Tilinpäätös ja toimintakertomus Maakuntavaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011. Maakuntavaltuusto 28.5.2012"

Transkriptio

1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Maakuntavaltuusto

2 MAAKUNTALIITON TALOUS Käyttötalouden toteutuminen TA 2011 TP 2011 Poikkeama Käyttötalouden kokonaismenot ja tulot Yleishallinto Toimintatuotot Toimintakulut Netto Virasto Toimintatuotot Toimintakulut Netto Hankkeet Toimintatuotot Toimintakulut Netto = sitovuustaso Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut yhteensä * erotus Matti Viialainen 2

3 MAAKUNTALIITON TALOUS Tuloslaskelmaosan toteutuminen TA 2011 TP 2011 Poikkeama Hankkeet nettoperusteisina Toimintatuotot/käyttötalouden tuloarvio Toimintakulut/ käyttötalouden määräraha Toimintakate Rahoitustulot ja menot Korkotulot 1-1 Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot 0 0 Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos Matti Viialainen 3

4 MAAKUNTALIITON HALLINTO Viraston strategia Hyväksyttiin kevään maakuntahallituksessa Määrittelee viraston toiminta-ajatuksen: Teemme työtä Etelä-Savon hyväksi: olemme aluekehittäjä, maakunnan edunvalvoja ja yhteisen tahdon muodostaja. Sekä vision: Olemme arvostettu suunnannäyttäjä, haluttu yhteistyökumppani ja hyvä työyhteisö, jolle Etelä-Savon menestys on yhteinen asia Matti Viialainen 4

5 Viraston avaintehtävät ja päämäärät strategian mukaan: 1. Aluekehitys: Elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi Etelä-Savo 2. Aluesuunnittelu ja maankäyttö: Paras mahdollinen toimintaympäristö 3. Edunvalvonta: Oikea-aikainen ja tuloksellinen vaikuttaminen 4. Kansainvälinen yhteistyö: Pietarin läheisen sijainnin hyödyntäminen 5. Yhteishenki: Maakunnan identiteetin ja imagon vahvistaminen 6. Johtaminen: Osaava ja innostunut työyhteisö Matti Viialainen 5

6 LIITON VIRASTO-ORGANISAATIO UUDISTUI Hallintosääntö uudistettiin 2011 Siirryttiin kolmeen tulosyksikköön: Aluekehitys Aluesuunnittelu Hallinto- ja kehittäminen Suunnittelijatasosta päällikköporras ja hallintoon kaksi päällikkötason tehtävää. Uudistettiin tehtäväkuvaukset sekä palkkausjärjestelmä. Henkilöstöä 34, joista 4 määräaikaista Matti Viialainen 6

7 ALUEKEHITYS Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta. Se tarjoaa vahvan osaamisperustan, hyvän toimintaympäristön elinkeinoelämälle ja viihtyisän ja turvallisen ympäristön ja sujuvan arjen asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Etelä-Savon väestökehitys on muuttovoittoinen ja aluetalous vahvistuu Matti Viialainen 7

8 ALUEKEHITYS haasteiden vuosi Euroalueen ja valtion talouden heikkeneminen heijastuivat myös maakuntiin. Valtion menoleikkaukset ja uuden hallituksen ohjelma rakenteellisine muutosten valmisteluineen aiheuttivat epävarmuutta alueiden rahoitukselle sekä aluekehitystyölle. Liitto toimi Itä-Suomen maakuntien yhteistoiminta-alueen puheenjohtajana. Edunvalvonta kohdistui etenkin uuden hallitusohjelman valmisteluun ja sen pohjalta valmisteltaviin aluekehityksen ja kehitystyön sisältö-, menettelytapa- ja resurssilinjauksiin. Painopiste etenkin uuden EUohjelmakauden valmistelussa Matti Viialainen 8

9 ALUEKEHITYKSEN ENNAKOINTI Maakunnallinen esitys koulutustarpeiksi osana valtakunnallista Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa 2016 Osallistui aktiivisesti kunta- ja palvelurakennetyöhön mm. tuottamalla aineistoa ja kehittelemällä kunnallistalouden seurantaa. Kehitti aluekehityksen ennakointia ja seurantaa ytheistyössä ELYn kanssa. Mm. avattiin Matti Viialainen 9

10 KOTIMAINEN OHJELMATYÖ Maakuntaliitto valmisteli maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) Osallistui ELYn strategiseen tulossuunnitteluun Osallistui ja osaltaan rahoitti osaamiskeskusohjelmia maakunnassa Matti Viialainen 10

11 EU-OHJELMATYÖ Rakennerahasto-ohjelmien seurannan ja arvioinnin kehittäminen EU-ohjelmian toimeenpano (keskimäärin 30 M /vuosi EU:n ja valtion rahoitusta) MYRin ja sen sihteeristön työskentely Maakunnan yhteistyöasiakirjan valmistelu Yhteistyö Itä-Suomessa ja valtakunnallisesti. Uuden ohjelmakauden valmistelu Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyö Osallistuminen TEMin koheesio työryhmään ja alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukuntaan NSPA-yhteistyö Itä-Suomen EU-toimisto Matti Viialainen 11

12 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Liitto mukana Kaakkois-Suomen ENPI-ohjelmassa Uuden ENI-ohjelman valmistelu Hankkeet ja edunvalvonta Parikkalan rajanylityspaikka Viisumivapaus Suomi-Venäjä Yhteistyön kehittäminen Kiinaan eri toimijoiden kanssa Matti Viialainen 12

13 HANKETOIMINTA EU-rakennerahastot Vuonna 2011 päätettiin rahoittaa yhteensä 8 uutta hanketta Käynnissä 47 aiemmin rahoitettua hanketta Ohjelmien hallinnointiin liitolla käytössään ns. teknistä tukea Maakunnan kehittämisraha Vuonna 2011 päätettiin rahoittaa yhteensä 11 hanketta, rahaa myönnettiin noin euroa. Lisäksi osaamiskeskushankkeisiin (OSKE) myönnettiin euroa Aluekehitysyksikkö koordinoi Koko- ja OSKE-hankkeita Maakuntaliitto hallinnoi vuonna 2011 Laajakaista kaikille sekä Etelä-Savo Saimaan maakunta tunnetuksi hankkeita Matti Viialainen 13

14 ALUESUUNNITTELU KHO hylkäsi liiton maakuntakaavavalituksen ja YM:n vahvistama kaava pysyi voimassa. Kaavatyön painopiste siirtyi maakuntakaavan toteuttamisen edistämiseen ja vaihemaakuntakaavoitukseen: 1. vaihemaakuntakaava käynnistettiin, ja se on pian luonnosvaiheessa. Itä-Suomen liikennestrategia kärkihankkeineen valmistui. Liitto aktiivinen toimija mm. Viitostie ry:ssä sekä Nopeat itäradat neuvottelukunnassa Matti Viialainen 14

15 ALUESUUNNITTELU Savon ilmasto-ohjelman laadinta käynnistyi. Osallistuttiin Mikkelin ja Savonlinnan seutujen MAL-työhön. Edistettiin ekotehokuutta mm. osallistumalla Ekotehokkaan vapaa-ajan asumisen kehittäminen Etelä-Savossa ja Mäntyharjun loma-asuntomessuilla hankkeeseen ja aiheeseen liittyvän teemapäivän toteuttamiseen. Itä-Suomen Bioenergiaohjelma (ISBEO) valmistui Matti Viialainen 15

16 EDUNVALVONTA Hallitusohjelma ja liikennepoliittinen selonteko keskeiset vaikuttamisen paikat vuonna Paras-hanke, sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen sekä kuntauudistus keskeisiä. Vaalipiiriuudistusta seurattiin ja siihen pyrittiin vaikuttamaan. Kunnallistaloustyöryhmän toiminta ja yhteispalvelujen kehittäminen palveluiden turvaajana. Yliopisto-opetuksen turvaaminen ja kehittäminen maakunnassa Matti Viialainen 16

17 EDUNVALVONTA Hallitusohjelma ja liikennepoliittinen selonteko keskeiset vaikuttamisen paikat vuonna Paras-hanke, sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen sekä kuntauudistus keskeisiä. Vaalipiiriuudistusta seurattiin ja siihen pyrittiin vaikuttamaan. Kunnallistaloustyöryhmän toiminta ja yhteispalvelujen kehittäminen palveluiden turvaajana. Yliopisto-opetuksen turvaaminen ja kehittäminen maakunnassa Matti Viialainen 17

18 EDUNVALVONTA Vaikuttajatapaamisia runsaasti vuoden aikana: Maakuntavierailut, Päämaja-kesäsymposium, Etelä-Savon neuvottelukunnan perustaminen, Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen puheenjohtajuus Yhteyspäällikön palkkaaminen Matti Viialainen 18

19 UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO toteutuuko maakuntastrategia? Matti Viialainen Punkaharju Maakuntavaltuusto Maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto

20 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta Matti Viialainen Lähde: Tilastokeskus 20

21 KOKONAISNETTOMUUTTO MAAKUNNITTAIN * (koko maa: 4 158) Kokonaisnettomuutto sisältää maassamuuton ja siirtolaisuuden; koko maan luvuissa on vain siirtolaisuus, koska nettomaassamuutto on yhteensä Lähde: Tilastokeskus Matti Viialainen 21

22 MUUTTOLIIKE KUUKAUSITTAIN ETELÄ-SAVOSSA (vuosittain kumulatiivinen) /2012* Lähde: Tilastokeskus Matti Viialainen 22

23 SYNTYNEET ETELÄ-SAVOSSA * SEKÄ TAVOITE VUOSILLE 2009, 2012 JA Matti Viialainen 23 Lähde: Tilastokeskus

24 VÄESTÖN KESKI-IKÄ MAAKUNNITTAIN Matti Viialainen 24 Lähde: Tilastokeskus

25 VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE ELI LASTEN (0-14 v) JA ELÄKELÄISTEN (yli 64 v) MÄÄRÄ 100 TYÖIKÄISTÄ KOHTI Matti Viialainen 25 Lähde: Rakennemuutoskatsaus 2011, Suomen Kuntaliitto

26 SAIRASTAVUUSINDEKSI MAAKUNNITTAIN 2010 KOKO MAA = 100 Ikävakioimaton sairastavuusindeksi Matti Viialainen 26 Lähde: Kela

27 BKT MAAKUNNITTAIN 2009*, /ASUKAS BKT MARKKINAHINTAAN KÄYVIN HINNOIN Matti Viialainen 27 Lähde: Tilastokeskus

28 NETTOPÄÄOMATULOT MAAKUNNITTAIN , /ASUKAS Matti Viialainen 28 Lähde: Tilastokeskus

29 METSÄHAKKUIDEN BRUTTOKANTORAHATULOT METSÄKESKUKSITTAIN 2011*, Matti Viialainen 29 Lähde: METLA

30 BKT / ASUKAS ETELÄ-SAVOSSA * SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015, KOKO MAA = 100 BKT markkinahintaan, arvo käyvin hinnoin Matti Viialainen 30 Lähde: Tilastokeskus

31 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS, KAIKKI TOIMIALAT Matti Viialainen 31 Lähde: Tilastokeskus

32 TYÖPAIKAT ETELÄ-SAVOSSA SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA Matti Viialainen 32 Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

33 TYÖPAIKAT ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015, 1995 = Matti Viialainen 33 Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

34 TYÖLLISYYSASTE (TYÖLLISTEN OSUUS VUOTIAISTA) ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA Matti Viialainen 34 Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

35 ENNUSTE VUOTIAIDEN IKÄRYHMÄN JA TYÖPAIKKOJEN KEHITYKSESTÄ ETELÄ-SAVOSSA VUOTEEN Matti Viialainen 35 Lähde: Tilastokeskus, VATT, KESU-prosessi

36 TYÖTTÖMYYSASTE ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA Matti Viialainen 36 Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

37 TYÖTTÖMYYSASTE ELY-KESKUKSITTAIN Matti Viialainen 37 Lähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

38 KUNTIEN VUOSIKATE, /ASUKAS Matti Viialainen 38 Lähde: Suomen Kuntaliitto

39 KESKIMÄÄRÄINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISIKÄ ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA Matti Viialainen 39 Lähde: Sotkanet, Eläketurvakeskus (ETK)

40 TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 15 VUOTTA TÄYTTÄNEISTÄ ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015, % Matti Viialainen 40 Lähde: Tilastokeskus

41 KORKEA-ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 15 VUOTTA TÄYTTÄNEISTÄ ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015, % Lähde: Tilastokeskus Matti Viialainen 41

42 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON KEHITYS PUUTUOTE- JA TEKNOLOGIATEOLLISUUDESSA Matti Viialainen 42 Lähde: Tilastokeskus

43 Matti Viialainen 43

44 Matti Viialainen 44

45 REKISTERÖIDYT YÖPYMISVUOROKAUDET MAAKUNNITTAIN 2011* Matti Viialainen 45 Lähde: Tilastokeskus

46 REKISTERÖIDYT KOTIMAISTEN JA ULKOMAALAISTEN YÖPYMISET ETELÄ-SAVOSSA * SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA Matti Viialainen 46 Lähde: Tilastokeskus

47 VAPAA-AJAN ASUNNOT (KESÄMÖKIT) MAAKUNNITTAIN Matti Viialainen 47 Lähde: Tilastokeskus

48 VENÄLÄISTEN KAIKKI KIINTEISTÖKAUPAT ETELÄ-SAVOSSA , KPL JA M Matti Viialainen 48 Lähde: Maanmittauslaitos

49 LOMAKIINTEISTÖKAUPAT ETELÄ-SAVOSSA 2011, Matti Viialainen 49 Lähde: Maanmittauslaitos

50 TAX-FREE -MYYNTI PAIKKAKUNNITTAIN Matti Viialainen 50 Lähde: Global Blue Finland

51 Liikennepoliittinen selonteko Pettymys Etelä-Savolle ja Itä-Suomelle VT 5 jäi lyhyeksi ja Laitaatsalmi lykättiin Painopistettä siirretään investoinneista väylien ylläpitoon Painopistettä siirretään tiehankkeista raideliikenteeseen Huolehditaan pääväylistä Etelä-Suomessa Pyritään lisäämään joukkoliikenteen käyttöä Palvelutason määrittelyt ohjaamaan hankintoja ja ylläpitoa Maantielauttojen silloittamiskohteiden kartoittaminen Laaditaan lentoliikennestrategia Kaupunkiseuduille MAL-sopimukset Matti Viialainen 51

52 Liikenneverkon kehittämisohjelma Etelä- Savossa Rahoitus (20 M ) Mikkelin kohta; Pitkäjärvi-Visulahti VT5 Mikkeli-Juva II-korissa Savonlinna VT14 keskeytyy Mahdollisuuksia: Muun päätiestön ja rataverkon parantaminen (200 M ) Bioenergia- ja raakapuukuljetusten turvaaminen Muun päätiestön parantaminen (kohteet tarkentuvat) Muun rataverkon parantaminen (kohteet tarkentuvat) Matti Viialainen 52

53 Matti Viialainen 53

54 HALKE (1/2) Laaditaan yksi asiakirja, EAKR ja ESR Pääosin alueellisesti rahoitettavia hankkeita, kuitenkin EAKR:ssa 10-20% ja ESR:ssa 25-35% valtakunnallisiin hankkeisiin Rahoittajina ELYt ja maakuntaliitot, poikkeustapauksissa ministeriö, ehkä myös TEKES, Finnvera; eräissä hankkeissa OKM:n ja STM:n sitova lausunto Maakunnan yhteistyöasiakirja; MYR:n velvoittava lausunto Matti Viialainen 54

55 Valmistelun eteneminen ja tavoiteaikataulu HALKE päättää kesäkuussa sisältölinjaukset TEM:n tarkemmat valmisteluohjeet kesäkuun lopulla Rahoitus tiedossa aikaisintaan syksyllä 2012 Lokakuussa 2012 alueilta 2. luonnokset Lopulliset alueelliset suunnitelmat helmikuussa 2013 Suomen rakennerahasto-ohjelma keväällä 2013; samanaikaisesti Suomen ja EU-komission kumppanuussopimus Neuvottelut komission kanssa kevät-syksy 2013 Komission päätös ohjelmasta vuoden 2013 aikana Matti Viialainen 55

56 Itä- ja Pohjois-Suomen 1. luonnos, otsikot 1. PK-yritysten kilpailukyvyn parantaminen (EAKR 40%) 2. Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen (EAKR 35%) 3. Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen (EAKR 15%) 4. Saavutettavuuden ja vetovoiman parantaminen ja toimintaympäristön kehittäminen (EAKR 10%) 5. Työllisyyden edistäminen ja liikkuvuuden tukeminen (ESR 45%) 6. Investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen (ESR 35%) 7. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta (ESR 20%) Matti Viialainen 56

57 Karkeita arvioita tulevasta rahoituksesta Itä-Suomessa kuluvalla kaudella n. 545 M (EAKR JA ESR) Etelä-Savossa n. 130 M => 18,5 M /vuosi Koko Suomen saanto EU:sta alenee tulevalla kaudella 10-30% Itä-Suomen laskennallinen osuus M Etelä-Savon laskennallinen osuus M => M /vuosi Valtakunnallisiin hankkeisiin EAKR:sta 10-20% ja ESR:sta 25-35% Matti Viialainen 57

Etelä-Savon maakuntaliiton tilinpäätös 2013

Etelä-Savon maakuntaliiton tilinpäätös 2013 Etelä-Savon maakuntaliiton tilinpäätös 2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 124:2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130 email kirjaamo@esavo.fi

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT 9.5.2011 Etelä-Savon maakuntaliitto Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 10.5.2011 Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategia, strategiset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2007 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 92:2008 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2007 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 92:2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2014 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA MAAKUNTAVALTUUSTOLLE Maakuntaliiton perussopimuksen 24 :n mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällys 1. Kunnat keskiöön...2 2. Pohjois-Savon liiton toiminta-ajatus ja tehtävät sekä yhteistyö ja edunajaminen...3 2.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät...3

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009. Uudenmaan liitto

Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009. Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio vuodelle 2010 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio vuodelle

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Maakuntajohtajan esitys 11.11.2014 Maakuntahallitus 17.11.2014 Maakuntavaltuusto 26.11.2014 1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN...

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja talousarvio 2015

Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja talousarvio 2015 Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja talousarvio 2015 C:4 Maakuntavaltuusto 1.12.2014 1 2 Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 KAINUUN LIITTO

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 LIITE 4 SK 12.6.2013 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Maakuntajohtaja 11.11.2014 Maakuntahallituksen esitys 17.11.2014 Maakuntavaltuusto 26.11.2014 1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN...

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan liiton. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Etelä-Karjalan liiton Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Maakuntajohtajan katsaus... 1 1.2 Kuntayhtymän hallinto... 3 1.2.1

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N

E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6 BTV-indikaattori komponenteittain 2000..2004 BTV-indikaattorin poikkeama koko maan kehityksestä keskimäärin %-yksikköä

Lisätiedot

Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015. Etelä Pohjanmaan liitto

Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015. Etelä Pohjanmaan liitto Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Etelä Pohjanmaan liitto Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hyväksytty maakuntahallituksessa 17.11.2014 ja maakuntavaltuustossa

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton. toimintakertomus. vuodelta 2010

Pohjois-Savon liiton. toimintakertomus. vuodelta 2010 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:78 Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 50 kpl Kuopio 2011

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 TILIKAUDEN TULOKSEN

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Kuopio 2003 ISSBN 952-5188-46-9 ISSN 1238-5514 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 Luonnos 6.6.2011 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2010 Kuopio 2011 Sisällysluettelo: 1 MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2010 1 2 LIITON

Lisätiedot

POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan. Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan. Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Julkaisu xxx 2014 Julkaisu xxx 2014 POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi

Lisätiedot

Julkaisu 164 2013. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Julkaisu 164 2013. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 164 2013 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 sekä talousarvio 2014 Painosmäärä 80 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pielisjoen linna Siltakatu 2

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2011 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014 ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014 Esitys maakuntahallitukselle 19.5.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot