MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KOLHON PALOASEMAN VARASTO 2014 TEHTAANTIE 7, KOLHO RAKENNUSTYÖSELITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KOLHON PALOASEMAN VARASTO 2014 TEHTAANTIE 7, 35990 KOLHO RAKENNUSTYÖSELITYS"

Transkriptio

1 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KOLHON PALOASEMAN VARASTO 2014 TEHTAANTIE 7, KOLHO RAKENNUSTYÖSELITYS RAKENNUTTAJAPALVELU ALLU-TEAM OY RAJATIE 6, KOLHO

2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KOLHON PALOASEMAN VARASTO 2014 TEHTAANTIE 7, KOLHO 2 RAKENNUSSELITYS 01 ESITIEDOT 011 Rakennuskohde ja sen sijainti Urakan kohteena on Mänttä-Vilppulan kaupungin Kolhon paloaseman pihapiiriin varaston rakentaminen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti osoitteessa Tehtaantie 7, Kolho. Varaston kerrosala on 102,0m 2, huoneistoala 92,0m 2 ja tilavuus 377,0m Rakennuttaja Mänttä-Vilppulan kaupunki (Seppälän Puistotie 15) PL Mänttä 0.2 Rakennuttajan edustajat Ari Vahvanen, rakennuspäällikkö puh sähköposti: Ari Suoranta, kiinteistömestari puh sähköposti: 0.4 Rakennuttaminen ja valvonta 0.5 Suunnittelijat Pää- ja arkkitehtisuunnittelu Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Rajatie 6, Kolho Yhteyshenkilö: Ulla Immonen puh sähköposti: Rakennesuunnittelu: Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Rajatie 6, Kolho

3 Yhteyshenkilö: Ulla Immonen puh sähköposti: 3 TYÖMAAN HALLINTO Kohteen urakkamuoto on kokonaisurakka Pääurakoitsija teettää tarvittavat erikoistyöt, kuten talotekniset urakat aliurakoina erikoisliikkeillä. Pääurakoitsija on suhteessa rakennuttajaan vastuussa ottamiensa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. Työmaan johtovelvollisuudesta vastaa (YSE ) pääurakoitsija. Pääurakoitsija toimii lainsäädännön edellyttämänä päätoteuttajana. Pääurakoitsijan on laadittava työmaan hallinnosta organisaatiokaavio, jossa on esitetty työmaalla toimivat tilaajan ja eri alaurakoitsijoiden henkilöt sekä näiden valtuudet. Pääurakoitsija johtaa työmaata siten, että työmaalla saavutetaan eri osapuolten kannalta toimiva työjärjestys sekä yhteisesti sovitut aikataululliset ja laadulliset tavoitteet. Työmaan eri osapuolet ovat velvollisia noudattamaan ja tukemaan, sopimusten asettamissa rajoissa, pääurakoitsijan määräyksiä työmaan ohjaamiseksi. Työmaan käynnistyessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama aloituskokous. Kokouksen kutsuu koolle rakennuttaja. Pääurakoitsija vastaa, että työmaan hallinnossa noudatetaan kokouksessa sovittavia periaatteita. Pääurakoitsijan johdolla pidetään ennen LVISA-asennustöiden aloitusta urakoitsijoiden kesken neuvottelu, jossa sovitaan asennusreitit ja eri asennusten tilavaraukset. Pääurakoitsija velvoitetaan ilmoittamaan asennustilojen riittävyydestä (tai riittämättömyydestä) rakennuttajalle työmaakokouksessa ennen asennustöiden aloitusta. Tämän jälkeen vastuu mahdollisista tilanahtauden aiheuttamista asennustöiden muutoksista ja kustannuksista on urakoitsijoilla.

4 02 Työssä noudatettava asiakirjat Yleistä Työssä noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Velvoittavat säädökset ja muut eri viranomaisten määräykset Rakentamista koskevat lait ja asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset, rakennusjärjestys, paloviranomaisten määräykset, Suomen Rakentamismääräys kokoelma (RAKMK), kohteeseen soveltuvat SFS - standardit. 022 Tahdonvaltaiset määräykset Tässä työssä noudatetaan rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia RYL-2000 sekä voimassa olevia virallisia ja puolivirallisia normaalimääräyksiä ja standardeja, jotka soveltuvat tässä rakennuskohteessa käytettäväksi: - RIL - normit - RT - kortit - SFS - standardi, joihin suunnitelma-asiakirjoissa viitataan. Pääurakoitsija hankkii edellä mainitut lait, asetukset, määräykset, normit yms. vastaavat julkaisut työmaalla käytettäväksi. 023 Rakennuskohtaiset asiakirjat Kohdassa 013 suunnittelijoiden laatimat piirustukset ja työselitykset, rakennuttajan antamat täydentävät ohjeet sekä eri väri- ja materiaalimääräykset. 031 Urakka-alue Urakka-alue on pohjapiirustuksissa urakkarajojen sisään jäävät alueet. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat asiakirjojen mukaiset työsuoritukset urakka-alueella. Lisäksi urakkaan kuuluvat LVISA-asiakirjoissa mainitut asiat myös urakka-alueen ulkopuolella. Urakka-alueen ulkopuolella urakoitsijan velvollisuutena on saattaa työn aikana vaurioitunut ympäristö työtä edeltäneeseen kuntoon. 04 Yleiset suoritusmääräykset 040 Yleistä Talonrakennusteknisten töiden urakoitsijasta käytetään nimitystä "pääurakoitsija".

5 Pääurakoitsijan tehtäviin kuuluvat kaikki sellaiset talonrakennustyössä tarpeelliset työt ja niihin kuuluvat hankinnat, joita tarvitaan urakkakohteen saattamiseksi täysin valmiiksi ja käyttökuntoon, elleivät asiakirjat nimenomaan mainitse, etteivät ne kuulu rakennusurakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin tai ilmoittavat niiden kuuluvan rakennuttajalle tai muulle urakoitsijalle. Vähäiset työt, joita rakennusselityksessä tai -piirustuksissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia edellä mainittuun lopputulokseen pyrittäessä, on suoritettava ilman eri korvausta urakkaan kuuluvina, ellei niitä ole erikseen jätetty urakan ulkopuolelle Rakennustarvikkeet Rakennusselityksessä ja -piirustuksissa olevat kauppanimikkeet ilmaisevat laatutason, jolloin niiden asemasta voidaan käyttää muitakin vastaavantasoisia ja rakennuttajan ennakkoon hyväksymiä rakennustarvikkeita. Tästä johtuen rakennusselityksessä ei esiinny eri rakennustarvikkeiden kauppanimikkeiden yhteydessä mainintaa " tai vastaava. Vaihtoehtoisen tarvikkeen tai materiaalin vastaavuuden osoittamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää urakoitsijoille. 024 Suunnitelma-asiakirjojen kopiointi Rakennuttaja toimittaa urakoitsijan käyttöön kaksi sarjaa kaikista laadituttamistaan suunnitelmista. Muut tarvitsemansa kopiot kustantaa urakoitsija. Rakennustyössä käytettäväksi määrättyjä rakennustarvikkeita ja rakennusosia koskevat niiden valmistajien tekemät piirustukset, selitykset ja ohjeet, jotka ovat tarvikkeiden käytön edellytyksenä, urakoitsijan tulee hankkia ajoissa työmaalle rakennuttajan edustajan ja tarpeen mukaan muiden urakoitsijoiden käyttöön. 025 Piirustukset ja asiakirjat toistensa täydentäjinä Kaikkia yksityiskohtia, jotka on esitetty joko sopimuspiirustuksissa tai tässä selityksessä, ei ole toistettu toisissa asiakirjoissa, joten näiden vertaamisvelvollisuus on urakoitsijalla. YSE:n mukaisesti maininta yhdessä asiakirjassa on urakoitsijaa velvoittava. 03 Rakennusalue 030 Yleistä Urakoitsijoiden tulee ennen tarjouksen tekemistä tutustua rakennusalan asiantuntijana rakennusalueeseen ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Pääurakoitsijan on laadittava työmaan kokonaisjärjestelyistä suunnitelma ja hankittava sille rakennuttajan ja tarpeen mukaan viranomaisten hyväksyminen.

6 042 Rakennusvälineet 6 Rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja turvallisia. Kukin urakoitsija hankkii käyttöönsä tarvitsemansa rakennustelineet omalla kustannuksellaan. 043 Työn suoritus Pääurakoitsija asettaa työkohteeseen viranomaisen hyväksymän vastaavan työnjohtajan. Sähkö-, putki- ja ilmanvaihtourakat sisältyvät kokonaisurakkaan. Pääurakoitsijan tulee esittää aliurakoitsijat rakennuttajan hyväksyttäväksi. Kukin työmaalla työskentelevä urakoitsija asettaa omien töidensä osalta rakennustyön järjestyssäännön mukaisen vastuunalaisen henkilön. Pääurakoitsijan tulee oma-aloitteisesti osoittaa rakennuttajalle eri työvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden laatu siten, että rakennuttajalla on selvä käsitys ja varmuus myös peittyvien työsuoritusten asianmukaisuudesta. Osasuoritusten toteaminen ei kuitenkaan vapauta urakoitsijaa lopullisesta vastuusta. 044 Mittojen asettaminen Pääurakoitsija vastaa talonrakennustöiden ja talonrakennusurakkaan kuuluvien muiden töiden mittauksista. Päämittaukset on suoritettava siten, että ne ovat helposti niitä tarvitsevien muiden urakoitsijoiden käytettävissä ja vastaa niiden oikeellisuudesta. 045 Reikäpiirustukset ja reiät, aukot, kannakkeet kiinnikkeet Urakoitsijat laativat yhdessä pääurakoitsijan johdolla ja rakennesuunnittelijan avustamana tarvittaessa ns. reikäpiirustukset, jotka kaikki urakoitsijat allekirjoittavat. Pääurakoitsija tekee reikäpiirustusten mukaan kaikkien urakoitsijoiden tarvitsemat aukot, reiät, urat, syvennykset ja varaukset. Pääurakoitsija tekee reiät, joiden halkaisija on vähintään 40 mm. Alle 40 mm:n reiät tekee kukin urakoitsija itse. Reiät ja aukot tehdään sopivan kokoisina asennus- ja liikkumavarat huomioonottaen. Kukin urakoitsija hankkii ja asentaa tarvitsemansa kannakkeet, kiinnikkeet, asennuskehykset yms. Reiät voidaan myös sopia paikanpäällä pidettävässä reikäpalaverissa, jossa kaikki sopijaosapuolet ovat mukana.

7 047 Paikkaus, RYL - 10 ja RIL Rakennusaikaiset aukot on tehtävä siten, että ne ovat helposti suljettavissa. Sulkemiseen käytetään yleensä rakenneosan alkuperäistä materiaalia ja paikatun kohdan tulee lujuudeltaan ja ulkonäöltään vastata alkuperäistä rakennetta. Pääurakoitsija suorittaa kaikki rakennusosien paikkaukset, tiivistykset ja pintakäsittelyn asiakirjojen edellyttämällä tavalla. Mikäli jälkipaikkaustarve aiheutuu jonkun urakoitsijan huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai muusta vastaavasta syystä, suoritetaan työ vahingonaiheuttajan kustannuksella. Osastoivissa seinissä aukkojen sulkeminen on aina suoritettava niin, että se täyttää viranomaisten vaatimukset mm. palonkeston ja ääneneristävyyden suhteen. 049 Kokeet Pääurakoitsija on velvollinen suorittamaan kaikki työhön soveltuvien normien ja viranomaisten vaatimusten edellyttämät laatukokeet sekä sellaiset laatukokeet, jotka rakennuttaja katsoo välttämättömiksi varmistuakseen jonkin materiaalin, tarvikkeen tai työtavan kelpoisuudesta. Lisäksi rakennuttajalla on oikeus vaatia pääurakoitsijaa suorittamaan ilman lisäkorvausta vähäisiä värimallikokeita epäselvissä tapauksissa. 05 Asioiden kirjaaminen 050 Yleistä YSE - 49, 51, 54, 55, Lisäksi noudatetaan urakkaohjelman ja valvojan ohjeita. 051 Työmaan päiväkirja Työmaan vastaava työnjohtaja pitää työkohteessa tavanomaista rakennustyömaan päiväkirjaa. Valvoja tarkastaa ja omalta osaltaan allekirjoittaa työmaapäiväkirjan viikoittain. 052 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään urakkaohjelman mukaisesti. Sopijapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan paikallisvalvojalle työmaakokouksessa esille tulevat asiat niin hyvissä ajoin, että sopijapuolet ja asiantuntijat ovat niistä tietoisia vähintään kaksi päivää ennen kokousta. 053 Suunnitelmien muuttamismenettely

8 8 Kustannuksiin vaikuttaviin suunnitelmien muutoksiin on saatava rakennuttajan kirjallinen hyväksyminen. Suunnittelijalla ei ole pelkästään asemansa perusteella oikeutta tehdä muutoksia, samoin urakoitsijalla ei ole oikeutta tehdä muutoksia sopimalla vain työmaavalvojan tai suunnittelijoiden kanssa. 06 Väliaikaiset rakennelmat ja suojaustoimenpiteet Kukin urakoitsija hankkii itse käyttämänsä telineet sekä työmaasähkön jakelulaitteet. Pääurakoitsijan tulee kuitenkin valvoa sitä, että käytettävät telineet ja tukirakenteet samoin kuin työnaikaiset johdot ja laitteet ovat määräysten mukaisia. Pääurakoitsija toimii työmaan yleisestä työturvallisuudesta vastaavana toimijana. Pääurakoitsija huolehtii nostimien, telineiden yms. käyttöönottokatselmuksista sekä työmaan viikoittaisista työturvallisuustarkastuksista MAA- JA POHJARAKENNUS 10 Yleistä Noudatettavat määräykset ja ohjeet: - Rak Mk B 3 - RIL 121 pohjarakennusohjeet - RIL 126 rakennusten ja tonttialueiden kuivatus - RIL 132 talonrakennuksen maatöiden työselitys - MaaRYL 2000 Urakkasuoritus alkaa siitä tilanteesta, joka vallitsee tällä hetkellä rakennuspaikalla. Urakoitsija tutustuu olosuhteisiin paikan päällä ennen tarjouksen tekemistä. Pääurakoitsija tekee maarakennustyöt käsittäen salaojat ja putkijohdot sekä niihin liittyvät maanrakennustyöt, täytön ja tiivistyksen, routaeristyksen sekä rakennusalueen pintarakenteet asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. 101 Pohjatutkimukset Noudatetaan RYL 1.1 Alueesta ei ole tehty pohjatutkimusta. Rakennus perustetaan tiivistetylle soratäytölle rakennepiirustusten mukaisesti. Mahdollinen louhinta siihen liittyvine töineen tehdään eri sopimuksella. Louhinnasta tulee antaa yksikköhinta. 102 Rakennusalueen tarkastus Noudatetaan RYL 1.2

9 9 Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään rakennuspaikalla tarkastus, jonka yhteydessä rakennuttaja antaa urakoitsijalle ne asiakirjoihin pohjautuvat tiedot ja ohjeet joita ei ole voitu sisällyttää asiakirjoihin riittävän yksityiskohtaisina. Rakennusalue sijaitsee Kolhon paloaseman alueella, jonka käyttäjien turvallisuuteen ja esteettömään kulkuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 11 Raivaus ja purku 11 1 Raivaus Noudatetaan RYL 2.3 Rakennusalue on raivaamatonta koivumetsää Ympäristön rakenteiden suojaus Noudatetaan RYL Kasvillisuuden suojaus Noudatetaan RYL 2.1 Rakennusalueella alkukatselmuksen yhteydessä osoitettavat puut suojataan laudoituksella. Puita saa kaataa vain rakennuttajan luvalla Hyötypuun korjuu 11 7 Vanhojen rakenteiden purku Vanha, puurakenteinen pihavarasto puretaan (n. 31,0m 2 ) Purku- ja raivausjätteiden poiskuljetus Noudatetaan RYL 2.3, Maankaivu 12 0 Yleistä Noudatetaan RYL 3.01 Kaikkien kaivantojen teko kuuluu pääurakkaan. Kaivannot tehdään seinämiltään niin loiviksi, ettei sortumia pääse syntymään Pintamaan poisto

10 Eloperäinen pintamaa poistetaan siinä laajuudessa, että asiakirjojen mukaiset työt urakkaalueella voidaan suorittaa Kaivu rakennuspohjaa varten Noudatetaan Ryl 3.1 Kaivu suoritetaan rakennepiirustusten ja LVIS-suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa. Kylmänä aikana perustettaessa maapohja on suojattava siten, ettei se pääse missään vaiheessa jäätymään Kanaalikaivu Noudatetaan RYL 3.2 Salaojakaivannot sekä avo-ojat tehdään salaoja- ja pintavesisuunnitelmien mukaan. Ennen johto- ja putkiasennuksia kaivantojen pohjat tasataan hiekalla ja tiivistetään Rakennusalueella tapahtuva kaivu Noudatetaan RYL 3.3, 3.4 Alueelle rakennetaan paikoitusalue 10 autoa varten purettavan varaston alueelle. Lopullinen paikka tarkentuu purkutyön jälkeen. Vanhat, rakennustyössä vaurioituneet liikennealueet korjataan Kaivumaiden kuljetus 13 Louhinta Urakoitsija on velvollinen kuljettamaan kaivumassat pois rakennuspaikalta. Ei tietoa. 14 Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus Noudatetaan RYL Työnaikainen kuivanapito Noudatetaan RYL 3.5 Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta kaivantojen kuivanapidosta. Pintavesien pääsy kaivantoihin on estettävä Salaojat ja putkijohdot 15 0 Yleistä Noudatetaan RIL 126 ja RIL 128

11 Salaojat 15 2 Viemärit 15 3 Kaivot 15 4 Vesijohdot Työt tehdään perustus- ja pintavesisuunnitelmien mukaan ja ne kuuluvat pääurakkaan. Noudatetaan RYL 6.1, 6.2 ja 6.5 Salaojitus tehdään kuivatussuunnitelman ja perustuspiirustusten mukaan. Salaojaputken alle tehdään 100 mm:n salaojituskerros salaojitussorasta, joka sullotaan tiiviiksi. Ennen putkien asentamista on kaivannon pohjan kaltevuus tarkistettava vaaitsemalla. Kaivanto tehdään niin leveäksi, että putken molemmille puolille jää tilaa 200 mm salaojitussoraa varten. Maanpinta rakennuksen alla tehdään salaojiin päin kaltevaksi vähintään 1:50. Salaojien toimivuus tarkistetaan juoksuttamalla vettä putkistoon. Rakennuksen kaikille nurkille rakennetaan tarkastusputket salaojasuunnitelman mukaan. Salaojat purkautetaan perustussuunnitelman mukaisesti maastoon. Purkupaikka täsmennetään työmaalla. Noudatetaan RYL 6.3 ja RYL 6.6 Sadevesiviemäröinti kattovesiä varten tehdään pääurakkaan kuuluvana työnä. Purku maastoon. Kaivantojen mitoituksessa noudatetaan RIL 77 Maahan ja veteen asennetut muoviputket ohjeita. Kaivannot putkiasennuksineen tulee hyväksyttää valvojalla ennen täyttötyöhön ryhtymistä. Noudatetaan RYL 6.3 ja RYL 6.6 Kaikki kaivot ovat suunnitelman mukaisia teleskooppisia muovikaivoja varustettuna aluetta vastaavalla valurautakansistolla ja jäätymissuojilla LV-suunnitelman mukaan. Kaikkien kaivojen paikat merkitään tarkepiirustuksiin tarkistetuin mittatiedoin. LV-suunnitelman mukaan Kaapelikourut Noudatetaan RYL 6.9 Kaapeliojien kaivu- ja täyttötyöt urakka-alueella tehdään sähkösuunnitelman mukaisesti ja ne sisältyvät pääurakkaan.

12 12 Ennen kaapelointia kaivantojen pohja tasoitetaan hiekalla tai salaojitussoralla jolla tehdään alkutäyttö kaapeloinnin ja merkkinauhan asennuksen jälkeen. 16 Täyttö ja tiivistys 16 0 Yleistä Täyttö suoritetaan suunnitelmien osoittamiin korkeuksiin noudattaen rakenne- ja erityispiirustuksia. Käytettävä täytesora tai muu maa-aines on hyväksytettävä valvojalla ennen työhön ryhtymistä. Tiivistykset tehdään aina koneellisesti ja sääolosuhteiden salliessa vettä apuna käyttäen. Täyttöä ei saa suorittaa olosuhteissa, joissa sen jäätyminen on mahdollista Routaeristys Routaeristykset hankitaan ja asennetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti Perustusten alustäyttö Noudatetaan RYL 7.1 Perustusten alustäyttö tehdään tiivistetystä sepelistä rakennepiirustusten mukaan. Sepelikerros muodostaa samalla perustusten kapillaarikatkon. Tiiveysvaatimus on vähintään 95 % parannetulla Procktor-kokeella mitattuna. Täyttökerrokseen rakennetaan radon-putkitus perustussuunnitelman mukaan Perusmuurin vierustäyttö Perusmuurin vierustäyttö suoritetaan kerroksittain tiivistäen routimattomalla soralla. Työ tulee suorittaa siten, etteivät routaeristykset vaurioidu Alapohjan alustäyttö Noudatetaan RYL 7.4 Työ tehdään rakennepiirustuksissa esitetyllä tavalla. Tiiveysvaatimus on vähintään 95 % parannetulla Procktor-kokeella mitattuna. Alapohjan yläosan täyttö tehdään karkealla soralla 300 mm. Se muodostaa alapohjan kapillaarisen veden nousun katkaisevan kerroksen Kanaalien ja syvennysten täyttö Noudatetaan RYL Täyttö rakennusalueella Noudatetaan RYL 7.5 ja RYL 7.6

13 Täytöt tehdään ottaen huomioon olemassa olevat korkeusasemat, pintakerrosten ja niiden alusrakenteiden vaatimat työvarat sekä pintavesien poisjohtamiseen tarvittavat kaltevuudet. Liikenne- ja muiden päällystettävien piha-alueiden täytössä käytetään routimattomia maalajeja jotka tiivistetään siten, että painumia ei myöhemmin esiinny Rakennusalueen pintarakenteet 17 0 Yleistä Pintarakenteet urakka-alueella tehdään nurmikko tai kivituhkapintaisina. Nurmikon teko kuuluu urakkaan. Nurmikkoa tehdään rakennuksen ympärille n. 200m Laatta- ja murskepinta Urakka-alueen liikennöitävät pinnat ovat kivituhkapintaisia Liikennealueiden rakennekerrokset Noudatetaan RYL 8.1 Entiset liikennealueet siistitään, pintaan kivituhka Leikkialueiden rakennekerrokset Noudatetaan RYL 8.1 ja RT Pintakuivatuksen rakenteet Noudatetaan RYL Luonnonvaraisten alueiden kunnostus Alueet, joita rakennusalueella ei ole merkitty rakennettavaksi tai muuten käsiteltäväksi, siistitään. Alueet puhdistetaan kasvillisuutta vahingoittamatta. 18 Ulkovarusteet 18 4 Jätehuoltovarusteet 18 6 Valaisinrakenteet

14 14 Kaapeleiden kaivutyö sekä peittäminen kuuluvat pääurakkaan. Entiset valaisimet jalustoineen huolletaan. Pystysuoruus tarkastetaan ja korjataan tarpeen mukaan. Vanhan ajopihan keskellä oleva valaisin siirretään ajoalueen reunalle. Paikka tarkennetaan kaivutyön yhteydessä. 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 20 Perustukset, yleistä Perustukset tehdään teräsbetonista rakennepiirustusten mukaisesti. Betonirakenteiden teossa noudatetaan Rak Mk:n betonirakenteita koskevia määräyksiä ja ohjeita, RunkoRYL 2000 sekä Betoninormeja. 26 Maanvarainen laatta Maanvarainen laatta tehdään teräsbetonista rakennesuunnitelmien osoittamalla tavalla. Betonilaatan jälkikäsittely hoidetaan siten, että laattaan ei tule kuivumishalkeamia. Muut urakoitsijat asentavat lattioihin suunnitelmien mukaiset putket, lattiakaivot yms. tarvikkeet ennen valua. Lattiakaivollisissa tiloissa lattia kallistetaan kaivoja kohti kaltevuudessa 1:50 1:100. Kallistusten tulee olla oikein joka kohdassa lattiaa. Ellei vesi mene lattiakaivoon, niin tilanne korjataan uusimalla koko lattia pääurakoitsijan kustannuksella. Ennen lattian valutyön aloitusta varmistetaan, että kaikki lattiaan ja sen alle tulevat LVISja muut asiakirjojen mukaiset rakennusosat ovat paikoillaan ja riittävän lujasti kiinnitetty, jotta ne eivät valussa siirry pois paikoiltaan. 28 Ulkopuoliset rakenteet Ovien eteen valetaan teräsbetonista kallistetut sisäänkäyntitasot. 3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET RYL 10, RYL 11, RYL Yleistä Kantavana pystyrunkona puupiirut. Yläpohjan kantavana rakenteena toimivat puurakenteiset, tehdasvalmisteiset naulalevyristikot. 306 Runko- ja vesikattorakenteiden puu- ja levytyöt, yleistä Käytettävän puutavaran on täytettävä kaikilta osiltaan sille asiakirjoissa määritetyt laatuvaatimukset. Kantaviin rakenteisiin tai niiden osiin käytettävän puutavaran tulee olla RakMk:n osan B 10 vaatimusten mukaista lujuuslajiteltua ja leimattua rakennepuutavaraa, ellei rakennepiirustuksissa toisin määritellä.

15 Sormijatketun rakennesahatavaran on täytettävä RakMk:n osan B 10 vaatimukset. Kyllästetyn puutavaran on oltava RT-ohjekortin RT kyllästysluokan AB vaatimusten mukaista. 15 Sisätiloissa ei saa käyttää painekyllästysmenetelmällä kyllästettyä puuta. Mitallistetun tai höylätyn havupuusahatavaran poikkileikkausmittojen suurimmat sallitut poikkeamat: noudatetaan RYL 90 taulukko 12:T1. Puutavaran kosteuden tulee olla toimitettaessa 20 % puun kuivapainosta, vaihteluväli 4 % yli tai ali. Puutavara suojataan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi kastumiselta, likaantumiselta ja kolhiintumiselta Levytyöt rungon yhteydessä Sisäkattoja ei levytetä. Käyttöullakon ristikoiden alapaarteiden yläpinta laudoitetaan rakennekuvassa näkyvältä alueelta. 301 Runko- ja vesikattorakenteiden lämmön- ja ääneneristykset, yleistä Rakennuksen seinä- ja kattorakenteita ei lämmöneristetä. Alapohjan lämmöneristyksen saumoihin ja tiiveyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota routavaurioiden estämiseksi. 32 Kantavat väliseinät ja pilarit 320 Kantavat väliseinät ja pilarit, yleistä Kantavia väliseiniä ei ole. Kevyet väliseinät tehdään puurakenteisina 47x97 k Betoniväliseinät ja pilarit 324 Muuratut kantavat väliseinät 33 Laatat ja palkit 330 Laatat ja palkit, yleistä Palkit ovat puupalkkeja. 302 Puu- ja levyrakenteiset väli- ja yläpohjat Puurakenteiset yläpohjat tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kantavana rakenteena

16 ovat tehdasvalmisteiset naulalevyristikot. Ristikoiden mitoituksen lujuuslaskelmineen tekee niiden toimittaja ristikkokaavioiden pohjalta. 16 Ristikoiden harjan suuntainen tuenta tehdään työmaalla rakennesuunnitelmien mukaisesti rakennuspaikalla sovittavalla tavalla. 303 Väli- ja yläpohjien veden- ja kosteudeneristykset 34 Portaat Yläpohjarakenteen vedeneristyksenä on 0,6 mm Pural- pintainen Rannilan tiilikuvioitu peltikate aluskatteella SFS-standardin mukaisilla materiaaleilla tehtynä sisältäen 10 vuoden takuun. Vesikate kokonaisuudessaan kattotarvikkeineen kuuluu pääurakkaan. 342 Teräs- ja puuportaat Urakkaan kuuluu käyttöullakolle johtavat tikasportaat. 35 Ulkoseinät 350 Ulkoseinät, yleistä Ulkoseinät ovat puurakenteisia rakennesuunnitelmien mukaan. 36 Ullakko- ja kattorakenteet 370 Ullakko- ja kattorakenteet, yleistä Ullakko- ja kattorakenteet tehdään puusta rakennepiirustusten mukaan. Pääurakkaan kuuluvat kaikki laajennuksen pelti- ja listatyöt. 4 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSOSAT 40 Täydentävät rakennusosat, yleistä 41 Ikkunat Täydentävät rakennusosat tehdään suunnitelmien ja selitysten mukaan noudattaen kohtaa 30 Runko- ja vesikattorakenteet sekä tämän kohdan jäljempänä esitettyjä ohjeita. Ei tässä kohteessa. 43 Ovet 430 Yleistä

17 Kaikki ovet ovat lämmöneristettyjä, alumiinirakenteisia sähkökäyttöisiä nosto-ovia. Ovet tehdään erikoispiirustusten ja niihin liittyvien selosteiden mukaan. Ovien paikat on esitetty pohjapiirustuksessa. Abloy- lukituksesta pääurakoitsija laatii sarjoitussuunnitelman rakennuttajan ohjeiden mukaan. Sarjoitus ja siihen liittyvät Exec-avaimet kuuluvat urakkaan. Lukkojen näkyvät osat ja pintaheloitukset kromatut. Kaikki ulko-ovet varustetaan Abloy-lukoin. Kaikki painikkeet ja pintahelat ovat Primon Presto-sarjaa. Pintakäsittelynä on hopeaanodisointi. Lukituksen tulee täyttää vakuutusyhtiöiden suojeluehto. Kaikki ovet, joiden auetessa läheinen seinä tai muu rakenne voi vaurioitua, varustetaan tarkoitukseen sopivin, ensisijaisesti seiniin kiinnitettävin, vaimentavin pysäyttäjin. Listoitus vesipelteineen tehdään muovipinnoitetulla peltilistalla. Puuovet tehdään ovikaavioiden mukaisina vakiovalmisteisina ovina. Ulko-ovet ovat lämmöneristettyjä kehysrakenteisia umpiovia Kevyet väliseinät 450 Kevyet väliseinät, yleistä Väliseinät ovat puurakenteisia seiniä. Väliseinät rakennetaan yläpohjaan saakka. Liitokset tehdään joustaviksi mahdollisten jälkipainumien varalta. 48 Hormit ja piiput Kaikkien koteloiden, piippujen ja jalustoiden ulkopinnat ja pellitykset tehdään Puralpintaisesta pellistä, 0,5 mm. 5 PINTARAKENTEET 50 Pintarakenteet, yleistä Eri tilojen pintamateriaalit käyvät ilmi piirustuksista. Maalaus kohdassa 58.

18 51 Vesikate Vesikate, yleistä Kaikki vesikatteeseen liittyvien läpivientien tekeminen, vesieristäminen ja pellittäminen kuuluu pääurakkaan. Yläpohjarakenteen vedeneristyksenä on 0,6 mm Pural- pintainen Rannilan Classic W saumapeltikate aluskatteella SFS-standardin mukaisilla materiaaleilla tehtynä sisältäen 10 vuoden takuun. 513 Metallikatteet ja metalliset katon osat Vesikaton pääty-, ala- ja sivuräystäät pellitetään Rannilan järjestelmän mukaan Puralpinnoitetulla 0,6mm pellillä. Ilmastointipiiput pellitetään Pural-pintaisella pellillä. Räystäskourujen ja syöksytorvien malli ja väri on sama kuin rakennuksen muut vastaavat osat. Kattovedet johdetaan kuivatussuunnitelman mukaisesti rännikaivoihin, jotka puretaan maastoon. Hankinta ja asennus pääurakassa. Räystäiden alapuolet ja katokset laudoitetaan hienosahatusta laudasta 22x95mm ja maalataan. 518 Huopa- ja kermikatteet 52 Sisäseinien pintarakenteet 519 Sisäseinien pintarakenteet, yleistä Eri tilojen pintamateriaalit käyvät ilmi piirustuksista. Verhouksiin tulevat reiät ilmastointi- yms. asennuksia varten tekee pääurakoitsija Tasoitus sisäseinissä 53 Sisäkattojen pintarakenteet 530 Sisäkattojen pintarakenteet, yleistä

19 55 ULKOSEINIEN PINTARAKENTEET 19 Julkisivupinnat ilmenevät julkisivupiirustuksista, rakennetyyppi-leikkauksista ja rakennepiirustuksista. Ulkovuorauslauta on hienosahattupintaista mäntylautaa UTV 21x120. Alapäät viistetään 30 asteen kulmaan tippanokaksi. Peltilistoitukset Listoitettavat kohteet ilmenevät julkisivupiirustuksista, rakennetyyppi-leikkauksista ja rakennepiirustuksista. Lisäksi listoitukset asennetaan kohtiin, jotka ovat tarpeen täsmällisen vaikutelman aikaansaamiseksi. 56 Lattian pintarakenteet 562 Lattian pintabetonityöt Betonilattioiden pinnat teräshierretään ja hiotaan sementtiliima pois. Lattiakaivoilla varustettujen lattioiden kallistukset 1:50 1:100 kaivoa kohti. Lattian tasaisuuden on vastattava lattianpäällysteelle asetettavia vaatimuksia Lattian mattoverhoukset ja päällysteet Muovimattolattiat Laattalattiat 6 KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET 613 Yleistä kalusteista Noudatetaan RYL 51:1 Varastoon asennetaan 7 kappaletta Sovella-kannakkeisia hyllyjä. Oven vasemman puoleiselle ja vastakkaiselle seinälle koko seinän mittaisina. Hyllyt melamiinipintaisia, leveys 500mm, paksuus 22mm. Sovella kannakkeiden väli 700mm.

20 7 KONETEKNISET TYÖT Työkohteen LVISA-työt kuuluvat pääurakkaan ja ne toteutetaan rakennuttajan laatiminen erikoissuunnitelmien mukaisesti. 58 Maalaus 580 Yleistä Maalaustöiden suorituksessa noudatetaan MaalausRYL 2001 ja RT MAALAUS 93 Maalaustyö suoritetaan pääurakaan kuuluvana tämän työselityksen sekä suunnittelijan ennen työtä ja työn aikana antamien täsmentävien ohjeiden ja värimääräysten mukaan. Maalaustyössä on käytettävä ammattitaitoista työvoimaa. Kaikkien maalauksessa käytettävien maalien ja muiden tuotteiden tulee olla ensiluokkaisia ja kelvollisia ko. kohteeseen. Maalien on oltava tehdasvalmisteisia ja niiden käytössä on noudatettava valmistajan ohjeita. Kaikki maalattavat pinnat tulee ennen maalausta saattaa MaalausRYL 2001 ja RT MAALAUS edellyttämään kuntoon. Maalaustyön aikana tulee maalattavaan tilaan järjestää työn onnistumisen kannalta edulliset olosuhteet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tilan pölyttömyyteen ja pintojen puhtauteen Maalausurakoitsijan on huolehdittava työympäristönsä suojauksesta siten, että vahingoittumiselle alttiit rakennusosat eivät tahriinnu ja vaurioidu. Mahdolliset tahriintuneet osat on puhdistettava välittömästi. Maalaustyö on suoritettava siten, että yleisvaikutelma on täsmällinen ja tasainen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä maalipintojen peittävyyteen ja tasaisuuteen sekä rajauksiin. Työn alkaessa urakoitsija on velvollinen suorittamaan suunnittelijan ohjeiden mukaan kohtuullisessa määrin tarpeelliset värimallikokeilut. Huonetilaan näkyvät putket ja kanavat maalataan. Kaikkien maalien ja aineiden suhteen on noudatettava tarkoin tuotteen valmistajan ohjeita. Vastuu maalaustyön onnistumisesta jää silti ko. urakoitsijalle. Maalaustarvikkeina tulee käyttää kotimaisia tuotteita. 581 Käsittely-yhdistelmät Tässä käytetyt koodit perustuvat RT " Maalaus 93 " käsikirjaan.

21 21 Sisämaalaus Ulkomaalaus 1. Ulkopuolen puuosat Sinkityt teräsrakenteet Betoniosat, sokkeli värilaasti Mainitsematta jääneet kohteet maalataan siten, että käsittely-yhdistelmä vastaa tässä esitettyä yleistä tasoa. Kolhossa Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Ulla Immonen

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA Peruskorjaus ARF004 URAKKARAJALIITE 24.06.2015 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS RAKENNUSSELOSTUS 30.01.2015 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat,

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE 26.5.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L U K K A R O I N E N O Y

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE 26.5.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L U K K A R O I N E N O Y URAKKARAJALIITE KARHULANVAARAN KOULU muutostyö Urakkarajaliite 26.5.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RU LVIA SU TEH RAKENNUSURAKKA, PÄÄURAKKA LÄMPÖ-, VESI-, ILMASTOINTI- JA AUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA ARKKITEHTITOIMISTO RANTAKOKKO OY POHJOLANKATU 4-6, 96100

Lisätiedot

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS 1 TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS U R A K K A R A J A L I I T E 30.01.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA LVI-URAKKA (PU ja IU) SÄHKÖURAKKA (SU) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 30.4.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 RAKENNUSSELOSTUS 22.4.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA

ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA , MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA 1 1.0 RAKENNUSHANKE julkisivujen lisäeristys ja levytys ikkunoiden, parveke ja ulko-ovien uusiminen sokkelikerroksen kunnostus parvekekaiteiden uusiminen ja parvekkeiden

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS Mika Waltarin koulu 06.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO: 1(9) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 RAKENNUSHANKE... 2 KOHDE... 2 URAKKA-ALUE... 2 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot