The Spirit & The Letter

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "The Spirit & The Letter"

Transkriptio

1 Aina tinkimättömän rehellisesti General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter

2 Sisällys rehellisyysjulistus 1 The Spirit & The Letter: Käsikirja liiketoimintaamme 2 GE:n käyttäytymissäännöt 3 Henkilökohtainen sitoutuminen 4 Ketä sääntöjen noudattamiseen liittyvät GE:n menettelytavat koskevat 5 Työntekijöiden velvollisuudet 6 Johdon velvollisuudet 7 Tuo asiat esiin: Velvollisuus tuoda rehellisyyteen liittyvät ongelmat esiin 8 Ongelmien esiin nostaminen 9 Ongelmien käsittely 10 Rikkomusten seuraamukset 11 Yritystoiminnan menettelytavat ja toimintaohjeet 12 the spirit & the letter - menettelytavat 13 Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa 14 Sopimattomat maksut 16 Suhteet toimittajiin 18 Kansainvälisen kaupan valvonta 22 Rahanpesun estäminen 24 Yksityisyyden suoja 26 Liiketoiminta julkissektorin kanssa 28 Yhteistyö julkissektorin kanssa 30 Kansainvälinen kilpailu 32 Kilpailulakien noudattaminen 34 GE:n toiminta yhteisössä 36 Oikeudenmukaiset työolosuhteet 38 Ympäristö, terveys ja turvallisuus 42 Turvallisuus ja kriisihallinta 44 GE:n omaisuuden turvaaminen 46 Immateriaalioikeudet 48 Taloudellinen valvonta 50 Eturistiriidat 54 Sisäpiirin kaupat ja pörssivihjeet 56 Hakemisto 58 Liite Sovellettava laki 59 Tässä julkaisussa esitellään GE:n sääntöjen noudattamiseen liittyvät menettelytavat. Näiden menettelytapojen ja monien muiden tietolähteiden koko teksti on osoitteessa integrity.ge.com.

3 1 REHELLISYYSJULISTUS GE on todistanut jo 125 vuoden ajan sitoutuneensa horjumattomasti rehelliseen toimintaan. Samalla yhtiötä on laajennettu uusille liiketoimintasektoreille ja uusille maantieteellisille alueille. Yhtiö on kasvanut jatkuvasti, ja lainkuuliainen ja eettinen toimintamme on saavuttanut maailmanlaajuisen maineen. Tämä maine on nykyisin parempi kuin koskaan aikaisemmin. Monissa toimitusjohtajien kyselyissä GE on nimetty maailman arvostetuimmaksi ja ihailluimmaksi yhtiöksi. Meidät on luokiteltu ensimmäiseksi rehellisyyden ja johtamiskäytäntöjen osalta. Mutta millään näistä asioista ei ole väliä, jos jokainen meistä ei tee oikeita päätöksiä ja toimi oikein. Näinä aikoina, kun kovin monet suhtautuvat liike-elämään kyynisemmin kuin koskaan, GE:n on pyrittävä saavuttamaan tämä korkea luottamuksen taso joka päivä työntekijä kerrallaan. Siksi pyydänkin jokaista GE:n yhteisöön kuuluvaa sitoutumaan henkilökohtaisesti yrityksen käyttäytymissääntöjen noudattamiseen. Tätä sitoutumista tukevat ja ohjaavat GE:n menettelytavat, jotka koskevat keskeisiä rehellisyyteen liittyviä kysymyksiä. Kaikkien GE:n työntekijöiden on noudatettava sekä näitä menettelytapoja että niiden henkeä. Jos sinulla on kysyttävää tai epäselvyyttä siitä, mikä omalla tai jonkun toisen kohdalla olisi sovelias toimintatapa, ota asia välittömästi esille esimiehesi tai GE:n asiamiehen kanssa tai käytä jotain monista muista yhtiössä käytössä olevista kanavista. Sitoutumisesta rehellisyyteen ei tule tinkiä minkään syyn nojalla esimerkiksi tavoitteista jälkeenjäämisen, kilpailukyvyn tai esimiehen suoran määräyksen. GE:n johtajat ovat lisäksi vastuussa sellaisen yrityskulttuurin suosimisesta, jossa GE:n menettelytapojen ja soveltuvien lakien noudattaminen ovat liiketoiminnassa keskeisellä sijalla. Soveliaaseen menettelyyn liittyvät kysymykset tulee ratkaista viivyttelemättä, huolellisesti ja kunnioittavasti. Erinomaisen taloudellisen suorituskyvyn ja korkeat hallinnon ja periaatteiden standardit eivät ole ristiriidassa, vaan itse asiassa ne tukevat toisiaan. Kun keskitymme nousemaan 2000-luvun huomattavimmaksi kasvuyritykseksi, meidän on tunnistettava, että vain rehellisesti toimimalla voimme säilyttää maineemme, lisätä asiakkaiden luottamusta meihin, tuotteisiimme ja palveluihimme sekä jatkaa kasvuamme. Jeffrey R. Immelt Hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön pääjohtaja Kesäkuu 2005

4 2 The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter: Käsikirja liiketoimintaamme Jokainen GE:n työntekijä voi joka päivä vaikuttaa yrityksemme maineeseen kaikkialla, missä toimimme. The Spirit & The Letter -käsikirja auttaa varmistamaan, että yli 125 vuoden jälkeen toimimme edelleen tinkimättömän rehellisesti. GE:n työntekijät ovat jo yli sadan vuoden ajan nähneet vaivaa ylläpitääkseen yritystoiminnan eettisten käyttäytymisnormien korkeimpia standardeja. Emme pelkästään noudata lakia, vaan otamme rehellisyyden ajatuksen omaksemme. GE:n käyttäytymissäännöissä tämä henki ilmaistaan määrittämällä yleiset käyttäytymisperiaatteet kaikkialla, joka päivä ja jokaista GE:n työntekijää varten. Everywhere Every day Everyone Everywhere: Kaikkialla, Every day: Joka päivä, Everyone: Jokainen.

5 GE:n käyttäytymissäännöt Noudata soveltuvia lakeja ja säännöksiä, jotka ohjaavat yrityskäyttäytymistämme kaikkialla maailmassa. Ole rehellinen, tasapuolinen ja luotettava kaikissa GE:hen liittyvissä toiminnoissasi ja yhteyksissäsi. Vältä kaikkia työ- ja yksityiselämäsi välisiä eturistiriitoja. Edistä ilmapiiriä, jossa tasapuoliset työmahdollisuudet koskevat kaikkia GE:n kirjavan yhteisön jäseniä. Pyri turvallisen työpaikan luomiseen ja ympäristön suojelemiseen. Kannusta kaikissa johtoportaissa kulttuuriin, jossa kaikki työntekijät tunnistavat eettisesti hyväksyttävän käyttäytymisen, arvostavat sitä ja pitävät sitä esimerkillisenä.

6 4 The Spirit & The Letter Henkilökohtainen sitoutuminen GE edellyttää sinun vastaanottaneen seuraavan tiedon: Jokaisen GE:n työntekijän on noudatettava The Spirit & The Letter -menettelytapoja ja otettava esiin mahdolliset lain tai periaatteiden rikkomukset GE:n johtajan, yrityksen juristin, GE:n tilintarkastajan, GE:n asiamiehen tai muun yrityksen sääntöjen noudattamisen asiantuntijan kanssa. Menettelytapojen täydellinen teksti on GE:n menettelytapoja käsittelevässä web-sivustossa: integrity.ge.com.

7 5 Keitä sääntöjen noudattamiseen liittyvät GE:n menettelytavat koskevat GE:N JOHTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT. TYTÄRYRITYKSET JA GE:N ENEMMIS- TÖOSAKKUUSYHTIÖT GE:n enemmistöosakkuusyhtiöiden kaikkialla maailmassa on toteutettava ja noudatettava sääntöjen noudattamiseen liittyviä GE:n menettelytapoja. GE:n enemmistöosakkuusyhtiö on yhtiö, jossa GE käyttää suoraan tai epäsuorasti yli 50 prosentin äänivaltaa tai jossa GE:llä on yhtiön määräysvalta. VÄHEMMISTÖOSAKKUUSYHTIÖT Vähemmistöyhtiöitä tulee mahdollisuuksien mukaan rohkaista toteuttamaan ja noudattamaan sääntöjen noudattamiseen liittyviä GE:n menettelytapoja. GE:TÄ EDUSTAVAT KOLMANNET OSAPUOLET GE:n työntekijöiden, jotka työskentelevät kolmansien osapuolten, kuten konsulttien, agenttien, myyntiedustajien, jälleenmyyjien ja urakoitsijoiden kanssa, tulee: Vaatia, että nämä henkilöt ja yritykset sitoutuvat soveltuvilta osin noudattamaan sääntöjen noudattamiseen liittyviä GE:n menettelytapoja. Kouluttaa ja valistaa näitä henkilöitä ja yrityksiä GE:n menettelytapojen sisältämien vaatimusten noudattamisesta. Ryhtyä tarvittaviin toimiin, joihin sisältyy GE:n edustajan sopimuksen irtisanominen, jos käy ilmi, että edustaja on laiminlyönyt sääntöjen noudattamiseen liittyvien GE:n menettelytapojen noudattamisen.

8 6 The Spirit & The Letter Työntekijöiden velvollisuudet Kaikki työntekijät voivat osallistua GE:n yrityskulttuuriin ymmärtämällä GE:n menettelytavat, omaksumalla GE:n sitoutumisen rehellisyyteen ja pyrkimällä ylläpitämään sääntöjen noudattamista ja välttämään rikkomuksia. Työntekijällä on seuraavat velvollisuudet: GE:N MENETTELYTAPOJEN YMMÄRTÄMINEN Hanki tästä oppaasta perustiedot menettelytapojen sisältämistä vaatimuksista. Perehdy omaa työtäsi koskeviin menettelytapoihin. Tarkista menettelytapojen täydellinen ja uusin versio osoitteesta integrity.ge.com. Pyydä menettelytapojen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä apua esimieheltä, yhtiön juristilta tai yrityksen muista resursseista. NOSTA ONGELMAT ESIIN Mikäli havaitset mahdollisen GE:n menettelytavan rikkomuksen, ota se välittömästi esille. Perehdy kaikkiin kanaviin, jotka ovat tarjolla rehellisyyteen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi: GE:n asiamies, johtaja, GE:n juristi, GE:n tilintarkastaja tai muu yrityksen sääntöjen noudattamisen asiantuntija. Jos esille ottamaasi rehellisyyteen liittyvää ongelmaa ei ratkaista, jatka asian ajamista! Ota asia esille jonkin muun yllä luetellun tahon kanssa. Myötävaikuta yrityksen järjestämiin, periaatteisiin liittyviä ongelmia koskeviin tutkimuksiin.

9 7 Johdon velvollisuudet Johtajan on: luotava sääntöjen noudattamisen kulttuuri, jossa työntekijät ymmärtävät vastuunsa ja uskaltavat ottaa ongelmat esiin kostotoimenpiteitä pelkäämättä, rohkaistava eettiseen käytökseen ja sääntöjen noudattamiseen omalla esimerkillään, käytettävä työntekijän arvioinnissa ja palkitsemisessa kriteereinä työntekijän toimia GE:n menettelytapojen edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä varmistettava työntekijöiden ymmärtävän, että sääntöjen noudattaminen on aina liiketaloudellisia tuloksia tärkeämpää. Johtajien on myös laadittava seuraavien vaiheiden mukaisesti järjestelmä, jolla ehkäistään, havaitaan ja korjataan sääntöjen noudattamiseen liittyvät ongelmat: SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEEN LIITTYVIEN ONGELMIEN EHKÄISEMINEN Sääntöjen noudattamiseen liittyvien riskien systemaattinen tunnistaminen Sen varmistaminen, että johtajan omille riskialueille laaditut räätälöidyt menettelyohjeet saatetaan tiedoksi ja toteutetaan GE:n menettelytapoja koskevan koulutuksen ja lainopillisen neuvonnan järjestäminen työntekijöille ja tarvittaessa hallituksen jäsenille ja kolmansille osapuolille Riittävien voimavarojen ohjaaminen oman liiketoiminnan sääntöjen noudattamisohjelmaan. SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEEN LIITTYVIEN ONGELMIEN HAVAITSEMINEN Dashboardien ja Scorecardien tapaisten valvontamenettelyjen ottaminen käyttöön, jotta niiden avulla havaitaan erityiset sääntöjen noudattamiseen liittyvät riskit ja / tai rikkomukset Tehokkaan asiamiesjärjestelmän edistäminen Sen varmistaminen, että yrityksen sääntöjen noudattamista selvitetään ajoittain sääntöjen noudattamisesta vastaavien johtajien ja / tai yrityksen sisäisen tarkastuksen henkilöstön avulla. REAGOIMINEN SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEEN LIITTYVIIN ONGELMIIN Ryhtyminen viivyttelemättä korjaustoimiin, kun sääntöjen noudattamiseen liittyvissä toimissa havaitaan heikkouksia Ryhtyminen tarvittaviin kurinpitotoimiin Neuvotteleminen GE:n juristin kanssa ja tarvittavien tietojen toimittaminen talouden valvojille ja viranomaisille.

10 8 The Spirit & The Letter Tuo asiat esiin: Velvollisuus tuoda rehellisyyteen liittyvät ongelmat esiin Ongelmiin puuttuminen suojelee GE:n yhteisöä: yhtiötä, työntekijöitä ja osakkeenomistajia. Jos olet havainnut ongelman GE:n menettelytapojen noudattamisessa, sinulla on velvollisuus ottaa se esiin. OTA ONGELMAT ESIIN AJOISSA. Mitä kauemmin ongelman ratkaisua viivästetään, sitä pahemmaksi ongelma voi kehittyä. VOIT TOIMIA NIMETTÖMÄSTI. Jos kuitenkin ilmoitat tietosi, voimme pyytää lisätietoja ja toimittaa palautetta. KUNNIOITAMME LUOTTAMUKSELLISUUTTA. Henkilöllisyytesi ja antamasi tiedot jaetaan vain ongelman ratkaisuun liittyvien henkilöiden kanssa ja silloinkin vain tarvittaessa. KOSTOTOIMET RIKKOVAT GE:N MENETTELYTAPAA. GE kieltää ehdottomasti kostotoimet toista työntekijää vastaan, joka ilmoittaa rehellisyyteen liittyvästä ongelmasta tai auttaa ratkaisemaan sen. Kostotoimista saattaa seurata kurinpitotoimia ja jopa työsuhteen irtisanominen. Ongelma voidaan esittää suullisesti ja kirjallisesti. Haluttaessa se voidaan tehdä nimettömänä.

11 9 Ongelmien esiin nostaminen GE:ssä on käytössä monia kanavia, joiden avulla voit ottaa esille ongelmia. Käytä sitä kanavaa, joka sopii sinulle parhaiten. OMASSA YRITYKSESSÄ Esimies tai johtaja on parhaassa asemassa ratkaisemaan rehellisyysongelman nopeasti. Välitön esimies ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto. Muita kanavia ovat: Sääntöjen noudattamisesta (Compliance Leader) / sisäisestä tarkastuksesta vastaavat Yrityksen juristi Seuraava johtoportaan taso Yritystoiminnan asiamies tai rehellisyyden palvelunumero (luettelo on osoitteessa integrity.ge.com) GE:N YRITYKSEN ASIAMIES GE:n yrityksen asiamiehen välityksellä voit ottaa rehellisyyskysymykset ja -ongelmat esiin haluttaessa nimettömänä. Saat aina vastauksen. P.O. Box 911 Fairfield, CT USA. GE:N HALLITUS Voit ilmoittaa GE:n kirjanpitoa, sisäistä kirjanpidon valvontaa tai tilintarkastusta koskevista ongelmista sekä muista ongelmista yhtiön hallitukselle tai tilintarkastustoimikunnalle. GE Board of Directors General Electric Company (W2E) 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT 06828, USA (vain USA) tai 8* tai (1) (vain USA) (1) Ota asia puheeksi, esitä kysymyksiä, hanki vastauksia. Jos ongelmaan ei puututa, ota se esiin jonkin muun kanavan välityksellä.

12 10 The Spirit & The Letter Ongelmien käsittely GE:n menettelytapojen noudattamiseen liittyvät ongelmat tutkitaan. GE:n tutkimusmenettelyyn kuuluu: 1. ARVIOINTIRYHMÄN ASETTAMINEN Oikean alan objektiiviset asiantuntijat nimitetään tutkimaan ongelmaa. 2. TUTKIMUKSEN JÄRJESTÄMINEN Ryhmä selvittää tosiasiat haastatteluilla ja / tai asiakirjoja tarkistamalla. 3. KORJAUSTOIMI Tarvittaessa ryhmä suosittelee asianmukaisille johtajille korjaustoimia, jotka näiden tulee toteuttaa. 4. PALAUTE Ongelman esiin tuonut henkilö saa palautetta lopputuloksesta.

13 11 Rikkomusten seuraamukset GE:n menettelytapojen rikkomisesta seuraa työntekijöille ja johtajille kurinpitotoimia jopa irtisanomiseen asti. Seuraavassa on esimerkkejä käyttäytymisestä, joka saattaa johtaa kurinpitotoimiin: toimet, jotka rikkovat GE:n menettelytapoja muille esitetyt pyynnöt rikkoa GE:n menettelytapoja laiminlyönti ottaa viivyttelemättä esiin havaittu tai epäilty GE:n menettelytapojen rikkomus laiminlyönti osallistua yrityksen järjestämään GE:n menettelytapojen mahdollisten rikkomusten tutkintaan kostotoimet toista työntekijää vastaan, joka ilmoittaa rehellisyyteen liittyvästä ongelmasta GE:n menettelytapojen ja sovellettavan lain noudattamisen varmistamisen vaatimaan asemaan liittyvien velvollisuuksien ja huolellisuuden laiminlyöminen GE kieltää kostotoimet ehdottomasti

14 12 The Spirit & The Letter Yritystoiminnan menettelytavat ja toimintaohjeet Yrityksesi saa määrittää omia menettelytapoja ja menettelyjä. Niitä on noudatettava tässä oppaassa kuvattujen menettelytapojen ja menettelyjen lisäksi. HUOMAA Tämä opas ja siinä kuvatut menettelytavat eivät muodosta työsopimusta. Oppaan tai menettelytapojen julkaisemisesta ei synny GE:lle sopimusoikeudellisia velvoitteita.

15 Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa Liiketoiminta julkissektorin kanssa Kansainvälinen kilpailu GE:n toiminta yhteisössä GE:n omaisuuden turvaaminen The Spirit & The Letter - menettelytavat

16 Osa yksi Sopimattomat maksut Suhteet toimittajiin Kansainvälisen kaupan valvonta Rahanpesun estäminen Yksityisyyden suoja Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa

17 15 Yhdysvaltain ulkopuolella toimiva asiakas on kutsuttu vierailulle koulutustiloihimme GE:n kustannuksella, mutta hän haluaa lisätä myös viikonloppukäynnin Universal Studiosissa. Voimmeko kustantaa koko matkan? KATSO SIVU 16: SOPIMATTOMAT MAKSUT Edullinen toimittajasi tarjoaa laadukkaita tuotteita ja luotettavia toimituksia pistämättömään hintaan. Mutta toimittajan työntekijöiden työskentely- ja elinolosuhteet saavat sinut kiusaantumaan. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa Pitäisikö tilanne jättää huomiotta vai nostaa pöydälle? KATSO SIVU 18: SUHTEET TOIMITTAJIIN

18 16 The Spirit & The Letter Sopimattomat maksut PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Sopimaton maksu eduntavoittelumielessä ei ole missään tilanteessa hyväksyttävä. Se altistaa sinut ja GE:n mahdollisille rikossyytteille. GE kieltää asiattomat maksut kaikissa yrityksen toiminnoissa kaikkialla maailmassa sekä julkisettä yksityissektorilla. Asiattomia maksuja ei pidä sekoittaa kohtuullisiin ja rajallisiin lahja-, viihdytys- ja asiakkaan matka- ja majoituskuluihin, jotka liittyvät suoranaisesti tuotteiden tai palveluiden myynninedistämiseen tai sopimuksen täyttämiseen. Tällaiset maksut ovat hyväksyttäviä GE:n asiaa koskevien yritys- ja liiketoimintaohjeiden mukaisesti.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 15 Se riippuu monista tekijöistä, muun muassa siitä, onko asiakas julkissektorin virkailija, paikallisesta laista, asiakkaan käytännöistä, yrityksen käytännöistä ja muista seikoista. Sinun täytyy selvittää GE:n juristilta ja esimieheltäsi, onko matka hyväksyttävä.

19 17 TOIMINTATAPA ENNEN LAHJAN ANTAMISTA, asiakkaan viihdyttämistä tai asiakkaan matkakulujen korvaamista, ota selvää asiaan kuuluvista juridisista vaatimuksista, asiakkaan omista säännöistä ja GE:n yritysja liiketoimintaohjeista. VARMISTA, ETTÄ TÄLLAISTEN KULUJEN KUITIT vastaavat tapahtuman oikeaa luonnetta. ÄLÄ KOSKAAN TARJOA LIIKE- ELÄMÄÄN LIITTYVÄÄ SUOSIONO- SOITUSTA, kuten lahjaa, lahjoitusta tai ajanvietettä tapauksissa, joissa se saattaisi olla sopimatonta. ÄLÄ KOSKAAN ANNA, TARJOA, MAKSA TAI VALTUUTA ketään muuta tarjoamaan suoraan tai välillisesti mitään arvokasta (kuten rahaa, tavaraa tai palveluita) virkamiehelle tai asiakkaan työntekijälle asiattoman edun saavuttamiseksi tai säilyttämiseksi. ÄLÄ KOSKAAN ANNA HALLITUKSEN VIRKAMIEHILLE TAI TYÖNTEKIJÖILLE PALKKIOTA tai muuta maksua rutiiniluontoisten hallintotoimien jouduttamiseksi neuvottelematta GE:n kansallisen johtajan tai yhtiön juristin kanssa. Jotkut kansalliset lait, jotka kieltävät lahjonnan maan ulkopuolella sisältävät poikkeuksen edistämismaksuille, joilla edistetään sellaisia rutiininomaisia viranomaistoimintoja, joihin henkilöllä on muuten oikeus. Nämä maksut ovat usein laittomia paikallisten lahjontalakien nojalla, ja GE kehottaa ehdottomasti välttämään niitä. Varmista, että ymmärrät lahjuksen ja edistämismaksun välisen eron. Lahjuksessa annetaan jollekulle jotakin arvokasta, jotta kyseinen henkilö tekee vastineeksi lahjojalle suotuisan päätöksen. Edistämismaksussa maksetaan pieni summa rahaa, jotta toiminto, johon maksajalla on oikeus, tehdään nopeasti. ÄLÄ KOSKAAN ANNA YHDYSVAL- LOISSA YHTIÖN VAROJA tai muuta omaisuutta poliittiseen tarkoitukseen ilman GE:n hallitussuhteiden varapääjohtajan (Vice President for Government Relations) etukäteen antamaa lupaa. Älä koskaan anna yrityksen varoja tai muuta omaisuutta poliittisiin tarkoituksiin Yhdysvaltojen ulkopuolella ilman sekä GE:n hallitussuhteiden varapääjohtajan (Vice President for Government Relations) sekä GE:n kansainvälisen lain ja politiikan varapääjohtajan (Vice President for International Law and Policy) lupaa. EDELLYTÄ, ETTÄ KAIKKI GE:TÄ EDUSTAVAT HENKILÖT JA YRITYKSET (esim. konsultit, agentit, myyntiedustajat, jälleenmyyjät tai urakoitsijat) noudattavat tätä menettelytapaa ja asiaankuuluvia lakeja. OLE RIITTÄVÄN HUOLELLINEN, kun valitset henkilöitä tai yrityksiä edustamaan GE:tä. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT Nykyisen tai mahdollisen kolmannen osapuolen edustajan TAUSTATIEDOISTA PALJASTUU: syytöksiä vilpillisestä liiketavasta maine lahjonnan käyttäjänä perhe- tai muita suhteita, jotka voisivat vaikuttaa asiattomasti asiakkaan tai julkishallinnon virkailijan päätöksiin MINKÄÄNLAINEN VAATIMUS provisiomaksusta jo ennen, kuin sopimusta koskevasta päätöksestä on ilmoitettu MINKÄÄNLAINEN EHDOTUS OHJATA GE:N LIIKETOIMINTA tietyn edustajan tai liikekumppanin kautta asiakkaan tai hallituksen virkamiehen kanssa tehtyjen erityisjärjestelyjen takia PYYNTÖ maksaa maksu kolmanteen maahan tai toisella nimellä, joka ei liity tapahtumaan PROVISIO, joka tuntuu suurelta suhteessa suoritettuihin palveluihin. lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

20 18 The Spirit & The Letter Suhteet toimittajiin PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ GE:n suhteet toimittajiin perustuvat lainmukaisiin, tehokkaisiin ja tasapuolisiin menettelyihin. GE odottaa myös toimittajien noudattavan lakeja, joiden perusteella heidän on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, tarjottava turvallinen ja terveellinen työympäristö ja suojeltava ympäristöä. Seuraavien GE:n normien avulla varmistetaan, että toimittajasuhteemme eivät vahingoita GE:n mainetta.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 15 Älä jätä sitä huomiotta. Kyseessä on merkittävä ongelma. GE:n maine on kiinni siitä, että käytämme vain toimittajia, jotka kohtelevat työntekijöitään ja paikallista ympäristöä vastuullisesti.

21 19 TOIMINTATAPA NOUDATA TOIMITTAJASUHTEITA KOSKEVIA ASIANMUKAISIA LAKEJA ja säädöksiä. KÄYTÄ vain toimittajia, jotka noudattavat paikallisia ja muita soveltuvia lakisääteisiä vaatimuksia ja GE:n työvoimaan, ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä normeja. Noudata GE:n toimittajien mainetta koskevia normeja, jotka ovat osoitteessa integrity.ge.com. NOUDATA VALTION HANKINTOJA KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ, kun hankit materiaaleja ja palveluita julkissektorin kanssa tehtyjen sopimusten täyttämiseksi. TARJOA TOIMITTAJILLE, myös pienyrityksille sekä vähäosaisten, vähemmistöjen ja naisten omistamille yrityksille, kilpailukykyinen mahdollisuus saada osuus GE:n hankinnoista. TURVAA GE:N LUOTTAMUKSELLISET JA OMAT TIEDOT salassapitosopimuksella ja suojaa toimittajalta saadut, salassapitosopimuksen alaiset tiedot. TURVAA TOIMITTAJILTA SAADUT HENKILÖTIEDOT (ohjeita on kohdassa Yksityisyyden suoja sivulla 26). Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT TOIMITTAJIEN VALINTA muutoin kuin avoimen tarjouskilpailun pohjalta. MAHDOLLISET ETURISTIRIIDAT toimittajia valittaessa, kuten lahjojen ja muiden arvotavaroiden vastaanottaminen muutoin kuin tiukasti yrityksen ohjeita noudattaen TYÖTURVALLISUUTTA VAARANTAVAT OLOSUHTEET toimittajan tuotantotiloissa TOIMITTAJAN TYÖNTEKIJÄT, jotka vaikuttavat alaikäisiltä tai työhön pakotetuilta ILMEINEN PIITTAAMATTOMUUS ympäristönormeista toimittajan tuotantotiloissa HENKILÖTIETOJEN TAI LUOT- TAMUKSELLISTEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN toimittajille varmistamatta, että heillä on asianmukaiset tekniset, fyysiset ja organisatoriset käytännöt tietojen luvattoman käytön estämiseen. HANKINTOJEN OHJAAMINEN sukulaisen tai läheisen ystävän omistamalle tai johtamalle toimittajayritykselle lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

22 20 The Spirit & The Letter Etsit edullisempia toimittajia avainalueilla ja olet löytänyt ulkomaisen toimittajan, joka vaikuttaa lupaavalta. Voitko lähettää tekniset piirustukset sähköpostissa selvittääksesi, kykeneekö uusi yhtiö täyttämään tilauksen? KATSO SIVU 22: KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALVONTA Potentiaalisen uuden asiakkaan edustaja on antanut sinulle käyntikorttinsa, jossa on hänen nimensä ja yhteystietonsa. Voiko nämä tiedot syöttää tietokantaan, josta muut GE:n työntekijät voivat noutaa ne? KATSO SIVU 26: YKSITYISYYDEN SUOJA

23 21 Pitkäaikainen GE:n asiakas perusti äskettäin uuden tuonti- / vientiyrityksen Nevadaan. Asiakkaan yhtiö haluaa ostaa sairaalalaitteistoja yksityisklinikkaan Lähiidässä. Asiakas tarjoutuu maksamaan tilisiirtona Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimivalle yhtiölle kuuluvalta tililtä. Tilipankki on Tyynenmeren saarivaltiossa. Pitäisikö minun suhtautua tähän epäilevästi? KATSO SIVU 24: RAHANPESUN ESTÄMINEN Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa

24 22 The Spirit & The Letter Kansainvälisen kaupan valvonta PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Kansainvälisen kaupan laeilla (ITC, International Trade Control) säädellään tavaroiden, palveluiden ja teknologian siirtoa rajojen yli. Nämä lait vaikuttavat moniin GE:n toiminnan osiin ei pelkästään tuotteiden toimittamiseen. Tiedonsiirto kansallisten rajojen yli, mukaan lukien sähköposti ja Internet-yhteydet, on kauppalakien alaista toimintaa. Lisäksi Yhdysvallat valvoo teknisen tiedon paljastamista muille kuin Yhdysvaltain kansalaisille Yhdysvaltojen rajojen sisällä. ITC-lakien huolellinen noudattaminen näiden toimintojen yhteydessä on tärkeää.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 20 Se riippuu teknisten tietojen vientiluokituksesta ja yhtiösi käytännöstä toimittajan taustatietojen selvittämisen suhteen. Selvitä tarkat ohjeet yhtiösi ITC-asiantuntijalta.

25 23 TOIMINTATAPA NOUDATA YHTIÖN KAIKKIEN TOIMINTAMAIDEN TAI KOTIMAAN asiaankuuluvia kansallisia kaupan rajoitussäännöksiä ja yhtiön omia ITC-menettelyjä tavaran, teknologian, ohjelmistojen ja palvelujen tuonnissa ja viennissä sekä rahoitustapahtumissa. ILMOITA KAIKKI ASIAANKUULUVAT TIEDOT yhtiösi tuontijohtajalle, jotta tullausilmoitukset ovat täsmällisiä ja täydellisiä. Varmista, että GE tai sen agentti toimittaa täsmälliset ja täydelliset tiedot viranomaisille. MÄÄRITÄ MAHDOLLINEN ERIKOIS- VALTUUTUKSEN TARVE TARKISTA- MALLA tuotteen, ohjelmiston tai teknologian vientiluokitus ennen sen vientiä. VARMISTA KAIKKIEN KANSAINVÄLIS- TEN TOIMIEN OSALTA, että kaikkia asiaankuuluvia, kauppaa tiettyjen maiden ja henkilöiden kanssa rajoittavia sekä kiellettyjä käyttötarkoituksia koskevia lakeja ja asetuksia noudatetaan. TARKISTA, ETTEI MIKÄÄN LIIKETOI- MINTAKUMPPANI, toimittaja ja yhtiösi kansainvälisissä toimissa mukana oleva osapuoli ole hallituksen toimittamissa valvontaluetteloissa. Noudata yrityksesi asiakkaan tai toimittajan taustavarmistusmenettelyjä. ÄLÄ OSALLISTU KAUPANKÄYNTIÄ RAJOITTAVIIN TOIMIIN tai boikotteihin, jotka ovat kiellettyjä tai rangaistavia USA:n tai soveltuvien paikallisten lakien mukaan. NEUVOTTELE YRITYKSEN JOHTAJAN KANSSA kaikista kaupoista, joissa syntyy ristiriita USA:n ja jonkin toisen maan tai alueen lakien välillä. Tällaisia ovat esimerkiksi eräät Kanadan, Meksikon ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden hyväksymät lait, jotka kieltävät soveltamasta eräitä USA:n asettamia rajoituksia. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT KAIKKI SEIKAT, NIIN SANOTUT PUNAISET LIPUT, joista voi päätellä, että asiakas saattaa yrittää kiertää ITC-lakeja (näiden varoitusmerkkien kattava luettelo on kansainvälisen lain ja menettelytapojen sivustossa osoitteessa integrity.ge.com). ASIAKKAAN VÄLTTELEVÄT, HALUT- TOMAT TAI MUUTEN EPÄTYYDYT- TÄVÄT VASTAUKSET loppukäyttöä, loppukäyttäjää, toimituspäiviä tai toimituspaikkoja koskeviin kysymyksiin. SELLAISTEN OSAPUOLTEN TAI TOIMIJOIDEN OSALLISTUMINEN KAUPPAAN, joita epäillään kytköksistä biologisia-, kemiallisia- tai ydinaseita taikka ballistisia ohjuksia kehittäviin maihin. TOIMET, JOISSA ON MUKANA KAUPPASAARROSSA OLEVA MAA, tällaisen maan kansalainen tai edustaja tai valtion pakotteiden alainen henkilö tai virasto. TUONTITAVAROIDEN LASKUSSA hinta ei kata tuontitavaroiden täyttä arvoa, tavaroiden kuvaus on epätäydellinen tai alkuperämaa on ilmoitettu virheellisesti. TUOJALLE OSOITETTU tai tuojaa hyvittävä maksu, joka ei sisälly laskutushintaan tai jota muuten ei ilmoiteta tulliviranomaisille. KAUPPAAN OSALLISTUVIEN OSAPUOLTEN siirtomaksut eivät kata kaikkia kustannuksia ja tuottoja. TUONTITARIFFILUOKITUS ei vaikuta täsmälliseltä tuontitavaran kuvaukselta. GE:N ILMOITTAMINEN TUOJAKSI (tuonnistavastaavaksi osapuoleksi) noudattamatta tuontilakien mukaisia menettelyjä. TAVAROIDEN KIRJAAMINEN SUOSITUIMMUUSTULLIOHJELMAAN (GSP, NAFTA, TMS.) ilman varmistusmenettelyjä, joilla valvotaan ohjelman vaatimusten noudattamista. lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

26 24 The Spirit & The Letter Rahanpesun estäminen PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Rikolliseen toimintaan sekaantuneet henkilöt (esim. huumekauppa, lahjonta, kavallukset) saattavat pyrkiä pesemään rikostensa tuoton kätkeäkseen nämä tuotot tai saadakseen ne vaikuttamaan laillisilta. Yli 100 maassa on nykyisin rahanpesua koskevaa lainsäädäntöä, jossa kielletään toimet, joissa on mukana rikollisen toiminnan tuottoja. Tähän liittyvä huolenaihe on se, että laillisia varoja voidaan käyttää terroristitoiminnan rahoittamiseen. Tästä käytetään toisinaan nimitystä käänteinen rahanpesu. GE on sitoutunut noudattamaan täysin kaikkia rahanpesun kieltäviä ja terrorismia vastustavia lakeja kaikkialla maailmassa. GE harjoittaa yritystoimintaa ainoastaan hyvämaineisten asiakkaiden kanssa, jotka suorittavat laillisia liiketoimia ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä. Kaikilla GE:n yrityksillä on velvollisuus käyttää Asiakkaaseen tutustuminen -menettelyä ja riittävästi varmistaa, että yritys ei ota vastaan rahanpesun keinoiksi tunnistettavia maksutyyppejä. GE:n rehellisyys ja maine saattavat vahingoittua vakavasti, jos yritystä vaarantavia asiakassuhteita ja kauppoja ei havaita.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 21 Kyllä, kauppaan pitää suhtautua epäilevästi, jos siihen liittyy rahansiirtoja maihin, maista, osapuolille tai osapuolilta, jotka eivät liity kauppaan, tai jotka eivät liity johdonmukaisesti asiakkaaseen. Lisäksi pyynnöt siirtää rahaa kolmansille osapuolille nostavat varoituslippuja, jotka pitää tutkia, jotta kaupan laillisuus voidaan varmistaa. Kysy neuvoa yrityksen juristilta tai GE:n rahanpesun asiantuntijalta, ennen kuin jatkat liiketoimia.

27 25 TOIMINTATAPA NOUDATA KAIKKIA SOVELTUVIA LAKEJA, jotka kieltävät rahanpesun ja edellyttävät käteis- tai muuten epäilyttävien kauppojen ilmoittamista. Perehdy näiden lakien vaikutuksiin omassa yrityksessäsi. NOUDATA YRITYKSESI ASIAKKAA- SEEN TUTUSTUMINEN -MENETTEL- YJÄ. Kokoa riittävät tiedot ja dokumentaatio mahdollisista asiakkaista, agenteista ja yhteistyökumppaneista sen varmistamiseksi, että nämä harjoittavat laillista liiketoimintaa ja että näiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä. NOUDATA YRITYKSESI hyväksyttäviä maksutapoja koskevia sääntöjä. Opettele tunnistamaan maksutyypit, jotka usein ovat yhteydessä rahanpesuun (esim. moninkertaiset maksumääräykset tai matkasekit tai tuntemattoman kolmannen osapuolen asiakkaalle kirjoittamat sekit). JOS TÖRMÄÄT JOHONKIN VAROITUS- MERKKIIN, ota asia esille GE:n nimeämän rahanpesulainsäädännön asiantuntijan tai yrityksen juristin kanssa ja varmista, että ongelma ratkaistaan viivyttelemättä, ennen kuin kauppa etenee pidemmälle. Varmista, että ratkaisu dokumentoidaan huolellisesti. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT ASIAKAS, EDUSTAJA TAI MAHDOL- LINEN YHTEISTYÖKUMPPANI on haluton toimittamaan täydellisiä tietoja, toimittaa riittämättömiä, vilpillisiä tai epäilyttäviä tietoja tai pyrkii välttämään raportointi- tai dokumentointivelvollisuuksia. MAKSUISSA käytetään rahoitusvälineitä, jotka eivät ole tavanomaisia asiakkaan liiketoiminnassa, joilla ei ole tunnistettavaa yhteyttä asiakkaaseen taikka jotka yleisesti tunnetaan rahanpesutapoina. ASIAKAS tai yhteistyökumppani haluaa maksaa käteisellä. ASIAKKAAN TILAUKSET, OSTOT TAI MAKSUT ovat epätavallisia tai asiaankuulumattomia asiakkaan toimialaan liiketoimintaan nähden. SOPIMUKSEN POIKKEUKSELLISEN MONIMUTKAINEN RAKENNE, maksutavat, jotka vaikuttavat tarkoituksettomilta tai epätavallisen edulliset maksuehdot POIKKEUKSELLISET VAROJEN SIIRROT maihin tai maista, jotka eivät liity kauppaan KAUPAT, JOIHIN LIITTYVÄT veroparatiiseina tunnetut tai tunnetut terroristitoimintaan, huumekauppaan tai rahanpesuun liittyvät paikat KAUPAT, JOISSA KÄYTETÄÄN ULKOMAISIA VALE- TAI OFFSHORE- PANKKEJA, lisensoimattomia rahansiirtäjiä tai valuutanvaihtajia tai muita kuin pankkialalla toimivia rahoitusvälikäsiä SOPIMUKSEN RAPORTOINTI- JA DOKUMENTOINTIVELVOLLISUUKSIEN VÄLTTÄMISEEN tähtäävä rakenne (esim. useat kaupat, joiden summat alittavat ilmoituskynnyksen) PYYNNÖT SIIRTÄÄ RAHAA tai palauttaa käsiraha kolmansille osapuolille tai tuntemattomalle tilille. LAINAN ENNENAIKAINEN TAKAISIN- MAKSU käteisellä tai käteistä vastaavalla maksutavalla lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

28 26 The Spirit & The Letter Yksityisyyden suoja PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Kuluttajien henkilötietojen (nimen, koti- ja työyhteystietojen ja muiden tietojen) keräämistä ja käyttöä säännellään yhä useammassa maassa. Lisäksi monissa maissa säännellään yhtiön edustajien henkilötietojen käyttöä yritysten välisissä toimissa. Joissakin maissa säännellään jopa yrityksiin liittyvien tietojen yksityisyyden suojaa. GE on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja vastuullisesti ja asianmukaisten yksityisyydensuojalakien mukaisesti.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 20 Jos keräsit nämä tiedot maassa, jossa on henkilötietolaki (esimerkiksi useimmat Euroopan maat), laki saattaa kieltää tietojen käyttämisen tai jakamisen, jos henkilö, jota tiedot koskevat, ei ole antanut tähän nimenomaista lupaa. Jos et ole asiasta varma, kysy neuvoa yrityksesi tietosuojan asiantuntijalta. Luettelo asiantuntijoista on Tukikeskuksen Yksityisyyden suoja - sivustossa.

29 27 TOIMINTATAPA OPETTELE SEURAAVAT ASIAT JA NOUDATA NIITÄ henkilötietojen osalta: asianmukaiset lait ja säädökset lainkäyttöalueilla, joissa henkilötietoja kerätään ja joissa niitä käsitellään tai käytetään. GE:n ja yrityksesi yksityisyydensuojakäytännöt. asiaan liittyvät mahdolliset sopimusvelvollisuudet. HANKI, KÄSITTELE JA KÄYTÄ HENKILÖTIETOJA vain hyväksyttyihin tarkoituksiin. KÄYTÄ NIMETTÖMIÄ TIETOJA (nimet poistettu, eikä tietoja voi liittää henkilöön), tai koostettuja tietoja (tiivistetty siten, että yksilöä ei voi tunnistaa) henkilötietojen sijaan, kun se on asianmukaista tai pakollista. RAJOITA henkilötietojen käyttöoikeus niihin yksilöihin, jotka tarvitsevat tietoja hyväksyttyyn tarkoitukseen. ESTÄ henkilötietojen luvaton käyttö niiden käsittelyn aikana tai henkilötietojen tapaturmainen menettäminen tai tuhoutuminen toimimalla huolellisesti. JOS SAAT TIETÄÄ, ETTÄ HENKILÖ- TIETOJA ON KÄYTETTY tämän menettelytavan tai yrityksen yksityisyyden suojan toteuttamismenettelyjen vastaisesti tai jos saat tietää, että jonkin henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai laitteen tietoturva on vaarantunut, ilmoita heti johtajalle, yrityksen yksityisyyden suojasta vastaavalle johtajalle tai yrityksen juristille. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT RIITTÄMÄTTÖMÄT TIETOTUR- VAJÄRJESTELYT henkilötietojen suojaamiseksi, kuten henkilötietojen lähettäminen sähköpostilla tai jakaminen muilla keinoin tarpeettoman laajalle ryhmälle tai henkilötietoja sisältävien tulosteiden jättäminen tulostimen, kopiokoneen tai faksin luo, jossa muut voivat nähdä ne. HENKILÖTIETOJEN VÄLITTÄMINEN yrityksen ulkopuolisille kolmansille osapuolille, kuten myyjille tai toimittajille, joilla ei ole asianmukaisia tietosuojavarmistuksia tai tietojen käytön rajoituksia. HENKILÖTIETOJEN VÄLITTÄMINEN maasta toiseen asianmukaisista laeista piittaamatta. lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

30 Osa kaksi Yhteistyö julkissektorin kanssa Liiketoiminta julkissektorin kanssa

31 29 Saamme julkissektorin asiakkaalta ison suorituksen, jos todistamme, että projektiasennus on tehty. Emme ole varmoja, onko joidenkin pikkukohteiden asennus jo tehty, mutta sen pitäisi tapahtua piakkoin. Vuoden loppu lähestyy ja haluamme maksun kirjanpitoon. Voimmeko lähettää laskun ja todistuksen jo nyt? KATSO SIVU 30: YHTEISTYÖ JULKISSEKTORIN KANSSA Liiketoiminta julkissektorin kanssa

32 30 The Spirit & The Letter Yhteistyö julkissektorin kanssa PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ GE on liikesuhteissa eri maiden hallitusten ja valtionyritysten kanssa. Olemme säännöllisesti tekemisissä valtion virastojen, virkamiesten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. GE:n työntekijöiden on aina noudatettava korkeita eettisiä normeja ja sovellettavia lakeja ja asetuksia sekä julkisiin kauppoihin liittyviä erityisvaatimuksia.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 29 Et voi lähettää laskua ja vahvistusta ennen kuin olet varma, että asennus on tehty kokonaan sopimuksen mukaisesti. Virheellisen todistuksen lähettämisestä voi seurata yhtiölle ja sinulle henkilökohtaisesti rikosoikeudellisia seuraamuksia. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kaikki julkissektorille lähetettävät todistukset ovat ajantasaisia, täsmällisiä ja täydellisiä.

33 31 TOIMINTATAPA NOUDATA SOVELTUVIA LAKEJA ja asetuksia ja etenkin erityisvaatimuksia, jotka liittyvät sopimuksiin ja kauppoihin julkissektorin kanssa. VAADI, että julkissektorin projektiin tai sopimukseen osallistuvat kuten konsultit, myyntiedustajat, jälleenmyyjät ja toimittajat sitoutuvat noudattamaan GE: Yhteistoiminta julkissektorin kanssa - menettelytavan sisältöä. OLE TOTUUDENMUKAINEN JA TÄSMÄLLINEN toimiessasi virkamiesten ja järjestöjen kanssa. OTA KÄYTTÖÖN TEHOKKAAT PROSESSIT, JOILLA VARMISTETAAN, että raportit, todistukset, lausunnot ja ehdotukset ovat ajanmukaisia, täsmällisiä ja täydellisiä, sopimuksen vaatimuksiin perehdytään riittävästi ja niistä tiedotetaan vastuullisille osapuolille. ÄLÄ KORVAA sopimukseen sisältyviä tavaroita ja palveluita toisilla tai poikkea sopimuksen vaatimuksista ilman toimivaltaisen virkamiehen kirjallista hyväksyntää. VAROITUSMERKIT Julkisia kauppoja koskevat ERITYISVAATIMUKSET, kuten yksityisten osapuolten väliset kaupat, joiden rahoittajina toimivat hallituksen virastot, kuten EX-IM Bank, U.S. Agency for International Development, Euroopan unioni tai Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankki VIRHEELLINEN TAI LUVATON KULUJEN LASKUTTAMINEN julkisektorin kanssa solmituissa sopimuksissa POIKKEAMAT SOPIMUKSEN VAATIMUKSISTA tai tavaroiden tai palveluiden korvaaminen toisella sekä vaadittujen testien ja tarkastusten laiminlyönti VIRHEELLISTEN TAI EPÄTÄYDELLISTEN kulu- tai hinnoittelutietojen antaminen, kun julkinen taho edellyttää niitä SELLAISTEN SÄÄDÖSTEN RIKKOMUK- SET, jotka koskevat palkkioiden rajoituksia, vieraanvaraisuutta, värväyskieltoja, ei-kaupallisiin sopimuksiin liittyviä vaatimuksia tai sertifiointimenettelyjä Hallituksen tarjouskilpailuun tai kilpailijan tarjoukseen tai esitykseen liittyvien TIETOJEN VASTAANOTTAMINEN, ellei sopimuksesta vastaava virkamies tai järjestön päällikkö ole nimenomaan ja lainvoimaisesti valtuuttanut näiden tietojen paljastamista TÖIHINOTTONEUVOTTELUT hallituksen virkailijan tai hallituksen virkailijan perheenjäsenten kanssa, kun virkailija pystyy vaikuttamaan julkisen tahon kanssa tehtäviin sopimuksiin liittyvään päätöstentekoon. Liiketoiminta julkissektorin kanssa lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

34 Osa kolme Kilpailulakien noudattaminen Kansainvälinen kilpailu

35 33 Yritykseni voisi saada suuren asiakkaan mutta vain, jos teemme yhteistyötä yhden kilpailijamme kanssa. Voimmeko tehdä yhteistyötä kilpailulakeja rikkomatta, vai pitääkö tilaisuus päästää menemään? KATSO SIVU 34: KILPAILULAKIEN NOUDATTAMINEN Kansainvälinen kilpailu

36 34 The Spirit & The Letter Kilpailulakien noudattaminen PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Kilpailu ja kilpailulainsäädäntö: kieltää kilpailijoiden väliset kilpailua heikentävät sopimukset tai yhteisymmärryksen säätelee hallitsevien yritysten toimintaa edellyttää fuusioiden, yritysostojen ja tiettyjen muiden toimien etukäteistarkistusta ja joissakin tapauksissa luvan hankintaa, jotta voidaan varmistaa, että tällaiset toimet eivät vähennä kilpailua merkittävästi. Nämä lait ovat monimutkaisia ja maailmanlaajuisia, ja ne voivat toimia eri tavalla eri tilanteissa. Yrityksen omissa ohjeissa käsitellään yhteydenpito kilpailijoiden kanssa, kilpailijoita koskevien tietojen hankkiminen ja käsitteleminen sekä osallistuminen kauppaliittoihin, ammattijärjestöihin sekä standardikehitys- ja tuotesertifiointiorganisaatioihin. Näiden lakien soveltamiseen liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, että uusia kaupallisia hankkeita kehitettäessä on usein erityisen tärkeää ottaa yrityksen juristi mukaan jo varhaisessa vaiheessa.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 33 Yhteistyön tekeminen kilpailijan kanssa yksittäisessä projektissa voi olla luvallista, kun siten pystytään parantamaan asiakkaalle tarjottua ratkaisua. Tilanne on tämä esimerkiksi, kun yritykset pystyvät yhdessä tarjoamaan tuotteen, jota kumpikaan ei pysty toimittamaan yksin. Kysy aina neuvoa juristilta, ennen kuin suostut yhteistyöhön kilpailijan kanssa.

37 35 TOIMINTATAPA NOUDATA Noudata kaikkia soveltuvia kilpailulakeja ja säädöksiä sekä kilpailulakeihin liittyviä säädöksiä, asetuksia ja kilpailuviranomaisten kanssa tehtyjä liiketoimintatapaa koskevia sitoumuksia. PEREHDY JA NOUDATA sekä GE:n että yrityksen toimintaohjeisiin. Keskustele kysymyksistä tai ongelmista yrityksen juristin kanssa. ÄLÄ ehdota sopimuksia tai sitoumuksia suoria tai välillisiä, muodollisia tai epämuodollisia, suullisia tai kirjallisia kilpailijoiden kanssa mistään GE:n ja kilpailijan välisestä kilpailua koskevasta seikasta. Älä keskustele kilpailijan tai kilpailijan edustajan kanssa seuraavista asioista: hinnat tarjoukset myyntialueet, asiakkaiden tai tuotelinjojen jakaminen myyntiehdot tuotanto tai myyntikapasiteetti tai -määrät kustannukset, voitot tai voittomarginaalit markkinaosuus tuote- tai palvelutarjoukset asiakkaan tai toimittajan luokitus jakelumenetelmät. ÄLÄ sovi kenenkään kanssa tarjouksen lähettämisestä tai tarjouksen ehdoista, jos sopimuksessa annetaan ymmärtää, että tarjous tehdään jossakin muussa tarkoituksessa kuin tarjouskilpailun voittamista varten. VÄLTÄ KAIKENLAISIA SELLAISIA YHTEYDENOTTOJA kilpailijoihin, joista voi syntyä vaikutus sopimattomasta sopimuksesta tai yhteisymmärryksestä. ÄLÄ esitä äläkä solmi asiakkaiden kanssa sopimuksia tai sitoumuksia, jotka rajoittavat hintaa tai muita ehtoja, joilla asiakas saattaa myydä edelleen tai vuokrata tuotteen tai palvelun kolmannelle osapuolelle. ÄLÄ esitä äläkä solmi asiakkaiden kanssa sopimuksia tai sitoumuksia, jotka rajoittavat hintaa tai muita ehtoja, joilla GE saattaa myydä edelleen tai vuokrata tuotteen tai palvelun kolmannelle osapuolelle. NEUVOTTELE yrityksen juristin kanssa varhaisessa vaiheessa arvioidessasi esitettyä fuusiota, yritysostoa, yhteishanketta tai muuta liiketoimintajärjestelyä, josta voi nousta kilpailulakikysymyksiä, jotta säädösten rikkomisen vaaraa voidaan vähentää (esimerkkejä järjestelyistä, joista pitää neuvotella juristin kanssa, on seuraavassa kohdassa Varoitusmerkit ). Kansainvälinen kilpailu VAROITUSMERKIT YKSINOMAISET JÄRJESTELYT tuotteiden tai palveluiden ostoa tai myyntiä varten Tavaroiden ja palveluiden KYTKYKAUPPA SOPIMUKSET, JOTKA RAJOITTAVAT ASIAKASTA hänen käyttäessään tai myydessään edelleen GE:n tuotetta tai palvelua TEKNOLOGIAN LISENSOINTI- SOPIMUKSET, jotka rajoittavat lisenssin saajan tai antajan vapauksia VALIKOIVAT ALENNUKSET tietyille asiakkaille JÄLLEENMYYNTISOPIMUKSET kilpailijoiden kanssa SOPIMUKSET, JOILLA GE:N TYÖNTEKIJÄSTÄ TULEE muun yksikön hallituksen jäsen lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

38 Osa neljä Oikeudenmukaiset työolosuhteet Ympäristö, terveys ja turvallisuus Turvallisuus ja kriisihallinta GE:n toiminta yhteisössä

39 37 Olen vammainen ja minun pitää osallistua muualla järjestettävään kokoukseen, joka pidetään minulle vaikeapääsyisessä paikassa. Eikö minulla ole oikeuksia yrityksen ulkopuolella? KATSO SIVU 38: OIKEUDENMUKAISET TYÖOLOSUHTEET GE:n toiminta yhteisössä

40 38 The Spirit & The Letter Oikeudenmukaiset työolosuhteet PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Oikeudenmukaiset työolosuhteet sisältävät muutakin kuin asianmukaisten työlainsäädännön noudattamisen. Ne edistävät kaikkien kunnioittamiseen perustuvaa kulttuuria. GE on sitoutunut noudattamaan soveltuvaa työlainsäädäntöä kaikkialla, missä se toimii. Tähän sisältyy kokoontumisvapauteen, tietosuojaan, oikeuteen kollektiivisiin työehtosopimusneuvotteluihin, maahanmuuttoon, työaikaan, palkkaan ja työtunteihin sekä pakkotyön ja lapsityövoiman käytön kieltämiseen ja asiattoman syrjinnän poistamiseen työhönotossa liittyvien lakien noudattaminen. Lain noudattamisen lisäksi pyrimme luomaan työntekijät huomioivan ympäristön kaikkialla, missä GE toimii.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 37 Kyllä. Pääsy pitäisi varmistaa kohtuullisin järjestelyin, jotta voit osallistua kokoukseen, tai sinulle pitäisi tehdä vaihtoehtoiset järjestelyt.

41 39 TOIMINTATAPA KÄYTÄ ANSIOITUNEISUUTTA (esim. koulutus, kokemus, taidot jne.) ja pätevyyttä työsuhteeseen liittyvien päätösten perustana. Ansioituneisuuteen kuuluvat yksilön taidot, suorituskyky, arvot, johtamistaito ja muut työhön liittyvät kriteerit. MISSÄÄN TYÖSUHTEESEEN LIITTYVÄSSÄ PÄÄTÖKSESSÄ TAI TOIMESSA ei tule huomioida henkilön rotua, ihonväriä, uskontoa, kansallista alkuperää, sukupuolta (mukaanlukien raskaus), sukupuolista suuntautumista, ikää, vammaisuutta, veteraaniasemaa eikä muuta lainsuojaa nauttivaa ominaisuutta. TARJOA TYÖYMPÄRISTÖ, jossa ei ilmene asiatonta ahdistelua. KUNNIOITA TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUTTA YKSITYISYYTEEN käyttämällä, ylläpitämällä ja siirtämällä heidän henkilökohtaisia tietojaan soveltuvien GE:n ohjeiden ja menettelyjen mukaisesti (osoitteessa integrity.ge.com). (Vaikka GE pyrkiikin huolehtimaan työntekijöidensä tietosuojasta, yhtiön on kuitenkin pidätettävä oikeus valvoa omaisuutensa käyttöä (esim. tietokoneet, sähköposti, puhelimet, henkinen omaisuus jne.) soveltuvien lakien mukaisesti.) PYRI EDISTÄMÄÄN Yhdysvalloissa ja muualla, missä paikalliset lait niin edellyttävät, naisten, vähemmistöjen, vammaisten ja veteraanien työmahdollisuuksia. JOS TÄMÄN MENETTELYTAVAN ja tietyn alueen lakien, tapojen tai käytäntöjen välillä ilmenee ristiriitoja, neuvottele johdon ja yrityksen juristin kanssa parhaasta toimintatavasta. VAROITUSMERKIT VIHAMIELINEN TYÖYMPÄRISTÖ (esim. vitsit tai esillä pidetyt materiaalit, joissa pilkataan tai jotka loukkaavat tietyn rodun tai etnisen ryhmän jäseniä) TOISEN TYÖNTEKIJÄN TAI TYÖ- TOVERIN sukupuolinen häirintä TOIMINTAMAAN TYÖLAINSÄÄDÄN- NÖN RIKKOMINEN (esim. lakisääteistä vähimmäisikää nuoremman lapsen ottaminen työhön) KIELTÄYTYMINEN TYÖSKENTELYSTÄ tai muusta yhteistyöstä tiettyjen henkilöiden kanssa näiden rodun, uskonnon, sukupuolen tai muun lailla suojatun erityispiirteen perusteella TYÖNTEKIJÖIHIN LIITTYVIEN TIETOJEN PALJASTAMINEN henkilölle, joka ei tarvitse näitä tietoja työssään tai jolla ei ole siihen valtuuksia tai kohteen suostumusta KOSTOTOIMI työntekijää kohtaan (esimerkiksi erottaminen), koska työntekijä on ottanut esiin menettelytavan tai lain rikkomuksen. GE:n toiminta yhteisössä lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

42 40 The Spirit & The Letter

43 41 Sinut lähetetään korjaamaan asiakkaan viallisen sähköjärjestelmän johdotus. Asiakas ei pystykään sammuttamaan järjestelmää kokonaan korjauksia varten, kuten suunniteltiin. Teet suurimman osan työstä sulkemalla järjestelmän osia tarpeen mukaan. Lopuksi jäljellä on enää yksinkertainen kaapelointi, joka edellyttää toimintaa häiritsevää järjestelmän sulkemista. Asiakas pyytää, että tekisit työn ilman järjestelmän sulkemista palveluksena hänelle. Olet varma, että pystyt tekemään työn lähes vaaratta. Voitko tehdä asiakkaalle tämän palveluksen? KATSO SIVU 42: YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS Uusi asiakas haluaa tehdä suuren tilauksen GE:ltä, kunhan laitteisto voidaan toimittaa heille aamuksi. Tällöin aika ei riitä käytännön mukaiseen valvontaluettelojen tarkistamiseen. Voinko lähettää laitteiston tänään ja tarkistaa valvontaluettelot huomenna? KATSO SIVU 44: TURVALLISUUS JA KRIISIHALLINTA GE:n toiminta yhteisössä

44 42 The Spirit & The Letter Ympäristö, terveys ja turvallisuus PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Ympäristö sekä työntekijän terveys ja turvallisuus on suojattu lailla ja GE:ssä uskotaan, että se on myös oikein. Johtoportaan selkeän johtajuuden ja työntekijöiden sitoutumisen avulla GE pyrkii toimimaan turvallisesti ja tavalla, joka minimoi ympäristövaikutukset. Tämä käytäntö ei vaikuta pelkästään jätteiden ja päästöjen hallintaan, vaan kaikkeen, mitä GE tekee: esimerkiksi tuotteiden myymiseen, auton käyttöön yhtiön asialla, uuden yrityksen ostoon tai asiakaspalveluun.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 41 Ehdottomasti et. Sekä GE:n käytäntö että turvalliset työkäytännöt edellyttävät, että toiminnassa oleva koneisto on sammutettava ennen työn aloittamista.

45 43 TOIMINTATAPA NOUDATA kaikkia asiaankuuluvia ympäristö-, terveys- ja työsuojelulakeja ja säännöksiä sekä GE:n aiheeseen liittyviä menettelytapoja. LUO TURVALLINEN TYÖYMPÄRISTÖ, ylläpidä sitä ja ehkäise työtapaturmat. ARVIOI YMPÄRISTÖ-, TURVALLISUUS- JA TERVEYSRISKEJÄ juridiselta ja maineen kannalta, ennen kuin aloitat uuden toiminnon, hankkeen tai projektin, uuden tuotteen myynnin, uuden yrityksen oston tai riskikauppaan osallistumisen. OTA YMPÄRISTÖ-, TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAIKUTUS HUOMIOON GE:n tuotteiden suunnittelussa ja tuotannossa osana tuotteen elinkaarianalyysia. KARSI GE:n toimitiloihin, tuotteisiin, toimintoihin ja palveluihin liittyvät kohtuuttomat riskit. VÄHENNÄ MYRKYLLISTEN MATERIAA- LIEN KÄYTTÖÄ sekä jätteiden ja päästöjen määrää. Pyri säästämään, keräämään ja kierrättämään materiaaleja, vettä ja energiaa. JATKA YMPÄRISTÖ-, TERVEYS- JA TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN parantamista keskeisenä osana GE:n toimintastrategiaa. ESITÄ IDEOITA, jotka tukevat tämän menettelytavan tavoitteita, yrityksesi johtajalle tai ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista vastaavalle taholle. ILMOITA LAITTOMISTA TAI VAARAL- LISISTA olosuhteista välittömästi yrityksen johtajalle tai ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista vastaavalle taholle. VAROITUSMERKIT TURVALLISUUTTA VAARANTAVAT TOIMINNOT JA OLOSUHTEET, kuten: henkilökohtaisten suojavälineiden käytön laiminlyönti (kengät, suojalasit, kuulosuojaimet jne.) merkitsemättömät kemikaalit paljaat tai vaaralliset johdot tukitut varauloskäynnit vaarallinen ajotapa tai turvavöiden käytön tai GE:n ajokäytäntöjen laiminlyönti työskentely korkeilla paikoilla ilman putoamiselta suojaavaa varustusta työskentely raskaiden, riippuvien kuormien alla tai nostinten epäasiallinen käyttö sähköisten tai moottorilla varustettujen laitteiden käyttö noudattamatta asianmukaisia lukitus- ja merkitsemisohjeita vaaralliset työskentelytavat asiakkaan toimipisteessä mahdollinen altistus vakaville tartuntataudeille laitteiden ja koneiden turvalaitteiden tai suojien kytkeminen pois päältä. TERVEYS-, TURVALLISUUS- TAI YMPÄRISTÖSÄÄNNÖSTEN ja ohjeiden noudattamisen laiminlyönti TYÖNTEKIJÖIDEN, ASIAKKAIDEN TAI NAAPUREIDEN ympäristöön, terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät valitukset ILMOITTAMATTA JÄTETYT ympäristö-, terveys- tai turvallisuusriskit tai tapaturmat NOPEAN REAGOINNIN LAIMINLYÖNTI mahdollisissa tuoteturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä HUOMAAMATTA JÄÄNEET MAHDOL- LISUUDET vähentää jätteitä ja myrkyllisten materiaalien käyttöä GE:N MENETTELYTAPOJEN LAIMINLYÖNTI vaarallisten aineiden ja kemikaalien hallinnassa, kuljetuksessa, siirrossa, tuonnissa / viennissä ja hävittämisessä UUSIIN YRITYSOSTOIHIN liittyvät riskit ja vastuut sekä uudet ja vanhat tuotteet, prosessit, palvelut ja hankkeet, joihin liittyy suuri lakisääteinen vastuu ja maineen vaarantuminen. RIITTÄMÄTTÖMÄT TURVAMENETTE- LYT tai käytännöt, joista voi seurata vaaratilanteita toimitiloille ja / tai työntekijöille UUDET TUOTTEET, prosessit, hankkeet tai yritysostot, jotka suurentavat lakisääteistä vastuuta ja vaarantavat maineen. GE:n toiminta yhteisössä lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Sopimusoikeudelliset periaatteet ja oikeustoimilaki Työnhakijatietojen käsittely Syrjinnän kielto Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestaus työhönotossa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE Sisällysluettelo 1. Tavoitteet ja soveltamisala 1 2. Sovellettavat lisädokumentit 1 3. Kolmannet osapuolet 1 4. Yleiset standardit kanssakäymiseen kolmansien osapuolien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 3 :n 15 kohta, sellaisena

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot