TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN LATTIATASOITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN LATTIATASOITTEET"

Transkriptio

1 TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN LATTIATASOITTEET

2 2 RESCON MAPEIN KEHITYS 976 RESCON perustetaan ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon. 98 RESCON perustaa RESCONSULT tytäryhtiön. 998 RESCONIN uuden laastitehtaan tuotanto käynnistyy. 999 MAPEI ostaa % RESCONIN - 00 osakkeista ja yhtiö saa uuden nimen RESCON MAPEI. 200 RESCON MAPEI avaa Pohjolan ja Baltian markkinoita palvelevan uuden jakelukeskuksen Sagstuassa. 200 RESCON MAPEI investoi voimak kaasti uusiin tuotantotiloihin Sagstuassa Norges forskningsråd nimeää Concrete Concrete Innovation Center:in (COIN) tutkimuspohjaisen innovaation keskukseksi, Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI). RESCON MAPEI on mukana keskuksessa, joka saa vuosittain 0 miljoonaa kruunua tutkimustukea. Keskuksen päätavoitteena on tulla Euroopan johtavaksi betonin tutkimuksessa. MAPEIN KEHITYS Mapei perustettiin Milanossa, Italiassa vuonna 97. Mapeilla on 6 tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa. Yksi Mapeiryhmän 0:sta tutkimuslaboratoriosta on Rescon Mapei Nord-Odalissa, Norjassa. Mapein liikevaihto on lähes,7 miljardia euroa ja yhtiöllä on noin 600 työntekijää joista 70 työskentelee kahdeksassa TK-keskuksessa.. TUOTERYHMIÄ Lattioiden tasoitukseen ja pinnoitukseen tarkoitetetut tuotteet Erikoislaastit betoninkorjaukseen Betonin pintakäsittelytuotteet Betonin ja laastin lisäaineet Tuotteet tiivistyksiin, injektointiin ja suojaukseen Äänieriste- ja märkätilatuotteet Tunneli- ja kalliorakentamisen tuotteet Kiinnityslaastit ja liimat keraamisille laatoille ja luonnonkiville Liimat kaikentyyppisille lattia- ja seinäpäällysteille Epoksi- ja polyuretaanituotteet injektointiin, liimaukseen ja suojaukseen Sementin apujauhatus tuotteet 2007 RESCON MAPEI avaa uuden tutkimus & tuotekehitys keskuksen sekä uuden tehtaan lisäainetuotantoon. Islanti RESCON MAPEI POHJOLASSA JA BALTIASSA Pääkonttori, tuotanto, jakelu ja tutkimus- ja tuotekehitys Pääkonttori Ruotsissa ja Suomessa Norja Ruotsi Suomi Aluekonttori Tytäryhtiö Viro Yhteistyökumppani Latvia Tanska Liettua

3 T A S O I T T E E T SISÄLLYSLUETTELO: Laatu...s. Käytännön vihjeitä...s. 6 Laitteisto...s. 7 Menetelmäohjeet...s. 0 Tasoite taulukko...s....s. 6 Tasoitteet...s. 7 MIKSI ITSETASOITTUVIA LATTIATASOITTEITA? Tasoitteita käytetään nykyään tasoitukseen ja tiivistykseen. Lattioihin kohdistuu erilaisia rasituksia niin asunnoissa kuin teollisuudessakin. Yleensä alustojen laatu ei ole sellaisenaan tyydyttävä parkettia, laattoja tai muita pinnoitteita varten. Tasoitteilla saadaan lopulliselle pintamateriaalille vaadittava alusta. Valettujen lattioiden tasoittaminen oikeaan toleranssiluokkaan on usein kallista. Sen takia onkin tärkeää valita sopivan laatuinen, vahvuinen ja paksuinen tasoite. Oikealla tasoitevalinnalla päästään selviin kustannussäästöihin. Tasoitteita ei käytetä pelkästään uudisrakennuksissa, vaan vanhatkin lattiat vaativat usein korjausta. Käyttämällä korjauksessa nopeasti sitoutuvia tasoitteita voi lattian ottaa käyttöön nopeasti. Laboratoriomme kehittämien erilaisten tasoitteiden levitys on helppoa sekä käsin että pumppaamalla. Tuotejärjestelmiemme avulla lattioista saadaan toivomusten ja vaatimusten mukaisia. Mikäli haluat tietää lisää tasoitteista, voit lukea NBI:n (Sintef Byggforsk) Byggforsk-sarjassa julkaisemat lehdet,, 72.2 ja 7..

4 L A A T U LAATU Suoritamme tasoitteiden tarkastusvalvontaa seuraavien Euroopan standardien mukaisesti: NS-EN 2706 Leviämä Valmistajan ohjeita on noudatettava sekä massan sekoittumista ja koostumusta on aina valvottava rakennuspaikalla (vrt. mittauspöytäkirja). Kun tasoite levitetään automaattilaitteesta, massan notkeus mitataan letkun päästä. Mittaus antaa käsityksen siitä, miten tasoite käyttäytyy lattialla. Oikean vesimäärän noudattaminen on erittäin tärkeää. Leviämä mitataan renkaalla, joko ruotsalaisen standardin SS 929 mukaan, jolloin renkaan sisäläpimitta on Ø = 0 mm, k = 22 mm, tai Eurooppalaisen standardin EN 2706 mukaan, jolloin renkaan sisähalkaisija on Ø = 0 mm, k = 0 mm. Liika vesi heikentää aina tasoitteen lujuutta, aiheuttaa erottumista ja tuottaa epätasaisen ja huonon pinnan. Liian pieni vesimäärä heikentää työstettävyyttä, alentaa loppulujuutta ja tuottaa myös huonolaatuisen pinnan. Väärä vesimäärä on aina tekijä, joka voi aiheuttaa ala-arvoisen lattiapinnan. NS-EN Taivutuslujuus ja puristuslujuus sekä tiheys Puristuslujuus mitataan yksikkönä N/mm 2 (Mpa). Puristuslujuus kertoo tasoitteen kyvystä sietää staattisia ja dynaamisia kuormia, esimerkiksi koneiden painoa. Taivutuslujuus kertoo tasoitteen ominaisuuksista sietää taipumista murtumatta. Ominaisuus on tärkeä paikoissa joissa on joustava alusta, esimerkiksi puulattioissa. Joustavilla alustoilla käytetään usein kuitupitoisia tasoitteita koska niillä on hyvät taivutuslujuusominaisuudet.

5 U N D E R L A G S P R E P A RLE AR AI NT GU NS-EN Pinnan kovuus Käsityksen tasoitteen kovuudesta voi saada raapaisemalla lattiaa esimerkiksi naulalla tai käyttämällä siihen tarkoitettua koetuslaittetta. Jos tulos vaikuttaa huonolta, voidaan lisäksi suorittaa vetokoe, jolla mitataan tasoitteen kiinnittymistä alustaansa. Jos tasoite irtoaa helposti alustasta, kertoo se massan liiasta vesimäärästä joka on johtanut massan erottumiseen. Tällöin hienojakoinen aines kelluu pintaan ja saa aikaan löysän ja huokoisen pintakalvon. Tasoitteessa johon on lisätty aivan liian paljon vettä, massan hiekka asettuu tasoitekerroksen pohjalle ja saa aikaan huonon kiinnittymisen alustaan. Tasoitteen puristuslujuus voi heiketä 20-0 % pelkästään siksi että ohjeen mukainen vesimäärä on ylitetty 0:llä prosentilla. NS-EN -2 Pituuden muuttuminen Kutistumisvoimien ollessa vetolujuutta suurempia syntyy tasoitteeseen halkeamia. Jos kutistuminen on suurta nämä voimat voivat olla niin suuria, että halkeilun lisäksi tasoite nousee irti alustasta synnyttäen pullistumia ja reunojen nousua. Kopojen ja reunojen nousun välttämiseksi onkin tärkeää, että käytettävässä tasoitteessa on mahdollisimman pieni kutistuma. Mitä paksumpia kerroksia tehdään, sitä enemmän on tasoitteen valintaan kiinnitettävä huomiota. Tarkastuslista / asennuspöytäkirja Kun tasoitteen levittämiseen käytetään tietokoneohjattua pumppuautoa, Rescon Mapeilla on käytössään asennuspöytäkirja johon merkitään rakennuspaikalla vallitsevat olosuhteet. Pumppuauton käyttäjän asennuspöytäkirjasta voidaan myöhemmin tarkastaa ovatko olosuhteet rakennustyömaalla olleet ohjeidemme mukaiset. Tuotesertifikaatti Tuotesertifikaatti tehdään jokaisesta valmistuserästä. Sertifikaatissa on tieto mm. leviämästä ja sitoutumisajasta, milloin tuote on valmistettu sekä tuotanto- ja eränumero. Se on dokumentti siitä että tuote täyttää Rescon Mapein korkeat laatuvaatimukset. Tuotesertifikaatti toimitetaan pyynnöstä.

6 K Ä Y T Ä N N Ö N V I H J E I T Ä 6 KÄYTÄNNÖN VIHJEITÄ Lämpötila Tasoitetta levitettäessä lattian ja huoneen lämpötilan tulee olla +0 o C ja +2 o C välillä. Lattiapintojen alin lämpötila on +8 o C. Tämä on mitattava ja merkittävä asennuspöytäkirjaan. Veto kuilujen, putkien läpivientien ja puuttuvien oviaukkojen kohdalta voi muuttaa tasoitteen sitoutumisominaisuuksia ja vaikuttaa lopulliseen laatuun. Tasoitetta ei saa normaalisti levittää betonilattialle jonka kosteusprosentti on suurempi kuin 90 % RH. Alusta on aina pohjustettava ennen tasoitteen levittämistä. Hyvä pohjustus on edellytys huokosettoman ja sileän lattiapinnan tekemiselle ja sillä varmistetaan hyvä tartunta alustaan. tehdään harjalla tai ruiskulla. Jos pohjuste levitetään ruiskulla tulee se harjata kiinni alustaan. Monta vuotta vanha betonilattia on yleensä kuivunut täydellisesti ja omaa tyypillisesti saman suhteellisen kosteuden kuin rakennus. Kun betonipinnasta tämän jälkeen poistetaan vanha pinnoite, on pinta voimakkaasti imevä. Jos tasoite reikiintyy, syynä on usein liian ohut tai väärin ohennettu pohjustekerros, liian alhainen lämpötila tai näiden yhteisvaikutus. Pohjustuksen tulee aina olla kuiva ennen tasoitekäsittelyn aloittamista. Näin siksi, että pohjusteen täytyy saada muodostaa tiivis kalvo. Aika jonka pohjusteen kuivuminen (läpinäkyväksi) vaatii, vaihtelee lämpötilan ja ilman kosteuden mukaan, mikä on yleensä 2 tuntia. Tasoitteen levittämisen yhteydessä alusta ottaa vastaan kosteutta, joka saa aikaan sen, että betonin huokosjärjestelmästä vapautuu ilmaa ja se siirtyy tasoitusmassan läpi pintaa kohti. Jos alusta on voimakkaasti imevä, tämä voi saada aikaan tasoitteeseen ilmaantuvia ilmakanavia myöhäisessä kovettumisvaiheessa eivätkä nämä yhdy toisiinsa. Tuloksena voi syntyä rakkuloita, huokosia ja kraatereita. Vastaavasti voimakkaasti imevä alusta voi aiheuttaa tasoitteen nopean kuivumisen, mikä puolestaan voi johtaa plastisiin kutistumishalkeamiin. POHJUSTUSOHJE Alusta Pohjuste tyyppi Pohjuste menekki Sekoitussuhde (Raaka pohjuste pohjuste:vesi litraa/m 2 ) Betonilattia Primer CP 0,0 : 0,0 Kevytbetoni Primer CP 0, : sekoitettuna 0,0 + tasoitteeseen* tasoite Puu/linoleumi Primer CP 0,20 Ohentamaton 0,20 Voimakkaasti imevä alusta Primer CP 2 x 0, : 0,90 (vanha betoni) : 0,0 Maali/epoksi/laatat Mapeprim SP 0,20 Ohentamaton 0,20 Teräs Mapeprim SP 0,20 Ohentamaton 0,20 Betoni ulkotiloissa Primer FR 0, :2 0, Pohjuste menekki (sisältää veden) litraa/m 2 ) * katso Menetelmäohjeet sivulta 0

7 L A I T T E I S T O 7 LAITTEISTO Hyvän tasoitustyön suorittamiseen vaaditaan oikeanlainen laitteisto. Suurissa työurakoissa ruiskut helpottavat pohjusteen levittämistä. Pumput Tarjolla on täysautomaattisia sekoittimia, joilla voidaan pumpata tasoite suoraan tasoitettavalle lattialle. Automaattisekoittimia/pumppuja kannattaa yleensä käyttää, jos käsiteltävän tilan pinta-ala on yli 2 m 2. Pienehköissä töissä riittää hitaasti käyvä, voimakas (vähintään 70 W), suurella vispilällä varustettu laastisekoitin. Laitteisto tasaamista ja tasoitepaksuuden valvontaa varten Toleranssivaatimukset lattian tasoitevaatimuksista poikkeavat eri käyttöalueilla ja ne on esitetty Norjan standardissa 20. Jotta pystyttäisiin valvomaan kuinka paljon lattiaa on tasoitettava, käytetään esimerkiksi laseria, jonka avulla korkeudet asetetaan niin, että tasoitustyön tekijä näkee kuinka paljon tasoitetta tarvitaan. Tarkoitusta varten on saatavana nk. tasotappeja, jotka leikataan oikeaan korkeuteen. Ruuveja ja vastaavia voidaan myös käyttää. Aukkojen tiivistäminen Oviaukkojen, erilaisten reikien ja läpivientien, ym. tiivistykseen käytetään erilaisia apuvälineitä. Nk. sulkulistoja teippeineen on saatavana x mm ja 0 x 0 mm mittaisina. Niitä käytetään myös suurten alueiden rajaamiseen. Teräsverkko Raudoitusverkkoa 20 x 80 cm, jonka ruutukoko on 0 x 0 cm, käytetään korjaustöissä ja ohutrakenteisissa lämpölattioissa, joissa lämpökaapelit sidotaan verkkoon ja nostetaan ylöspäin tasoituksen yhteydessä. Verkko muodostaa mm vähimmäisetäisyyden lämpökaapelin ja alustan (2 x 2, mm) välille, kun kaapelit kiinnitetään verkkoon. Näin saadaan aikaan myös varmuutta taipumista vastaan. Laitteisto kosteuden mittaukseen Betoni- ja tasoitelattioiden kosteuden mittaamiseen on markkinoilla sekä yksinkertaisia elektronisia kosteusmittareita, että tarkempia karbidimenetelmään perustuvia mittalaitteita. Muu laitteisto Muita tasoitustöissä tarvittavia apuvälineitä voivat olla esimerkiksi lasta ja piikkitela. Valvontalaitteet Rescon Mapeilla on tasoitustyön valvontalaitteistoja, jotka ovat tarjolla ammattilaisten käyttöön.

8 Plan R Plan R -uusijaparempihienotasoite PlanRonsementtipohjainen hienotasoite sisätilojen vaakaja pystypinnoille PlanRonnopeastikovettuvaja korkealaatuinen hienotasoite kaikille kiviainespinnoille PlanRonsaatavanakgja 20 kg säkkeissä

9 EFFETTO GOCCIA SERTIFIOITUA LAATUA JA YMPÄRISTÖÖN PANEUTUMISTA UMISTA MAPEI TAKAA, ETTÄ SILLÄ ON OHJAUSJÄRJESTELMÄ, JOKA HUOLEHTII LAADUSTA, YMPÄRISTÖSTÄ JA TURVALLISUUDESTA NOUDATTAEN STANDARDEJA ISO 900, ISO 00, OHSAS 800 JA EMAS Rescon Mapei AS:n ohjausjärjestelmällä on todistus standardien NS EN ISO 900, NS ISO 0002, NS EN ISO 00, OHSAS 800 noudattamisesta ja EMAS on hyväksynyt sen LIIMA- JA SAUMAMASSOILLA KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN, BETONIN KORJAAMISEEN TARKOITETUT VALMISLAASTIT, ECO -LIIMALLA JA BETONIN LISÄAINEILLA ON CE-MERKINTÄ SEKÄ TODISTUS EUROOPAN STANDARDIEN NOUDATTAMISESTA LIIMA- JA SAUMAMASSAT KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN Kaikki keraamisia laattoja ja luonnonkiviä varten tarkoitetut laattaliimat noudattavat standardin EN 200 vaatimuksia Kaikki keraamisia laattoja ja luonnonkiviä varten tarkoitetut saumalaastit noudattavat standardin EN 888 vaatimuksia Kaikissa Mapein laattaliimoissa on CE-merkintä ja ne ovat sopusoinnussa standardin EN 200 liitteen ZA kanssa GE EMICODE EV IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS LIIMAT JOUSTAVILLE LATTIAMATERIAALEILLE, MATTOJA, PARKETTIA, TAPETTEJA JA KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN Eco-tuotteissa on merkki EMICODE EC-, erittäin vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, kuten GEV-liitto esittää VALMIIKSI SEKOITETTUJA VALULAASTEJA JA TASOITUSMASSOJA Valmiiksi sekoitetut valulaastit ja tasoitusmassat noudattavat EN 8:n vaatimuksia ja niissä on CE-merkintä sopusoinnussa standardin EN 8 liitteen ZA kanssa EN 0- VALMISLAASTI BETONIN KORJAAMISTA VARTEN Valmiiksi sekoitettuja korjauslaasteja, joissa on CE-merkintä ja jotka ovat sopusoinnussa EN 0 vaatimusten kanssa BETONIN LISÄAINEET Plastisoivat ja superplastisoivat lisäaineet laastia ja betonia varten, CE-merkintä. Ne ovat sopusoinnussa standardien EN 9-2 ja EN 9- kanssa MAPEI-TUOTTEET PERUSTUVAT KAIKKEIN INNOVATIIVISIMPAAN TEKNIIKKAAN YMPÄRISTÖN JA IHMISTEN PARHAAKSI BioBlock Tämä tekniikka estää eri tyyppisten homeiden kehittymisen ja leviämisen kosteissa olosuhteissa Low Dust Tälle tuotteelle ominainen, innovatiivinen Low Dust-teknologia vähentää huomattavassa määrin sekoittamisen aikana syntyviä pölypäästöjä tehden siten asentajan työn helpommaksi ja terveellisemmäksi Drop Effect DropEffect Erityiseen vettä hylkivien lisäaineiden käyttöön perustuvan Mapei-tekniikan avulla saadaan aikaan vettä hylkivä pinta, joka on tavallista vähemmän altis likaantumiselle ja jolla on erinomaiset kulutuksenkesto ominaisuudet Green Innovation (Vihreä innovointi) Mukana on yli 0 tuotetta, jotka tuovat meille arvokkaita pisteitä LEED-sertifioiduissa hankkeissa LEED Leadership in Energy and Environmental Design US Green Building Councilin kehittämä sertifiointi, joka tunnustetaan USA:ssa ja Kanadassa ympäristöystävällisten rakenteiden suunnittelun ja rakentamisen todistuksena

10 M E N E T E L M Ä O H J E E T 0 PAIKALLA VALETUN BETONIN TASOITUS Esikäsittely Poista valusta terävät kohoumat, jotka saattavat ylittää tasoitekerroksen paksuuden. Imuroi alusta. Jos lattia on vanha ja aikaisemmin käsitelty, voi olla tarvetta hiontaan, hiekkapuhallukseen tai jyrsintään ennen tasoitusta. 2 Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. Pohjusteena käytetään Primer CP:tä, ohennus vedellä : (pohjuste-vesi). Kuivuttuaan pohjusten tulee olla aavistuksen kiiltävä. Jos betoni on erittäin kuiva tai imevä on hyvä pohjustaa alusta kahteen kertaan, ensimmäinen pohjustekerros ohennetaan suhteessa :. Tasoite levitetään viimeistään 8 h pohjustuksesta. 6. Betoni 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Mahdollinen pohjustus. Laattaliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Parketti, pinnoite, laatat tai maalaus Tasoitus Lattia tasoitetaan Rescon Mapein tasoitteella (katso taulukko esitteen sivulta ). KEVYTBETONIN TASOITUS Esikäsittely Alusta puhdistetaan ja imuroidaan. Lattialle levitetään seos, jossa on osa Primer CP:tä, osa vettä ja 2 osaa tasoitetta. Seos harjataan hyvin kiinni alustaan. Kuivumisen jälkeen lattia pohjustetaan Primer CP:llä suhteessa : (pohjuste-vesi). Tasoitus Pinnan tasoitukseen käytetään Uniplan TL, Uniplan tai Conplan KFtasoitetta, paksuuden ollessa vähintään 0 mm Kevytbetonielementit 2. Pesu. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Parkettiliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Parketti, pinnoite, laatat tai maalaus

11 M E N E T E L M Ä O H J E E T ONTELOLAATTOJEN TASOITUS Esikäsittely Puhdista ja imuroi alusta. Jos pinta jää saumauksen yhteydessä koholle, hio tai jyrsi alusta tasaiseksi. Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. Pohjusteena käytetään Primer CP:tä, ohennus vedellä : (pohjuste-vesi). Kuivuttuaan pohjusteen tulee olla aavistuksen kiiltävä. Jos betoni on erittäin kuiva tai imevä on hyvä pohjustaa alusta kahteen kertaan; ensimmäinen pohjustekerros ohennetaan suhteessa :. Tasoite levitetään viimeistään 8 h pohjustuksesta. 2. Ontelolaatta 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Liima tekstiilipäällystettä tai muuta päällystettä varten. Tekstiilipäällyste, parketti, laatat tai maalaus Tasoitus Alusta tasoitetaan lattian käyttötarkoituksen mukaan valitulla tasoitteella (katso taulukko esitteen sivulta ). Jos elementtien välissä on suuria rakoja, saattaa olla järkevää tehdä saumoihin ja liitoksiin ensin karkea tasoitus ennen pintatasoitusta. Kerrosten väliin tehdään silloin aina pohjustus. KERAAMISTEN LAATTOJEN TASOITUS Esikäsittely Alusta on puhdistettava hyvin saippuan, vahan ym. jäämien poistamiseksi. Vanhat laatat pohjustetaan Mapeprim SP-pohjusteella. Tasoitus Alusta tasoitetaan lattian käyttötarkoituksen mukaan valitulla tasoitteella (katso taulukko esitteen sivulta ). Lattia on tasoitettava viimeistään 2 tunnin kuluttua Mapeprim SP:llä tehdyn pohjustuksen jälkeen. (Katso esitteen loppuosan tuotekuvauksista) Vanhat laatat 2. Mapeprim SP. Tasoite (katso taulukko). Mahdollinen pohjustus. Laattaliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Laatat, pinnoite, parketti tai maalaus * Ratkaisua voidaan käyttää myös äänieristävän lattian kanssa (Mapefonic)

12 M E N E T E L M Ä O H J E E T 2 PUULATTIAN TASOITUS Esikäsittely Lattia hiotaan kevyesti hienolla hiomapaperilla ennen huolellista imurointia. Lattian halkeamat sekä seinän ja lattian väliset raot tiivistetään. Pienempiin halkeamiin ja rakoihin voi käyttää akryylimassaa ja suurempiin paikkauslaastia. Koska puulattia voi elää joutuessaan kosketuksiin veden kanssa, pinta pohjustetaan huolellisesti ohentamattomalla Primer CP:llä Puualusta 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Mahdollinen pohjustus. Laattaliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Laatat, pinnoite, parketti tai maalaus Tasoitus Puulattian tasoittamiseen käytetään kuituvahvisteista tasoitetta. Tasoituksen paksuuden on oltava 0 % puupinnan paksuudesta, muttei koskaan alle 20 mm. On myös arvioitava, käytetäänkö tasoitteessa teräsverkkoa halkeamien estämiseksi. LASTULEVYJEN TASOITUS Esikäsittely Lattia hiotaan kevyesti hienolla hiomapaperilla ennen huolellista imurointia. Koska lastulevyt voi elää joutuessaan kosketuksiin veden kanssa, pinta pohjustetaan huolellisesti ohentamattomalla Primer CP:llä. Tasoitus Lastulevyjen tasoitukseen käytetään kuituvahvisteista tasoitetta. Tasoituksen paksuuden on oltava 0 % lastulevyn paksuudesta, muttei koskaan alle 2 mm Lastulevyt 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Mahdollinen pohjustus. Laattaliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Laatat, pinnoite, parketti tai maalaus

13 M E N E T E L M Ä O H J E E T MÄRKÄTILOJEN LATTIALÄMMITYS Esikäsittely Poista valusta terävät kohoumat, jotka saattavat ylittää tasoitekerroksen paksuuden. Imuroi alusta. Jos lattia on vanha ja aikaisemmin käsitelty voi olla tarvetta hiontaan, hiekkapuhallukseen tai jyrsintään ennen tasoitusta.. Betoni 2. Primer CP. Tasoite Conplan VR.. Vesieriste 6. Laattaliima 7. Laatta Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. 2 Pohjusteena käytetään Primer CP:tä, ohennus vedellä : (pohjuste-vesi). Kuivuttuaan pohjusten tulee olla aavistuksen kiiltävä. Jos betoni on erittäin kuiva tai imevä on hyvä pohjustaa alusta kahteen kertaan; ensimmäinen pohjustekerros ohennetaan suhteessa :. Tasoite levitetään viimeistään 8 h pohjustuksesta. Tasoitus Kun kaapelit on asennettu (liimattu kiinni), lattia tasoitetaan Conplan VR:llä. Lattialle tulevan kerroksen paksuus valitaan jatkokäsittelyn mukaan. Jos pintana käytetään laattoja, tasoitteen tulee peittää lämpökaapelit vähintään mm paksuudelta. Jos pintana käytetään pinnoitetta, tasoitteen tulee peittää lämpökaapelit vähintään mm paksuudelta. Huomautamme, että palavan alustan päällä oleville lämpökaapeleille tulee levittää vähintään mm tasoitetta tai palamatonta ainetta myös kaapeleiden alle. Kaltevien pintojen tasoituksessa veden määrää vähennetään noin litra/säkki. HUOM! Märkätiloissa käytettävien tasoitteiden yhteydessä on aina sijoitettava vesieriste tasoitteen päälle. Tähän käytetään jotain Rescon Mapein vesieristettä. 6 7 KUIVIEN TILOJEN VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS Esikäsittely Poista valusta terävät kohoumat, jotka saattavat ylittää tasoitekerroksen paksuuden. Imuroi alusta. Jos lattia on vanha ja aikaisemmin käsitelty, voi olla tarvetta hiontaan, hiekkapuhallukseen tai jyrsintään ennen tasoitusta. 2 Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. Pohjusteena käytetään Primer CP:tä, ohennus vedellä : (pohjuste-vesi). Kuivuttuaan pohjusteen tulee olla aavistuksen kiiltävä. Jos betoni on erittäin kuiva tai imevä on hyvä pohjustaa alusta kahteen kertaan, ensimmäinen pohjustekerros ohennetaan suhteessa :. Tasoite levitetään viimeistään 8 h pohjustuksesta.. Betoni 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Parkettiliima tai liima muuta päällystettä varten. Parketti tai päällyste, laatat, maalaus Tasoitus Lämmitysputket asennetaan noudattaen toimittajan ohjeita. Lattia tasoitetaan Uniplan TL:ällä 0 mm paksuna kerroksena. Suurilla alueilla ja kovalle rasitukselle joutuvissa lattioissa asennetaan myös teräs- tai kuituverkko tasoitteeseen. Tällainen lattia sopii erittäin hyvin äänieristettyjen lattioiden yhteyteen.

14 M E N E T E L M Ä O H J E E T ÄÄNIERISTETTYJEN LATTIOIDEN TASOITUS (MAPEFONIC NORDIC) Esikäsittely Alusta puhdistetaan ja imuroidaan. Lattiassa olevat mahdolliset halkeamat paikataan esim. imeyttämällä Mapepoxy BI-Imp:illä tai suuremmat halkeamat paikkauslaastilla. Äänieristys Äänieristekerros tehdään Mapesilentäänieristeellä, uretaanivaahdolla, lasi- tai mineraalivillalla. Käytettäessä mineraalitai lasivillaa, on niiden päälle levitettävä kuitukangas villan eristämiseksi tasoitusmassasta. Huolehdi siitä, että lattian ja seinän yhtymäkohdasta tulee tiivis ja asenna 2 seinää vasten Mapesilent-teippi niin ettei ääni pääse etenemään sitä kautta (sivuttaissiirtymänä). Ennen tasoitusta lattian on oltava tiivis allas, jonka seinät ovat - 0 cm paksuja Betoni 2. Reunalista. Äänieristysmatto. Vahvistusverkko. Uniplan TL -tasoite 6. Parkettiliima tai liima jotain muuta pinnoitetta varten 7. Parketti tai pinnoite, laatat, maalaus Tasoitus Tasoitukseen käytetään Uniplan TL:ää 0 mm paksuisena kerroksena. Suurilla alueilla ja kovalle rasitukselle joutuvissa lattioissa asennetaan myös teräs- tai kuituverkko tasoitteeseen. Tällainen lattia sopii erittäin hyvin vesikiertoisen lattialämmityksen yhteyteen * Ratkaisu täyttää asuntohuoneistojen välisen äänieristyksen vaatimukset. TASOITUS ULKOTILOISSA Esikäsittely Poista valusta terävät kohoumat, jotka saattavat ylittää tasoitekerroksen paksuuden. Imuroi alusta. Jos lattia on vanha ja aikaisemmin käsitelty voi olla tarvetta hiontaan, hiekkapuhallukseen tai jyrsintään ennen tasoitusta. Ulkotiloissa alustan tulee olla pakkasenkestävä. Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. Pohjusteena betoni- tai kevytbetonialustalla käytetään Primer FR:ää, ohennus vedellä :2 (pohjuste-vesi). Tiiviillä ja sileillä alustoilla esim. maalatut pinnat, linoleumi tai. Alusta 2. Primer FR. Tasoite Uniplan FR. Vesieriste Mapeplastic tai pinnoite. Laattaliima 6. Laatat tai luonnonkivet puupinnat, pohjusteena käytetään joko ohentamatonta Primer FR:ää tai kaksikomponenttista Mapeprim SP pohjustetta. Tasoite levitetään viimeistään 2 h pohjustuksesta. Tasoitus Alusta tasoitetaan Uniplan FR:llä ja piikkitelataan mikäli tarpeen. Massa ei ole itsestään tasoittuvaa. Auringonvalosta, lämmityksestä jne. johtuvaa nopeaa kuivumista on vältettävä varsinkin heti levityksen jälkeen. Tehtäessä suuria pintoja (yli 6x6 m) on lattia jaettava osiin liikuntasaumoilla. Jos tasoitetulle pinnalle asennetaan laatat tai luonnonkivet, levitetään tasoitteen päälle Mapeplastic-vesieriste varmistamaan vesitiivis ja joustava alusta. Tasoitetun pinnan voi jättää käsittelemättä tai sille voidaan levittää sopiva muovipohjainen pinnoite esim. polyuretaanilakkaa Mapefloor Finish. Käsittelyä varten tasoitteen pinta on hiottava kevyesti ja imuroitava. 2 6

15 ominaisuudet Conplan VR Uniplan FR Conplan KF Conplan R Conplan F Plan R VR Støp Käyttöalue Kuituvahvistettu, nopea tasoite märkätiloihin. Pakkasenkestävä, luja tasoite myös ulkotiloihin. Itsetasoittuva yleistasoite asuin- ja toimistotiloihin. Itsetasoittuva nopea tasoite asuin-, toimisto- ja teollisuustiloihin. Hienotasoite asuin- ja toimistotiloihiteiden päällys- alle. Pikatasoite seinä- Nopeasti kovet- ja lattiapinnoille. tuva lattiamassa märkätiloihin. Paksuus Puristuslujuus ( vrk) Puristuslujuus (7 vrk) Puristuslujuus (28 vrk) Kutistuma Lämmön-- johtavuus Käyttöaika (sekoituksen jälkeen) Käveltävissä kävelyä - 0 mm > 20 MPa > 2 MPa > 0 MPa < 0,0 % 0,6 W/mK - 20 mm > 20 MPa > 0 MPa > MPa < 0,0 % 0 min min. - 2 mm > MPa > 20 MPa > 0 MPa < 0,0 % 0,6 W/mK 0 min mm > 8 MPa > 0 MPa 0-0 mm 0 MPa 8 MPa > MPa 2 MPa < 0,07 % < 0,08 % 0-0 mm < 2 MPa < 0-7 mm > MPa < 0 > 0 MPa < 0,0 % 0 min. - 2 min. min. - 0 min. 2 - tuntia - tuntia - tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia Päällystysvalmis 2 - vrk - 7 vrk 2 - vrk 2-8 tuntia 2-8 tuntia - tuntia 2 tuntia Vesimäärä suositus per säkki, -,0 l,0 -, l,8 -, l,8 -,0 l,0 -, l 6,0-6, ltr/20 kg, -,6 ltr/ kg 2, - 2, l Pohjuste Primer CP Primer FR Primer CP Primer CP Primer CP Primer CP Primer CP Menekki Noin,7 kg/m²/ /m m Noin, 7 kg g/ /m²/ /m mm m Noin, 7 kg g/m²/ /mm Noin,7 kg /m²/ /mm Noin,6 kg/ /m²/ /mm m, kg Noi in 2,0 kg g/ /m²/ / mmm Pakkaus 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 20 kg kg alu-pack 20 kg sekk 2 kg

16 P O H J U S T U S 6 Primer CP Primer FR Mapeprim SP Akryylipohjainen pohjuste tasoitteille. Erikoispohjuste tasoitteille. Levitetään - 2 kertaa ruiskulla tai jäykällä harjalla. Annettava kuivua ennen tasoitteen levittämistä. Kuivumisaika: Ohennus: väh. tuntia 0, - 0, kg/m² katso tuote-esitteestä kg pullo ja 2 kg kannu 200 kg tynnyri 000 kg IBC-kontti Akryylipohjainen pohjuste tasoitteille. Liuotinvapaa akryylipohjuste Uniplan FR:lle erilaisille alustoille. Primer FR on vesipohjainen, se on erittäin vähäpäästöinen ja sen luokitus on Emicode EC. Sitä voidaan käyttää myös parantamaan tartuntaa laatta- ja teräsalustoilla. Kuivumisaika: Ohennus: väh. tuntia 0, - 0,2 kg/m² imevät alustat :2, muut ohentamatta kg kannu Kaksikomponenttinen vesipohjainen epoksipohjuste. Epoksipohjainen pohjuste, jolla saadaan imemättömillä alustoilla varma tartunta tasoitteille tai sementtipohjaisille laasteille. Mapeprim SP:tä käytetään mm. liimaamaan sementtilaastilla tehtävä valu alusbetoniin sekä laattojen, teräslaattojen ja luonnonkivisten alustojen pohjustukseen ennen tasoitteen levittämistä. Pohjuste sopii hyvin vaikeille alustoille, esim. asvaltille, puulle, vanerille, PVC:lle ja maalille. Pohjusteen on oltava kuiva ennen valua tai tasoitusta. Levitetään harjalla, telalla tai ruiskulla. Kuivumisaika: - tuntia, tasoitus viimeistään 2 tunnin kuluttua Ohennus: 0, - 0,2 kg/m² 0 %:iin saakka veden kanssa kg pakkaus (2+2 kg purkki) 8 kg pakkaus (+ kg purkki)

17 P O H J U S T U S / L A T T I A M A S S A / T A S O I T T E E T 7 Primer E-0 VR-Støp Conplan VR Akryylipohjainen pohjuste tasoitteille Erikoispohjuste tasoitteille. Pohjusteella on tavallista pienempi partikkelikoko ja muita pohjusteita parempi imeytyvyys. Käytetään erityisen tiiviillä alustoilla. Levitetään yhtenä tai useana kerroksena ruiskulla tai jäykällä harjalla. Annettava kuivua ennen tasoitteen levittämistä. Kuivumisaika: väh. tuntia 0, - 0,2 kg/m 2 Ohennus: : veteen sekoitettuna kg pullo ja 2 kg kannu Nopeasti sitoutuva valulaasti märkätiloihin VR-Støp lattiamassaa käytetään - 7 mm kerrospaksuuksina erityisesti märkätiloissa valuihin, täyttöihin ja kallistusten tekoon ennen varsinaista tasoitusta. VR-Støp voidaan tasoittaa tai vesieristää erittäin nopeasti valun jälkeen. Alustana voi olla betoni tai puu ja sitä voidaan käyttää myös erilaisten lämmitysjärjestelmien kanssa. Käyttöaika: Käveltävissä: n. 0 min n. tuntia Laatoitettavissa: n. 6 tuntia Pinnoitettavissa: n. 2 tuntia Kuituvahvistettu, itsetasoittuva, sementtipohjainen tasoite märkätiloihin. Conplan VR:ää voidaan käyttää sisälattioiden tasoitukseen - 0 mm kerroksina. Sitä voidaan käyttää myös märkätilojen lattioiden tasoitukseen sekä yhdessä lattialämmityskaapeleiden tai putkien kanssa. Tuotteella on Norjalainen hyväksyntä ko. tarkoitukseen (BVN märkätilanormi). Conplan VR on nopeasti kovettuva. Tasoite on tarkoitettu levitettäväksi käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v + 20ºC / 0% RF) Käyttöaika: n. 0 min n. 2 kg/m 2 /mm Sitoutumisaika: n. 90 min Puristuslujuus, 28 vrk: 0 MPa Käveltävissä: 2 - tunnin kuluttua tasoituksesta 2 kg säkki Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: 8 tuntia < 0 mm paksuuksina 72 tuntia > 0 mm paksuuksina n.,7 kg/m 2 /mm paksuus Puristuslujuus, 28 vrk: 0 - N/mm 2 2 kg säkki SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 8

18 T A S O I T T E E T 8 Uniplan Uniplan FR Conplan KF Kuituvahvistettu, itsetasoittuva, sementtipohjainen lattiatasoite. Uniplan:ia voidaan käyttää sisälattioiden tasoitukseen 0-0 mm kerrospaksuudella. Voidaan käyttää myös lämpökaapeleiden kanssa. Märkätiloissa Uniplan vaatii vesieristeen. Se sopii erityisen hyvin puualustaisten lattioiden tasoitukseen, heikoille alustoille sekä suurten alueiden karkeaan tasoitukseen ennen Rescon Mapein muita tasoitteita. Tasoite on tarkoitettu levitettäväksi käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n. 0 min Sitoutumisaika: Käveltävissä: Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: - vrk n. 90 min 2 - tunnin kuluttua tasoittamisesta n.,7 kg/m 2 / mm paksuus Pakkasenkestävä, helposti leviävä sementtipohjainen tasoite sisä- ja ulkokäyttöön. Uniplan FR:ää voidaan käyttää lattiapintojen korjaukseen ja tasoittamiseen - 20 mm kerroksina sekä sisä- että ulkotiloissa. Tuote on pakkasenkestävä ja väriltään valkoinen. Tasoite sopii hyvin vedelle ja pakkaselle alttiille kohteille, esim. parvekkeille ja terasseille, varastotiloihin, korjaamoihin, autotalleihin ja kevyen rasituksen teollisuustiloihin. Tasoite sopii hyvin kaatojen tekoon. Ruotsin Vattenfall Utveckling on koestanut pakkasenkestävyyden standardin NS-EN 290 mukaan erittäin hyvin tuloksin. Tasoite on tarkoitettu levitettäväksi käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n min Sitoutumisaika: Käveltävissä: n. 00 min - tuntia tasoituksen jälkeen Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: - 7 vrk kuluttua Itsetasoittuva, sementtipohjainen lattiatasoite. Conplan KF:ää voidaan käyttää sisälattioiden tasoitukseen - 2 mm kerrospaksuudella. Voidaan käyttää kuivatiloissa lämpökaapeleiden kanssa. Tasoite voidaan levittää joko käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n. 0 min Sitoutumisaika: Käveltävissä: Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: - vrk n. 90 min - tunnin kuluttua tasoittamisesta Noin,7 kg/m²/ mm paksuus Puristuslujuus, 28 vrk: 28-0 N/mm² 2 kg säkki 200 kg suursäkki bulkkina Puristuslujuus, 28 vrk: 0-2 N/mm 2 n.,7 kg/m 2 / mm paksuus 2 kg säkki 200 kg suursäkki Puristuslujuus, 28 vrk: n. N/mm 2 2 kg säkki SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 8 EN 8 EN 8

19 T A S O I T T E E T 9 Conplan R Conplan F Plan R Nopeasti kuivuva, itsetasoittuva, sementtipohjainen lattiatasoite. Conplan R:ää voidaan käyttää sisälattioiden tasoittamiseen kerrospaksuuden ollessa - 20 mm. Massa on nopeasti kovettuvaa ja pinnoitettavissa jo vuorokauden kuluttua. Conplan R soveltuu alustaksi useimmille pinnoitetyypeille. Tasoite voidaan levittää joko käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n. 0 min Sitoutumisaika: Käveltävissä: n. 90 min 2 - tunnin kuluttua tasoittamisesta Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: 8-2 tuntia. Noin,7 kg/m²/ mm paksuus Puristuslujuus, 28 vrk: 2-0 N/mm² 2 kg säkki 200 kg suursäkki bulkkina Itsetasoittuva, nopeasti kuivuva hienotasoite lattioille. Conplan F:ää voidaan käyttää lattiapintojen tasoitukseen 0-0 mm kerroksina, kun halutaan edetä nopeasti pinnoitukseen/päällystykseen. Massa sopii hyvin alustaksi useimmille päällystetyypeille asunnoissa, toimistoissa, laitoksissa ja liikehuoneistoissa. Tasoite on tarkoitettu käsin levitettäväksi. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n min Sitoutumisaika: Käveltävissä: n. 60 min n. tunnin kuluttua tasoittamisesta Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: 2-8 tuntia. Noin,6 kg/m²/ mm paksuus Puristuslujuus, 28 vrk: 2 N/mm² 2 kg säkki Nopeasti kovettuva hienotasoite vaakaja pystypinnoille. Plan R on erittäin nopea sementtipohjainen hienotasoite sisätilojen lattioihin ja seiniin 0-0 mm paksuisina kerroksina. Tasoite on helposti levitettävä tiksotrooppinen pasta, jolla on hyvä tartunta alustaan. Tasoite kuivuu nopeasti, joten jatkokäsittely (maalaus, pinnoitus tai laatoitus) on mahdollista tehdä nopeasti. Tasoite sopii hyvin lattioiden, seinien, rappujen ja nurkkien korjaukseen ja tasoitukseen silloin, kun pinnasta halutaan sileä ja halutaan nopeaa sitoutumista. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n. min Sitoutumisaika: Käveltävissä: n. 60 min n. tunti tasoituksen jälkeen Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: - tunnin kuluttua. Noin, kg/m²/ mm paksuus Puristuslujuus, vrk: 2 N/mm² 28 vrk: 0 N/mm² kg alumiinipakkaus 2 kg säkki SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 8 EN 8

20 TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN RESCON MAPEI OY Tillinmäentie, 020 Espoo Puh: Fax: Rescon Mapei AS:n tuotantojärjestelmä on sertifioitu NS EN ISO 900, NS ISO 0002, NS EN ISO 00, OHSAS 800 sekä EMAS. Rescon Mapei Nordic Marketing Team (FIN) ex. 0/200

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Conplan Eco. Itsesiliävä lattiatasoite

Conplan Eco. Itsesiliävä lattiatasoite Itsesiliävä lattiatasoite TUOTEKUVAUS Conplan on sementtipohjainen, pumpattava itsesiliävä tasoite betonialustoille. Conplan on kuivatuote, joka sekoitetaan veden kanssa. Tuote voidaan asentaa 3-25 mm

Lisätiedot

sidosaineet ja liimat

sidosaineet ja liimat sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Mittaa ja katkaise vuota (lattiasta kattoon) ja lisää 5 cm kääntövara lattialle. 2. Mittaa 95 cm kulmasta ja tee merkintä. Vuota

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin.

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. Valmistasoitteet Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. VIIMEISTELYSILOTE Kiilto Fine HIENO, KEVYTTÄYTTEINEN VALKOINEN VIIMEISTELYTASOITE KUIVIIN

Lisätiedot

Tapetointi. Parkettituotteet. Kiillon tuotteista löytyy kattavasti kaikki parketti- ja

Tapetointi. Parkettituotteet. Kiillon tuotteista löytyy kattavasti kaikki parketti- ja Tapetointi Parkettituotteet Kiillon tuotteista löytyy kattavasti kaikki parketti- ja TYÖOHJEET puulattioiden kiinnittämiseen ja pintakäsittelyyn tarvittavat tuotteet. Tapetointijärjestelmä paperitapetin,

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET

07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET Tulostettu 5.7.2016 1 / 40 07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET Saneerauslaasti SL 2 Saneerauslaasti ILL 5 Saneerauslaasti VSL 8 Tartuntapohjuste 11 Vedeneriste 13 Saniteettisilikoni 16 Laattasaumalaasti

Lisätiedot

Kiinnityslaastit, jotka muuntautuvat tarpeen mukaan.

Kiinnityslaastit, jotka muuntautuvat tarpeen mukaan. Z E R T I F I Z I E R T E S M A N A G E M E N T S Y S T E M Reg. Nr. 3116-02»Haluatko saavuttaa enemmän helpommalla?«tee työskentelystäsi tehokkaampaa SCHÖNOX Q-Sarja: yksinkertaistettu suunnittelu ja

Lisätiedot

weber.floor CASA Designlattia

weber.floor CASA Designlattia weber.floor CASA Designlattia Työohje 8-28 / 1.10.2013 www.e-weber.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO TYÖOHJE 1. YLEISTÄ ALUSRAKENTEESTA... 2 2. ALUSTAN KÄSITTELY... 3 2.1 Betoni- ja tasoitealustat... 3 2.2 Klinkkerialustat...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

Nopeasti sitoutuva ja kuivuva (24 tuntia) pintavalujen kutistumakompensoitu hydraalinen erikoissideaine.

Nopeasti sitoutuva ja kuivuva (24 tuntia) pintavalujen kutistumakompensoitu hydraalinen erikoissideaine. Mapecem CEMENTITIOUS SCREEDS IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Nopeasti sitoutuva ja kuivuva (24 tuntia) pintavalujen kutistumakompensoitu hydraalinen erikoissideaine. KÄYTTÖKOHTEET Ankkuroitujen ja

Lisätiedot

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin Vesa Anttila 29.10.2015 Lattioiden teko haastava betonityö! Laajat avoimet pinnat Olosuhteet rajaavat usein valintoja Paljon käsityötä työmiehillä suuri vaikutus

Lisätiedot

EC350. KEVYBETONI - Originaali. Nopeasti kuivuva kevytbetoni lattioihin, seiniin ja täytteeksi sisällä ja ulkona. EPSCement.

EC350. KEVYBETONI - Originaali. Nopeasti kuivuva kevytbetoni lattioihin, seiniin ja täytteeksi sisällä ja ulkona. EPSCement. EPSCement KEVYBETONI - Originaali EC0 Nopeasti kuivuva kevytbetoni lattioihin, seiniin ja täytteeksi sisällä ja ulkona Paloluokitus A EPSCement EPSCement AB 8 Gustavsberg Puh. 08-9 www.epscement.com EPSCement

Lisätiedot

VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄN ASENNUSOPAS

VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄN ASENNUSOPAS Elokuu 2013 Korvaa ohjeen Huhtikuu 2012 VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄN ASENNUSOPAS BOSTIK MEMBRANE -vedeneristysmassa 1 VEDENERISTYS & LAATOITUS TASOITTEET LIIMAT SAUMAUS & TIIVISTYS täydellinen vedeneristysjärjestelmä

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane 0809 GVK Coating Technology Oy FI- 21600 Parainen Finland 14 0809- CPR- 1080 ETA- 14/0146 ETAG 022-1 Vedeneristysjärjestelmä märkätilojen laatoitettaville pinnoille DoP 002GVK www.gvk.fi Max Stop Helppo

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCryl V 400

Tekninen tietolehti StoCryl V 400 Pinnoite, kuultava, himmeä Ominaisuudet Käyttö ei elastisena, värillisenä suojapinnoitteena kantavilla betonirakenteilla (betoni ja teräsbetoni) Ominaisuudet estää veden ja vesiliukoisten haitallisten

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto N : 850 58 02 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 2 (07/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje Julkisivusaumaus Konsernin Construction-osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane. Yksityiskohtaiset työohjeet seuraavilla sivuilla

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane. Yksityiskohtaiset työohjeet seuraavilla sivuilla 0809 GVK Coating Technology Oy FI- 21600 Parainen Finland 14 0809- CPR- 1080 ETA- 14/0146 ETAG 022-1 Vedeneristysjärjestelmä märkätilojen laatoitettaville pinnoille DoP 002GVK www.gvk.fi Max Stop Helppo

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

05. SEINÄTASOITTEET. Tulostettu / 21

05. SEINÄTASOITTEET. Tulostettu / 21 Tulostettu 5.7.2016 1 / 21 05. SEINÄTASOITTEET Silote SF 2 Pohjatasoite LF 4 Pintatasoite LRF 6 Tiilitasoite TTF 8 Pohjatasoite VF 10 Pintatasoite VHF 12 Märkätilatasoite WTT 14 Täyttölaasti TLR 16 Sisärappauslaasti

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS Tuotekehityksen kuulumisia 17.9.2015, Tikkurila Oyj, Vantaa Jenni Järvinen & Juha Nikkola Sisältö Yleistä vesiohenteisista epokseista Tikkurilan Fontefloor EP tuotteet

Lisätiedot

Betonikoulutus 28.11.2013

Betonikoulutus 28.11.2013 Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS.

Lisätiedot

Icopal-PROFI-DICHT. Nestemäinen vedeneriste pinnoille ja yksityiskohtiin. Edistystä ja laatua. Luotettavasti.

Icopal-PROFI-DICHT. Nestemäinen vedeneriste pinnoille ja yksityiskohtiin. Edistystä ja laatua. Luotettavasti. Icopal-PROFI-DICHT Nestemäinen vedeneriste pinnoille ja yksityiskohtiin Edistystä ja laatua. Luotettavasti. Broschuere_PROFI-DICHT_2011-12.indd 1 20.12.2011 09:36:30 PROFI-DICHT tarjoaa ylittämättömiä

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä P V C Viettoviemärijärjestelmät PVC-muovista valmistettu sileäpintainen

Lisätiedot

JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014

JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014 JOINTSAVERkorjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje JOINTSAVER-korjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen

Lisätiedot

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää Finnforest Kesto _ kun puun pitää kestää KUN PUUN PITÄÄ KESTÄÄ Finnforest Kesto Sääolosuhteet Suomessa asettavat puurakenteille suuret vaatimukset. Puun joutuessa kosketukseen veden, kosteuden, betonin

Lisätiedot

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan.

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2014 Tuotetiedote 2K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS KOVETE - D8302) D8018 Valkoinen D8019 Tummanharmaa D8024 Keskiharmaa TUOTEKUVAUS 2K GreyMatic UHS Prima on 2K pohjamaalien sarja,

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Tempo lämpölattia.

Tempo lämpölattia. Tempo lämpölattia www.tempolampolattia.fi Huomaamaton luksusta Jos patteri ei mielestäsi ole sisustuselementti ja lattia voi olla persoonallinen ilman ääntäkin, on valintasi Tempo lämpölattia. Tempo lämpölattiassa

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

WEBER SEINÄ- JA KATTORAKENTEEN HAITTA-AINEIDEN KAPSELOINTI JA TIIVISTYSRATKAISU

WEBER SEINÄ- JA KATTORAKENTEEN HAITTA-AINEIDEN KAPSELOINTI JA TIIVISTYSRATKAISU 1 (5) WEBER SEINÄ- JA KATTORAKENTEEN HAITTA-AINEIDEN KAPSELOINTI JA TIIVISTYSRATKAISU 1 Käyttökohteet Haitta-aineiden kapselointi soveltuu rakenteissa rajallisella alueella esiintyvien ja sisäilmaan kulkeutuvien

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

Kivitalon sisärappaus

Kivitalon sisärappaus Tervettä Asumista Kivitalon sisärappaus Parempi sisäilma Sopii kaikille alustoille Sisäpintojen rappaus- ja tasoitetyöt Baumit tuotteilla - Betonielementti - Betoni - Baumit ProContact - Baumit HM 50 -

Lisätiedot

Tiiviste- ja liimamassat

Tiiviste- ja liimamassat 3M SCOTCH-WELD TÆTNINGS- MATERIALER OG FUGEMASSER Tiiviste- ja liimamassat vahvat ja joustavat saumat Kun materiaalit ovat liikkuvia, laajenevia tai kokoonpuristuneita, sekä vaativat joustavaa saumausta,

Lisätiedot

Vetonit vedeneristys. Työohje. www.e-weber.fi. 8 70 / 15.6.2013 korvaa esitteen 8 70/15.6.2012

Vetonit vedeneristys. Työohje. www.e-weber.fi. 8 70 / 15.6.2013 korvaa esitteen 8 70/15.6.2012 Vetonit vedeneristys Työohje 8 70 / 15.6.2013 korvaa esitteen 8 70/15.6.2012 www.e-weber.fi KÄYTTÖKOHTEET Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteutuksella syntyy terve ja kestävä märkätila. Weberin

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille

www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille Helpoin tapa. Start Easy -pikavoiteet Uudet Start Easy tuotteet ovat turvallisia ja helppoja käyttää. Easy -sarjaan kuuluu

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoPur BA 2000

Tekninen tietolehti StoPur BA 2000 Ruiskutettava PUR-pinnoite Ominaista Käyttö Ominaisuudet Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia vedeneristyspinnoituksena asfalttipäällysteiden alla esim. silloilla ja pihakansilla pysyvästi elastinen halkeamia

Lisätiedot

Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen.

Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen. 1 Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen. VALMISTELU Suosittelemme tilaamaan saman lattiaprojektin tarvikkeet aina samanaikaisesti. 2 Varastoi ja kuljeta Pergo-vinyyliä

Lisätiedot

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tulostettu 25.6.2016 1 / 32 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tartuntalaasti TL 2 Valumaton täyttölaasti VTL 5 Korjauslaasti KL 1,2 7 Korjauslaasti KL 3,0 10 Korrogard R 3,0 mm 13 Korjauslaasti KL 40

Lisätiedot

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 08. RAPPAUSLAASTIT Rappauslaasti KS 10/90 2 Rappauslaasti KS 35/65 4 Rappauslaasti KS 50/50 6 Rappauslaasti KS 65/35 8 Rappauslaasti KS 35/65 kuitu 10 Pohjanoikaisulaasti 13

Lisätiedot

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT:

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 DET 5 DET 6 DET 7 Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys maton ylösnostolla Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys vesieristämällä Lattian ja

Lisätiedot

PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen

PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen PAROC Conci Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen Rakennuseristeet Huhtikuu 2012 Energiaviisas ja tiivis PAROC Conci laittaa palat paikalleen Tiiveys on tärkeä palanen energiaviisaassa rakentamisessa.

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02283-09 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2009 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (9) Raportin nimi Betonin korjausaineiden SILKO-kokeet 2009 Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Lisätiedot

betonimaali ja -lakka

betonimaali ja -lakka www.teknos.com TUOTESELOSTE 1247 12 22.02.2017 TEKNOFLOOR AQUA 110F betonimaali ja -lakka MAALITYYPPI KÄYTTÖ ERIKOISOMINAISUUDET HYVÄKSYNNÄT TEKNOFLOOR AQUA 110F betonimaali on kaksikomponenttinen, vesiohenteinen

Lisätiedot

Penkit, askelmat 50mm paksu levy

Penkit, askelmat 50mm paksu levy Erikoisratkaisut Pyyhehyllyköt 30mm paksu levy Penkit, askelmat 50mm paksu levy Tukipalat (k/k 400 mm) kiinnitetään sekä alustaan että varsinaiseen wedilevyyn wedi 610 kiinnitys- ja tiivistysmassalla.

Lisätiedot

kaksi komponenttiset epoksilattiasysteemit

kaksi komponenttiset epoksilattiasysteemit kaksi komponenttiset epoksilattiasysteemit en ominaisuudet, ja tekniset tiedot Epokate SL lattiasysteemi Epokate KRUNT tuotetta käytetään pohjustukseen ennen kuin asennetaan EPOKATE SL itsestäänsiliävä

Lisätiedot

WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä

WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä Viihtyisä Ilmasto-olosuhteet Suomessa asettavat lämmitysjärjestelmän vaatimukset korkealle. Pitkienkin pakkasjaksojen aikana lämmitysjärjestelmän on toimittava energiataloudellisesti

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoPox WG 100

Tekninen tietolehti StoPox WG 100 EP-pohjuste, vesiohenteinen, matalapäästöinen Ominaista Käyttö Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia sisä- ja ulkokäyttöön lattiapinnoilla sementtiperustaisille alustoille kuten betonilattioilla

Lisätiedot

Laastin halkeamien korjaus

Laastin halkeamien korjaus Laastin halkeamien korjaus Kun remontoimme julkisivua, törmäämme usein laastin halkeamiin. Moni ei kuitenkaan tiedä oikeata tapaa korjata halkeamia, eikä korjaukseen käytettäviä materiaaleja. Siitä syystä

Lisätiedot

Mapefloor PU Flex. Itsetasoittuva, elastinen polyuretaanipinnoite

Mapefloor PU Flex. Itsetasoittuva, elastinen polyuretaanipinnoite IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Itsetasoittuva, elastinen

Lisätiedot

Narmapinnoitus Oy alsecco eristerappaus 1

Narmapinnoitus Oy alsecco eristerappaus 1 Narmapinnoitus Oy alsecco eristerappaus 1 ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ EPS-valuharkko talo Eristepinnan käsittely : Ikkunaliittymät : EPS-pinta hiotaan karkealla hiomapaperilla kauttaaltaan erittäin

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä TM DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä Yhteistyössä vakuutusratkaisut DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu kestävään rakentamiseen DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo suurempaa turvaa DAFA tarjoaa

Lisätiedot

KATSEET LATTIAAN! Lattia on tehty kestämään kovaa kulutusta, mutta sen ei tarvitse näyttää tylsältä.

KATSEET LATTIAAN! Lattia on tehty kestämään kovaa kulutusta, mutta sen ei tarvitse näyttää tylsältä. DESIGNLATTIAT KATSEET LATTIAAN! Yksilöllinen designlattia on osa tilan identiteettiä. Värittäminen, kuviointi, personointi kaikki on mahdollista. Erikoisefektit tuovat lattian täysin uudella tavalla esiin

Lisätiedot

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN COOLDRY REFLECTIVE Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN 71640 Ludwigsburg GERMANY E info@sistec-coatings.de I www.sistec-coatings.de TUOTEKATSAUS 1 COOLDRY / FLEXDRY KATTOMAALIT

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT KERAMIX ULKOTILAT KERAMIX VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT KERAMIX ULKOTILAT KERAMIX VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KERAMIX ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT KERAMIX VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KERAMIX -JÄRJESTELMÄN TYÖOHJEET ULKOTILOIHIN KÄYTTÖALUE Kylmilleen jäävien märkätilojen vedeneristysmenetelmä

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCryl V 200

Tekninen tietolehti StoCryl V 200 Pinnoite, peittävä, himmeä Ominaisuudet Käyttöalue Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia ulko- ja sisäkäyttöön ei elastisena, värillisenä suojapinnoitteena kantavilla betonirakenteilla

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoSilent Board MW 100

Tekninen tietolehti StoSilent Board MW 100 Kivivillasta valmistettu pinnoitettu akustiikkalevy Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Tekniset tiedot sisätiloissa kiinnitys liimaamalla tasaisille pinnoille

Lisätiedot

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2008 Vesiohenteinen epoksipohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS vesiohenteinen pohjamaali tarjoaa erinomaiset eristysominaisuudet maalikalvoille jotka ovat herkkiä liuotinpohjaisille

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA UUSI! PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA Panssari Akva - uusien sinkittyjen peltikattojen suojaamiseen. Soveltuu vanhan, ehjän alkydimaalin päälle ilman pohjamaalausta sekä maalipinnoitettujen / muovipinnoitettujen

Lisätiedot

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Olli Nummela Liiketoiminnan kehityspäällikkö Uponor Suomi Oy Näkymätöntä mukavuutta elämään 04 October 2013 Uponor 2 Yhteistyössä

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 30 17501 Padasjoki Raportti Työnumero: 051121701076 Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki Kosteuskartoitus

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Työ nro. Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita.

Työ nro. Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita. PINTAMATERIAALIEN VAIKUTUS VP 00 LIITE : VÄLIPOHJARAKENTEET SAATE Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita. Perinteisesti O7 päällä parhaana pinnoitusmateriaalina on pidetty

Lisätiedot

1.3.2008. Korvaa esitteen 8 25/1.9.2005. Comfort Lämpölattia. www.maxit.fi

1.3.2008. Korvaa esitteen 8 25/1.9.2005. Comfort Lämpölattia. www.maxit.fi Comfort Lämpölattia 8 25 1.3.2008 Korvaa esitteen 8 25/1.9.2005 www.maxit.fi Comfort on maxitin kehittämä Lämpölattia, jossa yhdistyy nerokkaalla tavalla monta toimintaa, kuten loistava askeläänieristys,

Lisätiedot

Betonirakentamisen talvituotteet

Betonirakentamisen talvituotteet VARAUDU TALVEEN Meiltä saat tarvittavat betonirakentamisen talvituotteet Betonirakentamisen talvituotteet - Pakkassuojamatot - Roudansulatusmatot - Led työvalot - Betoninkovetuskaapelit - Betonilämpömittarit

Lisätiedot

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Kokeile uutta ja innovatiivista! Puhdista missä ja milloin vain. Scrubbing Machines AINA LADATTU JA VALMIS KÄYTTÖÖN Uudentyyppisellä

Lisätiedot

www.bosch-professional.fi

www.bosch-professional.fi Laadun takeena Bosch! Maailman ensimmäinen lattiapintalaser UUTUUS! Lattiapintalaser GSL 2 Professional Lopultakin voidaan tarkistaa lattioiden, kuten tasoitettujen tai valettujen betonilattioiden, epätasaisuudet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA LIGHT

Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA LIGHT 2015 Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA LIGHT FR Trading OY 30.10.2015 Sisällysluettelo 1. Esityöt... 2 2. Eristeseoksen valmistelu asennusta varten... 2 3. Maalaaminen... 3 4. BRONYA käyttöturvallisuus...

Lisätiedot

Laastit ja vedeneristeet

Laastit ja vedeneristeet Laastit ja vedeneristeet SISÄLLYSLUETTELO Tasoitteet mira 6600 cemplan 6 mira 6700 cemplan 6 mira 6810 cemplaster 6 mira 6850 cemplaster 7 mira 6910 speedbond 7 mira 6950 expres 7 mira 6975 betomix flow

Lisätiedot

Asennusohje. Päivitetty

Asennusohje. Päivitetty Asennusohje Päivitetty 02.02.2017 1/5 Yleistä Perusedellytys on, että bambulattian asentaja on ammattilainen. Nordic Bamboo Oy ei vastaa väärästä asennustavasta aiheutuneista virheistä eikä lattiaan jo

Lisätiedot