PUBLICATIONS OF RISTO WILLAMO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUBLICATIONS OF RISTO WILLAMO"

Transkriptio

1 PUBLICATIONS OF RISTO WILLAMO Updated 28 September 2010 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH REFEREE PRACTICE Berninger, Kati, Petri Tapio, Markku Lehtonen & Risto Willamo, 2008/9 : Approche centree sur les problemes pour les sciences de l'environnement. Environments: 2/36(2009): Cantell, Hannele, Janna Pietikäinen, Risto Willamo, Marjukka Laakso, Suvielise Nurmi ja Lena Sjöberg- Tuominen, 2009: Tieteiden integraatio yliopisto-opetuksessa: esimerkkinä ympäristöalan monitieteinen sivuainekokonaisuus. Peda-Forum: yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu: 1/16 (2009): [Integrating sciences in university education: Multidisciplinary environmental minor as an example.] Tapio, Petri and Risto Willamo, 2008: Developing interdisciplinary environmental frameworks. Ambio 2/37: Tapio, Petri, David Banister, Jyrki Luukkanen, Jarmo Vehmas and Risto Willamo, 2007: Energy and transport in comparison: immaterialisation, dematerialisation and decarbonisation in the EU15 between 1970 and Energy policy 35(2007): Nuorteva, P., S. Autio, J. Lehtonen, A. Lepistö, S. Ojala, A. Seppänen, E. Tulisalo, P. Veide, J. Viipuri ja R. Willamo, 1986: Levels of iron, aluminium, zinc, cadmium and mercury in plants growing in the surroundings of an acidified and a nonacidified lake in Espoo, Finland. Annales Botanici Fennici 23: , 1986 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS WITH REFEREE PRACTICE Tapio, Petri and Risto Willamo, 2006: Interdisciplinary environmental frameworks as educational tools for sustainability. Sustainable development through education: proceedings of the International Conference on Environmental Education. Helsinki, 14 June Pp Willamo, R ja Pekka Nuorteva, 1987: The Role of Heavy Metals in Forest Die-off. Symposium of the Finnish Research Project on Acidification (HAPRO). Series A, 64/1987: SCIENTIFIC MONOGRAPHS Willamo, R., 2005: Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä: sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Helsingin yliopisto. Bio- ja ympäristötieteiden laitos. Väitöskirja. Environmentalica Fennica s. Saatavilla osoitteessa: https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/584/kokonais.pdf?sequence=1 [Comprehensive Approach in Environmental Science and Policy: the Multidimensionality of the Contents as a Challenge in Environmental Protection. Academic Dissertation at the University of Helsinki. In Finnish.] Manninen, S. and R. Willamo, 1993: Ympäristön laadun ohjearvot Suomessa - arvoja ja arvioita. Environmentalica Fennica p. Helsinki. [The norms of environmental quality in Finland values and evaluation.] Willamo, R., 1988,1989: Paimio. Ympäristönsuojelusuunnitelman perusselvitys. 195 s + 29 liites. 1(6)

2 OTHER SCIENTIFIC PUBLICATIONS Willamo, R., 2010: Karjaan ja Pohjan linnusto Tringa 2/2010. (Käsikirjoitus, hyväksytty julkaistavaksi.) Tapio, Petri, Katri Huutoniemi, Jari Lyytimäki, Vilja Varho, Jarmo Vehmas and Risto Willamo, 2009: An inter- and transdisciplinary analysis of the climate discussion of transport. Paper presented at the conference Towards Knowledge Democracy, University of Leiden, the Netherlands, August 26, Available at: Willamo, R., 2009: Raaseporin alueen pääskylaskennat kesällä Tringa 4/2009: [Estimating the Swallow Populations in Raasepori, Southern Finland.] Willamo, R., 2004: Luonto ja ei-luonto. Teoksessa: Hannele Cantell (toim.): Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Juva. Ss [Nature and non-nature.] Willamo, R., 2004: Ihminen suhteessa luontoon. Teoksessa: Hannele Cantell (toim.): Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Juva. Ss [Man in relationship with nature.] Hakala, Harri ja R. Willamo, 2003: Ympäristöongelmien kirjo. Teoksessa: Harri Hakala ja Jari Välimäki: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Suomen Ympäristökeskus. Gaudeamus. Helsinki. Ss Willamo, R, 2003: Ilmastonmuutos - poikkitieteellinen haaste ympäristökoulutukselle. Ilmansuojelu 2003(1): [Climate change a cross-disciplinary challenge for environmental education.] Willamo, R., 2002: Tervapääsky-yhdyskunnan suojelu taloremontissa. Linnut 3/2002: Willamo, R., 2002: Ympäristökasvatuksen peruskysymysten äärellä: Ihminen on osa luontoa - mikä oikeastaan on ihmisen luontosuhde. Natura 1/2002: 5-9. [The basic question in environmental education: Man is a part of nature what then is man s relation to nature?] Willamo, R., J. Merilä, J. Nikkilä ja C. Primmer, 2002: Kirjosiepon ja harmaasiepon sekapesintä Kylmäkoskella. Luonnon Tutkija 2/2002: Tapio, Petri ja R. Willamo, 2001: Environmental Problems - What, Why and How? Tutu-publications 4/2001. Finlands Futures Research Centre. Turku School of Economics and Bussiness Administration. 21 p. Willamo, R., 1997: Mikä ympäristönsuojelussa on olennaista? Ympäristö ja Terveys 28 (3-4): [What is relevant in environmental protection?] Willamo, R., 1993: Western man - a master of detail but blind to the whole. Adult Education and Development 40: (The same article was also published in French and Spanish.) Willamo, R., 1992: Fragmented minds - fragmented environmental education. Loppujulkaisu seminaarissa: Environment - a challenge for adult education. The twenty-fourth Meeting in Finland. The publication Series of the Association of Finnish Adult Education Organizations. No 5/1992: Willamo, R., 1992: Pirstaleisen ihmisen pirstaleinen ympäristökoulutus. Teoksessa: Ojasta allikkoon? Puheenvuoroja ympäristökoulutuksen 'itsestäänselvyyksistä'. S Toim. O. Kinttula ja T. Parviainen. SYL-julkaisu 3/92. Suomen ylioppilaskuntien Liitto. 176 s. Willamo, R., 1992: Kokonaisvaltaisuutta ympäristökoulutukseen. Teoksessa: Ympäristökasvatus. Toim. A. Kajanto. S Kansanvalistusseura. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Jyväskylä. 244 s. Willamo, R., 1992: Western man knows details but has lost the overall view. LEIF - Life and Education in Finland. 4/1992: 2-8. Willamo, R., 1992: Länsimainen ihminen tuntee yksityiskohdat muttei kokonaisuutta. Tiedepolitiikka 3/92. S Willamo, R., 1988: Miten kesämökkiasutus vaikuttaa linnustoon? Lintumies 3/23 (1988): [The effects of summer cottages to birds.] Lehmusluoto, P, J. Sarkkula, J. Koponen, K. Dahlbo, M. Virtanen & R. Willamo, Puunjalostusteollisuuden jätevesikuormituksen ja säännöstelyn vaikutus Näsiselkään, mallitarkastelu. Selostus tutkimustyön tuloksista. Moniste. Helsingin yliopisto, limnologian laitos. 96 s. [The Effects of Pulpmill Effluents and Water Level Regulation on the Southernmost Sub-basin of Lake Näsijärvi, Finland, a Modelling Study.] 2(6)

3 Willamo, R., 1984: Näsijärven säännöstelyn vaikutus rantavyöhykkeen pohjaeläimistöön: tutkimuksen esittely. Julkaisussa: Järvien ja jokien pohjaeläintutkijoiden kokous S s Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen tiedonantoja 38. Jyväskylä Nuorteva, P., M. Lodenius, M. Karjula, P. Kling, E. Koistinen, T. Koskinen, H. Kurki, K. Lindström, G. Munsterhjelm, E. Puntti, H. Puntti, E. Schroderus, K Silvo ja R. Willamo, 1982: Elohopean kulkeutuminen luontoon kaatopaikoilta ja jätteidenpolttolaitoksilta. Ympäristö ja Terveys 1 /1982. Ss SEMI-SCIENTIFIC PUBLICATIONS (ABSTRACTS, ANNOUNCEMENTS) Clarkeburn, Henriikka ja Risto Willamo, 2006: Arvojen huutokauppa. Teoksessa: Clarkeburn, Henriikka: Etiikanopetuksen teoriaa ja kokemuksia. Helsingin yliopisto, Viikin opetuksen kehittämispalvelut (VOK) S Willamo, Risto, Kai Lunden, 2005: Lullulan lumilta: koottuja lintuhavaintoja Karjaan ja Pohjan alueelta tammi-helmikuulta Lullula 1/2005: Lodenius, Martin, Risto Willamo ja Pekka Kauppi, 2004: Ympäristönsuojelutiedettä Helsingin yliopistossa. Ympäristö ja terveys 1/35: Lodenius, Martin ja R. Willamo, 2000: Multidisciplinary teachings in environmental education: problems and challenges. Innohigh 2000: Innovations in higher education. International conference. Programme and abstracts, August 30 - September 2, S Willamo, R. ja V. Tarsa, 1988: Tietoja harmaahaikaran pesimäaikataulusta Suomessa. Lintumies 1/23 (1988): 25. Willamo, R., 1988: Harmaahaikara ja sääksi riitaisina naapureina Lohjanjärvellä. Lintumies 1/23 (1988): Willamo, R. ja Pekka Nuorteva, 1987: Tutkimuksia toksisten metallien osuudesta metsäkuolemassa. Happamoitumisprojektin tutkimusseminaari S. 74. TEXTBOOKS Berninger, K., P. Tapio & R. Willamo, Ympäristönsuojelun perusteet. 389 s. Gaudeamus. [Basics of environmental protection.] Willamo, R., 2003: Osat, kokonaisuus vai molemmat? Ympäristömuutosten arvottaminen ja arviointi. Luentomoniste. 303 s. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet (ISSN ). No 29. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. [Holism, atomism or both? Evaluation and assessment of environmental impacts.] ARTICLES POPULARISING SCIENCE Willamo, R., 2010: Epäkaupunkilainen tilittää. Ympäristökasvatus 3/2010: Willamo, R., 2010: Biodiversiteetti alkuperäinen, suuri vai miellyttävä? Ympäristökasvatus 2/2010: Willamo, R., 2009: Ei nähdä metsää puilta. Ympäristökasvatus 3/2009: Willamo, R., 2009: Neljä ympäristöosallisuuden roolia. Ympäristökasvatus 2/2009: Willamo, R., 2008: Onko teknologia hyvä vai paha? Ympäristökasvatus 3/2008: Willamo, R., 2008: Älä luovuta - käytä luovuutta. Ympäristökasvatus 2/2008: Willamo, R., 2007: Ilmastonmuutos - Hyvä Vihollinen? Ympäristökasvatus 3/2007: Willamo, R., 2007: Maaseutu on luontosuhteen suojelualuetta. Ympäristökasvatus 2/2007: Willamo, R., 2006: Estetiikka ympäristökeskustelussa. Ympäristökasvatus 4/2006: Willamo, R., 2006: Milloin luonto voi hyvin? Ympäristökasvatus 2/2006: (6)

4 Willamo, R., 2005: Köyhyys ja kohtuus. Ympäristökasvatus 4/2005: 30. Willamo, R., 2005: Kaaoksen reunalla. Ympäristökasvatus 2/2005: Willamo, R, 2005: Kokonaisvaltainen ajattelu ja yksittäisten ihmisten teot. Nuorten luonto: 5/62: 16. Willamo, R., 2005: Kokonaisvaltaisuus hakusessa. Ympäristö 7/19: 36. Willamo, R., 2005: Lasten lintupäivä - valtakunnallinen lasten lintutapahtuma. Tringa 2/32: Kaivola, Taina ja Risto Willamo, 2004: Lapsille oma lintuharrastustapahtuma. Tiira 4/9 (2004): 10. Willamo, R., 2004: Mistä kulttuuriympäristön tuntee? Ympäristökasvatus 2/2004: Willamo, R., 2004: Kulutus, identiteetti ja syylllistäminen. Ympäristökasvatus 2/2004: Willamo, R., 2003: Eri tauteja vai saman taudin eri oireita? Ympäristökasvatus 4/2003: 30. Willamo, R., 2003: Voiko aikuisille kertoa satuja? Ympäristökasvatus 2/2003: Willamo, R., 2002: Luontoretki vessaan. Ympäristökasvatus 1/2002: 30. Willamo, R., 2001: Myyttinen tervapääsky. Suomen Luonto 10/2001. S. 48. Willamo, 1998: Onko koulutus vain koulutusta? Teoksessa: Ulos ja tulos - korkeakoulupoliittisia kestoahdistuksia. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. S Willamo, R., 1990: Ympäristönsuojelussa kokonaisuus hukassa. Elinympäristö S In addition 21 articles in newspapers on environmental issues. VISITING LECTURES (INTERNATIONAL) Fragmented minds - fragmented environmental education. Opening lecture. Environment - a challenge for adult education. The twenty-fourth Meeting In Finland. June 7th-13th Kirkkonummi. Association of Finnish Adult Education Organizations. Plenary speech. Does Our Understanding of the Environment Have an Eco-social Sustainability? Towards a Pedagogy of Environmental Responsibility. An EAEA-Network Conference On Environmental Education for Adults. Oslo/Hadeland, Norway. June The Norwegian Association for Adult Education. Plenary speech. Environmental Education s Role in Environmental Protection. Our Common Environment -conference. St. Petersburg The Ministry of Environment, Finland. Workshop presentation. To Sing or not to Sing - What Makes a Good Teacher? INNO2000 Conference: Innovations in Higher Education The University of Helsinki. Workshop presentation. VISITING LECTURES (NATIONAL) Willamo, R., 2001: Mikä on ihmisen luontosuhde? 6 s. Polkuja Luontosuhteeseen. Suomen ympäristökasvatuksen seuran 10-vuotisseminaari. Willamo, R., 1991: Ruoan ja veden epäpuhtaudet yhteiskuntamme ongelmakentässä. Kotitalousopettajien liiton koulutuspäivät s. In addition: An invited lecturer or chair in a number of occations organized by e.g.: Dodona Combo, The Environmental Center of the City of Helsinki, The Student Union of the University of Helsinki, The Educational Office of the City of Helsinki., Helsinki Institute, The Society of Education Philosophy (Finland), Fair of Sustainable Finland, The Association of Teachers of Household Economics, The Finnish Nature League, The Martha Organization, The Summer University of Päijät-Häme, Philosophical Society of Finland, The Association of the Student Unions in Finland, Finnish Association for Environmental Education, Workshop on Life Cycle Analysis - The Ministry of Environment, The Association of Students of Environmental Sciences 4(6)

5 COURSE MATERIAL Material published in the series Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet (ISSN ) [Teaching material of environmental protection], totally 17 publications (circa 1000 pages), as only author in six of them (circa 300 p). The most important ones: Willamo, R. T. Assmuth, M. Malkki ja M. Lodenius, 1989: Ohjeita ympäristötieteellisen esityksen laatijalle. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 4. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 49 s. + 6 liitettä. Willamo, R., 1993 (1. painos): Johdatus ympäristönsuojelun opintoihin (YMPS1.3). Kurssin oppimateriaali. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 24. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 38 s. Lodenius, M. ja R. Willamo, 1994: Loppuvaiheen opinto-opas. Ohjeita graduntekoon ja loppuvaiheen opintoihin. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 19. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 38 s. Willamo, R., 1997: Ympäristönsuojelun prosessikirjoitus (YMPS2.7A). Kurssin oppimateriaali. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 26. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 46 s. Willamo, R. ja V. Stambej, 1999: Rajat rikki! 5. painos. Ympäristömuutosten arvottaminen ja arviointi (YMPS2.2A). Kurssin oppimateriaali. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 25. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. Ei nidottu. (RW:n kirjoittama luentomoniste 111 s.) Willamo, R. ja M. Lodenius, 2000: Tilastotiede kansaa palvelemaan eli lyhyt johdatus tilastotieteeseen ja tilastolaskentaan. Ympäristönsuojelutieteen opetusmonisteet. N:o 28. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 30 s. + 3 liites. Other pedagogical material of environmental protection approximately 500 p. Additionally has leaded the gathering of a collection of 8000 classified slides and a herbarium of indicator plants and lichens (about 100 samples). OTHER PEDAGOGICAL MATERIAL Willamo, R. ja RaakkuJaHelmet, 2001: Likka ja mullikka. Luomuaiheista nuorisomusiikkia. Cd-levy. Helmi (koulujen kotitaloustuntien opetusmateriaaliksi tehty single) Willamo, R: ja Birgitta Kirjonen, 2001: Roskis-Nallen laulu. Tallentamaton, jatkuvasti esitettävä lastenmusiikkiteos. Teoston teosnumero RaakkuJaHelmet, 2000: Kamaa kiertoon. Kierrätysaiheista nuorisomusiikkia. Cd-levy. Helmi (suurten kesätapahtumien taustamusiikiksi tehty single) Willamo, R. ja RaakkuJaHelmet, 1998: Joku raja! Ympäristökasvatusaiheista nuorisomusiikkia. Cd-levy. Helmi Willamo, R., 1991: Kaikki energiantuotanto muuttaa luontoa. Generator -opetuspaketti. Nuorten Luonnon erikoisnumero. Luonto-Liitto, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Ympäristöministeriö, Suomen Luonnonsuojeluliitto. S Willamo, R., 1991: Ympäristövaikutusten torjunta. Generator -opetuspaketti. Pedagoginen paketti. Luonto-Liitto, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Ympäristöministeriö, Suomen Luonnonsuojeluliitto. ISBN S. 6/1-6/4. Willamo, R., 1987: Happamat pisarat. Perusasiat happamoitumisesta. Opinto-ohjelma peruskoulun 7. luokille ja luontokerhoille. 63 s. (Työryhmä, Willamo tehnyt koko tekstiosan.) Luonto-Liitto. Suomen Luonnonsuojeluliitto 5(6)

6 INTERVIEWS AND CHARACTER DESCRIPTIONS AS AN ENVIRONMENTAL RESEARCHER AND EDUCATOR Vaatimattomasti paras. Assistentti Risto Willamo sai HYYn ensimmäisen Hyvä Opettaja -palkinnon. Ylioppilaslehti Pietiläinen, Jaakko, 1997: Mun nimi on Ripa Teoksessa: Tarinoita opetuksesta Helsingin yliopistossa. Ss Helsingin yliopisto. ISBN Huttunen, Leena, 1999: Olennaista on kokonaisvaltainen ajattelu! Risto Willamon haastattelu Ympäristövaikuttaja -palstalla. Ympäristö 4/1999. S. 7. Puttonen, Mikko, 1997: Ympäristö on yksi, Pekka Kaupin ja Risto Willamon haastattelu. Yliopistolehti Risto Willamon henkilökuva. Jäljenjättäjä. TV2, Ympäristöuutiset Hänninen, Ulla, 1999: Maisteritehtaan antisankari. Yliopistolainen 3/1999. Soinio, Helena, 1999: Huumori sopii ympäristönsuojeluun paremmin kuin paatos. Karjaan raakkujamaisteri Risto Willamo teki levyn. Länsi-Uusimaa S. 8. Simonen, Katri, 2001: Tapasimme Risto Willamon. Autollakin voi tehdä retken luontoon. Helsingin Sanomat, , s. A14. Ora, Ulla, 2002: Luontosuhde tarvitsee terapiaa. Luonnonsuojelija. Syyskuu/2002: 10. 6(6)

CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO

CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO CURRICULUM VITAE OF VILJA VARHO Updated 15 August 2013 PERSONAL DETAILS Family name: Varho, First names: Vilja Eeva Talvikki Born in Helsinki in 1971. Married, two children (2008 and 2009) CONTACT Finland

Lisätiedot

Curriculum Vitae of Riikka Paloniemi

Curriculum Vitae of Riikka Paloniemi Curriculum Vitae of Riikka Paloniemi (updated 20 th March 2015) 1. Full name Paloniemi, Riikka female 2. Date and place of birth, nationality, current residence 28 th April, 1974 in Oulu Finnish Osmontie

Lisätiedot

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena JULKAISUT 1992 2009 Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena Turun kauppakorkeakoulun julkaisutietokanta: http://www.tse.fi/fi/hakupalvelut/pages/publicationsearch.aspx

Lisätiedot

7. Language Skills (mark 1 to 5 for competence) (1- excellent; 5- basic):

7. Language Skills (mark 1 to 5 for competence) (1- excellent; 5- basic): 1 CURRICULUM VITAE Updated 13.10.2014 Golden Paragraphs Olli Hietanen started to work in the Finland Futures Research Centre in September 2000 as a researcher. His present position is Head of the Development

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO Aika 11.5.2006 klo 13.10 14.20 Paikka: Suomen Akatemia, kokoushuone 240 Läsnä: puheenjohtaja, professori Kyösti Pekonen tiedeasiantuntija

Lisätiedot

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS Miia Martinsuo LIST OF PUBLICATIONS Tampere University of Technology Department of Industrial Management P.O. Box 541, FI-33101 Tampere, Finland tel. mobile +358 40 849 0895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE

CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE 1 CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE Education Doctor of Education, University of Helsinki 1998 Master of Science, University of Tampere 1984 Latest Career Professor 1.6.2011- Research professor 1.6.2008-31.5.2011

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS Kailo, Mervi KAARINA Elisabet Docent, Dept. of English, Faculty of Humanities Date of birth: 31st Aug. l951 Nationality: Finnish University of Oulu Linnanmaa,

Lisätiedot

16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish political system and foreign policy

16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish political system and foreign policy 13 de Novembro, 11.30h., sala 3.404 Russian Foreign policy and the EU 14 de Novembro, 14.00h., sala 2.201 The political system of the Nordic States 16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish

Lisätiedot

New Public Management and the regime of programme management in Finnish national health policy. Case: Health 2015 public health programme.

New Public Management and the regime of programme management in Finnish national health policy. Case: Health 2015 public health programme. New Public Management and the regime of programme management in Finnish national health policy. Case: Health 2015 public health programme. Table of Contents 1. Introduction 1 2. Aims of the study 3 3.

Lisätiedot

Kliininen. Radiografiatiede. 1 /2012 / Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy / Volume 6

Kliininen. Radiografiatiede. 1 /2012 / Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy / Volume 6 Kliininen Radiografiatiede 1 /2012 / Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy / Volume 6 1 Kliininen Radiografiatiede Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy Kliininen Radiografiatiede-lehti

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

DECOUPLING HAS BEGUN IN FINLAND

DECOUPLING HAS BEGUN IN FINLAND Petri Tapio DECOUPLING HAS BEGUN IN FINLAND Economic growth, traffic volume growth and the CO 2 policy of EU15 and Finland 1970-2001 TUTU PUBLICATIONS 5/2003 Petri Tapio Senior researcher, PhD Finland

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

ESA SAARINEN CURRICULUM VITAE PROFESSIONAL CAREER. DATE AND PLACE OF BIRTH: July 27, 1953, Helsinki. NATIONALITY: Finnish

ESA SAARINEN CURRICULUM VITAE PROFESSIONAL CAREER. DATE AND PLACE OF BIRTH: July 27, 1953, Helsinki. NATIONALITY: Finnish ESA SAARINEN P.O. Box 1100, 02015 HUT, Finland PROFESSOR Phone +358 9 451 5856, fax -3096 APPLIED PHILOSOPHY Mobile +358 400 503 509 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY esa@hut.fi www.sal.hut.fi January

Lisätiedot

Current appointments 2013-: Visiting professor, American University of Beirut, Lebanon

Current appointments 2013-: Visiting professor, American University of Beirut, Lebanon Christer Bengs Sept 2013 Christer Bengs American University of Beirut Faculty of Agriculture and Food Sciences Department of Landscape Design and Ecosystem Management P.O. Box 11-0236 Riad El Solh, Beirut

Lisätiedot

Publications Viskari, E.-L. 9.1.2007. ORIGINAL PAPERS IN REVIEWED SCIENTIFIC JOURNALS (in English)

Publications Viskari, E.-L. 9.1.2007. ORIGINAL PAPERS IN REVIEWED SCIENTIFIC JOURNALS (in English) Eeva-Liisa Viskari (neé. Hautala) PUBLICATIONS ORIGINAL PAPERS IN REVIEWED SCIENTIFIC JOURNALS (in English) 1. Rautanen, S.-L. and Viskari, E.-L. (2006) In search of drivers for dry sanitation: reflections

Lisätiedot

ENGLISH SUMMARY. The valorisation was conducted in the following order:

ENGLISH SUMMARY. The valorisation was conducted in the following order: Manninen, J., Nevgi, A., Matikainen, J., Luukannel, S. & Porevuo, M. 2000. Osaajien koulutus 2000-luvulla. Leonardo da Vinci -ohjelman tuottamat pedagogiset ja teknologiset innovaatiot ammatillisessa koulutuksessa.

Lisätiedot

60 th. fulbright center news ANNIVERSARY. Milestone in Finnish- American Cooperation. Message from the President of the Republic of Finland

60 th. fulbright center news ANNIVERSARY. Milestone in Finnish- American Cooperation. Message from the President of the Republic of Finland 60 th ANNIVERSARY Milestone in Finnish- American Cooperation Message from the President of the Republic of Finland Fulbright Grants to the U.S. 2012-2013 A Finnish Welcome for U.S. Fulbrighters vol. 22

Lisätiedot

Course Material. Reports 127. Johanna Krappe, Terttu Parkkinen & Anna Tonteri (eds.) Moving In! Art-Based Approaches to Work with the Youth

Course Material. Reports 127. Johanna Krappe, Terttu Parkkinen & Anna Tonteri (eds.) Moving In! Art-Based Approaches to Work with the Youth Course Material Comments Reports 127 Research Reports Johanna Krappe, Terttu Parkkinen & Anna Tonteri (eds.) Moving In! Art-Based Approaches to Work with the Youth MIMO Project 2010 2013 reports FroM TURKU

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

ONLINE MENTORING TO ENRICH THE LEARNING PROCESS

ONLINE MENTORING TO ENRICH THE LEARNING PROCESS ONLINE MENTORING TO ENRICH THE LEARNING PROCESS Riina Helenius & Irja Leppisaari Central Ostrobothnia Polytechnic / AVERKO Open Polytechnic Learning Network E-LEARN 2004, Conference on E-Learning in Corporate,

Lisätiedot

Saarikoski (between 1985 and 1990 Saarikoski-Hyttinen, born Saarikoski), Helena Maaria

Saarikoski (between 1985 and 1990 Saarikoski-Hyttinen, born Saarikoski), Helena Maaria 1 Contents Academic CV 1 10 List of Publications 11 17 Academic CV Saarikoski (between 1985 and 1990 Saarikoski-Hyttinen, born Saarikoski), Helena Maaria Date and place of birth 1 October 1958, Helsinki,

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

Arto Saari, Curriculum vitae, 18.9.2015. 1(42)

Arto Saari, Curriculum vitae, 18.9.2015. 1(42) Arto Saari, Curriculum vitae, 18.9.2015. 1(42) Curriculum vitae 18.9.2015 Arto Saari, D.Sc (Tech), Full Professor of Construction management, Tampere University of Technology, Department of Civil Engineering

Lisätiedot

FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY. Finnish Advisory Board on Research Integrity. Annual report 2014. www.tenk.fi

FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY. Finnish Advisory Board on Research Integrity. Annual report 2014. www.tenk.fi FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY Finnish Advisory Board on Research Integrity Annual report 2014 www.tenk.fi Finnish Advisory Board on Research Integrity Annual report 2014 1 ADVISORY BOARD

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2014

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2014 Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2014 Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association 2014 1-2.9.2014 University of Oulu Abstracts

Lisätiedot