TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN LATTIATASOITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN LATTIATASOITTEET"

Transkriptio

1 TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN LATTIATASOITTEET

2 2 RESCON MAPEIN KEHITYS 976 RESCON perustetaan ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon. 98 RESCON perustaa RESCONSULT tytäryhtiön. 998 RESCONIN uuden laastitehtaan tuotanto käynnistyy. 999 MAPEI ostaa % RESCONIN - 00 osakkeista ja yhtiö saa uuden nimen RESCON MAPEI. 200 RESCON MAPEI avaa Pohjolan ja Baltian markkinoita palvelevan uuden jakelukeskuksen Sagstuassa. 200 RESCON MAPEI investoi voimak kaasti uusiin tuotantotiloihin Sagstuassa Norges forskningsråd nimeää Concrete Concrete Innovation Center:in (COIN) tutkimuspohjaisen innovaation keskukseksi, Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI). RESCON MAPEI on mukana keskuksessa, joka saa vuosittain 0 miljoonaa kruunua tutkimustukea. Keskuksen päätavoitteena on tulla Euroopan johtavaksi betonin tutkimuksessa. MAPEIN KEHITYS Mapei perustettiin Milanossa, Italiassa vuonna 97. Mapeilla on 6 tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa. Yksi Mapeiryhmän 0:sta tutkimuslaboratoriosta on Rescon Mapei Nord-Odalissa, Norjassa. Mapein liikevaihto on lähes,7 miljardia euroa ja yhtiöllä on noin 600 työntekijää joista 70 työskentelee kahdeksassa TK-keskuksessa.. TUOTERYHMIÄ Lattioiden tasoitukseen ja pinnoitukseen tarkoitetetut tuotteet Erikoislaastit betoninkorjaukseen Betonin pintakäsittelytuotteet Betonin ja laastin lisäaineet Tuotteet tiivistyksiin, injektointiin ja suojaukseen Äänieriste- ja märkätilatuotteet Tunneli- ja kalliorakentamisen tuotteet Kiinnityslaastit ja liimat keraamisille laatoille ja luonnonkiville Liimat kaikentyyppisille lattia- ja seinäpäällysteille Epoksi- ja polyuretaanituotteet injektointiin, liimaukseen ja suojaukseen Sementin apujauhatus tuotteet 2007 RESCON MAPEI avaa uuden tutkimus & tuotekehitys keskuksen sekä uuden tehtaan lisäainetuotantoon. Islanti RESCON MAPEI POHJOLASSA JA BALTIASSA Pääkonttori, tuotanto, jakelu ja tutkimus- ja tuotekehitys Pääkonttori Ruotsissa ja Suomessa Norja Ruotsi Suomi Aluekonttori Tytäryhtiö Viro Yhteistyökumppani Latvia Tanska Liettua

3 T A S O I T T E E T SISÄLLYSLUETTELO: Laatu...s. Käytännön vihjeitä...s. 6 Laitteisto...s. 7 Menetelmäohjeet...s. 0 Tasoite taulukko...s....s. 6 Tasoitteet...s. 7 MIKSI ITSETASOITTUVIA LATTIATASOITTEITA? Tasoitteita käytetään nykyään tasoitukseen ja tiivistykseen. Lattioihin kohdistuu erilaisia rasituksia niin asunnoissa kuin teollisuudessakin. Yleensä alustojen laatu ei ole sellaisenaan tyydyttävä parkettia, laattoja tai muita pinnoitteita varten. Tasoitteilla saadaan lopulliselle pintamateriaalille vaadittava alusta. Valettujen lattioiden tasoittaminen oikeaan toleranssiluokkaan on usein kallista. Sen takia onkin tärkeää valita sopivan laatuinen, vahvuinen ja paksuinen tasoite. Oikealla tasoitevalinnalla päästään selviin kustannussäästöihin. Tasoitteita ei käytetä pelkästään uudisrakennuksissa, vaan vanhatkin lattiat vaativat usein korjausta. Käyttämällä korjauksessa nopeasti sitoutuvia tasoitteita voi lattian ottaa käyttöön nopeasti. Laboratoriomme kehittämien erilaisten tasoitteiden levitys on helppoa sekä käsin että pumppaamalla. Tuotejärjestelmiemme avulla lattioista saadaan toivomusten ja vaatimusten mukaisia. Mikäli haluat tietää lisää tasoitteista, voit lukea NBI:n (Sintef Byggforsk) Byggforsk-sarjassa julkaisemat lehdet,, 72.2 ja 7..

4 L A A T U LAATU Suoritamme tasoitteiden tarkastusvalvontaa seuraavien Euroopan standardien mukaisesti: NS-EN 2706 Leviämä Valmistajan ohjeita on noudatettava sekä massan sekoittumista ja koostumusta on aina valvottava rakennuspaikalla (vrt. mittauspöytäkirja). Kun tasoite levitetään automaattilaitteesta, massan notkeus mitataan letkun päästä. Mittaus antaa käsityksen siitä, miten tasoite käyttäytyy lattialla. Oikean vesimäärän noudattaminen on erittäin tärkeää. Leviämä mitataan renkaalla, joko ruotsalaisen standardin SS 929 mukaan, jolloin renkaan sisäläpimitta on Ø = 0 mm, k = 22 mm, tai Eurooppalaisen standardin EN 2706 mukaan, jolloin renkaan sisähalkaisija on Ø = 0 mm, k = 0 mm. Liika vesi heikentää aina tasoitteen lujuutta, aiheuttaa erottumista ja tuottaa epätasaisen ja huonon pinnan. Liian pieni vesimäärä heikentää työstettävyyttä, alentaa loppulujuutta ja tuottaa myös huonolaatuisen pinnan. Väärä vesimäärä on aina tekijä, joka voi aiheuttaa ala-arvoisen lattiapinnan. NS-EN Taivutuslujuus ja puristuslujuus sekä tiheys Puristuslujuus mitataan yksikkönä N/mm 2 (Mpa). Puristuslujuus kertoo tasoitteen kyvystä sietää staattisia ja dynaamisia kuormia, esimerkiksi koneiden painoa. Taivutuslujuus kertoo tasoitteen ominaisuuksista sietää taipumista murtumatta. Ominaisuus on tärkeä paikoissa joissa on joustava alusta, esimerkiksi puulattioissa. Joustavilla alustoilla käytetään usein kuitupitoisia tasoitteita koska niillä on hyvät taivutuslujuusominaisuudet.

5 U N D E R L A G S P R E P A RLE AR AI NT GU NS-EN Pinnan kovuus Käsityksen tasoitteen kovuudesta voi saada raapaisemalla lattiaa esimerkiksi naulalla tai käyttämällä siihen tarkoitettua koetuslaittetta. Jos tulos vaikuttaa huonolta, voidaan lisäksi suorittaa vetokoe, jolla mitataan tasoitteen kiinnittymistä alustaansa. Jos tasoite irtoaa helposti alustasta, kertoo se massan liiasta vesimäärästä joka on johtanut massan erottumiseen. Tällöin hienojakoinen aines kelluu pintaan ja saa aikaan löysän ja huokoisen pintakalvon. Tasoitteessa johon on lisätty aivan liian paljon vettä, massan hiekka asettuu tasoitekerroksen pohjalle ja saa aikaan huonon kiinnittymisen alustaan. Tasoitteen puristuslujuus voi heiketä 20-0 % pelkästään siksi että ohjeen mukainen vesimäärä on ylitetty 0:llä prosentilla. NS-EN -2 Pituuden muuttuminen Kutistumisvoimien ollessa vetolujuutta suurempia syntyy tasoitteeseen halkeamia. Jos kutistuminen on suurta nämä voimat voivat olla niin suuria, että halkeilun lisäksi tasoite nousee irti alustasta synnyttäen pullistumia ja reunojen nousua. Kopojen ja reunojen nousun välttämiseksi onkin tärkeää, että käytettävässä tasoitteessa on mahdollisimman pieni kutistuma. Mitä paksumpia kerroksia tehdään, sitä enemmän on tasoitteen valintaan kiinnitettävä huomiota. Tarkastuslista / asennuspöytäkirja Kun tasoitteen levittämiseen käytetään tietokoneohjattua pumppuautoa, Rescon Mapeilla on käytössään asennuspöytäkirja johon merkitään rakennuspaikalla vallitsevat olosuhteet. Pumppuauton käyttäjän asennuspöytäkirjasta voidaan myöhemmin tarkastaa ovatko olosuhteet rakennustyömaalla olleet ohjeidemme mukaiset. Tuotesertifikaatti Tuotesertifikaatti tehdään jokaisesta valmistuserästä. Sertifikaatissa on tieto mm. leviämästä ja sitoutumisajasta, milloin tuote on valmistettu sekä tuotanto- ja eränumero. Se on dokumentti siitä että tuote täyttää Rescon Mapein korkeat laatuvaatimukset. Tuotesertifikaatti toimitetaan pyynnöstä.

6 K Ä Y T Ä N N Ö N V I H J E I T Ä 6 KÄYTÄNNÖN VIHJEITÄ Lämpötila Tasoitetta levitettäessä lattian ja huoneen lämpötilan tulee olla +0 o C ja +2 o C välillä. Lattiapintojen alin lämpötila on +8 o C. Tämä on mitattava ja merkittävä asennuspöytäkirjaan. Veto kuilujen, putkien läpivientien ja puuttuvien oviaukkojen kohdalta voi muuttaa tasoitteen sitoutumisominaisuuksia ja vaikuttaa lopulliseen laatuun. Tasoitetta ei saa normaalisti levittää betonilattialle jonka kosteusprosentti on suurempi kuin 90 % RH. Alusta on aina pohjustettava ennen tasoitteen levittämistä. Hyvä pohjustus on edellytys huokosettoman ja sileän lattiapinnan tekemiselle ja sillä varmistetaan hyvä tartunta alustaan. tehdään harjalla tai ruiskulla. Jos pohjuste levitetään ruiskulla tulee se harjata kiinni alustaan. Monta vuotta vanha betonilattia on yleensä kuivunut täydellisesti ja omaa tyypillisesti saman suhteellisen kosteuden kuin rakennus. Kun betonipinnasta tämän jälkeen poistetaan vanha pinnoite, on pinta voimakkaasti imevä. Jos tasoite reikiintyy, syynä on usein liian ohut tai väärin ohennettu pohjustekerros, liian alhainen lämpötila tai näiden yhteisvaikutus. Pohjustuksen tulee aina olla kuiva ennen tasoitekäsittelyn aloittamista. Näin siksi, että pohjusteen täytyy saada muodostaa tiivis kalvo. Aika jonka pohjusteen kuivuminen (läpinäkyväksi) vaatii, vaihtelee lämpötilan ja ilman kosteuden mukaan, mikä on yleensä 2 tuntia. Tasoitteen levittämisen yhteydessä alusta ottaa vastaan kosteutta, joka saa aikaan sen, että betonin huokosjärjestelmästä vapautuu ilmaa ja se siirtyy tasoitusmassan läpi pintaa kohti. Jos alusta on voimakkaasti imevä, tämä voi saada aikaan tasoitteeseen ilmaantuvia ilmakanavia myöhäisessä kovettumisvaiheessa eivätkä nämä yhdy toisiinsa. Tuloksena voi syntyä rakkuloita, huokosia ja kraatereita. Vastaavasti voimakkaasti imevä alusta voi aiheuttaa tasoitteen nopean kuivumisen, mikä puolestaan voi johtaa plastisiin kutistumishalkeamiin. POHJUSTUSOHJE Alusta Pohjuste tyyppi Pohjuste menekki Sekoitussuhde (Raaka pohjuste pohjuste:vesi litraa/m 2 ) Betonilattia Primer CP 0,0 : 0,0 Kevytbetoni Primer CP 0, : sekoitettuna 0,0 + tasoitteeseen* tasoite Puu/linoleumi Primer CP 0,20 Ohentamaton 0,20 Voimakkaasti imevä alusta Primer CP 2 x 0, : 0,90 (vanha betoni) : 0,0 Maali/epoksi/laatat Mapeprim SP 0,20 Ohentamaton 0,20 Teräs Mapeprim SP 0,20 Ohentamaton 0,20 Betoni ulkotiloissa Primer FR 0, :2 0, Pohjuste menekki (sisältää veden) litraa/m 2 ) * katso Menetelmäohjeet sivulta 0

7 L A I T T E I S T O 7 LAITTEISTO Hyvän tasoitustyön suorittamiseen vaaditaan oikeanlainen laitteisto. Suurissa työurakoissa ruiskut helpottavat pohjusteen levittämistä. Pumput Tarjolla on täysautomaattisia sekoittimia, joilla voidaan pumpata tasoite suoraan tasoitettavalle lattialle. Automaattisekoittimia/pumppuja kannattaa yleensä käyttää, jos käsiteltävän tilan pinta-ala on yli 2 m 2. Pienehköissä töissä riittää hitaasti käyvä, voimakas (vähintään 70 W), suurella vispilällä varustettu laastisekoitin. Laitteisto tasaamista ja tasoitepaksuuden valvontaa varten Toleranssivaatimukset lattian tasoitevaatimuksista poikkeavat eri käyttöalueilla ja ne on esitetty Norjan standardissa 20. Jotta pystyttäisiin valvomaan kuinka paljon lattiaa on tasoitettava, käytetään esimerkiksi laseria, jonka avulla korkeudet asetetaan niin, että tasoitustyön tekijä näkee kuinka paljon tasoitetta tarvitaan. Tarkoitusta varten on saatavana nk. tasotappeja, jotka leikataan oikeaan korkeuteen. Ruuveja ja vastaavia voidaan myös käyttää. Aukkojen tiivistäminen Oviaukkojen, erilaisten reikien ja läpivientien, ym. tiivistykseen käytetään erilaisia apuvälineitä. Nk. sulkulistoja teippeineen on saatavana x mm ja 0 x 0 mm mittaisina. Niitä käytetään myös suurten alueiden rajaamiseen. Teräsverkko Raudoitusverkkoa 20 x 80 cm, jonka ruutukoko on 0 x 0 cm, käytetään korjaustöissä ja ohutrakenteisissa lämpölattioissa, joissa lämpökaapelit sidotaan verkkoon ja nostetaan ylöspäin tasoituksen yhteydessä. Verkko muodostaa mm vähimmäisetäisyyden lämpökaapelin ja alustan (2 x 2, mm) välille, kun kaapelit kiinnitetään verkkoon. Näin saadaan aikaan myös varmuutta taipumista vastaan. Laitteisto kosteuden mittaukseen Betoni- ja tasoitelattioiden kosteuden mittaamiseen on markkinoilla sekä yksinkertaisia elektronisia kosteusmittareita, että tarkempia karbidimenetelmään perustuvia mittalaitteita. Muu laitteisto Muita tasoitustöissä tarvittavia apuvälineitä voivat olla esimerkiksi lasta ja piikkitela. Valvontalaitteet Rescon Mapeilla on tasoitustyön valvontalaitteistoja, jotka ovat tarjolla ammattilaisten käyttöön.

8 Plan R Plan R -uusijaparempihienotasoite PlanRonsementtipohjainen hienotasoite sisätilojen vaakaja pystypinnoille PlanRonnopeastikovettuvaja korkealaatuinen hienotasoite kaikille kiviainespinnoille PlanRonsaatavanakgja 20 kg säkkeissä

9 EFFETTO GOCCIA SERTIFIOITUA LAATUA JA YMPÄRISTÖÖN PANEUTUMISTA UMISTA MAPEI TAKAA, ETTÄ SILLÄ ON OHJAUSJÄRJESTELMÄ, JOKA HUOLEHTII LAADUSTA, YMPÄRISTÖSTÄ JA TURVALLISUUDESTA NOUDATTAEN STANDARDEJA ISO 900, ISO 00, OHSAS 800 JA EMAS Rescon Mapei AS:n ohjausjärjestelmällä on todistus standardien NS EN ISO 900, NS ISO 0002, NS EN ISO 00, OHSAS 800 noudattamisesta ja EMAS on hyväksynyt sen LIIMA- JA SAUMAMASSOILLA KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN, BETONIN KORJAAMISEEN TARKOITETUT VALMISLAASTIT, ECO -LIIMALLA JA BETONIN LISÄAINEILLA ON CE-MERKINTÄ SEKÄ TODISTUS EUROOPAN STANDARDIEN NOUDATTAMISESTA LIIMA- JA SAUMAMASSAT KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN Kaikki keraamisia laattoja ja luonnonkiviä varten tarkoitetut laattaliimat noudattavat standardin EN 200 vaatimuksia Kaikki keraamisia laattoja ja luonnonkiviä varten tarkoitetut saumalaastit noudattavat standardin EN 888 vaatimuksia Kaikissa Mapein laattaliimoissa on CE-merkintä ja ne ovat sopusoinnussa standardin EN 200 liitteen ZA kanssa GE EMICODE EV IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS LIIMAT JOUSTAVILLE LATTIAMATERIAALEILLE, MATTOJA, PARKETTIA, TAPETTEJA JA KERAAMISIA LAATTOJA VARTEN Eco-tuotteissa on merkki EMICODE EC-, erittäin vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, kuten GEV-liitto esittää VALMIIKSI SEKOITETTUJA VALULAASTEJA JA TASOITUSMASSOJA Valmiiksi sekoitetut valulaastit ja tasoitusmassat noudattavat EN 8:n vaatimuksia ja niissä on CE-merkintä sopusoinnussa standardin EN 8 liitteen ZA kanssa EN 0- VALMISLAASTI BETONIN KORJAAMISTA VARTEN Valmiiksi sekoitettuja korjauslaasteja, joissa on CE-merkintä ja jotka ovat sopusoinnussa EN 0 vaatimusten kanssa BETONIN LISÄAINEET Plastisoivat ja superplastisoivat lisäaineet laastia ja betonia varten, CE-merkintä. Ne ovat sopusoinnussa standardien EN 9-2 ja EN 9- kanssa MAPEI-TUOTTEET PERUSTUVAT KAIKKEIN INNOVATIIVISIMPAAN TEKNIIKKAAN YMPÄRISTÖN JA IHMISTEN PARHAAKSI BioBlock Tämä tekniikka estää eri tyyppisten homeiden kehittymisen ja leviämisen kosteissa olosuhteissa Low Dust Tälle tuotteelle ominainen, innovatiivinen Low Dust-teknologia vähentää huomattavassa määrin sekoittamisen aikana syntyviä pölypäästöjä tehden siten asentajan työn helpommaksi ja terveellisemmäksi Drop Effect DropEffect Erityiseen vettä hylkivien lisäaineiden käyttöön perustuvan Mapei-tekniikan avulla saadaan aikaan vettä hylkivä pinta, joka on tavallista vähemmän altis likaantumiselle ja jolla on erinomaiset kulutuksenkesto ominaisuudet Green Innovation (Vihreä innovointi) Mukana on yli 0 tuotetta, jotka tuovat meille arvokkaita pisteitä LEED-sertifioiduissa hankkeissa LEED Leadership in Energy and Environmental Design US Green Building Councilin kehittämä sertifiointi, joka tunnustetaan USA:ssa ja Kanadassa ympäristöystävällisten rakenteiden suunnittelun ja rakentamisen todistuksena

10 M E N E T E L M Ä O H J E E T 0 PAIKALLA VALETUN BETONIN TASOITUS Esikäsittely Poista valusta terävät kohoumat, jotka saattavat ylittää tasoitekerroksen paksuuden. Imuroi alusta. Jos lattia on vanha ja aikaisemmin käsitelty, voi olla tarvetta hiontaan, hiekkapuhallukseen tai jyrsintään ennen tasoitusta. 2 Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. Pohjusteena käytetään Primer CP:tä, ohennus vedellä : (pohjuste-vesi). Kuivuttuaan pohjusten tulee olla aavistuksen kiiltävä. Jos betoni on erittäin kuiva tai imevä on hyvä pohjustaa alusta kahteen kertaan, ensimmäinen pohjustekerros ohennetaan suhteessa :. Tasoite levitetään viimeistään 8 h pohjustuksesta. 6. Betoni 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Mahdollinen pohjustus. Laattaliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Parketti, pinnoite, laatat tai maalaus Tasoitus Lattia tasoitetaan Rescon Mapein tasoitteella (katso taulukko esitteen sivulta ). KEVYTBETONIN TASOITUS Esikäsittely Alusta puhdistetaan ja imuroidaan. Lattialle levitetään seos, jossa on osa Primer CP:tä, osa vettä ja 2 osaa tasoitetta. Seos harjataan hyvin kiinni alustaan. Kuivumisen jälkeen lattia pohjustetaan Primer CP:llä suhteessa : (pohjuste-vesi). Tasoitus Pinnan tasoitukseen käytetään Uniplan TL, Uniplan tai Conplan KFtasoitetta, paksuuden ollessa vähintään 0 mm Kevytbetonielementit 2. Pesu. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Parkettiliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Parketti, pinnoite, laatat tai maalaus

11 M E N E T E L M Ä O H J E E T ONTELOLAATTOJEN TASOITUS Esikäsittely Puhdista ja imuroi alusta. Jos pinta jää saumauksen yhteydessä koholle, hio tai jyrsi alusta tasaiseksi. Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. Pohjusteena käytetään Primer CP:tä, ohennus vedellä : (pohjuste-vesi). Kuivuttuaan pohjusteen tulee olla aavistuksen kiiltävä. Jos betoni on erittäin kuiva tai imevä on hyvä pohjustaa alusta kahteen kertaan; ensimmäinen pohjustekerros ohennetaan suhteessa :. Tasoite levitetään viimeistään 8 h pohjustuksesta. 2. Ontelolaatta 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Liima tekstiilipäällystettä tai muuta päällystettä varten. Tekstiilipäällyste, parketti, laatat tai maalaus Tasoitus Alusta tasoitetaan lattian käyttötarkoituksen mukaan valitulla tasoitteella (katso taulukko esitteen sivulta ). Jos elementtien välissä on suuria rakoja, saattaa olla järkevää tehdä saumoihin ja liitoksiin ensin karkea tasoitus ennen pintatasoitusta. Kerrosten väliin tehdään silloin aina pohjustus. KERAAMISTEN LAATTOJEN TASOITUS Esikäsittely Alusta on puhdistettava hyvin saippuan, vahan ym. jäämien poistamiseksi. Vanhat laatat pohjustetaan Mapeprim SP-pohjusteella. Tasoitus Alusta tasoitetaan lattian käyttötarkoituksen mukaan valitulla tasoitteella (katso taulukko esitteen sivulta ). Lattia on tasoitettava viimeistään 2 tunnin kuluttua Mapeprim SP:llä tehdyn pohjustuksen jälkeen. (Katso esitteen loppuosan tuotekuvauksista) Vanhat laatat 2. Mapeprim SP. Tasoite (katso taulukko). Mahdollinen pohjustus. Laattaliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Laatat, pinnoite, parketti tai maalaus * Ratkaisua voidaan käyttää myös äänieristävän lattian kanssa (Mapefonic)

12 M E N E T E L M Ä O H J E E T 2 PUULATTIAN TASOITUS Esikäsittely Lattia hiotaan kevyesti hienolla hiomapaperilla ennen huolellista imurointia. Lattian halkeamat sekä seinän ja lattian väliset raot tiivistetään. Pienempiin halkeamiin ja rakoihin voi käyttää akryylimassaa ja suurempiin paikkauslaastia. Koska puulattia voi elää joutuessaan kosketuksiin veden kanssa, pinta pohjustetaan huolellisesti ohentamattomalla Primer CP:llä Puualusta 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Mahdollinen pohjustus. Laattaliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Laatat, pinnoite, parketti tai maalaus Tasoitus Puulattian tasoittamiseen käytetään kuituvahvisteista tasoitetta. Tasoituksen paksuuden on oltava 0 % puupinnan paksuudesta, muttei koskaan alle 20 mm. On myös arvioitava, käytetäänkö tasoitteessa teräsverkkoa halkeamien estämiseksi. LASTULEVYJEN TASOITUS Esikäsittely Lattia hiotaan kevyesti hienolla hiomapaperilla ennen huolellista imurointia. Koska lastulevyt voi elää joutuessaan kosketuksiin veden kanssa, pinta pohjustetaan huolellisesti ohentamattomalla Primer CP:llä. Tasoitus Lastulevyjen tasoitukseen käytetään kuituvahvisteista tasoitetta. Tasoituksen paksuuden on oltava 0 % lastulevyn paksuudesta, muttei koskaan alle 2 mm Lastulevyt 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Mahdollinen pohjustus. Laattaliima tai liima muuta päällystettä varten 6. Laatat, pinnoite, parketti tai maalaus

13 M E N E T E L M Ä O H J E E T MÄRKÄTILOJEN LATTIALÄMMITYS Esikäsittely Poista valusta terävät kohoumat, jotka saattavat ylittää tasoitekerroksen paksuuden. Imuroi alusta. Jos lattia on vanha ja aikaisemmin käsitelty voi olla tarvetta hiontaan, hiekkapuhallukseen tai jyrsintään ennen tasoitusta.. Betoni 2. Primer CP. Tasoite Conplan VR.. Vesieriste 6. Laattaliima 7. Laatta Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. 2 Pohjusteena käytetään Primer CP:tä, ohennus vedellä : (pohjuste-vesi). Kuivuttuaan pohjusten tulee olla aavistuksen kiiltävä. Jos betoni on erittäin kuiva tai imevä on hyvä pohjustaa alusta kahteen kertaan; ensimmäinen pohjustekerros ohennetaan suhteessa :. Tasoite levitetään viimeistään 8 h pohjustuksesta. Tasoitus Kun kaapelit on asennettu (liimattu kiinni), lattia tasoitetaan Conplan VR:llä. Lattialle tulevan kerroksen paksuus valitaan jatkokäsittelyn mukaan. Jos pintana käytetään laattoja, tasoitteen tulee peittää lämpökaapelit vähintään mm paksuudelta. Jos pintana käytetään pinnoitetta, tasoitteen tulee peittää lämpökaapelit vähintään mm paksuudelta. Huomautamme, että palavan alustan päällä oleville lämpökaapeleille tulee levittää vähintään mm tasoitetta tai palamatonta ainetta myös kaapeleiden alle. Kaltevien pintojen tasoituksessa veden määrää vähennetään noin litra/säkki. HUOM! Märkätiloissa käytettävien tasoitteiden yhteydessä on aina sijoitettava vesieriste tasoitteen päälle. Tähän käytetään jotain Rescon Mapein vesieristettä. 6 7 KUIVIEN TILOJEN VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS Esikäsittely Poista valusta terävät kohoumat, jotka saattavat ylittää tasoitekerroksen paksuuden. Imuroi alusta. Jos lattia on vanha ja aikaisemmin käsitelty, voi olla tarvetta hiontaan, hiekkapuhallukseen tai jyrsintään ennen tasoitusta. 2 Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. Pohjusteena käytetään Primer CP:tä, ohennus vedellä : (pohjuste-vesi). Kuivuttuaan pohjusteen tulee olla aavistuksen kiiltävä. Jos betoni on erittäin kuiva tai imevä on hyvä pohjustaa alusta kahteen kertaan, ensimmäinen pohjustekerros ohennetaan suhteessa :. Tasoite levitetään viimeistään 8 h pohjustuksesta.. Betoni 2. Primer CP. Tasoite (katso taulukko). Parkettiliima tai liima muuta päällystettä varten. Parketti tai päällyste, laatat, maalaus Tasoitus Lämmitysputket asennetaan noudattaen toimittajan ohjeita. Lattia tasoitetaan Uniplan TL:ällä 0 mm paksuna kerroksena. Suurilla alueilla ja kovalle rasitukselle joutuvissa lattioissa asennetaan myös teräs- tai kuituverkko tasoitteeseen. Tällainen lattia sopii erittäin hyvin äänieristettyjen lattioiden yhteyteen.

14 M E N E T E L M Ä O H J E E T ÄÄNIERISTETTYJEN LATTIOIDEN TASOITUS (MAPEFONIC NORDIC) Esikäsittely Alusta puhdistetaan ja imuroidaan. Lattiassa olevat mahdolliset halkeamat paikataan esim. imeyttämällä Mapepoxy BI-Imp:illä tai suuremmat halkeamat paikkauslaastilla. Äänieristys Äänieristekerros tehdään Mapesilentäänieristeellä, uretaanivaahdolla, lasi- tai mineraalivillalla. Käytettäessä mineraalitai lasivillaa, on niiden päälle levitettävä kuitukangas villan eristämiseksi tasoitusmassasta. Huolehdi siitä, että lattian ja seinän yhtymäkohdasta tulee tiivis ja asenna 2 seinää vasten Mapesilent-teippi niin ettei ääni pääse etenemään sitä kautta (sivuttaissiirtymänä). Ennen tasoitusta lattian on oltava tiivis allas, jonka seinät ovat - 0 cm paksuja Betoni 2. Reunalista. Äänieristysmatto. Vahvistusverkko. Uniplan TL -tasoite 6. Parkettiliima tai liima jotain muuta pinnoitetta varten 7. Parketti tai pinnoite, laatat, maalaus Tasoitus Tasoitukseen käytetään Uniplan TL:ää 0 mm paksuisena kerroksena. Suurilla alueilla ja kovalle rasitukselle joutuvissa lattioissa asennetaan myös teräs- tai kuituverkko tasoitteeseen. Tällainen lattia sopii erittäin hyvin vesikiertoisen lattialämmityksen yhteyteen * Ratkaisu täyttää asuntohuoneistojen välisen äänieristyksen vaatimukset. TASOITUS ULKOTILOISSA Esikäsittely Poista valusta terävät kohoumat, jotka saattavat ylittää tasoitekerroksen paksuuden. Imuroi alusta. Jos lattia on vanha ja aikaisemmin käsitelty voi olla tarvetta hiontaan, hiekkapuhallukseen tai jyrsintään ennen tasoitusta. Ulkotiloissa alustan tulee olla pakkasenkestävä. Imuroinnin jälkeen alusta pohjustetaan. Pohjusteena betoni- tai kevytbetonialustalla käytetään Primer FR:ää, ohennus vedellä :2 (pohjuste-vesi). Tiiviillä ja sileillä alustoilla esim. maalatut pinnat, linoleumi tai. Alusta 2. Primer FR. Tasoite Uniplan FR. Vesieriste Mapeplastic tai pinnoite. Laattaliima 6. Laatat tai luonnonkivet puupinnat, pohjusteena käytetään joko ohentamatonta Primer FR:ää tai kaksikomponenttista Mapeprim SP pohjustetta. Tasoite levitetään viimeistään 2 h pohjustuksesta. Tasoitus Alusta tasoitetaan Uniplan FR:llä ja piikkitelataan mikäli tarpeen. Massa ei ole itsestään tasoittuvaa. Auringonvalosta, lämmityksestä jne. johtuvaa nopeaa kuivumista on vältettävä varsinkin heti levityksen jälkeen. Tehtäessä suuria pintoja (yli 6x6 m) on lattia jaettava osiin liikuntasaumoilla. Jos tasoitetulle pinnalle asennetaan laatat tai luonnonkivet, levitetään tasoitteen päälle Mapeplastic-vesieriste varmistamaan vesitiivis ja joustava alusta. Tasoitetun pinnan voi jättää käsittelemättä tai sille voidaan levittää sopiva muovipohjainen pinnoite esim. polyuretaanilakkaa Mapefloor Finish. Käsittelyä varten tasoitteen pinta on hiottava kevyesti ja imuroitava. 2 6

15 ominaisuudet Conplan VR Uniplan FR Conplan KF Conplan R Conplan F Plan R VR Støp Käyttöalue Kuituvahvistettu, nopea tasoite märkätiloihin. Pakkasenkestävä, luja tasoite myös ulkotiloihin. Itsetasoittuva yleistasoite asuin- ja toimistotiloihin. Itsetasoittuva nopea tasoite asuin-, toimisto- ja teollisuustiloihin. Hienotasoite asuin- ja toimistotiloihiteiden päällys- alle. Pikatasoite seinä- Nopeasti kovet- ja lattiapinnoille. tuva lattiamassa märkätiloihin. Paksuus Puristuslujuus ( vrk) Puristuslujuus (7 vrk) Puristuslujuus (28 vrk) Kutistuma Lämmön-- johtavuus Käyttöaika (sekoituksen jälkeen) Käveltävissä kävelyä - 0 mm > 20 MPa > 2 MPa > 0 MPa < 0,0 % 0,6 W/mK - 20 mm > 20 MPa > 0 MPa > MPa < 0,0 % 0 min min. - 2 mm > MPa > 20 MPa > 0 MPa < 0,0 % 0,6 W/mK 0 min mm > 8 MPa > 0 MPa 0-0 mm 0 MPa 8 MPa > MPa 2 MPa < 0,07 % < 0,08 % 0-0 mm < 2 MPa < 0-7 mm > MPa < 0 > 0 MPa < 0,0 % 0 min. - 2 min. min. - 0 min. 2 - tuntia - tuntia - tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia Päällystysvalmis 2 - vrk - 7 vrk 2 - vrk 2-8 tuntia 2-8 tuntia - tuntia 2 tuntia Vesimäärä suositus per säkki, -,0 l,0 -, l,8 -, l,8 -,0 l,0 -, l 6,0-6, ltr/20 kg, -,6 ltr/ kg 2, - 2, l Pohjuste Primer CP Primer FR Primer CP Primer CP Primer CP Primer CP Primer CP Menekki Noin,7 kg/m²/ /m m Noin, 7 kg g/ /m²/ /m mm m Noin, 7 kg g/m²/ /mm Noin,7 kg /m²/ /mm Noin,6 kg/ /m²/ /mm m, kg Noi in 2,0 kg g/ /m²/ / mmm Pakkaus 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 20 kg kg alu-pack 20 kg sekk 2 kg

16 P O H J U S T U S 6 Primer CP Primer FR Mapeprim SP Akryylipohjainen pohjuste tasoitteille. Erikoispohjuste tasoitteille. Levitetään - 2 kertaa ruiskulla tai jäykällä harjalla. Annettava kuivua ennen tasoitteen levittämistä. Kuivumisaika: Ohennus: väh. tuntia 0, - 0, kg/m² katso tuote-esitteestä kg pullo ja 2 kg kannu 200 kg tynnyri 000 kg IBC-kontti Akryylipohjainen pohjuste tasoitteille. Liuotinvapaa akryylipohjuste Uniplan FR:lle erilaisille alustoille. Primer FR on vesipohjainen, se on erittäin vähäpäästöinen ja sen luokitus on Emicode EC. Sitä voidaan käyttää myös parantamaan tartuntaa laatta- ja teräsalustoilla. Kuivumisaika: Ohennus: väh. tuntia 0, - 0,2 kg/m² imevät alustat :2, muut ohentamatta kg kannu Kaksikomponenttinen vesipohjainen epoksipohjuste. Epoksipohjainen pohjuste, jolla saadaan imemättömillä alustoilla varma tartunta tasoitteille tai sementtipohjaisille laasteille. Mapeprim SP:tä käytetään mm. liimaamaan sementtilaastilla tehtävä valu alusbetoniin sekä laattojen, teräslaattojen ja luonnonkivisten alustojen pohjustukseen ennen tasoitteen levittämistä. Pohjuste sopii hyvin vaikeille alustoille, esim. asvaltille, puulle, vanerille, PVC:lle ja maalille. Pohjusteen on oltava kuiva ennen valua tai tasoitusta. Levitetään harjalla, telalla tai ruiskulla. Kuivumisaika: - tuntia, tasoitus viimeistään 2 tunnin kuluttua Ohennus: 0, - 0,2 kg/m² 0 %:iin saakka veden kanssa kg pakkaus (2+2 kg purkki) 8 kg pakkaus (+ kg purkki)

17 P O H J U S T U S / L A T T I A M A S S A / T A S O I T T E E T 7 Primer E-0 VR-Støp Conplan VR Akryylipohjainen pohjuste tasoitteille Erikoispohjuste tasoitteille. Pohjusteella on tavallista pienempi partikkelikoko ja muita pohjusteita parempi imeytyvyys. Käytetään erityisen tiiviillä alustoilla. Levitetään yhtenä tai useana kerroksena ruiskulla tai jäykällä harjalla. Annettava kuivua ennen tasoitteen levittämistä. Kuivumisaika: väh. tuntia 0, - 0,2 kg/m 2 Ohennus: : veteen sekoitettuna kg pullo ja 2 kg kannu Nopeasti sitoutuva valulaasti märkätiloihin VR-Støp lattiamassaa käytetään - 7 mm kerrospaksuuksina erityisesti märkätiloissa valuihin, täyttöihin ja kallistusten tekoon ennen varsinaista tasoitusta. VR-Støp voidaan tasoittaa tai vesieristää erittäin nopeasti valun jälkeen. Alustana voi olla betoni tai puu ja sitä voidaan käyttää myös erilaisten lämmitysjärjestelmien kanssa. Käyttöaika: Käveltävissä: n. 0 min n. tuntia Laatoitettavissa: n. 6 tuntia Pinnoitettavissa: n. 2 tuntia Kuituvahvistettu, itsetasoittuva, sementtipohjainen tasoite märkätiloihin. Conplan VR:ää voidaan käyttää sisälattioiden tasoitukseen - 0 mm kerroksina. Sitä voidaan käyttää myös märkätilojen lattioiden tasoitukseen sekä yhdessä lattialämmityskaapeleiden tai putkien kanssa. Tuotteella on Norjalainen hyväksyntä ko. tarkoitukseen (BVN märkätilanormi). Conplan VR on nopeasti kovettuva. Tasoite on tarkoitettu levitettäväksi käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v + 20ºC / 0% RF) Käyttöaika: n. 0 min n. 2 kg/m 2 /mm Sitoutumisaika: n. 90 min Puristuslujuus, 28 vrk: 0 MPa Käveltävissä: 2 - tunnin kuluttua tasoituksesta 2 kg säkki Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: 8 tuntia < 0 mm paksuuksina 72 tuntia > 0 mm paksuuksina n.,7 kg/m 2 /mm paksuus Puristuslujuus, 28 vrk: 0 - N/mm 2 2 kg säkki SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 8

18 T A S O I T T E E T 8 Uniplan Uniplan FR Conplan KF Kuituvahvistettu, itsetasoittuva, sementtipohjainen lattiatasoite. Uniplan:ia voidaan käyttää sisälattioiden tasoitukseen 0-0 mm kerrospaksuudella. Voidaan käyttää myös lämpökaapeleiden kanssa. Märkätiloissa Uniplan vaatii vesieristeen. Se sopii erityisen hyvin puualustaisten lattioiden tasoitukseen, heikoille alustoille sekä suurten alueiden karkeaan tasoitukseen ennen Rescon Mapein muita tasoitteita. Tasoite on tarkoitettu levitettäväksi käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n. 0 min Sitoutumisaika: Käveltävissä: Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: - vrk n. 90 min 2 - tunnin kuluttua tasoittamisesta n.,7 kg/m 2 / mm paksuus Pakkasenkestävä, helposti leviävä sementtipohjainen tasoite sisä- ja ulkokäyttöön. Uniplan FR:ää voidaan käyttää lattiapintojen korjaukseen ja tasoittamiseen - 20 mm kerroksina sekä sisä- että ulkotiloissa. Tuote on pakkasenkestävä ja väriltään valkoinen. Tasoite sopii hyvin vedelle ja pakkaselle alttiille kohteille, esim. parvekkeille ja terasseille, varastotiloihin, korjaamoihin, autotalleihin ja kevyen rasituksen teollisuustiloihin. Tasoite sopii hyvin kaatojen tekoon. Ruotsin Vattenfall Utveckling on koestanut pakkasenkestävyyden standardin NS-EN 290 mukaan erittäin hyvin tuloksin. Tasoite on tarkoitettu levitettäväksi käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n min Sitoutumisaika: Käveltävissä: n. 00 min - tuntia tasoituksen jälkeen Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: - 7 vrk kuluttua Itsetasoittuva, sementtipohjainen lattiatasoite. Conplan KF:ää voidaan käyttää sisälattioiden tasoitukseen - 2 mm kerrospaksuudella. Voidaan käyttää kuivatiloissa lämpökaapeleiden kanssa. Tasoite voidaan levittää joko käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n. 0 min Sitoutumisaika: Käveltävissä: Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: - vrk n. 90 min - tunnin kuluttua tasoittamisesta Noin,7 kg/m²/ mm paksuus Puristuslujuus, 28 vrk: 28-0 N/mm² 2 kg säkki 200 kg suursäkki bulkkina Puristuslujuus, 28 vrk: 0-2 N/mm 2 n.,7 kg/m 2 / mm paksuus 2 kg säkki 200 kg suursäkki Puristuslujuus, 28 vrk: n. N/mm 2 2 kg säkki SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 8 EN 8 EN 8

19 T A S O I T T E E T 9 Conplan R Conplan F Plan R Nopeasti kuivuva, itsetasoittuva, sementtipohjainen lattiatasoite. Conplan R:ää voidaan käyttää sisälattioiden tasoittamiseen kerrospaksuuden ollessa - 20 mm. Massa on nopeasti kovettuvaa ja pinnoitettavissa jo vuorokauden kuluttua. Conplan R soveltuu alustaksi useimmille pinnoitetyypeille. Tasoite voidaan levittää joko käsin tai pumpulla. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n. 0 min Sitoutumisaika: Käveltävissä: n. 90 min 2 - tunnin kuluttua tasoittamisesta Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: 8-2 tuntia. Noin,7 kg/m²/ mm paksuus Puristuslujuus, 28 vrk: 2-0 N/mm² 2 kg säkki 200 kg suursäkki bulkkina Itsetasoittuva, nopeasti kuivuva hienotasoite lattioille. Conplan F:ää voidaan käyttää lattiapintojen tasoitukseen 0-0 mm kerroksina, kun halutaan edetä nopeasti pinnoitukseen/päällystykseen. Massa sopii hyvin alustaksi useimmille päällystetyypeille asunnoissa, toimistoissa, laitoksissa ja liikehuoneistoissa. Tasoite on tarkoitettu käsin levitettäväksi. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n min Sitoutumisaika: Käveltävissä: n. 60 min n. tunnin kuluttua tasoittamisesta Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: 2-8 tuntia. Noin,6 kg/m²/ mm paksuus Puristuslujuus, 28 vrk: 2 N/mm² 2 kg säkki Nopeasti kovettuva hienotasoite vaakaja pystypinnoille. Plan R on erittäin nopea sementtipohjainen hienotasoite sisätilojen lattioihin ja seiniin 0-0 mm paksuisina kerroksina. Tasoite on helposti levitettävä tiksotrooppinen pasta, jolla on hyvä tartunta alustaan. Tasoite kuivuu nopeasti, joten jatkokäsittely (maalaus, pinnoitus tai laatoitus) on mahdollista tehdä nopeasti. Tasoite sopii hyvin lattioiden, seinien, rappujen ja nurkkien korjaukseen ja tasoitukseen silloin, kun pinnasta halutaan sileä ja halutaan nopeaa sitoutumista. Kovettuminen/kuivumisaika (v+20 o C / 0 % RH) Käyttöaika: n. min Sitoutumisaika: Käveltävissä: n. 60 min n. tunti tasoituksen jälkeen Pinnoitettavissa tiiviillä pinnoitteella: - tunnin kuluttua. Noin, kg/m²/ mm paksuus Puristuslujuus, vrk: 2 N/mm² 28 vrk: 0 N/mm² kg alumiinipakkaus 2 kg säkki SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 8 EN 8

20 TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN RESCON MAPEI OY Tillinmäentie, 020 Espoo Puh: Fax: Rescon Mapei AS:n tuotantojärjestelmä on sertifioitu NS EN ISO 900, NS ISO 0002, NS EN ISO 00, OHSAS 800 sekä EMAS. Rescon Mapei Nordic Marketing Team (FIN) ex. 0/200

BETONIN KORJAUS BETONIN KORJAUS

BETONIN KORJAUS BETONIN KORJAUS BETONIN KORJAUS 1 BETONIN KORJAUS RESCON MAPEIN KEHITYS 1976 RESCON perustetaan, ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon. 1983 RESCON perustaa RESCONSULT tytäryhtiön.

Lisätiedot

J U L K I S I V U J E N K O R J A U S

J U L K I S I V U J E N K O R J A U S J U L K I S I V U J E N K O R J A U S Julkisivujen korjaus Julkisivujen korjaus RESCON MAPEIN KEHITYS 1976 RESCON perustetaan ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon.

Lisätiedot

Pumpattavat lattiatuotteet

Pumpattavat lattiatuotteet Pumpattavat lattiatuotteet sivut 72-115 Knauf:n kipsipohjaiset pumpattavat lattiatuotteet soveltuvat sisäkäyttöön. Tuotteita voidaan käyttää sekä uudisrakentamiseen että saneerauskohteisiin. 72 Knauf pumpattavat

Lisätiedot

Laatoitustuotteet ja -ratkaisut. Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet

Laatoitustuotteet ja -ratkaisut. Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet Laatoitustuotteet ja -ratkaisut Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet Helsinki 9/2010 Copyright Kaakelikeskus Helsinki Oy Sisällysluettelo Johdanto 5 Yleisimmin käytettyjen tuotteiden tekniset

Lisätiedot

Päivitetty versio 10/2011 Laatoitustuotteet ja -ratkaisut

Päivitetty versio 10/2011 Laatoitustuotteet ja -ratkaisut Päivitetty versio 10/2011 Laatoitustuotteet ja -ratkaisut Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet Tekninen neuvonta puh. 09 5123 4737 Tuotekoulutus / sertifikaattien päivityskoulutus Saku Immonen

Lisätiedot

Laastit ja tasoitteet

Laastit ja tasoitteet Laastit ja tasoitteet Kipsipohjaiset laastit ovat helppokäyttöisiä sisärappaustuotteita, jotka soveltuvat miltei kaikille pinnoille. Niiden avulla voidaan tehdä esim. sisäpuoliset betoni-, kevytbetoni-,

Lisätiedot

TUNNELING & HEAVY CONSTRUCTION. Tunneling & heavy. construction

TUNNELING & HEAVY CONSTRUCTION. Tunneling & heavy. construction TUNNELING & HEAVY CONSTRUCTION Tunneling & heavy construction PRIMER RESCON MAPEIN KEHITYS 21976 RESCON perustetaan valmistamaan epoksija uretaanituotteita, betonin lisäaineita ja erikoiskuivalaasteja.

Lisätiedot

ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE

ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE TUOTELUETTELO 2012/1 TUTUSTU JÄRJESTELMÄESITTEESEEN SIVULLA 11 2 ARDEX-TEKNINEN NEUVONTA Tulosta työselosteet www.ardex.fi suunnittelijasivuilta 3

Lisätiedot

Pukkila Erikoissauma. Tammikuu 2009 1(2) PUKKILAN ERIKOISSAUMA. Tekniset tiedot: Väri:

Pukkila Erikoissauma. Tammikuu 2009 1(2) PUKKILAN ERIKOISSAUMA. Tekniset tiedot: Väri: PUKKILAN ERIKOISSAUMA Tammikuu 2009 1(2) Pukkila Erikoissauma Sementtipohjainen hienojakoinen valkoinen saumauslaasti erityisesti kapeiden tai matalien saumojen saumaukseen sisätiloissa. Kaakeli- ja klinkkerilaattojen

Lisätiedot

RT Y-37419 RT/KH 554-37419. VETONIT SISÄPINNAT JA VEDENERISTYS maxit Oy Ab

RT Y-37419 RT/KH 554-37419. VETONIT SISÄPINNAT JA VEDENERISTYS maxit Oy Ab Syyskuu 2007 Voimassa lokakuuhun 2010 1 (10) RT Y-37419 RT/KH 554-37419 44.3 Talo 2000 VETONIT SISÄPINNAT JA VEDENERISTYS maxit Oy Ab SR/5000/RP Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 Oy Ab Oy Ab on Pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys. Yrityksen tarina alkoi jo vuonna 1874, jolloin perustettiin kaakeliuuneja valmistava Turun Kaakelitehdas

Lisätiedot

Väri. Käyttölämpötila. Sideaine. Runkoaine. Veden lämpötila. Käyttöaika. Kuivumisaika. Menekki. Veden tarve. Sauman leveys

Väri. Käyttölämpötila. Sideaine. Runkoaine. Veden lämpötila. Käyttöaika. Kuivumisaika. Menekki. Veden tarve. Sauman leveys PUKKILA ERIKOISSAUMA ELOKUU 2011 (1/1) Pukkila Erikoissauma Sementtipohjainen hienojakoinen valkoinen saumauslaasti erityisesti kapeiden tai matalien saumojen saumaukseen sisätiloissa. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet

Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet Laatoitusopas Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 11/2002 Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 2 Johdanto Asentajan laatoitusopas on tarkoitettu ohjeeksi sellaisten pintojen päällystämiseen luonnonkivilaatoilla

Lisätiedot

Joustavat valinnat, älykäs lopputulos

Joustavat valinnat, älykäs lopputulos Tuoteluettelo Joustavat valinnat, älykäs lopputulos Kerromme mielellämme Tarvitsetko lisätietoja? Verkkosivuiltamme löydät yksityiskohtaiset tiedot tuotteistamme, ohjeita tuotteiden käyttöön sekä paljon

Lisätiedot

Laticrete Latafug Sementtipohjainen saumauslaasti 2-5 mm saumoille

Laticrete Latafug Sementtipohjainen saumauslaasti 2-5 mm saumoille Laticrete Latafug Sementtipohjainen saumauslaasti 2-5 mm saumoille Tuotekortti 210 Tuoteseloste Laticrete Latafug on sementtipohjainen saumauslaasti, johon on lisätty muovidispersiota. Saumanleveydet 2-5

Lisätiedot

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA Esipuhe Oikeat rakenneratkaisut ovat merkittävä osa rakentamisen laatua. Märkätilat ovat toiminnallisesti rakennuksen vaativimmat ja märkätilojen suunnittelussa tai toteutuksessa

Lisätiedot

Yleistä KNAUF LAASTIT JA LATTIAMASSAT

Yleistä KNAUF LAASTIT JA LATTIAMASSAT Yleistä KNAUF LAASTIT JA LATTIAMASSAT 3 Sisältö Alkusanat Yleistä Knauf laastit ja lattiamassat- manuaali tarjoaa sinulle tehokkaasti ja monipuolisesti tietoa laasti- ja lattiatuotteista sekä niiden käytöstä.

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT

BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT JO VUODESTA 1992 SL Premium VAP I 06 Primeri VAP I 2000 Photo courtesy of billwisserphoto.com Sisältö Sisältö 1 Johdanto Betonilattioiden kosteudenhallintajärjestelmät

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tervetuloa älykkääseen maailmaamme 4 VEDENERISTYS JA LAATOITUS. Kiinnityslaasti 6 Kaakeli- ja klinkkerisaumalaastit 8

Sisällysluettelo. Tervetuloa älykkääseen maailmaamme 4 VEDENERISTYS JA LAATOITUS. Kiinnityslaasti 6 Kaakeli- ja klinkkerisaumalaastit 8 Tuoteluettelo 2 Sisällysluettelo Tervetuloa älykkääseen maailmaamme 4 VEDENERISTYS JA LAATOITUS Kiinnityslaasti 6 Kaakeli- ja klinkkerisaumalaastit 8 VEDENERISTYS Vedeneristysjärjestelmät 10 Kosteussulut

Lisätiedot

14.7.2006. Korvaa esitteen 8 10/1.9.2005. Vetonit sisäpinnat. www.maxit.fi

14.7.2006. Korvaa esitteen 8 10/1.9.2005. Vetonit sisäpinnat. www.maxit.fi Vetonit sisäpinnat 8 10 14.7.2006 Korvaa esitteen 8 10/1.9.2005 www.maxit.fi SISÄLTÖ MAXIT PALVELUKSESSASI 3 VETONIT RATKAISUT SEINIIN JA KATTOIHIN 4 Kuivien tilojen tasoitteet ja pinnoitteet 4 Kosteutta

Lisätiedot

www.concretefloor.com

www.concretefloor.com www.concretefloor.com OMAN TUOTANTOMME ANSIOSTA VOIMME LUVATA PARASTA LAATUA KILPAILUKYKYISEEN HINTAAN! Asennettu yli 45 000 000 m 2 KUIVASIROTE HERKULIT TOP Herkulit Top on käyttövalmis kuivasirote, joka

Lisätiedot

Laatoitustyön laatuvaatimukset

Laatoitustyön laatuvaatimukset Ville Palomäki Laatoitustyön laatuvaatimukset Laatan ominaisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri AMK Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka Insinöörityö 3.5.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO TEKNISET TIEDOT

RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO TEKNISET TIEDOT MARRASKUU 2010 Korvaa RT 425 P-esitteen joulukuu 2002 RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO R OMINAISUUDET enofloor RT 425 P on stryreeni - akrylaattipohjainen polymeeridispersio, jolla varmistetaan Renofloor

Lisätiedot

Knauf laastit. Knauf Kipsirappaustekniikka Painos 06/03

Knauf laastit. Knauf Kipsirappaustekniikka Painos 06/03 Knauf laastit Knauf Kipsirappaustekniikka Painos 06/03 Kipsi on ihanteellinen, helppokäyttöinen sisärappauslaasti, joka soveltuu miltei kaikille alustoille. Se on osoittautunut erinomaiseksi materiaaliksi

Lisätiedot

1.9.2008 8-70. Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007. Vetonit Vedeneristys. Työohjeet. www.maxit.fi

1.9.2008 8-70. Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007. Vetonit Vedeneristys. Työohjeet. www.maxit.fi Vetonit Vedeneristys Työohjeet 8-70 1.9.2008 Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007 www.maxit.fi Terve Märkätila Sisällysluettelo Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista

Lisätiedot

Vetonit. vedeneristys. Työohje. www.e-weber.fi. 8 70 / 10.6.2011 korvaa esitteen 8 70/6.10.2010

Vetonit. vedeneristys. Työohje. www.e-weber.fi. 8 70 / 10.6.2011 korvaa esitteen 8 70/6.10.2010 Vetonit vedeneristys Työohje 8 70 / 10.6.2011 korvaa esitteen 8 70/6.10.2010 www.e-weber.fi TERVE MÄRKÄTILA Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista tai

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maahantuonti: Novafloor Oy PL 178 Teollisuuskatu 4 www.erikoisparketti.fi 65101 Vaasa Puh. 020 7850 340 info@erikoisparketti.

Sisällysluettelo. Maahantuonti: Novafloor Oy PL 178 Teollisuuskatu 4 www.erikoisparketti.fi 65101 Vaasa Puh. 020 7850 340 info@erikoisparketti. Sisällysluettelo Asennus lyhyesti Sivu 3 Asennusohjeita Sivu 4 6 Alustaa koskevat vaatimukset Sivu 7 Alusmateriaalit Sivu 8 Asennusvaihtoehtoja Uiva asennus Sivu 9 Kokonaan liimattu Sivu 9 Lattialämmitys

Lisätiedot

PUKKILA MÄRKÄTILAJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE HEINÄKUU 2011

PUKKILA MÄRKÄTILAJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE HEINÄKUU 2011 PUKKILA MÄRKÄTILAJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE HEINÄKUU 2011 TERVE MÄRKÄTILA Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista tai puutteellisesta ilmanvaihdosta. Hyvällä

Lisätiedot

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR KIINNITYSOHJEET Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR Sisällysluettelo sivu Yleistä... 1 Pinnoitustyön suunnittelu... 2 Päällysteiden valinta... 2 Rasitustyypit... 2 Työselityksen laadinta... 3 Aluslattiat...

Lisätiedot

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas Kiviainespintojen käsittely Tikkurila auttaa sinua onnistumaan Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä suojaamis- että väritystarkoituksessa. Seinärakenne,

Lisätiedot