TOTEUTUUKO JAKK:n TAKAISINPERINNÄSSÄ LAKI VAI OIKEUS?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOTEUTUUKO JAKK:n TAKAISINPERINNÄSSÄ LAKI VAI OIKEUS?"

Transkriptio

1 TOTEUTUUKO JAKK:n TAKAISINPERINNÄSSÄ LAKI VAI OIKEUS? Lukijalle: Tämä selvitys ei ole mikään Jalasjärven Aikuiskoulutuskeskuksen (jäljempänä JAKK) 35 miljoonan euron takaisinperinnän oikeustieteellinen tarkastelu vaan yhteenvetoa niistä asiakirjoista, joita tästä asiasta on ollut saatavissa, koottuna sillä kokemuspohjalla, joka kirjoittajalle on kertynyt vuosikymmenten aikana toimiessaan erilaisissa työtehtävissä niin luontoa, lakia kuin talouselämää tuntevien ihmisten kanssa. 0. Avaus Korkein hallinto-oikeus (jäljempänä KHO) päätti , että Jalasjärven kunnan on palautettava Opetus- ja kulttuuriministeriölle (jäljempänä OKM) sen JAKK:lle oppisopimuskoulutukseen myöntämistä valtionosuuksista takaisin lähes 35 milj. euroa (jäljempänä Meur). Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) oli aiemmin päätöksessään perustellut 35 Meur valtionosuuksien takaisinperintää JAKK:n oppisopimustoiminnan nopealla kasvulla, vakavilla puutteilla Jalasjärven kunnan ja JAKK:n oppisopimuskoulutusta koskevassa toiminnassa sekä puutteilla oppisopimustoiminnan asiakirja-aineistossa ja niissä dokumenteissa, joiden perusteella valtionosuuden perusteita on jälkikäteen pystyttävä selvittämään. (4) Lisäksi OKM on vastineissaan väittänyt Jalasjärven kunnan saaneen valtionosuuksien kautta huomattavaa taloudellista etua. Sen sijaan sitä, että koulutus ei olisi tapahtunut JAKK:n ilmoittamassa laajuudessa tai tuottanut ilmoitetun määrän loppututkintoja, ei ole OKM:n taholta kiistetty. KHO vuorostaan on päätöslausunnossaan lähinnä toistanut OKM:n lausumat ja todennut takaisinperinnän lainmukaiseksi. Taloudellisen etuuden osalta KHO näyttää todenneen esitetyt luvut ristiriitaisiksi hiljaisesti kuitenkin hyväksyen OKM:n lausuman mukaisen tilanteen. Sitä minne etuudet ovat päätyneet ole lainkaan tutkittu. Jalasjärven kunta on ollut ja on edelleen tyytymätön tehtyihin päätöksiin. Käytännössä em. päätökset johtavat varsin erikoiseen tilanteeseen, jossa koulutuksen järjestäjä leimataan syylliseksi ja sivulliset maksumiehiksi ansiotta etuutta saaneiden paheksuessa tai ilkkuessa JAKK:n toimintaa. Tätä näkökulmaa käsitellään tässä selvityksessä tarkemmin jäljempänä luvusta 5 alkaen. *) Suluissa olevat numerot viittavat selvityksen taustamateriaaliin 1

2 Jalasjärvellä edellä olevat päätökset merkitsevät 4350 euron maksua asukasta kohden rahoista, joita he eivät koskaan ole saaneet tai joista he eivät ole päässeet edes epäsuorasti nauttimaan (8). Päätös on herättänyt kummastusta monella taholla ja monesta eri näkökulmasta, joista yksi on koko JAKK:n toiminnan leimaminen epärehelliseksi ja vilpilliseksi ja toinen OKM:n sekä KHO:n tapa nähdä ja käsitellä koko asia. Omasta mielestäni on täysin väärin, että tavalliset kansalaiset Jalasjärvellä joutuvat osaltaan takaisinperinnän maksumiehiksi asiassa, josta he eivät ole saneet etuuttakaan. Tunnen heistä monia. Olen havainnut heidät rehellisiksi ja toista ihmistä kunnioittaviksi Suomen kansalaisiksi. Olen pannut merkille, ettei heidän moraalinsa tai etiikkansa ole ainakaan sen huonompi kuin muiden tuntemieni Suomen kansalaisten 1. OKM:n ja KHO:n päätösten tarkastelua Kun lukee läpi Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM:n) päätöstä ja KHO:n päätöstä , lukijan huomio kiinnittyy siihen miten niissä muotoillaan JAKK:n toiminnan kokonaiskuvaa pitämällä osaa asioista esillä runsaasti ja osaa asioista pidetään näkyvillä vähän tai ei käsitellä lainkaan. 1) Paljon huomiota: OKM pyrkii lausunnossaan ja päätelmissään runsassanaisesti osoittamaan pelkästään oppisopimustoiminnan paperimateriaalia käyttäen, ettei JAKK:n järjestämässä oppisopimuskoulutuksessa on noudatettu siitä annettuja ohjeita ja säännöksiä eikä koulutus muutenkaan ole ollut hyvin järjestettyä. Puutteita tai sääntöjen vastaisuuksia on OKM:n mukaan ollut mm. oppisopimustoiminnan yleisissä järjestelyissä, opetuksen sisällössä, henkilökohtaisissa opiskeluohjelmissa, keskeisien työtehtävien määrittelyssä, asioiden puutteellisessa dokumentoinnissa ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä ryhminä sekä vastuullisten kouluttajien pätevyydessä. Samoin OKM:n päätöksessä esitetään päätelminä väitteitä, jolle ei ole havaintonäyttöä kuten esim. toiminnan laajentuminen merkitsee automaattisesti kelvotonta opetuksen laatua. Täytyy muistaa, että JAKK:n toiminnan laajentuessa myös opettajien määrä kaksinkertaistui. KHO taas vuorostaan toistaa OKM:n lausumat lähes sellaisenaan todetessaan, että OKM:n päätös periä valtionosuuksia takaisin on lainmukainen. KHO:n omaa sisällön harkintaa ei KHO:n päätöksessä paljonkaan näkynyt. Koulutuksen järjestäjänä JAKK on kuitenkin monissa kohdin joutunut OKM:n ohjeiden puuttuessa toimimaan omaan harkintaansa luottaen. 2

3 2) Ei juurikaan huomiota: Sen sijaan OKM ei juurikaan kiinnitä huomiota itse JAKK:n toimintaan, jossa on monia nykyaikaisia piirteitä. JAKK ei ole ollut ajopuu, vaan on luonut omaan osaamiseen perustuvan toimintastrategiansa, jolla toiminnan kasvukin on ollut mahdollista: - JAKK on keskittänyt koulutusosaamistaan ja erikoistununut kuljetus-logistiikan ja maarakennuksen toimialoihin - JAKK luonut erikoisosaamisestaan monistettavan toimintakonseptin, jolloin laajentaminen on helppoa laadun kärsimättä. Tästä lähtäkohdasta on helppo ymmärtää JAKK:n 10 toimipistettä eri puolilla maata. - JAKK:n monistettu toimintakonsepti on kustannustehokas - JAKK on pyrkinyt toiminnassaan tuloksiin. Tällä ei tarkoiteta taloudellista tulosta, joka on kiellettyä, vaan sitä, että mahdollisimman moni oppilas saisi itselleen sopivan tutkinnon aikaiseksi. On turhauttavaa havaita, että pelkästään paperidokumentteja tutkimalla OKM ei ole paperien läpi nähnyt itse toimintaa ja mitätöinyt edellä kuvatun varsin kehittyneen toimintastrategian. Ja tuloksien osalta on samalla kokonaan ohitettu lähes 5000 opiskelijaa ja heidän 3223 kokonaista ja 493 osittaista ammattitutkintoa. Kun vielä todetaan, ettei OKM päätöksissä eikä ministerin eduskuntakyselyn vastauksessa mitenkään kiistetty tutkintoja ja toiminnan tuloksellisuutta, on JAKK:n toimintaa pidettävä saavutuksiltaan hyvin tuloksellisena. 3) Vähän ja omituisesti käsitelty: OKM:n takaisinperintälausunnoissa vähälle huomiolle jäänyt ja omituisella tavalla käsitelty seikka on myös ollut JAKK:n taloudellinen tulos ja väite valtionosuuksien ohjautumisesta Jalasjärven kunnan muuhun toimintaan. Tästä löytyy itsensä opetusministeri Jukka Gustafssonin allekirjoittama lausunto vuodelta 2012, jossa JAKK:n aikuiskoulutuksen tulorahoituksen (93 Meur) ja kustannusten (43 Meur) erotus eli ylijäämä olisi v ollut 50 Meur. Luku on niin iso, että jokainen valveutunut kansalainen huomaa heti etteivät esitetyt luvut ole mahdollisia tai vaativat ainakin lisäselvityksiä. Mahdollista toki on, että sellaisia asiakirjoja on liikkeellä, joista ko. vertailun saa aikaiseksi, mutta silloinkin lisäselvitykset olisivat olleet paikallaan. Nyt ilmoitetut luvut ovat jääneet asiakirjoihin totena pidettyinä lausuntoina. Toinen löydös on OKM:n väite, että JAKK:n talousluvut olisivat sekaisin Jalasjärven kunnan muun tilinpidon kanssa, joten niitä pitää tarkastella yhdessä. Väite joutuu outoon valoon kun lukee Oy Audiator Ab:n auktorisoidun tilintarkastajan lausuntoa v:lta 2011 Jalasjärven kunnan tilinpidosta sitä edeltäviltä vuosilta: Kunnan kirjanpito pidetään täysin erillään JAKKliikelaitoksen kirjanpidosta. Kunnalle ja JAKK:lle lasketaan erikseen tilikauden tulos... Liikelaitoksen ylijäämää ei tulouteta kunnalle. 3

4 Tätä selvitystä varten läpikäymissäni dokumenteissa ei edellä olevia OKM:n lausuntoja ole kumottu, joten ne ovat saaneet jäädä elämään ihmisten mielissä. En ihmettele, jos tässä joku aistisi OKM:n menettelyssä väärän todistuksen ja ajojahdin makua JAKK:n toimintaa kohtaan. Toisaalta edellä olevien kohtien 1) ja 2) perusteella voi taas todeta: Kun vertaa edellä OKM:n ja KHO:n paperi- ja muotoseikkoihin pitäytyvää asiakäsittelyä JAKK:n tuloksellisuutta hakevaan toimintaan, tulee mieleen se entinen palopäällikkö, joka talkooväen jo taltuttamalle palopaikalle saapuessaan totesi närkästyneenä Väärin sammutettu 2. Ei ollut vilppiä Kun valtionosuuden palautusperinnästä on tiedotettu, on epäsuorasti annettu ymmärtää, että JAKK:n koulutusyksikössä olisi toimittu jotenkin vilpillisesti. (Esim. Valtionosuuksien ohjaaminen kunnan toimintaan). Takaisinperintäpäätöksissä en kuitenkaan ole havainnut suoraa viittausta vilpillisyyteen. Itsekään en vilpillisyyteen usko. Jos koulutuksen järjestelyissä olisi pyritty vilpillisyyteen, ei JAKK:n toimintaa tietenkään olisi pidetty osana kunnan toimintaa, vaan se olisi erotettu omaksi juridiseksi yksikökseen. Tällöin mahdolliset riskit olisivat olleet kyseisen yksikön riskejä eikä kaikkien kuntalaisten maksettavaksi tulevia velvoitteita. Kun näin ei tehty, uskon kunnan päättäjien toimineen tässä asiassa hyvässä uskossa ja luottaen myös valtionhallinnon kykyyn ratkoa eteentulevia asioita viisaasti ja oikeudenmukaisesti. 3. Onko aktiivinen toiminta tuomittavaa? Minusta JAKK:n toiminnassa on ollut erityisen kunnioitettavaa aiemmin jo todettu oma vahva strategia ja aktiivinen toiminta. Tietoista strategiaa kuvaa nimenomaan se, että JAKK on koulutuksessaan jo pitkään erikoistunut siihen minkä se parhaiten osaa: mm. kuljetuksen ja maarakennuksen toimialat. Näiden toimialojen puitteissa se on järjestänyt koulutusta eri puolella maata jopa tuhansille oppilaille ja erikoistumisellaan minimoinut muille kouluttajille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Samalla tavalla tänäänkin yrityksiä ja toimijoita kehotetaan etsimään vahvuutensa ja erikoistumaan niihin toiminnassaan. Mutta ministeri Krista Kiurun mielestä tämä on väärin. Hänen eduskuntakyselyn vastauksesta voidaan tulkita, että JAKK:n aktiivinen toiminta sotii yhdenvertaisuuden toteutumista vastaan kaikkien koulutuksen järjestäjien välillä. Eli ei olisi saanut olla aktiivinen. 4

5 Ja sitä paitsi: JAKK on aktiivisella toiminnallaan hoitanut sitä uusiin työpaikkohin tähtäävää tehtävää, johon valtiovalta ei ole itse kyennyt. 4. Koulutuksen järjestäjää harhautettu Koko oppisopimuskoulutuksen järjestäminen sisältää JAKK:n osalta mielenkiintoisia vaiheita: 1) Ensin kannustetaan järjestämään oppisopimuskoulutusta jopa ilman erityisiä kiintiöitä. (Opetushallituksen ohje v ja Opetusministeriön päätös Noste -ohjelmasta ) Sitten kehutaan. Opetushallituksen tekemässä tarkastuksessa JAKK:ssa tarkastajat totesivat, että näin hyvin dokumentoitua oppisopimustoimintaa ei ole tullut aiemmin vastaan. Jos he puutteita tai ehtojen vastaista toimintaa olivat havainneet, niistä ei ollut raportoitu koulutuksen järjestäjälle. (Eduskuntakysely , Hautala, Savola...) 3) On omituista, että sama toiminta sitten lytätään opetushallituksen tarkastus-kertomuksissa , ja sekä OKM:n päätöksessä Miten virkamiesten tällaisella ohjeistuksella ja käyttäymisellä voi ylipäätään toimia oikein? Aineistoa lukiessa näyttää pikemminkin siltä, että hyväksyttävän ja hylättävän toiminnan rajat muotoutuivat vasta viimeisissä tarkastuksissa tai niiden jälkeen. 5. Mitkä ovatkaan kokonaiskustannukset JAKK:n kokonaiskustannuksien ristiriitaista tietoa käsiteltiin vähän jo luvun 1 kohdassa 3). Tässä luvussa samaa asiaa asiaa käsitellään vähän perusteellisemmin. Takaisinperinnän asiakirjoja läpikäydessähän kirjoittajan huomio kiinnittyi OKM:n KHO:lle antamassa lausunnossa OKM:n käsitykseen JAKK:n toiminnan kustannuksista ja liikeylijäämästä. Sen mukaan viisivuotiskaudella JAKK:n tulorahoitus olisi ollut 93 Meur ja kustannukset 43 Meur. Näistä laskettu ylijäämä (voitto) olisi ollut 50 Meur, johon OKM on lisännyt vielä muita valtionosuuksia saaden koko ylijäämäksi 65 Meur. Jo pikaisella silmäyksellä voi todeta etteivät esitetyt luvut ole mahdollisia edes ko. selvityksen sivulla 20 esitetty tulkinta mukaan lukien. Samaan mahdottomuuden johtopäätökseen on tullut Martti Selin oikeuskanslerille jättämässään kantelussa. (8) Asian havainnollistamiseksi on seuraavaan asetelmaan JAKK:n tilinpäätöksistä koottu JAKK:n toiminnan kokonaismenot vuosilta Lukujen alkulähde - JAKK:n tilinpäätökset ovat auktorisoidun tilintarkastajan hyväksymiä, joten niitä voinee pitää uskottavina. 5

6 Taulukko 1. JAKK:n menot v yhteensä tilinpäätoksien mukaan Menojen päärymä Meur % Aineet ja tarvikkeet 8,40 8,9 Palvelujen osto, asiantunt.palv 27,22 29,0 Palkat ja palkkiot 39,73 42,4 Henkilösivukulut, eläkemaksut 10,12 10,8 Poistot 3,34 3,6 Muut kulut 4,96 5,3 Menot yhteensä 93,77 100,0 Kun vertaa OKM:n esittämää 43 Meur kokonaiskustannusta taulukossa 1 näkyvään JAKK:n tilinpäätösten mukaiseen kokonaiskustannukseen 93,77 Meur, muuttuu käsitys kustannuksista täysin. Ero 51 Meur ei voi olla pysähdyttämättä tarkkaavaista lukijaa lisäselvityksiin siitä, mikä on mahdollista. OKM:n ilmoittamaa 43,0 Meur kokonaiskustannusta voi selittää tämän tekstin kirjoittajan haltuunsa saama OKM:n vastauskirjelmän liite, jossa kokonaiskustannus on laskettu maksettujen palkkojen ja investointien ( ~poistojen) summana. Luku on käytännössä sama kuin palkkakustannusten ja poistojen summa on 43,07 Meur taulukossa 1. Sitä, miksi OKM on jättänyt huomiotta muut kuin suorat palkkakulut ja poistot, ei mistään asiakirjoista ole käynyt ilmi. Olisi odottanut, että ainakin palkkojen sivukulut ja eläkevakuutusmaksut sekä oppisopimusjärjestelyihin liittyen työnantajille maksettu palkkio- /kulukorvaus, yhteensä noin 7.0 Meur olisivat olleet luvuissa mukana. Ja kuitenkin jokainen käytännössä toiminut ihminen tietää, että hajautettu laajamittainen kuljetusalan oppisopimuskoulutus tarvitsee toiminnanssaan vakituisten opettajien lisäksi työtiloja, työnantajia, kalustoa sekä aineita ja tarvikkeita ja ulkopuolisia kouluttajiakin koulutuksen järjestelyihin. Niistä syntyy kuluja, vuokria, palkkiomaksuja ja kuljetuskaluston kustannuksia. Näistä jokaisella kuluerällä on toiminnan järjestelyjen kannalta merkityksensä, joka olisi tullut ottaa huomioon. Toisaalta käsiteltävät koulutuksen valtionosuudet eivät ole olleet korvamerkittyjä maksettavien menolajien suhteen. Lisäksi on erikseen todettavissa, että taulukossa 1 esitetty JAKK:n kokonaiskustannus 93,77 Meur on samaa luokkaa kuin JAKK:n tilinpäätösten mukaan tarkastelukaudella saama tulorahoitus 94,5 Meur eikä merkittävää voittoa viiden vuoden aikana ole syntynyt. 6

7 6.0 Kenelle rahat ovat menneet? Vaikka en asukaan Jalasjärvellä poikkean siellä syntyneenä pitäjässä varsin usein ja tapaan paikallista väkeä. Käymisissäni en ole kuitenkaan havainnut siellä mitään yllättävän vaurastumisen merkkejä tai keskusteluissa muutoksia vauraammasta elämisen tyylistä. Kyllä 35 milj. takasinperittävää euroa tuossa vähän pientä suuremmassa pitäjässä jollain tavoin näkyisi. 6.1 Jokaisella maksulla on monta edunsaajaa Vihjeen valtionosuuksien todellisista edunsaajsta palautti mieleeni eräs tapaaminen Tampereella vuoden 2005 tienoilla. Järjestin tuolloin Tampereella yrityksemme puitteissa IT-alan koulutusta metsäalan koneyrittäjille, jotka jo pitkään ovat käyttäneet edistynyttä IT-teknologiaa ja lähettäneet tietojaan metsästä tehtaille tai kotitoimistoihinsa. Siellä tapasin samoissa tiloissa JAKK:n edustajia järjestämässä kuljettajakoulutusta pääasiassa paikallisin voimin paikallisille kuljetusalan kuljettajaoppilaille ehkä samanlaisin oppissopimus-järjestelyin kuin mitä nyt takasinperintätapauksessa on kuvattu. Erikseen sitä seikkaa en toki osannut kysyä. Mutta nyt muisteltuna ko. tapaaminen on minulle vihje siitä, että eiköhän tuossakin tapauksessa kurssijärjestelyihin liittyvät ja muut etuudet menneet enemmän Pirkanmalle kuin Jalasjärven kuntalaisille. (Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei omalla koulutuksellamme ollut mitään tekemistä JAKK:n järjestämän koulutuksen kanssa. Kohtasimme vain samassa paikassa.) Näin JAKK:n tarjotessa oman erkoistumisensa myötä palveluksiaan monilla paikkakunnilla on huomattava osa etuuksista myös mennyt kurssi- ja koulutusjärjestelyinä muille paikkakunnille. Tehdyn selvityksen mukaan Jalasjäven oma osuus näistä etuuksista on monissa merkittävissä menoerissä vaihdellut 5-25 % välillä. Toinen tekijä maksujen ohjautumiseen muualle kuin työn tekijälle tai palvelun tuottajalle on maksujen jakautuminen yhteiskuntaan. Asia, joka sinänsä on ollut tutkittu ja tuttu ainakin luvulta alkaen. Esim. maksetuista palkoista saavat työntekijöiden ohella osuutensa valtio, kunnat ja seurakunnat sekä vakuutusyhtiöt eläkevakuutusmaksujen tai muiden vakuutusmaksujen muodossa. Tässä selvityksessä asiasta käytetään nimitystä maksujen saajajakautuma tai maksujen saajakertymä. Edellä kuvattuja maksujen saajajakautumia laskettaessa on lähtölukuina käytetty mm. seuraavia vuoden 2007 vero- ja työnantajamaksujen keskimääräisiä arvoja tai niiden johdannaisia: - valtion tuloveroprosentti keskim. tulosta keskim. tulotason mukaan 6-10 % - kunta- ja kirkollisvero yhteensä tasoa 20 % - sotumaksu yrityksiltä 2, 96 5,9 %, kunnalta ja kunnan liikelaitoksilta 4,01 % - eläkevakuutusmaksu tasoa 22,00 josta palkansaajaa noin 5 % - työtapaturma- ja sairausvakutuusmaksut yht n. 3,5 % - työttömyysvakuutusmaksu 2,46 % Osa em. osuuksista maksetaan osana palkkaa ja osa palkan ylittävänä eränä. 7

8 Näin jakautuvia maksujen saajakertymiä tarkastellaan erikseen seuraavassa luvussa 6.2. Toisaalta JAKK:n järjestämä koulutus on voinut vähentää muita yhteiskunnan maksamia maksuja kuten esim. työttömyskorvauksia tai oppilaiden saamia muita avustuksia ja siten muuta kautta vaikuttaa myönteisesti maksun saajan rahoitusasetelmaan. Tätä seikkaa ei ole jäljempänä laskelmissa erikseen otettu huomioon. Myös arvonlisävero on jätetty tämän selvityksen ulkopuolelle. 6.2 Jalasjärvi on saanut vain murusia JAKK:n valtionosuuksista Seuraavassa taulukossa 2 kuvataan JAKK:lle osoitettujen valtionosuuksien jakautumista eri maksunsaajaryhmille. Taulukkoa laskettaessa JAKK:lle määritetyt valtionosuudet on jaettu menojen pääluokkiin samassa suhteessa kuin menoja on tilinpäätöksessä ollut kokonaismenoista ja jokainen pääluokka on edelleen jaettu saajaryhmille edellisessä luvussa kuvattuja %-osuuksia käyttäen joko kokonaan tai siltä osin kuin sen on arvioitu sisältävän palkkoja tai palkaluontoista eriä. Esim. asiantuntijapalveluissa 60% on arvioitu olevan palkkaa tai palkanluontoisia maksueriä. Loput on käsitelty muihin kuluihin kuuluvina läpikulkuerinä. Lisäksi kuntaverot ym. kunnille ohjautuneet maksuerät on jaettu Jalasjärven ja muiden kuntien kesken toiminnan laajuuden perusteella arvioituna. Sekä saajaryhmien että kuntajakautumien arvioinnissa on noudatettu ns. varovaisuus-periaatetta, jotta saajaryhmien arvioissa vältyttäisiin tietoisilta yli- tai aliarvioilta ja sitä kautta vääriltä tulkinnoilta. Taulukko 2. JAKK:n vuosien valtionosuuksien jakautuminen eri saajaryhmille sen jälkeen kun JAKK:n maksamat menot on kohdistettu välittöminä ja välillisinä maksuina saajilleen Valtionosuuden määrä, Meur Suht. osuus % Maksun saajaryhmä eli edunsaaja Valtio itse 4,65 9,76 Eläke- ja muut vakuutuslaitokset 6,41 13,44 Muut kunnat / kuntavero 4,53 9, / nettopalkat 10,34 21, / yritykset ja muut erät 6,07 12,73 Jalasjärvi / kuntavero 1,20 2, / nettopalkat 3,37 7, / yritykset ja muut erät 0,77 1,61 Muut saajaryhmät / Läpikulkueriä 10,32 21,66 YHTEENSÄ 47,66 100,00 8

9 Taulukon 2 perusteella voidaan todeta, että Jalasjärven kunnan JAKK:n valtionosuudesta saama verohyöty on varsin vaatimattomasti 1,2 Meur eli 2,53 % kokonaissummasta. Suurin saajaryhmä on Muut kunnat, jonka kertymä verotuloineen sekä palkkojen ja yritysten nettotuloineen on yli 40 % kokonaissummasta. Suuria osuuksia ovat myös valtion lähes 10 % ja eläkevakuutuslaitosten 13 % saajakertymät. Läpikulkukuerien osuudeksi kouluttamisen työvoimavaltaisella toimialalla laskelma osoitti noin viidennestä kokonaissummasta. On myös huomattava, että valtio ja muut saajaryhmät ovat osuutensa saaneet riippumatta siitä, ettei OKM ole maksanut kokonaan valtionosuutta JAKK:lle. OKM:n maksamatta jäänyt summa, 5,5 Meur, on käytännössä saman suuruinen kuin Jalasjärven kaikille saajaryhmille yhteensä laskettu valtionosuus 5,3 Meur. Käytännössä tämä merkitsee sitä, ettei Jalasjärvi ole toistaiseksi saanut lainkaan valtionosuutta. 7. Kohtuullistamista ei ole oikeastaan tapahtunut Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on takaisinperintäpäätöstä tehdessään sanonut kohtuullistaneensa takaisinmaksun määrää 12 miljonalla eurolla 47:stä 35 milj euroon. Todetaan tässä ensiksi, että valtio on saanut koko JAKK:n toiminnasta v verojen ja veronluoteisten pidätyksinä ja maksusuorituksina 9,15 Meur. Tähän sisältyy aiemmin jo taulukossa 2 todettu tulovero 4,65 Meur. Kun em. 9,15 Meur:n maksuihin lisätään valtion maksamatta jäänyt valtionosuus (5,5 Meur) sadaan seuraava asetelma. Valtio on saanut JAKK:n menoista välttömästi tai välillisesti Valtio jättää perimättä kun valtio ei ole maksanutkaan Yhteensä 9,15 Meur 5,50 Meur 14,65 Meur Valtion jo saama kokonaissumma 14,65 Meur ylittää kohtuullistamissumman eikä mitään kohtuullistamista takaisin perinnässä siten oikeastaan ole tapahtunut, koska a) eihän sellaista voi maksaa takaisin, mitä ei ole saanutkaan (5,5 Meur) b) valtio on joka tapauksessa saanut OKM:n vääränä pitämän toiminnan kautta kassaansa maksuja arviolta 9,15 Meur. 9

10 8. Huolestuttavaa hallintoa Olen koonnut ja kirjoittanut tätä selvitystä varsin vastentahtoisesti. Olen tähän asti luottanut maamme hallintoon ja oikeusjärjestelmään. Niin haluan tehdä jatkossakin. Mutta tällä kertaa asioiden käsittelyssä ilmenneet epäselvyydet, kohtuuttomuudet ja loogiset mahdottomuudet ovat täyttäneet niin omaani kuin monien haastattelemieni ihmisten mieliä epäluuloisella hämmennyksellä ja epäluottamuksella. En voi mitenkään pitää hyvin tutkittuna ja huolellisesti harkittuna oikeuden ratkaisua, jossa pääasiassa selvittämällä koulutuksen dokumentoinnin laatua ja katsomatta dokumentoinnin läpi itse toimintaa saadaan aikaiseksi ratkaisu, jolla saadaan koulutuksen järjestäjä syylliseksi ja täysin sivulliset maksumiehiksi ansiottomien edunsaajien paheksuessa ja pilkatessa näitä kumpaakin. Epäluottamusta maan hallintoa ja oikeusjärjestelmää kohtaan lisää epäilemättä myös valtiovallan edustajien käyttämä julkinen painostus ja uhkailu käsiteltäessä Jalasjärven kuntaliitosta ja kunnan asemaa takaisinperinnän johdosta. Ei voi kuin ihmetellä kuinka Suomen vapaita kansalaisia pakotetaan arvovallalla uhaten sen johdosta, etteivät halua maksaa tai kykene maksamaan takaisin etuutta, jota he eivä ole koskaan saaneet. On selvää, että tällaisella toiminnalla maamme hallinto ja oikeusjärjestelmä itse kylvää epäluottamusta omaan toimintaansa. Ainakaan omalla kohdalla luottamus näihin instituutioihin ei näillä toimilla ole lisääntynyt. Tässä kohtaa tulee mieleeni sodankävijä ja metsät. tohtori Juhani Sarasto, joka Hyytiälän salissa kesällä 1965 jossain iltajuhlassa johdatteli meitä nuoria metsäylioppilaita työelämän saloihin jotenkin seuraavilla sanoilla Teille on opetettu sanonta: Herran pelko on viisauden alku. Mutta minä sanon teille - ja kohtaatte tämän monta kertaa: Viisauden pelko, se on herran alku. 9. Toteutuuko laki vai oikeus Oikeuden toteutuminen: Toistan tässä edellisestä luvusta yhden kappaleen: En voi mitenkään pitää hyvin tutkittuna ja huolellisesti harkittuna oikeuden ratkaisua, jossa pääasiassa selvittämällä koulutuksen dokumentoinnin laatua ja katsomatta dokumentoinnin läpi itse toimintaa saadaan aikaiseksi ratkaisu, jolla saadaan koulutuksen järjestäjä syylliseksi ja täysin sivulliset maksumiehiksi ansiottomien edunsaajien paheksuessa ja pilkatessa näitä kumpaakin. Tähän on aika helppo todeta, ettei tällainen lopputulos edusta oikeutta. 10

11 Lain toteutuminen: Vaikka olen vuosien varrella ollut työssäni tekemisissä aivan myönteisissä merkeissä -monien lakia tuntevien tai soveltavien ihmisten kanssa, en tunne Suomen lakia tarpeeksi, jotta voisin sanoa toteuttaako tässä selvityksessä kuvattu asioiden käsittely ja tehdyt ratkaisut Suomen lakia. Mutta jos Suomen laki tuottaa edellä kuvatunlaisia tuloksia, on vaikea välttyä ajatukseslta, että laissa tai sen soveltamisessa tai laatimisessa on jotain hyvin epäuskottavaa. Edellä olevaan voidaan toki sanoa, että säännöt ovat säännöt ja laki on laki. Niiden mukaan on elettävä. Mutta tähän on joku sanonut käytännön tuottaessa huonoja tuloksia: Sen pahempi säännöille ja sen pahempi lainlaatijoille ja soveltajille. Oikeutta se ei näytä toteuttavan. En ihmettele, jos itsekin niin ajattelisin. Seinäjoella Matti Ylinen Metsänhoitaja P.S. Kirjoittaja ei ole Jalasjärven kuntalainen eikä työsuhteessa JAKK:iin tai muuten aktiivisesti tekemisissä JAKK:n kanssa. Selvityksen taustana ollut materiaali: 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös, Jalasjärven kunnan valitus Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto Korkeimman hallinto-oikeuden päätös JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab:n lausunto liitteineen Kirjallinen eduskuntakysely 982/2013 Hautala, Savola..., Vastaus eduskuntakyselyyn 982/2013 Kiuru,.., Kantelu oikeuskanslerille, Martti Selin,

OUTOJA PIIRTEITÄ JAKK:n VALTIONOSUUKSIEN TAKAISINPERINTÄ- PÄÄTÖKSEN HALLINNOLLISISSA KÄSITTELYISSÄ

OUTOJA PIIRTEITÄ JAKK:n VALTIONOSUUKSIEN TAKAISINPERINTÄ- PÄÄTÖKSEN HALLINNOLLISISSA KÄSITTELYISSÄ OUTOJA PIIRTEITÄ JAKK:n VALTIONOSUUKSIEN TAKAISINPERINTÄ- PÄÄTÖKSEN HALLINNOLLISISSA KÄSITTELYISSÄ 0. Avaus Jalasjärven Aikuiskoulutuskeskuksen (jäljempänä JAKK) 35 miljoonan euron takaisinperinnässä on

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

Jalasjärven kunta Kirkkotie 4 61600 JALASJÄRVI KANTELU

Jalasjärven kunta Kirkkotie 4 61600 JALASJÄRVI KANTELU VASTAUS 25.06.2014 Dnro OKV/5/21/2014 Jalasjärven kunta Kirkkotie 4 61600 JALASJÄRVI 1/6 KANTELU Jalasjärven kunta arvostelee oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitetussa 9.4.2014 oikeuskanslerinvirastoon

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala Julkisten toimijoiden tilintarkastus Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Lausuntomallien taustaa Yliopistouudistus vuonna 2010 Tekesin aikaisempi tilintarkastusmallipohja

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 LAUSUNTO EU -TUKIEN ARVONLISÄVERON KIRJAAMISESTA Lausuntopyyntö Lausunnon perustelut Suomen Kuntaliitto on pyytänyt kirjanpitolautakunnan kuntajaostoa

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 28.1.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Alfa rating Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri) Oma

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista. Coop Finland ry:n juhlaseminaari 30.10.

Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista. Coop Finland ry:n juhlaseminaari 30.10. Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista Coop Finland ry:n juhlaseminaari 30.10.2009 Jukka Pötry 1 Osuuskunnan hallinto - normatiivinen - päämäärät OSUUSKUNTALAKI

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 5/2007 Suomen ulkomaankoulujen 6.3.2007 ylläpitäjille VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Oppilaitosten ylläpitäjiä pyydetään

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 Kuntien lkm 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5 18,0

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset

Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset Johdanto Nämä ovat Martikaisen mallin laskelmat vuoden 22 osalta. Tosin aivan lopussa kerrotaan vuoden 211 osalta päätulokset ja päivityksestä. (Laskelmien

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 Pentti Arajärvi Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 1 SUOMEN PERUSTUSLAKI 18 Oikeus työhön ja elinkeinovapaus Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 Kaupunginhallitus 37 19.1.2015 42 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä (Pöydälle 19.1.2015) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi?

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi? TIEDOTE 1 (5) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.12.2015 Julkinen Välitysliikerekisteriin merkitty välitysliike VÄLITYSLIIKELAIN AMMATTIPÄTEVYYSVAATIMUSTEN MUUTOS 1.1.2016 astuu voimaan kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (12/2014) 326/52/2013 Sosiaali- ja terveysministeriö, 6.8.2014, STM/2438/2014. Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

Valittavat kustannusmallit

Valittavat kustannusmallit Valittavat kustannusmallit 1. Todellisiin kustannuksiin perustuva 2. Kertakorvaus ( lump sum ) Julkinen tuki: enintään 100 000 3. Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta ( flat rate ) 24 % palkkakustannusten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (5) 304 Liikaa maksetun palkan takaisinperintää koskeva oikaisuvaatimus HEL 2016-003359 T 01 02 01 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa lastensuojelun sosiaalityön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA

RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA Asta Sipola & Merja Mattila Rahastonhoitajan valinta Kevätkokouksessa päätetään paliskunnan varojen

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA 22.10.2010 Veli Mäkinen 27.10.2011 Tuomo Hurskainen 3.12.2013 Tuija Hiltunen Etelä-

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Muutosten yleiset perusteet 1.1.2016 Hallinnollinen muutoksenhaku ollut helppo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi Sosiaaliturva ja elämänvaiheet Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi Jotkut epäilevät, etteivät

Lisätiedot

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012 Tel: +358 (0)9 7711 Fax: +358 (0)20 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Ltd Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Finland Keminmaan kunta Tilintarkastus 2012 Tuula Roininen JHTT 28.5.2013 BDO

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä. Asian kuvaus: Peningin koulukiinteistön myynti

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä. Asian kuvaus: Peningin koulukiinteistön myynti Kunnanhallitus 93 02.05.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä 218/520/2016 Kunnanhallitus 02.05.2016 93 Asia: Kunnallisvalitus Asian kuvaus:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet Yliopistolaki 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus 45 Tavoitteiden asettaminen Opetusministeriö ja yliopistot sopivat määrävuosiksi kerrallaan yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot