MENATARHAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MENATARHAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013"

Transkriptio

1 1 MENATARHAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 2 Sisällysluettelo 1. Puitteet ja ympäristö 3 2. Arvot ja tavoitteet 4 3. Toimintaperiaatteet 6 4. Lapsen ominainen tapa toimia (sisältöalueet, kielen merkitys, kasvatuskumppanuus, yhteistyötahot) 7 5. Esiopetus 9 6. Yksilöllinen tuki Toiminnan kehittäminen ( suunnittelu-, dokumentointi- ja arviointikäytännöt) 12 Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksen visio Kasvava kangasalalainen - Pienestä linnusta uljas kotka oksalle ylimmälle Lapsen kasvua ja oppimista edistävä turvallinen ja monipuolinen varhaiskasvatus kesäpäivän pitäjässä.

3 3 1. Puitteet ja ympäristö Omenatarhan päiväkoti Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Riihikuja 1, Kangasala. Talo on valmistunut loppukesästä 2005 eli Omenatarhan päiväkoti on siis varsin uusi rakennus. Päiväkoti majailee Pikkolan päiväkodin, Omppulan virikekerhon, Pikkolan yläasteen sekä uuden lukion muodostamassa yhteisössä, Omenatarhan kampuksessa. Ison L kirjaimen muotoisessa vaaleansinisessä puuvuoratussa rakennuksessamme viilettää kuluvalla kaudella lapsia ja aikuisia 6 eri ryhmässä: - Eppulaiset (esiopetusryhmä) - Viikarit (3-5 v.) - Puutarhurit (integroitu pienryhmä) - Viherpeukalot (integroitu pienryhmä) - Punakanelit (1-4 v) - Keltakanelit (alle 3v. + perhepäivähoidon varahoito- ja tasauspäiväryhmä). Omenatarhan piha-alue jakautuu kolmeen eri osaan. Pienten piha sijaitsee rakennuksen Kangasalan puoleisessa päässä, ja siellä ulkoilevat pääsääntöisesti talon pienemmät lapset kahdesta ryhmästä eli Kelta- ja Punakanelit. Toisessa pihassa, talon keskivaiheilla Omppulan rakennuksen vierellä ulkoilevat Viherpeukalot ja Puutarhurit ja lähinnä parkkipaikkoja olevalla pitkänomaisella piha-alueella touhuilevat Viikarit sekä Eppulaiset. Tämä piha on myös se alue, johon iltapäivisin kokoontuvat isompien lasten ryhmät ennen kotiinlähtöä klo jälkeen. Puna- ja Keltakanelit ulkoilevat klo saakka omalla pihallaan. Kaikki pihat toimivat vuoroperiaatteella aamupäivisin eli toisen pihaa käyttävän ryhmän ulkoillessa toinen ryhmä on sisätouhuissa ja sitten vaihdetaan. Näin saavat kaikki ryhmät ulkoiluista mahdollisimman mukavia ja kaikille riittää hienosti leikkitilaa ja valinnanvaraa ulkoleikkejä valitessaan. Läheinen Kirkkoharju, Kirkkojärven alue sekä laajat puisto- ja nurmikentät tarjoavat ryhmille loistavia ulkoilumaastoja ja retkikohteita (esim. Kirkkojärven rannassa sijaitseva lintutorni), ja päiväkodin eri osastot hyödyntävätkin näitä mahdollisuuksia jatkuvasti. Myös esimerkiksi lähipuistoon tehtävä vierailu on jo lapsille retki; siihen ei tarvita aina pitkiä välimatkoja tai linja-autokyytiä. Päiväkodistamme löytyy iso ja ilmava jumppasali, jossa voimme tarjota lapsille monipuolisia liikunta ym. kokemuksia. Välinevalikoimamme on mittava palloista ja värilaatoista aina polkupyörään, eri kokoisiin tyynyihin ja patjoihin sekä isoon trampoliiniin saakka. Päiväkodin oma keittiö tarjoilee talomme väelle kolmesti päivässä herkullista ja ravitsevaa syötävää. Oma keittiö mahdollistaa myös erilaiset ruoka-aineallergioiden huomioimisen mahdollisimman hyvin ja luontevasti. Ruokailut ovatkin yksi päiväkotipäivämme tähtihetkiä.

4 4 2. Arvot ja tavoitteet Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksen arvot ovat kunnioitus, vuorovaikutuksellisuus, sitoutuneisuus ja turvallisuus. Nämä yhteiset asiat ovat luonnollisesti mukana ja läsnä myös Omenatarhan päiväkodin arjessa. Tämän lisäksi olemme yhteistyössä vanhempien kanssa päätyneet nostamaan juuri tämän oman päiväkotimme arvoiksi vielä seuraavat, osittain samojakin tekijöitä sisältävät arvot: TURVALLISUUS Turvallisuuteen sisältyvät fyysinen ja psyykkinen puoli. Se on toisaalta rajoja, pysyvyyttä, saatavuutta, toisaalta lämpöä, syliä ja kiireettömyyttä. Omenatarhan päiväkodin tiloja on kiitelty terveydelle turvallisiksi. Turvallisina koettiin myös pysyvät ihmissuhteet päiväkodissa. LEIKKI Leikin kautta tapahtuu paljon oppimista, erityisesti sosiaalisten taitojen. Leikki vaatii ohjaamista. Leikin kautta lapsi viihtyy ja saa kokea elämyksiä. Onnistunut leikki edellyttää kiireetöntä ilmapiiriä. Leikin kautta lapsi kokee erilaisia tunteita, myönteisiä ja kielteisiä. YKSILÖLLISYYS Lapsi ja perhe hyväksytään erilaisina ja tasa-arvoisina. Suhtautumista edesauttaa myönteinen ilmapiiri ja huumori. LAPSILÄHTÖISYYS Lapsen kiinnostus huomioidaan oppimisessa. Aikuisen rooli on ohjata ja suunnitella. Lapsen luovuutta ja luontaista oppimisen iloa kunnioitetaan. MYÖNTEISYYS Erilaisuuden hyväksyminen ja tasa-arvoinen lapsen ja perheen kunnioittaminen näkyy arjen tilanteissa. Myönteisyys huomataan lämpimänä ilmapiirinä, johon pienten ja isojen ihmisten on mukava ja helppo tulla. Omenatarhan päiväkodin keskeiset ja tärkeät asiat Toimiva arki ja sen tarjoamat pedagogiset ulottuvuudet ja mahdollisuudet ovat meillä tärkeässä asemassa. Arjen päivittäisissä tilanteissa opitaan ja harjoitellaan lapsen elämän kannalta tärkeitä perustaitoja. Pukemis- ja riisumistilanteet, oman vuoron odottelu, ruokailut jne. tarjoavat haasteita ja monipuolisia oppimisen paikkoja monelle eri kehityksen ja osaamisen osa-alueille. Leikki on merkittävä asia ja siihen meillä myös panostetaan osallistumalla, ohjaamalla, rikastuttamalla ja havainnoimalla. Arvostetaan leikin kautta ja sen välityksellä tapahtuvaa oppimista, erilaisten asioiden käsittelyä ja taitojen harjaantumista. Leikki kuuluu erottamattomana osana jokaiseen päiväkotipäivään, ryhmään ja ikään katsomatta. Leikillä on arvoa ja merkitystä tärkeänä ja jopa välttämättömänä osana lapsen tasapainoista kehitystä. Pienryhmätoiminta kuuluu erottamattomana osana Omenatarhan päiväkodin toimintamalliin. Kaikissa ryhmissä ikään katsomatta toiminta pyritään aina järjestämään pienryhmissä. Ryhmien koostumus ja kesto vaihtelevat jonkin verran ryhmien ikärakenteen ja toiminnan mukaan.

5 5 Pienryhmätoiminnan taustalla vaikuttavat paitsi kaikkien kannalta toimivampi ja miellyttävämpi ja kiireettömämpi arki, myös Kangasalan kunnan yhteiset linjaukset pienryhmätoiminnasta: - lapsen sensitiivinen kohtaaminen - päiväkodin tilat tehokkaasti lasten käytössä -vuorojen odottelua vähemmän, äänimaailma hiljaisempi, joka tukee myös henkilökunnan hyvinvointia - tukea tarvitseville lapsille parempi kasvunpaikka - lasten havainnointi ja dokumentointi on helpompaa - ikäryhmittäiset/kehitystason mukaiset pienryhmät takaavat lapsen kehityksen kannalta paremman suunnittelun ja toteutuksen - lasten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät - pienryhmässä olevat lapset tunnetaan paremmin kasvatuskumppanuuden vahvistuminen - leikkikerhojen ym. toteuttaminen helpompaa esim. kiliryhmä - lasten liikkuminen laajemmalla alueella mahdollistuu. Pienryhmätoimintaa varten kukin ryhmä/tiimi laatii aina kauden alussa suunnitelman, jossa sovitaan pienryhmienryhmien jaosta, pysyvyydestä, kestoajasta ja aikuisten kiertämisestä ryhmissä. Pyritään hyödyntämään talon tiloja mahdollisimman monipuolisesti ja luovasti. Toimintaa dokumentoidaan niin suunnittelun kuin toteutumisen arvioinnin osalta yhdessä sovittavilla tavoilla ja menetelmillä. Säännöllinen dokumentointi on kuitenkin Omenatarhassa erottamaton osa pienryhmätoimintaa ja kokemusten/havaintojen jakamista tiimin ja koko yksikönkin sisällä. Säännölliset eri ammattiryhmien sisäiset tapaamiset, talon työvuorosuunnittelu sekä yhteiset pedagogiset illat tukevat ja vahvistavat pienryhmätoiminnan toteuttamista ja toteutumista. Pienryhmätoiminnan ajatus on selkeästi esillä myös talon- ja eri tiimien tiimisopimuksissa ja toimintasuunnitelmissa. Selkeä, toimiva struktuuri auttaa sekä vakituista henkilökuntaa että sijaisia toteuttamaan suunniteltua toimintaa. Tavoitteenamme on Hyvinvointi, niin lasten kuin aikuistenkin osalta, sisältäen turvallisuuden, avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin sekä toinen toisemme tukemisen ja auttamisen. Samaan asiakokonaisuuteen kuuluu myös perheiden tukeminen, toimiva vuorovaikutuksellinen kasvatuskumppanuus, rehellisyys ja kunnioitus; niin perheen, yksittäisen kasvattajan kuin lapsenkin kohdalla (yksilöllisyys). Luodaan rakentava ja turvallinen ilmapiiri sekä hyvä henki. Näin saadaan aikaiseksi toimiva ja kehittyvä varhaiskasvatusympäristö, johon kaikkien eri osapuolten on hyvä ja mukava tulla. Laadukas varhaiskasvatus: Jokainen ryhmä dokumentoi ja arvioi toimintaansa oman sopimuksensa mukaisesti. Dokumentointi ja arviointi ovat kuitenkin ryhmissä toiminnan suunnittelun pohjana ja välineenä. Näin toimien voimme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja vastata uusiin, muuttuvien aikojen mukanaan tuomiin haasteisiin Kaikissa ryhmissä toteutetaan pienryhmätoimintaa, jolloin myös lasten yksilöllisempi huomiointi ja havainnointi toteutuu paremmin. Samalla lasten omia ajatuksia ja ideoita voidaan ottaa paremmin huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa (lapsilähtöisyys). Ryhmien toiminnassa otetaan huomioon myös lasten ikätaso ja kehitys, joiden mukaisesti asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan ryhmien toimintaa ja siellä toteutettavia askareita.

6 6 3. Toimintaperiaatteet Kuten kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassakin mainitaan, niin myös Omenatarhassa ollaan ehdottomasti sitä mieltä, että Oppimista tapahtuu kaikissa arjen tilanteissa. Arki ja sen eri toiminnot ja tilanteet näyttelevät erittäin tärkeää osaa Omenatarhan päiväkodissa. Ennen päivähoidon aloittamista lapsi ja perhe tulevat sovitusti tutustumaan Omenatarhan päiväkotiin (Erilliset Omenatarhan päiväkodin tutustumisohjeet) Lasta koskevat tärkeät käytänteet ja muut hoitosopimukseen liittyvät asiat (hoitoajat, hoitopäivien lukumäärät, yhteystiedot jne.) kirjataan ylös. Tärkeää on turvallisen ja luottamuksellisen suhteen muodostuminen heti ensi kohtaamisesta alkaen. Kasvatuskumppanuus on vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä, jonka perustana on erilaisten kasvatusarvojen ja kasvatusnäkemysten kunnioittaminen. Omenatarhan arvoista turvallisuus, myönteisyys ja yksilöllisyys korostuvat kasvatuskumppanuudessa. Vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta kokoontuvat pohtimaan lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa vähintään kerran vuodessa. Yhdessä pohditaan lapsen taitoja ja vahvuuksia, sekä harjoiteltavia asioita. Päivittäiset kohtaamiset ja tiedotteet ovat tärkeitä ajankohtaisten kuulumisten vaihdossa kodin ja päiväkodin välillä. Toivomme, että Omenatarhan arki tulee vanhemmille ja muille lapsen tärkeille ihmisille tutuksi muun muassa juhlien ja vanhempainiltojen kautta. Moniammatillisen yhteistyön tavoitteena on turvata lapsen tasapainoista kehitystä ja kasvua. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa. Se edellyttää lapsen huoltajien suostumusta. Omenatarhan päiväkoti tekee yhteistyötä muun muassa lastenneuvolan, muun perusterveydenhuollon (puheterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti), opetustoimen, sosiaalitoimen perhetyön ja seurakunnan kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri oppilaitosten kanssa mm. vastaanottamalla jatkuvasti eri ammattiryhmien opiskelijoita eripituisille harjoittelujaksoille Omenatarhan päiväkotiin.

7 7 4. Lapsen ominainen tapa toimia Kangasalan ja myös Omenatarhan varhaiskasvatuksessa toiminta perustuu siihen, että lapset saavat toimia ikätasoaan vastaavalla tavalla. Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi saa merkityksellisiä kokemuksia, ilmentää ajatuksiaan ja tunteitaan. Lapsi kokee voivansa osallistua ja hänen hyvinvointinsa lisääntyy. Lapsen kehitystaso ja tapa toimia huomioidaan toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Kieli ja vuorovaikutus ovat läsnä jokaisessa tilanteessa ja kaikessa toiminnassa. LEIKKI: Miksi leikkiminen on tärkeää: Lapsi oppii valtavasti asioita leikin kautta. Lapsi käsittelee häntä ihmetyttäviä asioita ja etsii luovasti niihin ratkaisua. Leikissä lapsi oppii eettisiä sääntöjä ja sisältöjä: toisen huomioonottamista ja sosiaalisia taitoja. Lapset opettelevat anteeksipyytämistä ja antamista sekä niiden merkitystä, taitojensa mukaisesti. Leikkiessä lapsi oppii myös sääntöjen noudattamista, hyvän ja pahan, oikean ja väärän erottamista. Leikin jälkeen myös leikkitavarat myös siivotaan yhdessä. Leikissä lapsella on mahdollisuus heittäytyä, oppia uusia asioita ja toimia/opetella toimimista alueella ja tasolla, jolla ei vielä tietoista osaamista (lähikehityksen vyöhyke) Aikuiset havainnoivat ja osallistuvat leikkiin, osoittaen näin kiinnostusta ja viestittäen leikin tärkeyttä. Leikkiin tarjotaan aikaa ja rauhaa. Tällä mahdollistetaan leikin rauhallinen eteneminen, loppuun vieminen ja leikin jatkaminen myöhemmin. Pitkäkestoisen leikin mahdollistaminen onkin yksi tärkeä asia ja tavoite Omenatarhan päiväkodissa. Leikkiympäristöä pyritään kehittämään jatkuvasti ja hyödyntämään talon suuria ja monipuolisia tiloja aina vaan paremmin ja paremmin. Leikissä ja sen kautta toteutuvat ja nousevat esiin monella eri tavalla erilaiset toiminnan sisältöalueet. Leikissä tapahtuu laskemista, vertailua ym. matemaattisia elementtejä, luonto, erilaiset yhteiskunnalliset ja historialliset asiat ja tekijät ovet myös läsnä leikkitilanteissa. Myös esteettisiä asioita harjoitellaan ja harjaannutetaan leikin kautta. Tärkeää on mys leikin välityksellä tapahtuva vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin harjoittelu. Pienryhmätoimintaa hyödynnetään myös leikkejä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Leikkitilanteet antavat loistavan mahdollisuuden myös lasten toiminnan havainnointiin ja dokumentoitiin. Lasta havainnoidaan saadaksemme tärkeää tietoa kunkin lapsen kehityksestä ja häntä kiinnostavista asioista. Leikkiä voidaan käyttää kaikessa toiminnassa lapsen kanssa. Näin saadaan lähestyttyä arkipäivän asioita ja vaikeitakin asioita positiivisen toiminnan kautta LIIKKUMINEN: Liikkumisen merkitys lapsen kasvussa ja kehityksessä on suuri ja sen vaikutukset näkyvät monella tavalla: motoriikan kehittymisessä, sosiaalisissa taidoissa, itsetunnon kehittymisessä ja jaksamisessa.

8 8 Omenatarhassa liikutaan päivittäin, niin sisällä kuin ulkonakin. Päivärytmi on suunniteltu niin, että liikkumiselle ja ulkoilulle jää riittävästi aikaa. Jokaisella ryhmällä on oma viikoittainen salivuoro, jotka ovatkin ahkerassa käytössä. Iltapäivisin sali on vapaasti käytettävissä eri ryhmien kesken. Liikuntavälineet ovat monipuoliset ja laadukkaat mahdollistaen näin monipuolisen liikkumisen. Lähiympäristön puistot, harju ja leikkipaikat ovat erottamaton osa liikuntaympäristöämme. Myös lähistöllä oleva jäähalli on ryhmiemme käytettävissä sietyin ajoin. Liikunnan avulla harjaannutetaan ja käsitellään myös eri sisältöalueita. Matemaattista toimintaa esiintyy erilaisten luokittelujen ja lajittelujen kautta; muodot, joukkueet, rytmit, vertailut jne. Retkillä esim. puistoihin tutustutaan samalla luontoon, jossa hypitään, ryömitään, kontataan ja roikutaan. Liikumme myös kirjasto-, kirkko- ym. retkillä. Liikunta on myös esteettistä toimintaa pitäen sisällään esim. musiikkiliikuntaa. Sääntöjen kautta opetellaan toisten kunnioittamista ja erilaisuuden hyväksymistä muiden eettisten asioiden ohella. TUTKIMINEN: Lapsi on luonnostaan utelias. Hän tutustuu ympäröivään maailmaan tutkimalla ja kokeilemalla. Myönteinen ja kannustava ilmapiiri rohkaisee lasta uusiin valloituksiin. Tutkimalla lapsi sujuvasti oppii monenlaisia asioita eri sisältöalueilta. Tiedostamme tutkimisen olevan tärkeä keino herättää ja ylläpitää lapsen kiinnostusta sekä tarttua kiinnostaviin asioihin. Lasketaan kuinka monta lasta on paikalla, montako päivää viikossa, montako kiveä ämpärissä. Onko enemmän vai vähemmän, suurempi vai pienempi, painavampi vai kevyempi jne. Matemaattinen ajattelu kuuluu erottamattomasti tutkimiseen ja havainnoitiin. Luontoa tarkkaillaan eri vuodenaikoina ja tutkitaan siellä tapahtuvia muutoksia, mitkä eläimet nukkuvat, miksi?, millaista on lumi, kura, kävyt ja kaarna? Materiaalia kerätään luonnosta, tutkitaan ja tarkastellaan, askarrellaan jne. Samalla askarrellaan myös esteettisten asioiden ja arvojen kanssa Historiaa ja yhteiskuntaa tavoitamme mm. tutkimalla ja tutustumalla kalenteriin. Erilaiset tärkeät päivämäärät ja historialliset henkilöt/tapahtumat löytyvät helposti ja mukavasti sekä aina ajankohtaisesti sieltä. Tutustumisretket paikalliseen museoon, kirkkoon, kirjastoon ym. laajentavat ajattelua ja tietämystä. Erilaiset säännöt eri paikoissa ja tilanteissa; liikennesäännöt ja vaikkapa pihasäännöt. Miksi niitä on ja mitä tapahtuisi jos sääntöjä ei olisi? TAITEELLINEN KOKEMINEN JA ILMAISU Lapselle annetaan mahdollisuus kokea ja ilmaista itseään taiteen eri alueilla. Hän voi sukeltaa mielikuvitusmaailmaan, jossa kaikki on mahdollista ja leikisti totta. Kasvattaja antaa tilaa, aikaa ja rauhaa lapsen omalle mielikuvitukselle ja luovuudelle. Taidetta tekevä ja kokeva lapsi kehittyy havainnoinnin herkkyydessä ja esteettisessä ajatusten ja tunteiden herkkyydessä. Lapsen taiteellinen kokeminen toteutuu, kun hän esimerkiksi maalaa, piirtää, soittaa, laulaa, rakentaa, näyttelee, tanssii, nikkaroi, askartelee, ompelee, kuuntelee tai keksiä satuja ja runoja. Omenatarhassa lasten käytettävissä on laaja valikoima soittimia, kirjoja, maalaus/piirtämistarvikkeita, kankaita sekä muuta materiaalia. Päiväkodissa luetaan erilaisia satu -ja tarinakirjoja, lauletaan, soitetaan sekä tehdään paljon erilaisia kädentöitä lasten iän ja kehitystason mukaisesti. Monta kertaa vuodessa katsellaan myös oikeita elokuvia eli käytettävissämme on elokuvaprojektori, jolla näytetään lastenelokuvia päiväkodin salissa koko päiväkodin väelle. Elokuvien välissä nautitaan

9 9 luonnollisesti elokuvien katseluun erottamattomasti liittyen pikku kupilliset pop-cornia. Tilaisuus on samalla mukava koko talon yhteinen kokoontuminen. Kerran kuukaudessa on koko talon yhteinen hetki, jolloin myös kokoonnutaan yhdessä saliin. Vuoron perään jokin talon ryhmistä on valmistellut muille jotakin ohjelmaa. Esitys on ryhmän itsensä valitsema ja saattaa olla teatteria, nukketeatteria, musiikkia, satuhetki tms. Erilaiset taiteen alueet ja taiteelliset kokemukset ovat siis osa Omenatarhan päiväkodin arkea ja sen päivittäistä toimintaa. 5. Esiopetus Esiopetus rakentuu yhteiskunnan perusarvojen pohjalle. Nämä ilmenevät kansallisesta lainsäädännöstä ja kansainvälisistä julistuksista, suosituksista tai sopimuksista, joilla ihmisoikeuksia ja maapallon elinkelpoisuutta pyritään vaalimaan. Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syynperusteella. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Siinä tuetaan ja seurataan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä sekä ennalta ehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Tärkeää on vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla sekä tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Lapsen kokemusmaailmaa rikastutetaan ja häntä autetaan suuntautumaan uusiin kiinnostuksen kohteisiin. Esiopetuksen toteuttaminen Omenatarhan päiväkodissa Esiopetuksessa oppiminen perustuu aiempaan tietoon ja oppimiskokemuksiin. Oppiminen on aktiivista, aikaisemmin omaksuttuun tietoon pohjautuvaa. Siihen sisältyy lapsen omaa itsenäistä ajattelua ja ongelmanratkaisua. Uutta tietoa ei suoraan siirretä opettamalla lapselle, vaan lapsi itse rakentaa aikaisemman ja uuden tiedon pohjalta uudet käsityksensä. Toimiessaan vuorovaikutuksessa vertaisryhmässä lapset oppivat yhdessä, toinen toiseltaan. Omenatarhan päiväkodissa esiopetuksen työskentely perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasoa vastaavaan, lasta kiinnostavaan toimintaan. Tämä edistää lapsen monipuolista kehitystä sekä antaa valmiuksia uuden oppimiselle. Lapselle annetaan näin mahdollisuus kokeilla, tutkia, erehtyä ja oppia uusia taitoja sekä itsenäisesti että vuorovaikutuksessa aikuisten ja vertaislasten kanssa. Perushoitotilanteet, kuten ulkoilu, pukeminen, riisuminen, hygienia, ruokailu, lepo ovat tärkeitä oppimisen kannalta. Lapsia tuetaan ja kannustetaan omatoimisuuteen ja itsenäiseen toimintaan koulua ja tulevaisuutta ajatellen huomioiden kuitenkin lapsen ikätaso. Keväällä yhtenä tavoitteena on, että lapset selviävät näistä arjen toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti. Omenatarhan esikoululaiset ulkoilevat päivittäin, sää huomioiden. Huonolla säällä ulkoillaan lyhyempi aika, hyvällä säällä ulkoillaan sitten enemmän. Ulkoilutilanteissa lapsilla on mahdollisuus omaehtoiseen

10 10 toimintaan. Joskus yhdessä leikitään ulkoleikkejä. Aikuiset valvovat ulkoilua ja huolehtivat lasten turvallisuudesta sen aikana. Lasten kanssa keskustellaan ulkoiluun liittyvistä säännöistä ja niiden perusteista. Ulkona syntyneet erimielisyyden pyrimme hoitamaan heti niiden satuttua. Lapset saavat vapaasti käyttää ulkoiluun tarkoitettuja leikkivälineitä ja jokainen siivoaa ulkoilun lopussa tai kotiin lähtiessään siivoaa leikissä olleet tavarat sovittuun paikkaan. Riisumis- ja pukemistilaista pyritään tekemään kiireettömiä siten, että otetaan vain muutama lapsi kerrallaan tekemään sitä. Näin lapsi saa rauhassa harjoitella huolehtimaan omista vaatteistaan ja säähän sopivasta vaatetuksesta aikuisen tuella. Ruokailutilanteet toimivat myös opetustilanteina. Lapset oppivat hyviä tapoja, omatoimisuutta ja tutustuvat samalla erilaisiin makuihin. Viikoittain vaihtuvat apulaisparit auttavat aikuista pöytien kattamisessa, ruuan esille laittamisessa sekä ruokailujen päätteeksi ruoka-astioiden viemisestä takaisin kärryyn. Aikuiset toimivat esimerkkiruokailijoina ja omalla esimerkillään kannustavat lapsia oikeissa ruokailutavoissa. Lapset saavat itse ottaa ruokaa sen verran kun ajattelevat jaksavansa syödä, voitelevat leivät ja kaatavat juoman itse lasiin. Syömispakkoa ei ole, mutta pyrimme että kaikkea maistellaan. Jokaisella lapsella on velvollisuus huolehtia omalta osaltaan rauhallisesta ilmapiiristä ruokailun aikana ja antaa näin kavereillekin ruokarauha. Hygieniasta huolehditaan ja tartuntatautien leviämistä hillitään esim. säännöllisellä käsien pesulla. Kädet pestään aina kun tullaan päiväkotiin, ja ennen ruokailuja. Lapset saavat xylitolipastillin aamupalan, lounaan ja välipalan jälkeen. Ruokailun jälkeen Omenatarhan esikoululaiset viettävät lepohetken päiväkodin salissa. Lepohetki on lapsen kehityksen ja aivojen toiminnan kannalta tärkeä hetki saada rauhoittua ja antaa tilaa omille ajatuksille. Lapset saavat aluksi rauhallisen musiikin soidessa lukea ja katsella rauhassa sarjakuvalehtiä, jonka jälkeen aikuinen lukee vielä sadun. Lapsilla on mahdollisuus levätä tai nukkua n. 13:45 asti. Jos uni ei ole tullut voi nousta ylös n. 13:00, jolloin lapsille on mahdollisuus touhuilla ns. hiljaisen hetken tekemisiä. Omenatarhan esiopetuksessa on käytössä esiopetuskirja, Pikku Metsä. Tehtäviä tehdään erikokoisissa pienryhmissä, toisinaan tehtäviä tehdään myös koko ryhmällä yhtä aikaa. Näin opetellaan toimimaan erikokoisissa ryhmissä. Pienryhmätoiminta on erottamaton osa esikouluryhmän toimintaa Matemaattiset ilmiöt ovat mukana esikoululaisten jokapäiväisessä elämässä. Lapset rakentelevat, hahmottavat, laskevat, mittailevat, vertailevat ja ratkaisevat kaiken aikaa pieniä pulmia. Myös erilaiset pelin kehittävät matemaattisten taitojen oppimista. Päivittäin lapset katsovat kalenterista päivän, kuukauden ja vuoden ja näin oppivat aikamääreitä. Esikouluvuoden aikana tutustutaan myös kelloon (tasatunnit ja puolet tunnit) ja geometrisiin peruskäsitteisiin kuten ympyrä, kolmio, neliö ja suorakulmio. Myös luokittelu ja vertailu tulevat tutuksi. Samoin opetellaan käsitteitä enemmän, vähemmän, alla, päällä, takana, sivulla, isompi, pienempi jne. Vertailemme myös asioita ja esineitä värin, muodon, koon ja määrän mukaan. Samalla opitaan uusia käsitteitä kuten enemmän, vähemmän, isompi ja pienempi. Esikouluvuoden aikana lapsille tulee tutuksi numeromuodot ja kymmenjärjestelmä ja lapset oppivat yhdistämään lukumäärän ja numeron vastaavuuden. Kielellinen tietoisuus on läsnä kaiken aikaa esiopetusryhmässä. Se kehittyy leikin, keskustelun, puhumisen, kuuntelun, lukemisen, kirjoittamisen avulla. Lapsille luetaan päivittäin paljon kirjoja, joka kehittää lapsen kuuntelutaitoa, muistia ja mielikuvitusta. Lapset saavat itse kertoa asioita omasta arjestaan ja samalla muut lapsen opettelevat kuuntelemaan ja odottamaan omaa vuoroaan. Lasten kanssa myös runoillaan, riimitellään, tavutellaan ja leikitellään sanoilla ja kirjaimilla. Lapsia tutustutaan kirjaimiin monin erilaisin keinoin. Kielellisen tietoisuuden kehittyessä lapsi kiinnostuu myös itse

11 11 lukemisesta ja kirjoittamisesta, mutta varsinaisesti esikoulussa ei opeta lapsia lukemaan ja kirjoittamaan. Jotkut lapset oppivat kuitenkin jo esikouluvuoden aikana lukemaan ja kirjoittamaan. Heille annetaan mahdollisuus kehittää osaamistaan antamalla heille pieniä luku- ja kirjoitustehtäviä arjessa. Esikoululaisten kanssa pyritään tekemään läheisiin, upeisiin harjumaisemiin usein retkiä. Tavoitteena on opettaa lapsi kunnioittamaan luontoa ja elämää ympärillään. Eskarit seuraavat luontoa eri vuodenaikoina. Näin lapselle tulee omakohtaisesti tutuksi vuodenaikojen vaihtelut. Samalla mietitään ja tutkitaan niiden vaikutusta luontoon ja ihmisiin esim. tarkkailemalla lämpötilan vaihteluita ja niiden vaikutuksia kasveihin, eläimiin ja ihmisiin sekä veden eri olomuotoihin. Retkillä kiinnitetään huomiota myös ympäristön esteettisyyteen. Ympäristö- ja luonnontieto kulkee varhaiskasvatuksen päivittäisessä toiminnassa mukana havainnointina, erilaisina tutkimuksina ja toimintatapoina. Esikouluvuotena teemme lasten kanssa retkiä myös ympäri kotikuntaan, tutustuen mm. keskustaan, kirkkoon ja muihin lähellä oleviin luonto- ja kulttuuripaikkoihin, kuten kirjastoon. Esiopetuksen oppilashuolto Omenatarhassa Omenatarhan päiväkodissa oppilashuoltoa toteutetaan Kangasalan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja sen periaatteita noudattaen: Esiopetuksen oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Esiopetuksen oppilashuolto on muun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuollollista jatkumoa. Sillä edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria ja varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus. Työtä ohjaa luottamuksellisuus, lapsen ja hänen huoltajansa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tiedonsaantia ja salassapitoa koskevat lait ja säännökset. Esiopetuksen oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Esiopetusvuoden aikana lapsi luo ystävyyssuhteita ja oppii toimimaan ryhmän jäsenenä. Aikuisen tehtävä on luoda lapselle turvallinen, oppimista ja terveyttä edistävä oppimisympäristö. Aikuinen toimii oppimisen kannustajana ja tukijana mahdollisissa oppimis- ja muissa vaikeuksissa. Tavoitteena on lapsen kehityksen ja oppimisen esteiden varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Esiopetuksen oppilashuolto pyrkii osaltaan varmistamaan kaikille tasavertaisen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuuden. Oppilashuollolliset palvelut kuuluvat kaikille esioppilaille. Esiopetuksen oppilashuoltoryhmään kuuluu Omenatarhan päiväkodissa päiväkodin johtaja, esiopettaja sekä konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, tarvittaessa myös lapsen huoltaja. Ryhmä käy syksyllä läpi esiopetukseen osallistuvien lasten tuentarpeet, tarjottavan tuen ja ohjauksen. Keväällä ryhmä arvioi toimenpiteiden onnistumista ja välittää oppilaista tiedot koulujen oppilashuoltoryhmille esiopetuksen tiedote koulutulokkaasta lomakkeen välityksellä. Esiopettaja täyttää ja käy tämän lomakkeen läpi yhdessä lapsen huoltajan kanssa. Tarvittaessa ryhmä kokoontuu myös toimintakauden kuluessa. Lapsiyksilöä koskevissa oppilashuollon kokouksissa voivat olla läsnä ainoastaan ne henkilöt, joille lapsen opetus ja ohjaus välittömästi kuuluvat.

12 12 6. Yksilöllinen tuki Lapsi voi tarvita tukea kehityksen eri osa-alueilla eripituisia aikoja. Päivähoidossa lapsen tukeminen aloitetaan heti, kun tuen tarve havaitaan. Yhdessä vanhempien ja muiden lapsen hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen osallistuvien tahojen kanssa lapselle laaditaan erityisen tuen suunnitelma. Suunnitelmassa pohditaan lapsen vahvuuksia ja tuen tarpeita sekä lapsen tukemiselle asetettavia tavoitteita ja menetelmiä. Tavoitteet ja menetelmät tukevat lapsen kehitystä ja niiden avulla pyritään helpottamaan arjen eri tilanteissa selviämistä. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti ympäristölle ja aikuisten toiminnalle. Lapsen tukemisen lähtökohtana ovat aina lapsen vahvuudet ja lapsen huomioiminen positiivisin keinoin. Vaikka tavoitteet ja tuki ovat yksilöllisiä, ovat menetelmät lapsen sosiaalisia suhteita ja osallisuutta tukevia. Ryhmissä käytettävistä erityiskasvatuksen menetelmistä, kuten selkeästä struktuurista ja päivärytmistä, pienryhmätoiminnasta, kuvakommunikaatiosta ja viittomista hyötyy koko lapsiryhmä. Omenatarhan päiväkodissa toimii tällä hetkellä kaksi integroitua erityisryhmää, joissa lasten tukemiseen käytetään vielä tavallistakin enemmän aikaa ja keinoja. Ryhmään on sijoitettuna sekä erityistä tukea tarvitsevia lapsia että ns. vertaislapsia. Nämä vertaislapset ovat ryhmässä antamassa malleja ja esimerkkiä toimimisesta erilaisissa päivän tilanteissa ja tehtävissä. Näiden ryhmien henkilökuntaan kuuluu neljä henkilöä; varhaiskasvatuksen erityisopettaja, lastentarhanopettaja, päivähoitaja sekä ryhmäavustaja. Myös muissa lapsiryhmissä lasten yksilöllisen kehityksen tukeminen on huomioitu toiminnassa. On hyvä muistaa, että jo lapsen varhaiskasvatus sinällään kaikkine päivittäisine toimintoineen on yksi kuntoutuksen ja tukemisen muoto eli erottamaton osa yleistä tukea. Omenatarhan päiväkodin ryhmien ja henkilökunnan apuna ja käytettävissä on myös yksi konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Hän osallistuu säännöllisesti ryhmien arkeen ja toimintaan auttaen ja ohjaten sekä ryhmien lapsia että henkilökuntaa. Myös talon ryhmissä toimivat erityisopettajat ovat henkilökunnan käytettävissä ja avustavat tarvittaessa. 7. Toiminnan kehittäminen: suunnittelu-, dokumentointi- ja arviointikäytännöt Suunnittelu: Omenatarhan päiväkodissa toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan monessa eri yhteydessä ja eri tavoin. Päiväkodinopettajien työaikaan sisältyy nimenomaan toiminnan suunnittelua varten varattua aikaa. Ryhmien viikoittaisissa tiimipalavereissa arvioidaan mennyttä viikkoa ja toimintaa sekä suunnitellaan ja tarkennetaan tehtyjä suunnitelmia tulevaa viikkoa ajatellen. Myös koko päiväkodin yhteisessä viikkopalaverissa käsitellään tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan talon toimintaa ja siihen liittyviä asioita. Suunnittelun pohjana ja työkaluna käytetään talon arvoja, talon varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä hyödynnetään myös vanhempien palautetta ja ajatuksia. Toimintavuoden kuluessa järjestämme erilaisia suunnittelu- ja arviointipäiviä ja iltoja. Kauden alussa ryhmät asettavat omia tavoitteitaan ja toiminnan sisältöjä sekä toteuttamiskeinoja ryhmän lasten

13 13 ikärakenteen ja kehitystason mukaisesti. Myös lasten omilla varhaiskasvatussuunnitelmilla on tärkeä merkitys ja ryhmien toiminta pohjautuu myös niiden kautta esiin nousseisiin toiveisiin ja tavoitteisiin. Dokumentointi: Jokainen ryhmä on valinnut oman tapansa dokumentoida arkista toimintaansa ja tehdä sitä näkyväksi lasten vanhemmille. Käytössä on erilaisia tapettikirja päiväkirjoja, tänään olemme tiedotteita ym. Jokaisen ryhmän eteisestä löytyy viikko-ohjelma, josta selviää kunkin viikon aikana tulevat tapahtumat. Toiminnan suunnittelu kirjataan erillisiin suunnitteluvihkoihin sekä viikkotasolla että myös pidemmällä aikavälillä. Kun toteutunutta toimintaa arvioidaan, on tämän vihkon avulla helppo arvioida toteutuiko suunniteltu toiminta ja kuinka se toteutui. Dokumentoinnin myötä kuluneisiin viikkoihin ja niiden toteutumiseen ja suunnitelman toimivuuteen on helppo palata myöhemminkin. Dokumentointia tapahtuu myös valokuvien, erilaisten kädentöiden sekä reissu- ja havainnointivihkojen kautta. Omenatarhan yksi tämän hetken tavoite onkin juuri ryhmien toiminnan dokumentoinnin ja havainnoinnin kehittäminen ja sen ottaminen jokapäiväiseksi tavaksi toimia. Päivittäiset havainnot ja niiden kirjaaminen auttavat arvioimaan lasten ja ryhmän toiminnan kehittymistä ja muuttumista vuosien kuluessa. Vuosittaisista varhaiskasvatuskeskusteluista vanhempien kanssa kertyy myös arvokasta tietoa ja havaintoja sekä ajatuksia lasten elämästä päiväkodissa. Arviointi ja kehittäminen: Omenatarhan päiväkodissa pyrimme jatkuvasti parantamaan ja kehittämään toimintaamme niin menetelmien, tilojen käytön kuin sisällönkin osalta. Kuukausittain kokoontuvassa pedagogisessa työryhmässä luodaan ja tarkennetaan päiväkodin tavoitteita, avataan meille tärkeitä asioita ja mietitään keinoja niiden entistä parempaan toteutukseen ja näkymiseen arkisessa työssä. Työryhmän kautta ajatukset siirtyvät tiimien käyttöön ja mietittäväksi. Liikenne on kahdensuuntainen eli myös eri ryhmistä esiin nousseita asioita käsitellään ja mietitään työryhmässä. Tavoitteena on sujuva toiminnan arviointi, kehittäminen ja eri ammattiryhmien rakentava vuoropuhelu. Ammattiryhmien omat palaverit antavat mahdollisuuden keskusteluun ja yhteisen problematiikan jakamiselle ja ratkaisumallien/hyvien käytänteiden jakamiselle. Henkilökunnan yhteisissä koulutusilloissa saamme luotua vielä suuremman foorumin asioiden käsittelyä ja keskustelua varten. Näin saadaan koko henkilökunta puhaltamaan yhteen hiileen ja jokainen pääsee sanomaan mielipiteensä ja myös vaikuttamaan yksikön toimintaan. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuu kuluneen kauden arviointi. Heti vuodenvaihteen jälkeen pidetään koulutusilta, jossa tiimit arvioivat omien, syksyllä asettamiensa tavoitteiden toteutumista sekä miettivät muutenkin oman toimintansa hyviä puolia sekä mahdollisia muutoksen/kehittämisen tarpeita. Kauden päättyessä touko-kesäkuussa pidetään koko päivän mittainen arviointi, jossa peilataan koko kautta taaksepäin. Arvioinnin kohteena ovat oman ryhmän lisäksi koko talon toiminta ja sen eri osiot, sisältäen sekä pedagogiset asiat että kaikki käytännön eri asiat. Molemmat arvioinnit tehdään luonnollisesti kirjallisena. Seuraavaa kautta aloitettaessa on kevään arviointipäivän materiaali hyvänä pohjana keskustelulle ja uuden kauden toiminnan suunnittelulle ja tavoitteiden asettamiselle. Tulevaisuus: Haluamme olla edelleen kehittämässä ja vahvistamassa arkiseen elämään ja sen eri tilanteiden tarjoamaan oppimiseen sekä leikin suureen merkitykseen voimakkaasti pohjaavaa

14 14 pedagogiikkaa. Tähän kuuluu niin fyysisen ympäristön kuin jokaisen oman asenteen ja koko toiminnan perusajatuksen jatkuva arviointi, dokumentointi sekä uusien ajatusten ennakkoluuloton käyttöönotto ja kokeileminen. Haluamme olla jatkossakin leikkiä, arkisia tilanteita ja arvoja vahvasti esillä pitävä, ihmisten erilaisuuden huomioiva ja sitä arvostava, kehittyvä päiväkoti, niin lasten, vanhempien kuin henkilökunnankin mielestä! Omenatarhan päiväkodissa arki on juhlaa ja leikistä ei tingitä!! ILOJUTTU Kikata, räpätä, höpsötä, naura. Villinä veivaa, leiki ja laula. Miks pitäisi tattina hiljaa istua, hiipiä ja kuiskata kurtussa kulmat? Ehtiihän sitä aikuisena aivan kyllikseen fiksua esittää, viisaita veistellä. Nauretaan varpaat kippurassa, keksitään hauskoja vitsejä, kutitellaan, hihitellään, opetetaan se aikuisille -Marita Kalijärvi

PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PEITSARIN PÄIVÄKOTI 4 1.1 Päivähoidon visio 6 1.2 Tavoitteet lasten kanssa työskentelyyn 6 1.3 Tavoitteet aikuisten väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 Varhaiskasvatuspalvelut Tikan päiväkoti Toritie 22 40520 Jyväskylä 40100 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. TIKAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kaivokselan toimintayksikkö Opetuslautakunta 14.4.2014 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Kaivokselan varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohdat 3 3 Arvot, kasvattajuus ja lapsikäsitys 4

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

LASTENTALO ONNIMANNIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2014

LASTENTALO ONNIMANNIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2014 LASTENTALO ONNIMANNIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2014 1 SISÄLLYS 2 ONNIMANNIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA PERIAATTEET 3 PERUSTEHTÄVÄ 3.1Toiminta 3.2 Kasvatustavoitteet 3.3 Oppimiskäsitys 3.4 Kiusaaminen

Lisätiedot

Turun kaupungin suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio 2014. Miska-talon esiopetussuunnitelma 2014

Turun kaupungin suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio 2014. Miska-talon esiopetussuunnitelma 2014 Turun kaupungin suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio 2014 Miska-talon esiopetussuunnitelma 2014 TURUN KAUPUNKI Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 14.5.2014

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LIMINGAN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA LIMINGAN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 26.5.2014 Sisällys 1 ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET... 4 1.1 Tehtävä... 4 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet... 4 2 ESIOPETUKSEN

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 01.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. ESIOPETUS JA SEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET 1 2. ESIOPETUS PORISSA 2 2.1. Esiopetuksen järjestäminen

Lisätiedot

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA .... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA PORIN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Kankaanpään kaupungin esiopetussuunnitelma Sisältö JOHDANTO... 4 1 ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET... 5 1.1 Tehtävä... 5 1.2 Yleiset kasvatuksen

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot