Teema: Kestävä taloudellinen vaihto ja kulutuksen vähentäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teema: Kestävä taloudellinen vaihto ja kulutuksen vähentäminen"

Transkriptio

1 Teema: Kestävä taloudellinen vaihto ja kulutuksen vähentäminen Pohjoisen ja Etelän välisen kestävän taloudellisen vaihdon toteutuminen ja ekologisen velan purkaminen vaatii kulutuksen vähentämistä Pohjoisessa. Globaalin tasa-arvon näkökulmasta keskeistä ihmisten toimeentulon kannalta on yhteisöjen luontosuhteiden ylläpitäminen ja toimiva paikallistalous sen sijaan, että luonnonvaroja hyödynnetään mahdollisimman suurella voitolla. Näin pohjoisessa arjen riippuvuus rahatalouden piirissä tapahtuvasta vaihdosta vähenee ja suunnataan sellaisiin kuluttamisen muotoihin, jotka vahvistavat paikallista taloutta, tuotantoa, kierrätystä ja materiaalien säästäväistä käyttöä. Tärkeä osa kestävää taloudellista vaihtoa on sijoittaa osa toiminnan tuotoista tuottajayhteisöä hyödyttäviin tarkoituksiin tai kestävän taloudellisen vaihdon edellytysten parantamiseen. Myös paikallisia kulttuureja ja perinteitä kunnioitetaan. Globaalissa toimintaympäristössä kiinnitetään huomiota myös kuljetusketjun ympäristöystävällisyyteen. Reilu kauppa ja solidaarinen vaihto ovat osa kestävää taloudellista vaihtoa Etelän ja Pohjoisen välillä, mutta ne eivät yksin riitä. Reilu kauppa on esimerkki kaupankäynnistä, jossa tuottajien asemaa parannetaan taloudellisessa järjestelmässä maksamalla raaka-aineesta tai tuotteesta tavallista parempi ja oikeudenmukaisempi hinta. Lisäksi huomioidaan tuotannon ympäristöystävällisyys ja työläisten oikeudet sekä tuetaan yhteisön omaehtoista toimintaa elinolosuhteidensa parantamiseksi. Solidaarinen vaihto tarkoittaa kaupankäyntiä, jossa kaupan käyminen tukee tuottajaosuuskuntia laajempaa kansanliikettä. Solidaarista vaihtoa voidaan luonnehtia myös monimuotoiseksi vaihdoksi, joka perustuu aitoon kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kunnioitukseen. Osa tätä monimuotoista vaihtoa on esimerkiksi kansanliikkeiden poliittisten aloitteiden ja toiminnan seuraaminen, tukeminen ja myös molemminpuolinen oppiminen. Vastuullinen kuluttaminen perustuu ajatukseen, että kuluttaja hankkiessaan tuotteita ottaa huomioon tuotannon eettisyyden ja ekologisen kestävyyden ja siten tukee taloudellisten tuotantorakenteiden kehittymistä kestävämmäksi. Tärkeintä on kuitenkin kulutuskeskeisyyden purkaminen ja pienemmällä kulutustasolla eläminen. Myös paikallistuotannon elvyttäminen edesauttaa luonnovarojen säästymistä paikallisten ihmisten käyttöön. Ekotehokkaat valinnat kuten sähkönsäästö, tavaroiden yhteiskäyttö ja lämmitysmuodon valinta ovat osaltaan vastuullista kuluttamista, mutta siitä saadut hyödyt jäävät pieniksi, jos muuta kulutusta ei ole tarkoitus laskea. Pohjoisen kulutustason laskiessa Etelän ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia pyrkiä parantamaan omaa elämäänsä kestävällä tavalla. Dia 1. Kestävä taloudellinen vaihto ja kulutuksen vähentäminen Kuvat Estelle-laivan matkalta Angolaan Viimeinen teema käsittelee taloudellista vaihtoa globaalin Etelän ja teollisen Pohjoisen välillä. Pohdimme myös elämäntapamme vaikutusta globaalin Etelän ihmisiin ja tapoja, joilla voimme vaikuttaa ongelmiin.

2 Kysymys: Mitä luulette, että tarkoitetaan taloudellisella vaihdolla? Mitä teille tulee mieleen kulutuksen vähentämisestä? Kuvat ovat Estelle-purjelaivan matkalta Angolaan. Estelle vei sisällissodasta kärsineeseen Angolaan avustustarvikkeita ja toi Suomeen angolalaisia tuotteita, joista maksettiin reilu hinta. Tuotteita ei pystytty tuomaan kovin paljon Angolan tilanteesta johtuen. Estelle on Uusi Tuuli ry:n pitkäaikainen projekti. Dia 2. Mihin luonnonvaramme kuluvat? Liha ja eläintuotteet 34%, palvelut 18%, vaatteet 14%, rakennus 11%, ei-eläinperäinen ruoka 8%, muut hyödykkeet 7%, liikenne 6%, huonekalut 2%, henkilökohtaiset tuotteet 1% Ekologinen jalanjälki kuvaa ihmisen kuluttaman ravinnon, materiaalin ja energian sekä jätteiden käsittelyyn tarvittavan maa- ja vesialueen pinta-alaa. Dia 3. Kuva: Kuka luonnonvaramme kuluttaa? Maapallon kartta, jossa mittasuhteet ekologisen jalanjäljen mukaan (kulutus suhteessa pintaalaan) Tässä kuvassa näkyy luonnovarojen kulutus kartassa, joka on muokattu ekologisen jalanjäljen mukaan. Kysymys oppilaille: mitä huomaatte? Mitkä maat tai maanosat näyttävät suuremmilta kuin normaalisti? Mitkä pienemmiltä? Dia 4. Tuotannon tarina, esimerkkinä elektroniikkateollisuus Raaka-aineet Tuotanto Kuljetukset Jätteet ja saasteet Ihmisoikeusongelmat Ympäristöongelmat Terveysongelmat, toimeentulo-ongelmat Emme useinkaan tule ajatelleeksi, miten joku viattoman näköinen pieni laite, kuten kännykkä tai pelikonsoli, josta meille on täällä hyötyä ja iloa, voi globaalissa Etelässä aiheuttaa monenlaisia ongelmia paikallisille ihmisille ja ympäristölle. Tuotantoesimerkki elektroniikkateollisuudesta: RAAKA-AINEET: Jokaisen kännykän akkuun tarvitaan kobolttia, joka kaivetaan maasta usein lapsityövoiman avulla. Kongon Katanga-maakunnan koboltti- kaivoksissa työskentelee arviolta jopa lasta. Elektroniikkatelollisuus käyttää joka vuosi valtavat määrät myös alumiinia, berylliumia, galliumia, iindiumia, kultaa, kuparia, nikkeliä, palladiumia, platinaa, tantaalia ja tinaa, jotka louhitaan pääosin globaalin Etelän maissa.

3 TUOTANTO: Elektoriikkateollisuuden tuotanto on keskittynyt globaaliin Etelään, kuten Intiaan ja Kiinaan. Palkat ovat usein riittämättömät elämiseen. Työajat saattavat olla epäihimillisiä (jopa 80 tuntia viikossa). Työntekijät asuvat usein ahtaasti (jopa 5-7 henkeä 20 neliön asunnossa), Virheistä tai lakkoilusta rangaistaan ja työturvallisuus on puuttellista. Myös pakkotyötä käytetään. KULJETUKSET: Kuljetuksissa kuluu energiaa ja syntyy päästöjä JÄTTEET JA SAASTEET: Köyhien maiden kaivoskylissä asukkaat kärsivät usein pilaantuneesta maasta ja vedestä. Asukkaat joutuvat hengittämään metallisulattojen pilaamaa ilmaa ja kärsivät sairauksista. Elektroniikkateollisuudessa työntekijät altistuvat myrkyllisille kemikaaleille enemmän kuin kemianteollisuudessa. Osa e-jätteestämme viedään laittomasti (varmaan myös laillisesti) köyhiin maihin, joissa sen käsittelyn valvonta ja ympäristölait ovat lepsut. Puutteellisesti kierrätetystä elektroniikasta pääsee ilmaan ja pohjavesiin vaarallisia aineita, kuten arseenia ja lyijyä. (Purkajien surkeat palkat vielä lisänä) Lue seuraukset vielä kalvolta! Kysy oppilailta, mitä ajatuksia heillä heräsi? Dia 5. Tavaroiden tarinat - Missä vaate/tavara on valmistettu? - Mieti, kuka tuotteen on valmistanut? - Mitä raaka-aineita tuotteeseen on käytetty? - Mitä arvelet, mistä raaka-aineet ovat peräisin? - Mihin tuote päätyy muuttuessaan jätteeksi? - Millaisia vaikutuksia tuotteella on elinkaarensa aikana globaalin Etelän ihmisten elämään? Kaikille tavaroille ja palveluille voi esittää samat kysymykset ja pohtia kriittisesti niiden tuotantoketjua ja tarpeellisuutta. Dia 6. Miksi kulutamme? YHTEISKUNNALLISET TEKIJÄT Kulutusyhteiskunta Tuotantojärjestelmä Luontokäsitys Ihmiskuva Kysymys: Miksi kulutamme niin paljon, vaikka tiedämme että se on tuhoisaa ympäristölle ja aiheuttaa monenlaisia ongelmia globaalin Etelän ihmisille? Tämän lisäksi emme edes tule onnelliseksi kuluttamalla. Ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri vaikuttavat siihen, kuinka paljon ja miten kulutamme. Me kaikki olemme kulutusyhteiskunnan jäseniä ja kuluttamista pidetään itsestään selvänä meidän yhteiskunnassamme. KULUTUSYHTEISKUNTA: yhteiskuntamme on rakentunut kulutuksen ympärille. Meihin ohjelmoidaan jo lapsena sosiaalinen tarve aineelliseen kuluttamiseen. Tutkimusten mukaan jo 2-

4 vuotiaat lapset tunnistavat brändejä ja tekevät ensimmäiset ostopäätöksensä tunnistavat ja haluavat asioita kaupassa. TUOTANTOJÄRJESTELMÄ: tärkeä osa kulutusyhteiskuntaa on mahdollisimman suurin taloudellisiin voittoihin pyrkivä tuotannon (tavarat, palvelut jne.) järjestelmä. Tuottaakseen voittoa ja kasvaakseen järjestelmä vaatii kulutuksen kasvua. LUONTOKÄSITYS: maailmasta löytyy yhä luontokäsityksiä, joissa ei tehdä mitään eroa luonnon tai ei luonnon välillä, on vain yksi todellisuus, jossa ei ole rajoja edes ajatuksen tasolla. Edes sanalle luonto ei ole kaikkialla mitään vastinetta. Tuollaisessa todellisuudessa toimi vastavuoroinen, antamiseen ja saamiseen perustuva yhteys. IHMISKUVA: meille on muodostunut kuva, että meillä on oikeus tietyllä työmäärällä tienaamillamme rahoilla kuluttaa niin paljon kuin haluamme. Käytämme hyväksemme toisten vaivannäköä ja elämän edellytyksiä, eli työtä ja luonnovaroja. Dia 7. Miksi kulutamme? KULTTUURISET TEKIJÄT Mainonta Mielikuvat Matkiminen Mainonta, mielikuvat ja matkiminen ohjaavat käyttäytymistämme. Elämme valtavan mainostulvan keskellä, joka vaikuttaa siihen, mitä kuvittelemme tarvitsevamme. Mainontaan käytettiin vuonna ,5 miljardia euroa Suomessa Ympäröivä yhteiskunta ja kulutuskulttuuri luovat mallin mallin sille, miten kuvittelemme saavamme hyväksyntää muilta ihmisiltä ja miten voimme tuntea kuuluvamme joukkoon. (Tämä koskee myös aikuisia.) Myös muissa kulttuureissa on erilaisia tapoja, joilla osoitetaan oma varallisuus tai status muiden silmissä. Kaikkialla maailmassa ihmisillä on myös halu matkia muita. Kuluttamisessa matkiminen saa aikaan valtavaa ylikulutusta ja sitä kautta ympäristötuhoa ja kärsimystä ihmisille. Tiedämme, että emme tule kuluttamisesta onnellisiksi, ja tiedämme senkin, että kulutus saa aikaan ympäristötuhoa ja monet ihmiset joutuvat kulutuksemme vuoksi kärsimään. Onko meillä oikeus jatkaa kuluttamista? Dia 8. Mitä pitäisi tehdä? Pohditaan, miten suhde ympäristöön ja globaalin Etelän ihmisiin voitaisiin muuttaa vastavuoroiseksi. Parannetaan toimeentulosta kamppailevan väestön asemaa. Vähennetään kulutusta teollisessa pohjoisessa ekologisen velan purkamiseksi. Panostetaan paikallistuotantoon, joka perustuu luonnonvarojen kestävään kulutukseen. Palautetaan ihmisten oikeudet maahan, vesistöihin ja omiin raaka-aineisiinsa. Tiedostetaan Pohjoisen elämäntavan vaikutus Etelän ihmisten ympäristöön, elinkeinoihin ja kulttuureihin.

5 Pohditaan, miten voisimme edistää tasapuolista vuorovaikutusta globaalin Etelän ihmisten kanssa niin ajatusten kuin materian tasolla. Parannetaan toimeentulosta kamppailevan väestön asemaa. Vähennetään kulutusta teollisessa Pohjoisessa ekologisen velan purkamiseksi. Teollisen Pohjoisen laskiessa kulutusta Etelän ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia parantaa omaa elämäänsä kestävällä tavalla Panostetaan paikallistuotantoon, joka perustuu luonnonvarojen kestävään kulutukseen Globaalin tasa-arvon ja ihmisten toimeentulon kannalta yhteisöjen luontosuhteen ylläpitäminen ja kestävä paikallistalous ovat parempi vaihtoehto kuin luonnonvarojen hyödyntäminen suurella voitolla. Palautetaan ihmisten oikeudet maahan, vesistöihin ja omiin raaka-aineisiinsa. Palautetaan ihmisten oikeudet luonnonvaroihinsa. Luonnonvarojen hyödyntäminen ja niistä saatava taloudellinen hyöty palautetaan paikallisten ihmisten hallintaan ja jos käydään kauppaa, maksetaan luonnonvaroista ja työstä todelliset kustannukset kattava hinta. Hintaan pitää sisältyä myös ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset Dia 9. Kestävän taloudellisen vaihdon periaatteet ympäristöystävällisyys maksetaan raaka-aineesta oikeudenmukainen hinta työläisten oikeudet osa toiminnan tuotosta sijoitetaan tuottajayhteisön omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen, esim. terveydenhuoltoon. paikallisia kulttuureja ja perinteitä kunnioitetaan kiinnitetään huomiota kuljetusketjun ympäristöystävällisyyteen Dia 9. Solidaarinen vaihto Kaupankäynti tukee tuottajaosuuskuntia laajempaa kansanliikettä perustuu kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kunnioitukseen kansanliikkeiden poliittisten aloitteiden ja toiminnan seuraaminen, tukeminen ja molemminpuolinen oppiminen Dia 10. Mitä me voimme tehdä? - Puhua, vaatia, ottaa asioista selvää - Kuunnella, oppia - Vähemmän, lähempänä, hitaammin - Solidaarinen vaihto, reilu kauppa, luomutuotanto Voin ottaa asioista selvää. Netissä on paljon tietoa. Kun tiedän, en ole narun perässä kulkeva lammas, vaan voin itse päättää. Voin kuunnella ja oppia kestävästä elämäntavasta vaikkapa isovanhemmiltani, jotka ovat eläneet Suomessa silloin täälläkin elettiin kestävällä tasolla! Voin myös kuunnella globaalin Etelän ihmisten tarinoita kestävästä elämästä ja ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa elämisestä.

6 En sulje korviani vääryyksiltä, vaan vaadin muutoksia. Nuorissa on voimaa ja he päättävät, minkälainen tämä maapallo on tulevaisuudessa! Voin vähentää kulutusta, voin miettiä jokaisen tavaran kohdalla, minkälainen tarina sen takana on ja tarvitsenko sitä todella. Voin korjata, kierrättää, säästää, tehdä ja kasvattaa itse.voin ostaa lähellä tuotettuja tuotteita ja solidaarisen kaupan, reilun kaupan ja luomu-tuotteita. Voin hidastaa elämänrytmiä ja miettiä minkälaista aikuisuutta haluan. Haluanko olla kiireinen, tehdä paljon töitä ja kuluttaa paljon rahaa vai tehdä vähemmän töitä ja viettää enemmän aikaa läheisten ihmisten ja ystävien kanssa. Mitä voin tehdä elinympäristömme ja tasa-arvoisen maailman hyväksi, kun kasvan aikuiseksi? Dia 11. Protestikuvia Runo lopetukseksi: Ei maa ole miesten vaan miehet ovat maan. Kun puu kaatuu, se nojaa naapuriinsa. Ihminen on todella ihminen vain toisen ihmisen kautta. Kun hämähäkkien verkot yhtyvät, ne sitovat leijonan. Kun puuttuu toisten ymmärtämistä, puuttuu keskustelua. Ystäväni surut ovat minunvieraitani. Meillä on tapana kunnioittaa vieraitamme. (Mustan Afrikan viisautta, Matti Kuusi (toim.), Porvoo 1979)

Ekologinen velka -kaupunkikävelyjen toteuttajalle

Ekologinen velka -kaupunkikävelyjen toteuttajalle Ekologinen velka -kaupunkikävelyjen toteuttajalle Ekologinen velka -kaupunkikävelyllä osallistujat tutustuvat todelliseen ostosympäristöön ja pohtivat sitä, millaisia vaikutuksia kulutuksellamme on luontoon

Lisätiedot

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tervetuloa käyttämään Tuumasta toimeen opasta! Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti - kasvattajan

Lisätiedot

Globaalin kuluttajan OPPIKIRJA

Globaalin kuluttajan OPPIKIRJA Globaalin kuluttajan OPPIKIRJA 1 1. On vain yksi maapallo Kulutamme joka päivä erilaisia asioita kuten ruokaa, vaatteita ja elektroniikkaa. Kaikki kulutus ei näy päällepäin, vaan kulutamme tuotteiden mukana

Lisätiedot

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa:

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa: Teema: Ekologinen velka Teollinen Pohjoinen on valtavasti velkaa globaalille Etelälle, mutta tätä velkaa ei tunnisteta tai tunnusteta juuri lainkaan. Ekologisen velan sijasta puhutaan Etelän taloudellisesta

Lisätiedot

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. Yläkouluille!

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. Yläkouluille! GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA Yläkouluille! Päivi Pöyhönen/FinnWatch 2008 On vain yksi maapallo Näkyvää ja näkymätöntä kulutusta Iida on oikeilla jäljillä pohtiessaan kulutusta. Kulutamme joka päivä erilaisia

Lisätiedot

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille Päivi Pöyhönen/FinnWatch 2008 On vain yksi maapallo Näkyvää ja näkymätöntä kulutusta Iida on oikeilla jäljillä pohtiessaan kulutusta.

Lisätiedot

NELJÄ JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ ESITTELEVÄÄ TEEMAA

NELJÄ JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ ESITTELEVÄÄ TEEMAA Pohjoismaiden ministerineuvosto IDEAVIHKONEN LUONNONTIETEIDEN JA TEKNISTEN AINEIDEN OPETUKSEEN NELJÄ JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ ESITTELEVÄÄ TEEMAA OPETTAJAN OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKSI JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ

Lisätiedot

Opettajan Opas Luokat 3 6

Opettajan Opas Luokat 3 6 Opettajan Opas Luokat 3 6 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 MITÄ KESTÄVÄ KEHITYS ON?... 3 Miksi kestävää kehitystä tarvitaan?... 4 Ekologinen jalanjälki... 4 KALVOSARJA... 5 Kalvosarjan lähteet... 13 PIIRUSTUSTEHTÄVIÄ

Lisätiedot

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA OPETTAJ OPAS!

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA OPETTAJ OPAS! GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA OPETTAJ AN OPAS! Hyvä opettaja, Globaalin kuluttajan ajokortti on Reilun kaupan puolesta Repu ry:n vuosina 2009 2010 toteuttama kehityskasvatushanke, jota tukee ulkoasiainministeriö.

Lisätiedot

MUISTIINPANOT OPETTAJALLE

MUISTIINPANOT OPETTAJALLE NUUKUUSVIIKKO 2013. MUISTIINPANOT OPETTAJALLE Luonnonvarojen säästäväinen käyttö diasarjan esittämisen tueksi Aloitussivu Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN

Lisätiedot

Teema: ympäristöoikeudenmukaisuus

Teema: ympäristöoikeudenmukaisuus Teema: ympäristöoikeudenmukaisuus Ympäristöoikeudenmukaisuudessa on lähtökohtana turvata globaalin Etelän ihmisten oikeus hyvään elinympäristöön ja elämään. Tällä hetkellä globaalin Etelän ihmiset voivat

Lisätiedot

Pohjoismaiden ministerineuvosto OPPILAAN VIHKO

Pohjoismaiden ministerineuvosto OPPILAAN VIHKO Pohjoismaiden ministerineuvosto OPPILAAN VIHKO 1 sisällysluettelo tehtävä 1 Lasipurkin raaka-aineet 6 tehtävä 2 Mitä jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa? 10 tehtävä 3 Miten T-paita valmistetaan? 16 tehtävä

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön on kooste artikkeleista, joissa käsittelen sitä kuinka voimme arjessamme tehdä päätöksiä ja valintoja jotta uusi maailma olisi mahdollinen

Lisätiedot

Kestävien valintojen taito

Kestävien valintojen taito Kestävien valintojen taito Kati Vähä-Jaakkola ekotehokkuus ja kohtuus koulussa Kuvitus Seppo Leinonen 2 OSA I: KÄSIKIRJA Sisällys OSA I: KÄSIKIRJA Esipuhe... 3 1. Johdanto... 4 2. Kuluttamisen monet kasvot...

Lisätiedot

Teema: Kylässä kehitysmaissa - kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä

Teema: Kylässä kehitysmaissa - kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä Teema: Kylässä kehitysmaissa - kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä Teollisessa Pohjoisessa ajatellaan yhä yleisesti, että kehitys on jotain, jonka Pohjoinen on saavuttanut ja Etelä ei, ja johon Etelän

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Ympäristökasvatussuunnitelma 2008

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Ympäristökasvatussuunnitelma 2008 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Ympäristökasvatussuunnitelma 2008 15.1.2008 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YmpäristökasvatuKSEN SUUNNITTELU JA SEURANTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä...

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät elintarvikevalinnat ja kulutus Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas. Ympäristö

VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas. Ympäristö VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas Ympäristö 2 Sisältö Kampanja 3 Luonnonvarojen tehokas käyttö 4 Mikä se on? 4 Miksi tarvitsemme sitä? 4 Jätteiden muuntaminen resursseiksi 4 Vesi: elintärkeä

Lisätiedot

Tarinoita muuttuvalta planeetalta

Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita muuttuvalta planeetalta 45 Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita ovat kirjoittaneet Vaskivuoren lukion oppilaat ja WWF Suomen työntekijät. Toimitus: Essi Aarnio-Linnanvuori, Mira Hannuksela

Lisätiedot

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Tammikuu 2012 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2012 Liiketalouden

Lisätiedot

oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille

oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille 1 Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille Toimittaja: Mari Kettunen Kirjoittajat: Mimma Jäntti, Tytti Matsinen,

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN Globaaliin vastuuseen kasvaminen NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN toimittaja: Jari Kivistö taitto ja kuvitus: Jaakko Pesonen julkaisija: Ulkoasiainministeriö 2. painos. Kirjan tekijät

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

Globaalikasvatuskalenteri

Globaalikasvatuskalenteri Janne Ruotoistenmäki Globaalikasvatuskalenteri 2015-2016 http://www.liike.fi/globaalikasvatus Liikunnan globaalikasvatuskalenteri Tämän vuosikalenterin tarkoituksena on kannustaa ja haastaa liikunnanopettajat

Lisätiedot

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma vasemmistonuorten poliittinen ohjelma hallituksen esitys 14. 15.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Johdanto Vasemmistonuoret

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kysymyksiä kestävän kehityksen arvioinnin tueksi LIITE 1

Kysymyksiä kestävän kehityksen arvioinnin tueksi LIITE 1 Kysymyksiä kestävän kehityksen arvioinnin tueksi LIITE 1 Kesäyliopiston arvot ja toiminta-ajatus Onko kesäyliopistolla kestävää kehitystä tukevia ja/tai jarruttavia arvoja? Onko kesäyliopiston arvot ja

Lisätiedot