Intiassa mm. Chhattisgarhin ja Orissan osavaltioissa Siemenpuun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Intiassa mm. Chhattisgarhin ja Orissan osavaltioissa Siemenpuun"

Transkriptio

1

2

3 Me kaikki tarvitsemme monimuotoista ja elinvoimaista elinympäristöä raikasta vettä, turvallista ruokaa ja terveellistä hengitysilmaa. On tärkeää, että tätä elämälle välttämätöntä maapallon yhteisvaurautta ylläpidetään, hallinnoidaan ja elvytetään demokraattisesti. Siihen on annettava oikeudet myös globaalin etelän vähiten kuluttaville ihmisille ja kaikille eläville olennoille. Viidentoista suomalaisen kehitys- ja ympäristötyötä tekevän kansalaisjärjestön perustama Siemenpuu-säätiö tukee Suomen ulkoasiainministeriön myöntämillä kehitysyhteistyövaroilla kehitysmaiden kansalaistoimijoiden työtä. Toimimme ympäristönsuojelun, kestävän talouden, ekologisen demokratian, hyvän elämän, kohtuullisuuden, paikallisyhteisöjen ja aktiivisen kansalaistoiminnan puolesta. Kamppailemme yhtiövaltaa, globaalia ylikuluttamista, ympäristön ja elämän teknokraattista hallintaa ja epätasaarvoisia kehityssuuntia vastaan. Vahvistamme moniäänisyyttä ja puolustamme marginalisoidun enemmistön, paikallisyhteisöjen ja uhattujen ympäristöjen oikeuksia. Syvennämme vuoropuhelua erilaisten ympäristökäsitysten välillä sekä vahvistamme globaalin etelän ja pohjoisen kansalaisliikkeiden yhteistyötä. Näistä lähtökohdista tuemme pitkäkestoista työtä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten muutosten saavuttamiseksi. Tukemassamme toiminnassa korostetaan naisten asemaa ja naisten suurempaa osallisuutta päätöksentekoon. perustajajärjestöt: BirdLife Suomi Dodo Kehitysmaayhdistys Pääskyt Kepa Luonto-Liitto Maan ystävät Natur och Miljö Suomen luonnonsuojeluliitto Suomen ympäristökasvatuksen seura Suomen Tinku Tekniikka elämää palvelemaan Uusi Tuuli Vihreä sivistysliitto WWF Suomi Ympäristö ja kehitys

4 Metsien kadotessa maailman keuhkot sairastuvat ja me menetämme eliölajeja, makean veden lähteitä, maisemia ja luonnonympäristöjä sekä niitä ylläpitäviä elämän merkitysperintöjä. Metsiä ja metsäelämän monimuotoisuutta uhkaa metsien kaupallinen hallinta, joka pelkistää metsät hiilinieluiksi, raaka-ainevarannoiksi ja muiksi teknisen hallinnan kohteiksi. Poliittisiin prosesseihin vaikuttamalla voidaan mahdollistaa tehokkaampi tuki yhteisöperustaisille suojelualoitteille. Indonesiassa Siemenpuun tukemat tahot, kuten Jikalahariverkosto Sumatralla, kampanjoivat sellu- ja palmuöljy-yhtiöiden laittomia maakaappauksia ja hakkuita vastaan. Järjestöt ovat parantaneet yhteisöjen oikeuksia maahan ja tukeneet kestävien elinkeinojen harjoittamista. Suojelutoimia haittaavia korruptiotapauksia on nostettu esiin. Vuosien aikana Indonesiassa on Siemenpuun tuella suojeltu yhteisöpohjaisesti yli hehtaaria metsämaata ja estetty hakkuita suuremmillakin alueilla. Myös ilmastoa ja ainutlaatuisia suosademetsiä pilaavaa turvemaiden ojitusta on vähennetty. Intiassa mm. Chhattisgarhin ja Orissan osavaltioissa Siemenpuun tuella vahvistetaan alkuperäisyhteisöjen eli adivasien metsäelämää sekä metsien käyttöä ja suojelua koskevia oikeuksia. Siemenpuun tukemien adivasijärjestöjen, kuten Adivasi Samta Manch ja Devote Trust, työ perustuu adivasien omiin, metsän itseuusiutuvaa biodiversiteettiä säilyttäviin metsäelämänkäytäntöihin. Siemenpuun tuella kymmenet tuhannet adivasiperheet ovat saaneet tunnustetut oikeudet omiin elinalueisiinsa. Samalla heidän tietoisuutensa, itsemääräämisoikeutensa ja mahdollisuutensa hallita asuinalueidensa yhteisvaurautta ovat vahvistuneet. Global Forest Coalition on eri maanosissa Siemenpuun tuella kerännyt metsäyhteisöjen tietoa ja kokemuksia metsien kaupallistamisen uhkista ja vaikutuksista. Yhteisöjen näkemyksiä on välitetty metsiä, ilmastoa ja biodiversiteettiä koskeviin kansainvälisiin neuvotteluihin. Kansainvälisen tason keskusteluista ja päätöksistä on puolestaan välitetty tietoa metsäyhteisöille. Työ on parantanut yhteisöjen valmiutta kohdata uhkia ja esittää omia ratkaisujaan metsien kestävään suojeluun.

5 Suuryhtiöiden siemenmonopolit, yhtiövetoinen maatalous ja valtiollisten maatalouspolitiikkojen epäonnistumiset uhkaavat luonnon monimuotoisuutta eri puolilla globaalia etelää. Elinvoimaisia pienviljelykulttuureita menetetään, tuhannet paikalliset viljelylajikkeet korvataan vain muutamalla lajikkeella. Intiassa vientiin ja tehomaatalouteen kannustava politiikka on ajanut pienviljelijöitä jopa itsemurhiin. Latinalaisessa Amerikassa Siemenpuun tukema Alianza Biodiversidad on yhdessä pienviljelijäliikkeen kanssa paljastanut teollisen maa- ja metsätaloustuotannon ympäristöhaittoja ja osoittanut monipuolisen pienviljelyn hyödyt. Lisääntynyt tieto ja vuoropuhelu ovat vahvistaneet pienviljelijöiden liikettä ruokaomavaraisuuden saavuttamiseksi kaikkiaan yhdeksässä Latinalaisen Amerikan maassa. Zimbabwelaisten pienviljelijöiden järjestö ZIMSOFF on Siemenpuun tuella vahvistanut kamppailua siemenmonopoleja vastaan, siemenoikeuksien ja kansalaisten ruokaomavaraisuuden turvaamiseksi eteläisessä Afrikassa. Intian Tamil Nadun osavaltiossa on Siemenpuun tuella perustettu luomuviljelijöiden verkosto JASuL. Vesivarojen suojelu, luonnonmukaisten tuholaistorjuntakeinojen ja maanparannusaineiden käyttö sekä maatiaislajikkeiden suosiminen viljelyssä on lisääntynyt. Sadot ovat parantuneet ja pienviljelijöiden viljelykustannukset ovat laskeneet. Tamil Nadussa pienkalastajat ovat Siemenpuun tuella saaneet osavaltion hallinnon myöntämään heille perinteisesti kuuluvia käyttö- ja hallintaoikeuksia kalastusalueisiin.

6 Toimimme tukemiemme järjestöjen kanssa yhteiskuntien kokonaisvaltaisen ja ekologisen demokratian lujittamiseksi. Monessa maassa kansalaistoiminnan mahdollisuudet ovat heikot valtiollisten ja yksityisten toimijoiden asettamien rajoitusten ja jopa väkivaltaisen painostuksen vuoksi. Vaikeuksista huolimatta Siemenpuun tukemat kansalaisliikkeet ja järjestöt toimivat määrätietoisesti myönteisen muutoksen puolesta. Brasiliassa tukemamme Amazonian alueen viljelijäkeräilijä- ja alkuperäiskansajärjestöt, CNS ja COIAB, ovat väsymättä puolustaneet satojen tuhansien neliökilometrien laajuisia reservaattejaan ja osoittaneet, että yhteisvauraus tulee tehokkaimmin suojelluksi metsissä kestävästi asumalla. Siemenpuun tuki on edistänyt näiden yhteisöjen osallistumista itseään koskevaan paikalliseen ja kansalliseen poliittiseen päätöksentekoon. Intiassa SADED-verkosto on tuellamme kehittänyt ekologisen demokratian mallia. Yhteisöjen omiin elinympäristöihin liittyvää päätöksenteon ja hallinnon perustaa vahvistetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla myös kaikkein syrjäytyneimmät huomioiden. Monet järjestöt Intian ulkopuolellakin ovat ottaneet ajattelutavan omakseen ja kehittäneet sitä edelleen. SADED-verkoston kautta Siemenpuu on tukenut kansanvallan lujittamista sisällissodasta toipuvassa Nepalissa. Maailma tarvitsee ajattelumallien muutoksen, jotta elämä maapallolla voisi jatkua. Siemenpuun tuella on vahvistettu muun muassa buen vivir -elämänkäsitystä. Buen vivir on kasvupakosta vapaan kollektiivisen hyvinvoinnin käsite, siinä yhteisön jäseninä nähdään myös muut elolliset olennot. Focus on the Global South ja paikalliset yhteisöt Filippiineillä, Intiassa ja Thaimaassa ovat Siemenpuun tuella tutkineet ja vertailleet yhteisöjen elämänperinteitä ja arvoja. Työn tuloksia käytetään kampanjoissa vaihtoehtoisten ajattelumallien edistämiseksi.

7 Siemenpuu tukee siirtymistä kestävään talouteen. Tässä on keskeistä energiatalouden muuttaminen ilmastoa suojelevaksi sekä kaivannaistoiminnan ja yhtiövetoisen tehomaatalouden ympäristöllisten ja sosiaalisten haittojen vähentäminen. Tuellamme vahvistetaan myös solidaarisuustalouden käytäntöjä sekä maapallon yhteisvaurauden kestävää ja demokraattista hallinnointia. Malin eteläisessä Sikasson läänissä sijaitsevat suuret metsäja mineraalivarat. Alueen suurimpia ympäristöuhkia ovat kaupalliset puunhakkuut, maatalouskemikaaleja käyttävä puuvillanviljely sekä kullankaivuun haittavaikutukset. Siemenpuun tukeman MFC Nyetaan työn myötä Sikasson lääniin on syntynyt vahva toivon ilmapiiri ja ympäristön pilaantumisen syitä on tunnistettu. Samalla on kehitetty ympäristöystävällisempiä toimeentulotapoja sekä yhteisvaurauden yhteisöllisempiä ja kestävämpiä hallintatapoja. Kaakkois-Aasiassa Mekongin jokilaaksossa on suunnitteilla ja rakenteilla kymmeniä ekologisesti ja sosiaalisesti kestämättömiä patoja. Siemenpuun tuella alueelle on perustettu energiakysymyksiin keskittyvä järjestöverkosto Mekong Energy and Ecology Network. Se on lisännyt energiakysymyksistä käytävää keskustelua ja tuonut mukaan uusia tahoja edistämään kestäviä energian tuotanto- ja kulutustapoja. Mekongin alueella on myös seurattu energiainvestointien rahavirtoja. Paikalliset järjestöt vaativat läpinäkyvyyttä investointeihin, jotta niihin liittyvät eturistiriidat ja väärinkäytökset saadaan estettyä. kuvitus: Emmi Jormalainen 2015

8 Vuosina on tuettu yhteensä 334 hanketta. Hankkeille vuosittain maksettu tuki yhteensä: 2010: : : : : : (arvio) Lintulahdenkatu Helsinki facebook.com/siemenpuu siemenpuu.org

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Maan ystävät hyväksytty Väentapaamisessa Porissa 12.11.2006 Sisällys 1 Johdanto: Monimuotoista järjestötoimintaa...3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3 Keinot...3

Lisätiedot

STRATEGIA 2015-2020 WWF SUOMEN STRATEGIA NATUREPL.COM / EDWIN GIESBERS / WWF. Ihminen ja luonto tasapainossa 2015-2020

STRATEGIA 2015-2020 WWF SUOMEN STRATEGIA NATUREPL.COM / EDWIN GIESBERS / WWF. Ihminen ja luonto tasapainossa 2015-2020 STRATEGIA 2015-2020 NATUREPL.COM / EDWIN GIESBERS / WWF WWF SUOMEN STRATEGIA Ihminen ja luonto tasapainossa 2015-2020 MIKSI MEITÄ TARVITAAN? TEHTÄVÄMME ON PYSÄYTTÄÄ LUONNON KÖYHTYMINEN JA RAKENTAA TULEVAISUUS,

Lisätiedot

köyhyys luonnossa on köyhien vauraus numero 108 Children in Togo.

köyhyys luonnossa on köyhien vauraus numero 108 Children in Togo. köyhyys Children in Togo. numero 108 luonnossa on köyhien vauraus crem-amsterdam, ejm & novib friends of the earth kansainvälinen sihteeristö P.O. Box 19199 1000 GD Amsterdam The Netherlands Puh: 31 20

Lisätiedot

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.)

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.) K IRJA VEDESTÄ ANJA PORTIN (toim.) Tekstit: kirjoittajat Kuvat: valokuvaajat Suomennokset: englannista Olli-Pekka Haavisto (s. 29, 49, 65 ja 87), portugalista Anne Johansson (s. 81), indonesiasta Anu

Lisätiedot

SUOMI VUOSIKERTOMUS 2010

SUOMI VUOSIKERTOMUS 2010 SUOMI 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Pääsihteerin terveiset s. 5 50 vuotta luonnonsuojelua s. 6 Suomen luonto s. 10 Meret ja sisävedet s. 14 Ekologinen jalanjälki s. 18 Kehitysyhteistyö s. 22 Vaikuttaminen,

Lisätiedot

Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä. Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla

Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä. Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla Kirjoittajat Titta Lassila, Mikaela Eriksson, Katja Hennier, Meri-Tuulia Hurri, Niina Karttunen, Saara Puranen, Kirsi

Lisätiedot

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 Yhteinen tehtävämme Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA JA TUENKÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Julkaisun kuvat: Suomen World Vision,

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA

TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA Maan ystävät TALOUDEN GLOBALISAATIO, YMPÄRISTÖ JA YHTIÖVALTA Maan ystävät Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka toimii demokraattisemman ja ekologisesti

Lisätiedot

MAAPALLON ELÄMÄN PERUSTA

MAAPALLON ELÄMÄN PERUSTA Tämän lehden on toteuttanut ATTAC yhdessä Maan ystävien kanssa. Ulkoasianministeriö on myöntänyt ATTACille tiedotustukimäärärahaa lehden toteuttamiseen. Ministeriö ei vastaa lehdessä esitetyistä tiedoista

Lisätiedot

S I E M E N P U U N T E E M A J U L K A I S U

S I E M E N P U U N T E E M A J U L K A I S U toimittanut Aino Rajala Rikastettu vai köyhdytetty? Ympäristötarinoita etelän kaivoksista S I E M E N P U U N T E E M A J U L K A I S U 1 Rikastettu vai köyhdytetty? Ympäristötarinoita etelän kaivoksista

Lisätiedot

Ei kehitystä ilman ilmastoa

Ei kehitystä ilman ilmastoa kepan taustaselvitykset n:o 27 kepa s working papers n:o 27 Ei kehitystä ilman ilmastoa Ilmasto- ja kehityspolitiikan leikkauspisteet Tuuli Kaskinen, Olli Alanen, Aleksi Neuvonen, Pirkka Åman (2009) Demos

Lisätiedot

toimittanut Aino Rajala Rikastettu vai köyhdytetty? Ympäristötarinoita etelän kaivoksista SIEMENPUUN TEEMAJULKAISU 1

toimittanut Aino Rajala Rikastettu vai köyhdytetty? Ympäristötarinoita etelän kaivoksista SIEMENPUUN TEEMAJULKAISU 1 toimittanut Aino Rajala Rikastettu vai köyhdytetty? SIEMENPUUN TEEMAJULKAISU 1 Rikastettu vai köyhdytetty? Kirjoittajat 2007 Tapauskertomuksia-luvun käännökset ellei muuta mainita: Aino Rajala Ulkoasu

Lisätiedot

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä?

yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä? yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä? 2 yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä? yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä? 3 suomi yritysvastuun aallonharjalle ei ole samantekevää, miten yritykset

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry:n

Pelastakaa Lapset ry:n Pelastakaa Lapset ry:n toimintastrategia 2015 2018 Sisällysluettelo VISIO JA MISSIO 3 ESIPUHE 4 TOIMINTAPERIAATTEET 5 LAPSEN OIKEUKSIEN TILANNEANALYYSI 8 PELASTAKAA LASTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 10 STRATEGISET

Lisätiedot

Sisältö. 2 Keskusteluista julkaisuksi. 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet. 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla

Sisältö. 2 Keskusteluista julkaisuksi. 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet. 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla Sisältö 2 Keskusteluista julkaisuksi 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla 14 Maaseutuyrittäjyys avainroolissa 18 Ruokakriisin dominopeli 22 Nälkä rakastaa köyhää

Lisätiedot

UUDISTA EUROOPPA, VALITSE VIHREÄT

UUDISTA EUROOPPA, VALITSE VIHREÄT Euroopan Vihreiden vaaliohjelma Eurovaalit 2014 1 UUDISTA EUROOPPA, VALITSE VIHREÄT Euroopan Vihreiden vaaliohjelma eurovaaleissa 2014 Sisällys Hyvä Euroopan kansalainen...3 Eurooppa on tienhaarassa...

Lisätiedot

Mikä kehityspolitiikka? koska suomi ei elä umpiossa

Mikä kehityspolitiikka? koska suomi ei elä umpiossa Mikä kehityspolitiikka? koska suomi ei elä umpiossa onko kehitysyhteistyöstä hyötyä? miten estetään uudet talouskriisit? miten hillitään veronkiertoa, ympäristötuhoja, pakolaisuutta ja aseellisia konflikteja?

Lisätiedot

RAPORTTI ON TUOTETTU YHTEISTYÖSSÄ: Living Planet 2014 -raportti. Tiivistelmä

RAPORTTI ON TUOTETTU YHTEISTYÖSSÄ: Living Planet 2014 -raportti. Tiivistelmä RAPORTTI ON TUOTETTU YHTEISTYÖSSÄ: RAPORTTI REPORT IT N 2014 Living Planet 2014 -raportti Tiivistelmä 1 2 LUONNON MONIMUOTOISUUS VÄHENEE NOPEASTI KESTÄMÄTTÖMÄLLÄ TASOLLA JA KASVUSSA. MAAILMANLAAJUISESTI

Lisätiedot

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet Kirkon Ulkomaanavun ja Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston välillä on kumppanuussopimus, jonka mukaisesti ministeriö rahoittaa Ulkomaanavun

Lisätiedot

Maailma 2015. Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan?

Maailma 2015. Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan? Maailma 2015 Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan? Raportti 2 2009 Ajatuspaja e2, some rights reserved. Lisätietoa Creative Commons -lisenssistä: www.creativecommons.fi ISBN 978-952-67200-8-1

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Kestävää kehitystä edistävä koulutus -seminaari 15.2.2006. Mikko Cantell (toim.)

Kestävää kehitystä edistävä koulutus -seminaari 15.2.2006. Mikko Cantell (toim.) Kestävää kehitystä edistävä koulutus -seminaari 15.2.2006 Mikko Cantell (toim.) Kestävää kehitystä edistävä koulutus -seminaari 15.2.2006 Mikko Cantell (toim.) SUOMEN UNESCO-TOIMIKUNNAN JULKAISUSARJA No

Lisätiedot

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa:

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa: Teema: Ekologinen velka Teollinen Pohjoinen on valtavasti velkaa globaalille Etelälle, mutta tätä velkaa ei tunnisteta tai tunnusteta juuri lainkaan. Ekologisen velan sijasta puhutaan Etelän taloudellisesta

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Solidaarisuustalous on kutsu jäsentää talous uudelleen jokaisen omasta arjesta käsin.

Solidaarisuustalous on kutsu jäsentää talous uudelleen jokaisen omasta arjesta käsin. Kartoitetaan ja vahvistetaan solidaarisuustaloutta Suomessa! www.solidaarisuustalous.fi Prosessin luonnos 2.0 (Suomen Sosiaalifoorumi 2013) 1. Mikä solidaarisuustalous? Solidaarisuustalous on kutsu jäsentää

Lisätiedot

SUOMI. Heinäkuu 2010 kesäkuu 2011

SUOMI. Heinäkuu 2010 kesäkuu 2011 SUOMI 2011 Toimintakertomus Heinäkuu 2010 kesäkuu 2011 Toimitus: Anu Jussila Ulkoasu: Johanna Kulmalainen Valokuvat: WWF Kannen kuva: Juha Taskinen / WWF Painopaikka: Libris Oy Paperi: Cyclus Print 115

Lisätiedot