Hallitusti. Harri Ohra-aho: Verkostopuolustus tarvitsee tuekseen kyberpuolustuksen. Vuoden 2012 alussa PVJJK toimii uudessa organisaatiossa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitusti. Harri Ohra-aho: Verkostopuolustus tarvitsee tuekseen kyberpuolustuksen. Vuoden 2012 alussa PVJJK toimii uudessa organisaatiossa."

Transkriptio

1 Harri Ohra-aho: Verkostopuolustus tarvitsee tuekseen kyberpuolustuksen P u o l u s t u s vo i m i e n j o h ta m i s jä r j es t e l m ä k eskuksen S I D osry H M Ä l e h t i 2011 S Y K S Y Hallitusti hajautettu Vuoden 2012 alussa PVJJK toimii uudessa organisaatiossa. Tavoittena on yhä sujuvampi johtaminen sekä asiakkaan hyvä palvelu. 6 Aiheita: Olen unohtanut salasanani. Mitä teen? 2 Hallinnolliset palvelut Logicalle. Nyt keskitytään ydintoimintaan 12 Kollaboraatiovälineet tehokäyttöön 16 Reserviläiset pääsotaharjoituksessa 20 Mitä TUVE tuo tullessaan? Entä mitä turvarakentaminen tänä vuonna tarkoitti 22

2 PALVELUPISTEEN 5 Kysymyksiä, joihin PVJJK:n palvelupisteessä vastataan usein. Sisällysluettelo: 01Verkostopuolustus Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen sidosryhmälehti o1 Olen unohtanut PV Webmail salasanani, tai kirjautuminen ei muuten onnistu. Sähköpostin salasanan palautus onnistuu palvelupisteeseen soittamalla, tai CISSI-työpyynnöllä. Uusi salasana toimitetaan normaalisti asiakkaan PVAH-postiin ja käyttäjä vaihtaa sen seuraavan sisäänkirjautumisen yhteydessä. 11 Juha kotiranta Mikkelin palvelupiste o2 o3 o4 o5 Tietokoneeni näytön näkymä on kääntynyt ylösalaisin. Mitä teen? Näppäinyhdistelmä AltGr+nuolinäppäin kääntää näytön asentoa haluttuun suuntaan. Pitämällä pohjassa näppäimistön painiketta AltGr ja nuoli ylöspäin, kääntyy näyttö oletusasentoonsa. MS Office Installer käynnistyy aina, kun avaan PVAH-liitetiedoston tai käynnistän Officen. Asiasta luodaan CISSI-työpyyntö, jossa selviää työasemanne nimi ja käyttäjä. Työpyynnön perusteella Palvelupiste uusii käyttäjäprofiilin työasemasta etäyhteydellä. Tarvitsen lisäkäyttöoikeuksia joukko-osastoni verkkolevylle. Miten ne saan? Joukko-osaston käyttövaltuusryhmä vastaa verkkolevyn käyttöoikeuksista. Käyttövaltuusryhmä luo työpyynnön lisäkäyttöoikeuksien toteuttamisesta. Olen unohtanut Sametimesalasanani tai salasana ei kelpaa Uusi organisaatio mahdollistaa hajautetun toimintamallin PVJJK:n uusi organisaatio hyödyntää yhä vahvemmin tietojärjestelmiä. Näin työtä voidaan tehdä yhä hajautetummalla mallilla, silti organisoidusti. Millainen uusi organisaatio on ja miten se toimii? Keskittymistä ydinosaamiseen Logica hoitaa jatkossa puolustusvoimien hallinnolliset palvelut. Näin PVJJK:ssa pystytään yhä paremmin keskittymään juuri ydinosaamiseen. Maistuisiko virtuaalikahvi? Kollaboraatiovälineet ovat jo ahkerassa käytössä puolustusvoimissa. Mutta miten niitä voidaan käyttää tehokkaasti ja niin, että kaikki osallistujat saadaan innostumaan? PVJJK lukuina: historia ja tulevaisuus 4 M U I T A A I H E I T A PVJJK:n uusi organissaatio kartalla 24 Kohti lisensoitujen ohjelmistotuotteiden hallintaa 22 Mitä Tuve tuo tullessaan? 22 Turvallisuusrakentamisen vuosi PALVELUPISTE Käyttäjä vaihtaa ja valitsee itse salasanansa PVAH:n osoitekirjasta. Osoitekirjasta etsitään oma profiili kirjoittamalla nimi Etsi kohdetta kenttään. Avataan profiili kaksoisklikkaamalla nimeä ja valitaan ylävalikosta Muokkaa henkilöä. Kohtaan Internetsalasana ilmestyy painike Anna salasana, jonka valitsemalla pääsee salasanan luomaan. Salasana on käytettävissä tunnin kuluttua vaihdosta. 21 Viestejä Pyörremyrskyssä Tietotekniset viestikomppaniat varmistivat Pyörremyrsky-sotaharjoituksessa viestien varman perille menon. Miltä sotaharjoituksen ensimetrit tuntuivat ja millaisia odotuksia reserviläisillä oli? verkostopuolustus / PVJJK 3

3 780 virkaa Pääkirjoitus Harri Ohra-aho Prikaatikenraali Johtamisjärjestelmäpäällikkö Uudennäköinen PVJJK Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen organisaatio muuttuu Uutena johtajana samana päivänä aloittaa kommodori Timo Saastamoinen. Hän toimii PVJJK:n apulaisjohtajana. PVJJK:n uusi organisaatio koostuu Esikunnasta, Verkostopuolustuksen kehittämiskeskuksesta, Hankeyksiköstä, Verkkoyksiköstä ja Palveluyksiköstä. Kaikkiaan uudistuneessa PVJJK:SSa tulee tekemään töitä noin 780 ihmistä. Suurin yksikkö on Verkkoyksikkö, joka hajautuu kaikkiaan 11 paikkakunnalle ja jossa työskentelee yli 400 PVJJK:laista. Johtamisjärjestelmäkeskuksen Esikunta toimii Jyväskylässä, Verkostopuolustuksen kehittämiskeskus Riihimäellä ja Hankeyksikkö Espoossa. Verkkoyksikön lisäksi myös Palveluyksikkö on hajautettu. Sen toimintaa on Hämeenlinnan lisäksi Tampereella, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Espoossa. Johtamisjärjestelmäkeskus mahdollistaa Puolustusvoimien johtamisen ja tehokkaan toiminnan fakta PVJJK:n historia Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen (PVJJK) toiminta käynnistyi Johtamisjärjestelmäkeskus vaalii Puolustusvoimien Tietotekniikkalaitoksen ja sen edeltäjien perinteitä Pääesikunnan tilastotoimisto, , Helsinki Pääesikunnan Tietokoneosasto, , Helsinki Puolutuslaitoksen Tietokonekeskus, , Helsinki Puolustusvoimien Atk-laitos, , Helsinki ja Tikkakoski Puolustusvoimien Tietotekniikkalaitos 1997 Riihimäki ja Tikkakoski, Helsinki, Espoo ja Jyväskylä s y k s y Verkostopuolustus on Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen (PVJJK) sidosryhmälehti. Päätoimittaja PVJJK:n apulaisjohtaja, kommodori Timo Saastamoinen Tiedotussihteeri PVJJK:n tiedottaja Maija Kauppinen Lehden suunnittelu ja toteutus Maggie Oy / Zeeland Osoitteenmuutokset ja palaute lehdestä PVJJK:n tiedottaja Maija Kauppinen Paino JuvenesPrint, ISSN-L ISSN Kohti kyberstrategiaa Ensimmäiset neljä kuukautta uudessa tehtävässä on avannut kiehtovan maailman puolustusvoimien keskeiseen operatiiviseen suorituskykyyn, johtamisjärjestelmäalaan. Toimialan nyrkki, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus ja sen henkilöstö, luo perustan tälle suorituskyvylle. Vahvan lisän keskuksen toimintaan tulee lähitulevaisuudessa antamaan kyberpuolustusulottuvuuden entistä vahvempi painotus. Tällä hetkellä osallistumme aktiivisesti kansalliseen kyberstrategiatyön laatimiseen. Sen yhteydessä määritetään puolustusvoimien yhteiskunnallinen rooli ja toimivaltuudet kyberturvallisuudessa. Samalla puolustusvoimissa kirjoitetaan kyberkonseptia, jossa määritetään tietoverkkoihin liittyvät operatiiviset suorituskyvyt sekä tarkempi organisoituminen. PVJJK:lle tulee tässä yhteydessä yhä keskeisempi asema. Eräs tärkeä foorumi kybertoiminnallisuuksien kehittämiseen on kansainvälinen yhteistyö ja harjoitukset, johon myös PVJJK:n henkilöstö osallistuu. Tärkeimpänä Multinational Experiment 7, MNE 7 - harjoituskokonaisuus, jonka yhtenä painopisteenä on kyberulottuvuus. Kansainväliset harjoitukset tukevat sekä kansallista kyberstrategiatyötä että oman kyberkonseptin laatimista. Lisäksi puolustusvoimissa on käynnissä tietoverkkosodankäynti-hanke, jolla rakennetaan kyberpuolustuksen suorituskykyä. Samalla tietoverkkopuolustuksen tilannekuvaa ja -tietoisuutta kehitetään sekä osallistutaan alan tutkimukseen ja opetukseen. Kyberpuolustusta tarkasteltaessa on otettava huomioon lait, prosessit, teknologia, työkalut sekä osaaminen. Koko henkilöstön tulee tiedostaa, että kyberpuolustus on yksi sodankäynnin ulottuvuuksista maa-, meri- ja ilmapuolustuksen rinnalla. Verkostopuolustus tarvitsee tuekseen ja mahdollistajakseen kyberpuolustuksen. Olen tyytyväinen siitä, että olette ottaneet minut vastaan toimialalla. Pyrin olemaan luottamuksen arvoinen ja tekemään parhaani henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen osalta toimialan haastavissa organisaatio- ja toimintamallimuutoksissa. Toivotan kaikille Verkostopuolustus-lehden lukijoille rauhaisaa Joulun odotusta! 4 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 5

4 Sivut: Teksti: Timo Sormunen Parempaa johtamista, parempaa palvelua Puolustusvoimien Johtamis järjestelmäkeskuksen uusi organisaatio selkiyttää sisäistä työnjakoa, vie osaajat oikeille paikoilleen, lisää toiminnan tehokkuutta ja parantaa esimiestyötä. PVJJK:n asiakkaille yhtälö tarkoittaa entistä parempaa ja joustavampaa palvelua. 6 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 7

5 jaus on ollut hankalaa. Myös taloussuunnittelu ja -seuranta on ollut haasteellista ilman keskitettyä ja kokonaisuudet hallitsevaa suunnitteluelintä. Vanhassa organisaatiossa eri osastojen, järjestelmien ja palveluiden elinkaarten kokonaisvaltaisessa suunnittelukyvyssä oli petrattavaa. Palveluraokakuu vuonna 2011 pysynee vielä pitkään PVJJK:n apulaisjohtajan, kommodori Timo Saastamoisen mielessä. L Tuolloin sai sinetin ja komentajan puumerkin yli kaksi vuotta kestänyt organisaatiotyö, jonka lopputulemana Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskukselle on rakennettu mahdollisimman hyvin tähän päivään istuva ja myös tulevaisuuden haasteisiin vastaava toimintamalli. PVJJK:n uusi organisaatio otetaan virallisesti käyttöön vuoden 2012 alusta lähtien. Tuolloin toimintansa aloittavat Jyväskylään sijoittuvan esikunnan lisäksi valtakunnallisesti toimivat Hanke-, Verkko- ja Palveluyksiköt. Niiden rinnalla jatkaa toimintaansa Verkostopuolustuksen kehittämiskeskus Riihimäellä. Länsi-Suomen Johtamisjärjestelmäkeskuksen lakkauttamisella puolestaan vahvistetaan Palveluyksikön johto-osien toimintakykyä. PVJJK:n apulaisjohtaja, alkaen johtaja, kommodori Timo Saastamoinen Hihat ylös ja tositoimiin Alkuvuosi on Saastamoisen mukaan sisäänajoaikaa, mutta syksyn tullen pitäisi yhteisen maalin ja ison kuvan olla kirkkaampi kaikissa yksiköissä. Uuden organisaation rakentaminen on tosiaan vienyt aikaa. Kaikki lienevätkin helpottuneita, kun voimme nyt kääriä hihat ja tarttua tosissaan töihin, kommodori toteaa. Selkeimmin muutos tulee näkymään esimiestyössä, kun johtovastuita ja työtaakkaa pystytään jakamaan entistä useammalle ammattilaiselle. Tämä puolestaan vaikuttaa positiivisesti paitsi esimiesten myös henkilöstön jaksamiseen. Lopputulemana on entistä toimivampi työyhteisö ja työskentelyilmapiiri. Käytännössä meiltä on puuttunut esimiesten toimintaa tukevat suunnitteluorganisaatiot, mikä on ollut koko toimintamme yksi selkeä pullonkaula. Osastojen johtajat ovat olleet ilman heidän työtään tukevaa esikuntaa, vaikka johdettava henkilöstömäärä on ollut esimerkiksi tuotanto-osastolla lähes 700, Saastamoinen muistuttaa. Päällekkäisyyksistä parempaan palveluun Osastojen toiminnassa on ollut myös selkeitä päällekkäisyyksiä koskien muun muassa hankintaa, tietoturvaa ja suunnittelua. Myös tuotteiden siirto kehityksestä tuotantoon on ajoittain yskinyt ja tehokkuus kärsinyt. Toimeksiantoja on lisäksi tullut useista eri kanavista, jolloin niiden kokonaisoh- Muutoksesta tulee meidänkin toiminnassamme pysyvä elementti. Muutostarpeisiin on osattava reagoida ajoissa. PVJJK:N KOKOONPANO Verkostopuolustuksen kehittämiskeskus Esikunta japinnassa oli lisäksi useita toimijoita, joiden asiakasvastuut olivat epäselviä. Myös ulkopuolisten yhteydenpito PVJJK:n suuntaan oli monessa kohtaa vaikeaa juuri tuon puuttuvan esikunnan takia, Saastamoinen listailee. Muutos jatkuu Samalla hän muistuttaa, ettei nyt käyttöön otettava organisaatiomalli ole suinkaan kiveen hakattu. Toimintaympäristön muuttuessa on myös PVJJK:n pysyttävä vauhdissa mukana. Olemme jo pitkään rakentaneet asiakkaillemme ratkaisuja, joilla he voivat hyödyntää tietojärjestelmiä ja toimia hajautetusti. Nyt me näytämme muille mallia ja otamme nämä työkalut tehokäyttöön, apulaisjohtaja tiivistää. Muutokset tuovat mukanaan myös henkilöstöjärjestelyjä, jotka koskettavat suoraan noin viittäkymmentä eri tehtävää. Kokonaisuudessaan uudelleenjärjestelyjä on tulossa noin 150 tehtävään. Vanhaan ei silti ole paluuta, sillä kuten tunnettua, puolustusvoimien rahoitukseen ja henkilöstöresursseihin on tarjolla lähivuosinakin lähinnä niukkuutta. Siksi omaa koneistoa on pystyttävä virittämään päivä päivältä tehokkaammaksi ja myös asiakkaiden tarpeita paremmin palvelevaksi. Muutoksesta tulee meidänkin toiminnassamme pysyvä elementti. Muutostarpeisiin on osattava reagoida ajoissa ja sitä on opittava myös sietämään, Saastamoinen muistuttaa. Johtaja Jyväskylä Hankeyksikkö Verkkoyksikkö Palveluyksikkö Riihimäki Espoo Valtakunnallinen Johto: Jyväskylä Johto: Hämeenlinna Muut : Tampere, Mikkeli, Jyväskylä, Espoo Palokuntatöistä ennakoivaan asiakaspalveluun Tietojärjestelmä- ja käyttötukipalveluja tuottavan Palveluyksikön johto keskitetään Hämeenlinnaan, mutta toimipisteverkosto kattaa entiseen tapaan koko Suomen. Entistä selkeämmin yhden luukun periaatteella toimivan yksikön vastuulla on muun muassa operatiivisessa verkossa valtakunnallisesti käytettävien tietojärjestelmien toimivuus, teknisen tuen tuottaminen puolustusvoimille ja sen sidosryhmille sekä käytettävien laitteistojen ja järjestelmien ylläpito. Yksiköstä johdetaan myös palvelutuotantoverkostoa, joka sisältää puolustusvoimien kumppanit, ATK-palvelutalot ja viranomaistietopalvelut. Yksikön uusi organisaatio on pitkälti everstiluutnantti Kari Erosen käsialaa, joka tosin itse ei ehdi nähdä sen toimintaa käytännössä. Eronen jää vuoden vaihteessa eläkkeelle ja luovuttaa samalla päällikön tehtävät everstiluutnantti Harri Reinille. Kaksikon mukaan elämä jatkuu tavallisen tietotekniikan käyttäjän ja tukipalveluiden kannalta pitkälti entisellään. Aluetoimipisteet palvelevat entiseen tapaan ja tutusta 8080-numerosta saa nopeasti apua useimpiin ohjelmisto- ja laitepulmiin, Eronen ja Reini vakuuttavat. Suurasiakkaille uudistuksen edut konkretisoituvat Palveluyksikön johto-osan suunnittelu- ja operointikyvyn kasvun myötä entistä kokonaisvaltaisempana palveluna ja elinkaariajatteluna, jossa huomioidaan paitsi akuutit myös edessä olevat muutos- ja investointitarpeet. Nyt pääsemme tulipalon sammutuksista ja adhoc- JATKUU SIVULLA 10 everstiluutnantti Kari Eronen everstiluutnantti Harri Reini 8 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 9

6 tilanteista entistä ennakoivampaan ja asiakkaan järjestelmien toiminnan kaikissa oloissa varmistavaan palveluun, Eronen toteaa. Modernin toimintamallin ja organisaatiomuutoksen uskotaan näkyvän myös henkilöstön sitoutumisessa ja motivaatiossa. Voimme tarjota omille osaajillemme entistä haastavampia työtehtäviä ja monipuolisempia urapolkuja, mikä on tärkeä valtti myös rekrytoinneissa. Kynnys vaihtaa siviilipuolelta tänne tulee varmasti madaltumaan, Eronen ja Reini ennakoivat. Yksiköiden päälliköt esittelyssä Osaajat oikeille paikoille Espoon Kilossa toimivan Hankeyksikön tehtäväksi on kirjattu teknisen tukijärjestelmän tuotteiden ja palvelujen suunnittelu, kehittäminen ja tuotteistaminen. Prosessin lopputulemana ovat tuotteistetut palvelut, jotka ovat myös teknisesti mahdollisimman käyttövalmiita. Hankeyksikkö työllistää liki 70 henkilöä. Päällikkönä toimivan everstiluutnantti Esko Liimatan mukaan uudessa organisaatiossa osaajat siirretään oikeille paikoilleen ja heille parhaiten sopiviin tehtäviin. Kun alansa huippuammattilaiset saavat keskittyä työssään osaamisalueensa ydinasioihin, nopeutuvat tuotekehitys ja läpimenoajat. Aiempaa selkeämpi työnjako parantaa myös asiakaspalvelua. Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman kitkaton tuotekehitysputki, jolla tuotteet ja Porukalla on selkeä tuntuma, että talon sisältä löytyy todella kovan tason tuotekehitysmoottori. komentaja Auvo Viita-aho everstiluutnantti Esko Liimattta innovaatiot saadaan entistä nopeammin hyötykäyttöön. Lähtökohtana on, että tuotekehitys tuottaa käyttäjille heidän työtehtäviään tukevia uusia ratkaisuja nykyistä nopeammin. Vuodessa ideasta tuotteeksi on lähtökohta tuotekehityksen tehostamistavoitteelle, Liimatta linjaa. Tuotekehityksen toimintatapaa ja tehtävien tarkentamista koskevat uudistukset on otettu henkilöstön keskuudessa vastaan positiivisesti, vaikka pitkä muutosprosessi aina hämmentää ja herättää levottomuutta. Porukalla on selkeä tuntuma, että talon sisältä löytyy todella kovan tason tuotekehitysmoottori, joka on nyt mahdollista saada pyörimään entistäkin paremmilla kierroksilla. Mielekäs työ, jossa oman kädenjälki näkyy entistä paremmin ja tuotekehityksen hedelmät ovat nopeasti hyötykäytössä, on myös henkilöstölle motivoivaa. Tuotekehityshenkilöstön paras palkinto onkin se, että heidän kehittämänsä sovellus ilmestyy valmistuttuaan myös asiakkaan päätteelle käytettäväksi., Liimatta muistuttaa. Kehittämiskeskuksen rooli selkenee Verkostopuolustuksen Kehittämiskeskus on uusi yksikkö, joka aloitti toimintansa Riihimäellä jo syksyllä 2010, joten meneillään oleva muutos ei enää keskuksen toimintaan vaikuttanut. Keskus pyrkii edistämään puolustusvoimien operatiivisen toiminnan parempaa kuvaamista, jolloin myös johtamisjärjestelmän tarve ja siis esimerkiksi Leijona-palveluilla tuettava toiminta tulisi paremmin ymmärretyksi ja johdonmukaisemmin kuvatuksi konseptiksi. Komentaja Auvo Viita-ahon mukaan PVJJK:n uusi organisaatiomalli tukee paremmin heidän toimintaansa. Koordinaation hän uskoo uudessa organisaatiossa paranevan siinä, miten tarkoituksenmukaiset ideat ja innovaatiot hyödynnetään ja ne siirtyvät kehittämisen kautta tuotantoon. Tässä ei ole oltu perinteisesti kovin hyviä. Verkkoyksikkö Mika Piiroinen, everstiluutnantti Ikä: 46 v. Koulutus: Yleisesikuntaupseeri Työura: Kouluttaja ja päällikkö Kainuun Prikaati, johtamisjärjestelmätehtäviä Vaasan Sotilasläänin Esikunta ja Pohjoinen Maanpuolustusalue, opettaja, täydennyskoulutusosaston johtaja ja koulutuspäällikkö Maanpuolustuskorkeakoulu, pataljoonan komentaja Kainuun Prikaati, tuotanto-osaston päällikkö PVJJK. Johdettavan yksikön koko: Vuoden vaihteesta lähtien noin 400 henkilöä. Harrastukset: Junioriuimareiden valmennus. Verkostopuolustuksen kehittämiskeskus Auvo Viita-aho, komentaja Ikä: 48 v. Koulutus: Yleisesikuntaupseeri Työura: Kouluttaja ja myöhemmin viestiupseeri rannikkotykistössä, Merivoimiin liittymisen jälkeen meripuolustuksen tiedustelu-, valvonta- ja maalinosoitusjärjestelmien hankintatehtävät, tekniikan lisäopintojen käynnistäminen Maanpuolustuskorkeakoululla, sektorin johtaja Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosastolla, kansainvälisen yhteistyön koordinointi Puolustusministeriössä, yhteysupseeri Yhdysvalloissa, valmistelutehtäviä Pääesikunnan operatiivisella osastolla, VPKK:n johtaja PVJJK. Johdettavan yksikön koko: 5 Harrastukset: Liikkuminen tarvittaessa myös tanssien. Voi olla, että olemme tällaisena uutena ja pienenä yksikkönä jääneet monille hieman vieraaksi osin varmasti siksikin, että keskus saa tehtävänsä suoraan Pääesikunnan operatiiviselta osastolta. Sisäisen yhteistyön tiivistyessä PVJJK:ssa tämä toiminnallisten kuvausten kehittämiseen liittyvä roolimme ja myös omat toimintaedellytyksemme varmasti paranevat, Viita-aho uskoo. Yksi mielenkiintoinen uusi haaste on hänen mukaansa paineen lisääntyminen kansainvälisten toimintamallien ja niitä tukevien ohjelmistotyökalujen integroimiseksi omaan järjestelmään. Tällaisia ovat esimerkiksi NATO:n työkalut, joiden hyödyntämistä VPKK:ssa vuonna 2012 evaluoidaan. Tämän lisäsäksi keskus osallistuu vuonna 2012 puolustusjärjestelmän kokonaiskehittämiseen sekä kybertoiminnan, yhteisen vaikuttamisen ja turvallisuusviranomaisten yhteistyön kehittämiseen. everstiluutnantti Mika Piiroinen Hankeyksikkö Esko Liimatta, everstiluutnantti Ikä: 46 v. Koulutus: Yleisesikuntaupseeri Työura: Opetusupseeri, POHPR, Yksikön päällikkö, SPOLK, POHPR, Yksikön päällikkö, 1.JK,UUDJP, Opettaja, Koulutustaidon laitos, MPKK, Opettaja, Taktiikan laitos, MPKK, Apulaisosastopäällikkö, PVKK, Osastopäällikkö, PVKK, Teknologiajohtaja, R5 Vision (virkavap), Vanhempi osastoesiupseeri, MATOS, PE, Joukkoyksikön komentaja, LSVP, PORPR, Tietohallintosektorin johtaja, JOJÄOS, PE, Osastopäällikkö, KEHOS, PVJJJK Johdettavan yksikön koko: 65 Harrastukset: Metsästys ja kalastus, jalkapallovalmennus Palveluyksikkö Harri Reini, everstiluutnantti Ikä: 50 v. Koulutus: Esiupseeri Työura: Kouluttaja ja yksikön päällikkö Keuruulla Keski-Suomen Viestipataljoonassa, viestipäällikkö Pohjanmaan Sotilasläänin ja myöhemmin Vaasan Sotilasläänin esikunnassa, Viestikoulussa Riihimäellä toimistopäällikön ja osaston johtajan tehtävissä, 1. Tietotekniikkakeskuksen päällikkönä Helsingissä, Viesti- ja Sähköteknisen koulun apulaisjohtajana ja johtajana Riihimäellä, PE:n tietohallintopäällikkönä. Johdettavan yksikön koko: 157 Harrastukset: liikunta eri muodoissa (lenkkeily, kaukalopallo, hiihto), metsästys ja kalastus Verkkoyksikkö palvelee valtakunnallisesti Verkkoyksikön päällikkönä aloittava everstiluutnantti Mika Piiroinen sanoo seuranneensa organisaation uudistusta sekä sitä toteuttavan keskijohdon että oppivan yksilön näkökulmasta. Molemmista näkökulmista tarkasteltuna hän pitää uudistusta mielenkiintoisena casena. Verkkoyksikkö on tästä eteenpäin entistä selvemmin PVJJK:n perusta, josta riippuu paljon muun muassa Palveluyksikön toiminnan onnistuminen, Piiroinen muistuttaa. Samalla hän tähdentää, että Verkkoyksikön näkökulmasta toimintakenttä selkiytyy entisestään. Asiakkaalle selkein etu on kontaktoinnin helppous, sillä kaikissa tarpeissa yhteyshenkilönä on oma palvelupäällikkö. Yksikkömme koostuu työhön sitoutuneista ammattilaisista, jotka jatkossa palvelevat alueiden sijaan valtakunnallisesti, Piiroinen lisää. Muiden kollegoidensa tavoin hän tunnustaa, että uudistus on vienyt kosolti aikaa. Henkilöstö on kuitenkin suhtautunut tulevaan myönteisesti. Tässä on oikeastaan enää odotettu sitä hetkeä, jolloin voidaan kääriä hihat ja aloittaa työt uudessa organisaatiossa ja uusilla toimintatavoilla, hän toteaa. Tulevaa vuotta 2012 hän kuvaa työntäyteiseksi. Oman toiminnan kehittämisen lisäksi väkeä työllistävät TUVE- ja PRP-projektit, jotka on saatava ensi vuonna valmiiksi. 10 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 11

7 Sivut: Teksti: Pertti Suvanto KUVAT: Paula Myöhänen Puolustusvoimien hallin nollisen tietojenkäsittely-ympäristön (HALNET) ylläpito palvelut hankitaan seuraavina vuosina Logicalta. Hankinta mahdollistaa puolustus voimien tietohallinnon voima varojen suuntaamisen joustavasti ydinbisnekseen. Vaakakuppi kääntyy ydinbisnekseen ALNET-ympäristössä tarjotaan puolustusvoimien palkatulle henkilöstölle, kumppaneille, H varusmiehille ja reserviläisille perustietotekniikan palvelut ja tietojärjestelmät. Loppukäyttäjälle HALNET tarjoaa yhtenäisen käyttöliittymän puolustusvoimien tietojärjestelmiin ja niiden sisältämiin tietoihin käyttöoikeuksien mukaisesti. HALNET mahdollistaa myös turvallisen internet-sähköpostin ja selauspalvelun kaikille käyttäjille. Nyt meneillään oleva muutos liittyy puolustusvoimien tietojenkäsittely-ympäristön kehittämiseen. Taustalla on luvun puolessa välissä käynnistynyt tietohallinnon rationalisointihanke (TIERA) luvulla ja 2000-luvun alussa hankitut järjestelmät ja tietotekninen alusta muodostivat monimutkaisen, sirpaloituneen ja vaikeasti hallittavan kokonaisuuden. TIERAhankkeessa ja sitä seuranneissa kehityshankkeissa rakennettiin keskitetty, moderni ja standardi-prosesseilla toimiva tietojenkäsittely-ympäristö. Tässä yhteydessä muun muassa maan sadat palvelimet koottiin kolmeen konesaliin. Lisäksi tietohallinnon organisaatiot uudistettiin. TIERA:n perustaksi laaditut analyysit ja ennusteet osoittivat, ettei puolustusvoimilla ole mahdollisuuksia eikä syytä suunnata voimiaan muuhun kuin ydintoimintaansa operatiivisiin järjestelmiin. Vajaan kymmenen vuoden aikana HALNETiin tehty uudistustyö ei kuitenkaan ole ollut turha. Vuoden 2005 ympäristön siirtäminen palveluhankintaan ei olisi ollut mahdollista. Ainakin se olisi tullut tavattoman kalliiksi ja siitä huolimatta sitonut kohtuuttomasti puolustusvoimien omia resursseja. Laajenevaan operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön tarvitaan siis jatkuvasti lisää resursseja, muun muassa osaavia ihmisiä. Tarve on kuitenkin ristiriidassa valtion tuottavuusohjelman kanssa. Myös PVJJK:lla on velvoite supistaa ei kasvattaa henkilökuntaansa. Nyt PALHA tuo apua tähän ongelmaan. Tähän asti suurin osa PVJJK:n tietopalvelutuotannon henkilöstöstä on tehnyt työtä hallinnollisessa ympäristössä. Nyt tapahtuvan muutoksen myötä operatiivinen tuotanto saa 50 henkilötyövuotta lisää. Kokonaisuudesta se merkitsee 20 prosenttia. Vaakakuppi kallistuu toiselle puolelle. Sopimuksen mukaan palvelut ovat käytössä maaliskuun 2012 loppuun mennessä. fakta PALHA pähkinänkuoressa PALHAssa siirretään hallinnollisen ympäristön ylläpito Logicalle. Sopimus toimittajan kanssa päättyy vuoden 2014 lopussa ja se sisältää optiot vuosille 2015 ja Hankintaan sisältyvät: käyttöpalvelut, järjestelmien valvontapalvelut sekä konesalin sisäiset tietoliikenneyhteydet ja tietoturvapalvelut, työasemapalvelusta hallinta ja ylläpito, esiasennus, konfiguraation hallinta ja päivitykset, service desk-palvelut hankinnan kohteena olevien palvelujen osalta ja tiketöintijärjestelmä hankinnan kohteena olevan ympäristön käyttäjähallinta, viestintäpalvelut (sähköposti, kollaboraatio) sekä projekti- ja asiantuntijapalveluita Hankintaan eivät sisälly: videoneuvottelupalvelut lähituki (op) palvelupiste (op) verkon ylläpito; lähiverkko ml käyttövaltuushallinta sovellustuki tulostuspalvelu, pl. tulostinpalvelimet puhepalvelut Yllä: Palvelupisteen asiakasneuvojat ovat PVJJK:n rajapinta asiakkaisiin, sanoo Ville Tapio Ronkanen. Vieressä ja alla: Palvelupisteen työ on ajoittain tiimityötä, sanovat asiakaspalveluneuvoja Sari Kaarnioja ja asiakaspalveluneuvoja Mervi Muurikka. Samaa mieltä ovat palvelupisteen asiakasneuvojat Tuomas Harju ja Veli Harju. 12 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 13

8 majuri Jussi Kuusela Puolustusvoimien hallinnollisesta ympäristöstä vapautuvilla henkilöillä katetaan merkittävä osa operatiivisen ympäristön kasvaneista tarpeista. Kyse on meidän kannaltamme niin kutsutusta ydinbisneksestä. Jatkossa omien voimavarojen painopiste on operatiivisissa ja muissa poikkeusolojen järjestelmissä, PALHA-projektin päällikkö majuri Jussi Kuusela sanoo. Lähituki ja palvelupiste ovat operatiivisia palveluja ja siksi ne säilyvät puolustusvoimilla. Joustava luopumishankinta Jussi Kuuselan mukaan muutoksen toinen bonus on joustavuus. Kun hallinnollinen ympäristö siirtyy toimittajan ylläpidettäväksi, se on joustavampi ja helpommin muokattavissa. Sitä voidaan muun muassa pilkkoa eri ylläpitoihin ja siitä voidaan joustavasti lakkauttaa järjestelmiä. Nopealla aikataululla kyetään tekemään suuria muutoksia ilman, että ihmisiä irtisanotaan tai koulutetaan uudelleen. PALHA on luopumishankinta. Siirtyvä ympäristö ja sen järjestelmät ovatkin niin sanotun luopumiskartoituksen piirissä. Puolustusvoimien on tarkoitus luopua pääosasta nykyisistä hallinnollisista järjestelmistä vuoden 2016 loppuun mennessä. Pieni osa hallinnollisista järjestelmistä kuitenkin siirretään operatiiviseen ympäristöön. Kyseessä ovat ne järjestelmät, 1) joita käytetään myös poikkeusoloissa, 2) jotka ovat vain puolustusvoimien käytössä eikä 3) kyseisiä palveluita voida hankkia muualta. Siirto voidaan toteuttaa vasta kun operatiivinen ympäristö on laajentunut riittävästi. Merkittävä määrä nykyisistä hallinnollisista palveluista pyritään siirtämään toteutettavaksi puolustusvoimien omistamalla ja itse ylläpitämällä SAP:lla. Korkean valmiuden palveluja ja turvallisuusviranomaisten yhteiskäyttöisiä järjestelmiä siirtyy siirtyy turvallisuusverkon (TUVE) palveluja tuottavan toimittajan toteutettaviksi. Valtaosa PVJJK:n hallinnollisista palveluista pyritään kuitenkin siirtämään Valtion IT-palvelukeskukselle, joka hankkii eri viranomaisten palvelut kilpailuttamalla niitä isoissa ryppäissä. PALHA-ympäristö ajetaan siis alas. Teimme tämän hankinnan, jotta voimme luopua näistä palveluista koko hallinnollisesta ympäristöstä, Kuusela sanoo. tuksissa on usein tapana vaan luopumisbisnes. Logican ulkoistuspalveluista vastaava johtaja Leena-Mari Lähteenmaa ei pidä sitä liiketoiminnalleen haasteena, päinvastoin. Kun puolustusvoimilta vapautuu kapasiteettia tämän sopimuksen aikana, pystymme hyödyntämään sitä taas uusiin hankkeisiimme, eikä se aiheuta meille ongelmia. Puolustusvoimien kustannukset putoavat lineaarisesti sopimuksen aikana sitä mukaa, kun palveluista päästään eroon. Sopimuksen myötä kiinteät kustannukset ovat muuttuneet Mervi Muurikka on valmiina auttamaan ongelmissa. Logican Suomen ulkoistuspalveluista vastaava johtaja Leena-Mari Lähteenmaa muuttuviksi kustannuksiksi. Meille PALHA on merkittävä ja erittäin tärkeä avaus. Onnistumalla tässä pystymme osoittamaan sekä puolustusvoimille että laajemmin valtionhallinnolle kykymme toimia palveluintegraattorina ja palvelukokonaisuuksien hoitajana. Näemme tämän erittäin suurena mahdollisuutena tulevaisuuden hankkeita varten. Olemme valjastaneet tähän parhaat resurssit. Myös yrityksemme johdossa hankkeen etenemistä seurataan tiiviisti. Aiomme onnistua niin, että tästä tulee meille referenssi myös muihin turva-alueen asiakkaisiin. Valtionhallinnossa puhutaan nykyään paljon tämän tyyppisistä ratkaisuista, Lähteenmaa iloitsee. Ihmisiä ei tarvitse irtisanoa Kuusela sanoo, että Logicalle siirrettävien palvelujen hinta on hieman kalliimpi kuin jos ne olisi tuotettu itse. Kustannustehokkuus tarkoittaa sitä, että ilman palveluhankintaa olisimme joutuneet palkkaamaan paljon uusia ihmisiä operatiiviselle puolelle. Nyt ei tarvitse. Saamme oman koulutetun, talon toimintatavat Tärkeä referenssi Logicalle kyseessä ei siis ole nouseva bisnes kuten ulkoisja -prosessit tuntevan väen kohdennettua operatiivisen tietojenkäsittelyympäristön ja sen tietojärjestelmien ylläpitoon. Kuuselan mukaan hallinnollinen ympäristö ei toiminnallisesti uudistu. Palvelinalusta uudistuu, mutta tekniikka pysyy samana. Konesalipalvelut siirtyvät Logicalle sellaisenaan. Infrapalvelu tarjoaa alustan puolustusvoimien omistamille tietojärjestelmille. Vastuu muun muassa versiopäivityksistä ja toiminnallisuuksien kehittämisestä on edelleen tietojärjestelmien omistajilla eli puolustushaaroilla, Pääesikunnan osastoilla ja joissakin tapauksissa Pääesikunnan alaisilla laitoksilla. Emme hankkineet kehittyvää järjestelmää, vaan luovuttavan järjestelmän. Näin ollen ei ollut tarkoituskaan kehittää toimintoja parempaan suuntaan. Tarkoitus on saada samanlainen ja vähintään yhtä hyvin toimiva järjestelmä, joka sitten mahdollisimman pienten muutosten myötä ajetaan jossain vaiheessa alas. Kuusela lupaa, että muutos ei juuri näy loppukäyttäjälle. Siirron aikana toki on pieniä katkoksia, mutta niistä informoidaan asiakkaita. Siirto tapahtuu käytännössä valokuituyhteyksiä pitkin, sillä 90 % järjestelmistä on virtualisoitu. Fyysisten palvelimien siirtoja on melko vähän. Konesaleissa työskentelevät PVJJK:n henkilöstö osallistuu siirtoon ja auttavat Logicaa. Siirtoprojektin jälkeen he voivat keskittyä operatiiviseen ympäristöön. Henkilöstöä on siihen jo koulutettu. Joillekin hyppy operatiiviselle puolelle voi olla iso, pääosalle ei. Mutta kohtuuton se ei ole kenellekään. Töitä riittää yllin kyllin kaikille. Asiakkaat eivät ole suoraan yhteydessä Logicaan Kuusela korostaa, että PALHA ei ole hankinta, jossa kaikki hallinnolliset Muutos ei juuri loppukäyttäjille näy. Siirron aikana on pieniä katkoksia, mutta niistä informoidaan asiakkaita. fakta Logica Logica on IT-palveluyritys, jonka palveluksessa on henkilöä, joista Suomessa Yritys konsultoi asiakkaita toiminnan kehittämisessä, integroi tietojärjestelmiä ja on asiakkaiden ulkoistuskumppani. Yrityksen asiakkaina on johtavia eurooppalaisia yrityksiä ja julkishallintoa. Logica on listattu Lontoon ja Amsterdamin pörsseissä. järjestelmät, niihin liittyvät ylläpidot ja palvelut tyrkättäisiin rattaille ja vietäisiin jonkun hoitoon. Kun aikaisemmin palvelut tuotettiin itse ja toimitettiin asiakkaille, niin nyt osa tuotetaan itse ja osa hankitaan ulkoa. Olemme antaneet ulos vain sellaisia palveluja, jotka katsomme aiheellisiksi. Esimerkiksi lähituki ja palvelupiste ovat operatiivisia palveluja ja siksi ne säilyvät puolustusvoimilla. Tämä siksi, että sekä lähituella että palvelupisteellä on puolustusvoimille kriittinen merkitys. Niinpä yksikään PVJJK:n asiakas ei ole suoraan Logican asiantuntijan kanssa tekemisissä, ei normaali- eikä poikkeusoloissa. Palvelupisteen tehokas toiminta vaatii saumatonta yhteistyötä työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden välillä, sanovat Tuomas Harju, Veli Harju ja Sari Kaarinoja. 14 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 15

9 Sivut: Teksti: Katja Alaja KUVAT: Ari Ijäs ja Olli Urpela Innostavasti verkossa Tunnetko jo akvaariomenetelmän tai hyödynnätkö videoita verkkokokouksissa? Johtajien haasteena on käyttää kollaboraatiovälineitä monipuolisesti niin, että osallistujat pysyvät motivoituneina. sastopäällikkö everstiluutnantti Mika Piiroinen tapittaa sähköistä kalenteriaan. Tulevalle perjantaille on buukattu O peräti kolme verkkopalaveria: Piiroisen oman organisaation, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen Tuotanto-osaston johtoryhmän eli JORYn kokous ja kaksi muuta palaveria. Pidämme kaksi kolmasosaa JORYn kokouksista verkossa, sillä työskentelemme eri puolilla Suomea. Hyvin sujuu, Piiroinen sanoo. Tänäänkin hän on jakanut työtehtäviä kollegoidensa kanssa verkossa. Piiroinen viittaa Sametime-vuorovaikutusohjelmaan, joka on eräs puolustusvoimien käyttämistä kollaboraatiovälineistä. Näiden välineiden avulla hän ja muut puolustusvoimien johtoon kuuluvat johtavat ja työstävät asioita yhdessä alaistensa kanssa verkossa. Takana on jo nelisen vuotta menestystarinaa. Osallista tehtävillä ja kysymyksillä Johtajana Piiroinen on vastuussa siitä, että verkkokokous saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Käymme asioita läpi ennalta sovitun agendan mukaan. Kokouksella on muoto eli se alkaa tiettyyn aikaan ja loppuu tiettyyn aikaan, mikä tuo tekemiseen ryhtiä, Piiroinen kokee. Myös kollaboraatiovälineiden vakituisiin käyttäjiin lukeutuva everstiluutnantti Kari Eronen puhuu ennakkovalmistelujen tärkeydestä. Hän on Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen Tietopalvelukeskuksen päällikkö. Vain mielikuvitus on rajana sille, miten kollaboraatiovälineitä voi käyttää johtamiseen. Kokouksiin pyrin antamaan osallistujille tehtäviä, jotka he valmistelevat etukäteen ja esittelevät kokouksessa. Itse kokouksessa pidän joukon valppaana osallistavilla kysymyksillä, Eronen toteaa. Innostavasti verkossa Toimittaja Kari Eronen Toimittaja Kari Eronen Kari Eronen everstiluutnantti Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen Tietopalvelukeskuksen päällikkö Miten voi ennakolta valmistautua kokoukseen? Pyrin antamaan osallistujille tehtäviä, jotka he valmistelevat etukäteen ja esittelevät kokouksessa. Itse kokouksessa pidän joukon valppaana osallistavilla kysymyksillä. Voiko välineitä käyttää muunlaisessa johtamisessa? Hyvin usein nousee esille jokin asia, joka pitää ratkaista nopeasti. Tällöin kutsun osallistujat ja ilmoitan, että palaveri alkaa vaikkapa tunnin päästä. Sen loputtua meillä on usein ratkaisut ja jatkotoimenpiteet Eronen kertoo, että merkityksellisimmät kokoukset järjestetään yleensä videoneuvottelujärjestelmässä, jolloin osallistujat näkevät toisensa. Toisella näytöllä näkyy kokousmateriaali. Alussa oli outoa katsella kollegaa televisiosta ja pölistä itsekseen, puhumattakaan Sametime-neuvottelun pitämisestä tyhjässä huoneessa. Vuoden päästä kaikki tuntui täysin normaalilta, Eronen muistelee. Nykyisin puolustusvoimien toimipisteissä eri puolilla Suomea on noin 200 erityistä videoneuvotteluhuonetta. Olen huomannut, että niille monesti jopa jonotetaan, kun liikun puolustusvoimien eri toimipisteissä, Eronen kertoo. Ratko pulmia ja ideoi porukalla Kari Eronen ja Mika Piiroinen käyttävät kollaboraatiovälineitä muunkinlaisissa johtamisen tilanteissa. Eronen nostaa esiin ad hoc -johtamisen. Hän voi lähettää kutsun esimerkiksi pikaviestinä chatin kautta. Hyvin usein nousee esille jokin asia, joka pitää ratkaista nopeasti. Tällöin kutsun osallistujat ja ilmoitan, että palaveri alkaa vaikkapa tunnin päästä. Sen loputtua meillä on usein ratkaisut ja jatkotoimenpiteet, Eronen kertoo. Piiroisesta vain mielikuvitus on rajana sille, miten kollaboraatiovälineitä voi käyttää johtamisen ja asioiden yhteisen työstämisen välineenä. Jokin aika sitten Piiroisen tiimi kokoontui ideoimaan verkossa. Keskustelimme siitä, millaisia uusia tietokoneita voisimme tarjota puolustusvoimien henkilöstölle tulevaisuudessa. Muistutin aina välillä ihmisiä siitä, että he kertovat mielipiteensä, Piiroinen sanoo. Jos tiimiläisen päähän putkahti idea, silloin kun joku muu puhui, hän saattoi kirjoittaa asiansa ylös pikaviestinä. Saattoipa hän myös pikaviestitellä jonkun muun kanssa, kirjoitella sähköpostiviestejä tai surffailla netissä kokoukseen osallistumisen ohessa. Johtajana Piiroinen suhtautuu siihen ymmärtäväisesti. Hän työs- 16 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 17

10 Viestintäkonsultti Eerika Hedman neuvoo käyttämään verkkoa muuhunkin kuin tiukkaan kokoustamiseen. Hän käy töissä virtuaalikahveilla. kenteli aiemmin Maanpuolustuskorkeakoulussa, jossa opiskelijat saavat kannettavat tietokoneet käyttöönsä ensimmäisestä päivästä lähtien. Olen huomannut, että etenkin nuoret moniosaajat osallistuvat verkkopalavereihin niin, että he saattavat hoitaa muita asioita siinä samalla. Minua se ei häiritse, kunhan saamme tulosta aikaan. Meillä on puolustusvoimissa aika jämäkkä palaverikulttuuri, joka on siirtynyt verkkoon, Piiroinen kokee. Yllätä monipuolisilla kokouksilla Viestintäkonsultti Eerika Hedman valmennus-, konsultointi- ja verkkoteknologiayritys Humapista selittää Piiroisen kuvailemaa eri välineiden rinnakkaiskäyttöä myös sillä, että ihmisen keskittymiskyky herpaantuu noin 15 minuutin jälkeen. Kokoukset kannattaa suunnitella monipuolisiksi, jotta osallistujat pysyisivät mukana. Käytämme omissa palavereissamme toisinaan akvaarioksi kutsuttua menetelmää. Palaverin vetäjä ja muut osallistujat voivat kutsua muutamia osallistujia, jotka keskustelevat jostakin asiasta. Muiden tehtävänä on kuunnella sekä kirjata mieleen nousevia ajatuksia ja ideoita. Sen jälkeen voidaan tehdä johtopäätöksiä yhdessä, Hedman kertoo. Muitakin menetelmiä on. Osallistujat voivat ideoida agendan verkkokokouksen alussa vaikkapa silloin, kun tarkoituksena on suunnitella, ideoida tai esimerkiksi keskustella yrityksen arvoista. Koska kaikki tulevat erilaisista tilanteista ja lähtökohdista kokoukseen, voidaan aluksi kysyä, mistä meidän olisi hyödyllistä keskustella nyt. Osallistujat voivat jakautua työskentelemään välillä pienempiin ryhmiin tai pareihin kahteen eri verkkokokoukseen ja palata sitten yhteen puimaan mietteitään. Rytmin ja kokoonpanojen vaihtelun lisäksi voidaan hyödyntää videoita, musiikkia ja muita virikkeitä. Kuten esimerkit osoittavat, kollaboraatiovälineet mahdollistavat hyvin monipuolisen tekemisen ja kokouskäytäntöjen uusiutumisen. Tällaisten asioiden läpivieminen vaatii johtajalta hyviä fasilitointitaitoja kykyä kuunnella, kysyä ja tehdä johtopäätöksiä. Johtajan on tärkeää miettiä myös sitä, millaisten prosessien osia verkkokokoukset ovat. Mitä tapahtuu ennen ja jälkeen kokouksen, kuten Kari Eronen ja Mika Piiroinen painottavat. Lopputulokset voi olla Humap on valmennus-, konsultointi- ja verkkoteknologiayritys, joka auttaa organisaatioita johtamisen, muutoksen, yhteistyön ja oppimisen haasteissa. Yritys tunnetaan kollaboraatiovälineiden asiantuntijana. Humapin tytäryhtiöllä Humap Softwarella on näiden välineiden kehittämisestä ja konsultoinnista yli 10 vuoden kokemus. Yrityksellä on toimipaikat Helsingissä, Jyväskylässä, Turussa, Lontoossa ja Amsterdamissa. tarpeellista dokumentoida verkkoon ja jatkaa niiden työstämistä siellä erikseen ja yhdessä. Näin kaikki voivat seurata asioiden edistymistä heille sopivina ajankohtina, Hedman korostaa. Kollaboraatiovälineet ovat loistavia työvälineitä, mutta eivät viisastenkivi. Käynnistä aamu virtuaalikahveilla Kokousten siirtäminen verkkoon tuo mukanaan kiistattomia etuja, kuten matkustamisen vähenemistä, mikä säästää rahaa ja vapauttaa aikaa kokousten päätösten toimeenpanemiseen. Mutta vähentääkö se vapaamuotoista viestintää esimiesten ja alaisten sekä kollegoiden kesken? Mika Piiroisen mielestä kasvokkaisessa ja verkkojohtamisessa ei saisi olla eroa. Sitä voi kysyä, mitä perheelle kuuluu ja miten lätkämatsi meni. Voi olla, että tätä epävirallista jutustelua jää jonkin verran pois varsinkin niiden kanssa, joita ei tunne hyvin, Piiroinen pohdiskelee. Eronen korostaa aidon vuorovaikutuksen merkitystä verkon rinnalla. Kollaboraatiovälineet ovat loistavia työvälineitä, mutta eivät viisastenkivi. Ne eivät voi koskaan täysin korvata samassa tilassa tapahtuvaa yhdessä työskentelyä, mikä luo pohjaa sujuvalle vuorovaikutukselle verkossa. Molempia tarvitaan, Eronen kiteyttää. Piiroinen ja Hedman ovat samaa mieltä. Hedman kannustaa siihen, että verkkopalaverien alussa pidettäisiin lyhyt fiiliskierros, jos aikataulu sen suinkin sallii. Se sitoo porukkaa yhteen. Ihminen on kokonaisuus, joka tuo työtilanteisiin tunteensa ja ajatuksensa, Hedman muistuttaa. Hedmanin omalla työpaikalla on menty niin pitkälle, että eri puolilla Suomea istuvat kollegat voivat juoda virtuaaliaamukahveja yhdessä. Työhuoneessa on hyvin suuri näyttö, jolta Hedman näkee muita sumpittelijoita. Aika näyttää, miten tämä toimii, Hedman sanoo. Toimisiko tämä puolustusvoimissakin? Innostavasti verkossa Toimittaja Mika Piiroinen Toimittaja Mika Piiroinen Mika Piiroinen everstiluutnantti osastopäällikkö Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus Vähentävätkö verkkokokoukset vapaamuotoista viestintää esimiesten ja alaisten ja kollegojen kesken? Kasvokkaisessa ja verkkojohtamisessa ei saisi olla eroa. Sitä voi kysyä, mitä perheelle kuuluu ja miten lätkämatsi meni. Voi olla, että tätä epävirallista juttua jää jonkin verran pois varsinkin niiden kanssa, joita ei tunne hyvin. Häiritseekö, jos kokouksessa chättäillään ja puuhataan koneella? Minua se ei häiritse, kunhan saadaan tulosta aikaan. Meillä on puolustusvoimissa aika jämäkkä palaverikulttuuri, joka on siirtynyt myös verkkoon. Puolustusvoimien tärkeimmät kollaboraatiovälineet Sametime-vuorovaikutusohjelmisto on jokaisen puolustusvoimain työntekijän tietokoneella. Verkkokokouksen lisäksi käyttäjät voivat lähettää toisilleen pikaviestejä. Videoneuvottelujärjestelmää voi käyttää kuka tahansa erityisistä huoneista. Niissä on kamera, mikrofonit ja kaksi näyttöä ensimmäisessä näkyvät osallistujat, toisessa kokousmateriaali. Ylimmän johdon videoneuvottelujärjestelmän kuvan ja äänen laatu ovat huippuluokkaa. Henkilöstöhallinnon wikissä kolme HR-asiantuntijaa vastaa paikallisten henkilöstöasiainhoitajien kysymyksiin verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 19

11 Viestikomppania varmistaa viestien perillemenon Verkostopuolustus tapasi Pyörremyrsky-sotaharjoitukseen osallistuneita reserviläisiä Riihimäen varuskunnassa. Osa reserviläisistä oli ollut jo pari viikkoa aikaisemmin harjoittelemassa asioita, jotka kertausharjoituksessa oli määrä kouluttaa kaikille muillekin. iihimäellä perustettiin kaksi tietoteknistä viestikomppaniaa. R Nämä viestikomppaniat ovat erikoistuneet tuomaan puolustusvoimien tietoverkon kenttäoloihin. Prikaatien ja pataljoonien viestikomppaniat ovat puolestaan erikoistuneet kenttäviestimateriaalin käsittelyyn. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtaja eversti Pertti Hyvärinen totesi Riihimäellä perustetulle ensimmäiselle viestikomppanialle osoittamassaan puheessa, että ilman tätä joukkoa sotaharjoitukset eivät olisi mahdolliset. Kaikille luvassa kiireinen viikko Viestikomppanian tehtävänä on turvata viestisignaalien perillemeno. 1. komppanian päällikkö, yliluutnantti Maria Keinonen lupasi, että vaikka harjoitusten ensimmäinen ilta oli rauhallinen, kaikille tulisi sotaharjoituspäivien aikana kiire. Harjoituksen tavoite oli trimmata joukon suorituskyky huippukuntoon. Hyvärinen painotti, että tähän ei päästä ilman suurempia harjoituksia. Riihimäellä perustettuja viestikomppanioita arvioitiin harjoitusten ajan ja saatuja tuloksia käytetään uusien harjoitusten suunnittelussa. Minäkin saan PVJJK:n johtajana palautetta siitä, miltä kohdin juoksua voidaan parantaa. Myös Viestirykmentti saa palautetta siitä, minkälaisiin asioihin koulutuksessa pitää kiinnittää huomiota. Eversti Pertti Hyvärinen PVJJK:n johtajana 2,5 viime vuotta Kun palvelu toimii, kukaan ei sano mitään, mutta jos sanomat eivät mene perille, niin palautetta kyllä tulee. Vänrikki Jenna Palovaara Myyntitehtävissä vakuutusyhtiössä, opiskelee Haaga-Heliassa, myös elektroniikka-asentajan koulutus Sotaharjoitus oli hänelle ensimmäinen kertausharjoitus tammikuussa 2008 päättyneen palveluksen jälkeen Odotan, miten saamme yhteydet toimimaan hyvin, vaikka harjoituksessa toimitaan liikkuvissa tilanteissa. Kersantti Jose Valtonen Siviilissä atk-tekniikan parissa työskentelevälle Valtoselle kaapeliasiat ovat tuttuja. Sotaharjoitus oli hänen ensimmäinen kertausharjoitus viisi vuotta sitten suoritetun asepalveluksen jälkeen. Valtosen tehtävänä oli kouluttaa ryhmälleen asioita, joita hän oli oppinut pari viikkoa aiemmin pidetyssä koulutuksessa. Kehitys tarkoittaa, että varusmiesaikana käytimme kaapelinlaskussa traktoreja, nyt käytössä samassa tehtävässä ovat mönkijät. 20 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 21

12 LiHa-projekti kehitti lisensoitujen ohjelmistotuotteiden hallintaa Fyysisen omaisuuden hallinta on puolustusvoimissa hyvissä käsissä: kaikesta pidetään tarkkaa kirjaa kumisaappaista lähtien. Aineettoman omaisuuden esimerkiksi tietokoneohjelmistojen tilanne on toinen. Immateriaalisella puolella on miljoonien arvosta omaisuutta, jonka käyttöä ei seurata vastaavalla tarkkuudella, sanoo everstiluutnantti Juhana Nenonen PVJJK:n kehitysosaston suunnittelutoimistosta. Eräs askel tämän epäkohdan ratkaisemiseksi otettiin PVJJK:n ja Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden yhteisessä LiHa-projektissa. Projektin lähtökohtana oli tarve kehittää tapaa, jolla puolustusvoimissa hallitaan tietojärjestelmien ja ohjelmistosovellusten lisenssejä eli käyttöoikeuksia. Opiskelijaryhmä kartoitti lisenssienhallinnan nykytilan ja puutteet sekä laati ehdotuksen valtakunnallisen lisenssienhallinnan kehittämiseksi. Esille nousi muun muassa lisenssitietojen hajanaisuus, joka vaikeuttaa kokonaiskuvan muodostamista. Työn tärkein anti oli se, että opiskelijaryhmä onnistui mainiosti summaamaan sekä nykytilanteen että ratkaisuehdotukset laajasta näkökulmasta, Nenonen kiittää. Loppuraportissa esitettävät konkreettiset parannusehdotukset jäävät odottamaan PVJJK:n organisaatiomuutosta, jossa vastuut määritellään uudelleen. Raportti luovutetaan eteenpäin taholle, joka jatkossa vastaa puolustusvoimien lisenssienhallinnasta, Nenonen kertoo. TUVE tuo lisää yhteiskuntavastuuta uonna 2009 käynnistyneessä TUVE-hankkeessa kehitetään valtiojohdolle ja turvallisuusviranomaisille omaa V korkean varautumisen turvallisuusverkkoa. Hyvässä vauhdissa oleva hanke hyödyttää myös puolustusvoimien omaa toimintaa: esimerkiksi puolustusvoimien viestintäverkon tietoliikennekapasiteetti kasvaa sen myötä. Samalla viestintäverkko laajenee toiminta-alueille, joilla kattavaa verkkorakennetta ei aiemmin ole ollut. Sisäasiainministeriön operatiivisille toimijoille tarjottavien TUVE-tietoliikennereititysten ansiosta myös puolustusvoimien aselajihaaroille eli maa-, meri- ja ilmavoimille voidaan tarjota uusia, maastoharjoituksissa tarvittavia tukeutumispisteitä, kertoo PVJJK:n tietoliikenneprojektin projektipäällikkö, insinöörieverstiluutnantti Ismo Viljanen. Hankkeessa ei kehitetä kokonaan uutta verkkoa vaan liitetään turvallisuusviranomaisia puolustusvoimien tietoliikenneverkon käyttäjiksi ja kehitetään viranomaisten yhteisiä palveluja. Tämä laajentaa toimintamme yhteiskunnallista aspektia ja korostaa yhteiskuntavastuuta. Palvelemme nyt puolustusvoimien lisäksi myös poliisia, hätäkeskuslaitosta ja rajavartiolaitosta. TUVEn myötä PVJJK:n toiminta ulottuu kaikkiin kansalaisiin, Viljanen sanoo. PVJJK:ssa hanke toteutetaan nykyisellä henkilöstöllä, jota on vahvistettu määräaikaisilla TUVE-viroilla. TUVEkoulutussuunnitelman mukaisesti asiantuntijoille on annettu lisäkoulutusta keskeisiltä toimialueilta. TUVEssa ovat puolustusvoimien lisäksi mukana paitsi puolustusministeriö myös valtiovarainministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä ulkoasiainministeriö. Puolustusvoimissa merivoimien osuus valokaapeliosakokonaisuuden toteuttajana on ollut merkittävä. PVJJK yhtenäistää valvontajärjestelmät Verkostopuolustus uosi 2011 on ollut puolustusvoimissa turvallisuusrakentamisen vuosi. V Teemavuosi on osa turvallisuusvalvonnan kehittämiseen tähtäävää TUVA-hanketta. Turvallisuusrakentamisella tarkoitetaan kohteen ja siinä olevan omaisuuden, tiedon ja koskemattomuuden suojaamista elektronisilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla. PVJJK on panostanut vuoden aikana nykyisten turvallisuusvalvontajärjestelmien yhdenmukaistamiseen ja uusimiseen tilaturvallisuusnormeissa määritettyjen vaatimusten mukaiseksi. PVJJK on vuoden aikana rakentanut ja kehittänyt kymmenien kohteiden turvallisuusvalvontaan tarvittavaa tekniikkaa. Kohteiden suuruusluokka vaihtelee yksittäisistä huonetiloista kokonaisiin varastoalueisiin, jotka voivat käsittää kymmeniä varastosuojia. Kohteet sijaitsevat useiden eri turvallisuusviranomaisten hallinnoimissa tiloissa, kertoo insinöörikapteeni Matti Yrttiaho PVJJK:n tuotanto-osaston suunnittelukeskuksesta. Rakentaminen jatkuu kiivaana vuoden loppuun saakka. Ennen vuodenvaihdetta on vielä määrä siirtää kaksi uutta turvallisuusvalvontaan tarvittavaa valtakunnallista järjestelmää tuotantotestiympäristöön. PVJJK:n lisäksi suunnitteluun ovat osallistuneet pääesikunnan ja puolustushaaraesikuntien tilaturvallisuusasiantuntijat ja rakentamiseen Puolustushallinnon Rakennuslaitos ja useat laitetoimittajat. Lisäksi järjestelmien kehittämistä on tehty muiden turvallisuusviranomaisten kanssa, Yrttiaho kertoo. UUTISIA Lisäksi järjestelmien kehittämistä on tehty muiden turvallisuusviranomaisten kanssa Matti Yrttiaho verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 23

13 PVJJK:n jakauma maantieteellisesti 2012 Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus on Pääesikunnan alainen laitos, jonka toimintaa ohjaa puolustusvoimien johtamisjärjestelmä päällikkö apunaan Pääesikunnan johtamisjärjestelmä osasto. Vuoden 2012 alussa PVJJK:n organisaatio uudistuu. A Esikunta, Jyväskylä B Verkostopuolustuksen kehittämiskeskus, Riihimäki C D Hankeyksikkö, Espoo Verkkoyksikkö, Jyväskylä 18 I Etelä-Suomen Johtamisjärjestelmäkeskus, Turku 1 Helsingin Johtamisjärjestelmäyksikkö 2 Turun Johtamisjärjestelmäyksikkö 17 3 Hämeenlinnan Johtamisjärjestelmäyksikkö 4 Tampereen Johtamisjärjestelmäyksikkö 5 Kauhavan Johtamisjärjestelmäyksikkö 6 Niinisalon toimipiste 7 Säkylän toimipiste III 16 II Itä-Suomen Johtamisjärjestelmäkeskus, Mikkeli 8 Mikkelin Johtamisjärjestelmäyksikkö 9 Kouvolan Johtamisjärjestelmäyksikkö Kuopion Johtamisjärjestelmäyksikkö 11 Jyväskylän Johtamisjärjestelmäyksikkö 12 Kontiorannan toimipiste Vekarajärven toimipiste 14 Haminan toimipiste 15 Lappeenrannan toimipiste III Pohjois-Suomen Johtamisjärjestelmäkeskus, Oulu 16 Oulun Johtamisjärjestelmäyksikkö A,D 11,23 17 Rovaniemen Johtamisjärjestelmäyksikkö 18 Sodankylän toimipiste 19 Kajaanin toimipiste 6 E 4,21 8,22 II E 20 Haapajärven toimipiste Palveluyksikkö, Hämeenlinna 21 Tampereen toimipiste 22 Mikkelin toimipiste 23 Jyväskylän toimipiste I C B Espoon toimipiste

YHTEISPELIÄ. Tekniikka: Tulostinpalvelu-uudistuksen tuomat mahdollisuudet kannattaa ottaa käyttöön

YHTEISPELIÄ. Tekniikka: Tulostinpalvelu-uudistuksen tuomat mahdollisuudet kannattaa ottaa käyttöön Tekniikka: Tulostinpalvelu-uudistuksen tuomat mahdollisuudet kannattaa ottaa käyttöön PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2010 S Y K S Y YHTEISPELIÄ SUOMI NÄYTTÄÄ MALLIA VIRANOMAISYHTEISTYÖSSÄ.

Lisätiedot

KAUKANA KOTOA TOIMIVAT TIETOLIIKENNEYHTEYDET OVAT OLEELLISIA KRIISINHALLINTAOPERAATIOIDEN ONNISTUMISESSA.

KAUKANA KOTOA TOIMIVAT TIETOLIIKENNEYHTEYDET OVAT OLEELLISIA KRIISINHALLINTAOPERAATIOIDEN ONNISTUMISESSA. Tekniikka: Uusi puolustusvoimien videoneuvottelujärjestelmä säästää aikaa, rahaa ja luontoa. PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2010 K E V Ä T KAUKANA KOTOA TOIMIVAT TIETOLIIKENNEYHTEYDET

Lisätiedot

MITÄ MYRSKY OPETTAA? MYRSKYJEN OPETUKSET UUTISET. Oulun HÄKE raivaa tietä Catharina Candolin ja kyberpuolustus 112 vastaa aina Svensk resumé

MITÄ MYRSKY OPETTAA? MYRSKYJEN OPETUKSET UUTISET. Oulun HÄKE raivaa tietä Catharina Candolin ja kyberpuolustus 112 vastaa aina Svensk resumé UUTISET Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti Oulun HÄKE raivaa tietä Catharina Candolin ja kyberpuolustus 112 vastaa aina Svensk resumé MITÄ ONNETTOMUUSUTKINTAKESKUS : MYRSKY OPETTAA? MYRSKYJEN OPETUKSET

Lisätiedot

Valtion IT-strategia tuo tulosta s. 4 Kunnille oma ICT-palvelukeskus s. 8 Hätäkeskustoiminta uudistuu s. 12 Turvallisuusverkko toteutuu s.

Valtion IT-strategia tuo tulosta s. 4 Kunnille oma ICT-palvelukeskus s. 8 Hätäkeskustoiminta uudistuu s. 12 Turvallisuusverkko toteutuu s. Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 2/10 Valtion IT-strategia tuo tulosta s. 4 Kunnille oma ICT-palvelukeskus s. 8 Hätäkeskustoiminta uudistuu s. 12 Turvallisuusverkko toteutuu s. 10 Svensk resumé

Lisätiedot

SENSORI KASVAAKO BYROKRATIA? TUTKIMUKSIA KYBERTILASSA YHTEISTYÖLLÄ POMMIEN KIMPPUUN 1 / 2012. PVTT SUOJAN OSAAMISKESKUS Arvaamatonta tietoa

SENSORI KASVAAKO BYROKRATIA? TUTKIMUKSIA KYBERTILASSA YHTEISTYÖLLÄ POMMIEN KIMPPUUN 1 / 2012. PVTT SUOJAN OSAAMISKESKUS Arvaamatonta tietoa 1 / 2012 SENSORI Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen henkilöstölehti ASIAKASNUMERO PVTT SUOJAN OSAAMISKESKUS Arvaamatonta tietoa KASVAAKO BYROKRATIA? TUTKIMUKSIA KYBERTILASSA YHTEISTYÖLLÄ POMMIEN

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

[ 2] TAISTELIJA 2020 JA UUSIUTUVA PUOLUSTUS JULKISEN HALLINNON ICT KARSII JA KOHDENTAA JÄÄKIEKON MM-KISOJEN TURVALLISUUS- TEKIJÄT

[ 2] TAISTELIJA 2020 JA UUSIUTUVA PUOLUSTUS JULKISEN HALLINNON ICT KARSII JA KOHDENTAA JÄÄKIEKON MM-KISOJEN TURVALLISUUS- TEKIJÄT [ 2] 2012 TURVATTUJEN VIESTINTÄYHTEYKSIEN ERIKOISLEHTI d JULKISEN HALLINNON ICT KARSII JA KOHDENTAA d JÄÄKIEKON MM-KISOJEN TURVALLISUUS- TEKIJÄT d ENSIHOITO MENEE LAKEUKSILLA POTILAAN LUO TAISTELIJA 2020

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi RATKAISU CGI:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 01.2015 Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi s. 16 Harri Karjalainen Robert Robert Andersson Andersson Hanna Hanna Nikkilä Nikkilä L&T L&T haastoi haastoiuudet

Lisätiedot

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Nro 2/2014 Sytyke ry:n jäsenlehti MONITOIMITTAJAPROJEKTIT KOKONAISARKKITEHTUURI Kokonaisarkkitehtuuri käyttöön julkishallinnossa s. 16 Systemaattinen innovointi s. 12

Lisätiedot

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011 2 2007 Sisällysluettelo 1 l 2011 16 DialogueTeam Virtual: Etäpalavereiden laatua mitattiin ja kehitettiin Fenniassa Toisin tekemällä tulosta... 3 Relational

Lisätiedot

SENSORI. Ketterä Tutkimuslaitos. Tietohallinnosta tiedon hallintaan 1 / 2011

SENSORI. Ketterä Tutkimuslaitos. Tietohallinnosta tiedon hallintaan 1 / 2011 1 / 2011 SENSORI Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen henkilöstölehti ASIAKASNUMERO P V T T S U O J A N O S A A M I S K E S K U S A r v a a m a t o n t a t i e t o a Tietohallinnosta tiedon hallintaan

Lisätiedot

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/0 Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11 Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 VIRVE-verkkoa kehitetään koko

Lisätiedot

RTK Duo www.rtkpalvelu.fi

RTK Duo www.rtkpalvelu.fi Lehti RTK-Palvelun asiakkaille ja sidosryhmille RTK Duo www.rtkpalvelu.fi 1 2009 UUSI YDINVIESTI JA YRITYSILME s. 4 Hansel -sopimus tarjoaa mahdollisuuden s.14 RTK-Palvelu kiinnostaa s.19 1 RTK-PALVELU

Lisätiedot

kontrahti Näin selätimme muutosvastarinnan s. 10 Väestörekisterikeskuksen Hannu Luntiala:

kontrahti Näin selätimme muutosvastarinnan s. 10 Väestörekisterikeskuksen Hannu Luntiala: kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1/2013 Väestörekisterikeskuksen Hannu Luntiala: Näin selätimme muutosvastarinnan s. 10 > Oulussa sähkönkulutus supistui kolmanneksella s. 6 > Uusi palvelu

Lisätiedot

Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia

Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia FINGRID OYJ:N LEHTI NUMERO 2/2015 DIGITALISAATIO 4 10 12 Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia Fingrid oli mukana valtakunnallisessa Farmari

Lisätiedot

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä 2/08 Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä SISÄLTÖ 9 10 12 14 18 19 20 24 25 26 Paikkatietoprojektin hyödyistä mitattavia Projektitoimituksia vahvalla osaamisella Paikkatieto palvelemaan kuntien

Lisätiedot

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Huhtikuu 1 2015 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 6 4063 00 00 6 4063 015104 00 6 4063 015111 2 009608 Huhtikuu 1 2015 Tiedustelukomppania aloitti Niinisalossa...6 SISÄLTÖ Uuden Porin prikaatin

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Tutkimusraportti 20.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Henkinen pääoma 2004 Tutkimusraportti 15.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Teemu J. Lehtonen Hannu Salmensaari Raporttia saa vapaasti

Lisätiedot

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa 1/2012 PROJEKTEILLA JOHTAMINEN 6 Näin me opimme johtamaan projekteilla 8 Ylitä hankkeiden kuusi kuilua 18 Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla 34 Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

3/2008. The Point. Asiakaslehti. Digitalisoituminenko uhka? Kansliapäällikkö Ritva Viljanen. Kaupunkien palvelukeskukset oletettua tehokkaampia

3/2008. The Point. Asiakaslehti. Digitalisoituminenko uhka? Kansliapäällikkö Ritva Viljanen. Kaupunkien palvelukeskukset oletettua tehokkaampia 3/2008 The Point Asiakaslehti Digitalisoituminenko uhka? Kansliapäällikkö Ritva Viljanen Kaupunkien palvelukeskukset oletettua tehokkaampia PÄÄKIRJOITUS Asiakkaan ehdoilla myös julkisella sektorilla Kuva:

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Terveydenhuoltoalan teemanumero Syksy 2011 Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen Sitra vauhdittaa yhteistyötä Taltioni-palvelun kehittämisessä

Lisätiedot

Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan. kysymystä huippuosaamisesta. Yksinkertainen moninaisuus? Amiedun asiakaslehti 1 2011

Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan. kysymystä huippuosaamisesta. Yksinkertainen moninaisuus? Amiedun asiakaslehti 1 2011 amicase Amiedun asiakaslehti 1 2011 9 kysymystä huippuosaamisesta Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan Asiantuntijoina maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja NCC Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Selonteko selväksi. Puolustusvoimien rakennemuutos

Selonteko selväksi. Puolustusvoimien rakennemuutos Selonteko selväksi Puolustusvoimien rakennemuutos Sisällys Mukana muutoksessa Puolustusvoimain komentajan amiraali Juhani Kaskealan tervehdys henkilöstölle... 4 Perusteet Miten rahat saadaan riittämään?

Lisätiedot

Neljännesvuosisata Nepalissa

Neljännesvuosisata Nepalissa CONSULTING PEOPLE 1 2015 4 9 Energiaosaajat palveluksessasi 18 21 Kokeilutaloutta ja tiedolla johtamista 32 Neljännesvuosisata Nepalissa FCG Consulting People 1 2015 1 Pääkirjoitus Sisältö Arvoisa lukija,

Lisätiedot