Työväen. PEKKA KAARNINEN f 1 bibliografia III HISTORIIKIT TYÖVfltNPtfilNNt^ firbqhrtrrdition. F f r n T i n n F i i / r T i n n / i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "------ Työväen. PEKKA KAARNINEN f 1 bibliografia III HISTORIIKIT 1978 1990. TYÖVfltNPtfilNNt^ firbqhrtrrdition. F f r n T i n n F i i / r T i n n / i"

Transkriptio

1 Työväen PEKKA KAARNINEN f 1 bibliografia III HISTORIIKIT F f r n T i n n F i i / r T i n n / i TYÖVfltNPtfilNNt^ firbqhrtrrdition

2 Pekka Kääminen Työväen r p bibliografia III HISTORIIKIT Julkaisija TYOunfUPOtlNNe-HRBCTHRTRflDITION Paasivuorenkatu 5 B, Helsinki

3 Kansi: Mäntsälän Moskova99 Iltamat työväentalossa 1930-IuvuIIa Työväen Arkiston kuvakokoelma Ulkoasu: Markku Böök Helsinki Hakapaino Oy ISSN ISBN X

4 SISÄLLYS ESIPUHE KÄYTTÄJÄLLE HISTORIIKIT AIHEALUEITTAIN 1. Aatehistoria ja teoreettiset kysymykset 2. Kansainvälinen työväenliike ja työväenliike 1 eri maissa 1 3. Suomen poliittien elämä ja poliittinen historia Valtakunnallinen näkökulma Paikallinen ja alueellinen näkökulma Sosiaalidemokraattiset puolueet Kansandemokraattiset ja kommunistiset puolueet Muut työväenpuolueet Ammattiyhdistysliike 4.1. Teollisuuden ja rakennusalan ammattiliitot Palvelusalan ammattiliitot Kuljetusalan ammattiliitot Julkisen sektorin ammattiliitot Toimihenkilöiden ja teknisten toimihenkilöiden ammattiliitot Sivistys ja koulutus Kulttuuri, harrastukset, urheilu, työväenperinne Koulutus, opiskelijaliike, nuorisojärjestöt 6. Lehdistö Työväestön elämäntapa ja elinolosuhteet Henkilöhistoria Osuustoiminta, talouselämä, talouspolitiikka 67 TEKIJÄHAKEMISTO 68 YHDISTYSHAKEMISTO 72 MAANTIETEELLINEN HAKEMISTO 80 ASIASANAHAKEMISTO 82

5 ESIPUHE Työväen bibliografia III:historiikit jatkaa Työväenliikkeen kirjaston dokumentointityötä, jotta työväenliikkeen ainestosta saadaan tietoa ja sitä voidaan välittää tiedon tarvitsijoille. Nyt ilmestyvään bibliografiaan on kerätty työväenjärjestöjen, ammattiyhdistysliikkeen ja työväenliikkeen sekä työväenliikettä lähellä olevien kulttuurijärjestöjen historiikkeja noin kahdeksansataa. Työväen bibliografia-aineisto on suorakäyttöisenä VASENtietokantana osana KATI-tietokantaa. Työväenliikkeen kirjasto päivittää vuosittain historiikkiaineiston. Tämän bibliografian aineiston on koonnut VTK Simo Laakkonen ja toimittanut FM Pekka Kääminen. Bibliografiatoimikuntaan ovat kuuluneet historiantutkija Risto Reuna, historiantutkija Tero Tuomisto, kirjastonhoitaja Marja Oksa-Pallasvuo, kirjastonhoitaja Terttu Turunen ja johtava kirjastonhoitaja Kirsti Lumiala. Tammikuussa 1992 o u c Kirsti Lumiala Työväenii ikkeen kirjasto ' 7 1 n

6 KÄYTTÄJÄLLE Työväen bibliografia III sisältää tiedot noin 800 vuosina Suomessa julkaistuista työväenliikkeen järjestöjen historiikeista. Tätä varhaisemmat historiikit löytyvät Ilkka Liikasen toimittamasta Suomen työväenliikkeen historiallisesta bibliografiasta. Mukana on pääasiassa vain kirjoina ilmestyneitä historiikkeja. Jonkin verran on kuitenkin myös artikkeleita. Aineisto on osa KATI-tietokantaan kuuluvaa VASEN-tietokantaa. Suurimmat ryhmät ovat työväenpuolueiden järjestöjen historiikit sekä ammattiyhdistysten historiikit. Ne on koottu varsin kattavasti. Ammattiyhdistyshistoriikeista on mukana ennen kaikkea SAK-laiset ammattiliitot ja ammattiosastot. Muiden ammatillisten keskusjärjestöjen historiikkeja on jonkin verran bibliografiassa. Kulttuurijärjestöjen kohdalla on jouduttu rajoittamaan aineistoa. Työväenliikkeeseen kuuluvista järjestöistä on rajattu pois urheilujärjestöt, sosiaalipoliittiset järjestöt sekä ystävyysseurat. Urheilujärjestöt eivät ole mukana, koska tiedot niistä sisältyvät KATI-tietokantaan kuuluvaan SPORTtietokantaan. Sosiaalipoliittisista järjestöistä on mukana raittiusjärjestöt, koska niiden toiminta on ollut käytännössä hyvin kultuuripitoista. Mukana on useiden kaupunginteatterien historiikkeja, koska ne ovat aikanaan muodostuneet työväenteattereista. Työväenliikkeen kulttuurin taustajärjestot kuten sanomalehdet, kustantamot, kirjapainot, oppilaitokset ja museot on otettu mukaan. Työväenliikkeen taloudellista toimintaa hoitavien liikeyritysten ja järjestöjen historiikkeja ei ole otettu mukaan. Mukana on kuitenkin eräitä työläisten asunto-osakeyhtiöitä, koska niiden toiminta liittyy työväestön elämänolosuhteisiin ja niiden j ärj estämi seen. Työväentalojen historiikit ovat mukana, koska niiden toiminta liittyy työväenjärjestöjen toimintaan ja toisaalta niissä on harjoitettu kulttuuritoimintaa. Varsinaiset työväestön elämää kuvaavat tutkimukset eivät ole mukana, koska ne ovat kansantieteellistä aineistoa ja sisältyvät URALICA-tietokantaan. Aineisto on järjestetty aiheenmukaisesti yhdeksään pääluokkaan. Luokitus on samanlainen kuin aikaisemmissa Työväen bibliografioissa. Kuitenkin luokka 4 on jaettu osiin. Tämä pääluokka neljän jako on käytössä vain tässä bibliografiassa. Historiikkien sisältöä on kuvattu asiasanoilla, jotka on poimittu Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta sekä Työväenliikkeen kirjaston asiasanastosta. Asiasanat on koottu asiasanahakemistoksi. Hakemiston termit viittaavat juoksevaan numeroon, jonka mukaisesti bibliografia on järjestetty.

7 Bibliografiassa on lisäksi hakemistot historiikkien kirjoittajista ja historiikkien kohteena olevista järjestöistä sekä maantieteellinen hakemisto. Historiikit on etsitty eri kirjastoista, arkistoista ja tiedonlähteistä sekä suorittamalla kysely työväenjärjestöille ja tiedustelemalla lehdistön avulla historiikkeja. Tämän aineiston on koonnut VTK Simo Laakkonen. Bibliografian toimittamisen ja syöttämisen Vasen-tietokantaan on suorittanut FM Pekka Kääminen. Lopuksi haluan kiittää Työväenliikkeen kirjaston bibliografiatoimikuntaa, joka on aktiivisesti osallistunut bibliografian tuottamiseen antamalla neuvoja ja ohjeita työn eri vaiheissa. Kiitokset kuuluvat myös suunnittelija Juha Hakalalle, joka on toiminut yhteistyöhenkilönä Tieteellisten kirjastojen atk-yksikössä ja toteuttanut atk-teknisen puolen bibliografian tuottamisessa. Bibliorafiaan sisältyvä aineisto löytyy suurelta osin Työväenliikkeen kirjastosta, Paasivuorenkatu 5 E Helsinki, puhelin tai Tampereella Pekka Kääminen FM, Bibliografi

8 1 AATEHISTORIA JA TEOREETTISET KYSYMYKSET 2 KANSAINVÄLINEN TYÖVÄENLIIKE JA TYÖVÄENLIIKE ERI MAISSA 3 SUOMEN POLIITTINEN ELÄMÄ JA POLIITTINEN HISTORIA 3.1 VALTAKUNNALLINEN NÄKÖKULMA 3.1 Hyvönen^ Antti Suomen vanhan työväenpuolueen historia. 3. p. - Helsinki : Kansankulttuuri» s. - ISBN: Lappalainen» Jussi T. Punakaartin sota 1. Helsinki : Valtion painatuskeskus, s. : kuv - (Punaisen Suomen historia 1916) ISBN: Lappalainen» Jussi T. Punakaartin sota 2. Helsinki : Valtion painatuskeskus, s. : kuv. - (Punaisen Suomen historia 1916) ISBN: Pättiniemi, Pekka Työväenliike eilen ja tänään. Helsinki : Kansan Sivistystyön Liitto, s. - ISBN: Rinta-Tassi, Osmo Kansanvaltuuskunta punaisen Suomen hallituksena. Helsinki : Valtion painatuskeskus, s. : kuv. - (Punaisen Suomen historia 1916) ISBN: Salkola, Marja-Leena Työväenkaartien synty ja kehitys punakaartiksi ennen kansalaissotaa 1. Helsinki : Valtion painatuskeskus, s. : kuv. - (Punaisen Suomen historia 1916) ISBN: Salkola, Marja-Leena Työväenkaartien synty ja kehitys punakaartiksi ennen kansalaissotaa 2. Helsinki : Valtion painatuskeskus, s. : kuv. - (Punaisen Suomen historia 1916) ISBN:

9 Santonen, Arvo Työväenliike ennen ja nyt : osa II Suomen työväenliike. Kauniainen : Työväen Akatemia, s. - (Työväen Akatemia, julkaisuja ; 1982:1) Moniste 3.2 PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN NÄKÖKULMA 3.2 Aatetta ja arkielämää työväenliike Jyväskylän maalaiskunnassa / toim. Lea Joskitt. Jyväskylä Jyväskylän maalaiskunnan kulttuurilautakunta# s. kuv. - ISBN: Bondestam, Anna En stad förvandlas. Jakobstad arbetarförening, s ISBN: Jakobstads svenska : kuv Bondestam, Anna Kaupunki muuttuu. Pietarsaari : Pietarsaaren kaupunki, s. : kuv. - ISBN: B&sk, Katia Masunin. Vasa kuv. - StudiecirkeIn arbetarkultur, s Granitblocket : Hangö svenska arbetarförening rf. / toim. Sigurd Ahonen...et ai.. Hangö : Hangö svenska arbetarförening, s. : kuv. - ISBN: Hammars som sjöfarts- och industrisamhälle / Ingbritt Ahlgren... et ai.. Arbetarnas bildningsförbund ABF, s. : Kuv. - Moniste 3.2 Heikkinen, Reijo Lackman, Matti Korpikansan kintereillä : Kainuun Kuusamo : Kainuun työväenliikkeen 639 s. : kuv. - ISBN: työväenliikkeen historia, historiatoimikunta, Järvinen, Lauri Kalajoen työväenliikkeen historia. Kalajoki : Kalajoen työväenhistoriatoimikunta, s. : kuv. - ISBN: Kemppinen, Kauko Niin perkeleen punainen : 100 vuotta työväenliikettä Kemissä : Kemin työväenyhdistyksen 100-vuotisjuhlajulkaisu. Kemi : Kemin työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN:

10 Kivenmaa» Harri Kokemäenjokilaakson työväenliikkeen historiaa / toim. Ritva Kava. Harjavalta : Emil Cedercreutzin museo» *15 s. : kuv. - (Emil Cedercreutzin museo» näyttelyluettelo ; 7) Korkeamäki» Esko Aatteen puolesta : Toijalan työväenliikkeen vaiheet Toijala : Toijalan työväenyhdistys» s. : kuv. - ISBN: Korkeamäki» Esko Valtaa sorretuille : työväenliikkeen kehitys Viialassa 1670-luvulta alkaen II maailmansotaan saakka. Viiala : Viialan työväenyhdistys» s. : kuv Tuomisto» Tero Espoon työväenliikkeen historia 1950-luvulle : parempaa aikaa rakentamassa. Espoo : Espoon kaupunki» s. : kuv. - ISBN: X SOSIAALIDEMOKRAATTISET PUOLUEET historiikki : SDP Lehtoniemen työväenyhdistys Lehtoniemi : Lehtoniemen työväenyhdistys» s. : kuv vuotta työn ja aatteen puolesta / toim. Juha Savolainen» Olavi Huovinen. Helsinki : Uudenmaan sosialidemokraattinen piiri» s. : kuv vuotta järjellä ja sydämellä : retkeilypäivät Kuopiossa Helsinki : Sosialidemokraattiset naiset» s vuotta sosiaiidemokraattista toimintaa Kauhajoella. Kauhajoki : Kauhajoen sosialidemokraattinen yhdistys» s. : kuv » : Joensuun työväenyhdistyksen satavuotis julkaisu / vastaava toim. Hannu Mäkikangas. Joensuu : Joensuun työväenyhdistys» s. : kuv v työväenliikettä Kemissä / toim. Esko Järvinen... et ai.. Kemi : Kemin työväenyhdistys» s. : kuv Aarnola» Väinö Imatrankosken sos.-dem. työväenyhdistys ry Imatrankoski : Imatrankosken sos.dem. työväenyhdistys» s. : kuv. ~

11 Aartelo, Aimo Taistelun ja toiminnan vuodet : Kymintehtaalaisten työväenyhdistys 75-vuotta Kuusankoski : Kymintehtaalaisten työväenyhdistys, s. : kuv Abrahamsson, Sten-Erik Karvonen, Lauri Alands socialdemokrater 75 Är... folket kan företa sig att vakna.. Mariehamn : Alands socialdemokrater, s. : kuv Airas, Kimmo : Otavan työväenyhdistys ry. Otava : Otavan työväenyhdistys, s. - Moniste Bondestam, Anna Helsing, Alf-Erik Som en stubhe i en stubbäker : Finlands Svenska Arbetarförbund Helsingfors : Finlands svenska arbetarförbund, s. : kuv. - ISBN: Boren, Vilho Himangan sos.dem. työväenyhdistys r.v. : 80-vuotisjuhla. Himanka : Himangan sos.dem. työväenyhdistys, s. : kuv Broman, Hannu Meriläinen, Risto Sillanpää, Päivi Puistolan sos.dem. työväenyhdistys Puistola : Puistolan sos.dem. työväenyhdistys, s. : kuv Caven, Timo Raivaajien sisulla ja sopuisuudella : Humppilan työväenyhdistys Humppila : Humppilan sos.dem. työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Friherrs : työväen työllä korvesta kaupunginosaksi. Friherrs : Friherrsin sosialidemokraatit, s. : kuv Helsing, Alf-Erik Berättelser fr&n Billnäs. Billnäs : Billnäs svenska arbetarförening, s. : kuv. - ISBN: Hyvönen, Jaakko Virolainen, Pekka Sortovaltojen ikeestä valtaan ja vastuuseen : Haminan työväenyhdistyksen vuosisata Hamina : Haminan työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Hämäläinen, Erkki 0. Ruotsalainen, Pekka Iisalmen sosialidemokraattinen työväenyhdistys ry. (ITY) : 90 vuotta sosialidemokraattista järjestötoimintaa Iisalmessa. Iisalmi : Iisalmen sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. - Julkaisematon käsikirjoitus.

12 Höytö, Reino Herranen» Erkki 75 Varkauden työväenyhdistys r.y Varkaus : Varkauden työväenyhdistys, s. : kuv. - Moniste Ikonen, Väinö Heinolan kaupungin sosialidemokraattinen työväenyhdistys r.y Heinola : Heinolan kaupungin sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Imatran työväenyhdistys r.y Imatra : Imatran työväenyhdistys, s Inkeroisten työväenyhdistys ry : 80 vuotta Inkeroinen Inkeroisten työväenyhdistys, s. - Moniste Jakobsson, Wilhelm L&t mig berätta : minnen fr&n uppväxtftren och min medverkan i Jakobstads svenska arbetarförening. Pietarsaari : Jakobstads tryckeri, s. - ISBH: Joenpalo, Ilkka Forssan työväenyhdistys 90 vuotta Forssa : Forssan työväenyhdistys, s. : kuv Johanson, Rolf Helsingfors Svenska Arbetarförening Helsingfors : Helsingfors svenska arbetarförening, s Johanson, Rolf Vi bygger staden : Helsingfors svenska arbetarförening Helsingfors : Helsingfors svenska arbetarförenings förlag, s. : kuv. - ISBN: Jämsen, Aune Iisveden sosiaiidemokraattisen työväenyhdistyksen historiikki vuosilta Iisvesi : Iisveden sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Järvelin, Esko Vaalien vartiotulta Joensuun työväenyhdistys Joensuu : Joensuun työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: X Järvenpää, Anja Lakeuden ylle tuuli sytyttävät sanat toi : Kauhava I. Kauhava : Kauhavan työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Kallio, Reijo Rauman työväenyhdistys ry:n historiikki Rauma : Rauman työväenyhdistys, s. - Moniste. 5

13 Kanerva» Unto Työväenliikkeen taivalta 100 vuotta : Tampereen työväenyhdistys Tampere : Tampereen työväenyhdistys» s. : kuv Kanervo» Niilo Nummen työväen taipaleelta. Nummi : Nummen työväenyhdistys» s. : kuv. - ISBN: X Karrimaa» Antti Turengin Työväenyhdistyksen 80-vuotishistoriikki Turenki : Turengin työväenyhdistys» s. : kuv Katsaus Lamminpää-Epi1än sos-dem yhdistys r.y:n toimintaan vuosilta Tampere : Lamminpää - Epilän sosialidemokraattinen yhdistys» s Kenttä» Risto Oma apu» paras apu : Oulun sosialidemokraattinen työväenyhdistys 100 vuotta Oulu : Oulun sosialidemokraattinen työväenyhdistys» s. : kuv. - ISBN: Ketola» Eino Otalammen työväenyhdistys 75 vuotta. Otalampi : Otalammen työväenyhdistys» s. : kuv. - (Otalammen työväenyhdistys r.y:n julkaisuja» 1) ISBN: Korkeamäki» Esko Työväen alkutaival Akaassa. Toijala : Toijalan työväenyhdistys» s. - ISBN: X Korson sosialidemokraattinen työväenyhdistys r.y.» 60 vuotta. Korso : Korson sosialidemokraattinen työväenyhdistys» s. : kuv Koskinen» Johannes Janakkalan Napialan työväenyhdistys Voitto r.y. : 80-vuotishistoriikki. Janakkala : Janakkalan Napialan työväenyhdistys Voitto» s. : kuv Kotaniemi» Annikki Kemin sosialidemokraattinen naisyhdistys. Kemi : Kemin sosialidemokraattinen naisyhdistys, s. : kuv Kotkan sosialidemokraattinen työväenyhdistys : väliraportti / toim. Risto Tuominen. Kotka : Kotkan sosialidemokraattinen työväenyhdistys» s Kujansivu» Keijo Tuokiokuvia ja tapahtumia Palosaaren sos.dem. työväenyhdistys ry:n 50-vuotistaipalee1ta. Vaasa : Palosaaren sosialidemokraattinen työväenyhdistys» s. : kuv. -

14 .3 64 Kulmala» Pentti Lehti, Leo Salminen» Teuvo Jokioisten sosiaiidemokraattinen työväenyhdistys Jokioinen : Jokioisten sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Kunde det ha gätt annorlunda : socialdemokratin i Pargas / Eija Höglund... et ai.. Helsinki : K.A. Fagerhomin säätiö, s. : kuv. - ISBK: Kuusela, Kalevi Anjalankosken sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry 80 vuotta Anjalankoski : Anjalankosken sosialidemokraattinen kunnal1 isjärjestö, s. : kuv Kyllönen, Tuire Taistojen tiellä osa 1 kohti kansanvaltaa : Pirkkalan sos.dem. Ty. Taisto ry:n pöytäkirjahistoriikki. Pirkkala : Pirkkalan sosialidemokraattinen työväenyhdistys Taisto, s. : kuv. - Moniste Kymen läänin sosialidemokraattinen piiri 80 vuotta / toim. Markku Espo. Kotka : Suomen sosialidemokraattinen puolue, Kymen piiri, s. : kuv KÄ11by svenska arbetarförening KAllby : Kftllby svenska arbetarförening, s. : kuv. - ISBH: Kääriäinen, Paavali Itä-Espoon sosialidemokraatit 20 vuotta. // Itäespoolainen. - (1978):5, Kääriäinen, Risto Pieksämäen työväenyhdistys Pieksämäki : Pieksämäen työväenyhdistys, s. : kuv Larsmo socialdemokratiska förening r. f / sammanst. Gretel Brasken. Larsmo : Larsmo socialdemokratiska förening, s. : kuv. - ISBH: X Lattomeren työväenyhdistys 75 vuotta. Lattomeri : Lattomeren työväenyhdistys, s. : kuv Lehto, Marja Valkonen, Kirsti Naisen työ :sosialidemokraattinen naisliike 80 vuotta. Helsinki :Sosialidemokraattiset naiset, s. : kuv Lehtonen, Olli Laukaan kk:n työväenyhdistyksen historiikki Laukaa : Laukaan kirkonkylän työväenyhdistys, s. : kuv. -

15 8 3.3 Lehtonen# Olli Salvesenin sahatyöläisistä koivistolaisiin : Vaajakosken työväenyhdistys Vaajakoski : Vaajakosken työväenyhdistys# s Leino# Kaarina Perttelin työväenyhdistys 80 v.. Pertteli työväenyhdistys# s. : kuv. - Perttelin Lemmetyinen# Reino Pav4n# Pekka Historiikki : Turun Kärsämäen sos.dem. yhdistys r.y.. Turku : Turun Kärsämäen sosialidemokraattinen yhdistys# s Liiten# Ossi Parempaa punaista : Kemin sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön historiaa vuosisadan vaihteen tienoi1ta nykyaikaan# I osa ( ). Kemi : Kemin sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö# s. : kuv. ISBK: Liiten# Ossi Parempaa punaista : Kemin sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön historiaa vuosisadan vaihteen tienoilta nykyaikaan# I osa ( ). Kemi : Kemin sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö# s. : kuv. ISBN: Kirjassa myös II osa Parempaa punaista : Kemin sosiaiidemokraattisen kunnal1 isjärjestön historiaa vuodesta 1963 vuoteen osa 3.3 Lindholm# Toivo I. Työväenyhdistystoimintaa Rengossa , työväenyhdistys# s. : kuv. - Renko : Rengon Lindlöf # Aatto Huopanan työväenyhdistys jos kansat liittyis ja osan kullekin Suomi sois. Huopana : työväenyhdistys# s. : kuv veljinä yhteen Huopanan.3 Luja-Penttilä# Sinikka "Suomi ei tule toimeen ilman meitä" : Uudenmaan sos.dem. naispiiri ry. 25 vuotta. Helsinki : Uudenmaan sosialidemokraattinen naispiiri# s. : kuv Lähteenmäki# Maria Yksimie1 isyys on voimaa Kankaanpää : 148 s. : kuv. - ISBK: : Kankaanpään työväenyhdistys Kankaanpään työväenyhdistys# 1986, Löfberg# Aimo Launosten työväenyhdistys Launonen työväenyhdistys# s. : kuv. - ISBN: Launosten 85

16 Malkamäki, Sinikka Näkökulma Kiikan historiaan : Kiikan työväenyhdistyksen 80-vuotisjuhlajulkaisu. Kiikka : Kiikan työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN:951-? X Muonion sos.dem. ty. 30 vuotta : Muonion alueen sos.dem. yhdistysten vaiheita vuodesta 1945 / toim. Seppo Lehtimäki. Muonio : Muonion sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Mäki, Arvo Ruosniemen työväenyhdistys ry Ruosniemi : Ruosniemen työväenyhdistys, s. : kuv Mäkinen, Juha Keravan työväenyhdistys Kerava : Keravan työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Mäkinen# Olavi Siihen aikaan kun isoisä jäsenkirjan otti : eli Karkun työväenyhdistyksen synty. Vammala : Tyrvään seudun kotiseutuyhdistys, s. : kuv. - (Tyrvään seudun kotiseutuyhdistyksen julkaisuja ; LVI) ISBN: Naantalin työväenyhdistys : 90 toiminnan vuotta : taustoja, tapahtumia, tulevaisuuden näkymiä. Naantali : Naantalin työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Nikki, Kalevi Sata huomisen vuotta : Jyväskylän työväenyhdistys Jyväskylä : Jyväskylän työväenyhdistys, s. : kuv. ISBN: Niskanen, Lauri Viitasaaren työväenyhdistys 80 vuotta. Viitasaari : Viitasaaien työväenyhdistys, s. : kuv. - Kansinimeke Maa meidän on... : Viitasaaren työväenyhdistys Nujertamattomat tienraivaajat : Xänekosken sosialidemokraattinen yhdistys 80 vuotta. Äänekoski : Xänekosken sosialidemokraattinen yhdistys, s. : kuv NummElo : 80 vuotta vihtiläisten parhaaksi toim. Aimo Kairamo. Nummela : Nummelan työväenyhdistys Elo, s. : kuv Oittinen, Riitta Piimies, Jukka-Pekka Töölön työväenyhdistyksen historiikki Töölö : Töölön sos.dem. yhdistys, s. : kuv. - ISBN.*

17 Ojala, Pasi Opintietä vaikuttajaksi : Tampereen sosialidemokraattinen klubi ry Tampere : Tampereen sosialidemokraattinen klubi, s. : kuv Paavonen, Tapani C Välimäki, Heimo Illon työväenyhdistys Illo : Illon työväenyhdistys, s. : kuv Pakarinen, Riitta Tuomisto, Tero Helsingin työväentalon kahdeksan vuosikymmentä. Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBK: Peltonen, Timo Suoraman työväenyhdistys 75 vuotta. Suorama : Suoraman työväenyhdistys, s. : kuv Peltonen, Timo Suoraman työväenyhdistys r.y Suorama : Suoraman työväenyhdistys, s. : kuv Penttilä, Simo Parempia aikoja kohti : Mouhijärven työväestö Mouhijärvi : Mouhijärven sosiaiidemokraattinen työväenyhdistys, s Pitkänen, Matti 75 vuotta Voikkaan sosialidemokraattista työväenjärjestöjen toimintaa : ( ). Voikkaa : Voikkaan työväenyhdistys, s. : kuv Punkalaitumella Koskioisten työväenyhdistys ry 80 vuotta / toim. Olavi Nieminen. Punkalaidun : Koskioisten työväenyhdistys, s. : kuv Puurtilan sos.dem. työväenyhdistys ry 70 v Puurtila : Puurtilan sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Päärnilä, Ossi Työn, tasa-arvon ja rauhan puolesta : Suolahden työväenyhdistys Suolahti : Suolahden työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Rainio, Jussi Haapamäen työväenyhdistyksen vuosikymmenet Haapamäki : Haapamäen työväenyhdistys, s. : kuv Raision sos.dem. työväenyhdistys Voima I ry : Raisio : Raision sosialidemokraattinen työväenyhdistys Voima, s. : kuv. -

18 Rantala» Veikko Leppävaaran sos.dem. työväenyhdistys r.y. 70 v.. Leppävaara : Leppävaaran sosiaiidemokraattinen työväenyhdistys, Albergan sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s Rautio, Kaisa Yrjöntytär Liedenpohjan työväenyhdistys : 75 vuotta Liedenpohja : Liedenpohjan työväenyhdistys, s. :kuv Ruuskanen, Kaisu Messukylän työväenyhdistys 80 vuotta. // Tammerkoski. - voi.44 (19 8 2) :9, s Saarentaa, Marjatta Käpylän sos.dem. työväenyhdistys Käpylä : Käpylän sos.dem. työväenyhdistys, TSL:n Helsingin opintojärjestö, s. : kuv. - (Työväen Helsinki ; 1986:2) ISBN: Saari, Pentti Turun sos.dem. kilta ry : historiikki Turku : Turun sosialidemokraattinen kilta, s. : kuv Saar i, V.E. Katajana kalliolla : Hämeenlinnan työväenyhdistys Hämeenlinna : Hämeenlinnan työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Sadeoja, Seppo Jalostuttavaan työhön : kirja Vaasan työväenyhdistyksen sadasta vuodesta Vaasa : Vaasan työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: X Salo, Leo Panelian työväenyhdistys ry:n 80-vuotishistoriikki. Panelia : Panelian työväenyhdistys, s. : kuv Soikkanen, Hannu Kohti kansanvaltaa 2 : Helsinki : Suomen sosialidemokraattinen puolue - puoluetoimikunta, s. : kuv. - ISBN: Sosialidemokratian 90 vuotta Toijalassa : katsaus Toijalan Työväenyhdistyksen 90-vuotiseen toimintaan. Toijala : Toijalan työväenyhdistys, s. : kuv Suomi, Kirsti Jokelan työväenyhdistys Jokela : Jokelan työväenyhdistys, s. : liites. : kuv. - 11

19 Taberman, Erkki Lundström, Antero Maa meidän on ja olla täytyy : Karjaan sos-dem yhdistys ry Karjaan suomalainen työväenyhdistys Karjaa : Karjaan sos.dem. yhdistys, Karjaan suomalainen työväenyhdistys, s. : kuv. - Moniste Tapanilan työväenyhdistys 75 v. / kirj. TTY:n opintokerholaiset. Tapanila : Tapanilan työväenyhdistys, s. : kuv Teer imäk i, Niilo 25 vuotta kamppailua Tapiolan puolesta : Tapiolan sos.dem. kerhohistoriikki. Tapiola : Tapiolan sosialidemokraattinen kerho, s. : kuv Teerimäki, Niilo 75 vuotta järjestötoimintaa Leppävaaran asukkaiden hyväksi : Leppävaaran sosialidemokraattinen työväenyhdistys r.y Leppävaara : Leppävaaran sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Teerimäki, Niilo Pitäisi perustaa työväenyhdistys... : Etelä-Espoon sosialidemokraattinen työväenyhdistys 50 vuotta. Espoo : Etelä-Espoon sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Teerimäki, Niilo Rakensimme Espoosta kaupungin : Espoon sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö 80 vuotta. Espoo : Espoon sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö, s. : kuv. ISBN: Teerimäki, Niilo Sata vuotta työväen järjestötoimintaa Vaasassa. Espoo : Niilo Teerimäki, s. : kuv. - ISBN: Teuvan sosialidemokraatit r.y:n 70-vuotisjuhla : sos.dem. työväentalossa Teuvan Xystöllä lauantaina klo Teuva : Teuvan sosialidemokraatit, s. : kuv Tornion sosialidemokraatti : Tornion sosialidemokraatit ry:n 75-vuotisjuhlalehti. Tornio : Tornion sosialidemokraatit, s Tuohiniemi, Olli J. Työväenyhdistys Tarmon historia : vuosi Karkkila : Karkkilan sos.dem työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Tuominen, Aaro Oman katon alla... :Naantalin työväenyhdistys r.y Naantali :Naantalin työväenyhdistys, s.: kuv. - ISBN:

20 Tuominen» Aaro Perttelin työväenyhdistys 75 v.. Pertteli : Perttelin työväenyhdistys, s Tuominen, Aaro Valonkantaja Turun työväenyhdistys 90 vuotta Turku : Turun työväenyhdistys, s. : kuv Tuomisto, Tero Aikain myrskyssä : Kuopion sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen historia I. Kuopio : Kuopion sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBH: Tuomisto, Tero Eteenpäin menoa... : Kuopion sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen historia 2. Kuopio : Kuopion sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBH: Tuomisto, Tero Helsingfors arbetarförening 100 &r av verksamhet. Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBH: Tuomisto, Tero Helsinki workers* association completes a hundred years : a concise summary. Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, ISBN: Tuomisto, Tero Nuoren HTY:n Helsinki : Helsingin työväenyhdistyksen 100-vuotisjuhliin liittyvä näyttely Helsingin kaupunginmuseossa Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, s. : kuv Tuomisto, Tero Osaston kaiku : 75 vuotta sosialidemokratiaa Kauniaisissa = 75 Är socialdemokrati i Grankulla. Kauniainen : Kauniaisten sosialidemokraattinen yhdistys, s. : kuv. - ISBN: Tuomisto, Tero Pukinmäkeä paremmaksi : kolme vuosikymmentä sosialidemokraattista toimintaa Pukinmäki : Pukinmäen sos.dem. yhdistys, s. : kuv. - ISBN: Tuomisto, Tero Tienraivaajan osa : sata vuotta Helsingin työväenyhdistyksen historiaa Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN:

21 Tuomisto» Tero Toimintaa, saavutuksia : Kuopion sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen 90-vuotishistoriikki. Kuopio : Kuopion sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Turun teknillinen sos.dem. yhdistys r.y Turku : Turun teknillinen sosialidemokraattinen yhdistys, s. : kuv Turunen, Maire 80 vuotta Ilmajoen työväenyhdistys r.y Ilmajoki Ilmajoen työväenyhdistys, s Työn ja aatteen tie / toim. Arvo Salo... et ai.. Helsinki : Suomen sosialidemokraattinen puolue, s. : kuv Työväenliikettä tyykikylässä : Forssan työväenyhdistys / Pertti Gyllden... et ai.. Forssa : Forssan työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBN: Ummeljoen sos.dem. työväenyhdistys 80 vuotias : Ummeljoki : Ummeljoen sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Uudenkaupungin työväenyhdistys 90 vuotta : Uusikaupunki : Uudenkaupungin työväenyhdistys, s. kuv Uudistuva Oulunkylä : 60-vuotis juhlajulkaisu / toim. Risto Tienari. Oulunkylä : Oulunkylän sos.dem. työväenyhdistys, s. : kuv Vaasan työväenyhdistys 100 vuotta / vastaava toim. Matti Kannelmaa. Vaasa : Vaasan työväenyhdistys, s. : kuv Vainio, Antti Kellokosken työväenyhdistys Kellokoski Kellokosken työväenyhdistys, s. : kuv. - Kansinimeke 80 v sosialidemokraattista työväenliikettä Ke 1lokoske11a Vanhat toverit : 10 vuotta / kirj. K.A. Fagerholm... et ai.. Helsinki, s. : kuv Varkauden työväenyhdistys 80-vuotta / vastaava toim. Martti Tuovinen. Varkaus : Varkauden työväenyhdistys, s. :kuv Vehmaisten sosialidemokraattinen yhdistys r.y Vehmainen : Vehmaisten sosialidemokraattinen yhdistys, s. -

22 Vihtavuoren, entisen Seppälän työväenyhdistyksen historia vuosilta Vihtavuori : Vihtavuoren työväenyhdistys, s. - Moniste Viitamies, Janne Kumous ja kompromissi : Mikkelin työväki ja kansalaisten Suomi Mikkeli : Mikkelin työväenyhdistys, s. : kuv. - (Mikkelin työväenyhdistyksen historia ; 1) ISBN: Virtanen, Markku Kestävällä tiellä eteenpäin : Savonlinnan työväenyhdistys : Savonlinnan työväenyhdistyksen satavuotishistoria. Savonlinna : Savonlinnan työväenyhdistys, s. kuv. - ISBN: Vuorenoja, Erkki KTY 75 vuotta : Kangasalan kk:n työväenyhdistys r.y:n 75-vuotishistoriikki. Kangasala : Kangasalan Kirkonkylän työväenyhdistys, s. : kuv Vuorenoja, Erkki KTY 80 vuotta : Kangasalan kk:n työväenyhdistys r.yrn 80-vuotishistoriikki. Kangasala : Kangasalan Kirkonkylän työväenyhdistys, s. : kuv Vuori, Paavo A. Kiittynen, Martti Tampereen sosialidemokraattinen yhdistys ry : puolueen järjestötoimintaa Tampere :Tampereen sosialidemokraattinen yhdistys, s. :kuv Vuorinen, Kalle Tietolan tarinoita I. Virkkala : Virkkalan työväenyhdistys, s. : kuv Väyrynen, Vilho Aatteen synty - yhdistyksiä tukkitien varrelle : Kemijärven työväenyhdistys Kemijärvi : Kemijärven sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBK: Väyrynen, Vilho Rovaniemen sos.dem. työväenyhdistys. Rovaniemi : Rovaniemen sosialidemokraattinen työväenyhdistys, s. : kuv Väyrynen, Väinö Joutsenon Korvenkylän työväenyhdistys 70 vuotta itsenäisenä puolueosastona. Joutseno : Joutsenon Korvenkylän työväenyhdistys, s. - ISBK: KAKSAHDEMOKRAATTISET JA KOMMUNISTISET PUOLUEET

23 vuotta kotkalaista työväenliikettä : Kotkan työväenyhdistyksen satavuotisjuhlavuosi Kotka : Kotkan työväenyhdistys, s. - Moniste Ahlstedt, Hannu Työväestön asialla. Jämsänkoski SKP:n Jämsänkosken osasto, s. : kuv Bygd i förvandling : Petsmo - en annorlunda Österbottnisk by / kirj Ener Beijers... et ai.. Helsingfors : Folkets bildningsförbund, s. : kuv. - ISBH: Ett förbund för samarbete och demokrati : om DFFF:s utveckling, karaktär och historia / kirj. Antero Hautaniemi... et ai.. Helsingfors : Folkets bildningsförbund, s. : kuv. - ISBN: Halmetoja, Raila Leiman, Laila SKP:n Kruunuhaan osasto Kruunuhaka : SKP:n Kruunuhaan osasto, s. : kuv Hirsivaara, Eino SKDL:n Rovaniemen maalaiskunnan kunnallisjärjestön historiikki. Rovaniemen maalaiskunta : SKDL:n Rovaniemen maalaiskunnan kunnal1 isjärjestö, s. - Moniste Kangas, Into Hyötylä, Jalmari SKP:n Kaukosen osaston 40-vuotishistoriikki Kaukonen : SKP:n Kaukosen osasto, s. - Moniste Korjonen, Pentti Helli, Aarne Jalo, Reijo Työväen elämää Jokisivulla. Xetsä : SKDL:n Xetsän työväenyhdistys, s. : kuv. - ISBK: Kuusela, Terttu Kellon työväentalo ja sen piirissä toimineet järjestöt. Kello : Kellon eläkeläiset, s. : kuv. - ISBN: Lehtinen, Eino SKDL:n Raision kunnallisjärjestö ry:n 30-vuotishistoriikki. Raisio : SKDL:n Raision kunnallisjärjestö, s Luentoja SKP:n historiasta : Uudenmaan yhteiskunnallisen piirikoulun SKP:n historian luennot Helsinki : SKP:n Uudenmaan piirijärjestö, s Me elimme Pori : Satakunnan kulttuuridemokraatit, s. : kuv. -

24 Parkkonen, Ismo Koskenkylän työväenyhdistys 70 v. : toimintaa työväenluokan hyväksi. Koskenkylä : SKP:n Koskenkylän osasto, s. : kuv. - ISBH: Peltonen, Matti SKP:n Äikäälän osasto Hämeenlinna : SKP:n Hämeen eteläinen piiri, s. - Moniste Porin demokraattisen kunnallisjärjestön 40-vuotishistoriikki / työryhmä Tauno Jussila... et ai.. Pori : Porin demokraattinen kunnallisjärjestö, s. : kuv Rantanen, Kalle SKP:n Mäki-Matin osasto 25 vuotta : Jyväskylä : SKP:n Mäki-Matin osasto, s. - Moniste. Julkaisematon käsikirjoitus Rautee, Elsa Muisteluita työväenliikkeen vasemmistosuunnan toiminnasta Nokialla vuosina eli toimintaa 25 vuotta suojeluskunnan, lapuanliikkeen ja ohranan vainon alla. Nokia : SKP:n Nokian osasto, s. : kuv. - (SKP:n Nokian osasto, Julkaisu ; 1) Roine, Lars Sahlström, Anna-Lisa De rödas g&rd : en berättelse om Vasa svenska arbetareförening. Vasa : Skrivor, s. : kuv Sinisalo, Taisto Kotkan Työväenyhdistys vuotta työväen etujen puolesta. Kotka : Kotkan työväenyhdistys, s. - Moniste Siren, Marjatta Klaukkalan demokraattinen yhdistys r.y : tapahtumia ja muistelmia vuosien varrelta. Klaukkala : Klaukkalan demokraattinen yhdistys, s. - Moniste SKDL:n Uudenkaupungin yhdistys 40 vuotta Uusikaupunki : SKDL:n Uudenkaupungin yhdistys, s. : kuv SKP:n Oulun piirin arkistojen avaus puolueen yhtenäisyyden ajalta / toim. Arvi Ranta. Oulu : SKP:n Oulun piirijärjestö, s. - ISBN: Kansinimeke Kommunistien arkistojen kätköistä Talvio, Kauko Juttuharju : muistoja ja merkintöjä Haminalahden työväentalon 60-vuotistaipalee1ta. Kuopio : Kansan sivistystyön liiton Kuopion opintojärjestö, s. : kuv. - 17

25 Toisenlainen puolue : SKP:n historiaa. Helsinki : Tiedonantajayhdistys# s Työläisten Tampere : välähdyksiä Tampereen työväen taisteluhistonasta / toim. Pentti Raittila... et ai.. Tampere : KSL:n Tampereen opintojärjestö# s. : kuv Vasemmistoradikaalien toiminta Savonlinnan seudulla p. - Savonlinna : SKDL:n Savonlinnan yhdistys# s. : kuv. - Moniste Viitala# Heikki Mikko Vasemmistolainen työväenliike Suomessa osa 1 : SKP - parlamentaarinen ja vallankumouksellinen puolue Helsinki : Suomen kommunistinen puolue# s. : kuv. - (Kommunisti-lehden julkaisusarja # 1988:1) ISBH: MUUT TYÖVÄENPUOLUEET Heino# Harri Suomen kristillisen työväen liiton tehtävä sen historian valossa. Tampere : Suomen kristillisen työväen liitto# s Moilanen# Mauri Eilisestä huomiseen : Suomen kristillisen työväen liitto r.y Tampere : Suomen kristillisen työväen liitto# s. : kuv Suomen kristillisen työväen liiton pesänrakentajat toim. Mauri Moilanen# Matti Uickholm# Mauno Alarotu. Helsinki : Suomen kristillisen työväen liitto# s. : kuv. - ISBN: AMMATTIYHDISTYSTOIMINTA, TYÖMARKKINAT# TYÖELÄMÄ v. Haminan ammatillisen paikallisjärjestön naisjaoston toimintaa. Hamina : Haminan ammatillisen paikallisjärjestön naisjaosto# s. : kuv vuotta Jyväskylän seudun ay-naisten toimintaa. Jyväskylä : Jyväskylän ammatillinen paikallisjärjestö. Naisjaosto# s vuotta Riihimäen ay-naisten toimintaa. Riihimäki : Riihimäen ammatillinen paikal1 isjärjestö# naisjaosto# s. : kuv.

26 vuotta naisten ay-toimintaa Tampereen ammatillisessa paikallisjärjestössä / toim. Jouko Erkkola. Tampere : SAK:n Tampereen ammatillinen paikallisjärjestö, s. : kuv «60 SAK:n Savonlinnan ammatillinen paikallisjärjestö. Savonlinna : SAK:n Savonlinnan ammatillinen paikallisjärjestö, S. : kuv. ~ FFC:s Jakobstadsnejdens fackliga lokalorganisation r.f. : 30 &rs jubileumspub1ikation = SAK:n Pietarsaaren seudun ammatillinen paikallisjärjestö r.y. : 30 v. juhlajulkaisu. Pietarsaari : SAK:n Pietarsaaren ammatillinen paikal1 isjärjestö, s. : kuv HAP 100 vuotta : / toim. Mauri Helovirta... et ai.. Helsinki : Helsingin ammatillinen paikallisjärjestö, s Historiikki Lappeenrannan ammatillisen paikallisjärjestön 50-vuotiseita taipaleelta. Lappeenranta : Lappeenrannan ammatillinen paikallisjärjestö, s. : kuv. - Kansinimeke: LAP 50 vuotta Immonen, Pentti Kuopion alueen ammatillisen paikallisjärjestön vaiheita vuosina Kuopio : Kuopion alueen ammatillinen paikallisjärjestö, s. : kuv. - Moniste Joutsenon ammatillinen paikallisjärjestö r.y. : nais jaosto 25 v.. Joutseno : Joutsenon ammatillinen paikallisjärjestö. Naisjaosto, s. : kuv Juutilainen, Irja Häyrinen, Siiri Varkauden APJ:n naisjaoston toimintaa vuosina Varkaus : Varkauden APJ:n naisjaosto, s Karjaan-Pohjän ammatillinen paikallisjärjestö 30 vuotta s Karis-Pojo fackliga platsorganisation 30 &r : / aineiston keräsi Ahti Korpela... et ai.. Karjaa : Karjaan-Pohjän ammatillinen paikallisjärjestö, s. : kuv Kristiinanseudun ammatillinen paikallisjärjestö APJ 10 vuotta. Kristiinankaupunki : Kristiinanseudun ammatillinen paikallisjärjestö, s. : kuv Leskinen, Merja Neljä vuosikymmentä nuorisotyötä SAK:ssa. Helsinki : SAK : SAK:n nuorisovaliokunta, s. : kuv. - ISBN:

27 Mihin jäit nainen? : näyttely 75-vuotiaan SAK tiaisen ammattiyhdistysliikkeen alkuvuosikymmeniltä = Var blev din insats, kvinna? : en utstälning om den 75-Arige FFC-fackföreningsrörelsens första ärtionden. Turku Turun maakuntamuseo, s. : kuv. - (Turun maakuntamuseo. Näyttelyesite ; 2) ISBH: Käyttelyluette 1o Mikonranta, Antero JAP yhteistyötä 50 vuotta : Jyväskylän ammatillinen paikallisjärjestö Jyväskylä : Jyväskylän ammatillinen paikallisjärjestö, s kuvas. : kuv. - Kansinimeke: JAP, Jyväskylä Mäkynen, Lauri Seinäjoen seudun ammatillinen paikallisjärjestö Seinäjoki : Seinäjoen seudun ammatillinen paikal1 isjärjestö, s. : kuv. - ISBH: Nainen SAK-laisessa ammattiyhdistysliikkeessä : katsaus naisten ansioiden kehitykseen sekä naisten järjestäytymiseen ja toimintaan / Pirjo Ala-Kapee... et ai.. Helsinki : SAK, s. : kuv. - ISBN: Nainen SAK-laisessa ammattiyhdistysliikkeessä : katsaus naisten ansioiden kehitykseen sekä naisten järjestäytymiseen ja toimintaan : lyhennelmä / Pirjo Ala-Kapee... et ai.. Helsinki : SAK, s. : kuv. - ISBK: Närpes nejdens fackliga platsorg. r.f. 10 &r «Närpiön seudun paikallisjärjestö r.y. 10 vuotta. Närpiö : Närpiön seudun paikallisjärjestö, s. : kuv Päivärinta, Reijo Lahden seudun ammatillinen paikallisjärjestö 50 vuotta : esitelmä Lahden seudun ammatillisen paikallisjärjestön toiminnasta vuosina Lahti : Lahden seudun ammatillinen paikallisjärjestö, s. : kuv SAK:n Tampereen paikallisjärjestö ry : ay-toimintaa ja historiikkia tästä päivästä ja kuluneista 75 vuodesta / toim. Jouko Erkkola. Tampere : SAK:n Tampereen paikallisjärjestö, s. : kuv. - Kansinimeke: Yhdessä elämä turval1iseksi SAK 75 : SAK:n Tampereen paikal1 isjärjestö ry Staven, Pauli, teksti Martikainen, Keijo, kuv. 60 vuotta : pieni juhlakirja : Lappeenrannan ammatillinen paikallisjärjestö. Lappeenranta : Lappeenrannan ammatillinen paikal1 isjärjestö, s. : kuv Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliiton Pirkka-Hämeen aluejärjestö r.y Tampere : Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliiton Pirkka-Hämeen aluejärjestö, s. : kuv. -

28 4 218 Työtä työlle : Kauhajoen ammatillinen paikallisjärjestö ry.. Kauhajoki : Kauhajoen ammatillinen paiftal1 isjärjestö, s. : kuv Valkonen, Marjaana Finlands fackförbunds centralorganisation Helsingfors : Finlands fackförbunds centralorganisation, s. : kuv. - ISBN: Valkonen* Marjaana Finlands fackförbunds centra 1organisation Helsingfors : FFC, s. : kuv. - ISBN: Valkonen, Marjaana Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö ry Helsinki : SAK, s. : kuv. - ISBN: Valkonen, Marjaana Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö ry Helsinki : SAK, s. - ISBN: X Valkonen, Marjaana The central organization of Finnish trade unions Helsinki : SAK, s. : kuv. - ISBN: Valkonen, Marjaana The central organization of Finnish trade unions Helsinki : Central organization of Finnish trade -80s. : kuv. - ISBN: unions, Valkonen, Marjaana Ala-Kapee, Pirjo Yhdessä elämä turvalliseksi : SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen kehitys vuoteen Helsinki : SAK, s. : kuv. - ISBN: Valkonen, Marjaana Yhdessä elämä turvalliseksi : Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto Helsinki : SAK, s. : kuv. ISBN: Valkonen, Marjaana Zentra lorgaii isation der finnischen Gewerkschaften Helsinki : SAK, s. : kuv. - ISBN: X Cl Vuori, Jukka Oppineiden klubista keskusjärjestöksi : Akava Helsinki : Valtion painatuskeskus : Akava, s. - ISBN:

29 22 Öhman, hltnan» Jorma Lohjan ammatillinen paikallisjärjestö j 50 vuotta v Lohja : Lohjan ammatillinen paikal1 isjärjes1 ;tö, s. : kuv TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSALAN AMMATTILIITOT vuotishistoriikki. Ylöjärvi ammattiosasto, s. : : Ylöjärven kuv. - las ityönteki jäin vuotta ammattiyhdistystoimintaa sähköalalla. Helsinki : Suomen sähköalantyöntekijäin liiton Uudenmaan piiri, s. : kuv vuotishistoriikki : kone- ja siltatyöväen ammattiosasto 4 / toim. Anna-Maija Karinkallio. Helsinki : Kone- ja siltatyöväen ammattiosasto, s. : kuv vuotta tehtaan varjossa : Paperiliiton Joutsenon os. 23 ry. Joutseno : Paperiliiton Joutsenon osasto 23, s. kuv Aartelo, Aimo Korjaamomies - verstaalla ja vapaalla : Kuusankosken metal1iammattiosasto n:o 19 ry:n 75-vuotishistoriaa v Kuusankoski : Kuusankosken metal1iammattiosasto n:o 19, s. : kuv. - ISBN: Ahonen, Antti Katsaus metallityöväen ao Metal1ityöväen ammattiosasto 74, vuotistoimintaan. Jyväskylä s. : kuv Antikainen, Väinö Massan voimalla vuotta. Varkaus s. - Paper i1i iton Paper i1i iton Varkauden Varkauden osasto osasto no 14 ry 70 n :o 14, Aurala, Margit Paperiliiton Kauttuan osasto no 30-vuotishistoriikki. Kauttua : 7:n naisjaosto, s. 7 ry:n naisjaoston Paperiliiton Kauttuan osasto kuv Cederroos, Eila 50 Hangö dynamit fackavdel. = Hangon dynamiitti 04. Hanko : Hangon dynamiitti ammattiosasto n:o s. : kuv ammattios. n :o 4, Dalsbruks metallarbetares fackföreningsverksamhet. Dalsbruk Dalsbruks metallarbetarfackavdelning, s. : kuv. -

30 Erkkola, Jouko 25 vuotta ammattiosaston toimintaa : Kuusankosken sähkömiehet ry. osasto 74. Kuusankoski : Kuusankosken sähkömiehet osasto 74, s. : kuv Espo, Markku Suurimman voimalla : Paperiliiton Kaukopään osasto 50-vuotias. Imatra : Paperiliiton Kaukopään osasto, s. : kuv Fröberg, Johan C Friman, Anja, suom. Taalintehtaan metallityöväen ammattiyhdistystoiminta. Taalintehdas : Taalintehtaan metallityöväen ammattiosasto osasto 54, s. : kuv Hakala, Pekka Kokkolan seudun sähköalan työntekijät ry. os. 67 : 20-vuotishistoriikki Kokkola : Kokkolan seudun sähköalantyöntekijät, s Heinonen, Tauno Turun muurarit : historiikki Turku : Turun muurarit, Rakennustyöläisten liitto, osasto nro 603, s. : kuv. - ISBN * Heiskanen, Helmi 50 v. Kajaanin elintarviketyöläisten ammattiosasto no 34 ry.. Kajaani : Kajaanin elintarviketyöläisten ammattiosasto n:o 34, s. : kuv. - Moniste Heitiö, Reino Takolaisten taipaleelta. Tampere : Paperiliiton Tampereen osasto n:o 4, s. : kuv. - ISBN: Helin, Marianna, osaston tutkivan opintokerhon kokoamasta aineistosta kirj Ykkösen taival 80 v.. Tampere Paperiliiton Tampereen osasto n :o 1, s. :kuv. - Kans inimeke: Ykkösen taival Paperiliiton Tampereen os. 1 r.y Helsingin betoniraudoittajat 30 vuotta : Rakennustyöläisten liiton osasto no 280 ry:n historiasta. Helsinki : Rakennustyöläisten liiton osasto n:o 280, s Holvi kestää : RL 609. Hämeenlinna : Rakennustyö 1äisten liitto. Osasto 609. Hämeenlinnan muurarit, s. : kuv. - ISBN: Hongisto, Kari Turun kirjatyöntekijäin yhdistys 100 vuotta : Turku : Turun kirjatyöntekijäin yhdistys, s. : kuv. -

31 Honkalahden puutyöntekijäin ammattiosasto n:o 5 r.y. : Joutseno : Honkalahden puutyöntekijäin ammattiosasto n:o 5, s. : kuv Hämeenlinnan kirjatyöntekijäin yhdistys r.y : katsaus vuosiin / työryhmä Pekka Ahtiala... et ai.. Hämeenlinna : Hämeenlinnan kirjatyöntekijäin yhdistys, s. : kuv. - ISBN: Jok i, Kaino Helsingin "pikimiesten" ammatillisen toiminnan vaiheita. Helsinki : Rakennustyö Iäisten liiton ammattiosasto 104, s. : kuv. - ISBH * Järvenpään metallityöväen ammattiosasto Järvenpää : Järvenpään metallityöväen ammattiosasto 90, s Kalela, Jorma Näkökulmia tulevaisuuteen : Paperiliiton historia Helsinki : Paperiliitto, s. : kuv. - ISBN.* Kalela, Jorma Taistojen taipaleelta : paperityöläiset ja heidän liittonsa Helsinki : Paperiliitto, s. : kuv. - ISBN: Kannisto, Kalervo Suur-HeIsingin autokorityöväen ammattiosaston historiikki Helsinki *. Suur-He Is ing in autokor i työväen ammattiosasto, s Kansa, Ahti Kolmen kosken rakentajat : Rakennustyöläisten liiton osasto 29, Kuusankoski, 80 vuotta. Kuusankoski : Rakennustyöläisten liiton ammattiosasto 29, s. : kuv. - ISBN: Kansa, Ahti Seitsemän vuosikymmentä järjestöelämää paperialalla Kotkassa Kotka : Paperiteollisuuden työntekijäin liitto, s. : kuv Kansa, Ahti Vuosista veistettyä : 85 järjestövuotta rakentajilla Kotkassa. Kotka : Rakennustyöläisten liiton Kotkan-Karhulan osasto n.*o 57, s. : kuv Kantanen, Teuvo C Kuivalainen, Pentti 80 toimintavuotta : Suomen kirjatyöntekijäin liitto ry:n Mikkelin osasto n.*o Mikkeli : Suomen kirjatyöntekijäin liitto ry :n Mikkelin osasto n:o 20, s. : kuv. - Kansinimeke: Mikkelin kirjatyöntekijät r.y

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOO EURA FORSSA ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki 3 02740 Espoo puh. 09 250 5700

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com.

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Kohdetuote Kohdekaupunki Kohdepostinumero energiavaraaja HELSINKI 00660 energiavaraaja HELSINKI 00690 energiavaraaja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Valtionapu opintokerhot

Valtionapu opintokerhot Valtionapu opintokerhot SNDL SDPL SKP SDNL Eläkeläiset SKDL Kansan Raittiusliitto Tricont Rakennustyöläisten L Työväen Urheiluliitto Helsingin Yhteisk.Opisto Järjestöihin kuulumattom. Kulttuurityön keskus

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat

24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat 24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat 1. Marko Einola Porin Paini-Miehet 2. Petri Isokoski Haukiputaan Heitto 3. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 Nimi Osoite 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi Iso 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1952 N:o 146 N:o 146. Kiertokirje toimipaikoille avatuista postisiirtotileistä. Posti- ja lennätinhallituksen talousosasto on avannut jäljempänä olevassa

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu

25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu 25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu 48 kg 1. Jussi Ojala Seinäjoen Paini-Miehet 3. Jarkko Ala-Huikku Ilmajoen Kisailijat 52 kg 2. Janne Vakkila Kyrön Voima 3. Teppo Haukilahti Tampereen Voimailijat 57 kg

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 1. Salla Hovatov Ruokolahden Urheilukalastajat 40g/2 837g/1 3 2. Roni Kuusela Kuusankosken Kalastusseura 213g/1 381g/2 3 Nuoret 15 1. Asa Palhomaa Vapa Varkaus 1 1040g/2

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa 1. Vesa Mäki-Turja Kauhajoen Karhu 2. Ari Hakanen Muuramen Yritys 3. Kari Ruuth Mukkulan Riento 4. Kari Väyrynen Hyvinkään

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN 106 kplnimi Osoite 7714 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki 0094 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi 2488 ETELÄ-POHJANMAAN

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Kotipizza Espoo Sello Asemakäytävä Leppävaarankatu 3 9 02600 Espoo 21.4.2014 Pääsiäinen: suljettu SULJETTU

Kotipizza Espoo Sello Asemakäytävä Leppävaarankatu 3 9 02600 Espoo 21.4.2014 Pääsiäinen: suljettu SULJETTU Kotipizzaravintola Kotipizza ravintola Kuljetus Kuljetus Kotipizza ravintola Osoite Postinumero Kaupunki Päivämäärä Syy avautuu sulkeutuu alkaa päättyy Kotipizza Espoo Haukilahti Ukkohauentie 9 02170 Espoo

Lisätiedot

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Miehet halli päiväys tulos ka. sarjat 2s. Pasi Uotila Ailec, Helsinki Tali 1.10.2006 600 300,0 300 300 Toni Laine Räme, Lohja Kupittaa 9.3.2007 600 300,0 300

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot