Hallitusti. Harri Ohra-aho: Verkostopuolustus tarvitsee tuekseen kyberpuolustuksen. Vuoden 2012 alussa PVJJK toimii uudessa organisaatiossa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitusti. Harri Ohra-aho: Verkostopuolustus tarvitsee tuekseen kyberpuolustuksen. Vuoden 2012 alussa PVJJK toimii uudessa organisaatiossa."

Transkriptio

1 Harri Ohra-aho: Verkostopuolustus tarvitsee tuekseen kyberpuolustuksen P u o l u s t u s vo i m i e n j o h ta m i s jä r j es t e l m ä k eskuksen S I D osry H M Ä l e h t i 2011 S Y K S Y Hallitusti hajautettu Vuoden 2012 alussa PVJJK toimii uudessa organisaatiossa. Tavoittena on yhä sujuvampi johtaminen sekä asiakkaan hyvä palvelu. 6 Aiheita: Olen unohtanut salasanani. Mitä teen? 2 Hallinnolliset palvelut Logicalle. Nyt keskitytään ydintoimintaan 12 Kollaboraatiovälineet tehokäyttöön 16 Reserviläiset pääsotaharjoituksessa 20 Mitä TUVE tuo tullessaan? Entä mitä turvarakentaminen tänä vuonna tarkoitti 22

2 PALVELUPISTEEN 5 Kysymyksiä, joihin PVJJK:n palvelupisteessä vastataan usein. Sisällysluettelo: 01Verkostopuolustus Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen sidosryhmälehti o1 Olen unohtanut PV Webmail salasanani, tai kirjautuminen ei muuten onnistu. Sähköpostin salasanan palautus onnistuu palvelupisteeseen soittamalla, tai CISSI-työpyynnöllä. Uusi salasana toimitetaan normaalisti asiakkaan PVAH-postiin ja käyttäjä vaihtaa sen seuraavan sisäänkirjautumisen yhteydessä. 11 Juha kotiranta Mikkelin palvelupiste o2 o3 o4 o5 Tietokoneeni näytön näkymä on kääntynyt ylösalaisin. Mitä teen? Näppäinyhdistelmä AltGr+nuolinäppäin kääntää näytön asentoa haluttuun suuntaan. Pitämällä pohjassa näppäimistön painiketta AltGr ja nuoli ylöspäin, kääntyy näyttö oletusasentoonsa. MS Office Installer käynnistyy aina, kun avaan PVAH-liitetiedoston tai käynnistän Officen. Asiasta luodaan CISSI-työpyyntö, jossa selviää työasemanne nimi ja käyttäjä. Työpyynnön perusteella Palvelupiste uusii käyttäjäprofiilin työasemasta etäyhteydellä. Tarvitsen lisäkäyttöoikeuksia joukko-osastoni verkkolevylle. Miten ne saan? Joukko-osaston käyttövaltuusryhmä vastaa verkkolevyn käyttöoikeuksista. Käyttövaltuusryhmä luo työpyynnön lisäkäyttöoikeuksien toteuttamisesta. Olen unohtanut Sametimesalasanani tai salasana ei kelpaa Uusi organisaatio mahdollistaa hajautetun toimintamallin PVJJK:n uusi organisaatio hyödyntää yhä vahvemmin tietojärjestelmiä. Näin työtä voidaan tehdä yhä hajautetummalla mallilla, silti organisoidusti. Millainen uusi organisaatio on ja miten se toimii? Keskittymistä ydinosaamiseen Logica hoitaa jatkossa puolustusvoimien hallinnolliset palvelut. Näin PVJJK:ssa pystytään yhä paremmin keskittymään juuri ydinosaamiseen. Maistuisiko virtuaalikahvi? Kollaboraatiovälineet ovat jo ahkerassa käytössä puolustusvoimissa. Mutta miten niitä voidaan käyttää tehokkaasti ja niin, että kaikki osallistujat saadaan innostumaan? PVJJK lukuina: historia ja tulevaisuus 4 M U I T A A I H E I T A PVJJK:n uusi organissaatio kartalla 24 Kohti lisensoitujen ohjelmistotuotteiden hallintaa 22 Mitä Tuve tuo tullessaan? 22 Turvallisuusrakentamisen vuosi PALVELUPISTE Käyttäjä vaihtaa ja valitsee itse salasanansa PVAH:n osoitekirjasta. Osoitekirjasta etsitään oma profiili kirjoittamalla nimi Etsi kohdetta kenttään. Avataan profiili kaksoisklikkaamalla nimeä ja valitaan ylävalikosta Muokkaa henkilöä. Kohtaan Internetsalasana ilmestyy painike Anna salasana, jonka valitsemalla pääsee salasanan luomaan. Salasana on käytettävissä tunnin kuluttua vaihdosta. 21 Viestejä Pyörremyrskyssä Tietotekniset viestikomppaniat varmistivat Pyörremyrsky-sotaharjoituksessa viestien varman perille menon. Miltä sotaharjoituksen ensimetrit tuntuivat ja millaisia odotuksia reserviläisillä oli? verkostopuolustus / PVJJK 3

3 780 virkaa Pääkirjoitus Harri Ohra-aho Prikaatikenraali Johtamisjärjestelmäpäällikkö Uudennäköinen PVJJK Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen organisaatio muuttuu Uutena johtajana samana päivänä aloittaa kommodori Timo Saastamoinen. Hän toimii PVJJK:n apulaisjohtajana. PVJJK:n uusi organisaatio koostuu Esikunnasta, Verkostopuolustuksen kehittämiskeskuksesta, Hankeyksiköstä, Verkkoyksiköstä ja Palveluyksiköstä. Kaikkiaan uudistuneessa PVJJK:SSa tulee tekemään töitä noin 780 ihmistä. Suurin yksikkö on Verkkoyksikkö, joka hajautuu kaikkiaan 11 paikkakunnalle ja jossa työskentelee yli 400 PVJJK:laista. Johtamisjärjestelmäkeskuksen Esikunta toimii Jyväskylässä, Verkostopuolustuksen kehittämiskeskus Riihimäellä ja Hankeyksikkö Espoossa. Verkkoyksikön lisäksi myös Palveluyksikkö on hajautettu. Sen toimintaa on Hämeenlinnan lisäksi Tampereella, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Espoossa. Johtamisjärjestelmäkeskus mahdollistaa Puolustusvoimien johtamisen ja tehokkaan toiminnan fakta PVJJK:n historia Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen (PVJJK) toiminta käynnistyi Johtamisjärjestelmäkeskus vaalii Puolustusvoimien Tietotekniikkalaitoksen ja sen edeltäjien perinteitä Pääesikunnan tilastotoimisto, , Helsinki Pääesikunnan Tietokoneosasto, , Helsinki Puolutuslaitoksen Tietokonekeskus, , Helsinki Puolustusvoimien Atk-laitos, , Helsinki ja Tikkakoski Puolustusvoimien Tietotekniikkalaitos 1997 Riihimäki ja Tikkakoski, Helsinki, Espoo ja Jyväskylä s y k s y Verkostopuolustus on Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen (PVJJK) sidosryhmälehti. Päätoimittaja PVJJK:n apulaisjohtaja, kommodori Timo Saastamoinen Tiedotussihteeri PVJJK:n tiedottaja Maija Kauppinen Lehden suunnittelu ja toteutus Maggie Oy / Zeeland Osoitteenmuutokset ja palaute lehdestä PVJJK:n tiedottaja Maija Kauppinen Paino JuvenesPrint, ISSN-L ISSN Kohti kyberstrategiaa Ensimmäiset neljä kuukautta uudessa tehtävässä on avannut kiehtovan maailman puolustusvoimien keskeiseen operatiiviseen suorituskykyyn, johtamisjärjestelmäalaan. Toimialan nyrkki, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus ja sen henkilöstö, luo perustan tälle suorituskyvylle. Vahvan lisän keskuksen toimintaan tulee lähitulevaisuudessa antamaan kyberpuolustusulottuvuuden entistä vahvempi painotus. Tällä hetkellä osallistumme aktiivisesti kansalliseen kyberstrategiatyön laatimiseen. Sen yhteydessä määritetään puolustusvoimien yhteiskunnallinen rooli ja toimivaltuudet kyberturvallisuudessa. Samalla puolustusvoimissa kirjoitetaan kyberkonseptia, jossa määritetään tietoverkkoihin liittyvät operatiiviset suorituskyvyt sekä tarkempi organisoituminen. PVJJK:lle tulee tässä yhteydessä yhä keskeisempi asema. Eräs tärkeä foorumi kybertoiminnallisuuksien kehittämiseen on kansainvälinen yhteistyö ja harjoitukset, johon myös PVJJK:n henkilöstö osallistuu. Tärkeimpänä Multinational Experiment 7, MNE 7 - harjoituskokonaisuus, jonka yhtenä painopisteenä on kyberulottuvuus. Kansainväliset harjoitukset tukevat sekä kansallista kyberstrategiatyötä että oman kyberkonseptin laatimista. Lisäksi puolustusvoimissa on käynnissä tietoverkkosodankäynti-hanke, jolla rakennetaan kyberpuolustuksen suorituskykyä. Samalla tietoverkkopuolustuksen tilannekuvaa ja -tietoisuutta kehitetään sekä osallistutaan alan tutkimukseen ja opetukseen. Kyberpuolustusta tarkasteltaessa on otettava huomioon lait, prosessit, teknologia, työkalut sekä osaaminen. Koko henkilöstön tulee tiedostaa, että kyberpuolustus on yksi sodankäynnin ulottuvuuksista maa-, meri- ja ilmapuolustuksen rinnalla. Verkostopuolustus tarvitsee tuekseen ja mahdollistajakseen kyberpuolustuksen. Olen tyytyväinen siitä, että olette ottaneet minut vastaan toimialalla. Pyrin olemaan luottamuksen arvoinen ja tekemään parhaani henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen osalta toimialan haastavissa organisaatio- ja toimintamallimuutoksissa. Toivotan kaikille Verkostopuolustus-lehden lukijoille rauhaisaa Joulun odotusta! 4 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 5

4 Sivut: Teksti: Timo Sormunen Parempaa johtamista, parempaa palvelua Puolustusvoimien Johtamis järjestelmäkeskuksen uusi organisaatio selkiyttää sisäistä työnjakoa, vie osaajat oikeille paikoilleen, lisää toiminnan tehokkuutta ja parantaa esimiestyötä. PVJJK:n asiakkaille yhtälö tarkoittaa entistä parempaa ja joustavampaa palvelua. 6 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 7

5 jaus on ollut hankalaa. Myös taloussuunnittelu ja -seuranta on ollut haasteellista ilman keskitettyä ja kokonaisuudet hallitsevaa suunnitteluelintä. Vanhassa organisaatiossa eri osastojen, järjestelmien ja palveluiden elinkaarten kokonaisvaltaisessa suunnittelukyvyssä oli petrattavaa. Palveluraokakuu vuonna 2011 pysynee vielä pitkään PVJJK:n apulaisjohtajan, kommodori Timo Saastamoisen mielessä. L Tuolloin sai sinetin ja komentajan puumerkin yli kaksi vuotta kestänyt organisaatiotyö, jonka lopputulemana Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskukselle on rakennettu mahdollisimman hyvin tähän päivään istuva ja myös tulevaisuuden haasteisiin vastaava toimintamalli. PVJJK:n uusi organisaatio otetaan virallisesti käyttöön vuoden 2012 alusta lähtien. Tuolloin toimintansa aloittavat Jyväskylään sijoittuvan esikunnan lisäksi valtakunnallisesti toimivat Hanke-, Verkko- ja Palveluyksiköt. Niiden rinnalla jatkaa toimintaansa Verkostopuolustuksen kehittämiskeskus Riihimäellä. Länsi-Suomen Johtamisjärjestelmäkeskuksen lakkauttamisella puolestaan vahvistetaan Palveluyksikön johto-osien toimintakykyä. PVJJK:n apulaisjohtaja, alkaen johtaja, kommodori Timo Saastamoinen Hihat ylös ja tositoimiin Alkuvuosi on Saastamoisen mukaan sisäänajoaikaa, mutta syksyn tullen pitäisi yhteisen maalin ja ison kuvan olla kirkkaampi kaikissa yksiköissä. Uuden organisaation rakentaminen on tosiaan vienyt aikaa. Kaikki lienevätkin helpottuneita, kun voimme nyt kääriä hihat ja tarttua tosissaan töihin, kommodori toteaa. Selkeimmin muutos tulee näkymään esimiestyössä, kun johtovastuita ja työtaakkaa pystytään jakamaan entistä useammalle ammattilaiselle. Tämä puolestaan vaikuttaa positiivisesti paitsi esimiesten myös henkilöstön jaksamiseen. Lopputulemana on entistä toimivampi työyhteisö ja työskentelyilmapiiri. Käytännössä meiltä on puuttunut esimiesten toimintaa tukevat suunnitteluorganisaatiot, mikä on ollut koko toimintamme yksi selkeä pullonkaula. Osastojen johtajat ovat olleet ilman heidän työtään tukevaa esikuntaa, vaikka johdettava henkilöstömäärä on ollut esimerkiksi tuotanto-osastolla lähes 700, Saastamoinen muistuttaa. Päällekkäisyyksistä parempaan palveluun Osastojen toiminnassa on ollut myös selkeitä päällekkäisyyksiä koskien muun muassa hankintaa, tietoturvaa ja suunnittelua. Myös tuotteiden siirto kehityksestä tuotantoon on ajoittain yskinyt ja tehokkuus kärsinyt. Toimeksiantoja on lisäksi tullut useista eri kanavista, jolloin niiden kokonaisoh- Muutoksesta tulee meidänkin toiminnassamme pysyvä elementti. Muutostarpeisiin on osattava reagoida ajoissa. PVJJK:N KOKOONPANO Verkostopuolustuksen kehittämiskeskus Esikunta japinnassa oli lisäksi useita toimijoita, joiden asiakasvastuut olivat epäselviä. Myös ulkopuolisten yhteydenpito PVJJK:n suuntaan oli monessa kohtaa vaikeaa juuri tuon puuttuvan esikunnan takia, Saastamoinen listailee. Muutos jatkuu Samalla hän muistuttaa, ettei nyt käyttöön otettava organisaatiomalli ole suinkaan kiveen hakattu. Toimintaympäristön muuttuessa on myös PVJJK:n pysyttävä vauhdissa mukana. Olemme jo pitkään rakentaneet asiakkaillemme ratkaisuja, joilla he voivat hyödyntää tietojärjestelmiä ja toimia hajautetusti. Nyt me näytämme muille mallia ja otamme nämä työkalut tehokäyttöön, apulaisjohtaja tiivistää. Muutokset tuovat mukanaan myös henkilöstöjärjestelyjä, jotka koskettavat suoraan noin viittäkymmentä eri tehtävää. Kokonaisuudessaan uudelleenjärjestelyjä on tulossa noin 150 tehtävään. Vanhaan ei silti ole paluuta, sillä kuten tunnettua, puolustusvoimien rahoitukseen ja henkilöstöresursseihin on tarjolla lähivuosinakin lähinnä niukkuutta. Siksi omaa koneistoa on pystyttävä virittämään päivä päivältä tehokkaammaksi ja myös asiakkaiden tarpeita paremmin palvelevaksi. Muutoksesta tulee meidänkin toiminnassamme pysyvä elementti. Muutostarpeisiin on osattava reagoida ajoissa ja sitä on opittava myös sietämään, Saastamoinen muistuttaa. Johtaja Jyväskylä Hankeyksikkö Verkkoyksikkö Palveluyksikkö Riihimäki Espoo Valtakunnallinen Johto: Jyväskylä Johto: Hämeenlinna Muut : Tampere, Mikkeli, Jyväskylä, Espoo Palokuntatöistä ennakoivaan asiakaspalveluun Tietojärjestelmä- ja käyttötukipalveluja tuottavan Palveluyksikön johto keskitetään Hämeenlinnaan, mutta toimipisteverkosto kattaa entiseen tapaan koko Suomen. Entistä selkeämmin yhden luukun periaatteella toimivan yksikön vastuulla on muun muassa operatiivisessa verkossa valtakunnallisesti käytettävien tietojärjestelmien toimivuus, teknisen tuen tuottaminen puolustusvoimille ja sen sidosryhmille sekä käytettävien laitteistojen ja järjestelmien ylläpito. Yksiköstä johdetaan myös palvelutuotantoverkostoa, joka sisältää puolustusvoimien kumppanit, ATK-palvelutalot ja viranomaistietopalvelut. Yksikön uusi organisaatio on pitkälti everstiluutnantti Kari Erosen käsialaa, joka tosin itse ei ehdi nähdä sen toimintaa käytännössä. Eronen jää vuoden vaihteessa eläkkeelle ja luovuttaa samalla päällikön tehtävät everstiluutnantti Harri Reinille. Kaksikon mukaan elämä jatkuu tavallisen tietotekniikan käyttäjän ja tukipalveluiden kannalta pitkälti entisellään. Aluetoimipisteet palvelevat entiseen tapaan ja tutusta 8080-numerosta saa nopeasti apua useimpiin ohjelmisto- ja laitepulmiin, Eronen ja Reini vakuuttavat. Suurasiakkaille uudistuksen edut konkretisoituvat Palveluyksikön johto-osan suunnittelu- ja operointikyvyn kasvun myötä entistä kokonaisvaltaisempana palveluna ja elinkaariajatteluna, jossa huomioidaan paitsi akuutit myös edessä olevat muutos- ja investointitarpeet. Nyt pääsemme tulipalon sammutuksista ja adhoc- JATKUU SIVULLA 10 everstiluutnantti Kari Eronen everstiluutnantti Harri Reini 8 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 9

6 tilanteista entistä ennakoivampaan ja asiakkaan järjestelmien toiminnan kaikissa oloissa varmistavaan palveluun, Eronen toteaa. Modernin toimintamallin ja organisaatiomuutoksen uskotaan näkyvän myös henkilöstön sitoutumisessa ja motivaatiossa. Voimme tarjota omille osaajillemme entistä haastavampia työtehtäviä ja monipuolisempia urapolkuja, mikä on tärkeä valtti myös rekrytoinneissa. Kynnys vaihtaa siviilipuolelta tänne tulee varmasti madaltumaan, Eronen ja Reini ennakoivat. Yksiköiden päälliköt esittelyssä Osaajat oikeille paikoille Espoon Kilossa toimivan Hankeyksikön tehtäväksi on kirjattu teknisen tukijärjestelmän tuotteiden ja palvelujen suunnittelu, kehittäminen ja tuotteistaminen. Prosessin lopputulemana ovat tuotteistetut palvelut, jotka ovat myös teknisesti mahdollisimman käyttövalmiita. Hankeyksikkö työllistää liki 70 henkilöä. Päällikkönä toimivan everstiluutnantti Esko Liimatan mukaan uudessa organisaatiossa osaajat siirretään oikeille paikoilleen ja heille parhaiten sopiviin tehtäviin. Kun alansa huippuammattilaiset saavat keskittyä työssään osaamisalueensa ydinasioihin, nopeutuvat tuotekehitys ja läpimenoajat. Aiempaa selkeämpi työnjako parantaa myös asiakaspalvelua. Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman kitkaton tuotekehitysputki, jolla tuotteet ja Porukalla on selkeä tuntuma, että talon sisältä löytyy todella kovan tason tuotekehitysmoottori. komentaja Auvo Viita-aho everstiluutnantti Esko Liimattta innovaatiot saadaan entistä nopeammin hyötykäyttöön. Lähtökohtana on, että tuotekehitys tuottaa käyttäjille heidän työtehtäviään tukevia uusia ratkaisuja nykyistä nopeammin. Vuodessa ideasta tuotteeksi on lähtökohta tuotekehityksen tehostamistavoitteelle, Liimatta linjaa. Tuotekehityksen toimintatapaa ja tehtävien tarkentamista koskevat uudistukset on otettu henkilöstön keskuudessa vastaan positiivisesti, vaikka pitkä muutosprosessi aina hämmentää ja herättää levottomuutta. Porukalla on selkeä tuntuma, että talon sisältä löytyy todella kovan tason tuotekehitysmoottori, joka on nyt mahdollista saada pyörimään entistäkin paremmilla kierroksilla. Mielekäs työ, jossa oman kädenjälki näkyy entistä paremmin ja tuotekehityksen hedelmät ovat nopeasti hyötykäytössä, on myös henkilöstölle motivoivaa. Tuotekehityshenkilöstön paras palkinto onkin se, että heidän kehittämänsä sovellus ilmestyy valmistuttuaan myös asiakkaan päätteelle käytettäväksi., Liimatta muistuttaa. Kehittämiskeskuksen rooli selkenee Verkostopuolustuksen Kehittämiskeskus on uusi yksikkö, joka aloitti toimintansa Riihimäellä jo syksyllä 2010, joten meneillään oleva muutos ei enää keskuksen toimintaan vaikuttanut. Keskus pyrkii edistämään puolustusvoimien operatiivisen toiminnan parempaa kuvaamista, jolloin myös johtamisjärjestelmän tarve ja siis esimerkiksi Leijona-palveluilla tuettava toiminta tulisi paremmin ymmärretyksi ja johdonmukaisemmin kuvatuksi konseptiksi. Komentaja Auvo Viita-ahon mukaan PVJJK:n uusi organisaatiomalli tukee paremmin heidän toimintaansa. Koordinaation hän uskoo uudessa organisaatiossa paranevan siinä, miten tarkoituksenmukaiset ideat ja innovaatiot hyödynnetään ja ne siirtyvät kehittämisen kautta tuotantoon. Tässä ei ole oltu perinteisesti kovin hyviä. Verkkoyksikkö Mika Piiroinen, everstiluutnantti Ikä: 46 v. Koulutus: Yleisesikuntaupseeri Työura: Kouluttaja ja päällikkö Kainuun Prikaati, johtamisjärjestelmätehtäviä Vaasan Sotilasläänin Esikunta ja Pohjoinen Maanpuolustusalue, opettaja, täydennyskoulutusosaston johtaja ja koulutuspäällikkö Maanpuolustuskorkeakoulu, pataljoonan komentaja Kainuun Prikaati, tuotanto-osaston päällikkö PVJJK. Johdettavan yksikön koko: Vuoden vaihteesta lähtien noin 400 henkilöä. Harrastukset: Junioriuimareiden valmennus. Verkostopuolustuksen kehittämiskeskus Auvo Viita-aho, komentaja Ikä: 48 v. Koulutus: Yleisesikuntaupseeri Työura: Kouluttaja ja myöhemmin viestiupseeri rannikkotykistössä, Merivoimiin liittymisen jälkeen meripuolustuksen tiedustelu-, valvonta- ja maalinosoitusjärjestelmien hankintatehtävät, tekniikan lisäopintojen käynnistäminen Maanpuolustuskorkeakoululla, sektorin johtaja Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosastolla, kansainvälisen yhteistyön koordinointi Puolustusministeriössä, yhteysupseeri Yhdysvalloissa, valmistelutehtäviä Pääesikunnan operatiivisella osastolla, VPKK:n johtaja PVJJK. Johdettavan yksikön koko: 5 Harrastukset: Liikkuminen tarvittaessa myös tanssien. Voi olla, että olemme tällaisena uutena ja pienenä yksikkönä jääneet monille hieman vieraaksi osin varmasti siksikin, että keskus saa tehtävänsä suoraan Pääesikunnan operatiiviselta osastolta. Sisäisen yhteistyön tiivistyessä PVJJK:ssa tämä toiminnallisten kuvausten kehittämiseen liittyvä roolimme ja myös omat toimintaedellytyksemme varmasti paranevat, Viita-aho uskoo. Yksi mielenkiintoinen uusi haaste on hänen mukaansa paineen lisääntyminen kansainvälisten toimintamallien ja niitä tukevien ohjelmistotyökalujen integroimiseksi omaan järjestelmään. Tällaisia ovat esimerkiksi NATO:n työkalut, joiden hyödyntämistä VPKK:ssa vuonna 2012 evaluoidaan. Tämän lisäsäksi keskus osallistuu vuonna 2012 puolustusjärjestelmän kokonaiskehittämiseen sekä kybertoiminnan, yhteisen vaikuttamisen ja turvallisuusviranomaisten yhteistyön kehittämiseen. everstiluutnantti Mika Piiroinen Hankeyksikkö Esko Liimatta, everstiluutnantti Ikä: 46 v. Koulutus: Yleisesikuntaupseeri Työura: Opetusupseeri, POHPR, Yksikön päällikkö, SPOLK, POHPR, Yksikön päällikkö, 1.JK,UUDJP, Opettaja, Koulutustaidon laitos, MPKK, Opettaja, Taktiikan laitos, MPKK, Apulaisosastopäällikkö, PVKK, Osastopäällikkö, PVKK, Teknologiajohtaja, R5 Vision (virkavap), Vanhempi osastoesiupseeri, MATOS, PE, Joukkoyksikön komentaja, LSVP, PORPR, Tietohallintosektorin johtaja, JOJÄOS, PE, Osastopäällikkö, KEHOS, PVJJJK Johdettavan yksikön koko: 65 Harrastukset: Metsästys ja kalastus, jalkapallovalmennus Palveluyksikkö Harri Reini, everstiluutnantti Ikä: 50 v. Koulutus: Esiupseeri Työura: Kouluttaja ja yksikön päällikkö Keuruulla Keski-Suomen Viestipataljoonassa, viestipäällikkö Pohjanmaan Sotilasläänin ja myöhemmin Vaasan Sotilasläänin esikunnassa, Viestikoulussa Riihimäellä toimistopäällikön ja osaston johtajan tehtävissä, 1. Tietotekniikkakeskuksen päällikkönä Helsingissä, Viesti- ja Sähköteknisen koulun apulaisjohtajana ja johtajana Riihimäellä, PE:n tietohallintopäällikkönä. Johdettavan yksikön koko: 157 Harrastukset: liikunta eri muodoissa (lenkkeily, kaukalopallo, hiihto), metsästys ja kalastus Verkkoyksikkö palvelee valtakunnallisesti Verkkoyksikön päällikkönä aloittava everstiluutnantti Mika Piiroinen sanoo seuranneensa organisaation uudistusta sekä sitä toteuttavan keskijohdon että oppivan yksilön näkökulmasta. Molemmista näkökulmista tarkasteltuna hän pitää uudistusta mielenkiintoisena casena. Verkkoyksikkö on tästä eteenpäin entistä selvemmin PVJJK:n perusta, josta riippuu paljon muun muassa Palveluyksikön toiminnan onnistuminen, Piiroinen muistuttaa. Samalla hän tähdentää, että Verkkoyksikön näkökulmasta toimintakenttä selkiytyy entisestään. Asiakkaalle selkein etu on kontaktoinnin helppous, sillä kaikissa tarpeissa yhteyshenkilönä on oma palvelupäällikkö. Yksikkömme koostuu työhön sitoutuneista ammattilaisista, jotka jatkossa palvelevat alueiden sijaan valtakunnallisesti, Piiroinen lisää. Muiden kollegoidensa tavoin hän tunnustaa, että uudistus on vienyt kosolti aikaa. Henkilöstö on kuitenkin suhtautunut tulevaan myönteisesti. Tässä on oikeastaan enää odotettu sitä hetkeä, jolloin voidaan kääriä hihat ja aloittaa työt uudessa organisaatiossa ja uusilla toimintatavoilla, hän toteaa. Tulevaa vuotta 2012 hän kuvaa työntäyteiseksi. Oman toiminnan kehittämisen lisäksi väkeä työllistävät TUVE- ja PRP-projektit, jotka on saatava ensi vuonna valmiiksi. 10 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 11

7 Sivut: Teksti: Pertti Suvanto KUVAT: Paula Myöhänen Puolustusvoimien hallin nollisen tietojenkäsittely-ympäristön (HALNET) ylläpito palvelut hankitaan seuraavina vuosina Logicalta. Hankinta mahdollistaa puolustus voimien tietohallinnon voima varojen suuntaamisen joustavasti ydinbisnekseen. Vaakakuppi kääntyy ydinbisnekseen ALNET-ympäristössä tarjotaan puolustusvoimien palkatulle henkilöstölle, kumppaneille, H varusmiehille ja reserviläisille perustietotekniikan palvelut ja tietojärjestelmät. Loppukäyttäjälle HALNET tarjoaa yhtenäisen käyttöliittymän puolustusvoimien tietojärjestelmiin ja niiden sisältämiin tietoihin käyttöoikeuksien mukaisesti. HALNET mahdollistaa myös turvallisen internet-sähköpostin ja selauspalvelun kaikille käyttäjille. Nyt meneillään oleva muutos liittyy puolustusvoimien tietojenkäsittely-ympäristön kehittämiseen. Taustalla on luvun puolessa välissä käynnistynyt tietohallinnon rationalisointihanke (TIERA) luvulla ja 2000-luvun alussa hankitut järjestelmät ja tietotekninen alusta muodostivat monimutkaisen, sirpaloituneen ja vaikeasti hallittavan kokonaisuuden. TIERAhankkeessa ja sitä seuranneissa kehityshankkeissa rakennettiin keskitetty, moderni ja standardi-prosesseilla toimiva tietojenkäsittely-ympäristö. Tässä yhteydessä muun muassa maan sadat palvelimet koottiin kolmeen konesaliin. Lisäksi tietohallinnon organisaatiot uudistettiin. TIERA:n perustaksi laaditut analyysit ja ennusteet osoittivat, ettei puolustusvoimilla ole mahdollisuuksia eikä syytä suunnata voimiaan muuhun kuin ydintoimintaansa operatiivisiin järjestelmiin. Vajaan kymmenen vuoden aikana HALNETiin tehty uudistustyö ei kuitenkaan ole ollut turha. Vuoden 2005 ympäristön siirtäminen palveluhankintaan ei olisi ollut mahdollista. Ainakin se olisi tullut tavattoman kalliiksi ja siitä huolimatta sitonut kohtuuttomasti puolustusvoimien omia resursseja. Laajenevaan operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön tarvitaan siis jatkuvasti lisää resursseja, muun muassa osaavia ihmisiä. Tarve on kuitenkin ristiriidassa valtion tuottavuusohjelman kanssa. Myös PVJJK:lla on velvoite supistaa ei kasvattaa henkilökuntaansa. Nyt PALHA tuo apua tähän ongelmaan. Tähän asti suurin osa PVJJK:n tietopalvelutuotannon henkilöstöstä on tehnyt työtä hallinnollisessa ympäristössä. Nyt tapahtuvan muutoksen myötä operatiivinen tuotanto saa 50 henkilötyövuotta lisää. Kokonaisuudesta se merkitsee 20 prosenttia. Vaakakuppi kallistuu toiselle puolelle. Sopimuksen mukaan palvelut ovat käytössä maaliskuun 2012 loppuun mennessä. fakta PALHA pähkinänkuoressa PALHAssa siirretään hallinnollisen ympäristön ylläpito Logicalle. Sopimus toimittajan kanssa päättyy vuoden 2014 lopussa ja se sisältää optiot vuosille 2015 ja Hankintaan sisältyvät: käyttöpalvelut, järjestelmien valvontapalvelut sekä konesalin sisäiset tietoliikenneyhteydet ja tietoturvapalvelut, työasemapalvelusta hallinta ja ylläpito, esiasennus, konfiguraation hallinta ja päivitykset, service desk-palvelut hankinnan kohteena olevien palvelujen osalta ja tiketöintijärjestelmä hankinnan kohteena olevan ympäristön käyttäjähallinta, viestintäpalvelut (sähköposti, kollaboraatio) sekä projekti- ja asiantuntijapalveluita Hankintaan eivät sisälly: videoneuvottelupalvelut lähituki (op) palvelupiste (op) verkon ylläpito; lähiverkko ml käyttövaltuushallinta sovellustuki tulostuspalvelu, pl. tulostinpalvelimet puhepalvelut Yllä: Palvelupisteen asiakasneuvojat ovat PVJJK:n rajapinta asiakkaisiin, sanoo Ville Tapio Ronkanen. Vieressä ja alla: Palvelupisteen työ on ajoittain tiimityötä, sanovat asiakaspalveluneuvoja Sari Kaarnioja ja asiakaspalveluneuvoja Mervi Muurikka. Samaa mieltä ovat palvelupisteen asiakasneuvojat Tuomas Harju ja Veli Harju. 12 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 13

8 majuri Jussi Kuusela Puolustusvoimien hallinnollisesta ympäristöstä vapautuvilla henkilöillä katetaan merkittävä osa operatiivisen ympäristön kasvaneista tarpeista. Kyse on meidän kannaltamme niin kutsutusta ydinbisneksestä. Jatkossa omien voimavarojen painopiste on operatiivisissa ja muissa poikkeusolojen järjestelmissä, PALHA-projektin päällikkö majuri Jussi Kuusela sanoo. Lähituki ja palvelupiste ovat operatiivisia palveluja ja siksi ne säilyvät puolustusvoimilla. Joustava luopumishankinta Jussi Kuuselan mukaan muutoksen toinen bonus on joustavuus. Kun hallinnollinen ympäristö siirtyy toimittajan ylläpidettäväksi, se on joustavampi ja helpommin muokattavissa. Sitä voidaan muun muassa pilkkoa eri ylläpitoihin ja siitä voidaan joustavasti lakkauttaa järjestelmiä. Nopealla aikataululla kyetään tekemään suuria muutoksia ilman, että ihmisiä irtisanotaan tai koulutetaan uudelleen. PALHA on luopumishankinta. Siirtyvä ympäristö ja sen järjestelmät ovatkin niin sanotun luopumiskartoituksen piirissä. Puolustusvoimien on tarkoitus luopua pääosasta nykyisistä hallinnollisista järjestelmistä vuoden 2016 loppuun mennessä. Pieni osa hallinnollisista järjestelmistä kuitenkin siirretään operatiiviseen ympäristöön. Kyseessä ovat ne järjestelmät, 1) joita käytetään myös poikkeusoloissa, 2) jotka ovat vain puolustusvoimien käytössä eikä 3) kyseisiä palveluita voida hankkia muualta. Siirto voidaan toteuttaa vasta kun operatiivinen ympäristö on laajentunut riittävästi. Merkittävä määrä nykyisistä hallinnollisista palveluista pyritään siirtämään toteutettavaksi puolustusvoimien omistamalla ja itse ylläpitämällä SAP:lla. Korkean valmiuden palveluja ja turvallisuusviranomaisten yhteiskäyttöisiä järjestelmiä siirtyy siirtyy turvallisuusverkon (TUVE) palveluja tuottavan toimittajan toteutettaviksi. Valtaosa PVJJK:n hallinnollisista palveluista pyritään kuitenkin siirtämään Valtion IT-palvelukeskukselle, joka hankkii eri viranomaisten palvelut kilpailuttamalla niitä isoissa ryppäissä. PALHA-ympäristö ajetaan siis alas. Teimme tämän hankinnan, jotta voimme luopua näistä palveluista koko hallinnollisesta ympäristöstä, Kuusela sanoo. tuksissa on usein tapana vaan luopumisbisnes. Logican ulkoistuspalveluista vastaava johtaja Leena-Mari Lähteenmaa ei pidä sitä liiketoiminnalleen haasteena, päinvastoin. Kun puolustusvoimilta vapautuu kapasiteettia tämän sopimuksen aikana, pystymme hyödyntämään sitä taas uusiin hankkeisiimme, eikä se aiheuta meille ongelmia. Puolustusvoimien kustannukset putoavat lineaarisesti sopimuksen aikana sitä mukaa, kun palveluista päästään eroon. Sopimuksen myötä kiinteät kustannukset ovat muuttuneet Mervi Muurikka on valmiina auttamaan ongelmissa. Logican Suomen ulkoistuspalveluista vastaava johtaja Leena-Mari Lähteenmaa muuttuviksi kustannuksiksi. Meille PALHA on merkittävä ja erittäin tärkeä avaus. Onnistumalla tässä pystymme osoittamaan sekä puolustusvoimille että laajemmin valtionhallinnolle kykymme toimia palveluintegraattorina ja palvelukokonaisuuksien hoitajana. Näemme tämän erittäin suurena mahdollisuutena tulevaisuuden hankkeita varten. Olemme valjastaneet tähän parhaat resurssit. Myös yrityksemme johdossa hankkeen etenemistä seurataan tiiviisti. Aiomme onnistua niin, että tästä tulee meille referenssi myös muihin turva-alueen asiakkaisiin. Valtionhallinnossa puhutaan nykyään paljon tämän tyyppisistä ratkaisuista, Lähteenmaa iloitsee. Ihmisiä ei tarvitse irtisanoa Kuusela sanoo, että Logicalle siirrettävien palvelujen hinta on hieman kalliimpi kuin jos ne olisi tuotettu itse. Kustannustehokkuus tarkoittaa sitä, että ilman palveluhankintaa olisimme joutuneet palkkaamaan paljon uusia ihmisiä operatiiviselle puolelle. Nyt ei tarvitse. Saamme oman koulutetun, talon toimintatavat Tärkeä referenssi Logicalle kyseessä ei siis ole nouseva bisnes kuten ulkoisja -prosessit tuntevan väen kohdennettua operatiivisen tietojenkäsittelyympäristön ja sen tietojärjestelmien ylläpitoon. Kuuselan mukaan hallinnollinen ympäristö ei toiminnallisesti uudistu. Palvelinalusta uudistuu, mutta tekniikka pysyy samana. Konesalipalvelut siirtyvät Logicalle sellaisenaan. Infrapalvelu tarjoaa alustan puolustusvoimien omistamille tietojärjestelmille. Vastuu muun muassa versiopäivityksistä ja toiminnallisuuksien kehittämisestä on edelleen tietojärjestelmien omistajilla eli puolustushaaroilla, Pääesikunnan osastoilla ja joissakin tapauksissa Pääesikunnan alaisilla laitoksilla. Emme hankkineet kehittyvää järjestelmää, vaan luovuttavan järjestelmän. Näin ollen ei ollut tarkoituskaan kehittää toimintoja parempaan suuntaan. Tarkoitus on saada samanlainen ja vähintään yhtä hyvin toimiva järjestelmä, joka sitten mahdollisimman pienten muutosten myötä ajetaan jossain vaiheessa alas. Kuusela lupaa, että muutos ei juuri näy loppukäyttäjälle. Siirron aikana toki on pieniä katkoksia, mutta niistä informoidaan asiakkaita. Siirto tapahtuu käytännössä valokuituyhteyksiä pitkin, sillä 90 % järjestelmistä on virtualisoitu. Fyysisten palvelimien siirtoja on melko vähän. Konesaleissa työskentelevät PVJJK:n henkilöstö osallistuu siirtoon ja auttavat Logicaa. Siirtoprojektin jälkeen he voivat keskittyä operatiiviseen ympäristöön. Henkilöstöä on siihen jo koulutettu. Joillekin hyppy operatiiviselle puolelle voi olla iso, pääosalle ei. Mutta kohtuuton se ei ole kenellekään. Töitä riittää yllin kyllin kaikille. Asiakkaat eivät ole suoraan yhteydessä Logicaan Kuusela korostaa, että PALHA ei ole hankinta, jossa kaikki hallinnolliset Muutos ei juuri loppukäyttäjille näy. Siirron aikana on pieniä katkoksia, mutta niistä informoidaan asiakkaita. fakta Logica Logica on IT-palveluyritys, jonka palveluksessa on henkilöä, joista Suomessa Yritys konsultoi asiakkaita toiminnan kehittämisessä, integroi tietojärjestelmiä ja on asiakkaiden ulkoistuskumppani. Yrityksen asiakkaina on johtavia eurooppalaisia yrityksiä ja julkishallintoa. Logica on listattu Lontoon ja Amsterdamin pörsseissä. järjestelmät, niihin liittyvät ylläpidot ja palvelut tyrkättäisiin rattaille ja vietäisiin jonkun hoitoon. Kun aikaisemmin palvelut tuotettiin itse ja toimitettiin asiakkaille, niin nyt osa tuotetaan itse ja osa hankitaan ulkoa. Olemme antaneet ulos vain sellaisia palveluja, jotka katsomme aiheellisiksi. Esimerkiksi lähituki ja palvelupiste ovat operatiivisia palveluja ja siksi ne säilyvät puolustusvoimilla. Tämä siksi, että sekä lähituella että palvelupisteellä on puolustusvoimille kriittinen merkitys. Niinpä yksikään PVJJK:n asiakas ei ole suoraan Logican asiantuntijan kanssa tekemisissä, ei normaali- eikä poikkeusoloissa. Palvelupisteen tehokas toiminta vaatii saumatonta yhteistyötä työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden välillä, sanovat Tuomas Harju, Veli Harju ja Sari Kaarinoja. 14 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 15

9 Sivut: Teksti: Katja Alaja KUVAT: Ari Ijäs ja Olli Urpela Innostavasti verkossa Tunnetko jo akvaariomenetelmän tai hyödynnätkö videoita verkkokokouksissa? Johtajien haasteena on käyttää kollaboraatiovälineitä monipuolisesti niin, että osallistujat pysyvät motivoituneina. sastopäällikkö everstiluutnantti Mika Piiroinen tapittaa sähköistä kalenteriaan. Tulevalle perjantaille on buukattu O peräti kolme verkkopalaveria: Piiroisen oman organisaation, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen Tuotanto-osaston johtoryhmän eli JORYn kokous ja kaksi muuta palaveria. Pidämme kaksi kolmasosaa JORYn kokouksista verkossa, sillä työskentelemme eri puolilla Suomea. Hyvin sujuu, Piiroinen sanoo. Tänäänkin hän on jakanut työtehtäviä kollegoidensa kanssa verkossa. Piiroinen viittaa Sametime-vuorovaikutusohjelmaan, joka on eräs puolustusvoimien käyttämistä kollaboraatiovälineistä. Näiden välineiden avulla hän ja muut puolustusvoimien johtoon kuuluvat johtavat ja työstävät asioita yhdessä alaistensa kanssa verkossa. Takana on jo nelisen vuotta menestystarinaa. Osallista tehtävillä ja kysymyksillä Johtajana Piiroinen on vastuussa siitä, että verkkokokous saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Käymme asioita läpi ennalta sovitun agendan mukaan. Kokouksella on muoto eli se alkaa tiettyyn aikaan ja loppuu tiettyyn aikaan, mikä tuo tekemiseen ryhtiä, Piiroinen kokee. Myös kollaboraatiovälineiden vakituisiin käyttäjiin lukeutuva everstiluutnantti Kari Eronen puhuu ennakkovalmistelujen tärkeydestä. Hän on Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen Tietopalvelukeskuksen päällikkö. Vain mielikuvitus on rajana sille, miten kollaboraatiovälineitä voi käyttää johtamiseen. Kokouksiin pyrin antamaan osallistujille tehtäviä, jotka he valmistelevat etukäteen ja esittelevät kokouksessa. Itse kokouksessa pidän joukon valppaana osallistavilla kysymyksillä, Eronen toteaa. Innostavasti verkossa Toimittaja Kari Eronen Toimittaja Kari Eronen Kari Eronen everstiluutnantti Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen Tietopalvelukeskuksen päällikkö Miten voi ennakolta valmistautua kokoukseen? Pyrin antamaan osallistujille tehtäviä, jotka he valmistelevat etukäteen ja esittelevät kokouksessa. Itse kokouksessa pidän joukon valppaana osallistavilla kysymyksillä. Voiko välineitä käyttää muunlaisessa johtamisessa? Hyvin usein nousee esille jokin asia, joka pitää ratkaista nopeasti. Tällöin kutsun osallistujat ja ilmoitan, että palaveri alkaa vaikkapa tunnin päästä. Sen loputtua meillä on usein ratkaisut ja jatkotoimenpiteet Eronen kertoo, että merkityksellisimmät kokoukset järjestetään yleensä videoneuvottelujärjestelmässä, jolloin osallistujat näkevät toisensa. Toisella näytöllä näkyy kokousmateriaali. Alussa oli outoa katsella kollegaa televisiosta ja pölistä itsekseen, puhumattakaan Sametime-neuvottelun pitämisestä tyhjässä huoneessa. Vuoden päästä kaikki tuntui täysin normaalilta, Eronen muistelee. Nykyisin puolustusvoimien toimipisteissä eri puolilla Suomea on noin 200 erityistä videoneuvotteluhuonetta. Olen huomannut, että niille monesti jopa jonotetaan, kun liikun puolustusvoimien eri toimipisteissä, Eronen kertoo. Ratko pulmia ja ideoi porukalla Kari Eronen ja Mika Piiroinen käyttävät kollaboraatiovälineitä muunkinlaisissa johtamisen tilanteissa. Eronen nostaa esiin ad hoc -johtamisen. Hän voi lähettää kutsun esimerkiksi pikaviestinä chatin kautta. Hyvin usein nousee esille jokin asia, joka pitää ratkaista nopeasti. Tällöin kutsun osallistujat ja ilmoitan, että palaveri alkaa vaikkapa tunnin päästä. Sen loputtua meillä on usein ratkaisut ja jatkotoimenpiteet, Eronen kertoo. Piiroisesta vain mielikuvitus on rajana sille, miten kollaboraatiovälineitä voi käyttää johtamisen ja asioiden yhteisen työstämisen välineenä. Jokin aika sitten Piiroisen tiimi kokoontui ideoimaan verkossa. Keskustelimme siitä, millaisia uusia tietokoneita voisimme tarjota puolustusvoimien henkilöstölle tulevaisuudessa. Muistutin aina välillä ihmisiä siitä, että he kertovat mielipiteensä, Piiroinen sanoo. Jos tiimiläisen päähän putkahti idea, silloin kun joku muu puhui, hän saattoi kirjoittaa asiansa ylös pikaviestinä. Saattoipa hän myös pikaviestitellä jonkun muun kanssa, kirjoitella sähköpostiviestejä tai surffailla netissä kokoukseen osallistumisen ohessa. Johtajana Piiroinen suhtautuu siihen ymmärtäväisesti. Hän työs- 16 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 17

10 Viestintäkonsultti Eerika Hedman neuvoo käyttämään verkkoa muuhunkin kuin tiukkaan kokoustamiseen. Hän käy töissä virtuaalikahveilla. kenteli aiemmin Maanpuolustuskorkeakoulussa, jossa opiskelijat saavat kannettavat tietokoneet käyttöönsä ensimmäisestä päivästä lähtien. Olen huomannut, että etenkin nuoret moniosaajat osallistuvat verkkopalavereihin niin, että he saattavat hoitaa muita asioita siinä samalla. Minua se ei häiritse, kunhan saamme tulosta aikaan. Meillä on puolustusvoimissa aika jämäkkä palaverikulttuuri, joka on siirtynyt verkkoon, Piiroinen kokee. Yllätä monipuolisilla kokouksilla Viestintäkonsultti Eerika Hedman valmennus-, konsultointi- ja verkkoteknologiayritys Humapista selittää Piiroisen kuvailemaa eri välineiden rinnakkaiskäyttöä myös sillä, että ihmisen keskittymiskyky herpaantuu noin 15 minuutin jälkeen. Kokoukset kannattaa suunnitella monipuolisiksi, jotta osallistujat pysyisivät mukana. Käytämme omissa palavereissamme toisinaan akvaarioksi kutsuttua menetelmää. Palaverin vetäjä ja muut osallistujat voivat kutsua muutamia osallistujia, jotka keskustelevat jostakin asiasta. Muiden tehtävänä on kuunnella sekä kirjata mieleen nousevia ajatuksia ja ideoita. Sen jälkeen voidaan tehdä johtopäätöksiä yhdessä, Hedman kertoo. Muitakin menetelmiä on. Osallistujat voivat ideoida agendan verkkokokouksen alussa vaikkapa silloin, kun tarkoituksena on suunnitella, ideoida tai esimerkiksi keskustella yrityksen arvoista. Koska kaikki tulevat erilaisista tilanteista ja lähtökohdista kokoukseen, voidaan aluksi kysyä, mistä meidän olisi hyödyllistä keskustella nyt. Osallistujat voivat jakautua työskentelemään välillä pienempiin ryhmiin tai pareihin kahteen eri verkkokokoukseen ja palata sitten yhteen puimaan mietteitään. Rytmin ja kokoonpanojen vaihtelun lisäksi voidaan hyödyntää videoita, musiikkia ja muita virikkeitä. Kuten esimerkit osoittavat, kollaboraatiovälineet mahdollistavat hyvin monipuolisen tekemisen ja kokouskäytäntöjen uusiutumisen. Tällaisten asioiden läpivieminen vaatii johtajalta hyviä fasilitointitaitoja kykyä kuunnella, kysyä ja tehdä johtopäätöksiä. Johtajan on tärkeää miettiä myös sitä, millaisten prosessien osia verkkokokoukset ovat. Mitä tapahtuu ennen ja jälkeen kokouksen, kuten Kari Eronen ja Mika Piiroinen painottavat. Lopputulokset voi olla Humap on valmennus-, konsultointi- ja verkkoteknologiayritys, joka auttaa organisaatioita johtamisen, muutoksen, yhteistyön ja oppimisen haasteissa. Yritys tunnetaan kollaboraatiovälineiden asiantuntijana. Humapin tytäryhtiöllä Humap Softwarella on näiden välineiden kehittämisestä ja konsultoinnista yli 10 vuoden kokemus. Yrityksellä on toimipaikat Helsingissä, Jyväskylässä, Turussa, Lontoossa ja Amsterdamissa. tarpeellista dokumentoida verkkoon ja jatkaa niiden työstämistä siellä erikseen ja yhdessä. Näin kaikki voivat seurata asioiden edistymistä heille sopivina ajankohtina, Hedman korostaa. Kollaboraatiovälineet ovat loistavia työvälineitä, mutta eivät viisastenkivi. Käynnistä aamu virtuaalikahveilla Kokousten siirtäminen verkkoon tuo mukanaan kiistattomia etuja, kuten matkustamisen vähenemistä, mikä säästää rahaa ja vapauttaa aikaa kokousten päätösten toimeenpanemiseen. Mutta vähentääkö se vapaamuotoista viestintää esimiesten ja alaisten sekä kollegoiden kesken? Mika Piiroisen mielestä kasvokkaisessa ja verkkojohtamisessa ei saisi olla eroa. Sitä voi kysyä, mitä perheelle kuuluu ja miten lätkämatsi meni. Voi olla, että tätä epävirallista jutustelua jää jonkin verran pois varsinkin niiden kanssa, joita ei tunne hyvin, Piiroinen pohdiskelee. Eronen korostaa aidon vuorovaikutuksen merkitystä verkon rinnalla. Kollaboraatiovälineet ovat loistavia työvälineitä, mutta eivät viisastenkivi. Ne eivät voi koskaan täysin korvata samassa tilassa tapahtuvaa yhdessä työskentelyä, mikä luo pohjaa sujuvalle vuorovaikutukselle verkossa. Molempia tarvitaan, Eronen kiteyttää. Piiroinen ja Hedman ovat samaa mieltä. Hedman kannustaa siihen, että verkkopalaverien alussa pidettäisiin lyhyt fiiliskierros, jos aikataulu sen suinkin sallii. Se sitoo porukkaa yhteen. Ihminen on kokonaisuus, joka tuo työtilanteisiin tunteensa ja ajatuksensa, Hedman muistuttaa. Hedmanin omalla työpaikalla on menty niin pitkälle, että eri puolilla Suomea istuvat kollegat voivat juoda virtuaaliaamukahveja yhdessä. Työhuoneessa on hyvin suuri näyttö, jolta Hedman näkee muita sumpittelijoita. Aika näyttää, miten tämä toimii, Hedman sanoo. Toimisiko tämä puolustusvoimissakin? Innostavasti verkossa Toimittaja Mika Piiroinen Toimittaja Mika Piiroinen Mika Piiroinen everstiluutnantti osastopäällikkö Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus Vähentävätkö verkkokokoukset vapaamuotoista viestintää esimiesten ja alaisten ja kollegojen kesken? Kasvokkaisessa ja verkkojohtamisessa ei saisi olla eroa. Sitä voi kysyä, mitä perheelle kuuluu ja miten lätkämatsi meni. Voi olla, että tätä epävirallista juttua jää jonkin verran pois varsinkin niiden kanssa, joita ei tunne hyvin. Häiritseekö, jos kokouksessa chättäillään ja puuhataan koneella? Minua se ei häiritse, kunhan saadaan tulosta aikaan. Meillä on puolustusvoimissa aika jämäkkä palaverikulttuuri, joka on siirtynyt myös verkkoon. Puolustusvoimien tärkeimmät kollaboraatiovälineet Sametime-vuorovaikutusohjelmisto on jokaisen puolustusvoimain työntekijän tietokoneella. Verkkokokouksen lisäksi käyttäjät voivat lähettää toisilleen pikaviestejä. Videoneuvottelujärjestelmää voi käyttää kuka tahansa erityisistä huoneista. Niissä on kamera, mikrofonit ja kaksi näyttöä ensimmäisessä näkyvät osallistujat, toisessa kokousmateriaali. Ylimmän johdon videoneuvottelujärjestelmän kuvan ja äänen laatu ovat huippuluokkaa. Henkilöstöhallinnon wikissä kolme HR-asiantuntijaa vastaa paikallisten henkilöstöasiainhoitajien kysymyksiin verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 19

11 Viestikomppania varmistaa viestien perillemenon Verkostopuolustus tapasi Pyörremyrsky-sotaharjoitukseen osallistuneita reserviläisiä Riihimäen varuskunnassa. Osa reserviläisistä oli ollut jo pari viikkoa aikaisemmin harjoittelemassa asioita, jotka kertausharjoituksessa oli määrä kouluttaa kaikille muillekin. iihimäellä perustettiin kaksi tietoteknistä viestikomppaniaa. R Nämä viestikomppaniat ovat erikoistuneet tuomaan puolustusvoimien tietoverkon kenttäoloihin. Prikaatien ja pataljoonien viestikomppaniat ovat puolestaan erikoistuneet kenttäviestimateriaalin käsittelyyn. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtaja eversti Pertti Hyvärinen totesi Riihimäellä perustetulle ensimmäiselle viestikomppanialle osoittamassaan puheessa, että ilman tätä joukkoa sotaharjoitukset eivät olisi mahdolliset. Kaikille luvassa kiireinen viikko Viestikomppanian tehtävänä on turvata viestisignaalien perillemeno. 1. komppanian päällikkö, yliluutnantti Maria Keinonen lupasi, että vaikka harjoitusten ensimmäinen ilta oli rauhallinen, kaikille tulisi sotaharjoituspäivien aikana kiire. Harjoituksen tavoite oli trimmata joukon suorituskyky huippukuntoon. Hyvärinen painotti, että tähän ei päästä ilman suurempia harjoituksia. Riihimäellä perustettuja viestikomppanioita arvioitiin harjoitusten ajan ja saatuja tuloksia käytetään uusien harjoitusten suunnittelussa. Minäkin saan PVJJK:n johtajana palautetta siitä, miltä kohdin juoksua voidaan parantaa. Myös Viestirykmentti saa palautetta siitä, minkälaisiin asioihin koulutuksessa pitää kiinnittää huomiota. Eversti Pertti Hyvärinen PVJJK:n johtajana 2,5 viime vuotta Kun palvelu toimii, kukaan ei sano mitään, mutta jos sanomat eivät mene perille, niin palautetta kyllä tulee. Vänrikki Jenna Palovaara Myyntitehtävissä vakuutusyhtiössä, opiskelee Haaga-Heliassa, myös elektroniikka-asentajan koulutus Sotaharjoitus oli hänelle ensimmäinen kertausharjoitus tammikuussa 2008 päättyneen palveluksen jälkeen Odotan, miten saamme yhteydet toimimaan hyvin, vaikka harjoituksessa toimitaan liikkuvissa tilanteissa. Kersantti Jose Valtonen Siviilissä atk-tekniikan parissa työskentelevälle Valtoselle kaapeliasiat ovat tuttuja. Sotaharjoitus oli hänen ensimmäinen kertausharjoitus viisi vuotta sitten suoritetun asepalveluksen jälkeen. Valtosen tehtävänä oli kouluttaa ryhmälleen asioita, joita hän oli oppinut pari viikkoa aiemmin pidetyssä koulutuksessa. Kehitys tarkoittaa, että varusmiesaikana käytimme kaapelinlaskussa traktoreja, nyt käytössä samassa tehtävässä ovat mönkijät. 20 verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 21

12 LiHa-projekti kehitti lisensoitujen ohjelmistotuotteiden hallintaa Fyysisen omaisuuden hallinta on puolustusvoimissa hyvissä käsissä: kaikesta pidetään tarkkaa kirjaa kumisaappaista lähtien. Aineettoman omaisuuden esimerkiksi tietokoneohjelmistojen tilanne on toinen. Immateriaalisella puolella on miljoonien arvosta omaisuutta, jonka käyttöä ei seurata vastaavalla tarkkuudella, sanoo everstiluutnantti Juhana Nenonen PVJJK:n kehitysosaston suunnittelutoimistosta. Eräs askel tämän epäkohdan ratkaisemiseksi otettiin PVJJK:n ja Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden yhteisessä LiHa-projektissa. Projektin lähtökohtana oli tarve kehittää tapaa, jolla puolustusvoimissa hallitaan tietojärjestelmien ja ohjelmistosovellusten lisenssejä eli käyttöoikeuksia. Opiskelijaryhmä kartoitti lisenssienhallinnan nykytilan ja puutteet sekä laati ehdotuksen valtakunnallisen lisenssienhallinnan kehittämiseksi. Esille nousi muun muassa lisenssitietojen hajanaisuus, joka vaikeuttaa kokonaiskuvan muodostamista. Työn tärkein anti oli se, että opiskelijaryhmä onnistui mainiosti summaamaan sekä nykytilanteen että ratkaisuehdotukset laajasta näkökulmasta, Nenonen kiittää. Loppuraportissa esitettävät konkreettiset parannusehdotukset jäävät odottamaan PVJJK:n organisaatiomuutosta, jossa vastuut määritellään uudelleen. Raportti luovutetaan eteenpäin taholle, joka jatkossa vastaa puolustusvoimien lisenssienhallinnasta, Nenonen kertoo. TUVE tuo lisää yhteiskuntavastuuta uonna 2009 käynnistyneessä TUVE-hankkeessa kehitetään valtiojohdolle ja turvallisuusviranomaisille omaa V korkean varautumisen turvallisuusverkkoa. Hyvässä vauhdissa oleva hanke hyödyttää myös puolustusvoimien omaa toimintaa: esimerkiksi puolustusvoimien viestintäverkon tietoliikennekapasiteetti kasvaa sen myötä. Samalla viestintäverkko laajenee toiminta-alueille, joilla kattavaa verkkorakennetta ei aiemmin ole ollut. Sisäasiainministeriön operatiivisille toimijoille tarjottavien TUVE-tietoliikennereititysten ansiosta myös puolustusvoimien aselajihaaroille eli maa-, meri- ja ilmavoimille voidaan tarjota uusia, maastoharjoituksissa tarvittavia tukeutumispisteitä, kertoo PVJJK:n tietoliikenneprojektin projektipäällikkö, insinöörieverstiluutnantti Ismo Viljanen. Hankkeessa ei kehitetä kokonaan uutta verkkoa vaan liitetään turvallisuusviranomaisia puolustusvoimien tietoliikenneverkon käyttäjiksi ja kehitetään viranomaisten yhteisiä palveluja. Tämä laajentaa toimintamme yhteiskunnallista aspektia ja korostaa yhteiskuntavastuuta. Palvelemme nyt puolustusvoimien lisäksi myös poliisia, hätäkeskuslaitosta ja rajavartiolaitosta. TUVEn myötä PVJJK:n toiminta ulottuu kaikkiin kansalaisiin, Viljanen sanoo. PVJJK:ssa hanke toteutetaan nykyisellä henkilöstöllä, jota on vahvistettu määräaikaisilla TUVE-viroilla. TUVEkoulutussuunnitelman mukaisesti asiantuntijoille on annettu lisäkoulutusta keskeisiltä toimialueilta. TUVEssa ovat puolustusvoimien lisäksi mukana paitsi puolustusministeriö myös valtiovarainministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä ulkoasiainministeriö. Puolustusvoimissa merivoimien osuus valokaapeliosakokonaisuuden toteuttajana on ollut merkittävä. PVJJK yhtenäistää valvontajärjestelmät Verkostopuolustus uosi 2011 on ollut puolustusvoimissa turvallisuusrakentamisen vuosi. V Teemavuosi on osa turvallisuusvalvonnan kehittämiseen tähtäävää TUVA-hanketta. Turvallisuusrakentamisella tarkoitetaan kohteen ja siinä olevan omaisuuden, tiedon ja koskemattomuuden suojaamista elektronisilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla. PVJJK on panostanut vuoden aikana nykyisten turvallisuusvalvontajärjestelmien yhdenmukaistamiseen ja uusimiseen tilaturvallisuusnormeissa määritettyjen vaatimusten mukaiseksi. PVJJK on vuoden aikana rakentanut ja kehittänyt kymmenien kohteiden turvallisuusvalvontaan tarvittavaa tekniikkaa. Kohteiden suuruusluokka vaihtelee yksittäisistä huonetiloista kokonaisiin varastoalueisiin, jotka voivat käsittää kymmeniä varastosuojia. Kohteet sijaitsevat useiden eri turvallisuusviranomaisten hallinnoimissa tiloissa, kertoo insinöörikapteeni Matti Yrttiaho PVJJK:n tuotanto-osaston suunnittelukeskuksesta. Rakentaminen jatkuu kiivaana vuoden loppuun saakka. Ennen vuodenvaihdetta on vielä määrä siirtää kaksi uutta turvallisuusvalvontaan tarvittavaa valtakunnallista järjestelmää tuotantotestiympäristöön. PVJJK:n lisäksi suunnitteluun ovat osallistuneet pääesikunnan ja puolustushaaraesikuntien tilaturvallisuusasiantuntijat ja rakentamiseen Puolustushallinnon Rakennuslaitos ja useat laitetoimittajat. Lisäksi järjestelmien kehittämistä on tehty muiden turvallisuusviranomaisten kanssa, Yrttiaho kertoo. UUTISIA Lisäksi järjestelmien kehittämistä on tehty muiden turvallisuusviranomaisten kanssa Matti Yrttiaho verkostopuolustus / PVJJK verkostopuolustus / PVJJK 23

13 PVJJK:n jakauma maantieteellisesti 2012 Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus on Pääesikunnan alainen laitos, jonka toimintaa ohjaa puolustusvoimien johtamisjärjestelmä päällikkö apunaan Pääesikunnan johtamisjärjestelmä osasto. Vuoden 2012 alussa PVJJK:n organisaatio uudistuu. A Esikunta, Jyväskylä B Verkostopuolustuksen kehittämiskeskus, Riihimäki C D Hankeyksikkö, Espoo Verkkoyksikkö, Jyväskylä 18 I Etelä-Suomen Johtamisjärjestelmäkeskus, Turku 1 Helsingin Johtamisjärjestelmäyksikkö 2 Turun Johtamisjärjestelmäyksikkö 17 3 Hämeenlinnan Johtamisjärjestelmäyksikkö 4 Tampereen Johtamisjärjestelmäyksikkö 5 Kauhavan Johtamisjärjestelmäyksikkö 6 Niinisalon toimipiste 7 Säkylän toimipiste III 16 II Itä-Suomen Johtamisjärjestelmäkeskus, Mikkeli 8 Mikkelin Johtamisjärjestelmäyksikkö 9 Kouvolan Johtamisjärjestelmäyksikkö Kuopion Johtamisjärjestelmäyksikkö 11 Jyväskylän Johtamisjärjestelmäyksikkö 12 Kontiorannan toimipiste Vekarajärven toimipiste 14 Haminan toimipiste 15 Lappeenrannan toimipiste III Pohjois-Suomen Johtamisjärjestelmäkeskus, Oulu 16 Oulun Johtamisjärjestelmäyksikkö A,D 11,23 17 Rovaniemen Johtamisjärjestelmäyksikkö 18 Sodankylän toimipiste 19 Kajaanin toimipiste 6 E 4,21 8,22 II E 20 Haapajärven toimipiste Palveluyksikkö, Hämeenlinna 21 Tampereen toimipiste 22 Mikkelin toimipiste 23 Jyväskylän toimipiste I C B Espoon toimipiste

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa johtamisjärjestelmä muutoksessa PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ PRIKAATIKENRAALI ILKKA KORKIAMÄKI Mihin maailmaan olemme menossa JULK-ICT TORI-palvelukeskus SA - johtaminen PV (PVJJK) TORI

Lisätiedot

TEKSTI: ILKKA KORKIAMÄKI KUVAT: PÄÄESIKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOSASTO Puolustusvoimien

TEKSTI: ILKKA KORKIAMÄKI KUVAT: PÄÄESIKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOSASTO Puolustusvoimien Viestimies 1/2007 11 Eversti Ilkka Korkiamäki on Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston apulaisosastopäällikkö. TEKSTI: ILKKA KORKIAMÄKI KUVAT: PÄÄESIKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOSASTO Puolustusvoimien

Lisätiedot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot j~~îçáã~í= Maavoimien muutos ja paikallisjoukot Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi Maavoimien SA-joukkojen määrän muutos 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Lisätiedot

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Juha Rannikko Henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa EK Puolustusvoimauudistuksen aikataulu

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä

Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä Jukka Pekka Sorvisto Sofor Oy 26.5.2011 1 Organisaation haasteet Tiedotus ja kommunikaatio ei toimi työntekijöiden ja johdon välillä Kehitystyö ja päätökset

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Anette Lundström & Emma Kostiainen, Agora Center, Jyväskylän yliopisto 1 Viestiseinä on virtuaalinen viestintäväline,

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO Ready for Business + Tarjoamme valmiiksi valikoituja vaihtoehtoja toimiston työkaluiksi ja moderneiksi yhteydenpitovälineiksi + Olemme valinneet parhaiden kumppaneiden palvelut korkealla palvelutasolla

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä ICT-palveluyhtiö VSP Perustettu 1896, itsenäinen operaattori ISO 9001 -laatusertifioitu palveluntarjoaja 200 alan ammattilaista viidellä paikkakunnalla Liikevaihto

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot

Suorituskykyjen kehittäminen 2015+

Suorituskykyjen kehittäminen 2015+ PE Suorituskykyjen kehittäminen 2015+ Puolustusvoimien hankepäivä 25.9.2012 1 Suorituskykyperusteisuus Suomen sotilaallisen puolustamisen toteuttaminen edellyttää turvallisuus-ympäristön sotilaalliseen

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt -

Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt - Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt - Pääesikunnan päällikkö vara-amiraali Juha Rannikko Henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Sakari Honkamaa PLMI HALLINNOLLISET PÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN VASTUULLINEN UUDISTAJA TYÖELÄMÄN UUSI SUUNTA >> W W W. OPTEAM. COM

TYÖELÄMÄN VASTUULLINEN UUDISTAJA TYÖELÄMÄN UUSI SUUNTA >> W W W. OPTEAM. COM TYÖELÄMÄN VASTUULLINEN UUDISTAJA Opteam pähkinänkuoressa» Vastuullisesti toimiva, työelämää uudistava henkilöstöpalvelualan yritys» Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (EK), Suomen Franchising-yhdistyksen

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS. Juha Riippi, Vincit Oy

ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS. Juha Riippi, Vincit Oy ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS Twitter: @JuhaRiippi Juha Riippi, Vincit Oy Linkedin: fi.linkedin.com/in/juhariippi MINUSTA Töissä Vincitillä vuodesta 2009. Monta eri roolihattua: Koodari Project Lead

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013 15.10.2013 henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Espoon kaupunki HR -historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka työsuhdeasioita, rekrytointi-

Lisätiedot

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Decens - Sujuvaa yhteistyötä Decens on ICT palvelutoimittaja Perustettu vuonna 2008 Päätoimipaikka on Tampere Yrityksessä työskentelee n. 70 henkilöä Toimipisteet:

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Tunnista asiakaslähtöisen innovoinnin, avoimen datan ja joukkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet tuote- ja palvelukehitykselle. 22.5.2012 klo 8:30-16:00 16.10.2012

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

TVT-opettajien info 14.11.2013

TVT-opettajien info 14.11.2013 Sivistys ja kulttuuripalvelut TVT-opettajien info 14.11.2013 Jarmo Laitinen ja Jaakko Järvenpää SISÄLTÖ SIVISTYS JA KULTTUURIPALVELUJEN ICT:N ORGANISOINTUMINEN SEUTU WLAN SIVISTYS JA KULTTUURIPALVELUJEN

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Sähköinen ensihoitokertomus. Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri

Sähköinen ensihoitokertomus. Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri Sähköinen ensihoitokertomus Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri Palvelumme Konsultointi ja koulutus Viestintä IT Strateginen kumppani kaikissa toimintaympäristön muutoksissa Kaikkea viestintää kaikkiin

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

IT/ Logistiikkac. iikkajärje - Kuljetuks. Pi lier stiikkajärje nä i /t - joht jhteet ja tukeutuminen. tel

IT/ Logistiikkac. iikkajärje - Kuljetuks. Pi lier stiikkajärje nä i /t - joht jhteet ja tukeutuminen. tel PA Logistiikkac IT/ isto Lo iikkajärje - Kuljetuks tel Pi lier stiikkajärje nä i /t - joht jhteet ja tukeutuminen Ohjaa Pääesikunta sotetali^^ääistmu Logistiikkaosasto Y Materiaaliosasto Sotilaslääketieteen

Lisätiedot

Kilpailuetua viestinnän ratkaisuilla. Jorma Kallio Jouni Keltanen Timo Lillbacka

Kilpailuetua viestinnän ratkaisuilla. Jorma Kallio Jouni Keltanen Timo Lillbacka Kilpailuetua viestinnän ratkaisuilla Jorma Kallio Jouni Keltanen Timo Lillbacka Jorma Kallio, toimitusjohtaja, CCC CCC Kansainvälinen suomalainen Vuodesta lähtien yli menestyksekästä asiakasprojektia yli

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Enfo Oyj Virtualisointi Case: Eduskunta Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Eduskunnan näkökulma asiaan Tietotekniikka eduskunnassa Tunnuslukuja projektista

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen II vaihe,

Puolustusvoimauudistuksen II vaihe, Puolustusvoimauudistuksen II vaihe, toimeenpano ja henkilöstövaikutukset Puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen Tiedotustilaisuus, Helsinki 6.6.2014 Puolustusvoimauudistuksen syyt ja tavoite

Lisätiedot

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Matti Lattu tietotekniikkapäällikkö Tietotekniikkaosasto Tietotekniikkapalveluiden työnjako Helsingin yliopistossa ennen vuotta 2007

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

TIETOHALLINTO OPPIMISPOLULLA. Viivi Seppänen & Teemu Pääkkönen KamIT tietohallinto, Kajaanin kaupunki

TIETOHALLINTO OPPIMISPOLULLA. Viivi Seppänen & Teemu Pääkkönen KamIT tietohallinto, Kajaanin kaupunki TIETOHALLINTO OPPIMISPOLULLA Viivi Seppänen & Teemu Pääkkönen KamIT tietohallinto, Kajaanin kaupunki STARTTI Alkuun tiedusteltiin miten yleisön organisaatioissa tehtäviä on jaettu. Tulokset: kenenvastuulla.pdf

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

Lentosotakoulu. Lakkautettavien varuskunta-alueiden kehittämisen koordinaattoritapaaminen MAJ Pasi Pekkanen 10.10.2013

Lentosotakoulu. Lakkautettavien varuskunta-alueiden kehittämisen koordinaattoritapaaminen MAJ Pasi Pekkanen 10.10.2013 Lentosotakoulu Lakkautettavien varuskunta-alueiden kehittämisen koordinaattoritapaaminen MAJ Pasi Pekkanen 10.10.2013 Lentosotakoulun tehtävät Taito ja tahto 1. Sotilaallinen puolustus Lentokoulutus Ilmavoimien

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

SKAL-PV yhteistoimintatilaisuus 24.5.2013

SKAL-PV yhteistoimintatilaisuus 24.5.2013 Pääesikunta Logistiikkaosasto SKAL-PV yhteistoimintatilaisuus 24.5. Inskomkapt Ilmo Suurnäkki Koulutus on kuljetusalan megatrendi Pääkirjoitus 1/2008 Puolustusvoimien vahva panos ja aktiivinen asenne kuljettajakoulutukseen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

LAPSI JA NUORI KOULUN KESKIÖSSÄ VAI KOULU LAPSEN JA NUOREN ELÄMÄN KESKIÖSSÄ? Maija Lanas Kokkola 23.9.2015

LAPSI JA NUORI KOULUN KESKIÖSSÄ VAI KOULU LAPSEN JA NUOREN ELÄMÄN KESKIÖSSÄ? Maija Lanas Kokkola 23.9.2015 LAPSI JA NUORI KOULUN KESKIÖSSÄ VAI KOULU LAPSEN JA NUOREN ELÄMÄN KESKIÖSSÄ? Maija Lanas Kokkola 23.9.2015 On tärkeää kiinnittää huomiota niihin lapsiin ja nuoriin, jotka eivät näytä osallistuvan. Sen

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä

Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä Yhteistä työtä kehittyviä käytäntöjä Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä, toimialapäällikkö, Tietohallinnon hankinnat 1 Esityksen sisältö Hansel - hankintasektorit Tietohallinnon hankinnat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Miksi? Miten? Mitä? Tilanne 2014 Työnhakijoiden määrän vaihtelu Osa viihtyy ja pysyy kotihoidossa

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Anri Viskari-Lojamo (sosionomi YAMK) Johtava sosiaaliohjaaja Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi 19.5.2015 Neuvottelujohtaja Seija Petrow, Valtion työmarkkinalaitos Apulaisjohtaja Mari Näätsaari, Valtiokonttori Julkishallinnon kovat

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Majuri Jyri Hollmén. Maavoimien Esikunta. Henkilöstö osasto. Koulutussektori. Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus. Kuva 1. Maavoimien Esikunta

Majuri Jyri Hollmén. Maavoimien Esikunta. Henkilöstö osasto. Koulutussektori. Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus. Kuva 1. Maavoimien Esikunta Majuri Jyri Hollmén Henkilöstö osasto Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus Kuva 1 Henkilöstöosasto AMPUMARATOJEN TULEVAISUUS SEMINAARI: MAAVOIMIEN KOULUAMPUMARADAT Kuva 2 Esityksen sisältö 1. Maavoimien

Lisätiedot

Ohjeistus kouluttajille

Ohjeistus kouluttajille Ohjeistus kouluttajille Käytyäsi Tajua mut! -toimintamallin kouluttajakoulutuksen olet valmis perehdyttämään kollegoitasi ja oman työyhteisösi jäseniä Tajua mut! -toimintamallin käyttöön. Jos toimipaikkasi

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot