Yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä. Yritysvalmentaja Seppo Luoto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä. Yritysvalmentaja Seppo Luoto"

Transkriptio

1 Yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä Yritysvalmentaja Seppo Luoto

2 Asiakkaan kehittämisalue Palvelupaketit Referenssit Strateginen johtaminen Strategisen johtamisen perusteet Analyysit Visiotyö Strategian laatiminen Pohjanmaan Kauppakamari Kansantaiteenkeskus Kaustinen Hockey-Team Vaasan Sport Oy Uwira Oy Vaasan läänin puhelin Oy Muutoksen johtaminen Muutoksen johtamisen perusteet Muutosprojektin suunnittelu Muutosviestintä Muutosprojektin seuranta ja arviointi ABB Työterveyspalvelut ABB Taloushallintopalvelut ABB Service ABB Motors Prosessien, tiimien ja yksilöiden kehittäminen Kyvykkyyden johtamisen perusteet Tiimivalmennus Tehokas palaveri Itsetuntemuksen perusteet Urasuunnittelu Kyvykkyysanalyysi Lateraaliajattelu Rinnakkainajattelu Vahvuusanalyysi Työnohjaus/coaching ABB Substation Automation Finn-Power Oy Ahola Transport Oyj Jykes Oy Vacon Oyj Suomen Gigant Työpisteet Oy Finn-Nolia Oy Pro Agria Evata Finland Oy GTK Senaatti Kiinteistöt Suomen Punainen Risti

3 Päivän agenda Intro Yrittäjyyskasvatuksen lähtökohtia Konkreettiset menetelmät Yritystoimintaa tutuksi tekevät Mahdollisuuksien havaitsemista tukevat Workshop menetelmien ideointi ja kehittäminen

4 Yrittäjyyskasvatuksen lähtökohtia Tyypilliset: oppijakeskeisyys ja käytännönläheisyys Pedagogisia virikkeitä Dewey learning by doing Kolb experiental learning Mezirow transformative learning Rae entrepreneurial learning Kauppi harjoitusyrittäminen Ziehe unconventional learning Freire communicative learning Sarja dialogy pedagogics Dwerryhouse work based learning Bilimoria & Wheeler fasilitative learning Preshing project and case learning

5 Yrittäjyyskasvatuksen lähtökohtia Kolme tavoitetasoa opetussuunnitelmien perusteella Asennetaso (koko koulutusjärjestelmä) Tietotaso (peruskoulun jälkeen) Taitotaso (ammatillinen koulutus) Peruskoulussa: Tukea oppilaan sisäistä yrittäjyyttä eli yritteliäisyyttä, aktiivisuutta, luovuutta, pystyvyyttä ja yhteistoiminnallisuutta. Yrittäjyyskasvatuksen tulee myös auttaa oppilasta ymmärtämään yrityksen merkitys, perehdyttää yrittäjyyteen ammattina sekä antaa tietoja ja valmiuksia yritystoimintaa varten Asenne- ja arvokasvatus ovat tärkeimpiä osa-alueita Pelkkä tiedon jakaminen ja valmiuksien kehittäminen ei riitä. Yrittäjyysidentiteetin kehittäminen

6 Yrittäjyyskasvatuksen lähtökohtia Yrittäjyyskasvatuksen neljä perhettä (Lavonen 1997) Persoonallisuuden kehittäminen (esimerkiksi luova ongelmanratkaisu, itsenäiset projektit) Sosiaalisen vuorovaikutuksen kehittäminen (esimerkiksi yritystoiminnan simulointi, roolileikki, väittely, yhteistoiminnallinen oppiminen) Koulu-yritysyhteistyön kehittäminen (esimerkiksi yrityskäynnit, TET, toiminnallinen opintokäynti) Tiedonhankinnan kehittäminen (esimerkiksi yrityksen edustaja koulussa, tietotekniikka)

7 Yrittäjyysprosessi ja sen tukeminen Oppijan muut vaihtoehdot Esi-intentio Aktiivisuuden, aloitteellisuuden ja pystyvyyden tukeminen Identifioituminen & intentio Vahvuuksien & mahdollisuuksien tunnistaminen -perustietämys ulkoisesta ja sisäisestä yrittäjyydestä Mahdollisuuksien havaitseminen & luominen Vahvuuksien & mahdollisuuksien tunnistaminen + markkinoiden tarpeiden havaitseminen & luominen Liiketoiminnan suunnittelu Liikeidean jalostaminen liiketoimintasuunnitelmaksi Liiketoiminnan käynnistäminen & kehittäminen Liiketoiminnan aloittaminen ja liikeidean kehittäminen Kyrö & Hyrsky 2005; Vesalainen 2006; Ristimäki 2004 (muokattu SL)

8 Yrittäjyyskasvatuksen dimensiot case Vaasan yo Oppijakeskeisyys Oppijakeskeisyys Oppijakeskeisyys Yrittäjäkoulu.com Ärsykkeet Prosessointi Käytäntö Oppimisen sääntely Yhteinen sääntely Yrityspelit Ärsykkeet Yhteinen sääntely Yrityksen perustaminen I Prosessointi Yhteinen sääntely Yrityksen perustaminen II Käytäntö Opettajakeskeisyys Opettajakeskeisyys Opettajakeskeisyys Yksittäiset luentokurssit tai luennot eri kursseilla Yrittäjyyden ulottuvuudet Yritysvierailut eri kursseilla Ärsykkeet Prosessointi Käytäntö Oppijan aktiivisuus Ristimäki & Luoto 2006

9 Menetelmät Yritystoiminnan tutuksi tekeminen - Personal Economics ajattelu -Ongelmanratkaisut -Tuotefokusointi -Harrastus yritystoimintana Luovuus, mahdollisuuksien havaitseminen -Ideaskanneri -Tutkimusmatkat -Rinnakkainajattelu -Lateraaliajattelu -Tuotepaja -Esihautomo

10 Personal Economics Henkilökohtaisten (tai perheen) varojen suunnittelu, budjetointi, credit & debt, säästöt, investoinnit Kassanhallinta Esim. kitaran hankinta 400 Eur Mitä vaatii? Miten rahoitetaan? Laskelmat

11 Ongelmanratkaisut Tehdään tutuksi yritysmaailman termejä, esim. markkina, arvoketju -käsitteet Learning by problems/practice Mitä yksi mansikka maksaa torilla? Miten hinta muodostuu? Kuvataan, visualisoidaan arvoketju eli mansikan reitti torille ja kaikki teot /tahot, jotka ketjussa ovat mukana Prosessikävely -tekniikka

12 Tuotefokusointi Valitaan fokukseen jokin tuttu tuote/esine Mistä esine tulee? Mistä se koostuu? Puretaan esine palasiksi ; tutkitaan esineen koostumus Miten esine valmistetaan? Mitä valmistukseen tarvitaan? Mistä esineen hinta koostuu? Kuvataan arvoketju loppuun asti

13 Harrastus yritystoimintana Leikitään ajatuksella, että harrastus tai siihen liittyvä teema olisi yritystoimintaa Esim. tanssiharrastus Mikä on liikeidea? Miten tuotteistetaan? Ketkä ovat asiakkaita? Mitä maksaa?

14 Fokus/kohde -havainnot Idea skanneri -työkalu Ideoiden lähteet/mahdollisuuksien muodot Evaluaatio/valinta - Kuolleet/unohdetut Elävät/siirrettävät Heikot Potentiaalit Riskit - Vahvat/kasvavat Syntyneet/orastavat Uudet/syntymättömät Rajaus Ideat ja jatkotyöstö

15 Tutkimusmatka Mennään johonkin kohteeseen ja tutkitaan ihmisten käyttäytymistä, esim. ostoskeskus Taustalla IDEO -prosessi Mitä ongelmia ihmiset kohtaavat ja tehdään raportti Miten ongelmat voitaisiin ratkaista? Mitä konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja?

16 Lateraaliajattelu Lateraaliajattelu Lateral Thinking

17 Lateraaliajattelu Edward de Bono Out of the box thinking Lateraaliajattelu = ajattelutapa, jossa etsitään muutoksia havaintoon, konsepteihin ja ideoihin käyttämällä systemaattisia ajattelutyökaluja Lateral = sivuttain liikkuminen, vaihtoehtojen etsiminen Lateral Thinking

18 Lateraaliajattelu M.D., Ph.D., (philosophy, medicine, & psychology), Rhodes scholar World s leading authority in the field of creative and conceptual thinking Author of over 60 books in 35 languages Originator of Six Thinking Hats, Lateral Thinking, and Direct Attention Thinking Tools (based on CoRT) Lateral Thinking

19 Lateraaliajattelu Asenne ei riitä. Tarvitaan työkaluja, joita voidaan opettaa ja joiden avulla luovuustaitoja kehittää -de Bono Lateral Thinking

20 Lateraaliajattelun prosessi 4 Lopputulos Luovaa ajattelua ja uusia ideoita 1 Aloita Valitse ja määritä 3 Sadonkorjuu Jalostaminen Arviointi Saalista ja työstä 2 Tuota ideoita Aluekohde Päämääräkohde Listaa eri määritelmät Osoita kohde Vaihtoehdot/konseptikolmio Haastaminen Sattumasyöttö Provokaatio/Liike Lateral Thinking

21 Kohdistaminen Kohdistaminen Lateral Thinking Process

22 Kohdistaminen Valitse kohde 1) Aluekohde 2) Päämääräkohde Listaa erilaisia määrittelyjä kohteesta Laita kohde näkyville ja suuntaa huomio siihen uudelleen aina tarvittaessa Aluekohde : Määrittelet alueen, minne haluat ideoita, mutta et varsinaisesti miksi haluat ideoita. Päämääräkohde : Määrittelet tietyn ratkaistavan ongelman tai tavoitteen, jonka haluat saavuttaa. Lateral Thinking Process

23 Konseptikolmio Konseptikolmio -tapa etsiä ja löytää vaihtoehtoja vallitsevaan ajatteluun Lateral Thinking Process

24 4 Idea Idea Konseptikolmio 1. Määrittele tarkoitus (tavoite, kohde ) 2. Määrittele yksi idea, jolla saavutetaan tarkoitus 3. Synnytä ideasta konsepti 4. Synnytä konseptista lisää ideoita 3 Konsepti 2 1:nen Idea Tarkoitus 1 Lateral Thinking Process

25 Esimerkki 1/3 4 Pesusieni Letku Lääkeruisku Pumppu Suodatinpussi Sukka Talouspaperi Vaippa 3 Imeminen 2 1 Käytetään pilliä Miten saada vesi pois lasista kaatamatta? Lateral Thinking Process

26 Esimerkki 3/3 4 Painetaan perunapultti lasiin Laitetaan pienempi lasi lasin sisään Puhalletaan ilmaa lasiin 3 Veden syrjäyttäminen lasista 2 Pudotetaan kivi lasiin Miten saada vesi pois lasista kaatamatta? 1 Lateral Thinking Process

27 Konseptikolmio 4 Käyntikortit Tapahtumat Messut Tarinateatteri Yhteistilaisuudet Yhteismatka Kilpailut Taide Talkoot Työnantajien julkinen huomiointi Harjoitus 6. Omaan työhön liittyvä päämääräkohde 2 3 Lateral Thinking Process Konseptit -tiedon jakaminen -elämyksellisyys -yrittäjäriskin pienentäminen -sillan rakentaminen 1 Ikääntyvien työllistymisen edistäminen

28 Haastaminen Haastaminen Lateral Thinking Process

29 Haastaminen 1) Listaa asioita olemassaolevasta Mitä siinä on? Ominaisuudet, piirteet, menettelytavat, yksityiskohdat tai Mitä tapahtuu päässämme? Vallitseva / nykyinen tapa ajatella 2) Valitse listalta aiheita haastettavaksi. Miksi / leikkaa Tarpeellisuuden tarkastelu. 3) Käytä HAASTAMIS-prosessia. Kolme tapaa haastaa : Miksi / siksi Tarkastella syitä sille miksi teemme asian. Miksi / vaihtoehdot Tarkastella asian ainutkertaisuutta. Leikkaaminen ei onnistu Syille ei ole perusteita. 4) Kerää ideat. Ilman haastamista tyytyisimme siihen miten asiat ovat. Haastamisen tavoitteena ei ole kritisoiminen. Haastaessa täytyy tietää vallitseva ajattelumme, ts. dominoivat ideat, rajat, olettamukset, välttämättömät tekijät ja vältettävät tekijät. Lateral Thinking Process

30 Sattumasyöttö Sattumasyöttö Lateral Thinking Process

31 Sattumasyöttö Sattumasana ohjaa ajattelua uusille urille, liikkumaan sivuttain Lateral Thinking Process

32 Sattumasyöttö 1. Valitse ideoinnin kohde tai aihe. 2. Yhdistä siihen sattumanvarainen sana, kuva tai esine. 3. Synnytä uusia ideoita kohteesta. 3 Ideat 1 Kohde 2 Sattumasyöttö Idea 1 Idea 2 Idea 3 Sattumasyöttö on erityisen käyttökelpoinen: 1) puhtaan paperin tilanteessa, 2) kun ideatuotto on jumiutunut, 3) kun tarvitset nopeaa luovuutta, 4) kun tarvitset uusia tuote- tai palveluideoita ja 5) avaamaan täysin uusia näkökulmia Idea 4 Lateral Thinking Process

33 Sattumasyöttö. 3 Ideat 1 Sattumasana Työhyvinvointi 2 Sattumasyöttö on erityisen käyttökelpoinen: 1) puhtaan paperin tilanteessa, 2) kun ideatuotto on jumiutunut, 3) kun tarvitset nopeaa luovuutta, 4) kun tarvitset uusia tuote- tai palveluideoita ja 5) avaamaan täysin uusia näkökulmia Lateral Thinking Process

34 Sadonkorjuu Sadonkorjuu Lateral Thinking Process

35 Sadonkorjuu Selkeät ideat Idea-aihiot Konseptit Lähestymistapa Lateral Thinking Process

36 Jalostaminen Jalostaminen Lateral Thinking Process

37 Jalostaminen Mitä teemme ideoille ja konsepteille? 1. Muotoileminen 2. Resursseihin räätälöinti 3. Konseptin suodattaminen 4. Idean vahvistaminen 5. Virheiden korjaaminen 6. Eroon keskittyminen Lateral Thinking Process

38 Rinnakkainajattelun idea Aiheen tai asian tutkiminen koko ryhmän voimin yksi näkökulma ( moodi ) kerrallaan Rinnakkainen ajattelu vastakkaisen ajattelun ja väittelyn sijasta Mahdollistaa nopean liikkeen eteenpäin, fokuksen säilymisen ja puuroutumisen ehkäisemisen A B A B A B A

39 Kuusi ajatteluhattua Työkalupakki rinnakkainajattelun hyödyntämiseen Sopii erityisesti toiminnan yhteiseen arviointiin ja kehittämiseen, mutta voidaan käyttää muissakin tarkoituksissa Auttaa ottamaan mukaan koko ryhmän ajattelun palaverissa, myös uudet ideat

40 Kuusi ajatteluhattua Valkoinen Informaatio Punainen - Tunteet, vaistot Musta - Varoitus, riskit, sopivuus Keltainen - Hyödyt, käytettävyys, arvo Vihreä - Luovuus Sininen - Ajatteluprosessin hallinta

41 Harjoitus 1. Projektin kick-off palaveriagendan arviointi Aika: 20 min Tavoite: Luodaan yhteinen arvio ehdotetusta projektin kick-off palaverista ja löydetään tarvittavat kehittämisideat 1 min 2 min 2 min 2 min/ fokus 1 min 1 min

42 Harjoitus 2. Palavereiden kehittäminen Aika: 15 min Tavoite: Löydetään yhdessä 2-3 konkreettista kehittämisehdotusta projektipalavereille ja sovitaan niiden toteuttamisesta 1 min 2 min 2 min 2 min 2 min/ fokus 1 min 1 min

43 Harjoitus 3. Muiden käyttöyhteyksien ideoiminen Aika: 15 min Tavoite: Löydetään yhdessä 2-3 konkreettista soveltamiskohdetta rinnakkaiajattelulle organisaatiossa sekä sovitaan jalkauttamisesta 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min

44 Tuotepaja Käytetään hyväksi jotain koulussa olemassaolevaa oppiainetta, esim. käsityö integrointi Luodaan tuote, esim. kitarakello Mietitään asiakasryhmät Määritellään tuotteen hinta Mietitään miten tuote vietäisiin asiakkaille

45 Esihautomo -käsite Wirsing et al (2002) Opiskelijat toimivat yrittäjinä tai testaavat yritysideaansa ohjatusti osana heidän tutkintonsa sisältöjä Dickson (2004) Ympäristö, jossa yritysideoita voidaan testata ennen yrityshautomoon siirtymistä osa laajempaa yrityshautomotoimintaa; toimii linkkinä yrittäjyyskasvatuksen ja erilaisen koulutustoiminnan ja varsinaisen yrityshautomotoiminnan välissä. Ohjauksesta tehdään sopimus. Rajaniemi (2005) Ohjauspalvelut (3-6 kk) - liikeidean ja osaamisen arviointi, liiketoimintasuunnitelman tekemisen tuki, käytännön ohjaustyö (mm. kontaktit eri viranomaistahoihin), rahoituksen suunnittelun tuki, mentorointi, toimistofasiliteetit, koulutuspalvelut, verkostotapahtumat

46 Esihautomo - opiskelijan prosessi Mallia kk?? - 3 kk = sopimuskausi; ohjattu työskentely (30 h) + muu itsenäinen työskentely - Opintopisteet 6 + 6; 3 lisäkuukautta = optional! Rekry HOPS suunnittelu Yhteiset tuotteet ja ohjaus HOPS arviointi Jatkot Alkupalaveri 1 h Projektisuunnitelma 2 h (yhdessä) Yhteiset palvelut 24 h Arviointipalaveri 2 h (yhdessä) Loppupalaveri palaveri 1 h (yhdessä) Tuote x Tuote y Tuote Z 1 tuote = n. 8 h + Itsenäinen työ + opiskelija tuottaa Itsenäisenä työskentelynä oman oppimisen dokumentoinnin

Näkökulmia opiskelijoiden yrittäjyyteen

Näkökulmia opiskelijoiden yrittäjyyteen Tarja Römer-Paakkanen (toim.) Yrittäjyyden ituja Näkökulmia opiskelijoiden yrittäjyyteen Teemaryhmäjulkaisu Haaga-Helia Kehittämisraportteja 1/2011 Julkaisujen myynti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

Mari Ketola. IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X

Mari Ketola. IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X Mari Ketola IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X Liiketalouden koulutusohjelma Henkilöstöjohtamisen suuntautumisvaihtoehto 2013 IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen K E R H O K E S K U S Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara ja Minna Riikka Järvinen (toim.) Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara

Lisätiedot

Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella

Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella Taina Järvi Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Leena Eskola, Eija-Riitta Niinikoski, Heikki Keränen, Matti Muhos Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Tuotantotalouden työpapereita 1/2014 Oulun Eteläisen instituutti OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Hattutekniikan ideana on se, että eri rooleissa sanomme mielipiteemme asioista helpommin kuin omana itsenämme. Sanomme sellaisiakin

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

Innovaatiokuukausi Työkirja ACE

Innovaatiokuukausi Työkirja ACE ACE Innovaatiokuukausi Työkirja Innovaatiokuukausi Työkirja Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu ACE-projekti 2011 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:30 Vastaava toimittaja: Kirjoittajat:

Lisätiedot

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta KUOPION YLIOPISTO Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta Pro

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

HARJOITUSYRITYKSESSÄ KOETTUA Kone- ja metallialan pienryhmän kokemuksia yrittäjäopinnoista ammattiopisto Luovissa

HARJOITUSYRITYKSESSÄ KOETTUA Kone- ja metallialan pienryhmän kokemuksia yrittäjäopinnoista ammattiopisto Luovissa HARJOITUSYRITYKSESSÄ KOETTUA Kone- ja metallialan pienryhmän kokemuksia yrittäjäopinnoista ammattiopisto Luovissa Keijo Simi Kehittämishankeraportti Tammikuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu/erityisopettajakoulu

Lisätiedot

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ SUMMARY 1 JOHDANTO...4 1.1 Projektin lähtötilanne...4 1.2 Tutkimuspaja-menetelmä...6 1.3 Teoreettinen viitekehys...8

Lisätiedot

FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA

FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA Case: Fasilitaattorin työkalupakki Carita Savin Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Tietojenkäsittely 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Tarvitseeko opettajankoulutus yrittäjyyskasvatusta vai yrittäjyyskasvatus opettajankoulutusta?

Tarvitseeko opettajankoulutus yrittäjyyskasvatusta vai yrittäjyyskasvatus opettajankoulutusta? 13 KT Jaana Lepistö Tarvitseeko opettajankoulutus yrittäjyyskasvatusta vai yrittäjyyskasvatus opettajankoulutusta? Luokanopettaja- ja käsityön aineenopettajaopiskelijoiden näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksesta

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Kierre Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Asiantuntija Eero Pölönen Projektipäällikkö Susanna Ihanus Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LaatuTimo47/360. Tiimiyrittäjän ARVIOINTIPASSIN SISÄLTÖ. Tiimiyrittäjän

LaatuTimo47/360. Tiimiyrittäjän ARVIOINTIPASSIN SISÄLTÖ. Tiimiyrittäjän Tiimiyrittäjän ARVIOINTIPASSIN Monipuolisuuspassi Johtamispassi Tiimiyrittäjän peruskuntokartoitus Ristipölytyspassi Synnytys TSK-malli, esimotorola, motorola Täpitys Taitoprofiili Kuusi ajatteluhattua

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Ritaharjun monitoimitalon yhteistoimintasuunnitelma vuosille 2013-2015

Ritaharjun monitoimitalon yhteistoimintasuunnitelma vuosille 2013-2015 Ritaharjun monitoimitalon Yhteistoimintasuunnitelma vuosille 2013 2015 Ritaharjun monitoimitalon yhteistoimintasuunnitelma vuosille 2013-2015 Ritaharjun monitoimitalon yhteistoimintasuunnitelma 2013-2015

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot