Työväen. PEKKA KAARNINEN f 1 bibliografia III HISTORIIKIT TYÖVfltNPtfilNNt^ firbqhrtrrdition. F f r n T i n n F i i / r T i n n / i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "------ Työväen. PEKKA KAARNINEN f 1 bibliografia III HISTORIIKIT 1978 1990. TYÖVfltNPtfilNNt^ firbqhrtrrdition. F f r n T i n n F i i / r T i n n / i"

Transkriptio

1 Työväen PEKKA KAARNINEN f 1 bibliografia III HISTORIIKIT F f r n T i n n F i i / r T i n n / i TYÖVfltNPtfilNNt^ firbqhrtrrdition

2 Pekka Kääminen Työväen r p bibliografia III HISTORIIKIT Julkaisija TYOunfUPOtlNNe-HRBCTHRTRflDITION Paasivuorenkatu 5 B, Helsinki

3 Kansi: Mäntsälän Moskova99 Iltamat työväentalossa 1930-IuvuIIa Työväen Arkiston kuvakokoelma Ulkoasu: Markku Böök Helsinki Hakapaino Oy ISSN ISBN X

4 SISÄLLYS ESIPUHE KÄYTTÄJÄLLE HISTORIIKIT AIHEALUEITTAIN 1. Aatehistoria ja teoreettiset kysymykset 2. Kansainvälinen työväenliike ja työväenliike 1 eri maissa 1 3. Suomen poliittien elämä ja poliittinen historia Valtakunnallinen näkökulma Paikallinen ja alueellinen näkökulma Sosiaalidemokraattiset puolueet Kansandemokraattiset ja kommunistiset puolueet Muut työväenpuolueet Ammattiyhdistysliike 4.1. Teollisuuden ja rakennusalan ammattiliitot Palvelusalan ammattiliitot Kuljetusalan ammattiliitot Julkisen sektorin ammattiliitot Toimihenkilöiden ja teknisten toimihenkilöiden ammattiliitot Sivistys ja koulutus Kulttuuri, harrastukset, urheilu, työväenperinne Koulutus, opiskelijaliike, nuorisojärjestöt 6. Lehdistö Työväestön elämäntapa ja elinolosuhteet Henkilöhistoria Osuustoiminta, talouselämä, talouspolitiikka 67 TEKIJÄHAKEMISTO 68 YHDISTYSHAKEMISTO 72 MAANTIETEELLINEN HAKEMISTO 80 ASIASANAHAKEMISTO 82

5 ESIPUHE Työväen bibliografia III:historiikit jatkaa Työväenliikkeen kirjaston dokumentointityötä, jotta työväenliikkeen ainestosta saadaan tietoa ja sitä voidaan välittää tiedon tarvitsijoille. Nyt ilmestyvään bibliografiaan on kerätty työväenjärjestöjen, ammattiyhdistysliikkeen ja työväenliikkeen sekä työväenliikettä lähellä olevien kulttuurijärjestöjen historiikkeja noin kahdeksansataa. Työväen bibliografia-aineisto on suorakäyttöisenä VASENtietokantana osana KATI-tietokantaa. Työväenliikkeen kirjasto päivittää vuosittain historiikkiaineiston. Tämän bibliografian aineiston on koonnut VTK Simo Laakkonen ja toimittanut FM Pekka Kääminen. Bibliografiatoimikuntaan ovat kuuluneet historiantutkija Risto Reuna, historiantutkija Tero Tuomisto, kirjastonhoitaja Marja Oksa-Pallasvuo, kirjastonhoitaja Terttu Turunen ja johtava kirjastonhoitaja Kirsti Lumiala. Tammikuussa 1992 o u c Kirsti Lumiala Työväenii ikkeen kirjasto ' 7 1 n

6 KÄYTTÄJÄLLE Työväen bibliografia III sisältää tiedot noin 800 vuosina Suomessa julkaistuista työväenliikkeen järjestöjen historiikeista. Tätä varhaisemmat historiikit löytyvät Ilkka Liikasen toimittamasta Suomen työväenliikkeen historiallisesta bibliografiasta. Mukana on pääasiassa vain kirjoina ilmestyneitä historiikkeja. Jonkin verran on kuitenkin myös artikkeleita. Aineisto on osa KATI-tietokantaan kuuluvaa VASEN-tietokantaa. Suurimmat ryhmät ovat työväenpuolueiden järjestöjen historiikit sekä ammattiyhdistysten historiikit. Ne on koottu varsin kattavasti. Ammattiyhdistyshistoriikeista on mukana ennen kaikkea SAK-laiset ammattiliitot ja ammattiosastot. Muiden ammatillisten keskusjärjestöjen historiikkeja on jonkin verran bibliografiassa. Kulttuurijärjestöjen kohdalla on jouduttu rajoittamaan aineistoa. Työväenliikkeeseen kuuluvista järjestöistä on rajattu pois urheilujärjestöt, sosiaalipoliittiset järjestöt sekä ystävyysseurat. Urheilujärjestöt eivät ole mukana, koska tiedot niistä sisältyvät KATI-tietokantaan kuuluvaan SPORTtietokantaan. Sosiaalipoliittisista järjestöistä on mukana raittiusjärjestöt, koska niiden toiminta on ollut käytännössä hyvin kultuuripitoista. Mukana on useiden kaupunginteatterien historiikkeja, koska ne ovat aikanaan muodostuneet työväenteattereista. Työväenliikkeen kulttuurin taustajärjestot kuten sanomalehdet, kustantamot, kirjapainot, oppilaitokset ja museot on otettu mukaan. Työväenliikkeen taloudellista toimintaa hoitavien liikeyritysten ja järjestöjen historiikkeja ei ole otettu mukaan. Mukana on kuitenkin eräitä työläisten asunto-osakeyhtiöitä, koska niiden toiminta liittyy työväestön elämänolosuhteisiin ja niiden j ärj estämi seen. Työväentalojen historiikit ovat mukana, koska niiden toiminta liittyy työväenjärjestöjen toimintaan ja toisaalta niissä on harjoitettu kulttuuritoimintaa. Varsinaiset työväestön elämää kuvaavat tutkimukset eivät ole mukana, koska ne ovat kansantieteellistä aineistoa ja sisältyvät URALICA-tietokantaan. Aineisto on järjestetty aiheenmukaisesti yhdeksään pääluokkaan. Luokitus on samanlainen kuin aikaisemmissa Työväen bibliografioissa. Kuitenkin luokka 4 on jaettu osiin. Tämä pääluokka neljän jako on käytössä vain tässä bibliografiassa. Historiikkien sisältöä on kuvattu asiasanoilla, jotka on poimittu Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta sekä Työväenliikkeen kirjaston asiasanastosta. Asiasanat on koottu asiasanahakemistoksi. Hakemiston termit viittaavat juoksevaan numeroon, jonka mukaisesti bibliografia on järjestetty.

7 Bibliografiassa on lisäksi hakemistot historiikkien kirjoittajista ja historiikkien kohteena olevista järjestöistä sekä maantieteellinen hakemisto. Historiikit on etsitty eri kirjastoista, arkistoista ja tiedonlähteistä sekä suorittamalla kysely työväenjärjestöille ja tiedustelemalla lehdistön avulla historiikkeja. Tämän aineiston on koonnut VTK Simo Laakkonen. Bibliografian toimittamisen ja syöttämisen Vasen-tietokantaan on suorittanut FM Pekka Kääminen. Lopuksi haluan kiittää Työväenliikkeen kirjaston bibliografiatoimikuntaa, joka on aktiivisesti osallistunut bibliografian tuottamiseen antamalla neuvoja ja ohjeita työn eri vaiheissa. Kiitokset kuuluvat myös suunnittelija Juha Hakalalle, joka on toiminut yhteistyöhenkilönä Tieteellisten kirjastojen atk-yksikössä ja toteuttanut atk-teknisen puolen bibliografian tuottamisessa. Bibliorafiaan sisältyvä aineisto löytyy suurelta osin Työväenliikkeen kirjastosta, Paasivuorenkatu 5 E Helsinki, puhelin tai Tampereella Pekka Kääminen FM, Bibliografi

8 1 AATEHISTORIA JA TEOREETTISET KYSYMYKSET 2 KANSAINVÄLINEN TYÖVÄENLIIKE JA TYÖVÄENLIIKE ERI MAISSA 3 SUOMEN POLIITTINEN ELÄMÄ JA POLIITTINEN HISTORIA 3.1 VALTAKUNNALLINEN NÄKÖKULMA 3.1 Hyvönen^ Antti Suomen vanhan työväenpuolueen historia. 3. p. - Helsinki : Kansankulttuuri» s. - ISBN: Lappalainen» Jussi T. Punakaartin sota 1. Helsinki : Valtion painatuskeskus, s. : kuv - (Punaisen Suomen historia 1916) ISBN: Lappalainen» Jussi T. Punakaartin sota 2. Helsinki : Valtion painatuskeskus, s. : kuv. - (Punaisen Suomen historia 1916) ISBN: Pättiniemi, Pekka Työväenliike eilen ja tänään. Helsinki : Kansan Sivistystyön Liitto, s. - ISBN: Rinta-Tassi, Osmo Kansanvaltuuskunta punaisen Suomen hallituksena. Helsinki : Valtion painatuskeskus, s. : kuv. - (Punaisen Suomen historia 1916) ISBN: Salkola, Marja-Leena Työväenkaartien synty ja kehitys punakaartiksi ennen kansalaissotaa 1. Helsinki : Valtion painatuskeskus, s. : kuv. - (Punaisen Suomen historia 1916) ISBN: Salkola, Marja-Leena Työväenkaartien synty ja kehitys punakaartiksi ennen kansalaissotaa 2. Helsinki : Valtion painatuskeskus, s. : kuv. - (Punaisen Suomen historia 1916) ISBN:

9 Santonen, Arvo Työväenliike ennen ja nyt : osa II Suomen työväenliike. Kauniainen : Työväen Akatemia, s. - (Työväen Akatemia, julkaisuja ; 1982:1) Moniste 3.2 PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN NÄKÖKULMA 3.2 Aatetta ja arkielämää työväenliike Jyväskylän maalaiskunnassa / toim. Lea Joskitt. Jyväskylä Jyväskylän maalaiskunnan kulttuurilautakunta# s. kuv. - ISBN: Bondestam, Anna En stad förvandlas. Jakobstad arbetarförening, s ISBN: Jakobstads svenska : kuv Bondestam, Anna Kaupunki muuttuu. Pietarsaari : Pietarsaaren kaupunki, s. : kuv. - ISBN: B&sk, Katia Masunin. Vasa kuv. - StudiecirkeIn arbetarkultur, s Granitblocket : Hangö svenska arbetarförening rf. / toim. Sigurd Ahonen...et ai.. Hangö : Hangö svenska arbetarförening, s. : kuv. - ISBN: Hammars som sjöfarts- och industrisamhälle / Ingbritt Ahlgren... et ai.. Arbetarnas bildningsförbund ABF, s. : Kuv. - Moniste 3.2 Heikkinen, Reijo Lackman, Matti Korpikansan kintereillä : Kainuun Kuusamo : Kainuun työväenliikkeen 639 s. : kuv. - ISBN: työväenliikkeen historia, historiatoimikunta, Järvinen, Lauri Kalajoen työväenliikkeen historia. Kalajoki : Kalajoen työväenhistoriatoimikunta, s. : kuv. - ISBN: Kemppinen, Kauko Niin perkeleen punainen : 100 vuotta työväenliikettä Kemissä : Kemin työväenyhdistyksen 100-vuotisjuhlajulkaisu. Kemi : Kemin työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN:

10 Kivenmaa» Harri Kokemäenjokilaakson työväenliikkeen historiaa / toim. Ritva Kava. Harjavalta : Emil Cedercreutzin museo» *15 s. : kuv. - (Emil Cedercreutzin museo» näyttelyluettelo ; 7) Korkeamäki» Esko Aatteen puolesta : Toijalan työväenliikkeen vaiheet Toijala : Toijalan työväenyhdistys» s. : kuv. - ISBN: Korkeamäki» Esko Valtaa sorretuille : työväenliikkeen kehitys Viialassa 1670-luvulta alkaen II maailmansotaan saakka. Viiala : Viialan työväenyhdistys» s. : kuv Tuomisto» Tero Espoon työväenliikkeen historia 1950-luvulle : parempaa aikaa rakentamassa. Espoo : Espoon kaupunki» s. : kuv. - ISBN: X SOSIAALIDEMOKRAATTISET PUOLUEET historiikki : SDP Lehtoniemen työväenyhdistys Lehtoniemi : Lehtoniemen työväenyhdistys» s. : kuv vuotta työn ja aatteen puolesta / toim. Juha Savolainen» Olavi Huovinen. Helsinki : Uudenmaan sosialidemokraattinen piiri» s. : kuv vuotta järjellä ja sydämellä : retkeilypäivät Kuopiossa Helsinki : Sosialidemokraattiset naiset» s vuotta sosiaiidemokraattista toimintaa Kauhajoella. Kauhajoki : Kauhajoen sosialidemokraattinen yhdistys» s. : kuv » : Joensuun työväenyhdistyksen satavuotis julkaisu / vastaava toim. Hannu Mäkikangas. Joensuu : Joensuun työväenyhdistys» s. : kuv v työväenliikettä Kemissä / toim. Esko Järvinen... et ai.. Kemi : Kemin työväenyhdistys» s. : kuv Aarnola» Väinö Imatrankosken sos.-dem. työväenyhdistys ry Imatrankoski : Imatrankosken sos.dem. työväenyhdistys» s. : kuv. ~

11 Aartelo, Aimo Taistelun ja toiminnan vuodet : Kymintehtaalaisten työväenyhdistys 75-vuotta Kuusankoski : Kymintehtaalaisten työväenyhdistys, s. : kuv Abrahamsson, Sten-Erik Karvonen, Lauri Alands socialdemokrater 75 Är... folket kan företa sig att vakna.. Mariehamn : Alands socialdemokrater, s. : kuv Airas, Kimmo : Otavan työväenyhdistys ry. Otava : Otavan työväenyhdistys, s. - Moniste Bondestam, Anna Helsing, Alf-Erik Som en stubhe i en stubbäker : Finlands Svenska Arbetarförbund Helsingfors : Finlands svenska arbetarförbund, s. : kuv. - ISBN: Boren, Vilho Himangan sos.dem. työväenyhdistys r.v. : 80-vuotisjuhla. Himanka : Himangan sos.dem. työväenyhdistys, s. : kuv Broman, Hannu Meriläinen, Risto Sillanpää, Päivi Puistolan sos.dem. työväenyhdistys Puistola : Puistolan sos.dem. työväenyhdistys, s. : kuv Caven, Timo Raivaajien sisulla ja sopuisuudella : Humppilan työväenyhdistys Humppila : Humppilan sos.dem. työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Friherrs : työväen työllä korvesta kaupunginosaksi. Friherrs : Friherrsin sosialidemokraatit, s. : kuv Helsing, Alf-Erik Berättelser fr&n Billnäs. Billnäs : Billnäs svenska arbetarförening, s. : kuv. - ISBN: Hyvönen, Jaakko Virolainen, Pekka Sortovaltojen ikeestä valtaan ja vastuuseen : Haminan työväenyhdistyksen vuosisata Hamina : Haminan työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Hämäläinen, Erkki 0. Ruotsalainen, Pekka Iisalmen sosialidemokraattinen työväenyhdistys ry. (ITY) : 90 vuotta sosialidemokraattista järjestötoimintaa Iisalmessa. Iisalmi : Iisalmen sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. - Julkaisematon käsikirjoitus.

12 Höytö, Reino Herranen» Erkki 75 Varkauden työväenyhdistys r.y Varkaus : Varkauden työväenyhdistys, s. : kuv. - Moniste Ikonen, Väinö Heinolan kaupungin sosialidemokraattinen työväenyhdistys r.y Heinola : Heinolan kaupungin sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Imatran työväenyhdistys r.y Imatra : Imatran työväenyhdistys, s Inkeroisten työväenyhdistys ry : 80 vuotta Inkeroinen Inkeroisten työväenyhdistys, s. - Moniste Jakobsson, Wilhelm L&t mig berätta : minnen fr&n uppväxtftren och min medverkan i Jakobstads svenska arbetarförening. Pietarsaari : Jakobstads tryckeri, s. - ISBH: Joenpalo, Ilkka Forssan työväenyhdistys 90 vuotta Forssa : Forssan työväenyhdistys, s. : kuv Johanson, Rolf Helsingfors Svenska Arbetarförening Helsingfors : Helsingfors svenska arbetarförening, s Johanson, Rolf Vi bygger staden : Helsingfors svenska arbetarförening Helsingfors : Helsingfors svenska arbetarförenings förlag, s. : kuv. - ISBN: Jämsen, Aune Iisveden sosiaiidemokraattisen työväenyhdistyksen historiikki vuosilta Iisvesi : Iisveden sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Järvelin, Esko Vaalien vartiotulta Joensuun työväenyhdistys Joensuu : Joensuun työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: X Järvenpää, Anja Lakeuden ylle tuuli sytyttävät sanat toi : Kauhava I. Kauhava : Kauhavan työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Kallio, Reijo Rauman työväenyhdistys ry:n historiikki Rauma : Rauman työväenyhdistys, s. - Moniste. 5

13 Kanerva» Unto Työväenliikkeen taivalta 100 vuotta : Tampereen työväenyhdistys Tampere : Tampereen työväenyhdistys» s. : kuv Kanervo» Niilo Nummen työväen taipaleelta. Nummi : Nummen työväenyhdistys» s. : kuv. - ISBN: X Karrimaa» Antti Turengin Työväenyhdistyksen 80-vuotishistoriikki Turenki : Turengin työväenyhdistys» s. : kuv Katsaus Lamminpää-Epi1än sos-dem yhdistys r.y:n toimintaan vuosilta Tampere : Lamminpää - Epilän sosialidemokraattinen yhdistys» s Kenttä» Risto Oma apu» paras apu : Oulun sosialidemokraattinen työväenyhdistys 100 vuotta Oulu : Oulun sosialidemokraattinen työväenyhdistys» s. : kuv. - ISBN: Ketola» Eino Otalammen työväenyhdistys 75 vuotta. Otalampi : Otalammen työväenyhdistys» s. : kuv. - (Otalammen työväenyhdistys r.y:n julkaisuja» 1) ISBN: Korkeamäki» Esko Työväen alkutaival Akaassa. Toijala : Toijalan työväenyhdistys» s. - ISBN: X Korson sosialidemokraattinen työväenyhdistys r.y.» 60 vuotta. Korso : Korson sosialidemokraattinen työväenyhdistys» s. : kuv Koskinen» Johannes Janakkalan Napialan työväenyhdistys Voitto r.y. : 80-vuotishistoriikki. Janakkala : Janakkalan Napialan työväenyhdistys Voitto» s. : kuv Kotaniemi» Annikki Kemin sosialidemokraattinen naisyhdistys. Kemi : Kemin sosialidemokraattinen naisyhdistys, s. : kuv Kotkan sosialidemokraattinen työväenyhdistys : väliraportti / toim. Risto Tuominen. Kotka : Kotkan sosialidemokraattinen työväenyhdistys» s Kujansivu» Keijo Tuokiokuvia ja tapahtumia Palosaaren sos.dem. työväenyhdistys ry:n 50-vuotistaipalee1ta. Vaasa : Palosaaren sosialidemokraattinen työväenyhdistys» s. : kuv. -

14 .3 64 Kulmala» Pentti Lehti, Leo Salminen» Teuvo Jokioisten sosiaiidemokraattinen työväenyhdistys Jokioinen : Jokioisten sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Kunde det ha gätt annorlunda : socialdemokratin i Pargas / Eija Höglund... et ai.. Helsinki : K.A. Fagerhomin säätiö, s. : kuv. - ISBK: Kuusela, Kalevi Anjalankosken sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry 80 vuotta Anjalankoski : Anjalankosken sosialidemokraattinen kunnal1 isjärjestö, s. : kuv Kyllönen, Tuire Taistojen tiellä osa 1 kohti kansanvaltaa : Pirkkalan sos.dem. Ty. Taisto ry:n pöytäkirjahistoriikki. Pirkkala : Pirkkalan sosialidemokraattinen työväenyhdistys Taisto, s. : kuv. - Moniste Kymen läänin sosialidemokraattinen piiri 80 vuotta / toim. Markku Espo. Kotka : Suomen sosialidemokraattinen puolue, Kymen piiri, s. : kuv KÄ11by svenska arbetarförening KAllby : Kftllby svenska arbetarförening, s. : kuv. - ISBH: Kääriäinen, Paavali Itä-Espoon sosialidemokraatit 20 vuotta. // Itäespoolainen. - (1978):5, Kääriäinen, Risto Pieksämäen työväenyhdistys Pieksämäki : Pieksämäen työväenyhdistys, s. : kuv Larsmo socialdemokratiska förening r. f / sammanst. Gretel Brasken. Larsmo : Larsmo socialdemokratiska förening, s. : kuv. - ISBH: X Lattomeren työväenyhdistys 75 vuotta. Lattomeri : Lattomeren työväenyhdistys, s. : kuv Lehto, Marja Valkonen, Kirsti Naisen työ :sosialidemokraattinen naisliike 80 vuotta. Helsinki :Sosialidemokraattiset naiset, s. : kuv Lehtonen, Olli Laukaan kk:n työväenyhdistyksen historiikki Laukaa : Laukaan kirkonkylän työväenyhdistys, s. : kuv. -

15 8 3.3 Lehtonen# Olli Salvesenin sahatyöläisistä koivistolaisiin : Vaajakosken työväenyhdistys Vaajakoski : Vaajakosken työväenyhdistys# s Leino# Kaarina Perttelin työväenyhdistys 80 v.. Pertteli työväenyhdistys# s. : kuv. - Perttelin Lemmetyinen# Reino Pav4n# Pekka Historiikki : Turun Kärsämäen sos.dem. yhdistys r.y.. Turku : Turun Kärsämäen sosialidemokraattinen yhdistys# s Liiten# Ossi Parempaa punaista : Kemin sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön historiaa vuosisadan vaihteen tienoi1ta nykyaikaan# I osa ( ). Kemi : Kemin sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö# s. : kuv. ISBK: Liiten# Ossi Parempaa punaista : Kemin sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön historiaa vuosisadan vaihteen tienoilta nykyaikaan# I osa ( ). Kemi : Kemin sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö# s. : kuv. ISBN: Kirjassa myös II osa Parempaa punaista : Kemin sosiaiidemokraattisen kunnal1 isjärjestön historiaa vuodesta 1963 vuoteen osa 3.3 Lindholm# Toivo I. Työväenyhdistystoimintaa Rengossa , työväenyhdistys# s. : kuv. - Renko : Rengon Lindlöf # Aatto Huopanan työväenyhdistys jos kansat liittyis ja osan kullekin Suomi sois. Huopana : työväenyhdistys# s. : kuv veljinä yhteen Huopanan.3 Luja-Penttilä# Sinikka "Suomi ei tule toimeen ilman meitä" : Uudenmaan sos.dem. naispiiri ry. 25 vuotta. Helsinki : Uudenmaan sosialidemokraattinen naispiiri# s. : kuv Lähteenmäki# Maria Yksimie1 isyys on voimaa Kankaanpää : 148 s. : kuv. - ISBK: : Kankaanpään työväenyhdistys Kankaanpään työväenyhdistys# 1986, Löfberg# Aimo Launosten työväenyhdistys Launonen työväenyhdistys# s. : kuv. - ISBN: Launosten 85

16 Malkamäki, Sinikka Näkökulma Kiikan historiaan : Kiikan työväenyhdistyksen 80-vuotisjuhlajulkaisu. Kiikka : Kiikan työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN:951-? X Muonion sos.dem. ty. 30 vuotta : Muonion alueen sos.dem. yhdistysten vaiheita vuodesta 1945 / toim. Seppo Lehtimäki. Muonio : Muonion sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Mäki, Arvo Ruosniemen työväenyhdistys ry Ruosniemi : Ruosniemen työväenyhdistys, s. : kuv Mäkinen, Juha Keravan työväenyhdistys Kerava : Keravan työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Mäkinen# Olavi Siihen aikaan kun isoisä jäsenkirjan otti : eli Karkun työväenyhdistyksen synty. Vammala : Tyrvään seudun kotiseutuyhdistys, s. : kuv. - (Tyrvään seudun kotiseutuyhdistyksen julkaisuja ; LVI) ISBN: Naantalin työväenyhdistys : 90 toiminnan vuotta : taustoja, tapahtumia, tulevaisuuden näkymiä. Naantali : Naantalin työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Nikki, Kalevi Sata huomisen vuotta : Jyväskylän työväenyhdistys Jyväskylä : Jyväskylän työväenyhdistys, s. : kuv. ISBN: Niskanen, Lauri Viitasaaren työväenyhdistys 80 vuotta. Viitasaari : Viitasaaien työväenyhdistys, s. : kuv. - Kansinimeke Maa meidän on... : Viitasaaren työväenyhdistys Nujertamattomat tienraivaajat : Xänekosken sosialidemokraattinen yhdistys 80 vuotta. Äänekoski : Xänekosken sosialidemokraattinen yhdistys, s. : kuv NummElo : 80 vuotta vihtiläisten parhaaksi toim. Aimo Kairamo. Nummela : Nummelan työväenyhdistys Elo, s. : kuv Oittinen, Riitta Piimies, Jukka-Pekka Töölön työväenyhdistyksen historiikki Töölö : Töölön sos.dem. yhdistys, s. : kuv. - ISBN.*

17 Ojala, Pasi Opintietä vaikuttajaksi : Tampereen sosialidemokraattinen klubi ry Tampere : Tampereen sosialidemokraattinen klubi, s. : kuv Paavonen, Tapani C Välimäki, Heimo Illon työväenyhdistys Illo : Illon työväenyhdistys, s. : kuv Pakarinen, Riitta Tuomisto, Tero Helsingin työväentalon kahdeksan vuosikymmentä. Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBK: Peltonen, Timo Suoraman työväenyhdistys 75 vuotta. Suorama : Suoraman työväenyhdistys, s. : kuv Peltonen, Timo Suoraman työväenyhdistys r.y Suorama : Suoraman työväenyhdistys, s. : kuv Penttilä, Simo Parempia aikoja kohti : Mouhijärven työväestö Mouhijärvi : Mouhijärven sosiaiidemokraattinen työväenyhdistys, s Pitkänen, Matti 75 vuotta Voikkaan sosialidemokraattista työväenjärjestöjen toimintaa : ( ). Voikkaa : Voikkaan työväenyhdistys, s. : kuv Punkalaitumella Koskioisten työväenyhdistys ry 80 vuotta / toim. Olavi Nieminen. Punkalaidun : Koskioisten työväenyhdistys, s. : kuv Puurtilan sos.dem. työväenyhdistys ry 70 v Puurtila : Puurtilan sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Päärnilä, Ossi Työn, tasa-arvon ja rauhan puolesta : Suolahden työväenyhdistys Suolahti : Suolahden työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Rainio, Jussi Haapamäen työväenyhdistyksen vuosikymmenet Haapamäki : Haapamäen työväenyhdistys, s. : kuv Raision sos.dem. työväenyhdistys Voima I ry : Raisio : Raision sosialidemokraattinen työväenyhdistys Voima, s. : kuv. -

18 Rantala» Veikko Leppävaaran sos.dem. työväenyhdistys r.y. 70 v.. Leppävaara : Leppävaaran sosiaiidemokraattinen työväenyhdistys, Albergan sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s Rautio, Kaisa Yrjöntytär Liedenpohjan työväenyhdistys : 75 vuotta Liedenpohja : Liedenpohjan työväenyhdistys, s. :kuv Ruuskanen, Kaisu Messukylän työväenyhdistys 80 vuotta. // Tammerkoski. - voi.44 (19 8 2) :9, s Saarentaa, Marjatta Käpylän sos.dem. työväenyhdistys Käpylä : Käpylän sos.dem. työväenyhdistys, TSL:n Helsingin opintojärjestö, s. : kuv. - (Työväen Helsinki ; 1986:2) ISBN: Saari, Pentti Turun sos.dem. kilta ry : historiikki Turku : Turun sosialidemokraattinen kilta, s. : kuv Saar i, V.E. Katajana kalliolla : Hämeenlinnan työväenyhdistys Hämeenlinna : Hämeenlinnan työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Sadeoja, Seppo Jalostuttavaan työhön : kirja Vaasan työväenyhdistyksen sadasta vuodesta Vaasa : Vaasan työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: X Salo, Leo Panelian työväenyhdistys ry:n 80-vuotishistoriikki. Panelia : Panelian työväenyhdistys, s. : kuv Soikkanen, Hannu Kohti kansanvaltaa 2 : Helsinki : Suomen sosialidemokraattinen puolue - puoluetoimikunta, s. : kuv. - ISBN: Sosialidemokratian 90 vuotta Toijalassa : katsaus Toijalan Työväenyhdistyksen 90-vuotiseen toimintaan. Toijala : Toijalan työväenyhdistys, s. : kuv Suomi, Kirsti Jokelan työväenyhdistys Jokela : Jokelan työväenyhdistys, s. : liites. : kuv. - 11

19 Taberman, Erkki Lundström, Antero Maa meidän on ja olla täytyy : Karjaan sos-dem yhdistys ry Karjaan suomalainen työväenyhdistys Karjaa : Karjaan sos.dem. yhdistys, Karjaan suomalainen työväenyhdistys, s. : kuv. - Moniste Tapanilan työväenyhdistys 75 v. / kirj. TTY:n opintokerholaiset. Tapanila : Tapanilan työväenyhdistys, s. : kuv Teer imäk i, Niilo 25 vuotta kamppailua Tapiolan puolesta : Tapiolan sos.dem. kerhohistoriikki. Tapiola : Tapiolan sosialidemokraattinen kerho, s. : kuv Teerimäki, Niilo 75 vuotta järjestötoimintaa Leppävaaran asukkaiden hyväksi : Leppävaaran sosialidemokraattinen työväenyhdistys r.y Leppävaara : Leppävaaran sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Teerimäki, Niilo Pitäisi perustaa työväenyhdistys... : Etelä-Espoon sosialidemokraattinen työväenyhdistys 50 vuotta. Espoo : Etelä-Espoon sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Teerimäki, Niilo Rakensimme Espoosta kaupungin : Espoon sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö 80 vuotta. Espoo : Espoon sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö, s. : kuv. ISBN: Teerimäki, Niilo Sata vuotta työväen järjestötoimintaa Vaasassa. Espoo : Niilo Teerimäki, s. : kuv. - ISBN: Teuvan sosialidemokraatit r.y:n 70-vuotisjuhla : sos.dem. työväentalossa Teuvan Xystöllä lauantaina klo Teuva : Teuvan sosialidemokraatit, s. : kuv Tornion sosialidemokraatti : Tornion sosialidemokraatit ry:n 75-vuotisjuhlalehti. Tornio : Tornion sosialidemokraatit, s Tuohiniemi, Olli J. Työväenyhdistys Tarmon historia : vuosi Karkkila : Karkkilan sos.dem työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Tuominen, Aaro Oman katon alla... :Naantalin työväenyhdistys r.y Naantali :Naantalin työväenyhdistys, s.: kuv. - ISBN:

20 Tuominen» Aaro Perttelin työväenyhdistys 75 v.. Pertteli : Perttelin työväenyhdistys, s Tuominen, Aaro Valonkantaja Turun työväenyhdistys 90 vuotta Turku : Turun työväenyhdistys, s. : kuv Tuomisto, Tero Aikain myrskyssä : Kuopion sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen historia I. Kuopio : Kuopion sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBH: Tuomisto, Tero Eteenpäin menoa... : Kuopion sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen historia 2. Kuopio : Kuopion sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBH: Tuomisto, Tero Helsingfors arbetarförening 100 &r av verksamhet. Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBH: Tuomisto, Tero Helsinki workers* association completes a hundred years : a concise summary. Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, ISBN: Tuomisto, Tero Nuoren HTY:n Helsinki : Helsingin työväenyhdistyksen 100-vuotisjuhliin liittyvä näyttely Helsingin kaupunginmuseossa Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, s. : kuv Tuomisto, Tero Osaston kaiku : 75 vuotta sosialidemokratiaa Kauniaisissa = 75 Är socialdemokrati i Grankulla. Kauniainen : Kauniaisten sosialidemokraattinen yhdistys, s. : kuv. - ISBN: Tuomisto, Tero Pukinmäkeä paremmaksi : kolme vuosikymmentä sosialidemokraattista toimintaa Pukinmäki : Pukinmäen sos.dem. yhdistys, s. : kuv. - ISBN: Tuomisto, Tero Tienraivaajan osa : sata vuotta Helsingin työväenyhdistyksen historiaa Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN:

21 Tuomisto» Tero Toimintaa, saavutuksia : Kuopion sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen 90-vuotishistoriikki. Kuopio : Kuopion sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Turun teknillinen sos.dem. yhdistys r.y Turku : Turun teknillinen sosialidemokraattinen yhdistys, s. : kuv Turunen, Maire 80 vuotta Ilmajoen työväenyhdistys r.y Ilmajoki Ilmajoen työväenyhdistys, s Työn ja aatteen tie / toim. Arvo Salo... et ai.. Helsinki : Suomen sosialidemokraattinen puolue, s. : kuv Työväenliikettä tyykikylässä : Forssan työväenyhdistys / Pertti Gyllden... et ai.. Forssa : Forssan työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Ummeljoen sos.dem. työväenyhdistys 80 vuotias : Ummeljoki : Ummeljoen sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Uudenkaupungin työväenyhdistys 90 vuotta : Uusikaupunki : Uudenkaupungin työväenyhdistys, s. kuv Uudistuva Oulunkylä : 60-vuotis juhlajulkaisu / toim. Risto Tienari. Oulunkylä : Oulunkylän sos.dem. työväenyhdistys, s. : kuv Vaasan työväenyhdistys 100 vuotta / vastaava toim. Matti Kannelmaa. Vaasa : Vaasan työväenyhdistys, s. : kuv Vainio, Antti Kellokosken työväenyhdistys Kellokoski Kellokosken työväenyhdistys, s. : kuv. - Kansinimeke 80 v sosialidemokraattista työväenliikettä Ke 1lokoske11a Vanhat toverit : 10 vuotta / kirj. K.A. Fagerholm... et ai.. Helsinki, s. : kuv Varkauden työväenyhdistys 80-vuotta / vastaava toim. Martti Tuovinen. Varkaus : Varkauden työväenyhdistys, s. :kuv Vehmaisten sosialidemokraattinen yhdistys r.y Vehmainen : Vehmaisten sosialidemokraattinen yhdistys, s. -

22 Vihtavuoren, entisen Seppälän työväenyhdistyksen historia vuosilta Vihtavuori : Vihtavuoren työväenyhdistys, s. - Moniste Viitamies, Janne Kumous ja kompromissi : Mikkelin työväki ja kansalaisten Suomi Mikkeli : Mikkelin työväenyhdistys, s. : kuv. - (Mikkelin työväenyhdistyksen historia ; 1) ISBN: Virtanen, Markku Kestävällä tiellä eteenpäin : Savonlinnan työväenyhdistys : Savonlinnan työväenyhdistyksen satavuotishistoria. Savonlinna : Savonlinnan työväenyhdistys, s. kuv. - ISBN: Vuorenoja, Erkki KTY 75 vuotta : Kangasalan kk:n työväenyhdistys r.y:n 75-vuotishistoriikki. Kangasala : Kangasalan Kirkonkylän työväenyhdistys, s. : kuv Vuorenoja, Erkki KTY 80 vuotta : Kangasalan kk:n työväenyhdistys r.yrn 80-vuotishistoriikki. Kangasala : Kangasalan Kirkonkylän työväenyhdistys, s. : kuv Vuori, Paavo A. Kiittynen, Martti Tampereen sosialidemokraattinen yhdistys ry : puolueen järjestötoimintaa Tampere :Tampereen sosialidemokraattinen yhdistys, s. :kuv Vuorinen, Kalle Tietolan tarinoita I. Virkkala : Virkkalan työväenyhdistys, s. : kuv Väyrynen, Vilho Aatteen synty - yhdistyksiä tukkitien varrelle : Kemijärven työväenyhdistys Kemijärvi : Kemijärven sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBK: Väyrynen, Vilho Rovaniemen sos.dem. työväenyhdistys. Rovaniemi : Rovaniemen sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Väyrynen, Väinö Joutsenon Korvenkylän työväenyhdistys 70 vuotta itsenäisenä puolueosastona. Joutseno : Joutsenon Korvenkylän työväenyhdistys, s. - ISBK: KAKSAHDEMOKRAATTISET JA KOMMUNISTISET PUOLUEET

23 vuotta kotkalaista työväenliikettä : Kotkan työväenyhdistyksen satavuotisjuhlavuosi Kotka : Kotkan työväenyhdistys, s. - Moniste Ahlstedt, Hannu Työväestön asialla. Jämsänkoski SKP:n Jämsänkosken osasto, s. : kuv Bygd i förvandling : Petsmo - en annorlunda Österbottnisk by / kirj Ener Beijers... et ai.. Helsingfors : Folkets bildningsförbund, s. : kuv. - ISBH: Ett förbund för samarbete och demokrati : om DFFF:s utveckling, karaktär och historia / kirj. Antero Hautaniemi... et ai.. Helsingfors : Folkets bildningsförbund, s. : kuv. - ISBN: Halmetoja, Raila Leiman, Laila SKP:n Kruunuhaan osasto Kruunuhaka : SKP:n Kruunuhaan osasto, s. : kuv Hirsivaara, Eino SKDL:n Rovaniemen maalaiskunnan kunnallisjärjestön historiikki. Rovaniemen maalaiskunta : SKDL:n Rovaniemen maalaiskunnan kunnal1 isjärjestö, s. - Moniste Kangas, Into Hyötylä, Jalmari SKP:n Kaukosen osaston 40-vuotishistoriikki Kaukonen : SKP:n Kaukosen osasto, s. - Moniste Korjonen, Pentti Helli, Aarne Jalo, Reijo Työväen elämää Jokisivulla. Xetsä : SKDL:n Xetsän työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBK: Kuusela, Terttu Kellon työväentalo ja sen piirissä toimineet järjestöt. Kello : Kellon eläkeläiset, s. : kuv. - ISBN: Lehtinen, Eino SKDL:n Raision kunnallisjärjestö ry:n 30-vuotishistoriikki. Raisio : SKDL:n Raision kunnallisjärjestö, s Luentoja SKP:n historiasta : Uudenmaan yhteiskunnallisen piirikoulun SKP:n historian luennot Helsinki : SKP:n Uudenmaan piirijärjestö, s Me elimme Pori : Satakunnan kulttuuridemokraatit, s. : kuv. -

24 Parkkonen, Ismo Koskenkylän työväenyhdistys 70 v. : toimintaa työväenluokan hyväksi. Koskenkylä : SKP:n Koskenkylän osasto, s. : kuv. - ISBH: Peltonen, Matti SKP:n Äikäälän osasto Hämeenlinna : SKP:n Hämeen eteläinen piiri, s. - Moniste Porin demokraattisen kunnallisjärjestön 40-vuotishistoriikki / työryhmä Tauno Jussila... et ai.. Pori : Porin demokraattinen kunnallisjärjestö, s. : kuv Rantanen, Kalle SKP:n Mäki-Matin osasto 25 vuotta : Jyväskylä : SKP:n Mäki-Matin osasto, s. - Moniste. Julkaisematon käsikirjoitus Rautee, Elsa Muisteluita työväenliikkeen vasemmistosuunnan toiminnasta Nokialla vuosina eli toimintaa 25 vuotta suojeluskunnan, lapuanliikkeen ja ohranan vainon alla. Nokia : SKP:n Nokian osasto, s. : kuv. - (SKP:n Nokian osasto, Julkaisu ; 1) Roine, Lars Sahlström, Anna-Lisa De rödas g&rd : en berättelse om Vasa svenska arbetareförening. Vasa : Skrivor, s. : kuv Sinisalo, Taisto Kotkan Työväenyhdistys vuotta työväen etujen puolesta. Kotka : Kotkan työväenyhdistys, s. - Moniste Siren, Marjatta Klaukkalan demokraattinen yhdistys r.y : tapahtumia ja muistelmia vuosien varrelta. Klaukkala : Klaukkalan demokraattinen yhdistys, s. - Moniste SKDL:n Uudenkaupungin yhdistys 40 vuotta Uusikaupunki : SKDL:n Uudenkaupungin yhdistys, s. : kuv SKP:n Oulun piirin arkistojen avaus puolueen yhtenäisyyden ajalta / toim. Arvi Ranta. Oulu : SKP:n Oulun piirijärjestö, s. - ISBN: Kansinimeke Kommunistien arkistojen kätköistä Talvio, Kauko Juttuharju : muistoja ja merkintöjä Haminalahden työväentalon 60-vuotistaipalee1ta. Kuopio : Kansan sivistystyön liiton Kuopion opintojärjestö, s. : kuv. - 17

25 Toisenlainen puolue : SKP:n historiaa. Helsinki : Tiedonantajayhdistys# s Työläisten Tampere : välähdyksiä Tampereen työväen taisteluhistonasta / toim. Pentti Raittila... et ai.. Tampere : KSL:n Tampereen opintojärjestö# s. : kuv Vasemmistoradikaalien toiminta Savonlinnan seudulla p. - Savonlinna : SKDL:n Savonlinnan yhdistys# s. : kuv. - Moniste Viitala# Heikki Mikko Vasemmistolainen työväenliike Suomessa osa 1 : SKP - parlamentaarinen ja vallankumouksellinen puolue Helsinki : Suomen kommunistinen puolue# s. : kuv. - (Kommunisti-lehden julkaisusarja # 1988:1) ISBH: MUUT TYÖVÄENPUOLUEET Heino# Harri Suomen kristillisen työväen liiton tehtävä sen historian valossa. Tampere : Suomen kristillisen työväen liitto# s Moilanen# Mauri Eilisestä huomiseen : Suomen kristillisen työväen liitto r.y Tampere : Suomen kristillisen työväen liitto# s. : kuv Suomen kristillisen työväen liiton pesänrakentajat toim. Mauri Moilanen# Matti Uickholm# Mauno Alarotu. Helsinki : Suomen kristillisen työväen liitto# s. : kuv. - ISBN: AMMATTIYHDISTYSTOIMINTA, TYÖMARKKINAT# TYÖELÄMÄ v. Haminan ammatillisen paikallisjärjestön naisjaoston toimintaa. Hamina : Haminan ammatillisen paikallisjärjestön naisjaosto# s. : kuv vuotta Jyväskylän seudun ay-naisten toimintaa. Jyväskylä : Jyväskylän ammatillinen paikallisjärjestö. Naisjaosto# s vuotta Riihimäen ay-naisten toimintaa. Riihimäki : Riihimäen ammatillinen paikal1 isjärjestö# naisjaosto# s. : kuv.

26 vuotta naisten ay-toimintaa Tampereen ammatillisessa paikallisjärjestössä / toim. Jouko Erkkola. Tampere : SAK:n Tampereen ammatillinen paikallisjärjestö, s. : kuv «60 SAK:n Savonlinnan ammatillinen paikallisjärjestö. Savonlinna : SAK:n Savonlinnan ammatillinen paikallisjärjestö, S. : kuv. ~ FFC:s Jakobstadsnejdens fackliga lokalorganisation r.f. : 30 &rs jubileumspub1ikation = SAK:n Pietarsaaren seudun ammatillinen paikallisjärjestö r.y. : 30 v. juhlajulkaisu. Pietarsaari : SAK:n Pietarsaaren ammatillinen paikal1 isjärjestö, s. : kuv HAP 100 vuotta : / toim. Mauri Helovirta... et ai.. Helsinki : Helsingin ammatillinen paikallisjärjestö, s Historiikki Lappeenrannan ammatillisen paikallisjärjestön 50-vuotiseita taipaleelta. Lappeenranta : Lappeenrannan ammatillinen paikallisjärjestö, s. : kuv. - Kansinimeke: LAP 50 vuotta Immonen, Pentti Kuopion alueen ammatillisen paikallisjärjestön vaiheita vuosina Kuopio : Kuopion alueen ammatillinen paikallisjärjestö, s. : kuv. - Moniste Joutsenon ammatillinen paikallisjärjestö r.y. : nais jaosto 25 v.. Joutseno : Joutsenon ammatillinen paikallisjärjestö. Naisjaosto, s. : kuv Juutilainen, Irja Häyrinen, Siiri Varkauden APJ:n naisjaoston toimintaa vuosina Varkaus : Varkauden APJ:n naisjaosto, s Karjaan-Pohjän ammatillinen paikallisjärjestö 30 vuotta s Karis-Pojo fackliga platsorganisation 30 &r : / aineiston keräsi Ahti Korpela... et ai.. Karjaa : Karjaan-Pohjän ammatillinen paikallisjärjestö, s. : kuv Kristiinanseudun ammatillinen paikallisjärjestö APJ 10 vuotta. Kristiinankaupunki : Kristiinanseudun ammatillinen paikallisjärjestö, s. : kuv Leskinen, Merja Neljä vuosikymmentä nuorisotyötä SAK:ssa. Helsinki : SAK : SAK:n nuorisovaliokunta, s. : kuv. - ISBN:

27 Mihin jäit nainen? : näyttely 75-vuotiaan SAK tiaisen ammattiyhdistysliikkeen alkuvuosikymmeniltä = Var blev din insats, kvinna? : en utstälning om den 75-Arige FFC-fackföreningsrörelsens första ärtionden. Turku Turun maakuntamuseo, s. : kuv. - (Turun maakuntamuseo. Näyttelyesite ; 2) ISBH: Käyttelyluette 1o Mikonranta, Antero JAP yhteistyötä 50 vuotta : Jyväskylän ammatillinen paikallisjärjestö Jyväskylä : Jyväskylän ammatillinen paikallisjärjestö, s kuvas. : kuv. - Kansinimeke: JAP, Jyväskylä Mäkynen, Lauri Seinäjoen seudun ammatillinen paikallisjärjestö Seinäjoki : Seinäjoen seudun ammatillinen paikal1 isjärjestö, s. : kuv. - ISBH: Nainen SAK-laisessa ammattiyhdistysliikkeessä : katsaus naisten ansioiden kehitykseen sekä naisten järjestäytymiseen ja toimintaan / Pirjo Ala-Kapee... et ai.. Helsinki : SAK, s. : kuv. - ISBN: Nainen SAK-laisessa ammattiyhdistysliikkeessä : katsaus naisten ansioiden kehitykseen sekä naisten järjestäytymiseen ja toimintaan : lyhennelmä / Pirjo Ala-Kapee... et ai.. Helsinki : SAK, s. : kuv. - ISBK: Närpes nejdens fackliga platsorg. r.f. 10 &r «Närpiön seudun paikallisjärjestö r.y. 10 vuotta. Närpiö : Närpiön seudun paikallisjärjestö, s. : kuv Päivärinta, Reijo Lahden seudun ammatillinen paikallisjärjestö 50 vuotta : esitelmä Lahden seudun ammatillisen paikallisjärjestön toiminnasta vuosina Lahti : Lahden seudun ammatillinen paikallisjärjestö, s. : kuv SAK:n Tampereen paikallisjärjestö ry : ay-toimintaa ja historiikkia tästä päivästä ja kuluneista 75 vuodesta / toim. Jouko Erkkola. Tampere : SAK:n Tampereen paikallisjärjestö, s. : kuv. - Kansinimeke: Yhdessä elämä turval1iseksi SAK 75 : SAK:n Tampereen paikal1 isjärjestö ry Staven, Pauli, teksti Martikainen, Keijo, kuv. 60 vuotta : pieni juhlakirja : Lappeenrannan ammatillinen paikallisjärjestö. Lappeenranta : Lappeenrannan ammatillinen paikal1 isjärjestö, s. : kuv Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliiton Pirkka-Hämeen aluejärjestö r.y Tampere : Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliiton Pirkka-Hämeen aluejärjestö, s. : kuv. -

28 4 218 Työtä työlle : Kauhajoen ammatillinen paikallisjärjestö ry.. Kauhajoki : Kauhajoen ammatillinen paiftal1 isjärjestö, s. : kuv Valkonen, Marjaana Finlands fackförbunds centralorganisation Helsingfors : Finlands fackförbunds centralorganisation, s. : kuv. - ISBN: Valkonen* Marjaana Finlands fackförbunds centra 1organisation Helsingfors : FFC, s. : kuv. - ISBN: Valkonen, Marjaana Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö ry Helsinki : SAK, s. : kuv. - ISBN: Valkonen, Marjaana Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö ry Helsinki : SAK, s. - ISBN: X Valkonen, Marjaana The central organization of Finnish trade unions Helsinki : SAK, s. : kuv. - ISBN: Valkonen, Marjaana The central organization of Finnish trade unions Helsinki : Central organization of Finnish trade -80s. : kuv. - ISBN: unions, Valkonen, Marjaana Ala-Kapee, Pirjo Yhdessä elämä turvalliseksi : SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen kehitys vuoteen Helsinki : SAK, s. : kuv. - ISBN: Valkonen, Marjaana Yhdessä elämä turvalliseksi : Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto Helsinki : SAK, s. : kuv. ISBN: Valkonen, Marjaana Zentra lorgaii isation der finnischen Gewerkschaften Helsinki : SAK, s. : kuv. - ISBN: X Cl Vuori, Jukka Oppineiden klubista keskusjärjestöksi : Akava Helsinki : Valtion painatuskeskus : Akava, s. - ISBN:

29 22 Öhman, hltnan» Jorma Lohjan ammatillinen paikallisjärjestö j 50 vuotta v Lohja : Lohjan ammatillinen paikal1 isjärjes1 ;tö, s. : kuv TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSALAN AMMATTILIITOT vuotishistoriikki. Ylöjärvi ammattiosasto, s. : : Ylöjärven kuv. - las ityönteki jäin vuotta ammattiyhdistystoimintaa sähköalalla. Helsinki : Suomen sähköalantyöntekijäin liiton Uudenmaan piiri, s. : kuv vuotishistoriikki : kone- ja siltatyöväen ammattiosasto 4 / toim. Anna-Maija Karinkallio. Helsinki : Kone- ja siltatyöväen ammattiosasto, s. : kuv vuotta tehtaan varjossa : Paperiliiton Joutsenon os. 23 ry. Joutseno : Paperiliiton Joutsenon osasto 23, s. kuv Aartelo, Aimo Korjaamomies - verstaalla ja vapaalla : Kuusankosken metal1iammattiosasto n:o 19 ry:n 75-vuotishistoriaa v Kuusankoski : Kuusankosken metal1iammattiosasto n:o 19, s. : kuv. - ISBN: Ahonen, Antti Katsaus metallityöväen ao Metal1ityöväen ammattiosasto 74, vuotistoimintaan. Jyväskylä s. : kuv Antikainen, Väinö Massan voimalla vuotta. Varkaus s. - Paper i1i iton Paper i1i iton Varkauden Varkauden osasto osasto no 14 ry 70 n :o 14, Aurala, Margit Paperiliiton Kauttuan osasto no 30-vuotishistoriikki. Kauttua : 7:n naisjaosto, s. 7 ry:n naisjaoston Paperiliiton Kauttuan osasto kuv Cederroos, Eila 50 Hangö dynamit fackavdel. = Hangon dynamiitti 04. Hanko : Hangon dynamiitti ammattiosasto n:o s. : kuv ammattios. n :o 4, Dalsbruks metallarbetares fackföreningsverksamhet. Dalsbruk Dalsbruks metallarbetarfackavdelning, s. : kuv. -

30 Erkkola, Jouko 25 vuotta ammattiosaston toimintaa : Kuusankosken sähkömiehet ry. osasto 74. Kuusankoski : Kuusankosken sähkömiehet osasto 74, s. : kuv Espo, Markku Suurimman voimalla : Paperiliiton Kaukopään osasto 50-vuotias. Imatra : Paperiliiton Kaukopään osasto, s. : kuv Fröberg, Johan C Friman, Anja, suom. Taalintehtaan metallityöväen ammattiyhdistystoiminta. Taalintehdas : Taalintehtaan metallityöväen ammattiosasto osasto 54, s. : kuv Hakala, Pekka Kokkolan seudun sähköalan työntekijät ry. os. 67 : 20-vuotishistoriikki Kokkola : Kokkolan seudun sähköalantyöntekijät, s Heinonen, Tauno Turun muurarit : historiikki Turku : Turun muurarit, Rakennustyöläisten liitto, osasto nro 603, s. : kuv. - ISBN * Heiskanen, Helmi 50 v. Kajaanin elintarviketyöläisten ammattiosasto no 34 ry.. Kajaani : Kajaanin elintarviketyöläisten ammattiosasto n:o 34, s. : kuv. - Moniste Heitiö, Reino Takolaisten taipaleelta. Tampere : Paperiliiton Tampereen osasto n:o 4, s. : kuv. - ISBN: Helin, Marianna, osaston tutkivan opintokerhon kokoamasta aineistosta kirj Ykkösen taival 80 v.. Tampere Paperiliiton Tampereen osasto n :o 1, s. :kuv. - Kans inimeke: Ykkösen taival Paperiliiton Tampereen os. 1 r.y Helsingin betoniraudoittajat 30 vuotta : Rakennustyöläisten liiton osasto no 280 ry:n historiasta. Helsinki : Rakennustyöläisten liiton osasto n:o 280, s Holvi kestää : RL 609. Hämeenlinna : Rakennustyö 1äisten liitto. Osasto 609. Hämeenlinnan muurarit, s. : kuv. - ISBN: Hongisto, Kari Turun kirjatyöntekijäin yhdistys 100 vuotta : Turku : Turun kirjatyöntekijäin yhdistys, s. : kuv. -

31 Honkalahden puutyöntekijäin ammattiosasto n:o 5 r.y. : Joutseno : Honkalahden puutyöntekijäin ammattiosasto n:o 5, s. : kuv Hämeenlinnan kirjatyöntekijäin yhdistys r.y : katsaus vuosiin / työryhmä Pekka Ahtiala... et ai.. Hämeenlinna : Hämeenlinnan kirjatyöntekijäin yhdistys, s. : kuv. - ISBN: Jok i, Kaino Helsingin "pikimiesten" ammatillisen toiminnan vaiheita. Helsinki : Rakennustyö Iäisten liiton ammattiosasto 104, s. : kuv. - ISBH * Järvenpään metallityöväen ammattiosasto Järvenpää : Järvenpään metallityöväen ammattiosasto 90, s Kalela, Jorma Näkökulmia tulevaisuuteen : Paperiliiton historia Helsinki : Paperiliitto, s. : kuv. - ISBN.* Kalela, Jorma Taistojen taipaleelta : paperityöläiset ja heidän liittonsa Helsinki : Paperiliitto, s. : kuv. - ISBN: Kannisto, Kalervo Suur-HeIsingin autokorityöväen ammattiosaston historiikki Helsinki *. Suur-He Is ing in autokor i työväen ammattiosasto, s Kansa, Ahti Kolmen kosken rakentajat : Rakennustyöläisten liiton osasto 29, Kuusankoski, 80 vuotta. Kuusankoski : Rakennustyöläisten liiton ammattiosasto 29, s. : kuv. - ISBN: Kansa, Ahti Seitsemän vuosikymmentä järjestöelämää paperialalla Kotkassa Kotka : Paperiteollisuuden työntekijäin liitto, s. : kuv Kansa, Ahti Vuosista veistettyä : 85 järjestövuotta rakentajilla Kotkassa. Kotka : Rakennustyöläisten liiton Kotkan-Karhulan osasto n.*o 57, s. : kuv Kantanen, Teuvo C Kuivalainen, Pentti 80 toimintavuotta : Suomen kirjatyöntekijäin liitto ry:n Mikkelin osasto n.*o Mikkeli : Suomen kirjatyöntekijäin liitto ry :n Mikkelin osasto n:o 20, s. : kuv. - Kansinimeke: Mikkelin kirjatyöntekijät r.y

3.2 91*+ Askonen, Tauno Ylitornion työväestön järjestötoimintaa. // Tornionlaakson vuosikirja. - 5. 1967, s. 100-106

3.2 91*+ Askonen, Tauno Ylitornion työväestön järjestötoimintaa. // Tornionlaakson vuosikirja. - 5. 1967, s. 100-106 81 3.2 91*+ Askonen, Tauno Ylitornion työväestön järjestötoimintaa. // Tornionlaakson vuosikirja. - 5. 1967, s. 100-106 3.2 915 Asunmaa, Martti Oulun työväenliike vuosina 1907-1916. Helsinki : Helsingin

Lisätiedot

PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV. Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w

PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV. Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w V Pekka Kääminen Ilkka Liikanen Työväen bibliografia IV Suomen työväenliikkeen historiallinen bibliografia

Lisätiedot

3.4 1596 Rahikainen» Lauri SKDL sosiaaliturvan rakentajana. 1972. - 8 7 s. - 3.4 -> 371 1 Rantanen# S. Hj. 3.4 -> 3712 Rantanen» S. Hj.

3.4 1596 Rahikainen» Lauri SKDL sosiaaliturvan rakentajana. 1972. - 8 7 s. - 3.4 -> 371 1 Rantanen# S. Hj. 3.4 -> 3712 Rantanen» S. Hj. 3. 1596 Rahikainen» Lauri SKDL sosiaaliturvan rakentajana. 1972. - 8 7 s. - 3. -> 371 1 Rantanen# S. Hj. 3. -> 3712 Rantanen» S. Hj. 3. -> 112 Raskas taival 3. -> 1125 Rautiainen» Aulis 3. 1597 Riekki»

Lisätiedot

3629 Mäkikossa, Oma Yhteiskunnalle omistettu elämä : Miina Sillanpään elämän ja työn vaiheita. Helsinki : Tammi, 1947. - 392 s. : k u v.

3629 Mäkikossa, Oma Yhteiskunnalle omistettu elämä : Miina Sillanpään elämän ja työn vaiheita. Helsinki : Tammi, 1947. - 392 s. : k u v. 321 362 Mäkikossa, Oma Yhteiskunnalle omistettu elämä : Miina Sillanpään elämän ja työn vaiheita. Helsinki : Tammi, 147. - 32 s. : k u v. - Mäkinen, Aili Uskollista työtä työkansan asian puolesta. // SKP

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN XXIII PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 3. 8.-6. 6. 1955 KESKUSTELUT JA PÄÄTÖKSET

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN XXIII PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 3. 8.-6. 6. 1955 KESKUSTELUT JA PÄÄTÖKSET PÖYTÄKIRJA I SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN XXIII PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 3. 8.-6. 6. 1955 KESKUSTELUT JA PÄÄTÖKSET Painokuntoon saattaneet AATTO VÄYRYNEN ja PENTTI HEMMILÄ PT-paino Oy Oulu

Lisätiedot

XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956

XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956 '3X4* ih- öttz /wo) SOS.-DEM. NAISLIITON XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956 Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vuosilta 1953 1955 ja kokoukselle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa

PÖYTÄKIRJA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa PÖYTÄKIRJA Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa Laatinut: AARO MÄKELÄ Turku 1953.. Lounais-Suomen Kirjapaino

Lisätiedot

SOS.DEM. NAISLIITON EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 19. JA 20. P:NÄ 1953

SOS.DEM. NAISLIITON EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 19. JA 20. P:NÄ 1953 SOS.DEM. NAISLIITON XX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 19. JA 20. P:NÄ 1953 Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1950 1952 ja kokoukselle esitetyt alustukset. Toimittaneet:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Laatinut: VIHTORI HUHTA LIITTEENÄ: PUOLUEEN TILIKERTOMUS EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS KOKOUKSEN ALUSTUKSET

PÖYTÄKIRJA. Laatinut: VIHTORI HUHTA LIITTEENÄ: PUOLUEEN TILIKERTOMUS EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS KOKOUKSEN ALUSTUKSET PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN r.y. XX PUOLUEKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN KESÄKUUN 15-17 PÄIVINÄ 1946 HELSINGIN TYÖVÄENTALON JUHLASALISSA Laatinut: VIHTORI HUHTA LIITTEENÄ: PUOLUEEN TILIKERTOMUS

Lisätiedot

Alustukset ja esitykset

Alustukset ja esitykset Alustukset ja esitykset Suomen.i Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton 11. varsinaiselle edustajakokoukselle sekä «Liiton toiminta- ja tilikertomukset w. 1950, 1951 ja 1952 LAPPEENRANNASSA 1953 KANSAN TYÖN

Lisätiedot

TST:n vakinaisina avustajina toimivat Eero Tuomainen ja Antti Kalliomäki, Tuomaisen sijaisena loppuvuodesta oli Heikki Oksanen.

TST:n vakinaisina avustajina toimivat Eero Tuomainen ja Antti Kalliomäki, Tuomaisen sijaisena loppuvuodesta oli Heikki Oksanen. VI TIEDOTUSTOIMINTA 1. TYÖVÄEN SANOMALEHTIEN TIETOTOIMISTO TST:n henkilökuntaan kuuluivat seuraavat: päätoimittajana Lauri Sivonen, toimituspäällikkönä Rauno Iivonen 31. 10. saakka, toimituksen sihteerinä

Lisätiedot

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950.

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1947 1949 ja kokoukselle

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN JA EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUKSET

SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN JA EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUKSET SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN JA EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUKSET 1981 1983 ISBN 951-9118-34-9 Kansan Voima Oy Joensuu 1984 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN TOIMINNASTA V. 1981

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA LIITTEENÄ:

PÖYTÄKIRJA LIITTEENÄ: PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAAT TISEN PUOLUEEN XVII PUOLUE KOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN HELSINGIN TYÖVÄENYHDIS TYKSEN TALOSSA TOUKOKUUN 25-28 PÄIVINÄ 1936 LIITTEENÄ: a) "Alustuksia"-niminen alustusvihko.

Lisätiedot

Alustukset ja esitykset

Alustukset ja esitykset Alustukset ja esitykset Suomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton 12. varsinaiselle edustajakokoukselle sekä Liiton toiminta- ja tilikertomukset vv. 1953, 1954 ja 1955 SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN NUORISO

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

... yöviien ~rhei.u.ii"''''o r.y.... oi... in... aker... o... s. '.

... yöviien ~rhei.u.ii''''o r.y.... oi... in... aker... o... s. '. ... yöviien ~rhei.u.ii"''''o r.y.... oi... in... aker... o... s. '. TYöVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1969 TYOV ÄEN URHEILULIITTO r.y. Juhlavuoden kynnyksellä Helsinki 1969

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL on 75 rakennusasiantuntijayhdistyksen

Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL on 75 rakennusasiantuntijayhdistyksen VUOSIKERTOMUS 2014 Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL on 75 rakennusasiantuntijayhdistyksen valtakunnallinen liitto, joka huolehtii edustamiensa ammattikuntien ammatillisesta kehittämisestä ja toimintaedellytysten

Lisätiedot

Miehet ja naiset: Vapaauinti. 25 m allas 50 " " 25" " 50 " " Vapaauinti 50 " " 25 " " 50 " " Vapaauinti 400 m :

Miehet ja naiset: Vapaauinti. 25 m allas 50   25  50   Vapaauinti 50   25   50   Vapaauinti 400 m : ja Kaarlo Heikkinen Oulun Lohista. Nuorten PM-kilpailut olivat Reykjavikissa.9.---+11. 7. Suomen joukkueeseen kuului Maarit Vähäsaari Oulun Lohista. Uinnin Euroopan Cup pidettiin Oulussa 14.---+.8. Oulun

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi 2014 1. Kansan Arkiston vuosi 2014 4 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta

Lisätiedot

Veteraanien kuntoutus toteutui 2010 kunnissa eri tahtia sivut 8-9

Veteraanien kuntoutus toteutui 2010 kunnissa eri tahtia sivut 8-9 Veteraanien tuen tarve kasvaa valtio vähentää varoja (sivu 7) N:o 5/2011 n Tarkastettu levikki 68 225 n Lokakuun 26. päivänä 2011 Kirkkopäivät kokosivat kuulijoita sivut 4-5 Säätiöt myöntävät tukea sivu

Lisätiedot

TYÖVÄENTUTKIMUS 1(1987):1. Työväenliikkeen kirjasto Ammattiyhdistysarkisto Kansan Arkisto Työväen Arkisto

TYÖVÄENTUTKIMUS 1(1987):1. Työväenliikkeen kirjasto Ammattiyhdistysarkisto Kansan Arkisto Työväen Arkisto TYÖVÄENTUTKIMUS 1(1987):1 Työväenliikkeen kirjasto Ammattiyhdistysarkisto Kansan Arkisto Työväen Arkisto SISÄLLYSLUETTELO sivu Leena Saarinen: AIHEENA UUSI TIEDOTUSJULKAISU: TYÖVÄENTUTKIMUS... 1 Markku

Lisätiedot

Nimi Tarkoitus Apuraha Kotipaikka Rahasto

Nimi Tarkoitus Apuraha Kotipaikka Rahasto Nimi Tarkoitus Apuraha Kotipaikka Rahasto Kerätär Raija Väitös: Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi 1000 Oulu Ahti ja Anni Fredikssonin rahasto Laukaan Demarit ry Talo puhuu -

Lisätiedot

Elannon näyttämön kannatusyhd. ry Johtajan kaappi -näytelmä 1500 Helsinki Tauno Yliruusin rahasto

Elannon näyttämön kannatusyhd. ry Johtajan kaappi -näytelmä 1500 Helsinki Tauno Yliruusin rahasto Nimi Tarkoitus Apuraha Kotipaikka Rahasto Abdirahman Ali Rauhantyö - yhteistyö somalialaisten ja suomalaisten kanssa 3000 Espoo Yleisrahasto Ado-kirjan viestintätoimituskunta Annetaan hyvään kotiin -kirjahankkeen

Lisätiedot

Rauhantyö - yhteistyö somalialaisten ja suomalaisten kanssa 3000 Espoo Yleisrahasto

Rauhantyö - yhteistyö somalialaisten ja suomalaisten kanssa 3000 Espoo Yleisrahasto Nimi Tarkoitus Apuraha Kotipaikka Rahasto Veräjä ry Elämä on -konserttien järjestäminen 500 Eno Antti Jussi Kososen rahasto Kulttuuriyhdistys Louhi ry /Louhitalo Louhiteatterin toiminnan laajentaminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN XVI PUOLUEKOKOUKSESTA TAMPEREELLA 25 28. 5. 1933. Liitteenä

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN XVI PUOLUEKOKOUKSESTA TAMPEREELLA 25 28. 5. 1933. Liitteenä PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN XVI PUOLUEKOKOUKSESTA TAMPEREELLA 25 28. 5. 1933. Liitteenä kokoukselle esitetyt kertomukset ja alustukset. 1934 Sos.-dem. Puoluetoimikunta, Helsinki. i

Lisätiedot

Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset 1963-1965. liitteineen

Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset 1963-1965. liitteineen Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset 1963-1965 liitteineen KERTOMUS Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1963 I. YLEISKATSAUS 1. Kansainvälinen tilanne Vuoden 1963 merkitsi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUKSET TOIMINTAKERTOMUKSET

TOIMINTAKERTOMUKSET TOIMINTAKERTOMUKSET SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN TOIMINTAKERTOMUKSET 1990-1992 SOSIALIDEMOKRAATTISEN EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUKSET 1990-1991 VALTIOPÄIVILTÄ ISBN 951-9118-84-5 Koliprint Oy Eno 1993 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kymen piiri I. Ummeljoen SdTy, Anjalan SdTy. II. Haminan Ty, Haminan Sd Naisyhdistys. III. Joutsenon Korvenkylän Ty, Joutsenon

Kymen piiri I. Ummeljoen SdTy, Anjalan SdTy. II. Haminan Ty, Haminan Sd Naisyhdistys. III. Joutsenon Korvenkylän Ty, Joutsenon 543 meenlinnan Ty, Idänpään Ty. V. Hyvikkälän Ty Taisto, Janakkalan Leppäkosken SdY, Janakkalan Napialan Ty Voitto, Löytynmäen Ty, Mallinkaisten Ty, Tanttalan Ty, Turengin Ty, Ty Yritys, Viralan Ty. VI.

Lisätiedot