Otsikko Sivu. 106 Kokouksen järjestäytyminen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; valmistelutilanne tiedoksi 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 106 Kokouksen järjestäytyminen 5. 107 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; valmistelutilanne tiedoksi 6"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus AIKA klo 08:30-09:25 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; valmistelutilanne tiedoksi Uudenmaan liiton kansainvälisen toiminnan kuvaus; tiedoksi Uudenmaan liiton ja Moskovan alueen duuman yhteistyön jatkaminen vuosina ; tiedoksi 110 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle tietopyyntöön liittyvän valituksen johdosta 111 Culminatumin Innovation Oy Ltd:n liiketoiminnan hallinnointisopimuksen jatkaminen 112 Uusi jäsen maakunnan yhteistyöryhmään (Vesa Lipposen tilalle Jaakko Pesola) Uusi varajäsen maakunnan yhteistyöryhmään (Jaakko Niinistön tilalle) Eron myöntäminen maakuntahallituksen varajäsenyydestä (Maija Anttila) ja uuden varajäsenen valinta EAKR rahoituspäätös: Urbaani Puuvaja EAKR rahoituspäätös: Soludus - Pelillistäen kohti uusiutuvaa energiaa EAKR rahoituspäätös: Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE) 118 EAKR rahoituspäätös: LEVARBIO - Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa, rehuna ja energiana 119 EAKR rahoituspäätös: Proaktiivinen vesihuolto ja energiatehokkuus PREUS 120 Maakunnan kehittämisrahahaku älykkään erikoistumisen teemojen koordinointiin avoinna; tiedoksi Vuoden 2014 arviointikertomus; tiedoksi 54

2 PÖYTÄKIRJA 6/ Uudenmaan liiton edustajan nimeäminen Suomen Kotiseutuliiton keskustelutilaisuuteen "Kunnat, maakuntien liitot ja kotiseututyö" Johtajien antamat lausunnot Johtajien päätökset Kokousaikataulu tiedoksi 60

3 PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ansalehto-Salmi Irja Jäsen Enroth Matti Jäsen Herttuainen Auli Jäsen pöytäkirjantarkastaja Jalonen Jaakko Jäsen Karimäki Johanna Jäsen pöytäkirjantarkastaja, saapui klo aikana Karhuvaara Arja Jäsen saapui klo aikana Mäkelä Outi Puheenjohtaja Sainio Jari II varapuheenjohtaja Salonen Pasi I varapuheenjohtaja Taipale Kaarin Jäsen Heijnsbroek-Wirén Mia Varajäsen Muhonen Sallamaari Varajäsen saapui klo aikana Heinäluoma Eero Mv:n pj Juurikkala Timo Mv:n I vpj Hakola Juha Mv:n II vpj Savolainen Ossi Maakuntajohtaja Eskelinen Juha Johtaja, aluekehittäminen Vikman-Kanerva Merja Johtaja, aluesuunnittelu Mikkola Jaakko Johtaja, kansainväliset asiat Autioniemi Paula Hallinto- ja talousjohtaja Elo Seija Tiedottaja POISSA Blomqvist Thomas Jäsen Krohn Minerva Jäsen ilmoittanut esteen Markkula Markku Jäsen ilmoittanut esteen Raatikainen Mika Jäsen ilmoittanut esteen Kanerva Inka Kehittämisjohtaja

4 PÖYTÄKIRJA 6/ ALLEKIRJOITUKSET Outi Mäkelä Puheenjohtaja Paula Autioniemi Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2015 / 2015 Johanna Karimäki Auli Herttuainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

5 PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Kokouksen järjestäytyminen MHS Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus päättää todeta kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja pää tös valtaiseksi valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (Johanna Karimäki, Markku Markkula). Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Karimäki ja Auli Herttuainen.

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; valmistelutilanne tiedoksi 176/05.00/2013 MHS Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan maaliskuussa 2013 ja se on tällä hetkellä ympäristöministeriössä vahvistettavana. 2. vaihemaakuntakaavasta saadussa palautteessa sekä kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa käydyissä keskusteluissa on noussut esiin tarve täydentää Uudenmaan maakuntakaavoissa esitettyjä ratkaisuja erityisesti kilpailukykyyn liittyvien kysymysten sekä viherrakenteen osalta. Myös ympäristöministeriö on Uudenmaan maakuntakaavan vahvistamispäätöksessä esittämissään jatkosuunnitteluohjeissa korostanut maakunnallisten luontoarvojen huomioon ottamista seuraavilla maakuntakaavakierroksilla. Uudenmaan liitto on käytyjen keskustelujen pohjalta valmistellut syksyn 2013 aikana uuden maakuntakaavakierroksen käynnistämistä. 4. vaihemaakuntakaava on tarkoitus laatia käynnistyneen valtuustokauden aikana siten, että maakuntavaltuusto voisi sen hyväksyä joulukuussa Kaavatyö käynnistetään hyväksymällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kuuluttamalla kaavatyön vireille tulosta. Lisäksi OAS lähetetään jäsenkunnille ja muille sidosryhmille tiedoksi ja kommentteja varten. Kommentit tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi ja näiden perusteella OAS:ia voidaan vielä tarkistaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana täydentää ja täsmentää ja siihen tehtävät oleelliset muutokset tuodaan maakuntahallituksen käsittelyyn. OAS on maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioinnista. Siinä kerrotaan mm. kaava-alue, käsiteltävät aihealueet, kaavan laadinnan tavoitteet, arvioitavat kaavan vaikutukset sekä kaavan laadinta-aikataulu ja keskeiset käsittely- ja osallistumisvaiheet. Suunnitelma täydentyy ja tarkentuu kaavaprosessin aikana. Laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan uusi maakuntakaava laaditaan koko maakunnan alueelle vaihemaakuntakaavana ja sen aikatähtäin on vuodessa Kaavan päätavoitteena on luoda edellytyksiä kestävälle, kilpailukykyiselle ja hyvinvoivalle Uudellemaalle. 4. vaihemaakuntakaavassa käsiteltäviksi aihealueiksi on käytyjen keskustelujen pohjalta nostettu

7 PÖYTÄKIRJA 6/ elinkeinot, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Esillä on ollut myös vapaa-ajan asumiseen ja palveluihin liittyvien kysymysten tarkastelu, mutta kaavan laadinnan aikataulusta ja käytettävissä olevista resursseista johtuen tämän aihealueen käsittely on tarkoituksenmukaista siirtää seuraaville kaavakierroksille. 4. vaihemaakuntakaava täydentää ja tarkistaa hyväksyttyjä maakuntakaavoja. Lisäksi jatketaan voimassa olevien Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavojen yhdenmukaistamista niiden aihealueiden osalta, joita kaavassa käsitellään. Kaavaprosessin aikana saattaa nousta esiin vielä muitakin aihekokonaisuuksia, joita on tarpeen käsitellä. Kaavan lopullinen sisältö muotoutuu viimeistään kaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä. Kaavan ehdotettu sisältö toteuttaa hyvin laadittua Uusimaa-ohjelmaa ja siinä esitettyjä strategisia tavoitteita. Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiin Ympäristöministeriön ja muiden viranomaisten mielestä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli kattava ja selkeästi esitetty. Neuvottelussa esiin nousseet tarkennukset ja täydennykset on pääsääntöisesti otettu huomioon osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa viimeisteltäessä. Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää käynnistää Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laadinnan, hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, ilmoittaa vaihekaavan vireille tulosta sekä lähettää suunnitelman kunnille ja sidosryhmille tiedoksi ja kommentoitavaksi. esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavatyön käynnistymisen. Kaavatyön sisältö ja 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma esitellään valtuutetuille maakuntavaltuuston kokouksessa Valmistelija: Liitteet: Käsittely: Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Keskustelun aikana maakuntajohtaja ehdotti, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehdään seuraavat korjaukset (muutokset kursiivilla): 2.1 Kaavaprosessin ja valmistelun periaatteet (s. 11, 1 kpl) viimeiseksi kohdaksi lisätään: Maakuntakaavan valmistelu toteutetaan kiinteässä synergiassa Uusimaa-ohjelman toteuttamisen kanssa Kaavan päätavoitteet (s. 11, 1 kpl) viimeiseksi lauseeksi lisätään: Tämä edellyttää, että maakuntakaavan valmistelussa läpäisevänä tavoitteena on edistää innovatiivisuutta Uudellamaalla sekä innovaatiorakenteen uudistamista. 3. Kaavan sisällön (s. 13) ensimmäinen teema muutetaan muotoon Elinkeinot ja innovaatiotoiminta; tämä muutos huomioidaan tarpeen mukaan koko asiakirjassa mm. otsikointi ja ko. teeman selitetekstit

8 PÖYTÄKIRJA 6/ Elinkeinot ja innovaatiotoiminta (s. 14, 3 kpl) viimeiseksi lauseeksi lisätään: Lisäksi selvitetään mahdollisuutta edistää kaavaratkaisulla innovaatiotoimintaa koko Uudellamaalla Viherrakenne (s. 17, 1 kpl) kolmanneksi lauseeksi lisätään: Tarkastelussa ovat mukana sekä maa- että merialueet Viherrakenne (s. 17, 3 kpl) ensimmäinen lause: Tällä kaavakierroksella tavoitteena on käsitellä Uudenmaan viherrakenne yhdenmukaisella tavalla koko suunnittelualueella kattaen sekä maa- että merialueet. Mkj:n muutettu ehdotus: Maakuntahallitus päättää käynnistää Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laadinnan, hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman edellä mainituilla korjauksilla ilmoittaa vaihekaavan vireille tulosta sekä lähettää suunnitelman kunnille ja sidosryhmille tiedoksi ja kommentoitavaksi. esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavatyön käynnistymisen. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen. MHS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Määräajan puitteissa saatiin yhteensä 63 kpl palautteita, joista 12 jäsenkunnilta. Lisäksi moni jäsenkunnista ilmoitti, että ne pitävät osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa hyvänä ja etteivät anna virallista lausuntoa. Muilta sidosryhmiltä saatiin palautetta 39 kpl ja yksityisiltä henkilöiltä 12 kpl. Palautetta saatiin kohtuullisen tasaisesti kaikista kaavan teemoista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on palautteiden mukaan pidetty kaiken kaikkiaan melko hyvänä ja kattavana, eikä suuria muutostarpeita suunnitelmaan ole esitetty. Jäsenkunnista Raasepori ja Sipoo toivoivat, että kaavan teemoihin sisällytettäisiin siinä alku vaiheessa mukana olleet vapaa-ajan asuminen ja palvelut. Maakuntahallitus päätti kuitenkin kokouksessaan , että tiukasta aikataulusta ja käytettävissä olevista resursseista johtuen kyseistä teemaa ei sisällytetä maakuntakaavaan. Tätä aihealuetta tullaan kuitenkin käsittelemään lähinnä vapaa-ajan palveluiden osalta virkistysteemaan liittyen siinä laajuudessa kuin kaavan ratkaisut sitä edellyttävät. Eräät KUUMA-kunnat ovat lausunnoissaan nostaneet esiin laadittavana olevan Helsingin seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman edellyttämät muutostarpeet hyväksyttyyn Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaan, erityisesti eräiden asemanseutujen kehittämisalueiden osalta (mm. Palopuro ja Ristikytö). Koska kunnilla on tarve edellä mainittujen alueiden osalta edetä yleiskaavoitukseen, on perusteltua tarkastella näitä alueita tällä maakuntakaavakierroksella. Sen sijaan muita laajempia tarkistuksia aiempiin kaavaratkaisuihin ei ole tarkoituksenmukaista tehdä, elleivät ne liity 4. vaihemaakuntakaavassa käsiteltäviin aihekokonaisuuksiin. Erityisesti luontojärjestöt ovat esittäneet että hiljaisia alueita tulisi käsitellä 4. vaihemaakuntakaavassa. Uudenmaan liitto on aikaisemmin kartoittanut

9 PÖYTÄKIRJA 6/ entisen Uudenmaan alueelta hiljaiset alueet Uudenmaan maakuntakaavaa laadittaessa. Tämä selvitys päivitetään koko Uudenmaan osalta, ja aineistoa hyödynnetään kaavaratkaisua laadittaessa ja vaikutuksia arvioitaessa. Omana teemanaan tai merkintöinä ei hiljaisia alueita ole kuitenkaan tarkoituksena sisällyttää maakuntakaavaan. Yksittäiset kansalaiset ovat olleet huolissaan viheralueiden säilymisestä sekä tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden sisällyttämisestä maakuntakaavaan. Erityisesti palaute on kohdistunut Helsingissä sijaitseviin luontoalueisiin ja Inkoo-Raaseporin merialueella sijaitsevaan, voimassaolevassa maakuntakaavassa esitettyyn tuulivoima-alueeseen. Lisäksi palautteessa on tuotu esiin tarve käsitellä uusiutuvia energiavaroja laajemminkin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuitenkin pitäydytty ainoastaan tuulivoimassa sen edellyttämien laajojen aluevarausten vuoksi, muuten uusiutuvia energiavarojen tullaan käsittelemään Uusimaa-ohjelman mukaisessa hankkeessa tiekartta kohti hiilineutraalia Uuttamaata. Eräät jäsenkunnat ovat pitäneet hyvänä tavoitetta entistä strategisemmasta maakuntakaavasta, kun sen sijaan ympäristö- ja luontojärjestöt toivovat yksityiskohtaisempia kaavamerkintöjä. Uudenmaan liiton strategian mukaan tavoitteena on kehittää maakuntakaavaa strategisempaan suuntaan, mutta tietyt aluevarausmerkinnät mm. suojelualueet edellyttävät todennäköisesti yksityiskohtaisempaa merkintätapaa. Kommentteja esitettiin myös vaikutustenarvioinnin tarkkuuteen ja arvioitaviin vaikutuksiin liittyen. Vaikutusten arviointi täsmentyy kaavaprosessin aikana Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyyn nähden. Tähän asti järjestettyä vuorovaikutusta pidettiin avoimena ja viestintää onnistuneena. Lisäksi kuntien palautteessa pidettiin onnistuneena aiempaan kaavaan liittynyttä vuorovaikutusta kunnan viranhaltijoiden ja luottamusmiesten kanssa. Osallistumista ja yhteistyötä toivottiin jatkettavan ja annettiin ehdotuksia asiantuntijaryhmien laajentamisesta. Osallistumista vaikeuttavana seikkana pidettiin maakuntakaavojen laadintaa vaiheittain, koska sen pelättiin heikentävän osallisten kykyä hahmottaa kokonaisuus. Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään siten, että 4. vaihemaakuntakaavan yhteydessä arvioidaan Helsingin seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman aiheuttamat muutostarpeet suhteessa 2. vaihemaakuntakaavaan erityisesti asemanseutujen osalta ja huomioidaan ne tämän 4. vaihemaakuntakaavan valmistelussa. Hiljaisia alueita ei käsitellä 4. vaihemaakuntakaavassa omana aihealueenaan, mutta hiljaisista alueista laadittavan selvityksen tulokset otetaan huomioon kaavaratkaisuja tehtäessä ja vaikutuksia arvioitaessa. Lisäksi maakuntahallitus oikeuttaa Uudenmaan liiton toimiston tekemään teknisluontoisia täydennyksiä ja lisäyksiä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan palautteen pohjalta. Valmistelija: Riitta Murto-Laitinen

10 PÖYTÄKIRJA 6/ Liite: Käsittely: Mkj:n muutettu ehdotus: Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen yhteenveto Maakuntajohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan. Päätösehdotuksen kolmas kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Hiljaisia alueita selvitetään osana 4. vaihemaakuntakaavan valmistelua. Mahdollisesta kaavakäsittelystä päätetään myöhemmin kaavaluonnosta tai -ehdotusta käsiteltäessä." Muutoin pohjaehdotus pysyy samana. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen. MHS Suomi on sitoutunut lisäämään uusiutuvia energiamuotoja osana kansainvälisiä ilmastosopimuksia. Esimerkiksi tuulivoiman lisäämiseksi Suomi on asettanut kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa tavoitteeksi 6 TWh tuulivoimaa vuonna 2020 ja 9 TWh vuonna Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli asennettua tuulivoimakapasiteettia yhteensä 448 MW. Myös Uudellamaalla pyritään edistämään uusiutuvia energiamuotoja ja Uusimaa-ohjelmassa on kirjattuna tavoite olla Hiilineutraali maakunta vuonna Tuulivoimaa on päätetty käsitellä osana Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaa paitsi kansainvälisten, kansallisten ja maakunnallisten ilmastotavoitteiden, myös aikaisempien maakuntakaavojen palautteen pohjalta. Lähtökohtaisesti on ollut tiedossa, että Uudeltamaalta on haastavaa löytää tuulivoimarakentamiseen soveltuvia maakunnallisesti merkittäviä alueita. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan maakunnalliseksi tuulivoima-alueeksi katsotaan 8-10 tuulivoimalan kokonaisuus. Tuulivoimalat ovat isoja rakennelmia, jotka vaativat ympärilleen paljon tilaa niin teknistaloudellisten tekijöiden, kuin voimaloiden aiheuttamien vaikutusten vuoksi. Esimerkiksi meluvaikutusten vuoksi asutukseen ja loma-asutukseen on rajattu kilometrin suojavyöhyke. Myös eri viranomaisten tuulivoimaloiden sijoittamista koskevat ohjeistukset rajaavat tuulivoima-alueita esimerkiksi suhteessa liikenneväyliin, meriväyliin, lentoestealueisiin ja tutkiin. Uudenmaan liitossa on käynnissä tuulivoimaselvitys, jossa tarkastellaan tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia Uudenmaan maa- ja merialueilla, kun otetaan huomioon kaikki tuulivoimarakentamista koskevat reunaehdot. Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa potentiaalisia tuulivoima-alueita kartoitettiin paikkatietomenetelmien avulla. Paikkatietoanalyyseilla Uudeltamaalta löydettiin muutamia maakunnallisia tuulivoimalle soveltuvia alueita etenkin mereltä. Näitä alueita on tarkennettu kevään 2014 alussa mm. asiantuntijaryhmien ja sidosryhmien, kuten Liikenneviraston ja Pääesikunnan kanssa käydyn vuorovaikutuksen kautta. Selvitysten tarkentuessa on ilmennyt, että suurimpaan osaan potentiaalisista merialueista kohdistuu tekijöitä, jotka eivät mahdollista tuulivoimarakentamista. Selvityksen aikana on kartoitettu myös löytyykö maisemaltaan jo muuttuneilta

11 PÖYTÄKIRJA 6/ alueilta, kuten tie-, satama- ja teollisuusalueilta soveltuvia tuulivoima-alueita. Näiltä alueilta löytyvä potentiaali on todettu merkitykseltään paikalliseksi, jota ei ohjata maakuntakaavalla. Tällä hetkellä Uudeltamaalta on tunnistettu yhdeksän aluetta, joihin voidaan kohdistaa tarkempia aluekohtaisia selvityksiä. Näistä alueista kaksi sijaitsee merellä ja seitsemän maalla. Tarkempia tuulivoimaselvityksiä tullaan tekemään vuoden 2014 aikana. Selvitykset tullaan teettämään konsultilla, joka valitaan kilpailutuksen kautta. Mikäli tarkempien selvitysten kautta todetaan, että Uudeltamaalta löytyy maakunnallisesti merkittäviä tuulivoima-alueita, on nämä alueet mahdollista ottaa mukaan kaavaluonnokseen. Mkj:n ehdotus: Valmistelija: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa käsiteltävän tuulivoimateeman valmistelutilanteen. Riitta Murto-Laitinen , Tanja Lamminmäki Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. MHS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan logistiikan teemaa on työstetty laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Työtä on ohjannut asiantuntijaryhmä, johon on kutsuttu kuntien, valtion ja elinkeinoelämän edustajia. Asiantuntijaryhmälle, kuntien asiantuntijoille sekä alan toimijoille on järjestetty työpajoja, joissa he ovat tuoneet oman asiantuntemuksensa suunnitteluprosessiin. Lisäksi suunnittelutyössä on ollut mukana pienryhmä, johon ovat kuuluneet professori Jorma Mäntynen Tampereen teknillisestä yliopistosta, johtaja Jorma Härkönen LIMOWA ry:stä, kansainvälisen logistiikan asiantuntija Ulla Tapaninen Helsingin kaupungilta ja toimitusjohtaja Pekka Aaltonen logistiikan yritysten liitosta. Työssä on hyödynnetty aiemmin ja osittain samanaikaisesti laadittuja selvityksiä, joista Uudenmaan liitto on osallistunut LIMOWA ry:n tekemään Etelä-Suomen logistiikka-alueselvitykseen (ESLogC) sekä Liikenneviraston Satamien takamaat -selvitykseen. Muita hyödynnettyjä töitä ovat olleet mm. Liikenneviraston ja Trafin teettämät skenaariotarkastelut eri kuljetusmuotojen tulevaisuudesta. Lisäksi työtä on tehty tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelun (HLJ2015) kanssa. Logistiikan kehityksestä on laadittu neljä teoreettista skenaariota, jotka vastaavat erilaisiin tulevaisuuden toimintaympäristöihin. Kaikissa skenaarioissa oletetaan, että logistiikan siirtyminen pääkaupunkiseudun ytimestä ulospäin jatkuu ja samalla yritykset keskittävät logistiikan toimintojaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi lähtökohtana on ollut, että alueella pyritään aktiivisesti hyötymään Venäjän suunnan tavaravirroista. Ensimmäinen skenaario jatkaa nykyistä kehitystä, jossa logistiikkakeskuksia sijoittuu eri puolille Uuttamaata pääosin nykyisten logistiikkakeskusten läheisyyteen. Toisessa skenaariossa on painotettu teollisuuden kuljetusvirtoja ja uusien logistiikkakeskusten painopiste on Kehä V vyöhykkeellä. Kolmannessa skenaariossa lähtökohtana ovat kulutustavaravirrat ja uudet

12 PÖYTÄKIRJA 6/ logistiikan toiminnot sijoittuvat lähelle pääkaupunkiseutua. Merkittäviä keskittymiä sijoittuisi tässä skenaariossa mm. Vuosaaren sataman läheisyyteen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle. Neljännessä skenaariossa kaikki merkittävät logistiikkakeskukset sijoittuisivat suuriin keskittymiin siten, että niihin on mahdollista toteuttaa raideliikenteen yhteys. Vaikutusten arvioinnissa on todettu, että logistiikkakeskusten keskittäminen tuottaa synergiaetuja. Toiminnoilla on kuitenkin hyvin erilaisia tarpeita, joiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi logistiikka-alueille tulee mahdollistaa erilaisia sijainteja. Uudenmaan sisäisen jakeluliikenteen kannalta lähellä pääkaupunkiseutua sijaitsevat keskukset ovat tehokkaimpia, mutta valtakunnallisen toiminnan näkökulmasta on hyödyllisempää sijoittua hiukan kauemmas kustannuksiltaan edullisemmalle ja ruuhkattomalle alueelle. Liian voimakas raideliikenteen varrelle keskittäminen muodostaa suuren riskin tehottomasta järjestelmästä, jos raideliikenne ei saakaan sille tavoiteltua roolia. Raideliikenteelle on kuitenkin syytä luoda edellytyksiä ja varautua raideliikenteellä hoidettaviin runkokuljetuksiin. Kehityskuvaluonnoksessa teollisuuden ja kulutustavaroiden logistiikka on erotettu toisistaan. Lisäksi on tunnistettu pääkaupunkiseudun citylogistiikan tarpeita, mutta niitä ei ole nostettu esiin maakuntatasolle tehdyssä kehityskuvassa. Teollisuuden logistiikan keskeisin sijoittumisvyöhyke on Kehä V varrella Nurmijärven, Hyvinkään ja Mäntsälän alueella. Kulutustavaroiden logistiikan kannalta paremmat alueet sijaitsevat lähempänä pääkaupunkiseutua ja Lahdenväylän varrella. Toimijoita eniten kiinnostanut alue on ollut lentoaseman ympäristö, ja siellä suurin kasvu on mahdollista sijoittaa kentän pohjoispuolelle ns. Focus alueelle. Logistiikan kehityskuvaluonnoksesta kerätään palautetta kevään aikana mm. kuntien asiantuntijoiden työpajassa sekä kuntapäättäjien seutuseminaareissa. Palautteen pohjalta tehdään valinnat, mitä asioita kehityskuvasta viedään kaavaluonnokseen. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa käsiteltävän logistiikkateeman valmistelutilanteen. Valmistelija: Erkki Vähätörmä Merkittiin tiedoksi. MHS Elinkeinojen kaavateemassa selvitetään kuinka maakuntakaavan keinoin voidaan parantaa elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan toimintaedellytyksiä Uudellamaalla. Elinkeinotoiminnoilla tarkoitetaan elinkeinojen, työpaikkojen ja yritysten muodostamaa kokonaisuutta. Tarkastelussa ovat mukana sekä yksityiset että julkiset työpaikat. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta kytkeytyvät useisiin muihin kaavan teemoihin, erityisesti logistiikkaan. Vaihemaakuntakaavan elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan teemaa on työstetty laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Työtä on ohjannut asiantuntijaryhmä, johon on kutsuttu kuntien, valtion ja elinkeinoelämän edustajia. Asiantuntijaryhmälle, kuntien asiantuntijoille sekä alan toimijoille on järjestetty työpajoja, joissa he ovat tuoneet oman asiantuntemuksensa

13 PÖYTÄKIRJA 6/ suunnitteluprosessiin. Lisäksi suunnittelutyön yhteydessä on valmistumassa kaksi taustaselvitystä elinkeinojen nykytilasta, sijoittumistekijöistä ja tulevaisuudennäkymistä sekä innovaatiotoiminnasta. Kehityskuvatyössä on hahmotettu nykyhetken ja tulevaisuuden elinkeinorakennetta Uudellamaalla ja siihen vaikuttavia ulkoisia toimintaympäristön muutoksia, sekä koottu toimenpidesuosituksia erilaisiin talouden skenaarioihin varautuen. Lisäksi on kartoitettu yritysten sijoittumisedellytyksiä ja pohdittu, miten näitä parhaiten voitaisiin tukea maakuntakaavan keinoin. Selvitysten päätulokset, elinkeinojen tarkentuneet tavoitteet maakuntakaavoitukselle sekä tulevaisuuden tahtotila esitetään kesän aikana viimeisteltävässä kehityskuvassa. Kehityskuvaluonnoksesta kerätään palautetta loppukevään aikana mm. kuntien asiantuntijoiden työpajassa sekä kuntapäättäjien seutuseminaareissa. Palautteen pohjalta tehdään valinnat, mitä asioita kehityskuvasta viedään kaavaluonnokseen. Uudenmaan sijainti kansainvälisten itä-länsi ja pohjois-eteläsuuntaisten kehityskäytävien risteyksessä sekä Aasian lentojen solmukohdassa nähdään potentiaalina, jota on hyödynnettävä. Nykyinen ja jo aiemmissa maakuntakaavoissa osoitettu infra kuten uudet nopeat radat itään ja länteen sekä mahdollinen tunneliyhteys Eurooppaan Viron kautta tukevat osaltaan elinkeinojen sijoittumista ja kehitystä. Liike-elämän ja hallinnon palvelut sekä yleisesti toimistotyöpaikat ja innovaatiotoiminnot keskittyvät alueen keskuksiin, hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, lähinnä Helsingin seudun monipuoliseen ytimeen ja kehittyviin seutukeskuksiin. Lähipalvelut kuten kauppa ja muut kotitalouksien palvelut sijoittuvat lähelle asukkaita, kaikkiin alueen keskustoihin tukemaan monikeskuksista aluerakennetta. Tilaa vievälle tuotannolle ja logistiikalle tulee varata riittävät kehitysmahdollisuudet keskustojen ulkopuolella, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Työpaikkojen tulisi sijoittua työvoiman saavutettaviin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Tavoitteena on monitoimintainen kaupunkirakenne, jossa asuminen, työpaikat ja palvelut sekoittuvat. Vakiintuneiden tuotannon alueiden kehittymisedellytykset tulee turvata ja mahdollistaa myös uusien sijoittuminen Uudellemaalle. Uudenmaan vetovoimatekijöiden hyödyntäminen matkailussa tuo potentiaalia alalle näitä ovat mm. luonto, vesistöt ja kulttuuriympäristöt. Kansainvälinen saavutettavuus on matkailun ja vapaa-ajan palveluiden kasvulle oleellista - lentoaseman vahvistuva rooli Aasian liikenteessä, Pietarin junayhteys sekä Tallinnan ja Tukholman laivayhteydet kytkevät Uudenmaan suurkaupunkiverkostoon. Uudellamaalla on kansainvälisesti hyvä vetovoima, jota tukevat hyvä elinympäristö, mm. joukkoliikenteen kehittäminen ja muu perusrakenne. Tärkeitä elinkeinojen sijoittumistekijöitä ovat saavutettavuus, joukkoliikenteen läheisyys sekä tiivis rakenne ja palvelut, joita kaikkia voidaan tukea maakuntakaavoituksella. Aluesuunnittelulla vaikutetaan kilpailukykyyn ja tuottavuuteen fyysisen ympäristön ja palveluverkon toimivuuden kautta. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa käsiteltävän elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan teeman valmistelutilanteen.

14 PÖYTÄKIRJA 6/ Valmistelija: Sanna Jylhä Merkittiin tiedoksi. MHS Viherrakenne Viherrakenne on keskeinen teema valmisteilla olevassa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa. Viherrakenne kytkeytyy myös muihin kaavan teemoihin. Viherrakenteella tarkoitetaan kasvullisten alueiden ja niiden välisten viheryhteyksien muodostamaa verkostoa, joka on osa yhdyskuntarakennetta. Uudenmaan voimassa olevissa maakuntakaavoissa viherrakenteeseen liittyviä merkintöjä ovat Natura-, luonnonsuojelu- ja virkistysalueet sekä viheryhteystarvetta osoittavat merkinnät. Mukana on myös eri tavoin määriteltyjä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita. Viherrakennetta tukevia ominaisuusmerkintöjä on osoitettu mm. pohjavesialueille ja arvokkaille geologisille muodostumille. Viherrakenteen ominaisuuksia ja arvoja on otettu huomioon myös muissa merkinnöissä ja niiden suunnittelumääräyksissä. Viherrakenteen teemassa tarkoituksena on voimassa olevissa maakuntakaavoissa osoitetun viherrakenteen ajantasaistaminen ja osin myös sen kokonaisuuden käsittelyn yhdenmukaistaminen ja uudistaminen. Tällä pyritään tukemaan viherrakenteen arvojen ja käyttömahdollisuuksien säilymistä sekä vastaamaan viherrakenteen eri käyttötarpeisiin. Maankäytön suunnitteluun kohdistuu koko Uudenmaan alueella poikkeuksellisen kovat vaatimukset johtuen metropolialueen voimakkaasta rakentamistarpeesta väestön ja yritystoiminnan kasvaessa. Uudellamaalla on myös paljon monille lajeille ainutlaatuisia elinympäristöjä johtuen eteläisestä sijainnista, vaihtelevasta maaperästä sekä laajasta, pienipiirteisestä saaristosta. Kasvava väestölle on tarjottava virkistysmahdollisuuksia. Maaseudun elinkeinot ovat muutoksessa muun muassa biotalouden ja hyvinvointipalvelujen aloilla. Viherrakennetta kehittämällä voidaan vastata näihin tarpeisiin. Näkökulmina ovat ihmisen luonnosta saamat hyödyt (ekosysteemipalvelut) ja toisaalta luonnon itseisarvo. Uudenmaan liitossa on käynnissä viherrakenteen kokonaisuutta varten useita selvityksiä. Maakuntakaavoituksen kehittämiseen tässä aiheessa on saatu ympäristöministeriöltä rahoitusta. Selvityksissä hyödynnetään uusia paikkatietomenetelmiä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa. Luontoselvityksiä täydennetään maastokartoituksilla tarpeen mukaan. Muutoin selvitykset tehdään liiton omien asiantuntijoiden työnä sekä pääkaupunkiseudun viherkehän osalta myös maisema-arkkitehtuurin diplomityön yhteydessä. Työssä hyödynnetään aiemmin Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liitoissa laadittuja selvityksiä. Viherrakenteen teemaa työstetään laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Työtä seuraa ja tukee asiantuntijaryhmä, johon on kutsuttu muun muassa kuntien, valtion, elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajia. Asiantuntijaryhmälle, kuntien asiantuntijoille sekä muille alan toimijoille on järjestetty työpajoja, joissa he ovat tuoneet oman asiantuntemuksensa suunnitteluprosessiin.

15 PÖYTÄKIRJA 6/ Viherrakenteen tulevaisuuden suunnasta on laadittu kehityskuvaluonnos, jossa yhdistyvät monet eri näkökulmat. Kehityskuvatyössä on hahmotettu nykyhetken viherrakennetta Uudellamaalla ja siihen vaikuttavia muutosvoimia sekä asetettu tavoitteita pitkän aikavälin kehitykselle. Viherrakenteen kehityskuvaluonnoksesta on kerätty palautetta kevään ja kesän aikana mm. kuntien asiantuntijoiden työpajassa sekä kuntapäättäjien seutuseminaareissa. Kehityskuvan tavoitteita toteutetaan eri tavoin ja niistä vain osa liittyy maakuntakaavaan ja sen tavoitteisiin. Kulttuuriympäristö Kulttuuriympäristöt käsittävät rakennusperinnön, maisema-alueet sekä muinaisjäännökset. Maankäyttö- ja rakennuslaki ja sen pohjalta laaditut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä tuore valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia asettavat velvoitteita kulttuuriympäristöjen huomioimiseen alueiden käytön suunnittelussa. Maakuntakaava on hyvä kaavataso esittää kulttuuriympäristöt kokonaisuutena. Kulttuuriympäristö-teema liittyy suoraan tai välillisesti myös kaikkiin 4. vaihemaakuntakaavan teemoihin. 4. vaihemaakuntakaavassa tullaan esittämään valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt (RKY 2009-kohteet), valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennusperintö sekä viimeisin tieto muinaisjäännöksistä. Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (rakennetut ympäristöt ja maisema-alueet) tuodaan kaavaan valtioneuvoston päätöksien mukaisina. Tällä hetkellä valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat vuodelta 1995; ympäristöministeriön toimesta maisema-alueita tarkistetaan kaikissa maakunnissa. Jos valtioneuvosto tekee päätöksen maisema-aluetarkistuksista kaavaehdotukseen mennessä, osoitetaan maisema-alueet 4. vaihemaakuntakaavassa valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Maakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä on tehty selvitys (Missä maat on mainiommat, 2012) jo 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä Uudenmaan liitossa. Selvitys toimii perustana alue- ja kohdevalinnoille sekä teeman käsittelylle. Selvitys tehtiin laajassa vuorovaikutuksessa kuntien ja muiden kulttuuriympäristöjen asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa. Lisäselvityksiä on tehty kesän 2014 aikana kulttuurihistoriallisista arvokkaista teistä ja reiteistä sekä maisemahäiriöistä. Ennen kaavaehdotusta tullaan vielä tekemään tarkistuksia rannikon ja saariston kulttuuriympäristökohteista sekä päivityksiä Missä maat ovat mainiommat-selvitykseen. 4. vaihemaakuntakaavassa yhtenäistetään kulttuuriympäristöä koskevat kaavamerkinnät- ja määräykset koko Uudenmaan alueella. Nyt merkintöjä ja määräyksiä on Uudenmaan kokonaismaakuntakaavasta, 2. vaihemaakuntakaavasta sekä Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta. Kulttuuriympäristöjä ja niiden merkitystä maankäytön suunnittelussa ja Uudenmaan kehityksessä on käsitelty kuntien työpajoissa, seutuseminaareissa sekä teeman asiantuntijaryhmän kokouksissa. Saadun palautteen perusteella on korostunut, että teemaa kannattaa käsitellä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa ja kulttuuriympäristöjen tunnettavuutta lisätä, jotta kunnilla ja suunnittelijoilla on tarpeelliset tiedot alueiden kulttuuriarvoista ja niiden huomioimisesta esimerkiksi kaavoituksessa. Lisäksi tavoitteena on, että kulttuuriympäristöt ymmärretään maakunnan identiteetti- ja kilpailutekijänä sekä voimavarana. Alueita tulee

16 PÖYTÄKIRJA 6/ voida kehittää kulttuuriympäristöjen arvot huomioon ottaen. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa käsiteltävien viherrakenteen ja kulttuuriympäristöjen teemojen valmistelutilanteen. Valmistelija: Lasse Rekola (viherrakenne) Kristiina Rinkinen (kulttuuriympäristöt) Merkittiin tiedoksi. MHS Maakuntakaavan suunnitteluperiaatteet ovat sanallinen kuvaus niistä periaatteista, joiden perusteella kaavaluonnosta valmistellaan. Suunnitteluperiaatteet on muodostettu kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja suunnitelmasta saadun palautteen pohjalta. Kaavan päätavoitteina ovat kestävä kilpailukyky ja hyvinvointi. Kaavan aihealueiksi on valittu viisi teemaa, joista kustakin on esitetty omat tavoitteensa ja suunnitteluperiaatteensa. Kaavan teemoja ovat elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Suunnitteluperiaatteiden lähtökohtina ovat lisäksi olleet Uusimaa-ohjelma, laaditut kehityskuvat ja taustaselvitykset sekä niihin liittynyt vuorovaikutus keväällä Suunnitteluperiaatteiden valmistelun taustalla ovat olleet myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä erilaiset kaavan aihepiireihin liittyvät strategiat ja selvitykset. Esityslistan liitteenä on esitys suunnitteluperiaatteiksi. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy 4. vaihemaakuntakaavaan laaditut suunnitteluperiaatteet. Valmistelija: Liitteet: Ilona Mansikka Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. MHS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan pohjaksi laaditut kehityskuva- ja lähtökohtaraportit ovat valmistuneet ja ne saatetaan maakuntahallitukselle tiedoksi. Raportit ovat luettavissa Päättärissä viimeistään pe Raportit viimeistellään syksyn 2014 aikana ja siinä yhteydessä niihin voidaan tehdä vielä teknisluontoisia korjauksia.

17 PÖYTÄKIRJA 6/ Kehityskuvat muodostavat pohjan maakuntakaavalle Maakuntahallitus käynnisti Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laadinnan marraskuussa Kaavan päätavoitteena on luoda edellytyksiä kestävälle, kilpailukykyiselle ja hyvinvoivalle Uudellemaalle. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava kattaa koko Uudenmaan maakunnan alueen lukuun ottamatta valtuuston 2. vaihemaakuntakaavasta hyväksymättä jättämää aluetta, ja sen aikatähtäin on vuodessa Kaava täydentää ja tarkistaa jo voimassa olevia maakuntakaavoja ja siitä on tarkoitus tehdä entistä strategisempi. Kaavan keskeisin sisältö muodostuu viidestä teemasta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta logistiikka tuulivoima viherrakenne kulttuuriympäristöt Kaavan teemoista on koottu laaja taustaselvitysaineisto ja lähtökohtaraportit. Joistakin teemoista on lisäksi laadittu kehityskuva, jossa kuvataan teeman nykytilaa, kehittämistavoitteita ja tulevaisuuden näkymiä sekä visioidaan miltä maakunta voisi teeman osalta näyttää vuonna Nämä valmisteluaineistot muodostavat pohjan kaavaluonnokselle. Kehityskuvia on valmisteltu laajassa vuorovaikutuksessa. Kehityskuvat tullaan julkaisemaan kaavaluonnoksen oheismateriaalina, mutta niistä ei pyydetä lausuntoa eikä osallisten kommentteja. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan kehityskuva- ja lähtökohtaraportit. Valmistelija: MHS Ilona Mansikka Merkittiin tiedoksi. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksen laadintaa on jatkettu kaavan kehityskuvien, lähtökohtaraporttien ja taustaselvitysten sekä maakuntahallituksen hyväksymien suunnitteluperiaatteiden pohjalta. Luonnoksen suunnittelun tueksi on järjestetty kuntien asiantuntijoille kaavatyöpaja ja kunnissa on käyty kuntakohtaiset neuvottelut kaavaratkaisun perusteeksi. Luonnoksen ratkaisuperiaatteet esitellään tarkemmin teemakohtaisesti kokouksen yhteydessä ja niistä käydään lähetekeskustelu. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava kattaa koko Uudenmaan maakunnan alueen lukuun ottamatta valtuuston 2. vaihemaakuntakaavasta hyväksymättä jättämää Östersundomin aluetta, ja sen aikatähtäin on vuodessa Kaava täydentää ja tarkistaa jo voimassa olevia maakuntakaavoja ja siitä on tarkoitus tehdä entistä strategisempi. Kaavan keskeisin sisältö muodostuu viidestä teemasta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta logistiikka tuulivoima viherrakenne kulttuuriympäristöt

18 PÖYTÄKIRJA 6/ Näiden teemojen lisäksi maakuntahallitus on päättänyt että 4. vaihemaakuntakaavan yhteydessä arvioidaan Helsingin seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman aiheuttamat muutostarpeet suhteessa 2. vaihemaakuntakaavaan erityisesti asemanseutujen (Tuusulan Ristikytö ja Hyvinkään Palopuro) osalta ja huomioidaan ne tämän 4. vaihemaakuntakaavan valmistelussa. 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen Maakuntahallitus on hyväksynyt Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättänyt täydentää suunnitelmaa yllämainittujen asemanseutujen osalta Uudenmaan liitossa on käynnissä Östersundomin vaihemaakuntakaavan laadinta joka täydentää Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaa maakuntavaltuuston aiemmin ( ) hyväksymättä jättämän Östersundomin alueen osalta. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tulee tarkistaa, em. syystä johtuen, suunnittelualueen rajauksen osalta siten, että kyseinen Östersundomin vaihemaakuntakaavan alue jätetään pois 4. vaihemaakuntakaavan suunnittelualueesta. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus päättää tarkistaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa suunnittelualueen rajauksen osalta siten, että Östersundomin vaihemaakuntakaavan alue jätetään pois 4. vaihemaakuntakaavan suunnittelualueesta merkitsee tiedoksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksen ratkaisuperiaatteet päättää, että maakuntavaltuustolle annetaan tilannekatsaus 4. vaihemaakuntakaavan valmistelusta kokouksessa Valmistelija: Käsittely: MHS Riitta Murto-Laitinen Maakuntajohtaja muutti kokouksessa päätösehdotuksen ensimmäistä kohtaa seuraavasti: päättää tarkistaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa suunnittelualueen rajauksen osalta siten, että Östersundomin vaihemaakuntakaavan alue jätetään pois 4. vaihemaakuntakaavan suunnittelualueesta ja tälle alueelle valmistellaan 2. vaihemaakuntakaava loppuun tiiviissä yhteistyössä kuntien yhteisen yleiskaavan ja 4. vaihemaakuntakaavan kanssa. Muutoin ehdotus pysyi muuttumattomana. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa muutetun ehdotuksen. Maakuntahallituksen kokouksessa maakuntahallitukselle esiteltiin kaavaratkaisun periaatteita ja käytiin keskustelua kaavaluonnoksen sisällöstä. Kaavaluonnosta on valmisteltu edelleen ja kaavaratkaisun periaatteet ovat pääpiirteissään seuraavat.

19 PÖYTÄKIRJA 6/ Elinkeinojen ja innovaatiotoimintojen osalta on kaavaluonnoksen pohjaksi kartoitettu elinkeinojen ja innovaatioiden kehitystarpeita ja toimintaedellytyksiä. Kaavaluonnoksen valmistelussa on todettu, että jo vahvistetut maakuntakaavat vastaavat hyvin kehityskuvien ja taustaselvitysten esiin nostamiin tarpeisiin ja uuteen tietoon. Selvitykset osoittavat, että nykyiset maakuntakaavat sisältävät tarpeellisessa määrin asunto- ja työpaikka-alueita ja tehdyt ratkaisut turvaavat elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan kehittämisedellytykset. Myöskään kaupan ratkaisun avaamiseen mitoituksen osalta ei uusimpien selvitysten mukaan ole tarvetta. Lähtökohtana 4. vaihemaakuntakaavassa siis on, että vahvistetuissa maakuntakaavoissa ratkaistuja taajama- tai työpaikka-alueita, lukuun ottamatta logistiikka-alueita, ei ole tarkoituksenmukaista avata tarkasteluun tällä kaavakierroksella. Vahvistettu 2. vaihemaakuntakaava mahdollistaa logistiikan kannalta keskeisimmät ratkaisut. 4. vaihemaakuntakaavassa ratkaisua täsmennetään osoittamalla tärkeimmät logistiikkakeskusten ja niihin kytkeytyvien toimintojen sijoittumisalueet omalla merkinnällä. Näiden alueiden lisäksi logistiikkaa voi sijoittua voimassa olevien kaavojen taajama- ja työpaikka-alueille. Kaavassa määritellään myös maakunnallisesti merkittävät satamat ja niihin johtavat laivaväylät. Voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitettu Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealue mahdollistaa sen kehittämisen. Vahvistettujen maakuntakaavojen liikenneyhteydet palvelevat jo osaltaan logistiikkaa. Näiden lisäksi kaavassa selvitetään uutta logistista poikittaisyhteyttä Keski-Uudellemaalle. Tallinnan tunneli osoitetaan ohjeellisen liikennetunnelin merkinnällä. Tuulivoiman osalta on selvitetty potentiaalisia tuulivoima-alueita maa- ja merialueilta. Tuulivoimalle soveltuvien, maakunnallisen kokoluokan tuulivoima-alueiden kartoittamisessa otettiin huomioon maisema-, melu- ja luontoseikkojen lisäksi vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja ihmisten elinympäristöön sekä vertailtiin teknistaloudellisia vaikutuksia. Uudeltamaalta löydettiin viisi potentiaalista tuulivoima-aluetta, jotka on mahdollista ottaa mukaan kaavaluonnokseen. Alueista kaksi sijaitsee merellä ja kolme mantereella. Maakuntakaavassa määritellään vain suuret, maakunnallisesti merkittävät tuulivoima-alueet. Näillä tarkoitetaan kymmenen tai useamman tuulivoimalan kokonaisuuksia. Pienempien tuulivoima-alueiden paikat suunnitellaan kuntien kaavoituksessa. 4. vaihemaakuntakaavassa viherrakennetta tarkastellaan kokonaisuutena ja määritellään sen sisältö ja laajuus maakuntatasolla. Viherrakenteen kaavaratkaisu muodostuu luonnonsuojelualueista ja muista luontoarvoista, laajoista yhtenäisistä metsäalueista ja viheryhteystarpeista sekä virkistysalueista ja reiteistä. Lisäksi viherrakenteen yhteydessä on käsitelty myös saaristovyöhykkeisiin liittyvää kaavaratkaisua. Arvokkaat luonnonympäristöt 4. vaihemaakuntakaavassa muodostuvat mm. luonnonsuojelualueista, Natura 2000-verkoston alueista ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeistä alueista eli luo-alueista. Luo-alue ominaisuusmerkintä on Uudenmaan maakuntakaavoissa uusi, vastaavaa merkintää ei aikaisemmissa kaavoissa ole näin laajasti käytetty. Luo-alue-merkinnällä on osoitettu selvitysten perusteella alueita, joilla on tunnistettu maakunnallisia luontoarvoja. Nämä alueet eivät ole suojelualueita, mutta niiden käytössä ja suunnittelussa maakunnalliset luontoarvot tulee ottaa huomioon. Lisäksi luontoarvojen turvaamiseen käytetään muiden maankäyttömuotojen suunnittelumääräyksiä.

20 PÖYTÄKIRJA 6/ Virkistysalueiden suunnittelussa lähtökohtana on voimassa olevien maakuntakaavojen virkistysalueverkosto, jota on päivitetty uusimman tiedon pohjalta yhteistyössä kuntien kanssa. Virkistysalueiden lisäksi kaavassa osoitetaan ohjeelliset ulkoilureitit. Kulttuuriympäristöillä tarkoitetaan rakennusperintöä ja maisema-alueita sekä muinaisjäännöksiä. 4. vaihemaakuntakaavassa osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY). Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt esitetään yhdenmukaisesti koko maakunnan alueelle. Kaavaluonnoksessa käsitellään lisäksi Malmin lentokentän muuttamista taajamatoimintojen alueeksi sekä pääradan uusia asemanseutuja, Tuusulan Ristikytöä ja Hyvinkään Palopuroa, jotka osoitetaan tiivistyväksi taajamatoimintojen alueeksi. Kaavaluonnoksen aineistot ovat luettavissa päättärissä to Kaavaluonnoksen kartat sekä merkinnät ja määräykset postitetaan maakuntahallituksen jäsenille. Aineistot viimeistellään maakuntahallituksen kokouksen jälkeen ennen lausuntokierrosta. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksen oikeuttaa toimiston lähettämään sen lausunnoille ja asettamaan sen nähtäville oikeuttaa toimiston viimeistelemään kaavakartan ja muut asiakirjat ennen lausuntokierrosta. Valmistelija: Käsittely: Riitta Murto-Laitinen , Merja Vikman-Kanerva Irja Ansalehto-Salmi Pasi Salosen kannattamana esitti, että Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos palautetaan uudelleen valmisteluun niin, että Malmin lentokentän merkintä säilyy entisellään. Suoritetussa äänestyksessä maakuntajohtajan esitystä kannattaneet äänestivät JAA ja Irja Ansalehto-Salmen esitystä kannattaneet äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 9 JAA-ääntä (Markkula, Karimäki, Krohn, Taipale, Jalonen, Herttuainen, Mäkelä, Heijnsbroek-Wirén, Sainio) 4 EI-ääntä (Enroth, Raatikainen, Ansalehto-Salmi, Salonen). Maakuntahallitus merkitsi äänestyksen jälkeen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksen tiedoksi maakuntajohtajan ehdotuksen mukaisesti ja päätti oikeuttaa toimiston lähettämään kaavaluonnoksen lausunnoille ja asettamaan sen nähtäville sekä viimeistelemään kaavakartan ja muut asiakirjat ennen lausuntokierrosta.

21 PÖYTÄKIRJA 6/ MHS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos on ollut nähtävillä sekä lausunnoilla asti. Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet ja lausunnot annetaan tiedoksi maakuntahallitukselle Luonnoksen palaute esitellään tarkemmin aamukoulun yhteydessä. 4. vaihemaakuntakaavan palaute Mielipiteitä kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä 350 kpl ja lausuntoja 79 kpl. Palautetta saatiin melko tasaisesti eri tahoilta, sekä viranomaisilta, elinkeinoelämältä, järjestöiltä että kansalaisilta. Kunnistamme 25 antoi lausunnon, ainoastaan Kauniainen ilmoitti, ettei anna lausuntoa. Yleisesti voidaan todeta, että mielipiteitä saatiin etenkin luonnokseen nostettuihin avoimiin kysymyksiin. Monissa lausunnoissa toivottiin edelleen tästä vaihekaavasta pois jätettyjä aihealueita kuten vapaa-ajan palveluita. Palaute oli myös osin kannustavaa ja moniin aineistotoiveisiin pystytään vastaamaan ehdotusvaiheessa. Eniten lausuntoja ja mielipiteitä saatiin odotetusti viherrakenneteemasta. Viherteeman nk. luo-merkinnät (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue) keräsivät eniten palautetta, sekä lausunnoissa että mielipiteissä kaivattiin avattavaksi luo-merkintöjen valintaperusteita, kohdetietoja, tulkintaa ja oikeusvaikutuksia. Lisäksi samaan aikaan nähtävillä olevaan Helsingin yleiskaavaan liittyen saatiin paljon palautetta viheralueiden ja Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta. Malmin lentokentän muuttamista taajamaksi vastusti n. 100 mielipidettä. Myös logistiikkateema keräsi paljon palautetta. Mielipiteistä valtaosa vastusti KUUMA:n eteläisiä poikittaisyhteyksiä, kun taas lausunnoissa esitettiin muutostoiveita satamien luokituksiin, laivaväyliin, logistiikka-alueiden määräyksiin ja poikittaisyhteyksien vaikutusten arviointiin. Tuulivoimaa vastustavia mielipiteitä saatiin pääosin Inkoo-Raasepori merialueen aluevaraukseen liittyen, kun taas suurin osa lausunnoista piti tuulivoimaa hyvänä asiana ja kaipasi enemmän tuulivoiman aluevarauksia Uudellemaalle. Kulttuuriympäristön lausunnoissa oli toiveita liittyen viranomaisten kuulemiseen, ajantasaiseen tietoon arvokkaista maisemista sekä kehittämisnäkökulmaan. Mielipiteissä toisaalta haluttiin turvata tiivistyviä arvoalueita rakentamispaineilta, toisaalta pelättiin kulttuurimaisemien vaalimisen vaikeuttavan maatalouden harjoittamista. Pääradan uudet asemanseudut Ristikytö ja Palopuro herättivät kannatusta lausunnoissa, mutta niihin liittyen kaivattiin lisää vaikutusten ja valmiuksien selvittämistä sekä alueiden sitomista aseman toteuttamiseen. Luontojärjestöt ja asukkaat taas näkivät asemanseudut uhkana viheryhteyksille ja alueen maaseutumaisuudelle. Elinkeinojen osalta palautetta saatiin vain vähän, lähinnä nousi esiin maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen. Lausunnoissa saatiin myös paljon palautetta liittyen yleisempiin aiheisiin sekä teemoihin, joita ei käsitellä tässä maakuntakaavassa. Eniten nousivat esiin taajama- ja työpaikka-alueiden laajentamistoiveet, lentomelu sekä vapaa-ajan asuminen ja matkailu. Vaihekaavojen tulkinta koetaan hankalaksi, ja jatkossa olisikin selkeästi tarvetta laatia strategisempi kokonaismaakuntakaava. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus päättää merkitä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksen palautteen tiedoksi

22 PÖYTÄKIRJA 6/ Valmistelija: esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksen palautteen. Merja Vikman-Kanerva Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. MHS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on edennyt luonnoksesta saadun palautteen pohjalta kohti kaavaehdotusvaihetta. Maakuntahallituksen kokouksessa esitellään kaavan valmistelutilanne ja kaavaluonnokseen tehtävät muutokset elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan, logistiikan sekä kulttuuriympäristöjen teemojen osalta. Tilanne muiden kaavan teemojen sekä kaavan toteuttamisohjelman osalta annetaan tiedoksi hallitukselle tulevissa syksyn kokouksissa. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta Elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan osalta valtaosa elinkeinojen kehityskuvatyössä ja taustaselvityksissä esiin nousseista elinkeinoja ja innovaatiotoimintaa tukevista kehitystarpeista on jo ratkaistu Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa. Siinä määriteltiin Uudenmaan aluerakenne ja sitä tukeva liikennejärjestelmä, riittävät taajama- ja työpaikka-alueet, keskusverkko ja kaupan palveluverkko sekä saavutettavuutta tukevat uudet liikenneyhteydet. Näiden 2. vaihekaavan ratkaisuiden täydennyksenä nähtävillä olleessa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on käsitelty vain muutamia elinkeinoihin liittyviä määräyksiä, eikä näihin olla tekemässä muutoksia myöskään ehdotusvaiheessa. 4. vaihekaavan toteutusohjelman valmisteluun liittyen käynnistetään lisäksi matkailun edistämistä tarkasteleva benchmarking-selvitys, jossa käsitellään sekä maakuntakaavoituksen että aluekehittämisen keinoja tukea matkailua maakuntatasolla. Elinkeinoihin oleellisesti liittyvää logistiikkaa on käsitelty 4. vaihemaakuntakaavassa omana teemanaan. Logistiikka Logistiikan osalta 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on käsitelty mm. satamat liikenneyhteyksineen, Helsinki-Vantaan lentoasema, suuret logistiikka-alueet sekä logistiikan tarvitsemat poikittaiset liikenneyhteydet. Satamaverkon osalta ehdotusvaiheessa maakunnallisen sataman määritelmää muutetaan siten, että se kattaa laajemmin Uudenmaan satamia sisältäen myös Kantvikin sataman Kirkkonummella, joka merkitään maakunnallisen sataman kohdemerkinnällä. Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueen rajausta tarkistetaan ehdotusvaiheessa paremmin vastaamaan Finavian suunnitelmia, ja määräystä muutetaan siten, että se mahdollistaa lentomatkustajia palvelevaa kauppaa. Logistiikka-alueiden ratkaisua tarkennetaan palautteen pohjalta muuttamalla alueiden rajauksia Bastukärrissä, Focus-alueella ja Kulloossa. Keski-Uudenmaan poikittaisista liikenneyhteyksistä osoitettiin kaavaluonnoksessa useita vaihtoehtoja, joista on vuorovaikutuksen ja tehtyjen selvitysten perusteella valittu kolme yhteyttä esittäväksi ohjeellisina linjauksina kaavaehdotuksessa.

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6 PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 08.12.2014 klo 08:30-10:45 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen järjestäytyminen 5 162 Uudenmaan 4.

Lisätiedot

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos Nähtävillä 20.1. 20.2.2015 1 Uudenmaan liitto 2014 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council //

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alueen kaavaehdotus

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alueen kaavaehdotus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alueen kaavaehdotus Esittelytilaisuus lausunnonantajille 19.1.2015 Merja Vikman-Kanerva ja Ilona Mansikka Uudenmaan

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUS

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUS ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUS 15.02.2010 ITÄ-UUDENMAAN LIITTO 2 0 1 0, J U L K A I S U 9 7 Kannen kuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen ISSN: 1236-9292 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 67 16.03.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50.507/2013

Kaupunginhallitus 67 16.03.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50.507/2013 Kaupunginhallitus 67 16.03.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50.507/2013 KH 16.03.2015 67 Uudenmaan liitto pyytää lausuntoa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta.

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

Maakuntahallitus 43 16.03.2015. Lausunto Helsingin yleiskaavaluonnoksesta 309/05.01/2012

Maakuntahallitus 43 16.03.2015. Lausunto Helsingin yleiskaavaluonnoksesta 309/05.01/2012 Maakuntahallitus 43 16.03.2015 Lausunto Helsingin yleiskaavaluonnoksesta 309/05.01/2012 MHS 16.03.2015 43 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Uudenmaan liitolta lausuntoa Helsingin uuden yleiskaavan,

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella)

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) 2 Sisältö Johdanto... 5 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä... 6 Maakuntakaavan

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 LOGISTIIKAN KEHITYSKUVA. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 LOGISTIIKAN KEHITYSKUVA. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 LOGISTIIKAN KEHITYSKUVA Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 ISBN 978-952-448-401-5 ISSN 2341-8885 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) 4258 3759 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) 4258 3759 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Ympäristölautakunta 60 25.08.2010 Kaupunginhallitus 170 30.08.2010 Ympäristölautakunta 74 11.08.2011 Kaupunginhallitus 232 29.08.2011 Ympäristölautakunta 56 07.06.2012 Kaupunginhallitus 152 18.06.2012

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

KESKI-POHJANMAAN LIITTO Päiväykset/käsittelyt: Ympäristöministeriön vahvistama 8.2.2012 Dnro YM3/5222/2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 22.4.2010 8 Tarkistukset 24.3.2010 Tarkistukset 2.2.2010 Kaavaehdotus 14.12.2010 Kaavaluonnos

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä 9.6.2010 Ympäristöministeriön vahvistama 21.12.2011 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava I - Tuulivoima. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Päivitys: 5.11.2014

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava I - Tuulivoima. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Päivitys: 5.11.2014 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava I - Tuulivoima Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitys: 5.11.2014 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava I - Tuulivoima, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 Kokouksen järjestäytyminen 5. 7 Helsinki EU Officen siirtyminen Uudenmaan liiton organisaatioon; yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Otsikko Sivu. 6 Kokouksen järjestäytyminen 5. 7 Helsinki EU Officen siirtyminen Uudenmaan liiton organisaatioon; yhteistyösopimuksen hyväksyminen PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 02.02.2015 klo 08:30-10:25 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 Kokouksen järjestäytyminen 5 7 Helsinki EU Officen

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Ehdotus 17.11.2014 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus Sarja A:37 ISBN 978-951-766-173-7 (nide) ISBN 978-951-766-174-4 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen)

Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen) POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN EHDOTUKSEN PALAUTTEET JA VASTINEET Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen)

Lisätiedot

Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma

Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma 1 HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma 13.11.2012 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:2 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VAS- TINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VAS- TINE mkhall 21.10.2013 183 1(61) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VAS- TINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei

Lisätiedot