Paikka, Tekniikka. yhdessä eteenpäin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka, Tekniikka. yhdessä eteenpäin"

Transkriptio

1 Paikka, Tieto, Tekniikka yhdessä eteenpäin

2 Vuonna 2013 Maanmittauslaitoksessa tehtiin kiinteistötoimitusta Vuonna 2013 ratkaistiin kirjaamisasiaa Henkilöstöä: Naisia 56 % Henkilöstön keski-ikä noin 51 vuotta Palvelupisteitä 35 paikkakunnalla Työajoa km (2013) Videoneuvotteluhuoneita 54 kpl Tiesitkö, että MML:ssa on 37 Riittaa! Vuonna 2013 Geodeettisessa laitoksessa kuusi tutkijaa väitteli tohtoriksi Yksi toimipiste ja yksi tutkimusasema Henkilöstöä: 94 Henkilöstöstä 40 % tohtoreita Naisia 35 % Keski-ikä noin 41 vuotta Yhden, kahden tai kolmen hengen työhuoneita yhteensä 49 kpl 4 jääkaappia Ruokapaikkoja 200 metrin säteellä Masalan toimipisteestä 0 Tiesitkö, että GL:ssä on kolme Virtasta ja kolme Cheniä! Vuonna 2013 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus ylläpiti 96:ta asiakkaiden omistamaa tietojärjestelmää Vuonna 2013 Tikessä vietiin läpi 26 asiakasvirastojen tietojärjestelmäprojektia Tike tuottaa it-palveluja myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle Henkilöstöä: noin 200 Miehiä 52 % Keski-ikä 44 vuotta Tiken toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Lapinjärvellä, Porissa, Seinäjoella ja Tampereella. Tiesitkö, että Tikessä on neljä Petriä, joista yksi on Tiken ylijohtaja. Yhdistyminen kasvattaa osaamista ja parantaa kehittämismahdollisuuksia. Mennään Yhteen2015!

3 Risto Nuuros Ylijohtaja, Maanmittauslaitos Osaamista ja tietotekniikkaa hyödyntämässä Kun tarjolla ei ollut kaupallisia sovelluksia, Maanmittauslaitoksessa lähdettiin tekemään niitä itse. Tämän toiminnan myötä on syntynyt hyvä kyky tietotekniikan ja maanmittauksen osaamisen yhdistämiselle. Olemme tehneet paikkatietoja käsitteleviä tieto- ja tuotantojärjestelmiä ydinprosessiemme työkaluiksi. Aloitimme mittaus- ja laskentaohjelmista, rekisterien tallennuksesta, karttojen digitoinnista ja kartanpiirtämisen automatisoinnista. Kartoituksessa otettiin käyttöön digitaaliset stereotyöasemat, digitaalinen ilmakuvaus ja laserkeilaus. Toimitusja rekisterituotantoon rakennettiin paikkatietotekniikkaan perustuva JAKO-tietojärjestelmä ja tietopalvelu integroitiin näihin. Uudistimme muut kiinteistö- ja kartastotehtävien keskeiset tuotanto- ja tietopalvelujärjestelmät sekä rakensimme yhdessä kuntien ja oikeusministeriön kanssa valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan. Lisäksi uudistimme lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ja rakensimme Kiinteistökaupan verkkopalvelun. Arkistointimme on sähköistä. Entistä parempia edellytyksiä Olemme ennakkoluuloton uuden tekniikan soveltaja ja haluamme olla mukana tietoyhteiskunnan rakentamisessa. Sähköisen asioinnin laajentaminen on nyt käsillä oleva haaste. Tietoturvan perustaso on saavutettu ja korotettu taso saavutetaan Tulosohjausmenettelyä käyttäen asioita on viety eteenpäin yhdessä ohjaavan ministeriön kanssa. Hallinnossa on syntynyt luottamus siihen, että voimme onnistua jatkossakin, ja olemme saaneet hoidettavaksemme uusia tehtäviä (mm. kiinteistöjen kirjaamisasiat ja niiden tietojärjestelmäuudistus). Laitoksen taloutta on hoidettu tarkasti ja se on ollut kunnossa pitkään. Tämä on luonut yhdessä tuottavuusrahoituksen kanssa pohjaa uusille investoinneille. Tietojärjestelmäkehittämisen kautta on opittu myös tuloksellinen projektikulttuuri, jota on laajennettu kaikkeen kehittämiseen. Näin rajallisilla resursseilla on saatu aikaiseksi enemmän tuloksia. Kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa ja MML:n uudessa rakenteessa vuonna Uutta osaamista ja uusia osaajia tulee mukaan yhteiseen työskentelyyn. Näin voimme etsiä entistä parempia edellytyksiä tekemiseen ja asiakkaiden palvelemiseen. Tietotekniikassa näemme avaimen tuottavuuden kasvattamiseen. Nykyisin selviämme yli 700 henkilötyövuotta pienemmällä työpanoksella suuremmasta määrästä tehtäviä kuin aikoinaan. Tietotekniikasta on tullut laadun, jatkuvuuden ja laitoksen koko toiminnan kriittinen voimavara.

4 Maanmittauslaitos Tuotanto Yleishallinto MML MML GL TIKE Hallinnonalan tietotekniikkakeskus TIKE MML Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus GL MML Nykyisen henkilöstön sijoittuminen uuden Maanmittauslaitoksen toimintayksiköihin.

5 Amie Aalto viestintäpäällikkö, Tike Paikka, tieto ja tekniikka yhteen Tämä lehti on tehty siksi, että tutustuisimme toisiimme. Onhan se helpompaa muuttaa yhteen, kun on toisesta jokin haju. Parhaiten tietysti tutustuisi nokikkain, mutta kun siihen tulee harvoin tilaisuutta, saa lehtikin kelvata. Ja fyysistä muuttoahan tässä ei tapahdu. Yhteen2015-siirtoprojektia suunnitellessa on tämän tästä tullut vastaan paikkatiedon infrastruktuuri. Palan halusta päästä siihen syvemmälle! Karttaikkunaankin olen törmännyt, mutta mitä muuta on? Tietotekniikassa on omat avattavat asiansa, sanotaanpa vaikka se, millaista ketteryyttä edustavat ketterät menetelmät. Tämä on paikkaa, tietoa ja tekniikkaa, mutta tunteellahan me tätä muutosta teemme. Siksi onkin kiva löytää toinen toisistamme luovuutta ja lahjakkuutta. Maanmittauslaitoksesta löytyi ensitapaamisella huilisti, toisella hyvä videokuvaaja. Meidän eräältä järjestelmäsuunnittelijaltamme ilmestyi juuri cd, jonka kappaleet hän on itse sanoittanut, säveltänyt ja esittänyt. Voin vain kuvitella, mitä kaikkea löytyy tutkijoista, jotka tuottavat paikkatietoa Maasta avaruuteen! Siis luetaan, nähdään ja kuullaan! Kokemusta, osaamista, luovuutta ja lahjakkuutta Tietysti on syytä taas selittää, miksi muutamme yhteen. Olemme kuulleet valtioneuvostotason selitykset, mutta itse löytämämme syyt purevat parhaiten. Heti ensikyläilyllä tikeläisten ja maanmittauslaitoslaisten kanssa näyttäytyivät edut, joita tulee mobiiliteknologian yhteisestä soveltamisesta. Ei tarvitse enää erikseen tehdä pohjatöitä, vaan voimme hyödyntää toistemme kokemusta ja osaamista.

6 Paula Litkey työskentelee Geodeettisen laitoksen erikoistutkijana ja käsittelee työssään muun muassa aineistoja, jotka rakentuvat ilmakuvista ja muista kaukokartoitusvälineistä saaduille tiedoille. Viime aikoina olen ollut mukana erityisesti muutostulkintaa ja aikasarjoja käyttävässä pintamallitutkimuksessa. Esimerkkinä tästä kokeellisesta työstä voisi antaa myrskyn aiheuttamat metsätuhot. Tutkimme, missä kohtaa pinnan taso on muuttunut korkeasta matalaksi eli missä kohtaa metsäalueella on todennäköisesti kaatunut puita. Jatkotyönä tälle metsätuhot esitettiin vielä karttana Google Earthissä. Halusimme osoittaa, että on mahdollista näyttää konkreettisesti metsänomistajille, mistä osasta metsää on kaatunut puuryhmä ja millaisia tuhoja myrskystä on koitunut. Geodeettisella laitoksella tutkitaan, kokeillaan ja kehitetään myös uudenlaisia mittalaitteita. Esimerkiksi hyperspektrilidar on instrumentti, joka lähettää ja vastaanottaa pulsseja useilla valon aallonpituusalueilla. Omat työtehtäväni liittyvät lähinnä datan käsittelyyn. Selvitämme, miten uusia kaukokartoitusaineistoja voidaan tallentaa avoimiin tiedostomuotoihin niin, ettei data ole mitään hyvin eksoottista sellaista, jonka vain yksi ihminen saisi avattua omalla koneellaan. Tarkoituksena on, että kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus käyttää avoimia aineistoja. Geodeettisessa laitoksessa Paula on viihtynyt hyvin. Täällä on todella mukava ilmapiiri ja toimiva virkistyspuoli. En muista työskennelleeni missään muussa paikassa, jossa olisi ollut näin mukavaa tehdä töitä. Meillä uskaltaa mennä kysymään apua ihan keneltä tahansa sitä tarvittaessa. Olemme vielä niin pieni laitos, että käytännössä kaikki tuntevat toisensa. Keskusteluyhteys on olemassa myös kaikkiin osastonjohtajiin ja ylijohtajaan. Yhdistymistä Maanmittauslaitoksen ja Tiken kanssa Paula odottaa mielenkiinnolla. Toivon totta kai, että tällä tavoin saataisiin enemmän tietämystä. Meidän kannaltamme ehkä suurin anti voi olla siinä opissa, miten päästään näistä uusista tutkimuksista käytännön prosesseihin ja toimintaan. haastattelu ja KUVA OONA LAVONSALO KUVA Jyri Näränen

7 Tiina Sarjakoski Professori, tutkimusjohtaja, Geodeettinen laitos Geodeettinen laitos paikka tieto tekniikka Geodeettinen laitos on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos, jossa työskentelee tällä hetkellä 94 henkilöä. Heistä lähes puolella on tutkijan koulutus. Geodeettisessa laitoksessa tehdään paikkatietoinfrastruktuureja tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä. Laitos harjoittaa kansainvälistä tieteellistä tutkimusta Geodesian ja geodynamiikan, Geoinformatiikan ja kartografian, Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian sekä Navigoinnin ja paikannuksen osastoilla. Geodeettinen laitos tarjoaa tieteellisen perustan Suomen kartoille, paikkatiedoille ja paikannukselle. Laitos ylläpitää kansallisia referenssijärjestelmiä ja infrastruktuureita: pysyvistä Global Navigation Satellite Systems (GNSS) -vastaanottimista koostuvaa FinnRef -verkkoa, koordinaatti- ja korkeuskiintopisteverkkoja, painovoimaverkkoa, Metsähovin tutkimusasemaa ja Nummelan normaaliperusviivaa. Geodeettinen laitos on myös pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallinen mittanormaalilaboratorio. Tutkimuksen rahoitus koostuu paitsi valtion talousarviorahoituksesta myös maksullisesta ja yhteisrahoitteisesta tuotosta. Tärkeimmät tutkimus- hankkeiden rahoittajatahot ovat Suomen Akatemia, Tekes, Euroopan unioni, Euroopan avaruusjärjestö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta. Geodeettisessa laitoksessa tutkitaan ja kehitetään paikkatietojen mittaus-, prosessointi- ja hyödyntämismenetelmiä, ja laitos pyrkii jatkuvasti demonstroimaan uusien teknologioiden mahdollisuuksia. Suomen Akatemia valitsi Geodeettisen laitoksen johtaman laserkeilauksen tutkimusryhmittymän tutkimuksen huippuyksiköksi kaudelle Geodeettisen laitoksen tutkimus kattaa koko paikkatietoinfrastruktuurin arvoketjun aina tiedonkeruusta käyttäjäsovelluksiin. Yksi esimerkki käyttäjäsovelluksista on laitoksen Tassu-monikosketuskartta, joka on parhaillaan Suomen Luontokeskus Haltiassa opastamassa retkeilijöitä.

8 Amie Aalto viestintäpäällikkö, Tike Hanna Ikäheimo viestinnän asiantuntija, Tike MONTA YHTEISTÄ PAIKKAA, TIETOA JA TEKNIIKKAA Kun maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksessa eli Tikessä kävi äskettäin vierailulla MML:n asiantuntijoita, jotka toimivat siirtoprojektissa eri tehtävissä, löytyi jo monta yhteistä paikkaa, tietoa ja tekniikkaa. Näitä löytyy vuorovaikutuksen jatkuessa varmasti lisää. Meitähän on Tikessä parisensataa, noin 140 tietotekniikan palvelutuotannossa. Tietotekniikan asiantuntijat tekevät ja ylläpitävät räätälöityjä tietojärjestelmiä, joita Tiken asiakkaat tarvitsevat lainsäädännön toimeenpanotehtävissään. Tällaisia asiakkaita ovat esimerkiksi Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sekä maa- ja metsätalousministeriö. Asiakkaiden omistamia järjestelmiä käyttävät mm. ELY-keskusten ja AVIen virkailijat, kuntien ympäristöterveydenhuollon ja maaseututoimen ihmiset sekä maatalous- ja maaseutuyrittäjät. Järjestelmillä on tunnistautumista vaativaa käyttäjää. Valmiita sovelluskehyksiä Tietojärjestelmiä tuottaa monikin organisaatio, mutta Tiken erikoisuus maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietotekniikan palvelukeskuksena on siinä, että se tuottaa lainsäädäntöön perustuvia tietojärjestelmiä julkishallinnon organisaatioille. Tike ei tuota voittoa vaan ainoastaan kattaa kustannukset. Yksittäisille virastoille olisi todella vaivalloista, jos aina uutta tietojärjestelmää tarvittaessa pitäisi aloittaa lähtöruudusta. Kun uuden tietojärjestelmän rakentaa palvelukeskus, se voi käyttää rakennuspalikkana sovelluskehystä, joka jo sisältää yhteiskäyttöisiä osia. Päälle ei tarvitse kuin rakentaa uudet osat. Aikaa, vaivaa ja rahaa säästyy. Yhteistyöllä osaaminen moninkertaistuu Tike käyttää konsultteja palvelutuotannon tukena, ja Tiken tiloissa tietojärjestelmiä toteuttaa viitisenkymmentä konsulttia. Kun Tike palvelukeskuksena tuottaa useita järjestelmiä, se voi varata tiettyihin tarkoituksiin parhaimmat osaajat ja sitouttaa nämä järjestämällä heille aina töitä. Toimittajanhallinnan avulla Tike säästää konsulttien käytössä asiakaspäällikkömme arvion mukaan 20 % virastojen rahaa. Yhteiseksi paikaksi, tiedoksi ja tekniikaksi osoittautui MML:n ja Tiken asiantuntijoiden tapaamisessa kokemusten ja osaamisen vaihto. Tike kehittää Eviralle mobiilivalvontaa ja MML maastotyön tablettiratkaisuja. Yhteistyöllä vältytään päällekkäiseltä pohjatyöltä ja moninkertaistetaan osaaminen.

9 KUVA JANNE LEHTONEN Topi Laamanen kuvailee työtehtäviään Tikessä monipuolisiksi. Oli puhe sitten palveluvastaavan, ohjelmistotuotantoprosessin omistajan, projektin arkkitehdin tai teknisen koordinaattorin roolista, työtä luonnehtii erilaisten tehtävien ja projektien suunnittelu, priorisointi ja ohjaus. Teen todella paljon erityyppisiä työtehtäviä, mistä tietenkin seuraa se, että saan olla mukana monessa sekä tavata ja auttaa erilaisia ihmisiä. Jatkuvina tehtävinään Topi mainitsee muun muassa Tiira-sovelluskehyksen, jonka avulla rakennetaan toimialan räätälöidyt Java-sovellukset. Tiira-sovelluskehys on yhteiskäyttöinen tuote, jota käytännössä kaikki meidän tekemämme uudet järjestelmät käyttävät hyväkseen. Jos jossain sovellusversiossa paljastuu esimerkiksi ongelma, niin sitten se on myös minun ongelmani ja se koskee mahdollisesti laajaa joukkoa järjestelmiä. Tiira on aika kriittinen komponentti meidän järjestelmiemme toimivuuden kannalta. Myös sähköisen asioinnin ratkaisut ovat entistä enemmän Tiken toiminnassa pinnalla. Aikaisemminhan olemme tehneet järjestelmiä enemmän viranomaiskäyttöön, mutta nyt olemme siirtyneet sähköiseen asiointiin myös loppuasiakkaiden kohdalla. Tekniikka on mennyt todella paljon eteenpäin ja siinä vauhdissa pitää jatkuvasti pysyä mukana. Asiointijärjestelmät eivät voi enää näyttää sellaisilta, miltä ne ovat joskus näyttäneet. Tiken, Geodeettisen laitoksen ja Maanmittauslaitoksen yhdistymisessä Topi korostaa positiivista asennetta. Maanmittauslaitos on käsitykseni mukaan aikaisemmin tehnyt itselleen järjestelmiä, kun mehän taas olemme tehneet niitä eri asiakkaille. Siinä mielessä yhdistyminen on varmaan uusi kuvio kaikille. Mutta varmasti positiivinen asenne ratkaisee tässä aika paljon, kuten kaikissa uudistushankkeissa. Uskon, että isommasta porukasta voi löytyä laajemmin osaamista, joka hyödyttää kaikkia. haastattelu ja KUVA OONA LAVONSALO

10 Marja Rantala ylijohtaja, Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos on vahva kivijalka Maanmittauslaitos tuottaa tietoa maasta ja huolehtii maanmittaustoimituksista, kiinteistötiedoista, kartta-aineistoista sekä lainhuudoista ja kiinnityksistä. Palveluksessamme on noin 1850 osaajaa. Ylläpidämme yhteiskunnan kannalta merkittäviä perusrekistereitä: kiinteistötieto- ja maastotietojärjestelmää. Kaikkiaan ydin- ja tukitehtäviemme käytössä on 140 järjestelmää. Maanmittauslaitos on edelläkävijä avoimen datan alueella. Avasimme maastotiedot vapaaseen käyttöön vappuna Verkkopalvelujamme hyödynnetään laajasti: Kiinteistötietopalvelulla on yli ammattilaiskäyttäjää ja jo kypsässä iässä oleva Karttapaikka on tunnettu ja kiitetty palvelumme. Paikkatietoinfrastruktuuriin liittyvä tuki ja neuvonta muille viranomaisille on niin ikään keskeinen tehtävämme. Tuen ja neuvonnan lisäksi kehitämme Paikkatiedon palvelualustaa, koko hallintoa palvelevaa hallinnon karttapalvelua sekä paikkatiedon viitearkkitehtuuria. Meillä on standardointiosaamista ja toimimme aktiivisesti myös kansainvälisesti. Uusia tuulia jonka olemme yhdessä laatineet ja jonka toteuttamisesta olemme kaikki yhteisvastuussa. Panostamme ammattimaiseen esimiestyöhön ja johtamiseen. Osaava ja innovoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme ja asiakkaiden tarpeiden laadukas ja koko valtakunnassa tasapuolinen toteuttaminen ohjaa kaikkea toimintaamme. Kaikki MML:n tietohallintoon ja paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen ja tukeen liittyvät tehtävät on koottu Tukipalvelut-toimintayksikköön. Tukipalveluissa työskentelee noin 200 tietohallinnon, tietoturvan, tiedonhallinnan, tuotannon asiantuntijatuen ja paikkatietoinfran asiantuntijaa. Panostamme parhaillamme tietohallinnon prosessien ja palveluiden kuvaamiseen ja jalkauttamiseen. Prosessien, vastuiden ja roolien selkeys helpottaa meitä kaikissa tulevissa muutoksissa, kuten myös tässä GL:n, Tiken ja MML:n yhdistymisessä. Tietohallintomallin jatkokehittäminen ja selkiyttäminen on paitsi uuden Maanmittauslaitoksen, myös koko hallinnonalan menestyksen kannalta välttämätöntä mahdollisuuksien mukaan jo vuoden 2014 aikana ja ehdottomasti jälkeen. Vuoden 2014 alusta Maanmittauslaitoksessa toimii kolme toimintayksikköä: tuotanto, yleishallinto ja tukipalvelut. Toimimme hyvässä yhteistyössä kaikilla tasoilla yli toiminta-, tulosyksikkö- ja vastuualuerajojen. Meillä on vain yksi yhteinen monivuotinen strateginen tulossopimus,

11 Jani Kylmäaho on työskennellyt Maanmittauslaitoksessa viitisen vuotta ja viihtynyt johtavan asiantuntijan tehtävässään hyvin. Paikkatietoinfran parissa työskentely on yksi Janin työnsaran avainasioista. Kun minua pyydettiin tänne töihin, tulin mielelläni, sillä näin Maanmittauslaitoksen olevan oman alani näköalapaikka Suomessa. Oli odotettavissa, että pääsen tekemään paljon yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Kun rakennamme koko Suomen yhteistä paikkatiedon infrastruktuuria, niin silloin ei ole pelkästään ratkaisevaa se, mitä laitoksessa tehdään, vaan myös hyvin paljon se, mitä saadaan aikaan yhteistyössä muiden kanssa. Tällä hetkellä Janin aikaa vie Oskari-alusta, jolla on tarkoitus tuottaa avoimella lähdekoodilla välineitä paikkatiedon hyödyntämiseen. Eri tiedontuottajat, viranomaiset ja kunnat ovat keränneet paljon aineistoja, jotka on liitetty paikkatietoinfraan ja jotka ovat katseltavissa Oskarialustaan perustuvassa Paikkatietoikkunassa. Esimerkiksi kuntien tuottamista tilastoista pystytään näin visualisoimaan kuntapohjaisia tietoja suoraan kartalle. Oskaria voidaan jossain mielessä verrata maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiiraalustaan, jonka avulla voidaan välttää päällekkäisen työn tekemistä. Jani kiittelee myös Maanmittauslaitoksen työkulttuuria, jota luonnehtii hänen mielestään vapaus ja vastuu. Maanmittauslaitoksessa luotetaan ihmisten asiantuntemukseen. Täällä on talo täynnä alan asiantuntijoita, joilta saa myös tarvittaessa apua. Geodeettisen laitoksen, Tiken ja Maanmittauslaitoksen yhdistymisen Jani näkee Suomen mittakaavassa ainutlaatuisena paikkatieto-osaamisen keskittymänä. Toisaalta yhdistyminen voi tuoda mukanaan myös haasteita. Itse toivon, että kaikki pystyisivät suhtautumaan muutokseen ennakkoluulottomasti. Henkilökohtaisesti en näe yhdistymisessä mitään kamalia uhkakuvia, vaan pikemminkin mahdollisuuksia. haastattelu OONA LAVONSALO KUVAT ANTERO AALTONEN

12 Ari Tella projektijohtaja, Maanmittauslaitos Tästä hyötyvät kaikki Valtion talousarvioesityksen 2014 mukaan Maaja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä valmistaudutaan keskittämään vuoden 2015 alusta lukien Maanmittauslaitokseen. Yhdistyneessä virastossa tulee olla Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus muodossa tai toisessa. Samalla on huolehdittava tuloksellisuudesta sekä pidettävä kustannukset läpinäkyvinä. Toimintojen turvaaminen siirtymävaiheessa on tärkeää: ne siirretään nykyisinä kokonaisuuksina ( as is ), ja samalla yleishallinto- ja tukitehtäviä keskitetään. Laajempi organisaation toimintamallin kehittäminen käynnistetään erillisenä hankkeena. As is tarkoittaa, että siirtymävaiheessa ne nykyiset Tiken ja GL:n toimintokokonaisuudet, jotka eivät mene Luonnonvarakeskukseen tai Valtoriin, siirtyvät Maanmittauslaitokseen. Ne henkilöt, jotka siirtyvät Maanmittauslaitokseen, sijoittuvat näihin entisiin toimintakokonaisuuksiinsa, joiden toiminta jatkuu normaalisti. Innostavaksi ja houkuttelevaksi kumppaniksi Keskittämällä luodaan nykyistä paremmat edellytykset palveluiden ja tietoresurssien sähköistymiselle, arkkitehtuurin yhtenäistymiselle ja valtion yhteisten ICT-palveluiden käytölle. Samalla tiivistetään paikkatietotekniikan tutkimuksen, kehittämisen ja tukitoimintojen välistä yhteyttä siten, että tehtävien kokoamisesta saadaan selvästi kokonaistaloudellista hyötyä. MML:n, GL:n ja Tiken yhdistämisellä pyritään myös siihen, että aikaisempaa laajempi ja monitieteellisempi tutkimusympäristö on innostava ja houkutteleva yhteistyökumppani sekä kilpailukykyinen työnantaja. Uusi virasto tarjoaa lisäksi laajan palvelupisteverkoston. Hallintorakenteiden keventyminen, tehtävien päällekkäisyyksien poistuminen ja toiminnan rationaalinen järjestäminen tuottavat varsinaisen yhdistymisajankohdan jälkeen säästöjä. Kun toiminta tehostuu, siitä hyötyvät myös asiakkaamme.

13 Pirkko Yliselä viestintäjohtaja, Maanmittauslaitos Ensi vuotta odotellessa Juhlapuheissa sanotaan, että Maanmittauslaitos on vahva vastaanottaja. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tulijat ovat tervetulleita Maanmittauslaitokseen. Valmistaudumme GL:n ja Tiken tulemiseen huolellisesti ja valmistamme meidät kaikki tähän muutokseen monin eri tavoin. Huolella valmistautuminen on yksi organisaatiouudistuksen peruskivistä. Meillä Maanmittauslaitoksessa se tehdään projektissa, jonka osaprojekteissa kaikki mietitään ja suunnitellaan etukäteen mahdollisimman tarkkaan toteuttamista vaille valmiiksi. Yhteen2015-projektissa on lainsäädännön, yleishallinnon, asiakasohjauksen ja -rahoituksen, tehtävien ja johtamisen, tietojärjestelmien, hallinnon tietojärjestelmien yhdistämisen sekä viestinnän osaprojektit. Henkilöstöhallinto, koulutus ja perehdyttäminen ovat suunnitelmassa yhtenä tärkeänä osana. Tiivistä yhteistyötä Vahvaan vastaanottamiseen kuuluu myös se, että pidämme tulevat maanmittuulaiset koko ajan perillä siitä, mitä on suunnitteilla. Tätä varten rakennamme yhteisen extranet-sivuston. Tämä otetaan käyttöön helmi-maaliskuussa ja sivustolle kootaan muutakin tietoa kuin vain projektin muistioita. Lämpimästi tervetuloa! Vuoden aikana järjestettävät tilaisuudet, koulutukset ja infot valmistavat siirtymistä vaivattomasti Maanmittauslaitokseen. Tässä muutoksessa muuttoautoille ei ole tarvetta, sillä kaikkien toimipaikat säilyvät nykyisinä. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita Maanmittauslaitokseen. Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kalliota lainaten: luodaan yhdessä uusi, upea Maanmittauslaitos, jossa arvostamme toinen toistemme työtä. Jokaisessa osaprojektissa on edustajat kaikista kolmesta virastosta ja myös asiakasvirastoilla on edustajat asiakasohjauksessa ja -rahoituksessa. Samoin henkilöstöjärjestöillä on vahva edustus. Näin taataan se, että tieto kulkee talosta toiseen ja työyhteisön sisällä.

14 Vastauksia hyviin kysymyksiin Jääkaudella jäät olivat paksuimmat Pohjanlahden kohdalla ja painoivat maata eniten kasaan. Olen lukenut, että siellä maa voi siksi kohota vielä 100 metriä. Häviääkö Pohjanlahti joskus kokonaan, jääkö jäljelle pelkkä joki vai mitä tapahtuu ja milloin? Professori, osastonjohtaja Markku Poutanen Geodeettisen laitoksen Geodesian ja geodynamiikan osastolta vastaa Jäljellä oleva maannousu on vielä noin 100 metriä. Nousunopeus on Merenkurkussa noin yhdeksän millimetriä vuodessa. Se hidastuu vähitellen, mutta jatkuu vielä tuhansia vuosia. Onkin mahdollista, ettei koko palautuminen ehdi tapahtua ennen uutta jääkautta. Merenkurkun kohdalla meri on varsin matala, joten aikaa myöten se kuroutuu lähes umpeen. Perämerestä tulee melkein sisäjärvi, joka on yhteydessä eteläisempään Pohjanlahteen vain kapean salmen kautta. Aikaa tähän kuluu muutama tuhat vuotta, mutta tällä hetkellä nopeutuva globaali merenpinnan nousu hidastaa maannousua merenpintaan nähden jonkin verran. Sekä maannousua että merenpinnan nousua voidaan seurata tarkoilla geodeettisilla mittauksilla. Ohjelmistokehityksessä on siirrytty vesiputousmallista ketterään kehitykseen. Mitä se tarkoittaa tietojärjestelmän hankkijalle?

15 Pääsuunnittelija Topi Laamanen Tikestä vastaa Ketteriä menetelmiä käyttävissä tietojärjestelmäprojekteissa tilaaja ja toteuttajaorganisaatio tekevät tiivistä yhteistyötä. Projektin alussa ei tehdä massiivista määrittelyä, vaan projektia viedään eteenpäin pienissä paloissa ja määrittelyä tarkennetaan jatkuvasti. Tärkeimpinä tavoitteina ovat toimiva ohjelmisto, jatkuva kommunikointi ja valmius suunnanmuutoksiin. Tällöin hankintaakaan ei voi tehdä perinteiseen tapaan, jossa lopputuotteen kaikki ominaisuudet on tarkasti etukäteen määritelty. Mökkipaikkansa omistusoikeuden voi todistaa lainhuudolla. Mistä nimi lainhuuto peräisin? Miksei se voisi olla vaikka omistusoikeustodistus tai kirjattu omistusoikeus? Kirjaamislakimies Taina Hiiri Maanmittauslaitoksesta vastaa Lainhuudatus- ja kiinnitysjärjestelmällä on pitkät perinteet. Historiallisesti kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmä on ollut osa tuomioistuinlaitosta (kihlakunnanoikeudet, raastuvanoikeudet, alioikeusuudistuksen jälkeen käräjäoikeudet) Ruotsi-Suomessa jo keskiajalta lähtien. Lainhuudatuksessa pyrittiin ennen kaikkea turvaamaan myyjän sukulaisten etuosto-oikeus perintömaahan tekemällä kiinteistökauppa julkiseksi varsinkin maaseudulla. Vuoden 1734 lain mukaan kiinteistön kaupan laillistuminen maaseudulla edellytti kuulutusta kolmilla perättäisillä käräjillä, joita pidettiin puolivuosittain. Lopulta, kun lunastusvaatimuksen esittämisen määräaika (vuosi kuulutusten jälkeen) oli kulunut umpeen, sitä seuraavilla käräjillä ostajalle myönnettiin kiinnekirja. Muun muassa tästä tulee kirjaamismenettelyn nimi lainhuuto. Maakaaren järjestelmässä haluttiin säilyttää vanha ja vakiintunut nimi, lainhuuto, vaikka se ei enää mitenkään kuvaa kirjaamismenettelyä. Käytännössä lainhuudatuksella tarkoitetaan kiinteän omaisuuden saannon kirjaamista.

16 Kannen KUVA Antero aaltonen

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA

SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA LIITE 1 (5) SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA LIITE 2 (5) 1. Maanmittauslaitoksen organisaatio ja palvelut 1.1. Maanmittauslaitoksen organisaatio Maanmittauslaitoksessa

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

Paikannimet viranomaisviestinnässä

Paikannimet viranomaisviestinnässä Paikannimet viranomaisviestinnässä Viestinnässä on tärkeää voida puhua yksittäisistä paikoista ja kohteista. Oikein perille mennyt sanoma auttaa toimimaan ja ajattelemaan oikein kussakin tilanteessa. Sirkka

Lisätiedot

Maastotietokannan ylläpito

Maastotietokannan ylläpito Maastotietokannan ylläpito Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Risto Ilves Kehityspäällikkö, Maastotietotuotanto Maanmittauslaitos Sisältö Nykytoiminta lyhyesti Kansallinen maastotietokanta hanke

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Talousarvioesitys 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Geodeettisen laitoksen vuoden 2003 tulossopimus

Maa- ja metsätalousministeriön ja Geodeettisen laitoksen vuoden 2003 tulossopimus Maa- ja metsätalousministeriön ja Geodeettisen laitoksen vuoden 2003 tulossopimus Maa- ja metsätalousministeriö ja Geodeettinen laitos ovat tehneet tämän tulossopimuksen Geodeettisen laitoksen tulostavoitteista

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot. Toimintaympäristö Ajantasaisten kiinteistö-

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto 1 Maanmittauslaitoksen tehtävät kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminta

Lisätiedot

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri 26.1.2016 Yhteistoiminta ja tietomallit Tampereen raitiotieallianssissa Marko Kauppi Tampereen kaupunkimittaus 1 Miten avoin data ja paikkatietoinfrastuktuuri

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN Mika Järvelä, Lahden kaupunki Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 21.9.2010 KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN KUNNAN TOIMITUSTUOTANTO JA KIRJAAMISASIAT

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION VIRKAEHTOSOPI- MUSASETUKSEN 10 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot 70. Maanmittaus ja tietovarannot S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Datan haastavuus CSC:n näkökulmasta. Mitä tarttis tehdä?

Datan haastavuus CSC:n näkökulmasta. Mitä tarttis tehdä? Datan haastavuus CSC:n näkökulmasta Mitä tarttis tehdä? Juha Haataja Paljon tarpeita, vähän selkeitä vastauksia... Ohjelma 09:00-09:30 Aamukahvi 09:30-10:00 Heikki Mannila: Datasta tietämystä - mutta mitä

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus. Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto

ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus. Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto Valtakunnalliset kolmiomittaukset alkavat. Helsingin järjestelmä (vanha valtion järjestelmä)

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä 27.9.2007 Mika Eerola ja Heli Salmi Itella Information Oy 1 Itellan sähköisen asioinnin palveluita ItellaTYVI Mukana mm. Vero, Tulli, Ympäristöhallinto

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa

KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa ESITYKSEN SISÄLTÖ: Koordinaattijärjestelmän uudistus (EUREF-FIN) Korkeusjärjestelmän uudistus (N2000) MML:n tasokiintopistemittaukset MML:n korkeuskiintopistemittaukset Mittaukset

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Pöytäkirja 1 (6) MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Aika 02.12.2014 klo 14:00 16:00 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh. Merikotka, video, lync Osallistujat Puheenjohtaja:

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito Jurkka Tuokko Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö 13.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen

Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen 18.9. 2014 Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Aiheet Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yhteisten vesialueiden

Lisätiedot

Karttojen tekijänoikeudet

Karttojen tekijänoikeudet Karttojen tekijänoikeudet Alustus seminaarissa Tekijänoikeus ja Arkeologia Pidetään Helsingissä 2.3.2007 Henrik Ungern johtava lakimies Maanmittauslaitos henrik.ungern@maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät. Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen

Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät. Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät 11.5.2011 Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen Elisa Paavilainen i SYKE verkossa www.ymparisto.fi/syke www.miljo.fi/syke www.environment.fi/syke Monitieteisyyttä,

Lisätiedot

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Anne Kauhanen-Simanainen 11.6.2014 Mitä sähköisellä hallinnolla tavoitellaan? tehokkaampia

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA KUNTAMARKKINAT 09.09.2015 JARKKO LESKINEN @VRK.FI Aikataulu 2015 2016 2017 2018 -> Hanke 2015 2016 2017 Palvelunäkymät Beta.suomi.fi

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Luonnonvaraviestinnän periaatteet. Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvaraviestinnän periaatteet. Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraviestinnän periaatteet Maa- ja metsätalousministeriö Mitä luonnonvaraviestintä on ja miksi olemme sopineet sen periaatteista? Sisältö Mitä luonnonvaraviestintä on ja miksi olemme sopineet sen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2SASI)

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2SASI) 1 Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2SASI) Kuntien ja n kiinteistötehtävien koulutuspäivä 9.9.2015 Aaro Mikkola 2SASI-hanke pähkinänkuoressa 2 Hankkeessa toteutetaan: Käyttöliittymä n palveluita käyttävälle

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Puheenjohtajana: yksikön johtaja Arja Kallio 10.00 10.10 Tervetuloa, Yksikön johtaja Arja Kallio 10.10 10.50 Käytännön asioita aloittaville huippuyksiköille, Tiedeasiantuntija

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen laserkeilaustoiminta - uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla

Maanmittauslaitoksen laserkeilaustoiminta - uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla Maanmittauslaitoksen laserkeilaustoiminta - uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla Juha Vilhomaa Ilmakuvakeskus MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Korkeusmallityön taustalla: Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylijohtaja Terttu Savolainen 13.10.2016 Uusi julkisen hallinnon työnjako maakuntauudistuksen myötä 2 Mikä muuttuu julkisen hallinnon

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

Kohti verkottunutta ja vuorovaikutteista sähköistä työpöytää. Tuomo Peltola Johtava konsultti, Digia Oyj

Kohti verkottunutta ja vuorovaikutteista sähköistä työpöytää. Tuomo Peltola Johtava konsultti, Digia Oyj Kohti verkottunutta vuorovaikutteista sähköistä työpöytää Tuomo Peltola Johtava konsultti, Digia Oyj Sanottua tietotyön vuonna 2010 AD "Työpäiväni koostuu niin monista asioista tehtävistä, että minulla

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Oskari/arttaliittymäinfo 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / ehittämiskeskus Paikkatietoinfrastruktuuri INSPIRE-arkkitehtuuri - Rajapintapalvelut Palveluväylä Sovellukset ja paikkatietoportaalit

Lisätiedot

Avaras, kyselykooste. Petri Linna, TTY Porin laitos

Avaras, kyselykooste. Petri Linna, TTY Porin laitos Avaras, kyselykooste Petri Linna, TTY Porin laitos Kyselyn tausta Toteutusaika: 2013/12-2014/1 Rajaus: kunnat ja ICT-yritykset Satakunnassa Otos: Lähetetyt/vastaajat Kunta 81/17 ICT 86/27 Tavoite: Selvitetään

Lisätiedot

Kiinteistökaupan verkkopalvelu

Kiinteistökaupan verkkopalvelu Kiinteistökaupan verkkopalvelu Esityksen runko: Kirjaamisasiat Pohjanmaan maanmittaustoimistossa, lyhyt esittely Kiinteistökaupan verkkopalvelu Yleisesittely Ominaisuudet Aikataulu 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Futurex -seminaari Korkeakoulujen täydennyskoulutusten laatu Helsinki 6.3.2013 Anne-Maritta Tervakari Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus. Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus. Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Asiakasliittymä kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisille sähköisille

Lisätiedot

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta PaikkaOppi -hanke 2008-2012 Lounaispaikan Paikkatietopäivä 20.9.2012 Juha Riihelä Turun yliopisto PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihanke, jossa kehitettiin

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari 14.11.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Perustuu ICT2015 työryhmän raporttiin 21 polkua kitkattomaan Suomeen

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö

JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö 10.9.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, VM / JulkICT Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Viitekehys

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

Oskari.org. kehittäminen

Oskari.org. kehittäminen Oskari.org ohjelmakirjaston kehittäminen Jani Kylmäaho SOVELLUSKERROS Asioinnin tukipalvelut Tunnistus Valtuutukset Asiointitili Maksaminen Paikkatieto-ohjelmistot (GIS, Geographical Information Systems)

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen!

Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen! Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen! Ajankohtaista tietolähteillä tilastokeskus.fi Leila Kaunisharju Suhdannetiedot työkaluna seurannassa ja suunnittelussa Kirsi Raitanen Suomalaisten ansiot

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot