Sisällys. 5. Kieli ja vuorovaikutus Puolukkapuistossa Tavoitteita 5.2. Lapsen kielellisen tietoisuuden harjoittaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. 5. Kieli ja vuorovaikutus Puolukkapuistossa. 5.1. Tavoitteita 5.2. Lapsen kielellisen tietoisuuden harjoittaminen"

Transkriptio

1 Puolukkapuiston päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

2 Sisällys 1. Puolukkapuiston puitteet 2. Toimintamme perustuu 3. Lapsen kasvu- ja oppimisympäristö 3.1. Minkälainen ilmapiiri 3.2. Rakennettu ympäristö ja luonto 4. Miten lapsi oppii Puolukkapuistossa 4.1. Pienissä ryhmissä 4.2. Ihmettelyä ja kysymyksiä 4.3. Leikkiä ja leikkiä 4.4. Lapsen vaikuttamisen mahdollisuus 5. Kieli ja vuorovaikutus Puolukkapuistossa 6. Mediakasvatus 7. Sosiaaliset taidot 5.1. Tavoitteita 5.2. Lapsen kielellisen tietoisuuden harjoittaminen 7.1. Tapa- ja moraalikasvatus 7.2. Askeleittain ohjelma 8. Matematiikkaa Yy-kaa-koo yks kaks kolme 9. Taide ja kulttuuri 9.1. Taidekasvatus on kuin aurinko 9.2. Sinistä ja punaista 9.3. Laulaen iloa saamme 10. Luonto ja ympäristö Metsässä on mukavaa Kestävä kehitys 11. Fyysinen ja motorinen kehitys

3 12. Terveys 13. Uskonto, elämänkatsomus ja etiikka 14. Yhteistyö on tärkeää Kasvatuskumppanuus Eskari alkaa Yhdessä Yhteistyö perusopetuksen kanssa Oppilashuolto Puolukkapuiston OHR-tiimi 15. Lapsen oppimisen tukeminen 16. Miten salolaisuus näkyy toiminnassamme Puolukkapuiston Varhaiskasvatussuunnitelman kaikki valokuvat ovat päiväkodin ARKISTOSTA vuosien varrelta.

4

5 1. Puolukkapuiston puitteet Puolukkapuiston päiväkoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella metsä-alueen laitamilla. Päiväkodissa on kaksi 3-6-vuotiaiden ryhmää: Lillukat ja Puolukat. 2. Toimintamme perustuu Puolukkapuiston varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma on laadittu perustuen Salon kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan. Salon varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan haluamme yhdessä vanhempien kanssa antaa lapselle mahdollisuuden kasvaa, kehittyä ja oppia turvallisessa, hyväksyvässä ja kannustavassa ympäristössä itsetunnoltaan terveeksi, yhteistyökykyiseksi ja vastuuta kantavaksi ihmiseksi. Puolukkapuiston oman toiminta-ajatuksen mukaan Puolukkapuiston hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta luo lapselle lämpimän ja innostavan kasvuja oppimisympäristön. Työssämme arvostamme lasta, hänen perhettään ja yhteistyötahoja. Positiivinen asenne tuo iloa päivään!

6 3. Lapsen kasvu- ja oppimisympäristö 3.1. Minkälainen ilmapiiri? Lapsen oppimisympäristöön kuuluu rakennetun ympäristön lisäksi ilmapiiri, kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri. Puolukkapuiston päiväkodissa korostetaan erityisesti jokaisen lapsen hyväksymistä, huomioimista ja kuuntelemista. Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri edesauttaa lapsen vahvan itsetunnon kehittymistä ja itsetunto puolestaan edesauttaa oppimista. Lapsille opetetaan toisen kunnioittamista, hyviä tapoja ja moraalisääntöjä. Aikuisen malli ja esimerkki ovat tärkeitä, kun lapsi opettelee ja omaksuu uusia käyttäytymismalleja.turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä aikuinen on aidosti läsnä Rakennettu ympäristö ja luonto Rakennetun oppimisympäristön suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Puolukkapuistossa on aina esillä ja lasten käytettävissä välineistöä ja materiaaleja, joita lapset voivat omaehtoisesti käyttää. Leikkiympäristöjä muutetaan lasten toiveiden mukaisesti ja toisaalta ympäristöllä yritetään innostaa lapsia uusien asioiden pariin. Päiväkoti sijaitsee luonnon keskellä ja liikuntapaikkojen läheisyydessä. Liikuntapaikat, niin liikuntahalli, palloilukentät ja pururata sekä talvella luistelukenttä ja hiihtoladut ovat käytössämme. Lisäksi retkeilemme mielellämme ympäröivässä metsässä ja tutkimme ja tarkkailemme luontoa.

7 4. Miten lapsi oppii Puolukkapuistossa? 4.1. Pienissä ryhmissä Päiväkodissa toiminta tapahtuu useimmiten pienissä ryhmissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja mahdollisuus kuunnella. Syntyy todellista vuorovaikutusta. Esiopetusikäiset lapset toimivat erikseen sekä Puolukoissa että Lillukoissa ja joskus eskarilaiset yhdistetään isoksi ryhmäksi esim. liikuntahallilla.talon 3-5 vuotiaat lapset voidaan eriyttää myös pienryhmiin.itse oppimisprosessi on varhaiskasvatuksessa yksittäisiä sisältöjä tärkeämpi. Me yhdistämme toiminnan suunnittelussa eri sisältöjä siten, että niistä tulee ehyt kokonaisuus. Kokonaisuudet taas liittyvät lapsen maailmankuvaa laajentaviin sisältöihin ja lapselle tuttuun elämänpiiriin. Projektityöskentelyn aiheet löytyvät usein ympäröivästä luonnosta Ihmettelyä ja kysymyksiä Lapsen oma, ainutlaatuinen kokemusmaailma on kasvun ja oppimisen perusta. Lapsi on luonnostaan utelias ja kiinnostunut ympäristöstään ja sen ilmiöistä. Hän tutkii ympäristöään, kokeilee uusia asioita, kyseenalaistaa ja epäilee, kysyy ja ihmettelee. Kokemuksiaan hän liittää aikaisempiin kokemuksiinsa ja näin lapsi muodostaa kuvaa ympäristöstään ja sen lainalaisuuksista. Näitä kokemuksiaan hän ihmettelee toisten lasten ja aikuisten kanssa ja tämän vuorovaikutuksen kautta hän rakentaa käsitystään maailmasta ja sen ilmiöistä. Lapsi oppii siis nimenomaan vuorovaikutuksessa, joten kielen merkitys on suuri.

8 4.3. Leikkiä ja leikkiä Keskeisin toimintatapa ja tapa oppia uusia asioita on lapselle leikki. Lapsi rakentaa leikissä todellisia elämäntilanteita ja elää vuorovaikutussuhteita ja tunteita, joita on nähnyt ja kokenut oikeassa elämässä. Näin lapsi ymmärtää todellisuutta. Sosiaalisten taitojen oppimisessa on leikin merkitys suuri. Mielikuvitus ja kuvittelun kehittyminen on nähty keskeiseksi leikin tuotokseksi, esimerkiksi huomiokyky, ajattelu ja muisti eivät kehity ilman mielikuvitusta. Aikuisen rooli lapsen leikin mahdollistajana on tärkeä. Yhdessä lapsen kanssa aikuinen rakentaa ja ideoi leikkiympäristöjä. Lisäksi aikuinen havainnoi lapsen leikkiä ja tarpeen tullen myös ohjaa ja opettaa Lapsen vaikuttamisen mahdollisuus Lapsella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa oman oppimisympäristönsä suunnitteluun. Henkilökunnan tulee herkällä korvalla kuunnella, mitä lapsilla on kerrottavaa, mikä heitä kiinnostaa ja innostaa. Lasten kiinnostuksen kohteista löytyy usein aiheita toiminnan suunnitteluun. Yhdessä lasten kanssa arvioimme kulunutta toimintaa mikä on ollut mukavaa ja mielenkiintoista, mikä ei. Muutosehdotuksia pohditaan yhdessä ja yritetään löytää enemmistöä tyydyttäviä parannusehdotuksia.keskustelemme lasten kanssa paljon paitsi varsinaisessa toiminnassa myös esim aamupiirissä,ruokailuhetkissä ja vapaan leikin aikana.otamme huomioon heidän mielipiteitään ja kuuntelemme heidän toiveitaan ja tarpeitaan.

9 5.Kieli ja vuorovaikutus Puolukkapuistossa 5.1. Tavoitteita: Kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmassa kirjoitetaan: Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kieli ja vuorovaikutus ovat kaiken oppimisen perusta. Kieli on ajattelun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen väline, mutta myös opetuksen kohde. Pienryhmätoiminta mahdollistaa sen, että lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja hän voi itse kuunnella, mitä toisilla on sanottavaa. Henkilökunnan kanssa on yhdessä sovittu, että lasta ei keskeytetä, hänen puolestaan ei vastata ja hänen päänsä yli ei keskustella. Lapselle annetaan aikaa vuorovaikutukseen, häntä ei kiirehditä. Tavoitteena on, että lapsi oppii keskustelemaan ja erittelemään ajatuksiaan lapsi oppii uusia käsitteitä lapsi oppii kuuntelemaan ohjeita ja toimimaan niiden mukaan lapsi oppii kertomaan tarinoita Hyviä keinoja kielen harjoittamiseen ovat keskustelu, kuunteleminen, loruileminen ja runoileminen. Yhdessä sepitämme tarinoita, ratkaisemme arvoituksia ja tutustumme monipuoliseen kirjallisuuteen: satukirjat, kuvakirjat, lehdet ja tietokirjat.

10 5.2. Lapsen kielellisen tietoisuuden harjoitukset erityisesti esiopetuksessa Kielellisellä tietoisuudelle tarkoitetaan kykyä ottaa kieli pohdinnan ja tarkastelun kohteeksi. Tarkoitus ei ole niinkään tarkastella sanojen merkitystä vaan niiden muotoa ja äännerakennetta. Kielen äännerakennetta voidaan tutkia tehtävillä, joissa verrataan sanojen keskinäistä pituutta yritetään löytää sanoille riimipareja. tavutehtävillä, jolloin erotellaan sana tavuihin, lasketaan tavujen määrää, poistetaan tavuja sanoista äännetehtävillä, jolloin tunnistetaan äänne sanasta, erotellaan äänteiden lukumäärä, poistetaan äänne sanatietoisuus, jolloin erotellaan lauseita sanoihin Äännetietoisuuden tärkeys luku- ja kirjoitustaidon kehittymisessä voidaan selittää sillä, että meidän kirjoitusjärjestelmässä puhe ja kirjoitus liittyvät toisiinsa äännetasolla. Lukemaan ja kirjoittamaan opettelevan lapsen on siis oivallettava, että puhutun kielen äänteet ja kirjoitetun kielen kirjaimet vastaavat toisiaan. Lainaus kirjasta Kommunikoinnin häiriöt Kaisa Launonen ja Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka. Kielellisen tietoisuuden harjoituksia teemme lyhyinä tuokioina lähes päivittäin. Harjoittelussa on tärkeää juuri säännöllisyys ja kertaaminen. Materiaalina käytetään mm. Leena Rikkolan kirjaa Rosvojuttuja. Kirjasta on monistettu kuvat, joista on valmistettu rosvoriimikortit papukaijalorukortit rosvo-arvoituskortit pullopostitarinakortit lokikirjatarinat Kielileikkejä sovellamme mahdollisuuksien mukaan myös ruokailuun, liikuntahetkiin, pukemistilanteisiin jne.vaikka kielellisen tietoisuuden harjoitukset yleistyvät etenkin esiopetusvuoden aikana ovat ne tärkeitä myös pienemmille lapsille.

11 6. Mediakasvatus Elämme mediakulttuurin aikakautta, jolle tyypillistä on maailman havainnointi, oppiminen ja kasvaminen median parissa: tv, radio, video, kirjat, lehdet, mainokset, matkapuhelin ja internet. Media välittää tietoa ja herättää ajatuksia ja mediataitoja suunnitelmallisesti opetetaan. Vahvistamme lapsen käsitystä tosiasioiden ja kuvitteellisten asioiden välillä eli pohdimme mikä voi olla totta ja mikä ei. Autamme lasta ymmärtämään mainosmaailman lainalaisuuksia ja erottamaan mainoksen esimerkiksi uutisista. Kannustamme siis lasta mediakriittisyyteen. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää. Vanhempien kanssa otetaan puheeksi esimerkiksi tietokonepelien, elokuvien ja tv-ohjelmien ikärajat ja niiden noudattaminen. Tietokoneen käyttöä opetellaan kotona.esiopetuksessa tutustumme hieman digikameran saloihin. Puolukkapuistossa osallistumme Salon seudun sanomien järjestämään sanomalehtiviikkoon ja tutustumme sanomalehden maailmaan.

12 7. Sosiaaliset taidot 7.1. Tapa- ja moraalikasvatus Tapakasvatuksesta tapahtuu suuri osa opettajan ja vanhempien antaman mallin avulla. Heidän tulee opettaa lapselle mitä asioita arvostetaan ja minkälaista käytöstä ei hyväksytä. Esiopetuksessa lapselle kerromme selvästi mikä on luvallista, mikä kiellettyä, mikä sopivaa ja mikä on sopimatonta ja mikä laillista ja mikä laitonta. Toisen persoonan, mielipiteiden ja fyysisen koskemattomuuden kunnioittamisen tulee olla itsestään selvää. Päiväkotiin tullessa riisutaan kengät, tervehdittäessä katsotaan silmiin, ruuasta kiitetään ja anteeksi pyydetään. Nämä ovat kaikki pieniä, mutta tärkeitä asioita lapsen arjessa. Lapsien tulee olla tietoisia siitä, että hyvät käytöstavat avaavat sosiaalisia mahdollisuuksia. Kun lapsi tulee tietoiseksi oman toimintansa vaikuttavuudesta, hän pystyy hallitsemaan paremmin omaa elämäänsä. Kiusaaminen Päiväkodissa Päiväkodin arjessa saattaa joskus esiintyä lasten välistä kiusaamista. On kuitenkin tärkeää erottaa kiusaaminen ristiriitatilanteista. Lapsesta saattaa tuntua,että riitely ja asioista erimieltä oleminen on kiusaamista ja hänen on vaikea tajuta niitten välisiä eroja. Tyypillinen riitatilanne voi liittyä tavaroiden jakamiseen tai vuorotteluun. Kiusaamista voi olla kolmenlaista: fyysistä,psyykkistä tai sanallista. Mikäli kiusaamista esiintyy, on siihen puututtava aina. Asiaa selvitellään ja kerromme lapselle mikä olisi ollut hyvä tapa toimia. Aikuisten keskuudessa vallitsee salliva ilmapiiri kanteluiden suhteen. Aina pitää muistaa, että kiusatuksi tulleen lapsen TUNNE on hänen omansa ja eri lapset reagoivat eri asioihin eri tavalla. Herkemmälle leikillä tai läpällä lausuttu asia voi olla kova paikka. Fyysistä kiusaamista ovat esimerkiksi toisten leikkien sotkeminen tai lyöminen. Sanallista kiusaamista taas on vaikkapa lällättäminen ja toisesta pahaa puhuminen. Leikistä poissulkeminen tai sääntöjen muuttaminen kuuluu psyykkiseen kiusaamiseen. Puolukkapuistossa kiusaamistilanteilta vältytään paremmin jos ylläpidämme hyvää ilmapiiriä ja panostamme ryhmähengen luomiseen, turvallisiin ihmissuhteisiin ja vahvistamme toisia huomioonottavia toimintatapoja.

13 7.2. Askeleittain ohjelma Puolukkapuistossa esikoululaiset kokoontuvat kerran viikossa Askeleittain - tuokiolle. Tuokiolla harjoittelemme empatiataitoja, itsehillintää ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä. Tuokiolla käytämme apuna käsinukkehahmoja Villiä pentua ja Herkkäkorvaista etanaa sekä suuria selkeitä valokuvia elämän erilaisista, haasteellisista tilanteista. Lapset eläytyvät kuvien tilanteisiin ja niistä keskustellaan ryhmän kanssa yhdessä. Jokaisella on oikeus omaan puheenvuoroonsa ja kuulluksi tulemiseen. Toisinaan tilanteita työstetään näyttelemällä tai piirtämällä. Muun muassa seuraavat kuvakirjat kuuluvat ohjelmaan: Isabel Abedi, Lulia Kaergel: Enni Possunen sanoo EN! Petra Heikkilä: Mikko Kettunen ja Ahmatti Thierry Robberecht, Philippe Goossens: Saara ja pikku kummitukset Krister Tharlet: Lupaus on lupaus Anthony Browne: Matti Murehtija Moriz Petz, Amelie Jakowski: Pahalla päällä Tapa- ja moraalikasvatuksen sekä Askeleittain - ohjelman avulla ennalta ehkäisemme lasten parissa esiintyvää kiusaamista. Toimintakauden alussa on tärkeää rakentaa hyvää me- henkeä esiopetusryhmässä. Lapsen syrjäytymistä ehkäistään kun hän kokee kuuluvansa ryhmään ja tietää velvollisuutensa muita ryhmän jäseniä kohtaan. Myös Puolukkapuiston muut lapset tutustutetaan pienestä pitäen eri tunnetilojen hallintaan. Apuna voidaan käyttää paitsi kirjoja myös tunnekortteja

14 8. Yy- kaa koo - yksi kaksi kolme Puolukkapuiston matematiikka on osa arkipäivän elämää ja jokapäiväistä käytännön toimintaa. Leikin, tutkimisen ja havainnoinnin kautta tutustumme eri aistien avulla matemaattisiin ilmiöihin. Kuuntelemme, katselemme, liikumme ja koskettelemme. Käytämme arkipäivän kielessä myös matematiikan käsitteitä: enemmän, vähemmän ja yhtä paljon sekä ratkomme pieniä yhteen ja vähennyslaskuja. Tarjoamme sopivia haasteita ja tuemme lapsen omaa oppimista. Annamme lapselle mahdollisuuksia pohtimiseen, uteliaisuuteen ja todellisuuden tutkimiseen emmekä tyrkytä valmiita vastauksia. Puolukkapuistossa korostamme, että matematiikka on iloinen ja myönteinen asia. Toiminnassamme Teemme tutuksi lukualuetta 0-10 Tutustumme numeromerkkeihin Teemme nopat tutuiksi, lukualueilla 1-3 ja 1-6 Tutustumme muotoihin Rakentelemme, luokittelemme, järjestelemme Vertailemme, sarjoitamme Teemme mittaamisharjoituksia

15 9. Taide ja kulttuuri 9.1. Taidekasvatus on kuin aurinko Taideauringon säteet koskettavat kaikkia lapsen kehityksen osa-alueita. Puolukkapuistossa annamme lapselle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä eri taiteen lajeista: musiikista, draamasta, kuvataiteesta ja kädentaidoista. Kulttuuri liittyy vahvasti eri taiteenlajeihin, mutta myös kaikkeen rakennetussa ympäristössämme. Haluamme korostaa, että myös kirjastossa käyminen voi olla kulttuuriteko ja majan rakennus saattaa olla taidekasvatusta parhaimmillaan. Lapsi voi itse tuottaa taidetta tai hän voi tutustua siihen. Opetamme lapselle, että kaikki taide ei aina ole kaunista vaan taide voi myös herättää vastakkaisia tunteita. Puolukkapuistossa taiteeseen suhtaudumme myös kriittisesti. Ohjaamme lasta pääsääntöisesti kokemaan kauneutta ja esteettisyyttä.

16 Puolukkapuiston taidekasvatuksessa luovuus, kokeilu ja oivaltaminen ovat avainasemassa. Leikki on hyvä taiteen ilmaisukeino kuten myös kuuntelu, katselu ja keskustelu. Tärkeimmät taiteen osa-alueet Puolukkapuiston esiopetuksessa ovat Kuvataide ja käsityöt = Käden taidot Musiikki, tanssi ja draama Kirjallisuus Taidekasvatuksen taustalla on usein oma kulttuuriperintömme 9.2. Sinistä ja punaista Perniön museo 2010 Käden töiden avulla lapsi kokee onnistuessaan tekemisen iloa ja toteuttaa luovuutta. Puolukkapuistossa tutustumme erilaisiin työtapoihin ja tekniikoihin ja kokeilemme vaihtelevasti eri materiaaleja ja välineitä. Tuotamme kuvia ja harjoittelemme arvostamaan omia ja toisten tuotoksia. Emme jätä tuotoksia kesken vaan opettelemme saattamaan työt loppuun ja kehitämme keskittymiskykyä. Perinteisen piirtämisen ja maalaamisen lisäksi suunnitelmaamme kuuluvat myös värioppi, tekstiilityö, rakentelut, muovailut, askartelut ja värittämiset. Esikoululaisten ohjelmaan kuuluu myös puutöitä lähikoulun veistoluokassa.

17 9.3. Laulaen iloa saamme Musiikin avulla rentoudumme ja koemme iloa ja vuorovaikutuksellisuutta. Nautimme sävelistä ja soinnuista ja kiinnitämme huomiota sävelkorkeuksiin ja niiden vaihteluihin. Laulamme, soitamme ja kuuntelemme musiikkia sekä perehdymme rytmin saloihin. Tutustumme joihinkin musiikin peruskäsitteisiin kuten hidas- nopea ja hiljaa - voimakkaasti. Käytämme ääntä eri tavoin. Vahvistamme lapsen myönteistä suhtautumista musiikkiin. Tanssi ja musiikin mukaan liikkuminen ovat taidekasvatusta ja draama itsessään on oiva keino lapsen luovuuden ja itsetunnon kehittämiseen. Lapsilla on mahdollisuus omien esitysten tekemiseen esimerkiksi näytelmät, sadut, nukketeatteri, pukuleikit, matkimiset ja laululeikit. Puolukkapuiston lapset osallistuvat mahdollisiin kotiseuturetkiin, taidenäyttelyihin, musiikki- ja teatteriesityksiin ja

18 konsertteihin. Talon esikoululaiset tutustuvat Perniön kotiseutumuseoon vuosittain. Kalenterivuoden juhlapyhät huomioidaan tuomalla esiin suomalaista kulttuuriperintöä. Joka kevät luemme esimerkiksi Lasten Kalevalan. 10. Luonto- ja ympäristö Metsässä on mukavaa Puolukkapuistossa hyödynnämme lähimetsää ympäri vuoden. Havainnoimme vuodenaikojen vaihtelua, rakentelemme metsään majoja, poimimme marjoja ja tutkimme ötököitä. Apuna käytämme suurennuslaseja ja luontokirjoja. Pyrimme tunnistamaan yleisimmät puut, kasvit, hyönteiset ja linnut. Korostamme lapselle aina luonnossa liikkuessamme luonnon kunnioittamisen tärkeyttä: jokaisella pienemmälläkin hyönteisellä tai hennoimmalla heinällä on oma tarkoituksensa. Kevään saapumiseen ja kasvun ihmeeseen keskitymme joka kevät. Lapset saavat itse merkitä näkemiään havaintoja luontotauluun. Esimerkiksi valkovuokon nähdessään he laittavat nimensä asianomaisen kuvan alle.

19 10.2. Kestävä kehitys Päiväkodissamme lajitellaan roskat ja lapset huolehtivat keräyspaperin omaan laatikkoonsa. Luonnonmateriaaleja käytämme askarteluihin ja otamme vastaan kierrätysmateriaaleja. Opastamme lapsia kunnioittamaan kirjoja ja huolehtimaan yhteisistä tavaroista. 11. Fyysinen ja motorinen kehitys Toimintavuoden aikana harjoittelemme kehontuntemusta ja hallintaa sekä liikunnan perustaitoja. Puolukkapuiston päiväkodin ympäristöstä löytyy metsäinen maasto, palloilukenttä, pururata ja luistelukenttä. Perniön

20 liikuntahallilta on varattu käyttövuoro viikoittain, jota säännöllisesti myös käytämme. Liikuntahallireissu sisältää useitten erilaisten taitojen harjoittelua tässä esimerkki: jokainen kaveri on hyvä pari parin kanssa kävellään tienreunaa noudattaen liikennesääntöjä tervehditään kohteliaasti hallinhoitajaa riisutaan kengät pukuhuoneen ulkopuolelle huolehditaan omista liikuntavaatteista pidetään pukuhuone siistinä kuunnellaan ohjeita ja toimitaan ryhmän jäsenenä PÄÄOSASSA LIIKUNTAHALLIREISSULLA ON KUITENKIN LIIKUNNAN ILO sekä LEIKEISTÄ ja PELEISTÄ NAUTTIMINEN Hienomotorisia taitoja vaativat tehtävät esimerkiksi leikkaaminen ja kynäharjoitukset onnistuvat lapsella vasta sitten, kun hän hahmottaa kehonsa ja hallitsee suuria liikeratoja. Liikunnan avulla opettelemme luontevasti myös matemaattisia ja kielellisiä taitoja ikätason mukaan.

21 Terveyskasvatusta toteutetaan yhdessä vanhempien kanssa. Aamulla päiväkotiin tullessaan lapsi käy yhdessä vanhemman kanssa käsipesulla ja ottaa samalla käsitipan eli käsihuuhteen. Lapsia opetetaan huolehtimaan käsienpesusta aina wc- käynnin jälkeen ja ulkoa sisälle tultaessa. Ennen ruokailuja he ottavat lisäksi käsitipan. Ohjaamme lapsia myös säänmukaiseen pukeutumiseen. Esikoululaisten tulisi pystyä itse huolehtimaan pukeutumisestaan ja oman vaatenaulakon siisteydestä. Harjoittelemme ja opettelemme myös liikenteessä kulkemista. Tavoite on, että lapsi oppisi käyttämään suojatietä ja tunnistamaan kävely- ja pyöräilytiemerkit. Puolukkapuistossa lapset tutustuvat maistellen uusiin makuihin. Kuuden viikon kiertävä ruokalista on sekä terveellinen että monipuolinen. Ruokailuhetkiin kuuluu keskustelu ruoan terveellisyydestä. Ruokailujen jälkeen kaikki lapset saavat ksylitolitabletit. Ne kustannetaan vanhempaintoimikunnan varoista. Hampaiden hoidosta muistutellaan säännöllisesti.

22 13. Uskonto, elämänkatsomus ja etiikka Kunnioitamme jokaisen perheen omaa uskonnollista vakaumusta. Erikseen sovimme jokaisen perheen kanssa lapsen osallisuudesta seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin. Kerran kuukaudessa seurakunnasta saapuu päiväkotiin vierailija tuomaan seurakunnan terveisiä. Käytännössä uskonto näkyy vain juhlapyhien kuten joulun ja pääsiäisen yhteydessä. Silloin annamme lapselle mahdollisuuden tutustua perinteisiin juhlatapoihin. Raamatun kertomukset voivat tulla tutuiksi myös hengellisissä lauluissa. Emme ota kantaa siihen mihin pitää uskoa. Esiopetuksen tavallisessa arjessa keskustelemme ja pohdimme usein mikä on oikein ja mikä on väärin ja mikä on oikeudenmukaista. Kannustamme lapsia myönteiseen ja empaattiseen vuorovaikutukseen. Otamme vastuuta teoistamme ja autamme toisiamme. Näin saamme kosketuspintaa ETIIKKAAN 14. Yhteistyö on tärkeää Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus Puolukkapuistossa tarkoittaa päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien välistä yhteistyötä lapsen parhaaksi. Jaamme yhdessä kokemuksia ja tietoa lapsesta ja rakennamme luottamussuhdetta ja toimimme yhteisen kasvatustehtävän mukaisesti.

23 Kuuntelemme, mitä asiaa vanhemmilla on ja kunnioitamme heidän näkemyksiään. Muistamme, että vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu ja he ovat omien lastensa parhaita asiantuntijoita. Teemme lapsen varhaiskasvatussuunnitelman(vasu) ja esiopetuksen oppimissuunnitelman yhdessä vanhempien kanssa. Ylläpidämme luontevaa vuorovaikutussuhdetta päivittäin vaihtamalla lapseen liittyviä kuulumisia Päivähoidon ja eskarin aloittaminen Uusien lapsien tutustuminen päiväkotiin tapahtuu seuraavasti: ensin tutustuvat päiväkotiin, käytäntöihin ja papereitten täyttämiseen pelkästään lasten vanhemmat Toisella kerralla pääosassa on lapsi. Keskitymme hänen huomioimiseen ja esittelemme hänelle päiväkodin tilat, kerromme arkirutiineista ja kuulostelemme hänen tuntemuksiaan. Esiopetus/ hoito alkaa. Tarvittaessa vanhemmat voivat olla mukana aloituksessa. Kun lapsi on ollut Puolukkapuistossa noin kuukauden sovitaan vanhempien kanssa keskusteluhetki,jossa tehdään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tai esiopetussuunnitelmaa.yhdessä vanhempien kanssa sovitaan toimintakauden tavoitteet.näihin aikoihin vanhemmille annetaan täytettäväksi lomake, jossa arvioidaan hoitosuhteen alkamista Yhdessä Pidämme Puolukkapuistossa syksyllä informatiivisen VANHEMPAINILLAN erikseen sekä eskarilaisten että pienten vanhemmille. Tarvittaessa voidaan pitää muitakin vanhempainiltoja. Tiedottamisen lisäksi tavoitteenamme on, että myös lasten vanhemmat tutustuvat toisiinsa. Muita yhteistyömuotoja ovat mm: päivittäiset keskustelut tai taksilla kulkijoiden reissuvihot puhelinkeskustelut erilaiset tiedotteet ja ilmoitustaulu yhteiset juhlat ja illanvietot tavoitteenamme on tällä toimintakaudella lisätä päiväkodin kotisivujen informatiivisuutta Vanhempaintoimikunnan tilaisuudet

24 14.4. Yhteistyö perusopetuksen kanssa Yhteistyötä tehdään pääasiassa Kirkonkylän ala-asteen kanssa. Kirkonkylän koululla käydään esikoululaisten kanssa veistoluokassa ja osallistutaan tapahtumiin mm. erilaisiin koulun teemapäiviin ja juhlien kenraaliharjoituksiin. Joskus osallistutaan yhteisiin teatteriesityksiin. Opettajat vierailevat keväällä esiopetusryhmissä ja samalla pidetään siirtokeskustelut ja toimitetaan opettajille Tervetuloa kouluun - kaavakkeet. Vastavuoroisesti esiopettajat vierailevat syksyllä kouluilla tapaamassa entisiä esikoululaisia. Toimintaa kehittää ja ylläpitää opettajien ja esiopettajien yhteinen NIVELryhmä, joka toimii laaditun vuosikellon mukaan Oppilashuolto, alueellinen OHR Perniössä toimii alueellinen OHR-tiimi, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Siihen osallistuvat alueen yksiköiden johtajat, alueen konsultoiva erityislastentarhanopettaja, lastenneuvolan terveydenhoitajat, psykologi, alkuopetuksen edustaja, erityisopetuksen aluevastaava, puheterapeutti ja koulukuraattori. Ryhmän tehtävänä on ensin jalkauttaa oppilashuollon toimintaperiaatteet ja tavoitteet esiopetuksen yksiköihin. Tärkeimpänä tehtävänä on ensin tehdä tutuksi lapsen oppimista tukeva uusi kolmiportaisen tuen malli. Myös uuden varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman toteutumista yksiköissä seurataan Puolukkapuiston OHR- tiimi Puolukkapuiston oma OHR- tiimi kokoontuu aina, kun yksittäisen lapsen asioiden käsittely sitä vaatii. Ryhmään voivat osallistua vain ne, joiden tehtäviin lapsen asian käsittely välittömästi kuuluu. Käsiteltäessä yksittäistä

25 lasta, kokoontumisesta pidetään aina muistiota. Yksikön esimies voi määrätä itselleen edustajan kokoukseen. Lisäksi yksikön tiimi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Tiimin tehtävänä on suunnitella yksikön toimintaa niin, että se muodostaa lapselle hyvän oppimisilmapiirin ja monipuolisen leikkiympäristön. Tällä hetkellä keskitymme erityisesti kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja tutustumme uuteen kolmiportaisen tuen malliin. 15. Lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen vuotiaat Jos lapsella ilmenee tarvetta tukitoimiin, on niihin hyvä tarttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päiväkodissa täytetään yhdessä vanhempien kanssa 4-vuotiskaavake,joka toimitetaan lastenneuvolaan. Lastenneuvolaan ollaan yhteydessä toki jo aikaisemminkin jos tarvetta ilmenee. Koordinaattorina mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin toimii erityislastentarhanopettaja. Pidennetyn oppivelvollisuuden päätös tulisi tehdä viimeistään sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Tällöin alkaa myös hänen esiopetusvuotensa. Myös pienemmillä lapsilla saattaa jo olla tarvetta tehostettuun tukeen, kun pelkkä yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki kirjataan lapsen VASUun ja päiväkodin henkilökunnan tukena toimii silloin moniammatillinen kuntoutustyöryhmä. Erityistä tukea lapsi saa samoin perustein kuin esiopetusiässä.

26 15.2 Esioppilaat Jokaiselle esioppilaalle tehdään esiopetuksen yksilöllinen oppimissuunnitelma yhdessä vanhempien/ huoltajien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet ja henkilökohtaiset tavoitteet. Suunnitelmaan kirjataan myös lapsen tarvitsema oppimisen tuki. Tuen muodot ja kesto voi olla hyvin vaihtelevaa. Salon varhaiskasvatuksessa toimitaan kolmiportaisen tuen mallin mukaan. ( Yleinen tuki Tehostettu tuki- Erityinen tuki ) Esiopetukseen ja lapsen hyvinvointiin liittyvä tuki rakennetaan yhteistyössä opettajien, lapsen ja hänen huoltajansa ja tarvittaessa oppilashuollon palveluista vastaavan henkilöstön kanssa. Päiväkodissa käy säännöllisesti konsultoiva erityislastentarhanopettaja, joka tukee henkilökuntaa ja osallistuu lasta koskeviin palavereihin. Kaikki esiopetusikäiset lapset saavat oppimiselleen ns. yleistä tukea ja jos se ei riitä, siirrytään tehostettuun tukeen. Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joilla on vaikeuksia edistyä riittävästi esiopetuksen tavoitteiden mukaisesti muiden tukitoimien avulla. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä esimerkiksi vamman, sairauden, toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä siten, kuin erityisen tuen päätöksessä on määrätty. Sellaisen lapsen, jolle on tehty erityisen tuen päätös, esiopetus annetaan erityisopetuksena hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. 16. Miten salolaisuus näkyy toiminnassamme Salo on kaupunki, joka on syntynyt yhdistämällä 10 entistä kuntaa. Puolukkapuisto sijaitsee eteläisessä Salossa Perniön palvelukeskuksessa. Aluetta kutsutaan myös merelliseksi Saloksi. Salolaisuus näkyy päiväkodissamme oman lähiseudun kulttuuriperinnön kunnioituksena. Teemme tutuksi lähiseudun maisemaa, joka koostuu pelloista, metsistä ja rakennetusta ympäristöstä, ei niinkään kaupungille ominaisista kerrostaloista. Hyödynnämme retkikohteena kirkon ympärille rakennettua keskustaa palveluineen. Puolukkapuistossa suhtaudumme salolaisuuteen eli

27 kaupunkilaisuuteen positiivisella mielellä: Salossa on hyvä asua, elää ja harrastaa. Esikoululaisilla on jo selkeä kuva siitä, että Salon kaupungin keskusta sijaitsee automatkan päässä Perniöstä. Siellä sijaitsee myös monet tärkeät palvelut esimerkiksi sairaala. Monien lasten vanhempien työpaikat sijaitsevat eri puolilla laajaa kaupunkia. Esiopetusvuoden aikana teemme tutuksi myös Salon vaakunan. Retki- ja vierailukohteet valitaan usein lähiympäristöstä.

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityssä toimii 2 montessoriryhmää, joiden ikäjakauma on noin 2,5-5 v. Ryhminen nimet ovat Peilivuori ja Salasaari. Molemmissa ryhmissä

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Yhdessä keskustellen luomme avoimen ja vuorovaikutuksellisen ilmapiirin lasten, vanhempien ja työntekijöiden välille. Toimintakulttuurimme

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Me Ikurin päiväkodissa toteutamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta pienryhmissä leikkien, liikkuen ja tutkien. Toimintamme yksi keskeisimmistä

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 2 SISÄLTÖ: 1. Yksikkö 1 2. Toiminta-aika 1 3. Toimintaympäristön kuvaus 1 4. Toiminnan painopistealueet 2 5. Toiminnan yksikkökohtaiset

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Koulun/päiväkodin nimi: Opettaja: Osoite: Puhelin: lapsen kuva Lapsen nimi: Äidin nimi: Isän nimi: Kotipuhelin: Työpuhelin (äiti): (isä): Minun esikouluni, piirtänyt 2 Esiopetus

Lisätiedot

Inkereen päiväkodin varhaiskasvatusja esiopetussuunnitelma

Inkereen päiväkodin varhaiskasvatusja esiopetussuunnitelma Inkereen päiväkodin varhaiskasvatusja esiopetussuunnitelma Varhaiskasvatusyksikköömme kuuluvat Inkereen päiväkoti Päiväkoti toimii Inkereen monitoimitalossa naapurinaan neuvola ja hammashoitola. Päiväkodissa

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin.

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin. Hyvä huoltaja Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajan kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Kun lapsi vaihtaa

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

Sampolan päiväkodin ja Lastun toimintasuunnitelma

Sampolan päiväkodin ja Lastun toimintasuunnitelma Sampolassa, Sampolassa tutkitaan ja opitaan. Ihmetellen yhdessä, meidän lähiluonnossa. Leikkien ja iloiten. (säv. Jaakko kulta, san. Liisa Talus) Sampolan päiväkodin ja Lastun toimintasuunnitelma 2017-2018

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Röykän päiväkoti Kangastie 1, 05100 Röykkä Esiopetusikäisiä lapsia on 29. Esiopetusta toteutetaan Metsäläisten, Tiitiäisten ja Maahisten

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot