Turun ylioppilaskyläsäätiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun ylioppilaskyläsäätiö"

Transkriptio

1 Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012

2 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. Tarjoamalla opiskelijoille edullisia ja laadukkaita asuntoja säätiö luo edellytyksiä koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen. Lisäksi opiskelija-asuntosäätiö tukee osaltaan Turun kaupungin elinkeino- ja kehittämisstrategian toteuttamista osana kaupunkikonsernia. Säätiön uusi strategia hyväksyttiin hallituksessa Strategian painopisteet on määritelty 2020-luvulle asti. Suurimmat haasteet ovat asuntomarkkinoiden muutoksiin vastaaminen ja nykyisen asuntokannan perusparantaminen. Lisäksi painopisteinä ovat asukkaiden viihtyvyyden parantamiseen ja palvelujen lisäämiseen sekä kansainvälistymisen haasteisiin vastaaminen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää organisaation johtamisen ja toiminnan kehittämistä, asumisen laadun parantamista sekä asukkaiden vaikutusvallan lisäämistä. Säätiön menestyminen edellyttää kuitenkin koko ajan sitä, että asuntojen käyttöaste pystytään pitämään korkeana ja talous vakaana. Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru kutsui Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Mikko Sedigin selvittämään opiskelija-asuntorakentamisen määrällisiä tarpeita ja tukipolitiikan kehittämistarpeita sekä kansainvälisten opiskelijoiden asumista. Hyvä opiskelija-asuminen tukee suomalaista koulutusjärjestelmää ja kansainvälistymistä. Selvitysmies esitti uusien opiskelija-asuntojen rakentamisen lisäämistä suurimmilla opiskelupaikkakunnilla, kuten Turussa, tukiehtojen parantamista sekä sitä, että koti- ja ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita kohdeltaisiin yhdenvertaisesti. Vaihto-opiskelijoille hän esitti varattavaksi opiskelija-asuntokannasta paikallisesti sovittavat kiintiöt. Säätiön palveluksessa työskenteli vuoden lopussa 23 henkilöä. Henkilöstön ikärakenne on sellainen, että vajaa puolet työtekijöistä tulee eläkeikään lähivuosina. Työhyvinvoinnin lisäämiseksi säätiön johtoryhmä päätti , että TYS on savuton työpaikka. Yhteishallintolain mukaiset asukastoimikunnat ja -neuvottelukunta järjestäytyivät toimintavuoden aikana, mutta asukkaiden edustajien valintaa säätiön hallintoon ei voitu vielä toteuttaa, kun Patentti- ja rekisterihallitus ei ole vielä vahvistanut säätiön uusia sääntöjä. Yhteistyö säätiön eri sidosryhmien kanssa, joista tärkeimmät ovat kaupunki, opiskelijajärjestöt ja oppilaitokset, jatkui tiiviinä. Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Mikko Sedig ilmoitti syksyllä 2012 jäävänsä eläkkeelle yli 40 vuoden palveluksen jälkeen alkuvuodesta Mikko Sedig on henkilö, joka on koko työuransa ajan panostanut aktiivisesti opiskelija-asuntojärjestelmän kehittämiseen, niin täällä Turussa kuin koko valtakunnankin tasolla. Hän on myös ensimmäisiä, jotka aktiivisesti loivat kansainvälisiä yhteyksiä Pohjoismaiden ja muiden Euroopan maiden opiskelija-asuntoyhteisöihin. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin valtuuskunnan syyskokouksessa asunto- ja viestintäministerin erityisavustaja, valtiotieteen maisteri Kalervo Haverinen, joka aloitti työnsä helmikuussa Ylioppilaskyläsäätiön opiskelija- ja nuorisoasuntojen vuokrataso pystyttiin pitämään edelleen kohtuullisena. Kilpailuetu vapaiden markkinoiden vuokratasoon säilyi, kun verrataan kokonaisvuokria. Muutokset asuntomarkkinoilla edellyttävät kuitenkin lisään- 2 YLEISTÄ

3 tyvää panostamista asuntojen korjaamiseen, asuntojen markkinoinnin tehostamista sekä myönteisen mielikuvan rakentamista opiskelija-asumisesta. Toimintaympäristö muuttuu koko ajan, se vaati myös henkilöstöltä muutosvalmiutta ja sopeutumiskykyä palvelukulttuurin kehittämiseksi. Ylioppilaskyläsäätiön 46 toimintavuoden toiminnallinen ja talouden tulos oli tasapainossa. Säätiön liikevaihto oli 24 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 150 miljoonaa euroa. Maksuvalmius oli hyvä ja tasapainoinen. Tulos mahdollisti asuintalorahaston korottamisen 0,5 miljoonalla eurolla vakaan toiminnan turvaamiseksi tulevina vuosina. Vuokrantarkistuspaineita on vähentänyt alhainen korkotaso. Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät maksut ja verot ovat kuitenkin nousseet useana vuonna selvästi nopeammin kuin yleinen kustannustaso. Säätiön asuntoja haki toimintavuonna kaikkiaan opiskelijaa/ opiskelijaperhettä ja uusia vuokrasopimuksia tehtiin sisältäen sisäiset siirrot. Ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden koko määrä toimintavuonna oli henkilöä. Kaikkiaan säätiöllä oli toimintavuoden päättyessä asuntopaikkaa, joista Turussa Kokonaismäärään sisältyy 138 nuorisoasuntopaikkaa. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Turussa Yleistä... 2 Talousosasto... 4 Henkilöstö... 8 Kiinteistöosasto Asunto-osasto Tiedotustoiminta Hallinto Tilintarkastuskertomus.. 18 Tase Tuloslaskelma Toimintakertomuksen kuvituksena on käytetty Turun Ylioppilaskyläsäätiön suunnitteilla olevan kohteen, Aitiopaikan arkkitehtikilpailun töitä. Kalervo Haverinen Toimitusjohtaja YLEISTÄ 3

4 Talous lyhyesti Talousosasto on hoitanut säätiön kirjanpidon, tulo- ja menolaskennan, budjetoinnin, maksuliikenteen, palkkalaskennan, reskontran, laskutuksen ja rahoituksen toiminnot sekä vakuutusasiat. Toimenkuvat vastaavat taloushallinnon sovelluksien vaatimuksia ja henkilövahvuus oli viisi henkilöä. Toiminta Toiminnan kehitys on käynyt selville kuukausittain ajettavista tulospaikkakohtaisista raporteista. Turun kaupungille on toimitettu kaupunkikonsernin edellyttämät talousarvio- ja suunnitelmaehdotukset sekä niihin liittyvä raportointi. Kokonaistaloudellisesta tilanteesta on kuukausittain laadittu tuloslaskelma ja tase. Kassatilanne ja kehitys on selvitetty laskelmilla ja rahoitussuunnitelmilla. Rahoitus Tilikauden aikana kilpailutettiin Ylioppilastalo B:n peruskorjauslaina euroa. Kilpailutuksen voitti Kuntarahoitus Oyj. Peruskorjauksesta on tehty noin puolet, mutta laina nostetaan vasta kesällä johtuen määräaikaistalletuskoron ja toisaalta lainakorkojen epäsuhdasta (määräaikaistalletuskorko alle 1 %). 4 TALOUSOSASTO

5 Säätiön pitkäaikaiset lainat toimintavuoden lopussa olivat ,96 euroa, jakaantuen eri luotonantajaryhmien kesken seuraavasti: % % % % % Valtio/vuosimaksulainat ,94 51,79 53,55 54,23 53,26 Valtio/vanhat aravalainat ,15 8,53 10,10 11,55 12, ,15 11,39 12,17 12,18 12,05 Rahalaitokset ,54 28,03 23,58 21,16 21,06 Vakuutuslaitokset 182 0,15 0,19 0,53 0,81 0,99 Muut 84 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 Yhteensä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Näistä lainoista erääntyy seuraavalla tilikaudella euroa.vuoden aikana maksettiin lyhennyksiä euroa. TYS:n avaintietoja Liikevaihto 23,8 milj. Asuntovuokratulo 22,8 milj. Muut vuokratulot 0,6 milj. Lainakanta 121,4 milj. Investoinnit 2,8 milj. Keskivuokra/kk 10,69 /m 2 /kk Rakennusten määrä 211 kpl Rakennustilavuus m 3 Asuntoala ,1 m 2 Huoneistoja kpl Asuntopaikkoja kpl Asunnonhakijoita hlöä Asuntojen käyttöaste 95,8 % Asukkaita hlöä Henkilökunnan määrä 23 hlöä TALOUSOSASTO 5

6 neliöt vuokralla Säätiön S vuoden 2012 tulos jäi budjetoitua hieman pienemmäksi johtuen vuosikorjausten ennakoitua suuremmasta toteutumasta ja ennakoimattomasta tuholaisongelmasta muutamissa asuntokohteissa. Ylijäämäksi muodostui ,12 euroa, josta ehdotetaan siirrettäväksi asuintalorahastoon euroa. Vuoden 2012 budjetin hyväksymisen yhteydessä vuokria korotettiin keskimäärin 0,23 /m 2. Keskimääräinen peritty vuokra oli 10,69 /m 2 /kk sisältäen sähkö- ja vesimaksut sekä tietoverkon. Yksin asuvalle opiskelijalle maksettava opintotukeen kuuluva asumislisä oli 80 prosenttia kuukausivuokrasta. Vuokran 252,00 euroa ylittävää osaa ei oteta huomioon. Asumislisä maksetaan pääsääntöisesti yhdeksältä kuukaudelta. Perheelliset asukkaat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin. Uusilta asukkailta sisäänmuuton yhteydessä perittävä vakuusmaksu oli toimintavuoden aikana 250 euroa yksin asuvalta opiskelijalta ja 400 euroa perheasunnon osalta. Opiskelija-asunnoista saatu vuokrakertymä kahdeltatoista kuukaudelta muodostui 10,19 euroksi neliöltä kuukaudessa, kun se edellisenä vuonna oli 10,10 euroa. Säätiön perimät vuokrat, maksut ja muut tuotot olivat yhteensä euroa. Opiskelija-asunnoista perittävien vuokrien ja kalustekorvausten osuus tästä oli 96,2 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 95,9 prosenttia. Kiinteistöjen hoitomenot olivat euroa eli 6,30 euroa neliöltä. Nousua edelliseen vuoteen oli 0,23 euroa neliöltä. Hoitomenojen osuus kokonaismenoista oli 59,9 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 58,2 prosenttia. Pääomamenojen kohdalla maksettujen lainalyhennysten määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna euroa. Korkokulut nousivat euroa. Säätiön korollisille lainoille laskettu keskimääräinen korkoprosentti oli vuoden lopussa 3,72 %. Vakuutukset Säätiön kiinteistöt on täysarvovakuutettuna If Vahinkovakuutus Oy:ssä. Irtaimisto on vakuutettu käyvästä arvosta. Henkilökunnalla on lakisääteiset eläke- ja tapaturmavakuutukset sekä vastuuvakuutukset mahdollisista ulkopuolisille sattuneista vahingoista. Kokonaisvuokrat vaihtelivat vuoden lopussa välillä: solu/yhteiskeittiöllinen yksiö 173,78 372,01 yksiö 278,92 688,91 perhekaksio 365,85 784,42 perhekolmio 580,70 919,35 Asuinneliötä kohden laskettujen lyhennysten ja korkojen jakauma tuloslaskelmasta: Lyhennykset 2,34 2,33 2,16 1,64 1,41 1,61 1,53 Korot 2,11 1,87 1,64 2,39 2,38 2,24 2,07 Yhteensä 4,45 4,20 3,80 4,03 3,79 3,85 3,60 Poistosuunnitelman lisäksi kaupungin III-sijaislainojen lyhennykset olivat euroa eli 0,39 euroa asuinneliötä kohden. 6 TALOUSOSASTO

7 TALOUSOSASTO 7

8 t yöpaikk a, jossa viihdytään Turun Ylioppilaskyläsäätiön vakituisen henkilökunnan määrä vuoden lopussa oli 23 henkilöä. Jakauma eri tehtäväalojen mukaan oli seuraava: kunnossapito ja rakennuttaminen 7 asukaspalvelu 9 hallinto ja talous 7 Säätiön vakituisen henkilökunnan keski-ikä vuoden lopussa oli 54 vuotta 7 kuukautta. Keskimääräinen palveluaika oli 23 vuotta 8 kuukautta. Yli 10 vuotta säätiön palveluksessa olleita oli 17 henkilöä, joista yli 20 vuotta palvelleita oli 14. Miehiä henkilökunnasta oli 6 ja naisia 17. Yhteistoiminta Säätiön ja henkilöstön välisenä lakimääräisenä yhteistoimintaelimenä toimi Yt-neuvottelukunta, joka käsitteli myös työsuojelun ja henkilökuntaneuvoston asiat. Yt-neuvottelukunnan vastuulla oli lakisääteisten tehtävien ohella yhteisten tapahtumien sekä virkistys- ja urheilutilaisuuksien suunnittelu ja toteutus. Yt-neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Henkilöstöpalvelu Talousjohtaja Aimo Suoniemi jäi eläkkeelle Uutena talousjohtaja aloitti 1.5. Tuula Kanervisto. Henkilöstön työterveyshuollosta vastasi Työterveyshuolto Pulssi. Työterveyshuolto ja sairaanhoitopalvelut suoritettiin työterveyshuoltolain ja säätiön työterveyshuollon ohjesäännön mukaisesti. Säätiön työntekijöillä oli tänäkin vuonna poikkeuksellisen vähän sairauspoissaoloja. Keskimääräinen poissaoloaika oli 3,9 päivää/hlö/v kun vertailuluku on 8,9 päivää/hlö/v ja prosenteissa säätiöllä 1,1 % ja vertailuluku 2,4 %. Henkilökunnalla on lakisääteisten tapaturma-, työeläke- ja työttömyysvakuutuksen lisäksi ryhmähenkivakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Säätiöllä on myös vastuuvakuutus vahingoista, jotka työntekijät mahdollisesti aiheuttavat ulkopuolisille. Kevään tiedostustilaisuus pidettiin Esillä olivat tilinpäätösasiat. KTT Aki Koponen oli kertomassa TYS 2020-luvulle strategiasta. Syksyn tiedotustilaisuus pidettiin Aiheena oli vuoden 2013 toimintaohjelma ja talousarvio sekä henkilöstöhallinnon asiaa. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen liittyy olennaisesti säätiön toiminnan kehittämiseen. Siihen vaikuttavat toisaalta säätiön päämäärät ja toiminnan tavoitteet, työn sisällön ja organisoinnin sekä teknologian muutosten asettamat vaatimukset ja toisaalta henkilöstön omat tarpeet kehittyä työssä. Henkilökunta osallistui oman alansa ajankohtaisiin koulutustilaisuuksiin ja asuntoyhteisöjen yhteisille neuvottelupäiville. Koulutuspäiviä vuonna 2012 oli yhteensä HENKILÖSTÖ

9 HENKILÖSTÖ 9

10 remontteja ja uusia asuntoja Uudisrakentaminen Aitiopaikka Vuonna 2012 käynnistettiin hankesuunnittelu alueelle Pispalantie/Inspehtorinkatu/Fuksipolku ja Kongressikuja. Varsinainen aloite asemakaavan laatimiseksi toimitettiin Turun kaupungille EU-hankintailmoitus arkkitehtikilpailusta julkaistiin julkisissa hankinnoissa. Arkkitehtikilpailuohjelman mukaisesti uudisrakennushankkeen arvioitu laajuus on enintään kerrosneliötä. Kohteen sijainnin perusteella rakennuksiin tulee sijoittaa pääasiassa pienasuntoja. Hankkeen tavoitteellinen huoneistojakauma: m 2 asuntojen kokonaismäärästä % m 2 asuntojen kokonaismäärästä % m 2, vain muutamia yksittäisiä huoneistoja, mikäli on tarpeellista suunnitteluratkaisun toimivuuden kannalta. Osallistumisoikeudelle esitettyjen vähimmäisvaatimusten täyttäviä hakemuksia arkkitehtikilpailuun saatiin yhteensä 26 kappaletta. Näistä kilpailuun valittiin arpomalla viisi osanottajaa. Onnettaren suosikit ja arkkitehtikilpailun osanottajat olivat: Optiplan Oy, Linja-arkkitehdit Oy, A-konsultit & Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy, ARK-house arkkitehdit Oy sekä ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä Rautiola Oy. Säätiö pyrkii ostamaan lisää maata ja rakennusoikeutta kilpailualueelta. Varsinainen kaavasuunnittelu aloitetaan arkkitehtikilpailun voittavan ehdotuksen pohjalta. Urakkakilpailuvaiheeseen edetään vuosien aikana. Korjausrakentaminen Ylioppilastalo B Ylioppilastalo B:n peruskorjauksen rakennusvaihe alkoi toukokuussa Urakkakilpailuiden voittajat ratkesivat tammikuussa ja urakkasopimukset allekirjoitettiin Rakennus- ja pääurakoitsijaksi valikoitui Peab Oy, vesi- ja viemäriurakoitsijaksi Vesijohtoliike Reiman, Ilmanvaihtourakoitsijaksi Saipu Oy sekä sähköurakoitsijaksi Proelman Oy. Kohteen kokonaisurakkasummaksi muodostui euroa. Ylioppilastalojen peruskorjauksen etenemistä ohjasi rakennustoimikunta, jossa Turun yliopiston ylioppilaskuntaa edustivat Elias Laitinen ja Toni Eklund. Ylioppilaskyläsäätiötä edustivat Aki Lehtonen, Mikko Sedig ja Ismo Aaltonen. Asiantuntijana rakennustoimikunnassa toimii kohteen pääsuunnittelija AD.CE Suunnittelu Oy/Paula Markkula. Kohdetta suunniteltiin yhteistyössä Museoviraston kanssa. Rakennuslupa-asiakirjojen liitteeksi koostettiin rakennushistoriallinen selvitys. Selvityksen koosti kohteen pääsuunnittelija Turun Maakuntamuseon ohjauksessa. Asuntojen käyttöönottotarkastus tapahtuu ja kohteen vastaanotto kokonaisuudessaan viimeistään mennessä. Rakennukseen valmistuu 93 opiskelija-asuntoa, joiden asuntoala on yhteensä m 2. Kohteessa on merkittävästi apu- ja yhteistiloja sekä palvelutiloja. Kohteen kokonaisbruttoala on m 2. Maaliskuussa 2013 sattui vesivahinko, jolla saattaa olla vaikutusta kohteen valmistumiseen. Haliskylä Haliskylän peruskorjauksen hankesuunnittelu aloitettiin vuonna Hankintailmoitukset julkaistiin , koskien korjaussuunnittelun kilpailuttamista. Suunnittelijavalinnat suoritettiin alkuvuonna Haliskylän perusparannuksessa keskitytään huoneistomuutosremontteihin. Solukolmiot sekä kolmen huoneen asunnot aiheuttavat tyhjäkäyttöä. Nämä asunnot on tarkoitus muuttaa yksiöiksi. Perusparannuksen yhteydessä pyritään parantamaan energiatehokkuutta ja laskemaan kulutusta. Julkisivujen ilmettä sekä rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta kehitetään. Hanke viedään läpi neljässä (4) rakennusvaiheessa. Ensimmäisen 10 KIINTEISTÖOSASTO

11 vaiheen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vappuna Vuosikorjaukset Auringonnousun kattojen sadevesijärjestelmät sekä elementtisaumaukset korjattiin. Vuonna 2013 on tarkoitus uudelleen pinnoittaa kohteen muuten hyväkuntoinen vesikate. Pilvilinnan julkisivutöitä päätettiin kustannussyistä lykätä. Pilvilinnan rappauspinnat vaativat kuitenkin lähitulevaisuudessa uusimista. Myös Varissuon kohteisiin alustavasti suunniteltua keittiöiden ja pintojen korjausta siirrettiin tulevaisuuteen. Ylioppilaskylän länsipuolen kortteleissa 1, 2 ja 4 suoritettiin yhteensä noin 100 kylpyhuoneremonttia. Näiden kylpyhuoneiden kunnostaminen maksoi euroa. Perusparannuksen yhteydessä kortteleiden kylpyhuoneet korjattiin asentamalla uusi laatoitus vanhan alkuperäisen laatan pintaan. Vanhan laatan kiinnitys on heikentynyt vuosien saatossa ja kylpyhuoneet on tästä syystä uusittava. Kiinnityksessä on käytetty asbestipitoista kiinnityslaastia ja lisäksi seinät ovat tasoitettu asbestipitoisella tasoitteella. Asbesti ei aiheuta vaaraa asukkaille, mutta kylpyhuoneremontin purkutyöt joudutaan suorittamaan asbestipurkutyönä. Kortteleissa 1, 2 ja 4 sijaitsee yhteensä 436 kylpyhuonetta. Kylpyhuoneiden korjaustöitä jatketaan tulevina vuosina. Yleisesti säätiön rakennuskanta on siinä vaiheessa, että kunnossapitobudjetissa on korotuspainetta tulevia korjauksia sekä mahdollisia tasonparannuksia varten. Kiinteistönhoito ja kunnossapitosopimukset Kunnossapitopalvelu Vuoden 2012 saatettiin loppuun vuonna 2011 aloitettu kunnossapitopalveluiden kilpailutus. Tarjoukset saapuivat ja palveluntuottajaksi valittiin kaksi edullisimman tarjouksen antanutta palveluntuottajaa. Sopimukset allekirjoitettiin Palveluntuottajat ovat NCC Rakennus Oy sekä ISS Palvelut Oy. Kunnossapitopalvelun tuottajat vastaavat huoneistotarkastusten havaintojen perusteella suoritettavista lattia-, maalaus- ja kylpyhuoneremonteista. Pääsopimuskumppanina toimi vuoden 2012 aikana NCC Rakennus Oy. Sopimus on kestoltaan kahden vuoden mittainen, sisältäen kahden vuoden option. Vuoden 2012 aikana kunnossapitopalveluiden tuottajille toimitettiin yhteensä noin 350 työtilausta. Siivouspalvelu Vuoden 2012 aikana kilpailutettiin myös siivouspalveluntuottaminen. EU-ennakkoilmoitus julkaistiin julkisissa hankinnoissa. Edullisimman tarjouksen antoi ISS Palvelut Oy. ISS palvelut Oy:n kanssa allekirjoitettiin kahden vuoden siivouspalvelusopimus, joka sisältää kahden vuoden mittaisen option. Palvelusopimus astui voimaan Kiinteistönhoitopalvelu ISS Palvelut Oy:n ja Turun Ylioppilaskyläsäätiön välinen kiinteistönhoitosopimus jatkuu vuoden 2014 elokuun loppuun. Kiinteistönhoitopalvelun uudelleen kilpailuttaminen käynnistetään vuoden 2013 aikana. Ylioppilaskylän itäpuolen ulkoalueiden parannustyö aloitettiin vuoden 2012 aikana. TYS teetti AMK:n opinnäytetyönä alueelle hoitosuunnitelman, jonka yhteydessä ulkoalueet mitattiin sähköiseen muotoon. Samalla koostettiin selvitys alueen leikkipaikoista. Vuoden 2012 aikana suoritettiin Ylioppilaskylän itäpuolen puiden huolto- ja hoitoleikkaustoimenpiteet. Toimenpiteet suoritti Kuntec Oy. Vuoden 2013 aikana suoritetaan pensaiden hoito- ja huoltoleikkaukset sekä kunnostetaan leikkialueet nykyvaatimusten mukaisesti. KIINTEISTÖOSASTO 11

12 tuhansien koti Asunto-osasto huolehti asukasvalintoihin, asumiseen ja poismuuttamiseen liittyvistä tehtävistä, vastasi vuokrien perinnästä, ylläpiti suhteita asukas- ja opiskelijajärjestöihin sekä huolehti neuvonnasta, markkinoinnista ja tiedotustoiminnasta. Osaston henkilöstön vahvuus oli vuoden lopussa yhdeksän henkilöä. Asunnot Vuoden lopussa Turun Ylioppilaskyläsäätiöllä oli valmiina yhteensä huoneistoa, joista oli yksiöitä kpl, kaksioita kpl, kolmioita 500 kpl ja 4 h+k 28 kpl. Asuntopaikkoja oli vuoden lopussa Em. lukuihin sisältyi Kiertotähdessä ja Ironsidessä sijaitsevat 71 nuorisoasuntoa. Säätiön kiinteistöissä toimi vuoden lopussa viisi Turun kaupungille vuokrattua lasten päiväkotia, Steiner-päiväkoti, Mukulax ja yksityinen englanninkielinen päiväkoti Daycare Daisy, yksi kauppa, kolme ravintolaa, urheiluhalli, uimahalli/kuntosali sekä Turun yliopiston ylioppilaskunta alajärjestöineen. Säätiön asuntovarauma vuonna 2012 oli 4,2 prosenttia. Asuntovarauma oli Turussa 4,0 prosenttia (3,6 % v. 2011) ja Raumalla 2,2 prosenttia (2,1 % v. 2011). Asukkaat Säätiön asunnoissa asui vuoden lopussa henkilöä. Vuonna 2012 säätiöllä asui kansainvälistä opiskelijaa yli 100:sta eri maasta. TYS varasi kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita varten 500 asuntopaikkaa syyslukukauden 2012 alusta. Asukasvalinta Asukasvalinnassa noudatettiin aravalainsäädäntöä, ympäristöministeriön ohjeita ja Ylioppilaskyläsäätiön asunnonjakoperusteita. Lisäksi asukasvalintapäätökset toimitettiin kuukausittain Turun ja Rauman kaupunkien kiinteistölaitoksille jälkikäteisvalvontaa varten. Ylioppilastalo B:n perusparannus alkoi keväällä 2012 ja asukkaille tarjottiin korvaavia asuntoja muista kohteista. Opiskelija-asuntohakemukset vuonna 2012 Turku Rauma TYS yht yksin asuvat perheet Nuorisoasuntohakemukset vuonna 2012 Turku TYS yht yksin asuvat perheet Asumaan päässeet hakijat vuonna 2012 (tehtyjen vuokrasopimusten perusteella) Turku rauma uudet hak. sis.siirrot uudet hak. sis.siirrot yksin asuvat perheet yhteensä ASUNTO-OSASTO

13 yksinasuvat perheelliset 32,2 % 67,8 % naiset miehet lapset 47 % 4 % 49 % YO ÅA AMK muut Rauman asuntokohteen asukkaista 38,8 % opiskeli Turun yliopistossa. 19,1 % 13,2 % 14,1 % 52,8 % ASUNTO-OSASTO 13

14 14 TIEDOTUSTOIMINTA

15 herät yksiä ympäri vuoden Tärkein asukkaisiin suuntautuva tiedote, HeräTYS, ilmestyi vuoden aikana kuusi kertaa. Tiedote ilmestyy kolmella kielellä. Turun Ylioppilaskyläsäätiön tiedotuslehti, IlmesTYS, ilmestyi kaksi kertaa. Syksyn numero ilmestyi Turun Sanomien liitteenä. Tiedotteesta ja lehdestä toteutettiin myös nettiversio. TYS oli mukana Suomen Opiskelija-asuntojen Kämppä kesäksi -kampanjassa Facebookissa. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin huhtikuussa 2012 ja poismuuttokysely jokaisen kuukauden lopussa. Uusille asukkaille suunnattu kysely tehtiin syyslukukauden alussa. Asukas- ja muut järjestösuhteet Turun Ylioppilaskyläsäätiön asukastoimikuntien neuvottelukunta perustettiin helmikuussa Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Päivänpaistetta ja Kiertotähteä lukuun ottamatta kaikissa kohteissa on toimiva asukastoimikunta. Vuoden aikana ylioppilas- ja opiskelijakuntien hallitukset kävivät tutustumassa TYS:n toimintaan. TYS oli esillä Next Step -messuilla, oppilaitosten abi-päivillä, vaihto-opiskelijoille suunnatuissa orientaatioissa ja Ready- Study-Go Turku -tapahtumassa. Lisäksi TYS osallistui yhteistyössä SOA ry:n kanssa valtakunnallisille Studia-messuille. Pohjoismainen yhteistyö jatkui NSBO:n piirissä. TIEDOTUSTOIMINTA 15

16 pä ätöksiä tekemässä Valtuuskunta Valtuuskunta kokoontui vuoden 2012 kevätkokoukseen sekä vuoden 2012 syyskokoukseen Jäsen valinnan tehnyt yhteisö Niko Aaltonen I vpj Pasi Ahola Misha Dellinger Raija Eeva Jonas Heikkilä Joonas Kallio Annika Karvonen Aleksi Laine Pekka Lehtinen Miira Leinonen Maija Niskala Minttu Ojanen Kerttu Palmunen Maija Palonheimo Emmi Rotgers Juuso Rönnholm asti Mikko Pousi alkaen Vilja Siitonen Mikko Soukkanen Anne Taavitsainen Leena Toivonen Anna Abrahamsson Tuomas Viljamaa Heimo Välimäki puheenjohtaja Olli Välke Johannes Yrittiaho Terhi Hotokka Sanni Rantanen Topi Artukka Aki Halonen Eero Hokkanen Teemu Oksanen Ville Valkonen II vpj Eetu Simpanen Martta Hakamies Tero Kesäläinen Monika Antikainen Kirsti Virtanen Elias Oikarinen Marian Westerlund Tiina Häkkilä Pekka Vallittu Petri Sjöblom Juha Toivonen Olli-Pekka Saario Jussi Hakala Jari Rastas Heikki Saarento Dick Lindroth Turun Ammatti-instituutti Turun AMK:n opisk.kunta TUO Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Vuokralaisyhdistys Vuokralaisyhdistys Åbo Akademis Studentkår Turun Ammattikorkeakoulu Turun Kauppakorkeakoulu Stiftelsen för Åbo Akademi Styrelsen Åbo Akademi Turun Suomalainen Yliopistoseura r.y. Turun yliopisto Suomen Vakuutusyht. Keskusliitto Turun Seudun Osuuspankki Säästöpankkiliitto Turun Kauppakamari Varsinais-Suomen liitto Studentkåren Novium 16 HALLINTO

17 Hallitus Jäsen Aki Lehtonen puheenjohtaja Aapo Rantanen I vpj Petra Määttänen II vpj Marjukka Laitinen Laura Lindeberg asti Minttu Ojanen alkaen Ahti Saarinen asti Anna Mäkipää alkaen Wilhelm Berlin Rauni Elenius Tomi Nyström Kimmo Hollmen Mats Biström Tuomas Hakonen Hanna Korva valinnan tehnyt yhteisö Tyy Tyy Liittyn./suomenk. Liittyn./ruotsink. Vy Vy Hallitus kokoontui toimikauden aikana yhteensä kymmenen kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 115 asiaa. Turun Ylioppilaskyläsäätiö on jäsenenä Suomen opiskelijaasunnot ry:ssä (SOA ry), jonka tehtävänä on mm. kokonaisvaltaisen asuntolainoituksen hankinta ja kaikkien opiskelija-asuntosäätiöiden edunvalvonta ja kehittäminen rakennuttamisessa ja kiinteistönhoitoasioissa. Palvelu ostetaan Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:ltä. Yhdistyksen asiamiestehtäviä hoiti Aija Tasa. Muu hallinto Säätiön tilin- ja hallinnontarkastajina ovat olleet toimintavuonna KTM Matti Huhtala KHT, joka toimi myös valvontatarkastajana, ja KTM Pekka Thurén KHT. Varatilintarkastajina olivat KTM Osmo Soinio KHT ja PricewaterhouseCoopers Oy sekä asukkaiden valitsemana valvojana opiskelija Hannaliina Paavoseppä. Säätiön toimitusjohtajana toimi OTK Mikko Sedig, talousjohtajana ekonomi Aimo Suoniemi asti ja 1.5. alkaen KTK Tuula Kanervisto, asuntotoimenjohtajana toimi VTM Pirjo Lipponen-Vaitomaa ja kiinteistöjohtajana RKM Ismo Aaltonen. HALLINTO 17

18 virallisesti tark astet tu Tilintarkastuskertomus Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnalle O lemme tilintarkastaneet Turun Ylioppilaskyläsäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus säätiötä kohtaan, taikka rikkoneet säätiölakia tai säätiön sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on säätiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 18 TILINTARKASTUSKERTOMUS

19 Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lakiin perustuvat lausunnot Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta. Turussa 18. päivänä huhtikuuta 2013 Matti Huhtala, KHT Rusko Pekka Thurén, KHT Turku TILINTARKASTUSKERTOMUS 19

20 20 TASE

21 TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet muut pitkävaikutteiset menot , ,20 Aineettomat hyödykkeet , ,20 Aineelliset hyödykkeet maa- ja vesialueet , ,51 liittymismaksut , ,40 rakennukset ja rakennelmat , ,46 koneet ja kalusto , ,37 ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,67 Aineelliset hyödykkeet , ,41 Sijoitukset muut osakkeet ja osuudet 5 082, ,83 Sijoitukset 5 082, ,83 Pysyvät vastaavat , ,44 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset myyntisaamiset , ,88 muut saamiset , ,32 siirtosaamiset , ,54 Lyhytaikaiset saamiset , ,74 Rahat ja pankkisaamiset , ,74 Vaihtuvat vastaavat , ,48 Tase vastaavaa , ,92 TASE Vastattavaa Oma pääoma peruspääoma 2 522, ,82 muut rahastot , ,82 edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,54 Tilikauden yli/alijäämä , ,94 Oma pääoma , ,12 Vieras pääoma Pitkäaikainen lainat rahoituslaitoksilta , ,53 Pitkäaikainen , ,53 Lyhytaikainen lainat rahoituslaitoksilta , ,77 eläkelainat saadut ennakot 2 504, ,49 ostovelat , ,72 muut velat , ,13 siirtovelat , ,16 Lyhytaikainen , ,27 Vieras pääoma , ,80 Tase vastattavaa , ,92 TASE 21

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi on Turun Ylioppilaskyläsäätiö Studentbystifelsen i Åbo sr. Säätiön kotipaikka on Turun kaupunki.

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi on Turun Ylioppilaskyläsäätiö Studentbystifelsen i Åbo sr. Säätiön kotipaikka on Turun kaupunki. 1 TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Korjatut säännöt Valtuuskunnan 7.4.2016 hyväksymä 1 Säätiön nimi on Turun Ylioppilaskyläsäätiö Studentbystifelsen i Åbo sr. Säätiön kotipaikka on Turun kaupunki. 2

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI Y 1637708-0 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1-31.12.2014 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot ja lisätiedot tilinpäätökseen 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot