Sisällys. 5. Kieli ja vuorovaikutus Puolukkapuistossa Tavoitteita 5.2. Lapsen kielellisen tietoisuuden harjoittaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. 5. Kieli ja vuorovaikutus Puolukkapuistossa. 5.1. Tavoitteita 5.2. Lapsen kielellisen tietoisuuden harjoittaminen"

Transkriptio

1 Puolukkapuiston päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

2 Sisällys 1. Puolukkapuiston puitteet 2. Toimintamme perustuu 3. Lapsen kasvu- ja oppimisympäristö 3.1. Minkälainen ilmapiiri 3.2. Rakennettu ympäristö ja luonto 4. Miten lapsi oppii Puolukkapuistossa 4.1. Pienissä ryhmissä 4.2. Ihmettelyä ja kysymyksiä 4.3. Leikkiä ja leikkiä 4.4. Lapsen vaikuttamisen mahdollisuus 5. Kieli ja vuorovaikutus Puolukkapuistossa 6. Mediakasvatus 7. Sosiaaliset taidot 5.1. Tavoitteita 5.2. Lapsen kielellisen tietoisuuden harjoittaminen 7.1. Tapa- ja moraalikasvatus 7.2. Askeleittain ohjelma 8. Matematiikkaa Yy-kaa-koo yks kaks kolme 9. Taide ja kulttuuri 9.1. Taidekasvatus on kuin aurinko 9.2. Sinistä ja punaista 9.3. Laulaen iloa saamme 10. Luonto ja ympäristö Metsässä on mukavaa Kestävä kehitys 11. Fyysinen ja motorinen kehitys

3 12. Terveys 13. Uskonto, elämänkatsomus ja etiikka 14. Yhteistyö on tärkeää Kasvatuskumppanuus Eskari alkaa Yhdessä Yhteistyö perusopetuksen kanssa Oppilashuolto Puolukkapuiston OHR-tiimi 15. Lapsen oppimisen tukeminen 16. Miten salolaisuus näkyy toiminnassamme Puolukkapuiston Varhaiskasvatussuunnitelman kaikki valokuvat ovat päiväkodin ARKISTOSTA vuosien varrelta.

4

5 1. Puolukkapuiston puitteet Puolukkapuiston päiväkoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella metsä-alueen laitamilla. Päiväkodissa on kaksi 3-6-vuotiaiden ryhmää: Lillukat ja Puolukat. 2. Toimintamme perustuu Puolukkapuiston varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma on laadittu perustuen Salon kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan. Salon varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan haluamme yhdessä vanhempien kanssa antaa lapselle mahdollisuuden kasvaa, kehittyä ja oppia turvallisessa, hyväksyvässä ja kannustavassa ympäristössä itsetunnoltaan terveeksi, yhteistyökykyiseksi ja vastuuta kantavaksi ihmiseksi. Puolukkapuiston oman toiminta-ajatuksen mukaan Puolukkapuiston hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta luo lapselle lämpimän ja innostavan kasvuja oppimisympäristön. Työssämme arvostamme lasta, hänen perhettään ja yhteistyötahoja. Positiivinen asenne tuo iloa päivään!

6 3. Lapsen kasvu- ja oppimisympäristö 3.1. Minkälainen ilmapiiri? Lapsen oppimisympäristöön kuuluu rakennetun ympäristön lisäksi ilmapiiri, kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri. Puolukkapuiston päiväkodissa korostetaan erityisesti jokaisen lapsen hyväksymistä, huomioimista ja kuuntelemista. Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri edesauttaa lapsen vahvan itsetunnon kehittymistä ja itsetunto puolestaan edesauttaa oppimista. Lapsille opetetaan toisen kunnioittamista, hyviä tapoja ja moraalisääntöjä. Aikuisen malli ja esimerkki ovat tärkeitä, kun lapsi opettelee ja omaksuu uusia käyttäytymismalleja.turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä aikuinen on aidosti läsnä Rakennettu ympäristö ja luonto Rakennetun oppimisympäristön suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Puolukkapuistossa on aina esillä ja lasten käytettävissä välineistöä ja materiaaleja, joita lapset voivat omaehtoisesti käyttää. Leikkiympäristöjä muutetaan lasten toiveiden mukaisesti ja toisaalta ympäristöllä yritetään innostaa lapsia uusien asioiden pariin. Päiväkoti sijaitsee luonnon keskellä ja liikuntapaikkojen läheisyydessä. Liikuntapaikat, niin liikuntahalli, palloilukentät ja pururata sekä talvella luistelukenttä ja hiihtoladut ovat käytössämme. Lisäksi retkeilemme mielellämme ympäröivässä metsässä ja tutkimme ja tarkkailemme luontoa.

7 4. Miten lapsi oppii Puolukkapuistossa? 4.1. Pienissä ryhmissä Päiväkodissa toiminta tapahtuu useimmiten pienissä ryhmissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja mahdollisuus kuunnella. Syntyy todellista vuorovaikutusta. Esiopetusikäiset lapset toimivat erikseen sekä Puolukoissa että Lillukoissa ja joskus eskarilaiset yhdistetään isoksi ryhmäksi esim. liikuntahallilla.talon 3-5 vuotiaat lapset voidaan eriyttää myös pienryhmiin.itse oppimisprosessi on varhaiskasvatuksessa yksittäisiä sisältöjä tärkeämpi. Me yhdistämme toiminnan suunnittelussa eri sisältöjä siten, että niistä tulee ehyt kokonaisuus. Kokonaisuudet taas liittyvät lapsen maailmankuvaa laajentaviin sisältöihin ja lapselle tuttuun elämänpiiriin. Projektityöskentelyn aiheet löytyvät usein ympäröivästä luonnosta Ihmettelyä ja kysymyksiä Lapsen oma, ainutlaatuinen kokemusmaailma on kasvun ja oppimisen perusta. Lapsi on luonnostaan utelias ja kiinnostunut ympäristöstään ja sen ilmiöistä. Hän tutkii ympäristöään, kokeilee uusia asioita, kyseenalaistaa ja epäilee, kysyy ja ihmettelee. Kokemuksiaan hän liittää aikaisempiin kokemuksiinsa ja näin lapsi muodostaa kuvaa ympäristöstään ja sen lainalaisuuksista. Näitä kokemuksiaan hän ihmettelee toisten lasten ja aikuisten kanssa ja tämän vuorovaikutuksen kautta hän rakentaa käsitystään maailmasta ja sen ilmiöistä. Lapsi oppii siis nimenomaan vuorovaikutuksessa, joten kielen merkitys on suuri.

8 4.3. Leikkiä ja leikkiä Keskeisin toimintatapa ja tapa oppia uusia asioita on lapselle leikki. Lapsi rakentaa leikissä todellisia elämäntilanteita ja elää vuorovaikutussuhteita ja tunteita, joita on nähnyt ja kokenut oikeassa elämässä. Näin lapsi ymmärtää todellisuutta. Sosiaalisten taitojen oppimisessa on leikin merkitys suuri. Mielikuvitus ja kuvittelun kehittyminen on nähty keskeiseksi leikin tuotokseksi, esimerkiksi huomiokyky, ajattelu ja muisti eivät kehity ilman mielikuvitusta. Aikuisen rooli lapsen leikin mahdollistajana on tärkeä. Yhdessä lapsen kanssa aikuinen rakentaa ja ideoi leikkiympäristöjä. Lisäksi aikuinen havainnoi lapsen leikkiä ja tarpeen tullen myös ohjaa ja opettaa Lapsen vaikuttamisen mahdollisuus Lapsella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa oman oppimisympäristönsä suunnitteluun. Henkilökunnan tulee herkällä korvalla kuunnella, mitä lapsilla on kerrottavaa, mikä heitä kiinnostaa ja innostaa. Lasten kiinnostuksen kohteista löytyy usein aiheita toiminnan suunnitteluun. Yhdessä lasten kanssa arvioimme kulunutta toimintaa mikä on ollut mukavaa ja mielenkiintoista, mikä ei. Muutosehdotuksia pohditaan yhdessä ja yritetään löytää enemmistöä tyydyttäviä parannusehdotuksia.keskustelemme lasten kanssa paljon paitsi varsinaisessa toiminnassa myös esim aamupiirissä,ruokailuhetkissä ja vapaan leikin aikana.otamme huomioon heidän mielipiteitään ja kuuntelemme heidän toiveitaan ja tarpeitaan.

9 5.Kieli ja vuorovaikutus Puolukkapuistossa 5.1. Tavoitteita: Kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmassa kirjoitetaan: Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kieli ja vuorovaikutus ovat kaiken oppimisen perusta. Kieli on ajattelun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen väline, mutta myös opetuksen kohde. Pienryhmätoiminta mahdollistaa sen, että lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja hän voi itse kuunnella, mitä toisilla on sanottavaa. Henkilökunnan kanssa on yhdessä sovittu, että lasta ei keskeytetä, hänen puolestaan ei vastata ja hänen päänsä yli ei keskustella. Lapselle annetaan aikaa vuorovaikutukseen, häntä ei kiirehditä. Tavoitteena on, että lapsi oppii keskustelemaan ja erittelemään ajatuksiaan lapsi oppii uusia käsitteitä lapsi oppii kuuntelemaan ohjeita ja toimimaan niiden mukaan lapsi oppii kertomaan tarinoita Hyviä keinoja kielen harjoittamiseen ovat keskustelu, kuunteleminen, loruileminen ja runoileminen. Yhdessä sepitämme tarinoita, ratkaisemme arvoituksia ja tutustumme monipuoliseen kirjallisuuteen: satukirjat, kuvakirjat, lehdet ja tietokirjat.

10 5.2. Lapsen kielellisen tietoisuuden harjoitukset erityisesti esiopetuksessa Kielellisellä tietoisuudelle tarkoitetaan kykyä ottaa kieli pohdinnan ja tarkastelun kohteeksi. Tarkoitus ei ole niinkään tarkastella sanojen merkitystä vaan niiden muotoa ja äännerakennetta. Kielen äännerakennetta voidaan tutkia tehtävillä, joissa verrataan sanojen keskinäistä pituutta yritetään löytää sanoille riimipareja. tavutehtävillä, jolloin erotellaan sana tavuihin, lasketaan tavujen määrää, poistetaan tavuja sanoista äännetehtävillä, jolloin tunnistetaan äänne sanasta, erotellaan äänteiden lukumäärä, poistetaan äänne sanatietoisuus, jolloin erotellaan lauseita sanoihin Äännetietoisuuden tärkeys luku- ja kirjoitustaidon kehittymisessä voidaan selittää sillä, että meidän kirjoitusjärjestelmässä puhe ja kirjoitus liittyvät toisiinsa äännetasolla. Lukemaan ja kirjoittamaan opettelevan lapsen on siis oivallettava, että puhutun kielen äänteet ja kirjoitetun kielen kirjaimet vastaavat toisiaan. Lainaus kirjasta Kommunikoinnin häiriöt Kaisa Launonen ja Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka. Kielellisen tietoisuuden harjoituksia teemme lyhyinä tuokioina lähes päivittäin. Harjoittelussa on tärkeää juuri säännöllisyys ja kertaaminen. Materiaalina käytetään mm. Leena Rikkolan kirjaa Rosvojuttuja. Kirjasta on monistettu kuvat, joista on valmistettu rosvoriimikortit papukaijalorukortit rosvo-arvoituskortit pullopostitarinakortit lokikirjatarinat Kielileikkejä sovellamme mahdollisuuksien mukaan myös ruokailuun, liikuntahetkiin, pukemistilanteisiin jne.vaikka kielellisen tietoisuuden harjoitukset yleistyvät etenkin esiopetusvuoden aikana ovat ne tärkeitä myös pienemmille lapsille.

11 6. Mediakasvatus Elämme mediakulttuurin aikakautta, jolle tyypillistä on maailman havainnointi, oppiminen ja kasvaminen median parissa: tv, radio, video, kirjat, lehdet, mainokset, matkapuhelin ja internet. Media välittää tietoa ja herättää ajatuksia ja mediataitoja suunnitelmallisesti opetetaan. Vahvistamme lapsen käsitystä tosiasioiden ja kuvitteellisten asioiden välillä eli pohdimme mikä voi olla totta ja mikä ei. Autamme lasta ymmärtämään mainosmaailman lainalaisuuksia ja erottamaan mainoksen esimerkiksi uutisista. Kannustamme siis lasta mediakriittisyyteen. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää. Vanhempien kanssa otetaan puheeksi esimerkiksi tietokonepelien, elokuvien ja tv-ohjelmien ikärajat ja niiden noudattaminen. Tietokoneen käyttöä opetellaan kotona.esiopetuksessa tutustumme hieman digikameran saloihin. Puolukkapuistossa osallistumme Salon seudun sanomien järjestämään sanomalehtiviikkoon ja tutustumme sanomalehden maailmaan.

12 7. Sosiaaliset taidot 7.1. Tapa- ja moraalikasvatus Tapakasvatuksesta tapahtuu suuri osa opettajan ja vanhempien antaman mallin avulla. Heidän tulee opettaa lapselle mitä asioita arvostetaan ja minkälaista käytöstä ei hyväksytä. Esiopetuksessa lapselle kerromme selvästi mikä on luvallista, mikä kiellettyä, mikä sopivaa ja mikä on sopimatonta ja mikä laillista ja mikä laitonta. Toisen persoonan, mielipiteiden ja fyysisen koskemattomuuden kunnioittamisen tulee olla itsestään selvää. Päiväkotiin tullessa riisutaan kengät, tervehdittäessä katsotaan silmiin, ruuasta kiitetään ja anteeksi pyydetään. Nämä ovat kaikki pieniä, mutta tärkeitä asioita lapsen arjessa. Lapsien tulee olla tietoisia siitä, että hyvät käytöstavat avaavat sosiaalisia mahdollisuuksia. Kun lapsi tulee tietoiseksi oman toimintansa vaikuttavuudesta, hän pystyy hallitsemaan paremmin omaa elämäänsä. Kiusaaminen Päiväkodissa Päiväkodin arjessa saattaa joskus esiintyä lasten välistä kiusaamista. On kuitenkin tärkeää erottaa kiusaaminen ristiriitatilanteista. Lapsesta saattaa tuntua,että riitely ja asioista erimieltä oleminen on kiusaamista ja hänen on vaikea tajuta niitten välisiä eroja. Tyypillinen riitatilanne voi liittyä tavaroiden jakamiseen tai vuorotteluun. Kiusaamista voi olla kolmenlaista: fyysistä,psyykkistä tai sanallista. Mikäli kiusaamista esiintyy, on siihen puututtava aina. Asiaa selvitellään ja kerromme lapselle mikä olisi ollut hyvä tapa toimia. Aikuisten keskuudessa vallitsee salliva ilmapiiri kanteluiden suhteen. Aina pitää muistaa, että kiusatuksi tulleen lapsen TUNNE on hänen omansa ja eri lapset reagoivat eri asioihin eri tavalla. Herkemmälle leikillä tai läpällä lausuttu asia voi olla kova paikka. Fyysistä kiusaamista ovat esimerkiksi toisten leikkien sotkeminen tai lyöminen. Sanallista kiusaamista taas on vaikkapa lällättäminen ja toisesta pahaa puhuminen. Leikistä poissulkeminen tai sääntöjen muuttaminen kuuluu psyykkiseen kiusaamiseen. Puolukkapuistossa kiusaamistilanteilta vältytään paremmin jos ylläpidämme hyvää ilmapiiriä ja panostamme ryhmähengen luomiseen, turvallisiin ihmissuhteisiin ja vahvistamme toisia huomioonottavia toimintatapoja.

13 7.2. Askeleittain ohjelma Puolukkapuistossa esikoululaiset kokoontuvat kerran viikossa Askeleittain - tuokiolle. Tuokiolla harjoittelemme empatiataitoja, itsehillintää ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä. Tuokiolla käytämme apuna käsinukkehahmoja Villiä pentua ja Herkkäkorvaista etanaa sekä suuria selkeitä valokuvia elämän erilaisista, haasteellisista tilanteista. Lapset eläytyvät kuvien tilanteisiin ja niistä keskustellaan ryhmän kanssa yhdessä. Jokaisella on oikeus omaan puheenvuoroonsa ja kuulluksi tulemiseen. Toisinaan tilanteita työstetään näyttelemällä tai piirtämällä. Muun muassa seuraavat kuvakirjat kuuluvat ohjelmaan: Isabel Abedi, Lulia Kaergel: Enni Possunen sanoo EN! Petra Heikkilä: Mikko Kettunen ja Ahmatti Thierry Robberecht, Philippe Goossens: Saara ja pikku kummitukset Krister Tharlet: Lupaus on lupaus Anthony Browne: Matti Murehtija Moriz Petz, Amelie Jakowski: Pahalla päällä Tapa- ja moraalikasvatuksen sekä Askeleittain - ohjelman avulla ennalta ehkäisemme lasten parissa esiintyvää kiusaamista. Toimintakauden alussa on tärkeää rakentaa hyvää me- henkeä esiopetusryhmässä. Lapsen syrjäytymistä ehkäistään kun hän kokee kuuluvansa ryhmään ja tietää velvollisuutensa muita ryhmän jäseniä kohtaan. Myös Puolukkapuiston muut lapset tutustutetaan pienestä pitäen eri tunnetilojen hallintaan. Apuna voidaan käyttää paitsi kirjoja myös tunnekortteja

14 8. Yy- kaa koo - yksi kaksi kolme Puolukkapuiston matematiikka on osa arkipäivän elämää ja jokapäiväistä käytännön toimintaa. Leikin, tutkimisen ja havainnoinnin kautta tutustumme eri aistien avulla matemaattisiin ilmiöihin. Kuuntelemme, katselemme, liikumme ja koskettelemme. Käytämme arkipäivän kielessä myös matematiikan käsitteitä: enemmän, vähemmän ja yhtä paljon sekä ratkomme pieniä yhteen ja vähennyslaskuja. Tarjoamme sopivia haasteita ja tuemme lapsen omaa oppimista. Annamme lapselle mahdollisuuksia pohtimiseen, uteliaisuuteen ja todellisuuden tutkimiseen emmekä tyrkytä valmiita vastauksia. Puolukkapuistossa korostamme, että matematiikka on iloinen ja myönteinen asia. Toiminnassamme Teemme tutuksi lukualuetta 0-10 Tutustumme numeromerkkeihin Teemme nopat tutuiksi, lukualueilla 1-3 ja 1-6 Tutustumme muotoihin Rakentelemme, luokittelemme, järjestelemme Vertailemme, sarjoitamme Teemme mittaamisharjoituksia

15 9. Taide ja kulttuuri 9.1. Taidekasvatus on kuin aurinko Taideauringon säteet koskettavat kaikkia lapsen kehityksen osa-alueita. Puolukkapuistossa annamme lapselle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä eri taiteen lajeista: musiikista, draamasta, kuvataiteesta ja kädentaidoista. Kulttuuri liittyy vahvasti eri taiteenlajeihin, mutta myös kaikkeen rakennetussa ympäristössämme. Haluamme korostaa, että myös kirjastossa käyminen voi olla kulttuuriteko ja majan rakennus saattaa olla taidekasvatusta parhaimmillaan. Lapsi voi itse tuottaa taidetta tai hän voi tutustua siihen. Opetamme lapselle, että kaikki taide ei aina ole kaunista vaan taide voi myös herättää vastakkaisia tunteita. Puolukkapuistossa taiteeseen suhtaudumme myös kriittisesti. Ohjaamme lasta pääsääntöisesti kokemaan kauneutta ja esteettisyyttä.

16 Puolukkapuiston taidekasvatuksessa luovuus, kokeilu ja oivaltaminen ovat avainasemassa. Leikki on hyvä taiteen ilmaisukeino kuten myös kuuntelu, katselu ja keskustelu. Tärkeimmät taiteen osa-alueet Puolukkapuiston esiopetuksessa ovat Kuvataide ja käsityöt = Käden taidot Musiikki, tanssi ja draama Kirjallisuus Taidekasvatuksen taustalla on usein oma kulttuuriperintömme 9.2. Sinistä ja punaista Perniön museo 2010 Käden töiden avulla lapsi kokee onnistuessaan tekemisen iloa ja toteuttaa luovuutta. Puolukkapuistossa tutustumme erilaisiin työtapoihin ja tekniikoihin ja kokeilemme vaihtelevasti eri materiaaleja ja välineitä. Tuotamme kuvia ja harjoittelemme arvostamaan omia ja toisten tuotoksia. Emme jätä tuotoksia kesken vaan opettelemme saattamaan työt loppuun ja kehitämme keskittymiskykyä. Perinteisen piirtämisen ja maalaamisen lisäksi suunnitelmaamme kuuluvat myös värioppi, tekstiilityö, rakentelut, muovailut, askartelut ja värittämiset. Esikoululaisten ohjelmaan kuuluu myös puutöitä lähikoulun veistoluokassa.

17 9.3. Laulaen iloa saamme Musiikin avulla rentoudumme ja koemme iloa ja vuorovaikutuksellisuutta. Nautimme sävelistä ja soinnuista ja kiinnitämme huomiota sävelkorkeuksiin ja niiden vaihteluihin. Laulamme, soitamme ja kuuntelemme musiikkia sekä perehdymme rytmin saloihin. Tutustumme joihinkin musiikin peruskäsitteisiin kuten hidas- nopea ja hiljaa - voimakkaasti. Käytämme ääntä eri tavoin. Vahvistamme lapsen myönteistä suhtautumista musiikkiin. Tanssi ja musiikin mukaan liikkuminen ovat taidekasvatusta ja draama itsessään on oiva keino lapsen luovuuden ja itsetunnon kehittämiseen. Lapsilla on mahdollisuus omien esitysten tekemiseen esimerkiksi näytelmät, sadut, nukketeatteri, pukuleikit, matkimiset ja laululeikit. Puolukkapuiston lapset osallistuvat mahdollisiin kotiseuturetkiin, taidenäyttelyihin, musiikki- ja teatteriesityksiin ja

18 konsertteihin. Talon esikoululaiset tutustuvat Perniön kotiseutumuseoon vuosittain. Kalenterivuoden juhlapyhät huomioidaan tuomalla esiin suomalaista kulttuuriperintöä. Joka kevät luemme esimerkiksi Lasten Kalevalan. 10. Luonto- ja ympäristö Metsässä on mukavaa Puolukkapuistossa hyödynnämme lähimetsää ympäri vuoden. Havainnoimme vuodenaikojen vaihtelua, rakentelemme metsään majoja, poimimme marjoja ja tutkimme ötököitä. Apuna käytämme suurennuslaseja ja luontokirjoja. Pyrimme tunnistamaan yleisimmät puut, kasvit, hyönteiset ja linnut. Korostamme lapselle aina luonnossa liikkuessamme luonnon kunnioittamisen tärkeyttä: jokaisella pienemmälläkin hyönteisellä tai hennoimmalla heinällä on oma tarkoituksensa. Kevään saapumiseen ja kasvun ihmeeseen keskitymme joka kevät. Lapset saavat itse merkitä näkemiään havaintoja luontotauluun. Esimerkiksi valkovuokon nähdessään he laittavat nimensä asianomaisen kuvan alle.

19 10.2. Kestävä kehitys Päiväkodissamme lajitellaan roskat ja lapset huolehtivat keräyspaperin omaan laatikkoonsa. Luonnonmateriaaleja käytämme askarteluihin ja otamme vastaan kierrätysmateriaaleja. Opastamme lapsia kunnioittamaan kirjoja ja huolehtimaan yhteisistä tavaroista. 11. Fyysinen ja motorinen kehitys Toimintavuoden aikana harjoittelemme kehontuntemusta ja hallintaa sekä liikunnan perustaitoja. Puolukkapuiston päiväkodin ympäristöstä löytyy metsäinen maasto, palloilukenttä, pururata ja luistelukenttä. Perniön

20 liikuntahallilta on varattu käyttövuoro viikoittain, jota säännöllisesti myös käytämme. Liikuntahallireissu sisältää useitten erilaisten taitojen harjoittelua tässä esimerkki: jokainen kaveri on hyvä pari parin kanssa kävellään tienreunaa noudattaen liikennesääntöjä tervehditään kohteliaasti hallinhoitajaa riisutaan kengät pukuhuoneen ulkopuolelle huolehditaan omista liikuntavaatteista pidetään pukuhuone siistinä kuunnellaan ohjeita ja toimitaan ryhmän jäsenenä PÄÄOSASSA LIIKUNTAHALLIREISSULLA ON KUITENKIN LIIKUNNAN ILO sekä LEIKEISTÄ ja PELEISTÄ NAUTTIMINEN Hienomotorisia taitoja vaativat tehtävät esimerkiksi leikkaaminen ja kynäharjoitukset onnistuvat lapsella vasta sitten, kun hän hahmottaa kehonsa ja hallitsee suuria liikeratoja. Liikunnan avulla opettelemme luontevasti myös matemaattisia ja kielellisiä taitoja ikätason mukaan.

21 Terveyskasvatusta toteutetaan yhdessä vanhempien kanssa. Aamulla päiväkotiin tullessaan lapsi käy yhdessä vanhemman kanssa käsipesulla ja ottaa samalla käsitipan eli käsihuuhteen. Lapsia opetetaan huolehtimaan käsienpesusta aina wc- käynnin jälkeen ja ulkoa sisälle tultaessa. Ennen ruokailuja he ottavat lisäksi käsitipan. Ohjaamme lapsia myös säänmukaiseen pukeutumiseen. Esikoululaisten tulisi pystyä itse huolehtimaan pukeutumisestaan ja oman vaatenaulakon siisteydestä. Harjoittelemme ja opettelemme myös liikenteessä kulkemista. Tavoite on, että lapsi oppisi käyttämään suojatietä ja tunnistamaan kävely- ja pyöräilytiemerkit. Puolukkapuistossa lapset tutustuvat maistellen uusiin makuihin. Kuuden viikon kiertävä ruokalista on sekä terveellinen että monipuolinen. Ruokailuhetkiin kuuluu keskustelu ruoan terveellisyydestä. Ruokailujen jälkeen kaikki lapset saavat ksylitolitabletit. Ne kustannetaan vanhempaintoimikunnan varoista. Hampaiden hoidosta muistutellaan säännöllisesti.

22 13. Uskonto, elämänkatsomus ja etiikka Kunnioitamme jokaisen perheen omaa uskonnollista vakaumusta. Erikseen sovimme jokaisen perheen kanssa lapsen osallisuudesta seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin. Kerran kuukaudessa seurakunnasta saapuu päiväkotiin vierailija tuomaan seurakunnan terveisiä. Käytännössä uskonto näkyy vain juhlapyhien kuten joulun ja pääsiäisen yhteydessä. Silloin annamme lapselle mahdollisuuden tutustua perinteisiin juhlatapoihin. Raamatun kertomukset voivat tulla tutuiksi myös hengellisissä lauluissa. Emme ota kantaa siihen mihin pitää uskoa. Esiopetuksen tavallisessa arjessa keskustelemme ja pohdimme usein mikä on oikein ja mikä on väärin ja mikä on oikeudenmukaista. Kannustamme lapsia myönteiseen ja empaattiseen vuorovaikutukseen. Otamme vastuuta teoistamme ja autamme toisiamme. Näin saamme kosketuspintaa ETIIKKAAN 14. Yhteistyö on tärkeää Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus Puolukkapuistossa tarkoittaa päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien välistä yhteistyötä lapsen parhaaksi. Jaamme yhdessä kokemuksia ja tietoa lapsesta ja rakennamme luottamussuhdetta ja toimimme yhteisen kasvatustehtävän mukaisesti.

23 Kuuntelemme, mitä asiaa vanhemmilla on ja kunnioitamme heidän näkemyksiään. Muistamme, että vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu ja he ovat omien lastensa parhaita asiantuntijoita. Teemme lapsen varhaiskasvatussuunnitelman(vasu) ja esiopetuksen oppimissuunnitelman yhdessä vanhempien kanssa. Ylläpidämme luontevaa vuorovaikutussuhdetta päivittäin vaihtamalla lapseen liittyviä kuulumisia Päivähoidon ja eskarin aloittaminen Uusien lapsien tutustuminen päiväkotiin tapahtuu seuraavasti: ensin tutustuvat päiväkotiin, käytäntöihin ja papereitten täyttämiseen pelkästään lasten vanhemmat Toisella kerralla pääosassa on lapsi. Keskitymme hänen huomioimiseen ja esittelemme hänelle päiväkodin tilat, kerromme arkirutiineista ja kuulostelemme hänen tuntemuksiaan. Esiopetus/ hoito alkaa. Tarvittaessa vanhemmat voivat olla mukana aloituksessa. Kun lapsi on ollut Puolukkapuistossa noin kuukauden sovitaan vanhempien kanssa keskusteluhetki,jossa tehdään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tai esiopetussuunnitelmaa.yhdessä vanhempien kanssa sovitaan toimintakauden tavoitteet.näihin aikoihin vanhemmille annetaan täytettäväksi lomake, jossa arvioidaan hoitosuhteen alkamista Yhdessä Pidämme Puolukkapuistossa syksyllä informatiivisen VANHEMPAINILLAN erikseen sekä eskarilaisten että pienten vanhemmille. Tarvittaessa voidaan pitää muitakin vanhempainiltoja. Tiedottamisen lisäksi tavoitteenamme on, että myös lasten vanhemmat tutustuvat toisiinsa. Muita yhteistyömuotoja ovat mm: päivittäiset keskustelut tai taksilla kulkijoiden reissuvihot puhelinkeskustelut erilaiset tiedotteet ja ilmoitustaulu yhteiset juhlat ja illanvietot tavoitteenamme on tällä toimintakaudella lisätä päiväkodin kotisivujen informatiivisuutta Vanhempaintoimikunnan tilaisuudet

24 14.4. Yhteistyö perusopetuksen kanssa Yhteistyötä tehdään pääasiassa Kirkonkylän ala-asteen kanssa. Kirkonkylän koululla käydään esikoululaisten kanssa veistoluokassa ja osallistutaan tapahtumiin mm. erilaisiin koulun teemapäiviin ja juhlien kenraaliharjoituksiin. Joskus osallistutaan yhteisiin teatteriesityksiin. Opettajat vierailevat keväällä esiopetusryhmissä ja samalla pidetään siirtokeskustelut ja toimitetaan opettajille Tervetuloa kouluun - kaavakkeet. Vastavuoroisesti esiopettajat vierailevat syksyllä kouluilla tapaamassa entisiä esikoululaisia. Toimintaa kehittää ja ylläpitää opettajien ja esiopettajien yhteinen NIVELryhmä, joka toimii laaditun vuosikellon mukaan Oppilashuolto, alueellinen OHR Perniössä toimii alueellinen OHR-tiimi, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Siihen osallistuvat alueen yksiköiden johtajat, alueen konsultoiva erityislastentarhanopettaja, lastenneuvolan terveydenhoitajat, psykologi, alkuopetuksen edustaja, erityisopetuksen aluevastaava, puheterapeutti ja koulukuraattori. Ryhmän tehtävänä on ensin jalkauttaa oppilashuollon toimintaperiaatteet ja tavoitteet esiopetuksen yksiköihin. Tärkeimpänä tehtävänä on ensin tehdä tutuksi lapsen oppimista tukeva uusi kolmiportaisen tuen malli. Myös uuden varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman toteutumista yksiköissä seurataan Puolukkapuiston OHR- tiimi Puolukkapuiston oma OHR- tiimi kokoontuu aina, kun yksittäisen lapsen asioiden käsittely sitä vaatii. Ryhmään voivat osallistua vain ne, joiden tehtäviin lapsen asian käsittely välittömästi kuuluu. Käsiteltäessä yksittäistä

25 lasta, kokoontumisesta pidetään aina muistiota. Yksikön esimies voi määrätä itselleen edustajan kokoukseen. Lisäksi yksikön tiimi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Tiimin tehtävänä on suunnitella yksikön toimintaa niin, että se muodostaa lapselle hyvän oppimisilmapiirin ja monipuolisen leikkiympäristön. Tällä hetkellä keskitymme erityisesti kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja tutustumme uuteen kolmiportaisen tuen malliin. 15. Lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen vuotiaat Jos lapsella ilmenee tarvetta tukitoimiin, on niihin hyvä tarttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päiväkodissa täytetään yhdessä vanhempien kanssa 4-vuotiskaavake,joka toimitetaan lastenneuvolaan. Lastenneuvolaan ollaan yhteydessä toki jo aikaisemminkin jos tarvetta ilmenee. Koordinaattorina mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin toimii erityislastentarhanopettaja. Pidennetyn oppivelvollisuuden päätös tulisi tehdä viimeistään sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Tällöin alkaa myös hänen esiopetusvuotensa. Myös pienemmillä lapsilla saattaa jo olla tarvetta tehostettuun tukeen, kun pelkkä yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki kirjataan lapsen VASUun ja päiväkodin henkilökunnan tukena toimii silloin moniammatillinen kuntoutustyöryhmä. Erityistä tukea lapsi saa samoin perustein kuin esiopetusiässä.

26 15.2 Esioppilaat Jokaiselle esioppilaalle tehdään esiopetuksen yksilöllinen oppimissuunnitelma yhdessä vanhempien/ huoltajien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet ja henkilökohtaiset tavoitteet. Suunnitelmaan kirjataan myös lapsen tarvitsema oppimisen tuki. Tuen muodot ja kesto voi olla hyvin vaihtelevaa. Salon varhaiskasvatuksessa toimitaan kolmiportaisen tuen mallin mukaan. ( Yleinen tuki Tehostettu tuki- Erityinen tuki ) Esiopetukseen ja lapsen hyvinvointiin liittyvä tuki rakennetaan yhteistyössä opettajien, lapsen ja hänen huoltajansa ja tarvittaessa oppilashuollon palveluista vastaavan henkilöstön kanssa. Päiväkodissa käy säännöllisesti konsultoiva erityislastentarhanopettaja, joka tukee henkilökuntaa ja osallistuu lasta koskeviin palavereihin. Kaikki esiopetusikäiset lapset saavat oppimiselleen ns. yleistä tukea ja jos se ei riitä, siirrytään tehostettuun tukeen. Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joilla on vaikeuksia edistyä riittävästi esiopetuksen tavoitteiden mukaisesti muiden tukitoimien avulla. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä esimerkiksi vamman, sairauden, toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä siten, kuin erityisen tuen päätöksessä on määrätty. Sellaisen lapsen, jolle on tehty erityisen tuen päätös, esiopetus annetaan erityisopetuksena hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. 16. Miten salolaisuus näkyy toiminnassamme Salo on kaupunki, joka on syntynyt yhdistämällä 10 entistä kuntaa. Puolukkapuisto sijaitsee eteläisessä Salossa Perniön palvelukeskuksessa. Aluetta kutsutaan myös merelliseksi Saloksi. Salolaisuus näkyy päiväkodissamme oman lähiseudun kulttuuriperinnön kunnioituksena. Teemme tutuksi lähiseudun maisemaa, joka koostuu pelloista, metsistä ja rakennetusta ympäristöstä, ei niinkään kaupungille ominaisista kerrostaloista. Hyödynnämme retkikohteena kirkon ympärille rakennettua keskustaa palveluineen. Puolukkapuistossa suhtaudumme salolaisuuteen eli

27 kaupunkilaisuuteen positiivisella mielellä: Salossa on hyvä asua, elää ja harrastaa. Esikoululaisilla on jo selkeä kuva siitä, että Salon kaupungin keskusta sijaitsee automatkan päässä Perniöstä. Siellä sijaitsee myös monet tärkeät palvelut esimerkiksi sairaala. Monien lasten vanhempien työpaikat sijaitsevat eri puolilla laajaa kaupunkia. Esiopetusvuoden aikana teemme tutuksi myös Salon vaakunan. Retki- ja vierailukohteet valitaan usein lähiympäristöstä.

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kaivokselan toimintayksikkö Opetuslautakunta 14.4.2014 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Kaivokselan varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohdat 3 3 Arvot, kasvattajuus ja lapsikäsitys 4

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

1. ESIOPETUKSEMME TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ESIOPETUKSEMME TAVOITTEET... 2 3. ESIOPETUKSEMME TOTEUTAMISTA KOSKEVIA PERIAATTEITA... 3 3.1.

1. ESIOPETUKSEMME TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ESIOPETUKSEMME TAVOITTEET... 2 3. ESIOPETUKSEMME TOTEUTAMISTA KOSKEVIA PERIAATTEITA... 3 3.1. 1. ESIOPETUKSEMME TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ESIOPETUKSEMME TAVOITTEET... 2 3. ESIOPETUKSEMME TOTEUTAMISTA KOSKEVIA PERIAATTEITA... 3 3.1. OPPIMISKÄSITYS... 3 3.2. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 3.3. TYÖTAVAT... 4

Lisätiedot

PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PEITSARIN PÄIVÄKOTI 4 1.1 Päivähoidon visio 6 1.2 Tavoitteet lasten kanssa työskentelyyn 6 1.3 Tavoitteet aikuisten väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET PUOLANGAN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS SIVU 1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET. 3 1.1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ.. 3 1.2. YLEISET KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET 3 2. ESIOPETUKSEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

Päiväkoti Lammastarhan esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Lammastarhan esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Lammastarhan esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYS 1. Päiväkodin toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Kuvaus päiväkodista 3. Lammastarhan esiopetus 3.1 Lammastarhan esiopetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA .... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA PORIN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 01.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. ESIOPETUS JA SEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET 1 2. ESIOPETUS PORISSA 2 2.1. Esiopetuksen järjestäminen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

LASTENTALO ONNIMANNIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2014

LASTENTALO ONNIMANNIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2014 LASTENTALO ONNIMANNIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2014 1 SISÄLLYS 2 ONNIMANNIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA PERIAATTEET 3 PERUSTEHTÄVÄ 3.1Toiminta 3.2 Kasvatustavoitteet 3.3 Oppimiskäsitys 3.4 Kiusaaminen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

KASVU JATKUU PERUSOPETUSLAIN MUKAISESTA ESIOPETUKSESTA KOULUUN

KASVU JATKUU PERUSOPETUSLAIN MUKAISESTA ESIOPETUKSESTA KOULUUN KASVU JATKUU PERUSOPETUSLAIN MUKAISESTA ESIOPETUKSESTA KOULUUN RAISION KAUPUNKI 1/2011 Varhaiskasvatuksen kehittämistyötyhmä (varke) 1 1. JOHDANTO... 3 2. ESIOPETUKSEN TOIMINTA AJATUS... 4 3. ESIOPETUKSEN

Lisätiedot

LIMINGAN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LIMINGAN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA LIMINGAN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 26.5.2014 Sisällys 1 ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET... 4 1.1 Tehtävä... 4 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet... 4 2 ESIOPETUKSEN

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2011

Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2011 Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2011 Sivistyslautakunta 10.8.2011 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 3 1.1 Tehtävä 3 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 3

Lisätiedot

WENDY HOUSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

WENDY HOUSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA WENDY HOUSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 LUKIJALLE... 3 2 LEIKKIKOULU... 4 3 WENDYN ESIKOULU... 5 3.1 VANHEMPIEN OSALLISUUS ESIKOULUVUONNA... 5 4 ESIKOULUN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN... 6 5 TYÖTAPOJA...

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

VARKAUDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 VARKAUDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisältö 1. Johdanto 2. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 2.1. Tehtävä 2.2. Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 3. Esiopetuksen

Lisätiedot