Koneen Säätiön apurahat 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koneen Säätiön apurahat 2014"

Transkriptio

1 Koneen Säätiön apurahat 2014 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pois lukien Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -apurahat) Aalto-yliopisto 2 Cambridgen yliopisto 3 Helsingin yliopisto 3 Itä-Suomen yliopisto 10 Jyväskylän yliopisto 11 Kalifornian yliopisto, Riverside 13 King s College London 13 Kunstuniversität Linz 13 Lapin yliopisto 13 Leipzigin yliopisto 14 Mikkelin ammattikorkeakoulu 14 Oulun yliopisto 14 Suomen ympäristökeskus 15 Svenska handelshögskolan 15 Taideyliopisto 15 Tampereen teknillinen yliopisto 16 Tampereen yliopisto 17 Turun yliopisto 18 Université Paris 8 21 Université Paris Ouest, Nanterre La Défense 21 University College London (UCL) 22 University of London, School of Oriental and African Studies 22 Uppsala universitet 22 Vaasan yliopisto 22 Åbo Akademi 22 Ålands Fredsinstitut 23 Örebro universitetssjukhus 23 1

2 Aalto-yliopisto Kaikki apurahat Apurahoja 13kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 10 kpl, euroa Samir Bhowmik Doctoral Candidate 12 kk Powering the Shareable Museum: A participatory and sustainable framework for museums and their user communities Jaana Marianne Ennari FT kemisti, tutkija post doc 6 kk Saunan käyttäminen nyky-yhteiskunnan kemikaali- ja hometaloympäristön aiheuttamien haittojen vähentämisessä Heidi Marika Fast Teatteritaiteen maisteri 3. vuosi 12 kk Sensibiliteetti ja laulu nykytaideprosessissa. Laulun lumovoimaan pohjautuvan taiteellisen menetelmän kehittäminen semiokapitalismin oloissa Jaana Kokko Taiteen maisteri, Kauppatieteen maisteri 3. vuosi 12 kk Nykytaide maailmallisuuden tutkimisen muotona Avauksia poliittisen ja yhteiskunnallisen ymmärtämiseen. Sayani Majumdar (Bhattacharyya) Docent, Senior Research Scientistkokenut2. vuosi 12 kk Reducing carbon footprint in ICT through energy efficient and greener technology solutions David Munoz Alcantara Doctor of Arts Candidate. MA., 2. vuosi 12 kk Nomad Agency-Archive of Emergent Studies /NAES Art as an Agenda, -envisioning places for synergy. Ville-Pekka Sorsa DPhil, dosentti, yliopistonlehtori (ma.) kokenut 12 kk Onko yritysten yhteiskuntavastuu hyväksi demokratialle? Heidi Tikka Taiteen lisensiaatti 12 kk Mediataiteen tuotantoverkostot kokeellisuus, performatiivisuus ja toimijuus mediataiteen tuotannossa ja esittämisessä; Taiteen tohtorin tutkintoon liittyvä opinnäyte Leena Marja Valkeapää Taiteen tohtori post doc 12 kk Taiteellinen kulttuurintutkimus Käsivarren Lapissa Annu Wilenius Kuvataiteilija, kuraattori 4. vuosi 6 kk Väitöskirjan Nomadic Science Fiction: Experiencing Diversity and Alterity through Urbanizing Mongolia viimeistelyyn Tutkimushankkeet Apurahoja 3 kpl, euroa Tommi Himberg ja työryhmä PhD / Tutkijatohtori Social emotions - sosiaalisten tunteiden ja liikevuorovaikutuksen tutkimus tieteen ja tanssitaiteen keinoin. J Matias Kivikangas Projektitutkija Tiedostamattomat tunnepohjaiset arvostelmat äänestyskäyttäytymisen määrittäjänä Jyrki Sinkkilä ja työryhmä Arkkitehti, professori Vihreä infrastruktuuri ja maisema: Avaus ekologisen ympäristösuunnittelun käytännön menetelmien ja kipupisteiden tutkimiseen ja ratkaisujen kehittämiseen laaja-alaisen yhteistyön kautta 2

3 Cambridgen yliopisto Kaikki apurahat Apurahoja 1 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 1 kpl, euroa Visa Kurki Oikeustieteen maisteri 2. vuosi 12 kk A Theory of Legal Personality: Should Animals, Trees and Foetuses Have Legal Personality? Helsingin yliopisto Kaikki apurahat 118 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 96 kpl, euroa Akhlaq Ahmad Doctor of Social Sciences (VTT) post doc 12 kk Unequal Chances: An Experimental Investigation of Ethnic Discrimination in the Finnish Labour Market Sami Aikio Adjunct professor kokenut 12 kk Predicting alien plant invasions from natural history collections, environmental characteristics and life-history data Anders Ahlbäck Filosofian tohtori post doc 12 kk Armeijakritiikki, asevelvollisuus ja mieskansalaisuus Pohjoismaissa vuosina Johanna Ahola-Launonen Tohtorikoulutettava, VTM, LuK 3. vuosi 12 kk Conceptions of responsibility in bioethics common fallacies and a way forward Lieven Ameel FT, tutkijatohtori post doc 2. vuosi 12 kk Kaupunkikertomuksia yhdyskuntasuunnittelussa: Jätkäsaaren ja Kalasataman kertominen Tiina Arppe VTT, sosiologian dosentti kokenut 12 kk Kuolema ja talous kuoleman ja talouden välistä käsitteellistä kytköstä 1900-luvun ranskalaisessa yhteiskuntateoriassa tarkasteleva tutkimushanke Asta Audzijonyte Dr kokenut 2. vuosi 12 kk When size does matter: ecosystem models help to understand how human-induced changes in fish growth and reproduction affect fisheries yields and management (continuation) Uldis Balodis Postdoctoral researcher kieliohjelma 3. vuosi 12 kk Lutsi Estonian: Documentation and Restoration of a South Estonian variety of Eastern Latvia Jose Cañada MSocSc 12 kk Securing the living - governance, materiality and understandings of life during biological emergencies Mirkka Danielsbacka FT, VTM 3. vuosi 12 kk Isovanhemmat, vanhemmat ja lapset Tutkimus perhesukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta Maria Mar Delgado Doctor kokenut 2. vuosi 12 kk Spatial and Temporal Variability of Community-level Phenological Response to Climate Change Anastasia Diatlova PhD candidate 12 kk Managing Multiple Marginalization: Russian-speaking Women Doing Sex Work in Finland Svetlana Edygarova Filosofian tohtori kieliohjelma 2. vuosi 12 kk

4 Language change and maintenance: a study of morphosyntactic shift in the Permian languages with a focus on constructions expressing possession Leena Eerolainen Tohtorikoulutettava 2. vuosi 12 kk Transformation and Personification of the Social Monstrous in Postwar Japanese Kaiki Eiga Jari Ehrnrooth VTT, dosentti post doc 12 kk Eurooppalainen toivo ja hyvinvointiyhteiskunnan itseymmärrys Laura Katarina Ekholm VTT post doc 12 kk A comparative analysis of the ready-to-wear industry networks in 20th century Helsinki and Gothenburg Vertaileva analyysi valmisvaatetusalan yrittäjäverkostoista 1900-luvun Helsingissä ja Göteborgissa Veikko Eranti Tutkija, VTM, FM 4. vuosi 12 kk Yhteinen hyvä, oma etu ja individualismin politiikka Marja Etelämäki FT kokenut 3. vuosi 12 kk Toisten arvioiminen suomalaisessa arkivuorovaikutuksessa Malgorzata Gabrych Phd student 12 kk Green roofs in northern climates: plant community, diversity and roof performance in Finland. Yongmei Gong Ph.D candidates 12 kk Understanding the current and future stability and variation of Austfonna Ice Cap, Svalbard climatically driven or internally triggered? Timo Harjuniemi VTM 12 kk Talouskriisin julkisuus Finanssi- ja eurokriisin talouspoliittiset ideologiat suomalaisessa, eurooppalaisessa ja pohjoisamerikkalaisessa mediajulkisuudessa Mikko Haule Filosofian maisteri 12 kk L'expression de la cause en français et en finnois (Kausaalisuuden ilmaiseminen ranskan ja suomen kielessä) Pilvi Heinonen Filosofian maisteri, suomen kielen ja viestinnän lehtori 3. vuosi 12 kk Opettajan evaluoivat vuorot luokkahuonevuorovaikutuksessa Heikki Helanterä FT, dosentti kokenut 12 kk Evoluution siirtymät ja superorganismit evoluutiobiologinen ja tieteenfilosofinen tutkimus Julian Honkasalo Tohtorikoulutettava post doc 12 kk Unfit for Citizenship: Eugenics and the Pathologization of Gender Non-Conformity Sami Honkasalo Master of Arts (M.A.) 12 kk Horpan kielen deskriptiivinen kielioppi Säde Hormio VTM 12 kk Overdetermination, responsibility and attributability: what climate change can teach us about individual and collective responsibility Katri Huutoniemi Valtiotieteiden tohtori post doc 3. vuosi 12 kk Ratkaisukeskeisen ympäristötutkimuksen sosio-epistemologisia lähtökohtia: Tutkimustiedon kontekstuaalisuus ympäristötieteellisen arvioinnin, tieteidenvälisen dialogin ja tiedepolitiikan perustana Antti Hyrkäs Valtiotieteiden maisteri 3. vuosi 12 kk Holding the Future for Ransom: Startup Entrepreneurship as a Cultural Form. Tutkimus startup-yrittäjyyden pitkälle eriytyneestä alakulttuurista ja tämän kulttuurisen muodon mahdollisista funktioista Ciro Imperato Filosofian tohtori, italian kielen opettaja post doc 2. vuosi 12 kk

5 Kohteen siirtämistä ilmaisevien verbien metaforinen käyttö suomessa ja italiassa Helena Jerman Valtiotieteiden tohtori kokenut 3. vuosi 12 kk Kulttuuriset voimavarat, sosiaalinen muisti ja identiteetti Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin Kai Juntunen Filosofian maisteri 4 kk Rooman keisariajan historiankirjoitus Bysantin aikana Anni Jääskeläinen Filosofian tohtori kieliohjelma 2. vuosi 12 kk Post doc -tutkimus suomen pikkusanojen (partikkelien, interjektioiden yms.) merkityksestä ja kehollisesta motivaatiosta Merja-Riitta Kalliomäki Sinologi, kiinankielen tulkki 3. vuosi 12 kk Ethnic Strategies in the Chinese Sphere (Etnisiä strategioita kiinalaisessa ympäristössä) Klaus Karttunen Fil.tri, dosentti kokenut 2. vuosi 12 kk Intia ja kreikkalais-roomalainen antiikki Jaana Kekkonen Filosofian tohtori post doc 12 kk Elinkiertopiirteiden vaikutus pienten populaatioiden geneettiseen monimuotoisuuteen ja elinkelpoisuuteen avustetut istutukset luonnossa ja niiden sovellukset lajien suojeluun Markku Kekäläinen Filosofian tohtori post doc 3. vuosi 12 kk Post doc -tutkimushanke Aesthetics of Existence and Semi-Private Sphere in Britain, : Space, Sociability, and Self-Cultivation. Teemu Kemppainen Tohtorikoulutettava 12 kk Koettu turvattomuus suomalaisissa lähiöissä Irina Khaldarova Doctoral Student 12 kk Visual strategic communication narratives of the crisis in Ukraine Jeongdo Kim Jatko-opiskelija 12 kk Leksikaalinen ikonisuus ja sen neutraalistuminen etymologisesta näkökulmasta Aura Kostiainen Valtiotieteiden maisteri 12 kk Kohti kovempaa kontrollia? Argumentaatio rikoslain kokonaisuudistuksessa Noora Kotilainen Tutkija, valtiotieteen maisteri 4. vuosi 12 kk Katastrofien ja inhimillisen kärsimyksen visuaalisten representaatioiden muutoksen ja humanitarisen maailmanpolitiikan muotoutumisen suhteet Kirsi Kuoppamäki Tutkija, FT post doc 6 kk Viherkatot kaupunkialueiden vesienhallinnan apuna Aappo Kähönen Valtiotieteen tohtori kokenut 12 kk Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden perusta, Kajar Köster Doctor of Philosophy in Forestry post doc 12 kk Reindeer grazing vs. changes in above- and below ground biota and soil carbon dynamics in subarctic boreal forests guilty or not? Aino Luotonen Valtiotieteiden maisteri 2. vuosi 12 kk Perhe, sukulaisuus ja sosiaaliset sidokset kolmessa elämänvaiheessa Arianna Consuelo Marcon FM, Jatko-opiskelija 3. vuosi 12 kk True and counterfeited. A study on etymological word-plays and labyrinthine symbols in the final works of Pentti Saarikoski Ville Marttila FT post doc 12 kk Historiallisten käsikirjoitustekstien editointimenetelmien kehittäminen nykyaikaisen historiallisen kielentutkimuksen tarpeisiin ja niitä käsittelevän kirjan kirjoittaminen 5

6 Anna Medvedeva PhD student 4. vuosi 6 kk International Master s Programs and University Internationalization Sari Mäittälä-Kauppila Filosofian maisteri 4. vuosi 10 kk Englannin kielen non-prefiksin ilmaiseman piiloivan tunnistaminen ja sen suomentamiseen soveltuvat käännösstrategiat ja kielenrakenteet Saija-Elisa Niemi Filosofian maisteri 2. vuosi 6 kk Uuteen muuttoliiketeoriaan liittyvän väitöskirjan loppuunsaattaminen Juha-Matti Niemi-Kapee Filosofian maisteri 12 kk Ohuiden sammalkattojen lajisto, toiminta ja erityispiirteet ratkaisuna hulevesitorjunnassa suomessa Kati Nieminen Tohtorikoulutettava 12 kk Tottelemattomat subjektit Tottelemattomuus oikeuden näkökulmasta Sampsa Nisonen Filosofian maisteri, tutkija 12 kk Linking the field Bayesian network based decision support tools for reducing the environmental impacts of agriculture in Finland Petteri Norring FM 9 kk Väitöskirjatutkimus Eli F. Heckscher, Eino Jutikkala ja pohjoismainen historia Tiina Paloniitty OTM 4. vuosi 12 kk Kenen kuormia kannat? Maatalouden ravinnepäästöt ja miten oikeusekologia voisi auttaa Ville Paukkonen VTM, tutkijakoulutettava 7 kk Väitöskirjan kirjoittaminen loppuun George Berkeleyn mielenfilosofiasta ja tiedosta itsestä Rose-Marie Peake Filosofian maisteri 3. vuosi 12 kk Making Good Christians. The Daughters of Charity and moral management in seventeenthcentury France Jussi Perälä VTT post doc 12 kk Joitakin muita tarkoituksia varten? Etnografinen tutkimus viranomaisten rikolliseksi luokittelemasta moottoripyöräkerhosta Päivi Maria Pihlaja Filosofian tohtori post doc 3. vuosi 6 kk Valo ja voima - Revontulitutkimus ja polaariretket 1800-luvulla Suomen suuriruhtinaskunnassa Irina Piippo Filosofian tohtori post doc 3. vuosi 7 kk Normatiivisuus toiminnassa: kieli ja sen arvottava ulottuvuus / Normativity in action: language and its evaluative dimension Merja Pikkarainen FM kieliohjelma post doc 12 kk Venäjän federaation vähemmistökansojen nykytila ja tulevaisuuden näkymät henkilökohtaisten kielielämänkertojen valossa Hanna Poikonen Diplomi-insinööri 3. vuosi 12 kk Musiikin ja tanssin synnyttämät neuraaliset vasteet aivoissa. Kehitetään menetelmä, jonka avulla tutkitaan musiikin ja tanssin synnyttämiä sensorisia, kognitiivisia ja emotionaalisia aivovasteita. Irina Poleshchuk Doctor, Social Sciences post doc 3. vuosi 6 kk Temporality of justice in ethics - a study of justice within its temporal modalities initiated in intersubjective relation that questions and formats ethical subjectivity Raisa Porrasmaa Filosofian maisteri 12 kk Parody in Medieval Japanese Court Literature 6

7 Svetlana Probirskaja Yliopistonlehtori post doc 12 kk Suomen ja Venäjän väliset translationaaliset tilat: kaksi sodan- ja rauhanajan tapaustutkimusta Pauliina Raento Professori, Ph.D. kokenut 2. vuosi 12 kk Hevonen Suomessa: yhteiskunta, kieli ja kulttuuri Anna Ripatti Filosofian tohtori post doc 2. vuosi 12 kk Pohjoinen Rundbogenstil ja Suomen arkkitehtuurin historismit Antti Ronkainen YTM 12 kk Epäkoventionaalinen rahapolitiikka keskuspankkitoiminta finanssikriisin jälkeen Fedor Rozhanskiy Dr. kieliohjelma kokenut 12 kk Morphological dictionary of Ingrian: an innovative language resource for a gravely endangered language Olle Räty Filosofian maisteri 12 kk From climate model simulations to hydrological impact modeling: evaluating the use of model output statistics in climate change impact modeling chain Heikki Saari Hallintotieteen kand., tietokirjailija 12 kk Suomalaisen median rakenteellinen muutos 1970-luvun lopulta 2010-luvun alkuun - historiallinen analyysi Anna Salmivaara VM 12 kk Kansainvälisen yritysvastuun merkitys kehitysmaiden työntekijöiden näkökulmasta Marianne Spoelman PhD kieliohjelma post doc 12 kk Hand in hand and/or tooth for tooth: The development of complexity and accuracy in Finnish learner language. (A longitudinal study on Estonian and Dutch learners of Finnish as a foreign language) Tytti Steel Filosofian tohtori, amanuenssi post doc 12 kk Multimodaalisuus museossa. Kävijöiden tunteet ja tulkinnat hylyistä ja meriarkeologiasta. Santtu Sundvall VTM 4. vuosi 12 kk Politiikan ja estetiikan risteyskohdassa: Autenttisuuden tuottaminen osana parlamentaarista toimintaa Anu Suoranta VTT post doc 2. vuosi 12 kk Työelämän satunnaistetut ja sääntelyn sopivuus Väinö Syrjälä Fil.maist., jatko-opiskelija kieliohjelma 2. vuosi 12 kk Pohjoismaisten kielten väitöskirjatutkimus: Käsitykset ruotsin- ja kaksikielisen Suomen kielitilanteesta kielimaiseman heijastamana Jaakko Taipale Tutkija 12 kk Oikeuspsykiatrisen tiedon tuottaminen ja soveltaminen oikeusprosessissa. Suomalainen oikeuspsykiatria ja oikeus sodanjälkeiseltä ajalta 1960-luvulle Gleb Tikhonov Specialist in mathematics and system programming 12 kk Bayesian latent variable approaches for modelling community level phenological and population dynamic responses to climate change over a large geographical area Arho Toikka Valtiotieteen tohtori post doc 12 kk Energiaregiimin muutosten monitasohallinta ja polkuriippuvuus Mikko Tolonen FT kokenut 12 kk Laajojen aineistojen tiedonlouhinta poliittisen ajattelun historian tutkimuksessa / Big data approach to the history of political thought 7

8 Teemu Toppinen VTT post doc 2. vuosi 12 kk Väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Relational Expressivism - Explaining Normative Thought and Talk" Sonja Trifuljesko M.A. in Ethnology and Anthropology 12 kk At the crossroads: Internationalization, doctoral education and everyday life at the University of Helsinki Liisa Tuomi Tohtoriopiskelija 3. vuosi 12 kk Naispoplaulajan konstruoituminen mediateksteissä Pirjo Uino Dosentti, FT, yli-intendentti kokenut 12 kk "Huomenna Äänislinnaan" - muinaisen Suur-Suomen jäljillä Katja Uusihakala VTT post doc 2. vuosi 12 kk Lapset "imperiaalisena sijoituksena": Siirtomaa-aikaiseen Etelä-Rhodesiaan suuntautunut brittiläinen lapsisiirtolaisuus Risto Mikael Uusikoski Filosofian maisteri 4. vuosi 12 kk The Concept and Cross-linguistic Comparability of Tense Marjo Uutela Valtiotieteiden maisteri, poliittisen historian tutkija ja viestintäpäällikkö 12 kk Operaatio Pax - Saksan jälleenyhdistymisen heijastuminen Suomen puolueettomuuspolitiikkaan Elina Vaara Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk Avustetun leviämisen soveltaminen ilmastonmuutoksen vuoksi uhanalaistuneisiin kasvilajeihin: oikeudelliset rajat ja sovellusmahdollisuudet biologiaa soveltaen Freek Van der Vet Researcher, PhD post doc 12 kk Protecting Journalists and Lawyers at Risk: Defending the Freedom of Expression through Strategic Litigation in Russia Heidi Vepsäläinen FM 12 kk väitöskirjatutkimus suomen kielen no-partikkelista kysymysten vastauksissa Liisa Voutilainen VTT post doc 12 kk Sosiaalinen vuorovaikutus ja fysiologiset tunneprosessit psykoterapiassa Heikki Wilenius Valtiotieteiden maisteri 2. vuosi 12 kk Oikeuttaminen ja moraali Itä-Jaavan politiikassa Tuukka Ylä-Anttila VTM 3. vuosi 12 kk Populismi ja muuttuvat poliittiset käytännöt Konstantin Zamyatin FT, post doc-tutkija post doc 2. vuosi 12 kk Can Nationalism Be Imported? Internationalization of the Ethnopolitical Conflict in Russia s Republic of Mari El in the mid-2000s Tutkimushankkeet Apurahoja 22 kpl, euroa Pertti Ahonen ja työryhmä Professori, VTT, KTM Politiikkatointen muotoutumisen digitaalinen ihmistiede Anni Arponen FT, yliopistonlehtori jatkoapuraha Maatalousluonnon monimuotoisuuden suojelun keinojen kehittäminen Laura Arppe ja työryhmä FT Elämänhistoriat hampaissa - Suomen isotooppiarkeologian uudet resurssit ja niiden soveltaminen esihistoriallisen ajan tutkimukseen 8

9 Ulrika Candolin ja työryhmä Dosentti, yliopistolehtori jatkoapuraha Eutrophication of the Baltic Sea: regulation of the littoral ecosystem by a keystone species Kimmo Granqvist ja työryhmä Yliopistonlehtori kieliohjelma jatkoapuraha Suomen romanikieli ja muut Itämeren alueen romanikielen pohjoiset murteet Heikki Hiilamo ja työryhmä Valtiotieteiden tohtori Yhteiskuntatieteellisen tutkimusrahoituksen vaikuttavuuden arviointimenetelmät Taina Hintsa ja työryhmä PsT, dosentti jatkoapuraha Opettajien työhyvinvointi ja vuorovaikutustaidot yhteiskunnallisen muutoksen paineessa Katariina Holma ja työryhmä FT, dosentti, yliopistotutkija jatkoapuraha Kohti uutta kansalaisuuskasvatusta: kasvatusfilosofinen näkökulma kansalaisuuskasvatuksen teorioiden arviointiin ja kehittelyyn Mikko Huhtamies ja työryhmä Dosentti jatkoapuraha Help or business? Shipwrecks and salvage companies in the 18th century Gulf of Finland as early modern entrepreneurship Markus Jokela ja työryhmä Apulaisprofessori European Human Behaviour & Evolution Conference 2015 Aleksi Lehikoinen ja työryhmä FT, dosentti jatkoapuraha Ilmastonmuutoksen vaikutus lintujen kannankehitykseen, levinneisyysalueisiin ja suojelutilanteeseen Krister Lindén ja työryhmä Tohtori kieliohjelma jatkoapuraha Suomalais-ugrilaiset kielet ja internet hanke Panu Minkkinen ja työryhmä Professori Suomalais-ruotsalaisen valtiosääntöteoreettisen monitieteellisen tutkijaverkoston toimintaan Lena Näre ja työryhmä Apulaisprofessori DPhil VTT dosentti jatkoapuraha Migrant Youth Employment: Politics of Recognition and Boundaries of Belonging (RECOGNITION) Pia Olsson ja työryhmä Dosentti, FT jatkoapuraha Rajanvetojen kulttuuriperintö. Perinnearkistot suomalaisuuden rakentajina (2. vuosi) Pekka Pere DPhil, yliopistonlehtori Huoltoriidat lapsista pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksissa Liisa Raevaara ja työryhmä FT, dosentti Taide työnä ja työvälineenä Janne Saarikivi FT, tutkija (Helsinki collegium) jatkoapuraha Periytyminen ja lainautuminen uralilaisten kielten historiassa Marjo Saastamoinen ja työryhmä FT, akatemiatutkija jatkoapuraha Ekologisten ja epigeneettisten tekijöiden vaikutus vastustuskykyyn luonnonpopulaatioissa Aaro Sahari Maisteri jatkoapuraha Valtio ja suurteollisuuden synty: Suomalaisen laivanrakennuksen kehitys yhteiskunnallisena hankkeena vuosina Anna Solin ja työryhmä FT, dosentti Kielen säätely yliopistomaailmassa - englannin käytön vaihtelevat normit Tuomas Ylä-Anttila ja työryhmä VTT Vertaileva tutkimus ilmastonmuutoksen politiikkaverkostoista Suomessa 9

10 Itä-Suomen yliopisto Kaikki apurahat Apurahoja 18 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 15 kpl, euroa Johanna Ahopelto Filosofian tohtori, kauppatieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti kokenut 2. vuosi 12 kk Ammatillinen yhdistystoiminta - klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan Ashraful Alam DSc post doc 12 kk Effects of intensive forest management and harvesting on regional level forest biomass production and climate change mitigation potential in Finland Driss Habti Postdoctoral researcher post doc 2. vuosi 12 kk Career Mobility of Russian Healthcare Professionals in Finland: Trends, Patterns and Effects Pradipta Halder Doctor of Science post doc 3. vuosi 6 kk Understanding the socio-environmental determinants in the use of bioenergy in Finland and India divergence or convergence in cross-national contexts? Jaakko Topias Haverinen Filosofian tohtori post doc 2. vuosi 12 kk Sinilevämyrkytyksen mekanismit kaloilla ja ravuilla Aino Hämäläinen Maatalous- ja metsätieteiden maisteri 12 kk Energiapuun korjuun vaikutukset metsälajistoon: epifyyttijäkälät kannoilla ja hakkuutähteillä Virpi Kaukio Filosofian tohtori post doc 12 kk Hajuaistin ympäristöt. Miten hajut koetaan ja mikä merkitys niillä on ympäristösuhteelle? Pekka Kilpeläinen FT post doc 2. vuosi 12 kk The Memory of Slavery Reconfigured: Strategies of Representation and Resolution in Contemporary African American Fiction Jarkko Koukkunen Filosofian maisteri 12 kk Poltetun maan taktiikan käyttö talvisodassa Saara Kupsala VTM, MA 9 kk Tuotantoeläinten hyvinvointi ja moraalinen asema: Tutkimus kansalaisten käsityksistä Kati Parppei Filosofian tohtori kokenut 12 kk The First National Effort The Battle of Kulikovo Refought Surendra Pradhan Researcher post doc 12 kk Recovery and reuse of plant nutrients from human urine Nora Schuurman Yhteiskuntatieteiden tohtori post doc 12 kk Eläimen kuolema: käsitykset, kokemukset ja käytännöt Marja Sorvari Dosentti kokenut 12 kk Venäläisen nykykirjallisuuden välitilat Milla Uusitupa Filosofian maisteri / apurahatutkija kieliohjelma 12 kk Yksikön 2. ja 3. persoonan avoin käyttö rajakarjalaismurteissa 10

11 Tutkimushankkeet Apurahoja 3 kpl, euroa Anna-Maija Castrén ja työryhmä VTT, dosentti Avioliittoperheen tuolla puolen: analyysi avioliiton ulkopuolella syntyneitten vauvojen perhesuhteista Alfred Colpaert ja työryhmä FT, professori jatkoapuraha Oral histories, Places of Memories and Local Identities in the Caprivi Region, Namibia Jarkko Akkanen ja työryhmä FT, yliopistotutkija kieliohjelma jatkoapuraha Kaivosteollisuuden vaikutuspiirissä olevien vesistöjen pohjasedimenttien riskinarviointi ja paikanpäällä tehtävä kunnostus Jyväskylän yliopisto Kaikki apurahat Apurahoja 28 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 15 kpl, euroa Olli Aho Yhteiskuntatieteiden maisteri 3. vuosi 12 kk Kuinka liike meihin vaikuttaa - affektiivisen liikekokemuksen ilmenemismuodot Heidi Elmgren Yhteiskuntatieteiden maisteri 12 kk Filosofinen tutkimus meritokratian toimintaperiaatteista ja suhteesta yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen Merja Elo FT post doc 12 kk Lajienvälinen informaation käyttö laajassa maantieteellisessä mittakaavassa Markku Eskelinen Filosofian tohtori kokenut 12 kk Literary Theory and the Poetics of Simulation Onni Hirvonen Filosofian tohtori post doc 12 kk Instituutiot ja identiteetit - tunnustussuhdeteoreettinen näkökulma Matti Häkkilä Filosofian Maisteri 3. vuosi 12 kk Väitöskirjatyö (kolmas vuosi): Biological homogenization of bird communities under human influence - Lintuyhteisöjen biologinen samankaltaistuminen ihmistoiminnan vaikutuksesta. Saana Jukola Yhteiskuntatieteiden maisteri 4. vuosi 9 kk Tiedeinstituution muutos ja tieteen objektiivisuus Hanna-Mari Kivistö YTT, yliopistonopettaja post doc 12 kk Ihmisoikeuksien politiikkaa käsitteellinen ja retorinen luenta toisen maailmansodan jälkeisistä debateista Anu Koskivirta FT, dosentti kokenut 12 kk Karl Henrik Jakob Ignatius ( ): kontekstoiva elämäkerta valistuskirjailijasta sosiaalisen fennomanian verkostoissa Anna Oldén FM 4. vuosi 12 kk Luonnonhoidon monimuotoisuusvaikutukset puustoisilla perinneympäristöillä José Filipe Pereira da Silva PhD kokenut 12 kk Models of Active Cognition Eeva-Kaisa Rohas Filosofian maisteri, kirjailija 3. vuosi 5 kk Sylvia Plathille omistetun keskustelufoorumin tutkiminen diskurssianalyysin ja retoriikan tutkimuksen menetelmin. Sonya Sahradyan Doctoral student kieliohjelma 12 kk Migrant NGO practitioners in Finland: Discourses on language integration and employment 11

12 Nina Elina Sääskilahti Ft post doc 3. vuosi 6 kk Lapin sota ja muistamisen maantieteet. Katri Talaskivi FM, YTM kieliohjelma 12 kk Vieraskielinen kirjailija suomalaisella kirjallisuuden kentällä. Haastattelututkimus äidinkieleltään Suomessa asuvista muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä kirjailijoista. Tutkimushankkeet Apurahoja 13 kpl, euroa Timo Anttila ja työryhmä YTT Yksin yhteiskunnassa Outi Fingerroos Professori, akatemiatutkija Avustus Helsingissä elokuuta 2015 järjestettävän 12th Somali Studies International Association -konferenssin tilavuokria ja konferenssisihteerin palkkausta varten. Panu Halme ja työryhmä Dosentti jatkoapuraha Perinneympäristöjen ja niitä korvaavien kulttuuriympäristöjen hoito biologisen monimuotoisuuden, sosiaalisen kestävyyden ja taloudellisen tehokkuuden näkökulmista Mirja Hartimo ja työryhmä PhD, Dosentti "Itse, toinen ja yhteisöt Besinnung Husserlin filosofiassa" harkinnan luonteen ja roolin täsmentäminen Edmund Husserlin fenomenologiassa, sekä sen soveltaminen tutkittaessa itseä, toista ja yhteisö Minna-Riitta Luukka ja työryhmä FT, professori Menneisyyden tulkintojen äärellä - tutkimus historian teksteistä ja tekstitaidoista Tuija Saresma ja työryhmä FT, dosentti, yliopistotutkija Kuulumisen kulttuurisuutta sekä kiinnittymisen affektiivisuutta ja materiaalisuutta tarkasteleva monitieteinen tutkimushanke Suvi Saarikallio ja työryhmä FT Tunnetta Taiteesta - Subjektiivinen mielihyvä arkielämän musiikki- ja kuvakokemuksissa Affect from Art - Subjective constituents of everyday pleasure of music and pictures Tiina Silvasti ja työryhmä VTT jatkoapuraha Tulevaisuuden ruokaturva Suomessa Analysoitavana ruokajärjestelmän haavoittuvuus Marja Keränen ja työryhmä YTT, professori jatkoapuraha Osallistumisen politiikat ja demokraattinen legitimaatio Euroopan unionissa Tarmo Ketola ja työryhmä FT jatkoapuraha Constraints of evolutionary adaptation to the climate change Mikko Mönkkönen ja työryhmä Professori jatkoapuraha Ristiriidat ja yhteisvaikutukset metsien tuottamien ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden välillä Janne-Tuomas Seppänen FT jatkoapuraha Suurriistan polut verkostoanalyysi hirven ja muiden nisäkkäiden liike-ekologiasta muuttuvassa ympäristössä Katriina Soini ja työryhmä FT, dosentti Poikkitieteellinen, kansainvälinen konferenssi: Culture(s) in Sustainable Futures: theories, policies, practices. Helsinki

13 Kalifornian yliopisto, Riverside Kaikki apurahat Apurahoja 1 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 1 kpl, euroa Mikko Immanen Filosofian maisteri 6 kk Martin Heideggerin ajattelun rooli Frankfurtin koulun kriittisen teorian muodostumisessa Weimarin tasavallassa King s College London Kaikki apurahat Apurahoja 1 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 1 kpl, euroa Totte Harri Harinen VTM, PhD Candidate 3. vuosi 6 kk Väitöskirjatutkimus: Levels and Reduction in the Special Sciences Kunstuniversität Linz Kaikki apurahat Apurahoja 1 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 1 kpl, euroa Lapin yliopisto Aino Emilia Korvensyrjä Kuvataiteilija; Diplomi (Mediataide) 12 kk Biometrinen estetiikka ja lukukelvottomat datasubjektit. Taiteellis-jälkitieteenalainen väitöskirjatutkimus Kaikki apurahat Apurahoja 6 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 6 kpl, euroa Mervi Autti TaT post doc 2. vuosi 12 kk Luonto nostalgian ja modernisaation jännitteessä Lappi jälleenrakennuskauden ajan taiteilijoiden lehtiartikkeleissa Adrian Braun Master of Arts 2. vuosi 12 kk Corporate Social Responsibility (CSR) in the Barents Region: A situational analysis of forestry and mining Kosti Joensuu Yhteiskuntatieteiden maisteri 4. vuosi 12 kk Lars Levi Laestadiuksen filosofia ja länsimaisen metafysiikan kritiikki Aini Linjakumpu Dosentti, yliopistonlehtori kokenut 12 kk Työn politiikka kristillisissä liikkeissä Ilari Nikula YTM 12 kk Ympäristökriisin biopolitiikka Hannah Sarah Strauss-Mazzullo PhD post doc 12 kk Hidden in plain view: the growing importance of consultancies in environmental policy and management implications for democratic society 13

14 Leipzigin yliopisto Kaikki apurahat Apurahoja 1 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 1 kpl, euroa Joonas Hirvonen Maisteri 12 kk Humans and Animals in Ancient Mesopotamia: a Study of Animal Omens in the Omen Series Šumma alu ina mele šakin Mikkelin ammattikorkeakoulu Kaikki apurahat Apurahoja 1 kpl, euroa Tutkimushankkeet Apurahoja 1 kpl, euroa Mikkelin ammattikorkeakoulu Sillanrakentajat? - Nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset yhteiskunnallisina ja ylikansallisina toimijoina Oulun yliopisto Kaikki apurahat Apurahoja 13 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 10 kpl, euroa Ehsan Hassani Nezhad Gashti PhD Candidate 3. vuosi 12 kk Geothermal energy in pile foundations: Heat transfer in soils and structures in the development of cost-effective energy solutions (Maalämmön hyödyntäminen paaluperustuksissa) Marika Hyttinen FM 12 kk Oulun Pikisaaren pikiruukki historiallisen arkeologian tutkimus esiteollisen yhteisön arjesta ja maailmankuvan muutoksesta n Titta Kallio-Seppä FT, KTM post doc 12 kk Paikkaan kiintyminen ja muisti varhaismodernin kaupunkitilan muutosprosesseja Suomessa Heini Karjalainen FM kieliohjelma 4. vuosi 12 kk Vepsän kielen indefiniittipronominit Sigga-Marja Magga Filosofian maisteri 12 kk Duodjin muuttuvat kuvat: Saamelaisen käsityön merkitykset symbolin, normin ja brändin valoissa Sari Piippo FT, DI post doc 3. vuosi 12 kk Kestävä biotalous biojätehuollon ja biomassojen kaskadikäytön avulla Juha Ridanpää Filosofian tohtori. Dosentti. kieliohjelma kokenut 12 kk Huumori ja meänkielisten tilallinen identiteetti Samu Sarviaho Filosofian maisteri 3. vuosi 12 kk Pähkinäsaaren rauha suomalaisissa historiankäsityksissä Juho Sirviö Filosofian tohtori kokenut 12 kk Ympäristö kuormituksen vähentäminen: Hiilidioksidin ja jäte-glyserolin kiinnittäminen polysakkarideihin 14

15 Han Thuc Tran PhD post doc 12 kk Inequality of Ecological Footprint in Finland In search of sustainable wellbeing and sustainable limits of consumption Tutkimushankkeet Apurahoja 3kpl, Harri Mantila FT, professori kieliohjelma XII kansainvälinen fennougristikongressi, Oulu Jari Okkonen ja työryhmä FT jatkoapuraha Yhteisöjen keskinäinen yhteistyö- ja riippuvuussuhde sosiaalisena ilmiönä sisämaa ja rannikko Pohjois-Suomen rautakauden löytöjen ja kohteiden valossa Petteri Pietikäinen ja työryhmä Professori jatkoapuraha Historian alan tutkimushankkeeseen "Mielenterveys, lääketiede ja sosiaalinen insinööritaito 1900-luvun Suomessa" Suomen ympäristökeskus Kaikki apurahat Apurahoja 2 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 1 kpl, euroa Petri Kiuru FM 12 kk Ilmastonmuutoksen vaikutuksen mallintaminen veden ja ilmakehän väliseen hiilidioksidija metaanivaihtoon pohjoisen havumetsävyöhykkeen järvissä Tutkimushankkeet Apurahoja 1 kpl, euroa Minna Pekkonen ja työryhmä Filosofian tohtori Ekosysteemihotelli lajiston turvapaikka rakennustöiden ajan Svenska handelshögskolan Kaikki apurahat Apurahoja 2 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 2 kpl, euroa Olga Neselevska PhD student 12 kk Corruption, corporate governance, performance and growth Pauli Pakarinen Valtiotieteiden maisteri 3. vuosi 12 kk Johdon kannustinjärjestelmien synty Suomessa: Tutkimus instituutioista ja toimijoista Taideyliopisto Kaikki apurahat Apurahoja 11 kpl, euroa Kuvataideakatemia Kaikki apurahat Apurahoja 3 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 3 kpl, euroa Paul Landon Professor 3. vuosi 12 kk Exploring the spatio-temporal, wandering, experience and histories of the contemporary urban environment through sites of moving image reception in images, art texts and installations. 15

16 Markus Tuormaa Kuvataiteen maisteri 3. vuosi 12 kk Osallinen maisemasuhde nykytaiteessa Felicity Holland Artist 2. vuosi 12 kk The working title of the research is "Revisiting: Traumatic Memory on a Small Scale". Sibelius-Akatemia Kaikki apurahat Apurahoja 4 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 4 kpl, euroa Jussi Fredriksson MuM 2. vuosi 12 kk Taiteellisen tohtorintutkinnon työstäminen: jazzpianonsoiton tekstuureja - Tekstuurityyppien kehittäminen soveltaen jazzmusiikin ilmiöitä yli instrumenttirajojen Minna Holkkola MuM 3. vuosi 12 kk Väitöskirjatyö Äänen dramaturgiat 2000-luvun oopperassa ja kokeellisessa musiikkiteatterissa Maija Parko Musiikin maisteri, pianisti 3. vuosi 12 kk Taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallinen työ: Ekspressiivisyys Claude Debussyn Preludissa "Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir" Dominik Elias Schlienger-Tuomi Researcher Composer 12 kk Acoustic Localisation Techniques for Interactive Audio Applications: Developing an ubiquitous positioning system for interactive arts. Teatterikorkeakoulu Kaikki apurahat Apurahoja 4 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 4 kpl, euroa Tuija Kokkonen FM, esitystaiteilija 4. vuosi 12 kk Esityksen mahdollinen luonto. Suhde ei-inhimilliseen esitystapahtumassa keston ja potentiaalisuuden näkökulmasta. Anu Koskinen Teatteritaiteen tohtori post doc 12 kk Foucault n kanssa näyttämölle - Kuinka ruumiillistaa ekokatastrofi Jana Unmüßig MA (choreography) 12 kk Bodily Seeing in Choreographic Studio Practice: Composing Time Through Bodily Seeing Rania Khalil Doctoral candidate 3. vuosi 12 kk Research into Memory: a Video and Performance Archive Retrieval in Artistic Research Tampereen teknillinen yliopisto Kaikki apurahat Apurahoja 1 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 1 kpl, euroa Jaakko Sorri Diplomi-insinööri 12 kk Sääntely rakennetussa ympäristössä ja sen vaikutukset sekä seuraukset erityisesti energiaasioissa 16

17 Tampereen yliopisto Kaikki apurahat Apurahoja 28 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 16 kpl, euroa Aino Alatalo VTM 12 kk Aistimelliset tilat. Vertaileva tapaustutkimus kulttuurirakentamisen prosesseista Rie Fuse MA, PhD Candidate 2. vuosi 12 kk Finland as Japan's Ideal Other: The Construction of Otherness in the Case of Finland in Japan Timo Harakka Teatteritaiteen maisteri, toimittaja 2. vuosi 12 kk Nousukausi: Vuosien yhteiskunnallisen murroksen käsitehistoriallinen analyysi Olli Herranen Yhteiskuntatieteiden maisteri 2. vuosi 12 kk State Administration Reform as a Catalyst for Change in the Welfare State A Case of Finland in European Union Context Sanna Joska FM, tohtorikoulutettava 3. vuosi 12 kk Power, Status and Continuity. The Representation of Imperial Children in Antonine Rome Mikko Kallionsivu FT, kirjallisuushistorioitsija post doc 2. vuosi 12 kk Kuolemantanssit ja makaaberi: Kuoleman kohtaamisen dramaattinen perinne (työnimi). Post doc -työ tarkastelee systemaattisesti eurooppalaisia makaaberin traditioita myöhäiskeskiajalta nykypäivään Heikki Lakkala FM 2. vuosi 12 kk Samankaikuisuus ja kreolisaatio kääntämisessä merkitysten välittyminen ja uusien ilmausten luominen tieteellisen tekstin kääntämisessä Silja Daniela Lanas Cavada YTM 12 kk Vapauden portilla? Toimittajat, median muuttuva rooli ja poliittinen transitio Pohjois- Afrikan Maghreb-maissa, erityisesti Tunisiassa, arabimaailman kansannousujen jälkeen Paula Nissilä YTM 12 kk Uskonnollinen yhteisöllisyys ja festivaalin merkitykset hengellisissä kesäjuhlissa: herättäjäjuhlat ja nuorten kävijöiden kokemukset Anne Nykänen VTM, valtiotieteiden maisteri 2. vuosi 12 kk Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikka liittokansleri Angela Merkelin kaudella Tytti Pasanen Filosofian maisteri 12 kk Luontoympäristöt ja hyvinvointi millainen yhteys näiden välillä on ja mikä yhteyttä selittää? Risto Pekka Pennanen Dosentti kokenut 3. vuosi 12 kk Music, Musicians, Soundscape and Colonial Policies in Habsburg Bosnia-Herzegovina, Allan Seuri Kauppatieteiden maisteri 12 kk Näkökulmia Suomen työmarkkinahistoriaan Antti Silvast VTT post doc 12 kk Security and Risk in a Liberalized Electricity Infrastructure Katri Johanna Tukiainen FM ja VTM 12 kk Lisääntyykö lapsisotilaiden osuus Afrikan konflikteissa? Johanna Tuomisaari Hallintotieteiden maisteri 2. vuosi 12 kk Luonto ja ekosysteemipalveluiden idea maankäytön suunnittelussa 17

18 Tutkimushankkeet Apurahoja 12 kpl, euroa Pertti Alasuutari ja työryhmä Professori jatkoapuraha Kansallisten politiikan mallien synkronisointi Antti Leino ja työryhmä Professori UraLex: uralilaisten kielten kognaattikorpus Saija Isomaa ja työryhmä Filosofian tohtori, yliopistonlehtori Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: dystooppinen fiktio nykykirjallisuudessa Kalevi Korpela ja työryhmä PsT, professori Metsäkävelyihin yhdistettyjen tietoisuusharjoitteiden elvyttävät vaikutukset Sirkku Kotilainen ja työryhmä FT, professori, dosentti Syrjästä framille monilukutaidolla: Mediapedagogisia malleja nuoruuden taitekohtiin. Ymmärrystä taitojen jakautumisesta ja pedagogisesta tuesta nuorten julkisella taiteellisella mediatoiminnalla Eeva Luhtakallio ja työryhmä VTT Kansalaisuutta tekemässä: Etnografiseen ja Big Data -aineistoon perustuva tutkimus nuorten osallistumisesta, sidoksista ja marginalisaatiosta 2010-luvun Suomessa Anssi Männistö ja työryhmä YTT yliopistonlehtori jatkoapuraha Journalistinen dokumenttiteatteri taiteellisen ja yhteiskunnallisen kohtaamispaikkana Marjaana Niemi ja työryhmä Professori Asiantuntijat, yhteisöt ja modernin muutos Atte Oksanen ja työryhmä Professori jatkoapuraha Hate Communities: A Cross-National Comparison Anneli Pajunen ja työryhmä Professori kieliohjelma jatkoapuraha Suomen kielen myöhempi hallinta: kouluikäiset ja nuoret aikuiset Hannele Palukka ja työryhmä Yhteiskuntatieteiden tohtori jatkoapuraha Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta luvun alusta nykypäivään Semi Purhonen ja työryhmä VTT, apulaisprofessori, akatemiatutkija jatkoapuraha Kulttuuridistinktiot, sukupolvet ja muutos: vertaileva tutkimus viidestä eurooppalaisesta maasta, Turun yliopisto Kaikki apurahat Apurahoja 46 kpl, euroa Tutkijastipendit Apurahoja 34 kpl, euroa Katja Anttila FT post doc 3. vuosi 12 kk Ilmaston lämpeneminen ja rehevöityminen; kalojen molekyyli-fysiologinen kapasiteetti selviytyä heikkenevissä luonnonolosuhteissa Abayomi Baiyere PhD Student 2. vuosi 12 kk Discovering the role of IT in Disruptive Innovations an enabler, a sustainer or a barrier? Albion Butters Lecturer, Editor post doc 12 kk The Spiritual Evolution of Comics: The Birth of Spi-Fi Karen Fey FT post doc 3. vuosi 12 kk Oravien elinympäristönvalintaan vaikuttavat tekijät urbaanissa - ja metsäelinympäristössä 18

19 Roni Grén FT, tutkija post doc 3. vuosi 12 kk Eläimen kuva ja moderni taideteoria Jopi Harri FT post doc 12 kk Ortodoksinen kirkkomusiikkikulttuuri Suomessa Saila Heinikoski VTM, FM 3. vuosi 12 kk European Union as a Moral Culture Perceptions of the Right to Free Movement in the European Political Discourse Tommi Hjelt Filosofian maisteri 12 kk Lukeminen modernissa olemisen tapana. Tutkimus Hermann Brochin ja Robert Musilin romaaneista Die Schlafwandler ja Der Mann ohne Eigenschaften Aleksi Huhta FM 3. vuosi 12 kk Finnish Americans and the Question of Race, Siru Kainulainen Tutkijatohtori post doc 2. vuosi 12 kk Runouden rytmitoimintaa 2000-luvun vaihteen Suomessa -tutkimus runorytmin kysymyksestä kansainvälisen tutkimuksen valossa ja sen vaikutus ja merkitys suomalaisessa kontekstissa Karri Kiiskinen Filosofian tohtori post doc 12 kk Rajoilla pyöräily. Etnologinen vertaileva tutkimus identiteetin, rajojen ja pyöräilytoimijuuden rakentumisesta kolmella eurooppalaisella raja-alueella Kaisa Kurikka FT post doc 2. vuosi 12 kk Väitöskirjan jälkeinen tutkimus Tavanomaisen tuolla puolen. Suomalainen kokeellinen romaani Harhamasta Neuromaaniin Miikka Laihinen Filosofian maisteri 12 kk Lajit etsivät uusia reittejä ollakseen. Kielen materiaalisuus ja lyriikan subjekti 2000-luvun suomalaisessa runoudessa Jussi Lampinen FM 12 kk Kaupunkien uusympäristöt harvinaistuvan niittykasvillisuuden suojelussa Mia Lempiäinen-Avci Filosofian maisteri, arkeologi 4. vuosi Viljelyhistorian ja hyötykasvien käytön tutkimus rautakaudelta valistuksen vuosisadalle Itämeren piirissä. Poikkitieteellinen tutkimus arkeologian ja kasvitieteen menetelmin Ville Leppänen Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk Indoeurooppalaisen ablautvaihtelun kehitys latinan kielihistoriassa Pirjo Majuri Filosofian maisteri 2. vuosi 12 kk Maalämmön käyttö yleistyy - hyödyt, haitat ja tulevaisuuden näkymät ympäristön näkökulmasta Daniel McKay Dr. kokenut 2. vuosi 12 kk From barbed wire to open minds: Models of post-war reconciliation as advanced through Southeast Asian captivity narratives Sini-Inkeri Mononen Filosofian maisteri 12 kk Vainoamisen kokemus elokuvassa: Fenomenologinen tutkimus vainoamisen auditiivisista esityksistä Riikka Niemelä Filosofian maisteri 3. vuosi 12 kk Väitöskirja: Elektronisia eleitä - videoperformanssin fenomenologisia tulkintoja Tutta Palin FT, dosentti kokenut 12 kk Popularisoituva kuvataidejulkisuus Suomessa

20 Jukka Pesu VTM 12 kk Suomen kuusi vuosikymmentä rauhanturvaamisen suurvaltana Suomalaisen rauhanturvatradition ideologinen muodostuminen 1950-luvulta 2010-luvulle Jenni Pettay FT post doc 3. vuosi 12 kk Perheen evoluutio: yhteistyö ja konflikti esiteollisessa ihmispopulaatiossa Veli-Matti Pynttäri Filosofian tohtori post doc 3. vuosi 12 kk Esseet kriisissä. Kulttuurikriittinen essee Suomessa 1900-luvun alusta nykypäivään. Jadranka Rota PhD kokenut 3. vuosi 12 kk Evolution of host plant usage and community phylogenetics in a group of herbivorous insects Matti Saarni FM, VTM 12 kk Objektiivinen referenssi Kantin dialogisessa subjektin ja objektin ontologiassa Saija Saarni FM 4. vuosi 12 kk Ilmastopakotteen vaikutus järvien vuosilustokerrostumien ominaisuuksiin viimeisen 2000 vuoden ajalta: Missä määrin lustot heijastelevat lämpötilaa ja sadantaa? Minna Seikkula FM 2. vuosi 12 kk Intersektionaalinen näkökulma rasisminvastaisuuteen Suomessa Liisa Seppänen FT post doc 2. vuosi 12 kk Turku keskiajan Euroopan periferia vai Pohjolan metropoli? Turun kehittymisen, keskiaikaisen rakentamisen ja kaupunkikulttuurin tarkastelu uusien todisteiden ja tutkimustulosten pohjalta. Kirsi Sonck Filosofian maisteri 12 kk The past, the present and the future of the Archipelago of Southwestern Finland - Community level adaptation to global changes in Rymättylä Junko Sugano Ph.D. student 3. vuosi 12 kk Synergistic degradation of lignocellulose using multiple fungi Milla Emilia Vaha PhD post doc 2. vuosi 12 kk The Ethics of War and the War of Ethics: Ethical Reasoning and International Political Theory Jukka Varelius FT, dos. kokenut 12 kk Lääkärin avustaman kuoleman moraalinen hyväksyttävyys epäautonomisten psykiatristen potilaiden kohdalla. Jenni-Mari Vesakoski Filosofian maisteri 12 kk Arktisten jokien virtausolosuhteiden muutokset ja niiden vaikutus jokisysteemeihin perustuen pitkien satelliittiaikasarjojen geospatiaaliseen muutosanalysointiin ja virtausmallinnukseen Tutkimushankkeet Apurahoja 12kpl, euroa Janne Harjula ja työryhmä Filosofian tohtori, dosentti jatkoapuraha Keskiajan sarastaessa: Turun Koroisten 1200-luvun piispanistuin ja kristillinen kulttuuri Suomessa Jorma Luutonen ja työryhmä Dos., tutkija kieliohjelma jatkoapuraha Marin kielen sanaston kehitys ja 1930-luvuilla Kari Kallioniemi ja työryhmä FT, dosentti jatkoapuraha Tutkimushanke Thatcherism, Popular Culture and the 1980s 20

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA 1 AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA Prof. Leena Kaukinen Helsingin yliopisto Käsityönopettajan koulutus INTERACTION FIELDS IN CRAFT PROCESSES culture Social groups, societies & institutions time human

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi:

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi: Myönnetyt Fellowship-apurahat 7.12.2017 FaT Hanna Antila 45 500 FT Heidi Haikala 65 000 LT Aida Kiviniemi 65 000 LT Satu Lamminmäki 65 000 LT Kaisu Luiro-Helve 60 000 FM Tuomo Mantere 60 000 PhD Kert Mätlik

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

Beviljade Fellowship understöd Första året: Andra året: Med. Dr. Maria Hurskainen Totalt

Beviljade Fellowship understöd Första året: Andra året: Med. Dr. Maria Hurskainen Totalt Beviljade Fellowship understöd 7.12.2017 Första året: FaD Hanna Antila 45 500 FD Heidi Haikala 65 000 MD Aida Kiviniemi 65 000 MD Satu Lamminmäki 65 000 MD Kaisu Luiro-Helve 60 000 FM Tuomo Mantere 60

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 11B/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 16.12.2015 klo 9.15 9.55 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Hanna Erola, opintopäällikkö Läsnä

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol 1 Head of Managing Authority Merike Niitepõld Päätöspvm 25.08.2017 150 / 2017 AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo 28.8.2017 Tallinn Science Park Tehnopol

Lisätiedot

Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat 27.6.

Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat 27.6. Myönnetyt Fellowship- apurahat 8.11.2017 Dos. Liisa Kanninen 55 000 LKT Pirkka-Pekka Laurila 65 000 Yhteensä 120 000 Myönnetyt Fellowship- apurahat 28.8.2017 FT Saara Ollila 65 000 FT Johanna Rokka 50

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1048/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen maisteriohjelmista

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1048/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen maisteriohjelmista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1048/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 Opetus-

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

tätä aikataulua ei päivitetä lukuvuoden aikana. Tarkasta aikataulu aina WebOodista tai Lukarista.

tätä aikataulua ei päivitetä lukuvuoden aikana. Tarkasta aikataulu aina WebOodista tai Lukarista. HISTORIAN OPETUSOHJELMA 2017 2018 tätä aikataulua ei päivitetä lukuvuoden aikana. Tarkasta aikataulu aina WebOodista tai Lukarista. Aloitusopinnot 5111109 Hops 1 op Opettaja: amanuenssi Riikka Myllys 12.9.2017

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa. Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa. Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Yk:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen 2005 2014 VISIO: Maailma, jossa

Lisätiedot

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010 Viikin Synergiatalo Suomen ympäristökeskuksen ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu..2 8..2 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJAN kuvaliite, kilpailuehdotukset Viikki Synergy Building The Finnish Environment Institute

Lisätiedot

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 MIEHET, Avoin Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 Belayet Chowdhury Nokia -- Auvo Peltola SaPe 23 13-15 15-8 15-5 Kimmo Aronkytö Heikki Saari Pekka Nykänen PePe -- Ossi

Lisätiedot

KAINUUN TALVIKISAT 2010

KAINUUN TALVIKISAT 2010 KAINUUN TALVIKISAT 00 MYL tettu 0.0.0 klo.07.7 Sivu 8 Toni Närväinen Paavo Puurunen 707 7899 Liperin Hiihtoseura.9,., +,0 7 7 Heikki Palosaari Alexander Schwarz 8088 7 Vuokatti Ski Team Ka.9,9.,8 +0, +,

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura

METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura 28.6.2016 Kestävä energiahuolto Järkevä energian käyttö Rational Use of Energy (RUE) - Energian säästö - Energiatehokkuus Integration Sustainability

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa

Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa Elämän syrjässä? Lasten ja nuorten pahoinvoinnin paikat ja hyvinvoinnin tilat Helsinki, 7.6.2013 Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Miten yhteiskuntatutimusta tehdään? YKPS100 Johdatus yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoihin MARJA JÄRVELÄ

Miten yhteiskuntatutimusta tehdään? YKPS100 Johdatus yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoihin MARJA JÄRVELÄ Miten yhteiskuntatutimusta tehdään? YKPS100 Johdatus yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoihin 18.10. MARJA JÄRVELÄ Luentomateriaali http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/ ykp/opiskelu/kurssimateriaalit

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 MIEHET, Avoin Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 Belayet Chowdhury Nokia -- Auvo Peltola SaPe 23 la 10:30 Kimmo Aronkytö Heikki Saari Pekka Nykänen PePe -- Ossi Kankkunen

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

LOHITILASTO KESÄKUU Saatuja lohia/taimenia 109 kpl kesäkuussa Saatuja lohia/taimenia 109 kpl koko kautena

LOHITILASTO KESÄKUU Saatuja lohia/taimenia 109 kpl kesäkuussa Saatuja lohia/taimenia 109 kpl koko kautena LOHITILASTO KESÄKUU 2010 Saatuja lohia/taimenia 109 kpl kesäkuussa Saatuja lohia/taimenia 109 kpl koko kautena PVM KLO LAJI SUKUP. PITUUS PAINO RASVA VIKA PAIKKA VIEHE KALASTAJA(T) 30,6 21:00 L U 116 16,2

Lisätiedot

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu 8/19/12 Tulokset 22. Laihian ajo 19.08.2012 M-10 10 km 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5 N-12 10 km Lähti: 0 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu M-12 10 km 1 Tuomas Kuusikoski

Lisätiedot

Innovative teaching practices

Innovative teaching practices Innovative teaching practices Juho Norrena 23 th January 2012 University of Jyväskylä, Agora Center Supervisors From Teacher Education in Computer Science: PhD Leena Hiltunen and professor Tommi Kärkkäinen

Lisätiedot

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN MAISTERIOHJELMA TERVETULOA!

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN MAISTERIOHJELMA TERVETULOA! POLITIIKAN JA VIESTINNÄN MAISTERIOHJELMA TERVETULOA! 1.9.2017 05/09/2017 POLITIIKAN JA VIESTINNÄN MAISTERIOHJELMA INFOTILAISUUDEN OHJELMA: Ohjelman yleinen esittely (Mikko Mattila) Oppiainevastaavien puheenvuorot

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS SIJA M12 3km TULOS 1. 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 0:09:13 2. 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven Pyry 0:09:15 3. 8 Tuukka Tolkkinen 40231813 Sotkamon Jymy 0:09:17 4. 5 Topias Törmäkanga

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN

AMMATILLISEN OSAAMISEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ - AMOS Tulevaisuuden ammatillisen osaamisen Kansainvälistymisen Digitalisaation Uusien oppimisratkaisujen ja modernin ohjauksen asialla Martti Majuri 27.01.2016 Yhteistyössä

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Ville Nokipii P-HA 98 97 95 100 99 99 588 2. Arto Tiihonen SySi 96 99 99 96 97 94 581 3. Minna Hytönen KSA 96 97 95 97 97 92 574 4. Carl Bergman NSK 93 95 96 91 99 96

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

PM-nuoret 17-19v Kitinkangas Kilpailijat

PM-nuoret 17-19v Kitinkangas Kilpailijat Huttunen Titta Alavieskan Viri 28.6.1989 N17 800 m 26183998 Eronen Johannes Haapajärven Kiilat 14.3.1993 M17 Seiväs 27359116 Eronen Maria Haapajärven Kiilat 29.8.1985 N19 Pituus 26189662 Eronen Markus

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Puheenjohtajana: yksikön johtaja Arja Kallio 10.00 10.10 Tervetuloa, Yksikön johtaja Arja Kallio 10.10 10.50 Käytännön asioita aloittaville huippuyksiköille, Tiedeasiantuntija

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

KOGNITIIVINEN AUKTORITEETTI NUORTEN ARKIELÄMÄN TERVEYSTIETOON LIITTYVISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ

KOGNITIIVINEN AUKTORITEETTI NUORTEN ARKIELÄMÄN TERVEYSTIETOON LIITTYVISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ KOGNITIIVINEN AUKTORITEETTI NUORTEN ARKIELÄMÄN TERVEYSTIETOON LIITTYVISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ Maija-Leena Huotari, Laura Palmgren-Neuvonen, Sari Räisänen, Anna-Maija Huhta & Noora Hirvonen Cognitive Authorities

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

IKEBB - opetus OPETUSOHJELMA

IKEBB - opetus OPETUSOHJELMA IKEBB - opetus Opetusohjelma koostuu IKEBB-laitosten yhdessä toteuttamista kursseista sekä yhteistyölaitoksilla järjestettävästä, IKEBB:iin sopivasta opetuksesta. Romanikielessä- ja kulttuurissa sekä historiaaineissa

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

ASIA/ÄRENDE 9 JAA: KH EI: LAUKKANEN

ASIA/ÄRENDE 9 JAA: KH EI: LAUKKANEN ASIA/ÄRENDE 9 JAA: KH EI: LAUKKANEN Äänestyksen tiedot Kokous / Sammanträde Aiheen nimi: Äänestyksen nimi: Äänestyksen aihe: Äänestys alkaa / Omröstningen börjar Äänestys päättynyt / Omröstningen avslutad:

Lisätiedot

ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN

ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN Äänestyksen tiedot Kokous / Sammanträde Aiheen nimi: ASIA/ÄRENDE 8 Äänestyksen nimi: Äänestyksen aihe: ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN Äänestys alkaa / Omröstningen

Lisätiedot

Koneen Säätiön apurahat 2015 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan

Koneen Säätiön apurahat 2015 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan Koneen Säätiön apurahat 2015 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan AALTO-YLIOPISTO... 1 HELSINGIN YLIOPISTO... 2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO... 9 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO... 10 LAPPEENRANNAN

Lisätiedot

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH)

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH) Piirinennätykset 2008 YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys 19.11.2008/KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m

Lisätiedot

KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI

KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI Tutkimusohjelman suunnittelun taustaa Voimaa taiteesta -seminaari 27.9.2012 Anu Laukkanen projektitutkija ESITYKSEN RAKENNE I Tutkimusohjelman suunnittelun taustaa II

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

1993 P a l k i n t o P a l k i t u t

1993 P a l k i n t o P a l k i t u t 1993 P a l k i n t o P a l k i t u t Stipendi Timo Paasolainen (1) Vesa Sairanen (1) Veteraanipalkinto Hannu Suoknuuti (1) Raija Ovaska (1) Esine palkinto Antti Väkevä (1) Leena Puranen (1) Ville Nurmilaukas

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan 67. MKV

Pohjois-Karjalan 67. MKV Pohjois-Karjalan 67. MKV T U L O K S E T Kiteen Urheilijat MKV; MKVA-1; MKVA-2; MKVA-3; MKVA-4; MKVA-5; MKVA-6; MKVA-7; MKV; MKVB-1; MKVB-2; MKVB-3; MKVB-4; MKVB-5; MKVB-6; MKVB-7; MKV A P-K MKV A-sarja

Lisätiedot