Esimiehen viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimiehen viestintä- ja vuorovaikutustaidot"

Transkriptio

1 Esimiehen viestintä- ja vuorovaikutustaidot

2 Osaava ja arvostava työyhteisö Osaaminen Yksilön oma -> yhteisön yhteinen Arvostaminen Itsensä arvostaminen Toisen arvostaminen Vaikuttaa yhteisön sisällä Heijastuu ulos Näkyy ulos Vaikuttaa tiimien, koko yhteisön ja yrityksen toiminnassa Osa yrityksen mainetta ja sen hallintaa

3 Käyttäytyminen Uskomukset ja ennakkoluulot Tiedot, taidot, tavat ja tottumukset Tunteet ja kokemukset Arvot ja asenteet

4 Yhteinen visio Yhteiset päämäärät jokaisen viestintä palvelee tavoiteltavia päämääriä. Edellytys päämäärien saavuttamiselle on tiedostaa, että niitä tavoitellaan yhteisesti.

5 Tiedon on kuljettava Olennaista on että organisaation toimintaan vaikuttava tieto kulkee organisaatiossa tehokkaasti oikea tieto oikeille ihmisille oikeaan aikaan kaikkien ei tarvitse tietää kaikkea.

6 Oma roolini vastuullisena viestijänä Tiedotan Viestin Annan palautetta Otan palautetta vastaan Toimin vuorovaikutuksessa Esimies Työtoveri

7 Kannustaminen Rohkaiseminen Ilmaisutaito Kuunteleminen Hienotunteisuus Palaveritaidot Kunnioittaminen Avoimuus Havainnointitaito Empatia Arvostava läsnäolo Suoruus VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT HAMK

8 Itsetunto Itseys Turvallisuus Pätevyyden tunne Yhteenkuuluvaisuus Tehtävä- ja tavoitetietoisuus

9 Rakennanko työntekijäni itsetuntoa vai murranko sitä? HAMK

10 Viestimme koko ajan Sanat 10 % Ilmaisu 35 % Muu sanaton viestintä 55 %

11 Sanaton viestintä säätelee ryhmän vuorovaikutusta. ilmaisee tunteita ja asenteita. osoittaa vallitsevia henkilösuhteita ja statuseroja. täydentää sanallista viestintää tai korvaa sen joskus kokonaan.

12 Body language Kehonkieli

13 Kosketuskäyttäytyminen Kosketus voimakas viestintäkeino yleinen viestittäessä tunteita, statusta ja voimaa olalle taputtaminen, kättely

14 Tilankäyttö liittyy ihmisen tarpeeseen pitää yllä omaa henkilökohtaista tilaansa, "reviiriä". Viestijöiden välisen ihmissuhteen luonne sekä se, millaisesta viestintätilanteesta on kyse. istumajärjestys, sosiaalisen tilan käyttö välimatka toisiin

15 Esinekieli Ihmisten muovaama ympäristö Neuvottelutilan varustelu Esineet, korut Vaatteet ja pukeutuminen

16 Ajankäyttö Keskustelun ja toiminnan etenemisvauhti taukojen käyttö puheessa yleinen näkemys ajasta ja sen käytöstä palaveriin ja kokoukseen varattu aika kehityskeskusteluun, ohjaukseen varattu aika

17 Toiminnan kieli Osallistumisen aktiivisuus vs. passiivisuus Harrastukset Teot ja suoritukset

18 Vakuuttavassa viestinnässä ratkaisevan tärkeää kaikkien viestien samansuuntaisuus. Jos ristiriitaa sanattoman ja sanallisen viestin välillä SANATON VIESTI VAHVEMPI

19 Myönteinen vuorovaikutus Mahdollistaa riittävän luottamuksen rakentumisen kyllin avoimen ilmapiirin muodostumisen ja säilymisen yhteenkuuluvuuden syntymisen

20 Minä olen hyvä kuuntelija, mutta minua ei kuunnella (Lähde: Puro 2010, Kuunteleva organisaatio)

21 Hyvä kuuntelija pyrkii aidosti ja vilpittömästi ymmärtämään mitä hänelle yritetään viestittää. tekee aktiivisesti tulkintoja ja arvioita. osoittaa palautteellaan kuuntelevansa.

22 Johtajalta edellytetään että hän kykenee jäsentämään, erittelemään ja tulkitsemaan riitasointujenkin kokonaisuutta. Havaitsee, kannustaa, arvostaa, kiittää hyvästä toiminnasta. Työnjohtajalta ja/tai tiimin vetäjältä edellytetään että hän osaa kuunnella ja työstää työntekijöiden erilaisia näkökantoja. Havaitsee, kannustaa, arvostaa, kiittää hyvästä toiminnasta. Tiimin ja yhteisön jäseneltä edellytetään

23 Viisi käskyä Lehtonen Älä luota siihen, että ymmärsit, mitä puhuja tarkoittaa. 2. Älä luota siihen, että ymmärsit hänen käyttämänsä sanat oikein. 3. Älä luota siihen, että tulkintasi hänen perusteluistaan oli se, mitä hän tarkoitti. 4. Älä pidä varmana, että ymmärsit puhujan perustelut niin kuin hän tarkoitti.

24 Viisi käskyä Lehtonen Arvioi vielä kerran, perustuiko tulkintasi siihen, mitä hän sanoi, vai omiin ennakkoasenteisiisi ja sanoiko puhuja todella sitä, mitä kuulit tai luulit hänen sanoneen. Kysy, tarkista, varmenna

25 Näennäiskuuntelija 1. ymmärtää mitä sanotaan, mutta eri tavoin kuin puhuja, eikä osoita tätä puhujalle. 2. tekee tulkintoja ja arvioita kuulemastaan tarkoitushakuisen varautuneesti tai kielteisesti. 3. näyttelee kuuntelevansa. Tukee puhujaa kenties sanallisesti ja sanattomasti, mekaanisesti.

26 Valikoiva kuunteleminen suhtaudutaan työyhteisöissä usein sallivasti alainen on kuuntelevinaan ja esimies tulkitsevinaan, että alainen on ymmärtänyt asian, säilyy työyhteisön tasapainotila Tapahtuu kaikilla tahoilla ja tasoilla juu, kyllä, aivan katsotaan mitä asialle voidaan tehdä

27 Mitä huono kuunteleminen saa aikaan? Virhetulkinnat ( Ymmärsin sanomasta, että tätä se käytännössä tarkoitti ) Väärinkäsitykset ( Luulin että palaveri on huomenna ) Sekaannukset ( Ajattelin että tämä on se lista ja tuo liittyisi huomiseen työhön )

28 Mitä huono kuunteleminen saa aikaan? Asenne Tarkoituksellinen passiivisuus ( Hohhoijaa näitäkin juttuja ) Skeptisyys ja kyynisyys ( Tämäkin menee yli ) Perusteeton epäily ( Taas on tarkoitus hankaloittaa toimintaa )

29 Asenteellinen kuunteleminen Merkitysten jakaminen viestinnän perustavoite Ihmisille kerrottavalla tiedolla on oltava heille merkitys, jotta tieto voidaan ottaa vastaan. Tiedon merkitys muuttuu, kun se otetaan vastaan (kielteisellä) asenteella. Luottamus ja kuunteleminen Kuulijan tulee voida luottaa puhujan pyrkivän hyvään ja puhujan tulee voida luottaa kuulijan tekevän samoin.

30 Kuuntele, älä ole kuulolla reilusti, ystävällisesti ja aidosti arvottamatta ja tuomitsematta kärsivällisesti mitä todella sanotaan pääkohtia etsien. Kuuntelua on aktiivisesti harjoitettava.

31 Tehokasta kuuntelemista häiritsevät ennakkoluulot uskomukset kielteinen asenne kiinnostuksen ja tosiasioiden puute ylikuormitus.

32 Kuunteleminen tehostuu, jos keskityt puhujan asiaan säädät vastaanottimesi puhujan aaltopituudelle minimoit ulkoiset häiriöt teet tarvittaessa muistiinpanoja tiedostat oman asenteesi puhujaa ja hänen esittämäänsä asiaa kohtaan annat puhujalle mahdollisuuden: olet rakentavan kriittinen mutta avoin arvioit myös itseäsi ja asetat omat tulkintasi kyseenalaisiksi.

33

34 Miten ajattelet? Miten ymmärrät? Mihin perustuu? Mitä mielestäsi tarkoittaa? Mitä ajattelet siitä seuraavan? Mistä mielestäsi johtuu? Miten merkityksellinen? Mitä sitten, kun? Mihin ajattelet tämän liittyvän? Miltä sinusta tuntuu? Millä tavalla selität? Miten ajattelet toimia? Miten toivoisit asian olevan? Mitä toivoisit muiden tekevän? Mitä voisit tehdä itse?

35 Kuuntelemisen pulmia voidaan pyrkiä ratkomaan Tilanteisiin liittyviä pulmia -> Selvitä osallistujien roolit ja tavat toimia Asiasisältö aiheuttaa pulmia -> Jäsennä täytyy tietää, pitäisi tietää, mukava tietää Tilat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet Viestintä ja vuorovaikutus mitkä viestintäkanavat käytössä? Kieli yhteinen, avoin ja luottamusta rakentava Sanat luovat todellisuutta myös työyhteisössä

36 TAHTO, TIETO JA TAITO Miten jokainen voi vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin? Sisäinen viestintä heijastuu ulos. Työyhteisön ilmapiiri ja keskinäinen toiminta näkyy ja kuuluu. Viestintä ja vuorovaikutus, kuunteleminen ja aktiivinen osallistuminen, toisten kannustus sekä iloitseminen toisen onnistumisesta. Sanat ja teot tai tekemättä jättämiset viestivät todellisuutta rakentavat tai repivät.

37 Palautetaidot Antaminen Vastaanottaminen Pyytäminen

38 Mikä tai mitä on palaute? perusta kehittymiselle jokainen palautetilanne oppimistilanne Palautteen antaminen ja vastaanottaminen koetaan usein vaikeaksi.

39 39 Palautteen tulisi olla kaksisuuntaista johdonmukaista (aikaisemmankin palautteen suhteen) oikeudenmukaista.

40 40 Palautteen antamisen tavoitteet kertoa reaktioista tehdä parannusehdotuksia motivoida rohkaista Arvioi sisältöä, älä henkilöä.

41 41 PALAUTTEEN AJANKOHTA viivästeinen jonkun ajan kuluttua omat tuntemukset haalistumassa heti tilanteen jälkeen tai sen aikana samanaikainen mahdollista korjata, tehdä uudelleen välittömästi

42 Rakentava palaute Kriittinen palaute Kiittävä palaute Erilliset palautejärjestelmät Ohimennen annettu palaute onnistuneista työsuorituksista

43 Rakentavan palautteen antaminen Vahvistetaan vastaanottajan itsetuntoa. Suunnitellaan yhdessä uusi toimintamalli. Sovitaan seurannasta.

44 Palautteen antajana Tue. Kannusta. Perustele. Ole selkeä. Anna myös ohimennen. Älä kyylää.

45 45 PALAUTTEEN VASTAANOTTAMINEN Syytämme helposti toisia tunteistamme. Olemme oppineet kuuntelemaan kaikkea vaatimuksina tai käskyinä. Kuuntele! Älä syyttele tai puolustaudu.

46 Palautteen vastaanottajana Kuuntele. Älä syyttele tai puolustaudu. Kiitä palautteesta. Jos et ymmärrä, pyydä tarkennusta. Pyydä, ellet saa riittävästi palautetta.

47 47 MAKERA Esimiehen viestintä- ja vuorovaikutustaidot Parannuskeinoja palaveriin HAMK

48 48 Pääsisipä tekemään oikeita töitä Käsityksiä kokouksista ja palavereista Kokous turruttaa ja vie motivaation Kun asia on kerrottu, se on sisäistetty Aikuinen on itseohjautuva Kaikkea pitää kytätä Nyt ideoidaan Kiinnostavaa luettavaa: Koski & Kortesuo Kokousten seitsemän kuolemansyntiä. Talentum:Helsinki HAMK

49 49 Kuivahtanut palaveri palaveriin tullaan tyhjin käsin tavoitteet ovat epäselviä ja ne unohtuvat keskustelu ei ole rakentavaa osa osallistujista tekee omia asioitaan ihmiset puolustavat itseään: linnoittautumisen vuoksi ei päästä yhteisymmärrykseen uudet ideat eivät innosta, usein ne tyrmätään heti palaverit päättyvät hämmennykseen, jatkotoimenpiteistä ei sovita HAMK

50 50 PALAVERIN VOIMISTAMINEN tarkoituksen määrittäminen käsiteltävien asioiden selvittäminen asialistan laatiminen ASENNE VALMISTAUTUMINEN HAMK

51 51 ASIOIDEN VALINTA tiedotusasiat kohdejoukko yhdessä työstämällä lisäarvoa -> koollekutsujalle tiedoksi käsiteltäviksi halutut asiat muut asiat HAMK

52 52 VETÄJÄ asioiden eteneminen keskustelun johtaminen jatkokysymykset yhteenvedot toimintaohjeet kannustaminen ilmapiiri puherauha, rajoittaminen asia ja tavoite selkeänä aktivointi HAMK

53 53 OSALLISTUJA Valmistautuu Osallistuu keskusteluun Osaa kuunnella Pitää mielessään kokouksen tavoitteen Seuraa keskustelua On ystävällinen ja kannustava Osoittaa yhteistyöhalua Esiintyy avoimesti ja aktiivisesti HAMK

54 54 Muistio palaverin aika ja paikka muistion laatija osallistujat sovitut asiat ja toimenpiteet sekä avoimeksi jääneet asiat seuraava palaveri, jos tarpeen toteutuksen seuranta jatkuvan työskentelyn tueksi jakelu HAMK

55 55 Tuloksekas palaveri palaveriin tullaan valmistautuneena tarkoitus ja tavoitteet tunnetaan keskustelu on avointa toisia kuunnellaan aktiivisesti kaikkien resurssit ovat yhteisiä erimielisyydet nähdään rikkautena ja asioista päästään lopulta yhteisymmärrykseen osallistujat suhtautuvat avoimesti uusiin ajatuksiin palaverit päättyvät selkeisiin päätöksiin ja jatkotoimenpiteisiin HAMK

56 56 Entä jos käyttäisimme jotain muuta tapaa? Lyhyt palaveri, jossa jokainen kertoo 1. Mitä on tehnyt edellisen palaverin jälkeen? 2. Mitä aikoo tehdä seuraavaan palaveriin mennessä? 3. Mikä on vaikeuttanut työskentelyä? Päivittäin, 15 minuuttia. Keskustellaan tarvittaessa kohdasta 3. SCRUM HAMK

57 57 Entä jos käyttäisimme jotain muuta tapaa? Jokaiselle osallistujalle annetaan tehtäväksi edustaa tiettyä näkökulmaa vahvuus, heikkous, mahdollisuus ja uhka Käsiteltävästä asiasta saa tuoda vain annetun roolinsa = näkökulmansa mukaisia perusteluja ja kommentteja 10 minuuttia SWOT HAMK

58 58 Entä jos käyttäisimme jotain muuta tapaa? - Tilassa - Ulkona - muistilaput Ideakävely Tavoitteena ideointi HAMK

59 59 VUOROVAIKUTUS PALAVERISSA Tahto osallistua vaikuttaa yhteiseen toimintaan oppia muilta oppia kärsivällisyyttä. HAMK

60 HAMK PARANNUSKEINOJA Sovitaan yhteiset pelisäännöt roolit keskustelun nopeus puheenvuorojen tasapuolisuus keskeyttämisen salliminen ymmärryksen tarkistaminen nakituksen välttäminen 60

61 Esimiestyönantajan viestintä- ja vuorovaikutustaidot

62 Mitä puheeksi ottamisella tarkoitetaan? Varhainen tuki -> työntekijöiden työhyvinvointi -> työyhteisön toimivuus -> myönteinen työilmapiiri => toimivuus, turvallisuus, tuloksellisuus, taloudellisuus

63 Puheeksi ottaminen 1. Esimies ottaa puheeksi ja keskustelee työntekijän kanssa avoimesti ja luottamuksellisesti havaitsemastaan tai tietoonsa tulleesta selvitystä vaativasta asiasta.

64 Puheeksi ottaminen 2. Työntekijä itse ottaa esimiehen kanssa puheeksi omaan työhyvinvointiinsa vaikuttavan asian tai tilanteen. 3. Muut työyhteisön jäsenet voivat tehdä aloitteen asioiden selvittämiseksi.

65 Puheeksi ottaminen Vastuu puheeksi ottamisesta ja siihen liittyvistä ratkaisuista on esimiehellä. yhteinen keskustelu sovittujen toimenpiteiden kirjaaminen

66 Keskustelussa käsiteltäviä asioita Työkykyongelman jäsentäminen Toivotun työkyvyn määrittäminen Tarpeelliset muutokset ja niiden kirjaaminen Seuranta (tietoa esim.

67 Valmistautuminen Miten esimies voi valmistautua? Miten keskustelua voi edistää? Mitä voi olla odotettavissa? Mahdollisten tilanteiden ja reaktioiden ennakointi. Pohdittavaksi

68 Koulutuspäivän tausta-aineistoa Huotari, M.-L.,Hurme, P. & Valkonen, T Viestinnästä tietoon. Helsinki: WSOY. Juholin, E Viestinnän vallankumous. Helsinki: WSOY. Koski, R. & Kortesuo, K Kokousten seitsemän kuolemansyntiä. Helsinki: Talentum. Puro, J.-P Kuunteleva organisaatio. Helsinki: Infor. Surakka, T. (toim.) Työyhteisön palaverit. Helsinki:Edita.

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

ESIINTYMISTAITO. Emma-akatemia 27.5.2015. Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi

ESIINTYMISTAITO. Emma-akatemia 27.5.2015. Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi ESIINTYMISTAITO Emma-akatemia 27.5.2015 SISÄLTÖ Esiintymisvarmuus Viestintätyyli Minä esiintyjänä vahvuuksia ja kehittämiskohteita Esityksen suunnittelu ja rakentaminen Esityksen pitäminen Havainnollistaminen

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

Miten käytän avaimia monimuotoisuuden johtamiseen?

Miten käytän avaimia monimuotoisuuden johtamiseen? Miten käytän avaimia monimuotoisuuden johtamiseen? Pidät kädessäsi Avaimia monimuotoisuuden johtamiseen. Se on korttisarja, joka sisältää monimuotoisen työyhteisön esimiestyöhön toiminnallisia menetelmiä,

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa T yö pa i k k a - kouluttajan rooli Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa koulutusta koskevissa asioissa. Työsi painottuu erityisesti työssä oppimisen ohjaukseen. Parhaimmat

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot

Me ei koskaan saada mitään palautetta eikä tieto kulje!

Me ei koskaan saada mitään palautetta eikä tieto kulje! 1 Arja Korhonen 30.11.2006 Erikoistumisopinnot Opettaminen ja ohjaaminen Työhyvinvointiasiantuntija Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Sosiaali- ja terveysala ARTIKKELI IHMETTELYN YLISTYS eli palautetaitojen

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön

Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön TARJA SURAKKA & NINA LAINE Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön Taurus Media Tampere 2013 Tarja Surakka & Nina Laine, 2013 Taurus Media www.taurus.fi 2. painos isbn 978-952-92-8976-9 (sid.) isbn 978-952-93-0873-6

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

KOULUTUSPAKETTI E-DECO. OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN, SÄHKÖISTEN YMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS

KOULUTUSPAKETTI E-DECO. OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN, SÄHKÖISTEN YMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS E-DECO: Opettajien coaching-taitojen kehittäminen, sähköisten ympäristöjen käyttö ja yrittäjähenkisyys DE CO E-DECO. OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN, SÄHKÖISTEN YMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS

Lisätiedot

TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT

TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT PSYKOLOGI, RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA JA TYÖNOHJAAJA ANITA ANKKURI-IKONEN TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT HANKALUUKSIA OLISI PALJON VÄHEMMÄN JOS...

Lisätiedot

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA Omahoitajalta äidille ja isälle Autan lastasi muistamaan sinut. Vaikka hän oppii tuntemaan minut, ja luottamaan minuun, hän turvautuu sinuun. Minä olen lapselle laina.

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ

TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ Kati Halttunen Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN Anu Viitala Projektityö Apteekkifarmasian Erikoistumisopinnot, PD Helsingin Yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki Toimiva työilmapiiri Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali Marjut Joki Työyhteisö olemassa jonkin tehtävän suorittamista varten pitää sisällään erilaisia rooleja jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Havaitse varhain HARAVALLA

Havaitse varhain HARAVALLA 1 (34) HENKILÖSTÖPALVELUT Havaitse varhain HARAVALLA Varhaisen havaitsemisen toimintamalli työyhteisölle POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- 2 (34) SISÄLTÖ 1. Esipuhe...3 2. Työhyvinvoinnin johtaminen keskeinen

Lisätiedot