Mineraalipohjainen dry shake kuivasirote, betonilattian pintakovetin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mineraalipohjainen dry shake kuivasirote, betonilattian pintakovetin"

Transkriptio

1 Tuotetietoesite Versio 25/08/2005 Tunnus no: Sikafloor -3 QuartzTop FI Mineraalipohjainen dry shake kuivasirote, betonilattian pintakovetin Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet / Edut Testit Sikafloor -3 QuartzTop FI on 1-komponenttinen, esisekoitettu, mineraalipohjainen dry shake kuivasirote ja betonilattian pintakovetin, joka sisältää sementtiä, valikoitua kvartsikiviainesta ja lisäaineita. Sikafloor -3 QuartzTop FI on kovaa kulutusta kestävä mineraalipohjainen kuivasirote pintakerros monoliittisille lattioille. Levitettynä ja hierrettynä tuoreen betonilattian pintaan muodostaa kulutusta kestävän tasaisen pinnan Tyypillisiä käyttökohteita ovat varastot, teollisuustilat, kauppakeskukset, julkiset alueet, ravintolat ja museot. Hyvä kulutuksenkesto luokitus Iskunkestävä Kustannustehokas pintakovetin Pölyämätön Helppo puhdistaa Parantaa vastustuskykyä öljyille ja rasvoille Laatuvarmistettu tehtaalla tehty sekoitus Estää pinnan kuituuntumista kuituvahvistetuilla betonilattioilla. Hyväksynnät / Standardit Täyttää seuraavien standardien vaatimukset: BS 8204, EN 206/1, ACI 304.1R 96 ja TR 34. Testiraportti Contesta A-7843 E, päiväys Kulutuskestävyys Böhme menetelmällä (EN , "Methods of test for screed materials - Part 3: Determination of wear resistace - Böhme"). Tuotetieto Sisällys Koostumus / Värit Pakkaus Jauhe. Natural (betonin harmaa). Muita värejä tilauksesta. 25 kg säkki kg lava, jossa 49 säkkiä. 1 1/5

2 Varastointi Varastointiolosuhteet / Säilyvyys 6 kk valmistuspäivästä varastoituna alkuperäisissä, avaamattomissa ja vaurioitumattomissa suljetuissa pakkauksissa, kuivissa olosuhteissa lämpötilan ollessa välillä +5 C ja +30 C. Tekniset tiedot Kemiallinen pohja Tiheys Luonnonkiviainesta annosteluna ja sekoitettuna sementin ja lisäaineiden kanssa. n. 1,5 ± 0,1 kg/l (irtotiheys) Kerrospaksuus n. 2,5 3,0 mm suositellulla menekillä ~ 5,0 kg/m 2 Mekaaniset / Fysikaaliset ominaisuudet Kulutuskestävyys Menetelmäkuvaus Menetelmän rakenne Kulutuskestävyys Böhme menetelmällä 7 8 cm³ / 50 cm², (5 kg/m² menekillä, väri: Natural), standardin EN mukaisesti. Käytettävä alla mainittuja tuotteita niiden tuotetietoesitteen mukaisesti. Alusta: Tuore betonilaatta (Ks. alla kohta Alustan kunto ) Kuivasirote: Sikafloor -3 QuartzTop FI käsin tehty tai koneellinen levitys. Pinnan tasoitus koneellisella hiertimellä tai laser-ohjatulla pinnan oikaisukoneella. Lopullinen tasoitus koneellisella hiertimellä. Jälkihoitoaine: Levitetään Sikafloor Proseal tai Sikafloor ColourSeal jälkihoitoaine. Työstö Menekki Alustan kunto ~ 5 kg/m 2. Menekkiarvio ei sisällä pintaprofiilin ja materiaalihukan vaikutusta. Valubetonin toimituserien tulee olla tasalaatuisia. Kun betonin painuma kartiokokeessa on välillä mm, saavutetaan yleensä parhaat tulokset. Laatta tulee tehdä hyvälaatuisesta lattiabetonista, jonka vesi/sementti-suhde ja muut ominaisuudet mahdollistavat tiiviin betonilattian teon. Puristuslujuuden tulee olla vähintään 25 N/mm 2. Käytä Sikament tai Sika Viscocrete supernotkistimia varmistamaan betonin optimaalinen laatu ja kuituja käytettäessä varmistamaan niiden optimaalinen sekoittuminen betoniseokseen. 2 2/5

3 Työstö Olosuhteet / Rajoitukset Alustan lämpötila Ilman lämpötila Ilman suhteellinen kosteus +5 C min. / +35 C max. +5 C min. / +35 C max. 30% r.h. min. / 98% r.h. max. Työstöohjeita Työstömenetelmät / Välineet (i) Mekaaninen levitys Automaattinen levittäjä yhdessä laser-ohjatun pinnan oikaisukoneen kanssa: Levitä Sikafloor -3 QuartzTop FI tasaisesti betonipinnalle välittömästi pinnan oikaisun jälkeen noin 5 kg/m 2 yhdellä levityskerralla. (ii) Käsin levitys: Riippuen olosuhteista, poista pintaan tullut vesi tai anna sen haihtua. Levitä Sikafloor -3 QuartzTop FI tasoitetulle betonipinnalle tasaisesti kahdella levityskerralla (1. kerta: 3 kg/m 2 ; 2. kerta: 2 kg/m 2 ). Kuivasirote tulee levittää siten, että se ei muodosta aaltoilua jne. betonipinnalle. Kokonaismenekki on 5 kg/m 2. Sikafloor -3 QuartzTop FI kuivasirotejauheen heittäminen huolimattomasti tai kauempaa kuin 2 metrin päästä tulee heikentämään viimeistelypinnan yhdennäköisyyttä. Tiivistys Ensimmäisellä kerralla levitetty kuivasirotekerros tulee työstää laatan pintaan, jonka jälkeen välittömästi levitetään toinen kerta Sikafloor -3 QuartzTop FI kuivasirotetta. Työvälineiden puhdistus Työstöaika Huomioitavaa - Ei saa koskaan lisätä vettä sellaiselle pinnalle, johon kuivasirote on levitetty. - Sikafloor -3 QuartzTop FI aiheuttaa betonilaatan pinnan muuttumisen kovaksi nopeammin kuin tavallisesti. Laatan sellaiset reunat tulee käsitellä ja suojata erityisen huolellisesti, joita vasten valetaan ympäröivät betonilaatat. - Lopullinen viimeistely huokosten sulkemiseksi ja aaltoilun poistamiseksi voidaan tehdä joko käsin tai koneellisesti hiertämällä. Työvälineet ja levitysvälineet tulee puhdistaa vedellä välittömästi käytön jälkeen. Kovettunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti. Kuivasirotteiden työstöaikaan vaikuttaa kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat betonilaatan valuun. Siksi työstöaika voi vaihdella merkittävästi riippuen vallitsevista olosuhteista. Mekaanisessa levittämisessä automaattisella levittäjällä ja laser-ohjatulla pinnan oikaisukoneella kuivasirotteen levittäminen voi alkaa lähes välittömästi sen jälkeen kun betoni on tasoitettu mahdollistamaan kuivasirotteen kovettumisen. Tiivistäminen lastalla voi alkaa niin pian kuin betonin pinta kestää hiertokoneen painon. Käsin levityksessä kuivasirote tulee levittää heti kun betonin päällä voidaan kävellä, eikä jalanjälki uppoa syvemmälle kuin 3 5 mm. Säännöllisin aikavälein tapahtuva betonin olosuhteiden ja kovettumisen tarkistus määrittää oikean ajanhetken jokaiselle kuivasirotteen levittämisen vaiheelle. 3 3/5

4 Huomioitavaa / Rajoitukset Kuivasirotejauheen levitystä ei saa tehdä voimakkaassa tuulessa tai ilmavedossa. Betonialustan ominaisuudet kuten vesipitoisuus ja sementin laatu voivat aiheuttaa hieman värivaihteluita. Lopullisessa kuivasirotepinnassa on paikasta riippuen hieman värivaihtelua johtuen alustana olevan betonin luonnollisesta värivaihtelusta. Jotta varmistetaan tasainen värisävy on oleellista, että lattian valu tehdään mahdollisimman puhtaassa ja suojatussa ympäristössä. Värivaihtelut kuivumisen aikana on normaalia ja odotettavissa olevaa tälle menetelmälle. Kaikki mahdollinen tulee tehdä Sikafloor -3 QuartzTop FI :in tasaisen levittämisen varmistamiseksi. Oleellista on oikea ajoitus ja hiertotekniikka. Ilman suhteellisen kosteuden ollessa alhainen (alle 40%), lattiapinnassa voi ilmetä kalkkisuojojen kukintaa (efflorenssiä). Ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea (yli 80%), voi tapahtua veden pintaannousua ja hidastunutta kovettumista, josta voi vaatia ylimääräisiä viimeistelytoimenpiteitä. Liukkauden estoa voidaan parantaa kemiallisella vanhentamisella. Saumat Viimeistelytöiden ja laatan sahaustöiden päätyttyä tulee puhdistaa kaikki sahauksesta jääneet nesteet / sementtiliima viivytyksettä. Saumat voidaan saumata Sikaflex -PRO 3 WF lattiasaumausmassalla tai jollain muulla soveltuvalla Sikaflex saumausmassalla lattiasuunnitelmien vaatimusten mukaisesti. Kovettuminen Jälkihoito Käyttöönotto Jälkihoida Sikafloor -3 QuartzTop FI välittömästi viimeistelyn jälkeen Sikafloor -ProSeal tai Sikafloor -ColourSeal jälkihoitoaineilla. (Ks. jälkihoitoaineiden erilliset tuotetietoesitteet). Alustan lämpötila +10 C +20 C +30 C Jalankulku ~ 18 tuntia ~ 12 tuntia ~ 8 tuntia Täysin kovettunut ~ 10 vrk ~ 7 vrk ~ 5 vrk Yllä olevat arvot riippuvat siitä, kuinka betoni saavuttaa suunnittelulujuutensa, ja niihin vaikuttaa ympäröivän ilman vaihtelevat olosuhteet, erityisesti lämpötila ja suhteellisen kosteuden vaihtelut. Puhtaanapito / Hoito Menetelmät Jotta lattian ulkonäkö säilyy siistinä lattian teon jälkeen, tulee Sikafloor -3 QuartzTop FI lattiapinnalta poistaa kaikki roiskeet välittömästi ja lattia tulee säännöllisesti puhdistaa käyttämällä pyörivää harjaa, mekaanisia harjauskoneita, harjakuivauskoneita, korkeapainepesuria, pesu- ja kuivauskoneita, jne. ja käyttämällä soveltuvia pesuaineita ja vahoja. Huomioitavaa Paikalliset rajoitukset Kaikki tekniset mitta-arvot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella johtuen olosuhteista, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa. Tämän tuotteen ominaisuudet saattavat vaihdella johtuen eri maissa noudatettavista paikallisista määräyksistä. Tutustukaa kunkin maan paikalliseen tuotetietoesitteeseen ja siinä mainittuihin käyttökohteisiin. 4 4/5

5 Construction Varotoimenpiteet Suojaustoimenpiteet Ympäristö Kuljetukset Tärkeää huomioitavaa Myrkyllisyys Käyttäjän vastuu Aina tulisi noudattaa ammattimaisia hygienian perussääntöjä, kuten kumikäsineiden, suojalasien ja suojavaatetuksen käyttö, jolloin tätä tuotetta voidaan käyttää turvallisesti. Likaantuneet työvaatteet tulee vaihtaa ja kädet on pestävä ennen ruokailua ja työskentelyn loputtua. Paikalliset määräykset sekä pakkauksissa olevat terveys- ja turvallisuusohjeet tulee ottaa huomioon. Tuote on lievästi vesiympäristöä saastuttava. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Ei ole tietoa että tuote kovettumisen jälkeen aiheuttaisi haittaa ympäristöön. Materiaalijäänteet tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti. Täysin kovettunut materiaali voidaan hävittää kotitalousjätteenä paikallisten viranomaisten sopimalla tavalla. Yksityiskohtaiset terveys- ja turvallisuusohjeet sekä yksityiskohtaiset varotoimenpiteet esim. fyysiset, ekologiset ja myrkyllisyystiedot ovat saatavilla tuotteen käyttöturvatiedotteessa. Tuote ei ole luokiteltu terveydelle haitalliseksi. Herkistyminen/allergiset reaktiot mahdollisia. Ihokosketus: ärsytystä. Silmäkosketus: ärsytystä. Saattaa aiheuttaa pysyvän vaurion silmiin. Hengitettäessä: ärsytystä. Nieltäessä: pieni määrä saattaa aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle. Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä. Oy Sika Finland Ab Veininlaaksontie 1 PL Espoo Finland Puh. (09) Telefax (09) /5

Sementtipohjainen itsetasoittuva lattiatasoite

Sementtipohjainen itsetasoittuva lattiatasoite Tuotetietoesite Painos 18/08/2005 Tunnus no: 02 08 03 01 008 0 000001 Sikafloor -Level-25 Sementtipohjainen itsetasoittuva lattiatasoite Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet / Edut Sikafloor -Level-25

Lisätiedot

2-komponenttinen reaktiivinen akryylihartsi

2-komponenttinen reaktiivinen akryylihartsi Tuotetietoesite Painos 09/2010 Tunnus no: 02 08 01 05 003 0 000004 Sikafloor -16 Pronto Sikafloor -16 Pronto 2-komponenttinen reaktiivinen akryylihartsi Tuotekuvaus Sikafloor -16 Pronto on 2-komponenttinen,

Lisätiedot

Construction. 2-komponenttinen pintalakka reaktiivinen akryylihartsi sisä- ja ulkokäyttöön. Tuotekuvaus. Tuotetieto. Sisällys.

Construction. 2-komponenttinen pintalakka reaktiivinen akryylihartsi sisä- ja ulkokäyttöön. Tuotekuvaus. Tuotetieto. Sisällys. Tuotetietoesite Painos 09/2010 Tunnus no: 02 08 01 05 008 0 000004 Sikafloor -18 Pronto 2-komponenttinen pintalakka reaktiivinen akryylihartsi sisä- ja ulkokäyttöön Construction Tuotekuvaus Sikafloor -18

Lisätiedot

Construction. 2-komponenttinen pintalakka reaktiivinen akryylihartsi märkiin tiloihin tai kylmävarastoihin. Tuotekuvaus. Tuotetieto.

Construction. 2-komponenttinen pintalakka reaktiivinen akryylihartsi märkiin tiloihin tai kylmävarastoihin. Tuotekuvaus. Tuotetieto. Tuotetietoesite Painos 09/2010 Tunnus no: 02 08 01 05 007 0 000001 Sikafloor -17 Pronto 2-komponenttinen pintalakka reaktiivinen akryylihartsi märkiin tiloihin tai kylmävarastoihin Construction Tuotekuvaus

Lisätiedot

Rakenteiden vahventamisessa käytettävä liima

Rakenteiden vahventamisessa käytettävä liima Tuotetietoesite Versio 25/04/2008 Tunniste: 02 04 01 04 001 0 000001 Sikadur -30 Rakenteiden vahventamisessa käytettävä liima Construction Tuotekuvaus Käyttö Ominaisuudet / Edut Sikadur -30 on liuotinaineeton,

Lisätiedot

3-komponenttinen itsesiliävä polymetyylimetakrylaattihartsimassa

3-komponenttinen itsesiliävä polymetyylimetakrylaattihartsimassa Tuotetietoesite Painos 09/2010 Tunnus no: 02 08 01 05 002 0 000004 Sikafloor -14 Pronto 3-komponenttinen itsesiliävä polymetyylimetakrylaattihartsimassa Construction Tuotekuvaus Sikafloor -14 Pronto on

Lisätiedot

Construction. 2-komponenttinen korroosiosuoja epoksi tankkien pinnoitukseen. Tuotekuvaus. Testit

Construction. 2-komponenttinen korroosiosuoja epoksi tankkien pinnoitukseen. Tuotekuvaus. Testit Tuotetietoesite Versio 22/09/2010 Tunniste: 02 06 02 00 027 0 000016 Sika Permacor 136 DW 2-komponenttinen korroosiosuoja epoksi tankkien pinnoitukseen Construction Tuotekuvaus Sikagard 136 DW = Sika Permacor

Lisätiedot

1-kerroksinen katon vedeneristyskermi

1-kerroksinen katon vedeneristyskermi Tuotetietoesite Painos 17/08/2005 Tunnus no: Sikaplan -12 VGWT 1-kerroksinen katon vedeneristyskermi Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet / Edut Sikaplan -12 VGWT on polyesterivahvistettu, monikerroksinen,

Lisätiedot

1-kerroksinen katon vedeneristyskermi

1-kerroksinen katon vedeneristyskermi Tuotetietoesite Painos 17/08/2005 Tunnus no: Sikaplan -15 VGWT 1-kerroksinen katon vedeneristyskermi Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet / Edut Sikaplan -15 VGWT on polyesterivahvistettu, monikerroksinen,

Lisätiedot

Kaksikomponenttinen epoksipohjainen suojapinnoite

Kaksikomponenttinen epoksipohjainen suojapinnoite Tuotetietoesite Painos 22/09/2010 Tunnus no: 02 08 01 01 0 004 000001 Sikagard-63 N Sikagard -63 N Kaksikomponenttinen epoksipohjainen suojapinnoite Tuotekuvaus Sikagard -63 N on liuotteeton, kaksikomponenttinen

Lisätiedot

Rakenteen parantamiseksi painuman pienentämiseksi vetoterästen jännitysten vähentämiseksi halkeamien vähentämiseksi rakenteen väsyminen

Rakenteen parantamiseksi painuman pienentämiseksi vetoterästen jännitysten vähentämiseksi halkeamien vähentämiseksi rakenteen väsyminen Tuotetietoesite Edition 29/09/2009 Identification no: 02 04 01 01 Sika CarboDur nauhat Hiilikuitunauhaan perustuva rakenteiden vahvennusmenetelmä Construction Tuotekuvaus Käyttö Sika Carbodur -nauhat ovat

Lisätiedot

Hiilikuituiset leikkausmurtolujuuslinkit rakenteiden vahventamiseen

Hiilikuituiset leikkausmurtolujuuslinkit rakenteiden vahventamiseen Tuotetietoesite Painos 15/04/2008 Tunnus No: 02 04 01 01 004 0 000002 Sika CarboShear L Hiilikuituiset leikkausmurtolujuuslinkit rakenteiden vahventamiseen Construction Järjestelmäkuvaus Sika CarboShear

Lisätiedot

www.concretefloor.com

www.concretefloor.com www.concretefloor.com OMAN TUOTANTOMME ANSIOSTA VOIMME LUVATA PARASTA LAATUA KILPAILUKYKYISEEN HINTAAN! Asennettu yli 45 000 000 m 2 KUIVASIROTE HERKULIT TOP Herkulit Top on käyttövalmis kuivasirote, joka

Lisätiedot

Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16

Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16 Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16 JOHDANTO Betonilattioiden kuivasirotteita on valmistettu jo vuosia ja niiden käyttö Suomessa aloitettiin 1950 luvulla. Lattiat,

Lisätiedot

Pukkila Erikoissauma. Tammikuu 2009 1(2) PUKKILAN ERIKOISSAUMA. Tekniset tiedot: Väri:

Pukkila Erikoissauma. Tammikuu 2009 1(2) PUKKILAN ERIKOISSAUMA. Tekniset tiedot: Väri: PUKKILAN ERIKOISSAUMA Tammikuu 2009 1(2) Pukkila Erikoissauma Sementtipohjainen hienojakoinen valkoinen saumauslaasti erityisesti kapeiden tai matalien saumojen saumaukseen sisätiloissa. Kaakeli- ja klinkkerilaattojen

Lisätiedot

Väri. Käyttölämpötila. Sideaine. Runkoaine. Veden lämpötila. Käyttöaika. Kuivumisaika. Menekki. Veden tarve. Sauman leveys

Väri. Käyttölämpötila. Sideaine. Runkoaine. Veden lämpötila. Käyttöaika. Kuivumisaika. Menekki. Veden tarve. Sauman leveys PUKKILA ERIKOISSAUMA ELOKUU 2011 (1/1) Pukkila Erikoissauma Sementtipohjainen hienojakoinen valkoinen saumauslaasti erityisesti kapeiden tai matalien saumojen saumaukseen sisätiloissa. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K

ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K Tekninen tuoteseloste ja asennusohje ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K 2-komponenttinen palokatkovaahto Tuoteseloste Väri Tuotekoodi Koko Kpl/ltk Kpl/lava Punainen FSAFOAM2K

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT

BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT JO VUODESTA 1992 SL Premium VAP I 06 Primeri VAP I 2000 Photo courtesy of billwisserphoto.com Sisältö Sisältö 1 Johdanto Betonilattioiden kosteudenhallintajärjestelmät

Lisätiedot

Rocathaan Polyurea BMW 2012. Kestävä ja elastinen pinnoite Teollisuuteen sekä rakentamiseen

Rocathaan Polyurea BMW 2012. Kestävä ja elastinen pinnoite Teollisuuteen sekä rakentamiseen Rocathaan Polyurea BMW 2012 Kestävä ja elastinen pinnoite Teollisuuteen sekä rakentamiseen Kestävä ja elastinen pinnoite Teollisuuteen sekä rakentamiseen Rocathaan-polyurea on 2-komponenttinen, ruiskutettava,

Lisätiedot

Kestävä ja elastinen pinnoite teollisuuteen ja rakentamiseen

Kestävä ja elastinen pinnoite teollisuuteen ja rakentamiseen Ruiskutettava Prokol polyureapinnoite Kestävä ja elastinen pinnoite teollisuuteen ja rakentamiseen Polyurea on kemiallisesti ja mekaanisesti kestävämpi, kuin perinteiset polyuretaani-elastomeeri tai epoksipinnoitteet.

Lisätiedot

Kotieläinrakennusten lattiat opas hyvän lattian tekoon

Kotieläinrakennusten lattiat opas hyvän lattian tekoon MTT:n selvityksiä 152 Kotieläinrakennusten lattiat opas hyvän lattian tekoon Maarit Puumala, Juha Komonen, Pekka Jauhiainen Teknologia MTT:n selvityksiä 152 31 s. Kotieläinrakennusten lattiat -opas hyvän

Lisätiedot

Laatoitustuotteet ja -ratkaisut. Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet

Laatoitustuotteet ja -ratkaisut. Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet Laatoitustuotteet ja -ratkaisut Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet Helsinki 9/2010 Copyright Kaakelikeskus Helsinki Oy Sisällysluettelo Johdanto 5 Yleisimmin käytettyjen tuotteiden tekniset

Lisätiedot

Conbit. Älä sekoita laastia kerralla enempää kuin ehdit käyttämään 45 minuutissa. Hävitä kovettumaan alkanut laasti.

Conbit. Älä sekoita laastia kerralla enempää kuin ehdit käyttämään 45 minuutissa. Hävitä kovettumaan alkanut laasti. Conbit Nopeasti kuivuva, vesitiivis ja pakkasenkestävä laasti betonilaattojen, luonnonkivien ja reunakivien saumaamiseen sekä kiinnittämiseen asfalttiin tai betoniin KÄYTTÖKOHTEET Hyvien tartuntaominaisuuksien

Lisätiedot

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla Pekka Vuorinen, Petri Mannonen, Seppo Petrow Betonointi Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla BetoPlus on betonitöiden suunnitteluun kehitetty Windowspohjainen tietokoneohjelma, jolla voidaan arvioida

Lisätiedot

Saneerausta pitkäaikaisella varmuudella. Enken nestemäiset muovit. Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen tiivistykseen

Saneerausta pitkäaikaisella varmuudella. Enken nestemäiset muovit. Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen tiivistykseen FIN Saneerausta pitkäaikaisella varmuudella...koska laatu kannattaa! Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen tiivistykseen Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen

Lisätiedot

Betonilattioiden hoito-ohjeet

Betonilattioiden hoito-ohjeet Betonilattioiden hoito-ohjeet 2. syyskuuta 2013 Betonilattioiden hoito-ohjeet Yleistä Vanhoissa betonilattioissa yleisiä ongelmia ovat niiden likaantuminen, vaikea puhdistettavuus ja pölyäminen. Näiden

Lisätiedot

Päivitetty versio 10/2011 Laatoitustuotteet ja -ratkaisut

Päivitetty versio 10/2011 Laatoitustuotteet ja -ratkaisut Päivitetty versio 10/2011 Laatoitustuotteet ja -ratkaisut Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet Tekninen neuvonta puh. 09 5123 4737 Tuotekoulutus / sertifikaattien päivityskoulutus Saku Immonen

Lisätiedot

Kaksikomponenttinen, joustavuutensa -20 C saakka säilyttävä, sementtipohjainen laasti parvekkeiden, terassien, märkätilojen ja uimaaltaiden

Kaksikomponenttinen, joustavuutensa -20 C saakka säilyttävä, sementtipohjainen laasti parvekkeiden, terassien, märkätilojen ja uimaaltaiden IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-2 (C) PRINCIPLES PI-MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapelastic EN 1504-2 Kaksikomponenttinen, joustavuutensa -20 C saakka säilyttävä, sementtipohjainen

Lisätiedot

2 Betonin kuivuminen, betonin estetty kutistuminen ja betonin halkeilu

2 Betonin kuivuminen, betonin estetty kutistuminen ja betonin halkeilu Juha Komonen, diplomi-insinööri Erikoisasiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut/ Humi-Group juha.komonen@vahanen.com Betonin kutistuminen on betonin materiaaliominaisuus. Kutistumista

Lisätiedot

KUUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA

KUUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA TUOTEKUVASTO KUUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA Sika on sitoutunut kestävään kehitykseen ja kantamaan vastuuta kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuista parantamalla materiaali- vesi- ja energiatehokkuutta

Lisätiedot