ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010"

Transkriptio

1 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

2 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010

3 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Tomi Laine, Heidi Saarinen, Strafica Oy Julkaisun laji Toimeksiantaja Liikennevirasto ja Oulun kaupunki Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 Tiivistelmä Oulun seudun liikennetietopalvelu käynnistyi pilottina vuonna 2007 ja toimii vuodet kaupalliselta pohjalta. Tämän selvityksen tarkoituksena oli päivittää vuonna 2007 tehty palvelun arviointi. Selvityksessä on tarkasteltu palvelun käyttäjämäärien kehitystä, selvitetty palvelun käyttäjien näkemyksiä palvelusta, arvioitu palvelun sisältöä ja tarpeellisuutta sekä annettu suosituksia palvelun tulevaisuudesta. Palvelun kehitysvaihe ajoittui vuosiin eikä sitä ole sen jälkeen juurikaan kehitetty eikä mainostettu. Palvelun käyttäjämäärät ovat vakiintuneet melko alhaiselle tasolle. Internet-kyselyn tulosten mukaan palvelun käyttäjistä suurin osa on autoilijoita. Myös autoliikenteen palveluita pidetään hyödyllisempinä kuin joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen palveluita, joiden käytettävyys ja lisäarvo liikkujille on selvästi alhaisempi. Vastanneista yli 85 % piti palvelua vähintään melko tarpeellisena. Median mielipiteet palvelusta vaihtelivat. Palvelua toivottiin kehitettävän toimittajille sopivampaan muotoon. Palvelu tarjoaa kattavasti tietoa seudun liikenteestä ja kokoaa eri lähteiden tietoja saman sivuston alle. Eri toiminnot esitetään kartalla ja kulkumuotokohtaisten tietojen hakeminen on helppoa. Palvelun toimintatapa poikkeaa monelta osin muista palveluista ja ajantasaisten tietojen hyödyntäminen liikkuessa on vaikeaa. Palvelun käytettävyyttä tulisi joiltain osin parantaa. Arvioinnin perusteella suositellaan Oulunliikenne-palvelun jatkamista ja jatkokehittämistä. Palvelun tavoitteena jatkossa on tarjota Oulun seudun liikkujille monipuolisesti liikennetietoja yhden luukun periaatteella ja ohjata liikkumista turvallisille ja sujuville reiteille sekä ympäristön kannalta kestäviin kulkumuotoihin. Näin tehostetaan väyläverkon käyttöä. Kehittämispolkuna on palvelun kustannustehokas ylläpito, käytettävyyden parantaminen ja valikoitujen lisäominaisuuksien toteuttaminen. Uusia käyttäjiä houkutellaan keskittämällä Oulun seudun dynaamisia liikennetietoja (ml. joukkoliikenne) Oulunliikenne-palveluun, parantamalla palvelun laatua ja toteuttamalla uusia ja perinteisiä medioita yhdistävä vaiheittainen mainoskampanja. Merkittävin uusi kehitettävä ominaisuus on kevyen liikenteen reittiopas, joka tukee Oulun imagoa pyöräilykaupunkina. Palvelun kehittämisen lisäksi suositellaan reaaliaikaisten sisältöjen jakamista kaupallisiin liikennetietopalveluihin mm. osallistumalla valtakunnallisen Digitraffic-tietopankin kehittämiseen. Avainsanat (asiasanat) Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ÄLLI-Muistio 11/2010 ISSN ISBN Kokonaissivumäärä 48 Kieli suomi Hinta Luottamuksellisuus julkinen Jakaja Liikennevirasto Kustantaja

4 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Type of publication Assigned by Date when body appointed Name of the publication Evaluation of Oulu region traffic information service 2010 Abstract The development of Oulu s regional traffic information service started as a pilot in The service has been run on a commercial basis for the years The aim of this study was to refresh the assessment prepared in This study includes the follow-up of user statistics, assessment of user views about the service, evaluation of the quality and importance of the content and also recommendations for future development. The service has not been developed or advertised after its development phase User amounts have stabilized on a rather low level. According to the internet-study most of the users are primarily car drivers. Services for car drivers are estimated more useful than the services for cyclists or public transport users. 85 % of the interviewed users think, that the service is at least quite useful. Media s opinions about the service vary, but in general media hopes that the content would be developed more for reporters use. The service offers a lot of information about the region s traffic and gathers together several information sources. Information is also available on the map and it is easy to find mode-specific information. From the user s perspective the service differs from other information services and it is difficult to utilize real-time information while the user is on the move. It is necessary to develop the usability of the service. On the basis of the evaluation it is recommended to continue the service and develop it further. The aim of the service is to offer the people in the Oulu region a wide selection of traffic information from one-stop shop and to guide people to safe and operable routes and to sustainable travel choices. This way it is possible to better utilize the capacity of the existing network. The development path includes cost-efficient upkeeping, improvement of the usability and development of the selected additional features. New users are being attracted by concentrating dynamic traffic information (including public transport info) to the service, by increasing the quality of the service and by carrying out a marketing campaign, which uses both traditional and social media. Remarkable new feature is the journey planner for bicycles, which will add to the cycle city image of Oulu. In addition it is recommended to share the real-time information content to commercial services by taking part to the national digitraffic-project. Keywords Miscellaneous Serial name and number ÄLLI publications 11/2010 Pages, total 4 Distributed by Finnish Transport Agency Lanquage Finnish ISSN Price Published by ISBN Confidence status Public

5

6

7 ESIPUHE Oulun seudun liikennetietopalvelun eli tuttavallisemmin OLLIn, juuret ovat Oulun seudun liikennettä tietoyhteiskunnassa käsitelleessä Pro Telio hankkeessa. Vuonna 2004 hahmottui kaksi kärkihanketta, joista toinen oli seudullisen liikennetietopalvelun käynnistäminen ja toinen joukkoliikenteen reaaliaikajärjestelmä. OLLI-palvelun pystytys alkoi kesällä 2006 ja palvelu avattiin käyttäjille Liikennetietopalvelun tuottamiseen on osallistunut tiiviissä yhteistyössä useita eri tahoja. Yhteistyötä on tehty yli hallintorajojen sekä julkisen ja kaupallisen sektorin välillä. Hankkeen merkittävimmät osapuolet ovat olleet Oulun kaupunki, Tiehallinto, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Destia. Palvelun tuottamisessa on kokeiltu PPP-mallia, jossa viranomaiset ja kaupalliset tahot tuottavat palvelun yhdessä. Palvelu pystytettiin ja se toimi ensimmäiset 2 vuotta yhteisellä rahoituksella. Vuoden 2009 alusta lähtien palveluntuottaja Destia on yksin vastannut toiminnan rahoituksesta. OLLIn tarkoituksena on ollut alusta asti tarjota liikennetietoja yhden luukun periaatteella. Palveluun on kerätty kaikki kohtuudella saatavissa oleva tieto sekä luotu myös uusia tietolajeja. Suuri osa tiedoista on kerätty Oulun kaupungilta ja Tiehallinnolta, mutta lisäksi palveluun on liitetty tai linkitetty useita kolmansien osapuolien tuottamia tietoja. Palvelu on ollut alusta asti yksi kattavimmista seudullisista liikennetietopalveluista - maailmanlaajuisessakin mittakaavassa. Tätä selvitystä on ollut laatimassa Strafica Oy:stä Tomi Laine ja Heidi Saarinen. Työtä ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet Oulun kaupungilta Mikko Myllylä ja Jukka Talvi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Jani Huttula sekä Liikennevirastosta Kari Hiltunen, Martin Johansson ja Juuso Kummala. Helsinki, kesäkuu 2010 Liikennevirasto, Oulun kaupunki 7

8 SISÄLTÖ ESIPUHE TAUSTAA, TAVOITTEET JA MENETELMÄT PALVELUN YLEISKUVAUS PALVELUN NYKYTILA PALVELUN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT JA MARKKINOINTI Käyttäjämäärien kehitys Palvelun markkinointi ja näkyvyys mediassa INTERNET-KYSELYN TULOKSET Taustatiedot Palvelun käyttö ja arviointi PALVELUN SISÄLLÖN ARVIOINTI Yleinen arvio Tarjonta erilaisilla matkatyypeillä RUOTSIN TRAFIKEN.NU PALVELU MEDIAN HAASTATTELUT PALVELUN TULEVAISUUS Julkisten internet-palvelujen tulevaisuuden mahdollisuudet Oulun liikennetietopalvelun tulevaisuuden vaihtoehdot Tavoitteiden tarkentaminen Pitäytyminen ja kustannusten minimointi Vuorovaikutteinen seudun liikkumisen viranomaisportaali Liittyminen osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta Muita kehittämistoimia PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET Yleiset päätelmät Jatkotoimenpide-ehdotukset Uusista markkinointikanavista LÄHDELUETTELO LIITTEET 8

9 Liite A Internet-kyselylomake

10

11 1 TAUSTAA, TAVOITTEET JA MENETELMÄT Oulun seudun liikennetietopalvelu OLLI käynnistyi pilottina vuoden 2007 alussa. Palvelu toimii Destian, Tiehallinnon (nykyinen Liikennevirasto) ja Oulun kaupungin sopimuksen mukaisesti vuodet kaupalliselta pohjalta. Vuoden 2010 aikana osapuolet tekevät päätöksen palvelun jatkamisesta vuoden 2010 jälkeen. Vuoden 2007 aikana toteutettiin palvelun seuranta- ja arviointitutkimus, jossa suositeltiin seuraavan arviointitutkimuksen toteutusta vuonna Ensimmäisen vuoden pilotin jälkeen Tiehallinto, Oulun kaupunki ja Liikenne- ja viestintäministeriö asettivat tavoitteiksi vuodelle 2010, että Olli-palvelu on seudun asukkaiden pääasiallisena liikennetiedon lähteenä runsaasti käytetty palvelu. Destian tavoite oli tuolloin, että Olli-palvelulle on vuoteen 2010 mennessä kehitetty ansaintamalli, joka mahdollistaa palvelun ylläpidon ja kehittämisen taloudellisesti kannattavalla tavalla. Lisäksi edellisessä selvityksessä asetettiin tavoitteeksi, että palvelun tuntevien osuus vuotiaista on 25 %, palvelua säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa käyttävien osuus samassa ikäryhmässä on vähintään 10 %, Webbi-Ollin käyttö viisinkertaistuu vuoden 2007 käyttäjämäärästä ja palvelun käyttäjät kokevat palvelun erittäin hyväksi. Nyt toteutettavan arviointitutkimuksen tavoitteena on selvittää palvelun käyttäjämäärien kehitystä ja vertailla sitä muiden kaupunkiseutujen vastaavien liikennetietoportaalien käyttäjämääriin. Tavoitteena on myös antaa asiantuntijaarvio palvelun nykyisen sisällön laadusta ja tarpeellisuudesta sekä käyttöliittymästä. Lisäksi tavoitteena on selvittää palvelun käyttäjien näkemykset palvelun sisällöstä, hyödyllisyydestä ja vaikutuksista ja antaa suosituksia palvelun sisällöstä, markkinoinnista ja muista kehittämistoimenpiteistä tulevaisuudessa. Arviointitutkimus tukee päätöksentekoa palvelun jatkamisesta, sillä siinä kuvataan vaihtoehtoisia etenemistapoja tulevaisuuteen ja tuotetaan tarvittavat tiedot palvelun jatkamista koskevaa päätöksentekoa varten. Selvitys tehtiin pääasiassa asiantuntija-arvioihin perustuen. Lisäksi haastateltiin palvelun ylläpitäjää, selvitettiin palvelun käyttäjämäärien kehittymistä ja tehtiin internet-kysely palvelun käyttäjille. 11

12 2 PALVELUN YLEISKUVAUS Selvityksessä arvioitiin lähinnä Oulun seudun liikennetietopalvelun Internetsivustoa. Etusivun näkymä helmikuussa 2010 on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Oulun seudun liikennetietopalvelun etusivu. 12

13 Sivusto jakautuu kulkumuotokohtaisiin sekä muille palveluille ja säätiedoille luotuihin alasivuihin. Käyttöliittymää on kehitetty eteenpäin edellisen arviointitutkimuksen jälkeen. Nykyisen version keskeisin ominaisuus on karttakäyttöliittymä, jolle käyttäjä voi valita erilaisia liikennetietoja. Perinteisen www-käyttöliittymän lisäksi palvelussa on mobiililaitteiden selaimiin sopiva tietosisällöltään rajattu versio. Mobiiliselainversio tarjoaa tietoa ennalta ehdotettujen reittien häiriöistä, tietöistä ja liikenteen sujuvuudesta sekä näyttää reitiltä kamerakuvia. Palvelusta on tehty myös puhelimeen ladattava mobiilisovellus, mutta se on vanhentunut, sillä sitä ei ole kehitetty palvelun avaamisen jälkeen eteenpäin. Palvelua yritettiin ladata joihinkin Nokian uusiin puhelinmalleihin, mutta se ei onnistunut. 13

14 3 PALVELUN NYKYTILA Palvelu on toiminut vuoden 2009 alusta lähtien kaupallisesti ollen Destian vastuulla. Palvelua on ylläpidetty, mutta eteenpäin kehittäminen on ollut melko vähäistä. Edellisen selvityksen jälkeen palveluun on lisätty pysäköintilaitosten reaaliaikaista tilannetietoa. Tilannetiedon tuominen palveluun on ainutlaatuista Suomessa. Oulun kaupungille on tehty kuntatyökalu, jonka avulla kunta voi syöttää palveluun tietoa esim. katuverkon tietöistä. Sama työkalu on käytössä myös useissa muissa Suomen kaupungeissa. Palveluun syötettyä tietoa ei voi viedä navigaattoreihin. Lisäksi syksyn 2007 selvityksen jälkeen on viety esimerkiksi joukkoliikennereitit kartalle ja tehty laskuri henkilöautomatkojen matka-ajoille. Myös kevyen liikenteen reittioppaan kehittämisestä on käyty keskustelua, mutta asiasta ei ole tehty päätöksiä. Yhtenä tavoitteena on ollut taksien häiriöilmoitusten tuominen palveluun. Oulun aluetaksi olisi ollut valmis lähtemään mukaan, mutta arvio järjestelmän toteutuskustannuksista nousi niin korkeaksi, ettei Destia lähtenyt kehittämään ominaisuutta. Korkea hinta johtui taksien käyttämästä päätteestä, jonka ohjelmointi olisi ollut kallista. Joukkoliikenteen häiriötietoja ei ole tavoitteista huolimatta saatu palveluun, koska liikennöitsijät kokevat ajan kuluvan häiriötilanteessa häiriötilanteen hoitamiseen, eikä nykyisten sopimusten puitteissa ole käytössä keinoja, joilla velvoittaa liikennöitsijää ilmoittamaan häiriöstä. Myös Winkki-järjestelmän eli kaupungin yleisten alueiden käytön ja kaivutöiden lupajärjestelmän tietojen vieminen palveluun on ollut monivuotinen projekti, joka ei vielä ole toteutunut järjestelmän viivästymisen vuoksi. Järjestelmään tulee kuitenkin sopiva rajapinta tietojen siirtoa varten. Radio-Ollia ja Viranomais-Ollia ei ole viime aikoina kehitetty. Viranomais-Olli toimii siten, että Destia päivittää tiedot palveluun saadessaan pyynnön palvelun käyttäjiltä. Tiedostot sijaitsevat Destian palvelimella. Palvelua on mainostettu ja markkinoitu vain vähän, sillä siihen varatut resurssit ovat vähäiset. Destia saa palvelun käyttäjiltä palautetta. Ne koskevat yleensä esimerkiksi jonkun tiedon löytymistä palvelusta tai liikennettä, esim. tietoa matalalattiabusseista. Palvelun ylläpitoa mainostuloin on pohdittu, mutta se on todettu kannattamattomaksi, koska palvelun käyttäjämäärä on pieni. Riittävät mainostulot edellyttäisivät käyttäjämäärän merkittävää kasvua, joka ei ole realistista seudulliselle liikennetietopalvelulle. Valtakunnallisen palvelun suhteen tilanne voisi olla helpompi. 14

15 Palvelun ylläpidossa ei ole ollut suurempia ongelmia. Ongelmana on nähty lähinnä palvelun kustannustehottomuus, minkä takia Destia on joutunut priorisoimaan palvelussa toteutettavia tietoja. Suuria kustannuksia ovat aiheuttaneet esimerkiksi palvelintilan kapasiteetin varaus, henkilöresurssit ja tietojen ostaminen. FCD-tiedon toteutus on kallista, mutta ilman ominaisuutta ei palveluun saataisi paikallista sujuvuustietoa vaan ainoastaan Digitrafficjärjestelmän tarjoamaa tietoa tietyiltä valtatiepätkiltä. Myös verkostoitumista isojen medioiden kanssa on aiemmin kokeiltu. Kalevassa ja Kauppalehdessä on kokeiltu kartan päälle integroitua palvelua, jossa tarjottiin Oulun seudun liikennetietoja. Palvelujen käyttö oli kuitenkin hyvin pientä, sillä ihmiset eivät ilmeisesti löytäneet palvelua. Kokeilu ja yhteistyö medioiden kanssa on lopetettu, eikä siihen liittyviä haastatteluja katsottu tarpeelliseksi tehdä tässä selvityksessä. Nykytilan kuvauksessa on hyödynnetty Destian haastattelussa ilmenneitä tietoja (Kiuru, Parikka, Manninen 2010). 15

16 4 PALVELUN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT JA MARKKINOINTI 4.1 Käyttäjämäärien kehitys Selvityksessä oli tavoitteena kuvata palvelun käyttäjämäärien kehitystä vuoden 2007 alusta kevääseen 2010 asti ja verrata käyttäjämääriä vuoden 2007 selvityksen tuloksiin. Käyttäjämäärätiedot saatiin Destialta kuitenkin vain joulukuusta 2008 lähtien. Lisäksi tietoja ei ollut mahdollista saada samoista sivuista (esim. palvelun etusivu) ja samassa muodossa kuin edellisessä tutkimuksessa, joten käyttäjämäärien kehitystä ja vertailua aiempaan selvitykseen ei ole tässä mahdollista esittää. Kuvassa 2 on esitetty internet-palvelun käyttäjämäärän kehitys joulukuusta 2008 huhtikuuhun lukumäärä joulu 08 tammi 09 helmi 09 käynnit/vrk maalis 09 huhti 09 touko 09 kesä 09 heinä 09 näyttökerrat/vrk elo 09 syys 09 loka 09 marras 09 joulu 09 tammi 10 helmi 10 maalis 10 huhti 10 Kuva 2. Internet-palvelun käyttäjämäärien kehitys joulukuusta 2008 huhtikuuhun Kuvassa esitetyt luvut tarkoittavat seuraavaa: Käynnit tarkoittavat kaikkien kävijöiden yksittäisten istuntojen määrää sivustossa. Jos kävijä on ei-aktiivinen sivustossa yli 30 minuutin ajan tai kauemmin, kaikki tämän jälkeen tapahtuvat toiminnot kuuluvat uuteen istuntoon. Jos käyttäjä lähtee sivustosta ja palaa sinne 30 minuutin kuluessa, käyttö lasketaan mukaan alkuperäiseen istuntoon. Näyttökerta tarkoittaa sivuston yksittäisen sivun näyttökertaa. Jos kävijä lataa sivun uudelleen avattuaan sen, tämä lasketaan uudeksi näyttökerraksi. Jos 16

17 käyttäjä siirtyy toiselle sivulle ja palaa sitten alkuperäiselle sivulle, myös tämä lasketaan uudeksi näyttökerraksi. Käyttäjämäärien analysointityökalu erottelee käyttäjämäärän laskennassa esimerkiksi isosta organisaatiosta tulleet käynnit omiksi käynneikseen. Analysointityökalun laskentalogiikkaa ei kuitenkaan täysin tiedetä, joten tulosten tulkintaan liittyy epävarmuustekijöitä. Palvelussa käyneiden määrä näyttää vakiintuneen noin 150 kävijään vuorokaudessa. Käyntikerralla on käyty keskimäärin 1,69 sivulla. Palvelun käyttäjien määrä on vaihdellut jonkin verran kuukausittain. Vilkkainta palvelun käyttö on ollut viimeisinä tarkastelluista kuukausista eli talvella Myös kesäkuussa 2009 tapahtui hetkellinen sivumäärän hypähdys. Palveluun tullaan usein siihen viittaavien sivustojen kautta (50,04 % käynneistä). Tällaisia sivustoja olivat (25,52 %), (14,33 %), (11,97 %) ja (3,76 %). Suoria käyntejä palveluun oli 34,48 % ja hakukoneiden kautta palveluun tuli 15,45 % käynneistä. Nämä tiedot osoittavat sen, kuinka tärkeä tekijä oli markkinoida palvelua Tiehallinnon ALK:ssa siitä lähtien, kun sujuvuustietojen esittäminen siellä lakkautettiin. Vuoden 2007 arviointitutkimuksessa asetettiin tavoitteeksi, että Webbi-Ollin käyttäjämäärät viisinkertaistuvat sen hetkisestä tasosta. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Käyttäjämäärien kasvattamiseen tarvittavia toimenpiteitä ja palvelun tulevaisuutta on pohdittu kappaleessa 9 palvelun tulevaisuus. Pääkaupunkiseudulla on hiljattain otettu käyttöön liikennetiedottamisportaali Liikenteeseen.fi palvelu, josta vastaa HSL. Palvelua ei ole suuresti markkinoitu, eivätkä sen käyttäjämäärätkään ole yllättäneet positiivisesti. Palveluun tehdään keskimäärin noin 500 käyntiä vuorokaudessa ja käyttäjähuiput ovat noin käyntiä vuorokaudessa. Käyntien määrät ovat suuremmat kuin Oulun liikennetietopalvelulla, mutta myös käyttäjäpotentiaali on suurempi. Myös Tampereella on vastaava liikennetietoportaali Liikenne.nyt palvelu, joka toimii kaupallisesti mainosrahoin. Palvelusta ei ole saatavissa käyttäjämäärätietoja. Oulussa tarjotaan Oulun seudun paikallisliikenteen matkainfopalvelua OULA. Oula tarjoaa joukkoliikennetiedon osalta osin päällekkäistä tietoa Olli-palvelun kanssa. Oulassa ei ole linkkiä Olli-palveluun. Palvelun käyttäjämäärätietoja ei saatu, koska palveluntarjoaja ei tee kävijämäärien tallennusta. 17

18 4.2 Palvelun markkinointi ja näkyvyys mediassa Palvelusta kirjoitettiin lehdissä ja sitä markkinoitiin ahkerammin palvelun käyttöönoton alkuvaiheessa, mutta viime vuosina mainostaminen on ollut vähäisempää. Destian ja Oulun kaupungin tiedossa olevat palvelua koskevat tiedotteet on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 1. Oulunliikenne-palvelusta tehdyt tiedotteet ja jutut medioissa Destian ja Oulun kaupungin tietojen mukaan. Ajankohta Tiedote Tiedottaja elokuu kampanja Radio Mega 15.8 Olli jakaa liikennetiedot Oulun seudulla Digitoday Oulun seudulla liikkujille ajantasainen liikennetietopalvelu HighTech Forum 16.8 Olli antaa Oulun liikenteestä entistä ajantasaisempaa tietoa Kaleva 16.8 Liikennetietopalvelu aloittaa Oulussa vuoden vaihteessa Yle Oulu radio 8.1 Oulun Olli seuraa liikennetietoa tosiajassa Digitoday Oulun Olli on liikenneviisas ItViikko vkot kpl valomainoksia viikkoinen radiokampanja Radio Mega 31.1 Mainos Olli-palvelusta Kaupunki rakentaa -lehti Oululaisen liikenteen Google Kaleva alkuvuosi Juttu Olli-palvelusta Oulun kaupungin työntekijöiden lehti 22.9 Radio kampanja Oulun Iskelmä ja Radio Mega Mainos Olli-palvelusta Kaupunki rakentaa -lehti Kysy Ollilta Oulun seudun liikenteestä Kaleva Käytössä olevat käyttäjämäärätiedot alkavat joulukuusta 2008, joten markkinointikampanjoiden vaikutusta käyttäjämääriin voidaan tarkastella vasta siitä lähtien. Vuonna 2009 palvelua markkinointiin vähäisesti ja tiedossa on ainoastaan yksi mainos palvelusta, joka oli Kaupunki rakentaa lehdessä. Mainoksen vaikutus ei näy käyttäjämäärätilastossa. Palvelun markkinointi on viime vuosina ollut vähäistä ja palvelun alhaiset käyttäjämäärät voivat osin johtua siitä, että seudulla liikkuvat eivät tiedä palvelun olemassaolosta. 18

19 5 INTERNET-KYSELYN TULOKSET Käyttäjien mielipiteitä palvelusta kysyttiin palvelussa julkaistun internet-kyselyn avulla. Kysely toteutettiin lähes samanlaisena kuin vuonna 2007 tehdyssä arviointitutkimuksessa, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Kyselylomake on esitetty liitteessä 1. Kysely julkaistiin ponnahdusikkunana etusivulla ja se oli avoinna välisen ajan. Kyselyn ollessa auki mainostettiin palvelua Kalevassa. Kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin Oulun kaupungin joukkoliikenteen 30 matkan kortti. Lisäksi kyselyssä tiedusteltiin halukkuutta osallistua työpajaan Oulunliikenne.fi palvelun kehittämiseen liittyen. Kyselyyn saatiin 83 vastausta. Näistä 3 oli hyvin puutteellisia, joten ne poistettiin ennen analysointia. 5.1 Taustatiedot Vastaajista 72 % oli miehiä ja 28 % naisia. Yli puolet vastauksista saatiin vuotiaiden ikäryhmästä. Vastanneiden sukupuoli ja ikä on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Vastanneiden ikä ja sukupuoli. ikä mies nainen tyhjä Yhteensä % vuotta % vuotta % vuotta % yli 65 vuotta % Yhteensä % Vastaajista suurin osa oli työssäkäyviä. Vastaajien pääasiallinen toiminta on esitetty kuvassa 3. 19

20 Joku muu; 5 % Opiskelija / koululainen; 10 % Työtön; 5 % Eläkeläinen; 14 % Työssä; 66 % Kuva 3. Vastaajien pääasiallinen toiminta. Vastaajista 65 % ilmoitti kulkevansa päivittäiset matkansa pääasiassa henkilöautolla. Seuraavaksi eniten käytettiin polkupyörää. Pääasiallinen kulkutapa on esitetty kuvassa 4. Kävellen; 6 % Jokin muu; 4 % Pyörällä; 19 % Joukkoliikenteellä (bussi, juna); 6 % Henkilöautolla ; 65 % Kuva 4. Vastaajien pääasiallinen kulkutapa. Vastaajien ilmoittama arvio moottoriajoneuvoilla ajamistaan kilometreistä viimeisen 12 kuukauden aikana on esitetty kuvassa 5. 20

21 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 0 km km km km km yli km en osaa sanoa Kuva 5. Vastaajien arvio moottoriajoneuvoilla ajamistaan kilometreistä viimeisen 12 kuukauden aikana. 5.2 Palvelun käyttö ja arviointi Lähes puolet kyselyyn vastanneista on saanut ensimmäisen tiedon palvelusta Internetissä olleen linkin perusteella. Tulokset on esitetty kuvassa % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Luin artikkelin lehdestä Kuulin palvelusta radiossa Näin linkin palveluun muualla internetissä Kuulin palvelusta tutulta Jokin muu Kuva 6. Ensimmäisen tiedon saaminen Oulunliikenne.fi-palvelusta. 21

22 Kyselyyn vastanneet käyttävät palvelua melko harvoin. Vain reilu 30 % vastanneista käyttää palvelua vähintään 1 3 kertaa viikossa. Palvelun käytön tiheys on kuitenkin vastausten mukaan kasvanut hieman verrattuna vuoden 2007 kyselyn tuloksiin. Tulokset on esitetty kuvassa % vuonna 2010 vuonna % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Päivittäin tai lähes päivittäin 1-3 kertaa viikossa 1-3 päivänä kuukaudessa harvemmin en lainkaan Kuva 7. Palvelun käyttötiheys verrattuna vuoden 2007 tuloksiin. Palvelun melko harvasta käyttötiheydestä huolimatta yli 85 % vastanneista piti palvelua vähintään melko tarpeellisena. Palvelua tarpeellisena pitäneiden osuus on myös kasvanut vuoden 2007 tutkimuksesta (kuva 8). 22

23 vuonna % vuonna % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Erittäin tarpeellinen Melko tarpeellinen En osaa sanoa Ei kovin tarpeellinen Tarpeeton Kuva 8. Palvelun tarpeellisuus verrattuna vuoden 2007 tuloksiin. Palvelun arvosanaksi annettiin keskimäärin 7,8 asteikolla Vuoden 2007 tutkimuksessa arvosanojen keskiarvo oli 7,5. Vuonna 2007 arvosanat jakautuivat tasaisemmin kuin nyt tehdyssä tutkimuksessa, jossa yli puolet vastanneista antoi palvelulle arvosanan 8. Vuoden 2007 tutkimuksessa asetettiin tavoitteeksi, että palvelun käyttäjien antama arvosana palvelulle olisi vähintään 8,5. Vaikka arvosanojen keskiarvo on hieman noussut, ei tähän ole päästy. Arvosanojen jakautuminen vuoden 2007 ja 2010 tutkimuksissa on esitetty kuvassa 9. 23

24 60 % vuonna 2010 vuonna % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kuva 9. Palvelun saamat arvosanat verrattuna vuoden 2007 tuloksiin. Vastaajia pyydettiin valitsemaan 5 itselleen hyödyllisintä palvelun tarjoamaa liikennetietoa. Vastausten mukaan autoliikenteen tietoja pidettiin tärkeämpinä kuin joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen tietoja. Tämä saattaa osin johtua vastanneiden pääasiallisesta kulkutavasta, joka oli 65 %:lla henkilöauto. Tärkeimpinä pidettiin autoliikenteen häiriö- ja sujuvuustietoja sekä tietoja tietöistä ja säätiedoista. Joukkoliikenteen tiedoista tärkeimmäksi nousivat bussipysäkit ja matkan suunnittelu. Vastaukset on esitetty kuvassa

25 Autoliikenne - häiriöt Autoliikenne - liikenteen sujuvuus Autoliikenne - tietyöt Muut palvelut - säätiedot Autoliikenne - tiesääasemat Joukkoliikenne - bussipysäkit Joukkoliikenne - matkan suunnittelu Kevyt liikenne - pyörätiet Joukkoliikenne - lentoliikenne Muut palvelut - tapahtumat Muut palvelut - nettikamerat Joukkoliikenne - junaliikenne Autoliikenne - pysäköintipaikat Kevyt liikenne - kelikamerat Kevyt liikenne - häiriöt Muut palvelut - mobiilipalvelut Autoliikenne - lautat Kevyt liikenne - sääasemat Kevyt liikenne - tietyöt Muut palvelut - yritykset Joukkoliikenne - laivaliikenne Kevyt liikenne - moporeitit Joukkoliikenne - taksitolpat 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Kuva 10. Viiden hyödyllisimmän palvelun joukkoon kuuluvat palvelut vastausosuuksittain. Yli 60 % vastanneista on täysin samaa mieltä väittämän kanssa, että Oulun seudulla pitää tarjota liikennetietoa netissä. Palvelun liikennetietojen kattavuudesta ja tietojen hakemisen helppoudesta on yli 80 % vähintään jokseenkin samaa mieltä. Tietojen ajantasaisuudessa on vastausten perusteella parannettavaa. Noin puolet vastanneista on sitä mieltä, että palvelu tulee rahoittaa pelkästään verovaroin. Tulokset on esitetty seuraavassa kuvassa. 25

26 Liikennetietopalvelu tulee rahoittaa pelkästään verovaroin Oulun seudulla pitää tarjota liikennetietoa netissä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Liikennetiedot ovat luotettavia ja ajantasaisia Liikennetietojen tarjonta on kattavaa Liikennetietojen hakeminen palvelusta on helppoa 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 11. Mielipiteet väittämistä. Oulun liikennetietopalvelu ei ole vaikuttanut yli puolen vastanneista liikkumiseen mitenkään. Reilu 20 % kertoo vaihtaneensa reittiä, reilu 10 % muuttaneensa matkan ajankohtaa ja noin 10 % muuttaneensa kulkumuotoa. Kukaan ei ole jättänyt matkaa tekemättä. Muina syinä todettiin reitin nopeampi päättäminen ja liikennesään huomioon ottaminen. Tulokset on esitetty seuraavassa kuvassa. Ei mitenkään Olen muuttanut reittiä tai joukkoliikennelinjaa Olen muuttanut matkan ajankohtaa Olen muuttanut kulkumuotoa Jokin muu Olen jättänyt matkan tekemättä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kuva 12. Palvelun vaikutukset liikkumiseen. 26

27 Kyselyssä kysyttiin, miten Oulunliikenne.fi-palvelua tai muita liikennetietopalveluita pitäisi kehittää. Vastauksena saatiin seuraavat toiveet: - palvelun toiminta paremmaksi hitaammilla nettiyhteyksillä ja esim. Firefoxin ja Operan selaimilla - käyttöliittymän selkeyttäminen, käyttömukavuuden parantaminen, linkkien oikeellisuuden varmistaminen, etusivun linkkien näkyvyyden parantaminen - tietojen tuominen matkapuhelimeen, mobiilipalvelujen kehittäminen - liukkausriskiennusteen antaminen (kuten Tiellä 8 Turku-Pori) - matkansuunnittelupalvelun toteuttaminen kevyelle liikenteelle - internet-kameroiden lisääminen - tiedon antaminen ilmanlaadusta - autoliikenteen reittihaku ei aina toimi, joukkoliikenteen reittihaussa antaa useita vaihtoehtoja, vaikka annettu täsmällinen osoite 27

28 6 PALVELUN SISÄLLÖN ARVIOINTI 6.1 Yleinen arvio Oulun liikennetietopalvelu tarjoaa kattavasti tietoa seudun liikenteestä, tapahtumista, yrityksistä ja säästä. Sivuilla tarjotaan paljon ajantasaista tietoa ja tietojen esittäminen keskittyy karttapohjalle, jolloin käyttäjän on helppo valita haluamansa asiat samaan näkymään ja havaita tiettyä sijaintia lähellä tapahtuvat asiat. Olisi hyvä, jos kartan saisi suurennettua koko näytön kokoiseksi ja tulostettua samankokoisena. Erityisesti pyöräteitä, moporeittejä ja autolla tai joukkoliikenteellä tehtyjä reittisuunnitelmia olisi helpompi tarkastella isolta kartalta. Palvelussa esitetään mainoksia, jotka voivat joistain käyttäjistä häiritä palvelun käyttöä. Mainokset ovat kuitenkin palvelun sivussa, eivätkä ne pomppaa erillisiin ikkunoihin palvelun päälle. Palvelussa esitetään kelikamerakuvia, jotka antavat käyttäjälle visuaalisen kuvan sen hetkisestä tilanteesta. Palvelun käyttäjä voi saada ajantasaista tietoa myös tilaamalla ajankohtaisia liikennetietoja RSS-syötteenä. Syötteiden tilauksen tekeminen on opastettu. Palvelussa on hyvin erotettu eri kulkumuotoja koskevat tiedot omille välilehdilleen, jolloin tietäessään kulkumuodon käyttäjän on helppo löytää etsimänsä tieto. Kulkumuotojen vertailu on kuitenkin vaikeampaa. Palvelun etusivu tarjoaa yleisnäkymän ajantasaiseen liikenne- ja säätilanteeseen sekä linkit palvelun keskeisimpiin ominaisuuksiin. Etusivu voi joidenkin mielestä olla sekava, koska sillä esitetään paljon sekalaista tietoa. Kulkumuotokohtaisten sivujen pääosassa on kartta, johon käyttäjä voi valita erilaisia ominaisuuksia ja jossa esitetään käyttäjän valitsemia reittejä. Kartan ja valinnan latautuessa esitetään kartan päällä ajankulua kuvaava kuvio, mikä osoittaa käyttäjälle, että ohjelma tekee jotakin. Joukkoliikenteen sivuilla pysäkkiaikataulujen katsominen kartalta on mahdotonta. Vietäessä hiiri pysäkkikuvan päälle tulee esiin ikkuna, jossa on linkki aikatauluihin, mutta linkki karkaa kun sitä yrittää tavoitella. Pysäkkiaikatauluun pääsee käsiksi vain valitsemalla sivun oikean reunan taulukosta pysäkin nimen, mutta ne eivät aina ole seudulla liikkuvien tiedossa. Reittisuunnitelmaan voi valita lähtöpaikan ja määränpään kartalla olevista bussipysäkeistä. Hiiren vieminen kartalle paikkaan, jossa ei ole pysäkkiä antaa samat valintamahdollisuudet kuin pysäkin kohdalla, mutta sijainnin valinta ei päivitä lähtöpaikkaa tai määränpäätä reittisuunnitelmaan. Lähtöpaikan tai 28

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen 3.6.2013 Tilannekuva käsitteenä Tilannekuva Tilannekuva on tilannetietoisuuden muodostamisen ja sen avulla tehtävän päätöksenteon

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy edelläkävijä paikallisuuteen perustuvissa digitaalisissa palveluissa Adfore Technologies Oy kehittää

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely

Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely Tiivistelmä kyselyn tuloksista Helmikuu 2017 Sito Parhaan ympäristön tekijät Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely Kotkansaaren

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Esimerkki 1.0 19.05.2004 Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka Yleisradio saa

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Sähköisten mobiilien infokanavien kehittäminen tähtäimenä matkustajien palvelu Kerkko Vanhanen, kehittämispäällikkö Jakelun

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Juoksufoorumi.fi - Suomen suurin juoksuaiheinen keskustelupalsta -

Juoksufoorumi.fi - Suomen suurin juoksuaiheinen keskustelupalsta - Juoksufoorumi.fi - Suomen suurin juoksuaiheinen keskustelupalsta - Juoksufoorumi.fi on Suomen suurin juoksuaiheinen keskustelupalsta jonka tavoitteena on jakaa tietoa juoksuharjoittelusta, tapahtumista

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 Paula Väisänen, Valonia/Varsinais-Suomen liitto, kestävän liikkumisen asiantuntija 22.3.2017, paula.vaisanen@valonia.fi, p. 044 907 5986 Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9.

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9. Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9.2017 Lähtökohdat Tutkimuksen laatija on Tapio Kinnunen, joka toimii

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sisältö Palvelujen arvoketjut ja -verkot Digitrafficin merkitys eri palveluille Päätelmiä 3.9.2002 Digitraffic-seminaari

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

Kelitiedotuksen vaikuttavuustutkimus

Kelitiedotuksen vaikuttavuustutkimus Kelitiedotuksen vaikuttavuustutkimus Heidi Saarinen Strafica Oy Tavoitteena Vastata kysymyksiin: 1. Mitä merkittäviä tieliikenteelle kohdennettuja sää- ja kelitietopalveluja tarjotaan Suomessa? 2. Mitkä

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista

KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista Kevytkooste 29.5.2017 Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue Maankäyttö ja aluehankkeet Lahtelaiset kartoittivat keskustaa Lahden keskustan

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TAUSTATIEDOT Sukupuoli mies nainen Syntymävuosi: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Liikenneviraston tieliikennekeskuksen rooli viranomaispalvelujen tuottajana 24.9.2015 Liikennevirasto Liikennevirasto on Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Palvelevan joukkoliikennejärjestelmän tarpeet digitaalisille palveluille ja reaaliaikaiselle informaatiolle TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi HSL TransSmart yhteistyö Älykäs

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta 1 Nykytilanne Prosessi Pelastustoiminnassa onnettomuustilanteessa organisaatiolla yhteinen prosessi Liikenteen hallinnassa ja tiedotuksessa kullakin oma prosessi

Lisätiedot

FITS syysseminaari

FITS syysseminaari FITS syysseminaari 16.10. Esimerkkejä Tieliikelaitoksen palveluista liikkujille Miten nostetaan liikenteen tietopalvelut näkyväksi osaksi ihmisten elämää Sampo Hietanen sampo.hietanen@tieliikelaitos.fi

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

MyBus. Apps4Pirkanmaa. Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi)

MyBus. Apps4Pirkanmaa. Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi) MyBus Apps4Pirkanmaa Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi) 1 Sisällys MyBus yleisesti Tavoite ja kohderyhmät Pääominaisuudet Toimintamalli Käyttöohjeet

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön Google AdWords mainonta tehokäyttöön Opi tekemään hakukonemainontaa kuin ammattilaiset. Opas antaa sinulle vinkkejä, kuinka vältät sudenkuopat ja säästät mainoseurojasi sekä kuinka tavoitat asiakkaasi

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Paikka- ja karttatiedon avaaminen Tampereella - case kantakartta 11.11.2014

Paikka- ja karttatiedon avaaminen Tampereella - case kantakartta 11.11.2014 Paikka- ja karttatiedon avaaminen Tampereella - case kantakartta 11.11.2014 Tampereen kaupunkistrategia Yhdessä tekeminen Strategiset painotukset 2025 Palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon osallistutaan

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän

LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Viranomainen

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA. Sara Lukkarinen, Motiva Oy TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA Sara Lukkarinen, Motiva Oy AIHEET Tausta Markkinatutkimuksen tuloksia Kärkiviestit Tulosten hyödyntäminen TYÖPAJAOSUUTTA AJATELLEN: Kiinnostavimmat

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Kohti kestävämpää liikennekulttuuria

Kohti kestävämpää liikennekulttuuria Kohti kestävämpää liikennekulttuuria Työpaikkojen liikkumisenohjaus Marja Tommola Mitä on liikkumisen ohjaus Kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kutsutaan liikkumisen ohjaukseksi

Lisätiedot

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä?

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? 1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? A Puolesta B Jonkin verran puolesta C Jonkin verran vastaan D Vastaan 2) Liikutteko

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia LISÄÄ KAUPPAMATKOJA PYÖRÄILLEN OVATKO PYÖRÄILIJÄT HYVIÄ ASIAKKAITA? Lähde: Cycle logistics Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia Sara Lukkarinen, Suomi pyöräilee tietoisku 7.3.2014

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Matkakortin internetpalvelu Markus Nilsson Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Matkakortin internetpalvelu HSL haluaa lisätä asiakkaille tarjottavia verkkopalveluita Haluamme

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Liikkumistili kohti yhteiskäyttöisyyttä ja liikkumisen palveluja 23.9.2014

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

Sports Tracker. Älypuhelimen urheilutietokoneesta yhteisölliseksi reittikarttapalveluksi. Jussi Solja Markkinointipäällikkö, Sports Tracker

Sports Tracker. Älypuhelimen urheilutietokoneesta yhteisölliseksi reittikarttapalveluksi. Jussi Solja Markkinointipäällikkö, Sports Tracker Sports Tracker Älypuhelimen urheilutietokoneesta yhteisölliseksi reittikarttapalveluksi. Jussi Solja Markkinointipäällikkö, Sports Tracker Mikä Sports Tracker? Muuta älypuhelimesi urheilutietokoneeksi

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

Nokia Kartat -käyttöohje

Nokia Kartat -käyttöohje Nokia Kartat -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Tietoja Nokia Kartat -palvelusta 3 Tarkastele sijaintiasi ja selaa karttaa 3 Etsi paikka 4 Etsi lähialueen paikkoja 4 Lisää paikkaan valokuva 5 Tallenna

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Promoting Cycling and Walking Liikenneinsinööri Timo Seimelä

Promoting Cycling and Walking Liikenneinsinööri Timo Seimelä Promoting Cycling and Walking 5.5.2014 Liikenneinsinööri Timo Seimelä Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Pormestariohjelma Tampereen uusi kaupunkistrategia Kantakaupungin yleiskaava Keskustan strateginen

Lisätiedot

OLLI-liikennetietopalvelun pilotin arviointitutkimus 2007

OLLI-liikennetietopalvelun pilotin arviointitutkimus 2007 Tomi Laine, Heidi Sandberg, Heta Toivola OLLI-liikennetietopalvelun pilotin arviointitutkimus 2007 Loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 3/2008 Tomi Laine, Heidi Sundberg, Heta Toivola OLLI-liikennetietopalvelun

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Virpi Anttila, Merja Penttinen ja Heidi Sandberg VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikennetelematiikka

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

NYKYINEN SUUNTA. edellytykset. vaikutukset

NYKYINEN SUUNTA. edellytykset. vaikutukset NYKYINEN SUUNTA Joukkoliikenteen uudet mobiilipalvelut helpottavat matkustamista Luonto ja virkistysreitit ovat suosittuja liikkumispaikkoja Auto on kätevin tapa liikkua. Kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteelläkin

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reaaliaikapilotti

Joukkoliikenteen reaaliaikapilotti Joukkoliikenteen reaaliaikapilotti Paikallisliikenneliiton iltapäiväseminaari 16.3.2017 Reaaliaikapilotin alustava arkkitehtuuri Reitti- ja aikataulutietoja Reaaliaikatietoja Palvelu X Sijainti Reitti

Lisätiedot