Sisällys. 5. Kieli ja vuorovaikutus Puolukkapuistossa Tavoitteita 5.2. Lapsen kielellisen tietoisuuden harjoittaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. 5. Kieli ja vuorovaikutus Puolukkapuistossa. 5.1. Tavoitteita 5.2. Lapsen kielellisen tietoisuuden harjoittaminen"

Transkriptio

1 Puolukkapuiston päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

2 Sisällys 1. Puolukkapuiston puitteet 2. Toimintamme perustuu 3. Lapsen kasvu- ja oppimisympäristö 3.1. Minkälainen ilmapiiri 3.2. Rakennettu ympäristö ja luonto 4. Miten lapsi oppii Puolukkapuistossa 4.1. Pienissä ryhmissä 4.2. Ihmettelyä ja kysymyksiä 4.3. Leikkiä ja leikkiä 4.4. Lapsen vaikuttamisen mahdollisuus 5. Kieli ja vuorovaikutus Puolukkapuistossa 6. Mediakasvatus 7. Sosiaaliset taidot 5.1. Tavoitteita 5.2. Lapsen kielellisen tietoisuuden harjoittaminen 7.1. Tapa- ja moraalikasvatus 7.2. Askeleittain ohjelma 8. Matematiikkaa Yy-kaa-koo yks kaks kolme 9. Taide ja kulttuuri 9.1. Taidekasvatus on kuin aurinko 9.2. Sinistä ja punaista 9.3. Laulaen iloa saamme 10. Luonto ja ympäristö Metsässä on mukavaa Kestävä kehitys 11. Fyysinen ja motorinen kehitys

3 12. Terveys 13. Uskonto, elämänkatsomus ja etiikka 14. Yhteistyö on tärkeää Kasvatuskumppanuus Eskari alkaa Yhdessä Yhteistyö perusopetuksen kanssa Oppilashuolto Puolukkapuiston OHR-tiimi 15. Lapsen oppimisen tukeminen 16. Miten salolaisuus näkyy toiminnassamme Puolukkapuiston Varhaiskasvatussuunnitelman kaikki valokuvat ovat päiväkodin ARKISTOSTA vuosien varrelta.

4

5 1. Puolukkapuiston puitteet Puolukkapuiston päiväkoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella metsä-alueen laitamilla. Päiväkodissa on kaksi 3-6-vuotiaiden ryhmää: Lillukat ja Puolukat. 2. Toimintamme perustuu Puolukkapuiston varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma on laadittu perustuen Salon kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan. Salon varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan haluamme yhdessä vanhempien kanssa antaa lapselle mahdollisuuden kasvaa, kehittyä ja oppia turvallisessa, hyväksyvässä ja kannustavassa ympäristössä itsetunnoltaan terveeksi, yhteistyökykyiseksi ja vastuuta kantavaksi ihmiseksi. Puolukkapuiston oman toiminta-ajatuksen mukaan Puolukkapuiston hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta luo lapselle lämpimän ja innostavan kasvuja oppimisympäristön. Työssämme arvostamme lasta, hänen perhettään ja yhteistyötahoja. Positiivinen asenne tuo iloa päivään!

6 3. Lapsen kasvu- ja oppimisympäristö 3.1. Minkälainen ilmapiiri? Lapsen oppimisympäristöön kuuluu rakennetun ympäristön lisäksi ilmapiiri, kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri. Puolukkapuiston päiväkodissa korostetaan erityisesti jokaisen lapsen hyväksymistä, huomioimista ja kuuntelemista. Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri edesauttaa lapsen vahvan itsetunnon kehittymistä ja itsetunto puolestaan edesauttaa oppimista. Lapsille opetetaan toisen kunnioittamista, hyviä tapoja ja moraalisääntöjä. Aikuisen malli ja esimerkki ovat tärkeitä, kun lapsi opettelee ja omaksuu uusia käyttäytymismalleja.turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä aikuinen on aidosti läsnä Rakennettu ympäristö ja luonto Rakennetun oppimisympäristön suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Puolukkapuistossa on aina esillä ja lasten käytettävissä välineistöä ja materiaaleja, joita lapset voivat omaehtoisesti käyttää. Leikkiympäristöjä muutetaan lasten toiveiden mukaisesti ja toisaalta ympäristöllä yritetään innostaa lapsia uusien asioiden pariin. Päiväkoti sijaitsee luonnon keskellä ja liikuntapaikkojen läheisyydessä. Liikuntapaikat, niin liikuntahalli, palloilukentät ja pururata sekä talvella luistelukenttä ja hiihtoladut ovat käytössämme. Lisäksi retkeilemme mielellämme ympäröivässä metsässä ja tutkimme ja tarkkailemme luontoa.

7 4. Miten lapsi oppii Puolukkapuistossa? 4.1. Pienissä ryhmissä Päiväkodissa toiminta tapahtuu useimmiten pienissä ryhmissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja mahdollisuus kuunnella. Syntyy todellista vuorovaikutusta. Esiopetusikäiset lapset toimivat erikseen sekä Puolukoissa että Lillukoissa ja joskus eskarilaiset yhdistetään isoksi ryhmäksi esim. liikuntahallilla.talon 3-5 vuotiaat lapset voidaan eriyttää myös pienryhmiin.itse oppimisprosessi on varhaiskasvatuksessa yksittäisiä sisältöjä tärkeämpi. Me yhdistämme toiminnan suunnittelussa eri sisältöjä siten, että niistä tulee ehyt kokonaisuus. Kokonaisuudet taas liittyvät lapsen maailmankuvaa laajentaviin sisältöihin ja lapselle tuttuun elämänpiiriin. Projektityöskentelyn aiheet löytyvät usein ympäröivästä luonnosta Ihmettelyä ja kysymyksiä Lapsen oma, ainutlaatuinen kokemusmaailma on kasvun ja oppimisen perusta. Lapsi on luonnostaan utelias ja kiinnostunut ympäristöstään ja sen ilmiöistä. Hän tutkii ympäristöään, kokeilee uusia asioita, kyseenalaistaa ja epäilee, kysyy ja ihmettelee. Kokemuksiaan hän liittää aikaisempiin kokemuksiinsa ja näin lapsi muodostaa kuvaa ympäristöstään ja sen lainalaisuuksista. Näitä kokemuksiaan hän ihmettelee toisten lasten ja aikuisten kanssa ja tämän vuorovaikutuksen kautta hän rakentaa käsitystään maailmasta ja sen ilmiöistä. Lapsi oppii siis nimenomaan vuorovaikutuksessa, joten kielen merkitys on suuri.

8 4.3. Leikkiä ja leikkiä Keskeisin toimintatapa ja tapa oppia uusia asioita on lapselle leikki. Lapsi rakentaa leikissä todellisia elämäntilanteita ja elää vuorovaikutussuhteita ja tunteita, joita on nähnyt ja kokenut oikeassa elämässä. Näin lapsi ymmärtää todellisuutta. Sosiaalisten taitojen oppimisessa on leikin merkitys suuri. Mielikuvitus ja kuvittelun kehittyminen on nähty keskeiseksi leikin tuotokseksi, esimerkiksi huomiokyky, ajattelu ja muisti eivät kehity ilman mielikuvitusta. Aikuisen rooli lapsen leikin mahdollistajana on tärkeä. Yhdessä lapsen kanssa aikuinen rakentaa ja ideoi leikkiympäristöjä. Lisäksi aikuinen havainnoi lapsen leikkiä ja tarpeen tullen myös ohjaa ja opettaa Lapsen vaikuttamisen mahdollisuus Lapsella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa oman oppimisympäristönsä suunnitteluun. Henkilökunnan tulee herkällä korvalla kuunnella, mitä lapsilla on kerrottavaa, mikä heitä kiinnostaa ja innostaa. Lasten kiinnostuksen kohteista löytyy usein aiheita toiminnan suunnitteluun. Yhdessä lasten kanssa arvioimme kulunutta toimintaa mikä on ollut mukavaa ja mielenkiintoista, mikä ei. Muutosehdotuksia pohditaan yhdessä ja yritetään löytää enemmistöä tyydyttäviä parannusehdotuksia.keskustelemme lasten kanssa paljon paitsi varsinaisessa toiminnassa myös esim aamupiirissä,ruokailuhetkissä ja vapaan leikin aikana.otamme huomioon heidän mielipiteitään ja kuuntelemme heidän toiveitaan ja tarpeitaan.

9 5.Kieli ja vuorovaikutus Puolukkapuistossa 5.1. Tavoitteita: Kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmassa kirjoitetaan: Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kieli ja vuorovaikutus ovat kaiken oppimisen perusta. Kieli on ajattelun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen väline, mutta myös opetuksen kohde. Pienryhmätoiminta mahdollistaa sen, että lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja hän voi itse kuunnella, mitä toisilla on sanottavaa. Henkilökunnan kanssa on yhdessä sovittu, että lasta ei keskeytetä, hänen puolestaan ei vastata ja hänen päänsä yli ei keskustella. Lapselle annetaan aikaa vuorovaikutukseen, häntä ei kiirehditä. Tavoitteena on, että lapsi oppii keskustelemaan ja erittelemään ajatuksiaan lapsi oppii uusia käsitteitä lapsi oppii kuuntelemaan ohjeita ja toimimaan niiden mukaan lapsi oppii kertomaan tarinoita Hyviä keinoja kielen harjoittamiseen ovat keskustelu, kuunteleminen, loruileminen ja runoileminen. Yhdessä sepitämme tarinoita, ratkaisemme arvoituksia ja tutustumme monipuoliseen kirjallisuuteen: satukirjat, kuvakirjat, lehdet ja tietokirjat.

10 5.2. Lapsen kielellisen tietoisuuden harjoitukset erityisesti esiopetuksessa Kielellisellä tietoisuudelle tarkoitetaan kykyä ottaa kieli pohdinnan ja tarkastelun kohteeksi. Tarkoitus ei ole niinkään tarkastella sanojen merkitystä vaan niiden muotoa ja äännerakennetta. Kielen äännerakennetta voidaan tutkia tehtävillä, joissa verrataan sanojen keskinäistä pituutta yritetään löytää sanoille riimipareja. tavutehtävillä, jolloin erotellaan sana tavuihin, lasketaan tavujen määrää, poistetaan tavuja sanoista äännetehtävillä, jolloin tunnistetaan äänne sanasta, erotellaan äänteiden lukumäärä, poistetaan äänne sanatietoisuus, jolloin erotellaan lauseita sanoihin Äännetietoisuuden tärkeys luku- ja kirjoitustaidon kehittymisessä voidaan selittää sillä, että meidän kirjoitusjärjestelmässä puhe ja kirjoitus liittyvät toisiinsa äännetasolla. Lukemaan ja kirjoittamaan opettelevan lapsen on siis oivallettava, että puhutun kielen äänteet ja kirjoitetun kielen kirjaimet vastaavat toisiaan. Lainaus kirjasta Kommunikoinnin häiriöt Kaisa Launonen ja Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka. Kielellisen tietoisuuden harjoituksia teemme lyhyinä tuokioina lähes päivittäin. Harjoittelussa on tärkeää juuri säännöllisyys ja kertaaminen. Materiaalina käytetään mm. Leena Rikkolan kirjaa Rosvojuttuja. Kirjasta on monistettu kuvat, joista on valmistettu rosvoriimikortit papukaijalorukortit rosvo-arvoituskortit pullopostitarinakortit lokikirjatarinat Kielileikkejä sovellamme mahdollisuuksien mukaan myös ruokailuun, liikuntahetkiin, pukemistilanteisiin jne.vaikka kielellisen tietoisuuden harjoitukset yleistyvät etenkin esiopetusvuoden aikana ovat ne tärkeitä myös pienemmille lapsille.

11 6. Mediakasvatus Elämme mediakulttuurin aikakautta, jolle tyypillistä on maailman havainnointi, oppiminen ja kasvaminen median parissa: tv, radio, video, kirjat, lehdet, mainokset, matkapuhelin ja internet. Media välittää tietoa ja herättää ajatuksia ja mediataitoja suunnitelmallisesti opetetaan. Vahvistamme lapsen käsitystä tosiasioiden ja kuvitteellisten asioiden välillä eli pohdimme mikä voi olla totta ja mikä ei. Autamme lasta ymmärtämään mainosmaailman lainalaisuuksia ja erottamaan mainoksen esimerkiksi uutisista. Kannustamme siis lasta mediakriittisyyteen. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää. Vanhempien kanssa otetaan puheeksi esimerkiksi tietokonepelien, elokuvien ja tv-ohjelmien ikärajat ja niiden noudattaminen. Tietokoneen käyttöä opetellaan kotona.esiopetuksessa tutustumme hieman digikameran saloihin. Puolukkapuistossa osallistumme Salon seudun sanomien järjestämään sanomalehtiviikkoon ja tutustumme sanomalehden maailmaan.

12 7. Sosiaaliset taidot 7.1. Tapa- ja moraalikasvatus Tapakasvatuksesta tapahtuu suuri osa opettajan ja vanhempien antaman mallin avulla. Heidän tulee opettaa lapselle mitä asioita arvostetaan ja minkälaista käytöstä ei hyväksytä. Esiopetuksessa lapselle kerromme selvästi mikä on luvallista, mikä kiellettyä, mikä sopivaa ja mikä on sopimatonta ja mikä laillista ja mikä laitonta. Toisen persoonan, mielipiteiden ja fyysisen koskemattomuuden kunnioittamisen tulee olla itsestään selvää. Päiväkotiin tullessa riisutaan kengät, tervehdittäessä katsotaan silmiin, ruuasta kiitetään ja anteeksi pyydetään. Nämä ovat kaikki pieniä, mutta tärkeitä asioita lapsen arjessa. Lapsien tulee olla tietoisia siitä, että hyvät käytöstavat avaavat sosiaalisia mahdollisuuksia. Kun lapsi tulee tietoiseksi oman toimintansa vaikuttavuudesta, hän pystyy hallitsemaan paremmin omaa elämäänsä. Kiusaaminen Päiväkodissa Päiväkodin arjessa saattaa joskus esiintyä lasten välistä kiusaamista. On kuitenkin tärkeää erottaa kiusaaminen ristiriitatilanteista. Lapsesta saattaa tuntua,että riitely ja asioista erimieltä oleminen on kiusaamista ja hänen on vaikea tajuta niitten välisiä eroja. Tyypillinen riitatilanne voi liittyä tavaroiden jakamiseen tai vuorotteluun. Kiusaamista voi olla kolmenlaista: fyysistä,psyykkistä tai sanallista. Mikäli kiusaamista esiintyy, on siihen puututtava aina. Asiaa selvitellään ja kerromme lapselle mikä olisi ollut hyvä tapa toimia. Aikuisten keskuudessa vallitsee salliva ilmapiiri kanteluiden suhteen. Aina pitää muistaa, että kiusatuksi tulleen lapsen TUNNE on hänen omansa ja eri lapset reagoivat eri asioihin eri tavalla. Herkemmälle leikillä tai läpällä lausuttu asia voi olla kova paikka. Fyysistä kiusaamista ovat esimerkiksi toisten leikkien sotkeminen tai lyöminen. Sanallista kiusaamista taas on vaikkapa lällättäminen ja toisesta pahaa puhuminen. Leikistä poissulkeminen tai sääntöjen muuttaminen kuuluu psyykkiseen kiusaamiseen. Puolukkapuistossa kiusaamistilanteilta vältytään paremmin jos ylläpidämme hyvää ilmapiiriä ja panostamme ryhmähengen luomiseen, turvallisiin ihmissuhteisiin ja vahvistamme toisia huomioonottavia toimintatapoja.

13 7.2. Askeleittain ohjelma Puolukkapuistossa esikoululaiset kokoontuvat kerran viikossa Askeleittain - tuokiolle. Tuokiolla harjoittelemme empatiataitoja, itsehillintää ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä. Tuokiolla käytämme apuna käsinukkehahmoja Villiä pentua ja Herkkäkorvaista etanaa sekä suuria selkeitä valokuvia elämän erilaisista, haasteellisista tilanteista. Lapset eläytyvät kuvien tilanteisiin ja niistä keskustellaan ryhmän kanssa yhdessä. Jokaisella on oikeus omaan puheenvuoroonsa ja kuulluksi tulemiseen. Toisinaan tilanteita työstetään näyttelemällä tai piirtämällä. Muun muassa seuraavat kuvakirjat kuuluvat ohjelmaan: Isabel Abedi, Lulia Kaergel: Enni Possunen sanoo EN! Petra Heikkilä: Mikko Kettunen ja Ahmatti Thierry Robberecht, Philippe Goossens: Saara ja pikku kummitukset Krister Tharlet: Lupaus on lupaus Anthony Browne: Matti Murehtija Moriz Petz, Amelie Jakowski: Pahalla päällä Tapa- ja moraalikasvatuksen sekä Askeleittain - ohjelman avulla ennalta ehkäisemme lasten parissa esiintyvää kiusaamista. Toimintakauden alussa on tärkeää rakentaa hyvää me- henkeä esiopetusryhmässä. Lapsen syrjäytymistä ehkäistään kun hän kokee kuuluvansa ryhmään ja tietää velvollisuutensa muita ryhmän jäseniä kohtaan. Myös Puolukkapuiston muut lapset tutustutetaan pienestä pitäen eri tunnetilojen hallintaan. Apuna voidaan käyttää paitsi kirjoja myös tunnekortteja

14 8. Yy- kaa koo - yksi kaksi kolme Puolukkapuiston matematiikka on osa arkipäivän elämää ja jokapäiväistä käytännön toimintaa. Leikin, tutkimisen ja havainnoinnin kautta tutustumme eri aistien avulla matemaattisiin ilmiöihin. Kuuntelemme, katselemme, liikumme ja koskettelemme. Käytämme arkipäivän kielessä myös matematiikan käsitteitä: enemmän, vähemmän ja yhtä paljon sekä ratkomme pieniä yhteen ja vähennyslaskuja. Tarjoamme sopivia haasteita ja tuemme lapsen omaa oppimista. Annamme lapselle mahdollisuuksia pohtimiseen, uteliaisuuteen ja todellisuuden tutkimiseen emmekä tyrkytä valmiita vastauksia. Puolukkapuistossa korostamme, että matematiikka on iloinen ja myönteinen asia. Toiminnassamme Teemme tutuksi lukualuetta 0-10 Tutustumme numeromerkkeihin Teemme nopat tutuiksi, lukualueilla 1-3 ja 1-6 Tutustumme muotoihin Rakentelemme, luokittelemme, järjestelemme Vertailemme, sarjoitamme Teemme mittaamisharjoituksia

15 9. Taide ja kulttuuri 9.1. Taidekasvatus on kuin aurinko Taideauringon säteet koskettavat kaikkia lapsen kehityksen osa-alueita. Puolukkapuistossa annamme lapselle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä eri taiteen lajeista: musiikista, draamasta, kuvataiteesta ja kädentaidoista. Kulttuuri liittyy vahvasti eri taiteenlajeihin, mutta myös kaikkeen rakennetussa ympäristössämme. Haluamme korostaa, että myös kirjastossa käyminen voi olla kulttuuriteko ja majan rakennus saattaa olla taidekasvatusta parhaimmillaan. Lapsi voi itse tuottaa taidetta tai hän voi tutustua siihen. Opetamme lapselle, että kaikki taide ei aina ole kaunista vaan taide voi myös herättää vastakkaisia tunteita. Puolukkapuistossa taiteeseen suhtaudumme myös kriittisesti. Ohjaamme lasta pääsääntöisesti kokemaan kauneutta ja esteettisyyttä.

16 Puolukkapuiston taidekasvatuksessa luovuus, kokeilu ja oivaltaminen ovat avainasemassa. Leikki on hyvä taiteen ilmaisukeino kuten myös kuuntelu, katselu ja keskustelu. Tärkeimmät taiteen osa-alueet Puolukkapuiston esiopetuksessa ovat Kuvataide ja käsityöt = Käden taidot Musiikki, tanssi ja draama Kirjallisuus Taidekasvatuksen taustalla on usein oma kulttuuriperintömme 9.2. Sinistä ja punaista Perniön museo 2010 Käden töiden avulla lapsi kokee onnistuessaan tekemisen iloa ja toteuttaa luovuutta. Puolukkapuistossa tutustumme erilaisiin työtapoihin ja tekniikoihin ja kokeilemme vaihtelevasti eri materiaaleja ja välineitä. Tuotamme kuvia ja harjoittelemme arvostamaan omia ja toisten tuotoksia. Emme jätä tuotoksia kesken vaan opettelemme saattamaan työt loppuun ja kehitämme keskittymiskykyä. Perinteisen piirtämisen ja maalaamisen lisäksi suunnitelmaamme kuuluvat myös värioppi, tekstiilityö, rakentelut, muovailut, askartelut ja värittämiset. Esikoululaisten ohjelmaan kuuluu myös puutöitä lähikoulun veistoluokassa.

17 9.3. Laulaen iloa saamme Musiikin avulla rentoudumme ja koemme iloa ja vuorovaikutuksellisuutta. Nautimme sävelistä ja soinnuista ja kiinnitämme huomiota sävelkorkeuksiin ja niiden vaihteluihin. Laulamme, soitamme ja kuuntelemme musiikkia sekä perehdymme rytmin saloihin. Tutustumme joihinkin musiikin peruskäsitteisiin kuten hidas- nopea ja hiljaa - voimakkaasti. Käytämme ääntä eri tavoin. Vahvistamme lapsen myönteistä suhtautumista musiikkiin. Tanssi ja musiikin mukaan liikkuminen ovat taidekasvatusta ja draama itsessään on oiva keino lapsen luovuuden ja itsetunnon kehittämiseen. Lapsilla on mahdollisuus omien esitysten tekemiseen esimerkiksi näytelmät, sadut, nukketeatteri, pukuleikit, matkimiset ja laululeikit. Puolukkapuiston lapset osallistuvat mahdollisiin kotiseuturetkiin, taidenäyttelyihin, musiikki- ja teatteriesityksiin ja

18 konsertteihin. Talon esikoululaiset tutustuvat Perniön kotiseutumuseoon vuosittain. Kalenterivuoden juhlapyhät huomioidaan tuomalla esiin suomalaista kulttuuriperintöä. Joka kevät luemme esimerkiksi Lasten Kalevalan. 10. Luonto- ja ympäristö Metsässä on mukavaa Puolukkapuistossa hyödynnämme lähimetsää ympäri vuoden. Havainnoimme vuodenaikojen vaihtelua, rakentelemme metsään majoja, poimimme marjoja ja tutkimme ötököitä. Apuna käytämme suurennuslaseja ja luontokirjoja. Pyrimme tunnistamaan yleisimmät puut, kasvit, hyönteiset ja linnut. Korostamme lapselle aina luonnossa liikkuessamme luonnon kunnioittamisen tärkeyttä: jokaisella pienemmälläkin hyönteisellä tai hennoimmalla heinällä on oma tarkoituksensa. Kevään saapumiseen ja kasvun ihmeeseen keskitymme joka kevät. Lapset saavat itse merkitä näkemiään havaintoja luontotauluun. Esimerkiksi valkovuokon nähdessään he laittavat nimensä asianomaisen kuvan alle.

19 10.2. Kestävä kehitys Päiväkodissamme lajitellaan roskat ja lapset huolehtivat keräyspaperin omaan laatikkoonsa. Luonnonmateriaaleja käytämme askarteluihin ja otamme vastaan kierrätysmateriaaleja. Opastamme lapsia kunnioittamaan kirjoja ja huolehtimaan yhteisistä tavaroista. 11. Fyysinen ja motorinen kehitys Toimintavuoden aikana harjoittelemme kehontuntemusta ja hallintaa sekä liikunnan perustaitoja. Puolukkapuiston päiväkodin ympäristöstä löytyy metsäinen maasto, palloilukenttä, pururata ja luistelukenttä. Perniön

20 liikuntahallilta on varattu käyttövuoro viikoittain, jota säännöllisesti myös käytämme. Liikuntahallireissu sisältää useitten erilaisten taitojen harjoittelua tässä esimerkki: jokainen kaveri on hyvä pari parin kanssa kävellään tienreunaa noudattaen liikennesääntöjä tervehditään kohteliaasti hallinhoitajaa riisutaan kengät pukuhuoneen ulkopuolelle huolehditaan omista liikuntavaatteista pidetään pukuhuone siistinä kuunnellaan ohjeita ja toimitaan ryhmän jäsenenä PÄÄOSASSA LIIKUNTAHALLIREISSULLA ON KUITENKIN LIIKUNNAN ILO sekä LEIKEISTÄ ja PELEISTÄ NAUTTIMINEN Hienomotorisia taitoja vaativat tehtävät esimerkiksi leikkaaminen ja kynäharjoitukset onnistuvat lapsella vasta sitten, kun hän hahmottaa kehonsa ja hallitsee suuria liikeratoja. Liikunnan avulla opettelemme luontevasti myös matemaattisia ja kielellisiä taitoja ikätason mukaan.

21 Terveyskasvatusta toteutetaan yhdessä vanhempien kanssa. Aamulla päiväkotiin tullessaan lapsi käy yhdessä vanhemman kanssa käsipesulla ja ottaa samalla käsitipan eli käsihuuhteen. Lapsia opetetaan huolehtimaan käsienpesusta aina wc- käynnin jälkeen ja ulkoa sisälle tultaessa. Ennen ruokailuja he ottavat lisäksi käsitipan. Ohjaamme lapsia myös säänmukaiseen pukeutumiseen. Esikoululaisten tulisi pystyä itse huolehtimaan pukeutumisestaan ja oman vaatenaulakon siisteydestä. Harjoittelemme ja opettelemme myös liikenteessä kulkemista. Tavoite on, että lapsi oppisi käyttämään suojatietä ja tunnistamaan kävely- ja pyöräilytiemerkit. Puolukkapuistossa lapset tutustuvat maistellen uusiin makuihin. Kuuden viikon kiertävä ruokalista on sekä terveellinen että monipuolinen. Ruokailuhetkiin kuuluu keskustelu ruoan terveellisyydestä. Ruokailujen jälkeen kaikki lapset saavat ksylitolitabletit. Ne kustannetaan vanhempaintoimikunnan varoista. Hampaiden hoidosta muistutellaan säännöllisesti.

22 13. Uskonto, elämänkatsomus ja etiikka Kunnioitamme jokaisen perheen omaa uskonnollista vakaumusta. Erikseen sovimme jokaisen perheen kanssa lapsen osallisuudesta seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin. Kerran kuukaudessa seurakunnasta saapuu päiväkotiin vierailija tuomaan seurakunnan terveisiä. Käytännössä uskonto näkyy vain juhlapyhien kuten joulun ja pääsiäisen yhteydessä. Silloin annamme lapselle mahdollisuuden tutustua perinteisiin juhlatapoihin. Raamatun kertomukset voivat tulla tutuiksi myös hengellisissä lauluissa. Emme ota kantaa siihen mihin pitää uskoa. Esiopetuksen tavallisessa arjessa keskustelemme ja pohdimme usein mikä on oikein ja mikä on väärin ja mikä on oikeudenmukaista. Kannustamme lapsia myönteiseen ja empaattiseen vuorovaikutukseen. Otamme vastuuta teoistamme ja autamme toisiamme. Näin saamme kosketuspintaa ETIIKKAAN 14. Yhteistyö on tärkeää Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus Puolukkapuistossa tarkoittaa päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien välistä yhteistyötä lapsen parhaaksi. Jaamme yhdessä kokemuksia ja tietoa lapsesta ja rakennamme luottamussuhdetta ja toimimme yhteisen kasvatustehtävän mukaisesti.

23 Kuuntelemme, mitä asiaa vanhemmilla on ja kunnioitamme heidän näkemyksiään. Muistamme, että vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu ja he ovat omien lastensa parhaita asiantuntijoita. Teemme lapsen varhaiskasvatussuunnitelman(vasu) ja esiopetuksen oppimissuunnitelman yhdessä vanhempien kanssa. Ylläpidämme luontevaa vuorovaikutussuhdetta päivittäin vaihtamalla lapseen liittyviä kuulumisia Päivähoidon ja eskarin aloittaminen Uusien lapsien tutustuminen päiväkotiin tapahtuu seuraavasti: ensin tutustuvat päiväkotiin, käytäntöihin ja papereitten täyttämiseen pelkästään lasten vanhemmat Toisella kerralla pääosassa on lapsi. Keskitymme hänen huomioimiseen ja esittelemme hänelle päiväkodin tilat, kerromme arkirutiineista ja kuulostelemme hänen tuntemuksiaan. Esiopetus/ hoito alkaa. Tarvittaessa vanhemmat voivat olla mukana aloituksessa. Kun lapsi on ollut Puolukkapuistossa noin kuukauden sovitaan vanhempien kanssa keskusteluhetki,jossa tehdään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tai esiopetussuunnitelmaa.yhdessä vanhempien kanssa sovitaan toimintakauden tavoitteet.näihin aikoihin vanhemmille annetaan täytettäväksi lomake, jossa arvioidaan hoitosuhteen alkamista Yhdessä Pidämme Puolukkapuistossa syksyllä informatiivisen VANHEMPAINILLAN erikseen sekä eskarilaisten että pienten vanhemmille. Tarvittaessa voidaan pitää muitakin vanhempainiltoja. Tiedottamisen lisäksi tavoitteenamme on, että myös lasten vanhemmat tutustuvat toisiinsa. Muita yhteistyömuotoja ovat mm: päivittäiset keskustelut tai taksilla kulkijoiden reissuvihot puhelinkeskustelut erilaiset tiedotteet ja ilmoitustaulu yhteiset juhlat ja illanvietot tavoitteenamme on tällä toimintakaudella lisätä päiväkodin kotisivujen informatiivisuutta Vanhempaintoimikunnan tilaisuudet

24 14.4. Yhteistyö perusopetuksen kanssa Yhteistyötä tehdään pääasiassa Kirkonkylän ala-asteen kanssa. Kirkonkylän koululla käydään esikoululaisten kanssa veistoluokassa ja osallistutaan tapahtumiin mm. erilaisiin koulun teemapäiviin ja juhlien kenraaliharjoituksiin. Joskus osallistutaan yhteisiin teatteriesityksiin. Opettajat vierailevat keväällä esiopetusryhmissä ja samalla pidetään siirtokeskustelut ja toimitetaan opettajille Tervetuloa kouluun - kaavakkeet. Vastavuoroisesti esiopettajat vierailevat syksyllä kouluilla tapaamassa entisiä esikoululaisia. Toimintaa kehittää ja ylläpitää opettajien ja esiopettajien yhteinen NIVELryhmä, joka toimii laaditun vuosikellon mukaan Oppilashuolto, alueellinen OHR Perniössä toimii alueellinen OHR-tiimi, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Siihen osallistuvat alueen yksiköiden johtajat, alueen konsultoiva erityislastentarhanopettaja, lastenneuvolan terveydenhoitajat, psykologi, alkuopetuksen edustaja, erityisopetuksen aluevastaava, puheterapeutti ja koulukuraattori. Ryhmän tehtävänä on ensin jalkauttaa oppilashuollon toimintaperiaatteet ja tavoitteet esiopetuksen yksiköihin. Tärkeimpänä tehtävänä on ensin tehdä tutuksi lapsen oppimista tukeva uusi kolmiportaisen tuen malli. Myös uuden varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman toteutumista yksiköissä seurataan Puolukkapuiston OHR- tiimi Puolukkapuiston oma OHR- tiimi kokoontuu aina, kun yksittäisen lapsen asioiden käsittely sitä vaatii. Ryhmään voivat osallistua vain ne, joiden tehtäviin lapsen asian käsittely välittömästi kuuluu. Käsiteltäessä yksittäistä

25 lasta, kokoontumisesta pidetään aina muistiota. Yksikön esimies voi määrätä itselleen edustajan kokoukseen. Lisäksi yksikön tiimi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Tiimin tehtävänä on suunnitella yksikön toimintaa niin, että se muodostaa lapselle hyvän oppimisilmapiirin ja monipuolisen leikkiympäristön. Tällä hetkellä keskitymme erityisesti kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja tutustumme uuteen kolmiportaisen tuen malliin. 15. Lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen vuotiaat Jos lapsella ilmenee tarvetta tukitoimiin, on niihin hyvä tarttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päiväkodissa täytetään yhdessä vanhempien kanssa 4-vuotiskaavake,joka toimitetaan lastenneuvolaan. Lastenneuvolaan ollaan yhteydessä toki jo aikaisemminkin jos tarvetta ilmenee. Koordinaattorina mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin toimii erityislastentarhanopettaja. Pidennetyn oppivelvollisuuden päätös tulisi tehdä viimeistään sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Tällöin alkaa myös hänen esiopetusvuotensa. Myös pienemmillä lapsilla saattaa jo olla tarvetta tehostettuun tukeen, kun pelkkä yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki kirjataan lapsen VASUun ja päiväkodin henkilökunnan tukena toimii silloin moniammatillinen kuntoutustyöryhmä. Erityistä tukea lapsi saa samoin perustein kuin esiopetusiässä.

26 15.2 Esioppilaat Jokaiselle esioppilaalle tehdään esiopetuksen yksilöllinen oppimissuunnitelma yhdessä vanhempien/ huoltajien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet ja henkilökohtaiset tavoitteet. Suunnitelmaan kirjataan myös lapsen tarvitsema oppimisen tuki. Tuen muodot ja kesto voi olla hyvin vaihtelevaa. Salon varhaiskasvatuksessa toimitaan kolmiportaisen tuen mallin mukaan. ( Yleinen tuki Tehostettu tuki- Erityinen tuki ) Esiopetukseen ja lapsen hyvinvointiin liittyvä tuki rakennetaan yhteistyössä opettajien, lapsen ja hänen huoltajansa ja tarvittaessa oppilashuollon palveluista vastaavan henkilöstön kanssa. Päiväkodissa käy säännöllisesti konsultoiva erityislastentarhanopettaja, joka tukee henkilökuntaa ja osallistuu lasta koskeviin palavereihin. Kaikki esiopetusikäiset lapset saavat oppimiselleen ns. yleistä tukea ja jos se ei riitä, siirrytään tehostettuun tukeen. Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joilla on vaikeuksia edistyä riittävästi esiopetuksen tavoitteiden mukaisesti muiden tukitoimien avulla. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä esimerkiksi vamman, sairauden, toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä siten, kuin erityisen tuen päätöksessä on määrätty. Sellaisen lapsen, jolle on tehty erityisen tuen päätös, esiopetus annetaan erityisopetuksena hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. 16. Miten salolaisuus näkyy toiminnassamme Salo on kaupunki, joka on syntynyt yhdistämällä 10 entistä kuntaa. Puolukkapuisto sijaitsee eteläisessä Salossa Perniön palvelukeskuksessa. Aluetta kutsutaan myös merelliseksi Saloksi. Salolaisuus näkyy päiväkodissamme oman lähiseudun kulttuuriperinnön kunnioituksena. Teemme tutuksi lähiseudun maisemaa, joka koostuu pelloista, metsistä ja rakennetusta ympäristöstä, ei niinkään kaupungille ominaisista kerrostaloista. Hyödynnämme retkikohteena kirkon ympärille rakennettua keskustaa palveluineen. Puolukkapuistossa suhtaudumme salolaisuuteen eli

27 kaupunkilaisuuteen positiivisella mielellä: Salossa on hyvä asua, elää ja harrastaa. Esikoululaisilla on jo selkeä kuva siitä, että Salon kaupungin keskusta sijaitsee automatkan päässä Perniöstä. Siellä sijaitsee myös monet tärkeät palvelut esimerkiksi sairaala. Monien lasten vanhempien työpaikat sijaitsevat eri puolilla laajaa kaupunkia. Esiopetusvuoden aikana teemme tutuksi myös Salon vaakunan. Retki- ja vierailukohteet valitaan usein lähiympäristöstä.

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Kasvatuksen ja opetuksen toimiala LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Lapsen esiopetuksen suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, huoltajan ja esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan kanssa. Suunnitelmaan

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014 Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 1. YKSIKKÖ Perttulan päiväkodin koko- ja osapäiväryhmä. Osoite: Uotilan koulutie 50, 01860 Perttula Puhelin: kokopäiväryhmä 040-317 2691,

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI

MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI MIKÄ OHJAA MEITÄ SUOJAAMAAN LAPSIA KIUSAAMISELTA? YK:n lasten oikeuksien sopimus Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Päivähoitoa

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Sisällys JOHDANTO 3 1 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 2 KASVATUSKUMPPANUUS 4 3 LAPSEN OMA VASU 6 4 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Laukaan kunta Sivistysosasto Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Salassa pidettävä Arkistointiohje; AMS Peruskoulut Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehdään

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA KOULUTUSPALVELUT Toimintakausi 20-20

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA KOULUTUSPALVELUT Toimintakausi 20-20 VARHAISKASVATUSPALVELUT LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA KOULUTUSPALVELUT Toimintakausi 20-20 Huoltajat täyttävät tehostettu tuki Esiopetus täyttää Lapsen nimi Syntymäaika Kotiosoite Päiväkoti Lapsen

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Hyväksytty 8.5.2001 Voimaantulo 1.8.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esiopetuksen järjestämisen toiminta-ajatus 2. Esiopetuksen toimintaympäristö 3. Esiopetuksen painotukset

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Mitä on esiopetus

NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Mitä on esiopetus NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 Mitä ihmettä, mitä kummaa: Tuli vaaleaa, kun maalasin tummaa. Tuli katto, kun maalasin seinää. Tuli metsä, kun maalasin heinää. tuli kissa, kun maalasin kalaa.

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri -fontilla, fontti 18-20 keskitettynä, kaksirivinen otsikko laitetaan näin Tänne sijoitetaan

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> SISÄLTÖ: 1. PÄIVÄKOTIMME 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 4. KASVATUSKSELLISET TAVOITTEEMME 5. LAPSILÄHTÖISYYS Mitä se on Miten lapsilähtöisyys

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Lapsella on oikeus oppia lapsen lailla. Lapsi oppii tavallaan ystävien kanssa: Kyselee, koskettelee, kuuntelee, katselee, tutkii, leikkii,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Olen luonteeltani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: LAPSEN PERUSHOITOKÄYTÄNNÖT 1 Onko lapsi ollut

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot