Uutta Tiedekirjassa 2/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta Tiedekirjassa 2/2004"

Transkriptio

1 utta iedekirjassa 2/ hvenainen, Jorma he uropean Cable Companies in outh merica before the First World War Finnish cademy of cience and nnales cademiae cientiarum Fennicae. umaniora 332 Jyväskylä 2004, 427 pp. BN N oft R 35 ONMRO: 7017 ntikainen, Marjo-Riitta ääty, sukupuoli, uskonto. Mathilda Wrede ja yhteiskunnan muutos Bibliotheca istorica 83 elsinki 2004, 208 s. BN N Nid. R 28 ONMRO: 6998 Kansainväliseksi legendaksi ja protestanttiseksi pyhimykseksi sanottu Mathilda Wrede oli kiistelty vankilaevankelista ja vankien inhimillisen kohtelun puolestapuhuja. ässä teoksessa tarkastellaan, miten Wreden poikkeuksellinen elämäntehtävä syntyi, minkälaisen vastaanoton se sai miehisen vankeinhoidon parissa ja miten hänen maineensa alkoi kehittyä. ukupuoleen, uskonnollisuuteen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyvien näkökulmien myötä tutkimuksen yhdeksi keskeiseksi teemaksi nousee suomalaisen yhteiskunnan muutos ja 1900-lukujen taitteessa. rctos 37. cta hilologica Fennica. ditor-in-chief eikki olin Classical ssociation of Finland ammisaari 2003, 312 pp. N X oft R 45 ONMRO: 7009 Decursus morbi taudin kulku. Näkökulmia terveyteen ja sairauteen keskiajalta nykyaikaan. oim. elena irvonen ohjois-karjalan historiallinen yhdistys ohjois-karjalan historiallisen yhdistyksen vuosikirja 10 Joensuu 2003, 131 s. BN N Nid. R 18 ONMRO: 7037 Decursus morbi taudin kulku on valikoima artikkeleita terveyden ja sairauden historiasta. rtikkeleissa kuvataan ihmiskuntaa uhanneita tauteja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä terveydenhoidon ja lääketieteen kehittymistä uomessa ja muualla keskiajalta nykyaikaan. Kirja ei kerro pelkästään terveyden ylläpitämisen keinoista ja tautien historiasta, vaan myös ihmisen kokemuksista ja toiminnasta silloin, kun kuolema kuunteli taudin muodossa ja elämän jatkuminen oli uhattuna. k, homas n människas uttryck. tudier i ans Ruins självbiografiska essäistik venska litteratursällskapet i Finland krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 657 elsingfors 2003, 354 s. BN N ft. R 36 ONMRO: 6974 Författaren och filosofen ans Ruin ( ) var en stor kulturpersonlighet i både Finland och verige. an ville förmedla sina erfarenheter och insikter till en bred publik och var medveten om vikten av att behärska sina uttrycksmedel vare sig det gällde att nå fram till bokläsaren, åhöraren i föreläsningssalen eller lyssnaren vid radioapparaten. När han emigrerade till verige 1945 klipptes banden till hemlandet ändå inte av. Varje sommar återvände han till sin sommarö med det idylliskt klingande namnet ärligö. tnomusikologian vuosikirja oim. ntti-ville Kärjä uomen etnomusikologinen seura Vaasa 2003, 212 s. N Nid. R 23 ONMRO: 7019 Vuosikirja on omistettu professori irkko Moisalalle. e sisältää seuraavat artikkelit: eidi Westerlund, John Blacking musiikkikasvatuksessa musiikillisen kokemuksen uudelleenarviointia; Matti Vainio, Ken on maassa kaunehin? Martin Wegeliuksen ja Robert Kajanuksen taistelu musiikinopetuksen herruudesta ; uija Modinos, BB:n elämää suuremmat fanit pojat? Yrjö einonen, grilaista alkuvoimaa. Värttinä, ijö ja suomalais-ugrilaisen perinteen uudelleentulkinta; Minna aapio, Murder on Music Row kuka murhasi kantrin? Jari erola, Vepsäläisten lyhyiden pajojen metrinen malli ja sen toteutus; Michael annholm, nverkar musiken i en reklamfilm på konsumenters uppfattning om produkten som annonseras? Juha enriksson, ersoonallista ja perinteistä rik Lindströmin iskelmien melodiamotiivit; Jarmo nttila, Kansanomaista, sakraalia ja yhteiskunnallista. Melodiasitaatit ulis allisen oopperoissa Ratsumies ja unainen viiva; Markus Mantere, eknologia ja kodittomat taideteokset: Glen Gouldin ajatuksia musiikin tulkinnasta sen teknisen uusinnettavuuden aikakaudella. Fennoscandia rchaeologica XX. ds. Jari Okkonen & J.-. aavitsainen rchaeological ociety of Finland aarijärvi 2003, 126 pp. N oft R 12 ONMRO: 7038 Finskt Museum Red. elena dgren Finska Fornminnesföreningen Vammala 2003, 80 s. N oft R 13 ONMRO: 7016 anska, Jussi & alonen, Kirsi Kirkko, kuri ja koulutus. engellisen säädyn moraalihistoriaa myöhäiskeskiajalla uomalaisen Kirjallisuuden

2 euran oimituksia 968 elsinki 2004, 252 s. BN N Nid. R 28 ONMRO: 7010 Kirkko, kuri ja koulutus käsittelee papiston ja luostariväen moraalihistoriaa myöhäiskeskiajan uroopassa. utkimus keskittyy kahteen erityisteemaan: papiston oppineisuuteen sekä luostarielämän valo- ja varjopuoliin. ikaisempi tutkimus on antanut molemmista teemoista varsin värittyneitä, ellei jopa vääristyneitä, tulkintoja. Yleisen käsityksen mukaan keskiajan papisto oli oppimatonta ja pystyi hädin tuskin ulkoa lukemaan messun ymmärtämättä sen sisällöstä mitään. Luostariväkeä on puolestaan perinteisesti kuvattu ahneena ja löyhämoraalisena. arvilahti, Lauri in collaboration with Zoja ergeevna Kazagaceva he oly Mountain. tudies on pper ltay Oral oetry Finnish cademy of cience and FF Communications 282 Vammala 2003, 166 pp. BN X (soft), BN N oft R 13, hard R 17 ONMRO: 7033 (soft), 7034 (hard) ocevar, Drina Movement and oetic Rhythm. ncovering the Musical ignification of oetic Discourse via the emporal Dimension of the ign emiotic ociety of Finland & nternational emiotics nstitute at matra & Department of Musicology, niversity of elsinki cta emiotica Fennica XV. pproaches to Musical emiotics 5. tudia Musicologica niversitatis elsingiensis X elsinki 2003, x pp. BN N X (F), N (M), N (M) oft R 30 ONMRO: 7040 onko, Lauri in collaboration with nneli onko & aul agu he Maiden s Death ong & he Great Wedding. nne Vabarna s Oral win pic written down by. O. Väisänen Finnish cademy of cience and FF Communications 281 Vammala 2003, 529 pp. BN X (soft), BN (hard) N oft R 38, hard R 42 ONMRO: 7035 (soft), 7036 (hard) uovinen, akari örssiyhtiön tiedonantovelvollisuus, sijoittajan odotukset ja media. utkimus tiedonantovelvollisuuden oikeudellisista ulottuvuuksista uomalainen Lakimiesyhdistys uomalaisen Lakimies - yhdistyksen Julkaisuja. -sarja 248 Jyväskylä 2004, XXV s. BN N id. R 60 ONMRO: 7013 eoksessa avataan näkökulmia yhtiöiden tiedotuskriteereihin ja tehdään markkinasosiologiaa ja oikeustaloustiedettä soveltaen oikeudellisia johtopäätöksiä. Nykyistä tiedotuksen pistekäsitykseksi teoksessa kutsuttua lain tulkintaa ei pidetä riittävänä, vaan päinvastoin uhkana sijoittajansuojalle. iedotuksen pistekäsityksen rinnalle tuodaan ratkaisuna tiedotuksen prosessikäsitys. ällöin osakemarkkinoiden pirstaleista tietoa olisi tarkasteltava neljän ulottuvuuden kautta. örssiyhtiön tulisi täyttää tiedonantovelvollisuuden edellytys-, olennaisuus-, huoltoja ajallinen ulottuvuus, jotta lain tarkoitus toteutuisi. ögbacka, Riitta Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 947 elsinki 2003, 321 s. BN X N Nid. R 29 ONMRO: 7011 utkimuksessa hahmotetaan erilaisia elämänmuotoja edustavien naisten elämänkäytäntöjä ja käsityksiä työstä, kodista, naisen asemasta ja maaseudusta. rityistä huomiota kiinnitetään elämänmuotojen muutoksessa syntyviin jännitteisiin ja vastakohtaisuuksiin naisten elämässä. ääpainon saavatkin naisten omat kokemukset: aineistona ovat eri puolilta uomea ja erilaisilta maaseutualueilta kerätyt naisten haastattelut. Lisäksi taustatietoina käytetään koko maaseutua koskevia tilastotietoja ja tutkijan omia kyselytutkimuksia. uloksia pohditaan sekä suhteessa naisten asemaan ja maaseudun muutokseen että maaseudun kehittämisen näkökulmasta. nha, Jyrki lämä ja oikeus K. J. tåhlberg oikeusajattelijana. K. J. tåhlbergin oikeusajattelun pääpiirteet uomalainen Lakimiesyhdistys uomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja. -sarja 247 Jyväskylä 2004, X, 256 s. BN N id. R 48 ONMRO: 7012 eos on ensimmäinen kattava lakimieselämäkerta tasavallan presidentti K. J. tåhlbergista ja hänen oikeudellisesta ajattelustaan sekä sen monitahoisista vaikutuksista suomalaiseen valtio- ja yhteiskuntaelämään. eos yhdistää henkilöhistoriallisen tutkimusotteen oikeuden ilmiöiden tarkasteluun tavalla, joka valottaa lakimies tåhlbergin oikeusajattelun sisältöä ja ilmenemismuotoja välittömässä yhteydessä hänen poliittiseen suuntautumiseensa, yhteiskunnalliseen toimintaansa ja valtiolliseen elämäntyöhönsä. talia la bella. rkitekterna ilding och va kelunds resedagbok tgiven och kommenterad av Kim Björklund venska litteratursällskapet i Finland & Finlands arkitekturmuseum krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 659 elsingfors 2004, 184 s. BN N nb. R 48 ONMRO: 7028 ilding och va kelunds 83

3 84 långa studieresa till talien arkitekternas klassiska resemål avsatte betydande spår i talsklassicismens arkitektur i Finland. De italienska intrycken levde kvar långt senare under funktionalismens epok som ett särdrag i deras produktion. evärdheterna i talia la bella nedtecknades av arkitektparet kelund i en diger resedagbok och många skissböcker. ntikens dekorationskonst, ungrenässansen och barocken granskades ivrigt, vid sidan av det vardagliga livet i talets talien. Dagboken utges tillsammans med huvuddelen av reseskisserna, arkitekternas egna fotografier och av dem insamlat annat samtida bildmaterial. JLR. Johan Ludvig Runeberg i urval. Red. edvig Rask venska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget tlantis krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 662.l. 2004, 390 s. BN (L), BN (tlantis) N ft. R 10 ONMRO: 7006 JLR i urval utges till Johan Ludvig Runebergs 200-årsjubileum år Boken belyser olika sidor av Runebergs lyriska och berättande diktning. urvalet ingår bl.a. dyll och epigram, de episka dikterna lgskyttarne och anna, översättningar av folkdikter från främmande länder samt två noveller och Fänrik tåls sägner i sin helhet. Runeberg framträder dessutom som skildrare av det finska folket i uppsatsen om aarijärvi. Johan Ludvig Runeberg 200 år. Red. Nina dgren-enrichson, Magnus ettersson & Mikael Korhonen venska litteratursällskapet i Finland Källan 1:2004 kenäs 2004, 84 s. N R 6 ONMRO: 7020 Joosten, ans & Clarke, Donal Wise se of Mires and eatlands. Background and rinciples ncluding a Framework for Decision-making nternational Mire Conservation Group & nternational eat ociety aarijärvi 2002, 304 pp. BN oft R 15 ONMRO: 7002 Järvinen, rma-riitta Karjalan pyhät kertomukset. utkimus livvinkielisen alueen legendaperinteestä ja kansanuskon muutoksista uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 962 elsinki 2004, 267 s. BN X N Nid. R 29 ONMRO: 6999 utkimuksen aineistona ovat Laatokan Karjalassa almissa 1900-luvun alkupuolella suullisesti kerrotut legendat, kertomukset pyhistä henkilöistä, heidän teoistaan ja ihmeistä. Legendat sisältävät kansanomaisen eettisen maailmankuvan: ne välittävät käsityksiä siitä, miten ihmisen pitäisi maailmassa elää ja käyttäytyä, miten kohdella toisia ihmisiä ja miten suhtautua pyhään. utkimus tarkastelee, mitä juuri ortodoksisen Karjalan livvinkielisellä alueella kerrotuilla legendoilla haluttiin viestittää ja mitä kerronnan lajille on sittemmin tapahtunut. Kamppailuja jäsenyyksistä. tnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa. oim. äivi arinen Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 38 elsinki 2003, 358 s. BN Nid. R 24 ONMRO: 7008 Kirjassa kuvataan niitä eläviä tapoja, joilla etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus määrittävät nuorten arkielämää nykypäivän uomessa. Kertojina kirjan artikkeleissa ovat etenkin etnisiin vähemmistöihin määritellyt nuoret, kuten saamelaiset, romanit, somalialaiset ja venäläiset. Nuorten omat kokemukset ja näkemykset haastavat etnisiä tai kulttuurieroja kangistavan näkökulman: sosiaalinen identiteetti, kulttuuriset tavat ja suomalaisuuden ehdot saavat vaihtelevat merkityksensä arkisessa vuoropuhelussa ja toiminnassa. Knapas, Rainer dyll och hjältemod. J. L. Runeberg i bokkonsten venska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget tlantis krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 654 Jyväskylä 2004, 127 s. BN (L), BN (tlantis) N nb. R 32 ONMRO: 7027 Detta album följer J. L. Runeberg genom tiderna, ända från debutboken llustrerade utgåvor på svenska, finska och andra språk har sedan dess förändrat bilden av hans litterära gärning. Runebergs verk i tryck och deras illustrationer speglar både publikens smak och konstens stilskiftningar. Bokkonsten följer alltid diktkonsten åt och tillsammans skapar de den värld av böcker där stora diktare lever och verkar. Kodin kulttuurit. äätoimittaja apio amminen ulevaisuuden tutkimuksen seura Futura 4:2003 Vammala 2003, 114 s. N R 9 ONMRO: 7000 is. artikkelit: Mika antzar & etteri Repo, Kolmannen sukupolven kuluttajan konstruktio; Vuokko Jarva, Näkymiä kotitalouden kulttuureihin; oni hlqvist, nformaatioyhteiskunn asta bioyhteiskuntaan? Nousevien teknologioiden yhteiskunnallisista vaikutuksista; Maisa Mojanen, eikot signaalit tulevaisuudentutkimuksessa. Kulttuurigerontologia. äätoimittaja nni Vilkko Kasvun ja vanhenemisen tutkijat Gerontologia 4:2003.l. 2003, 45 s. N R 9 ONMRO: 7004 is. artikkelit: John. Vincent, Vanhuus, sairaus, kuolema ja kuolemattomuus: biolääketieteellisten ikääntymismallien kulttuurigerontologinen kritiikki; Clary Krekula, n åldersblind feminism? Om osynliggörandet av äldre kvinnor i feministisk forskning; lison Bowes & Gillian McColgan, alvelutuotannon

4 kulttuurinen muutos: uuden hoivamallin kokeilu kotlannissa; inikka Vakimo, Kulttuurista gerontologiassa kulttuurigerontologisen identiteetin pohdintaa. Kuusi, anna Viinistä vapautta. lkoholi, hallinta ja identiteetti 1960-luvun uomessa Bibliotheca istorica 82 elsinki 2004, 414 s. BN N Nid. R 32 ONMRO: 7005 utkimuksessa keskitytään alkoholipolitiikan ja alkoholikulttuurin muutoksiin 1960-luvun uomessa. iinä osoitetaan, kuinka alkoholipoliittinen hallinta häpeän avulla väistyi ja pyrki muuttumaan hallinnaksi yksilön vapauden ja identiteetin välityksellä amaan aikaan median rooli identiteettien rakennusaineena kasvoi. Näytelmäelokuvia, iskelmiä ja kaunokirjallisuutta analysoimalla valaistaan sitä, kuinka alkoholi sai uudenlaisia merkityksiä modernisoituvassa ja kaupungistuvassa yhteiskunnassa. Lappalainen, anna Variaatio ja sen funktiot. rään sosiaalisen verkoston jäsenten kielellisen variaation ja vuorovaikutuksen tarkastelua uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 964 elsinki 2004, 406 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7001 utkimuksessa kuvataan kielellistä vaihtelua ja tarkastellaan vaihtelun tehtäviä eri tilanteissa. utkimuksen kohteena on yhden sosiaalisen verkoston jäsenten kielellinen variaatio. ääkaupunkiseudulla asuvista nuorista aikuisista koostuvan verkoston jäseniä yhdistää kuuluminen samaan paikallisseurakuntaan. ineistona on kasvokkaiskeskusteluja, työpaikan kielenkäyttötilanteita, seurakunnan tilaisuuksissa pidettyjä puheita ja puhelinkeskusteluja. utkimus osoittaa, kuinka erilaiset tavat puhua heijastavat sosiaalista todellisuutta ja kertovat siitä, keitä puhujat ovat. Musical emiotics Revisited. dited by ero arasti emiotic ociety of Finland & nternational emiotics nstitute at matra & Department of Musicology, niversity of elsinki cta emiotica Fennica XV. pproaches to Musical emiotics 4. tudia Musicologica niversitatis elsingiensis X elsinki 2003, xviii pp. BN N X (F), N (M), N (M) oft R 30 ONMRO: 7030 Nordenskiöld-samfundets tidskrift 63. Red. Carl-dam åggström Nordenskiöld-samfundet Vammala 2004, 126 s. N ft.r 20 ONMRO: 7039 rtiklar: Martti Blåfield, tten Nordenskiölds hem Frugård; Carl-dam æggström, Nordenskiöldare i Österled. ommarexkursionen till Karelen; irik Granqvist, Finlandsätten, en förklaring till det gåtfulla fyndet av ett mammutben vid arbeten på ertonäs idrottsplan i elsingfors 1954; Ralf Carlsson, näckor och sjöars utveckling på åland; ans ilfverberg, Nykomlingar och expansionsinsekter; Bengt Barkar, Växter för öl och vin. Nyt ylös sieluni. uomalaista kansanveisuuta. oim. nneli splund KCD 6, 2003 R 20 ONMRO: 7007 Levyllä kuullaan suomalaista virrenveisuuta ja hengellistä laulua autenttisina arkistoäänitteinä Mukana on seuroissa ja muissa tilaisuuksissa tallennettua yhteislaulua sekä yksityisten ihmisten kotonaan perinteen kerääjille esittämää veisuuta. ineisto on peräisin kolmesta arkistosta. ääosa on K:n Kansanrunousarkistosta. urun yliopiston Kulttuurien tutkimuksen laitoksen arkistosta on saatu luvulla Länsi-uomen rukoilevaisseuroissa tehtyjä tallenteita. uomen Luterilaisen vankeliumiyhdistyksen arkistosta on mukana evankelisen liikkeen tilaisuuksissa tehtyjä tallenteita. Oinonen, aavo itkä matka on ippavaaraan... uomalaisuuden tulkinta ja Yleisradion toimintaperiaatteet radiosarjoissa yömiehen perhe, Kalle-Kustaa Korkin seikkailuja ja Kankkulan kaivolla uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 948 ampere 2004, 419 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7026 oisen maailmansodan jälkeiset vuosikymmenet olivat ääniradion suuruuden aikaa. Yleisradion radio-ohjelmilla oli parhaimmillaan miljoonayleisö, eikä Yleisradiolla ollut kilpailijoita. uomi muuttui nopeasti sotienjälkeisinä vuosina, ja suosittujen fiktiosarjojen suomalaishahmot saivatkin uudenlaisia ominaisuuksia. utkimus paneutuu kolmen Yleisradion fiktiosarjan avulla suomalaisuuden tulkitsemisen tapoihin. Millaisia suomalaisia olivat Kalle-Kustaa Korkki, ekka Lipponen ja ippavaaran vanhaisäntä? Oksala, eivas J. L. Runebergin Kreikka ja Rooma. utkielmia runoilijan suhteesta antiikkiin ja klassiseen perintöön uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 944 ampere 2004, 187 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7024 Johan Ludvig Runeberg ( ) kohosi jo elinaikanaan uomen kansallisrunoilijaksi ja eurooppalaiseksi klassikoksi. Runebergin eurooppalaisuuden pohja on Kreikan ja Rooman kulttuurissa, jonka perintöä hän antiikintutkimuksen ammattilaisena käyttää runoudessaan nerokkaasti. omeros, ofokles, Caesar, Vergilius ja oratius olivat Runebergille sivuuttamattomia 85

5 86 auktoreita. eivas Oksalan juhlavuoden teos tulkitsee Runebergin runoutta uroopan antiikkiin palautuvan tradition puitteissa ja näyttää monet tutut runot uudessa valossa. entikäinen, Johanna Rautaa, unta ja kultaa. Myytit ja myyttien käyttö aavo aavikon Kalevala-aiheisissa teoksissa uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 951 ampere 2004, 413 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 7025 eos tarkastelee aavo aavikon teoksia, joissa käytetään myyttejä. Kaksikymmentä ja yksi (1974), Rauta-aika (1982) ja Kullervon tarina (1982) voidaan nähdä kirjallisen Kalevala-projektin luontevana jatkona. Rautaa, unta ja kultaa avaa uuden näkökulman kansallisten myyttien käyttöön suomalaisessa kirjallisuudessa. eosten käsittelyn myötä selittyvät vaikeanakin pidetyn kirjailijan tuotannosta keskeiset teemat, kuten valta, menetys ja usko perusteettomaan. ananjalka 45. uomen Kielen euran vuosikirja. äätoimittaja irkka aarinen uomen Kielen eura Vammala 2003, 209 s. BN (nid.), BN N Nid. R 24, sid. R 34 ONMRO: 7014 (nid.), 7015 (sid.) isältää artikkelit: Jussi Ylikoski, avaintoja suomen ns. viidennen infinitiivin käytöstä; anja Vaittinen, Vanhan kirjasuomen yhdysverbit; Risto ulkkinen et al., Louhi ja Naistenmaa kalevalaisten runojen ohjolan sijainti peruskartan nimistön valossa; Kaarina Koski & asi nges, skomusperinne, yksilö ja yhteisö; Riina aanpää, arinat ukkilan Jaskasta eteläpohjalaisuuden ilmentäjänä; elena Ruotsala, orometsässä. oronhoidon ympäristö ja perinteinen ympäristötieto; Outi aloposki, 1800-luvun uhat ja yksi yötä suomalaisittain. tudia Orientalia 95. ditorial Board Jaakko ämeen-nttila & al. Finnish Oriental ociety Vammala 2003, 516 pp. BN X N oft R 30 ONMRO: 7003 nderstanding / Misunderstanding. Contributions to the tudy of the ermeneutics of ings. dited by ero arasti emiotic ociety of Finland & nternational emiotics nstitute at matra cta emiotica Fennica XV elsinki 2003, xvi pp. BN N X oft R 30 ONMRO: 7031 ola, Kirsi Vastakohtien meren ristiriitainen sankari. uomalainen merikirjallisuus oppositioasetelmia ja rajanvetoja uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 949 elsinki 2004, 488 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 6997 uomalaista kaunokirjallisuuteen luettavaa merikirjallisuutta on ilmestynyt 1870-luvun lopulta lähtien. 130 vuodessa on esiintynyt viitisenkymmentä merikirjailijaa, jotka ovat julkaisseet alun toista sataa teosta. urjelaivakausi ja sitä seurannut höyrylaivojen aika ovat näkyvästi edustettuina, mutta merimiehen työpaikkana on usein myös dieselvoimalla kulkeva kuivarahti- tai tankkialus. Merikirjallisuus ilmentää moninkertaisesti vastakohtia ja rajanvetoja. Koko kirjallisuudenlaji on ollut kaunokirjallisuuden marginaalissa aihepiirinsä erityisyyden ja viihteeksi leimaamisen vuoksi. Verbum et calamus. emitic and Related tudies in onour of the ixtieth Birthday of rofessor apani arviainen. dited by annu Juusola, Juha Laulainen & eikki alva Finnish Oriental ociety tudia Orientalia 99 Vammala 2004, xxvii pp. BN N oft R 30 ONMRO: 7029 Yliskylä-euralahti, Johanna Valtion laitosten siirrot ja aluepolitiikka. simerkkitapauksena Maatalouden tutkimuskeskuksen siirtyminen Vantaan ikkurilasta Jokioisiin Finska Vetenskaps-ocieteten - uomen iedeseura Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 160 Vammala 2004, 268 s. BN N Nid. R 25 ONMRO: 7018 eos käsittelee ja luvuilla tehtyjä suunnitelmia siirtää valtion virastoja ja laitoksia elsingistä muualle uomeen. simerkkitapauksena tarkastellaan Maatalouden tutkimuskeskuksen vuosina tapahtunutta muuttoa Vantaan ikkurilasta Jokioisiin ja tämän muuton vaikutuksia tutkimuskeskuksen toiminnalle, sen henkilöstölle sekä alueille. Maatalouden tutkimuskeskuksesta tuli käytännössä ennakkotapaus, jossa vastaavien siirtojen vaikutukset tulevat näkyviin monin eri tavoin. Ongelmia tuottivat henkilökohtaista tapaamista edellyttävien kontaktien ylläpitäminen, muuttoprosessin pitkittyminen ja sen henkilöstössä synnyttämä epävarmuus, sekä yksilötasolla siirron kohteeksi joutuvien oman elämän hallintaan liittyvät kysymykset. iedekirja ieteellisen kirjallisuuden erikoiskirjakauppa Kirkkokatu elsinki puh. (09) fax (09) voinna ma klo 10-17, ti-pe klo

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 3/2004

Uutta Tiedekirjassa 3/2004 utta iedekirjassa 3/2004 rjen nuori rakennusperintö uhattuna COMOin uomen osasto. COMO 1:2004 s.l. 2004, 39 s. N 1237-4148 R 1,70 ONMRO: 7055 is. mm.: Maire Mattinen, rkiympäristö askarruttaa; ommi Lindh,

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 1/2006

Uutta Tiedekirjassa 1/2006 utta iedekirjassa 1/2006 84 Bacon, enry eitsemäs taide. lokuva ja muut taiteet uomalaisen Kirjallisuuden eura uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 929. uomen elokuva-arkiston julkaisuja elsinki 2005,

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 8/2003

Uutta Tiedekirjassa 8/2003 utta iedekirjassa 8/2003 94 rkistot kuntoon. ieteellisten seurojen arkistokäsikirja = rkivhandbok för de vetenskapliga samfunden. oim. Marja ohjola & etra akala ieteellisten in valtuuskunta Vaasa 2003,

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 8/2004

Uutta Tiedekirjassa 8/2004 Ä utta iedekirjassa 8/2004 lbert delfelt 1854 1905. Lkalendern 2005 venska litteratursällskapet i Finland kenäs 2004 R 12 ONMRO: 7729 emat för årets väggkalender är lbert delfelt och ansluter sig till

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början.

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Materiaalina umpipuu sekä takorautaiset metalliosat. Råmaterial massivt trä och metallbeslag av smidesjärn. Rustiina- tuotesarjassa ruokaryhmät, penkit

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 1/2005

Uutta Tiedekirjassa 1/2005 Ä utta iedekirjassa 1/2005 ikuiskasvatus, talous ja työ. oim. nja eikkinen ikuiskasvatuksen utkimus & Kansanvalistus ikuiskasvatus 4:2004 Kokemäki 2004, 86 s. N 0358-6197 R 7,5 ONMRO: 7795 rkiston avain.

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 8/2005

Uutta Tiedekirjassa 8/2005 utta iedekirjassa 8/2005 cta Byzantina Fennica (N.s.) 2. ditor-in-chief Mika akkarainen Finnish ociety for Byzantine tudies aarijärvi 2005, 195 pp. N 1458-7017 oft R 18 ONMRO: 26851 rice R 18 in Finland,

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 5/2006

Uutta Tiedekirjassa 5/2006 utta iedekirjassa 5/2006 frica in the Long Run. Festschrift in the onour of rofessor rvi urskainen. dited by Lotta arjula & Maaria Ylänkö Finnish Oriental ociety tudia Orientalia 103 Vammala 2006, xviii

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 5/02

Uutta Tiedekirjassa 5/02 utta iedekirjassa 5/02 hokas, annu Cultivation of Brassica species and Cannabis by ancient Finnic peoples, traced by linguistic, historical and ethnological data; revision of Brassica napus as B. radice-rapi

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 2/2005

Uutta Tiedekirjassa 2/2005 Ä utta iedekirjassa 2/2005 80 jatus 61. uomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja. äätoimittaja ami ihlström uomen Filosofinen Yhdistys Vammala 2004, 463 s. BN 951-9264-54-X N 0355-1723 Nid. R 16 ONMRO:

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 5/2004

Uutta Tiedekirjassa 5/2004 utta iedekirjassa 5/2004 74 Berg, Maarit yytöksiä ja epäilyksiä. oimittajan ja poliitikon vuorovaikutuksesta televisiokeskustelussa euran oimituksia 918 elsinki 2003, 344 s. BN 951-746-490-8 Nid. R 28

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 5/2003

Uutta Tiedekirjassa 5/2003 utta iedekirjassa 5/2003 82 asia sanojen takana. äätoim. usan Villa & amu ehkonen uomen rauhantutkimusyhdistys Kosmopolis 1:2003 aarijärvi 2003, 94 s. N 1236-1372 R 9 ONMRO: 6744 is. artikkelit: ekka Korhonen,

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 1/2004

Uutta Tiedekirjassa 1/2004 utta iedekirjassa 1/2004 dolescent Facing the ducational olitics of the 21st Century. Comparative urvey on Five National Cases and hree Welfare Models. ds. Risto Rinne et al. Finnish ducational Research

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 2/2003

Uutta Tiedekirjassa 2/2003 utta iedekirjassa 2/2003 74 rctos. ditor-in-chief eikki olin Klassillis-filologinen yhdistys cta hilologica Fennica 36 ammisaari 2003, 219 s. N 0570-734-X oft R 45 ONMRO: 6654 isältö: ugenio mato, Note

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Sisällys Johdanto... 11 I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Siirtolaisuus ja maastamuutto Suomesta... 18 Maahanmuutto Suomeen...23 Mitä monikulttuurisuus

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 6/2003

Uutta Tiedekirjassa 6/2003 utta iedekirjassa 6/2003 80 esthetic xperience and the thical Dimension. ssays on Moral roblems in esthetics. ds. rto aapala & Oiva Kuisma hilosophical ociety of cta hilosophica Fennica 72 elsinki 2003,

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Hyvä vanheneminen ja arkielämä: Kysymyksiä ja mahdollisia vastauksia

Hyvä vanheneminen ja arkielämä: Kysymyksiä ja mahdollisia vastauksia IKÄAKATEMIA TO 19.9-2013 FINLANDIA Hyvä vanheneminen ja arkielämä: Kysymyksiä ja mahdollisia vastauksia Jyrki Jyrkämä Professori (em.) Sosiaaligerontologia, sosiologia Gerontologian tutkimuskeskus, JY

Lisätiedot

Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus - tutkimuskavalkadi. J.P. Roosin Suomalainen elämä (1987)

Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus - tutkimuskavalkadi. J.P. Roosin Suomalainen elämä (1987) Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi 8.11.2016 Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus - tutkimuskavalkadi J.P. Roosin Suomalainen elämä (1987) toi sukupolvet suomalaiseen yhteiskuntatutkimukseen Aineistona

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 2/2006

Uutta Tiedekirjassa 2/2006 utta iedekirjassa 2/2006 72 ho, Juhani Kevät ja takatalvi uomalaisen Kirjallisuuden eura uomalaisen kirjallisuuden klassikoita Jyväskylä 2006, XX + 571 s. BN 951-746-728-1 Nid. R 13,50 ONMRO: 27120 isältää

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Taidehistoria Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja kysyy haluaako

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan

Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan siirtomaiksi. Kun Somalia itsenäistyi jäivät somalialaiset usean

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Suurpetoaiheinen mobiililuontopolku

Suurpetoaiheinen mobiililuontopolku Suurpetoaiheinen mobiililuontopolku Mobiililuontopolku sisältää 20 Suomen suurpetoihin liittyvää kysymystä. Vastaukset kysymyksiin löytyvät kussakin kysymyslapussa olevan QR-koodin takaa. Kysymyslaput

Lisätiedot

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI VTT/ Sosiologi Hanna Vilkka Opetusmenetelmät ja opetuksen arviointi -seminaari/ Turun kesäyliopisto 11.12.2010 RAKENTEISTA TOIMIJAAN Oma kasvu merkityksissä,

Lisätiedot

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Musiikki Oppgåve 1 Svar på spørsmåla under ved å skrive ein kort, samanhengande tekst på 3 5 setningar på finsk. Kuinka usein kuuntelet musiikkia? Milloin kuuntelet musiikkia? Oppgåve 2 Les tekstane i

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Kivi leivässä vai manteli puurossa?

Kivi leivässä vai manteli puurossa? Kivi leivässä vai manteli puurossa? Itseoppineet perinteenkerääjät arkiston keruuideologian haastajina FT tutkijatohtori Kati Mikkola Helsingin yliopisto / SKS:n tutkimusosasto Esityksen kuvat: SKS ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja?

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja? ÄI 61 Nir Kirjapäiväkirjan ohjeet 1. Millainen teksti kirjapäiväkirja on? Kirjapäiväkirja tarkastelee lukemiasi teoksen erilaisten teemojen kautta. Teemoja luetellaan näissä ohjeissa tuonnempana. Päiväkirjasta

Lisätiedot

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO TAKSONOMIATAULUKKO 6.lk. UO 6. luokka arvioitavat tavoitteet Etiikka T4, T8, T9, T10, T11 arvosanalle 5 Muistan yksittäisen kristillisen eettisen periaatteen. minulla

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 6/02

Uutta Tiedekirjassa 6/02 utta iedekirjassa 6/02 66 semakaava-alueen kiinteistötekniikka uomen kuntatekniikan yhdistys. uomen kuntatekniikan yhdistys. Julkaisu 17. orvoo 2002. 2. p., 211 s. BN 952-9710-05-4 id. R 35 (FM 208) Käsikirja

Lisätiedot

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, 9.10.2014, Salo Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Osallistujia ja vaikuttajia? Perustuu artikkeliin Sireni, Maarit (2014) Feminism in rural Finland. A

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 7/02

Uutta Tiedekirjassa 7/02 utta iedekirjassa 7/02 80 altonen, Jouko Käsikirjoittajan työkalut. udiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas. euran oimituksia 872. ampere 2002, 209 s. BN 951-746-383-9 N 0355-1768 Nid. R 25 (FM 148)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Jorma Uotinen ENNEN VIIMEISIÄ AJATUKSIA

Jorma Uotinen ENNEN VIIMEISIÄ AJATUKSIA SYKSY 2014 kuva Seilo Ristimäki Jorma Uotinen ENNEN VIIMEISIÄ AJATUKSIA Rakkaus tulee ja menee, mutta koskaan se ei tule tilaamalla. Koreografina minua kiinnostaa se mitä ei voi ennalta tietää. Se, mikä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta :

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta : Itämeren kestävän kehityksen tutkimustarpeet Elina Rautalahti ympäristöministeriö Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta 15.12.1994: Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti,

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Semioottinen brändäys, ruoka esimerkkinä

Semioottinen brändäys, ruoka esimerkkinä Semioottinen brändäys, ruoka esimerkkinä Vaula Norrena/ 1 Kulutuksen symbolifunktio Merkkituote eli brändi kantaa mukanaan kokonaista maailmankuvaa, arvoja joita kulutamme yhtä lailla kuin kulutamme itse

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA 2008 Tuotteillamme on Oeko-Tex Standard 100 sertifikaatti Våra produkter har Oeko-Tex Standard 100 certifikat Puuvilla on kuulunut amerikkalaiseen arkeen jo 1400- luvulta lähtien. Zappella-froteessa käytettävä

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen 9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha asenne

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde?

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 7 kpl, TULEVAISUUDESSA 5 kpl ja 6 kpl 1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 28 % 33 % I framtiden kommer

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 8/02

Uutta Tiedekirjassa 8/02 utta iedekirjassa 8/02 74 rjen valta. uomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen ajan kynnykselle (v. 1450 1860) / oim. iia inonen & etri Karonen istoriallinen

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Teppo Kröger Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet -seminaari Helsinki 17.8.2015 Ikäasumisen suuret kysymykset Yksin vai yhdessä? Eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus

Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi 8. 9. 2015 Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus Vanhenemisen tutkimusta (elämäkerta- ja sukupolvitutkimusta) yhteiskuntapolitiikan oppiaineessa Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS

IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS IKÄIHMISEN VIREÄ HUOMINEN Oulu 18.4.2013 IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS Jyrki Jyrkämä Sosiologia, sosiaaligerontologia, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto jyrki.jyrkama@yu.fi LYHYT

Lisätiedot

Ratatyö Helsingin asemalla aiheuttaa seuraavina ajankohtina muutoksia junien kulkuun välillä Helsinki-Kerava:

Ratatyö Helsingin asemalla aiheuttaa seuraavina ajankohtina muutoksia junien kulkuun välillä Helsinki-Kerava: Hyvät matkustajat! Ratatyö Helsingin asemalla aiheuttaa seuraavina ajankohtina muutoksia junien kulkuun välillä Helsinki-Kerava: su 8.5. klo 10.00 15.30 su 15.5. klo 10.00 15.30 K-junat kulkevat yllä mainittuina

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit 1 Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit Pellervo-Seura ry myöntää hakemuksesta ja poikkeustapauksissa omasta aloitteestaan ansiomitaleita ja -merkkejä. Niitä myönnetään

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä?

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Hannele Karikoski, KT, yliopistonlehtori Oulun yliopisto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ. Sosiaalityön käytäntötutkimus Helsingin yliopisto Anne Östman

KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ. Sosiaalityön käytäntötutkimus Helsingin yliopisto Anne Östman KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ Sosiaalityön käytäntötutkimus 6.10.2014 Helsingin yliopisto Anne Östman Tutkimuksen lähtökohdat Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Kimmo Ketola 1 Synodaalikirjan haasteet lukijalle Haastaa lukijan reflektoimaan katsomustaan suhteessa ajankohtaisiin

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO)

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Näkökulma: Yhteistyö -uudenlaiset kumppanit Kolme hieman erilaista, kenties harvinaistakin kumppania omaishoitajayhdistyksen näkökulmasta Miksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto Sisältö: Taustaa, KAUTAS-hanke Kaupunkitilan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

MYYTIT Totta vai tarua?

MYYTIT Totta vai tarua? MYYTIT Totta vai tarua? MYYTTI ON TARINA Arkikielessä myytti merkitsee usein epätotta, satua, juttua vain. Tämä on myytin todellisen olemuksen sivuuttamista ja vähättelyä! Maailmassa on muitakin totuuksia

Lisätiedot

s.l-2 Arkivbildare/ Arkistonmuodostaja Ruotsinsuomalaisten arkisto/sverigefinlandarnas arkiv Traditionsinsamlingar -Traditionsprojekt /

s.l-2 Arkivbildare/ Arkistonmuodostaja Ruotsinsuomalaisten arkisto/sverigefinlandarnas arkiv Traditionsinsamlingar -Traditionsprojekt / Arkivbildare/ Arkistonmuodostaja Ruotsinsuomalaisten arkisto/sverigefinlandarnas arkiv Traditionsinsamlingar -Traditionsprojekt / Perinnekerayksia - Perinneprojekteja Plac: Arkivhuset i Eskilstun / Eskilstunan

Lisätiedot

Etnopolitiikkaa Ruijassa

Etnopolitiikkaa Ruijassa Marjut Anttonen Etnopolitiikkaa Ruijassa Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA HELSINKI Sisällys Saatteeksi 11 Johdanto 17 OSA YKSI: KOHTEENA

Lisätiedot