KESTÄVÄÄ KAUPUNKILIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ EDISTÄVÄT TOIMENPITEET EUROOPASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESTÄVÄÄ KAUPUNKILIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ EDISTÄVÄT TOIMENPITEET EUROOPASSA"

Transkriptio

1 KESTÄVÄÄ KAUPUNKILIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ EDISTÄVÄT TOIMENPITEET EUROOPASSA EU:N LEDA-PROJEKTI JA SEN HYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Pekka Lahti, Peter Molin, Suoma Sihto & Björn Silfverberg Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Espoo kesäkuu 2001

2 2

3 Tiivistelmä EU:n 4. puiteohjelmaan kuuluva LEDA-projekti käynnistyi keväällä 1998 ja päättyi LEDA on lyhennys projektin nimestä Legal and Regulatory Measures for Sustainable Transport in Cities. Suomi on osallistunut projektin ns. RUG-ryhmän (Regional User Groupin) toimintaan ja toimittamalla tiedot eräistä Suomessa (Helsingissä ja Oulussa) toteutetuista toimenpiteistä. Tämän raportin tarkoitus on levittää Suomeen tietoa LEDAprojektin tuloksista ja pyrkiä arvioimaan niiden soveltuvuutta suomalaisissa kaupungeissa. LEDA-projektin tavoitteena oli löytää keinoja ja ratkaisumalleja, joilla voidaan saavuttaa kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita kaupunkiliikenteessä. Keinoja on etsitty seuraavista toimenpideryhmistä: säädökset, liikenneinfra, rahoitus ja tiedotus. Mukana ovat seuraavat liikennemuodot: henkilöautot ml. moottoripyörät, raskas liikenne, julkinen liikenne, polkupyörät ja mopot, jalankulku sekä yhdistetty liikenne. LEDA-projektin tärkeimpänä tuloksena on laaja tietokanta kestävää kehitystä tukevista liikennejärjestelmä- ja yhdyskuntarakennehankkeista ja hyvistä esimerkeistä Euroopan kaupungeissa. Tietokanta sisältää tiedot ja kuvaukset yhteensä 217:sta toteutetusta toimenpiteestä 41:ssä Euroopan kaupungissa. Tarkempi analyysi on tehty 20:stä valitusta, mielenkiintoisesta tai ei-niin-tunnetusta toimenpiteestä. Tietokanta on julkisesti selattavissa internetissä Yleisimmät suuntaukset liikenneongelmien ratkaisemisessa ovat sellaisia, joissa toimenpiteet kohdistetaan suoraan ajoneuvoihin tai infraan sekä toteuttaa sellaisia yleisiä toimenpiteitä, jotka pureutuvat liikenneongelmia aiheuttaviin tekijöihin. Useimmat toimenpiteistä kohdistuivat ensinmainittuun ryhmään, koska paikalliset ongelmat halutaan ratkaista nopeimmalla tavalla (esim. pysäköintiin, liikennerajoituksiin tai julkiseen liikenteeseen puuttumalla). Kaikki 20 yksityiskohtaisemmin tutkittua tapausta osoittivat, että säädöksiin perustuva ohjaus perustuu aina kokonaisvaltaiseen näkökulmaan, jossa lähtökohtana ovat usean liikennemuodon yhteispeli ja kestävän kehityksen elämäntapa. Tulosten ja johtopäätösten sovellettavuus tai siirrettävyys muualle riippuu esimerkiksi siitä, millaisia ovat kohdemaan lainsäädäntö ja määräykset. Kaupunkien tilastollisten ominaisuuksien vertailu jopa osoitti, että niistä ei voi päätellä juuri mitään keinojen sovellettavuudesta jossain muussa kuin alkuperäisessä kaupungissa. Avainhenkilöt kaupungin organisaatiossa ovat parhaita arvioimaan toimenpiteiden sovellettavuutta koska he tuntevat organisaation, poliittisen tilanteen ja hyväksyttävyyden. Oikean tiedon saatavuus on heille tärkeintä. Tässä luotu LEDA-tietokanta on juuri siksi yksi tärkeä tietolähde uusia toimenpiteitä suunniteltaessa Tämä ei ole yllättävää, mutta sillä on tärkeä seuraus: kunnallishallinnolla on suuri valta toteuttaa pysäköinti-, liikenteen rauhoittamis-, julkisen liikenteen, pyöräilyn ja jalankulun toimenpiteitä odottamatta ylhäältä tulevia ohjeita. 3

4 Abstract LEDA belongs to EU s 4FP for R&D and is an acronym for Legal and Regulatory Measures for Sustainable Transport in Cities. The project started in 1998 and ended in Finland participated as a member of RUG (Regional User Group) and provided information on Finnish cases (Helsinki and Oulu). This report serves the Finnish audience by providing information on LEDA results and by trying to assess their implementation possibilities in Finnish cities. The aim of LEDA was to find measures and models to approach sustainability in urban transportation. The following categories were covered: Legal and regulatory, Infrastructural, Financial, Information and awareness, campaigns. The following categories in transport modes were covered: Cars, incl. motorbikes, Heavy vehicles (lorries, touristbuses etc.), Public transport, Bikes incl. mopeds, Pedestrians and Combined transport (cars/public transport, bikes/public transport etc.). The most important results of LEDA project was the establishment of a large database including actions and good examples (best practice) supporting sustainability in urban transportation in European cities. The database includes information on 217 measures in 41 European cities. An in-depth study was made on 20 selected measures regarded as interesting and not so well known. The database is public and available at web site Common trends to deal with traffic problems can be identified: firstly to implement direct interventions on vehicles or on ifrastructure and secondly implement overall policies to regulate factors that can cause traffic problems. Most of the measures belonged to the first case and this is mainly due to an attitude of wishing to solve local problems in the fastest way (by acting, for instance, on parking, on limiting access by cars, on collective trasport). All 20 measures investigated in-depth are specific examples of a holistic approach to the management of urban problems based on the integration of the different modes of transport but also on the search for a more sustainable way of life. The transferability of the results depend on local legislation and regulation in a target country. Comparing the transferability exercise results with certain key characteristics of Origin and Target Cities showed an almost complete lack of correlation. Key transport practitioners at city level are best in a position to screen measures on the basis of their local knowledge of the political framework and public acceptability factors. The access to correct information is essential for them. That is why LEDA database is important as one of the information sources in planning new measures. This is not surprising, yet it has important implications: The municipalities have relatively extensive powers to implement measures covering parking management, traffic calming, public transport, cycling and walking, without waiting for change from above. 4

5 Esipuhe Lyyli-tutkimusohjelma rahoitti tämän tutkimuksen tarkoituksena siirtää EU:n 4 puiteohjelman rahoittaman LEDA (Legal and Regulatory Measures for Sustainable Transport in Cities) -projektin tulokset Suomeen. Tutkimus on tehty VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ja YTV:n toimesta. Vastuuhenkilönä on ollut johtava tutkija Pekka Lahti, joika on myös koonnut ja kirjoittanut pääosan tutkimusraportista. YTV:n osuudesta on vastannut projektipäällikkö Suoma Sihto. Lisäksi Björn Silfverberg ja Peter Molin LT- Konsultit Oy:stä ovat osallistuneet projektiin järjestämällä asiantuntijaseminaarin v. 1999, jossa arvioitiin projektin tuloksia. Seminaarin tulokset on esitelty luvussa 5. Raportin kuvat on LEDA-projektin web-sivuilta, raporteista ja tietokannasta. 5

6 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Abstract LEDA-projektin tausta LEDA-projektin tavoitteet LEDA-projektin tulokset LEDA-projektin tietokanta LEDA-projektin tulosten hyödyntäminen Suomessa...27 Joukkoliikenne...29 Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus...30 Pysäköinti...31 Liikenneympäristö ja liikenneturvallisuus...31 Pyöräily...32 Lähteet...34 Liite: LEDA-projektin osallistuneet tahot ja yhteystiedot

7 1. LEDA-projektin tausta 7

8 EU:n 4. puiteohjelmaan kuuluva LEDA projekti käynnistyi keväällä 1998 ja päättyi LEDA on lyhennys projektin nimestä Legal and Regulatory Measures for Sustainable Transport in Cities. Projektin koordinaattori oli ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein- Westfalen. Partnereina olivat: AMOR Forschungsgemeinschaft Mobilität FGM (Itävalta) LV Langzaam Verkeer (Belgia) PLS Consult A/S (Tanska) DITS Università di Roma "La Sapienza" (Italia) TLTC Bealtaine Ltd. Taylor Lightfoot Transport Consultants (Irlanti) UI Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (Slovenia) Lisäksi projektiin osallistuivat: ANAS Anders Nyvig A/S (Tanska) NEA Transport research and training - NEA (Hollanti) CERTU Départment "mobilité" (Ranska) The TAS Partnership Ltd. (Iso-Britannia) UI Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (Slovenia) VATI Hungarian Institute for Regional and Urban Development and Planning (Unkari) MPK SA Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne S.A. (Puola) STUBA Slovenská Technická Univerzita Faculty of Civil Engineering (Slovakia) UDI Institute of Transportation Engineering of the City of Prague (Tsekki) Suomi on osallistunut projektiin lähettämällä pyynnöstä edustajat projektin ns. RUG:n (Regional User Groupin) kahteen kokoukseen. Edustajat ovat olleet johtava tutkija Pekka Lahti VTT:stä ja projektipäällikkö Suoma Sihto YTV:stä. Näin on saatu mukaan Suomea koskevat esimerkit. Projektiin ovat lisäksi osallistuneet Björn Silfverberg ja Peter Molin LT-Konsultit Oy:stä. LEDA-projekti kattaa periaatteessa koko Euroopan alueen. Erilaisten olosuhteiden huomioon ottaminen on pyritty varmistamaan perustamalla neljä RUG:ta, joista yksi koskee pohjoismaita. Suomesta on toimitettu tietoja koskien Helsinkiä (pääkaupunkiseutua) ja Oulun kaupunkia. Projektiin on osallistunut tutkimuslaitoksia ym. tahoja 14 maasta: Belgia, Hollanti, Irlanti, Italia, Itävalta, Puola, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekki, UK ja Unkari. Projektin koordinaattori on ollut ILS-tutkimuslaitos (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen) Saksasta ja tietokannan luomisesta ovat vastanneet tanskalaiset PLS Consult A/S ja Anders Nyvig A/S. Projektin kokonaiskustannukset olivat Euroa, joista EU rahoitti Euroa (http://www.cordis.lu/transport/src/leda.htm). 8

9 LEDA-projektin alueellisessa edustavuudessa käytetyt Regional User Groups I IV ja niiden koordinaattoreiden sijaintikaupungit. 9

10 2. LEDA-projektin tavoitteet 10

11 LEDA-projektin tavoitteena on löytää keinoja ja ratkaisumalleja, joilla voidaan saavuttaa kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita kaupunkiliikenteessä. Aihe on hyvin lähellä LYYLI-projektikokonaisuutta. Tämä käy hyvin ilmi mm. tavoista, joilla LEDAprojektissa keinot ja toimenpiteet (measures) määritellään ja luokitellaan: Keinotyypit (toimenpiteet) 1. Säädökset (Legal and regulatory) 2. Liikenneinfra (Infrastructural) 3. Rahoitus (Financial) 4. Tiedotus (Information and awareness, campaigns) Kohteena olevat liikennemuodot on rajattu seuraavasti: 1. Henkilöautot ml. moottoripyörät (Cars, incl. motorbikes) 2. Raskas liikenne (Heavy vehicles (lorries, touristbuses etc.)) 3. Julkinen liikenne (Public transport) 4. Polkupyörät ja mopot (Bikes incl. mopeds) 5. Jalankulku (Pedestrians) 6. Yhdistetty liikenne (Combined transport, cars/public transport, bikes/public transport etc.) Keinot on puolestaan ryhmitelty seuraaviin asiakokonaisuuksiin: 1. Maankäyttö (Land-use) 2. Ympäristö (Environment) 3. Liikenteen järjestäminen (Organization of transport (i.e. parking companies, transport coordinators, carsharing clubs etc) Auton omistaminen (Car-ownership) 4. Auton omistamiseen liittyvät säädökset (Regulation on car-ownership Pysäköintimääräykset (Parking regulations) 5. Hallinnolliset pysäköintimääräykset kuten pysäköintilupamerkit (Administrative parking regulations, i.e. parking license showed by vignettes etc.) 6. Fyysiset pysäköintijärjestelyt kuten pysäköintitalot, pysäköintialueiden poistaminen, sähköiset pysäköintiopasteet jne. (Physical parking regulations, i.e. parking houses, closing parking lots, electronical parking guidance etc.) 7. Pysäköinnin liikennemerkit kuten ajoratamerkinnät (Parking road signs, incl. markings on carriageway) Liikennesäädökset (Traffic regulations) 11

12 8. Hallinnolliset liikennnesäädökset kuten liikennelupamerkki jne. (Administrative traffic regulations, i.e. driving permit systems showed by vignettes etc) 9. Fyysiset liikennesäädökset kuten liikennevalot, katujärjestelyt, raskaan liikenteen estäminen jne. (Physical traffic regulations, i.e. establishing traffic lights, rebuilding streets, closing streets for through traffic by barrieres etc.) 10. Liikennemerkit kuten ajoratamerkinnät (Traffic road signs, incl. markings on carriageway) Yhtenä havainnollistavana esimerkkinä tuodaan esiin Odensen kaupungin käyttämät keinot, jotka ovat seuraavia: Jalankulkualueiden suurentaminen (Assigning a bigger area as a pedestrian zone) Keskustan pyöräilijöille etusija koko kaupunkia palvelevan pyöräilyverkon osana eli julkisen liikenteen kaduilla tai kävelyalueilla sallitaan myös pyöräilyä pyöräkaistoilla (As part of a bicycle-network serving the whole city is given some priority for bikes in the city-centre, i.e bikes permitted in public transport streets and in the pedestrian areas in special assigned bikelanes) Sisäisen kehätien järjestäminen pienillä väylä- ja säädösmuutoksilla (Establishing an inner ring road by minor infrastructural and regulatory changes) Nopeusrajoitetut alueet keskustoissa (Establishing speed reduced areas around the citycentre) Asukaspysäköinti keskustan ulkopuolella työmatkapysäköinnin estämiseksi (License parking for inhabitants in areas around the city-centre to prevent unwanted commuter parking) Julkisen pysäköinnin tarjonnan ja sijoittamisen kysyntä/tarjonta pohjaisesti pysäköintivyöhykkeillä (Regulating the total supply and localization of public parking spaces on a demand/supply basis in parking zones (in progress)). Yksityisen pysäköinnin käytön ja maksujen säätely (Regulating the use of and parkingtariffs on private owned public car parks) Julkisen pysäköinnin yleinen maksujen säätely (General parking tariffs on all public spaces) Dynaaminen pysäköinnin ohjausjärjestelmä (Dynamic parking guidance system) Paikallinen pysäköinninvalvonta perustamalla pysäköintiyhtiö (Local enforcement of parking regulations by establishing a parking company, not yet implemented). Bussien etuoikeuksien lisääminen bussikaistoin tai bussikaduin, joissa sallitaan myös pyöräilyä (Increased priority for busses, bus-lanes and a bus-only street with biking permitted). 12

13 3. LEDA-projektin tulokset 13

14 LEDA-projektin yhtenä tuloksena on laaja tietokanta kestävää kehitystä tukevista liikennejärjestelmä- ja yhdyskuntarakennehankkeista ja hyvistä esimerkeistä mahdollisimman monesta Euroopan maasta. Tietokannasta on sekä Access97-pohjainen versio että web-selaimen avulla yleisessä verkossa oleva tietokanta. Ensin mainittu on saatu VTT:n käyttöön projektin tekijöiltä suoraan projektin loppuvaiheessa. Jälkimmäistä ylläpitää toistaiseksi projektiin osallistunut saksalainen konsulttitoimisto ILS. LEDA-projektin tietokanta sisältää 41 Euroopan kaupungissa toteutettua toimenpidettä ja niiden kuvausta. Laajaan tietokantaan on Suomesta toimitettu sekä Helsingin että Oulun tietoja. Helsingin tiedot on toimittanut YTV ja Oulun osalta Oulun kaupungin suunnitteluviranomaiset. Helsingistä on esimerkkinä kadunvarsipysäköintiä koskeva hinnoittelu (payment for onstreet parking) ja Oulusta seuraavat yhdeksän toimenpidettä: - pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden erottelu/ separate network for bicycles and pedestrians - pyöräilyliikenteen kehittämisohjelma/ bicycle traffic development programme - yksityinen bussiyhtiö/ private bus company - yksityinen pysäköintiyhtiö katu- ja muuta pysäköintiä varten/ private company managing on- and off-street parking - pysäköinninvalvonta/ dedicated parking enforcement agents - kadunvarsipysäköinnin korvaaminen pysäköintitaloilla/ substituting kerbside parking with multi-storey carparks - 40 km/h vyöhykkeet asuntoalueilla/ 40 km/h zones in residential areas - bussi- ja taksikaistat/ bus/taxi lanes - rauhoitettu liikenne (20 km/h) asuntoalueilla/ traffic calmed (20 km/h) in residential areas 14

15 Tietokannasta 20 valitusta mielenkiintoisimmista toimenpiteestä tehtiin yksityiskohtaisempi analyysi. Näitä olivat: Tavoitettavuuden lisääminen/ Lissabon Portugali Increasing accessibility Pysäköintipolitiika/ Lissabon Portugali Parking policy Liikenteen rauhoittamistoimet/ Bologna Italia Traffic calming measures Jaettu bussi/pyöräkaista/ Ghent Belgia Shared bus/bike lane Pysäköintimaksujärjestelmä/ Ghent Belgia Parking charge system Yleinen pysäköintipolitiikka/ Luxemburg Luxemburg Global parking policy Katutullit/Access pricing Oslo Norja Ympäristövyöhykkeet/ Lund Ruotsi Environmental zones Etuoikeutetut pyörätiet/ Lemgo Saksa Bicycle priority street (cycle road) Keskustan liikennerajoitukset/ Erfurt Saksa Limited access to the city centre Bussien laatukäytävät/ Dublin Irlanti Quality bus corridors Vaihtuvasuuntainen bussikaista/ Zug Sveitsi Bi-directional bus-lane Kimppakyydin pysäköintitilat/ Wiener Itävalta Car sharing parking space Neustadt ABC sijaintipolitiikka/ Haag Hollanti ABC Location policy Oikeat asiat oikeaan paikkaan / Haag Hollanti "Getting the business in the right place" Liikennevero yrityksille/ Strasbourg Ranska Transport levy on companies Ilmanlaatusäädökset/ Lyon Ranska Air Quality Legislation Kävelykadut/ Pedestrian streets Kööpenhamina Tanska Taksien saavutettavuus/ Accessible taxis Edinburgh UK Bussien etuajo-oikeus/ Bus priority scheme Budapest Unkari Analyysin tuloksena on saatu uusinta ajankohtaista tietoa toteutetuista toimenpiteistä sekä niiden tuloksista ja onnistumisesta Euroopan eri kaupungeissa. Yleisimmät suuntaukset liikenneongelmien ratkaisemisessa voidaan mukana olevien tapausten perusteella tunnistaa: ensinnäkin kohdistaa toimenpitet suoraan ajoneuvoihin tai infraaan sekä toiseksi toteuttaa sellaisia yleisiä toimenpiteitä, jotka pureutuvat liikenneongelmia aiheuttaviin tekijöihin. Useimmat toimenpiteistä kohdistuivat ensinmainittuun ryhmään johtuen siitä, että paikalliset ongelmat halutaan ratkaista nopeimmalla tavalla (esim. pysäköintiin, liikennerajoituksiin tai julkiseen liikenteeseen puuttumalla). Kaikki 20 yksityiskohtaisemmin tutkittua tapausta osoittivat, että säädöksiin 15

16 perustuva ohjaus perustuu aina kokonaisvaltaiseen näkökulmaan, jossa lähtökohtana ovat usean liikennemuodon yhteispeli ja kestävän kehityksen elämäntapa. Tulosten ja johtopäätösten sovellettavuus tai siirrettävyys muualle riippuu esimerkiksi siitä, millaisia ovat kohdemaan lainsäädäntö ja määräykset. Kaupunkien tilastollisten ominaisuuksien vertailu osoitti, että niistä ei voi päätellä juuri mitään keinojen sovellettavuudesta jossain muussa kuin alkuperäisessä kaupungissa. Avainhenkilöt kaupungin organisaatiossa ovat parhaita arvioimaan toimenpiteiden sovellettavuutta, koska he tuntevat organisaation, poliittisen tilanteen ja hyväksyttävyyden. Oikean tiedon saatavuus on heille tärkeintä. Tässä luotu LEDA-tietokanta on juuri siksi yksi tärkeä tietolähde uusia toimenpiteitä suunniteltaessa. Paikallisilla viranomaisilla on suurin valta toimenpiteitä suuniteltaessa ja toteutettaessa. Tämä ei ole yllättävää, mutta sillä on tärkeä seuraus: kunnallishallinnolla on suuri valta toteuttaa pysäköinti-, liikenteen rauhoittamis-, julkisen liikenteen, pyöräilyn ja jalankulun toimenpiteitä odottamatta ylhäältä tulevia ohjeita. EU:n tekemän ELTIS-aloitteen ja LEDA-tutkimushankkeen tulokset ovat tässä suhteessa vapaasti kaikkien käytettävissä. LEDA-projektin tuloksia esiteltiin loppukonferenssissa New mobility 99 Dortmundissa Samalla oli esillä muitakin hankkeita ja niiden tuloksia. Konferenssiin osallistui 150 osanottajaa 20 maasta ja proceedings julkaistiin joulukuussa Tuloksien levittäminen tapahtuu tästä eteen päin LEDA-tietokannan ja web-sivujen sekä uusien alkavien projektien kautta. Tietokannan osalta ongelma on sen pitäminen ajantasalla sen jälkeen kun EU:n rahoittama projekti on päättynyt (v. 1999). Projektin lopputilanteessa vuonna 1998 kuvattu tilannekatsaus Euroopan eri kaupungeissa ei pysy kauan sellaisenaan voimassa. Uusia toimenpiteita toteutetaan, vanhoja todetaan tehottomiksi ja ne korvataan uusilla. Uudetkin ovat aina kokeiluja, joiden onnistumisesta ei ole takeita. Hyviä onnistuneita keinoja (best practices) todennäköisesti toteutetaan muuallakin kuin pilottikohteessa. Tämä on juuri ollut LEDA-projektin yksi tärkeimpiä tavoitteita. 16

17 4. LEDA-projektin tietokanta 17

18 LEDA-tietokanta koostuu 41:stä Euroopan kaupungista ja niissä toteutetuista, kaupunkija liikenneympäristöön kohdistuvista toimenpiteistä. Tiedot ovat vuoden 1998 tilanteesta. Kaupungit ovat seuraavat (englanninkielisessä aakkosjärjestyksessä): Aachen Aalborg Almere Athens Bergen Bologna Bremen Bruges Budapest Copenhagen Dijon Dublin Edingburgh Erfurt Evora Florence Ghent Gothenburg Hasselt Heidelberg Helsinki Haag Krakow Leeds Lemgo Linz Lisbon Lund Luxembourg Lyon Madrid Maroussi Modena Oslo Oulu Piran Strasbourg Trencin Utrecht Wiener Neustadt Zug Tietokannassa olevat toimenpiteet (217 kpl) puolestaan on lueteltu seuraavassa taulukossa (toimenpidenumeron ja kaupungin englanninkielisen nimen mukaisessa järjestyksessä). Kaupunkien nimiä tai toimenpiteitä ei ole tässä yhteydessä suomennettu, koska haku tietokannasta tapahtuu englanninkielellä. Toimen no Kaupunki Keino/Toimenpide 174 Almere Creating a dense network of cycling paths 176 Edingburgh 20 mph speed restrictions in residential areas 177 Edingburgh Road Pricing 178 Edingburgh Car Free Housing Development 179 Edingburgh Green commuter plans 180 Edingburgh Car share scheme 181 Edingburgh Greenways 182 Edingburgh Central area parking control 183 Almere Free bus lanes/hov transport 185 Almere Improving cost coverage of HOV transport. 186 Bremen Speed 30 zones/woonerves in residential areas 187 Bremen Trafficcells in residential area near city centre 188 Bremen Parking regulation in city and district centres 189 Bremen Enlargement of bicycle network 190 Bremen Priority for cyclists 191 Bremen Creating parking facilities for bicycles 192 Bremen Speeding up public transport 193 Bremen House and work areas with accessibility criterias 18

19 194 Bruges Two tariffs system for parking management 195 Bruges Introduction of one way streets (traffic cells) 196 Bruges Areas with speed limits of 30 km/h 197 Bruges Restrictions for lorries and coaches in the centre 198 Bruges Recessed stop line for cars in carriageway 199 Bruges Special assigned areas in streets for deliveries 201 Bruges Bus lane 202 Bruges Encouraging development in railway station area 203 Bruges Network of paths for bicycles and pedestrians 204 Bruges Standards for parking places and bicycle sheds 205 Athens Traffic restriction measures licence plates based 206 Athens Traffic cells 207 Athens Parking policy 208 Athens Bus lanes 209 Maroussi Traffic calming program 210 Maroussi Parking facilities. 216 Madrid HOV/Bus lanes in an urban corridor 217 Madrid Matching service (CVC). 218 Madrid Employer trip reduction plans. 220 Lisbon Road pricing 221 Lisbon Parking pricing 222 Lisbon Pedestrian policy. 223 Lisbon Park and ride. 224 Lisbon Bus lanes 225 Lisbon Priority to public transport. 226 Evora Reservation of parking spaces for residents. 227 Evora Park and ride 228 Evora Parking pricing. 229 Evora Changes in circulation 230 Evora Pedestrian policy. 231 Evora Improvement in urban transport 232 Bologna Promotion of new trolleybus and tram lines 233 Bologna On board localization system 234 Bologna Videobus system 235 Bologna New bicycle tracks network 236 Bologna Traffic calming devices implementation 237 Bologna Creation of pedestrian areas 238 Bologna Parking organization. 239 Bologna Car access control 240 Florence Ecological minibus network. 241 Florence "Personalbus" - STS (special transport service). 242 Florence "Personalbus" -Low demand areas. 243 Florence Eurotoll. 244 Florence "Naturbus" 245 Florence Controlled parking zones. 246 Florence Tellers, Pub. Transp fleet "integrated" management 247 Modena Public transport network upgrading. 248 Modena Taxi sercive as public transport night service 249 Modena Traffic calming devices implemantation 251 Haag Getting the business in the right place 252 Haag Application of ABC location policy with regard to 19

20 253 Haag Communication/enforcing parking measures 255 Erfurt Limited access to the city centre on saturdays 256 Erfurt Speed 30 zones om city centre and residential area 257 Erfurt Residential parking 258 Erfurt Opening of the Pedestrian Prescinct for Cyclists 259 Erfurt One way roads in both directions for cyclist 260 Erfurt Enlarge tram network and higher operation speeds 261 Ghent Sustainable transport modes oriented city centre 262 Ghent Parking policy to discourage long term parking 263 Ghent Location policy for living and working 264 Ghent Traffic calming measures 265 Ghent Bus/Tram priority 266 Ghent Implementing a Bike netw. Incl. access to the cit 267 Ghent Double tariff system for paid parking 268 Hasselt Interdiction of busses and lorries in the inner ci 269 Hasselt Bus lane in contra flow on the city ring road 270 Hasselt Free public transport for everybody 271 Heidelberg Pedestrianisation af the Historical City Centre 272 Heidelberg Speed 30 Zones in all residential Areas 273 Heidelberg Parking Regulation in the City Centre 274 Heidelberg Resedential Parking Permit Areas 275 Heidelberg Integrative Parking Regulation in Bergheim distric 276 Heidelberg Speeding up Public Transport 277 Heidelberg Enlargement of the bicycle Network 278 Heidelberg Priority for Bicycles 279 Heidelberg Building or assigning Bicycle Parking Facilities 280 Heidelberg Traffic Calming in the District of Kirchheim 281 Heidelberg Parking Spaces for car Sharing Vehicles 282 Dublin Quality Bus Corridors 283 Dublin Talbott Street Environmental Traffic Cell 284 Dublin Strategic cycle network 285 Dublin Vehicle clamping 286 Lemgo Implementation of a new City-Bus Net 287 Lemgo Guidance of busses at the central station. 288 Lemgo To Shut off Road Network in the City Centre 289 Lemgo Ban of street entrance except public bus and bikes 290 Lemgo Resedential Parking in the Historical City Centre 291 Lemgo Setting up cycle roads, lanes and protection lanes 292 Lemgo Guidance of cyclists at crossings and roundabouts 293 Luxembourg Concentration in the city centre 294 Luxembourg Parking policy to dicourage the commuter traffic 295 Luxembourg Parking privilege for residents 296 Luxembourg Park and ride facilities 297 Luxembourg Parking supply according to demand and priorities 298 Luxembourg Ticketing agreement for public transport 299 Luxembourg Loading and unloading zones 300 Luxembourg Closing the inner city for through traffic 301 Lyon Coherence between traffic and urban planning 302 Lyon Reducing the number of private parking places 303 Lyon Parking for residents 305 Bergen Cordon pricing 20

21 311 Bergen Priority for servicebuses 313 Bergen Residental parking permit area 316 Bergen Traffic cells 317 Oulu Seperate network for bicycles and pedestrians 318 Oulu Bicycle traffic development programme 319 Oulu Private bus company 320 Oulu Public parking company 321 Oulu Municipal parking attandants 322 Oulu Substitution of kerbside P - multi-storey carparks 323 Oulu 40 km/hour speed limits in resedential areas 324 Oulu Bus lanes and taxi in bus lanes 325 Oulu Limited access residential areas 326 Strasbourg Delivery of purchases in "park and ride" parking 327 Strasbourg New traffic plan 328 Trencin Designation of a pedestrian area 329 Utrecht HOV transport as a prerequisite for new buildings 330 Utrecht Alternative financing of public transport 331 Utrecht Easy accessibility of public transport facilities 332 Utrecht Discouragement of car use at new housing location 333 Wiener Bus routes wit public transport priority signals 334 Neustadt Wiener Step-wise implementation of traffic calming 335 Neustadt Wiener Park space for a car-sharing vehicle 336 Neustadt Zug Bus priority traffic lights 337 Zug Bus lanes on all primary access roads to the city 338 Zug Bi-directional bus lane on a primary access road 339 Zug 30 kph zones in residential areas 340 Zug Traffic calming in the historical downtown distric 341 Aachen Speed 30 Zones in all residential areas 342 Aachen Limited access to the city C. for MIT on saturdays 343 Aachen New design for the main square in Achen 344 Aachen Residential parking permit areas (13) inside city 345 Aachen Developing Bicycle Priority Streets 346 Aachen Setting up cycle lanes on the street 347 Aachen Bicycle routes (17) from outside to city centre 348 Aalborg Parking information system 349 Aalborg Company bicycles 350 Aalborg Bus priority 351 Copenhagen Parking fees in a greater coherent area 353 Copenhagen Reservation of parking spaces for specific groups 354 Copenhagen Special parking licenses for electric vehicles 355 Copenhagen Municipal parking control 356 Copenhagen Coherent bicycle network 357 Copenhagen Bicycle route in special quarter 358 Copenhagen City bikes 359 Copenhagen Bus Priority by satellite (Priobus) 360 Copenhagen Under supply of parking spaces in the city centre 361 Copenhagen Pedestrian street with slow vehicle traffic allowe 364 Bergen Road pricing 367 Gothenburg Gothenburg Traffic Information. 368 Gothenburg Real time information of public transport 369 Gothenburg Environmental zones 21

22 370 Oslo Toll ring system 394 Maroussi Land use control 395 Madrid Bus lanes 396 Madrid Parking control operation 397 Madrid Pedestrian zones 398 Madrid Regulation of loading and unloading operation 399 Dijon Collecting agent for parking fee 400 Lund Environmental zones 401 Lund Speed 30 zones in all residential areas 402 Lund Regulations on semi-public and private carparks 403 Lund Bicycle parking enforcement 404 Lund General parking tariff system 405 Lund Obligation for future bicycle parking in general 406 Lund Pedestrian precinct in city centre 407 Lund Priority to servicebuses 408 Lund Reserved parking for deliveries 409 Lund Residental parking permit areas 410 Lund Traffic cells 411 Lund Undersupply of parking spaces in the city centre 412 Budapest Bus priorit. scheme in 3 Budapest main streets 413 Budapest Re-design lighting, parking and bicycle facilities 414 Budapest Reconstruction of primary traffic road 415 Budapest Designation of a pedestrian area 416 Budapest Capacity reducing reconstrct. prim. Road 417 Krakow Car free zone combined with parking scheme 418 Krakow 20 kph speed zones combined with road humps 419 Krakow Park and Ride 420 Piran Comprehensive and integrated traffic calming 421 Linz Install. traffic light control system (aged ped.) 422 Linz Install. infra-red guided traffic light ctr. syst. 423 Linz traffic light control system (pref. cyclists) 424 Linz 30 km/h zone (calming maesures in residential ) 425 Linz Residential parking zone scheme 426 Linz Establish collective off-street parking (resident) 427 Linz Construct and operate a bypass road (pub/priv.) 428 Maroussi New mini-bus lines. 430 Leeds High Occupancy Vehicle Lane 431 Leeds City Centre Car Parking Policies 432 Leeds East Leeds Quality Bus Initiative 433 Leeds Guided Bus Lane 434 Leeds Licensing of accessible taxis 435 Leeds 20 mph Speed Limit Zones 436 Leeds City Centre Traffic Management Measures 437 Helsinki Payment for on-street parking 627 Leeds Safer Routes to Schools 628 Erfurt Tietokannan rakenne on jäsennetty kaupungin nimen, toimenpideluokan, -tyypin ja liikennemuodon mukaan. Kaikista kaupungeista on myös joukko tilastotietoja ym. sen rakennetta, liikenneoloja ym. seikkoja kuvaavia tietoja. 22

23 Tietokanta on rakennettu alunperin Access97 -tietokantaohjelmalla, mutta nykyisin helpointa on käyttää selainpohjaista web-tietokantaa, johon sisältyy tekstipoohjainen tiedonhakujärjestelmä. Tietokanta on englanninkielinen, mutta löytyy tällä hetkellä (tammikuu 2001) vain saksankielisiltä sivuilta (ks. lähdeluettelo). Itse tietokanta on edelleen englanninkielellä. Web-sivujen sisältämän tietokannan sivuilla löytyy linkki Datenbank, jonka kohtaan Freitextsuche voi kirjoittaa esimerkiksi Helsinki tai Oulu, jolloin saa näitä kaupunkeja koskevat toimenpidetiedot. Samoin kohdasta Measure Category voi valita esimerkiksi Parking road signs tai Environment, jolloin saa pysäköintiä koskevista liikennemerkeistä tai ympäristöä koskevat toimenpiteet eri kaupungeissa. Kohdasta Mode Category voi valita esimerkiksi Bicycles and mopeds tai Pedestrians, ja saada niitä koskevat toimenpiteet. 23

24 Toimenpideluokat /Measure categories Hallinnolliset pysäköintijärjestelyt /Administrative parking regulation Hallinnolliset liikennejärjestelyt/ Administrative traffic regulation Ympäristö/ Environment Maankäyttö/ Land use Liikennejärjestelyt/ Organisation of transport Pysäköinnin liikennemerkit/ Parking road signs Fyysinen pysäköinnin säätely/ Physical parking regulation Fyysinen liikenteen säätely/ Physical traffic regulation Auton omistamiseen liittyvät säädökset/ Regulation of car ownership Liikennemerkit/ Traffic road signs Toimenpidetyypi/ Measure type Tietoisuus ja informaatio/ Awareness and information Rahoitukselliset/ Financial Väyliin ym. infraan kohdistuvat/ Infrastructural Lakeihin ym. säädöksiin liittyvät/ Legal and regulatory Liikennemuodot/ Mode categories Polkupyörät ja mopot/ Bicycles and mopeds Henkilöautot ml. moottoripyörät/ Cars incl motorcycles Yhdistetty liikenne/ Combined transport Kaikenkattava/ Comprehensive Raskas liikenne7 Heavy vehicles Jalnakulku/ Pedestrians Julkinen liikenne/ Public transport Tietokanta (Access97) avautuu kohdekaupungin ja toimenpidetyypin mukaan seuraaviaen sivujen näköisinä: 24

25 Topimenpidettä kuvaava sivu: Access97 tietokantaan voi myös lisätä uusia kaupunkeja. Tämä tapahtuu täyttämällä seuraavan taulukon ao. kohdat: 25

26 Samoin voi lisätä uuden toimenpiteen, mutta sen voi tehdä vain jo olemassa olevaan kaupunkiin. Tämä tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse kaupunki, johon haluat lisäyksen tehdä. 2. Klikkaa alhaalta: Measures for city 3. Lisää uusi toimenpide klikkaamalla * (insert new record ) tai valitse INSERT kohdasta MENU BAR ja valitse INSERT NEW RECORD. Kirjoita toimenpiteen otsikko kenttään Measure Title. 4. Lisää kaikki haluamasi tiedot. 5. Kopioi tiedosto tiedostoon LEDA secure.mdb jotta voit muodostaa uuden version LEDA.mde tiedostosta. Näin uusi, päivitetty selailuversio LEDA tietokannasta on luotu. 26

27 5. LEDA-projektin tulosten hyödyntäminen Suomessa 27

28 LEDA-projektin tuloksia ja luotua tietokantaa voidaan hyödyntää toisaalta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, toisaalta yhdyskuntien ja liikenteen (liikennejärjestelmien) suunnittelussa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuloksia ja tietokantaa voidaan hyödyntää suoraan arvioimalla toteutettujen keinojen onnistumista ja soveltuvuutta sekä sitä kautta uusien toimenpiteiden kehittämis- tai soveltamistarpeita paikallisissa olosuhteisissa. Suunnitteluprojekteissa LEDAn kautta saatavat tiedot muissa maissa saaduista kokemuksista hyödyttävät sellaisenaan vastaavia toimenpiteitä Suomessa suunniteltaessa. Syntyvän yhteysverkon kautta saadaan lisätietoja nopeasti eri puolilla Eurooppaa toteutetuista ja suunnitelluista hankkeista. Koottujen esimerkkien soveltuvuuden arvioimiseksi järjestettiin asiantuntijaseminaari, johon osallistui 17 suomalaista liikennesuunnittelun, - tutkimuksen tai hallinnon ammattilaista: Pekka Lahti Kari Rauhala Suoma Sihto Reijo Teerioja Ulla Priha Leena Silfverberg Timo Myllymäki Paavo Vuonokari Eero Pasanen Osmo Kankkunen Leena Viilo Hannu Laakso Matti Holopainen Petri Jalasto Seppo Vepsäläinen Björn Silfverberg Peter Molin VTT VTT YTV YTV Tielaitos Ympäristöministeriö Helsingin kaupunki, HKSV Helsingin kaupunki, HKSV Helsingin kaupunki, HKSV Espoon kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Vantaan kaupunki Liikenne- ja viestintäministeriö HKL LT-Konsultit Oy LT-Konsultit Oy Arviointi tehtiin kahdessa työryhmässä jotka käsittelivät kukin omat osaaiheistonsa. Ryhmä 1 Ryhmä 2 joukkoliikenne, kimppakyyti, maankäyttö ja liikenteen vuorovaikutus, tietullit, katumaksut pysäköinti kevyt liikenne liikenneturvallisuus liikenneympäristö 28

29 Kukin osanottaja valitsi mieleisensä kaksi toimenpidettä, jotka tulisi soveltuvin osin toteuttaa pääkaupunkiseudulla ja melko lyhyellä aikavälillä. Lisäksi arvioitiin toimenpiteen soveltuvuutta yleisemmin Suomen oloissa. Arvioinnin tuloksena saatiin priorisoidut toimenpiteet/hankkeet, jotka on esitetty seuraavassa aihepiireittäin. Joukkoliikenne Green Commuter plans Edinburgh. Edinburghissa on kaupungin valtuusto päättänyt, että kaikkia maankäyttöhankkeita varten joiden voidaan olettaa synnyttävän runsaasti henkilöautoliikennettä tulee laatia yksityisen ja julkisen tahon yhteinen suunnitelma jolla pyritään henkilöautoliikenteen minimoimiseen suosimalla joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä. Suunnitelma on 5 vuotta sitova. Suunnitelma on yleensä useita toimenpiteitä sisältävä paketti jossa tyypillisiä osatoimenpiteitä ovat: - määrärahojen varaaminen joukkoliikennepalvelujen kehittämiseen - pysäköintitarjonnan rajoittaminen - pyöräilyä edistävien toimenpiteiden toteuttaminen (pyörien säilytys, suihkutilat) - joukkoliikenteen alennusliput - kimppakyytijärjestelyt Kommentteja: Pääkaupunkiseudulla vastaava tarve esiintyy erityisesti poikittaisliikennettä synnyttävien työpaikkakeskittymien yhteydessä. Pilottikokeiluun tulisi pyrkiä saamaan valtion tukea. Menettely sopii kaikkiin isompiin kaupunkiseutuihin Suomessa. (QBC) Quality Bus Corridors Dublin Laatubussikäytävä on korkealuokkainen bussireitti, joka takaa toimintavarmuuden ja riittävän kuljetuskapasiteetin. Bussikäytävän kehittäminen tapahtuu vuorovaikutteisesti käytävän varrelle sijoittuvien toimijoiden kanssa. Myös yleisöinformaatioon on panostettu näyttävästi. Käytävä sijoittuu olemassaolevaan liikenneverkkoon joten toimenpiteet ovat pääsääntöisesti liikennesäännöin toteutettavissa (kadunvarsipysäköinnin sääntely, contra-flow kaistajärjestelyjä, liikennevaloetuisuuksia, pyöräilyn järjestelyjä jne.) Kommentteja: Pääkaupunkiseudulla QBC voisi soveltua erityisesti poikittaisen joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantamiseen. Säteittäisillä pääliikennesuunnilla joukkoliikennekaistojen käytön valvontaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota. QBC soveltuu suurempiin kaupunkiseutuihin, joilla on nauharakenteita. PrioBus Kööpenhamina 29

30 PrioBus konsepti on QBC sovellus joka perustuu satelliittinavigointiin. Busseilla on 4 km:n matkalla järjestetty etuisuudet liikennevaloissa, omat kaistansa sekä matkustajille reaaliaikainen pysäkki-informaatio. Kommentteja: Priobus voisi tulla kysymykseen yleisenä joukkoliikenteen sujuvuuden hallintasysteeminä taikka kiinteän hallintajärjestelmän (kaapeloitu) täydentäjänä. Keskisuuriin kaupunkeihin voisi PrioBus järjestelmä soveltua erityisesti heiluriliikenteen keskustajaksolla (usean linjan yhteiskäytävä) Bi-directional bus lane Zug Zugin vaihtuvasuuntainen bussikaista on toteutettu vilkkaan sisääntuloyhteyden keskiosalle. Bussikaistan ansiosta muusta ruuhkaliikenteestä ei enään ole haittaa aikataulussa pysymiselle. Kaistan käyttöä ohjataan liikennevaloilla. Kommentteja: Vaihtuvasuuntainen joukkoliikennekaista voisi tulla kysymykseen ns. pullonkaulakatujaksojen ja ruuhkautuvien liittymien yhteydessä, jossa nykyisin on sekaliikenne ja busseille aiheutuu tuntuvia viivytyksiä. Järjestelmä soveltuu myös keskisuuriin kaupunkeihin. Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus ABC localisation policy : Haag ABC sijainninohjausperiaate tähtää siihen että matkojen lähtö ja määränpäät sijaitsevat mahdollisimman lähellä toisiaan. Siten uusien maankäyttöhankkeiden sijaintia pyritään ohjaamaan siten että joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suoriteosuudet nousevat mahdollisimman korkeiksi. Tärkeä väline on yhdistetyn saavutettavuusprofiilin (accessibility profile) ja liikenneprofiilin (mobility profile) määrittäminen kolmen sijaintiluokan puutteissa (zone ABC). A-luokka: Korkea työpaikkatiheys, rajoitettu pysäköintitarjonta, tehokas joukkoliikenne, moottoritieläheisyys ei tarpeen B-luokka: A:ta pienempi työpaikkatiheys, moottoritiesaavutettavuus, väljempi pysäköintitarjonta, kohtuullinen joukkoliikennepalvelu C-luokka: Moottoriteiden ja muiden isojen teiden/katujen liittymäalueet, ei pysäköinnin rajoituksia, vaatimaton joukkoliikennepalvelu Sovellettuna tämä merkitsee sitä, että esim. paljon asiakasliikennettä synnyttävä yksityinen tai julkinen palvelulaitos tulisi sijoittaa A-luokan alueelle ja vastaavasti paljon raskasta liikennettä synnyttävä toiminto C-alueelle. ABC-järjestelmän eräänä keskeisenä sääntelymekanismina toimii pysäköintinormi joka salli maksimimäärän pysäköintipaikkoja sijaintiluokan mukaan (esim. A: 1 ap/10 työntekijää ja C: 1 ap/2 työntekijää). 30

31 Kommentteja: ABC-periaate tulisi tehdä Suomessa laajalti tunnetuksi ja siitä laatia kaupunkikohtaisia sovelluksia yleiskaavojen uudistamisen yhteydessä. Pysäköinti Pysäköinnin keinovalikoima on erittäin laaja ja sen todettiin olevan Suomessa varsin hyvin jo tiedossa ja myös tehokkaassa käytössä. Uusina sääntelykeinoina voisi tulla kysymykseen: Parking spaces for car sharing vehicles : Heidelberg Euroopassa on yleistymässä uusi autonhankintamuoto yhteiskäyttöautot, joka myös on tullut vastikään Suomen markkinoille. Näille autoille on järjestetty nimikkopaikat keskusta-alueilta, joilla autopaikkatarjonta on rajoitettua. Kommentteja: Yhteiskäyttöautoille tulisi yleisesti järjestää nimikkopaikkoja erityisesti keskusta-alueilla ja aluekeskuksissa (Suomen kattavasti) Muut toimenpiteet - laittomasti pysäköityjen autojen sinetöinti - sisääntuloteille pysäköinnin opastus (keskitettynä ja matkan varrelle) - autottoman asumisen alueet - liityntäpysäköinnin ja ostosten jakelupalvelun yhdistäminen Liikenneympäristö ja liikenneturvallisuus Pedestrian street with slow vehicle traffic allowed Kööpenhamina: Kävelypainotteinen keskustakatu Kööpenhaminassa on suunniteltu ympäristön ehdoin tavoitteena säilyttää kadunvarrella sellaisia toimintoja jotka eivät hintatason takia tai muusta syystä sovellu kävelykadulle (osto- ja myyntiliikkeet, korttelikapakat jne.). Ajoneuvoliikenne on sallittua nopeusrajoituksen ollessa 15 km/h. Kommentteja: vastaavantyyppisiä ratkaisuja voisi soveltaa erityisesti kantakaupungissa sekä aluekeskuksissa. Toimenpide on kaupunkikoosta riippumaton ja soveltuu yleisesti Suomen oloihin. Traffic cells Bergen / Bergen Läpiajo on eliminoitu muodostamalla ydinkeskustaan 3 liikennealuetta joiden rajapinnat ovat kävelykatuja. Bussiliikenteelle on järjestetty erillinen läpiajoreitti bussiaseman kautta. Kommentteja: Paikkakuntakohtaisesti harkittava tehokas toimenpide. Traffic cells and environmental zones / Lund, Göteborg 31

32 Liikennesolujen perustamisella pyritään yleisesti parantamaan ympäristöllistä laatua ja liikenneturvallisuutta. Keskeinen muuttuja on ajoneuvoympäristön ja kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta sopivalle tasolle asetettu ajoneuvoliikenteen nopeus (15-30 km/h) Ympäristövyöhykkeillä rajoituksen kohteena ovat ajoneuvot, joille voidaan asettaa vaatimuksia melun, päästöjen ja koon suhteen. Kommentteja: Liikenne- ja ympäristösolujen perustaminen ei saa johtaa siihen, että haitta siirretään toisen ongelmaksi. Ympäristösolujen muunnelmana voidaan harkita pysäköinnin järjestelyä siten, että se suosii puhtaamman ja meluttomamman kaluston käyttöä siellä missä altistujia on runsaasti. Liikenne- ja ympäristösolut liikenteen ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi on käyttökelpoinen menettely koko Suomessa. Pyöräily Pyöräilyn edistämisen keinovalikoima on verrattavissa pysäköinnin hallintaan. Keinovalikoima on laaja ja aiheelle on tyypillistä organisatorinen hajanaisuus. Bicycle priority streets / Aachen, Lemgo Pyöräilypainotteisella kadulla ajoneuvot ovat pyöräilijöihin nähden väistämisvelvollisia. Ajoneuvoille katutila on hidaskatutyyppinen nopeusrajoitus km/h. Kommentteja: Pyöräilypainotteinen katu voisi olla osa ns. pyöräilyn runkoreitistöä edellyttäen että kadun ajoneuvoliikenne on vähäistä. Sääntö voisi myös olla voimassa vain osan vuotta varsinaisen pyöräilykauden ajan. On-street bicycle lanes / Aachen Yksisuuntaiset ajoradan yhteyteen merkityt 1,5 m levyiset pyöräkaistat on todettu kustannustehokkaaksi tavaksi turvata pyörätieverkon jatkuvuus taajamaja keskusta-alueilla joille erillinen pyörätien rakentaminen ei tule kyseeseen. Ratkaisumalli lähtee siitä että pyöräilyn katsotaan kuuluvan yhteen ajoneuvoliikenteen eikä jalankulun kanssa. Pyöräkaistan käyttö voidaan merkitä tai olla merkitsemättä pakolliseksi. Kommentteja: Yksisuuntaiset pyörätiet keskusta-alueella tulisi ensisijassa toteuttaa ajoradasta erillään ajoradan vieressä, ottamalla tarvittaessa lisätila kadunvarsipysäköinniltä. Ratkaisumallia tulisi kokeilla ja arvioida ennen laajempaa käyttöönottoa. Parking facilities for bicycles / Bremen Bike and Ride, pyörän ja joukkoliikenteen yhdistäminen on ollut tavoitteena kun on järjestelty pyörien pysäköintipaikkoja pysäkkien ja terminaalien yhteyteen. Erityisesti säilytyksen turvallisuuteen on pyritty kiinnittämään 32

33 huomiota. Pyöräilyn aseman tunnustaminen näkyy myös siinä että keskustaalueella on kadunvarsipysäköintipaikkoja vähennetty 50 kpl jotka on muunnettu 400 pyöräilypysäköintipaikaksi. Kommentteja: Pyöräpysäköinti tulee suunnitella pyöräjärjestelmän kokonaisuuden osana ottaen huomioon joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhdistämismahdollisuudet. Em. periaate on laajennettavissa koko Suomeen. Muita ehdotuksia Uudisrakentamisen yhteyteen pysäköintinormi. Kommentteja: Normi on tarpeen erityisesti työpaikkarakentamisen yhteydessä. Pyöräetuisuudet liikennevaloilla. Pyöräilijöille syttyy oma vihreä ennen autojen vihreätä vaihetta. Kommentteja: Pyöräilyn turvallisuutta ja sujuvuutta edistävä toimenpide, joka soveltuu vilkkaan pääreitin solmukohtaan. Poikkeuksellinen järjestely, jota tulisi kokeilla ennen laajempaa käyttöön ottoa. 33

34 Lähteet 1. LEDA Final Report LEDA Legal and Regulatory Measures for Sustainable Transport in Cities. European Community, Fourth Framework RTD Programme. Third Call, Urban Transport UR 97-SC Deliverable 8. Dortmund February s. 2. EU:n ylläpitämä web-sivusto (englanninkielinen) (Lisäksi LEDA-projetitietohin voi päästä EU:n Transport RTD Programme n a) yleisiltä tutkimustuloksia esitteleviltä sivuilta valitsemalla Project results linkin kautta teemaksi (Themes) Urban Transport tai liikennemuodoksi (Modes) Urban, joiden molempien alta löytyvät muidenkin LEDA a lähellä olevien tutkimushankkeiden kuvaukset) tai b) Cordiksen sivuilta valitsemalla Projects linkin kautta sektoriksi (Sector) Urban tai menemällä suoraan Urban Transport linkin kautta projektien sivuille. 3. ILS konsulttitoimiston ylläpitämä web-sivusto (saksankielinen) a) b) Ensimmäisen kautta pääsy Ergebnisse -linkin kautta englanninkieliseen loppuraporttiin Final Report, ks. lähde 1 (tulostettavissa pdf-muodossa, jonka koko 3,27 MB): (Huom! Web-sivujen toimivuus, sisältö ja ajantasallapito riippuvat palvelimen ylläpito-organisaatiosta, eikä tässä mainittujen osoitteiden toimivuudesta vuoden 2001 kesäkuun jälkeen ole mitään takeita. Esimerkiksi em. sivuilla mainittu weblinkki ei enää toimi. Sen sijaan saksankielisiltä sivuilta voi käyttää yllä mainittua tietokantaa, joka on edelleen englanninkielinen.) 4. New Mobility '99. Sustainable Mobility in Cities - New Strategies for Legal and Regulatory Measures.... auf dem Weg zur nachhaltigen Mobilität - neue Strategien für die Ordnungspolitik im Stadtverkehr. Dortmund Documentation of the conferece. ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Forschungsbereich Verkehr. Dortmund 1999, 166 s. 5. Guide to and description of the LEDA database. ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen. February s. 34

35 35

36 Liite: LEDA-projektin osallistuneet tahot ja yhteystiedot ILS Research Institute for Regional and Urban Development of the Federal State of North Rhine-Westphalia, Germany Herbert Kemming Christina Borbach FGM-AMOR Austrian Mobility Research, Austria Wilfried Anreiter Langzaam Verkeer vzw Centre for Mobility Management, Belgium Karen Vancluysen Evelyne Sauvage PLS Consult Denmark Torben Soll DITS University of Rome - 'La Sapienza', Italy Antonio Musso

37 Bealtaine Ltd Taylor Lightfoot Transport Consultants, Ireland Graham Lightfoot Anders Nyvig Ltd Traffic and Urban Planners, Consulting Engineers and Architects, Denmark Annette Kayser NEA Transport Research and Training, The Netherlands Jan-Coen van Elburg CERTU Research Centre for UrbanTransport, France Maurice Abeille The TAS Partnership Ltd Specialist Consultants in Public Transport, UK John Taylor UI Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia Kaliopa Dimitrovska VATI Institute for Urban and Regional Planning, Budapest University of Technology, Hungary Csaba Orosz

38 MPK s.a. Krakow City Transport Company, Poland Zbigniew Palenica STUBA Slovak University of Technology, Bratislava, Faculty of Civil Engineering Peter Raksányi UDI Institute of Transportation Engineering of the City of Prague Ladislav Pivec

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Digitaalisuus rakennetussa ympäristössä -seminaari FinnBuild 2.10.2014 Sampo Hietanen Liikenne on keskellä isoa rakennemurrosta A change for good level of service

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta

Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta 8.12.2010, Oulu Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne -seminaari Pasi Metsäpuro Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikennesuunnittelun

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

City of Tampere Strategy for Electric Transportation

City of Tampere Strategy for Electric Transportation City of Tampere Strategy for Electric Transportation ECV National seminar 10.3.2015 Elli Kotakorpi City of Tampere X.X.2012 Matti Meikäläinen emobility strategy, general objective Building up a strategy

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

AuLi-Helen 12.10.2012 Sähköisen liikenteen tulevaisuus; Sähköbusseja, energiavarastoja ja älyliikennettä. Kurt Dunderfelt. Siemens Osakeyhtiö, 2012

AuLi-Helen 12.10.2012 Sähköisen liikenteen tulevaisuus; Sähköbusseja, energiavarastoja ja älyliikennettä. Kurt Dunderfelt. Siemens Osakeyhtiö, 2012 AuLi-Helen 12.10.2012 Sähköisen liikenteen tulevaisuus; Sähköbusseja, energiavarastoja ja älyliikennettä Kurt Dunderfelt CTE ebus komponentit Toimintasäde: > 80km Tyypillinen ajoetäisyys: Kaupunkialue

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia LISÄÄ KAUPPAMATKOJA PYÖRÄILLEN OVATKO PYÖRÄILIJÄT HYVIÄ ASIAKKAITA? Lähde: Cycle logistics Liikkumisen ohjaus kaupan alalla -esiselvityksen tuloksia Sara Lukkarinen, Suomi pyöräilee tietoisku 7.3.2014

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY Euroopan parhaat käytännöt pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY 1. Palapeli Khti Kohti kk kokonaiskuvaa ik Paras pyöräilysuunnitelma on autoilusuunnitelma.

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group

Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group Avoimet paikkatiedot ja tulevaisuuden tietolähteet liikkumisen tutkimuksessa Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto Accessibility Research Group Tavoitettavuus ja liikkuminen arkipäivän peruskysymyksiä Terveelliset

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012 Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille Liikenteen kysymyksiä, Joensuu Ari Varonen 23.11.2012 Joensuun seutu Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus vuosille

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Länsi-Puijon uuden rivitaloalueen reittivaihtoehtojen vertailu ja Pursutien katusuunnitelma

Länsi-Puijon uuden rivitaloalueen reittivaihtoehtojen vertailu ja Pursutien katusuunnitelma Länsi-Puijon uuden rivitaloalueen reittivaihtoehtojen vertailu ja Pursutien katusuunnitelma Juha-Matti Pohjolainen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille Helsingin seudulla ja Uudellamaalla Asemanseudut kaupunkien kasvun moottoreina 19.5.2016 Projektipäällikkö Pia Tynys, HSY Lähtökohtana seudun hiilineutraaliustavoite Liikenne

Lisätiedot

The Traffic System is developed

The Traffic System is developed Helsinki City Strategy Program City Council 29.4.2009 The Traffic System is developed - by advancing sustainable transport modes - mainly based on rail traffic, to improve the level of service in public

Lisätiedot

EU:n laittomien hakkuiden ohjelma taustaa. Tatu Torniainen Maa- ja metsätalousministeriö

EU:n laittomien hakkuiden ohjelma taustaa. Tatu Torniainen Maa- ja metsätalousministeriö EU:n laittomien hakkuiden ohjelma taustaa Tatu Torniainen Maa- ja metsätalousministeriö Laittomat hakkuut kansainvälisen sääntelyn kohde Laittomat hakkuut on tiedostettu kasvavaksi globaaliksi ongelmaksi

Lisätiedot

Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva

Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva Kymenlaakson liiton liikenneseminaari 26.3.2015 Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki 26.3.2015 1 EU:n päätös ydinverkkokäytäviksi

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

KUNNAT JA VESIHUOLTO: VAIHTOEHTOJA VAI SUORAVIIVAISUUTTA Pekka Pietilä, TkT TTY/CADWES-ryhmä

KUNNAT JA VESIHUOLTO: VAIHTOEHTOJA VAI SUORAVIIVAISUUTTA Pekka Pietilä, TkT TTY/CADWES-ryhmä Argumenta seminaari Tampereen teknillinen yliopisto 17.2.2012 KUNNAT JA VESIHUOLTO: VAIHTOEHTOJA VAI SUORAVIIVAISUUTTA Pekka Pietilä, TkT TTY/CADWES-ryhmä www.tut.fi/cadwes CADWES Capacity Development

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto-alaryhmä. 11.5.2015 Johanna Taskinen ja Paavo Moilanen

Liikennekaari Tieto-alaryhmä. 11.5.2015 Johanna Taskinen ja Paavo Moilanen Liikennekaari Tieto-alaryhmä 11.5.2015 Johanna Taskinen ja Paavo Moilanen 1 Matkustaja joutuu muodostamaan matkaketjut monimutkaisesta kokonaisuudesta ja valitsee helpon täyden palvelun vaihtoehdon: auton

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen

Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen Älyliikennettä maalle, merelle ja solmupisteisiin 26.3.2013 LVM, Helsinki Riitta Pöntynen SPC Finland Eurooppalainen liikenneverkko TEN-T

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006 Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali läiset Euroopan mitassa 2006 mielipiteitä elämän laadusta palveluista kotikaupungista muutoksia neljän vuoden takaa Leila Lankinen Survey on perceptions

Lisätiedot

Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen

Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen Kauppamatkat kävellen ja pyöräillen Sara Lukkarinen, Motiva Oy Arkiliikunnan olosuhdeseminaari 6.11.2014 OSTOS- JA ASIOINTIMATKAT Reilu kolmannes suomalaisten matkoista on ostos- ja asiointimatkoja, niistä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Regional Structure of Päijät-Häme

Regional Structure of Päijät-Häme Regional Structure of Päijät-Häme Pietari Peltonen, Antti Takkunen & Tuomas Toivio 5.10.2016 https://www.asikkala.fi/wp-content/uploads/2014/09/pulkkilanharju Päijät-Häme Population: 202 000 Land area:

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Pyöräliikenne kaupungissa. - kohti uusia periaatteita

Pyöräliikenne kaupungissa. - kohti uusia periaatteita Pyöräliikenne kaupungissa - kohti uusia periaatteita Palo/Salermo Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.2.2012 "Luin tutkimuksesta, joka mittasi liikkumisen taloudellisuutta eri lajeilla. Korppikotka käytti liikkuessaan

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät Jari Gröhn Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset puristavat Julkinen talous on tiukkaa Innovaatiot

Lisätiedot

Kesto ja budjetti. Hankkeen kestoaika: 1.1.2012 31.12.2014. INTERREG IVC-hanke

Kesto ja budjetti. Hankkeen kestoaika: 1.1.2012 31.12.2014. INTERREG IVC-hanke Esityksen sisältö Hankkeen tarkoitus Kesto ja budjetti Kumppaniorganisaatiot Hankkeen idea Hyvät käytännöt Tulokset TRAP Kainuussa Yhteys ja lisätiedot Hankkeen tarkoitus Hankehakemuksesta: TRAP deals

Lisätiedot

ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions

ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions Ulla Viitasalo, vienti- ja markkinointipäällikkö, Lunawood E-mail: ulla.viitasalo@lunawood.fi Case: The Outlet at Bridgewater

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta Tiistai Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Ltd Established in 2006, spin-off from UPM The story started already in 1995 from a burning

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat

Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat RIL VLL 25.9.2015 Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat Yleisasemakaavan 1954 liikenneverkot 25.9.2014 Matti Kivelä 25.9.2014 Matti Kivelä 3 Helsingin kehittyminen

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

Avoin liikennetieto. Tero Piirainen Tampereen Yliopisto / Älyliikenteen liiketoiminnan kehitys. http://itsfactory.fi/

Avoin liikennetieto. Tero Piirainen Tampereen Yliopisto / Älyliikenteen liiketoiminnan kehitys. http://itsfactory.fi/ Avoin liikennetieto Tero Piirainen Tampereen Yliopisto / Älyliikenteen liiketoiminnan kehitys http://itsfactory.fi/ Tavoitteita Kilpailukykyinen joukkoliikenne => ylivoimainen joukkoliikenne Vahvat kotimarkkinat

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

Measuring the quality of public transit system

Measuring the quality of public transit system Measuring the quality of public transit system Tapani Särkkä/Matrex Oy Mervi Vatanen/Helsinki City Transport Objectives and scope To develop a quality measuring system for Helsinki City Transport The system

Lisätiedot

Kuvakkeet asiaankuuluvien tietoluokkien esittämiseksi Yhteentoimivuus. Elinkeinonharjoittajan nimi. Internet-yhteys. Maantieteelliset rajoitukset

Kuvakkeet asiaankuuluvien tietoluokkien esittämiseksi Yhteentoimivuus. Elinkeinonharjoittajan nimi. Internet-yhteys. Maantieteelliset rajoitukset Kuvakkeet asiaankuuluvien tietoluokkien esittämiseksi Yhteentoimivuus Toimittaja Elinkeinonharjoittajan nimi Laitteisto ja ohjelmisto i Toimivuus Hinta Kieli Internet-yhteys Hinta Kesto Maantieteelliset

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Appendix 1. Research material

Appendix 1. Research material Appendix 1. Research material T3 mobility planning and decision making material City of Espoo, City Board. 2013. 10 Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin. Minutes 3.6.2013. Issue nr. 4619/08.01.00/2012.

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa

Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa Cancer Control Joint Action WP 9 Cancer Screening Ahti Anttila Suomen Syöpärekisteri STM 8.2. 2016 Taustaa Syöpäseulonnan vaikuttavuus hyödyt ja haitat ja vaikuttavuusnäyttöön

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Labqualityn neuvottelukokous 17.10.2008 Irja Davidkin Tuhkarokko ja sikotauti virusten aiheuttamia lastentauteja, jotka ennen rokotuksia esiintyivät epidemioina

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Requirements for Modelling Bicycle Traffic A project funded by Ministry of Transportation and Telecommunications (Finland)

Requirements for Modelling Bicycle Traffic A project funded by Ministry of Transportation and Telecommunications (Finland) Requirements for Modelling Bicycle Traffic A project funded by Ministry of Transportation and Telecommunications (Finland) Jukka Räsänen, Tuuli Järvi-Nykänen (Technical Research Centre of Finland) Jukka-Matti

Lisätiedot