Betonin suoja-aineiden SILKOkokeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Betonin suoja-aineiden SILKOkokeet"

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R V2 Betonin suoja-aineiden SILKOkokeet Versio2 Luottamuksellisuus: Julkinen

2 1 (15) Raportin nimi Betonin suoja-aineiden SILKO-kokeet Versio 2 Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Tiehallinto Projektin nimi Asiakkaan viite Projektin numero/lyhytnimi Raportin laatija(t) Sivujen/liitesivujen lukumäärä Liisa Salparanta 15 p. Avainsanat Raportin numero betoni, suojaus, pinnoite, impregnointi, tiivistys, VTT-R V2 töherrystenesto Tiivistelmä Näitä koeohjeita käytetään tutkittaessa soveltuuko betonirakenteiden suojausaine Liikenneviraston ulkobetonirakenteiden suojaukseen. Koetulosten perusteella Liikennevirasto päättää aineiden hyväksynnästä käyttöönsä. Liikennevirasto julkaisee hyväksytyt tuotteet SILKO-ohjeistossa, joka on saatavissa Liikenneviraston internet-sivuilta. Betonin suoja-aineet ryhmitellään vettähylkiviin impregnointiaineisiin, tiivistysaineisiin, pinnoitteisiin ja töherrystenestoaineisiin. Töherrystenestoaineet voivat olla uhrautuvia tai puhdistettavia. Osa SILKO-kokeista on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Pakollisten kokeiden tulosten perusteella Liikennevirasto päättää aineiden hyväksynnästä Liikenneviraston käyttöön. Vapaaehtoisin kokein tuotteella voidaan osoittaa olevan jotakin Liikenneviraston erityiskohteisiin soveltuvia ominaisuuksia. Luottamuksellisuus Julkinen Espoo, (1. versio) (2. versio) Laatija Tarkastaja Liisa Salparanta Tutkija Markku Leivo Erikoistutkija VTT:n yhteystiedot VTT, PL 1000, VTT, puh (vaihde), fax Jakelu (asiakkaat ja VTT) Tilaaja VTT Kirjaamo VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

3 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto Tuoteryhmien koeohjelmat Betonin suoja-aineiden SILKO-koeohjelmat ja kriteerit Vettähylkivät impregnointiaineet Tiivistysaineet Pinnoitteet Töherrystenestoaineet- Uhrautuvat Töherrystenestoaineet- Puhdistettavat en menetelmäkuvaukset Kloridien läpäisevyys Suoja-aineella käsiteltävät betonikappaleet ja niiden jälkihoito Suoja-ainekäsittely ja jälkihoito Kokeen suoritus Koetulokset Suoja-aineen vaikutus karbonatisoitumisnopeuteen Suoja-aineella käsiteltävät betonikappaleet ja niiden jälkihoito Suoja-ainekäsittely ja jälkihoito Kokeen suoritus Koetulokset Puhdistettavuus Suoja-aineella käsiteltävät betonikappaleet Suoja-ainekäsittely ja jälkihoito Kokeen suoritus Koetulokset Pakkas-suolakoe karbonatisoiduilla koekappaleilla Suoja-aineen poistettavuus Suoja-aineella käsiteltävä betonikappale ja sen jälkihoito Suoja-ainekäsittely ja sen jälkihoito Kokeen suoritus Koetulokset Suoja-aineen vaikutus potentiaalimittaukseen Suoja-aineella käsiteltävät betonikappaleet ja niiden jälkihoito Suoja-ainekäsittely ja sen jälkihoito Kokeen suoritus Koetulokset Suoja-aineen kuivan kalvon paksuusmittaus Koekappaleet Kokeen suoritus Koetulokset...14

4 3 (15) 4.8 Vedenkestävyys Koekappaleet Pinnoituskäsittely ja sen jälkihoito Kokeen suoritus Koetulos Alkalinkestävyys Pinnoitettavat betonikappaleet ja niiden jälkihoito Pinnoituskäsittely ja sen jälkihoito Kokeen suoritus Koetulos...15

5 4 (15) 1 Johdanto Näitä koeohjeita käytetään tutkittaessa soveltuuko betonirakenteiden suojausaine Liikenneviraston ulkobetonirakenteiden suojaukseen. Ohjeet koskevat vettähylkiviä impregnointiaineita, tiivistysaineita, pinnoitteita ja sekä uhrautuvia että puhdistettavia töherrystenestoaineita. Koeohjelma on laadittu vastaamaan mahdollisimman hyvin Suomen silloilla vallitsevia olosuhteita käyttäen koemenetelminä mahdollisimman paljon eurooppalaisia standardeja. Koetulosten perusteella Liikennevirasto päättää aineiden hyväksynnästä käyttöönsä. Hyväksytyt tuotteet julkaistaan SILKO-ohjeistossa. SILKO-ohjeet ovat vapaasti saatavissa Liikenneviraston internet-sivuilta. SILKO-kokeiden koekappaleiden suojausainekäsittelyn tekee tuotteen edustaja VTT:n edustajan valvonnassa. Edellä mainitusta menettelystä poikkeava menettely kirjataan tutkimusselostukseen. 2 Tuoteryhmien koeohjelmat Osa SILKO-kokeista on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Pakolliset kokeet Liikennevirasto edellyttää tehtäväksi kaikilla aineilla, joille haetaan hyväksyntää Liikenneviraston käyttöön. Vapaaehtoisin kokein tuotteella voidaan osoittaa olevan jokin oleellinen erityiskohteeseen soveltuva ominaisuus. Luvussa 3 esitetään ominaisuudet, jotka kuhunkin aineryhmään kuuluvasta aineesta on määritettävä sekä viittaus koemenetelmään, jolla ominaisuus tutkitaan. Muut kuin eurooppalaisen standardoinnin mukaiset koemenetelmät kuvataan tämän ohjeen luvussa 4.

6 5 (15) 3 Betonin suoja-aineiden SILKO-koeohjelmat ja kriteerit 3.1 Vettähylkivät impregnointiaineet Ominaisuus Koemenetelmä Kriteeri ja luokitus Pakolliset kokeet Tuotetunnistus Vedenläpäisevyys IR/ XRD EN Ei vaatimusta Absorptionopeus, % vertailusta < Vesihöyrynläpäisevyys EN ISO s D, m (kalvo alustalla) > < 5 Kloridien Kloridipitoisuus, % vertailusta läpäisevyys Pakkas-suolakestävyys karbonatisoiduilla koekappaleilla Tunkeutumissyvyys EN Pakkas-suolakestävyys karbonatisoimattomilla koekappaleilla Karbonatisoitumisen estäminen Puhdistettavuus Poistettavuus Vaikutus potentiaalimittaukseen (Kohta 4.1) CEN/TS Rapautuma, % vertailusta Tunkeutumissyvyys, mm Vapaaehtoiset kokeet CEN/TS NT BUILD 357 (Kohta 4.3) (Kohta 4.5) (Kohta 4.6) Rapautuma, % vertailusta Karbonatisoitumissyvyys, % vertailusta Arvostelu: 5 Puhdistuu täysin 0 Ei puhdistu Ei kriteeriä/luokitusta Ei kriteeriä/luokitusta

7 6 (15) 3.2 Tiivistysaineet Ominaisuus Koemenetelmä Kriteeri ja luokitus Pakolliset kokeet Tuotetunnistus Vedenläpäisevyys IR/ XRD EN Ei vaatimusta Ei luokitusta, vain kriteeri: w, kg/m 2 h ½ < 0,1 - - EN ISO (vapaa kalvo) 1) s D, m Vesihöyrynläpäisevyys EN ISO > < 5 (kalvo alustalla)1) Kloridien Kloridipitoisuus, % vertailusta läpäisevyys (Kohta 4.1) Tartunta EN 1542 Tartuntalujuus, MPa *) 1,5 (1,0) *) Yksittäinen koetulos ei saa alittaa suluissa olevaa arvoa Pakkas-suolakestävyys karbonatisoiduilla CEN/TS Rapautuma, % vertailusta koekappaleilla Tunkeutumissyvyys EN Tunkeutumissyvyys, mm Vapaaehtoiset kokeet Pakkas-suolakestävyys karbonatisoimattomilla koekappaleilla Karbonatisoitumisen estäminen Puhdistettavuus CEN/TS NT BUILD 357 (Kohta 4.3) Poistettavuus (Kohta 4.5) Vaikutus potentiaalimittaukseen (Kohta 4.6) 1) Keskenään vaihtoehtoiset kokeet Rapautuma, % vertailusta Karbonatisoitumissyvyys, % vertailusta Arvostelu: 5 Puhdistuu täysin 0 Ei puhdistu Ei kriteeriä/ luokitusta Ei kriteeriä/ luokitusta

8 7 (15) 3.3 Pinnoitteet Ominaisuus Koemenetelmä Kriteeri ja luokitus Pakolliset kokeet Tuotetunnistus IR/ XRD Ei vaatimusta Vedenläpäisevyys EN Ei luokitusta, vain kriteeri: w, kg/m 2 h ½ < 0,1 - - Vesihöyrynläpäisevyys EN ISO (vapaa kalvo) 1) s D, m EN ISO (kalvo alustalla) 1) > < 5 Kloridien Kloridipitoisuus, % vertailusta läpäisevyys (Kohta 4.1) Karbonatisoitu- Karbonatisoitumissyvyys, % vertailusta NT BUILD 357 misen esto 2) Hiilidioksidin Ei luokitusta, vain kriteeri: s D, m SFS-EN läpäisevyys 2) > Tartuntalujuus, MPa Tartunta SFS-EN 1542 Halkeamia silloittavat: 0,8 Muut: 1,5 Puhdistettavuus Jäädytys-sulatuskestävyys Kuivan kalvon paksuus Halkeaman silloituskyky Poistettavuus Vaikutus potentiaalimittaukseen UV-kestävyys Vedenkestävyys Alkalinkestävyys (Kohta 4.3) CEN/TS Arvostelu: 5 Puhdistuu täysin 0 Ei puhdistu Testin jälkeen: Pinnoitteessa korkeintaan vähäisiä vaurioita. Tartuntalujuus: Halkeamia silloittavat: 0,8 MPa, (jos koheesiomurtuma 0,4 MPa) Muut: 1,5 MPa. (Kohta 4.7) Polymeeripinnoitteet: 300 µm Sementtipohj. pinnoitteet: 2000 µm Vapaaehtoiset kokeet Halkeamaleveys pinnoitteen revetessä, EN mm -30 C 0,3 0,6 1,0 (Kohta 4.5) Oltava helposti poistettava (Kohta 4.6) Ei kriteeriä Valmistajan ilmoitettava EN 11507, 500 h Ei aistinvaraisia muutoksia kokeen jälkeen Ei aistinvaraisia palautumattomia (Kohta 4.8) muutoksia kokeen jälkeen Ei aistinvaraisia palautumattomia (Kohta 4.9) muutoksia kokeen jälkeen 1) Keskenään vaihtoehtoiset kokeet 2) Keskenään vaihtoehtoiset kokeet

9 8 (15) 3.4 Töherrystenestoaineet- Uhrautuvat Ominaisuus Koemenetelmä Kriteeri ja luokitus Pakolliset kokeet Tuotetunnistus IR/ XRD Ei vaatimusta EN ) Absorptionopeus, % vertailusta < Vedenläpäisevyys Ei luokitusta, vain kriteeri: w, EN ) kg/m 2 h ½ < 0,1 - - EN ISO Vesihöyrynläpäisevyys (vapaa kalvo) 3) EN ISO (kalvo alustalla) 3) Puhdistettavuus Pakkas-suolakestävyys karbonatisoimattomilla koekappaleilla 1) Jäädytyssulatuskestävyys 2) (Kohta 4.2) CEN/TS s D, m > < 5 Arvostelu: 5 Puhdistuu täysin 0 Ei puhdistu Rapautuma, % vertailusta CEN/TS EN Ei näkyviä vaurioita Poistettavuus (Kohta 4.5) Painepesu Kuivan kalvon 30 µm 50 µm 80 µm paksuus 2) (Kohta 4.7) Vapaaehtoiset kokeet Kloridien Kloridipitoisuus, % vertailusta läpäisevyys (Kohta 4.1) Karbonatisoitumisen esto Vaikutus potentiaalimittaukseen UV-kestävyys Karbonatisoitumissyvyys, % NT BUILD 357 vertailusta Ei kriteeriä (Kohta 4.6) Valmistajan ilmoitettava Ei aistinvaraisia muutoksia EN 11507, 500 h kokeen jälkeen 1) Systeemit, jotka eivät muodosta yhtenäistä kalvoa 2) Yhtenäisen kalvon muodostavat systeemit 3) keskenään vaihtoehtoiset kokeet

10 9 (15) 3.5 Töherrystenestoaineet- Puhdistettavat Ominaisuus Koemenetelmä Kriteeri ja luokitus Pakolliset kokeet Tuotetunnistus IR/ XRD Ei vaatimusta Absorptionopeus, % vertailusta Vedenläpäisevyys Vesihöyrynläpäisevyys EN ISO (kalvo alustalla) 3) Tartunta 2) EN 1542 Puhdistettavuus EN ) < EN ) Ei luokitusta, vain kriteeri: w, kg/m 2 h ½ < 0,1 - - EN ISO (vapaa kalvo) 3) s D, m > < 5 (Kohta 4.2) Tartuntalujuus, MPa 1,5 (1,0) Yksittäinen koetulos ei saa alittaa suluissa olevaa arvoa Arvostelu: 5 Puhdistuu täysin 0 Ei puhdistu Pakkas-suolakestävyys CEN/TS Rapautuma, % vertailusta karbonatisoimattomilla koekappaleilla 1) Testin jälkeen: Pinnoitteessa Jäädytys-sulatuskestävyys 2) CEN/TS EN korkeintaan vähäisiä vaurioita. Tartuntalujuus: 1,5 MPa. Kuivan kalvon paks. 2) 30 µm 50 µm 80 µm (Kohta 4.7) Vapaaehtoiset kokeet Kloridien Kloridipitoisuus, % vertailusta Läpäisevyys Karbonatisoitumisen estäminen Vaikutus potentiaalimittaukseen Halkeaman silloituskyky 2) Poistettavuus UV-kestävyys NT BUILD 357 (Kohta 4.6) EN C Valmistajan ilmoitettava (Kohta 4.5) EN 11507, 500 h 1) Systeemit, jotka eivät muodosta yhtenäistä kalvoa 2) Yhtenäisen kalvon muodostavat systeemit 3) keskenään vaihtoehtoiset kokeet Karbonatisoitumissyvyys, % vertailusta Ei kriteeriä Halkeamaleveys pinnoitteen revetessä, mm 0,3 0,6 1,0 Ei kriteeriä/luokitusta Ei aistinvaraisia muutoksia kokeen jälkeen

11 10 (15) 4 en menetelmäkuvaukset 4.1 Kloridien läpäisevyys Suoja-aineella käsiteltävät betonikappaleet ja niiden jälkihoito Kokeessa käytetään betonikuutioita, 100 x 100 x 100 mm 3, joita on 3 kpl suojaainetta kohden ja lisäksi 3 vertailukuutiota yhtä koesarjaa kohden. Kuutiot valmistetaan kuten vedenläpäisevyyskokeen, EN 13580, kuutiot. Kuutioita säilytetään valun jälkeen 28 vrk olosuhteissa t = 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 95 %. Seuraavat 14 vrk kuutioita säilytetään olosuhteissa t = 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 65 ± 5 %, kunnes kuutioiden ikä on 42 vrk Suoja-ainekäsittely ja jälkihoito Betonikuutiot käsitellään suoja-aineella kaikilta sivuiltaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Käsitellyt kappaleet jälkihoidetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Edellisen erityisen jälkihoidon lisäksi kappaleita säilytetään 7 vrk olosuhteissa t = 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 65 ± 5 % Kokeen suoritus Koekuutiot upotetaan 56 vrk:ksi 15-prosenttiseen NaCl-liuokseen. Kuutiot punnitaan kokeen alussa ja lopussa. Punnituksissa käytettävän vaa'an punnitustarkkuuden tulee olla 0,1 g. Kuutioiden vesiliukoiset kloridipitoisuudet määritetään Mohrin menetelmällä (EN :1998 kohta 9) kahdelta syvyysväliltä, mm ja mm. Näytteet irrotetaan kuutioiden pystysivuilta, kun yläpintana on kuutioiden valupinta. Kustakin kuutiosta irrotetaan yksi näyte kummaltakin syvyysväliltä. Kloridipitoisuusmääritys tehdään kolmesta rinnakkaisesta kuutiosta saadut näytteet yhdistämällä saadulle jauheelle Koetulokset Tuloksena kokeesta esitetään syvyysväleiltä mm ja mm mitatut kloridipitoisuudet paino-%:a betonista sekä kloridipitoisuuksien suhde vertailukuutioiden kloridipitoisuuksiin. 4.2 Suoja-aineen vaikutus karbonatisoitumisnopeuteen Suoja-aineella käsiteltävät betonikappaleet ja niiden jälkihoito Kokeessa käytetään betoniprismoja, 40 x 40 x 160 mm 3, joita on 2 kpl suojaainetta kohden sekä 2 vertailuprismaa yhtä koesarjaa kohden.

12 11 (15) Prismoihin käytettävän betonin koostumus on sama kuin vedenläpäisevyyskokeessa, EN Prismoja säilytetään valun jälkeen 28 vrk olosuhteissa t = 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 95 %. Tämän jälkeen prismat hiekkapuhalletaan ja niitä kuivatetaan 1 vrk tyhjiöuunissa, jonka lämpötila on 30 ± 2 C. Tästä ajasta tyhjiöimu on käynnissä 8 h kuivatuksen alussa. Prismoja säilytetään muovipusseissa kunnes ne käsitellään suoja-aineella noin 42 vrk:n ikäisenä Suoja-ainekäsittely ja jälkihoito Prismat käsitellään suoja-aineella kaikilta sivuiltaan ja jälkihoidetaan valmistajan ohjeen mukaisesti Kokeen suoritus Koe tehdään NT BUILD 357:n mukaisesti. Koe sisältää käsiteltyjen sekä vertailuprismojen 3 kk kestävän säilytyksen ilmassa, jonka hiilidioksidipitoisuus on %. Säilytysolosuhteen lämpötila on 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 65 ± 5 %. Kokeen aikana prismojen karbonatisoitumista seurataan siten, että yksi prisma suoja-ainetta kohden sekä yksi vertailuprisma katkaistaan kolmannespisteen kohdalta 0, 0,5, 1, 2 ja 3 kk kestäneen hiilidioksidikäsittelyn jälkeen ja halkaisupinnat käsitellään fenoliftaleiini-indikaattorilla. Käsitellyistä halkaisupinnoista mitataan karbonatisoitumissyvyys. Lisäksi halkaisupinnat voidaan valokuvata. Prismojen huomattava karbonatisoituminen halkaisupintojen kautta kokeen jatkuessa estetään käsittelemällä nämä pinnat sopivalla hartsilla Koetulokset Koetuloksena esitetään suoja-aineella käsiteltyjen prismojen karbonatisoitumissyvyyden suhde vertailuprismojen karbonatisoitumissyvyyteen prosentteina 0, 0,5, 1, 2 ja 3 kk kestäneen hiilidioksidikäsittelyn jälkeen. Haluttaessa voidaan esittää myös vastaavat valokuvat karbonatisoitumisesta. 4.3 Puhdistettavuus Suoja-aineella käsiteltävät betonikappaleet Koekappaleina käytetään tehdasvalmisteisia hiekkapuhallettuja betonisia käytävälaattoja, 40 x 300 x 300 mm 3, joita on 2 kappaletta suoja-ainetta kohden sekä 2 kappaletta yhtä koesarjaa kohden. Laattoja säilytetään vähintään 14 vrk:n ajan ennen käyttöä olosuhteissa t = 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 65 ± 5 %.

13 12 (15) Suoja-ainekäsittely ja jälkihoito Betonilaattojen hiekkapuhallettu pinta käsitellään suoja-aineella ja jälkihoidetaan valmistajan ohjeen mukaisesti Kokeen suoritus Kaikkien suoja-aineella käsiteltyjen laattojen sekä käsittelemättömien vertailulaattojen hiekkapuhallettu pinta jaetaan kolmeen osaan. Yhteen osaan tehdään töherrys spray-maalilla, yhteen osaan siveltävällä alkydimaalilla ja yhteen osaan vedenkestävällä huopakynällä. Töhrimisen jälkeen laattoja säilytetään 7 vrk:n ajan 65 5 %:n suhteellisessa kosteudessa 20 2 C:n lämpötilassa, jonka jälkeen laatat valokuvataan ja yksi laatta kutakin suoja-ainetta kohti ja yksi vertailulaatta puhdistetaan (kuumapaine)pesulla ja yksi suoja-aineen valmistajan suosittelemalla puhdistusaineella ja -menetelmällä. Puhdistuksen jälkeen arvioidaan silmämääräisesti töherryksen poistuma koelaatoista. Lisäksi koelaatat valokuvataan Koetulokset Koetuloksena ilmoitetaan numeerinen arvio töherryksen poistumasta ja esitetään koelaatoista puhdistamisen jälkeen otetut valokuvat. Puhdistettavuuden numeerinen arvo on välillä Arvo 0 tarkoittaa, että töherrys ei puhdistu lainkaan, ja arvo 5, että töherrys puhdistuu täysin. 4.4 Pakkas-suolakoe karbonatisoiduilla koekappaleilla Koekappaleisiin käytettävän betonin koostumus on sama kuin vedenläpäisevyyskokeessa, EN Koe tehdään CEN/TS :n mukaisesti siten, että kappaleiden suoja-aineella käsiteltävä pinta karbonatisoidaan ennen suoja-ainekäsittelyä säilyttämällä kappaleita 28 vrk:n ajan hiilidioksidikammiossa, jonka ilman hiilidioksidipitoisuus on % ja suhteellinen kosteus 65 5 %. 4.5 Suoja-aineen poistettavuus Suoja-aineella käsiteltävä betonikappale ja sen jälkihoito Koekappaleena käytetään betonista hiekkapuhallettua käytävälaattaa, 40 x 300 x 300 mm Suoja-ainekäsittely ja sen jälkihoito Betonilaattojen hiekkapuhallettu pinta käsitellään suoja-aineella ja jälkihoidetaan valmistajan ohjeen mukaisesti Kokeen suoritus Jälkihoidettuja suoja-ainekäsiteltyjä laattoja säilytetään 20 ± 2 C:n lämpötilassa ja 65 ± 5 %:n suhteellisessa kosteudessa vähintään 7 vrk:n ajan.

14 13 (15) Suoja-aine poistetaan valmistajan ohjeen mukaisesti. Mikäli valmistaja ei suosittele poistomenetelmää, suoja-aine poistetaan hiekkapuhaltamalla 100 x 100 mm²:n alueelta. Hiekkapuhallus tehdään AC-tyyppisillä lyijylasikuulilla, 6 bar:n paineella, ø 8 mm:n suuttimella, 40 mm:n etäisyydeltä, kohtisuoraan pintaa vastaan. Hiekkapuhallus tehdään 10 mm leveinä kaistoina. Suutinta liikutetaan nopeudella 200 mm/s. Suoja-aineen poistettavuus arvioidaan kiinnittäen huomiota poistettavuuden vaikeuteen sekä suoja-ainejäämien määrään Koetulokset Tuloksina ilmoitetaan arvio poistettavuuden vaikeudesta sekä suoja-ainejäämien määrä. 4.6 Suoja-aineen vaikutus potentiaalimittaukseen Suoja-aineella käsiteltävät betonikappaleet ja niiden jälkihoito Kokeessa käytetään betonipalkkia 100 x 100 x 500 mm³, jonka keskellä on molemmista päistä ulos ulottuva raudoitusteräs, jonka prismasta ulos ulottuvat päät suojataan vaseliinilla korroosiota vastaan. Prismojen lukumäärä on yksi kutakin tutkittavaa suoja-ainetta kohti. Prismoihin käytettävän betonin koostumus on sama kuin vedenläpäisevyyskokeessa, EN Prismoja säilytetään valun jälkeen 7 vrk olosuhteissa t = 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 95 %, josta ne siirretään suhteelliseen kosteuteen 50 ± 5 %. 28 vrk:n iässä kappaleiden valupinta hiekkapuhalletaan Suoja-ainekäsittely ja sen jälkihoito 42 vrk:n iässä kappaleiden hiekkapuhallettu pinta käsitellään suoja-aineella ja jälkihoidetaan valmistajan ohjeen mukaisesti Kokeen suoritus 91 vrk:n iässä prisman sisässä olevan teräksen potentiaali mitataan. Mittaus tehdään ensin prisman suoja-ainekäsitellyltä kyljeltä ja sitten käsittelemättömältä kyljeltä Koetulokset Koetuloksina ilmoitetaan potentiaalimittausten tulokset prisman kummaltakin puolelta sekä suoja-aineella käsitellyn pinnan mittaustuloksen suhde käsittelemättömän pinnan mittaustulokseen.

15 14 (15) 4.7 Suoja-aineen kuivan kalvon paksuusmittaus Koekappaleet Suoja-aineen kuivan kalvon paksuus mitataan johonkin muuhun kokeeseen käytetystä koekappaleesta Kokeen suoritus Koekappale murretaan halki ja murtopinnasta mitataan vähintään 50-kertaisesti suurentavalla mikroskoopilla suoja-ainekalvon paksuus. Mitattavan pinnan pituus on vähintään 100 mm Koetulokset Koetuloksina ilmoitetaan kalvon paksuuden pienin ja suurin sekä keskimääräinen arvo. 4.8 Vedenkestävyys Koekappaleet Kokeessa käytetään betoniprismoja, 160 x 40 x 40 mm 3, joita on 2 kpl pinnoitetta kohden. Prismoihin käytettävän betonin koostumus on sama kuin vedenläpäisevyyskokeessa, EN Prismoja säilytetään valun jälkeen 28 vrk olosuhteissa t = 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 95 %. Tämän jälkeen prismoja säilytetään vähintään 14 vrk olosuhteissa t = 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 65 ± 5 % Pinnoituskäsittely ja sen jälkihoito Prismojen kolme muottia vasten valettua pitkää sivua esikäsitellään ja käsitellään suoja-aineella valmistajan ohjeiden mukaisesti. Käsitellyt kappaleet jälkihoidetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Edellisen erityisen jälkihoidon lisäksi kappaleita säilytetään 7 vrk olosuhteissa t = 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 65 ± 5 % Kokeen suoritus Prismat asetetaan pinnoittamaton pitkä sivu alaspäin upoksiin huoneenlämpöiseen kylläiseen veteen. Veden tilavuus on vähintään nelinkertainen koekappaleiden yhteistilavuuteen verrattuna. Vesi vaihdetaan uuteen kahden viikon välein. Kokeen kesto on 6 viikkoa, jonka jälkeen koekappaleet siirretään 7 vrk:n ajaksi olosuhteisiin t = 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 65 ± 5 %. Suoja-aineen kunto tarkastetaan silmämääräisesti ja käsivaraisesti ennen ja jälkeen kokeen.

16 15 (15) Koetulos Koetuloksena ilmoitetaan pinnoitteessa vesisäilytyksen aikana havaitut muutokset. 4.9 Alkalinkestävyys Pinnoitettavat betonikappaleet ja niiden jälkihoito Kokeessa käytetään betoniprismoja, 160 x 40 x 40 mm 3, joita on 2 kpl pinnoitetta kohden. Prismoihin käytettävän betonin koostumus on sama kuin vedenläpäisevyyskokeessa, EN Prismoja säilytetään valun jälkeen 28 vrk olosuhteissa t = 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 95 %. Tämän jälkeen prismoja säilytetään vähintään 14 vrk olosuhteissa t = 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 65 ± 5 % Pinnoituskäsittely ja sen jälkihoito Prismojen kolme muottia vasten valettua pitkää sivua esikäsitellään ja käsitellään pinnoitteella valmistajan ohjeiden mukaisesti. Käsitellyt kappaleet jälkihoidetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Edellisen erityisen jälkihoidon lisäksi kappaleita säilytetään 7 vrk olosuhteissa t = 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 65 ± 5 % Kokeen suoritus Koetulos Prismat asetetaan pinnoittamaton pitkä sivu alaspäin upoksiin huoneenlämpöiseen kylläiseen Ca(OH) 2 -liuokseen. Liuoksen tilavuus on vähintään nelinkertainen koekappaleiden yhteistilavuuteen verrattuna. Liuos vaihdetaan uuteen kahden viikon välein. Kokeen kesto on 8 viikkoa, jonka jälkeen koekappaleet siirretään 7 vrk:n ajaksi olosuhteisiin t = 20 ± 2 C ja suhteellinen kosteus 65 ± 5 %. Pinnoitteen kunto tarkastetaan silmämääräisesti ennen ja jälkeen kokeen. Koetuloksena ilmoitetaan pinnoitteessa havaitut muutokset kokeen aikana.

Betonin suoja-aineiden SILKOkokeet

Betonin suoja-aineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01292-14 Betonin suoja-aineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (13) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

Betonin suoja-aineiden SILKOkoeohjelma

Betonin suoja-aineiden SILKOkoeohjelma ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-01211-16 Betonin suoja-aineiden SILKOkoeohjelma 2016 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (12) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

Betonin suoja-aineiden SILKOkoeohjelma

Betonin suoja-aineiden SILKOkoeohjelma ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-05440-16 KORVAA TUTKIMUSRAPORTIN VTT-CR-01211-16 Betonin suoja-aineiden SILKOkoeohjelma 2016 - v2 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (13) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Betonin suoja-aineiden materiaalivaatimukset

Betonin suoja-aineiden materiaalivaatimukset Betonin suoja-aineiden materiaalivaatimukset Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Muussa maassa valmistettu tuote 3 Tuoteryhmien koeohjelmat... 4 4 Betonin suoja-aineiden SILKO-koeohjelmat ja kriteerit...

Lisätiedot

Betonin halkeamien injektointiaineiden,

Betonin halkeamien injektointiaineiden, TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06016-09 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2009 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (8) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden,

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02283-09 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2009 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (9) Raportin nimi Betonin korjausaineiden SILKO-kokeet 2009 Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Lisätiedot

Betonin halkeamien injektointiaineiden,

Betonin halkeamien injektointiaineiden, TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00007-11 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2011 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (10) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden,

Lisätiedot

sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4

sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02113-15 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden,

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden, Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2013 Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Injektointiaineet... 3 3 Imeytysaineet...

Lisätiedot

Betonin halkeamien injektointiaineiden, sulkuaineiden materiaalivaatimukset

Betonin halkeamien injektointiaineiden, sulkuaineiden materiaalivaatimukset Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden materiaalivaatimukset Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Muussa maassa valmistettu tuote 3 3 Injektointiaineet... 3 4 Imeytysaineet...

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden materiaalivaatimukset

Betonin korjausaineiden materiaalivaatimukset Betonin korjausaineiden materiaalivaatimukset Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Muussa maassa valmistettu tuote 3 Tuoteryhmien koeohjelmat... 3 4 Väri- ja tummuusmääritys... 7 4.1 Periaate... 7 4.2 Koemenettely...

Lisätiedot

ASIAKASRAPORTTI VTT-CR KORVAA TUTKIMUSRAPORTIN NRO VTT-R Betonin halkeamien injektointiaineiden,

ASIAKASRAPORTTI VTT-CR KORVAA TUTKIMUSRAPORTIN NRO VTT-R Betonin halkeamien injektointiaineiden, ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-01205-16 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2016 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (14) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nestemäisten kalvon muodostavien betonin jälkihoitoaineiden materiaalivaatimukset

Nestemäisten kalvon muodostavien betonin jälkihoitoaineiden materiaalivaatimukset Nestemäisten kalvon muodostavien betonin jälkihoitoaineiden materiaalivaatimukset 2 (16) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Muussa maassa valmistettu tuote 3 3 Koeohjelma... 4 4 Varhaisvaiheen jälkihoitoaineet...

Lisätiedot

Nestemäisten kalvon muodostavien betonin jälkihoitoaineiden SILKO-koeohjelma 2014

Nestemäisten kalvon muodostavien betonin jälkihoitoaineiden SILKO-koeohjelma 2014 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01254-14 Nestemäisten kalvon muodostavien betonin jälkihoitoaineiden ohjelma 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (13) Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Paikkaus- ja pinnoitusaineille polku SILKO-ohjeisiin

Paikkaus- ja pinnoitusaineille polku SILKO-ohjeisiin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY hen (EI) ON CE-merkki, DoP EI ON Ei SILKOon AVCP 2+ EI ON SILKO-koeohjelma Livin www-sivuilta Paikkausaineet SILKO-kokeet Paikkaus- ja pinnoitusaineille polku SILKO-ohjeisiin

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkoeohjelma

Betonin korjausaineiden SILKOkoeohjelma ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-01600-17 24.4.2017 KORVAA TUTKIMUSRAPORTIN NUMERO VTT-CR-01175-16 Betonin korjausaineiden SILKOkoeohjelma 2017 Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (10) Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta. Betonitutkimusseminaari Risto Mannonen

Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta. Betonitutkimusseminaari Risto Mannonen Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta Betonitutkimusseminaari 1.11.2017 1 (22) Mittausmenetelmät Käytännössä rakenteesta voidaan määrittää lujuus suoralla tai epäsuoralla menetelmällä: Epäsuorista

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

kuormituksen alaisena halkeama jaksojen ja kastumis- Lisätty koeohjelmaan SFS-EN 1771 SFS-EN SFS-EN 1771 SFS-EN SFS-EN ISO 3219

kuormituksen alaisena halkeama jaksojen ja kastumis- Lisätty koeohjelmaan SFS-EN 1771 SFS-EN SFS-EN 1771 SFS-EN SFS-EN ISO 3219 1. Injektointiaineet halkeamien voimia siirtävään täyttöön. Reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältävät injektointiaineet. 27.6.2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18.

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE Silko_ohje_2.252 21.6.2004 12:53 Sivu 1 BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 04 2.252 1 VAURIO Toistuva jäätyminen ja sulaminen pyrkii

Lisätiedot

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoCryl HP 100

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoCryl HP 100 1 / 5 Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle Tuotetyypin tunniste PROD0574 Käyttötarkoitus Pintasuojaustuotteet - Vettähylkivä impregnointiaine Suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan (1.1) Kosteudenhallinta

Lisätiedot

Kutistumaa vähentävät lisäaineet

Kutistumaa vähentävät lisäaineet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Kutistumaa vähentävät lisäaineet Siltatekniikan päivät 31.1-1.2.2018 Tapio Vehmas Esityksen rakenne Johdanto Kutistumaa vähentävät lisäaineet. Kemiallinen koostumus

Lisätiedot

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena 1 (5) Tilaaja: Rakennusteollisuus RT ry Arto Suikka PL 381 (Unioninkatu 14) 00131 Helsinki Viite: Tehtävä: Lausuntopyyntö: Rakennusteollisuus RT ry/ Arto Suikka Arvioida toimiiko raudoittamaton 40 mm paksu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008 JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen Tilaaja: Kelosta Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 10713 08

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa BETONISEN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) KATRIINAN SAIRAALA 21.12.2012 Kiinteistöjen

Lisätiedot

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OSA 1 YLEISTÄ... 9 1.1 SOVELTAMISALA... 9 1.2 BETONILATTIOIDEN PERUSTYYPIT... 10 1.2.1 Maanvarainen lattia... 10 1.2.2 Paalulaatta... 11 1.2.3 Pintabetonilattia... 11 1.2.3.1

Lisätiedot

FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset

FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LIITE A NRO 1846 TUTKIMUSSELOSTUKSEEN 1839 FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset Tampere 2010 2(5) Liite A Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Ikkunan U-arvon määrittäminen

Ikkunan U-arvon määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S- 10586-10 29.10.2010 Ikkunan U-arvon määrittäminen Kolmilasinen sisään-sisään aukeava alumiiniverhottu puuikkuna MSE Alu 1 (karmisyvyys 160 mm) Tilaaja: Hämeenkyrön Ikkunatehdas

Lisätiedot

Kuva 1. LL13 Haponkestävä naulalevyn rakenne.

Kuva 1. LL13 Haponkestävä naulalevyn rakenne. LAUSUNTO NRO VTT-S-04187-14 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lahti Levy Oy Askonkatu 11 FI-15100 Lahti 15.9.2014 Kimmo Köntti VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäki PL 1001, 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta)

Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02441-07 Korvaa selostuksen Nro VTT-S-00671-07 7.3.2007 n aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) Tilaaja: SIA

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Ikkunoiden U-arvon määrittäminen. Kolmilasiset alumiiniverhotut puualumiini-ikkunat Beeta 175N-S

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Ikkunoiden U-arvon määrittäminen. Kolmilasiset alumiiniverhotut puualumiini-ikkunat Beeta 175N-S TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01049-12 27.2.2012 Ikkunoiden U-arvon määrittäminen Kolmilasiset alumiiniverhotut puualumiini-ikkunat Beeta 175N-S Tilaaja: Skaala Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01049-12 1 (4) Tilaaja

Lisätiedot

TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS. Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa . 1 (21) 1920640 27.4.2011. Sisältö. Projekti VANTAAN KAUPUNKI

TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS. Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa . 1 (21) 1920640 27.4.2011. Sisältö. Projekti VANTAAN KAUPUNKI . 1 (21) Sisältö TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS Projekti VANTAAN KAUPUNKI Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Itsetasoittuva epoksipinnoite

Itsetasoittuva epoksipinnoite IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SL HD SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4-Bfl-s1 Itsetasoittuva epoksipinnoite IN COMPLIANCE

Lisätiedot

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu.

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu. LEIMASINBETONI Leimasinbetoni on paikallavalettua betonia, joka on läpivärjätty ja pintakuvioitu patentoiduilla muottimatriiseilla. Leimasinbetonia käyttämällä saadaan samanlaisia pintoja kuin luonnonkivillä

Lisätiedot

Lausunto (8)

Lausunto (8) 1 (8) Lausunnon tilaaja: Liikennevirasto Opastinsilta 12 A 00520 Helsinki Palokokeen suorituksen ja tulosten arviointi 1 Lausunnon kohde Tässä asiantuntijalausunnossa esitetään arviointi betoniselle tunnelirakenteelle

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET...

Lisätiedot

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA 1 TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA Sisältö: Johdanto Aineisto Tulokset Päätelmät 2 SILLAT SUOMESSA Liikenneviraston hallinnoimia siltoja

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi Harjoitus 11 Betonin lujuudenkehityksen arviointi Betonin lujuudenkehityksen arvioiminen Normaali- ja talviolosuhteet T = +5 +40 C lujuudenkehityksen nopeus muuttuu voimakkaasti, mutta loppulujuus sama

Lisätiedot

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Betonilattioiden pinnoitusohjeet Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle

Lisätiedot

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/ Kartoitusraportti Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/3920 5.5.2015 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET

BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET siltojen korjaus BETONIRAKENTEET BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö 11/2012 (korvaa ohjeen 9/98) 1.251 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. SUOJAUSTYÖN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoCrete TF 204

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoCrete TF 204 1 / 8 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle Tuotetyypin tunniste PROD1134 Käyttötarkoitus Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden tunkeutumista vastaan (1.3) Kosteudenhallinta (2.2) lisääntyvä

Lisätiedot

Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013

Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013 Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 Pinnoituscaset Sami Niemi Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut Pinnoituksen onnistuminen Epäonnistumisia liian usein Välillä toimii aivan märälläkin Välillä irtoaa,

Lisätiedot

Kosteusmittausyksiköt

Kosteusmittausyksiköt Kosteusmittausyksiköt Materiaalit Paino-% kosteus = kuinka monta prosenttia vettä materiaalissa on suhteessa kuivapainoon. kg/m3 kosteus = kuinka monta kg vettä materiaalissa on suhteessa yhteen kuutioon.

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O Tuotetyypin tunniste PROD0177 StoPox HVP O Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen

Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-08490-11 29.11.2011 Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen Kolmilasinen puualumiini-ikkuna MSEAL 173 VTT Expert Services Oy Tilaaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02770-11 20.4.2011. Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon db-lattia

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02770-11 20.4.2011. Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon db-lattia TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02770-11 20.4.2011 Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon db-lattia Tilaaja: Fescon Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02770-11 1 (4) Tilaaja

Lisätiedot

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen.

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. 1 (10) 08.02.2013 Puh. 0207 864 12 Fax 0207 864 800 Ramboll Finland Oy Lauri Harle Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Uimahalli näytetunnukset: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,

Lisätiedot

Asennusohje ColoRex SD och EC

Asennusohje ColoRex SD och EC Asennusohje ColoRex SD och EC ColoRex on sähköä johtava PVC-laatta, jonka mitat ovat 610 x 610 x 2 mm. ColoRex on ESD-hyväksytty (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex-asennuksessa käytetään

Lisätiedot

Askeläänen parannusluvun määritys

Askeläänen parannusluvun määritys TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03775-14 20.8.2014 Askeläänen parannusluvun määritys PROF 8 mm laminaatti / OPTI-STEP 1503 2 mm solumuovi tai OPTI-STEP 1003 2 mm solumuovi kalvolla Tilaaja: Sealed Air Svenska

Lisätiedot

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen Ruiskubetonin määrittely Käyttöikä ja rasitusluokat Käyttöikä ja rasitusluokat määritetään SFS-EN 206 mukaisesti kuten muillekin betonirakenteille. Yhdistelmästä seuraa rajoitteita sementin tyypille, lisäaineille

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 Tuotetyypin tunniste PROD0607 StoPox WL 100 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 1. Lattialämmityslevy Turbo-Cupe EPS-DES WPS 045, 30mm 2. Lattialämmityslevy Styrox 30 mm Tilaaja:

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

Rouhepuristetun solumuovin syttyvyyden määrittäminen menetelmän EN ISO :2002 mukaisesti

Rouhepuristetun solumuovin syttyvyyden määrittäminen menetelmän EN ISO :2002 mukaisesti TESTAUSSELOSTE NRO RTE3488/03 15.10.2003 T018 (EN ISO/IEC 17025) Rouhepuristetun solumuovin syttyvyyden määrittäminen menetelmän EN ISO 11925-2:2002 mukaisesti Tilaaja: Jeven Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Lisätiedot

Yliajokoemenetelmäkuvauksen tarkentava liite

Yliajokoemenetelmäkuvauksen tarkentava liite Versio 1.0 Antopäivä: 3.4.2014 Voimaantulopäivä: 12.5.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista 408/2003 (viimeisin muutos 466/2009)

Lisätiedot

Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5

Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 1 Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 -Kiintotiheys ja vedenimeytyminen -Asfalttimassan tiheyden määritys 2 Esityksen sisältö - Yleistä menetelmistä ja soveltamisala - Käytännön toteutus laboratoriossa

Lisätiedot

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox MH 105

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox MH 105 1 / 5 Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox MH 105 Tuotetyypin tunniste PROD0751 StoPox MH 105 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-04123-13 10.6.2013 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen Sejotek EPS-askeläänieriste 20 mm / Knauf Lattiamassa FE 80 Tilaaja: Sejotek Oy TESTAUSSELOSTE NRO

Lisätiedot

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Asfalttimassat ja päällysteet PANK- 4306 PANK ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 7.12.2011 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS 1 / 6 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS Tuotetyypin tunniste PROD0216 StoPox BB OS Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Lasse Mörönen PL 1001 Puh. 040 593 2843 Faksi 020 722 7003 Sähköposti ST-nostoankkureiden Rd24x135 ja Rd24x150 vetokokeet

Lasse Mörönen PL 1001 Puh. 040 593 2843 Faksi 020 722 7003 Sähköposti ST-nostoankkureiden Rd24x135 ja Rd24x150 vetokokeet TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01158-16 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Salon Tukituote Oy Jarkko Haanpää Kaskiahonkatu 8 24280 Salo jarkko.haanpaa@tukituote.fi 23.2.2016 Jarkko Haanpää VTT Expert Services

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely 13.4.2012 Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely Esimerkki KEVRA Oy Erkki Ahopelto Komposiittiteollisuuteen suunniteltujen Chemleaseirrotusaineiden toimintatapa Chemlease irrotusaineiden irrotuskyky perustuu

Lisätiedot

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus Vaatimuksenmukaisuus Ennen rakentamista arvioidaan ennakkokokeilla ja koeruiskutuksella ennen rakentamista. Rakentamisen aikana tehdään määrävälein laadunvalvontakokeita.

Lisätiedot

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija

Lisätiedot

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT Betonivalu EDUT Voidaan liittää mihin tahansa vesikiertoiseen lämmönlähteeseen Taloudellinen Helppo asentaa TIEDOT ASENNUSKISKO 1 MM PUTKELLE 0133-1, pituus m ASENNUSKISKO 16-0 MM PUTKELLE KIINNIKKEILLÄ

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen arviointi ETA 16/0876

Eurooppalainen tekninen arviointi ETA 16/0876 Member of Kemistintie 3, Espoo PL 1001, 02044 VTT www.vttexpertservices.fi www.eota.eu Eurooppalainen tekninen arviointi ETA 16/0876 09/12/2016 I Yleinen osa Teknisestä arvioinnista vastaava laitos Rakennustuotteen

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 02 03 03 03 003 0 000002 Versio nro. 02 EN 1504-2:2004 09 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -545 W Elastofill

Lisätiedot

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen

Lisätiedot

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimaus edellyttää tekijältä erityisosaamista sekä erikoistyökaluja. Alustaanliimaukseen soveltuvan

Lisätiedot

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 1 / 5 Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 Tuotetyypin tunniste PROD0607 StoPox WL 100 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tekninen vastuuhenkilö: Nro , Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu ESPOO

TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tekninen vastuuhenkilö: Nro , Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu ESPOO TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tilaaja: Aaro Kohonen Oy Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu 2 02210 ESPOO Saap.pvm: 29.03.2007 Kohde: Martinlaakson koulu Tehtävä: Betonin mikrorakennetutkimus ohuthieestä, 12 kpl;

Lisätiedot

LAUSUNTO Nro VTT-S-04858-10 8.9.2010. Lausunto osastoivan, Forster Fuego Light EI30- lasiseinärakenteen palonkestävyydestä

LAUSUNTO Nro VTT-S-04858-10 8.9.2010. Lausunto osastoivan, Forster Fuego Light EI30- lasiseinärakenteen palonkestävyydestä LAUSUNTO Nro VTT-S-04858-10 8.9.2010 Lausunto osastoivan, Forster Fuego Light EI30- lasiseinärakenteen palonkestävyydestä Tilaaja: AS Metus-Est LAUSUNTO NRO VTT-S-04858-10 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

KLORIDIEN TUNKEUTUMISEN PIENENTÄMINEN BETONIIN

KLORIDIEN TUNKEUTUMISEN PIENENTÄMINEN BETONIIN KLORIDIEN TUNKEUTUMISEN PIENENTÄMINEN BETONIIN Liisa Salparanta, diplomi-insinööri Hannele Kuosa, diplomi-insinööri 1 Raippaluodon silta on Suomen pisin silta, joka yhdistää Raippaluodon mantereeseen Mustasaaren

Lisätiedot

Kosteusmittausraportti

Kosteusmittausraportti Kosteusmittausraportti Betonivalun päällystettävyysmittaukset Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02407-13 Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Kosteusmittausraportti

Kosteusmittausraportti 1(10) Kosteusmittausraportti Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin GANN RHT 37 kosteusanturi VAISALA

Lisätiedot

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 613

Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 613 1 / 5 Tehotasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 613 Tuotetyypin tunniste PROD1140 StoPox KU 613 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä

Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä LAUSUNTO VTT-S-4801-07 25.5.2007 Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä Tilaajat: Suomen Kuitulevy Oy Puhos Board Oy LAUSUNTO VTT-S- 4801-07 1 (2) Tilaaja Suomen Kuitulevy Oy sekä

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV Tuotetyypin tunniste PROD0215 StoPox IHS BV Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen. Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen. Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03563-14 31.7.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste Tilaaja: TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03563-14

Lisätiedot

Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät

Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät 25.1.2017 Jouni Punkki, Betoniviidakko Oy Esityksen sisältöä Esitellään kaksi Liikenneviraston Betoniviidakko Oy:llä teettämää

Lisätiedot

sidosaineet ja liimat

sidosaineet ja liimat sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen

Lisätiedot

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS Betonipinnat Betonia on pinnoitettu ja pinnoitetaan: Suojaamaan rakennetta, betonia sekä rakenneteräksiä Pakkasrapautumista vastaan Rakenneterästen korroosiota vastaan

Lisätiedot