TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN LATTIATASOITTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN LATTIATASOITTEET"

Transkriptio

1 TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN LATTIATASOITTEET

2 2 RESCON MAPEIN KEHITYS 976 RESCON perustetaan ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon. 98 RESCON perustaa RESCONSULT tytäryhtiön. 998 RESCONIN uuden laastitehtaan tuotanto käynnistyy. 999 MAPEI ostaa % RESCONIN - 00 osakkeista ja yhtiö saa uuden nimen RESCON MAPEI. 200 RESCON MAPEI avaa Pohjolan ja Baltian markkinoita palvelevan uuden jakelukeskuksen Sagstuassa. 200 RESCON MAPEI investoi voimak kaasti uusiin tuotantotiloihin Sagstuassa Norges forskningsråd nimeää Concrete Concrete Innovation Center:in (COIN) tutkimuspohjaisen innovaation keskukseksi, Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI). RESCON MAPEI on mukana keskuksessa, joka saa vuosittain 0 miljoonaa kruunua tutkimustukea. Keskuksen päätavoitteena on tulla Euroopan johtavaksi betonin tutkimuksessa. MAPEIN KEHITYS Mapei perustettiin Milanossa, Italiassa vuonna 97. Mapeilla on 6 tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa. Yksi Mapeiryhmän 0:sta tutkimuslaboratoriosta on Rescon Mapei Nord-Odalissa, Norjassa. Mapein liikevaihto on lähes,7 miljardia euroa ja yhtiöllä on noin 600 työntekijää joista 70 työskentelee kahdeksassa TK-keskuksessa.. TUOTERYHMIÄ Lattioiden tasoitukseen ja pinnoitukseen tarkoitetetut tuotteet Erikoislaastit betoninkorjaukseen Betonin pintakäsittelytuotteet Betonin ja laastin lisäaineet Tuotteet tiivistyksiin, injektointiin ja suojaukseen Äänieriste- ja märkätilatuotteet Tunneli- ja kalliorakentamisen tuotteet Kiinnityslaastit ja liimat keraamisille laatoille ja luonnonkiville Liimat kaikentyyppisille lattia- ja seinäpäällysteille Epoksi- ja polyuretaanituotteet injektointiin, liimaukseen ja suojaukseen Sementin apujauhatus tuotteet 2007 RESCON MAPEI avaa uuden tutkimus & tuotekehitys keskuksen sekä uuden tehtaan lisäainetuotantoon. Islanti RESCON MAPEI POHJOLASSA JA BALTIASSA Pääkonttori, tuotanto, jakelu ja tutkimus- ja tuotekehitys Pääkonttori Ruotsissa ja Suomessa Norja Ruotsi Suomi Aluekonttori Tytäryhtiö Viro Yhteistyökumppani Latvia Tanska Liettua

3 T A S O I T T E E T SISÄLLYSLUETTELO: Laatu...s. Käytännön vihjeitä...s. 6 Laitteisto...s. 7 Menetelmäohjeet...s. 0 Tasoite taulukko...s....s. 6 Tasoitteet...s. 7 MIKSI ITSETASOITTUVIA LATTIATASOITTEITA? Tasoitteita käytetään nykyään tasoitukseen ja tiivistykseen. Lattioihin kohdistuu erilaisia rasituksia niin asunnoissa kuin teollisuudessakin. Yleensä alustojen laatu ei ole sellaisenaan tyydyttävä parkettia, laattoja tai muita pinnoitteita varten. Tasoitteilla saadaan lopulliselle pintamateriaalille vaadittava alusta. Valettujen lattioiden tasoittaminen oikeaan toleranssiluokkaan on usein kallista. Sen takia onkin tärkeää valita sopivan laatuinen, vahvuinen ja paksuinen tasoite. Oikealla tasoitevalinnalla päästään selviin kustannussäästöihin. Tasoitteita ei käytetä pelkästään uudisrakennuksissa, vaan vanhatkin lattiat vaativat usein korjausta. Käyttämällä korjauksessa nopeasti sitoutuvia tasoitteita voi lattian ottaa käyttöön nopeasti. Laboratoriomme kehittämien erilaisten tasoitteiden levitys on helppoa sekä käsin että pumppaamalla. Tuotejärjestelmiemme avulla lattioista saadaan toivomusten ja vaatimusten mukaisia. Mikäli haluat tietää lisää tasoitteista, voit lukea NBI:n (Sintef Byggforsk) Byggforsk-sarjassa julkaisemat lehdet,, 72.2 ja 7..

4 L A A T U LAATU Suoritamme tasoitteiden tarkastusvalvontaa seuraavien Euroopan standardien mukaisesti: NS-EN 2706 Leviämä Valmistajan ohjeita on noudatettava sekä massan sekoittumista ja koostumusta on aina valvottava rakennuspaikalla (vrt. mittauspöytäkirja). Kun tasoite levitetään automaattilaitteesta, massan notkeus mitataan letkun päästä. Mittaus antaa käsityksen siitä, miten tasoite käyttäytyy lattialla. Oikean vesimäärän noudattaminen on erittäin tärkeää. Leviämä mitataan renkaalla, joko ruotsalaisen standardin SS 929 mukaan, jolloin renkaan sisäläpimitta on Ø = 0 mm, k = 22 mm, tai Eurooppalaisen standardin EN 2706 mukaan, jolloin renkaan sisähalkaisija on Ø = 0 mm, k = 0 mm. Liika vesi heikentää aina tasoitteen lujuutta, aiheuttaa erottumista ja tuottaa epätasaisen ja huonon pinnan. Liian pieni vesimäärä heikentää työstettävyyttä, alentaa loppulujuutta ja tuottaa myös huonolaatuisen pinnan. Väärä vesimäärä on aina tekijä, joka voi aiheuttaa ala-arvoisen lattiapinnan. NS-EN Taivutuslujuus ja puristuslujuus sekä tiheys Puristuslujuus mitataan yksikkönä N/mm 2 (Mpa). Puristuslujuus kertoo tasoitteen kyvystä sietää staattisia ja dynaamisia kuormia, esimerkiksi koneiden painoa. Taivutuslujuus kertoo tasoitteen ominaisuuksista sietää taipumista murtumatta. Ominaisuus on tärkeä paikoissa joissa on joustava alusta, esimerkiksi puulattioissa. Joustavilla alustoilla käytetään usein kuitupitoisia tasoitteita koska niillä on hyvät taivutuslujuusominaisuudet.

5 U N D E R L A G S P R E P A RLE AR AI NT GU NS-EN Pinnan kovuus Käsityksen tasoitteen kovuudesta voi saada raapaisemalla lattiaa esimerkiksi naulalla tai käyttämällä siihen tarkoitettua koetuslaittetta. Jos tulos vaikuttaa huonolta, voidaan lisäksi suorittaa vetokoe, jolla mitataan tasoitteen kiinnittymistä alustaansa. Jos tasoite irtoaa helposti alustasta, kertoo se massan liiasta vesimäärästä joka on johtanut massan erottumiseen. Tällöin hienojakoinen aines kelluu pintaan ja saa aikaan löysän ja huokoisen pintakalvon. Tasoitteessa johon on lisätty aivan liian paljon vettä, massan hiekka asettuu tasoitekerroksen pohjalle ja saa aikaan huonon kiinnittymisen alustaan. Tasoitteen puristuslujuus voi heiketä 20-0 % pelkästään siksi että ohjeen mukainen vesimäärä on ylitetty 0:llä prosentilla. NS-EN -2 Pituuden muuttuminen Kutistumisvoimien ollessa vetolujuutta suurempia syntyy tasoitteeseen halkeamia. Jos kutistuminen on suurta nämä voimat voivat olla niin suuria, että halkeilun lisäksi tasoite nousee irti alustasta synnyttäen pullistumia ja reunojen nousua. Kopojen ja reunojen nousun välttämiseksi onkin tärkeää, että käytettävässä tasoitteessa on mahdollisimman pieni kutistuma. Mitä paksumpia kerroksia tehdään, sitä enemmän on tasoitteen valintaan kiinnitettävä huomiota. Tarkastuslista / asennuspöytäkirja Kun tasoitteen levittämiseen käytetään tietokoneohjattua pumppuautoa, Rescon Mapeilla on käytössään asennuspöytäkirja johon merkitään rakennuspaikalla vallitsevat olosuhteet. Pumppuauton käyttäjän asennuspöytäkirjasta voidaan myöhemmin tarkastaa ovatko olosuhteet rakennustyömaalla olleet ohjeidemme mukaiset. Tuotesertifikaatti Tuotesertifikaatti tehdään jokaisesta valmistuserästä. Sertifikaatissa on tieto mm. leviämästä ja sitoutumisajasta, milloin tuote on valmistettu sekä tuotanto- ja eränumero. Se on dokumentti siitä että tuote täyttää Rescon Mapein korkeat laatuvaatimukset. Tuotesertifikaatti toimitetaan pyynnöstä.

6 K Ä Y T Ä N N Ö N V I H J E I T Ä 6 KÄYTÄNNÖN VIHJEITÄ Lämpötila Tasoitetta levitettäessä lattian ja huoneen lämpötilan tulee olla +0 o C ja +2 o C välillä. Lattiapintojen alin lämpötila on +8 o C. Tämä on mitattava ja merkittävä asennuspöytäkirjaan. Veto kuilujen, putkien läpivientien ja puuttuvien oviaukkojen kohdalta voi muuttaa tasoitteen sitoutumisominaisuuksia ja vaikuttaa lopulliseen laatuun. Tasoitetta ei saa normaalisti levittää betonilattialle jonka kosteusprosentti on suurempi kuin 90 % RH. Alusta on aina pohjustettava ennen tasoitteen levittämistä. Hyvä pohjustus on edellytys huokosettoman ja sileän lattiapinnan tekemiselle ja sillä varmistetaan hyvä tartunta alustaan. tehdään harjalla tai ruiskulla. Jos pohjuste levitetään ruiskulla tulee se harjata kiinni alustaan. Monta vuotta vanha betonilattia on yleensä kuivunut täydellisesti ja omaa tyypillisesti saman suhteellisen kosteuden kuin rakennus. Kun betonipinnasta tämän jälkeen poistetaan vanha pinnoite, on pinta voimakkaasti imevä. Jos tasoite reikiintyy, syynä on usein liian ohut tai väärin ohennettu pohjustekerros, liian alhainen lämpötila tai näiden yhteisvaikutus. Pohjustuksen tulee aina olla kuiva ennen tasoitekäsittelyn aloittamista. Näin siksi, että pohjusteen täytyy saada muodostaa tiivis kalvo. Aika jonka pohjusteen kuivuminen (läpinäkyväksi) vaatii, vaihtelee lämpötilan ja ilman kosteuden mukaan, mikä on yleensä 2 tuntia. Tasoitteen levittämisen yhteydessä alusta ottaa vastaan kosteutta, joka saa aikaan sen, että betonin huokosjärjestelmästä vapautuu ilmaa ja se siirtyy tasoitusmassan läpi pintaa kohti. Jos alusta on voimakkaasti imevä, tämä voi saada aikaan tasoitteeseen ilmaantuvia ilmakanavia myöhäisessä kovettumisvaiheessa eivätkä nämä yhdy toisiinsa. Tuloksena voi syntyä rakkuloita, huokosia ja kraatereita. Vastaavasti voimakkaasti imevä alusta voi aiheuttaa tasoitteen nopean kuivumisen, mikä puolestaan voi johtaa plastisiin kutistumishalkeamiin. POHJUSTUSOHJE Alusta Pohjuste tyyppi Pohjuste menekki Sekoitussuhde (Raaka pohjuste pohjuste:vesi litraa/m 2 ) Betonilattia Primer CP 0,0 : 0,0 Kevytbetoni Primer CP 0, : sekoitettuna 0,0 + tasoitteeseen* tasoite Puu/linoleumi Primer CP 0,20 Ohentamaton 0,20 Voimakkaasti imevä alusta Primer CP 2 x 0, : 0,90 (vanha betoni) : 0,0 Maali/epoksi/laatat Mapeprim SP 0,20 Ohentamaton 0,20 Teräs Mapeprim SP 0,20 Ohentamaton 0,20 Betoni ulkotiloissa Primer FR 0, :2 0, Pohjuste menekki (sisältää veden) litraa/m 2 ) * katso Menetelmäohjeet sivulta 0

7 L A I T T E I S T O 7 LAITTEISTO Hyvän tasoitustyön suorittamiseen vaaditaan oikeanlainen laitteisto. Suurissa työurakoissa ruiskut helpottavat pohjusteen levittämistä. Pumput Tarjolla on täysautomaattisia sekoittimia, joilla voidaan pumpata tasoite suoraan tasoitettavalle lattialle. Automaattisekoittimia/pumppuja kannattaa yleensä käyttää, jos käsiteltävän tilan pinta-ala on yli 2 m 2. Pienehköissä töissä riittää hitaasti käyvä, voimakas (vähintään 70 W), suurella vispilällä varustettu laastisekoitin. Laitteisto tasaamista ja tasoitepaksuuden valvontaa varten Toleranssivaatimukset lattian tasoitevaatimuksista poikkeavat eri käyttöalueilla ja ne on esitetty Norjan standardissa 20. Jotta pystyttäisiin valvomaan kuinka paljon lattiaa on tasoitettava, käytetään esimerkiksi laseria, jonka avulla korkeudet asetetaan niin, että tasoitustyön tekijä näkee kuinka paljon tasoitetta tarvitaan. Tarkoitusta varten on saatavana nk. tasotappeja, jotka leikataan oikeaan korkeuteen. Ruuveja ja vastaavia voidaan myös käyttää. Aukkojen tiivistäminen Oviaukkojen, erilaisten reikien ja läpivientien, ym. tiivistykseen käytetään erilaisia apuvälineitä. Nk. sulkulistoja teippeineen on saatavana x mm ja 0 x 0 mm mittaisina. Niitä käytetään myös suurten alueiden rajaamiseen. Teräsverkko Raudoitusverkkoa 20 x 80 cm, jonka ruutukoko on 0 x 0 cm, käytetään korjaustöissä ja ohutrakenteisissa lämpölattioissa, joissa lämpökaapelit sidotaan verkkoon ja nostetaan ylöspäin tasoituksen yhteydessä. Verkko muodostaa mm vähimmäisetäisyyden lämpökaapelin ja alustan (2 x 2, mm) välille, kun kaapelit kiinnitetään verkkoon. Näin saadaan aikaan myös varmuutta taipumista vastaan. Laitteisto kosteuden mittaukseen Betoni- ja tasoitelattioiden kosteuden mittaamiseen on markkinoilla sekä yksinkertaisia elektronisia kosteusmittareita, että tarkempia karbidimenetelmään perustuvia mittalaitteita. Muu laitteisto Muita tasoitustöissä tarvittavia apuvälineitä voivat olla esimerkiksi lasta ja piikkitela. Valvontalaitteet Rescon Mapeilla on tasoitustyön valvontalaitteistoja, jotka ovat tarjolla ammattilaisten käyttöön.

8 Plan R Plan R -uusijaparempihienotasoite PlanRonsementtipohjainen hienotasoite sisätilojen vaakaja pystypinnoille PlanRonnopeastikovettuvaja korkealaatuinen hienotasoite kaikille kiviainespinnoille PlanRonsaatavanakgja 20 kg säkkeissä

9 EFFETTO GOCCIA SERTIFIOITUA LAATUA JA YMPÄRISTÖÖN PANEUTUMISTA UMISTA MAPEI TAKAA, ETTÄ SILLÄ ON OHJAUSJÄRJESTELMÄ, JOKA HUOLEHTII LAADUSTA, YMPÄRISTÖSTÄ JA TURVALLISUUDESTA NOUDATTAEN STANDARDEJA ISO 900, ISO 00, OHSAS 800 JA EMAS Rescon Mapei AS:n ohjausjärjestelmällä on todistus standardien NS EN ISO 900, NS ISO 0002, NS EN ISO 00, OHSAS 800 noudattamisesta ja EMAS on hyväksynyt sen LIIMA- JA SAUMAMASSOILLA KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN, BETONIN KORJAAMISEEN TARKOITETUT VALMISLAASTIT, ECO -LIIMALLA JA BETONIN LISÄAINEILLA ON CE-MERKINTÄ SEKÄ TODISTUS EUROOPAN STANDARDIEN NOUDATTAMISESTA LIIMA- JA SAUMAMASSAT KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN Kaikki keraamisia laattoja ja luonnonkiviä varten tarkoitetut laattaliimat noudattavat standardin EN 200 vaatimuksia Kaikki keraamisia laattoja ja luonnonkiviä varten tarkoitetut saumalaastit noudattavat standardin EN 888 vaatimuksia Kaikissa Mapein laattaliimoissa on CE-merkintä ja ne ovat sopusoinnussa standardin EN 200 liitteen ZA kanssa GE EMICODE EV IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS LIIMAT JOUSTAVILLE LATTIAMATERIAALEILLE, MATTOJA, PARKETTIA, TAPETTEJA JA KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN Eco-tuotteissa on merkki EMICODE EC-, erittäin vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, kuten GEV-liitto esittää VALMIIKSI SEKOITETTUJA VALULAASTEJA JA TASOITUSMASSOJA Valmiiksi sekoitetut valulaastit ja tasoitusmassat noudattavat EN 8:n vaatimuksia ja niissä on CE-merkintä sopusoinnussa standardin EN 8 liitteen ZA kanssa EN 0- VALMISLAASTI BETONIN KORJAAMISTA VARTEN Valmiiksi sekoitettuja korjauslaasteja, joissa on CE-merkintä ja jotka ovat sopusoinnussa EN 0 vaatimusten kanssa BETONIN LISÄAINEET Plastisoivat ja superplastisoivat lisäaineet laastia ja betonia varten, CE-merkintä. Ne ovat sopusoinnussa standardien EN 9-2 ja EN 9- kanssa MAPEI-TUOTTEET PERUSTUVAT KAIKKEIN INNOVATIIVISIMPAAN TEKNIIKKAAN YMPÄRISTÖN JA IHMISTEN PARHAAKSI BioBlock Tämä tekniikka estää eri tyyppisten homeiden kehittymisen ja leviämisen kosteissa olosuhteissa Low Dust Tälle tuotteelle ominainen, innovatiivinen Low Dust-teknologia vähentää huomattavassa määrin sekoittamisen aikana syntyviä pölypäästöjä tehden siten asentajan työn helpommaksi ja terveellisemmäksi Drop Effect DropEffect Erityiseen vettä hylkivien lisäaineiden käyttöön perustuvan Mapei-tekniikan avulla saadaan aikaan vettä hylkivä pinta, joka on tavallista vähemmän altis likaantumiselle ja jolla on erinomaiset kulutuksenkesto ominaisuudet Green Innovation (Vihreä innovointi) Mukana on yli 0 tuotetta, jotka tuovat meille arvokkaita pisteitä LEED-sertifioiduissa hankkeissa LEED Leadership in Energy and Environmental Design US Green Building Councilin kehittämä sertifiointi, joka tunnustetaan USA:ssa ja Kanadassa ympäristöystävällisten rakenteiden suunnittelun ja rakentamisen todistuksena

10 M E N E T E L M Ä O H J E E T 0 PAIKALLA VALETUN BETONIN TASOITUS Esikäsittely Poista valusta terävät kohoumat, jotka saattavat ylittää tasoitekerroksen paksuuden. Imuroi alusta. Jos lattia on vanha ja aikaisemmin käsitelty, voi olla tarvetta hiontaan, hiekkapuhallukseen tai jyrsintään ennen tasoitusta. 2 Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. Pohjusteena käytetään Primer CP:tä, ohennus vedellä : (pohjuste-vesi). Kuivuttuaan pohjusten tulee olla aavistuksen kiiltävä. Jos betoni on erittäin kuiva tai imevä on hyvä pohjustaa alusta kahteen kertaan, ensimmäinen pohjustekerros ohennetaan suhteessa :. Tasoite levitetään viimeistään 8 h pohjustuksesta. 6. Betoni 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Mahdollinen pohjustus. Laattaliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Parketti, pinnoite, laatat tai maalaus Tasoitus Lattia tasoitetaan Rescon Mapein tasoitteella (katso taulukko esitteen sivulta ). KEVYTBETONIN TASOITUS Esikäsittely Alusta puhdistetaan ja imuroidaan. Lattialle levitetään seos, jossa on osa Primer CP:tä, osa vettä ja 2 osaa tasoitetta. Seos harjataan hyvin kiinni alustaan. Kuivumisen jälkeen lattia pohjustetaan Primer CP:llä suhteessa : (pohjuste-vesi). Tasoitus Pinnan tasoitukseen käytetään Uniplan TL, Uniplan tai Conplan KFtasoitetta, paksuuden ollessa vähintään 0 mm Kevytbetonielementit 2. Pesu. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Parkettiliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Parketti, pinnoite, laatat tai maalaus

11 M E N E T E L M Ä O H J E E T ONTELOLAATTOJEN TASOITUS Esikäsittely Puhdista ja imuroi alusta. Jos pinta jää saumauksen yhteydessä koholle, hio tai jyrsi alusta tasaiseksi. Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. Pohjusteena käytetään Primer CP:tä, ohennus vedellä : (pohjuste-vesi). Kuivuttuaan pohjusteen tulee olla aavistuksen kiiltävä. Jos betoni on erittäin kuiva tai imevä on hyvä pohjustaa alusta kahteen kertaan; ensimmäinen pohjustekerros ohennetaan suhteessa :. Tasoite levitetään viimeistään 8 h pohjustuksesta. 2. Ontelolaatta 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Liima tekstiilipäällystettä tai muuta päällystettä varten. Tekstiilipäällyste, parketti, laatat tai maalaus Tasoitus Alusta tasoitetaan lattian käyttötarkoituksen mukaan valitulla tasoitteella (katso taulukko esitteen sivulta ). Jos elementtien välissä on suuria rakoja, saattaa olla järkevää tehdä saumoihin ja liitoksiin ensin karkea tasoitus ennen pintatasoitusta. Kerrosten väliin tehdään silloin aina pohjustus. KERAAMISTEN LAATTOJEN TASOITUS Esikäsittely Alusta on puhdistettava hyvin saippuan, vahan ym. jäämien poistamiseksi. Vanhat laatat pohjustetaan Mapeprim SP-pohjusteella. Tasoitus Alusta tasoitetaan lattian käyttötarkoituksen mukaan valitulla tasoitteella (katso taulukko esitteen sivulta ). Lattia on tasoitettava viimeistään 2 tunnin kuluttua Mapeprim SP:llä tehdyn pohjustuksen jälkeen. (Katso esitteen loppuosan tuotekuvauksista) Vanhat laatat 2. Mapeprim SP. Tasoite (katso taulukko). Mahdollinen pohjustus. Laattaliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Laatat, pinnoite, parketti tai maalaus * Ratkaisua voidaan käyttää myös äänieristävän lattian kanssa (Mapefonic)

12 M E N E T E L M Ä O H J E E T 2 PUULATTIAN TASOITUS Esikäsittely Lattia hiotaan kevyesti hienolla hiomapaperilla ennen huolellista imurointia. Lattian halkeamat sekä seinän ja lattian väliset raot tiivistetään. Pienempiin halkeamiin ja rakoihin voi käyttää akryylimassaa ja suurempiin paikkauslaastia. Koska puulattia voi elää joutuessaan kosketuksiin veden kanssa, pinta pohjustetaan huolellisesti ohentamattomalla Primer CP:llä Puualusta 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Mahdollinen pohjustus. Laattaliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Laatat, pinnoite, parketti tai maalaus Tasoitus Puulattian tasoittamiseen käytetään kuituvahvisteista tasoitetta. Tasoituksen paksuuden on oltava 0 % puupinnan paksuudesta, muttei koskaan alle 20 mm. On myös arvioitava, käytetäänkö tasoitteessa teräsverkkoa halkeamien estämiseksi. LASTULEVYJEN TASOITUS Esikäsittely Lattia hiotaan kevyesti hienolla hiomapaperilla ennen huolellista imurointia. Koska lastulevyt voi elää joutuessaan kosketuksiin veden kanssa, pinta pohjustetaan huolellisesti ohentamattomalla Primer CP:llä. Tasoitus Lastulevyjen tasoitukseen käytetään kuituvahvisteista tasoitetta. Tasoituksen paksuuden on oltava 0 % lastulevyn paksuudesta, muttei koskaan alle 2 mm Lastulevyt 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Mahdollinen pohjustus. Laattaliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Laatat, pinnoite, parketti tai maalaus

13 M E N E T E L M Ä O H J E E T MÄRKÄTILOJEN LATTIALÄMMITYS Esikäsittely Poista valusta terävät kohoumat, jotka saattavat ylittää tasoitekerroksen paksuuden. Imuroi alusta. Jos lattia on vanha ja aikaisemmin käsitelty voi olla tarvetta hiontaan, hiekkapuhallukseen tai jyrsintään ennen tasoitusta.. Betoni 2. Primer CP. Tasoite Conplan VR.. Vesieriste 6. Laattaliima 7. Laatta Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. 2 Pohjusteena käytetään Primer CP:tä, ohennus vedellä : (pohjuste-vesi). Kuivuttuaan pohjusten tulee olla aavistuksen kiiltävä. Jos betoni on erittäin kuiva tai imevä on hyvä pohjustaa alusta kahteen kertaan; ensimmäinen pohjustekerros ohennetaan suhteessa :. Tasoite levitetään viimeistään 8 h pohjustuksesta. Tasoitus Kun kaapelit on asennettu (liimattu kiinni), lattia tasoitetaan Conplan VR:llä. Lattialle tulevan kerroksen paksuus valitaan jatkokäsittelyn mukaan. Jos pintana käytetään laattoja, tasoitteen tulee peittää lämpökaapelit vähintään mm paksuudelta. Jos pintana käytetään pinnoitetta, tasoitteen tulee peittää lämpökaapelit vähintään mm paksuudelta. Huomautamme, että palavan alustan päällä oleville lämpökaapeleille tulee levittää vähintään mm tasoitetta tai palamatonta ainetta myös kaapeleiden alle. Kaltevien pintojen tasoituksessa veden määrää vähennetään noin litra/säkki. HUOM! Märkätiloissa käytettävien tasoitteiden yhteydessä on aina sijoitettava vesieriste tasoitteen päälle. Tähän käytetään jotain Rescon Mapein vesieristettä. 6 7 KUIVIEN TILOJEN VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS Esikäsittely Poista valusta terävät kohoumat, jotka saattavat ylittää tasoitekerroksen paksuuden. Imuroi alusta. Jos lattia on vanha ja aikaisemmin käsitelty, voi olla tarvetta hiontaan, hiekkapuhallukseen tai jyrsintään ennen tasoitusta. 2 Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. Pohjusteena käytetään Primer CP:tä, ohennus vedellä : (pohjuste-vesi). Kuivuttuaan pohjusteen tulee olla aavistuksen kiiltävä. Jos betoni on erittäin kuiva tai imevä on hyvä pohjustaa alusta kahteen kertaan, ensimmäinen pohjustekerros ohennetaan suhteessa :. Tasoite levitetään viimeistään 8 h pohjustuksesta.. Betoni 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Parkettiliima tai liima muuta päällystettä varten. Parketti tai päällyste, laatat, maalaus Tasoitus Lämmitysputket asennetaan noudattaen toimittajan ohjeita. Lattia tasoitetaan Uniplan TL:ällä 0 mm paksuna kerroksena. Suurilla alueilla ja kovalle rasitukselle joutuvissa lattioissa asennetaan myös teräs- tai kuituverkko tasoitteeseen. Tällainen lattia sopii erittäin hyvin äänieristettyjen lattioiden yhteyteen.

14 M E N E T E L M Ä O H J E E T ÄÄNIERISTETTYJEN LATTIOIDEN TASOITUS (MAPEFONIC NORDIC) Esikäsittely Alusta puhdistetaan ja imuroidaan. Lattiassa olevat mahdolliset halkeamat paikataan esim. imeyttämällä Mapepoxy BI-Imp:illä tai suuremmat halkeamat paikkauslaastilla. Äänieristys Äänieristekerros tehdään Mapesilentäänieristeellä, uretaanivaahdolla, lasi- tai mineraalivillalla. Käytettäessä mineraalitai lasivillaa, on niiden päälle levitettävä kuitukangas villan eristämiseksi tasoitusmassasta. Huolehdi siitä, että lattian ja seinän yhtymäkohdasta tulee tiivis ja asenna 2 seinää vasten Mapesilent-teippi niin ettei ääni pääse etenemään sitä kautta (sivuttaissiirtymänä). Ennen tasoitusta lattian on oltava tiivis allas, jonka seinät ovat - 0 cm paksuja Betoni 2. Reunalista. Äänieristysmatto. Vahvistusverkko. Uniplan TL -tasoite 6. Parkettiliima tai liima jotain muuta pinnoitetta varten 7. Parketti tai pinnoite, laatat, maalaus Tasoitus Tasoitukseen käytetään Uniplan TL:ää 0 mm paksuisena kerroksena. Suurilla alueilla ja kovalle rasitukselle joutuvissa lattioissa asennetaan myös teräs- tai kuituverkko tasoitteeseen. Tällainen lattia sopii erittäin hyvin vesikiertoisen lattialämmityksen yhteyteen * Ratkaisu täyttää asuntohuoneistojen välisen äänieristyksen vaatimukset. TASOITUS ULKOTILOISSA Esikäsittely Poista valusta terävät kohoumat, jotka saattavat ylittää tasoitekerroksen paksuuden. Imuroi alusta. Jos lattia on vanha ja aikaisemmin käsitelty voi olla tarvetta hiontaan, hiekkapuhallukseen tai jyrsintään ennen tasoitusta. Ulkotiloissa alustan tulee olla pakkasenkestävä. Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. Pohjusteena betoni- tai kevytbetonialustalla käytetään Primer FR:ää, ohennus vedellä :2 (pohjuste-vesi). Tiiviillä ja sileillä alustoilla esim. maalatut pinnat, linoleumi tai. Alusta 2. Primer FR. Tasoite Uniplan FR. Vesieriste Mapeplastic tai pinnoite. Laattaliima 6. Laatat tai luonnonkivet puupinnat, pohjusteena käytetään joko ohentamatonta Primer FR:ää tai kaksikomponenttista Mapeprim SP pohjustetta. Tasoite levitetään viimeistään 2 h pohjustuksesta. Tasoitus Alusta tasoitetaan Uniplan FR:llä ja piikkitelataan mikäli tarpeen. Massa ei ole itsestään tasoittuvaa. Auringonvalosta, lämmityksestä jne. johtuvaa nopeaa kuivumista on vältettävä varsinkin heti levityksen jälkeen. Tehtäessä suuria pintoja (yli 6x6 m) on lattia jaettava osiin liikuntasaumoilla. Jos tasoitetulle pinnalle asennetaan laatat tai luonnonkivet, levitetään tasoitteen päälle Mapeplastic-vesieriste varmistamaan vesitiivis ja joustava alusta. Tasoitetun pinnan voi jättää käsittelemättä tai sille voidaan levittää sopiva muovipohjainen pinnoite esim. polyuretaanilakkaa Mapefloor Finish. Käsittelyä varten tasoitteen pinta on hiottava kevyesti ja imuroitava. 2 6

15 ominaisuudet Conplan VR Uniplan FR Conplan KF Conplan R Conplan F Plan R VR Støp Käyttöalue Kuituvahvistettu, nopea tasoite märkätiloihin. Pakkasenkestävä, luja tasoite myös ulkotiloihin. Itsetasoittuva yleistasoite asuin- ja toimistotiloihin. Itsetasoittuva nopea tasoite asuin-, toimisto- ja teollisuustiloihin. Hienotasoite asuin- ja toimistotiloihiteiden päällys- alle. Pikatasoite seinä- Nopeasti kovet- ja lattiapinnoille. tuva lattiamassa märkätiloihin. Paksuus Puristuslujuus ( vrk) Puristuslujuus (7 vrk) Puristuslujuus (28 vrk) Kutistuma Lämmön-- johtavuus Käyttöaika (sekoituksen jälkeen) Käveltävissä kävelyä - 0 mm > 20 MPa > 2 MPa > 0 MPa < 0,0 % 0,6 W/mK - 20 mm > 20 MPa > 0 MPa > MPa < 0,0 % 0 min min. - 2 mm > MPa > 20 MPa > 0 MPa < 0,0 % 0,6 W/mK 0 min mm > 8 MPa > 0 MPa 0-0 mm 0 MPa 8 MPa > MPa 2 MPa < 0,07 % < 0,08 % 0-0 mm < 2 MPa < 0-7 mm > MPa < 0 > 0 MPa < 0,0 % 0 min. - 2 min. min. - 0 min. 2 - tuntia - tuntia - tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia Päällystysvalmis 2 - vrk - 7 vrk 2 - vrk 2-8 tuntia 2-8 tuntia - tuntia 2 tuntia Vesimäärä suositus per säkki, -,0 l,0 -, l,8 -, l,8 -,0 l,0 -, l 6,0-6, ltr/20 kg, -,6 ltr/ kg 2, - 2, l Pohjuste Primer CP Primer FR Primer CP Primer CP Primer CP Primer CP Primer CP Menekki Noin,7 kg/m²/ /m m Noin, 7 kg g/ /m²/ /m mm m Noin, 7 kg g/m²/ /mm Noin,7 kg /m²/ /mm Noin,6 kg/ /m²/ /mm m, kg Noi in 2,0 kg g/ /m²/ / mmm Pakkaus 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 20 kg kg alu-pack 20 kg sekk 2 kg

16 P O H J U S T U S 6 Primer CP Primer FR Mapeprim SP Akryylipohjainen pohjuste tasoitteille. Erikoispohjuste tasoitteille. Levitetään - 2 kertaa ruiskulla tai jäykällä harjalla. Annettava kuivua ennen tasoitteen levittämistä. Kuivumisaika: Ohennus: väh. tuntia 0, - 0, kg/m² katso tuote-esitteestä kg pullo ja 2 kg kannu 200 kg tynnyri 000 kg IBC-kontti Akryylipohjainen pohjuste tasoitteille. Liuotinvapaa akryylipohjuste Uniplan FR:lle erilaisille alustoille. Primer FR on vesipohjainen, se on erittäin vähäpäästöinen ja sen luokitus on Emicode EC. Sitä voidaan käyttää myös parantamaan tartuntaa laatta- ja teräsalustoilla. Kuivumisaika: Ohennus: väh. tuntia 0, - 0,2 kg/m² imevät alustat :2, muut ohentamatta kg kannu Kaksikomponenttinen vesipohjainen epoksipohjuste. Epoksipohjainen pohjuste, jolla saadaan imemättömillä alustoilla varma tartunta tasoitteille tai sementtipohjaisille laasteille. Mapeprim SP:tä käytetään mm. liimaamaan sementtilaastilla tehtävä valu alusbetoniin sekä laattojen, teräslaattojen ja luonnonkivisten alustojen pohjustukseen ennen tasoitteen levittämistä. Pohjuste sopii hyvin vaikeille alustoille, esim. asvaltille, puulle, vanerille, PVC:lle ja maalille. Pohjusteen on oltava kuiva ennen valua tai tasoitusta. Levitetään harjalla, telalla tai ruiskulla. Kuivumisaika: - tuntia, tasoitus viimeistään 2 tunnin kuluttua Ohennus: 0, - 0,2 kg/m² 0 %:iin saakka veden kanssa kg pakkaus (2+2 kg purkki) 8 kg pakkaus (+ kg purkki)

17 P O H J U S T U S / L A T T I A M A S S A / T A S O I T T E E T 7 Primer E-0 VR-Støp Conplan VR Akryylipohjainen pohjuste tasoitteille Erikoispohjuste tasoitteille. Pohjusteella on tavallista pienempi partikkelikoko ja muita pohjusteita parempi imeytyvyys. Käytetään erityisen tiiviillä alustoilla. Levitetään yhtenä tai useana kerroksena ruiskulla tai jäykällä harjalla. Annettava kuivua ennen tasoitteen levittämistä. Kuivumisaika: väh. tuntia 0, - 0,2 kg/m 2 Ohennus: : veteen sekoitettuna kg pullo ja 2 kg kannu Nopeasti sitoutuva valulaasti märkätiloihin VR-Støp lattiamassaa käytetään - 7 mm kerrospaksuuksina erityisesti märkätiloissa valuihin, täyttöihin ja kallistusten tekoon ennen varsinaista tasoitusta. VR-Støp voidaan tasoittaa tai vesieristää erittäin nopeasti valun jälkeen. Alustana voi olla betoni tai puu ja sitä voidaan käyttää myös erilaisten lämmitysjärjestelmien kanssa. Käyttöaika: Käveltävissä: n. 0 min n. tuntia Laatoitettavissa: n. 6 tuntia Pinnoitettavissa: n. 2 tuntia Kuituvahvistettu, itsetasoittuva, sementtipohjainen tasoite märkätiloihin. Conplan VR:ää voidaan käyttää sisälattioiden tasoitukseen - 0 mm kerroksina. Sitä voidaan käyttää myös märkätilojen lattioiden tasoitukseen sekä yhdessä lattialämmityskaapeleiden tai putkien kanssa. Tuotteella on Norjalainen hyväksyntä ko. tarkoitukseen (BVN märkätilanormi). Conplan VR on nopeasti kovettuva. Tasoite on tarkoitettu levitettäväksi käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v + 20ºC / 0% RF) Käyttöaika: n. 0 min n. 2 kg/m 2 /mm Sitoutumisaika: n. 90 min Puristuslujuus, 28 vrk: 0 MPa Käveltävissä: 2 - tunnin kuluttua tasoituksesta 2 kg säkki Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: 8 tuntia < 0 mm paksuuksina 72 tuntia > 0 mm paksuuksina n.,7 kg/m 2 /mm paksuus Puristuslujuus, 28 vrk: 0 - N/mm 2 2 kg säkki SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 8

18 T A S O I T T E E T 8 Uniplan Uniplan FR Conplan KF Kuituvahvistettu, itsetasoittuva, sementtipohjainen lattiatasoite. Uniplan:ia voidaan käyttää sisälattioiden tasoitukseen 0-0 mm kerrospaksuudella. Voidaan käyttää myös lämpökaapeleiden kanssa. Märkätiloissa Uniplan vaatii vesieristeen. Se sopii erityisen hyvin puualustaisten lattioiden tasoitukseen, heikoille alustoille sekä suurten alueiden karkeaan tasoitukseen ennen Rescon Mapein muita tasoitteita. Tasoite on tarkoitettu levitettäväksi käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n. 0 min Sitoutumisaika: Käveltävissä: Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: - vrk n. 90 min 2 - tunnin kuluttua tasoittamisesta n.,7 kg/m 2 / mm paksuus Pakkasenkestävä, helposti leviävä sementtipohjainen tasoite sisä- ja ulkokäyttöön. Uniplan FR:ää voidaan käyttää lattiapintojen korjaukseen ja tasoittamiseen - 20 mm kerroksina sekä sisä- että ulkotiloissa. Tuote on pakkasenkestävä ja väriltään valkoinen. Tasoite sopii hyvin vedelle ja pakkaselle alttiille kohteille, esim. parvekkeille ja terasseille, varastotiloihin, korjaamoihin, autotalleihin ja kevyen rasituksen teollisuustiloihin. Tasoite sopii hyvin kaatojen tekoon. Ruotsin Vattenfall Utveckling on koestanut pakkasenkestävyyden standardin NS-EN 290 mukaan erittäin hyvin tuloksin. Tasoite on tarkoitettu levitettäväksi käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n min Sitoutumisaika: Käveltävissä: n. 00 min - tuntia tasoituksen jälkeen Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: - 7 vrk kuluttua Itsetasoittuva, sementtipohjainen lattiatasoite. Conplan KF:ää voidaan käyttää sisälattioiden tasoitukseen - 2 mm kerrospaksuudella. Voidaan käyttää kuivatiloissa lämpökaapeleiden kanssa. Tasoite voidaan levittää joko käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n. 0 min Sitoutumisaika: Käveltävissä: Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: - vrk n. 90 min - tunnin kuluttua tasoittamisesta Noin,7 kg/m²/ mm paksuus Puristuslujuus, 28 vrk: 28-0 N/mm² 2 kg säkki 200 kg suursäkki bulkkina Puristuslujuus, 28 vrk: 0-2 N/mm 2 n.,7 kg/m 2 / mm paksuus 2 kg säkki 200 kg suursäkki Puristuslujuus, 28 vrk: n. N/mm 2 2 kg säkki SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 8 EN 8 EN 8

19 T A S O I T T E E T 9 Conplan R Conplan F Plan R Nopeasti kuivuva, itsetasoittuva, sementtipohjainen lattiatasoite. Conplan R:ää voidaan käyttää sisälattioiden tasoittamiseen kerrospaksuuden ollessa - 20 mm. Massa on nopeasti kovettuvaa ja pinnoitettavissa jo vuorokauden kuluttua. Conplan R soveltuu alustaksi useimmille pinnoitetyypeille. Tasoite voidaan levittää joko käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n. 0 min Sitoutumisaika: Käveltävissä: n. 90 min 2 - tunnin kuluttua tasoittamisesta Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: 8-2 tuntia. Noin,7 kg/m²/ mm paksuus Puristuslujuus, 28 vrk: 2-0 N/mm² 2 kg säkki 200 kg suursäkki bulkkina Itsetasoittuva, nopeasti kuivuva hienotasoite lattioille. Conplan F:ää voidaan käyttää lattiapintojen tasoitukseen 0-0 mm kerroksina, kun halutaan edetä nopeasti pinnoitukseen/päällystykseen. Massa sopii hyvin alustaksi useimmille päällystetyypeille asunnoissa, toimistoissa, laitoksissa ja liikehuoneistoissa. Tasoite on tarkoitettu käsin levitettäväksi. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n min Sitoutumisaika: Käveltävissä: n. 60 min n. tunnin kuluttua tasoittamisesta Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: 2-8 tuntia. Noin,6 kg/m²/ mm paksuus Puristuslujuus, 28 vrk: 2 N/mm² 2 kg säkki Nopeasti kovettuva hienotasoite vaakaja pystypinnoille. Plan R on erittäin nopea sementtipohjainen hienotasoite sisätilojen lattioihin ja seiniin 0-0 mm paksuisina kerroksina. Tasoite on helposti levitettävä tiksotrooppinen pasta, jolla on hyvä tartunta alustaan. Tasoite kuivuu nopeasti, joten jatkokäsittely (maalaus, pinnoitus tai laatoitus) on mahdollista tehdä nopeasti. Tasoite sopii hyvin lattioiden, seinien, rappujen ja nurkkien korjaukseen ja tasoitukseen silloin, kun pinnasta halutaan sileä ja halutaan nopeaa sitoutumista. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n. min Sitoutumisaika: Käveltävissä: n. 60 min n. tunti tasoituksen jälkeen Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: - tunnin kuluttua. Noin, kg/m²/ mm paksuus Puristuslujuus, vrk: 2 N/mm² 28 vrk: 0 N/mm² kg alumiinipakkaus 2 kg säkki SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 8 EN 8

20 TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN RESCON MAPEI OY Tillinmäentie, 020 Espoo Puh: Fax: Rescon Mapei AS:n tuotantojärjestelmä on sertifioitu NS EN ISO 900, NS ISO 0002, NS EN ISO 00, OHSAS 800 sekä EMAS. Rescon Mapei Nordic Marketing Team (FIN) ex. 0/200

ALUSTANKÄSITTELYOHJEET

ALUSTANKÄSITTELYOHJEET ALUSTANKÄSITTELYOHJEET Uudisrakennus Alusta: - Betoni - Levylattiat - Metallilattiat Korjausrakentaminen Alusta: - Maalattu puulattia - Maalattu betonilattia - Betonilattia, jossa akryylidispersioliimajäänteitä

Lisätiedot

ALUSTANKÄSITTELYOHJEET

ALUSTANKÄSITTELYOHJEET 26.6.2014 ALUSTANKÄSITTELYOHJEET Uudisrakentaminen - Betoni - Levylattiat - Metallilattiat Korjausrakentaminen - Maalattu puulattia - Maalattu betonilattia - Betonilattia, jossa akryylidispersioliimajäänteitä

Lisätiedot

Kerrospaksuuden ylittäessä 50mm, tulee huomioida, että tuotekortissa esitetty kuivumisaika kasvaa.

Kerrospaksuuden ylittäessä 50mm, tulee huomioida, että tuotekortissa esitetty kuivumisaika kasvaa. Lattiaratkaisut 1 Betonilattian tasoitus, liike- ja toimistorak. RAK 1 / 10 Hyvälaatuisen betonin tasoitus mm. liike- ja toimistorakennuskohteissa Uusi lattiapäällyste, esim. muovi- tai tekstiilimatto,

Lisätiedot

SISÄTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

SISÄTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix SISÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET SEINÄT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto OT Light, TM DF, TT, SR DF tai SK Märkätilatasoitteella.

Lisätiedot

Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy.

Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. RT/ SP 18.02.2010 Työselostus Märkätilojen vedeneristys ja laatoitus Uudisrakentaminen Malli 1. Seinät Betoni tai muurattu rakenne, märkätilaan soveltuva rakennuslevy. 1.1 Alustan käsittely Betoni tai

Lisätiedot

Uniplan Eco. Itsesiliävä kuituvahvistettu lattiatasoite

Uniplan Eco. Itsesiliävä kuituvahvistettu lattiatasoite Itsesiliävä kuituvahvistettu lattiatasoite Tuotekuvaus Uniplan on sementtipohjainen, kuituvahvistettu pumpattava itsesiliävä tasoite betonialustoille sekä riittävän jäykille puualustoille. Uniplan on kuivatuote,

Lisätiedot

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille EPS lightbeton 60 Kiinteille ja kelluville lattioille mira EPS lightbeton 60 - ei pölyä ilmassa mira EPS -kevytbetoni on EPS -rakeisiin perustuva kevyt ja nopeasti kovettuva lattian valumassa. Tuote toimitetaan

Lisätiedot

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE Kun teet lattia- ja seinäpintoja mikrosementillä, on tärkeää noudattaa näitä käyttöohjeita, jotka sisältävät tarkat ohjeet työvaiheille: 1. Puhdista ja esivalmistele (mm. tasoitus)

Lisätiedot

RT/ SP 23.10.2008. Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen

RT/ SP 23.10.2008. Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen RT/ SP 23.10.2008 Työselostus Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen Malli Korjauskohteet ovat aina yksilöllisiä ja vaativat ammattitaitoista suunnittelua. Mikäli kyseessä on vesivahinkokohde, tulee

Lisätiedot

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto SK Märkätilatasoitteella,

Lisätiedot

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Pohjatyöt ja vaatimukset Pohjusteaineen (primer) käyttö Mikrosementti Käsittelyaineen käyttö - Liukkaudenestoaine Sivu 2 3 4-5 6 1 Ohjeistukset

Lisätiedot

SISÄTILAT Kerafiber VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022

SISÄTILAT Kerafiber VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SISÄTILAT Kerafiber VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Pohjusta kuivunut ja pölytön seinäpinta Kiilto Keraprimerilla. Kiilto Keraprimer ohennetaan vedellä 1:1. Anna pohjustusaineen kuivua

Lisätiedot

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille EPS lightbeton 60 Kiinteille ja kelluville lattioille mira EPS lightbeton 60 - ei pölyä ilmassa mira EPS -kevytbetoni on EPS -rakeisiin perustuva kevyt ja nopeasti kovettuva lattian valumassa. Tuote toimitetaan

Lisätiedot

Conplan Eco. Itsesiliävä lattiatasoite

Conplan Eco. Itsesiliävä lattiatasoite Itsesiliävä lattiatasoite TUOTEKUVAUS Conplan on sementtipohjainen, pumpattava itsesiliävä tasoite betonialustoille. Conplan on kuivatuote, joka sekoitetaan veden kanssa. Tuote voidaan asentaa 3-25 mm

Lisätiedot

Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista ennen työn aloittamista.

Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista ennen työn aloittamista. RT/ SP 20.03.2012 Työselostus Peltielementtikylpyhuoneen saneeraus Korjausrakentaminen Tämä ohje koskee muovipinnoitettua peltielementtikylpyhuonetta yleisesti ja suosittelemme aina kohteen tarkistamista

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

sidosaineet ja liimat

sidosaineet ja liimat sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen

Lisätiedot

Fescon Lattia -järjestelmät, -tuotteet ja -tarvikkeet

Fescon Lattia -järjestelmät, -tuotteet ja -tarvikkeet Fescon Lattia -järjestelmät, -tuotteet ja -tarvikkeet www.fescon.fi FESCON LATTIA PUMPATTAVAT LATTIATASOITTEET Fescon pumpattavat lattiatasoitteet Flow-tuoteperhe Fesconin pumpattavat lattiatasoitteet

Lisätiedot

Uniplan Eco LC. Itsesiliävä kuituvahvistettu lattiatasoite

Uniplan Eco LC. Itsesiliävä kuituvahvistettu lattiatasoite Itsesiliävä kuituvahvistettu lattiatasoite TUOTEKUVAUS Uniplan on sementtipohjainen, kuituvahvistettu pumpattava itsesiliävä tasoite betonialustoille käytettäväksi erityisesti Mapei n Mapesilent -askeläänivaimennusjärjestelmän

Lisätiedot

HÖGANÄS FB 5. Tuoteselostus Pohjustusaine FB 5 on akryylidispersioperustainen ja ennen kuivumistaan vesiliukoinen.

HÖGANÄS FB 5. Tuoteselostus Pohjustusaine FB 5 on akryylidispersioperustainen ja ennen kuivumistaan vesiliukoinen. Isojen lattialaattojen laatoitusratkaisut Laatoitettaessa pintoja isoilla laatoilla on kiinnitettävä erityistä huomiota alustan tasaisuuteen. Alustan tasoittaminen onnistuu parhaiten juoksevalla tasoitteella.

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Vedeneristyksen työvaiheet

Vedeneristyksen työvaiheet Vedeneristyksen työvaiheet Ennen työn aloitusta Alustaksi soveltuu betoni, muurattu rakenne tai märkätiloihin soveltuva rakennuslevy Tarkista, että betonialustan kosteus on alle 90% RH Varmista alustan

Lisätiedot

Mapefloor PU Flex. Itsetasoittuva, elastinen polyuretaanipinnoite

Mapefloor PU Flex. Itsetasoittuva, elastinen polyuretaanipinnoite IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Itsetasoittuva, elastinen

Lisätiedot

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Mittaa ja katkaise vuota (lattiasta kattoon) ja lisää 5 cm kääntövara lattialle. 2. Mittaa 95 cm kulmasta ja tee merkintä. Vuota

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane Max Stop Vedeneristysmassa Tätskikt Membrane Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 1. MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku

Lisätiedot

Conbit. Älä sekoita laastia kerralla enempää kuin ehdit käyttämään 45 minuutissa. Hävitä kovettumaan alkanut laasti.

Conbit. Älä sekoita laastia kerralla enempää kuin ehdit käyttämään 45 minuutissa. Hävitä kovettumaan alkanut laasti. Conbit Nopeasti kuivuva, vesitiivis ja pakkasenkestävä laasti betonilaattojen, luonnonkivien ja reunakivien saumaamiseen sekä kiinnittämiseen asfalttiin tai betoniin KÄYTTÖKOHTEET Hyvien tartuntaominaisuuksien

Lisätiedot

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA SERTIFIKAATTI Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Kiilto Oy PL 250 FI 33101 Tampere TUOTEKUVAUS Nro VTT-C-690-06 Myönnetty 18.8.2006 Päivitetty 7.11.2011 Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä

Lisätiedot

ISOT LAATAT SISÄ-JA ULKOTILAT ISON LATTIALAATAN ASENNUSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

ISOT LAATAT SISÄ-JA ULKOTILAT ISON LATTIALAATAN ASENNUSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ISOT LAATAT SISÄ-JA ULKOTILAT ISON LATTIALAATAN ASENNUSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET LATTIOIDEN LAATOITUS SISÄTILOISSA 1. Pohjusta tasoitettava huokoinen alusta 1:4 vedellä ohennetulla Start Primerilla. 2. Tasoita

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TYCROC UHP

ASENNUSOHJE TYCROC UHP TYCROC UHP Tycroc UHP asentaessa pohjan tulee olla tasainen, puhdas ja jäykkä. Pohjaan ei saa jäädä öljy pintaisia materiaaleja tai muuta likaa. Tarvittaessa alusta pitää oikaista. LEIKKAAMINEN JA SÄILYTYS

Lisätiedot

Oikea tuotevalikoima laatoittamiseen. Ratkaisut ammattilaisille.

Oikea tuotevalikoima laatoittamiseen. Ratkaisut ammattilaisille. Oikea tuotevalikoima laatoittamiseen Ratkaisut ammattilaisille. Älä vedä pölyä henkeen! Valitse lähes pölyämätön Ceresit CM 90 kiinnityslaasti säästät myös siivousaikaa. Mullistava Easy-teknologia tekee

Lisätiedot

BIOMASSA PINNOITTEET, MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS 1 8

BIOMASSA PINNOITTEET, MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS 1 8 BIOMASSA PINNOITTEET, MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS 1 8 BIOMASSA PINNOITTEET Työohje Märkätilojen vedeneristys Korjaus- ja uudisrakentaminen BIOMASSA tuotteet ovat kotimaisia M1-luokan muovipohjaisia vedeneristeitä,

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM KUIVAN TILAN SEINÄT.

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM KUIVAN TILAN SEINÄT. Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS 1. Cement primer- laimenna 1:1

Lisätiedot

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP EP-pohjuste Ominaista Käyttö Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia sisä- ja ulkokäyttöön lattiapinnoilla kapillaari- ja huokostäyttöön sementtiperustaisilla alustoilla pohjusteena kosteilla

Lisätiedot

Itsetasoittuva epoksipinnoite

Itsetasoittuva epoksipinnoite IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SL HD SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4-Bfl-s1 Itsetasoittuva epoksipinnoite IN COMPLIANCE

Lisätiedot

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin.

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. Valmistasoitteet Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. VIIMEISTELYSILOTE Kiilto Fine HIENO, KEVYTTÄYTTEINEN VALKOINEN VIIMEISTELYTASOITE KUIVIIN

Lisätiedot

Hinnasto 2012. sivut 155-161 Laatoitusaineet

Hinnasto 2012. sivut 155-161 Laatoitusaineet Hinnasto 2012 sivut 155-161 Laatoitusaineet Laatoitusaineet Kiinnitysaineet TARVIKKEET Pukkila Klinkkerilaasti Vähän pölyävä kiinnityslaasti klinkkerilaattojen kiinnitykseen betonilattioille ja uimaaltaisiin

Lisätiedot

SCHÖNOX HA-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ

SCHÖNOX HA-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ SCHÖNOX HA-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ SCHÖNOX HA Työohjeistus SCHÖNOX HA vedeneristysjärjestelmälle VTT-C-5605-10 hyväksynnän mukaisesti Versio: 1-2010 Huokoiset imevät seinäpinnat pohjustetaan 1:3 vedellä

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS Sertifikaatti Nro VTT /

MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS Sertifikaatti Nro VTT / 1/7 TKR PINNOITTEET TYÖOHJE MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS Korjaus- ja uudisrakentaminen TKR tuotteet ovat kotimaisia M1-luokan muovipohjaisia vedeneristeitä, mitkä soveltuvat myös sellaisenaan pinnoitteeksi.

Lisätiedot

VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA

VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA Vedeneristys laattojen alla KÖSTER Tuotteet vedeneristykseen laattojen alle Pitkäikäinen nautinto kylpyhuoneesta ja suihkutiloista edellyttää täydellistä ja muuttumatonta vedeneristysjärjestelmää.

Lisätiedot

Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti. Linjasaneeraustuotteita. Käsittelyohjeita. www.kivira.fi

Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti. Linjasaneeraustuotteita. Käsittelyohjeita. www.kivira.fi Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti Linjasaneeraustuotteita Käsittelyohjeita www.kivira.fi Lattiabetonit Lattia- ja seinä tasoitteet Speed Estrich E 300 SE 1 Lattiabetoni Käsi- ja konekäyttöön, pumpattavissa.

Lisätiedot

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet: LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla

Lisätiedot

Mapecoat Universal. Kaksikomponenttinen, liuotinvapaa väritön epoksi. Mapecoat Universal noudattaa EN standardin vaatimuksia.

Mapecoat Universal. Kaksikomponenttinen, liuotinvapaa väritön epoksi. Mapecoat Universal noudattaa EN standardin vaatimuksia. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapecoat SR SYNTHETIC RESINS B2,0 - AR0,5 - IR20 Bfl-s1 Kaksikomponenttinen, liuotinvapaa väritön epoksi

Lisätiedot

VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI (1/5) 1. VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI 1. Levitä Pukkila Saneerauslaastia tai Pukkila Vaaleaa Saneerauslaastia (~3 mm kerros) joko yhdellä tai kahdella työstökerralla. Huom! Laastipetin

Lisätiedot

Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen

Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut Risto Hakkarainen Kattopinnat Ruiskutasoite Liimamaali Kalkkimaali Puupaneeli Betoni Tasoite Rappaus Haltex Kipsikartonki Paneelit esim. korea, koto, mdf Kattopinnat Maalaamaton

Lisätiedot

SAKRET KYLPYHUONEJÄRJESTELMÄ LATTIA

SAKRET KYLPYHUONEJÄRJESTELMÄ LATTIA SAKRET KYLPYHUONEJÄRJESTELMÄ 2014/ToV SAKRET kylpyhuonejärjestelmä sisältää VTT:n sertifioimat tuotteet asuntojen ja hotellihuoneiden kylpyhuoneisiin, WC-tiloihin ja kodinhoitohuoneisiin. Tutustu tähän

Lisätiedot

Itsetasoittuva epoksipinnoite

Itsetasoittuva epoksipinnoite IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SL HD SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4-Bfl-s1 Itsetasoittuva epoksipinnoite IN COMPLIANCE

Lisätiedot

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093 Tapetointi Korjausrakentaminen TYÖOHJEET Tapetointijärjestelmä paperitapetin, vinyylitapetin, non-woven-tapetin, maalaustapetin ja lasikuitutapetin kiinnitykseen. MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Lisätiedot

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimaus edellyttää tekijältä erityisosaamista sekä erikoistyökaluja. Alustaanliimaukseen soveltuvan

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Suurikokoisten keraamisten laattojen asennus seinään ja lattiaan

Suurikokoisten keraamisten laattojen asennus seinään ja lattiaan Marras 2013 NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Suurikokoisten keraamisten laattojen asennus seinään ja lattiaan + fliser /fliseklæb på væg Suurikokoisten laattojen määrittely ja vaatimukset

Lisätiedot

Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet

Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet Hydropanel Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet 1 Yksi levy monta käyttökohdetta Hydropanel on nykyaikainen kuitusementistä valmistettu rakennuslevy. Monipuolisten testattujen

Lisätiedot

BETONIN KORJAUS BETONIN KORJAUS

BETONIN KORJAUS BETONIN KORJAUS BETONIN KORJAUS 1 BETONIN KORJAUS RESCON MAPEIN KEHITYS 1976 RESCON perustetaan, ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon. 1983 RESCON perustaa RESCONSULT tytäryhtiön.

Lisätiedot

04.01.2013 8.5 ILMAVUOTOJEN EHKÄISY ALAPOHJARAKENTEESSA Yleistä Seinän ja lattian rajakohdan ja alapohjan muiden läpivientien ilmavuotokorjaukset toteutetaan tiivistämisellä. Rajakohdista poistetaan vanhat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN LATTIAT.

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN LATTIAT. Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS 1. Cement primer- voidaan ohentaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN SEINÄT.

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN SEINÄT. Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS 1. Cement primer- voidaan ohentaa

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

MAATALOUSRAKENNUKSEN LATTIAN PINNOITUS RENOFLOOR- BETONIPINNOITTEELLA

MAATALOUSRAKENNUKSEN LATTIAN PINNOITUS RENOFLOOR- BETONIPINNOITTEELLA Sivu1 MAATALOUSRAKENNUKSEN LATTIAN PINNOITUS RENOFLOOR- BETONIPINNOITTEELLA RENOFLOOR betonipinnoitteet ovat helposti työstettäviä ja yksinkertaisia käyttää. Käsitellylle pinnalle voidaan astua jo kahden

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA

VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA Vedeneristys laattojen alla Pitkäikäinen nautinto kylpyhuoneesta ja suihkutiloista edellyttää täydellistä ja muuttumatonta vedeneristysjärjestelmää. Useimmat laatat ovat itsessään

Lisätiedot

Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa. TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite

Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa. TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite Perinteinen epoksipinnoite ja TEKNOPUR 300-20 C:ssa suoritetun iskunkestotestin jälkeen. Vertaansa vailla olevaa puhdasta

Lisätiedot

Parvekkeiden ja terassien vedeneristys ja laatoitus

Parvekkeiden ja terassien vedeneristys ja laatoitus Parvekkeiden ja terassien vedeneristys ja laatoitus Parvekkeet ja terassit Parvekkeet ja terassit altistuvat ankarille sääolosuhteille ja ilmaston vaihteluille kuten vesisateet, auringonpaiste, jäätyminen

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

Sisäilman laadun parantaminen

Sisäilman laadun parantaminen Sisäilman laadun parantaminen Mapei ratkaisu HAITTA-AINE- JA ILMAVUOTOKORJAUKSET Sisäilman laatu koostuu monesta eri osatekijästä. Yleisesti voidaan todeta, että sisäilma on laadullisesti hyvää, jos tilan

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimaus edellyttää tekijältä erityisosaamista sekä erikoistyökaluja. Alustaanliimaukseen soveltuvan

Lisätiedot

Mapecoat Universal. Kaksikomponenttinen, liuotinvapaa väritön epoksi. Mapecoat Universal noudattaa EN 13813-standardin vaatimuksia.

Mapecoat Universal. Kaksikomponenttinen, liuotinvapaa väritön epoksi. Mapecoat Universal noudattaa EN 13813-standardin vaatimuksia. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapecoat Kaksikomponenttinen, liuotinvapaa väritön epoksi EN 1504-2 EN 13813 KÄYTTÖKOHTEET Mapecoat -epoksia

Lisätiedot

LATTIAN MAALAUS AMMATTILAISILLE!

LATTIAN MAALAUS AMMATTILAISILLE! LATTIAN MAALAUS AMMATTILAISILLE! - Tarpeittesi mukainen maalausjärjestelmä Tuotteet vaativille alustoille ja ympäristöille! www.kenlin.fi LATTIAN MAALAUS Maalausjärjestelmä Hagmansin lattiatuotevalikoima

Lisätiedot

RENOFIX RT 310 P TARTUNTADISPERSIO

RENOFIX RT 310 P TARTUNTADISPERSIO TAMMIKUU 2011 Korvaa T 310 P-esitteen marraskuu 1996 ENOFIX T 310 P TATUNTADISPESIO enofix T 310 P on polymeeridispersio, jolla voidaan parantaa betonin/betonin tai betonin/laastin välistä tartuntaa. enofix

Lisätiedot

weber.floor CASA Designlattia

weber.floor CASA Designlattia weber.floor CASA Designlattia Työohje 8-28 / 1.10.2013 www.e-weber.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO TYÖOHJE 1. YLEISTÄ ALUSRAKENTEESTA... 2 2. ALUSTAN KÄSITTELY... 3 2.1 Betoni- ja tasoitealustat... 3 2.2 Klinkkerialustat...

Lisätiedot

Baumit Normaalirappaus

Baumit Normaalirappaus Perinteinen Kolmikerrosrappaus Baumit Normaalirappaus KS-laasteilla Erityisesti mineraalisille julkisivuille Parantaa ääneneritystä Diffusioavoin Perinteinen Baumit Paksurappaus taloudellista, nopeaa ja

Lisätiedot

Helposti levittyvää designia. weber.floor CASA Designlattia. www.e-weber.fi

Helposti levittyvää designia. weber.floor CASA Designlattia. www.e-weber.fi Helposti levittyvää designia weber.floor CASA Designlattia www.e-weber.fi WEBER.FLOOR CASA Uusi mineraalipohjainen ja saumaton Suomessa kehitetty ja valmistettu Designlattia HELPOSTI LEVITTYVÄÄ DESIGNIA

Lisätiedot

07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET

07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET Tulostettu 5.7.2016 1 / 40 07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET Saneerauslaasti SL 2 Saneerauslaasti ILL 5 Saneerauslaasti VSL 8 Tartuntapohjuste 11 Vedeneriste 13 Saniteettisilikoni 16 Laattasaumalaasti

Lisätiedot

RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO TEKNISET TIEDOT

RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO TEKNISET TIEDOT MARRASKUU 2010 Korvaa RT 425 P-esitteen joulukuu 2002 RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO R OMINAISUUDET enofloor RT 425 P on stryreeni - akrylaattipohjainen polymeeridispersio, jolla varmistetaan Renofloor

Lisätiedot

Tapetointi. Parkettituotteet. Kiillon tuotteista löytyy kattavasti kaikki parketti- ja

Tapetointi. Parkettituotteet. Kiillon tuotteista löytyy kattavasti kaikki parketti- ja Tapetointi Parkettituotteet Kiillon tuotteista löytyy kattavasti kaikki parketti- ja TYÖOHJEET puulattioiden kiinnittämiseen ja pintakäsittelyyn tarvittavat tuotteet. Tapetointijärjestelmä paperitapetin,

Lisätiedot

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin.

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. Valmistasoitteet Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. VIIMEISTELYSILOTE Kiilto Fine HIENO, KEVYTTÄYTTEINEN VALKOINEN VIIMEISTELYTASOITE KUIVIIN

Lisätiedot

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. ALOITUSPALAVERI 2. BETONIMASSAN VALINTA 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. Aloituspalaveri Ennen jokaisen lattiatyön aloitusta tulee järjestää kaikkien osapuolten (mm. rakennuttaja, suunnittelija, pääurakoitsija,

Lisätiedot

RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO TEKNISET TIEDOT

RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO TEKNISET TIEDOT MARRASKUU 2010 Korvaa RT 425 P-esitteen joulukuu 2002 RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO R OMINAISUUDET enofloor RT 425 P on stryreeni - akrylaattipohjainen polymeeridispersio, jolla varmistetaan Renofloor

Lisätiedot

Laastit ja tasoitteet

Laastit ja tasoitteet Laastit ja tasoitteet Kipsipohjaiset laastit ovat helppokäyttöisiä sisärappaustuotteita, jotka soveltuvat miltei kaikille pinnoille. Niiden avulla voidaan tehdä esim. sisäpuoliset betoni-, kevytbetoni-,

Lisätiedot

Moderni pinta nykyaikaiseen kotiin

Moderni pinta nykyaikaiseen kotiin Pavicem mikrosementti Moderni pinta nykyaikaiseen kotiin Pavicem Micromortero on moderni pinnoite mm. sisustussuunnittelijoiden, rakentajien ja remontoijien käyttöön. Yhdessä mira-tuotteiden kanssa saat

Lisätiedot

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄN ASENNUSOPAS

VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄN ASENNUSOPAS VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄN ASENNUSOPAS BOSTIK MEMBRANE -vedeneristysmassa VEDENERISTYS & LAATOITUS TASOITTEET LIIMAT SAUMAUS & TIIVISTYS 1 täydellinen vedeneristysjärjestelmä bostikilta Bostik Membrane on

Lisätiedot

Mikrosementin asentaminen

Mikrosementin asentaminen Mikrosementin asentaminen 1. Pinnan valmistelu Pinnan tulee olla kauttaaltaan puhdas ja tasainen. Mikäli pinnassa on eri materiaalien yhtymäkohtia (materiaalien eri imukyky), lisää kaksi (2) kerrosta Impoxy

Lisätiedot

Kiinnityslaastit, jotka muuntautuvat tarpeen mukaan.

Kiinnityslaastit, jotka muuntautuvat tarpeen mukaan. Z E R T I F I Z I E R T E S M A N A G E M E N T S Y S T E M Reg. Nr. 3116-02»Haluatko saavuttaa enemmän helpommalla?«tee työskentelystäsi tehokkaampaa SCHÖNOX Q-Sarja: yksinkertaistettu suunnittelu ja

Lisätiedot

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta.

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Saumaleveys 2 20 mm. 2/7 Ominaisuudet o Erittäin kestävä

Lisätiedot

Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet SERTIFIKAATTI Nro 149/01 Myönnetty 2.5.2001 Päivitetty 11.4.2011 TUOTTEEN NIMI. Kahi-kylpyhuonejärjestelmä VALMISTAJA Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja 2 (PL 70) FI-00381 Helsinki TUOTEKUVAUS Kahi-kylpyhuonejärjestelmä

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakaivot teollisuustiloihin

ACO STAINLESS Lattiakaivot teollisuustiloihin Lattiakaivot vesieristämätön betonilattia 1 2 3 tulee vaakasuoraan. Lattiakaivossa on 40 mm:n teleskooppisäätö. Kaivon yläosa säädetään yleensä valmiin lattiapinnan tasoon. paikoillaan ja lattia voidaan

Lisätiedot

weber.floor CASA Designlattia

weber.floor CASA Designlattia weber.floor CASA Designlattia Työohje 8-28 / 1.6.2015 korvaa esitteen 8-28/15.6.2014 www.e-weber.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO TYÖOHJE 1. YLEISTÄ ALUSRAKENTEESTA... 2 2. ALUSTAN KÄSITTELY... 2 2.1 Betoni- ja tasoitealustat...

Lisätiedot

LK Uralevy EPS 16 kantaviin lattioihin

LK Uralevy EPS 16 kantaviin lattioihin kantaviin lattioihin Rakenne LK Lattialämmitys LK Uralevyllä EPS 16 on tarkoitettu asennettavaksi kantaviin lattioihin, kun halutaan erittäin matala rakennekorkeus. Tuote on suunniteltu ensisijaisesti

Lisätiedot

Terveitä taloja rakentamassa

Terveitä taloja rakentamassa Uutuus! Terveitä taloja rakentamassa Fintex homestop lasikuitutapetti www.homestop.fi MESTARITUOTE Fintex homestop estää ja suojaa samanaikaisesti Fintex homestop -lasikuitutapetin kuidut on valmistusvaiheessa

Lisätiedot

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Rapattava alusta Kevytbetoni (Siporex), kevytsorabetoni (Leca-harkko), betoni,

Lisätiedot