Oy:n Noormarkun valimon toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Heikki Laiho Oy:n valimo (vesijohtovarustetehdas).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oy:n Noormarkun valimon toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Heikki Laiho Oy:n valimo (vesijohtovarustetehdas)."

Transkriptio

1 ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u Päätös Nro 38/2013/1 Dnro ESAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen Heikki Laiho o Oy:n Noormarkun valimon toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Pori. m i HAKIJA Heikki Laiho Oy Rauhalammintie NOORMARKKU LAITOS JA SEN SIJAINTI Heikki Laiho Oy:n valimo (vesijohtovarustetehdas). Porin kaupungin Noormarkku, Finbyn kylä, Kuparinkulma-niminen tila, kiinteistörekisteritunnus HAKEMUKSEN VIREILLETULO Lounais-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään VPL 166, , velvoittanut laitoksen hakemaan ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa mennessä. Ympäristölupahakemus on tullut vireille Varsinais-Suomen ELYkeskuksessa , josta hakemus on siirretty Etelä-Suomen aluehallintovirastolle LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 ja 3 momentti. Ympäristönsuojeluasetus 1 2 d) kohta. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Aluehallintovirasto ratkaisee valimoa koskevan ympäristölupa-asian ympäristönsuojelulain 31 :n sekä ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 2 d) nojalla. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS Ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Dnro 0299Y , Porin kaupungin asemakaavassa alue on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-2). TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Valimo sijaitsee hakijan omistamalla, noin 1,5 ha tilalla Porin kaupungin Noormarkussa, Finbyn kylässä. Kiinteistöllä on hallinto- ja konttorirakennukset, tuotteiden esittely- ja näyttelyrakennus, valmiiden tuotteiden varasto, tuotteiden kokoonpanohallit, työkalu- ja suunnitteluosasto, raakaainevarasto ja valimo. Kiinteistö rajoittuu etelän puolelta Rauhalammintiehen ja itäpuolelta aluetta sivuavaan Piispantiehen. Noormarkun asuintaajama sijoittuu itä-koilliseen, etelän ja lännen puolella on muuta teollisuutta. Lähimmät asunnot ovat itäpuolella noin 200 m:n päässä, etäisyys Noormarkun yhtenäiskouluun on noin m, Koivukujan päiväkotiin noin m ja Finbyn urheilukentälle noin 700 m. Laitos ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä läheisyydessä ole luonnonsuojelukohteita. TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Heikki Laiho Oy valmistaa vesijohtovarusteita sekä kotimaan että ulkomaan vientiä varten tuotenimellä HELA. Yritys on toiminut noin 40 vuoden ajan ja työllistää noin 35 henkilöä. Valimon tuotanto on riippuvainen rakentamisen suhdanteista, tuotantokapasiteetti nykyisillä laitteilla on noin tn/a messinkivaluja. Laitoksen keskimääräinen tuotanto on ollut noin tonnia vuodessa. Valimon prosesseja ovat messinkiharkkojen sulatus ja valu, keernahiekan käsittely, valukappaleiden puhdistus ja jälkikäsittely, kokoonpano ja tuotteiden välivarastointi. Tuotteet valetaan kokilli- ja painevalutuotteina. Painevaluprosessi on täysautomaattinen, kokillivaluprosessi on puoliautomaattinen. Keernahiekkaa käytetään hiekkamuottien valmistuksessa. Keernat ovat valussa muottien sisään tulevia kappaleita, joilla valmiin valutuotteen sisäpuoliset muodot saadaan aikaan. Keernahiekka on kotimaista puhdasta kvartsihiekkaa. Hiekan toimittaja seuloo hiekan raekokoon 0,2 0,3 mm ja pesee sen ennen toimitusta asiakkaalle. Hiekan toimittaja ei sekoita hiek-

3 kaan kovettamiseen tarvittavia apu-aineita, vaan sekoitukset tehdään valimolla keernojen valmistuksen yhteydessä. Hiekkamuottien valmistamista varten käytetään hartsia kovettimena, jossa hartsin osuus on 0,4 p-%. Keernan valmistuksessa hiekan lämpötila nostetaan C:een, tällöin hartsissa oleva vapaa fenoli vapautuu ja poistuu ilmastoinnin mukana ulkoilmaan. Lisäksi kuumennuksen yhteydessä vapautuu pieniä määriä ammoniakkia, formaldehydiä sekä hiilidioksidia. Raaka-aineina käytetään sinkkikadon kestäviä messinkiharkkoja sekä sinkki- ja alumiiniharkkoja. Valimon ollessa täydessä toiminnassa on messinkiharkkojen kulutus tn/a, sinkkiharkkojen kulutus on 25 tn/a, alumiiniharkkojen kulutus on 10 tn/a ja keernahiekan kulutus 280 tn/a. Vuonna 2009, kun tuotanto oli 482 tn/a, käytettiin messinkiharkkoja 506 tn/a, sinkkiharkkoja 4,3 tn/a ja keernahiekkaa 79 tn/a. Tuotannon apuaineena vuonna 2009 käytettiin painevaluun irroitusainetta 0,1 tn/a. Keernojen valmistukseen käytettiin sideaineena hartsia 1,25 tn/a ja kovetinta 0,1 tn/a. Sulatus tapahtuu sähköenergialla tulenkestävästi vuoratuissa induktiouuneissa. Sulatusuunit ovat panostoimisia ja pitkälle automatisoitu. Yrityksen oma kokoonpano-osasto viimeistelee ja pakkaa tuotteet myyntiä varten. Konttorirakennuksen, kokoonpanohallin sekä valimon lämmitykseen käytetään lämmitysöljyä. Valimorakennuksen lämmityksessä hyödynnetään toiminnassa syntyvää hukkalämpöä. Myös ilmalämpöpumppuja on asennettu. Laitos on kytketty kunnalliseen vesi- ja viemärijärjestelmään. Vuonna 2009 sähkön kulutus oli 1,44 GWh ja lämmitysöljyn kulutus 12,7 tn/a. 3 Liikenne Laitokselle tulevat ja lähtevät kuljetukset hoidetaan ajoneuvoilla. Raskaiden ajoneuvojen reitti Parkanontieltä (vt 23) kohti laitosaluetta kulkee pitkin Rauhalammintietä. Raskaita ajoneuvoja laitoksella päivittäin käy noin 2 3 kpl. Muita tavara- ja huoltoajoneuvoja käy laitoksella 6 10 kpl päivittäin. Työntekijöiden käyttämä henkilöautoliikenne on päivittäin noin 25 ajoneuvoa. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Valimon toimintaa on uudistettu merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Käytettävät induktiouunit ovat energiatehokkaita. Uusi sinkomylly on otettu käyttöön ja vanha sinkomylly on poistettu käytöstä. Automaatiota on lisätty, valutoimintoja on uudistettu, ilmastointijärjestelmää on muutettu. Valukappaleiden puhdistus ja jälkikäsittely uudistettiin keväällä 2010, mikä näkyi selvästi myös suoritettujen päästömittausten pienentyneinä päästötuloksina.

4 Toimintojen automatisoinnin myötä eri työvaiheet sulatuksessa ja valussa sekä tuotteiden jälkikäsittelyssä on voitu erottaa paremmin omiksi yksiköiksi. Valimon toiminnassa syntyvät savukaasut saadaan nyt entistä paremmin kerättyä kohdepoiston kautta puhdistuslaitteelle. Parantuneen kohdepoiston ansiosta koko valimon ilmanlaatu on parantunut. Heikki Laiho Oy valimo on hakijan mukaan eräs Suomen nykyaikaisimmista valimoista. 4 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Vedenkäyttö ja viemäröinti Päästöt ilmaan Laitos käyttää pesu-, saniteetti- ja prosessivettä sekä talousvettä henkilöstötiloissa. Vesi otetaan kaupungin verkostosta ja johdetaan kunnalliseen viemäriin. Suurin vedenkäyttö kohdistuu suljettuun valukoneiden jäähdytysjärjestelmään. Jäähdytys- ja talousvettä laitoksella käytetään noin m 3 /a. Piha-alue on suurimmalta osin pinnoitettu, sadevedet kerätään sadevesijärjestelmään, hulevedet piha-alueelta kulkeutuvat ympärysojiin. Valimon poistoilma puhdistetaan ennen sen johtamista poistoilmapiippuun. Induktiouuneilla ja painevalukoneilla on kullakin omat kohdepoistonsa, joista ilma johdetaan ensin kuitusuotimelle puhdistusta varten ja sieltä puhdistuksen jälkeen edelleen poistoilmapiippuun. Kuitusuodin on letkusuodintyyppinen laitteisto, joka koostuu kolmesta eri lohkosta. Suotimen puhdistusautomatiikka sisältää ohjausjärjestelmän, jolla voidaan valita haluttu suotimien automaattinen puhdistusväli. Puhdistetut savukaasut johdetaan poistoilmapuhaltimella poistoilmapiippuun. Puhaltimen teho on noin Nm 3 /h, poistoilmapiipun päästökorkeus on noin 8 metriä ja piipun halkaisija on 626 mm. Poistoilma saavuttaa laitoksen ilmastointikanavassa noin 22 m/s nopeuden. Valimon poistokaasumittaukset on suoritettu Tuotantolaitos oli mittauspäivänä normaalissa toiminnassa. Valimon vuotuisiksi päästöiksi saatiin raskasmetallipäästöjen osalta yhteensä 117 kg/a. Alumiinin päästö oli 2,7 kg/a, arseenin 2,2 kg/a, kadmiumin 0,2 kg/a, koboltin 0,2 kg/a, kromin 0,7 kg/a, kuparin 25,9 kg/a, lyijyn 1,4 kg/a, nikkelin 0,7 kg/a, sinkin 82,5 kg/a, ja tinan 0,3 kg/a. Hiukkasfaasissa niitattujen raskasmetallipitoisuudet olivat yhteensä 1,5 mg/nm 3 ja kaasufaasissa ne olivat 0,15 mg/nm 3. Yhteensä hiukkas- ja raskasmetallipäästöt olivat 2,0 mg/nm 3. Ajoneuvoista ja työkoneista syntyy pakokaasupäästöjä ja jonkin verran pölypäästöjä.

5 5 Melu Valimon aiheuttamaa melua piha-alueilla ja ympäristössä ei ole seurattu mittauksin. Toiminnalla ei ole todettu olevan ympäristömelua kohottavaa vaikutusta eivätkä ympäristön asukkaat ole siitä huomauttaneet. Toiminnasta ei synny tärinää. Jätteet Valimon toiminnasta syntyvät jätteet käsitellään hakemuksen mukaan niin, ettei niistä aiheudu maaperän saastumista eikä piha-alueen roskaantumista. Vaarallisten jätteiden määrä pidetään mahdollisimman pienenä ja ne välivarastoidaan niille varatuissa paikoissa. Nestemäisille aineille on varattuna omat varastointipaikkansa, jotka on varustettu riittävän suurilla valuma-altailla. Valimon toiminnasta syntyy mm. keernahiekkajätettä ( ), sinkomyllyjätettä ( ), uunien kuonajätettä ( ), öljy ja -suodatinjätettä ( , ), akkuja ja paristoja ( , ), loisteputkia ( ), pakkausjätettä ( ), paperi- ja kartonkijätettä ( ) sekä biojätettä ( ). Laitoksen toiminnasta vuonna 2010 syntyi jätettä yhteensä 144 t, josta vaarallista jätettä 2,2 t. Jätelaji Jätetunnus Määrä, t/a Vastaanottaja Keernahiekka Boliden Oy Sinkomyllyjäte Boliden Oy Valimon suodatinpöly * 0,1 S.Kämper GrnBH Valimouunien S.Kämper GmBH kuonat Kiinteät öljyiset ,1 Ekokem Oy jätteet, emulsiot Moottori-ja voiteluöljyjäte * 0,5 Ekokem Oy Hydrauliöljyjäte * 1,5 Ekokem Oy Öljynsuodattimet * 0,1 Ekokem Oy Maalijäte ,01 Ekokem Oy Akut * 0,1 Kuusakoski Oy Paristot ,01 Kuusakoski Oy Loistelamput * 0,01 Kunnallinen keräys Hehkulamput 0,01 Kunnallinen keräys Elektroniikkajäte ,4 Kuusakoski Oy

6 6 Romurenkaat ,6 Rengaskierrätys Oy Metallijäte Stena Oy Pakkausjäte Kunnallinen keräys Paperit ja pahvit ,4 Kunnallinen keräys Muovijäte ,1 Kunnallinen keräys Rakennusjäte Satakunnan jätehuolto Biojäte Satakunnan jätehuolto Siivous- ja puhtaanapitojäte yh- Sekalainen dyskuntajäte Satakunnan jätehuolto Satakunnan jätehuolto * vaarallinen jäte TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Toiminnasta ei hakijan mukaan ole todettu olevan ympäristöön tai ihmisten terveydelle vaikutusta. Valimon lähellä ei ole suojeltavia kohteita ja laitos sijaitsee teollisuusalueella yhdessä muiden teollisuuslaitosten kanssa. Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöihin, maaperään eikä pohjaveteen. Keskeiset päästöt ovat ilmapäästöjä. Viimeiset ilmapäästömittaukset osoittivat, että päästöt ympäristöön olivat selvästi alle asetettujen raja-arvojen. Valimon toiminnasta ei ole todettu syntyvän tärinää eikä melua, vaikkakaan melua ja tärinää ei ole mitattu. Suurin melunaiheuttaja on laitoksen henkilö- ja tavaraliikenne. Pirkanmaan ympäristökeskuksen laboratorion päivätyn tutkimusraportin mukaan keernahiekalle määritetyt metallien kokonaispitoisuudet alittavat saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostusprojektissa (SAMASE) esitetyt maan saastuneisuuden arvioinnissa käytettävät rajaarvot (Jeltsch ja Pyy 1994). Fenolin pitoisuus 0,5 mg/kg alittaa niin ikään SAMASE:n raja-arvon 40 mg/kg. Kaikkien tutkittujen PAH-yhdisteiden pitoisuudet jäävät alle määritysrajan 0,1 tai 0,2 mg/kg. Suoritetun testauksen perusteella voidaan todeta, että tutkittu keernahiekka voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.

7 7 LAITOKSEN TOIMINNAN TARKKAILU Valimon työnjohto vastaa siitä, että toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Käyttöpäiväkirjaan merkitään tiedot toiminnoissa tapahtuvista häiriöistä, niiden kestoista, syistä ja korjaustoimenpiteistä. Käyttöpäiväkirjaan merkitään myös toiminta- ja tuotantotiedot, syntyvien jätteiden määrä ja laatu. Valimon ilmanpoistojärjestelmän kuitusuodattimelle on laadittu ohjeet, miten yleisimmissä häiriötilanteissa menetellään. Suodatinpussien rikkoontumisen ja vaihtojen yhteydessä pidetään huoli, että päästöt ympäristöön pysyvät mahdollisimman pieninä. Valimon hiukkaspäästöt mitataan viiden vuoden välein. Mittauksessa käytetään ulkopuolista, kyseiseen mittauksen erikoistunutta ja akreditoitua yritystä. Ilmastointijärjestelmien toimivuutta tarkkaillaan silmämääräisesti huomioiden mahdolliset savutukset tai vuodot ja tukkeumat eri työpisteissä. Toiminnasta laaditaan vuosittain vuosiyhteenveto, joka toimitetaan Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Varsinais-Suomen ELYkeskukselle. Yhteenvedossa annetaan tiedot mm. tuotannosta, käytetyistä raaka-aineista, päästöistä ilmaan, syntyvistä jätteistä sekä niiden vastaanottajista. Lisäksi tiedotetaan häiriötilanteista tai onnettomuuksista sekä toiminnassa tapahtuvista merkittävistä muutoksista. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Yrityksen toiminnasta on laadittu pelastus- ja turvallisuussuunnitelma yhdessä paikallisen palo- ja pelastuslaitoksen kanssa. Suunnitelmassa on käyty läpi sammuttimien sijainnit, pelastautumisreitit, palontorjunta sekä esitys vaarallisilta aineilta suojautumisesta. Nestemäiset jätteet säilytetään tiiviissä astioissa, jotka on varustettu riittävän suurilla valuma-altailla. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella aina saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia. Keskenään reagoivat aineet välivarastoidaan toisistaan erillään ja huolehditaan siitä, että mahdollisissa vuototapauksissa ne eivät pääse kosketuksiin toistensa kanssa. Raaka-aineet ja jätteet on varastoitu niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavesille. Henkilövahinkoriskiä on pienennetty rajoittamalla piha-alueen liikennettä ja kieltämällä asiattomilta pääsy alueelle. Kulkuportti on myös päivisin kiinni ja avataan vasta ilmoittautumisen jälkeen. Materiaalien käsittely tehdään asianmukaisilla koneilla ja laitteilla, henkilöiden liikkuminen työkoneiden työskentelyalueilla on kiellettyä. Valimotyöskentelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Pelastuslaitoksen pääsy alueelle on varmistettu käyttämällä heidän määräämiään turvalukituksia. Alue on aidattu ja vartioitu ja alueella on kameravalvonta iltaisin ja viikonloppuisin.

8 8 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Tiedottaminen Lausunnot Muistutukset ja mielipiteet Hakemus on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tiedoksi kuuluttamalla siitä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Porin kaupungin ilmoitustauluilla Tieto kuulutuksesta on julkaistu Länsiväylä-nimisessä lehdessä Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Porin kaupungissa. Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Porin kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta ja Porin kaupungilta. Varsinais-Suomen ELY-keskus on lausunut seuraavaa: Valimon toiminta on melko pienimuotoista ja raaka-aineen käytetään metalliharkkoja, joten päästöt ilmaan ovat valimomittakaavassa pieniä. Valvonnan kannalta oleellisia muutoksia lupakauden aikana on ollut kromaustoiminnan lopettaminen, jonka jälkeen kunnan viemäriin johdettavia prosessijätevesiä ei synny sekä sinkomyllyn ja sen hiukkaspoistoyksikön uusiminen. Porin kaupungin ympäristövirasto toteaa toimitetussa lausunnossaan mm. seuraavaa: Heikki Laiho Oy:n valimon toiminnasta ei ole tullut haitankärsijöiden yhteydenottoja. Nykyisen toiminnan aiheuttama melutaso tulee selvittää läheisen asutuksen vuoksi. Käytetyn keernahiekan kaatopaikkakelpoisuus tulee selvittää asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Terveydensuojelullista huomautettavaa hakemuksesta ei ole. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi ja esittää vastineensa ympäristölupahakemuksesta annetuista lausunnoista. Antamassaan vastineessa hakija toteaa seuraavaa:

9 Tuotantolaitoksen valimossa syntyvää keernahiekkajätettä ei toimiteta loppusijoitettavaksi kaatopaikalle, vaan se toimitetaan raaka-aineena Boliden Oy Harjavallan tehtaille. Boliden Oy käsittelee tämän käytetyn keernahiekan, ottaa siitä talteen ja kierrättää hiekan sisältämät metallit. Boliden Oy vastaa hiekan käsittelystä ja uusiokäytöstä. Hakija esittää, että käytetystä keernahiekasta ei ole mitään syytä tehdä kaatopaikkakelpoisuustestejä, koska käytettyä keernahiekkaa ei toimiteta kaatopaikalle. Heikki Laiho Oy on toiminut Noormarkun Finbyn teollisuusalueella vuodesta 1971 alkaen eli 41 vuotta. Vuosikymmenien saatossa laitoksen toiminnot ovat muuttuneet ja kehittyneet. Muun muassa kromaamon toiminta on lopetettu kokonaan. Varastotilojen laajentuessa raaka-aineet ja materiaalit toimitetaan suurempina erinä ja näin ollen raskaan kuljetuskaluston aiheuttama liikennemelu on vähentynyt. Henkilöliikennettä varten on perustettu oma pysäköintialueensa. Tuotantolaitos toimii kahdessa vuorossa maanantaista perjantaihin. Viikonloput laitos on yleensä suljettu. Kesä- ja talvilomakaudet pyritään järjestämään niin, että koko tuotanto voidaan pysäyttää. Samoin jouluna ja muina juhlapyhinä tuotanto on pysäytetty. Heikki Laiho Oy:n tuotantolaitos ei ole saanut edellä mainittujen muutosten jälkeen yhtään huomautusta eikä valitusta toiminnastaan. Mikäli valvova viranomainen edellyttää meluselvityksiä Finbyn teollisuusalueelta, hakija esittää, että melututkimuksiin ja niihin liittyviin kustannuksiin osallistuisivat kaikki alueen yritykset. Heikki Laiho Oy:n toiminnan käynnistyessä Noormarkussa vuonna 1971, oli Finbyyn teollisuusalue kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Heikki Laiho Oy:n toiminta Finbyyn teollisuusalueella määriteltiin metallivalimotoiminnaksi. Noormarkun kunta vahvisti Finbyyn teollisuusalueen kaavamuutoksen Tässä muutoksessa alue luokiteltiin T2-alueeksi, joka määritelmän mukaan merkitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Kaavamuutos tehtiin siitä huolimatta, että Finbyyn yritykset vastustivat voimakkaasti kaavamuutosta. Kaavamuutoksen myötä Finbyyn teollisuusalueelle yritys on voinut rakentaa yhden asunnon kiinteistönhoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Noormarkun kunta on asettanut ehdoksi, että alueelle henkilökuntaa varten rakennettavien asuntojen omistajien on täytynyt tutustua kaupan tekohetkellä kaupan kohteena olevan alueen rakennuskaavaan ja sen myötä alueella oleviin ja mahdollisesti tuleviin rasitteisiin. Tämä kaavamuutos ei siis ole oikeuttanut rakentamaan alueelle omakotitaloja. Alueelle on kuitenkin syntynyt asuntorakennuksia, joissa asutaan omakotitalomaisesti. Nykyisessä muodossa tapahtuva Heikki Laiho Oy:n tuotantolaitoksen toiminta ei ole aiheuttanut meluvalituksia. 9

10 Keernahiekkajätteen kaatopaikkakelpoisuus on selvitetty Pirkanmaan ympäristökeskuksen laboratoriossa. Näytteestä tutkittiin metallien kokonaispitoisuudet, PAH- ja fenolipitoisuudet. Lausunnossaan Pirkanmaan ympäristökeskus toteaa, että Heikki Laiho Oy toiminnasta syntyvä käytetty keernahiekka voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Lisäksi todetaan, että PAH pitoisuudet jäivät alle määritysalarajan sekä fenolipitoisuus on 0,5 mg/kg. Muuttuneen lainsäädännön myötä vuonna 1999 tehdyt kolonnitestit eivät täytä nykyisiä lainsäädännön asettamia vaatimuksia. Mikäli tulevaisuudessa on tarvetta loppusijoittaa keernahiekkajäte kaatopaikalle, tulee hakija tekemään tarvittavat tutkimukset. Toistaiseksi siihen ei ole tarvetta. 10 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Heikki Laiho Oy:n Noormarkun valimolle. Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksen mukaisesti noudattaen seuraavia lupamääräyksiä. 1) Ilmaan joutuvien haitallisten päästöjen muodostumista on rajoitettava siten, että päästöistä ei aiheudu vaaraa ympäristön asukkaiden terveydelle, asutuksen viihtyisyyden sanottavaa vähentymistä eikä vältettävissä olevia muita ympäristöhaittoja. Valimon poistoilma on johdettava kuitusuotimen ja 8 metrin korkuisen poistoilmapiipun kautta ulkoilmaan. Valimon yleisilmanvaihdon ja induktiouunien ja painevalukoneiden poistoilman hiukkaspitoisuus saa olla enintään 10 mg/m 3. Suodinlaitoksen käyttöasteen tulee olla vähintään 90 %, eli se saadaan ohittaa enintään 10 % käyntiajasta. Tavoitteena on, että suodinlaitoksen käyttöaste on vähintään 98 %. Toiminnanharjoittajan tulee liittää seuraavaan lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuva selvitys 98 %:n käyttöasteeseen pääsemisestä. 2) Toiminnassa syntyvät jätevedet on johdettava Porin kaupungin viemäriverkkoon teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä annettua asetusta (365/94) noudattaen. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että kaupungin jätevesipuhdistamoille ei pääse sellaisia aineita, jätteitä tai jätevesiä, jotka merkittävästi haittaavat puhdistamon toimintaa tai puhdistamolietteen asianmukaista käsittelyä. 3) Valimon toiminnasta ympäristöön aiheutuva melu ei asuinalueeksi kaavoitetuilla alueilla sijaitsevien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen pihapiirissä tai muissa häiriintyvissä kohteissa saa ylittää päivällä (klo 7 22) ekvivalenttimelutasoa L Aeq 55 db eikä yöllä (klo 22 7) melutasoa L Aeq 50 db. Melutasoa määritettäessä on tarvittaessa otettava huomioon melun iskumaisuus tai kapeakaistaisuus melun vaikutusalueella siten kuin valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) melutason ohjearvoista säädetään.

11 4) Kaikessa toiminnassa on pyrittävä siihen, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Hyötykäyttökelpoiset jätteet (kuten keräyskelpoinen paperi, pahvi- ja puujäte, soveltuvin osin pakkaus- ja rakennusjätteet sekä metallija rautaromu) on kerättävä erilleen ja toimitettava käsiteltäviksi asianmukaisesti. Jätettä ei saa ohjata poltettavaksi, jos se voidaan käyttää hyödyksi materiaalina. 5) Vaaralliset jätteet on varastoitava niille varatussa paikassa suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa niin, etteivät ne pääse sekoittumaan keskenään tai muihin jätteisiin ja että mahdollisissa vuototapauksissa ne saadaan talteen. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään vuosittain laitokselta luvanvaraisille käsittelijöille, ellei pidempään varastointiin ole erityistä syytä. 6) Valimon prosessi- tai puhdistuslaitteiden vikojen tai häiriöiden lisätessä päästöjä tai muuttaessa niiden laatua haitallisemmaksi on luvan saajan ryhdyttävä toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, niistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Laitteet ja toiminta tulee saattaa normaaliksi viivytyksettä. 7) Luvan saajan on tarkkailtava toimintaa ja siitä aiheutuvaa kuormitusta, päästöjä ja jätteitä hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Valimon hiukkas- ja metallipäästöt (alumiini, arseeni, kadmium, koboltti ja kromi) on mitattava 5 vuoden välein alkaen vuonna ) Mittaukset, näytteidenotto ja analysointi on suoritettava Euroopan standardointikomitean (CEN) standardien mukaisesti. Jos CEN-standardeja ei ole käytettävissä, on käytettävä ISO-, SFS- tai vastaavan tasoisia kansallisia tai kansainvälisiä yleisesti käytössä olevia standardeja. 9) Nykyinen tarkkailusuunnitelma tulee päivittää myös laadunvarmistuksen osalta. Tarkkailusuunnitelman tulee sisältää laitoksen päästöjen tarkkailun tulosten luotettavuutta ja laatua koskeva päivitetty toimintaohje (laatukäsikirja), johon sisältyy järjestelmän laatuun vaikuttavien tekijöiden ja toimenpiteiden kartoitus. Tarkistettu käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma on toimitettava tarkastettavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja tiedoksi Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Varsinais-Suomen ELY-keskus voi muuttaa tai tarkentaa päästöjen ja kuormituksen tarkkailusuunnitelmaa edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta eivätkä tarkkailun kattavuutta. 10) Luvan saajan on laadittava jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma ja toimitettava se mennessä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Suunnitelmassa on otettava huomioon mitä uudessa jätelaissa (646/2011) ja sen :issä määrätään toiminnanharjoittajan velvollisuudesta pitää kirjaa sekä seurata ja tarkkailla järjestämäänsä jätehuoltoa. Suunnitelman raportoin- 11

12 tiosa on laadittava niin, että valvontaviranomaisille raportoidaan vähintään samat tiedot kuin mitä määräyksessä 11 edellytetään jätteistä ja jätehuollosta. Toimitettua suunnitelmaa on lähtökohtaisesti noudatettava. ELYkeskus voi tarvittaessa muuttaa suunnitelmaa ympäristösuojelulain 46 :n nojalla. 11) Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun mittauksista, kalibroinneista, näytteenotosta ja analyyseistä on pidettävä yksityiskohtaista kirjanpitoa, johon liitetään kunkin mittauksen tulokset ja muut mittausta tai toimenpidettä koskevat olennaiset tiedot, selvitys päästöjen laskentatavasta ja arvio tulosten edustavuudesta. Kirjanpidon tulee sisältää muun muassa seuraavat tiedot: Toiminnan tuotantotiedot, käyntiajat, käytetyt raaka- ja apuaineet, kemikaalit ja polttoaineet, veden käyttö- ja kierrätysmäärät, energian käyttö sekä polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot. Kyseisen vuoden aikana suoritetut päästömittaukset ja päästöjen vaikutuksiin liittyvät tutkimukset, näiden tulokset ja arvio niiden edustavuudesta sekä mittauksiin liittyvä kirjanpito tai yhteenveto siitä. Tiedot toteutetuista meluntorjuntatoimenpiteistä ja yksittäistenkin äänitehomittausten mittaustulokset. Muut ympäristöpäästöihin ja niiden rajoittamiseen vaikuttaneet tekijät. Päästöihin vaikuttavien tuotannon toimintojen poikkeus- ja häiriötilanteet, niiden ajankohdat, kestoajat, niiden aiheuttamat päästöt ja toimenpiteet, joihin niiden johdosta on ryhdytty. Toiminnassa muodostuneet, käsitellyt ja varastoidut sekä hyötykäyttöön ja kaatopaikalle toimitetut jätteet sijoituskohteineen sekä vaaralliset jätteet, niiden alkuperä, laatu, määrä ja varastointi sekä edelleen toimittaminen (toimituskohteet, kuljetusajankohdat ja kuljettajat). Jätekirjanpitoon on sisällytettävä tiedot toiminnassa syntyneen jätteen määrästä suhteessa liikevaihdolla, työntekijöiden määrällä tai muulla vastaavalla tavalla ilmaistuun toiminnan laajuuteen (ominaisjätemäärä). Ympäristöpäästöihin ja energiatehokkuuteen vaikuttaneet muutokset tuotannossa ja päästöjen vähentämisessä. Ympäristönsuojeluun ja energiatehokkuuteen liittyvät toimenpiteet ja investoinnit. 12) Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle laitoksen edellisen vuoden toimintaa koskeva käyttö- ja päästötarkkailujen vuosiraportti. 13) Luvan saajan on nimettävä tehtaan ympäristönsuojeluasioista vastaava henkilö. Henkilön nimi ja yhteystiedot sekä tieto henkilön vaihdoksesta on ilmoitettava Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 12

13 13 Toiminnan lopettaminen 14) Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen mahdollista toiminnan lopettamista esitettävä toimivaltaiselle lupaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista, toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja niiden vaikutusten tarkkailusta. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräyskohtaiset perustelut Aluehallintovirasto katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja lupamääräyksiä, toiminta täyttää ennalta arvioiden ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Suunnitellusta toiminnasta lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminnan voidaan katsoa täyttävän riittävästi myös parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen. Lupahakemuksen jättämisen jälkeen on tullut voimaan jätelainsäädännön kokonaisuudistus (jätelaki (646/2011) ja jätteistä annettu valtioneuvoston asetus (179/2012) sekä siihen liittyvät ympäristösuojelulain muutossäännökset (ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annettu laki (196/2012)). Lakimuutoksiin sisältyvien siirtymäsäännösten mukaan vireillä olevat ympäristölupahakemukset on käsiteltävä voimassa olleiden aiempien säännösten mukaisesti. Ympäristöluvassa ei ole siten otettu huomioon uuden jätelainsäädännön säännöksiä muuten kuin liittyen tiettyihin jätehuollossa käytettäviin termeihin sekä suunnitelmaan jätteen käsittelyn ja seurannan järjestämisestä. Vanhan jätelain mukaisen termin ongelmajäte sijasta on ratkaisuosassa käytetty uuden jätelain mukaista termiä vaarallinen jäte. Määräys 1 on annettu ilmapäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja alueen vallitsevan ilmanlaadun säilymisen varmistamiseksi. Määräyksellä pyritään varmistamaan ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteen huomioon ottaminen ja se perustuu ympäristönsuojelulain 4 :n ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaatteeseen sekä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :ään. Määräys 2, joka koskee jätevesiä ja jätevesikuormitusta annetaan ympäristönsuojelulain 43 :n sekä ympäristönsuojeluasetuksen 19 :n nojalla jäte-

14 vesien tehokkaan käsittelyn varmistamiseksi ja jätevesistä jätevesipuhdistamolla ja vesistössä aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi. Määräys 3, joka koskee toiminnasta aiheutuvan melun rajoittamista, annetaan terveyshaittojen ehkäisemiseksi ympäristönsuojelulain 43 :n ja ympäristönsuojeluasetuksen 19 :n nojalla. Määräyksessä käytetyt meluarvot vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvoja sekä myös sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 1997 antamia melutason terveydellisiä raja-arvoja. Määräykset 4 5 jätteiden käsittelystä annetaan ympäristönsuojelulain 45 :n 1 momentin nojalla. Jätteen tuottajaa koskee jätelain 4 :n velvoite jätteiden synnyn ehkäisemisestä. Jätteen haltijaa koskevat jätelain 6 :n mukaiset yleiset huolehtimisvelvollisuudet jätehuollon järjestämisessä, muun muassa velvoite hyödyntää jäte, jos se on teknisesti mahdollista ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia. Valtakunnallinen ja alueellinen jätesuunnitelma edellyttävät jätteiden synnyn ehkäisemistä, jätteiden määrän vähentämistä sekä toiminnan keskittämistä ja tehostamista. Jätteen haltijan on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Jätteitä ei myöskään saa käsitellä ja säilyttää hallitsemattomasti. Määräys 5, toimista häiriö- ja poikkeustilanteissa annetaan pilaantumisen ehkäisemiseksi ympäristönsuojelulain 43 :n ja ympäristönsuojeluasetuksen 19 :n nojalla. Lupamääräykset ovat tarpeen, koska esim. vakaviin puhdistinlaitteiden häiriöihin tai rikkoontumisiin, kemikaalien ja polttoaineiden varastointiin, käsittelyyn ja käyttöön liittyy ympäristövahingon ja onnettomuuden vaara. Häiriötilanteiden seuranta ja niiden syiden selvittäminen on tärkeää haittojen ennaltaehkäisyn kannalta. Normaalitoiminnan aikana päästöt ympäristöön ovat pienimmillään ja häiriötilanteiden aikana päästöt lisääntyvät merkittävästi. Määräykset 7 13 koskevat tarkkailua, päästömittauksia, kirjanpitoa ja vastuuhenkilön nimeämistä. Ympäristönsuojelulain 46 ja ympäristönsuojeluasetuksen 19 edellyttävät tarpeellisia määräyksiä toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden, jätehuollon ja toiminnan vaikutusten tarkkailusta sekä valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista. Ympäristönsuojelulain 108 :n mukaan mittaukset ja testaukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Kirjanpitoa ja raportointia koskevat lupamääräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Määräykset perustuvat jätteitä koskevan kirjanpidon ja raportoinnin osalta myös jätelain 51 ja 52 :iin. Uuden jätelain (646/2011) siirtymäsäännöksen 152 :n 7 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava lain 120 :n mukainen jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma vuoden kuluttua lain voimaantulosta lupaviranomaiselle. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on delegoitu oikeus antaa ympäristönsuojelulain 46 :n mukaisia 14

15 määräyksiä jätelain 120 :n mukaisesta jätteen seurannasta ja tarkkailusta sekä niihin liittyvästä suunnitelmasta ja sen noudattamisesta. Myös aluehallintovirasto voi antaa asiasta lupamääräyksiä, jos asia nousee esille mahdollisen ympäristöluvan muutoksen yhteydessä. Määräys 14 perustuu ympäristönsuojelulain 43 :ään ja määräyksessä on otettu huomioon myös ympäristönsuojelulain 90. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Määräys on tarpeen sen varmistamiseksi, että toiminnan päätyttyä ryhdytään tarvittaviin toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. Vastaus lausunnoissa ja esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin Annetuissa lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevällä tavalla. 15 LUVAN VOIMASSAOLO Luvan voimassaolo Lupamääräysten tarkastaminen Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Luvan saajan on toimitettava toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päättymisen jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta valittamalla. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28, 31, 34, 36 38, 42 43, 45 46, 53 56, 62, 96 97, 100, 105 ja 108

16 Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (196/2012) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 18, 19, 37 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 8, 15, Jäteasetus (1390/1993) 3 ja 3 a Jätelaki (646/2011) 120 ja 149 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus melutason ohjearvoista (993/1992) 16 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Käsittelymaksu on 9 054,50 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla valtioneuvoston asetuksessa säädetään. Maksu on määrätty asian vireille tullessa voimassa olleen aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) ympäristölupia koskevan maksutaulukon mukaisesti. Maksutaulukon mukaan valimon lupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on euroa. Lupamaksua on alennettu asetuksen sallima 35 % taulukossa mainittua pienemmän työmäärän vuoksi. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Hakija Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Porin kaupungin ympäristövirasto Porin kaupunginhallitus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille listan dpoesavi/47/04.08/2011 mukaan. Päätöksestä kuulutetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Porin kaupungin ilmoitustaululla.

17 17 MUUTOKSENHAKU Liite Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Tero Mäkinen Ilpo Hiltunen Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Tero Mäkinen ja Ilpo Hiltunen (asian esittelijä). IH/

18 LIITE VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa Etelä-Suomi Päätös Nro 31/2010/4 Dnro ESAVI/92/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2010 ASIA HAKIJA Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/4 Dnro ESAVI/414/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Helsingin kaupungille antaman vesialueen ruoppaamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ).

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ). PÄÄTÖS Nro 103/2014/1 Dnro ISAVI/3384/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9. muuttaminen siten, että maa-altaiden muuttamista

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki.

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2014/1 Dnro ESAVI/72/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 1 ASIA Ketolan ampumaradan ympäristölupahakemus, Kemijärvi LUVAN HAKIJA Koillisen Riistamiehet ry Kaisankankaantie

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 46/2017/2 Dnro ESAVI/9300/2016 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2017 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari HAKIJA Caruna Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2009 ASIA Pohjaveden ottamista koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen 4.9.2009 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee ferrosulfaatin koeluontoista

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta Etelä-Suomi Päätös Nro 42/2011/2 Dnro ESAVI/126/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä nro 18/2010/2 puhdistamon tehostamista

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen,

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 40/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 40/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 40/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2014 ASIA HAKIJA SCA Tissue Finland Oy: n Nokian paperitehtaan höyrykattilalaitoksen ympäristölupa ja

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 42/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/30/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 42/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/30/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/30/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.4.2012 ASIA Jouni ja Mari Pirttiniemen eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräyksessä 1 annetun kumikalvoaltaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Tmi Kauko Pakonen Vähäruonantie KEMI. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5.

ASIA. LUVAN HAKIJA Tmi Kauko Pakonen Vähäruonantie KEMI. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5.2014 ASIA Metalliromun ja puun kierrätystoimintaa koskeva ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 1 ASIA Kostonjärven säännöstelyn ylärajan väliaikainen ylittäminen, Taivalkoski LUVAN HAKIJA PVO-VESIVOIMA Oy Virkkulantie

Lisätiedot

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab Etelä-Suomi Päätös Nro 161/2013/1 Dnro ESAVI/325/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2013 ASIA Päätös Maanrakennus Katupojat Oy:n Viinikan kiviainesmurskaustoimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölupaosasto PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 2.11.2009 1998Y0126-111 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle asetetun määräajan pidentäminen, Äänekoski

PÄÄTÖS. ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle asetetun määräajan pidentäminen, Äänekoski PÄÄTÖS Nro 128/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2013 ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 270 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Kahden venelaiturin pysyttäminen Pappilan kylän yhteisellä

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen vesioikeuden 17.7.1981 antaman päätöksen nro

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

ASIA West Tank Oy:n ympäristöluvan, UUS-2004-Y , No YS 1735 raukeamista koskeva Valkon kyläyhdistys ry:n vireillepano, Loviisa

ASIA West Tank Oy:n ympäristöluvan, UUS-2004-Y , No YS 1735 raukeamista koskeva Valkon kyläyhdistys ry:n vireillepano, Loviisa Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2011/1 Dnro ESAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2011 ASIA West Tank Oy:n ympäristöluvan, UUS-2004-Y-347-111, No YS 1735 raukeamista koskeva Valkon kyläyhdistys

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.10.2012 ASIA Ison Jännesuon turvetuotantoaluetta koskevan päätöksen nro 47/06/1 lupamääräysten tarkistamisajankohdan myöhentäminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Vesilain 3 luvun 2 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 3 luvun 2 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 141/2016/2 Dnro ESAVI/523/2016 Annettu julkipanon jälkeen 7.7.2016 ASIA Poijun pysyttäminen Bergholmenin itäpuolisella vesialueella, Kemiönsaari HAKIJA Jouko Karvinen HAKEMUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2006 ASIA Keuruun reitin uittosäännön muuttaminen Sassinniemen nippunosturia koskevan velvoitteen

Lisätiedot