Vastaa yhteensä neljään kysymykseen: 1.a tai 1.b, 2.a tai 2.b sekä 3.a ja 3.b tai 4.a ja 4.b.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaa yhteensä neljään kysymykseen: 1.a tai 1.b, 2.a tai 2.b sekä 3.a ja 3.b tai 4.a ja 4.b."

Transkriptio

1 Yleinen oikeustiede Oikeudenalojen perusteet Vastaa yhteensä neljään kysymykseen: 1.a tai 1.b, 2.a tai 2.b sekä 3.a ja 3.b tai 4.a ja 4.b. Vastaa joko (1.a) (1.b) 1.a) Lainopin tutkimuksellinen identiteetti? (Luennot kevät 2014, prof. Siltala) (10 p) 1.b) Mitä amerikkalaiset oikeusrealistit väittivät oikeudesta? + Vastaa joko (2.a) (2.b) 2.a) Millainen on suomalaisen tuomarin oikeuslähdeoppi vuonna 2014? (Luennot kevät 2014, prof. Siltala) (10 p) 2.b) Vertaile Hans Kelsenin ja H. L. A. Hartin käsitystä oikeudesta Vastaa kysymyksiin 3.a ja 3.b, jos olet lukenut opetussuunnitelman mukaiset kirjat (Tolonen ja Tuori). Vastaa kysymyksiin 4.a ja 4.b, jos olet lukenut opetussuunnitelman mukaisen kirjan (Tuori). 3.a) Mitkä ovat oikeusperiaatteiden tehtävät? Miten oikeusperiaatteet eroavat oikeussäännöistä? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 3.b) Mitä Tuori tarkoittaa oikeuden autonomialla ja mitä ulottuvuuksia siihen sisältyy? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) 1/2 4.a) Luonnollisten lakien alkuperä klassisessa luonnonoikeudessa ja uuden ajan alun luonnonoikeudessa. (Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi) (10 p) 4.b) Paljastava kritiikki ja normatiivinen kritiikki. (Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi) (10 p) Vastaa joko (1.a) (1.b) 1.a) Juristin ammattitaidon osatekijät ja juristin kolme tiedonintressiä? (Luennot kevät 2014, prof. Siltala) (10 p)

2 1.b) H. L. A. Hartin käsitys oikeudesta? (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) (10 p) + Vastaa joko (2.a) (2.b) 2.a) Mitä ovat juridiset konstruktiot ja mikä on niiden merkitys oikeudellisessa ajattelussa? (Luennot kevät 2014, prof. Siltala) (10 p) 2.b) Mitä on rationaalinen hyväksyttävyys? (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (10 p) Vastaustilaa enintään 2sivua/kysymys 3) Tolonen johtaa oikeudellisen suvereenin vallan ja formaalisen oikeuslähdekäsitteen John Austiniin. a) Mitä nämä Austinin käsitteet tarkoittavat ja mikä niiden merkitys on oikeuslähdeopillisesti? b) Miten Austinin käsitteitä ja hänen näkemyksiään on kritisoitu? HUOM: Vastaa molempiin alakohtiin a) ja b) (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10p) 4) Tuori esittelee teoksessaan oman näkemyksensä skandinaavisesta/suomalaisesta oikeuslähdeopista. Miten Tuori luokittelee oikeuslähteet ja mitä nämä luokittelut pitävät sisällään? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10p) Vastaa joko 1.a (= luennot/siltala) 1.b (= Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) Vastaa joko 2.a ja 2.b (luennot/siltala) 2.c ja 2.d (= Aarnio: Laintulkinnan teoria) 1.a) Selvitä lyhyesti: mitä on juristin ammattitaito? mitä juristitutkinto opettaa? mitä juristitutkinto ei opeta? (Luennot kevät 2013, prof. Siltala) (10 p)

3 1.b) Millainen on suomalaisen tuomarin oikeuslähdeoppi ja mitä ovat sen viimeaikaiset muutokset? 2.a) Lainopin tutkimuksellinen identiteetti: Mitkä kolme opillista lähtökohtaa moderni lainoppi on saanut henkisenä perintönä keskiajan lainoppineilta? (Luennot kevät 2013, prof. Siltala) (5 p) 2.b) Mitkä kaksi näkökulmaa oikeudelliseen ratkaisuun voidaan erottaa? (Luennot kevät 2013, prof. Siltala) (5 p) 2.c) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (5 p) 2.d) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (5 p) 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja ero suhteessa oikeussääntöihin? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mitkä ovat yleisten oppien tehtävät Tuorin mukaan? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa JOKO 1.a 1.b 1.a) Selvitä lyhyesti: Mitä Siltala tarkoittaa oikeudellisilla konstruktioilla? Kuvaa sopimuskonstituutio esimerkkinä erilaisista teoreettisista tavoista konstruoida sitovan sopimuksen synty (maks. 1 s.) (Luennot kevät 2013, prof. Siltala) (10 p) 1.b) Vertaile H. L. A. Hartin ja Lon L. Fullerin oikeusajattelua (maks. 1 s.) Vastaa SEKÄ 2.a) ETTÄ 2.b) 2.a) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (maks. 0,5 s.) (5 p) (Aarnio: Laintulkinnan teoria) 2.b) Mitä oikeusrealismi ja sosiologinen oikeustiede väittävät oikeudesta? (maks. 0,5 s.) (5 p) (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)

4 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja ero suhteessa oikeussääntöihin? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mitä Tuori tarkoittaa oikeuden autonomialla ja mitä ulottuvuuksia siihen sisältyy? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa joko 1.a) 1.b) 1.a) Selvitä lyhyesti: mitä on juristin ammattitaito? mitä juristitutkinto opettaa? mitä juristitutkinto ei opeta? (Luennot kevät 2012, prof. Siltala) (10 p) 1.b) Mitä John Finnis väittää oikeudesta ja miten hänen käsitystään voi arvioida? 2.a) Onko oikeudelliseen ongelmaan yksi ainoa oikea ratkaisu: Aulis Aarnion mukaan? Ronald Dworkinin mukaan? Miksi on tai ei ole? Perustele. (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (5 p) 2.b) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (5 p) 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja ero suhteessa oikeussääntöihin? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Tuori kuvaa nykyaikaisen oikeuden koostuvan kolmesta eri tasosta. Analysoi, millaisia suhteita oikeuden pintatason ja pinnanalaisten tasojen välillä on? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p)

5 Suomalaisen tuomarin oikeuslähdeoppi? Miten se on muuttunut viime vuosikymmenten aikana? Miksi? (10 p) (Luennot kevät 2012, prof. Siltala tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) Vastaa joko 2.a) 2.b) 2.a) Vertaile Hans Kelsenin ja H. L. A. Hartin käsitystä oikeudesta? 2.b) Mitä oikeusrealismi ja sosiologinen oikeustiede väittävät oikeudesta? Oikeusperiaatteiden tehtävät ja ero suhteessa oikeussääntöihin? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mitä Tuori tarkoittaa oikeuden autonomialla ja mitä ulottuvuuksia siihen sisältyy? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa joko 1.a) 1.b) 1.a) Mitä on: deduktiivinen päättely induktiivinen päättely abduktiivinen päättely Entä millaista päättelyä oikeudellinen päättely on? (Luennot kevät 2012, prof. Siltala) (10 p) 1.b) Vertaile H. L. A. Hartin ja Lon L. Fullerin oikeusajattelua. (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)? (10 p)

6 Vastaa joko 2.a) 2.b) 2.a) Vertaile Hans Kelsenin ja H. L. A. Hartin käsitystä oikeudesta? 2.b) Luonnonoikeusfilosofia? Aarnion oikeuslähdeteoria. Selitä myös, mihin eri oikeuslähteiden velvoittavuus perustuu. (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Yleisten oppien tehtävät Tuorin mukaan. (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa joko 1.a) 1.b) 1.a) Selvitä lyhyesti: mitä on juristin ammattitaito? mitä juristitutkinto opettaa? mitä juristitutkinto ei opeta? (10 p) (Luennot kevät 2012, prof. Siltala) 1.b) Suomalaisen tuomarin oikeuslähdeoppi ja sen muutokset? 2.a) Mitä tarkoittaa Aarnion ajatus oikeudellisesta ratkaisusta dialogina? Havainnollista asiaa myös kaavioesityksellä. (5 p) (Aarnio: Laintulkinnan teoria) 2.b) Onko oikeudelliseen ongelmaan yksi ainoa oikea ratkaisu: Aulis Aarnion mukaan? Ronald Dworkinin mukaan? Miksi on tai ei ole? Perustele. (5 p) (Aarnio: Laintulkinnan teoria) 3. Mitä normin voimassaolo tarkoittaa Alf Rossin mukaan? Miten Ross luokittelee oikeuslähteet? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Millaista kritiikkiä analyyttinen oikeustiede esitti käsitelainopin menetelmää kohtaan ja millainen oli analyyttisen oikeustieteen oma menetelmä? Anna kummastakin menetelmästä yksi esimerkki. (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p)

7 Vastaa JOKO 1.a) 1.b) 1) Luennot tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: 1.a) Mitä on juristin ammattitaito? Mitä juristitutkinto opettaa? Entä mitä tutkinto ei opeta? (10 p) 1.b) John Finnisin käsitys oikeudesta. Miten Finnisin käsitystä voi arvioida? 2) Aarnio: Laintulkinnan teoria: 2.a) Mitä tarkoittaa ajatus oikeudellisesta ratkaisusta dialogina? Havainnollista asiaa kaavioesityksellä. (5 p) JA 2.b) Onko oikeudelliseen ongelmaan yksi ainoa oikea ratkaisu Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan? Miksi on tai ei ole? (5 p) Arthur Kaufmannin hermeneutiikka? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Oikeustieteen kaksoiskansalaisuus Tuorin mukaan? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa tehtävässä nro 1 joko 1.a) 1.b) 1) (Luennot tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) 1.a) Korkein oikeus antaa yksityistä parkkivalvontatoimintaa koskevan prejudikaatin, jossa se katsoo sanotun toiminnan lainmukaiseksi. Hieman myöhemmin eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että käsiteltävänä oleva, myös sanotun prejudikaatin soveltamisalan käsittävä yksityistä parkkivalvontatoimintaa koskeva lakiesitys on perustuslain vastainen, koska kyse on merkittävästä julkisen vallan käyttämisestä. Mikä on voimassa olevan oikeuden sisältö? Miten arvioit asiaa: (i) Kaarlo Tuorin kriittisen oikeuspositivismin mukaan? (ii) Aulis Aarnion oikeudellisen argumentaatioteorian valossa? (10 p)

8 1.b) Mitä on vaihtoehtoinen, kriittinen tai avoimen poliittinen lainoppi? (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)? (10 p) 2. (Aarnio: Laintulkinnan teoria) 2.a) Onko oikeudelliseen ongelmaan yksi ainoa oikea ratkaisu Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan? Miksi on tai ei ole? (5 p) JA 2.b) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (5 p) ) Hans Kelsenin oikeuslähdeteoria ja Hannu Tolosen teoriaa koskevat kriittiset huomiot? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4) Mitä tarkoitetaan yleisten oppien koherenssia luovalla tehtävällä ja yleisten oppien heuristisella tehtävällä? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Kysymyksissä 1 ja 2 vastaustilaa enintään 1 sivu/kysymys. Vastaa joko 1.a) 1.b) 1) Luennot 1.a) Oikeustapaus: poliisiylijohtaja MP ilmoittaa julkisuudessa, ettei poliisi kohtuussyistä aio toistaiseksi panna täytäntöön Korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimaista päätöstä, jolla henkilöt X ja Y on määrätty karkotettavaksi maasta, ja poliisijohtajan tahto myös toteutuu. Miten arvioit tilannetta H. L. A. Hartin oikeusteorian, luonnonoikeusfilosofian ja Critical Legal Studies -koulun esittämien käsitysten valossa? (10 p) 1.b) Lon L. Fullerin käsitys oikeudesta. 2. Aarnio: Laintulkinnan teoria

9 2.a) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (5 p) JA 2.b) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (5 p. 3) Tolonen: Oikeuslähdeoppi Oikeusperiaatteiden tehtävät ja erotus suhteessa oikeussääntöihin. (10 p.) 4) Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt Esittele tärkeimmät standardit, joita noudatetaan oikeuslähteiden sisältämien oikeusnormilauseiden tulkinnassa. (10 p.) Kysymyksissä 1 ja 2 vastaustilaa enintään 1 sivu/kysymys. Vastaa joko 1.a) ja 1.b) 1.c) 1) Luennot tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan 1.a) Luennot: Miten Aulis Aarnion oikeuslähdeoppi on muuttunut Tulkinnan taito -teoksessa (2006) verrattuna Laintulkinnan teoria -teoksessa (1988) esitettyyn? (5 p) JA 1.b) Mitä tarkoittaa Olavi Heinosen väite suomalaisen tuomarin kolmoisroolista? Entä mikä on suomalaisen tuomarin neljäs rooli? (5 p) 1.b) Lon L. Fullerin käsitys oikeudesta. 2) Aarnio: Laintulkinnan teoria a) Mitä tarkoittaa jura novit curia? (5 p) 2.b) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (5 p)

10 3) Tolonen: Oikeuslähdeoppi Tolonen esittelee Aarnion perusteorian oikeuslähteistä. Selvitä, miten oikeuslähteet tässä mallissa ryhmittyvät, ja miten tiukoilla säännöillä oikeuslähteisiin vetoaminen on sidottu. (10 p.) 4) Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt Tuori kuvaa nykyaikaisen oikeuden koostuvan kolmesta eri tasosta. Analysoi millaisia suhteita oikeuden pintatason ja pinnanalaisten tasojen välillä on. (10 p.) Vastaustilaa enintään 1 sivu/kysymys. Vastaa joko 1.a) 1.b) 1.a) Oikeustapaus: poliisiylijohtaja MP ilmoittaa julkisuudessa, ettei poliisi kohtuussyistä aio toistaiseksi panna täytäntöön Korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimaista päätöstä, jolla henkilöt X ja Y on määrätty karkotettavaksi maasta, ja poliisijohtajan tahto myös toteutuu. Miten arvioit tilannetta H. L. A. Hartin oikeusteorian, luonnonoikeusfilosofian ja Critical Legal Studies -koulun esittämien käsitysten valossa? (10 p) 1.b) John Finnisin käsitys oikeudesta? Miten Finnisin käsitystä voi arvioida (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)? (10 p) 2. Aarnio: Laintulkinnan teoria 2.a) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (5 p) JA 2.b) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (5 p) 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja erotus suhteessa oikeussääntöihin. (10 p.) (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) 4. Tuori kuvaa nykyaikaisen oikeuden koostuvan kolmesta eri tasosta. Analysoi millaisia suhteita oikeuden pintatason ja pinnanalaisten tasojen välillä on. (10 p.) (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt)

11 Luennot tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan Vastaa joko 1.a) ja 1.b) tai pelkästään 1.c) 1.a) Miten Aulis Aarnion oikeuslähdeoppi on muuttunut Tulkinnan taito -teoksessa (2006) verrattuna Laintulkinnan teoria -teoksessa (1988) esitettyyn? (5 p) 1.b) Mitä tarkoittaa Olavi Heinosen väite suomalaisen tuomarin kolmoisroolista? (5 p) 1.c) Miten oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Ronald Dworkinin mukaan? 2) Aarnio: Laintulkinnan teoria 2.a) Mitä tarkoittaa jura novit curia? (5 p) JA 2.b) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (5 p) 3. Mihin oikeuslähdekäsitteeseen suvereeni valta ja lainsäätäjän tahto liittyvät ja millä tavoin? Entä minkälaisia oikeuslähdeopillisia ongelmia liittyy suvereenin vallan ja lainsäätäjän tahdon käsitteisiin ja miten niitä on pyritty ratkaisemaan? (10p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Hahmotellessaan oikeuden tasojen välisiä suhteita Tuori nimeää kuusi erilaista "suhdetta". Mitä ne ovat? Selvitä lisäksi tarkemmin kahden, mielestäsi keskeisimmän, tasojen välisen suhteen luonnetta - ja perustele valintasi. (10p) (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) Vastaa kohtiin a ja b tai pelkästään c. Vastaustilaa yhteensä 2 sivua luentokysymysten tai kirjan Johdatus oikeusteoriaan kysymysten osalta. Luennot: a) Mitä on juristin ammattitaito? (2 p) ja b) Mitä tarkoittaa Aulis Aarnion käsitys oikeudellisen tulkintaratkaisun tekemisestä dialogina? Esitä havainnollistava esimerkki. (8 p) tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: c) Vertaile H.L.A. Hartin ja Lon L. Fullerin käsitystä luonnonoikeudesta. (10 p) 2. Aarnio täsmentää Perelmanilta poimimaansa auditoriokäsitettä tietyillä erotteluilla: millä ja miten? Mikä auditoriokäsite Aarnion mukaan tarjoaa perustan rationaaliselle hyväksyttävyydelle? (Aarnio, Laintulkinnan teoria) (10 p) 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja erotus suhteessa oikeussääntöihin. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Esittele tärkeimmät standardit, joita noudatetaan oikeuslähteiden sisältämien oikeusnormilauseiden tulkinnassa. (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p)

12 1. Vastaa kohtiin a ja b tai pelkästään c. Vastaustilaa yhteensä 2 sivua luentokysymysten tai kirjan Johdatus oikeusteoriaan kysymysten osalta. Luennot: a) Mitkä ovat tieteenfilosofian kaksi traditiota Georg Henrik von Wrightin mukaan? (2 p) ja b) Mitä ovat institutionaalinen tulkintaideologia ja kriittinen tulkintaideologia ja mihin ne liittyvät? Mistä ainesosista ne koostuvat? (8 p) tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: c) Mitkä olivat Hans Kelsenin Puhtaan oikeusopin pääväittämät eli mitä tarkoittaa vaatimus oikeustieteen puhtaudesta ja mihin oikeuden velvoittavuus Kelsenin mukaan perustuu? (10 p) 2. Aarnio täsmentää Perelmanilta poimimaansa auditoriokäsitettä tietyillä erotteluilla: millä ja miten? Mikä auditoriokäsite Aarnion mukaan tarjoaa perustan rationaaliselle hyväksyttävyydelle? (Aarnio, Laintulkinnan teoria) (10 p) 3. Tolonen esittelee Aarnion perusteorian oikeuslähteistä. Selvitä, miten oikeuslähteet tässä mallissa ryhmittyvät, ja miten tiukoilla säännöillä oikeuslähteisiin vetoaminen on sidottu. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Tuori kuvaa nykyaikaisen oikeuden koostuvan kolmesta eri tasosta. Analysoi, millaisia suhteita oikeuden pintatason ja pinnanalaisten tasojen välillä on. (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa kohtiin a ja b tai pelkästään c. Luennot: a) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen kaksi tehtävää? (2 p) ja b) Mitä John Finnis väitti oikeudesta? Miten Finnisin käsitystä voi arvioida? (8 p) tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: c) Vertaa H.L.A. Hartin ja Lon L. Fullerin käsitystä luonnonoikeudesta. (10 p) 2. Aarnio hahmottelee käsitystään systematisoinnin ja tulkinnan suhteesta omistus- ja pätemättömyysesimerkkien avulla. Selvitä lyhyesti, mitä hän saa esimerkeistään irti johtopäätöksinä ja arvioina. (Aarnio, Laintulkinnan teoria) (10 p) 3. Selvitä pääpiirteisesti, miten oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Tolosen mukaan. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mitä Tuorin mukaan sisältyy oikeuden syvärakenteeseen, miten se on muotoutunut ja mikä merkitys syvärakenteella on käytännön lakimiehen ammattitehtävissä? (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa kohtiin a ja b tai pelkästään c. Luennot: a) Mitä on juristin ammattitaito? (2 p) b) Mitä tarkoittaa Aulis Aarnion käsitys oikeudellisen tulkintaratkaisun tekemisestä dialogina? Esitä havainnollistava esimerkki. (8 p) Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: c) Miten oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Ronald Dworkinin mukaan? (10 p) 2. Aarnio tiivistää tulkintakannanoton rationaalisuusehdot tietyiksi yleisiksi keskusteluehdoiksi ja tietyiksi perustelun todistustaakkasäännöiksi. Selvitä, mitä nämä pitävät sisällään. (Aarnio, Laintulkinnan teoria) (10 p)

13 3. Selvitä, mihin oikeuslähdekäsitteeseen oikeusperiaatteet kuuluvat ja miten ne eroavat moraaliperiaatteista. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mikä on Tuorin mukaan yleisten oppien koherenssia luova tehtävä, kuka tästä tehtävästä huolehtii ja millä valtuuksilla sekä mitä kritiikkiä voidaan kohdistaa yleisten oppien mainitunlaista tehtävää kohtaan? Mitä etuja tai ongelmia omasta mielestäsi liittyy yleisten oppien koherenssia muodostavaan tehtävään? (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa joko kysymyksiin a ja b tai kysymykseen c. a) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen kaksi tehtävää? b) Neljä näkökulmaa oikeuteen? (luennot kevätlukukausi 2007) : c) Vertaile H. L. A. Hartin ja Lon L. Fullerin käsitystä luonnonoikeudesta. (Johdatus oikeusteoriaan) 2. Mitä Aarnio tarkoittaa tulkintastandardeilla? Selvitä pääryhmät sekä lisäksi tarkemmin kaksi varsinaista tulkintaperiaatetta. (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 3. Selvitä, mihin oikeuslähdekäsitteeseen oikeusperiaatteet kuuluvat ja miten ne eroavat moraaliperiaatteista. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Mitä oikeuden syvärakenteeseen Tuorin ajattelutavan mukaan sisältyy ja mikä merkitys syvärakenteella oman käsityksesi mukaan on lainkäyttäjänä tai lainvalmistelijäna toimivalle lakimiehelle? (Tuon, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) a) Mitkä ovat tieteenfilosofian kaksi traditiota Georg Henrik von Wrightin mukaan? (2 p) b) Mitä ovat institutionaalinen tulkintaideologia ja kriittinen tulkintaideologia ja mihin ne liittyvät? (8 p) (luennot kevätiukukausi 2007) : c) Mitkä ovat Hans Kelsenin Puhtaan oikeusopin pääväittämät? (10 p) (Johdatus oikeusteoriaan) 2. Analogia-argumenttien pääpiirteet oikeudellisessa päätöksenteossa Aarnion mukaan? (10 p) (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 3. Selvitä, miten oikeudelliset toiminnat suuntautuvat reaalimaailmaan Tolosen mukaan? (10 p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Selosta, millaisia normiristiriitojen ratkaisustandardeja Tuorin mukaan on sekä millä tavoin ratkaistaan normiristiriita, jos nuo standardit eivät siihen yksin riitä. (10 p) Vastaa joko kysymyksiin aja b tai kysymykseen c. Huom! Vastausten sivurajoitus: luennot yht. 2 sivua, kirjallisuus yht. 2 sivua. a) Mikä on yleisen oikeustieteen tutkimuskohde ja mikä on sen metodi? (2 p) b) Neljä näkökulmaa oikeuteen? (8 p) (luennot kevät 2007) : c) Miten oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Ronald Dworkinin mukaan? (10 p) (Siltala, Johdatus oikeusteoriaan) 2. Sekä tutkijalla että tuomarilla on Aarnion mukaan ratkaisujen perusteluvelvollisuus. Miksi? (10 p) (Aarnio, Laintulkinnan teoria)

14 3. Selvitä mitä Tolonen tarkoittaa oikeuden ajallisuudella, kielellisyydellä ja yhteisöllisyydellä. (10 p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Mitä eri ulottuvuuksia oikeuden autonomialla on Tuorin mukaan ja mikä on noiden ulottuvuuksien sisältö? (10 p) (Tuon, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) Vastaa joko kysymyksiin a ja b tai kysymykseen c. Huom! Vastausten sivurajoitus: luennot yht. 1 sivu, kirjallisuus yht. 2 sivua. a) Mitä on juristin ammattitaito? (2 p) b) Mitä John Finnis väitti oikeudesta? Miten Finnisin käsitystä voi arvioida? (8 p) (luennot kevätlukukausi 2007) : c) Vertaile H. L. A. Hartin ja Lon L. Fullerin käsitystä luonnonoikeudesta. (10 p) (Siltala, Johdatus oikeusteoriaan) 2. Aarnio hahmottelee käsitystään systematisoinnin ja tulkinnan suhteesta omistus- ja pätemättömyysesimerkkien avulla. Selvitä lyhyesti, mitä hän saa esimerkeistään irti (johtopäätöksinä ja arvioina). (10 p) (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 3. Selvitä pääpiirteisesti, miten oikeussäännöt ja oikeuspeniaatteet eroavat toisistaan Tolosen mukaan. (10 p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Selosta, mikä on Tuorin mukaan yleisten oppien heuristinen tehtävä sekä argumentatiivisnormatiivinen tehtävä. (10 p) (Tuon, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) a) Mitä on juristin ammattitaito? Selitä myös lyhyesti, mitä juristin ammattitaidon osatekijät tarkoittavat (yht. 3 p) b) Oikeustieteen tutkimusalat? Mitä kukin niistä tutkii? (yht. 5 p) c) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen tehtävät? (yht. 2 p) 2. Vastaa joko kysymykseen 2.a tai 2.b a) Miten Kaarle Makkonen analysoi oikeudellisia ratkaisutilanteita? (yht. 10 p) (Makkonen: Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia) b) Mitä Lon L. Fuller väitti oikeudesta ja mikä on Fullerin oikeusajattelun suhde H. L. A. Hartin ajatteluun? (yht. 10 p) (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) 3. Mitä Aarnio tarkoittaa partiaalisella ideaaliauditoriollaja miten se hänen mukaansa eroaa Perelmanin auditorioteoriasta? (10 p.) (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 4. Selvitä pääpiirteisesti miten oikeussäännötja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Tolosen mukaan. (10 p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 5. Selosta, mitä erilaisia ainesosia oikeuden syvärakenteeseen Tuorin mukaan sisältyy ja esitä oma käsityksesi tämän kerrostuman hyödyistä tai ongelmista oikeudellisessa ajattelussa. (10 p) (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt)

15 1.a) Mitä on juristin ammattitaito? b) Mitkä ovat oikeustieteen tutkimusalat ja mitä kukin niistä tutkii? c) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen tehtävät? 2. Vastaa joko kysymyksiin 2.a ja 2.b tai kysymykseen 3: a) Mikä on lex imperfecta? Onko se oikeusnormi? Miten Makkosen ja Alasen käsitykset mahdollisesti eroavat tältä osin toisistaan? Anna myös jokin esimerkki lex imperfectasta. (Makkonen: Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia) ja: b) Onko oikeudellinen induktio Makkosen mukaan mahdollinen? Entä perustuuko oikeudellinen analogia induktiiviseen päättelyyn? Perustele kantasi. (Makkonen: Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia) tai: 3. Mitä on oikeuden sisäinen moraali Lon L. Fullerin mukaan? Mitä on vähimmäismoraali ja ideaalimoraali? Miten H. L. A. Hart on Fullerin kantaa arvioinut? (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) 4. Aarnio hahmottelee käsitystään systematisoinnin ja tulkinnan suhteesta omistus- ja pätemättömyysesimerkkien avulla. Selvitä lyhyesti, mitä hän saa esimerkeistään irti (johtopäätöksinä ja arvioina). (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 5. Mihin oikeuslähdekäsitteeseen suvereeni valta ja lainsäätäjän tahto liittyvät ja millä tavoin? Entä minkälaisia oikeuslähdeopillisia ongelmia liittyy suvereenin vallan ja lainsäätäjän tahdon käsitteisiin ja miten niitä on pyritty ratkaisemaan? (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 6. Selosta, mitä tarkoitetaan Tuorin mukaan seuraavilla tulkintastandardeilla: a) Analogia-päättely. b) E contrario -päätelmä. c) Historiallinen tulkinta. d) Teleologinen tulkinta. Voit vahventaa vastauksesi laatua kertomalla itse hahmottelemiasi esimerkkejä tilanteista, joissa kyseistä tulkintastandardia voitaisiin tai ei voitaisi käyttää. (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) ) Mitä tarkoittaa institutionaalinen tulkintaideologia ja mistä ainesosista se koostuu? Entä mitä tarkoittaa kriittinen tulkintaideologia? Mitä ovat yhtäältä oikeudelliset tulkintakannanotot ja toisaalta oikeudelliset tulkintasuositukset ja mihin lainopin tutkimussuuntauksiin ne liittyvät? (Luennot) 2.a) Onko oikeudellinen induktio Makkosen mukaan mahdollinen? Entä perustuuko oikeudellinen analogia induktiiviseen päättelyyn? Perustele kantasi. ja: 2.b) Mitkä ovat oikeusnormien kolme luokkaa Makkosen mukaan? ja: 2.c) Onko oikeudellinen tulkinta lakitekstin käsittämien merkitysten löytämistä? Jollei, mitä se on? (Makkonen: Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia) tai: 3) Mitä Lon L. Fuller väitti oikeudesta? (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)

16 4) Miksi tuomioistuinratkaisut pitää perustella ja miten tämä Aarnion mukaan liittyy oikeusturvan käsitteeseen? (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 5) Selvitä historiallisen koulukunnan oikeuslähdeteorian pääpiirteet. Miten Tolonen arvioi historiallisen koulukunnan oikeuslähdeteoriaa meidän aikamme oikeuden näkökulmasta? (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 6) Selosta, mitä Tuori tarkoittaa oikeustieteen kaksoiskansalaisuudella ja esitä oma arviosi Tuorin käsityksestä.(tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt.) a) Mitä on juristin ammattitaito? b) Oikeustieteen tutkimusalat? Mitä kukin niistä tutkii? c) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen tehtävät? 2. Vastaa joko kysymykseen a tai b: a) Miten Kaarle Makkonen analysoi oikeudellisia ratkaisutilanteita? b) Mitä Fuller väitti oikeudesta? 3. Mitä Aarnio tarkoittaa tulkintastandardeilla? Selvitä p sekä lisäksi valintasi mukaan tarkemmin kaksi niihin kuuluvaa tulkintaperiaatetta. 4. Selvitä, mihin oikeuslähdekäsitteeseen oikeusperiaatteet kuuluvat ja miten ne eroavat moraaliperiaatteista. 5. Oikeuden autonomian eri ulottuvuudet Selvitä, mikä on perusnormin asema ja merkitys Kelsenin puhtaassa oikeusopissa. 2. Vastaa joko kysymykseen a tai b: a) Miten ja miksi oikeustieteen asema oikeuslähteenä tuomioistuinten ratkaisutoiminnassa on Suomessa muuttunut viime vuosikymmenien aikana? tai b) Aarnio (s.242) esittää, että "yleisesti voidaan todeta, että arvojärjestelmät joutuvat (lain, PR) tulkinnassa käyttöön aina silloin, kun on kysymys kiperästä valintatilanteesta eri tulkintojen välillä... Ihmisten suhde normatiivisiin valintoihin on arvostusten läpitunkema." Miten tämä väite suhtautuu Dworkinin väitteeseen siitä, että tulkintatilanteessa pitää tukeutua - Aarnion ilmaisuja käyttäen - perusteoriaan oikeudesta ja perusoikeuksiin? 3. Miten Tuon erittelee keskustelua tuomarivaltiosta uhkana demokratialle? 4. Mihin keskeisiin piirteisiin Juha Tolonen tiivistää Rousseaun ja Locken kansaa koskevien käsitysten vertailun? Selvitä, mitä Hans Kelsen tarkoittaa käsitteellä "imputaatio" ja miten käsite liittyy Kelsenin käsitykseen oikeustieteen tehtävästä.

17 2. Miten perusoikeuksia koskevat teoriat ilmenevät oikeudellisten ja ulko-oikeudellisten normien, kuten moraalisten normien ja ihanteiden, välisen eron määrittelyssä Ronald Dworkinin oikeusteoriassa ja millaista oikeuspositivismia hän esittämänsä teorian perusteella kritisoi ja miksi? 3. Miten Tuori kuvaa traditionaalisen oikeuspositivismin ristiriitaisuutta sen ratkoessa oikeusnormien viimekäteisen pätevyyskriteerin ongelmaa ja mille lähtökohdalle Tuori on tältä pohjalta laatinut oman ratkaisuehdotuksensa. 4. Selvitä, millä keskeisillä piirteillä Juha Tolonen luonnehtii modernia yhteiskuntanäkemystä ja miten Martin Lutherin nk. kahden valtakunnan oppi näihin piirteisiin sopii Selvitä, mitä Hart tarkoittaa käsitteellä "tunnistamissääntö". 2. a) Pitääkö tuomarin ja oikeuden tutkijan näkökulman oikeuteen olla sama. Jos niiden pitää olla samoja, niin missä tilanteissa ja miksi? (5 p.) b) Mitkä tekijät vaikuttavat nykyisin oikeustieteellisissä kirjoituksissa esitettyjen laintulkintakannanottojen merkitykseen argumentteina, joihin voidaan viitata tuomioistuimissa? (5 p.) 3. Miten Tuori erittelee oikeuden itserajoitusta yksityis- ja julkisoikeudessa ja mikä on oma arviosi erittelyn hyödyistä ja ongelmista? 4. Juha Tolonen väittää, että kaikki yhteiskunnallinen ajattelu 1800-luvun alusta lähtien on ollut yritystä vastata kysymykseen, mitä kansan käsite merkitsee. Minkälaista vastausvaihtoehtoa englantilaiseen traditioon kuuluvat Jeremy Bentham ja John Stuart Mill kysymykseen kehittelivät ja mitä käytännöllistä merkitystä kannalla oli? Selvitä, miten rationalisaatio ja käyttäytymisasenteet liittyvät Rossin keskimmäisen, realistisen kauden käsitykseen oikeusjärjestyksestä. 2. a) Miten Aarnion käsitys oikeudellisen ratkaisutoiminnan teorian muodostamisesta eroaa Posnerin käsityksestä, kun keskitytään tuomarin toimintaan? Anna esimerkkejä. b) Tapaus 3. Selosta, miten Tuori kritikoi Kelsenin ja Hartin tapaa ratkaista oikeuden pätevyyskriteerin ongelma ja kerro, mille lähtökohdalle ratkaisu Tuorin mukaan tulisi rakentaa. 4. Mikä Juha Tolosen mukaan on Hobbesin keskeinen ongelma ja minkälaisen ratkaisun hän siihen esittää? Minkä merkityksen yhteiskuntasopimus tässä yhteydessä saa, entä "Leviathan"? Lainsäätäjän tarkoitus ja lain ns. objektiivinen tarkoitus oikeuslähteenä Aarnion mukaan. 2. Mikä on Tuorin käsitys ja tulkinta EY_oikeuden vieteriukkoteoriasta?

18 3. Miten Aarnio näkee systematisoinnin ja tulkinnan keskinäisen suhteen? Havainnollista selvitystäsi esimerkein (omistus- ja pätemättömyysopit). 4. Selvitä miksi Martti Lutherin kirjoitukset Juha Tolosen mukaan ovat hyvä esimerkki modernista yhteiskunta-ajattelusta. Selvitä erikseen, miten ja minkä opin yhteydessä tämä tulee esiin Mitä Tuori tarkoittaa immanentilla kritiikillä ja fundamentaalikritiikillä sekä kuinka nämä suhtautuvat Tuorin kehittelemään kriittiseen oikeuspositivismiin? 2. Miten oikeuden erottelu eri tasoihin ilmenee Tuorin mukaan tuomioistuimen ratkaisutoiminnassa? 3. Aarnion vastaus kysymykseen siitä, onko lainkäytössä ja lainopissa yksi oikea oikeudellinen ratkaisu, on kyllä ja ei. Miten Aarnio perustelee kantansa? 4. Mitä tarkoittaa orgaaninen valtiokäsitys ja mikä merkitys historiallisella koulukunnalla on saksalaisen valtio-opin traditiossa? (Tolonen, Valtio ja oikeus) Mitä Aarnio tarkoittaa juridisen tulkinnan standardeilla? Esittele lyhyesti tulkintastandardien pääryhmät. (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 2. Mihin keskeisiin piirteisiin Juha Tolonen tiivistää Rousseaun ja Locken kansaa koskevien käsitysten vertailun? (Juha Tolonen, Valtio ja oikeus) 3. Tiivistä käsityksesi siitä, mitä Tuori tarkoittaa modernin oikeuden positiivisuudella. Selvitä lisäksi keskeisimmät traditionaalisen oikeuspositivismin tunnusmerkit ja nimeä ne kysymykset, jotka Tuorin mukaan jäävät ratkaisematta (ja näin saavat Tuorin kehittelemään vaihtoehdoksi kriittisen positivismin teoriansa. Huom! Tuorin vastausta ei tässä yhteydessä luonnollisestikaan tarvitse ryhtyä tarkemmin hahmottelemaan). (Tuori, Kriittinen oikeuspositivismi) 4. Mitä aineksia Tuori lukee yleisiin oppeihin ja millainen asema yleisillä opeilla hänen mukaansa on eri oikeuskulttuureissa? (Tuori, Kriittinen oikeuspositivismi) Vastaa valintasi mukaan kysymykseen 1 joko kysymykseen 1a tai 1b 1a. Sopimusvapauden synty tai 1b. Käsitelainoppi Vastaa valintasi mukaan kysymykseen 2 joko kysymykseen 2a tai 2b 2a. Oikeuden mentaalinen ja sosiaalipsykologinen luonne Axel Hägerströmin mukaan tai

19 2b. Minkälainen asema ja merkitys lainsäätäjän tarkoituksella on Aarnion esittelemässä oikeuslähdeopissa? 3. Mikä on Tuorin käsitys tuomarivaltiosta uhkana demokratialle? 4. Juha Tolosen mukaan Niccolo Machiavelli oli merkittävä poliittisen ajattelun uudistaja. Tiivistä ne Machiavellin ajatukset ja näkemykset, joilla Tolonen arviotaan perustelee Hägerstömin käsitys oikeuden luonteesta (Tolonen, luennot) Kysymys on valinnainen Renton luentosarjan kanssa. Vuosina 1996 ja 1998 sisäänpäässeet saavat laskea hyväkseen 5 minimipistettä. Tästä on mainittava vastauspapereissa. 2. Aristotelisen perinteen kaksi käsitystä valtion luonteesta (Tolonen, luennot) 2 a). Postglossaattorit (Klami) Kysymykset 2 ja 2 a ovat vaihtoehtoisia. 3. Mitä ainesosia sisältyy Tuorin mukaan oikeuden syvärakenteeseen? 4. Juha Tolosen mukaan käsitteet yleistahto, yksilön vapaus ja tasa arvo liittyvät Rousseaun ajatusjärjestelmässä kiinteästi toisiinsa. Mitä ne siis tarkoittavat ja minkälainen ajatusmalli käsitteiden varaan rakennetaan? (Tolonen: Valtio ja oikeus) Käsitelainopin oikeuslähdeoppi. Kysymys on vaihtoehtoinen 1 a:n kanssa. 1 a. Wendell Holmes (Klami) 2. Grundnorm (perusnormi) Kelsenin mukaan. 3. Tiivistä käsityksesi siitä, mitä Tuori tarkoittaa oikeuden itserajoituksella ja siitä, mitä merkitysulottuvuuksia käsitteellä on Tuorin omassa ajattelumallissa. (Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi) 4. Mikä Juha Tolosen mukaan on Hobbesin keskeinen ongelma ja minkälaisen ratkaisun hän siihen esittää? Minkä merkityksen yhteiskuntasopimus tässä yhteydessä saa, entä "Leviathan"? (Tolonen: Valtio ja oikeus) a) Fransiskaaninen köyhyysoppi keskiajan kusvastajana (Tolonen, luennot) 1 b) Franzisco Vitoria (Klami) 1a-1b ovat vaihtoehtoisia.

20 2. "Power-conferring rules" (kompetenssinormit) Hartin teoriassa 3. Miten Tuori tarkastelee yleisten oppien asemaa oikeuskulttuurissa? (Tuori, Kriittinen oikeuspositivismi) 4. Juha Tolosen mukaan Niccolo Machiavelli oli merkittävä poliittisen ajattelun uudistaja. Tiivistä ne Machiavellin ajatukset ja näkemykset, joilla Tolonen arviotaan perustelee. (Tolonen: Valtio ja oikeus) a) Fransiskaaninen köyhyysoppi keskiajan kuvastajana (Tolonen, luennot) 1. b) Franzisco Victorio (Klami) a ja b ovat vaihtoehtoisia 2. Power-conferring rules (kompetenssinormit) Hartin teoriassa 3. Oikeuskulttuurin menetelmälliset ainekset Kaarlo Tuorin mukaan. 4. Martti Luther oli ennen kaikkea uskonnollinen uudistaja. Miksi hänen kirjoituksensa kuitenkin Juha Tolosen mukaan ovat hyvä esimerkki modernista yhteiskunta-ajattelusta? Selvitä erikseen, miten ja minkä opin ytheydessä tämä tulee esille. (Tolonen: Valtio ja oikeus) Voimassaolo tehokkuutena Alf Rossin mukaan (luennot) 2a. Historiallinen koulukunta ja oikeussysteemi valinnainen seuraavan Klamin teoksen kysymyksen kanssa 2b. Begreppjurisprudens 3. Miten Tuori erittelee kirjassaan Kriittinen oikeuspositivismi EY-oikeutta - ja siitä käytyä keskustelua vieteriukko-vertauskuvineen - oikeuden tasoitteluideansa avulla? 4. Juha Tolonen esittelee kirjassaan Valtio ja oikeus kansan tahdon käsitteestä kaksi erilaista, "suorastaan vastakkaista" tulkintaa. Keiden klassikkojen käsityksistä on kysymys, mitkä piirteet käsityksissä ovat keskeisiä ja missä historiallisessa tapahtumassa käsitysten voi sanoa törmänneen vastakkain? a. Sopimusvapauden synty ja sen perusteet (Tolonen, luennot) 1. b. Uusskolastiikan oikeusajattelu (Klami) Kysymykset 1 a ja 1 b ovat valinnaisia. 2. Luettele lyhyesti suvereenin vallan tuntomerkit John Austinin mukaan. Kysymys on valinnainen Renton luentosarjan kanssa.

21 3. Selosta, millaisia ovat Aarnion mukaan tärkeimmät tilanteet, joissa arvot ja arvostukset ovat tulkinnan perusteina ja keiden arvoihin tulkitsija silloin nojautuu? 4. Mitä tarkoittaa orgaaninen valtiokäsitys ja mikä merkitys historiallisella koulukunnalla on saksalaisen valtio opin traditiossa? (Juha Tolonen, Valtio ja oikeus) a. Yksityinen omistus ja käsitelainoppi (Tolonen, luennot) 1b. Postglossaattorit? (Klami) Kysymys 1b on luentoja korvaava kysymys. 2. Suvereenivallan pääpiirteet John Austinilla? (Tolonen, luennot) 2. kysymys on vaihtoehtoinen Renton luentosarjan kanssa ja 1998 pääsykokeissa sisään päässeet saavat lukea hyväkseen viisi minimipistettä 2. kysymyksen osalta. Tästä on mainittava vastauspapereissa. 3. Aulis Aarnio puhuu kirjassaan pyramidista, joka kuvaa oikeusjärjestyksen ymmärtämisen tasoja. Selosta tämän pyramidin pääsisältö ja kerro, mihin tarkoitukseen Aarnio on pyramidin kehitellyt. 4. Selvitä, millä keskeisillä piirteillä Juha Tolonen luonnehtii modernia yhteiskuntanäkemystä ja miten Martin Lutherin nk. kahden valtakunnan oppi näihin piirteisiin sopii. (Tolonen: Valtio ja oikeus) a) sopimusvapauden synty ja sen tausta? b) Postglossaattorit? (Klami) 2. Käskyn Tunnusmerkit John Austinilla? (Tolonen, luennot) 3. John Locken käsitys lainsäädäntövallasta ( Juha Tolonen) 4. Tapaus Ross ja oikeuden ennusteoria 2. Miten feodalismi taloudellisena järjestelmänä liittyy feodaaliseen sopimuskäsitteeseen? 3. Jeremy Bentham ja utilitarismi? 4. Miten Tuorin käsitys oikeuslähteistä poikkeaa Aarnion käsityksestä ja millä seikoilla Tuorin ratkaisua voidaan puolustaa tai arvostella?

22

Yrityskiinnitykseen perustuva panttioikeus ja vakuusomaisuuden arvostaminen yrityssaneerauksessa

Yrityskiinnitykseen perustuva panttioikeus ja vakuusomaisuuden arvostaminen yrityssaneerauksessa Yrityskiinnitykseen perustuva panttioikeus ja vakuusomaisuuden arvostaminen yrityssaneerauksessa Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Pro gradu -tutkielma Esineoikeuden projekti kevät 2013:

Lisätiedot

Oikeudellisen ajattelun perusteita

Oikeudellisen ajattelun perusteita Oikeudellisen ajattelun perusteita TAPIO MÄÄTTÄ (TOIM.) MATTI TOLVANEN ULLA VÄÄTÄNEN ANTTI KOLEHMAINEN MATTI MYRSKY ANSSI KEINÄNEN Oikeudellisen ajattelun perusteita Oikeustieteiden pääsykoekirja 2012

Lisätiedot

TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet

TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet Merja Maria Majanen TUOMARI VIRKAMIEHENÄ Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet Oikeustieteellinen lisensiaatintutkimus Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Lex Nokia perusoikeuksien puristuksessa

Lex Nokia perusoikeuksien puristuksessa Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Pilvi Kalliomaa Lex Nokia perusoikeuksien puristuksessa Sisällönanalyysi Helsingin Sanomissa käydystä keskustelusta 2006 2011 Valtio-oppi Pro gradu -tutkielma Kesäkuu

Lisätiedot

Sosiaalitoimen verkkoneuvonta

Sosiaalitoimen verkkoneuvonta Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja 29 Yrjö Nikunlassi Sosiaalitoimen verkkoneuvonta Viranomaisen neuvontavelvollisuus, henkilötietojen käsittely ja käytännön toteutus Pohjois-Suomen

Lisätiedot

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF LEGAL POLICY RESEARCH COMMUNICATIONS 97

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF LEGAL POLICY RESEARCH COMMUNICATIONS 97 NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF LEGAL POLICY RESEARCH COMMUNICATIONS 97 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Jyrki Tala &

Lisätiedot

KIRKKO-OIKEUS JURIDIIKKAA VAI TEOLOGIAA? KIRKKO-OIKEUDEN PARADIGMAA ETSIMÄSSÄ

KIRKKO-OIKEUS JURIDIIKKAA VAI TEOLOGIAA? KIRKKO-OIKEUDEN PARADIGMAA ETSIMÄSSÄ Arto Seppänen TT, OTT, Lapin yliopisto KIRKKO-OIKEUS JURIDIIKKAA VAI TEOLOGIAA? KIRKKO-OIKEUDEN PARADIGMAA ETSIMÄSSÄ Edilex 2010/21 Artikkeli, versio 1.0 Julkaistu 6.9.2010 www.edilex.fi/lakikirjasto/7251

Lisätiedot

OIKEUSAVUSTA PÄÄTTÄMINEN OIKEUSTURVAN SAATAVUUDEN NÄKÖKULMASTA

OIKEUSAVUSTA PÄÄTTÄMINEN OIKEUSTURVAN SAATAVUUDEN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Martti Rantala OIKEUSAVUSTA PÄÄTTÄMINEN OIKEUSTURVAN SAATAVUUDEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Tampere 2010 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

pelkoa ole. EI JULKINEN

pelkoa ole. EI JULKINEN 10 pelkoa ole. Mutta joka tapauksessa korkeimman oikeuden menettely snna, että se päättää, mitkä jutut se hyväksyy käsittelyyn tai mitkä valitukset ja käyttää siinä mm. kriteerinä sitä, että onko niillä

Lisätiedot

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.4.2015 Tekijä: Pasi Tuominen

Lisätiedot

HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS

HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS Ahti Saarenpää: Henkilö- ja persoonallisuusoikeus 299 Ahti Saarenpää HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS 1. Oikeusjärjestyksen tavoitteet Oikeusjärjestys säädösten ja säännösten ja niiden soveltamiskäytäntöjen

Lisätiedot

Sisällysluettelo... I. Lähteet... III. Kirjat ja artikkelit... III. Viralliset asiakirjat... VII. Lyhenteet... VII. Oikeuskäytäntö...

Sisällysluettelo... I. Lähteet... III. Kirjat ja artikkelit... III. Viralliset asiakirjat... VII. Lyhenteet... VII. Oikeuskäytäntö... Sisällysluettelo Sisällysluettelo... I Lähteet... III Kirjat ja artikkelit... III Viralliset asiakirjat... VII Lyhenteet... VII Oikeuskäytäntö... VII 1. Johdanto... 1 1.1. Yleistä... 1 1.2. Tutkimustehtävä

Lisätiedot

Kokeellinen peliteoria ja rahalliset palkkiot

Kokeellinen peliteoria ja rahalliset palkkiot Kokeellinen peliteoria ja rahalliset palkkiot Vesa Honkanen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Filosofian pro gradu -tutkielma huhtikuu 2015 Tiivistelmä Tampereen yliopisto

Lisätiedot

VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011. Pro gradu Teresa Pohjolainen

VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011. Pro gradu Teresa Pohjolainen VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011 Pro gradu Teresa Pohjolainen Jyväskylä yliopisto Kielten laitos Suomen kielen oppiaine

Lisätiedot

Verohallinnon muuttuva norminanto

Verohallinnon muuttuva norminanto SEPPO IIVONEN Verohallinnon muuttuva norminanto ACTA WASAENSIA NO 249 OIKEUSTIEDE 9 TALOUSOIKEUS UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Kauko Wikström Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

VAKIOEHTOJEN TULKINTA JA SOVELTAMINEN VAPAAEHTOISISSA KULUTTAJAVAKUUTUKSISSA TARKASTELUSSA AJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKIOEHTOJEN TULKINTA JA SOVELTAMINEN VAPAAEHTOISISSA KULUTTAJAVAKUUTUKSISSA TARKASTELUSSA AJONEUVOVAKUUTUKSET TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Leena Jalomäki VAKIOEHTOJEN TULKINTA JA SOVELTAMINEN VAPAAEHTOISISSA KULUTTAJAVAKUUTUKSISSA TARKASTELUSSA AJONEUVOVAKUUTUKSET Pro gradu -tutkielma Yritysjuridiikka

Lisätiedot

Kunnan maapolitiikka:

Kunnan maapolitiikka: Ilari Hovila Kunnan maapolitiikka: Oikeudelliset ohjauskeinot Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 129 Lapin yliopisto oikeustieteiden tiedekunta Ilari Hovila Kansi: Ruut Kiiskilä Taitto: Taittotalo

Lisätiedot

HYVÄN OLEMUS Opettajan aineisto

HYVÄN OLEMUS Opettajan aineisto Marko Lindberg, Maija Latvala, Tarmo Ahonen, Mika Aspinen HYVÄN OLEMUS Opettajan aineisto KIRJAPAJA HELSINKI Tekijät ja Kotimaa-Yhtiöt Oy / Kirjapaja, Helsinki 2009 Ulkoasu ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-951-607-935-9

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SIDOSRYHMÄVUOROPUHELU VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN VÄLINEENÄ. VUOROPUHELU YRITYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ. URN:NBN:fi:jyu-2005107 Johtaminen Pro

Lisätiedot

Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena

Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Juha Koski Työoikeus Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Epärehellisyys

Lisätiedot

YHTEISKUNTASOPIMUKSEN MAHDOTTOMUUDESTA: Leibnizin Hobbes- ja Locke-kritiikin luonne, taustat ja lähtökohdat

YHTEISKUNTASOPIMUKSEN MAHDOTTOMUUDESTA: Leibnizin Hobbes- ja Locke-kritiikin luonne, taustat ja lähtökohdat Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma YHTEISKUNTASOPIMUKSEN MAHDOTTOMUUDESTA: Leibnizin Hobbes- ja Locke-kritiikin luonne, taustat ja lähtökohdat Niko Laine pro

Lisätiedot

Taiteen vapaus perusoikeutena

Taiteen vapaus perusoikeutena Pauli Rautiainen Taiteen vapaus perusoikeutena TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 33 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS No 33 Taiteen keskustoimikunta Arts Council of Finland

Lisätiedot

Onni ja vapaus uusliberalismi ja vihreä ideologia onnellisuustutkimuksen näkökulmasta

Onni ja vapaus uusliberalismi ja vihreä ideologia onnellisuustutkimuksen näkökulmasta Onni ja vapaus uusliberalismi ja vihreä ideologia onnellisuustutkimuksen näkökulmasta Jukka Tapani Jonninen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yleinen valtio-oppi Pro gradu -tutkielma Syyskuu

Lisätiedot

VIETERIUKKODILEMMA. - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin

VIETERIUKKODILEMMA. - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin VIETERIUKKODILEMMA - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin OTM, lakimies Tanja Alatainio OTM, lakimies Jukka Kumpuvuori Vieteriukkodilemma -

Lisätiedot

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=fi&text=&part=1&docid=123724&cid=3367611

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=fi&text=&part=1&docid=123724&cid=3367611 1 / 27 JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PEDRO CRUZ VILLALÓN 12 päivänä kesäkuuta 2012 (1) Asia C 617/10 Åklagaren vastaan Hans Åkerberg Fransson (Ennakkoratkaisupyyntö Haparanda tingsrätt (Ruotsi)) Euroopan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Johanna Niemelä YHDENVERTAISUUSPERIAATTEEN SOVELTAMINEN JULKISOIKEUDELLISESSA PERINNÄSSÄ Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

NÄINHÄN ME SOVITTIIN. Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys

NÄINHÄN ME SOVITTIIN. Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys NÄINHÄN ME SOVITTIIN Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys Lapin yliopisto Pro Gradu Aleksi Hyyryläinen Velvoiteoikeus Syksy 2014 Lapin

Lisätiedot

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA Miikka Isosalo 0198132 Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Maisteritutkielma Syksy 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Paulina Tallroth Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja sopimuskäytäntö: miten nettisopimuksia tehdään ja voidaan tehdä

Sopimusoikeus ja sopimuskäytäntö: miten nettisopimuksia tehdään ja voidaan tehdä Sopimusoikeus ja sopimuskäytäntö: miten nettisopimuksia tehdään ja voidaan tehdä Tutkielma 16.12.1999 Ohjaaja Lena Sisula-Tulokas Tekijä Martin von Willebrand Sisällys 1 Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tavoite...3

Lisätiedot