Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2014"

Transkriptio

1 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2014 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt

2 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain Perhepalvelut Vastuuhenkilö: perhepalvelujohtaja Mirva Salmela Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut Tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014 Sosiaalityö Lastensuojelun asiakasprosessiin liittyvien yhteisten toimintamallien vakiinnuttaminen jatkuu laadukkaan lastensuojelutyön edistämiseksi. Kehitetään moniammatillista yhteistyötä ja toimintatapoja korostaen hyvinvointia tukevia palveluja (peruspalvelut). Sähköisten palvelujen kehittäminen (lastenvalvojan ajanvaraus, toimeentulotukihakemus, ohjaus ja neuvonta). Aikuissosiaalityön prosessin täsmentäminen; panostetaan erityisesti palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmien laadintaan. Kasvatus- ja perheneuvontapalvelujen ja toiminnan kehittäminen. Lastensuojelun jälkihuoltopalvelujen kehittäminen yhteisen seudullisen ohjaajan työpanoksella. Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Lastensuojeluun liittyvää yhteistä koulutusta on järjestetty (mm. lasten edunvalvonta ja dokumentointi). Sovittujen toimintamallien vakiinnuttamista on jatkettu. Olemassa olevia yhteistyökäytänteitä on jatkettu ja uutena toimintamallina on toteutettu mm. vanhempainkoulu yhdessä neuvolapalveluiden kanssa. Suunnitellut sähköiset palvelut ovat testipuolella käytössä. Asiakassuunnitelmien laadintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Perheneuvolapalvelut toteutetaan tällä hetkellä ostopalveluna. Perheneuvolapalveluiden toimintatapoja on suunniteltu yhdessä terveyspalveluiden kanssa Seudullisen jälkihuoltonuorten ohjaajan työpanosta on hyödynnetty. Ostopalvelujen tarve vähentynyt. Kehittämistyötä jatketaan mm. LastenKaste-hankkeessa. Toimintojen kehittämisessä huomioidaan uudet lastensuojelun laatusuositukset. Yhteistyön kehittäminen jatkuu edelleen. Testikäytön jälkeen saatujen kommenttien pohjalta tehdään tarvittavat muutokset. Sähköisten palvelujen käyttöönotto toteutunee kesällä Asiakassuunnitelmien sisältöä ja palvelutarpeen arviointia tullaan kehittämään Virta 2 - hankkeessa, koulutukset ja työpajat alkavat syksyllä Perheneuvolan psykologin rekrytointi käynnissä. Perheneuvolapalvelujen kehittäminen jatkuu. Toinen seudullinen jälkihuoltonuorten kanssa työskentelevä työntekijä aloittaa Vammaispalvelut Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Kehitysvammaisten avohuollon palveluiden vakiinnuttaminen, palveluohjaajan työnkuvan selkeyttäminen ja panostaminen avopalveluihin. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden oikea ja tarpeenmukainen kohdentuminen. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien osaamisen vahvistaminen järjestämällä yhteistä seudullista koulutusta. Palveluohjaajan työnkuvaa on selkiinnytetty. Avopalveluihin tulee jäämään jatkossa enemmän työaikaa. Vammaispalvelua koskevat kuljetuspalvelupäätökset on käyty läpi ja täsmennetty myöntämiskriteereitä. Yhteistä koulutusta ja kehittämispäiviä on järjestetty, yhtenäistetty toimintatapoja ja käytänteitä. Avopalveluihin mahdollista käyttää enemmän työaikaa (toteutuu 5/ 2014). Panostetaan palveluohjaukseen, jotta asiakkaat osaavat hakeutua oikeiden palveluiden piiriin. 2

3 Palvelusetelin käyttöönotto henkilökohtaisen avun järjestämisessä. Ei ole otettu käyttöön vielä tässä vaiheessa. Asuminen Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Sympaatin ja Siirankamarin toimitilojen yhdistäminen jatkuu. Kehitysvammaisten tukiasumisen lisääminen. Mielenterveyskuntoutujien ostopalveluissa asuvien tilanteen kartoitus syksyn 2013 asiakaspalautteen pohjalta. Työ- ja päivätoiminnan ja asumispalveluiden henkilökunnan yhteiskäyttö. Remontti on loppusuoralla ja toiminnat päästään lähiaikoina yhdistämään. Mielenterveysasumisen osalta muuttoja tehty ja lisää sunnitelaan. Työ- ja päivätoiminnan ohjaajat käyvät säännöllisesti aamuisin Oulunkaaren asumisyksikössä työtehtävissä. Toimintojen yhdistäminen ja sen suunnittelu. Kartoitetaan tilannetta ja jatketaan asian selvittelyä. Jatketaan asumispalvelujen suunnittelua. Työ jatkuu edelleen. Työ- ja päivätoiminta Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Työ- ja päivätoiminnan ja kehitysvammaisten asumispalveluiden yhteistyön kehittäminen. Yksikön ulkopuolisten työtoiminta- ja harjoittelupaikkojen lisääminen niille asiakkaille, jotka kykenevät työtoimintaan yksikön ulkopuolella. Yhteistyön kehittäminen työ- ja päivätoiminnan ja mielenterveyspalveluiden kanssa, koskien mielenterveystyön asiakkaiden työtoimintaa. Työ- ja päivätoiminnan ohjaajat käyvät säännöllisesti aamuisin Oulunkaaren asumisyksikössä työtehtävissä. Yhteisien palaverien pitäminen asiakasasioissa on aloiteltu. Työ- ja harjoittelupaikkoja on etsitty lisää niitä tarvitseville asiakkaille. Yhteinen palaveri työllistämisasioiden parissa toimivien kanssa on pidetty alkuvuodesta. Yhteisiä palavereja on pidetty ja asiakkaiden työtoimintoja ja tarpeita on yhdessä arvioitu. Työ jatkuu edelleen. Työ jatkuu edelleen. Työ jatkuu edelleen. Päihdepalvelut Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Päihdehuollon avopalveluissa kehitettyjen toimintamallien vakiinnuttaminen ja tiivis yhteistyö terveyspalveluiden kanssa. Päihdeongelmaisten asumisen tukeminen yhdessä muiden palvelualueiden kanssa. Toimintamallin vakiinnuttamista on jatkettu. Asumista tuetaan moniammatillista yhteistyötä tehden. Vaatii edelleen kehittämistä. Neuvolapalvelut Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Sähköisten palvelujen edelleen kehittäminen ja asiakasohjauksen tehostaminen (Omahoito). Sähköistä perhevalmennusmateriaalia (imetysohjaus) tehty oppilaitosyhteistyönä (OAMK, OSAO). Asiakasohjausta Omahoidon käyttöön tehdään aktiivisesti. Oppilaitosyhteistyö perhevalmennus- ja muun asiakasohjausmateriaalin osalta jatkuu (mm. raskausajan diabeteksen ohjausmateriaalia työstetään). 3

4 Vanhempainkoulutoiminnan vakiinnuttaminen moniammatillisena yhteistyönä. Perhetyön kehittäminen. Varhaisen tuen palveluiden vahvistaminen. Perhesuunnittelutyön ja ehkäisyneuvonnan sisällön kehittäminen. Vahvistetaan oman palvelutuotannon resursointia lasten ja nuorten psykologisiin palveluihin. Ihmeelliset vuodet -vanhempainkouluryhmä on toteutunut kevään 2014 aikana. LastenKaste-hanke käynnistynyt 4/2014. Tehty nykytilasta, kehittämis- ja koulutustarpeista kartoitus. Ennaltaehkäisevää työotetta vahvistetaan edelleen yhteistyössä muiden palvelujen kanssa sekä LastenKaste-hankkeen avulla Selvitetty nykyiset käytännöt Oulunkaaren kunnissa ja aloitettu toimintamallin työstämistä. Perheneuvolapalvelut tuotetaan tällä hetkellä ostopalveluna. Jatketaan ihmeelliset vuodet -vanhempainkoulutoimintamallin jalkauttamista muihin lapsiperheiden palveluihin työkaluksi LastenKaste-hankkeen avulla. Sovitaan seuraavasta vanhempainkouluryhmästä. Kehittämistyö jatkuu LastenKaste-hankkeen toimintasuunnitelman ja alkukartoituksesta saatujen tietojen perusteella. Sovitaan perhetyön koordinoinnista, vahvistetaan työntekijöiden osaamista ja otetaan käyttöön sekä juurrutetaan sovitut menetelmät perheiden tukemiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vuoden loppuun mennessä valmistuu seudullinen malli, joka toimii ohjaavana työkaluna terveydenhoitajilla neuvolapalveluissa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Psykologin rekrytointi käynnissä. 4

5 Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito Tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014 Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Vastaanotto Hyvä vastaanotto toimintamallin vakiinnuttaminen: - Joustava, asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen palvelu lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla. - Sairaanhoitajien vastaanoton tehokas toiminta, kansansairauksien kontrollit. Hyvin toimiva puhelinpalvelu. Sähköisten Omahoito-palveluiden vakiinnuttaminen. Hoitotakuu toteutuu. Hoitotyön kirjaamista kehitetty ja linjattu. earkisto-koulutuksiin osallistuttu. Ajoittain ruuhkaa puhelinpalvelussa. Kaikkiin jätettyihin takaisinsoittopyyntöihin soitetaan takaisin saman päivän aikana. Laadittu uusi puheluiden ohjauskaavio jonka tavoitteena parantaa ja joustavoittaa puhelinpalvelua. Omahoidossa rekisteröityjä käyttäjiä 447. Tavoite saavutettu. Asiakkaiden lähettämiä yhteydenottoja 200 kpl 1-4/2014. Sähköisen reseptin käyttöaste Ujärvellä/Vaalassa lähes 80 %. Hyvä vastaanotto -toimintamalli on käytössä. Lääkärin ns. normaalin vastaanottoajan odotusaika on 2-3 viikkoa. Tehostetaan pitkäaikaissairauksia sairastavien asiakkaiden (mm. sydän, diabetes, astma, antikoagulaatio) hoitoa edelleen. Tehdään aktiivisesti terveydenedistämistyötä, kehitetään hyvää toiminta- ja hoitomallia mm. alkoholin liikakäytön ja tupakoinnin ehkäisyyn (Audit). Hoidon tarpeen arvio- ja triagekehitystyö jatkuu. Tehdään hoitopolut mm. diabetes-, astmaja sydänpotilaille. Hoitosuunnitelmien kehittämistyö jatkuu. Vastaanoton henkilöstön (lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat) sisäisen työnjaon kehittäminen jatkuu. Kehitetään asiakaspalautejärjestelmää. Kesäkuun alussa siirrytään yhteen TK-puhelinnumeroon (OC). Tehostetaan asiakasohjausta edelleen mm. soittopyynnön jättömahdollisuus, laboratorioym. vastausten kyselyajat. Jatketaan edelleen palveluohjausta käyttöasteen lisäämiseksi. Kuntoutus Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Fysioterapeutin akuuttivastaanottotoiminnan edelleen kehittäminen. Keinonivelleikattujen jälkikontrollien siirtyminen erikoissairaanhoidon jälkeen fysioterapeuteille. Akuuttivastaanotot ja määrävuosikontrollit ovat toiminnassa. 5

6 Ryhmätoimintojen (esim. neurologinen ryhmä, tuki- ja liikuntaelinsairauden ryhmä, painonhallintaryhmä) kehittäminen fysioterapian saatavuuden parantamiseksi. Kuntosalilaitteet hankittu ja ryhmien toimintamallit suunniteltu. Ensimmäiset ryhmät aloittavat kesälomakauden jälkeen. Mielenterveystyö Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Avohoitopainotteisuutta kehitetään edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Mielenterveystyön resurssit ja osaaminen mahdollistavat aikuisasiakkaiden kohdalla avohoitopainotteisen hoidon. Nuorille on järjestetty kevään ajan omaa ryhmätoimintaa yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Päihdetyön kehittäminen yhdessä muiden sote-toimijoiden kanssa. Psykiatriset sairaanhoitajat hoitavat päihdeasiakkaiden terapeuttiset keskustelut. Yhteistyö vaatii kehittämistä. Osastohoito Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Osastopaikkoja käytetään lyhytaikaiseen kuntouttavaan hoitoon. Kaikki erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollon päivystyksestä tarjottavat potilaat otetaan välittömästi jatkohoitoon. Hoitopäiviä myydään myös Oulunkaaren ulkopuolisille kunnille. Osasto on toiminut tehokkaasti. Utajärveläisiä on ollut hoidossa 1112 hoitopäivää ja ulkopaikkakuntalaisia 481 hoitopäivää. Potilaiden jatkohoitopaikan tarpeeseen on vastattu hyvin. Suunnitellaan tiedottamista enemmän potilaiden jatkohoidon järjestämismahdollisuudesta Utajärven akuuttiosastolla (OYS). Suun terveydenhuolto Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Toiminta tapahtuu hoitotakuun rajoissa myös vuonna Ammattien välisen työnjaon kehittäminen resurssien käytön optimoimiseksi. Ajanvarauksen siirtäminen hammashoitajille. Hoito toteutunut hoitotakuun mukaisesti. Työjaon toimintamallien kehittäminen käynnissä. Työterveyshuolto Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisten laaja-alaisten palvelujen tarjoaminen asiakasyrityksille sekä kunnalle toimintasuunnitelmien mukaisesti. Yritysten, kunnan ja Oulunkaaren työntekijöiden työhyvinvoinnin kohentaminen ja sairauspoissaolojen hallinta yhteistyössä asiakasyhteisöjen kanssa. Työterveyshuollon toiminnan harmonisointi Oulunkaarella. Toiminta on vakiintunutta ja yhdessä asiakasyrityksen kanssa sovitut käytännöt ohjaavat toimintaa. Effican sallimissa rajoissa kehitetään säännöllistä raportointia ja niiden tulkintaa yhteistyössä asiakasyritysten kanssa. Koko Oulunkaaren Työterveyshuollon toimintaa kehitetään jatkuvasti mm. säännöllisissä työkokouksissa. Koulutusmyönteisyys ja jatkuva oman ammattitaidon ylläpito. 6

7 Vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014 Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Kotiin annettavat palvelut Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ja iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista. Suunnitelman mukaisen työn vakiinnuttaminen yhteistyössä terveyspalveluiden, järjestöjen ja kunnan kanssa. Kotiin annettavien palveluiden vahvistaminen. Palvelutarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen kehittäminen sekä palvelusuunnitelman mukainen asiakastyö. Omais- ja vuorohoitoprosessin sekä toiminnan kehittäminen. Vaihtoehtoisten palvelujen kehittäminen: - Palvelusetelin käytön arviointi - Monikanavaisuuden hyödyntäminen Perhehoidon käyttöönoton arviointi ja käynnistäminen. RAIsoft-ohjelmiston käyttöönotto, palveluntarpeen ja ohjauksen kehittäminen. RAIsoft-ohjelmisto liittyy toimintakyvyn arviointiin koti- ja laitoshoidossa. Senioriasuntokannan lisääminen. Asuntopoliittinen ohjelmatyö yhdessä kunnan kanssa. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittu yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa. Perustehtävän toimintatavan uudelleen tarkastelu. Palveluohjausmallin työstäminen ja suunnitelman laadinta. Hoitoja palvelusuunnitelmien päivittäminen. Vuorohoito on voitu järjestää kaikille omaishoidon asiakkaille, jotka käyttävät vuorohoitoa. Palveluseteli ei ole käytössä. Perhehoidon toimintasuunnitelma, hakemuslomakkeet ja laatukriteerit ovat valmistelussa SenioriKaste-hanketyötä on hyödynnetty valmistelussa. Suunnitelma on tehty palvelutarpeen arvioinnin ja ohjauksen kehittämiseen. Raisoft-ohjelmiston hankinta on siirtynyt. Asuntopoliittista yhteistyötä on tehty kunnan kanssa. Vanhusneuvoston ja muiden yhteistyökumppaneiden roolin vahvistaminen vanhuspalveluissa. Osaamisen vahvistaminen ja tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntäminen. Henkilöstön yhteiskäyttö kotihoidon ja asumispalvelujen välillä. Palvelusuunnitelmien mukaisen asiakastyön toteuttaminen ja toiminnan seuranta. Omaishoidon kehittäminen SernioriKaste-hankkeen avulla. Arvioidaan kuntaneuvotteluissa palvelusetelin käyttöönottoa. Perhehoidon käyttöönoton valmistelu jatkuu tavoitteellisesti kevään 2014 aikana. Palveluohjauksen toimintamallin käyttöönotto. Kehitetään palveluohjausta edelleen saatujen kokemusten pohjalta. 7

8 Kehitetään ikääntyvien käytössä olevia palvelutaloja päivätoimintaan innostaviksi sekä mielekästä ja monipuolista sosiokulttuurista toimintaa mahdollistaviksi toiminta- ja elinympäristöiksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (esim. toiminnallinen arki, vaihtelevat toimintatuokiot, kerhot ym.). Omahoito-alustan hyödyntäminen ohjaus- ja neuvontapalveluissa: - Seudullinen ohjaus- ja neuvontapalvelu - Sähköisten lomakkeiden ja hakemusten kehittäminen Hanketyö on käynnistynyt. Kuntouttava työote on käytössä, huomioidaan asukkaiden voimavarat ja viihtyminen jokapäiväisissä toimissa. Päivätoiminnan kehittämisessä on edetty. Omahoitopalvelujen suunnittelu käynnissä. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on tehty. Hanketyön avulla tarkastellaan ja kehitetään asumispalvelujen sosiokulttuurista toimintaa. Ylläpidetään omaa viriketoimintaa asiakkaiden hyväksi. Sähköiset lomakkeet tulossa Omahoitoon. Omahoitopalvelujen työstäminen jatkuu. Asumispalvelut Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Hoito- ja palveluketjun hyvä toimivuus. Ikälain velvoitteiden toteutuminen - Palvelutakuu - Palveluohjaus - Oikea-aikainen hoidon porrastus / toimintakykyarviot (RAIsoft) Suvituulen kiinteistön peruskorjaus tai uudisrakentaminen. Vapautuneet paikat täytetään SAS-työryhmän päätösten mukaisesti. Jonoa asumispalveluihin ei ole ollut. Palvelut on voitu järjestää uuden vanhuspalvelulain velvoitteiden mukaisesti. Suunnitelma palveluohjauksen kehittämiseen on tehty. Omaiset mukana asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisessä. Raisoft-ohjelmiston hankinta on siirtynyt. Prosessi keskeytetty. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Otetaan käyttöön uusi palveluohjauksen toimintamalli. Hoivahoito Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Kotiin annettavien palveluiden ja asumispalveluiden ensisijaisuus ennen hoivahoitoa. Asiakasprosessin hallinta hoivahoidossa: - Palveluohjauksen toimivuus ja hallinta - Hoidon porrastus - Palvelukriteerit Suvituulen kiinteistön peruskorjaus tai uudisrakentaminen. Toteutuu. Toteutuu. Prosessi jäädytetty. 8

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2013

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2013 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala... 2 Talous- ja hallintopalvelut... 5 Erikoissairaanhoito... 7 Terveyspalvelut... 9 Perhepalvelut...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Sosiaali- ja terveysosasto vastaa

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014 Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 1 Strategian päivitystyössä kolme työryhmää, päivityskokouksissa mukana olivat: Ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 22.2.2012 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.09.2015 klo 18:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 125 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-14 Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 26 4. Investointiosa

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yhtymähallitus 18.12.2013 Yhtymähallitus 13.2.2013 Yhtymähallitus 13.2.2013 Sisällysluettelo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä...

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoimintaalueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoimintaalueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoimintaalueella KAAKON SOTE-INTO Kouvolan osahanke Loppuraportti 1.1.2009 31.10.2010

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 WIITAUNIONIN

Lisätiedot

Kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen ja palvelujen turvaaminen/ Alueellinen suunnitelma vuosille 2012 2020

Kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen ja palvelujen turvaaminen/ Alueellinen suunnitelma vuosille 2012 2020 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen ja palvelujen turvaaminen/ Alueellinen suunnitelma vuosille 2012 2020 Päivitetty 17.08.2015 2 (14) Sisällys

Lisätiedot