The Spirit & The Letter

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "The Spirit & The Letter"

Transkriptio

1 Aina tinkimättömän rehellisesti General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter

2 Sisällys rehellisyysjulistus 1 The Spirit & The Letter: Käsikirja liiketoimintaamme 2 GE:n käyttäytymissäännöt 3 Henkilökohtainen sitoutuminen 4 Ketä sääntöjen noudattamiseen liittyvät GE:n menettelytavat koskevat 5 Työntekijöiden velvollisuudet 6 Johdon velvollisuudet 7 Tuo asiat esiin: Velvollisuus tuoda rehellisyyteen liittyvät ongelmat esiin 8 Ongelmien esiin nostaminen 9 Ongelmien käsittely 10 Rikkomusten seuraamukset 11 Yritystoiminnan menettelytavat ja toimintaohjeet 12 the spirit & the letter - menettelytavat 13 Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa 14 Sopimattomat maksut 16 Suhteet toimittajiin 18 Kansainvälisen kaupan valvonta 22 Rahanpesun estäminen 24 Yksityisyyden suoja 26 Liiketoiminta julkissektorin kanssa 28 Yhteistyö julkissektorin kanssa 30 Kansainvälinen kilpailu 32 Kilpailulakien noudattaminen 34 GE:n toiminta yhteisössä 36 Oikeudenmukaiset työolosuhteet 38 Ympäristö, terveys ja turvallisuus 42 Turvallisuus ja kriisihallinta 44 GE:n omaisuuden turvaaminen 46 Immateriaalioikeudet 48 Taloudellinen valvonta 50 Eturistiriidat 54 Sisäpiirin kaupat ja pörssivihjeet 56 Hakemisto 58 Liite Sovellettava laki 59 Tässä julkaisussa esitellään GE:n sääntöjen noudattamiseen liittyvät menettelytavat. Näiden menettelytapojen ja monien muiden tietolähteiden koko teksti on osoitteessa integrity.ge.com.

3 1 REHELLISYYSJULISTUS GE on todistanut jo 125 vuoden ajan sitoutuneensa horjumattomasti rehelliseen toimintaan. Samalla yhtiötä on laajennettu uusille liiketoimintasektoreille ja uusille maantieteellisille alueille. Yhtiö on kasvanut jatkuvasti, ja lainkuuliainen ja eettinen toimintamme on saavuttanut maailmanlaajuisen maineen. Tämä maine on nykyisin parempi kuin koskaan aikaisemmin. Monissa toimitusjohtajien kyselyissä GE on nimetty maailman arvostetuimmaksi ja ihailluimmaksi yhtiöksi. Meidät on luokiteltu ensimmäiseksi rehellisyyden ja johtamiskäytäntöjen osalta. Mutta millään näistä asioista ei ole väliä, jos jokainen meistä ei tee oikeita päätöksiä ja toimi oikein. Näinä aikoina, kun kovin monet suhtautuvat liike-elämään kyynisemmin kuin koskaan, GE:n on pyrittävä saavuttamaan tämä korkea luottamuksen taso joka päivä työntekijä kerrallaan. Siksi pyydänkin jokaista GE:n yhteisöön kuuluvaa sitoutumaan henkilökohtaisesti yrityksen käyttäytymissääntöjen noudattamiseen. Tätä sitoutumista tukevat ja ohjaavat GE:n menettelytavat, jotka koskevat keskeisiä rehellisyyteen liittyviä kysymyksiä. Kaikkien GE:n työntekijöiden on noudatettava sekä näitä menettelytapoja että niiden henkeä. Jos sinulla on kysyttävää tai epäselvyyttä siitä, mikä omalla tai jonkun toisen kohdalla olisi sovelias toimintatapa, ota asia välittömästi esille esimiehesi tai GE:n asiamiehen kanssa tai käytä jotain monista muista yhtiössä käytössä olevista kanavista. Sitoutumisesta rehellisyyteen ei tule tinkiä minkään syyn nojalla esimerkiksi tavoitteista jälkeenjäämisen, kilpailukyvyn tai esimiehen suoran määräyksen. GE:n johtajat ovat lisäksi vastuussa sellaisen yrityskulttuurin suosimisesta, jossa GE:n menettelytapojen ja soveltuvien lakien noudattaminen ovat liiketoiminnassa keskeisellä sijalla. Soveliaaseen menettelyyn liittyvät kysymykset tulee ratkaista viivyttelemättä, huolellisesti ja kunnioittavasti. Erinomaisen taloudellisen suorituskyvyn ja korkeat hallinnon ja periaatteiden standardit eivät ole ristiriidassa, vaan itse asiassa ne tukevat toisiaan. Kun keskitymme nousemaan 2000-luvun huomattavimmaksi kasvuyritykseksi, meidän on tunnistettava, että vain rehellisesti toimimalla voimme säilyttää maineemme, lisätä asiakkaiden luottamusta meihin, tuotteisiimme ja palveluihimme sekä jatkaa kasvuamme. Jeffrey R. Immelt Hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön pääjohtaja Kesäkuu 2005

4 2 The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter: Käsikirja liiketoimintaamme Jokainen GE:n työntekijä voi joka päivä vaikuttaa yrityksemme maineeseen kaikkialla, missä toimimme. The Spirit & The Letter -käsikirja auttaa varmistamaan, että yli 125 vuoden jälkeen toimimme edelleen tinkimättömän rehellisesti. GE:n työntekijät ovat jo yli sadan vuoden ajan nähneet vaivaa ylläpitääkseen yritystoiminnan eettisten käyttäytymisnormien korkeimpia standardeja. Emme pelkästään noudata lakia, vaan otamme rehellisyyden ajatuksen omaksemme. GE:n käyttäytymissäännöissä tämä henki ilmaistaan määrittämällä yleiset käyttäytymisperiaatteet kaikkialla, joka päivä ja jokaista GE:n työntekijää varten. Everywhere Every day Everyone Everywhere: Kaikkialla, Every day: Joka päivä, Everyone: Jokainen.

5 GE:n käyttäytymissäännöt Noudata soveltuvia lakeja ja säännöksiä, jotka ohjaavat yrityskäyttäytymistämme kaikkialla maailmassa. Ole rehellinen, tasapuolinen ja luotettava kaikissa GE:hen liittyvissä toiminnoissasi ja yhteyksissäsi. Vältä kaikkia työ- ja yksityiselämäsi välisiä eturistiriitoja. Edistä ilmapiiriä, jossa tasapuoliset työmahdollisuudet koskevat kaikkia GE:n kirjavan yhteisön jäseniä. Pyri turvallisen työpaikan luomiseen ja ympäristön suojelemiseen. Kannusta kaikissa johtoportaissa kulttuuriin, jossa kaikki työntekijät tunnistavat eettisesti hyväksyttävän käyttäytymisen, arvostavat sitä ja pitävät sitä esimerkillisenä.

6 4 The Spirit & The Letter Henkilökohtainen sitoutuminen GE edellyttää sinun vastaanottaneen seuraavan tiedon: Jokaisen GE:n työntekijän on noudatettava The Spirit & The Letter -menettelytapoja ja otettava esiin mahdolliset lain tai periaatteiden rikkomukset GE:n johtajan, yrityksen juristin, GE:n tilintarkastajan, GE:n asiamiehen tai muun yrityksen sääntöjen noudattamisen asiantuntijan kanssa. Menettelytapojen täydellinen teksti on GE:n menettelytapoja käsittelevässä web-sivustossa: integrity.ge.com.

7 5 Keitä sääntöjen noudattamiseen liittyvät GE:n menettelytavat koskevat GE:N JOHTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT. TYTÄRYRITYKSET JA GE:N ENEMMIS- TÖOSAKKUUSYHTIÖT GE:n enemmistöosakkuusyhtiöiden kaikkialla maailmassa on toteutettava ja noudatettava sääntöjen noudattamiseen liittyviä GE:n menettelytapoja. GE:n enemmistöosakkuusyhtiö on yhtiö, jossa GE käyttää suoraan tai epäsuorasti yli 50 prosentin äänivaltaa tai jossa GE:llä on yhtiön määräysvalta. VÄHEMMISTÖOSAKKUUSYHTIÖT Vähemmistöyhtiöitä tulee mahdollisuuksien mukaan rohkaista toteuttamaan ja noudattamaan sääntöjen noudattamiseen liittyviä GE:n menettelytapoja. GE:TÄ EDUSTAVAT KOLMANNET OSAPUOLET GE:n työntekijöiden, jotka työskentelevät kolmansien osapuolten, kuten konsulttien, agenttien, myyntiedustajien, jälleenmyyjien ja urakoitsijoiden kanssa, tulee: Vaatia, että nämä henkilöt ja yritykset sitoutuvat soveltuvilta osin noudattamaan sääntöjen noudattamiseen liittyviä GE:n menettelytapoja. Kouluttaa ja valistaa näitä henkilöitä ja yrityksiä GE:n menettelytapojen sisältämien vaatimusten noudattamisesta. Ryhtyä tarvittaviin toimiin, joihin sisältyy GE:n edustajan sopimuksen irtisanominen, jos käy ilmi, että edustaja on laiminlyönyt sääntöjen noudattamiseen liittyvien GE:n menettelytapojen noudattamisen.

8 6 The Spirit & The Letter Työntekijöiden velvollisuudet Kaikki työntekijät voivat osallistua GE:n yrityskulttuuriin ymmärtämällä GE:n menettelytavat, omaksumalla GE:n sitoutumisen rehellisyyteen ja pyrkimällä ylläpitämään sääntöjen noudattamista ja välttämään rikkomuksia. Työntekijällä on seuraavat velvollisuudet: GE:N MENETTELYTAPOJEN YMMÄRTÄMINEN Hanki tästä oppaasta perustiedot menettelytapojen sisältämistä vaatimuksista. Perehdy omaa työtäsi koskeviin menettelytapoihin. Tarkista menettelytapojen täydellinen ja uusin versio osoitteesta integrity.ge.com. Pyydä menettelytapojen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä apua esimieheltä, yhtiön juristilta tai yrityksen muista resursseista. NOSTA ONGELMAT ESIIN Mikäli havaitset mahdollisen GE:n menettelytavan rikkomuksen, ota se välittömästi esille. Perehdy kaikkiin kanaviin, jotka ovat tarjolla rehellisyyteen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi: GE:n asiamies, johtaja, GE:n juristi, GE:n tilintarkastaja tai muu yrityksen sääntöjen noudattamisen asiantuntija. Jos esille ottamaasi rehellisyyteen liittyvää ongelmaa ei ratkaista, jatka asian ajamista! Ota asia esille jonkin muun yllä luetellun tahon kanssa. Myötävaikuta yrityksen järjestämiin, periaatteisiin liittyviä ongelmia koskeviin tutkimuksiin.

9 7 Johdon velvollisuudet Johtajan on: luotava sääntöjen noudattamisen kulttuuri, jossa työntekijät ymmärtävät vastuunsa ja uskaltavat ottaa ongelmat esiin kostotoimenpiteitä pelkäämättä, rohkaistava eettiseen käytökseen ja sääntöjen noudattamiseen omalla esimerkillään, käytettävä työntekijän arvioinnissa ja palkitsemisessa kriteereinä työntekijän toimia GE:n menettelytapojen edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä varmistettava työntekijöiden ymmärtävän, että sääntöjen noudattaminen on aina liiketaloudellisia tuloksia tärkeämpää. Johtajien on myös laadittava seuraavien vaiheiden mukaisesti järjestelmä, jolla ehkäistään, havaitaan ja korjataan sääntöjen noudattamiseen liittyvät ongelmat: SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEEN LIITTYVIEN ONGELMIEN EHKÄISEMINEN Sääntöjen noudattamiseen liittyvien riskien systemaattinen tunnistaminen Sen varmistaminen, että johtajan omille riskialueille laaditut räätälöidyt menettelyohjeet saatetaan tiedoksi ja toteutetaan GE:n menettelytapoja koskevan koulutuksen ja lainopillisen neuvonnan järjestäminen työntekijöille ja tarvittaessa hallituksen jäsenille ja kolmansille osapuolille Riittävien voimavarojen ohjaaminen oman liiketoiminnan sääntöjen noudattamisohjelmaan. SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEEN LIITTYVIEN ONGELMIEN HAVAITSEMINEN Dashboardien ja Scorecardien tapaisten valvontamenettelyjen ottaminen käyttöön, jotta niiden avulla havaitaan erityiset sääntöjen noudattamiseen liittyvät riskit ja / tai rikkomukset Tehokkaan asiamiesjärjestelmän edistäminen Sen varmistaminen, että yrityksen sääntöjen noudattamista selvitetään ajoittain sääntöjen noudattamisesta vastaavien johtajien ja / tai yrityksen sisäisen tarkastuksen henkilöstön avulla. REAGOIMINEN SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEEN LIITTYVIIN ONGELMIIN Ryhtyminen viivyttelemättä korjaustoimiin, kun sääntöjen noudattamiseen liittyvissä toimissa havaitaan heikkouksia Ryhtyminen tarvittaviin kurinpitotoimiin Neuvotteleminen GE:n juristin kanssa ja tarvittavien tietojen toimittaminen talouden valvojille ja viranomaisille.

10 8 The Spirit & The Letter Tuo asiat esiin: Velvollisuus tuoda rehellisyyteen liittyvät ongelmat esiin Ongelmiin puuttuminen suojelee GE:n yhteisöä: yhtiötä, työntekijöitä ja osakkeenomistajia. Jos olet havainnut ongelman GE:n menettelytapojen noudattamisessa, sinulla on velvollisuus ottaa se esiin. OTA ONGELMAT ESIIN AJOISSA. Mitä kauemmin ongelman ratkaisua viivästetään, sitä pahemmaksi ongelma voi kehittyä. VOIT TOIMIA NIMETTÖMÄSTI. Jos kuitenkin ilmoitat tietosi, voimme pyytää lisätietoja ja toimittaa palautetta. KUNNIOITAMME LUOTTAMUKSELLISUUTTA. Henkilöllisyytesi ja antamasi tiedot jaetaan vain ongelman ratkaisuun liittyvien henkilöiden kanssa ja silloinkin vain tarvittaessa. KOSTOTOIMET RIKKOVAT GE:N MENETTELYTAPAA. GE kieltää ehdottomasti kostotoimet toista työntekijää vastaan, joka ilmoittaa rehellisyyteen liittyvästä ongelmasta tai auttaa ratkaisemaan sen. Kostotoimista saattaa seurata kurinpitotoimia ja jopa työsuhteen irtisanominen. Ongelma voidaan esittää suullisesti ja kirjallisesti. Haluttaessa se voidaan tehdä nimettömänä.

11 9 Ongelmien esiin nostaminen GE:ssä on käytössä monia kanavia, joiden avulla voit ottaa esille ongelmia. Käytä sitä kanavaa, joka sopii sinulle parhaiten. OMASSA YRITYKSESSÄ Esimies tai johtaja on parhaassa asemassa ratkaisemaan rehellisyysongelman nopeasti. Välitön esimies ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto. Muita kanavia ovat: Sääntöjen noudattamisesta (Compliance Leader) / sisäisestä tarkastuksesta vastaavat Yrityksen juristi Seuraava johtoportaan taso Yritystoiminnan asiamies tai rehellisyyden palvelunumero (luettelo on osoitteessa integrity.ge.com) GE:N YRITYKSEN ASIAMIES GE:n yrityksen asiamiehen välityksellä voit ottaa rehellisyyskysymykset ja -ongelmat esiin haluttaessa nimettömänä. Saat aina vastauksen. P.O. Box 911 Fairfield, CT USA. GE:N HALLITUS Voit ilmoittaa GE:n kirjanpitoa, sisäistä kirjanpidon valvontaa tai tilintarkastusta koskevista ongelmista sekä muista ongelmista yhtiön hallitukselle tai tilintarkastustoimikunnalle. GE Board of Directors General Electric Company (W2E) 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT 06828, USA (vain USA) tai 8* tai (1) (vain USA) (1) Ota asia puheeksi, esitä kysymyksiä, hanki vastauksia. Jos ongelmaan ei puututa, ota se esiin jonkin muun kanavan välityksellä.

12 10 The Spirit & The Letter Ongelmien käsittely GE:n menettelytapojen noudattamiseen liittyvät ongelmat tutkitaan. GE:n tutkimusmenettelyyn kuuluu: 1. ARVIOINTIRYHMÄN ASETTAMINEN Oikean alan objektiiviset asiantuntijat nimitetään tutkimaan ongelmaa. 2. TUTKIMUKSEN JÄRJESTÄMINEN Ryhmä selvittää tosiasiat haastatteluilla ja / tai asiakirjoja tarkistamalla. 3. KORJAUSTOIMI Tarvittaessa ryhmä suosittelee asianmukaisille johtajille korjaustoimia, jotka näiden tulee toteuttaa. 4. PALAUTE Ongelman esiin tuonut henkilö saa palautetta lopputuloksesta.

13 11 Rikkomusten seuraamukset GE:n menettelytapojen rikkomisesta seuraa työntekijöille ja johtajille kurinpitotoimia jopa irtisanomiseen asti. Seuraavassa on esimerkkejä käyttäytymisestä, joka saattaa johtaa kurinpitotoimiin: toimet, jotka rikkovat GE:n menettelytapoja muille esitetyt pyynnöt rikkoa GE:n menettelytapoja laiminlyönti ottaa viivyttelemättä esiin havaittu tai epäilty GE:n menettelytapojen rikkomus laiminlyönti osallistua yrityksen järjestämään GE:n menettelytapojen mahdollisten rikkomusten tutkintaan kostotoimet toista työntekijää vastaan, joka ilmoittaa rehellisyyteen liittyvästä ongelmasta GE:n menettelytapojen ja sovellettavan lain noudattamisen varmistamisen vaatimaan asemaan liittyvien velvollisuuksien ja huolellisuuden laiminlyöminen GE kieltää kostotoimet ehdottomasti

14 12 The Spirit & The Letter Yritystoiminnan menettelytavat ja toimintaohjeet Yrityksesi saa määrittää omia menettelytapoja ja menettelyjä. Niitä on noudatettava tässä oppaassa kuvattujen menettelytapojen ja menettelyjen lisäksi. HUOMAA Tämä opas ja siinä kuvatut menettelytavat eivät muodosta työsopimusta. Oppaan tai menettelytapojen julkaisemisesta ei synny GE:lle sopimusoikeudellisia velvoitteita.

15 Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa Liiketoiminta julkissektorin kanssa Kansainvälinen kilpailu GE:n toiminta yhteisössä GE:n omaisuuden turvaaminen The Spirit & The Letter - menettelytavat

16 Osa yksi Sopimattomat maksut Suhteet toimittajiin Kansainvälisen kaupan valvonta Rahanpesun estäminen Yksityisyyden suoja Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa

17 15 Yhdysvaltain ulkopuolella toimiva asiakas on kutsuttu vierailulle koulutustiloihimme GE:n kustannuksella, mutta hän haluaa lisätä myös viikonloppukäynnin Universal Studiosissa. Voimmeko kustantaa koko matkan? KATSO SIVU 16: SOPIMATTOMAT MAKSUT Edullinen toimittajasi tarjoaa laadukkaita tuotteita ja luotettavia toimituksia pistämättömään hintaan. Mutta toimittajan työntekijöiden työskentely- ja elinolosuhteet saavat sinut kiusaantumaan. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa Pitäisikö tilanne jättää huomiotta vai nostaa pöydälle? KATSO SIVU 18: SUHTEET TOIMITTAJIIN

18 16 The Spirit & The Letter Sopimattomat maksut PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Sopimaton maksu eduntavoittelumielessä ei ole missään tilanteessa hyväksyttävä. Se altistaa sinut ja GE:n mahdollisille rikossyytteille. GE kieltää asiattomat maksut kaikissa yrityksen toiminnoissa kaikkialla maailmassa sekä julkisettä yksityissektorilla. Asiattomia maksuja ei pidä sekoittaa kohtuullisiin ja rajallisiin lahja-, viihdytys- ja asiakkaan matka- ja majoituskuluihin, jotka liittyvät suoranaisesti tuotteiden tai palveluiden myynninedistämiseen tai sopimuksen täyttämiseen. Tällaiset maksut ovat hyväksyttäviä GE:n asiaa koskevien yritys- ja liiketoimintaohjeiden mukaisesti.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 15 Se riippuu monista tekijöistä, muun muassa siitä, onko asiakas julkissektorin virkailija, paikallisesta laista, asiakkaan käytännöistä, yrityksen käytännöistä ja muista seikoista. Sinun täytyy selvittää GE:n juristilta ja esimieheltäsi, onko matka hyväksyttävä.

19 17 TOIMINTATAPA ENNEN LAHJAN ANTAMISTA, asiakkaan viihdyttämistä tai asiakkaan matkakulujen korvaamista, ota selvää asiaan kuuluvista juridisista vaatimuksista, asiakkaan omista säännöistä ja GE:n yritysja liiketoimintaohjeista. VARMISTA, ETTÄ TÄLLAISTEN KULUJEN KUITIT vastaavat tapahtuman oikeaa luonnetta. ÄLÄ KOSKAAN TARJOA LIIKE- ELÄMÄÄN LIITTYVÄÄ SUOSIONO- SOITUSTA, kuten lahjaa, lahjoitusta tai ajanvietettä tapauksissa, joissa se saattaisi olla sopimatonta. ÄLÄ KOSKAAN ANNA, TARJOA, MAKSA TAI VALTUUTA ketään muuta tarjoamaan suoraan tai välillisesti mitään arvokasta (kuten rahaa, tavaraa tai palveluita) virkamiehelle tai asiakkaan työntekijälle asiattoman edun saavuttamiseksi tai säilyttämiseksi. ÄLÄ KOSKAAN ANNA HALLITUKSEN VIRKAMIEHILLE TAI TYÖNTEKIJÖILLE PALKKIOTA tai muuta maksua rutiiniluontoisten hallintotoimien jouduttamiseksi neuvottelematta GE:n kansallisen johtajan tai yhtiön juristin kanssa. Jotkut kansalliset lait, jotka kieltävät lahjonnan maan ulkopuolella sisältävät poikkeuksen edistämismaksuille, joilla edistetään sellaisia rutiininomaisia viranomaistoimintoja, joihin henkilöllä on muuten oikeus. Nämä maksut ovat usein laittomia paikallisten lahjontalakien nojalla, ja GE kehottaa ehdottomasti välttämään niitä. Varmista, että ymmärrät lahjuksen ja edistämismaksun välisen eron. Lahjuksessa annetaan jollekulle jotakin arvokasta, jotta kyseinen henkilö tekee vastineeksi lahjojalle suotuisan päätöksen. Edistämismaksussa maksetaan pieni summa rahaa, jotta toiminto, johon maksajalla on oikeus, tehdään nopeasti. ÄLÄ KOSKAAN ANNA YHDYSVAL- LOISSA YHTIÖN VAROJA tai muuta omaisuutta poliittiseen tarkoitukseen ilman GE:n hallitussuhteiden varapääjohtajan (Vice President for Government Relations) etukäteen antamaa lupaa. Älä koskaan anna yrityksen varoja tai muuta omaisuutta poliittisiin tarkoituksiin Yhdysvaltojen ulkopuolella ilman sekä GE:n hallitussuhteiden varapääjohtajan (Vice President for Government Relations) sekä GE:n kansainvälisen lain ja politiikan varapääjohtajan (Vice President for International Law and Policy) lupaa. EDELLYTÄ, ETTÄ KAIKKI GE:TÄ EDUSTAVAT HENKILÖT JA YRITYKSET (esim. konsultit, agentit, myyntiedustajat, jälleenmyyjät tai urakoitsijat) noudattavat tätä menettelytapaa ja asiaankuuluvia lakeja. OLE RIITTÄVÄN HUOLELLINEN, kun valitset henkilöitä tai yrityksiä edustamaan GE:tä. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT Nykyisen tai mahdollisen kolmannen osapuolen edustajan TAUSTATIEDOISTA PALJASTUU: syytöksiä vilpillisestä liiketavasta maine lahjonnan käyttäjänä perhe- tai muita suhteita, jotka voisivat vaikuttaa asiattomasti asiakkaan tai julkishallinnon virkailijan päätöksiin MINKÄÄNLAINEN VAATIMUS provisiomaksusta jo ennen, kuin sopimusta koskevasta päätöksestä on ilmoitettu MINKÄÄNLAINEN EHDOTUS OHJATA GE:N LIIKETOIMINTA tietyn edustajan tai liikekumppanin kautta asiakkaan tai hallituksen virkamiehen kanssa tehtyjen erityisjärjestelyjen takia PYYNTÖ maksaa maksu kolmanteen maahan tai toisella nimellä, joka ei liity tapahtumaan PROVISIO, joka tuntuu suurelta suhteessa suoritettuihin palveluihin. lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

20 18 The Spirit & The Letter Suhteet toimittajiin PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ GE:n suhteet toimittajiin perustuvat lainmukaisiin, tehokkaisiin ja tasapuolisiin menettelyihin. GE odottaa myös toimittajien noudattavan lakeja, joiden perusteella heidän on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, tarjottava turvallinen ja terveellinen työympäristö ja suojeltava ympäristöä. Seuraavien GE:n normien avulla varmistetaan, että toimittajasuhteemme eivät vahingoita GE:n mainetta.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 15 Älä jätä sitä huomiotta. Kyseessä on merkittävä ongelma. GE:n maine on kiinni siitä, että käytämme vain toimittajia, jotka kohtelevat työntekijöitään ja paikallista ympäristöä vastuullisesti.

21 19 TOIMINTATAPA NOUDATA TOIMITTAJASUHTEITA KOSKEVIA ASIANMUKAISIA LAKEJA ja säädöksiä. KÄYTÄ vain toimittajia, jotka noudattavat paikallisia ja muita soveltuvia lakisääteisiä vaatimuksia ja GE:n työvoimaan, ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä normeja. Noudata GE:n toimittajien mainetta koskevia normeja, jotka ovat osoitteessa integrity.ge.com. NOUDATA VALTION HANKINTOJA KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ, kun hankit materiaaleja ja palveluita julkissektorin kanssa tehtyjen sopimusten täyttämiseksi. TARJOA TOIMITTAJILLE, myös pienyrityksille sekä vähäosaisten, vähemmistöjen ja naisten omistamille yrityksille, kilpailukykyinen mahdollisuus saada osuus GE:n hankinnoista. TURVAA GE:N LUOTTAMUKSELLISET JA OMAT TIEDOT salassapitosopimuksella ja suojaa toimittajalta saadut, salassapitosopimuksen alaiset tiedot. TURVAA TOIMITTAJILTA SAADUT HENKILÖTIEDOT (ohjeita on kohdassa Yksityisyyden suoja sivulla 26). Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT TOIMITTAJIEN VALINTA muutoin kuin avoimen tarjouskilpailun pohjalta. MAHDOLLISET ETURISTIRIIDAT toimittajia valittaessa, kuten lahjojen ja muiden arvotavaroiden vastaanottaminen muutoin kuin tiukasti yrityksen ohjeita noudattaen TYÖTURVALLISUUTTA VAARANTAVAT OLOSUHTEET toimittajan tuotantotiloissa TOIMITTAJAN TYÖNTEKIJÄT, jotka vaikuttavat alaikäisiltä tai työhön pakotetuilta ILMEINEN PIITTAAMATTOMUUS ympäristönormeista toimittajan tuotantotiloissa HENKILÖTIETOJEN TAI LUOT- TAMUKSELLISTEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN toimittajille varmistamatta, että heillä on asianmukaiset tekniset, fyysiset ja organisatoriset käytännöt tietojen luvattoman käytön estämiseen. HANKINTOJEN OHJAAMINEN sukulaisen tai läheisen ystävän omistamalle tai johtamalle toimittajayritykselle lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

22 20 The Spirit & The Letter Etsit edullisempia toimittajia avainalueilla ja olet löytänyt ulkomaisen toimittajan, joka vaikuttaa lupaavalta. Voitko lähettää tekniset piirustukset sähköpostissa selvittääksesi, kykeneekö uusi yhtiö täyttämään tilauksen? KATSO SIVU 22: KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALVONTA Potentiaalisen uuden asiakkaan edustaja on antanut sinulle käyntikorttinsa, jossa on hänen nimensä ja yhteystietonsa. Voiko nämä tiedot syöttää tietokantaan, josta muut GE:n työntekijät voivat noutaa ne? KATSO SIVU 26: YKSITYISYYDEN SUOJA

23 21 Pitkäaikainen GE:n asiakas perusti äskettäin uuden tuonti- / vientiyrityksen Nevadaan. Asiakkaan yhtiö haluaa ostaa sairaalalaitteistoja yksityisklinikkaan Lähiidässä. Asiakas tarjoutuu maksamaan tilisiirtona Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimivalle yhtiölle kuuluvalta tililtä. Tilipankki on Tyynenmeren saarivaltiossa. Pitäisikö minun suhtautua tähän epäilevästi? KATSO SIVU 24: RAHANPESUN ESTÄMINEN Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa

24 22 The Spirit & The Letter Kansainvälisen kaupan valvonta PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Kansainvälisen kaupan laeilla (ITC, International Trade Control) säädellään tavaroiden, palveluiden ja teknologian siirtoa rajojen yli. Nämä lait vaikuttavat moniin GE:n toiminnan osiin ei pelkästään tuotteiden toimittamiseen. Tiedonsiirto kansallisten rajojen yli, mukaan lukien sähköposti ja Internet-yhteydet, on kauppalakien alaista toimintaa. Lisäksi Yhdysvallat valvoo teknisen tiedon paljastamista muille kuin Yhdysvaltain kansalaisille Yhdysvaltojen rajojen sisällä. ITC-lakien huolellinen noudattaminen näiden toimintojen yhteydessä on tärkeää.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 20 Se riippuu teknisten tietojen vientiluokituksesta ja yhtiösi käytännöstä toimittajan taustatietojen selvittämisen suhteen. Selvitä tarkat ohjeet yhtiösi ITC-asiantuntijalta.

25 23 TOIMINTATAPA NOUDATA YHTIÖN KAIKKIEN TOIMINTAMAIDEN TAI KOTIMAAN asiaankuuluvia kansallisia kaupan rajoitussäännöksiä ja yhtiön omia ITC-menettelyjä tavaran, teknologian, ohjelmistojen ja palvelujen tuonnissa ja viennissä sekä rahoitustapahtumissa. ILMOITA KAIKKI ASIAANKUULUVAT TIEDOT yhtiösi tuontijohtajalle, jotta tullausilmoitukset ovat täsmällisiä ja täydellisiä. Varmista, että GE tai sen agentti toimittaa täsmälliset ja täydelliset tiedot viranomaisille. MÄÄRITÄ MAHDOLLINEN ERIKOIS- VALTUUTUKSEN TARVE TARKISTA- MALLA tuotteen, ohjelmiston tai teknologian vientiluokitus ennen sen vientiä. VARMISTA KAIKKIEN KANSAINVÄLIS- TEN TOIMIEN OSALTA, että kaikkia asiaankuuluvia, kauppaa tiettyjen maiden ja henkilöiden kanssa rajoittavia sekä kiellettyjä käyttötarkoituksia koskevia lakeja ja asetuksia noudatetaan. TARKISTA, ETTEI MIKÄÄN LIIKETOI- MINTAKUMPPANI, toimittaja ja yhtiösi kansainvälisissä toimissa mukana oleva osapuoli ole hallituksen toimittamissa valvontaluetteloissa. Noudata yrityksesi asiakkaan tai toimittajan taustavarmistusmenettelyjä. ÄLÄ OSALLISTU KAUPANKÄYNTIÄ RAJOITTAVIIN TOIMIIN tai boikotteihin, jotka ovat kiellettyjä tai rangaistavia USA:n tai soveltuvien paikallisten lakien mukaan. NEUVOTTELE YRITYKSEN JOHTAJAN KANSSA kaikista kaupoista, joissa syntyy ristiriita USA:n ja jonkin toisen maan tai alueen lakien välillä. Tällaisia ovat esimerkiksi eräät Kanadan, Meksikon ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden hyväksymät lait, jotka kieltävät soveltamasta eräitä USA:n asettamia rajoituksia. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT KAIKKI SEIKAT, NIIN SANOTUT PUNAISET LIPUT, joista voi päätellä, että asiakas saattaa yrittää kiertää ITC-lakeja (näiden varoitusmerkkien kattava luettelo on kansainvälisen lain ja menettelytapojen sivustossa osoitteessa integrity.ge.com). ASIAKKAAN VÄLTTELEVÄT, HALUT- TOMAT TAI MUUTEN EPÄTYYDYT- TÄVÄT VASTAUKSET loppukäyttöä, loppukäyttäjää, toimituspäiviä tai toimituspaikkoja koskeviin kysymyksiin. SELLAISTEN OSAPUOLTEN TAI TOIMIJOIDEN OSALLISTUMINEN KAUPPAAN, joita epäillään kytköksistä biologisia-, kemiallisia- tai ydinaseita taikka ballistisia ohjuksia kehittäviin maihin. TOIMET, JOISSA ON MUKANA KAUPPASAARROSSA OLEVA MAA, tällaisen maan kansalainen tai edustaja tai valtion pakotteiden alainen henkilö tai virasto. TUONTITAVAROIDEN LASKUSSA hinta ei kata tuontitavaroiden täyttä arvoa, tavaroiden kuvaus on epätäydellinen tai alkuperämaa on ilmoitettu virheellisesti. TUOJALLE OSOITETTU tai tuojaa hyvittävä maksu, joka ei sisälly laskutushintaan tai jota muuten ei ilmoiteta tulliviranomaisille. KAUPPAAN OSALLISTUVIEN OSAPUOLTEN siirtomaksut eivät kata kaikkia kustannuksia ja tuottoja. TUONTITARIFFILUOKITUS ei vaikuta täsmälliseltä tuontitavaran kuvaukselta. GE:N ILMOITTAMINEN TUOJAKSI (tuonnistavastaavaksi osapuoleksi) noudattamatta tuontilakien mukaisia menettelyjä. TAVAROIDEN KIRJAAMINEN SUOSITUIMMUUSTULLIOHJELMAAN (GSP, NAFTA, TMS.) ilman varmistusmenettelyjä, joilla valvotaan ohjelman vaatimusten noudattamista. lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

26 24 The Spirit & The Letter Rahanpesun estäminen PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Rikolliseen toimintaan sekaantuneet henkilöt (esim. huumekauppa, lahjonta, kavallukset) saattavat pyrkiä pesemään rikostensa tuoton kätkeäkseen nämä tuotot tai saadakseen ne vaikuttamaan laillisilta. Yli 100 maassa on nykyisin rahanpesua koskevaa lainsäädäntöä, jossa kielletään toimet, joissa on mukana rikollisen toiminnan tuottoja. Tähän liittyvä huolenaihe on se, että laillisia varoja voidaan käyttää terroristitoiminnan rahoittamiseen. Tästä käytetään toisinaan nimitystä käänteinen rahanpesu. GE on sitoutunut noudattamaan täysin kaikkia rahanpesun kieltäviä ja terrorismia vastustavia lakeja kaikkialla maailmassa. GE harjoittaa yritystoimintaa ainoastaan hyvämaineisten asiakkaiden kanssa, jotka suorittavat laillisia liiketoimia ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä. Kaikilla GE:n yrityksillä on velvollisuus käyttää Asiakkaaseen tutustuminen -menettelyä ja riittävästi varmistaa, että yritys ei ota vastaan rahanpesun keinoiksi tunnistettavia maksutyyppejä. GE:n rehellisyys ja maine saattavat vahingoittua vakavasti, jos yritystä vaarantavia asiakassuhteita ja kauppoja ei havaita.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 21 Kyllä, kauppaan pitää suhtautua epäilevästi, jos siihen liittyy rahansiirtoja maihin, maista, osapuolille tai osapuolilta, jotka eivät liity kauppaan, tai jotka eivät liity johdonmukaisesti asiakkaaseen. Lisäksi pyynnöt siirtää rahaa kolmansille osapuolille nostavat varoituslippuja, jotka pitää tutkia, jotta kaupan laillisuus voidaan varmistaa. Kysy neuvoa yrityksen juristilta tai GE:n rahanpesun asiantuntijalta, ennen kuin jatkat liiketoimia.

27 25 TOIMINTATAPA NOUDATA KAIKKIA SOVELTUVIA LAKEJA, jotka kieltävät rahanpesun ja edellyttävät käteis- tai muuten epäilyttävien kauppojen ilmoittamista. Perehdy näiden lakien vaikutuksiin omassa yrityksessäsi. NOUDATA YRITYKSESI ASIAKKAA- SEEN TUTUSTUMINEN -MENETTEL- YJÄ. Kokoa riittävät tiedot ja dokumentaatio mahdollisista asiakkaista, agenteista ja yhteistyökumppaneista sen varmistamiseksi, että nämä harjoittavat laillista liiketoimintaa ja että näiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä. NOUDATA YRITYKSESI hyväksyttäviä maksutapoja koskevia sääntöjä. Opettele tunnistamaan maksutyypit, jotka usein ovat yhteydessä rahanpesuun (esim. moninkertaiset maksumääräykset tai matkasekit tai tuntemattoman kolmannen osapuolen asiakkaalle kirjoittamat sekit). JOS TÖRMÄÄT JOHONKIN VAROITUS- MERKKIIN, ota asia esille GE:n nimeämän rahanpesulainsäädännön asiantuntijan tai yrityksen juristin kanssa ja varmista, että ongelma ratkaistaan viivyttelemättä, ennen kuin kauppa etenee pidemmälle. Varmista, että ratkaisu dokumentoidaan huolellisesti. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT ASIAKAS, EDUSTAJA TAI MAHDOL- LINEN YHTEISTYÖKUMPPANI on haluton toimittamaan täydellisiä tietoja, toimittaa riittämättömiä, vilpillisiä tai epäilyttäviä tietoja tai pyrkii välttämään raportointi- tai dokumentointivelvollisuuksia. MAKSUISSA käytetään rahoitusvälineitä, jotka eivät ole tavanomaisia asiakkaan liiketoiminnassa, joilla ei ole tunnistettavaa yhteyttä asiakkaaseen taikka jotka yleisesti tunnetaan rahanpesutapoina. ASIAKAS tai yhteistyökumppani haluaa maksaa käteisellä. ASIAKKAAN TILAUKSET, OSTOT TAI MAKSUT ovat epätavallisia tai asiaankuulumattomia asiakkaan toimialaan liiketoimintaan nähden. SOPIMUKSEN POIKKEUKSELLISEN MONIMUTKAINEN RAKENNE, maksutavat, jotka vaikuttavat tarkoituksettomilta tai epätavallisen edulliset maksuehdot POIKKEUKSELLISET VAROJEN SIIRROT maihin tai maista, jotka eivät liity kauppaan KAUPAT, JOIHIN LIITTYVÄT veroparatiiseina tunnetut tai tunnetut terroristitoimintaan, huumekauppaan tai rahanpesuun liittyvät paikat KAUPAT, JOISSA KÄYTETÄÄN ULKOMAISIA VALE- TAI OFFSHORE- PANKKEJA, lisensoimattomia rahansiirtäjiä tai valuutanvaihtajia tai muita kuin pankkialalla toimivia rahoitusvälikäsiä SOPIMUKSEN RAPORTOINTI- JA DOKUMENTOINTIVELVOLLISUUKSIEN VÄLTTÄMISEEN tähtäävä rakenne (esim. useat kaupat, joiden summat alittavat ilmoituskynnyksen) PYYNNÖT SIIRTÄÄ RAHAA tai palauttaa käsiraha kolmansille osapuolille tai tuntemattomalle tilille. LAINAN ENNENAIKAINEN TAKAISIN- MAKSU käteisellä tai käteistä vastaavalla maksutavalla lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

28 26 The Spirit & The Letter Yksityisyyden suoja PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Kuluttajien henkilötietojen (nimen, koti- ja työyhteystietojen ja muiden tietojen) keräämistä ja käyttöä säännellään yhä useammassa maassa. Lisäksi monissa maissa säännellään yhtiön edustajien henkilötietojen käyttöä yritysten välisissä toimissa. Joissakin maissa säännellään jopa yrityksiin liittyvien tietojen yksityisyyden suojaa. GE on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja vastuullisesti ja asianmukaisten yksityisyydensuojalakien mukaisesti.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 20 Jos keräsit nämä tiedot maassa, jossa on henkilötietolaki (esimerkiksi useimmat Euroopan maat), laki saattaa kieltää tietojen käyttämisen tai jakamisen, jos henkilö, jota tiedot koskevat, ei ole antanut tähän nimenomaista lupaa. Jos et ole asiasta varma, kysy neuvoa yrityksesi tietosuojan asiantuntijalta. Luettelo asiantuntijoista on Tukikeskuksen Yksityisyyden suoja - sivustossa.

29 27 TOIMINTATAPA OPETTELE SEURAAVAT ASIAT JA NOUDATA NIITÄ henkilötietojen osalta: asianmukaiset lait ja säädökset lainkäyttöalueilla, joissa henkilötietoja kerätään ja joissa niitä käsitellään tai käytetään. GE:n ja yrityksesi yksityisyydensuojakäytännöt. asiaan liittyvät mahdolliset sopimusvelvollisuudet. HANKI, KÄSITTELE JA KÄYTÄ HENKILÖTIETOJA vain hyväksyttyihin tarkoituksiin. KÄYTÄ NIMETTÖMIÄ TIETOJA (nimet poistettu, eikä tietoja voi liittää henkilöön), tai koostettuja tietoja (tiivistetty siten, että yksilöä ei voi tunnistaa) henkilötietojen sijaan, kun se on asianmukaista tai pakollista. RAJOITA henkilötietojen käyttöoikeus niihin yksilöihin, jotka tarvitsevat tietoja hyväksyttyyn tarkoitukseen. ESTÄ henkilötietojen luvaton käyttö niiden käsittelyn aikana tai henkilötietojen tapaturmainen menettäminen tai tuhoutuminen toimimalla huolellisesti. JOS SAAT TIETÄÄ, ETTÄ HENKILÖ- TIETOJA ON KÄYTETTY tämän menettelytavan tai yrityksen yksityisyyden suojan toteuttamismenettelyjen vastaisesti tai jos saat tietää, että jonkin henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai laitteen tietoturva on vaarantunut, ilmoita heti johtajalle, yrityksen yksityisyyden suojasta vastaavalle johtajalle tai yrityksen juristille. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT RIITTÄMÄTTÖMÄT TIETOTUR- VAJÄRJESTELYT henkilötietojen suojaamiseksi, kuten henkilötietojen lähettäminen sähköpostilla tai jakaminen muilla keinoin tarpeettoman laajalle ryhmälle tai henkilötietoja sisältävien tulosteiden jättäminen tulostimen, kopiokoneen tai faksin luo, jossa muut voivat nähdä ne. HENKILÖTIETOJEN VÄLITTÄMINEN yrityksen ulkopuolisille kolmansille osapuolille, kuten myyjille tai toimittajille, joilla ei ole asianmukaisia tietosuojavarmistuksia tai tietojen käytön rajoituksia. HENKILÖTIETOJEN VÄLITTÄMINEN maasta toiseen asianmukaisista laeista piittaamatta. lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

30 Osa kaksi Yhteistyö julkissektorin kanssa Liiketoiminta julkissektorin kanssa

31 29 Saamme julkissektorin asiakkaalta ison suorituksen, jos todistamme, että projektiasennus on tehty. Emme ole varmoja, onko joidenkin pikkukohteiden asennus jo tehty, mutta sen pitäisi tapahtua piakkoin. Vuoden loppu lähestyy ja haluamme maksun kirjanpitoon. Voimmeko lähettää laskun ja todistuksen jo nyt? KATSO SIVU 30: YHTEISTYÖ JULKISSEKTORIN KANSSA Liiketoiminta julkissektorin kanssa

32 30 The Spirit & The Letter Yhteistyö julkissektorin kanssa PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ GE on liikesuhteissa eri maiden hallitusten ja valtionyritysten kanssa. Olemme säännöllisesti tekemisissä valtion virastojen, virkamiesten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. GE:n työntekijöiden on aina noudatettava korkeita eettisiä normeja ja sovellettavia lakeja ja asetuksia sekä julkisiin kauppoihin liittyviä erityisvaatimuksia.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 29 Et voi lähettää laskua ja vahvistusta ennen kuin olet varma, että asennus on tehty kokonaan sopimuksen mukaisesti. Virheellisen todistuksen lähettämisestä voi seurata yhtiölle ja sinulle henkilökohtaisesti rikosoikeudellisia seuraamuksia. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kaikki julkissektorille lähetettävät todistukset ovat ajantasaisia, täsmällisiä ja täydellisiä.

33 31 TOIMINTATAPA NOUDATA SOVELTUVIA LAKEJA ja asetuksia ja etenkin erityisvaatimuksia, jotka liittyvät sopimuksiin ja kauppoihin julkissektorin kanssa. VAADI, että julkissektorin projektiin tai sopimukseen osallistuvat kuten konsultit, myyntiedustajat, jälleenmyyjät ja toimittajat sitoutuvat noudattamaan GE: Yhteistoiminta julkissektorin kanssa - menettelytavan sisältöä. OLE TOTUUDENMUKAINEN JA TÄSMÄLLINEN toimiessasi virkamiesten ja järjestöjen kanssa. OTA KÄYTTÖÖN TEHOKKAAT PROSESSIT, JOILLA VARMISTETAAN, että raportit, todistukset, lausunnot ja ehdotukset ovat ajanmukaisia, täsmällisiä ja täydellisiä, sopimuksen vaatimuksiin perehdytään riittävästi ja niistä tiedotetaan vastuullisille osapuolille. ÄLÄ KORVAA sopimukseen sisältyviä tavaroita ja palveluita toisilla tai poikkea sopimuksen vaatimuksista ilman toimivaltaisen virkamiehen kirjallista hyväksyntää. VAROITUSMERKIT Julkisia kauppoja koskevat ERITYISVAATIMUKSET, kuten yksityisten osapuolten väliset kaupat, joiden rahoittajina toimivat hallituksen virastot, kuten EX-IM Bank, U.S. Agency for International Development, Euroopan unioni tai Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankki VIRHEELLINEN TAI LUVATON KULUJEN LASKUTTAMINEN julkisektorin kanssa solmituissa sopimuksissa POIKKEAMAT SOPIMUKSEN VAATIMUKSISTA tai tavaroiden tai palveluiden korvaaminen toisella sekä vaadittujen testien ja tarkastusten laiminlyönti VIRHEELLISTEN TAI EPÄTÄYDELLISTEN kulu- tai hinnoittelutietojen antaminen, kun julkinen taho edellyttää niitä SELLAISTEN SÄÄDÖSTEN RIKKOMUK- SET, jotka koskevat palkkioiden rajoituksia, vieraanvaraisuutta, värväyskieltoja, ei-kaupallisiin sopimuksiin liittyviä vaatimuksia tai sertifiointimenettelyjä Hallituksen tarjouskilpailuun tai kilpailijan tarjoukseen tai esitykseen liittyvien TIETOJEN VASTAANOTTAMINEN, ellei sopimuksesta vastaava virkamies tai järjestön päällikkö ole nimenomaan ja lainvoimaisesti valtuuttanut näiden tietojen paljastamista TÖIHINOTTONEUVOTTELUT hallituksen virkailijan tai hallituksen virkailijan perheenjäsenten kanssa, kun virkailija pystyy vaikuttamaan julkisen tahon kanssa tehtäviin sopimuksiin liittyvään päätöstentekoon. Liiketoiminta julkissektorin kanssa lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

34 Osa kolme Kilpailulakien noudattaminen Kansainvälinen kilpailu

35 33 Yritykseni voisi saada suuren asiakkaan mutta vain, jos teemme yhteistyötä yhden kilpailijamme kanssa. Voimmeko tehdä yhteistyötä kilpailulakeja rikkomatta, vai pitääkö tilaisuus päästää menemään? KATSO SIVU 34: KILPAILULAKIEN NOUDATTAMINEN Kansainvälinen kilpailu

36 34 The Spirit & The Letter Kilpailulakien noudattaminen PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Kilpailu ja kilpailulainsäädäntö: kieltää kilpailijoiden väliset kilpailua heikentävät sopimukset tai yhteisymmärryksen säätelee hallitsevien yritysten toimintaa edellyttää fuusioiden, yritysostojen ja tiettyjen muiden toimien etukäteistarkistusta ja joissakin tapauksissa luvan hankintaa, jotta voidaan varmistaa, että tällaiset toimet eivät vähennä kilpailua merkittävästi. Nämä lait ovat monimutkaisia ja maailmanlaajuisia, ja ne voivat toimia eri tavalla eri tilanteissa. Yrityksen omissa ohjeissa käsitellään yhteydenpito kilpailijoiden kanssa, kilpailijoita koskevien tietojen hankkiminen ja käsitteleminen sekä osallistuminen kauppaliittoihin, ammattijärjestöihin sekä standardikehitys- ja tuotesertifiointiorganisaatioihin. Näiden lakien soveltamiseen liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, että uusia kaupallisia hankkeita kehitettäessä on usein erityisen tärkeää ottaa yrityksen juristi mukaan jo varhaisessa vaiheessa.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 33 Yhteistyön tekeminen kilpailijan kanssa yksittäisessä projektissa voi olla luvallista, kun siten pystytään parantamaan asiakkaalle tarjottua ratkaisua. Tilanne on tämä esimerkiksi, kun yritykset pystyvät yhdessä tarjoamaan tuotteen, jota kumpikaan ei pysty toimittamaan yksin. Kysy aina neuvoa juristilta, ennen kuin suostut yhteistyöhön kilpailijan kanssa.

37 35 TOIMINTATAPA NOUDATA Noudata kaikkia soveltuvia kilpailulakeja ja säädöksiä sekä kilpailulakeihin liittyviä säädöksiä, asetuksia ja kilpailuviranomaisten kanssa tehtyjä liiketoimintatapaa koskevia sitoumuksia. PEREHDY JA NOUDATA sekä GE:n että yrityksen toimintaohjeisiin. Keskustele kysymyksistä tai ongelmista yrityksen juristin kanssa. ÄLÄ ehdota sopimuksia tai sitoumuksia suoria tai välillisiä, muodollisia tai epämuodollisia, suullisia tai kirjallisia kilpailijoiden kanssa mistään GE:n ja kilpailijan välisestä kilpailua koskevasta seikasta. Älä keskustele kilpailijan tai kilpailijan edustajan kanssa seuraavista asioista: hinnat tarjoukset myyntialueet, asiakkaiden tai tuotelinjojen jakaminen myyntiehdot tuotanto tai myyntikapasiteetti tai -määrät kustannukset, voitot tai voittomarginaalit markkinaosuus tuote- tai palvelutarjoukset asiakkaan tai toimittajan luokitus jakelumenetelmät. ÄLÄ sovi kenenkään kanssa tarjouksen lähettämisestä tai tarjouksen ehdoista, jos sopimuksessa annetaan ymmärtää, että tarjous tehdään jossakin muussa tarkoituksessa kuin tarjouskilpailun voittamista varten. VÄLTÄ KAIKENLAISIA SELLAISIA YHTEYDENOTTOJA kilpailijoihin, joista voi syntyä vaikutus sopimattomasta sopimuksesta tai yhteisymmärryksestä. ÄLÄ esitä äläkä solmi asiakkaiden kanssa sopimuksia tai sitoumuksia, jotka rajoittavat hintaa tai muita ehtoja, joilla asiakas saattaa myydä edelleen tai vuokrata tuotteen tai palvelun kolmannelle osapuolelle. ÄLÄ esitä äläkä solmi asiakkaiden kanssa sopimuksia tai sitoumuksia, jotka rajoittavat hintaa tai muita ehtoja, joilla GE saattaa myydä edelleen tai vuokrata tuotteen tai palvelun kolmannelle osapuolelle. NEUVOTTELE yrityksen juristin kanssa varhaisessa vaiheessa arvioidessasi esitettyä fuusiota, yritysostoa, yhteishanketta tai muuta liiketoimintajärjestelyä, josta voi nousta kilpailulakikysymyksiä, jotta säädösten rikkomisen vaaraa voidaan vähentää (esimerkkejä järjestelyistä, joista pitää neuvotella juristin kanssa, on seuraavassa kohdassa Varoitusmerkit ). Kansainvälinen kilpailu VAROITUSMERKIT YKSINOMAISET JÄRJESTELYT tuotteiden tai palveluiden ostoa tai myyntiä varten Tavaroiden ja palveluiden KYTKYKAUPPA SOPIMUKSET, JOTKA RAJOITTAVAT ASIAKASTA hänen käyttäessään tai myydessään edelleen GE:n tuotetta tai palvelua TEKNOLOGIAN LISENSOINTI- SOPIMUKSET, jotka rajoittavat lisenssin saajan tai antajan vapauksia VALIKOIVAT ALENNUKSET tietyille asiakkaille JÄLLEENMYYNTISOPIMUKSET kilpailijoiden kanssa SOPIMUKSET, JOILLA GE:N TYÖNTEKIJÄSTÄ TULEE muun yksikön hallituksen jäsen lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

38 Osa neljä Oikeudenmukaiset työolosuhteet Ympäristö, terveys ja turvallisuus Turvallisuus ja kriisihallinta GE:n toiminta yhteisössä

39 37 Olen vammainen ja minun pitää osallistua muualla järjestettävään kokoukseen, joka pidetään minulle vaikeapääsyisessä paikassa. Eikö minulla ole oikeuksia yrityksen ulkopuolella? KATSO SIVU 38: OIKEUDENMUKAISET TYÖOLOSUHTEET GE:n toiminta yhteisössä

40 38 The Spirit & The Letter Oikeudenmukaiset työolosuhteet PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Oikeudenmukaiset työolosuhteet sisältävät muutakin kuin asianmukaisten työlainsäädännön noudattamisen. Ne edistävät kaikkien kunnioittamiseen perustuvaa kulttuuria. GE on sitoutunut noudattamaan soveltuvaa työlainsäädäntöä kaikkialla, missä se toimii. Tähän sisältyy kokoontumisvapauteen, tietosuojaan, oikeuteen kollektiivisiin työehtosopimusneuvotteluihin, maahanmuuttoon, työaikaan, palkkaan ja työtunteihin sekä pakkotyön ja lapsityövoiman käytön kieltämiseen ja asiattoman syrjinnän poistamiseen työhönotossa liittyvien lakien noudattaminen. Lain noudattamisen lisäksi pyrimme luomaan työntekijät huomioivan ympäristön kaikkialla, missä GE toimii.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 37 Kyllä. Pääsy pitäisi varmistaa kohtuullisin järjestelyin, jotta voit osallistua kokoukseen, tai sinulle pitäisi tehdä vaihtoehtoiset järjestelyt.

41 39 TOIMINTATAPA KÄYTÄ ANSIOITUNEISUUTTA (esim. koulutus, kokemus, taidot jne.) ja pätevyyttä työsuhteeseen liittyvien päätösten perustana. Ansioituneisuuteen kuuluvat yksilön taidot, suorituskyky, arvot, johtamistaito ja muut työhön liittyvät kriteerit. MISSÄÄN TYÖSUHTEESEEN LIITTYVÄSSÄ PÄÄTÖKSESSÄ TAI TOIMESSA ei tule huomioida henkilön rotua, ihonväriä, uskontoa, kansallista alkuperää, sukupuolta (mukaanlukien raskaus), sukupuolista suuntautumista, ikää, vammaisuutta, veteraaniasemaa eikä muuta lainsuojaa nauttivaa ominaisuutta. TARJOA TYÖYMPÄRISTÖ, jossa ei ilmene asiatonta ahdistelua. KUNNIOITA TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUTTA YKSITYISYYTEEN käyttämällä, ylläpitämällä ja siirtämällä heidän henkilökohtaisia tietojaan soveltuvien GE:n ohjeiden ja menettelyjen mukaisesti (osoitteessa integrity.ge.com). (Vaikka GE pyrkiikin huolehtimaan työntekijöidensä tietosuojasta, yhtiön on kuitenkin pidätettävä oikeus valvoa omaisuutensa käyttöä (esim. tietokoneet, sähköposti, puhelimet, henkinen omaisuus jne.) soveltuvien lakien mukaisesti.) PYRI EDISTÄMÄÄN Yhdysvalloissa ja muualla, missä paikalliset lait niin edellyttävät, naisten, vähemmistöjen, vammaisten ja veteraanien työmahdollisuuksia. JOS TÄMÄN MENETTELYTAVAN ja tietyn alueen lakien, tapojen tai käytäntöjen välillä ilmenee ristiriitoja, neuvottele johdon ja yrityksen juristin kanssa parhaasta toimintatavasta. VAROITUSMERKIT VIHAMIELINEN TYÖYMPÄRISTÖ (esim. vitsit tai esillä pidetyt materiaalit, joissa pilkataan tai jotka loukkaavat tietyn rodun tai etnisen ryhmän jäseniä) TOISEN TYÖNTEKIJÄN TAI TYÖ- TOVERIN sukupuolinen häirintä TOIMINTAMAAN TYÖLAINSÄÄDÄN- NÖN RIKKOMINEN (esim. lakisääteistä vähimmäisikää nuoremman lapsen ottaminen työhön) KIELTÄYTYMINEN TYÖSKENTELYSTÄ tai muusta yhteistyöstä tiettyjen henkilöiden kanssa näiden rodun, uskonnon, sukupuolen tai muun lailla suojatun erityispiirteen perusteella TYÖNTEKIJÖIHIN LIITTYVIEN TIETOJEN PALJASTAMINEN henkilölle, joka ei tarvitse näitä tietoja työssään tai jolla ei ole siihen valtuuksia tai kohteen suostumusta KOSTOTOIMI työntekijää kohtaan (esimerkiksi erottaminen), koska työntekijä on ottanut esiin menettelytavan tai lain rikkomuksen. GE:n toiminta yhteisössä lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

42 40 The Spirit & The Letter

43 41 Sinut lähetetään korjaamaan asiakkaan viallisen sähköjärjestelmän johdotus. Asiakas ei pystykään sammuttamaan järjestelmää kokonaan korjauksia varten, kuten suunniteltiin. Teet suurimman osan työstä sulkemalla järjestelmän osia tarpeen mukaan. Lopuksi jäljellä on enää yksinkertainen kaapelointi, joka edellyttää toimintaa häiritsevää järjestelmän sulkemista. Asiakas pyytää, että tekisit työn ilman järjestelmän sulkemista palveluksena hänelle. Olet varma, että pystyt tekemään työn lähes vaaratta. Voitko tehdä asiakkaalle tämän palveluksen? KATSO SIVU 42: YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS Uusi asiakas haluaa tehdä suuren tilauksen GE:ltä, kunhan laitteisto voidaan toimittaa heille aamuksi. Tällöin aika ei riitä käytännön mukaiseen valvontaluettelojen tarkistamiseen. Voinko lähettää laitteiston tänään ja tarkistaa valvontaluettelot huomenna? KATSO SIVU 44: TURVALLISUUS JA KRIISIHALLINTA GE:n toiminta yhteisössä

44 42 The Spirit & The Letter Ympäristö, terveys ja turvallisuus PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Ympäristö sekä työntekijän terveys ja turvallisuus on suojattu lailla ja GE:ssä uskotaan, että se on myös oikein. Johtoportaan selkeän johtajuuden ja työntekijöiden sitoutumisen avulla GE pyrkii toimimaan turvallisesti ja tavalla, joka minimoi ympäristövaikutukset. Tämä käytäntö ei vaikuta pelkästään jätteiden ja päästöjen hallintaan, vaan kaikkeen, mitä GE tekee: esimerkiksi tuotteiden myymiseen, auton käyttöön yhtiön asialla, uuden yrityksen ostoon tai asiakaspalveluun.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 41 Ehdottomasti et. Sekä GE:n käytäntö että turvalliset työkäytännöt edellyttävät, että toiminnassa oleva koneisto on sammutettava ennen työn aloittamista.

45 43 TOIMINTATAPA NOUDATA kaikkia asiaankuuluvia ympäristö-, terveys- ja työsuojelulakeja ja säännöksiä sekä GE:n aiheeseen liittyviä menettelytapoja. LUO TURVALLINEN TYÖYMPÄRISTÖ, ylläpidä sitä ja ehkäise työtapaturmat. ARVIOI YMPÄRISTÖ-, TURVALLISUUS- JA TERVEYSRISKEJÄ juridiselta ja maineen kannalta, ennen kuin aloitat uuden toiminnon, hankkeen tai projektin, uuden tuotteen myynnin, uuden yrityksen oston tai riskikauppaan osallistumisen. OTA YMPÄRISTÖ-, TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAIKUTUS HUOMIOON GE:n tuotteiden suunnittelussa ja tuotannossa osana tuotteen elinkaarianalyysia. KARSI GE:n toimitiloihin, tuotteisiin, toimintoihin ja palveluihin liittyvät kohtuuttomat riskit. VÄHENNÄ MYRKYLLISTEN MATERIAA- LIEN KÄYTTÖÄ sekä jätteiden ja päästöjen määrää. Pyri säästämään, keräämään ja kierrättämään materiaaleja, vettä ja energiaa. JATKA YMPÄRISTÖ-, TERVEYS- JA TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN parantamista keskeisenä osana GE:n toimintastrategiaa. ESITÄ IDEOITA, jotka tukevat tämän menettelytavan tavoitteita, yrityksesi johtajalle tai ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista vastaavalle taholle. ILMOITA LAITTOMISTA TAI VAARAL- LISISTA olosuhteista välittömästi yrityksen johtajalle tai ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista vastaavalle taholle. VAROITUSMERKIT TURVALLISUUTTA VAARANTAVAT TOIMINNOT JA OLOSUHTEET, kuten: henkilökohtaisten suojavälineiden käytön laiminlyönti (kengät, suojalasit, kuulosuojaimet jne.) merkitsemättömät kemikaalit paljaat tai vaaralliset johdot tukitut varauloskäynnit vaarallinen ajotapa tai turvavöiden käytön tai GE:n ajokäytäntöjen laiminlyönti työskentely korkeilla paikoilla ilman putoamiselta suojaavaa varustusta työskentely raskaiden, riippuvien kuormien alla tai nostinten epäasiallinen käyttö sähköisten tai moottorilla varustettujen laitteiden käyttö noudattamatta asianmukaisia lukitus- ja merkitsemisohjeita vaaralliset työskentelytavat asiakkaan toimipisteessä mahdollinen altistus vakaville tartuntataudeille laitteiden ja koneiden turvalaitteiden tai suojien kytkeminen pois päältä. TERVEYS-, TURVALLISUUS- TAI YMPÄRISTÖSÄÄNNÖSTEN ja ohjeiden noudattamisen laiminlyönti TYÖNTEKIJÖIDEN, ASIAKKAIDEN TAI NAAPUREIDEN ympäristöön, terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät valitukset ILMOITTAMATTA JÄTETYT ympäristö-, terveys- tai turvallisuusriskit tai tapaturmat NOPEAN REAGOINNIN LAIMINLYÖNTI mahdollisissa tuoteturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä HUOMAAMATTA JÄÄNEET MAHDOL- LISUUDET vähentää jätteitä ja myrkyllisten materiaalien käyttöä GE:N MENETTELYTAPOJEN LAIMINLYÖNTI vaarallisten aineiden ja kemikaalien hallinnassa, kuljetuksessa, siirrossa, tuonnissa / viennissä ja hävittämisessä UUSIIN YRITYSOSTOIHIN liittyvät riskit ja vastuut sekä uudet ja vanhat tuotteet, prosessit, palvelut ja hankkeet, joihin liittyy suuri lakisääteinen vastuu ja maineen vaarantuminen. RIITTÄMÄTTÖMÄT TURVAMENETTE- LYT tai käytännöt, joista voi seurata vaaratilanteita toimitiloille ja / tai työntekijöille UUDET TUOTTEET, prosessit, hankkeet tai yritysostot, jotka suurentavat lakisääteistä vastuuta ja vaarantavat maineen. GE:n toiminta yhteisössä lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000

Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000 Rehellisyysjulistus Lokakuu 2000 GE:n työntekijät ovat jo yli sadan vuoden ajan olleet luomassa korvaamattoman arvokasta pääomaa yhtiön maailmanlaajuista mainetta rehellistä yrityskulttuuria suosivana

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

Xerox Code of Conduct. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle

Xerox Code of Conduct. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle Viesti pääjohtajalta, Armando Zagalo de Lima, Xerox Europe Pääkohdat: Käytännesäännöt perustuvat Xeroxin tarkasti vaalimiin arvoihin Osa perintöämme menneiltä

Lisätiedot

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT Käännös viite: V4 Englanti Code of Conduct (Tehokas huhtikuu 2014) POTILAAN TURVALLISUUS JA ETU TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSETIIKKA TUOTTEISTAMME TIEDOTTAMINEN YHTEYDET TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet

Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet VIESTI VALSPARIN TOIMITUSJOHTAJALTA Hyvät Valsparin työntekijät, Hienon yhtiömme perustana on sitoutuminen toimimaan liiketoiminnassamme oikealla tavalla, eli

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

Arvot ja. odotukset. rehellisyys sitoutuminen vastuullinen yrittäjyys. moraalinen rohkeus

Arvot ja. odotukset. rehellisyys sitoutuminen vastuullinen yrittäjyys. moraalinen rohkeus Arvot ja odotukset 168 rehellisyys sitoutuminen vastuullinen yrittäjyys moraalinen rohkeus Hyvät työtoverit Frank C. Sullivan, RPM:n perustaja, 1947 Isoisäni perusti RPM:n ja hänen perusfilosofiansa oli

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT s. 2 Styronin eettinen ohjeisto s. 3 1. STYRONIN ARVOT s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

GLOBAALI MEDIA- + VIIHDEYHTIÖ. Hyvän liiketavan periaatteet + eettiset ohjeet

GLOBAALI MEDIA- + VIIHDEYHTIÖ. Hyvän liiketavan periaatteet + eettiset ohjeet GLOBAALI MEDIA- + VIIHDEYHTIÖ Hyvän liiketavan periaatteet + eettiset ohjeet JOHDANTO Haluamme kertoa sinulle Clear Channelin hyvän liiketavan periaatteista. Bob Pittman William Eccleshare Clear Channelin

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus Liiketapaohjeistus Kultaisten kaarien lupaus Koko liiketoimintamme perusta on, että olemme eettisiä, totuudenmukaisia ja luotettavia. Hyvän maineen luomiseen menee aikaa. Emme ole pelkkiä mainostajia.

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen DuPontin toimintaohje Kestävän tulevaisuuden varmistaminen TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2015 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: Jo yli kahden vuosisadan ajan olemme ratkaisseet maailman haasteita

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto menettelysäännöt Sisällysluettelo Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme Perusarvomme Johdanto Menettelysääntöjemme sovellettavuus Ristiriidat menettelysääntöjemme ja Danaher-yrityksen käytäntöjen

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kohti kestävää tulevaisuutta DuPontin toimintaohje Kohti kestävää tulevaisuutta TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2011 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: DuPontin työntekijät ovat jo vuosisatojen ajan käyttäneet markkinaehtoista

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka. Toukokuu 2007

GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka. Toukokuu 2007 GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka Toukokuu 2007 Sisällysluettelo Johdanto...3 Näin opasta GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka käytetään...3 Kenen on noudatettava näitä periaatteita...3 Työntekijät ja

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

CODE OF CONDUCT (EETTINEN OHJEISTO)

CODE OF CONDUCT (EETTINEN OHJEISTO) COLGATE-PALMOLIVE CODE OF CONDUCT (EETTINEN OHJEISTO) Arvomme ympäri maailman 1/30 Colgaten eettinen ohjeisto sisältää periaatteet, joiden mukaisesti teemme työtä työtoveriemme, muiden yritysten, kuluttajien,

Lisätiedot