SELVITYS: MAKSAVATKO SUURET BRÄNDIT ELÄMISEEN RIITTÄVÄÄ PALKKAA VAATETUSTYÖNTEKIJÖILLE?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS: MAKSAVATKO SUURET BRÄNDIT ELÄMISEEN RIITTÄVÄÄ PALKKAA VAATETUSTYÖNTEKIJÖILLE?"

Transkriptio

1 SELVITYS: MAKSAVATKO SUURET BRÄNDIT ELÄMISEEN RIITTÄVÄÄ PALKKAA VAATETUSTYÖNTEKIJÖILLE? TIIVISTELMÄ Clean Clothes Campaign / Company Survey (www.cleanclothes.org) Julkaisupäivämäärä: klo 9.00 Suomenkielisen tiivistelmän julkaisivat: Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Eettisen kaupan puolesta Eetti ry Selvityksen taustaa Selvityksen tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä kuluttajien tietoisuutta vaateteollisuuden työoloista. Aiheesta on käyty keskustelua kymmenen vuoden ajan ja suuret brändit ovat vakuuttaneet tekevänsä parhaansa epäkohtien korjaamiseksi. Ongelmia esiintyy kuitenkin yhä siinä määrin, etteivät nykyiset toimet riitä. Kansainvälisen Clean Clothes -kampanjaverkoston selvityksessä kerättiin tietoa Euroopan 50:stä vaikutusvaltaisimmasta muoti-, markettimuoti-, ja urheiluvaatealan suuryrityksestä. Tutkimustulokset perustuvat yritysten itsensä antamien vastausten lisäksi julkisiin tietoihin. Kyselyyn jätti vastaamatta 15 yritystä ja niiden kohdalla yhteenveto on tehty julkisesti saatavilla olevan tiedon perusteella. Kilpailu vaatealan viennistä on kiihtynyt 30 viime vuoden aikana, ja tuotanto siirtyy nopeasti halpojen hintojen perässä. Halpatuotantomaihin siirtymistä on oikeutettu sillä, että luodaan työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia, joka hyödyttää erityisesti naisia. Globalisaation luvatut hyödyt eivät saavuta tuotannon alkupäätä. Suuri osa vaateteollisuuden työläisistä joutuu elämään köyhyydessä. Eurooppalaisen vaateteollisuuden 34 miljardin euron vuosituotto jakautuu epätasaisesti, ja ompelijoiden päiväpalkaksi jää usein vähemmän kuin 6 euroa. Lakisääteiset minimipalkat eivät yleensä riitä elämiseen. Matalat palkat (ja tuotannon vaatimukset) pakottavat työntekijät tekemään pitkiä päiviä. He ovat siten erittäin haavoittuvassa asemassa. Kyselyn toteutuksesta Yrityksille lähetetty kyselylomake pohjautui suoraan 10 askelta kohti elämiseen riittävää palkkaa -suunnitelmaan. Yrityksiltä pyydettiin konkreettista tietoa eri toiminnoista, joilla he edistävät elämiseen riittävää palkkaa. Tarkoituksena oli selvittää, mitä käytännössä on tehty elämiseen riittävän palkkatason saavuttamiseksi. Yrityksiin otettiin yhteyttä kesä syyskuussa Vastausten perusteella kullekin yritykselle luotiin profiilit neljän kriteerin perusteella: 1

2 1. Työntekijöiden voimaannuttaminen, 2. Ostokäytännöt ja tulevat suuntaviivat, 3. Yhteistyö, 4. Strategia. Nämä ovat myös kampanjan neljä yleistä vaatimusta. Yritysprofiilit ja tutkimustulosten luonnokset lähetettiin yrityksille korjattaviksi ja kommentoitaviksi. Selventäviä kysymyksiä esitettiin ja muutoksia tehtiin soveltuvin osin palautteen perusteella. Selvityksessä pääpaino oli selvittää yritysten suhtautumista elämisen riittävän palkan vaatimukseen, sillä sen uskotaan kuvaavan yrityksen asenteita työntekijöiden oikeuksien kunnioittamiseen laajemminkin. Myös kokoontumisvapauden kunnioittaminen, ostokäytännöt ja muita seikkoja on huomioitu. Selvityksessä keskityttiin vaatetustyöntekijöiden oikeuksiin, eivätkä tulokset ulotu eurooppalaisten vaatekauppojen myyjiin, puuvillaa kerääviin uzbekistanilaisiin tai heihin, jotka työskentelevät kehräämöissä ja värjäämöissä. Huomionarvoista on se, että useampi yritys ilmoitti suunnittelevansa toimia, mutta ei ole vielä ryhtynyt toteutukseen. Näitä suunnitelmia ei pisteytetty, sillä arvioinnin tavoitteena oli selvittää todellista tapahtunutta muutosta. Tulevaisuuden suunnitelmat on kuitenkin sisällytetty yritysprofiileihin ja niiden toteutumista seurataan jatkossa. Neljällä yrityksellä suunta parempaan YK:n periaatteiden mukaan yritysten täytyy julkisesti tunnustaa ja käytännössä näyttää kunnioittavansa ihmisoikeuksia. Kyselyn tuloksista vedetään johtopäätös, että vaatealan brändeistä yksikään ei voi sanoa toimivansa täysin ihmisoikeuksia kunnioittaen. Edistystäkin on tapahtunut, ja joillain yrityksillä on mahdollisuus toimia suunnannäyttäjinä. Huomattava osa yrityksistä (15/50) jätti vastaamatta kyselyyn ja yhtä suuren osan (30 %) toimet ihmisoikeuksien toteuttamiseksi voidaan katsoa käytännössä lähes mitättömiksi. Kaksitoista yritystä yrittää ponnettomasti ja viisi vähän enemmän, mutta tulokset eivät vielä vakuuta. Neljä yritystä saa kiitosta oikeansuuntaisista toimista, ja niitä kannustetaan jatkamaan samaan suuntaan matkaa on vielä jäljellä! Jotta saavutettaisiin riittävä palkkataso, tämänhetkisiä käytäntöjä on muutettava. Yrityksillä on oltava selkeät suunnitelmat ja työkalut sen toteuttamiseksi. Kyselyn perusteella seitsemän yritystä on onnistunut luomaan uskottavat järjestelmät (Bestseller, G-Star, New Look, Puma, Switcher, Takko Fashion ja Tchibo). Yleisesti ottaen brändien todetaan siirtävän vastuuta valtioiden ja alihankkijoiden harteille. Kun elämiseen riittävä palkka on tunnustettu tavoitteeksi, tarvitaan myös näyttöä työskentelystä tavoitteen saavuttamiseksi. Sekä H&M että Suomessakin pian liikkeen avaava Mark&Spencer ovat työstäneet strategiaa yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa ja julkisesti esittäneet lupauksen saavuttaa riittävä palkkataso, mutta tavoitteita ei vielä tämän kyselyn yhteydessä voi katsoa saavutetuksi. Muunkaltaisiakin järjestelmiä työntekijöiden palkkatason parantamiseksi on luotu. Sveitsiläisellä Switcherillä on merkkibonus -palkitsemisjärjestelmä, jossa jokaisesta asetetusta tilauksesta maksetaan 1 prosentin lisä yhteiseen solidaarisuusrahastoon, joka jaetaan työntekijöille vuosittain kesäkuussa. Tämän järjestelmän katsotaan kaksinkertaistavan työntekijöiden palkan, mikäli kaikki tilaajat käyttäisivät sitä. Nyt Swictherin tilaukset ovat vain 6 prosenttia kyseenomaisen tehtaan tilauksista, eikä yritys pysty ainoana 2

3 nostamaan työntekijöiden palkkatasoa elämiseen riittäväksi. Bonusjärjestelmä on kehitelty yhteistyössä Fair Wear Foundationin kanssa. Työntekijöiden järjestäytymisvapautta ei voida sanoa kunnioitettavan vaateteollisuudessa. Osa yrityksistä on ryhtynyt ajamaan järjestäytymisvapautta ja ottaneet maininnan osaksi muodollisia sopimuksia. Adidas, Nike, Pentland, Asics, Puma ja New Balance ovat allekirjoittaneet Indonesiassa protokollan ( Freedom of Association Protocol ), jossa sitoudutaan järjestäytymisvapauden kunnioittamiseen urheiluvaatetehtailla. Sopimus on kahden vuoden neuvotteluiden tulos, ja siinä esitetään käytännön toimenpiteitä, joiden avulla alihankkijat voivat taata työntekijöiden vapaan järjestäytymisen. Muitakin vastaavia muodollisia sopimuksia on käytössä (allekirjoittaneita yrityksiä esim. Inditex, Arcadia ja Next). Nike on ottanut tavoitteekseen vähentää lyhytaikaisiksi solmittuja työsuhteita alihankkijoiden keskuudessa 15 prosentilla. Lyhytaikaisia työsopimuksia käytetään yleisesti välttelemään palkannoston vaatimusta sekä hidastamaan työntekijöiden järjestäytymishaluja. Mikään muu yritys ei ole sitoutunut lyhytaikaisten sopimusten vähentämiseen ja Niken odotetaan näyttävän esimerkkiä. Neljän edistyksellisimmäksi mainitun yrityksen katsotaan onnistuneen muita paremmin todentamaan pyrkimyksiään riittävän palkkatason saavuttamiseksi. Erityisesti sveitsiläinen Switcher saa kiitosta läpinäkyvyydestä ja yhteistyöhalukkuudestaan. Tähän mennessä Switcher on toteuttanut palkanmaksujärjestelmää Bangladeshissa ja sitä kannustetaan laajentamaan käytännöt koskemaan muitakin alueita. Yhteenveto yrityksistä Yritykset, jotka jättivät vastaamatta: Armani, Asda, Benetton Group, Celio, Desigual, Diesel, Hugo Boss, Kik, Levi Strauss & Co., LPP S.A., Mexx, Replay, S.Oliver, Tod's, Vuitton. Yritykset, joiden toimet ovat lähes mitättömiä: Aldi, Carrefour, Charles Vogële, Decathlon, Esprit, Gucci, IC Companys, Mango, Orsay, Pimkie, Pentland, Promod, VF Corporation, Versace, WE Fashion. Yritykset, joilla on lähtökohtaisesti maininta elämiseen riittävästä palkasta, mutta ei toteutusta: Asics, Bestseller, C&A, Gap, G-Star, Lidl, New Balance, Nike, Next, Takko Fashion, Tesco. Yritykset, joilla on oikeansuuntaisia toimia, mutta teot eivät vakuuta: Adidas Group, H&M, Primark, Puma, New Look. Yritykset, jotka ovat ottaneet askeleita oikeaan suuntaan: Inditex, Marks & Spencer, Switcher, Tchibo. Elämiseen riittävä palkka Selvityksessä keskityttiin vaatealan työntekijöiden palkkakysymykseen Aasian maissa. Keskeinen tarkoitus oli selvittää, maksavatko suuryritykset elämiseen riittävää palkkaa. Monissa Aasian maissa on määritelty minimipalkka, joka ei usein riitä elämiseen. Elämiseen riittävä palkka on määritelty seuraavasti: Viikkopalkkojen ja etuuksien on oltava vähintäänkin laillinen, tai tuotantoalalla määritelty minimipalkka ja sen on poikkeuksetta riitettävä tyydyttämään sekä työntekijän että hänen perheensä perustarpeet ja siitä on voitava myös säästää osa. (CCC ja Asia Floor Wage (AFW)) Alliance. Elämiseen riittävä palkka: a) koskee kaikkia työntekijöitä, 3

4 b) täytyy voida saavuttaa viikon normityöaikana, mikä ei saa olla 48 tuntia enempää, c) on perusnettopalkka, verojen jälkeen ja ennen (mahdollisia) etuuksia ja ylityökorvauksia, d) kattaa neljän henkilön (kaksi aikuista, kaksi lasta) perustarpeiden menot, e) sisältää 10 prosentin säästövaran. The Asian Floor Wage (AFW) Alliance Kansainvälinen Clean Clothes -kampanjaverkosto kuuluu osana aasialaiseen allianssiin AFW:hen (the Asian Floor Wage Alliance), joka on aasialaisten ammattiliittojen ja työntekijäjärjestöjen liittouma. AFW:n laskelmat elämiseen riittävästä palkasta määritellään seuraavin kriteerein: 1) työntekijän on pystyttävä elättämään itsensä lisäksi kaksi muuta kulutusyksikköä (yksi kulutusyksikkö = yksi aikuinen tai kaksi lasta), 2) aikuinen ihminen tarvitsee 3000 kaloria päivässä pystyäkseen työskentelemään ja 3) Aasiassa ruokaan kuluu puolet työläisten kuukausipalkasta. AFW on kehitellyt kymmenkohtaisen esityksen riittävän palkkatason saavuttamiseksi ( Roadmap to a living wage ). Sen mukaan 10 askelta yrityksille ovat: 1. Hyväksyä elämiseen riittävän palkan määritelmä osaksi yrityksen arvoja; 2. Kunnioittaa kokoontumisvapauden periaatetta; 3. Osallistua keskusteluun liittojen ja ammattijärjestöjen kanssa; 4. Julkisesti hyväksyä suuntaviivat riittävän palkkatason saavuttamiseksi; 5. Muuttaa ostokäytäntöjä; 6. Aloittaa pilottiprojekteja alihankkijoiden, ammattiliittojen ja työntekijöiden tukiryhmien kanssa; 7. Kannustaa kohdemaiden hallituksia hyväksymään elämiseen riittävä palkka minimiksi; 8. Toimia läpinäkyvällä tavalla; 9. Tehdä yhteistyötä asianosaisten kanssa; 10. Esittää konkreettinen aikajana tavoitteista elämiseen riittävän palkan saavuttamiseksi. Elämiseen riittävä palkka on ihmisoikeus YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan palkka on ihmisoikeus: Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot. Artikla 23(3) Vuonna 2011 YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi yksimielisesti yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat nk. Ruggien periaatteet (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), joiden mukaan: 1. Valtiolla on velvollisuus suojella ihmisoikeuksia. 2. Yrityksillä on vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia. 3. Loukatuille on taattava apu. Puitekehyksen mukaan vastuu koskee niin yrityksiä kuin valtioitakin. Yritysten vastuu ulottuu kattamaan tuotantoketjun kaikki osapuolet, ml. alihankkijat. Vaateteollisuuden oikeudenmukaisuudesta on käyty julkista keskustelua jo vuosia ja esiintyviä ongelmia on yritetty ratkoa luomalla erilaisia sosiaalisen vastuun järjestelmiä, joista toiset ovat yritysjohtoisia (the Business Social Compliance Initiative (BSCI)) ja toiset rakentuvat kansalaisjärjestöpohjalle (Fair Wear Foundation (FWF), Ethical Trading Iniative (ETI), Fair Labor Association (FLA)). Vaateteollisuudessa on 4

5 käytössä myös sosiaalisen vastuun standardi SA8000. Kullakin organisaatiolla on omat painotuksensa toiminnassaan ja ne tarjoavat erilaisia palveluja. Yleisesti ottaen kuitenkin voidaan sanoa, että nykyisellään esimerkiksi auditointijärjestelmät eivät onnistu tavoittamaan todellista tilannetta tehtailla ympäri Aasiaa. Järjestelmässä on yhä huomattavia puutteita. The Fair Wear Foundation on esittänyt palkkaportaiden (engl. wage ladder) idean. Portaiden avulla yritykset voivat nostaa palkkaa vaiheittain riittävälle tasolle. Ideaa toteutetaan käytännössä joissain kyselyyn osallistuneista yrityksistä. Selvitys kokonaisuudessaan julkaistaan englanniksi Clean Clothes -kampanjan kotisivuilla: Suomessa Clean Clothes kampanja perustettiin vuonna 2010 ja se kulkee nimellä Puhtaat vaatteet. Yhteistyöjärjestöjä Suomessa olivat sen alkamishetkellä Changemaker, Luontoliitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Eettisen kaupan puolesta ry, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja ammattiliitto Pro. Kansainväliseen verkostoon kuuluu 250 organisaatiota 16 Euroopan maasta. Sihteeristö sijaitsee Amsterdamissa. 5

Yhteystiedot: Töölöntorinkatu 2B 4. krs. 00260 Helsinki puh. 050 349 5230 info@eetti.fi www.eetti.fi

Yhteystiedot: Töölöntorinkatu 2B 4. krs. 00260 Helsinki puh. 050 349 5230 info@eetti.fi www.eetti.fi 1 Tämän julkaisun on tuottanut Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti). Eetti on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä

Lisätiedot

Hikipajat pinnalla. Suomen urheilukaupan hankintojen sosiaalinen ja ympäristövastuu. FinnWatch / Outi Moilala

Hikipajat pinnalla. Suomen urheilukaupan hankintojen sosiaalinen ja ympäristövastuu. FinnWatch / Outi Moilala Hikipajat pinnalla Suomen urheilukaupan hankintojen sosiaalinen ja ympäristövastuu FinnWatch / Outi Moilala 3/2007 FinnWatch 3/2007 FinnWatch on kansalais- ja ay-järjestöjen vuonna 2002 perustaman verkoston

Lisätiedot

1/2011. Halvimman markkinat. Julkisten työvaatehankintojen ja -valmistuksen eettisyys

1/2011. Halvimman markkinat. Julkisten työvaatehankintojen ja -valmistuksen eettisyys 1/2011 Halvimman markkinat Julkisten työvaatehankintojen ja -valmistuksen eettisyys Finnwatch tarkkailee suomalaisten ja tänne vahvasti sidoksissa olevien yritysten toiminnan vaikutuksia maailman takapihoilla.

Lisätiedot

Menetetty vallankumous?

Menetetty vallankumous? 2/2012 Menetetty vallankumous? Ihmisoikeusloukkaukset arkipäivää Bangladeshin tekstiiliteollisuudessa työskenteleville naisille Swedwatch on sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tarkastelee kriittisesti

Lisätiedot

VAATTEITA ETELÄSTÄ. Alan yritysten sosiaalinen- ja ympäristövastuu

VAATTEITA ETELÄSTÄ. Alan yritysten sosiaalinen- ja ympäristövastuu VAATTEITA ETELÄSTÄ Alan yritysten sosiaalinen- ja ympäristövastuu FinnWatch 3/2006 VAATTEITA ETELÄSTÄ Alan yritysten sosiaalinen- ja ympäristövastuu FinnWatch / Outi Moilala Joulukuu 2006 Sisältö Tiivistelmä...

Lisätiedot

2. Kuulutteko muihin vastuullisuusjärjestelmiin/ -verkostoihin kuin BSCI:hin?

2. Kuulutteko muihin vastuullisuusjärjestelmiin/ -verkostoihin kuin BSCI:hin? Marimekko Oyj 1. Mistä riskimaista omien merkkienne tuotteet tulevat (huom. monet Itä-Euroopan maat luokitellaan riskimaiksi) ja kuinka suuret ovat kunkin valmistusmaan osuudet? Maat, jotka on luokiteltu

Lisätiedot

TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI

TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI Ohjeistus menettelysääntöjen noudattamisen seurannassa käytettävän kyselylomakkeen vastausten arviointiin ja vertailuun. Keskeiset lähtökohdat Kysymykset koskevat

Lisätiedot

2/2014. Ojasta allikkoon. Seurantatutkimus Halvalla on hintansa -raportin vaikutuksista

2/2014. Ojasta allikkoon. Seurantatutkimus Halvalla on hintansa -raportin vaikutuksista 2/2014 Ojasta allikkoon Seurantatutkimus Halvalla on hintansa -raportin vaikutuksista Selvitys on tuotettu osana Finn watchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmaa. Ohjelmaa tukevat: Finn watch on suomalaisen

Lisätiedot

Ostoksilla verovaroin. Julkiset hankinnat kehitysmaista ja niiden eettisyys

Ostoksilla verovaroin. Julkiset hankinnat kehitysmaista ja niiden eettisyys Ostoksilla verovaroin Julkiset hankinnat kehitysmaista ja niiden eettisyys FinnWatch 2/2006 FinnWatch on kansalais- ja ay-järjestöjen vuonna 2002 perustama verkosto, joka ylläpitää tietotoimistoa. Se tarkkailee

Lisätiedot

1. Merkkituotteita valmistetaan kurjissa olosuhteissa Bangladeshissa. 2. Selvitys: Bangladeshissa seitsemän miljoonaa lapsityöläistä

1. Merkkituotteita valmistetaan kurjissa olosuhteissa Bangladeshissa. 2. Selvitys: Bangladeshissa seitsemän miljoonaa lapsityöläistä Vaatevallankumous Uutiset: 1. Merkkituotteita valmistetaan kurjissa olosuhteissa Bangladeshissa 2. Selvitys: Bangladeshissa seitsemän miljoonaa lapsityöläistä 3. Bangladeshin tehdaspalon taustalla huonot

Lisätiedot

Ihmisoikeudet yritystoiminnassa

Ihmisoikeudet yritystoiminnassa Ihmisoikeudet yritystoiminnassa 1 Kristiina Kouroksen ja Kristiina Vainion artikkeli on alun perin julkaistu teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja (Tietosanoma 2014). Ihmisoikeuskeskus 2014, Helsinki ISBN:

Lisätiedot

Selvitys on tuotettu osana Finnwatchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmaa. Ohjelmaa tukevat:

Selvitys on tuotettu osana Finnwatchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmaa. Ohjelmaa tukevat: 1/2013 Menetetty Halvalla on vallankumous? hintansa Kaupan IIhmisoikeusloukkaukset hmisoikomien eusloumerkkien kkaukset arkipä arkipäivää tuotteiden äivää B Bangladeshin vastuullisuus angladeshin naisille

Lisätiedot

Suomalaisten designtuotteiden vastuullisuus

Suomalaisten designtuotteiden vastuullisuus 5/2013 Suomalaisten designtuotteiden vastuullisuus CASE: Iittala ja Marimekko Thaimaassa Selvitys on tuotettu osana Finnwatchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmaa. Ohjelmaa tukevat: Selvitys on saanut

Lisätiedot

Korruptio Suomessa Tutkimus korruptiosta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 2014

Korruptio Suomessa Tutkimus korruptiosta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 2014 Korruptio Suomessa Tutkimus korruptiosta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 2014 Ole hyvä, tässä tutkimus korruptiosta Suomessa Korruptiotapaukset ja taloudelliset väärinkäytökset puhuttavat Suomessa aika-ajoin

Lisätiedot

Yrityksen päätökset vaikuttavat yhteiskuntaan monin tavoin. Valtion tehtävä on asettaa yhteiset pelisäännöt, joiden raameissa päätökset tehdään.

Yrityksen päätökset vaikuttavat yhteiskuntaan monin tavoin. Valtion tehtävä on asettaa yhteiset pelisäännöt, joiden raameissa päätökset tehdään. Yritysvastuu Kepan taustamuistio lokakuu 2010 Metsäyhtiö siirtää tehtaan Etelä-Amerikkaan, ja työttömyys suomalaisessa tehdaskaupungissa pomppaa 20 prosenttiin. Vaateyritys ei valitsekaan tavarantoimittajaksi

Lisätiedot

Ostoja etelästä ja hikipajoista Kotimaisten vaate- ja urheiluyritysten sosiaalinen ja ympäristövastuu Seurantaraportti 2009

Ostoja etelästä ja hikipajoista Kotimaisten vaate- ja urheiluyritysten sosiaalinen ja ympäristövastuu Seurantaraportti 2009 Ostoja etelästä ja hikipajoista Kotimaisten vaate- ja urheiluyritysten sosiaalinen ja ympäristövastuu Seurantaraportti 2009 FinnWatch 1/2010 FinnWatch ry on kansalais- ja ay-järjestöjen vuonna 2002 perustaman

Lisätiedot

2/2009. LUOmUPUUvILLAn matka PeLLOLTA PAIDAKSI. ReILUn KAUPAn markkinat 15. 16.5. YLIvIeSKAn LIIKUnTAKeSKUKSeSSA vaatteet & AATTeeT

2/2009. LUOmUPUUvILLAn matka PeLLOLTA PAIDAKSI. ReILUn KAUPAn markkinat 15. 16.5. YLIvIeSKAn LIIKUnTAKeSKUKSeSSA vaatteet & AATTeeT 2/2009 LUOmUPUUvILLAn matka PeLLOLTA PAIDAKSI ReILUn KAUPAn markkinat 15. 16.5. YLIvIeSKAn LIIKUnTAKeSKUKSeSSA vaatteet & AATTeeT 2 2/2009 PÄÄKIRJOITUS Hitaasti hyvä tulee Käsillä tekeminen ja käsityö-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

3/2015. Viidakon uudet lait. Sertifiointijärjestelmien ja IOI Groupin vastaukset Finnwatchin Viidakon lait -selvitykseen

3/2015. Viidakon uudet lait. Sertifiointijärjestelmien ja IOI Groupin vastaukset Finnwatchin Viidakon lait -selvitykseen 3/2015 Viidakon uudet lait Sertifiointijärjestelmien ja IOI Groupin vastaukset Finnwatchin Viidakon lait -selvitykseen Sisältö 1. FINN WATCHIN RAPORTTI TOI ESIIN ONGELMAT TYÖOLOISSA... 3 2. SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Liite 5. Alustavia kehitysvaikutuksia vuoden 2009 liikekumppanuustukihakemuksien ensimmäinen seurantaraportointi

Liite 5. Alustavia kehitysvaikutuksia vuoden 2009 liikekumppanuustukihakemuksien ensimmäinen seurantaraportointi Liite 5 Alustavia kehitysvaikutuksia vuoden 2009 liikekumppanuustukihakemuksien ensimmäinen seurantaraportointi 1(18) Sisällysluettelo Tiivistelmä... 2 1. Liikekumppanuustukihankkeiden toteutuksen seuranta...

Lisätiedot

3/2012 Hikistä hommaa

3/2012 Hikistä hommaa 3/2012 Hikistä hommaa Clas Ohlsonin, Bilteman, Fiskarsin ja muiden kodintarvikeyritysten vastuullisuus Kiinassa Tiivistelmä Finnwatch selvitti kevään 2012 aikana puutarha-, harrasteja kodintarvikkeiden

Lisätiedot

MISTÄ KENKÄ PURISTAA? Katsaus globaaliin kenkätuotantoon CHANGE YOUR SHOES

MISTÄ KENKÄ PURISTAA? Katsaus globaaliin kenkätuotantoon CHANGE YOUR SHOES MISTÄ KENKÄ PURISTAA? Katsaus globaaliin kenkätuotantoon CHANGE YOUR SHOES Johdanto Kenkäteollisuus on maailmalla jatkuvasti kasvava ala. Sen pitkäaikainen kasvu on seurausta useista tekijöistä, kuten

Lisätiedot

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi Pelisäännöt vuokratyölle Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi SAK Vuokratyöhankkeen raportti 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 VUOKRATYÖHANKE... 5 2.1 Hankkeen

Lisätiedot

hanki it reilusti suuntaviivoja kestäviin tietokonehankintoihin

hanki it reilusti suuntaviivoja kestäviin tietokonehankintoihin hanki it reilusti suuntaviivoja kestäviin tietokonehankintoihin Hank IT reilusti Suuntaviivoja kestäviin tietokonehankintoihin Julkaisijat: Procure IT fair. Campaign for Sustainable Procurement of Computers

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet Lahjonnanvastaiset periaatteet Soveltamisohjeet Vaikka lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisto on Transparency Internationalin tuottama, sen sisältö ei kirjaimellisesti noudata TI:n virallista

Lisätiedot

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA TYÖHYVINVOINNIN MITTAAMINEN

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA TYÖHYVINVOINNIN MITTAAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2014 Katriina Holanne HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA TYÖHYVINVOINNIN MITTAAMINEN Case Henkilöstövuokrausyritys X OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kehitysvaikutuksia vuoden 2009 liikekumppanuustukihakemusten II, viimeinen seurantaraportointi

Kehitysvaikutuksia vuoden 2009 liikekumppanuustukihakemusten II, viimeinen seurantaraportointi Kehitysvaikutuksia vuoden 2009 liikekumppanuustukihakemusten II, viimeinen seurantaraportointi 1(19) Sisällysluettelo Tiivistelmä... 2 1. Liikekumppanuustukihankkeiden toteutuksen seuranta... 4 2. Myönnettyjen

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot