The Spirit & The Letter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "The Spirit & The Letter"

Transkriptio

1 Aina tinkimättömän rehellisesti General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter

2 Sisällys rehellisyysjulistus 1 The Spirit & The Letter: Käsikirja liiketoimintaamme 2 GE:n käyttäytymissäännöt 3 Henkilökohtainen sitoutuminen 4 Ketä sääntöjen noudattamiseen liittyvät GE:n menettelytavat koskevat 5 Työntekijöiden velvollisuudet 6 Johdon velvollisuudet 7 Tuo asiat esiin: Velvollisuus tuoda rehellisyyteen liittyvät ongelmat esiin 8 Ongelmien esiin nostaminen 9 Ongelmien käsittely 10 Rikkomusten seuraamukset 11 Yritystoiminnan menettelytavat ja toimintaohjeet 12 the spirit & the letter - menettelytavat 13 Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa 14 Sopimattomat maksut 16 Suhteet toimittajiin 18 Kansainvälisen kaupan valvonta 22 Rahanpesun estäminen 24 Yksityisyyden suoja 26 Liiketoiminta julkissektorin kanssa 28 Yhteistyö julkissektorin kanssa 30 Kansainvälinen kilpailu 32 Kilpailulakien noudattaminen 34 GE:n toiminta yhteisössä 36 Oikeudenmukaiset työolosuhteet 38 Ympäristö, terveys ja turvallisuus 42 Turvallisuus ja kriisihallinta 44 GE:n omaisuuden turvaaminen 46 Immateriaalioikeudet 48 Taloudellinen valvonta 50 Eturistiriidat 54 Sisäpiirin kaupat ja pörssivihjeet 56 Hakemisto 58 Liite Sovellettava laki 59 Tässä julkaisussa esitellään GE:n sääntöjen noudattamiseen liittyvät menettelytavat. Näiden menettelytapojen ja monien muiden tietolähteiden koko teksti on osoitteessa integrity.ge.com.

3 1 REHELLISYYSJULISTUS GE on todistanut jo 125 vuoden ajan sitoutuneensa horjumattomasti rehelliseen toimintaan. Samalla yhtiötä on laajennettu uusille liiketoimintasektoreille ja uusille maantieteellisille alueille. Yhtiö on kasvanut jatkuvasti, ja lainkuuliainen ja eettinen toimintamme on saavuttanut maailmanlaajuisen maineen. Tämä maine on nykyisin parempi kuin koskaan aikaisemmin. Monissa toimitusjohtajien kyselyissä GE on nimetty maailman arvostetuimmaksi ja ihailluimmaksi yhtiöksi. Meidät on luokiteltu ensimmäiseksi rehellisyyden ja johtamiskäytäntöjen osalta. Mutta millään näistä asioista ei ole väliä, jos jokainen meistä ei tee oikeita päätöksiä ja toimi oikein. Näinä aikoina, kun kovin monet suhtautuvat liike-elämään kyynisemmin kuin koskaan, GE:n on pyrittävä saavuttamaan tämä korkea luottamuksen taso joka päivä työntekijä kerrallaan. Siksi pyydänkin jokaista GE:n yhteisöön kuuluvaa sitoutumaan henkilökohtaisesti yrityksen käyttäytymissääntöjen noudattamiseen. Tätä sitoutumista tukevat ja ohjaavat GE:n menettelytavat, jotka koskevat keskeisiä rehellisyyteen liittyviä kysymyksiä. Kaikkien GE:n työntekijöiden on noudatettava sekä näitä menettelytapoja että niiden henkeä. Jos sinulla on kysyttävää tai epäselvyyttä siitä, mikä omalla tai jonkun toisen kohdalla olisi sovelias toimintatapa, ota asia välittömästi esille esimiehesi tai GE:n asiamiehen kanssa tai käytä jotain monista muista yhtiössä käytössä olevista kanavista. Sitoutumisesta rehellisyyteen ei tule tinkiä minkään syyn nojalla esimerkiksi tavoitteista jälkeenjäämisen, kilpailukyvyn tai esimiehen suoran määräyksen. GE:n johtajat ovat lisäksi vastuussa sellaisen yrityskulttuurin suosimisesta, jossa GE:n menettelytapojen ja soveltuvien lakien noudattaminen ovat liiketoiminnassa keskeisellä sijalla. Soveliaaseen menettelyyn liittyvät kysymykset tulee ratkaista viivyttelemättä, huolellisesti ja kunnioittavasti. Erinomaisen taloudellisen suorituskyvyn ja korkeat hallinnon ja periaatteiden standardit eivät ole ristiriidassa, vaan itse asiassa ne tukevat toisiaan. Kun keskitymme nousemaan 2000-luvun huomattavimmaksi kasvuyritykseksi, meidän on tunnistettava, että vain rehellisesti toimimalla voimme säilyttää maineemme, lisätä asiakkaiden luottamusta meihin, tuotteisiimme ja palveluihimme sekä jatkaa kasvuamme. Jeffrey R. Immelt Hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön pääjohtaja Kesäkuu 2005

4 2 The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter: Käsikirja liiketoimintaamme Jokainen GE:n työntekijä voi joka päivä vaikuttaa yrityksemme maineeseen kaikkialla, missä toimimme. The Spirit & The Letter -käsikirja auttaa varmistamaan, että yli 125 vuoden jälkeen toimimme edelleen tinkimättömän rehellisesti. GE:n työntekijät ovat jo yli sadan vuoden ajan nähneet vaivaa ylläpitääkseen yritystoiminnan eettisten käyttäytymisnormien korkeimpia standardeja. Emme pelkästään noudata lakia, vaan otamme rehellisyyden ajatuksen omaksemme. GE:n käyttäytymissäännöissä tämä henki ilmaistaan määrittämällä yleiset käyttäytymisperiaatteet kaikkialla, joka päivä ja jokaista GE:n työntekijää varten. Everywhere Every day Everyone Everywhere: Kaikkialla, Every day: Joka päivä, Everyone: Jokainen.

5 GE:n käyttäytymissäännöt Noudata soveltuvia lakeja ja säännöksiä, jotka ohjaavat yrityskäyttäytymistämme kaikkialla maailmassa. Ole rehellinen, tasapuolinen ja luotettava kaikissa GE:hen liittyvissä toiminnoissasi ja yhteyksissäsi. Vältä kaikkia työ- ja yksityiselämäsi välisiä eturistiriitoja. Edistä ilmapiiriä, jossa tasapuoliset työmahdollisuudet koskevat kaikkia GE:n kirjavan yhteisön jäseniä. Pyri turvallisen työpaikan luomiseen ja ympäristön suojelemiseen. Kannusta kaikissa johtoportaissa kulttuuriin, jossa kaikki työntekijät tunnistavat eettisesti hyväksyttävän käyttäytymisen, arvostavat sitä ja pitävät sitä esimerkillisenä.

6 4 The Spirit & The Letter Henkilökohtainen sitoutuminen GE edellyttää sinun vastaanottaneen seuraavan tiedon: Jokaisen GE:n työntekijän on noudatettava The Spirit & The Letter -menettelytapoja ja otettava esiin mahdolliset lain tai periaatteiden rikkomukset GE:n johtajan, yrityksen juristin, GE:n tilintarkastajan, GE:n asiamiehen tai muun yrityksen sääntöjen noudattamisen asiantuntijan kanssa. Menettelytapojen täydellinen teksti on GE:n menettelytapoja käsittelevässä web-sivustossa: integrity.ge.com.

7 5 Keitä sääntöjen noudattamiseen liittyvät GE:n menettelytavat koskevat GE:N JOHTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT. TYTÄRYRITYKSET JA GE:N ENEMMIS- TÖOSAKKUUSYHTIÖT GE:n enemmistöosakkuusyhtiöiden kaikkialla maailmassa on toteutettava ja noudatettava sääntöjen noudattamiseen liittyviä GE:n menettelytapoja. GE:n enemmistöosakkuusyhtiö on yhtiö, jossa GE käyttää suoraan tai epäsuorasti yli 50 prosentin äänivaltaa tai jossa GE:llä on yhtiön määräysvalta. VÄHEMMISTÖOSAKKUUSYHTIÖT Vähemmistöyhtiöitä tulee mahdollisuuksien mukaan rohkaista toteuttamaan ja noudattamaan sääntöjen noudattamiseen liittyviä GE:n menettelytapoja. GE:TÄ EDUSTAVAT KOLMANNET OSAPUOLET GE:n työntekijöiden, jotka työskentelevät kolmansien osapuolten, kuten konsulttien, agenttien, myyntiedustajien, jälleenmyyjien ja urakoitsijoiden kanssa, tulee: Vaatia, että nämä henkilöt ja yritykset sitoutuvat soveltuvilta osin noudattamaan sääntöjen noudattamiseen liittyviä GE:n menettelytapoja. Kouluttaa ja valistaa näitä henkilöitä ja yrityksiä GE:n menettelytapojen sisältämien vaatimusten noudattamisesta. Ryhtyä tarvittaviin toimiin, joihin sisältyy GE:n edustajan sopimuksen irtisanominen, jos käy ilmi, että edustaja on laiminlyönyt sääntöjen noudattamiseen liittyvien GE:n menettelytapojen noudattamisen.

8 6 The Spirit & The Letter Työntekijöiden velvollisuudet Kaikki työntekijät voivat osallistua GE:n yrityskulttuuriin ymmärtämällä GE:n menettelytavat, omaksumalla GE:n sitoutumisen rehellisyyteen ja pyrkimällä ylläpitämään sääntöjen noudattamista ja välttämään rikkomuksia. Työntekijällä on seuraavat velvollisuudet: GE:N MENETTELYTAPOJEN YMMÄRTÄMINEN Hanki tästä oppaasta perustiedot menettelytapojen sisältämistä vaatimuksista. Perehdy omaa työtäsi koskeviin menettelytapoihin. Tarkista menettelytapojen täydellinen ja uusin versio osoitteesta integrity.ge.com. Pyydä menettelytapojen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä apua esimieheltä, yhtiön juristilta tai yrityksen muista resursseista. NOSTA ONGELMAT ESIIN Mikäli havaitset mahdollisen GE:n menettelytavan rikkomuksen, ota se välittömästi esille. Perehdy kaikkiin kanaviin, jotka ovat tarjolla rehellisyyteen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi: GE:n asiamies, johtaja, GE:n juristi, GE:n tilintarkastaja tai muu yrityksen sääntöjen noudattamisen asiantuntija. Jos esille ottamaasi rehellisyyteen liittyvää ongelmaa ei ratkaista, jatka asian ajamista! Ota asia esille jonkin muun yllä luetellun tahon kanssa. Myötävaikuta yrityksen järjestämiin, periaatteisiin liittyviä ongelmia koskeviin tutkimuksiin.

9 7 Johdon velvollisuudet Johtajan on: luotava sääntöjen noudattamisen kulttuuri, jossa työntekijät ymmärtävät vastuunsa ja uskaltavat ottaa ongelmat esiin kostotoimenpiteitä pelkäämättä, rohkaistava eettiseen käytökseen ja sääntöjen noudattamiseen omalla esimerkillään, käytettävä työntekijän arvioinnissa ja palkitsemisessa kriteereinä työntekijän toimia GE:n menettelytapojen edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä varmistettava työntekijöiden ymmärtävän, että sääntöjen noudattaminen on aina liiketaloudellisia tuloksia tärkeämpää. Johtajien on myös laadittava seuraavien vaiheiden mukaisesti järjestelmä, jolla ehkäistään, havaitaan ja korjataan sääntöjen noudattamiseen liittyvät ongelmat: SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEEN LIITTYVIEN ONGELMIEN EHKÄISEMINEN Sääntöjen noudattamiseen liittyvien riskien systemaattinen tunnistaminen Sen varmistaminen, että johtajan omille riskialueille laaditut räätälöidyt menettelyohjeet saatetaan tiedoksi ja toteutetaan GE:n menettelytapoja koskevan koulutuksen ja lainopillisen neuvonnan järjestäminen työntekijöille ja tarvittaessa hallituksen jäsenille ja kolmansille osapuolille Riittävien voimavarojen ohjaaminen oman liiketoiminnan sääntöjen noudattamisohjelmaan. SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEEN LIITTYVIEN ONGELMIEN HAVAITSEMINEN Dashboardien ja Scorecardien tapaisten valvontamenettelyjen ottaminen käyttöön, jotta niiden avulla havaitaan erityiset sääntöjen noudattamiseen liittyvät riskit ja / tai rikkomukset Tehokkaan asiamiesjärjestelmän edistäminen Sen varmistaminen, että yrityksen sääntöjen noudattamista selvitetään ajoittain sääntöjen noudattamisesta vastaavien johtajien ja / tai yrityksen sisäisen tarkastuksen henkilöstön avulla. REAGOIMINEN SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEEN LIITTYVIIN ONGELMIIN Ryhtyminen viivyttelemättä korjaustoimiin, kun sääntöjen noudattamiseen liittyvissä toimissa havaitaan heikkouksia Ryhtyminen tarvittaviin kurinpitotoimiin Neuvotteleminen GE:n juristin kanssa ja tarvittavien tietojen toimittaminen talouden valvojille ja viranomaisille.

10 8 The Spirit & The Letter Tuo asiat esiin: Velvollisuus tuoda rehellisyyteen liittyvät ongelmat esiin Ongelmiin puuttuminen suojelee GE:n yhteisöä: yhtiötä, työntekijöitä ja osakkeenomistajia. Jos olet havainnut ongelman GE:n menettelytapojen noudattamisessa, sinulla on velvollisuus ottaa se esiin. OTA ONGELMAT ESIIN AJOISSA. Mitä kauemmin ongelman ratkaisua viivästetään, sitä pahemmaksi ongelma voi kehittyä. VOIT TOIMIA NIMETTÖMÄSTI. Jos kuitenkin ilmoitat tietosi, voimme pyytää lisätietoja ja toimittaa palautetta. KUNNIOITAMME LUOTTAMUKSELLISUUTTA. Henkilöllisyytesi ja antamasi tiedot jaetaan vain ongelman ratkaisuun liittyvien henkilöiden kanssa ja silloinkin vain tarvittaessa. KOSTOTOIMET RIKKOVAT GE:N MENETTELYTAPAA. GE kieltää ehdottomasti kostotoimet toista työntekijää vastaan, joka ilmoittaa rehellisyyteen liittyvästä ongelmasta tai auttaa ratkaisemaan sen. Kostotoimista saattaa seurata kurinpitotoimia ja jopa työsuhteen irtisanominen. Ongelma voidaan esittää suullisesti ja kirjallisesti. Haluttaessa se voidaan tehdä nimettömänä.

11 9 Ongelmien esiin nostaminen GE:ssä on käytössä monia kanavia, joiden avulla voit ottaa esille ongelmia. Käytä sitä kanavaa, joka sopii sinulle parhaiten. OMASSA YRITYKSESSÄ Esimies tai johtaja on parhaassa asemassa ratkaisemaan rehellisyysongelman nopeasti. Välitön esimies ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto. Muita kanavia ovat: Sääntöjen noudattamisesta (Compliance Leader) / sisäisestä tarkastuksesta vastaavat Yrityksen juristi Seuraava johtoportaan taso Yritystoiminnan asiamies tai rehellisyyden palvelunumero (luettelo on osoitteessa integrity.ge.com) GE:N YRITYKSEN ASIAMIES GE:n yrityksen asiamiehen välityksellä voit ottaa rehellisyyskysymykset ja -ongelmat esiin haluttaessa nimettömänä. Saat aina vastauksen. P.O. Box 911 Fairfield, CT USA. GE:N HALLITUS Voit ilmoittaa GE:n kirjanpitoa, sisäistä kirjanpidon valvontaa tai tilintarkastusta koskevista ongelmista sekä muista ongelmista yhtiön hallitukselle tai tilintarkastustoimikunnalle. GE Board of Directors General Electric Company (W2E) 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT 06828, USA (vain USA) tai 8* tai (1) (vain USA) (1) Ota asia puheeksi, esitä kysymyksiä, hanki vastauksia. Jos ongelmaan ei puututa, ota se esiin jonkin muun kanavan välityksellä.

12 10 The Spirit & The Letter Ongelmien käsittely GE:n menettelytapojen noudattamiseen liittyvät ongelmat tutkitaan. GE:n tutkimusmenettelyyn kuuluu: 1. ARVIOINTIRYHMÄN ASETTAMINEN Oikean alan objektiiviset asiantuntijat nimitetään tutkimaan ongelmaa. 2. TUTKIMUKSEN JÄRJESTÄMINEN Ryhmä selvittää tosiasiat haastatteluilla ja / tai asiakirjoja tarkistamalla. 3. KORJAUSTOIMI Tarvittaessa ryhmä suosittelee asianmukaisille johtajille korjaustoimia, jotka näiden tulee toteuttaa. 4. PALAUTE Ongelman esiin tuonut henkilö saa palautetta lopputuloksesta.

13 11 Rikkomusten seuraamukset GE:n menettelytapojen rikkomisesta seuraa työntekijöille ja johtajille kurinpitotoimia jopa irtisanomiseen asti. Seuraavassa on esimerkkejä käyttäytymisestä, joka saattaa johtaa kurinpitotoimiin: toimet, jotka rikkovat GE:n menettelytapoja muille esitetyt pyynnöt rikkoa GE:n menettelytapoja laiminlyönti ottaa viivyttelemättä esiin havaittu tai epäilty GE:n menettelytapojen rikkomus laiminlyönti osallistua yrityksen järjestämään GE:n menettelytapojen mahdollisten rikkomusten tutkintaan kostotoimet toista työntekijää vastaan, joka ilmoittaa rehellisyyteen liittyvästä ongelmasta GE:n menettelytapojen ja sovellettavan lain noudattamisen varmistamisen vaatimaan asemaan liittyvien velvollisuuksien ja huolellisuuden laiminlyöminen GE kieltää kostotoimet ehdottomasti

14 12 The Spirit & The Letter Yritystoiminnan menettelytavat ja toimintaohjeet Yrityksesi saa määrittää omia menettelytapoja ja menettelyjä. Niitä on noudatettava tässä oppaassa kuvattujen menettelytapojen ja menettelyjen lisäksi. HUOMAA Tämä opas ja siinä kuvatut menettelytavat eivät muodosta työsopimusta. Oppaan tai menettelytapojen julkaisemisesta ei synny GE:lle sopimusoikeudellisia velvoitteita.

15 Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa Liiketoiminta julkissektorin kanssa Kansainvälinen kilpailu GE:n toiminta yhteisössä GE:n omaisuuden turvaaminen The Spirit & The Letter - menettelytavat

16 Osa yksi Sopimattomat maksut Suhteet toimittajiin Kansainvälisen kaupan valvonta Rahanpesun estäminen Yksityisyyden suoja Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa

17 15 Yhdysvaltain ulkopuolella toimiva asiakas on kutsuttu vierailulle koulutustiloihimme GE:n kustannuksella, mutta hän haluaa lisätä myös viikonloppukäynnin Universal Studiosissa. Voimmeko kustantaa koko matkan? KATSO SIVU 16: SOPIMATTOMAT MAKSUT Edullinen toimittajasi tarjoaa laadukkaita tuotteita ja luotettavia toimituksia pistämättömään hintaan. Mutta toimittajan työntekijöiden työskentely- ja elinolosuhteet saavat sinut kiusaantumaan. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa Pitäisikö tilanne jättää huomiotta vai nostaa pöydälle? KATSO SIVU 18: SUHTEET TOIMITTAJIIN

18 16 The Spirit & The Letter Sopimattomat maksut PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Sopimaton maksu eduntavoittelumielessä ei ole missään tilanteessa hyväksyttävä. Se altistaa sinut ja GE:n mahdollisille rikossyytteille. GE kieltää asiattomat maksut kaikissa yrityksen toiminnoissa kaikkialla maailmassa sekä julkisettä yksityissektorilla. Asiattomia maksuja ei pidä sekoittaa kohtuullisiin ja rajallisiin lahja-, viihdytys- ja asiakkaan matka- ja majoituskuluihin, jotka liittyvät suoranaisesti tuotteiden tai palveluiden myynninedistämiseen tai sopimuksen täyttämiseen. Tällaiset maksut ovat hyväksyttäviä GE:n asiaa koskevien yritys- ja liiketoimintaohjeiden mukaisesti.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 15 Se riippuu monista tekijöistä, muun muassa siitä, onko asiakas julkissektorin virkailija, paikallisesta laista, asiakkaan käytännöistä, yrityksen käytännöistä ja muista seikoista. Sinun täytyy selvittää GE:n juristilta ja esimieheltäsi, onko matka hyväksyttävä.

19 17 TOIMINTATAPA ENNEN LAHJAN ANTAMISTA, asiakkaan viihdyttämistä tai asiakkaan matkakulujen korvaamista, ota selvää asiaan kuuluvista juridisista vaatimuksista, asiakkaan omista säännöistä ja GE:n yritysja liiketoimintaohjeista. VARMISTA, ETTÄ TÄLLAISTEN KULUJEN KUITIT vastaavat tapahtuman oikeaa luonnetta. ÄLÄ KOSKAAN TARJOA LIIKE- ELÄMÄÄN LIITTYVÄÄ SUOSIONO- SOITUSTA, kuten lahjaa, lahjoitusta tai ajanvietettä tapauksissa, joissa se saattaisi olla sopimatonta. ÄLÄ KOSKAAN ANNA, TARJOA, MAKSA TAI VALTUUTA ketään muuta tarjoamaan suoraan tai välillisesti mitään arvokasta (kuten rahaa, tavaraa tai palveluita) virkamiehelle tai asiakkaan työntekijälle asiattoman edun saavuttamiseksi tai säilyttämiseksi. ÄLÄ KOSKAAN ANNA HALLITUKSEN VIRKAMIEHILLE TAI TYÖNTEKIJÖILLE PALKKIOTA tai muuta maksua rutiiniluontoisten hallintotoimien jouduttamiseksi neuvottelematta GE:n kansallisen johtajan tai yhtiön juristin kanssa. Jotkut kansalliset lait, jotka kieltävät lahjonnan maan ulkopuolella sisältävät poikkeuksen edistämismaksuille, joilla edistetään sellaisia rutiininomaisia viranomaistoimintoja, joihin henkilöllä on muuten oikeus. Nämä maksut ovat usein laittomia paikallisten lahjontalakien nojalla, ja GE kehottaa ehdottomasti välttämään niitä. Varmista, että ymmärrät lahjuksen ja edistämismaksun välisen eron. Lahjuksessa annetaan jollekulle jotakin arvokasta, jotta kyseinen henkilö tekee vastineeksi lahjojalle suotuisan päätöksen. Edistämismaksussa maksetaan pieni summa rahaa, jotta toiminto, johon maksajalla on oikeus, tehdään nopeasti. ÄLÄ KOSKAAN ANNA YHDYSVAL- LOISSA YHTIÖN VAROJA tai muuta omaisuutta poliittiseen tarkoitukseen ilman GE:n hallitussuhteiden varapääjohtajan (Vice President for Government Relations) etukäteen antamaa lupaa. Älä koskaan anna yrityksen varoja tai muuta omaisuutta poliittisiin tarkoituksiin Yhdysvaltojen ulkopuolella ilman sekä GE:n hallitussuhteiden varapääjohtajan (Vice President for Government Relations) sekä GE:n kansainvälisen lain ja politiikan varapääjohtajan (Vice President for International Law and Policy) lupaa. EDELLYTÄ, ETTÄ KAIKKI GE:TÄ EDUSTAVAT HENKILÖT JA YRITYKSET (esim. konsultit, agentit, myyntiedustajat, jälleenmyyjät tai urakoitsijat) noudattavat tätä menettelytapaa ja asiaankuuluvia lakeja. OLE RIITTÄVÄN HUOLELLINEN, kun valitset henkilöitä tai yrityksiä edustamaan GE:tä. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT Nykyisen tai mahdollisen kolmannen osapuolen edustajan TAUSTATIEDOISTA PALJASTUU: syytöksiä vilpillisestä liiketavasta maine lahjonnan käyttäjänä perhe- tai muita suhteita, jotka voisivat vaikuttaa asiattomasti asiakkaan tai julkishallinnon virkailijan päätöksiin MINKÄÄNLAINEN VAATIMUS provisiomaksusta jo ennen, kuin sopimusta koskevasta päätöksestä on ilmoitettu MINKÄÄNLAINEN EHDOTUS OHJATA GE:N LIIKETOIMINTA tietyn edustajan tai liikekumppanin kautta asiakkaan tai hallituksen virkamiehen kanssa tehtyjen erityisjärjestelyjen takia PYYNTÖ maksaa maksu kolmanteen maahan tai toisella nimellä, joka ei liity tapahtumaan PROVISIO, joka tuntuu suurelta suhteessa suoritettuihin palveluihin. lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

20 18 The Spirit & The Letter Suhteet toimittajiin PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ GE:n suhteet toimittajiin perustuvat lainmukaisiin, tehokkaisiin ja tasapuolisiin menettelyihin. GE odottaa myös toimittajien noudattavan lakeja, joiden perusteella heidän on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, tarjottava turvallinen ja terveellinen työympäristö ja suojeltava ympäristöä. Seuraavien GE:n normien avulla varmistetaan, että toimittajasuhteemme eivät vahingoita GE:n mainetta.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 15 Älä jätä sitä huomiotta. Kyseessä on merkittävä ongelma. GE:n maine on kiinni siitä, että käytämme vain toimittajia, jotka kohtelevat työntekijöitään ja paikallista ympäristöä vastuullisesti.

21 19 TOIMINTATAPA NOUDATA TOIMITTAJASUHTEITA KOSKEVIA ASIANMUKAISIA LAKEJA ja säädöksiä. KÄYTÄ vain toimittajia, jotka noudattavat paikallisia ja muita soveltuvia lakisääteisiä vaatimuksia ja GE:n työvoimaan, ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä normeja. Noudata GE:n toimittajien mainetta koskevia normeja, jotka ovat osoitteessa integrity.ge.com. NOUDATA VALTION HANKINTOJA KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ, kun hankit materiaaleja ja palveluita julkissektorin kanssa tehtyjen sopimusten täyttämiseksi. TARJOA TOIMITTAJILLE, myös pienyrityksille sekä vähäosaisten, vähemmistöjen ja naisten omistamille yrityksille, kilpailukykyinen mahdollisuus saada osuus GE:n hankinnoista. TURVAA GE:N LUOTTAMUKSELLISET JA OMAT TIEDOT salassapitosopimuksella ja suojaa toimittajalta saadut, salassapitosopimuksen alaiset tiedot. TURVAA TOIMITTAJILTA SAADUT HENKILÖTIEDOT (ohjeita on kohdassa Yksityisyyden suoja sivulla 26). Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT TOIMITTAJIEN VALINTA muutoin kuin avoimen tarjouskilpailun pohjalta. MAHDOLLISET ETURISTIRIIDAT toimittajia valittaessa, kuten lahjojen ja muiden arvotavaroiden vastaanottaminen muutoin kuin tiukasti yrityksen ohjeita noudattaen TYÖTURVALLISUUTTA VAARANTAVAT OLOSUHTEET toimittajan tuotantotiloissa TOIMITTAJAN TYÖNTEKIJÄT, jotka vaikuttavat alaikäisiltä tai työhön pakotetuilta ILMEINEN PIITTAAMATTOMUUS ympäristönormeista toimittajan tuotantotiloissa HENKILÖTIETOJEN TAI LUOT- TAMUKSELLISTEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN toimittajille varmistamatta, että heillä on asianmukaiset tekniset, fyysiset ja organisatoriset käytännöt tietojen luvattoman käytön estämiseen. HANKINTOJEN OHJAAMINEN sukulaisen tai läheisen ystävän omistamalle tai johtamalle toimittajayritykselle lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

22 20 The Spirit & The Letter Etsit edullisempia toimittajia avainalueilla ja olet löytänyt ulkomaisen toimittajan, joka vaikuttaa lupaavalta. Voitko lähettää tekniset piirustukset sähköpostissa selvittääksesi, kykeneekö uusi yhtiö täyttämään tilauksen? KATSO SIVU 22: KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALVONTA Potentiaalisen uuden asiakkaan edustaja on antanut sinulle käyntikorttinsa, jossa on hänen nimensä ja yhteystietonsa. Voiko nämä tiedot syöttää tietokantaan, josta muut GE:n työntekijät voivat noutaa ne? KATSO SIVU 26: YKSITYISYYDEN SUOJA

23 21 Pitkäaikainen GE:n asiakas perusti äskettäin uuden tuonti- / vientiyrityksen Nevadaan. Asiakkaan yhtiö haluaa ostaa sairaalalaitteistoja yksityisklinikkaan Lähiidässä. Asiakas tarjoutuu maksamaan tilisiirtona Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimivalle yhtiölle kuuluvalta tililtä. Tilipankki on Tyynenmeren saarivaltiossa. Pitäisikö minun suhtautua tähän epäilevästi? KATSO SIVU 24: RAHANPESUN ESTÄMINEN Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa

24 22 The Spirit & The Letter Kansainvälisen kaupan valvonta PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Kansainvälisen kaupan laeilla (ITC, International Trade Control) säädellään tavaroiden, palveluiden ja teknologian siirtoa rajojen yli. Nämä lait vaikuttavat moniin GE:n toiminnan osiin ei pelkästään tuotteiden toimittamiseen. Tiedonsiirto kansallisten rajojen yli, mukaan lukien sähköposti ja Internet-yhteydet, on kauppalakien alaista toimintaa. Lisäksi Yhdysvallat valvoo teknisen tiedon paljastamista muille kuin Yhdysvaltain kansalaisille Yhdysvaltojen rajojen sisällä. ITC-lakien huolellinen noudattaminen näiden toimintojen yhteydessä on tärkeää.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 20 Se riippuu teknisten tietojen vientiluokituksesta ja yhtiösi käytännöstä toimittajan taustatietojen selvittämisen suhteen. Selvitä tarkat ohjeet yhtiösi ITC-asiantuntijalta.

25 23 TOIMINTATAPA NOUDATA YHTIÖN KAIKKIEN TOIMINTAMAIDEN TAI KOTIMAAN asiaankuuluvia kansallisia kaupan rajoitussäännöksiä ja yhtiön omia ITC-menettelyjä tavaran, teknologian, ohjelmistojen ja palvelujen tuonnissa ja viennissä sekä rahoitustapahtumissa. ILMOITA KAIKKI ASIAANKUULUVAT TIEDOT yhtiösi tuontijohtajalle, jotta tullausilmoitukset ovat täsmällisiä ja täydellisiä. Varmista, että GE tai sen agentti toimittaa täsmälliset ja täydelliset tiedot viranomaisille. MÄÄRITÄ MAHDOLLINEN ERIKOIS- VALTUUTUKSEN TARVE TARKISTA- MALLA tuotteen, ohjelmiston tai teknologian vientiluokitus ennen sen vientiä. VARMISTA KAIKKIEN KANSAINVÄLIS- TEN TOIMIEN OSALTA, että kaikkia asiaankuuluvia, kauppaa tiettyjen maiden ja henkilöiden kanssa rajoittavia sekä kiellettyjä käyttötarkoituksia koskevia lakeja ja asetuksia noudatetaan. TARKISTA, ETTEI MIKÄÄN LIIKETOI- MINTAKUMPPANI, toimittaja ja yhtiösi kansainvälisissä toimissa mukana oleva osapuoli ole hallituksen toimittamissa valvontaluetteloissa. Noudata yrityksesi asiakkaan tai toimittajan taustavarmistusmenettelyjä. ÄLÄ OSALLISTU KAUPANKÄYNTIÄ RAJOITTAVIIN TOIMIIN tai boikotteihin, jotka ovat kiellettyjä tai rangaistavia USA:n tai soveltuvien paikallisten lakien mukaan. NEUVOTTELE YRITYKSEN JOHTAJAN KANSSA kaikista kaupoista, joissa syntyy ristiriita USA:n ja jonkin toisen maan tai alueen lakien välillä. Tällaisia ovat esimerkiksi eräät Kanadan, Meksikon ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden hyväksymät lait, jotka kieltävät soveltamasta eräitä USA:n asettamia rajoituksia. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT KAIKKI SEIKAT, NIIN SANOTUT PUNAISET LIPUT, joista voi päätellä, että asiakas saattaa yrittää kiertää ITC-lakeja (näiden varoitusmerkkien kattava luettelo on kansainvälisen lain ja menettelytapojen sivustossa osoitteessa integrity.ge.com). ASIAKKAAN VÄLTTELEVÄT, HALUT- TOMAT TAI MUUTEN EPÄTYYDYT- TÄVÄT VASTAUKSET loppukäyttöä, loppukäyttäjää, toimituspäiviä tai toimituspaikkoja koskeviin kysymyksiin. SELLAISTEN OSAPUOLTEN TAI TOIMIJOIDEN OSALLISTUMINEN KAUPPAAN, joita epäillään kytköksistä biologisia-, kemiallisia- tai ydinaseita taikka ballistisia ohjuksia kehittäviin maihin. TOIMET, JOISSA ON MUKANA KAUPPASAARROSSA OLEVA MAA, tällaisen maan kansalainen tai edustaja tai valtion pakotteiden alainen henkilö tai virasto. TUONTITAVAROIDEN LASKUSSA hinta ei kata tuontitavaroiden täyttä arvoa, tavaroiden kuvaus on epätäydellinen tai alkuperämaa on ilmoitettu virheellisesti. TUOJALLE OSOITETTU tai tuojaa hyvittävä maksu, joka ei sisälly laskutushintaan tai jota muuten ei ilmoiteta tulliviranomaisille. KAUPPAAN OSALLISTUVIEN OSAPUOLTEN siirtomaksut eivät kata kaikkia kustannuksia ja tuottoja. TUONTITARIFFILUOKITUS ei vaikuta täsmälliseltä tuontitavaran kuvaukselta. GE:N ILMOITTAMINEN TUOJAKSI (tuonnistavastaavaksi osapuoleksi) noudattamatta tuontilakien mukaisia menettelyjä. TAVAROIDEN KIRJAAMINEN SUOSITUIMMUUSTULLIOHJELMAAN (GSP, NAFTA, TMS.) ilman varmistusmenettelyjä, joilla valvotaan ohjelman vaatimusten noudattamista. lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

26 24 The Spirit & The Letter Rahanpesun estäminen PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Rikolliseen toimintaan sekaantuneet henkilöt (esim. huumekauppa, lahjonta, kavallukset) saattavat pyrkiä pesemään rikostensa tuoton kätkeäkseen nämä tuotot tai saadakseen ne vaikuttamaan laillisilta. Yli 100 maassa on nykyisin rahanpesua koskevaa lainsäädäntöä, jossa kielletään toimet, joissa on mukana rikollisen toiminnan tuottoja. Tähän liittyvä huolenaihe on se, että laillisia varoja voidaan käyttää terroristitoiminnan rahoittamiseen. Tästä käytetään toisinaan nimitystä käänteinen rahanpesu. GE on sitoutunut noudattamaan täysin kaikkia rahanpesun kieltäviä ja terrorismia vastustavia lakeja kaikkialla maailmassa. GE harjoittaa yritystoimintaa ainoastaan hyvämaineisten asiakkaiden kanssa, jotka suorittavat laillisia liiketoimia ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä. Kaikilla GE:n yrityksillä on velvollisuus käyttää Asiakkaaseen tutustuminen -menettelyä ja riittävästi varmistaa, että yritys ei ota vastaan rahanpesun keinoiksi tunnistettavia maksutyyppejä. GE:n rehellisyys ja maine saattavat vahingoittua vakavasti, jos yritystä vaarantavia asiakassuhteita ja kauppoja ei havaita.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 21 Kyllä, kauppaan pitää suhtautua epäilevästi, jos siihen liittyy rahansiirtoja maihin, maista, osapuolille tai osapuolilta, jotka eivät liity kauppaan, tai jotka eivät liity johdonmukaisesti asiakkaaseen. Lisäksi pyynnöt siirtää rahaa kolmansille osapuolille nostavat varoituslippuja, jotka pitää tutkia, jotta kaupan laillisuus voidaan varmistaa. Kysy neuvoa yrityksen juristilta tai GE:n rahanpesun asiantuntijalta, ennen kuin jatkat liiketoimia.

27 25 TOIMINTATAPA NOUDATA KAIKKIA SOVELTUVIA LAKEJA, jotka kieltävät rahanpesun ja edellyttävät käteis- tai muuten epäilyttävien kauppojen ilmoittamista. Perehdy näiden lakien vaikutuksiin omassa yrityksessäsi. NOUDATA YRITYKSESI ASIAKKAA- SEEN TUTUSTUMINEN -MENETTEL- YJÄ. Kokoa riittävät tiedot ja dokumentaatio mahdollisista asiakkaista, agenteista ja yhteistyökumppaneista sen varmistamiseksi, että nämä harjoittavat laillista liiketoimintaa ja että näiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä. NOUDATA YRITYKSESI hyväksyttäviä maksutapoja koskevia sääntöjä. Opettele tunnistamaan maksutyypit, jotka usein ovat yhteydessä rahanpesuun (esim. moninkertaiset maksumääräykset tai matkasekit tai tuntemattoman kolmannen osapuolen asiakkaalle kirjoittamat sekit). JOS TÖRMÄÄT JOHONKIN VAROITUS- MERKKIIN, ota asia esille GE:n nimeämän rahanpesulainsäädännön asiantuntijan tai yrityksen juristin kanssa ja varmista, että ongelma ratkaistaan viivyttelemättä, ennen kuin kauppa etenee pidemmälle. Varmista, että ratkaisu dokumentoidaan huolellisesti. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT ASIAKAS, EDUSTAJA TAI MAHDOL- LINEN YHTEISTYÖKUMPPANI on haluton toimittamaan täydellisiä tietoja, toimittaa riittämättömiä, vilpillisiä tai epäilyttäviä tietoja tai pyrkii välttämään raportointi- tai dokumentointivelvollisuuksia. MAKSUISSA käytetään rahoitusvälineitä, jotka eivät ole tavanomaisia asiakkaan liiketoiminnassa, joilla ei ole tunnistettavaa yhteyttä asiakkaaseen taikka jotka yleisesti tunnetaan rahanpesutapoina. ASIAKAS tai yhteistyökumppani haluaa maksaa käteisellä. ASIAKKAAN TILAUKSET, OSTOT TAI MAKSUT ovat epätavallisia tai asiaankuulumattomia asiakkaan toimialaan liiketoimintaan nähden. SOPIMUKSEN POIKKEUKSELLISEN MONIMUTKAINEN RAKENNE, maksutavat, jotka vaikuttavat tarkoituksettomilta tai epätavallisen edulliset maksuehdot POIKKEUKSELLISET VAROJEN SIIRROT maihin tai maista, jotka eivät liity kauppaan KAUPAT, JOIHIN LIITTYVÄT veroparatiiseina tunnetut tai tunnetut terroristitoimintaan, huumekauppaan tai rahanpesuun liittyvät paikat KAUPAT, JOISSA KÄYTETÄÄN ULKOMAISIA VALE- TAI OFFSHORE- PANKKEJA, lisensoimattomia rahansiirtäjiä tai valuutanvaihtajia tai muita kuin pankkialalla toimivia rahoitusvälikäsiä SOPIMUKSEN RAPORTOINTI- JA DOKUMENTOINTIVELVOLLISUUKSIEN VÄLTTÄMISEEN tähtäävä rakenne (esim. useat kaupat, joiden summat alittavat ilmoituskynnyksen) PYYNNÖT SIIRTÄÄ RAHAA tai palauttaa käsiraha kolmansille osapuolille tai tuntemattomalle tilille. LAINAN ENNENAIKAINEN TAKAISIN- MAKSU käteisellä tai käteistä vastaavalla maksutavalla lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

28 26 The Spirit & The Letter Yksityisyyden suoja PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Kuluttajien henkilötietojen (nimen, koti- ja työyhteystietojen ja muiden tietojen) keräämistä ja käyttöä säännellään yhä useammassa maassa. Lisäksi monissa maissa säännellään yhtiön edustajien henkilötietojen käyttöä yritysten välisissä toimissa. Joissakin maissa säännellään jopa yrityksiin liittyvien tietojen yksityisyyden suojaa. GE on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja vastuullisesti ja asianmukaisten yksityisyydensuojalakien mukaisesti.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 20 Jos keräsit nämä tiedot maassa, jossa on henkilötietolaki (esimerkiksi useimmat Euroopan maat), laki saattaa kieltää tietojen käyttämisen tai jakamisen, jos henkilö, jota tiedot koskevat, ei ole antanut tähän nimenomaista lupaa. Jos et ole asiasta varma, kysy neuvoa yrityksesi tietosuojan asiantuntijalta. Luettelo asiantuntijoista on Tukikeskuksen Yksityisyyden suoja - sivustossa.

29 27 TOIMINTATAPA OPETTELE SEURAAVAT ASIAT JA NOUDATA NIITÄ henkilötietojen osalta: asianmukaiset lait ja säädökset lainkäyttöalueilla, joissa henkilötietoja kerätään ja joissa niitä käsitellään tai käytetään. GE:n ja yrityksesi yksityisyydensuojakäytännöt. asiaan liittyvät mahdolliset sopimusvelvollisuudet. HANKI, KÄSITTELE JA KÄYTÄ HENKILÖTIETOJA vain hyväksyttyihin tarkoituksiin. KÄYTÄ NIMETTÖMIÄ TIETOJA (nimet poistettu, eikä tietoja voi liittää henkilöön), tai koostettuja tietoja (tiivistetty siten, että yksilöä ei voi tunnistaa) henkilötietojen sijaan, kun se on asianmukaista tai pakollista. RAJOITA henkilötietojen käyttöoikeus niihin yksilöihin, jotka tarvitsevat tietoja hyväksyttyyn tarkoitukseen. ESTÄ henkilötietojen luvaton käyttö niiden käsittelyn aikana tai henkilötietojen tapaturmainen menettäminen tai tuhoutuminen toimimalla huolellisesti. JOS SAAT TIETÄÄ, ETTÄ HENKILÖ- TIETOJA ON KÄYTETTY tämän menettelytavan tai yrityksen yksityisyyden suojan toteuttamismenettelyjen vastaisesti tai jos saat tietää, että jonkin henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai laitteen tietoturva on vaarantunut, ilmoita heti johtajalle, yrityksen yksityisyyden suojasta vastaavalle johtajalle tai yrityksen juristille. Toiminta asiakkaiden ja toimittajien kanssa VAROITUSMERKIT RIITTÄMÄTTÖMÄT TIETOTUR- VAJÄRJESTELYT henkilötietojen suojaamiseksi, kuten henkilötietojen lähettäminen sähköpostilla tai jakaminen muilla keinoin tarpeettoman laajalle ryhmälle tai henkilötietoja sisältävien tulosteiden jättäminen tulostimen, kopiokoneen tai faksin luo, jossa muut voivat nähdä ne. HENKILÖTIETOJEN VÄLITTÄMINEN yrityksen ulkopuolisille kolmansille osapuolille, kuten myyjille tai toimittajille, joilla ei ole asianmukaisia tietosuojavarmistuksia tai tietojen käytön rajoituksia. HENKILÖTIETOJEN VÄLITTÄMINEN maasta toiseen asianmukaisista laeista piittaamatta. lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

30 Osa kaksi Yhteistyö julkissektorin kanssa Liiketoiminta julkissektorin kanssa

31 29 Saamme julkissektorin asiakkaalta ison suorituksen, jos todistamme, että projektiasennus on tehty. Emme ole varmoja, onko joidenkin pikkukohteiden asennus jo tehty, mutta sen pitäisi tapahtua piakkoin. Vuoden loppu lähestyy ja haluamme maksun kirjanpitoon. Voimmeko lähettää laskun ja todistuksen jo nyt? KATSO SIVU 30: YHTEISTYÖ JULKISSEKTORIN KANSSA Liiketoiminta julkissektorin kanssa

32 30 The Spirit & The Letter Yhteistyö julkissektorin kanssa PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ GE on liikesuhteissa eri maiden hallitusten ja valtionyritysten kanssa. Olemme säännöllisesti tekemisissä valtion virastojen, virkamiesten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. GE:n työntekijöiden on aina noudatettava korkeita eettisiä normeja ja sovellettavia lakeja ja asetuksia sekä julkisiin kauppoihin liittyviä erityisvaatimuksia.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 29 Et voi lähettää laskua ja vahvistusta ennen kuin olet varma, että asennus on tehty kokonaan sopimuksen mukaisesti. Virheellisen todistuksen lähettämisestä voi seurata yhtiölle ja sinulle henkilökohtaisesti rikosoikeudellisia seuraamuksia. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kaikki julkissektorille lähetettävät todistukset ovat ajantasaisia, täsmällisiä ja täydellisiä.

33 31 TOIMINTATAPA NOUDATA SOVELTUVIA LAKEJA ja asetuksia ja etenkin erityisvaatimuksia, jotka liittyvät sopimuksiin ja kauppoihin julkissektorin kanssa. VAADI, että julkissektorin projektiin tai sopimukseen osallistuvat kuten konsultit, myyntiedustajat, jälleenmyyjät ja toimittajat sitoutuvat noudattamaan GE: Yhteistoiminta julkissektorin kanssa - menettelytavan sisältöä. OLE TOTUUDENMUKAINEN JA TÄSMÄLLINEN toimiessasi virkamiesten ja järjestöjen kanssa. OTA KÄYTTÖÖN TEHOKKAAT PROSESSIT, JOILLA VARMISTETAAN, että raportit, todistukset, lausunnot ja ehdotukset ovat ajanmukaisia, täsmällisiä ja täydellisiä, sopimuksen vaatimuksiin perehdytään riittävästi ja niistä tiedotetaan vastuullisille osapuolille. ÄLÄ KORVAA sopimukseen sisältyviä tavaroita ja palveluita toisilla tai poikkea sopimuksen vaatimuksista ilman toimivaltaisen virkamiehen kirjallista hyväksyntää. VAROITUSMERKIT Julkisia kauppoja koskevat ERITYISVAATIMUKSET, kuten yksityisten osapuolten väliset kaupat, joiden rahoittajina toimivat hallituksen virastot, kuten EX-IM Bank, U.S. Agency for International Development, Euroopan unioni tai Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankki VIRHEELLINEN TAI LUVATON KULUJEN LASKUTTAMINEN julkisektorin kanssa solmituissa sopimuksissa POIKKEAMAT SOPIMUKSEN VAATIMUKSISTA tai tavaroiden tai palveluiden korvaaminen toisella sekä vaadittujen testien ja tarkastusten laiminlyönti VIRHEELLISTEN TAI EPÄTÄYDELLISTEN kulu- tai hinnoittelutietojen antaminen, kun julkinen taho edellyttää niitä SELLAISTEN SÄÄDÖSTEN RIKKOMUK- SET, jotka koskevat palkkioiden rajoituksia, vieraanvaraisuutta, värväyskieltoja, ei-kaupallisiin sopimuksiin liittyviä vaatimuksia tai sertifiointimenettelyjä Hallituksen tarjouskilpailuun tai kilpailijan tarjoukseen tai esitykseen liittyvien TIETOJEN VASTAANOTTAMINEN, ellei sopimuksesta vastaava virkamies tai järjestön päällikkö ole nimenomaan ja lainvoimaisesti valtuuttanut näiden tietojen paljastamista TÖIHINOTTONEUVOTTELUT hallituksen virkailijan tai hallituksen virkailijan perheenjäsenten kanssa, kun virkailija pystyy vaikuttamaan julkisen tahon kanssa tehtäviin sopimuksiin liittyvään päätöstentekoon. Liiketoiminta julkissektorin kanssa lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

34 Osa kolme Kilpailulakien noudattaminen Kansainvälinen kilpailu

35 33 Yritykseni voisi saada suuren asiakkaan mutta vain, jos teemme yhteistyötä yhden kilpailijamme kanssa. Voimmeko tehdä yhteistyötä kilpailulakeja rikkomatta, vai pitääkö tilaisuus päästää menemään? KATSO SIVU 34: KILPAILULAKIEN NOUDATTAMINEN Kansainvälinen kilpailu

36 34 The Spirit & The Letter Kilpailulakien noudattaminen PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Kilpailu ja kilpailulainsäädäntö: kieltää kilpailijoiden väliset kilpailua heikentävät sopimukset tai yhteisymmärryksen säätelee hallitsevien yritysten toimintaa edellyttää fuusioiden, yritysostojen ja tiettyjen muiden toimien etukäteistarkistusta ja joissakin tapauksissa luvan hankintaa, jotta voidaan varmistaa, että tällaiset toimet eivät vähennä kilpailua merkittävästi. Nämä lait ovat monimutkaisia ja maailmanlaajuisia, ja ne voivat toimia eri tavalla eri tilanteissa. Yrityksen omissa ohjeissa käsitellään yhteydenpito kilpailijoiden kanssa, kilpailijoita koskevien tietojen hankkiminen ja käsitteleminen sekä osallistuminen kauppaliittoihin, ammattijärjestöihin sekä standardikehitys- ja tuotesertifiointiorganisaatioihin. Näiden lakien soveltamiseen liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, että uusia kaupallisia hankkeita kehitettäessä on usein erityisen tärkeää ottaa yrityksen juristi mukaan jo varhaisessa vaiheessa.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 33 Yhteistyön tekeminen kilpailijan kanssa yksittäisessä projektissa voi olla luvallista, kun siten pystytään parantamaan asiakkaalle tarjottua ratkaisua. Tilanne on tämä esimerkiksi, kun yritykset pystyvät yhdessä tarjoamaan tuotteen, jota kumpikaan ei pysty toimittamaan yksin. Kysy aina neuvoa juristilta, ennen kuin suostut yhteistyöhön kilpailijan kanssa.

37 35 TOIMINTATAPA NOUDATA Noudata kaikkia soveltuvia kilpailulakeja ja säädöksiä sekä kilpailulakeihin liittyviä säädöksiä, asetuksia ja kilpailuviranomaisten kanssa tehtyjä liiketoimintatapaa koskevia sitoumuksia. PEREHDY JA NOUDATA sekä GE:n että yrityksen toimintaohjeisiin. Keskustele kysymyksistä tai ongelmista yrityksen juristin kanssa. ÄLÄ ehdota sopimuksia tai sitoumuksia suoria tai välillisiä, muodollisia tai epämuodollisia, suullisia tai kirjallisia kilpailijoiden kanssa mistään GE:n ja kilpailijan välisestä kilpailua koskevasta seikasta. Älä keskustele kilpailijan tai kilpailijan edustajan kanssa seuraavista asioista: hinnat tarjoukset myyntialueet, asiakkaiden tai tuotelinjojen jakaminen myyntiehdot tuotanto tai myyntikapasiteetti tai -määrät kustannukset, voitot tai voittomarginaalit markkinaosuus tuote- tai palvelutarjoukset asiakkaan tai toimittajan luokitus jakelumenetelmät. ÄLÄ sovi kenenkään kanssa tarjouksen lähettämisestä tai tarjouksen ehdoista, jos sopimuksessa annetaan ymmärtää, että tarjous tehdään jossakin muussa tarkoituksessa kuin tarjouskilpailun voittamista varten. VÄLTÄ KAIKENLAISIA SELLAISIA YHTEYDENOTTOJA kilpailijoihin, joista voi syntyä vaikutus sopimattomasta sopimuksesta tai yhteisymmärryksestä. ÄLÄ esitä äläkä solmi asiakkaiden kanssa sopimuksia tai sitoumuksia, jotka rajoittavat hintaa tai muita ehtoja, joilla asiakas saattaa myydä edelleen tai vuokrata tuotteen tai palvelun kolmannelle osapuolelle. ÄLÄ esitä äläkä solmi asiakkaiden kanssa sopimuksia tai sitoumuksia, jotka rajoittavat hintaa tai muita ehtoja, joilla GE saattaa myydä edelleen tai vuokrata tuotteen tai palvelun kolmannelle osapuolelle. NEUVOTTELE yrityksen juristin kanssa varhaisessa vaiheessa arvioidessasi esitettyä fuusiota, yritysostoa, yhteishanketta tai muuta liiketoimintajärjestelyä, josta voi nousta kilpailulakikysymyksiä, jotta säädösten rikkomisen vaaraa voidaan vähentää (esimerkkejä järjestelyistä, joista pitää neuvotella juristin kanssa, on seuraavassa kohdassa Varoitusmerkit ). Kansainvälinen kilpailu VAROITUSMERKIT YKSINOMAISET JÄRJESTELYT tuotteiden tai palveluiden ostoa tai myyntiä varten Tavaroiden ja palveluiden KYTKYKAUPPA SOPIMUKSET, JOTKA RAJOITTAVAT ASIAKASTA hänen käyttäessään tai myydessään edelleen GE:n tuotetta tai palvelua TEKNOLOGIAN LISENSOINTI- SOPIMUKSET, jotka rajoittavat lisenssin saajan tai antajan vapauksia VALIKOIVAT ALENNUKSET tietyille asiakkaille JÄLLEENMYYNTISOPIMUKSET kilpailijoiden kanssa SOPIMUKSET, JOILLA GE:N TYÖNTEKIJÄSTÄ TULEE muun yksikön hallituksen jäsen lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

38 Osa neljä Oikeudenmukaiset työolosuhteet Ympäristö, terveys ja turvallisuus Turvallisuus ja kriisihallinta GE:n toiminta yhteisössä

39 37 Olen vammainen ja minun pitää osallistua muualla järjestettävään kokoukseen, joka pidetään minulle vaikeapääsyisessä paikassa. Eikö minulla ole oikeuksia yrityksen ulkopuolella? KATSO SIVU 38: OIKEUDENMUKAISET TYÖOLOSUHTEET GE:n toiminta yhteisössä

40 38 The Spirit & The Letter Oikeudenmukaiset työolosuhteet PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Oikeudenmukaiset työolosuhteet sisältävät muutakin kuin asianmukaisten työlainsäädännön noudattamisen. Ne edistävät kaikkien kunnioittamiseen perustuvaa kulttuuria. GE on sitoutunut noudattamaan soveltuvaa työlainsäädäntöä kaikkialla, missä se toimii. Tähän sisältyy kokoontumisvapauteen, tietosuojaan, oikeuteen kollektiivisiin työehtosopimusneuvotteluihin, maahanmuuttoon, työaikaan, palkkaan ja työtunteihin sekä pakkotyön ja lapsityövoiman käytön kieltämiseen ja asiattoman syrjinnän poistamiseen työhönotossa liittyvien lakien noudattaminen. Lain noudattamisen lisäksi pyrimme luomaan työntekijät huomioivan ympäristön kaikkialla, missä GE toimii.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 37 Kyllä. Pääsy pitäisi varmistaa kohtuullisin järjestelyin, jotta voit osallistua kokoukseen, tai sinulle pitäisi tehdä vaihtoehtoiset järjestelyt.

41 39 TOIMINTATAPA KÄYTÄ ANSIOITUNEISUUTTA (esim. koulutus, kokemus, taidot jne.) ja pätevyyttä työsuhteeseen liittyvien päätösten perustana. Ansioituneisuuteen kuuluvat yksilön taidot, suorituskyky, arvot, johtamistaito ja muut työhön liittyvät kriteerit. MISSÄÄN TYÖSUHTEESEEN LIITTYVÄSSÄ PÄÄTÖKSESSÄ TAI TOIMESSA ei tule huomioida henkilön rotua, ihonväriä, uskontoa, kansallista alkuperää, sukupuolta (mukaanlukien raskaus), sukupuolista suuntautumista, ikää, vammaisuutta, veteraaniasemaa eikä muuta lainsuojaa nauttivaa ominaisuutta. TARJOA TYÖYMPÄRISTÖ, jossa ei ilmene asiatonta ahdistelua. KUNNIOITA TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUTTA YKSITYISYYTEEN käyttämällä, ylläpitämällä ja siirtämällä heidän henkilökohtaisia tietojaan soveltuvien GE:n ohjeiden ja menettelyjen mukaisesti (osoitteessa integrity.ge.com). (Vaikka GE pyrkiikin huolehtimaan työntekijöidensä tietosuojasta, yhtiön on kuitenkin pidätettävä oikeus valvoa omaisuutensa käyttöä (esim. tietokoneet, sähköposti, puhelimet, henkinen omaisuus jne.) soveltuvien lakien mukaisesti.) PYRI EDISTÄMÄÄN Yhdysvalloissa ja muualla, missä paikalliset lait niin edellyttävät, naisten, vähemmistöjen, vammaisten ja veteraanien työmahdollisuuksia. JOS TÄMÄN MENETTELYTAVAN ja tietyn alueen lakien, tapojen tai käytäntöjen välillä ilmenee ristiriitoja, neuvottele johdon ja yrityksen juristin kanssa parhaasta toimintatavasta. VAROITUSMERKIT VIHAMIELINEN TYÖYMPÄRISTÖ (esim. vitsit tai esillä pidetyt materiaalit, joissa pilkataan tai jotka loukkaavat tietyn rodun tai etnisen ryhmän jäseniä) TOISEN TYÖNTEKIJÄN TAI TYÖ- TOVERIN sukupuolinen häirintä TOIMINTAMAAN TYÖLAINSÄÄDÄN- NÖN RIKKOMINEN (esim. lakisääteistä vähimmäisikää nuoremman lapsen ottaminen työhön) KIELTÄYTYMINEN TYÖSKENTELYSTÄ tai muusta yhteistyöstä tiettyjen henkilöiden kanssa näiden rodun, uskonnon, sukupuolen tai muun lailla suojatun erityispiirteen perusteella TYÖNTEKIJÖIHIN LIITTYVIEN TIETOJEN PALJASTAMINEN henkilölle, joka ei tarvitse näitä tietoja työssään tai jolla ei ole siihen valtuuksia tai kohteen suostumusta KOSTOTOIMI työntekijää kohtaan (esimerkiksi erottaminen), koska työntekijä on ottanut esiin menettelytavan tai lain rikkomuksen. GE:n toiminta yhteisössä lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

42 40 The Spirit & The Letter

43 41 Sinut lähetetään korjaamaan asiakkaan viallisen sähköjärjestelmän johdotus. Asiakas ei pystykään sammuttamaan järjestelmää kokonaan korjauksia varten, kuten suunniteltiin. Teet suurimman osan työstä sulkemalla järjestelmän osia tarpeen mukaan. Lopuksi jäljellä on enää yksinkertainen kaapelointi, joka edellyttää toimintaa häiritsevää järjestelmän sulkemista. Asiakas pyytää, että tekisit työn ilman järjestelmän sulkemista palveluksena hänelle. Olet varma, että pystyt tekemään työn lähes vaaratta. Voitko tehdä asiakkaalle tämän palveluksen? KATSO SIVU 42: YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS Uusi asiakas haluaa tehdä suuren tilauksen GE:ltä, kunhan laitteisto voidaan toimittaa heille aamuksi. Tällöin aika ei riitä käytännön mukaiseen valvontaluettelojen tarkistamiseen. Voinko lähettää laitteiston tänään ja tarkistaa valvontaluettelot huomenna? KATSO SIVU 44: TURVALLISUUS JA KRIISIHALLINTA GE:n toiminta yhteisössä

44 42 The Spirit & The Letter Ympäristö, terveys ja turvallisuus PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Ympäristö sekä työntekijän terveys ja turvallisuus on suojattu lailla ja GE:ssä uskotaan, että se on myös oikein. Johtoportaan selkeän johtajuuden ja työntekijöiden sitoutumisen avulla GE pyrkii toimimaan turvallisesti ja tavalla, joka minimoi ympäristövaikutukset. Tämä käytäntö ei vaikuta pelkästään jätteiden ja päästöjen hallintaan, vaan kaikkeen, mitä GE tekee: esimerkiksi tuotteiden myymiseen, auton käyttöön yhtiön asialla, uuden yrityksen ostoon tai asiakaspalveluun.? VASTAUS KYSYMYKSEEN SIVULLA 41 Ehdottomasti et. Sekä GE:n käytäntö että turvalliset työkäytännöt edellyttävät, että toiminnassa oleva koneisto on sammutettava ennen työn aloittamista.

45 43 TOIMINTATAPA NOUDATA kaikkia asiaankuuluvia ympäristö-, terveys- ja työsuojelulakeja ja säännöksiä sekä GE:n aiheeseen liittyviä menettelytapoja. LUO TURVALLINEN TYÖYMPÄRISTÖ, ylläpidä sitä ja ehkäise työtapaturmat. ARVIOI YMPÄRISTÖ-, TURVALLISUUS- JA TERVEYSRISKEJÄ juridiselta ja maineen kannalta, ennen kuin aloitat uuden toiminnon, hankkeen tai projektin, uuden tuotteen myynnin, uuden yrityksen oston tai riskikauppaan osallistumisen. OTA YMPÄRISTÖ-, TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAIKUTUS HUOMIOON GE:n tuotteiden suunnittelussa ja tuotannossa osana tuotteen elinkaarianalyysia. KARSI GE:n toimitiloihin, tuotteisiin, toimintoihin ja palveluihin liittyvät kohtuuttomat riskit. VÄHENNÄ MYRKYLLISTEN MATERIAA- LIEN KÄYTTÖÄ sekä jätteiden ja päästöjen määrää. Pyri säästämään, keräämään ja kierrättämään materiaaleja, vettä ja energiaa. JATKA YMPÄRISTÖ-, TERVEYS- JA TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN parantamista keskeisenä osana GE:n toimintastrategiaa. ESITÄ IDEOITA, jotka tukevat tämän menettelytavan tavoitteita, yrityksesi johtajalle tai ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista vastaavalle taholle. ILMOITA LAITTOMISTA TAI VAARAL- LISISTA olosuhteista välittömästi yrityksen johtajalle tai ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista vastaavalle taholle. VAROITUSMERKIT TURVALLISUUTTA VAARANTAVAT TOIMINNOT JA OLOSUHTEET, kuten: henkilökohtaisten suojavälineiden käytön laiminlyönti (kengät, suojalasit, kuulosuojaimet jne.) merkitsemättömät kemikaalit paljaat tai vaaralliset johdot tukitut varauloskäynnit vaarallinen ajotapa tai turvavöiden käytön tai GE:n ajokäytäntöjen laiminlyönti työskentely korkeilla paikoilla ilman putoamiselta suojaavaa varustusta työskentely raskaiden, riippuvien kuormien alla tai nostinten epäasiallinen käyttö sähköisten tai moottorilla varustettujen laitteiden käyttö noudattamatta asianmukaisia lukitus- ja merkitsemisohjeita vaaralliset työskentelytavat asiakkaan toimipisteessä mahdollinen altistus vakaville tartuntataudeille laitteiden ja koneiden turvalaitteiden tai suojien kytkeminen pois päältä. TERVEYS-, TURVALLISUUS- TAI YMPÄRISTÖSÄÄNNÖSTEN ja ohjeiden noudattamisen laiminlyönti TYÖNTEKIJÖIDEN, ASIAKKAIDEN TAI NAAPUREIDEN ympäristöön, terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät valitukset ILMOITTAMATTA JÄTETYT ympäristö-, terveys- tai turvallisuusriskit tai tapaturmat NOPEAN REAGOINNIN LAIMINLYÖNTI mahdollisissa tuoteturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä HUOMAAMATTA JÄÄNEET MAHDOL- LISUUDET vähentää jätteitä ja myrkyllisten materiaalien käyttöä GE:N MENETTELYTAPOJEN LAIMINLYÖNTI vaarallisten aineiden ja kemikaalien hallinnassa, kuljetuksessa, siirrossa, tuonnissa / viennissä ja hävittämisessä UUSIIN YRITYSOSTOIHIN liittyvät riskit ja vastuut sekä uudet ja vanhat tuotteet, prosessit, palvelut ja hankkeet, joihin liittyy suuri lakisääteinen vastuu ja maineen vaarantuminen. RIITTÄMÄTTÖMÄT TURVAMENETTE- LYT tai käytännöt, joista voi seurata vaaratilanteita toimitiloille ja / tai työntekijöille UUDET TUOTTEET, prosessit, hankkeet tai yritysostot, jotka suurentavat lakisääteistä vastuuta ja vaarantavat maineen. GE:n toiminta yhteisössä lisätietoja on osoitteessa integrity.ge.com

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000

Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000 Rehellisyysjulistus Lokakuu 2000 GE:n työntekijät ovat jo yli sadan vuoden ajan olleet luomassa korvaamattoman arvokasta pääomaa yhtiön maailmanlaajuista mainetta rehellistä yrityskulttuuria suosivana

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Sijoittamisen riskit - älä tule huijatuksi. Vesa Sainio Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Sijoittamisen riskit - älä tule huijatuksi. Vesa Sainio Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Sijoittamisen riskit - älä tule huijatuksi Vesa Sainio Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Neuvoo, opastaa, selvittää asiakkaiden vakuutus-, pankkija arvopaperiasioita Tiedottaa,

Lisätiedot

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERin liiketapaperiaatteet 1. Johdanto Dachserin kaiken toiminnan perustana on kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA

Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA Hallituksen tehtävät (1/3) Toiminnan suunnittelu ja organisointi Toimintakertomuksen laatiminen

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta 19.2.2014 A7-0085/8 Tarkistus 8 Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö Werner Langen Vakuutusedustus COM(2012)0360 C7-0180/2012 2012/0175(COD) A7-0085/2014 Ehdotus direktiiviksi 24 artikla 3 kohta

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

Lausunto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lausunto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. Rakli Lausunto 01.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Microsoft haluaa olla enemmän kuin hyvä yhtiö se haluaa olla esimerkillinen yhtiö. Pyrimme tähän auttamalla ihmisiä ja yrityksiä kaikkialla maailmassa

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Pankit ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa Suomen lainsäädännön mukaan pankkien tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankilla tulee olla asiakkaan henkilötietojen

Lisätiedot

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Yhteistoimintaryhmä 20.12.2010 Kaupunginhallitus 10.1.2011 Sisällysluettelo 1. Merkitys... 3 2. Synty... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Määritelmä... 3 5. Tekeminen... 4 6.

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot