Paikka, Tekniikka. yhdessä eteenpäin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka, Tekniikka. yhdessä eteenpäin"

Transkriptio

1 Paikka, Tieto, Tekniikka yhdessä eteenpäin

2 Vuonna 2013 Maanmittauslaitoksessa tehtiin kiinteistötoimitusta Vuonna 2013 ratkaistiin kirjaamisasiaa Henkilöstöä: Naisia 56 % Henkilöstön keski-ikä noin 51 vuotta Palvelupisteitä 35 paikkakunnalla Työajoa km (2013) Videoneuvotteluhuoneita 54 kpl Tiesitkö, että MML:ssa on 37 Riittaa! Vuonna 2013 Geodeettisessa laitoksessa kuusi tutkijaa väitteli tohtoriksi Yksi toimipiste ja yksi tutkimusasema Henkilöstöä: 94 Henkilöstöstä 40 % tohtoreita Naisia 35 % Keski-ikä noin 41 vuotta Yhden, kahden tai kolmen hengen työhuoneita yhteensä 49 kpl 4 jääkaappia Ruokapaikkoja 200 metrin säteellä Masalan toimipisteestä 0 Tiesitkö, että GL:ssä on kolme Virtasta ja kolme Cheniä! Vuonna 2013 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus ylläpiti 96:ta asiakkaiden omistamaa tietojärjestelmää Vuonna 2013 Tikessä vietiin läpi 26 asiakasvirastojen tietojärjestelmäprojektia Tike tuottaa it-palveluja myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle Henkilöstöä: noin 200 Miehiä 52 % Keski-ikä 44 vuotta Tiken toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Lapinjärvellä, Porissa, Seinäjoella ja Tampereella. Tiesitkö, että Tikessä on neljä Petriä, joista yksi on Tiken ylijohtaja. Yhdistyminen kasvattaa osaamista ja parantaa kehittämismahdollisuuksia. Mennään Yhteen2015!

3 Risto Nuuros Ylijohtaja, Maanmittauslaitos Osaamista ja tietotekniikkaa hyödyntämässä Kun tarjolla ei ollut kaupallisia sovelluksia, Maanmittauslaitoksessa lähdettiin tekemään niitä itse. Tämän toiminnan myötä on syntynyt hyvä kyky tietotekniikan ja maanmittauksen osaamisen yhdistämiselle. Olemme tehneet paikkatietoja käsitteleviä tieto- ja tuotantojärjestelmiä ydinprosessiemme työkaluiksi. Aloitimme mittaus- ja laskentaohjelmista, rekisterien tallennuksesta, karttojen digitoinnista ja kartanpiirtämisen automatisoinnista. Kartoituksessa otettiin käyttöön digitaaliset stereotyöasemat, digitaalinen ilmakuvaus ja laserkeilaus. Toimitusja rekisterituotantoon rakennettiin paikkatietotekniikkaan perustuva JAKO-tietojärjestelmä ja tietopalvelu integroitiin näihin. Uudistimme muut kiinteistö- ja kartastotehtävien keskeiset tuotanto- ja tietopalvelujärjestelmät sekä rakensimme yhdessä kuntien ja oikeusministeriön kanssa valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan. Lisäksi uudistimme lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ja rakensimme Kiinteistökaupan verkkopalvelun. Arkistointimme on sähköistä. Entistä parempia edellytyksiä Olemme ennakkoluuloton uuden tekniikan soveltaja ja haluamme olla mukana tietoyhteiskunnan rakentamisessa. Sähköisen asioinnin laajentaminen on nyt käsillä oleva haaste. Tietoturvan perustaso on saavutettu ja korotettu taso saavutetaan Tulosohjausmenettelyä käyttäen asioita on viety eteenpäin yhdessä ohjaavan ministeriön kanssa. Hallinnossa on syntynyt luottamus siihen, että voimme onnistua jatkossakin, ja olemme saaneet hoidettavaksemme uusia tehtäviä (mm. kiinteistöjen kirjaamisasiat ja niiden tietojärjestelmäuudistus). Laitoksen taloutta on hoidettu tarkasti ja se on ollut kunnossa pitkään. Tämä on luonut yhdessä tuottavuusrahoituksen kanssa pohjaa uusille investoinneille. Tietojärjestelmäkehittämisen kautta on opittu myös tuloksellinen projektikulttuuri, jota on laajennettu kaikkeen kehittämiseen. Näin rajallisilla resursseilla on saatu aikaiseksi enemmän tuloksia. Kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa ja MML:n uudessa rakenteessa vuonna Uutta osaamista ja uusia osaajia tulee mukaan yhteiseen työskentelyyn. Näin voimme etsiä entistä parempia edellytyksiä tekemiseen ja asiakkaiden palvelemiseen. Tietotekniikassa näemme avaimen tuottavuuden kasvattamiseen. Nykyisin selviämme yli 700 henkilötyövuotta pienemmällä työpanoksella suuremmasta määrästä tehtäviä kuin aikoinaan. Tietotekniikasta on tullut laadun, jatkuvuuden ja laitoksen koko toiminnan kriittinen voimavara.

4 Maanmittauslaitos Tuotanto Yleishallinto MML MML GL TIKE Hallinnonalan tietotekniikkakeskus TIKE MML Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus GL MML Nykyisen henkilöstön sijoittuminen uuden Maanmittauslaitoksen toimintayksiköihin.

5 Amie Aalto viestintäpäällikkö, Tike Paikka, tieto ja tekniikka yhteen Tämä lehti on tehty siksi, että tutustuisimme toisiimme. Onhan se helpompaa muuttaa yhteen, kun on toisesta jokin haju. Parhaiten tietysti tutustuisi nokikkain, mutta kun siihen tulee harvoin tilaisuutta, saa lehtikin kelvata. Ja fyysistä muuttoahan tässä ei tapahdu. Yhteen2015-siirtoprojektia suunnitellessa on tämän tästä tullut vastaan paikkatiedon infrastruktuuri. Palan halusta päästä siihen syvemmälle! Karttaikkunaankin olen törmännyt, mutta mitä muuta on? Tietotekniikassa on omat avattavat asiansa, sanotaanpa vaikka se, millaista ketteryyttä edustavat ketterät menetelmät. Tämä on paikkaa, tietoa ja tekniikkaa, mutta tunteellahan me tätä muutosta teemme. Siksi onkin kiva löytää toinen toisistamme luovuutta ja lahjakkuutta. Maanmittauslaitoksesta löytyi ensitapaamisella huilisti, toisella hyvä videokuvaaja. Meidän eräältä järjestelmäsuunnittelijaltamme ilmestyi juuri cd, jonka kappaleet hän on itse sanoittanut, säveltänyt ja esittänyt. Voin vain kuvitella, mitä kaikkea löytyy tutkijoista, jotka tuottavat paikkatietoa Maasta avaruuteen! Siis luetaan, nähdään ja kuullaan! Kokemusta, osaamista, luovuutta ja lahjakkuutta Tietysti on syytä taas selittää, miksi muutamme yhteen. Olemme kuulleet valtioneuvostotason selitykset, mutta itse löytämämme syyt purevat parhaiten. Heti ensikyläilyllä tikeläisten ja maanmittauslaitoslaisten kanssa näyttäytyivät edut, joita tulee mobiiliteknologian yhteisestä soveltamisesta. Ei tarvitse enää erikseen tehdä pohjatöitä, vaan voimme hyödyntää toistemme kokemusta ja osaamista.

6 Paula Litkey työskentelee Geodeettisen laitoksen erikoistutkijana ja käsittelee työssään muun muassa aineistoja, jotka rakentuvat ilmakuvista ja muista kaukokartoitusvälineistä saaduille tiedoille. Viime aikoina olen ollut mukana erityisesti muutostulkintaa ja aikasarjoja käyttävässä pintamallitutkimuksessa. Esimerkkinä tästä kokeellisesta työstä voisi antaa myrskyn aiheuttamat metsätuhot. Tutkimme, missä kohtaa pinnan taso on muuttunut korkeasta matalaksi eli missä kohtaa metsäalueella on todennäköisesti kaatunut puita. Jatkotyönä tälle metsätuhot esitettiin vielä karttana Google Earthissä. Halusimme osoittaa, että on mahdollista näyttää konkreettisesti metsänomistajille, mistä osasta metsää on kaatunut puuryhmä ja millaisia tuhoja myrskystä on koitunut. Geodeettisella laitoksella tutkitaan, kokeillaan ja kehitetään myös uudenlaisia mittalaitteita. Esimerkiksi hyperspektrilidar on instrumentti, joka lähettää ja vastaanottaa pulsseja useilla valon aallonpituusalueilla. Omat työtehtäväni liittyvät lähinnä datan käsittelyyn. Selvitämme, miten uusia kaukokartoitusaineistoja voidaan tallentaa avoimiin tiedostomuotoihin niin, ettei data ole mitään hyvin eksoottista sellaista, jonka vain yksi ihminen saisi avattua omalla koneellaan. Tarkoituksena on, että kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus käyttää avoimia aineistoja. Geodeettisessa laitoksessa Paula on viihtynyt hyvin. Täällä on todella mukava ilmapiiri ja toimiva virkistyspuoli. En muista työskennelleeni missään muussa paikassa, jossa olisi ollut näin mukavaa tehdä töitä. Meillä uskaltaa mennä kysymään apua ihan keneltä tahansa sitä tarvittaessa. Olemme vielä niin pieni laitos, että käytännössä kaikki tuntevat toisensa. Keskusteluyhteys on olemassa myös kaikkiin osastonjohtajiin ja ylijohtajaan. Yhdistymistä Maanmittauslaitoksen ja Tiken kanssa Paula odottaa mielenkiinnolla. Toivon totta kai, että tällä tavoin saataisiin enemmän tietämystä. Meidän kannaltamme ehkä suurin anti voi olla siinä opissa, miten päästään näistä uusista tutkimuksista käytännön prosesseihin ja toimintaan. haastattelu ja KUVA OONA LAVONSALO KUVA Jyri Näränen

7 Tiina Sarjakoski Professori, tutkimusjohtaja, Geodeettinen laitos Geodeettinen laitos paikka tieto tekniikka Geodeettinen laitos on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos, jossa työskentelee tällä hetkellä 94 henkilöä. Heistä lähes puolella on tutkijan koulutus. Geodeettisessa laitoksessa tehdään paikkatietoinfrastruktuureja tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä. Laitos harjoittaa kansainvälistä tieteellistä tutkimusta Geodesian ja geodynamiikan, Geoinformatiikan ja kartografian, Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian sekä Navigoinnin ja paikannuksen osastoilla. Geodeettinen laitos tarjoaa tieteellisen perustan Suomen kartoille, paikkatiedoille ja paikannukselle. Laitos ylläpitää kansallisia referenssijärjestelmiä ja infrastruktuureita: pysyvistä Global Navigation Satellite Systems (GNSS) -vastaanottimista koostuvaa FinnRef -verkkoa, koordinaatti- ja korkeuskiintopisteverkkoja, painovoimaverkkoa, Metsähovin tutkimusasemaa ja Nummelan normaaliperusviivaa. Geodeettinen laitos on myös pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallinen mittanormaalilaboratorio. Tutkimuksen rahoitus koostuu paitsi valtion talousarviorahoituksesta myös maksullisesta ja yhteisrahoitteisesta tuotosta. Tärkeimmät tutkimus- hankkeiden rahoittajatahot ovat Suomen Akatemia, Tekes, Euroopan unioni, Euroopan avaruusjärjestö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta. Geodeettisessa laitoksessa tutkitaan ja kehitetään paikkatietojen mittaus-, prosessointi- ja hyödyntämismenetelmiä, ja laitos pyrkii jatkuvasti demonstroimaan uusien teknologioiden mahdollisuuksia. Suomen Akatemia valitsi Geodeettisen laitoksen johtaman laserkeilauksen tutkimusryhmittymän tutkimuksen huippuyksiköksi kaudelle Geodeettisen laitoksen tutkimus kattaa koko paikkatietoinfrastruktuurin arvoketjun aina tiedonkeruusta käyttäjäsovelluksiin. Yksi esimerkki käyttäjäsovelluksista on laitoksen Tassu-monikosketuskartta, joka on parhaillaan Suomen Luontokeskus Haltiassa opastamassa retkeilijöitä.

8 Amie Aalto viestintäpäällikkö, Tike Hanna Ikäheimo viestinnän asiantuntija, Tike MONTA YHTEISTÄ PAIKKAA, TIETOA JA TEKNIIKKAA Kun maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksessa eli Tikessä kävi äskettäin vierailulla MML:n asiantuntijoita, jotka toimivat siirtoprojektissa eri tehtävissä, löytyi jo monta yhteistä paikkaa, tietoa ja tekniikkaa. Näitä löytyy vuorovaikutuksen jatkuessa varmasti lisää. Meitähän on Tikessä parisensataa, noin 140 tietotekniikan palvelutuotannossa. Tietotekniikan asiantuntijat tekevät ja ylläpitävät räätälöityjä tietojärjestelmiä, joita Tiken asiakkaat tarvitsevat lainsäädännön toimeenpanotehtävissään. Tällaisia asiakkaita ovat esimerkiksi Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sekä maa- ja metsätalousministeriö. Asiakkaiden omistamia järjestelmiä käyttävät mm. ELY-keskusten ja AVIen virkailijat, kuntien ympäristöterveydenhuollon ja maaseututoimen ihmiset sekä maatalous- ja maaseutuyrittäjät. Järjestelmillä on tunnistautumista vaativaa käyttäjää. Valmiita sovelluskehyksiä Tietojärjestelmiä tuottaa monikin organisaatio, mutta Tiken erikoisuus maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietotekniikan palvelukeskuksena on siinä, että se tuottaa lainsäädäntöön perustuvia tietojärjestelmiä julkishallinnon organisaatioille. Tike ei tuota voittoa vaan ainoastaan kattaa kustannukset. Yksittäisille virastoille olisi todella vaivalloista, jos aina uutta tietojärjestelmää tarvittaessa pitäisi aloittaa lähtöruudusta. Kun uuden tietojärjestelmän rakentaa palvelukeskus, se voi käyttää rakennuspalikkana sovelluskehystä, joka jo sisältää yhteiskäyttöisiä osia. Päälle ei tarvitse kuin rakentaa uudet osat. Aikaa, vaivaa ja rahaa säästyy. Yhteistyöllä osaaminen moninkertaistuu Tike käyttää konsultteja palvelutuotannon tukena, ja Tiken tiloissa tietojärjestelmiä toteuttaa viitisenkymmentä konsulttia. Kun Tike palvelukeskuksena tuottaa useita järjestelmiä, se voi varata tiettyihin tarkoituksiin parhaimmat osaajat ja sitouttaa nämä järjestämällä heille aina töitä. Toimittajanhallinnan avulla Tike säästää konsulttien käytössä asiakaspäällikkömme arvion mukaan 20 % virastojen rahaa. Yhteiseksi paikaksi, tiedoksi ja tekniikaksi osoittautui MML:n ja Tiken asiantuntijoiden tapaamisessa kokemusten ja osaamisen vaihto. Tike kehittää Eviralle mobiilivalvontaa ja MML maastotyön tablettiratkaisuja. Yhteistyöllä vältytään päällekkäiseltä pohjatyöltä ja moninkertaistetaan osaaminen.

9 KUVA JANNE LEHTONEN Topi Laamanen kuvailee työtehtäviään Tikessä monipuolisiksi. Oli puhe sitten palveluvastaavan, ohjelmistotuotantoprosessin omistajan, projektin arkkitehdin tai teknisen koordinaattorin roolista, työtä luonnehtii erilaisten tehtävien ja projektien suunnittelu, priorisointi ja ohjaus. Teen todella paljon erityyppisiä työtehtäviä, mistä tietenkin seuraa se, että saan olla mukana monessa sekä tavata ja auttaa erilaisia ihmisiä. Jatkuvina tehtävinään Topi mainitsee muun muassa Tiira-sovelluskehyksen, jonka avulla rakennetaan toimialan räätälöidyt Java-sovellukset. Tiira-sovelluskehys on yhteiskäyttöinen tuote, jota käytännössä kaikki meidän tekemämme uudet järjestelmät käyttävät hyväkseen. Jos jossain sovellusversiossa paljastuu esimerkiksi ongelma, niin sitten se on myös minun ongelmani ja se koskee mahdollisesti laajaa joukkoa järjestelmiä. Tiira on aika kriittinen komponentti meidän järjestelmiemme toimivuuden kannalta. Myös sähköisen asioinnin ratkaisut ovat entistä enemmän Tiken toiminnassa pinnalla. Aikaisemminhan olemme tehneet järjestelmiä enemmän viranomaiskäyttöön, mutta nyt olemme siirtyneet sähköiseen asiointiin myös loppuasiakkaiden kohdalla. Tekniikka on mennyt todella paljon eteenpäin ja siinä vauhdissa pitää jatkuvasti pysyä mukana. Asiointijärjestelmät eivät voi enää näyttää sellaisilta, miltä ne ovat joskus näyttäneet. Tiken, Geodeettisen laitoksen ja Maanmittauslaitoksen yhdistymisessä Topi korostaa positiivista asennetta. Maanmittauslaitos on käsitykseni mukaan aikaisemmin tehnyt itselleen järjestelmiä, kun mehän taas olemme tehneet niitä eri asiakkaille. Siinä mielessä yhdistyminen on varmaan uusi kuvio kaikille. Mutta varmasti positiivinen asenne ratkaisee tässä aika paljon, kuten kaikissa uudistushankkeissa. Uskon, että isommasta porukasta voi löytyä laajemmin osaamista, joka hyödyttää kaikkia. haastattelu ja KUVA OONA LAVONSALO

10 Marja Rantala ylijohtaja, Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos on vahva kivijalka Maanmittauslaitos tuottaa tietoa maasta ja huolehtii maanmittaustoimituksista, kiinteistötiedoista, kartta-aineistoista sekä lainhuudoista ja kiinnityksistä. Palveluksessamme on noin 1850 osaajaa. Ylläpidämme yhteiskunnan kannalta merkittäviä perusrekistereitä: kiinteistötieto- ja maastotietojärjestelmää. Kaikkiaan ydin- ja tukitehtäviemme käytössä on 140 järjestelmää. Maanmittauslaitos on edelläkävijä avoimen datan alueella. Avasimme maastotiedot vapaaseen käyttöön vappuna Verkkopalvelujamme hyödynnetään laajasti: Kiinteistötietopalvelulla on yli ammattilaiskäyttäjää ja jo kypsässä iässä oleva Karttapaikka on tunnettu ja kiitetty palvelumme. Paikkatietoinfrastruktuuriin liittyvä tuki ja neuvonta muille viranomaisille on niin ikään keskeinen tehtävämme. Tuen ja neuvonnan lisäksi kehitämme Paikkatiedon palvelualustaa, koko hallintoa palvelevaa hallinnon karttapalvelua sekä paikkatiedon viitearkkitehtuuria. Meillä on standardointiosaamista ja toimimme aktiivisesti myös kansainvälisesti. Uusia tuulia jonka olemme yhdessä laatineet ja jonka toteuttamisesta olemme kaikki yhteisvastuussa. Panostamme ammattimaiseen esimiestyöhön ja johtamiseen. Osaava ja innovoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme ja asiakkaiden tarpeiden laadukas ja koko valtakunnassa tasapuolinen toteuttaminen ohjaa kaikkea toimintaamme. Kaikki MML:n tietohallintoon ja paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen ja tukeen liittyvät tehtävät on koottu Tukipalvelut-toimintayksikköön. Tukipalveluissa työskentelee noin 200 tietohallinnon, tietoturvan, tiedonhallinnan, tuotannon asiantuntijatuen ja paikkatietoinfran asiantuntijaa. Panostamme parhaillamme tietohallinnon prosessien ja palveluiden kuvaamiseen ja jalkauttamiseen. Prosessien, vastuiden ja roolien selkeys helpottaa meitä kaikissa tulevissa muutoksissa, kuten myös tässä GL:n, Tiken ja MML:n yhdistymisessä. Tietohallintomallin jatkokehittäminen ja selkiyttäminen on paitsi uuden Maanmittauslaitoksen, myös koko hallinnonalan menestyksen kannalta välttämätöntä mahdollisuuksien mukaan jo vuoden 2014 aikana ja ehdottomasti jälkeen. Vuoden 2014 alusta Maanmittauslaitoksessa toimii kolme toimintayksikköä: tuotanto, yleishallinto ja tukipalvelut. Toimimme hyvässä yhteistyössä kaikilla tasoilla yli toiminta-, tulosyksikkö- ja vastuualuerajojen. Meillä on vain yksi yhteinen monivuotinen strateginen tulossopimus,

11 Jani Kylmäaho on työskennellyt Maanmittauslaitoksessa viitisen vuotta ja viihtynyt johtavan asiantuntijan tehtävässään hyvin. Paikkatietoinfran parissa työskentely on yksi Janin työnsaran avainasioista. Kun minua pyydettiin tänne töihin, tulin mielelläni, sillä näin Maanmittauslaitoksen olevan oman alani näköalapaikka Suomessa. Oli odotettavissa, että pääsen tekemään paljon yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Kun rakennamme koko Suomen yhteistä paikkatiedon infrastruktuuria, niin silloin ei ole pelkästään ratkaisevaa se, mitä laitoksessa tehdään, vaan myös hyvin paljon se, mitä saadaan aikaan yhteistyössä muiden kanssa. Tällä hetkellä Janin aikaa vie Oskari-alusta, jolla on tarkoitus tuottaa avoimella lähdekoodilla välineitä paikkatiedon hyödyntämiseen. Eri tiedontuottajat, viranomaiset ja kunnat ovat keränneet paljon aineistoja, jotka on liitetty paikkatietoinfraan ja jotka ovat katseltavissa Oskarialustaan perustuvassa Paikkatietoikkunassa. Esimerkiksi kuntien tuottamista tilastoista pystytään näin visualisoimaan kuntapohjaisia tietoja suoraan kartalle. Oskaria voidaan jossain mielessä verrata maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiiraalustaan, jonka avulla voidaan välttää päällekkäisen työn tekemistä. Jani kiittelee myös Maanmittauslaitoksen työkulttuuria, jota luonnehtii hänen mielestään vapaus ja vastuu. Maanmittauslaitoksessa luotetaan ihmisten asiantuntemukseen. Täällä on talo täynnä alan asiantuntijoita, joilta saa myös tarvittaessa apua. Geodeettisen laitoksen, Tiken ja Maanmittauslaitoksen yhdistymisen Jani näkee Suomen mittakaavassa ainutlaatuisena paikkatieto-osaamisen keskittymänä. Toisaalta yhdistyminen voi tuoda mukanaan myös haasteita. Itse toivon, että kaikki pystyisivät suhtautumaan muutokseen ennakkoluulottomasti. Henkilökohtaisesti en näe yhdistymisessä mitään kamalia uhkakuvia, vaan pikemminkin mahdollisuuksia. haastattelu OONA LAVONSALO KUVAT ANTERO AALTONEN

12 Ari Tella projektijohtaja, Maanmittauslaitos Tästä hyötyvät kaikki Valtion talousarvioesityksen 2014 mukaan Maaja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä valmistaudutaan keskittämään vuoden 2015 alusta lukien Maanmittauslaitokseen. Yhdistyneessä virastossa tulee olla Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus muodossa tai toisessa. Samalla on huolehdittava tuloksellisuudesta sekä pidettävä kustannukset läpinäkyvinä. Toimintojen turvaaminen siirtymävaiheessa on tärkeää: ne siirretään nykyisinä kokonaisuuksina ( as is ), ja samalla yleishallinto- ja tukitehtäviä keskitetään. Laajempi organisaation toimintamallin kehittäminen käynnistetään erillisenä hankkeena. As is tarkoittaa, että siirtymävaiheessa ne nykyiset Tiken ja GL:n toimintokokonaisuudet, jotka eivät mene Luonnonvarakeskukseen tai Valtoriin, siirtyvät Maanmittauslaitokseen. Ne henkilöt, jotka siirtyvät Maanmittauslaitokseen, sijoittuvat näihin entisiin toimintakokonaisuuksiinsa, joiden toiminta jatkuu normaalisti. Innostavaksi ja houkuttelevaksi kumppaniksi Keskittämällä luodaan nykyistä paremmat edellytykset palveluiden ja tietoresurssien sähköistymiselle, arkkitehtuurin yhtenäistymiselle ja valtion yhteisten ICT-palveluiden käytölle. Samalla tiivistetään paikkatietotekniikan tutkimuksen, kehittämisen ja tukitoimintojen välistä yhteyttä siten, että tehtävien kokoamisesta saadaan selvästi kokonaistaloudellista hyötyä. MML:n, GL:n ja Tiken yhdistämisellä pyritään myös siihen, että aikaisempaa laajempi ja monitieteellisempi tutkimusympäristö on innostava ja houkutteleva yhteistyökumppani sekä kilpailukykyinen työnantaja. Uusi virasto tarjoaa lisäksi laajan palvelupisteverkoston. Hallintorakenteiden keventyminen, tehtävien päällekkäisyyksien poistuminen ja toiminnan rationaalinen järjestäminen tuottavat varsinaisen yhdistymisajankohdan jälkeen säästöjä. Kun toiminta tehostuu, siitä hyötyvät myös asiakkaamme.

13 Pirkko Yliselä viestintäjohtaja, Maanmittauslaitos Ensi vuotta odotellessa Juhlapuheissa sanotaan, että Maanmittauslaitos on vahva vastaanottaja. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tulijat ovat tervetulleita Maanmittauslaitokseen. Valmistaudumme GL:n ja Tiken tulemiseen huolellisesti ja valmistamme meidät kaikki tähän muutokseen monin eri tavoin. Huolella valmistautuminen on yksi organisaatiouudistuksen peruskivistä. Meillä Maanmittauslaitoksessa se tehdään projektissa, jonka osaprojekteissa kaikki mietitään ja suunnitellaan etukäteen mahdollisimman tarkkaan toteuttamista vaille valmiiksi. Yhteen2015-projektissa on lainsäädännön, yleishallinnon, asiakasohjauksen ja -rahoituksen, tehtävien ja johtamisen, tietojärjestelmien, hallinnon tietojärjestelmien yhdistämisen sekä viestinnän osaprojektit. Henkilöstöhallinto, koulutus ja perehdyttäminen ovat suunnitelmassa yhtenä tärkeänä osana. Tiivistä yhteistyötä Vahvaan vastaanottamiseen kuuluu myös se, että pidämme tulevat maanmittuulaiset koko ajan perillä siitä, mitä on suunnitteilla. Tätä varten rakennamme yhteisen extranet-sivuston. Tämä otetaan käyttöön helmi-maaliskuussa ja sivustolle kootaan muutakin tietoa kuin vain projektin muistioita. Lämpimästi tervetuloa! Vuoden aikana järjestettävät tilaisuudet, koulutukset ja infot valmistavat siirtymistä vaivattomasti Maanmittauslaitokseen. Tässä muutoksessa muuttoautoille ei ole tarvetta, sillä kaikkien toimipaikat säilyvät nykyisinä. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita Maanmittauslaitokseen. Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kalliota lainaten: luodaan yhdessä uusi, upea Maanmittauslaitos, jossa arvostamme toinen toistemme työtä. Jokaisessa osaprojektissa on edustajat kaikista kolmesta virastosta ja myös asiakasvirastoilla on edustajat asiakasohjauksessa ja -rahoituksessa. Samoin henkilöstöjärjestöillä on vahva edustus. Näin taataan se, että tieto kulkee talosta toiseen ja työyhteisön sisällä.

14 Vastauksia hyviin kysymyksiin Jääkaudella jäät olivat paksuimmat Pohjanlahden kohdalla ja painoivat maata eniten kasaan. Olen lukenut, että siellä maa voi siksi kohota vielä 100 metriä. Häviääkö Pohjanlahti joskus kokonaan, jääkö jäljelle pelkkä joki vai mitä tapahtuu ja milloin? Professori, osastonjohtaja Markku Poutanen Geodeettisen laitoksen Geodesian ja geodynamiikan osastolta vastaa Jäljellä oleva maannousu on vielä noin 100 metriä. Nousunopeus on Merenkurkussa noin yhdeksän millimetriä vuodessa. Se hidastuu vähitellen, mutta jatkuu vielä tuhansia vuosia. Onkin mahdollista, ettei koko palautuminen ehdi tapahtua ennen uutta jääkautta. Merenkurkun kohdalla meri on varsin matala, joten aikaa myöten se kuroutuu lähes umpeen. Perämerestä tulee melkein sisäjärvi, joka on yhteydessä eteläisempään Pohjanlahteen vain kapean salmen kautta. Aikaa tähän kuluu muutama tuhat vuotta, mutta tällä hetkellä nopeutuva globaali merenpinnan nousu hidastaa maannousua merenpintaan nähden jonkin verran. Sekä maannousua että merenpinnan nousua voidaan seurata tarkoilla geodeettisilla mittauksilla. Ohjelmistokehityksessä on siirrytty vesiputousmallista ketterään kehitykseen. Mitä se tarkoittaa tietojärjestelmän hankkijalle?

15 Pääsuunnittelija Topi Laamanen Tikestä vastaa Ketteriä menetelmiä käyttävissä tietojärjestelmäprojekteissa tilaaja ja toteuttajaorganisaatio tekevät tiivistä yhteistyötä. Projektin alussa ei tehdä massiivista määrittelyä, vaan projektia viedään eteenpäin pienissä paloissa ja määrittelyä tarkennetaan jatkuvasti. Tärkeimpinä tavoitteina ovat toimiva ohjelmisto, jatkuva kommunikointi ja valmius suunnanmuutoksiin. Tällöin hankintaakaan ei voi tehdä perinteiseen tapaan, jossa lopputuotteen kaikki ominaisuudet on tarkasti etukäteen määritelty. Mökkipaikkansa omistusoikeuden voi todistaa lainhuudolla. Mistä nimi lainhuuto peräisin? Miksei se voisi olla vaikka omistusoikeustodistus tai kirjattu omistusoikeus? Kirjaamislakimies Taina Hiiri Maanmittauslaitoksesta vastaa Lainhuudatus- ja kiinnitysjärjestelmällä on pitkät perinteet. Historiallisesti kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmä on ollut osa tuomioistuinlaitosta (kihlakunnanoikeudet, raastuvanoikeudet, alioikeusuudistuksen jälkeen käräjäoikeudet) Ruotsi-Suomessa jo keskiajalta lähtien. Lainhuudatuksessa pyrittiin ennen kaikkea turvaamaan myyjän sukulaisten etuosto-oikeus perintömaahan tekemällä kiinteistökauppa julkiseksi varsinkin maaseudulla. Vuoden 1734 lain mukaan kiinteistön kaupan laillistuminen maaseudulla edellytti kuulutusta kolmilla perättäisillä käräjillä, joita pidettiin puolivuosittain. Lopulta, kun lunastusvaatimuksen esittämisen määräaika (vuosi kuulutusten jälkeen) oli kulunut umpeen, sitä seuraavilla käräjillä ostajalle myönnettiin kiinnekirja. Muun muassa tästä tulee kirjaamismenettelyn nimi lainhuuto. Maakaaren järjestelmässä haluttiin säilyttää vanha ja vakiintunut nimi, lainhuuto, vaikka se ei enää mitenkään kuvaa kirjaamismenettelyä. Käytännössä lainhuudatuksella tarkoitetaan kiinteän omaisuuden saannon kirjaamista.

16 Kannen KUVA Antero aaltonen

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA

SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA LIITE 1 (5) SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA LIITE 2 (5) 1. Maanmittauslaitoksen organisaatio ja palvelut 1.1. Maanmittauslaitoksen organisaatio Maanmittauslaitoksessa

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Talousarvio 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Paikannimet viranomaisviestinnässä

Paikannimet viranomaisviestinnässä Paikannimet viranomaisviestinnässä Viestinnässä on tärkeää voida puhua yksittäisistä paikoista ja kohteista. Oikein perille mennyt sanoma auttaa toimimaan ja ajattelemaan oikein kussakin tilanteessa. Sirkka

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus

Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen 15.11.2012 Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Palvelualusta Paikkatietoikkuna Oskari Lähtökohtana: PAIKKATIEDON

Lisätiedot

Maastotietokannan ylläpito

Maastotietokannan ylläpito Maastotietokannan ylläpito Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Risto Ilves Kehityspäällikkö, Maastotietotuotanto Maanmittauslaitos Sisältö Nykytoiminta lyhyesti Kansallinen maastotietokanta hanke

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Talousarvioesitys 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Geodeettisen laitoksen vuoden 2003 tulossopimus

Maa- ja metsätalousministeriön ja Geodeettisen laitoksen vuoden 2003 tulossopimus Maa- ja metsätalousministeriön ja Geodeettisen laitoksen vuoden 2003 tulossopimus Maa- ja metsätalousministeriö ja Geodeettinen laitos ovat tehneet tämän tulossopimuksen Geodeettisen laitoksen tulostavoitteista

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto 1 Maanmittauslaitoksen tehtävät kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminta

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot. Toimintaympäristö Ajantasaisten kiinteistö-

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri 26.1.2016 Yhteistoiminta ja tietomallit Tampereen raitiotieallianssissa Marko Kauppi Tampereen kaupunkimittaus 1 Miten avoin data ja paikkatietoinfrastuktuuri

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen

Lisätiedot

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön Suomen julkishallinnon digitaalinen tulevaisuus Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain muilta mailta lainattua ja paljon itse tehtyä 28.3.2017 Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Muutos Nopea, jatkuva, kiihtyvä

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

LAUSUNTOYHTEENVETO: HE LAIKSI MAANMITTAUSLAITOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

LAUSUNTOYHTEENVETO: HE LAIKSI MAANMITTAUSLAITOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI LAUSUNTOYHTEENVETO: HE LAIKSI MAANMITTAUSLAITOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 8.4.2014 Lausuntoaika 14.2.-17.3.2014 Lausunnon antaneet tahot (lyhenne), 17 kpl

Lisätiedot

Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus

Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus 1 Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus Miten saavutettavuus otetaan huomioon verkkosivu-uudistuksessa ja sen jälkeen Johanna Ujainen 16.11.2017, #saavuta2017-seminaari 2 Maanmittauslaitos Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

HE 22/2011 vp. ei enää suorittaisi tilaustehtävänä veroluokituksia.

HE 22/2011 vp. ei enää suorittaisi tilaustehtävänä veroluokituksia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja :n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

70. (30.61 ja 30.62) Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö

70. (30.61 ja 30.62) Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö 70. (30.61 ja 30.62) Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot. Toiminnalla

Lisätiedot

MML:n sähköinen asiointi

MML:n sähköinen asiointi 1 MML:n sähköinen asiointi Asiointipalvelun kehittäminen Kiinteistötietopalvelun uudistaminen Jaakko Viitala 6.9.2017 Kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteinen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 2 Asiointipalvelun

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN Mika Järvelä, Lahden kaupunki Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 21.9.2010 KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN KUNNAN TOIMITUSTUOTANTO JA KIRJAAMISASIAT

Lisätiedot

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä 27.9.2007 Mika Eerola ja Heli Salmi Itella Information Oy 1 Itellan sähköisen asioinnin palveluita ItellaTYVI Mukana mm. Vero, Tulli, Ympäristöhallinto

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet. Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM

Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet. Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM Uudistettu asiakasneuvottelukunta on aloittanut tänä vuonna Valtiovarainministeriön asettamispäätös 6.2.2017 Asiakasneuvottelukunta

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION VIRKAEHTOSOPI- MUSASETUKSEN 10 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia Toimeenpanon tilanne. Pekka Sarkola Poscon Oy

Kansallinen paikkatietostrategia Toimeenpanon tilanne. Pekka Sarkola Poscon Oy Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpanon tilanne Pekka Sarkola Poscon Oy 26.8.2011 Ministeriöiden haastattelut Haastatellaan paikkatietojen tuottamisen ja hyödyntämisen kannalta oleelliset

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot 70. Maanmittaus ja tietovarannot S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017 Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä Digiagenda esitys Syyskuu/2017 18.9.2017 Mitä digitalisaatio ja digitalisointi on? Digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtajuutta, jossa johdon osallistuminen ja

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi

Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi 27.3.2017 Johanna Tulander-Välkki www.omahäme.fi Valtakunnallisen ict-palvelukeskuksen palvelutarjooma ennen 2019 Keskitytään kolmeen palvelukokonaisuuteen

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6)

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016 Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) Taustaa Organisointi Toiminta ja hankkeet Esittelijä: tietohallintojohtaja Antti Vertanen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot Talousarvioesitys 70. Maanmittaus ja tietovarannot S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä

Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä Virtuttaako? Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä Johtava asiantuntija Jouko Junttila Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Mikä on Kertakirjautumisratkaisu Virtu?

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Julkishallintoa koskeva taustaselvitys. Selvityksen ja raportin esittely Antti Rainio

Julkishallintoa koskeva taustaselvitys. Selvityksen ja raportin esittely Antti Rainio Julkishallintoa koskeva taustaselvitys Selvityksen ja raportin esittely Antti Rainio 27.4.2017 Selvitystyön tavoitteet Selvitystyön tavoitteena on tuottaa julkishallintoa koskeva tietopohja paikkatietopoliittisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi projekti. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi projekti. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Tulevaisuuden kunnan digitalisointi 2018-2019 -projekti Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Lähtöasetelma: kuntien tietohallinnon ruuhkavuodet Kuntien tietohallinnon resurssit vähenevät samaan aikaan kun

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

Datan haastavuus CSC:n näkökulmasta. Mitä tarttis tehdä?

Datan haastavuus CSC:n näkökulmasta. Mitä tarttis tehdä? Datan haastavuus CSC:n näkökulmasta Mitä tarttis tehdä? Juha Haataja Paljon tarpeita, vähän selkeitä vastauksia... Ohjelma 09:00-09:30 Aamukahvi 09:30-10:00 Heikki Mannila: Datasta tietämystä - mutta mitä

Lisätiedot

KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa

KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa ESITYKSEN SISÄLTÖ: Koordinaattijärjestelmän uudistus (EUREF-FIN) Korkeusjärjestelmän uudistus (N2000) MML:n tasokiintopistemittaukset MML:n korkeuskiintopistemittaukset Mittaukset

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna 2010 yhteistyössä viranomaisten

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Puheenjohtajana: yksikön johtaja Arja Kallio 10.00 10.10 Tervetuloa, Yksikön johtaja Arja Kallio 10.10 10.50 Käytännön asioita aloittaville huippuyksiköille, Tiedeasiantuntija

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus. Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto

ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus. Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto Valtakunnalliset kolmiomittaukset alkavat. Helsingin järjestelmä (vanha valtion järjestelmä)

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Pöytäkirja 1 (6) MMM hallinnonalan yhteinen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2 Aika 02.12.2014 klo 14:00 16:00 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh. Merikotka, video, lync Osallistujat Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito Jurkka Tuokko Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan TORI-siirtoprojekti: ylimääräinen ohjausryhmä

MMM:n hallinnonalan TORI-siirtoprojekti: ylimääräinen ohjausryhmä Pöytäkirja 1 (5) MMM:n hallinnonalan TORI-siirtoprojekti: ylimääräinen ohjausryhmä Aika Paikka Osallistujat 10.2.2015, klo 12-13.30, Ympyrätalo Sääksi / videoneuvottelu / virtuaalihuone 1 / lync Puheenjohtaja:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1391/2014 Maanmittauslaitoksen työjärjestys

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1391/2014 Maanmittauslaitoksen työjärjestys SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1391/2014 Maanmittauslaitoksen työjärjestys Annettu Helsingissä joulukuun 15 päivänä 2014 Maanmittauslaitoksesta annetun lain (900/2013)

Lisätiedot

Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen

Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen 18.9. 2014 Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Aiheet Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yhteisten vesialueiden

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin karttapalvelu Oskarin hyödyntäminen HSY:ssä. Henna-Kaisa Räsänen HSY paikkatietoseminaari Finlandia-talo

Avoimen lähdekoodin karttapalvelu Oskarin hyödyntäminen HSY:ssä. Henna-Kaisa Räsänen HSY paikkatietoseminaari Finlandia-talo Avoimen lähdekoodin karttapalvelu Oskarin hyödyntäminen HSY:ssä Henna-Kaisa Räsänen HSY paikkatietoseminaari 22.3.2017 Finlandia-talo Avoimen lähdekoodin ohjelmisto paikkatiedon esittämiseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma Mari Riipinen Turun yliopisto Sisällys Tausta Mitä tutkimuksen viitearkkitehtuuri tarkoittaa Tavoite Miksi tutkimuksen viitearkkitehtuuria

Lisätiedot

Luonnonvaraviestinnän periaatteet. Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvaraviestinnän periaatteet. Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraviestinnän periaatteet Maa- ja metsätalousministeriö Mitä luonnonvaraviestintä on ja miksi olemme sopineet sen periaatteista? Sisältö Mitä luonnonvaraviestintä on ja miksi olemme sopineet sen

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualustan konsepti

Paikkatiedon palvelualustan konsepti Paikkatiedon palvelualustan konsepti - karttajulkaisusta palvelualustaksi Paikkatietoasiain neuvottelukunta Antti Rainio 2.3.2012 Karttaikkuna http://www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kaavoitus/rakennuskiellot/rakennuskieltoalueetkartalla.html

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot