Paikka, Tekniikka. yhdessä eteenpäin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka, Tekniikka. yhdessä eteenpäin"

Transkriptio

1 Paikka, Tieto, Tekniikka yhdessä eteenpäin

2 Vuonna 2013 Maanmittauslaitoksessa tehtiin kiinteistötoimitusta Vuonna 2013 ratkaistiin kirjaamisasiaa Henkilöstöä: Naisia 56 % Henkilöstön keski-ikä noin 51 vuotta Palvelupisteitä 35 paikkakunnalla Työajoa km (2013) Videoneuvotteluhuoneita 54 kpl Tiesitkö, että MML:ssa on 37 Riittaa! Vuonna 2013 Geodeettisessa laitoksessa kuusi tutkijaa väitteli tohtoriksi Yksi toimipiste ja yksi tutkimusasema Henkilöstöä: 94 Henkilöstöstä 40 % tohtoreita Naisia 35 % Keski-ikä noin 41 vuotta Yhden, kahden tai kolmen hengen työhuoneita yhteensä 49 kpl 4 jääkaappia Ruokapaikkoja 200 metrin säteellä Masalan toimipisteestä 0 Tiesitkö, että GL:ssä on kolme Virtasta ja kolme Cheniä! Vuonna 2013 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus ylläpiti 96:ta asiakkaiden omistamaa tietojärjestelmää Vuonna 2013 Tikessä vietiin läpi 26 asiakasvirastojen tietojärjestelmäprojektia Tike tuottaa it-palveluja myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle Henkilöstöä: noin 200 Miehiä 52 % Keski-ikä 44 vuotta Tiken toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Lapinjärvellä, Porissa, Seinäjoella ja Tampereella. Tiesitkö, että Tikessä on neljä Petriä, joista yksi on Tiken ylijohtaja. Yhdistyminen kasvattaa osaamista ja parantaa kehittämismahdollisuuksia. Mennään Yhteen2015!

3 Risto Nuuros Ylijohtaja, Maanmittauslaitos Osaamista ja tietotekniikkaa hyödyntämässä Kun tarjolla ei ollut kaupallisia sovelluksia, Maanmittauslaitoksessa lähdettiin tekemään niitä itse. Tämän toiminnan myötä on syntynyt hyvä kyky tietotekniikan ja maanmittauksen osaamisen yhdistämiselle. Olemme tehneet paikkatietoja käsitteleviä tieto- ja tuotantojärjestelmiä ydinprosessiemme työkaluiksi. Aloitimme mittaus- ja laskentaohjelmista, rekisterien tallennuksesta, karttojen digitoinnista ja kartanpiirtämisen automatisoinnista. Kartoituksessa otettiin käyttöön digitaaliset stereotyöasemat, digitaalinen ilmakuvaus ja laserkeilaus. Toimitusja rekisterituotantoon rakennettiin paikkatietotekniikkaan perustuva JAKO-tietojärjestelmä ja tietopalvelu integroitiin näihin. Uudistimme muut kiinteistö- ja kartastotehtävien keskeiset tuotanto- ja tietopalvelujärjestelmät sekä rakensimme yhdessä kuntien ja oikeusministeriön kanssa valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan. Lisäksi uudistimme lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ja rakensimme Kiinteistökaupan verkkopalvelun. Arkistointimme on sähköistä. Entistä parempia edellytyksiä Olemme ennakkoluuloton uuden tekniikan soveltaja ja haluamme olla mukana tietoyhteiskunnan rakentamisessa. Sähköisen asioinnin laajentaminen on nyt käsillä oleva haaste. Tietoturvan perustaso on saavutettu ja korotettu taso saavutetaan Tulosohjausmenettelyä käyttäen asioita on viety eteenpäin yhdessä ohjaavan ministeriön kanssa. Hallinnossa on syntynyt luottamus siihen, että voimme onnistua jatkossakin, ja olemme saaneet hoidettavaksemme uusia tehtäviä (mm. kiinteistöjen kirjaamisasiat ja niiden tietojärjestelmäuudistus). Laitoksen taloutta on hoidettu tarkasti ja se on ollut kunnossa pitkään. Tämä on luonut yhdessä tuottavuusrahoituksen kanssa pohjaa uusille investoinneille. Tietojärjestelmäkehittämisen kautta on opittu myös tuloksellinen projektikulttuuri, jota on laajennettu kaikkeen kehittämiseen. Näin rajallisilla resursseilla on saatu aikaiseksi enemmän tuloksia. Kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa ja MML:n uudessa rakenteessa vuonna Uutta osaamista ja uusia osaajia tulee mukaan yhteiseen työskentelyyn. Näin voimme etsiä entistä parempia edellytyksiä tekemiseen ja asiakkaiden palvelemiseen. Tietotekniikassa näemme avaimen tuottavuuden kasvattamiseen. Nykyisin selviämme yli 700 henkilötyövuotta pienemmällä työpanoksella suuremmasta määrästä tehtäviä kuin aikoinaan. Tietotekniikasta on tullut laadun, jatkuvuuden ja laitoksen koko toiminnan kriittinen voimavara.

4 Maanmittauslaitos Tuotanto Yleishallinto MML MML GL TIKE Hallinnonalan tietotekniikkakeskus TIKE MML Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus GL MML Nykyisen henkilöstön sijoittuminen uuden Maanmittauslaitoksen toimintayksiköihin.

5 Amie Aalto viestintäpäällikkö, Tike Paikka, tieto ja tekniikka yhteen Tämä lehti on tehty siksi, että tutustuisimme toisiimme. Onhan se helpompaa muuttaa yhteen, kun on toisesta jokin haju. Parhaiten tietysti tutustuisi nokikkain, mutta kun siihen tulee harvoin tilaisuutta, saa lehtikin kelvata. Ja fyysistä muuttoahan tässä ei tapahdu. Yhteen2015-siirtoprojektia suunnitellessa on tämän tästä tullut vastaan paikkatiedon infrastruktuuri. Palan halusta päästä siihen syvemmälle! Karttaikkunaankin olen törmännyt, mutta mitä muuta on? Tietotekniikassa on omat avattavat asiansa, sanotaanpa vaikka se, millaista ketteryyttä edustavat ketterät menetelmät. Tämä on paikkaa, tietoa ja tekniikkaa, mutta tunteellahan me tätä muutosta teemme. Siksi onkin kiva löytää toinen toisistamme luovuutta ja lahjakkuutta. Maanmittauslaitoksesta löytyi ensitapaamisella huilisti, toisella hyvä videokuvaaja. Meidän eräältä järjestelmäsuunnittelijaltamme ilmestyi juuri cd, jonka kappaleet hän on itse sanoittanut, säveltänyt ja esittänyt. Voin vain kuvitella, mitä kaikkea löytyy tutkijoista, jotka tuottavat paikkatietoa Maasta avaruuteen! Siis luetaan, nähdään ja kuullaan! Kokemusta, osaamista, luovuutta ja lahjakkuutta Tietysti on syytä taas selittää, miksi muutamme yhteen. Olemme kuulleet valtioneuvostotason selitykset, mutta itse löytämämme syyt purevat parhaiten. Heti ensikyläilyllä tikeläisten ja maanmittauslaitoslaisten kanssa näyttäytyivät edut, joita tulee mobiiliteknologian yhteisestä soveltamisesta. Ei tarvitse enää erikseen tehdä pohjatöitä, vaan voimme hyödyntää toistemme kokemusta ja osaamista.

6 Paula Litkey työskentelee Geodeettisen laitoksen erikoistutkijana ja käsittelee työssään muun muassa aineistoja, jotka rakentuvat ilmakuvista ja muista kaukokartoitusvälineistä saaduille tiedoille. Viime aikoina olen ollut mukana erityisesti muutostulkintaa ja aikasarjoja käyttävässä pintamallitutkimuksessa. Esimerkkinä tästä kokeellisesta työstä voisi antaa myrskyn aiheuttamat metsätuhot. Tutkimme, missä kohtaa pinnan taso on muuttunut korkeasta matalaksi eli missä kohtaa metsäalueella on todennäköisesti kaatunut puita. Jatkotyönä tälle metsätuhot esitettiin vielä karttana Google Earthissä. Halusimme osoittaa, että on mahdollista näyttää konkreettisesti metsänomistajille, mistä osasta metsää on kaatunut puuryhmä ja millaisia tuhoja myrskystä on koitunut. Geodeettisella laitoksella tutkitaan, kokeillaan ja kehitetään myös uudenlaisia mittalaitteita. Esimerkiksi hyperspektrilidar on instrumentti, joka lähettää ja vastaanottaa pulsseja useilla valon aallonpituusalueilla. Omat työtehtäväni liittyvät lähinnä datan käsittelyyn. Selvitämme, miten uusia kaukokartoitusaineistoja voidaan tallentaa avoimiin tiedostomuotoihin niin, ettei data ole mitään hyvin eksoottista sellaista, jonka vain yksi ihminen saisi avattua omalla koneellaan. Tarkoituksena on, että kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus käyttää avoimia aineistoja. Geodeettisessa laitoksessa Paula on viihtynyt hyvin. Täällä on todella mukava ilmapiiri ja toimiva virkistyspuoli. En muista työskennelleeni missään muussa paikassa, jossa olisi ollut näin mukavaa tehdä töitä. Meillä uskaltaa mennä kysymään apua ihan keneltä tahansa sitä tarvittaessa. Olemme vielä niin pieni laitos, että käytännössä kaikki tuntevat toisensa. Keskusteluyhteys on olemassa myös kaikkiin osastonjohtajiin ja ylijohtajaan. Yhdistymistä Maanmittauslaitoksen ja Tiken kanssa Paula odottaa mielenkiinnolla. Toivon totta kai, että tällä tavoin saataisiin enemmän tietämystä. Meidän kannaltamme ehkä suurin anti voi olla siinä opissa, miten päästään näistä uusista tutkimuksista käytännön prosesseihin ja toimintaan. haastattelu ja KUVA OONA LAVONSALO KUVA Jyri Näränen

7 Tiina Sarjakoski Professori, tutkimusjohtaja, Geodeettinen laitos Geodeettinen laitos paikka tieto tekniikka Geodeettinen laitos on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos, jossa työskentelee tällä hetkellä 94 henkilöä. Heistä lähes puolella on tutkijan koulutus. Geodeettisessa laitoksessa tehdään paikkatietoinfrastruktuureja tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä. Laitos harjoittaa kansainvälistä tieteellistä tutkimusta Geodesian ja geodynamiikan, Geoinformatiikan ja kartografian, Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian sekä Navigoinnin ja paikannuksen osastoilla. Geodeettinen laitos tarjoaa tieteellisen perustan Suomen kartoille, paikkatiedoille ja paikannukselle. Laitos ylläpitää kansallisia referenssijärjestelmiä ja infrastruktuureita: pysyvistä Global Navigation Satellite Systems (GNSS) -vastaanottimista koostuvaa FinnRef -verkkoa, koordinaatti- ja korkeuskiintopisteverkkoja, painovoimaverkkoa, Metsähovin tutkimusasemaa ja Nummelan normaaliperusviivaa. Geodeettinen laitos on myös pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallinen mittanormaalilaboratorio. Tutkimuksen rahoitus koostuu paitsi valtion talousarviorahoituksesta myös maksullisesta ja yhteisrahoitteisesta tuotosta. Tärkeimmät tutkimus- hankkeiden rahoittajatahot ovat Suomen Akatemia, Tekes, Euroopan unioni, Euroopan avaruusjärjestö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta. Geodeettisessa laitoksessa tutkitaan ja kehitetään paikkatietojen mittaus-, prosessointi- ja hyödyntämismenetelmiä, ja laitos pyrkii jatkuvasti demonstroimaan uusien teknologioiden mahdollisuuksia. Suomen Akatemia valitsi Geodeettisen laitoksen johtaman laserkeilauksen tutkimusryhmittymän tutkimuksen huippuyksiköksi kaudelle Geodeettisen laitoksen tutkimus kattaa koko paikkatietoinfrastruktuurin arvoketjun aina tiedonkeruusta käyttäjäsovelluksiin. Yksi esimerkki käyttäjäsovelluksista on laitoksen Tassu-monikosketuskartta, joka on parhaillaan Suomen Luontokeskus Haltiassa opastamassa retkeilijöitä.

8 Amie Aalto viestintäpäällikkö, Tike Hanna Ikäheimo viestinnän asiantuntija, Tike MONTA YHTEISTÄ PAIKKAA, TIETOA JA TEKNIIKKAA Kun maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksessa eli Tikessä kävi äskettäin vierailulla MML:n asiantuntijoita, jotka toimivat siirtoprojektissa eri tehtävissä, löytyi jo monta yhteistä paikkaa, tietoa ja tekniikkaa. Näitä löytyy vuorovaikutuksen jatkuessa varmasti lisää. Meitähän on Tikessä parisensataa, noin 140 tietotekniikan palvelutuotannossa. Tietotekniikan asiantuntijat tekevät ja ylläpitävät räätälöityjä tietojärjestelmiä, joita Tiken asiakkaat tarvitsevat lainsäädännön toimeenpanotehtävissään. Tällaisia asiakkaita ovat esimerkiksi Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sekä maa- ja metsätalousministeriö. Asiakkaiden omistamia järjestelmiä käyttävät mm. ELY-keskusten ja AVIen virkailijat, kuntien ympäristöterveydenhuollon ja maaseututoimen ihmiset sekä maatalous- ja maaseutuyrittäjät. Järjestelmillä on tunnistautumista vaativaa käyttäjää. Valmiita sovelluskehyksiä Tietojärjestelmiä tuottaa monikin organisaatio, mutta Tiken erikoisuus maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietotekniikan palvelukeskuksena on siinä, että se tuottaa lainsäädäntöön perustuvia tietojärjestelmiä julkishallinnon organisaatioille. Tike ei tuota voittoa vaan ainoastaan kattaa kustannukset. Yksittäisille virastoille olisi todella vaivalloista, jos aina uutta tietojärjestelmää tarvittaessa pitäisi aloittaa lähtöruudusta. Kun uuden tietojärjestelmän rakentaa palvelukeskus, se voi käyttää rakennuspalikkana sovelluskehystä, joka jo sisältää yhteiskäyttöisiä osia. Päälle ei tarvitse kuin rakentaa uudet osat. Aikaa, vaivaa ja rahaa säästyy. Yhteistyöllä osaaminen moninkertaistuu Tike käyttää konsultteja palvelutuotannon tukena, ja Tiken tiloissa tietojärjestelmiä toteuttaa viitisenkymmentä konsulttia. Kun Tike palvelukeskuksena tuottaa useita järjestelmiä, se voi varata tiettyihin tarkoituksiin parhaimmat osaajat ja sitouttaa nämä järjestämällä heille aina töitä. Toimittajanhallinnan avulla Tike säästää konsulttien käytössä asiakaspäällikkömme arvion mukaan 20 % virastojen rahaa. Yhteiseksi paikaksi, tiedoksi ja tekniikaksi osoittautui MML:n ja Tiken asiantuntijoiden tapaamisessa kokemusten ja osaamisen vaihto. Tike kehittää Eviralle mobiilivalvontaa ja MML maastotyön tablettiratkaisuja. Yhteistyöllä vältytään päällekkäiseltä pohjatyöltä ja moninkertaistetaan osaaminen.

9 KUVA JANNE LEHTONEN Topi Laamanen kuvailee työtehtäviään Tikessä monipuolisiksi. Oli puhe sitten palveluvastaavan, ohjelmistotuotantoprosessin omistajan, projektin arkkitehdin tai teknisen koordinaattorin roolista, työtä luonnehtii erilaisten tehtävien ja projektien suunnittelu, priorisointi ja ohjaus. Teen todella paljon erityyppisiä työtehtäviä, mistä tietenkin seuraa se, että saan olla mukana monessa sekä tavata ja auttaa erilaisia ihmisiä. Jatkuvina tehtävinään Topi mainitsee muun muassa Tiira-sovelluskehyksen, jonka avulla rakennetaan toimialan räätälöidyt Java-sovellukset. Tiira-sovelluskehys on yhteiskäyttöinen tuote, jota käytännössä kaikki meidän tekemämme uudet järjestelmät käyttävät hyväkseen. Jos jossain sovellusversiossa paljastuu esimerkiksi ongelma, niin sitten se on myös minun ongelmani ja se koskee mahdollisesti laajaa joukkoa järjestelmiä. Tiira on aika kriittinen komponentti meidän järjestelmiemme toimivuuden kannalta. Myös sähköisen asioinnin ratkaisut ovat entistä enemmän Tiken toiminnassa pinnalla. Aikaisemminhan olemme tehneet järjestelmiä enemmän viranomaiskäyttöön, mutta nyt olemme siirtyneet sähköiseen asiointiin myös loppuasiakkaiden kohdalla. Tekniikka on mennyt todella paljon eteenpäin ja siinä vauhdissa pitää jatkuvasti pysyä mukana. Asiointijärjestelmät eivät voi enää näyttää sellaisilta, miltä ne ovat joskus näyttäneet. Tiken, Geodeettisen laitoksen ja Maanmittauslaitoksen yhdistymisessä Topi korostaa positiivista asennetta. Maanmittauslaitos on käsitykseni mukaan aikaisemmin tehnyt itselleen järjestelmiä, kun mehän taas olemme tehneet niitä eri asiakkaille. Siinä mielessä yhdistyminen on varmaan uusi kuvio kaikille. Mutta varmasti positiivinen asenne ratkaisee tässä aika paljon, kuten kaikissa uudistushankkeissa. Uskon, että isommasta porukasta voi löytyä laajemmin osaamista, joka hyödyttää kaikkia. haastattelu ja KUVA OONA LAVONSALO

10 Marja Rantala ylijohtaja, Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos on vahva kivijalka Maanmittauslaitos tuottaa tietoa maasta ja huolehtii maanmittaustoimituksista, kiinteistötiedoista, kartta-aineistoista sekä lainhuudoista ja kiinnityksistä. Palveluksessamme on noin 1850 osaajaa. Ylläpidämme yhteiskunnan kannalta merkittäviä perusrekistereitä: kiinteistötieto- ja maastotietojärjestelmää. Kaikkiaan ydin- ja tukitehtäviemme käytössä on 140 järjestelmää. Maanmittauslaitos on edelläkävijä avoimen datan alueella. Avasimme maastotiedot vapaaseen käyttöön vappuna Verkkopalvelujamme hyödynnetään laajasti: Kiinteistötietopalvelulla on yli ammattilaiskäyttäjää ja jo kypsässä iässä oleva Karttapaikka on tunnettu ja kiitetty palvelumme. Paikkatietoinfrastruktuuriin liittyvä tuki ja neuvonta muille viranomaisille on niin ikään keskeinen tehtävämme. Tuen ja neuvonnan lisäksi kehitämme Paikkatiedon palvelualustaa, koko hallintoa palvelevaa hallinnon karttapalvelua sekä paikkatiedon viitearkkitehtuuria. Meillä on standardointiosaamista ja toimimme aktiivisesti myös kansainvälisesti. Uusia tuulia jonka olemme yhdessä laatineet ja jonka toteuttamisesta olemme kaikki yhteisvastuussa. Panostamme ammattimaiseen esimiestyöhön ja johtamiseen. Osaava ja innovoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme ja asiakkaiden tarpeiden laadukas ja koko valtakunnassa tasapuolinen toteuttaminen ohjaa kaikkea toimintaamme. Kaikki MML:n tietohallintoon ja paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen ja tukeen liittyvät tehtävät on koottu Tukipalvelut-toimintayksikköön. Tukipalveluissa työskentelee noin 200 tietohallinnon, tietoturvan, tiedonhallinnan, tuotannon asiantuntijatuen ja paikkatietoinfran asiantuntijaa. Panostamme parhaillamme tietohallinnon prosessien ja palveluiden kuvaamiseen ja jalkauttamiseen. Prosessien, vastuiden ja roolien selkeys helpottaa meitä kaikissa tulevissa muutoksissa, kuten myös tässä GL:n, Tiken ja MML:n yhdistymisessä. Tietohallintomallin jatkokehittäminen ja selkiyttäminen on paitsi uuden Maanmittauslaitoksen, myös koko hallinnonalan menestyksen kannalta välttämätöntä mahdollisuuksien mukaan jo vuoden 2014 aikana ja ehdottomasti jälkeen. Vuoden 2014 alusta Maanmittauslaitoksessa toimii kolme toimintayksikköä: tuotanto, yleishallinto ja tukipalvelut. Toimimme hyvässä yhteistyössä kaikilla tasoilla yli toiminta-, tulosyksikkö- ja vastuualuerajojen. Meillä on vain yksi yhteinen monivuotinen strateginen tulossopimus,

11 Jani Kylmäaho on työskennellyt Maanmittauslaitoksessa viitisen vuotta ja viihtynyt johtavan asiantuntijan tehtävässään hyvin. Paikkatietoinfran parissa työskentely on yksi Janin työnsaran avainasioista. Kun minua pyydettiin tänne töihin, tulin mielelläni, sillä näin Maanmittauslaitoksen olevan oman alani näköalapaikka Suomessa. Oli odotettavissa, että pääsen tekemään paljon yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Kun rakennamme koko Suomen yhteistä paikkatiedon infrastruktuuria, niin silloin ei ole pelkästään ratkaisevaa se, mitä laitoksessa tehdään, vaan myös hyvin paljon se, mitä saadaan aikaan yhteistyössä muiden kanssa. Tällä hetkellä Janin aikaa vie Oskari-alusta, jolla on tarkoitus tuottaa avoimella lähdekoodilla välineitä paikkatiedon hyödyntämiseen. Eri tiedontuottajat, viranomaiset ja kunnat ovat keränneet paljon aineistoja, jotka on liitetty paikkatietoinfraan ja jotka ovat katseltavissa Oskarialustaan perustuvassa Paikkatietoikkunassa. Esimerkiksi kuntien tuottamista tilastoista pystytään näin visualisoimaan kuntapohjaisia tietoja suoraan kartalle. Oskaria voidaan jossain mielessä verrata maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiiraalustaan, jonka avulla voidaan välttää päällekkäisen työn tekemistä. Jani kiittelee myös Maanmittauslaitoksen työkulttuuria, jota luonnehtii hänen mielestään vapaus ja vastuu. Maanmittauslaitoksessa luotetaan ihmisten asiantuntemukseen. Täällä on talo täynnä alan asiantuntijoita, joilta saa myös tarvittaessa apua. Geodeettisen laitoksen, Tiken ja Maanmittauslaitoksen yhdistymisen Jani näkee Suomen mittakaavassa ainutlaatuisena paikkatieto-osaamisen keskittymänä. Toisaalta yhdistyminen voi tuoda mukanaan myös haasteita. Itse toivon, että kaikki pystyisivät suhtautumaan muutokseen ennakkoluulottomasti. Henkilökohtaisesti en näe yhdistymisessä mitään kamalia uhkakuvia, vaan pikemminkin mahdollisuuksia. haastattelu OONA LAVONSALO KUVAT ANTERO AALTONEN

12 Ari Tella projektijohtaja, Maanmittauslaitos Tästä hyötyvät kaikki Valtion talousarvioesityksen 2014 mukaan Maaja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä valmistaudutaan keskittämään vuoden 2015 alusta lukien Maanmittauslaitokseen. Yhdistyneessä virastossa tulee olla Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus muodossa tai toisessa. Samalla on huolehdittava tuloksellisuudesta sekä pidettävä kustannukset läpinäkyvinä. Toimintojen turvaaminen siirtymävaiheessa on tärkeää: ne siirretään nykyisinä kokonaisuuksina ( as is ), ja samalla yleishallinto- ja tukitehtäviä keskitetään. Laajempi organisaation toimintamallin kehittäminen käynnistetään erillisenä hankkeena. As is tarkoittaa, että siirtymävaiheessa ne nykyiset Tiken ja GL:n toimintokokonaisuudet, jotka eivät mene Luonnonvarakeskukseen tai Valtoriin, siirtyvät Maanmittauslaitokseen. Ne henkilöt, jotka siirtyvät Maanmittauslaitokseen, sijoittuvat näihin entisiin toimintakokonaisuuksiinsa, joiden toiminta jatkuu normaalisti. Innostavaksi ja houkuttelevaksi kumppaniksi Keskittämällä luodaan nykyistä paremmat edellytykset palveluiden ja tietoresurssien sähköistymiselle, arkkitehtuurin yhtenäistymiselle ja valtion yhteisten ICT-palveluiden käytölle. Samalla tiivistetään paikkatietotekniikan tutkimuksen, kehittämisen ja tukitoimintojen välistä yhteyttä siten, että tehtävien kokoamisesta saadaan selvästi kokonaistaloudellista hyötyä. MML:n, GL:n ja Tiken yhdistämisellä pyritään myös siihen, että aikaisempaa laajempi ja monitieteellisempi tutkimusympäristö on innostava ja houkutteleva yhteistyökumppani sekä kilpailukykyinen työnantaja. Uusi virasto tarjoaa lisäksi laajan palvelupisteverkoston. Hallintorakenteiden keventyminen, tehtävien päällekkäisyyksien poistuminen ja toiminnan rationaalinen järjestäminen tuottavat varsinaisen yhdistymisajankohdan jälkeen säästöjä. Kun toiminta tehostuu, siitä hyötyvät myös asiakkaamme.

13 Pirkko Yliselä viestintäjohtaja, Maanmittauslaitos Ensi vuotta odotellessa Juhlapuheissa sanotaan, että Maanmittauslaitos on vahva vastaanottaja. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tulijat ovat tervetulleita Maanmittauslaitokseen. Valmistaudumme GL:n ja Tiken tulemiseen huolellisesti ja valmistamme meidät kaikki tähän muutokseen monin eri tavoin. Huolella valmistautuminen on yksi organisaatiouudistuksen peruskivistä. Meillä Maanmittauslaitoksessa se tehdään projektissa, jonka osaprojekteissa kaikki mietitään ja suunnitellaan etukäteen mahdollisimman tarkkaan toteuttamista vaille valmiiksi. Yhteen2015-projektissa on lainsäädännön, yleishallinnon, asiakasohjauksen ja -rahoituksen, tehtävien ja johtamisen, tietojärjestelmien, hallinnon tietojärjestelmien yhdistämisen sekä viestinnän osaprojektit. Henkilöstöhallinto, koulutus ja perehdyttäminen ovat suunnitelmassa yhtenä tärkeänä osana. Tiivistä yhteistyötä Vahvaan vastaanottamiseen kuuluu myös se, että pidämme tulevat maanmittuulaiset koko ajan perillä siitä, mitä on suunnitteilla. Tätä varten rakennamme yhteisen extranet-sivuston. Tämä otetaan käyttöön helmi-maaliskuussa ja sivustolle kootaan muutakin tietoa kuin vain projektin muistioita. Lämpimästi tervetuloa! Vuoden aikana järjestettävät tilaisuudet, koulutukset ja infot valmistavat siirtymistä vaivattomasti Maanmittauslaitokseen. Tässä muutoksessa muuttoautoille ei ole tarvetta, sillä kaikkien toimipaikat säilyvät nykyisinä. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita Maanmittauslaitokseen. Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kalliota lainaten: luodaan yhdessä uusi, upea Maanmittauslaitos, jossa arvostamme toinen toistemme työtä. Jokaisessa osaprojektissa on edustajat kaikista kolmesta virastosta ja myös asiakasvirastoilla on edustajat asiakasohjauksessa ja -rahoituksessa. Samoin henkilöstöjärjestöillä on vahva edustus. Näin taataan se, että tieto kulkee talosta toiseen ja työyhteisön sisällä.

14 Vastauksia hyviin kysymyksiin Jääkaudella jäät olivat paksuimmat Pohjanlahden kohdalla ja painoivat maata eniten kasaan. Olen lukenut, että siellä maa voi siksi kohota vielä 100 metriä. Häviääkö Pohjanlahti joskus kokonaan, jääkö jäljelle pelkkä joki vai mitä tapahtuu ja milloin? Professori, osastonjohtaja Markku Poutanen Geodeettisen laitoksen Geodesian ja geodynamiikan osastolta vastaa Jäljellä oleva maannousu on vielä noin 100 metriä. Nousunopeus on Merenkurkussa noin yhdeksän millimetriä vuodessa. Se hidastuu vähitellen, mutta jatkuu vielä tuhansia vuosia. Onkin mahdollista, ettei koko palautuminen ehdi tapahtua ennen uutta jääkautta. Merenkurkun kohdalla meri on varsin matala, joten aikaa myöten se kuroutuu lähes umpeen. Perämerestä tulee melkein sisäjärvi, joka on yhteydessä eteläisempään Pohjanlahteen vain kapean salmen kautta. Aikaa tähän kuluu muutama tuhat vuotta, mutta tällä hetkellä nopeutuva globaali merenpinnan nousu hidastaa maannousua merenpintaan nähden jonkin verran. Sekä maannousua että merenpinnan nousua voidaan seurata tarkoilla geodeettisilla mittauksilla. Ohjelmistokehityksessä on siirrytty vesiputousmallista ketterään kehitykseen. Mitä se tarkoittaa tietojärjestelmän hankkijalle?

15 Pääsuunnittelija Topi Laamanen Tikestä vastaa Ketteriä menetelmiä käyttävissä tietojärjestelmäprojekteissa tilaaja ja toteuttajaorganisaatio tekevät tiivistä yhteistyötä. Projektin alussa ei tehdä massiivista määrittelyä, vaan projektia viedään eteenpäin pienissä paloissa ja määrittelyä tarkennetaan jatkuvasti. Tärkeimpinä tavoitteina ovat toimiva ohjelmisto, jatkuva kommunikointi ja valmius suunnanmuutoksiin. Tällöin hankintaakaan ei voi tehdä perinteiseen tapaan, jossa lopputuotteen kaikki ominaisuudet on tarkasti etukäteen määritelty. Mökkipaikkansa omistusoikeuden voi todistaa lainhuudolla. Mistä nimi lainhuuto peräisin? Miksei se voisi olla vaikka omistusoikeustodistus tai kirjattu omistusoikeus? Kirjaamislakimies Taina Hiiri Maanmittauslaitoksesta vastaa Lainhuudatus- ja kiinnitysjärjestelmällä on pitkät perinteet. Historiallisesti kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmä on ollut osa tuomioistuinlaitosta (kihlakunnanoikeudet, raastuvanoikeudet, alioikeusuudistuksen jälkeen käräjäoikeudet) Ruotsi-Suomessa jo keskiajalta lähtien. Lainhuudatuksessa pyrittiin ennen kaikkea turvaamaan myyjän sukulaisten etuosto-oikeus perintömaahan tekemällä kiinteistökauppa julkiseksi varsinkin maaseudulla. Vuoden 1734 lain mukaan kiinteistön kaupan laillistuminen maaseudulla edellytti kuulutusta kolmilla perättäisillä käräjillä, joita pidettiin puolivuosittain. Lopulta, kun lunastusvaatimuksen esittämisen määräaika (vuosi kuulutusten jälkeen) oli kulunut umpeen, sitä seuraavilla käräjillä ostajalle myönnettiin kiinnekirja. Muun muassa tästä tulee kirjaamismenettelyn nimi lainhuuto. Maakaaren järjestelmässä haluttiin säilyttää vanha ja vakiintunut nimi, lainhuuto, vaikka se ei enää mitenkään kuvaa kirjaamismenettelyä. Käytännössä lainhuudatuksella tarkoitetaan kiinteän omaisuuden saannon kirjaamista.

16 Kannen KUVA Antero aaltonen

SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA

SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA LIITE 1 (5) SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA LIITE 2 (5) 1. Maanmittauslaitoksen organisaatio ja palvelut 1.1. Maanmittauslaitoksen organisaatio Maanmittauslaitoksessa

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Talousarvio 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Talousarvioesitys 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri 26.1.2016 Yhteistoiminta ja tietomallit Tampereen raitiotieallianssissa Marko Kauppi Tampereen kaupunkimittaus 1 Miten avoin data ja paikkatietoinfrastuktuuri

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

Datan haastavuus CSC:n näkökulmasta. Mitä tarttis tehdä?

Datan haastavuus CSC:n näkökulmasta. Mitä tarttis tehdä? Datan haastavuus CSC:n näkökulmasta Mitä tarttis tehdä? Juha Haataja Paljon tarpeita, vähän selkeitä vastauksia... Ohjelma 09:00-09:30 Aamukahvi 09:30-10:00 Heikki Mannila: Datasta tietämystä - mutta mitä

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot. Toimintaympäristö Ajantasaisten kiinteistö-

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION VIRKAEHTOSOPI- MUSASETUKSEN 10 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä

Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä Virtuttaako? Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä Johtava asiantuntija Jouko Junttila Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Mikä on Kertakirjautumisratkaisu Virtu?

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma Mari Riipinen Turun yliopisto Sisällys Tausta Mitä tutkimuksen viitearkkitehtuuri tarkoittaa Tavoite Miksi tutkimuksen viitearkkitehtuuria

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

MTJ paikallisen ja valtakunnallisen yhteentoimivuus ja avoimuus

MTJ paikallisen ja valtakunnallisen yhteentoimivuus ja avoimuus MTJ paikallisen ja valtakunnallisen yhteentoimivuus ja avoimuus Valtakunnallinen näkökulma ja käytäntöjä muissa maissa Paikkatietoverkoston seminaari 28.11.2014 KP Karlsson Sisällys Taustaksi Muutoksia

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö 13.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke)

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) LifeData 2011-2015 Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) 1.12.2015 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Luonnonvara-

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari 14.11.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Perustuu ICT2015 työryhmän raporttiin 21 polkua kitkattomaan Suomeen

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylijohtaja Terttu Savolainen 13.10.2016 Uusi julkisen hallinnon työnjako maakuntauudistuksen myötä 2 Mikä muuttuu julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 20.5.2014 Taloudellinen tilanne synkkä Miksi? Osaaminen on

Lisätiedot

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Juridiset aineistot ja avoin tieto 10.3.2016 Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Oikeus tietoon 250 vuotta pohjoismaisesta julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan Asiakirjajulkisuus vuodesta 1766, painetut

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6)

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016 Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) Taustaa Organisointi Toiminta ja hankkeet Esittelijä: tietohallintojohtaja Antti Vertanen

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualustan konsepti

Paikkatiedon palvelualustan konsepti Paikkatiedon palvelualustan konsepti - karttajulkaisusta palvelualustaksi Paikkatietoasiain neuvottelukunta Antti Rainio 2.3.2012 Karttaikkuna http://www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kaavoitus/rakennuskiellot/rakennuskieltoalueetkartalla.html

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lokakuu 2016 PERUSTUU HALLITUKSEN LINJAUKSIIN 5.4.2016 JA KÄSITYKSEEN TILANTEESTA LOKAKUUSSA 2016 Valtion aluehallinnon tehtävien siirtoja

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot 70. Maanmittaus ja tietovarannot S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

KIRA digi uudistaa rakennusalaa. Inspiroidu betonista seminaari Teemu Lehtinen,

KIRA digi uudistaa rakennusalaa. Inspiroidu betonista seminaari Teemu Lehtinen, KIRA digi uudistaa rakennusalaa Inspiroidu betonista seminaari Teemu Lehtinen, 19.1.2017 Betoni mullisti muodonannon RAKENNETUN digi YMPÄRISTÖN JA RAKENTAMISEN mullistaa DIGITALISAATIO HANKE prosessit

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Miten paikkatiedon infrastruktuuri hyödyttää käyttäjiä ja yhteiskuntaa?

Miten paikkatiedon infrastruktuuri hyödyttää käyttäjiä ja yhteiskuntaa? Miten paikkatiedon infrastruktuuri hyödyttää käyttäjiä ja yhteiskuntaa? Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto tuuli.toivonen@helsinki.fi INSPIRE-verkoston rajapintaseminaari 7.3.2013 (muokattu versio) Tapahtui

Lisätiedot

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Pöytäkirja 1 (6) MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Aika 02.12.2014 klo 14:00 16:00 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh. Merikotka, video, lync Osallistujat Puheenjohtaja:

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä 2010-2011 Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu 14.5.2011 Tavoitteet Paikkatietojen hyödyntäminen Suomessa 2010 kysely Kehittää indikaattorit,

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Aiheita Muistio tietohallinnon kehittämisestä RAKETTI-hankkeen

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT

Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä 26.10.2016 Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT Tanska julkishallinnon digitalisaation organisointi Vahva poliittinen mandaatti

Lisätiedot