PUBLICATIONS OF RISTO WILLAMO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUBLICATIONS OF RISTO WILLAMO"

Transkriptio

1 PUBLICATIONS OF RISTO WILLAMO Updated 28 September 2010 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH REFEREE PRACTICE Berninger, Kati, Petri Tapio, Markku Lehtonen & Risto Willamo, 2008/9 : Approche centree sur les problemes pour les sciences de l'environnement. Environments: 2/36(2009): Cantell, Hannele, Janna Pietikäinen, Risto Willamo, Marjukka Laakso, Suvielise Nurmi ja Lena Sjöberg- Tuominen, 2009: Tieteiden integraatio yliopisto-opetuksessa: esimerkkinä ympäristöalan monitieteinen sivuainekokonaisuus. Peda-Forum: yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu: 1/16 (2009): [Integrating sciences in university education: Multidisciplinary environmental minor as an example.] Tapio, Petri and Risto Willamo, 2008: Developing interdisciplinary environmental frameworks. Ambio 2/37: Tapio, Petri, David Banister, Jyrki Luukkanen, Jarmo Vehmas and Risto Willamo, 2007: Energy and transport in comparison: immaterialisation, dematerialisation and decarbonisation in the EU15 between 1970 and Energy policy 35(2007): Nuorteva, P., S. Autio, J. Lehtonen, A. Lepistö, S. Ojala, A. Seppänen, E. Tulisalo, P. Veide, J. Viipuri ja R. Willamo, 1986: Levels of iron, aluminium, zinc, cadmium and mercury in plants growing in the surroundings of an acidified and a nonacidified lake in Espoo, Finland. Annales Botanici Fennici 23: , 1986 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS WITH REFEREE PRACTICE Tapio, Petri and Risto Willamo, 2006: Interdisciplinary environmental frameworks as educational tools for sustainability. Sustainable development through education: proceedings of the International Conference on Environmental Education. Helsinki, 14 June Pp Willamo, R ja Pekka Nuorteva, 1987: The Role of Heavy Metals in Forest Die-off. Symposium of the Finnish Research Project on Acidification (HAPRO). Series A, 64/1987: SCIENTIFIC MONOGRAPHS Willamo, R., 2005: Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä: sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Helsingin yliopisto. Bio- ja ympäristötieteiden laitos. Väitöskirja. Environmentalica Fennica s. Saatavilla osoitteessa: https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/584/kokonais.pdf?sequence=1 [Comprehensive Approach in Environmental Science and Policy: the Multidimensionality of the Contents as a Challenge in Environmental Protection. Academic Dissertation at the University of Helsinki. In Finnish.] Manninen, S. and R. Willamo, 1993: Ympäristön laadun ohjearvot Suomessa - arvoja ja arvioita. Environmentalica Fennica p. Helsinki. [The norms of environmental quality in Finland values and evaluation.] Willamo, R., 1988,1989: Paimio. Ympäristönsuojelusuunnitelman perusselvitys. 195 s + 29 liites. 1(6)

2 OTHER SCIENTIFIC PUBLICATIONS Willamo, R., 2010: Karjaan ja Pohjan linnusto Tringa 2/2010. (Käsikirjoitus, hyväksytty julkaistavaksi.) Tapio, Petri, Katri Huutoniemi, Jari Lyytimäki, Vilja Varho, Jarmo Vehmas and Risto Willamo, 2009: An inter- and transdisciplinary analysis of the climate discussion of transport. Paper presented at the conference Towards Knowledge Democracy, University of Leiden, the Netherlands, August 26, Available at: Willamo, R., 2009: Raaseporin alueen pääskylaskennat kesällä Tringa 4/2009: [Estimating the Swallow Populations in Raasepori, Southern Finland.] Willamo, R., 2004: Luonto ja ei-luonto. Teoksessa: Hannele Cantell (toim.): Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Juva. Ss [Nature and non-nature.] Willamo, R., 2004: Ihminen suhteessa luontoon. Teoksessa: Hannele Cantell (toim.): Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Juva. Ss [Man in relationship with nature.] Hakala, Harri ja R. Willamo, 2003: Ympäristöongelmien kirjo. Teoksessa: Harri Hakala ja Jari Välimäki: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Suomen Ympäristökeskus. Gaudeamus. Helsinki. Ss Willamo, R, 2003: Ilmastonmuutos - poikkitieteellinen haaste ympäristökoulutukselle. Ilmansuojelu 2003(1): [Climate change a cross-disciplinary challenge for environmental education.] Willamo, R., 2002: Tervapääsky-yhdyskunnan suojelu taloremontissa. Linnut 3/2002: Willamo, R., 2002: Ympäristökasvatuksen peruskysymysten äärellä: Ihminen on osa luontoa - mikä oikeastaan on ihmisen luontosuhde. Natura 1/2002: 5-9. [The basic question in environmental education: Man is a part of nature what then is man s relation to nature?] Willamo, R., J. Merilä, J. Nikkilä ja C. Primmer, 2002: Kirjosiepon ja harmaasiepon sekapesintä Kylmäkoskella. Luonnon Tutkija 2/2002: Tapio, Petri ja R. Willamo, 2001: Environmental Problems - What, Why and How? Tutu-publications 4/2001. Finlands Futures Research Centre. Turku School of Economics and Bussiness Administration. 21 p. Willamo, R., 1997: Mikä ympäristönsuojelussa on olennaista? Ympäristö ja Terveys 28 (3-4): [What is relevant in environmental protection?] Willamo, R., 1993: Western man - a master of detail but blind to the whole. Adult Education and Development 40: (The same article was also published in French and Spanish.) Willamo, R., 1992: Fragmented minds - fragmented environmental education. Loppujulkaisu seminaarissa: Environment - a challenge for adult education. The twenty-fourth Meeting in Finland. The publication Series of the Association of Finnish Adult Education Organizations. No 5/1992: Willamo, R., 1992: Pirstaleisen ihmisen pirstaleinen ympäristökoulutus. Teoksessa: Ojasta allikkoon? Puheenvuoroja ympäristökoulutuksen 'itsestäänselvyyksistä'. S Toim. O. Kinttula ja T. Parviainen. SYL-julkaisu 3/92. Suomen ylioppilaskuntien Liitto. 176 s. Willamo, R., 1992: Kokonaisvaltaisuutta ympäristökoulutukseen. Teoksessa: Ympäristökasvatus. Toim. A. Kajanto. S Kansanvalistusseura. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Jyväskylä. 244 s. Willamo, R., 1992: Western man knows details but has lost the overall view. LEIF - Life and Education in Finland. 4/1992: 2-8. Willamo, R., 1992: Länsimainen ihminen tuntee yksityiskohdat muttei kokonaisuutta. Tiedepolitiikka 3/92. S Willamo, R., 1988: Miten kesämökkiasutus vaikuttaa linnustoon? Lintumies 3/23 (1988): [The effects of summer cottages to birds.] Lehmusluoto, P, J. Sarkkula, J. Koponen, K. Dahlbo, M. Virtanen & R. Willamo, Puunjalostusteollisuuden jätevesikuormituksen ja säännöstelyn vaikutus Näsiselkään, mallitarkastelu. Selostus tutkimustyön tuloksista. Moniste. Helsingin yliopisto, limnologian laitos. 96 s. [The Effects of Pulpmill Effluents and Water Level Regulation on the Southernmost Sub-basin of Lake Näsijärvi, Finland, a Modelling Study.] 2(6)

3 Willamo, R., 1984: Näsijärven säännöstelyn vaikutus rantavyöhykkeen pohjaeläimistöön: tutkimuksen esittely. Julkaisussa: Järvien ja jokien pohjaeläintutkijoiden kokous S s Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen tiedonantoja 38. Jyväskylä Nuorteva, P., M. Lodenius, M. Karjula, P. Kling, E. Koistinen, T. Koskinen, H. Kurki, K. Lindström, G. Munsterhjelm, E. Puntti, H. Puntti, E. Schroderus, K Silvo ja R. Willamo, 1982: Elohopean kulkeutuminen luontoon kaatopaikoilta ja jätteidenpolttolaitoksilta. Ympäristö ja Terveys 1 /1982. Ss SEMI-SCIENTIFIC PUBLICATIONS (ABSTRACTS, ANNOUNCEMENTS) Clarkeburn, Henriikka ja Risto Willamo, 2006: Arvojen huutokauppa. Teoksessa: Clarkeburn, Henriikka: Etiikanopetuksen teoriaa ja kokemuksia. Helsingin yliopisto, Viikin opetuksen kehittämispalvelut (VOK) S Willamo, Risto, Kai Lunden, 2005: Lullulan lumilta: koottuja lintuhavaintoja Karjaan ja Pohjan alueelta tammi-helmikuulta Lullula 1/2005: Lodenius, Martin, Risto Willamo ja Pekka Kauppi, 2004: Ympäristönsuojelutiedettä Helsingin yliopistossa. Ympäristö ja terveys 1/35: Lodenius, Martin ja R. Willamo, 2000: Multidisciplinary teachings in environmental education: problems and challenges. Innohigh 2000: Innovations in higher education. International conference. Programme and abstracts, August 30 - September 2, S Willamo, R. ja V. Tarsa, 1988: Tietoja harmaahaikaran pesimäaikataulusta Suomessa. Lintumies 1/23 (1988): 25. Willamo, R., 1988: Harmaahaikara ja sääksi riitaisina naapureina Lohjanjärvellä. Lintumies 1/23 (1988): Willamo, R. ja Pekka Nuorteva, 1987: Tutkimuksia toksisten metallien osuudesta metsäkuolemassa. Happamoitumisprojektin tutkimusseminaari S. 74. TEXTBOOKS Berninger, K., P. Tapio & R. Willamo, Ympäristönsuojelun perusteet. 389 s. Gaudeamus. [Basics of environmental protection.] Willamo, R., 2003: Osat, kokonaisuus vai molemmat? Ympäristömuutosten arvottaminen ja arviointi. Luentomoniste. 303 s. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet (ISSN ). No 29. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. [Holism, atomism or both? Evaluation and assessment of environmental impacts.] ARTICLES POPULARISING SCIENCE Willamo, R., 2010: Epäkaupunkilainen tilittää. Ympäristökasvatus 3/2010: Willamo, R., 2010: Biodiversiteetti alkuperäinen, suuri vai miellyttävä? Ympäristökasvatus 2/2010: Willamo, R., 2009: Ei nähdä metsää puilta. Ympäristökasvatus 3/2009: Willamo, R., 2009: Neljä ympäristöosallisuuden roolia. Ympäristökasvatus 2/2009: Willamo, R., 2008: Onko teknologia hyvä vai paha? Ympäristökasvatus 3/2008: Willamo, R., 2008: Älä luovuta - käytä luovuutta. Ympäristökasvatus 2/2008: Willamo, R., 2007: Ilmastonmuutos - Hyvä Vihollinen? Ympäristökasvatus 3/2007: Willamo, R., 2007: Maaseutu on luontosuhteen suojelualuetta. Ympäristökasvatus 2/2007: Willamo, R., 2006: Estetiikka ympäristökeskustelussa. Ympäristökasvatus 4/2006: Willamo, R., 2006: Milloin luonto voi hyvin? Ympäristökasvatus 2/2006: (6)

4 Willamo, R., 2005: Köyhyys ja kohtuus. Ympäristökasvatus 4/2005: 30. Willamo, R., 2005: Kaaoksen reunalla. Ympäristökasvatus 2/2005: Willamo, R, 2005: Kokonaisvaltainen ajattelu ja yksittäisten ihmisten teot. Nuorten luonto: 5/62: 16. Willamo, R., 2005: Kokonaisvaltaisuus hakusessa. Ympäristö 7/19: 36. Willamo, R., 2005: Lasten lintupäivä - valtakunnallinen lasten lintutapahtuma. Tringa 2/32: Kaivola, Taina ja Risto Willamo, 2004: Lapsille oma lintuharrastustapahtuma. Tiira 4/9 (2004): 10. Willamo, R., 2004: Mistä kulttuuriympäristön tuntee? Ympäristökasvatus 2/2004: Willamo, R., 2004: Kulutus, identiteetti ja syylllistäminen. Ympäristökasvatus 2/2004: Willamo, R., 2003: Eri tauteja vai saman taudin eri oireita? Ympäristökasvatus 4/2003: 30. Willamo, R., 2003: Voiko aikuisille kertoa satuja? Ympäristökasvatus 2/2003: Willamo, R., 2002: Luontoretki vessaan. Ympäristökasvatus 1/2002: 30. Willamo, R., 2001: Myyttinen tervapääsky. Suomen Luonto 10/2001. S. 48. Willamo, 1998: Onko koulutus vain koulutusta? Teoksessa: Ulos ja tulos - korkeakoulupoliittisia kestoahdistuksia. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. S Willamo, R., 1990: Ympäristönsuojelussa kokonaisuus hukassa. Elinympäristö S In addition 21 articles in newspapers on environmental issues. VISITING LECTURES (INTERNATIONAL) Fragmented minds - fragmented environmental education. Opening lecture. Environment - a challenge for adult education. The twenty-fourth Meeting In Finland. June 7th-13th Kirkkonummi. Association of Finnish Adult Education Organizations. Plenary speech. Does Our Understanding of the Environment Have an Eco-social Sustainability? Towards a Pedagogy of Environmental Responsibility. An EAEA-Network Conference On Environmental Education for Adults. Oslo/Hadeland, Norway. June The Norwegian Association for Adult Education. Plenary speech. Environmental Education s Role in Environmental Protection. Our Common Environment -conference. St. Petersburg The Ministry of Environment, Finland. Workshop presentation. To Sing or not to Sing - What Makes a Good Teacher? INNO2000 Conference: Innovations in Higher Education The University of Helsinki. Workshop presentation. VISITING LECTURES (NATIONAL) Willamo, R., 2001: Mikä on ihmisen luontosuhde? 6 s. Polkuja Luontosuhteeseen. Suomen ympäristökasvatuksen seuran 10-vuotisseminaari. Willamo, R., 1991: Ruoan ja veden epäpuhtaudet yhteiskuntamme ongelmakentässä. Kotitalousopettajien liiton koulutuspäivät s. In addition: An invited lecturer or chair in a number of occations organized by e.g.: Dodona Combo, The Environmental Center of the City of Helsinki, The Student Union of the University of Helsinki, The Educational Office of the City of Helsinki., Helsinki Institute, The Society of Education Philosophy (Finland), Fair of Sustainable Finland, The Association of Teachers of Household Economics, The Finnish Nature League, The Martha Organization, The Summer University of Päijät-Häme, Philosophical Society of Finland, The Association of the Student Unions in Finland, Finnish Association for Environmental Education, Workshop on Life Cycle Analysis - The Ministry of Environment, The Association of Students of Environmental Sciences 4(6)

5 COURSE MATERIAL Material published in the series Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet (ISSN ) [Teaching material of environmental protection], totally 17 publications (circa 1000 pages), as only author in six of them (circa 300 p). The most important ones: Willamo, R. T. Assmuth, M. Malkki ja M. Lodenius, 1989: Ohjeita ympäristötieteellisen esityksen laatijalle. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 4. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 49 s. + 6 liitettä. Willamo, R., 1993 (1. painos): Johdatus ympäristönsuojelun opintoihin (YMPS1.3). Kurssin oppimateriaali. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 24. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 38 s. Lodenius, M. ja R. Willamo, 1994: Loppuvaiheen opinto-opas. Ohjeita graduntekoon ja loppuvaiheen opintoihin. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 19. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 38 s. Willamo, R., 1997: Ympäristönsuojelun prosessikirjoitus (YMPS2.7A). Kurssin oppimateriaali. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 26. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 46 s. Willamo, R. ja V. Stambej, 1999: Rajat rikki! 5. painos. Ympäristömuutosten arvottaminen ja arviointi (YMPS2.2A). Kurssin oppimateriaali. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 25. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. Ei nidottu. (RW:n kirjoittama luentomoniste 111 s.) Willamo, R. ja M. Lodenius, 2000: Tilastotiede kansaa palvelemaan eli lyhyt johdatus tilastotieteeseen ja tilastolaskentaan. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 28. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 30 s. + 3 liites. Other pedagogical material of environmental protection approximately 500 p. Additionally has leaded the gathering of a collection of 8000 classified slides and a herbarium of indicator plants and lichens (about 100 samples). OTHER PEDAGOGICAL MATERIAL Willamo, R. ja RaakkuJaHelmet, 2001: Likka ja mullikka. Luomuaiheista nuorisomusiikkia. Cd-levy. Helmi (koulujen kotitaloustuntien opetusmateriaaliksi tehty single) Willamo, R: ja Birgitta Kirjonen, 2001: Roskis-Nallen laulu. Tallentamaton, jatkuvasti esitettävä lastenmusiikkiteos. Teoston teosnumero RaakkuJaHelmet, 2000: Kamaa kiertoon. Kierrätysaiheista nuorisomusiikkia. Cd-levy. Helmi (suurten kesätapahtumien taustamusiikiksi tehty single) Willamo, R. ja RaakkuJaHelmet, 1998: Joku raja! Ympäristökasvatusaiheista nuorisomusiikkia. Cd-levy. Helmi Willamo, R., 1991: Kaikki energiantuotanto muuttaa luontoa. Generator -opetuspaketti. Nuorten Luonnon erikoisnumero. Luonto-Liitto, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Ympäristöministeriö, Suomen Luonnonsuojeluliitto. S Willamo, R., 1991: Ympäristövaikutusten torjunta. Generator -opetuspaketti. Pedagoginen paketti. Luonto-Liitto, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Ympäristöministeriö, Suomen Luonnonsuojeluliitto. ISBN S. 6/1-6/4. Willamo, R., 1987: Happamat pisarat. Perusasiat happamoitumisesta. Opinto-ohjelma peruskoulun 7. luokille ja luontokerhoille. 63 s. (Työryhmä, Willamo tehnyt koko tekstiosan.) Luonto-Liitto. Suomen Luonnonsuojeluliitto 5(6)

6 INTERVIEWS AND CHARACTER DESCRIPTIONS AS AN ENVIRONMENTAL RESEARCHER AND EDUCATOR Vaatimattomasti paras. Assistentti Risto Willamo sai HYYn ensimmäisen Hyvä Opettaja -palkinnon. Ylioppilaslehti Pietiläinen, Jaakko, 1997: Mun nimi on Ripa Teoksessa: Tarinoita opetuksesta Helsingin yliopistossa. Ss Helsingin yliopisto. ISBN Huttunen, Leena, 1999: Olennaista on kokonaisvaltainen ajattelu! Risto Willamon haastattelu Ympäristövaikuttaja -palstalla. Ympäristö 4/1999. S. 7. Puttonen, Mikko, 1997: Ympäristö on yksi, Pekka Kaupin ja Risto Willamon haastattelu. Yliopistolehti Risto Willamon henkilökuva. Jäljenjättäjä. TV2, Ympäristöuutiset Hänninen, Ulla, 1999: Maisteritehtaan antisankari. Yliopistolainen 3/1999. Soinio, Helena, 1999: Huumori sopii ympäristönsuojeluun paremmin kuin paatos. Karjaan raakkujamaisteri Risto Willamo teki levyn. Länsi-Uusimaa S. 8. Simonen, Katri, 2001: Tapasimme Risto Willamon. Autollakin voi tehdä retken luontoon. Helsingin Sanomat, , s. A14. Ora, Ulla, 2002: Luontosuhde tarvitsee terapiaa. Luonnonsuojelija. Syyskuu/2002: 10. 6(6)

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Miten arviointi suuntaa oppimista? Viivi Virtanen 28.2.2011 1/10 Millä keinoin opiskelijan saisi oppimaan sen mitä opetan? 2/10 Miten arviointi vaikuttaa siihen, miten

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES Chair: Taina Saarinen Speakers: Inkeri Lehtimaja, Charles Mathies Main question (Why) should international students (not) learn Finnish as a part

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN VOPE-seminaari 31.1.2014 UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN Mitä workshopissa tapahtuu? Osallistujat esittäytyvät Lämmittelykeskustelu: Mitä arviointi on? Erilaisia tapoja arvioida verkossa tapahtuvaa

Lisätiedot

Hakemusarviointi Akatemiassa

Hakemusarviointi Akatemiassa Hakemusarviointi Akatemiassa 1. Suomen Akatemia 2. Hakemusten käsittely 3. Hyvän hakemuksen tunnuspiirteet 1 4. Hakemusten arviointi Organisaatio 2 Suomen Akatemia Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Opetusohjelma FOR-, Y- ja muut kurssit

Opetusohjelma FOR-, Y- ja muut kurssit Opetusohjelma 2012-2013 FOR-, Y- ja muut kurssit Koodi Nimi Laajuus Opettaja Periodi Tarkat päivämäärät Päivä Kellonaika Sali Syyslukukausi, I periodi: 3.9.-21.10. Väliviikko: 22.-28.10.2012 ma (äikkä)

Lisätiedot

YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa. Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa. Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Yk:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen 2005 2014 VISIO: Maailma, jossa

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Publicity for research findings and participation in public discussion 1998-

Publicity for research findings and participation in public discussion 1998- 1 Publicity for research findings and participation in public discussion 1998- Eeva Kallio 1. Elämä ja valinnat edessä [Life and choices ahead], Abifakta 2011, Turenki: kustannus 2. Newspaper article Keskisuomalainen

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

EUproVET. EU Amke Perustettu AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj

EUproVET. EU Amke Perustettu AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj EUproVET EU Amke Perustettu 2008-2009 AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj EUproVET Aktiivimaita lisäksi Ranska Espanja Latvia (Tanska) Unkari?. EUproVET Lähtökohtana oli maakohtainen

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA

MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA STN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 26.1. VIIKKI KATRI HUUTONIEMI JA KAISA KORHONEN-KURKI HELSINGIN YLIOPISTON YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland.

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland. Brief description of the An abstract: Verkkokeskustelu An abstract: Verkkokeskustelu A presentation: Keskustelu verkossa February 2006 http://www.helsinki.fi/sokla/ad200 6/AD_ohjelma_abstraktit.pdf February

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

digi.kansalliskirjasto.fi

digi.kansalliskirjasto.fi Kansalliskirjasto Digitointi- ja konservointikeskus Aviisi-projekti digi.kansalliskirjasto.fi Information source and tool for academic research Informaatiotutkimuksen päivät 2016, 3.11.2016 Inés Matres

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara TIE-hankkeen päätösseminaari Taivalkoski 27.3.2013 Matti Virkkunen, VTT 2 Sisältö Metsähakkeen saatavuus Mustavaaran

Lisätiedot

Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä

Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016 Koordinaattori Sanna Niukko, KEVEKO-tohtoriohjelma, TY & FinEd-verkosto (Tutkimus-

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Minkälaista tutkimusta yliopistopedagogiikasta tehdään?

Minkälaista tutkimusta yliopistopedagogiikasta tehdään? Minkälaista tutkimusta yliopistopedagogiikasta tehdään? Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan professori Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö (YTY) Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Place for a photo (no lines around photo) Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Tekstiilien ympäristövaikutusten arviointi 30.1.2014 VTT, Espoo Johtava

Lisätiedot

Draft VAMMOJEN EHKÄISYYN. Markku Tuominen. Suomen jääkiekkoliitto. International Ice Hockey Federation

Draft VAMMOJEN EHKÄISYYN. Markku Tuominen. Suomen jääkiekkoliitto. International Ice Hockey Federation JOUSTOKAUKALON VAIKUTUS VAMMOJEN EHKÄISYYN Markku Tuominen Suomen jääkiekkoliitto International Ice Hockey Federation IIHF:N VAMMAREKISTERÖINTI IIHF:n turnaksissa vuodesta 1998 M vuodesta 2006 10 kautta

Lisätiedot

Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla?

Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla? Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa? Miten Suomi pärjää eri osa-alueilla? Keskustelua Suomen tuloksista EU:n tasa-arvoindeksissä (EIGE) Helsingissä 21. 22.4.2016 Sukupuolten tasa-arvon mittaamiseen ja

Lisätiedot

Kansallinen julkaisutyyppiluokittelu. Opetusministeriön julkaisutyyppiluokittelu National classification for publications on page 3.

Kansallinen julkaisutyyppiluokittelu. Opetusministeriön julkaisutyyppiluokittelu National classification for publications on page 3. 1 / 5 Kansallinen julkaisutyyppiluokittelu Opetusministeriön julkaisutyyppiluokittelu 2010 National classification for publications on page 3. Julkaisutyyppi A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä? Uunituoreet OECD:n PISA-tutkimuksen tulokset Suomen putoaminen kärjestä Suomen kuvalehti

Lisätiedot

OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi

OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi OKM, 4.11.2013: Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa, Ea Maria Blomqvist, Åbo Akademi Korkeakoulujen kestävän kehityksen kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ KOULU TURVAPAIKKANA? oppilaan psyykkistä hyvinvointia edistämässä Jyväskylä 5.11.2015 Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ Tanja Äärelä KT, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto erityisluokanopettaja,

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 16.9.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Mitä tulevaisuuden ympäristökasvatus. tarvitsee? Hämeenlinna Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF. Kuva: Aiki-Pekka Sinikoski / WWF

Mitä tulevaisuuden ympäristökasvatus. tarvitsee? Hämeenlinna Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF. Kuva: Aiki-Pekka Sinikoski / WWF Kuva: Aiki-Pekka Sinikoski / WWF Mitä tulevaisuuden ympäristökasvatus tarvitsee? Hämeenlinna 4.10.2016 Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF WWF eli Maailman luonnonsäätiö Tehtävämme on pysäyttää luonnon köyhtyminen

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen?

Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen? Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen? Suomen Akatemian kärkihankerahoituksen hakuinfotilaisuus Irmeli Mustalahti Academy Research Fellow, Adjunct Professor Forestry Institute

Lisätiedot

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu 21.5.2013 Levi Anne Kanto Sisältö

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Jarmo Viteli Research Director University of Tampere,

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Erja Heikkinen Counsellor for Science Affairs Department for Higher Education and Science Policy, Flexible

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Projektista lyhyesti The Goals

Projektista lyhyesti The Goals International Educational System for Transferring Entrepreneurial Knowledge Enhancing teachers entrepreneurial skills and creating a more industryspecific and entrepreneurial approach in their pedagogical

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Pasi Mattila Jukka Miettunen

Pasi Mattila Jukka Miettunen Pasi Mattila Jukka Miettunen Tulevaisuuden koulu -ohjelma Future School Of Finland City of Oulu Sir Ken Robinson Youngsters and modern learning environments Two Learning Environments: past and present

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

Loppuraportti. Ryhmä 14. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan. Innofactor Oy

Loppuraportti. Ryhmä 14. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan. Innofactor Oy Loppuraportti Ryhmä 14 Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Version Date Author Description 0.1 29.2.2008 Suanto Ensimmäinen versio Sisällysluettelo T-76.4115 / T76.5115

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mitä tarjolla Energiatyöohjelmassa, vinkkejä tuleviin hakuihin

Mitä tarjolla Energiatyöohjelmassa, vinkkejä tuleviin hakuihin Mitä tarjolla Energiatyöohjelmassa, vinkkejä tuleviin hakuihin Pia Salokoski Tekes Näin onnistut Horisontti 2020 -ohjelman Smart City- hauissa! Vuoden 2017 haut Topic: Publication date: SCC-1-2016-2017:

Lisätiedot

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut 1 (5) 9.5.2016 Strategisen tutkimuksen neuvosto STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016 ARVIOINTIPANEELIT Turvallisuus verkottuneessa maailmassa tutkimusohjelma 12 huhtikuuta 2016, Helsinki Dr. Tarja

Lisätiedot