhteishaku 2011 Yliopistojen yhteishaku 2011 Hakijamäärä 2010, 66 300 (2009, 63 900) Hakijat koulutusaloittain I koulutusala 2010 2009 muutos Eläinlääketieteellinen 708 Farmasia 1526 Hammaslääketieteellinen 948 Humanistinen

Lisätiedot

Ensihoitaja (AMK) tutkintokoulutus tilastojen valossa

Ensihoitaja (AMK) tutkintokoulutus tilastojen valossa Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus -dialogi 14.10.2014 Ensihoitaja (AMK) tutkintokoulutus tilastojen valossa Hanne Mikkonen / OKM Aloittaneet, opiskelijat, tutkinnot Tietolähteet: aloittaneet

Lisätiedot

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

uusi ylioppilas = sama kevät ja edellinen syksy jokainen henkilö esiintyy kussakin luvussa vain kerran

uusi ylioppilas = sama kevät ja edellinen syksy jokainen henkilö esiintyy kussakin luvussa vain kerran Uusien ylioppilaiden osuus päävalinnoissa hakeneet 28,5 % 27,6 % 27,1 % 28,9 % 28,2 % 28,6 % 27,6 % 28,1 % valintakokeisiin osallistuneet 29,3 % 27,7 % 27,1 % 29,8 % 28,4 % 28,7 % 28,3 % 29,3 % hyväksytyt

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Kasvatustieteellisen alan dekaanikokous

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Kasvatustieteellisen alan dekaanikokous Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Kasvatustieteellisen alan dekaanikokous 25.10.2017 1 Aiheita Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? Opiskelijavalintauudistuksen valmistelu Ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomessa on ensimmäistä kertaa kerätty tietoa alueella aikuiskoulutukseen osallistuneiden määristä ja taustoista. Aikuiskoulutusmittareiden

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015 Koulutus 2017 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015 Vastavalmistuneiden työllistyminen heikkeni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys jatkoi heikkenemistään

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2015

Yliopistokoulutus 2015 Koulutus 26 Yliopistokoulutus 25 Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 25 edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot

Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot 17.4.2007 Oodin osajärjestelmät WinOodi Opintohallinnon työkalu, esim. opinto-oikeuksien ja suoritusten kirjaaminen, raportit WebOodi Työkaluja opiskelijalle,

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2016

Yliopistokoulutus 2016 Koulutus Yliopistokoulutus Yliopistotutkintojen määrä väheni kolme prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna tutkintoja suoritettiin kaikkiaan, joka on 8 tutkintoa vähemmän

Lisätiedot

Opintojen kulku Tutkinnon suorittaminen nopeutui

Opintojen kulku Tutkinnon suorittaminen nopeutui Koulutus 2013 Opintojen kulku 2011 Tutkinnon suorittaminen nopeutui Tilastokeskuksen mukaan yliopistokoulutuksen suoritti viidessä ja puolessa vuodessa 49 prosenttia, ylemmän korkeakoulututkinnon 21 ja

Lisätiedot

Valmennuskurssit: tasa-arvoon, valmentautumiseen ja onnistumiseen liittyviä havaintoja

Valmennuskurssit: tasa-arvoon, valmentautumiseen ja onnistumiseen liittyviä havaintoja Valmennuskurssit: tasa-arvoon, valmentautumiseen ja onnistumiseen liittyviä havaintoja Seminaari korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä 01.12.2016 Sakari Ahola, Rita Asplund, Pekka Vanhala

Lisätiedot

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa?

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa? VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISESTA Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2016

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2016 Koulutus 2018 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2016 Vastavalmistuneet työllistyivät edellisvuotta paremmin Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneet työllistyivät paremmin vuonna 2016

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2017 EUROSTUDENT VI tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Suomalainen korkeakoulutus opiskelijan silmin

Opiskelijatutkimus 2017 EUROSTUDENT VI tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Suomalainen korkeakoulutus opiskelijan silmin EUROSTUDENT VI tutkimuksen keskeisimmät tulokset Suomalainen korkeakoulutus opiskelijan silmin Anna-Kaarina Potila, TK Johanna Moisio, OKM Twitter @okm #korkeakoulu2020 #eurostudent Eurostudent-aineistot

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2014

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2014 Koulutus 2016 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2014 Vastavalmistuneet työllistyivät edellistä taantumaa heikommin Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys jatkoi heikkenemistään

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 :n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain

Lisätiedot

Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä

Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä Koulutus 2010 Opintojen kulku 2008 Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä Tilastokeskuksen mukaan yliopistotutkinnon läpäisi viidessä ja puolessa vuodessa 44 prosenttia, kun viime

Lisätiedot

Ylioppilastutkintotodistus - edellytyksenä lukion päättötodistus - 4 pakollista + ylimääräiset, kompensaatio! - hakukelpoisuus korkeakouluopintoihin

Ylioppilastutkintotodistus - edellytyksenä lukion päättötodistus - 4 pakollista + ylimääräiset, kompensaatio! - hakukelpoisuus korkeakouluopintoihin ABIEN JUTTUJA LUKION PÄÄTTÖVAIHE Lukion päättötodistus - 75 kurssia, pakolliset 47-51, 10 syventävää, 2/3 sääntö! - jokaisesta aineesta yksi numero (keskiarvo), korotus mahdollista tentillä - S-merkintä

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Opintojen kulku Tutkinnon suorittaminen nopeutui

Opintojen kulku Tutkinnon suorittaminen nopeutui Koulutus 2017 Opintojen kulku 2015 Tutkinnon suorittaminen nopeutui Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistokoulutuksen suorittaminen nopeutui. Kaikkiaan viidessä ja puolessa vuodessa yliopistokoulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Koulutus 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiseminaari Helsinki ke 9.2.2011 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Taustaa (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Demotilaisuus 18.1.2013 Hakulomake - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Esityksen tavoitteet Kertoa, miten OPH luo hakulomakkeen ja oppilaitokset lisäävät mahdollisia

Lisätiedot

Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Taustaa Hallitusohjelma: Sukupuolten välisiä eroja osaamistuloksissa, koulutukseen osallistumisessa ja koulutuksen suorittamisessa

Lisätiedot

Kohti nykyistä selkeämpiä korkeakoulujen opiskelijavalintoja ylioppilastutkinto käyttöön

Kohti nykyistä selkeämpiä korkeakoulujen opiskelijavalintoja ylioppilastutkinto käyttöön Kohti nykyistä selkeämpiä korkeakoulujen opiskelijavalintoja ylioppilastutkinto käyttöön Johanna Moisio, HT, opetusneuvos Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 1 Faktoja korkeakoulujen opiskelijavalinnoista

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Koulutus 2015 Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaa kaksi prosenttiyksikköä

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN HUOLTAJAILTA 29.11.2017 TERVETULOA! Lukion viimeisenä vuonna nuoren mielessä on monia kysymyksiä Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2011

Koulutukseen hakeutuminen 2011 Koulutus 2012 Koulutukseen hakeutuminen 2011 Peruskoulun 9. luokan päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin vaikeutui yhä 2011 Peruskoulun 9. luokan päättäneiden sekä uusien

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2010

Opiskelijoiden työssäkäynti 2010 Koulutus 2012 Opiskelijoiden työssäkäynti 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti yleisempää vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti oli yleisempää vuonna

Lisätiedot

Mitä on suorittamatta jääneiden opintojen taustalla?

Mitä on suorittamatta jääneiden opintojen taustalla? Mitä on suorittamatta jääneiden opintojen taustalla? Johanna Korkeamäki Tutkija, VTM 1.12.2014 1 Opintojen keskeyttäminen Opinnot keskeytti viiden vuoden seurannassa 15 % lukion aloittaneista ja joka neljäs

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2009

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2009 Koulutus 2011 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2009 Vastavalmistuneiden työllisyys heikkeni vuonna 2009 Vastavalmistuneiden työllisyys heikkeni vuonna 2009. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli 68 prosenttia,

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Minne ja miten lukion jälkeen? Syksy 2017 Jyväskylän Lyseon lukio

Minne ja miten lukion jälkeen? Syksy 2017 Jyväskylän Lyseon lukio Minne ja miten lukion jälkeen? Syksy 2017 Jyväskylän Lyseon lukio Koulutusjärjestelmä Suomessa Kuva: Tabletkoulu Lähde: Tabletkoulu Korkeakoulujen tarjonta, esim. JKL Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kulttuuriala

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2012

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2012 Koulutus 2014 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2012 Vastavalmistuneiden työllistyminen vaikeutui hieman Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneet työllistyivät vuonna 2012 hieman huonommin kuin edellisvuonna.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Liite 2: Opiskelijakysely

Liite 2: Opiskelijakysely Liite 2: Opiskelijakysely Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies Ikä ( ) 18-24 ( ) 25-30 ( ) 31-44 ( ) 45-59 ( ) yli 60 Mistä maasta olet kotoisin? (pudotusvalikko, maat) Mikä on äidinkielesi? (pudotusvalikko,

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2011

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2011 Koulutus 2013 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2011 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Vipusen uutiskirje. Tervetuloa lukemaan vuoden 2016 ensimmäistä uutiskirjettä!

Vipusen uutiskirje. Tervetuloa lukemaan vuoden 2016 ensimmäistä uutiskirjettä! 1.2.2016 Vipusen uutiskirje Tässä numerossa 1 Vipusen uutiskirje 2 Esittelyssä Koulutuksen yhteiset tilastot 4 Raportit 6 Katsaus tulevaan 6 Tärkeitä päivämääriä Huoltokatkot Tapahtumat Tervetuloa lukemaan

Lisätiedot