Käyttöliittymän visualisointi ja käyttötilanteen vaikutukset datan jäsentymiseen päätöksentekonäkymässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöliittymän visualisointi ja käyttötilanteen vaikutukset datan jäsentymiseen päätöksentekonäkymässä"

Transkriptio

1 Käyttöliittymän visualisointi ja käyttötilanteen vaikutukset datan jäsentymiseen päätöksentekonäkymässä Tuomas Husu 1. Johdanto Palvelujen sähköistyessä kuluttajatkin tekevät tietojärjestelmillä yhä monimutkaisempia, merkittävämpiä ja vaihtoehtojen vertailua aiempaa enemmän vaativia toimenpiteitä. Itselleen suotuisimpien valintojen tekemisen onnistumisessa keskeistä osaa näyttelee tietojärjestelmän käyttöliittymä ja sen tapa välittää informaatio käyttäjälle. Tässä seminaaritutkielmassa tarkastellaan käyttötilanteiden vaikutusta tietosisällön jäsentymiseen tietojärjestelmän käyttöliittymien näkymissä, joissa käyttäjältä edellytetään päätöksentekoa. Tutkielman toisessa, kolmannessa ja neljännessä luvussa tutustutaan korkealla tasolla asian kannalta relevantteihin käsitteisiin ja tarkasteltavina oleviin käyttötilanteisiin. Viidennessä luvussa perehdytään kahden esimerkkinä olevan järjestelmän toimintaan ja niiden tapaan visualisoida informaatiota. Kuudennessa luvussa esitetään ideoita optimaalisesta käyttöliittymästä tarkasteltuihin esimerkkikäyttötilanteisiin. Seitsemännessä luvussa vedetään yhteen tutkielmassa käsitellyt asiat. 2. Päätöksenteko Päätös on valitsemista vaihtoehtojen välillä -- ajatusprosessin tulos, joka johtaa toimintaan vaihtoehtojen punnitsemisen jälkeen. Tehtävä päätös perustuu kriteereihin, jotka ovat vaakaa suuntaan tai toiseen kallistavia tekijöitä. Useiden, monesti keskenään ristiriitaisten tekijöiden vaikuttaessa päätöksentekoon, puhutaan kirjallisuudessa [1, 3] monikriteerisestä päätöksenteosta (multiple criteria decision making, lyh. MCDM). Esimerkiksi lentomatkan varaaminen edellyttää monikriteeristä päätöksentekoa: Päätökseen vaikuttavat usein yhtäaikaisesti lennon lähtö- ja perilläoloajankohdat, kesto, hinta, matkustusluokka, jatkoyhteydet, lipun muuntelumahdollisuudet sekä lukuisat muut tekijät. Siihen, mikä tarjolla olevista lentovaihtoehdoista on asiaa pohtivalle henkilölle paras (l. optimaalisin ratkaisu monikriteeriseen päätöksenteon ongelmaan), vaikuttaa vallitsevat päätöksentekokriteerit. Luultavasti jokainen vaihtoehdoista on paras joillain tietyillä nimenomaisilla kriitereillä päätöstä tehtäessä. Vallitsevat päätöksentekokriteerit riippuvat olosuhteista, jossa päätöstä tehdään ja ennen kaikkea tavoitteista, jotka henkilön päätöksentekoa ohjaavat: käyttöliittymäkontekstissa vallitsevista olosuhteista ja käyttäjän tavoitteista puhutaan käyttötilanteina.

2 Päätöksenteon systeemiseen luonteeseen, sen eri lajeihin tai varsinaiseen kognitiiviseen prosessiin ei tässä seminaaritutkielmassa syvemmin perehdytä, vaan todetaan tutkielma-aiheen mukaisessa käyttöliittymäsuunnittelu kontekstissa kyseen olevan käyttöliittymän tietosisältöön kohdistuvasta vertailusta ja sitä seuraavasta valinnan tekemisestä. 3. Käyttötilanne Käyttötilanne (myös käyttötapaus, lähtötilanneskenaario tai lyhyt skenaario [5]) on tietojärjestelmien käyttöliittymiä tarkasteltaessa kuvaus tilanteesta, joka käyttäjän pitää pystyä hoitamaan käyttöliittymän avulla [5, 6]. Käyttötilanne kuvaa yksittäisen lähtöasetelman olosuhteineen ja tavoitteineen, mutta ei lainkaan järjestelmän toimintoja tai käyttöä. Näin ollen käyttötilanne on tehtävän suoritustavasta ja varsinaisesta käyttöliittymästä riippumaton, eli itse käyttötilanne ei muutu käyttöliittymän muuttuessa. Käyttötilanne pitää oleellisesti sisällään käyttäjän tavoitteen, eli mitä käyttäjä on tekemässä ja miksi. Käyttötilanteilla on keskeinen rooli suunnittelun syötteinä moderneissa käyttöliittymäsuunnittelumenetelmissä, joissa järjestelmän toiminnallisuus suunnitellaan vastaamaan realistiseen käyttötilanteiden joukkoon [4, 6]. Tällä tavoin käyttöliittymään tulevat suunnitelluiksi ne ja vain ne toiminnot, jotka tukevat käyttäjän käyttötilanteina kuvattujen tavoitteiden saavuttamista. Käyttötilanteita voidaan käyttää niin ikään testiaineistona käyttöliittymää testattaessa ja validoitaessa, jolloin voidaan käyttöliittymäläpikäynnein varmistua käyttöliittymän soveltuvuudesta kunkin käyttötilanteen onnistuneeseen suorittamiseen. Luvussa 2 käsitellyn päätöksenteon näkökulmasta käyttötilanteet määrittävät käyttäjän päätöksentekokriteerit ja optimaalisen ratkaisun kussakin päätöksentekotilanteessa. Tässä seminaaritutkielmassa on otettu tarkasteltavaksi kolme lentolippujen varaamiseen liittyvää käyttötilannetta, jotka on esitelty seuraavissa aliluvuissa. 3.1 Käyttötilanne 1: Viikonlopuksi Keski-Pohjanmaalle Tavoite: Hanna on menossa ensi viikon viikonloppuna käymään kotiseudulleen Kokkolaan vanhempiensa luokse. Tilatietoja: Tänään on ke Suuniteltu lähtö on pe ja paluu su Hanna on sopinut vanhempien noutavan hänet Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalta. Hannalla on luottokortti lompakossa. Hannalla on perjantaina töitä, mutta pystyy lähtemään tarvittaessa jo iltapäivän aikana. Hanna viettäisi sunnuntain mieluiten perheensä parissa ja palaisi vasta illalla. 3.2 Käyttötilanne 2: Tapaaminen Ruotsin merenkulkulaitoksella

3 Tavoite: Jussi on menossa kollegojensa Miikan ja Susannan kanssa 2 viikon kuluttua tiistaina kolmeksi päiväksi uuden projektin aloituspalaveriin Ruotsiin Norrköpingiin. Tilatietoja: Tänään on ke Jussi on luvannut hoitaa matkajärjestelyt koko porukan puolesta. Tapaamisen on sovittu alkavan tiistaina klo paikallista aikaa. Jussi tietää merenkulkulaitoksen olevan kaupungin keskustassa, mutta ei tiedä kuinka sinne pääsee helpoiten Norrköpingin lentoasemalta. Sovittua ohjelmaa on torstai-iltapäivään asti, joten kotiin voisi lähteä joko torstai-iltana tai perjantaiaamupäivällä. 3.3 Käyttötilanne 3: Viikonloppuloma ennen joulua Tavoite: Joonas ja Susanna ovat suunnitelleet pitkää viikonloppureissua johonkin kivaan kaupunkiin. Matkaa on ajateltu loppusyksyksi ennen joulua, jolloin kelit ovat Suomessa usein aika kehnot. Tilatietoja: Keskusteluissa vaihtoehdoiksi ovat rajautuneet Amsterdam, Kööpenhamina ja Pariisi. Sekä Joonas että Susanna saavat järjestettyä töistään päivän tai kaksi vapaata viikonlopun ympärille. He preferoivat ajankohdan valinnassaan viikonlopun ympärille osuvia arkipyhiä, jolloin 4 päivän reissun voisi järjestää yhdellä vapaapäivällä töistä. Tavoitteena on mahdollisimman edullinen matka. 4. Informaation visualisointi Tietojärjestelmän käyttöliittymän näytöt ovat visualisointeja, joissa havainnollistetaan ja saatetaan näkyvään muotoon (l. visualisoidaan) käyttötilanteen suorittamisessa tarvittavaa tietosisältöä ja toimintalogiikkaa. Hyvä käyttöliittymätietosisältövisualisointi toimii ajattelun työvälineenä ja tarjoaa käyttäjälleen parhaan mahdollisen ymmärryksen kyseisessä näkymässä esitettävästä tietosisällöstä ja sen relevanteista yksityiskohdista [2]. Hyvät käyttöliittymävisualisoinnit edistävät tietojärjestelmän käytettävyyttä mahdollistaen sekä helppotulkintaisen esitysmuodon että vertailudatan yhtäaikaisen tarkastelun, pienentäen tällä tavoin käyttäjän kognitiivista kuormaa. Helppotulkintaisella esitysmuodolla tarkoitetaan visualisointitapaa, joka ei edellytä käyttäjältä kognitiivisia esitystapamuunnoksia; esimerkkinä päässälaskutehtävän kaksi esitysmuotoa: LXVIII + X =? ja =?, jossa ensin mainittu usein edellyttää roomalaisten numeroiden tarpeetonta esitystapamuunnosta hindu-arabialaisiksi numeroiksi. Vertailudatan yhtäaikaisella näyttämisellä tarkoitetaan oleellisten tietojen näyttämistä siten, ettei niiden välillä tarvitse käyttöliittymän toimintalogiikasta johtuen navigoida, vaan data on kootusti yhdessä näkymässä vertailtavissa. Tässä seminaaritutkielmassa ei käydä visualisointien suunnitteluperiaatteita yksityiskohtaisesti läpi, vaan huomio kiinnittyy tutkielman aiheen mukaisesti erityisesti datan organisoitumiseen esimerkkijärjestelmien päätöksenteko-

4 näkymissä ja kyseisten näkymien tarkasteluun luvussa 3 esitettyjen esimerkkikäyttötilanteiden ja esimerkkijärjestelmien avulla. 5. Lentovarausjärjestelmien simulointitestaus Seminaaritutkielmassa on tarkasteltaviksi esimerkkijärjestelmiksi valittu Finnairin ja Blue1:n lentovarausjärjestelmät ja varsinainen seminaariesitys perustui pääosin esimerkkijärjestelmien tarkasteluun. Menetelmänä esimerkkijärjestelmiä tarkasteltaessa oli simulointitestaus [sari], jossa lähtökohdaksi asetetaan konkreettinen käyttötilanne (luvussa 3 määritellyt käyttötilanteet) ja edetään käyttötilanteen suorittamista simuloiden kohti optimaalista loppuratkaisua. Simuloitaessa edetään suoraviivaisesti käyttöliittymän tarjoamaa oikeaa polkua kohti tilanteen onnistunutta suorittamista selvittäen samalla, mitkä toimenpiteet käyttäjän tulee tehdä ja missä kohdissa käyttäjä lukee tietoja näytöltä, vertailee vaihtoehtoja ja tekee päätöksiä [sari]. Simulointitestauksessa ei siis ole testikäyttäjiä, vaan arvioija simuloi itse käyttötilanteen suorittamista. Seminaariesityksessä oli osatavoitteena myös kuulijoiden perehdyttäminen simulointitestaukseen menetelmänä, jolloin mukana oli runsaasti lippuvarauksiin liittyvien mekaanisten tietojensyöttövaiheiden simulointia, joka on tutkielman aiheen kannalta epärelevanttina jätetty kirjallisesta osuudesta pois, ja keskitytty valintavaihtoehtojen visualisointiin päätöksentekokohdassa 5.1 Käyttötilanteen 1 simulointi Ensimmäisessä käyttötilanteessa Hanna on menossa ensi viikon viikonloppuna käymään kotiseudulleen Kokkolaan vanhempiensa luokse. Käyttötilanne on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa 3.1. Hannalle on tärkeää päästä lähtemään mahdollisimman pian työpäivän jälkeen ja olla perillä kyllin aikaisin, että vanhemmat pystyvät vuorokausirytminsä häiriintymättä hakemaan hänet lentoasemalta. Hän toivoisi myös voivansa viettää sunnuntaipäivän kotiseudullaan, koska on sinne varta vasten viikonlopun viettoon lentänyt Finnair Hannan tehtyä haun Helsinki-Kokkola-Helsinki, meno 5.10., paluu 7.10., 1 aik., turistiluokka, palauttaa järjestelmä kuvan 1 mukaisen näkymän valintavaihtoehdoista.

5 Kuva 1. Finnairin Helsinki-Kokkola-Helsinki reitin lentovaihtoehdot. Suurimman osan ruudusta täyttävät lipputyyppien kuvaukset. Valinnat ovat oletusarvoisesti lennoissa, joista menolento lähtee klo ollen perillä Kokkolassa klo 14 ja paluulento sunnuntaina klo ollen perillä Helsingissä Oletusarvoisesti valitut lennot ovat edullisimmat valittuina päivinä lennettävät. Omalla kustannuksellaan lentävän Hannan päätöksentekokriteereihin kuuluu matkan hinta sekä lentojen ajankohdat. Hanna ei pääse lähtemään töistä jo aamupäivällä, joten ehdotettu klo menolento ei käy. Ajankohdaltaan parhaiten sopii klo lähtevä lento, joka on valitettavasti myös kallein (290 eur). Hannan kannalta oleellinen informaatio on kuvattu taulukossa 1. Perjantain ensimmäinen rivi tulee hylätyksi liian aikaisen lähtöajan takia, toinen rivi korkean hintansa vuoksi ja kolmas rivi tulee valituksi (on perillä kuitenkin kyllin aikaisin, että vanhemmat jaksavat tulla hakemaan kentältä). Sunnuntain paluulennoista ensimmäinen hylätään liian aikaisen lähtöajan takia ja toinen rivi tulee valituksi. Meno: Perjantai Paluu: Sunnuntai Lähtö Perillä Halvin hinta Lähtö Perillä Halvin hinta Taulukko 1.

6 Yhteishinnaksi Hannan valitsemille lipuille tulee = 381 euroa Blue1 Hannan tehtyä haun Helsinki-Kokkola-Helsinki, meno 5.10., paluu 7.10., 1 aik., palauttaa järjestelmä kuvan 2 mukaisen näkymän valintavaihtoehdoista. Kuva 2. Blue1:n Helsinki-Kokkola-Helsinki reitin lentovaihtoehdot. Hannan kannalta oleellinen informaatio on taulukossa 2. Menolennoista kaksi ensimmäistä riviä ovat perllä Myöhempien ajankohta (00.40) ei sovi, joten on lähdettävä jommalla kummalla ensimmäisistä. Hinnat ovat samanhintaisia, mutta toisella kestää matkassa yli tunnin kauemmin, joten ilmiselvä menolentovalinta on klo lähtevä. Sunnuntaina Blue1:lla on vain yksi paluulento, joten päätös on helppo. Meno: Perjantai Paluu: Sunnuntai Lähtö Perillä Halvin hinta Lähtö Perillä Halvin hinta Taulukko 2.

7 Yhteishinnaksi Blue1:n lipuille tulee = 677 euroa. 5.2 Käyttötilanne 2 Toisessa käyttötilanteessa Jussi on menossa kollegojensa Miikan ja Susannan kanssa 2 viikon kuluttua tiistaina kolmeksi päiväksi uuden projektin aloituspalaveriin Ruotsiin Norrköpingiin. Käyttötilanne on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa 3.2. Jussin seurueelle on menomatkalla oleellista ehtiminen sovittuun klo alkavaan tapaamiseen. Hinta ei näyttele merkittävää roolia, sillä seurueen yritys laskuttaa matkakulut asiakkaalta ja liput saavat maksaa vähän enemmänkin, kunhan kallisarvoista työaikaa ei kulu odotteluun. Paluumatkalla oleellista on mahdollisimman nopea kotiinpääsy päivän virallisen osuuden jälkeen Finnair Jussin tehtyä haun Helsinki-Norrköping-Helsinki, meno 9.10., paluu , 3 aik., palauttaa järjestelmä kuvan 3 mukaisen näkymän valintavaihtoehdoista. Kuva 3. Jussin kannalta oleellinen informaatio on taulukossa 3. Sen esiin saamiseksi hänen tulee klikata Jatka Ma-To- ja Ti-To-päiväkombinaatioiden kohdalta ja palata niiden välissä takaisin sekä pitää ajankohdat ja hinnat mielessään.

8 Tietosisällön selvittyä päätös on helppo, sillä ainoastaan tiistain lento sopii mitenkään aikatauluihin, vaikka ajoissa paikalle ehtiminen ei täysin varmaan olekaan (lento laskeutuu 9.55 ja kokous alkaa keskustassa 10.30). Meno Paluu Lähtö Perillä Halvin hinta Lähtö Perillä Halvin hinta Ma To (hinta muuttuu 97:een euroon, jos lähtö ma) Ti Taulukko 3. Kuva Blue1 Jussin tehtyä haun Helsinki-Tukholma-Helsinki (esimerkissä käytetään Tukholmaa Nörrköpingin sijasta, sillä Blue1:llä ei ollutkaan kyseisenä ajankohtana lentoja Nörrköpingiin), meno 9.10., paluu , 3 aik., palauttaa järjestelmä kuvan 5 mukaisen näkymän valintavaihtoehdoista, josta tarkan ajankohdan valitsemiseksi siirrytään näkymään, joka on esitetty kuvassa 6.

9 Kuva 5. Blue1 Helsinki-Tukholma-Helsinki Kuva 6. Jussille relevantti osajoukko tietosisällöstö on kuvattu taulukossa 4.

10 Meno, tiistai Paluu, torstai Lähtö Perillä Lähtö Perillä Taulukko 4. Tietosisällön selvittyä seurueelle sopivammiksi valikoituvat tiistaina klo 9.30 perillä oleva (aikaa kokouksen alkuun 1 tunti) ja torstaina klo lähtevä paluulento. 5.3 Käyttötilanne 3 Kolmannessa käyttötilanteessa Joonas ja Susanna ovat suunnitelleet pitkää viikonloppureissua Amsterdamiin, Kööpenhaminaan tai Pariisiin. Matkaa on ajateltu loppusyksyksi ennen joulua, jolloin kelit ovat Suomessa usein aika kehnot. Käyttötilanne on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa 3.3. Käyttötilanteessa on oleellista löytää edullisin hinta kuhunkin kohteeseen haluttuna ajankohtana Finnair Kuva 7. Finnarin Helsinki-Kööpenhamina-Helsinki lennot

11 Kuva 8. Finnairin Helsinki-Kööpenhamina-Helsinki lennot Joonaksen ja Susannan etsimä informaatio on esitetty taulukossa 5. Valinta on helppo, sillä Kööpenhamina on selvästi edullisin (182 euroa), muiden vaihtoehtojen ollessa noin sata euroa kalliimpia. Finnairin järjestelmän käyttöliittymä pakottaa tekemään kolme erillistä hakua: jokaiseen kohteeseen erikseen. Halvin löydetty hinta tulee pitää mielessään ja tietosisällön kartoittamisen jälkeen palata edullisimpaan vaihtoehtoon varauksen tehdäkseen. Matkakohde Halvin hinta (euroa) Amsterdam 308 Kööpenhamina 182 Pariisi 277 Taulukko Blue1

12 Kuva 9. Blue1:n Helsinki-Kööpenhamina-Helsinki lentojen hinnat eri päivinä. Kuva 10. Blue1:n Helsinki-Kööpenhamina-Helsinki lentojen ajankohdat.

13 Joonaksen ja Susannan etsimä informaatio on esitetty taulukossa 5. Valinta on helppo, koska Kööpenhamina on merkittävästi edullisempi (182 euroa) verrattuna muihin (yli 400 euroa). Blue1:n järjestelmä pakottaa Finnairin järjestelmän tavoin tekemään lukuisia hakuja, joskin toimenpide käyttöliittymäratkaisunsa takia huomattavasti työläämpi, sillä kaikki tiedot pitää syöttää jokaisen haun kohdalla uudestaan. Visualisointiin liittyvät ongelmat ovat molemmissa järjestelmissä samanlaisia. Matkakohde Halvin hinta (euroa) Amsterdam 410,96 Kööpenhamina 182,40 Pariisi 422,22 Taulukko Optimaalisen lentovarausjärjestelmän suunnittelu 6.1 Käyttötilanne 1 Kuvassa 11 on esitetty mahdollisimman optimaalinen käyttöliittymäratkaisu käyttötilanteeseen 1. Käyttöliittymässä on valittu lähtöpaikka ja määränpää sekä kalenterista raahattu toivottu matkustusajankohta. Lähtö- ja paluupäivien lennot esitetään pystysuuntaisella aikajanalla ja edullisimmat lennot on oletusarvoisesti valittu. Kuvassa 11 käyttäjä on valinnut Hannalle sopivimmat lennot, jolloin niiden yhteissumma on esitetty visualisoinnin ohessa.

14 Kuva 11. Optimaalinen käyttöliittymävisualisointi käyttötilanteeseen Käyttötilanne 3 Kuvassa 12 on esitetty mahdollisimman optimaalinen käyttöliittymäratkaisu käyttötilanteeseen 3, jonka suorittaminen oli kaikkein työläintä Finnairin ja Blue1:n järjestelmillä. Käyttöliittymässä valitaan edellisen esimerkin tarvoin lähtöpaikka ja matkustuspäivät, mutta määränpäitä voi näytöllä olla useita yhtäaikaisesti. Kaikkien valittujen määränpäiden kaikki meno- ja paluupäivien lennot esitetään aikajanoilla halvimmat oletusarvoisesti valittuina. Kullekin kohteelle näytetään valittujen lentojen yhteishinta. Erilaisten lähtö- ja paluupäiväkombinaatioiden vertailu ei ratkaisussa ole täysin optimaalista, mutta kalenterivalintaa raahaamalla tai venyttämällä aikataulumuutosten hintavaikutus on aikataulultaan avoimemmassakin tapauksessa verrattain edullista kognitiivisen kuorman näkökulmasta.

15 Kuva 12. Optimaalinen käyttöliittymävisualisointi käyttötilanteeseen Yhteenveto Tietosisällön ollessa mielivaltainen hintojen esimerkiksi muuttuessa vaikeasti hahmotettavalla logiikalla kunkin kombinaation mukaisesti ei mikään käyttöliittymävisualisointi tee optimaalisen valinnan tekemisestä helppoa. Sen sijaan selkeän tietosisällön voi helposti tehdä vaikeaselkoiseksi huonolla käyttöliittymävisualisoinnilla. Luvun 6 esimerkeissäkin nähty navigaatiorakenteessa poukkoilu pakottaa käyttäjän siirtymään näkymästä toiseen ja pitämään informaatiota mielessään kokonaiskuvan kartuttamiseksi. Tällöin päätöstä tehtäessä vaihtoehdot eivät ole yhtäaikaisesti näkyvillä, vaan jää käyttäjän omalle vastuulle pitää vaihtoehdot joko omassa mielessään tai kirjoittaa ne esimerkiksi paperille. Lähteet

16 1 2. Belton, V. ja Stewart, T., Mulitple Criteria Decision Analysis, an Integration Approach. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, Berg, M. ja Kojo, I., Informaation visualisointi, teoksessa Oulasvirta, A. (toim.), Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus. Gaudeamus, Helsinki, Chankong, V. ja Haimes Y. Y., Multiobjective Decision Making: Theory and Methodology. Elsevier Science Publishing Co., Inc., New York, Cooper, A. About Face: The Essentials of User Interface design. IDG Books, USA, Hackos J. ja Redish J. C., User and Task Analysis for Interface Design. John Wiley & Sons, USA, Laakso, S. A., Simulointipohjainen käyttöliittymäsuunnittelu, opetusmateriaali, Interacta Design Oy, Laakso, S. A., Visualisointi käyttöliittymäsuunnittelussa, opetusmateriaali, Interacta Design Oy, 2012.

MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU

MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU Arviointiraportti Team Jet Lag Miika Järvinen, 212163 miika.h.jarvinen@tut.fi

Lisätiedot

TYÖVUOROJEN SUUNNITTELU VUOROVAIKUTTEISELLA KÄYTTÖLIITTYMÄLLÄ. Minna Heinonen

TYÖVUOROJEN SUUNNITTELU VUOROVAIKUTTEISELLA KÄYTTÖLIITTYMÄLLÄ. Minna Heinonen TYÖVUOROJEN SUUNNITTELU VUOROVAIKUTTEISELLA KÄYTTÖLIITTYMÄLLÄ Minna Heinonen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Harri Siirtola Toukokuu

Lisätiedot

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta Projektien kehitysmenetelmän valinnasta LuK-tutkielma TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede Kalle Hjerppe 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

Verensokerimittarin käyttöliittymän parantaminen

Verensokerimittarin käyttöliittymän parantaminen Verensokerimittarin käyttöliittymän parantaminen Salli Salonen-Hoornstra Opinnäytetyö 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma 12.5.2010 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijät Salli Salonen-Hoornstra Opinnäytetyön

Lisätiedot

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Jussi Makkonen 15.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistosuunnittelijat kehittävät tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYS MUSIIKIN VERKKO-OPETUKSESSA

KÄYTETTÄVYYS MUSIIKIN VERKKO-OPETUKSESSA KÄYTETTÄVYYS MUSIIKIN VERKKO-OPETUKSESSA Lasse Nissilä Tukijaseminaarin alustus 27.11.2002 Oulun yliopisto / MOVE Musiikkikasvatuksen koulutusyksikkö SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...2 2 SOI-PROJEKTI...3 3 SUUNNITTELU...5

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Verkkokauppa.comin käytettävyyden arvointi ja parannusehdotukset

Verkkokauppa.comin käytettävyyden arvointi ja parannusehdotukset Neljä Teekkaria Verkkokauppa.comin käytettävyyden arvointi ja parannusehdotukset Perustieteiden korkeakoulu Espoo 30. marraskuuta 2014 ii Sisällysluettelo Sisällysluettelo ii 1 Johdanto 1 2 Kirjallisuus

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Heidi Pehu-Lehtonen ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

Lisätiedot

Kandidaatintyö SKENAARIOMENETELMÄN KÄYTTÖ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

Kandidaatintyö SKENAARIOMENETELMÄN KÄYTTÖ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Kandidaatintyö SKENAARIOMENETELMÄN KÄYTTÖ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Valvoja: Kirsi Hellsten Lappeenranta 1.4.2008

Lisätiedot

7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät

7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu 1 7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät Olemme aikaisemmin todenneet, että keskustelujen sisällön määrittäminen ja keskustelujen toteutuksen suunnittelu on

Lisätiedot

Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99

Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99 AUTOMAATIO Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99 Sirra Toivonen, Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto VTT Automaatio, PL 1306, 33101 TAMPERE, Finland Puh.

Lisätiedot

Anu Pajala MONTA TIETÄ ROOMAAN. Omatoimimatkailun ja valmismatkailun erot

Anu Pajala MONTA TIETÄ ROOMAAN. Omatoimimatkailun ja valmismatkailun erot Anu Pajala MONTA TIETÄ ROOMAAN Omatoimimatkailun ja valmismatkailun erot Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Marraskuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieska

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

6 Tavoitteena käyttötilanteiden ymmärrys

6 Tavoitteena käyttötilanteiden ymmärrys Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu 1 Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka sovelluksen suunnittelussa tarvitaan käyttäjän toiminnan ja käyttötilanteiden ymmärtämistä. Tässä luvussa etsitään ymmärrystä

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu. Ilkka Kuusisto

Verkkokaupan suunnittelu. Ilkka Kuusisto Verkkokaupan suunnittelu Ilkka Kuusisto Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 5.5.2014 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Ilkka Kuusisto Raportin nimi Verkkokaupan suunnittelu

Lisätiedot

Ohjenuoria lasten aidon osallistumisen edistämiseksi vuorovaikutteisen teknologian suunnitteluprojekteissa: tapaus osallistuvasta pelikehityksestä

Ohjenuoria lasten aidon osallistumisen edistämiseksi vuorovaikutteisen teknologian suunnitteluprojekteissa: tapaus osallistuvasta pelikehityksestä Ohjenuoria lasten aidon osallistumisen edistämiseksi vuorovaikutteisen teknologian suunnitteluprojekteissa: tapaus osallistuvasta pelikehityksestä lasten kanssa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS

ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS. i SISÄLLYS SISÄLLYS... i 1. JOHDANTO... 1 2. TEORIA... 2 2.1. Mitä markkinointitutkimus on?... 2 2.2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa

Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa Luonnos artikkeliksi oikeustieteelliseen julkaisuun Olli Pitkänen, Sari Kela, Jyrki Kontio, Reijo Sulonen Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa 1 JOHDANTO Kirjoitetun lain ja oikeustapausten

Lisätiedot

Työvuorojen suunnittelun helpottaminen Case: Humanlink Finland Oy

Työvuorojen suunnittelun helpottaminen Case: Humanlink Finland Oy Työvuorojen suunnittelun helpottaminen Case: Humanlink Finland Oy Ropponen, Janne 2010 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Työvuorojen suunnittelun helpottaminen Case: Humanlink Finland Oy Janne

Lisätiedot

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Etäneuvottelu Säästöä ja teknistä laatua tapaamisiin Kongressi Pienenkin organisaation ulottuvilla Ylitä odotukset Järjestä ikimuistoinen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen

Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen Ilkka Rinne Helsinki 18. elokuuta 2003 Pro gradu tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta

Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta Jenni Lehtonen Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Koulutusohjelma:

Lisätiedot

Elinkaarilaskenta ja hinnoittelu toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta

Elinkaarilaskenta ja hinnoittelu toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta 11.4.2012 TEKNILLISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Elinkaarilaskenta ja hinnoittelu toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta Life Cycle Costing and Pricing

Lisätiedot

Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään?

Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään? Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään? Johdanto Monelle matkailijalle ensikosketus uuteen kaupunkiin on lipun ostaminen kaupungin joukkoliikenteeseen ja monesti helpoin ja

Lisätiedot