LIHATEOLLISUUDEN työturvallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.tyoturva.fi LIHATEOLLISUUDEN työturvallisuus"

Transkriptio

1 LIHATEOLLISUUDEN työturvallisuus

2 Sisältö LIHATEOLLISUUS SIVU 3 Naudan ja sian teurastus sivu 4 Siipikarjan teurastus sivu 20 Naudan ja sian ruhojen leikkaus sivu 25 Siipikarjan ruhojen leikkaus sivu 28 Lihavalmisteet sivu 32 Liharaaka-aineiden esikäsittely sivu 33 Kypsennysprosessi sivu 36 Täyslihavalmisteet sivu 38 Pakkaaminen ja tavaraterminaali sivu 40 ELINTARVIKETEOLLISUUS SIVU 42 Yleisesti huomioitavaa ja vaaroja ja riskienhallintakeinoja sivu 43 SÄILYKETEOLLISUUS SIVU 46 Yleistä sivu 48 ja riskienhallintakeinoja sivu 49

3 Lihateollisuus Naudan ja sian teurastus Siipikarjan teurastus Naudan ja sian ruhojen leikkaus Siipikarjan ruhojen leikkaus Lihavalmisteet Liharaaka-aineiden esikäsittely Kypsennysprosessi Täyslihavalmisteet Pakkaaminen ja tavaraterminaali 3

4 Naudan ja sian teurastus 1/16 Kuljetus, lastaus ja purku Vaihtelevat sääolosuhteet. Suoja-aidat, ajorännit ja ahtaat tilat voivat olla huonosti valaistuja, liukkaita ja hankalakulkuisia. Eläimien aiheuttamat vaaratilanteet esimerkiksi puremiset, potkimiset ja äänet. Sään mukainen vaatetus. Kuljetusajoneuvojen työvalojen parantaminen ja liukkauden esto. Lastauksessa noudatetaan varovaisuutta loukkaantumisten ehkäisemiseksi. Kuulonsuojaimet ovat tarpeen sikoja lastattaessa. 4

5 Naudan ja sian teurastus 2/16 Teurastamon navetta Naudoille käytetään yleisesti ns. yksilökarsinoita, joiden molemmissa päissä on portit, joista eläimet siirtyvät yksitellen tainnuttamoon. Eläinten puskemiset. Kosteus, lattian liukkaus ja melu. Heikentynyt ilmanlaatu virtsan, lannan ja eläinpölyn vuoksi. Suoja-aidat ja portit. Suojajalkineet, siisteys ja järjestys ja kuulonsuojaimet. Ilmastoinnin parantaminen ja hengityksensuojaimet. 5

6 Naudan ja sian teurastus 3/16 Naudan tainnutus Nauta tainnutetaan mekaanisella laitteella, esimerkiksi pulttipistoolilla. Tainnutuslaitteen käyttöön liittyvät vaarat. Taintuneen eläimen refleksipotkut. Riippumaan nostetun eläimen putoaminen. Lattian liukkaus. Tainnutuslaitteen ohjeiden mukainen käyttö ja oikean tainnutuskohdan tietäminen. Tieto potkun mahdollisuudesta ja nostoketjun oikea käsittely ja ketjun kunnon varmistus. Eläimen kiinnityksen varmistaminen. Lattian pesut, hyvät jalkineet, lattian pintamateriaalien valinta. 6

7 Naudan ja sian teurastus 4/16 Sian tainnutus Sika tainnutetaan sähköllä tai kaasulla. Sähkötapaturman vaara. Työpisteen liukkaus. Putoamisvaara nostettaessa eläintä kattoradalle. Melu. Sähkölaitteiden kunnon seuranta ja käytön osaamisen varmistus. Lattioiden pesu, työhön sopivat jalkineet ja lattian pintamateriaalin valinta. Kiinnityksen varmistaminen. Kuulonsuojainten käyttö. 7

8 Naudan ja sian teurastus 5/16 Verenlasku Pistäminen suoritetaan veitsellä tai putkipistimellä välittömästi tainnutuksen jälkeen. Mahdolliset refleksipotkut pistopaikalla. Pistotyökalujen terävät terät. Ruhoa käsin siirrettäessä lattian liukkaus. Tieto potkun mahdollisuudesta ja oikea työtapa. Terien varominen ja työkalujen oikea säilytys sekä viiltosuojakäsineet ja suojaesiliina. Työpisteen lattioiden pesu, lattian pintamateriaalien oikea valinta ja jalkineiden valinta. 8

9 Naudan ja sian teurastus 6/16 Sarvien ja sorkkien katkaisu sekä pään poisto ja ruokatorven sidonta Sarvet katkaistaan sarvileikkurilla läheltä kalloa ja sorkat sorkkaleikkurilla etupolvinivelestä. Ruokatorvi sidotaan sidontalaitteella tai käsin. Leikkurien aiheuttamat vaarat. Työasennoista johtuva kuormitus. Lattioiden liukkaus. Määräysten mukaiset leikkurit ja niiden ohjeiden mukainen käyttö. Ergonomiset parannukset. Työpisteen lattioiden pesu, lattiamateriaalien ja työjalkineiden valinta. 9

10 Naudan ja sian teurastus 7/16 Sian pinnan käsittely 1. Kuljetin siirtää ruhot noin 60 asteiseen haudutusaltaaseen. 2. Haudutuksen jälkeen siat nousevat karvomiskoneen rumpuun karvojen, uloimman ihokerroksen ja kyntysten poistamiseksi. 3. Koneen sisällä tapahtuu irtokarvojen pesu ja mahdollinen poltto. 4. Seuraavaksi sika tulee käsittelypöydälle, josta se nostetaan kattoradalle. Nosturiin ripustettaessa sormien ja käsien puristumisvaara. Ohjeiden mukainen työskentely ja nostolaitteiden kunnon seuranta. 10

11 Naudan ja sian teurastus 8/16 Naudan nylky Nylkytyöpisteen työvaiheet: 1) takajalkojen piirto ja nylky 2) peräsuolen irrotus ja pussitus 3) takasorkkien irrotus 4) hännän katkaiseminen 5) takajalkojen koukutus ja siirto kattoradalle 6) utareiden tai kivesten irrotus ja kylkien nylky 7) vuodan avausviilto 8) korvamerkin irrotus ja käsittely 9) siirto vuodanvetolaitteelle. Vuodanvetolaitteessa on hissitasot, joissa on vaarana horjahtaminen tasolta. Käsi- ja koneveitset aiheuttavat haavautumisvaaroja. Tasojen varustaminen kaiteella määräysten mukaisesti. Ohjeiden mukainen työskentely. 11

12 Naudan ja sian teurastus 9/16 Suolistus ja elinten irrotus Työpisteessä poistetaan naudan ja sian suolet ja maha. Elimet irrotetaan veitsellä kiinnikkeistään ja nostetaan elinkuljettimille. Terävä veitsi. Liukastumisvaara. Painavien elinten nostaminen kuljettimelle. Viiltosuojaimet ja suojaesiliinat. Lattiapintojen puhtaanapito. Oikea nostotekniikka ja mahdolliset työtä helpottavat apuvälineet. 12

13 Naudan ja sian teurastus 10/16 Ruhon halkaisu ja ruhon ja elinten tarkastus Ruho voidaan halkaista joko käsikäyttöisillä tai automaattisilla halkaisukoneilla tai -sahoilla. Eläinlääkärit ja eläinlääkärin apulaiset suorittavat lihantarkastuksen. Ruhojen halkaisulaitteiden terät. Horjahtaminen halkaisulaitteisiin. Terien suojaus. Työpisteen ympäristö on esteistä vapaa ja lattioiden pesu on erityisen tärkeää liukkauden torjumiseksi. Työohjeen noudattaminen. 13

14 Naudan ja sian teurastus 11/16 Viimeistely Viimeistelyssä poistetaan mm. selkäydin, aivot ja sisärasvat. Liukkaat työtasot. Viiltohaavat. Työtasojen puhtaanapito. Suojavaatetuksen käyttö ja hyvä ammattitaito. 14

15 Naudan ja sian teurastus 12/16 Kunto- ja laatuluokitus, punnitus sekä leimaus Luokitus leimauksineen ja punnitus. Luokituslaitteen pistoterä. Työnopastus ja työohjeiden noudattaminen. 15

16 Naudan ja sian teurastus 13/16 Sivutuotteiden käsittelyt, vuota, veri, suolisto ja elimet Veitsityön vaarallisuus. Liukkaat alustat. Hankalat nostot ja siirrot. Suojautuminen. Alustojen puhtaanapito. Oikeat nostovälineet ja -menetelmät. 16

17 Naudan ja sian teurastus 14/16 Jäähdytys Esijäähdyttämöstä ruhot siirretään jäähdyttämöön. Sieltä ne jatkavat matkaa lähettämön kautta myymälöihin ja lihanjalostuslaitoksiin. Kylmähaitat kuten kehon jäähtyminen. Lattian liukkaus. Tarkoituksenmukainen kylmänsuojavaatetus ja jalkineet. Lattian pitäminen vapaana jäästä. 17

18 Naudan ja sian teurastus 15/16 Suojainten valinta ja käyttö 1 Työkohteittain suoritettava riskikartoitus määrittelee käytettävän suojaintyypin. Työkohteessa määritellään tarvittavat suojausominaisuudet ja huomioidaan työn, työntekijän ja työympäristön asettamat vaatimukset. Suojainten käytön ohjeistus sisältää huolto- ja käyttökoulutuksen, jossa olennaista on mm. käytön motivointi. Suojainten käytöstä on työpistekohtaisia määräyksiä, joissa on huomioitu hygienian asettamat vaatimukset. 18

19 Naudan ja sian teurastus 16/16 Suojainten valinta ja käyttö 2 Teurastamon työntekijöiden on huomioitava kypärän käytön tarpeellisuus putoamisvaaran takia. Kuulonsuojainten käyttö on välttämätöntä kovan melun takia. Normaalin teurastamon työasun lisäksi työntekijöillä on kumisaappaat märillä lattioilla ja esiliina suojaamassa roiskevesiltä. Lisäksi viiltosuojakäsineet ja esimerkiksi metalliset suojaesiliinat suojaavat mm. veitsen aiheuttamilta vammoilta. Kumisia tai muovisia suojakäsineitä käytetään ihonsuojana, jos on taipumusta esimerkiksi allergiaan ja pesuaineyliherkkyydelle (usein toistuvat käsienpesut). 19

20 Siipikarjan teurastus 1/5 Kuljetus, keräily ja purku Linnut keräillään hämärässä häkkeihin tai suurempiin yksiköihin. Työskentely pölyävässä ilmassa. Kylmyys ja veto. Trukkiliikenne ja moduulikuljettimet. Pölynpoistojärjestelmät ja hengityksensuojaimet. Tekniset ratkaisut ja vaatetus. Työpaikan liikenneohjeet. 20

21 Siipikarjan teurastus 2/5 Ripustus ja tainnutus Linnut tainnutetaan sähköllä tai kaasulla. Linnut ripustetaan jaloistaan kattoradan koukkuihin riippumaan. Pölyisyys. Toistoliikkeet. Sähkötapaturman vaara. Hiilidioksiditainnutuksessa ilman happipitoisuuden pieneneminen. Pölynpoistojärjestelmät ja hengityksensuojaimet. Tekniset ratkaisut, tauotus, työnkierto ja oikean työasennon merkitys. Altaan suojausjärjestelmät. Hälytys ilman happipitoisuuden pienenemisestä ja korvausilman saannin varmistus. 21

22 Siipikarjan teurastus 3/5 Viilto, verenvalutus, haudutus ja kynintä Viiltolaite katkaisee päävaltimon kaulan toiselta tai molemmilta puolilta. Linnut siirtyvät rataa pitkin haudutusaltaisiin. Kynintä suoritetaan automaattisesti. Suojaamaton viiltolaite. Häiriöt automaattilaitteissa. Viiltolaitteen suojaaminen. Häiriöiden poistaminen työohjeiden mukaisesti. 22

23 Siipikarjan teurastus 4/5 1. Ensimmäinen lihantarkastuspiste 2. Päänrepijä, jalkojen katkaisu, kaularangan irrotus ja kaulanahan katkaisu, peräaukon poraus, suoliston ja elinten irrotus 3. Elinten ja suoliston tarkastus 4. Elinten lajittelu, puhdistus ja pesu 5. Jäähdytys ja luokitus Kaikki nämä toiminnot tapahtuvat automaattisesti. Linnunruhot liikkuvat kattoradalla linjan kulkunopeudella. Tämä vaatii tarkastajilta jatkuvaa keskittymistä. Häiriötilanteet automaattilaitteissa. Keskittymiskyvyn alentuminen. Häiriöiden poistaminen työohjeiden mukaisesti. Työnkierto ja tauotus. 23

24 Siipikarjan teurastus 5/5 Suojainten valinta ja käyttö Siipikarjateurastamossa on käytettävä tarpeen mukaan raitisilmalaitteita kuulonsuojaimia asianmukaista suojavaatetusta viiltosuojakäsineitä metallisia suojaesiliinoja. 24

25 Naudan ja sian ruhojen leikkaus 1/3 Lihan leikkaus, ruhojen siirto ja punnitus sekä muut toimenpiteet Ruhojen osat tulevat leikkaamoon joko koneellisen kuljettimen avulla tai käsin työntämällä. Ruhot voidaan katkaista koneellisesti (saha) tai käsityövälineillä (veitsi, kirves, hakkuri). Painavien ruhojen nostelu. Sahojen aiheuttamat vaarat. Käsityökalujen aiheuttamat vaarat. Nostoapuvälineet. Määräysten mukaiset sahojen suojaukset, työnopastus ja ohjeet. Hyvä ammattitaito ja henkilönsuojaimet. 25

26 Naudan ja sian ruhojen leikkaus 2/3 Sian. ja naudan leikkaus Sika leikataan ns. leikkuunauhalla, joka muodostuu leikkausalustoista, kuljetushihnoista ja nauhakuljettimista. Nauhan alkupäässä on esimerkiksi vannesaha, jolla ruho paloitellaan. Nauta leikataan samantyylisellä leikkausnauhalla, mutta nauha usein eroaa sian leikkausnauhasta siten, että kullakin leikkaajalla on oma leikkausalustansa, jossa hän työskentelee. Vannesahan terä. Käsikäyttöiset leikkausvälineet. Mahdollisimman kattava teräsuojaus ja työkohteen hyvä järjestys. Hyvä ammattitaito ja hyvät välineet. 26

27 Naudan ja sian ruhojen leikkaus 3/3 Suojainten valinta ja käyttö Työkohteittain tehdyissä riskikartoituksissa määritellään käytettävä suojaintyyppi. Työkohteessa määritellään tarvittavat suojausominaisuudet ja huomioidaan työn, työntekijän ja työympäristön asettamat vaatimukset. Suojainten käytön ohjeistus sisältää huolto- ja käyttökoulutuksen, jossa mm. käytön motivointi on todettu hyvin tärkeäksi. Suojainten käytöstä on työpistekohtaisia määräyksiä, joissa on huomioitu hygienian asettamat vaatimukset. Leikkaamon työntekijöiden on käytettävä metallikuituviiltosuojakäsineitä lihaa leikatessaan estämään pienempiä viiltohaavoja käsiin ja metallisuojaesiliinaa suojaamaan vatsanpeitettä veitsen aiheuttamilta vakavammilta vammoilta. 27

28 Siipikarjan ruhojen leikkaus 1/4 Paloittelu ja leikkaus Ruhojen paloittelu tapahtuu automaattisesti kattoradalla tai käsin leikkauslinjalla. Leikkuupöydällä leikataan palat luuttomiksi ja nahattomiksi. Lihasta poistetaan luunsirut, vertymät ja rustot sekä viimeistellään palat haluttuun muotoon. Koneiden ja laitteiden liikkuvien osien aiheuttamat vaarat. Käsityövälineiden aiheuttamat vammat. Olosuhteiden aiheuttamat vaaratekijät (liukastumiset, melu, kylmyys ja veto). Koneiden ja laitteiden suojaaminen. Opastus ja hyvä ammattitaito. Tekniset ratkaisut ja suojautuminen henkilökohtaisilla suojaimilla. 28

29 Siipikarjan ruhojen leikkaus 2/4 Pakkaaminen Siipikarjanlihaa pakataan tyhjiö- tai suojakaasupakkauksiin. Pakkauskoneina käytetään tyhjiökammio- tai ratakoneita. Puristumisvammat Ruhjoutumisvammat Leikkautumisvammat Palovammat Määräysten mukaiset koneet ja niiden ohjeiden mukainen käyttö. 29

30 Siipikarjan ruhojen leikkaus 3/4 Suojainten valinta ja käyttö Paloittelu- ja leikkuuosastoilla on käytettävä tarveselvityksen mukaisesti kuulonsuojaimia viiltosuojakäsineitä metallisia suojaesiliinoja muuta asianmukaista suojavaatetusta. 30

31 Siipikarjan ruhojen leikkaus 4/4 Yleisiä riskienhallintakeinoja siipikarjan käsittelyssä Liukastumisvaaran välttämiseksi lattiat ja ritilät on pidettävä puhtaina ja valittava oikea lattian pintamateriaali. Altaat ja häkit on kuljetettava varovasti ruhjeiden välttämiseksi. Saksien ja veitsien huolellinen käyttö ehkäisee pisto- tai viiltohaavojen syntymistä. Hiilihappojäätä on käsiteltävä ohjeiden mukaan. Työnopastuksella ja perehdyttämisellä saadaan vaaratilanteita tunnetuksi ja siten paremmin hallintaan. 31

32 Lihavalmisteet Lihalajitelmien varastointi Leikatut ja lajitellut lihat varastoidaan ja haetaan käyttötarkoituksen mukaisessa järjestyksessä varastosta tuotantoon. Varastointi on hoidettava siten, että lajitelmavarasto pysyy hyvässä järjestyksessä. Varastoinnissa säilytysastioiden putoaminen hyllyiltä. Säilytysastioiden siirtäminen käsin tai siirtolaitteiden avulla (haarukkavaunuja ja -trukkeja). Varastohyllyjen kunto ja niiden hyvä järjestys. Määräysten mukaiset siirtoapuvälineet ja niiden ohjeiden mukainen käyttö. 32

33 Liharaaka-aineiden esikäsittely 1/3 Jauhaminen, vakioinnit ja sekoitukset Jauhamisen tarkoituksena on hienontaa lihaa, jotta jauhamista seuraava työvaihe eli lajitelmien esisekoitus ja vakiointi voidaan suorittaa luotettavasti. Työympäristön huono järjestys. Luodaan edellytykset hyvälle järjestykselle ja sovitaan järjestyksen ylläpidon pelisäännöistä. 33

34 Liharaaka-aineiden esikäsittely 2/3 Makkaramassan valmistustyön kulku ja makkaramassan kutterointi Jauhetut lajitelmat siirretään lihamyllyltä lajitelmasekoittimeen ja edelleen kutteriin, missä massa valmistetaan. Lajitelmien siirtämiseen liittyvät vaarat, käsin tehtävien siirtojen raskaus, trukkiliikenteen vaarat. Vanhempien kuttereiden melu. Kuljetus- ja siirtovälineiden hyvä kunto, lattioiden tasaisuus ja trukkiliikenteen pelisäännöt. Kuulon suojaus ja koneen asentaminen paikkaan, missä on mahdollisimman vähän melulle altistuvia henkilöitä. 34

35 Liharaaka-aineiden esikäsittely 3/3 Ruiskutus Astiassa oleva massa kaadetaan ruiskussa olevan nosturin avulla ruiskun suppiloon. Allasvaunu voi irrota lukituksestaan ellei kiinnitys ole varmistettu. Tasapainon menettäminen työskenneltäessä irrallisella aputasolla. Kurkottelu suppilon sisälle koneen käydessä voi aiheuttaa liikkuvien koneen osien vaara-alueille joutumisen. Allasvaunun kiinnityksen varmistaminen ja tarvittaessa tekniset muutokset. Määräysten mukaisen hoitotason valmistaminen ja kiinteä tai kiinnitettävä asennus. Koneen pysäyttäminen ja turvakytkimen lukitseminen silloin, kun työskennellään suppilon sisällä. 35

36 Kypsennysprosessi 1/2 Savustus, kypsennys ja jäähdytys Savustus tapahtuu perinteisesti puulla tai nestesavulla. Kypsennysprosessi tapahtuu panos- tai jatkuvatoimisissa höyrykeittolaitteissa. Tuotteet jäähdytetään joko vesisuihkujäähdytyksellä tai käyttäen vesisuihkukylmävesi-ilmapuhallusjaksotusta. 36

37 Kypsennysprosessi 2/2 Savustus, kypsennys ja jäähdytys Kuumat pinnat ja kuuma höyry. Työtilaan päässyt ärsyttävä savu, joka sisältää esim. hiilimonoksidia. Kuuman veden ja rasvan sekä kuumien pintojen aiheuttama tapaturmavaara. Rasvan ja kuuman veden aiheuttama lattian liukkaus. Kuumien pintojen suojaaminen, henkilönsuojaimien käyttö. Kohdepoistojen parantaminen. Henkilönsuojaimien käyttö. Lattioiden pesu. 37

38 Täyslihavalmisteet 1/2 Suolaus Täyslihavalmisteiden valmistus alkaa suolauksella. Ruiskutusneulojen pistovaara. Käsin suolattaessa terävän suolausneulan pistovaara. Koneen käyttöturvallisuusohjeiden tunnollinen noudattaminen. Työohjeen mukainen toiminta. Mureuttajien terävät särmät. Käsittely käyttöohjeistuksen mukaisena. 38

39 Täyslihavalmisteet 2/2 Kypsennysprosessi Tekosuoliin tai verkkoon valmistetut tuotteet sidotaan kiinni paineilman avulla metallihakasilla. Kypsennystä varten tuotteet nostetaan uunivaunuihin joko riippumaan tai ritilöiden päälle. Paineilmalla toimivan hakastenkiinnityslaitteen käyttö. Kypsennysvaunujen käsittelyssä on huomioitava ruhjoutumisvaara. Hakastenkiinnityslaitteen määräysten mukaisuus ja ohjeiden mukainen käyttö. Liukkauden torjunta ja lattiapintojen kaltevuuden huomiointi. 39

40 Pakkaaminen ja tavaraterminaali 1/2 Pakkaamiseen käytetään pääasiassa seuraavia menetelmiä: Vakuumikammiomenetelmä (kammiokone), jossa tuote pakataan erilaisiin pusseihin. Syvävetovakuumimenetelmä (ratakone), jossa pakkaus muodostetaan lämpömuovaamalla pakkausmateriaalista pakkauskoneessa. Pakkausmenetelmä, jossa pakkausmateriaali muodostetaan letkuksi pakattavan tuotteen ympärille tai pakkausjärjestelmä, jossa tuote pakataan jäykkään muovirasiaan. Näihin pakkausmenetelmiin voidaan liittää suojakaasu, jolloin normaali ilma muutetaan lisäämällä siihen esimerkiksi hiilidioksidi-typpiseosta. 40

41 Pakkaaminen ja tavaraterminaali 2/2 Itse tehdyt muutokset koneiden turvajärjestelmissä. Muotoiluprässit, saumaukset ja irtileikkaukset sekä kuljettimet (mekaanisia vaaroja). Nostot (painavat muovirullat). Raskaiden tavaroiden siirtely ja käsin suoritettavat siirrot ja nostot. Vastuut ja velvollisuudet tiedoksi. Mekaaniset ja optiset suojaukset, työskentely ohjeiden mukaisesti. Työtä helpottavat apulaitteet. Tekniset apuvälineet ja nostokoulutus. 41

42 Elintarviketeollisuus 1/4 Annosruokien valmistus Esivalmistelut Annostelu, sulkeminen, pastörointi, jäähdytys ja pakkaaminen Laatikkoruokien valmistus Raaka-aineiden esikäsittely ja massan sekoitus Annostelu, paisto, pakkaus ja jäähdytys Kypsien jauhelihatuotteiden valmistus Esikäsittely, massanvalmistus ja muotoilu Kypsennys, jäähdytys ja pakkaus Pakkaaminen Mm. vakuumikammiomenetelmä, syvävetovakuumimenetelmä Pizzojen ja piirakoiden valmistus Taikinan teko ja raaka-aineiden esikäsittely Muotoilu, paisto, jäähdytys ja pakkaaminen Salaattien valmistus Esivalmistelut, massanvalmistus, annostelu ja suljenta 42

43 Elintarviketeollisuus 2/4 Yleisesti huomioitavaa 1 Lattioiden ja tasojen liukkaus. Kova melu. Lämpötilojen vaihtelut. Lattiat ja hoitotasojen pinnat pidetään puhtaina. Selvitetään karkeampien lattiapintojen soveltuvuus. Meluntorjuntaohjelman tekeminen: melun mittaus, analysointi, tekniset toimenpiteet, ohjeet ja vaatimukset uusille koneille ja laitteille ja henkilökohtainen suojautuminen. Tekniset toimenpiteet, kuten kohdepoistot kuumiin työpisteisiin, lämpölukot oviin sekä tauotus, nestetasapainosta huolehtiminen ja työvaatetus. 43

44 Elintarviketeollisuus 3/4 Yleisesti huomioitavaa 2 Valmistusaineiden kuljetus aiheuttaa vaaratilanteita, mm. ruhjeiden vaara. Työasennoista johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön kuormittuminen, staattinen lihastyö ja yksipuolisesti toistuvat lihasliikkeet. Koneet ja laitteet muodostavat erilaisia vaaratekijöitä. Kuljetusvälineiden kunnon valvonta ja kuljetusreittien järjestys. Apuvälineiden käyttäminen nostoissa ja muut ergonomiset ratkaisut sekä hyvä työnopastus ja ohjeet. Koneiden riskien arvioinnin perusteella tehdyt korjaavat toimenpiteet ja käyttökoulutus sekä hyvä ennakkohuolto. 44

45 Elintarviketeollisuus 4/4 Yleisesti huomioitavaa 3 Jauhopölyn aiheuttamat haitat ja vaarat. Käsityövälineiden käytössä pisto- tai viiltohaavojen vaara. Kuumat työvaiheet (keittopadat ja uunit). Pakkauskoneen aiheuttamat vaarat (ruhjoutumiset ja leikkautumiset). Jauhojen käsittelypaikoille kohdepoistot ja hengityksensuojaimien käyttö. Välineiden hyvä kunto ja työnopastus sekä ohjeistus. Osaamisen varmistaminen ja henkilönsuojaimet. Konesuojauksien parantaminen, vaara-alueille pääsyn estäminen teknisin turvalaittein sekä hyvät ohjeet ja niiden valvonta. 45

46 Säilyketeollisuus 1/7 Tölkinsyöttö Tölkit siirretään lavoilta magneettinostimella radoille. Esivalmistusosasto Massanvalmistuksen koneita ovat mm. jääliharouhija, lihamylly, blender, kutteri. Lihalinja Esivalmistusosaston valmistama kokolihamassa tölkitetään. Hernekeittolinja Keitto keitetään padoissa, josta siirto putkistojen kautta annosteluun. 46

47 Säilyketeollisuus 2/7 Kastikelinja Tölkin sisältö annostellaan kahdessa osassa. Tuubilinja Tuubituslaite annostelee massan ja sulkee tuubin sterilointia varten. Sterilointi Sterilointi tapahtuu autoklaaveissa. Pakkaamo Purkulaitteen kautta tölkit siirtyvät pakkauskoneille ja siitä lavaukseen. Varasto ja lähettämö 47

48 Säilyketeollisuus 3/7 Yleistä Täyssäilykkeellä tarkoitetaan esimerkiksi metalliastiaan ilmatiiviisti suljettua elintarviketta, joka kuumennetaan painekeittimessä (autoklaavi) siten, että bakteerikanta kuolee (sterilointi). Käsittelyllä aikaansaadaan tuotteita, jotka säilyvät huoneen lämmössä ja joita voidaan turvallisesti nauttia vielä vuosienkin päästä. 48

49 Säilyketeollisuus 4/7 Melu. Lattiapinnat ja hoitotasot ovat osaksi liukkaita. Meluntorjuntaohjelman tekeminen: melun mittaus, analysointi, tekniset toimenpiteet, ohjeet ja vaatimukset uusille koneille ja laitteille ja henkilökohtainen suojautuminen. Lattiat ja hoitotasojen pinnat pidetään puhtaina sekä selvitetään karkeampien lattiapintojen soveltuvuus. Käytettävien jalkineiden merkitys liukkauden torjunnassa on tärkeää. 49

50 Säilyketeollisuus 5/7 Työskentelyolosuhteet vaihtelevat kylmästä kuumaan. Kuljetinratojen vaarat häiriöiden poistossa. Tölkkilavoja toistensa päältä nostettaessa ja siirreltäessä lavojen kallistuminen tai putoaminen. Työvaatetus kengistä lähtien on oltava työpistekohtaisesti sopiva. Ennen korjaustoimenpiteitä rata sammutetaan ja estetään linjan vahinkokäynnistys. Trukin ajoa saa suorittaa vain siihen työhön pätevä kuljettaja. 50

51 Säilyketeollisuus 6/7 Massojen valmistuksessa syntyy jauhopölyä, joka leviää työpisteessä hengitysilmaan. Raaka-aineiden siirtely. Raaka-aineet voivat tulla suursäkeissä, jolloin niiden nostamiseen liittyy vaaratekijöitä. Painavimmat käsin siirrettävät säkit painavat 20 kg ja ovat hankalia käsitellä. Pölynpoistojärjestelmän rakentaminen ja hengityksensuojaimet. Nostoapuvälineiden jatkuva kunnon seuranta. Huolehditaan, ettei nostopaikalla ole ihmisiä. Noston suorittaa ainoastaan työhön koulutettu henkilö. Säkkinostimien hankinta, oikea nostotekniikka. 51

52 Säilyketeollisuus 7/7 Sterilointivaunujen purkulaitteiden ja pakkauskoneiden toimintahäiriöitä selvitettäessä ruhjoutumis- ja leikkautumisvaara. Valmistuotevarastossa ja lähettämötoiminnoissa on vältettävä ylimääräistä liikennettä, allejäämis- ja yhteentörmäysvaarat. Käynnissä olevan koneen sammuttaminen ennen häiriön selvittämistä. Ohjeet häiriön purkutilanteisiin sekä ohjeiden noudattamisen valvonta. Työpaikan sisäisen liikenteen osalta erillinen vaaratilanteiden tunnistus ja riskien arviointi. Näiden toimenpiteiden jälkeen tehdään sisäiset ohjeet. 52

Keittomakkaroiksi kutsutaan makkaroita, jotka

Keittomakkaroiksi kutsutaan makkaroita, jotka Keittomakkarat Keittomakkaroiksi kutsutaan makkaroita, jotka kypsennetään keittämällä. ällä Keittomakkaroita ovat leikkelemakkarat ja ruokamakkarat. Keittomakkarat kypsennetään + 72 C:n sisälämpötilaan.

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen

ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen 090804 ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen Eläinsuojelulain (247/1996) 39 :n tarkoittama selvitys eläinsuojeluasetuksen (396/96) ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000

KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000 KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000 Lämpöyrittäjien kommenttipuheenvuoro alan riskeistä, SeAmk työturvallisuusseminaari 10.11.2008, Asko Sippola Tervanpoltto ennen ja nyt "Se kuuluusa Kuurtanehen

Lisätiedot

Muna-alan laitos Varastolaitos Muu, mikä? Toimijan nimi Y-tunnus/henkilötunnus. Osoite ja postitoimipaikka

Muna-alan laitos Varastolaitos Muu, mikä? Toimijan nimi Y-tunnus/henkilötunnus. Osoite ja postitoimipaikka Terveysvalvonta Kaikutie 11 68620 PIETARSAARI 06-7861 111 Fax: 06-7861 569 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN HAKEMUS 14 Laitos Eläinperäisten elintarvikkeiden käsittely Hakemuksen aihe Toiminnan aloittaminen Toiminnan

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20 TOT-RAPORTTI 1/03 Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen nieluun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hakkurin hoitaja oli lähtenyt tarkistamaan viilujätekuljettimen toimintaa kuljetintunneliin.

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake

1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake 1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake Koulu: Oppiaine: Aiemmin tehdyt selvitykset /arvioinnit: Vastuuhenkilö: Arvioinnin kohde Työryhmä Aikataulu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Lisätietoja: 2 Tarkistuslista

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

Suojasten purku kunnossapidon yhteydessä. kunnossapidon yhteydessä Vähäinen ylikuumenemisesta johtuva

Suojasten purku kunnossapidon yhteydessä. kunnossapidon yhteydessä Vähäinen ylikuumenemisesta johtuva Sivu 1(6) Tankomylly RM-201 Kuulamylly BM-203 Ruuviluokitin SC-202 Puristuminen osien väliin Kuulovaurio Liikkuvien osien ja jauhatuskuorman aiheuttama melu Hengityselinsairaudet Ilmassa oleva kivipöly

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin)

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin) Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo

Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo 1 / 7 Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo HAKEMUS - LAITOKSET Elintarvikelain (23/2006) 13 :n mukainen elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jätepuristimella varustettu jäteauto (molemmat vm.

Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jätepuristimella varustettu jäteauto (molemmat vm. TOT-RAPORTTI Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 7/07 Tapahtumakuvaus Jäteautonkuljettajat NN (61-v.) ja MM lastasivat jätepahvia auton automaattisesti toimivaan

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Ohje henkilökunnalle 1 Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Infektioiden torjunta perustuu tartuntareittien katkaisuun. Infektioiden torjunta edellyttää hyvää käsihygieniaa ja aseptisia työtapoja.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

3. Sian ja naudan lihaa koskevat muut käsittelyvaatimukset

3. Sian ja naudan lihaa koskevat muut käsittelyvaatimukset 3926 LIITE 1 LIHATUOTTEIDEN ERITYISET KÄSITTELYVAATIMUKSET Tämän liitteen vaatimukset koskevat sellaisia tuotteita, joiden valmistukseen käytettyä lihaa ei 6 10 :n mukaan saa toimittaa käsittelemättömänä

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Arviointikortti 1: Pölykenttä

Arviointikortti 1: Pölykenttä Arviointikortti 1: Pölykenttä Minne ratkaisut kohdistuvat? Tämä kortti auttaa arvioimaan yhdessä kehitettyjen ratkaisujen vaikutusta työntekijöiden jauhopölyaltistumiseen. Jauhopölyn torjunta tehostuu,

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB Toimitus LQGB-koneen toimitusvaihtoedot ovat seuraavat: n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kokoonpantuna yhdeksi lohkoksi. n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kone kokoonpantuna ja asennettuna palkkialustalle.

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke porotietokansio täyslihavalmisteet Hannu Pekkala 2006 Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Määritelmä... 3 2 Raaka-aineet... 3 3 Suolaus... 3

Lisätiedot

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon toimijoilta

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht.

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien,

Lisätiedot

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I Työpaikan työturvallisuustason mittaaminen ja seuranta on haasteellinen tehtävä. Tapaturmien ja sairauksien tilastointi

Lisätiedot

VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut

VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut Yritys: Inarin kunta Arvioinnin kohde: Päiväys: Tekijät: VAARA- TAI HAITTA-TEKIJÄN Vaaraa Riski- Vaaratilanteen, haitan tai kuormituksen kuvaus Vastuu- Seuranta/

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

SIISTIMPI TYÖPAIKKA MIELLYTTÄVÄMPI TYÖYMPÄRISTÖ PAREMPI TULOS

SIISTIMPI TYÖPAIKKA MIELLYTTÄVÄMPI TYÖYMPÄRISTÖ PAREMPI TULOS SIISTIMPI TYÖPAIKKA MIELLYTTÄVÄMPI TYÖYMPÄRISTÖ PAREMPI TULOS Tehokas lavojen kulku - ei enää lavojen nostelua käsin PALOMAT -tuotteiden edut Tilansäästö ja siisti työpaikka Optimoitu lavojen kulku Miellyttävämpi

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Hyvinvointia työstä Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Tomi Kanerva 6.11.2015 Työterveyslaitos Tomi Kanerva www.ttl.fi 2 Sisältö Työpaikkojen nanot Altistuminen ja sen arviointi

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuuli Koskimies 18.1.2017 Taustaa

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin Toyota Material Handling Finland Oy Optiscan-asiakasseminaari Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin 08.10.2015 1 TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND - Keitä olemme?

Lisätiedot

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Näytteenotto -ohjeet AI/ND:n varalta

Näytteenotto -ohjeet AI/ND:n varalta Näytteenotto -ohjeet AI/ND:n varalta Eläinten terveys ja hyvinvointi - yksikkö/ Sari Haikka Patologian tutkimusyksikkö/ Laila Rossow 2.1.2007 1 Verinäyte Pyyhkäisynäyte Yksilöverinäytteet otetaan linnusta

Lisätiedot

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu 26.9.2016 Miia Puukka Ohjelma (kesto n. 1,5h) Riskien arvioinnista lyhyesti Riskien arviointityökalu step-by-step Riskin arvioinnista lyhyesti Miia Puukka Yleistä

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014

HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014 Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailu HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014 JÄRJESTYS JA SIISTEYS 1 Betoniteollisuuden hyvät turvallisuuskäytännöt sisältävät n. 350 sivua erilaisia hyviä käytäntöjä. Kaikki

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset

Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset Esittelijä Hanna Laatio Sivu/sivut 1 / 9 Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset 1. Johdanto Tähän ohjeeseen on koottu tietoa toimijoille, jotka harkitsevat

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

Pelastusopisto Opettaja Tapani Saarela

Pelastusopisto Opettaja Tapani Saarela TOIMINTA ONNETTOMUUSPAIKALLA Pelastusopisto Tieliikenneonnettomuudet Toiminta-ajatus Lisävahinkojen estäminen Toiminta aina potilaan ehdoilla Työturvallisuus Tilannepaikalle saapuminen Muun liikenteen

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014

HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014 Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailu HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014 HYLLYT, PÄÄLLISET, TELINEET 1 Betoniteollisuuden hyvät turvallisuuskäytännöt sisältävät n. 350 sivua erilaisia hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) n kunta Taivalkosken kunta Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

Sivutuotteiden toimittaminen rehukäyttöön liha-alan laitoksista

Sivutuotteiden toimittaminen rehukäyttöön liha-alan laitoksista Esittelijä Hanna Laatio Sivu/sivut 1 / 5 1. Johdanto Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa liha-alan laitoksia, kuten teurastamoita ja leikkaamoita, sivutuotteiden toimittamisessa rehukäyttöön. Sivutuotteiden

Lisätiedot

Toiminnan olennaista muuttamista Muuta, mitä?

Toiminnan olennaista muuttamista Muuta, mitä? 1 / 5 Hakemus elintarvikehuoneiston hyväksymisestä liha-alan laitokseksi Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

KALASTA. Hätälän parhaat vinkit kalankäsittelyyn. Sisäsivuilta löydät QR-koodit opastusvideoihin! Säilytys

KALASTA. Hätälän parhaat vinkit kalankäsittelyyn. Sisäsivuilta löydät QR-koodit opastusvideoihin! Säilytys KALASTA Ruodot Graavaus Savustus Suolaus Grillaus Säilytys Hätälän parhaat vinkit kalankäsittelyyn Sisäsivuilta löydät QR-koodit opastusvideoihin! Säilytys KALAN SÄILYVYYS Kala on herkästi pilaantuva elintarvike.

Lisätiedot

Tuotantorakenteen uudistus kananmunantuotannossa - mitä uutta meidän on opittava? Tommi Vippola

Tuotantorakenteen uudistus kananmunantuotannossa - mitä uutta meidän on opittava? Tommi Vippola Tuotantorakenteen uudistus kananmunantuotannossa - mitä uutta meidän on opittava? Tommi Vippola Esittely Mikolan tila Laitilassa Erikoistuttu kananmunantuotantoon vuonna 1970, jolloin rakennettu häkkikanala

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide:

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide: Liite 1qs, Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu (13.1.2014) Sivu 1 / 5 Tarkastuksen suorittaja Tarkastuksen pvm Huoneiston nimi ja osoite Läsnä: Toteutus A B C D Ei sovelleta Ei tarkasteta 1. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus TOT-RAPORTTI 22/03 Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kolmen työntekijän tehtävänä oli viedä suuri kassakaappi (500 kg) teollisuushallin tiloista

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot