Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu

2 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö Talouden kehitys Yleistä Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste Rahoituslaskelma Investoinnit Talouden tasapainottamisohjelma Kaupunkiorganisaation yhteisten tavoitteiden toteutuminen Henkilöstö Toiminnan ja talouden toteutuminen Toimialat Konsernipalvelut Kaupunkikehitys Hyvinvointipalvelut Liikelaitokset Liikelaitos Kouvolan Vesi Tilaliikelaitos Teknisen tuotannon liikelaitos Käyttötalouden toteutuminen toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain Keskeiset konserniyhteisöt Liite Talouden tasapainottamisohjelman seuranta 1-8/

3 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 1 Toimintaympäristö Valtionvarainministeriön Taloudellisen katsauksen mukaan Suomen bruttokansantuotteen (BKT) ei juurikaan ennusteta kasvavan tänä vuonna, vaikka ennuste pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Nettovienti vaikuttaa talouskasvuun positiivisesti. Yksityinen kulutus ei kuitenkaan lisäänny edellisvuodesta ja myös investointien (asuinrakennus-, sekä kone- ja laiteinvestoinnit) osalta kehityksen arvioidaan olevan heikkoa. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen ja työttömyysasteen arvioidaan nousevan 6,6 prosenttiin. Inflaation ennustetaan jäävän jää 1,1 prosenttiin, josta välillisen verotuksen muutosten vaikutus on n. 0,5 %-yksikköä. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, mutta sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot osaltaan rasittavat julkisyhteisöjen rahoitusasemaa. (lähde: Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus syksy, 15.9.) Maan hallituksen kevään kehyspäätöksen ratkaisut kurittavat kuntataloutta. Peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan jo aiemmin päätettyjen lisäksi ensi vuonna 292 milj. euroa, jolloin leikkaukset vuonna 2015 ovat yhteensä 1,4 miljardia euroa. Leikkaukset jatkuvat koko kehysajan siten, että niiden kumulatiivinen vaikutus Kouvolan kaupungille vastaa noin 2 veroprosentin tuottoa. Veroperustemuutoksilla ei ole vaikutusta kuntatalouden rahoitusasemaan, vaan valtionosuusjärjestelmän kautta tehdään vastaavansuuruinen korjaus. Valtionosuuksia tulevat vähentämään myös opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien valtionosuuksien leikkaukset sekä valtionosuusuudistus, jonka vaikutus tulee olemaan negatiivinen Kouvolan osalta. Näiden lisäksi valtion rakennepoliittisen ohjelman tavoitteena on kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä saavuttaa 1 miljardin euron vähennys kuntien toimintamenoissa vuoden 2017 tasossa. Väestö Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Kouvolan väestömäärä on elokuun lopussa. Vähennystä väestömäärässä on 260 henkilöä, kun vähennystä edellisvuoden vastaavaan ajankohtana oli 49 henkilöä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan laskua on myös tulevina vuosina. 1

4 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Lähde: Tilastokeskus Työttömyysaste edelleen korkealla Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi edelleen. Kouvolassa oli työttömänä työtöntä työnhakijaa, 6,3 % enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Työttömien osuus työvoimasta Kouvolassa oli 13,5 %, kun se koko maassa oli 12,2 %. Nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys kasvavat kokonaistyöttömyyttä nopeammin. Nuoria alle 25-vuotiaita oli Kouvolassa työttömänä 847 henkilöä, edellisvuoden vastaavana ajankohtana heitä oli noin 700. Yli vuoden työttömänä olleita Kouvolassa oli henkilöä, noin 180 henkilöä enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Uusia avoinna olevia työpaikkoja oli Kouvolassa 21,8 % (408 kpl) enemmän kuin viime vuoden elokuussa. (Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Elokuun työllisyyskatsaus 8/, 23.9.) 2 Talouden kehitys 2.1 Yleistä Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, mm. väestön ikääntyminen ja yleisen taloustilanteen vaikutukset, aiheuttavat hyvinvointipalveluiden tuottamissa palveluissa kasvutarpeita. Palvelutarpeiden lisääntyminen sekä työllisyyden heikkeneminen sekä muutokset mm. työmarkkinauudistuksesta luovat kasvupaineita menojen näkökulmasta. Tulevina vuosina keskeistä on kaupungin tulorahoituksen turvaaminen sekä menojen hallinta, jotta pystytään turvaamaan palvelujen riittävyys ja saatavuus. Kaupungin talouteen on syntynyt rakenteellinen menojen ja tulojen epätasapaino. Vaikka vuoden 2013 tilinpäätös muodostui 3,6 milj. euroa ylijäämäiseksi ja pienensi kaupungin taseen kattamattoman alijäämä 4,9 milj. euroon, on edelleen jatkettava talouden tasapainottamista. Taloudellinen tilanne edellyttää toimenpiteiden suunnittelemista, jotta saavutetaan tasapainoinen talous. Vuoden talousarvion yhteydessä on laadittu talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2017, jolla pystytään toteuttamaan talouden tasapainottamisvaatimus. Kouvolan kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on 600 henkilön vähennys vuoden 2013 alun tilanteesta vuoden loppuun mennessä. Yhteistoimintamenettelyn ensimmäisen vaiheen tuloksena henkilöstö vähenee vuoden loppuun mennessä yhteensä noin 320:llä. Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Erityisesti vakinaisen henkilöstön määrä on selvästi vähentynyt alkuvuodesta. Henkilöstövähennyksiä koskeva yhteistoimintamenettelyn toinen vaihe kytketään palveluketjuittain tehtävään rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten valmisteluun. Kaupunginhallitus päätti , ettei työvoiman vähentämistä koskevaa yhteistoimintaneuvottelua käynnistetä tässä vaiheessa, vaan rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia sekä niihin liittyviä henkilöstövähennyksiä valmistellaan toimialojen esitysten pohjalta. Kaupunginhallituksen asettamista henkilöstön vähennystavoitteista pidetään kiinni, mutta vähennykset kytketään rakenteellisiin ja toiminnallisiin uudistuksiin palveluketjuittain sekä näiden edellyttämiin tapauskohtaisiin yhteistoimintamenettelyihin siten, että sopeuttamispäätökset tehdään vuoden aikana. Rakenteellisina muutoksina kuluvan vuoden aikana toteutuu Kouvolan seudun ammattiopiston yhtiöittäminen markkinoilla tapahtuvan koulutuksen sekä työvoimakoulutuksen osalta sekä Kouvolan Veden yhtiöittäminen. 2

5 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste Muutetussa talousarviossa on huomioitu sekä toimintatuotoissa että toimintakuluissa rautatiealan koulutuksen 4,0 milj. euron talousarviomuutos. Toimintatuotot Toimintatuottoja on kertynyt tammi-elokuun aikana 55,3 milj. euroa, joka edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 0,9 milj. euroa enemmän (1,7 %). Toimintatuottojen suurimmat erät ovat myyntituotot 19,1 milj. euroa ja maksutuotot 18,3 milj. euroa. Toimialoilta kerättyjen tietojen perusteella toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Toimintakulut Toimintakulujen toteuma on tammi-elokuun tilanteessa 379,1 milj. euroa, joka on 4,4 milj. euroa (1,2 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavaan aikaan. Suurin ryhmä toimintakuluissa on henkilöstökulut. Henkilöstökuluja on kertynyt 186,0 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava toteuma oli 188,1 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat pienentyneet 2,1 milj. euroa (-1,1 %). Henkilöstökulujen väheneminen suhteessa edellisvuoteen johtuu pääasiassa henkilötyövuosien määrän vähenemisestä. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 82,4 henkilötyövuotta eli 1,4 %. Henkilöstöstä ja kustannuksista on kerrottu tarkemmin osavuosikatsauksen 3. Henkilöstö osiossa. Palvelujen ostojen toteuma on elokuun lopussa 135,0 milj. euroa, eli 1,4 milj. euroa (-1,0 %) pienemmät kuin edellisenä vuonna. Aineisiin ja tarvikkeisiin on käytetty 23,4 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava toteuma oli 24,5 milj. euroa (-4,6 %). Avustuksia on maksettu 27,6 milj. euroa, kun edellisvuoden vastaava toteuma oli 19,0 milj. euroa. Avustusten kasvua selittää viime vuonna tehty kirjauskäytännön tarkistaminen palveluiden ostojen ja avustusten välillä. Toimialoilta kerättyjen tietojen perusteella epävarmuutta aiheuttavat kustannuspaineet sairaalapalveluiden ostopalveluissa, vammaisille annetuissa avustuksissa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa. 3

6 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Toimintakate Toimintakatteeksi muodostui vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana -322,0 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava luku oli -318,0 milj. euroa. Toimintakatteen ennustetaan olevan tilinpäätöksessä -485,2 milj. euroa, kun muutetussa talousarviossa sen on arvioitu olevan -486,3 euroa. Verotulot ja valtionosuudet Verotulokertymä elokuun loppuun mennessä on yhteensä 224,8 milj. euroa. Verotulojen tilityksiin on alkuvuonna vaikuttanut verontilityslain muutos, jonka johdosta aiemmin tammikuussa tilitetyt jäännösverot tilitettiin jo joulukuussa ja aiemmin maaliskuussa tilitetty jäännösverojen toinen erä tilitettiin helmikuussa. Kouvolan verotulojen kumulatiivinen kasvu edellisestä vuodesta on 0 prosenttia (0,6 % 9/), kun koko maan vastaava luku on 2,9 % (3,5 % 9/). Kumulatiiviseen kasvuun vaikuttaa vuoden 2013 elokuussa kunnille tilitetty vuoden 2012 jako-osuuksien muutos. Kokonaisuutena vuoden osalta Kouvolalle arvioidaan verotuloja kertyvän 322,0 milj. euroa. 4

7 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä tammi-elokuulta on 211,8 milj. euroa eli 0,4 % edellistä vuotta vähemmän. Koko maan osalta vastaava luku on 2,5 %, kasvua selittää osittain kunnallisveroprosenttien nostaminen vuodelle. Kunnallisverojen kertymää kasvattavasti vaikuttaa tammikuussa maksetut ennakontäydennysmaksut, joita maksettiin huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Valtakunnallisesti tämä kasvu oli 75 % ja Kouvolan osalta 55 % aiempaan verrattuna eli noin 2 milj. euroa enemmän helmikuun verotilityksessä. Helmikuussa on otettu käyttöön kuntaryhmän jako-osuus, joka on laskenut 61,96 prosentista 61,76 prosenttiin. Kouvolan kunnallisverojen jako-osuus on laskenut hieman aiemmasta. Tulokehitystilaston mukaan vuoden 2013 Kouvolan ennakonpidätysten alaisten tulojen kehitys oli yhteensä ainoastaan 1,3 % ja palkkatulojen muutos -1,1 %. Tarkemmat tiedot saadaan vuoden 2013 verotuksen valmistuttua loppuvuodesta. Kuntaliiton arvion mukaan vuoden ansiotulojen kasvu on Kouvolan osalta ainoastaan 1,4 % ja vuonna tilitettävien kunnallisverojen arvioidaan jäävän noin 6 milj. euroa pienemmäksi kuin vuoden 2013 tilitykset. Yhteisöveroja on kertynyt tammi-elokuussa 12,6 milj. euroa eli 1,1 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Edellisen vuoden vertailuun vaikuttaa tammikuun tilitys, jolloin yhteisöveroa tilitettiin aiempaa enemmän, koska verotulojen edellisen vuoden ennakonpalautukset eivät olleet vähentämässä tilitettävää määrää, vaan ne vähennettiin jo joulukuun tilityksistä. Kiinteistöverojen kertymä tammi-elokuussa on 0,4 milj. euroa. Kiinteistöverot tilitetään pääosin syys- ja marraskuussa. Valtionosuuksia arvioitiin vuodelle talousarviossa 164,5 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 156,7 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus -2,9 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 11,1 milj. euroa. Valtionosuuksien määrää muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi. Tämän oikaisun arvioidaan olevan negatiivinen Kouvolan osalta. 5

8 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä on 6,6 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen yhteenlasketun neton ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana. Kirjauskäytäntöä korkokulujen osalta on korjattu eli tilinpäätökseen 2013 koronvaihtosopimusten korkokulut on oikaistu muista rahoituskuluista korkokuluiksi, tuloslaskelman vertailutietoa on korjattu näiden erien osalta. Vuosikate Vuosikatteeksi muodostui 19,4 milj. euroa, joka on 4,5 milj. euroa pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Sijoitukset Kouvolan kaupungin varainhoitosalkun tuotto markkina-arvolla mitattuna vuoden alusta elokuun loppuun on ollut 6,86 % p.a. Verrattain alhaisen riskin salkulle, jossa volatiliteetti alkuvuonna on ollut n. 3 % ja osakepaino alle 25 %, tuottoa voidaan pitää hyvänä. Korkosijoituksista parasta tuottoa on saatu kehittyviltä korkomarkkinoilta sekä valtion lainoista. Osakepuolella parhaiten ovat menestyneet kehittyvät osakemarkkinat sekä globaalit osakkeet. Kaupungin pitkäaikaisen sijoitussalkun kirjanpidollinen arvo on noussut vuoden alusta lähtien noin 0,7 milj. euroa vajaaseen 21,9 milj. euroon. Vastaavasti salkun markkina-arvo tarkastelujakson lopussa on n. 24,5 milj. euroa (kasvua vuoden alusta vajaat 1,6 milj. euroa). 6

9 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Lainasalkku Kaupungin lainakanta on 193,4 milj. euroa. Asukasta kohti tämä tekee n euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin toukokuun lopulla 25 milj. euroa ja vanhoja lainoja on lyhennetty tarkastelujakson aikana 17,7 milj. euron edestä (ilman kaupungin ja Tilaliikelaitoksen välistä 12,1 milj. euron sisäistä lainajärjestelyä). Kaikki Valtiokonttorin jäljellä olleet lainat (n. 1,1 milj. euroa) maksettiin pois heinäkuun aikana. Tilapäistä rahoitusta kuntatodistusohjelman kautta käytettiin viimeksi toukokuun alussa. Lainasalkun keskikorkokanta on tällä hetkellä n. 1,75 % (sis. marginaalin). Ennakoiden tulevaisuudessa voimakkaasti kasvavaa lainakantaa ja mahdollista korkotason nousua on kaupungin lainasalkun suojausastetta alkuvuoden aikana nostettu selvästi. Samalla on saatu pidennettyä keskimääräistä korkosidonnaisuusaikaa. Kaupungin lainasalkun suojausaste on elokuun lopussa n. 54 % ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika n. 3 vuotta. Suojausasteen kehitys on varsin riippuvainen lainakannan kasvutahdista ja uusien lainojen nostoajankohdista. Tilikauden tulos Tulokseksi muodostui poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen 8,4 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan luvun ollessa 10,4 milj. euroa. Elokuun tilanteen mukaan tilikauden tulos on 2,0 milj. euroa pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Poistot ja arvonalentumiset sisältävät 2,7 milj. euron lisäpoiston vuosina aktivoitujen katujen ja liikennealueiden poistopohjaan. Voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan kadut ja liikennealueet poistetaan 15 vuodessa, eikä ns. jäännösarvo ole käytössä. Osavuosikatsauksen perusteella tilikauden ylijäämäksi arvioidaan noin 10,8 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu satunnainen tuotto vesiliiketoiminnan kaupasta, noin 20,0 milj. euroa, sekä vakuutuskorvaus yhteiskoulun tulipalosta. Kaupunki yhteensä (eliminoitu) 1000 e TP 2013 TA Muutettu ta TOT 8/2013 TOT 8/ -% muut. ta Muutos-% /2013 Muutos, /2013 TP-ennuste Toimintatuotot ,3 % 1,7 % Myyntituotot ,8 % 20,7 % Maksutuotot ,0 % -4,2 % Tuet ja avustukset ,3 % -20,5 % Muut toimintatuotot ,7 % 5,9 % Valmistus omaan käyttöön ,2 % -23,1 % Toimintakulut ,7 % 1,2 % Henkilöstökulut ,1 % -1,1 % Palkat ja palkkiot ,4 % -0,8 % Henkilösivukulut ,3 % -2,0 % Eläkekulut ,3 % -0,8 % Muut henkilösivukulut ,9 % -7,4 % Palvelujen ostot ,7 % -1,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % -4,6 % Avustukset ,6 % 45,1 % Muut toimintakulut ,3 % 5,9 % Toimintakate ,2 % 1,3 % Verotulot ,6 % 0,0 % Valtionosuudet ,8 % 0,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % Korkotuotot ,3 % Muut rahoitustuotot ,8 % Korkokulut ,1 % Muut rahoituskulut ,1 % Vuosikate ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % Satunnaiset erät Tilikauden tulos ,9 % Poistoeron muutos Tilikauden yli/alijäämä ,9 %

10 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 2.3 Rahoituslaskelma Tammi-elokuun toiminnan rahavirta muodostui 23,9 milj. euroa positiiviseksi. Kun investoinnit samaan aikaan toteutuivat 17,6 milj. euron suuruisina, muodostui toiminnan ja investointien rahavirta 6,3 milj. euroa ylijäämäiseksi. Toiminnan ja investointien rahoittamiseen ennustetaan tarvittavan 23,7 milj. euroa. Rahoituksen rahavirta toteutui tammi-elokuussa 3,0 milj. euroa negatiivisena. Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty 29,7 milj. ja pitkäaikaista lainaa on nostettu 25 milj. euroa. Lainakannan nettona arvioidaan olevan muutettua talousarviota pienempi eli 212,1 milj. euroa. Tammi-elokuun tilanteen mukaan lainakanta asukasta kohti oli euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan lainakannan arvioidaan olevan vuoden lopussa noin euroa asukasta kohti. Rahavarojen muutos eli vaikutus maksuvalmiuteen oli 3,2 milj. euroa ja maksuvalmius oli keskimäärin 11 päivää (ilman rahoitusarvopapereita -1 päivää). Kouvolan kaupunki sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2013 TA Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 2.4 Investoinnit Muutettu TA. 8/ Muut maksuvalmiuden muutokset Ennuste Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Lainakanta e/as Asukasluku vuoden lopussa Investointimenojen toteuma tammi-elokuussa on 20,2 milj. euroa, kun edellisvuoden vastaavana ajankohtana menoja oli kertynyt 24,0 milj. euroa. Investointimenot ovat 3,8 milj. euroa pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Nettoinvestoinnit tammi-huhtikuulta ovat 17,6 milj. euroa, joka on 3,0 milj. euroa vähemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rahoitusosuuksia ja pysyvien vastaavien myyntituloja on saatu 0,8 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna. 8

11 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Peruskaupungin investoinneista suurimmat toteutuneet kustannukset kohdistuvat Halkotorin alueen rakentamiseen (0,5 milj. euroa), Vesipuiston kunnallistekniikan toteuttamiseen (1,9 milj. euroa), katuvalosaneeraukseen (0,6 milj. euroa), Tuohikotti-Kääpälän kevyen liikenteen raittiin (0,7 milj. euroa) sekä uudelleenpäällystykseen (0,7 milj. euroa). Lisäksi on hankittu Kymen Bioenergia Oy:n osakkeet KSS Energia Oy:ltä sekä Kymenlaakson Jäte Oy:ltä, yhteensä 2,5 milj. eurolla. Tilaliikelaitoksen toteutuneista kustannuksista, 8,8 milj. euroa, suurimmat kohdistuvat Mansikkamäen kouluun (3,3 milj. euroa), Korian päiväkotiin (1,1 milj. euroa) ja Lauttarannan kotiutusyksikön peruskorjaukseen (1,5 milj. euroa). Nettoinvestointien arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan lähes muutetun talousarvion suuruisina vähennettynä Kouvolan Veden osuudella investointeihin, noin 6,2 milj. euroa nettona. Talousarviossa ja ennusteessa ei ole huomioitu veden yritysjärjestelyistä aiheutuvia investointituloja ja menoja. Investointiohjelmaa tulee edelleen tarkastella kokonaisuudessaan kriittisesti. Etusijalle tulee asettaa ne investoinnit, jotka tukevat työllisyyttä ja joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Investointiohjelmassa esitettyjä kohteita tulee arvioida palvelutarpeen kehityksen sekä eri rahoitusvaihtoehtojen näkökulmista. On myös arvioitava, voidaanko osaa investoinneista ajallisesti siirtää myöhemmäksi, uudelleen jaksottaa tai hylätä kokonaan. Tavoitteena pitkällä aikavälillä pitää olla toiminnan ja investointien rahoituksessa investointien rahoitus omarahoituksella eli rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran tasapaino. Investointitasoa on laskettava, koska nykyisellään investointitaso on poistoihin nähden liian korkealla tasolla e TP 2013 VS Muutettu TA TOT 08/ TP 2013 VS Muutettu TA TOT 08/ TP 2013 VS Muutettu TA TOT 08/ Tp-ennuste Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointituotot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Talouden tasapainottamisohjelma Vuoden talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yhteydessä on laadittu talouden tasapainottamisohjelma, jonka toimenpiteet sisältyvät talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Toimialat ja liikelaitokset ovat osavuosikatsauksen yhteydessä raportoineet tietonsa tasapainottamisohjelman toteutumista tammi-huhtikuulta sekä arvioineet sen toteutumisesta koko vuodelta. Osavuosikatsaukseen mennessä on toteutunut 3,8 milj. euroa vuoden tavoitteesta, joka oli 8,9 milj. euroa. Yhteensä vuonna arvioidaan toteutuvan 7,4 milj. euroa, mutta kaikkien asetettuja säästötoimenpiteiden toteutumista ei vielä ole pystytty ennakoimaan. Tarkempi toimiala- ja liikelaitoskohtainen talouden tasapainottamisohjelman on esitetty liitteessä nro 1. Kouvolan kaupunki Koonti toimialoittain Konsernipalvelut Kaupunkikehitys Hyvinvointipalvelut Peruskaupunki yhteensä Toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi Taloudellinen nettovaikutus euroa/vuosi eutunut 1-8/ euroa Arvio vuoden toteutumisesta euroa Liikelaitokset Kouvolan Vesi Tilaliikelaitos Tekninen tuotanto Liikelaitokset yhteensä Kaupunki yhteensä euroa

12 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 2.6 Kaupunkiorganisaation yhteisten tavoitteiden toteutuminen Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Laaditaan Hyvinvointiohjelma. Asetetaan sille pitkän aikavälin tavoitteet vuoteen Arvioidaan tavoitteiden vaikuttavuutta EVAmenetelmällä. eutumisaste (%) 3. Valmis Hyvinvointikertomus on laadittu ja hyväksytty valtuustossa Tavoitteiden vaikuttavuusarviointi EVA-menetelmällä toteutetaan EVAkäyttöönoton yhteydessä myöhemmin. Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Päätösten yritysvaikutusten arviointimenetelmä on sisäistetty ja käytössä kaikilla toimialoilla: yritysten määrä 4500, tyopaikkojen määrä ja sijoitus yritysilmapiiritutkimuksessa 40. Yritysten määrä (kpl) Työpaikkojen määrä (kpl) Yritysilmapiirisijoitus 2. Työn alla Kaupunkiin sijoittuneita uusia yrityksiä on 253. Sijoittumishankkeiden kautta on käynnistynyt 6 yritystä. Mittariarvot lasketaan vain vuosittain, viimeisimpiä lukuja: Yritysten määrä v. 2012, Työpaikkojen määrä v. 2010, Yritysilmapiirisijoitus 46 v Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Elinkeinopolitiikkaa ja asumista tukeva maankäyttö: monipuolinen tonttitarjonnan turvaaminen Vuoden lopussa varannon olla kolmen vuoden tarvetta vastaava. Asemakaava varannon riittävyys (vuotta) 2. Työn alla 2. Työn alla Strategisesti merkittäviä maakauppoja ei ole toteutunut alkuvuonna. Neuvotteluja käydään jatkuvasti. 70 tonttia luovutettu. Luovutetut omakotitontit (kpl/v) 2. Työn alla 70 luovutetun AO-tontin tavoite ei tule täyttymään. Tonttien luovutuksessa päästäneen noin 30:n. (Vrt. Luovutetut tontit 45 kpl v. 2012) 10

13 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Talouden tasapainottamisohjelma on hyväksytty ja seuranta järjestetään. Toimintamenot sopeutetaan tuloihin. 2. Työn alla Tasapainottamisohjelma on laadittu, mutta ei hyväksytty. <1 % Toimintakatteen kasvuprosentti Työn alla <35 milj.e Investointitaso (milj.e) Työn alla Tp-ennuste 35,1 milj. euroa Kvl Veden loppuvuoden osuus huomioiden 65,5 % Vuosikate/Poistot (%) 2. Työn alla Vertailukelpoinen luku saadaan tilanteesta. (Vrt. -1,4 % v. 2012) 11

14 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 3 Henkilöstö Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt selvästi alkuvuodesta. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee sen sijaan toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. Kausivaihtelusta johtuen henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 82,40 htv:lla eli 1,4 %:lla. Henkilötyövuosien lisäys on vakinaisten osalta 9,34 htv, mikä selittyy lomautusten ja talkoovapaiden vaikutuksella vuoden 2013 tunnuslukuun. Vähennys on määräaikaisten osalta 84,58 htv sekä työllistettyjen osalta 7,15 htv. Henkilötyövuosien vähennys suhteessa viime vuoteen on kuitenkin ollut huomattavaa, koska viime vuonna lomautukset ja talkoovapaat vähensivät merkittävästi henkilötyövuosien määrää. Elokuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle 117 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 36 eli 31 prosenttia. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle on siirtynyt yhteensä 12 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 14 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 186,0 milj. euroa (65,1 %), mikä on noin 2,1 milj. euroa (1,1 %) edellisvuotta vähemmän. Vähennys on merkittävä, koska vuoden 2013 toteumaan sisältyi lomautus- ja talkoovapaasäästöjä. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu noin 6 % edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut elokuun loppuun mennessä keskimäärin 12,3 kalenteripv/hlö ja 13,3 kalenteripv/htv, joten niiden määrä on selvästi kasvanut edellisvuodesta. Henkilöstömäärä Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 893, määräaikaisia 1 144, tukitoimenpitein työllistettyjä 108 ja oppisopimussuhteisia 11. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Henkilöstö Henkilöstö Muutos-% Konsernipalvelut ,6 Hyvinvointipalvelut ,7 Kaupunkikehitys ,9 Tilaliikelaitos ,5 Tekninen tuotanto ,3 Kouvolan Vesi ,2 Yhteensä ,4 Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. *) Konsernipalvelujen vakinaiseen henkilöstöön on laskettu mukaan myös päätoimiset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut (yht. 10 henkilöä). **) Kaupunkikehitys sisältää myös lomituspalvelut, joten henkilöstöön kuuluu 113 vakinaista ja 12 määräaikaista maatalouslomittajaa. Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Vakinaisen henkilöstön määrä on kääntynyt selvään laskuun. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. Määräaikaista henkilöstöä on kuitenkin selvästi vähemmän kuin vuosi sitten, vaikka viime vuonna toteutettiin henkilöstön lomautuksia. Myös palkkatuella työllistettyjen määrä oli vuosi sitten poikkeuksellisen alhainen lomautuksista johtuen. 12

15 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka-/työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt. 1-8/ /13 Muut os-% Ennuste Konsernipalvelut 60,11 14,01 0,00 74,12 79,10-6,3 78,05 73,13 Hyvinvointipalvelut 3 288, ,66 73, , ,52-1, , ,13 Kaupunkikehitys 208,28 33,14 0,00 241,41 253,43-4,7 251,26 239,34 Tilaliikelaitos 17,09 0,05 0,00 17,13 17,76-3,5 17,72 17,09 Tekninen tuotanto 569,09 117,21 26,34 712,64 713,03-0,1 700,61 700,22 Liikelaitos Kouvolan Vesi 52,53 5,03 0,00 57,56 61,92-7,0 59,61 38,37 Yhteensä 4 195, ,09 99, , ,76-1, , ,29 Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 82,40:llä eli 1,4 %:lla. Henkilötyövuodet ovat lisääntyneet vakinaisten osalta 9,34:llä, mutta vähentyneet määräaikaisten osalta 84,58:lla ja työllistettyjen osalta 7,15:llä. Palkattomien talkoovapaiden vaikutus henkilötyövuosien määrään on noin 16 htv, kun vuotta aiemmin lomautusten ja talkoovapaiden vaikutus oli yhteensä yli 130 htv. Henkilötyövuosien väheneminen johtuukin selvästi henkilöstömäärän vähenemisestä. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: HVP hallinto 76,68 htv, kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen 2231,91 htv, aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen 1163,99 htv ja ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen 1110,93 htv. Kaupunkikehityksen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: kaupunkikehityksen hallinto 18,36 htv, elinvoiman vahvistaminen 126,20 htv ja elinympäristön kehittäminen 96,86 htv. Eläkkeelle siirtyneet Elokuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 117 viranhaltijaa/ työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 100 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 17 henkilöä. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 36 eli 31 prosenttia, joten eläkepoistumaa on hyödynnetty suhteellisen tehokkaasti. Osa-aikaeläkkeelle on jäänyt yhteensä 12 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 14 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäävä jatkaa edelleen työssä, eikä työnantajalle tule maksettavaksi varhaiseläkemenoperusteista maksua (varhe-maksu). Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti: 13

16 1 000 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Toimiala Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Konsernipalvelut % Hyvinvointipalvelut % Kaupunkikehitys % Tilaliikelaitos % Tekninen tuotanto % Kouvolan Vesi % Yhteensä % Vuonna % Vuonna % Osaaikaeläke Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on elokuun lopussa 186,0 milj. euroa (65,1 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet noin 2,1 milj. euroa eli 1,1 % edellisvuoteen verrattuna. Vähennys on huomattava, koska vuoden 2013 toteumaan sisältyi lomautuksista ja talkoovapaista kertyneitä säästöjä noin 3,36 milj. euroa. Henkilöstömenojen vähennys johtuukin ennen kaikkea henkilöstömäärän vähenemisestä. Henkilöstömenot 1000 e TP 2013 TA Muutettu TA TOT TOT 08 MUUTOS% 2013 / TOT% Muut TA 08 Konsernipalvelut ,4% 60,7% Kaupunkikehitys ,2% 64,9% Hyvinvointipalvelut ,4% 65,8% Kouvolan Vesi ,2% 55,8% Tilaliikelaitos ,1% 69,2% Liikelaitos Tekninen tuotanto ,0% 62,0% Kaupunki yhteensä ,1% 65,1% Vapaaehtoisia virka-/työvapaita eli ns. talkoovapaita on pitänyt elokuun loppuun mennessä 712 henkilöä ja vapaita on ollut yhteensä kalenteripäivää. Niistä saatu säästö on ,21 euroa sosiaalikustannuksineen, kun se vuotta aiemmin oli noin 1,43 milj. euroa. Vuonna 2013 talkoovapaita pidettiin selvästi enemmän, koska niillä sai korvata lomautuksia. Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000, ilman sosiaalikustannuksia) on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Helmi-, kesä-, heinä- ja elokuun toteuma on hieman edellisvuotta suurempi. Heinä- ja elokuun osalta asiaan vaikuttaa heinäkuun alussa toteutettu yleiskorotus sekä viime vuoden heinä- ja elokuussa toteutetut lomautukset ja talkoovapaat. Vuoden yleiskorotuksen kustannusvaikutus on kunta-alalla keskimäärin 0,8 %. Vuonna 2013 sopimuskorotukset, jotka olivat keskimäärin 2,06 %, toteutettiin helmikuun alussa Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

17 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Lisä- ja ylityöt Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Lisä- ja ylitöiden määrään on kiinnitetty erityistä huomiota ja niiden määrän vuosittainen väheneminen on jatkunut edelleen. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu noin 6 % viime vuotta vähemmän. Leuto talvi näkyy erityisesti teknisen tuotannon liikelaitoksen ylityökorvausten määrässä. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti: Toimiala Lisätyö h Ylityö h Lisätyö Ylityö Yhteensä 1-8/ sis. henklösivukulut Yhteensä 1-8/2013 sis. henklösivukulut Muutos% 2013/ Konsernipalvelut ,0 Hyvinvointipalvelut ,0 Kaupunkikehitys ,8 Tilaliikelaitos ,0 Tekninen tuotanto ,0 Kouvolan Vesi ,0 Yhteensä ,2 Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja on ollut ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2013: kalenteripäivää). Sairauspoissaolojen kokonaismäärä on suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana huolimatta henkilöstömäärän selvästä vähenemisestä. Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä noin kalenteripäivää (n. 8 %). Vuoden alusta alkaen esimies on saanut myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 12,3 kalenteripäivää henkilöä kohden eli selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin (v. 2013: 11,4 kalenteripäivää/henkilö). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet tilaliikelaitoksessa ja liikelaitos Kouvolan Vedessä. Sairauspoissaolot ovat sen sijaan kasvaneet selvästi konsernipalveluissa ja hyvinvointipalveluissa, mikä vaikuttaa samalla koko kaupungin tunnuslukuun. Teknisen tuotannon liikelaitoksessa alkuvuoden huomattava sairauspoissaolojen kasvu on saatu nyt kääntymään laskuun, mutta sairauspoissaoloja koskeva tunnusluku on edelleenkin korkea. Vuosina 2013 ja 2012 sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 17,9 kalenteripäivää/henkilö. Sairauspoissaolojen määrää seurataan myös henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaoloja oli elokuun lopussa 13,3 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (v. 2013: 12,6 kalenteripäivää/htv). Tämänhetkisen toteuman perusteella sairauspoissaolojen määrän ennustetaan selvästi nousevan edellisvuodesta. Sairauspoissaolojen kehityssuunta on huolestuttava ja vaatii toimenpiteitä. Työkykyyn liittyviä toimintamalleja päivitetään parhaillaan. Lisäksi yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tehostetaan loppuvuoden aikana. Toimenpiteitä kohdistetaan jatkossa aiempaa selkeämmin niihin yksiköihin, joissa on paljon sairauspoissaoloja. Toimialoilla esimiesten tulee ottaa loppuvuoden aikana aktiivinen ote työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseen. Yhtenä keskeisenä keinona on kaupungin oman aktiivisen hyvinvoinnista välittämisen mallin mukaisen toimintatavan noudattaminen kaikissa työyksiköissä. Toimiala Sairauspoissaolot Kalpv täyspalkallinen Kalpv osapalkallinen Kalpv palkaton Kalpv yhteensä Kalpv/ hlö v kalpv/ hlö Kalpv/ htv v kalpv/htv Konsernipalvelut ,9 8,3 10,1 9,2 Hyvinvointipalvelut ,9 10,9 12,9 12,0 Kaupunkikehitys ,1 11,7 14,4 13,4 Tilaliikelaitos ,4 3,4 1,3 3,6 Tekninen tuotanto ,5 15,4 16,4 17,0 Kouvolan Vesi ,2 13,6 11,9 14,3 Yhteensä ,3 11,4 13,3 12,6 1-8/ ,4 12,6 1-8/ ,9 13,1 *Kalenteripäivää/koko henkilöstömäärä **Kalenteripäivää/henkilötyövuosi ***Kaupunkikehityksessä sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 9,2 kpv/hlö ja 9,4 kpv/htv. 15

18 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 4 Toiminnan ja talouden toteutuminen 4.1 Toimialat Konsernipalvelut Vastuuhenkilö Sitovuustaso Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Konsernipalveluissa on valmisteltu uutta voimaantulevaa organisaatiota. Organisaatiomuutoksen myötä tapahtuu tukipalvelujen keskittämistä henkilöstö-, viestintä- ja hallintopalvelujen osalta. Tähän liittyvät talousarviomuutokset on hyväksytty kesäkuussa ja henkilöstösiirrot toteutetaan Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toimintakatteen toteuma on 64,2 % elokuun lopussa. Toimintatulojen arvioidaan jäävän noin 0,1 milj. euroa arvioidusta. Tämä johtuu pysäköinninvalvonnan ja tulostuspalveluiden arvioitua heikommasta tulokertymästä. Toimintakuluissa on huomioitu yhteistoimintamenettelyn ensimmäisen vaiheen vaikutukset sekä muut henkilöstökulujen muutokset ja toteutuman arvioidaan olevan noin 0,5 milj. euroa pienemmän kuin muutetussa talousarviossa. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Koko kaupunkia koskevien työterveyshuollon kustannusten hallinta on keskeistä talousarvion toteutumisen kannalta. Työterveyshuollon kustannukset ovat olleet alkuvuoden määrärahoja korkeammalla tasolla, joten kustannusten seurantaa on tehostettu, palvelujen osalta on tehty karsintaa ja tarkistettu toimintaohjeita. Työterveyshuollon vuoden yleismaksu (n e) on kirjattu huhtikuussa. Henkilöstöpalvelujen menoksi kirjataan ne eläkemenoperusteiset maksut, joita ei voida kohdistaa aiheutumisperiaatteen mukaisesti toimialoille. Näille on varattu määrärahaa vuoden talousarviossa yhteensä noin 1,4 milj. euroa ja toteuma tulee olemaan noin 1,2 milj. euroa eli määrärahaa on noin 0,2 milj. euroa enemmän. Toiminnallisten tavoitteiden osalta joukkoliikenteen ja erityisryhmien kuljetusten tehostaminen on siirtynyt hyvinvointipalvelujen vastuulle. Kokonaispalveluverkko on kuvattu, sen tavoitetilan määrittely on käynnistynyt ja tullaan toteuttamaan vuoden loppuun mennessä. Investointien pitkän aikavälin suunnitelmasta pyydetään toimialojen lausunnot. Kaikkien toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen on aloitettu. Palveluiden ostoja atk-palveluiden osalta (lisenssit, palvelupaketit ja käyttö) seurataan jatkuvasti ja niiden arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota pienempinä. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiantuntijapalveluiden vähennykset talousarviossa toiminnanohjauksen osalta ovat toteutuneet suunnitellusti. Investointien toteutuminen Investointien osalta ei toteudu Effican Lifecare lääkitys -osio ja lääkerekisteri. Palveluseteliin liittyvä järjestelmäratkaisu ei toteudu arvioidussa laajuudessa. Investointien toteumaennustetta seurataan kuukausittain. 16

19 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 1-8/ 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Toimintamenot , , Henkilöstömenot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivumenot , , Eläkemenot , , Muut henkilösivumenot , ,1-211 Palvelujen ostot , , Asiakaspalvelujen ostot 0 Muiden palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5-217 Avustukset , ,0-343 Muut toimintamenot , , Toimintakate , , Poistot ja arvonalentumiset , / 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Konsernipalvelut 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta Ennuste Toimintatulot , , Myyntitulot , ,1 441 Maksutulot , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatulot , ,8 618 Investoinnit 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta Ennuste Investointitulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot , , Investoinnit, netto , , Valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutuminen Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Alueen saavutettavuuden kehittäminen ja hyödyntäminen Varmistetaan Vt. 6 ja 12 tiesuunnitelmien rahoituskelpoisuus Hevossuo Keltti ja Kouvola - Lahti yhteysväleillä sekä Vt 15 liikennekäytäväsuunnitelman käynnistyminen. 3. Valmis Kaakkois-Suomen ELY edellytti yhteisrahoitusta kiireellisenä Vt 12 Keltti Tillola tiesuunnitelman tarkistamiseksi. S.e. suunnittelukustannukset jaetaan kuntien, maakuntien sekä ELY:n kesken. Kouvolan kaupungin osuus on euroa. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Joukkoliikenteen ja erityisryhmien kuljetusten tehostaminen. 2. Työn alla Vastuu siirtynyt hyvinvointipalveluihin. 17

20 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Strategiavalinta: Vetovoimaiset luontokohteet Kimolan vesiväylän yleissuunnitelman laadinta AVI:lle. 2. Työn alla Vesilain edellyttämät hakemussuunnitelmat on laadittu. Hakemuksen sisällöstä on neuvoteltu AVI:n kanssa. Käynnistetty sulun rakennus- ja laitesuunnittelu. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Kokonaispalveluverkon nykytila kuvataan ja tavoitetila määritellään. 2. Työn alla Palveluverkon tavoitetilan määrittely on kesken. Palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset valmistuvat suunnitelman mukaan syksyllä. Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Työkykyyn liittyvät toimintamallit päivitetään ja otetaan käyttöön. 2. Työn alla Toimintamallien päivittäminen käynnissä ja työ valmistuu alkusyksystä. Strategiavalinta: Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Johdon mittariston määrittely. 2. Työn alla TTY:n kanssa tutkimushankkeessa on määritetty pilottikohteen mittaristo. Mittaristotyöhön laaditaan ohjeistus pilottiesimerkkien nojalla. Ylimmän tason strategiamittaristoa tulisi työstää ylimmän johdon (jory, kh) kanssa. Pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadinta. 2. Työn alla Tilaliikelaitos tekemä salkutus on valmistunut 9/. Toimialoja pyydetään esittämään omat näkemyksensä mennessä. Suunnittelukauden riskienhallinnan arviointimallin kehittäminen ja tuki. 3. Valmis Kh hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen Ohje sisältää kuvauksen riskienhallintaprosessista. Riskien arviointi on kytketty osaksi strategia- ja taloussuunnittelua kh:n talousarvio-ohjeessa, sekä tarkemmin joryn 6.6. hyväksymässä oppaassa 'Kouvolan kaupunkistrategian 2020 toteuttaminen ja varmistaminen'. 18

21 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Strategiavalinta: Vaikuttava omistajaohjaus Energia- vesi ja tietoteknisten palvelujen yhtiöittämisselvitysten laadinta. 3. Valmis Energiapalvelujen osalta ensimmäisen vaiheen selvitys on valmistunut ja selvityksen toinen vaihe käynnistynyt. Tavoitteena on vahva kuntaomisteinen energiayhtiö. Kouvolan Veden toiminta on yhtiöitetty Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n ja Tiera Oy:n omistajajärjestelyneuvottelut päättyivät tuloksetta. Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Strategian toteuttamisohjelmien koordinointimalli otetaan käyttöön. 2. Työn alla Koordinointityön käynnistysvaihe ja koordinointimalli on esitelty taloussuunnittelu infossa sekä hyväksytty 6.6. johtoryhmässä asiakirjassa 'Kouvolan kaupunkistrategian 2020 toteuttaminen ja varmistaminen. Käynnistysvaihe etenee yhteyshenkilöiden nimeämiseen toimialajohtoryhmissä sekä yhteyshenkilöiden ohjeistamiseen. Koordinointimallia täydennetään vielä loppuvuoden aikana strategian toteuttamisohjelmien päivittämisten osalta. Strategian toteuttamisen varmistavan viestintäohjelman laadinta. Henkilöstöä koskeva muutosprosessi toteutetaan vastuullisesti ja hallitusti. 2. Työn alla Ohjelman laadintaan liittyvät kaksi työpaja toteutettu ja tehty kysely viestinnän painopisteistä ja kehittämiskohteista. Ohjelmasisällön valmistelu jatkuu. 2. Työn alla Yt-menettelyn I vaihe päättyi tammikuussa. Siihen liittyen on järjestetty erilaisia tukitoimia. II vaiheen osalta ytneuvottelut käydään ja sopeuttamispäätökset tehdään vuoden aikana (kh ). Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Paperitulosteiden määrän vähentäminen 20 % vuoden 2013 tasosta (Kg/työntekijä) 2. Työn alla Tänä vuonna Konsernipalvelut on tilannut 322 riisiä kopiopaperia, joista 307 kpl A4 -koossa. Tilinpäätöksessä arvioidaan toteutumaa annettuun tavoitteeseen nähden vuoden 2013 vertailulukua käyttäen. 19

22 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Kaupunkikehitys Vastuuhenkilö Sitovuustaso Tekninen johtaja Hannu Luotonen Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Elinkeinopalvelun organisaatio on järjestetty vastaamaan vuoden 2015 alussa käyttöön otettavaa organisaatiota, jossa elinvoima-asiat sekä elinkeinojen kehittämisen omistaja- ja sopimusohjaus siirtyvät osaksi konsernipalvelun toimintaa. Elinkeinopolitiikan johtamisjärjestelmän ja Kouvola Innovation Oy:n toiminnan arviointi- ja kehittämistyö on käynnissä. Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä Maanmyyntituloja on saatu 0,9 milj. euroa. Omakotitontteja on luovutettu 20 kpl. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Maaseutupalvelujen avustusrahoissa tulee säästöä, koska osa avustusrahoista jää käyttämättä laajakaistahankkeen etenemisen hitauden vuoksi. Menojen säästö on esitetty talousarvion muutoksena. Kaupunkikehityksen toimialan talousarvion toimintakatteen arvioidaan toteutuvan ainakin vuosisuunnitelman mukaisesti. Mikäli yllättäviä menoja ei tule, toimintakate jää alle budjetoidun (muutetun talousarvion). Määrällisen arvion esittäminen on tässä vaiheessa vaikeaa, koska säästöä näyttää syntyvän melkein kaikilta kustannuspaikoilta. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisella toiminnalla saavutetaan tavoitteet. Kaikissa hankinnoissa tavoitellaan kustannustehokkuutta ja henkilöstön määrä optimoidaan palvelutarpeen mukaiseksi. Talousarvion seuranta pysytetään hyvällä tasolla ja ennakoinnilla estetään suunnittelematon menojen kasvu. Kaupunkikehitys 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Myyntitulot , , Maksutulot , , Tuet ja avustukset , ,0 10 Muut toimintatulot , , Valmistus omaan käyttöön , Toimintamenot , , Henkilöstömenot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivumenot , , Eläkemenot , , Muut henkilösivumenot , ,7-558 Palvelujen ostot , , Asiakaspalvelujen ostot , ,1-401 Muiden palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset , , Muut toimintamenot , ,8-841 Toimintakate , , Poistot ja arvonalentumiset ,

23 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Investointien toteutuminen Vesipuistoon liittyvät liikennejärjestelyt ovat vastaanottoa vaille valmiit. Tuohikotti-Kääpälän kevyen liikenteen väylän urakka on vastaanotettu. Kuusankosken keskustan rakentaminen on aikataulussaan. Osa jo tilatuista katuinvestoinneista ylittää niille varatut rahat monissa kohteissa, jolloin osa vuodeksi suunnitelluista katurakennus- / saneerauskohteista jää toteutumatta. Investoinnit 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Ennuste Investointitulot , , Rahoitusosuudet , Pysyvien vastaavien myynti , , Investointimenot , , Investoinnit, netto , , Valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutuminen Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Rakennus- ja ympäristölupien läpimenoaika on keskimääräistä parempi. Rakennusvalvonnan lupien läpimenoaika verrattuna vertailukuntiin. Ympäristönsuojelun lupien läpimenoaika korkeintaan 3 kk. Lupien läpimenoaika (pv) Työn alla Ympäristönsuojelun lupien läpimenoaika on suunnilleen tavoitteen mukainen. Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys vähintään vertailuseutujen keskiarvossa (indeksi 2012=100) Yritysten määrä (kpl) Yritysten määrän suhteellinen muutos (%) Työpaikkojen määrän suhteellinen muutos (%) eutumisaste (%) 2. Työn alla Mittaus toteutetaan koko vuoden osalta. Kaupunkiin sijoittuneita uusia yrityksä on 253. Osuuskuntamuotoiset vesihuoltoja laajakaistahankkeet etenevät. 2. Työn alla Toiminta-aluehakemuksista on jätetty n. 95%. Vesihuoltolain muutoksesta johtuen hakemuksia ei ole käsitelty. Laajakaistahankkeen 2. vaiheen rakentaminen ei ole alkanut. Viestintäviraston rahoituspäätökset ovat olemassa. 21

24 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Eheä kaupunkirakenne eutetaan strategisesti merkittävät maakaupat. Asuntotonttivaranto vastaa kolmen vuoden tarvetta. Lukumäärä (kpl) 2. Työn alla Strategisesti merkittäviä maakauppoja ei ole totetunut alkuvuonna. Neuvotteluja käydään jatkuvasti. Tonttien lukumäärä (kpl) 2. Työn alla 80 luovutetun AO-tontin tavoite ei tule täyttymään. Tonttien luovutuksessa päästäneen noin 30 tontin tasoon. Strategiavalinta: Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Kaavoitusohjelma toteutuu: Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaehdotus on valmis. eutumisaste (%) 2. Työn alla Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä Yhteenveto saadusta palautteesta on tehty. Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Jätepoliittisen ohjelman laatiminen eutumisaste (%) 2. Työn alla Työ aloitettu. Jätelautakunta toimii koordinoijana. Strategiavalinta: Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Energiankulutuksen vähentäminen energiakatselmuksissa esille tulleiden toimenpiteiden käyttöönotolla ja henkilöstön energiakoulutuksella 2. Työn alla Katuvalosaneeraustilanne: Tänä vuonna on hankittu ohjausjärjestelmä, jonka asennus on käynnissä. Valaisimia on vaihdettu alkuvuonna 2000 kpl. Yhteensä on vaihdettu kpl valai-simia, eli noin puolet kaikista. Sähkön säästö tällä hetkellä on vuodessa. Kiinteistökierroksia tehty 11 kiinteistössä. Kiinteistökierroksia on tehty kiinteistöissä, joissa on tehty energiakatselmus. Kierroksilla on käyty läpi mm. kiinteistöjen energiankulutusta ja sen pienentämisen mahdollisuuksia kiinteistön henkilöstön kanssa. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Teknisen tuotannon liikelaitoksen operatiivinen toiminta ja tulos talousarvion mukaiset. ylijäämä/alijäämä ( ) 2. Työn alla Alijäämä on Liikelaitos Kouvolan Veden operatiivinen toiminta ja tulos talousarvion mukaiset. ylijäämä/alijäämä ( ) 3. Valmis Ylijäämä on Kouvolan vesi on osakeyhtiö 1.9. alkaen. 22

25 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Palveluketju Vastuuhenkilö Kaupunkikehityksen hallinto Kehittämisjohtaja Sirkka Kettunen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Hallinto- ja tukipalvelujen toimintaa on järjestelty vastaamaan uuden toimialan tarpeita. Kaksi henkilöä, viestintävastaava ja henkilöstökoordinaattori ovat 1.9. alkaen siirtyneet konsernipalvelujen ohjaukseen. Vuoden alussa vielä kuusi henkilöä siirtyy toimialan palveluihin, siten että tukipalveluun jää v alussa yhdeksän henkilöä. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Alkuvuodesta menot olivat suuremmat, johtuen siitä että toimialajohtajan (kaupunkikehitysjohtaja) palkkaus kirjattiin tähän kohtaan alkaen erillistä toimialajohtajaa ei ole ollut vaan tekninen johtaja on hoitanut toimialajohtajan tehtäviä oman viran ohella. Kaupunkikehityksen hallinto 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , ,8 974 Toimintamenot , , Toimintakate , ,1-143 Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Elinvoiman vahvistaminen Vt. hankejohtaja Harri Kivelä Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto/maaseutulautakunta, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Elinkeinopalvelun organisaatio on järjestetty vastaamaan vuoden 2015 alussa käyttöön otettavaa organisaatiota, jossa elinvoima-asiat sekä elinkeinojen kehittämisen omistaja- ja sopimusohjaus siirtyvät osaksi konsernipalvelun toimintaa. Elinkeinopolitiikan johtamisjärjestelmän ja Kouvola Innovation Oy:n toiminnan arviointi- ja kehittämistyö on käynnissä ja raportoidaan jatkotoimenpiteitä varten lokakuussa Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden vahvistaminen on kesken, koska 1.9. voimaantullut vesihuoltolain muutos tulee muuttamaan toiminta-alueiden vahvistamista. Maaseutupalvelujen johtaja on siirtynyt kehittämisjohtajan tehtäviin kaupunkikehityksen tukipalveluihin ja johtava maaseutuasiamies on siirtynyt hoitamaan vt. maaseutupalvelujen johtajan virkaa omien tehtäviensä lisäksi. Viljelijätukipalveluissa 3 henkilöä on jäänyt eläkkeelle. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Suurin osa elinkeinopalvelun määrärahoista maksettavista kehittämishankkeiden rahoitusosuuksia haetaan maksuun vasta loppuvuoden aikana. EU-ohjelmakauden päättyminen osaltaan vaikuttaa tilanteeseen, mutta määrärahat tullaan käyttämään varattuihin kohteisiin. Talousarvio on muuten toteutunut suunnitellusti. Maaseutupalvelujen avustusrahoissa tulee säästöä, koska osa avustusrahoista jää käyttämättä laajakaistahankkeen etenemisen hitauden vuoksi. Menojen säästö on esitetty talousarvion muutoksena. Muilta osin talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Maaseutupalvelujen talousarvioon on maaseutulautakunta esittänyt muutoksen (-0,6 milj. euroa) laajakaistahankkeen avustusrahoihin. Vastaava summa huomioidaan v talousarvioon. Kaupungin toimin ei pystytä vaikuttamaan hankkeen etenemisen aikatauluun. Maaseutupalvelujen eläkkeelle tai muutoin palveluksesta pois siirtyneiden henkilöiden tilalle palkataan uusia henkilöitä vain Maaseutuviraston (Mavi) maksajavirastosopimuksen edellyttämä määrä. 23

26 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Elinvoiman vahvistaminen 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Elinkeinojaoston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys vähintään vertailuseutujen keskiarvossa (indeksi 2012=100) Yritysten määrä (kpl) Yritysten määrän suhteellinen muutos (%) Työpaikkojen määrän suhteellinen muutos (%) 2. Työn alla Mittaus toteutetaan koko vuoden osalta. Kaupunkiin sijoittuneita uusia yrityksiä 253. Sijoittumishankkeiden kautta käynnistyneitä yrityksiä 6. Elinvoimaa vahvistavien infrahankkeiden eteneminen 2. Työn alla Kullasvaara - Tehola alueen kehittämishanke käynnistetty. Käytöstä poistuvien ja vajaakäyttöisten teollisuusalueiden uusiokäyttöä koskeva esiselvitys aloitettu. Maaseutulautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Osuuskuntamuotoisten vesihuoltolaitosten toiminta-aluehakemukset on jätetty ja alueista vahvistettu suurin osa (min. 75%) Vesiosuuskuntien hyväksyttyjen toiminta-alueiden määrä (kpl) Vesiosuuskuntien hyväksyttyjen toiminta-alueiden osuus kaikista vesiosuuskunnista (%) 2. Työn alla Toiminta-aluehakemuksista on jätetty n. 95%. Vesihuoltolain muutoksesta johtuen hakemuksia ei ole käsitelty. Laajakaistahankkeen 2. vaiheen rakentaminen on alkanut. 2. Työn alla Rakentaminen ei ole alkanut. Viestintäviraston rahoituspäätökset ovat olemassa. 24

27 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Elinympäristön kehittäminen Tekninen johtaja Hannu Luotonen Rakennus- ja ympäristölautakunta/tekninen lautakunta, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kaupunkisuunnittelu Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä Korian pioneeripuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen päättyi Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kinansaaren ja Valkealan pohjoisosan rantaosayleiskaavan muutoksen Kymijoen ranta-alueiden osayleiskaava sai lainvoiman Asemakaavoja on hyväksytty 7kpl, yhteensä 33,76 ha ja ranta-asemakaavoja 1 kpl. Lainvoiman on saanut 7 asemakaavaa, yhteensä 38,70 ha. Poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja on tehty yhteensä 46 kpl. Maanmyyntituloja on saatu 0,9 milj. euroa. Omakotitontteja on luovutettu 20 kpl. Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikan toiminta on kuvattu kohdassa investointien toteutuminen. Ympäristöpalvelut Rakennusvalvontaan on tullut vireille kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana elokuun loppuun mennessä erilaisia lupia yhteensä 772 kpl (790 kpl v. 2013), joista rakennuslupia on 435 kpl (425 kpl v. 2013) ja toimenpidelupia 272 (305 kpl v. 2013). Haettujen lupien lukumäärä on hiukan pienempi (-18 kpl) kuin vastaavana ajankohtana Ympäristönsuojelussa on käsitelty elokuun loppuun mennessä 38 lupaa, joista 11 on ympäristölupa-asioita, mikä on hiukan vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana (-5 kpl). Ympäristölupien valvontasuunnitelman mukaan valvontakohteina ovat tänä vuonna malmien ja mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto, liikennepaikat, asfalttiasemat ja maastoliikenneluvat. Yhteensä tarkastuksen kohteena on 42 valvontasuunnitelman mukaista kohdetta. Valvontakäynneistä on toteutettu noin 50 %. Ympäristönsuojelun hankkeet etenevät suunnitellusti. Terveysvalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia on tehty 703 kpl, mikä on selvästi edellisvuotta enemmän (604). eutuneiden tarkastusten määrä on kuitenkin alle suunnitellun. Elintarvikevalvonnan valtakunnallisen Oivahymyjärjestelmän käyttöönotto on vienyt paljon elintarvikevalvonnan resursseja. Elintarvikevalvonnan valvontaprojektit ovat toteutumassa suunnitellusti. Eläinlääkinnän potilaskäyntien määrä näyttää toteutuvan suunnilleen ennakoidun (vuoden kokonaisarvio kpl) mukaisesti. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Kaupunkisuunnittelu Maankäytön suunnittelun talous on toteutunut budjetin mukaisesti. Maaomaisuuden hallinnan toimintatuotot ovat toteutuneet 82 %:sti ja menot budjetoidusti. Yhdyskuntatekniikka Viheralueiden hoidon kustannukset ovat taittuneet eli toteuma ylittää kustannusarvion mukaisen tilanteen enää noin eurolla. Liikennealueiden hoidon kustannukset ovat ennakoidun mukaiset. Helena-myrskyn aiheuttamat kustannukset liikenne- ja viheralueilla eivät ole vielä kokonaisuudessaan tiedossa. Ympäristöpalvelut Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 0,7 milj. euroa, joka on edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymään nähden samansuuruinen. Toimintakulut ovat toteutuneet asetetun tavoitteen mukaisesti (2,4 milj. euroa) ja ovat samansuuruiset kuin ed. vuonna. Talousarvion toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. 25

28 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Investointien toteutuminen Vesipuistoon liittyvät liikennejärjestelyt ovat vastaanottoa vaille valmiit. Tuohikotti-Kääpälän kevyen liikenteen väylän urakka on vastaanotettu. Kuusankosken keskustan rakentaminen on aikataulussaan. Osa jo tilatuista katuinvestoinneista ylittää niille varatut rahat monissa kohteissa, jolloin osa vuodeksi suunnitelluista katurakennus- /saneerauskohteista jää toteutumatta. Viheralueiden investoinnit (lukuun ottamatta Liikennepuistoa) ovat jääneet toteutuksen osalta loppuvuodelle, jolloin niiden toteutuminen selviää vasta myöhemmin. Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmän laitehankinnat keskittyvät loppuvuoteen. Elinympäristön kehittäminen 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Valm. omaan käyttöön , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Teknisen lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Eheä kaupunkirakenne Tonttivaranto vastaa kolmen vuoden tarvetta; luovutetut tontit (tavoitearvo : 80 kpl) Tonttien lukumäärä (kpl) 2. Työn alla 80 luovutetun AO-tontin tavoite ei tule täyttymään. Tonttien luovutuksessa päästäneen noin 30:en, mikä vastaa kahden edellisen vuoden toteutunutta tasoa. Strategiavalinta: Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Joukkoliikenteen käytön edistäminen. Linja-autopysäkkien laadun parantaminen (kpl/v) 2. Työn alla Valkeala-Koria laatukäytävän pysäkkien kunnostustöiden viimeistely on meneillään. KSAO:n designpysäkkikatos on asennettu. (Vrt. 10 pysäkkiä v. 2012) Strategiavalinta: Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Kaavoitusohjelma toteutuu: keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaehdotus on valmis. eutumisaste (%) 2. Työn alla Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä Yhteenveto palautteesta on tehty. Liikenneturvallisuuden parantaminen. Liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden määrä (kpl/v) 2. Työn alla Keskikorokkeiden rakentaminen meneillään Tasankotiellä ja Lassilanpellontiellä. 26

29 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Uusien kevyen liikenteen väylien pituus (km/v) 2. Työn alla Tuohikotti-Kääpälä välin KLV on valmistunut (5,5 km). Kasakkakalliontien ja Kartanokadun KLV:t ovat rakenteilla. (Vrt. 3km v. 2012) Strategiavalinta: Eheä kaupunkirakenne Yleiskaavassa arvioidaan alueita kaupunkirakenteen eheyden näkökulmasta. 1. Aloittamatta Ei aloitettu. Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Lupien läpimenoaika on keskimääräistä parempi verrattuna vertailukuntiin. Ympäristönsuojelun lupien läpimenoaika korkeintaan 3 kk. Lupien läpimenoaika (pv) 2. Työn alla Ympäristönsuojelun lupien läpimenoaika on suunnilleen tavoitteen mukainen. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Energiatehokkuuden parantaminen rakentamisessa. Toimenpiteiden määrä (kpl) 2. Työn alla Kymenlaakson energianeuvonta toteutunut alkuvuonna laaditun ohjelman mukaissti. Strategiavalinta: Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Rakennusjärjestys on päivitetty. eutumisaste (%) 1. Aloittamatta Rakennusjärjestyksen päivittämistä ei ole vielä aloitettu. Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Ympäristönsuojelun laatukäsikirja on laadittu. eutumisaste (%) 2. Työn alla Laadinta käynnissä. 27

30 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Eläinlääkintähuollon yhteisvastaanoton selvitys on laadittu. eutumisaste (%) Valmis Oikaisuvaatimukset kesäkuussa tehdystä päätöksestä hylättiin lautakunnan elokuun kokouksessa. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Vetovoimaiset luontokohteet Kaupungin omistamien ennallistamiskelpoisten luontokohteiden kartoittaminen 1. Aloittamatta Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Ympäristön tila -raportin laatiminen. 1. Aloittamatta Jätelautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Jätehuoltorekisterin luominen ja liittymisvelvollisuuden seuranta. eutumisaste (%) 2. Työn alla Toiminta on jatkuvaa. Rekisteritietoja kerätään, päivitetään ja seurataan jatkuvasti. Jätehuoltomääräysten päivittäminen. (Tavoite 100%). eutumisaste (%) 2. Työn alla Määräysten päivittäminen käynnissä; lausunnolle syksyn kuluessa ja voimaan vuoden 2015 alusta. Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen arvioiminen sako- ja umpikaivolietteen osalta. eutumisaste (%) 2. Työn alla Työ aloitettu. Jätepoliittisen ohjelman laatiminen.(tavoite 100%). eutumisaste (%) 2. Työn alla Työt aloitettu. Jätelautakunta toimii koordinoijana. 28

31 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Hyvinvointipalvelut Toimiala Vastuuhenkilö Sitovuustaso Hyvinvointipalvelut Apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toisella vuosikolmanneksella on jatkettu yhteistoimintamenettelyssä päätettyjä henkilöstövähennyksiä, jotka tosin lasten ja nuorten palveluissa näkyvät vasta osittain elokuun toiminnassa ja talouden toteutumassa. Toiminta on pääsääntöisesti toteutunut suunnitellusti. Palveluketjuittain on sopeutettu toimintaa käyttösuunnitelmien mukaisesti. Yhteisiä asiakasprosesseja on kehitetty kaikissa palveluketjuissa ja toiminnan vaikuttavuutta seurataan jatkuvasti. Palveluketjuissa on panostettu asiakasohjaukseen, matalan kynnyksen palveluihin, asiakaspolkujen sujuvuuteen ja asiakasosallisuuteen. Hoito ja palvelutakuut ovat pääosin toteutuneet, joskin lääkärivaje on osittain aiheuttanut jonojen pitentymistä varsinkin geriatriassa. Talouden taantuma on lisännyt pitkäaikaistyöttömien määrää, mikä näkyy ennakoitua suurempana työmarkkinatuen sekä asiakkaille myönnettävien avustusten kasvuna. Sote-lakiluonnos on lausunnolla kunnissa ja Kouvolassa valmistellaan lausuntoa siltä pohjalta, että Kouvola tulee kuulumaan HYKS-Erva alueeseen, kuten koko maakuntakin. Ratamo keskuksen suunnittelijat valittiin elokuussa ja Ratamo keskuksen ja sotepalvelujen suunnittelu jatkuu edelleen siten, että Kouvola tulee jatkossakin olemaan sotepalvelujen tuottamisvastuussa vahvana peruskuntana. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Hyvinvointipalvelujen toimintatulot ovat toteutuneet 60,7 %:sti. Rautatiealan koulutuksen tuloihin sekä menoihin on elokuussa tehty 4,0 milj euron talousarviomuutos. Toimintamenot ovat toteutuneet 66,0 %:sti ja toimintakate 67,0%:sti. Toisen vuosikolmanneksen tulos ennakoi hyvinvointipalvelujen ylittävän muutetun talousarvionsa noin 0,8 milj. eurolla. Toimintakatteen ylitys johtuu edellisten tilikausien oikaisuista, esim. oppilaiden, kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten työtoiminnan sekä omaishoitajien tapaturmavakuutusmaksuista vuosilta sekä syyskuussa tehtävistä, vuosien myyntisaamisten oikaisuista eli luottotappioksi kirjaamisesta. Varovaisuuden periaatteen mukaisesti tilikauden tuloksen arvioinnissa ei ole otettu huomioon Carealta arvioitua maksuosuuksien palautusta, koska Carea tullee tekemään alijäämäisen tilipäätöksen ja liikaa maksetut palvelujen käytön ennakot kohdistetaan alijäämän kattamiseen. Budjetoidut palkkamenot ovat pienentyneet noin 0,5 milj. eurolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstömenot tulevat vuoden loppuun mennessä alittumaan budjetoidusta sillä varauksella, että lomapalkkavelka, josta ei ole saatavilla ennustetta, ei tuota merkittävää henkilöstömenon nousua. Palvelujen ostojen määrärahat tulevat ylittymään samoin kuin avustuksiin varattu määräraha. Ennusteet palveluketjujen määrärahojen riittävyydestä on arvioitu siten, että lasten ja nuorten palvelut sekä ikääntyneiden palvelut tullee alittamaan määrärahansa. Aikuisväestön palvelujen määrärahan ylitys pyritään kattamaan muiden ketjujen toimesta. Suurimmat ylitykset aikuisväestön palveluissa kohdistuvat sairaalapalveluiden ostopalveluihin sekä vammaisille annettuihin avustuksiin sekä työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Palvelujen resursoinnissa huomioidaan asiakkuuksissa ja asiakastarpeissa tapahtuvat muutokset sekä etsitään keinoja kustannusten hallintaan niissä palveluissa, joissa palvelutarve on kasvava ja lisätään sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Palvelujen kohdentamisessa asiakastarpeen arviointia tehostetaan. Ikäihmisten sujuvaa palvelupolkua vanhuspalveluiden ja terveydenhuollon palvelujen välillä tehostetaan. Tässä ketjujen ylimenevien palvelujen tarkentaminen sekä informaation edelleen parantaminen ovat tärkeitä. Työvuorosuunniteluun panostaminen ja palkattomien vapaiden suosiminen myös jatkossa hillitsee henkilöstömenojen kasvua. Henkilöstöä koskevien tunnuslukujen ja menojen seuranta on ajantasaista. 29

32 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Talouden tasapainottamisohjelmaan ja kaupunginhallituksen päättämiä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia on osin toteutuksessa ja suuremmat muutokset on valmistelussa siten, että niitä voidaan toteuttaa talousarviovuoden 2015 aikana. 1-8/ 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Valmistus omaan käyttöön ,0 0 Toimintamenot , , Henkilöstömenot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivumenot , , Eläkemenot , , Muut henkilösivumenot , , Palvelujen ostot , , Asiakaspalvelujen ostot , , Muiden palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset , , Muut toimintamenot , , Toimintakate , , Poistot ja arvonalentumiset , / 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Hyvinvointipalvelut 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta Ennuste Toimintatulot , , Myyntitulot , , Maksutulot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatulot , , Investoinnit 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta Ennuste Investointitulot 439 Rahoitusosuudet 439 Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot Investoinnit, netto Valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutuminen Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Ennakoimme asiakastarpeen muutoksia ja vastaamme niihin kehittämällä palveluita yhdessä asiakkaiden, kumppanien ja henkilöstön kanssa Uusien palvelukonseptien määrä (kpl) 2. Työn alla Useissa palveluissa erillisiä asiakasosallisuus menetelmiä. Kehitämme palveluita asiakkaiden kanssa yhteistoiminnallisilla menetelmillä. Asiakkaiden osallistusmisjärjestelmä on luotu ja otettu käyttöön. Palvelusiirtymä ennakoiviin palveluihin/palvelusiirtymän muutos 2 % Uusien palvelukonseptien määrä (kpl) 2. Työn alla Useissa palveluissa käytössä erillisiä asiakasosallisuus menetelmiä. Valmistellaan projektisuunnitelmaa asiakkaiden ja asukkaiden kuulemiseksi. 2. Työn alla Raportoidaan tilinpäätöksessä. 30

33 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Tarjoamme asiakkaille heidän tarpeisiinsa vastaavat palvelut oikeaaikaisesti ja kustannustehokkaasti. 2. Työn alla Valmistellaan palveluverkkomuutokset osana vuoden 2015 talousarvioesitystä. Kustannuskehitys on enintään peruspalvelubudjetin mukainen. Palveluketju Hyvinvointipalvelujen hallinto Hyvinvointipalv. hallinto 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ 2. Työn alla Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Valm. omaan käyttöön 186 Toimintamenot , , Toimintakate , ,4 0 Henkilöstöresurssi Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä. 1-8/13 Muutos Hypa hallinto 66,03 10,65 0,00 76,68 78,98-2,9 % Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen 1 611,08 568,68 52, , ,69 1,9 % Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen 881,46 263,51 19, , ,63 0,2 % Ikääntyneiden toimintakyvyntukeminen 729,92 378,83 2, , ,23-8,4 % Yhteensä 3 288, ,66 73, , ,53-1,3 % Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen Lasten ja nuorten lautakunta, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toimintoja on järjestelty uudelleen toiminnan ja kiinteistöjen käytön tehostamiseksi kaikissa keskeisissä palveluissa (varhaiskasvatus, opetus ja koulutus). Investoinneilla ja verkkoratkaisuilla on ollut myös henkilöstön määrää vähentävä vaikutus. Myös varhaiskasvatuksen ja neuvolatoiminnan varahenkilöjärjestelmää on kehitetty sijaiskustannusten hallitsemiseksi. Hyvinvoinnin edistämiseksi ja ennaltaehkäisevien palveluiden toteuttamiseksi on käynnistetty matalan kynnyksen palveluita (tuomioistuinsovittelu lasten huoltajuusriidoissa oikeudenkäynnin sijaan), parannettu asiakaspolkujen toimivuutta (lastensuojelun ja oppilashuollon yhteiset prosessit) ja suunniteltu nuorisotakuun toteuttamista parantavaa nuorten ohjaus- ja tukikeskuksen perustamisen ESR-hanketta yhteistyössä kumppanien kanssa. Lisäksi perusasteen päättävien koulutustakuu toteutuu varsin hyvin, aloituspaikkoja on ollut tarjolla riittävästi hakijoihin nähden. Uusi kunnalle lisävelvoitteita tuonut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on astunut voimaan Lain edellyttämät muu- 31

34 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ tokset on huomioitu uuden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja opetussuunnitelmien valmistelussa ja henkilöstötarpeiden muutokset on esitetty henkilöstösuunnitelmassa vuodelle Toiminnallisina muutoksina on valmisteltu oman lastensuojelulain erityisyksikön käyttöönottoa alkaen korvaamaan ostopalveluita ml. Carealta hankittavat opetuspalvelut. KH:n päätöksen mukaisesti on valmisteltu perusopetuksen kouluverkon sekä lukioverkon muutoksia. Lisäksi alkaneelle lukuvuodelle 2015 on kohdennettu tunti- ja kurssiresurssin sekä avustajaresurssin vähennyksiä. KSAO:n yhtiöittämisselvityksen pohjalta valtuusto teki päätöksen rautatiealan ja työvoimakoulutuksen yhtiöittämisestä vuoden 2015 alusta lukien. Yhtiön perustamisen käytännön valmistelutyö on alkanut yhdessä konsernipalvelujen kanssa. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Palveluketjun talous on toteutunut pääosin ennakoidusti toimintakatteen ollessa alle tasaisen toteuman 66,2 %. Toimintatulot ovat kertyneet alle talousarvion johtuen pääosin päivähoidon maksutulojen alhaisemmasta kertymästä ja vastaavasti toimintakulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Talousarvion toteutuman keskeiset muutokset ovat teknisenä muutoksena siirretty varhaiskasvatuksen palvelujen ostoista määrärahaa avustuksiin hanketulot kirjataan tasetililtä käyttötalouteen osavuosikatsausten rytmissä rautatiekoulutuksen talousarviokorjaus ennakoitua pienemmästä koulutusmyynnistä johtuen. eutumaton koulutus ei myöskään aiheuta menoja, joten sillä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. KSAO Aikuisopistossa on käynnistynyt tarpeeseen perustuvaa koulutusta, jota ei ole voitu ennakoida talousarviossa, ja tulot näistä saadaan yleensä jälkikäteen. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Palvelut tuotetaan talousarviosuunnittelun ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Kaikilta osin toteutetaan tiivistä talousarvion toteutumisen seurantaa. Talousarvion tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Talouden tasapainottamisohjelmaan ja kaupunginhallituksen päättämiä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia on osin toteutuksessa jo 1.8. toimintakauden alusta ja suuremmat muutokset on valmistelussa siten, että niitä voidaan toteuttaa talousarviovuoden 2015 aikana. Palvelujen resursoinnissa huomioidaan asiakkuuksissa ja asiakastarpeissa tapahtuvat muutokset sekä etsitään keinoja kustannusten hallintaan niissä palveluissa, joissa palvelutarve on kasvava (lastensuojelu). Ulkopuolista hankerahoitusta haetaan aktiivisesti erityisesti palvelujen kehittämisen ja uusien toimintamallien rakentamiseen liittyen yhdessä sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Investointien toteutuminen Korian Lehvätien päiväkoti on otettu käyttöön Uuden Valkealan päiväkodin rakentaminen on aloitettu. Sen suunniteltu käyttöönottoajankohta on Uusi Mansikkamäen koulu valmistui Lastensuojelulain mukaisen oman yksikön toiminta entisessä Huoltokodin tilassa alkaa alkaen. Kirkonkylän koulun ja Sarkolan koulun peruskorjaushankkeita haetaan vuodelle Tornionmäen kampuksen kone- ja metallialan opetustilan rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä. Samoin Utinkatu muutostöiden suunnittelu on käynnissä. Kasvun, oppimisen ja lapsiperh. tukeminen 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , ,

35 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Lasten ja nuorten lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Asiakkaiden tarpeita vastaavat oikea-aikaiset palvelut Palvelutakuun toteutuminen 1 (1=kyllä, 2=ei) Asiakastyytyväisyys (1-5) Palveluiden painopisteen muutos edistäviin palveluihin (%) 2. Työn alla Palvelutakuu on toteutunut. Asiakaskyselyt toteutuvat osin vasta vuoden viimeisellä kolmanneksella. Uusia edistäviä palveluita painottavia toimintamalleja suunnittelussa ja otettu käyttöön. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Palveluiden saavutettavuuden edistäminen joukkoliikenteen suosiota ja kattavuutta parantamalla sekä eri asiakasryhmien erityistarpeita huomioiden. Asiakastyytyväisyys (1-5) Linjojen lukumäärä (kpl) Tehtyjen matkojen lukumäärä (kpl) Väestö % 1km päässä joukkoliikennepalveluista 2. Työn alla Raportointi tilinpäätöksessä. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Kustannustehokkaat, asiakastarpeisiin ja niiden muutoksiin reagoivat palvelut Kustannukset / asukas ( ) Tilojen määrä (m2) Kustannukset / asiakas ( ) 2. Työn alla Palveluverkkomuutoksia toteutettu ja käytössä olevien tilojen määrä on laskenut. Toimintakatteen toteutuma on 66,2%. 33

36 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Palvelukysynnän mukainen monialainen henkilöstöresurssi Henkilöstötyytyväisyys (1-10) Sairauspoissaolot (kpv/hlö) Henkilöstön pätevyys (%) Vakinainen henkilöstö (%) 2. Työn alla Henkilöstötyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden viimeisellä kolmanneksella. Sairauspoissaolot raportoidaan tilinpäätöksessä. Rekrytoinnissa huomioitu kelpoisuusehtojen täyttäminen. Henkilöstön vähennykset ovat vaikuttaneet määräaikaisen henkilöstön määrään. Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka Aikuisväestön lautakunta, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Palvelujen järjestämisen kannalta toinen osavuotisjakso on ollut erittäin haastava johtuen YT 1 vaiheen vähennyksistä, jotka realisoituivat aikuisväestön hallinnon resurssin osalta. Erityisesti tämä on koskettanut hyvinvoinnin edistämisen ja yhteisötyön palveluita. Työttömyyden kehitys on ollut edelleen voimakasta, jonka vuoksi työmarkkinatuen kuntaosuus on myös nousussa, kuten myös sosiaalisin perustein annetut avustukset. Tämän hetken arvion mukaan aktiivisen elämän kokonaisuuteen kohdistuu noin 1,5 milj. euron ylityspaine. Terveydenhuollon palveluissa olemme saavuttaneet hoitotakuut. Palvelujen kysyntä on ollut alkuvuonna nousussa, joka on lisännyt jonotusaikoja. Potilaan valinnanvapauden vaikutuksia emme pysty vielä arvioimaan, koska lähetteitä antavat myös muut tahot kuin kaupungin omat lääkärit. Kaupungin ulkopuolella annetusta hoidosta maksamme aiheutuneet kustannukset. Carean ostot ovat arviota pienemmät, mutta vastaavasti meille on tullut muista erikoissairaanhoidon ostoja noin 0,4 milj. euroa kuukaudessa, joka merkitsisi noin 4 milj. euron kustannusta. Tämä on liki sama summa jonka olemme vähentäneet Carean käyttöä. Potilasvirtaan liittyvät haasteet näyttävät helpottuneen lyhyen aikavälin tarkastelussa huhtikuussa Marjoniemen os. 5 sulkeuduttua maaliskuun lopussa ja potilaiden siirryttyä sieltä Harjukotiin. Tämä on erityisen hyvä tulos, kun vertaamme tilannetta alkuvuoden vastaavaan. Edelleen pullonkauloja tulee etsiä ja hakea ratkaisuja uusien toimintamallien kautta. Myynti- ja maksutuotoissa olemme 5 % paremmassa kehityksessä viime vuoden vastaavaan, mutta jäljessä talousarvio- odotuksiin nähden. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Talousarvio on toteutunut viime vuoteen verrattuna noin 1,83 % kasvulla. Ostopalveluissa on noin 3,26 % laskua viime vuoteen verrattuna, kuten myös henkilöstömenot lievästi vähentyneet. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat merkittävässä kasvussa, joka on lisännyt myös sijaisten tarvetta. Toiminnalliset vaikutukset joita on tehty alkavat vaikuttamaan ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Toisaalta kustannuspaineet, joita edellisessä on kuvattu, ovat noin 4,5 milj. euron luokkaa. Henkilöstöriski on merkittävä. Asiantuntijoiden väheneminen organisaatiossa tekee siitä varsin haavoittuvan. Tilipäätösennuste aikuisväestön palvelujen osalta on 3,5 milj. euroa negatiivinen alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Johtamisjärjestelmää tulee kehittää reaaliaikaisen tiedon tuottamiseen. Tällä voimme päästä parempaan johtamiseen ja asiakkaan palvelujen kohdentamiseen oikea-aikaisesti. Potilaan palvelusiirtymää edistävien toimenpiteiden parantaminen tulee nostaa keskiöön. Tässä ketjujen ylimenevien palvelujen tarkentaminen sekä informaation edelleen parantaminen ovat tärkeitä. Kuntouttavien toimintatapojen käyttöönottoa edistetään. 34

37 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Syksyn aikana avustusten sosiaalisin perustein annettavat avustukset tarkastellaan ja tehdään mahdolliset uudet linjaukset. Taloudellisia tavoitteita toteutetaan tehostamalla asiakasprosessien ja asiakkuuksien hallintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tarjota jokaiselle erityisen tuen tarpeessa olevalle hänen tarpeensa mukaista tukea. Kiinnitämme erityistä huomiota tuen tarpeen arviointiin. Työvuorosuunniteluun panostaminen ja palkattomien vapaiden suosiminen myös jatkossa hillitsee henkilöstömenojen kasvua. Henkilökunnan oman työpaikan ja Carean ulkopuolisen koulutuksen rajoittaminen loppuvuodeksi (vain erityiset syyt). Korian terveysaseman sulkemista esitetään joulukuun alusta sekä muiden terveysasemien sulkeminen viikoilla 52, 53 ja 01/2015 ja ostolääkäreitä vähennetään vastaavana aikana. Tekstinkäsittelypalvelun sekä sokrin vaihtoehtoiset toimintatavat. Carean sopimusneuvottelut toteumasta ja toimenpiteistä sekä vaikutuksesta tilinpäätöksen hyvityslaskuun. Investointien toteutuminen Investointien osalta hankinnoista osa on tehty ja osa työn alla (kilpailutus tehty). Talouden toteutumassa hankinnat eivät vielä ole nähtävissä. Aikuisväestön toimintaedell. vahv euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Yhteisötyössä etsitään kolmannen sektorin toimijoita toteuttamaan tapahtumia. Kolmannen sektorin kanssa haetaan avustuksia, jotta saadaan resursseja kehittää yhdistysten mahdollisuuksia tuottaa palveluja. Tuotekehittelyssä saadaan apua elinkeinopalveluista. Hankintoja rajoitetaan niin, että vain välttämättömät hankitaan palvelupäällikön suostumuksella. Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Aikuisväestön lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Asiakkuuksien hallinnalla parannetaan tuottavuutta. Arkielämän tukipalveluiden asiakkuudet laskevat. Arkielämän tukipalveluiden aktiiviset asiakkuudet (hlö) Palveluiden painopisteen muutos edistäviin palveluihin (%) 2. Työn alla Arkielämän tukipalveluiden palvelut ovat järjestäytyneet kolmeksi asiakasprosessiksi. Asiakastietosovellusta parannetaan edelleen paremmin asiakkuuden hallintaa tukevaksi. Kaikki sovelluksen osa-alueet käydään läpi vuoden loppuun mennessä. Asiakasprosessiajattelua viedään edelleen eteenpäin. Terveyspalveluissa hoitosuunnitelmia laaditaan pitkäaikaissairaille sekä sosiaali- terveyspalveluita runsaasti käyttäville. Käytössä olevista suunnitelmista pidetään kiinni. Taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa painopisteen muutos vaatii pidempää tarkastelua. 35

38 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Kuntalaisten hyvinvointia parannetaan omavastuuta tukemalla. Hyvinvointi-indikaattorit kohenevat, mm. työikäisten mielenterveysperusteista sairauspäivärahaa saavien määrä alenee 18:sta/1000 as. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet v (/1000 hlö) 2. Työn alla Sairauspäivärahatiedot on saatavissa vuositasolla (Vrt. 18,75 hlö/1000 as. v. 2011). Terveyden ja liikunnan edistämisen palveluita viedään sinne, missä ihmiset liikkuvat,hyvinvointipisteen ja liikuntaneuvonnan kehittäminen omavastuuta ja aktivointia tukevaksi.yhteisötyössä aloitetaan palvelutuotteiden kehittäminen yhdistysten kanssa. Terveyspalveluissa sähköisten palvelujen käyttönottojen käyttöönotto: Kansalaisen ajanvarauksen käyttöönaikataulun porrastus on tekeillä. Sähköinen ilmoittautumisen suunniteltu käyttöönotto on marraskuussa. Strategiavalinta: Yhteisöllisyyden kehittäminen Palvelutuotantoa toteutetaan kumppanuussopimuksin yhdistysten kanssa Kumppanuussopimuksin toteutettujen palvelujen määrä (kpl) 2. Työn alla Sopimuksien sisältöä kehitetään kuntalaisia aktivoivaksi. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Uusien palvelukonseptien käyttöönotto toteutetaan aikaisempien palvelupisteiden sijaan Uusien palvelukonseptien määrä (kpl) 2. Työn alla Inkeroisten omatoimikirjasto valmistelu etenee, marraskuussa avautuu.terveydenhuollon palveluverkon uudelleen tarkastelu ja sen pohjalta tehtävät palvelutuotannon muutokset ovat käynnissä. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Sähkönsäästö sammuttamalla turhaan päällä olevat laitteet ja valot. Keinoina motivointi ja ohjeistus. 2. Työn alla Yhteisötyön sopimuksiin valmistellaan laadukkaan ympäristön ehto. Ohjeistojen mukainen toiminta on jo normaalia toimintaa. Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Jätteiden lajittelu- ja pakkausohje valmis ja toteutettavissa. 3. Valmis Ohjeistus sisällöllisesti valmis terveydenhuollossa. Henkilöstön koulutus suunniteltu, toteutus kesälomien jälkeen. eutettu. 36

39 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Ikääntyneiden palvelujen johtaja Arja Kumpu Ikääntyneiden lautakunta, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden palveluiden painopisteen siirtymä kotona asumista tukeviin palveluihin toteutuu asetettujentavoitteiden mukaisesti. Varhaiset palvelut (gerontologinen sosiaalityö, palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi) on organisoitunut alueellisesti. Kymijoen Hoiva ry:n tiloissa Inkeroisissa aloittaa 1.9. hyvinvointiasema, jonka toiminta kohdentuu alueen kotona asuville ikääntyneille. Hyvinvointiasemia on alueellisesti yhteensä 4 kpl. Geriatrisen yksikössä työskentelee kokoaikaisesti yksi geriatri tällä hetkellä. Yksi geriatri on irtisanoutunut ja toinen työskentelee Saattaen hankkeessa sekä toimii kotiutustiimin vastuulääkärinä. Geriatrin työpanosta on yritetty ostaa ostopalveluna, mutta osto ei ole toteutunut suunnitellun mukaisena. Geriatrisen yksikön ensihoitojono on ollut 9/ alussa 8 kk, kontrollijono geriatrille 10 kk ja hoitajalle 4 kk. Geriatrisen yksikön siirtoa lukien on valmisteltu yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Kotihoitoa tukevissa palveluissa on valmistunut Lauttarannan kotiutusyksikön peruskorjaus Kotiutusyksiköissä on yhteensä 50 asukaspaikkaa asiakkaiden hoidon tarpeen arviointia ja kuntoutusta varten. Pääosin kuntoutusyksiköiden paikoille asiakkaat siirtyvät terveydenhuollon palveluista. Lauttarannan kotiutusyksiköstä on varattu kotihoidon asiakkaille neljä kuntoutuspaikkaa tukemaan itsenäistä kotona asumista. Asiakasohjaus ao. paikoille sovitaan yhteistyössä ao. yksikön ja kotihoidon asiakasvastaavien sairaanhoitajien kanssa. Omaishoidon tukihakemusten määrä on kasvanut kuluneen vuoden aikana. Tällä hetkellä omaishoidon tuen käsittelyaika 11,5 viikkoa. Syynä pitkään käsittelyaikaan on kesän poissaolot ja sairauspoissaolot. Omaishoidon seurantakäyntejä ei ole kyetty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti (ajalla 1-8/ toteutunut 116 käyntiä). Kotihoidossa on toteutettu Kotona kokonainen elämä hankkeen yhteydessä henkilöstön työajan seuranta ja määritelty toiminnalliset tavoitteet optimaaliselle hoitohenkilökunnan käytölle. Toiminnanohjaus otetaan pilottina käyttöön kotihoidossa 1.9. alkaen. Aiemmin on otettu käyttöön mobiilit hoitohenkilökunnan asiakastyön tueksi. Kotihoidon toiminnallisena tavoitteena on mm. asiakkuuksien painopisteen siirtäminen tilapäisistä asiakkuuksista säännöllisiin asiakkuuksiin. Kotihoidon säännöllisten asiakkuuksien määrä on hieman noussut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ajalla 1-8/2013 säännöllisiä kotihoidon asiakkaita oli ja vastaavasti ajalla 1-8/ heitä oli Asumispalvelut 24/7 palvelukokonaisuuden toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisena. Tehostetun palveluasumisen puitesopimusostojen rajoitukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Hoiva-asumisen paikkaa odottavien henkilöiden määrä ja odotusajat ympärivuorokautiseen hoitoon eivät ole rajoituksista huolimatta lisääntyneet. Elokuun lopussa tehostetun palveluasumisen palveluseteli oli myönnetty 11 henkilölle. Kotiutustoiminnan sujuvuuden parantamiseksi lyhytaikaispaikkojen ostoa lisättiin määräaikaisella sopimuksella ajalle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt syksyllä tehdyn esityksen mukaisesti investointiavustusta Kouvolan Asunnot Oy:lle uuden Elimäkikodin rakentamiseen. Kohteen on tarkoitus valmistua keväällä Ruusulan palvelukodin peruskorjausta on suunniteltu yhteistyössä Kouvolan Asunnot Oy:n kanssa. Peruskorjaus alkaa 11/ ja palvelukodin asukkaat ja henkilökunta muuttaa väistötiloihin Mäkikylän palvelukeskuksen vanhainkotihoidon yksikön vapautuneisiin tiloihin. Peruskorjauksen kokonaiskestoksi on arvioitu noin 5 kk. Asumispalvelut 24/7 palvelukokonaisuudessa on valmisteltu Valtionvarainministeriön kuntakokeilu-hanketta. Ikääntyneiden palveluissa kuntakokeiluun, jossa tavoitteena on asumispalvelujen kehittäminen ja laitosmaisen rakenteen purku, osallistuu Valkealakoti. Kuntakokeilun hankkeen etenemisen tueksi ikääntyneiden palveluissa on valmistelu Kotona kokonainen elämä hankkeen jatkohakemusta (Kaste-rahoitus). Ao. hankehakemuksen keskeisenä tavoitteena on kestävää hyvinvointia ikäihmisille, jossa keskeistä on palvelualuemallin vahvistaminen hankepilottina Valkealakodin alueella sekä kytkeä mukaan monitoimijainen verkosto Jokelan ja Niinistön alueella. Lisäksi haettavassa hankkeessa vahvistetaan kotihoidon sisällön kehittämistä nykyisen hankeen tulosten pohjalta. Ikäihmisten lautakunta on hyväksynyt hankehakemuksen kokouksessaan Vanhuspalvelulain mukaisia odotusaikoja seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan ikäihmisten lautakunnalle. Ikääntyneiden palveluiden vastuulla on palvelusiirtymätyöryhmän toiminta. Toiminnan tavoitteena on ollut kotiutus- 37

40 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ ten toimintamallin tarkistus ja kotiutusten tukeminen. Kotiutusten osalta on laadittu toimintamalli sekä ns. huoneentaulu ao. palveluihin kotiutusten tueksi. Palvelusiirtymätyöryhmä kokoontuu kuukausittain ja asiakkuuksien seurantaa varten on määritelty seurantaindikaattorit. Ikääntyneiden palvelujen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisina. Erityisesti asiakkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevat toimintamallit (asiakasraadit, asiakas-, omaistenillat) ovat vahvistuneet. Kotona kokonainen elämä anke (kotihoidon kehittäminen, välittömän asiakasajan lisääminen) on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti. Risto hanke päättyy ja hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti. Risto hankkeessa on ollut mahdollista toteuttaa omaishoitajien haastattelut (80-vuotiaat tai vanhemmat). Haastattelut toteutuvat 8-9/ aikana ja haastattelujen tavoitteena on kartoittaa ikääntyneiden omaishoitajien jaksamista sekä sosiaalisia ja terveydellisiä riskitekijöitä (fyysinen ja psyykkinen). Haastattelujen tulokset hyödynnetään omaishoidon toiminnan kehittämisessä ja raportoidaan hankkeen loppuraportissa. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Ikääntyneiden palvelujen osavuosikatsauksen 1-8/ talousarvion toimintatulon toteutuma on ollut 64,9 % (tasainen toteutuma 66,6 %) ja toimintamenon toteutuma 64,6 % sekä toimintakate 64,5 %. Talousarvion ennusteen mukaan ikääntyneiden palvelujen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellun mukaisesti kuluvana vuonna. Asiakasmaksun tuotto on toteutunut arvioidun mukaisesti palvelukokonaisuuksien osalta. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisällytetyt henkilöstösäästöt ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti lukien on ikääntyneiden palvelut vastannut lääkkeiden koneellisen annosjakelun kustannuksista kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden osalta (kustannusvaikutus noin euroa vuoden osalta). Ikääntyneiden palvelujen talouden tasapainottamisohjelma vuodelle tulee toteutumaan pääosin suunnitelman mukaisesti. Toimintamenon osalta henkilöstömenojen toteutuma on palveluketjun tasolla 66 % (-6 % 1-8/2013), mutta henkilöstömenojen hallinta vaatii ajantasaista kokonaisseurantaa erityisesti sijaismenojen osalta. Henkilöstön sairauspoissaoloja seurataan kuukausittain ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa on jatkunut tiiviinä. Loppuvuodesta henkilöstömenojen toteutumaan tulee vaikuttamaan vuoden vaihteen ja joulun ajan jaksotyössä olevan henkilöstön ylimääräisten vapaapäivien sijaistarpeen kasvu. Omaishoidon palkkioiden toteutuma on ollut 71 % ajalla 1-8/ ja omaishoitajien lakisääteisten vapaiden aikaisten sijaisten palkkion toteutuma 89 %. Sijaisten käyttö on lisääntynyt ao. vapaiden sijaistamisissa. Kuluvan vuoden aikana on tullut omaishoidon hakemuksia 249 kpl eli 30 hakemusta enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Omaishoidon palkkion ja sijaisten aikaisten palkkamenojen seuranta toteutuu kuukausitasolla. Carean ostopalvelun toteutumisprosentti on ollut 87 % (omaishoidettavien lasten hoitojaksot omaishoitajan vapaiden aikana). Omaishoidon toimintakulun kasvu saadaan katettua joko palvelukokonaisuuden tai palveluketjun tasolla. Kotikuntalain mukainen muutto on ollut vilkkaampaa Kouvolasta pois kuin muutto Kouvolan suuntaan (31.8.: 21 hlöä muuttanut pois Kouvolasta ja vastaavasti 11 muuttanut muualta Suomesta Kouvolaan). Kotikuntalain mukaiset kustannukset on huomioitu talousarvion laadinnassa ja toteutuma on ollut suunnitellun mukaista. Hoiva-asumisessa Ruusulan palvelukodin peruskorjaus käynnistyy 11/. Ruusulan palvelukodin väistötiloiksi on vuokrattu Mäkikylän palvelukeskuksen vapautuneet vanhainkotihoidon tilat ja tästä aiheutuu ennakoimatonta sisäistä vuokrakulua, nettokustannus tulee olemaan noin euroa. Peruskorjauksen toteuttaa Kouvolan Asunnot Oy. Kokonaisuutena ikääntyneiden palvelujen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellun mukaisesti. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden palvelujen talousarvion seuranta toteutuu kuukausitasolla ja tarvittaessa sovitaan toimenpiteistä talouden toteutumisen turvaamiseksi suunnitellun mukaisena. Henkilöstömenojen seuranta on ajantasaista. Tehostetun palveluasumisen puitesopimusostojen rajoitukset toteutetaan suunnitellun mukaisesti. 38

41 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Investointien toteutuminen Ikääntyneiden palvelujen investoinnit ovat toteutuneet suunnitellun mukaisina. Lauttarannan kotiutusyksikön (Poukama ja Valkama yksiköt) peruskorjaus on valmistunut 6/. Ikääntyneiden toimintakyvyn tukem euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Ikääntyneiden lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Asiakasraadit ym. yhteistoiminnallisten tomintapojen kehittäminen. eutuneet toimintamallin muutokset (kpl) 2 2. Työn alla Palveluohjauksen toimintamallia vahvistettu ja tarkistettu. 13 omaisteniltaa, 1 asiakastiimi, 2 järjestöpalaveria, 2 arviointia. Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Kotona asumisen tukeminen: varhaisen tuen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin painopiste, kotihoidon toimintamallien kehittäminen. Palveluiden painopisteen muutos edistäviin palveluihin (%) Asiakassiirtymä säännöllisen kotihoidon raskaimpiin hoitoluokkiin (%) Työn alla Osa siirtyneiden vakanssien muutoksista tehty: 2 palveluohjaajaa ja 1 muistikoordinaattori. Kotihoidon säännöllisiä asiakkaita ajalla 1-8/ , 1-8/ eli 30% enemmän. Tilapäisiä asiakkaita 1-8/ , 1-8/ 2605 eli 3% vähemnmän. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Ekotukihenkilötoiminnan vahvistaminen ja juurruttaminen 2. Työn alla Jätteiden lajittelun toimintamalli käytössä/vahvistetaan. Yksiköiden ekotukihenkilöt ekotietoisuuden välittäjinä. Energiatehokkaan toimintatavan vahvistaminen 2. Työn alla Energiatehokkuutta vahvistettu yksikkökohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Lauttarannan peruskorjauksen myötä energiatehokkuutta vahvistettu, esim. valaistus. 39

42 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Asiakaslähtöisten toimintamallien vahvistaminen: palvelutarpeen arviointi ja ajantasaiset palvelusuunnitelmat. Palvelusetelin laajentaminen. Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen määräajassa (%) 100 Palvelusuunnitelmien tarkistusten toteutuminen 6 kk:n välein (%) Työn alla Tavallisen palveluasumisen palveluseteliä kehitetty. Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Johtamisen tukeminen ja esimiesten osaamisen vahvistaminen, mm. kustannustehokkuuden vahvistaminen, sähköisten ym. toimintamallien vahvistaminen. Esimiesten osallistumisaktiivisuus (%) 95 Kustannukset / asukas ( ) Työn alla Esimiehet osallistuneet esimiesinfoihin. Kotihoidossa järjestetty titania-, baronan- ja toiminnanohjauskoulutuksia. Hoiva-asumisen koulutuksia autonomisesta työvuorosuunnittelusta, kehittämisiltapäiviä, tiimi- ja työyhteisövalmennuksia. Tammi-elokuu /as, ennuste /as, talousarvio /as. 40

43 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 4.2 Liikelaitokset Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Vastuuhenkilö Kouvolan Vesi Timo Kyntäjä Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Liikelaitos Kouvolan Vesi huolehtii Kouvolan kaupungin alueen vesihuollosta toiminta-alueellaan. Lisäksi Iitin kunnan sekä teollisuuden jätevesiä puhdistetaan Kouvolan Veden jätevesipuhdistamolla. Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta vettä sekä huolehtii viemärivesien johtamisesta ja jätevesien käsittelystä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Talousarvio on laadittu koko vuotta varten. Liikelaitos Kouvolan Vesi on yhtiöitetty 1.9. alkaen Kouvolan Vesi Oy:ksi. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Veden ja jäteveden hintojen korotukset on tehty 1.1. alkaen talousarvion mukaisesti. Liikelaitos Kouvolan Vesi varmistaa toiminnan varmuutta kehittämisen ja saneerausten kautta. Johtokunnan hyväksymien tavoitteiden toteutuminen Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Vedenhankinnan varmistaminen: jakelu asiakkaille on hoidettavissa varalähteiden kautta 70 prosenttisesti vuoteen 2017 mennessä. Vuonna pitkän tähtäimen suunnitelmat valmiit (100%) eutus käynnistetty eutumisaste (%) 2. Työn alla Suunnittelu verkostojen ja pohjavedenottamoiden osalta käynnissä. Lupa Vuohijärven pohjavesiottamolle saatu Työn alla Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Alennetaan laitosten ja pumppaamojen energiankulutusta/kustannuksia, suunnittelutyö valmis eutumisaste (%) 2. Työn alla Selvitystyö käynnissä Investointien toteutuminen Investointien toteutuminen painottuu loppuvuoteen ja osa suunniteltujen investointien toteutuksesta siirtyy vuodelle 2015 esimerkiksi vedenhankinnan siirtolinjojen rakentamisesta. 41

44 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Muutettu TA 1-8/ -% muut. ta ed. vuoden alusta Muutos% /2013 Tamuutos Poikkeama Välitilinpäätös Kouvolan Vesi TP 2013 TA Toimintatulot , , Myyntitulot/liikevaihto , , Valmistus omaan käyttöön , ,7 298 Muut tulot ,5 34 Toimintamenot , , Materiaalit ja palvelut , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Ostot tilikauden aikana , , Palvelujen ostot , , Henkilöstömenot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivumenot , ,4-513 Eläkemenot , ,5-475 Muut henkilösivumenot , ,5-38 Muut menot , ,5-179 Toimintakate , , Rahoitusmenot ja -tulot , , Korkotulot ,1 3 40,0 5 Muut rahoitustulot , ,6 22 Muut korkomenot , ,1-90 Korvaus peruspääomasta , Vuosikate , , Poistot ja arvonalentumiset , , Suunnitelman muk. poistot , , Tilikauden tulos ,3 828 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,3 828 Investoinnit Investointitulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot , , Investoinnit, netto , , Rahoituslaskelman toteutuminen Kouvolan Vesi 1000 euroa TP 2013 TA Muut TA 1-8/ Tamuutos Poikkeama -% muut. ta Liikelaitos Kouvolan Vesi Toiminnan rahavirta Vuosikate , Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta , Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto 42

45 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Tilaliikelaitos Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan olevan toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta elinkaariajattelun pohjalta sekä vastaa omaisuuden säilymisestä. Rakennusomaisuuden ja rakennusten myyntiä jatketaan. Asunto on myyty tänä vuonna 8 kpl. Rakennuksista on myyty Aitomäen ja Muhniemen koulut. Kouluja on myynnissä vielä Oravalan koulu, Tuohikotin koulu ja Vuohijärven koulu. Suurin myytävä kohde on Anjalankosken kaupungintalo. Merkittävä vahinko oli Yhteiskoulun tulipalo. Neuvottelut koulun kohtalosta ovat päättyneet ja vakuutusyhtiö maksoi 5,7 milj. euron kokonaiskorvauksen. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Käyttötalousarvio toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Käyttötalousarvio sisältää Mansikka-ahon koulun purkukustannukset. Purkutyöt on tehty. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talousarvion toteutumista seurataan päivittäin ja seurantakokouksissa, joilla turvataan Tilaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman kokonaisuuden toteutuminen osa-alueineen. Johtokunnan hyväksymien tavoitteiden toteutuminen Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Vaikuttava omistajaohjaus Palvelutuotannossa käytämme ensisijassa kaupungin omia kiinteistöjä Ulkoa vuokrattujen tilojen suhde omiin tiloihin (%) Työn alla Tilanne selkiytyy palveluverkon kehittymisen myötä. Tyhjät kiinteistöt myymme tai vuokraamme Tyhjien kiinteistöjen myynti (%) 2. Työn alla Aitomäen ja Muhniemen koulut myyty. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisätään Määrä (Kpl) 1 2. Työn alla Yksi kohde lisätty maalämpöön. Alennamme kiinteistöjemme veden ja energian kulutusta Prosenttia 2. Työn alla Säätötoimenpiteet käynnissä. 43

46 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Investointien toteutuminen Investointimäärärahoista jää käyttämättä Utinkatu peruskorjauksen määrärahoista n. 1,5 milj. euroa, koska Utinkadun investointi joudutaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen toteuttamaan vaiheittain ja aikataulullisista syistä hankkeen muut vaiheet siirtyvät vuodelle Metalliosaston kustannuksista siirtyy 0,4 milj. euroa vuodelle 2015 suunnitelmien viivästymisestä johtuen. Mansikkamäen koulu toteutui talousarvion mukaisesti. Tilaliikelaitos TP 2013 TA Muutettu TA 1-8/ Tamuutos Poikkeama -% muut. ta ed. vuoden alusta Muutos% /2013 Ennuste Tuloslaskelma Toimintatulot , , Myyntitulot/liikevaihto , , Valmistus omaan käyttöön , ,0 500 Muut tulot , ,3 500 Toimintamenot , , Materiaalit ja palvelut , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Ostot tilikauden aikana , , Palvelujen ostot , , Henkilöstömenot , , Palkat ja palkkiot , ,3-787 Henkilösivumenot , ,2-309 Eläkemenot , ,3-265 Muut henkilösivumenot , ,4-45 Muut menot , , Toimintakate , , Rahoitusmenot ja -tulot , Korkotulot ,7 0 Muut rahoitustulot ,0 0 Korkomenot(sisäiset) , Muut korkomenot ,6 0 Korvaus peruspääomasta , Muut rahoitusmenot , ,5-30 Vuosikate , , Poistot ja arvonalentumiset , , Suunnitelman muk. poistot , , Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot Tilikauden tulos , , Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) ,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) , , Investoinnit Investointitulot , ,1 750 Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti , ,7 500 Investointimenot , , Investoinnit, netto , ,

47 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Rahoituslaskelman toteutuminen Tilaliikelaitos 1000 euroa TP 2013 TA Muut TA 1-8/ Tamuutos Poikkeama -% muut. ta Ennuste Toiminnan rahavirta Vuosikate , Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,5-500 Investointien rahavirta Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 250 Omaisuuden myyntitulot ,0 500 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto 45

48 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Teknisen tuotannon liikelaitos Liikelaitos Vastuuhenkilö Tekninen tuotanto Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Tuloja on kertynyt edellisvuoteen ja talousarvioon nähden hitaammin mutta toisaalta menot on onnistuttu pitämään alhaisempina. Tulojen ennustettua pienempi toteutuminen johtuu mm. lauhan alkutalven lumenpoistokulujen normaalia pienemmästä osuudesta ja kunnallistekniikan investointien leikkauksista. Käyttäjäpalvelut ovat saaneet säästöjä materiaalin ja palvelujen ostoissa sekä vakinaisten henkilöstön palkkamenoissa. Kokonaisuutena teknisen tuotannon liikelaitoksen toimintavuosi elokuun loppuun on toteutunut hallitusti. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen. Toiminnan ja talouden toteutuminen talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja tulostavoitteen suhteen ovat ennusteen mukaisia. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Tarkalla talouden seurannalla ja muutosten nopealla reagoinnilla sekä hallitulla henkilöstöpolitiikalla talousarvion taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Johtokunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien työtapaturmien määrän aleneminen, tavoitearvo : -5% ed. vuodesta. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 15.5 Työtapaturmien lukumäärä (kpl) Työn alla Sairauspoissaolot ,5 kpv/hlö (vuonna 2013 vastaavana aikana 15,4). Sairauslomaa aiheuttaneita työtapaturmia kpl (vuonna kpl) Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Tuotteiden ja palveluiden hintataso pysyy ennallaan. Ruokapalvelut: /Ateria Puhtauspalvelut ( /m2) Viheralueiden hoito ( /ha) Liikennealueiden hoito ( /m2) Kiinteistöjen hoito ( /m2/kk) 2. Työn alla Mittarit saadaan vuoden lopun tilanteesta. Vertailutieto 2013: Ruokapalvelut 2,93 /ateria Puhtauspalvelut 23,09 /m2 Kiinteistöjen hoito 1,21 /m2/kk Vertailutieto 2012: Viheralueiden hoito /ha Liikunta-aluiden hoito 2,74 /m2 46

49 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Talousarvion mukainen tilikauden tulos. ylijäämä/alijäämä ( ) 2. Työn alla Alijäämä on TP-ennuste on budjetin mukainen. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 8/ Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Strategiapäämääräan valittujen indikaattorien seuranta, käytössä olevien mittareiden lkm 5 kpl 2. Työn alla Seuraavat mittarit on määritelty: 1) Ekotukihenkilöiden lukumäärä 2) Ympäristöpassit %/(määrä/henkilöstö) 3) Ympäristökoulutuspäivien lukumäärä/v 4) Ympäristökoulutuspäivien osallistujat/v 5) Jätteen määrä Tekninen tuotanto 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ -% muut ta 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Ennuste Tuloslaskelma Toimintatulot , , Myyntitulot/liikevaihto , , Muut tulot ,8 0 Muut tuet ja avustukset , ,4 431 Toimintamenot , , Materiaalit ja palvelut , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Palvelujen ostot , , Henkilöstömenot , , Muut menot , , Toimintakate , ,1 898 Rahoitusmenot ja -tulot ,4 0 Muut rahoitustulot ,4 0 Muut rahoitusmenot ,0 0 Vuosikate , ,7 898 Poistot ja arvonalentumiset , ,8-525 Suunnitelman muk. poistot , ,8-525 Tilikauden tulos , ,1 373 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,0 373 Rahoituslaskelman toteutuminen Tekninen tuotanto 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Poikkeama Poikkeama -% muut. ta Ennuste Toiminnan rahavirta Vuosikate ,2 898 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta 0 0 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen ,1 898 Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto 47

50 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Palveluketju Vastuuhenkilö Hallinto Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Hallinnon kustannuksiin sisältyy liikelaitoksen johtokunnan kustannuksia euroa, joista on laskutettu tilaliikelaitosta 50 % eli euroa. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Menot laskutetaan sisäisesti palveluketjuilta, joten liikeylijäämä tulee olemaan talousarvion mukainen. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Tarkalla talouden seurannalla turvataan talousarvion toteutuminen myös hallinnon osalta. Hallinto 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , ,4 511 Toimintamenot , ,8-481 Toimintakate , ,5 29 Liikeylijäämä , ,5 29 Palveluketju Vastuuhenkilö Rakennuspalvelut vs. rakennuspalvelujohtaja Kaija Särkkä Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Rakennuspalvelujen toteuma 1-8/ on 63,9 %, mikä on suunnitellun mukainen. Uusina kohteina on tullut Korian uusi päiväkoti sekä Mansikkamäen koulu (puretun koulun tilalle). Eläkkeelle on siirtynyt kolme työntekijää, muuta poistumaa on kaksi henkilöä. Palvelujen ostot ovat n. 0,4 milj. euroa pienemmät, kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Palkkakulut ovat pysyneet ennallaan. Tuntipalkkaisten ns. pekkaspäivät muutettiin päivittäiseksi työajan lyhennykseksi. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Rakennuspalvelujen toteuma on suunnitelman mukainen. Rakennuspalvelut 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Kiinteistönhoidon mitoitus on meneillään ja valmistunee vuoden loppuun mennessä. Rakentamisen ja kunnossapidon henkilöstön jäädessä eläkkeelle ei rekrytoida uusia tilalle. Tarvittaessa käytetään rakentamisessa ostopalvelua, ja pääosin keskitytään kunnossapitoon. Kuusankosken uimahallin automatisointi valmistuu tämän vuoden aikana. Tällöin voidaan laitteiden toimintaa valvoa myös Valkealan uimahallista, mikä mahdollistaa tehokkaamman henkilökunnan käytön. Ns. pekkaspäivien muutos päivittäiseksi työajan lyhennykseksi tuo tehokkuutta rakentamiseen ja kunnossapitoon. Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , ,3 58 Liikeylijäämä , ,

51 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ Palveluketju Vastuuhenkilö Aluepalvelut Logistiikkapalvelujohtaja Ari Sakki Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Alueiden rakentamisessa on laskuttamatta keskeneräisiä työmaita, mutta tämän hetkisen ennusteen mukaan alueiden rakentaminen tulee tekemään tappiota n. 0,3 milj. euroa. Viher- ja liikennealueiden hoidossa on laskuttamatta elokuu, koska vakituinen kirjaaja jäi eläkkeelle. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Talous toteutuu koko palveluketjun osalta lähes talousarvion mukaisesti. Palvelualueella tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet eivät ole vielä toteutuneet. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toimintamme turvaamiseksi meidän on saatava palkata henkilö kirjaamaan viher- ja liikennealueiden laskutustietoja. Toimimme palvelusopimuksien mukaisesti ja seuraamme tarkasti talouttamme. Aluepalvelut 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , ,1-302 Liikeylijäämä , ,1-302 Palveluketju Vastuuhenkilö Käyttäjäpalvelut Käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Käyttäjäpalvelujen palvelusopimuksia on yhteensä 8 kpl, joiden yhteisarvo on 23, 2 milj. euroa. Uutena asiakaskohteena alkoivat Lehvätien päiväkoti, Lehdokin esiopetusryhmä, Torniomäen koulu väistötilana sekä Yhteiskoulun laajentuneet koulutilat (Kymen lukko, Oppikuja ja Kangas). Lisäksi Elimäen koulukeskuksen ruokailijamäärä lisääntyi 100 opiskelijalla, jotka siirtyivät Porlammilta. Materiaalien ja palvelujen ostoissa on saatu noin 0,4 milj. euron säästö edelliseen vuoteen nähden, samoin henkilöstökuluissa on säästynyt noin 0,4 milj. euroa. Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 15 henkilöä sekä osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 6 henkilöä, näistä toimista on 15 jätetty täyttämättä. Palveluverkon muutoksista johtuen henkilöstön kanssa on käyty ytmenettelyjä viidessä kohteessa. Lisähaasteita työnsuunnitteluun ovat tuoneet tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuneet sairauspoissaolot. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Tulos on talousarvion ennusteen mukainen Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Hallitulla henkilöstösuunnittelulla ja tarkalla talouden seurannalla päästään talousarvion tavoitteisiin. Palvelusopimusten sisältöä avataan sekä asiakkaille että henkilöstölle. Esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa, kustannustietoisuutta, osto-osaamisen tehokkuutta sekä sairauspoissaolojen syy-seurantaa. Käyttäjäpalvelut 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , ,8 588 Liikeylijäämä , ,

52 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 4.3 Käyttötalouden toteutuminen toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain Peruskaupunki Toimiala Palveluketju 1000 euroa TP 2013 Talousarvio Ta-muutos Muut. talousarvio vuoden alusta Poikkeama -% ta ed. vuoden alusta Muutos% / 2013 Konsernipalvelut Toimintatuotot ,0 % ,1 % Toimintakulut ,1 % ,9 % Tuukka Forsell Toimintakate ,2 % ,0 % Hyvinvointipalvelut Toimintatuotot ,7 % ,4 % Ennuste Valm. omaan käyt Toimintakulut ,0 % ,7 % Annikki Niiranen Toimintakate ,0 % ,9 % HVP hallinto Toimintatuotot ,4 % ,8 % Valm. omaan käyt Toimintakulut ,1 % ,4 % Toimintakate Kasvun, oppimisen sekä Toimintatuotot ,4 % ,4 % lapsiperheiden tukeminen Toimintakulut ,7 % ,3 % Ismo Korhonen Toimintakate ,2 % ,4 % Aikuisväestön toiminta- Toimintatuotot ,2 % ,1 % edellytysten vahvistaminen Toimintakulut ,3 % ,8 % Vesa Toikka Toimintakate ,8 % ,8 % Ikääntyneiden toiminta- Toimintatuotot ,9 % ,4 % kyvyn tukeminen Toimintakulut ,6 % ,6 % Arja Kumpu Toimintakate ,5 % ,5 % Kaupunkikehitys Toimintatuotot ,9 % ,5 % Valm. omaan käyt ,7 % ,9 % Toimintakulut ,8 % ,0 % Hannu Luotonen Toimintakate ,5 % ,2 % Kaupunkikehityksen hallinto Toimintatuotot ,7 % ,8 % 974 Toimintakulut ,1 % ,2 % Toimintakate ,3 % ,1 % -143 Elinvoiman vahvistaminen Toimintatuotot ,0 % ,5 % Toimintakulut ,4 % ,9 % Harri Kivelä Toimintakate ,3 % ,4 % Elinympäristön kehittäminen Toimintatuotot ,2 % ,7 % Valm. omaan käyt ,7 % ,9 % Toimintakulut ,2 % ,7 % Hannu Luotonen Toimintakate ,4 % ,3 % Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot ,6 % ,7 % Valm. omaan käyt ,7 % ,9 % Toimintakulut ,3 % ,8 % Toimintakate ,5 % ,0 % Liikelaitokset Kouvolan Vesi Tilikauden tulos ,0 % ,3 % 25 Timo Kyntäjä Toimintakate ,1 % Tilaliikelaitos Tilikauden tulos ,6 % Timo Oksanen Toimintakate ,0 % Tekninen tuotanto Tilikauden tulos ,0 % 373 Jari Horppu Toimintakate ,1 % 898 Liikelaitokset yhteensä Tilikauden tulos ,2 % ,8 % Toimintakate ,7 % ,8 % Kaupunki yhteensä Toimintakate ,2 % ,3 %

53 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 5 Keskeiset konserniyhteisöt Konsernirakenne Kouvolan konserni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: - peruskunta, johon kuuluvat kaupungin ydintoiminnot - kunta, edellä mainittuihin yhdistetään liikelaitosten tiedot - konserni, kunnan talouslukuihin yhdistetään tytäryhtiöt ja kuntayhtymät sekä osuus osakkuusyhtiöistä.. KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT/SÄÄTIÖT Energiayhtiöt KSS Energia Oy 100,0 % Kymen Bioenergia Oy 100,0% Elinkeino- ja kehitysyhtiöt European Business Innovation Center Kymi Oy 80,0 % Kouvolan Innovation Oy 100,0 % Muut tytäryhtiöt Anjalankosken Jäähalli Oy 94,0 % Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 % Kouvolan Hansapysäköinti Oy (äänivalta 65,7 %) 37,8 % Kouvolan Teatteri Oy 100,0 % Kuusankosken Tennishalli Oy 87,0 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Asunto Oy Elopuisto 84,1 % Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus 58,9 % Kiinteistö Oy Korianjousi 58,3 % Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 100,0 % Kiinteistö Oy Madekuja 1 68,1 % Kiinteistö Oy Pihlajakara 79,0 % Kiinteistö Oy Päätie ,0 % Kouvolan Asunnot Oy 100,0 % Pohjois-Kymenlaakson Ympäristölaboratorio Oy 95,0 % päivitetty 31.8., muutos: Kymen Bioenergia 100% Muut osakkuusyhtiöt Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 23,5 % Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy 29,9 % Kyamk-kiinteistöt Oy 47,0 % Kymen Vesi Oy (äänivalta 19 %) 32,6 % Kymenlaakson Jäte Oy 47,4 % Kymenlaakso Orkesteri Oy 45,0 % Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy 46,2 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Anjalankosken Painotalo Oy 33,5 % Asunto Oy Anjalantie 2 31,3 % Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli 26,7 % Asunto Oy Elimäen Napansäde 40,6 % Asunto Oy Kimmelmanni 45,4 % Asunto Oy Kouvolan Eväkujankaari 34,7 % Asunto Oy Kouvolan Jaalanharju 39,0 % Asunto Oy Kuntalantie 9 23,1 % Asunto Oy Hiidentie ,2 % Asunto Oy Kuusankosken Rantapuisto 25,0 % Asunto Oy Lohitie 5 33,3 % Asunto Oy Siltapuisto 1 30,6 % Asunto Oy Valkealan Riihikaari 27,5 % Kiinteistö Oy Korian Portti 39,9 % Kiinteistö Oy Myllykosken Liikekeskus 32,8 % Kuusankosken Pienteollisuustalo Oy 21,6 % Kuntayhtymät Itä-Suomen päihdehuollon Kuntayhtymä 6,2 % Kymenlaakson Liitto 48,6 % Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (äänivalta 49 %) 51,8 % Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 5,7 % Säätiö Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö Kouvolan kaupungin konserniin kuului lopussa 18 tytäryhteisöä, jotka yhdistetään konsernitilinpäätökseen. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin 4 kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä sekä 1 säätiö, jossa kaupungilla on määräysvalta. Kouvola-konserniin kuului myös 23 osakkuusyhteisöä, joista konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin konsernin kannalta olennaiset 6 yhteisöä. Kaupunki osti koko Kymen Bioenergia Oy osakekannan

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös tilinpäätös 2014 KOOSTE tilinpäätös 2014 tilinpäätös 2014 s 2014 tilinpäätös 201 s 2014 tilinpäätös ös 2014 til ä Onnistumisia Onnistumisia Toimintakatteen kasvu oli 3,1 %, ilman varautumista Carean alijäämien

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi huhtikuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi huhtikuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi huhtikuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2012 21.3.2013 2 Talouden kehityskuva 2012 Talouden yleinen epävarmuus EU-alueella jatkuu Kansantalouden kasvu -0,2 %, reaalisesti negatiivinen Korkotason muutokset vähäisiä Palkkaratkaisut

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Osavuosikatsaus 1-4/2016 Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin merkittävät panokset

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot