Paasto on fyysinen ja hengellinen painolastin kevennys. Kirkolliskokous on kirkon eduskunta. Espoolaisnuoret näyttelevät Pullukat tv-elokuvassa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paasto on fyysinen ja hengellinen painolastin kevennys. Kirkolliskokous on kirkon eduskunta. Espoolaisnuoret näyttelevät Pullukat tv-elokuvassa."

Transkriptio

1 Tuomiokirkko Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Kauniainen 8 / Paasto on fyysinen ja hengellinen painolastin kevennys Pedacom/Rodeo Kirkolliskokous on kirkon eduskunta. Pääkirjoitus. Espoolaisnuoret näyttelevät Pullukat tv-elokuvassa. Alassane Ouedraogon ansiosta Sode on auki iltapäivisin.

2 Ääriviivaversioita saa käyttää väritaustaan tai kuvaan upotettuina. esse Espoon seurakuntasanomat Perustettu Tuomiokirkko Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Kauniainen esse 3 Espoon papit ajavat muutosta Uusi kirkolliskokous aloittaa työnsä toukokuussa. Kyseessä on kirkon eduskunta, joka päättää kirkon oppia ja hallintoa koskevista isoista linjoista. Valituista edustajista noin kaksi kolmannesta on uusia. Käydyssä vaalissa uutta oli se, että uudistusmieliset ehdokkaat loivat näkyvän, hiippakuntarajat ylittävän verkoston. Espoossa Muutoksen tekijät -verkostoa edusti Kevään kirkko -lista niin maallikkojen kuin pappien vaalissa. Pappisvaaleissa Kevään kirkko sai kolme paikkaa neljästä. Vaalitulos kertoo, että Espoon hiippakunnan papit ovat vahvasti uudistusmielisiä. Jos uudistushenkisyyttä mitataan Muutoksen tekijät -verkostoon kuulumisella, muutos etenee pappisvetoisesti ja pääkaupunkiseudun voimalla. Koko maassa verkosto sai läpi yhdeksäntoista edustajaa, joista yli puolet on pääkaupunkiseudulta ja kaksi kolmannesta pappeja. Kirkolliskokouksen toiminnan haaste on, että useissa asioissa päätöksiin tarvitaan määräenemmistö eli kolme neljäsosaa äänistä. Päätöksenteossa täytyy siis löytää ratkaisuja, jotka suurin osa pystyy allekirjoittamaan. Kaikkien kirkolliskokouksessa vaikuttavien ryhmien, myös muutoksentekijöiden, todellinen vaikutus riippuu siitä, kuinka he osaavat verkottua ja toimia eri tavoin ajattelevien kanssa. Yhteistoiminta on koko kirkon yhteinen haaste. Viime vuosien kiistat naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ympärillä ovat luoneet kirkkoon rintamalinjoja, jotka näkyvät julkisuudessa ja seurakuntatyössä. Vastakkainasettelusta kärsivät kaikki. Sami Ojala Kirkolliskokousedustaja Helsingin hiippakunta. Ojala toimii hallintopäällikkönä Nurmijärven seura kunnassa, joka sijaitsee Espoon hiippakunnassa. Sarjassa kirjoittavat seurakuntien luottamushenkilöt. Vaalitulos kertoo, että Espoon hiippakunnan papit ovat vahvasti uudistusmielisiä. Minä, lähikoululainen Me vanhemmat haluamme parasta lapsillemme. Meihin on sisäänrakennettu halu varmistaa heille parempi tulevaisuus. Haluamme, että lastemme elämä olisi jotenkin parempaa kuin se arkinen pakerrus, jota itse olemme eläneet. 5 Tällä hetkellä monessa espoolaisessa perheessä mietitään koulun valintaa tulevalle ekaluokkalaiselle, seiskaluokkalaiselle tai lukiolaiselle. Mistä löytyisi koulu, joka antaisi parhaat mahdolliset eväät lapsen tai nuoren tulevaisuudelle? Missä koulussa lapsi olisi varmasti turvassa, saisi onnistumisen kokemuksia ja oppisi elämään ihmisiksi? Uskallan väittää, että espoolainen koulu on paras valinta espoolaiselle. Kaupungissamme olevat koulut ovat hyvin tasalaatuisia. Opettajien pätevyyteen panostetaan, ja opettajat ja rehtorit kouluttautuvat ahkeraan. Koulut arvioivat säännöllisesti toimintaansa ja pyrkivät rakentamaan entistä tiiviimpää yhteistyötä perheiden kanssa. Kouluilta saa myös odottaa paljon, sillä viettäväthän lapsemme suuren osan valveillaolostaan koulussa. Toki täytyy muistaa, että koulu kasvattaa myös yhteisöllisyyteen ja muiden huomioimiseen, eikä jokaisen perheen jokaista yksityistoivetta voida toteuttaa. Useimmille lapsille ja nuorille tärkeintä koulun valinnassa ovat kaverit ja lyhyt matka kouluun. On vaikea löytää lisäarvoa pitkistä koulumatkoista pimeässä talvisäässä. Jo puolen tunnin lisäaika unten mailla on kasvavalle nuorelle riemuvoitto. Lähikouluissa kasvamme toistemme lähimmäisiksi. Minä kävin tavallista lähikoulua. Pääsin silti yliopistoon, sain ihmisen kokoisen ammatin ja itseni näköisen perheen. En usko, että elämäni olisi ylevämpää, hohdokkaampaa tai maineikkaampaa, jos olisin käynyt eliittikoulun. Eivät huippuarvosanat tai koulun statusasema takaa onnistumisen kokemuksia elämän yllättävissä käänteissä tai ammatillisessa pystyvyydessä. Ei edes presidentiltä odoteta huippuarvosanoja. Jokainen elämä on arvokas ja tärkeä. Koskaan emme voi etukäteen tietää, mistä kasvupohjasta huippuosaajat ponnistavat. Säröinen ja epävakaa nuoruus voi antaa yllättäviä voimavaroja ja rohkeutta kohdata aikuisuuden haasteita. Lapsi ansaitsee lähikoulun, koska on sen arvoinen. Saila Posti-Lindström Kirjoittaja on Espoon yhteislyseon lukion rehtori. Maallikoillekin ennakkoäänestysoikeus kirkolliskokousvaalissa Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaaleissa äänestys tapahtuu vain yhtenä kellonlyömänä tiettynä päivänä. Viimeksi tämä mahdollisuus oli klo Ennakkoäänestysmahdollisuuden puuttuminen näissä kahdessa vaalissa vaarantaa demokratian ja tasa-arvoisuuden toteutumisen. Lähes kaikki ryhmät ovatkin korostaneet haluaan siltojen rakentamiseen. Tämä näkyy toivottavasti myös käytännössä. Kansankirkon säilyttäminen edellyttää, että sen sisälle mahtuu monenlaista väkeä. Kaikki asiat eivät kirkossa pyöri mainittujen kiistakysymysten ympärillä. Kautensa aikana kirkolliskokous tulee päättämään muun muassa seurakuntien rakenneuudistuksesta. Sen ratkaisemisessa tullaan tarvitsemaan kaikki mahdollinen osaaminen ja asiantuntemus. Onneksi vertaus eduskuntaan ei tässä kohtaa toimi. Kirkolliskokouksessa ei ole valmiiksi määriteltyä oppositiota, joka jo periaatteen vuoksi vastustaa. Vaikka joissakin arvokysymyksissä oltaisiin eri mieltä, toisissa kysymyksissä voidaan olla samassa rintamassa. Maallikkovaalin tulos kirjoitetaan Espoossa vielä pienen kysymysmerkin kera. Tapiolan sinetöimättömien äänten vuoksi vaalista on todennäköisesti tulossa valitus, jonka hallintooikeus aikanaan ratkaisee. On mahdollista, että tapiolalaisten äänillä kirkolliskokoukseen olisi noussut Espoon hiippa kunnasta toinenkin espoolainen edustaja. Tärkeintä vaalin uusimisessa olisi kuitenkin se, että äänioikeutetut saisivat äänensä käyttöön. Urpu Sarlin Tällä hetkellä maallikoiden äänestämisestä kirkolliskokousvaaleissa säädetään kirkkolaissa (KL 20 luku, 5 pykälä). Lain mukaan kirkolliskokousvaalissa äänioikeutetun kirkkovaltuuston ja/tai seurakuntaneuvoston jäsenen ollessa estynyt hänen tilalleen tulee varajäsen. Näin seurakuntalaisten valitsemalta äänioikeutetulta viedään äänioikeus ja annetaan se varahenkilölle. Jos varajäseniä ei ole riittävästi tai hekin ovat estyneitä, äänestysmahdollisuus menee tältä osin kokonaan harakoille. Äänioikeutetuille papeille sitä vastoin on annettu mahdollisuus äänestää ennakkoon. Millä tätä menettelyä perustellaan? Kirkolliskokouksen mielestä edellä kuvattu käytäntö ei ole millään perusteltavissa. Se päätti toukokuussa 2009 lähettää asian kirkkohallitukselle ennakkoäänestämisen mahdollistavia toimenpiteitä varten. Asia on edelleen kirkkohallituksen valmisteltavana. Sen valmistelun hankaluudesta voidaan olla montaa mieltä. Kirkkohallituksen velvollisuudesta toimia kirkolliskokouksen päätösten mukaisesti voidaan olla vain yhtä mieltä. Asiaan ei ole saatu kirkolliskokouksen päätöksestä huolimatta muutosta. Tämä herättää kysymyksen siitä, millä perusteilla kirkkohallitus jättää toteuttamatta kirkolliskokouksen päätöksiä. Kirkolliskokous on kirkkomme ylin päättävä elin. Se olisi hyvä pitää mielessä myös kirkkohallituksessa. Espoon vaalituloksesta tulee valitus Espoon hiippakunnan kirkolliskokousedustajat on valittu. Vaalitulos saattaa mennä maallikkojen osalta uusiksi, jos hallinto-oikeus niin päättää. Teksti Ulla Lötjönen Piirros Tarja Patrikainen Anna-Mari Kaskinen Mika Nurmi Hanko Pohja Espoon hiippakunnan kirkolliskokousvaalitulos on selvillä. Vaalilautakunta vahvistaa tuloksen maanantaina kokouk sessaan. Asia ei kuitenkaan ole loppuun käsitelty. Järvenpään kirkkovaltuuston jäsen Tomi Riihimäki aikoo valittaa vaalista. Hän lähetti viime viikolla vaalilautakunnalle kirjeen, jossa hän esittää, että kirkolliskokouksen maallikkovaali on toimitettava uudelleen Espoon hiippakunnassa. Perusteena on se, että Tapiolan seurakunnan luottamushenkilöiden antamat äänet hylättiin. Ääniä oli kirkolliskokousvaalin osalta 19 ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa sama määrä. Syynä äänipotin poikkeukselliseen hylkäämiseen oli se, että Tapio lan vaalikokous jätti sinetöimättä kirjekuoren, jossa oli vaali tulos. Kirkon vaalilaki edellyttää sinetöintiä, jotta kukaan ei pääse peukaloimaan äänestyslippuja ennen kuin kuori on toimitettu vaalilautakunnalle. Hiippakunnan vaalilautakunta avaa vaalikuoret, laskee äänet ja niiden painoarvot sekä julkistaa vaalituloksen. Vaalit käytiin 13.2., ja vaalilautakunta kokoontui seuraavana päivänä. Vaalilainsäädäntö vaatii tarkkuutta Espoon hiippakunnan maallikkovaalissa annettiin yli 600 ääntä. Sammatti Karjaa Nummi Pusula Lohja Siuntio Johanna Lumijärvi Äänillä on kuitenkin erilainen paino arvo. Väkirikkaan kaupunkiseurakunnan äänet ovat painavampia kuin maaseutuseurakuntien. Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Antti Rusama kertoo olevansa syvästi pahoillaan inhimillisestä virheestä, joka syntyi Tapiolassa. Myös vaalilautakunnan puheenjohtaja Juhani Korte harmittelee tapahtunutta. Vaalilautakunta ei epäile väärinkäytöksiä tapahtuneen, mutta meillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin hylätä tapiolalaisten luottamushenkilöiden äänet. Vaali on toimitettava lain mukaan, sanoo Korte. Riihimäki sanoo, että erehtyminen on inhimillistä ja virheitä sattuu. En syytä ketään vaan haluan, että vaalitulos olisi oikea. Tapiolalaisten äänillä olisi ollut suuri painoarvo, ja siksi ehdotan vaalien uusimista joko Tapiolassa tai Espoon hiippakunnassa, sanoo Riihi mäki. Vaalilautakunnan puheenjohtaja Korte ymmärtää Riihimäen huolen, mutta sanoo, että vaalilautakunnan toimivalta on rajattu. Karkkila Vihti Stig Kankkonen Karjalohja Kirkkonummi Tuomiokirkkosrk Se voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä vaalituloksen. Vaalilautakunnan päätäntävaltaan ei kuulu uusien vaalien järjestäminen. Vaalin tuloksesta on kuitenkin mahdollisuus valittaa, ja valitus tulee osoittaa hallinto-oikeuteen. Mikäli näin tulee tapahtumaan, harkitsee hallinto-oikeus asian tarkkaan. Tomi Riihimäki ennakoi, että hän tulee tarttumaan valitusoikeuteen, jotta ihmisten oikeustajua ei loukattaisi. Espoo hävisi vaalissa Tapiolan äänten hylkääminen saattaa merkitä sitä, että Espoo menetti yhden maallikkoedustajan paikan. Kirkolliskokoukseen nousi Espoosta ainoastaan DI Heikki Sorvari, joka tuli uudelleen valituksi Kirkko lähellä ihmistä -listalta. Samalta ehdokaslistalta meni läpi kirkkonummelainen yliopistoopettaja Johanna Lumijärvi. Molemmat valitut kuuluvat vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen. Kirkko lähellä ihmistä -yhteislistalla oli ehdolla lähinnä espoolaisia luottamushenkilöitä, joilla on joko puoluepoliittista tai herätysliiketaustaa. Hyvinkää Nurmijärvi Tuusula Kauniainen Leppävaara Tapiola Olari Espoonlahti Antti Siukonen Heikki Sorvari Mäntsälä Järvenpää Kerava Eniten maallikkoedustajia sai Elävä kansakirkko -lista, jolta valittiin kolme edustajaa: kirjailija, toimintakeskuksen johtaja Anna- Mari Kaskinen Lohjalta, palvelualuejohtaja Tapio Tähtinen Keravalta ja lääkäri Hannele Karppinen Hyvinkäältä. "Vaalilautakunnan päätäntävaltaan ei kuulu uusien vaalien järjestäminen." Elävä kansankirkko -listan edustajia luonnehtii maltillinen kansankirkollisuus. Ruotsinkielisessä Porvoon hiippa kunnassa käytiin omat vaalit. Espoolainen maallikkoehdokas, toimittaja Stig Kankkonen uusi kirkolliskokouspaikkansa. Pappisvaalin voitti Kevään kirkko Espoon hiippakunnan maallikkovaalin uutena ryhmänä oli Kevään kirkko -ehdokaslista, jolta valittiin kirkolliskokoukseen viestintäpäällikkö Markku Jalava Nurmijärveltä. Päivi Linnoinen Kalervo Salo Hannele Karppinen Tapio Tähtinen Markku Jalava Kevään kirkko lukeutuu uudistusmieliseen Muutoksen tekijät -verkostoon, joka toimi valtakunnallisessa yhteistyössä. Kevään kirkko -ehdokaslista menestyi Espoossa erityisesti pappisvaalissa, sillä kolme neljästä valitusta oli Kevään kirkon ehdokkaita: nurmijärveläinen Päivi Linnoinen, joka työskentelee Helsingin piispa Irja Askolan teologisena erityisavustajana. Kevään kirkon papeista tulivat valituiksi myös Leppävaaran seurakunnan kirkkoherra Kalervo Salo sekä Espoon seurakuntayhtymän kasvatuksen pastori Antti Siukonen Helsingistä. Paikkansa kirkolliskokouksessa uusi Espoon tuomiokapitulin hiippakuntasihteeri Mika Nurmi, joka asuu Lohjalla. Nurmi valittiin listalta Elävä kansankirkko. Maallikoiden äänestysprosentti kirkolliskokousedustajien vaalissa oli 82,2 prosenttia ja papiston äänestysprosentti kirkolliskokousedustajien vaalissa 77,5. Katso myös sivun 4 uutinen aiheesta.

3 4 esse Uutiset LUKIJOILTA esse 5 Suvelan kappelille valittiin suunnittelija Espoon Suvelan kappelin pääsuunnittelijaksi valittiin Lassila Hirvilammi Arkkitehdit Oy. Kappelirakennus suunnitellaan seurakuntayhtymän ekorakentamisen pilottihankkeena. Siinä pyritään ekotehokkuuteen ja kestäviin sekä säästäviin rakennuksiin. Kappelirakennuksen yhteyteen tulee tilat Espoon kaupungin asukaspuistolle. Uuden kappelirakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2013 loppuun mennessä. Kappelin kustannusarvio on vajaat 10,5 miljoonaa euroa. Lassila Hirvilammi Arkkitehdit Oy on suunnitellut 2000-luvulla myös Kärsämäen puukirkon, Kuokkalan kirkon Jyväskylässä ja Klaukkalan kirkon Nurmijärvellä. Suvelan kappelin suunnittelusta kilpaili 20 yritystä, joista seitsemältä pyydettiin tarjoukset. Otaniemen MLL perhekahvila kokoontuu kodeissa Viime viikon Essessä kerrottiin Otaniemen kappelin remontista. Kappelin säännölliset tilaisuudet on jouduttu siirtämään muualle. Jutussa kerrottiin virheellisesti, että Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvila siirtyisi kappelin toimistoon. Keskiviikkoisin kello 9.30 kokoontuva perhekahvila kokoontuu remontin ajan kerholaisten kodeissa kiertävästi. Modernia puurakentamista kehitetään Espoossa Puurakentamisen kehittämiseen panostetaan Espoon kaupungin, Aalto-yliopiston sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteisvoimin. Aalto-yliopisto tutkii puurakentamista laajasti. Ensimmäiseksi rakentamisen pilottiympäristöksi on suunniteltu Espoon Otaniemen, Tapiolan ja Keilanimen aluetta, jossa toteutetaan lähivuosina mittavaa uudis-, täydennys- ja korjausrakentamista viidellä miljardilla eurolla. Yhteishankkeen tavoitteena on puutuotealan moninainen kehittäminen sekä alan kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen uuden yritystoiminnan, innovaatioiden, uusien tuotteiden ja palveluiden avulla. Villava menestyi gospel-kisoissa Kirkolliskokous uusiutuu. Uusia maallikkoedustajia on 41 ja uusia pappisedustajia on 20 kaikkiaan 96 edustajasta. Uudessa kirkolliskokouksessa istuu 62 miestä ja 34 naista. Edustajista vuotiaita on seitsemän, vuotiaita kaikkiaan 26 edustajaa, vuotiaita 28 ja yli 60-vuotiaita kaikkiaan 33 edustajaa. Saamelaisten edustaja valitaan myöhemmin. Uusien edustajien keskiikä on 53 vuotta. Viime kirkolliskokousvaaleissa vuonna 2008 valittujen edustajien keski-ikä oli 55 vuotta. Toukokuussa alkavalle kirkolliskokouksen neljävuotiskaudelle valittiin kaksi alle 30-vuotiasta nuorta. Villava-yhtyeen ensiesiintyminen oli menestyksekäs, sillä bändi saavutti gospelin SM-kisoissa kolmannen sijan. Vuosi sitten Kauniaisissa perustettu yhtye Villava ylsi pronssille helmikuussa Keuruulla pidetyissä gospelin SM-kisoissa. Finaaliin oli valikoitu demoäänitteiden perusteella paristakymmenestä bändistä seitsemän. Kilpailu järjestettiin 17. kerran. Pop-jazz-henkinen Villava näki päivänvalonsa vuosi sitten, kun kuudesta bändiläisestä neljä opiskeli Suomen Raamattuopiston musiikkilinjalla Kauniaisissa. Ilman musiikkilinjaa Villavaa ei olisi olemassa. Alun perin meidän oli tarkoitus soittaa vain laulajien taustabändinä, mutta meistä muotoutuikin tiivis yhtye, kertoo kitaristi Jaakko Penttilä, joka asuu edelleen Kauniaisissa. Villavalle kisat merkitsivät myös ensiesiintymistä yleisön edessä. Yhteistä harjoittelua on takana toki jo paljon, ja kaikilla bändiläisillä on kokemusta muista kokoonpanoista. Osa jäsenistä opiskelee musiikkia ammatikseen. Helsingin hiippakunnasta valittiin kirkolliskokousedustajaksi 26-vuotias Katri Korolainen-Virkajärvi sekä Oulun hiippakunnasta Kemijärveläinen 27-vuotias Janne Kaisanlahti. Nuorten Keskuksen pääsihteeri Eija Kallinen sanoo Kotimaa24.fi-uutisten haastattelussa, että hän ei ole täysin tyytyväinen tulokseen. Tavoitteena oli saada jokaisesta hiippakunnasta ainakin yksi alle 30-vuotias ehdokas läpi. Kallinen uskoo kuitenkin, että kaikilla kirkolliskokousedustajilla on kosketuspintaa seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöhön esimerkiksi oman työn, lasten tai lastenlasten kautta. Nuoria oli ehdolla tänä vuonna maallikkovaaleissa Penttilä sanoo kilpailun olleen hyvätasoinen. Hänen mielestään voitto meni oikeaan osoitteeseen, kun ensimmäisen sijan nappasi kokkolalainen Great Wide North -kokoonpano. Hopeaa saavutti Pater Noster Raahesta. Kisoissa jokaisella bändillä oli soittoaikaa viisitoista minuuttia. Villava ehti esittää tuossa ajassa kolme kappalettaan. 33 ja pappisvaaleissa 18, eli yhteensä 51 nuorta. Kirkolliskokousvaaleissa ehdokkaita oli yhteensä 777. Villavan osallistuminen lähti spontaanista ajatuksesta, kun bändiläiset näkivät kisojen mainoksen erään treeniviikonlopun aikana. Penttilän mielestä osallistuminen oli kannustava kokemus. Kirkolliskokousedustajien mielestä kirkon työssä tulee erityisesti painottaa kirkkojen välistä yhteyttä ja ekumeniaa sekä lapsiperheiden ja nuorten parissa tehtävää työtä. Valittujen mielestä seurakuntien toimintamahdollisuudet turvataan parhaiten kehittämällä yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoimintaa. Kirkon keskushallinnon uudistamista piti ehdokkaista tärkeimpänä säädöshankkeena 30 prosenttia, valituista 55 prosenttia. Suurin osa edustajista näkee, että seurakunnan ja kirkon jäsenyys on osa suomalaista identiteettiä ja perinnettä. Valittujen edustajien painotukset käyvät ilmi kirkolliskokousehdokkaille tehdystä ehdokasesittelysivuston kyselystä sakasti.evl.fi/ehdokkaat. Sakastin sivustolta käyvät ilmi myös äänestysprosentit hiippakunnittain. Lähes kaikissa hiippakunnissa maallikkojen äänestysaktiivisuus oli selvästi pappien äänestysaktiivisuutta suurempi. Porvoon hiippakunnassa papit kuitenkin äänestivät maallikkoja enemmän. Esse Kaikki Villavan kappaleet ovat omaa tuotantoa. Gospelille ominaiseen tyyliin sanoituksissa kuuluvat kristilliset teemat. Emme kuitenkaan tee ylistysmusiikkia, vaan jätämme kuuntelijalle itselleen tilaa löytää sanoman, Penttilä sanoo. Villava aikoo jatkaa biisien tekoa tulevaisuudessakin. Tavoitteena yhtyeellä on saada kasaan tarpeeksi materiaalia debyyttilevyä varten. Yhtye on ladannut kappaleensa Ota minut kiinni Youtube.com-kanavalle kuunneltavaksi. Siinä biisissä on folkvaikutteita, Penttilä kertoo. Noora Melaanvuo Kirkolliskokoukseen valittiin 62 miestä ja 34 naista Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on jakanut vuotuiset avustuksensa hengelliseen musiikkityöhön. Jaettava summa euroa käytettiin lähes kokonaan. Isoimmat rahasummat menivät Urkuyö ja Aaria ry:lle ( euroa) sekä Espoon nuorisokuoro Candominolle ( euroa). Seura kunnilla on molempien kanssa yhteistyösopimus. Urkuyö ja Aaria -festivaalit järjestetään tänä vuonna 27. kerran. Candomino-kuoro puolestaan viettää 45-vuotisjuhlavuottaan. Espoonlahden seurakunnan kamarikuoro Navichorus sai euroa ja Cantores Minores -kuoron kannatusyhdistys ry euroa. Navichorus esittää Bachin jouluoratorion kantaatit 1 3 sekä uudenvuoden kantaatin. Cantores Minores taas on tehnyt musiikkikasvatustyötä liki 60 vuotta poikien ja nuorten miesten parissa. Avustus käytetään 6 7-vuotiaiden poikien kuoro-opetukseen Leppävaarassa. Tapiolan kamarikuoro ry sai euroa. Kuoro pitää tänä vuonna neljä konserttia Espoossa. Kirkkomuusikoista koostuvalle kamarikuoro Glorialle myönnettiin Ville Kukkonen Hengelliselle musiikkityölle jaettiin avustuksia euroa. Gloria pyrkii kehittämään hengellistä kuoromusiikkia julistus-, taide- ja ilmaisumuotona. Olarin seurakunnan kamarikuoro Wähäpaimen ja Kamarikuoro Vox Lapsus ry saivat euroa. Kuorot esittävät Bachin h-mollimessun Olarin kirkossa maaliskuussa. Ilmari Krohnin Johannespassiota hiljaisen viikon Hiippakuntavaltuustoon valitut Espoon hiippakuntavaltuustoon valitut maallikot: Tuula Karhunen Hyvinkää, Heikki Sorvari Espoo, Liisa Äikäs Nurmijärvi, Pentti Aspila Vihti, Eero Ahonen Tuusula, Rauno Saarnio Mäntsälä, Tarja Tallqvist Espoo, Hilkka Ranta Lohja, Kirsi Rostamo Espoo, Hanna Graeffe Järvenpää, Juhana Malme Espoo, Jaakko Rahja Kirkkonummi, Pentti Sorsa Kerava ja Sari Savela Espoo. Hiippakuntavaltuustoon valitut papit: Marko Autio Espoo, Tarja Seppänen Järvenpää, Panu Pihkala Kirkkonummi, Antti Malinen Espoo, Sini Hulmi Espoo, Tuomas Antola Mäntsälä ja Kari Latvus Järvenpää. ahti-tilaisuuteen suunnittelevalle Martti Laitiselle luvattiin euron avustus. Ilta on osa Laitisen tohtorintutkintoa Sibelius- Akatemiassa. Passiossa on mukana kolme solistia, kaksi kuoroa, jousiyhtye, urkuri ja liturgi. Hyvät mielipide kirjoittajat! Essen Lukijoilta-palsta julkaisee korkeintaan merkkiä pitkiä mielipide kirjoituksia. Esse, Lukijoilta, PL 200, Espoo. Keskustelua myös netissä > keskustelu. Toimitus voi lyhentää ja muokata tekstejä tarvittaessa. Lähetä tekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon. Kirkko tekee hyvää työtä Kuntalaisaloite Espoon kaupungille Raha poikii huonosti. Mielestäni sijoitusrahat ovat Espoon kaupungin asukkaiden rahoja. Olen ehdottanut, että kerrotaan julkisesti, miten on käynyt Espoon kaupungin omistamien osake- ja korkosijoitussalkkujen arvolle ja tuotolle. Kerrotaan tilanne neljä kertaa vuodessa, esimerkiksi paikallislehdissä (Länsiväylä, Esse, Vartti-lehti). Perusteeni aloitteelle on seuraava: Rahastojen tuotto ei ole ollut kehuttava toisen rahaston vuosituotto on ollut 3,6 prosenttia ja toisen 2,4 prosenttia. Myyntituot- Espoo sai uuden piispan, Tapio Luoman. Uuden piispan selkeäsanaisuus ja ajatusten kirkkaus taannee Espoolle hyvän kirkkoyhteisön. Presidentinvaaleissa ehdokkaat korostivat ihmisten huomioimista, syrjäytyneiden huomioonottamista. Samaa sisältöä oli osin myös piispan virkaanasettajaissaarnassa. Uskon, että kirkko pystyy paremmin kuin minkään valtion presidentti, ei vain huomioimaan, vaan myös huolehtimaan syrjäytyneistä. Kirjoitin edellä, hyvä kirkkoyhteisö. Tarkoitan kuitenkin hyvää yhteiskuntaa kirkon avulla ja sen myötävaikutuksella. Kirkko tekee yhdessä elintarvikemyymälöiden kanssa hyvää työtä, myös Espoossa. Kävin Isännöintiverkon järjestämällä ekskursiolla Tukholman jätteenpolttoenergialaitoksella. Laitoksella todettiin, että vuonna 1965 heitettiin elintarvikkeita hukkaan 22 kiloa henkeä kohti. Nyt vastaava luku on 220 kiloa asukasta kohti. Syyksi arveltiin parasta ennen -päivämäärää. Aiemmin maku kertoi, onko ruoka syötävää vai poisheitettävää. Kirkon ja kaupan yhteistyö on tärkeää. Täysin syötävää, nautittavaa ja silti myymälöissä ihmisten syrjimää elintarviketta tuodaan kirkon jakopöydälle ihmisten hyväksi. Muutamat seurakunnat tarjoavat myös halpaa ateriaa pari kertaa viikossa. Olisi tärkeää, että syrjäytyneet, syrjäytetyt ja muut tarvitsijat tietäisivät tämän ja käyttäisivät kirkon kädenojennusta hyväkseen. Jeesus ei julista vapaata seksiä Karakalliolainen Paavo S. Vepsä perää kirkkoon vapaata rukoiluoikeutta ja pitää kirkon käytäntöjä outona kirkkoformalismina, jolla ei hänen mukaansa ole raamatullista pohjaa (Esse 9.2.). Hänen mielestään Jeesus Nasaretilainen rukoili ihmisten puolesta lainkaan kiinnittämättä huomiota heidän seksuaalisuuteensa. Jokunen esimerkki olisi ollut paikallaan. Emme eri syistä kiinnitä huomiota kohtiin, jotka eivät sovi omiin ajatuksiimme. Paavo S. Vepsä voisi avata omasta Raamatustaan kaikille tutun Vuorisaarnan ja lukaista sieltä vaikkapa kohdan Matt. 6:27 32, jossa Jeesus selkeästi osoittaa kiinnostuksensa ihmisen seksuaalisen elämän suhteen. Kastetilaisuudessa usein kummi lukee kauniin kohdan, missä Jeesus ottaa lapsia syliinsä ja siunaa heitä (Mark. 10:13 16). Kannattaa avata tämäkin kohta ja lukea erityisesti sitä edeltävät jakeet luvun alusta: aika selkeä Jeesuksen kannanotto ihmisen seksuaaliseen käyttäytymiseen. Tämä tulee esiin myös kertomuksessa Sykarin kaivolta, kun Jeesus kohtaa samarialaisen naisen, joka kohtaamisen jälkeen näkee oman tilanteensa aivan uudessa valossa (Joh. 4:5 29). En tiedä, miten moni seura kuntalainen katsoisi ja haistelisi, jos joku laitapuolenkulkija älyäisi käyttää kirkkoa edes hetken lämmittelypaikkanaan jumalanpalveluksen aikana. Se saattaisi antaa hänelle muutakin kuin hetken lämpöä. Se saattaisi antaa siemenen toisenlaiseen elämään, vaikka vaikeuksiin joutuneelle se ei olekaan helppoa. Toivokaamme, että Espoo tulisi edelleenkin paremmaksi kaupungiksi, paremmaksi luomakunnaksi piispa Luoman myötä ja myötävaikutuksella. Pekka Kivekäs Espoonlahti tojen arvo on siis pystytty juuri ja juuri säilyttämään, mutta reaalituottoa ei ole tullut kuin nimeksi. Muun muassa eläkevakuutusyhtiöiden sijoitukset ovat tuottaneet paremmin kuin mihin kaupungin kilpailuttamat sijoituspalveluyhtiöt ovat pystyneet. Euroalueen inflaatio kiihtyi tammikuussa alustavien tietojen mukaan 2,4 prosenttiin. Ehdotin myös kuntalaisaloitteessani, että kaupunki sijoittaisi sijoitusrahoja 150 miljoonaa euroa Espoonkruunuun, ja tällä rahalla ostettaisiin rakennusmaata tulevia tarpeita varten. Näin turvattaisiin espoolaisten omaisuuden reaaliarvo ja saataisiin kohtuuhintaisia asuntoja. Perusteeni aloitteelle: omat maaomistukset antavat mahdollisuuden lisätä kaupungin omaa asuntotuotantoa. Se voi tuottaa kohtuuhintaisia asuntoja Espoon kaupungin asukkaille, lapsiperheille ja hillitä asuntojen hintojen nousua seudulla. Kari Karjalainen Espoon SDP:n valtuustoryhmän jäsen Jeesus ei julista vapaata seksiä, eikä hänen tarvitse erikseen ottaa esiin samaa sukupuolta olevien tilannetta, koska se on selkeästi Mooseksen laissa kielletty. Hän antaa ohjeita, miten voisimme elää Jumalan tahdon mukaista yhteiselämää. Jeesuksen korostus on pikemminkin, että laista ei katoa pieninkään kirjain, ja opettaa siitä näkökulmasta lain oikeaa tulkintaa. Olli Nuosmaa Karakallion alueen kappalainen TOINEN RUUTU Lämmin kiitos Kirkko lähellä ihmistä valitsijayhdistys kiittää lämpimästi Espoon rovastikuntien ja myös muiden hiippakuntamme luottamushenkilöiden tuesta kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalissa. Kirkollamme on paljon haasteita ja muutospaineita alkavalla istuntokaudella. Kaikkien muutosten ja hallinnon ratkaisujen tulee kirkossa kuitenkin ensisijaisesti palvella ydinsanoman Vastaus Juhani Tuomarlalle Esse on avoin keskustelulle Juhani Tuomarla ihmetteli (Esse 16.2.), miksi lehdessämme julkaistiin 2.2. Anna-Liisa Rekolan mielipidekirjoitus Pekka Haaviston puolesta. Esse on puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta mielipidepalstamme on avoin keskustelulle. Kyseinen mielipide liittyi ajankohtaiseen aiheeseen ja tarjosi siihen yhden näkökulman. Kirjoituksen julkaisua Essessä Rakennamme siltoja, emme muureja Maanantaina (13.2) valitussa uudessa kirkolliskokouksessa on Espoon hiippakunnasta yksi maallikkoedustaja ja kolme pappisedustajaa Kevään kirkko -valitsijayhdistyksestä. Kevään kirkko on enemmän kuin kirkollis kokoukseen valitut henkilöt. Se kuuluu valtakunnalliseen Muutoksen tekijät -verkostoon, joka sai kirkolliskokoukseen 19 paikkaa. Kirkolliskokous ei aja yksittäisten hiippakuntien asioita vaan koko kirkon etua. Seurakuntarakennetta on katsottava koko kirkon näkökulmasta, ei vain hiippakuntien sisällä tapahtuvana. Muutos on meille mahdollisuus, ei uhka. Avoin ja nykyaikainen viestintä on vahvuutemme. Se ankkuroituu tuoreesti sanoitettuun evankeliumiin. Vaalia edeltävät keskustelutilaisuudet olivat hyvä alku kirkon yhteisten asioiden pohtimiselle saman pöydän ympärillä. Lähdimme kirkolliskokousvaaliin ohjelma edellä. Sen viisi kohtaa, ydinsanoman tuoreus, avara kansankirkollisuus, toisten kunnioittaminen, ympäristöasiat ja joustava hallintorakenne ovat pääkohtiamme tulevalla kirkolliskokouskaudella. puolsi se, että se sisälsi pohdintaa kristinuskon arvoista. Voimme kukin tulla eri tulokseen pohdinnassamme, mutta on tärkeää, että arvokysymyksiä mietitään ja että niistä keskustellaan. Seurakuntien kannalta on arvokasta, että presidentti on kirkon jäsen. Seurakuntalaisilla on kuitenkin oikeus muodostaa oma näkemyksensä tästäkin asiasta. eteenpäin viemistä mottomme mukaan Kirkon ja seurakuntien parhaaksi. Näin valitut edustajammekin pyrkivät toimimaan. Seikko Eskola toteaa vastailmestyneessä kirjassaan Ristivetoa kirkon parlamentissa: Jotta maallikkoedustaja todella vaikuttaisi merkittävästi, hänen tulisi olla mukana ainakin kaksi nelivuotiskautta. Itselläni alkaa nyt se toinen kausi, olen siitä kiitollinen valitsijoilleni ja toivon sydämestäni olevani luottamuksenne arvoinen. Tässä työssä tarvitaan vuorovaikutusta ja tukea. Evästyksiä ja toiveita kirkon kehittämiseksi olen mielelläni vastaanottamassa. Kirkko lähellä ihmistä -valitsijayhdistyksen puolesta Heikki Sorvari Kirkolliskokous on verkottumisen paikka. Haemme aktiivisesti keskusteluyhteyttä toisten ryhmittymien kanssa. Kiitos äänestäjille, toisille valitsijayhdistyksille ja kaikille kirkon asioista kiinnostuneille. Haluamme toimia avarakatseisesti armon asialla kaikkina vuodenaikoina. Markku Jalava, Päivi Linnoinen, Kalervo Salo, Antti Siukonen Kevään kirkko -valitsijayhdistyksen kirkolliskokousedustajat Toisaalla lehdessä julkaistiin presidenttiehdokkaista kirkkoon ja kristinuskoon liittyvät haastattelut, jotka pyrkivät olemaan mahdollisimman tasapuolisia. Urpu Sarlin Essen päätoimittaja ja Espoon seurakuntien viestintäpäällikkö

4 6 esse esse 7 Hanki kantaa Tarvaspäässä Komedia Pällin perheestä kuvattiin Espoossa Luonto, lumikuormat, pakkaset, metsän hiljaiset äänet, hiihtäminen ovat suomalaisille merkityksellisiä asioita, kollektiivista alitajuntaa. Kirpeässä pakkasessa hiihtäessään suomalainen kokee olevansa yhtä luonnon ja juuriensa kanssa. Vaikka jättäisi hiihtolenkin väliin, Gallen-Kallelan museossa saa nyt kokemuksen talvisesta luonnosta. Teksti Anne Leppänen Hanki kantaa -näyttelyssä on esillä Akseli Gallen-Kallelan talviaiheisia maalauksia ja grafiikkaa, sekä kuvia ja esineistöä hänen elämästään. Vuosisadan takaiset hiihtoretket vaikuttavat yllättävän läheisiltä. Lasivitriinissä komeilevat kansallistaiteilijan pitkät hiihtovillasukat tyylikäs kuviointi, joka sopii tähänkin talveen! Muotoon leikatussa valokuvassa taiteilijahahmo nojailee sauvoihinsa kuin kuka hyvänsä sunnuntaihiihtäjä! Vuosisadan alun taiteilija ei kuitenkaan ollut hiihtäjänä leppoisimmasta päästä. Päivittäin taittui usein kuusi kymmentä kilometriä lumista erämaata ja tauoilla hiihtäjä luonnosteli etsauksia. Gallen-Kallela maalasi talvisin ulkona, vaikka helppoa se ei hänen mukaansa ollut: Palelen kuin koira ja väri tulee jäykäksi kuin vaha kun istun ulkona ja maalaan. Museossa on nähtävillä useat raskaan näköiset sukset. Taiteilijan kirjeestä paljastuu, että hän oli tarkka hiihtovälineistään: Täytyy olla vähintään neljä paria eri muotoisia suksia eri keleille. Gallen-Kallelan talviaiheiset maalaukset on ripustettu museon ensimmäiseen kerrokseen. Maalauksissa on useimmin metsäisiä maisemia, lunta eri sävyissä, valoa ja varjoa, vuoden- ja vuorokaudenajan tarkkaa kuvausta ja koskettavaa tunnelmaa. Luistelijat Kalelan rannassa saa pysähtymään. Tämä teos on ollut harvoin esillä missään. Maiseman katsoja tuntuu asettuvan rinteelle, puiden siimekseen. Siellä hän ohikiitävän hetken katselee pieniä huolettomia luistelijahahmoja, jotka reippailevat keski päivän valossa. Muita Sururyhmä läheisensä menettäneille Ryhmässä on läsnä luottamuksellisuus, ilmaisun vapaus ja tunteiden salliminen. Jokaisen suru on ainutlaatuinen ja oma. Kahta samanlaista surua ei ole. Kevään sururyhmä alkaa klo 11 Uutussa, Lintukulma 2. Ryhmä kokoontuu kuutena kevään keskiviikkona klo 11. Ryhmää ohjaavat: pastori Inkeri Juvela p , diakoni Petri Lehtisalo p Tiedustelut ja ilmoittautumiset Inkeri Juvelalle. Albinonista Ave Mariaan Yhteisvastuukonsertti to 1.3. klo 13 Leppävaaran kirkko Kanttorit & Päiväkuoro esittävät hengellisiä suosikkisävelmiä. Matias Uuskylä erityisen puoleensa vetäviä teoksia ovat Ilvesluola-maalaukset, joita näyttelyssä on esillä useita. Niissä hohtaa kevättalvi. Katsojan edessä kohoavat jylhät kalliot ja lumi kimaltaa. Pakkanen tuoksuu, mutta ilveksen jäljet saavat katsojan varovaiseksi. Tulee sama, lähes pyhä tunnelma, jonka hohtavassa luonnossa kokee. Näyttelyn jälkeen kannattaa kävellä Tarvaspään pihan poikki tunnelmalliseen kahvilaan. Siellä on päivittäin useita lounasvaihtoehtoja ja herkullisten leivonnaisten valikoima. Ikkunasta voi silmäillä Laajalahden talvea, eikä näkymä varmaan paljon poikkea siitä, mitä Gallen-Kallelan pariskunta saattoi nähdä. Sadan vuoden takaisten tunnelmien tuttuus on lohdullista. Vaikka jotkut maisemat on raivattu teille ja asutuksille, Espoossa on vielä jäljellä erämaata ja mahdollisuus saavuttaa ikiaikainen yhteys luontoon. Gallen-Kallelan museo Gallen-Kallelan tie 27, Espoo avoinna ti la 11 16, su Hanki kantaa -näyttely Näyttely esittelee Akseli Gallen-Kallelan talvimaisemien kuvaajana. Esillä myös Gallen-Kallelan ja hänen ystäviensä ottamia valokuvia suurennoksina, sata vuotta vanhaa esineistöä ja valokuvataiteilija Juha Suonpään (s. 1963) teoksia klassikkoteosten maisemallisesta nykytilasta. Kuva: Luistelijat Kalelan rannassa. Tukea elämänhallintaan osa II Tekeekö tiukkaa? la 3.3. klo Uutussa Ylivelkaantuminen, ulosotto ja lapsiperheiden köyhyys. Mukana toimitusjohtaja Ahti Hurmalainen, viranomainen ulosottovirastosta sekä seurakunnan työntekijöitä. Kahvitarjoilu ja lastenhoito järjestetty. Tasan kaksi vuotta sitten Espoonlahden koulu tyhjeni hiihtolomaviikolla oppilaista ja opettajista. Siitä tuli elokuvan tapahtumapaikka. Nyt kaksiosainen perhekomedia nähdään TV1 Kotikatsomossa. Teksti Ulla Lötjönen Kuvat Matti Pirhonen kuvaamaan. Hiljaisuus. Kamera? Valmistaudutaan Valmis! vastaa Jari Pollari kameran takaa. Ääni? jatkaa elokuvan apulaisohjaaja Pekka Ala-Seppälä. Kyllä, vastaa äänittäjä Sami Kiiski. Ja käy! Kamera käy, ja filmille tallentuu otos tv-elokuvaa Pullukat, joka kertoo murrosikäisen Leon kasvutarinan. Kuvauspaikkana on Espoonlahden yläkoulu. Kaksi vuotta sitten koulut tilat muuntuivat tv-elokuvan kuvauspaikaksi. Esse pääsi seuraamaan elokuvan tekoa. Pihalla on parkissa espoolaisen tuotantoyhtiö Säihkyn pakettiautoja. Koulun käytävillä vaeltaa aamuvarhaisella nuoria, jotka ovat tulleet kuvauksiin muun muassa Lahtea, Porvoota ja pääkaupunkiseutua myöten. Benjamin Brade saapuu hiihtolomaviikon jokaisena aamuna koululle Meilahdesta ja Edward Juvonen Tapanilasta. Kuvauspäivät venyvät noin iltakuuteen. Kaverukset ovat kuitenkin varsin tyytyväisiä hiihtolomansa viettoon. He ovat olleet tv- ja tanssituotannoissa aiemminkin mukana, ja kehuvat ohjaaja Pirkka-Pekka Peteliuksen otetta. PP on rento ja hauska, mutta kuitenkin jämäkkä, kertovat nuoret miehet. Pulska Pällin perhe Pirkka-Pekka Petelius haukkaa voileipää ja ottaa kupin aamukahvia. Espoolaissyntyinen Otto Gustavsson esittää Leo Pälliä, joka on elokuvan päähenkilö. Edessä on kiireinen päivä. Filmi yhtiö Säihkyn kuvausryhmä järjestelee aamun ensimmäistä kuvauspaikkaa, joka sijaitsee koulun portaikossa. Kuvaus- ja äänityskalusto pitää siirtää paikoilleen. Petelius kertoo tv-elokuvan taustoista. Käsikirjoittaja Veli-Pekka Hänninen ehdotti muutama vuosi sitten tarinan aiheeksi fiktiivistä perhettä, jonka jäsenet ovat pulskia ja oloonsa tyytyväisiä. He ovat reippaita ja avuliaita ihmisiä ja elävät tyytyväisinä elämäänsä laihuus ihanteiden vastaisesti. Petelius kertoo innostuneensa Hännisen ideasta, ja tarinan kehittely alkoi. Keskushahmoksi valikoitui perheen murrosikäinen poika Leo Pälli, joka ihastuu Niinanimiseen koulukaveriinsa. Poika päättää laihduttaa, jotta pääsee ihastuksensa suosioon. Mutta mitkä ovat seuraukset? Siitä tämä lämmin ja humaani elo kuva kertoo. Tähtihetki koulun jumppasalissa Yläkoulun diskoilta on meneillään. Diskopallo välkkyy, väri valot loistavat ja nuoret tanssivat taidokkaasti. Tarinan päähenkilö Leo Pälli astuu koulun jumppa saliin. Filminteossa kuvataan seuraavaksi kohtaus, jossa Leokin lähtee näyttämään tanssitaitojaan. Poika päättää laihduttaa, jotta pääsee ihastuksensa suosioon. Ei kuitenkaan vielä. Valot pitää virittää uudelleen. Jumppasali tyhjenee, kun nuoret menevät tauolle. Työryhmä jää pohtimaan kuvakulmia ja säätämään valoja uusin asemiin. Leon näyttelijä Otto Gustavsson on kuumissaan. Studiolamput paahtavat lämpöä, ja hikipisaroihin löytyy toinenkin selitys: nuoren näyttelijän kasvoille on kiinnitetty maski, joka saa hänet näyttämään pulskaposkiselta. Vyötäröä, käsivarsia ja jalkoja on topattu superlonilla. Lotta Konttas näyttelee Niinaa, johon Leo ihastuu. Elokuvan teon aikaan Konttas opiskeli Espoonlahden koulussa. Filmiyhtiö Säihky sijaitsee Espoossa, ja Espoonlahden koulu valikoitui kuvauspaikaksi. Tv-elokuvan tapahtumapaikkana on suomalainen pikkukaupunki, kertoo ohjaaja Pirkka-Pekka Petelius, joka näyttelee myös Pällin perheen isää. Laiha-Leosta tulee kova ja kylmä Otto Gustavsson opiskeli yhdeksän vuotta Espoon esittävän taiteen koulussa, ja suoritti kuvauksien aikaan Lahdessa ravintolakokin tutkintoa. Hän on tehnyt filmirooleja aiemminkin, mutta lähinnä sivuosia. Nuori näyttelijä hymyilee tyytyväisenä. Leo on ensimmäinen päärooli. Elokuvasta tulee hieno! Tässä näkyy monia tunteita, joita näytetään katseilla ja eleillä. Leo on hellyttävä hahmo, mutta muuttuu, kun ryhtyy laihduttamaan. Hän alkaa inhota ruokaa ja perhettään. Hänestä tulee kylmä ja kova. Myös ohjaaja Pirkka-Pekka Petelius sanoo olevansa todella innostunut tarinasta, josta löytyy tasoja. Leo tajuaa, mitä on tapahtumassa ja menee itseensä. Hän joutuu kysymään, mikä lopulta on elämässä tärkeää. Voiko hän olla tyytyväinen, vaikka saavuttaa ulkoiset mitat. Tarina on suvaitsevaisuuden puolella. Tämä on komedia, jossa myös itketään ja ollaan tosissaan. Tarinan loppua emme vielä tiedä, mutta Petelius hymyilee salaperäisesti. Tarinan päätös on onnellinen kuten jokaisessa hyvässä tarinassa tulee olla, hän sanoo. Pullukat esitetään TV1 Kotikatsomossa Fiktiivinen tv-elokuva Pullukat on Veli-Pekka Hännisen käsikirjoittama tarina Pällin perheestä, joka elää onnellista elämää suhteessa omaan pulleuteensa. Perheen pojan ihastuessa luokkatoveriin alkaa ulkonäkövaatimusten paine luoda säröjä tasapainoisiin ihmissuhteisiin. Elokuvan on ohjannut Pirkka -Pekka Petelius. Tuotannosta vastaa Säihky Oy. Elokuvanteko alkoi syksyllä 2009, ja sen kuvauk set jatkuivat kesään 2010 asti. Filmi esitetään nyt TV1 Kotikatsomossa. Elokuva on Yle1 Draamatuotantojen tilaustyö. Pullukat-elokuva nähdään sunnuntaina kello TV1:ssä. Elokuvan toinen osa esitetään 4.3.

5 8 esse tavataan esse 9 Ilmainen noutopalvelu Ilmainen noutopalvelu Asiat mallillaan VVO:n asunnossa saat omistusasumista vastaavan asumisturvan. Tutustu tarjontaamme ja täytä hakemus jo tänään: Kaikkea maan ja taivaan väliltä. VVO-kotikeskus Mannerheimintie 168a Helsinki Avoinna ma-pe 9-16 Puh Tuotoilla autetaan Tuotoilla autetaan miljoonaa ihmistä 2 miljoonaa vuosittain ihmistä vuosittain ARJEN AARTEITA - sinulta ja sinulle VAKUUSMAKSU VAIN 250 Suurpelto sijaitsee Espoossa, Turunväylän ja Kehä II:n varrella, noin puolen tunnin bussimatkan päässä Helsingin keskustasta. Suurpellosta rakentuu uniikki puistokaupunki. Piilipuuntie 25 muodostuu kolmesta eri korkuisesta kerrostalosta, joista jokaisella on oma tehostevärinsä vaaleassa julkisivussa. Taloissa on hissit. Jokaisella asunnolla on lasitettu parveke. Asuntojen sisustusmateriaalit ovat vaaleita. Maksuton pesutupa. Talosauna. Sähköpistokkeellisia autopaikkoja. Piilipuuntie 25, arvioitu valmistuminen 02/2012 Asuntotyypit m 2 vuokra, /kk 1h+kk+alkovi+p 36, h+kt+p 43, h+kk+p 44 50, h+k+p ESPOO Soukka Niittykumpu Lähderanta Espoon keskus VANTAA Myyrmäki Pian muuttovalmiina uusia vuokrakoteja Espoon Suurpellossa! Vesimaksu ja laajakaistayhteys sisältyvät vuokraan. VVO:n asunnot ja talojen yhteistilat ovat savuttomia. Vuokrasopimuksen ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 12 kk sopimuksen alkamisajankohdasta. Ei varallisuusrajoja. Katso kohteen virtuaaliesittelyt ja lisätiedot osoitteesta Muuta meille! Yritysnumeroihimme ( xxxx) soittaminen maksaa Soneran hinnaston mukaisesti kotimaan lankapuhelimesta soitettaessa 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min ja matkapuhelimesta 8,28 senttiä/puhelu + 17 snt/min. Nälkäkriisi pahenee Länsi-Afrikassa Viime vuoden heikkojen sateiden takia nälkäkriisi pahenee Länsi-Afrikassa. Senegalissa ja Mauritaniassa nälkä uhkaa 1,3 miljoonaa asukasta. Lähetysseura valmistautuu tukemaan kaikkein haavoittuvimpia kansanosia paikallisten kumppaniensa kautta. Viime vuoden kylvökauden heikot sateet romahduttivat viljan tuotannon jopa puoleen Mauritaniassa. Senegalissakin viljavarastot hupenevat uhkaavasti. Viljan hinta on noussut, ja köyhillä on entistä vähemmän varaa ostaa ruokaa. Senegalin luterilaisen kirkon toiminta-alueella riskialueeksi on tällä hetkellä luokiteltu Tattaquinen alue maan keskiosassa, kertoo Senegalista juuri työmatkalta palannut Lähetysseuran kehitysyhteistyökoordinaattori Tiina Tuominen. Suuressa osissa kyliä sato menetettiin lähes kokonaan, koska sateita tuli hyvin niukasti. Viljavarastot, jotka ovat normaalisti tähän aikaan vuodesta täysiä, ovat jo nyt tyhjiä. Väestö sinnittelee Suomen Lähetysseuran katastrofityötä voi tukea lahjoittamalla tilille Sampo /viesti AUTA, netissä fi/katastrofikerays soittamalla numeroon (19,95 + pvm) lähettämällä tekstiviesti AUTA5 (5 ) tai AUTA10 (10 ) numeroon muualla asuvilta sukulaisilta tulevan avun varassa, mutta huoli toimeentulosta ja ruuan riittämisestä on suuri. Tuomisen mielestä tilanne tulee olemaan erityisen kriittinen toukokuusta lähtien, jolloin pitäisi aloittaa uusi kylvökausi. Mistä viljelijät saavat siemenviljaa? Ihmisten voimat ovat silloin vähissä ruokapulan takia ja he sairastuvat herkemmin. Samaan aikaan kriisi leviää myös useammille alueille, kun viljavarastot loppuvat myös sieltä, missä saatiin edes jonkinlainen sato. Näin avunsaanti heikoimmassa asemassa oleville alueille heikentyy edelleen, Tiina Tuominen arvioi. Seuraava sato ensi syksynä Sadekausi alkaa Senegalissa kesäheinäkuussa, ja esimerkiksi hirssisatoa päästään korjaamaan vasta lokakuussa. Senegalin hallitus ja YK:n humanitaarisen avun paikallistoi- Tervetuloa verenluovutukseen Olari, ke klo , Tähtiniityn koulu, Friisinkalliontie 4 Tapiola, pe 2.3. klo 14 19, Työväenopisto, 4. krs, Itätuulenkuja 8 A Espoon veripalvelutoimisto, Kauppakeskus Iso Omena, Länsiväylätoimisto, Piispansilta 9, 2. krs, ma pe Luterilainen maailmanliitto, Mauritania Vähäiset sateet romahduttivat viljasadon määrän jopa puoleen Mauritaniassa ja sen lähialueilla. Seurauksena oli viljan hinnan nousu. Köyhillä on entistä vähemmän mahdollisuuksia saada riittävästi ruokaa. misto ovat teettäneet tilannearvion maan pohjoisilla ja itäisillä alueilla. Tilanne näillä alueilla on kriittinen. Paikallinen Punainen risti ja Punainen puolikuu arvioivat, että varsinkin maan koillisja keskiosissa ruokatilanne on hälyttävä. Jopa puolen miljoonan ihmisen arvioidaan kärsivän nälästä, ja määrä on nousussa. Lähetysseura on lähettänyt tammikuussa Luterilaisen maailmanliiton Mauritanian-maaohjelmalle euroa. Mauritanian kaakkoisosassa nälkätilannetta vaikeuttavat myös naapurimaasta Malista tulleet pakolaiset. Noin malilaista on paennut Fassalaan Mauritanian puolelle taisteluja, joita maan armeija käy paikallista itsenäisyysliikettä vastaan. Lähetysseura tarvitsee katastrofirahastoonsa lisää varoja, jotta se pystyy varautumaan nälänhädän uhrien avustamiseen lähi tulevaisuudessa. OJENNA KÄTESI. Jokainen verenluovutuksesi on tärkeä. Toivomme, että luovuttaisit verta säännöllisesti 2 3 kertaa vuodessa. Maksuton luovuttajainfo Ota virallinen henkilötodistus mukaan. Tapahtumatiedot lähetetään osoitteeseen viimeistään lehden ilmestymistä edeltävän viikon maanantaina. Toimitus ei takaa, että kaikki lähetetyt tiedot julkaistaan. Tapahtumatiedot ovat myös netissä osoitteessa Kirkoissa soi To klo 19 Matinkappelissa (Liisankuja 3) Anna-Kaisa Heikinheimon pianokonsertti. Ke klo 12 Tapiolan kirkossa (Kirkkopolku 4) Häivähdys pyhää -lounaskonsertissa esiintyvät Anna Marila, viulu ja Salla Karakorpi, piano. J.S. Bach, M. Ravel. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu Yhteisvastuu-keräyksen hyväksi. Ke klo 18 Kauniaisten kirkossa (Kavallintie 3) Sibelius- Akatemian pianomusiikin aineryhmän opiskelijoiden Kielin, palkein, koskettimin -konserttisarjassa esiintyvät Jonna Pirttijoki, harmonikka; Nazig Azezian, piano ja Joonas Asikainen, baritoni. Gubaidulina, Bach, Wolf, Fauré. Ohjelma 5 Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Musiikkia To 1.3. klo 19 Kulttuurikeskuksen Louhisalissa (Kulttuuriaukio 2) My First Band -yhtyeen konsertti. Liput 10 (+ palvelumaksu) Lippupisteestä, Näyttelyt Pe asti Galleria Villisiassa (Soukantie 4) on esillä Pilvenpiirtäjät-ryhmän öljyväri- ja akryylimaalauksia. Galleria on avoinna ti to klo 14 19, pe su klo Vapaa pääsy. La pe 9.3. Galleria Villisiassa (Soukantie 4) on esillä Leena Mäki-Ketelän, Eeva-Marja Lahtisen, Maret Walleniuksen ja Anja Mustosen näyttely Tää on elämää. Galleria on avoinna ti to klo 14 19, pe su klo Vapaa pääsy. Su asti Espoon kulttuurikeskuksen (Kulttuuriaukio 2) näyttelytilassa on Valoisasti Intiasta -näyttely, joka kertoo intialaisen käsityöperinteen ja länsimaisen muotoilun yhteistyöstä. Liput museoalueelle 10/8, alle 18-v. ja yli 70-v. ilmaiseksi. Auki ma pe 8 21, la 9 18, su 9 15 Su asti Villa Elfvikin luontotalossa (Elfvikintie 4) on Vuoden luontokuvat näyttely. Luontotalo on avoinna ma pe klo 9 15 ja su klo (suljettu lauantaisin). Su asti Helinä Rautavaaran museossa Weegeellä (Ahertajantie 5) on valokuvaaja Nina-Maria Oförsagdin valokuvia. Liput museoalueelle 10/8, alle 18-v. ja yli 70-v. ilmaiseksi. Aukioloajat: Ti, to, pe 11 18, ke 11 20, la su Su asti Galleria Aarnissa WeeGee-talolla (Ahertajantie 5) on Sampo Malinin näyttely Avoin kirje kunnioittamalleni punaiselle pallolle. Liput museoalueelle 10/8, alle 18-v. ja yli 70-v. ilmaiseksi. Aukioloajat: Ti, to, pe 11 18, ke 11 20, la su Ti asti Karatalossa (Kotkatie 4) on Helmi Heinosen näyttely Veli kahdella pyörällä. Avoinna ma klo 11-17, ti 9-18, ke pe klo Ti asti Spektri Business Parkin ala-aulassa (Metsäneidonkuja 10) on nähtävillä kuvataiteilija Heikki Pasasen teoksia. Auki ma pe klo Ti asti taidelainaamo Lainassa (Kirjasto Omena, Piispansilta 11 S 10) on Seija Rissasen töitä. Auki ma pe 12 18, la La 2.3. asti Kauniaisten Uudessa Paviljongissa (Läntinen koulupolku 3) voi katsella suomenruotsalaisten nuorten ottamia valokuvia Vår tur -näyttelyssä. Lasten vartissa Emmassa Weegeellä taiteilijanukke Sulo Sivellin vie lapset taiteilijan tarinaan. Museon uusi Sulo-nukke kiertää lapsiryhmien mukana opastuskierroksilla. Ma 5.3 asti Merikartanon palvelutalolla (Tyrskyvuori 6) Marketta Uusikartanon Tunnelmianäyttelyssä on esillä eri vuodenaikojen luontoaiheisia maalauksia. Palvelutalon A-puolen ovi on avoinna klo Standup-koomikot Pirjo Heikkilä (kuvassa) ja Tommi Mujunen naurattavat kuulijoita torstaina 1. huhtikuuta Sellosalissa. Pe 9.3. asti Leppävaaran kudonta-asemalla (Ajurinkatu 2) Oon kolmekymppinen -näyttely, jossa esitellään kudonta-asemalla vuosien aikana kudottuja malleja. Vapaa pääsy. Su asti Talomuseo Glimsissä (Glimsintie 1) on tekstiilitaiteilija Outi Silfveniuksen näyttely Lapsuuden valtava voima. Näyttely sisältää tekstiilitaiteilijan töitä sekä muistoja Leppävaarasta. Avoinna talvikaudella ti pe klo ja su klo Aikuiset 4/3, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Keskiviikkoisin vapaa pääsy. Teatteria To ja ke klo 19 Espoon kaupunginteatterin Revontulihallissa (Revontulentie 8) esitetään Risto Isomäen romaaniin perustuva science fiction -seikkailu Sarasvatin hiekkaa. Liput 27/23/15 (+ palvelumaksu) Lippupisteestä, Ma klo 19, ti klo 10 ja 13, ke klo 10 ja 13 esitetään erityisesti nuorille tarkoitettu näytelmä ilmastoahdistuksesta Globen uupuneet Espoon kaupunginteatterin Louhisalissa (Kulttuuriaukio 2). Liput 27/23/15 (+ palvelumaksu) Lippu pisteestä, Lapsille Pe klo 11 Weegeellä (Ahertajantie 5) lasten vartti yli 4-vuotiaille Emmassa. Silloin tutustutaan Sulo Siveltimen kanssa taiteilijan tarinaan yhden teoksen äärellä. Kesto 15 min. Klo Avoin työpaja Lasille luistellen, pinnalle pyryttäen! Tuunaa itsellesi pensseli ja jätä jälkesi työpajatilan ikkunaan. Liput museoalueelle 10/8, alle 18-v. ja yli 70-v. ilmaiseksi. Taidelainaamo Ainassa on esillä kuukauden taiteilijan Seija Rissasen maalauksia. Nähtävänä on muun muassa teos Taipuu ei katkea. Ti klo 10 Sellosalissa (Soitto niekanaukio 1A) teatteri Hevosenkenkä esittää Kani Untuvakerä -näytelmän, joka on tarkoitettu 3 6-vuotiaille. Herttainen tarina kertoo toisten auttamisen tärkeydestä. Sadussa on lystikkäitä eläinhahmoja: siili, myyrä, lintuäiti ja herra Kettu Repolainen. Kesto noin 35 min. Liput 8, ohjaajat/opettajat 2. Muuta Markus Lehto To klo 9.30 Soukan kirjastossa (Soukantie 4) satutunti. Pe klo 9.30 Viherlaakson kirjastossa (Viherlaaksontori) satu tunti. Pe klo 11, 13 ja 15 Talomuseo Glimsissä (Glimsintie 1) Talvi-Matin päivä. Opas kertoo entisajan Talvi-Matin vietosta. Liput aikuiset 4/3, alle 18-v. ilmaiseksi. La klo 11 Sellon kirjastossa (Leppävaarankatu 9) on suomenkielinen satutunti, klo ruotsinkielinen satutunti, klo 12 venäjänkielinen satutunti ja klo 13 kiinankielinen satutunti. Su klo 14 Talomuseo Glimsissä (Glimsintie 1) yleisöopastus Entisajan elämää Glimsissä. Liput aikuiset 4/3, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Su klo 14 Galleria Aarnissa Weegeellä (Ahertajantie 5) taiteilijatapaamisessa Sampo Malin esittelee näyttelynsä Avoin kirje kunnioittamalleni punaiselle pallolle ja kertoo teostensa lähtökohdista. Liput museoalueelle 10/8, alle 18-v. ja yli 70-v. ilmaiseksi. Su klo 14 Kamussa Weegeellä (Ahertajantie 5) Aikamatka Espoossa -näyttelyn yleisöopastuksilla tutustutaan Espoon monituhatvuotisen historian teemoihin mielenkiintoisten tarinoiden ja esineiden kautta. Liput museoalueelle 8/10, alle 18-v. ja yli 70-v. vapaa pääsy. Ti klo 15 Leppävaarassa (Armas Launiksenkatu 12) Leppä vaaran Marttojen järjestämässä tilaisuudessa Lahja-Marjatta Korhonen lausuu Kantelettaren runoja. Ti klo 19 Sellosalissa (Soittoniekanaukio 1 A) esitetään palkittuja lyhytelokuvia kotoa ja maailmalta. Tapahtumassa nähdään Helsingin lyhytelokuvajuhlilla palkittuja ja kunniamaininnan saaneita lyhytelokuvia sekä tulevaisuuden tekijöiden uusimpia teoksia ympäri maailmaa. Liput 10 (+ palvelumaksu) Lippupisteestä, Ke klo 9.30 Tapiolan kirjastossa (Kaupinkalliontie 10) satutunti. Ke klo 9.30 Nöykkiön kirjastossa (Oxfotintie 4) satutunti. Ke Talomuseo Glimsissä (Glimsintie 1) Karkauspäivä. Klo 12 opas kertoo karkauspäivään liittyneistä perinteistä kautta aikojen. Klo kädentaitojen keskiviikko. Keskiviikkoisin vapaa pääsy. To 1.3. klo 19 Sellosalissa (Soittoniekanaukio 1A) ilta a cappella -yhtye Forkin, uusien kotimaisten lyhytkomedioiden ja stand up -koomikoiden Pirjo Heikkilän ja Tommi Mujusen parissa. Liput 28/25, yhteislippu 33,50 (+ palvelumaksu) Lippupisteestä, Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ellei pääsymaksua mainita. Seura kuntien tapahtumat ovat sivuilla

6 10 esse esse 11 Omaan elämään sopeutettu luopuminen sopii 2010-luvun arkeen Paasto ohjaa olennaisen äärelle Paasto on turhasta luopumista, häiritsevän karsimista, hiljentymistä ja puhdistumista. Se on hengellinen, henkinen ja fyysinen painolastin kevennys. Teksti Elina Raunio Kuvat Jukka Granström Suomi voi olla suunnannäyttäjä J aakko Nevanlinna on kieltäytynyt kuljettamasta lapsiaan autolla harrastuksiin, ollut käynnistämässä hiilineutraaliin kuntaan tähtäävää hanketta ja ottanut yritystoiminnassa mahdollisimman paljon huomioon ympäristönsuojeluasioita. Nyt hänen haasteenaan on kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, mitä hän syö. Oli yllätys, kuinka paljon ruokavalinnat vaikuttavat hiilijalanjälkeen, Nevanlinna kertoo. Silmiä avaavan selvityksen jälkeen Nevanlinnan kotona syödään jatkossa ainakin enemmän kalaa. Minua huvittaa energian säästämisestä puhuttaessa vetoaminen siihen, että `mitäs me, kun eivät ne kiinalaisetkaan. Luonnon kannalta viisaampien valintojen tekeminen lähtee pienistä askelista, ja jonkun on oltava kannustava suunnannäyttäjä. Suomi voi mainiosti ottaa sen roolin. Tässä on oikein hoidettuna myös mahdollisuus merkittävään uuteen liiketoimintaan. Kotona voi ekopaastota päivittäin Jaakko Nevanlinnan ympäristötietoisuuteen on yksinkertainen syy. Maapallo ei kestä nykyistä rasitusta. Jokainen voi tehdä valintoja. Ne vaativat uhrauksia; vaivannäköä, tiedonhakua, joskus rahaakin. Kotonaan Kauniaisissa Nevanlinna ryhtyi sanoista tekoihin 1980-luvulla. Lämmitys on liikkumisen ja ruokavalintojen ohella suurimpia ympäristön rasittajia. Siksi halusin selvittää, mitä vaihtoehtoja omakotitalon lämmittämiseen on olemassa. Kotiimme rakennettiin varaava vuolukivitakka, jota voi lämmittää joko perinteisesti puulla tai edullisemmalla yösähköllä, hän sanoo. Siihen uhrattiin paljon vaivaa ja aikamoinen kasa rahaa. Investointi on maksanut itsensä pikkuhiljaa takaisin. Talon sähkönkulutusta alettiin seurata huonekohtaisilla mittareilla. Huonelämpötilan alentaminen parilla asteella tuottaa helposti kymmenen prosentin säästön sähkölaskuun. Minua ihmetyttää, miksi sisällä pitäisi olla T-paitalämpötila silloin, kun ulkona on parikymmentä astetta pakkasta. 20 astetta riittää 22 asteen sijaan hyvin. Meillä on yölämpötila sitäkin alempi, eikä kotona tarvitse silti palella. Kehon oma energia käyttöön Yksi Nevanlinnan suurista huolenaiheista on turha henkilöauton käyttäminen. On nurinkurista, että ihmiset ajavat autoilla parin kilometrin matkat liikuntapaikoille. Reipas kävely toimisi hyvänä alkuverryttelynä. Herätin Kauniaisissa paheksuntaa, kun aikanaan kieltäydyin kuskaamasta lapsiani harrastusten pariin. Minusta oli kaikin puolin parempi, että he kävelivät tai pyöräilivät. Nevanlinnalla on aiheesta myös omakohtaista kokemusta. Hän kulki pikkupoikana jääkiekkotreeneihin raitiovaunulla kaikkine kamppeineen. Samalla tavalla kulkivat sittemmin ammattilaispelaajiksi yltäneet joukkuekaveritkin. Se, että kukaan ei vienyt minua autolla harrastuksiin, ei vähentänyt innostustani urheiluun vähääkään, pikemmin päinvastoin, sanoo edelleen hiihtoa, maratonjuoksua ja tennistä harrastava mies. Nevanlinnan mielestä lämmön hyödyntäminen olisi hienoa, mutta siihen ei ole toistaiseksi keksitty kustannustehokasta tapaa. Pelkkä ideologia ei riitä, yritysten on tehtävä ratkaisunsa myös taloudellisesti kannattavasti, hän huomauttaa. Asenteiden ja taloudellisen kannattavuuden lisäksi ekotekoja kampittaa mittareiden puute. Kun saamme selkeämpiä laatukriteereitä ja mittareita, tuotannon seuraaminen ekologisesta näkökulmasta helpottuu, Nevanlinna sanoo. Esimerkkinä suomalaisesta edelläkävijästä hän mainitsee Raisio-yhtymän, joka on alkanut merkitä tuotteisiinsa tiedot niiden hiili jalanjäljestä. L uterilaisessa kirkossa perinteinen paasto on ollut kevennetyn ruokavalion noudattamista. Ajatus on laajentunut paastota voi myös nautintoaineista tai itselle tärkeästä aineettomasta asiasta, kuten television katselusta tai sosiaalisesta mediasta.laskiaistiistain mäenlaskuiloittelu ja runsas syöminen ovat suomalainen vastine karnevaalille. Sana karnevaali carne vale tarkoittaa sananmukaisesti hyvästi liha. Laskiaisen jälkeen on aika asettua mahdollisuuksia avaavaan hiljentymiseen pääsiäiseen saakka. Jokaisella on mahdollisuus tehdä se omalla tavallaan; sisältö on muotoa tärkeämpi. Tänä keväänä kirkko ja Ympäristökeskus kannustavat yhdessä miettimään myös ympäristön hyvinvointia ja sen hyväksi tehtäviä valintoja. Nettisivulla kerrotaan paaston perinteistä ja annetaan tietoa asumisen, liikenteen, ruoan ja kuluttamisen ympäristövaikutuksista. Lisäksi siellä esitellään tunnettuja ekopaastoajia. Seitsemän vapaata viikkoa M erimieskirkon pääsihteeri Sakari Lehmuskallion neljäänkymmeneen pappisvuoteen on mahtunut paljon mieleen jääneitä lausahduksia. Yhden kestävimmistä lausui jo koulussa terveysopin opettaja: ylenmäärin on väärin. Se pätee aina, mutta erityisesti paaston aikana, Lehmuskallio sanoo. Hän tutustui seitsemän vapaan viikon ajatukseen ollessaan pappina Hampurissa. Sen alkuperäinen nimi oli sieben Wochen ohne seitsemän viikkoa ilman. Se kuulosti synkältä ja ankaralta, joten suomensin sen kannustavammaksi, Lehmuskallio hymyilee. Seitsemän vapaan viikon teema laajentaa paaston ruokarajoitteista myös muihin itseä haittaaviin totunnaisuuksiin. Paastokohteen on oltava ennen kaikkea itselle merkittävä, Lehmuskallio korostaa. Idea on myös ottaa jotakin hyödyllistä pois jättämänsä asian tilalle. Kun on päättänyt, mitä nuo asiat ovat, tarvitaan vielä nöyryyttä ja rohkeutta toteuttaa oma paastopäätös. Kohti hiilineutraalia kuntaa Jaakko Nevanlinna valitsee hissin sijaan aina portaat. Arkiset ekoteot ovat hänen mielestään parhaimmillaan pieniä, jokaisen tavoitettavissa olevia asioita. Yritykset juhlapuheista ekotekoihin Ekologisuus on yritysmaailmassa usein esillä juhlapuheissa ja vuosikertomusten korulauseissa, mutta varsinaiset valinnat ja teot ovat toistaiseksi pieniä, Nevanlinna sanoo. Hän on sanomalehti- ja telekonserni Aina Group Oyj:n ja AinaComin toimitusjohtaja. Yrityksissä on panostettu hukkalämpöä tuottavien tietokonesalien mahdollisimman tehokkaaseen ilmastointiin. Nevanlinna on ollut käynnistämässä Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanketta. Siinä kunnat sitoutuvat hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen virallisia tavoitteita enemmän ja nopeammin. Kunnat ottavat hankinnoissaan huomioon sekä ympäristön että taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Hankkeessa on aluksi mukana kourallinen pieniä kuntia, joista esimerkiksi Uusikaupunki on jo tehnyt hyvää työtä, Nevanlinna kehuu. Hän löytää kannustavan esimerkin myös läheltä. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän sähköauto on hieno juttu. Voimakas henkilökohtainen sitoutuminen ympäristönsuojeluun on juuri sellaista suunnan näyttämistä mitä tarvitsemme. Paastolla on pitkä historia Sakari Lehmuskallion omat kieltäymykset ovat aiemmissa paastoissa liittyneet herkuista kieltäytymiseen. Tällä kertaa hän pohtii, voisiko antaa enemmän aikaansa lapsenlapsilleen. Paasto ei suinkaan ole pelkästään kristittyjen perinne, Lehmuskallio sanoo. Intiaanit, buddhalaiset, muslimit ja monet muut paastoavat. Monissa kulttuureissa on paastoamalla valmistauduttu kohtaamaan Jumala tai jumalat. Siitä myös kristillisessä paastossa syvimmillään on kysymys tarkoituksena on jättää epäoleellinen ja keskittyä kuuntelemaan, mitä Jumala tahtoo sanoa. Alkukristilliset seurakunnat omaksuivat nopeasti juutalaisen paastoperinteen ja sovelsivat sen kristologiseen ajatteluunsa. Sekä Vanhasta että Uudesta Testamentista löytyy runsaasti paastoon liittyviä tekstejä. Nykyinen pääsiäistä edeltävän paaston pituus jäljittelee Jeesuksen erämaapaaston neljää kymmentä päivää, Lehmuskallio sanoo. Paaston mittaa ja muotoa tärkeämpää on sen sisältö. Jeesus ei pitänyt arvossa säännöksiin perustuvaa ulkonaista paastohurskautta. Hän julisti koko elämämme antamista Jumalan käsiin sen sijaan, että uskonnollisten säädösten muodossa Jumala olisi ollut ihmisen käsissä. Lehmuskallio huomauttaa, että vaikka kristillisessä uskossa turvataan Jumalaan ja saadaan taivaspalkinto elämän jälkeen, on ihmisellä itsellään myös velvollisuuksia ja mahdollisuuksia. Kirkon diakoniatyön perusajatus lähtee siitä, että maallisen elämän voi viedä lähemmäs taivasta. Meillä on myös oma vastuu siitä, miten elämässä käy ja miltä elämä tuntuu. Niitä valintoja paasto kirkastaa. Paaston vaiheet Sitoutuminen. Tässä vaiheessa tulee esiin kamppailu omien selitysten kanssa; miksi en voi, kannattaako, ehkä ensi vuonna. Yksinäinen erämaa. Paastoon ryhtyneelle tulee epätoivon tunne selviytymisestä; jaksanko, nöyrtyminen, omien voimien luovuttaminen. Voimat kasvavat. Vaikean vaiheen jälkeen al- kaa nousta voimaantumisen tunne; tämä kannatti sittenkin. Siunaus. Paastoajalle tulee onnistumisen koke- mus; se kannatti, löysin jotain, olen ehjempi ja voin paremmin. Sakari Lehmuskallion tekstistä muokannut Elina Raunio

7 12 esse esse 13 International Tapiolan seurakunta TAPIOLA Kaikessa kiusattu Pyhäpäivä Tapiolassa Messu Kaikessa kiusattu su klo 10 Tapiolan kirkossa. Liturgi Katja Hero, saarna Antti Rusama, kanttori Hannu Jurmu.. Paastonajan messuissa 1.4. saakka on mahdollisuus esirukouspalveluun messun jälkeen. Pyhäkoulu messun aikana, koululaisille oma pyhäkouluryhmä. Kirkkokahvit. Otaniemen kappelissa ei ole messua su Kappelissa on messutauko kattoremontin vuoksi. Nuorten messu Tapiolan kirkossa su 26.2 klo 18. Viikkomessu Arkiaamun pysähtyminen yhteisen rukouksen ja ehtoollispöydän äärellä Tapiolan kirkossa ke klo 8. Liturgi Katja Hero, kanttori Hannu Jurmu. Päivärukoushetki Tapiolan kirkossa ma pe klo 12. Ke klo 12 Häivähdys pyhää -konsertti. Häivähdys pyhää -lounaskonsertti Ke klo 12 Tapiolan kirkossa. Esiintyjinä Anna Marila, viulu ja Salla Karakorpi, piano, säveltäjänimet Johann Sebastian Bach ja Maurice Ravel. Konsertin kesto on n. 30 min. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Seuraava konsertti klo 12. Keskiviikkokerho Ke klo 13 Tapiolan kirkon seurakuntasalissa lääkäri Leena Kaartinen tuo Terveisiä toisenlaisesta Afganistanista. Mukana myös Katja Hero. Kahvitarjoilu alkaa jo klo TAPIOLA Kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kirkkopolku 6, Espoo. Virasto avoinna ma pe klo 8 15 p Toimitus- ja tilavaraukset klo 9 15 p Messu Tapiolan kirkossa su klo 10 Kiertomatka Israeliin huhtikuussa Medialähetyspäivä Tapiolan kirkolla Tule medialähetysmatkalle la 3.3. klo Totea, kuinka maailman paras uutinen toimii radion, television ja internetin kautta. Kuulet, näet ja koet faktaa, Sanaa ja koskettavia kuuntelija- ja katsojapalautteita maailman eri kolkilta. Medialähetyspäivä on Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) tarjoama erilainen lähetystilaisuus. Päivän koko ohjelma: Pyhä päivässä -perhetapahtuma Tule viettämään mukava päivä kirkolle koko perheen kanssa su 4.3. Päivä alkaa perhemessulla Tapiolan kirkossa klo 10. Messun jälkeen kirkkokahvit ja toimintaa leikki-, leivonta-, askartelu- ja rukoushelmityöpajoissa klo Seurakuntasalissa on tarjolla edullinen lounas. Myös mummit ja kummit mukaan. Leipuri Hiiva hulvaton kevätleiri Asiallista ja hulvatonta menoa luokkalaisille tytöille ja pojille viikonloppuleirillä Velskolassa Pohjois-Espoossa Pelailemme pelejä, askartelemme, leikimme, sekä touhuilemme muuta mukavaa sisällä ja ulkona. Ilmoittaudu 8.3. mennessä Leirin hinta 30. Jauhopeukaloiden leivontailta yksinhuoltajaperheille Pullantuoksua Tapiolan kirkolla ti 28.2., 27.3., ja klo Lisätietoa ja Ilmoittautumiset tai ryhmän ohjaaja Marjukka, Israelin kevääseen Lähde mukaan matkalle keväiseen Israeliin Edullinen kiertomatka Tel Aviv Haifa Tiberias Golan Kuollut meri Jerusalem Betlehem erinomaisen oppaan johdolla. Tiedustelut Hannele Lehtinen tai Helmikuun näyttelyissä enkeleitä ja Yhteisvastuuta Tapiolan kirkon aulassa Kristiina Alajan enkelimaalauksia Näkyvää ja näkymätöntä näyttelyssä Aulassa on myös Yhteisvastuukeräyksen tämän vuoden tavoitteita esittelevä näyttely helmikuun ajan. Diakonia tukea elämään Onko elämässäsi vaikeaa juuri nyt? Ota yhteys diakoniatyöntekijään. Varaa keskusteluaika puhelimitse numerosta tai käy diakoniatoimistossa Tapiolan kirkolla. Nuoret Tuoreimmat tiedot Tapiolan nuorten toiminnasta löydät osoitteesta Nuoret aikuiset Otaniemen kappeli Jämeräntaival 8 Su EI MESSUA Otaniemen kappelissa. Messutauko kattoremontin vuoksi. Ke klo Ristin kilta ry:n kappeli-ilta Otarannan kerhotilassa (huom! paikka), osoitteessa Otaranta 8 B. Tuomas Salo: Isä meidän eräs avain rukoukseen. Leppävaara /leppavaaran-nakut com Facebook: Leppävaaran seurakunnan nakut Lepuskimessu su 4.3. klo 17 Leppävaaran kirkossa. Mukana Timo Salo ja Laura Markkanen. Ilta Parkilla su 4.3. klo 18 Nooan Parkissa (Lintuvaarantie 21). Teetä, laulua, rukousta, kiintoisaa keskustelua ja hyvää seuraa tule mukaan suoraan Lepuskimessusta. Olarin seurakunta Messu Su klo 10 Olarin kirkko. Liturgia ja saarna Jarmo Jussila, avustaa Paula Närhi, kanttorina Päivi Hakomäki. Su klo 12 Matinkappeli. Liturgia ja saarna Salla-Maria Viitapohja, kanttorina Sanna Franssila. To klo 18 Olarin kappeli, iltamessu, liturgia ja saarna Paula Närhi, kanttorina Päivi Hakomäki. Ennen messua on mahdollisuus ripittäytyä messun papille klo kappelin rippihuoneessa. To 1.3. klo 18 Olarin kappeli, Rukouslaulumessu, Taize-lauluja, liturgia Salla-Maria Viitapohja, kanttorina Sanna Franssila. Hiljainen messu la 3.3. klo 10 ja su 4.3. klo 12 Haukikappelissa, pastori Eva Kanerva ja diakonissa Ulla-Maija Kyrölä. OL ARI Rukous- ja hartaushetkiä Ristintie rukoushetki Olarin kirkossa pe klo 15, Antti Kruus. Olarin kirkossa Päivän Sana, meditatiivinen rukoushetki ti klo 12. Haukikappelissa Hiljaisen rukouksen tunti ke klo 12. Mietiskelevä rukous, jonka aikana voi halutessaan rukoilla myös liikkuen. Tarvittaessa alussa lyhyt johdanto hiljaisuuteen. Päivän sana ti klo Olarin kappelissa Päivän Sana ti klo Matinkappelissa hartaushetki to klo Papin Puhelin ma pe 9 21, Voit varata keskusteluajan tästä numerosta. Keskusteluaika pyritään järjestämään mahdollisimman pian. Kirkkoherranvirasto palvelee osoitteessa Olarinluoma 4, Espoo ma pe klo 8 15 p , faksi Ison Omenan seurakuntatilat suljettuina Kauppakeskus Isossa Omenassa sijaitseva Omenan Olohuone ja Hiljaisuuden kappeli pidetään suljettuina viikot 9-12 kauppakeskuksen laajentumistyömaan töiden takia. Kahvikonsertti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Su 4.3. klo 15 Villa Hvittorpissa, os. Hvittorpintie 245, Masala, Kirkkonummi. Erkki Rautio, sello, Sari Rautio, piano. Ohjelma10. Näkökulmia Vanhaan testamenttiin Messuun Su klo 10 Olarin kirkko Su klo 12 Matinkappeli To klo 18 Olarin kappeli, iltamessu To 1.3. klo 18 Olarin kappeli, Rukouslaulumessu, Taize-lauluja OL ARI OL ARI suljettuina Lisää vieressä Luento- ja keskustelusarja Matinkappelissa keskiviikkoiltaisin klo (hiljainen viikko jää pois välistä). Kahvitarjoilu. Aiheina: 7.3. Arkielämää VT:n aikaan, pastori Merja Alanne Aikakirjat ja menestyksen resepti, hiippakuntadekaani, dosentti Kai Peltonen Pyytääkö tulta taivaasta? Vanha ja Uusi testamentti vastakkain, pastori, tutkija Hanna Vanonen Apokry- kirjat - mitä ne ovat ja mitä niistä tulisi ajatella?, dosentti Jarmo Kiilunen Kreikankielinen Vanha testamentti ensimmäisten kristittyjen Raamattu, tutkija Christian Seppänen Rituaalista rajanvetoa Vanhassa testamentissa, pastori Mimosa Leinonen. Lisätietoja pastori Paula Närhi Eläkeläisten kerhot Haukikappelilla pe klo Kerhossa vierailee apulaispääsihteeri Martti Asikainen Suomen Pipliaseurasta. Hän kertoo Pipliaseuran työstä ja juhlavuodesta, sekä Egyptin raamattutyöstä. Matinkappelin kerho ke , Olarin kappeli ti klo , Olarin kirkko to klo Y h t e i s v a s t u u k e r ä y k s e n h y v ä k s i Kahvikonsertti Su 4.3. klo 15 Villa Hvittorpissa Hvittorpintie 245, Masala, Kirkkonummi Erkki Rautio sello Sari Rautio piano Ohjelma10 Espoonlahden seurakunta Messut Messu su klo 10 Espoonlahden kirkossa, saarna ja liturgia Jukka Knuutti, avustava pappi Tuula Olli, kanttori Anna Pulli. Yhteisvastuuväki kutsuu kirkkokahveille. Tuomasmessu su klo 17 Soukan kappelissa, saarna ja liturgia Tuula Olli, musiikki gospelryhmä Nardus. Mahdollisuus yksityiseen rippiin ennen messua klo 16 alkaen. Iltatee. Nuorten messu la 3.3. klo 17 Sodessa. Raamattu- ja keskustelupiirit Ma klo Espoonlahden kirkon pikkusalissa. Ti klo Kaskikappelissa. Piirit ja kerhot Moku-kerho = avoin, monikulttuurinen kerho lapsille ja aikuisille ma klo asukastila Kivenkolossa, Merisaapas 1 A. Tied. Teija Moilanen Kipparin piirin iltatalkoot ti klo Espoonlahden kirkolla kankaanpainannan merkeissä. Rukousyö Rukousta läpi yön Espoonlahden kirkossa pe klo 21 la klo 02. Tasatunnein rukoushetki. Mahdollisuus esirukoukseen rukouspalvelijan kanssa. Tarjolla iltateetä. Tule hiljentymään yksin tai yhdessä. Kirkon ovi on auki Sinua varten. Omaksi itseksi Kristuksessa Kasvuillassa ma klo Soukan kappelissa Liisa ja Gunnar Weckström puhuvat juutalaisuudesta otsikolla Yhteiset juuremme. Mukana myös Maria Laakso, Salme Blomster ja Setritiimi. Esirukouspalvelu. Järj. Trigonos ry ja Espoonlahden seurakunta. Seuraava kasvuilta on Laulukerho Äänijänteitä venytellään seurakunnan kanttorin johdolla ti klo 13 Espoonlahden kirkon musiikkisalissa. Lauluhetken jälkeen nautitaan pullakahvit (1 ). Teema-Krito Kiltteys-aiheinen Krito alkaa ti klo Espoonlahden kirkolla. 8 kokoontumista. Tied. ja ilm. Yki Leinonen tai Ritva Suomalainen ToTo juhlii Tule uuden Torstaitori-ToTo:n 1-vuotissyntymäpäiväkahveille. Pannu on kuumana to 1.3. klo ja kaikkien kävijöiden kesken arvotaan juhlakakku. Tule tekemään edullisia ostoksia ja juhlimaan kanssamme, toivovat Eila- Riitta Kämppi + Ritva, Gun, Görel, Kirkko ja kirkkoherranvirasto: Kipparinkatu 8, Espoo. Virasto avoinna ma pe klo 8 15, p Toimitus- ja tilavaraukset ma pe klo 9 15 p Anna-Liisa, Mari, Pekka, Maija, Raili ja Jane, os. Kastevuorenkuja 4, Soukka. Kirpputorin tuotto kansainvälisen diakonian Petroskoi-työlle. Raamattua luihin ja ytimiin Aatamin aikaisia juttuja tähän päivään tuo kirkkoherra Jouni Turtiainen joka toinen torstai Espoonlahden kirkolla. To 1.3. klo 18 aiheena Ei yksin leivästä (5 Moos 1-11). Ilta jatkuu seurakuntasalissa keskustelun ja iltateen parissa. ESPOONL AHTI Miesten sauna- ja raamattupiiri Hvittorpin leirikeskuksessa to 1.3. Kimppakyydit Espoonlahden kirkolta klo 18. Sauna- ja iltapalamaksu 7. Tied. Urpo Malin tai Mikko Tervonen Siionin virsiseurat pe 2.3. klo 19 Espoonlahden kirkon pikkusalissa. Arkienkelit hoi Eri puolilla Espoonlahtea järjestetään lipaskeräys pe 2.3. klo ja la 3.3. klo Tule kerääjäksi. Soita Mari Lindgrenille Laituri-ilta ToTo Tule pohtimaan uskoon, kristillisyyteen ja elämään liittyviä teemoja kerran kuussa Iivisniemen seurakuntakodille. Laituri-iltaan kutsutaan kaikki itsensä nuoreksi aikuiseksi tuntevat. Tarjolla on keskustelua, musiikkia ja rukousta ruumiin ravintoa unohtamatta. Su 4.3. klo 18 Laiva on lastattu Raamatulla draaman keinoin, kun Vappu Nieminen johdattelee bibliodraaman saloihin. On aika lähteä leirille 3 6-luokkalaisten hulvaton leiri Velskolassa. Ilmoittaudu mukaan helmikuun loppuun mennessä osoitteessa Hinta koko viikonlopulta 30, laskutetaan ilmoittautuneilta. Lisätietoja Satulta tai Merkkaa jo kalenteriin Barokki-ilta pe 9.3. klo 18 Espoonlahden kirkolla, Raivo ja Imbi Tarum. Vapaa pääsy, ohjelma 5. Psalmiretriitti-konsertti su klo 19 Soukan kappelissa. Lausuttuja psalmeja ja J.S. Bachin soolosellomusiikkia: Aino-Kaarina Mäkisalo, lausunta ja Jussi Makkonen, sello. Vapaa pääsy, ohjelma 5. Tasaustapahtuma su klo juhlii Tule synttärikahville to 1.3. klo os. Kastevuorenkuja 4 C 10 messun jälkeen Espoonlahden kirkolla. Hääiltapäivä su klo Soukan kappelilla. Popmessu su klo 18 Soukan kappelilla. Onnenpäivä la klo Soukan kappelilla. Pääsiäisaskartelua la klo Soukan kappelilla. Kevätmyyjäiset la klo Espoonlahden kirkolla. Ein Deutsches Requiem su 1.4. klo 19 Espoonlahden kirkolla. Nuoret Sode Soukan ostarilla. Sinustako Espoonlahden seurakunnan kirkkoväärti? Lisää alla. Haluatko avustaa messun toimittamisessa erilaisissa palvelutehtävissä ja syventää messun tuntemustasi? Kirkkoväärtikoulutus järjestetään la klo Espoonlahden kirkolla. Koulutuspäivä ei velvoita osallistumista kirkkoväärtitoimintaan, vaan mukana voi olla pohtivalla mielellä. Päivään sisältyy ruokailu. Ilmoittautuminen ja ruoka-ainetiedot aikuistyön sihteerille p tai ke 4.4. mennessä. Lisätietoja pastori Anne Blomqvist Kauniaisten seurakunta Kauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, Kauniainen. Kirkkoherranvirasto avoinna ma pe klo 9 14, to klo 9 16 (sulj. klo ) p Messu Su klo 10 kirkossa, saarna Mauri Vihko, liturgia Hanna Vanonen ja kanttorina Mikko Nurmi. Kirkkokahvit. Perhekerho Ryhmät ma ja to 1.3. klo 10 Sebastoksessa. Yhteisvastuukeräys, Laura Helistekangas. Vartin hartaus ja maanantaikahvila Ma klo hartaus ja klo kahvila Sebastoksessa. Raamattupiiri Ke klo 18 alatakkahuoneessa. K AUNIAINEN ESPOONL AHTI Lisää vieressä. ESPOONL AHTI Konsertti "Kielin, palkein, koskettimin" Sibelius-Akatemian opiskelijat Natzig Azezian, piano, Jonna Pirttijoki, harmonikka ja Joonas Asikainen, baritoni ke klo 18 kirkossa. Ohjelma 5 Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Neulepiiri naisille Ke klo Sebastoksessa. Martat ja Mariat kansainvälisen työn ryhmä to 1.3. klo 12 yläsalissa. Lapset leirille Lasten ja varhaisnuorten leiri Vihdin Riuttarannassa. Hinta 20. Ilm menn. khranvirastoon tai PERHEMESSU Arkienkelit hoi! Eri puolilla Espoonlahtea järjestetään lipaskeräys pe 2.3. klo la 3.3. klo Mikä ihmeen su 4.3. klo 10 Kauniaisten kirkossa Lapsikuoro Mammakööri päiväkerholaiset Tiro Rohkimainen ja bändi Kirkkokahvit ja -mehut Lisää vieressä.kirkkoväärti? Anglican Worship Service sun 26th Feb at 12 at Perkkaa Chapel. Worship Service in English on every Sunday at 4.30 pm (16.30) in Espoo Cathedral Parish Hall (Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatalo) Kirkkoranta 2. Sunday school in Finnish (3 6 and 7 12 yrs). Fellowship time and refreshments after the service. Federation of Espoo Parishes in cooperation with International Evangelical Church in Finland. Read more: www. church. ja Tea & Fellowship Sat February 25 at 3 pm at Suvela Chapel (Kirstinpiha 3). A group for anyone who wants to speak English, make international friends and learn more about the Christian faith. For more information contact Pastor Mari Mathlin, t Venäjänkielisille Каждую последнюю пятницу месяца с 18:00 вас ждёт «Блинная гостиная» Русского клуба Эспоо. Музыка, общение, чай с баранками и, конечно же блины! Мамам на заметку - для деток присмотр и своя программа в отдельной комнате с кучей игрушек! Есть кухня, камин и фортепиано. Добро пожаловать всем, говорящим по-русски! Адрес: Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2. Тел Каждую пятницу с 18:00 (кроме последней пятницы месяца) в церкви Leppävaara проводятся конфирмационные занятия (rippikoulu). Это знкомство с основами мирового христианства, дающее право стать членом Евангелическолютеранской Церкви Финляндии. Также можно пройти этот курс, но не вступать в Церковь. Возраст от 14 до 99 лет. Летом для участников курса будет лагерь. Все занятия ведутся по-русски. Адрес: Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2. Тел Yhteiset tapahtumat Espoon seurakuntien eläkkeelle jääneet työntekijät. Lähde vierailulle Pyhän Marian kirkkoon ke 7.3. klo (os. Mäntytie 2, Tukholmankadun ja Paciuksenkadun kulma). Saamme siellä myös kahvit. Ilmoittautumiset mennessä maksamalla 5 /hlö tilille Nordea / Sickan Susi / Espoon seurakuntien seniorit. Muista merkitä maksun yhteydessä myös maksaja.

8 14 esse esse 15 Espoon tuomiokirkkoseurakunta Espoon tuomiokirkko Kirkkopuisto 5 Messu su klo 10. Jeesus, kiusausten voittaja Liturgia ja saarna Antti Pohjolan-Pirhonen, avustava pastori Kirsi Muurimäki, urkuri Marja-Liisa Talja, kanttori Sheldon Ylioja. Kirkkokahvit Pitäjäntuvassa. Espoon tuomiokirkon seurakuntatalo Kirkkoranta 2 Englanninkielinen jumalanpalvelus joka sunnuntai klo Kaksi suomenkielistä pyhäkouluryhmää (3 6 v. ja 7 12 v.) jumalanpalveluksen aikana. Kirkkokahvit. Järjestäjinä Espoon seurakunnat ja International Evangelical Church in Finland (IEC). Lisätiedot ja www. migrantchurch.. Eläkeläiskerho to klo 13. Musiikkiterapia vähentää muistihäiriön riskiä, musiikkiterapeutti Aarre Tarkki. Pyhäkoulu su klo 12. Perhekerho to 1.3. klo Tuomasmessu la 3.3. klo 18. Koko perheen Yhteisvastuutapahtuma la 3.3. klo Katso > Kalenteri. Pitäjäntupa Kirkonmäentie 2 Aarteenetsijöiden miestenilta ma klo 19. Auroran kappeli Heiniemenpolku 1 Raamattu-rukouspiiri ma klo Rukouspiiri ke klo 18. Neulekahvila ke klo 18, Tallipojan kerhotila. Ohjaaja Tuula Jäppinen. Viherin veikkojen venytys- ja tasapainojumppa to 1.3. klo 11. Kappelilounas to 1.3. klo 12. Alkuhartaus, aterian hinta 4. Pappi paikalla to klo Auroran kappelin teologisen opintopiirin keskustelusarja Liberaaleja emme ole, konservatiiveiksi emme tule, olkaamme siis Kuusi vuoropuhelua Raamatusta jatkuu to 1.3. klo 19. Aiheena "Voiko Paavaliin luottaa?", professori Lauri Thuren. Vuoropuhelusarjan vakiokeskustelijana opetusneuvos Kalevi Virtanen. Tutustu ennakkotekstiin, kysy ja kommentoi Kahvitarjoilu klo Auroran lapsikuoron harjoitus to 1.3. klo Tied. Lea Waaraniemi Perhekerhot pe 2.3. klo ja ma klo Vauvaperhekerho ke klo Tallipojan kerhotilassa, Tallipojankuja. Nuoret: Pe 2.3. Lujiksen raamis klo 18 19, Lujakalliokahvila klo Isoskoulutus ti klo ja ke klo Pyhäkoulu su 4.3. klo 12. Yhteisvastuu-tapahtuma su 4.3. klo Katso > Kalenteri. Cafe Aurora ja Yhteisvastuupuoti avoinna ma alkaen ma pe klo Myynnissä tuotteita Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Harmaat Pantterit toimivat myös Auroran alueella. Tarkemmin > Diakonia > Harmaat Pantterit. Ota yhteyttä sähköpostitse tai jätä viesti vastaajaan Lue lisää toiminnastamme www. espoontuomiokirkkoseurakunta. > Seurakunta-alueet > Aurora. TUOMIOKIRKKO Kalajärven kappeli Ruskaniitty 3 Meditatiivinen paastonajan iltamessu su klo 16. Liturgia Kirsi Muurimäki, saarna teol.yo Patrik Paasonen, kanttori Marja- Liisa Talja. Avustajina seurakunnan vapaaehtoiset. Musiikki Messulauluja-kirjasta. Pyhäkoulu lapsille. Kirkkokahvit. Ennen messua jätetyt esirukouspyynnöt huomioidaan messussa. Pyhäkoulu su klo 16. Eläkeläisten kerho to klo Ylistys- ja Rukousilta pe klo 19. Naisten raamattu- ja rukouspiiri ma klo Perhekerho ma ja ke klo Vauvaperhekerho pe 2.3. klo Diakoniapalvelun ajanvaraus Päivi Pakkanen, Naistenpäivä la klo Kauklahden kappeli Kauppamäki 1 Lapsikuoro Kielot to 1.3. klo Tied. Sheldon Ylioja Afrikkalaisten piiri la klo 15. Eläkeläiskerho ma klo 13. Vauvaperhekerho ma klo Perhekerho ti klo Eläkeläisten keittoruokailu ti klo Hinta 3. Rukouspiiri ke klo Pyhäkoulu su 4.3. klo 12. Kappelipalloilijat, lentopalloillat ti klo Mikkelän koululla, Lanttikatu 7. Laaksolahden kappeli Ylänkötie 16 Etiopia-piiri ma klo 17. Avoin Kahvila ti klo 9 11 vanhan talon Peräkammarissa. Korot-keskusteluryhmä ti klo vanhan talon Peräkammarissa. Juttuseuraa kaipaavien kohtaamispaikka kahvikupposen äärellä. Vieraana pastori Reetta Ikonen. Perhekerho pe 2.3. klo Nähdään messussa sunnuntaina Laulun ja Sanan ilta pe 2.3. klo 19. Pyhäkoulu su 4.3. klo 12. Nestori Asemakuja 2 Nuoret pe 2.3. Luja Kallio Raamis klo ja Luja Kallio -kahvila klo Paluumuuttajapiiri Kanerva to 1.3. klo 13, Liilia Reelo, Raigo Liiman. Niipperi Yläjuoksun kerhotila Pyhäkoulu su klo 12. Nupurin kappeli Brobackantie 1 3 Perhekerho ke klo Eläkeläiskerho to 1.3. klo 10.30, Anita Kyönsaari. Perhemessu su 4.3. klo 12. Rinnekappeli Rinnekodintie 6 Messu su klo 14. Liturgia ja saarna Kirsi Muurimäki, kanttorina Anna Lohi. Suvelan kappeli Kirstinpiha 3 Messu su klo 12. Seniorien kirkkopyhä. Tule yhteiseen armon ja yhteyden messuun. Liturgia ja saarna Oiva Hujanen, kanttori Marja-Liisa Talja. Kirkkokahvit. Tea & Fellowship Sat February 25 at 3 pm. A group for anyone who wants to speak English, make international friends and learn more about the Christian faith. For more information contact Pastor Mari Mathlin, t Lauluryhmä ma klo Lauletaan tuttuja, Gospel-tyyppisiä lauluja. Ohjaaja Tuomo Sorri Lähetys- ja diakoniapiiri ma klo 18. Käsityö- ja askartelupiiri ti klo Valmistetaan tuotteita lähetyksen ja yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Diakoniaruokailu ti klo Hinta 2. Raamattupiiri ke klo 18. Ohjaaja Terttu Häyrynen. Raamattupiiri to 1.3. klo 12. Ohjaaja Pentti Laukkanen. Eläkeläiskerho to 1.3. klo 13. Tietoa vanhusneuvostosta, Jarkko Rahkonen. Vauvaperhekerho Suvelan suloiset ti klo Monikulttuurinen perhekerho Aurinkoinen to 1.3. klo Etsitään vapaaehtoista yhteisvastuukeräyspäällikköä Suvelan alueelle. Ota yhteyttä diakoni Maarit van Santen Tuomarilan asema Tuomarilantie 4 Pyhäkoulu su klo 11. Venäjänkielinen shakkikerho to 1.3. klo 16. Raamattupiiri to 1.3. klo 18. Lisätiedot Anu Ristimäki Perhekerho Pörriäinen pe 2.3. klo Viherlaakson kappeli Viherkalliontie 2 Messu su klo 12. Liturgia ja saarna Reetta Ikonen, kanttori Sheldon Ylioja. Lähetyspiiri ma klo 14. Kappelilounas ti klo Kaikille avoin. Hinta 4. Alkuhartaus. Eläkeläiskerho ke klo 13. Raamattupiiri ke klo Perhekerho to 1.3. klo Vaeltajan Majatalo su 4.3. klo Perhekerhoilla talviloma (viikko 8) ajan. Viidakkoleiri 2 5-luokkalaisille Hilan leirikeskuksessa. Hinta 25. Ilmoittautuminen Kuusi vuoropuhelua Raamatusta -keskustelusarja Kuusi vuoropuhelua Raamatusta jatkuu to 1.3. klo 19 Auroran kappelissa. Tarkemmat tiedot Auroran kappelin kohdalla. Englanninkielinen jumalanpalvelus joka sunnuntai klo Espoon tuomiokirkon seurakuntatalossa, Kirkkoranta 2. Tarkemmat tiedot seurakuntatalon kohdalla. Kirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, Espoo, ma pe klo 8 15, virkatodistukset p , pappi p klo 9 18, toimitusvaraukset p Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5 Solmuja parisuhteessa -kurssi Vaikeassa tilanteessa oleville pareille, jotka haluavat pysähtyä tarkastelemaan suhdettaan. Kokoontuminen 4 iltana ja 2 lauantaina Ohjaajina Outi Wenell ja Elina Huttunen. Hinta 100 /pari sis. kurssimateriaalin, iltakahvit ja lauantaina lounaan. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Elina Huttunen p Krito-ryhmä Kristillinen vertaistukiryhmä, jossa opetellaan puhumaan luottamuksellisesti omista kokemuksista, tunteista ja elämän kipukohdista. Etsitään yhteyttä ja luottamusta omaan itseen, toisiin ja Jumalaan. Ryhmä kokoontuu 5 kertaa Viherlaakson kappelissa alkaen tiistaisin klo Tiedustelut ja ilmoittautuminen mennessä Pauliina TUOMIOKIRKKO Alanko tai Yhteisvastuutapahtumat koko perheelle la 3.3. klo Espoon tuomiokirkon seurakuntatalolla (Kirkkokatu 2) ja su 4.3. klo Auroran kappelilla (Heiniemenpolku 1). Tarkemmat tiedot www. espoontuomiokirkkoseurakunta. > Kalenteri. Sielunhoitopäivä Haluatko auttaa ja rohkaista lähimmäisiä, mutta epäilet taitojesi riittävyyttä? Päivän aikana annetaan perustietoa ja -valmiuksia sielunhoidosta luentojen ja keskustelujen avulla la klo Kauklahden kappelissa. Päivä soveltuu kaikille asiasta kiinnostuneille. Asiantuntijana TM Marianne Jansson. Seminaarimaksuun 10 sis. opetus, ruokailu ja kahvi. Ilmoittautuminen www. espoontuomiokirkkoseurakunta. > Tapahtuu tai p Lisätiedot Ari Kunnamo Naistenpäivä la klo Kalajärven kappelissa (Ruskaniitty 3). Mukana Teologi, kirjailija Anna- Liisa Valtavaara, aluepappi Kirsi Muurimäki, Naiskuoro Lukkarit ja Pohjois-Espoon Martat. Vapaaehtoinen ruokailumaksu 5 /hlö. Arpajaiset, esittelypöytiä, kirjoja ja koruja. Lisätiedot Kirsi Muurimäki , evl. Facebookissa: Espoon Tuomiokirkkoseurakunta *Kalajärven kappeli. Aikuisrippikoulu alkaa. Kokoontumiset 1.3., 8.3., ja 5.4. klo virastotalo Kirkonkympissä (Kirkkokatu 10). Ilmoittautuminen aikuisrippikoulun pastorille Seppo Särkiniemi klo 10 Espoon tuomiokirkko klo 12 Suvelan kappeli klo 12 Viherlaakson kappeli klo 14 Rinnekappeli klo 16 Kalajärven kappeli klo Espoon tuomiokirkon seurakuntatalo, Englanninkielinen jumalanpalvelus Pyhäkouluun klo 11 Tuomarilan asema klo 12 sunnuntaina Auroran kappeli Kalajärven kappeli Kauklahden kappeli Laaksolahden kappeli Niipperi Yläjuoksun kerhotila Tuomiokirkon seurakuntatalo Matka Valamon luostariin Lähde kanssamme matkalle Heinäveden Valamon luostarin rauhaan. Käymme tutustumassa myös Lintulan luostariin. Lähdemme la klo 7.30, paluu su n. klo 20. Matkan hinta 100 sisältää kuljetuksen ja täysihoidon. Matkakumppaneinasi pastori Alarik Corander ja diakoni Virpi Sutelainen. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje. Sitovat ilmoittautumiset 9.3. mennessä www. espoontuomiokirkkoseurakunta. > Ajankohtaista > Ilmoittaudu tai p Parisuhteen palikat Parisuhteen lataamispäivä la klo Kalajärven kappelissa (Ruskaniitty 3). Käsitellään aiheita sitoutuminen, tunteet, riidat, seksuaalisuus, sanat, teot, anteeksiantaminen, luottamus ja rakkaus. Mukana diakoni Outi Wenell ja pastori Seppo Särkiniemi. Hintaan 10 /aikuinen, 7 /lapsi sis. ohjelma, materiaa- lit, keittolounas ja lastenhoito. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Outi Wenell p Apua tarjolla! Harmaat pantterit, Espoon tuomiokirkkoseurakunnan vireät seniorit, auttavat tavaroiden kuljetuksessa, lastenhoidossa, pienimuotoisissa kodinhuoltotöissä sekä digiboxin, television ja tietokoneen asennuksissa. Ota meihin yhteyttä tai jätä viesti vastaajaan Apu on keikkaluontoista ja maksutonta Espoon tuomiokirkkoseurakunnan alueella. Unelmakammari Kirpputori ja kahvila kaiken kansan kohtaamispaikka, Kaivomestarinkatu 8. Avoinna ma ja to Hyväkuntoisia, puhtaita ja ehjiä vaatteita, leluja sekä kodin pientavaraa otetaan vastaan. Tule kahville ja edullisille ostoksille. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen. Peittopajassa ma klo kudotaan Äiti Teresa -peittoja Intiaan vietäväksi. Peittopajassa otetaan vastaan lankoja. Tied. diakonissa Pauliina Alanko, Päivystävä pappi arkisin klo 9 18 p Perheille puhelinpäivystys ti klo Keskusteluapua ajanvarauksella perheen, parisuhteen ja vanhemmuuden kysymyksissä, p ja Diakonian ajanvaraus Espoon keskus ja Suvela ja Kalajärven alue Auroran alue Kauklahti Laaksolahti Viherlaakso Ajankohtaisimmat tapahtumatiedot > Kalenteri tai Ajankohtaista -sivu. Leppävaaran seurakunta Toimipisteet Leppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu 2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu 5, Karakappeli Karakalliontie 12, Uuttu Lintukulma 2, KilonRisti Vanharaide 1, Lasten kappeli Arkki Leppävaarankatu 7 B 3. krs, Leppäsiipi, kirkkoherranvirasto Alberganesplanadi 1. Messut ja hartaudet Hiljainen aamurukous pe klo Kilonristissä. Messu ja kirkkokahvit su klo 10 Leppävaaran kirkossa. Juha-Pekka Rissanen, Helena Kesti-Helia ja Elina Rantamäki. Kirkkokuoro mukana messussa. Messu ja kirkkokahvit su klo 12 Karakappelissa. Juha- Pekka Rissanen ja Elina Rantamäki. Anglikaanimessu su klo 12 Perkkaan kappelissa. Pyhäkoulut su klo 10 Leppävaaran kirkon Pikkuparkissa ja klo 12 KilonRistin kerhohuoneella. Pyhäkouluihin ovat tervetulleita kaikki 3 10-vuotiaat lapset. Arkin aamumessu ke klo Lasten kappeli Arkissa. Taaperokirkko pe 2.3. klo 10 Lasten kappeli Arkissa. Taaperokirkossa ei pelätä yllättäviä käänteitä, vaan pienet saavat näkyä, kuulua ja vipeltää. Aiheena Joona ja suuri valas. Lepuskimessu su 4.3. klo 17 Leppävaaran kirkossa. Timo Salo ja Laura Markkanen. Arkin Paja Arkin Pajaa EI viikolla 8 hiihtoloman vuoksi. Seuraava Arkin Paja la 3.3. klo Lasten kappeli Arkissa. Raamattupiiri Roomalaiskirjeestä Tule tutkimaan Uuden testamentin ehkä merkittävintä kirjaa torstaisin klo Uutussa 23. helmikuuta alkaen. Raamattupiiri sopii Alfa-kurssin käyneille ja muille kiinnostuneille. Helvi Hynninen Ilosanomailtapäivä, Pirkko Vesavaara Pirkko Vesavaaran järjestämät tilaisuudet la klo ja klo Karakappelissa. Tilaisuuksien jälkeen mahdollisuus henkilökohtaiseen esirukoukseen. Rukousilta, Pirkko Jalovaara Rukoilemme yhdessä sinun kanssasi la klo Leppävaaran kirkossa. Mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja rukoukseen. Mukana pastori Merja Alanne ja muskarinopettaja Essi Nyyssönen. Iltasoitto: Espoon musiikkiopiston nuoret soittajat su klo 18 Leppävaaran kirkossa. Vapaa pääsy. Siioninvirsiseurat Pirkko Jalovaaran r u k o u s i l t a Onko sinulla asioita, joiden puolesta haluaisit rukoiltavan? la klo 16 siihen on mahdollisuus rukousillassa Leppävaaran kirkossa. T A Lisää ohessa. Seuroissa vuorottelevat lyhyet puheet ja virret ma 5.3. klo Perkkaan kappelissa. Seurat alkavat kahvittelulla klo Seuroissa mukana pastori Inkeri Juvela. Kirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, Espoo, avoinna ma pe klo 8 15 p , faksi Toimitusvaraukset ma pe klo p Päivystävä pappi ma pe klo p www. leppavaaranseurakunta.fi A P E Albinonista Ave Mariaan -Yhteisvastuukonsertti to 1.3. klo 13 Leppävaaran kirkossa. Kanttorit Elina Rantamäki, Kullervo Latvanen ja Pauliina Hyry sekä Päiväkuoro esittävät kauneimpia hengellisiä sävelmiä. Kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen kahvimaksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Nuorten Hilan leirikeskuksessa Yksinhuoltajien Olohuone to 1.3. klo Leppävaaran kirkon Olotilassa. Tarjolla pientä suolaista iltapalaa, lastenhoito järjestetty. Lopussa lyhyt hartaus. Tukea elämänhallintaan 2; Miten pidän talouden kunnossa? la 3.3. klo 13 Uutussa. Aiheesta alustaa toimitusjohtaja Ahti Hurmalainen. KIRKKO Kuka joutui valaan suuhun? Yhteisvastuukirpputori R O Muun muassa tämä selviää taaperokirkossa pe 2.3. klo 10 Lasten kappeli Arkissa. Lisää yllä. Tule myymään ja tekemään ostoksia su 4.3. klo Leppävaaran kirkolla. Pöytävarauspyynnöt mennessä Sari Aroheikki, tai Pöytävuokra 10 Yhteisvastuun hyväksi. Myynnissä muun muassa hernekeittoa ja pullaa. Mikä nimeksi? Nimi- ja ristiäisperinne Suomessa Mistä ovat päiväkodin Veetit, Aadat ja Onnit peräisin? Saiko jo isoäiti aikanaan kastekynttilän? FT, erikoistutkija Sirkka Paikkala Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta sekä pastori Aija Pöyri Leppävaaran seurakunnasta alustavat suomalaisesta nimija ristiäisperinteestä. Alustusten pohjalta käydään yleisökeskustelu su klo 17 Leppävaaran kirkossa. Sururyhmä päivällä Vertaistukiryhmä omaisensa menettäneille alkaa klo 11 Uutussa, Lintukulma 2. Kuusi kertaa kokoontuvaan ryhmään otetaan noin 8 henkeä. Ryhmä on luottamuksellinen ja perustuu samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien vertaistukeen. Ohjaajina pappi Inkeri Juvela ja diakoni Petri Lehtisalo. Tiedustelut ja ilmoittautumiset pastori Inkeri Juvelalle Nuorten leiri Leirillä tutustumme toisiimme, vietämme paljon aikaa yhdessä sekä puuhailemme mukavia juttuja Hilan leirikeskuksessa. Ilmoittautuminen mennessä nuorisotyönohjaaja Martiina Lahdelle, martiina. Lisätietoja Martiina Lahti ja Pirjo Nepali Diakonia leiri Lisää alla. Diakonian palveluaika on ohjausta, neuvontaa ja ajanvarausta varten ma klo Alberganesplanadi 1, p ja Muuna aikana ajanvaraukset puhelimitse suoraan diakoniatyöntekijöiltä. Esbo svenska Pastorskansli, Kyrkogatan 10, Esbo, må fre kl. 8 15, tfn , , fax Esbo domkyrka, Kyrkparken 5 Högmässor sö 26.2 Esbo domkyrka kl Gäddviks kapell kl Köklax kapell kl. 16. Askonsdagens kvällsmässa Olars kyrka on 22.2 kl. 19. Samtalsgruppen för kvinnor Kalajärvi kapell on 22.2 kl Gemensamt ansvar-kväll Esbo domkyrkas församlingsgård on 29.2 kl. 18. Servering Kl tar Cecilia Forsén från Kyrkans Utlandshjälp oss med på en bildresa till Uganda, Vi sjunger med Kråksången och Håkan Wikman. Grankulla svenska Kansliet, Kavallvägen 3, öppet må fre kl 9 14, to kl 9 16, stängt , tfn Bibelkväll To 23.2 kl i Sebastos, Carola Tonberg-Skogström. Högmässa Sö 26.2 kl 12 i Grankulla kyrka, Carola Tonberg-Skogström, Barbro Smeds. Aulakaffe. Tisdag 28.2 Pensionärskören kl 13 i nedre salen. Tisdagsträffen kl i övre salen. Damkörens övning kl 18 i kyrkan. Gemensamt ansvar, Cecilia Forsén, Kyrkans utlandshjälp. Intrumentkonsert Kielin, palkein, koskettimin On 29.2 kl 18 i Grankulla kyrka. Fritt inträde.

9 Sururyhmä Paikkoja avoinna Palveluja tarjotaan - kotimaiset keittiökalusteet, kodinkoneet - tasot, altaat, hanat, laatoitukset - asennukset takuutyönä - huoneisto- ja kylpyhuoneremontit Markus Airas rakennusmestari Perhe-, perintö-, testamentti- ja lapsioikeus, kauppa-, yhtiö- ja sopimusoikeus yms. Kokenut varatuomari, m , sp: ILMAINEN NEUVO OY:n Oikeudellinen puhelinpalvelu Välitämme. ILMOITUSMARKKINOINTI /vaihde Puhelun hinta 2,95 min + pvm/mpm Ostetaan huoneistoja Vuokrata halutaan ASUNTO RAHAKSI! HERÄNNÄISSEURAT Keittiöremontteja 19 vuoden kokemuksella Tarkemmat tiedot: > Ajankohtaista > Avoimet työpaikat Lakiasioita Seurat KEITTIÖSANEERAUS KY Espoonlahden seurakunta hakee Emäntää Työsuhde on määräaikainen ajalla La klo 18 Mikaelinkirkon takkahuoneessa, Emännänpolku 1, Hki. Su klo 10 Kirkkopyhä Sipoon kirkossa, Kuninkaantie 19. Saarnaa Juhani Elenius, mukana kvartetti Herännäisnuorten kuorosta. Keittolounas ja seurat srk-talolla, Iso kylätie 1. Ti klo Tiistaipiiri Seuratuvalla, Salomonkatu 17 D, Hki. Klo 18 Paavalinkirkon alasalissa, Sammatintie 5, Hki. Hansakallionkuja Espoo puh MITOIN KUIN MITOIN UUSI ILME KEITTIÖÖN - ovet, tasot, rungot - vetimet, saranat ILMAINEN TARJOUS- ja MITTAUSPALVELU Soita: Erkki Mikko ergadesign.fi Liikaa tavaraa? Kutsu avuksesi järjestämisen ammattilainen käymään kanssasi läpi papereita, tavaroita, kaappeja ja komeroita Huonekalujen entisöinti & verhoilu. Luotettavasti, laadukkaasti. Gsm Luotettavaa kotisiivousta *kotitalousvähennys p Pyydä meiltä paras tarjous. Soita puh (myös iltaisin). Kattokorjaukset, Kattojen Uusimiset, Peltisepäntyöt, Vesikourut, Tikkaat, Lumiesteet HUONEISTOCENTER OY Mannerheimintie 80 A 2, Helsinki. KOTISIIVOUKSET, ikkunanpesut, tekstiilihuonekalujen pesut 25e/h+alv. p Tarvitsetko remonttimiestä, joka tulee paikalle silloin kun sovitaan, tekee työt valmiiksi asti sovitussa aikataulussa ja laskukin on sovitun mukainen. Soita Petrille ja pyydä ilmainen arviointikäynti! Teemme kaikki kodin pienremontit. Lestadiolainen UUSHERÄYS Muutot Muuttolaatikot Kuljetukset Kalustekasaukset p Rukoushuone Fredrikinkatu 61 B Seurat klo 14 Jeesus, kiusausten voittaja Reino Junttila ja Heikki Linnavirta KOTISIIVOUKSET, muuttosiivoukset, 23,58e/h+alv. (Kotital.väh.). p ILMOITUSAINEISTOT Sisä- ja Ulkomaalaukset + Kattomaalaukset. Remontti- ja Rakennustyöt Sisällä ja Ulkona Ostetaan MUUTOT JA KULJETUKSET 1-2 miestä ja iso pakettiauto. Kuljetus Neppis p Käteisellä Kuolinpesät, muuttojäämistöt tyhjennyksineen, tyylihuonekalut, valaisimet, astiat, posliini- ja lasiesineet, taulut, työkalut ym. koti-irtaimet. Noudetaan sopimuksen mukaan. puh Sohvat, tuolit verhoillaan. P Verhoomo Leppänen Luotettavaa siivousta sekä kotipalvelua. Maarit p läheisensä menettäneille Vain muutaman dollarin tähden Clint Eastwoodin tähdittämä Vain muutaman dollarin tähden italowestern-klassikko kertoo kahdesta kilpailevasta palkkion metsästäjästä, jotka jäljittävät samaa rosvojoukkoa. Ennio Morriconen loistava musiikki, muhkeat kuvasommi telmat, paahtavat autiomaa maisemat, karismaattiset näyttelijät, räjähtävä toiminta ohjaus ja kyyninen maailmannäkemys yhdistyvät saumattoman tyylikkääksi kokonaisuudeksi. YLE TV2 la klo REMONTIT SOPUHINTAAN HINTA: 3, VUOSIK ERTA MATTI KARPPINEN Tarjous on voimassa saakka, ja se koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Tarjoustunnus KM 20 8/ lähtien vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- tai aikakauslehtien verokanta on 9% ja Digilehden 23%. Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. Allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus) Sähköposti Puhelin Postinumero ja -toimipaikka Vastauslähetys Tunnus VASTAUSLÄHETYS Osoite Nimi Kotimaa maksaa postimaksun. Voit tehdä tilauksen myös (lankaverkosta 8,21snt/ puhelu + 6,9snt/min, matkapuhelimesta Tilaan Kotimaa-lehden 3 ilmaista näytenumeroa! 8,21snt/puhelu + 14,9snt/min) Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta Lähetä tilauskortissa mainitut tiedot ja päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. sähköpostilla osoitteeseen Voit jatkaa tilausta kätevästi puhelimitse tai sähköpostilla. Kotimaa päivittää kerran viikossa Suomen suurimman yhteisön, kirkon, kuulumiset. Lehti kertoo myös kiinnostavia tarinoita elämästä sekä pyhästä arjessa. Nauti lukemisesta, jossa on sisältöä. Tilaa 3 kpl Kotimaa-lehden näytenumeroita. TÄSSÄ IÄSSÄ Tilaa 50 näytenumerot ILMAISEKSI! KALLIS RAHA Pikavippi on epäreali stinen yritys siirtää velkakrii siä, tietää Takuu-Säätiön Jukka Heinonen. SIVULL A Hartaita säveliä Iltahartaus. Kouluttaja Mika Aspinen, Vantaa. PERJANTAI Aamuhartaus. Past. Markus Tirranen, Kerava. Uusinta klo Hartaita säveliä Iltahartaus. Teol. kand. Heli Ansio, Helsinki. LAUANTAI Aamuhartaus. Dipl.ins. Juhani Laaksonen, Pelastusarmeija, Helsinki. Uusinta klo Ehtookelloina Aitolahden kirkon kellot Iltahartaus. Past. Meri Tirroniemi, Kittilä. SUNNUNTAI Evijärven kirkon kellot kutsuvat Jumalanpalvelus Evijärven kirkosta. Saarnaajana khra Virpi Laakso Ortodoksinen liturgia Pyhän Herman Alaskalaisen kirkosta Espoon Tapiolasta. Palveluksen toimittaa past. Petri Korhonen. Kirkkokuoroa johtaa kantt. Petri Hakonen Horisontti. Ohjelma uskonnoista ja elämänkatsomuksista. Näyttelijä Eila Roine, 80, ja viisi muuta iäkästä ihmistä kertovat, mistä on tehty hyvä elämä. Sivuilla JOULURADIO Sosiaalinen media siivittää seurakuntien joulumu siikkikanavan suosiota. SIVULL A 4 KUNNIOITTAEN Lähetysjärjestöjen johtajat kirjoittivat yhteisen, hyvän tahdon julkilausuman. SIVULL A 9 esse 17 la 3.3. klo Uutussa Ylivelkaantuminen, ulosotto ja lapsiperheiden Yle kuvapalvelu köyhyys. to 1.3. klo 13 Leppävaaran kirkko MAANANTAI Aamuhartaus. Khra Kalle Elonheimo, Sauvo. Uusinta klo Hartaita säveliä. Kuulijoiden toivomaa hengellistä musiikkia Iltahartaus. Päivi Kangas lukee Jobin kirjaa. TIISTAI Aamuhartaus. Past. Arto Antturi, Helsinki. Uusinta klo Hartaita säveliä Iltahartaus. Nuorisotyövast. Nina Saaristo, Adventtikirkko, Laitila. KESKIVIIKKO Aamuhartaus. Koulutussuunnitt. Terhi Paananen, Helsinki. Uusinta klo Hartaita säveliä Iltahartaus. Khra Jukka Kuparinen, Suolahti. Kanttorit & Päiväkuoro esittävät hengellisiä suosikkisävelmiä. Onneton Mukana toimitusjohtaja Ahtitöissä, Hurmalainen, viranomainen onneton ilman töitä? ulosottovirastosta sekä tekijä -ohjelmassa toimitinhimillinen seurakunnan työntekijöitä. taja Sanna Mämmi (kuvassa) kertoo menettäneensä Kahvitarjoilu ja lastenhoito järjestetty. kaiken, mutta löytäneensä ilon. Työn merkityksestä on puhumassa myös Angry Birds-mies Peter Vesterbacka ja työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Manka. TV1 pe klo TORSTAI Aamuhartaus. Viestintäpääll. Simo Repo, Espoo. Uusinta klo Hartaita säveliä Iltahartaus. Khra Pekka Särkiö, Lahti. Yle kuvapalvelu Muumipeikko ja pyrstötähti Muumilaaksoa uhkaa katastrofi, ja Muumi peikko ystävineen lähtee ottamaan selvää, mikä pyrstötähti oikein on. TV2 su klo TV-ohjelmaa YLE TV1 LAUANTAI Pisara. Mitä meistä lopulta jää? Uusinta klo Muut kanavat TV7:n ohjelmatiedot: > Viikon ohjelmat. Radio Dein ohjelmatiedot: fi > Ohjelmat. Hartaat sävelet Kuuntelijoiden toiveita lähetetään Yle Radio 1:ssä maanantaisin kello Toiveita voi lähettää osoitteeseen Hartaat sävelet, PL 14, Yleisradio tai s-posti: aiheena Hartaat sävelet. Ohjelman toimittaa Kirkon tiedotuskeskus. TUOMIOKIRKKO Abiturientti, Elisabet Aho: Sisar: historiallinen romaani vuosilta s. Otava JOULUK UUTA 2011 Ostamme, noutaen vanhoja tauluja, maljakoita, Arabian astioita, huonek., kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjen tyhjennykset, myös viikonlopp., ilt. Elegantik Oy, p Myös kodin pienet kunnostustyöt. Kotitalousvähennys. p Jokainen ihminen on Luojan luoma ihme. Kotimaa kertoo, mitä siitä seuraa. Tekeekö tiukkaa? Yhteisvastuukonsertti Ryhmässä on läsnä luottamuksellisuus, ilmaisun vapaus ja tunteiden salliminen. Jokaisen suru on ainutlaatuinen ja oma. Kahta samanlaista surua ei ole. Yle kuvapalvelu Kevään sururyhmä alkaa klo 11 Uutussa, Radio-ohjelmaa Lintukulma 2. Ryhmä kokoontuu kuutena kevään YLE Radio 1 keskiviikkona klo 11. TORSTAI Ryhmää ohjaavat: pastori Inkeri Juvela p , Aamuhartaus. Past. Kai Sadinmaa, diakoni Petri Lehtisalo p Helsinki. Uusinta klo Hartaita säveliä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Inkeri07.45 Juvelalle. Helsingillä on tuhat tarinaa Kyllä kiitos! Ave Mariaan Niin mahtipontiselta kuin se kuulostaakin tällaisia ihmisiä minä ihailen. Elisabet Aho tekee historiasta elävää ja saa minut näkemään tutussa kaupungissa ajan kerrokset. Ahon romaanissa Sisar eletään Helsingissä sisällissodan aikoihin. Ellen tulee pahoin loukkaantuneena hoitoon Helsingin Diakonissalaitokselle sodan viimeisinä päivinä, eikä muista lähimenneisyydestään juuri mitään. Espoon seurakuntasanomat Tarina polveilee Ellenistä käsin uskomattoman notkeasti vuosiin ennen sotaa ja taas sen jälkeen, hänen lähellään liikkuviin ihmisiin ja takaisin. Tavallisten ihmisten arkielämä 1900-luvun alussa muuttaa hetkeksi minun kotisohvalleni. Minua on aina kiehtonut ajatus siitä, että paikoilla ei ole aikaa, vain meillä ihmisillä, jotka elämme niiden keskellä. Seuraavan kerran, kun käyn Helsingissä, katson uusin silmin puhelinyhtiön linnaa Korkeavuoren kadulla, jonka ohi pyyhällän viikoittain kuoroharjoituksiin. Siellä romaanin Ellen välitti puheluita ennen sotaa ja sinne punaiset ryntäsivät u hkavaatimuksineen. Niin on varmasti käynyt. Linnanmäki ei näytä samalta, kun kuvittelen korkean kal lion päälle joukon piiritettyjä punaisia naisia, joiden toivo on käytännössä mennyt. Elisabet Aho näyttää selkeästi olevan samaa tarinankertojien sukua kuin Kaari Utrio ja Laila Hirvisaari tai irlantilainen Maeve Binchy. Päätoimittaja Urpu Sarlin, p. (09) Espoon seurakuntayhtymä Toimitus Kirkkokatu 1, Espoo PL 200, Espoo p , faksi (09) Toimituspäällikkö Hannele Koskinen, p Menovinkit Ulla Lötjönen (ma), p Alue: Espoonlahti, Olari Lukijaposti Sähköpostit Toimitussihteerit Paula Huhtala, p Alue: Leppävaara, Tapiola Toimittajat Elina Raunio, p Alue: Tuomiokirkkoseurakunta, Kauniainen Ollaan lähellä ikivanhaa perinnettä, kykyä kertoa niin hypnoottisesti ja näennäisen helposti, että kuulijan aika hämärtyy. Silti Utrio ja Hirvisaari ovat julkisuudessakin puhuneet vaikeuksistaan saada oikean, vakavasti otettavan kirjailijan roolia. Hyvää tarinaa ei jostain syystä arvosteta, ikään kuin sellaisen luomiseen kykenisi kuka vain. Minä nostan hattua kirjailijalle ja lähden kirjastoon etsimään lisää Ahoa. Sillä siellä hänenlaistensa arvo oikeasti mitataan, hurjasti kasvavissa lainaus tilastoissa. Saarnaa passtori sto orii Antti Siuko on neen Litu Liturgina ur Ant nttttti Mali alin al alinen Musiikkivierraaan aaaan na Tomm mmii Kaleeniu niuss Musiikinj Musiik inj njoht nj ohto o Mikk ik ik kk ko Petttinen J nta Ju Juo taaa Elin na Hell ellqvi el qvi viist st j Heid ja di-m Mari arria Paut auttol olla ola a Yhteistyössä Espoon, Helsingin ja Vantaan oppilaitostyön kanssa TUOMAS Mikael Agricolan kirkko Tehtaankatu 23, Ilmoitustrafiikki /-valmistus Kotimaa-yhtiöt / Tuula Hurri Pl 279, Helsinki p , faksi Lehti jaetaan koteihin perheen vanhimman seurakunnan jäsenen nimellä. Ilmoitusvaraukset ja -aineistot viimeistään julkaisupäivää edeltävän viikon keskiviikkona klo 16 mennessä. Taitto ja kuvankäsittely Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa Ilmoitushinnat 1,80 e / pmm + alv 23 %. Rivi-ilmoitukset 1 10 riviin 1,50 e / pmm + alv 23 %. Myynti- ja markkinointipäällikkö: Minna Zilliacus, p Abit perheineen ja kaikki siunausta kaipaavat: Tervetuloa Tuomasmessuun klo Mikael M ikkael e A Agricolan ggrriccol olan an n kirkkoon! kir irkkkoo irkk on n!! Maria Gnosspelius Osoite- ja tilausasiat Puhelin (09) Osoitemuutokset päivittyvät väestötietojärjestelmästä. Ilmoitusmarkkinointi Sari Havia p Seija Kosunen, p Jaana Mehtälä, p tarvitsetko siunausta? tu uom mas asme mess su u..fi 16 esse 16 esse Tukea elämänhallintaan osa II Julkaisija Espoon seurakuntayhtymä p. (09) Toimitusneuvosto Anssi Siukosaari (Leppävaara) pj. Erkki Berg (Tapiola). Marita Helki (Espoonlahti). Antti Kujanpää (Tuomiokirkkoseurakunta). Kirsi Rostamo (Olari). Mauri Vihko (Kauniainen). Juha Vähäsarja (Tuomiokirkkoseurakunta). Urpu Sarlin, julkaisija. Mikko Hormio, kustantaja. M ESSU Helsinki Ratikka 3B, bussi 14 Kustantaja Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa Viestintäpalvelut, johtaja Mikko Hormio p ISSN Painos kpl 41. vuosikerta Jakelu Itella Posti Oy

10 18 esse ELÄMÄNKAARI ikkunapaikka esse paastonajan sunnuntai Pyhän aihe on Jeesus, kiusausten voittaja. Alttarilla on violetti tai sininen liina ja kaksi kynttilää. Pyhän tekstit ovat Psalmi 91:1 4, Jesajan kirja 1:16 20 tai 1. Mooseksen kirja 3:1 7 (8 19) Kirje heprealaisille 2:9, Markuksen evankeliumi 1:12 13 Rukous Herra, meidän Jumalamme, sinä annoit Poikasi joutua kiusauksiin ja ahdistuksiin, jotta hän voisi kiusattuja auttaa. Vahvista meitä, niin että hänen avullaan voittaisimme pahan hyökkäykset. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. ESPOON SEURAKUNNAT Tuomas messut su klo 17 su 4.3. klo 18 su klo 17 Espoossa Soukan kappeli Soukankuja 3 Matinmessu Matinkappeli Liisankuja 3 Lapsille oma messukerho Leppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu Villipetojen keskellä Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumit kertovat Jeesuksen viettäneen 40 päivää erämaassa ennen julkisen toimintansa alkua. Kristikunta viettää 40 päivän paastonaikaa ennen pääsiäistä. Kyseessä on valmistautumisaika Jeesuksella omaan tehtäväänsä ja kristityllä pääsiäisjuhlan viettoon. Israelin kansa puolestaan valmistautui luvattuun maahan saapumiseen 40 vuoden erämaavaelluksella. Markuksen kertomus on niukka ja tiivis. Matteuksen ja Luukkaan värikkäät kuvaukset kiusausten yksityiskohdista puuttuvat. Henki yksinkertaisesti kuljetti Jeesuksen pahaan paikkaan, kuivaan erämaahan yksinäisyyteen villipetojen seuraksi ja paholaisen kiusattavaksi. Koettelemus merkitsi testiin joutumista. Nyt katsotaan, onko Jeesus tulevaan tehtäväänsä sovelias. Olet ehkä elämässäsi käynyt läpi hankalalta tuntuvan vaiheen. Silloin elämä tuntui yksinäiseltä, kuin kulkisi vihamielisessä ympäristössä ilman minkäänlaista apua. Sielu tuntuu nääntyvän. Seurana oli vain koettelemuksia aiheuttava paha. Ihmisen kokemus jostain elämänvaiheesta voi olla hyvinkin karmiva. Silti kaiken pahimmankin synkkyyden ja yksinäisyyden keskellä on tarjolla apu. Jeesuksen kohdalla tämä merkitsi sitä, että enkelit pitivät hänestä huolen. Alkutekstissä on tässä kohdin diakoniatyöhön viittaava sana. Enkelit auttoivat Jeesusta. Ne hoitivat palvelutehtävää, toimivat diakonin tavoin. Ihminen voi saada hankalassa elämäntilanteeseensa helpotusta toisen ihmisen avun kautta. Yhdessä voimme tehdä maailman paikaksi, jossa ihminen ei joudu ainakaan yksin erämaahan pahan kiusattavaksi. Kristitty on kutsuttu auttamaan erityisesti niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Toisaalta apu tulee ylhäältä, Jumalalta. Kaikkein pahimmassakaan paikassa ihminen ei ole täysin yksin. Kalervo Salo Kirjoittaja on Leppävaaran kirkkoherra. Kirjoitus pohjautuu viereiseen ensi sunnuntain raamatuntekstiin. TUOMIOKIRKKO Auroran kappeli Heiniemenpolku 1 Kuusi vuoropuhelua Raamatusta "Voiko Paavaliin luottaa?" Professori Lauri Thuren vastaa to 1.3. klo 19 Auroran kappelissa Vapaa pääsy Jeesuksen kaste ja koetus Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta. Evankeliumi Markuksen mukaan 1:12 13 ILTASOITTO joka kuun viimeinen su klo 18 Leppävaaran kirkossa Espoon musiikkiopiston nuoret soittajat Se ainoa oikea häämarssi Juvenalian nuoret muusikot Kamarikuoro Murtosointu joht. Seppo Murto ELÄMÄNKAARI ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA Kastettu: Veeti Oliver Haavisto, Eetu Johannes Heikkilä, Mikael Kim Heinonen, Jooa Jalmari Hirvonen, Ella Maria Järvensivu, Miina Annikki Kaipia, Onni Jaakko Koikkalainen, Eino Aleksi Koivunen, Vilho Sakari Korhonen, Ida Maria Marjatta Latopelto, Venla Karoliina Niironen, Niklas Teemu Kristian Nyman, Hilda Aliisa Pekkarinen, Jenni Emilia Saarinen, Emilia Krista Maaria Salmela, Sisu Elmeri Tervasmäki. Avioliittoon aikovat: Veera Anneli Koivunen ja Antti Tapani Kärkkäinen. Hulda Sanelma Jokinen 97 v. ESPOONLAHDEN SEURAKUNTA Kastettu: Eetu Juhani Airo, Vilma Marjatta Ali-Löytty, Veera Anni Emilia Hautala, Ahti Olavi Heikkilä, Iida Emilia Karppinen, Robin Sisu Sakari Lanteri, Sara Inez Karolina Murto, Eero Armas Sakari Mäkipää, Maija Elsa Armida Mäkipää, Milja Matilda Niemi, Veikka Matteus Pesola, Emma Lahja Elina Salonen, Tia Cecilia Töyrylä. Avioliittoon kuulutetut: Mari Katariina Karonen ja Henri Aleksi Honkanen. Taina Elina Hakkarainen 51 v. KAUNIAISTEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA Jorma Kalervo Hukka 61 v, Lars Robert Rafael Reinius 92 v. N SEURAKUNTA Kastettu: Elias Aaron Martelin, Salome Karelia Pitkälä, Joel Petteri Hupli, Niilo Olavi Kannala, Viljo Artturi Penttilä, Elia Alvar Vuokila, Elea Alinda Leinonen. Elvi Esteri Talvas 85 v, Väinö Olavi Jakkola 70 v, Maire Mirjam Rämö 62 v. OLARIN SEURAKUNTA Kastettu: Eerika Elina Raitaniemi, Elea Krista Julianna Leinonen, Elmo Tapio Anttolainen, Ida Mathilda Huisman, Julius Ilmari Leskinen, Matias Jonatan Tapaninen, Minni Maria Mikaela Suominen, Ricu Tobias Lehtinen, So a Ida Maria Bergius. Aune Annikki Sämpi 84 v. TAPIOLAN SEURAKUNTA Kastettu: Petteri Hermanni Vaaranmaa, Olivia Lilja Aurora Jalo, Oiva Ukko Hämäläinen. Avioliittoon aikovat: Maarit Johanna Santala ja Tuukka Lari Markus Tarkiainen. Suoma Samela 97 v, Sylvi Orvokki Piironen 89 v, Matti Pellervo Rutanen 80 v, Pirkko Kyllikki Mustakallio 78 v, Leena Marjatta Reponen 68 v. ESBO SVENSKA FÖRSAMLING Oliver Elias Snellman, Anni Ilona Merivirta, Eliott Lars Wilhelm Avellan, Liam Mikael Hisinger, Aron Olavi Pajunen, So a Linnea Alexandra Still, Ina So e Ruohomaa, Wilmer Andreas Lindholm. Ture Valdemar Åback 81 v, Bengt Villehard Karlsson 75 v, Carita Elisabet Broman 71 v, Juhani Samuli Miettinen 72 v, Pehr Carl Johan Ullberg 89 v. Myönteisen palautteen nälkä Nuori mies kertoi hämmentyneenä rohkaisevasta palautteesta, jonka hän oli saanut odottamatta työstään. Samalla hän ihmetteli, miten vaikeaa oli kuunnella sitä ja ottaa vastaan. Miksi? Siksi, kun sitä saa niin harvoin ja se tulee silloinkin oman perheen ulkopuolelta, hän vastasi. Liekö Sananlaskujen kirjan sanoittajalla samankaltainen kokemus aiheesta, kun hän kuvaa kultaomenoiksi hopeamaljassa hyvää palautetta eli oikeaan aikaan lausuttuja sanoja. Sen mukaan niitä tarjotaan harvoin ja silloinkin hopea-astiasta, mikä tekee ilmiöstä juhlapäivän kaltaista tarjoilua. Arvioidessani myönteisen palautteen määrää niiden inhimillisten kokemusten ja tarinoiden valossa, joita työssäni päivittäin kuulen, en voi välttyä siltä johtopäätökseltä, että sekä kodeissa että työpaikoilla on krooninen positiivisen palautteen nälkä. Paikoitellen voi puhua jopa nälänhädästä. Silti myönnän, ettei se ole koko totuus asiasta; suuntaa antava havainto joka tapauksessa ja totta monen ihmisen elämässä. Mihin myönteisen ja rohkaisevan palautteen pihtaaminen perustuu? Pelko siitä, että se vähentäisi jotenkin sanojan arvoa tai olisi muutoin häneltä pois, on tullut tutkittua ja osoitettua pätemättömäksi. Usein käy päinvastoin, myös palautteen antaja rikastuu siitä, mitä hän jakaa toiselle. Hyvän viestin kierrätys lisää hyvää mieltä. Ossi Lehtonen/Rodeo Arvattavasti monen takaraivossa kaikuvat yhä sukupolvien takaiset hokemat ja kansanviisaudet, kuten kissa kiitoksella elää ja ylpeä siitä tulee, jos liikaa kehutaan. Jos nälkä on krooninen, ei yksi lautasellinen tee vielä kenestäkään ylensyöjää. Havainto jeni mukaan myönteisellä ja rohkaisevalla palautteella on saajalleen todellista uutisarvoa, joka muistetaan ja vaikuttaa pitkään. Mitä meille tapahtuisikaan, jos ihminen saisi jokapäiväisen leivän ohessa myös määräosansa kiitosta ja kannustusta? Jumalan Pojan esimerkki on evankeliumia kaikille palautenälkäisille. Hän äityi kerran ihmettelemään kesken työpäivänsä, missä ne yhdeksän ovat, kun vain yksi kymmenestä parantuneesta palasi kiittämään. Niin missä ne yhdeksän ovat? Samaa kysellään tänäkin päivänä monessa kodissa ja konttorissa. Seppo Laakso Hyvä lukija, voit tarjota tälle palstalle ajatuksia elämästä ja mietteitä arjen ja uskon saranakohdista osoitteena Esse, Ikkunapaikka, PL 200, Espoo, s-posti: esse. aiheeksi Ikkunapaikka. Kirjoituksen pituus on merkkiä välilyönteineen ja tekstit julkaistaan mieluiten omalla nimellä.

11 20 esse Alassane Ouedraogo tulee nuorten kanssa toimeen hyvin, koska hänellä on avoin luonne. Alkuaikojen pienistä ennakkoluuloista on päästy Sodessa eroon. Alassanen motto: Hymyile ja saat ystäviä Alassane Ouedraogon matka on kiertänyt Burkina Fasosta Espooseen Norsunluurannikon kautta. Nyt hän on tuore perheenisä, joka opiskelee nuorisoja vapaa-ajan ohjaajaksi. Teksti Noora Melaanvuo Kuva Jukka Granström Länsi-Afrikasta kotoisin oleva Alassane Ouedraogo (31) hääräilee leveästi hymyillen Espoonlahden seurakunnan nuorisokahvila Sodessa Soukassa. Mies työskentelee seurakunnassa oppisopimuskoulutuksessa, ja hänen tavoitteenaan on valmistua nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi. Kesästä 2009 lähtien Suomessa asunut Ouedraogo tervehtii ovesta tulevia suomeksi, ja pian selviää, että hän puhuu suomea muutenkin mainiosti. Nuorten keskuudessa oppii kieltä nopeasti. Minulla on ollut tahdonvoima oppia kieltä, koska se on paras tapa sopeutua yhteiskuntaan, tuumii Ouedraogo, jolla on kaksi ja puoli vuotta kestävästä koulutuksesta takanaan nyt vuosi. Hänen työtehtäviinsä kuuluu nuorisokahvilan pitämisen lisäksi kerhojen vetämistä kouluikäisille. Joka toinen viikko hän myös osallistuu lähiopetustunneille Kanneljärven opistossa Lohjalla. Kirjalliset tehtävät hoituvat jo suomeksi. Kääntyminen muslimista kristityksi Burkina Fasossa syntyneet Ouedraogon tie vei 11-vuotiaana naapurimaahan Norsunluurannikolle. Alkujaan muslimitaustainen nuorukainen kävi kristillistä koulua ja koki hengellisen herätyksen. Myöhemmin hänet kastettiin katolisen kirkon jäseneksi. Koulussa oli aamurukous ja tunsin voimakkaasti, että kristinusko on minun polkuni. Tietenkään kääntyminen ei ollut helppoa perhetaustan vuoksi se oli rankka paikka, Ouedraogo sanoo hiljaisesti. Sittemmin Suomessa asuessaan Ouedraogo on liittynyt luterilaiseen kirkkoon. Hänet konfirmoitiin viime kesänä yhdellä niistä kolmesta rippikoululeireistä, joilla hän oli mukana työn kautta. Joutenolo ei kiinnostanut Muutama vuosi sitten Ouedraogo pakeni Norsunluurannikon sisällissotaa Suomeen. En tiennyt Suomesta paljonkaan. Halusin vain säästää henkeni, hän kertoo. Oppisopimuskoulutettavasta on hyötyä seurakunnalle Alassane Ouedraogon ohjaajana toimiva nuorisotyönohjaaja Saija Hiltunen kertoo, että Ouedraogo on viides oppisopimuskoulutettava Espoonlahden seurakunnassa. Maahanmuuttajia heillä ei kuitenkaan ole ollut aiemmin koulutettavana. Oppisopimuskoulutettavat ovat olleet henkilöitä, joiden perinteinen koulupolku on katkennut, Hiltunen sanoo. Oppisopimuskoulutuksesta on hänen mukaansa saatu seurakunnassa positiivisia kokemuksia. Koulutettavan ohjaaminen vie aikaa, mutta toisaalta Ouedraogonin työpanos nuorisokahvilassa on merkittävä. Jos Alassanella on koulupäiviä, se tuntuu heti. Hän mahdollistaa omalta osaltaan sen, että Soden ovia voidaan pitää iltapäivisin auki. Hiltunen toivoo, että uuden oppisopimuskoulutettavan palkkaaminen kiristyneestä taloustilanteesta huolimatta olisi mahdollista tulevaisuudessakin. Jokainen tähänastisista koulutettavista on hänen mukaansa päässyt työelämään, vaikkei seurakunnalla olekaan ollut tarjota kaikille työpaikkaa valmistumisen jälkeen. 16-vuotiaasta asti töitä tehneestä Ouedraogosta tuntui kummalliselta joutua täällä yhteiskunnan elätettäväksi, ja hän halusi päästä nopeasti omille jaloilleen. Afrikassa hän oli työskennellyt ompelijana ja taksiyrittäjänä. En sopeutunut siihen, että saan ilmaista rahaa, vaan halusin olla yhteiskunnalle hyödyllinen. Työnhaku ennen kielen kunnollista oppimista oli tietenkin haaste. Aluksi Ouedraogo kävi talouskoulun Helsingin Diakoniaopistolla, jossa oli samaan aikaan käynnissä maahanmuuttajia työllistymään auttava projekti. Valmistuttuaan Ouedraogo sai ensimmäisen työpaikkansa juuri Diakoniaopiston kautta. Nuorisotyön tekemiseen Ouedraogo tutustui NMKY:n kautta. Pelasimme Helsingin Hietaniemenrannassa koripalloa nuorten kanssa. Se oli sosiaalityötä, jolla nuoria voitiin auttaa pois tupakasta ja alkoholista. Sitä kautta kuulin myös Espoonlahden oppisopimuspaikasta. Ouedraogo haki paikkaa, meni työhaastatteluun ja tuli omaksi ihmeekseen valituksi. Nyt vuoden jälkeen nuorten kanssa toimiminen tuntuu niin hyvältä, että hän toivoo voivansa jäädä alalle. Rakkaus syttyi Suomessa Ouedraogo on ehtinyt perustaa Suomessa myös perheen. Heti talouskouluaikana hän kohtasi kiinnostavan naisen, mutta tiellä oli yksi ongelma. Nainen oli nimittäin hänen opettajansa. Opettaja ja opiskelija eivät olisi voineet seurustella. Kun valmistumisen jälkeen työskentelin Diakoniaopistolla, tapasin joskus häntä koulukahvilassa ja juttelimme syvällisiä. Opettaja-opiskelija-asetelman hävittyä ihmissuhde pääsi syvenemään. Häitä juhlittiin viime vuonna, ja pari kuukautta sitten Ouedraogo sai todistaa tyttärensä syntymää. Synnytyksessä mukana oleminen oli uskomaton kokemus. Afrikassa isät eivät osallistu synnytykseen, mutta halusin tukea vaimoani. Oli unohtumaton hetki, kun pesin vauvan ja leikkasin napanuoran.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Seurakuntavaalit 2014

Seurakuntavaalit 2014 Seurakuntavaalit 2014 Kirkossa on vaalivuosi. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2014. Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Vuoden 2014 seurakuntavaalit

Lisätiedot

Mihin hyvään sinä uskot?

Mihin hyvään sinä uskot? Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

Poissaolevat jäsenet Jakka Juha äänestänyt ennakkoon Kuusisto Annikki äänestänyt ennakkoon. ei äänestänyt ennakkoon

Poissaolevat jäsenet Jakka Juha äänestänyt ennakkoon Kuusisto Annikki äänestänyt ennakkoon. ei äänestänyt ennakkoon Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, tiistai 9.2.2016 klo 17.30 18.40 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Aspila Pentti Brännare Anna-Leena Hacklin Seija Hautio Kaisa Huitu Outi Hynnälä Kirsi Jokela

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 1/2016 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 1/2016 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 2.2.2016 Sivu 1 Kokousaika 9.2.2016 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio Marja Korhonen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 Kirkkovaltuusto /2012. KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 Kirkkovaltuusto /2012. KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 KOKOUSAIKA Maanantaina 13.02.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE N:O 1 - Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä!

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! TALOMUSEO GLIMS Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! Kuva: Olli Hakamies Glimsintie 1, Espoo (Jorvin sairaalan vieressä) www.espoonkaupunginmuseo.fi TALOMUSEO GLIMS Glimsintie 1, 02740 Espoo (Jorvin

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

8 Piispanvaali ja siihen liittyvät seurakuntaneuvoston päätökset

8 Piispanvaali ja siihen liittyvät seurakuntaneuvoston päätökset 126/2017 8 Piispanvaali ja siihen liittyvät seurakuntaneuvoston päätökset Päätösehdotus 1)Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi Pöytäkirja 3/2014 Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika Torstaina 11.9.2014 klo 18.00-21.10 Paikka Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi Osallistujat:

Lisätiedot

Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset.

Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset. Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset. Ruotsin kirkossa on yli 7 miljoonaa jäsentä ja sen kantavana voimana ovat ihmiset, jotka haluavat osaltaan jakaa vastuuta ja kehittää ja muokata kirkon tulevaisuutta.

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

PORIN TELJÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 (7) Seurakuntaneuvosto /2017

PORIN TELJÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 (7) Seurakuntaneuvosto /2017 PORIN TELJÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 (7) Aika ja paikka: Maanantai 12.9.2017 klo 18.00 Teljän kirkko KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 111 KOKOUKSEN AVAUS... 3 112 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 113

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Pöytäkirja 1. Aika: Tiistai klo Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, Nurmijärvi.

Nurmijärven seurakunta Pöytäkirja 1. Aika: Tiistai klo Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, Nurmijärvi. Nurmijärven seurakunta Pöytäkirja 1 Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KV 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN... 3 KV

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 28.10.2015 klo 17 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Granat-Tapaila Asta, varajäsen Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09)

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 24.9.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Kokousaika: Maanantai 1.10.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisalissa, Itäinen papinkatu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 päivitetty 9.7.2014 Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1 / 2016 AIKA: Klo PAIKKA: SEURAKUNTATALO

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1 / 2016 AIKA: Klo PAIKKA: SEURAKUNTATALO VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1 / 2016 AIKA: 09.02.2016 Klo 18.00 - PAIKKA: SEURAKUNTATALO LÄSNÄ: Aula Maria Kaisa Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Kirkkovaltuusto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Kirkkovaltuusto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) A S I A L U E T T E L O 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Ohjeet vaalien toimittamiseen 4. Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen tarjolla kahvit.

Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen tarjolla kahvit. Kirkkovaltuusto 24.8.2017 sivu ( 1 / 9) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2017 Aika: Tiistai 5.9.2017 klo 18.00-18.30 Paikka: Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6 Ennen varsinaista

Lisätiedot

ESITYSLISTA kokous 1/2016 1-14 Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 sivu 1 (9)

ESITYSLISTA kokous 1/2016 1-14 Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 sivu 1 (9) Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 sivu 1 (9) Aika keskiviikko 20.1.2016 klo 18. - kahvitarjoilu 17.30 alkaen Paikka Vantaan seurakuntayhtymän virasto, yhteisen kirkkoneuvoston kokoushuone, Unikkotie 5 (4. krs),

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /6

Seurakuntaneuvosto /6 Seurakuntaneuvosto 99-109 30.10.2014 1/6 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 30.10.2014 Paikka: Korson seurakuntakeskus, kokoustila Osallistujat: Pirkko Yrjölä puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto Siikalatvan seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika:

Lisätiedot

http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related Syyskuu no 55 /2012 http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related "Särkyneille on puhuttava hiljaa ja sanoin, jotka eivät lyö. Kuin tuuli, joka vaalii viljaa, kuin lempeä ja lämmin yö. Särkyneitä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1 Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1 369/00.00.00/2014 Keskusvaalilautakunta 5 6.2.2014 5 Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Risto Pirkanniemi,

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Tapiolan keskus uudistuu

Tapiolan keskus uudistuu Tapiolan keskus uudistuu Tapiolan keskuksen uudistamisen nykyvaihe ja keskeiset hankkeet Projektinjohtaja Antti Mäkinen, Espoon kaupunki Kulttuurikeskus uudistuu ja monipuolistuu Kulttuurijohtaja Susanna

Lisätiedot

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Tasavallan presidentin vaali 2012 Selkoesite Presidentinvaali Tämä esite kertoo presidentinvaalista, joka järjestetään Suomessa vuonna 2012. Presidentin tehtävät Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Tiistai klo Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa

Tiistai klo Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2016 Kirkkovaltuuston vaalikokous PÖYTÄKIRJA Sivu 1(7) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tiistai 9.2.2016 klo 18.30 19.15 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen

Lisätiedot

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 19.4.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 Kokousaika: Tiistai 24.4.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 2.5.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Kokousaika: Tiistai 8.5.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2012 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2012 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.2.2012 kello 18.00 20 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Aika: maanantai 3.12.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2016 Kirkkoneuvosto 1-11

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2016 Kirkkoneuvosto 1-11 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2016 Kirkkoneuvosto 1-11 Aika tiistai 26.1.2016 kello 16.00 16.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja Husso Leena Kytölä Reijo Vehviläinen

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Pääsiäisaika. Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Pääsiäisaika. Kirkkonummen suomalainen seurakunta Pääsiäisaika 2013 Kirkkonummen suomalainen seurakunta Hartaudet ja jumalanpalvelukset Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko, Tallinmäki 1 Su 24.3. klo 10 Palmusunnuntain messu Tiellä ken vaeltaa? Suomen Lähetysseuran

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi alkuhartauden jälkeen kokouksen klo

Puheenjohtaja avasi alkuhartauden jälkeen kokouksen klo 1 Aika Perjantai 10.2.2017 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Jarmo Tuominen jäsen Helinä Ylikännö Anni

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 13.1.2016 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 13.1.2016 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 13.1.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon taukohuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto Aika: 9.2.2016 klo 18.00 18.34 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Aaltonen Marketta Eino Pauli Hakamäki Raila vara Kallio Anja Kankare

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Esityksen / esittäjän nimi

Esityksen / esittäjän nimi 1 16.9.2014 Esityksen / esittäjän nimi Vaalit & Valtakunnallinen julkisuuskampanja Mitä kaikkea hyvää kirkko ihmisten kautta tekee, ja mihin kaikkeen äänestämällä tai ehdolle asettumalla pääsee myös vaikuttamaan.

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017 Aika: to 14.9.2017 klo 16.30 Paikka: Virastotalo, sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 177 KOKOUKSEN AVAUS 178 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 180 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 8.12.2015 klo 16.00 Paikka: Sääksin leirikeskus, Sääksjärventie 144, 05250 Kiljava KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 128 KOKOUKSEN AVAAMINEN... 3 KN 129

Lisätiedot

Aika: maanantai 1.10.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki.

Aika: maanantai 1.10.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2012 Aika: maanantai 1.10.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Vertaile itseäsi ja kirjan päähenkilöä. Mitä teissä on samaa, mitä erilaista? 2. Kirjoita kirje valitsemallesi kirjan henkilölle. 3. Kuvittele,

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia..

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. 2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. Pääkirjoitus. Hei vaan kaikki lukijat, tässä olisi nyt toinen numero lehdestä jolla on nyt nimikin.

Lisätiedot

Peikkoarvoitus Taikametsässä

Peikkoarvoitus Taikametsässä Peikkoarvoitus Taikametsässä Vaasa, Teeriniemen koulu luokat 2 A ja B Teeriniemen koulun kakkosluokat, yhteensä 30 oppilasta, päättivät osallistua kilpailuun Tämä metsä on meille tärkeä. Teeriniemen koulu

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot