Käyttöliittymän visualisointi ja käyttötilanteen vaikutukset datan jäsentymiseen päätöksentekonäkymässä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöliittymän visualisointi ja käyttötilanteen vaikutukset datan jäsentymiseen päätöksentekonäkymässä"

Transkriptio

1 Käyttöliittymän visualisointi ja käyttötilanteen vaikutukset datan jäsentymiseen päätöksentekonäkymässä Tuomas Husu 1. Johdanto Palvelujen sähköistyessä kuluttajatkin tekevät tietojärjestelmillä yhä monimutkaisempia, merkittävämpiä ja vaihtoehtojen vertailua aiempaa enemmän vaativia toimenpiteitä. Itselleen suotuisimpien valintojen tekemisen onnistumisessa keskeistä osaa näyttelee tietojärjestelmän käyttöliittymä ja sen tapa välittää informaatio käyttäjälle. Tässä seminaaritutkielmassa tarkastellaan käyttötilanteiden vaikutusta tietosisällön jäsentymiseen tietojärjestelmän käyttöliittymien näkymissä, joissa käyttäjältä edellytetään päätöksentekoa. Tutkielman toisessa, kolmannessa ja neljännessä luvussa tutustutaan korkealla tasolla asian kannalta relevantteihin käsitteisiin ja tarkasteltavina oleviin käyttötilanteisiin. Viidennessä luvussa perehdytään kahden esimerkkinä olevan järjestelmän toimintaan ja niiden tapaan visualisoida informaatiota. Kuudennessa luvussa esitetään ideoita optimaalisesta käyttöliittymästä tarkasteltuihin esimerkkikäyttötilanteisiin. Seitsemännessä luvussa vedetään yhteen tutkielmassa käsitellyt asiat. 2. Päätöksenteko Päätös on valitsemista vaihtoehtojen välillä -- ajatusprosessin tulos, joka johtaa toimintaan vaihtoehtojen punnitsemisen jälkeen. Tehtävä päätös perustuu kriteereihin, jotka ovat vaakaa suuntaan tai toiseen kallistavia tekijöitä. Useiden, monesti keskenään ristiriitaisten tekijöiden vaikuttaessa päätöksentekoon, puhutaan kirjallisuudessa [1, 3] monikriteerisestä päätöksenteosta (multiple criteria decision making, lyh. MCDM). Esimerkiksi lentomatkan varaaminen edellyttää monikriteeristä päätöksentekoa: Päätökseen vaikuttavat usein yhtäaikaisesti lennon lähtö- ja perilläoloajankohdat, kesto, hinta, matkustusluokka, jatkoyhteydet, lipun muuntelumahdollisuudet sekä lukuisat muut tekijät. Siihen, mikä tarjolla olevista lentovaihtoehdoista on asiaa pohtivalle henkilölle paras (l. optimaalisin ratkaisu monikriteeriseen päätöksenteon ongelmaan), vaikuttaa vallitsevat päätöksentekokriteerit. Luultavasti jokainen vaihtoehdoista on paras joillain tietyillä nimenomaisilla kriitereillä päätöstä tehtäessä. Vallitsevat päätöksentekokriteerit riippuvat olosuhteista, jossa päätöstä tehdään ja ennen kaikkea tavoitteista, jotka henkilön päätöksentekoa ohjaavat: käyttöliittymäkontekstissa vallitsevista olosuhteista ja käyttäjän tavoitteista puhutaan käyttötilanteina.

2 Päätöksenteon systeemiseen luonteeseen, sen eri lajeihin tai varsinaiseen kognitiiviseen prosessiin ei tässä seminaaritutkielmassa syvemmin perehdytä, vaan todetaan tutkielma-aiheen mukaisessa käyttöliittymäsuunnittelu kontekstissa kyseen olevan käyttöliittymän tietosisältöön kohdistuvasta vertailusta ja sitä seuraavasta valinnan tekemisestä. 3. Käyttötilanne Käyttötilanne (myös käyttötapaus, lähtötilanneskenaario tai lyhyt skenaario [5]) on tietojärjestelmien käyttöliittymiä tarkasteltaessa kuvaus tilanteesta, joka käyttäjän pitää pystyä hoitamaan käyttöliittymän avulla [5, 6]. Käyttötilanne kuvaa yksittäisen lähtöasetelman olosuhteineen ja tavoitteineen, mutta ei lainkaan järjestelmän toimintoja tai käyttöä. Näin ollen käyttötilanne on tehtävän suoritustavasta ja varsinaisesta käyttöliittymästä riippumaton, eli itse käyttötilanne ei muutu käyttöliittymän muuttuessa. Käyttötilanne pitää oleellisesti sisällään käyttäjän tavoitteen, eli mitä käyttäjä on tekemässä ja miksi. Käyttötilanteilla on keskeinen rooli suunnittelun syötteinä moderneissa käyttöliittymäsuunnittelumenetelmissä, joissa järjestelmän toiminnallisuus suunnitellaan vastaamaan realistiseen käyttötilanteiden joukkoon [4, 6]. Tällä tavoin käyttöliittymään tulevat suunnitelluiksi ne ja vain ne toiminnot, jotka tukevat käyttäjän käyttötilanteina kuvattujen tavoitteiden saavuttamista. Käyttötilanteita voidaan käyttää niin ikään testiaineistona käyttöliittymää testattaessa ja validoitaessa, jolloin voidaan käyttöliittymäläpikäynnein varmistua käyttöliittymän soveltuvuudesta kunkin käyttötilanteen onnistuneeseen suorittamiseen. Luvussa 2 käsitellyn päätöksenteon näkökulmasta käyttötilanteet määrittävät käyttäjän päätöksentekokriteerit ja optimaalisen ratkaisun kussakin päätöksentekotilanteessa. Tässä seminaaritutkielmassa on otettu tarkasteltavaksi kolme lentolippujen varaamiseen liittyvää käyttötilannetta, jotka on esitelty seuraavissa aliluvuissa. 3.1 Käyttötilanne 1: Viikonlopuksi Keski-Pohjanmaalle Tavoite: Hanna on menossa ensi viikon viikonloppuna käymään kotiseudulleen Kokkolaan vanhempiensa luokse. Tilatietoja: Tänään on ke Suuniteltu lähtö on pe ja paluu su Hanna on sopinut vanhempien noutavan hänet Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalta. Hannalla on luottokortti lompakossa. Hannalla on perjantaina töitä, mutta pystyy lähtemään tarvittaessa jo iltapäivän aikana. Hanna viettäisi sunnuntain mieluiten perheensä parissa ja palaisi vasta illalla. 3.2 Käyttötilanne 2: Tapaaminen Ruotsin merenkulkulaitoksella

3 Tavoite: Jussi on menossa kollegojensa Miikan ja Susannan kanssa 2 viikon kuluttua tiistaina kolmeksi päiväksi uuden projektin aloituspalaveriin Ruotsiin Norrköpingiin. Tilatietoja: Tänään on ke Jussi on luvannut hoitaa matkajärjestelyt koko porukan puolesta. Tapaamisen on sovittu alkavan tiistaina klo paikallista aikaa. Jussi tietää merenkulkulaitoksen olevan kaupungin keskustassa, mutta ei tiedä kuinka sinne pääsee helpoiten Norrköpingin lentoasemalta. Sovittua ohjelmaa on torstai-iltapäivään asti, joten kotiin voisi lähteä joko torstai-iltana tai perjantaiaamupäivällä. 3.3 Käyttötilanne 3: Viikonloppuloma ennen joulua Tavoite: Joonas ja Susanna ovat suunnitelleet pitkää viikonloppureissua johonkin kivaan kaupunkiin. Matkaa on ajateltu loppusyksyksi ennen joulua, jolloin kelit ovat Suomessa usein aika kehnot. Tilatietoja: Keskusteluissa vaihtoehdoiksi ovat rajautuneet Amsterdam, Kööpenhamina ja Pariisi. Sekä Joonas että Susanna saavat järjestettyä töistään päivän tai kaksi vapaata viikonlopun ympärille. He preferoivat ajankohdan valinnassaan viikonlopun ympärille osuvia arkipyhiä, jolloin 4 päivän reissun voisi järjestää yhdellä vapaapäivällä töistä. Tavoitteena on mahdollisimman edullinen matka. 4. Informaation visualisointi Tietojärjestelmän käyttöliittymän näytöt ovat visualisointeja, joissa havainnollistetaan ja saatetaan näkyvään muotoon (l. visualisoidaan) käyttötilanteen suorittamisessa tarvittavaa tietosisältöä ja toimintalogiikkaa. Hyvä käyttöliittymätietosisältövisualisointi toimii ajattelun työvälineenä ja tarjoaa käyttäjälleen parhaan mahdollisen ymmärryksen kyseisessä näkymässä esitettävästä tietosisällöstä ja sen relevanteista yksityiskohdista [2]. Hyvät käyttöliittymävisualisoinnit edistävät tietojärjestelmän käytettävyyttä mahdollistaen sekä helppotulkintaisen esitysmuodon että vertailudatan yhtäaikaisen tarkastelun, pienentäen tällä tavoin käyttäjän kognitiivista kuormaa. Helppotulkintaisella esitysmuodolla tarkoitetaan visualisointitapaa, joka ei edellytä käyttäjältä kognitiivisia esitystapamuunnoksia; esimerkkinä päässälaskutehtävän kaksi esitysmuotoa: LXVIII + X =? ja =?, jossa ensin mainittu usein edellyttää roomalaisten numeroiden tarpeetonta esitystapamuunnosta hindu-arabialaisiksi numeroiksi. Vertailudatan yhtäaikaisella näyttämisellä tarkoitetaan oleellisten tietojen näyttämistä siten, ettei niiden välillä tarvitse käyttöliittymän toimintalogiikasta johtuen navigoida, vaan data on kootusti yhdessä näkymässä vertailtavissa. Tässä seminaaritutkielmassa ei käydä visualisointien suunnitteluperiaatteita yksityiskohtaisesti läpi, vaan huomio kiinnittyy tutkielman aiheen mukaisesti erityisesti datan organisoitumiseen esimerkkijärjestelmien päätöksenteko-

4 näkymissä ja kyseisten näkymien tarkasteluun luvussa 3 esitettyjen esimerkkikäyttötilanteiden ja esimerkkijärjestelmien avulla. 5. Lentovarausjärjestelmien simulointitestaus Seminaaritutkielmassa on tarkasteltaviksi esimerkkijärjestelmiksi valittu Finnairin ja Blue1:n lentovarausjärjestelmät ja varsinainen seminaariesitys perustui pääosin esimerkkijärjestelmien tarkasteluun. Menetelmänä esimerkkijärjestelmiä tarkasteltaessa oli simulointitestaus [sari], jossa lähtökohdaksi asetetaan konkreettinen käyttötilanne (luvussa 3 määritellyt käyttötilanteet) ja edetään käyttötilanteen suorittamista simuloiden kohti optimaalista loppuratkaisua. Simuloitaessa edetään suoraviivaisesti käyttöliittymän tarjoamaa oikeaa polkua kohti tilanteen onnistunutta suorittamista selvittäen samalla, mitkä toimenpiteet käyttäjän tulee tehdä ja missä kohdissa käyttäjä lukee tietoja näytöltä, vertailee vaihtoehtoja ja tekee päätöksiä [sari]. Simulointitestauksessa ei siis ole testikäyttäjiä, vaan arvioija simuloi itse käyttötilanteen suorittamista. Seminaariesityksessä oli osatavoitteena myös kuulijoiden perehdyttäminen simulointitestaukseen menetelmänä, jolloin mukana oli runsaasti lippuvarauksiin liittyvien mekaanisten tietojensyöttövaiheiden simulointia, joka on tutkielman aiheen kannalta epärelevanttina jätetty kirjallisesta osuudesta pois, ja keskitytty valintavaihtoehtojen visualisointiin päätöksentekokohdassa 5.1 Käyttötilanteen 1 simulointi Ensimmäisessä käyttötilanteessa Hanna on menossa ensi viikon viikonloppuna käymään kotiseudulleen Kokkolaan vanhempiensa luokse. Käyttötilanne on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa 3.1. Hannalle on tärkeää päästä lähtemään mahdollisimman pian työpäivän jälkeen ja olla perillä kyllin aikaisin, että vanhemmat pystyvät vuorokausirytminsä häiriintymättä hakemaan hänet lentoasemalta. Hän toivoisi myös voivansa viettää sunnuntaipäivän kotiseudullaan, koska on sinne varta vasten viikonlopun viettoon lentänyt Finnair Hannan tehtyä haun Helsinki-Kokkola-Helsinki, meno 5.10., paluu 7.10., 1 aik., turistiluokka, palauttaa järjestelmä kuvan 1 mukaisen näkymän valintavaihtoehdoista.

5 Kuva 1. Finnairin Helsinki-Kokkola-Helsinki reitin lentovaihtoehdot. Suurimman osan ruudusta täyttävät lipputyyppien kuvaukset. Valinnat ovat oletusarvoisesti lennoissa, joista menolento lähtee klo ollen perillä Kokkolassa klo 14 ja paluulento sunnuntaina klo ollen perillä Helsingissä Oletusarvoisesti valitut lennot ovat edullisimmat valittuina päivinä lennettävät. Omalla kustannuksellaan lentävän Hannan päätöksentekokriteereihin kuuluu matkan hinta sekä lentojen ajankohdat. Hanna ei pääse lähtemään töistä jo aamupäivällä, joten ehdotettu klo menolento ei käy. Ajankohdaltaan parhaiten sopii klo lähtevä lento, joka on valitettavasti myös kallein (290 eur). Hannan kannalta oleellinen informaatio on kuvattu taulukossa 1. Perjantain ensimmäinen rivi tulee hylätyksi liian aikaisen lähtöajan takia, toinen rivi korkean hintansa vuoksi ja kolmas rivi tulee valituksi (on perillä kuitenkin kyllin aikaisin, että vanhemmat jaksavat tulla hakemaan kentältä). Sunnuntain paluulennoista ensimmäinen hylätään liian aikaisen lähtöajan takia ja toinen rivi tulee valituksi. Meno: Perjantai Paluu: Sunnuntai Lähtö Perillä Halvin hinta Lähtö Perillä Halvin hinta Taulukko 1.

6 Yhteishinnaksi Hannan valitsemille lipuille tulee = 381 euroa Blue1 Hannan tehtyä haun Helsinki-Kokkola-Helsinki, meno 5.10., paluu 7.10., 1 aik., palauttaa järjestelmä kuvan 2 mukaisen näkymän valintavaihtoehdoista. Kuva 2. Blue1:n Helsinki-Kokkola-Helsinki reitin lentovaihtoehdot. Hannan kannalta oleellinen informaatio on taulukossa 2. Menolennoista kaksi ensimmäistä riviä ovat perllä Myöhempien ajankohta (00.40) ei sovi, joten on lähdettävä jommalla kummalla ensimmäisistä. Hinnat ovat samanhintaisia, mutta toisella kestää matkassa yli tunnin kauemmin, joten ilmiselvä menolentovalinta on klo lähtevä. Sunnuntaina Blue1:lla on vain yksi paluulento, joten päätös on helppo. Meno: Perjantai Paluu: Sunnuntai Lähtö Perillä Halvin hinta Lähtö Perillä Halvin hinta Taulukko 2.

7 Yhteishinnaksi Blue1:n lipuille tulee = 677 euroa. 5.2 Käyttötilanne 2 Toisessa käyttötilanteessa Jussi on menossa kollegojensa Miikan ja Susannan kanssa 2 viikon kuluttua tiistaina kolmeksi päiväksi uuden projektin aloituspalaveriin Ruotsiin Norrköpingiin. Käyttötilanne on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa 3.2. Jussin seurueelle on menomatkalla oleellista ehtiminen sovittuun klo alkavaan tapaamiseen. Hinta ei näyttele merkittävää roolia, sillä seurueen yritys laskuttaa matkakulut asiakkaalta ja liput saavat maksaa vähän enemmänkin, kunhan kallisarvoista työaikaa ei kulu odotteluun. Paluumatkalla oleellista on mahdollisimman nopea kotiinpääsy päivän virallisen osuuden jälkeen Finnair Jussin tehtyä haun Helsinki-Norrköping-Helsinki, meno 9.10., paluu , 3 aik., palauttaa järjestelmä kuvan 3 mukaisen näkymän valintavaihtoehdoista. Kuva 3. Jussin kannalta oleellinen informaatio on taulukossa 3. Sen esiin saamiseksi hänen tulee klikata Jatka Ma-To- ja Ti-To-päiväkombinaatioiden kohdalta ja palata niiden välissä takaisin sekä pitää ajankohdat ja hinnat mielessään.

8 Tietosisällön selvittyä päätös on helppo, sillä ainoastaan tiistain lento sopii mitenkään aikatauluihin, vaikka ajoissa paikalle ehtiminen ei täysin varmaan olekaan (lento laskeutuu 9.55 ja kokous alkaa keskustassa 10.30). Meno Paluu Lähtö Perillä Halvin hinta Lähtö Perillä Halvin hinta Ma To (hinta muuttuu 97:een euroon, jos lähtö ma) Ti Taulukko 3. Kuva Blue1 Jussin tehtyä haun Helsinki-Tukholma-Helsinki (esimerkissä käytetään Tukholmaa Nörrköpingin sijasta, sillä Blue1:llä ei ollutkaan kyseisenä ajankohtana lentoja Nörrköpingiin), meno 9.10., paluu , 3 aik., palauttaa järjestelmä kuvan 5 mukaisen näkymän valintavaihtoehdoista, josta tarkan ajankohdan valitsemiseksi siirrytään näkymään, joka on esitetty kuvassa 6.

9 Kuva 5. Blue1 Helsinki-Tukholma-Helsinki Kuva 6. Jussille relevantti osajoukko tietosisällöstö on kuvattu taulukossa 4.

10 Meno, tiistai Paluu, torstai Lähtö Perillä Lähtö Perillä Taulukko 4. Tietosisällön selvittyä seurueelle sopivammiksi valikoituvat tiistaina klo 9.30 perillä oleva (aikaa kokouksen alkuun 1 tunti) ja torstaina klo lähtevä paluulento. 5.3 Käyttötilanne 3 Kolmannessa käyttötilanteessa Joonas ja Susanna ovat suunnitelleet pitkää viikonloppureissua Amsterdamiin, Kööpenhaminaan tai Pariisiin. Matkaa on ajateltu loppusyksyksi ennen joulua, jolloin kelit ovat Suomessa usein aika kehnot. Käyttötilanne on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa 3.3. Käyttötilanteessa on oleellista löytää edullisin hinta kuhunkin kohteeseen haluttuna ajankohtana Finnair Kuva 7. Finnarin Helsinki-Kööpenhamina-Helsinki lennot

11 Kuva 8. Finnairin Helsinki-Kööpenhamina-Helsinki lennot Joonaksen ja Susannan etsimä informaatio on esitetty taulukossa 5. Valinta on helppo, sillä Kööpenhamina on selvästi edullisin (182 euroa), muiden vaihtoehtojen ollessa noin sata euroa kalliimpia. Finnairin järjestelmän käyttöliittymä pakottaa tekemään kolme erillistä hakua: jokaiseen kohteeseen erikseen. Halvin löydetty hinta tulee pitää mielessään ja tietosisällön kartoittamisen jälkeen palata edullisimpaan vaihtoehtoon varauksen tehdäkseen. Matkakohde Halvin hinta (euroa) Amsterdam 308 Kööpenhamina 182 Pariisi 277 Taulukko Blue1

12 Kuva 9. Blue1:n Helsinki-Kööpenhamina-Helsinki lentojen hinnat eri päivinä. Kuva 10. Blue1:n Helsinki-Kööpenhamina-Helsinki lentojen ajankohdat.

13 Joonaksen ja Susannan etsimä informaatio on esitetty taulukossa 5. Valinta on helppo, koska Kööpenhamina on merkittävästi edullisempi (182 euroa) verrattuna muihin (yli 400 euroa). Blue1:n järjestelmä pakottaa Finnairin järjestelmän tavoin tekemään lukuisia hakuja, joskin toimenpide käyttöliittymäratkaisunsa takia huomattavasti työläämpi, sillä kaikki tiedot pitää syöttää jokaisen haun kohdalla uudestaan. Visualisointiin liittyvät ongelmat ovat molemmissa järjestelmissä samanlaisia. Matkakohde Halvin hinta (euroa) Amsterdam 410,96 Kööpenhamina 182,40 Pariisi 422,22 Taulukko Optimaalisen lentovarausjärjestelmän suunnittelu 6.1 Käyttötilanne 1 Kuvassa 11 on esitetty mahdollisimman optimaalinen käyttöliittymäratkaisu käyttötilanteeseen 1. Käyttöliittymässä on valittu lähtöpaikka ja määränpää sekä kalenterista raahattu toivottu matkustusajankohta. Lähtö- ja paluupäivien lennot esitetään pystysuuntaisella aikajanalla ja edullisimmat lennot on oletusarvoisesti valittu. Kuvassa 11 käyttäjä on valinnut Hannalle sopivimmat lennot, jolloin niiden yhteissumma on esitetty visualisoinnin ohessa.

14 Kuva 11. Optimaalinen käyttöliittymävisualisointi käyttötilanteeseen Käyttötilanne 3 Kuvassa 12 on esitetty mahdollisimman optimaalinen käyttöliittymäratkaisu käyttötilanteeseen 3, jonka suorittaminen oli kaikkein työläintä Finnairin ja Blue1:n järjestelmillä. Käyttöliittymässä valitaan edellisen esimerkin tarvoin lähtöpaikka ja matkustuspäivät, mutta määränpäitä voi näytöllä olla useita yhtäaikaisesti. Kaikkien valittujen määränpäiden kaikki meno- ja paluupäivien lennot esitetään aikajanoilla halvimmat oletusarvoisesti valittuina. Kullekin kohteelle näytetään valittujen lentojen yhteishinta. Erilaisten lähtö- ja paluupäiväkombinaatioiden vertailu ei ratkaisussa ole täysin optimaalista, mutta kalenterivalintaa raahaamalla tai venyttämällä aikataulumuutosten hintavaikutus on aikataulultaan avoimemmassakin tapauksessa verrattain edullista kognitiivisen kuorman näkökulmasta.

15 Kuva 12. Optimaalinen käyttöliittymävisualisointi käyttötilanteeseen Yhteenveto Tietosisällön ollessa mielivaltainen hintojen esimerkiksi muuttuessa vaikeasti hahmotettavalla logiikalla kunkin kombinaation mukaisesti ei mikään käyttöliittymävisualisointi tee optimaalisen valinnan tekemisestä helppoa. Sen sijaan selkeän tietosisällön voi helposti tehdä vaikeaselkoiseksi huonolla käyttöliittymävisualisoinnilla. Luvun 6 esimerkeissäkin nähty navigaatiorakenteessa poukkoilu pakottaa käyttäjän siirtymään näkymästä toiseen ja pitämään informaatiota mielessään kokonaiskuvan kartuttamiseksi. Tällöin päätöstä tehtäessä vaihtoehdot eivät ole yhtäaikaisesti näkyvillä, vaan jää käyttäjän omalle vastuulle pitää vaihtoehdot joko omassa mielessään tai kirjoittaa ne esimerkiksi paperille. Lähteet

16 1 2. Belton, V. ja Stewart, T., Mulitple Criteria Decision Analysis, an Integration Approach. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, Berg, M. ja Kojo, I., Informaation visualisointi, teoksessa Oulasvirta, A. (toim.), Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus. Gaudeamus, Helsinki, Chankong, V. ja Haimes Y. Y., Multiobjective Decision Making: Theory and Methodology. Elsevier Science Publishing Co., Inc., New York, Cooper, A. About Face: The Essentials of User Interface design. IDG Books, USA, Hackos J. ja Redish J. C., User and Task Analysis for Interface Design. John Wiley & Sons, USA, Laakso, S. A., Simulointipohjainen käyttöliittymäsuunnittelu, opetusmateriaali, Interacta Design Oy, Laakso, S. A., Visualisointi käyttöliittymäsuunnittelussa, opetusmateriaali, Interacta Design Oy, 2012.

Käyttöohje e-travel Single View

Käyttöohje e-travel Single View e-travel Single View Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on Single View... 3 2 e-travel kirjautuminen... 3 3

Lisätiedot

Käyttöohje e-travel Single View

Käyttöohje e-travel Single View e-travel Single View Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on Single View... 3 2 e-travel kirjautuminen... 3 3

Lisätiedot

11:50 Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä T2. 12:00 Lentoliikenne Yhdysvaltoihin, Finnairin viestintäjohtaja Arja Suominen

11:50 Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä T2. 12:00 Lentoliikenne Yhdysvaltoihin, Finnairin viestintäjohtaja Arja Suominen Ohjelma: TORSTAI 21.8. 11:50 Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä T2 12:00 Lentoliikenne Yhdysvaltoihin, Finnairin viestintäjohtaja Arja Suominen 12:30 Tutustuminen Finnairin uuteen Premium-loungeen

Lisätiedot

TravelGate. Travelport Universal Desktop & Smartpoint. Travelport Universal Desktop

TravelGate. Travelport Universal Desktop & Smartpoint. Travelport Universal Desktop TravelGate Travelport Universal Desktop & Smartpoint Travelport Universal Desktop Travelport Universal Desktop on innovatiivinen ratkaisu matkavarausten tekemiseen. Universal Desktop yhdistää sisältöä

Lisätiedot

KESKUSTELUTEHTÄVIÄ MATKUSTUS

KESKUSTELUTEHTÄVIÄ MATKUSTUS KESKUSTELUTEHTÄVIÄ MATKUSTUS Alla on kuvattu keskustelutilanteita. Ennen tilannetta sinulla on aikaa tutustua siihen. Näet sulkeissa vihjeen, mitä sinun pitää sanoa suomeksi. Kuulet keskustelun toisen

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Liiton ja seurojen jäsenedut Hinnasto 2010

Liiton ja seurojen jäsenedut Hinnasto 2010 Liiton ja seurojen jäsenedut Hinnasto 2010 Sivu 1 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. URHEILURYHMÄT REITTIMATKOILLA... 2 1.1. Helsinki-Tukholma... 2 1.2. Turku-Tukholma... 3 1.3. Helsinki/Turku Maarianhamina/Långnäs...

Lisätiedot

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 24.5.2013. Virkamatka. New York - Washington DC 18.-23.4.2013

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 24.5.2013. Virkamatka. New York - Washington DC 18.-23.4.2013 Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 24.5.2013 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 12408 18.04.2013-23.04.2013 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 18.04.2013

Lisätiedot

Käyttöohje SAS TPC varaukset e-travelissa

Käyttöohje SAS TPC varaukset e-travelissa SAS TPC varaukset e-travelissa Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on SAS TPC... 3 2 CWT profiilin päivittäminen...

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Hakkarainen Pentti Kalevi 81 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 2.4.2014. Virkamatka

Hakkarainen Pentti Kalevi 81 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 2.4.2014. Virkamatka Hakkarainen Pentti Kalevi 81 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 2.4.2014 Sivu: 1 / 7 Matkakululaskelma Virkamatka Hakkarainen Pentti Kalevi matka 14626 14.01.2014-20.01.2014 Matkan Pvm. Tapahtuma

Lisätiedot

Keskusjärjestön ja sen yhdistysten jäsenedut HINNASTO 2010

Keskusjärjestön ja sen yhdistysten jäsenedut HINNASTO 2010 Keskusjärjestön ja sen yhdistysten jäsenedut HINNASTO 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 (14) 1. KALASTUSRYHMÄT REITTIMATKOILLA... 2 1.1. Helsinki Tukholma... 2 1.2. Turku Tukholma... 3 1.3. Helsinki/Turku Maarianhamina/Långnäs...

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2

Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2 Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2 K: Kuinka etsin lentoja kartan avulla? Aloita haku napauttamalla jotain kartalla olevaa pistettä. Valitse sen jälkeen haluamasi vaihtoehto ruudulla näkyvästä valikosta

Lisätiedot

Ical-kalenterisovellus

Ical-kalenterisovellus Käyttöliittymät II Esimerkkiraportti simulointipohjaisesta asiantuntija-arviosta Ical-kalenterisovellus Esimerkkiraportti kotitehtävää kt 6 varten Sari A. Laakso 24.10.2004 1 Johdanto Tämä esimerkkiraportti

Lisätiedot

Tieteen Ystävien Seura ry Keväisen Espanjan aarteita: kalliokuvia ja kulttuurikaupunkeja

Tieteen Ystävien Seura ry Keväisen Espanjan aarteita: kalliokuvia ja kulttuurikaupunkeja Tieteen Ystävien Seura ry Keväisen Espanjan aarteita: kalliokuvia ja kulttuurikaupunkeja 22. 28.5.2017 Keväisen Espanjan aarteita: kalliokuvia ja kulttuurikaupunkeja Ajankohta: 22. 28.5.2017 Norwegianin

Lisätiedot

Visualisointi käyttöliittymäsuunnittelussa (syksy 2012), muistiinpanot esityksestä Jussi Kurki: Suurten verkkojen visualisointi.

Visualisointi käyttöliittymäsuunnittelussa (syksy 2012), muistiinpanot esityksestä Jussi Kurki: Suurten verkkojen visualisointi. Visualisointi käyttöliittymäsuunnittelussa (syksy 2012), muistiinpanot esityksestä Jussi Kurki: Suurten verkkojen visualisointi Tuomas Husu Jussi Kurki kävi keskiviikon 3.10.2012 seminaariesityksessään

Lisätiedot

Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 18.5.2015 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 17911 16.04.2015-20.04.2015 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 16.04.2015

Lisätiedot

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa 15.10.-26.11. 2016 Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Kiinnostuin ulkomaan työssäoppimisesta muistaakseni ensimmäisellä luokalla ammattikoulussa, kun opettaja otti

Lisätiedot

1. JÄSEN-/HENKILÖKUNTAEDUT...2 1.1. Helsinki-Tukholma -risteily...2 1.2. Turku-Tukholma -miniristeily...3 1.3. Helsinki-Tallinna...

1. JÄSEN-/HENKILÖKUNTAEDUT...2 1.1. Helsinki-Tukholma -risteily...2 1.2. Turku-Tukholma -miniristeily...3 1.3. Helsinki-Tallinna... Sivu 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄSEN-/HENKILÖKUNTAEDUT...2 1.1. Helsinki-Tukholma -risteily...2 1.2. Turku-Tukholma -miniristeily...3 1.3. Helsinki-Tallinna...4 1.3.1. Päiväristeily... 4 1.3.2. Miniristeily...

Lisätiedot

SOPIMUSASIAKKAAN HINNASTO 2010

SOPIMUSASIAKKAAN HINNASTO 2010 SOPIMUSASIAKKAAN HINNASTO 2010 Sivu 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄSEN-/HENKILÖKUNTAEDUT...2 1.1. Helsinki-Tukholma -risteily...2 1.2. Turku-Tukholma -miniristeily...3 1.3. Helsinki-Tallinna...4 1.3.1. Päiväristeily...

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS MATHM-47300 Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 1.10.2012 Ryhmä: Kipinä Sari Herrala, 228850 2 SISÄLLYS Arvioitava verkkopalvelu... 3 Arvioinnin tavoitteet...

Lisätiedot

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6 Sivu 1 / 6 Esittely Pariisi 3-4pv Romanttisuudestaan tunnettu Pariisi on ennen kaikkea kaupunkilomailijan kohde. Nähtävää ja koettavaa riittää jokaiselle ja kaupunki tarjoaa aina jotain uutta. Kohdetietoa

Lisätiedot

Kt 3a: Simulointitestaus

Kt 3a: Simulointitestaus Kt 3a: Simulointitestaus Tehtävän tavoite Tehtävässä opitaan tekemään simulointitestaus Finnairin (www.finnair.com/fi/fi) ja VR:n sivustolle (www.vr.fi). Tuloksena on kuvasarjojen lisäksi kaksi erillistä

Lisätiedot

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14)

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Pikaopas The New Black Kesäkuu 2014 Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Taustatieto Tämä dokumentti on luotu helpottamaan uuden Datscha version käyttämistä. Uusi versio julkaistaan 27. kesäkuuta

Lisätiedot

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Kokonaiskuva hallussa? Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Näinkö teet säästöä matkustamisessa? Surfaamalla netissä löytyy parhaat

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

1. Kalenterin omistajan käyttöohje

1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1.1. Kielen vaihtamien Ajanvarausjärjestelmässä kielen vaihtaminen tapahtuu painamalla sivun ylälaidassa olevia lippuja. 1.2. Kirjautuminen Kirjautumissivulla käyttäjä

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Käyttöliittymä. Ihmisen ja tuotteen välinen rajapinta. ei rajoitu pelkästään tietokoneisiin

Käyttöliittymä. Ihmisen ja tuotteen välinen rajapinta. ei rajoitu pelkästään tietokoneisiin Käyttöliittymä Ihmisen ja tuotteen välinen rajapinta ei rajoitu pelkästään tietokoneisiin Tasot: 1. Teknis-fysiologis-ergonimen 2. Käsitteellis-havainnoillinen 3. Toiminnallis-kontekstuaalinen, käyttötilanne

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Virkamatka. Frankfurt-Kööpenhamina 7.-9.1.2015. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Virkamatka. Frankfurt-Kööpenhamina 7.-9.1.2015. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 18.5.2015 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 17334 07.01.2015-09.01.2015 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 07.01.2015

Lisätiedot

Respa tilanvaraussovellus

Respa tilanvaraussovellus 1 Respa tilanvaraussovellus Selainkäyttöistä Respa -tilanvaraussovellusta voidaan käyttää esim. kokous- ja liikuntatilojen varausten tekemiseen. Sovellus toimii kaikilla yleisesti käytössä olevilla www-selaimilla.

Lisätiedot

Täsmähakuopas. Täsmähakuopas. Päivitetty 21.12.2010. www.avoinyliopisto.fi Sivu 1/5 1

Täsmähakuopas. Täsmähakuopas. Päivitetty 21.12.2010. www.avoinyliopisto.fi Sivu 1/5 1 Täsmähakuopas Päivitetty 2.2.200 www.avoinyliopisto.fi Sivu /5 Opetustietokanta Kaikki Suomessa järjestettävän avoimen yliopisto-opetuksen opetustiedot tallennetaan valtakunnalliseen Avoinyliopisto.fi

Lisätiedot

OHJELMA- JA MATKATIIMI

OHJELMA- JA MATKATIIMI OHJELMA- JA MATKATIIMI Ohjelma- ja matkapäällikkö Oheismatkamestari Matkamestari Ohjelmamestari Oheismatkaoppaat (Sami kuivis Kuivasaari) (Veli-Matti Veltsu Kunnari) (Jaffa Toivanen) (Ida Källberg) (noin

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 146 vastaajaa (tilanne 5.11.2015) Koko organisaation osalta 67 vastausta Oman matkustuksen osalta 78 vastausta Yritykseni/organisaationi on:

Lisätiedot

Matkalaskun täyttöohje

Matkalaskun täyttöohje 1 Matkalaskun täyttöohje Avaa Metalliliiton sivu www.metalliliitto.fi Valitse sieltä Hoida jäsenasioitasi Valitse sähköinen asiointi Valitse pankki, jonka kautta voit todentaa henkilöllisyytesi pankkiyhteystiedoillasi

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Winres-käyttäjän käsikirja 28.9.2011 Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS

Winres-käyttäjän käsikirja 28.9.2011 Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS Omistaja voi järjestelmän avulla: - tehdä oman varauksen - peruuttaa oman varauksen - selata ja tulostaa varaustilanteen haluamalleen aikavälille

Lisätiedot

LASTEN MUSIIKKI- SIRKUS nyt-liite mediatiedot 2011 59 nyt-liitteen ilmestyminen vuonna 2011 ilmestymispäivä varaukset ja määräimet aineistot Perjantai to klo 10 * ma klo 12 520 mm x 380 mm *

Lisätiedot

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 3.4.2014. Virkamatka. Basel-Washington-New York 12.-20.1.2014

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 3.4.2014. Virkamatka. Basel-Washington-New York 12.-20.1.2014 Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 3.4.2014 Sivu: 1 / 15 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 14505 12.01.2014-20.01.2014 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 12.01.2014

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Tiedonsiirron kokonaisoptimointi erilaisten tietoverkkojen yhteiskäytössä

Tiedonsiirron kokonaisoptimointi erilaisten tietoverkkojen yhteiskäytössä Tiedonsiirron kokonaisoptimointi erilaisten tietoverkkojen yhteiskäytössä Juuso Meriläinen 27.11.2015 Juuso Meriläinen Tiedonsiirron kokonaisoptimointi erilaisten tietoverkkojen yhteiskäytössä 1 / 11 Johdanto

Lisätiedot

Loma-anomus Wilmassa. Loma-anomus 1-3 päivää:

Loma-anomus Wilmassa. Loma-anomus 1-3 päivää: Loma-anomus Wilmassa Huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija valitsee Wilmassa Hakemukset ja päätökset -otsikon ja tämän jälkeen Tee uusi hakemus ja valitsee hakemuksen: a) Loma-anomus 1-3 päivää b) Loma-anomus

Lisätiedot

Honkapohja Seppo 1043 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 11.9.2015. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Honkapohja Seppo 1043 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 11.9.2015. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Honkapohja Seppo 1043 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 11.9.2015 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Honkapohja Seppo matka 18086 21.05.2015-30.05.2015 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy

Lisätiedot

Käyttöliittymäuudistus 2011

Käyttöliittymäuudistus 2011 Käyttöliittymäuudistus 2011 ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 6 Käyttöliittymäuudistuksen taustaa Keskeiset muutokset Käyttöliittymäuudistusten

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta Tuloperiaate Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta ja 1. vaiheessa valinta voidaan tehdä n 1 tavalla,. vaiheessa valinta voidaan tehdä n tavalla,

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 7

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 7 Sivu 1 / 7 Esittely Pariisi 3-4pv Romanttisuudestaan tunnettu Pariisi on ennen kaikkea kaupunkilomailijan kohde. Nähtävää ja koettavaa riittää jokaiselle ja kaupunki tarjoaa aina jotain uutta. Kohdetietoa

Lisätiedot

1. Tarkastellaan seuraavaa kaaviota

1. Tarkastellaan seuraavaa kaaviota HELSINGIN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS JOHDATUS SOVELLUSSUUNNITTELUUN (JSS) 19.12.2001 (H.Laine) 1. Tarkastellaan seuraavaa kaaviota Mitkä seuraavista väitteistä ovat kaavion mukaisia t.s.

Lisätiedot

Hyvästit ylipainomaksuille! Ultrakevyet

Hyvästit ylipainomaksuille! Ultrakevyet Hyvästit ylipainomaksuille! Ultrakevyet Lennoilla yhä tiukemmat laukkujen painorajat. Vertailimme testissä VERTAILEE matkalehti TEKSTI: TUISKU PIRTTIMÄKI JA TESTIRYHMÄ KUVAT: JORMA AULA höyhensarjan matkalaukkuja:

Lisätiedot

8.2. Permutaatiot. Esim. 1 Kirjaimet K, L ja M asetetaan jonoon. Kuinka monta erilaista järjes-tettyä jonoa näin saadaan?

8.2. Permutaatiot. Esim. 1 Kirjaimet K, L ja M asetetaan jonoon. Kuinka monta erilaista järjes-tettyä jonoa näin saadaan? 8.2. Permutaatiot Esim. 1 irjaimet, ja asetetaan jonoon. uinka monta erilaista järjes-tettyä jonoa näin saadaan? Voidaan kuvitella vaikka niin, että hyllyllä on vierekkäin kolme laatikkoa (tai raiteilla

Lisätiedot

Ekskursiomatka Saksaan. LARADI ry 21.4.2016 23.4.2016

Ekskursiomatka Saksaan. LARADI ry 21.4.2016 23.4.2016 Ekskursiomatka Saksaan. LARADI ry 21.4.2016 23.4.2016 MATKAKOHTEINA - Meyer Werft - - EMS - - Lloyd Werft - - Fassmer - - HSVA - Laradi ry on vuodesta 1971 lähtien toiminut Suomen laivanrakennusinsinöörikunnan

Lisätiedot

Käyttöohje Online-junavaraukset Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: e-servicecenter@carlsonwagonlit.

Käyttöohje Online-junavaraukset Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: e-servicecenter@carlsonwagonlit. Käyttöohje Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen CWT Portalin kautta... 3 2 Online-junavaraaminen...

Lisätiedot

Suomi Paviljonki yhteisosasto työstökoneja teknologiamessuille Kiinan Shenzheniin 28.-31.3.2011

Suomi Paviljonki yhteisosasto työstökoneja teknologiamessuille Kiinan Shenzheniin 28.-31.3.2011 Suomi Paviljonki yhteisosasto työstökoneja teknologiamessuille Kiinan Shenzheniin 28.-31.3.2011 Cannus Oy (Suomi) ja Nordic Trade House - NTH (Kiina) järjestävät suomalaisille yrityksille Finland Pavilion

Lisätiedot

VUOSISOPIMUS

VUOSISOPIMUS VUOSISOPIMUS 1.1.-31.12.2016 1(2) Suomen Palloliitto Turun piiri Jouni Koivuniemi Yliopistonkatu 31 20100 TURKU Asiakasnumero: 337090 LAIVAMATKAT SUOMI - AHVENANMAA/RUOTSI/VIRO - SUOMI Suomen PalloliittoTurun

Lisätiedot

Koulutusmatka Kööpenhaminaan keväällä 2010

Koulutusmatka Kööpenhaminaan keväällä 2010 Koulutusmatka Kööpenhaminaan keväällä 2010 Tervetuloa mukaan koulutusmatkalle Kööpenhaminaan. Matka on räätälöity Scienceverkoston opettajia varten. Ohjelma on mielenkiintoista sekä monipuolista tarjoten

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

opintomatka 2. 7.9.2013

opintomatka 2. 7.9.2013 ALUSTAVA OHJELMA Opintomatkalla tutustutaan amerikkalaiseen vanhusten ja muis;sairaiden hoidon toiminnansisältöön, sen kehi@ämiseen sekä Green House Project konsep;in. Nähtyä ja kuultua työstetään Proud

Lisätiedot

Projektiportfolion valinta

Projektiportfolion valinta Projektiportfolion valinta Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari kevät 2011 Portfolion valinta Käytettävissä on rajallinen määrä resursseja, joten ne on allokoitava mahdollisimman hyvin eri projekteille

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä)

Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä) Rekrytointipalvelu Sihti Oy, tuntikirjaustyökalun käyttöohje (työntekijä) Sihti Oy aloitti siirtymisen sähköisen tuntikirjauksen käyttöön syksyllä 2013. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus saada halutessaan

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

TARJOUS 1 Tiina Aalto Puh. 0205 61 5306 Fax 0205 61 5333 11.8.2010 tiina.aalto@kavevatravel.fi

TARJOUS 1 Tiina Aalto Puh. 0205 61 5306 Fax 0205 61 5333 11.8.2010 tiina.aalto@kavevatravel.fi TARJOUS 1 Turun Kaupunki Pertti Heinonen Puh. 02-262 4802 pertti.heinonen@turku.fi RYHMÄMATKA RUOTSIIN JA NORJAAN Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme ryhmällenne seuraavia matkapalveluita: Kohde

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Henkilöauto pituus alle 6 m. Ajoneuvo pituus alle 8 m. Ajoneuvo pituus alle 12 m. Ateriahinnat ( ) henkilö seisovasta pöydästä.

Henkilöauto pituus alle 6 m. Ajoneuvo pituus alle 8 m. Ajoneuvo pituus alle 12 m. Ateriahinnat ( ) henkilö seisovasta pöydästä. 1.10. 31.12. 1.10. 31.12. 117 53 21 AB3 sisähytti n. 10 m 2 AB4 sisähytti n. 10 m 2 A2 ulkohytti n. 10 m 2 A4S ulkohytti n. 10 m 2 A4 ulkohytti n. 16 m 2 1 pari-, 1 ala-, 1 ylävuode L4 ulkohytti n. 20

Lisätiedot

TIMMI 4,0 Selaaja-asiakkaan pikaohje tilavarausjärjestelmän käyttöön

TIMMI 4,0 Selaaja-asiakkaan pikaohje tilavarausjärjestelmän käyttöön TIMMI 4,0 Selaaja-asiakkaan pikaohje tilavarausjärjestelmän käyttöön Tilojen varaaminen Kaikki sivistystoimen varattavissa olevat tilat näkyvät Timmin kalentereissa. Tilojen varaaminen tapahtuu kunkin

Lisätiedot

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia?

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia? Käyttöliittymät II Sari A. Laakso Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta Keskeisin kälikurssilla opittu asia? 1 Käyttöliittymät II Kurssin sisältö Käli I Käyttötilanteita Käli II Käyttötilanteet selvitetään

Lisätiedot

Miksi potilastietojärjestelmän käytettävyys on niin tärkeää?

Miksi potilastietojärjestelmän käytettävyys on niin tärkeää? Miksi potilastietojärjestelmän käytettävyys on niin tärkeää? Tinja Lääveri LL, sisätautien erikoislääkäri Asiakas- ja Potilastietojärjestelmän hanketoimisto APOTTI, esh projektipäällikkö APOTTI = "Terveydenhuollon

Lisätiedot

Saaristoliikenteen digipalvelut

Saaristoliikenteen digipalvelut Saaristoliikenteen digipalvelut KÄYTTÖTAPAUS 3: Mikko ja Maija Tampereelta ovat turisteina Turun saaristossa. Matkan varrella he haluavat käydä saaressa, johon ei kulje yhteysalusta. He tarvitsevat taksivene-tyyppisen

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm (Valmiin työn esittely) 13.9.2010 Ohjaaja: Prof. Mats Danielson Valvoja: Prof. Ahti Salo Tausta -Tukholman ohikulkutien suunnittelu

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.10.2014. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.10.2014. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.10.2014 Sivu: 1 / 8 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 15946 15.08.2014-25.08.2014 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 15.08.2014

Lisätiedot

Lipunvaihto kalliimpi Fare basis, peritään vanhan ja uuden hinnan erotus - upgrade

Lipunvaihto kalliimpi Fare basis, peritään vanhan ja uuden hinnan erotus - upgrade Lipunvaihto kalliimpi Fare basis, peritään vanhan ja uuden hinnan erotus - upgrade Esimerkissämme Vilma haluaa muuttaa paluulentoa. Matka ei ole vielä alkanut. Samaa varausluokkaa ei ole enää saatavilla,

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-10-14 2 Sisältö 1 Unifaun OnlinePrinter tulostusasetukset... 3 2 Automaattinen asennus - Unifaun Online Printer... 4 3 Javan asentaminen... 6 4 Vianmääritys Internet

Lisätiedot

JulkICT portaalin käyttöohje

JulkICT portaalin käyttöohje LUONNOS 30.4.2013 2 (12) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 QPR Portaali... 3 2.1 Kirjautuminen palveluun... 3 2.2 Portaalin Prosessit-välilehden toimintakuvaus... 5 2.3 Mallin valitseminen mallilistasta... 7

Lisätiedot

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy i Boliden, Harjavalta Käyttöohje Terminaali 4.12.2012 ii Boliden, Harjavalta LAHTI PRECISION OY Postal address Telephone int. E-mail Ahjokatu 4 A P.O.B. 22 +358 382921 general@lahtiprecision.com 15800

Lisätiedot

Liikanen Erkki Matkanro: 11210. Mistä Mihin Yks. Lkm. Korvaus Korvaussumma (EUR) 02.11.2012 06:15 02.11.2012 16:15 0,00 0 Päivärahojen summa 8,00

Liikanen Erkki Matkanro: 11210. Mistä Mihin Yks. Lkm. Korvaus Korvaussumma (EUR) 02.11.2012 06:15 02.11.2012 16:15 0,00 0 Päivärahojen summa 8,00 Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 17.12.2012 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 11210 02.11.2012-02.11.2012 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 02.11.2012

Lisätiedot

Tietokone työvälineenä

Tietokone työvälineenä Tietokone työvälineenä Aloitusluento 30.8.2013 Emilia Hjelm Yleistä kurssista Pakollinen Mahtava Työläs Palkitseva Kurssin laajuus 1 opintopiste ei vastaa kurssin todellista laajuutta. NYYH! Mutta TVT-ajokortista

Lisätiedot

Simulointipohjainen käyttöliittymäsuunnittelu

Simulointipohjainen käyttöliittymäsuunnittelu Simulointipohjainen käyttöliittymäsuunnittelu Sari A. Laakso Helsinki 13.1.2015 Kurssin luentomoniste HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö 1 Käyttöliittymän ominaisuudet... 1 1.1

Lisätiedot

Käytettävyystestaus Selville saatavat ongelmat

Käytettävyystestaus Selville saatavat ongelmat Käytettävyystestaus Selville saatavat ongelmat Uusi kalvo, ei monisteessa Testillä löydetään parhaiten ensimmäisillä käyttökerroilla vastaan tulevia ongelmia, jotka liittyvät käyttöliittymäratkaisujen

Lisätiedot

Esimerkkejä kuvasarjan piirtämisestä

Esimerkkejä kuvasarjan piirtämisestä Esimerkkejä kuvasarjan piirtämisestä Tässä esimerkki kuvasarjasta, joka on piirretty 20 minuutissa (jäänyt lopusta keskeneräiseksi) Kokeessa design-tehtävän kuvasarjan piirtämistä varten kannattaa varata

Lisätiedot

Troijan hevosen tapahtumakalenteri ja jäsentietojärjestelmä. Käyttöohje

Troijan hevosen tapahtumakalenteri ja jäsentietojärjestelmä. Käyttöohje Henri Kinnunen Seppo Tompuri Tero Malkki Matti Heiskanen Tommi Rönkönharju Tuomas Valkeapää Troijan hevosen tapahtumakalenteri ja jäsentietojärjestelmä Käyttöohje Sisällysluettelo TÄSTÄ OHJEESTA...2 KIRJAUTUMATON

Lisätiedot

Formulamatka Unkariin. Esittely. Formulamatkalle Unkarin Hungaroringille! Hungaroring. Budapest. Miksi valita tämä matka?

Formulamatka Unkariin. Esittely. Formulamatkalle Unkarin Hungaroringille! Hungaroring. Budapest. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6 Esittely Formulamatkalle Unkarin Hungaroringille! Lähde jännitämään suomalaisten menestystä Hungaroringin radalle! Tällä matkalla pääset seuraamaan harjoituksia, aika-ajoja sekä tietenkin itse

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS TOPIRKKA.FI PORTAALI

OPETTAJAN OPAS TOPIRKKA.FI PORTAALI OPETTAJAN OPAS TOPIRKKA.FI PORTAALI Opettajalla on topirkka.fi -portaalissa seuraavat oikeudet: muuttaa omia kirjautumistietojaan luoda TOP -paikalle käyttäjätunnus tallentaa yrityksen tiedot TOP rekisteriin

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 77 vastaajaa (tilanne 25.11.2015) Koko organisaation osalta 32 vastausta Oman matkustuksen osalta 45 vastausta Yritykseni/organisaationi

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot