Paikka, Tekniikka. yhdessä eteenpäin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka, Tekniikka. yhdessä eteenpäin"

Transkriptio

1 Paikka, Tieto, Tekniikka yhdessä eteenpäin

2 Vuonna 2013 Maanmittauslaitoksessa tehtiin kiinteistötoimitusta Vuonna 2013 ratkaistiin kirjaamisasiaa Henkilöstöä: Naisia 56 % Henkilöstön keski-ikä noin 51 vuotta Palvelupisteitä 35 paikkakunnalla Työajoa km (2013) Videoneuvotteluhuoneita 54 kpl Tiesitkö, että MML:ssa on 37 Riittaa! Vuonna 2013 Geodeettisessa laitoksessa kuusi tutkijaa väitteli tohtoriksi Yksi toimipiste ja yksi tutkimusasema Henkilöstöä: 94 Henkilöstöstä 40 % tohtoreita Naisia 35 % Keski-ikä noin 41 vuotta Yhden, kahden tai kolmen hengen työhuoneita yhteensä 49 kpl 4 jääkaappia Ruokapaikkoja 200 metrin säteellä Masalan toimipisteestä 0 Tiesitkö, että GL:ssä on kolme Virtasta ja kolme Cheniä! Vuonna 2013 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus ylläpiti 96:ta asiakkaiden omistamaa tietojärjestelmää Vuonna 2013 Tikessä vietiin läpi 26 asiakasvirastojen tietojärjestelmäprojektia Tike tuottaa it-palveluja myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle Henkilöstöä: noin 200 Miehiä 52 % Keski-ikä 44 vuotta Tiken toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Lapinjärvellä, Porissa, Seinäjoella ja Tampereella. Tiesitkö, että Tikessä on neljä Petriä, joista yksi on Tiken ylijohtaja. Yhdistyminen kasvattaa osaamista ja parantaa kehittämismahdollisuuksia. Mennään Yhteen2015!

3 Risto Nuuros Ylijohtaja, Maanmittauslaitos Osaamista ja tietotekniikkaa hyödyntämässä Kun tarjolla ei ollut kaupallisia sovelluksia, Maanmittauslaitoksessa lähdettiin tekemään niitä itse. Tämän toiminnan myötä on syntynyt hyvä kyky tietotekniikan ja maanmittauksen osaamisen yhdistämiselle. Olemme tehneet paikkatietoja käsitteleviä tieto- ja tuotantojärjestelmiä ydinprosessiemme työkaluiksi. Aloitimme mittaus- ja laskentaohjelmista, rekisterien tallennuksesta, karttojen digitoinnista ja kartanpiirtämisen automatisoinnista. Kartoituksessa otettiin käyttöön digitaaliset stereotyöasemat, digitaalinen ilmakuvaus ja laserkeilaus. Toimitusja rekisterituotantoon rakennettiin paikkatietotekniikkaan perustuva JAKO-tietojärjestelmä ja tietopalvelu integroitiin näihin. Uudistimme muut kiinteistö- ja kartastotehtävien keskeiset tuotanto- ja tietopalvelujärjestelmät sekä rakensimme yhdessä kuntien ja oikeusministeriön kanssa valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan. Lisäksi uudistimme lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ja rakensimme Kiinteistökaupan verkkopalvelun. Arkistointimme on sähköistä. Entistä parempia edellytyksiä Olemme ennakkoluuloton uuden tekniikan soveltaja ja haluamme olla mukana tietoyhteiskunnan rakentamisessa. Sähköisen asioinnin laajentaminen on nyt käsillä oleva haaste. Tietoturvan perustaso on saavutettu ja korotettu taso saavutetaan Tulosohjausmenettelyä käyttäen asioita on viety eteenpäin yhdessä ohjaavan ministeriön kanssa. Hallinnossa on syntynyt luottamus siihen, että voimme onnistua jatkossakin, ja olemme saaneet hoidettavaksemme uusia tehtäviä (mm. kiinteistöjen kirjaamisasiat ja niiden tietojärjestelmäuudistus). Laitoksen taloutta on hoidettu tarkasti ja se on ollut kunnossa pitkään. Tämä on luonut yhdessä tuottavuusrahoituksen kanssa pohjaa uusille investoinneille. Tietojärjestelmäkehittämisen kautta on opittu myös tuloksellinen projektikulttuuri, jota on laajennettu kaikkeen kehittämiseen. Näin rajallisilla resursseilla on saatu aikaiseksi enemmän tuloksia. Kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa ja MML:n uudessa rakenteessa vuonna Uutta osaamista ja uusia osaajia tulee mukaan yhteiseen työskentelyyn. Näin voimme etsiä entistä parempia edellytyksiä tekemiseen ja asiakkaiden palvelemiseen. Tietotekniikassa näemme avaimen tuottavuuden kasvattamiseen. Nykyisin selviämme yli 700 henkilötyövuotta pienemmällä työpanoksella suuremmasta määrästä tehtäviä kuin aikoinaan. Tietotekniikasta on tullut laadun, jatkuvuuden ja laitoksen koko toiminnan kriittinen voimavara.

4 Maanmittauslaitos Tuotanto Yleishallinto MML MML GL TIKE Hallinnonalan tietotekniikkakeskus TIKE MML Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus GL MML Nykyisen henkilöstön sijoittuminen uuden Maanmittauslaitoksen toimintayksiköihin.

5 Amie Aalto viestintäpäällikkö, Tike Paikka, tieto ja tekniikka yhteen Tämä lehti on tehty siksi, että tutustuisimme toisiimme. Onhan se helpompaa muuttaa yhteen, kun on toisesta jokin haju. Parhaiten tietysti tutustuisi nokikkain, mutta kun siihen tulee harvoin tilaisuutta, saa lehtikin kelvata. Ja fyysistä muuttoahan tässä ei tapahdu. Yhteen2015-siirtoprojektia suunnitellessa on tämän tästä tullut vastaan paikkatiedon infrastruktuuri. Palan halusta päästä siihen syvemmälle! Karttaikkunaankin olen törmännyt, mutta mitä muuta on? Tietotekniikassa on omat avattavat asiansa, sanotaanpa vaikka se, millaista ketteryyttä edustavat ketterät menetelmät. Tämä on paikkaa, tietoa ja tekniikkaa, mutta tunteellahan me tätä muutosta teemme. Siksi onkin kiva löytää toinen toisistamme luovuutta ja lahjakkuutta. Maanmittauslaitoksesta löytyi ensitapaamisella huilisti, toisella hyvä videokuvaaja. Meidän eräältä järjestelmäsuunnittelijaltamme ilmestyi juuri cd, jonka kappaleet hän on itse sanoittanut, säveltänyt ja esittänyt. Voin vain kuvitella, mitä kaikkea löytyy tutkijoista, jotka tuottavat paikkatietoa Maasta avaruuteen! Siis luetaan, nähdään ja kuullaan! Kokemusta, osaamista, luovuutta ja lahjakkuutta Tietysti on syytä taas selittää, miksi muutamme yhteen. Olemme kuulleet valtioneuvostotason selitykset, mutta itse löytämämme syyt purevat parhaiten. Heti ensikyläilyllä tikeläisten ja maanmittauslaitoslaisten kanssa näyttäytyivät edut, joita tulee mobiiliteknologian yhteisestä soveltamisesta. Ei tarvitse enää erikseen tehdä pohjatöitä, vaan voimme hyödyntää toistemme kokemusta ja osaamista.

6 Paula Litkey työskentelee Geodeettisen laitoksen erikoistutkijana ja käsittelee työssään muun muassa aineistoja, jotka rakentuvat ilmakuvista ja muista kaukokartoitusvälineistä saaduille tiedoille. Viime aikoina olen ollut mukana erityisesti muutostulkintaa ja aikasarjoja käyttävässä pintamallitutkimuksessa. Esimerkkinä tästä kokeellisesta työstä voisi antaa myrskyn aiheuttamat metsätuhot. Tutkimme, missä kohtaa pinnan taso on muuttunut korkeasta matalaksi eli missä kohtaa metsäalueella on todennäköisesti kaatunut puita. Jatkotyönä tälle metsätuhot esitettiin vielä karttana Google Earthissä. Halusimme osoittaa, että on mahdollista näyttää konkreettisesti metsänomistajille, mistä osasta metsää on kaatunut puuryhmä ja millaisia tuhoja myrskystä on koitunut. Geodeettisella laitoksella tutkitaan, kokeillaan ja kehitetään myös uudenlaisia mittalaitteita. Esimerkiksi hyperspektrilidar on instrumentti, joka lähettää ja vastaanottaa pulsseja useilla valon aallonpituusalueilla. Omat työtehtäväni liittyvät lähinnä datan käsittelyyn. Selvitämme, miten uusia kaukokartoitusaineistoja voidaan tallentaa avoimiin tiedostomuotoihin niin, ettei data ole mitään hyvin eksoottista sellaista, jonka vain yksi ihminen saisi avattua omalla koneellaan. Tarkoituksena on, että kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus käyttää avoimia aineistoja. Geodeettisessa laitoksessa Paula on viihtynyt hyvin. Täällä on todella mukava ilmapiiri ja toimiva virkistyspuoli. En muista työskennelleeni missään muussa paikassa, jossa olisi ollut näin mukavaa tehdä töitä. Meillä uskaltaa mennä kysymään apua ihan keneltä tahansa sitä tarvittaessa. Olemme vielä niin pieni laitos, että käytännössä kaikki tuntevat toisensa. Keskusteluyhteys on olemassa myös kaikkiin osastonjohtajiin ja ylijohtajaan. Yhdistymistä Maanmittauslaitoksen ja Tiken kanssa Paula odottaa mielenkiinnolla. Toivon totta kai, että tällä tavoin saataisiin enemmän tietämystä. Meidän kannaltamme ehkä suurin anti voi olla siinä opissa, miten päästään näistä uusista tutkimuksista käytännön prosesseihin ja toimintaan. haastattelu ja KUVA OONA LAVONSALO KUVA Jyri Näränen

7 Tiina Sarjakoski Professori, tutkimusjohtaja, Geodeettinen laitos Geodeettinen laitos paikka tieto tekniikka Geodeettinen laitos on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos, jossa työskentelee tällä hetkellä 94 henkilöä. Heistä lähes puolella on tutkijan koulutus. Geodeettisessa laitoksessa tehdään paikkatietoinfrastruktuureja tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä. Laitos harjoittaa kansainvälistä tieteellistä tutkimusta Geodesian ja geodynamiikan, Geoinformatiikan ja kartografian, Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian sekä Navigoinnin ja paikannuksen osastoilla. Geodeettinen laitos tarjoaa tieteellisen perustan Suomen kartoille, paikkatiedoille ja paikannukselle. Laitos ylläpitää kansallisia referenssijärjestelmiä ja infrastruktuureita: pysyvistä Global Navigation Satellite Systems (GNSS) -vastaanottimista koostuvaa FinnRef -verkkoa, koordinaatti- ja korkeuskiintopisteverkkoja, painovoimaverkkoa, Metsähovin tutkimusasemaa ja Nummelan normaaliperusviivaa. Geodeettinen laitos on myös pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallinen mittanormaalilaboratorio. Tutkimuksen rahoitus koostuu paitsi valtion talousarviorahoituksesta myös maksullisesta ja yhteisrahoitteisesta tuotosta. Tärkeimmät tutkimus- hankkeiden rahoittajatahot ovat Suomen Akatemia, Tekes, Euroopan unioni, Euroopan avaruusjärjestö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta. Geodeettisessa laitoksessa tutkitaan ja kehitetään paikkatietojen mittaus-, prosessointi- ja hyödyntämismenetelmiä, ja laitos pyrkii jatkuvasti demonstroimaan uusien teknologioiden mahdollisuuksia. Suomen Akatemia valitsi Geodeettisen laitoksen johtaman laserkeilauksen tutkimusryhmittymän tutkimuksen huippuyksiköksi kaudelle Geodeettisen laitoksen tutkimus kattaa koko paikkatietoinfrastruktuurin arvoketjun aina tiedonkeruusta käyttäjäsovelluksiin. Yksi esimerkki käyttäjäsovelluksista on laitoksen Tassu-monikosketuskartta, joka on parhaillaan Suomen Luontokeskus Haltiassa opastamassa retkeilijöitä.

8 Amie Aalto viestintäpäällikkö, Tike Hanna Ikäheimo viestinnän asiantuntija, Tike MONTA YHTEISTÄ PAIKKAA, TIETOA JA TEKNIIKKAA Kun maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksessa eli Tikessä kävi äskettäin vierailulla MML:n asiantuntijoita, jotka toimivat siirtoprojektissa eri tehtävissä, löytyi jo monta yhteistä paikkaa, tietoa ja tekniikkaa. Näitä löytyy vuorovaikutuksen jatkuessa varmasti lisää. Meitähän on Tikessä parisensataa, noin 140 tietotekniikan palvelutuotannossa. Tietotekniikan asiantuntijat tekevät ja ylläpitävät räätälöityjä tietojärjestelmiä, joita Tiken asiakkaat tarvitsevat lainsäädännön toimeenpanotehtävissään. Tällaisia asiakkaita ovat esimerkiksi Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sekä maa- ja metsätalousministeriö. Asiakkaiden omistamia järjestelmiä käyttävät mm. ELY-keskusten ja AVIen virkailijat, kuntien ympäristöterveydenhuollon ja maaseututoimen ihmiset sekä maatalous- ja maaseutuyrittäjät. Järjestelmillä on tunnistautumista vaativaa käyttäjää. Valmiita sovelluskehyksiä Tietojärjestelmiä tuottaa monikin organisaatio, mutta Tiken erikoisuus maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietotekniikan palvelukeskuksena on siinä, että se tuottaa lainsäädäntöön perustuvia tietojärjestelmiä julkishallinnon organisaatioille. Tike ei tuota voittoa vaan ainoastaan kattaa kustannukset. Yksittäisille virastoille olisi todella vaivalloista, jos aina uutta tietojärjestelmää tarvittaessa pitäisi aloittaa lähtöruudusta. Kun uuden tietojärjestelmän rakentaa palvelukeskus, se voi käyttää rakennuspalikkana sovelluskehystä, joka jo sisältää yhteiskäyttöisiä osia. Päälle ei tarvitse kuin rakentaa uudet osat. Aikaa, vaivaa ja rahaa säästyy. Yhteistyöllä osaaminen moninkertaistuu Tike käyttää konsultteja palvelutuotannon tukena, ja Tiken tiloissa tietojärjestelmiä toteuttaa viitisenkymmentä konsulttia. Kun Tike palvelukeskuksena tuottaa useita järjestelmiä, se voi varata tiettyihin tarkoituksiin parhaimmat osaajat ja sitouttaa nämä järjestämällä heille aina töitä. Toimittajanhallinnan avulla Tike säästää konsulttien käytössä asiakaspäällikkömme arvion mukaan 20 % virastojen rahaa. Yhteiseksi paikaksi, tiedoksi ja tekniikaksi osoittautui MML:n ja Tiken asiantuntijoiden tapaamisessa kokemusten ja osaamisen vaihto. Tike kehittää Eviralle mobiilivalvontaa ja MML maastotyön tablettiratkaisuja. Yhteistyöllä vältytään päällekkäiseltä pohjatyöltä ja moninkertaistetaan osaaminen.

9 KUVA JANNE LEHTONEN Topi Laamanen kuvailee työtehtäviään Tikessä monipuolisiksi. Oli puhe sitten palveluvastaavan, ohjelmistotuotantoprosessin omistajan, projektin arkkitehdin tai teknisen koordinaattorin roolista, työtä luonnehtii erilaisten tehtävien ja projektien suunnittelu, priorisointi ja ohjaus. Teen todella paljon erityyppisiä työtehtäviä, mistä tietenkin seuraa se, että saan olla mukana monessa sekä tavata ja auttaa erilaisia ihmisiä. Jatkuvina tehtävinään Topi mainitsee muun muassa Tiira-sovelluskehyksen, jonka avulla rakennetaan toimialan räätälöidyt Java-sovellukset. Tiira-sovelluskehys on yhteiskäyttöinen tuote, jota käytännössä kaikki meidän tekemämme uudet järjestelmät käyttävät hyväkseen. Jos jossain sovellusversiossa paljastuu esimerkiksi ongelma, niin sitten se on myös minun ongelmani ja se koskee mahdollisesti laajaa joukkoa järjestelmiä. Tiira on aika kriittinen komponentti meidän järjestelmiemme toimivuuden kannalta. Myös sähköisen asioinnin ratkaisut ovat entistä enemmän Tiken toiminnassa pinnalla. Aikaisemminhan olemme tehneet järjestelmiä enemmän viranomaiskäyttöön, mutta nyt olemme siirtyneet sähköiseen asiointiin myös loppuasiakkaiden kohdalla. Tekniikka on mennyt todella paljon eteenpäin ja siinä vauhdissa pitää jatkuvasti pysyä mukana. Asiointijärjestelmät eivät voi enää näyttää sellaisilta, miltä ne ovat joskus näyttäneet. Tiken, Geodeettisen laitoksen ja Maanmittauslaitoksen yhdistymisessä Topi korostaa positiivista asennetta. Maanmittauslaitos on käsitykseni mukaan aikaisemmin tehnyt itselleen järjestelmiä, kun mehän taas olemme tehneet niitä eri asiakkaille. Siinä mielessä yhdistyminen on varmaan uusi kuvio kaikille. Mutta varmasti positiivinen asenne ratkaisee tässä aika paljon, kuten kaikissa uudistushankkeissa. Uskon, että isommasta porukasta voi löytyä laajemmin osaamista, joka hyödyttää kaikkia. haastattelu ja KUVA OONA LAVONSALO

10 Marja Rantala ylijohtaja, Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos on vahva kivijalka Maanmittauslaitos tuottaa tietoa maasta ja huolehtii maanmittaustoimituksista, kiinteistötiedoista, kartta-aineistoista sekä lainhuudoista ja kiinnityksistä. Palveluksessamme on noin 1850 osaajaa. Ylläpidämme yhteiskunnan kannalta merkittäviä perusrekistereitä: kiinteistötieto- ja maastotietojärjestelmää. Kaikkiaan ydin- ja tukitehtäviemme käytössä on 140 järjestelmää. Maanmittauslaitos on edelläkävijä avoimen datan alueella. Avasimme maastotiedot vapaaseen käyttöön vappuna Verkkopalvelujamme hyödynnetään laajasti: Kiinteistötietopalvelulla on yli ammattilaiskäyttäjää ja jo kypsässä iässä oleva Karttapaikka on tunnettu ja kiitetty palvelumme. Paikkatietoinfrastruktuuriin liittyvä tuki ja neuvonta muille viranomaisille on niin ikään keskeinen tehtävämme. Tuen ja neuvonnan lisäksi kehitämme Paikkatiedon palvelualustaa, koko hallintoa palvelevaa hallinnon karttapalvelua sekä paikkatiedon viitearkkitehtuuria. Meillä on standardointiosaamista ja toimimme aktiivisesti myös kansainvälisesti. Uusia tuulia jonka olemme yhdessä laatineet ja jonka toteuttamisesta olemme kaikki yhteisvastuussa. Panostamme ammattimaiseen esimiestyöhön ja johtamiseen. Osaava ja innovoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme ja asiakkaiden tarpeiden laadukas ja koko valtakunnassa tasapuolinen toteuttaminen ohjaa kaikkea toimintaamme. Kaikki MML:n tietohallintoon ja paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen ja tukeen liittyvät tehtävät on koottu Tukipalvelut-toimintayksikköön. Tukipalveluissa työskentelee noin 200 tietohallinnon, tietoturvan, tiedonhallinnan, tuotannon asiantuntijatuen ja paikkatietoinfran asiantuntijaa. Panostamme parhaillamme tietohallinnon prosessien ja palveluiden kuvaamiseen ja jalkauttamiseen. Prosessien, vastuiden ja roolien selkeys helpottaa meitä kaikissa tulevissa muutoksissa, kuten myös tässä GL:n, Tiken ja MML:n yhdistymisessä. Tietohallintomallin jatkokehittäminen ja selkiyttäminen on paitsi uuden Maanmittauslaitoksen, myös koko hallinnonalan menestyksen kannalta välttämätöntä mahdollisuuksien mukaan jo vuoden 2014 aikana ja ehdottomasti jälkeen. Vuoden 2014 alusta Maanmittauslaitoksessa toimii kolme toimintayksikköä: tuotanto, yleishallinto ja tukipalvelut. Toimimme hyvässä yhteistyössä kaikilla tasoilla yli toiminta-, tulosyksikkö- ja vastuualuerajojen. Meillä on vain yksi yhteinen monivuotinen strateginen tulossopimus,

11 Jani Kylmäaho on työskennellyt Maanmittauslaitoksessa viitisen vuotta ja viihtynyt johtavan asiantuntijan tehtävässään hyvin. Paikkatietoinfran parissa työskentely on yksi Janin työnsaran avainasioista. Kun minua pyydettiin tänne töihin, tulin mielelläni, sillä näin Maanmittauslaitoksen olevan oman alani näköalapaikka Suomessa. Oli odotettavissa, että pääsen tekemään paljon yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Kun rakennamme koko Suomen yhteistä paikkatiedon infrastruktuuria, niin silloin ei ole pelkästään ratkaisevaa se, mitä laitoksessa tehdään, vaan myös hyvin paljon se, mitä saadaan aikaan yhteistyössä muiden kanssa. Tällä hetkellä Janin aikaa vie Oskari-alusta, jolla on tarkoitus tuottaa avoimella lähdekoodilla välineitä paikkatiedon hyödyntämiseen. Eri tiedontuottajat, viranomaiset ja kunnat ovat keränneet paljon aineistoja, jotka on liitetty paikkatietoinfraan ja jotka ovat katseltavissa Oskarialustaan perustuvassa Paikkatietoikkunassa. Esimerkiksi kuntien tuottamista tilastoista pystytään näin visualisoimaan kuntapohjaisia tietoja suoraan kartalle. Oskaria voidaan jossain mielessä verrata maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiiraalustaan, jonka avulla voidaan välttää päällekkäisen työn tekemistä. Jani kiittelee myös Maanmittauslaitoksen työkulttuuria, jota luonnehtii hänen mielestään vapaus ja vastuu. Maanmittauslaitoksessa luotetaan ihmisten asiantuntemukseen. Täällä on talo täynnä alan asiantuntijoita, joilta saa myös tarvittaessa apua. Geodeettisen laitoksen, Tiken ja Maanmittauslaitoksen yhdistymisen Jani näkee Suomen mittakaavassa ainutlaatuisena paikkatieto-osaamisen keskittymänä. Toisaalta yhdistyminen voi tuoda mukanaan myös haasteita. Itse toivon, että kaikki pystyisivät suhtautumaan muutokseen ennakkoluulottomasti. Henkilökohtaisesti en näe yhdistymisessä mitään kamalia uhkakuvia, vaan pikemminkin mahdollisuuksia. haastattelu OONA LAVONSALO KUVAT ANTERO AALTONEN

12 Ari Tella projektijohtaja, Maanmittauslaitos Tästä hyötyvät kaikki Valtion talousarvioesityksen 2014 mukaan Maaja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä valmistaudutaan keskittämään vuoden 2015 alusta lukien Maanmittauslaitokseen. Yhdistyneessä virastossa tulee olla Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus muodossa tai toisessa. Samalla on huolehdittava tuloksellisuudesta sekä pidettävä kustannukset läpinäkyvinä. Toimintojen turvaaminen siirtymävaiheessa on tärkeää: ne siirretään nykyisinä kokonaisuuksina ( as is ), ja samalla yleishallinto- ja tukitehtäviä keskitetään. Laajempi organisaation toimintamallin kehittäminen käynnistetään erillisenä hankkeena. As is tarkoittaa, että siirtymävaiheessa ne nykyiset Tiken ja GL:n toimintokokonaisuudet, jotka eivät mene Luonnonvarakeskukseen tai Valtoriin, siirtyvät Maanmittauslaitokseen. Ne henkilöt, jotka siirtyvät Maanmittauslaitokseen, sijoittuvat näihin entisiin toimintakokonaisuuksiinsa, joiden toiminta jatkuu normaalisti. Innostavaksi ja houkuttelevaksi kumppaniksi Keskittämällä luodaan nykyistä paremmat edellytykset palveluiden ja tietoresurssien sähköistymiselle, arkkitehtuurin yhtenäistymiselle ja valtion yhteisten ICT-palveluiden käytölle. Samalla tiivistetään paikkatietotekniikan tutkimuksen, kehittämisen ja tukitoimintojen välistä yhteyttä siten, että tehtävien kokoamisesta saadaan selvästi kokonaistaloudellista hyötyä. MML:n, GL:n ja Tiken yhdistämisellä pyritään myös siihen, että aikaisempaa laajempi ja monitieteellisempi tutkimusympäristö on innostava ja houkutteleva yhteistyökumppani sekä kilpailukykyinen työnantaja. Uusi virasto tarjoaa lisäksi laajan palvelupisteverkoston. Hallintorakenteiden keventyminen, tehtävien päällekkäisyyksien poistuminen ja toiminnan rationaalinen järjestäminen tuottavat varsinaisen yhdistymisajankohdan jälkeen säästöjä. Kun toiminta tehostuu, siitä hyötyvät myös asiakkaamme.

13 Pirkko Yliselä viestintäjohtaja, Maanmittauslaitos Ensi vuotta odotellessa Juhlapuheissa sanotaan, että Maanmittauslaitos on vahva vastaanottaja. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tulijat ovat tervetulleita Maanmittauslaitokseen. Valmistaudumme GL:n ja Tiken tulemiseen huolellisesti ja valmistamme meidät kaikki tähän muutokseen monin eri tavoin. Huolella valmistautuminen on yksi organisaatiouudistuksen peruskivistä. Meillä Maanmittauslaitoksessa se tehdään projektissa, jonka osaprojekteissa kaikki mietitään ja suunnitellaan etukäteen mahdollisimman tarkkaan toteuttamista vaille valmiiksi. Yhteen2015-projektissa on lainsäädännön, yleishallinnon, asiakasohjauksen ja -rahoituksen, tehtävien ja johtamisen, tietojärjestelmien, hallinnon tietojärjestelmien yhdistämisen sekä viestinnän osaprojektit. Henkilöstöhallinto, koulutus ja perehdyttäminen ovat suunnitelmassa yhtenä tärkeänä osana. Tiivistä yhteistyötä Vahvaan vastaanottamiseen kuuluu myös se, että pidämme tulevat maanmittuulaiset koko ajan perillä siitä, mitä on suunnitteilla. Tätä varten rakennamme yhteisen extranet-sivuston. Tämä otetaan käyttöön helmi-maaliskuussa ja sivustolle kootaan muutakin tietoa kuin vain projektin muistioita. Lämpimästi tervetuloa! Vuoden aikana järjestettävät tilaisuudet, koulutukset ja infot valmistavat siirtymistä vaivattomasti Maanmittauslaitokseen. Tässä muutoksessa muuttoautoille ei ole tarvetta, sillä kaikkien toimipaikat säilyvät nykyisinä. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita Maanmittauslaitokseen. Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kalliota lainaten: luodaan yhdessä uusi, upea Maanmittauslaitos, jossa arvostamme toinen toistemme työtä. Jokaisessa osaprojektissa on edustajat kaikista kolmesta virastosta ja myös asiakasvirastoilla on edustajat asiakasohjauksessa ja -rahoituksessa. Samoin henkilöstöjärjestöillä on vahva edustus. Näin taataan se, että tieto kulkee talosta toiseen ja työyhteisön sisällä.

14 Vastauksia hyviin kysymyksiin Jääkaudella jäät olivat paksuimmat Pohjanlahden kohdalla ja painoivat maata eniten kasaan. Olen lukenut, että siellä maa voi siksi kohota vielä 100 metriä. Häviääkö Pohjanlahti joskus kokonaan, jääkö jäljelle pelkkä joki vai mitä tapahtuu ja milloin? Professori, osastonjohtaja Markku Poutanen Geodeettisen laitoksen Geodesian ja geodynamiikan osastolta vastaa Jäljellä oleva maannousu on vielä noin 100 metriä. Nousunopeus on Merenkurkussa noin yhdeksän millimetriä vuodessa. Se hidastuu vähitellen, mutta jatkuu vielä tuhansia vuosia. Onkin mahdollista, ettei koko palautuminen ehdi tapahtua ennen uutta jääkautta. Merenkurkun kohdalla meri on varsin matala, joten aikaa myöten se kuroutuu lähes umpeen. Perämerestä tulee melkein sisäjärvi, joka on yhteydessä eteläisempään Pohjanlahteen vain kapean salmen kautta. Aikaa tähän kuluu muutama tuhat vuotta, mutta tällä hetkellä nopeutuva globaali merenpinnan nousu hidastaa maannousua merenpintaan nähden jonkin verran. Sekä maannousua että merenpinnan nousua voidaan seurata tarkoilla geodeettisilla mittauksilla. Ohjelmistokehityksessä on siirrytty vesiputousmallista ketterään kehitykseen. Mitä se tarkoittaa tietojärjestelmän hankkijalle?

15 Pääsuunnittelija Topi Laamanen Tikestä vastaa Ketteriä menetelmiä käyttävissä tietojärjestelmäprojekteissa tilaaja ja toteuttajaorganisaatio tekevät tiivistä yhteistyötä. Projektin alussa ei tehdä massiivista määrittelyä, vaan projektia viedään eteenpäin pienissä paloissa ja määrittelyä tarkennetaan jatkuvasti. Tärkeimpinä tavoitteina ovat toimiva ohjelmisto, jatkuva kommunikointi ja valmius suunnanmuutoksiin. Tällöin hankintaakaan ei voi tehdä perinteiseen tapaan, jossa lopputuotteen kaikki ominaisuudet on tarkasti etukäteen määritelty. Mökkipaikkansa omistusoikeuden voi todistaa lainhuudolla. Mistä nimi lainhuuto peräisin? Miksei se voisi olla vaikka omistusoikeustodistus tai kirjattu omistusoikeus? Kirjaamislakimies Taina Hiiri Maanmittauslaitoksesta vastaa Lainhuudatus- ja kiinnitysjärjestelmällä on pitkät perinteet. Historiallisesti kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmä on ollut osa tuomioistuinlaitosta (kihlakunnanoikeudet, raastuvanoikeudet, alioikeusuudistuksen jälkeen käräjäoikeudet) Ruotsi-Suomessa jo keskiajalta lähtien. Lainhuudatuksessa pyrittiin ennen kaikkea turvaamaan myyjän sukulaisten etuosto-oikeus perintömaahan tekemällä kiinteistökauppa julkiseksi varsinkin maaseudulla. Vuoden 1734 lain mukaan kiinteistön kaupan laillistuminen maaseudulla edellytti kuulutusta kolmilla perättäisillä käräjillä, joita pidettiin puolivuosittain. Lopulta, kun lunastusvaatimuksen esittämisen määräaika (vuosi kuulutusten jälkeen) oli kulunut umpeen, sitä seuraavilla käräjillä ostajalle myönnettiin kiinnekirja. Muun muassa tästä tulee kirjaamismenettelyn nimi lainhuuto. Maakaaren järjestelmässä haluttiin säilyttää vanha ja vakiintunut nimi, lainhuuto, vaikka se ei enää mitenkään kuvaa kirjaamismenettelyä. Käytännössä lainhuudatuksella tarkoitetaan kiinteän omaisuuden saannon kirjaamista.

16 Kannen KUVA Antero aaltonen

TTT. tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

TTT. tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA TTT 2008 tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sisällysluettelo Tapamme tehdä töitä 1 Pääjohtajan katsaus 2 Maanmittauslaitos on asiakkaita varten 4 Rekisterit ja tietokannat huippuvireessä

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS MAANMITTAUSLAITOKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Maastotietoa vuonna 2030 HISSILLÄ omalle kiinteistölle Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ TÄSSÄ NUMEROSSA MAANMITTAUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Maanmittauspäivät Dipolissa vielä ehdit mukaan. Viisasten kivi löytyi Heinolasta. Ilmakuvia viistoon ja pystyyn Maanmittari vesillä

Maanmittauspäivät Dipolissa vielä ehdit mukaan. Viisasten kivi löytyi Heinolasta. Ilmakuvia viistoon ja pystyyn Maanmittari vesillä 1/2015 Maanmittauspäivät Dipolissa vielä ehdit mukaan Viisasten kivi löytyi Heinolasta Ilmakuvia viistoon ja pystyyn Maanmittari vesillä MAANMITTAUSLAITOS MUUTTUU JA MUKAUTUU ÄLYKÄSTÄ ERIKOISTUMISTA RAKENNUS-

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti. Muutosten veturina pääjohtaja. Kuuntele, ohjaa ja kannusta Bloggaan siis olen

Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti. Muutosten veturina pääjohtaja. Kuuntele, ohjaa ja kannusta Bloggaan siis olen 4 2012 Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti Muutosten veturina pääjohtaja Kuuntele, ohjaa ja kannusta Bloggaan siis olen Teksti niko saatsi/ark Lääninmaanmittauskonttoreiden historia alkaa vuodesta 1725.

Lisätiedot

Paikka, tieto & tekniikka yhteen. Laadukas kirjaamishakemus nopeuttaa käsittelyä. Aallon tutkijoilta apuja maastotietojen kehitystyölle

Paikka, tieto & tekniikka yhteen. Laadukas kirjaamishakemus nopeuttaa käsittelyä. Aallon tutkijoilta apuja maastotietojen kehitystyölle Maanmittauslaitoksen asiakaslehti 3/2014 Paikka, tieto & tekniikka yhteen Laadukas kirjaamishakemus nopeuttaa käsittelyä Aallon tutkijoilta apuja maastotietojen kehitystyölle Sisältö 3 Pääkirjoitus Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007. Sisältö. Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

VUOSIKERTOMUS 2007. Sisältö. Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Etusivu Tiken kurkiaura 2 Tiken toiminnan painopisteet 3 Tiken toiminta-alueet 4 Ylijohtajan katsaus 5 Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Teema: Erilaisina yhdessä. Lyhyt oppimäärä lyhenteistä. NLS Goes To Sea

Teema: Erilaisina yhdessä. Lyhyt oppimäärä lyhenteistä. NLS Goes To Sea Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti 1 / 2015 Lyhyt oppimäärä lyhenteistä NLS Goes To Sea Teema: Erilaisina yhdessä oma kynä Maanmittauslaitos 2015 uudistuksen iso kuva Uudistunut Maanmittauslaitos aloitti

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Neljännesvuosisata Nepalissa

Neljännesvuosisata Nepalissa CONSULTING PEOPLE 1 2015 4 9 Energiaosaajat palveluksessasi 18 21 Kokeilutaloutta ja tiedolla johtamista 32 Neljännesvuosisata Nepalissa FCG Consulting People 1 2015 1 Pääkirjoitus Sisältö Arvoisa lukija,

Lisätiedot

Mittaamisen mullistukset. VRS-teknologian nykytila ja tulevaisuus. Ajanmittaus ja paikannus

Mittaamisen mullistukset. VRS-teknologian nykytila ja tulevaisuus. Ajanmittaus ja paikannus 3/2010 Mittaamisen mullistukset VRS-teknologian nykytila ja tulevaisuus Ajanmittaus ja paikannus Paikkatietojen kysyntä kasvaa Liikkuvaa maanmittausta Digiroadista laatutietoja Paikkatiedot Elisan liiketoiminnassa

Lisätiedot

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Me muuttujat Järvenpään kaupungin Asiakkaan asialla -muutoshankkeen lehti, Joulukuu 2012 Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Maahanmuuttaja kaipaa tietoa,

Lisätiedot

Toimipisteestä palvelupisteeksi. Tavoitteena säällinen elämä. Oi kuusipuu

Toimipisteestä palvelupisteeksi. Tavoitteena säällinen elämä. Oi kuusipuu Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti 5 / 2013 Toimipisteestä palvelupisteeksi Tavoitteena säällinen elämä Oi kuusipuu maanmittarin vermeet Osa 5: Lakikirja Teksti ja kuva: Jussi Tossavainen Kaikki hyvä

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon

Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon 2/09 AsiakaSlehti Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon SISÄLTÖ 7 12 14 18 19 20 22 24 27 GTK etsii ratkaisuja digitoinnin ergonomiaan Ylläpito- ja tukipalvelu varmistaa investoinnin hyödyt Paikkatieto

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010

Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010 Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010 Kertomuksia muutoksen vuodesta 2010 Maanmittauslaitoksessa tehtiin suuria ja pieniä muutoksia vuoden 2010 aikana. Muutokset koskettivat tavalla tai toisella koko henkilöstöä.

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia arjen tekojen pohjaksi

Henkilöstöstrategia arjen tekojen pohjaksi 1 2010 Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti Sirkka Harjun aurinkolomalla ei hypätty oitis lepolassiin Henkilöstöstrategia arjen tekojen pohjaksi Maanmittauslaitos uusii ulkonäkönsä Se, että rakennustietoja

Lisätiedot

Maanmittausalan koulutus murroksessa Maalaserkeilaimet. Takymetri työkalu moneen käyttöön

Maanmittausalan koulutus murroksessa Maalaserkeilaimet. Takymetri työkalu moneen käyttöön 4/2010 Maanmittausalan koulutus murroksessa Maalaserkeilaimet Takymetri työkalu moneen käyttöön Kiinteistökauppa verkkoon Kirjaamisprosessi Terrasolid menestyksekäs vientiyritys Jyväskylä kehittää suunnittelun

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2012 lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Avainluvut... 9 Päivittäis- ja erikoistavarakauppa...10

Lisätiedot

Teema: Rohkeus ja kyky uuden luomiseen. MML Terveys 2015 mittarit kunnossa? Kesäsuunnitelmia Sommarplaner

Teema: Rohkeus ja kyky uuden luomiseen. MML Terveys 2015 mittarit kunnossa? Kesäsuunnitelmia Sommarplaner Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti 2 / 2015 Teema: Rohkeus ja kyky uuden luomiseen MML Terveys 2015 mittarit kunnossa? Kesäsuunnitelmia Sommarplaner erikoinen työ Teksti Jussi Tossavainen Mitä jäbä duunaa?

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

HAUS tiiviisti mukana valtion muutoksessa. Anneli Temmes VIRKAMIES ON KUIN HUIPPU- TAITEILIJA

HAUS tiiviisti mukana valtion muutoksessa. Anneli Temmes VIRKAMIES ON KUIN HUIPPU- TAITEILIJA haus kehittämiskeskus oy:n asiakaslehti 1-2010 www.haus.fi HAUS tiiviisti mukana valtion muutoksessa ONKO ARMO- JOHTAMISELLE TILAA? PALKEILLA TAVOITTEET KORKEALLA Anneli Temmes VIRKAMIES ON KUIN HUIPPU-

Lisätiedot

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents 1. Käytetty luokittelukehikko ja määrät luokittain... 2 2. Ideointi ja palvelukehitys... 3 3. Tuotanto... 7 4. Asiakkaan kohtaaminen...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Avoimen datan aarteet auki kehittäjille

Avoimen datan aarteet auki kehittäjille TOUKOKUU 2013 KIRJOITUKSIA DIGITAALISESTA SUOMESTA Avoimen datan aarteet auki kehittäjille Viranomaiset avaavat tietovarantojaan. Yhdistämällä ja jalostamalla avointa dataa voidaan kehittää uusia palveluita

Lisätiedot

BUILDERnews BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 1/2013. Rakentamisen laatu ja työturvallisuus ovat taas pinnalla rakentamisesta keskusteltaessa

BUILDERnews BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 1/2013. Rakentamisen laatu ja työturvallisuus ovat taas pinnalla rakentamisesta keskusteltaessa BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 1/2013 BUILDERnews 2 4 8 Rakentamisen laatu ja työturvallisuus ovat taas pinnalla rakentamisesta keskusteltaessa Asiakas-case: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy luottaa

Lisätiedot

Vuoden. palkitut TIETOLIITE. Aalto ES & Antti Rainio. Julkisen tiedon avaaminen kannattaa. Opiskelijat innostuivat kasvuyrittämisestä

Vuoden. palkitut TIETOLIITE. Aalto ES & Antti Rainio. Julkisen tiedon avaaminen kannattaa. Opiskelijat innostuivat kasvuyrittämisestä TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 1/2012 Vuoden 2011 palkitut Aalto ES & Antti Rainio Julkisen tiedon avaaminen kannattaa Opiskelijat innostuivat kasvuyrittämisestä Vuoden 2011 tietotekniikkatuote

Lisätiedot

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Sisältö Asiakaskokemus kilpailueduksi 3 Tarkistettiin omat uskomukset 4 Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Asiakkuuksien hallintaa uudella otteella 9 Autokauppaan uusia tuulia 10 Toiminta uuteen mittakaavaan

Lisätiedot