Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 31 muistutusta. Seuraavassa on muistutukset sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo Kaavan laajennusalue Hiitolanjoelle 3 1. Kokkolanjoen Erä-Miehet ry 3 2. Mononen Jari 3 3. Myllys Jukka 4 4. Paavilainen Kaisu 4 5. Piukka Markku ym Siitonen Jorma ja Mika 5 7. Silvennoinen Markku 6 8. Terävä Seppo ja Pertti 7 Kaavamuutosalue 8 9. Europaeus Teemu Haikola Riikka Hyrkäs Vesa Innasennurkan Kaljusenkylän kyläyhdistys Jaatinen Janne Lankinen Maire 10. Lehti Yrjö Lääperi Antti Matikka Pauli 12. Nuutinen Helena Nuutinen Helena Pajari Risto ja Else-Maria Pajari Risto ja Else Maria 1

2 22. Penttilä Eero Puustinen Sirkka Sarasto Helena Sarvi Ismo Savolainen Markku Tiilikainen Timo 28. Yhtymä Jäppinen. Vento Henry 30. Vento Yrjö Ylönen Tuula 20 2

3 Kaavan laajennusalue Hiitolanjoelle 1. Kokkolanjoen Erä-Miehet ry Muistutus Kokkolan joen Erä- Miehet ry on huolestunut Kokkolanjoen mahdollisesta rantakaavasta sekä luontopolusta. Metsästysseuralla on Kokkolanjoesta sekä jokeen rajoittuvista maa alueista toistaiseksi olevat vuokrasopimukset joissa ei ole rajattu metsästykseen tai muuhun liikkumiseen ja oleskeluun viittaavaa toimintaa pois. Mahdollinen kaava ei saa rajoittaa minkäänlaista harrastus toimintaa pois kyseiseltä alueelta. Rantayleiskaavalla ei puututa alueen metsästysoikeuteen. Retkeilyreitti ei ole metsästyslain tarkoittama yleinen tie. Alueella on saanut aiemminkin liikkua jokamiehen oikeudella samoin kuin missä tahansa metsässä. 2. Mononen Jari Muistutus Tila Korkeämäki ( ) Kaavaehdotuksessa vihreällä katkoviivalla merkitty luontopolku on piirretty kulkemaan maitteni lävitse niin, että kulkulinja saapuisi lännestä palstalle 1:32 aivan joen rannassa, kääntyen sen jälkeen jyrkästi lähes etelään nousten rinnettä ylös kohti Palomäkeä ja kaartaen edelleen itään palstalta 1:31 poistuttaessa. Mielestäni on perusteetonta rakentaa risteävä polku jo olemassa olevalle hiekkatielle, joka kulkee alueen poikki joen suuntaisesti. Sen sijaan kaartaisin kulkulinjan nousemaan tielle hieman lännempänä ja hyödyntäisin luontopolun pohjana kyseistä olemassa olevaa tietä kuljettaessa palstan 1:31 lävitse. Ensisijaisena perusteena näkisin, että olemassa olevaa tietä hyödyntävä linjaus jättäisi lähteen ympärille muodostuneen lehtomaisen puro- ja kosteikkoalueen joen rannassa koskemattomaksi vaalien erityisiä luontoarvoja. Toiseksi polku ei silloin nousisi jyrkkään rinteeseen vaan kulkisi loivemman korkeuskäyrän suuntaisesti. Lisäksi olemassa olevan tielinjan hyödyntäminen vähentäisi maisemaan tarvittavien muutosten määrää, vähentäen mahdollisesti myös rakennuskustannuksia. Oletan, että kunta vastaa ajoittain roskien siivouksesta kulkureittien varrelta, mikäli lisääntyvä kulkijamäärä tuo sellaisia lieveilmiöitä mukanaan. On ollut ikävää huomata kuinka vastaavilla luontoreiteillä osa kulkijoista jaksaa kantaa täydet trippimehut ja campingpakkaukset metsään, mutta eivät tyhjiä pakkauksia pois. Luontopolkua suunniteltaessa yhtenä kriteerinä on ollut se, että polku olisi vaihteleva. Mikäli luontopolku kulkee tietä pitkin, se ei ole luonteeltaan luontopolku vaan tie, jolla kävellään. Tämä ei tietysti poissulje sitä, etteikö luontopolku voisi lyhyen matkaa jossakin kulkea myös tietä pitkin. Luontopolulle oli tässä haluttu hakea vaihtelevuutta alueen korkeimmalta kohdalta siten, että polku nousisi jonkin matkaa Palomäen rinnettä ylös. Luontopolun siivouksesta ja kunnossapidosta vastaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kaavaa muutetaan siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 3

4 3. Myllys Jukka Muistutus Tila Niemelä I ( ) Vastustan venevalkaman sijoittamista kiinteistölleni seuraavilla perusteilla: 1. ko. paikalla on varastorakennus, 2. ko. alue on piha-aluetta, ja liikkuminen siellä on kotirauhaa häiritsevää, 3. paikan maasto ei sovellu venevalkamaksi, 4. suunnitellun venevalkaman aiheuttama liikenne ja pysäköintitarve tuottaisi merkittävää haittaa talon asukkaille. Hiitolanjoen rantaviivaa seuraava patikointireitti aiheuttaisi suurta häiriötä ranta-asukkaiden pihapiirin kotirauhalle ja normaalitoiminnalle (mm. saunominen ja uinti omassa rannassa) Melontareitin kannalta on oleellista, että reitin ylä- ja alapäähän merkitään rantautumispaikat. Reitin alapäässä ainoa tarkoituksen mukainen paikka on kaavaehdotuksessa merkitty kohta. Sillan toinen puoli on ongelmallinen, koska siellä virtaus on voimakkaampaa silloin kun vettä juoksutetaan enemmän. Tällöin turvallinen rantautuminen ei onnistu. Vene valkamamerkintää ei poisteta kaavasta. Yleisen venevalkaman perustaminen ei toteudu ilman erillisiä päätöksiä ja tilusjäjestelyjä, joiden yhteydessä autojen pysäköinti tulee osoittaa joko voimalaitoksen tai Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön maa-alueille. Yleiskaavan perusteella alueen venevalkamakäyttö edellyttää maanomistajan luvan. Kaavaehdotukseen oli merkitty virheellisesti alustavia polkusuunnitelmia. Virhe on johtunut siitä, että kaavaehdotuskarttaan on jäänyt päälle taso, jossa oli aiempia polkusuunnitelmia. Polku, joka lähtee Kangaskosken sillan kohdalta Hiitolanjoen pohjoispuolelta itään, ylittää joen Niemelän kohdalla ja päättyy tilalle 4:14, poistetaan tämän johdosta. Kaavanlaatija pahoittelee tästä aiheutunutta hämmennystä. Kaavaa muutetaan siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 4. Paavilainen Kaisu Muistutus En hyväksy kaavaan tehtyjä muutoksia, jotka on tehty maanomistajia kuulematta sen jälkeen, mitä sovittiin lokakuussa Rakennuspaikka tilalla Joenpolvi RNo: 10:56 menettää yksityisyyden, kun senlähelle on suunniteltu joen ylittävä silta. Vaikka polku kulkee joen toista puolta myötäillen, tulee rakennuspaikasta näyteikkuna, sillä jokiuoma on kapea. Tontin arvo laskee, sillä tuskin kukaan haluaa lomailla näyteikkunassa. Lokakuun 2010 palaverissa esitimme, että polku kulkisi valmista metsätietä pitkin. Se olisi halvempi vaihtoehto, eikä häiritsisi loma-asukkaista eikä joen varren vakituista asutusta. Kaavaehdotukseen oli merkitty virheellisesti alustavia polkusuunnitelmia. Virhe on johtunut siitä, että kaavaehdotuskarttaan on jäänyt päälle taso, jossa oli aiempia polkusuunnitelmia. Polku, joka lähtee Kangaskosken sillan kohdalta Hiitolanjoen pohjoispuolelta itään, ylittää joen Niemelän kohdalla ja päättyy tilalle 4:14, poistetaan tämän johdosta. Kaavanlaatija pahoittelee tästä aiheutunutta hämmennystä. Kaavaa muutetaan lisäksi siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 4

5 5. Piukka Markku ym. Muistutus Me allekirjoittaneet emme hyväksy omistamiemme maa alueiden ja piha-alueiden ottamista luonto polkujen ja mahdollisen rantakaavan alaisuudeksi saamamme kartta luonnoksen mukaisesti. Perustelut: Asuinpaikkojen sijainnin rakennusten sijainnin jaetäisyyksien mukaan, kirjoittamattoman lain mukaan ei tulisi oleskella eikä tulla 0: metriä lähemmäksi yksityisiä piha alueita, joten mahdollinen luontopolku ja rantakaava ei sovellu omistamillemme maille. Kunnanhallituksen jäsenet voisivat ajatella omalta kannalta miltä tuntuisi kun tuntemattomat kulkijat tulevat piha- alueille tiirailemaan, siinä yksityisyys saa pahan kolauksen. Moitteet: Kevään rantakaava luonnoksen esittelytilaisuudessa vaadittiin sekä meille luvattiin toimittaa kaava asiakirjat kaikille Kokkolanjoen ranta alueiden omistajille kotiosoitteeseen, kartta jäljennös oli pienennetty niin pieneen mittakaavaan, ettei siitä saa edes selvää mitä se pitää sisällään. kaavaluonnos ei ole edes keväällä pidetyn palaverin mukainen kaavaan on lisätty toinenkin polku ja silta, polku kulkisi jo olemassa olevien asuin rakennusten piha alueilla. Mahdollisen rantakaavan teko ja ulottaminen jo olevien vakituisten asuin rakennusten jäädessä kaavan sisäpuolelle ja joutumisen kieltojen sekä rajoituksen piiriin. Tulemme tarvittaessa käyttämään lakimiesten apua voiko näin menetellä jo olemassa olevien piha alueiden ja rakennuskannan ottamisesta rantakaavan alaiseksi. Tulemme käymään tämän asian tiimoilta kaikki mahdolliset valitustiet loppuun. Kaavaehdotukseen oli merkitty virheellisesti alustavia polkusuunnitelmia. Virhe on johtunut siitä, että kaavaehdotuskarttaan on jäänyt päälle taso, jossa oli aiempia polkusuunnitelmia. Polku, joka lähtee Kangaskosken sillan kohdalta Hiitolanjoen pohjoispuolelta itään, ylittää joen Niemelän kohdalla ja päättyy tilalle 4:14, poistetaan tämän johdosta. Kaavanlaatija pahoittelee tästä aiheutunutta hämmennystä. Kaavaa muutetaan lisäksi siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 6. Siitonen Jorma ja Mika Muistutus Tilat: Joenpolvi 4223, Palomäki 4:40, Jokiranta 4: 14 Selvityspyynnöistä huolimatta emme ole saaneet tietoa kaavaan suunnitellun ulkoilureitin leveydestä, korvauksista, rasitteista, rajoituksista metsänkäyttöön ja metsästykseen. Olemme laittanet palautteen maaseutukaavaan (liite l.), kuin myös kaavaluonnokseen(liite 2.) Ehkä kaavaluonnoksen palautteeseen kirjoittamamme sanamuoto ei innosta näillä tiedoilla innosti kaavantekijää lisäämään ulkoilureittiä maillemme melkein tuplasti lisää (liite 3. kaavaluonnos) (liite 4. kaavaehdotus) Myös virkistysaluesäätiön edustajan kommentit Uutis-Vuoksessa yksityisten maanomistajien joiden maiden kautta polkulinjaus kulkee on käyty keskusteluja ei edesauta asian hyväksymistä. 5

6 Hyvät kunnanhallituksen jäsenet, jos olisitte tässä tilanteessa itse, miten toimisitte. Me allekirjoittaneet emme hyväksy ulkoilureitin merkitsemistä kaavaan omistamiemme maiden kohdalla ja pyydämme kaavaehdotuksen käsittelyn keskeyttämistä. Toivomme kaavantekijältä, Rautjärven kunnan asiasta vastaavalta virkamieheltä ja virkistysaluesäätiön edustajalta yhteydenottoa allekirjoittaneisiin. Kaavaehdotukseen oli merkitty virheellisesti alustavia polkusuunnitelmia. Virhe on johtunut siitä, että kaavaehdotuskarttaan on jäänyt päälle taso, jossa oli aiempia polkusuunnitelmia. Polku, joka lähtee Kangaskosken sillan kohdalta Hiitolanjoen pohjoispuolelta itään, ylittää joen Niemelän kohdalla ja päättyy tilalle 4:14, poistetaan tämän johdosta. Kaavoittajan ja maanomistajien välisiä keskusteluja on käyty tätä varten järjestetyssä yleisötilaisuudessa Kyseisen tilaisuuden perusteella polkusuunnitelmia muutettiin kyseisen tilan osalta sellaisiksi, että maa- ja metsätaloudelle aiheutuvat haitta olisi mahdollisimman pieni. Tätä ennen polku pilkkoi peltoalueet, joka maanomistajan mukaan aiheutti ongelmia mm. EU-tukien saatavuuteen. Etelä-Karjalan virkistysalueyhdistys on maanomistajiin yhteydessä reitin tarkemmasta sijainnista. Kaavaa muutetaan siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 7. Silvennoinen Markku Muistutus Koskien maatilaamme Korkeamäki 1:32 Kokkolanejoen rantakaava muutosasiassa. Joen eteläpuoleisen osan suunnitelma on maamme osalta meille tulleen karttapohjan mukaan vedetty myrskyssä ainoasn pystyyn jääneen talousmetsän halki! Ei kuullosta viisaalta, eikä myöskään sitä ole! Koska maatamme rastittaa aivan alueen yhteydessä oleva tie vois sitä hyödyntää tällaiseen tarkoitukseen helposti ja myös seuraavankin maan osalta sujuvasti. Edellisen maanomistajan rajaa tielle ja sitä pitkin eteenpäin Nykyistä meille tullutta ehdotusta en hyväksy. Ja mikäli roskaamista tai haitantekoa ilmenee, kunta vastatkoon korjausvelvoitteista! Ei maanomistaja. Luontopolkua suunniteltaessa yhtenä kriteerinä on ollut se, että polku olisi vaihteleva. Mikäli luontopolku kulkee tietä pitkin, se ei ole luonteeltaan luontopolku vaan tie, jolla kävellään. Tämä ei tietysti poissulje sitä, etteikö luontopolku voisi lyhyen matkaa jossakin kulkea myös tietä pitkin. Luontopolulle oli tässä haluttu hakea vaihtelevuutta alueen korkeimmalta kohdalta siten, että polku nousisi jonkin matkaa Palomäen rinnettä ylös. Luontopolun siivouksesta ja kunnossapidosta vastaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kaavaa muutetaan siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 6

7 8. Terävä Seppo ja Pertti Muistutus Olemme huolella tutustuneet rantaosayleiskaava ehdotukseen ja todenneet ettei omistamaamme Joenvarsi tilaan Rek.2:472 ole esitetty rantarakennuspaikkaa. Tämän tilan pintaala on noin 11 ha rantaviiva riittää hyvin yhdelle rantatontille rakennusteknisesti ranta soveltuu erittäin hyvin rantarakentamiseen, on soramaata. Yksi rakennuspaikka on meille ehdoton vaatimus tälle tilalle. Perustelemme maanomistajien yhdenvertaisuudella, Rautjärven kunnassa on paljon pienempiä jokia minne on rakennettu paljon taajempaan. Lisäksi olemme tutustuneet rantaamme huolellisesti ja sen luontoon päivällä ja yöllä, emmekä ole löytäneet mitään sellaista luontokohdetta tai kasvi ja eläinlajia mikä estäisi rantarakentamista Lisäksi toteamme että kolme omistamaamme rekisteritilaa rajoittuu Hiitolan/Kokkolanjokeen. Olemme kyselleet kaavoituksen asiantuntijoilta tätä asiaa ja ovat todennet meidän perustelut erittäin oikeiksi, eikä mitään estettä ole rantarakentamiselle. Uskomme Rautjärven kunnanhallituksen käyttävän sitä kuuluisaa maalaisjärkeä tätä asiaa käsitellessään. Rakennusoikeutta muodostuu, kun tilalla on riittävästi rantaviivaa. Kyseisen tilan osalta tilanne on se, että rantaviivaa ei ole riittävästi. Suurimmalle osalle Hiitolanjoen rantayleiskaava-alueen tiloista ei ole merkitty uusia rakennuspaikkoja. Jos siis ko. tilalle merkittäisiin uusia, tulisi tasapuolisuuden nimissä muillekin tiloille merkitä lisää uusia. 7

8 Kaavamuutosalue 9. Europaeus Teemu Muistutus Kaava ehdotuksessa korotetaan RA- rakennuspaikkojen rakennusoikeutta 130k-m2 tontin maastosta riippumatta ollen yhteensä 250k-m2. Samaan aikaan on rantatontteja, joilla rakennusoikeus on rajattu esim. 60k-m2 ja 25k-m2. Nämä jäisivät kokonaan ilman lisä rakennusoikeutta! Tämä ei ole kuntalaisten tasapuolista kohtelua vaan syrjintää. Vaadin, että näille pienemmän rakennusoikeutta omaaville kiinteistöille annetaan 65k-m2 lisää rakennusoikeutta tässä rantaosayleiskaavan muutoksen yhteydessä. Kyseisiä rakennusoikeuksia ei voida nostaa, koska toinen 65 k-m2 rakennusoikeus sijoittuu pieniin, alle hehtaarin kokoisiin saariin, jonne ei tulisi sallia rakennettavan enempää. Näitä merkintöjä kaavassa on vajaa 10 kpl. 25 k-m2 rakennusoikeus on erillisen saunarakennuksen rakennusoikeus, joka perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 72 :ään. "Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske ennen 1 päivää tammikuuta 1997 olemassa olleeseen asuinrakennukseen tai maatilaan liittyvän saunarakennuksen rakentamista." Mikäli saunan rakennusoikeutta nostettaisiin, se ei olisi enää sauna, vaan lomarakennus. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 10. Haikola Riikka Muistutus Kiinteistötumrus: Koivumäki/ Torsansalo Haluan esittää rantaosayleiskaavaan muutosehdotuksen. Olen ostanut vuonna 2002 Koivumäki nimisen metsärantatilan perikunnalta ja emätila oli silloin jo lohkottu pienempiin rantatontteihin. Tilani on noin kuuden hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Rautjärven Torsansalossa Torsan rannalla. Omistamani tila on metsätila ja toiveena on ollut ympärivuotinen loma-asunto Torsan rannalla. Rantaviivaa minulla on noin 200 m, josta olen noin 10 m myynyt naapuritontin omistajalle, jotta hän on saanut rakentamisoikeuden. Rantarakentamisen minimietäisyydethän vaihtelevat kunnittain ja tietääkseni Rautjärvellä se on 200 metriä rantaviivasta. Asuinkäyttöön oleva mökki voisi ollakin kauempana rannasta, mutta itse rantasaunan kuuluisi olla rannassa. Rantasaunan rakentaminen rantaan ei tuottaisi kaavoitukselle eikä luonnolle minkäänlaista haittaa. Pyydän, että rantaosayleiskaavaa muutettaisiin vielä niin, että saisin rantarakentamisoikeuden ko. tilan rantaan. Toivon myönteistä päätöstä ja vastausta pyyntööni. Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 : 8

9 "Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske ennen 1 päivää tammikuuta 1997 olemassa olleeseen asuinrakennukseen tai maatilaan liittyvän saunarakennuksen rakentamista." Tämän pykälän perusteella kaavaan on merkitty ainoastaan ennen vuotta 1997 olemassa olleiden rantaan rajoittumattomien asuinrakennusten saunarakennukset. Uusien asuinrakennuspaikkojen osalta pykälää ei voida soveltaa tai toimittaisiin lainvastaisesti. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 11. Hyrkäs Vesa Muistutus Omistamani kiinteistö sijaitsee Rautjärven kunnassa, Miettilän kylässä, tila Rantatörmä no 24:64. Tontin pinta-ala 3900m2. Rakennuspaikan osoite Rantatörmäntie, Laikko. Kiinteistöllä nykyään olevat rakennukset; Päärakennus 32m2, aitta 9m2, grillikatos 9m2 ja liiteri 9m2, eli yhteensä 59m2. Rantakaavassa on nykyään mahdollisuus rakentaa 125m2 saakka. Rantakaavaa ollaan korottamassa, saamani tiedon mukaan 200m2, rakennusoikeutta. Tähän tilanteeseen olisin tyytyväinen. Nykyiset rakennukset sijaitsevat rannassa, jyrkän penkereen alapuolella. Sinne ei ole mahdollisuutta tehdä kaivoa ja lisärakennuksia. Yläpuolisella alueella suoritetaan tehomaanviljelyä. Tontin yläpuoliselle osalle tekisin porakaivon ja rakentaisin varastosuojan. Nykyisin metsätyökoneet ovat taivasalla. Kaavaa muutetaan siten, että RA-aluetta laajennetaan mantereelle, koska tila on muodoltaa kapea ja lisärakentaminen rantaan on vaikeaa. 12. Innasennurkan Kaljusenkylän kyläyhdistys Muistutus Innasennurkan Kaljusen kylän omistama kiinteistö Koulu 1:58 on ehdotuksessa muutettu P alueeksi, muttei ole määritelty rakennusoikeutta. Vaadin, että kiinteistölle Koulu 1:58 määrätään kaavaan rakennusoikeutta. Rantayleiskaavoja on yleensä laadittu sellaisella käytännöllä, että P-alueille ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Rantayleiskaavat eivät yleensä myöskään oikeuta muualla kuin lomaasuinrakennuspaikoilla suoriin rakennuslupiin. Tämä menettely ei kuitenkaan perustu mihinkään lakiin, vaan on enemmän käytäntö. MRL 72 Suunnittelutarve ranta-alueella Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Lakiteksti ei siis rajaa asiaa pelkästään loma- ja asuinrakennuksiin. Kaavaa muutetaan siten, että P-alueille annetaan maksimirakennusoikeudeksi k-m² ja annetaan määräys, joka oikeuttaa suoriin rakennuslupiin. 9

10 13. Jaatinen Janne Muistutus Tilalla Väinölä 3:25 oleva rakennuspaikka tulisi merkitä vakituiseksi asuinpaikaksi ja vahvistaa kantatilan rantasauna oikeus Haukkalammen rannalla. Rakennuspaikan tieyhteys on poistettu ratajärjestelyjen johdosta, eikä korvaavaa tieyhteyttä ole osoitettu. Rakennuspaikka sijoittuu lisäksi aivan radan viereen, eikä näin ollen sovellu osoitettavaksi kaavassa rakennuspaikkana. Maankäyttö- ja rakennuslain 5 :n mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on edistää terveellistä ja turvallista toimintaympäristön luomista. Rakennuspaikka on lisäksi käyttämätön. Haukkalammen rannalla sijaitseva sauna on lohkottu erilliseksi rakennuspaikaksi, joten se ei tämän johdosta ole Väinölän tilan erillinen saunarakennus. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 14. Lankinen Maire Muistutus Esitämme lisättäväksi Rautjärven kunnan rantayleiskaavaluonnokseen, joka on nähtävillä Latvajärven kylässä omistamallemme Petkelniemen tilan Rzno 4:23 alueelle 1 (yhden) omarantaisen RA - rakennuspaikan oheiseen karttaliitteeseen merkittyyn paikkaan. Perusteluna esitämme, että Kankaisten järven ympäristöön on tullut vuosien mittaan uusia loma-asuntoja, jotka on muodostettu edellisen rantayleiskaavan vahvistamisen jälkeen ja nytkin esillä olevaan kaavaan on merkitty lisäyksiä tälle alueelle. Rantayleiskaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu kun kaavaa on ensimmäisen kerran laadittu. Kaavamuutoksella ei lisätä uusia rakennuspaikkoja, ellei alkuperäisessä kaavassa ole mitoituksellista virhettä. Kyseisen tilan osalta virhettä ei ole tapahtunut. Alueen ympäristöön ei myöskään ole lisätty rantayleiskaavan muutoksella uusia rakennuspaikkoja. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 10

11 . Lehti Yrjö Muistutus Muistutus Rautjärven rantayleiskaavan muutokseen ja laajennukseen. On kaksi asiaa joihin haluan muutosta rantayleiskaavassa ja sen laadinnassa: 1. Ehdotan Rautjärven kunnan rantayleiskaavaan muutosta joka sallisi asuinrakennuksen rakentamisen omistamalleni Rautjärven kunnan Kalpialan kylään tilalle Männistö RN:o 3:45 Kostamojärven rantaan rajoittuvalle lohkolle. Rautjärven kunnan rantayleiskaavassa ko. tila, pinta-alaltaan n. 37 ha, (kiinteistötunnus ) on M-aluetta (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Olen harjoittanut Männistön metsätilalla joulukuusiviljelyä. Nykyisestä asunnostani joulukuusiviljelmälle on matkaa 33 km. Kuusiviljelmä vaatii ympärivuotista hoitoa (istutukset, heinäntorjunta, vesakontorjunta, muotoleikkaukset, Iannoituksetja kuusien merkitseminen ja korjuu). Joulukuusien kasvatus vaatii lähes päivittäistä työtä. Pitkä matka vie toiminnasta kannattavuuden kustannusten ja ajanhukan vuoksi. Siksi haluan muuttaa asumaan Rautjärven Simolanmäelleja rakentaa metsätilan rantaan rajoittuvalle palstalle omakotitalon. Koska oma asumistarve on tullut ajankohtaiseksi vasta nyt, en ole aikanaan valittanut rantaylelskaavasta. Kaavamuutosehdotuksen perustelut: Haen kaavamuutosta omaa asumistarvetta ja elinkeinonharjoittamista varten. Muutoksen epääminen aiheuttaa minulle kohtuutonta haittaa ja tekee joulukuusten kasvattamisen taloudellisesti kannattamattomaksi. Rakentamispaikka on sovelias rakentamiseen ja naapurikiinteistöjen omistajat ovat suostuneet hankkeeseen. Rakennuspaikalle on valmiiksi rakennettu tieyhteys. Rantaan ulottuva palsta on muutoinkin sopivin emätilalta löytyvä rakennuspaikka mikä vähiten haittaa metsätalouden harjoittamista. Rantapalstan suuruus mahdollistaa sen, että asuin- ja talousrakennukset voidaan sijoittaa 70 metrin päähän rantaviivasta, jolloin siitä ei aiheudu ympäristöhaittoja eikä se vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden toteuttamista Kyseinen kantatila Männistö RN:o 3:45 ei ole lainkaan käyttänyt rantarakentamisoikeuttaan. Vetoan emätilan omistajan rakentamisoikeuteen ja maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Liitteet: Naapurien suostumus Kaavaehdotus 2. Kaavoittajan laatimassa kaaviossa Kaavoituksesta tiedottaminen, osallistuminen ja alustava aikataulu on maininta, että kaavaluonnoksesta on mahdollista esittää kirjallisia mielipiteitä ja että kaavoittaja toimittaa vastineet mielipiteisiin. Olen lähettänyt kaavoittajalle päivätyn muistutuksen ja päivätyn kaavamuutosehdotuksen. Kumpaankaan lähettämääni asiakirjaan (muistutus ja kaavamuutosehdotus) en ole saanut kaavoittajalta minkäänlaista palautetta. Tämä on osoitus siitä, ettei kaavoittaja ole käsitellyt maanomistajien mielipiteenilmaisuja. Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt noudatettavaksi em. aikataulun ja siinä esitetyt toimenpiteet. Kaavoitusprosessissa on kuitenkin laiminlyöty palautteiden antaminen maanomistajille. Koska kaavan valmistelussa ei ole noudatettu kunnanhallituksen päättämää menettelytapaa, on rantayleiskaavan valmistelu aloitettava alusta. Rantayleiskaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu kun kaavaa on ensimmäisen kerran laadittu 2000-luvun alussa. Kaavamuutoksella ei lisätä uusia rakennus- 11

12 paikkoja, ellei alkuperäisessä kaavassa ole mitoituksellista virhettä. Kyseisen tilan osalta virhettä ei ole tapahtunut. Myöskään se, että kantatila ei ole käyttänyt rakennusoikeutta ei ole peruste, koska rakennusoikeutta ei muodostu yhteen rakennuspaikkaan. Kyseinen tila ulottuu rantavyöhykkeen ja kaava-alueen ulkopuolelle, jonne rakentaminen haja-asutusrakennusoikeuden perusteella on mahdollista. Tällöin matka joulukuusiviljelmälle pienenee 33 kilometristä 400 metriin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty lakisääteisesti kaavan osallistumismenettely. Ko. asiakirjan mukaan vasta kaavaehdotuksesta esitettyjen muistutusten vastineet postitetaan muistutuksen tehneille. Kaavamuutosehdotukset ja kaavaluonnosvaiheen palaute on käsitelty ja niihin annettu perustellut vastineet, vaikkakaan niitä ei ole postitettu maanomistajille. Alla luonnosvaiheen mielipiteeseen annettu vastine: "Rantayleiskaavaan ei merkitä rakennuspaikkaa uudelle asuinrakennukselle, koska se olisi mitoitusperiaatteiden vastaista. Tilalta ei muodostu rantarakennusoikeutta." Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 16. Lääperi Antti Muistutus Tonttikoon suurentaminen rakennusoikeuden kasvattamiseksi Viitaten kunnanjohtaja Anttilan kanssa käymiini keskusteluihin maiden vaihdosta Haukkavuorelle vievän reitin saamisesta kunnan omistukseen ja kunnan omistamasta Salmenmäki nimisestä tilasta 6:46 vaihtomaana lohkaistavalle maa alueelle esitän, että Innasennurkassa Pienen Koantaus järven rannassa sijaitsevan mökkikiinteistömme 6:42 ( ) tonttikokoa kaavassa kasvatettaisiin nykyisestä 2000 m2:stä 4000 m2:iin. Rakennuspaikkaa laajennetaan muistutuksessa esitetyllä tavalla. 17. Matikka Pauli Muistutus Rautjärven kunnanhallitukselle. Asia Muistutus Rautjärven rantaosayleiskaavan muutos- ja laajennusesitykseen Muistutuksen tekijä Pauli Matikka, osoite Krokusgatan 14, SE Örebro, Sverige, asiamiehenään varatuomari Petri Nykänen, c/o Asianajotoimisto Heikki Oikkonen, osoite Valtakatu 48 A 16, Lappeenranta, puh fax , Muistutuksen sisältö Matikka haluaa Hovinpelto 4: tilanomistajana ( kiinteistötunnus ) että kaavamuutokseen tulisi rakennuspaikka myös hänen omistamalleen tilalle, jolla on noin 70 metriä rantaviivaa ja kokonaisalan ollessa n. 3,2 hehtaaria. Samalla voitaisiin poistaa n vuonna perustettu yhteinen alue, joka perustettu tilan kulmaan veneiden ym. säilytystä varten. Tätä aluetta ei ole käytetty ja se voitaisiin poistaa uudessa kaavassa tarpeettomana. Lisäperusteina esitetään, ettei naapuritonttien kesämökit ole vakituisessa käytössä ja Matikan omistamalle tilalle on vahvistettu tieoikeus Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomiolla ( tuomio ei ole lainvoimainen, mutta on todennäköistä ettei Korkein Oikeus myönnä asiassa valituslupaa). Kiinteistöllä on kaikki rakentamisedellytykset eikä rakennuspaikka käsittääkseni aiheuta haittaa naapureille eikä rakentamistiheys poikkea alueen normeista. 12

13 Katson myös, että maanomistajien tasapuolinen kohtelu puoltaa tilalle tulevaa rakennusoikeutta. Toimitamme tarvittaessa em. oikeuden päätöksen sekä muuta tarpeellista selvitystä. Yhteydenotot ja ilmoitukset pyydämme toimittamaan sekä Pauli Matikalle että asiamiehelle. Rantayleiskaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu kun kaavaa on ensimmäisen kerran laadittu. Kaavamuutoksella ei lisätä uusia rakennuspaikkoja, ellei alkuperäisessä kaavassa ole mitoituksellista virhettä. Kyseisen tilan osalta virhettä ei ole tapahtunut. Seitsemänkymmentä metriä rantaviivaa ei vielä oikeuta uusiin rakennuspaikkoihin. Rannassa oleva yhteistä aluetta ei ole merkitty kaavaan, vaan se on pohjakartan merkintä. Kyseisen alueen poistamisesta antaa lisätietoja maanmittauslaitos. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta.. Nuutinen Helena Muistutus Huvila -tila 3:78 on ollut ennen meillä maatila (merkintä A)ja kunta on sen rantakaavan teon yhteydessä 2001 muutettu loma-asunnoksi (merkintä 1 RA). Antero Hinkkasen suosituksesta emme kunnostaneet vanhaa päärakennusta vaan teimme uuden, jotta voimme asua paikanpäällä silloin kun kunnostamme vanhaa jo olemassa olevaa rakennuskantaa. Vanha talo oli purettava ja teimme uuden varastorakennuksen sen pohjalle vakituista asumista silmällä pitäen. Pelloille piti istuttaa määräyksestä puita. Hinkkasen mukaan meillä oli vielä tämän jälkeenkin rakennusoikeutta vaikka kuinka rakentaa joko omakotitalo tai laajentaa uutta päärakennusta. Olen saanut silloin 2001 rantakaavan teon aikaan kunnalta kirjeen rantakaavan teosta, mutta en ehtinyt tehdä muistutusta koska olin pitkällä työmatkalla projektitöissä. Nyt te olette tekemässä rantakaavamuutosta, jota en hyväksy. 1 RA ollaan muuttamassa 1 RA 2:ksi. Olemme pitkäntähtäimen suunnitelmalla olleet muuttamassa vakituisesti Rautjärvelle ja tämä ei onnistu enää ilman haluamani kaavamuutosta. Rakennuspaikan merkinnän on oltava A, koska vakituisen asunnon on oltava tällä merkinnällä.(rakennuspaikan merkinnän muutos asuinalueen tontiksi koko Huvila tilalle) Rakentaisimme joko uutta tai laajennamme vanhaa. Kunta voi estää tämän haaveen, mutta toivon, että se olisi mahdollista. Tähän asti olemme asuneet Imatralla lasten koulujen takia. Värimerkinnät kartalla ovat myös väärin. Jos laajennamme olemassa olevaa, niin rantaalueen pitää olla erivärinen. Jos rakennamme vanhaan pihapiiriin uuden, sinne missä on navetta ja varastorakennus (uusi), niin värimerkinnän on oltava silloinkin oikein. Rinnepelto nykyisten rakennusten yläpuolella on ollut tätä- ja viimevuotta lukuun ottamatta osaksi viljelykäytössä. Sitä tullaan viljelemään jatkossakin ja sitä ei saa merkata tuolla vihreällä. Pitää olla vaaleampi vihreä. Rantaviiva on pitempi kuin naapurilla, mutta rakennusoikeutta ei olisi enää. Toivon, että rantaan saisi myös rakentaa jatkossa. Joko uuden saunan (tynnyrisauna tai kiinteä)ja nykyinen muutettaisiin nukkuma-aitaksi tai tehtäisiin uusi nukkuma-aitta. Yhteistä rantaa ei kalliilla ostamallemme tontille saa tehdä. Olemme kalliin hinnan maksaneet ja verot loma-asunnon mukaan kalliilla. Toivottavasti pääsemme Rautjärveläisiksi ja ei tarvitse myydä rakentamisesteen vuoksi paikkaa. Jos rakentaminen ei onnistu, ei meillä ole käyttöä paikalle ja ostamme paikan Saimaan rannalta. Se olisi surullista, kun on kyse minun kotipaikastani. Kaavaa muutetaan muistutuksessa esitettyjen perusteiden perusteella siten, että lomarakennuspaikka muutetaan vakituisen asuinrakennuksen rakennuspaikaksi ja se ulotetaan rantaan saakka. M-alueella eli maa- ja metsätalousalueella maanviljely ja muu maatalouskäyttö on kaavan puitteissa sallittu. 13

14 19. Nuutinen Helena Muistutus Korjaus lähettämääni muistutukseen. Huvila-tila 3:78 ei ole ollut A merkinnällä eikä ollenkaan kaavan alainen. (muut määräykset) Se on ollut maatila vuonna 1999 ja 2000 kun uusi päärakennus tehtiin. Se on talviasuttava. Ei vesijohtoja. Varasto tehty puretun talon pohjalle. Rakennusten yläpuolinen rinnepelto ei ole "Maa- ja metsävaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta" (väri tumman vihreä väärin) Se in tilan peltoa, joka on osaksi metsittynyt. Peltoa viljellään. (poikkeus tämä ja edellinen vuosi 2010 ja 2011) Mitään naapureiden tai muiden ehdottamia muutoksia emme tule hyväksymään tilamme osalta. Toivomme hartaasti, että muistutuksemme huomioidaan rantakaavaa muutettaessa. Kaavamerkintäasiat eivät ole minulle kovin tuttuja, joten pyydän ottamaan minuun allekirjoittaneeseen yhteyttä epäselvyyksien ja virheiden välttämiseksi. Pääasia on ettei tule yhteisrantaa, ei rinnepelloista mainitsemaani "maa- ja metsävaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoa tai ulkoilun ohjaamistarvetta. (väri tumman vihreä) Saamme rakentaa lisää tai /ja laajentaa rakennuskantaa. Navettarakennuksen kunnostus on meillä seuraavana vuorossa. Siinä on ollut ennen hevostalli navetan takana ja navettaa matalampi puuvaja. Veljeni on purkanut ne siellä asuessaan 1980 luvulla. Tallin haluaisin sinne entiselle jalustalle. Oli maalattia, mutta betonireunat seinien alla. Hevosta ei voi pitää navetan betonilattialla ja muualle sitä ei voi laittaa. Rakentaminen poikkeusluvalla pitäisi yleisesti sallia, jos ei muuten onnistu ja muita järkeviä esteitä ei ole. Nyt se kielletään rantakaavaehdotuksessa. Tämä ainakin meidän kohdalla, miksei yleisesti. Tässä olivat toiveeni. Tiedätte, että haluamme Rautjärveläisiksi ja rakentaa lisää. Katsotaan miten olisi järkevää. Jos pysyy vain loma-asuntona, niin miten saamme siitä vakituisen asunnon kohtuuhinnalla. Rakennammeko uutta vai laajennammeko vanhaa? Teiltä toivon neuvoja. On mahdollista, että ostamme yksiön Imatralta tai Lappeenrannasta ja asumme mökillä enemmän. Sehän on talviasuttava. Mökkeillä saa ympäri vuotta vaikka asuukin muualla. Yleensä pitäisi olla mahdollista rakentaa poikkeusluvalla, jos ei järkeviä esteitä ole. Ei Rautjärvellä liikaa asukkaita ole ja veromarkat ovat tervetulleita. Loma-asukkaatkin voivat lähetä, jos on liian hankala saada loma-asunnoista viihtyisiä ja sellaisia, joissa voi olla ympäri vuotta. Toisi tuloja yrityksille kunnassa. Kateelliset naapurit eivät saisi estää rakentamista ja vaikeuttaa oloja. Kaavaa muutetaan muistutuksessa esitettyjen perusteiden perusteella siten, että lomarakennuspaikka muutetaan vakituisen asuinrakennuksen rakennuspaikaksi ja se ulotetaan rantaan saakka. M-alueella eli maa- ja metsätalousalueella maanviljely ja muu maatalouskäyttö on kaavan puitteissa sallittu. Sama koskee MT-aluetta. Tilalla ei ole MU-alueita, eli maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. 20. Pajari Risto ja Else-Maria Muistutus Uusi Muistutus Untamojärven rantakaavan korjaamiseksi tilan Arponen rantatonttien osalla Uusi tontti on sijoitettu alueelle, johon ei ole mahdollista rakentaa. Tontin sijoitusmahdollisuutta ei ole arvioitu asianmukaisesti. Suunnittelupöydän takaa tilannetta ei valitettavasti näe. 14

15 2 Puhelinkeskustelussa Hytönen/Pajari te varasitte kaksi päivää arviointikäyntiinne ennen luonnoksen valmistumista. Tontin sijoitus olisi voitu tuolloin asianmukaisesti arvioida. Odottelimme, joskaan teitä ei arviointikäyntiin kuulunut. 3 Tontin sijoitus olisi syytä arvioida paikan päällä, jolloin kaikki tekijät olisi mahdollista ottaa huomioon. Kaavaehdotuksessa esitetty perustelu yhtenäisen rantaviivan säilyttämiseksi Herniemessä ei tyydytä maanomistajia. 4 Olemme pyytäneet tontin siirtoa Herniemeen. Rakennustarkastaja on tutustunut alueeseen yhdessä maanomistajan kanssa ja kaavaehdotukseen merkitty rakennuspaikka soveltuu rakentamiseen. 21. Pajari Risto ja Else Maria Muistutus UUSI MUISTUTUS UNTAMOJÄRVEN RANTAKAAVAN KORJAAMISEKSI TILAN ARPONEN RANTATONTTIEN OSALLA VIITE 2: SÄHKÖPOSTIVIESTIMME VIITE 3: KIRJEEMME VIITE 4: KIRJEEMME A Tontin virheellinen siirto kaavaehdotuksessa. Olemme tutustuneet yllämainittuun Rautjärven kunnan rantayleiskaavan kaavaehdotukseen Untamojärven osalta. Tontinsiirtopyyntömme on toteutettu virheellisesti. Pettymyksemme kohdistuu siihen, että kaavamuutospyyntöämme ei ole otettu huomioon ja meitä ei ole kuultu asiaankuuluvalla tavalla. Uusi sijoitus ei ole mahdollinen. Perusteluna on esitetty, että tuolla tehdyllä siirroksella ei rikota yhtenäistä rantaviivaa. Muut näkökohdat ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Olemme tästä syystä laatineet uuden muistutuksen rantakaavaehdotuksen korjaamiseksi. Ehdotamme sijoitusta kohtaan b (kuvaliite sivu 3), johon olemme siirtoa ehdottaneet aikaisemmissa kirjeissämme. Olemme esittäneet perusteluja, jotka kokonaisuutena katsoen puoltavat tontin siirtoa. B Perusteluja rantakaavaehdotuksen korjaamiseksi ehdotetun sijoituksen suhteen Tontin siirto nyt ehdotetulle paikalle ei ole mahdollista seuraavista syystä: 1. Nykyisen rantasaunan pohjoisen puollella oleva alue on matalaa kivikkopohjaista ranta-aluetta. Vesialue on matalaa koko ranta-alueella. 2. Sijoitetaan tontti joko painottaen louhikkoista rinnealuetta tai saunan läheisyyttä, syntyy käytännössä tontti, johon ei ole perusteltua sijoittaa kesäasuntorakennuksia. Ei ole tilaa. 3. Käytössä oleva saunatonttimiljöö tuhotaan. 4. Kulkuyhteyden rakentaminen ja tien tuonti maisemaan on vaikea. Maatalon pihan läpi ei ole kulkuyhteyttä ja nykyiselle saunatontille on vain kävelypolku. C Esiin tuotuja perusteluja tontin sijoittamiseksi Herniemeen 1 Herniemi on asiallinen sijoituspaikka tontille, koska lahden toiselle puolelle on kaavoitettu tontteja ja lähialueella on jo sijoitettuna muita rakennuskiinteistöjä. Alueellinen tonttisijoitus toteutuu. 2 Ehdotetussa tonttipaikassa Herniemen kärjessä maasto on rakentamisystävällisempää ja Herniemi suo mahdollisuudet tontin järkevään sijoittamiseen.

16 3 Koillissuunnassa niemeen nähden on mäntyvaltaista puustoa kasvava, karu isoja kiviä maaston pohjamuodolta sisältävä saari, joka tasapainottaa hyvin järvimaisemaa. 4 Kulkuyhteys Herniemeen on hyvin rakennettavissa, koska niemeen on jo rakennettu kevyt tieyhteys korjaamalla metsätöiden aiheuttamia aikaisempia kuljetusjälkiä. 5 Ympäristötekijät puoltavat Herniemi-sijoitusta. Pyydämme tontin siirtoa Herniemeen, sillä siirto on kokonaisuutena pienimpien haittojen ja suurimpien myönteisten tekijöiden ratkaisu. Tämän voi todeta arviointikäynnillä. Rakennustarkastaja on tutustunut alueeseen yhdessä maanomistajan kanssa ja kaavaehdotukseen merkitty rakennuspaikka soveltuu rakentamiseen. Kaavaan ei tehdä tilan osalta muutoksia. 22. Penttilä Eero Muistutus Mielipide Rautjärven rantaosayleiskaavan muutos- ja laajennus. Esitän, että perikunnan omistaman tilan RANTALA 689:419:4:52 osalta kaavaa muutettaisiin seuraavasti. Rakennuspaikka on nyt rajattu lähelle rantaa. Esitän että rakennuspaikka rajattaisiin ulottumaan mahdollisimman lähelle Miettiläntietä, jotta rakennusten sijoittelu voitaisiin toteuttaa paremmin ja rakennusten liittäminen vesi- ja viemäriverkkoon olisi helpommin toteutettavissa. Alue on ympyröity oheiseen karttaan. Rakennuspaikkaa laajennetaan muistutuksessa esitetyllä tavalla esitettyjen perustelujen johdosta. 23. Puustinen Sirkka Muistutus Tila Harjula ( ) Viitaten puhelinkeskusteluun kunnanjohtaja Harri Anttila/Sirkka Puustinen, pyydän yllämainitun tontin kaavamerkinnän muutosta siten, että nykyinen metsämaa kaavamerkintä muutetaan vakituisen asunnon kaavamerkinnäksi. Perusteluina mm. se, että vesi- ja viemärilinjat kulkevat tontin läpi, samoin kuin sähkölinja. Muistutus voidaan hyväksyä, koska esitetty tontti tiivistää olemassa olevaa kylärakennetta ja rakentaminen voi tukeutua olemassa olevaan tie- ja vesihuoltoinrfrastruktuuriin eikä rakentaminen vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua, koska esitetty rakennuspaikka ei ole omarantainen ja kyläalueelle on vastaavalla perustella hyväksytty rakentamista poikkeusluvin. 16

17 24. Sarasto Helena Muistutus Vanhan nautinnon perusteella pyydetään merkitsemään rakennuspaikaksi RA Klaus Saraston kuolinpesän omistama Rautjärven Suurisaaressa sijaitseva tila Rautjärven kunnan rakennuslautakunnan tekemällä päätöksellä on tilalle myönnetty rakennuslupa 32/66 kesämökin ja saunarakennuksen rakentamiseksi. Luvan mukainen saunarakennus on rakennettu luvan myöntämisen jälkeen, kun taas kesämökkirakennusta ei toistaiseksi ole rakennettu. Emme ole olleet tietoisia aiemmin laaditusta rantayleiskaavasta emmekä meneillään olevasta kaavamuutoksesta. Rantasauna on myönnetyn rakennusluvan mukainen ja itse päärakennus on jäänyt toistaiseksi toteutumatta. Kaavaa muutetaan siten, että tilalle lisätään olemassa olevan lomarakennuspaikan merkintä. 25. Sarvi Ismo Muistutus Laakeriniitty 2:120 Rannassa on ranta-sauna. Karttaan merkittyyn kohtaan haluttaisiin RA-paikka. Ranta-sauna pitäisi merkitä kaavaan. Kaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu alkuperäistä rantayleiskaavaa laadittaessa, joten uusia rakennuspaikkoja ei merkitä. Olemassa oleva saunarakennus sen sijaan lisätään kaavaan. 26. Savolainen Markku Muistutus Omistan tilan Heikkilä 1:39 Kuulammen länsirannalla. Tilan pinta-ala on 2,280 ha. Tilalle on rajattu niemeen rakennusalue, jota ei voi käyttää koko pinta-alaltaan korkeuserojen vuoksi. Haluan, että rakennusaluetta laajennetaan niemestä poispäin, jolloin rakennuksia ei tan/itse sijoittaa naapurin rajaan kiinni, eikä olemassa olevalle peltoalueelle. Ohessa ehdotus rakennuspaikan uudesta rajauksesta. Haluan, että tonttini rakennusoikeus suurennetaan 250 k- m2:n nykyisestä 120 m2 Rakennuspaikkaa laajennetaan muistutuksessa esitetyllä tavalla esitettyjen perustelujen johdosta. Laajentaminen tehdään kuitenkin siten, että rakennuspaikkaa tilan kaakkoispuolelta hieman supistetaan. Laajentamisen myötä rakennuspaikan maksimirakennusoikeus kasvaa 250 k-m2:iin. 17

18 27. Tiilikainen Timo Muistutus Haen lomarakennuspaikkaa ostamalleni tilalle. Tilalta lohkottu kolme tonttia on myyty aiemman omistajan aikana. Rantayleiskaavaehdotuksessa ei uusia rakennuspaikkoja ollut merkittynä. Tilan tiedot: Vankka, RN:o 8:75 Pirholan kylässä, Alueelle ei voi merkitä uusia lomarakennuspaikkoja, koska alueelle on laadittu rantaasemakaava, jossa on ratkaistu ranta-asemakaava-alueen sisällä olevien tilojen rakennusoikeus. Rantayleiskaavan muutoksella ei muutoinkaan lisätä uusia rakennuspaikkoja, koska rakennusoikeudet on ratkaista kun rantayleiskaava on laadittu. Kaavaan ei tule muutoksia muistutuksen johdosta. 28. Yhtymä Jäppinen Muistutus LOHILA-TILA Rek.no: 1: (Jaatisenlampl - Hellsevä-joki) LIITE Pyydämme muuttamaan suunnitteilla olevaan rantaosayleiskaavaan omistamamme tilan käyttötarkoitusta suunnitellusta M-alueesta mielellään A- (asuinrakennus-) tai vähintään RAalueeksi (loma-asuntoalueeksi), koska tarkoituksemme olisi jossain vaiheessa hakea siihen rakennuslupaa. Oheiseen karttaliitteeseen on merkitty alue, johon tuleva rakennus sijoittuisi, kuten havaitsette rakennus ei tulisi sijaitsemaan jokivarressa, vaan sen vieressä olevan vanhan kalanviljelyaltaan läheisyydessä. Toivomme Teidän suhtautuvan myönteisesti muutostoiveeseemme. Rantayleiskaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu kun kaavaa on ensimmäisen kerran laadittu. Kaavamuutoksella ei lisätä uusia rakennuspaikkoja, ellei alkuperäisessä kaavassa ole mitoituksellista virhettä. Kyseisen tilan osalta virhettä ei ole tapahtunut. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta.. Vento Henry Muistutus Omistamani kantatilan Rantala 6:48 rakennusoikeus tulee merkitä omistamalleni rantaalueelle liitekartan mukaisesti. Yhteiselle venevalkama-alueella 878:3 sijaitseva rakennus (rakennuslupa 12/77) on tarkoitus purkaa ja rakentaa uusi rakennus kantatilan alueelle. Alkuperäisessä rantayleiskaavassa on kantatilan rakennusoikeus virheellisesti merkitty yhteiselle venevalkama-alueelle. Olemassa oleva rakennus on sijoitettu ennen yhteisalueen perustamista/numerointia , eikä se muodosta itsenäistä rakennuspaikkaa.

19 Kaavaan merkitty rakennuspaikka siirretään venevalkama-alueelta tilalle Rantala 6:48 muistutuksessa esitettyjen perustelujen johdosta. 30. Vento Yrjö Muistutus Räystäskivi 4:24 tilan rantaviivan pituus todettiin kiinteistöjen 4:70 ja 4:71 Iohkomistoimi tuksen yhteydessä noin 100 m pidemmäksi, koska edellistä rantakaavaa tehdessä raja oli merkitty väärään kohtaan kartassa. (Omistamallani Koivula-tilalla 4:67 on lisää käyttämätöntä rantaviivaa). Olen päivätyllä asiakirjalla anonut 1 rantarakennuspaikkaa lisää Räystäskivi 4:24 tilalle olemassa olevan rantarakennuspaikan pohjoispuolelle. Anomus toimitettu Ramboll Finland Oy/Markus Hytönen, osoitteeseen Terveystie 2, 870 Hollola, koska hän pyysi sen sinne lähettämään. Käytyäni tarkistamassa, onko anomukseni hyväksytty uuteen rantakaavaan, selvisi keskustelussa kunnanjohtaja Harri Anttilan kanssa, että anomustani ei jostain syystä oltu missään vaiheessa käsitelty ollenkaan. Harri Anttila kehoitti tekemään asiasta muistutuksen Rautjärven kunnanhallitukselle Ohessa: -kopio maanmittauslaitoksen kartasta -kopio toimittamastani asiakirjasta Markus Hytöselle -kopio Kaakkois-Suomen maanmittaustoimiston toimitusinsinööri Jukka Jokimiehen Viite: Puhelinkeskustelu Markus Hytönen/Yrjö Vento koskien omistamaani Räystäskivi 4:24 tilan rantaviivaa. Ohessa uusi kartta, jossa rantaviiva merkitty oikein. Liitteenä toimitusinsinööri Jukka Jokimiehen lausunto ja vanha kartta. Edellisessä rantakaavoituksessa tilan 4:24 rantaviiva oli merkitty liian lyhyeksi, jonka perusteella tila sai vain yhden rantarakennuspaikan (kertoimella 1,6). Katsoisin nykyisen oikean rantaviivan pituuden mukaan tilalle kuuluvan yhden rantarakennuspaikan lisää, aikaisemmin merkityn pohjoispuolelle. Muistuttaja on jättänyt päivätyn muutosesityksen rantayleiskaavaan. Tämä muutosesitys on käsitelty ja kyseinen muutos toteutettu rantayleiskaavassa. Muutoksella on siirretty tilalle Räystäskivi ( ) merkityt 2 rakennuspaikkaa tiloille Maxim ( ) ja Vadim ( ). Muistuttajan toinen esittämä muutosehdotus on jäänyt käsittelemättä ja se otetaan nyt käsittelyyn kaavaehdotuksesta annetun muistutuksen muodossa. Tässä tapauksessa käsiteltäessä tilaa Räystäskivi, tulee myös käsitellä tilaa Puistola ( ). Tämä siksi, että tuo 100 metriä rantaviivasta on pois Puistola tilalta sekä siksi, että alkueräinen muutosesitys liittyi Puistola -tilasta lohkottuihin rakennuspaikkoihin. Mikäli kiinteistönrajat olisivat olleet alun perin oikein, olisi tilalta Puistola muodostunut 1 uusi lomarakennuspaikka ja tilalta Räystäskivi olisi muodostunut 2 uutta lomarakennuspaikkaa. Voimassa olevassa rantayleiskaavassa tilanne on päinvastainen. Yhteensä näiltä tiloilta muodostuu joka tapauksessa vain kolme uutta lomarakennuspaikkaa. Koska muistutuksen esittäjä on päivätyn muutosesityksen perusteella hyväksynyt, että 2 uutta lomarakennuspaikkaa siirretään tiloille Maxin ja Vadim, on tämä rakennusoikeus käytetty ko. tiloilla. Kolmas uusi rakennuspaikka jää alkuperäiseen paikkaansa tilalle Räystäskivi. Kaavaan ei tehdä tilan osalta muutoksia. 19

20 31. Ylönen Tuula Muistutus Kaavamuutosalueella sijaitsee omistamiani maa-alueita Torsansalo kylässä Torsanjärven rannalla. Koikanlahdella, omistamani Torsankangas 9:89 tila rajoittuu Torsa-järveen 85m pituudelta. Tilalla on vanha saunarakennus. Vanhan rakennuksen tilalle on tarkoitus rakentaa uusi rantasauna. Toivon, että tilalle Torsankangas 9:89 huomioidaan rantayleiskaavan muutoksessa rantasaunan rakennuspaikkana. Kyseiselle tilalle on rakennettu noin 20 vuotta sitten lämmitettävä lautavuorattu parakki eikä saunarakennus. Rakennus on käyttämätön. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. Hollolassa Ramboll Finland Oy Markus Hytönen Kaavoitusinsinööri 20

21 KAAVAEHDOTUKSEEN I TULLEET MUISTUTUKSET KARTALLA Muistutukset ja niiden vaikutus Ei muutosta (10) Muutettu (19)

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus oli nähtävillä 18.7. - 19.8.2011. Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa ja 31 muistutusta, joiden perusteella tehtiin joitakin

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Kunnanhallitus 1.9.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeus Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Rantasalmen kunnanhallitus

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ. Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä ja Elisabet

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ. Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä ja Elisabet SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä 747-402-6-98 ja Elisabet 747-402-7-60 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12017 19.8.2017 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Eurajoen kunnanvaltuusto 16.6.2015. Petri Hautala

Eurajoen kunnanvaltuusto 16.6.2015. Petri Hautala Eurajoen kunnanvaltuusto 16.6.2015 Petri Hautala TARKISTETTUUN (4.5.2015 päivättyyn) KAAVAEHDOTUKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9.

Lisätiedot

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa.

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. - Taustalla 1.4.2016 voimaan tulleenmaankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa poikkeamistoimivalta on siirtynyt kunnille.

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien suunnittelutarveratkaisua Haminanlahti, Vuorenlehto 410-5-110 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 22.9.2016 INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

82122815-31 25.6.2012. Rääkkylän kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet

82122815-31 25.6.2012. Rääkkylän kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet 82122815-31 25.6.2012 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 82122815-31 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 25.6.2012 Viite 82122815 Kirjoittanut Markus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 21.12.2016 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 7.10.2016 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, luonnosvaihe KAAVAHANKE

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Rantasalmen kunnanhallitus 6.2.2017 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Marja-Leena Neuvo kumppaneineen on

Lisätiedot

Kerimäen kunta Anttolan yleiskaavamuutos

Kerimäen kunta Anttolan yleiskaavamuutos Kerimäen kunta Anttolan yleiskaavamuutos Kaavaehdotukseen on nähtävilläolon (1. 30.11.2012) jälkeen tehty muutoksia. Muutoksista on kuultu maanomistajia erikseen. Maanomistajat ovat kommentoineet muutoksista

Lisätiedot

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan, Kukolan kylän tilaa 631-406-2-70 Matildanranta. Sijaintikartta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 06.11.2016 KAAVA Merikarvian Ylikylä rantayleiskaavan muutos koskien Riispyyn kylän tiloja Riihimäki 484-414-2-156, Halkoplassi 484-414-2-199 ja Heikkilä 484-414-1-122 OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 22.3.2017 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 1.2.2017 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe KAAVAHANKE Kaava-alue

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Södra Sådö Ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) 20.11.2013 1/8 SISÄLLYS Suunnittelun lähtökohdat 1. Suunnittelualue ja hankkeen tausta 2. Suunnittelun tavoite

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Osallistujat Pirjo Hokkanen Keski-Suomen ELY-keskus. 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Osallistujat Pirjo Hokkanen Keski-Suomen ELY-keskus. 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Muistio 1 (5) Reinikainen Kuisma 25.1.2013 JOUTSAN KUNTA JOUTSAN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTTAMINEN EHDOTUSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELU Aika 23.1.2013 klo 12.30 Paikka, Innova 2 Lutakontie 7, Jyväskylä

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2002 täyd. 25.9.2003 20.4.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSIA NUMMI- PUSULAN KUNNASSA SOMERON YHTEISMETSÄN (874:1:0) RANTA- ASEMAKAAVA-ALUEILLA KIVIJÄRVELLÄ,

Lisätiedot

Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti

Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti Rakennuslautakunta 25 17.03.2015 Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti 162/11.116/2014 Rakla 25 Arttu Juosila hakee poikkeamislupaa (162/11.116/2014) uuden loma-asunnon rakentamiseen tulipalossa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Meltauksen osayleiskaava

Meltauksen osayleiskaava ROVANIEMEN KAUPUNKI Meltauksen osayleiskaava Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0150-P21947 Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet 1 (21)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos

Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos 4.4. 6.5.2013 nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtiin joitakin muutoksia, joiden johdosta niitä maanomistajia, joita muutos koski kuultiin erikseen. Kuulemisen

Lisätiedot

LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT

LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT Ruovedellä myynnissä olevat kunnan omistamat lomarakennuspaikat sijaitsevat pienempien järvien rannoilla, joita ovat mm. Luomajärvi ja Kankijärvi Helvetinjärven kansallispuiston

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 306-RAK1710 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 FCG Finnish Consulting Group Oy Rautalammin kunta ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 Kaavaselostus, ehdotus 595-D2838 11.5.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, luonnos

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

LOVIISA LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LOVIISA LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Arkkitehdit Kanerva oy Vuorineuvoksentie 4 00570 Helsinki 09-2785485 (fax) 045-670 5227 041-517 6227 e-mail: seppo.kanerva@jippii.fi jatta.kanerva@jippii.fi Helsinki 14.11.2013 LOVIISA LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

Lisätiedot

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa 581-893-1-1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.10.2009

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot