Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 31 muistutusta. Seuraavassa on muistutukset sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo Kaavan laajennusalue Hiitolanjoelle 3 1. Kokkolanjoen Erä-Miehet ry 3 2. Mononen Jari 3 3. Myllys Jukka 4 4. Paavilainen Kaisu 4 5. Piukka Markku ym Siitonen Jorma ja Mika 5 7. Silvennoinen Markku 6 8. Terävä Seppo ja Pertti 7 Kaavamuutosalue 8 9. Europaeus Teemu Haikola Riikka Hyrkäs Vesa Innasennurkan Kaljusenkylän kyläyhdistys Jaatinen Janne Lankinen Maire 10. Lehti Yrjö Lääperi Antti Matikka Pauli 12. Nuutinen Helena Nuutinen Helena Pajari Risto ja Else-Maria Pajari Risto ja Else Maria 1

2 22. Penttilä Eero Puustinen Sirkka Sarasto Helena Sarvi Ismo Savolainen Markku Tiilikainen Timo 28. Yhtymä Jäppinen. Vento Henry 30. Vento Yrjö Ylönen Tuula 20 2

3 Kaavan laajennusalue Hiitolanjoelle 1. Kokkolanjoen Erä-Miehet ry Muistutus Kokkolan joen Erä- Miehet ry on huolestunut Kokkolanjoen mahdollisesta rantakaavasta sekä luontopolusta. Metsästysseuralla on Kokkolanjoesta sekä jokeen rajoittuvista maa alueista toistaiseksi olevat vuokrasopimukset joissa ei ole rajattu metsästykseen tai muuhun liikkumiseen ja oleskeluun viittaavaa toimintaa pois. Mahdollinen kaava ei saa rajoittaa minkäänlaista harrastus toimintaa pois kyseiseltä alueelta. Rantayleiskaavalla ei puututa alueen metsästysoikeuteen. Retkeilyreitti ei ole metsästyslain tarkoittama yleinen tie. Alueella on saanut aiemminkin liikkua jokamiehen oikeudella samoin kuin missä tahansa metsässä. 2. Mononen Jari Muistutus Tila Korkeämäki ( ) Kaavaehdotuksessa vihreällä katkoviivalla merkitty luontopolku on piirretty kulkemaan maitteni lävitse niin, että kulkulinja saapuisi lännestä palstalle 1:32 aivan joen rannassa, kääntyen sen jälkeen jyrkästi lähes etelään nousten rinnettä ylös kohti Palomäkeä ja kaartaen edelleen itään palstalta 1:31 poistuttaessa. Mielestäni on perusteetonta rakentaa risteävä polku jo olemassa olevalle hiekkatielle, joka kulkee alueen poikki joen suuntaisesti. Sen sijaan kaartaisin kulkulinjan nousemaan tielle hieman lännempänä ja hyödyntäisin luontopolun pohjana kyseistä olemassa olevaa tietä kuljettaessa palstan 1:31 lävitse. Ensisijaisena perusteena näkisin, että olemassa olevaa tietä hyödyntävä linjaus jättäisi lähteen ympärille muodostuneen lehtomaisen puro- ja kosteikkoalueen joen rannassa koskemattomaksi vaalien erityisiä luontoarvoja. Toiseksi polku ei silloin nousisi jyrkkään rinteeseen vaan kulkisi loivemman korkeuskäyrän suuntaisesti. Lisäksi olemassa olevan tielinjan hyödyntäminen vähentäisi maisemaan tarvittavien muutosten määrää, vähentäen mahdollisesti myös rakennuskustannuksia. Oletan, että kunta vastaa ajoittain roskien siivouksesta kulkureittien varrelta, mikäli lisääntyvä kulkijamäärä tuo sellaisia lieveilmiöitä mukanaan. On ollut ikävää huomata kuinka vastaavilla luontoreiteillä osa kulkijoista jaksaa kantaa täydet trippimehut ja campingpakkaukset metsään, mutta eivät tyhjiä pakkauksia pois. Luontopolkua suunniteltaessa yhtenä kriteerinä on ollut se, että polku olisi vaihteleva. Mikäli luontopolku kulkee tietä pitkin, se ei ole luonteeltaan luontopolku vaan tie, jolla kävellään. Tämä ei tietysti poissulje sitä, etteikö luontopolku voisi lyhyen matkaa jossakin kulkea myös tietä pitkin. Luontopolulle oli tässä haluttu hakea vaihtelevuutta alueen korkeimmalta kohdalta siten, että polku nousisi jonkin matkaa Palomäen rinnettä ylös. Luontopolun siivouksesta ja kunnossapidosta vastaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kaavaa muutetaan siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 3

4 3. Myllys Jukka Muistutus Tila Niemelä I ( ) Vastustan venevalkaman sijoittamista kiinteistölleni seuraavilla perusteilla: 1. ko. paikalla on varastorakennus, 2. ko. alue on piha-aluetta, ja liikkuminen siellä on kotirauhaa häiritsevää, 3. paikan maasto ei sovellu venevalkamaksi, 4. suunnitellun venevalkaman aiheuttama liikenne ja pysäköintitarve tuottaisi merkittävää haittaa talon asukkaille. Hiitolanjoen rantaviivaa seuraava patikointireitti aiheuttaisi suurta häiriötä ranta-asukkaiden pihapiirin kotirauhalle ja normaalitoiminnalle (mm. saunominen ja uinti omassa rannassa) Melontareitin kannalta on oleellista, että reitin ylä- ja alapäähän merkitään rantautumispaikat. Reitin alapäässä ainoa tarkoituksen mukainen paikka on kaavaehdotuksessa merkitty kohta. Sillan toinen puoli on ongelmallinen, koska siellä virtaus on voimakkaampaa silloin kun vettä juoksutetaan enemmän. Tällöin turvallinen rantautuminen ei onnistu. Vene valkamamerkintää ei poisteta kaavasta. Yleisen venevalkaman perustaminen ei toteudu ilman erillisiä päätöksiä ja tilusjäjestelyjä, joiden yhteydessä autojen pysäköinti tulee osoittaa joko voimalaitoksen tai Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön maa-alueille. Yleiskaavan perusteella alueen venevalkamakäyttö edellyttää maanomistajan luvan. Kaavaehdotukseen oli merkitty virheellisesti alustavia polkusuunnitelmia. Virhe on johtunut siitä, että kaavaehdotuskarttaan on jäänyt päälle taso, jossa oli aiempia polkusuunnitelmia. Polku, joka lähtee Kangaskosken sillan kohdalta Hiitolanjoen pohjoispuolelta itään, ylittää joen Niemelän kohdalla ja päättyy tilalle 4:14, poistetaan tämän johdosta. Kaavanlaatija pahoittelee tästä aiheutunutta hämmennystä. Kaavaa muutetaan siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 4. Paavilainen Kaisu Muistutus En hyväksy kaavaan tehtyjä muutoksia, jotka on tehty maanomistajia kuulematta sen jälkeen, mitä sovittiin lokakuussa Rakennuspaikka tilalla Joenpolvi RNo: 10:56 menettää yksityisyyden, kun senlähelle on suunniteltu joen ylittävä silta. Vaikka polku kulkee joen toista puolta myötäillen, tulee rakennuspaikasta näyteikkuna, sillä jokiuoma on kapea. Tontin arvo laskee, sillä tuskin kukaan haluaa lomailla näyteikkunassa. Lokakuun 2010 palaverissa esitimme, että polku kulkisi valmista metsätietä pitkin. Se olisi halvempi vaihtoehto, eikä häiritsisi loma-asukkaista eikä joen varren vakituista asutusta. Kaavaehdotukseen oli merkitty virheellisesti alustavia polkusuunnitelmia. Virhe on johtunut siitä, että kaavaehdotuskarttaan on jäänyt päälle taso, jossa oli aiempia polkusuunnitelmia. Polku, joka lähtee Kangaskosken sillan kohdalta Hiitolanjoen pohjoispuolelta itään, ylittää joen Niemelän kohdalla ja päättyy tilalle 4:14, poistetaan tämän johdosta. Kaavanlaatija pahoittelee tästä aiheutunutta hämmennystä. Kaavaa muutetaan lisäksi siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 4

5 5. Piukka Markku ym. Muistutus Me allekirjoittaneet emme hyväksy omistamiemme maa alueiden ja piha-alueiden ottamista luonto polkujen ja mahdollisen rantakaavan alaisuudeksi saamamme kartta luonnoksen mukaisesti. Perustelut: Asuinpaikkojen sijainnin rakennusten sijainnin jaetäisyyksien mukaan, kirjoittamattoman lain mukaan ei tulisi oleskella eikä tulla 0: metriä lähemmäksi yksityisiä piha alueita, joten mahdollinen luontopolku ja rantakaava ei sovellu omistamillemme maille. Kunnanhallituksen jäsenet voisivat ajatella omalta kannalta miltä tuntuisi kun tuntemattomat kulkijat tulevat piha- alueille tiirailemaan, siinä yksityisyys saa pahan kolauksen. Moitteet: Kevään rantakaava luonnoksen esittelytilaisuudessa vaadittiin sekä meille luvattiin toimittaa kaava asiakirjat kaikille Kokkolanjoen ranta alueiden omistajille kotiosoitteeseen, kartta jäljennös oli pienennetty niin pieneen mittakaavaan, ettei siitä saa edes selvää mitä se pitää sisällään. kaavaluonnos ei ole edes keväällä pidetyn palaverin mukainen kaavaan on lisätty toinenkin polku ja silta, polku kulkisi jo olemassa olevien asuin rakennusten piha alueilla. Mahdollisen rantakaavan teko ja ulottaminen jo olevien vakituisten asuin rakennusten jäädessä kaavan sisäpuolelle ja joutumisen kieltojen sekä rajoituksen piiriin. Tulemme tarvittaessa käyttämään lakimiesten apua voiko näin menetellä jo olemassa olevien piha alueiden ja rakennuskannan ottamisesta rantakaavan alaiseksi. Tulemme käymään tämän asian tiimoilta kaikki mahdolliset valitustiet loppuun. Kaavaehdotukseen oli merkitty virheellisesti alustavia polkusuunnitelmia. Virhe on johtunut siitä, että kaavaehdotuskarttaan on jäänyt päälle taso, jossa oli aiempia polkusuunnitelmia. Polku, joka lähtee Kangaskosken sillan kohdalta Hiitolanjoen pohjoispuolelta itään, ylittää joen Niemelän kohdalla ja päättyy tilalle 4:14, poistetaan tämän johdosta. Kaavanlaatija pahoittelee tästä aiheutunutta hämmennystä. Kaavaa muutetaan lisäksi siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 6. Siitonen Jorma ja Mika Muistutus Tilat: Joenpolvi 4223, Palomäki 4:40, Jokiranta 4: 14 Selvityspyynnöistä huolimatta emme ole saaneet tietoa kaavaan suunnitellun ulkoilureitin leveydestä, korvauksista, rasitteista, rajoituksista metsänkäyttöön ja metsästykseen. Olemme laittanet palautteen maaseutukaavaan (liite l.), kuin myös kaavaluonnokseen(liite 2.) Ehkä kaavaluonnoksen palautteeseen kirjoittamamme sanamuoto ei innosta näillä tiedoilla innosti kaavantekijää lisäämään ulkoilureittiä maillemme melkein tuplasti lisää (liite 3. kaavaluonnos) (liite 4. kaavaehdotus) Myös virkistysaluesäätiön edustajan kommentit Uutis-Vuoksessa yksityisten maanomistajien joiden maiden kautta polkulinjaus kulkee on käyty keskusteluja ei edesauta asian hyväksymistä. 5

6 Hyvät kunnanhallituksen jäsenet, jos olisitte tässä tilanteessa itse, miten toimisitte. Me allekirjoittaneet emme hyväksy ulkoilureitin merkitsemistä kaavaan omistamiemme maiden kohdalla ja pyydämme kaavaehdotuksen käsittelyn keskeyttämistä. Toivomme kaavantekijältä, Rautjärven kunnan asiasta vastaavalta virkamieheltä ja virkistysaluesäätiön edustajalta yhteydenottoa allekirjoittaneisiin. Kaavaehdotukseen oli merkitty virheellisesti alustavia polkusuunnitelmia. Virhe on johtunut siitä, että kaavaehdotuskarttaan on jäänyt päälle taso, jossa oli aiempia polkusuunnitelmia. Polku, joka lähtee Kangaskosken sillan kohdalta Hiitolanjoen pohjoispuolelta itään, ylittää joen Niemelän kohdalla ja päättyy tilalle 4:14, poistetaan tämän johdosta. Kaavoittajan ja maanomistajien välisiä keskusteluja on käyty tätä varten järjestetyssä yleisötilaisuudessa Kyseisen tilaisuuden perusteella polkusuunnitelmia muutettiin kyseisen tilan osalta sellaisiksi, että maa- ja metsätaloudelle aiheutuvat haitta olisi mahdollisimman pieni. Tätä ennen polku pilkkoi peltoalueet, joka maanomistajan mukaan aiheutti ongelmia mm. EU-tukien saatavuuteen. Etelä-Karjalan virkistysalueyhdistys on maanomistajiin yhteydessä reitin tarkemmasta sijainnista. Kaavaa muutetaan siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 7. Silvennoinen Markku Muistutus Koskien maatilaamme Korkeamäki 1:32 Kokkolanejoen rantakaava muutosasiassa. Joen eteläpuoleisen osan suunnitelma on maamme osalta meille tulleen karttapohjan mukaan vedetty myrskyssä ainoasn pystyyn jääneen talousmetsän halki! Ei kuullosta viisaalta, eikä myöskään sitä ole! Koska maatamme rastittaa aivan alueen yhteydessä oleva tie vois sitä hyödyntää tällaiseen tarkoitukseen helposti ja myös seuraavankin maan osalta sujuvasti. Edellisen maanomistajan rajaa tielle ja sitä pitkin eteenpäin Nykyistä meille tullutta ehdotusta en hyväksy. Ja mikäli roskaamista tai haitantekoa ilmenee, kunta vastatkoon korjausvelvoitteista! Ei maanomistaja. Luontopolkua suunniteltaessa yhtenä kriteerinä on ollut se, että polku olisi vaihteleva. Mikäli luontopolku kulkee tietä pitkin, se ei ole luonteeltaan luontopolku vaan tie, jolla kävellään. Tämä ei tietysti poissulje sitä, etteikö luontopolku voisi lyhyen matkaa jossakin kulkea myös tietä pitkin. Luontopolulle oli tässä haluttu hakea vaihtelevuutta alueen korkeimmalta kohdalta siten, että polku nousisi jonkin matkaa Palomäen rinnettä ylös. Luontopolun siivouksesta ja kunnossapidosta vastaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kaavaa muutetaan siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 6

7 8. Terävä Seppo ja Pertti Muistutus Olemme huolella tutustuneet rantaosayleiskaava ehdotukseen ja todenneet ettei omistamaamme Joenvarsi tilaan Rek.2:472 ole esitetty rantarakennuspaikkaa. Tämän tilan pintaala on noin 11 ha rantaviiva riittää hyvin yhdelle rantatontille rakennusteknisesti ranta soveltuu erittäin hyvin rantarakentamiseen, on soramaata. Yksi rakennuspaikka on meille ehdoton vaatimus tälle tilalle. Perustelemme maanomistajien yhdenvertaisuudella, Rautjärven kunnassa on paljon pienempiä jokia minne on rakennettu paljon taajempaan. Lisäksi olemme tutustuneet rantaamme huolellisesti ja sen luontoon päivällä ja yöllä, emmekä ole löytäneet mitään sellaista luontokohdetta tai kasvi ja eläinlajia mikä estäisi rantarakentamista Lisäksi toteamme että kolme omistamaamme rekisteritilaa rajoittuu Hiitolan/Kokkolanjokeen. Olemme kyselleet kaavoituksen asiantuntijoilta tätä asiaa ja ovat todennet meidän perustelut erittäin oikeiksi, eikä mitään estettä ole rantarakentamiselle. Uskomme Rautjärven kunnanhallituksen käyttävän sitä kuuluisaa maalaisjärkeä tätä asiaa käsitellessään. Rakennusoikeutta muodostuu, kun tilalla on riittävästi rantaviivaa. Kyseisen tilan osalta tilanne on se, että rantaviivaa ei ole riittävästi. Suurimmalle osalle Hiitolanjoen rantayleiskaava-alueen tiloista ei ole merkitty uusia rakennuspaikkoja. Jos siis ko. tilalle merkittäisiin uusia, tulisi tasapuolisuuden nimissä muillekin tiloille merkitä lisää uusia. 7

8 Kaavamuutosalue 9. Europaeus Teemu Muistutus Kaava ehdotuksessa korotetaan RA- rakennuspaikkojen rakennusoikeutta 130k-m2 tontin maastosta riippumatta ollen yhteensä 250k-m2. Samaan aikaan on rantatontteja, joilla rakennusoikeus on rajattu esim. 60k-m2 ja 25k-m2. Nämä jäisivät kokonaan ilman lisä rakennusoikeutta! Tämä ei ole kuntalaisten tasapuolista kohtelua vaan syrjintää. Vaadin, että näille pienemmän rakennusoikeutta omaaville kiinteistöille annetaan 65k-m2 lisää rakennusoikeutta tässä rantaosayleiskaavan muutoksen yhteydessä. Kyseisiä rakennusoikeuksia ei voida nostaa, koska toinen 65 k-m2 rakennusoikeus sijoittuu pieniin, alle hehtaarin kokoisiin saariin, jonne ei tulisi sallia rakennettavan enempää. Näitä merkintöjä kaavassa on vajaa 10 kpl. 25 k-m2 rakennusoikeus on erillisen saunarakennuksen rakennusoikeus, joka perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 72 :ään. "Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske ennen 1 päivää tammikuuta 1997 olemassa olleeseen asuinrakennukseen tai maatilaan liittyvän saunarakennuksen rakentamista." Mikäli saunan rakennusoikeutta nostettaisiin, se ei olisi enää sauna, vaan lomarakennus. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 10. Haikola Riikka Muistutus Kiinteistötumrus: Koivumäki/ Torsansalo Haluan esittää rantaosayleiskaavaan muutosehdotuksen. Olen ostanut vuonna 2002 Koivumäki nimisen metsärantatilan perikunnalta ja emätila oli silloin jo lohkottu pienempiin rantatontteihin. Tilani on noin kuuden hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Rautjärven Torsansalossa Torsan rannalla. Omistamani tila on metsätila ja toiveena on ollut ympärivuotinen loma-asunto Torsan rannalla. Rantaviivaa minulla on noin 200 m, josta olen noin 10 m myynyt naapuritontin omistajalle, jotta hän on saanut rakentamisoikeuden. Rantarakentamisen minimietäisyydethän vaihtelevat kunnittain ja tietääkseni Rautjärvellä se on 200 metriä rantaviivasta. Asuinkäyttöön oleva mökki voisi ollakin kauempana rannasta, mutta itse rantasaunan kuuluisi olla rannassa. Rantasaunan rakentaminen rantaan ei tuottaisi kaavoitukselle eikä luonnolle minkäänlaista haittaa. Pyydän, että rantaosayleiskaavaa muutettaisiin vielä niin, että saisin rantarakentamisoikeuden ko. tilan rantaan. Toivon myönteistä päätöstä ja vastausta pyyntööni. Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 : 8

9 "Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske ennen 1 päivää tammikuuta 1997 olemassa olleeseen asuinrakennukseen tai maatilaan liittyvän saunarakennuksen rakentamista." Tämän pykälän perusteella kaavaan on merkitty ainoastaan ennen vuotta 1997 olemassa olleiden rantaan rajoittumattomien asuinrakennusten saunarakennukset. Uusien asuinrakennuspaikkojen osalta pykälää ei voida soveltaa tai toimittaisiin lainvastaisesti. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 11. Hyrkäs Vesa Muistutus Omistamani kiinteistö sijaitsee Rautjärven kunnassa, Miettilän kylässä, tila Rantatörmä no 24:64. Tontin pinta-ala 3900m2. Rakennuspaikan osoite Rantatörmäntie, Laikko. Kiinteistöllä nykyään olevat rakennukset; Päärakennus 32m2, aitta 9m2, grillikatos 9m2 ja liiteri 9m2, eli yhteensä 59m2. Rantakaavassa on nykyään mahdollisuus rakentaa 125m2 saakka. Rantakaavaa ollaan korottamassa, saamani tiedon mukaan 200m2, rakennusoikeutta. Tähän tilanteeseen olisin tyytyväinen. Nykyiset rakennukset sijaitsevat rannassa, jyrkän penkereen alapuolella. Sinne ei ole mahdollisuutta tehdä kaivoa ja lisärakennuksia. Yläpuolisella alueella suoritetaan tehomaanviljelyä. Tontin yläpuoliselle osalle tekisin porakaivon ja rakentaisin varastosuojan. Nykyisin metsätyökoneet ovat taivasalla. Kaavaa muutetaan siten, että RA-aluetta laajennetaan mantereelle, koska tila on muodoltaa kapea ja lisärakentaminen rantaan on vaikeaa. 12. Innasennurkan Kaljusenkylän kyläyhdistys Muistutus Innasennurkan Kaljusen kylän omistama kiinteistö Koulu 1:58 on ehdotuksessa muutettu P alueeksi, muttei ole määritelty rakennusoikeutta. Vaadin, että kiinteistölle Koulu 1:58 määrätään kaavaan rakennusoikeutta. Rantayleiskaavoja on yleensä laadittu sellaisella käytännöllä, että P-alueille ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Rantayleiskaavat eivät yleensä myöskään oikeuta muualla kuin lomaasuinrakennuspaikoilla suoriin rakennuslupiin. Tämä menettely ei kuitenkaan perustu mihinkään lakiin, vaan on enemmän käytäntö. MRL 72 Suunnittelutarve ranta-alueella Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Lakiteksti ei siis rajaa asiaa pelkästään loma- ja asuinrakennuksiin. Kaavaa muutetaan siten, että P-alueille annetaan maksimirakennusoikeudeksi k-m² ja annetaan määräys, joka oikeuttaa suoriin rakennuslupiin. 9

10 13. Jaatinen Janne Muistutus Tilalla Väinölä 3:25 oleva rakennuspaikka tulisi merkitä vakituiseksi asuinpaikaksi ja vahvistaa kantatilan rantasauna oikeus Haukkalammen rannalla. Rakennuspaikan tieyhteys on poistettu ratajärjestelyjen johdosta, eikä korvaavaa tieyhteyttä ole osoitettu. Rakennuspaikka sijoittuu lisäksi aivan radan viereen, eikä näin ollen sovellu osoitettavaksi kaavassa rakennuspaikkana. Maankäyttö- ja rakennuslain 5 :n mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on edistää terveellistä ja turvallista toimintaympäristön luomista. Rakennuspaikka on lisäksi käyttämätön. Haukkalammen rannalla sijaitseva sauna on lohkottu erilliseksi rakennuspaikaksi, joten se ei tämän johdosta ole Väinölän tilan erillinen saunarakennus. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 14. Lankinen Maire Muistutus Esitämme lisättäväksi Rautjärven kunnan rantayleiskaavaluonnokseen, joka on nähtävillä Latvajärven kylässä omistamallemme Petkelniemen tilan Rzno 4:23 alueelle 1 (yhden) omarantaisen RA - rakennuspaikan oheiseen karttaliitteeseen merkittyyn paikkaan. Perusteluna esitämme, että Kankaisten järven ympäristöön on tullut vuosien mittaan uusia loma-asuntoja, jotka on muodostettu edellisen rantayleiskaavan vahvistamisen jälkeen ja nytkin esillä olevaan kaavaan on merkitty lisäyksiä tälle alueelle. Rantayleiskaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu kun kaavaa on ensimmäisen kerran laadittu. Kaavamuutoksella ei lisätä uusia rakennuspaikkoja, ellei alkuperäisessä kaavassa ole mitoituksellista virhettä. Kyseisen tilan osalta virhettä ei ole tapahtunut. Alueen ympäristöön ei myöskään ole lisätty rantayleiskaavan muutoksella uusia rakennuspaikkoja. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 10

11 . Lehti Yrjö Muistutus Muistutus Rautjärven rantayleiskaavan muutokseen ja laajennukseen. On kaksi asiaa joihin haluan muutosta rantayleiskaavassa ja sen laadinnassa: 1. Ehdotan Rautjärven kunnan rantayleiskaavaan muutosta joka sallisi asuinrakennuksen rakentamisen omistamalleni Rautjärven kunnan Kalpialan kylään tilalle Männistö RN:o 3:45 Kostamojärven rantaan rajoittuvalle lohkolle. Rautjärven kunnan rantayleiskaavassa ko. tila, pinta-alaltaan n. 37 ha, (kiinteistötunnus ) on M-aluetta (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Olen harjoittanut Männistön metsätilalla joulukuusiviljelyä. Nykyisestä asunnostani joulukuusiviljelmälle on matkaa 33 km. Kuusiviljelmä vaatii ympärivuotista hoitoa (istutukset, heinäntorjunta, vesakontorjunta, muotoleikkaukset, Iannoituksetja kuusien merkitseminen ja korjuu). Joulukuusien kasvatus vaatii lähes päivittäistä työtä. Pitkä matka vie toiminnasta kannattavuuden kustannusten ja ajanhukan vuoksi. Siksi haluan muuttaa asumaan Rautjärven Simolanmäelleja rakentaa metsätilan rantaan rajoittuvalle palstalle omakotitalon. Koska oma asumistarve on tullut ajankohtaiseksi vasta nyt, en ole aikanaan valittanut rantaylelskaavasta. Kaavamuutosehdotuksen perustelut: Haen kaavamuutosta omaa asumistarvetta ja elinkeinonharjoittamista varten. Muutoksen epääminen aiheuttaa minulle kohtuutonta haittaa ja tekee joulukuusten kasvattamisen taloudellisesti kannattamattomaksi. Rakentamispaikka on sovelias rakentamiseen ja naapurikiinteistöjen omistajat ovat suostuneet hankkeeseen. Rakennuspaikalle on valmiiksi rakennettu tieyhteys. Rantaan ulottuva palsta on muutoinkin sopivin emätilalta löytyvä rakennuspaikka mikä vähiten haittaa metsätalouden harjoittamista. Rantapalstan suuruus mahdollistaa sen, että asuin- ja talousrakennukset voidaan sijoittaa 70 metrin päähän rantaviivasta, jolloin siitä ei aiheudu ympäristöhaittoja eikä se vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden toteuttamista Kyseinen kantatila Männistö RN:o 3:45 ei ole lainkaan käyttänyt rantarakentamisoikeuttaan. Vetoan emätilan omistajan rakentamisoikeuteen ja maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Liitteet: Naapurien suostumus Kaavaehdotus 2. Kaavoittajan laatimassa kaaviossa Kaavoituksesta tiedottaminen, osallistuminen ja alustava aikataulu on maininta, että kaavaluonnoksesta on mahdollista esittää kirjallisia mielipiteitä ja että kaavoittaja toimittaa vastineet mielipiteisiin. Olen lähettänyt kaavoittajalle päivätyn muistutuksen ja päivätyn kaavamuutosehdotuksen. Kumpaankaan lähettämääni asiakirjaan (muistutus ja kaavamuutosehdotus) en ole saanut kaavoittajalta minkäänlaista palautetta. Tämä on osoitus siitä, ettei kaavoittaja ole käsitellyt maanomistajien mielipiteenilmaisuja. Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt noudatettavaksi em. aikataulun ja siinä esitetyt toimenpiteet. Kaavoitusprosessissa on kuitenkin laiminlyöty palautteiden antaminen maanomistajille. Koska kaavan valmistelussa ei ole noudatettu kunnanhallituksen päättämää menettelytapaa, on rantayleiskaavan valmistelu aloitettava alusta. Rantayleiskaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu kun kaavaa on ensimmäisen kerran laadittu 2000-luvun alussa. Kaavamuutoksella ei lisätä uusia rakennus- 11

12 paikkoja, ellei alkuperäisessä kaavassa ole mitoituksellista virhettä. Kyseisen tilan osalta virhettä ei ole tapahtunut. Myöskään se, että kantatila ei ole käyttänyt rakennusoikeutta ei ole peruste, koska rakennusoikeutta ei muodostu yhteen rakennuspaikkaan. Kyseinen tila ulottuu rantavyöhykkeen ja kaava-alueen ulkopuolelle, jonne rakentaminen haja-asutusrakennusoikeuden perusteella on mahdollista. Tällöin matka joulukuusiviljelmälle pienenee 33 kilometristä 400 metriin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty lakisääteisesti kaavan osallistumismenettely. Ko. asiakirjan mukaan vasta kaavaehdotuksesta esitettyjen muistutusten vastineet postitetaan muistutuksen tehneille. Kaavamuutosehdotukset ja kaavaluonnosvaiheen palaute on käsitelty ja niihin annettu perustellut vastineet, vaikkakaan niitä ei ole postitettu maanomistajille. Alla luonnosvaiheen mielipiteeseen annettu vastine: "Rantayleiskaavaan ei merkitä rakennuspaikkaa uudelle asuinrakennukselle, koska se olisi mitoitusperiaatteiden vastaista. Tilalta ei muodostu rantarakennusoikeutta." Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 16. Lääperi Antti Muistutus Tonttikoon suurentaminen rakennusoikeuden kasvattamiseksi Viitaten kunnanjohtaja Anttilan kanssa käymiini keskusteluihin maiden vaihdosta Haukkavuorelle vievän reitin saamisesta kunnan omistukseen ja kunnan omistamasta Salmenmäki nimisestä tilasta 6:46 vaihtomaana lohkaistavalle maa alueelle esitän, että Innasennurkassa Pienen Koantaus järven rannassa sijaitsevan mökkikiinteistömme 6:42 ( ) tonttikokoa kaavassa kasvatettaisiin nykyisestä 2000 m2:stä 4000 m2:iin. Rakennuspaikkaa laajennetaan muistutuksessa esitetyllä tavalla. 17. Matikka Pauli Muistutus Rautjärven kunnanhallitukselle. Asia Muistutus Rautjärven rantaosayleiskaavan muutos- ja laajennusesitykseen Muistutuksen tekijä Pauli Matikka, osoite Krokusgatan 14, SE Örebro, Sverige, asiamiehenään varatuomari Petri Nykänen, c/o Asianajotoimisto Heikki Oikkonen, osoite Valtakatu 48 A 16, Lappeenranta, puh fax , Muistutuksen sisältö Matikka haluaa Hovinpelto 4: tilanomistajana ( kiinteistötunnus ) että kaavamuutokseen tulisi rakennuspaikka myös hänen omistamalleen tilalle, jolla on noin 70 metriä rantaviivaa ja kokonaisalan ollessa n. 3,2 hehtaaria. Samalla voitaisiin poistaa n vuonna perustettu yhteinen alue, joka perustettu tilan kulmaan veneiden ym. säilytystä varten. Tätä aluetta ei ole käytetty ja se voitaisiin poistaa uudessa kaavassa tarpeettomana. Lisäperusteina esitetään, ettei naapuritonttien kesämökit ole vakituisessa käytössä ja Matikan omistamalle tilalle on vahvistettu tieoikeus Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomiolla ( tuomio ei ole lainvoimainen, mutta on todennäköistä ettei Korkein Oikeus myönnä asiassa valituslupaa). Kiinteistöllä on kaikki rakentamisedellytykset eikä rakennuspaikka käsittääkseni aiheuta haittaa naapureille eikä rakentamistiheys poikkea alueen normeista. 12

13 Katson myös, että maanomistajien tasapuolinen kohtelu puoltaa tilalle tulevaa rakennusoikeutta. Toimitamme tarvittaessa em. oikeuden päätöksen sekä muuta tarpeellista selvitystä. Yhteydenotot ja ilmoitukset pyydämme toimittamaan sekä Pauli Matikalle että asiamiehelle. Rantayleiskaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu kun kaavaa on ensimmäisen kerran laadittu. Kaavamuutoksella ei lisätä uusia rakennuspaikkoja, ellei alkuperäisessä kaavassa ole mitoituksellista virhettä. Kyseisen tilan osalta virhettä ei ole tapahtunut. Seitsemänkymmentä metriä rantaviivaa ei vielä oikeuta uusiin rakennuspaikkoihin. Rannassa oleva yhteistä aluetta ei ole merkitty kaavaan, vaan se on pohjakartan merkintä. Kyseisen alueen poistamisesta antaa lisätietoja maanmittauslaitos. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta.. Nuutinen Helena Muistutus Huvila -tila 3:78 on ollut ennen meillä maatila (merkintä A)ja kunta on sen rantakaavan teon yhteydessä 2001 muutettu loma-asunnoksi (merkintä 1 RA). Antero Hinkkasen suosituksesta emme kunnostaneet vanhaa päärakennusta vaan teimme uuden, jotta voimme asua paikanpäällä silloin kun kunnostamme vanhaa jo olemassa olevaa rakennuskantaa. Vanha talo oli purettava ja teimme uuden varastorakennuksen sen pohjalle vakituista asumista silmällä pitäen. Pelloille piti istuttaa määräyksestä puita. Hinkkasen mukaan meillä oli vielä tämän jälkeenkin rakennusoikeutta vaikka kuinka rakentaa joko omakotitalo tai laajentaa uutta päärakennusta. Olen saanut silloin 2001 rantakaavan teon aikaan kunnalta kirjeen rantakaavan teosta, mutta en ehtinyt tehdä muistutusta koska olin pitkällä työmatkalla projektitöissä. Nyt te olette tekemässä rantakaavamuutosta, jota en hyväksy. 1 RA ollaan muuttamassa 1 RA 2:ksi. Olemme pitkäntähtäimen suunnitelmalla olleet muuttamassa vakituisesti Rautjärvelle ja tämä ei onnistu enää ilman haluamani kaavamuutosta. Rakennuspaikan merkinnän on oltava A, koska vakituisen asunnon on oltava tällä merkinnällä.(rakennuspaikan merkinnän muutos asuinalueen tontiksi koko Huvila tilalle) Rakentaisimme joko uutta tai laajennamme vanhaa. Kunta voi estää tämän haaveen, mutta toivon, että se olisi mahdollista. Tähän asti olemme asuneet Imatralla lasten koulujen takia. Värimerkinnät kartalla ovat myös väärin. Jos laajennamme olemassa olevaa, niin rantaalueen pitää olla erivärinen. Jos rakennamme vanhaan pihapiiriin uuden, sinne missä on navetta ja varastorakennus (uusi), niin värimerkinnän on oltava silloinkin oikein. Rinnepelto nykyisten rakennusten yläpuolella on ollut tätä- ja viimevuotta lukuun ottamatta osaksi viljelykäytössä. Sitä tullaan viljelemään jatkossakin ja sitä ei saa merkata tuolla vihreällä. Pitää olla vaaleampi vihreä. Rantaviiva on pitempi kuin naapurilla, mutta rakennusoikeutta ei olisi enää. Toivon, että rantaan saisi myös rakentaa jatkossa. Joko uuden saunan (tynnyrisauna tai kiinteä)ja nykyinen muutettaisiin nukkuma-aitaksi tai tehtäisiin uusi nukkuma-aitta. Yhteistä rantaa ei kalliilla ostamallemme tontille saa tehdä. Olemme kalliin hinnan maksaneet ja verot loma-asunnon mukaan kalliilla. Toivottavasti pääsemme Rautjärveläisiksi ja ei tarvitse myydä rakentamisesteen vuoksi paikkaa. Jos rakentaminen ei onnistu, ei meillä ole käyttöä paikalle ja ostamme paikan Saimaan rannalta. Se olisi surullista, kun on kyse minun kotipaikastani. Kaavaa muutetaan muistutuksessa esitettyjen perusteiden perusteella siten, että lomarakennuspaikka muutetaan vakituisen asuinrakennuksen rakennuspaikaksi ja se ulotetaan rantaan saakka. M-alueella eli maa- ja metsätalousalueella maanviljely ja muu maatalouskäyttö on kaavan puitteissa sallittu. 13

14 19. Nuutinen Helena Muistutus Korjaus lähettämääni muistutukseen. Huvila-tila 3:78 ei ole ollut A merkinnällä eikä ollenkaan kaavan alainen. (muut määräykset) Se on ollut maatila vuonna 1999 ja 2000 kun uusi päärakennus tehtiin. Se on talviasuttava. Ei vesijohtoja. Varasto tehty puretun talon pohjalle. Rakennusten yläpuolinen rinnepelto ei ole "Maa- ja metsävaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta" (väri tumman vihreä väärin) Se in tilan peltoa, joka on osaksi metsittynyt. Peltoa viljellään. (poikkeus tämä ja edellinen vuosi 2010 ja 2011) Mitään naapureiden tai muiden ehdottamia muutoksia emme tule hyväksymään tilamme osalta. Toivomme hartaasti, että muistutuksemme huomioidaan rantakaavaa muutettaessa. Kaavamerkintäasiat eivät ole minulle kovin tuttuja, joten pyydän ottamaan minuun allekirjoittaneeseen yhteyttä epäselvyyksien ja virheiden välttämiseksi. Pääasia on ettei tule yhteisrantaa, ei rinnepelloista mainitsemaani "maa- ja metsävaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoa tai ulkoilun ohjaamistarvetta. (väri tumman vihreä) Saamme rakentaa lisää tai /ja laajentaa rakennuskantaa. Navettarakennuksen kunnostus on meillä seuraavana vuorossa. Siinä on ollut ennen hevostalli navetan takana ja navettaa matalampi puuvaja. Veljeni on purkanut ne siellä asuessaan 1980 luvulla. Tallin haluaisin sinne entiselle jalustalle. Oli maalattia, mutta betonireunat seinien alla. Hevosta ei voi pitää navetan betonilattialla ja muualle sitä ei voi laittaa. Rakentaminen poikkeusluvalla pitäisi yleisesti sallia, jos ei muuten onnistu ja muita järkeviä esteitä ei ole. Nyt se kielletään rantakaavaehdotuksessa. Tämä ainakin meidän kohdalla, miksei yleisesti. Tässä olivat toiveeni. Tiedätte, että haluamme Rautjärveläisiksi ja rakentaa lisää. Katsotaan miten olisi järkevää. Jos pysyy vain loma-asuntona, niin miten saamme siitä vakituisen asunnon kohtuuhinnalla. Rakennammeko uutta vai laajennammeko vanhaa? Teiltä toivon neuvoja. On mahdollista, että ostamme yksiön Imatralta tai Lappeenrannasta ja asumme mökillä enemmän. Sehän on talviasuttava. Mökkeillä saa ympäri vuotta vaikka asuukin muualla. Yleensä pitäisi olla mahdollista rakentaa poikkeusluvalla, jos ei järkeviä esteitä ole. Ei Rautjärvellä liikaa asukkaita ole ja veromarkat ovat tervetulleita. Loma-asukkaatkin voivat lähetä, jos on liian hankala saada loma-asunnoista viihtyisiä ja sellaisia, joissa voi olla ympäri vuotta. Toisi tuloja yrityksille kunnassa. Kateelliset naapurit eivät saisi estää rakentamista ja vaikeuttaa oloja. Kaavaa muutetaan muistutuksessa esitettyjen perusteiden perusteella siten, että lomarakennuspaikka muutetaan vakituisen asuinrakennuksen rakennuspaikaksi ja se ulotetaan rantaan saakka. M-alueella eli maa- ja metsätalousalueella maanviljely ja muu maatalouskäyttö on kaavan puitteissa sallittu. Sama koskee MT-aluetta. Tilalla ei ole MU-alueita, eli maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. 20. Pajari Risto ja Else-Maria Muistutus Uusi Muistutus Untamojärven rantakaavan korjaamiseksi tilan Arponen rantatonttien osalla Uusi tontti on sijoitettu alueelle, johon ei ole mahdollista rakentaa. Tontin sijoitusmahdollisuutta ei ole arvioitu asianmukaisesti. Suunnittelupöydän takaa tilannetta ei valitettavasti näe. 14

15 2 Puhelinkeskustelussa Hytönen/Pajari te varasitte kaksi päivää arviointikäyntiinne ennen luonnoksen valmistumista. Tontin sijoitus olisi voitu tuolloin asianmukaisesti arvioida. Odottelimme, joskaan teitä ei arviointikäyntiin kuulunut. 3 Tontin sijoitus olisi syytä arvioida paikan päällä, jolloin kaikki tekijät olisi mahdollista ottaa huomioon. Kaavaehdotuksessa esitetty perustelu yhtenäisen rantaviivan säilyttämiseksi Herniemessä ei tyydytä maanomistajia. 4 Olemme pyytäneet tontin siirtoa Herniemeen. Rakennustarkastaja on tutustunut alueeseen yhdessä maanomistajan kanssa ja kaavaehdotukseen merkitty rakennuspaikka soveltuu rakentamiseen. 21. Pajari Risto ja Else Maria Muistutus UUSI MUISTUTUS UNTAMOJÄRVEN RANTAKAAVAN KORJAAMISEKSI TILAN ARPONEN RANTATONTTIEN OSALLA VIITE 2: SÄHKÖPOSTIVIESTIMME VIITE 3: KIRJEEMME VIITE 4: KIRJEEMME A Tontin virheellinen siirto kaavaehdotuksessa. Olemme tutustuneet yllämainittuun Rautjärven kunnan rantayleiskaavan kaavaehdotukseen Untamojärven osalta. Tontinsiirtopyyntömme on toteutettu virheellisesti. Pettymyksemme kohdistuu siihen, että kaavamuutospyyntöämme ei ole otettu huomioon ja meitä ei ole kuultu asiaankuuluvalla tavalla. Uusi sijoitus ei ole mahdollinen. Perusteluna on esitetty, että tuolla tehdyllä siirroksella ei rikota yhtenäistä rantaviivaa. Muut näkökohdat ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Olemme tästä syystä laatineet uuden muistutuksen rantakaavaehdotuksen korjaamiseksi. Ehdotamme sijoitusta kohtaan b (kuvaliite sivu 3), johon olemme siirtoa ehdottaneet aikaisemmissa kirjeissämme. Olemme esittäneet perusteluja, jotka kokonaisuutena katsoen puoltavat tontin siirtoa. B Perusteluja rantakaavaehdotuksen korjaamiseksi ehdotetun sijoituksen suhteen Tontin siirto nyt ehdotetulle paikalle ei ole mahdollista seuraavista syystä: 1. Nykyisen rantasaunan pohjoisen puollella oleva alue on matalaa kivikkopohjaista ranta-aluetta. Vesialue on matalaa koko ranta-alueella. 2. Sijoitetaan tontti joko painottaen louhikkoista rinnealuetta tai saunan läheisyyttä, syntyy käytännössä tontti, johon ei ole perusteltua sijoittaa kesäasuntorakennuksia. Ei ole tilaa. 3. Käytössä oleva saunatonttimiljöö tuhotaan. 4. Kulkuyhteyden rakentaminen ja tien tuonti maisemaan on vaikea. Maatalon pihan läpi ei ole kulkuyhteyttä ja nykyiselle saunatontille on vain kävelypolku. C Esiin tuotuja perusteluja tontin sijoittamiseksi Herniemeen 1 Herniemi on asiallinen sijoituspaikka tontille, koska lahden toiselle puolelle on kaavoitettu tontteja ja lähialueella on jo sijoitettuna muita rakennuskiinteistöjä. Alueellinen tonttisijoitus toteutuu. 2 Ehdotetussa tonttipaikassa Herniemen kärjessä maasto on rakentamisystävällisempää ja Herniemi suo mahdollisuudet tontin järkevään sijoittamiseen.

16 3 Koillissuunnassa niemeen nähden on mäntyvaltaista puustoa kasvava, karu isoja kiviä maaston pohjamuodolta sisältävä saari, joka tasapainottaa hyvin järvimaisemaa. 4 Kulkuyhteys Herniemeen on hyvin rakennettavissa, koska niemeen on jo rakennettu kevyt tieyhteys korjaamalla metsätöiden aiheuttamia aikaisempia kuljetusjälkiä. 5 Ympäristötekijät puoltavat Herniemi-sijoitusta. Pyydämme tontin siirtoa Herniemeen, sillä siirto on kokonaisuutena pienimpien haittojen ja suurimpien myönteisten tekijöiden ratkaisu. Tämän voi todeta arviointikäynnillä. Rakennustarkastaja on tutustunut alueeseen yhdessä maanomistajan kanssa ja kaavaehdotukseen merkitty rakennuspaikka soveltuu rakentamiseen. Kaavaan ei tehdä tilan osalta muutoksia. 22. Penttilä Eero Muistutus Mielipide Rautjärven rantaosayleiskaavan muutos- ja laajennus. Esitän, että perikunnan omistaman tilan RANTALA 689:419:4:52 osalta kaavaa muutettaisiin seuraavasti. Rakennuspaikka on nyt rajattu lähelle rantaa. Esitän että rakennuspaikka rajattaisiin ulottumaan mahdollisimman lähelle Miettiläntietä, jotta rakennusten sijoittelu voitaisiin toteuttaa paremmin ja rakennusten liittäminen vesi- ja viemäriverkkoon olisi helpommin toteutettavissa. Alue on ympyröity oheiseen karttaan. Rakennuspaikkaa laajennetaan muistutuksessa esitetyllä tavalla esitettyjen perustelujen johdosta. 23. Puustinen Sirkka Muistutus Tila Harjula ( ) Viitaten puhelinkeskusteluun kunnanjohtaja Harri Anttila/Sirkka Puustinen, pyydän yllämainitun tontin kaavamerkinnän muutosta siten, että nykyinen metsämaa kaavamerkintä muutetaan vakituisen asunnon kaavamerkinnäksi. Perusteluina mm. se, että vesi- ja viemärilinjat kulkevat tontin läpi, samoin kuin sähkölinja. Muistutus voidaan hyväksyä, koska esitetty tontti tiivistää olemassa olevaa kylärakennetta ja rakentaminen voi tukeutua olemassa olevaan tie- ja vesihuoltoinrfrastruktuuriin eikä rakentaminen vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua, koska esitetty rakennuspaikka ei ole omarantainen ja kyläalueelle on vastaavalla perustella hyväksytty rakentamista poikkeusluvin. 16

17 24. Sarasto Helena Muistutus Vanhan nautinnon perusteella pyydetään merkitsemään rakennuspaikaksi RA Klaus Saraston kuolinpesän omistama Rautjärven Suurisaaressa sijaitseva tila Rautjärven kunnan rakennuslautakunnan tekemällä päätöksellä on tilalle myönnetty rakennuslupa 32/66 kesämökin ja saunarakennuksen rakentamiseksi. Luvan mukainen saunarakennus on rakennettu luvan myöntämisen jälkeen, kun taas kesämökkirakennusta ei toistaiseksi ole rakennettu. Emme ole olleet tietoisia aiemmin laaditusta rantayleiskaavasta emmekä meneillään olevasta kaavamuutoksesta. Rantasauna on myönnetyn rakennusluvan mukainen ja itse päärakennus on jäänyt toistaiseksi toteutumatta. Kaavaa muutetaan siten, että tilalle lisätään olemassa olevan lomarakennuspaikan merkintä. 25. Sarvi Ismo Muistutus Laakeriniitty 2:120 Rannassa on ranta-sauna. Karttaan merkittyyn kohtaan haluttaisiin RA-paikka. Ranta-sauna pitäisi merkitä kaavaan. Kaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu alkuperäistä rantayleiskaavaa laadittaessa, joten uusia rakennuspaikkoja ei merkitä. Olemassa oleva saunarakennus sen sijaan lisätään kaavaan. 26. Savolainen Markku Muistutus Omistan tilan Heikkilä 1:39 Kuulammen länsirannalla. Tilan pinta-ala on 2,280 ha. Tilalle on rajattu niemeen rakennusalue, jota ei voi käyttää koko pinta-alaltaan korkeuserojen vuoksi. Haluan, että rakennusaluetta laajennetaan niemestä poispäin, jolloin rakennuksia ei tan/itse sijoittaa naapurin rajaan kiinni, eikä olemassa olevalle peltoalueelle. Ohessa ehdotus rakennuspaikan uudesta rajauksesta. Haluan, että tonttini rakennusoikeus suurennetaan 250 k- m2:n nykyisestä 120 m2 Rakennuspaikkaa laajennetaan muistutuksessa esitetyllä tavalla esitettyjen perustelujen johdosta. Laajentaminen tehdään kuitenkin siten, että rakennuspaikkaa tilan kaakkoispuolelta hieman supistetaan. Laajentamisen myötä rakennuspaikan maksimirakennusoikeus kasvaa 250 k-m2:iin. 17

18 27. Tiilikainen Timo Muistutus Haen lomarakennuspaikkaa ostamalleni tilalle. Tilalta lohkottu kolme tonttia on myyty aiemman omistajan aikana. Rantayleiskaavaehdotuksessa ei uusia rakennuspaikkoja ollut merkittynä. Tilan tiedot: Vankka, RN:o 8:75 Pirholan kylässä, Alueelle ei voi merkitä uusia lomarakennuspaikkoja, koska alueelle on laadittu rantaasemakaava, jossa on ratkaistu ranta-asemakaava-alueen sisällä olevien tilojen rakennusoikeus. Rantayleiskaavan muutoksella ei muutoinkaan lisätä uusia rakennuspaikkoja, koska rakennusoikeudet on ratkaista kun rantayleiskaava on laadittu. Kaavaan ei tule muutoksia muistutuksen johdosta. 28. Yhtymä Jäppinen Muistutus LOHILA-TILA Rek.no: 1: (Jaatisenlampl - Hellsevä-joki) LIITE Pyydämme muuttamaan suunnitteilla olevaan rantaosayleiskaavaan omistamamme tilan käyttötarkoitusta suunnitellusta M-alueesta mielellään A- (asuinrakennus-) tai vähintään RAalueeksi (loma-asuntoalueeksi), koska tarkoituksemme olisi jossain vaiheessa hakea siihen rakennuslupaa. Oheiseen karttaliitteeseen on merkitty alue, johon tuleva rakennus sijoittuisi, kuten havaitsette rakennus ei tulisi sijaitsemaan jokivarressa, vaan sen vieressä olevan vanhan kalanviljelyaltaan läheisyydessä. Toivomme Teidän suhtautuvan myönteisesti muutostoiveeseemme. Rantayleiskaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu kun kaavaa on ensimmäisen kerran laadittu. Kaavamuutoksella ei lisätä uusia rakennuspaikkoja, ellei alkuperäisessä kaavassa ole mitoituksellista virhettä. Kyseisen tilan osalta virhettä ei ole tapahtunut. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta.. Vento Henry Muistutus Omistamani kantatilan Rantala 6:48 rakennusoikeus tulee merkitä omistamalleni rantaalueelle liitekartan mukaisesti. Yhteiselle venevalkama-alueella 878:3 sijaitseva rakennus (rakennuslupa 12/77) on tarkoitus purkaa ja rakentaa uusi rakennus kantatilan alueelle. Alkuperäisessä rantayleiskaavassa on kantatilan rakennusoikeus virheellisesti merkitty yhteiselle venevalkama-alueelle. Olemassa oleva rakennus on sijoitettu ennen yhteisalueen perustamista/numerointia , eikä se muodosta itsenäistä rakennuspaikkaa.

19 Kaavaan merkitty rakennuspaikka siirretään venevalkama-alueelta tilalle Rantala 6:48 muistutuksessa esitettyjen perustelujen johdosta. 30. Vento Yrjö Muistutus Räystäskivi 4:24 tilan rantaviivan pituus todettiin kiinteistöjen 4:70 ja 4:71 Iohkomistoimi tuksen yhteydessä noin 100 m pidemmäksi, koska edellistä rantakaavaa tehdessä raja oli merkitty väärään kohtaan kartassa. (Omistamallani Koivula-tilalla 4:67 on lisää käyttämätöntä rantaviivaa). Olen päivätyllä asiakirjalla anonut 1 rantarakennuspaikkaa lisää Räystäskivi 4:24 tilalle olemassa olevan rantarakennuspaikan pohjoispuolelle. Anomus toimitettu Ramboll Finland Oy/Markus Hytönen, osoitteeseen Terveystie 2, 870 Hollola, koska hän pyysi sen sinne lähettämään. Käytyäni tarkistamassa, onko anomukseni hyväksytty uuteen rantakaavaan, selvisi keskustelussa kunnanjohtaja Harri Anttilan kanssa, että anomustani ei jostain syystä oltu missään vaiheessa käsitelty ollenkaan. Harri Anttila kehoitti tekemään asiasta muistutuksen Rautjärven kunnanhallitukselle Ohessa: -kopio maanmittauslaitoksen kartasta -kopio toimittamastani asiakirjasta Markus Hytöselle -kopio Kaakkois-Suomen maanmittaustoimiston toimitusinsinööri Jukka Jokimiehen Viite: Puhelinkeskustelu Markus Hytönen/Yrjö Vento koskien omistamaani Räystäskivi 4:24 tilan rantaviivaa. Ohessa uusi kartta, jossa rantaviiva merkitty oikein. Liitteenä toimitusinsinööri Jukka Jokimiehen lausunto ja vanha kartta. Edellisessä rantakaavoituksessa tilan 4:24 rantaviiva oli merkitty liian lyhyeksi, jonka perusteella tila sai vain yhden rantarakennuspaikan (kertoimella 1,6). Katsoisin nykyisen oikean rantaviivan pituuden mukaan tilalle kuuluvan yhden rantarakennuspaikan lisää, aikaisemmin merkityn pohjoispuolelle. Muistuttaja on jättänyt päivätyn muutosesityksen rantayleiskaavaan. Tämä muutosesitys on käsitelty ja kyseinen muutos toteutettu rantayleiskaavassa. Muutoksella on siirretty tilalle Räystäskivi ( ) merkityt 2 rakennuspaikkaa tiloille Maxim ( ) ja Vadim ( ). Muistuttajan toinen esittämä muutosehdotus on jäänyt käsittelemättä ja se otetaan nyt käsittelyyn kaavaehdotuksesta annetun muistutuksen muodossa. Tässä tapauksessa käsiteltäessä tilaa Räystäskivi, tulee myös käsitellä tilaa Puistola ( ). Tämä siksi, että tuo 100 metriä rantaviivasta on pois Puistola tilalta sekä siksi, että alkueräinen muutosesitys liittyi Puistola -tilasta lohkottuihin rakennuspaikkoihin. Mikäli kiinteistönrajat olisivat olleet alun perin oikein, olisi tilalta Puistola muodostunut 1 uusi lomarakennuspaikka ja tilalta Räystäskivi olisi muodostunut 2 uutta lomarakennuspaikkaa. Voimassa olevassa rantayleiskaavassa tilanne on päinvastainen. Yhteensä näiltä tiloilta muodostuu joka tapauksessa vain kolme uutta lomarakennuspaikkaa. Koska muistutuksen esittäjä on päivätyn muutosesityksen perusteella hyväksynyt, että 2 uutta lomarakennuspaikkaa siirretään tiloille Maxin ja Vadim, on tämä rakennusoikeus käytetty ko. tiloilla. Kolmas uusi rakennuspaikka jää alkuperäiseen paikkaansa tilalle Räystäskivi. Kaavaan ei tehdä tilan osalta muutoksia. 19

20 31. Ylönen Tuula Muistutus Kaavamuutosalueella sijaitsee omistamiani maa-alueita Torsansalo kylässä Torsanjärven rannalla. Koikanlahdella, omistamani Torsankangas 9:89 tila rajoittuu Torsa-järveen 85m pituudelta. Tilalla on vanha saunarakennus. Vanhan rakennuksen tilalle on tarkoitus rakentaa uusi rantasauna. Toivon, että tilalle Torsankangas 9:89 huomioidaan rantayleiskaavan muutoksessa rantasaunan rakennuspaikkana. Kyseiselle tilalle on rakennettu noin 20 vuotta sitten lämmitettävä lautavuorattu parakki eikä saunarakennus. Rakennus on käyttämätön. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. Hollolassa Ramboll Finland Oy Markus Hytönen Kaavoitusinsinööri 20

21 KAAVAEHDOTUKSEEN I TULLEET MUISTUTUKSET KARTALLA Muistutukset ja niiden vaikutus Ei muutosta (10) Muutettu (19)

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

FCG Planeko Oy / J. Mäkelä Kaavoitus / 14.10.2008

FCG Planeko Oy / J. Mäkelä Kaavoitus / 14.10.2008 FCG Planeko Oy / J. Mäkelä Kaavoitus / 14.10.2008 KARHEN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Lausunnot ja kommentit osayleiskaavaluonnoksesta 25.9.2007 sekä laaditut vastineet: 1) Ei huomautettavaa osayleiskaavaehdotukseen:

Lisätiedot

KAAVAN LAATIJA. Saatua palautetta ja alustavia vastineita on käsitelty ELY-keskuksella pidetyssä viranomaisneuvottelussa

KAAVAN LAATIJA. Saatua palautetta ja alustavia vastineita on käsitelty ELY-keskuksella pidetyssä viranomaisneuvottelussa VASTINEET / LUONNOSVAIHE PROJEKTIN NIMI Oulaisten kaupunki Pyhäjokivarren rantaosayleiskaava keskustan itäpuolelle KAAVAN LAATIJA Elina Marjakangas Arkkitehti YKS 519 PÄIVÄYS 11.6.2015 Kaavaluonnos oli

Lisätiedot

RUOTSALAISEN RANTAOSAYLEISKAAVA

RUOTSALAISEN RANTAOSAYLEISKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Asikkalan kunta RUOTSALAISEN RANTAOSAYLEISKAAVA Muistutusten vastine 6112-P15802 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistutusten vastine I SISÄLLYSLUETTELO 1 SEPPO HALME...

Lisätiedot

Kaavan luonnosvaiheessa saatiin 47 kirjallista mielipidettä.

Kaavan luonnosvaiheessa saatiin 47 kirjallista mielipidettä. Tähän raporttiin on koottu osayleiskaavan luonnosvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet lyhennelminä. Kunkin mielipiteen yhteyteen on kirjattu kaavoittajan vastine sekä toimenpiteet kaavaehdotusta laadittaessa.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ SÄRKIVAARAN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUU- TOS EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen)

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen) Muistutukset 1 Vihti-seura 2 Armfelt Marita 3 Sievänen Eija 4 Jokela Marjo 5 Starracing Oy 6 Nieminen Markku ja Anna-Liisa 7 Lehikoinen Tomi ja Liisa 8 Häkkinen, kuolinpesä 9 Johansson Tarja ja Markku

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen.

Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen. Ympäristöoikeus Oikeudenalojen perusteet 15.4.2015 Ennen vastaamista lue tämä ohje huolellisesti! Kaikki vastaavat kysymykseen 1 (Kallio). Vastauksen pituus saa olla enintään kaksi (2) käsinkirjoitettua

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen 1 Lempäälän kunta, Anniston alueen asemakaava Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen Anniston alueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 21.2-25.3.2013. Luonnoksista saatiin viisi

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE

BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE RANTA-ASEMAKAAVA Suunnittelualue käsittää Porvoon kaupungin Vessölandetilla olevat kiinteistöt RN:o 2:38, 2:42, 2:44, 2:45,

Lisätiedot

Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo Kohdeinventointilomake

Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo Kohdeinventointilomake Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo Kohdeinventointilomake U:\Maanka yt\marin_me\lomakkeet\bjö rklundin huvila.wpd Museovirasto 1. Lääni Itä-Suomi 3. Kohde 2. Kunta Kuopio Björklundin huvila 4. Kylä/Rno

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVA, HAAKENPOLKU 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 27.1.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 728 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KYLÄ JOKIOINEN/410 KORTTELIT

Lisätiedot

Martinniemen alueen käyttö karavaanarialueena, kooste saadusta palautteesta

Martinniemen alueen käyttö karavaanarialueena, kooste saadusta palautteesta Kouvolan kaupunki, maankäyttö 25.3.2014 Martinniemen alueen käyttö karavaanarialueena, kooste saadusta palautteesta SF-Caravan Kouvolan seutu ry teki esityksen tekniselle lautakunnalle 12.10.2012 alueen

Lisätiedot

IIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA

IIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA IIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 24.11.-23.12.2014 1 (57) Jaakko Isoherranen 28.5.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (57) P21325 Jaakko Isoherranen 28.5.2015

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006 Palauteraportti 12.12.2006 Ympa 12.12.2006 130 Ympa liite 1 NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10 PALAUTERAPORTTI 12.12.2006 Toivomme viranhaltijoiden kasvuhuumassa ottavan

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002069. Selostusta on tarkistettu 25.10.2010

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002069. Selostusta on tarkistettu 25.10.2010 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002069. Selostusta on tarkistettu 25.10.2010 Erityisasumista,

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 8.9.2014 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno 2:55) JA VILLA-PIVO

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1.8.2014 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ 5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 5 2.2. Asemakaava 5 2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011 NAANTALIN KAUPUNKI Röölän taajamaosayleiskaava Työ: 22118 Turku, 12.8.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot