Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 31 muistutusta. Seuraavassa on muistutukset sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo Kaavan laajennusalue Hiitolanjoelle 3 1. Kokkolanjoen Erä-Miehet ry 3 2. Mononen Jari 3 3. Myllys Jukka 4 4. Paavilainen Kaisu 4 5. Piukka Markku ym Siitonen Jorma ja Mika 5 7. Silvennoinen Markku 6 8. Terävä Seppo ja Pertti 7 Kaavamuutosalue 8 9. Europaeus Teemu Haikola Riikka Hyrkäs Vesa Innasennurkan Kaljusenkylän kyläyhdistys Jaatinen Janne Lankinen Maire 10. Lehti Yrjö Lääperi Antti Matikka Pauli 12. Nuutinen Helena Nuutinen Helena Pajari Risto ja Else-Maria Pajari Risto ja Else Maria 1

2 22. Penttilä Eero Puustinen Sirkka Sarasto Helena Sarvi Ismo Savolainen Markku Tiilikainen Timo 28. Yhtymä Jäppinen. Vento Henry 30. Vento Yrjö Ylönen Tuula 20 2

3 Kaavan laajennusalue Hiitolanjoelle 1. Kokkolanjoen Erä-Miehet ry Muistutus Kokkolan joen Erä- Miehet ry on huolestunut Kokkolanjoen mahdollisesta rantakaavasta sekä luontopolusta. Metsästysseuralla on Kokkolanjoesta sekä jokeen rajoittuvista maa alueista toistaiseksi olevat vuokrasopimukset joissa ei ole rajattu metsästykseen tai muuhun liikkumiseen ja oleskeluun viittaavaa toimintaa pois. Mahdollinen kaava ei saa rajoittaa minkäänlaista harrastus toimintaa pois kyseiseltä alueelta. Rantayleiskaavalla ei puututa alueen metsästysoikeuteen. Retkeilyreitti ei ole metsästyslain tarkoittama yleinen tie. Alueella on saanut aiemminkin liikkua jokamiehen oikeudella samoin kuin missä tahansa metsässä. 2. Mononen Jari Muistutus Tila Korkeämäki ( ) Kaavaehdotuksessa vihreällä katkoviivalla merkitty luontopolku on piirretty kulkemaan maitteni lävitse niin, että kulkulinja saapuisi lännestä palstalle 1:32 aivan joen rannassa, kääntyen sen jälkeen jyrkästi lähes etelään nousten rinnettä ylös kohti Palomäkeä ja kaartaen edelleen itään palstalta 1:31 poistuttaessa. Mielestäni on perusteetonta rakentaa risteävä polku jo olemassa olevalle hiekkatielle, joka kulkee alueen poikki joen suuntaisesti. Sen sijaan kaartaisin kulkulinjan nousemaan tielle hieman lännempänä ja hyödyntäisin luontopolun pohjana kyseistä olemassa olevaa tietä kuljettaessa palstan 1:31 lävitse. Ensisijaisena perusteena näkisin, että olemassa olevaa tietä hyödyntävä linjaus jättäisi lähteen ympärille muodostuneen lehtomaisen puro- ja kosteikkoalueen joen rannassa koskemattomaksi vaalien erityisiä luontoarvoja. Toiseksi polku ei silloin nousisi jyrkkään rinteeseen vaan kulkisi loivemman korkeuskäyrän suuntaisesti. Lisäksi olemassa olevan tielinjan hyödyntäminen vähentäisi maisemaan tarvittavien muutosten määrää, vähentäen mahdollisesti myös rakennuskustannuksia. Oletan, että kunta vastaa ajoittain roskien siivouksesta kulkureittien varrelta, mikäli lisääntyvä kulkijamäärä tuo sellaisia lieveilmiöitä mukanaan. On ollut ikävää huomata kuinka vastaavilla luontoreiteillä osa kulkijoista jaksaa kantaa täydet trippimehut ja campingpakkaukset metsään, mutta eivät tyhjiä pakkauksia pois. Luontopolkua suunniteltaessa yhtenä kriteerinä on ollut se, että polku olisi vaihteleva. Mikäli luontopolku kulkee tietä pitkin, se ei ole luonteeltaan luontopolku vaan tie, jolla kävellään. Tämä ei tietysti poissulje sitä, etteikö luontopolku voisi lyhyen matkaa jossakin kulkea myös tietä pitkin. Luontopolulle oli tässä haluttu hakea vaihtelevuutta alueen korkeimmalta kohdalta siten, että polku nousisi jonkin matkaa Palomäen rinnettä ylös. Luontopolun siivouksesta ja kunnossapidosta vastaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kaavaa muutetaan siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 3

4 3. Myllys Jukka Muistutus Tila Niemelä I ( ) Vastustan venevalkaman sijoittamista kiinteistölleni seuraavilla perusteilla: 1. ko. paikalla on varastorakennus, 2. ko. alue on piha-aluetta, ja liikkuminen siellä on kotirauhaa häiritsevää, 3. paikan maasto ei sovellu venevalkamaksi, 4. suunnitellun venevalkaman aiheuttama liikenne ja pysäköintitarve tuottaisi merkittävää haittaa talon asukkaille. Hiitolanjoen rantaviivaa seuraava patikointireitti aiheuttaisi suurta häiriötä ranta-asukkaiden pihapiirin kotirauhalle ja normaalitoiminnalle (mm. saunominen ja uinti omassa rannassa) Melontareitin kannalta on oleellista, että reitin ylä- ja alapäähän merkitään rantautumispaikat. Reitin alapäässä ainoa tarkoituksen mukainen paikka on kaavaehdotuksessa merkitty kohta. Sillan toinen puoli on ongelmallinen, koska siellä virtaus on voimakkaampaa silloin kun vettä juoksutetaan enemmän. Tällöin turvallinen rantautuminen ei onnistu. Vene valkamamerkintää ei poisteta kaavasta. Yleisen venevalkaman perustaminen ei toteudu ilman erillisiä päätöksiä ja tilusjäjestelyjä, joiden yhteydessä autojen pysäköinti tulee osoittaa joko voimalaitoksen tai Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön maa-alueille. Yleiskaavan perusteella alueen venevalkamakäyttö edellyttää maanomistajan luvan. Kaavaehdotukseen oli merkitty virheellisesti alustavia polkusuunnitelmia. Virhe on johtunut siitä, että kaavaehdotuskarttaan on jäänyt päälle taso, jossa oli aiempia polkusuunnitelmia. Polku, joka lähtee Kangaskosken sillan kohdalta Hiitolanjoen pohjoispuolelta itään, ylittää joen Niemelän kohdalla ja päättyy tilalle 4:14, poistetaan tämän johdosta. Kaavanlaatija pahoittelee tästä aiheutunutta hämmennystä. Kaavaa muutetaan siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 4. Paavilainen Kaisu Muistutus En hyväksy kaavaan tehtyjä muutoksia, jotka on tehty maanomistajia kuulematta sen jälkeen, mitä sovittiin lokakuussa Rakennuspaikka tilalla Joenpolvi RNo: 10:56 menettää yksityisyyden, kun senlähelle on suunniteltu joen ylittävä silta. Vaikka polku kulkee joen toista puolta myötäillen, tulee rakennuspaikasta näyteikkuna, sillä jokiuoma on kapea. Tontin arvo laskee, sillä tuskin kukaan haluaa lomailla näyteikkunassa. Lokakuun 2010 palaverissa esitimme, että polku kulkisi valmista metsätietä pitkin. Se olisi halvempi vaihtoehto, eikä häiritsisi loma-asukkaista eikä joen varren vakituista asutusta. Kaavaehdotukseen oli merkitty virheellisesti alustavia polkusuunnitelmia. Virhe on johtunut siitä, että kaavaehdotuskarttaan on jäänyt päälle taso, jossa oli aiempia polkusuunnitelmia. Polku, joka lähtee Kangaskosken sillan kohdalta Hiitolanjoen pohjoispuolelta itään, ylittää joen Niemelän kohdalla ja päättyy tilalle 4:14, poistetaan tämän johdosta. Kaavanlaatija pahoittelee tästä aiheutunutta hämmennystä. Kaavaa muutetaan lisäksi siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 4

5 5. Piukka Markku ym. Muistutus Me allekirjoittaneet emme hyväksy omistamiemme maa alueiden ja piha-alueiden ottamista luonto polkujen ja mahdollisen rantakaavan alaisuudeksi saamamme kartta luonnoksen mukaisesti. Perustelut: Asuinpaikkojen sijainnin rakennusten sijainnin jaetäisyyksien mukaan, kirjoittamattoman lain mukaan ei tulisi oleskella eikä tulla 0: metriä lähemmäksi yksityisiä piha alueita, joten mahdollinen luontopolku ja rantakaava ei sovellu omistamillemme maille. Kunnanhallituksen jäsenet voisivat ajatella omalta kannalta miltä tuntuisi kun tuntemattomat kulkijat tulevat piha- alueille tiirailemaan, siinä yksityisyys saa pahan kolauksen. Moitteet: Kevään rantakaava luonnoksen esittelytilaisuudessa vaadittiin sekä meille luvattiin toimittaa kaava asiakirjat kaikille Kokkolanjoen ranta alueiden omistajille kotiosoitteeseen, kartta jäljennös oli pienennetty niin pieneen mittakaavaan, ettei siitä saa edes selvää mitä se pitää sisällään. kaavaluonnos ei ole edes keväällä pidetyn palaverin mukainen kaavaan on lisätty toinenkin polku ja silta, polku kulkisi jo olemassa olevien asuin rakennusten piha alueilla. Mahdollisen rantakaavan teko ja ulottaminen jo olevien vakituisten asuin rakennusten jäädessä kaavan sisäpuolelle ja joutumisen kieltojen sekä rajoituksen piiriin. Tulemme tarvittaessa käyttämään lakimiesten apua voiko näin menetellä jo olemassa olevien piha alueiden ja rakennuskannan ottamisesta rantakaavan alaiseksi. Tulemme käymään tämän asian tiimoilta kaikki mahdolliset valitustiet loppuun. Kaavaehdotukseen oli merkitty virheellisesti alustavia polkusuunnitelmia. Virhe on johtunut siitä, että kaavaehdotuskarttaan on jäänyt päälle taso, jossa oli aiempia polkusuunnitelmia. Polku, joka lähtee Kangaskosken sillan kohdalta Hiitolanjoen pohjoispuolelta itään, ylittää joen Niemelän kohdalla ja päättyy tilalle 4:14, poistetaan tämän johdosta. Kaavanlaatija pahoittelee tästä aiheutunutta hämmennystä. Kaavaa muutetaan lisäksi siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 6. Siitonen Jorma ja Mika Muistutus Tilat: Joenpolvi 4223, Palomäki 4:40, Jokiranta 4: 14 Selvityspyynnöistä huolimatta emme ole saaneet tietoa kaavaan suunnitellun ulkoilureitin leveydestä, korvauksista, rasitteista, rajoituksista metsänkäyttöön ja metsästykseen. Olemme laittanet palautteen maaseutukaavaan (liite l.), kuin myös kaavaluonnokseen(liite 2.) Ehkä kaavaluonnoksen palautteeseen kirjoittamamme sanamuoto ei innosta näillä tiedoilla innosti kaavantekijää lisäämään ulkoilureittiä maillemme melkein tuplasti lisää (liite 3. kaavaluonnos) (liite 4. kaavaehdotus) Myös virkistysaluesäätiön edustajan kommentit Uutis-Vuoksessa yksityisten maanomistajien joiden maiden kautta polkulinjaus kulkee on käyty keskusteluja ei edesauta asian hyväksymistä. 5

6 Hyvät kunnanhallituksen jäsenet, jos olisitte tässä tilanteessa itse, miten toimisitte. Me allekirjoittaneet emme hyväksy ulkoilureitin merkitsemistä kaavaan omistamiemme maiden kohdalla ja pyydämme kaavaehdotuksen käsittelyn keskeyttämistä. Toivomme kaavantekijältä, Rautjärven kunnan asiasta vastaavalta virkamieheltä ja virkistysaluesäätiön edustajalta yhteydenottoa allekirjoittaneisiin. Kaavaehdotukseen oli merkitty virheellisesti alustavia polkusuunnitelmia. Virhe on johtunut siitä, että kaavaehdotuskarttaan on jäänyt päälle taso, jossa oli aiempia polkusuunnitelmia. Polku, joka lähtee Kangaskosken sillan kohdalta Hiitolanjoen pohjoispuolelta itään, ylittää joen Niemelän kohdalla ja päättyy tilalle 4:14, poistetaan tämän johdosta. Kaavoittajan ja maanomistajien välisiä keskusteluja on käyty tätä varten järjestetyssä yleisötilaisuudessa Kyseisen tilaisuuden perusteella polkusuunnitelmia muutettiin kyseisen tilan osalta sellaisiksi, että maa- ja metsätaloudelle aiheutuvat haitta olisi mahdollisimman pieni. Tätä ennen polku pilkkoi peltoalueet, joka maanomistajan mukaan aiheutti ongelmia mm. EU-tukien saatavuuteen. Etelä-Karjalan virkistysalueyhdistys on maanomistajiin yhteydessä reitin tarkemmasta sijainnista. Kaavaa muutetaan siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 7. Silvennoinen Markku Muistutus Koskien maatilaamme Korkeamäki 1:32 Kokkolanejoen rantakaava muutosasiassa. Joen eteläpuoleisen osan suunnitelma on maamme osalta meille tulleen karttapohjan mukaan vedetty myrskyssä ainoasn pystyyn jääneen talousmetsän halki! Ei kuullosta viisaalta, eikä myöskään sitä ole! Koska maatamme rastittaa aivan alueen yhteydessä oleva tie vois sitä hyödyntää tällaiseen tarkoitukseen helposti ja myös seuraavankin maan osalta sujuvasti. Edellisen maanomistajan rajaa tielle ja sitä pitkin eteenpäin Nykyistä meille tullutta ehdotusta en hyväksy. Ja mikäli roskaamista tai haitantekoa ilmenee, kunta vastatkoon korjausvelvoitteista! Ei maanomistaja. Luontopolkua suunniteltaessa yhtenä kriteerinä on ollut se, että polku olisi vaihteleva. Mikäli luontopolku kulkee tietä pitkin, se ei ole luonteeltaan luontopolku vaan tie, jolla kävellään. Tämä ei tietysti poissulje sitä, etteikö luontopolku voisi lyhyen matkaa jossakin kulkea myös tietä pitkin. Luontopolulle oli tässä haluttu hakea vaihtelevuutta alueen korkeimmalta kohdalta siten, että polku nousisi jonkin matkaa Palomäen rinnettä ylös. Luontopolun siivouksesta ja kunnossapidosta vastaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kaavaa muutetaan siten, että ulkoilureitti merkitään kaavaan jatkossa sijaintinsa puolesta ohjeellisena. 6

7 8. Terävä Seppo ja Pertti Muistutus Olemme huolella tutustuneet rantaosayleiskaava ehdotukseen ja todenneet ettei omistamaamme Joenvarsi tilaan Rek.2:472 ole esitetty rantarakennuspaikkaa. Tämän tilan pintaala on noin 11 ha rantaviiva riittää hyvin yhdelle rantatontille rakennusteknisesti ranta soveltuu erittäin hyvin rantarakentamiseen, on soramaata. Yksi rakennuspaikka on meille ehdoton vaatimus tälle tilalle. Perustelemme maanomistajien yhdenvertaisuudella, Rautjärven kunnassa on paljon pienempiä jokia minne on rakennettu paljon taajempaan. Lisäksi olemme tutustuneet rantaamme huolellisesti ja sen luontoon päivällä ja yöllä, emmekä ole löytäneet mitään sellaista luontokohdetta tai kasvi ja eläinlajia mikä estäisi rantarakentamista Lisäksi toteamme että kolme omistamaamme rekisteritilaa rajoittuu Hiitolan/Kokkolanjokeen. Olemme kyselleet kaavoituksen asiantuntijoilta tätä asiaa ja ovat todennet meidän perustelut erittäin oikeiksi, eikä mitään estettä ole rantarakentamiselle. Uskomme Rautjärven kunnanhallituksen käyttävän sitä kuuluisaa maalaisjärkeä tätä asiaa käsitellessään. Rakennusoikeutta muodostuu, kun tilalla on riittävästi rantaviivaa. Kyseisen tilan osalta tilanne on se, että rantaviivaa ei ole riittävästi. Suurimmalle osalle Hiitolanjoen rantayleiskaava-alueen tiloista ei ole merkitty uusia rakennuspaikkoja. Jos siis ko. tilalle merkittäisiin uusia, tulisi tasapuolisuuden nimissä muillekin tiloille merkitä lisää uusia. 7

8 Kaavamuutosalue 9. Europaeus Teemu Muistutus Kaava ehdotuksessa korotetaan RA- rakennuspaikkojen rakennusoikeutta 130k-m2 tontin maastosta riippumatta ollen yhteensä 250k-m2. Samaan aikaan on rantatontteja, joilla rakennusoikeus on rajattu esim. 60k-m2 ja 25k-m2. Nämä jäisivät kokonaan ilman lisä rakennusoikeutta! Tämä ei ole kuntalaisten tasapuolista kohtelua vaan syrjintää. Vaadin, että näille pienemmän rakennusoikeutta omaaville kiinteistöille annetaan 65k-m2 lisää rakennusoikeutta tässä rantaosayleiskaavan muutoksen yhteydessä. Kyseisiä rakennusoikeuksia ei voida nostaa, koska toinen 65 k-m2 rakennusoikeus sijoittuu pieniin, alle hehtaarin kokoisiin saariin, jonne ei tulisi sallia rakennettavan enempää. Näitä merkintöjä kaavassa on vajaa 10 kpl. 25 k-m2 rakennusoikeus on erillisen saunarakennuksen rakennusoikeus, joka perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 72 :ään. "Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske ennen 1 päivää tammikuuta 1997 olemassa olleeseen asuinrakennukseen tai maatilaan liittyvän saunarakennuksen rakentamista." Mikäli saunan rakennusoikeutta nostettaisiin, se ei olisi enää sauna, vaan lomarakennus. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 10. Haikola Riikka Muistutus Kiinteistötumrus: Koivumäki/ Torsansalo Haluan esittää rantaosayleiskaavaan muutosehdotuksen. Olen ostanut vuonna 2002 Koivumäki nimisen metsärantatilan perikunnalta ja emätila oli silloin jo lohkottu pienempiin rantatontteihin. Tilani on noin kuuden hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Rautjärven Torsansalossa Torsan rannalla. Omistamani tila on metsätila ja toiveena on ollut ympärivuotinen loma-asunto Torsan rannalla. Rantaviivaa minulla on noin 200 m, josta olen noin 10 m myynyt naapuritontin omistajalle, jotta hän on saanut rakentamisoikeuden. Rantarakentamisen minimietäisyydethän vaihtelevat kunnittain ja tietääkseni Rautjärvellä se on 200 metriä rantaviivasta. Asuinkäyttöön oleva mökki voisi ollakin kauempana rannasta, mutta itse rantasaunan kuuluisi olla rannassa. Rantasaunan rakentaminen rantaan ei tuottaisi kaavoitukselle eikä luonnolle minkäänlaista haittaa. Pyydän, että rantaosayleiskaavaa muutettaisiin vielä niin, että saisin rantarakentamisoikeuden ko. tilan rantaan. Toivon myönteistä päätöstä ja vastausta pyyntööni. Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 : 8

9 "Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske ennen 1 päivää tammikuuta 1997 olemassa olleeseen asuinrakennukseen tai maatilaan liittyvän saunarakennuksen rakentamista." Tämän pykälän perusteella kaavaan on merkitty ainoastaan ennen vuotta 1997 olemassa olleiden rantaan rajoittumattomien asuinrakennusten saunarakennukset. Uusien asuinrakennuspaikkojen osalta pykälää ei voida soveltaa tai toimittaisiin lainvastaisesti. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 11. Hyrkäs Vesa Muistutus Omistamani kiinteistö sijaitsee Rautjärven kunnassa, Miettilän kylässä, tila Rantatörmä no 24:64. Tontin pinta-ala 3900m2. Rakennuspaikan osoite Rantatörmäntie, Laikko. Kiinteistöllä nykyään olevat rakennukset; Päärakennus 32m2, aitta 9m2, grillikatos 9m2 ja liiteri 9m2, eli yhteensä 59m2. Rantakaavassa on nykyään mahdollisuus rakentaa 125m2 saakka. Rantakaavaa ollaan korottamassa, saamani tiedon mukaan 200m2, rakennusoikeutta. Tähän tilanteeseen olisin tyytyväinen. Nykyiset rakennukset sijaitsevat rannassa, jyrkän penkereen alapuolella. Sinne ei ole mahdollisuutta tehdä kaivoa ja lisärakennuksia. Yläpuolisella alueella suoritetaan tehomaanviljelyä. Tontin yläpuoliselle osalle tekisin porakaivon ja rakentaisin varastosuojan. Nykyisin metsätyökoneet ovat taivasalla. Kaavaa muutetaan siten, että RA-aluetta laajennetaan mantereelle, koska tila on muodoltaa kapea ja lisärakentaminen rantaan on vaikeaa. 12. Innasennurkan Kaljusenkylän kyläyhdistys Muistutus Innasennurkan Kaljusen kylän omistama kiinteistö Koulu 1:58 on ehdotuksessa muutettu P alueeksi, muttei ole määritelty rakennusoikeutta. Vaadin, että kiinteistölle Koulu 1:58 määrätään kaavaan rakennusoikeutta. Rantayleiskaavoja on yleensä laadittu sellaisella käytännöllä, että P-alueille ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Rantayleiskaavat eivät yleensä myöskään oikeuta muualla kuin lomaasuinrakennuspaikoilla suoriin rakennuslupiin. Tämä menettely ei kuitenkaan perustu mihinkään lakiin, vaan on enemmän käytäntö. MRL 72 Suunnittelutarve ranta-alueella Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Lakiteksti ei siis rajaa asiaa pelkästään loma- ja asuinrakennuksiin. Kaavaa muutetaan siten, että P-alueille annetaan maksimirakennusoikeudeksi k-m² ja annetaan määräys, joka oikeuttaa suoriin rakennuslupiin. 9

10 13. Jaatinen Janne Muistutus Tilalla Väinölä 3:25 oleva rakennuspaikka tulisi merkitä vakituiseksi asuinpaikaksi ja vahvistaa kantatilan rantasauna oikeus Haukkalammen rannalla. Rakennuspaikan tieyhteys on poistettu ratajärjestelyjen johdosta, eikä korvaavaa tieyhteyttä ole osoitettu. Rakennuspaikka sijoittuu lisäksi aivan radan viereen, eikä näin ollen sovellu osoitettavaksi kaavassa rakennuspaikkana. Maankäyttö- ja rakennuslain 5 :n mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on edistää terveellistä ja turvallista toimintaympäristön luomista. Rakennuspaikka on lisäksi käyttämätön. Haukkalammen rannalla sijaitseva sauna on lohkottu erilliseksi rakennuspaikaksi, joten se ei tämän johdosta ole Väinölän tilan erillinen saunarakennus. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 14. Lankinen Maire Muistutus Esitämme lisättäväksi Rautjärven kunnan rantayleiskaavaluonnokseen, joka on nähtävillä Latvajärven kylässä omistamallemme Petkelniemen tilan Rzno 4:23 alueelle 1 (yhden) omarantaisen RA - rakennuspaikan oheiseen karttaliitteeseen merkittyyn paikkaan. Perusteluna esitämme, että Kankaisten järven ympäristöön on tullut vuosien mittaan uusia loma-asuntoja, jotka on muodostettu edellisen rantayleiskaavan vahvistamisen jälkeen ja nytkin esillä olevaan kaavaan on merkitty lisäyksiä tälle alueelle. Rantayleiskaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu kun kaavaa on ensimmäisen kerran laadittu. Kaavamuutoksella ei lisätä uusia rakennuspaikkoja, ellei alkuperäisessä kaavassa ole mitoituksellista virhettä. Kyseisen tilan osalta virhettä ei ole tapahtunut. Alueen ympäristöön ei myöskään ole lisätty rantayleiskaavan muutoksella uusia rakennuspaikkoja. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 10

11 . Lehti Yrjö Muistutus Muistutus Rautjärven rantayleiskaavan muutokseen ja laajennukseen. On kaksi asiaa joihin haluan muutosta rantayleiskaavassa ja sen laadinnassa: 1. Ehdotan Rautjärven kunnan rantayleiskaavaan muutosta joka sallisi asuinrakennuksen rakentamisen omistamalleni Rautjärven kunnan Kalpialan kylään tilalle Männistö RN:o 3:45 Kostamojärven rantaan rajoittuvalle lohkolle. Rautjärven kunnan rantayleiskaavassa ko. tila, pinta-alaltaan n. 37 ha, (kiinteistötunnus ) on M-aluetta (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Olen harjoittanut Männistön metsätilalla joulukuusiviljelyä. Nykyisestä asunnostani joulukuusiviljelmälle on matkaa 33 km. Kuusiviljelmä vaatii ympärivuotista hoitoa (istutukset, heinäntorjunta, vesakontorjunta, muotoleikkaukset, Iannoituksetja kuusien merkitseminen ja korjuu). Joulukuusien kasvatus vaatii lähes päivittäistä työtä. Pitkä matka vie toiminnasta kannattavuuden kustannusten ja ajanhukan vuoksi. Siksi haluan muuttaa asumaan Rautjärven Simolanmäelleja rakentaa metsätilan rantaan rajoittuvalle palstalle omakotitalon. Koska oma asumistarve on tullut ajankohtaiseksi vasta nyt, en ole aikanaan valittanut rantaylelskaavasta. Kaavamuutosehdotuksen perustelut: Haen kaavamuutosta omaa asumistarvetta ja elinkeinonharjoittamista varten. Muutoksen epääminen aiheuttaa minulle kohtuutonta haittaa ja tekee joulukuusten kasvattamisen taloudellisesti kannattamattomaksi. Rakentamispaikka on sovelias rakentamiseen ja naapurikiinteistöjen omistajat ovat suostuneet hankkeeseen. Rakennuspaikalle on valmiiksi rakennettu tieyhteys. Rantaan ulottuva palsta on muutoinkin sopivin emätilalta löytyvä rakennuspaikka mikä vähiten haittaa metsätalouden harjoittamista. Rantapalstan suuruus mahdollistaa sen, että asuin- ja talousrakennukset voidaan sijoittaa 70 metrin päähän rantaviivasta, jolloin siitä ei aiheudu ympäristöhaittoja eikä se vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden toteuttamista Kyseinen kantatila Männistö RN:o 3:45 ei ole lainkaan käyttänyt rantarakentamisoikeuttaan. Vetoan emätilan omistajan rakentamisoikeuteen ja maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Liitteet: Naapurien suostumus Kaavaehdotus 2. Kaavoittajan laatimassa kaaviossa Kaavoituksesta tiedottaminen, osallistuminen ja alustava aikataulu on maininta, että kaavaluonnoksesta on mahdollista esittää kirjallisia mielipiteitä ja että kaavoittaja toimittaa vastineet mielipiteisiin. Olen lähettänyt kaavoittajalle päivätyn muistutuksen ja päivätyn kaavamuutosehdotuksen. Kumpaankaan lähettämääni asiakirjaan (muistutus ja kaavamuutosehdotus) en ole saanut kaavoittajalta minkäänlaista palautetta. Tämä on osoitus siitä, ettei kaavoittaja ole käsitellyt maanomistajien mielipiteenilmaisuja. Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt noudatettavaksi em. aikataulun ja siinä esitetyt toimenpiteet. Kaavoitusprosessissa on kuitenkin laiminlyöty palautteiden antaminen maanomistajille. Koska kaavan valmistelussa ei ole noudatettu kunnanhallituksen päättämää menettelytapaa, on rantayleiskaavan valmistelu aloitettava alusta. Rantayleiskaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu kun kaavaa on ensimmäisen kerran laadittu 2000-luvun alussa. Kaavamuutoksella ei lisätä uusia rakennus- 11

12 paikkoja, ellei alkuperäisessä kaavassa ole mitoituksellista virhettä. Kyseisen tilan osalta virhettä ei ole tapahtunut. Myöskään se, että kantatila ei ole käyttänyt rakennusoikeutta ei ole peruste, koska rakennusoikeutta ei muodostu yhteen rakennuspaikkaan. Kyseinen tila ulottuu rantavyöhykkeen ja kaava-alueen ulkopuolelle, jonne rakentaminen haja-asutusrakennusoikeuden perusteella on mahdollista. Tällöin matka joulukuusiviljelmälle pienenee 33 kilometristä 400 metriin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty lakisääteisesti kaavan osallistumismenettely. Ko. asiakirjan mukaan vasta kaavaehdotuksesta esitettyjen muistutusten vastineet postitetaan muistutuksen tehneille. Kaavamuutosehdotukset ja kaavaluonnosvaiheen palaute on käsitelty ja niihin annettu perustellut vastineet, vaikkakaan niitä ei ole postitettu maanomistajille. Alla luonnosvaiheen mielipiteeseen annettu vastine: "Rantayleiskaavaan ei merkitä rakennuspaikkaa uudelle asuinrakennukselle, koska se olisi mitoitusperiaatteiden vastaista. Tilalta ei muodostu rantarakennusoikeutta." Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. 16. Lääperi Antti Muistutus Tonttikoon suurentaminen rakennusoikeuden kasvattamiseksi Viitaten kunnanjohtaja Anttilan kanssa käymiini keskusteluihin maiden vaihdosta Haukkavuorelle vievän reitin saamisesta kunnan omistukseen ja kunnan omistamasta Salmenmäki nimisestä tilasta 6:46 vaihtomaana lohkaistavalle maa alueelle esitän, että Innasennurkassa Pienen Koantaus järven rannassa sijaitsevan mökkikiinteistömme 6:42 ( ) tonttikokoa kaavassa kasvatettaisiin nykyisestä 2000 m2:stä 4000 m2:iin. Rakennuspaikkaa laajennetaan muistutuksessa esitetyllä tavalla. 17. Matikka Pauli Muistutus Rautjärven kunnanhallitukselle. Asia Muistutus Rautjärven rantaosayleiskaavan muutos- ja laajennusesitykseen Muistutuksen tekijä Pauli Matikka, osoite Krokusgatan 14, SE Örebro, Sverige, asiamiehenään varatuomari Petri Nykänen, c/o Asianajotoimisto Heikki Oikkonen, osoite Valtakatu 48 A 16, Lappeenranta, puh fax , Muistutuksen sisältö Matikka haluaa Hovinpelto 4: tilanomistajana ( kiinteistötunnus ) että kaavamuutokseen tulisi rakennuspaikka myös hänen omistamalleen tilalle, jolla on noin 70 metriä rantaviivaa ja kokonaisalan ollessa n. 3,2 hehtaaria. Samalla voitaisiin poistaa n vuonna perustettu yhteinen alue, joka perustettu tilan kulmaan veneiden ym. säilytystä varten. Tätä aluetta ei ole käytetty ja se voitaisiin poistaa uudessa kaavassa tarpeettomana. Lisäperusteina esitetään, ettei naapuritonttien kesämökit ole vakituisessa käytössä ja Matikan omistamalle tilalle on vahvistettu tieoikeus Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomiolla ( tuomio ei ole lainvoimainen, mutta on todennäköistä ettei Korkein Oikeus myönnä asiassa valituslupaa). Kiinteistöllä on kaikki rakentamisedellytykset eikä rakennuspaikka käsittääkseni aiheuta haittaa naapureille eikä rakentamistiheys poikkea alueen normeista. 12

13 Katson myös, että maanomistajien tasapuolinen kohtelu puoltaa tilalle tulevaa rakennusoikeutta. Toimitamme tarvittaessa em. oikeuden päätöksen sekä muuta tarpeellista selvitystä. Yhteydenotot ja ilmoitukset pyydämme toimittamaan sekä Pauli Matikalle että asiamiehelle. Rantayleiskaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu kun kaavaa on ensimmäisen kerran laadittu. Kaavamuutoksella ei lisätä uusia rakennuspaikkoja, ellei alkuperäisessä kaavassa ole mitoituksellista virhettä. Kyseisen tilan osalta virhettä ei ole tapahtunut. Seitsemänkymmentä metriä rantaviivaa ei vielä oikeuta uusiin rakennuspaikkoihin. Rannassa oleva yhteistä aluetta ei ole merkitty kaavaan, vaan se on pohjakartan merkintä. Kyseisen alueen poistamisesta antaa lisätietoja maanmittauslaitos. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta.. Nuutinen Helena Muistutus Huvila -tila 3:78 on ollut ennen meillä maatila (merkintä A)ja kunta on sen rantakaavan teon yhteydessä 2001 muutettu loma-asunnoksi (merkintä 1 RA). Antero Hinkkasen suosituksesta emme kunnostaneet vanhaa päärakennusta vaan teimme uuden, jotta voimme asua paikanpäällä silloin kun kunnostamme vanhaa jo olemassa olevaa rakennuskantaa. Vanha talo oli purettava ja teimme uuden varastorakennuksen sen pohjalle vakituista asumista silmällä pitäen. Pelloille piti istuttaa määräyksestä puita. Hinkkasen mukaan meillä oli vielä tämän jälkeenkin rakennusoikeutta vaikka kuinka rakentaa joko omakotitalo tai laajentaa uutta päärakennusta. Olen saanut silloin 2001 rantakaavan teon aikaan kunnalta kirjeen rantakaavan teosta, mutta en ehtinyt tehdä muistutusta koska olin pitkällä työmatkalla projektitöissä. Nyt te olette tekemässä rantakaavamuutosta, jota en hyväksy. 1 RA ollaan muuttamassa 1 RA 2:ksi. Olemme pitkäntähtäimen suunnitelmalla olleet muuttamassa vakituisesti Rautjärvelle ja tämä ei onnistu enää ilman haluamani kaavamuutosta. Rakennuspaikan merkinnän on oltava A, koska vakituisen asunnon on oltava tällä merkinnällä.(rakennuspaikan merkinnän muutos asuinalueen tontiksi koko Huvila tilalle) Rakentaisimme joko uutta tai laajennamme vanhaa. Kunta voi estää tämän haaveen, mutta toivon, että se olisi mahdollista. Tähän asti olemme asuneet Imatralla lasten koulujen takia. Värimerkinnät kartalla ovat myös väärin. Jos laajennamme olemassa olevaa, niin rantaalueen pitää olla erivärinen. Jos rakennamme vanhaan pihapiiriin uuden, sinne missä on navetta ja varastorakennus (uusi), niin värimerkinnän on oltava silloinkin oikein. Rinnepelto nykyisten rakennusten yläpuolella on ollut tätä- ja viimevuotta lukuun ottamatta osaksi viljelykäytössä. Sitä tullaan viljelemään jatkossakin ja sitä ei saa merkata tuolla vihreällä. Pitää olla vaaleampi vihreä. Rantaviiva on pitempi kuin naapurilla, mutta rakennusoikeutta ei olisi enää. Toivon, että rantaan saisi myös rakentaa jatkossa. Joko uuden saunan (tynnyrisauna tai kiinteä)ja nykyinen muutettaisiin nukkuma-aitaksi tai tehtäisiin uusi nukkuma-aitta. Yhteistä rantaa ei kalliilla ostamallemme tontille saa tehdä. Olemme kalliin hinnan maksaneet ja verot loma-asunnon mukaan kalliilla. Toivottavasti pääsemme Rautjärveläisiksi ja ei tarvitse myydä rakentamisesteen vuoksi paikkaa. Jos rakentaminen ei onnistu, ei meillä ole käyttöä paikalle ja ostamme paikan Saimaan rannalta. Se olisi surullista, kun on kyse minun kotipaikastani. Kaavaa muutetaan muistutuksessa esitettyjen perusteiden perusteella siten, että lomarakennuspaikka muutetaan vakituisen asuinrakennuksen rakennuspaikaksi ja se ulotetaan rantaan saakka. M-alueella eli maa- ja metsätalousalueella maanviljely ja muu maatalouskäyttö on kaavan puitteissa sallittu. 13

14 19. Nuutinen Helena Muistutus Korjaus lähettämääni muistutukseen. Huvila-tila 3:78 ei ole ollut A merkinnällä eikä ollenkaan kaavan alainen. (muut määräykset) Se on ollut maatila vuonna 1999 ja 2000 kun uusi päärakennus tehtiin. Se on talviasuttava. Ei vesijohtoja. Varasto tehty puretun talon pohjalle. Rakennusten yläpuolinen rinnepelto ei ole "Maa- ja metsävaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta" (väri tumman vihreä väärin) Se in tilan peltoa, joka on osaksi metsittynyt. Peltoa viljellään. (poikkeus tämä ja edellinen vuosi 2010 ja 2011) Mitään naapureiden tai muiden ehdottamia muutoksia emme tule hyväksymään tilamme osalta. Toivomme hartaasti, että muistutuksemme huomioidaan rantakaavaa muutettaessa. Kaavamerkintäasiat eivät ole minulle kovin tuttuja, joten pyydän ottamaan minuun allekirjoittaneeseen yhteyttä epäselvyyksien ja virheiden välttämiseksi. Pääasia on ettei tule yhteisrantaa, ei rinnepelloista mainitsemaani "maa- ja metsävaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoa tai ulkoilun ohjaamistarvetta. (väri tumman vihreä) Saamme rakentaa lisää tai /ja laajentaa rakennuskantaa. Navettarakennuksen kunnostus on meillä seuraavana vuorossa. Siinä on ollut ennen hevostalli navetan takana ja navettaa matalampi puuvaja. Veljeni on purkanut ne siellä asuessaan 1980 luvulla. Tallin haluaisin sinne entiselle jalustalle. Oli maalattia, mutta betonireunat seinien alla. Hevosta ei voi pitää navetan betonilattialla ja muualle sitä ei voi laittaa. Rakentaminen poikkeusluvalla pitäisi yleisesti sallia, jos ei muuten onnistu ja muita järkeviä esteitä ei ole. Nyt se kielletään rantakaavaehdotuksessa. Tämä ainakin meidän kohdalla, miksei yleisesti. Tässä olivat toiveeni. Tiedätte, että haluamme Rautjärveläisiksi ja rakentaa lisää. Katsotaan miten olisi järkevää. Jos pysyy vain loma-asuntona, niin miten saamme siitä vakituisen asunnon kohtuuhinnalla. Rakennammeko uutta vai laajennammeko vanhaa? Teiltä toivon neuvoja. On mahdollista, että ostamme yksiön Imatralta tai Lappeenrannasta ja asumme mökillä enemmän. Sehän on talviasuttava. Mökkeillä saa ympäri vuotta vaikka asuukin muualla. Yleensä pitäisi olla mahdollista rakentaa poikkeusluvalla, jos ei järkeviä esteitä ole. Ei Rautjärvellä liikaa asukkaita ole ja veromarkat ovat tervetulleita. Loma-asukkaatkin voivat lähetä, jos on liian hankala saada loma-asunnoista viihtyisiä ja sellaisia, joissa voi olla ympäri vuotta. Toisi tuloja yrityksille kunnassa. Kateelliset naapurit eivät saisi estää rakentamista ja vaikeuttaa oloja. Kaavaa muutetaan muistutuksessa esitettyjen perusteiden perusteella siten, että lomarakennuspaikka muutetaan vakituisen asuinrakennuksen rakennuspaikaksi ja se ulotetaan rantaan saakka. M-alueella eli maa- ja metsätalousalueella maanviljely ja muu maatalouskäyttö on kaavan puitteissa sallittu. Sama koskee MT-aluetta. Tilalla ei ole MU-alueita, eli maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. 20. Pajari Risto ja Else-Maria Muistutus Uusi Muistutus Untamojärven rantakaavan korjaamiseksi tilan Arponen rantatonttien osalla Uusi tontti on sijoitettu alueelle, johon ei ole mahdollista rakentaa. Tontin sijoitusmahdollisuutta ei ole arvioitu asianmukaisesti. Suunnittelupöydän takaa tilannetta ei valitettavasti näe. 14

15 2 Puhelinkeskustelussa Hytönen/Pajari te varasitte kaksi päivää arviointikäyntiinne ennen luonnoksen valmistumista. Tontin sijoitus olisi voitu tuolloin asianmukaisesti arvioida. Odottelimme, joskaan teitä ei arviointikäyntiin kuulunut. 3 Tontin sijoitus olisi syytä arvioida paikan päällä, jolloin kaikki tekijät olisi mahdollista ottaa huomioon. Kaavaehdotuksessa esitetty perustelu yhtenäisen rantaviivan säilyttämiseksi Herniemessä ei tyydytä maanomistajia. 4 Olemme pyytäneet tontin siirtoa Herniemeen. Rakennustarkastaja on tutustunut alueeseen yhdessä maanomistajan kanssa ja kaavaehdotukseen merkitty rakennuspaikka soveltuu rakentamiseen. 21. Pajari Risto ja Else Maria Muistutus UUSI MUISTUTUS UNTAMOJÄRVEN RANTAKAAVAN KORJAAMISEKSI TILAN ARPONEN RANTATONTTIEN OSALLA VIITE 2: SÄHKÖPOSTIVIESTIMME VIITE 3: KIRJEEMME VIITE 4: KIRJEEMME A Tontin virheellinen siirto kaavaehdotuksessa. Olemme tutustuneet yllämainittuun Rautjärven kunnan rantayleiskaavan kaavaehdotukseen Untamojärven osalta. Tontinsiirtopyyntömme on toteutettu virheellisesti. Pettymyksemme kohdistuu siihen, että kaavamuutospyyntöämme ei ole otettu huomioon ja meitä ei ole kuultu asiaankuuluvalla tavalla. Uusi sijoitus ei ole mahdollinen. Perusteluna on esitetty, että tuolla tehdyllä siirroksella ei rikota yhtenäistä rantaviivaa. Muut näkökohdat ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Olemme tästä syystä laatineet uuden muistutuksen rantakaavaehdotuksen korjaamiseksi. Ehdotamme sijoitusta kohtaan b (kuvaliite sivu 3), johon olemme siirtoa ehdottaneet aikaisemmissa kirjeissämme. Olemme esittäneet perusteluja, jotka kokonaisuutena katsoen puoltavat tontin siirtoa. B Perusteluja rantakaavaehdotuksen korjaamiseksi ehdotetun sijoituksen suhteen Tontin siirto nyt ehdotetulle paikalle ei ole mahdollista seuraavista syystä: 1. Nykyisen rantasaunan pohjoisen puollella oleva alue on matalaa kivikkopohjaista ranta-aluetta. Vesialue on matalaa koko ranta-alueella. 2. Sijoitetaan tontti joko painottaen louhikkoista rinnealuetta tai saunan läheisyyttä, syntyy käytännössä tontti, johon ei ole perusteltua sijoittaa kesäasuntorakennuksia. Ei ole tilaa. 3. Käytössä oleva saunatonttimiljöö tuhotaan. 4. Kulkuyhteyden rakentaminen ja tien tuonti maisemaan on vaikea. Maatalon pihan läpi ei ole kulkuyhteyttä ja nykyiselle saunatontille on vain kävelypolku. C Esiin tuotuja perusteluja tontin sijoittamiseksi Herniemeen 1 Herniemi on asiallinen sijoituspaikka tontille, koska lahden toiselle puolelle on kaavoitettu tontteja ja lähialueella on jo sijoitettuna muita rakennuskiinteistöjä. Alueellinen tonttisijoitus toteutuu. 2 Ehdotetussa tonttipaikassa Herniemen kärjessä maasto on rakentamisystävällisempää ja Herniemi suo mahdollisuudet tontin järkevään sijoittamiseen.

16 3 Koillissuunnassa niemeen nähden on mäntyvaltaista puustoa kasvava, karu isoja kiviä maaston pohjamuodolta sisältävä saari, joka tasapainottaa hyvin järvimaisemaa. 4 Kulkuyhteys Herniemeen on hyvin rakennettavissa, koska niemeen on jo rakennettu kevyt tieyhteys korjaamalla metsätöiden aiheuttamia aikaisempia kuljetusjälkiä. 5 Ympäristötekijät puoltavat Herniemi-sijoitusta. Pyydämme tontin siirtoa Herniemeen, sillä siirto on kokonaisuutena pienimpien haittojen ja suurimpien myönteisten tekijöiden ratkaisu. Tämän voi todeta arviointikäynnillä. Rakennustarkastaja on tutustunut alueeseen yhdessä maanomistajan kanssa ja kaavaehdotukseen merkitty rakennuspaikka soveltuu rakentamiseen. Kaavaan ei tehdä tilan osalta muutoksia. 22. Penttilä Eero Muistutus Mielipide Rautjärven rantaosayleiskaavan muutos- ja laajennus. Esitän, että perikunnan omistaman tilan RANTALA 689:419:4:52 osalta kaavaa muutettaisiin seuraavasti. Rakennuspaikka on nyt rajattu lähelle rantaa. Esitän että rakennuspaikka rajattaisiin ulottumaan mahdollisimman lähelle Miettiläntietä, jotta rakennusten sijoittelu voitaisiin toteuttaa paremmin ja rakennusten liittäminen vesi- ja viemäriverkkoon olisi helpommin toteutettavissa. Alue on ympyröity oheiseen karttaan. Rakennuspaikkaa laajennetaan muistutuksessa esitetyllä tavalla esitettyjen perustelujen johdosta. 23. Puustinen Sirkka Muistutus Tila Harjula ( ) Viitaten puhelinkeskusteluun kunnanjohtaja Harri Anttila/Sirkka Puustinen, pyydän yllämainitun tontin kaavamerkinnän muutosta siten, että nykyinen metsämaa kaavamerkintä muutetaan vakituisen asunnon kaavamerkinnäksi. Perusteluina mm. se, että vesi- ja viemärilinjat kulkevat tontin läpi, samoin kuin sähkölinja. Muistutus voidaan hyväksyä, koska esitetty tontti tiivistää olemassa olevaa kylärakennetta ja rakentaminen voi tukeutua olemassa olevaan tie- ja vesihuoltoinrfrastruktuuriin eikä rakentaminen vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua, koska esitetty rakennuspaikka ei ole omarantainen ja kyläalueelle on vastaavalla perustella hyväksytty rakentamista poikkeusluvin. 16

17 24. Sarasto Helena Muistutus Vanhan nautinnon perusteella pyydetään merkitsemään rakennuspaikaksi RA Klaus Saraston kuolinpesän omistama Rautjärven Suurisaaressa sijaitseva tila Rautjärven kunnan rakennuslautakunnan tekemällä päätöksellä on tilalle myönnetty rakennuslupa 32/66 kesämökin ja saunarakennuksen rakentamiseksi. Luvan mukainen saunarakennus on rakennettu luvan myöntämisen jälkeen, kun taas kesämökkirakennusta ei toistaiseksi ole rakennettu. Emme ole olleet tietoisia aiemmin laaditusta rantayleiskaavasta emmekä meneillään olevasta kaavamuutoksesta. Rantasauna on myönnetyn rakennusluvan mukainen ja itse päärakennus on jäänyt toistaiseksi toteutumatta. Kaavaa muutetaan siten, että tilalle lisätään olemassa olevan lomarakennuspaikan merkintä. 25. Sarvi Ismo Muistutus Laakeriniitty 2:120 Rannassa on ranta-sauna. Karttaan merkittyyn kohtaan haluttaisiin RA-paikka. Ranta-sauna pitäisi merkitä kaavaan. Kaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu alkuperäistä rantayleiskaavaa laadittaessa, joten uusia rakennuspaikkoja ei merkitä. Olemassa oleva saunarakennus sen sijaan lisätään kaavaan. 26. Savolainen Markku Muistutus Omistan tilan Heikkilä 1:39 Kuulammen länsirannalla. Tilan pinta-ala on 2,280 ha. Tilalle on rajattu niemeen rakennusalue, jota ei voi käyttää koko pinta-alaltaan korkeuserojen vuoksi. Haluan, että rakennusaluetta laajennetaan niemestä poispäin, jolloin rakennuksia ei tan/itse sijoittaa naapurin rajaan kiinni, eikä olemassa olevalle peltoalueelle. Ohessa ehdotus rakennuspaikan uudesta rajauksesta. Haluan, että tonttini rakennusoikeus suurennetaan 250 k- m2:n nykyisestä 120 m2 Rakennuspaikkaa laajennetaan muistutuksessa esitetyllä tavalla esitettyjen perustelujen johdosta. Laajentaminen tehdään kuitenkin siten, että rakennuspaikkaa tilan kaakkoispuolelta hieman supistetaan. Laajentamisen myötä rakennuspaikan maksimirakennusoikeus kasvaa 250 k-m2:iin. 17

18 27. Tiilikainen Timo Muistutus Haen lomarakennuspaikkaa ostamalleni tilalle. Tilalta lohkottu kolme tonttia on myyty aiemman omistajan aikana. Rantayleiskaavaehdotuksessa ei uusia rakennuspaikkoja ollut merkittynä. Tilan tiedot: Vankka, RN:o 8:75 Pirholan kylässä, Alueelle ei voi merkitä uusia lomarakennuspaikkoja, koska alueelle on laadittu rantaasemakaava, jossa on ratkaistu ranta-asemakaava-alueen sisällä olevien tilojen rakennusoikeus. Rantayleiskaavan muutoksella ei muutoinkaan lisätä uusia rakennuspaikkoja, koska rakennusoikeudet on ratkaista kun rantayleiskaava on laadittu. Kaavaan ei tule muutoksia muistutuksen johdosta. 28. Yhtymä Jäppinen Muistutus LOHILA-TILA Rek.no: 1: (Jaatisenlampl - Hellsevä-joki) LIITE Pyydämme muuttamaan suunnitteilla olevaan rantaosayleiskaavaan omistamamme tilan käyttötarkoitusta suunnitellusta M-alueesta mielellään A- (asuinrakennus-) tai vähintään RAalueeksi (loma-asuntoalueeksi), koska tarkoituksemme olisi jossain vaiheessa hakea siihen rakennuslupaa. Oheiseen karttaliitteeseen on merkitty alue, johon tuleva rakennus sijoittuisi, kuten havaitsette rakennus ei tulisi sijaitsemaan jokivarressa, vaan sen vieressä olevan vanhan kalanviljelyaltaan läheisyydessä. Toivomme Teidän suhtautuvan myönteisesti muutostoiveeseemme. Rantayleiskaava-alueen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on ratkaistu kun kaavaa on ensimmäisen kerran laadittu. Kaavamuutoksella ei lisätä uusia rakennuspaikkoja, ellei alkuperäisessä kaavassa ole mitoituksellista virhettä. Kyseisen tilan osalta virhettä ei ole tapahtunut. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta.. Vento Henry Muistutus Omistamani kantatilan Rantala 6:48 rakennusoikeus tulee merkitä omistamalleni rantaalueelle liitekartan mukaisesti. Yhteiselle venevalkama-alueella 878:3 sijaitseva rakennus (rakennuslupa 12/77) on tarkoitus purkaa ja rakentaa uusi rakennus kantatilan alueelle. Alkuperäisessä rantayleiskaavassa on kantatilan rakennusoikeus virheellisesti merkitty yhteiselle venevalkama-alueelle. Olemassa oleva rakennus on sijoitettu ennen yhteisalueen perustamista/numerointia , eikä se muodosta itsenäistä rakennuspaikkaa.

19 Kaavaan merkitty rakennuspaikka siirretään venevalkama-alueelta tilalle Rantala 6:48 muistutuksessa esitettyjen perustelujen johdosta. 30. Vento Yrjö Muistutus Räystäskivi 4:24 tilan rantaviivan pituus todettiin kiinteistöjen 4:70 ja 4:71 Iohkomistoimi tuksen yhteydessä noin 100 m pidemmäksi, koska edellistä rantakaavaa tehdessä raja oli merkitty väärään kohtaan kartassa. (Omistamallani Koivula-tilalla 4:67 on lisää käyttämätöntä rantaviivaa). Olen päivätyllä asiakirjalla anonut 1 rantarakennuspaikkaa lisää Räystäskivi 4:24 tilalle olemassa olevan rantarakennuspaikan pohjoispuolelle. Anomus toimitettu Ramboll Finland Oy/Markus Hytönen, osoitteeseen Terveystie 2, 870 Hollola, koska hän pyysi sen sinne lähettämään. Käytyäni tarkistamassa, onko anomukseni hyväksytty uuteen rantakaavaan, selvisi keskustelussa kunnanjohtaja Harri Anttilan kanssa, että anomustani ei jostain syystä oltu missään vaiheessa käsitelty ollenkaan. Harri Anttila kehoitti tekemään asiasta muistutuksen Rautjärven kunnanhallitukselle Ohessa: -kopio maanmittauslaitoksen kartasta -kopio toimittamastani asiakirjasta Markus Hytöselle -kopio Kaakkois-Suomen maanmittaustoimiston toimitusinsinööri Jukka Jokimiehen Viite: Puhelinkeskustelu Markus Hytönen/Yrjö Vento koskien omistamaani Räystäskivi 4:24 tilan rantaviivaa. Ohessa uusi kartta, jossa rantaviiva merkitty oikein. Liitteenä toimitusinsinööri Jukka Jokimiehen lausunto ja vanha kartta. Edellisessä rantakaavoituksessa tilan 4:24 rantaviiva oli merkitty liian lyhyeksi, jonka perusteella tila sai vain yhden rantarakennuspaikan (kertoimella 1,6). Katsoisin nykyisen oikean rantaviivan pituuden mukaan tilalle kuuluvan yhden rantarakennuspaikan lisää, aikaisemmin merkityn pohjoispuolelle. Muistuttaja on jättänyt päivätyn muutosesityksen rantayleiskaavaan. Tämä muutosesitys on käsitelty ja kyseinen muutos toteutettu rantayleiskaavassa. Muutoksella on siirretty tilalle Räystäskivi ( ) merkityt 2 rakennuspaikkaa tiloille Maxim ( ) ja Vadim ( ). Muistuttajan toinen esittämä muutosehdotus on jäänyt käsittelemättä ja se otetaan nyt käsittelyyn kaavaehdotuksesta annetun muistutuksen muodossa. Tässä tapauksessa käsiteltäessä tilaa Räystäskivi, tulee myös käsitellä tilaa Puistola ( ). Tämä siksi, että tuo 100 metriä rantaviivasta on pois Puistola tilalta sekä siksi, että alkueräinen muutosesitys liittyi Puistola -tilasta lohkottuihin rakennuspaikkoihin. Mikäli kiinteistönrajat olisivat olleet alun perin oikein, olisi tilalta Puistola muodostunut 1 uusi lomarakennuspaikka ja tilalta Räystäskivi olisi muodostunut 2 uutta lomarakennuspaikkaa. Voimassa olevassa rantayleiskaavassa tilanne on päinvastainen. Yhteensä näiltä tiloilta muodostuu joka tapauksessa vain kolme uutta lomarakennuspaikkaa. Koska muistutuksen esittäjä on päivätyn muutosesityksen perusteella hyväksynyt, että 2 uutta lomarakennuspaikkaa siirretään tiloille Maxin ja Vadim, on tämä rakennusoikeus käytetty ko. tiloilla. Kolmas uusi rakennuspaikka jää alkuperäiseen paikkaansa tilalle Räystäskivi. Kaavaan ei tehdä tilan osalta muutoksia. 19

20 31. Ylönen Tuula Muistutus Kaavamuutosalueella sijaitsee omistamiani maa-alueita Torsansalo kylässä Torsanjärven rannalla. Koikanlahdella, omistamani Torsankangas 9:89 tila rajoittuu Torsa-järveen 85m pituudelta. Tilalla on vanha saunarakennus. Vanhan rakennuksen tilalle on tarkoitus rakentaa uusi rantasauna. Toivon, että tilalle Torsankangas 9:89 huomioidaan rantayleiskaavan muutoksessa rantasaunan rakennuspaikkana. Kyseiselle tilalle on rakennettu noin 20 vuotta sitten lämmitettävä lautavuorattu parakki eikä saunarakennus. Rakennus on käyttämätön. Kaavaan ei tehdä muutoksia muistutuksen johdosta. Hollolassa Ramboll Finland Oy Markus Hytönen Kaavoitusinsinööri 20

21 KAAVAEHDOTUKSEEN I TULLEET MUISTUTUKSET KARTALLA Muistutukset ja niiden vaikutus Ei muutosta (10) Muutettu (19)

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus oli nähtävillä 18.7. - 19.8.2011. Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa ja 31 muistutusta, joiden perusteella tehtiin joitakin

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Rantasalmen kunnanhallitus 6.2.2017 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Marja-Leena Neuvo kumppaneineen on

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan, Kukolan kylän tilaa 631-406-2-70 Matildanranta. Sijaintikartta

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 06.11.2016 KAAVA Merikarvian Ylikylä rantayleiskaavan muutos koskien Riispyyn kylän tiloja Riihimäki 484-414-2-156, Halkoplassi 484-414-2-199 ja Heikkilä 484-414-1-122 OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Meltauksen osayleiskaava

Meltauksen osayleiskaava ROVANIEMEN KAUPUNKI Meltauksen osayleiskaava Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0150-P21947 Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet 1 (21)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS SAMMALISTON JA MUSTANNIEMEN ALUEELLA

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS SAMMALISTON JA MUSTANNIEMEN ALUEELLA Kunnanhallitus 100 20.06.2005 Kunnanvaltuusto 52 27.06.2005 RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS SAMMALISTON JA MUSTANNIEMEN ALUEELLA 48/41/413/2003 KH 100 Kh 11.05.2004 58 Sammaliston ja Mustaniemen alueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67

NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67 Kaavaselostus, ehdotus 3.4.2013 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 04.12.2016 KAAVA Merikarvian Malskerin ranta-asemakaavan muutos koskien Riispyyn kylän tilaa Kivikari 484-414-2-122 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehti Ilmari

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ERILLISESTÄ KUULEMISESTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET

MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ERILLISESTÄ KUULEMISESTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET 1.9.2011 MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ERILLISESTÄ KUULEMISESTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA...1 2 MAANOMISTAJIEN KUULEMINEN...2

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo. Kaupunkisuunnittelulautakunta 79 19.04.2016 Poikkeaminen, Kettula 734-725-1-1 716/10.03.00.03/2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.04.2016 79 Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN 230-405-1-6 15.11.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Työ: E26049 Turku, 25.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA

KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA 18.9.08 PALTAMON KUNTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA SISÄLLYSLUETTELO 1 AITTA SEPPO JA IRMA

Lisätiedot

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

684 Rauma 423 Kodisjoki

684 Rauma 423 Kodisjoki Naantali 25.2.2009 684 Rauma 423 Kodisjoki KALJASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kaljasjärven pohjoisosassa kiinteistön

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Mainittua mitoitusta ei ole noudatettu naapuriemätiloilla 42 ja 120.

Mainittua mitoitusta ei ole noudatettu naapuriemätiloilla 42 ja 120. Maanomistajan, Anitta Kyllösen, vastine Rovaniemen kaupungin maankäytön antamaan vastineeseen, joka on Rovaniemen kaupunginhallituksen käsittelyssä 28.2.2011 koskien Bruno Nyländenin ym. muistutusta Hirvaan

Lisätiedot

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus III oli nähtävillä 12.3. 14.4.2015. Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARAINEN HOUTSKARI, KIVIMO BENSTRAND HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Jaalangan rantaosayleiskaavan muutos tilalla Raivio 2:69

Jaalangan rantaosayleiskaavan muutos tilalla Raivio 2:69 1 VAALAN KUNTA Tekninen toimisto Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.-xx.20xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee xx.xx.2015 päivättyä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MALSKERI JA DEMASÖÖRI

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MALSKERI JA DEMASÖÖRI MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MALSKERI JA DEMASÖÖRI koskien tiloja Kivikari 484-414-2-122, Halkoplassi 484-414-2-199, Heikkilä 484-414-1-122, Suloranta 484-414-2-112 Valtterila

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Kaavan nimi: Vitsiälä-Kalailan ranta-asemkaaavan muutos Kunta: Hämeenlinna 109 Kylä: Vitsiälä 474 Tilat: Satumetsä R:no 6:9 Vellari R:no 6:39

Kaavan nimi: Vitsiälä-Kalailan ranta-asemkaaavan muutos Kunta: Hämeenlinna 109 Kylä: Vitsiälä 474 Tilat: Satumetsä R:no 6:9 Vellari R:no 6:39 Hämeenlinnan kaupunki Vitsiälä- Kalailan ranta-asemakaavan muutos Iso-Roine ja Vähä-Roine Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.8.2014, tarkistukset 1.12 2014 ja 22.1.2015 Tunnistetiedot Kaavan nimi:

Lisätiedot

LUHANKA KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVOITUS KOSKEE 1.6.1989 RANTAKAAVANA VAHVISTETUN KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTTAMISTA KAAVAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISEN JA KAAVAMERKINTÖJEN AJANTASAISTAMISEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2009 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2009 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2009 1 AIKA 17.12.2009 klo 17:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa, osa korttelia 1052

Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa, osa korttelia 1052 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa, osa korttelia 1052 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16630 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 1 Partanen Jussi Sisällysluettelo 1 Uudenmaan

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ. - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ. - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä 30.11.2016 1 Yleistä hallinto-oikeudesta rakentamis- ja maankäyttöasiat 3. jaostolla

Lisätiedot

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Valmisteilla olevat MRL:n muutokset Seminaari, sipoo 13.5.2016 Matti Laitio, ympäristöministeriö Hallitusohjelman kirjauksia Helpotetaan haja-asutusalueiden

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.7.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN.

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ALUEELLE SAA SIJOITTAA ENINTÄÄN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, YLIKYLÄ ALAKNUUSSI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS-

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, YLIKYLÄ ALAKNUUSSI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS- MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, YLIKYLÄ ALAKNUUSSI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS- Koskien Ylikylän tiloja: Alaknuussi 484-417-5-85, Kuusipalsta 484-417-5-92, Joutsenpalsta 484-417-5-93, Kaislaranta 484-417-5-94

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Muutettavan kaava-alueen pinta-ala on n. 9,6. Luonnoksen mukaan alueen rakennusoikeus kasvaa 1344 kerrosneliömetriä.

Muutettavan kaava-alueen pinta-ala on n. 9,6. Luonnoksen mukaan alueen rakennusoikeus kasvaa 1344 kerrosneliömetriä. Kaupunginhallitus 261 17.06.2014 Kaupunginhallitus 434 16.12.2014 Kaupunginhallitus 86 24.03.2015 Valtuusto 23 21.05.2015 Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos 486/08.15/2014 KH 17.06.2014 261

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot