Turun ylioppilaskyläsäätiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun ylioppilaskyläsäätiö"

Transkriptio

1 Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012

2 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. Tarjoamalla opiskelijoille edullisia ja laadukkaita asuntoja säätiö luo edellytyksiä koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen. Lisäksi opiskelija-asuntosäätiö tukee osaltaan Turun kaupungin elinkeino- ja kehittämisstrategian toteuttamista osana kaupunkikonsernia. Säätiön uusi strategia hyväksyttiin hallituksessa Strategian painopisteet on määritelty 2020-luvulle asti. Suurimmat haasteet ovat asuntomarkkinoiden muutoksiin vastaaminen ja nykyisen asuntokannan perusparantaminen. Lisäksi painopisteinä ovat asukkaiden viihtyvyyden parantamiseen ja palvelujen lisäämiseen sekä kansainvälistymisen haasteisiin vastaaminen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää organisaation johtamisen ja toiminnan kehittämistä, asumisen laadun parantamista sekä asukkaiden vaikutusvallan lisäämistä. Säätiön menestyminen edellyttää kuitenkin koko ajan sitä, että asuntojen käyttöaste pystytään pitämään korkeana ja talous vakaana. Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru kutsui Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Mikko Sedigin selvittämään opiskelija-asuntorakentamisen määrällisiä tarpeita ja tukipolitiikan kehittämistarpeita sekä kansainvälisten opiskelijoiden asumista. Hyvä opiskelija-asuminen tukee suomalaista koulutusjärjestelmää ja kansainvälistymistä. Selvitysmies esitti uusien opiskelija-asuntojen rakentamisen lisäämistä suurimmilla opiskelupaikkakunnilla, kuten Turussa, tukiehtojen parantamista sekä sitä, että koti- ja ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita kohdeltaisiin yhdenvertaisesti. Vaihto-opiskelijoille hän esitti varattavaksi opiskelija-asuntokannasta paikallisesti sovittavat kiintiöt. Säätiön palveluksessa työskenteli vuoden lopussa 23 henkilöä. Henkilöstön ikärakenne on sellainen, että vajaa puolet työtekijöistä tulee eläkeikään lähivuosina. Työhyvinvoinnin lisäämiseksi säätiön johtoryhmä päätti , että TYS on savuton työpaikka. Yhteishallintolain mukaiset asukastoimikunnat ja -neuvottelukunta järjestäytyivät toimintavuoden aikana, mutta asukkaiden edustajien valintaa säätiön hallintoon ei voitu vielä toteuttaa, kun Patentti- ja rekisterihallitus ei ole vielä vahvistanut säätiön uusia sääntöjä. Yhteistyö säätiön eri sidosryhmien kanssa, joista tärkeimmät ovat kaupunki, opiskelijajärjestöt ja oppilaitokset, jatkui tiiviinä. Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Mikko Sedig ilmoitti syksyllä 2012 jäävänsä eläkkeelle yli 40 vuoden palveluksen jälkeen alkuvuodesta Mikko Sedig on henkilö, joka on koko työuransa ajan panostanut aktiivisesti opiskelija-asuntojärjestelmän kehittämiseen, niin täällä Turussa kuin koko valtakunnankin tasolla. Hän on myös ensimmäisiä, jotka aktiivisesti loivat kansainvälisiä yhteyksiä Pohjoismaiden ja muiden Euroopan maiden opiskelija-asuntoyhteisöihin. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin valtuuskunnan syyskokouksessa asunto- ja viestintäministerin erityisavustaja, valtiotieteen maisteri Kalervo Haverinen, joka aloitti työnsä helmikuussa Ylioppilaskyläsäätiön opiskelija- ja nuorisoasuntojen vuokrataso pystyttiin pitämään edelleen kohtuullisena. Kilpailuetu vapaiden markkinoiden vuokratasoon säilyi, kun verrataan kokonaisvuokria. Muutokset asuntomarkkinoilla edellyttävät kuitenkin lisään- 2 YLEISTÄ

3 tyvää panostamista asuntojen korjaamiseen, asuntojen markkinoinnin tehostamista sekä myönteisen mielikuvan rakentamista opiskelija-asumisesta. Toimintaympäristö muuttuu koko ajan, se vaati myös henkilöstöltä muutosvalmiutta ja sopeutumiskykyä palvelukulttuurin kehittämiseksi. Ylioppilaskyläsäätiön 46 toimintavuoden toiminnallinen ja talouden tulos oli tasapainossa. Säätiön liikevaihto oli 24 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 150 miljoonaa euroa. Maksuvalmius oli hyvä ja tasapainoinen. Tulos mahdollisti asuintalorahaston korottamisen 0,5 miljoonalla eurolla vakaan toiminnan turvaamiseksi tulevina vuosina. Vuokrantarkistuspaineita on vähentänyt alhainen korkotaso. Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät maksut ja verot ovat kuitenkin nousseet useana vuonna selvästi nopeammin kuin yleinen kustannustaso. Säätiön asuntoja haki toimintavuonna kaikkiaan opiskelijaa/ opiskelijaperhettä ja uusia vuokrasopimuksia tehtiin sisältäen sisäiset siirrot. Ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden koko määrä toimintavuonna oli henkilöä. Kaikkiaan säätiöllä oli toimintavuoden päättyessä asuntopaikkaa, joista Turussa Kokonaismäärään sisältyy 138 nuorisoasuntopaikkaa. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Turussa Yleistä... 2 Talousosasto... 4 Henkilöstö... 8 Kiinteistöosasto Asunto-osasto Tiedotustoiminta Hallinto Tilintarkastuskertomus.. 18 Tase Tuloslaskelma Toimintakertomuksen kuvituksena on käytetty Turun Ylioppilaskyläsäätiön suunnitteilla olevan kohteen, Aitiopaikan arkkitehtikilpailun töitä. Kalervo Haverinen Toimitusjohtaja YLEISTÄ 3

4 Talous lyhyesti Talousosasto on hoitanut säätiön kirjanpidon, tulo- ja menolaskennan, budjetoinnin, maksuliikenteen, palkkalaskennan, reskontran, laskutuksen ja rahoituksen toiminnot sekä vakuutusasiat. Toimenkuvat vastaavat taloushallinnon sovelluksien vaatimuksia ja henkilövahvuus oli viisi henkilöä. Toiminta Toiminnan kehitys on käynyt selville kuukausittain ajettavista tulospaikkakohtaisista raporteista. Turun kaupungille on toimitettu kaupunkikonsernin edellyttämät talousarvio- ja suunnitelmaehdotukset sekä niihin liittyvä raportointi. Kokonaistaloudellisesta tilanteesta on kuukausittain laadittu tuloslaskelma ja tase. Kassatilanne ja kehitys on selvitetty laskelmilla ja rahoitussuunnitelmilla. Rahoitus Tilikauden aikana kilpailutettiin Ylioppilastalo B:n peruskorjauslaina euroa. Kilpailutuksen voitti Kuntarahoitus Oyj. Peruskorjauksesta on tehty noin puolet, mutta laina nostetaan vasta kesällä johtuen määräaikaistalletuskoron ja toisaalta lainakorkojen epäsuhdasta (määräaikaistalletuskorko alle 1 %). 4 TALOUSOSASTO

5 Säätiön pitkäaikaiset lainat toimintavuoden lopussa olivat ,96 euroa, jakaantuen eri luotonantajaryhmien kesken seuraavasti: % % % % % Valtio/vuosimaksulainat ,94 51,79 53,55 54,23 53,26 Valtio/vanhat aravalainat ,15 8,53 10,10 11,55 12, ,15 11,39 12,17 12,18 12,05 Rahalaitokset ,54 28,03 23,58 21,16 21,06 Vakuutuslaitokset 182 0,15 0,19 0,53 0,81 0,99 Muut 84 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 Yhteensä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Näistä lainoista erääntyy seuraavalla tilikaudella euroa.vuoden aikana maksettiin lyhennyksiä euroa. TYS:n avaintietoja Liikevaihto 23,8 milj. Asuntovuokratulo 22,8 milj. Muut vuokratulot 0,6 milj. Lainakanta 121,4 milj. Investoinnit 2,8 milj. Keskivuokra/kk 10,69 /m 2 /kk Rakennusten määrä 211 kpl Rakennustilavuus m 3 Asuntoala ,1 m 2 Huoneistoja kpl Asuntopaikkoja kpl Asunnonhakijoita hlöä Asuntojen käyttöaste 95,8 % Asukkaita hlöä Henkilökunnan määrä 23 hlöä TALOUSOSASTO 5

6 neliöt vuokralla Säätiön S vuoden 2012 tulos jäi budjetoitua hieman pienemmäksi johtuen vuosikorjausten ennakoitua suuremmasta toteutumasta ja ennakoimattomasta tuholaisongelmasta muutamissa asuntokohteissa. Ylijäämäksi muodostui ,12 euroa, josta ehdotetaan siirrettäväksi asuintalorahastoon euroa. Vuoden 2012 budjetin hyväksymisen yhteydessä vuokria korotettiin keskimäärin 0,23 /m 2. Keskimääräinen peritty vuokra oli 10,69 /m 2 /kk sisältäen sähkö- ja vesimaksut sekä tietoverkon. Yksin asuvalle opiskelijalle maksettava opintotukeen kuuluva asumislisä oli 80 prosenttia kuukausivuokrasta. Vuokran 252,00 euroa ylittävää osaa ei oteta huomioon. Asumislisä maksetaan pääsääntöisesti yhdeksältä kuukaudelta. Perheelliset asukkaat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin. Uusilta asukkailta sisäänmuuton yhteydessä perittävä vakuusmaksu oli toimintavuoden aikana 250 euroa yksin asuvalta opiskelijalta ja 400 euroa perheasunnon osalta. Opiskelija-asunnoista saatu vuokrakertymä kahdeltatoista kuukaudelta muodostui 10,19 euroksi neliöltä kuukaudessa, kun se edellisenä vuonna oli 10,10 euroa. Säätiön perimät vuokrat, maksut ja muut tuotot olivat yhteensä euroa. Opiskelija-asunnoista perittävien vuokrien ja kalustekorvausten osuus tästä oli 96,2 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 95,9 prosenttia. Kiinteistöjen hoitomenot olivat euroa eli 6,30 euroa neliöltä. Nousua edelliseen vuoteen oli 0,23 euroa neliöltä. Hoitomenojen osuus kokonaismenoista oli 59,9 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 58,2 prosenttia. Pääomamenojen kohdalla maksettujen lainalyhennysten määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna euroa. Korkokulut nousivat euroa. Säätiön korollisille lainoille laskettu keskimääräinen korkoprosentti oli vuoden lopussa 3,72 %. Vakuutukset Säätiön kiinteistöt on täysarvovakuutettuna If Vahinkovakuutus Oy:ssä. Irtaimisto on vakuutettu käyvästä arvosta. Henkilökunnalla on lakisääteiset eläke- ja tapaturmavakuutukset sekä vastuuvakuutukset mahdollisista ulkopuolisille sattuneista vahingoista. Kokonaisvuokrat vaihtelivat vuoden lopussa välillä: solu/yhteiskeittiöllinen yksiö 173,78 372,01 yksiö 278,92 688,91 perhekaksio 365,85 784,42 perhekolmio 580,70 919,35 Asuinneliötä kohden laskettujen lyhennysten ja korkojen jakauma tuloslaskelmasta: Lyhennykset 2,34 2,33 2,16 1,64 1,41 1,61 1,53 Korot 2,11 1,87 1,64 2,39 2,38 2,24 2,07 Yhteensä 4,45 4,20 3,80 4,03 3,79 3,85 3,60 Poistosuunnitelman lisäksi kaupungin III-sijaislainojen lyhennykset olivat euroa eli 0,39 euroa asuinneliötä kohden. 6 TALOUSOSASTO

7 TALOUSOSASTO 7

8 t yöpaikk a, jossa viihdytään Turun Ylioppilaskyläsäätiön vakituisen henkilökunnan määrä vuoden lopussa oli 23 henkilöä. Jakauma eri tehtäväalojen mukaan oli seuraava: kunnossapito ja rakennuttaminen 7 asukaspalvelu 9 hallinto ja talous 7 Säätiön vakituisen henkilökunnan keski-ikä vuoden lopussa oli 54 vuotta 7 kuukautta. Keskimääräinen palveluaika oli 23 vuotta 8 kuukautta. Yli 10 vuotta säätiön palveluksessa olleita oli 17 henkilöä, joista yli 20 vuotta palvelleita oli 14. Miehiä henkilökunnasta oli 6 ja naisia 17. Yhteistoiminta Säätiön ja henkilöstön välisenä lakimääräisenä yhteistoimintaelimenä toimi Yt-neuvottelukunta, joka käsitteli myös työsuojelun ja henkilökuntaneuvoston asiat. Yt-neuvottelukunnan vastuulla oli lakisääteisten tehtävien ohella yhteisten tapahtumien sekä virkistys- ja urheilutilaisuuksien suunnittelu ja toteutus. Yt-neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Henkilöstöpalvelu Talousjohtaja Aimo Suoniemi jäi eläkkeelle Uutena talousjohtaja aloitti 1.5. Tuula Kanervisto. Henkilöstön työterveyshuollosta vastasi Työterveyshuolto Pulssi. Työterveyshuolto ja sairaanhoitopalvelut suoritettiin työterveyshuoltolain ja säätiön työterveyshuollon ohjesäännön mukaisesti. Säätiön työntekijöillä oli tänäkin vuonna poikkeuksellisen vähän sairauspoissaoloja. Keskimääräinen poissaoloaika oli 3,9 päivää/hlö/v kun vertailuluku on 8,9 päivää/hlö/v ja prosenteissa säätiöllä 1,1 % ja vertailuluku 2,4 %. Henkilökunnalla on lakisääteisten tapaturma-, työeläke- ja työttömyysvakuutuksen lisäksi ryhmähenkivakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Säätiöllä on myös vastuuvakuutus vahingoista, jotka työntekijät mahdollisesti aiheuttavat ulkopuolisille. Kevään tiedostustilaisuus pidettiin Esillä olivat tilinpäätösasiat. KTT Aki Koponen oli kertomassa TYS 2020-luvulle strategiasta. Syksyn tiedotustilaisuus pidettiin Aiheena oli vuoden 2013 toimintaohjelma ja talousarvio sekä henkilöstöhallinnon asiaa. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen liittyy olennaisesti säätiön toiminnan kehittämiseen. Siihen vaikuttavat toisaalta säätiön päämäärät ja toiminnan tavoitteet, työn sisällön ja organisoinnin sekä teknologian muutosten asettamat vaatimukset ja toisaalta henkilöstön omat tarpeet kehittyä työssä. Henkilökunta osallistui oman alansa ajankohtaisiin koulutustilaisuuksiin ja asuntoyhteisöjen yhteisille neuvottelupäiville. Koulutuspäiviä vuonna 2012 oli yhteensä HENKILÖSTÖ

9 HENKILÖSTÖ 9

10 remontteja ja uusia asuntoja Uudisrakentaminen Aitiopaikka Vuonna 2012 käynnistettiin hankesuunnittelu alueelle Pispalantie/Inspehtorinkatu/Fuksipolku ja Kongressikuja. Varsinainen aloite asemakaavan laatimiseksi toimitettiin Turun kaupungille EU-hankintailmoitus arkkitehtikilpailusta julkaistiin julkisissa hankinnoissa. Arkkitehtikilpailuohjelman mukaisesti uudisrakennushankkeen arvioitu laajuus on enintään kerrosneliötä. Kohteen sijainnin perusteella rakennuksiin tulee sijoittaa pääasiassa pienasuntoja. Hankkeen tavoitteellinen huoneistojakauma: m 2 asuntojen kokonaismäärästä % m 2 asuntojen kokonaismäärästä % m 2, vain muutamia yksittäisiä huoneistoja, mikäli on tarpeellista suunnitteluratkaisun toimivuuden kannalta. Osallistumisoikeudelle esitettyjen vähimmäisvaatimusten täyttäviä hakemuksia arkkitehtikilpailuun saatiin yhteensä 26 kappaletta. Näistä kilpailuun valittiin arpomalla viisi osanottajaa. Onnettaren suosikit ja arkkitehtikilpailun osanottajat olivat: Optiplan Oy, Linja-arkkitehdit Oy, A-konsultit & Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy, ARK-house arkkitehdit Oy sekä ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä Rautiola Oy. Säätiö pyrkii ostamaan lisää maata ja rakennusoikeutta kilpailualueelta. Varsinainen kaavasuunnittelu aloitetaan arkkitehtikilpailun voittavan ehdotuksen pohjalta. Urakkakilpailuvaiheeseen edetään vuosien aikana. Korjausrakentaminen Ylioppilastalo B Ylioppilastalo B:n peruskorjauksen rakennusvaihe alkoi toukokuussa Urakkakilpailuiden voittajat ratkesivat tammikuussa ja urakkasopimukset allekirjoitettiin Rakennus- ja pääurakoitsijaksi valikoitui Peab Oy, vesi- ja viemäriurakoitsijaksi Vesijohtoliike Reiman, Ilmanvaihtourakoitsijaksi Saipu Oy sekä sähköurakoitsijaksi Proelman Oy. Kohteen kokonaisurakkasummaksi muodostui euroa. Ylioppilastalojen peruskorjauksen etenemistä ohjasi rakennustoimikunta, jossa Turun yliopiston ylioppilaskuntaa edustivat Elias Laitinen ja Toni Eklund. Ylioppilaskyläsäätiötä edustivat Aki Lehtonen, Mikko Sedig ja Ismo Aaltonen. Asiantuntijana rakennustoimikunnassa toimii kohteen pääsuunnittelija AD.CE Suunnittelu Oy/Paula Markkula. Kohdetta suunniteltiin yhteistyössä Museoviraston kanssa. Rakennuslupa-asiakirjojen liitteeksi koostettiin rakennushistoriallinen selvitys. Selvityksen koosti kohteen pääsuunnittelija Turun Maakuntamuseon ohjauksessa. Asuntojen käyttöönottotarkastus tapahtuu ja kohteen vastaanotto kokonaisuudessaan viimeistään mennessä. Rakennukseen valmistuu 93 opiskelija-asuntoa, joiden asuntoala on yhteensä m 2. Kohteessa on merkittävästi apu- ja yhteistiloja sekä palvelutiloja. Kohteen kokonaisbruttoala on m 2. Maaliskuussa 2013 sattui vesivahinko, jolla saattaa olla vaikutusta kohteen valmistumiseen. Haliskylä Haliskylän peruskorjauksen hankesuunnittelu aloitettiin vuonna Hankintailmoitukset julkaistiin , koskien korjaussuunnittelun kilpailuttamista. Suunnittelijavalinnat suoritettiin alkuvuonna Haliskylän perusparannuksessa keskitytään huoneistomuutosremontteihin. Solukolmiot sekä kolmen huoneen asunnot aiheuttavat tyhjäkäyttöä. Nämä asunnot on tarkoitus muuttaa yksiöiksi. Perusparannuksen yhteydessä pyritään parantamaan energiatehokkuutta ja laskemaan kulutusta. Julkisivujen ilmettä sekä rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta kehitetään. Hanke viedään läpi neljässä (4) rakennusvaiheessa. Ensimmäisen 10 KIINTEISTÖOSASTO

11 vaiheen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vappuna Vuosikorjaukset Auringonnousun kattojen sadevesijärjestelmät sekä elementtisaumaukset korjattiin. Vuonna 2013 on tarkoitus uudelleen pinnoittaa kohteen muuten hyväkuntoinen vesikate. Pilvilinnan julkisivutöitä päätettiin kustannussyistä lykätä. Pilvilinnan rappauspinnat vaativat kuitenkin lähitulevaisuudessa uusimista. Myös Varissuon kohteisiin alustavasti suunniteltua keittiöiden ja pintojen korjausta siirrettiin tulevaisuuteen. Ylioppilaskylän länsipuolen kortteleissa 1, 2 ja 4 suoritettiin yhteensä noin 100 kylpyhuoneremonttia. Näiden kylpyhuoneiden kunnostaminen maksoi euroa. Perusparannuksen yhteydessä kortteleiden kylpyhuoneet korjattiin asentamalla uusi laatoitus vanhan alkuperäisen laatan pintaan. Vanhan laatan kiinnitys on heikentynyt vuosien saatossa ja kylpyhuoneet on tästä syystä uusittava. Kiinnityksessä on käytetty asbestipitoista kiinnityslaastia ja lisäksi seinät ovat tasoitettu asbestipitoisella tasoitteella. Asbesti ei aiheuta vaaraa asukkaille, mutta kylpyhuoneremontin purkutyöt joudutaan suorittamaan asbestipurkutyönä. Kortteleissa 1, 2 ja 4 sijaitsee yhteensä 436 kylpyhuonetta. Kylpyhuoneiden korjaustöitä jatketaan tulevina vuosina. Yleisesti säätiön rakennuskanta on siinä vaiheessa, että kunnossapitobudjetissa on korotuspainetta tulevia korjauksia sekä mahdollisia tasonparannuksia varten. Kiinteistönhoito ja kunnossapitosopimukset Kunnossapitopalvelu Vuoden 2012 saatettiin loppuun vuonna 2011 aloitettu kunnossapitopalveluiden kilpailutus. Tarjoukset saapuivat ja palveluntuottajaksi valittiin kaksi edullisimman tarjouksen antanutta palveluntuottajaa. Sopimukset allekirjoitettiin Palveluntuottajat ovat NCC Rakennus Oy sekä ISS Palvelut Oy. Kunnossapitopalvelun tuottajat vastaavat huoneistotarkastusten havaintojen perusteella suoritettavista lattia-, maalaus- ja kylpyhuoneremonteista. Pääsopimuskumppanina toimi vuoden 2012 aikana NCC Rakennus Oy. Sopimus on kestoltaan kahden vuoden mittainen, sisältäen kahden vuoden option. Vuoden 2012 aikana kunnossapitopalveluiden tuottajille toimitettiin yhteensä noin 350 työtilausta. Siivouspalvelu Vuoden 2012 aikana kilpailutettiin myös siivouspalveluntuottaminen. EU-ennakkoilmoitus julkaistiin julkisissa hankinnoissa. Edullisimman tarjouksen antoi ISS Palvelut Oy. ISS palvelut Oy:n kanssa allekirjoitettiin kahden vuoden siivouspalvelusopimus, joka sisältää kahden vuoden mittaisen option. Palvelusopimus astui voimaan Kiinteistönhoitopalvelu ISS Palvelut Oy:n ja Turun Ylioppilaskyläsäätiön välinen kiinteistönhoitosopimus jatkuu vuoden 2014 elokuun loppuun. Kiinteistönhoitopalvelun uudelleen kilpailuttaminen käynnistetään vuoden 2013 aikana. Ylioppilaskylän itäpuolen ulkoalueiden parannustyö aloitettiin vuoden 2012 aikana. TYS teetti AMK:n opinnäytetyönä alueelle hoitosuunnitelman, jonka yhteydessä ulkoalueet mitattiin sähköiseen muotoon. Samalla koostettiin selvitys alueen leikkipaikoista. Vuoden 2012 aikana suoritettiin Ylioppilaskylän itäpuolen puiden huolto- ja hoitoleikkaustoimenpiteet. Toimenpiteet suoritti Kuntec Oy. Vuoden 2013 aikana suoritetaan pensaiden hoito- ja huoltoleikkaukset sekä kunnostetaan leikkialueet nykyvaatimusten mukaisesti. KIINTEISTÖOSASTO 11

12 tuhansien koti Asunto-osasto huolehti asukasvalintoihin, asumiseen ja poismuuttamiseen liittyvistä tehtävistä, vastasi vuokrien perinnästä, ylläpiti suhteita asukas- ja opiskelijajärjestöihin sekä huolehti neuvonnasta, markkinoinnista ja tiedotustoiminnasta. Osaston henkilöstön vahvuus oli vuoden lopussa yhdeksän henkilöä. Asunnot Vuoden lopussa Turun Ylioppilaskyläsäätiöllä oli valmiina yhteensä huoneistoa, joista oli yksiöitä kpl, kaksioita kpl, kolmioita 500 kpl ja 4 h+k 28 kpl. Asuntopaikkoja oli vuoden lopussa Em. lukuihin sisältyi Kiertotähdessä ja Ironsidessä sijaitsevat 71 nuorisoasuntoa. Säätiön kiinteistöissä toimi vuoden lopussa viisi Turun kaupungille vuokrattua lasten päiväkotia, Steiner-päiväkoti, Mukulax ja yksityinen englanninkielinen päiväkoti Daycare Daisy, yksi kauppa, kolme ravintolaa, urheiluhalli, uimahalli/kuntosali sekä Turun yliopiston ylioppilaskunta alajärjestöineen. Säätiön asuntovarauma vuonna 2012 oli 4,2 prosenttia. Asuntovarauma oli Turussa 4,0 prosenttia (3,6 % v. 2011) ja Raumalla 2,2 prosenttia (2,1 % v. 2011). Asukkaat Säätiön asunnoissa asui vuoden lopussa henkilöä. Vuonna 2012 säätiöllä asui kansainvälistä opiskelijaa yli 100:sta eri maasta. TYS varasi kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita varten 500 asuntopaikkaa syyslukukauden 2012 alusta. Asukasvalinta Asukasvalinnassa noudatettiin aravalainsäädäntöä, ympäristöministeriön ohjeita ja Ylioppilaskyläsäätiön asunnonjakoperusteita. Lisäksi asukasvalintapäätökset toimitettiin kuukausittain Turun ja Rauman kaupunkien kiinteistölaitoksille jälkikäteisvalvontaa varten. Ylioppilastalo B:n perusparannus alkoi keväällä 2012 ja asukkaille tarjottiin korvaavia asuntoja muista kohteista. Opiskelija-asuntohakemukset vuonna 2012 Turku Rauma TYS yht yksin asuvat perheet Nuorisoasuntohakemukset vuonna 2012 Turku TYS yht yksin asuvat perheet Asumaan päässeet hakijat vuonna 2012 (tehtyjen vuokrasopimusten perusteella) Turku rauma uudet hak. sis.siirrot uudet hak. sis.siirrot yksin asuvat perheet yhteensä ASUNTO-OSASTO

13 yksinasuvat perheelliset 32,2 % 67,8 % naiset miehet lapset 47 % 4 % 49 % YO ÅA AMK muut Rauman asuntokohteen asukkaista 38,8 % opiskeli Turun yliopistossa. 19,1 % 13,2 % 14,1 % 52,8 % ASUNTO-OSASTO 13

14 14 TIEDOTUSTOIMINTA

15 herät yksiä ympäri vuoden Tärkein asukkaisiin suuntautuva tiedote, HeräTYS, ilmestyi vuoden aikana kuusi kertaa. Tiedote ilmestyy kolmella kielellä. Turun Ylioppilaskyläsäätiön tiedotuslehti, IlmesTYS, ilmestyi kaksi kertaa. Syksyn numero ilmestyi Turun Sanomien liitteenä. Tiedotteesta ja lehdestä toteutettiin myös nettiversio. TYS oli mukana Suomen Opiskelija-asuntojen Kämppä kesäksi -kampanjassa Facebookissa. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin huhtikuussa 2012 ja poismuuttokysely jokaisen kuukauden lopussa. Uusille asukkaille suunnattu kysely tehtiin syyslukukauden alussa. Asukas- ja muut järjestösuhteet Turun Ylioppilaskyläsäätiön asukastoimikuntien neuvottelukunta perustettiin helmikuussa Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Päivänpaistetta ja Kiertotähteä lukuun ottamatta kaikissa kohteissa on toimiva asukastoimikunta. Vuoden aikana ylioppilas- ja opiskelijakuntien hallitukset kävivät tutustumassa TYS:n toimintaan. TYS oli esillä Next Step -messuilla, oppilaitosten abi-päivillä, vaihto-opiskelijoille suunnatuissa orientaatioissa ja Ready- Study-Go Turku -tapahtumassa. Lisäksi TYS osallistui yhteistyössä SOA ry:n kanssa valtakunnallisille Studia-messuille. Pohjoismainen yhteistyö jatkui NSBO:n piirissä. TIEDOTUSTOIMINTA 15

16 pä ätöksiä tekemässä Valtuuskunta Valtuuskunta kokoontui vuoden 2012 kevätkokoukseen sekä vuoden 2012 syyskokoukseen Jäsen valinnan tehnyt yhteisö Niko Aaltonen I vpj Pasi Ahola Misha Dellinger Raija Eeva Jonas Heikkilä Joonas Kallio Annika Karvonen Aleksi Laine Pekka Lehtinen Miira Leinonen Maija Niskala Minttu Ojanen Kerttu Palmunen Maija Palonheimo Emmi Rotgers Juuso Rönnholm asti Mikko Pousi alkaen Vilja Siitonen Mikko Soukkanen Anne Taavitsainen Leena Toivonen Anna Abrahamsson Tuomas Viljamaa Heimo Välimäki puheenjohtaja Olli Välke Johannes Yrittiaho Terhi Hotokka Sanni Rantanen Topi Artukka Aki Halonen Eero Hokkanen Teemu Oksanen Ville Valkonen II vpj Eetu Simpanen Martta Hakamies Tero Kesäläinen Monika Antikainen Kirsti Virtanen Elias Oikarinen Marian Westerlund Tiina Häkkilä Pekka Vallittu Petri Sjöblom Juha Toivonen Olli-Pekka Saario Jussi Hakala Jari Rastas Heikki Saarento Dick Lindroth Turun Ammatti-instituutti Turun AMK:n opisk.kunta TUO Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Vuokralaisyhdistys Vuokralaisyhdistys Åbo Akademis Studentkår Turun Ammattikorkeakoulu Turun Kauppakorkeakoulu Stiftelsen för Åbo Akademi Styrelsen Åbo Akademi Turun Suomalainen Yliopistoseura r.y. Turun yliopisto Suomen Vakuutusyht. Keskusliitto Turun Seudun Osuuspankki Säästöpankkiliitto Turun Kauppakamari Varsinais-Suomen liitto Studentkåren Novium 16 HALLINTO

17 Hallitus Jäsen Aki Lehtonen puheenjohtaja Aapo Rantanen I vpj Petra Määttänen II vpj Marjukka Laitinen Laura Lindeberg asti Minttu Ojanen alkaen Ahti Saarinen asti Anna Mäkipää alkaen Wilhelm Berlin Rauni Elenius Tomi Nyström Kimmo Hollmen Mats Biström Tuomas Hakonen Hanna Korva valinnan tehnyt yhteisö Tyy Tyy Liittyn./suomenk. Liittyn./ruotsink. Vy Vy Hallitus kokoontui toimikauden aikana yhteensä kymmenen kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 115 asiaa. Turun Ylioppilaskyläsäätiö on jäsenenä Suomen opiskelijaasunnot ry:ssä (SOA ry), jonka tehtävänä on mm. kokonaisvaltaisen asuntolainoituksen hankinta ja kaikkien opiskelija-asuntosäätiöiden edunvalvonta ja kehittäminen rakennuttamisessa ja kiinteistönhoitoasioissa. Palvelu ostetaan Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:ltä. Yhdistyksen asiamiestehtäviä hoiti Aija Tasa. Muu hallinto Säätiön tilin- ja hallinnontarkastajina ovat olleet toimintavuonna KTM Matti Huhtala KHT, joka toimi myös valvontatarkastajana, ja KTM Pekka Thurén KHT. Varatilintarkastajina olivat KTM Osmo Soinio KHT ja PricewaterhouseCoopers Oy sekä asukkaiden valitsemana valvojana opiskelija Hannaliina Paavoseppä. Säätiön toimitusjohtajana toimi OTK Mikko Sedig, talousjohtajana ekonomi Aimo Suoniemi asti ja 1.5. alkaen KTK Tuula Kanervisto, asuntotoimenjohtajana toimi VTM Pirjo Lipponen-Vaitomaa ja kiinteistöjohtajana RKM Ismo Aaltonen. HALLINTO 17

18 virallisesti tark astet tu Tilintarkastuskertomus Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnalle O lemme tilintarkastaneet Turun Ylioppilaskyläsäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus säätiötä kohtaan, taikka rikkoneet säätiölakia tai säätiön sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on säätiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 18 TILINTARKASTUSKERTOMUS

19 Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lakiin perustuvat lausunnot Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta. Turussa 18. päivänä huhtikuuta 2013 Matti Huhtala, KHT Rusko Pekka Thurén, KHT Turku TILINTARKASTUSKERTOMUS 19

20 20 TASE

21 TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet muut pitkävaikutteiset menot , ,20 Aineettomat hyödykkeet , ,20 Aineelliset hyödykkeet maa- ja vesialueet , ,51 liittymismaksut , ,40 rakennukset ja rakennelmat , ,46 koneet ja kalusto , ,37 ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,67 Aineelliset hyödykkeet , ,41 Sijoitukset muut osakkeet ja osuudet 5 082, ,83 Sijoitukset 5 082, ,83 Pysyvät vastaavat , ,44 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset myyntisaamiset , ,88 muut saamiset , ,32 siirtosaamiset , ,54 Lyhytaikaiset saamiset , ,74 Rahat ja pankkisaamiset , ,74 Vaihtuvat vastaavat , ,48 Tase vastaavaa , ,92 TASE Vastattavaa Oma pääoma peruspääoma 2 522, ,82 muut rahastot , ,82 edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,54 Tilikauden yli/alijäämä , ,94 Oma pääoma , ,12 Vieras pääoma Pitkäaikainen lainat rahoituslaitoksilta , ,53 Pitkäaikainen , ,53 Lyhytaikainen lainat rahoituslaitoksilta , ,77 eläkelainat saadut ennakot 2 504, ,49 ostovelat , ,72 muut velat , ,13 siirtovelat , ,16 Lyhytaikainen , ,27 Vieras pääoma , ,80 Tase vastattavaa , ,92 TASE 21