MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KOLHON PALOASEMAN VARASTO 2014 TEHTAANTIE 7, KOLHO RAKENNUSTYÖSELITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KOLHON PALOASEMAN VARASTO 2014 TEHTAANTIE 7, 35990 KOLHO RAKENNUSTYÖSELITYS"

Transkriptio

1 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KOLHON PALOASEMAN VARASTO 2014 TEHTAANTIE 7, KOLHO RAKENNUSTYÖSELITYS RAKENNUTTAJAPALVELU ALLU-TEAM OY RAJATIE 6, KOLHO

2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KOLHON PALOASEMAN VARASTO 2014 TEHTAANTIE 7, KOLHO 2 RAKENNUSSELITYS 01 ESITIEDOT 011 Rakennuskohde ja sen sijainti Urakan kohteena on Mänttä-Vilppulan kaupungin Kolhon paloaseman pihapiiriin varaston rakentaminen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti osoitteessa Tehtaantie 7, Kolho. Varaston kerrosala on 102,0m 2, huoneistoala 92,0m 2 ja tilavuus 377,0m Rakennuttaja Mänttä-Vilppulan kaupunki (Seppälän Puistotie 15) PL Mänttä 0.2 Rakennuttajan edustajat Ari Vahvanen, rakennuspäällikkö puh sähköposti: Ari Suoranta, kiinteistömestari puh sähköposti: 0.4 Rakennuttaminen ja valvonta 0.5 Suunnittelijat Pää- ja arkkitehtisuunnittelu Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Rajatie 6, Kolho Yhteyshenkilö: Ulla Immonen puh sähköposti: Rakennesuunnittelu: Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Rajatie 6, Kolho

3 Yhteyshenkilö: Ulla Immonen puh sähköposti: 3 TYÖMAAN HALLINTO Kohteen urakkamuoto on kokonaisurakka Pääurakoitsija teettää tarvittavat erikoistyöt, kuten talotekniset urakat aliurakoina erikoisliikkeillä. Pääurakoitsija on suhteessa rakennuttajaan vastuussa ottamiensa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. Työmaan johtovelvollisuudesta vastaa (YSE ) pääurakoitsija. Pääurakoitsija toimii lainsäädännön edellyttämänä päätoteuttajana. Pääurakoitsijan on laadittava työmaan hallinnosta organisaatiokaavio, jossa on esitetty työmaalla toimivat tilaajan ja eri alaurakoitsijoiden henkilöt sekä näiden valtuudet. Pääurakoitsija johtaa työmaata siten, että työmaalla saavutetaan eri osapuolten kannalta toimiva työjärjestys sekä yhteisesti sovitut aikataululliset ja laadulliset tavoitteet. Työmaan eri osapuolet ovat velvollisia noudattamaan ja tukemaan, sopimusten asettamissa rajoissa, pääurakoitsijan määräyksiä työmaan ohjaamiseksi. Työmaan käynnistyessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama aloituskokous. Kokouksen kutsuu koolle rakennuttaja. Pääurakoitsija vastaa, että työmaan hallinnossa noudatetaan kokouksessa sovittavia periaatteita. Pääurakoitsijan johdolla pidetään ennen LVISA-asennustöiden aloitusta urakoitsijoiden kesken neuvottelu, jossa sovitaan asennusreitit ja eri asennusten tilavaraukset. Pääurakoitsija velvoitetaan ilmoittamaan asennustilojen riittävyydestä (tai riittämättömyydestä) rakennuttajalle työmaakokouksessa ennen asennustöiden aloitusta. Tämän jälkeen vastuu mahdollisista tilanahtauden aiheuttamista asennustöiden muutoksista ja kustannuksista on urakoitsijoilla.

4 02 Työssä noudatettava asiakirjat Yleistä Työssä noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Velvoittavat säädökset ja muut eri viranomaisten määräykset Rakentamista koskevat lait ja asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset, rakennusjärjestys, paloviranomaisten määräykset, Suomen Rakentamismääräys kokoelma (RAKMK), kohteeseen soveltuvat SFS - standardit. 022 Tahdonvaltaiset määräykset Tässä työssä noudatetaan rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia RYL-2000 sekä voimassa olevia virallisia ja puolivirallisia normaalimääräyksiä ja standardeja, jotka soveltuvat tässä rakennuskohteessa käytettäväksi: - RIL - normit - RT - kortit - SFS - standardi, joihin suunnitelma-asiakirjoissa viitataan. Pääurakoitsija hankkii edellä mainitut lait, asetukset, määräykset, normit yms. vastaavat julkaisut työmaalla käytettäväksi. 023 Rakennuskohtaiset asiakirjat Kohdassa 013 suunnittelijoiden laatimat piirustukset ja työselitykset, rakennuttajan antamat täydentävät ohjeet sekä eri väri- ja materiaalimääräykset. 031 Urakka-alue Urakka-alue on pohjapiirustuksissa urakkarajojen sisään jäävät alueet. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat asiakirjojen mukaiset työsuoritukset urakka-alueella. Lisäksi urakkaan kuuluvat LVISA-asiakirjoissa mainitut asiat myös urakka-alueen ulkopuolella. Urakka-alueen ulkopuolella urakoitsijan velvollisuutena on saattaa työn aikana vaurioitunut ympäristö työtä edeltäneeseen kuntoon. 04 Yleiset suoritusmääräykset 040 Yleistä Talonrakennusteknisten töiden urakoitsijasta käytetään nimitystä "pääurakoitsija".

5 Pääurakoitsijan tehtäviin kuuluvat kaikki sellaiset talonrakennustyössä tarpeelliset työt ja niihin kuuluvat hankinnat, joita tarvitaan urakkakohteen saattamiseksi täysin valmiiksi ja käyttökuntoon, elleivät asiakirjat nimenomaan mainitse, etteivät ne kuulu rakennusurakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin tai ilmoittavat niiden kuuluvan rakennuttajalle tai muulle urakoitsijalle. Vähäiset työt, joita rakennusselityksessä tai -piirustuksissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia edellä mainittuun lopputulokseen pyrittäessä, on suoritettava ilman eri korvausta urakkaan kuuluvina, ellei niitä ole erikseen jätetty urakan ulkopuolelle Rakennustarvikkeet Rakennusselityksessä ja -piirustuksissa olevat kauppanimikkeet ilmaisevat laatutason, jolloin niiden asemasta voidaan käyttää muitakin vastaavantasoisia ja rakennuttajan ennakkoon hyväksymiä rakennustarvikkeita. Tästä johtuen rakennusselityksessä ei esiinny eri rakennustarvikkeiden kauppanimikkeiden yhteydessä mainintaa " tai vastaava. Vaihtoehtoisen tarvikkeen tai materiaalin vastaavuuden osoittamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää urakoitsijoille. 024 Suunnitelma-asiakirjojen kopiointi Rakennuttaja toimittaa urakoitsijan käyttöön kaksi sarjaa kaikista laadituttamistaan suunnitelmista. Muut tarvitsemansa kopiot kustantaa urakoitsija. Rakennustyössä käytettäväksi määrättyjä rakennustarvikkeita ja rakennusosia koskevat niiden valmistajien tekemät piirustukset, selitykset ja ohjeet, jotka ovat tarvikkeiden käytön edellytyksenä, urakoitsijan tulee hankkia ajoissa työmaalle rakennuttajan edustajan ja tarpeen mukaan muiden urakoitsijoiden käyttöön. 025 Piirustukset ja asiakirjat toistensa täydentäjinä Kaikkia yksityiskohtia, jotka on esitetty joko sopimuspiirustuksissa tai tässä selityksessä, ei ole toistettu toisissa asiakirjoissa, joten näiden vertaamisvelvollisuus on urakoitsijalla. YSE:n mukaisesti maininta yhdessä asiakirjassa on urakoitsijaa velvoittava. 03 Rakennusalue 030 Yleistä Urakoitsijoiden tulee ennen tarjouksen tekemistä tutustua rakennusalan asiantuntijana rakennusalueeseen ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Pääurakoitsijan on laadittava työmaan kokonaisjärjestelyistä suunnitelma ja hankittava sille rakennuttajan ja tarpeen mukaan viranomaisten hyväksyminen.

6 042 Rakennusvälineet 6 Rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja turvallisia. Kukin urakoitsija hankkii käyttöönsä tarvitsemansa rakennustelineet omalla kustannuksellaan. 043 Työn suoritus Pääurakoitsija asettaa työkohteeseen viranomaisen hyväksymän vastaavan työnjohtajan. Sähkö-, putki- ja ilmanvaihtourakat sisältyvät kokonaisurakkaan. Pääurakoitsijan tulee esittää aliurakoitsijat rakennuttajan hyväksyttäväksi. Kukin työmaalla työskentelevä urakoitsija asettaa omien töidensä osalta rakennustyön järjestyssäännön mukaisen vastuunalaisen henkilön. Pääurakoitsijan tulee oma-aloitteisesti osoittaa rakennuttajalle eri työvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden laatu siten, että rakennuttajalla on selvä käsitys ja varmuus myös peittyvien työsuoritusten asianmukaisuudesta. Osasuoritusten toteaminen ei kuitenkaan vapauta urakoitsijaa lopullisesta vastuusta. 044 Mittojen asettaminen Pääurakoitsija vastaa talonrakennustöiden ja talonrakennusurakkaan kuuluvien muiden töiden mittauksista. Päämittaukset on suoritettava siten, että ne ovat helposti niitä tarvitsevien muiden urakoitsijoiden käytettävissä ja vastaa niiden oikeellisuudesta. 045 Reikäpiirustukset ja reiät, aukot, kannakkeet kiinnikkeet Urakoitsijat laativat yhdessä pääurakoitsijan johdolla ja rakennesuunnittelijan avustamana tarvittaessa ns. reikäpiirustukset, jotka kaikki urakoitsijat allekirjoittavat. Pääurakoitsija tekee reikäpiirustusten mukaan kaikkien urakoitsijoiden tarvitsemat aukot, reiät, urat, syvennykset ja varaukset. Pääurakoitsija tekee reiät, joiden halkaisija on vähintään 40 mm. Alle 40 mm:n reiät tekee kukin urakoitsija itse. Reiät ja aukot tehdään sopivan kokoisina asennus- ja liikkumavarat huomioonottaen. Kukin urakoitsija hankkii ja asentaa tarvitsemansa kannakkeet, kiinnikkeet, asennuskehykset yms. Reiät voidaan myös sopia paikanpäällä pidettävässä reikäpalaverissa, jossa kaikki sopijaosapuolet ovat mukana.

7 047 Paikkaus, RYL - 10 ja RIL Rakennusaikaiset aukot on tehtävä siten, että ne ovat helposti suljettavissa. Sulkemiseen käytetään yleensä rakenneosan alkuperäistä materiaalia ja paikatun kohdan tulee lujuudeltaan ja ulkonäöltään vastata alkuperäistä rakennetta. Pääurakoitsija suorittaa kaikki rakennusosien paikkaukset, tiivistykset ja pintakäsittelyn asiakirjojen edellyttämällä tavalla. Mikäli jälkipaikkaustarve aiheutuu jonkun urakoitsijan huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai muusta vastaavasta syystä, suoritetaan työ vahingonaiheuttajan kustannuksella. Osastoivissa seinissä aukkojen sulkeminen on aina suoritettava niin, että se täyttää viranomaisten vaatimukset mm. palonkeston ja ääneneristävyyden suhteen. 049 Kokeet Pääurakoitsija on velvollinen suorittamaan kaikki työhön soveltuvien normien ja viranomaisten vaatimusten edellyttämät laatukokeet sekä sellaiset laatukokeet, jotka rakennuttaja katsoo välttämättömiksi varmistuakseen jonkin materiaalin, tarvikkeen tai työtavan kelpoisuudesta. Lisäksi rakennuttajalla on oikeus vaatia pääurakoitsijaa suorittamaan ilman lisäkorvausta vähäisiä värimallikokeita epäselvissä tapauksissa. 05 Asioiden kirjaaminen 050 Yleistä YSE - 49, 51, 54, 55, Lisäksi noudatetaan urakkaohjelman ja valvojan ohjeita. 051 Työmaan päiväkirja Työmaan vastaava työnjohtaja pitää työkohteessa tavanomaista rakennustyömaan päiväkirjaa. Valvoja tarkastaa ja omalta osaltaan allekirjoittaa työmaapäiväkirjan viikoittain. 052 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään urakkaohjelman mukaisesti. Sopijapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan paikallisvalvojalle työmaakokouksessa esille tulevat asiat niin hyvissä ajoin, että sopijapuolet ja asiantuntijat ovat niistä tietoisia vähintään kaksi päivää ennen kokousta. 053 Suunnitelmien muuttamismenettely

8 8 Kustannuksiin vaikuttaviin suunnitelmien muutoksiin on saatava rakennuttajan kirjallinen hyväksyminen. Suunnittelijalla ei ole pelkästään asemansa perusteella oikeutta tehdä muutoksia, samoin urakoitsijalla ei ole oikeutta tehdä muutoksia sopimalla vain työmaavalvojan tai suunnittelijoiden kanssa. 06 Väliaikaiset rakennelmat ja suojaustoimenpiteet Kukin urakoitsija hankkii itse käyttämänsä telineet sekä työmaasähkön jakelulaitteet. Pääurakoitsijan tulee kuitenkin valvoa sitä, että käytettävät telineet ja tukirakenteet samoin kuin työnaikaiset johdot ja laitteet ovat määräysten mukaisia. Pääurakoitsija toimii työmaan yleisestä työturvallisuudesta vastaavana toimijana. Pääurakoitsija huolehtii nostimien, telineiden yms. käyttöönottokatselmuksista sekä työmaan viikoittaisista työturvallisuustarkastuksista MAA- JA POHJARAKENNUS 10 Yleistä Noudatettavat määräykset ja ohjeet: - Rak Mk B 3 - RIL 121 pohjarakennusohjeet - RIL 126 rakennusten ja tonttialueiden kuivatus - RIL 132 talonrakennuksen maatöiden työselitys - MaaRYL 2000 Urakkasuoritus alkaa siitä tilanteesta, joka vallitsee tällä hetkellä rakennuspaikalla. Urakoitsija tutustuu olosuhteisiin paikan päällä ennen tarjouksen tekemistä. Pääurakoitsija tekee maarakennustyöt käsittäen salaojat ja putkijohdot sekä niihin liittyvät maanrakennustyöt, täytön ja tiivistyksen, routaeristyksen sekä rakennusalueen pintarakenteet asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. 101 Pohjatutkimukset Noudatetaan RYL 1.1 Alueesta ei ole tehty pohjatutkimusta. Rakennus perustetaan tiivistetylle soratäytölle rakennepiirustusten mukaisesti. Mahdollinen louhinta siihen liittyvine töineen tehdään eri sopimuksella. Louhinnasta tulee antaa yksikköhinta. 102 Rakennusalueen tarkastus Noudatetaan RYL 1.2

9 9 Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään rakennuspaikalla tarkastus, jonka yhteydessä rakennuttaja antaa urakoitsijalle ne asiakirjoihin pohjautuvat tiedot ja ohjeet joita ei ole voitu sisällyttää asiakirjoihin riittävän yksityiskohtaisina. Rakennusalue sijaitsee Kolhon paloaseman alueella, jonka käyttäjien turvallisuuteen ja esteettömään kulkuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 11 Raivaus ja purku 11 1 Raivaus Noudatetaan RYL 2.3 Rakennusalue on raivaamatonta koivumetsää Ympäristön rakenteiden suojaus Noudatetaan RYL Kasvillisuuden suojaus Noudatetaan RYL 2.1 Rakennusalueella alkukatselmuksen yhteydessä osoitettavat puut suojataan laudoituksella. Puita saa kaataa vain rakennuttajan luvalla Hyötypuun korjuu 11 7 Vanhojen rakenteiden purku Vanha, puurakenteinen pihavarasto puretaan (n. 31,0m 2 ) Purku- ja raivausjätteiden poiskuljetus Noudatetaan RYL 2.3, Maankaivu 12 0 Yleistä Noudatetaan RYL 3.01 Kaikkien kaivantojen teko kuuluu pääurakkaan. Kaivannot tehdään seinämiltään niin loiviksi, ettei sortumia pääse syntymään Pintamaan poisto

10 Eloperäinen pintamaa poistetaan siinä laajuudessa, että asiakirjojen mukaiset työt urakkaalueella voidaan suorittaa Kaivu rakennuspohjaa varten Noudatetaan Ryl 3.1 Kaivu suoritetaan rakennepiirustusten ja LVIS-suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa. Kylmänä aikana perustettaessa maapohja on suojattava siten, ettei se pääse missään vaiheessa jäätymään Kanaalikaivu Noudatetaan RYL 3.2 Salaojakaivannot sekä avo-ojat tehdään salaoja- ja pintavesisuunnitelmien mukaan. Ennen johto- ja putkiasennuksia kaivantojen pohjat tasataan hiekalla ja tiivistetään Rakennusalueella tapahtuva kaivu Noudatetaan RYL 3.3, 3.4 Alueelle rakennetaan paikoitusalue 10 autoa varten purettavan varaston alueelle. Lopullinen paikka tarkentuu purkutyön jälkeen. Vanhat, rakennustyössä vaurioituneet liikennealueet korjataan Kaivumaiden kuljetus 13 Louhinta Urakoitsija on velvollinen kuljettamaan kaivumassat pois rakennuspaikalta. Ei tietoa. 14 Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus Noudatetaan RYL Työnaikainen kuivanapito Noudatetaan RYL 3.5 Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta kaivantojen kuivanapidosta. Pintavesien pääsy kaivantoihin on estettävä Salaojat ja putkijohdot 15 0 Yleistä Noudatetaan RIL 126 ja RIL 128

11 Salaojat 15 2 Viemärit 15 3 Kaivot 15 4 Vesijohdot Työt tehdään perustus- ja pintavesisuunnitelmien mukaan ja ne kuuluvat pääurakkaan. Noudatetaan RYL 6.1, 6.2 ja 6.5 Salaojitus tehdään kuivatussuunnitelman ja perustuspiirustusten mukaan. Salaojaputken alle tehdään 100 mm:n salaojituskerros salaojitussorasta, joka sullotaan tiiviiksi. Ennen putkien asentamista on kaivannon pohjan kaltevuus tarkistettava vaaitsemalla. Kaivanto tehdään niin leveäksi, että putken molemmille puolille jää tilaa 200 mm salaojitussoraa varten. Maanpinta rakennuksen alla tehdään salaojiin päin kaltevaksi vähintään 1:50. Salaojien toimivuus tarkistetaan juoksuttamalla vettä putkistoon. Rakennuksen kaikille nurkille rakennetaan tarkastusputket salaojasuunnitelman mukaan. Salaojat purkautetaan perustussuunnitelman mukaisesti maastoon. Purkupaikka täsmennetään työmaalla. Noudatetaan RYL 6.3 ja RYL 6.6 Sadevesiviemäröinti kattovesiä varten tehdään pääurakkaan kuuluvana työnä. Purku maastoon. Kaivantojen mitoituksessa noudatetaan RIL 77 Maahan ja veteen asennetut muoviputket ohjeita. Kaivannot putkiasennuksineen tulee hyväksyttää valvojalla ennen täyttötyöhön ryhtymistä. Noudatetaan RYL 6.3 ja RYL 6.6 Kaikki kaivot ovat suunnitelman mukaisia teleskooppisia muovikaivoja varustettuna aluetta vastaavalla valurautakansistolla ja jäätymissuojilla LV-suunnitelman mukaan. Kaikkien kaivojen paikat merkitään tarkepiirustuksiin tarkistetuin mittatiedoin. LV-suunnitelman mukaan Kaapelikourut Noudatetaan RYL 6.9 Kaapeliojien kaivu- ja täyttötyöt urakka-alueella tehdään sähkösuunnitelman mukaisesti ja ne sisältyvät pääurakkaan.

12 12 Ennen kaapelointia kaivantojen pohja tasoitetaan hiekalla tai salaojitussoralla jolla tehdään alkutäyttö kaapeloinnin ja merkkinauhan asennuksen jälkeen. 16 Täyttö ja tiivistys 16 0 Yleistä Täyttö suoritetaan suunnitelmien osoittamiin korkeuksiin noudattaen rakenne- ja erityispiirustuksia. Käytettävä täytesora tai muu maa-aines on hyväksytettävä valvojalla ennen työhön ryhtymistä. Tiivistykset tehdään aina koneellisesti ja sääolosuhteiden salliessa vettä apuna käyttäen. Täyttöä ei saa suorittaa olosuhteissa, joissa sen jäätyminen on mahdollista Routaeristys Routaeristykset hankitaan ja asennetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti Perustusten alustäyttö Noudatetaan RYL 7.1 Perustusten alustäyttö tehdään tiivistetystä sepelistä rakennepiirustusten mukaan. Sepelikerros muodostaa samalla perustusten kapillaarikatkon. Tiiveysvaatimus on vähintään 95 % parannetulla Procktor-kokeella mitattuna. Täyttökerrokseen rakennetaan radon-putkitus perustussuunnitelman mukaan Perusmuurin vierustäyttö Perusmuurin vierustäyttö suoritetaan kerroksittain tiivistäen routimattomalla soralla. Työ tulee suorittaa siten, etteivät routaeristykset vaurioidu Alapohjan alustäyttö Noudatetaan RYL 7.4 Työ tehdään rakennepiirustuksissa esitetyllä tavalla. Tiiveysvaatimus on vähintään 95 % parannetulla Procktor-kokeella mitattuna. Alapohjan yläosan täyttö tehdään karkealla soralla 300 mm. Se muodostaa alapohjan kapillaarisen veden nousun katkaisevan kerroksen Kanaalien ja syvennysten täyttö Noudatetaan RYL Täyttö rakennusalueella Noudatetaan RYL 7.5 ja RYL 7.6

13 Täytöt tehdään ottaen huomioon olemassa olevat korkeusasemat, pintakerrosten ja niiden alusrakenteiden vaatimat työvarat sekä pintavesien poisjohtamiseen tarvittavat kaltevuudet. Liikenne- ja muiden päällystettävien piha-alueiden täytössä käytetään routimattomia maalajeja jotka tiivistetään siten, että painumia ei myöhemmin esiinny Rakennusalueen pintarakenteet 17 0 Yleistä Pintarakenteet urakka-alueella tehdään nurmikko tai kivituhkapintaisina. Nurmikon teko kuuluu urakkaan. Nurmikkoa tehdään rakennuksen ympärille n. 200m Laatta- ja murskepinta Urakka-alueen liikennöitävät pinnat ovat kivituhkapintaisia Liikennealueiden rakennekerrokset Noudatetaan RYL 8.1 Entiset liikennealueet siistitään, pintaan kivituhka Leikkialueiden rakennekerrokset Noudatetaan RYL 8.1 ja RT Pintakuivatuksen rakenteet Noudatetaan RYL Luonnonvaraisten alueiden kunnostus Alueet, joita rakennusalueella ei ole merkitty rakennettavaksi tai muuten käsiteltäväksi, siistitään. Alueet puhdistetaan kasvillisuutta vahingoittamatta. 18 Ulkovarusteet 18 4 Jätehuoltovarusteet 18 6 Valaisinrakenteet

14 14 Kaapeleiden kaivutyö sekä peittäminen kuuluvat pääurakkaan. Entiset valaisimet jalustoineen huolletaan. Pystysuoruus tarkastetaan ja korjataan tarpeen mukaan. Vanhan ajopihan keskellä oleva valaisin siirretään ajoalueen reunalle. Paikka tarkennetaan kaivutyön yhteydessä. 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 20 Perustukset, yleistä Perustukset tehdään teräsbetonista rakennepiirustusten mukaisesti. Betonirakenteiden teossa noudatetaan Rak Mk:n betonirakenteita koskevia määräyksiä ja ohjeita, RunkoRYL 2000 sekä Betoninormeja. 26 Maanvarainen laatta Maanvarainen laatta tehdään teräsbetonista rakennesuunnitelmien osoittamalla tavalla. Betonilaatan jälkikäsittely hoidetaan siten, että laattaan ei tule kuivumishalkeamia. Muut urakoitsijat asentavat lattioihin suunnitelmien mukaiset putket, lattiakaivot yms. tarvikkeet ennen valua. Lattiakaivollisissa tiloissa lattia kallistetaan kaivoja kohti kaltevuudessa 1:50 1:100. Kallistusten tulee olla oikein joka kohdassa lattiaa. Ellei vesi mene lattiakaivoon, niin tilanne korjataan uusimalla koko lattia pääurakoitsijan kustannuksella. Ennen lattian valutyön aloitusta varmistetaan, että kaikki lattiaan ja sen alle tulevat LVISja muut asiakirjojen mukaiset rakennusosat ovat paikoillaan ja riittävän lujasti kiinnitetty, jotta ne eivät valussa siirry pois paikoiltaan. 28 Ulkopuoliset rakenteet Ovien eteen valetaan teräsbetonista kallistetut sisäänkäyntitasot. 3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET RYL 10, RYL 11, RYL Yleistä Kantavana pystyrunkona puupiirut. Yläpohjan kantavana rakenteena toimivat puurakenteiset, tehdasvalmisteiset naulalevyristikot. 306 Runko- ja vesikattorakenteiden puu- ja levytyöt, yleistä Käytettävän puutavaran on täytettävä kaikilta osiltaan sille asiakirjoissa määritetyt laatuvaatimukset. Kantaviin rakenteisiin tai niiden osiin käytettävän puutavaran tulee olla RakMk:n osan B 10 vaatimusten mukaista lujuuslajiteltua ja leimattua rakennepuutavaraa, ellei rakennepiirustuksissa toisin määritellä.

15 Sormijatketun rakennesahatavaran on täytettävä RakMk:n osan B 10 vaatimukset. Kyllästetyn puutavaran on oltava RT-ohjekortin RT kyllästysluokan AB vaatimusten mukaista. 15 Sisätiloissa ei saa käyttää painekyllästysmenetelmällä kyllästettyä puuta. Mitallistetun tai höylätyn havupuusahatavaran poikkileikkausmittojen suurimmat sallitut poikkeamat: noudatetaan RYL 90 taulukko 12:T1. Puutavaran kosteuden tulee olla toimitettaessa 20 % puun kuivapainosta, vaihteluväli 4 % yli tai ali. Puutavara suojataan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi kastumiselta, likaantumiselta ja kolhiintumiselta Levytyöt rungon yhteydessä Sisäkattoja ei levytetä. Käyttöullakon ristikoiden alapaarteiden yläpinta laudoitetaan rakennekuvassa näkyvältä alueelta. 301 Runko- ja vesikattorakenteiden lämmön- ja ääneneristykset, yleistä Rakennuksen seinä- ja kattorakenteita ei lämmöneristetä. Alapohjan lämmöneristyksen saumoihin ja tiiveyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota routavaurioiden estämiseksi. 32 Kantavat väliseinät ja pilarit 320 Kantavat väliseinät ja pilarit, yleistä Kantavia väliseiniä ei ole. Kevyet väliseinät tehdään puurakenteisina 47x97 k Betoniväliseinät ja pilarit 324 Muuratut kantavat väliseinät 33 Laatat ja palkit 330 Laatat ja palkit, yleistä Palkit ovat puupalkkeja. 302 Puu- ja levyrakenteiset väli- ja yläpohjat Puurakenteiset yläpohjat tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kantavana rakenteena

16 ovat tehdasvalmisteiset naulalevyristikot. Ristikoiden mitoituksen lujuuslaskelmineen tekee niiden toimittaja ristikkokaavioiden pohjalta. 16 Ristikoiden harjan suuntainen tuenta tehdään työmaalla rakennesuunnitelmien mukaisesti rakennuspaikalla sovittavalla tavalla. 303 Väli- ja yläpohjien veden- ja kosteudeneristykset 34 Portaat Yläpohjarakenteen vedeneristyksenä on 0,6 mm Pural- pintainen Rannilan tiilikuvioitu peltikate aluskatteella SFS-standardin mukaisilla materiaaleilla tehtynä sisältäen 10 vuoden takuun. Vesikate kokonaisuudessaan kattotarvikkeineen kuuluu pääurakkaan. 342 Teräs- ja puuportaat Urakkaan kuuluu käyttöullakolle johtavat tikasportaat. 35 Ulkoseinät 350 Ulkoseinät, yleistä Ulkoseinät ovat puurakenteisia rakennesuunnitelmien mukaan. 36 Ullakko- ja kattorakenteet 370 Ullakko- ja kattorakenteet, yleistä Ullakko- ja kattorakenteet tehdään puusta rakennepiirustusten mukaan. Pääurakkaan kuuluvat kaikki laajennuksen pelti- ja listatyöt. 4 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSOSAT 40 Täydentävät rakennusosat, yleistä 41 Ikkunat Täydentävät rakennusosat tehdään suunnitelmien ja selitysten mukaan noudattaen kohtaa 30 Runko- ja vesikattorakenteet sekä tämän kohdan jäljempänä esitettyjä ohjeita. Ei tässä kohteessa. 43 Ovet 430 Yleistä

17 Kaikki ovet ovat lämmöneristettyjä, alumiinirakenteisia sähkökäyttöisiä nosto-ovia. Ovet tehdään erikoispiirustusten ja niihin liittyvien selosteiden mukaan. Ovien paikat on esitetty pohjapiirustuksessa. Abloy- lukituksesta pääurakoitsija laatii sarjoitussuunnitelman rakennuttajan ohjeiden mukaan. Sarjoitus ja siihen liittyvät Exec-avaimet kuuluvat urakkaan. Lukkojen näkyvät osat ja pintaheloitukset kromatut. Kaikki ulko-ovet varustetaan Abloy-lukoin. Kaikki painikkeet ja pintahelat ovat Primon Presto-sarjaa. Pintakäsittelynä on hopeaanodisointi. Lukituksen tulee täyttää vakuutusyhtiöiden suojeluehto. Kaikki ovet, joiden auetessa läheinen seinä tai muu rakenne voi vaurioitua, varustetaan tarkoitukseen sopivin, ensisijaisesti seiniin kiinnitettävin, vaimentavin pysäyttäjin. Listoitus vesipelteineen tehdään muovipinnoitetulla peltilistalla. Puuovet tehdään ovikaavioiden mukaisina vakiovalmisteisina ovina. Ulko-ovet ovat lämmöneristettyjä kehysrakenteisia umpiovia Kevyet väliseinät 450 Kevyet väliseinät, yleistä Väliseinät ovat puurakenteisia seiniä. Väliseinät rakennetaan yläpohjaan saakka. Liitokset tehdään joustaviksi mahdollisten jälkipainumien varalta. 48 Hormit ja piiput Kaikkien koteloiden, piippujen ja jalustoiden ulkopinnat ja pellitykset tehdään Puralpintaisesta pellistä, 0,5 mm. 5 PINTARAKENTEET 50 Pintarakenteet, yleistä Eri tilojen pintamateriaalit käyvät ilmi piirustuksista. Maalaus kohdassa 58.

18 51 Vesikate Vesikate, yleistä Kaikki vesikatteeseen liittyvien läpivientien tekeminen, vesieristäminen ja pellittäminen kuuluu pääurakkaan. Yläpohjarakenteen vedeneristyksenä on 0,6 mm Pural- pintainen Rannilan Classic W saumapeltikate aluskatteella SFS-standardin mukaisilla materiaaleilla tehtynä sisältäen 10 vuoden takuun. 513 Metallikatteet ja metalliset katon osat Vesikaton pääty-, ala- ja sivuräystäät pellitetään Rannilan järjestelmän mukaan Puralpinnoitetulla 0,6mm pellillä. Ilmastointipiiput pellitetään Pural-pintaisella pellillä. Räystäskourujen ja syöksytorvien malli ja väri on sama kuin rakennuksen muut vastaavat osat. Kattovedet johdetaan kuivatussuunnitelman mukaisesti rännikaivoihin, jotka puretaan maastoon. Hankinta ja asennus pääurakassa. Räystäiden alapuolet ja katokset laudoitetaan hienosahatusta laudasta 22x95mm ja maalataan. 518 Huopa- ja kermikatteet 52 Sisäseinien pintarakenteet 519 Sisäseinien pintarakenteet, yleistä Eri tilojen pintamateriaalit käyvät ilmi piirustuksista. Verhouksiin tulevat reiät ilmastointi- yms. asennuksia varten tekee pääurakoitsija Tasoitus sisäseinissä 53 Sisäkattojen pintarakenteet 530 Sisäkattojen pintarakenteet, yleistä

19 55 ULKOSEINIEN PINTARAKENTEET 19 Julkisivupinnat ilmenevät julkisivupiirustuksista, rakennetyyppi-leikkauksista ja rakennepiirustuksista. Ulkovuorauslauta on hienosahattupintaista mäntylautaa UTV 21x120. Alapäät viistetään 30 asteen kulmaan tippanokaksi. Peltilistoitukset Listoitettavat kohteet ilmenevät julkisivupiirustuksista, rakennetyyppi-leikkauksista ja rakennepiirustuksista. Lisäksi listoitukset asennetaan kohtiin, jotka ovat tarpeen täsmällisen vaikutelman aikaansaamiseksi. 56 Lattian pintarakenteet 562 Lattian pintabetonityöt Betonilattioiden pinnat teräshierretään ja hiotaan sementtiliima pois. Lattiakaivoilla varustettujen lattioiden kallistukset 1:50 1:100 kaivoa kohti. Lattian tasaisuuden on vastattava lattianpäällysteelle asetettavia vaatimuksia Lattian mattoverhoukset ja päällysteet Muovimattolattiat Laattalattiat 6 KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET 613 Yleistä kalusteista Noudatetaan RYL 51:1 Varastoon asennetaan 7 kappaletta Sovella-kannakkeisia hyllyjä. Oven vasemman puoleiselle ja vastakkaiselle seinälle koko seinän mittaisina. Hyllyt melamiinipintaisia, leveys 500mm, paksuus 22mm. Sovella kannakkeiden väli 700mm.

20 7 KONETEKNISET TYÖT Työkohteen LVISA-työt kuuluvat pääurakkaan ja ne toteutetaan rakennuttajan laatiminen erikoissuunnitelmien mukaisesti. 58 Maalaus 580 Yleistä Maalaustöiden suorituksessa noudatetaan MaalausRYL 2001 ja RT MAALAUS 93 Maalaustyö suoritetaan pääurakaan kuuluvana tämän työselityksen sekä suunnittelijan ennen työtä ja työn aikana antamien täsmentävien ohjeiden ja värimääräysten mukaan. Maalaustyössä on käytettävä ammattitaitoista työvoimaa. Kaikkien maalauksessa käytettävien maalien ja muiden tuotteiden tulee olla ensiluokkaisia ja kelvollisia ko. kohteeseen. Maalien on oltava tehdasvalmisteisia ja niiden käytössä on noudatettava valmistajan ohjeita. Kaikki maalattavat pinnat tulee ennen maalausta saattaa MaalausRYL 2001 ja RT MAALAUS edellyttämään kuntoon. Maalaustyön aikana tulee maalattavaan tilaan järjestää työn onnistumisen kannalta edulliset olosuhteet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tilan pölyttömyyteen ja pintojen puhtauteen Maalausurakoitsijan on huolehdittava työympäristönsä suojauksesta siten, että vahingoittumiselle alttiit rakennusosat eivät tahriinnu ja vaurioidu. Mahdolliset tahriintuneet osat on puhdistettava välittömästi. Maalaustyö on suoritettava siten, että yleisvaikutelma on täsmällinen ja tasainen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä maalipintojen peittävyyteen ja tasaisuuteen sekä rajauksiin. Työn alkaessa urakoitsija on velvollinen suorittamaan suunnittelijan ohjeiden mukaan kohtuullisessa määrin tarpeelliset värimallikokeilut. Huonetilaan näkyvät putket ja kanavat maalataan. Kaikkien maalien ja aineiden suhteen on noudatettava tarkoin tuotteen valmistajan ohjeita. Vastuu maalaustyön onnistumisesta jää silti ko. urakoitsijalle. Maalaustarvikkeina tulee käyttää kotimaisia tuotteita. 581 Käsittely-yhdistelmät Tässä käytetyt koodit perustuvat RT " Maalaus 93 " käsikirjaan.

21 21 Sisämaalaus Ulkomaalaus 1. Ulkopuolen puuosat Sinkityt teräsrakenteet Betoniosat, sokkeli värilaasti Mainitsematta jääneet kohteet maalataan siten, että käsittely-yhdistelmä vastaa tässä esitettyä yleistä tasoa. Kolhossa Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Ulla Immonen

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

AUTOTALLIT. päädyt: runko 48x98 mm ilmarakokoolaus 22x100 mm päätyjen ja ristikonkanan ulkoverhous: hirsipaneeli 20x170 195 mm

AUTOTALLIT. päädyt: runko 48x98 mm ilmarakokoolaus 22x100 mm päätyjen ja ristikonkanan ulkoverhous: hirsipaneeli 20x170 195 mm 1 (5) AUTOTALLIT TOIMITUSSISÄLTÖ PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT pääpiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 (3 sarjaa): pohja-, poikkileikkaus- ja julkisivupiirustukset (ei sis asemapiirustusta) perustuksen

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

Ranuan yläkoulu rakennusselitys 31.1.20111/86 RAKENNUSSELITYS. Ranuan kunta Yläkoulun peruskorjaus 31.1.2011. Työ n:o 609A /1001 NAPARK

Ranuan yläkoulu rakennusselitys 31.1.20111/86 RAKENNUSSELITYS. Ranuan kunta Yläkoulun peruskorjaus 31.1.2011. Työ n:o 609A /1001 NAPARK Ranuan yläkoulu rakennusselitys 31.1.20111/86 RAKENNUSSELITYS Ranuan kunta Yläkoulun peruskorjaus 31.1.2011 Työ n:o 609A /1001 NAPARK Ranuan yläkoulu rakennusselitys 31.1.20112/86 RAKENNUSSELITYS...4 01

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset

Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset Lupakuvat Lupakuvat vakiomalleihin on ladattavissa veloituksetta pdf ja dwg muodossa tuotesivun alalaidasta. Mikäli malli ei vastaa toiveita niin lupakuvat

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 )

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 ) Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Kuopio Suokatu 42, 70110 Kuopio (017) 185 174, fax 017 185 182 Nilsiän palvelupiste Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä (017) 182 111, fax 017 482 249 Suonenjoki Sairaalapolku

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas 1.1. Yleistä Kaikkien Hirsikoto asiakkaiden käytettävissä on asiantunteva puhelinneuvonta koko rakennusvaiheen ajan Hirsikoto toimituksissa noudatetaan hirsitalojen RT 16-10589 hirsitalojen toimitusehtoja

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus.

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot