Käyttöliittymän visualisointi ja käyttötilanteen vaikutukset datan jäsentymiseen päätöksentekonäkymässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöliittymän visualisointi ja käyttötilanteen vaikutukset datan jäsentymiseen päätöksentekonäkymässä"

Transkriptio

1 Käyttöliittymän visualisointi ja käyttötilanteen vaikutukset datan jäsentymiseen päätöksentekonäkymässä Tuomas Husu 1. Johdanto Palvelujen sähköistyessä kuluttajatkin tekevät tietojärjestelmillä yhä monimutkaisempia, merkittävämpiä ja vaihtoehtojen vertailua aiempaa enemmän vaativia toimenpiteitä. Itselleen suotuisimpien valintojen tekemisen onnistumisessa keskeistä osaa näyttelee tietojärjestelmän käyttöliittymä ja sen tapa välittää informaatio käyttäjälle. Tässä seminaaritutkielmassa tarkastellaan käyttötilanteiden vaikutusta tietosisällön jäsentymiseen tietojärjestelmän käyttöliittymien näkymissä, joissa käyttäjältä edellytetään päätöksentekoa. Tutkielman toisessa, kolmannessa ja neljännessä luvussa tutustutaan korkealla tasolla asian kannalta relevantteihin käsitteisiin ja tarkasteltavina oleviin käyttötilanteisiin. Viidennessä luvussa perehdytään kahden esimerkkinä olevan järjestelmän toimintaan ja niiden tapaan visualisoida informaatiota. Kuudennessa luvussa esitetään ideoita optimaalisesta käyttöliittymästä tarkasteltuihin esimerkkikäyttötilanteisiin. Seitsemännessä luvussa vedetään yhteen tutkielmassa käsitellyt asiat. 2. Päätöksenteko Päätös on valitsemista vaihtoehtojen välillä -- ajatusprosessin tulos, joka johtaa toimintaan vaihtoehtojen punnitsemisen jälkeen. Tehtävä päätös perustuu kriteereihin, jotka ovat vaakaa suuntaan tai toiseen kallistavia tekijöitä. Useiden, monesti keskenään ristiriitaisten tekijöiden vaikuttaessa päätöksentekoon, puhutaan kirjallisuudessa [1, 3] monikriteerisestä päätöksenteosta (multiple criteria decision making, lyh. MCDM). Esimerkiksi lentomatkan varaaminen edellyttää monikriteeristä päätöksentekoa: Päätökseen vaikuttavat usein yhtäaikaisesti lennon lähtö- ja perilläoloajankohdat, kesto, hinta, matkustusluokka, jatkoyhteydet, lipun muuntelumahdollisuudet sekä lukuisat muut tekijät. Siihen, mikä tarjolla olevista lentovaihtoehdoista on asiaa pohtivalle henkilölle paras (l. optimaalisin ratkaisu monikriteeriseen päätöksenteon ongelmaan), vaikuttaa vallitsevat päätöksentekokriteerit. Luultavasti jokainen vaihtoehdoista on paras joillain tietyillä nimenomaisilla kriitereillä päätöstä tehtäessä. Vallitsevat päätöksentekokriteerit riippuvat olosuhteista, jossa päätöstä tehdään ja ennen kaikkea tavoitteista, jotka henkilön päätöksentekoa ohjaavat: käyttöliittymäkontekstissa vallitsevista olosuhteista ja käyttäjän tavoitteista puhutaan käyttötilanteina.

2 Päätöksenteon systeemiseen luonteeseen, sen eri lajeihin tai varsinaiseen kognitiiviseen prosessiin ei tässä seminaaritutkielmassa syvemmin perehdytä, vaan todetaan tutkielma-aiheen mukaisessa käyttöliittymäsuunnittelu kontekstissa kyseen olevan käyttöliittymän tietosisältöön kohdistuvasta vertailusta ja sitä seuraavasta valinnan tekemisestä. 3. Käyttötilanne Käyttötilanne (myös käyttötapaus, lähtötilanneskenaario tai lyhyt skenaario [5]) on tietojärjestelmien käyttöliittymiä tarkasteltaessa kuvaus tilanteesta, joka käyttäjän pitää pystyä hoitamaan käyttöliittymän avulla [5, 6]. Käyttötilanne kuvaa yksittäisen lähtöasetelman olosuhteineen ja tavoitteineen, mutta ei lainkaan järjestelmän toimintoja tai käyttöä. Näin ollen käyttötilanne on tehtävän suoritustavasta ja varsinaisesta käyttöliittymästä riippumaton, eli itse käyttötilanne ei muutu käyttöliittymän muuttuessa. Käyttötilanne pitää oleellisesti sisällään käyttäjän tavoitteen, eli mitä käyttäjä on tekemässä ja miksi. Käyttötilanteilla on keskeinen rooli suunnittelun syötteinä moderneissa käyttöliittymäsuunnittelumenetelmissä, joissa järjestelmän toiminnallisuus suunnitellaan vastaamaan realistiseen käyttötilanteiden joukkoon [4, 6]. Tällä tavoin käyttöliittymään tulevat suunnitelluiksi ne ja vain ne toiminnot, jotka tukevat käyttäjän käyttötilanteina kuvattujen tavoitteiden saavuttamista. Käyttötilanteita voidaan käyttää niin ikään testiaineistona käyttöliittymää testattaessa ja validoitaessa, jolloin voidaan käyttöliittymäläpikäynnein varmistua käyttöliittymän soveltuvuudesta kunkin käyttötilanteen onnistuneeseen suorittamiseen. Luvussa 2 käsitellyn päätöksenteon näkökulmasta käyttötilanteet määrittävät käyttäjän päätöksentekokriteerit ja optimaalisen ratkaisun kussakin päätöksentekotilanteessa. Tässä seminaaritutkielmassa on otettu tarkasteltavaksi kolme lentolippujen varaamiseen liittyvää käyttötilannetta, jotka on esitelty seuraavissa aliluvuissa. 3.1 Käyttötilanne 1: Viikonlopuksi Keski-Pohjanmaalle Tavoite: Hanna on menossa ensi viikon viikonloppuna käymään kotiseudulleen Kokkolaan vanhempiensa luokse. Tilatietoja: Tänään on ke Suuniteltu lähtö on pe ja paluu su Hanna on sopinut vanhempien noutavan hänet Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalta. Hannalla on luottokortti lompakossa. Hannalla on perjantaina töitä, mutta pystyy lähtemään tarvittaessa jo iltapäivän aikana. Hanna viettäisi sunnuntain mieluiten perheensä parissa ja palaisi vasta illalla. 3.2 Käyttötilanne 2: Tapaaminen Ruotsin merenkulkulaitoksella

3 Tavoite: Jussi on menossa kollegojensa Miikan ja Susannan kanssa 2 viikon kuluttua tiistaina kolmeksi päiväksi uuden projektin aloituspalaveriin Ruotsiin Norrköpingiin. Tilatietoja: Tänään on ke Jussi on luvannut hoitaa matkajärjestelyt koko porukan puolesta. Tapaamisen on sovittu alkavan tiistaina klo paikallista aikaa. Jussi tietää merenkulkulaitoksen olevan kaupungin keskustassa, mutta ei tiedä kuinka sinne pääsee helpoiten Norrköpingin lentoasemalta. Sovittua ohjelmaa on torstai-iltapäivään asti, joten kotiin voisi lähteä joko torstai-iltana tai perjantaiaamupäivällä. 3.3 Käyttötilanne 3: Viikonloppuloma ennen joulua Tavoite: Joonas ja Susanna ovat suunnitelleet pitkää viikonloppureissua johonkin kivaan kaupunkiin. Matkaa on ajateltu loppusyksyksi ennen joulua, jolloin kelit ovat Suomessa usein aika kehnot. Tilatietoja: Keskusteluissa vaihtoehdoiksi ovat rajautuneet Amsterdam, Kööpenhamina ja Pariisi. Sekä Joonas että Susanna saavat järjestettyä töistään päivän tai kaksi vapaata viikonlopun ympärille. He preferoivat ajankohdan valinnassaan viikonlopun ympärille osuvia arkipyhiä, jolloin 4 päivän reissun voisi järjestää yhdellä vapaapäivällä töistä. Tavoitteena on mahdollisimman edullinen matka. 4. Informaation visualisointi Tietojärjestelmän käyttöliittymän näytöt ovat visualisointeja, joissa havainnollistetaan ja saatetaan näkyvään muotoon (l. visualisoidaan) käyttötilanteen suorittamisessa tarvittavaa tietosisältöä ja toimintalogiikkaa. Hyvä käyttöliittymätietosisältövisualisointi toimii ajattelun työvälineenä ja tarjoaa käyttäjälleen parhaan mahdollisen ymmärryksen kyseisessä näkymässä esitettävästä tietosisällöstä ja sen relevanteista yksityiskohdista [2]. Hyvät käyttöliittymävisualisoinnit edistävät tietojärjestelmän käytettävyyttä mahdollistaen sekä helppotulkintaisen esitysmuodon että vertailudatan yhtäaikaisen tarkastelun, pienentäen tällä tavoin käyttäjän kognitiivista kuormaa. Helppotulkintaisella esitysmuodolla tarkoitetaan visualisointitapaa, joka ei edellytä käyttäjältä kognitiivisia esitystapamuunnoksia; esimerkkinä päässälaskutehtävän kaksi esitysmuotoa: LXVIII + X =? ja =?, jossa ensin mainittu usein edellyttää roomalaisten numeroiden tarpeetonta esitystapamuunnosta hindu-arabialaisiksi numeroiksi. Vertailudatan yhtäaikaisella näyttämisellä tarkoitetaan oleellisten tietojen näyttämistä siten, ettei niiden välillä tarvitse käyttöliittymän toimintalogiikasta johtuen navigoida, vaan data on kootusti yhdessä näkymässä vertailtavissa. Tässä seminaaritutkielmassa ei käydä visualisointien suunnitteluperiaatteita yksityiskohtaisesti läpi, vaan huomio kiinnittyy tutkielman aiheen mukaisesti erityisesti datan organisoitumiseen esimerkkijärjestelmien päätöksenteko-

4 näkymissä ja kyseisten näkymien tarkasteluun luvussa 3 esitettyjen esimerkkikäyttötilanteiden ja esimerkkijärjestelmien avulla. 5. Lentovarausjärjestelmien simulointitestaus Seminaaritutkielmassa on tarkasteltaviksi esimerkkijärjestelmiksi valittu Finnairin ja Blue1:n lentovarausjärjestelmät ja varsinainen seminaariesitys perustui pääosin esimerkkijärjestelmien tarkasteluun. Menetelmänä esimerkkijärjestelmiä tarkasteltaessa oli simulointitestaus [sari], jossa lähtökohdaksi asetetaan konkreettinen käyttötilanne (luvussa 3 määritellyt käyttötilanteet) ja edetään käyttötilanteen suorittamista simuloiden kohti optimaalista loppuratkaisua. Simuloitaessa edetään suoraviivaisesti käyttöliittymän tarjoamaa oikeaa polkua kohti tilanteen onnistunutta suorittamista selvittäen samalla, mitkä toimenpiteet käyttäjän tulee tehdä ja missä kohdissa käyttäjä lukee tietoja näytöltä, vertailee vaihtoehtoja ja tekee päätöksiä [sari]. Simulointitestauksessa ei siis ole testikäyttäjiä, vaan arvioija simuloi itse käyttötilanteen suorittamista. Seminaariesityksessä oli osatavoitteena myös kuulijoiden perehdyttäminen simulointitestaukseen menetelmänä, jolloin mukana oli runsaasti lippuvarauksiin liittyvien mekaanisten tietojensyöttövaiheiden simulointia, joka on tutkielman aiheen kannalta epärelevanttina jätetty kirjallisesta osuudesta pois, ja keskitytty valintavaihtoehtojen visualisointiin päätöksentekokohdassa 5.1 Käyttötilanteen 1 simulointi Ensimmäisessä käyttötilanteessa Hanna on menossa ensi viikon viikonloppuna käymään kotiseudulleen Kokkolaan vanhempiensa luokse. Käyttötilanne on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa 3.1. Hannalle on tärkeää päästä lähtemään mahdollisimman pian työpäivän jälkeen ja olla perillä kyllin aikaisin, että vanhemmat pystyvät vuorokausirytminsä häiriintymättä hakemaan hänet lentoasemalta. Hän toivoisi myös voivansa viettää sunnuntaipäivän kotiseudullaan, koska on sinne varta vasten viikonlopun viettoon lentänyt Finnair Hannan tehtyä haun Helsinki-Kokkola-Helsinki, meno 5.10., paluu 7.10., 1 aik., turistiluokka, palauttaa järjestelmä kuvan 1 mukaisen näkymän valintavaihtoehdoista.

5 Kuva 1. Finnairin Helsinki-Kokkola-Helsinki reitin lentovaihtoehdot. Suurimman osan ruudusta täyttävät lipputyyppien kuvaukset. Valinnat ovat oletusarvoisesti lennoissa, joista menolento lähtee klo ollen perillä Kokkolassa klo 14 ja paluulento sunnuntaina klo ollen perillä Helsingissä Oletusarvoisesti valitut lennot ovat edullisimmat valittuina päivinä lennettävät. Omalla kustannuksellaan lentävän Hannan päätöksentekokriteereihin kuuluu matkan hinta sekä lentojen ajankohdat. Hanna ei pääse lähtemään töistä jo aamupäivällä, joten ehdotettu klo menolento ei käy. Ajankohdaltaan parhaiten sopii klo lähtevä lento, joka on valitettavasti myös kallein (290 eur). Hannan kannalta oleellinen informaatio on kuvattu taulukossa 1. Perjantain ensimmäinen rivi tulee hylätyksi liian aikaisen lähtöajan takia, toinen rivi korkean hintansa vuoksi ja kolmas rivi tulee valituksi (on perillä kuitenkin kyllin aikaisin, että vanhemmat jaksavat tulla hakemaan kentältä). Sunnuntain paluulennoista ensimmäinen hylätään liian aikaisen lähtöajan takia ja toinen rivi tulee valituksi. Meno: Perjantai Paluu: Sunnuntai Lähtö Perillä Halvin hinta Lähtö Perillä Halvin hinta Taulukko 1.

6 Yhteishinnaksi Hannan valitsemille lipuille tulee = 381 euroa Blue1 Hannan tehtyä haun Helsinki-Kokkola-Helsinki, meno 5.10., paluu 7.10., 1 aik., palauttaa järjestelmä kuvan 2 mukaisen näkymän valintavaihtoehdoista. Kuva 2. Blue1:n Helsinki-Kokkola-Helsinki reitin lentovaihtoehdot. Hannan kannalta oleellinen informaatio on taulukossa 2. Menolennoista kaksi ensimmäistä riviä ovat perllä Myöhempien ajankohta (00.40) ei sovi, joten on lähdettävä jommalla kummalla ensimmäisistä. Hinnat ovat samanhintaisia, mutta toisella kestää matkassa yli tunnin kauemmin, joten ilmiselvä menolentovalinta on klo lähtevä. Sunnuntaina Blue1:lla on vain yksi paluulento, joten päätös on helppo. Meno: Perjantai Paluu: Sunnuntai Lähtö Perillä Halvin hinta Lähtö Perillä Halvin hinta Taulukko 2.

7 Yhteishinnaksi Blue1:n lipuille tulee = 677 euroa. 5.2 Käyttötilanne 2 Toisessa käyttötilanteessa Jussi on menossa kollegojensa Miikan ja Susannan kanssa 2 viikon kuluttua tiistaina kolmeksi päiväksi uuden projektin aloituspalaveriin Ruotsiin Norrköpingiin. Käyttötilanne on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa 3.2. Jussin seurueelle on menomatkalla oleellista ehtiminen sovittuun klo alkavaan tapaamiseen. Hinta ei näyttele merkittävää roolia, sillä seurueen yritys laskuttaa matkakulut asiakkaalta ja liput saavat maksaa vähän enemmänkin, kunhan kallisarvoista työaikaa ei kulu odotteluun. Paluumatkalla oleellista on mahdollisimman nopea kotiinpääsy päivän virallisen osuuden jälkeen Finnair Jussin tehtyä haun Helsinki-Norrköping-Helsinki, meno 9.10., paluu , 3 aik., palauttaa järjestelmä kuvan 3 mukaisen näkymän valintavaihtoehdoista. Kuva 3. Jussin kannalta oleellinen informaatio on taulukossa 3. Sen esiin saamiseksi hänen tulee klikata Jatka Ma-To- ja Ti-To-päiväkombinaatioiden kohdalta ja palata niiden välissä takaisin sekä pitää ajankohdat ja hinnat mielessään.

8 Tietosisällön selvittyä päätös on helppo, sillä ainoastaan tiistain lento sopii mitenkään aikatauluihin, vaikka ajoissa paikalle ehtiminen ei täysin varmaan olekaan (lento laskeutuu 9.55 ja kokous alkaa keskustassa 10.30). Meno Paluu Lähtö Perillä Halvin hinta Lähtö Perillä Halvin hinta Ma To (hinta muuttuu 97:een euroon, jos lähtö ma) Ti Taulukko 3. Kuva Blue1 Jussin tehtyä haun Helsinki-Tukholma-Helsinki (esimerkissä käytetään Tukholmaa Nörrköpingin sijasta, sillä Blue1:llä ei ollutkaan kyseisenä ajankohtana lentoja Nörrköpingiin), meno 9.10., paluu , 3 aik., palauttaa järjestelmä kuvan 5 mukaisen näkymän valintavaihtoehdoista, josta tarkan ajankohdan valitsemiseksi siirrytään näkymään, joka on esitetty kuvassa 6.

9 Kuva 5. Blue1 Helsinki-Tukholma-Helsinki Kuva 6. Jussille relevantti osajoukko tietosisällöstö on kuvattu taulukossa 4.

10 Meno, tiistai Paluu, torstai Lähtö Perillä Lähtö Perillä Taulukko 4. Tietosisällön selvittyä seurueelle sopivammiksi valikoituvat tiistaina klo 9.30 perillä oleva (aikaa kokouksen alkuun 1 tunti) ja torstaina klo lähtevä paluulento. 5.3 Käyttötilanne 3 Kolmannessa käyttötilanteessa Joonas ja Susanna ovat suunnitelleet pitkää viikonloppureissua Amsterdamiin, Kööpenhaminaan tai Pariisiin. Matkaa on ajateltu loppusyksyksi ennen joulua, jolloin kelit ovat Suomessa usein aika kehnot. Käyttötilanne on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa 3.3. Käyttötilanteessa on oleellista löytää edullisin hinta kuhunkin kohteeseen haluttuna ajankohtana Finnair Kuva 7. Finnarin Helsinki-Kööpenhamina-Helsinki lennot

11 Kuva 8. Finnairin Helsinki-Kööpenhamina-Helsinki lennot Joonaksen ja Susannan etsimä informaatio on esitetty taulukossa 5. Valinta on helppo, sillä Kööpenhamina on selvästi edullisin (182 euroa), muiden vaihtoehtojen ollessa noin sata euroa kalliimpia. Finnairin järjestelmän käyttöliittymä pakottaa tekemään kolme erillistä hakua: jokaiseen kohteeseen erikseen. Halvin löydetty hinta tulee pitää mielessään ja tietosisällön kartoittamisen jälkeen palata edullisimpaan vaihtoehtoon varauksen tehdäkseen. Matkakohde Halvin hinta (euroa) Amsterdam 308 Kööpenhamina 182 Pariisi 277 Taulukko Blue1

12 Kuva 9. Blue1:n Helsinki-Kööpenhamina-Helsinki lentojen hinnat eri päivinä. Kuva 10. Blue1:n Helsinki-Kööpenhamina-Helsinki lentojen ajankohdat.

13 Joonaksen ja Susannan etsimä informaatio on esitetty taulukossa 5. Valinta on helppo, koska Kööpenhamina on merkittävästi edullisempi (182 euroa) verrattuna muihin (yli 400 euroa). Blue1:n järjestelmä pakottaa Finnairin järjestelmän tavoin tekemään lukuisia hakuja, joskin toimenpide käyttöliittymäratkaisunsa takia huomattavasti työläämpi, sillä kaikki tiedot pitää syöttää jokaisen haun kohdalla uudestaan. Visualisointiin liittyvät ongelmat ovat molemmissa järjestelmissä samanlaisia. Matkakohde Halvin hinta (euroa) Amsterdam 410,96 Kööpenhamina 182,40 Pariisi 422,22 Taulukko Optimaalisen lentovarausjärjestelmän suunnittelu 6.1 Käyttötilanne 1 Kuvassa 11 on esitetty mahdollisimman optimaalinen käyttöliittymäratkaisu käyttötilanteeseen 1. Käyttöliittymässä on valittu lähtöpaikka ja määränpää sekä kalenterista raahattu toivottu matkustusajankohta. Lähtö- ja paluupäivien lennot esitetään pystysuuntaisella aikajanalla ja edullisimmat lennot on oletusarvoisesti valittu. Kuvassa 11 käyttäjä on valinnut Hannalle sopivimmat lennot, jolloin niiden yhteissumma on esitetty visualisoinnin ohessa.

14 Kuva 11. Optimaalinen käyttöliittymävisualisointi käyttötilanteeseen Käyttötilanne 3 Kuvassa 12 on esitetty mahdollisimman optimaalinen käyttöliittymäratkaisu käyttötilanteeseen 3, jonka suorittaminen oli kaikkein työläintä Finnairin ja Blue1:n järjestelmillä. Käyttöliittymässä valitaan edellisen esimerkin tarvoin lähtöpaikka ja matkustuspäivät, mutta määränpäitä voi näytöllä olla useita yhtäaikaisesti. Kaikkien valittujen määränpäiden kaikki meno- ja paluupäivien lennot esitetään aikajanoilla halvimmat oletusarvoisesti valittuina. Kullekin kohteelle näytetään valittujen lentojen yhteishinta. Erilaisten lähtö- ja paluupäiväkombinaatioiden vertailu ei ratkaisussa ole täysin optimaalista, mutta kalenterivalintaa raahaamalla tai venyttämällä aikataulumuutosten hintavaikutus on aikataulultaan avoimemmassakin tapauksessa verrattain edullista kognitiivisen kuorman näkökulmasta.

15 Kuva 12. Optimaalinen käyttöliittymävisualisointi käyttötilanteeseen Yhteenveto Tietosisällön ollessa mielivaltainen hintojen esimerkiksi muuttuessa vaikeasti hahmotettavalla logiikalla kunkin kombinaation mukaisesti ei mikään käyttöliittymävisualisointi tee optimaalisen valinnan tekemisestä helppoa. Sen sijaan selkeän tietosisällön voi helposti tehdä vaikeaselkoiseksi huonolla käyttöliittymävisualisoinnilla. Luvun 6 esimerkeissäkin nähty navigaatiorakenteessa poukkoilu pakottaa käyttäjän siirtymään näkymästä toiseen ja pitämään informaatiota mielessään kokonaiskuvan kartuttamiseksi. Tällöin päätöstä tehtäessä vaihtoehdot eivät ole yhtäaikaisesti näkyvillä, vaan jää käyttäjän omalle vastuulle pitää vaihtoehdot joko omassa mielessään tai kirjoittaa ne esimerkiksi paperille. Lähteet

16 1 2. Belton, V. ja Stewart, T., Mulitple Criteria Decision Analysis, an Integration Approach. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, Berg, M. ja Kojo, I., Informaation visualisointi, teoksessa Oulasvirta, A. (toim.), Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus. Gaudeamus, Helsinki, Chankong, V. ja Haimes Y. Y., Multiobjective Decision Making: Theory and Methodology. Elsevier Science Publishing Co., Inc., New York, Cooper, A. About Face: The Essentials of User Interface design. IDG Books, USA, Hackos J. ja Redish J. C., User and Task Analysis for Interface Design. John Wiley & Sons, USA, Laakso, S. A., Simulointipohjainen käyttöliittymäsuunnittelu, opetusmateriaali, Interacta Design Oy, Laakso, S. A., Visualisointi käyttöliittymäsuunnittelussa, opetusmateriaali, Interacta Design Oy, 2012.

TravelGate. Travelport Universal Desktop & Smartpoint. Travelport Universal Desktop

TravelGate. Travelport Universal Desktop & Smartpoint. Travelport Universal Desktop TravelGate Travelport Universal Desktop & Smartpoint Travelport Universal Desktop Travelport Universal Desktop on innovatiivinen ratkaisu matkavarausten tekemiseen. Universal Desktop yhdistää sisältöä

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2

Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2 Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2 K: Kuinka etsin lentoja kartan avulla? Aloita haku napauttamalla jotain kartalla olevaa pistettä. Valitse sen jälkeen haluamasi vaihtoehto ruudulla näkyvästä valikosta

Lisätiedot

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm (Valmiin työn esittely) 13.9.2010 Ohjaaja: Prof. Mats Danielson Valvoja: Prof. Ahti Salo Tausta -Tukholman ohikulkutien suunnittelu

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

VUOSISOPIMUS

VUOSISOPIMUS VUOSISOPIMUS 1.1.-31.12.2016 1(2) Suomen Palloliitto Turun piiri Jouni Koivuniemi Yliopistonkatu 31 20100 TURKU Asiakasnumero: 337090 LAIVAMATKAT SUOMI - AHVENANMAA/RUOTSI/VIRO - SUOMI Suomen PalloliittoTurun

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 146 vastaajaa (tilanne 5.11.2015) Koko organisaation osalta 67 vastausta Oman matkustuksen osalta 78 vastausta Yritykseni/organisaationi on:

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Königsbergin sillat. Königsberg 1700-luvulla. Leonhard Euler ( )

Königsbergin sillat. Königsberg 1700-luvulla. Leonhard Euler ( ) Königsbergin sillat 1700-luvun Königsbergin (nykyisen Kaliningradin) läpi virtasi joki, jonka ylitti seitsemän siltaa. Sanotaan, että kaupungin asukkaat yrittivät löytää reittiä, joka lähtisi heidän kotoaan,

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Ilmoittautuminen vammaispalveluiden päätöksellä Wilmassa

Ilmoittautuminen vammaispalveluiden päätöksellä Wilmassa HUOLTAJAN OHJE 1 (7) Ilmoittautuminen vammaispalveluiden päätöksellä Wilmassa Keväällä 2016 on mahdollista ilmoittautua loma-, aamu- ja iltapäivähoitoon myös Wilmajärjestelmän kautta. Tätä varten huoltaja

Lisätiedot

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Päätöksenteko Uskalla tehdä toisin Ari & Mona Riabacke Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Talentum Helsinki 2015 Ruotsinkielinen alkuperäisteos: Beslutspyramiden: stegen till klokare beslut

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2010 Harjoitus 4

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2010 Harjoitus 4 ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2010 Harjoitus 4 Ratkaisuehdotuksia 1. Omppukone Oy valmistaa liukuhihnalla muistipiirejä kymmenen piirin sarjoissa. Omppukone arvioi, että keskimäärin

Lisätiedot

Kuljetusreitit lv Liite 1. AAMUAJOT. Reitti Katajaniementie pys. 5,7. Lisäksi. Reitti 2

Kuljetusreitit lv Liite 1. AAMUAJOT. Reitti Katajaniementie pys. 5,7. Lisäksi. Reitti 2 Kuljetusreitit lv 2013-2014 Liite 1. AAMUAJOT Reitti 1 Ojala-Lestin koulu Luokka Pysäkki kotoa-kouluun km 6. Ojalantie 236 14,2 9. Ojalantie 130 risteys 13,2 8. Ojalantie 130 risteys 13,2 7. Mustikantie

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE on asuinkiinteistön käyttöön suunniteltu kosketustauluratkaisu joka sisältää kerrostalorapussa nimitaulun, ilmoitustaulun ja yhteisten tilojen varauskalenterit. Kodinportin käyttäjillä

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Toimitustapojen esittäminen ja toimitustavan valinta verkkokaupassa Itellan referenssimalli 2012

Toimitustapojen esittäminen ja toimitustavan valinta verkkokaupassa Itellan referenssimalli 2012 Toimitustapojen esittäminen ja toimitustavan valinta verkkokaupassa Itellan referenssimalli 01 1 Kuinka toimitustavan valinta esitetään kuluttajalle verkkokaupassa Verkkokaupoille on käytettävissä neljä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Task list Submit code Submissions Messages Scoreboard View queue Edit contest

Task list Submit code Submissions Messages Scoreboard View queue Edit contest Jäätelö Edit task Translate 1.00 s Uolevi aikoo ostaa kaksi jäätelötötteröä: yhden Maijalle ja yhden itselleen. Tiedossasi on jokaisen myynnissä olevan jäätelötötterön hinta ja paino sekä suurin summa,

Lisätiedot

Satunnaisalgoritmit. Topi Paavilainen. Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Satunnaisalgoritmit. Topi Paavilainen. Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Satunnaisalgoritmit Topi Paavilainen Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 23. helmikuuta 2014 1 Johdanto Satunnaisalgoritmit ovat algoritmeja, joiden

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA VKO 35

HARJOITUSOHJELMA VKO 35 HARJOITUSOHJELMA VKO 35 Tehostamispäivä Vko 35 Ma 29.8 Ti 30.8 Ke 31.8 To 1.9 Pe 2.9 La 3.9 Su 4.9 Aamu JUOKSU 30MIN VOIMAHARJOITUS JUDO FYSIIKKA NOPEUS/KETTERYYS JUDO JUOKSU 30MIN VENYTTELY 30MIN Maksimivoima/

Lisätiedot

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Sudenpentujen päiväretki Korkeasaareen Kaikki TaMen sudenpennut tekevät päiväretken Korkeasaareen 9.4. Lisätietoa tapahtumakirjeliitteessä.

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Jätä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus omaishoitotilanteestasi niin saatamme ottaa piankin yhteyttä kummittelun merkeissä.

Jätä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus omaishoitotilanteestasi niin saatamme ottaa piankin yhteyttä kummittelun merkeissä. OMAISHOITAJAT OPISKELIJOITA! Yhdistyksemme aloittaa yhteistyön TAMK:n kanssa ensi vuoden alussa. Hyvän yhteistyön toteutumiseksi tarvitsemme lisää omaishoitopareja ja perheitä, jotka ovat valmiit ottamaan

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 1.9.2015 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina Lomakkeiden suunnittelu Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Aiheina Lomakesuunnittelun perusteita Lomake-esimerkkejä Peruskontrollit lomakkeissa Asetteluista lomakkeella Oppimistavoite:

Lisätiedot

Käyttöopas Ajanvaraus

Käyttöopas Ajanvaraus Käyttöopas Ajanvaraus Tarjoa asiakkaillesi mahdollisuus varata aikojasi kellon ympäri Sisällys Kalenterin käyttö osana arkea 3 1. Luo aukioloaikoja Luo aukioloaikoja 4 Viikkoaikataulupohja 6 2. Varaukset

Lisätiedot

Kon Konepajojen tuotannonohjaus: ILOG CPLEX Studion käyttö

Kon Konepajojen tuotannonohjaus: ILOG CPLEX Studion käyttö Kon-15.4199 Konepajojen tuotannonohjaus: ILOG CPLEX Studion käyttö 22.1.2016 Harjoituksessa 1. Varmistetaan että kaikilla on pari! Ilmoittautukaa oodissa etukäteen! 2. Tutustutaan ensimmäiseen tehtävään

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Tilli Toukka -ohjaajien tuki

Tilli Toukka -ohjaajien tuki Tilli Toukka -ohjaajien tuki Itsetyöskentelymateriaali MLL Hyvinkää / NEro-hanke paula.valiaho@mll.fi Itsetyöskentelymateriaali - aluksi Sinulla on edessäsi Tilli Toukka -ohjaajien avuksi kehitetty itsetyöskentelymateriaali.

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

HOPS välineenä. Strategiset rastit: HOPS Sami Hautakangas & Liisa Ahlava

HOPS välineenä. Strategiset rastit: HOPS Sami Hautakangas & Liisa Ahlava 29.3.2012 HOPS välineenä Strategiset rastit: HOPS 29.3.2012 Sami Hautakangas & Liisa Ahlava Kenen/minkä väline? Opiskelijan Ohjausvastaavan / HOPS-opettajan Tutkinto-ohjelman johtajan / vastuutahon Tieteenalayksikön

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta P04 VANHEMPAINILTA Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta 06.10.2015 FC Wild P04 kausi 2015 1.10.2014 30.9.2015 26 pelaajaa 6 147 Turnausta harjoituskertaa 2 Joukkuetta

Lisätiedot

Toisessa kyselyssä alueella on 1 ruudussa A ja 3 ruudussa B, joten suosituin ehdokas on B.

Toisessa kyselyssä alueella on 1 ruudussa A ja 3 ruudussa B, joten suosituin ehdokas on B. A Alueet Bittimaassa järjestetään vaalit, joissa on 26 ehdokasta. Jokaisella ehdokkaalla on kirjaintunnus välillä A...Z. Bittimaa on suorakulmion muotoinen ja jaettu neliöruutuihin. Tehtäväsi on selvittää

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus 1. Ajanvarauspalvelu

Suunnitteluharjoitus 1. Ajanvarauspalvelu 1. Ajanvarauspalvelu Tässä harjoitustyössä tarkastellaan tiettyä verkkopalvelua, jonka käyttöliittymästä etsitään käytettävyyttä haittaavia kohtia ja suunnitellaan niihin parannusehdotuksia. Poliisin lupapalveluita

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Viljanen avasi kokouksen kello 15.08. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Varapuheenjohtaja Viljanen avasi kokouksen kello 15.08. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika : Sunnuntai 11.1.2009 kello 15.00 Paikka: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Läsnä: Iina-Mari Supperi, puheenjohtaja (saapui kohdassa 5) Kristiina Lindholm,

Lisätiedot

Bayesin pelit. Kalle Siukola. MS-E2142 Optimointiopin seminaari: Peliteoria ja tekoäly

Bayesin pelit. Kalle Siukola. MS-E2142 Optimointiopin seminaari: Peliteoria ja tekoäly Bayesin pelit Kalle Siukola MS-E2142 Optimointiopin seminaari: Peliteoria ja tekoäly 12.10.2016 Toistetun pelin esittäminen automaatin avulla Ekstensiivisen muodon puu on tehoton esitystapa, jos peliä

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

Heilurin heilahdusaika (yläkoulun fysiikka) suunnitelma

Heilurin heilahdusaika (yläkoulun fysiikka) suunnitelma Pasi Nieminen, Markus Hähkiöniemi, Jouni Viiri sekä toteutukseen osallistuneet opettajat Heilurin heilahdusaika (yläkoulun fysiikka) suunnitelma Tässä perinteistä työtä lähestytään rohkaisten oppilaita

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Osallistuin luennoille, n=16

Osallistuin luennoille, n=16 Ohjelmointi, C# & Jypeli, kevät Antti-Jussi Lakanen, Tero Jäntti, Tomi Karppinen Kurssin loppupalautekysely, vastaajaa Osallistuin luennoille, n= En juuri lainkaan Noin puoleen Jokaiselle tai lähes jokaiselle

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 77 vastaajaa (tilanne 25.11.2015) Koko organisaation osalta 32 vastausta Oman matkustuksen osalta 45 vastausta Yritykseni/organisaationi

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 9 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 9 Ti Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 9 Ti 7.2.2017 Timo Männikkö Luento 9 Graafit ja verkot Kaaritaulukko, bittimatriisi, pituusmatriisi Verkon lyhimmät polut Floydin menetelmä Lähtevien ja tulevien kaarien listat Forward

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS KURSSIN PERUSTIEDOT VALINNAINEN AINEOPINTOTASOINEN KURSSI, 5 OP PERIODI 3: 18.1.2016-6.3.2016 (7 VIIKKOA+KOE) LUENNOT (CK112): MA 14-16, TI 14-16 LASKUHARJOITUKSET: RYHMÄ

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 153 vastaajaa (tilanne 29.1.2016, ml. engl.kielinen kysely) Koko organisaation osalta 28 vastausta Oman matkustuksen osalta 125 vastausta Kaikista

Lisätiedot

TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE

TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE Menovinkit Keskiviikon Kulttuuri KE ja päivän Kulttuuri-osaston Kalenteri-sivulle. Yhdistystoiminta Maanantain Mielipide-osastolle. Näyttelyt Keskiviikon Kulttuuri

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Lähdöt lähes päivittäin (ei lauantaisin) klo 21:30 tai 20:00 (sunnuntaisin) Helsingistä.

Lähdöt lähes päivittäin (ei lauantaisin) klo 21:30 tai 20:00 (sunnuntaisin) Helsingistä. Sivu 1 / 7 Esittely 23h Päivä Tallinnassa risteily Lähdöt lähes päivittäin (ei lauantaisin) klo 21:30 tai 20:00 (sunnuntaisin) Helsingistä. Suositulla Ostosristeilyllä vietät yön laivalla ja Tallinnassa

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Mölkky- peli, Urheilutalon nurmialue, Maunonpuisto. Maksuton. Järj. KunnonLähde. Ajalla

Mölkky- peli, Urheilutalon nurmialue, Maunonpuisto. Maksuton. Järj. KunnonLähde. Ajalla Senioriliikunta Oulussa kesällä 2012 Ohjattuihin liikuntaryhmiin tulee ilmoittautua, ellei erikseen muuta mainita. Oulun uimahallin vesivoimisteluun ja KunnonLähteen sauvakävelyryhmiin ei tarvitse ilmoittautua.

Lisätiedot

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo HOT-testin tulokset Nimi: Teija Tahto Pvä: 12.10.2012 Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo PALJON KEHITETTÄVÄÄ SELKEÄ VAHVUUS Tavoitteen asettelu Motivaatio Itsekuri

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 14.15-15.15 15.15-16.45 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto/kevennetty kuntopiiri 16.9.2013-2.12.2013

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö jolla on SAP Travelin käyttöoikeus

Jyväskylän yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö jolla on SAP Travelin käyttöoikeus Tarkoitus Luodaan matkalasku matkapyynnön pohjalta Edellytykset Jyväskylän yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö jolla on SA Travelin käyttöoikeus Tapahtumakoodi Matkalaskun luonti Ohje sisältää mm. Ohjeistetaan

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Lisädiat esitykseen. Jukka Lerkkanen

Lisädiat esitykseen. Jukka Lerkkanen Lisädiat esitykseen Jukka Lerkkanen Itsetuntemus Tietoa ominaisuuksistasi eli itsetuntemusta Jokaisella meillä on käsityksiä ominaisuuksistamme, luonteenpiirteistämme ja taidoistamme Lisäksi meille on

Lisätiedot

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Alue-energiamalli Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Lähes puolet Uudenmaan kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksista Uudenmaan liitto 3 4 5 Energiaverkot keskitetty Hajautettu tuotanto hajautettu

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE Tietohallinto/Mika Siiskonen/10.10.2016 Sisällysluettelo 1. OTHER TEACHER MOBILITY /OTHER STAFF MOBILITY

Lisätiedot

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen syksy 2010

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen syksy 2010 TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta Yliassistentti Jussi Hakanen jussi.hakanen@jyu.fi syksy 2010 Evoluutiopohjainen monitavoiteoptimointi MCDM ja EMO Monitavoiteoptimointi kuuluu

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun, yläasteen ja lukion ajot Kaitalantien - Luhtajärventien pistotiet, aamu- ja iltapäiväkuljetus.

Kirkonkylän koulun, yläasteen ja lukion ajot Kaitalantien - Luhtajärventien pistotiet, aamu- ja iltapäiväkuljetus. Oppilasluettelon oppilaat kohdasta 7a. 7a Kirkonkylän koulun, yläasteen ja lukion ajot Kaitalantien - Luhtajärventien pistotiet, aamu- ja kuljetus. MA 8:20-8:30 TI 8:20-8:30 KE 8:20-8:30 TO 8:20-8:30 PE

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Kuluja, jotka välittömästi liittyvät tulon hankintaan tai säilyttämiseen Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan ja osa ei vähennyskelpoista

Lisätiedot

Suomi 2A. Tiistai

Suomi 2A. Tiistai Suomi 2A Tiistai 14.2.2017 Tänään Sanatyypit Mennään! Rektio (verbi + sana) Mutta ensin Kotitehtävät: imperfekti, pikkusanat, matkailusanat, sanatyypit:kysymyksiä? Infoa Info: Suomi 2B Suomi 2B 28.2.-6.4.2017

Lisätiedot