PUBLICATIONS OF RISTO WILLAMO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUBLICATIONS OF RISTO WILLAMO"

Transkriptio

1 PUBLICATIONS OF RISTO WILLAMO Updated 28 September 2010 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH REFEREE PRACTICE Berninger, Kati, Petri Tapio, Markku Lehtonen & Risto Willamo, 2008/9 : Approche centree sur les problemes pour les sciences de l'environnement. Environments: 2/36(2009): Cantell, Hannele, Janna Pietikäinen, Risto Willamo, Marjukka Laakso, Suvielise Nurmi ja Lena Sjöberg- Tuominen, 2009: Tieteiden integraatio yliopisto-opetuksessa: esimerkkinä ympäristöalan monitieteinen sivuainekokonaisuus. Peda-Forum: yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu: 1/16 (2009): [Integrating sciences in university education: Multidisciplinary environmental minor as an example.] Tapio, Petri and Risto Willamo, 2008: Developing interdisciplinary environmental frameworks. Ambio 2/37: Tapio, Petri, David Banister, Jyrki Luukkanen, Jarmo Vehmas and Risto Willamo, 2007: Energy and transport in comparison: immaterialisation, dematerialisation and decarbonisation in the EU15 between 1970 and Energy policy 35(2007): Nuorteva, P., S. Autio, J. Lehtonen, A. Lepistö, S. Ojala, A. Seppänen, E. Tulisalo, P. Veide, J. Viipuri ja R. Willamo, 1986: Levels of iron, aluminium, zinc, cadmium and mercury in plants growing in the surroundings of an acidified and a nonacidified lake in Espoo, Finland. Annales Botanici Fennici 23: , 1986 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS WITH REFEREE PRACTICE Tapio, Petri and Risto Willamo, 2006: Interdisciplinary environmental frameworks as educational tools for sustainability. Sustainable development through education: proceedings of the International Conference on Environmental Education. Helsinki, 14 June Pp Willamo, R ja Pekka Nuorteva, 1987: The Role of Heavy Metals in Forest Die-off. Symposium of the Finnish Research Project on Acidification (HAPRO). Series A, 64/1987: SCIENTIFIC MONOGRAPHS Willamo, R., 2005: Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä: sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Helsingin yliopisto. Bio- ja ympäristötieteiden laitos. Väitöskirja. Environmentalica Fennica s. Saatavilla osoitteessa: https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/584/kokonais.pdf?sequence=1 [Comprehensive Approach in Environmental Science and Policy: the Multidimensionality of the Contents as a Challenge in Environmental Protection. Academic Dissertation at the University of Helsinki. In Finnish.] Manninen, S. and R. Willamo, 1993: Ympäristön laadun ohjearvot Suomessa - arvoja ja arvioita. Environmentalica Fennica p. Helsinki. [The norms of environmental quality in Finland values and evaluation.] Willamo, R., 1988,1989: Paimio. Ympäristönsuojelusuunnitelman perusselvitys. 195 s + 29 liites. 1(6)

2 OTHER SCIENTIFIC PUBLICATIONS Willamo, R., 2010: Karjaan ja Pohjan linnusto Tringa 2/2010. (Käsikirjoitus, hyväksytty julkaistavaksi.) Tapio, Petri, Katri Huutoniemi, Jari Lyytimäki, Vilja Varho, Jarmo Vehmas and Risto Willamo, 2009: An inter- and transdisciplinary analysis of the climate discussion of transport. Paper presented at the conference Towards Knowledge Democracy, University of Leiden, the Netherlands, August 26, Available at: Willamo, R., 2009: Raaseporin alueen pääskylaskennat kesällä Tringa 4/2009: [Estimating the Swallow Populations in Raasepori, Southern Finland.] Willamo, R., 2004: Luonto ja ei-luonto. Teoksessa: Hannele Cantell (toim.): Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Juva. Ss [Nature and non-nature.] Willamo, R., 2004: Ihminen suhteessa luontoon. Teoksessa: Hannele Cantell (toim.): Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Juva. Ss [Man in relationship with nature.] Hakala, Harri ja R. Willamo, 2003: Ympäristöongelmien kirjo. Teoksessa: Harri Hakala ja Jari Välimäki: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Suomen Ympäristökeskus. Gaudeamus. Helsinki. Ss Willamo, R, 2003: Ilmastonmuutos - poikkitieteellinen haaste ympäristökoulutukselle. Ilmansuojelu 2003(1): [Climate change a cross-disciplinary challenge for environmental education.] Willamo, R., 2002: Tervapääsky-yhdyskunnan suojelu taloremontissa. Linnut 3/2002: Willamo, R., 2002: Ympäristökasvatuksen peruskysymysten äärellä: Ihminen on osa luontoa - mikä oikeastaan on ihmisen luontosuhde. Natura 1/2002: 5-9. [The basic question in environmental education: Man is a part of nature what then is man s relation to nature?] Willamo, R., J. Merilä, J. Nikkilä ja C. Primmer, 2002: Kirjosiepon ja harmaasiepon sekapesintä Kylmäkoskella. Luonnon Tutkija 2/2002: Tapio, Petri ja R. Willamo, 2001: Environmental Problems - What, Why and How? Tutu-publications 4/2001. Finlands Futures Research Centre. Turku School of Economics and Bussiness Administration. 21 p. Willamo, R., 1997: Mikä ympäristönsuojelussa on olennaista? Ympäristö ja Terveys 28 (3-4): [What is relevant in environmental protection?] Willamo, R., 1993: Western man - a master of detail but blind to the whole. Adult Education and Development 40: (The same article was also published in French and Spanish.) Willamo, R., 1992: Fragmented minds - fragmented environmental education. Loppujulkaisu seminaarissa: Environment - a challenge for adult education. The twenty-fourth Meeting in Finland. The publication Series of the Association of Finnish Adult Education Organizations. No 5/1992: Willamo, R., 1992: Pirstaleisen ihmisen pirstaleinen ympäristökoulutus. Teoksessa: Ojasta allikkoon? Puheenvuoroja ympäristökoulutuksen 'itsestäänselvyyksistä'. S Toim. O. Kinttula ja T. Parviainen. SYL-julkaisu 3/92. Suomen ylioppilaskuntien Liitto. 176 s. Willamo, R., 1992: Kokonaisvaltaisuutta ympäristökoulutukseen. Teoksessa: Ympäristökasvatus. Toim. A. Kajanto. S Kansanvalistusseura. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Jyväskylä. 244 s. Willamo, R., 1992: Western man knows details but has lost the overall view. LEIF - Life and Education in Finland. 4/1992: 2-8. Willamo, R., 1992: Länsimainen ihminen tuntee yksityiskohdat muttei kokonaisuutta. Tiedepolitiikka 3/92. S Willamo, R., 1988: Miten kesämökkiasutus vaikuttaa linnustoon? Lintumies 3/23 (1988): [The effects of summer cottages to birds.] Lehmusluoto, P, J. Sarkkula, J. Koponen, K. Dahlbo, M. Virtanen & R. Willamo, Puunjalostusteollisuuden jätevesikuormituksen ja säännöstelyn vaikutus Näsiselkään, mallitarkastelu. Selostus tutkimustyön tuloksista. Moniste. Helsingin yliopisto, limnologian laitos. 96 s. [The Effects of Pulpmill Effluents and Water Level Regulation on the Southernmost Sub-basin of Lake Näsijärvi, Finland, a Modelling Study.] 2(6)

3 Willamo, R., 1984: Näsijärven säännöstelyn vaikutus rantavyöhykkeen pohjaeläimistöön: tutkimuksen esittely. Julkaisussa: Järvien ja jokien pohjaeläintutkijoiden kokous S s Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen tiedonantoja 38. Jyväskylä Nuorteva, P., M. Lodenius, M. Karjula, P. Kling, E. Koistinen, T. Koskinen, H. Kurki, K. Lindström, G. Munsterhjelm, E. Puntti, H. Puntti, E. Schroderus, K Silvo ja R. Willamo, 1982: Elohopean kulkeutuminen luontoon kaatopaikoilta ja jätteidenpolttolaitoksilta. Ympäristö ja Terveys 1 /1982. Ss SEMI-SCIENTIFIC PUBLICATIONS (ABSTRACTS, ANNOUNCEMENTS) Clarkeburn, Henriikka ja Risto Willamo, 2006: Arvojen huutokauppa. Teoksessa: Clarkeburn, Henriikka: Etiikanopetuksen teoriaa ja kokemuksia. Helsingin yliopisto, Viikin opetuksen kehittämispalvelut (VOK) S Willamo, Risto, Kai Lunden, 2005: Lullulan lumilta: koottuja lintuhavaintoja Karjaan ja Pohjan alueelta tammi-helmikuulta Lullula 1/2005: Lodenius, Martin, Risto Willamo ja Pekka Kauppi, 2004: Ympäristönsuojelutiedettä Helsingin yliopistossa. Ympäristö ja terveys 1/35: Lodenius, Martin ja R. Willamo, 2000: Multidisciplinary teachings in environmental education: problems and challenges. Innohigh 2000: Innovations in higher education. International conference. Programme and abstracts, August 30 - September 2, S Willamo, R. ja V. Tarsa, 1988: Tietoja harmaahaikaran pesimäaikataulusta Suomessa. Lintumies 1/23 (1988): 25. Willamo, R., 1988: Harmaahaikara ja sääksi riitaisina naapureina Lohjanjärvellä. Lintumies 1/23 (1988): Willamo, R. ja Pekka Nuorteva, 1987: Tutkimuksia toksisten metallien osuudesta metsäkuolemassa. Happamoitumisprojektin tutkimusseminaari S. 74. TEXTBOOKS Berninger, K., P. Tapio & R. Willamo, Ympäristönsuojelun perusteet. 389 s. Gaudeamus. [Basics of environmental protection.] Willamo, R., 2003: Osat, kokonaisuus vai molemmat? Ympäristömuutosten arvottaminen ja arviointi. Luentomoniste. 303 s. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet (ISSN ). No 29. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. [Holism, atomism or both? Evaluation and assessment of environmental impacts.] ARTICLES POPULARISING SCIENCE Willamo, R., 2010: Epäkaupunkilainen tilittää. Ympäristökasvatus 3/2010: Willamo, R., 2010: Biodiversiteetti alkuperäinen, suuri vai miellyttävä? Ympäristökasvatus 2/2010: Willamo, R., 2009: Ei nähdä metsää puilta. Ympäristökasvatus 3/2009: Willamo, R., 2009: Neljä ympäristöosallisuuden roolia. Ympäristökasvatus 2/2009: Willamo, R., 2008: Onko teknologia hyvä vai paha? Ympäristökasvatus 3/2008: Willamo, R., 2008: Älä luovuta - käytä luovuutta. Ympäristökasvatus 2/2008: Willamo, R., 2007: Ilmastonmuutos - Hyvä Vihollinen? Ympäristökasvatus 3/2007: Willamo, R., 2007: Maaseutu on luontosuhteen suojelualuetta. Ympäristökasvatus 2/2007: Willamo, R., 2006: Estetiikka ympäristökeskustelussa. Ympäristökasvatus 4/2006: Willamo, R., 2006: Milloin luonto voi hyvin? Ympäristökasvatus 2/2006: (6)

4 Willamo, R., 2005: Köyhyys ja kohtuus. Ympäristökasvatus 4/2005: 30. Willamo, R., 2005: Kaaoksen reunalla. Ympäristökasvatus 2/2005: Willamo, R, 2005: Kokonaisvaltainen ajattelu ja yksittäisten ihmisten teot. Nuorten luonto: 5/62: 16. Willamo, R., 2005: Kokonaisvaltaisuus hakusessa. Ympäristö 7/19: 36. Willamo, R., 2005: Lasten lintupäivä - valtakunnallinen lasten lintutapahtuma. Tringa 2/32: Kaivola, Taina ja Risto Willamo, 2004: Lapsille oma lintuharrastustapahtuma. Tiira 4/9 (2004): 10. Willamo, R., 2004: Mistä kulttuuriympäristön tuntee? Ympäristökasvatus 2/2004: Willamo, R., 2004: Kulutus, identiteetti ja syylllistäminen. Ympäristökasvatus 2/2004: Willamo, R., 2003: Eri tauteja vai saman taudin eri oireita? Ympäristökasvatus 4/2003: 30. Willamo, R., 2003: Voiko aikuisille kertoa satuja? Ympäristökasvatus 2/2003: Willamo, R., 2002: Luontoretki vessaan. Ympäristökasvatus 1/2002: 30. Willamo, R., 2001: Myyttinen tervapääsky. Suomen Luonto 10/2001. S. 48. Willamo, 1998: Onko koulutus vain koulutusta? Teoksessa: Ulos ja tulos - korkeakoulupoliittisia kestoahdistuksia. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. S Willamo, R., 1990: Ympäristönsuojelussa kokonaisuus hukassa. Elinympäristö S In addition 21 articles in newspapers on environmental issues. VISITING LECTURES (INTERNATIONAL) Fragmented minds - fragmented environmental education. Opening lecture. Environment - a challenge for adult education. The twenty-fourth Meeting In Finland. June 7th-13th Kirkkonummi. Association of Finnish Adult Education Organizations. Plenary speech. Does Our Understanding of the Environment Have an Eco-social Sustainability? Towards a Pedagogy of Environmental Responsibility. An EAEA-Network Conference On Environmental Education for Adults. Oslo/Hadeland, Norway. June The Norwegian Association for Adult Education. Plenary speech. Environmental Education s Role in Environmental Protection. Our Common Environment -conference. St. Petersburg The Ministry of Environment, Finland. Workshop presentation. To Sing or not to Sing - What Makes a Good Teacher? INNO2000 Conference: Innovations in Higher Education The University of Helsinki. Workshop presentation. VISITING LECTURES (NATIONAL) Willamo, R., 2001: Mikä on ihmisen luontosuhde? 6 s. Polkuja Luontosuhteeseen. Suomen ympäristökasvatuksen seuran 10-vuotisseminaari. Willamo, R., 1991: Ruoan ja veden epäpuhtaudet yhteiskuntamme ongelmakentässä. Kotitalousopettajien liiton koulutuspäivät s. In addition: An invited lecturer or chair in a number of occations organized by e.g.: Dodona Combo, The Environmental Center of the City of Helsinki, The Student Union of the University of Helsinki, The Educational Office of the City of Helsinki., Helsinki Institute, The Society of Education Philosophy (Finland), Fair of Sustainable Finland, The Association of Teachers of Household Economics, The Finnish Nature League, The Martha Organization, The Summer University of Päijät-Häme, Philosophical Society of Finland, The Association of the Student Unions in Finland, Finnish Association for Environmental Education, Workshop on Life Cycle Analysis - The Ministry of Environment, The Association of Students of Environmental Sciences 4(6)

5 COURSE MATERIAL Material published in the series Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet (ISSN ) [Teaching material of environmental protection], totally 17 publications (circa 1000 pages), as only author in six of them (circa 300 p). The most important ones: Willamo, R. T. Assmuth, M. Malkki ja M. Lodenius, 1989: Ohjeita ympäristötieteellisen esityksen laatijalle. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 4. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 49 s. + 6 liitettä. Willamo, R., 1993 (1. painos): Johdatus ympäristönsuojelun opintoihin (YMPS1.3). Kurssin oppimateriaali. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 24. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 38 s. Lodenius, M. ja R. Willamo, 1994: Loppuvaiheen opinto-opas. Ohjeita graduntekoon ja loppuvaiheen opintoihin. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 19. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 38 s. Willamo, R., 1997: Ympäristönsuojelun prosessikirjoitus (YMPS2.7A). Kurssin oppimateriaali. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 26. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 46 s. Willamo, R. ja V. Stambej, 1999: Rajat rikki! 5. painos. Ympäristömuutosten arvottaminen ja arviointi (YMPS2.2A). Kurssin oppimateriaali. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 25. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. Ei nidottu. (RW:n kirjoittama luentomoniste 111 s.) Willamo, R. ja M. Lodenius, 2000: Tilastotiede kansaa palvelemaan eli lyhyt johdatus tilastotieteeseen ja tilastolaskentaan. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 28. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 30 s. + 3 liites. Other pedagogical material of environmental protection approximately 500 p. Additionally has leaded the gathering of a collection of 8000 classified slides and a herbarium of indicator plants and lichens (about 100 samples). OTHER PEDAGOGICAL MATERIAL Willamo, R. ja RaakkuJaHelmet, 2001: Likka ja mullikka. Luomuaiheista nuorisomusiikkia. Cd-levy. Helmi (koulujen kotitaloustuntien opetusmateriaaliksi tehty single) Willamo, R: ja Birgitta Kirjonen, 2001: Roskis-Nallen laulu. Tallentamaton, jatkuvasti esitettävä lastenmusiikkiteos. Teoston teosnumero RaakkuJaHelmet, 2000: Kamaa kiertoon. Kierrätysaiheista nuorisomusiikkia. Cd-levy. Helmi (suurten kesätapahtumien taustamusiikiksi tehty single) Willamo, R. ja RaakkuJaHelmet, 1998: Joku raja! Ympäristökasvatusaiheista nuorisomusiikkia. Cd-levy. Helmi Willamo, R., 1991: Kaikki energiantuotanto muuttaa luontoa. Generator -opetuspaketti. Nuorten Luonnon erikoisnumero. Luonto-Liitto, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Ympäristöministeriö, Suomen Luonnonsuojeluliitto. S Willamo, R., 1991: Ympäristövaikutusten torjunta. Generator -opetuspaketti. Pedagoginen paketti. Luonto-Liitto, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Ympäristöministeriö, Suomen Luonnonsuojeluliitto. ISBN S. 6/1-6/4. Willamo, R., 1987: Happamat pisarat. Perusasiat happamoitumisesta. Opinto-ohjelma peruskoulun 7. luokille ja luontokerhoille. 63 s. (Työryhmä, Willamo tehnyt koko tekstiosan.) Luonto-Liitto. Suomen Luonnonsuojeluliitto 5(6)

6 INTERVIEWS AND CHARACTER DESCRIPTIONS AS AN ENVIRONMENTAL RESEARCHER AND EDUCATOR Vaatimattomasti paras. Assistentti Risto Willamo sai HYYn ensimmäisen Hyvä Opettaja -palkinnon. Ylioppilaslehti Pietiläinen, Jaakko, 1997: Mun nimi on Ripa Teoksessa: Tarinoita opetuksesta Helsingin yliopistossa. Ss Helsingin yliopisto. ISBN Huttunen, Leena, 1999: Olennaista on kokonaisvaltainen ajattelu! Risto Willamon haastattelu Ympäristövaikuttaja -palstalla. Ympäristö 4/1999. S. 7. Puttonen, Mikko, 1997: Ympäristö on yksi, Pekka Kaupin ja Risto Willamon haastattelu. Yliopistolehti Risto Willamon henkilökuva. Jäljenjättäjä. TV2, Ympäristöuutiset Hänninen, Ulla, 1999: Maisteritehtaan antisankari. Yliopistolainen 3/1999. Soinio, Helena, 1999: Huumori sopii ympäristönsuojeluun paremmin kuin paatos. Karjaan raakkujamaisteri Risto Willamo teki levyn. Länsi-Uusimaa S. 8. Simonen, Katri, 2001: Tapasimme Risto Willamon. Autollakin voi tehdä retken luontoon. Helsingin Sanomat, , s. A14. Ora, Ulla, 2002: Luontosuhde tarvitsee terapiaa. Luonnonsuojelija. Syyskuu/2002: 10. 6(6)

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE OF RIIKKA PALONIEMI

CURRICULUM VITAE OF RIIKKA PALONIEMI CURRICULUM VITAE OF RIIKKA PALONIEMI Updated 30 September 2010 PERSONAL DETAILS Family name: Paloniemi, First names: Riikka Jaana Born 1974, Married, two children CONTACT Finnish Environment Institute

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO

CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO Updated 15 August 2013 PERSONAL DETAILS Family name: Varho, First names: Vilja Eeva Talvikki Born in Helsinki in 1971. Married, two children (2008 and 2009) CONTACT Finland

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KÄSIKIRJA

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KÄSIKIRJA YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KÄSIKIRJA Kustantajan yhteystiedot PS-kustannus PL 303 Aatoksenkatu 8 E 40101 Jyväskylä 40720 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin: (014) 678 709 faksi: (014) 678 719 Internet: www.ps-kustannus.fi

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat Innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen Innovaatiokeskusten vahvistaminen ja kansainvälistäminen Oulun kaupungin roolin vahvistaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen

Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen MMT, projektikoordinaattori Miksi 1 Seudulliset vahvuudet Infra Opettajankoulutus (tutkimus + opettajien vaikuttavuus) Metsäntutkimus (tutkimus

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

Publicity for research findings and participation in public discussion 1998-

Publicity for research findings and participation in public discussion 1998- 1 Publicity for research findings and participation in public discussion 1998- Eeva Kallio 1. Elämä ja valinnat edessä [Life and choices ahead], Abifakta 2011, Turenki: kustannus 2. Newspaper article Keskisuomalainen

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT JULKAISUT/PUBLICATIONS A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Koko koulun kestävä kehitys?

Koko koulun kestävä kehitys? Koko koulun kestävä kehitys? Tutkimus oppilaiden ja opiskelijoiden kestävän kehityksen käsityksistä ja arvoista sekä opetuksen toteutumisesta Oulun normaalikoulussa Järvelä Maija¹, Rannanpää Heidi¹ & Jeronen

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Finland - China Cooperation Seminar

Finland - China Cooperation Seminar Finland - China Cooperation Seminar June 9-11, 2008 Tervetuloa Finland China-seminaariin Joensuun ja Kuopion yliopistoihin! Ilmoittautuminen on nyt käynnissä! Joensuun ja Kuopion yliopistot järjestävät

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland.

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland. Brief description of the An abstract: Verkkokeskustelu An abstract: Verkkokeskustelu A presentation: Keskustelu verkossa February 2006 http://www.helsinki.fi/sokla/ad200 6/AD_ohjelma_abstraktit.pdf February

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely KANDIPALAUTE - KANDIDATRESPONS

Yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely KANDIPALAUTE - KANDIDATRESPONS Yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely KANDIPALAUTE - KANDIDATRESPONS - missä mennään? OHA-Forum-päivät 28.8.2013 Paula Ranne, UNIFI ry Valtakunnallinen kandipalaute: ideasta toteutukseen

Lisätiedot

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektisykli SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektin ideointi Arviointi Tarvittavien toimenpiteiden nimeäminen Toteutus Projektisuunnitelman muotoilu Rahoitus Projektin ideointi

Lisätiedot

YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa. Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa. Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Yk:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen 2005 2014 VISIO: Maailma, jossa

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Harjavallan sulaton raskasmetallipäästöt

Harjavallan sulaton raskasmetallipäästöt Mg vuodessa 25 2 15 Harjavallan sulaton raskasmetallipäästöt Cu Ni Zn Pb 1 5 1985 1988 1991 1994 1997 2 23 Outokumpu Oy Keskimääräinen vuosilaskeuma Harjavallan tutkimusgradientilla vuosina 1992-1998 7

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille?

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Prof. Eero Hyvönen Helsinki Institute for Information Technology HIIT University of Helsinki, Dept. of Computer Science Semantic Computing Research

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

Julkaisut ja meriitit / Publications and Merits of the staff at TUT

Julkaisut ja meriitit / Publications and Merits of the staff at TUT Tutkimustietojärjestelmän ohjausryhmän 20.3.2014 Julkaisut ja meriitit / Publications and Merits of the staff at TUT JULKAISUT/PUBLICATIONS A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit / Peer-reviewed scientific

Lisätiedot

List of Publications 2000-15.2.2009

List of Publications 2000-15.2.2009 1(5) Leena M. Matikka List of Publications 2000-15.2.2009 1. Articles in international scientific journals with referee practice Matikka, L. M. (2000). Comparability of quality-of-life studies of the general

Lisätiedot

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Erja Heikkinen Counsellor for Science Affairs Department for Higher Education and Science Policy, Flexible

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE

CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE 1 CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE Education Doctor of Education, University of Helsinki 1998 Master of Science, University of Tampere 1984 Latest Career Visiting Professor (Societal Innovations) Aalto

Lisätiedot

Mitä tulevaisuuden ympäristökasvatus. tarvitsee? Hämeenlinna Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF. Kuva: Aiki-Pekka Sinikoski / WWF

Mitä tulevaisuuden ympäristökasvatus. tarvitsee? Hämeenlinna Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF. Kuva: Aiki-Pekka Sinikoski / WWF Kuva: Aiki-Pekka Sinikoski / WWF Mitä tulevaisuuden ympäristökasvatus tarvitsee? Hämeenlinna 4.10.2016 Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF WWF eli Maailman luonnonsäätiö Tehtävämme on pysäyttää luonnon köyhtyminen

Lisätiedot

Ekopedagogiikka. Espoon työväenopisto Opet oppii Kevät 2014 Leena Nukari MMM

Ekopedagogiikka. Espoon työväenopisto Opet oppii Kevät 2014 Leena Nukari MMM Ekopedagogiikka Espoon työväenopisto Opet oppii Kevät 2014 Leena Nukari MMM Kurssin tavoitteet Tutustutaan käsitteeseen kestävän kehityksen kasvatus Etsitään keinoja integroida kestävää kehitystä eri aineiden

Lisätiedot

Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden

Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden ISBN-13: 978-951-40-2023-0 (PDF) ISBN-10: 951-40-2023-5 (PDF) ISSN 1795-150X Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden Proceedings of ELAV seminar 23-24 March

Lisätiedot

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara TIE-hankkeen päätösseminaari Taivalkoski 27.3.2013 Matti Virkkunen, VTT 2 Sisältö Metsähakkeen saatavuus Mustavaaran

Lisätiedot

Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä

Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016 Koordinaattori Sanna Niukko, KEVEKO-tohtoriohjelma, TY & FinEd-verkosto (Tutkimus-

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE

CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE 1 CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE Education Doctor of Education, University of Helsinki 1998 Master of Science, University of Tampere 1984 Latest Career Professor 1.6.2011- Research professor 1.6.2008-31.5.2011

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla?

Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla? Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla? Keskustelua Suomen tuloksista EU:n tasa-arvoindeksissä (EIGE) Helsingissä 21. 22.4.2016 Sukupuolten tasa-arvon mittaamiseen ja

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 19.12.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC yhteistyö 2014-2020 ENI CBC -yhteistyön strategiset päätavoitteet: A. Taloudellisen

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN ILMASTOPOLITIIKKA JA KAUPUNKI

KANSAINVÄLINEN ILMASTOPOLITIIKKA JA KAUPUNKI KANSAINVÄLINEN ILMASTOPOLITIIKKA JA KAUPUNKI Oulu 3.12.2008 Kaarin Taipale, kaupunkitutkija Chair, Marrakech Task Force on Sustainable Buildings and Construction www.environment.fi/sbc ICLEI Local Governments

Lisätiedot

OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi

OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi Korkeakoulujen kestävän kehityksen kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista

Lisätiedot