Turun ylioppilaskyläsäätiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun ylioppilaskyläsäätiö"

Transkriptio

1 Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012

2 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. Tarjoamalla opiskelijoille edullisia ja laadukkaita asuntoja säätiö luo edellytyksiä koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen. Lisäksi opiskelija-asuntosäätiö tukee osaltaan Turun kaupungin elinkeino- ja kehittämisstrategian toteuttamista osana kaupunkikonsernia. Säätiön uusi strategia hyväksyttiin hallituksessa Strategian painopisteet on määritelty 2020-luvulle asti. Suurimmat haasteet ovat asuntomarkkinoiden muutoksiin vastaaminen ja nykyisen asuntokannan perusparantaminen. Lisäksi painopisteinä ovat asukkaiden viihtyvyyden parantamiseen ja palvelujen lisäämiseen sekä kansainvälistymisen haasteisiin vastaaminen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää organisaation johtamisen ja toiminnan kehittämistä, asumisen laadun parantamista sekä asukkaiden vaikutusvallan lisäämistä. Säätiön menestyminen edellyttää kuitenkin koko ajan sitä, että asuntojen käyttöaste pystytään pitämään korkeana ja talous vakaana. Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru kutsui Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Mikko Sedigin selvittämään opiskelija-asuntorakentamisen määrällisiä tarpeita ja tukipolitiikan kehittämistarpeita sekä kansainvälisten opiskelijoiden asumista. Hyvä opiskelija-asuminen tukee suomalaista koulutusjärjestelmää ja kansainvälistymistä. Selvitysmies esitti uusien opiskelija-asuntojen rakentamisen lisäämistä suurimmilla opiskelupaikkakunnilla, kuten Turussa, tukiehtojen parantamista sekä sitä, että koti- ja ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita kohdeltaisiin yhdenvertaisesti. Vaihto-opiskelijoille hän esitti varattavaksi opiskelija-asuntokannasta paikallisesti sovittavat kiintiöt. Säätiön palveluksessa työskenteli vuoden lopussa 23 henkilöä. Henkilöstön ikärakenne on sellainen, että vajaa puolet työtekijöistä tulee eläkeikään lähivuosina. Työhyvinvoinnin lisäämiseksi säätiön johtoryhmä päätti , että TYS on savuton työpaikka. Yhteishallintolain mukaiset asukastoimikunnat ja -neuvottelukunta järjestäytyivät toimintavuoden aikana, mutta asukkaiden edustajien valintaa säätiön hallintoon ei voitu vielä toteuttaa, kun Patentti- ja rekisterihallitus ei ole vielä vahvistanut säätiön uusia sääntöjä. Yhteistyö säätiön eri sidosryhmien kanssa, joista tärkeimmät ovat kaupunki, opiskelijajärjestöt ja oppilaitokset, jatkui tiiviinä. Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Mikko Sedig ilmoitti syksyllä 2012 jäävänsä eläkkeelle yli 40 vuoden palveluksen jälkeen alkuvuodesta Mikko Sedig on henkilö, joka on koko työuransa ajan panostanut aktiivisesti opiskelija-asuntojärjestelmän kehittämiseen, niin täällä Turussa kuin koko valtakunnankin tasolla. Hän on myös ensimmäisiä, jotka aktiivisesti loivat kansainvälisiä yhteyksiä Pohjoismaiden ja muiden Euroopan maiden opiskelija-asuntoyhteisöihin. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin valtuuskunnan syyskokouksessa asunto- ja viestintäministerin erityisavustaja, valtiotieteen maisteri Kalervo Haverinen, joka aloitti työnsä helmikuussa Ylioppilaskyläsäätiön opiskelija- ja nuorisoasuntojen vuokrataso pystyttiin pitämään edelleen kohtuullisena. Kilpailuetu vapaiden markkinoiden vuokratasoon säilyi, kun verrataan kokonaisvuokria. Muutokset asuntomarkkinoilla edellyttävät kuitenkin lisään- 2 YLEISTÄ

3 tyvää panostamista asuntojen korjaamiseen, asuntojen markkinoinnin tehostamista sekä myönteisen mielikuvan rakentamista opiskelija-asumisesta. Toimintaympäristö muuttuu koko ajan, se vaati myös henkilöstöltä muutosvalmiutta ja sopeutumiskykyä palvelukulttuurin kehittämiseksi. Ylioppilaskyläsäätiön 46 toimintavuoden toiminnallinen ja talouden tulos oli tasapainossa. Säätiön liikevaihto oli 24 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 150 miljoonaa euroa. Maksuvalmius oli hyvä ja tasapainoinen. Tulos mahdollisti asuintalorahaston korottamisen 0,5 miljoonalla eurolla vakaan toiminnan turvaamiseksi tulevina vuosina. Vuokrantarkistuspaineita on vähentänyt alhainen korkotaso. Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät maksut ja verot ovat kuitenkin nousseet useana vuonna selvästi nopeammin kuin yleinen kustannustaso. Säätiön asuntoja haki toimintavuonna kaikkiaan opiskelijaa/ opiskelijaperhettä ja uusia vuokrasopimuksia tehtiin sisältäen sisäiset siirrot. Ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden koko määrä toimintavuonna oli henkilöä. Kaikkiaan säätiöllä oli toimintavuoden päättyessä asuntopaikkaa, joista Turussa Kokonaismäärään sisältyy 138 nuorisoasuntopaikkaa. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Turussa Yleistä... 2 Talousosasto... 4 Henkilöstö... 8 Kiinteistöosasto Asunto-osasto Tiedotustoiminta Hallinto Tilintarkastuskertomus.. 18 Tase Tuloslaskelma Toimintakertomuksen kuvituksena on käytetty Turun Ylioppilaskyläsäätiön suunnitteilla olevan kohteen, Aitiopaikan arkkitehtikilpailun töitä. Kalervo Haverinen Toimitusjohtaja YLEISTÄ 3

4 Talous lyhyesti Talousosasto on hoitanut säätiön kirjanpidon, tulo- ja menolaskennan, budjetoinnin, maksuliikenteen, palkkalaskennan, reskontran, laskutuksen ja rahoituksen toiminnot sekä vakuutusasiat. Toimenkuvat vastaavat taloushallinnon sovelluksien vaatimuksia ja henkilövahvuus oli viisi henkilöä. Toiminta Toiminnan kehitys on käynyt selville kuukausittain ajettavista tulospaikkakohtaisista raporteista. Turun kaupungille on toimitettu kaupunkikonsernin edellyttämät talousarvio- ja suunnitelmaehdotukset sekä niihin liittyvä raportointi. Kokonaistaloudellisesta tilanteesta on kuukausittain laadittu tuloslaskelma ja tase. Kassatilanne ja kehitys on selvitetty laskelmilla ja rahoitussuunnitelmilla. Rahoitus Tilikauden aikana kilpailutettiin Ylioppilastalo B:n peruskorjauslaina euroa. Kilpailutuksen voitti Kuntarahoitus Oyj. Peruskorjauksesta on tehty noin puolet, mutta laina nostetaan vasta kesällä johtuen määräaikaistalletuskoron ja toisaalta lainakorkojen epäsuhdasta (määräaikaistalletuskorko alle 1 %). 4 TALOUSOSASTO

5 Säätiön pitkäaikaiset lainat toimintavuoden lopussa olivat ,96 euroa, jakaantuen eri luotonantajaryhmien kesken seuraavasti: % % % % % Valtio/vuosimaksulainat ,94 51,79 53,55 54,23 53,26 Valtio/vanhat aravalainat ,15 8,53 10,10 11,55 12, ,15 11,39 12,17 12,18 12,05 Rahalaitokset ,54 28,03 23,58 21,16 21,06 Vakuutuslaitokset 182 0,15 0,19 0,53 0,81 0,99 Muut 84 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 Yhteensä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Näistä lainoista erääntyy seuraavalla tilikaudella euroa.vuoden aikana maksettiin lyhennyksiä euroa. TYS:n avaintietoja Liikevaihto 23,8 milj. Asuntovuokratulo 22,8 milj. Muut vuokratulot 0,6 milj. Lainakanta 121,4 milj. Investoinnit 2,8 milj. Keskivuokra/kk 10,69 /m 2 /kk Rakennusten määrä 211 kpl Rakennustilavuus m 3 Asuntoala ,1 m 2 Huoneistoja kpl Asuntopaikkoja kpl Asunnonhakijoita hlöä Asuntojen käyttöaste 95,8 % Asukkaita hlöä Henkilökunnan määrä 23 hlöä TALOUSOSASTO 5

6 neliöt vuokralla Säätiön S vuoden 2012 tulos jäi budjetoitua hieman pienemmäksi johtuen vuosikorjausten ennakoitua suuremmasta toteutumasta ja ennakoimattomasta tuholaisongelmasta muutamissa asuntokohteissa. Ylijäämäksi muodostui ,12 euroa, josta ehdotetaan siirrettäväksi asuintalorahastoon euroa. Vuoden 2012 budjetin hyväksymisen yhteydessä vuokria korotettiin keskimäärin 0,23 /m 2. Keskimääräinen peritty vuokra oli 10,69 /m 2 /kk sisältäen sähkö- ja vesimaksut sekä tietoverkon. Yksin asuvalle opiskelijalle maksettava opintotukeen kuuluva asumislisä oli 80 prosenttia kuukausivuokrasta. Vuokran 252,00 euroa ylittävää osaa ei oteta huomioon. Asumislisä maksetaan pääsääntöisesti yhdeksältä kuukaudelta. Perheelliset asukkaat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin. Uusilta asukkailta sisäänmuuton yhteydessä perittävä vakuusmaksu oli toimintavuoden aikana 250 euroa yksin asuvalta opiskelijalta ja 400 euroa perheasunnon osalta. Opiskelija-asunnoista saatu vuokrakertymä kahdeltatoista kuukaudelta muodostui 10,19 euroksi neliöltä kuukaudessa, kun se edellisenä vuonna oli 10,10 euroa. Säätiön perimät vuokrat, maksut ja muut tuotot olivat yhteensä euroa. Opiskelija-asunnoista perittävien vuokrien ja kalustekorvausten osuus tästä oli 96,2 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 95,9 prosenttia. Kiinteistöjen hoitomenot olivat euroa eli 6,30 euroa neliöltä. Nousua edelliseen vuoteen oli 0,23 euroa neliöltä. Hoitomenojen osuus kokonaismenoista oli 59,9 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 58,2 prosenttia. Pääomamenojen kohdalla maksettujen lainalyhennysten määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna euroa. Korkokulut nousivat euroa. Säätiön korollisille lainoille laskettu keskimääräinen korkoprosentti oli vuoden lopussa 3,72 %. Vakuutukset Säätiön kiinteistöt on täysarvovakuutettuna If Vahinkovakuutus Oy:ssä. Irtaimisto on vakuutettu käyvästä arvosta. Henkilökunnalla on lakisääteiset eläke- ja tapaturmavakuutukset sekä vastuuvakuutukset mahdollisista ulkopuolisille sattuneista vahingoista. Kokonaisvuokrat vaihtelivat vuoden lopussa välillä: solu/yhteiskeittiöllinen yksiö 173,78 372,01 yksiö 278,92 688,91 perhekaksio 365,85 784,42 perhekolmio 580,70 919,35 Asuinneliötä kohden laskettujen lyhennysten ja korkojen jakauma tuloslaskelmasta: Lyhennykset 2,34 2,33 2,16 1,64 1,41 1,61 1,53 Korot 2,11 1,87 1,64 2,39 2,38 2,24 2,07 Yhteensä 4,45 4,20 3,80 4,03 3,79 3,85 3,60 Poistosuunnitelman lisäksi kaupungin III-sijaislainojen lyhennykset olivat euroa eli 0,39 euroa asuinneliötä kohden. 6 TALOUSOSASTO

7 TALOUSOSASTO 7

8 t yöpaikk a, jossa viihdytään Turun Ylioppilaskyläsäätiön vakituisen henkilökunnan määrä vuoden lopussa oli 23 henkilöä. Jakauma eri tehtäväalojen mukaan oli seuraava: kunnossapito ja rakennuttaminen 7 asukaspalvelu 9 hallinto ja talous 7 Säätiön vakituisen henkilökunnan keski-ikä vuoden lopussa oli 54 vuotta 7 kuukautta. Keskimääräinen palveluaika oli 23 vuotta 8 kuukautta. Yli 10 vuotta säätiön palveluksessa olleita oli 17 henkilöä, joista yli 20 vuotta palvelleita oli 14. Miehiä henkilökunnasta oli 6 ja naisia 17. Yhteistoiminta Säätiön ja henkilöstön välisenä lakimääräisenä yhteistoimintaelimenä toimi Yt-neuvottelukunta, joka käsitteli myös työsuojelun ja henkilökuntaneuvoston asiat. Yt-neuvottelukunnan vastuulla oli lakisääteisten tehtävien ohella yhteisten tapahtumien sekä virkistys- ja urheilutilaisuuksien suunnittelu ja toteutus. Yt-neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Henkilöstöpalvelu Talousjohtaja Aimo Suoniemi jäi eläkkeelle Uutena talousjohtaja aloitti 1.5. Tuula Kanervisto. Henkilöstön työterveyshuollosta vastasi Työterveyshuolto Pulssi. Työterveyshuolto ja sairaanhoitopalvelut suoritettiin työterveyshuoltolain ja säätiön työterveyshuollon ohjesäännön mukaisesti. Säätiön työntekijöillä oli tänäkin vuonna poikkeuksellisen vähän sairauspoissaoloja. Keskimääräinen poissaoloaika oli 3,9 päivää/hlö/v kun vertailuluku on 8,9 päivää/hlö/v ja prosenteissa säätiöllä 1,1 % ja vertailuluku 2,4 %. Henkilökunnalla on lakisääteisten tapaturma-, työeläke- ja työttömyysvakuutuksen lisäksi ryhmähenkivakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Säätiöllä on myös vastuuvakuutus vahingoista, jotka työntekijät mahdollisesti aiheuttavat ulkopuolisille. Kevään tiedostustilaisuus pidettiin Esillä olivat tilinpäätösasiat. KTT Aki Koponen oli kertomassa TYS 2020-luvulle strategiasta. Syksyn tiedotustilaisuus pidettiin Aiheena oli vuoden 2013 toimintaohjelma ja talousarvio sekä henkilöstöhallinnon asiaa. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen liittyy olennaisesti säätiön toiminnan kehittämiseen. Siihen vaikuttavat toisaalta säätiön päämäärät ja toiminnan tavoitteet, työn sisällön ja organisoinnin sekä teknologian muutosten asettamat vaatimukset ja toisaalta henkilöstön omat tarpeet kehittyä työssä. Henkilökunta osallistui oman alansa ajankohtaisiin koulutustilaisuuksiin ja asuntoyhteisöjen yhteisille neuvottelupäiville. Koulutuspäiviä vuonna 2012 oli yhteensä HENKILÖSTÖ

9 HENKILÖSTÖ 9

10 remontteja ja uusia asuntoja Uudisrakentaminen Aitiopaikka Vuonna 2012 käynnistettiin hankesuunnittelu alueelle Pispalantie/Inspehtorinkatu/Fuksipolku ja Kongressikuja. Varsinainen aloite asemakaavan laatimiseksi toimitettiin Turun kaupungille EU-hankintailmoitus arkkitehtikilpailusta julkaistiin julkisissa hankinnoissa. Arkkitehtikilpailuohjelman mukaisesti uudisrakennushankkeen arvioitu laajuus on enintään kerrosneliötä. Kohteen sijainnin perusteella rakennuksiin tulee sijoittaa pääasiassa pienasuntoja. Hankkeen tavoitteellinen huoneistojakauma: m 2 asuntojen kokonaismäärästä % m 2 asuntojen kokonaismäärästä % m 2, vain muutamia yksittäisiä huoneistoja, mikäli on tarpeellista suunnitteluratkaisun toimivuuden kannalta. Osallistumisoikeudelle esitettyjen vähimmäisvaatimusten täyttäviä hakemuksia arkkitehtikilpailuun saatiin yhteensä 26 kappaletta. Näistä kilpailuun valittiin arpomalla viisi osanottajaa. Onnettaren suosikit ja arkkitehtikilpailun osanottajat olivat: Optiplan Oy, Linja-arkkitehdit Oy, A-konsultit & Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy, ARK-house arkkitehdit Oy sekä ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä Rautiola Oy. Säätiö pyrkii ostamaan lisää maata ja rakennusoikeutta kilpailualueelta. Varsinainen kaavasuunnittelu aloitetaan arkkitehtikilpailun voittavan ehdotuksen pohjalta. Urakkakilpailuvaiheeseen edetään vuosien aikana. Korjausrakentaminen Ylioppilastalo B Ylioppilastalo B:n peruskorjauksen rakennusvaihe alkoi toukokuussa Urakkakilpailuiden voittajat ratkesivat tammikuussa ja urakkasopimukset allekirjoitettiin Rakennus- ja pääurakoitsijaksi valikoitui Peab Oy, vesi- ja viemäriurakoitsijaksi Vesijohtoliike Reiman, Ilmanvaihtourakoitsijaksi Saipu Oy sekä sähköurakoitsijaksi Proelman Oy. Kohteen kokonaisurakkasummaksi muodostui euroa. Ylioppilastalojen peruskorjauksen etenemistä ohjasi rakennustoimikunta, jossa Turun yliopiston ylioppilaskuntaa edustivat Elias Laitinen ja Toni Eklund. Ylioppilaskyläsäätiötä edustivat Aki Lehtonen, Mikko Sedig ja Ismo Aaltonen. Asiantuntijana rakennustoimikunnassa toimii kohteen pääsuunnittelija AD.CE Suunnittelu Oy/Paula Markkula. Kohdetta suunniteltiin yhteistyössä Museoviraston kanssa. Rakennuslupa-asiakirjojen liitteeksi koostettiin rakennushistoriallinen selvitys. Selvityksen koosti kohteen pääsuunnittelija Turun Maakuntamuseon ohjauksessa. Asuntojen käyttöönottotarkastus tapahtuu ja kohteen vastaanotto kokonaisuudessaan viimeistään mennessä. Rakennukseen valmistuu 93 opiskelija-asuntoa, joiden asuntoala on yhteensä m 2. Kohteessa on merkittävästi apu- ja yhteistiloja sekä palvelutiloja. Kohteen kokonaisbruttoala on m 2. Maaliskuussa 2013 sattui vesivahinko, jolla saattaa olla vaikutusta kohteen valmistumiseen. Haliskylä Haliskylän peruskorjauksen hankesuunnittelu aloitettiin vuonna Hankintailmoitukset julkaistiin , koskien korjaussuunnittelun kilpailuttamista. Suunnittelijavalinnat suoritettiin alkuvuonna Haliskylän perusparannuksessa keskitytään huoneistomuutosremontteihin. Solukolmiot sekä kolmen huoneen asunnot aiheuttavat tyhjäkäyttöä. Nämä asunnot on tarkoitus muuttaa yksiöiksi. Perusparannuksen yhteydessä pyritään parantamaan energiatehokkuutta ja laskemaan kulutusta. Julkisivujen ilmettä sekä rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta kehitetään. Hanke viedään läpi neljässä (4) rakennusvaiheessa. Ensimmäisen 10 KIINTEISTÖOSASTO

11 vaiheen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vappuna Vuosikorjaukset Auringonnousun kattojen sadevesijärjestelmät sekä elementtisaumaukset korjattiin. Vuonna 2013 on tarkoitus uudelleen pinnoittaa kohteen muuten hyväkuntoinen vesikate. Pilvilinnan julkisivutöitä päätettiin kustannussyistä lykätä. Pilvilinnan rappauspinnat vaativat kuitenkin lähitulevaisuudessa uusimista. Myös Varissuon kohteisiin alustavasti suunniteltua keittiöiden ja pintojen korjausta siirrettiin tulevaisuuteen. Ylioppilaskylän länsipuolen kortteleissa 1, 2 ja 4 suoritettiin yhteensä noin 100 kylpyhuoneremonttia. Näiden kylpyhuoneiden kunnostaminen maksoi euroa. Perusparannuksen yhteydessä kortteleiden kylpyhuoneet korjattiin asentamalla uusi laatoitus vanhan alkuperäisen laatan pintaan. Vanhan laatan kiinnitys on heikentynyt vuosien saatossa ja kylpyhuoneet on tästä syystä uusittava. Kiinnityksessä on käytetty asbestipitoista kiinnityslaastia ja lisäksi seinät ovat tasoitettu asbestipitoisella tasoitteella. Asbesti ei aiheuta vaaraa asukkaille, mutta kylpyhuoneremontin purkutyöt joudutaan suorittamaan asbestipurkutyönä. Kortteleissa 1, 2 ja 4 sijaitsee yhteensä 436 kylpyhuonetta. Kylpyhuoneiden korjaustöitä jatketaan tulevina vuosina. Yleisesti säätiön rakennuskanta on siinä vaiheessa, että kunnossapitobudjetissa on korotuspainetta tulevia korjauksia sekä mahdollisia tasonparannuksia varten. Kiinteistönhoito ja kunnossapitosopimukset Kunnossapitopalvelu Vuoden 2012 saatettiin loppuun vuonna 2011 aloitettu kunnossapitopalveluiden kilpailutus. Tarjoukset saapuivat ja palveluntuottajaksi valittiin kaksi edullisimman tarjouksen antanutta palveluntuottajaa. Sopimukset allekirjoitettiin Palveluntuottajat ovat NCC Rakennus Oy sekä ISS Palvelut Oy. Kunnossapitopalvelun tuottajat vastaavat huoneistotarkastusten havaintojen perusteella suoritettavista lattia-, maalaus- ja kylpyhuoneremonteista. Pääsopimuskumppanina toimi vuoden 2012 aikana NCC Rakennus Oy. Sopimus on kestoltaan kahden vuoden mittainen, sisältäen kahden vuoden option. Vuoden 2012 aikana kunnossapitopalveluiden tuottajille toimitettiin yhteensä noin 350 työtilausta. Siivouspalvelu Vuoden 2012 aikana kilpailutettiin myös siivouspalveluntuottaminen. EU-ennakkoilmoitus julkaistiin julkisissa hankinnoissa. Edullisimman tarjouksen antoi ISS Palvelut Oy. ISS palvelut Oy:n kanssa allekirjoitettiin kahden vuoden siivouspalvelusopimus, joka sisältää kahden vuoden mittaisen option. Palvelusopimus astui voimaan Kiinteistönhoitopalvelu ISS Palvelut Oy:n ja Turun Ylioppilaskyläsäätiön välinen kiinteistönhoitosopimus jatkuu vuoden 2014 elokuun loppuun. Kiinteistönhoitopalvelun uudelleen kilpailuttaminen käynnistetään vuoden 2013 aikana. Ylioppilaskylän itäpuolen ulkoalueiden parannustyö aloitettiin vuoden 2012 aikana. TYS teetti AMK:n opinnäytetyönä alueelle hoitosuunnitelman, jonka yhteydessä ulkoalueet mitattiin sähköiseen muotoon. Samalla koostettiin selvitys alueen leikkipaikoista. Vuoden 2012 aikana suoritettiin Ylioppilaskylän itäpuolen puiden huolto- ja hoitoleikkaustoimenpiteet. Toimenpiteet suoritti Kuntec Oy. Vuoden 2013 aikana suoritetaan pensaiden hoito- ja huoltoleikkaukset sekä kunnostetaan leikkialueet nykyvaatimusten mukaisesti. KIINTEISTÖOSASTO 11

12 tuhansien koti Asunto-osasto huolehti asukasvalintoihin, asumiseen ja poismuuttamiseen liittyvistä tehtävistä, vastasi vuokrien perinnästä, ylläpiti suhteita asukas- ja opiskelijajärjestöihin sekä huolehti neuvonnasta, markkinoinnista ja tiedotustoiminnasta. Osaston henkilöstön vahvuus oli vuoden lopussa yhdeksän henkilöä. Asunnot Vuoden lopussa Turun Ylioppilaskyläsäätiöllä oli valmiina yhteensä huoneistoa, joista oli yksiöitä kpl, kaksioita kpl, kolmioita 500 kpl ja 4 h+k 28 kpl. Asuntopaikkoja oli vuoden lopussa Em. lukuihin sisältyi Kiertotähdessä ja Ironsidessä sijaitsevat 71 nuorisoasuntoa. Säätiön kiinteistöissä toimi vuoden lopussa viisi Turun kaupungille vuokrattua lasten päiväkotia, Steiner-päiväkoti, Mukulax ja yksityinen englanninkielinen päiväkoti Daycare Daisy, yksi kauppa, kolme ravintolaa, urheiluhalli, uimahalli/kuntosali sekä Turun yliopiston ylioppilaskunta alajärjestöineen. Säätiön asuntovarauma vuonna 2012 oli 4,2 prosenttia. Asuntovarauma oli Turussa 4,0 prosenttia (3,6 % v. 2011) ja Raumalla 2,2 prosenttia (2,1 % v. 2011). Asukkaat Säätiön asunnoissa asui vuoden lopussa henkilöä. Vuonna 2012 säätiöllä asui kansainvälistä opiskelijaa yli 100:sta eri maasta. TYS varasi kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita varten 500 asuntopaikkaa syyslukukauden 2012 alusta. Asukasvalinta Asukasvalinnassa noudatettiin aravalainsäädäntöä, ympäristöministeriön ohjeita ja Ylioppilaskyläsäätiön asunnonjakoperusteita. Lisäksi asukasvalintapäätökset toimitettiin kuukausittain Turun ja Rauman kaupunkien kiinteistölaitoksille jälkikäteisvalvontaa varten. Ylioppilastalo B:n perusparannus alkoi keväällä 2012 ja asukkaille tarjottiin korvaavia asuntoja muista kohteista. Opiskelija-asuntohakemukset vuonna 2012 Turku Rauma TYS yht yksin asuvat perheet Nuorisoasuntohakemukset vuonna 2012 Turku TYS yht yksin asuvat perheet Asumaan päässeet hakijat vuonna 2012 (tehtyjen vuokrasopimusten perusteella) Turku rauma uudet hak. sis.siirrot uudet hak. sis.siirrot yksin asuvat perheet yhteensä ASUNTO-OSASTO

13 yksinasuvat perheelliset 32,2 % 67,8 % naiset miehet lapset 47 % 4 % 49 % YO ÅA AMK muut Rauman asuntokohteen asukkaista 38,8 % opiskeli Turun yliopistossa. 19,1 % 13,2 % 14,1 % 52,8 % ASUNTO-OSASTO 13

14 14 TIEDOTUSTOIMINTA

15 herät yksiä ympäri vuoden Tärkein asukkaisiin suuntautuva tiedote, HeräTYS, ilmestyi vuoden aikana kuusi kertaa. Tiedote ilmestyy kolmella kielellä. Turun Ylioppilaskyläsäätiön tiedotuslehti, IlmesTYS, ilmestyi kaksi kertaa. Syksyn numero ilmestyi Turun Sanomien liitteenä. Tiedotteesta ja lehdestä toteutettiin myös nettiversio. TYS oli mukana Suomen Opiskelija-asuntojen Kämppä kesäksi -kampanjassa Facebookissa. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin huhtikuussa 2012 ja poismuuttokysely jokaisen kuukauden lopussa. Uusille asukkaille suunnattu kysely tehtiin syyslukukauden alussa. Asukas- ja muut järjestösuhteet Turun Ylioppilaskyläsäätiön asukastoimikuntien neuvottelukunta perustettiin helmikuussa Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Päivänpaistetta ja Kiertotähteä lukuun ottamatta kaikissa kohteissa on toimiva asukastoimikunta. Vuoden aikana ylioppilas- ja opiskelijakuntien hallitukset kävivät tutustumassa TYS:n toimintaan. TYS oli esillä Next Step -messuilla, oppilaitosten abi-päivillä, vaihto-opiskelijoille suunnatuissa orientaatioissa ja Ready- Study-Go Turku -tapahtumassa. Lisäksi TYS osallistui yhteistyössä SOA ry:n kanssa valtakunnallisille Studia-messuille. Pohjoismainen yhteistyö jatkui NSBO:n piirissä. TIEDOTUSTOIMINTA 15

16 pä ätöksiä tekemässä Valtuuskunta Valtuuskunta kokoontui vuoden 2012 kevätkokoukseen sekä vuoden 2012 syyskokoukseen Jäsen valinnan tehnyt yhteisö Niko Aaltonen I vpj Pasi Ahola Misha Dellinger Raija Eeva Jonas Heikkilä Joonas Kallio Annika Karvonen Aleksi Laine Pekka Lehtinen Miira Leinonen Maija Niskala Minttu Ojanen Kerttu Palmunen Maija Palonheimo Emmi Rotgers Juuso Rönnholm asti Mikko Pousi alkaen Vilja Siitonen Mikko Soukkanen Anne Taavitsainen Leena Toivonen Anna Abrahamsson Tuomas Viljamaa Heimo Välimäki puheenjohtaja Olli Välke Johannes Yrittiaho Terhi Hotokka Sanni Rantanen Topi Artukka Aki Halonen Eero Hokkanen Teemu Oksanen Ville Valkonen II vpj Eetu Simpanen Martta Hakamies Tero Kesäläinen Monika Antikainen Kirsti Virtanen Elias Oikarinen Marian Westerlund Tiina Häkkilä Pekka Vallittu Petri Sjöblom Juha Toivonen Olli-Pekka Saario Jussi Hakala Jari Rastas Heikki Saarento Dick Lindroth Turun Ammatti-instituutti Turun AMK:n opisk.kunta TUO Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Turun yliopiston ylioppilaskunta Vuokralaisyhdistys Vuokralaisyhdistys Åbo Akademis Studentkår Turun Ammattikorkeakoulu Turun Kauppakorkeakoulu Stiftelsen för Åbo Akademi Styrelsen Åbo Akademi Turun Suomalainen Yliopistoseura r.y. Turun yliopisto Suomen Vakuutusyht. Keskusliitto Turun Seudun Osuuspankki Säästöpankkiliitto Turun Kauppakamari Varsinais-Suomen liitto Studentkåren Novium 16 HALLINTO

17 Hallitus Jäsen Aki Lehtonen puheenjohtaja Aapo Rantanen I vpj Petra Määttänen II vpj Marjukka Laitinen Laura Lindeberg asti Minttu Ojanen alkaen Ahti Saarinen asti Anna Mäkipää alkaen Wilhelm Berlin Rauni Elenius Tomi Nyström Kimmo Hollmen Mats Biström Tuomas Hakonen Hanna Korva valinnan tehnyt yhteisö Tyy Tyy Liittyn./suomenk. Liittyn./ruotsink. Vy Vy Hallitus kokoontui toimikauden aikana yhteensä kymmenen kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 115 asiaa. Turun Ylioppilaskyläsäätiö on jäsenenä Suomen opiskelijaasunnot ry:ssä (SOA ry), jonka tehtävänä on mm. kokonaisvaltaisen asuntolainoituksen hankinta ja kaikkien opiskelija-asuntosäätiöiden edunvalvonta ja kehittäminen rakennuttamisessa ja kiinteistönhoitoasioissa. Palvelu ostetaan Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:ltä. Yhdistyksen asiamiestehtäviä hoiti Aija Tasa. Muu hallinto Säätiön tilin- ja hallinnontarkastajina ovat olleet toimintavuonna KTM Matti Huhtala KHT, joka toimi myös valvontatarkastajana, ja KTM Pekka Thurén KHT. Varatilintarkastajina olivat KTM Osmo Soinio KHT ja PricewaterhouseCoopers Oy sekä asukkaiden valitsemana valvojana opiskelija Hannaliina Paavoseppä. Säätiön toimitusjohtajana toimi OTK Mikko Sedig, talousjohtajana ekonomi Aimo Suoniemi asti ja 1.5. alkaen KTK Tuula Kanervisto, asuntotoimenjohtajana toimi VTM Pirjo Lipponen-Vaitomaa ja kiinteistöjohtajana RKM Ismo Aaltonen. HALLINTO 17

18 virallisesti tark astet tu Tilintarkastuskertomus Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnalle O lemme tilintarkastaneet Turun Ylioppilaskyläsäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus säätiötä kohtaan, taikka rikkoneet säätiölakia tai säätiön sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on säätiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 18 TILINTARKASTUSKERTOMUS

19 Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lakiin perustuvat lausunnot Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta. Turussa 18. päivänä huhtikuuta 2013 Matti Huhtala, KHT Rusko Pekka Thurén, KHT Turku TILINTARKASTUSKERTOMUS 19

20 20 TASE

21 TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet muut pitkävaikutteiset menot , ,20 Aineettomat hyödykkeet , ,20 Aineelliset hyödykkeet maa- ja vesialueet , ,51 liittymismaksut , ,40 rakennukset ja rakennelmat , ,46 koneet ja kalusto , ,37 ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,67 Aineelliset hyödykkeet , ,41 Sijoitukset muut osakkeet ja osuudet 5 082, ,83 Sijoitukset 5 082, ,83 Pysyvät vastaavat , ,44 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset myyntisaamiset , ,88 muut saamiset , ,32 siirtosaamiset , ,54 Lyhytaikaiset saamiset , ,74 Rahat ja pankkisaamiset , ,74 Vaihtuvat vastaavat , ,48 Tase vastaavaa , ,92 TASE Vastattavaa Oma pääoma peruspääoma 2 522, ,82 muut rahastot , ,82 edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,54 Tilikauden yli/alijäämä , ,94 Oma pääoma , ,12 Vieras pääoma Pitkäaikainen lainat rahoituslaitoksilta , ,53 Pitkäaikainen , ,53 Lyhytaikainen lainat rahoituslaitoksilta , ,77 eläkelainat saadut ennakot 2 504, ,49 ostovelat , ,72 muut velat , ,13 siirtovelat , ,16 Lyhytaikainen , ,27 Vieras pääoma , ,80 Tase vastattavaa , ,92 TASE 21

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2011-1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sis6llysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddt6smerkintd

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Vasen = kuluva tilikausi; Oikea = Talousarvio TALGRAF

Vasen = kuluva tilikausi; Oikea = Talousarvio TALGRAF Kiinteistö - Määrätiedot - kuluseuranta, 4.2.2013 0811 KUM TOT. 0811 KUM BUD. Vasen = kuluva tilikausi; Oikea = Talousarvio KIINTEISTÖN KULUJEN SEURANTA - ELOKUU 2011 ELOKUU 2011 Tilikauden alusta ELOKUU

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot