Kunnanhallitus nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 5/2014 12.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 5/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 75 KH 76 KH 77 KH 78 KH 79 KH 80 KH 81 KH 82 KH 83 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarviokehys ja talousarvion laadintaohjeet Anomus jatkoajan myöntämiseksi rakentamisen aloittamiselle K163T4 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall Ab:lle Valtuustoaloite koskien liikuntapalvelujen yhteistyöneuvotteluista Rantasipi n kylpylän kanssa Kunnanvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 5/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnä olevat jäsenet Muut läsnä olevat Laaksonen Merja, puheenjohtaja Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Koroma-Hintikka Maria, jäsen Martin Kirsi, jäsen, poissa 78 Parviainen Kristian, jäsen Pitkänen Kirsti, jäsen Sneck Minna, jäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Alho Arja, KV:n puheenjohtaja Nordström Marcus, KV:n I varapuheenjohtaja Penttinen Arto, KV:n II varapuheenjohtaja Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Löfbacka Mikko, hallintojohtaja Öberg Benita, perusturvajohtaja, poistui :n 76 käsittelyn jälkeen klo Tina Nordman, sivistysjohtaja, poistui :n 79 käsittelyn jälkeen klo Eerola Erkki, taloussuunnittelija, poistui :n 76 käsittelyn jälkeen klo Taneli Kiljunen, maankäyttöinsinööri, poistui :n 78 käsittelyn jälkeen klo Asiat Allekirjoitukset Merja Laaksonen puheenjohtaja Mikko Löfbacka pöytäkirjanpitäjä Kirsti Pitkänen pöytäkirjantarkastaja Minna Sneck pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Mikko Löfbacka hallintojohtaja

3 Sivu 3 KH 75 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Kirsti Pitkäsen ja Minna Sneckin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH:267 /2014 KH 76 Liiteet 1a, 1b VUODEN 2015 TALOUSARVIOKEHYS JA TALOUSARVION LAADINTAOHJEET Vuoden 2015 talousarviokehyksen lähtökohtana on pidetty kunnanvaltuuston hyväksymää tasapainotusohjelmaa vuosille Tasapainotusohjelman tavoitteena on tasapainottaa kunnan talous vuoteen 2017 mennessä. n kunnan tiukka taloustilanne ei salli toimintakulujen kasvua vuodelle Tämän takia henkilöstökulujen ja muiden toimintakulujen budjetoinnissa on jouduttu käyttämään pienempiä kasvuprosentteja kuin Finanssialan keskusliitto on ennustanut inflaatioksi. Kunnan palkkoihin ja palkkioihin on laskettu Kuntatyönantajien yleiskirjeen perusteella 0,4 % korotus. Muiden toimintakulujen on arveltu pysyvän lähes vuoden 2014 talousarvion tasolla. Kun palkankorotuksien odotetaan olevan 0,4 % ja Finanssialan keskusliitto arvioi inflaatioksi 1,7 %, tarkoittaa tämä käytännössä sitä, että n kunnan toimintakuluihin kohdistuu 1,21 % kasvupaine. Jotta kunta pysyisi tasapainotusohjelman määräämissä toimintakuluissa, tulee kunnan tehostaa toimintaansa edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan ensi vuodelle noin euroa (+6,84 %). Suurimpana syynä tähän on kunnan maksutuloihin tehtävät korotukset ja maankäyttösopimustulojen tulouttaminen. Ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa lähdetään liikkeelle siitä, että kunnallisveroprosenttia tai kiinteistöveroprosentteja ei koroteta. Verotulojen arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton toukokuussa laatimaa veroennustekehikkoa, johon on korjattu n kunnan arvioitua pienempi väestönkehitys. Verotulojen yhteismäärä talousarviokehyksessä vuodelle 2015 on 28,752 milj. euroa, joka on 2,33 % enemmän kuin vuoden 2014 verotulot talousarvioennusteessa. Kunnallisveron määrä on 26,1 milj. euroa (+2,47 %), kiinteistöveron määrä 2,13 milj. euroa (+0,35 %) ja yhteisöveron määrä 0,522 milj. euroa (+3,57 %). Julkisen talouden suunnitelma vuosille valmistui huhtikuussa Sen mukaan peruspalvelubudjettitarkastelun piirissä olevia kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia vähennetään koko Suomessa aiempien kehyspäätösten lisäksi noin 100 miljoonaa euroa. Yhteensä leikkauksia edellisvuoteen nähden on 279 miljoonaa euroa. n kunnalle tämä merkitsee euron pudotusta valtionosuuksia talousarviovuoteen 2014 verrattuna. Valtionosuuden määrässä on otettu huomioon vuoden 2015 alusta voimaan astuva uusi valtionosuusjärjestelmä. Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 Talousarviokehyksen 2015 toimintakate on -30,4 milj. euroa eli laskua vuoden 2014 talousarvioon on noin -1,62 prosenttia. Vuosikate vuodelle 2015 on noin 2,27 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä euroa. Talousarviokehykset ovat lautakuntien ja kunnanhallituksen toimintakulujen enimmäismäärät ja toimintatuottojen vähimmäismäärät. Ehdotukset talousarvioksi valmistellaan kehyksen puitteissa osastopäälliköiden johdolla ja viedään lautakuntien käsiteltäväksi. Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen osalta talousarvio valmistellaan suoraan kunnanhallitukselle. Mikäli lautakuntien ei ole mahdollista talousarvioehdotuksessaan pysyä talousarviokehyksen mukaisten määrärahojen sisällä, johtuen toiminnassa tai lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista, tulee tästä aiheutuvat ylitykset perustella ja eritellä lautakunnan talousarvioehdotuksessa. Kunnan talousarvioprosessi alkaa valtuuston tavoite- ja kehysseminaarilla. Tämän jälkeen kunnanhallitus antaa talousarvion laadintaohjeet ja talousarviokehyksen. Lautakunnat valmistelevat talousarvioehdotuksen syyskuun 5. päivään mennessä kunnanhallituksen antaman laadintaohjeen ja talousarviokehyksen pohjalta. Lautakuntien esitysten pohjalta laaditaan talousarvioehdotusten yhdistelmä ja tasapainotettu kunnanjohtajan ehdotus, jonka pohjalta kunnanhallitus käsittelee talousarviota lokakuussa. Kunnanvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2015 talousarvioehdotus etenee marraskuussa. Kunnanvaltuuston on hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio vuoden loppuun mennessä. Liitteet ja oheismateriaali - liitteenä talousarvion 2015 laadintaohjeet ja talousarviokehys - oheismateriaalina tasapainotusohjelman päivitetty skenaariolaskelma Käsittely: päättä 1. hyväksyä vuoden 2015 talousarviokehyksen ja talousarvion laatimisohjeet liitteen mukaisesti ja, että 2. lautakuntien tulee jättää talousarvioesityksensä vuodelle 2015 ja suunnitelmavuosille talousyksikköön mennessä. Kokouksessa jaettiin pöydälle talousarviokehys 2015 päivitetyillä taloustiedoilla. Esittelyteksti on muutettu päivitettyjen taloustietojen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 KH:180 /2011 KH 77 Liite 2 ANOMUS JATKOAJAN MYÖNTÄMISEKSI RAKENTAMISEN ALOITTAMISELLE K163T4 Markus ja Erika Alanko ovat anoneet jatkoaikaa rakentamisen aloittamiseksi tontille K163t4. Kunta on myynyt hakijoille omakotitalotontin Palonummen alueelta ja kauppakirja on allekirjoitettu Kauppakirjan kohdan 3.11 (muut ehdot ja liittymäsopimukset) mukaan ostajat sitoutuvat sakon uhalla aloittamaan asuinrakennuksen rakentamisen kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta. Sakon määrä on euroa. Kunta voi painavasta syystä pidentää tätä määräaikaa. Hakemuksessa on esitetty seuraavia perusteluja jatkoajan myöntämiseksi: 1. Kyseinen tontti sijaitsee Palonummentien länsipuolella, jolla on runsaasti rakentamattomia tontteja, joten hakijat eivät katso rakentamisen aloittamisen siirtämisen aiheuttavan haittaa. 2. Tontin omistussuhde on ollut vielä 2012 kesällä kyseenalainen inhimillisen virheen seurauksena ja tämän seurauksena mm. pohjatutkimuksen teko on siirtynyt. 3. Hakijoiden nykyinen talo on vielä myymättä. 4. Mikäli jatkoaikaa ei myönnetä, hakijat joutuvat myymään tontin ja otaksuvat, ettei kunta halua kilpailijoita tonttimarkkinoille. Luetelluista perusteluista kohtaa 2. voidaan pitää painavana syynä määräajan pidentämiselle. Kiinteistön omistussuhteeseen liittyvä epävarmuus voidaan katsoa ratkenneeksi marraskuussa 2012, jolloin kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt maksaa korvauksen menetetystä maa-alueesta, jonka kunta on inhimillisen erehdyksen vuoksi omana pitämänään tonttina myynyt Alangoille. Koska omistussuhteeseen liittyvän epävarmuuden voidaan katsoa ratkenneeksi 18 kuukautta kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen, on kohtuullista pidentää kauppakirjan kohdan 3.11 mukaista määräaikaa rakentamisen aloittamiseksi vastaavalla ajalla. Liitteet ja oheismateriaali - Liitteenä kopio kiinteistön kauppakirjasta sekä sähköpostitse toimitettu anomus määräajan pidentämiselle - Oheismateriaalina pöytäkirjanote KH päättää pidentää kunnan sekä Markus ja Erika Alangon välillä solmitun kiinteistön kauppakirjan kohdan 3.11 mukaista määräaikaa rakentamisen aloittamiseksi tontilla K163t4 18 kuukaudella siten, että rakentaminen on aloitettava viimeistään Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 TEKNLTK:61 /2013 KH 78 Liite 3 MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN SIUNTION MONITOIMIHALLI OY - SJUNDEÅ ALLAKTIVITETSHALL AB:LLE n Monitoimihalli Oy Sjundeå Allaktivitetshall Ab on lähettänyt kuntaan hakemuksen, jossa ehdotetaan maa-alueen vuokraamista osakeyhtiölle monitoimihallin rakentamista varten. Yhtiön tarkoitus on rakennuttaa, omistaa ja käyttää on rakennettavaa monitoimihallia. Sijoituspaikaksi ollaan kaavoittamassa nykyisen kunnan palloiluhallin viereistä aluetta. Sjundeås intresse förening n tukiyhdistys Ry on omistajana n Monitoimihalli Oy Sjundeå Allaktivitetshall Ab:ssa. Yhtiön tarkoitus on vuokrata hallin tarvitsema maa-ala kunnalta nimelliseen vuokraan 30 vuodeksi. Hallin rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2015 alussa. Tästä syystä yhtiö hakee rakennuslupaa jo ennen kesälomakautta. Lupaa varten on oltava selvitys rakennuspaikan hallinnasta ja siksi yhtiö ehdottaa kunnalle kyseistä vuokrasopimusta. Sopimukseen sisältyy myös oikeus käyttää kunnan alueita hallien toimintojen edellyttämään paikoitukseen. Maanvuokrasopimukseen sisältyy ehto, jonka mukaisesti maa-alueen vuokraaminen on sidoksissa rakennettavan monitoimihallihankkeen etenemiseen. Maanvuokrasopimus raukeaa, jollei rakentamista ole aloitettu ennen vuotta 2018 tai jos jo ennen tätä voidaan todeta, ettei monitoimihallin rakentaminen etene siihen mennessä. Vuokrasopimus purkautuu myös, mikäli kaava ei saa lainvoimaa. Hallin käytöstä, yhtiöön osallistumisesta ja muista halliin ja yhtiöön liittyvistä asioista sovitaan erillisellä osakeyhtiön ja kunnan välisellä yhteistyösopimuksella joka tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi myöhemmin. n kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n kohdan 25. mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta pidemmäksi aikaa kun 10 vuodeksi mutta korkeintaan 30 vuodeksi. n kunnanhallitus päättää - vuokrata n Monitoimihalli Oy Sjundeå Allaktivitetshall Ab:lle noin 3400 m2:n suuruisen määräalan tilasta Granbacka n kunnan Bollstadin kylässä (kiinteistötunnus ) 30 vuodeksi liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti. Käsittely: Kirsi Martin poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 Esittelijä muutti päätösehdotusta lisäten ehdotukseen, että: kunnanhallitus päättää oikeuttaa kunnanjohtajan oikeuttamaan n monitoimihalli Oy:n hakemaan rakennuslupaa ja aloittamaan rakennustoimet ennen maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan alkamista. päätti - vuokrata n Monitoimihalli Oy Sjundeå Allaktivitetshall Ab:lle noin 3400 m2:n suuruisen määräalan tilasta Granbacka n kunnan Bollstadin kylässä (kiinteistötunnus ) 30 vuodeksi liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti. - oikeuttaa kunnanjohtajan oikeuttamaan n monitoimihalli Oy:n hakemaan rakennuslupaa ja aloittamaan rakennustoimet ennen maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan alkamista. Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 KH:580 /2013 KH 79 SIVLTK Liite 3 Oheismateriaali VALTUUSTOALOITE KOSKIEN LIIKUNTAPALVELUJEN YHTEISTYÖNEUVOTTELUISTA RANTASIPI SIUNTION KYLPYLÄN KANSSA Valtuutetut Tanskanen ja Honkasalo ovat tehneet valtuustoaloitteen neuvottelujen käynnistämisestä Rantasipi n kylpylän kanssa kuntalaisten mahdollisuuksista käyttää kylpylän tarjoamia liikuntapalveluja. Valtuutetut toteavat, että Rantasipi n kylpylä on alueella merkittävä liikuntapalveluiden tarjoaja. Korkean hintatason takia valtuutetut katsovat, että kuntalaisilla, erityisesti lapsiperheillä ja eläkeläisillä, on vain rajoitetusti mahdollisuuksia käyttää palveluja. Valtuutetut ehdottavat, että kunnan ja Rantasipi n kylpylän välille tehdään sopimus joka mahdollistaa kuntalaisille kylpylän palveluiden käyttämistä alennettuun hintaan. Aloitteen tekijät katsovat, että osapuolten tulee huolehtia siitä, että tieto yhteistyösopimuksesta tavoittaa kaikki kuntalaiset. Kävijämäärien nousu vie aikansa ja siihen on varauduttava. Valtuutetut peräänkuuluttavat aktiivisemman yhteistyön kunnan ja Rantasipi n kylpylän välillä. Valtuustoaloite oheismateriaalina. Sivistystoimen johtaja tapasi Rantasipi n kylpylän johtajan Juntusen maaliskuussa Juntunen on erittäin yhteistyö- ja kehittämismyönteinen ja hänellä oli omat näkemyksensä ja ehdotuksensa yhteistyömuodoista mm. koulujen allasosaston käytöstä. Molemmat osapuolet katsoivat, että yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska kunta ei pysty subventoimaan kuntalaisten käyttöä. Päiväkotien ja koulujen allasosaston käytöstä tehtiin kirjallinen sopimus. n Kylpylän ja n kunnan yhteistyö kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi ovat seuraavat: Allasosasto on avoinna nyt ma-pe 7-21, la-su Opiskelija- ja eläkeläiskortit on otettu myyntiin, 10 kerran kortti maksaa 50 eur (sis. uinti ja sali). Erillinen uinti- tai salikortti on lisätty valikoimaan, 10 kerran kortti maksaa 50 eur ja 1kk kortti 40. Viikonlopuille on myynnissä perhelippu 17 eur (2 aik ja 2 lasta, sis. kuntosalin aikuisille). Ulkoalueet ovat aina veloituksetta käytössä kuntalaisille, ei koske tenniskenttiä, jousiammuntarataa ja minigolfrataa. n kunnan varhaiskasvatuksen yksiköt ja koulut saavat käyttää allasosastoa erikoishintaan 2 euroa/lapsi, aikuisilta ei peritä maksua. Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 Kylpylässä esitetään elokuvia iltaisin, elokuvanäytökset ovat avoimia kaikille laisille pientä korvausta vastaan. Päiväkodit ja koulut voivat etukäteen sopia, että elokuvia esitetään päiväsaikaan lapsille ja oppilaille. Näytökset eivät ole ilmaisia Rantasipi n kylpylä on myös lisäämässä ryhmäliikuntatunteja, varsinkin viikonlopuille ja niistä ilmoitetaan kylpylän nettisivuilla. Tapaamisessa keskusteltiin myös yhteisten tapahtumien järjestämisestä kuntalaisten ja kylpylän asiakkaiden ohjelmatarjonnan lisäämiseksi ja niihin palataan sitten kun ovat ajankohtaisia. Tapaamisessa sovittiin myös siitä, että n kunnan työntekijöille tarjottavista erikoishinnoista hotellin palveluista, voimassa saakka: 10 kerran uintiin ja salille oikeuttava kortti 50 euroa Arkisin lounas ravintolassa seisovasta pöydästä 9,70 eur/hlö, tunnisteena n kunnan henkilökuntakortti tai vastaava. Lounas on tarjolla ma-pe 11:00 14:00 (pl. arkipyhät). Viikonloppuisin ravintolan á la carte-annokset tai seisova pöytä -10 % henkilökuntakorttia näyttämällä (enintään 4 ruokailijaa/henkilökuntakortti, etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin eikä koske alkoholia). DaySpa hoidoista -10 % alennus henkilökuntakorttia näyttämällä (etu henkilökohtainen eikä koske kampaamo- ja kosmetologipalveluita, etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin). Shopin tuotteista -10 % alennus henkilökuntakorttia näyttämällä (ei koske alkoholia, etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin). Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä 3 on valtuutettujen Honkasalon ja Tanskasen allekirjoittama valtuustoaloite liikuntapalvelujen yhteistyöneuvotteluista Rantasipi n kylpylän kanssa - Oheismateriaalina Sopimus allasosaston käytöstä Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman p , s-posti Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle - selostusosan merkitsemistä vastaukseksi liikuntapalvelujen yhteistyöneuvotteluiden Rantasipi n kylpylän ja n kunnan käymiseksi koskevaan valtuustoaloitteeseen ja Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu 11 - aloitteen julistamista loppuun käsitellyksi. Ehdotuksen mukaan. ===== KH 79 Liitteet ja oheismateriaali: - oheismateriaalina valtuustoaloite ja sopimus allasosaston käytöstä päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se - merkitsee selostusosan vastaukseksi valtuustoaloitteeseen liikuntapalvelujen yhteistyöneuvotteluiden käymiseksi Rantasipi n kylpylän kanssa - merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 KH 80 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA katsoo, etteivät valtuuston tekemät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia, joten päätökset pannaan täytäntöön. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 KH 81 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistyslautakunta 3/ Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Hallinto-osaston kesätyöntekijän toimen täyttäminen määräajaksi Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Maksuliikenneohjelmiston hankinta ja käyttöönottoprojekti Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Johdon sihteerin osallistuminen vaalijärjestelmän kenraaliharjoitukseen Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 KH 82 SAAPUNEET KIRJEET, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset. Asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. merkitsee seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi: Aluehallintovirasto Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Etelä-Suomen Aluehallintoviraston toimialueen kunnissa -julkaisu Eteva kuntayhtymä kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 1/2014 Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området Kutsu yhtiökokoukseen Kirkkonummen kunta ote Kirkkonummen kunnanvaltuuston pöytäkirjasta Sopimus n jätevesien johtamisesta kirkkonummen kunnan viemäriverkostoon Lohjan kaupunki ote Lohjan kaupunginhallituksen pöytäkirjasta Kuntarakennelain mukaiset toimet Inkoon esitys kuntarakenneselvityksestä Kuntaliitto kirje 7/81/2014 Kansalliskielistrategia käytännön työvälineitä kunnille Käsittely: Ehdotuksessa mainittujen lisäksi merkitään tiedoksi seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: Inkoon kunta Kuntarakennelain mukainen selvitysvelvollisuus -kirje merkitsi kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu 15 KH 83 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. - lähetekeskustelun metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista. - Uudenmaan liiton maakuntakaavakierros Länsi-Uudenmaan seminaari tiistaina klo n kylpylässä. Liitteet ja oheismateriaalit Oheismateriaalina lausuntopyyntö ja metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportti merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Käsittely: keskusteli seuraavista asioista: - metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportti - Uudenmaan liiton maakuntakaavakierros Länsi-Uudenmaan seminaari tiistaina klo n kylpylässä - luottamushenkilöiden avainkoodit ja kulkukortit kunnantalolle - Kunniamerkkitoimikunta on kokoontunut kevään aikana - Kunnanhallituksen ja valtuuston jäsenille järjestetään kunta- /kaavaretki lauantaina Ely-keskuksen erikoissuunnittelija tulee kertomaan pakolaisten vastaanotosta ja siihen liittyvästä rahoituksesta maanantaina ennen kunnanhallituksen kokousta - kaatuneitten muistopäivä on sunnuntaina Seppeleen laskuun osallistuu kunnan edustus. merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 75 76, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunta / kunnanhallitus Puistopolku Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: - Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät:- Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hallintovalitus, pykälät:- Pykälät:- Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Lautakunta Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2013 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2013 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 61 Kokouksen järjestäytyminen KH 62 Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus KH 63 Henkilöstötilinpäätös 2012 KH 64 KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen hyväksyminen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 58 KH 59 KH 60 KH 61 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talousarviolainan nostaminen Investointimääräraha urheiluhallin valaistuksen uusimiseen KH 62 Sosiaaliasiamiehen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 54 SIVLTK 55 SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Apurahan myöntäminen taljajousiammunnan mm-kultaa voittaneelle

Lisätiedot

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 KH 209 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2010 SISÄLLYSLUETTELO KH 245 Kokouksen järjestäytyminen KH 246 Sisäisten vuokrien käyttöönotto 1.1.2011 KH 247 KH 248 KH 249 KH 250 KH 251 KH 252 KH 253 KH 254 Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Ehdotus Tsekin opintomatkan lisäämiseksi Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014-2015

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2015 23.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2015 23.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 55 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 56 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 5/2015 TEKNLTK 57 n Virkkula asemakaavahanke TEKNLTK 58 Åvallan myynti TEKNLTK 59 Vormön

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 13 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 14 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 15 Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion ylittäminen PTLTK 16 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2014 26.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2014 26.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 15 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 16 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 2/2014 TEKNLTK 17 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksyminen TEKNLTK

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot