Vastaa yhteensä neljään kysymykseen: 1.a tai 1.b, 2.a tai 2.b sekä 3.a ja 3.b tai 4.a ja 4.b.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaa yhteensä neljään kysymykseen: 1.a tai 1.b, 2.a tai 2.b sekä 3.a ja 3.b tai 4.a ja 4.b."

Transkriptio

1 Yleinen oikeustiede Oikeudenalojen perusteet Vastaa yhteensä neljään kysymykseen: 1.a tai 1.b, 2.a tai 2.b sekä 3.a ja 3.b tai 4.a ja 4.b. Vastaa joko (1.a) (1.b) 1.a) Lainopin tutkimuksellinen identiteetti? (Luennot kevät 2014, prof. Siltala) (10 p) 1.b) Mitä amerikkalaiset oikeusrealistit väittivät oikeudesta? + Vastaa joko (2.a) (2.b) 2.a) Millainen on suomalaisen tuomarin oikeuslähdeoppi vuonna 2014? (Luennot kevät 2014, prof. Siltala) (10 p) 2.b) Vertaile Hans Kelsenin ja H. L. A. Hartin käsitystä oikeudesta Vastaa kysymyksiin 3.a ja 3.b, jos olet lukenut opetussuunnitelman mukaiset kirjat (Tolonen ja Tuori). Vastaa kysymyksiin 4.a ja 4.b, jos olet lukenut opetussuunnitelman mukaisen kirjan (Tuori). 3.a) Mitkä ovat oikeusperiaatteiden tehtävät? Miten oikeusperiaatteet eroavat oikeussäännöistä? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 3.b) Mitä Tuori tarkoittaa oikeuden autonomialla ja mitä ulottuvuuksia siihen sisältyy? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) 1/2 4.a) Luonnollisten lakien alkuperä klassisessa luonnonoikeudessa ja uuden ajan alun luonnonoikeudessa. (Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi) (10 p) 4.b) Paljastava kritiikki ja normatiivinen kritiikki. (Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi) (10 p) Vastaa joko (1.a) (1.b) 1.a) Juristin ammattitaidon osatekijät ja juristin kolme tiedonintressiä? (Luennot kevät 2014, prof. Siltala) (10 p)

2 1.b) H. L. A. Hartin käsitys oikeudesta? (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) (10 p) + Vastaa joko (2.a) (2.b) 2.a) Mitä ovat juridiset konstruktiot ja mikä on niiden merkitys oikeudellisessa ajattelussa? (Luennot kevät 2014, prof. Siltala) (10 p) 2.b) Mitä on rationaalinen hyväksyttävyys? (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (10 p) Vastaustilaa enintään 2sivua/kysymys 3) Tolonen johtaa oikeudellisen suvereenin vallan ja formaalisen oikeuslähdekäsitteen John Austiniin. a) Mitä nämä Austinin käsitteet tarkoittavat ja mikä niiden merkitys on oikeuslähdeopillisesti? b) Miten Austinin käsitteitä ja hänen näkemyksiään on kritisoitu? HUOM: Vastaa molempiin alakohtiin a) ja b) (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10p) 4) Tuori esittelee teoksessaan oman näkemyksensä skandinaavisesta/suomalaisesta oikeuslähdeopista. Miten Tuori luokittelee oikeuslähteet ja mitä nämä luokittelut pitävät sisällään? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10p) Vastaa joko 1.a (= luennot/siltala) 1.b (= Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) Vastaa joko 2.a ja 2.b (luennot/siltala) 2.c ja 2.d (= Aarnio: Laintulkinnan teoria) 1.a) Selvitä lyhyesti: mitä on juristin ammattitaito? mitä juristitutkinto opettaa? mitä juristitutkinto ei opeta? (Luennot kevät 2013, prof. Siltala) (10 p)

3 1.b) Millainen on suomalaisen tuomarin oikeuslähdeoppi ja mitä ovat sen viimeaikaiset muutokset? 2.a) Lainopin tutkimuksellinen identiteetti: Mitkä kolme opillista lähtökohtaa moderni lainoppi on saanut henkisenä perintönä keskiajan lainoppineilta? (Luennot kevät 2013, prof. Siltala) (5 p) 2.b) Mitkä kaksi näkökulmaa oikeudelliseen ratkaisuun voidaan erottaa? (Luennot kevät 2013, prof. Siltala) (5 p) 2.c) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (5 p) 2.d) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (5 p) 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja ero suhteessa oikeussääntöihin? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mitkä ovat yleisten oppien tehtävät Tuorin mukaan? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa JOKO 1.a 1.b 1.a) Selvitä lyhyesti: Mitä Siltala tarkoittaa oikeudellisilla konstruktioilla? Kuvaa sopimuskonstituutio esimerkkinä erilaisista teoreettisista tavoista konstruoida sitovan sopimuksen synty (maks. 1 s.) (Luennot kevät 2013, prof. Siltala) (10 p) 1.b) Vertaile H. L. A. Hartin ja Lon L. Fullerin oikeusajattelua (maks. 1 s.) Vastaa SEKÄ 2.a) ETTÄ 2.b) 2.a) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (maks. 0,5 s.) (5 p) (Aarnio: Laintulkinnan teoria) 2.b) Mitä oikeusrealismi ja sosiologinen oikeustiede väittävät oikeudesta? (maks. 0,5 s.) (5 p) (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)

4 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja ero suhteessa oikeussääntöihin? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mitä Tuori tarkoittaa oikeuden autonomialla ja mitä ulottuvuuksia siihen sisältyy? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa joko 1.a) 1.b) 1.a) Selvitä lyhyesti: mitä on juristin ammattitaito? mitä juristitutkinto opettaa? mitä juristitutkinto ei opeta? (Luennot kevät 2012, prof. Siltala) (10 p) 1.b) Mitä John Finnis väittää oikeudesta ja miten hänen käsitystään voi arvioida? 2.a) Onko oikeudelliseen ongelmaan yksi ainoa oikea ratkaisu: Aulis Aarnion mukaan? Ronald Dworkinin mukaan? Miksi on tai ei ole? Perustele. (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (5 p) 2.b) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (5 p) 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja ero suhteessa oikeussääntöihin? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Tuori kuvaa nykyaikaisen oikeuden koostuvan kolmesta eri tasosta. Analysoi, millaisia suhteita oikeuden pintatason ja pinnanalaisten tasojen välillä on? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p)

5 Suomalaisen tuomarin oikeuslähdeoppi? Miten se on muuttunut viime vuosikymmenten aikana? Miksi? (10 p) (Luennot kevät 2012, prof. Siltala tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) Vastaa joko 2.a) 2.b) 2.a) Vertaile Hans Kelsenin ja H. L. A. Hartin käsitystä oikeudesta? 2.b) Mitä oikeusrealismi ja sosiologinen oikeustiede väittävät oikeudesta? Oikeusperiaatteiden tehtävät ja ero suhteessa oikeussääntöihin? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mitä Tuori tarkoittaa oikeuden autonomialla ja mitä ulottuvuuksia siihen sisältyy? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa joko 1.a) 1.b) 1.a) Mitä on: deduktiivinen päättely induktiivinen päättely abduktiivinen päättely Entä millaista päättelyä oikeudellinen päättely on? (Luennot kevät 2012, prof. Siltala) (10 p) 1.b) Vertaile H. L. A. Hartin ja Lon L. Fullerin oikeusajattelua. (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)? (10 p)

6 Vastaa joko 2.a) 2.b) 2.a) Vertaile Hans Kelsenin ja H. L. A. Hartin käsitystä oikeudesta? 2.b) Luonnonoikeusfilosofia? Aarnion oikeuslähdeteoria. Selitä myös, mihin eri oikeuslähteiden velvoittavuus perustuu. (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Yleisten oppien tehtävät Tuorin mukaan. (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa joko 1.a) 1.b) 1.a) Selvitä lyhyesti: mitä on juristin ammattitaito? mitä juristitutkinto opettaa? mitä juristitutkinto ei opeta? (10 p) (Luennot kevät 2012, prof. Siltala) 1.b) Suomalaisen tuomarin oikeuslähdeoppi ja sen muutokset? 2.a) Mitä tarkoittaa Aarnion ajatus oikeudellisesta ratkaisusta dialogina? Havainnollista asiaa myös kaavioesityksellä. (5 p) (Aarnio: Laintulkinnan teoria) 2.b) Onko oikeudelliseen ongelmaan yksi ainoa oikea ratkaisu: Aulis Aarnion mukaan? Ronald Dworkinin mukaan? Miksi on tai ei ole? Perustele. (5 p) (Aarnio: Laintulkinnan teoria) 3. Mitä normin voimassaolo tarkoittaa Alf Rossin mukaan? Miten Ross luokittelee oikeuslähteet? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Millaista kritiikkiä analyyttinen oikeustiede esitti käsitelainopin menetelmää kohtaan ja millainen oli analyyttisen oikeustieteen oma menetelmä? Anna kummastakin menetelmästä yksi esimerkki. (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p)

7 Vastaa JOKO 1.a) 1.b) 1) Luennot tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: 1.a) Mitä on juristin ammattitaito? Mitä juristitutkinto opettaa? Entä mitä tutkinto ei opeta? (10 p) 1.b) John Finnisin käsitys oikeudesta. Miten Finnisin käsitystä voi arvioida? 2) Aarnio: Laintulkinnan teoria: 2.a) Mitä tarkoittaa ajatus oikeudellisesta ratkaisusta dialogina? Havainnollista asiaa kaavioesityksellä. (5 p) JA 2.b) Onko oikeudelliseen ongelmaan yksi ainoa oikea ratkaisu Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan? Miksi on tai ei ole? (5 p) Arthur Kaufmannin hermeneutiikka? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Oikeustieteen kaksoiskansalaisuus Tuorin mukaan? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa tehtävässä nro 1 joko 1.a) 1.b) 1) (Luennot tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) 1.a) Korkein oikeus antaa yksityistä parkkivalvontatoimintaa koskevan prejudikaatin, jossa se katsoo sanotun toiminnan lainmukaiseksi. Hieman myöhemmin eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että käsiteltävänä oleva, myös sanotun prejudikaatin soveltamisalan käsittävä yksityistä parkkivalvontatoimintaa koskeva lakiesitys on perustuslain vastainen, koska kyse on merkittävästä julkisen vallan käyttämisestä. Mikä on voimassa olevan oikeuden sisältö? Miten arvioit asiaa: (i) Kaarlo Tuorin kriittisen oikeuspositivismin mukaan? (ii) Aulis Aarnion oikeudellisen argumentaatioteorian valossa? (10 p)

8 1.b) Mitä on vaihtoehtoinen, kriittinen tai avoimen poliittinen lainoppi? (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)? (10 p) 2. (Aarnio: Laintulkinnan teoria) 2.a) Onko oikeudelliseen ongelmaan yksi ainoa oikea ratkaisu Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan? Miksi on tai ei ole? (5 p) JA 2.b) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (5 p) ) Hans Kelsenin oikeuslähdeteoria ja Hannu Tolosen teoriaa koskevat kriittiset huomiot? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4) Mitä tarkoitetaan yleisten oppien koherenssia luovalla tehtävällä ja yleisten oppien heuristisella tehtävällä? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Kysymyksissä 1 ja 2 vastaustilaa enintään 1 sivu/kysymys. Vastaa joko 1.a) 1.b) 1) Luennot 1.a) Oikeustapaus: poliisiylijohtaja MP ilmoittaa julkisuudessa, ettei poliisi kohtuussyistä aio toistaiseksi panna täytäntöön Korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimaista päätöstä, jolla henkilöt X ja Y on määrätty karkotettavaksi maasta, ja poliisijohtajan tahto myös toteutuu. Miten arvioit tilannetta H. L. A. Hartin oikeusteorian, luonnonoikeusfilosofian ja Critical Legal Studies -koulun esittämien käsitysten valossa? (10 p) 1.b) Lon L. Fullerin käsitys oikeudesta. 2. Aarnio: Laintulkinnan teoria

9 2.a) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (5 p) JA 2.b) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (5 p. 3) Tolonen: Oikeuslähdeoppi Oikeusperiaatteiden tehtävät ja erotus suhteessa oikeussääntöihin. (10 p.) 4) Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt Esittele tärkeimmät standardit, joita noudatetaan oikeuslähteiden sisältämien oikeusnormilauseiden tulkinnassa. (10 p.) Kysymyksissä 1 ja 2 vastaustilaa enintään 1 sivu/kysymys. Vastaa joko 1.a) ja 1.b) 1.c) 1) Luennot tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan 1.a) Luennot: Miten Aulis Aarnion oikeuslähdeoppi on muuttunut Tulkinnan taito -teoksessa (2006) verrattuna Laintulkinnan teoria -teoksessa (1988) esitettyyn? (5 p) JA 1.b) Mitä tarkoittaa Olavi Heinosen väite suomalaisen tuomarin kolmoisroolista? Entä mikä on suomalaisen tuomarin neljäs rooli? (5 p) 1.b) Lon L. Fullerin käsitys oikeudesta. 2) Aarnio: Laintulkinnan teoria a) Mitä tarkoittaa jura novit curia? (5 p) 2.b) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (5 p)

10 3) Tolonen: Oikeuslähdeoppi Tolonen esittelee Aarnion perusteorian oikeuslähteistä. Selvitä, miten oikeuslähteet tässä mallissa ryhmittyvät, ja miten tiukoilla säännöillä oikeuslähteisiin vetoaminen on sidottu. (10 p.) 4) Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt Tuori kuvaa nykyaikaisen oikeuden koostuvan kolmesta eri tasosta. Analysoi millaisia suhteita oikeuden pintatason ja pinnanalaisten tasojen välillä on. (10 p.) Vastaustilaa enintään 1 sivu/kysymys. Vastaa joko 1.a) 1.b) 1.a) Oikeustapaus: poliisiylijohtaja MP ilmoittaa julkisuudessa, ettei poliisi kohtuussyistä aio toistaiseksi panna täytäntöön Korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimaista päätöstä, jolla henkilöt X ja Y on määrätty karkotettavaksi maasta, ja poliisijohtajan tahto myös toteutuu. Miten arvioit tilannetta H. L. A. Hartin oikeusteorian, luonnonoikeusfilosofian ja Critical Legal Studies -koulun esittämien käsitysten valossa? (10 p) 1.b) John Finnisin käsitys oikeudesta? Miten Finnisin käsitystä voi arvioida (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)? (10 p) 2. Aarnio: Laintulkinnan teoria 2.a) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (5 p) JA 2.b) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (5 p) 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja erotus suhteessa oikeussääntöihin. (10 p.) (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) 4. Tuori kuvaa nykyaikaisen oikeuden koostuvan kolmesta eri tasosta. Analysoi millaisia suhteita oikeuden pintatason ja pinnanalaisten tasojen välillä on. (10 p.) (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt)

11 Luennot tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan Vastaa joko 1.a) ja 1.b) tai pelkästään 1.c) 1.a) Miten Aulis Aarnion oikeuslähdeoppi on muuttunut Tulkinnan taito -teoksessa (2006) verrattuna Laintulkinnan teoria -teoksessa (1988) esitettyyn? (5 p) 1.b) Mitä tarkoittaa Olavi Heinosen väite suomalaisen tuomarin kolmoisroolista? (5 p) 1.c) Miten oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Ronald Dworkinin mukaan? 2) Aarnio: Laintulkinnan teoria 2.a) Mitä tarkoittaa jura novit curia? (5 p) JA 2.b) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (5 p) 3. Mihin oikeuslähdekäsitteeseen suvereeni valta ja lainsäätäjän tahto liittyvät ja millä tavoin? Entä minkälaisia oikeuslähdeopillisia ongelmia liittyy suvereenin vallan ja lainsäätäjän tahdon käsitteisiin ja miten niitä on pyritty ratkaisemaan? (10p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Hahmotellessaan oikeuden tasojen välisiä suhteita Tuori nimeää kuusi erilaista "suhdetta". Mitä ne ovat? Selvitä lisäksi tarkemmin kahden, mielestäsi keskeisimmän, tasojen välisen suhteen luonnetta - ja perustele valintasi. (10p) (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) Vastaa kohtiin a ja b tai pelkästään c. Vastaustilaa yhteensä 2 sivua luentokysymysten tai kirjan Johdatus oikeusteoriaan kysymysten osalta. Luennot: a) Mitä on juristin ammattitaito? (2 p) ja b) Mitä tarkoittaa Aulis Aarnion käsitys oikeudellisen tulkintaratkaisun tekemisestä dialogina? Esitä havainnollistava esimerkki. (8 p) tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: c) Vertaile H.L.A. Hartin ja Lon L. Fullerin käsitystä luonnonoikeudesta. (10 p) 2. Aarnio täsmentää Perelmanilta poimimaansa auditoriokäsitettä tietyillä erotteluilla: millä ja miten? Mikä auditoriokäsite Aarnion mukaan tarjoaa perustan rationaaliselle hyväksyttävyydelle? (Aarnio, Laintulkinnan teoria) (10 p) 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja erotus suhteessa oikeussääntöihin. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Esittele tärkeimmät standardit, joita noudatetaan oikeuslähteiden sisältämien oikeusnormilauseiden tulkinnassa. (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p)

12 1. Vastaa kohtiin a ja b tai pelkästään c. Vastaustilaa yhteensä 2 sivua luentokysymysten tai kirjan Johdatus oikeusteoriaan kysymysten osalta. Luennot: a) Mitkä ovat tieteenfilosofian kaksi traditiota Georg Henrik von Wrightin mukaan? (2 p) ja b) Mitä ovat institutionaalinen tulkintaideologia ja kriittinen tulkintaideologia ja mihin ne liittyvät? Mistä ainesosista ne koostuvat? (8 p) tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: c) Mitkä olivat Hans Kelsenin Puhtaan oikeusopin pääväittämät eli mitä tarkoittaa vaatimus oikeustieteen puhtaudesta ja mihin oikeuden velvoittavuus Kelsenin mukaan perustuu? (10 p) 2. Aarnio täsmentää Perelmanilta poimimaansa auditoriokäsitettä tietyillä erotteluilla: millä ja miten? Mikä auditoriokäsite Aarnion mukaan tarjoaa perustan rationaaliselle hyväksyttävyydelle? (Aarnio, Laintulkinnan teoria) (10 p) 3. Tolonen esittelee Aarnion perusteorian oikeuslähteistä. Selvitä, miten oikeuslähteet tässä mallissa ryhmittyvät, ja miten tiukoilla säännöillä oikeuslähteisiin vetoaminen on sidottu. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Tuori kuvaa nykyaikaisen oikeuden koostuvan kolmesta eri tasosta. Analysoi, millaisia suhteita oikeuden pintatason ja pinnanalaisten tasojen välillä on. (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa kohtiin a ja b tai pelkästään c. Luennot: a) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen kaksi tehtävää? (2 p) ja b) Mitä John Finnis väitti oikeudesta? Miten Finnisin käsitystä voi arvioida? (8 p) tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: c) Vertaa H.L.A. Hartin ja Lon L. Fullerin käsitystä luonnonoikeudesta. (10 p) 2. Aarnio hahmottelee käsitystään systematisoinnin ja tulkinnan suhteesta omistus- ja pätemättömyysesimerkkien avulla. Selvitä lyhyesti, mitä hän saa esimerkeistään irti johtopäätöksinä ja arvioina. (Aarnio, Laintulkinnan teoria) (10 p) 3. Selvitä pääpiirteisesti, miten oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Tolosen mukaan. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mitä Tuorin mukaan sisältyy oikeuden syvärakenteeseen, miten se on muotoutunut ja mikä merkitys syvärakenteella on käytännön lakimiehen ammattitehtävissä? (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa kohtiin a ja b tai pelkästään c. Luennot: a) Mitä on juristin ammattitaito? (2 p) b) Mitä tarkoittaa Aulis Aarnion käsitys oikeudellisen tulkintaratkaisun tekemisestä dialogina? Esitä havainnollistava esimerkki. (8 p) Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: c) Miten oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Ronald Dworkinin mukaan? (10 p) 2. Aarnio tiivistää tulkintakannanoton rationaalisuusehdot tietyiksi yleisiksi keskusteluehdoiksi ja tietyiksi perustelun todistustaakkasäännöiksi. Selvitä, mitä nämä pitävät sisällään. (Aarnio, Laintulkinnan teoria) (10 p)

13 3. Selvitä, mihin oikeuslähdekäsitteeseen oikeusperiaatteet kuuluvat ja miten ne eroavat moraaliperiaatteista. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mikä on Tuorin mukaan yleisten oppien koherenssia luova tehtävä, kuka tästä tehtävästä huolehtii ja millä valtuuksilla sekä mitä kritiikkiä voidaan kohdistaa yleisten oppien mainitunlaista tehtävää kohtaan? Mitä etuja tai ongelmia omasta mielestäsi liittyy yleisten oppien koherenssia muodostavaan tehtävään? (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa joko kysymyksiin a ja b tai kysymykseen c. a) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen kaksi tehtävää? b) Neljä näkökulmaa oikeuteen? (luennot kevätlukukausi 2007) : c) Vertaile H. L. A. Hartin ja Lon L. Fullerin käsitystä luonnonoikeudesta. (Johdatus oikeusteoriaan) 2. Mitä Aarnio tarkoittaa tulkintastandardeilla? Selvitä pääryhmät sekä lisäksi tarkemmin kaksi varsinaista tulkintaperiaatetta. (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 3. Selvitä, mihin oikeuslähdekäsitteeseen oikeusperiaatteet kuuluvat ja miten ne eroavat moraaliperiaatteista. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Mitä oikeuden syvärakenteeseen Tuorin ajattelutavan mukaan sisältyy ja mikä merkitys syvärakenteella oman käsityksesi mukaan on lainkäyttäjänä tai lainvalmistelijäna toimivalle lakimiehelle? (Tuon, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) a) Mitkä ovat tieteenfilosofian kaksi traditiota Georg Henrik von Wrightin mukaan? (2 p) b) Mitä ovat institutionaalinen tulkintaideologia ja kriittinen tulkintaideologia ja mihin ne liittyvät? (8 p) (luennot kevätiukukausi 2007) : c) Mitkä ovat Hans Kelsenin Puhtaan oikeusopin pääväittämät? (10 p) (Johdatus oikeusteoriaan) 2. Analogia-argumenttien pääpiirteet oikeudellisessa päätöksenteossa Aarnion mukaan? (10 p) (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 3. Selvitä, miten oikeudelliset toiminnat suuntautuvat reaalimaailmaan Tolosen mukaan? (10 p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Selosta, millaisia normiristiriitojen ratkaisustandardeja Tuorin mukaan on sekä millä tavoin ratkaistaan normiristiriita, jos nuo standardit eivät siihen yksin riitä. (10 p) Vastaa joko kysymyksiin aja b tai kysymykseen c. Huom! Vastausten sivurajoitus: luennot yht. 2 sivua, kirjallisuus yht. 2 sivua. a) Mikä on yleisen oikeustieteen tutkimuskohde ja mikä on sen metodi? (2 p) b) Neljä näkökulmaa oikeuteen? (8 p) (luennot kevät 2007) : c) Miten oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Ronald Dworkinin mukaan? (10 p) (Siltala, Johdatus oikeusteoriaan) 2. Sekä tutkijalla että tuomarilla on Aarnion mukaan ratkaisujen perusteluvelvollisuus. Miksi? (10 p) (Aarnio, Laintulkinnan teoria)

14 3. Selvitä mitä Tolonen tarkoittaa oikeuden ajallisuudella, kielellisyydellä ja yhteisöllisyydellä. (10 p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Mitä eri ulottuvuuksia oikeuden autonomialla on Tuorin mukaan ja mikä on noiden ulottuvuuksien sisältö? (10 p) (Tuon, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) Vastaa joko kysymyksiin a ja b tai kysymykseen c. Huom! Vastausten sivurajoitus: luennot yht. 1 sivu, kirjallisuus yht. 2 sivua. a) Mitä on juristin ammattitaito? (2 p) b) Mitä John Finnis väitti oikeudesta? Miten Finnisin käsitystä voi arvioida? (8 p) (luennot kevätlukukausi 2007) : c) Vertaile H. L. A. Hartin ja Lon L. Fullerin käsitystä luonnonoikeudesta. (10 p) (Siltala, Johdatus oikeusteoriaan) 2. Aarnio hahmottelee käsitystään systematisoinnin ja tulkinnan suhteesta omistus- ja pätemättömyysesimerkkien avulla. Selvitä lyhyesti, mitä hän saa esimerkeistään irti (johtopäätöksinä ja arvioina). (10 p) (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 3. Selvitä pääpiirteisesti, miten oikeussäännöt ja oikeuspeniaatteet eroavat toisistaan Tolosen mukaan. (10 p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Selosta, mikä on Tuorin mukaan yleisten oppien heuristinen tehtävä sekä argumentatiivisnormatiivinen tehtävä. (10 p) (Tuon, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) a) Mitä on juristin ammattitaito? Selitä myös lyhyesti, mitä juristin ammattitaidon osatekijät tarkoittavat (yht. 3 p) b) Oikeustieteen tutkimusalat? Mitä kukin niistä tutkii? (yht. 5 p) c) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen tehtävät? (yht. 2 p) 2. Vastaa joko kysymykseen 2.a tai 2.b a) Miten Kaarle Makkonen analysoi oikeudellisia ratkaisutilanteita? (yht. 10 p) (Makkonen: Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia) b) Mitä Lon L. Fuller väitti oikeudesta ja mikä on Fullerin oikeusajattelun suhde H. L. A. Hartin ajatteluun? (yht. 10 p) (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) 3. Mitä Aarnio tarkoittaa partiaalisella ideaaliauditoriollaja miten se hänen mukaansa eroaa Perelmanin auditorioteoriasta? (10 p.) (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 4. Selvitä pääpiirteisesti miten oikeussäännötja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Tolosen mukaan. (10 p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 5. Selosta, mitä erilaisia ainesosia oikeuden syvärakenteeseen Tuorin mukaan sisältyy ja esitä oma käsityksesi tämän kerrostuman hyödyistä tai ongelmista oikeudellisessa ajattelussa. (10 p) (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt)

15 1.a) Mitä on juristin ammattitaito? b) Mitkä ovat oikeustieteen tutkimusalat ja mitä kukin niistä tutkii? c) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen tehtävät? 2. Vastaa joko kysymyksiin 2.a ja 2.b tai kysymykseen 3: a) Mikä on lex imperfecta? Onko se oikeusnormi? Miten Makkosen ja Alasen käsitykset mahdollisesti eroavat tältä osin toisistaan? Anna myös jokin esimerkki lex imperfectasta. (Makkonen: Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia) ja: b) Onko oikeudellinen induktio Makkosen mukaan mahdollinen? Entä perustuuko oikeudellinen analogia induktiiviseen päättelyyn? Perustele kantasi. (Makkonen: Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia) tai: 3. Mitä on oikeuden sisäinen moraali Lon L. Fullerin mukaan? Mitä on vähimmäismoraali ja ideaalimoraali? Miten H. L. A. Hart on Fullerin kantaa arvioinut? (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) 4. Aarnio hahmottelee käsitystään systematisoinnin ja tulkinnan suhteesta omistus- ja pätemättömyysesimerkkien avulla. Selvitä lyhyesti, mitä hän saa esimerkeistään irti (johtopäätöksinä ja arvioina). (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 5. Mihin oikeuslähdekäsitteeseen suvereeni valta ja lainsäätäjän tahto liittyvät ja millä tavoin? Entä minkälaisia oikeuslähdeopillisia ongelmia liittyy suvereenin vallan ja lainsäätäjän tahdon käsitteisiin ja miten niitä on pyritty ratkaisemaan? (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 6. Selosta, mitä tarkoitetaan Tuorin mukaan seuraavilla tulkintastandardeilla: a) Analogia-päättely. b) E contrario -päätelmä. c) Historiallinen tulkinta. d) Teleologinen tulkinta. Voit vahventaa vastauksesi laatua kertomalla itse hahmottelemiasi esimerkkejä tilanteista, joissa kyseistä tulkintastandardia voitaisiin tai ei voitaisi käyttää. (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) ) Mitä tarkoittaa institutionaalinen tulkintaideologia ja mistä ainesosista se koostuu? Entä mitä tarkoittaa kriittinen tulkintaideologia? Mitä ovat yhtäältä oikeudelliset tulkintakannanotot ja toisaalta oikeudelliset tulkintasuositukset ja mihin lainopin tutkimussuuntauksiin ne liittyvät? (Luennot) 2.a) Onko oikeudellinen induktio Makkosen mukaan mahdollinen? Entä perustuuko oikeudellinen analogia induktiiviseen päättelyyn? Perustele kantasi. ja: 2.b) Mitkä ovat oikeusnormien kolme luokkaa Makkosen mukaan? ja: 2.c) Onko oikeudellinen tulkinta lakitekstin käsittämien merkitysten löytämistä? Jollei, mitä se on? (Makkonen: Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia) tai: 3) Mitä Lon L. Fuller väitti oikeudesta? (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)

16 4) Miksi tuomioistuinratkaisut pitää perustella ja miten tämä Aarnion mukaan liittyy oikeusturvan käsitteeseen? (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 5) Selvitä historiallisen koulukunnan oikeuslähdeteorian pääpiirteet. Miten Tolonen arvioi historiallisen koulukunnan oikeuslähdeteoriaa meidän aikamme oikeuden näkökulmasta? (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 6) Selosta, mitä Tuori tarkoittaa oikeustieteen kaksoiskansalaisuudella ja esitä oma arviosi Tuorin käsityksestä.(tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt.) a) Mitä on juristin ammattitaito? b) Oikeustieteen tutkimusalat? Mitä kukin niistä tutkii? c) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen tehtävät? 2. Vastaa joko kysymykseen a tai b: a) Miten Kaarle Makkonen analysoi oikeudellisia ratkaisutilanteita? b) Mitä Fuller väitti oikeudesta? 3. Mitä Aarnio tarkoittaa tulkintastandardeilla? Selvitä p sekä lisäksi valintasi mukaan tarkemmin kaksi niihin kuuluvaa tulkintaperiaatetta. 4. Selvitä, mihin oikeuslähdekäsitteeseen oikeusperiaatteet kuuluvat ja miten ne eroavat moraaliperiaatteista. 5. Oikeuden autonomian eri ulottuvuudet Selvitä, mikä on perusnormin asema ja merkitys Kelsenin puhtaassa oikeusopissa. 2. Vastaa joko kysymykseen a tai b: a) Miten ja miksi oikeustieteen asema oikeuslähteenä tuomioistuinten ratkaisutoiminnassa on Suomessa muuttunut viime vuosikymmenien aikana? tai b) Aarnio (s.242) esittää, että "yleisesti voidaan todeta, että arvojärjestelmät joutuvat (lain, PR) tulkinnassa käyttöön aina silloin, kun on kysymys kiperästä valintatilanteesta eri tulkintojen välillä... Ihmisten suhde normatiivisiin valintoihin on arvostusten läpitunkema." Miten tämä väite suhtautuu Dworkinin väitteeseen siitä, että tulkintatilanteessa pitää tukeutua - Aarnion ilmaisuja käyttäen - perusteoriaan oikeudesta ja perusoikeuksiin? 3. Miten Tuon erittelee keskustelua tuomarivaltiosta uhkana demokratialle? 4. Mihin keskeisiin piirteisiin Juha Tolonen tiivistää Rousseaun ja Locken kansaa koskevien käsitysten vertailun? Selvitä, mitä Hans Kelsen tarkoittaa käsitteellä "imputaatio" ja miten käsite liittyy Kelsenin käsitykseen oikeustieteen tehtävästä.

17 2. Miten perusoikeuksia koskevat teoriat ilmenevät oikeudellisten ja ulko-oikeudellisten normien, kuten moraalisten normien ja ihanteiden, välisen eron määrittelyssä Ronald Dworkinin oikeusteoriassa ja millaista oikeuspositivismia hän esittämänsä teorian perusteella kritisoi ja miksi? 3. Miten Tuori kuvaa traditionaalisen oikeuspositivismin ristiriitaisuutta sen ratkoessa oikeusnormien viimekäteisen pätevyyskriteerin ongelmaa ja mille lähtökohdalle Tuori on tältä pohjalta laatinut oman ratkaisuehdotuksensa. 4. Selvitä, millä keskeisillä piirteillä Juha Tolonen luonnehtii modernia yhteiskuntanäkemystä ja miten Martin Lutherin nk. kahden valtakunnan oppi näihin piirteisiin sopii Selvitä, mitä Hart tarkoittaa käsitteellä "tunnistamissääntö". 2. a) Pitääkö tuomarin ja oikeuden tutkijan näkökulman oikeuteen olla sama. Jos niiden pitää olla samoja, niin missä tilanteissa ja miksi? (5 p.) b) Mitkä tekijät vaikuttavat nykyisin oikeustieteellisissä kirjoituksissa esitettyjen laintulkintakannanottojen merkitykseen argumentteina, joihin voidaan viitata tuomioistuimissa? (5 p.) 3. Miten Tuori erittelee oikeuden itserajoitusta yksityis- ja julkisoikeudessa ja mikä on oma arviosi erittelyn hyödyistä ja ongelmista? 4. Juha Tolonen väittää, että kaikki yhteiskunnallinen ajattelu 1800-luvun alusta lähtien on ollut yritystä vastata kysymykseen, mitä kansan käsite merkitsee. Minkälaista vastausvaihtoehtoa englantilaiseen traditioon kuuluvat Jeremy Bentham ja John Stuart Mill kysymykseen kehittelivät ja mitä käytännöllistä merkitystä kannalla oli? Selvitä, miten rationalisaatio ja käyttäytymisasenteet liittyvät Rossin keskimmäisen, realistisen kauden käsitykseen oikeusjärjestyksestä. 2. a) Miten Aarnion käsitys oikeudellisen ratkaisutoiminnan teorian muodostamisesta eroaa Posnerin käsityksestä, kun keskitytään tuomarin toimintaan? Anna esimerkkejä. b) Tapaus 3. Selosta, miten Tuori kritikoi Kelsenin ja Hartin tapaa ratkaista oikeuden pätevyyskriteerin ongelma ja kerro, mille lähtökohdalle ratkaisu Tuorin mukaan tulisi rakentaa. 4. Mikä Juha Tolosen mukaan on Hobbesin keskeinen ongelma ja minkälaisen ratkaisun hän siihen esittää? Minkä merkityksen yhteiskuntasopimus tässä yhteydessä saa, entä "Leviathan"? Lainsäätäjän tarkoitus ja lain ns. objektiivinen tarkoitus oikeuslähteenä Aarnion mukaan. 2. Mikä on Tuorin käsitys ja tulkinta EY_oikeuden vieteriukkoteoriasta?

18 3. Miten Aarnio näkee systematisoinnin ja tulkinnan keskinäisen suhteen? Havainnollista selvitystäsi esimerkein (omistus- ja pätemättömyysopit). 4. Selvitä miksi Martti Lutherin kirjoitukset Juha Tolosen mukaan ovat hyvä esimerkki modernista yhteiskunta-ajattelusta. Selvitä erikseen, miten ja minkä opin yhteydessä tämä tulee esiin Mitä Tuori tarkoittaa immanentilla kritiikillä ja fundamentaalikritiikillä sekä kuinka nämä suhtautuvat Tuorin kehittelemään kriittiseen oikeuspositivismiin? 2. Miten oikeuden erottelu eri tasoihin ilmenee Tuorin mukaan tuomioistuimen ratkaisutoiminnassa? 3. Aarnion vastaus kysymykseen siitä, onko lainkäytössä ja lainopissa yksi oikea oikeudellinen ratkaisu, on kyllä ja ei. Miten Aarnio perustelee kantansa? 4. Mitä tarkoittaa orgaaninen valtiokäsitys ja mikä merkitys historiallisella koulukunnalla on saksalaisen valtio-opin traditiossa? (Tolonen, Valtio ja oikeus) Mitä Aarnio tarkoittaa juridisen tulkinnan standardeilla? Esittele lyhyesti tulkintastandardien pääryhmät. (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 2. Mihin keskeisiin piirteisiin Juha Tolonen tiivistää Rousseaun ja Locken kansaa koskevien käsitysten vertailun? (Juha Tolonen, Valtio ja oikeus) 3. Tiivistä käsityksesi siitä, mitä Tuori tarkoittaa modernin oikeuden positiivisuudella. Selvitä lisäksi keskeisimmät traditionaalisen oikeuspositivismin tunnusmerkit ja nimeä ne kysymykset, jotka Tuorin mukaan jäävät ratkaisematta (ja näin saavat Tuorin kehittelemään vaihtoehdoksi kriittisen positivismin teoriansa. Huom! Tuorin vastausta ei tässä yhteydessä luonnollisestikaan tarvitse ryhtyä tarkemmin hahmottelemaan). (Tuori, Kriittinen oikeuspositivismi) 4. Mitä aineksia Tuori lukee yleisiin oppeihin ja millainen asema yleisillä opeilla hänen mukaansa on eri oikeuskulttuureissa? (Tuori, Kriittinen oikeuspositivismi) Vastaa valintasi mukaan kysymykseen 1 joko kysymykseen 1a tai 1b 1a. Sopimusvapauden synty tai 1b. Käsitelainoppi Vastaa valintasi mukaan kysymykseen 2 joko kysymykseen 2a tai 2b 2a. Oikeuden mentaalinen ja sosiaalipsykologinen luonne Axel Hägerströmin mukaan tai

19 2b. Minkälainen asema ja merkitys lainsäätäjän tarkoituksella on Aarnion esittelemässä oikeuslähdeopissa? 3. Mikä on Tuorin käsitys tuomarivaltiosta uhkana demokratialle? 4. Juha Tolosen mukaan Niccolo Machiavelli oli merkittävä poliittisen ajattelun uudistaja. Tiivistä ne Machiavellin ajatukset ja näkemykset, joilla Tolonen arviotaan perustelee Hägerstömin käsitys oikeuden luonteesta (Tolonen, luennot) Kysymys on valinnainen Renton luentosarjan kanssa. Vuosina 1996 ja 1998 sisäänpäässeet saavat laskea hyväkseen 5 minimipistettä. Tästä on mainittava vastauspapereissa. 2. Aristotelisen perinteen kaksi käsitystä valtion luonteesta (Tolonen, luennot) 2 a). Postglossaattorit (Klami) Kysymykset 2 ja 2 a ovat vaihtoehtoisia. 3. Mitä ainesosia sisältyy Tuorin mukaan oikeuden syvärakenteeseen? 4. Juha Tolosen mukaan käsitteet yleistahto, yksilön vapaus ja tasa arvo liittyvät Rousseaun ajatusjärjestelmässä kiinteästi toisiinsa. Mitä ne siis tarkoittavat ja minkälainen ajatusmalli käsitteiden varaan rakennetaan? (Tolonen: Valtio ja oikeus) Käsitelainopin oikeuslähdeoppi. Kysymys on vaihtoehtoinen 1 a:n kanssa. 1 a. Wendell Holmes (Klami) 2. Grundnorm (perusnormi) Kelsenin mukaan. 3. Tiivistä käsityksesi siitä, mitä Tuori tarkoittaa oikeuden itserajoituksella ja siitä, mitä merkitysulottuvuuksia käsitteellä on Tuorin omassa ajattelumallissa. (Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi) 4. Mikä Juha Tolosen mukaan on Hobbesin keskeinen ongelma ja minkälaisen ratkaisun hän siihen esittää? Minkä merkityksen yhteiskuntasopimus tässä yhteydessä saa, entä "Leviathan"? (Tolonen: Valtio ja oikeus) a) Fransiskaaninen köyhyysoppi keskiajan kusvastajana (Tolonen, luennot) 1 b) Franzisco Vitoria (Klami) 1a-1b ovat vaihtoehtoisia.

20 2. "Power-conferring rules" (kompetenssinormit) Hartin teoriassa 3. Miten Tuori tarkastelee yleisten oppien asemaa oikeuskulttuurissa? (Tuori, Kriittinen oikeuspositivismi) 4. Juha Tolosen mukaan Niccolo Machiavelli oli merkittävä poliittisen ajattelun uudistaja. Tiivistä ne Machiavellin ajatukset ja näkemykset, joilla Tolonen arviotaan perustelee. (Tolonen: Valtio ja oikeus) a) Fransiskaaninen köyhyysoppi keskiajan kuvastajana (Tolonen, luennot) 1. b) Franzisco Victorio (Klami) a ja b ovat vaihtoehtoisia 2. Power-conferring rules (kompetenssinormit) Hartin teoriassa 3. Oikeuskulttuurin menetelmälliset ainekset Kaarlo Tuorin mukaan. 4. Martti Luther oli ennen kaikkea uskonnollinen uudistaja. Miksi hänen kirjoituksensa kuitenkin Juha Tolosen mukaan ovat hyvä esimerkki modernista yhteiskunta-ajattelusta? Selvitä erikseen, miten ja minkä opin ytheydessä tämä tulee esille. (Tolonen: Valtio ja oikeus) Voimassaolo tehokkuutena Alf Rossin mukaan (luennot) 2a. Historiallinen koulukunta ja oikeussysteemi valinnainen seuraavan Klamin teoksen kysymyksen kanssa 2b. Begreppjurisprudens 3. Miten Tuori erittelee kirjassaan Kriittinen oikeuspositivismi EY-oikeutta - ja siitä käytyä keskustelua vieteriukko-vertauskuvineen - oikeuden tasoitteluideansa avulla? 4. Juha Tolonen esittelee kirjassaan Valtio ja oikeus kansan tahdon käsitteestä kaksi erilaista, "suorastaan vastakkaista" tulkintaa. Keiden klassikkojen käsityksistä on kysymys, mitkä piirteet käsityksissä ovat keskeisiä ja missä historiallisessa tapahtumassa käsitysten voi sanoa törmänneen vastakkain? a. Sopimusvapauden synty ja sen perusteet (Tolonen, luennot) 1. b. Uusskolastiikan oikeusajattelu (Klami) Kysymykset 1 a ja 1 b ovat valinnaisia. 2. Luettele lyhyesti suvereenin vallan tuntomerkit John Austinin mukaan. Kysymys on valinnainen Renton luentosarjan kanssa.

21 3. Selosta, millaisia ovat Aarnion mukaan tärkeimmät tilanteet, joissa arvot ja arvostukset ovat tulkinnan perusteina ja keiden arvoihin tulkitsija silloin nojautuu? 4. Mitä tarkoittaa orgaaninen valtiokäsitys ja mikä merkitys historiallisella koulukunnalla on saksalaisen valtio opin traditiossa? (Juha Tolonen, Valtio ja oikeus) a. Yksityinen omistus ja käsitelainoppi (Tolonen, luennot) 1b. Postglossaattorit? (Klami) Kysymys 1b on luentoja korvaava kysymys. 2. Suvereenivallan pääpiirteet John Austinilla? (Tolonen, luennot) 2. kysymys on vaihtoehtoinen Renton luentosarjan kanssa ja 1998 pääsykokeissa sisään päässeet saavat lukea hyväkseen viisi minimipistettä 2. kysymyksen osalta. Tästä on mainittava vastauspapereissa. 3. Aulis Aarnio puhuu kirjassaan pyramidista, joka kuvaa oikeusjärjestyksen ymmärtämisen tasoja. Selosta tämän pyramidin pääsisältö ja kerro, mihin tarkoitukseen Aarnio on pyramidin kehitellyt. 4. Selvitä, millä keskeisillä piirteillä Juha Tolonen luonnehtii modernia yhteiskuntanäkemystä ja miten Martin Lutherin nk. kahden valtakunnan oppi näihin piirteisiin sopii. (Tolonen: Valtio ja oikeus) a) sopimusvapauden synty ja sen tausta? b) Postglossaattorit? (Klami) 2. Käskyn Tunnusmerkit John Austinilla? (Tolonen, luennot) 3. John Locken käsitys lainsäädäntövallasta ( Juha Tolonen) 4. Tapaus Ross ja oikeuden ennusteoria 2. Miten feodalismi taloudellisena järjestelmänä liittyy feodaaliseen sopimuskäsitteeseen? 3. Jeremy Bentham ja utilitarismi? 4. Miten Tuorin käsitys oikeuslähteistä poikkeaa Aarnion käsityksestä ja millä seikoilla Tuorin ratkaisua voidaan puolustaa tai arvostella?

22

1.a) Millainen tiede on oikeustiede? (Luennot kevät 2016, prof. Siltala) (10 p)

1.a) Millainen tiede on oikeustiede? (Luennot kevät 2016, prof. Siltala) (10 p) Yleinen oikeustiede Oikeudenalojen perusteet Tentti 17.8.2016 * Vastaa yhteensä kolmeen kysymykseen: kysymys 1.a 1.b, kysymys 2.a 2.b ja kysymys 3. * Erittele vastaukset omille arkeilleen tentaattorin

Lisätiedot

Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan. Oikeustieteiden laitos, UEF Toomas Kotkas

Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan. Oikeustieteiden laitos, UEF Toomas Kotkas Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan Oikeustieteiden laitos, UEF Toomas Kotkas Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt Kaarlo Tuori (2003) I osa: Oikeuden tasot Oikeuspositivismi Spontaani oikeuspositivismi

Lisätiedot

Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan. Oikeustieteiden laitos, UEF Toomas Kotkas

Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan. Oikeustieteiden laitos, UEF Toomas Kotkas Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan Oikeustieteiden laitos, UEF Toomas Kotkas Johdatus oikeusteoriaan Raimo Siltala (2001) Oikeustiede Oikeustieteellisen tutkimukset erilaiset tiedonintressit:

Lisätiedot

Lapsi, oikeus ja osallisuus

Lapsi, oikeus ja osallisuus Lapsi, oikeus ja osallisuus Henna Pajulammi Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa

Lisätiedot

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12 TIEDONINTRESSI Hanna Vilkka JÜRGEN HABERMASIN TEORIA TIEDONINTRESSEISTÄ Kokemukset organisoituvat yhteiskunnalliseksi tiedoksi pysyvien ja luonnollisten maailmaa kohdistuvien tiedon intressien avulla.

Lisätiedot

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Jaakko Husa Teuvo Pohjolainen Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Johdatus julkisoikeuteen Talentum Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

3. Työnantajan oikeus muuttaa työsuhteen ehtoa työnjohto ja valvontavallan perusteella (Engblom, kirja)

3. Työnantajan oikeus muuttaa työsuhteen ehtoa työnjohto ja valvontavallan perusteella (Engblom, kirja) Paikallinen sopiminen työehdoista Valinnainen opintojakso 15.8.2014 Vastaukset kysymyksiin 1 (Kairinen) ja 2-3 (Murto) eri arkeille. 1. Voiko henkilöstön luottamusmies YT-menettelyssä sopia paikallisesti

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Johdatus moraalifilosofiseen ajatteluun Luento 2. Farmasian tdk. 1.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi http://blogs.helsinki.fi/amoneuvo Lyhyt katsaus kurssin sisältöihin

Lisätiedot

RETORIIKKAA OIKEUDESSA. Professori Juha Karhu

RETORIIKKAA OIKEUDESSA. Professori Juha Karhu RETORIIKKAA OIKEUDESSA Professori Juha Karhu 9-11.12.2013 Retoriikka oikeudessa ollako vai eikö olla? Antiikissa arvostettu osa oikeudellista puhetaitoa Valistuksen järkeisusko julisti pannaan Retoriikan

Lisätiedot

Taloudellinen rikollisuus

Taloudellinen rikollisuus Taloudellinen rikollisuus 27.5.2016 Erikoistumisjakso (12 op) 1. Laajennettuun hyötykonfiskaatioon liittyvä kevennetty todistustaakka? (Viljanen: Konfiskaatio rikosoikeudellisena seuraamuksena) (10 p)

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Yleinen velvoiteoikeus 17.12.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

EUROOPPAOIKEUS

EUROOPPAOIKEUS EUROOPPAOIKEUS 2.4.2004 Kirjoita jokainen vastaus erilliselle arkille. Käytäthän kokonaisia konseptiarkkeja, ellei vastaustilaa ole rajoitettu! Muista kirjoittaa jokaiseen vastauspaperiin nimesi ja henkilötunnuksesi

Lisätiedot

1. Tee erillisellä paperilla oleva monivalintatehtävä. (Kirjallisuus ja luennot) (20p)

1. Tee erillisellä paperilla oleva monivalintatehtävä. (Kirjallisuus ja luennot) (20p) OIKEUSSOSIOLOGIA JA KRIMINOLOGIA Oikeudenalojen perusteet Tentti II 28.10.2015 Lue kysymysten alla olevat vastausohjeet huolellisesti! Arvostelussa annetaan itsenäistä merkitystä johdonmukaisille ja selkeille

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Kysymyksiin on vastattava hyvällä asiasuomella, kokonaisin lausein. Jokaisen kysymyksen yhteydessä on kerrottu maksimipistemäärä.

Kysymyksiin on vastattava hyvällä asiasuomella, kokonaisin lausein. Jokaisen kysymyksen yhteydessä on kerrottu maksimipistemäärä. Sukunimi Etunimet Henkilötunnus VALINTAKOKEEN KYSYMYKSET Vastaa kaikkiin kysymyksiin selkeällä käsialalla käyttäen ainoastaan kysymysten alla olevaa vastaustilaa. Vastausten tulee perustua kunkin kysymyksen

Lisätiedot

SUOMI ON OIKEUSVALTIO

SUOMI ON OIKEUSVALTIO SUOMI ON OIKEUSVALTIO - Johtosäännöt ja järjestyssäännöt pohjaavat yllä oleviin säädöksiin = MUODOSTAVAT OIKEUSJÄRJESTYKSEN, JOKA MÄÄRÄÄ IHMISTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET KIRJOITETUT KIRJOITTAMATTOMAT

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Miten

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Luento 6.11.2008 Salli.Hakala@Helsinki.fi Laki - modernin järjestyksen kivijalka Demokraattisen oikeusvaltion näkökulmasta keskeisiä

Lisätiedot

Perustuslain tulkinnasta perustuslakivaliokunnan käytännön valossa. Professori Veli-Pekka Viljanen Perustuslakivaliokunnan kutsuseminaari 2.3.

Perustuslain tulkinnasta perustuslakivaliokunnan käytännön valossa. Professori Veli-Pekka Viljanen Perustuslakivaliokunnan kutsuseminaari 2.3. Perustuslain tulkinnasta perustuslakivaliokunnan käytännön valossa Professori Veli-Pekka Viljanen Perustuslakivaliokunnan kutsuseminaari 2.3.2017 Perustuslain tulkinnan erityispiirteitä Perustuslakitulkinnan

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Hard Law-Soft Law Tutkija Anja Karvonen-Kälkäjä, Lapin yliopisto/tkk

Hard Law-Soft Law Tutkija Anja Karvonen-Kälkäjä, Lapin yliopisto/tkk Hard Law-Soft Law 1 Onko 1800-luvun koodifikaatiomalli uudistumassa? -nationaalinen koodifikaatio ja eurooppalainen koodifikaatio -- staattisuus ongelmana Dynaaminen oikeus herkkyys muualta tuleville ärsykkeille

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 5/3/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen historiankirjoitus

Lisätiedot

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus VIA-PROJEKTIN JURIDINEN POHJA Miksi juridiikkaa? Mikä on perusoikeus tai ihmisoikeus? Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus Miksi juridiikkaa?

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 1/11/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen

Lisätiedot

Aulis Aarnio OIKEUTTA ETSIMÄSSÄ. Erään matkan kuvaus

Aulis Aarnio OIKEUTTA ETSIMÄSSÄ. Erään matkan kuvaus Aulis Aarnio OIKEUTTA ETSIMÄSSÄ Erään matkan kuvaus TALENTUM Helsinki 2014 Copyright Talentum Media Oy ja Aulis Aarnio Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen kuva: Kari Aarnio Kansi: Lauri Karmila Sisuksen

Lisätiedot

Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta

Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta Juha Makela Sopimus ja erehdys Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta Yliopistollinen vaitoskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia

Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia Minna Harmanen Merja Lumijärvi Sara Routarinne Esityksen rakenne Tehtävänanto Kriittisen lukutaidon tehtävä Toteutus Tulokset Vastauskatkelmia

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Jörn

Lisätiedot

Sukupuolitietoinen luokanopettajakoulutus

Sukupuolitietoinen luokanopettajakoulutus Kasvatustieteiden päivät 19.-21.11.2014 Sukupuolitietoinen luokanopettajakoulutus sosiologi/vtt, yliopistonlehtori Hanna Vilkka Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö sukupuoli- ja tasa-arvotietoisuus

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Tutkimuksen logiikka ja strategiset valinnat

Tutkimuksen logiikka ja strategiset valinnat Tutkimuksen logiikka ja strategiset valinnat Päättelyn logiikat Tieteenfilosofian keskeinen käsite on päättely. On kolme erilaista päättelyn lajia: deduktiivinen päättely induktiivinen päättely abduktiivinen

Lisätiedot

Eettisten teorioiden tasot

Eettisten teorioiden tasot Eettisten teorioiden tasot ETENE 7.12.2010 Olli Loukola Käytännöllinen filosofia, Politiikan & talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto 1 MORAALIN OSA-ALUEET eli moraali sosiaalisena instituutiona

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse?

Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse? Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse? Helena Siipi Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) ja Filosofian oppiaine Turun yliopisto Sidonnaisuudet Työ: Turun yliopisto Turku Institute

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 1. EIS 6 artiklan soveltamisala 1 1.1 Henkilöllinen 1 1.2 Ajallinen 1 1.3 Asiallinen 3 2. EIS 6 artiklan rakenne ja tulkintaperiaatteet

Lisätiedot

Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n. Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit ja

Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n. Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit ja Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n vuosikirjaratkaisujen valossa Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit 5.11.2010 ja 7.1.2011 Kysymykset 1) Miten PeL 20.1 :n ympäristövastuu kohdistuu?

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN

SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 2016 11.11.2016 Elina Nivala YTT, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Teemaseminaari on. Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua

Teemaseminaari on. Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua TEEMASEMINAARI Teemaseminaari on Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua Askel itsenäiseen tekemiseen jatkotutkinnot ja -tutkimukset maisteriseminaari

Lisätiedot

Oikeusfilosofian mallivastaukset 2010

Oikeusfilosofian mallivastaukset 2010 Oikeusfilosofian mallivastaukset 2010 A. Lyhyet tehtävät Seuraavat vastaukset on tehty ottamalla suoraan monisteesta relevantit tiedonpalat ja editoimalla niitä kevyesti. Muunkinlaiset ratkaisut ovat mahdollisia,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Etiikan mahdollisuudesta tieteenä. Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto

Etiikan mahdollisuudesta tieteenä. Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto Etiikan mahdollisuudesta tieteenä Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto Etiikka tieteenä? Filosofit ja ei-filosofit eivät pidä etiikkaa tieteenä Tiede tutkii sitä, miten asiat ovat, ei miten asioiden tulisi

Lisätiedot

Johdatus politologiaan. Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento IV: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Politiikan teoria

Johdatus politologiaan. Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento IV: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Politiikan teoria Johdatus politologiaan Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento IV: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Politiikan teoria Politiikan tutkimuksen lähestymistavat Politiikan tutkimuksessa voidaan

Lisätiedot

4.3. Matemaattinen induktio

4.3. Matemaattinen induktio 4.3. Matemaattinen induktio Matemaattinen induktio: Deduktion laji Soveltuu, kun ominaisuus on osoitettava olevan voimassa luonnollisilla luvuilla. Suppea muoto P(n) : Ominaisuus, joka joka riippuu luvusta

Lisätiedot

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Luento Vieraasta Veljeksi Projektin ja Miessakit ry:n luentosarjassa Mies Suomessa, Suomi miehessä Juha Sihvola Professori, johtaja Tuktijakollegium, Helsingin

Lisätiedot

Eettinen ennakkoarviointi Mitä se on ja mitä se voisi olla?

Eettinen ennakkoarviointi Mitä se on ja mitä se voisi olla? Eettinen ennakkoarviointi Mitä se on ja mitä se voisi olla? Helena Siipi Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) ja Filosofian oppiaine Turun yliopisto Sidonnaisuudet Työ: Turun yliopisto Turku Institute

Lisätiedot

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja Reaalikokeiden rakenne Äidinkielen suunnitelmia ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Reaalikokeet Osaamisen eri tasot Vrt. Bloomin taksonomia & Krathwohl-Anderson Pyramidissa

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Viestinnän menetelmät I Tekstianalyysi 03.12. 2008 Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Tekstintutkimuksen konstruktivistinen lähtl htökohta Sosiaalinen konstruktivismi -> > todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.

Lisätiedot

Musiikki oppimisympäristönä

Musiikki oppimisympäristönä Musiikki oppimisympäristönä Opetussuunnitelma, musiikkitieto ja dialogi leena.unkari-virtanen@metropolia.fi Mupe musiikkitiedon näkökulmasta OPSien taustalla Opetuksen dialogisuus Musiikki oppimisympäristönä

Lisätiedot

Ilpo Halonen Aristoteleesta uuteen retoriikkaan LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (1/4): LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (3/4):

Ilpo Halonen Aristoteleesta uuteen retoriikkaan LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (1/4): LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (3/4): 6. Aristoteleesta uuteen retoriikkaan KIRJALLISUUTTA: Aristoteles, Retoriikka. Runousoppi. Teokset IX, Gaudeamus, Helsinki 1997. Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa, Puhetaito, Helsingin Kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Eero Ropo Tampereen yliopisto Identiteetin rakentuminen koulukasvatuksessa Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kouluopetus ei vahvista optimaalisella

Lisätiedot

Kurssi sisältää 20 tuntia luentoja, oppimateriaalin sekä kuulustelun. 2) Oikeustieteellisen ajattelun ja lainopin perusteet

Kurssi sisältää 20 tuntia luentoja, oppimateriaalin sekä kuulustelun. 2) Oikeustieteellisen ajattelun ja lainopin perusteet JOHDATUS OIKEUSTIETEESEEN KURSSI HELSINGIN AVOIN YLIOPISTO Kurssi sisältää 20 tuntia luentoja, oppimateriaalin sekä kuulustelun Luennot: 1) Kurssista ja sen tavoitteista 2) Oikeustieteellisen ajattelun

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 1. Patentinloukkauksen aineellisoikeudelliset edellytykset tutkimuskohteena 1 2. Tutkimuksen metodi 2 3. Oikeuslähteet 2 3.1. Rajaus 2 3.2.

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

HYOL:n lukioryhmä on laatinut oheisen ehdotuksen lukion yhteiskuntaopin opetussuunnitelmatyötä varten.

HYOL:n lukioryhmä on laatinut oheisen ehdotuksen lukion yhteiskuntaopin opetussuunnitelmatyötä varten. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry Lukion opetussuunnitelma / yhteiskuntaoppi Tammikuu 2015 HYOL:n lukioryhmä on laatinut oheisen ehdotuksen lukion yhteiskuntaopin opetussuunnitelmatyötä

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

Pikapaketti logiikkaan

Pikapaketti logiikkaan Pikapaketti logiikkaan Tämän oppimateriaalin tarkoituksena on tutustua pikaisesti matemaattiseen logiikkaan. Oppimateriaalin asioita tarvitaan projektin tekemisessä. Kiinnostuneet voivat lukea lisää myös

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM 1 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 2.12.2011 ON, OTM Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b eri papereille. Kysymykseen 5 vastataan vastauslomakkeelle. Vastauspaperi on

Lisätiedot

Organisaation näkökulma palkitsemiseen: parhaat käytännöt vs. paras yhteensopivuus

Organisaation näkökulma palkitsemiseen: parhaat käytännöt vs. paras yhteensopivuus Organisaation näkökulma palkitsemiseen: parhaat käytännöt vs. paras yhteensopivuus Heini Ikävalko, 9.2.2016 heini.ikavalko@aalto.fi Heini Ikävalko Tausta - KM, Helsingin yliopisto, aikuiskasvatustiede

Lisätiedot

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm (Valmiin työn esittely) 13.9.2010 Ohjaaja: Prof. Mats Danielson Valvoja: Prof. Ahti Salo Tausta -Tukholman ohikulkutien suunnittelu

Lisätiedot

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Kimmo Ketola 1 Synodaalikirjan haasteet lukijalle Haastaa lukijan reflektoimaan katsomustaan suhteessa ajankohtaisiin

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Aiheen rajaus Tutkimussuunnitelma

Aiheen rajaus Tutkimussuunnitelma Aiheen rajaus Tutkimussuunnitelma Digitaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmät 5.2. 2008 Aiheen rajaaminen Aihepiirin täsmentäminen ja supistaminen Aihetta helpompi tutkia Mahdollistaa syvemmän analyysin

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala Vero-oikeuden graduseminaari 2016-2017 - käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn Apulaisprof. Tomi Viitala Oppimistavoitteet Tutkielma on tiedettä, mutta tutkimustulokset eivät ole tärkeintä Tärkeintä

Lisätiedot

AINEISTOKOKEEN KYSYMYKSET Vastaa aineistokokeen tekstien ja muistiinpanojesi perusteella seuraaviin tehtäviin (1 2). Vastaa täydellisillä suomen kielen virkkeillä. Vastausaikaa on 55 minuuttia (klo 13.55

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Osallistava ihmisten johtaminen. Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat:

Osallistava ihmisten johtaminen. Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat: Osallistava ihmisten johtaminen Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus 8.9.2016 Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat: Kari Laine Jarna Savolainen Yhdessä kehittämällä tuloksia Taloudellinen tulos Asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011 2013 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

Rationaalisen valinnan teoria

Rationaalisen valinnan teoria Rationaalisen valinnan teoria Rationaalisuuden teoriat 1) Mihin meillä on perusteita uskoa? 2) Mitä meidän pitäisi tehdä? 3) Mitä päämääriä meillä tulisi olla? Näitä kysymyksiä vastaavat uskomusten rationaalisuus,

Lisätiedot

Luento 3: Volitionismi ja yrittämisteoriat

Luento 3: Volitionismi ja yrittämisteoriat Luento 3: Volitionismi ja yrittämisteoriat Tässä käsiteltäviä teorioita yhdistää ajatus siitä, että intentionaalisia tekoja luonnehtii yhteys nk. volitioon (volition) tai yrittämiseen (trying), joka ei

Lisätiedot

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU Ylijohtaja Sami Manninen Oikeusministeriö 2.3.2017 LAINVALMISTELUSTA KESKUSTELLAAN AIKA AJOIN //Hallituksen lakiesitysten tasoon on puututtu tavan takaa sekä eri ministeriöiden

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016 Miksi tarvitaan eettistä keskustelua Markku Lehto 28.1.2016 Tausta» Eettisen ajattelun taustalla on» Biologinen pohjaviritys» Kulttuurin arvoväritys» Sosialisaatioprosessin mankelointi Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,

Lisätiedot

Luento 10. Moraalia määrittävät piirteet Timo Airaksinen: Moraalifilosofia, 1987

Luento 10. Moraalia määrittävät piirteet Timo Airaksinen: Moraalifilosofia, 1987 Luento 10 Neljä moraalia määrittävää piirrettä & Moraaliteorioiden arvioinnin standardit & Analyyttisen etiikan peruskysymykset Moraalia määrittävät piirteet Timo Airaksinen: Moraalifilosofia, 1987 Kun

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Pekka Jäppinen 12. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 12. joulukuuta 2007 Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia Kertoo mitä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, Helsinki Puh. (09)

Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, Helsinki Puh. (09) YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportointi YK:n lapsenoikeuksien komitealle ja lapsen oikeuksien sopimuksen vaihtoehtoinen raportti Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen 9.11.2016 Lastensuojelun

Lisätiedot

Luento 8. Moraaliaistiteoria (moral sense) Paroni Shaftesbury ( ) Francis Hutcheson( )

Luento 8. Moraaliaistiteoria (moral sense) Paroni Shaftesbury ( ) Francis Hutcheson( ) Luento 8 Moraaliaistiteoria (moral sense) Empiirinen argumentti: ihmiset eivät todellisessa elämässä näytä olevan egoisteja Keskeiset (historialliset) kysymykset: mikä on inhimillisen sosiaalisuuden taustalla?

Lisätiedot