PUBLICATIONS OF RISTO WILLAMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUBLICATIONS OF RISTO WILLAMO"

Transkriptio

1 PUBLICATIONS OF RISTO WILLAMO Updated 28 September 2010 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH REFEREE PRACTICE Berninger, Kati, Petri Tapio, Markku Lehtonen & Risto Willamo, 2008/9 : Approche centree sur les problemes pour les sciences de l'environnement. Environments: 2/36(2009): Cantell, Hannele, Janna Pietikäinen, Risto Willamo, Marjukka Laakso, Suvielise Nurmi ja Lena Sjöberg- Tuominen, 2009: Tieteiden integraatio yliopisto-opetuksessa: esimerkkinä ympäristöalan monitieteinen sivuainekokonaisuus. Peda-Forum: yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu: 1/16 (2009): [Integrating sciences in university education: Multidisciplinary environmental minor as an example.] Tapio, Petri and Risto Willamo, 2008: Developing interdisciplinary environmental frameworks. Ambio 2/37: Tapio, Petri, David Banister, Jyrki Luukkanen, Jarmo Vehmas and Risto Willamo, 2007: Energy and transport in comparison: immaterialisation, dematerialisation and decarbonisation in the EU15 between 1970 and Energy policy 35(2007): Nuorteva, P., S. Autio, J. Lehtonen, A. Lepistö, S. Ojala, A. Seppänen, E. Tulisalo, P. Veide, J. Viipuri ja R. Willamo, 1986: Levels of iron, aluminium, zinc, cadmium and mercury in plants growing in the surroundings of an acidified and a nonacidified lake in Espoo, Finland. Annales Botanici Fennici 23: , 1986 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS WITH REFEREE PRACTICE Tapio, Petri and Risto Willamo, 2006: Interdisciplinary environmental frameworks as educational tools for sustainability. Sustainable development through education: proceedings of the International Conference on Environmental Education. Helsinki, 14 June Pp Willamo, R ja Pekka Nuorteva, 1987: The Role of Heavy Metals in Forest Die-off. Symposium of the Finnish Research Project on Acidification (HAPRO). Series A, 64/1987: SCIENTIFIC MONOGRAPHS Willamo, R., 2005: Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä: sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Helsingin yliopisto. Bio- ja ympäristötieteiden laitos. Väitöskirja. Environmentalica Fennica s. Saatavilla osoitteessa: https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/584/kokonais.pdf?sequence=1 [Comprehensive Approach in Environmental Science and Policy: the Multidimensionality of the Contents as a Challenge in Environmental Protection. Academic Dissertation at the University of Helsinki. In Finnish.] Manninen, S. and R. Willamo, 1993: Ympäristön laadun ohjearvot Suomessa - arvoja ja arvioita. Environmentalica Fennica p. Helsinki. [The norms of environmental quality in Finland values and evaluation.] Willamo, R., 1988,1989: Paimio. Ympäristönsuojelusuunnitelman perusselvitys. 195 s + 29 liites. 1(6)

2 OTHER SCIENTIFIC PUBLICATIONS Willamo, R., 2010: Karjaan ja Pohjan linnusto Tringa 2/2010. (Käsikirjoitus, hyväksytty julkaistavaksi.) Tapio, Petri, Katri Huutoniemi, Jari Lyytimäki, Vilja Varho, Jarmo Vehmas and Risto Willamo, 2009: An inter- and transdisciplinary analysis of the climate discussion of transport. Paper presented at the conference Towards Knowledge Democracy, University of Leiden, the Netherlands, August 26, Available at: Willamo, R., 2009: Raaseporin alueen pääskylaskennat kesällä Tringa 4/2009: [Estimating the Swallow Populations in Raasepori, Southern Finland.] Willamo, R., 2004: Luonto ja ei-luonto. Teoksessa: Hannele Cantell (toim.): Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Juva. Ss [Nature and non-nature.] Willamo, R., 2004: Ihminen suhteessa luontoon. Teoksessa: Hannele Cantell (toim.): Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Juva. Ss [Man in relationship with nature.] Hakala, Harri ja R. Willamo, 2003: Ympäristöongelmien kirjo. Teoksessa: Harri Hakala ja Jari Välimäki: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Suomen Ympäristökeskus. Gaudeamus. Helsinki. Ss Willamo, R, 2003: Ilmastonmuutos - poikkitieteellinen haaste ympäristökoulutukselle. Ilmansuojelu 2003(1): [Climate change a cross-disciplinary challenge for environmental education.] Willamo, R., 2002: Tervapääsky-yhdyskunnan suojelu taloremontissa. Linnut 3/2002: Willamo, R., 2002: Ympäristökasvatuksen peruskysymysten äärellä: Ihminen on osa luontoa - mikä oikeastaan on ihmisen luontosuhde. Natura 1/2002: 5-9. [The basic question in environmental education: Man is a part of nature what then is man s relation to nature?] Willamo, R., J. Merilä, J. Nikkilä ja C. Primmer, 2002: Kirjosiepon ja harmaasiepon sekapesintä Kylmäkoskella. Luonnon Tutkija 2/2002: Tapio, Petri ja R. Willamo, 2001: Environmental Problems - What, Why and How? Tutu-publications 4/2001. Finlands Futures Research Centre. Turku School of Economics and Bussiness Administration. 21 p. Willamo, R., 1997: Mikä ympäristönsuojelussa on olennaista? Ympäristö ja Terveys 28 (3-4): [What is relevant in environmental protection?] Willamo, R., 1993: Western man - a master of detail but blind to the whole. Adult Education and Development 40: (The same article was also published in French and Spanish.) Willamo, R., 1992: Fragmented minds - fragmented environmental education. Loppujulkaisu seminaarissa: Environment - a challenge for adult education. The twenty-fourth Meeting in Finland. The publication Series of the Association of Finnish Adult Education Organizations. No 5/1992: Willamo, R., 1992: Pirstaleisen ihmisen pirstaleinen ympäristökoulutus. Teoksessa: Ojasta allikkoon? Puheenvuoroja ympäristökoulutuksen 'itsestäänselvyyksistä'. S Toim. O. Kinttula ja T. Parviainen. SYL-julkaisu 3/92. Suomen ylioppilaskuntien Liitto. 176 s. Willamo, R., 1992: Kokonaisvaltaisuutta ympäristökoulutukseen. Teoksessa: Ympäristökasvatus. Toim. A. Kajanto. S Kansanvalistusseura. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Jyväskylä. 244 s. Willamo, R., 1992: Western man knows details but has lost the overall view. LEIF - Life and Education in Finland. 4/1992: 2-8. Willamo, R., 1992: Länsimainen ihminen tuntee yksityiskohdat muttei kokonaisuutta. Tiedepolitiikka 3/92. S Willamo, R., 1988: Miten kesämökkiasutus vaikuttaa linnustoon? Lintumies 3/23 (1988): [The effects of summer cottages to birds.] Lehmusluoto, P, J. Sarkkula, J. Koponen, K. Dahlbo, M. Virtanen & R. Willamo, Puunjalostusteollisuuden jätevesikuormituksen ja säännöstelyn vaikutus Näsiselkään, mallitarkastelu. Selostus tutkimustyön tuloksista. Moniste. Helsingin yliopisto, limnologian laitos. 96 s. [The Effects of Pulpmill Effluents and Water Level Regulation on the Southernmost Sub-basin of Lake Näsijärvi, Finland, a Modelling Study.] 2(6)

3 Willamo, R., 1984: Näsijärven säännöstelyn vaikutus rantavyöhykkeen pohjaeläimistöön: tutkimuksen esittely. Julkaisussa: Järvien ja jokien pohjaeläintutkijoiden kokous S s Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen tiedonantoja 38. Jyväskylä Nuorteva, P., M. Lodenius, M. Karjula, P. Kling, E. Koistinen, T. Koskinen, H. Kurki, K. Lindström, G. Munsterhjelm, E. Puntti, H. Puntti, E. Schroderus, K Silvo ja R. Willamo, 1982: Elohopean kulkeutuminen luontoon kaatopaikoilta ja jätteidenpolttolaitoksilta. Ympäristö ja Terveys 1 /1982. Ss SEMI-SCIENTIFIC PUBLICATIONS (ABSTRACTS, ANNOUNCEMENTS) Clarkeburn, Henriikka ja Risto Willamo, 2006: Arvojen huutokauppa. Teoksessa: Clarkeburn, Henriikka: Etiikanopetuksen teoriaa ja kokemuksia. Helsingin yliopisto, Viikin opetuksen kehittämispalvelut (VOK) S Willamo, Risto, Kai Lunden, 2005: Lullulan lumilta: koottuja lintuhavaintoja Karjaan ja Pohjan alueelta tammi-helmikuulta Lullula 1/2005: Lodenius, Martin, Risto Willamo ja Pekka Kauppi, 2004: Ympäristönsuojelutiedettä Helsingin yliopistossa. Ympäristö ja terveys 1/35: Lodenius, Martin ja R. Willamo, 2000: Multidisciplinary teachings in environmental education: problems and challenges. Innohigh 2000: Innovations in higher education. International conference. Programme and abstracts, August 30 - September 2, S Willamo, R. ja V. Tarsa, 1988: Tietoja harmaahaikaran pesimäaikataulusta Suomessa. Lintumies 1/23 (1988): 25. Willamo, R., 1988: Harmaahaikara ja sääksi riitaisina naapureina Lohjanjärvellä. Lintumies 1/23 (1988): Willamo, R. ja Pekka Nuorteva, 1987: Tutkimuksia toksisten metallien osuudesta metsäkuolemassa. Happamoitumisprojektin tutkimusseminaari S. 74. TEXTBOOKS Berninger, K., P. Tapio & R. Willamo, Ympäristönsuojelun perusteet. 389 s. Gaudeamus. [Basics of environmental protection.] Willamo, R., 2003: Osat, kokonaisuus vai molemmat? Ympäristömuutosten arvottaminen ja arviointi. Luentomoniste. 303 s. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet (ISSN ). No 29. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. [Holism, atomism or both? Evaluation and assessment of environmental impacts.] ARTICLES POPULARISING SCIENCE Willamo, R., 2010: Epäkaupunkilainen tilittää. Ympäristökasvatus 3/2010: Willamo, R., 2010: Biodiversiteetti alkuperäinen, suuri vai miellyttävä? Ympäristökasvatus 2/2010: Willamo, R., 2009: Ei nähdä metsää puilta. Ympäristökasvatus 3/2009: Willamo, R., 2009: Neljä ympäristöosallisuuden roolia. Ympäristökasvatus 2/2009: Willamo, R., 2008: Onko teknologia hyvä vai paha? Ympäristökasvatus 3/2008: Willamo, R., 2008: Älä luovuta - käytä luovuutta. Ympäristökasvatus 2/2008: Willamo, R., 2007: Ilmastonmuutos - Hyvä Vihollinen? Ympäristökasvatus 3/2007: Willamo, R., 2007: Maaseutu on luontosuhteen suojelualuetta. Ympäristökasvatus 2/2007: Willamo, R., 2006: Estetiikka ympäristökeskustelussa. Ympäristökasvatus 4/2006: Willamo, R., 2006: Milloin luonto voi hyvin? Ympäristökasvatus 2/2006: (6)

4 Willamo, R., 2005: Köyhyys ja kohtuus. Ympäristökasvatus 4/2005: 30. Willamo, R., 2005: Kaaoksen reunalla. Ympäristökasvatus 2/2005: Willamo, R, 2005: Kokonaisvaltainen ajattelu ja yksittäisten ihmisten teot. Nuorten luonto: 5/62: 16. Willamo, R., 2005: Kokonaisvaltaisuus hakusessa. Ympäristö 7/19: 36. Willamo, R., 2005: Lasten lintupäivä - valtakunnallinen lasten lintutapahtuma. Tringa 2/32: Kaivola, Taina ja Risto Willamo, 2004: Lapsille oma lintuharrastustapahtuma. Tiira 4/9 (2004): 10. Willamo, R., 2004: Mistä kulttuuriympäristön tuntee? Ympäristökasvatus 2/2004: Willamo, R., 2004: Kulutus, identiteetti ja syylllistäminen. Ympäristökasvatus 2/2004: Willamo, R., 2003: Eri tauteja vai saman taudin eri oireita? Ympäristökasvatus 4/2003: 30. Willamo, R., 2003: Voiko aikuisille kertoa satuja? Ympäristökasvatus 2/2003: Willamo, R., 2002: Luontoretki vessaan. Ympäristökasvatus 1/2002: 30. Willamo, R., 2001: Myyttinen tervapääsky. Suomen Luonto 10/2001. S. 48. Willamo, 1998: Onko koulutus vain koulutusta? Teoksessa: Ulos ja tulos - korkeakoulupoliittisia kestoahdistuksia. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. S Willamo, R., 1990: Ympäristönsuojelussa kokonaisuus hukassa. Elinympäristö S In addition 21 articles in newspapers on environmental issues. VISITING LECTURES (INTERNATIONAL) Fragmented minds - fragmented environmental education. Opening lecture. Environment - a challenge for adult education. The twenty-fourth Meeting In Finland. June 7th-13th Kirkkonummi. Association of Finnish Adult Education Organizations. Plenary speech. Does Our Understanding of the Environment Have an Eco-social Sustainability? Towards a Pedagogy of Environmental Responsibility. An EAEA-Network Conference On Environmental Education for Adults. Oslo/Hadeland, Norway. June The Norwegian Association for Adult Education. Plenary speech. Environmental Education s Role in Environmental Protection. Our Common Environment -conference. St. Petersburg The Ministry of Environment, Finland. Workshop presentation. To Sing or not to Sing - What Makes a Good Teacher? INNO2000 Conference: Innovations in Higher Education The University of Helsinki. Workshop presentation. VISITING LECTURES (NATIONAL) Willamo, R., 2001: Mikä on ihmisen luontosuhde? 6 s. Polkuja Luontosuhteeseen. Suomen ympäristökasvatuksen seuran 10-vuotisseminaari. Willamo, R., 1991: Ruoan ja veden epäpuhtaudet yhteiskuntamme ongelmakentässä. Kotitalousopettajien liiton koulutuspäivät s. In addition: An invited lecturer or chair in a number of occations organized by e.g.: Dodona Combo, The Environmental Center of the City of Helsinki, The Student Union of the University of Helsinki, The Educational Office of the City of Helsinki., Helsinki Institute, The Society of Education Philosophy (Finland), Fair of Sustainable Finland, The Association of Teachers of Household Economics, The Finnish Nature League, The Martha Organization, The Summer University of Päijät-Häme, Philosophical Society of Finland, The Association of the Student Unions in Finland, Finnish Association for Environmental Education, Workshop on Life Cycle Analysis - The Ministry of Environment, The Association of Students of Environmental Sciences 4(6)

5 COURSE MATERIAL Material published in the series Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet (ISSN ) [Teaching material of environmental protection], totally 17 publications (circa 1000 pages), as only author in six of them (circa 300 p). The most important ones: Willamo, R. T. Assmuth, M. Malkki ja M. Lodenius, 1989: Ohjeita ympäristötieteellisen esityksen laatijalle. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 4. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 49 s. + 6 liitettä. Willamo, R., 1993 (1. painos): Johdatus ympäristönsuojelun opintoihin (YMPS1.3). Kurssin oppimateriaali. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 24. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 38 s. Lodenius, M. ja R. Willamo, 1994: Loppuvaiheen opinto-opas. Ohjeita graduntekoon ja loppuvaiheen opintoihin. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 19. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 38 s. Willamo, R., 1997: Ympäristönsuojelun prosessikirjoitus (YMPS2.7A). Kurssin oppimateriaali. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 26. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 46 s. Willamo, R. ja V. Stambej, 1999: Rajat rikki! 5. painos. Ympäristömuutosten arvottaminen ja arviointi (YMPS2.2A). Kurssin oppimateriaali. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 25. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. Ei nidottu. (RW:n kirjoittama luentomoniste 111 s.) Willamo, R. ja M. Lodenius, 2000: Tilastotiede kansaa palvelemaan eli lyhyt johdatus tilastotieteeseen ja tilastolaskentaan. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 28. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 30 s. + 3 liites. Other pedagogical material of environmental protection approximately 500 p. Additionally has leaded the gathering of a collection of 8000 classified slides and a herbarium of indicator plants and lichens (about 100 samples). OTHER PEDAGOGICAL MATERIAL Willamo, R. ja RaakkuJaHelmet, 2001: Likka ja mullikka. Luomuaiheista nuorisomusiikkia. Cd-levy. Helmi (koulujen kotitaloustuntien opetusmateriaaliksi tehty single) Willamo, R: ja Birgitta Kirjonen, 2001: Roskis-Nallen laulu. Tallentamaton, jatkuvasti esitettävä lastenmusiikkiteos. Teoston teosnumero RaakkuJaHelmet, 2000: Kamaa kiertoon. Kierrätysaiheista nuorisomusiikkia. Cd-levy. Helmi (suurten kesätapahtumien taustamusiikiksi tehty single) Willamo, R. ja RaakkuJaHelmet, 1998: Joku raja! Ympäristökasvatusaiheista nuorisomusiikkia. Cd-levy. Helmi Willamo, R., 1991: Kaikki energiantuotanto muuttaa luontoa. Generator -opetuspaketti. Nuorten Luonnon erikoisnumero. Luonto-Liitto, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Ympäristöministeriö, Suomen Luonnonsuojeluliitto. S Willamo, R., 1991: Ympäristövaikutusten torjunta. Generator -opetuspaketti. Pedagoginen paketti. Luonto-Liitto, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Ympäristöministeriö, Suomen Luonnonsuojeluliitto. ISBN S. 6/1-6/4. Willamo, R., 1987: Happamat pisarat. Perusasiat happamoitumisesta. Opinto-ohjelma peruskoulun 7. luokille ja luontokerhoille. 63 s. (Työryhmä, Willamo tehnyt koko tekstiosan.) Luonto-Liitto. Suomen Luonnonsuojeluliitto 5(6)

6 INTERVIEWS AND CHARACTER DESCRIPTIONS AS AN ENVIRONMENTAL RESEARCHER AND EDUCATOR Vaatimattomasti paras. Assistentti Risto Willamo sai HYYn ensimmäisen Hyvä Opettaja -palkinnon. Ylioppilaslehti Pietiläinen, Jaakko, 1997: Mun nimi on Ripa Teoksessa: Tarinoita opetuksesta Helsingin yliopistossa. Ss Helsingin yliopisto. ISBN Huttunen, Leena, 1999: Olennaista on kokonaisvaltainen ajattelu! Risto Willamon haastattelu Ympäristövaikuttaja -palstalla. Ympäristö 4/1999. S. 7. Puttonen, Mikko, 1997: Ympäristö on yksi, Pekka Kaupin ja Risto Willamon haastattelu. Yliopistolehti Risto Willamon henkilökuva. Jäljenjättäjä. TV2, Ympäristöuutiset Hänninen, Ulla, 1999: Maisteritehtaan antisankari. Yliopistolainen 3/1999. Soinio, Helena, 1999: Huumori sopii ympäristönsuojeluun paremmin kuin paatos. Karjaan raakkujamaisteri Risto Willamo teki levyn. Länsi-Uusimaa S. 8. Simonen, Katri, 2001: Tapasimme Risto Willamon. Autollakin voi tehdä retken luontoon. Helsingin Sanomat, , s. A14. Ora, Ulla, 2002: Luontosuhde tarvitsee terapiaa. Luonnonsuojelija. Syyskuu/2002: 10. 6(6)

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE OF RIIKKA PALONIEMI

CURRICULUM VITAE OF RIIKKA PALONIEMI CURRICULUM VITAE OF RIIKKA PALONIEMI Updated 30 September 2010 PERSONAL DETAILS Family name: Paloniemi, First names: Riikka Jaana Born 1974, Married, two children CONTACT Finnish Environment Institute

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KÄSIKIRJA

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KÄSIKIRJA YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KÄSIKIRJA Kustantajan yhteystiedot PS-kustannus PL 303 Aatoksenkatu 8 E 40101 Jyväskylä 40720 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin: (014) 678 709 faksi: (014) 678 719 Internet: www.ps-kustannus.fi

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit 2011 19 september 23 september ICT in education Minna Taivassalo-Salkosuo Opintovierailut ohjelman tiedotustilaisuus 12.1.2012 Study visitors from

Lisätiedot

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Miten arviointi suuntaa oppimista? Viivi Virtanen 28.2.2011 1/10 Millä keinoin opiskelijan saisi oppimaan sen mitä opetan? 2/10 Miten arviointi vaikuttaa siihen, miten

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Miten rakennetaan hyvä monitieteinen opintokokonaisuus?

Miten rakennetaan hyvä monitieteinen opintokokonaisuus? Miten rakennetaan hyvä monitieteinen opintokokonaisuus? Hannele Cantell ja Janna Pietikäinen HENVI/Kaisa Korhonen-Kurki 1 25. lokakuuta 2011 Tiistaina 25.11. klo 13.15 14.45 90 min Aikataulu Johdatus monitieteisyyteen

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO

CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO Updated 15 August 2013 PERSONAL DETAILS Family name: Varho, First names: Vilja Eeva Talvikki Born in Helsinki in 1971. Married, two children (2008 and 2009) CONTACT Finland

Lisätiedot

WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING)

WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING) WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 13.9.2017 Marko Keskinen & Maija Sihvonen ENSURING A SUSTAINABLE & FUNCTIONING SOCIETY

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Innovative teaching practices

Innovative teaching practices Innovative teaching practices Juho Norrena 23 th January 2012 University of Jyväskylä, Agora Center Supervisors From Teacher Education in Computer Science: PhD Leena Hiltunen and professor Tommi Kärkkäinen

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

1. Koskinen S, Koskenniemi J, Leino-Kilpi H & Suhonen R Ikääntyneiden osallisuus palveluiden kehittämisessä. Pro terveys 41 (2),

1. Koskinen S, Koskenniemi J, Leino-Kilpi H & Suhonen R Ikääntyneiden osallisuus palveluiden kehittämisessä. Pro terveys 41 (2), PUBLICATIONS 11.6.2014 Sanna Koskinen (IF = Impact Factor 2012) A Peer-reviewed scientific articles A1 Journal article (refereed), original research 1. Koskinen S, Hupli M, Katajisto J & Salminen L. 2012.

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012 Aallonhuiput Aalto University Doctoral Student Association Lauri Kovanen, November 8th 2012 What? Founded in 2009 Common ground for different backgrounds Represents PhD students in Aalto and AYY Aalto

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting

BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting 4.4.2014 Asialista/Agenda Uudet tohtoriohjelman ohjeet Laitoksen pelastussuunnitelma Tiloihin liittyviä asioita Kehityskeskustelut keväällä 2014 koko henkilökunnan

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat Innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen Innovaatiokeskusten vahvistaminen ja kansainvälistäminen Oulun kaupungin roolin vahvistaminen

Lisätiedot

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES Chair: Taina Saarinen Speakers: Inkeri Lehtimaja, Charles Mathies Main question (Why) should international students (not) learn Finnish as a part

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen

Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen MMT, projektikoordinaattori Miksi 1 Seudulliset vahvuudet Infra Opettajankoulutus (tutkimus + opettajien vaikuttavuus) Metsäntutkimus (tutkimus

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

Trialoginen oppiminen: Miten edistää kohteellista, yhteisöllistä työskentelyä oppimisessa?

Trialoginen oppiminen: Miten edistää kohteellista, yhteisöllistä työskentelyä oppimisessa? Trialoginen oppiminen: Miten edistää kohteellista, yhteisöllistä työskentelyä oppimisessa? Tekijä: Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Muuttaako uusi teknologia oppimista? Miten oppimisen tulisi muuttua?

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN VOPE-seminaari 31.1.2014 UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN Mitä workshopissa tapahtuu? Osallistujat esittäytyvät Lämmittelykeskustelu: Mitä arviointi on? Erilaisia tapoja arvioida verkossa tapahtuvaa

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Hakemusarviointi Akatemiassa

Hakemusarviointi Akatemiassa Hakemusarviointi Akatemiassa 1. Suomen Akatemia 2. Hakemusten käsittely 3. Hyvän hakemuksen tunnuspiirteet 1 4. Hakemusten arviointi Organisaatio 2 Suomen Akatemia Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta

Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila 3.3.2010 Saara Repo Tutkimusaineisto Avoimen yliopiston opiskelijat,

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE 16.2.2017 Full name: Satu Marita Rinkinen Date of birth: 25.01.1985 Place of birth: Lahti, Finland Phone +358 50562 3752 E-mail: satu.rinkinen@lut.fi EDUCATION 12/2016 Doctor of Science

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT JULKAISUT/PUBLICATIONS A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

The Caring Ethics, The Caring Teacher Välittäminen on opetuksen kulmakivi, jonka avulla voimme uudistaa koko nykyisen koulujärjestelm

The Caring Ethics, The Caring Teacher Välittäminen on opetuksen kulmakivi, jonka avulla voimme uudistaa koko nykyisen koulujärjestelm The Caring Ethics, The Caring Teacher Välittäminen on opetuksen kulmakivi, jonka avulla voimme uudistaa koko nykyisen koulujärjestelm rjestelmämme! mme! (Noddings,N., 2005, The Challenge to Care in Schools,

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

EUproVET. EU Amke Perustettu AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj

EUproVET. EU Amke Perustettu AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj EUproVET EU Amke Perustettu 2008-2009 AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj EUproVET Aktiivimaita lisäksi Ranska Espanja Latvia (Tanska) Unkari?. EUproVET Lähtökohtana oli maakohtainen

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Opetusohjelma FOR-, Y- ja muut kurssit

Opetusohjelma FOR-, Y- ja muut kurssit Opetusohjelma 2012-2013 FOR-, Y- ja muut kurssit Koodi Nimi Laajuus Opettaja Periodi Tarkat päivämäärät Päivä Kellonaika Sali Syyslukukausi, I periodi: 3.9.-21.10. Väliviikko: 22.-28.10.2012 ma (äikkä)

Lisätiedot

Koko koulun kestävä kehitys?

Koko koulun kestävä kehitys? Koko koulun kestävä kehitys? Tutkimus oppilaiden ja opiskelijoiden kestävän kehityksen käsityksistä ja arvoista sekä opetuksen toteutumisesta Oulun normaalikoulussa Järvelä Maija¹, Rannanpää Heidi¹ & Jeronen

Lisätiedot

YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa. Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa. Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Yk:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen 2005 2014 VISIO: Maailma, jossa

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Digitaalinen teknologia kv-yhteistyössä - mahdollisuudet ja haasteet

Digitaalinen teknologia kv-yhteistyössä - mahdollisuudet ja haasteet Digitaalinen teknologia kv-yhteistyössä - mahdollisuudet ja haasteet Innokas-verkosto Tavoitteena Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen, levittäminen ja tutkiminen Suomessa yli 600 koulua Kouluja,

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Publicity for research findings and participation in public discussion 1998-

Publicity for research findings and participation in public discussion 1998- 1 Publicity for research findings and participation in public discussion 1998- Eeva Kallio 1. Elämä ja valinnat edessä [Life and choices ahead], Abifakta 2011, Turenki: kustannus 2. Newspaper article Keskisuomalainen

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot