MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KOLHON PALOASEMAN VARASTO 2014 TEHTAANTIE 7, KOLHO RAKENNUSTYÖSELITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KOLHON PALOASEMAN VARASTO 2014 TEHTAANTIE 7, 35990 KOLHO RAKENNUSTYÖSELITYS"

Transkriptio

1 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KOLHON PALOASEMAN VARASTO 2014 TEHTAANTIE 7, KOLHO RAKENNUSTYÖSELITYS RAKENNUTTAJAPALVELU ALLU-TEAM OY RAJATIE 6, KOLHO

2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KOLHON PALOASEMAN VARASTO 2014 TEHTAANTIE 7, KOLHO 2 RAKENNUSSELITYS 01 ESITIEDOT 011 Rakennuskohde ja sen sijainti Urakan kohteena on Mänttä-Vilppulan kaupungin Kolhon paloaseman pihapiiriin varaston rakentaminen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti osoitteessa Tehtaantie 7, Kolho. Varaston kerrosala on 102,0m 2, huoneistoala 92,0m 2 ja tilavuus 377,0m Rakennuttaja Mänttä-Vilppulan kaupunki (Seppälän Puistotie 15) PL Mänttä 0.2 Rakennuttajan edustajat Ari Vahvanen, rakennuspäällikkö puh sähköposti: Ari Suoranta, kiinteistömestari puh sähköposti: 0.4 Rakennuttaminen ja valvonta 0.5 Suunnittelijat Pää- ja arkkitehtisuunnittelu Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Rajatie 6, Kolho Yhteyshenkilö: Ulla Immonen puh sähköposti: Rakennesuunnittelu: Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Rajatie 6, Kolho

3 Yhteyshenkilö: Ulla Immonen puh sähköposti: 3 TYÖMAAN HALLINTO Kohteen urakkamuoto on kokonaisurakka Pääurakoitsija teettää tarvittavat erikoistyöt, kuten talotekniset urakat aliurakoina erikoisliikkeillä. Pääurakoitsija on suhteessa rakennuttajaan vastuussa ottamiensa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. Työmaan johtovelvollisuudesta vastaa (YSE ) pääurakoitsija. Pääurakoitsija toimii lainsäädännön edellyttämänä päätoteuttajana. Pääurakoitsijan on laadittava työmaan hallinnosta organisaatiokaavio, jossa on esitetty työmaalla toimivat tilaajan ja eri alaurakoitsijoiden henkilöt sekä näiden valtuudet. Pääurakoitsija johtaa työmaata siten, että työmaalla saavutetaan eri osapuolten kannalta toimiva työjärjestys sekä yhteisesti sovitut aikataululliset ja laadulliset tavoitteet. Työmaan eri osapuolet ovat velvollisia noudattamaan ja tukemaan, sopimusten asettamissa rajoissa, pääurakoitsijan määräyksiä työmaan ohjaamiseksi. Työmaan käynnistyessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama aloituskokous. Kokouksen kutsuu koolle rakennuttaja. Pääurakoitsija vastaa, että työmaan hallinnossa noudatetaan kokouksessa sovittavia periaatteita. Pääurakoitsijan johdolla pidetään ennen LVISA-asennustöiden aloitusta urakoitsijoiden kesken neuvottelu, jossa sovitaan asennusreitit ja eri asennusten tilavaraukset. Pääurakoitsija velvoitetaan ilmoittamaan asennustilojen riittävyydestä (tai riittämättömyydestä) rakennuttajalle työmaakokouksessa ennen asennustöiden aloitusta. Tämän jälkeen vastuu mahdollisista tilanahtauden aiheuttamista asennustöiden muutoksista ja kustannuksista on urakoitsijoilla.

4 02 Työssä noudatettava asiakirjat Yleistä Työssä noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Velvoittavat säädökset ja muut eri viranomaisten määräykset Rakentamista koskevat lait ja asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset, rakennusjärjestys, paloviranomaisten määräykset, Suomen Rakentamismääräys kokoelma (RAKMK), kohteeseen soveltuvat SFS - standardit. 022 Tahdonvaltaiset määräykset Tässä työssä noudatetaan rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia RYL-2000 sekä voimassa olevia virallisia ja puolivirallisia normaalimääräyksiä ja standardeja, jotka soveltuvat tässä rakennuskohteessa käytettäväksi: - RIL - normit - RT - kortit - SFS - standardi, joihin suunnitelma-asiakirjoissa viitataan. Pääurakoitsija hankkii edellä mainitut lait, asetukset, määräykset, normit yms. vastaavat julkaisut työmaalla käytettäväksi. 023 Rakennuskohtaiset asiakirjat Kohdassa 013 suunnittelijoiden laatimat piirustukset ja työselitykset, rakennuttajan antamat täydentävät ohjeet sekä eri väri- ja materiaalimääräykset. 031 Urakka-alue Urakka-alue on pohjapiirustuksissa urakkarajojen sisään jäävät alueet. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat asiakirjojen mukaiset työsuoritukset urakka-alueella. Lisäksi urakkaan kuuluvat LVISA-asiakirjoissa mainitut asiat myös urakka-alueen ulkopuolella. Urakka-alueen ulkopuolella urakoitsijan velvollisuutena on saattaa työn aikana vaurioitunut ympäristö työtä edeltäneeseen kuntoon. 04 Yleiset suoritusmääräykset 040 Yleistä Talonrakennusteknisten töiden urakoitsijasta käytetään nimitystä "pääurakoitsija".

5 Pääurakoitsijan tehtäviin kuuluvat kaikki sellaiset talonrakennustyössä tarpeelliset työt ja niihin kuuluvat hankinnat, joita tarvitaan urakkakohteen saattamiseksi täysin valmiiksi ja käyttökuntoon, elleivät asiakirjat nimenomaan mainitse, etteivät ne kuulu rakennusurakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin tai ilmoittavat niiden kuuluvan rakennuttajalle tai muulle urakoitsijalle. Vähäiset työt, joita rakennusselityksessä tai -piirustuksissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia edellä mainittuun lopputulokseen pyrittäessä, on suoritettava ilman eri korvausta urakkaan kuuluvina, ellei niitä ole erikseen jätetty urakan ulkopuolelle Rakennustarvikkeet Rakennusselityksessä ja -piirustuksissa olevat kauppanimikkeet ilmaisevat laatutason, jolloin niiden asemasta voidaan käyttää muitakin vastaavantasoisia ja rakennuttajan ennakkoon hyväksymiä rakennustarvikkeita. Tästä johtuen rakennusselityksessä ei esiinny eri rakennustarvikkeiden kauppanimikkeiden yhteydessä mainintaa " tai vastaava. Vaihtoehtoisen tarvikkeen tai materiaalin vastaavuuden osoittamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää urakoitsijoille. 024 Suunnitelma-asiakirjojen kopiointi Rakennuttaja toimittaa urakoitsijan käyttöön kaksi sarjaa kaikista laadituttamistaan suunnitelmista. Muut tarvitsemansa kopiot kustantaa urakoitsija. Rakennustyössä käytettäväksi määrättyjä rakennustarvikkeita ja rakennusosia koskevat niiden valmistajien tekemät piirustukset, selitykset ja ohjeet, jotka ovat tarvikkeiden käytön edellytyksenä, urakoitsijan tulee hankkia ajoissa työmaalle rakennuttajan edustajan ja tarpeen mukaan muiden urakoitsijoiden käyttöön. 025 Piirustukset ja asiakirjat toistensa täydentäjinä Kaikkia yksityiskohtia, jotka on esitetty joko sopimuspiirustuksissa tai tässä selityksessä, ei ole toistettu toisissa asiakirjoissa, joten näiden vertaamisvelvollisuus on urakoitsijalla. YSE:n mukaisesti maininta yhdessä asiakirjassa on urakoitsijaa velvoittava. 03 Rakennusalue 030 Yleistä Urakoitsijoiden tulee ennen tarjouksen tekemistä tutustua rakennusalan asiantuntijana rakennusalueeseen ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Pääurakoitsijan on laadittava työmaan kokonaisjärjestelyistä suunnitelma ja hankittava sille rakennuttajan ja tarpeen mukaan viranomaisten hyväksyminen.

6 042 Rakennusvälineet 6 Rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja turvallisia. Kukin urakoitsija hankkii käyttöönsä tarvitsemansa rakennustelineet omalla kustannuksellaan. 043 Työn suoritus Pääurakoitsija asettaa työkohteeseen viranomaisen hyväksymän vastaavan työnjohtajan. Sähkö-, putki- ja ilmanvaihtourakat sisältyvät kokonaisurakkaan. Pääurakoitsijan tulee esittää aliurakoitsijat rakennuttajan hyväksyttäväksi. Kukin työmaalla työskentelevä urakoitsija asettaa omien töidensä osalta rakennustyön järjestyssäännön mukaisen vastuunalaisen henkilön. Pääurakoitsijan tulee oma-aloitteisesti osoittaa rakennuttajalle eri työvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden laatu siten, että rakennuttajalla on selvä käsitys ja varmuus myös peittyvien työsuoritusten asianmukaisuudesta. Osasuoritusten toteaminen ei kuitenkaan vapauta urakoitsijaa lopullisesta vastuusta. 044 Mittojen asettaminen Pääurakoitsija vastaa talonrakennustöiden ja talonrakennusurakkaan kuuluvien muiden töiden mittauksista. Päämittaukset on suoritettava siten, että ne ovat helposti niitä tarvitsevien muiden urakoitsijoiden käytettävissä ja vastaa niiden oikeellisuudesta. 045 Reikäpiirustukset ja reiät, aukot, kannakkeet kiinnikkeet Urakoitsijat laativat yhdessä pääurakoitsijan johdolla ja rakennesuunnittelijan avustamana tarvittaessa ns. reikäpiirustukset, jotka kaikki urakoitsijat allekirjoittavat. Pääurakoitsija tekee reikäpiirustusten mukaan kaikkien urakoitsijoiden tarvitsemat aukot, reiät, urat, syvennykset ja varaukset. Pääurakoitsija tekee reiät, joiden halkaisija on vähintään 40 mm. Alle 40 mm:n reiät tekee kukin urakoitsija itse. Reiät ja aukot tehdään sopivan kokoisina asennus- ja liikkumavarat huomioonottaen. Kukin urakoitsija hankkii ja asentaa tarvitsemansa kannakkeet, kiinnikkeet, asennuskehykset yms. Reiät voidaan myös sopia paikanpäällä pidettävässä reikäpalaverissa, jossa kaikki sopijaosapuolet ovat mukana.

7 047 Paikkaus, RYL - 10 ja RIL Rakennusaikaiset aukot on tehtävä siten, että ne ovat helposti suljettavissa. Sulkemiseen käytetään yleensä rakenneosan alkuperäistä materiaalia ja paikatun kohdan tulee lujuudeltaan ja ulkonäöltään vastata alkuperäistä rakennetta. Pääurakoitsija suorittaa kaikki rakennusosien paikkaukset, tiivistykset ja pintakäsittelyn asiakirjojen edellyttämällä tavalla. Mikäli jälkipaikkaustarve aiheutuu jonkun urakoitsijan huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai muusta vastaavasta syystä, suoritetaan työ vahingonaiheuttajan kustannuksella. Osastoivissa seinissä aukkojen sulkeminen on aina suoritettava niin, että se täyttää viranomaisten vaatimukset mm. palonkeston ja ääneneristävyyden suhteen. 049 Kokeet Pääurakoitsija on velvollinen suorittamaan kaikki työhön soveltuvien normien ja viranomaisten vaatimusten edellyttämät laatukokeet sekä sellaiset laatukokeet, jotka rakennuttaja katsoo välttämättömiksi varmistuakseen jonkin materiaalin, tarvikkeen tai työtavan kelpoisuudesta. Lisäksi rakennuttajalla on oikeus vaatia pääurakoitsijaa suorittamaan ilman lisäkorvausta vähäisiä värimallikokeita epäselvissä tapauksissa. 05 Asioiden kirjaaminen 050 Yleistä YSE - 49, 51, 54, 55, Lisäksi noudatetaan urakkaohjelman ja valvojan ohjeita. 051 Työmaan päiväkirja Työmaan vastaava työnjohtaja pitää työkohteessa tavanomaista rakennustyömaan päiväkirjaa. Valvoja tarkastaa ja omalta osaltaan allekirjoittaa työmaapäiväkirjan viikoittain. 052 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään urakkaohjelman mukaisesti. Sopijapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan paikallisvalvojalle työmaakokouksessa esille tulevat asiat niin hyvissä ajoin, että sopijapuolet ja asiantuntijat ovat niistä tietoisia vähintään kaksi päivää ennen kokousta. 053 Suunnitelmien muuttamismenettely

8 8 Kustannuksiin vaikuttaviin suunnitelmien muutoksiin on saatava rakennuttajan kirjallinen hyväksyminen. Suunnittelijalla ei ole pelkästään asemansa perusteella oikeutta tehdä muutoksia, samoin urakoitsijalla ei ole oikeutta tehdä muutoksia sopimalla vain työmaavalvojan tai suunnittelijoiden kanssa. 06 Väliaikaiset rakennelmat ja suojaustoimenpiteet Kukin urakoitsija hankkii itse käyttämänsä telineet sekä työmaasähkön jakelulaitteet. Pääurakoitsijan tulee kuitenkin valvoa sitä, että käytettävät telineet ja tukirakenteet samoin kuin työnaikaiset johdot ja laitteet ovat määräysten mukaisia. Pääurakoitsija toimii työmaan yleisestä työturvallisuudesta vastaavana toimijana. Pääurakoitsija huolehtii nostimien, telineiden yms. käyttöönottokatselmuksista sekä työmaan viikoittaisista työturvallisuustarkastuksista MAA- JA POHJARAKENNUS 10 Yleistä Noudatettavat määräykset ja ohjeet: - Rak Mk B 3 - RIL 121 pohjarakennusohjeet - RIL 126 rakennusten ja tonttialueiden kuivatus - RIL 132 talonrakennuksen maatöiden työselitys - MaaRYL 2000 Urakkasuoritus alkaa siitä tilanteesta, joka vallitsee tällä hetkellä rakennuspaikalla. Urakoitsija tutustuu olosuhteisiin paikan päällä ennen tarjouksen tekemistä. Pääurakoitsija tekee maarakennustyöt käsittäen salaojat ja putkijohdot sekä niihin liittyvät maanrakennustyöt, täytön ja tiivistyksen, routaeristyksen sekä rakennusalueen pintarakenteet asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. 101 Pohjatutkimukset Noudatetaan RYL 1.1 Alueesta ei ole tehty pohjatutkimusta. Rakennus perustetaan tiivistetylle soratäytölle rakennepiirustusten mukaisesti. Mahdollinen louhinta siihen liittyvine töineen tehdään eri sopimuksella. Louhinnasta tulee antaa yksikköhinta. 102 Rakennusalueen tarkastus Noudatetaan RYL 1.2

9 9 Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään rakennuspaikalla tarkastus, jonka yhteydessä rakennuttaja antaa urakoitsijalle ne asiakirjoihin pohjautuvat tiedot ja ohjeet joita ei ole voitu sisällyttää asiakirjoihin riittävän yksityiskohtaisina. Rakennusalue sijaitsee Kolhon paloaseman alueella, jonka käyttäjien turvallisuuteen ja esteettömään kulkuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 11 Raivaus ja purku 11 1 Raivaus Noudatetaan RYL 2.3 Rakennusalue on raivaamatonta koivumetsää Ympäristön rakenteiden suojaus Noudatetaan RYL Kasvillisuuden suojaus Noudatetaan RYL 2.1 Rakennusalueella alkukatselmuksen yhteydessä osoitettavat puut suojataan laudoituksella. Puita saa kaataa vain rakennuttajan luvalla Hyötypuun korjuu 11 7 Vanhojen rakenteiden purku Vanha, puurakenteinen pihavarasto puretaan (n. 31,0m 2 ) Purku- ja raivausjätteiden poiskuljetus Noudatetaan RYL 2.3, Maankaivu 12 0 Yleistä Noudatetaan RYL 3.01 Kaikkien kaivantojen teko kuuluu pääurakkaan. Kaivannot tehdään seinämiltään niin loiviksi, ettei sortumia pääse syntymään Pintamaan poisto

10 Eloperäinen pintamaa poistetaan siinä laajuudessa, että asiakirjojen mukaiset työt urakkaalueella voidaan suorittaa Kaivu rakennuspohjaa varten Noudatetaan Ryl 3.1 Kaivu suoritetaan rakennepiirustusten ja LVIS-suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa. Kylmänä aikana perustettaessa maapohja on suojattava siten, ettei se pääse missään vaiheessa jäätymään Kanaalikaivu Noudatetaan RYL 3.2 Salaojakaivannot sekä avo-ojat tehdään salaoja- ja pintavesisuunnitelmien mukaan. Ennen johto- ja putkiasennuksia kaivantojen pohjat tasataan hiekalla ja tiivistetään Rakennusalueella tapahtuva kaivu Noudatetaan RYL 3.3, 3.4 Alueelle rakennetaan paikoitusalue 10 autoa varten purettavan varaston alueelle. Lopullinen paikka tarkentuu purkutyön jälkeen. Vanhat, rakennustyössä vaurioituneet liikennealueet korjataan Kaivumaiden kuljetus 13 Louhinta Urakoitsija on velvollinen kuljettamaan kaivumassat pois rakennuspaikalta. Ei tietoa. 14 Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus Noudatetaan RYL Työnaikainen kuivanapito Noudatetaan RYL 3.5 Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta kaivantojen kuivanapidosta. Pintavesien pääsy kaivantoihin on estettävä Salaojat ja putkijohdot 15 0 Yleistä Noudatetaan RIL 126 ja RIL 128

11 Salaojat 15 2 Viemärit 15 3 Kaivot 15 4 Vesijohdot Työt tehdään perustus- ja pintavesisuunnitelmien mukaan ja ne kuuluvat pääurakkaan. Noudatetaan RYL 6.1, 6.2 ja 6.5 Salaojitus tehdään kuivatussuunnitelman ja perustuspiirustusten mukaan. Salaojaputken alle tehdään 100 mm:n salaojituskerros salaojitussorasta, joka sullotaan tiiviiksi. Ennen putkien asentamista on kaivannon pohjan kaltevuus tarkistettava vaaitsemalla. Kaivanto tehdään niin leveäksi, että putken molemmille puolille jää tilaa 200 mm salaojitussoraa varten. Maanpinta rakennuksen alla tehdään salaojiin päin kaltevaksi vähintään 1:50. Salaojien toimivuus tarkistetaan juoksuttamalla vettä putkistoon. Rakennuksen kaikille nurkille rakennetaan tarkastusputket salaojasuunnitelman mukaan. Salaojat purkautetaan perustussuunnitelman mukaisesti maastoon. Purkupaikka täsmennetään työmaalla. Noudatetaan RYL 6.3 ja RYL 6.6 Sadevesiviemäröinti kattovesiä varten tehdään pääurakkaan kuuluvana työnä. Purku maastoon. Kaivantojen mitoituksessa noudatetaan RIL 77 Maahan ja veteen asennetut muoviputket ohjeita. Kaivannot putkiasennuksineen tulee hyväksyttää valvojalla ennen täyttötyöhön ryhtymistä. Noudatetaan RYL 6.3 ja RYL 6.6 Kaikki kaivot ovat suunnitelman mukaisia teleskooppisia muovikaivoja varustettuna aluetta vastaavalla valurautakansistolla ja jäätymissuojilla LV-suunnitelman mukaan. Kaikkien kaivojen paikat merkitään tarkepiirustuksiin tarkistetuin mittatiedoin. LV-suunnitelman mukaan Kaapelikourut Noudatetaan RYL 6.9 Kaapeliojien kaivu- ja täyttötyöt urakka-alueella tehdään sähkösuunnitelman mukaisesti ja ne sisältyvät pääurakkaan.

12 12 Ennen kaapelointia kaivantojen pohja tasoitetaan hiekalla tai salaojitussoralla jolla tehdään alkutäyttö kaapeloinnin ja merkkinauhan asennuksen jälkeen. 16 Täyttö ja tiivistys 16 0 Yleistä Täyttö suoritetaan suunnitelmien osoittamiin korkeuksiin noudattaen rakenne- ja erityispiirustuksia. Käytettävä täytesora tai muu maa-aines on hyväksytettävä valvojalla ennen työhön ryhtymistä. Tiivistykset tehdään aina koneellisesti ja sääolosuhteiden salliessa vettä apuna käyttäen. Täyttöä ei saa suorittaa olosuhteissa, joissa sen jäätyminen on mahdollista Routaeristys Routaeristykset hankitaan ja asennetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti Perustusten alustäyttö Noudatetaan RYL 7.1 Perustusten alustäyttö tehdään tiivistetystä sepelistä rakennepiirustusten mukaan. Sepelikerros muodostaa samalla perustusten kapillaarikatkon. Tiiveysvaatimus on vähintään 95 % parannetulla Procktor-kokeella mitattuna. Täyttökerrokseen rakennetaan radon-putkitus perustussuunnitelman mukaan Perusmuurin vierustäyttö Perusmuurin vierustäyttö suoritetaan kerroksittain tiivistäen routimattomalla soralla. Työ tulee suorittaa siten, etteivät routaeristykset vaurioidu Alapohjan alustäyttö Noudatetaan RYL 7.4 Työ tehdään rakennepiirustuksissa esitetyllä tavalla. Tiiveysvaatimus on vähintään 95 % parannetulla Procktor-kokeella mitattuna. Alapohjan yläosan täyttö tehdään karkealla soralla 300 mm. Se muodostaa alapohjan kapillaarisen veden nousun katkaisevan kerroksen Kanaalien ja syvennysten täyttö Noudatetaan RYL Täyttö rakennusalueella Noudatetaan RYL 7.5 ja RYL 7.6

13 Täytöt tehdään ottaen huomioon olemassa olevat korkeusasemat, pintakerrosten ja niiden alusrakenteiden vaatimat työvarat sekä pintavesien poisjohtamiseen tarvittavat kaltevuudet. Liikenne- ja muiden päällystettävien piha-alueiden täytössä käytetään routimattomia maalajeja jotka tiivistetään siten, että painumia ei myöhemmin esiinny Rakennusalueen pintarakenteet 17 0 Yleistä Pintarakenteet urakka-alueella tehdään nurmikko tai kivituhkapintaisina. Nurmikon teko kuuluu urakkaan. Nurmikkoa tehdään rakennuksen ympärille n. 200m Laatta- ja murskepinta Urakka-alueen liikennöitävät pinnat ovat kivituhkapintaisia Liikennealueiden rakennekerrokset Noudatetaan RYL 8.1 Entiset liikennealueet siistitään, pintaan kivituhka Leikkialueiden rakennekerrokset Noudatetaan RYL 8.1 ja RT Pintakuivatuksen rakenteet Noudatetaan RYL Luonnonvaraisten alueiden kunnostus Alueet, joita rakennusalueella ei ole merkitty rakennettavaksi tai muuten käsiteltäväksi, siistitään. Alueet puhdistetaan kasvillisuutta vahingoittamatta. 18 Ulkovarusteet 18 4 Jätehuoltovarusteet 18 6 Valaisinrakenteet

14 14 Kaapeleiden kaivutyö sekä peittäminen kuuluvat pääurakkaan. Entiset valaisimet jalustoineen huolletaan. Pystysuoruus tarkastetaan ja korjataan tarpeen mukaan. Vanhan ajopihan keskellä oleva valaisin siirretään ajoalueen reunalle. Paikka tarkennetaan kaivutyön yhteydessä. 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 20 Perustukset, yleistä Perustukset tehdään teräsbetonista rakennepiirustusten mukaisesti. Betonirakenteiden teossa noudatetaan Rak Mk:n betonirakenteita koskevia määräyksiä ja ohjeita, RunkoRYL 2000 sekä Betoninormeja. 26 Maanvarainen laatta Maanvarainen laatta tehdään teräsbetonista rakennesuunnitelmien osoittamalla tavalla. Betonilaatan jälkikäsittely hoidetaan siten, että laattaan ei tule kuivumishalkeamia. Muut urakoitsijat asentavat lattioihin suunnitelmien mukaiset putket, lattiakaivot yms. tarvikkeet ennen valua. Lattiakaivollisissa tiloissa lattia kallistetaan kaivoja kohti kaltevuudessa 1:50 1:100. Kallistusten tulee olla oikein joka kohdassa lattiaa. Ellei vesi mene lattiakaivoon, niin tilanne korjataan uusimalla koko lattia pääurakoitsijan kustannuksella. Ennen lattian valutyön aloitusta varmistetaan, että kaikki lattiaan ja sen alle tulevat LVISja muut asiakirjojen mukaiset rakennusosat ovat paikoillaan ja riittävän lujasti kiinnitetty, jotta ne eivät valussa siirry pois paikoiltaan. 28 Ulkopuoliset rakenteet Ovien eteen valetaan teräsbetonista kallistetut sisäänkäyntitasot. 3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET RYL 10, RYL 11, RYL Yleistä Kantavana pystyrunkona puupiirut. Yläpohjan kantavana rakenteena toimivat puurakenteiset, tehdasvalmisteiset naulalevyristikot. 306 Runko- ja vesikattorakenteiden puu- ja levytyöt, yleistä Käytettävän puutavaran on täytettävä kaikilta osiltaan sille asiakirjoissa määritetyt laatuvaatimukset. Kantaviin rakenteisiin tai niiden osiin käytettävän puutavaran tulee olla RakMk:n osan B 10 vaatimusten mukaista lujuuslajiteltua ja leimattua rakennepuutavaraa, ellei rakennepiirustuksissa toisin määritellä.

15 Sormijatketun rakennesahatavaran on täytettävä RakMk:n osan B 10 vaatimukset. Kyllästetyn puutavaran on oltava RT-ohjekortin RT kyllästysluokan AB vaatimusten mukaista. 15 Sisätiloissa ei saa käyttää painekyllästysmenetelmällä kyllästettyä puuta. Mitallistetun tai höylätyn havupuusahatavaran poikkileikkausmittojen suurimmat sallitut poikkeamat: noudatetaan RYL 90 taulukko 12:T1. Puutavaran kosteuden tulee olla toimitettaessa 20 % puun kuivapainosta, vaihteluväli 4 % yli tai ali. Puutavara suojataan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi kastumiselta, likaantumiselta ja kolhiintumiselta Levytyöt rungon yhteydessä Sisäkattoja ei levytetä. Käyttöullakon ristikoiden alapaarteiden yläpinta laudoitetaan rakennekuvassa näkyvältä alueelta. 301 Runko- ja vesikattorakenteiden lämmön- ja ääneneristykset, yleistä Rakennuksen seinä- ja kattorakenteita ei lämmöneristetä. Alapohjan lämmöneristyksen saumoihin ja tiiveyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota routavaurioiden estämiseksi. 32 Kantavat väliseinät ja pilarit 320 Kantavat väliseinät ja pilarit, yleistä Kantavia väliseiniä ei ole. Kevyet väliseinät tehdään puurakenteisina 47x97 k Betoniväliseinät ja pilarit 324 Muuratut kantavat väliseinät 33 Laatat ja palkit 330 Laatat ja palkit, yleistä Palkit ovat puupalkkeja. 302 Puu- ja levyrakenteiset väli- ja yläpohjat Puurakenteiset yläpohjat tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kantavana rakenteena

16 ovat tehdasvalmisteiset naulalevyristikot. Ristikoiden mitoituksen lujuuslaskelmineen tekee niiden toimittaja ristikkokaavioiden pohjalta. 16 Ristikoiden harjan suuntainen tuenta tehdään työmaalla rakennesuunnitelmien mukaisesti rakennuspaikalla sovittavalla tavalla. 303 Väli- ja yläpohjien veden- ja kosteudeneristykset 34 Portaat Yläpohjarakenteen vedeneristyksenä on 0,6 mm Pural- pintainen Rannilan tiilikuvioitu peltikate aluskatteella SFS-standardin mukaisilla materiaaleilla tehtynä sisältäen 10 vuoden takuun. Vesikate kokonaisuudessaan kattotarvikkeineen kuuluu pääurakkaan. 342 Teräs- ja puuportaat Urakkaan kuuluu käyttöullakolle johtavat tikasportaat. 35 Ulkoseinät 350 Ulkoseinät, yleistä Ulkoseinät ovat puurakenteisia rakennesuunnitelmien mukaan. 36 Ullakko- ja kattorakenteet 370 Ullakko- ja kattorakenteet, yleistä Ullakko- ja kattorakenteet tehdään puusta rakennepiirustusten mukaan. Pääurakkaan kuuluvat kaikki laajennuksen pelti- ja listatyöt. 4 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSOSAT 40 Täydentävät rakennusosat, yleistä 41 Ikkunat Täydentävät rakennusosat tehdään suunnitelmien ja selitysten mukaan noudattaen kohtaa 30 Runko- ja vesikattorakenteet sekä tämän kohdan jäljempänä esitettyjä ohjeita. Ei tässä kohteessa. 43 Ovet 430 Yleistä

17 Kaikki ovet ovat lämmöneristettyjä, alumiinirakenteisia sähkökäyttöisiä nosto-ovia. Ovet tehdään erikoispiirustusten ja niihin liittyvien selosteiden mukaan. Ovien paikat on esitetty pohjapiirustuksessa. Abloy- lukituksesta pääurakoitsija laatii sarjoitussuunnitelman rakennuttajan ohjeiden mukaan. Sarjoitus ja siihen liittyvät Exec-avaimet kuuluvat urakkaan. Lukkojen näkyvät osat ja pintaheloitukset kromatut. Kaikki ulko-ovet varustetaan Abloy-lukoin. Kaikki painikkeet ja pintahelat ovat Primon Presto-sarjaa. Pintakäsittelynä on hopeaanodisointi. Lukituksen tulee täyttää vakuutusyhtiöiden suojeluehto. Kaikki ovet, joiden auetessa läheinen seinä tai muu rakenne voi vaurioitua, varustetaan tarkoitukseen sopivin, ensisijaisesti seiniin kiinnitettävin, vaimentavin pysäyttäjin. Listoitus vesipelteineen tehdään muovipinnoitetulla peltilistalla. Puuovet tehdään ovikaavioiden mukaisina vakiovalmisteisina ovina. Ulko-ovet ovat lämmöneristettyjä kehysrakenteisia umpiovia Kevyet väliseinät 450 Kevyet väliseinät, yleistä Väliseinät ovat puurakenteisia seiniä. Väliseinät rakennetaan yläpohjaan saakka. Liitokset tehdään joustaviksi mahdollisten jälkipainumien varalta. 48 Hormit ja piiput Kaikkien koteloiden, piippujen ja jalustoiden ulkopinnat ja pellitykset tehdään Puralpintaisesta pellistä, 0,5 mm. 5 PINTARAKENTEET 50 Pintarakenteet, yleistä Eri tilojen pintamateriaalit käyvät ilmi piirustuksista. Maalaus kohdassa 58.

18 51 Vesikate Vesikate, yleistä Kaikki vesikatteeseen liittyvien läpivientien tekeminen, vesieristäminen ja pellittäminen kuuluu pääurakkaan. Yläpohjarakenteen vedeneristyksenä on 0,6 mm Pural- pintainen Rannilan Classic W saumapeltikate aluskatteella SFS-standardin mukaisilla materiaaleilla tehtynä sisältäen 10 vuoden takuun. 513 Metallikatteet ja metalliset katon osat Vesikaton pääty-, ala- ja sivuräystäät pellitetään Rannilan järjestelmän mukaan Puralpinnoitetulla 0,6mm pellillä. Ilmastointipiiput pellitetään Pural-pintaisella pellillä. Räystäskourujen ja syöksytorvien malli ja väri on sama kuin rakennuksen muut vastaavat osat. Kattovedet johdetaan kuivatussuunnitelman mukaisesti rännikaivoihin, jotka puretaan maastoon. Hankinta ja asennus pääurakassa. Räystäiden alapuolet ja katokset laudoitetaan hienosahatusta laudasta 22x95mm ja maalataan. 518 Huopa- ja kermikatteet 52 Sisäseinien pintarakenteet 519 Sisäseinien pintarakenteet, yleistä Eri tilojen pintamateriaalit käyvät ilmi piirustuksista. Verhouksiin tulevat reiät ilmastointi- yms. asennuksia varten tekee pääurakoitsija Tasoitus sisäseinissä 53 Sisäkattojen pintarakenteet 530 Sisäkattojen pintarakenteet, yleistä

19 55 ULKOSEINIEN PINTARAKENTEET 19 Julkisivupinnat ilmenevät julkisivupiirustuksista, rakennetyyppi-leikkauksista ja rakennepiirustuksista. Ulkovuorauslauta on hienosahattupintaista mäntylautaa UTV 21x120. Alapäät viistetään 30 asteen kulmaan tippanokaksi. Peltilistoitukset Listoitettavat kohteet ilmenevät julkisivupiirustuksista, rakennetyyppi-leikkauksista ja rakennepiirustuksista. Lisäksi listoitukset asennetaan kohtiin, jotka ovat tarpeen täsmällisen vaikutelman aikaansaamiseksi. 56 Lattian pintarakenteet 562 Lattian pintabetonityöt Betonilattioiden pinnat teräshierretään ja hiotaan sementtiliima pois. Lattiakaivoilla varustettujen lattioiden kallistukset 1:50 1:100 kaivoa kohti. Lattian tasaisuuden on vastattava lattianpäällysteelle asetettavia vaatimuksia Lattian mattoverhoukset ja päällysteet Muovimattolattiat Laattalattiat 6 KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET 613 Yleistä kalusteista Noudatetaan RYL 51:1 Varastoon asennetaan 7 kappaletta Sovella-kannakkeisia hyllyjä. Oven vasemman puoleiselle ja vastakkaiselle seinälle koko seinän mittaisina. Hyllyt melamiinipintaisia, leveys 500mm, paksuus 22mm. Sovella kannakkeiden väli 700mm.

20 7 KONETEKNISET TYÖT Työkohteen LVISA-työt kuuluvat pääurakkaan ja ne toteutetaan rakennuttajan laatiminen erikoissuunnitelmien mukaisesti. 58 Maalaus 580 Yleistä Maalaustöiden suorituksessa noudatetaan MaalausRYL 2001 ja RT MAALAUS 93 Maalaustyö suoritetaan pääurakaan kuuluvana tämän työselityksen sekä suunnittelijan ennen työtä ja työn aikana antamien täsmentävien ohjeiden ja värimääräysten mukaan. Maalaustyössä on käytettävä ammattitaitoista työvoimaa. Kaikkien maalauksessa käytettävien maalien ja muiden tuotteiden tulee olla ensiluokkaisia ja kelvollisia ko. kohteeseen. Maalien on oltava tehdasvalmisteisia ja niiden käytössä on noudatettava valmistajan ohjeita. Kaikki maalattavat pinnat tulee ennen maalausta saattaa MaalausRYL 2001 ja RT MAALAUS edellyttämään kuntoon. Maalaustyön aikana tulee maalattavaan tilaan järjestää työn onnistumisen kannalta edulliset olosuhteet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tilan pölyttömyyteen ja pintojen puhtauteen Maalausurakoitsijan on huolehdittava työympäristönsä suojauksesta siten, että vahingoittumiselle alttiit rakennusosat eivät tahriinnu ja vaurioidu. Mahdolliset tahriintuneet osat on puhdistettava välittömästi. Maalaustyö on suoritettava siten, että yleisvaikutelma on täsmällinen ja tasainen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä maalipintojen peittävyyteen ja tasaisuuteen sekä rajauksiin. Työn alkaessa urakoitsija on velvollinen suorittamaan suunnittelijan ohjeiden mukaan kohtuullisessa määrin tarpeelliset värimallikokeilut. Huonetilaan näkyvät putket ja kanavat maalataan. Kaikkien maalien ja aineiden suhteen on noudatettava tarkoin tuotteen valmistajan ohjeita. Vastuu maalaustyön onnistumisesta jää silti ko. urakoitsijalle. Maalaustarvikkeina tulee käyttää kotimaisia tuotteita. 581 Käsittely-yhdistelmät Tässä käytetyt koodit perustuvat RT " Maalaus 93 " käsikirjaan.

21 21 Sisämaalaus Ulkomaalaus 1. Ulkopuolen puuosat Sinkityt teräsrakenteet Betoniosat, sokkeli värilaasti Mainitsematta jääneet kohteet maalataan siten, että käsittely-yhdistelmä vastaa tässä esitettyä yleistä tasoa. Kolhossa Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Ulla Immonen

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki 1 RAKENNUSSELOSTUS Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki Vesikaton saneeraus 2012 Arkjatek Oy Hannu Yppärilä 2 SISÄLLYSLUETTELO 01.1 RAKENNUSHANKE 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.2 Rakennustarvikkeet

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Työmenekki. 011112 Purku, puurakennus suuri, kuljetus 20km rm3 5,66 5,66 5,66 20.3.2007

Työmenekki. 011112 Purku, puurakennus suuri, kuljetus 20km rm3 5,66 5,66 5,66 20.3.2007 Kawerak Oy pu 040-717 5365 Sivu 1 /yks eur/ Työ Aine Ali Yt Yt eur Pvm RAKENNUSOSAT PKS 1/2007 0 ALUETYÖT 01 ALUEEN MAA- JA POHJARAKENNUS 011 RAIVAUS JA PURKU 0111 Rakennusten purku 011112 Purku, puurakennus

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ 01 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01.0 YLEISTÄ Yleiset suoritusmääräykset määräytyvät yleisten sopimusehtojen sekä urakkaohjelman mukaan.

Lisätiedot

Raksystems Oy Sivu 1 (5) 27.2.2006

Raksystems Oy Sivu 1 (5) 27.2.2006 Raksystems Oy Sivu 1 (5) 27.2.2006 OMAKOTIRAKENTAJAN "OMATOIMI"KUSTANNUSSUUNNITTELU - / SEURANTATAULUKKO(Täytä euro Rahayksikkö EURO O = Omana työnä, T = Talopakettiin kuuluva Jos tilanne on - merkkinen,

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

LAAKASIILO KATETTU. LAAKASIILOT, mv Esko Hautakorpi UUDISRAKENNUS. Rakennusala Sisäala m² 1523 m². Laakasiilo, katettu FarmiMalli Oy

LAAKASIILO KATETTU. LAAKASIILOT, mv Esko Hautakorpi UUDISRAKENNUS. Rakennusala Sisäala m² 1523 m². Laakasiilo, katettu FarmiMalli Oy LAAKASIILOT, mv Esko Hautakorpi UUDISRAKENNUS A 6139 51 FarmiMalli Oy puristeneste pumppauskaivo mastojäykistys Rullaovi 6x6 615 Rullaovi 9x7 LAAKASIILO KATETTU Rakennusala Sisäala 1542 m² 1523 m² Kerrosala

Lisätiedot

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i KOTI KIVEKÄS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S 25.03.2008 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi Laitilan kaupunki RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista Rakennusluvassa vaadittujen työnjohtajien tulee kunkin oman vastuualueensa osalta merkitä tähän tarkistuslistaan suorittamansa

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5)

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5) 1(5) TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS Materiaalitoimitus = M Materiaalit toimitetaan asennettuna = A Ei sisälly toimitukseen = tyhjä solu YLÄKÄSITTEET Talopaketin toimituslaajuus 1 RAKENNUSOSAT TALOVALMIS MUUTTOVALMIS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 2 Maalaustyöselitys Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 KOHDE B01 Rakennushanke B02 Maalaustyön laajuus B03 Rakennuttaja

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS 01 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01.0 YLEISTÄ Yleiset suoritusmääräykset määräytyvät yleisten sopimusehtojen sekä urakkaohjelman mukaan.

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti PUNKALAITUMEN KIRKKO VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti Asiantuntijamestarit Oy Alppikatu 13 B 18, 00530 Helsinki, p. 09-726 0077, f. 09-726 000

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Raita 142. Unelmista oma koti. Suosikki. Taloteko- materiaalipaketti. Hintaan 47 000.

Raita 142. Unelmista oma koti. Suosikki. Taloteko- materiaalipaketti. Hintaan 47 000. Raita 142 Suosikki >> Huoneistoala 142m2 >> Toimivaa tilaa, tämän ajan suosikki ratkaisuna >> Yhteensopiva keittiö, ruokailu- ja olohuone >> Ajanmukainen arkkitehtuuri Taloteko- materiaalipaketti Hintaan

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I T A L O Hinnat ovat voimassa toistaiseksi toimituksiin 31.10.2014 saakka. Muuttovalmis koti - turvallinen

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X188095.007 10.12.2016 JANAKKALAN VESI Pahamyllyntien viemärisaneeraus 2 Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala. Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.fi RAKENNUS- HANKKEEN TIEDOT Lupatunnukset Kiinteistötunnus Rakennuspaikan

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 23.2.2015, Heikki

Lisätiedot

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALTA! VAIN UKALASKENTAA VARTEN Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten

Lisätiedot

Ranuan yläkoulu rakennusselitys 31.1.20111/86 RAKENNUSSELITYS. Ranuan kunta Yläkoulun peruskorjaus 31.1.2011. Työ n:o 609A /1001 NAPARK

Ranuan yläkoulu rakennusselitys 31.1.20111/86 RAKENNUSSELITYS. Ranuan kunta Yläkoulun peruskorjaus 31.1.2011. Työ n:o 609A /1001 NAPARK Ranuan yläkoulu rakennusselitys 31.1.20111/86 RAKENNUSSELITYS Ranuan kunta Yläkoulun peruskorjaus 31.1.2011 Työ n:o 609A /1001 NAPARK Ranuan yläkoulu rakennusselitys 31.1.20112/86 RAKENNUSSELITYS...4 01

Lisätiedot

AUTOTALLIT. päädyt: runko 48x98 mm ilmarakokoolaus 22x100 mm päätyjen ja ristikonkanan ulkoverhous: hirsipaneeli 20x170 195 mm

AUTOTALLIT. päädyt: runko 48x98 mm ilmarakokoolaus 22x100 mm päätyjen ja ristikonkanan ulkoverhous: hirsipaneeli 20x170 195 mm 1 (5) AUTOTALLIT TOIMITUSSISÄLTÖ PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT pääpiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 (3 sarjaa): pohja-, poikkileikkaus- ja julkisivupiirustukset (ei sis asemapiirustusta) perustuksen

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi JAHTIMETSÄNTIEN OMAKOTITALOT Rakennustapaselostus Rakennuspaikka: Jahtimetsäntie 1, 3, 5 ja 7, 90540 Oulu Rakennusten laajuustiedot: Päärakennus: huoneistoala 120

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 3 7. 8.9 7.7 Rumpu #30.9 Långängsvägen 000 000 000 80 000 LJK/SPK 3 LUONNONTILA 7099 r.00 9.3.3 8 8 0 30. 78.39 7 9 3.00 9 8. 7.0.7. Kaltevuus % 3 7 8 9 0 98 8 7 Kaltevuus % 090 89.0 9.9 0 30 7099 3 3.

Lisätiedot

Maalaustyöselostusmalli

Maalaustyöselostusmalli Maalaustyöselostusmalli 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Maalaustyön laajuus 1.3 Rakennuttaja 1.4 Käyttäjän edustajat 1.5 Suunnittelijat, asiantuntijat 2 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 2.1 Maalaustyössä

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Huittisten toimintakeskuksen peruskorjaus LISÄKIRJE 1

Huittisten toimintakeskuksen peruskorjaus LISÄKIRJE 1 Huittisten toimintakeskuksen peruskorjaus LISÄKIRJE 1 Urakkalaskennan aikana esitetyt kysymykset ja vastaukset näihin. Kysymys 1: LVI-urakkaan liittyen onko putkityöt todella tehtävä kierreliitoksin teräsputkesta,

Lisätiedot

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS 01 YLEISTÄ 01.1 Rakennushanke 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Mäntsälän toimistotalo; ETEVA-kuntayhtymän, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n, Mäntsälän kunnan,

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

HANKINTASUUNNITELMA JA HANKINTAPAKETIT

HANKINTASUUNNITELMA JA HANKINTAPAKETIT Louhintaurakka Louhinta Kiirehankintoina 46/14 47/14 Alustavin suunnitelmin Maarakennusurakka Pohjanvahvistus, maankaivu- ja täyttötyöt, salaojat, putkijohdot Kiirehankintoina 46/14 47/14 Alustavin suunnitelmin

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015 13.2.2015 Sivu 1/7 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 7. 8.9 7.7 Rumpu #0.9 800 000 80 9. 7099 000 LJK/SPK/INVA W 0. 78.9 8 0 7 9 Kaltevuus % Kaltevuus % +9.800 8 +9.800 7 090 000 0 9 +9.800 +9.800 +9.800. KARHUSUO TT..8 e=0. Ju- hule- db KTY- 7P ASEMAKAAVAMEINTÖJÄ

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA Asemakaavaote 30.5.2012 Naistenmatka Tuohikorpi AS OY PIRKKALAN TUOHIKORPI Tuohivirsu 6 33960 Pirkkala HUONEISTOSELOSTUS Päivitetty 19.8.2013 OLOHUONE Katto koristeruiskutasoite Seinät

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

2232 Rakennuksen täytöt

2232 Rakennuksen täytöt 1 22321 Rakennuksen ulkopuoliset täytöt Rakennuksen ulkopuolinen täyttö sisältää rakennuskaivannon täytöt rakennuksen sokkeli- /anturalinjan ulkopuolella. 22321.1 Rakennuksen ulkopuolisten täyttöjen materiaalit

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

Oma koti ja sen suunnittelijat

Oma koti ja sen suunnittelijat Oma koti ja sen suunnittelijat oma koti kullan kallis joka tapauksessa kallis loppujen lopuksi laadukas rakentaminen on edullista, koska sen on kerralla hyvin suunniteltu ja tehty omakotiperheestä rakennuttajaperhe

Lisätiedot