5.3 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/IKAALINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.3 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/IKAALINEN"

Transkriptio

1 Matkailun koulutusohjelma 5.3 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/IKAALINEN Opintojen rakenne matkailun koulutusohjelmassa PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov HARJOITTELU 20 ov Matkailun koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT Matkailun koulutusohjelman ammattiopinnot 40 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov Opintojen laajuus on 140 opintoviikkoa ja sisältö Koulutusohjelman opiskelija saa ajanmukaisen ja laaja-alaisen matkailualan koulutuksen. Vankan perusopetuksen ja yrityselämälähtöisten ammattiopintojen myötä opiskelijasta tulee asiakassuuntautunut ja yrittäjähenkinen osaaja, jolla on valmiudet toimia laadukkaana matkailuyrittäjänä tai asiantuntijana matkailuelinkeinon kansallisissa ja kansainvälisissä työtehtävissä. Matkailun koulutusohjelman ammattiopinnot, 40 ov Ammattiopinnot jakautuvat ehdotuksessa 10 ov:n opintokokonaisuuksiin, joista 20 ov on pakollisia ja 20 ov on vaihtoehtoisia. Pakolliset opintokokonaisuudet ovat Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen sekä Matkailupalvelujen markkinointi. 134

2 Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Pakolliset opintokokonaisuudet, 20 ov Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet, 20 ov Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen, 10 ov Kokous-, kongressi- ja messupalvelujen tuottaminen, 10 ov Matkailupalvelujen Markkinointi, 10 ov Internet ja matkailun sähköinen kaupankäyti, 10 ov Matkailun ohjelmapalvelut, luontoja maaseutumatkailu, 10 ov Matkatoimisto- ja liikennepalvelujen tuottaminen, 10 ov Projektiopinnot, 10 ov 135

3 Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelman opintojen eteneminen PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT, 14 ov Pakolliset opinnot merkitty asteriskilla (*) (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov* Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet,1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov* Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov* Y024 Tietotekniikka alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov* Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov* Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov* Y010 Ruotsin kieli, 2 ov* Y011 Ensimmäinen vieras kieli, 2 ov* Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y014 Ympäristöprojekti, 1 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNNOT, 46 ov C030 Yritystoiminnan perusteet, 2 ov C031 Palveluyrityksen markkinoinnin perusteet, 2 ov C041 Kirjanpidon perusteet, 2 ov C033 Matkailun yhteiskunnallinen toimintaympäristö, 2 ov C042 Matkailun perusteet, 2 ov C037 Talousmatematiikka, 2 ov C039 Matkailuoikeuden perusteet, 2 ov C043 Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 2 ov C044 Matkailuviestintä, 3 ov C045 Matkailumaantiede, 2 ov C046 Toiminnan organisointi ja henkilöstöhallinto, 2 ov C047 Sähköisen liiketoiminnan perusteet, 2 ov C048 Taloushallinto, 3 ov C049 Kotimaan matkailu, 2 ov Vaihtoehtoisista opinnoista valittava 4 ov C050 Taulukkolaskenta, 2 ov Vaihtoehtoinen C051 Tekstinkäsittely, 2 ov Vaihtoehtoinen C038 Tilastolliset menetelmät, 2 ov Vaihtoehtoinen C052 Palkkahallinto ja työoikeus, 2 ov Vaihtoehtoinen C053 Suomalainen perinne ja kulttuuritietous, 2 ov Vaihtoehtoinen 136

4 Matkailun koulutusohjelma C054 Matkailu- ja majoitusyrityksen ravitsemispalvelut, 2 ov C055 Opastuspalvelut, 2ov Kieliopinnot 12 ov * C080 Om kultur- och landskunskap i Norden, 2 ov C081 Affärskommunikation inom turismverksamhet I, 2 ov C082 Affärskommunikation inom turismverksamhet II, 2 ov C083 Kundbetjäning på resebyråer, 2 ov C084 Turismverksamhet på svenska, 2 ov C085 Business Communication, 2 ov C086 Travel and Tourism in English, 2 ov C087 Customer Service in Travel and Tourism, 2 ov C088 Focus on Finland and the Northern Dimension, 2 ov C089 British Life and Culture Near and Far, 2 ov C090 Saksan kielen peruskurssi I, 2 ov C091 Saksan kielen peruskurssi II, 2 ov C092 Kultur- und Landeskunde, 2 ov C093 Korrespondenz im Reiseverkehr, 2 ov C094 Deutsch im Reiseverkehr, 2 ov C095 Kundendienst im Reiseverkehr, 2 ov C096 Mehr Deutsch, 2 ov Venäjä, 0-4 ov Espanja, 0-4 ov Italia, 0-4 ov Ranska, 0-4 ov Vaihtoehtoinen Vaihtoehtoinen * Valittava vähintään 2 ov ruotsista ja ainakin kahdesta muusta kielestä. Jos kieli on alkava kieli, opiskelijan tulee valita ko. kieltä vähintään 4 ov. MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNNOT, 40 ov 10 opintoviikon kokonaisuuksista 20 ov on pakollista (Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen sekä Matkailupalvelujen markkinointi) ja 20 vaihtoehtoisia. MATKAILUN OHJELMAPALVELUT SEKÄ LUONTO- JA MAASEUTUMATKAILU, 10 ov C400 Luontomatkailu, 2 ov C401 Maaseutumatkailun erityiskysymykset, 2 ov C402 Elämysmatkailupalvelujen tuotteistaminen, 2 ov C403 Elämysmatkailumarkkinointi, 2 ov C404 Erityisryhmien matkailupalvelut, 2 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija luonnon ja maaseudun tarjoamiin matkailullisiin vetovoimatekijöihin ja mahdollisuuksiin. Opintojakson aikana perehdytään matkailun erilaisiin toimintaympäristöihin, ohjelmapalveluihin, elämys- ja terveysmatkailupalveluiden tuotteistamiseen, liiketoiminnallisten osa-alueiden rakentamiseen, verkostoitumiseen ja alueellisesti toimivaan matkailuyritystoimintaan. 137

5 Matkailun koulutusohjelma MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAMINEN JA JOHTAMINEN, 10 ov C405 Matkailuyrityksen palvelutoiminnot, 2 ov C406 Matkailupalveluiden asiakaslähtöinen tuotekehitys, 2 ov C407 Matkailuyrityksen kehittäminen ja johtaminen, 4 ov C408 Kenttäopinnot matkailualan yrityksessä, 2 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen käsitys matkailualan yritystoiminnasta erilaisissa toimintaympäristöissä. Opinnoissa painotetaan asiakaslähtöisyyttä, yrittäjyyttä, henkilöstön ja liikkeenjohdon johtamistaitoja sekä kestävän kehityksen merkitystä yritystoiminnassa. MATKATOIMISTO- JA LIIKENNEPALVELUIDEN TUOTTAMINEN, 10 ov C409 Matkatoimistoliikenne, 3 ov C410 Amadeus-varausjärjestelmä, 3 ov C411 Liikenneyritysten palvelut, 2 ov C412 Yrityksen matkasihteeri, 2 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija hankkii perustiedot kansallisista ja kansainvälisistä matkatoimisto- ja liikennepalveluista sekä sähköisistä varaus- ja informaatiojärjestelmistä. KOKOUS-, KONGRESSI- JA MESSUPALVELUJEN TUOTTAMINEN, 10 ov C413 Kongressipalvelut, 2 ov C414 Etikettikurssi, 2 ov C415 Tapahtumaviestintä, 2 ov C416 Congress and Fair Communication, 2 ov C417 Messupalvelut, 2 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet sekä kotimaisten että kansainvälisten kongressien ja messutapahtumien ammattimaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Opintoihin kuuluvat oleellisena osana PCO-toimistojen ja messujärjestäjien työkenttään liittyvät käytännön harjoitukset. MATKAILUPALVELUJEN MARKKINOINTI, 10 ov C418 International Cultures, 2 ov C419 International Marketing, 2 ov C420 Tourism Tomorrow, 2 ov C421 Matkailuyrityksen markkinointitutkimus, 2 ov C422 Palvelujen markkinoinnin kilpailukeinot, 2 ov Matkailupalveluiden markkinoinnin opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijalle syvennetyt tiedot yleisen markkinoinnin erikoisalueista markkinointitutkimuksesta sekä palvelujen markkinoinnista. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteisiin sekä kulttuurin vaikutukseen kaupankäyntiin. Opiskelija perehtyy matkailun tulevaisuuden trendeihin ja niiden vaikutukseen suomalaisen matkailuyrityksen toiminnan suunnitteluun. INTERNET JA MATKAILUN SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI, 10 ov C423 Sähköinen liiketoiminta, 2 ov C424 Grafiikka, 2 ov C425 Kuvankäsittely, 2 ov C426 WWW-sivujen tekeminen, 2 ov C427 WWW-kauppapaikka, 2 ov 138

6 Matkailun koulutusohjelma Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksiin, mediaviestintään ja www-kauppapaikan rakentamiseen erityisesti matkailualalla. Opiskelija kykenee toimimaan työelämässä mukana sähköiseen liiketoimintaan liittyvissä projekteissa, osaa toimia projektiryhmässä ja ymmärtää sähköisen liiketoiminnan ja kauppapaikan rakentamisen periaatteita. Opintojaksojen aikana perehdytään sähköisen liiketoiminnan perusteisiin, graafisten julkaisujen tekemiseen ja www-sivujen toteuttamiseen. Opetusta toteutetaan osin yrityselämälähtöisesti, jolloin esimerkiksi www-sivuja tehdään oikeille yrityksille. Opintojen aikana rakennetaan toimiva kauppapaikka, josta voi tilata esimerkiksi elämysmatkailutuotteita. PROJEKTIOPINNOT, 10 ov C428 Projektityön suunnittelu- ja toteutus matkailualalla, 2 ov C429 Projektityö(t), 8 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella ja johtaa erityyppisiä matkailualan kehittämishankkeita. Toteutettavien projektien tulee liittyä pakollisiin tai opiskelijan valitsemaan ammattiopintokokonaisuuteen. Projektisuunnitelma(t) ja opintoviikot hyväksytään ja määritellään tapauskohtaisesti. 139

7 Matkailun koulutusohjelma MATKAILUALAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OV C030 YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET 2 OV Opiskelija perehtyy matkailualan yritysten toimintaan, toimintaympäristöön ja ohjaukseen. - perustiedot matkailuyrityksen talousprosessista, toimintaympäristöstä ja toiminnan ohjauksesta Luennot, itsenäinen työskentely, harjoitukset Opintojakson suoritus Osallistuminen opetukseen, harjoitusten tekeminen C031 PALVELUYRITYKSEN MARKKINOIN- NIN PERUSTEET 2 OV Opiskelija ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. - markkinointiajattelu - markkinoinnin toimintaympäristöt - segmentointi - asiakassuhteen elinkaari - kuluttajakäyttäytyminen - palvelujen markkinoinnin kilpailukeinot Luennot, harjoitukset, tentti C041 KIRJANPIDON PERUSTEET 2 OV Perehdyttää opiskelija ulkoisen laskentatoimen perusteisiin. Opiskelija osaa tehdä kahdenkertaisen kirjanpidon peruskirjaukset ja tilinpäätöksen. - yrityksen rahaprosessin kokonaiskuva - kahdenkertaisen kirjanpidon kirjaus-säännöt - kirjausperusteet - arvonlisäverotus kirjanpidossa - tilinpäätös - menojen jaksotus tilinpäätöksessä Luennot, harjoitukset, tentti C033 MATKAILUN YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 OV Antaa opiskelijalle kokonaiskuva matkailuyrityksen toimintaan vaikuttavista taloudellisista tekijöistä ja kansantaloudessa vaikuttavista riippuvuussuhteista. Opiskelijan tulee perehtyä kansantalouden peruskäsitteistöön ja kyetä tunnistamaan kansantaloudessa tapahtuvia muutoksia ja niiden seurauksia. - kansantalouden peruskäsitteistö - kansantalouden rakenne, kiertokulku, tilinpito, kysyntä - tarjonta ja markkinat - tuotannontekijämarkkinat - taloudelliset vaihtelut - talouspolitiikka - ulkomaankauppa Luennot, harjoitukset C042 MATKAILUN PERUSTEET 2 OV Opiskelija saa yleiskuvan matkailusta yhteiskunnallisena, alueellisena ja yksilöllisenä ilmiönä sekä tietää matkailuelinkeinon kehityksen ja matkailun tulevaisuuden näkymät. - matkailu yhteiskunnallisena ilmiönä - matkailun käsitteitä ja määrityksiä - matkailuelinkeino ja matkailun mittasuhteet - matkailun taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset - harjoitustyö maapallon matkailumaista Luennot, harjoitukset, tiedonhankinta matkailumaista 140

8 Matkailun koulutusohjelma C037 TALOUSMATEMATIIKKA 2 OV Opiskelija pystyy käyttämään matemaattisia keinoja matkailu- ja majoitusalan yritysten ongelmien ratkaisemiseen. - prosenttilasku sovelluksineen - indeksit - valuuttalaskut - korkolaskusovellukset Luennot, laskuharjoitukset Opintojakson suoritus Tentti, suoritetut harjoitustehtävät C039 MATKAILUOIKEUDEN PERUSTEET 2 OV Opiskelija osaa kytkeä matkailujuridiikkaan liittyvät keskeiset sopimusehdot ja kuluttajansuoja-asiat. - valmismatkaliikkeet - valmismatkaehdot - sopimusoikeus - kuluttajansuoja - matkailuun liittyvä muu lainsäädäntö Luennot, harjoitukset Opintojakson suoritus Tentti C043 MATKAILUPALVELUJEN MARKKI- NOINTIVIESTINTÄ 2 OV Opiskelija saa valmiudet tehokkaan, ajanmukaisen markkinointiviestinnän kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. - myyntityö ja asiakaspalvelu - mainonta - myynninedistäminen - suhde- ja tiedotustoiminta Luennot, ohjatut harjoitukset C044 MATKAILUVIESTINTÄ 3 OV Opiskelija tuntee yhteisöviestinnän yleisesti ja ymmärtää viestinnän suunnitelmallisuuden, toteutuksen ja arvioinnin merkityksen yhteisökuvalle. Opiskelija perehtyy esimerkkien ja harjoitusten kautta matkailualan yritysten sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. Hän oppii viestimään asianmukaisesti erilaisissa tilanteissa edustamisesta kriisitilanteisiin. - yhteisöviestinnän perusteet - tiedottamisen kanavat ja niiden tarkoituksenmukainen käyttö - markkinointi- ja suhdetoiminnalliset tekstit ja joukkoviestinyhteistyö - esiintymistaito ja havainnollistaminen eri puheviestintätilanteissa Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, mm. raportti matkailuyrityksen viestinnästä, tentti C045 MATKAILUMAANTIEDE 2 OV Opiskelija saa kuvan matkailun merkityksestä alueellisena ilmiönä ja matkailuvirroista globaalisti. Hän perehtyy matkailukohteisiin ja kykenee paikantamaan ne maantieteellisesti. - Suomen ja maailmankartan kertaus sekä perehtyminen merkittävien matkailukohteiden sijaintiin - matkailun maantieteelliset vetovoimatekijät esim. ilmasto, meri ja rannikot, historia, rakennettu ympäristö - matkakohteiden maantiede ja talousalueet Luennot, ryhmätyöt ja niiden suulliset ja kirjalliset esitykset, tentti 141

9 Matkailun koulutusohjelma C046 TOIMINNAN ORGANISOINTI JA HEN- KILÖSTÖHALLINTO 2 OV Opiskelija saa kokonaiskäsityksen henkilöstöhallinnosta ja organisaatiosta yhteistoimintajärjestelmänä. Opiskelija ymmärtää yksilön käyttäytymisen perussäännöt ja niiden vaikutuksen organisointiin. - yksilö työyhteisönjäsenenä - organisaatiomallit - organisaation kehittäminen - projektit, tiimit ja verkosto - henkilöstöhallinnon osa-alueet, merkitys ja tavoitteet Luennot, harjoitukset, tentti C047 SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN PERUSTEET 2 OV Opintojakson aikana perehdytään internetin mahdollisuuksiin, markkinointiin ja liiketoimintaan matkailupalvelujen kannalta. - tietoverkoissa tapahtuva matkailun liiketoiminta. Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti C048 TALOUSHALLINTO 3 OV Opiskelija saa käsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta. Opiskelija perehtyy myös yritysverotukseen siten, että on peruskäsitys elinkeinotoiminnan verotuksesta. - kannattavuuden suunnittelu ja seuranta - tuloverojärjestelmän rakenne - yritysmuotojen verotus C049 KOTIMAAN MATKAILU 2 OV Opiskelija tuntee Suomen matkailun historiaa ja nykypäivää, Suomen eri matkailualueet sekä suomalaiset matkailutuotteet ja markkinointikanavat. - perustiedot Suomen matkailusta - Suomen matkailuelinkeino - matkailuorganisaatiot Luennot, harjoitukset, tentti C050 TAULUKKOLASKENTA 2 OV Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa matkailualan taloudellisten ongelmien ratkaisuun. - matkailualan laskentamallien suunnittelu ja toteutus taulukkolaskentaohjelmalla Luennot, kirjallisuus, harjoitukset, tentti C051 TEKSTINKÄSITTELY 2 OV Opiskelija pystyy itsenäisesti työskentelemään Word - tekstinkäsittelyohjelmalla. Hän hallitsee asiakirjatekniikan sekä ohjelman tärkeimmät toiminnot. Hänen kirjoitusnopeutensa ja -tarkkuutensa paranee kurssin myötä. - näppäimistön hallinta - asiakirjastandardi - ohjelman toiminnot - matkailuun liittyviä asiakirjoja - vieraankielisiä tehtäviä Harjoitukset, nopeustesti, merkki- ja asiakirjakoe Luennot, harjoitukset, tentti 142

10 Matkailun koulutusohjelma C038 TILASTOLLISET MENETELMÄT 2 OV Opiskelija kykenee osallistumaan tilastoselvitysten suunnitteluun ja toteutukseen ja kriittisesti analysoida tilastoja. Hän osaa käyttää tilastollisia menetelmiä päätöksentekoon. - todennäköisyys - korrelaatio- ja regressioanalyysi - normaalijakauma - tilastollinen testaus Luennot, harjoitukset Opintojakson suoritus Tentti, suoritetut harjoitustehtävät C052 PALKKAHALLINTO JA TYÖOIKEUS 2 OV Opiskelija hallitsee palkkahallinnon ja palvelusuhteiden perusteet. Hän tuntee työlainsäädännön, työsuojelullisia säännöksiä, etenkin vuosiloma- ja työaikalain sekä työmarkkinajärjestöt ja työehtosopimusjärjestelmät. - matkailualan palkkauksen perusteet - työ- ja virkasuhteet - työsopimuslaki peruslakina sekä muu työsuhdelainsäädäntö - työmarkkinajärjestöjen rooli yhteiskunnassa - työ- ja virkaehtosopimukset - työriidat ja neuvottelumenettely Luennot, harjoitukset, tentti C053 SUOMALAINEN PERINNE JA KULT- TUURITIETOUS 2 OV Opiskelija ymmärtää - tämän päivän näkökulmasta - suomalaisen perinne- ja kulttuuritietouden merkityksen matkailupalvelussa. Hän osaa hakea tietoa ja opastaa tietojen hankinnassa niin valtakunnan kuin paikallisellakin tasolla. - muotokuva Suomen perinnekulttuurista ja tämän päivän Suomen kulttuurielämästä. Luennot, projektityöskentely C054 MATKAILU- JA MAJOITUSYRITYK- SEN RAVITSEMISPALVELUT 2 OV Opiskelija perehtyy matkailu- ja majoitusyrityksen tarjoamiin ravitsemuspalveluihin ja niiden hallintaan. Hän osaa ottaa huomioon eri asiakaspalvelutilanteiden erityispiirteet. - omavalvonta ravitsemispalvelutyössä - elintarvike- ja ravitsemispalvelutuotteiden ostotoiminta - ravitsemispalveluiden kustannuslaskenta ja markkinointi Luennot, harjoitukset C055 OPASTUSPALVELUT 2OV Opiskelija hallitsee matkaoppaan työn perusteet ja osaa esiintyä ryhmän edessä. - oppaan rooli - opastamisen taito - retkipuheet - hotellipäivystys - tervetulotilaisuus - mikrofonin käyttö Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suulliset harjoitukset, tentti C080 OM KULTUR- OCH LANDKUNSKAP I NORDEN 2 OV Opiskelija hallitsee ruotsinkielisen alueen kulttuuriin, yleisiin tapoihin ja matkailuun sekä talouteen liittyvät asiat. 143

11 Matkailun koulutusohjelma - kulttuuri- ja yhteiskuntatietoutta - matkailumaantieto ja matkailukohteet Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, ryhmätyöt C081 AFFÄRSKOMMUNIKATION INOM TU- RISMVERKSAMHET I 2 OV Liikeviestinnän perustietojen ja -taitojen suullinen ja kirjallinen hallinta ruotsiksi. - liikeyhteyksien perusviestintä - asiakaskontaktit Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C082 AFFÄRSKOMMUNIKATION INOM TU- RISMVERKSAMHET II 2 OV Opiskelija syventää liike-elämässä tarvittavaa ruotsin kielen suullista ja kirjallista osaamista. - valitukset ja niihin vastaaminen - PR-kirjeet - työnhaku ja haastattelut - kokous- ja neuvottelutilanteet Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti. Edeltävät opinnot Affärskommunikation inom turismverksamhet I C083 KUNDBETJÄNING PÅ RESEBYRÅER 2 OV Opiskelija pystyy työskentelemään ruotsiksi matkatoimiston asiakaspalvelutehtävissä. Hän hallitsee erilaiset opastus- ja neuvontatilanteet ja osaa esitellä Suomea matkailumaana. - matkatoimistopalvelut - opastustoiminta - kotimaan matkailu Suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tentti. Osa tehtävistä suoritetaan verkkokurssina C084 TURISMVERKSAMHET PÅ SVENSKA 2 OV Opiskelija hallitsee pohjoismaisiin kokouksiin liittyvät majoitus-, ravintola- ja kokousjärjestelytehtävät ruotsin kielellä. - majoituspaikan ja -paikkakunnan palvelut - ohjelmapalvelut - kokousjärjestelyt - gastronominen sanasto Suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tentti C085 BUSINESS COMMUNICATION 2 OV Opiskelija perehtyy englanninkieliseen liikeviestintään suullisesti ja kirjallisesti. - liikeyhteyksien perusviestintä - asiakaskontaktit - PR-kirjeet - kokous- ja neuvottelutilanteet - työnhaku ja haastattelut Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C086 TRAVEL AND TOURISM IN ENGLISH 2 OV Opiskelija perehtyy laaja-alaisesti matkailualan englantiin. Hän saa tehtäviensä hoitamiseen suullisen ja kirjallisen kielitaidon. - matkailualan yritys ja sen kuvaus - hotelli- ja muu majoituspalvelu - ravintolapalvelut 144

12 Matkailun koulutusohjelma Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C087 CUSTOMER SERVICE IN TRAVEL AND TOURISM 2 OV Opiskelija pystyy työskentelemään englanniksi matkatoimiston asiakaspalvelu- ja markkinointitehtävissä sekä selviytyy erilaisista opastusja neuvontatilanteista. - matkatoimistopalvelut - pakettimatkojen koostaminen - oheispalvelut Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C088 FOCUS ON FINLAND AND THE NORTHERN DIMENSION 2 OV Opiskelija hallitsee perustiedot Suomesta ja sen naapurimaista sekä osaa kertoa maiden talous- ja kulttuurielämästä englannin kielellä. - faktat Suomesta ja sen naapurimaista - matkailumaantieto ja turistikohteet Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C089 BRITISH LIFE AND CULTURE NEAR AND FAR 2 OV Opiskelija perehtyy sekä englanninkielisen ydinalueen että British Commonwealthin maiden kulttuuriin, yleisiin tapoihin, matkailuun ja talouteen. - faktat maittain - matkailumaantieto ja turistikohteet - kulttuurieroja Luennot ja harjoitukset C090 SAKSAN KIELEN PERUSKURSSI 1, 2 OV Opiskelija hallitsee saksan kielen perusteet, ääntämisen ja oikeinkirjoituksen sekä selviytyy jokapäiväisissä puhetilanteissa. - ääntäminen ja kirjoittaminen - tervehdykset ja esittelyt - lukusanat ja kellonajat - asioimistilanteita matkoilla ja ostoksilla Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C091 SAKSAN KIELEN PERUSKURSSI 2, 2OV Opiskelija syventää saksan kielen taitoaan ja selviytyy jo vaativammissa kielenkäyttötilanteissa. - keskeisiä kielioppirakenteita - matkailutilanteita - puhelintiedustelut - ravintolatilanteet - maantuntemusta Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti Edeltävät opinnot Saksan kielen peruskurssi I tai vastaavat tiedot C092 KULTUR- UND LANDESKUNDE 2 OV Opiskelija perehtyy Suomen ja saksankielisen alueen kulttuuriin, matkailuun ja yhteiskuntaan liittyviin asioihin. - perustiedot Suomesta ja saksankielisestä 145

13 Matkailun koulutusohjelma alueesta - matkailumaantietoa - kulttuurieroja - maantieteellisten nimien käyttö Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C093 KORRESPONDENZ IM REISEVER- KEHR 2 OV Opiskelija hallitsee matkailualan liikeviestinnän perusteet. - tiedustelut - tarjoukset - varaukset - reklamaatiot Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitukset, laadintatehtävät, tentti C094 DEUTSCH IM REISEVERKEHR 2 OV Opiskelija syventää matkailualalla tarvittavaa saksan kielen taitoaan. - matkailualan keskeinen terminologia - hotelli- ja matkaesitteet - messuesittelyt Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C095 KUNDENDIENST IM REISEVERKEHR 2 OV Opiskelija pystyy työskentelemään matkailualan asiakaspalvelutilanteissa saksan kielellä. - matkatoimiston ja hotellin asiakaspalvelu - opastus- ja neuvontatilanteet - ravintolapalvelut Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C096 MEHR DEUTSCH 2 OV Opiskelija syventää tällä saksan kielen jatkokurssilla aikaisemmin peruskursseilla tai muualla hankkimaansa kielitaitoaan. - ostoksilla ja vierailuilla - asuminen ja lomanvietto - messuilla - kielioppirakenteiden kartuttaminen Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen työskentelyote opintojaksolla, tentti Edeltävät opinnot Saksan kielen peruskurssit I ja II tai vastaavat tiedot 146

14 Matkailun koulutusohjelma KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 40 OV MATKAILUN OHJELMAPALVELUT SEKÄ LUONTO- JA MAASEUTUMATKAILU 10 OV C400 LUONTOMATKAILU 2 OV Opintojakson aikana perehdytään erityisesti Suomen luontomatkailuolosuhteisiin, matkailullisiin vetovoimatekijöihin ja luontomatkailutarjontaan sekä luontomatkailumuotoihin ja - aktiviteetteihin. - luontomatkailun käsitteet - luontomatkailutuotteet ja -aktiviteetit - luontomatkailun toimintaympäristön rakentaminen - matkailun ympäristövaikutukset - Suomen luonto matkailukohteena - globaalisesti merkittävät luontomatkailukohteet Luennot, ryhmätyöt ja opintoretket C401 MAASEUTUMATKAILUN ERITYISKY- SYMYKSIÄ 2 OV Opiskelija perehtyy matkailun merkitykseen maaseudun elinkeinoelämän monipuolistajana ja elinvoimaisuuden ylläpitäjänä. Opiskelija oppii tuntemaan maaseudun erityispiirteet matkailuyrityksen kehittämisessä ja johtamisessa. - maaseutumatkailun toimintaympäristö - maaseudun ohjelmapalvelut ja terveysmatkailu - maatila- ja mökkimajoituksen luokitusjärjestelmät - erilaiset laatujärjestelmät - ympäristönhoitokysymykset Luennot, ryhmätyöt ja opintoretket C402 ELÄMYSMATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN 2 OV Opiskelija tuntee elämysmatkailupalveluiden tuotteistamisen periaatteet, verkostoitumisen ja sidosryhmäyhteistyön mahdollisuudet sekä tuotetarjonnan paketoimisen ja hinnoittelun. Hän osaa hyödyntää seudullisten elämysmatkailuyritysten tietotaitoa - elämysmatkailuyritysten liikeideat ja palveluiden kehittäminen - elämysmatkailun keskeisiin elementteihin perehtyminen hyödyntäen erityisesti seudullisten elämysmatkailuyritysten tietotaitoa - erilaisten elämysmatkailutuotteiden suunnittelu ja toteutus alueen yrityksille Opetusmuodot Luennot, ryhmätyöt ja caset matkailuyrityksissä C403 ELÄMYSMATKAILUMARKKINOINTI 2 OV Opiskelija hallitsee elämysmatkailubrandin rakentamisen periaatteet, markkinointikanavien käytön ja luomisen sekä myynnin organisoimisen ja toteutuksen. - elämysmatkailun markkinointi- ja myyntikanavat - osallistuminen tuotteiden markkinointiin ja myyntiin erilaisissa tilaisuuksissa. Luennot, ryhmätyöt ja harjoitukset yritysten tuotteilla C404 ERITYISRYHMIEN MATKAILUPALVE- LUT 2 OV Opiskelija tuntee erilaiset erityisryhmien matkailupalvelut kuten terveysmatkailun. - erityisryhmien matkailupalveluiden rakentaminen ja markkinointi 147

15 Matkailun koulutusohjelma - laatukriteerit ja eettiset kysymykset - terveysmatkailu - Pirteyttä Pirkanmaalta -matkailuhanke Opetusmuodot Luennot, ryhmätyöt ja tutustumiskäynnit MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAMINEN JA JOHTAMINEN 10 OV C405 MATKAILUYRITYKSEN PALVELUTOI- MINNOT 2 OV Opiskelija tuntee erilaisten matkailuyritysten palvelutoiminnot ja perehtyy alan keskeisiin tuotteisiin ja niitä koskeviin säädöksiin. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää asiakkaiden erilaiset tarpeet lähtökohtana matkailuyrityksen kannattavalle toiminnalle. - matkailuyrityksien palvelut - lainsäädäntö - markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävät - tuotteistamisen perusteet Luennot, ryhmätyöt ja opintokäynnit C406 MATKAILUPALVELUIDEN ASIAKAS- LÄHTÖINEN TUOTEKEHITYS 2 OV Opiskelija hallitsee erilaisten matkailupalveluiden tuotteistamisen ja tuotesuunnittelun eri vaiheet. Opiskelija tuntee kuluttajakäyttäytymisen perusteet ja osaa yhdistää monista palveluista toimivia ja laadukkaita matkailutuotteiden kokonaisuuksia. - asiakaslähtöisen tuotteistamisen muodot ja periaatteet - tuotekehityksen tarkastelu eri vaiheissa, ideasta - tuotteeksi - tuotteiden paketointia ja hinnoittelua Luennot, ryhmätyöt ja opintokäynnit C407 MATKAILUYRITYKSEN KEHITTÄMI- NEN JA JOHTAMINEN 4 OV Opiskelija tuntee kokonaisvaltaisesti matkailuyritysten strategisen johtamisen ja hallitsee matkailuyrityksen palvelujen liiketaloudellisen suunnittelun, henkilöstö- ja toimialajohtamisen sekä laatu- ja tiimijohtamisen periaatteet. Opiskelija ymmärtää yhteistyön ja verkottumisen merkityksen matkailuyrityksen kestävän ja kannattavan kehityksen kannalta. Opiskelija osaa hahmottaa myös tulevia matkailun trendejä. - yrityksen strateginen suunnittelu - henkilöstö-, toimiala-, laatu- ja tiimijohtaminen - yhteistyömuodot ja verkostoituminen - matkailualan uudet kehitystrendit Luennot, mediaseuranta, ryhmätyöt ja opintokäynnit C408 KENTTÄOPINNOT MATKAILUALAN YRITYKSESSÄ 2 OV ja sisältö Opiskelija työskentelee hotellissa, ravintolassa, matkatoimistossa, ohjelmapalveluyrityksessä tai jossain muussa matkailualan yrityksessä erilaisissa tehtävissä ja muodostaa käsityksen alan toiminnoista ja toimialarakenteista. Matkailualan yrityksessä työskentely, raportointi MATKATOIMISTO- JA LIIKENNEPALVELUI- DEN TUOTTAMINEN 10 OV C409 MATKATOIMISTOLIIKENNE 3 OV Opiskelija tuntee matkatoimistoelinkeinon toiminta- ja palvelumuodot, kansallisen ja kansainvälisen laiva- ja junaliikenteen reittiverkostot, hinnoittelun sekä seuramatkatuotannon. 148

16 Matkailun koulutusohjelma - matkatoimiston toimintaympäristö - asiakaspalvelun periaatteet - matkapakettien kokoaminen ja hinnoittelu - seuramatkatuotanto - erilaiset informaatio- ja varausjärjestelmät Luennot, harjoitukset ja tutustumiskäynnit C410 AMADEUS-VARAUSJÄRJESTELMÄ 3 OV Opiskelija tuntee Amadeus-järjestelmän matkailupalveluiden tiedonhankinta- ja varausjärjestelmänä sekä pystyy tekemään lentoliikenteen perusvaraukset. - Amadeus-järjestelmän perusteet - Amadeus-verkon toiminta varauskanavana Luennot ja harjoitukset C411 LIIKENNEYRITYKSEN PALVELUT 2 OV Opiskelija tuntee kokonaisvaltaisesti erilaisten liikenneyritysten toimintatavat ja palvelut. - laiva-, rautatie- ja bussiliikenteen palvelut ja tuotteet - liikennepalvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelun periaatteet - erilaiset liikennevälineiden yhteistuotteet ja verkostot Luennot, harjoitukset ja tutustumiskäynnit C412 YRITYKSEN MATKASIHTEERI 2 OV Opiskelija hallitsee yrityksen matkatoiminnan perusteet. Hän pystyy toimimaan yrityksen matka-asiantuntijana ja hoitamaan matkustamiseen liittyviä tehtäviä itsenäisesti. - työ- ja liikematkustaminen - matkatoimisto-, liikenne-, majoitus- ja ohjelmapalveluiden tiedonhankintakanavat Luennot, harjoitukset ja opintokäynnit KOKOUS-, KONGRESSI- JA MESSUPALVE- LUJEN TUOTTAMINEN 10 OV C413 KONGRESSIPALVELUT 2 OV Opiskelija hallitsee kansainvälisten kokousten ja kongressien järjestämiskäytännön alkusuunnittelusta loppuraportointiin. - kongressin kutsuminen - rahoitus - hinnoittelu - majoitus- ja tilavaraukset - markkinointi - tieteellinen ja sosiaalinen ohjelma - rekisteröinti, rahaliikenne - turvajärjestelyt - jälkiselvittelyt Luennot, harjoitukset, opintokäynnit C414 ETIKETTIKURSSI 2 OV Opiskelija tuntee muodollisen käyttäytymisen periaatteet ja pystyy toimimaan tahdikkaasti vaativissakin tilanteissa. Tapahtumajärjestelyissä opiskelija osaa ottaa etiketin vaatimukset huomioon. - seurusteluetiketti - ruokailuetiketti - pukeutuminen Luennot, harjoitukset C415 TAPAHTUMAVIESTINTÄ 2 OV Opiskelija perehtyy yleisimpien seminaareihin, 149

17 Matkailun koulutusohjelma kongresseihin ja messuihin liittyvien painotuotteiden tuottamiseen. Kurssi tarjoaa myös valmiudet lehdistötilaisuuden järjestämiseen. - mainosmateriaali - rekisteröintilomakkeet ja -vahvistukset - ohjelmalehtiset - näytteilleasettajaluettelot - opasteet, nimineulat - lehdistötiedotteet ja tiedotustilaisuuden järjestelyt Luennot, harjoitukset C416 CONGRESS AND FAIR COMMUNICA- TION 2 OV Objective Students strengthen and improve their oral and written skills to meet the requirements of congress and fair field. Content - central concepts and vocabulary - communication skills Teaching and learning strategies Contact teaching, exercises C417 MESSUPALVELUT 2 OV Opiskelija perehtyy kaupallisen näyttelyn organisoimiseen liittyviin periaatteisiin ja toimintatapoihin. - näyttelysuunnittelu - näyttelytilan myyminen - laskutus - markkinointi - tekniset järjestelyt - rakentaminen/purku - valvonta Luennot, harjoitukset, opintokäynnit MATKAILUPALVELUJEN 10 OV MARKKINOINTI C418 INTERNATIONAL CULTURES 2 OV Object The course will give the students a better understanding of the influence of the cultural backgroung on personal behaviour. The course will help them appreciate the cultural differences as a richness in the international communication and prepare them for intercultural situations. The students will be able to communicate and cooperate with people from different cultural backgrounds. They will be able to find similarities and analyse differences between cultures and find ways to use this information for their benefit in solving problematic situations. Contents - culture by Hofstede and other major scholars - elements of culture - impact of culture on the behavior of individuals - features of the major cultures of the world Teaching and learning strategies Lectures, visits, independent studies and assignments C419 INTERNATIONAL MARKETING 2 OV Object The course will familiarise the students with the basics of international marketing. They will be able to use different sources of information for decision making. They will know how to plan and organise international marketing. Students will be able to build an effective marketing mix taking into consideration the impact of environmental factors on the various components. Contents - sources of information - environmental components of international markets - market screening - strategic planning of international marketing - marketing mix elements in various cultural environments 150

18 Matkailun koulutusohjelma Teaching and learning strategies Lectures, group-work, written and oral assignments C420 TOURISM TOMORROW 2 OV Object The course will give the students an insight into the current discussions on the future of tourism business. Students will study the impact of globalization on tourism. They will know the trends and future focuses of the tourism business. They will have a clear picture how these trends can affect the local tourism business. Contents - the future impact of globalization on tourism - the trends in the tourism business home and abroad - research in groups of the current state plus trends/future plans of tourism business at a chosen location/country Teaching and learning strategies Lectures, media sourcing, team work C421 MATKAILUYRITYKSEN MARKKINOIN- TITUTKIMUS 2 OV Opiskelija perehtyy markkinointitutkimuksen perusteisiin, oppii käyttämään erilaisia tiedonhankintamenetelmiä sekä arvioimaan saadun tiedon luotettavuutta markkinoinnin päätöksenteon näkökulmasta. Kurssi tukee opiskelijoiden opinnäytetyötyöskentelyä. - yleisimmät tutkimusmenetelmät - kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet - tiedonkeruumenetelmät - otanta - tiedon analysointimenetelmät - tutkimusraportin laadinta Luennot, harjoitukset C422 PALVELUJEN MARKKINOINNIN KIL- PAILUKEINOT 2 OV Opiskelija perehtyy palvelujen markkinoinnin keskeisiin periaatteisiin ja erityispiirteisiin tavaroiden markkinointiin verrattuna. Hän ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinot vaikuttamistapoina, joilla asiakkaisiin halutaan ja voidaan vaikuttaa asiakassuhteen eri vaiheissa. Hän osaa kehittää palveluyritysten toimintaa kilpailukykyisemmäksi. - nykyaikainen palveluiden markkinoinnin teoria - palvelutuotteen kilpailukeinot laajan näkemyksen mukaan - asiakassuhteen elinkaari - sisäinen markkinointi - asiakastyytyväisyys ja laatu Luennot, harjoitustyö INTERNET JA MATKAILUN SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI 10 OV C423 SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA 2 OV Opintojakson aikana opitaan tuntemaan internetin mahdollisuudet tiedonhankinnassa eri hakupalveluja käyttäen. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköisen liiketoiminnan tarjoamat mahdollisuudet matkailupalvelujen toteuttamisessa. - tietoverkot - www-palvelut ja sähköpostijärjestelmät - www-kauppapaikkojen analysointi Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti C424 GRAFIIKKA 2 OV Opintojakson aikana perehdytään graafiseen suunnitteluun ja layout-ilmaisuun sekä esitteiden, käyntikorttien, julisteiden ym. graafisten tuotteiden ja mainosmateriaalin tekemiseen 151

19 Matkailun koulutusohjelma matkailualan yrityksille. - kuvallinen viestintä - graafiset elementit ja värit - tulostaminen Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti C425 KUVANKÄSITTELY 2 OV Opiskelija perehtyy digitaaliseen kuvankäsittelyn periaatteisiin. Hän ymmärtää sen mahdollisuudet ja www-ympäristössä hyödyntämisen. - digitaalikameran ja skannerin käyttöön - kuvan digitointi ja muokkaaminen Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti C426 WWW-SIVUJEN TEKEMINEN 2 OV Opintojakson aikana perehdytään www-sivujen tekemiseen, www-tuotannon suunnitteluun ja ohjelmistojen valintaan liittyviin seikkoihin. Edeltävät opinnot WWW-sivujen tekeminen PROJEKTIOPINNOT 10 OV C428 PROJEKTITYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MATKAILUALALLA 2 OV Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella ja johtaa erityyppisiä matkailualan kehittämishankkeita. Toteutettavien projektien tulee liittyä pakollisiin tai opiskelijan valitsemaan ammattiopintokokonaisuuteen. Projektisuunnitelma(t) ja opintoviikot hyväksytään ja määritellään tapauskohtaisesti. C429 PROJEKTITYÖT 2 OV Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella ja johtaa erityyppisiä matkailualan kehittämishankkeita. Toteutettavien projektien tulee liittyä pakollisiin tai opiskelijan valitsemaan ammattiopintokokonaisuuteen. Projektisuunnitelma(t) ja opintoviikot hyväksytään ja määritellään tapauskohtaisesti. - www-sivujen tuottaminen - sivustojen rakentaminen ja erilaisten elementtien sijoittamiseen sivuilla Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti C427 WWW-KAUPPAPAIKKA 2 OV Opintojakson aikana perehdytään www-kauppapaikan suunnitteluun ja rakentamiseen matkailualan yritykselle. Edellisellä opintojaksolla tehdyistä kotisivuista tehdään www-palvelimelle toimiva kauppapaikka, josta haluttuja tuotteita voi tilata. Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti 152

20 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 5.4 PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma (140 ov) antaa ammattiin valmistuville laajaalaisen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksen. Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon (restonomi AMK) suorittaneet ovat ammattilaisia, jotka pystyvät arvioimaan, suunnittelemaan, johtamaan ja kehittämään toimintaa alallaan. Koulutusohjelmassa painotetaan ammattityön kehittämisessä tarvittavia valmiuksia ja hyviä alan käytännön työtaitoja, jotka opiskelijan tulee hankkia ennen opintoja tai opintojen aikana. Koulutusohjelma jakautuu perusopintoihin (yhteiset perusopinnot ja koulutusohjelmakohtaiset perusopinnot), ammattiopintoihin (koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot ja suuntautumisvaihtoehto-opinnot) sekä harjoitteluun, opinnäytetyöhön ja vapaasti valittaviin opintoihin. Koulutusohjelman tavoitteena on, että ammattiin valmistuvat kehittyvät asiantuntija- ja esimiestehtäviin matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot Toimitilapalvelujen suuntautumisvaihtoehto Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Ravitsemuspalvelujen suuntautumisvaihtoehto 153

21 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Opintojen rakenne palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa AMMATTIOPINNOT Koulutusohjelman ammattiopinnot 20 ov Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot 47 ov HARJOITTELU 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman perusopinnot 19 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov HARJOITTELU 20 ov Opintoihin kuuluu 20 ov harjoittelua kahteen jaksoon jaettuna. Ensimmäinen harjoittelujakso on perusopintoja tukevaa ja toinen harjoittelu nivoutuu suuntautumisvaihtoehtoon. Perusopintoja tukeva harjoittelu on suoritettava ennen suuntautumisvaihtoehdon ammattiopintoja. Ennen suuntautumisvaihtoehdon harjoittelua on oltava suoritettuna perusopinnot, perusopintoja tukeva harjoittelu, koulutusohjelman ammattiopinnot ja T210, T220, T235 tai T305, T340,

22 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman perusopintojen eteneminen PERUSOPINNOT 33 ov 1. v 2. v 3. v 4. v PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT 14 ov (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot 1 ov Y021 Orientoivat opinnot 1 ov 1 Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius 5 ov Y002 Filosofian perusteet 1 ov, vapaasti valittava 1 Y004 Tutkimustyön perusteet 1 ov 2 Y003 Tiedonhallinta 1 ov 1 Y005 Tietotekniikka 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet 1 ov 1 Y024 Tietotekniikan alkeet 1 ov, vapaasti valittava 1 Kommunikaatiotaidot 6 ov Y010 Toinen kotimainen kieli 2 ov 2 Y vieras kieli (englanti/saksa) 2 ov 2 Suomen kieli ja viestintä 2 ov Y008 Kirjoitusviestintä 1 ov 1 Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito 1 ov, suositeltava 1 Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot 1 ov, vapaasti valittava 1 Ihminen, työ ja ympäristö 2 ov Y012 Yrittäjyyden perusteet 1 ov, suositeltava 1 Y014 Ympäristöprojekti 2 ov, vapaasti valittava 1 YE014 Environmental project, 2 cr 1 Y025 Projektiopinnot 1 ov, suositeltava 1 Y026 Kulttuurien kohtaaminen 1 ov, suositeltava 1 Y028 Terveysliikunta, vapaasti valittava PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 19 ov Palveluosaaminen ja yritystoiminta matkailu- ja ravitsemisalalla 7 ov P,T030 Palvelun ja yhteistyön perusteet 1 ov 1 P,T034 Matkailun perusteet 1 ov 1 P,T035 Palveluympäristö 3 ov 3 P,T036 Palveluyrityksen toiminta 2 ov 2 Majoitus- ja puhtauspalvelujen tuottaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 6 ov P,T044 Majoituspalvelujen perusteet 2 ov 2 P,T045 Puhtauspalvelujen perusteet 4 ov 4 Ravitsemispalvelujen tuottaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 6 ov P,T050 Ruoanvalmistuksen perusteet 4 ov 4 P,T051 Ravitsemispalvelujen perusteet 2 ov 2 155

23 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TOIMITILAPALVELUJEN- JA RAVITSEMISPALVELUJEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT, PIRAMK / Kotitalous Toimitilapalvelujen suuntautumisvaihtoehto Kiinteistöjohtamisella tarkoitetaan kaikkien kiinteistöihin liittyvien toimintojen taloudellista ja tarkoituksenmukaista hoitamista. Toimitilajohtaminen (Facility Management) on yksi kiinteistöjohtamisen osaalue. Toimitilan käyttäjän näkökulmassa kiinnitetään huomiota tilaan ja siihen liittyviin palveluihin. Toimitilapalvelut voidaan jaotella ydin- ja tukipalveluihin. Puhtauspalvelut, erityisesti siivouspalvelut, ovat kiinteistön käytön, ylläpidon ja kunnon sekä tilojen käyttäjien työolojen kannalta ajateltuna ydinpalveluja. Suuntautumisopinnoissa opiskelija perehtyy toimitilapalvelujen toteuttamiseen, suunnitteluun ja markkinointiin sekä esimiestehtäviin erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija hankkii viestintävalmiuksia ja kielitaitoa sekä tutustuu alan kehittämistoimintaan. Tutkinnon suorittaneet toimivat puhtauspalvelualan esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Ravitsemispalvelujen suuntautumisvaihtoehto Ravitsemispalvelut ovat erilaisten ateria- ja ruokapalvelujen tuottamista julkishallinnon organisaatioissa (laitostalous, suurtalous) ja yksityisissä yrityksissä. Palvelujen tavoitteena on edistää ihmisen hyvinvointia terveellisillä ruokatottumuksilla sekä tuottaa elämyksiä. Suuntautumisopinnoissa opiskelija perehtyy ravitsemispalvelujen toteuttamiseen, suunnitteluun, kehittämiseen ja markkinointiin sekä esimiestehtäviin. Opiskelija saa lisäksi valmiuksia toimia kielitaitoa vaativissa ammattitehtävissä ja erilaisissa neuvontatilanteissa. Tutkinnon suorittaneet toimivat ravitsemispalvelualan esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman ammattiopintojen eteneminen, PI- RAMK / Kotitalous PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 20 ov 1. v 2. v 3. v 4. v T100 Kemia ja fysiikka matkailu- ja ravitsemisalalla 2 ov 2 T101 Ammattialan matematiikka 1 ov 1 T102 Ekologiaa matkailu- ja ravitsemisalalla 1 ov 1 T103 Työyhteisössä toimiminen 3 ov 3 T104 Henkilöstöhallinto ja toimintojen johtaminen 2 ov 2 T105 Markkinoinnin perusteet ja kilpailukeinot 3 ov 3 T106 Laskenta- ja yritystoimi 1 2 ov 2 T Laskenta- ja yritystoimi 2 3 ov 2 T110 Työlainsäädäntö ja sopimustoiminta 1 ov 1 T112 Työntutkimuksen perusteet ja turvallisuus 2 ov 2 156

24 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtojen ammattiopinnot 47 ov Sv-ammattiopinnot ovat vapaasti valittavissa riippumatta suuntautumisvaihtoehtovalinnasta, kuitenkin niin, että tietyn suuntautumisvaihtoehdon valinneiden tulee suorittaa x-merkityt opintojaksot. (RAPA =ravitsemispalvelut, TOPA = toimitilapalvelut) SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOJEN AMMATTIOPINNOT 47 ov RAPA TOPA T200 Siivouksen teknologia 5 ov X T207 Mikrobiologia ja hygienia 1 ov X X T210 Puhtauspalvelujen suunnittelu ja markkinointi 3 ov X T24002 Yhteisöviestintä 3 ov X X T220 Palvelujen johtaminen ja markkinointi 4 ov X X T225 Puhtauspalvelualan englanti 2 ov X T230 Puhtauspalvelualan ruotsi 2 ov X T235 Puhtauspalvelualan kehittämistoiminta 4 ov X T575 Toimitilajohtaminen 4 ov X T300 Suurkeittiötoiminta 4 ov X T305 Ravitsemispalvelujen tuotekehitys ja kokeellinen ruoan valmistus 3 ov X T315 Puhtauspalvelujen suunnittelu ja ostaminen 1 ov X T320 Kansanravitsemus ja ravitsemushoito 4 ov X T330 Ravitsemisalan englanti 2 ov X T335 Ravitsemisalan ruotsi 2 ov X T345 Ravitsemispalvelualan kehittämistoiminta 4 ov X T500 Erityiskohteiden puhtauspalvelut 5 ov T520 Liikeideasta palveluyritykseksi 5 ov T525 Ravitsemuspalvelutilanteiden järjestäminen 5 ov T530 Kulttuurit ja tavat 5 ov T540 Ravintolatoiminta 5 ov T550 Elintarvikeketju 5 ov T560 Ravinto ja terveys 5 ov T565 Ravitsemustilan arviointi 5 ov T570 Tilasuunnittelu ja rakentaminen 5 ov T580 Yritysprojekti 1-10 ov T590 Työn analysointi ja kehittäminen 5 ov T600 Tietotekniikka taloudellisten päätösten apuvälineenä 5 ov T620 Tekstiilit 5 ov T63002 Ruoka ja media 5 ov HARJOITTELU 20 ov T910 OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov

25 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma KOULUTUSOHJELMAN 19 OV PERUSOPINNOT PALVELUOSAAMINEN JA YRITYSTOIMINTA MATKAILU- JA RAVITSEMISALALLA 7 OV T030 PALVELUN JA YHTEISTYÖN PERUS- TEET 1 OV Opiskelija hallitsee palvelun ja yhteistyön kansainvälistyvällä matkailu- ja ravitsemisalalla. Hän ymmärtää ihmisten erilaisuuden ja tuntee asiakkaan käyttäytymisen lainalaisuudet. Opiskelija osaa työskennellä ryhmässä. - hyvän palvelun osatekijät - palvelu osana yrityksen kokonaistoimintoja - asiakkaiden käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Luennot, harjoitukset, kirjalliset tehtävät. Vaihtoehtototeutus aikuiskoulutuksessa. T034 MATKAILUN PERUSTEET 1 OV Opiskelija saa käsityksen matkailun eri osaalueista matkailututkimuksen ja käytännön näkökulmasta sekä ymmärtää yhteistyön merkityksen matkailuelinkeinon kehittymisen edellytyksenä. - matkailun käsitteet - matkailun historiallinen kehittyminen - matkailija kuluttajana - matkailun alueellisuus - matkailuelinkeinon rakenne matkailupalveluiden ja organisoitumisen näkökulmasta - luennot, ryhmä-/yksilötehtävät Vaihtoehtototeutus aikuiskoulutuksessa. T035 PALVELUYMPÄRISTÖ 3 OV Opiskelija soveltaa ammatillisia perusvalmiuksiaan erilaisissa tuotanto- ja palveluympäristöissä. - erilaiset tilanneharjoitukset - osa opintojakson sisällöstä opiskelllaan työelämässä - oppimispäiväkirja, ryhmässä oppiminen. Opintojakso opiskellaan työelämässä. T036 PALVELUYRITYKSEN TOIMINTA 2 OV Opiskelija perehtyy matkailu- ja ravitsemiselinkeinoon, sen sisäiseen toimintaympäristöön ja ulkoisen toimintaympäristön vaikutuksiin. - katsaus matkailu- ja ravitsemiselinkeinoon; toimintaa ohjaava lainsäädäntö, alan ketjut ym. organisaatiot, elinkeinon nykytilanne - yrityksen liikeidea ja sen toteuttaminen eri näkökulmista - luennot, yritysvierailut, oppimispäiväkirja ja ryhmässä oppiminen Osa opintojakson sisällöstä opiskelllaan työelämässä. MAJOITUS - JA PUHTAUSPALVELUJEN TUOTTAMINEN MATKAILU- JA RAVITSE- MISALALLA 6 OV T044 MAJOITUSPALVELUJEN PERUSTEET 2 OV Opiskelija perehtyy majoituselinkeinoon ja majoitusyritykseen erityisesti vastaanottotoimintojen kannalta. Hän perehtyy myös atk-pohjaisen hotellijärjestelmän käyttöön. Hänellä on valmius soveltaa tietojaan käytännön työskentelyssä. - majoituselinkeino, majoitusliike - majoitusliikkeen varaus- ja vastaanottotoiminnot, maksuvälineet - luennot ja harjoitukset Osa opintojakson sisällöstä opiskellaan työelämässä. 158

26 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma T045 PUHTAUSPALVELUJEN PERUSTEET 4 OV Opiskelija ymmärtää puhtaanapidon merkityksen ja suoriutuu puhtaanapidon perustöistä sekä tekstiilihuollosta. - puhtaanapidon merkitys - siivousmenetelmät, -aineet, -välineet ja -koneet - ylläpitosiivous ja perussiivous - pintamateriaalit - tekstiilikuidut ja tekstiilien huolto - aktivoivat luennot, harjoitukset ja kirjalliset tehtävät Osa opintojaksosta opiskellaan työelämässä. Vaihtoehtototeutus aikuiskoulutuksessa. RAVITSEMISPALVELUJEN TUOTTAMINEN MATKAILU- JA RAVITSEMISALALLA 6 OV T050 RUOANVALMISTUKSEN PERUSTEET 4 OV Opiskelija osaa ammattikeittiössä käytetyt ruoanvalmistusmenetelmät ja osaa käyttää tavallisimpia ammattikeittiön koneita ja laitteita. Hän tuntee ja osaa käsitellä ammattikeittiöissä käytettäviä raaka-aineita. - elintarvikkeet ja ravitsemus - ruoanvalmistusmenetelmät, koneet ja laitteet sekä käyttö ja puhdistus - luennot ja harjoitukset Vaihtoehtototeutus aikuiskoulutuksessa. T051 RAVITSEMISPALVELUJEN PERUS- TEET 2 OV Opiskelija perehtyy erilaisiin ravitsemispalveluihin. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa yrityselämän edustustilaisuuksia. Hän hallitsee yleisen ateriointiin liittyvän tapa-kulttuurin sekä tarjoilun perusteet. - ravitsemispalvelutilaisuudet yrityselämässä - ateriointiin liittyvä tapakulttuuri - tarjoilun perusteet - käytännön harjoitukset sekä luennot KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 20 OV T100 KEMIA JA FYSIIKKA MATKAILU- JA RAVITSEMISALALLA 2 OV Opiskelija tuntee keskeiset kemian käsitteet. Hän hallitsee ammattialan kannalta tärkeiden yhdisteiden kemiallisen rakenteen ja ominaisuudet. Opiskelija tuntee keskeiset sähkö- ja lämpöopin käsitteet. - kemian keskeiset käsitteet - orgaanisten yhdisteiden rakenne, ominaisuudet ja reaktiot - lämpö- ja sähköopin käsitteet - luennot,harjoitukset ja laboratoriotyöskentely T101 AMMATTIALAN MATEMATIIKKA 1 OV Opiskelija vahvistaa opiskelussa ja ammatissa toimimisen kannalta välttämättömiä matemaattisia taitoja, kehittää loogista ajattelua sekä päättelykykyä. - yksiköt, yhtälöt, prosenttilaskut - hintalaskelmat, ruoan osiin jakaminen, ruokaohjeiden suurentaminen/pienentäminen, painohäviö-, ravintosisältö- ja pitoisuuslaskut, mittakaavamuunnokset ja katelaskenta - luennot ja harjoitukset Vaihtoehtototeutus aikuiskoulutuksessa. 159

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma 5.3 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/Ikaalinen Opintojen rakenne matkailun koulutusohjelmassa PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Matkailun koulutusohjelman ammatilliset

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov. OPINNÄYTETYÖ 10 ov. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov. OPINNÄYTETYÖ 10 ov. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov 5.2 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Ikaalinen Opintojen rakenne matkailun koulutusohjelmassa PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Matkailun koulutusohjelman ammatilliset

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

9.1 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN LIIKKEENJOHDON koulutusohjelma

9.1 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN LIIKKEENJOHDON koulutusohjelma 9.1 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN LIIKKEENJOHDON koulutusohjelma tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK) Suuntautuminen: Suuntautumismoduulit (13 ov / 19,5 ECTS)

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Lisätiedot

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA 8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko.

Tietojenkäsittelyn ko. 5.3 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov HARJOITTELU 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelman kuvaus 210 op, nuoret 11PTYÖ TYÖELÄMÄVALMIUDET 15 OP 01RUO Ruotsin kieli 11SUO Asiantuntijaviestintä 3 OP 11PAMKA Ammatillinen kasvu 3 OP 11PATK Tietokone

Lisätiedot

Matkailun liikkeenjohdon opintojaksokuvaukset 2011 2012 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Matkailun liikkeenjohdon opintojaksokuvaukset 2011 2012 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Matkailun liikkeenjohdon opintojaksokuvaukset 2011 2012 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RL001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson

Lisätiedot

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA)

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA) Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikön toteuttamat matkailu-, ravitsemis- ja talousalaan kuuluvat koulutusohjelmat:

Lisätiedot

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on kouluttaa viestintäalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen taiteellinen, viestinnällinen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Tapahtumamatkailu Elämysmatkailu Liikuntamatkailu (animateur) 1. Matkailun koulutusohjelman

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Asiantuntijuuteen kehittyminen Opinnot antavat

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Matkailu-

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Majoitustoiminta Ravintolatoiminta HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA 210 op

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA 210 op OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA 210 op Päivitetty 15.8.2008 2 (31) HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Matkailu-

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Ravintolatoiminta

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Ravintolatoiminta OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Ravintolatoiminta HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Matkailu-

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 3 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS 4

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma. 1 Palveluosaaminen. http://cms.haaga-helia.fi/fi/opintojaksokuvaukset-2009-2010/rr/showall_template

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma. 1 Palveluosaaminen. http://cms.haaga-helia.fi/fi/opintojaksokuvaukset-2009-2010/rr/showall_template Page 1 of 18 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma (Keittiömestarin koulutus) koostuu 12 opintojaksosta, joiden laajuus on 9-15 opintopistettä. Opintojaksot

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma / Ruokatuotannon johtaminen, lukuvuosi 2006-2007

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma / Ruokatuotannon johtaminen, lukuvuosi 2006-2007 1 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma / Ruokatuotannon johtaminen, lukuvuosi 2006-2007 Sisältö Koulutusohjelman opintojaksot... 1 1 Ammattiaineet...2 2 Viestintä ja kielet...9 3 Tietojenkäsittely...13

Lisätiedot

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, opintojaksokuvaukset 2013-2014 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, opintojaksokuvaukset 2013-2014 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, opintojaksokuvaukset 2013-2014 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RL001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso:

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS MATKAILU- JA RAVITSEMISALA. Savonia Business - Matkailu- ja ravitsemisala. Kuopion Liikekirjapaino Oy

SAVONIA BUSINESS MATKAILU- JA RAVITSEMISALA. Savonia Business - Matkailu- ja ravitsemisala. Kuopion Liikekirjapaino Oy Julkaisija Toteutus Painopaikka Savonia Business - Matkailu- ja ravitsemisala Pirjo Korhonen Kuopion Liikekirjapaino Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2005-2006... 3 HENKILÖKUNTA JA YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 a LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 Englanti 1...1 Englanti ja viestintä...2 Englanti 2...3 Espanjan alkeet 1...4 Espanjan alkeet 2...5 Espanjan alkeet 3...6 Espanjan alkeet 4...7 Liiketalouden koulutusohjelman

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005

Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 1 Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 Sisältö Koulutusohjelman opintojaksot... 1 1 Liiketalouden perusopinnot...1 2 Liiketalouden opinnot...9 3 Yhteiset ammattiopinnot...12 4 Suuntautumisopinnot...19

Lisätiedot