Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...41 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...45 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...46 Oikaisuja Rättelser...48 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...49 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...97 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...98 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...98 Oikaisuja Rättelser...99 TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...100

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) UTOPIA (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 38, 41, 42 (111) (210) T (220) OLYMPIA (730) SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 25 (111) (210) T (220) STOLICHNAYA

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SPIRITS INTERNATIONAL N.V., Willemstad, Willemstad, AN (740) Kolster Oy Ab (511) 32, 33, 35 (111) (210) T (220) (730) HÄMEEN SELKIS WOOD OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 37 (111) (210) T (220) WOODON (730) HÄMEEN SELKIS WOOD OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 37 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SPIRITS INTERNATIONAL N.V., Willemstad, Willemstad, AN (740) Kolster Oy Ab (511) 32, 33 (111) (210) T (220) ICEMAN (730) LAPIN LIHA OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 31 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RAUTAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 39, 45 (641) Erotettu hakemus numero T den avskiljda ansökan nummer T Erotettu hakemus numero T den avskiljda ansökan nummer T (111) (210) T (220) Agora Human Technology Center (730) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 42 (111) (210) T (220) NAAMAtaulu (730) WESTERLUND, MIIA ELISA, Porvoo, Borgå, FI (511) 16, 18, 24, 25, 27 (111) (210) T (220) Miss Christmas (730) SOLLECRAFT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28, 35, 41

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) TALLINK SILJA OY AB, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 43 (111) (210) T (220) (730) RE-SIELUNHOITOTERAPEUTIT RY, Jyväskylän mlk, Jyväskylä lk, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, musta ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna grönt, svart och vitt. (511) 44 (111) (210) T (220) 's 85's 120's 180's (730) PROSHAPE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 25, 44

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) RANGER (730) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) Rytmix (730) M-TREND OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) Solina (730) SOLUTION LANGUAGE OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BYMAN, TOINI, TOIMINIMEN KOTIOMPELIMO TOINI BYMAN HALTIJANA, Viitasaari, Viitasaari, FI (511) 18, 25, 27 (111) (210) T (220) (730) AMIGA, INC., Delaware, Delaware, US (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött och vitt. (511) 9, 16, 35, 38, 42

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) JAPAN TOBACCO INC., Tokio, Tokyo, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 34 (111) (210) T (220) Roll-Saddle (730) ROLLTEST OY, Varkaus, Varkaus, FI (511) 7, 9, 37 (111) (210) T (220) RollCal

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ROLLTEST OY, Varkaus, Varkaus, FI (511) 7, 9, 37 (111) (210) T (220) SOVITAMME OIKEUDET MUSIIKKIISI (730) POOKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) BUSINESS EXCELLENCE SOLUTION TECHNOLOGIES OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) VILLINKI (730) BOKNÄS HUONEKALUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (511) 20

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) HIUKKA, ANSSI KARI MIKAEL, TOIMINIMEN PLUTO LIGHTING HALTIJANA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 11 (111) (210) T (220) REGATTA (730) REMION OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MIXMOBILE OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, valkoinen, punainen, keltainen, vaaleansininen ja musta. - Märket utförs i färgerna grönt, vitt, rött, gult, ljusblått och svart. (511) 28, 45 (111) (210) T (220) ELCOTEQ (730) ELCOTEQ SE, Lohja, Lojo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 9, 40, 42 (111) (210) T (220) DEDICARE (730) POOLIA VÅRD AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 16, 35, 41 (111) (210) T (220) ICECAPITAL (730) ICECAPITAL PANKKIIRILIIKE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Backström & Co Oy (511) 35, 36, 41, 42

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) SURU (730) PAALUMEDIA OY, Suomussalmi, Suomussalmi, FI (511) 14, 16, 21 (111) (210) T (220) (730) HUONEKALULIIKE VIEMERÖ OY, Tuusula, Tusby, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, vaaleansininen, vaaleanoranssi ja vaaleanpunainen. - Märket utförs i färgerna svart, vitt, ljusblått, ljusorange och ljusrött. (511) 20, 24, 25 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TROUT & PARTNERS OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat harmaa ja punainen. - Märket utförs i färgerna grått och rött. (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Immel Wines (730) KUNNARI, HEIKKI, Kittilä, Kittilä, FI (511) 21, 33, 35 (111) (210) T (220) (730) FOOD PARK KAUHAJOKI RY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42, 43 (111) (210) T (220) LND

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LUNDIA OY, Hausjärvi, Hausjärvi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 8, 11, 20, 21, 24, 27, 35 (111) (210) T (220) (730) COLOURBALL OY, Kajaani, Kajana, FI (511) 21, 25, 43 (111) (210) T (220) WOSBEE (730) SMILEHOUSE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9, 35 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VÄLITYSPALVELU NÄREAHO MATTI OY LKV, Tyrnävä, Tyrnävä, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna grönt och vitt. (511) 36 (111) (210) T (220) RADIX (730) OY FINNPESTICIDES AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 3, 5 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ITÄ-INTIAN KAUPPAHUONE AVOIN YHTIÖ, Vihti, Vichtis, FI (511) 21, 39 (111) (210) T (220) First View (730) FIRST TECHNOLOGY OY, Turku, Åbo, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET HALONEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 35, 36, 45 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OPTEAM HENKILÖSTÖPALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sinivihreä ja siniharmaa. - Märket utförs i färgerna blågrönt och blågrått. (511) 41 (111) (210) T (220) (730) PIELISEN KALAJALOSTE OY, Nurmes, Nurmes, FI (511) 29 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PIELISEN KALAJALOSTE OY, Nurmes, Nurmes, FI (511) 29 (111) (210) T (220) (730) PIELISEN KALAJALOSTE OY, Nurmes, Nurmes, FI (511) 29 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY SUOMEN SCHNEIDER AB, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC HOLDING", Sofia, Sofia, BG (740) Benjon Oy (511) 34 (111) (210) T (220) m plus

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY MOTORAL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 21, 22, 28 (111) (210) T (220) KALMARI (730) YRITTÄJIEN PALVELUKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 36 (111) (210) T (220) PIVATIC (730) PIVATIC OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Leitzinger Oy (511) 7, 37, 42 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VALKILA, TAPIO, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (511) 8, 14, 35 (111) (210) T (220) REMONTTILOMA (730) ASIANAJOTOIMISTO HEINONEN & CO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19, 35, 37 (111) (210) T (220) Honey Love (730) OY HUNAJAYHTYMÄ - HONUNGSKONCERNEN AB, Loimaa, Loimaa, FI (511) 30, 32 (111) (210) T (220) TUHANSIEN TÄHTIEN JALOROMMI (730) OPR OY POLARMALLAS, Oulu, Uleåborg, FI (511) 33 (111) (210) T (220) Työhyvinvointikartta

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) YRITYS- JA HENKILÖSTÖPALVELU SUOPURSU OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) OY FINLAND RELOCATION SERVICES AB LTD., Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket utförs i färgerna blått och grått. (511) 35, 36, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) KEMI-TORNIO ALUEEN KEHITTÄMISKESKUS RY, Kemi, Kemi, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, keltainen ja musta. - Märket utförs i färgerna blått, vitt, gult och svart. (511) 28, 35, 41

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) IVI (730) ARBITUM OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 11, 20, 21 (111) (210) T (220) Yatin (730) ARBITUM OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 11, 20, 21 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MIELIKÄINEN, TONI, Porvoo, Borgå, FI (591) Merkin värit ovat musta ja keltainen. - Märket är utfört i färgerna svart och gult. (511) 1, 17, 21 (111) (210) T (220) (730) PINNOITUSPALVELU KUUSISTO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19, 20, 21 (111) (210) T (220) (730) WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TUOREVERKKO OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat vihreä, keltainen ja musta. - Märket utförs i färgerna grönt, gult och svart. (511) 16, 39, 44 (111) (210) T (220) (730) TEKNILLINEN KORKEAKOULU, Espoo, Esbo, FI (740) Panu Kuosmanen (511) 41, 42 (111) (210) T (220) (730) HARMONIAHUONE HARMONY HOUSE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on keltainen. - Märket utförs i färgen gult. (511) 14

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Hilupilttuut (730) VAMMALAN NUORKAUPPAKAMARI RY, Vammala, Vammala, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) TAKSILIITON YRITYSPALVELU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 35, 39, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) ICHI DRILL (730) GRITECH OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 7

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Ville Veta (730) SNELLMAN, SUSANNE ELISABETH, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 28, 41 (111) (210) T (220) LIMO FOUNDATION (730) LIMO FOUNDATION, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 42 (111) (210) T (220) INCODE CITY (730) INCODE OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 10 (111) (210) T (220) INCODE

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) INCODE OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 10 (111) (210) T (220) OKTOP (730) OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 40, 42 (111) (210) T (220) FLOATFORCE (730) OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7 (111) (210) T (220) BLUESeaproject (730) CREADESIGN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Luonnollista loistetta luomusta (730) PURO, KAIJA HANNELE, TOIMINIMEN RUUSUPUU FINLAND HALTIJANA, Vantaa, Vanda, FI (511) 3, 41, 44 (111) (210) T (220) Honey Power (730) KUISMA, ILPO, Janakkala, Janakkala, FI (511) 30, 32, 33 (111) (210) T (220) Wonderma (730) OY VERMAN AB, Järvenpää, Träskända, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) Wonderm (730) OY VERMAN AB, Järvenpää, Träskända, FI (511) 3, 5

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Fireborn (730) NYBERG, PETER CHRISTIAN, Porvoo, Borgå, FI, KAARIO, KIM MIKAEL, Porvoo, Borgå, FI (511) 16, 25, 42 (111) (210) T (220) Symbiosis (730) TALSI, JUSSI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CAFE SOLO OY, Pori, Björneborg, FI (511) 30, 43 (111) (210) T (220) Herkkusia (730) AKONNIEMI, ANTTI, TOIMINIMEN AKONNIEMI HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220) (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 12 (111) (210) T (220) Ruususauna (730) PURO, KAIJA HANNELE, TOIMINIMEN RUUSUPUU FINLAND HALTIJANA, Vantaa, Vanda, FI (511) 3, 41, 44

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Findustrial Metal Festival (730) KOKKO, VALTER MARIUS, TOIMINIMEN BONFIRE VIIHDE HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220) (730) ISOJOEN KONEHALLI OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 (111) (210) T (220) Koko kansan OPTIONÄÄRI-peli (730) SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI HAAVISTOT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) DENTOBON

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MEKALASI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5, 10, 30 (111) (210) T (220) DUAL SHOCK (730) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, Shizuoka-ken, Shizuoka-ken, JP (740) Berggren Oy Ab (511) 12 (111) (210) T (220) KIVI-PEKKA (730) PEL-TUOTE OY, Rantasalmi, Rantasalmi, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 7, 9, 12 (111) (210) T (220) MORE WITH METALS (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 12

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) HAPPY GRAPE (730) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 33 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/070,478 BANK OF OPPORTUNITY (730) BANK OF AMERICA CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 36 (111) (210) T (220) DEVOI (730) DEVOI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DEVOI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna gult och vitt. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Radical Futures (730) TURUN KAUPPAKORKEAKOULU, Turku, Åbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Sisulizer (730) SISULIZER OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) Yritystulkki

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JADELCONS OY, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 42 (111) (210) T (220) REILURYHMÄ (730) DNA FINLAND OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9, 25, 28, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) BEVERAGE MARKETING U.S.A., INC., New York, New York, US (740) Leitzinger Oy (511) 30 (111) (210) T (220) LowFat Factory (730) MOTOR HAUS OY, Pirkkala, Birkala, FI (511) 21, 29, 30, 32, 43

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) MOSHO (730) DERMOSHOP OY, Korsnäs, Korsnäs, FI (511) 3 (111) (210) T (220) ILVES-MAALIT (730) TUKKULIIKE MARKKU KOKKONEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 2, 8

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) DOW OLEFINVERBUND GMBH, Schkopau, Schkopau, DE (111) 26770, 43236, 49069, 53919, 67106, 68926, (730) BIOPHAUSIA AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) CONOPCO, INC., New York, New York, US (111) 35318, 35319, 39342, 60883, 61540, 81516, 84848, 88057, 88176, 93493, , , , , , , , (730) FUJIFILM CORPORATION, Tokio, Tokyo, JP (111) (730) DESMA HEALTCARE BV SUCCURSALE DI CHIASSO, Chiasso, Chiasso, CH (111) (730) DELTASELECT GMBH, Dreieich, Dreieich, DE (111) (730) J. & P. COATS LIMITED, Glasgow, Skotlanti, Glasgow, Skottland, GB (111) 54189, 65667, 68649, 69359, 84637, 89683, 91491, 97931, , , , , , , , (730) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, Hull, Yorkshire, Hull, Yorkshire, GB (111) (730) AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD., Ashdod, Ashdod, IL (111) (730) LUMENE OY, Espoo, Esbo, FI

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) 69545, (730) CRAY VALLEY S.A., Courbevoie, Courbevoie, FR (111) (730) VALEANT GLOBAL PTE. LTD., Singapore, Singapore, SG (111) (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (111) 81399, , , , , (730) KEMPPI OY (3), Lahti, Lahtis, FI (111) (730) BÄTTIG ASM AKTIENGESELLSCHAFT, Appenzell, Appenzell, CH (111) (730) JAPAN TOBACCO INC., Tokio, Tokyo, JP (111) (730) COREL CORPORATION, Ottawa, Ottawa, CA (111) (730) TEIJIN FIBERS LIMITED, Osaka, Osaka, JP (111) (730) LOTSCENTER AB, Uppsala, Uppsala, SE (111) (730) SHAW INDUSTRIES GROUP INC., Georgia, Georgia, US (111) (730) DEGUSSA SANT CELONI SA, Barcelona, Barcelona, ES

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , , (730) CABLE NEWS NETWORK, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) CCL INDUSTRIES INC., Ontario, Ontario, CA (111) (730) HS TM, INC., Delaware, Delaware, US (111) , (730) MOLSON CANADA 2005, Toronto, Ontario, Toronto, Ontario, CA (111) (730) SOLID INFORMATION TECHNOLOGY CORP., Delaware, Delaware, US (111) , (730) CORTEFIEL, S.A., Madrid, Madrid, ES (111) (730) RAINBOW CAPITAL GMBH, Norderstedt, Norderstedt, DE (111) (730) EJA LIMITED, Milton Keynes, Milton Keynes, GB (111) (730) J. A. MEIJER, Losser, Losser, NL (111) , (730) EBI, L.P., Indiana, Indiana, US (111) (730) SUPRAPHON MUSIC A.S., Praha, Prag, CZ

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) SECGO SOFTWARE OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) LATELTIN LANZ INGOLD AG, Zürich, Zürich, CH (111) (730) RAUTAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) STANMORE ANSTALT, Vaduz, Vaduz, LI (111) (730) TAMAR OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) VRG LINHAS AEREAS S.A., Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BR (111) (730) MAXMEDICA OY, Salo, Salo, FI (111) , (730) GELBA I ARLANDASTAD AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (111) , (730) HUSQVARNA AKTIEBOLAG, Huskvarna, Huskvarna, SE (111) , (730) SCHNEIDER NORDIC BALTIC A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) KODIN HELGA OY, Joensuu, Joensuu, FI (111) (730) RAISIO DIAGNOSTICS OY, Raisio, Reso, FI (111) , (730) AGUDO TECHNOLOGIES OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (111) , , , (730) HYRYNSALMEN KUNTA, Hyrynsalmi, Hyrynsalmi, FI (111) , , (730) NOKIA SIEMENS NETWORKS OY, Helsinki, Helsingfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENAS SKYDDSOMFÅNG: (111) TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENAS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen osittain väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering på grund av invändning enligt VML 21 1 mom. (111) (730) TAHKO SPA OY, Helsinki, Helsingfors, FI

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering englit VML 21 1 mom. på grund av invändning (111) (730) S.P.A. EGIDIO GALBANI, Melzo, Melzo, IT (111) (730) ALMA MEDIA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) TAKALA, ARTO OLAVI, Espoo, Esbo, FI OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 7/07 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 7/07 (111) (151) (210) T (220) (730) HU-CONSULTING OY, Espoo, Esbo, FI (740) Ace Law Oy (511) 16, 41, 43 Kuulutuksessa ilmoitettu virheellisesti luokan 43 sijaan luokka 27. Väiteaika luokan 43 osalta lasketaan tämän lehden julkaisupäivästä. Vid kungörelse angavs klass 27 felaktigt i stället för klass 43. Invändningstiden för klass 43 räknas fr.o.m. den dag då denna tidning har publicerats.

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (151) (730) ANECOOP, S. COOP., Valencia, Valencia, ES (511) 31 (111) (151) (730) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), Biel/Bienne, Biel/Bienne, CH (511) 14

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) BODEGAS BERONIA, S.A., Vitoria, Vitoria, ES (511) 33 (111) (151) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (511) 30 (111) (151) (730) DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG, Stuttgart, Stuttgart, DE (511) 9, 18 (111) (151)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CARLO PAZOLINI ITALIA SRL, Civitanova Marche, Civitanova Marche, IT (511) 18, 24, 25 (111) (151) (730) RUNTAL HOLDING COMPANY S.A., Gränichen, Gränichen, CH (511) 11 (111) (151) (730) PLANTES ET MEDECINES SARL, Castres, Castres, FR (511) 5 (111) (151)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RAUCH FRUCHTSÄFTE GES.M.B.H., Rankweil, Rankweil, AT (591) Merkin värit ovat valkoinen, keltainen, punainen, sininen, vihreö ja musta. - Märket är utfört i färgerna vitt, gult, rött, blått, grönt och svart. (511) 30, 32 (111) A (151) (320) (330) DE (310) /12 C 30 (730) VOLVO CAR CORPORATION, Göteborg, Göteborg, SE (511) 12, 28, 37 (111) (151) (730) GEMKO TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Osmanbey-sisli-istanbul, Osmanbey-sisli-istanbul, TR (511) 25 (111) (151) GLADIATOR

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ITALCANNA S.R.L., Segromigno in Monte - Capannori (LU), Segromigno in Monte - Capannori (LU), IT (511) 22, 23, 28 (111) (151) (730) MONCAFE DI SAMPIETRO & C. S.N.C., Pulsano (TA), Pulsano (TA), IT (511) 30 (111) (151) (730) MGP INSTRUMENTS, Lamanon, Lamanon, FR (511) 37, 42 (111) (151) (730) NIPPON MENARD COSMETIC CO., LTD., Nagoya-city, Nagoya-city, JP (511) 3

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) PACO RABANNE PARFUMS, Neuilly sur Seine, Neuilly sur Seine, FR (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrseln. (511) 3 (111) (151) pizza maestro (730) IGLOTEX SP. Z O.O., Skórcz, Skórcz, PL (511) 30 (111) (151) (320) (330) BX (310)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NOVA HOLDING B.V., Breda, Breda, NL (511) 7, 9, 11 (111) (151) (730) HT ROYAL TRADING AG, Baar, Baar, CH (511) 5, 16 (111) (151) (730) TORUNSKIE ZAKLADY MATERIALOW OPATRUNKOWYCH SPOLKA AKCYJNA, Torun, Torun, PL (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen. - Märket är utfört i färgerna blått, vitt. (511) 3, 5, 10, 16

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) FRIDA (730) PHILIPPE CANDOLFI, Geneve, Geneve, CH (511) 34 (111) (151) FRANCO MARTINI (730) FRANCO MARTINI S.R.L., San miniato, San miniato, IT (511) 25 (111) (151) O-tentic (730) PURATOS N.V., Groot-Bijgaarden, Groot-Bijgaarden, BE (511) 1, 30 (111) (151) (730) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI OTVETSTVENNOSTYU "ROLS IZOMARKET", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat valkoinen ja sininen. - Märket är utfört i vitt och blått. (511) 1, 8, 16, 17, 20

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI OTVETSTVENNOSTYU "ROLS IZOMARKET", Moskova, Moskva, RU (561) Translitteraatio: ENERGOFLEX. - Translitteration: ENERGOFLEX. (591) Merkin värit ovat valkoinen ja sininen. - Märket är utfört i vitt och blått. (511) 1, 8, 16, 17, 20 (111) (151) ROLEY'S (730) MARKET ENDEAVOUR B.V., Amersfoort, Amersfoort, NL (511) 29, 30 (111) (151)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NOVIKO, A.S., Brno, Brno, CZ (511) 31 (111) (151) (320) (330) BG (310) (730) "M + S HIDRAULIC" AD, Kazanlak, Kazanlak, BG (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat sininen, oranssi ja valkoinen. - Märket är utfört i blått, orange och vitt. (511) 6, 7, 12, 35, 37, 39, 40, 42 (111) (151) (730) NÜRNBERG GUMMI GMBH & CO. KG, Georgensgmünd, Georgensgmünd, DE (511) 10, 21 (111) (151)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) "OLVEX" LTD, Leningradskaya oblast, Leningradskaya oblast, RU (511) 5, 35, 37, 39, 40, 42 (111) (151) (730) PETLAS LASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Kirsehir, Kirsehir, TR (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 12 (111) (151) (730) IHY IZMIR HAVA YOLLARI ANONIM SIRKETI, Alsancak-Izmir, Alsancak-Izmir, TR (511) 39 (111) (151) (320) (330) SK (310) TONDACH STEINBRÜCK

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TONDACH SLOVENSKO, S.R.O., Nitrianske Pravno, Nitrianske Pravno, SK (511) 19, 35, 37, 39 (111) (151) (320) (330) CZ (310) (730) AL-NAMURA, SPOL. S R.O., Praha, Prag, CZ (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, punainen, keltainen. - Märket är utfört i färgerna svart, vitt, rött, gult. (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310) MICRONCLEAN

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RENTOKIL INITIAL AG, Weiningen, Weiningen, CH (511) 37 (111) (151) (730) SOLARWORLD AG, Bonn, Bonn, DE (591) Merkin värit ovat musta, keltainen, sininen. - Märket är utfört i färgerna svart, gult, blått. (511) 9, 36 (111) (151) SolarWorld AG (730) SOLARWORLD AG, Bonn, Bonn, DE (511) 9 (111) (151) ANTON (730) ROLF HERZBERGER GMBH & CO. KG, Saarbrücken-güdingen, Saarbrücken-güdingen, DE (511) 32

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 Shred Star (730) HSM - PRESSEN GMBH + CO. KG, Salem, Salem, DE (511) 7, 8, 16 (111) (151) (320) (330) ES (310) ROAD HOUSE (730) EUROFREN BRAKES, S.L.U., Olvega, Olvega, ES (511) 12 (111) (151) FONTANA DI COCO - THE POWER FROM BRAZIL (730) DERRANO AG, Krichlindach, Krichlindach, CH (511) 5, 30, 32 (111) (151) (320) (330) NO (310) XPRESSLINE (730) DEFA LIGHTING AS, Skjetten, Skjetten, NO (511) 11

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2006C SNOWSTORM (730) PIRELLI TYRE S.P.A., Milano, Milano, IT (511) 12 (111) (151) (730) BLUESIDE INC., Soul, Seoul, KR (511) 9 (111) (151) (730) NINGBO POWERWAY GROUP CO., LTD., Ningbo, Zhejiang, Ningbo, Zhejiang, CN (511) 6, 12

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) SK (310) skyeurope.com (730) SKYEUROPE AIRLINES, A.S., Bratislava, Bratislava, SK (511) 12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 (111) (151) (730) E.N.G. ELEKTRIK NAKIL GEREÇLERI VE OTOMAT SANAYI LIMITED SIRKETI, Bayrampasa, Istanbul, Bayrampasa, Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 9 (111) (151)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LIANG HONG LING, Foshan City, Guangdong Province, Foshan City, Guangdong Province, CN (511) 11 (111) (151) (320) (330) HU (310) MO MKB Bank Rt. (730) MKB BANK NY RT., Budapest, Budapest, HU (511) 36 (111) (151) (320) (330) FR (310) FLEXIMAX (730) PLANTES ET MEDECINES SARL, Castres, Castres, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) EE (310) M

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI easygun (730) OÜ KRIMELTE, Tallinna, Tallinn, EE (511) 8, 17, 19 (111) (151) (730) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "AVANGARD", Moskova, Moscow, RU (511) 43 (111) (151) (320) (330) DE (310) /30 (730) GUBOR FEINSTE SCHOKOLADE GMBH, Norderstedt, Norderstedt, DE (511) 29, 30, 32 (111) (151) (320) (330) DE (310) /29

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FRANZ ZENTIS GMBH & CO. KG, Aachen, Aachen, DE (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen, valkoinen. - Märket är utfört i färgerna blått, ljusblått, vitt. (511) 1, 2, 5, 29, 30, 32 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) ALIAPUR, Lyon, Lyon, FR (591) Merkki on vaaleanvihreä. - Märket är utfört i färgen ljusgrönt. (511) 12, 39, 40, 42

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITERSKA KORPORATZIA "ROSHEN", Kiova, Kiev, UA (511) 30 (111) (151) (320) (330) BX (310) FLEETRUNNER (730) THE GATES CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 7, 12, 17 (111) (151) (730) FRONTIER HOCKEY OÜ, Pärnu maakond, Pärnu maakond, EE (511) 28 (111) (151) Lofinex

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH, Berliini, Berlin, DE (511) 5 (111) (151) (320) (330) FR (310) PROGRESS IT'S IN OUR BLOOD (730) GAMBRO INDUSTRIES, Meyzieu, Meyzieu, FR (511) 5, 9, 10, 16, 35, 37, 41, 44 (111) (151) (730) HONGSHANG HEAT SHRINKABLE MATERIALS CO., LTD., Shenzhen, Guangdong, Shenzhen, Guangdong, CN (511) 17 (111) (151) HKS.dk (730) HKS SCANDINAVIA A/S, Aalborg, Aalborg, DK (511) 9, 18, 25, 28 (111) (151) (320) (330) BX (310)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Pura Nox (730) DOKMAN/RUIZENDAAL BV, Oosterhout, Oosterhout, NL (511) 3, 5 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 COOL MATTE (730) COTY DEUTSCHLAND GMBH, Mainz, Mainz, DE (511) 3 (111) (151) (320) (330) FR (310) SELECTIOSE (730) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Boulogne, Boulogne, FR (511) 3, 5 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HANS SCHWARZKOPF & HENKEL GMBH & CO. KG, Grünwald, Grünwald, DE (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, keltainen, oranssi, violetti ja liila - Märket är utfört i svart, vitt, gult, orange, violett och lila. (511) 1, 3, 21 (111) (151) EUROVEGAS (730) EUROVEGAS CASINO & ENTERTAINMENT PARK KFT., Mosonmagyarovar, Mosonmagyarovar, HU (511) 39, 41, 43, 44 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) PAPIRKOMPANIET AS, ATT: DAG O. ERIKSEN, Oslo, Oslo, NO (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 9, 14, 16, 28 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2006C005991

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PIAGGIO & C. S.P.A., Pontedera, Pontedera, IT (511) 41 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2006C (730) PIAGGIO & C. S.P.A., Pontedera, Pontedera, IT (511) 41 (111) (151) (320) (330) LI (310) LABOTOINA (730) GECOMWERT ANSTALT, Vaduz, Vaduz, LI (511) 3, 5

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /12 CARBON ULTIMATE (730) CANYON BICYCLES GMBH, Koblenz, Koblenz, DE (511) 12, 21 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) DELIFRANCE S.A., Landevant, Landevant, FR (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 30 (111) (151) (730) NALSCO PTY LIMITED, Wetherill Park NSW, Wetherill Park NSW, AU (511) 10 (111) (151)

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ANECOOP, S. COOP., Valencia, Valencia, ES (511) 33 (111) (151) (320) (330) SK (310) (730) TOM HORN ENTERPRISE, A.S., Bratislava, Bratislava, SK (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42 (111) (151)

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HIZALTAS INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI SAN. VE TIC. A.S, Fulyua-Sisli-Istanbul, Fulyua-Sisli-Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 11, 19, 35 (111) (151) PAPYRUS (730) SACHTLEBEN CHEMIE GMBH, Duisburg, Duisburg, DE (511) 1 (111) (151) (320) (330) JP (310)

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RIGHT-ON CO., LTD., Ibaraki-ken, Ibaraki-ken, JP (511) 25 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 (730) BEIERSDORF AG, Hampuri, Hamburg, DE (591) Merkin värit ovat tummansininen, vaaleansininen, punainen, valkoinen, hopea ja beige. - Märket är utfört i mörkblått, ljusblått, rött, vitt, silver och beige. (511) 3 (111) (151) (730) DECATHLON, Villeneuve d'ascq, Villeneuve d'ascq, FR (511) 9, 14, 18, 21, 25, 28

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) FR (310) APTONIA (730) DECATHLON, Villeneuve d'ascq, Villeneuve d'ascq, FR (511) 9, 14, 16, 25 (111) (151) (320) (330) UA (310) m (730) LIMITED LIABILITY COMPANY UKRAINIAN AND CYPRIAN JOINT VENTURE "MTI", Kiova, Kiev, UA (511) 14, 18, 25 (111) (151) (320) (330) IT (310) VI2006C SORGENTE CAMONDA (730) FONTE MARGHERITA SPA, Torrebelvicino (VI), Torrebelvicino (VI), IT (511) 32 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ST.EMILE (730) JOSEF REIS GMBH & CO. KG, Kleinwallstadt, Kleinwallstadt, DE (511) 9, 18, 25 (111) (151) (320) (330) MC (310) (730) MONSIEUR JENS RATHSACK, Monaco, Monaco, MC, MADAME ANDREA GRAEF, Monaco, Monaco, MC (511) 5, 14, 29, 30 (111) (151) (320) (330) MC (310) (730) MONSIEUR JENS RATHSACK, Monaco, Monaco, MC, MADAME ANDREA GRAEF, Monaco, Monaco, MC (511) 5, 14, 29, 30 (111) (151) (320) (330) FR (310)

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning DOMYOS (730) DECATHLON, Villeneuve d'ascq, Villeneuve d'ascq, FR (511) 26, 28 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09 (730) DISC DIRECT COMPUTER HANDELS AG, Karlsbad, Karlsbad, DE (511) 9, 16, 42 (111) (151) (320) (330) FR (310) MBK (730) MBK INDUSTRIE, SOCIETE ANONYME, Saint Quentin, Saint Quentin, FR (511) 16, 18, 25 (111) (151)

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) "BASVINHOL" LIMITED, Moskova, Moskva, RU (561) Merkin translitteraatio on TSARSKY STANDART. - Märkets translitteration är TSARSKY STANDART. (511) 33 (111) (151) Bright Index Contact Centre Benchmarking (730) BRIGHT VERKSAMHETSUTVECKLING AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 35 (111) (151) (320) (330) HU (310) MO (730) MKB BANK RT., Budapest, Budapest, HU (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 36

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2006C (730) PIRELLI TYRE S.P.A., Milano, Milano, IT (511) 3, 14, 18, 19, 20, 25, 28 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) NORDIC MINING ASA, Oslo, Oslo, NO (511) 6, 14, 37, 42 (111) (151)

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SC PERLA HARGHITEI SA, Jud. Harghita, Jud. Harghita, RO (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, vihreä. - Märket är utfört i färgerna rött, blått, grönt. (511) 32 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) TECPHARMA LICENSING AG, Burgdorf, Burgdorf, CH (591) Merkin värit ovat sininen, punainen. - Märket är utfört i färgerna blått, rött. (511) 10, 35, 39, 41, 42, 44

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /07 SPEEDWAVE (730) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, Stuttgart, DE (511) 7 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) THE GATES CORPORATION, Delaware, Delaware, US (591) Merkin värit ovat punainen, kulta, musta ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna rött, guld, svart och vitt. (511) 9 (111) (151) AFTERNIC (730) AFTERNIC INC., Florida, Florida, US (511) 35, 42 (111) (151)

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) WU MIN, Guangdong, Guangdong, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) DE (310) /05 BREZTIO (730) ALTANA PHARMA AG, Konstanz, Konstanz, DE (511) 5 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2006C THEVIGNOT (730) VALVITALIA S.P.A., Rivanazzano pv, Rivanazzano pv, IT (511) 6, 7, 11 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2006/00485

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BONNIER TIDSKRIFTER AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 16, 41, 42, 44, 45 (111) (151) (320) (330) GB (310) CHOWDER (730) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS INTERNATIONAL LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 9, 35, 38, 41 (111) (151) (320) (330) FR (310)

86 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SIEMENS TRANSPORTATION SYSTEMS, Chatillon, Chatillon, FR (511) 12, 39 (111) (151) (320) (330) GB (310) SW MITCHELL (730) S. W. MITCHELL CAPITAL LLP, Lontoo, London, GB (511) 36 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA (730) DAN-AKTIV A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (511) 36, 41 (111) (151) (320) (330) CH (310) Rudis Sylva SA (730) RUDIS SYLVA SA, Les Bois, Les Bois, CH (511) 14

87 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) IT (310) VI2005C (730) MISTER BIO FOOD SRL, Crespadoro, Crespadoro, IT (511) 5, 30, 32 (111) (151) (730) ANHUI HONGSIFANG INCORPORATED COMPANY, Heifei, Heifei, CN (511) 1 (111) (151) (320) (330) LI (310) LEDITION (730) IVOCLAR VIVADENT AG, Schaan, Schaan, LI (511) 10

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2011 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2012

Nro/Nr 12 14.12.2012 Nro/Nr 12 14.12.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN Verkkolaskuoperaattorimme kaikkien yhtiöiden osalta on Basware BAWCFI22 / 003705925424 Päivitetty 18.9.2017 (Metsä Group) y-tunnus 0116300-4 Konsernijohto Metsä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot