TOTEUTUUKO JAKK:n TAKAISINPERINNÄSSÄ LAKI VAI OIKEUS?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOTEUTUUKO JAKK:n TAKAISINPERINNÄSSÄ LAKI VAI OIKEUS?"

Transkriptio

1 TOTEUTUUKO JAKK:n TAKAISINPERINNÄSSÄ LAKI VAI OIKEUS? Lukijalle: Tämä selvitys ei ole mikään Jalasjärven Aikuiskoulutuskeskuksen (jäljempänä JAKK) 35 miljoonan euron takaisinperinnän oikeustieteellinen tarkastelu vaan yhteenvetoa niistä asiakirjoista, joita tästä asiasta on ollut saatavissa, koottuna sillä kokemuspohjalla, joka kirjoittajalle on kertynyt vuosikymmenten aikana toimiessaan erilaisissa työtehtävissä niin luontoa, lakia kuin talouselämää tuntevien ihmisten kanssa. 0. Avaus Korkein hallinto-oikeus (jäljempänä KHO) päätti , että Jalasjärven kunnan on palautettava Opetus- ja kulttuuriministeriölle (jäljempänä OKM) sen JAKK:lle oppisopimuskoulutukseen myöntämistä valtionosuuksista takaisin lähes 35 milj. euroa (jäljempänä Meur). Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) oli aiemmin päätöksessään perustellut 35 Meur valtionosuuksien takaisinperintää JAKK:n oppisopimustoiminnan nopealla kasvulla, vakavilla puutteilla Jalasjärven kunnan ja JAKK:n oppisopimuskoulutusta koskevassa toiminnassa sekä puutteilla oppisopimustoiminnan asiakirja-aineistossa ja niissä dokumenteissa, joiden perusteella valtionosuuden perusteita on jälkikäteen pystyttävä selvittämään. (4) Lisäksi OKM on vastineissaan väittänyt Jalasjärven kunnan saaneen valtionosuuksien kautta huomattavaa taloudellista etua. Sen sijaan sitä, että koulutus ei olisi tapahtunut JAKK:n ilmoittamassa laajuudessa tai tuottanut ilmoitetun määrän loppututkintoja, ei ole OKM:n taholta kiistetty. KHO vuorostaan on päätöslausunnossaan lähinnä toistanut OKM:n lausumat ja todennut takaisinperinnän lainmukaiseksi. Taloudellisen etuuden osalta KHO näyttää todenneen esitetyt luvut ristiriitaisiksi hiljaisesti kuitenkin hyväksyen OKM:n lausuman mukaisen tilanteen. Sitä minne etuudet ovat päätyneet ole lainkaan tutkittu. Jalasjärven kunta on ollut ja on edelleen tyytymätön tehtyihin päätöksiin. Käytännössä em. päätökset johtavat varsin erikoiseen tilanteeseen, jossa koulutuksen järjestäjä leimataan syylliseksi ja sivulliset maksumiehiksi ansiotta etuutta saaneiden paheksuessa tai ilkkuessa JAKK:n toimintaa. Tätä näkökulmaa käsitellään tässä selvityksessä tarkemmin jäljempänä luvusta 5 alkaen. *) Suluissa olevat numerot viittavat selvityksen taustamateriaaliin 1

2 Jalasjärvellä edellä olevat päätökset merkitsevät 4350 euron maksua asukasta kohden rahoista, joita he eivät koskaan ole saaneet tai joista he eivät ole päässeet edes epäsuorasti nauttimaan (8). Päätös on herättänyt kummastusta monella taholla ja monesta eri näkökulmasta, joista yksi on koko JAKK:n toiminnan leimaminen epärehelliseksi ja vilpilliseksi ja toinen OKM:n sekä KHO:n tapa nähdä ja käsitellä koko asia. Omasta mielestäni on täysin väärin, että tavalliset kansalaiset Jalasjärvellä joutuvat osaltaan takaisinperinnän maksumiehiksi asiassa, josta he eivät ole saneet etuuttakaan. Tunnen heistä monia. Olen havainnut heidät rehellisiksi ja toista ihmistä kunnioittaviksi Suomen kansalaisiksi. Olen pannut merkille, ettei heidän moraalinsa tai etiikkansa ole ainakaan sen huonompi kuin muiden tuntemieni Suomen kansalaisten 1. OKM:n ja KHO:n päätösten tarkastelua Kun lukee läpi Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM:n) päätöstä ja KHO:n päätöstä , lukijan huomio kiinnittyy siihen miten niissä muotoillaan JAKK:n toiminnan kokonaiskuvaa pitämällä osaa asioista esillä runsaasti ja osaa asioista pidetään näkyvillä vähän tai ei käsitellä lainkaan. 1) Paljon huomiota: OKM pyrkii lausunnossaan ja päätelmissään runsassanaisesti osoittamaan pelkästään oppisopimustoiminnan paperimateriaalia käyttäen, ettei JAKK:n järjestämässä oppisopimuskoulutuksessa on noudatettu siitä annettuja ohjeita ja säännöksiä eikä koulutus muutenkaan ole ollut hyvin järjestettyä. Puutteita tai sääntöjen vastaisuuksia on OKM:n mukaan ollut mm. oppisopimustoiminnan yleisissä järjestelyissä, opetuksen sisällössä, henkilökohtaisissa opiskeluohjelmissa, keskeisien työtehtävien määrittelyssä, asioiden puutteellisessa dokumentoinnissa ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä ryhminä sekä vastuullisten kouluttajien pätevyydessä. Samoin OKM:n päätöksessä esitetään päätelminä väitteitä, jolle ei ole havaintonäyttöä kuten esim. toiminnan laajentuminen merkitsee automaattisesti kelvotonta opetuksen laatua. Täytyy muistaa, että JAKK:n toiminnan laajentuessa myös opettajien määrä kaksinkertaistui. KHO taas vuorostaan toistaa OKM:n lausumat lähes sellaisenaan todetessaan, että OKM:n päätös periä valtionosuuksia takaisin on lainmukainen. KHO:n omaa sisällön harkintaa ei KHO:n päätöksessä paljonkaan näkynyt. Koulutuksen järjestäjänä JAKK on kuitenkin monissa kohdin joutunut OKM:n ohjeiden puuttuessa toimimaan omaan harkintaansa luottaen. 2

3 2) Ei juurikaan huomiota: Sen sijaan OKM ei juurikaan kiinnitä huomiota itse JAKK:n toimintaan, jossa on monia nykyaikaisia piirteitä. JAKK ei ole ollut ajopuu, vaan on luonut omaan osaamiseen perustuvan toimintastrategiansa, jolla toiminnan kasvukin on ollut mahdollista: - JAKK on keskittänyt koulutusosaamistaan ja erikoistununut kuljetus-logistiikan ja maarakennuksen toimialoihin - JAKK luonut erikoisosaamisestaan monistettavan toimintakonseptin, jolloin laajentaminen on helppoa laadun kärsimättä. Tästä lähtäkohdasta on helppo ymmärtää JAKK:n 10 toimipistettä eri puolilla maata. - JAKK:n monistettu toimintakonsepti on kustannustehokas - JAKK on pyrkinyt toiminnassaan tuloksiin. Tällä ei tarkoiteta taloudellista tulosta, joka on kiellettyä, vaan sitä, että mahdollisimman moni oppilas saisi itselleen sopivan tutkinnon aikaiseksi. On turhauttavaa havaita, että pelkästään paperidokumentteja tutkimalla OKM ei ole paperien läpi nähnyt itse toimintaa ja mitätöinyt edellä kuvatun varsin kehittyneen toimintastrategian. Ja tuloksien osalta on samalla kokonaan ohitettu lähes 5000 opiskelijaa ja heidän 3223 kokonaista ja 493 osittaista ammattitutkintoa. Kun vielä todetaan, ettei OKM päätöksissä eikä ministerin eduskuntakyselyn vastauksessa mitenkään kiistetty tutkintoja ja toiminnan tuloksellisuutta, on JAKK:n toimintaa pidettävä saavutuksiltaan hyvin tuloksellisena. 3) Vähän ja omituisesti käsitelty: OKM:n takaisinperintälausunnoissa vähälle huomiolle jäänyt ja omituisella tavalla käsitelty seikka on myös ollut JAKK:n taloudellinen tulos ja väite valtionosuuksien ohjautumisesta Jalasjärven kunnan muuhun toimintaan. Tästä löytyy itsensä opetusministeri Jukka Gustafssonin allekirjoittama lausunto vuodelta 2012, jossa JAKK:n aikuiskoulutuksen tulorahoituksen (93 Meur) ja kustannusten (43 Meur) erotus eli ylijäämä olisi v ollut 50 Meur. Luku on niin iso, että jokainen valveutunut kansalainen huomaa heti etteivät esitetyt luvut ole mahdollisia tai vaativat ainakin lisäselvityksiä. Mahdollista toki on, että sellaisia asiakirjoja on liikkeellä, joista ko. vertailun saa aikaiseksi, mutta silloinkin lisäselvitykset olisivat olleet paikallaan. Nyt ilmoitetut luvut ovat jääneet asiakirjoihin totena pidettyinä lausuntoina. Toinen löydös on OKM:n väite, että JAKK:n talousluvut olisivat sekaisin Jalasjärven kunnan muun tilinpidon kanssa, joten niitä pitää tarkastella yhdessä. Väite joutuu outoon valoon kun lukee Oy Audiator Ab:n auktorisoidun tilintarkastajan lausuntoa v:lta 2011 Jalasjärven kunnan tilinpidosta sitä edeltäviltä vuosilta: Kunnan kirjanpito pidetään täysin erillään JAKKliikelaitoksen kirjanpidosta. Kunnalle ja JAKK:lle lasketaan erikseen tilikauden tulos... Liikelaitoksen ylijäämää ei tulouteta kunnalle. 3

4 Tätä selvitystä varten läpikäymissäni dokumenteissa ei edellä olevia OKM:n lausuntoja ole kumottu, joten ne ovat saaneet jäädä elämään ihmisten mielissä. En ihmettele, jos tässä joku aistisi OKM:n menettelyssä väärän todistuksen ja ajojahdin makua JAKK:n toimintaa kohtaan. Toisaalta edellä olevien kohtien 1) ja 2) perusteella voi taas todeta: Kun vertaa edellä OKM:n ja KHO:n paperi- ja muotoseikkoihin pitäytyvää asiakäsittelyä JAKK:n tuloksellisuutta hakevaan toimintaan, tulee mieleen se entinen palopäällikkö, joka talkooväen jo taltuttamalle palopaikalle saapuessaan totesi närkästyneenä Väärin sammutettu 2. Ei ollut vilppiä Kun valtionosuuden palautusperinnästä on tiedotettu, on epäsuorasti annettu ymmärtää, että JAKK:n koulutusyksikössä olisi toimittu jotenkin vilpillisesti. (Esim. Valtionosuuksien ohjaaminen kunnan toimintaan). Takaisinperintäpäätöksissä en kuitenkaan ole havainnut suoraa viittausta vilpillisyyteen. Itsekään en vilpillisyyteen usko. Jos koulutuksen järjestelyissä olisi pyritty vilpillisyyteen, ei JAKK:n toimintaa tietenkään olisi pidetty osana kunnan toimintaa, vaan se olisi erotettu omaksi juridiseksi yksikökseen. Tällöin mahdolliset riskit olisivat olleet kyseisen yksikön riskejä eikä kaikkien kuntalaisten maksettavaksi tulevia velvoitteita. Kun näin ei tehty, uskon kunnan päättäjien toimineen tässä asiassa hyvässä uskossa ja luottaen myös valtionhallinnon kykyyn ratkoa eteentulevia asioita viisaasti ja oikeudenmukaisesti. 3. Onko aktiivinen toiminta tuomittavaa? Minusta JAKK:n toiminnassa on ollut erityisen kunnioitettavaa aiemmin jo todettu oma vahva strategia ja aktiivinen toiminta. Tietoista strategiaa kuvaa nimenomaan se, että JAKK on koulutuksessaan jo pitkään erikoistunut siihen minkä se parhaiten osaa: mm. kuljetuksen ja maarakennuksen toimialat. Näiden toimialojen puitteissa se on järjestänyt koulutusta eri puolella maata jopa tuhansille oppilaille ja erikoistumisellaan minimoinut muille kouluttajille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Samalla tavalla tänäänkin yrityksiä ja toimijoita kehotetaan etsimään vahvuutensa ja erikoistumaan niihin toiminnassaan. Mutta ministeri Krista Kiurun mielestä tämä on väärin. Hänen eduskuntakyselyn vastauksesta voidaan tulkita, että JAKK:n aktiivinen toiminta sotii yhdenvertaisuuden toteutumista vastaan kaikkien koulutuksen järjestäjien välillä. Eli ei olisi saanut olla aktiivinen. 4

5 Ja sitä paitsi: JAKK on aktiivisella toiminnallaan hoitanut sitä uusiin työpaikkohin tähtäävää tehtävää, johon valtiovalta ei ole itse kyennyt. 4. Koulutuksen järjestäjää harhautettu Koko oppisopimuskoulutuksen järjestäminen sisältää JAKK:n osalta mielenkiintoisia vaiheita: 1) Ensin kannustetaan järjestämään oppisopimuskoulutusta jopa ilman erityisiä kiintiöitä. (Opetushallituksen ohje v ja Opetusministeriön päätös Noste -ohjelmasta ) Sitten kehutaan. Opetushallituksen tekemässä tarkastuksessa JAKK:ssa tarkastajat totesivat, että näin hyvin dokumentoitua oppisopimustoimintaa ei ole tullut aiemmin vastaan. Jos he puutteita tai ehtojen vastaista toimintaa olivat havainneet, niistä ei ollut raportoitu koulutuksen järjestäjälle. (Eduskuntakysely , Hautala, Savola...) 3) On omituista, että sama toiminta sitten lytätään opetushallituksen tarkastus-kertomuksissa , ja sekä OKM:n päätöksessä Miten virkamiesten tällaisella ohjeistuksella ja käyttäymisellä voi ylipäätään toimia oikein? Aineistoa lukiessa näyttää pikemminkin siltä, että hyväksyttävän ja hylättävän toiminnan rajat muotoutuivat vasta viimeisissä tarkastuksissa tai niiden jälkeen. 5. Mitkä ovatkaan kokonaiskustannukset JAKK:n kokonaiskustannuksien ristiriitaista tietoa käsiteltiin vähän jo luvun 1 kohdassa 3). Tässä luvussa samaa asiaa asiaa käsitellään vähän perusteellisemmin. Takaisinperinnän asiakirjoja läpikäydessähän kirjoittajan huomio kiinnittyi OKM:n KHO:lle antamassa lausunnossa OKM:n käsitykseen JAKK:n toiminnan kustannuksista ja liikeylijäämästä. Sen mukaan viisivuotiskaudella JAKK:n tulorahoitus olisi ollut 93 Meur ja kustannukset 43 Meur. Näistä laskettu ylijäämä (voitto) olisi ollut 50 Meur, johon OKM on lisännyt vielä muita valtionosuuksia saaden koko ylijäämäksi 65 Meur. Jo pikaisella silmäyksellä voi todeta etteivät esitetyt luvut ole mahdollisia edes ko. selvityksen sivulla 20 esitetty tulkinta mukaan lukien. Samaan mahdottomuuden johtopäätökseen on tullut Martti Selin oikeuskanslerille jättämässään kantelussa. (8) Asian havainnollistamiseksi on seuraavaan asetelmaan JAKK:n tilinpäätöksistä koottu JAKK:n toiminnan kokonaismenot vuosilta Lukujen alkulähde - JAKK:n tilinpäätökset ovat auktorisoidun tilintarkastajan hyväksymiä, joten niitä voinee pitää uskottavina. 5

6 Taulukko 1. JAKK:n menot v yhteensä tilinpäätoksien mukaan Menojen päärymä Meur % Aineet ja tarvikkeet 8,40 8,9 Palvelujen osto, asiantunt.palv 27,22 29,0 Palkat ja palkkiot 39,73 42,4 Henkilösivukulut, eläkemaksut 10,12 10,8 Poistot 3,34 3,6 Muut kulut 4,96 5,3 Menot yhteensä 93,77 100,0 Kun vertaa OKM:n esittämää 43 Meur kokonaiskustannusta taulukossa 1 näkyvään JAKK:n tilinpäätösten mukaiseen kokonaiskustannukseen 93,77 Meur, muuttuu käsitys kustannuksista täysin. Ero 51 Meur ei voi olla pysähdyttämättä tarkkaavaista lukijaa lisäselvityksiin siitä, mikä on mahdollista. OKM:n ilmoittamaa 43,0 Meur kokonaiskustannusta voi selittää tämän tekstin kirjoittajan haltuunsa saama OKM:n vastauskirjelmän liite, jossa kokonaiskustannus on laskettu maksettujen palkkojen ja investointien ( ~poistojen) summana. Luku on käytännössä sama kuin palkkakustannusten ja poistojen summa on 43,07 Meur taulukossa 1. Sitä, miksi OKM on jättänyt huomiotta muut kuin suorat palkkakulut ja poistot, ei mistään asiakirjoista ole käynyt ilmi. Olisi odottanut, että ainakin palkkojen sivukulut ja eläkevakuutusmaksut sekä oppisopimusjärjestelyihin liittyen työnantajille maksettu palkkio- /kulukorvaus, yhteensä noin 7.0 Meur olisivat olleet luvuissa mukana. Ja kuitenkin jokainen käytännössä toiminut ihminen tietää, että hajautettu laajamittainen kuljetusalan oppisopimuskoulutus tarvitsee toiminnanssaan vakituisten opettajien lisäksi työtiloja, työnantajia, kalustoa sekä aineita ja tarvikkeita ja ulkopuolisia kouluttajiakin koulutuksen järjestelyihin. Niistä syntyy kuluja, vuokria, palkkiomaksuja ja kuljetuskaluston kustannuksia. Näistä jokaisella kuluerällä on toiminnan järjestelyjen kannalta merkityksensä, joka olisi tullut ottaa huomioon. Toisaalta käsiteltävät koulutuksen valtionosuudet eivät ole olleet korvamerkittyjä maksettavien menolajien suhteen. Lisäksi on erikseen todettavissa, että taulukossa 1 esitetty JAKK:n kokonaiskustannus 93,77 Meur on samaa luokkaa kuin JAKK:n tilinpäätösten mukaan tarkastelukaudella saama tulorahoitus 94,5 Meur eikä merkittävää voittoa viiden vuoden aikana ole syntynyt. 6

7 6.0 Kenelle rahat ovat menneet? Vaikka en asukaan Jalasjärvellä poikkean siellä syntyneenä pitäjässä varsin usein ja tapaan paikallista väkeä. Käymisissäni en ole kuitenkaan havainnut siellä mitään yllättävän vaurastumisen merkkejä tai keskusteluissa muutoksia vauraammasta elämisen tyylistä. Kyllä 35 milj. takasinperittävää euroa tuossa vähän pientä suuremmassa pitäjässä jollain tavoin näkyisi. 6.1 Jokaisella maksulla on monta edunsaajaa Vihjeen valtionosuuksien todellisista edunsaajsta palautti mieleeni eräs tapaaminen Tampereella vuoden 2005 tienoilla. Järjestin tuolloin Tampereella yrityksemme puitteissa IT-alan koulutusta metsäalan koneyrittäjille, jotka jo pitkään ovat käyttäneet edistynyttä IT-teknologiaa ja lähettäneet tietojaan metsästä tehtaille tai kotitoimistoihinsa. Siellä tapasin samoissa tiloissa JAKK:n edustajia järjestämässä kuljettajakoulutusta pääasiassa paikallisin voimin paikallisille kuljetusalan kuljettajaoppilaille ehkä samanlaisin oppissopimus-järjestelyin kuin mitä nyt takasinperintätapauksessa on kuvattu. Erikseen sitä seikkaa en toki osannut kysyä. Mutta nyt muisteltuna ko. tapaaminen on minulle vihje siitä, että eiköhän tuossakin tapauksessa kurssijärjestelyihin liittyvät ja muut etuudet menneet enemmän Pirkanmalle kuin Jalasjärven kuntalaisille. (Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei omalla koulutuksellamme ollut mitään tekemistä JAKK:n järjestämän koulutuksen kanssa. Kohtasimme vain samassa paikassa.) Näin JAKK:n tarjotessa oman erkoistumisensa myötä palveluksiaan monilla paikkakunnilla on huomattava osa etuuksista myös mennyt kurssi- ja koulutusjärjestelyinä muille paikkakunnille. Tehdyn selvityksen mukaan Jalasjäven oma osuus näistä etuuksista on monissa merkittävissä menoerissä vaihdellut 5-25 % välillä. Toinen tekijä maksujen ohjautumiseen muualle kuin työn tekijälle tai palvelun tuottajalle on maksujen jakautuminen yhteiskuntaan. Asia, joka sinänsä on ollut tutkittu ja tuttu ainakin luvulta alkaen. Esim. maksetuista palkoista saavat työntekijöiden ohella osuutensa valtio, kunnat ja seurakunnat sekä vakuutusyhtiöt eläkevakuutusmaksujen tai muiden vakuutusmaksujen muodossa. Tässä selvityksessä asiasta käytetään nimitystä maksujen saajajakautuma tai maksujen saajakertymä. Edellä kuvattuja maksujen saajajakautumia laskettaessa on lähtölukuina käytetty mm. seuraavia vuoden 2007 vero- ja työnantajamaksujen keskimääräisiä arvoja tai niiden johdannaisia: - valtion tuloveroprosentti keskim. tulosta keskim. tulotason mukaan 6-10 % - kunta- ja kirkollisvero yhteensä tasoa 20 % - sotumaksu yrityksiltä 2, 96 5,9 %, kunnalta ja kunnan liikelaitoksilta 4,01 % - eläkevakuutusmaksu tasoa 22,00 josta palkansaajaa noin 5 % - työtapaturma- ja sairausvakutuusmaksut yht n. 3,5 % - työttömyysvakuutusmaksu 2,46 % Osa em. osuuksista maksetaan osana palkkaa ja osa palkan ylittävänä eränä. 7

8 Näin jakautuvia maksujen saajakertymiä tarkastellaan erikseen seuraavassa luvussa 6.2. Toisaalta JAKK:n järjestämä koulutus on voinut vähentää muita yhteiskunnan maksamia maksuja kuten esim. työttömyskorvauksia tai oppilaiden saamia muita avustuksia ja siten muuta kautta vaikuttaa myönteisesti maksun saajan rahoitusasetelmaan. Tätä seikkaa ei ole jäljempänä laskelmissa erikseen otettu huomioon. Myös arvonlisävero on jätetty tämän selvityksen ulkopuolelle. 6.2 Jalasjärvi on saanut vain murusia JAKK:n valtionosuuksista Seuraavassa taulukossa 2 kuvataan JAKK:lle osoitettujen valtionosuuksien jakautumista eri maksunsaajaryhmille. Taulukkoa laskettaessa JAKK:lle määritetyt valtionosuudet on jaettu menojen pääluokkiin samassa suhteessa kuin menoja on tilinpäätöksessä ollut kokonaismenoista ja jokainen pääluokka on edelleen jaettu saajaryhmille edellisessä luvussa kuvattuja %-osuuksia käyttäen joko kokonaan tai siltä osin kuin sen on arvioitu sisältävän palkkoja tai palkaluontoista eriä. Esim. asiantuntijapalveluissa 60% on arvioitu olevan palkkaa tai palkanluontoisia maksueriä. Loput on käsitelty muihin kuluihin kuuluvina läpikulkuerinä. Lisäksi kuntaverot ym. kunnille ohjautuneet maksuerät on jaettu Jalasjärven ja muiden kuntien kesken toiminnan laajuuden perusteella arvioituna. Sekä saajaryhmien että kuntajakautumien arvioinnissa on noudatettu ns. varovaisuus-periaatetta, jotta saajaryhmien arvioissa vältyttäisiin tietoisilta yli- tai aliarvioilta ja sitä kautta vääriltä tulkinnoilta. Taulukko 2. JAKK:n vuosien valtionosuuksien jakautuminen eri saajaryhmille sen jälkeen kun JAKK:n maksamat menot on kohdistettu välittöminä ja välillisinä maksuina saajilleen Valtionosuuden määrä, Meur Suht. osuus % Maksun saajaryhmä eli edunsaaja Valtio itse 4,65 9,76 Eläke- ja muut vakuutuslaitokset 6,41 13,44 Muut kunnat / kuntavero 4,53 9, / nettopalkat 10,34 21, / yritykset ja muut erät 6,07 12,73 Jalasjärvi / kuntavero 1,20 2, / nettopalkat 3,37 7, / yritykset ja muut erät 0,77 1,61 Muut saajaryhmät / Läpikulkueriä 10,32 21,66 YHTEENSÄ 47,66 100,00 8

9 Taulukon 2 perusteella voidaan todeta, että Jalasjärven kunnan JAKK:n valtionosuudesta saama verohyöty on varsin vaatimattomasti 1,2 Meur eli 2,53 % kokonaissummasta. Suurin saajaryhmä on Muut kunnat, jonka kertymä verotuloineen sekä palkkojen ja yritysten nettotuloineen on yli 40 % kokonaissummasta. Suuria osuuksia ovat myös valtion lähes 10 % ja eläkevakuutuslaitosten 13 % saajakertymät. Läpikulkukuerien osuudeksi kouluttamisen työvoimavaltaisella toimialalla laskelma osoitti noin viidennestä kokonaissummasta. On myös huomattava, että valtio ja muut saajaryhmät ovat osuutensa saaneet riippumatta siitä, ettei OKM ole maksanut kokonaan valtionosuutta JAKK:lle. OKM:n maksamatta jäänyt summa, 5,5 Meur, on käytännössä saman suuruinen kuin Jalasjärven kaikille saajaryhmille yhteensä laskettu valtionosuus 5,3 Meur. Käytännössä tämä merkitsee sitä, ettei Jalasjärvi ole toistaiseksi saanut lainkaan valtionosuutta. 7. Kohtuullistamista ei ole oikeastaan tapahtunut Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on takaisinperintäpäätöstä tehdessään sanonut kohtuullistaneensa takaisinmaksun määrää 12 miljonalla eurolla 47:stä 35 milj euroon. Todetaan tässä ensiksi, että valtio on saanut koko JAKK:n toiminnasta v verojen ja veronluoteisten pidätyksinä ja maksusuorituksina 9,15 Meur. Tähän sisältyy aiemmin jo taulukossa 2 todettu tulovero 4,65 Meur. Kun em. 9,15 Meur:n maksuihin lisätään valtion maksamatta jäänyt valtionosuus (5,5 Meur) sadaan seuraava asetelma. Valtio on saanut JAKK:n menoista välttömästi tai välillisesti Valtio jättää perimättä kun valtio ei ole maksanutkaan Yhteensä 9,15 Meur 5,50 Meur 14,65 Meur Valtion jo saama kokonaissumma 14,65 Meur ylittää kohtuullistamissumman eikä mitään kohtuullistamista takaisin perinnässä siten oikeastaan ole tapahtunut, koska a) eihän sellaista voi maksaa takaisin, mitä ei ole saanutkaan (5,5 Meur) b) valtio on joka tapauksessa saanut OKM:n vääränä pitämän toiminnan kautta kassaansa maksuja arviolta 9,15 Meur. 9

10 8. Huolestuttavaa hallintoa Olen koonnut ja kirjoittanut tätä selvitystä varsin vastentahtoisesti. Olen tähän asti luottanut maamme hallintoon ja oikeusjärjestelmään. Niin haluan tehdä jatkossakin. Mutta tällä kertaa asioiden käsittelyssä ilmenneet epäselvyydet, kohtuuttomuudet ja loogiset mahdottomuudet ovat täyttäneet niin omaani kuin monien haastattelemieni ihmisten mieliä epäluuloisella hämmennyksellä ja epäluottamuksella. En voi mitenkään pitää hyvin tutkittuna ja huolellisesti harkittuna oikeuden ratkaisua, jossa pääasiassa selvittämällä koulutuksen dokumentoinnin laatua ja katsomatta dokumentoinnin läpi itse toimintaa saadaan aikaiseksi ratkaisu, jolla saadaan koulutuksen järjestäjä syylliseksi ja täysin sivulliset maksumiehiksi ansiottomien edunsaajien paheksuessa ja pilkatessa näitä kumpaakin. Epäluottamusta maan hallintoa ja oikeusjärjestelmää kohtaan lisää epäilemättä myös valtiovallan edustajien käyttämä julkinen painostus ja uhkailu käsiteltäessä Jalasjärven kuntaliitosta ja kunnan asemaa takaisinperinnän johdosta. Ei voi kuin ihmetellä kuinka Suomen vapaita kansalaisia pakotetaan arvovallalla uhaten sen johdosta, etteivät halua maksaa tai kykene maksamaan takaisin etuutta, jota he eivä ole koskaan saaneet. On selvää, että tällaisella toiminnalla maamme hallinto ja oikeusjärjestelmä itse kylvää epäluottamusta omaan toimintaansa. Ainakaan omalla kohdalla luottamus näihin instituutioihin ei näillä toimilla ole lisääntynyt. Tässä kohtaa tulee mieleeni sodankävijä ja metsät. tohtori Juhani Sarasto, joka Hyytiälän salissa kesällä 1965 jossain iltajuhlassa johdatteli meitä nuoria metsäylioppilaita työelämän saloihin jotenkin seuraavilla sanoilla Teille on opetettu sanonta: Herran pelko on viisauden alku. Mutta minä sanon teille - ja kohtaatte tämän monta kertaa: Viisauden pelko, se on herran alku. 9. Toteutuuko laki vai oikeus Oikeuden toteutuminen: Toistan tässä edellisestä luvusta yhden kappaleen: En voi mitenkään pitää hyvin tutkittuna ja huolellisesti harkittuna oikeuden ratkaisua, jossa pääasiassa selvittämällä koulutuksen dokumentoinnin laatua ja katsomatta dokumentoinnin läpi itse toimintaa saadaan aikaiseksi ratkaisu, jolla saadaan koulutuksen järjestäjä syylliseksi ja täysin sivulliset maksumiehiksi ansiottomien edunsaajien paheksuessa ja pilkatessa näitä kumpaakin. Tähän on aika helppo todeta, ettei tällainen lopputulos edusta oikeutta. 10

11 Lain toteutuminen: Vaikka olen vuosien varrella ollut työssäni tekemisissä aivan myönteisissä merkeissä -monien lakia tuntevien tai soveltavien ihmisten kanssa, en tunne Suomen lakia tarpeeksi, jotta voisin sanoa toteuttaako tässä selvityksessä kuvattu asioiden käsittely ja tehdyt ratkaisut Suomen lakia. Mutta jos Suomen laki tuottaa edellä kuvatunlaisia tuloksia, on vaikea välttyä ajatukseslta, että laissa tai sen soveltamisessa tai laatimisessa on jotain hyvin epäuskottavaa. Edellä olevaan voidaan toki sanoa, että säännöt ovat säännöt ja laki on laki. Niiden mukaan on elettävä. Mutta tähän on joku sanonut käytännön tuottaessa huonoja tuloksia: Sen pahempi säännöille ja sen pahempi lainlaatijoille ja soveltajille. Oikeutta se ei näytä toteuttavan. En ihmettele, jos itsekin niin ajattelisin. Seinäjoella Matti Ylinen Metsänhoitaja P.S. Kirjoittaja ei ole Jalasjärven kuntalainen eikä työsuhteessa JAKK:iin tai muuten aktiivisesti tekemisissä JAKK:n kanssa. Selvityksen taustana ollut materiaali: 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös, Jalasjärven kunnan valitus Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto Korkeimman hallinto-oikeuden päätös JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab:n lausunto liitteineen Kirjallinen eduskuntakysely 982/2013 Hautala, Savola..., Vastaus eduskuntakyselyyn 982/2013 Kiuru,.., Kantelu oikeuskanslerille, Martti Selin,

OUTOJA PIIRTEITÄ JAKK:n VALTIONOSUUKSIEN TAKAISINPERINTÄ- PÄÄTÖKSEN HALLINNOLLISISSA KÄSITTELYISSÄ

OUTOJA PIIRTEITÄ JAKK:n VALTIONOSUUKSIEN TAKAISINPERINTÄ- PÄÄTÖKSEN HALLINNOLLISISSA KÄSITTELYISSÄ OUTOJA PIIRTEITÄ JAKK:n VALTIONOSUUKSIEN TAKAISINPERINTÄ- PÄÄTÖKSEN HALLINNOLLISISSA KÄSITTELYISSÄ 0. Avaus Jalasjärven Aikuiskoulutuskeskuksen (jäljempänä JAKK) 35 miljoonan euron takaisinperinnässä on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto hallinto-oikeudelle iltapäivätoiminnan erityisavustuksen palauttamista koskevassa asiassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto hallinto-oikeudelle iltapäivätoiminnan erityisavustuksen palauttamista koskevassa asiassa 17.05.2017 Sivu 1 / 1 3385/2016 05.10.00 100 Lausunto hallinto-oikeudelle iltapäivätoiminnan erityisavustuksen palauttamista koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63 19.04.2017 Sivu 1 / 1 3385/2016 05.10.00 63 Oikaisuvaatimus avustuksen palauttamista koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 5/2005 Opintokeskukset VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2004 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa valtionapuviranomaiselle

Lisätiedot

Jalasjärven kunta Kirkkotie 4 61600 JALASJÄRVI KANTELU

Jalasjärven kunta Kirkkotie 4 61600 JALASJÄRVI KANTELU VASTAUS 25.06.2014 Dnro OKV/5/21/2014 Jalasjärven kunta Kirkkotie 4 61600 JALASJÄRVI 1/6 KANTELU Jalasjärven kunta arvostelee oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitetussa 9.4.2014 oikeuskanslerinvirastoon

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Taulukko 41 jne. Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Esi- ja perusopetus Esi- ja perusopetus (taulukot 01, 41 ja 51) valtionosuudet maksetaan

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala Julkisten toimijoiden tilintarkastus Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Lausuntomallien taustaa Yliopistouudistus vuonna 2010 Tekesin aikaisempi tilintarkastusmallipohja

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 LAUSUNTO EU -TUKIEN ARVONLISÄVERON KIRJAAMISESTA Lausuntopyyntö Lausunnon perustelut Suomen Kuntaliitto on pyytänyt kirjanpitolautakunnan kuntajaostoa

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 6.10.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Yritys on rekisteröity Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri)

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista. Coop Finland ry:n juhlaseminaari 30.10.

Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista. Coop Finland ry:n juhlaseminaari 30.10. Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista Coop Finland ry:n juhlaseminaari 30.10.2009 Jukka Pötry 1 Osuuskunnan hallinto - normatiivinen - päämäärät OSUUSKUNTALAKI

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset

Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset Fivan 4.8.17 vahvistamat säännöt: 2 JÄSENYYDEN EHDOT Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva ja työ- tai virkasuhteessa oleva

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 28.1.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Alfa rating Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri) Oma

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)% Loimaa Sivu 1 20172210 Sosiaalityön hallinto Muut suoritteiden myyntitu 79 79 Sosiaalitoimen maksut 100 400 400 400 100 400 400 400 Tuet ja avustukset 118 785 75 000 75 000 23 055,74 51 944 30,7 745 1

Lisätiedot

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi Sosiaaliturva ja elämänvaiheet Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi Jotkut epäilevät, etteivät

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 Pentti Arajärvi Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 1 SUOMEN PERUSTUSLAKI 18 Oikeus työhön ja elinkeinovapaus Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

Lisätiedot

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190 1991 vp - HE 190 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b :n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 Kuntien lkm 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5 18,0

Lisätiedot

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 160/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi?

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi? TIEDOTE 1 (5) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.12.2015 Julkinen Välitysliikerekisteriin merkitty välitysliike VÄLITYSLIIKELAIN AMMATTIPÄTEVYYSVAATIMUSTEN MUUTOS 1.1.2016 astuu voimaan kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset

Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset Johdanto Nämä ovat Martikaisen mallin laskelmat vuoden 22 osalta. Tosin aivan lopussa kerrotaan vuoden 211 osalta päätulokset ja päivityksestä. (Laskelmien

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot