JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1"

Transkriptio

1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma

2 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet Kunnanhallitus Kuntakonsernin tavoitteet Talousarvioasiakirjat ja talousarvion sitovuus...12 Strategiat Käyttötalousosa Osastot yhteensä...32 Yleishallinnon osasto määrärahat Elinkeinopalvelut ja yleishallinnon maksuosuudet Hallinto-, talous- ja ruokapalvelut...39 Maaseutulautakunta...40 Lomituspalvelut...41 Sosiaalipalvelut...42 JIK-Tilaajalautakunta...43 Sivistysosasto määrärahat...44 Koulutuslautakunta...45 Vapaa-ajan lautakunta...46 Tekninen lautakunta Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoituslaskelmaosa JAKK-liikelaitos Liitteet...75 Virat ja toimet Talousarvioasetelma Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma

3 Kunnanjohtajan katsaus Euroopan murrosvaihe Etelä-Euroopan maista lähtenyt talouskriisi jatkuu edelleen. Kriisimaiden kansantalouksien velkaantuminen on vaatinut euromailta mittavia tukitoimia. Kreikka sai jo mittavan anteeksiannon omien luottojensa suhteen. Se tuskin on viimeinen helpotus ja lisää lienee luvassa Espanjan ja Portugalin osalle. Tämä aiheuttaa sen, että taloustaantuma ei ole ohimenevä ilmiö, vaan pidempiaikainen taantuma. Lama tosin on vielä vältetty, mutta sekin seurannee lähiaikoina. Euroopan murrosvaihe tulee tältä osin jatkumaan vielä pitkään. Suomessa työttömyys on lisääntynyt odotettua maltillisemmin. Rakenteellinen noin 6 %:n työttömyys huomioon ottaen parin prosentin lisäys on todella vähän - erityisesti, kun otetaan huomioon talouskasvun pysähtymisen rajuus. Selitystekijöitä tähän on löydettävissä mm. väestörakenteen muutoksesta, sillä suurten 50 -luvun alussa syntyneiden ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen pehmentää työttömyystilastoja. Asialla on se negatiivinen puoli, että työikäisen väestön väheneminen on Suomessa Euroopan nopeinta ja se vaikeuttaa oleellisesti Suomen talouden nousemista tästä aallonpohjasta. Elinkeinoissa uskoa tulevaan Jalasjärven elinkeinorakenne on vahva ja hyvä. Yritysten pohja on vahvassa sitoutumisessa omaan kuntaan. Jalasjärven osalta Euroopan talouden myllerrys ei vielä kovin raskaasti ole näkynyt. On kuitenkin merkkejä olemassa, että vaikutukset näkyvät pian tietysti myös täällä. Toistaiseksi työttömyys meilläkin on pysynyt normaalilla tasolla. On myös niin, että johtavat yrityksemme ovat vahvalla pohjalla ja jopa laajentaneet ja pystyneet näin hyödyntämään laskusuhdanteen vaikutuksia. Toivottavasti satsaukset edesauttavat selviytymään paremmin kiristyvillä markkinoilla. Kunnan toiminta Kunnan osalta kuluva vuosi on ollut varsin normaali. Tietysti JAKK:n tilanteen selvittäminen on painanut leimansa vuoteen ja myös tulevien vuosien osalta epävarmuus JAKK:n suhteen rajoittaa kunnan pitkäjänteistä suunnittelua. Lopullinen KHO:n päätös asialle on tulossa kevään aikana. Joka tapauksessa JAKK:n osalta edetään yhtiöittämisen kautta toiminnan tervehdyttämiseen. Jalasjärven kunta on päättänyt käynnistää valmistelussa olevan rakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen Seinäjoen ja Kurikan kaupunkien kanssa. Selvitys käynnistyy varsinaisesti vuoden 2013 alussa ja kestää koko vuoden. Selvitys on merkittävä, koska rakennelakiluonnoksen mukaan alle asukkaan kuntana Jalasjärvi on pakotettu tekemään ratkaisut siitä, mihin suuntaan se suuntautuu. Rakenneselvitystä lähdetään laatimaan avoimin mielin, miten palvelut turvataan ja parannetaan vastaamaan kansalaisten tarpeita, ei vain hakemaan kustannussäästöjä keskittämisen kautta. Samalla on ratkaistava myös JIK sotealueen tulevaisuus ja sen niveltyminen maakunnalliseen sosiaali- ja terveyspalveluiden ratkaisuun. VT3 ja VT19 risteysalueen kehittäminen etenee yhdessä tiehallinnon kanssa ja elinkeinojen kehittäminen on vahvana painopisteenä kunnan toimintojen kehittämisessä. Vapaa-ajan palveluilla parannetaan kuntalaisten viihtyvyyttä ja kunnan ylläpitämistä. Tässä tarkoituksessa Kiuaskallion kehittäminen on keskeinen osa luoda mahdollisuuksia vapaa-ajan aktiviteeteille. Vaikeudet on tehty voitettavaksi. On katsottava eteenpäin ja pyrittävä löytämään oikeat reitit, jotta karikot voidaan välttää. Tässä mielessä toivomme uusille luottamushenkilöille kaukonäköisyyttä ja viisautta luotsata Jalasjärveä talouden karikkoisissa vesissä. Esko Juntunen kunnanjohtaja 3

4 4

5 YLEISPERUSTELUT Kunnan alue, väestö ja työpaikat Jalasjärven kunta sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Länsi-Suomen läänissä. Naapurikuntia ovat Kauhajoki, Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Kihniö, Parkano ja Karvia. Kunnan kokonaispinta-ala on 829,9 km², josta maapinta-ala on 821,5 km². Maakuntajaossa kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaan liittoon. Kunta kuuluu myös Suomenselän alueen kuntiin. Seinäjoen seutu on yhteistoiminta-alue, jonka muodostavat Seinäjoen, Kurikan ja Lapuan kaupungit sekä Ilmajoen ja Jalasjärven kunnat. Seinäjoen kaupunkiseutuun eli ns. K8 kuntiin kuuluvat lisäksi Alavus, Kauhava ja Kuortane. Kunnan väkiluku oli Työssä käyvän väestön määrä oli 3206, josta alkutuotannossa toimivia on 20,3 %, jalostuselinkeinoissa toimivia 25,3 % ja palveluissa toimivia 53 %. Työpaikkojen määrä kunnassa on n ja nettopendelöinti n Yleinen taloudellinen tilanne 1. Eurokriisin pitkittyminen lykkää maailmantalouden elpymistä, käänne on odotettavissa vasta vuoden 2013 puolivälin lähestyessä. Koko EU-alueen BKT supistuu tänä vuonna 0.3 prosenttia. Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan noin 2 prosenttia. Venäjällä kokonaistuotannon kasvu hidastuu prosenttiin. Kiinassa liikutaan vielä prosentin paikkeilla, mutta läntisen maailman kysynnän heikkeneminen ja kotimaiset inflaatiopaineet jarruttavat kasvua sielläkin. Koko maailman kokonaistuotannon kasvu hidastuu viimevuotisesta 3.5 prosentista 2.8 prosenttiin. Kasvua jarruttavat markkinapaineiden vuoksi kiristetty finanssipolitiikka ja euromaiden kriisi. Maailmantalouden kasvu voi nopeutua vuoden 2013 puolivälissä, jos Euroopan kriisimaiden vajeiden kehitys saadaan kestävälle uralle ja markkinoiden luottamus palautuu. Finanssipolitiikka on yhä tiukkaa useassa maassa, mutta yksityisellä sektorilla olisi varaa velkaantumiseenkin. 2. Viennin ja kulutuksen heikon kehityksen vuoksi Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna vain 0.5 prosenttia; ensi vuonnakin kasvu jää 1 prosenttiin. 3. Kuluttajahinnat nousevat Suomessa 2.9 prosenttia sekä tänä että ensi vuonna; ensi vuonna hintoja nostavat arvonlisäveron korotus ja elintarvikkeiden hintojen nousu. 4. Yksityinen kulutus lisääntyy tänä vuonna 1.1 prosenttia; ensi vuonna kulutuksen kasvu putoaa 0.6 prosenttiin, kun ostovoima lisääntyy vain niukasti. 5. Heikon kysynnän vuoksi yritysten investoinnit supistuvat sekä tänä että ensi vuonna. 6. Työttömyysaste on tänä vuonna 7.7 prosenttia ja nousee ensi vuonna 8.0 prosenttiin. 7. Talouskasvun hidastumisen vuoksi saattaa hallituksen tavoite kääntää velan bkt-suhde laskuun jäädä toteutumatta. (Lähde: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos) Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 syyskuussa , mikä oli enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 6,9 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 7,5 ja naisten 6,6 prosenttia vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli syyskuussa 17 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. 5

6 Kuntatalous vuosina Kuntaliiton tiedotteen mukaan hallituksen budjettiesitys kiristää kuntataloutta valtionosuuksien leikkauksilla ja uusilla tehtävillä, joista merkittävimpänä mainitaan vanhuspalvelulaki. Tämä lisää paineita kuntaverojen korottamiseen ja kuntien velkaantumiseen. Peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan ensi vuodelle kuluvaan vuoteen verrattuna 125 miljoonaa. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia jäädytetään 50 miljoonalla eurolla. Hallituksen muodostamisen yhteydessä päätetty 631 miljoonan euron leikkaus toteutettiin kokonaisuudessaan kerralla tämän vuoden valtionosuuksien pohjiin ja siten ne kertautuvat jatkossa joka vuosi. Kuntien kannalta myönteistä budjettiesityksessä on, että valtio kompensoi kunnille kaikki veroperusteiden muutosten aiheuttamat menetykset ja että pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kuntakokeiluun saadaan rahoitus luvatun suuruisena. Edelleen Kuntaliiton kuntataloustiedotteessa 3/2012 arvioidaan, että kuntien verotulojen tilitykset lisääntyvät 2012 kokonaisuudessaan 1,5 %, ja vuonna ,1 %. Arvioon vaikuttaa monta tekijää: ansiotulojen kasvuvauhdin hidastuminen, ansiotuloverotuksen indeksitarkistusten jäädyttäminen, kunnallisverosta tehtävien vähennystä lisääminen 2012, yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutus yhteisöveron tuottoon ja yhteisöveron kuntien jako-osuuteen liittyvät päätökset. Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset tulivat voimaan ja sopimuskausi päättyy Koko sopimuskauden kustannusvaikutus on lähes 4,5 % kaikilla sopimusaloilla. Vuonna 2013 kunta-alan palkkasumman kasvu jäänee ansiotasoindeksin muutoksen tasolle, joka on arvioitu 2,3 %:ksi. Peruspalvelujen hintaindeksillä mitattu kunta-alan kustannustason nousun arvioidaan olevan viime vuoden 3,3 %:ia hieman hitaampaa. Vuonna 2013 kustannustason kohoamisen arvioidaan hidastuvan edelleen arviolta 2,3 %:iin. TALOUSARVION LAADINTAPERUSTEET Palkat ja henkilöstömenot Palkkakustannusten mitoitusperusteena on käytetty 2,5 %:n korotusta vuoden 2013 budjetin palkkamäärärahatasoon. Kunta-alalla on voimassa palkkaratkaisu ja sopimuskausi päättyy Sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksut sekä muut henkilösivukustannukset ovat n. 33 %. Eläkemenoperusteiset maksut on varattu Kuntien eläkevakuutuksen luettelon mukaisina. Vuoden 2013 kokonaispalkkasumma on 19,5 milj. euroa ja sosiaalikustannukset 6,6 milj. euroa. Työllisyysvaroin palkattujen, koululaisten, kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden palkkaamiseen on varattu määräraha palvelutoimintojen tulosalueelle työllisyyden hoidon tulosyksikköön. Kuntayhtymien menot Kuntayhtymien käyttötalouden menoihin sisältyvät seuraavat maksuosuudet: 6

7 Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymät saavat toimintaansa valtiolta täyden yksikköhinnan mukaisen rahoituksen lisättynä 10 %:n investointilisällä. Tämän ns. ylläpitäjä-mallin mukaan ei enää ole erikseen määräytyvää kotikuntaosuutta. Jäsenkuntien suoritusvelvollisuudesta kuntayhtymän menoihin on sovittu perussopimuksissa. Eskoon osalta jäsenkunnat hyväksyivät 2011 perussopimuksen muuttamisen siten, että eläkemenoperusteinen maksu kerätään KEVA:n kuntakohtaisen laskelman perusteella eikä enää lisäämällä sitä nykyisen palvelutuotannon suoritemenoihin. Tämä nosti Jalasjärven osuutta kustannuksista. Avustusmäärärahat Talousarviossa osa avustusmäärärahoista on sidottu tietyille avustusten saajille, osittain avustukset ovat toimielimen päätettävissä olevina yhteissummina. Lautakunnat päättävät avustusten jaosta myönnetyn euromäärän rajoista Maksut Vuonna 2013 maksuja ja myyntituloja arvioidaan kertyvän 16,6 milj. euroa, 1,3 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa. Nousu johtuu osittain palvelujen it-, taloushallinto-, henkilöstöhallinto- ja kiinteistönhoitopalvelujen myynnistä tytäryhtiöille. Lisäksi vesi- ja viemärilaitos nostaa taksojaan. Maksut ja taksat kootaan hallinnonaloittain yhdeksi kirjaksi ja tuodaan päätettäväksi asianomaisille elimille. Talouden tasapainotus Kunnalla oli kumulatiivista alijäämää vuoden 2011 lopussa noin 13,8 milj. euroa. Alijäämä muodostui JAKK liikelaitoksen valtionosuuksien takaisinperintään otetusta 30 miljoonan euron pakollisesta varauksesta vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Jalasjärven kunnalla on lainaa noin 3,01 milj. euroa eli noin 381 euroa/asukas. Jos JAKK-liikelaitoksen valtionosuuksien takaisinmaksettava summa jouduttaisiin maksamaan takaisin lainaa ottamalla, nostaisi tämä kunnan lainamäärän yli 10-kertaiseksi. Myös seuraavina vuosina lainanhoitokuluihin jouduttaisiin ottamaan lainarahoitusta. Talouden tasapainottaminen on edellä mainitusta johtuen pitkän tähtäimen kysymys. Yksittäisen 7

8 vuoden osalta tarkastelua ei ole mielekästä tässä tilanteessa tehdä, vaan tasapainotus vaatii vähintään kahden seuraavan suunnitelmakauden mittaista tasapainotusohjelmaa. Kuluvan vuoden aikana on perustettu Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy, jonka kautta toteutetaan suunnitellut paloaseman ja uuden päiväkodin uudisrakennukset. Lisäksi kiinteistöosakeyhtiö Jalasjärven vuokratalot Oy rakentaa hoivayksikön uudisrakennuksen. Tasapainottamistoimina tulee selvitettäväksi myös omaisuuden myynti. Kunnan omistamia, palvelutuotannossa tarpeettomia kiinteistöjä on vuonna 2012 myyty ja tätä työtä jatketaan. Talousarviossa mahdollisia tasapainottamisesta johtuvia myyntituloja ei ole huomioitu, koska niistä valtuusto päättää erikseen. Lainanottovaltuutta on esitetty 3,25 milj. euroa. Sijoitusvarallisuudesta on laskettu kotiutettavaksi 2 milj. euroa. Kriisikuntakriteerit Kriisikunnan raja-arvot täyttyvät, jos kunnan tilinpäätöksen mukainen taseen kertynyt alijäämä asukasta kohti on hyväksytyssä tilinpäätöksessä vähintään euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Raja-arvot alittuvat myös jos em. tilinpäätösten mukaan: 1) vuosikate on ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen; 2) tuloveroveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti; 3) lainamäärä/asukas ylittää kaikkien kuntien keskimääräisen lainamäärän/asukas vähintään 50 %; 4) kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää; 5) kunnan omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia; 6) kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia. Tunnusluvut lasketaan virallisesta tilinpäätöksestä, johon on yhdisteltävä JAKK:n ja kunnan tilinpäätökset. Tätä yhdistelyä ei tehdä talousarvioon, joten kriteerien tarkastelu on talousarviolukujen yhteydessä vain suuntaa-antavaa. Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu yllä numeroituja edellytyksiä ja muita tunnuslukuja. Tunnusluvut, joita ei talousarvion yhteydessä määritellä, on merkitty -. 8

9 Konserni KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Omistajaohjaus Omistajaohjausmekanismiä kehitetään suunnittelukaudella. Tytäryhteisöt ja kuntayhtymät Konsernitilinpäätökseen yhdistetyt (kpl) Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 5 Muut yhtiöt 7 Kuntayhtymät 5 Yhteensä 17 Osakkuusyhteisöt As Oy Puskanrivi Jalasjärven Pankkitalo Yhteensä 2 kpl 9

10 Konserni KUNTAKONSERNI, tytäryhteisöjen tavoitteet Valtuuston talousarviossa tytäryhteisölle hyväksymät tavoitteet ja toiminnalliset laajuustiedot, jotka raportoidaan kunnanvaltuustolle osavuosikatsauksen 1-6 sekä tilinpäätöskertomuksen yhteydesssä. Jalasjärven Lämpö Oy TP 2011 Tpe 2012 Liikevaihto , ,00 Tilikauden tulos * , ,00 Sij. pääoman tuotto % 3,4-3,00 3 6,00 Omavaraisuusaste % 23,8 20, ,00 Quick Ratio 2,60 0,80 2 0,70 Myyntisaamisten kierton. 55,80 60, ,00 Ostovelkojen kiertonop. 151,40 120, ,00 Henkilömäärä 7,0 7,00 7 0,00 Liitetty rakennuskanta m 3 Lämmöntuotanto/v MWh Paikallinen polttoaine % Investointitarve , Aikasarjatietoja, ei tavoitteita Aikasarjatietoja, ei tavoitteita Aikasarjatietoja, ei tavoitteita Aikasarjatietoja, ei tavoitteita *Tpe 2011 ja tavoite 2012 ennen veroja Tavoite TA 2013 Muutos/Kehitys Kävijämäärä/v Tpe 2012 TA 2013 Tilikauden tulos Tpe 2012 TA 2013 Kunnalta saadut Tpe 2012 avustukset TA 2013 Jalasjärven Uimahalli Oy Jalasjärven Urheiluhalli Oy /- 0 6,07 +/- 0 +/ JAKK OY Tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihto /otp Tilikauden tulos Sij. pääoman tuotto % Omavaraisuusaste % Opiskelijatyöpäivät Henkilöstö yht. Toimipaikkojen lkm TA ,00 69, ,00 10, ,00 7,00 Perustelut: JAKK koulutus Oy:n toiminta aloitetaan varsinaisesti vuoden 2013 alusta. JAKK liikelaitoksen liiketoiminnasta JAKK koulutus Oy:lle siirretään kaikki muu kuin OKM:n lupiin perustuva koulutustoiminta. 10

11 Konserni Lainamäärä Tpe 2012 TA 2013 Lainaa / Tpe 2012 asunto m2 TA 2013 Käyttöaste % Tpe 2012 Ki Oy Jalaspisnes Ki Oy Liikerati Ki Oy Pentinlammi As Oy Jokipiintie ,62 559, ,1 559, % 100 % 100 % 99 % TA % 100 % 100 % 99 % Ki Oy Jalasjärven vuokratalot Oy ,32 490,00 93,00 93,00 Perustelut: Kiinteistö Oy Jalasjärven vuokratalot Oy rakennuttaa uuden hoivakodin, suunnittelu aloitetaan Ylläolevan lainamäärätavoitteen lisäksi saatetaan nostaa uutta lainaa hoivakodin rakennuttamiseksi. Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy Jalasjärven Kuntakapiteelin tehtävänä on vuonna 2013 rakennuttaa uusi paloasema ja päiväkoti. Lisäksi keväällä remontoidaan Kiinteistö Oy Jalasjärven virastotalosta ostetut toimitilat. 11

12 TALOUSARVIOASIAKIRJAT JA TALOUSARVION SITOVUUS Kunnanvaltuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2013) talousarviona noudatettavaksi ja taloussuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Talouden suunnittelujännettä on jatkettu kahdella vuodella erityisesti investointisuunnittelun parantamiseksi. Samalla on kuitenkin tiedostettu ne epävarmuustekijät, jotka 5 vuoden suunnitteluaikaan liittyvät. Kunnanvaltuusto päättää määrärahat tulosalueittain ja toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin. Määrärahat myönnetään toimielimille, jotka jakavat edelleen käyttösuunnitelmien hyväksymispäätöksillä tulo- ja menomäärärahat ja toiminnalliset tavoitteet tulosalueilla ja tulosyksiköille. Talousarviossa ja -suunnitelmassa olevat *:llä merkityt määrä- ja laatutavoitteet on asetettu sitoviksi tavoitteiksi. Käyttötalouden määrärahat ovat kunnanvaltuustoon nähden sitovia tulosaluetasoisina kokonaismenoina ja kokonaistuloina tulosalueesta vastaavaan toimielimeen nähden sitovia tulosyksikön kokonaismenoina ja tuloina JAKK (Jalasjärven Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus) sisältyy talousarviokirjaan Kuntalain mukaisena kunnallisena liikelaitoksena. Kunnanvaltuusto on asettanut aikuiskoulutuskeskukselle taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, jotka on esitetty talousarviokirjan sivuilla Investointiosan määrärahat ovat sitovia kunnanvaltuustoon nähden talonrakennuksen alueella kohteittain kunnallistekniikan ja vesi- ja viemärilaitoksen rakennuskohteet investointiryhmänä, paitsi euroa ja sitä suuremmat hankinnat kohteittain irtain omaisuus talousarvion erittelytasoisena arvopaperit investointiryhmänä, paitsi yli euron hankinnat hankkeittain. Investointiosan hankkeiden toteutuminen on valtionosuutta saavien kohteiden osalta ehdollinen niin, että toteuttamisen aloittaminen edellyttää valtionosuuspäätöksen. Sosiaali- ja terveystoimien sekä opetus- ja kulttuuritoimen (oppilaitosten, liikuntarakentamisen ja kirjaston) perustamishankkeisiin haetaan valtionosuutta. Valtionosuuden hakeminen edellyttää hankesuunnittelua ja kustannusarviota. 12

13 STRATEGIAT PALVELUSUUNNITELMAT 13

14 JALASJÄRVEN STRATEGIA 1. PERUSTEHTÄVÄ Jalasjärven asukkailla on hyvän elämän edellytykset kehittyä osaaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Jalasjärvellä huolehdimme omasta ja toistemme hyvinvoinnista. Jalasjärvi kehittää aktiivisesti kuntaa ja on valmis yhteistyöhön seudun kehittämiseksi. 2. VISIO Jalasjärvi kannustaa ihmisiä omatoimisuuteen, yrittäjyyteen ja ennakkoluulottomien uusien toimintatapojen hakemiseen. Palvelut tuotetaan korkeatasoisina. Kehitämme palveluitamme ja organisoimme toimintamme vastaamaan ajan haasteita. Jalasjärvi on aktiivinen asuinkunta ja tarjoaa asukkailleen virikkeellisen ja avaran asuinympäristön. Sijaintimme VT 3:n ja VT 19:n risteyskohdassa antaa erinomaiset ja monipuoliset kehittämismahdollisuudet kansainvälistyvälle yritystoiminnalle. 3. TOIMINTA PAINOTTUU SEURAAVIEN TOIMINTALINJOJEN KAUTTA 1. Asiakkaan näkökulma toiminnassa - asiakaskyselyt joka toinen vuosi - aktiivinen tiedottaminen kuntalaisille - palautteiden käsittely, läpinäkyvyys ja vastaaminen 2. Laadukas palvelujen tuotanto - henkilöstön hyvinvointi: hyvinvointikartoitukset joka toinen vuosi - ajantasainen koulutus - säännölliset kehitys- ja tavoitekeskustelut 1 krt/v - asiakasmittaukset joka toinen vuosi - työtilat ja laitteet asianmukaiset - säännölliset henkilökunnan kanssa käytävät keskustelut ja palaverikäytännöt 3. Kustannustehokkuuden näkökulma - / as, /työntekijä, /rakennusneliöt, / käyttäjä, /käytetty palvelu; vertailu JIKkuntien kesken - vuosikate, tulos per asukas - vaikuttavuus: saadun palvelun hyöty suhteessa kustannuksiin 4. Toiminnan kehittäminen ja uudelleen organisoinnin näkökulma - investoinnit palveluihin tuottavasti ja tehokkaasti - organisaation rakenteen ja tehtävien tarkastelu uuden rekrytoinnin yhteydessä - tulevien palvelutarpeiden selvittäminen ja kartoitus - uudet tuotanto- ja toimintamuodot - seurataan alueellista ja valtakunnallista kehitystä 14

15 5. Aktiivinen elinkeinopolitiikka - Kivistönkylän kehittäminen - Keskustan kehittäminen - Ilkankallion tonttien myynti - Luopajärven kehittäminen mielenkiintoiseksi asuinalueeksi Seinäjoen kasvukehällä - Aktiivinen yritysyhteistyö - Yritysten neuvonta- ja kehityspalvelut - Aktiivinen yhteistyö Seinäjoen seudun kehityshankkeissa 6. Yhteistyötahot ja tehtävät - JIK:n kanssa yhteistyö: elinkeinoyhteistyö ICT- ja talouspalveluyhteistyö - Kurikan kanssa yhteistyö maataloushallinnossa: lähtenyt liikkeelle 2012 alusta Maatalouslomitusyhteistyö toimii hyvin - K 8- yhteistyö Jalasjärven kannalta myönteiset projektit Elinkeinoyhteistyö - Koulutuskuntayhtymä: Koulutustoimintaa Etelä-Pohjanmaata hyödyttävästi Jalasjärvellä ei yksiköitä Oman lukion kehittäminen tärkeää yhteistyössä muiden kanssa. Koulutuksen säilyttäminen Jalasjärvellä - E-P sairaanhoitopiiri: E-P sairaanhoitopiirin kustannustehokkaan ja laadukkaan toiminnan valvominen - 3. sektori yhteistyökumppanina vapaa-aikapalvelujen tuottamisessa Jalasjärven Jalas Mukula ry Nuorisovaltuusto 4H-yhdistys Ym. - Muut yhteistyötahot: ESKOO, käyttö vähäistä E-P:n liitto - edunvalvontaa maaseutukuntia ja Jalasjärveä hyödyttävästi. 7. JAKKin tilanteen hoito ja siitä johtuvat toimet - KHO:n valituksen innovatiivinen ja tietopuolinen eteenpäinvienti - vaihtoehtoislaskelmien laatiminen: selviytymisstrategia 15

16 JALASJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA PAINOPISTEET JA TOIMENPITEET 1. Vetovoiman lisääminen: imagon kehittäminen; yrittäjyyteen kannustaminen; hyvät peruspalvelut; joustava päätöksenteko; kaavoitus; tapahtumien näyttävyys ja markkinointi. 2. Yritystoiminnan vahvistaminen ja uusien työpaikkojen luominen: uuden kannattavan yritystoiminnan hankkiminen; yhteistyön lisääminen ja kasvun tukeminen; tehokkaan logistiikan hyödyntäminen; tietoliikenneyhteyksien kehittäminen; kokonaistaloudellinen hankintapolitiikka; kunnan www-sivujen tehokas hyödyntäminen. 3. Osaavan työvoiman kouluttaminen: osaamiseen ja koulutukseen panostaminen; yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen; työharjoittelupaikkojen tarjoaminen eri oppilaitoksissa opiskeleville jalasjärveläisille nuorille yhteistyössä yritysten kanssa; oppisopimuskoulutuksen tukeminen; yritysten työvoima- ja osaamistarpeisiin vastaaminen JAKKin koulutus- ja kehittämispalvelujen avulla. 4. Valtateiden liikennevirtojen hyödyntäminen: Jalasjärven sijainnin merkitys valtateiden 3 ja 19 risteyskohdassa liiketoiminnan menestymiselle; Kivistönkylän kaava-alueen nimi, imago ja kehittäminen; logistiikkaosaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen; kaavoitusratkaisut. 5. Viestintä ja markkinointi: aktiivinen tiedottaminen ja lehdistösuhteiden hoitaminen; Jalasjärven kehittäminen kaikin viestinnän ja markkinoinnin keinoin; erottuminen kuntamarkkinoinnissa; Jalasjärven visuaalisen ilmeen, perusviestien ja sloganin aktiivinen käyttö; sisäinen viestintä; kansalaistiedottaminen; seutuyhteistyön hyödyntäminen 6. Asukasstrategian toimenpiteet: vuokra-asuntojen lisääminen; asuntojen saatavuus, jolla mahdollistetaan asukasluvun myönteinen kasvukierre, myönteinen kuntakuva ja kunnassa työskentelevien asuminen omassa kunnassa; yrittäjien kannustaminen rakentamaan ns. kovan rahan asuntoja; Ilkankallion imago ja alueen kehittäminen; Jalasjärven Lämmön energiavaihtoehdot ja lämmitysratkaisut; Iloniemen kaava; vanhan ala-asteen alueen ja tilojen käytön suunnittelu; uusien asuntoalueiden rakentaminen TAVOITTEET Elinkeinopolitiikan toteuttaminen on päämäärätietoista ja pitkäjänteistä työtä, joka perustuu toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja luottamukseen sekä yhteisiin pelisääntöihin. Elinkeinopolitiikan perusta on luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja yrittäjien tiivis yhteistyö sekä sitoutuminen tehtyihin päätöksiin. Kilpailukyvyn tärkeät osa-alueet ovat hyvinvointipolitiikka ja elinkeinopolitiikka. Monipuolinen elinkeinorakenne parantaa kunnan taloutta ja sen hallittavuutta. Keskeinen kilpailutekijä on toimiva, 16

17 kattava ja monialainen yritysten tarpeiden palvelu, jota kehitetään yhteistyössä yrittäjäjärjestön, JAKKin, TE - keskuksen, Uusyrityskeskuksen sekä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kanssa. 1. Yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen, kuten asuminen, ympäristö, liikenne ja viestintä 2. Koulutuspalvelujen järjestäminen ja työmarkkinoiden tarpeiden edistäminen 3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja työmarkkinoiden edistäminen 4. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden järjestäminen 5. Elinkeinopolitiikan pitkäjänteinen suunnittelu mukaan lukien maaseutuelinkeinot 6. Yritysilmaston kehittäminen 7. Kunnan viestintä ja markkinointi 8. Yritysneuvonta 9. Yritysten välitön tukeminen 10. Kunnan verkottuminen keskeisten toimijoiden kanssa 4. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTA-AJATUS Edistämme määrätietoisesti yritysten kasvua ja kehittämistä, uusien yritysten ohjautumista alueelle, jotka tukevat työpaikkojen syntymistä. Tätä tukee aktiivinen ja nopea päätöksenteko elinkeinojen kehittämisessä. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen: Tukeudumme toimivaan paikalliseen pk-yrityskenttään sekä sen tarpeisiin ja osaamiseen. Teemme yhteistyötä uutta yrittäjyyttä ja uusia innovaatioita edistävien tahojen kanssa. Kuntamme toimintatapa on yrittäjäystävällinen ja nopeasti yhteiskunnan muutoksiin reagoiva. Kunnan maa-alueiden kaavoittaminen, kunnallistekniikka ym. helpottavat ja edistävät uusien yritysten sijoittumista alueelle. Tarjoamme yrityksille ja niiden henkilökunnalle virikkeellisen ja viihtyisän kehittymisympäristön. Kehitämme määrätietoisesti Jalasjärven positiivista sisäistä ja ulkoista imagoa. Edistämme Jalasjärven ja koko Seinäjoen seudun vetovoimaisuutta kunnan ja yritysten aktiivisella yhteistyöllä Jalasjärvellä ja koko seutukunnan alueella. 17

18 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN PERUSTEHTÄVÄ Ihmisten hyvinvoinnin tarkastelu kattaa koko ihmisen elinkaaren. Tärkeänä perustehtävänä on yksilön kannustaminen omaehtoiseen toimintaan ja aktiivisuuteen, vastuun ottamiseen omasta itsestään. Yhtä tärkeää on kuitenkin yhteisöllisyys, yhteisvastuu ja yhdessä tekemisen tukeminen. VISIO Tavoitteena on psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti hyvinvoiva kuntalainen. Hyvinvointityöryhmä asettaa kehittämiskohteet ja tavoitteet, joiden seuranta tapahtuu laadittavan hyvinvointikertomuksen avulla. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja se otetaan huomioon päätöksenteossa kaikilla tasoilla. TOIMINTA PAINOTTUU SEURAAVIEN TOIMINTALINJOJEN KAUTTA 1. Tiedottaminen: tiedottamisen suunnitelmallinen kehittäminen JIK-yhteistoiminta ja kaikki ikäryhmät huomioon ottaen 2. Kriisityön toiminnan kehittäminen yhteistyössä JIK ky:n kanssa 3. Lapset ja nuoret Lapsiperheiden tukeminen: - perheiden palvelujen kehittäminen matalan kynnyksen tukipisteeksi perhekeskusmallin mukaan - alle 10-vuotiaiden kesätoiminnan järjestämisen kartoitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja mielenterveyden edistäminen: - koulujen riittävän psykososiaalisen tuen järjestäminen: koulupsykologi - nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan vahvistaminen: liikunnanohjaajan toimen vakinaistaminen - kouluympäristö viihtyisäksi, turvalliseksi ja liikuntaan kannustavaksi: aloitus yläasteen pihaalueesta - kolmiportaisen tuen mallin vakiinnuttaminen: tavoitteena lapsen itsetunnon säilyminen oppijana, malli varhaiseen ja ennaltaehkäisevään tukeen - Kiva koulu -ohjelman juurruttaminen - vuosittainen yhteinen hyvinvointiin liittyvä teema nuorten kanssa toimiville: vuonna 2013 teemana Toisesta välittäminen - kouluterveyskyselyn tulosten huomioiminen ja ongelmiin puuttuminen - oppilaskuntatoiminnan laajentaminen alakouluille Kansansairauksien ehkäisy: - lasten ylipainoisuuden ehkäisy 4. Työikäiset Liikunta-aktiivisuuden lisääminen: - työikäisten ohjatut liikuntaryhmät - liikunnanohjaajan toimen vakinaistaminen - erilaisten kuntalaisten huomiointi koko kunnan alueella - kunta terveyden edistäjänä: työntekijöiden ohjatut ja omaehtoiset liikuntahetket 18

19 Terveystietoisuuden lisääminen: - vertaistukitoiminnan käynnistäminen - luentojen ja tilaisuuksien järjestäminen - mielenterveys- ja päihdestrategian sekä kulttuuristrategian hyödyntäminen - kunta terveyden edistäjänä Hyvinvointia tukeva asuin- ja elinympäristö - liikunta-alueiden ja -paikkojen ylläpito ja kehittäminen 5. Vanhusväestö Kuljetusten parantaminen: - asiointireittien aikataulu väljemmäksi - kuljetukset niille, jotka eivät pysty käyttämään asiointireittejä Päiväryhmätoiminta: - ryhmien ohjaajana toimivan työntekijän toimenkuvan muuttaminen Vapaaehtoistyö: - vertaisveturit: jatkuva koulutus, ihmisten omatoimisuus lisääntyy Kansalaisopiston kurssitarjonta ikäihmisille: - tietokone tutuksi -kurssi: keväällä 2013, jos osallistujia riittävästi - yhteisöllisyyden ja välittämisen kurssi: keväällä 2013, jos jokin suunniteltu kurssi peruuntuu tai myöhemmin - eläkeläisen turvakurssi: kevät 2013, jos jokin suunniteltu kurssi peruuntuu tai myöhemmin Yhteistyö kirjaston kanssa: - ikäihmiset oppivat hyödyntämään kirjaston palveluja 19

20 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Hallinto- ja talousosasto muodostaa kokonaisuuden, joka tuottaa kunnan tarvitsemat taloudenhoidon palvelut, yleishallinnon palvelut, henkilöstöhallinnon palvelut, tietohallintopalvelut, ruokapalvelut ja sosiaalipalvelut. Lisäksi talousosasto myy talous-, henkilöstö- ja it-palveluja tytäryhtiöille. A) Asiakasnäkökulma 1. Asiantuntemus Asiakas voi luottaa siihen, että hän saa oikeaa ja luotettavaa tietoa ja palvelu on kaikilta osiltaan asiantuntevaa ja luottamusta herättävää. Jokainen työtehtävä tehdään parhaalla mahdollisella tavalla. Vastuu asiantuntemuksen kehittämisestä on ensisijaisesti kullakin työntekijällä itsellä ja tiimillä. 2. Kokonaisvaltaisuus Asiakasta palvellaan kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon hänen palvelutarpeensa kokonaisuudessaan siten, että voidaan puhua yhden luukun palvelusta. Työtehtävä nähdään osaksi koko palvelu- tai työketjua. 3. Palveluhenkisyys Asiakasta palvellaan ystävällisesti ja kunnioittavasti. Kaikkia asiakkaita ja asiakasryhmiä kohdellaan tasapuolisesti. Työ- tai prosessiketjussa otetaan huomioon kaikki toimijat. 4. Luottamuksellisuus Asiakas voi luottaa siihen, että hänen asiansa pysyy luottamuksellisena ja vain asiaa käsittelevien henkilöiden tiedossa. B) Tehokkuuden ja laadun näkökulma 1. Suunnitelmallisuus Palvelutarjonta ja sen toteutus suunnitellaan siten, että se on kunnan strategisten linjausten mukaista ja edesauttaa tehokasta resurssien käyttöä. Prosessit suunnitellaan tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. 2. Kustannustehokkuus Toiminta on kokonaistaloudellisesti tehokasta. Resurssien käyttö suunnitellaan hyvin ja koko palvelukokonaisuutta palvelevat. 3. Laadukkaat palvelut ja osaaminen Henkilöstön henkilökohtaisen osaamisen kautta palvelut tuotetaan laadukkaina ja kilpailukykyisinä. C) Organisoinnin ja kehittämisen näkökulma Hallinto- ja talousosaston palvelut ovat pitkälti tukipalveluita. Näiden tukipalvelujen yhdistäminen mahdollisimman kattavasti tuottaa mittakaavaetuja sekä vähentää organisaa- 20

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Jalasjärven elinkeino-ohjelma

Jalasjärven elinkeino-ohjelma Jalasjärven elinkeino-ohjelma Sijainti kuin luotu onnistuneelle bisnekselle Jalasjärven kunta 2008, 2010 www.jalasjarvi.fi Sisällys 1. PAINOPISTEET...4 2. TOIMENPITEET...4 3. ELINKEINOPOLITIIKAN TAVOITTEET...6

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE NYKYTILANNE VAIHTOEHTO 1: KULJETUSTEN YHDISTELY OSTOPALVELUNA VAIHTOEHTO 2: KEHITETÄÄN NYKYISTÄ TOIMINTAMALLIA ILMAN KULJETUSTEN YHDISTELYÄ KUNTALAINEN Asiakas tilaa

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 SULKAVAN KUNTASTRATEGIA 2020 Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 1 Sulkavan missio Sulkavan missio on edistää asukkaidensa hyvinvointia. 2 Sulkavan visio 2020 Sulkava, Saimaan soutupitäjä - asumiseen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot KUNNAN VISIO 2025 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot