Vastaa yhteensä neljään kysymykseen: 1.a tai 1.b, 2.a tai 2.b sekä 3.a ja 3.b tai 4.a ja 4.b.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaa yhteensä neljään kysymykseen: 1.a tai 1.b, 2.a tai 2.b sekä 3.a ja 3.b tai 4.a ja 4.b."

Transkriptio

1 Yleinen oikeustiede Oikeudenalojen perusteet Vastaa yhteensä neljään kysymykseen: 1.a tai 1.b, 2.a tai 2.b sekä 3.a ja 3.b tai 4.a ja 4.b. Vastaa joko (1.a) (1.b) 1.a) Lainopin tutkimuksellinen identiteetti? (Luennot kevät 2014, prof. Siltala) (10 p) 1.b) Mitä amerikkalaiset oikeusrealistit väittivät oikeudesta? + Vastaa joko (2.a) (2.b) 2.a) Millainen on suomalaisen tuomarin oikeuslähdeoppi vuonna 2014? (Luennot kevät 2014, prof. Siltala) (10 p) 2.b) Vertaile Hans Kelsenin ja H. L. A. Hartin käsitystä oikeudesta Vastaa kysymyksiin 3.a ja 3.b, jos olet lukenut opetussuunnitelman mukaiset kirjat (Tolonen ja Tuori). Vastaa kysymyksiin 4.a ja 4.b, jos olet lukenut opetussuunnitelman mukaisen kirjan (Tuori). 3.a) Mitkä ovat oikeusperiaatteiden tehtävät? Miten oikeusperiaatteet eroavat oikeussäännöistä? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 3.b) Mitä Tuori tarkoittaa oikeuden autonomialla ja mitä ulottuvuuksia siihen sisältyy? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) 1/2 4.a) Luonnollisten lakien alkuperä klassisessa luonnonoikeudessa ja uuden ajan alun luonnonoikeudessa. (Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi) (10 p) 4.b) Paljastava kritiikki ja normatiivinen kritiikki. (Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi) (10 p) Vastaa joko (1.a) (1.b) 1.a) Juristin ammattitaidon osatekijät ja juristin kolme tiedonintressiä? (Luennot kevät 2014, prof. Siltala) (10 p)

2 1.b) H. L. A. Hartin käsitys oikeudesta? (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) (10 p) + Vastaa joko (2.a) (2.b) 2.a) Mitä ovat juridiset konstruktiot ja mikä on niiden merkitys oikeudellisessa ajattelussa? (Luennot kevät 2014, prof. Siltala) (10 p) 2.b) Mitä on rationaalinen hyväksyttävyys? (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (10 p) Vastaustilaa enintään 2sivua/kysymys 3) Tolonen johtaa oikeudellisen suvereenin vallan ja formaalisen oikeuslähdekäsitteen John Austiniin. a) Mitä nämä Austinin käsitteet tarkoittavat ja mikä niiden merkitys on oikeuslähdeopillisesti? b) Miten Austinin käsitteitä ja hänen näkemyksiään on kritisoitu? HUOM: Vastaa molempiin alakohtiin a) ja b) (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10p) 4) Tuori esittelee teoksessaan oman näkemyksensä skandinaavisesta/suomalaisesta oikeuslähdeopista. Miten Tuori luokittelee oikeuslähteet ja mitä nämä luokittelut pitävät sisällään? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10p) Vastaa joko 1.a (= luennot/siltala) 1.b (= Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) Vastaa joko 2.a ja 2.b (luennot/siltala) 2.c ja 2.d (= Aarnio: Laintulkinnan teoria) 1.a) Selvitä lyhyesti: mitä on juristin ammattitaito? mitä juristitutkinto opettaa? mitä juristitutkinto ei opeta? (Luennot kevät 2013, prof. Siltala) (10 p)

3 1.b) Millainen on suomalaisen tuomarin oikeuslähdeoppi ja mitä ovat sen viimeaikaiset muutokset? 2.a) Lainopin tutkimuksellinen identiteetti: Mitkä kolme opillista lähtökohtaa moderni lainoppi on saanut henkisenä perintönä keskiajan lainoppineilta? (Luennot kevät 2013, prof. Siltala) (5 p) 2.b) Mitkä kaksi näkökulmaa oikeudelliseen ratkaisuun voidaan erottaa? (Luennot kevät 2013, prof. Siltala) (5 p) 2.c) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (5 p) 2.d) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (5 p) 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja ero suhteessa oikeussääntöihin? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mitkä ovat yleisten oppien tehtävät Tuorin mukaan? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa JOKO 1.a 1.b 1.a) Selvitä lyhyesti: Mitä Siltala tarkoittaa oikeudellisilla konstruktioilla? Kuvaa sopimuskonstituutio esimerkkinä erilaisista teoreettisista tavoista konstruoida sitovan sopimuksen synty (maks. 1 s.) (Luennot kevät 2013, prof. Siltala) (10 p) 1.b) Vertaile H. L. A. Hartin ja Lon L. Fullerin oikeusajattelua (maks. 1 s.) Vastaa SEKÄ 2.a) ETTÄ 2.b) 2.a) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (maks. 0,5 s.) (5 p) (Aarnio: Laintulkinnan teoria) 2.b) Mitä oikeusrealismi ja sosiologinen oikeustiede väittävät oikeudesta? (maks. 0,5 s.) (5 p) (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)

4 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja ero suhteessa oikeussääntöihin? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mitä Tuori tarkoittaa oikeuden autonomialla ja mitä ulottuvuuksia siihen sisältyy? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa joko 1.a) 1.b) 1.a) Selvitä lyhyesti: mitä on juristin ammattitaito? mitä juristitutkinto opettaa? mitä juristitutkinto ei opeta? (Luennot kevät 2012, prof. Siltala) (10 p) 1.b) Mitä John Finnis väittää oikeudesta ja miten hänen käsitystään voi arvioida? 2.a) Onko oikeudelliseen ongelmaan yksi ainoa oikea ratkaisu: Aulis Aarnion mukaan? Ronald Dworkinin mukaan? Miksi on tai ei ole? Perustele. (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (5 p) 2.b) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (Aarnio: Laintulkinnan teoria) (5 p) 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja ero suhteessa oikeussääntöihin? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Tuori kuvaa nykyaikaisen oikeuden koostuvan kolmesta eri tasosta. Analysoi, millaisia suhteita oikeuden pintatason ja pinnanalaisten tasojen välillä on? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p)

5 Suomalaisen tuomarin oikeuslähdeoppi? Miten se on muuttunut viime vuosikymmenten aikana? Miksi? (10 p) (Luennot kevät 2012, prof. Siltala tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) Vastaa joko 2.a) 2.b) 2.a) Vertaile Hans Kelsenin ja H. L. A. Hartin käsitystä oikeudesta? 2.b) Mitä oikeusrealismi ja sosiologinen oikeustiede väittävät oikeudesta? Oikeusperiaatteiden tehtävät ja ero suhteessa oikeussääntöihin? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mitä Tuori tarkoittaa oikeuden autonomialla ja mitä ulottuvuuksia siihen sisältyy? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa joko 1.a) 1.b) 1.a) Mitä on: deduktiivinen päättely induktiivinen päättely abduktiivinen päättely Entä millaista päättelyä oikeudellinen päättely on? (Luennot kevät 2012, prof. Siltala) (10 p) 1.b) Vertaile H. L. A. Hartin ja Lon L. Fullerin oikeusajattelua. (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)? (10 p)

6 Vastaa joko 2.a) 2.b) 2.a) Vertaile Hans Kelsenin ja H. L. A. Hartin käsitystä oikeudesta? 2.b) Luonnonoikeusfilosofia? Aarnion oikeuslähdeteoria. Selitä myös, mihin eri oikeuslähteiden velvoittavuus perustuu. (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Yleisten oppien tehtävät Tuorin mukaan. (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa joko 1.a) 1.b) 1.a) Selvitä lyhyesti: mitä on juristin ammattitaito? mitä juristitutkinto opettaa? mitä juristitutkinto ei opeta? (10 p) (Luennot kevät 2012, prof. Siltala) 1.b) Suomalaisen tuomarin oikeuslähdeoppi ja sen muutokset? 2.a) Mitä tarkoittaa Aarnion ajatus oikeudellisesta ratkaisusta dialogina? Havainnollista asiaa myös kaavioesityksellä. (5 p) (Aarnio: Laintulkinnan teoria) 2.b) Onko oikeudelliseen ongelmaan yksi ainoa oikea ratkaisu: Aulis Aarnion mukaan? Ronald Dworkinin mukaan? Miksi on tai ei ole? Perustele. (5 p) (Aarnio: Laintulkinnan teoria) 3. Mitä normin voimassaolo tarkoittaa Alf Rossin mukaan? Miten Ross luokittelee oikeuslähteet? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Millaista kritiikkiä analyyttinen oikeustiede esitti käsitelainopin menetelmää kohtaan ja millainen oli analyyttisen oikeustieteen oma menetelmä? Anna kummastakin menetelmästä yksi esimerkki. (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p)

7 Vastaa JOKO 1.a) 1.b) 1) Luennot tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: 1.a) Mitä on juristin ammattitaito? Mitä juristitutkinto opettaa? Entä mitä tutkinto ei opeta? (10 p) 1.b) John Finnisin käsitys oikeudesta. Miten Finnisin käsitystä voi arvioida? 2) Aarnio: Laintulkinnan teoria: 2.a) Mitä tarkoittaa ajatus oikeudellisesta ratkaisusta dialogina? Havainnollista asiaa kaavioesityksellä. (5 p) JA 2.b) Onko oikeudelliseen ongelmaan yksi ainoa oikea ratkaisu Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan? Miksi on tai ei ole? (5 p) Arthur Kaufmannin hermeneutiikka? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Oikeustieteen kaksoiskansalaisuus Tuorin mukaan? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa tehtävässä nro 1 joko 1.a) 1.b) 1) (Luennot tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) 1.a) Korkein oikeus antaa yksityistä parkkivalvontatoimintaa koskevan prejudikaatin, jossa se katsoo sanotun toiminnan lainmukaiseksi. Hieman myöhemmin eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että käsiteltävänä oleva, myös sanotun prejudikaatin soveltamisalan käsittävä yksityistä parkkivalvontatoimintaa koskeva lakiesitys on perustuslain vastainen, koska kyse on merkittävästä julkisen vallan käyttämisestä. Mikä on voimassa olevan oikeuden sisältö? Miten arvioit asiaa: (i) Kaarlo Tuorin kriittisen oikeuspositivismin mukaan? (ii) Aulis Aarnion oikeudellisen argumentaatioteorian valossa? (10 p)

8 1.b) Mitä on vaihtoehtoinen, kriittinen tai avoimen poliittinen lainoppi? (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)? (10 p) 2. (Aarnio: Laintulkinnan teoria) 2.a) Onko oikeudelliseen ongelmaan yksi ainoa oikea ratkaisu Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan? Miksi on tai ei ole? (5 p) JA 2.b) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (5 p) ) Hans Kelsenin oikeuslähdeteoria ja Hannu Tolosen teoriaa koskevat kriittiset huomiot? (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4) Mitä tarkoitetaan yleisten oppien koherenssia luovalla tehtävällä ja yleisten oppien heuristisella tehtävällä? (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Kysymyksissä 1 ja 2 vastaustilaa enintään 1 sivu/kysymys. Vastaa joko 1.a) 1.b) 1) Luennot 1.a) Oikeustapaus: poliisiylijohtaja MP ilmoittaa julkisuudessa, ettei poliisi kohtuussyistä aio toistaiseksi panna täytäntöön Korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimaista päätöstä, jolla henkilöt X ja Y on määrätty karkotettavaksi maasta, ja poliisijohtajan tahto myös toteutuu. Miten arvioit tilannetta H. L. A. Hartin oikeusteorian, luonnonoikeusfilosofian ja Critical Legal Studies -koulun esittämien käsitysten valossa? (10 p) 1.b) Lon L. Fullerin käsitys oikeudesta. 2. Aarnio: Laintulkinnan teoria

9 2.a) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (5 p) JA 2.b) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (5 p. 3) Tolonen: Oikeuslähdeoppi Oikeusperiaatteiden tehtävät ja erotus suhteessa oikeussääntöihin. (10 p.) 4) Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt Esittele tärkeimmät standardit, joita noudatetaan oikeuslähteiden sisältämien oikeusnormilauseiden tulkinnassa. (10 p.) Kysymyksissä 1 ja 2 vastaustilaa enintään 1 sivu/kysymys. Vastaa joko 1.a) ja 1.b) 1.c) 1) Luennot tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan 1.a) Luennot: Miten Aulis Aarnion oikeuslähdeoppi on muuttunut Tulkinnan taito -teoksessa (2006) verrattuna Laintulkinnan teoria -teoksessa (1988) esitettyyn? (5 p) JA 1.b) Mitä tarkoittaa Olavi Heinosen väite suomalaisen tuomarin kolmoisroolista? Entä mikä on suomalaisen tuomarin neljäs rooli? (5 p) 1.b) Lon L. Fullerin käsitys oikeudesta. 2) Aarnio: Laintulkinnan teoria a) Mitä tarkoittaa jura novit curia? (5 p) 2.b) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (5 p)

10 3) Tolonen: Oikeuslähdeoppi Tolonen esittelee Aarnion perusteorian oikeuslähteistä. Selvitä, miten oikeuslähteet tässä mallissa ryhmittyvät, ja miten tiukoilla säännöillä oikeuslähteisiin vetoaminen on sidottu. (10 p.) 4) Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt Tuori kuvaa nykyaikaisen oikeuden koostuvan kolmesta eri tasosta. Analysoi millaisia suhteita oikeuden pintatason ja pinnanalaisten tasojen välillä on. (10 p.) Vastaustilaa enintään 1 sivu/kysymys. Vastaa joko 1.a) 1.b) 1.a) Oikeustapaus: poliisiylijohtaja MP ilmoittaa julkisuudessa, ettei poliisi kohtuussyistä aio toistaiseksi panna täytäntöön Korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimaista päätöstä, jolla henkilöt X ja Y on määrätty karkotettavaksi maasta, ja poliisijohtajan tahto myös toteutuu. Miten arvioit tilannetta H. L. A. Hartin oikeusteorian, luonnonoikeusfilosofian ja Critical Legal Studies -koulun esittämien käsitysten valossa? (10 p) 1.b) John Finnisin käsitys oikeudesta? Miten Finnisin käsitystä voi arvioida (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)? (10 p) 2. Aarnio: Laintulkinnan teoria 2.a) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (5 p) JA 2.b) Mitä ovat ratkaisun sisäinen ja ulkoinen perustelu? (5 p) 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja erotus suhteessa oikeussääntöihin. (10 p.) (Tolonen: Oikeuslähdeoppi) 4. Tuori kuvaa nykyaikaisen oikeuden koostuvan kolmesta eri tasosta. Analysoi millaisia suhteita oikeuden pintatason ja pinnanalaisten tasojen välillä on. (10 p.) (Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt)

11 Luennot tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan Vastaa joko 1.a) ja 1.b) tai pelkästään 1.c) 1.a) Miten Aulis Aarnion oikeuslähdeoppi on muuttunut Tulkinnan taito -teoksessa (2006) verrattuna Laintulkinnan teoria -teoksessa (1988) esitettyyn? (5 p) 1.b) Mitä tarkoittaa Olavi Heinosen väite suomalaisen tuomarin kolmoisroolista? (5 p) 1.c) Miten oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Ronald Dworkinin mukaan? 2) Aarnio: Laintulkinnan teoria 2.a) Mitä tarkoittaa jura novit curia? (5 p) JA 2.b) Onko oikeudelliseen ongelmaan Aulis Aarnion ja Ronald Dworkinin mukaan yksi oikea ratkaisu? Miksi? (5 p) 3. Mihin oikeuslähdekäsitteeseen suvereeni valta ja lainsäätäjän tahto liittyvät ja millä tavoin? Entä minkälaisia oikeuslähdeopillisia ongelmia liittyy suvereenin vallan ja lainsäätäjän tahdon käsitteisiin ja miten niitä on pyritty ratkaisemaan? (10p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Hahmotellessaan oikeuden tasojen välisiä suhteita Tuori nimeää kuusi erilaista "suhdetta". Mitä ne ovat? Selvitä lisäksi tarkemmin kahden, mielestäsi keskeisimmän, tasojen välisen suhteen luonnetta - ja perustele valintasi. (10p) (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) Vastaa kohtiin a ja b tai pelkästään c. Vastaustilaa yhteensä 2 sivua luentokysymysten tai kirjan Johdatus oikeusteoriaan kysymysten osalta. Luennot: a) Mitä on juristin ammattitaito? (2 p) ja b) Mitä tarkoittaa Aulis Aarnion käsitys oikeudellisen tulkintaratkaisun tekemisestä dialogina? Esitä havainnollistava esimerkki. (8 p) tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: c) Vertaile H.L.A. Hartin ja Lon L. Fullerin käsitystä luonnonoikeudesta. (10 p) 2. Aarnio täsmentää Perelmanilta poimimaansa auditoriokäsitettä tietyillä erotteluilla: millä ja miten? Mikä auditoriokäsite Aarnion mukaan tarjoaa perustan rationaaliselle hyväksyttävyydelle? (Aarnio, Laintulkinnan teoria) (10 p) 3. Oikeusperiaatteiden tehtävät ja erotus suhteessa oikeussääntöihin. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Esittele tärkeimmät standardit, joita noudatetaan oikeuslähteiden sisältämien oikeusnormilauseiden tulkinnassa. (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p)

12 1. Vastaa kohtiin a ja b tai pelkästään c. Vastaustilaa yhteensä 2 sivua luentokysymysten tai kirjan Johdatus oikeusteoriaan kysymysten osalta. Luennot: a) Mitkä ovat tieteenfilosofian kaksi traditiota Georg Henrik von Wrightin mukaan? (2 p) ja b) Mitä ovat institutionaalinen tulkintaideologia ja kriittinen tulkintaideologia ja mihin ne liittyvät? Mistä ainesosista ne koostuvat? (8 p) tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: c) Mitkä olivat Hans Kelsenin Puhtaan oikeusopin pääväittämät eli mitä tarkoittaa vaatimus oikeustieteen puhtaudesta ja mihin oikeuden velvoittavuus Kelsenin mukaan perustuu? (10 p) 2. Aarnio täsmentää Perelmanilta poimimaansa auditoriokäsitettä tietyillä erotteluilla: millä ja miten? Mikä auditoriokäsite Aarnion mukaan tarjoaa perustan rationaaliselle hyväksyttävyydelle? (Aarnio, Laintulkinnan teoria) (10 p) 3. Tolonen esittelee Aarnion perusteorian oikeuslähteistä. Selvitä, miten oikeuslähteet tässä mallissa ryhmittyvät, ja miten tiukoilla säännöillä oikeuslähteisiin vetoaminen on sidottu. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Tuori kuvaa nykyaikaisen oikeuden koostuvan kolmesta eri tasosta. Analysoi, millaisia suhteita oikeuden pintatason ja pinnanalaisten tasojen välillä on. (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa kohtiin a ja b tai pelkästään c. Luennot: a) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen kaksi tehtävää? (2 p) ja b) Mitä John Finnis väitti oikeudesta? Miten Finnisin käsitystä voi arvioida? (8 p) tai Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: c) Vertaa H.L.A. Hartin ja Lon L. Fullerin käsitystä luonnonoikeudesta. (10 p) 2. Aarnio hahmottelee käsitystään systematisoinnin ja tulkinnan suhteesta omistus- ja pätemättömyysesimerkkien avulla. Selvitä lyhyesti, mitä hän saa esimerkeistään irti johtopäätöksinä ja arvioina. (Aarnio, Laintulkinnan teoria) (10 p) 3. Selvitä pääpiirteisesti, miten oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Tolosen mukaan. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mitä Tuorin mukaan sisältyy oikeuden syvärakenteeseen, miten se on muotoutunut ja mikä merkitys syvärakenteella on käytännön lakimiehen ammattitehtävissä? (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa kohtiin a ja b tai pelkästään c. Luennot: a) Mitä on juristin ammattitaito? (2 p) b) Mitä tarkoittaa Aulis Aarnion käsitys oikeudellisen tulkintaratkaisun tekemisestä dialogina? Esitä havainnollistava esimerkki. (8 p) Siltala: Johdatus oikeusteoriaan: c) Miten oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Ronald Dworkinin mukaan? (10 p) 2. Aarnio tiivistää tulkintakannanoton rationaalisuusehdot tietyiksi yleisiksi keskusteluehdoiksi ja tietyiksi perustelun todistustaakkasäännöiksi. Selvitä, mitä nämä pitävät sisällään. (Aarnio, Laintulkinnan teoria) (10 p)

13 3. Selvitä, mihin oikeuslähdekäsitteeseen oikeusperiaatteet kuuluvat ja miten ne eroavat moraaliperiaatteista. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) (10 p) 4. Mikä on Tuorin mukaan yleisten oppien koherenssia luova tehtävä, kuka tästä tehtävästä huolehtii ja millä valtuuksilla sekä mitä kritiikkiä voidaan kohdistaa yleisten oppien mainitunlaista tehtävää kohtaan? Mitä etuja tai ongelmia omasta mielestäsi liittyy yleisten oppien koherenssia muodostavaan tehtävään? (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) (10 p) Vastaa joko kysymyksiin a ja b tai kysymykseen c. a) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen kaksi tehtävää? b) Neljä näkökulmaa oikeuteen? (luennot kevätlukukausi 2007) : c) Vertaile H. L. A. Hartin ja Lon L. Fullerin käsitystä luonnonoikeudesta. (Johdatus oikeusteoriaan) 2. Mitä Aarnio tarkoittaa tulkintastandardeilla? Selvitä pääryhmät sekä lisäksi tarkemmin kaksi varsinaista tulkintaperiaatetta. (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 3. Selvitä, mihin oikeuslähdekäsitteeseen oikeusperiaatteet kuuluvat ja miten ne eroavat moraaliperiaatteista. (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Mitä oikeuden syvärakenteeseen Tuorin ajattelutavan mukaan sisältyy ja mikä merkitys syvärakenteella oman käsityksesi mukaan on lainkäyttäjänä tai lainvalmistelijäna toimivalle lakimiehelle? (Tuon, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) a) Mitkä ovat tieteenfilosofian kaksi traditiota Georg Henrik von Wrightin mukaan? (2 p) b) Mitä ovat institutionaalinen tulkintaideologia ja kriittinen tulkintaideologia ja mihin ne liittyvät? (8 p) (luennot kevätiukukausi 2007) : c) Mitkä ovat Hans Kelsenin Puhtaan oikeusopin pääväittämät? (10 p) (Johdatus oikeusteoriaan) 2. Analogia-argumenttien pääpiirteet oikeudellisessa päätöksenteossa Aarnion mukaan? (10 p) (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 3. Selvitä, miten oikeudelliset toiminnat suuntautuvat reaalimaailmaan Tolosen mukaan? (10 p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Selosta, millaisia normiristiriitojen ratkaisustandardeja Tuorin mukaan on sekä millä tavoin ratkaistaan normiristiriita, jos nuo standardit eivät siihen yksin riitä. (10 p) Vastaa joko kysymyksiin aja b tai kysymykseen c. Huom! Vastausten sivurajoitus: luennot yht. 2 sivua, kirjallisuus yht. 2 sivua. a) Mikä on yleisen oikeustieteen tutkimuskohde ja mikä on sen metodi? (2 p) b) Neljä näkökulmaa oikeuteen? (8 p) (luennot kevät 2007) : c) Miten oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Ronald Dworkinin mukaan? (10 p) (Siltala, Johdatus oikeusteoriaan) 2. Sekä tutkijalla että tuomarilla on Aarnion mukaan ratkaisujen perusteluvelvollisuus. Miksi? (10 p) (Aarnio, Laintulkinnan teoria)

14 3. Selvitä mitä Tolonen tarkoittaa oikeuden ajallisuudella, kielellisyydellä ja yhteisöllisyydellä. (10 p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Mitä eri ulottuvuuksia oikeuden autonomialla on Tuorin mukaan ja mikä on noiden ulottuvuuksien sisältö? (10 p) (Tuon, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) Vastaa joko kysymyksiin a ja b tai kysymykseen c. Huom! Vastausten sivurajoitus: luennot yht. 1 sivu, kirjallisuus yht. 2 sivua. a) Mitä on juristin ammattitaito? (2 p) b) Mitä John Finnis väitti oikeudesta? Miten Finnisin käsitystä voi arvioida? (8 p) (luennot kevätlukukausi 2007) : c) Vertaile H. L. A. Hartin ja Lon L. Fullerin käsitystä luonnonoikeudesta. (10 p) (Siltala, Johdatus oikeusteoriaan) 2. Aarnio hahmottelee käsitystään systematisoinnin ja tulkinnan suhteesta omistus- ja pätemättömyysesimerkkien avulla. Selvitä lyhyesti, mitä hän saa esimerkeistään irti (johtopäätöksinä ja arvioina). (10 p) (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 3. Selvitä pääpiirteisesti, miten oikeussäännöt ja oikeuspeniaatteet eroavat toisistaan Tolosen mukaan. (10 p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 4. Selosta, mikä on Tuorin mukaan yleisten oppien heuristinen tehtävä sekä argumentatiivisnormatiivinen tehtävä. (10 p) (Tuon, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) a) Mitä on juristin ammattitaito? Selitä myös lyhyesti, mitä juristin ammattitaidon osatekijät tarkoittavat (yht. 3 p) b) Oikeustieteen tutkimusalat? Mitä kukin niistä tutkii? (yht. 5 p) c) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen tehtävät? (yht. 2 p) 2. Vastaa joko kysymykseen 2.a tai 2.b a) Miten Kaarle Makkonen analysoi oikeudellisia ratkaisutilanteita? (yht. 10 p) (Makkonen: Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia) b) Mitä Lon L. Fuller väitti oikeudesta ja mikä on Fullerin oikeusajattelun suhde H. L. A. Hartin ajatteluun? (yht. 10 p) (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) 3. Mitä Aarnio tarkoittaa partiaalisella ideaaliauditoriollaja miten se hänen mukaansa eroaa Perelmanin auditorioteoriasta? (10 p.) (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 4. Selvitä pääpiirteisesti miten oikeussäännötja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan Tolosen mukaan. (10 p) (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 5. Selosta, mitä erilaisia ainesosia oikeuden syvärakenteeseen Tuorin mukaan sisältyy ja esitä oma käsityksesi tämän kerrostuman hyödyistä tai ongelmista oikeudellisessa ajattelussa. (10 p) (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt)

15 1.a) Mitä on juristin ammattitaito? b) Mitkä ovat oikeustieteen tutkimusalat ja mitä kukin niistä tutkii? c) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen tehtävät? 2. Vastaa joko kysymyksiin 2.a ja 2.b tai kysymykseen 3: a) Mikä on lex imperfecta? Onko se oikeusnormi? Miten Makkosen ja Alasen käsitykset mahdollisesti eroavat tältä osin toisistaan? Anna myös jokin esimerkki lex imperfectasta. (Makkonen: Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia) ja: b) Onko oikeudellinen induktio Makkosen mukaan mahdollinen? Entä perustuuko oikeudellinen analogia induktiiviseen päättelyyn? Perustele kantasi. (Makkonen: Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia) tai: 3. Mitä on oikeuden sisäinen moraali Lon L. Fullerin mukaan? Mitä on vähimmäismoraali ja ideaalimoraali? Miten H. L. A. Hart on Fullerin kantaa arvioinut? (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan) 4. Aarnio hahmottelee käsitystään systematisoinnin ja tulkinnan suhteesta omistus- ja pätemättömyysesimerkkien avulla. Selvitä lyhyesti, mitä hän saa esimerkeistään irti (johtopäätöksinä ja arvioina). (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 5. Mihin oikeuslähdekäsitteeseen suvereeni valta ja lainsäätäjän tahto liittyvät ja millä tavoin? Entä minkälaisia oikeuslähdeopillisia ongelmia liittyy suvereenin vallan ja lainsäätäjän tahdon käsitteisiin ja miten niitä on pyritty ratkaisemaan? (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 6. Selosta, mitä tarkoitetaan Tuorin mukaan seuraavilla tulkintastandardeilla: a) Analogia-päättely. b) E contrario -päätelmä. c) Historiallinen tulkinta. d) Teleologinen tulkinta. Voit vahventaa vastauksesi laatua kertomalla itse hahmottelemiasi esimerkkejä tilanteista, joissa kyseistä tulkintastandardia voitaisiin tai ei voitaisi käyttää. (Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt) ) Mitä tarkoittaa institutionaalinen tulkintaideologia ja mistä ainesosista se koostuu? Entä mitä tarkoittaa kriittinen tulkintaideologia? Mitä ovat yhtäältä oikeudelliset tulkintakannanotot ja toisaalta oikeudelliset tulkintasuositukset ja mihin lainopin tutkimussuuntauksiin ne liittyvät? (Luennot) 2.a) Onko oikeudellinen induktio Makkosen mukaan mahdollinen? Entä perustuuko oikeudellinen analogia induktiiviseen päättelyyn? Perustele kantasi. ja: 2.b) Mitkä ovat oikeusnormien kolme luokkaa Makkosen mukaan? ja: 2.c) Onko oikeudellinen tulkinta lakitekstin käsittämien merkitysten löytämistä? Jollei, mitä se on? (Makkonen: Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia) tai: 3) Mitä Lon L. Fuller väitti oikeudesta? (Siltala: Johdatus oikeusteoriaan)

16 4) Miksi tuomioistuinratkaisut pitää perustella ja miten tämä Aarnion mukaan liittyy oikeusturvan käsitteeseen? (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 5) Selvitä historiallisen koulukunnan oikeuslähdeteorian pääpiirteet. Miten Tolonen arvioi historiallisen koulukunnan oikeuslähdeteoriaa meidän aikamme oikeuden näkökulmasta? (Tolonen, Oikeuslähdeoppi) 6) Selosta, mitä Tuori tarkoittaa oikeustieteen kaksoiskansalaisuudella ja esitä oma arviosi Tuorin käsityksestä.(tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt.) a) Mitä on juristin ammattitaito? b) Oikeustieteen tutkimusalat? Mitä kukin niistä tutkii? c) Mitkä ovat yleisen oikeustieteen tehtävät? 2. Vastaa joko kysymykseen a tai b: a) Miten Kaarle Makkonen analysoi oikeudellisia ratkaisutilanteita? b) Mitä Fuller väitti oikeudesta? 3. Mitä Aarnio tarkoittaa tulkintastandardeilla? Selvitä p sekä lisäksi valintasi mukaan tarkemmin kaksi niihin kuuluvaa tulkintaperiaatetta. 4. Selvitä, mihin oikeuslähdekäsitteeseen oikeusperiaatteet kuuluvat ja miten ne eroavat moraaliperiaatteista. 5. Oikeuden autonomian eri ulottuvuudet Selvitä, mikä on perusnormin asema ja merkitys Kelsenin puhtaassa oikeusopissa. 2. Vastaa joko kysymykseen a tai b: a) Miten ja miksi oikeustieteen asema oikeuslähteenä tuomioistuinten ratkaisutoiminnassa on Suomessa muuttunut viime vuosikymmenien aikana? tai b) Aarnio (s.242) esittää, että "yleisesti voidaan todeta, että arvojärjestelmät joutuvat (lain, PR) tulkinnassa käyttöön aina silloin, kun on kysymys kiperästä valintatilanteesta eri tulkintojen välillä... Ihmisten suhde normatiivisiin valintoihin on arvostusten läpitunkema." Miten tämä väite suhtautuu Dworkinin väitteeseen siitä, että tulkintatilanteessa pitää tukeutua - Aarnion ilmaisuja käyttäen - perusteoriaan oikeudesta ja perusoikeuksiin? 3. Miten Tuon erittelee keskustelua tuomarivaltiosta uhkana demokratialle? 4. Mihin keskeisiin piirteisiin Juha Tolonen tiivistää Rousseaun ja Locken kansaa koskevien käsitysten vertailun? Selvitä, mitä Hans Kelsen tarkoittaa käsitteellä "imputaatio" ja miten käsite liittyy Kelsenin käsitykseen oikeustieteen tehtävästä.

17 2. Miten perusoikeuksia koskevat teoriat ilmenevät oikeudellisten ja ulko-oikeudellisten normien, kuten moraalisten normien ja ihanteiden, välisen eron määrittelyssä Ronald Dworkinin oikeusteoriassa ja millaista oikeuspositivismia hän esittämänsä teorian perusteella kritisoi ja miksi? 3. Miten Tuori kuvaa traditionaalisen oikeuspositivismin ristiriitaisuutta sen ratkoessa oikeusnormien viimekäteisen pätevyyskriteerin ongelmaa ja mille lähtökohdalle Tuori on tältä pohjalta laatinut oman ratkaisuehdotuksensa. 4. Selvitä, millä keskeisillä piirteillä Juha Tolonen luonnehtii modernia yhteiskuntanäkemystä ja miten Martin Lutherin nk. kahden valtakunnan oppi näihin piirteisiin sopii Selvitä, mitä Hart tarkoittaa käsitteellä "tunnistamissääntö". 2. a) Pitääkö tuomarin ja oikeuden tutkijan näkökulman oikeuteen olla sama. Jos niiden pitää olla samoja, niin missä tilanteissa ja miksi? (5 p.) b) Mitkä tekijät vaikuttavat nykyisin oikeustieteellisissä kirjoituksissa esitettyjen laintulkintakannanottojen merkitykseen argumentteina, joihin voidaan viitata tuomioistuimissa? (5 p.) 3. Miten Tuori erittelee oikeuden itserajoitusta yksityis- ja julkisoikeudessa ja mikä on oma arviosi erittelyn hyödyistä ja ongelmista? 4. Juha Tolonen väittää, että kaikki yhteiskunnallinen ajattelu 1800-luvun alusta lähtien on ollut yritystä vastata kysymykseen, mitä kansan käsite merkitsee. Minkälaista vastausvaihtoehtoa englantilaiseen traditioon kuuluvat Jeremy Bentham ja John Stuart Mill kysymykseen kehittelivät ja mitä käytännöllistä merkitystä kannalla oli? Selvitä, miten rationalisaatio ja käyttäytymisasenteet liittyvät Rossin keskimmäisen, realistisen kauden käsitykseen oikeusjärjestyksestä. 2. a) Miten Aarnion käsitys oikeudellisen ratkaisutoiminnan teorian muodostamisesta eroaa Posnerin käsityksestä, kun keskitytään tuomarin toimintaan? Anna esimerkkejä. b) Tapaus 3. Selosta, miten Tuori kritikoi Kelsenin ja Hartin tapaa ratkaista oikeuden pätevyyskriteerin ongelma ja kerro, mille lähtökohdalle ratkaisu Tuorin mukaan tulisi rakentaa. 4. Mikä Juha Tolosen mukaan on Hobbesin keskeinen ongelma ja minkälaisen ratkaisun hän siihen esittää? Minkä merkityksen yhteiskuntasopimus tässä yhteydessä saa, entä "Leviathan"? Lainsäätäjän tarkoitus ja lain ns. objektiivinen tarkoitus oikeuslähteenä Aarnion mukaan. 2. Mikä on Tuorin käsitys ja tulkinta EY_oikeuden vieteriukkoteoriasta?

18 3. Miten Aarnio näkee systematisoinnin ja tulkinnan keskinäisen suhteen? Havainnollista selvitystäsi esimerkein (omistus- ja pätemättömyysopit). 4. Selvitä miksi Martti Lutherin kirjoitukset Juha Tolosen mukaan ovat hyvä esimerkki modernista yhteiskunta-ajattelusta. Selvitä erikseen, miten ja minkä opin yhteydessä tämä tulee esiin Mitä Tuori tarkoittaa immanentilla kritiikillä ja fundamentaalikritiikillä sekä kuinka nämä suhtautuvat Tuorin kehittelemään kriittiseen oikeuspositivismiin? 2. Miten oikeuden erottelu eri tasoihin ilmenee Tuorin mukaan tuomioistuimen ratkaisutoiminnassa? 3. Aarnion vastaus kysymykseen siitä, onko lainkäytössä ja lainopissa yksi oikea oikeudellinen ratkaisu, on kyllä ja ei. Miten Aarnio perustelee kantansa? 4. Mitä tarkoittaa orgaaninen valtiokäsitys ja mikä merkitys historiallisella koulukunnalla on saksalaisen valtio-opin traditiossa? (Tolonen, Valtio ja oikeus) Mitä Aarnio tarkoittaa juridisen tulkinnan standardeilla? Esittele lyhyesti tulkintastandardien pääryhmät. (Aarnio, Laintulkinnan teoria) 2. Mihin keskeisiin piirteisiin Juha Tolonen tiivistää Rousseaun ja Locken kansaa koskevien käsitysten vertailun? (Juha Tolonen, Valtio ja oikeus) 3. Tiivistä käsityksesi siitä, mitä Tuori tarkoittaa modernin oikeuden positiivisuudella. Selvitä lisäksi keskeisimmät traditionaalisen oikeuspositivismin tunnusmerkit ja nimeä ne kysymykset, jotka Tuorin mukaan jäävät ratkaisematta (ja näin saavat Tuorin kehittelemään vaihtoehdoksi kriittisen positivismin teoriansa. Huom! Tuorin vastausta ei tässä yhteydessä luonnollisestikaan tarvitse ryhtyä tarkemmin hahmottelemaan). (Tuori, Kriittinen oikeuspositivismi) 4. Mitä aineksia Tuori lukee yleisiin oppeihin ja millainen asema yleisillä opeilla hänen mukaansa on eri oikeuskulttuureissa? (Tuori, Kriittinen oikeuspositivismi) Vastaa valintasi mukaan kysymykseen 1 joko kysymykseen 1a tai 1b 1a. Sopimusvapauden synty tai 1b. Käsitelainoppi Vastaa valintasi mukaan kysymykseen 2 joko kysymykseen 2a tai 2b 2a. Oikeuden mentaalinen ja sosiaalipsykologinen luonne Axel Hägerströmin mukaan tai

19 2b. Minkälainen asema ja merkitys lainsäätäjän tarkoituksella on Aarnion esittelemässä oikeuslähdeopissa? 3. Mikä on Tuorin käsitys tuomarivaltiosta uhkana demokratialle? 4. Juha Tolosen mukaan Niccolo Machiavelli oli merkittävä poliittisen ajattelun uudistaja. Tiivistä ne Machiavellin ajatukset ja näkemykset, joilla Tolonen arviotaan perustelee Hägerstömin käsitys oikeuden luonteesta (Tolonen, luennot) Kysymys on valinnainen Renton luentosarjan kanssa. Vuosina 1996 ja 1998 sisäänpäässeet saavat laskea hyväkseen 5 minimipistettä. Tästä on mainittava vastauspapereissa. 2. Aristotelisen perinteen kaksi käsitystä valtion luonteesta (Tolonen, luennot) 2 a). Postglossaattorit (Klami) Kysymykset 2 ja 2 a ovat vaihtoehtoisia. 3. Mitä ainesosia sisältyy Tuorin mukaan oikeuden syvärakenteeseen? 4. Juha Tolosen mukaan käsitteet yleistahto, yksilön vapaus ja tasa arvo liittyvät Rousseaun ajatusjärjestelmässä kiinteästi toisiinsa. Mitä ne siis tarkoittavat ja minkälainen ajatusmalli käsitteiden varaan rakennetaan? (Tolonen: Valtio ja oikeus) Käsitelainopin oikeuslähdeoppi. Kysymys on vaihtoehtoinen 1 a:n kanssa. 1 a. Wendell Holmes (Klami) 2. Grundnorm (perusnormi) Kelsenin mukaan. 3. Tiivistä käsityksesi siitä, mitä Tuori tarkoittaa oikeuden itserajoituksella ja siitä, mitä merkitysulottuvuuksia käsitteellä on Tuorin omassa ajattelumallissa. (Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi) 4. Mikä Juha Tolosen mukaan on Hobbesin keskeinen ongelma ja minkälaisen ratkaisun hän siihen esittää? Minkä merkityksen yhteiskuntasopimus tässä yhteydessä saa, entä "Leviathan"? (Tolonen: Valtio ja oikeus) a) Fransiskaaninen köyhyysoppi keskiajan kusvastajana (Tolonen, luennot) 1 b) Franzisco Vitoria (Klami) 1a-1b ovat vaihtoehtoisia.

20 2. "Power-conferring rules" (kompetenssinormit) Hartin teoriassa 3. Miten Tuori tarkastelee yleisten oppien asemaa oikeuskulttuurissa? (Tuori, Kriittinen oikeuspositivismi) 4. Juha Tolosen mukaan Niccolo Machiavelli oli merkittävä poliittisen ajattelun uudistaja. Tiivistä ne Machiavellin ajatukset ja näkemykset, joilla Tolonen arviotaan perustelee. (Tolonen: Valtio ja oikeus) a) Fransiskaaninen köyhyysoppi keskiajan kuvastajana (Tolonen, luennot) 1. b) Franzisco Victorio (Klami) a ja b ovat vaihtoehtoisia 2. Power-conferring rules (kompetenssinormit) Hartin teoriassa 3. Oikeuskulttuurin menetelmälliset ainekset Kaarlo Tuorin mukaan. 4. Martti Luther oli ennen kaikkea uskonnollinen uudistaja. Miksi hänen kirjoituksensa kuitenkin Juha Tolosen mukaan ovat hyvä esimerkki modernista yhteiskunta-ajattelusta? Selvitä erikseen, miten ja minkä opin ytheydessä tämä tulee esille. (Tolonen: Valtio ja oikeus) Voimassaolo tehokkuutena Alf Rossin mukaan (luennot) 2a. Historiallinen koulukunta ja oikeussysteemi valinnainen seuraavan Klamin teoksen kysymyksen kanssa 2b. Begreppjurisprudens 3. Miten Tuori erittelee kirjassaan Kriittinen oikeuspositivismi EY-oikeutta - ja siitä käytyä keskustelua vieteriukko-vertauskuvineen - oikeuden tasoitteluideansa avulla? 4. Juha Tolonen esittelee kirjassaan Valtio ja oikeus kansan tahdon käsitteestä kaksi erilaista, "suorastaan vastakkaista" tulkintaa. Keiden klassikkojen käsityksistä on kysymys, mitkä piirteet käsityksissä ovat keskeisiä ja missä historiallisessa tapahtumassa käsitysten voi sanoa törmänneen vastakkain? a. Sopimusvapauden synty ja sen perusteet (Tolonen, luennot) 1. b. Uusskolastiikan oikeusajattelu (Klami) Kysymykset 1 a ja 1 b ovat valinnaisia. 2. Luettele lyhyesti suvereenin vallan tuntomerkit John Austinin mukaan. Kysymys on valinnainen Renton luentosarjan kanssa.

21 3. Selosta, millaisia ovat Aarnion mukaan tärkeimmät tilanteet, joissa arvot ja arvostukset ovat tulkinnan perusteina ja keiden arvoihin tulkitsija silloin nojautuu? 4. Mitä tarkoittaa orgaaninen valtiokäsitys ja mikä merkitys historiallisella koulukunnalla on saksalaisen valtio opin traditiossa? (Juha Tolonen, Valtio ja oikeus) a. Yksityinen omistus ja käsitelainoppi (Tolonen, luennot) 1b. Postglossaattorit? (Klami) Kysymys 1b on luentoja korvaava kysymys. 2. Suvereenivallan pääpiirteet John Austinilla? (Tolonen, luennot) 2. kysymys on vaihtoehtoinen Renton luentosarjan kanssa ja 1998 pääsykokeissa sisään päässeet saavat lukea hyväkseen viisi minimipistettä 2. kysymyksen osalta. Tästä on mainittava vastauspapereissa. 3. Aulis Aarnio puhuu kirjassaan pyramidista, joka kuvaa oikeusjärjestyksen ymmärtämisen tasoja. Selosta tämän pyramidin pääsisältö ja kerro, mihin tarkoitukseen Aarnio on pyramidin kehitellyt. 4. Selvitä, millä keskeisillä piirteillä Juha Tolonen luonnehtii modernia yhteiskuntanäkemystä ja miten Martin Lutherin nk. kahden valtakunnan oppi näihin piirteisiin sopii. (Tolonen: Valtio ja oikeus) a) sopimusvapauden synty ja sen tausta? b) Postglossaattorit? (Klami) 2. Käskyn Tunnusmerkit John Austinilla? (Tolonen, luennot) 3. John Locken käsitys lainsäädäntövallasta ( Juha Tolonen) 4. Tapaus Ross ja oikeuden ennusteoria 2. Miten feodalismi taloudellisena järjestelmänä liittyy feodaaliseen sopimuskäsitteeseen? 3. Jeremy Bentham ja utilitarismi? 4. Miten Tuorin käsitys oikeuslähteistä poikkeaa Aarnion käsityksestä ja millä seikoilla Tuorin ratkaisua voidaan puolustaa tai arvostella?

22

1.a) Millainen tiede on oikeustiede? (Luennot kevät 2016, prof. Siltala) (10 p)

1.a) Millainen tiede on oikeustiede? (Luennot kevät 2016, prof. Siltala) (10 p) Yleinen oikeustiede Oikeudenalojen perusteet Tentti 17.8.2016 * Vastaa yhteensä kolmeen kysymykseen: kysymys 1.a 1.b, kysymys 2.a 2.b ja kysymys 3. * Erittele vastaukset omille arkeilleen tentaattorin

Lisätiedot

Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan. Oikeustieteiden laitos, UEF Toomas Kotkas

Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan. Oikeustieteiden laitos, UEF Toomas Kotkas Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan Oikeustieteiden laitos, UEF Toomas Kotkas Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt Kaarlo Tuori (2003) I osa: Oikeuden tasot Oikeuspositivismi Spontaani oikeuspositivismi

Lisätiedot

Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan. Oikeustieteiden laitos, UEF Toomas Kotkas

Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan. Oikeustieteiden laitos, UEF Toomas Kotkas Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan Oikeustieteiden laitos, UEF Toomas Kotkas Johdatus oikeusteoriaan Raimo Siltala (2001) Oikeustiede Oikeustieteellisen tutkimukset erilaiset tiedonintressit:

Lisätiedot

Lapsi, oikeus ja osallisuus

Lapsi, oikeus ja osallisuus Lapsi, oikeus ja osallisuus Henna Pajulammi Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa

Lisätiedot

MINKÄLAISTA PROSESSIOIKEUDELLISTA TUTKIMUSTA TUOMARI TARVITSEE JA MITEN TUTKIMUS VOI VAIKUTTAA TUOMARIN TYÖSKENTELYYN?

MINKÄLAISTA PROSESSIOIKEUDELLISTA TUTKIMUSTA TUOMARI TARVITSEE JA MITEN TUTKIMUS VOI VAIKUTTAA TUOMARIN TYÖSKENTELYYN? MINKÄLAISTA PROSESSIOIKEUDELLISTA TUTKIMUSTA TUOMARI TARVITSEE JA MITEN TUTKIMUS VOI VAIKUTTAA TUOMARIN TYÖSKENTELYYN? 1 1. Yhden lähtökohdan tälle alustukselle tarjoaa muun muassa Aarnion tekemä jaottelu

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Jaakko Husa Teuvo Pohjolainen Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Johdatus julkisoikeuteen Talentum Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

1. Essee: Millaista oli ja mihin lähteisiin perustui ruotsalainen oikeus 1500- ja 1600-luvuilla? (Max 10 p.)

1. Essee: Millaista oli ja mihin lähteisiin perustui ruotsalainen oikeus 1500- ja 1600-luvuilla? (Max 10 p.) Oikeushistoria Oikeudenalojen perusteet 8.4.2015 1) Vertaile kuninkaan oikeudellisen vallan kasvua, sen syitä ja seurauksia keskiajan Englannissa ja Ranskassa. (Robinson-Fergus-Gordon & Stein, 10 p. -

Lisätiedot

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Kaisa Raitio Yhteiskuntapolitiikan laitos Joensuun yliopisto Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit 12.-13.10.2006 SYKE Esityksen

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

PJ 4 POLITIIKAN TUOTOS

PJ 4 POLITIIKAN TUOTOS PJ 4 POLITIIKAN TUOTOS 12.12.2014 (Wiberg) Peters: Mitkä ovat historiallisen, empiirisen ja sosiologisen institutionalismin oleellisimmat erot ja yhtenevyydet? Knill & Tosum: Mitkä ovat julkispolitiikan

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku)

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) 1. Historia ja tulevaisuuden valmiudet Lähtökohtakysymyksiä: MIKSI historiaa opetetaan,

Lisätiedot

ARVOSTELUPERUSTEET 2010

ARVOSTELUPERUSTEET 2010 ARVOSTELUPERUSTEET 2010 KYSYMYS 1 A.1. Kannustintyyppisten verojen ensisijaisena tavoitteena on kannustaa ympäristön kuormittajia vähentämään saastuttamista tai ympäristöresurssien käyttöä. (1 p) A.2.

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

16.4.2015 12.3.2015. Taloudellinen rikollisuus. Erikoistumisjakso

16.4.2015 12.3.2015. Taloudellinen rikollisuus. Erikoistumisjakso Taloudellinen rikollisuus Erikoistumisjakso 16.4.2015 1. Laajennettuun hyötykonfiskaatioon liittyvä kevennetty todistustaakka? (Viljanen: Konfiskaatio 2. Prejudikaatin KKO 2007:1 mukaan huumausaineen myymisen

Lisätiedot

Kilpailuja sopimus. Antti Aine

Kilpailuja sopimus. Antti Aine Antti Aine Kilpailuja sopimus Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina

Lisätiedot

ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI. OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011

ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI. OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011 ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011 Kurssin vaiheet Aloitusseminaari, ohjeet harjoitustyötä varten: to 22.9. klo 14-18 AU102 Töiden purku (esitykset, opponoinnit, keskustelu): Ma

Lisätiedot

Oikeudellisen ajattelun perusteita

Oikeudellisen ajattelun perusteita Oikeudellisen ajattelun perusteita TAPIO MÄÄTTÄ (TOIM.) MATTI TOLVANEN ULLA VÄÄTÄNEN ANTTI KOLEHMAINEN MATTI MYRSKY ANSSI KEINÄNEN Oikeudellisen ajattelun perusteita Oikeustieteiden pääsykoekirja 2012

Lisätiedot

3. Työnantajan oikeus muuttaa työsuhteen ehtoa työnjohto ja valvontavallan perusteella (Engblom, kirja)

3. Työnantajan oikeus muuttaa työsuhteen ehtoa työnjohto ja valvontavallan perusteella (Engblom, kirja) Paikallinen sopiminen työehdoista Valinnainen opintojakso 15.8.2014 Vastaukset kysymyksiin 1 (Kairinen) ja 2-3 (Murto) eri arkeille. 1. Voiko henkilöstön luottamusmies YT-menettelyssä sopia paikallisesti

Lisätiedot

Yrityskiinnitykseen perustuva panttioikeus ja vakuusomaisuuden arvostaminen yrityssaneerauksessa

Yrityskiinnitykseen perustuva panttioikeus ja vakuusomaisuuden arvostaminen yrityssaneerauksessa Yrityskiinnitykseen perustuva panttioikeus ja vakuusomaisuuden arvostaminen yrityssaneerauksessa Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Pro gradu -tutkielma Esineoikeuden projekti kevät 2013:

Lisätiedot

Oikeuslähdeoppi ja oikeudellinen argumentaatio rikostuomion perusteluissa

Oikeuslähdeoppi ja oikeudellinen argumentaatio rikostuomion perusteluissa Mika Huovila Oikeuslähdeoppi ja oikeudellinen argumentaatio rikostuomion perusteluissa 1. Johdanto 1.1. Mitä tuomion perusteluilla tarkoitetaan? Eräs keskiaikainen filosofi, taisi olla kirkkoisä Augustinus,

Lisätiedot

Kurssi sisältää 20 tuntia luentoja, oppimateriaalin sekä kuulustelun. 2) Oikeustieteellisen ajattelun ja lainopin perusteet

Kurssi sisältää 20 tuntia luentoja, oppimateriaalin sekä kuulustelun. 2) Oikeustieteellisen ajattelun ja lainopin perusteet JOHDATUS OIKEUSTIETEESEEN KURSSI HELSINGIN AVOIN YLIOPISTO Kurssi sisältää 20 tuntia luentoja, oppimateriaalin sekä kuulustelun Luennot: 1) Kurssista ja sen tavoitteista 2) Oikeustieteellisen ajattelun

Lisätiedot

1. Tee erillisellä paperilla oleva monivalintatehtävä. (Kirjallisuus ja luennot) (20p)

1. Tee erillisellä paperilla oleva monivalintatehtävä. (Kirjallisuus ja luennot) (20p) OIKEUSSOSIOLOGIA JA KRIMINOLOGIA Oikeudenalojen perusteet Tentti I 23.9.2015 Lue kysymysten alla olevat vastausohjeet huolellisesti! Arvostelussa annetaan itsenäistä merkitystä johdonmukaisille ja selkeille

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

1. Tee erillisellä paperilla oleva monivalintatehtävä. (Kirjallisuus ja luennot) (20p)

1. Tee erillisellä paperilla oleva monivalintatehtävä. (Kirjallisuus ja luennot) (20p) OIKEUSSOSIOLOGIA JA KRIMINOLOGIA Oikeudenalojen perusteet Tentti II 28.10.2015 Lue kysymysten alla olevat vastausohjeet huolellisesti! Arvostelussa annetaan itsenäistä merkitystä johdonmukaisille ja selkeille

Lisätiedot

1) Vaalien henkilöityminen ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut ehdokkaaksi asettumiseen ja kampanjointiin?

1) Vaalien henkilöityminen ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut ehdokkaaksi asettumiseen ja kampanjointiin? A3.2.2. Parlamentti, presidentti, hallitus 12.2.2015 (VARES) Diamond 1) Demokratian toteutumisen vaikeus Latinalaisessa Amerikassa 2) Suhteellisen vaalitavan vaikeus Etelä-Afrikassa ja Namibiassa Jyränki

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi kirjoitusrivi,

Lisätiedot

Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille tarvittaessa.

Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille tarvittaessa. NIMI: OPPILASNUMERO: ALLEKIRJOITUS: tehtävä 1 2 3 4 yht pisteet max 25 25 25 25 100 arvosana Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille

Lisätiedot

Maailmankansalaisen etiikka

Maailmankansalaisen etiikka Maailmankansalaisen etiikka Olli Hakala Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen avausseminaari Opetushallituksessa 4.2.2011 Maailmankansalaisen etiikka Peruskysymykset: Mitä on maailmankansalaisuus? Mitä

Lisätiedot

KIRKON OMISTA LÄHTÖKOHDISTA JOHDETTU PERUSNORMITYYPPINEN YLIPOSITIIVINEN OIKEUS KRITIIKKINÄ KIRKON POSITIIVISOIKEUDELLISELLE SÄÄNTELYLLE

KIRKON OMISTA LÄHTÖKOHDISTA JOHDETTU PERUSNORMITYYPPINEN YLIPOSITIIVINEN OIKEUS KRITIIKKINÄ KIRKON POSITIIVISOIKEUDELLISELLE SÄÄNTELYLLE Pekka Leino Dos. OTT, VT KIRKON OMISTA LÄHTÖKOHDISTA JOHDETTU PERUSNORMITYYPPINEN YLIPOSITIIVINEN OIKEUS KRITIIKKINÄ KIRKON POSITIIVISOIKEUDELLISELLE SÄÄNTELYLLE Edilex 2012 Artikkeli, versio 1.0 Julkaistu

Lisätiedot

Oikeuden, talouden ja ekologian rajapinnalla

Oikeuden, talouden ja ekologian rajapinnalla Oikeuden, talouden ja ekologian rajapinnalla Leila Suvantola Kauppa- ja oikeustieteiden tdk, oikeustieteet Joensuun yliopisto 13.10.2006 Taloudelliset ohjauskeinot luonnon monimuotoisuuden suojelussa Tutkimuskysymykset:

Lisätiedot

Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan

Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan Ari Hirvonen Ari Hirvonen Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan Ari Hirvonen Kannen kuva: Ambrosio Lorenzetti, Hyvän hallinnon metafora (1338-1340)

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

Aulis Aarnio OIKEUTTA ETSIMÄSSÄ. Erään matkan kuvaus

Aulis Aarnio OIKEUTTA ETSIMÄSSÄ. Erään matkan kuvaus Aulis Aarnio OIKEUTTA ETSIMÄSSÄ Erään matkan kuvaus TALENTUM Helsinki 2014 Copyright Talentum Media Oy ja Aulis Aarnio Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen kuva: Kari Aarnio Kansi: Lauri Karmila Sisuksen

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

SUOMI ON OIKEUSVALTIO

SUOMI ON OIKEUSVALTIO SUOMI ON OIKEUSVALTIO - Johtosäännöt ja järjestyssäännöt pohjaavat yllä oleviin säädöksiin = MUODOSTAVAT OIKEUSJÄRJESTYKSEN, JOKA MÄÄRÄÄ IHMISTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET KIRJOITETUT KIRJOITTAMATTOMAT

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 1/11/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

UUSI OPETTAJUUS UUSI OPETTAJUUS MIKÄ ON KOULUTUKSEN TARKOITUS?

UUSI OPETTAJUUS UUSI OPETTAJUUS MIKÄ ON KOULUTUKSEN TARKOITUS? UUSI OPETTAJUUS OLLI LUUKKAINEN JOHTAJA HÄMEENLINNAN AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU olli.luukkainen@hamk.fi 1 UUSI OPETTAJUUS MEIDÄN ON OPITTAVA SUUNTAAMAAN KULKUMME TÄHTIEN, EIKÄ JOKAISEN OHI KULKEVAN

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

Eettisten teorioiden tasot

Eettisten teorioiden tasot Eettisten teorioiden tasot ETENE 7.12.2010 Olli Loukola Käytännöllinen filosofia, Politiikan & talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto 1 MORAALIN OSA-ALUEET eli moraali sosiaalisena instituutiona

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Johanna Kamunen LAPSEN ASEMA ERITYISEN HUOLENPIDON JÄRJESTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Kevät 2014

Johanna Kamunen LAPSEN ASEMA ERITYISEN HUOLENPIDON JÄRJESTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Kevät 2014 Johanna Kamunen LAPSEN ASEMA ERITYISEN HUOLENPIDON JÄRJESTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Lapsen asema erityisen huolenpidon

Lisätiedot

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja Reaalikokeiden rakenne Äidinkielen suunnitelmia Matematiikan suunnitelmia Vieraidenkielten suunnitelmia ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Reaalikokeet Osaamisen eri

Lisätiedot

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI VTT/ Sosiologi Hanna Vilkka Opetusmenetelmät ja opetuksen arviointi -seminaari/ Turun kesäyliopisto 11.12.2010 RAKENTEISTA TOIMIJAAN Oma kasvu merkityksissä,

Lisätiedot

Aiheen rajaus Tutkimussuunnitelma. Aiheen rajaaminen. Aiheen rajaaminen tutkittavaan muotoon

Aiheen rajaus Tutkimussuunnitelma. Aiheen rajaaminen. Aiheen rajaaminen tutkittavaan muotoon Aiheen rajaus Tutkimussuunnitelma Digitaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmät 17.3. 2009 2 Aiheen rajaaminen Aihepiirin täsmentäminen ja supistaminen Aihetta helpompi tutkia Mahdollistaa syvemmän analyysin

Lisätiedot

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus VIA-PROJEKTIN JURIDINEN POHJA Miksi juridiikkaa? Mikä on perusoikeus tai ihmisoikeus? Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus Miksi juridiikkaa?

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli?

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? 18.1.2016, dos., FT Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta/ Poliittinen historia / 18.1.2016 1 Mitä demokratialla tarkoitetaan?

Lisätiedot

Analyysi: päättely ja tulkinta. Hyvän tulkinnan piirteitä. Hyvän analyysin tulee olla. Miten analysoida laadullista aineistoa

Analyysi: päättely ja tulkinta. Hyvän tulkinnan piirteitä. Hyvän analyysin tulee olla. Miten analysoida laadullista aineistoa Analyysi: päättely ja tulkinta Analyysin - tai tulkinnan - pitää viedä tutkimus kuvailevan otteen ohi mielellään ohi ilmiselvyyksien KE 62 Ilpo Koskinen 20.11.05 Aineiston analyysi laadullisessa tutkimuksessa

Lisätiedot

Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse?

Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse? Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse? Helena Siipi Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) ja Filosofian oppiaine Turun yliopisto Sidonnaisuudet Työ: Turun yliopisto Turku Institute

Lisätiedot

Luonnonarvo- ja virkistysarvokaupan eroista Arto Naskali METLA/Ro

Luonnonarvo- ja virkistysarvokaupan eroista Arto Naskali METLA/Ro Luonnonarvo- ja virkistysarvokaupan eroista Arto Naskali METLA/Ro Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Leg osahanke Yksityissektorin toiminta ja

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet

TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet Merja Maria Majanen TUOMARI VIRKAMIEHENÄ Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet Oikeustieteellinen lisensiaatintutkimus Helsingin yliopisto

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

Tutkimuksen logiikka ja strategiset valinnat

Tutkimuksen logiikka ja strategiset valinnat Tutkimuksen logiikka ja strategiset valinnat Päättelyn logiikat Tieteenfilosofian keskeinen käsite on päättely. On kolme erilaista päättelyn lajia: deduktiivinen päättely induktiivinen päättely abduktiivinen

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön (811393A)

Johdatus tutkimustyöhön (811393A) Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä Aloitusluento 1.9.2015 Esittäytyminen Opettaja Opinnot LuK, merkonomi, FM, FL, FT Dosentti JyU, Research Associate NUIG, Visiting Associate

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

5.13 FILOSOFIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.13 FILOSOFIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.13 FILOSOFIA Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, sen monimuotoista hahmottamista sekä ihmisen toimintaa siinä. Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia käsitteellisesti,

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Punkari Olli-Pekka POLIISIN VOIMANKÄYTTÖ Erityisesti aseenkäyttökynnys Julkisoikeuden Pro gradu tutkielma VAASA 2009 1 LYHENNELUETTELO 3 TIIVISTELMÄ: 5 1.

Lisätiedot

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä?

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? TAVOITTEET: Alaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön ja tarkoituksen ymmärtäminen Tiedonhankinta eri tavoilla eri lähteistä

Lisätiedot

Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia

Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia Minna Harmanen Merja Lumijärvi Sara Routarinne Esityksen rakenne Tehtävänanto Kriittisen lukutaidon tehtävä Toteutus Tulokset Vastauskatkelmia

Lisätiedot

2. Sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteitä... 15

2. Sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteitä... 15 Sisällys Esipuhe... 10 1. Johdanto... 11 2. Sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteitä... 15 2.1 Sosiaaliset rakenteet... 15 2.2 Yhteisö... 17 2.3 Yhteiskunta... 22 2.4 Ryhmä... 24 2.5 Organisaatio...

Lisätiedot

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus?

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja oikeustieteellisen tiedekunnan yhteinen tutkijaseminaari 26.2.2007 Teija Suonpää ja Juuli

Lisätiedot

Johdatus politologiaan. Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento IV: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Politiikan teoria

Johdatus politologiaan. Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento IV: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Politiikan teoria Johdatus politologiaan Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento IV: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Politiikan teoria Politiikan tutkimuksen lähestymistavat Politiikan tutkimuksessa voidaan

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 4.6.2014 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Harjoite 12: Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat ratkaisevat paperi- ja

Lisätiedot

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Susipolitiikan opetukset suojelutoimien suunnittelussa

Susipolitiikan opetukset suojelutoimien suunnittelussa Susipolitiikan opetukset suojelutoimien suunnittelussa Saimaannorppa, ilmastonmuutos ja kalastus seminaari ja kokous Rantasalmi 28.5.2010 Outi Ratamäki Suomen ympäristökeskus Väitöskirja: Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Eettinen ennakkoarviointi Mitä se on ja mitä se voisi olla?

Eettinen ennakkoarviointi Mitä se on ja mitä se voisi olla? Eettinen ennakkoarviointi Mitä se on ja mitä se voisi olla? Helena Siipi Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) ja Filosofian oppiaine Turun yliopisto Sidonnaisuudet Työ: Turun yliopisto Turku Institute

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Luennon sisältö. Millainen on hyvä ero? Ero psykologisena ja oikeudellisena prosessina. Hyvään eroon kannustaminen ja ohjaaminen

Luennon sisältö. Millainen on hyvä ero? Ero psykologisena ja oikeudellisena prosessina. Hyvään eroon kannustaminen ja ohjaaminen Nettiluento: Millainen on hyvä ero ja miten vältän huoltoriidan PsyJuridica & Väestöliitto Helinä Häkkänen-Nyholm, PsT, oikeuspsykologian dosentti, psykoterapeutti www.psyjuridica.com Luennon sisältö Millainen

Lisätiedot

AIKA V3 KASVATUSTIETEELLINEN LUKU- JA KIRJOITUSTAITO. Opettaja Hanna Vilkka

AIKA V3 KASVATUSTIETEELLINEN LUKU- JA KIRJOITUSTAITO. Opettaja Hanna Vilkka AIKA V3 KASVATUSTIETEELLINEN LUKU- JA KIRJOITUSTAITO Opettaja Hanna Vilkka 1. TIETEELLINEN LUKEMINEN 2. TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 3. ARGUMENTOINTI 4. KRIITTINEN KESKUSTELU 5. ESSEE 6. OPPONOINTI 1.TIETEELLINEN

Lisätiedot

VIRTANEN, ULLA: Tavoitesääntely ja tavoitteellinen laintulkinta erityisesti julkisuuslainsäädännössä

VIRTANEN, ULLA: Tavoitesääntely ja tavoitteellinen laintulkinta erityisesti julkisuuslainsäädännössä Tampereen Yliopisto Oikeustieteiden laitos VIRTANEN, ULLA: Tavoitesääntely ja tavoitteellinen laintulkinta erityisesti julkisuuslainsäädännössä Pro Gradu-tutkielma, 98 s. Julkisoikeus Lokakuu 2005 Kaikella

Lisätiedot

Omaehtoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys

Omaehtoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys 1(9) YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VIRIKEMATERIAALI Virikemateriaali antaa sinulle mahdollisuuden pohtia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia lähijaksoilla, oppimispiireissä ja oppimistehtävissä. 1. YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Paastela & Paloheimo: Tarkastele sosiaalidemokratian ohjelmallista kehitystä itsenäisyyden ajan Suomessa.

Paastela & Paloheimo: Tarkastele sosiaalidemokratian ohjelmallista kehitystä itsenäisyyden ajan Suomessa. AINE 1 POLITIIKAN AATTEET 25.4. 2014 Tarkastele ekologismin keskeisiä teemoja. Paastela&Paloheimo: Tarkastele konservatiivista aatetraditiota Suomessa. 21.2.2014 Tarkastele fasisimin keskeisiä teemoja

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos: Julkisoikeus

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos: Julkisoikeus TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos: Julkisoikeus Harri Karpén VOITTAJAN SANA ON LAKI Tutkimus legalismista, luonnonoikeudesta ja suvereenista vallankäytöstä, esimerkkinä Suomi vuonna 1918 Pro Gradu

Lisätiedot

Sarjat ja integraalit, kevät 2014

Sarjat ja integraalit, kevät 2014 Sarjat ja integraalit, kevät 2014 Peter Hästö 12. maaliskuuta 2014 Matemaattisten tieteiden laitos Osaamistavoitteet Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa erottaa jatkuvuuden ja tasaisen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 Julkisoikeuden henkilökunta Raija Huhtanen Professori, hallinto-oikeus Jani

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

Demokratian edistäminen: uusliberaali vs. sosiaalidemokraattinen telos

Demokratian edistäminen: uusliberaali vs. sosiaalidemokraattinen telos Demokratian edistäminen: uusliberaali vs. sosiaalidemokraattinen telos Heikki Patomäki Maailmanpolitiikan professori Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, HY Mikä on demokratian edistämisen päämäärä

Lisätiedot