5.3 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/IKAALINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.3 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/IKAALINEN"

Transkriptio

1 Matkailun koulutusohjelma 5.3 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/IKAALINEN Opintojen rakenne matkailun koulutusohjelmassa PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov HARJOITTELU 20 ov Matkailun koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT Matkailun koulutusohjelman ammattiopinnot 40 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov Opintojen laajuus on 140 opintoviikkoa ja sisältö Koulutusohjelman opiskelija saa ajanmukaisen ja laaja-alaisen matkailualan koulutuksen. Vankan perusopetuksen ja yrityselämälähtöisten ammattiopintojen myötä opiskelijasta tulee asiakassuuntautunut ja yrittäjähenkinen osaaja, jolla on valmiudet toimia laadukkaana matkailuyrittäjänä tai asiantuntijana matkailuelinkeinon kansallisissa ja kansainvälisissä työtehtävissä. Matkailun koulutusohjelman ammattiopinnot, 40 ov Ammattiopinnot jakautuvat ehdotuksessa 10 ov:n opintokokonaisuuksiin, joista 20 ov on pakollisia ja 20 ov on vaihtoehtoisia. Pakolliset opintokokonaisuudet ovat Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen sekä Matkailupalvelujen markkinointi. 134

2 Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Pakolliset opintokokonaisuudet, 20 ov Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet, 20 ov Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen, 10 ov Kokous-, kongressi- ja messupalvelujen tuottaminen, 10 ov Matkailupalvelujen Markkinointi, 10 ov Internet ja matkailun sähköinen kaupankäyti, 10 ov Matkailun ohjelmapalvelut, luontoja maaseutumatkailu, 10 ov Matkatoimisto- ja liikennepalvelujen tuottaminen, 10 ov Projektiopinnot, 10 ov 135

3 Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelman opintojen eteneminen PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT, 14 ov Pakolliset opinnot merkitty asteriskilla (*) (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov* Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet,1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov* Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov* Y024 Tietotekniikka alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov* Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov* Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov* Y010 Ruotsin kieli, 2 ov* Y011 Ensimmäinen vieras kieli, 2 ov* Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y014 Ympäristöprojekti, 1 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNNOT, 46 ov C030 Yritystoiminnan perusteet, 2 ov C031 Palveluyrityksen markkinoinnin perusteet, 2 ov C041 Kirjanpidon perusteet, 2 ov C033 Matkailun yhteiskunnallinen toimintaympäristö, 2 ov C042 Matkailun perusteet, 2 ov C037 Talousmatematiikka, 2 ov C039 Matkailuoikeuden perusteet, 2 ov C043 Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 2 ov C044 Matkailuviestintä, 3 ov C045 Matkailumaantiede, 2 ov C046 Toiminnan organisointi ja henkilöstöhallinto, 2 ov C047 Sähköisen liiketoiminnan perusteet, 2 ov C048 Taloushallinto, 3 ov C049 Kotimaan matkailu, 2 ov Vaihtoehtoisista opinnoista valittava 4 ov C050 Taulukkolaskenta, 2 ov Vaihtoehtoinen C051 Tekstinkäsittely, 2 ov Vaihtoehtoinen C038 Tilastolliset menetelmät, 2 ov Vaihtoehtoinen C052 Palkkahallinto ja työoikeus, 2 ov Vaihtoehtoinen C053 Suomalainen perinne ja kulttuuritietous, 2 ov Vaihtoehtoinen 136

4 Matkailun koulutusohjelma C054 Matkailu- ja majoitusyrityksen ravitsemispalvelut, 2 ov C055 Opastuspalvelut, 2ov Kieliopinnot 12 ov * C080 Om kultur- och landskunskap i Norden, 2 ov C081 Affärskommunikation inom turismverksamhet I, 2 ov C082 Affärskommunikation inom turismverksamhet II, 2 ov C083 Kundbetjäning på resebyråer, 2 ov C084 Turismverksamhet på svenska, 2 ov C085 Business Communication, 2 ov C086 Travel and Tourism in English, 2 ov C087 Customer Service in Travel and Tourism, 2 ov C088 Focus on Finland and the Northern Dimension, 2 ov C089 British Life and Culture Near and Far, 2 ov C090 Saksan kielen peruskurssi I, 2 ov C091 Saksan kielen peruskurssi II, 2 ov C092 Kultur- und Landeskunde, 2 ov C093 Korrespondenz im Reiseverkehr, 2 ov C094 Deutsch im Reiseverkehr, 2 ov C095 Kundendienst im Reiseverkehr, 2 ov C096 Mehr Deutsch, 2 ov Venäjä, 0-4 ov Espanja, 0-4 ov Italia, 0-4 ov Ranska, 0-4 ov Vaihtoehtoinen Vaihtoehtoinen * Valittava vähintään 2 ov ruotsista ja ainakin kahdesta muusta kielestä. Jos kieli on alkava kieli, opiskelijan tulee valita ko. kieltä vähintään 4 ov. MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNNOT, 40 ov 10 opintoviikon kokonaisuuksista 20 ov on pakollista (Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen sekä Matkailupalvelujen markkinointi) ja 20 vaihtoehtoisia. MATKAILUN OHJELMAPALVELUT SEKÄ LUONTO- JA MAASEUTUMATKAILU, 10 ov C400 Luontomatkailu, 2 ov C401 Maaseutumatkailun erityiskysymykset, 2 ov C402 Elämysmatkailupalvelujen tuotteistaminen, 2 ov C403 Elämysmatkailumarkkinointi, 2 ov C404 Erityisryhmien matkailupalvelut, 2 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija luonnon ja maaseudun tarjoamiin matkailullisiin vetovoimatekijöihin ja mahdollisuuksiin. Opintojakson aikana perehdytään matkailun erilaisiin toimintaympäristöihin, ohjelmapalveluihin, elämys- ja terveysmatkailupalveluiden tuotteistamiseen, liiketoiminnallisten osa-alueiden rakentamiseen, verkostoitumiseen ja alueellisesti toimivaan matkailuyritystoimintaan. 137

5 Matkailun koulutusohjelma MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAMINEN JA JOHTAMINEN, 10 ov C405 Matkailuyrityksen palvelutoiminnot, 2 ov C406 Matkailupalveluiden asiakaslähtöinen tuotekehitys, 2 ov C407 Matkailuyrityksen kehittäminen ja johtaminen, 4 ov C408 Kenttäopinnot matkailualan yrityksessä, 2 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen käsitys matkailualan yritystoiminnasta erilaisissa toimintaympäristöissä. Opinnoissa painotetaan asiakaslähtöisyyttä, yrittäjyyttä, henkilöstön ja liikkeenjohdon johtamistaitoja sekä kestävän kehityksen merkitystä yritystoiminnassa. MATKATOIMISTO- JA LIIKENNEPALVELUIDEN TUOTTAMINEN, 10 ov C409 Matkatoimistoliikenne, 3 ov C410 Amadeus-varausjärjestelmä, 3 ov C411 Liikenneyritysten palvelut, 2 ov C412 Yrityksen matkasihteeri, 2 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija hankkii perustiedot kansallisista ja kansainvälisistä matkatoimisto- ja liikennepalveluista sekä sähköisistä varaus- ja informaatiojärjestelmistä. KOKOUS-, KONGRESSI- JA MESSUPALVELUJEN TUOTTAMINEN, 10 ov C413 Kongressipalvelut, 2 ov C414 Etikettikurssi, 2 ov C415 Tapahtumaviestintä, 2 ov C416 Congress and Fair Communication, 2 ov C417 Messupalvelut, 2 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet sekä kotimaisten että kansainvälisten kongressien ja messutapahtumien ammattimaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Opintoihin kuuluvat oleellisena osana PCO-toimistojen ja messujärjestäjien työkenttään liittyvät käytännön harjoitukset. MATKAILUPALVELUJEN MARKKINOINTI, 10 ov C418 International Cultures, 2 ov C419 International Marketing, 2 ov C420 Tourism Tomorrow, 2 ov C421 Matkailuyrityksen markkinointitutkimus, 2 ov C422 Palvelujen markkinoinnin kilpailukeinot, 2 ov Matkailupalveluiden markkinoinnin opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijalle syvennetyt tiedot yleisen markkinoinnin erikoisalueista markkinointitutkimuksesta sekä palvelujen markkinoinnista. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteisiin sekä kulttuurin vaikutukseen kaupankäyntiin. Opiskelija perehtyy matkailun tulevaisuuden trendeihin ja niiden vaikutukseen suomalaisen matkailuyrityksen toiminnan suunnitteluun. INTERNET JA MATKAILUN SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI, 10 ov C423 Sähköinen liiketoiminta, 2 ov C424 Grafiikka, 2 ov C425 Kuvankäsittely, 2 ov C426 WWW-sivujen tekeminen, 2 ov C427 WWW-kauppapaikka, 2 ov 138

6 Matkailun koulutusohjelma Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksiin, mediaviestintään ja www-kauppapaikan rakentamiseen erityisesti matkailualalla. Opiskelija kykenee toimimaan työelämässä mukana sähköiseen liiketoimintaan liittyvissä projekteissa, osaa toimia projektiryhmässä ja ymmärtää sähköisen liiketoiminnan ja kauppapaikan rakentamisen periaatteita. Opintojaksojen aikana perehdytään sähköisen liiketoiminnan perusteisiin, graafisten julkaisujen tekemiseen ja www-sivujen toteuttamiseen. Opetusta toteutetaan osin yrityselämälähtöisesti, jolloin esimerkiksi www-sivuja tehdään oikeille yrityksille. Opintojen aikana rakennetaan toimiva kauppapaikka, josta voi tilata esimerkiksi elämysmatkailutuotteita. PROJEKTIOPINNOT, 10 ov C428 Projektityön suunnittelu- ja toteutus matkailualalla, 2 ov C429 Projektityö(t), 8 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella ja johtaa erityyppisiä matkailualan kehittämishankkeita. Toteutettavien projektien tulee liittyä pakollisiin tai opiskelijan valitsemaan ammattiopintokokonaisuuteen. Projektisuunnitelma(t) ja opintoviikot hyväksytään ja määritellään tapauskohtaisesti. 139

7 Matkailun koulutusohjelma MATKAILUALAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OV C030 YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET 2 OV Opiskelija perehtyy matkailualan yritysten toimintaan, toimintaympäristöön ja ohjaukseen. - perustiedot matkailuyrityksen talousprosessista, toimintaympäristöstä ja toiminnan ohjauksesta Luennot, itsenäinen työskentely, harjoitukset Opintojakson suoritus Osallistuminen opetukseen, harjoitusten tekeminen C031 PALVELUYRITYKSEN MARKKINOIN- NIN PERUSTEET 2 OV Opiskelija ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. - markkinointiajattelu - markkinoinnin toimintaympäristöt - segmentointi - asiakassuhteen elinkaari - kuluttajakäyttäytyminen - palvelujen markkinoinnin kilpailukeinot Luennot, harjoitukset, tentti C041 KIRJANPIDON PERUSTEET 2 OV Perehdyttää opiskelija ulkoisen laskentatoimen perusteisiin. Opiskelija osaa tehdä kahdenkertaisen kirjanpidon peruskirjaukset ja tilinpäätöksen. - yrityksen rahaprosessin kokonaiskuva - kahdenkertaisen kirjanpidon kirjaus-säännöt - kirjausperusteet - arvonlisäverotus kirjanpidossa - tilinpäätös - menojen jaksotus tilinpäätöksessä Luennot, harjoitukset, tentti C033 MATKAILUN YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 OV Antaa opiskelijalle kokonaiskuva matkailuyrityksen toimintaan vaikuttavista taloudellisista tekijöistä ja kansantaloudessa vaikuttavista riippuvuussuhteista. Opiskelijan tulee perehtyä kansantalouden peruskäsitteistöön ja kyetä tunnistamaan kansantaloudessa tapahtuvia muutoksia ja niiden seurauksia. - kansantalouden peruskäsitteistö - kansantalouden rakenne, kiertokulku, tilinpito, kysyntä - tarjonta ja markkinat - tuotannontekijämarkkinat - taloudelliset vaihtelut - talouspolitiikka - ulkomaankauppa Luennot, harjoitukset C042 MATKAILUN PERUSTEET 2 OV Opiskelija saa yleiskuvan matkailusta yhteiskunnallisena, alueellisena ja yksilöllisenä ilmiönä sekä tietää matkailuelinkeinon kehityksen ja matkailun tulevaisuuden näkymät. - matkailu yhteiskunnallisena ilmiönä - matkailun käsitteitä ja määrityksiä - matkailuelinkeino ja matkailun mittasuhteet - matkailun taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset - harjoitustyö maapallon matkailumaista Luennot, harjoitukset, tiedonhankinta matkailumaista 140

8 Matkailun koulutusohjelma C037 TALOUSMATEMATIIKKA 2 OV Opiskelija pystyy käyttämään matemaattisia keinoja matkailu- ja majoitusalan yritysten ongelmien ratkaisemiseen. - prosenttilasku sovelluksineen - indeksit - valuuttalaskut - korkolaskusovellukset Luennot, laskuharjoitukset Opintojakson suoritus Tentti, suoritetut harjoitustehtävät C039 MATKAILUOIKEUDEN PERUSTEET 2 OV Opiskelija osaa kytkeä matkailujuridiikkaan liittyvät keskeiset sopimusehdot ja kuluttajansuoja-asiat. - valmismatkaliikkeet - valmismatkaehdot - sopimusoikeus - kuluttajansuoja - matkailuun liittyvä muu lainsäädäntö Luennot, harjoitukset Opintojakson suoritus Tentti C043 MATKAILUPALVELUJEN MARKKI- NOINTIVIESTINTÄ 2 OV Opiskelija saa valmiudet tehokkaan, ajanmukaisen markkinointiviestinnän kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. - myyntityö ja asiakaspalvelu - mainonta - myynninedistäminen - suhde- ja tiedotustoiminta Luennot, ohjatut harjoitukset C044 MATKAILUVIESTINTÄ 3 OV Opiskelija tuntee yhteisöviestinnän yleisesti ja ymmärtää viestinnän suunnitelmallisuuden, toteutuksen ja arvioinnin merkityksen yhteisökuvalle. Opiskelija perehtyy esimerkkien ja harjoitusten kautta matkailualan yritysten sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. Hän oppii viestimään asianmukaisesti erilaisissa tilanteissa edustamisesta kriisitilanteisiin. - yhteisöviestinnän perusteet - tiedottamisen kanavat ja niiden tarkoituksenmukainen käyttö - markkinointi- ja suhdetoiminnalliset tekstit ja joukkoviestinyhteistyö - esiintymistaito ja havainnollistaminen eri puheviestintätilanteissa Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, mm. raportti matkailuyrityksen viestinnästä, tentti C045 MATKAILUMAANTIEDE 2 OV Opiskelija saa kuvan matkailun merkityksestä alueellisena ilmiönä ja matkailuvirroista globaalisti. Hän perehtyy matkailukohteisiin ja kykenee paikantamaan ne maantieteellisesti. - Suomen ja maailmankartan kertaus sekä perehtyminen merkittävien matkailukohteiden sijaintiin - matkailun maantieteelliset vetovoimatekijät esim. ilmasto, meri ja rannikot, historia, rakennettu ympäristö - matkakohteiden maantiede ja talousalueet Luennot, ryhmätyöt ja niiden suulliset ja kirjalliset esitykset, tentti 141

9 Matkailun koulutusohjelma C046 TOIMINNAN ORGANISOINTI JA HEN- KILÖSTÖHALLINTO 2 OV Opiskelija saa kokonaiskäsityksen henkilöstöhallinnosta ja organisaatiosta yhteistoimintajärjestelmänä. Opiskelija ymmärtää yksilön käyttäytymisen perussäännöt ja niiden vaikutuksen organisointiin. - yksilö työyhteisönjäsenenä - organisaatiomallit - organisaation kehittäminen - projektit, tiimit ja verkosto - henkilöstöhallinnon osa-alueet, merkitys ja tavoitteet Luennot, harjoitukset, tentti C047 SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN PERUSTEET 2 OV Opintojakson aikana perehdytään internetin mahdollisuuksiin, markkinointiin ja liiketoimintaan matkailupalvelujen kannalta. - tietoverkoissa tapahtuva matkailun liiketoiminta. Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti C048 TALOUSHALLINTO 3 OV Opiskelija saa käsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta. Opiskelija perehtyy myös yritysverotukseen siten, että on peruskäsitys elinkeinotoiminnan verotuksesta. - kannattavuuden suunnittelu ja seuranta - tuloverojärjestelmän rakenne - yritysmuotojen verotus C049 KOTIMAAN MATKAILU 2 OV Opiskelija tuntee Suomen matkailun historiaa ja nykypäivää, Suomen eri matkailualueet sekä suomalaiset matkailutuotteet ja markkinointikanavat. - perustiedot Suomen matkailusta - Suomen matkailuelinkeino - matkailuorganisaatiot Luennot, harjoitukset, tentti C050 TAULUKKOLASKENTA 2 OV Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa matkailualan taloudellisten ongelmien ratkaisuun. - matkailualan laskentamallien suunnittelu ja toteutus taulukkolaskentaohjelmalla Luennot, kirjallisuus, harjoitukset, tentti C051 TEKSTINKÄSITTELY 2 OV Opiskelija pystyy itsenäisesti työskentelemään Word - tekstinkäsittelyohjelmalla. Hän hallitsee asiakirjatekniikan sekä ohjelman tärkeimmät toiminnot. Hänen kirjoitusnopeutensa ja -tarkkuutensa paranee kurssin myötä. - näppäimistön hallinta - asiakirjastandardi - ohjelman toiminnot - matkailuun liittyviä asiakirjoja - vieraankielisiä tehtäviä Harjoitukset, nopeustesti, merkki- ja asiakirjakoe Luennot, harjoitukset, tentti 142

10 Matkailun koulutusohjelma C038 TILASTOLLISET MENETELMÄT 2 OV Opiskelija kykenee osallistumaan tilastoselvitysten suunnitteluun ja toteutukseen ja kriittisesti analysoida tilastoja. Hän osaa käyttää tilastollisia menetelmiä päätöksentekoon. - todennäköisyys - korrelaatio- ja regressioanalyysi - normaalijakauma - tilastollinen testaus Luennot, harjoitukset Opintojakson suoritus Tentti, suoritetut harjoitustehtävät C052 PALKKAHALLINTO JA TYÖOIKEUS 2 OV Opiskelija hallitsee palkkahallinnon ja palvelusuhteiden perusteet. Hän tuntee työlainsäädännön, työsuojelullisia säännöksiä, etenkin vuosiloma- ja työaikalain sekä työmarkkinajärjestöt ja työehtosopimusjärjestelmät. - matkailualan palkkauksen perusteet - työ- ja virkasuhteet - työsopimuslaki peruslakina sekä muu työsuhdelainsäädäntö - työmarkkinajärjestöjen rooli yhteiskunnassa - työ- ja virkaehtosopimukset - työriidat ja neuvottelumenettely Luennot, harjoitukset, tentti C053 SUOMALAINEN PERINNE JA KULT- TUURITIETOUS 2 OV Opiskelija ymmärtää - tämän päivän näkökulmasta - suomalaisen perinne- ja kulttuuritietouden merkityksen matkailupalvelussa. Hän osaa hakea tietoa ja opastaa tietojen hankinnassa niin valtakunnan kuin paikallisellakin tasolla. - muotokuva Suomen perinnekulttuurista ja tämän päivän Suomen kulttuurielämästä. Luennot, projektityöskentely C054 MATKAILU- JA MAJOITUSYRITYK- SEN RAVITSEMISPALVELUT 2 OV Opiskelija perehtyy matkailu- ja majoitusyrityksen tarjoamiin ravitsemuspalveluihin ja niiden hallintaan. Hän osaa ottaa huomioon eri asiakaspalvelutilanteiden erityispiirteet. - omavalvonta ravitsemispalvelutyössä - elintarvike- ja ravitsemispalvelutuotteiden ostotoiminta - ravitsemispalveluiden kustannuslaskenta ja markkinointi Luennot, harjoitukset C055 OPASTUSPALVELUT 2OV Opiskelija hallitsee matkaoppaan työn perusteet ja osaa esiintyä ryhmän edessä. - oppaan rooli - opastamisen taito - retkipuheet - hotellipäivystys - tervetulotilaisuus - mikrofonin käyttö Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suulliset harjoitukset, tentti C080 OM KULTUR- OCH LANDKUNSKAP I NORDEN 2 OV Opiskelija hallitsee ruotsinkielisen alueen kulttuuriin, yleisiin tapoihin ja matkailuun sekä talouteen liittyvät asiat. 143

11 Matkailun koulutusohjelma - kulttuuri- ja yhteiskuntatietoutta - matkailumaantieto ja matkailukohteet Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, ryhmätyöt C081 AFFÄRSKOMMUNIKATION INOM TU- RISMVERKSAMHET I 2 OV Liikeviestinnän perustietojen ja -taitojen suullinen ja kirjallinen hallinta ruotsiksi. - liikeyhteyksien perusviestintä - asiakaskontaktit Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C082 AFFÄRSKOMMUNIKATION INOM TU- RISMVERKSAMHET II 2 OV Opiskelija syventää liike-elämässä tarvittavaa ruotsin kielen suullista ja kirjallista osaamista. - valitukset ja niihin vastaaminen - PR-kirjeet - työnhaku ja haastattelut - kokous- ja neuvottelutilanteet Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti. Edeltävät opinnot Affärskommunikation inom turismverksamhet I C083 KUNDBETJÄNING PÅ RESEBYRÅER 2 OV Opiskelija pystyy työskentelemään ruotsiksi matkatoimiston asiakaspalvelutehtävissä. Hän hallitsee erilaiset opastus- ja neuvontatilanteet ja osaa esitellä Suomea matkailumaana. - matkatoimistopalvelut - opastustoiminta - kotimaan matkailu Suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tentti. Osa tehtävistä suoritetaan verkkokurssina C084 TURISMVERKSAMHET PÅ SVENSKA 2 OV Opiskelija hallitsee pohjoismaisiin kokouksiin liittyvät majoitus-, ravintola- ja kokousjärjestelytehtävät ruotsin kielellä. - majoituspaikan ja -paikkakunnan palvelut - ohjelmapalvelut - kokousjärjestelyt - gastronominen sanasto Suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tentti C085 BUSINESS COMMUNICATION 2 OV Opiskelija perehtyy englanninkieliseen liikeviestintään suullisesti ja kirjallisesti. - liikeyhteyksien perusviestintä - asiakaskontaktit - PR-kirjeet - kokous- ja neuvottelutilanteet - työnhaku ja haastattelut Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C086 TRAVEL AND TOURISM IN ENGLISH 2 OV Opiskelija perehtyy laaja-alaisesti matkailualan englantiin. Hän saa tehtäviensä hoitamiseen suullisen ja kirjallisen kielitaidon. - matkailualan yritys ja sen kuvaus - hotelli- ja muu majoituspalvelu - ravintolapalvelut 144

12 Matkailun koulutusohjelma Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C087 CUSTOMER SERVICE IN TRAVEL AND TOURISM 2 OV Opiskelija pystyy työskentelemään englanniksi matkatoimiston asiakaspalvelu- ja markkinointitehtävissä sekä selviytyy erilaisista opastusja neuvontatilanteista. - matkatoimistopalvelut - pakettimatkojen koostaminen - oheispalvelut Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C088 FOCUS ON FINLAND AND THE NORTHERN DIMENSION 2 OV Opiskelija hallitsee perustiedot Suomesta ja sen naapurimaista sekä osaa kertoa maiden talous- ja kulttuurielämästä englannin kielellä. - faktat Suomesta ja sen naapurimaista - matkailumaantieto ja turistikohteet Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C089 BRITISH LIFE AND CULTURE NEAR AND FAR 2 OV Opiskelija perehtyy sekä englanninkielisen ydinalueen että British Commonwealthin maiden kulttuuriin, yleisiin tapoihin, matkailuun ja talouteen. - faktat maittain - matkailumaantieto ja turistikohteet - kulttuurieroja Luennot ja harjoitukset C090 SAKSAN KIELEN PERUSKURSSI 1, 2 OV Opiskelija hallitsee saksan kielen perusteet, ääntämisen ja oikeinkirjoituksen sekä selviytyy jokapäiväisissä puhetilanteissa. - ääntäminen ja kirjoittaminen - tervehdykset ja esittelyt - lukusanat ja kellonajat - asioimistilanteita matkoilla ja ostoksilla Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C091 SAKSAN KIELEN PERUSKURSSI 2, 2OV Opiskelija syventää saksan kielen taitoaan ja selviytyy jo vaativammissa kielenkäyttötilanteissa. - keskeisiä kielioppirakenteita - matkailutilanteita - puhelintiedustelut - ravintolatilanteet - maantuntemusta Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti Edeltävät opinnot Saksan kielen peruskurssi I tai vastaavat tiedot C092 KULTUR- UND LANDESKUNDE 2 OV Opiskelija perehtyy Suomen ja saksankielisen alueen kulttuuriin, matkailuun ja yhteiskuntaan liittyviin asioihin. - perustiedot Suomesta ja saksankielisestä 145

13 Matkailun koulutusohjelma alueesta - matkailumaantietoa - kulttuurieroja - maantieteellisten nimien käyttö Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C093 KORRESPONDENZ IM REISEVER- KEHR 2 OV Opiskelija hallitsee matkailualan liikeviestinnän perusteet. - tiedustelut - tarjoukset - varaukset - reklamaatiot Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitukset, laadintatehtävät, tentti C094 DEUTSCH IM REISEVERKEHR 2 OV Opiskelija syventää matkailualalla tarvittavaa saksan kielen taitoaan. - matkailualan keskeinen terminologia - hotelli- ja matkaesitteet - messuesittelyt Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C095 KUNDENDIENST IM REISEVERKEHR 2 OV Opiskelija pystyy työskentelemään matkailualan asiakaspalvelutilanteissa saksan kielellä. - matkatoimiston ja hotellin asiakaspalvelu - opastus- ja neuvontatilanteet - ravintolapalvelut Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tentti C096 MEHR DEUTSCH 2 OV Opiskelija syventää tällä saksan kielen jatkokurssilla aikaisemmin peruskursseilla tai muualla hankkimaansa kielitaitoaan. - ostoksilla ja vierailuilla - asuminen ja lomanvietto - messuilla - kielioppirakenteiden kartuttaminen Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, aktiivinen työskentelyote opintojaksolla, tentti Edeltävät opinnot Saksan kielen peruskurssit I ja II tai vastaavat tiedot 146

14 Matkailun koulutusohjelma KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 40 OV MATKAILUN OHJELMAPALVELUT SEKÄ LUONTO- JA MAASEUTUMATKAILU 10 OV C400 LUONTOMATKAILU 2 OV Opintojakson aikana perehdytään erityisesti Suomen luontomatkailuolosuhteisiin, matkailullisiin vetovoimatekijöihin ja luontomatkailutarjontaan sekä luontomatkailumuotoihin ja - aktiviteetteihin. - luontomatkailun käsitteet - luontomatkailutuotteet ja -aktiviteetit - luontomatkailun toimintaympäristön rakentaminen - matkailun ympäristövaikutukset - Suomen luonto matkailukohteena - globaalisesti merkittävät luontomatkailukohteet Luennot, ryhmätyöt ja opintoretket C401 MAASEUTUMATKAILUN ERITYISKY- SYMYKSIÄ 2 OV Opiskelija perehtyy matkailun merkitykseen maaseudun elinkeinoelämän monipuolistajana ja elinvoimaisuuden ylläpitäjänä. Opiskelija oppii tuntemaan maaseudun erityispiirteet matkailuyrityksen kehittämisessä ja johtamisessa. - maaseutumatkailun toimintaympäristö - maaseudun ohjelmapalvelut ja terveysmatkailu - maatila- ja mökkimajoituksen luokitusjärjestelmät - erilaiset laatujärjestelmät - ympäristönhoitokysymykset Luennot, ryhmätyöt ja opintoretket C402 ELÄMYSMATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN 2 OV Opiskelija tuntee elämysmatkailupalveluiden tuotteistamisen periaatteet, verkostoitumisen ja sidosryhmäyhteistyön mahdollisuudet sekä tuotetarjonnan paketoimisen ja hinnoittelun. Hän osaa hyödyntää seudullisten elämysmatkailuyritysten tietotaitoa - elämysmatkailuyritysten liikeideat ja palveluiden kehittäminen - elämysmatkailun keskeisiin elementteihin perehtyminen hyödyntäen erityisesti seudullisten elämysmatkailuyritysten tietotaitoa - erilaisten elämysmatkailutuotteiden suunnittelu ja toteutus alueen yrityksille Opetusmuodot Luennot, ryhmätyöt ja caset matkailuyrityksissä C403 ELÄMYSMATKAILUMARKKINOINTI 2 OV Opiskelija hallitsee elämysmatkailubrandin rakentamisen periaatteet, markkinointikanavien käytön ja luomisen sekä myynnin organisoimisen ja toteutuksen. - elämysmatkailun markkinointi- ja myyntikanavat - osallistuminen tuotteiden markkinointiin ja myyntiin erilaisissa tilaisuuksissa. Luennot, ryhmätyöt ja harjoitukset yritysten tuotteilla C404 ERITYISRYHMIEN MATKAILUPALVE- LUT 2 OV Opiskelija tuntee erilaiset erityisryhmien matkailupalvelut kuten terveysmatkailun. - erityisryhmien matkailupalveluiden rakentaminen ja markkinointi 147

15 Matkailun koulutusohjelma - laatukriteerit ja eettiset kysymykset - terveysmatkailu - Pirteyttä Pirkanmaalta -matkailuhanke Opetusmuodot Luennot, ryhmätyöt ja tutustumiskäynnit MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAMINEN JA JOHTAMINEN 10 OV C405 MATKAILUYRITYKSEN PALVELUTOI- MINNOT 2 OV Opiskelija tuntee erilaisten matkailuyritysten palvelutoiminnot ja perehtyy alan keskeisiin tuotteisiin ja niitä koskeviin säädöksiin. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää asiakkaiden erilaiset tarpeet lähtökohtana matkailuyrityksen kannattavalle toiminnalle. - matkailuyrityksien palvelut - lainsäädäntö - markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävät - tuotteistamisen perusteet Luennot, ryhmätyöt ja opintokäynnit C406 MATKAILUPALVELUIDEN ASIAKAS- LÄHTÖINEN TUOTEKEHITYS 2 OV Opiskelija hallitsee erilaisten matkailupalveluiden tuotteistamisen ja tuotesuunnittelun eri vaiheet. Opiskelija tuntee kuluttajakäyttäytymisen perusteet ja osaa yhdistää monista palveluista toimivia ja laadukkaita matkailutuotteiden kokonaisuuksia. - asiakaslähtöisen tuotteistamisen muodot ja periaatteet - tuotekehityksen tarkastelu eri vaiheissa, ideasta - tuotteeksi - tuotteiden paketointia ja hinnoittelua Luennot, ryhmätyöt ja opintokäynnit C407 MATKAILUYRITYKSEN KEHITTÄMI- NEN JA JOHTAMINEN 4 OV Opiskelija tuntee kokonaisvaltaisesti matkailuyritysten strategisen johtamisen ja hallitsee matkailuyrityksen palvelujen liiketaloudellisen suunnittelun, henkilöstö- ja toimialajohtamisen sekä laatu- ja tiimijohtamisen periaatteet. Opiskelija ymmärtää yhteistyön ja verkottumisen merkityksen matkailuyrityksen kestävän ja kannattavan kehityksen kannalta. Opiskelija osaa hahmottaa myös tulevia matkailun trendejä. - yrityksen strateginen suunnittelu - henkilöstö-, toimiala-, laatu- ja tiimijohtaminen - yhteistyömuodot ja verkostoituminen - matkailualan uudet kehitystrendit Luennot, mediaseuranta, ryhmätyöt ja opintokäynnit C408 KENTTÄOPINNOT MATKAILUALAN YRITYKSESSÄ 2 OV ja sisältö Opiskelija työskentelee hotellissa, ravintolassa, matkatoimistossa, ohjelmapalveluyrityksessä tai jossain muussa matkailualan yrityksessä erilaisissa tehtävissä ja muodostaa käsityksen alan toiminnoista ja toimialarakenteista. Matkailualan yrityksessä työskentely, raportointi MATKATOIMISTO- JA LIIKENNEPALVELUI- DEN TUOTTAMINEN 10 OV C409 MATKATOIMISTOLIIKENNE 3 OV Opiskelija tuntee matkatoimistoelinkeinon toiminta- ja palvelumuodot, kansallisen ja kansainvälisen laiva- ja junaliikenteen reittiverkostot, hinnoittelun sekä seuramatkatuotannon. 148

16 Matkailun koulutusohjelma - matkatoimiston toimintaympäristö - asiakaspalvelun periaatteet - matkapakettien kokoaminen ja hinnoittelu - seuramatkatuotanto - erilaiset informaatio- ja varausjärjestelmät Luennot, harjoitukset ja tutustumiskäynnit C410 AMADEUS-VARAUSJÄRJESTELMÄ 3 OV Opiskelija tuntee Amadeus-järjestelmän matkailupalveluiden tiedonhankinta- ja varausjärjestelmänä sekä pystyy tekemään lentoliikenteen perusvaraukset. - Amadeus-järjestelmän perusteet - Amadeus-verkon toiminta varauskanavana Luennot ja harjoitukset C411 LIIKENNEYRITYKSEN PALVELUT 2 OV Opiskelija tuntee kokonaisvaltaisesti erilaisten liikenneyritysten toimintatavat ja palvelut. - laiva-, rautatie- ja bussiliikenteen palvelut ja tuotteet - liikennepalvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelun periaatteet - erilaiset liikennevälineiden yhteistuotteet ja verkostot Luennot, harjoitukset ja tutustumiskäynnit C412 YRITYKSEN MATKASIHTEERI 2 OV Opiskelija hallitsee yrityksen matkatoiminnan perusteet. Hän pystyy toimimaan yrityksen matka-asiantuntijana ja hoitamaan matkustamiseen liittyviä tehtäviä itsenäisesti. - työ- ja liikematkustaminen - matkatoimisto-, liikenne-, majoitus- ja ohjelmapalveluiden tiedonhankintakanavat Luennot, harjoitukset ja opintokäynnit KOKOUS-, KONGRESSI- JA MESSUPALVE- LUJEN TUOTTAMINEN 10 OV C413 KONGRESSIPALVELUT 2 OV Opiskelija hallitsee kansainvälisten kokousten ja kongressien järjestämiskäytännön alkusuunnittelusta loppuraportointiin. - kongressin kutsuminen - rahoitus - hinnoittelu - majoitus- ja tilavaraukset - markkinointi - tieteellinen ja sosiaalinen ohjelma - rekisteröinti, rahaliikenne - turvajärjestelyt - jälkiselvittelyt Luennot, harjoitukset, opintokäynnit C414 ETIKETTIKURSSI 2 OV Opiskelija tuntee muodollisen käyttäytymisen periaatteet ja pystyy toimimaan tahdikkaasti vaativissakin tilanteissa. Tapahtumajärjestelyissä opiskelija osaa ottaa etiketin vaatimukset huomioon. - seurusteluetiketti - ruokailuetiketti - pukeutuminen Luennot, harjoitukset C415 TAPAHTUMAVIESTINTÄ 2 OV Opiskelija perehtyy yleisimpien seminaareihin, 149

17 Matkailun koulutusohjelma kongresseihin ja messuihin liittyvien painotuotteiden tuottamiseen. Kurssi tarjoaa myös valmiudet lehdistötilaisuuden järjestämiseen. - mainosmateriaali - rekisteröintilomakkeet ja -vahvistukset - ohjelmalehtiset - näytteilleasettajaluettelot - opasteet, nimineulat - lehdistötiedotteet ja tiedotustilaisuuden järjestelyt Luennot, harjoitukset C416 CONGRESS AND FAIR COMMUNICA- TION 2 OV Objective Students strengthen and improve their oral and written skills to meet the requirements of congress and fair field. Content - central concepts and vocabulary - communication skills Teaching and learning strategies Contact teaching, exercises C417 MESSUPALVELUT 2 OV Opiskelija perehtyy kaupallisen näyttelyn organisoimiseen liittyviin periaatteisiin ja toimintatapoihin. - näyttelysuunnittelu - näyttelytilan myyminen - laskutus - markkinointi - tekniset järjestelyt - rakentaminen/purku - valvonta Luennot, harjoitukset, opintokäynnit MATKAILUPALVELUJEN 10 OV MARKKINOINTI C418 INTERNATIONAL CULTURES 2 OV Object The course will give the students a better understanding of the influence of the cultural backgroung on personal behaviour. The course will help them appreciate the cultural differences as a richness in the international communication and prepare them for intercultural situations. The students will be able to communicate and cooperate with people from different cultural backgrounds. They will be able to find similarities and analyse differences between cultures and find ways to use this information for their benefit in solving problematic situations. Contents - culture by Hofstede and other major scholars - elements of culture - impact of culture on the behavior of individuals - features of the major cultures of the world Teaching and learning strategies Lectures, visits, independent studies and assignments C419 INTERNATIONAL MARKETING 2 OV Object The course will familiarise the students with the basics of international marketing. They will be able to use different sources of information for decision making. They will know how to plan and organise international marketing. Students will be able to build an effective marketing mix taking into consideration the impact of environmental factors on the various components. Contents - sources of information - environmental components of international markets - market screening - strategic planning of international marketing - marketing mix elements in various cultural environments 150

18 Matkailun koulutusohjelma Teaching and learning strategies Lectures, group-work, written and oral assignments C420 TOURISM TOMORROW 2 OV Object The course will give the students an insight into the current discussions on the future of tourism business. Students will study the impact of globalization on tourism. They will know the trends and future focuses of the tourism business. They will have a clear picture how these trends can affect the local tourism business. Contents - the future impact of globalization on tourism - the trends in the tourism business home and abroad - research in groups of the current state plus trends/future plans of tourism business at a chosen location/country Teaching and learning strategies Lectures, media sourcing, team work C421 MATKAILUYRITYKSEN MARKKINOIN- TITUTKIMUS 2 OV Opiskelija perehtyy markkinointitutkimuksen perusteisiin, oppii käyttämään erilaisia tiedonhankintamenetelmiä sekä arvioimaan saadun tiedon luotettavuutta markkinoinnin päätöksenteon näkökulmasta. Kurssi tukee opiskelijoiden opinnäytetyötyöskentelyä. - yleisimmät tutkimusmenetelmät - kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet - tiedonkeruumenetelmät - otanta - tiedon analysointimenetelmät - tutkimusraportin laadinta Luennot, harjoitukset C422 PALVELUJEN MARKKINOINNIN KIL- PAILUKEINOT 2 OV Opiskelija perehtyy palvelujen markkinoinnin keskeisiin periaatteisiin ja erityispiirteisiin tavaroiden markkinointiin verrattuna. Hän ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinot vaikuttamistapoina, joilla asiakkaisiin halutaan ja voidaan vaikuttaa asiakassuhteen eri vaiheissa. Hän osaa kehittää palveluyritysten toimintaa kilpailukykyisemmäksi. - nykyaikainen palveluiden markkinoinnin teoria - palvelutuotteen kilpailukeinot laajan näkemyksen mukaan - asiakassuhteen elinkaari - sisäinen markkinointi - asiakastyytyväisyys ja laatu Luennot, harjoitustyö INTERNET JA MATKAILUN SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI 10 OV C423 SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA 2 OV Opintojakson aikana opitaan tuntemaan internetin mahdollisuudet tiedonhankinnassa eri hakupalveluja käyttäen. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköisen liiketoiminnan tarjoamat mahdollisuudet matkailupalvelujen toteuttamisessa. - tietoverkot - www-palvelut ja sähköpostijärjestelmät - www-kauppapaikkojen analysointi Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti C424 GRAFIIKKA 2 OV Opintojakson aikana perehdytään graafiseen suunnitteluun ja layout-ilmaisuun sekä esitteiden, käyntikorttien, julisteiden ym. graafisten tuotteiden ja mainosmateriaalin tekemiseen 151

19 Matkailun koulutusohjelma matkailualan yrityksille. - kuvallinen viestintä - graafiset elementit ja värit - tulostaminen Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti C425 KUVANKÄSITTELY 2 OV Opiskelija perehtyy digitaaliseen kuvankäsittelyn periaatteisiin. Hän ymmärtää sen mahdollisuudet ja www-ympäristössä hyödyntämisen. - digitaalikameran ja skannerin käyttöön - kuvan digitointi ja muokkaaminen Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti C426 WWW-SIVUJEN TEKEMINEN 2 OV Opintojakson aikana perehdytään www-sivujen tekemiseen, www-tuotannon suunnitteluun ja ohjelmistojen valintaan liittyviin seikkoihin. Edeltävät opinnot WWW-sivujen tekeminen PROJEKTIOPINNOT 10 OV C428 PROJEKTITYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MATKAILUALALLA 2 OV Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella ja johtaa erityyppisiä matkailualan kehittämishankkeita. Toteutettavien projektien tulee liittyä pakollisiin tai opiskelijan valitsemaan ammattiopintokokonaisuuteen. Projektisuunnitelma(t) ja opintoviikot hyväksytään ja määritellään tapauskohtaisesti. C429 PROJEKTITYÖT 2 OV Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella ja johtaa erityyppisiä matkailualan kehittämishankkeita. Toteutettavien projektien tulee liittyä pakollisiin tai opiskelijan valitsemaan ammattiopintokokonaisuuteen. Projektisuunnitelma(t) ja opintoviikot hyväksytään ja määritellään tapauskohtaisesti. - www-sivujen tuottaminen - sivustojen rakentaminen ja erilaisten elementtien sijoittamiseen sivuilla Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti C427 WWW-KAUPPAPAIKKA 2 OV Opintojakson aikana perehdytään www-kauppapaikan suunnitteluun ja rakentamiseen matkailualan yritykselle. Edellisellä opintojaksolla tehdyistä kotisivuista tehdään www-palvelimelle toimiva kauppapaikka, josta haluttuja tuotteita voi tilata. Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti 152

20 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 5.4 PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma (140 ov) antaa ammattiin valmistuville laajaalaisen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksen. Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon (restonomi AMK) suorittaneet ovat ammattilaisia, jotka pystyvät arvioimaan, suunnittelemaan, johtamaan ja kehittämään toimintaa alallaan. Koulutusohjelmassa painotetaan ammattityön kehittämisessä tarvittavia valmiuksia ja hyviä alan käytännön työtaitoja, jotka opiskelijan tulee hankkia ennen opintoja tai opintojen aikana. Koulutusohjelma jakautuu perusopintoihin (yhteiset perusopinnot ja koulutusohjelmakohtaiset perusopinnot), ammattiopintoihin (koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot ja suuntautumisvaihtoehto-opinnot) sekä harjoitteluun, opinnäytetyöhön ja vapaasti valittaviin opintoihin. Koulutusohjelman tavoitteena on, että ammattiin valmistuvat kehittyvät asiantuntija- ja esimiestehtäviin matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot Toimitilapalvelujen suuntautumisvaihtoehto Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Ravitsemuspalvelujen suuntautumisvaihtoehto 153

21 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Opintojen rakenne palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa AMMATTIOPINNOT Koulutusohjelman ammattiopinnot 20 ov Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot 47 ov HARJOITTELU 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman perusopinnot 19 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov HARJOITTELU 20 ov Opintoihin kuuluu 20 ov harjoittelua kahteen jaksoon jaettuna. Ensimmäinen harjoittelujakso on perusopintoja tukevaa ja toinen harjoittelu nivoutuu suuntautumisvaihtoehtoon. Perusopintoja tukeva harjoittelu on suoritettava ennen suuntautumisvaihtoehdon ammattiopintoja. Ennen suuntautumisvaihtoehdon harjoittelua on oltava suoritettuna perusopinnot, perusopintoja tukeva harjoittelu, koulutusohjelman ammattiopinnot ja T210, T220, T235 tai T305, T340,

22 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman perusopintojen eteneminen PERUSOPINNOT 33 ov 1. v 2. v 3. v 4. v PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT 14 ov (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot 1 ov Y021 Orientoivat opinnot 1 ov 1 Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius 5 ov Y002 Filosofian perusteet 1 ov, vapaasti valittava 1 Y004 Tutkimustyön perusteet 1 ov 2 Y003 Tiedonhallinta 1 ov 1 Y005 Tietotekniikka 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet 1 ov 1 Y024 Tietotekniikan alkeet 1 ov, vapaasti valittava 1 Kommunikaatiotaidot 6 ov Y010 Toinen kotimainen kieli 2 ov 2 Y vieras kieli (englanti/saksa) 2 ov 2 Suomen kieli ja viestintä 2 ov Y008 Kirjoitusviestintä 1 ov 1 Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito 1 ov, suositeltava 1 Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot 1 ov, vapaasti valittava 1 Ihminen, työ ja ympäristö 2 ov Y012 Yrittäjyyden perusteet 1 ov, suositeltava 1 Y014 Ympäristöprojekti 2 ov, vapaasti valittava 1 YE014 Environmental project, 2 cr 1 Y025 Projektiopinnot 1 ov, suositeltava 1 Y026 Kulttuurien kohtaaminen 1 ov, suositeltava 1 Y028 Terveysliikunta, vapaasti valittava PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 19 ov Palveluosaaminen ja yritystoiminta matkailu- ja ravitsemisalalla 7 ov P,T030 Palvelun ja yhteistyön perusteet 1 ov 1 P,T034 Matkailun perusteet 1 ov 1 P,T035 Palveluympäristö 3 ov 3 P,T036 Palveluyrityksen toiminta 2 ov 2 Majoitus- ja puhtauspalvelujen tuottaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 6 ov P,T044 Majoituspalvelujen perusteet 2 ov 2 P,T045 Puhtauspalvelujen perusteet 4 ov 4 Ravitsemispalvelujen tuottaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 6 ov P,T050 Ruoanvalmistuksen perusteet 4 ov 4 P,T051 Ravitsemispalvelujen perusteet 2 ov 2 155

23 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TOIMITILAPALVELUJEN- JA RAVITSEMISPALVELUJEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT, PIRAMK / Kotitalous Toimitilapalvelujen suuntautumisvaihtoehto Kiinteistöjohtamisella tarkoitetaan kaikkien kiinteistöihin liittyvien toimintojen taloudellista ja tarkoituksenmukaista hoitamista. Toimitilajohtaminen (Facility Management) on yksi kiinteistöjohtamisen osaalue. Toimitilan käyttäjän näkökulmassa kiinnitetään huomiota tilaan ja siihen liittyviin palveluihin. Toimitilapalvelut voidaan jaotella ydin- ja tukipalveluihin. Puhtauspalvelut, erityisesti siivouspalvelut, ovat kiinteistön käytön, ylläpidon ja kunnon sekä tilojen käyttäjien työolojen kannalta ajateltuna ydinpalveluja. Suuntautumisopinnoissa opiskelija perehtyy toimitilapalvelujen toteuttamiseen, suunnitteluun ja markkinointiin sekä esimiestehtäviin erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija hankkii viestintävalmiuksia ja kielitaitoa sekä tutustuu alan kehittämistoimintaan. Tutkinnon suorittaneet toimivat puhtauspalvelualan esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Ravitsemispalvelujen suuntautumisvaihtoehto Ravitsemispalvelut ovat erilaisten ateria- ja ruokapalvelujen tuottamista julkishallinnon organisaatioissa (laitostalous, suurtalous) ja yksityisissä yrityksissä. Palvelujen tavoitteena on edistää ihmisen hyvinvointia terveellisillä ruokatottumuksilla sekä tuottaa elämyksiä. Suuntautumisopinnoissa opiskelija perehtyy ravitsemispalvelujen toteuttamiseen, suunnitteluun, kehittämiseen ja markkinointiin sekä esimiestehtäviin. Opiskelija saa lisäksi valmiuksia toimia kielitaitoa vaativissa ammattitehtävissä ja erilaisissa neuvontatilanteissa. Tutkinnon suorittaneet toimivat ravitsemispalvelualan esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman ammattiopintojen eteneminen, PI- RAMK / Kotitalous PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 20 ov 1. v 2. v 3. v 4. v T100 Kemia ja fysiikka matkailu- ja ravitsemisalalla 2 ov 2 T101 Ammattialan matematiikka 1 ov 1 T102 Ekologiaa matkailu- ja ravitsemisalalla 1 ov 1 T103 Työyhteisössä toimiminen 3 ov 3 T104 Henkilöstöhallinto ja toimintojen johtaminen 2 ov 2 T105 Markkinoinnin perusteet ja kilpailukeinot 3 ov 3 T106 Laskenta- ja yritystoimi 1 2 ov 2 T Laskenta- ja yritystoimi 2 3 ov 2 T110 Työlainsäädäntö ja sopimustoiminta 1 ov 1 T112 Työntutkimuksen perusteet ja turvallisuus 2 ov 2 156

24 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtojen ammattiopinnot 47 ov Sv-ammattiopinnot ovat vapaasti valittavissa riippumatta suuntautumisvaihtoehtovalinnasta, kuitenkin niin, että tietyn suuntautumisvaihtoehdon valinneiden tulee suorittaa x-merkityt opintojaksot. (RAPA =ravitsemispalvelut, TOPA = toimitilapalvelut) SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOJEN AMMATTIOPINNOT 47 ov RAPA TOPA T200 Siivouksen teknologia 5 ov X T207 Mikrobiologia ja hygienia 1 ov X X T210 Puhtauspalvelujen suunnittelu ja markkinointi 3 ov X T24002 Yhteisöviestintä 3 ov X X T220 Palvelujen johtaminen ja markkinointi 4 ov X X T225 Puhtauspalvelualan englanti 2 ov X T230 Puhtauspalvelualan ruotsi 2 ov X T235 Puhtauspalvelualan kehittämistoiminta 4 ov X T575 Toimitilajohtaminen 4 ov X T300 Suurkeittiötoiminta 4 ov X T305 Ravitsemispalvelujen tuotekehitys ja kokeellinen ruoan valmistus 3 ov X T315 Puhtauspalvelujen suunnittelu ja ostaminen 1 ov X T320 Kansanravitsemus ja ravitsemushoito 4 ov X T330 Ravitsemisalan englanti 2 ov X T335 Ravitsemisalan ruotsi 2 ov X T345 Ravitsemispalvelualan kehittämistoiminta 4 ov X T500 Erityiskohteiden puhtauspalvelut 5 ov T520 Liikeideasta palveluyritykseksi 5 ov T525 Ravitsemuspalvelutilanteiden järjestäminen 5 ov T530 Kulttuurit ja tavat 5 ov T540 Ravintolatoiminta 5 ov T550 Elintarvikeketju 5 ov T560 Ravinto ja terveys 5 ov T565 Ravitsemustilan arviointi 5 ov T570 Tilasuunnittelu ja rakentaminen 5 ov T580 Yritysprojekti 1-10 ov T590 Työn analysointi ja kehittäminen 5 ov T600 Tietotekniikka taloudellisten päätösten apuvälineenä 5 ov T620 Tekstiilit 5 ov T63002 Ruoka ja media 5 ov HARJOITTELU 20 ov T910 OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov

25 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma KOULUTUSOHJELMAN 19 OV PERUSOPINNOT PALVELUOSAAMINEN JA YRITYSTOIMINTA MATKAILU- JA RAVITSEMISALALLA 7 OV T030 PALVELUN JA YHTEISTYÖN PERUS- TEET 1 OV Opiskelija hallitsee palvelun ja yhteistyön kansainvälistyvällä matkailu- ja ravitsemisalalla. Hän ymmärtää ihmisten erilaisuuden ja tuntee asiakkaan käyttäytymisen lainalaisuudet. Opiskelija osaa työskennellä ryhmässä. - hyvän palvelun osatekijät - palvelu osana yrityksen kokonaistoimintoja - asiakkaiden käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Luennot, harjoitukset, kirjalliset tehtävät. Vaihtoehtototeutus aikuiskoulutuksessa. T034 MATKAILUN PERUSTEET 1 OV Opiskelija saa käsityksen matkailun eri osaalueista matkailututkimuksen ja käytännön näkökulmasta sekä ymmärtää yhteistyön merkityksen matkailuelinkeinon kehittymisen edellytyksenä. - matkailun käsitteet - matkailun historiallinen kehittyminen - matkailija kuluttajana - matkailun alueellisuus - matkailuelinkeinon rakenne matkailupalveluiden ja organisoitumisen näkökulmasta - luennot, ryhmä-/yksilötehtävät Vaihtoehtototeutus aikuiskoulutuksessa. T035 PALVELUYMPÄRISTÖ 3 OV Opiskelija soveltaa ammatillisia perusvalmiuksiaan erilaisissa tuotanto- ja palveluympäristöissä. - erilaiset tilanneharjoitukset - osa opintojakson sisällöstä opiskelllaan työelämässä - oppimispäiväkirja, ryhmässä oppiminen. Opintojakso opiskellaan työelämässä. T036 PALVELUYRITYKSEN TOIMINTA 2 OV Opiskelija perehtyy matkailu- ja ravitsemiselinkeinoon, sen sisäiseen toimintaympäristöön ja ulkoisen toimintaympäristön vaikutuksiin. - katsaus matkailu- ja ravitsemiselinkeinoon; toimintaa ohjaava lainsäädäntö, alan ketjut ym. organisaatiot, elinkeinon nykytilanne - yrityksen liikeidea ja sen toteuttaminen eri näkökulmista - luennot, yritysvierailut, oppimispäiväkirja ja ryhmässä oppiminen Osa opintojakson sisällöstä opiskelllaan työelämässä. MAJOITUS - JA PUHTAUSPALVELUJEN TUOTTAMINEN MATKAILU- JA RAVITSE- MISALALLA 6 OV T044 MAJOITUSPALVELUJEN PERUSTEET 2 OV Opiskelija perehtyy majoituselinkeinoon ja majoitusyritykseen erityisesti vastaanottotoimintojen kannalta. Hän perehtyy myös atk-pohjaisen hotellijärjestelmän käyttöön. Hänellä on valmius soveltaa tietojaan käytännön työskentelyssä. - majoituselinkeino, majoitusliike - majoitusliikkeen varaus- ja vastaanottotoiminnot, maksuvälineet - luennot ja harjoitukset Osa opintojakson sisällöstä opiskellaan työelämässä. 158

26 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma T045 PUHTAUSPALVELUJEN PERUSTEET 4 OV Opiskelija ymmärtää puhtaanapidon merkityksen ja suoriutuu puhtaanapidon perustöistä sekä tekstiilihuollosta. - puhtaanapidon merkitys - siivousmenetelmät, -aineet, -välineet ja -koneet - ylläpitosiivous ja perussiivous - pintamateriaalit - tekstiilikuidut ja tekstiilien huolto - aktivoivat luennot, harjoitukset ja kirjalliset tehtävät Osa opintojaksosta opiskellaan työelämässä. Vaihtoehtototeutus aikuiskoulutuksessa. RAVITSEMISPALVELUJEN TUOTTAMINEN MATKAILU- JA RAVITSEMISALALLA 6 OV T050 RUOANVALMISTUKSEN PERUSTEET 4 OV Opiskelija osaa ammattikeittiössä käytetyt ruoanvalmistusmenetelmät ja osaa käyttää tavallisimpia ammattikeittiön koneita ja laitteita. Hän tuntee ja osaa käsitellä ammattikeittiöissä käytettäviä raaka-aineita. - elintarvikkeet ja ravitsemus - ruoanvalmistusmenetelmät, koneet ja laitteet sekä käyttö ja puhdistus - luennot ja harjoitukset Vaihtoehtototeutus aikuiskoulutuksessa. T051 RAVITSEMISPALVELUJEN PERUS- TEET 2 OV Opiskelija perehtyy erilaisiin ravitsemispalveluihin. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa yrityselämän edustustilaisuuksia. Hän hallitsee yleisen ateriointiin liittyvän tapa-kulttuurin sekä tarjoilun perusteet. - ravitsemispalvelutilaisuudet yrityselämässä - ateriointiin liittyvä tapakulttuuri - tarjoilun perusteet - käytännön harjoitukset sekä luennot KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 20 OV T100 KEMIA JA FYSIIKKA MATKAILU- JA RAVITSEMISALALLA 2 OV Opiskelija tuntee keskeiset kemian käsitteet. Hän hallitsee ammattialan kannalta tärkeiden yhdisteiden kemiallisen rakenteen ja ominaisuudet. Opiskelija tuntee keskeiset sähkö- ja lämpöopin käsitteet. - kemian keskeiset käsitteet - orgaanisten yhdisteiden rakenne, ominaisuudet ja reaktiot - lämpö- ja sähköopin käsitteet - luennot,harjoitukset ja laboratoriotyöskentely T101 AMMATTIALAN MATEMATIIKKA 1 OV Opiskelija vahvistaa opiskelussa ja ammatissa toimimisen kannalta välttämättömiä matemaattisia taitoja, kehittää loogista ajattelua sekä päättelykykyä. - yksiköt, yhtälöt, prosenttilaskut - hintalaskelmat, ruoan osiin jakaminen, ruokaohjeiden suurentaminen/pienentäminen, painohäviö-, ravintosisältö- ja pitoisuuslaskut, mittakaavamuunnokset ja katelaskenta - luennot ja harjoitukset Vaihtoehtototeutus aikuiskoulutuksessa. 159

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov. OPINNÄYTETYÖ 10 ov. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov. OPINNÄYTETYÖ 10 ov. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov 5.2 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Ikaalinen Opintojen rakenne matkailun koulutusohjelmassa PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Matkailun koulutusohjelman ammatilliset

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma 5.3 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/Ikaalinen Opintojen rakenne matkailun koulutusohjelmassa PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Matkailun koulutusohjelman ammatilliset

Lisätiedot

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW 0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW OYÃÃÃ NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL 3(58623,1127 2ULHQWDDWLRÃRSLQWRLKLQ KK39 Orientaatio opintoihin KM1037 1 /XRQQRQWLHWHLGHQÃSHUXVWHHW K37 Kemia

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 70 ov. Perusopinnot, 30 ov

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 70 ov. Perusopinnot, 30 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 70 ov Perusopinnot, 30 ov 0$7.$,/81Ã.28/87862+-(/0$ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW -2(1688.$,.,//(Ã

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ 9 MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Opiskelu matkailualalla. Rauma 2015 WinNova

Opiskelu matkailualalla. Rauma 2015 WinNova Opiskelu matkailualalla Rauma 2015 WinNova Asiakaspalvelu Matkailualan asiakaspalvelutilanteissa oppii mm. Käyttämään kassaa ja erilaisia ohjelmistoja Käytöstapoja ja kohteliaisuutta Toimimaan erilaisten

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto on

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMK-tutkinto Aikuiskoulutus HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK)

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Matkailuliiketoiminnan koulutus 17

Matkailuliiketoiminnan koulutus 17 Lahden Ammattikorkeakoulu 2017-2018 05.04.2017 Matkailuliiketoiminnan koulutus 17 Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht LIMATK17-1000 YDINOSAAMINEN 135 LIMATK17-1001 Yhteinen ydinosaaminen 25 LA00BE73 English

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 1 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK) Seuraavassa esitellään koulutusohjelman

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 28.10.2016 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 12.9.2016 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT

4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT 4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa kaikille yhteisten opintojen aikana opiskelija luo perustan opiskelulleen ammattikorkeakoulussa ja kehittää omia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 13.4.2011 Rehtorin päätös 21/10/2011 2 SISÄLTÖ:

Lisätiedot

LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014

LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014 LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014 Opintojaksot jakautuvat syys- ja kevätlukukausille. Käytä opintojakso- ja toteutuskoodeja ilmoittautuessasi opintojaksoille. Perusopinnot

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen.

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen. Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 1 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK) Seuraavassa esitellään koulutusohjelman rakenne. Koulutusohjelman

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta Matkailu on kasvava kansainvälinen toimiala. Tulevaisuudessa matkailualalla korostuvat monimediaiset palvelut, kuten virtuaaliset ympäristöt,

Lisätiedot

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä:

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄPAKETTIESIMERKKI 1 Esimerkissä pääaineena johtaminen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena sekä opit hahmottamaan

Lisätiedot

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset 4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee majoitusliikkeessä vastaanoton työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA ETIIKKA, 2 ov 1. Eettisten kysymysten pohdinta 2. Arvo- ja normiristiriitojen käsittely työssä 3. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka Arvioinnin kohteiden 1 ja 2 osaaminen osoitetaan aktiivisella

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 OAMK / LUOVA Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 Yliopettaja Pirjo Siipola Kuvat ja piirrokset koonnut opiskelija Sanna Sunnari Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Tavoitteena on parantaa elinympäristön

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu

Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan maakuntako Kauhava-kampus Koopetuksen koordinaattori Riikka Muurimäki 2 Mikä maakuntako? Maakuntakon tarkoituksena on tarjota lähellä juuri sitä koulutusta mitä tarvitaan, ns. yhden luukun

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 2.5.2017 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Opintojaksokuvaukset Matkailun koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012 Hakuopas Pieni Kotka ja Kouvola Syksy 2012 nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. Nuorten tutkintoon johtava koulu Koulutusohjelma ja suuntautumisvaihtoehdot Muotoilu 240 op / 4 v designer-stylistin

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 50 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 30 ov Perusopinnot, 40 ov )\VLRWHUDSLDQÃNRXOXWXVRKMHOPDÃHORNXXVVDÃ DORLWWDYDW NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS 2015 2016 28.9.2015 AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS 2015 2016 28.9.2015 AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2015 2016 28.9.2015 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot