MENATARHAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MENATARHAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013"

Transkriptio

1 1 MENATARHAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 2 Sisällysluettelo 1. Puitteet ja ympäristö 3 2. Arvot ja tavoitteet 4 3. Toimintaperiaatteet 6 4. Lapsen ominainen tapa toimia (sisältöalueet, kielen merkitys, kasvatuskumppanuus, yhteistyötahot) 7 5. Esiopetus 9 6. Yksilöllinen tuki Toiminnan kehittäminen ( suunnittelu-, dokumentointi- ja arviointikäytännöt) 12 Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksen visio Kasvava kangasalalainen - Pienestä linnusta uljas kotka oksalle ylimmälle Lapsen kasvua ja oppimista edistävä turvallinen ja monipuolinen varhaiskasvatus kesäpäivän pitäjässä.

3 3 1. Puitteet ja ympäristö Omenatarhan päiväkoti Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Riihikuja 1, Kangasala. Talo on valmistunut loppukesästä 2005 eli Omenatarhan päiväkoti on siis varsin uusi rakennus. Päiväkoti majailee Pikkolan päiväkodin, Omppulan virikekerhon, Pikkolan yläasteen sekä uuden lukion muodostamassa yhteisössä, Omenatarhan kampuksessa. Ison L kirjaimen muotoisessa vaaleansinisessä puuvuoratussa rakennuksessamme viilettää kuluvalla kaudella lapsia ja aikuisia 6 eri ryhmässä: - Eppulaiset (esiopetusryhmä) - Viikarit (3-5 v.) - Puutarhurit (integroitu pienryhmä) - Viherpeukalot (integroitu pienryhmä) - Punakanelit (1-4 v) - Keltakanelit (alle 3v. + perhepäivähoidon varahoito- ja tasauspäiväryhmä). Omenatarhan piha-alue jakautuu kolmeen eri osaan. Pienten piha sijaitsee rakennuksen Kangasalan puoleisessa päässä, ja siellä ulkoilevat pääsääntöisesti talon pienemmät lapset kahdesta ryhmästä eli Kelta- ja Punakanelit. Toisessa pihassa, talon keskivaiheilla Omppulan rakennuksen vierellä ulkoilevat Viherpeukalot ja Puutarhurit ja lähinnä parkkipaikkoja olevalla pitkänomaisella piha-alueella touhuilevat Viikarit sekä Eppulaiset. Tämä piha on myös se alue, johon iltapäivisin kokoontuvat isompien lasten ryhmät ennen kotiinlähtöä klo jälkeen. Puna- ja Keltakanelit ulkoilevat klo saakka omalla pihallaan. Kaikki pihat toimivat vuoroperiaatteella aamupäivisin eli toisen pihaa käyttävän ryhmän ulkoillessa toinen ryhmä on sisätouhuissa ja sitten vaihdetaan. Näin saavat kaikki ryhmät ulkoiluista mahdollisimman mukavia ja kaikille riittää hienosti leikkitilaa ja valinnanvaraa ulkoleikkejä valitessaan. Läheinen Kirkkoharju, Kirkkojärven alue sekä laajat puisto- ja nurmikentät tarjoavat ryhmille loistavia ulkoilumaastoja ja retkikohteita (esim. Kirkkojärven rannassa sijaitseva lintutorni), ja päiväkodin eri osastot hyödyntävätkin näitä mahdollisuuksia jatkuvasti. Myös esimerkiksi lähipuistoon tehtävä vierailu on jo lapsille retki; siihen ei tarvita aina pitkiä välimatkoja tai linja-autokyytiä. Päiväkodistamme löytyy iso ja ilmava jumppasali, jossa voimme tarjota lapsille monipuolisia liikunta ym. kokemuksia. Välinevalikoimamme on mittava palloista ja värilaatoista aina polkupyörään, eri kokoisiin tyynyihin ja patjoihin sekä isoon trampoliiniin saakka. Päiväkodin oma keittiö tarjoilee talomme väelle kolmesti päivässä herkullista ja ravitsevaa syötävää. Oma keittiö mahdollistaa myös erilaiset ruoka-aineallergioiden huomioimisen mahdollisimman hyvin ja luontevasti. Ruokailut ovatkin yksi päiväkotipäivämme tähtihetkiä.

4 4 2. Arvot ja tavoitteet Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksen arvot ovat kunnioitus, vuorovaikutuksellisuus, sitoutuneisuus ja turvallisuus. Nämä yhteiset asiat ovat luonnollisesti mukana ja läsnä myös Omenatarhan päiväkodin arjessa. Tämän lisäksi olemme yhteistyössä vanhempien kanssa päätyneet nostamaan juuri tämän oman päiväkotimme arvoiksi vielä seuraavat, osittain samojakin tekijöitä sisältävät arvot: TURVALLISUUS Turvallisuuteen sisältyvät fyysinen ja psyykkinen puoli. Se on toisaalta rajoja, pysyvyyttä, saatavuutta, toisaalta lämpöä, syliä ja kiireettömyyttä. Omenatarhan päiväkodin tiloja on kiitelty terveydelle turvallisiksi. Turvallisina koettiin myös pysyvät ihmissuhteet päiväkodissa. LEIKKI Leikin kautta tapahtuu paljon oppimista, erityisesti sosiaalisten taitojen. Leikki vaatii ohjaamista. Leikin kautta lapsi viihtyy ja saa kokea elämyksiä. Onnistunut leikki edellyttää kiireetöntä ilmapiiriä. Leikin kautta lapsi kokee erilaisia tunteita, myönteisiä ja kielteisiä. YKSILÖLLISYYS Lapsi ja perhe hyväksytään erilaisina ja tasa-arvoisina. Suhtautumista edesauttaa myönteinen ilmapiiri ja huumori. LAPSILÄHTÖISYYS Lapsen kiinnostus huomioidaan oppimisessa. Aikuisen rooli on ohjata ja suunnitella. Lapsen luovuutta ja luontaista oppimisen iloa kunnioitetaan. MYÖNTEISYYS Erilaisuuden hyväksyminen ja tasa-arvoinen lapsen ja perheen kunnioittaminen näkyy arjen tilanteissa. Myönteisyys huomataan lämpimänä ilmapiirinä, johon pienten ja isojen ihmisten on mukava ja helppo tulla. Omenatarhan päiväkodin keskeiset ja tärkeät asiat Toimiva arki ja sen tarjoamat pedagogiset ulottuvuudet ja mahdollisuudet ovat meillä tärkeässä asemassa. Arjen päivittäisissä tilanteissa opitaan ja harjoitellaan lapsen elämän kannalta tärkeitä perustaitoja. Pukemis- ja riisumistilanteet, oman vuoron odottelu, ruokailut jne. tarjoavat haasteita ja monipuolisia oppimisen paikkoja monelle eri kehityksen ja osaamisen osa-alueille. Leikki on merkittävä asia ja siihen meillä myös panostetaan osallistumalla, ohjaamalla, rikastuttamalla ja havainnoimalla. Arvostetaan leikin kautta ja sen välityksellä tapahtuvaa oppimista, erilaisten asioiden käsittelyä ja taitojen harjaantumista. Leikki kuuluu erottamattomana osana jokaiseen päiväkotipäivään, ryhmään ja ikään katsomatta. Leikillä on arvoa ja merkitystä tärkeänä ja jopa välttämättömänä osana lapsen tasapainoista kehitystä. Pienryhmätoiminta kuuluu erottamattomana osana Omenatarhan päiväkodin toimintamalliin. Kaikissa ryhmissä ikään katsomatta toiminta pyritään aina järjestämään pienryhmissä. Ryhmien koostumus ja kesto vaihtelevat jonkin verran ryhmien ikärakenteen ja toiminnan mukaan.

5 5 Pienryhmätoiminnan taustalla vaikuttavat paitsi kaikkien kannalta toimivampi ja miellyttävämpi ja kiireettömämpi arki, myös Kangasalan kunnan yhteiset linjaukset pienryhmätoiminnasta: - lapsen sensitiivinen kohtaaminen - päiväkodin tilat tehokkaasti lasten käytössä -vuorojen odottelua vähemmän, äänimaailma hiljaisempi, joka tukee myös henkilökunnan hyvinvointia - tukea tarvitseville lapsille parempi kasvunpaikka - lasten havainnointi ja dokumentointi on helpompaa - ikäryhmittäiset/kehitystason mukaiset pienryhmät takaavat lapsen kehityksen kannalta paremman suunnittelun ja toteutuksen - lasten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät - pienryhmässä olevat lapset tunnetaan paremmin kasvatuskumppanuuden vahvistuminen - leikkikerhojen ym. toteuttaminen helpompaa esim. kiliryhmä - lasten liikkuminen laajemmalla alueella mahdollistuu. Pienryhmätoimintaa varten kukin ryhmä/tiimi laatii aina kauden alussa suunnitelman, jossa sovitaan pienryhmienryhmien jaosta, pysyvyydestä, kestoajasta ja aikuisten kiertämisestä ryhmissä. Pyritään hyödyntämään talon tiloja mahdollisimman monipuolisesti ja luovasti. Toimintaa dokumentoidaan niin suunnittelun kuin toteutumisen arvioinnin osalta yhdessä sovittavilla tavoilla ja menetelmillä. Säännöllinen dokumentointi on kuitenkin Omenatarhassa erottamaton osa pienryhmätoimintaa ja kokemusten/havaintojen jakamista tiimin ja koko yksikönkin sisällä. Säännölliset eri ammattiryhmien sisäiset tapaamiset, talon työvuorosuunnittelu sekä yhteiset pedagogiset illat tukevat ja vahvistavat pienryhmätoiminnan toteuttamista ja toteutumista. Pienryhmätoiminnan ajatus on selkeästi esillä myös talon- ja eri tiimien tiimisopimuksissa ja toimintasuunnitelmissa. Selkeä, toimiva struktuuri auttaa sekä vakituista henkilökuntaa että sijaisia toteuttamaan suunniteltua toimintaa. Tavoitteenamme on Hyvinvointi, niin lasten kuin aikuistenkin osalta, sisältäen turvallisuuden, avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin sekä toinen toisemme tukemisen ja auttamisen. Samaan asiakokonaisuuteen kuuluu myös perheiden tukeminen, toimiva vuorovaikutuksellinen kasvatuskumppanuus, rehellisyys ja kunnioitus; niin perheen, yksittäisen kasvattajan kuin lapsenkin kohdalla (yksilöllisyys). Luodaan rakentava ja turvallinen ilmapiiri sekä hyvä henki. Näin saadaan aikaiseksi toimiva ja kehittyvä varhaiskasvatusympäristö, johon kaikkien eri osapuolten on hyvä ja mukava tulla. Laadukas varhaiskasvatus: Jokainen ryhmä dokumentoi ja arvioi toimintaansa oman sopimuksensa mukaisesti. Dokumentointi ja arviointi ovat kuitenkin ryhmissä toiminnan suunnittelun pohjana ja välineenä. Näin toimien voimme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja vastata uusiin, muuttuvien aikojen mukanaan tuomiin haasteisiin Kaikissa ryhmissä toteutetaan pienryhmätoimintaa, jolloin myös lasten yksilöllisempi huomiointi ja havainnointi toteutuu paremmin. Samalla lasten omia ajatuksia ja ideoita voidaan ottaa paremmin huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa (lapsilähtöisyys). Ryhmien toiminnassa otetaan huomioon myös lasten ikätaso ja kehitys, joiden mukaisesti asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan ryhmien toimintaa ja siellä toteutettavia askareita.

6 6 3. Toimintaperiaatteet Kuten kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassakin mainitaan, niin myös Omenatarhassa ollaan ehdottomasti sitä mieltä, että Oppimista tapahtuu kaikissa arjen tilanteissa. Arki ja sen eri toiminnot ja tilanteet näyttelevät erittäin tärkeää osaa Omenatarhan päiväkodissa. Ennen päivähoidon aloittamista lapsi ja perhe tulevat sovitusti tutustumaan Omenatarhan päiväkotiin (Erilliset Omenatarhan päiväkodin tutustumisohjeet) Lasta koskevat tärkeät käytänteet ja muut hoitosopimukseen liittyvät asiat (hoitoajat, hoitopäivien lukumäärät, yhteystiedot jne.) kirjataan ylös. Tärkeää on turvallisen ja luottamuksellisen suhteen muodostuminen heti ensi kohtaamisesta alkaen. Kasvatuskumppanuus on vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä, jonka perustana on erilaisten kasvatusarvojen ja kasvatusnäkemysten kunnioittaminen. Omenatarhan arvoista turvallisuus, myönteisyys ja yksilöllisyys korostuvat kasvatuskumppanuudessa. Vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta kokoontuvat pohtimaan lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa vähintään kerran vuodessa. Yhdessä pohditaan lapsen taitoja ja vahvuuksia, sekä harjoiteltavia asioita. Päivittäiset kohtaamiset ja tiedotteet ovat tärkeitä ajankohtaisten kuulumisten vaihdossa kodin ja päiväkodin välillä. Toivomme, että Omenatarhan arki tulee vanhemmille ja muille lapsen tärkeille ihmisille tutuksi muun muassa juhlien ja vanhempainiltojen kautta. Moniammatillisen yhteistyön tavoitteena on turvata lapsen tasapainoista kehitystä ja kasvua. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa. Se edellyttää lapsen huoltajien suostumusta. Omenatarhan päiväkoti tekee yhteistyötä muun muassa lastenneuvolan, muun perusterveydenhuollon (puheterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti), opetustoimen, sosiaalitoimen perhetyön ja seurakunnan kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri oppilaitosten kanssa mm. vastaanottamalla jatkuvasti eri ammattiryhmien opiskelijoita eripituisille harjoittelujaksoille Omenatarhan päiväkotiin.

7 7 4. Lapsen ominainen tapa toimia Kangasalan ja myös Omenatarhan varhaiskasvatuksessa toiminta perustuu siihen, että lapset saavat toimia ikätasoaan vastaavalla tavalla. Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi saa merkityksellisiä kokemuksia, ilmentää ajatuksiaan ja tunteitaan. Lapsi kokee voivansa osallistua ja hänen hyvinvointinsa lisääntyy. Lapsen kehitystaso ja tapa toimia huomioidaan toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Kieli ja vuorovaikutus ovat läsnä jokaisessa tilanteessa ja kaikessa toiminnassa. LEIKKI: Miksi leikkiminen on tärkeää: Lapsi oppii valtavasti asioita leikin kautta. Lapsi käsittelee häntä ihmetyttäviä asioita ja etsii luovasti niihin ratkaisua. Leikissä lapsi oppii eettisiä sääntöjä ja sisältöjä: toisen huomioonottamista ja sosiaalisia taitoja. Lapset opettelevat anteeksipyytämistä ja antamista sekä niiden merkitystä, taitojensa mukaisesti. Leikkiessä lapsi oppii myös sääntöjen noudattamista, hyvän ja pahan, oikean ja väärän erottamista. Leikin jälkeen myös leikkitavarat myös siivotaan yhdessä. Leikissä lapsella on mahdollisuus heittäytyä, oppia uusia asioita ja toimia/opetella toimimista alueella ja tasolla, jolla ei vielä tietoista osaamista (lähikehityksen vyöhyke) Aikuiset havainnoivat ja osallistuvat leikkiin, osoittaen näin kiinnostusta ja viestittäen leikin tärkeyttä. Leikkiin tarjotaan aikaa ja rauhaa. Tällä mahdollistetaan leikin rauhallinen eteneminen, loppuun vieminen ja leikin jatkaminen myöhemmin. Pitkäkestoisen leikin mahdollistaminen onkin yksi tärkeä asia ja tavoite Omenatarhan päiväkodissa. Leikkiympäristöä pyritään kehittämään jatkuvasti ja hyödyntämään talon suuria ja monipuolisia tiloja aina vaan paremmin ja paremmin. Leikissä ja sen kautta toteutuvat ja nousevat esiin monella eri tavalla erilaiset toiminnan sisältöalueet. Leikissä tapahtuu laskemista, vertailua ym. matemaattisia elementtejä, luonto, erilaiset yhteiskunnalliset ja historialliset asiat ja tekijät ovet myös läsnä leikkitilanteissa. Myös esteettisiä asioita harjoitellaan ja harjaannutetaan leikin kautta. Tärkeää on mys leikin välityksellä tapahtuva vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin harjoittelu. Pienryhmätoimintaa hyödynnetään myös leikkejä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Leikkitilanteet antavat loistavan mahdollisuuden myös lasten toiminnan havainnointiin ja dokumentoitiin. Lasta havainnoidaan saadaksemme tärkeää tietoa kunkin lapsen kehityksestä ja häntä kiinnostavista asioista. Leikkiä voidaan käyttää kaikessa toiminnassa lapsen kanssa. Näin saadaan lähestyttyä arkipäivän asioita ja vaikeitakin asioita positiivisen toiminnan kautta LIIKKUMINEN: Liikkumisen merkitys lapsen kasvussa ja kehityksessä on suuri ja sen vaikutukset näkyvät monella tavalla: motoriikan kehittymisessä, sosiaalisissa taidoissa, itsetunnon kehittymisessä ja jaksamisessa.

8 8 Omenatarhassa liikutaan päivittäin, niin sisällä kuin ulkonakin. Päivärytmi on suunniteltu niin, että liikkumiselle ja ulkoilulle jää riittävästi aikaa. Jokaisella ryhmällä on oma viikoittainen salivuoro, jotka ovatkin ahkerassa käytössä. Iltapäivisin sali on vapaasti käytettävissä eri ryhmien kesken. Liikuntavälineet ovat monipuoliset ja laadukkaat mahdollistaen näin monipuolisen liikkumisen. Lähiympäristön puistot, harju ja leikkipaikat ovat erottamaton osa liikuntaympäristöämme. Myös lähistöllä oleva jäähalli on ryhmiemme käytettävissä sietyin ajoin. Liikunnan avulla harjaannutetaan ja käsitellään myös eri sisältöalueita. Matemaattista toimintaa esiintyy erilaisten luokittelujen ja lajittelujen kautta; muodot, joukkueet, rytmit, vertailut jne. Retkillä esim. puistoihin tutustutaan samalla luontoon, jossa hypitään, ryömitään, kontataan ja roikutaan. Liikumme myös kirjasto-, kirkko- ym. retkillä. Liikunta on myös esteettistä toimintaa pitäen sisällään esim. musiikkiliikuntaa. Sääntöjen kautta opetellaan toisten kunnioittamista ja erilaisuuden hyväksymistä muiden eettisten asioiden ohella. TUTKIMINEN: Lapsi on luonnostaan utelias. Hän tutustuu ympäröivään maailmaan tutkimalla ja kokeilemalla. Myönteinen ja kannustava ilmapiiri rohkaisee lasta uusiin valloituksiin. Tutkimalla lapsi sujuvasti oppii monenlaisia asioita eri sisältöalueilta. Tiedostamme tutkimisen olevan tärkeä keino herättää ja ylläpitää lapsen kiinnostusta sekä tarttua kiinnostaviin asioihin. Lasketaan kuinka monta lasta on paikalla, montako päivää viikossa, montako kiveä ämpärissä. Onko enemmän vai vähemmän, suurempi vai pienempi, painavampi vai kevyempi jne. Matemaattinen ajattelu kuuluu erottamattomasti tutkimiseen ja havainnoitiin. Luontoa tarkkaillaan eri vuodenaikoina ja tutkitaan siellä tapahtuvia muutoksia, mitkä eläimet nukkuvat, miksi?, millaista on lumi, kura, kävyt ja kaarna? Materiaalia kerätään luonnosta, tutkitaan ja tarkastellaan, askarrellaan jne. Samalla askarrellaan myös esteettisten asioiden ja arvojen kanssa Historiaa ja yhteiskuntaa tavoitamme mm. tutkimalla ja tutustumalla kalenteriin. Erilaiset tärkeät päivämäärät ja historialliset henkilöt/tapahtumat löytyvät helposti ja mukavasti sekä aina ajankohtaisesti sieltä. Tutustumisretket paikalliseen museoon, kirkkoon, kirjastoon ym. laajentavat ajattelua ja tietämystä. Erilaiset säännöt eri paikoissa ja tilanteissa; liikennesäännöt ja vaikkapa pihasäännöt. Miksi niitä on ja mitä tapahtuisi jos sääntöjä ei olisi? TAITEELLINEN KOKEMINEN JA ILMAISU Lapselle annetaan mahdollisuus kokea ja ilmaista itseään taiteen eri alueilla. Hän voi sukeltaa mielikuvitusmaailmaan, jossa kaikki on mahdollista ja leikisti totta. Kasvattaja antaa tilaa, aikaa ja rauhaa lapsen omalle mielikuvitukselle ja luovuudelle. Taidetta tekevä ja kokeva lapsi kehittyy havainnoinnin herkkyydessä ja esteettisessä ajatusten ja tunteiden herkkyydessä. Lapsen taiteellinen kokeminen toteutuu, kun hän esimerkiksi maalaa, piirtää, soittaa, laulaa, rakentaa, näyttelee, tanssii, nikkaroi, askartelee, ompelee, kuuntelee tai keksiä satuja ja runoja. Omenatarhassa lasten käytettävissä on laaja valikoima soittimia, kirjoja, maalaus/piirtämistarvikkeita, kankaita sekä muuta materiaalia. Päiväkodissa luetaan erilaisia satu -ja tarinakirjoja, lauletaan, soitetaan sekä tehdään paljon erilaisia kädentöitä lasten iän ja kehitystason mukaisesti. Monta kertaa vuodessa katsellaan myös oikeita elokuvia eli käytettävissämme on elokuvaprojektori, jolla näytetään lastenelokuvia päiväkodin salissa koko päiväkodin väelle. Elokuvien välissä nautitaan

9 9 luonnollisesti elokuvien katseluun erottamattomasti liittyen pikku kupilliset pop-cornia. Tilaisuus on samalla mukava koko talon yhteinen kokoontuminen. Kerran kuukaudessa on koko talon yhteinen hetki, jolloin myös kokoonnutaan yhdessä saliin. Vuoron perään jokin talon ryhmistä on valmistellut muille jotakin ohjelmaa. Esitys on ryhmän itsensä valitsema ja saattaa olla teatteria, nukketeatteria, musiikkia, satuhetki tms. Erilaiset taiteen alueet ja taiteelliset kokemukset ovat siis osa Omenatarhan päiväkodin arkea ja sen päivittäistä toimintaa. 5. Esiopetus Esiopetus rakentuu yhteiskunnan perusarvojen pohjalle. Nämä ilmenevät kansallisesta lainsäädännöstä ja kansainvälisistä julistuksista, suosituksista tai sopimuksista, joilla ihmisoikeuksia ja maapallon elinkelpoisuutta pyritään vaalimaan. Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syynperusteella. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Siinä tuetaan ja seurataan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä sekä ennalta ehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Tärkeää on vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla sekä tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Lapsen kokemusmaailmaa rikastutetaan ja häntä autetaan suuntautumaan uusiin kiinnostuksen kohteisiin. Esiopetuksen toteuttaminen Omenatarhan päiväkodissa Esiopetuksessa oppiminen perustuu aiempaan tietoon ja oppimiskokemuksiin. Oppiminen on aktiivista, aikaisemmin omaksuttuun tietoon pohjautuvaa. Siihen sisältyy lapsen omaa itsenäistä ajattelua ja ongelmanratkaisua. Uutta tietoa ei suoraan siirretä opettamalla lapselle, vaan lapsi itse rakentaa aikaisemman ja uuden tiedon pohjalta uudet käsityksensä. Toimiessaan vuorovaikutuksessa vertaisryhmässä lapset oppivat yhdessä, toinen toiseltaan. Omenatarhan päiväkodissa esiopetuksen työskentely perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasoa vastaavaan, lasta kiinnostavaan toimintaan. Tämä edistää lapsen monipuolista kehitystä sekä antaa valmiuksia uuden oppimiselle. Lapselle annetaan näin mahdollisuus kokeilla, tutkia, erehtyä ja oppia uusia taitoja sekä itsenäisesti että vuorovaikutuksessa aikuisten ja vertaislasten kanssa. Perushoitotilanteet, kuten ulkoilu, pukeminen, riisuminen, hygienia, ruokailu, lepo ovat tärkeitä oppimisen kannalta. Lapsia tuetaan ja kannustetaan omatoimisuuteen ja itsenäiseen toimintaan koulua ja tulevaisuutta ajatellen huomioiden kuitenkin lapsen ikätaso. Keväällä yhtenä tavoitteena on, että lapset selviävät näistä arjen toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti. Omenatarhan esikoululaiset ulkoilevat päivittäin, sää huomioiden. Huonolla säällä ulkoillaan lyhyempi aika, hyvällä säällä ulkoillaan sitten enemmän. Ulkoilutilanteissa lapsilla on mahdollisuus omaehtoiseen

10 10 toimintaan. Joskus yhdessä leikitään ulkoleikkejä. Aikuiset valvovat ulkoilua ja huolehtivat lasten turvallisuudesta sen aikana. Lasten kanssa keskustellaan ulkoiluun liittyvistä säännöistä ja niiden perusteista. Ulkona syntyneet erimielisyyden pyrimme hoitamaan heti niiden satuttua. Lapset saavat vapaasti käyttää ulkoiluun tarkoitettuja leikkivälineitä ja jokainen siivoaa ulkoilun lopussa tai kotiin lähtiessään siivoaa leikissä olleet tavarat sovittuun paikkaan. Riisumis- ja pukemistilaista pyritään tekemään kiireettömiä siten, että otetaan vain muutama lapsi kerrallaan tekemään sitä. Näin lapsi saa rauhassa harjoitella huolehtimaan omista vaatteistaan ja säähän sopivasta vaatetuksesta aikuisen tuella. Ruokailutilanteet toimivat myös opetustilanteina. Lapset oppivat hyviä tapoja, omatoimisuutta ja tutustuvat samalla erilaisiin makuihin. Viikoittain vaihtuvat apulaisparit auttavat aikuista pöytien kattamisessa, ruuan esille laittamisessa sekä ruokailujen päätteeksi ruoka-astioiden viemisestä takaisin kärryyn. Aikuiset toimivat esimerkkiruokailijoina ja omalla esimerkillään kannustavat lapsia oikeissa ruokailutavoissa. Lapset saavat itse ottaa ruokaa sen verran kun ajattelevat jaksavansa syödä, voitelevat leivät ja kaatavat juoman itse lasiin. Syömispakkoa ei ole, mutta pyrimme että kaikkea maistellaan. Jokaisella lapsella on velvollisuus huolehtia omalta osaltaan rauhallisesta ilmapiiristä ruokailun aikana ja antaa näin kavereillekin ruokarauha. Hygieniasta huolehditaan ja tartuntatautien leviämistä hillitään esim. säännöllisellä käsien pesulla. Kädet pestään aina kun tullaan päiväkotiin, ja ennen ruokailuja. Lapset saavat xylitolipastillin aamupalan, lounaan ja välipalan jälkeen. Ruokailun jälkeen Omenatarhan esikoululaiset viettävät lepohetken päiväkodin salissa. Lepohetki on lapsen kehityksen ja aivojen toiminnan kannalta tärkeä hetki saada rauhoittua ja antaa tilaa omille ajatuksille. Lapset saavat aluksi rauhallisen musiikin soidessa lukea ja katsella rauhassa sarjakuvalehtiä, jonka jälkeen aikuinen lukee vielä sadun. Lapsilla on mahdollisuus levätä tai nukkua n. 13:45 asti. Jos uni ei ole tullut voi nousta ylös n. 13:00, jolloin lapsille on mahdollisuus touhuilla ns. hiljaisen hetken tekemisiä. Omenatarhan esiopetuksessa on käytössä esiopetuskirja, Pikku Metsä. Tehtäviä tehdään erikokoisissa pienryhmissä, toisinaan tehtäviä tehdään myös koko ryhmällä yhtä aikaa. Näin opetellaan toimimaan erikokoisissa ryhmissä. Pienryhmätoiminta on erottamaton osa esikouluryhmän toimintaa Matemaattiset ilmiöt ovat mukana esikoululaisten jokapäiväisessä elämässä. Lapset rakentelevat, hahmottavat, laskevat, mittailevat, vertailevat ja ratkaisevat kaiken aikaa pieniä pulmia. Myös erilaiset pelin kehittävät matemaattisten taitojen oppimista. Päivittäin lapset katsovat kalenterista päivän, kuukauden ja vuoden ja näin oppivat aikamääreitä. Esikouluvuoden aikana tutustutaan myös kelloon (tasatunnit ja puolet tunnit) ja geometrisiin peruskäsitteisiin kuten ympyrä, kolmio, neliö ja suorakulmio. Myös luokittelu ja vertailu tulevat tutuksi. Samoin opetellaan käsitteitä enemmän, vähemmän, alla, päällä, takana, sivulla, isompi, pienempi jne. Vertailemme myös asioita ja esineitä värin, muodon, koon ja määrän mukaan. Samalla opitaan uusia käsitteitä kuten enemmän, vähemmän, isompi ja pienempi. Esikouluvuoden aikana lapsille tulee tutuksi numeromuodot ja kymmenjärjestelmä ja lapset oppivat yhdistämään lukumäärän ja numeron vastaavuuden. Kielellinen tietoisuus on läsnä kaiken aikaa esiopetusryhmässä. Se kehittyy leikin, keskustelun, puhumisen, kuuntelun, lukemisen, kirjoittamisen avulla. Lapsille luetaan päivittäin paljon kirjoja, joka kehittää lapsen kuuntelutaitoa, muistia ja mielikuvitusta. Lapset saavat itse kertoa asioita omasta arjestaan ja samalla muut lapsen opettelevat kuuntelemaan ja odottamaan omaa vuoroaan. Lasten kanssa myös runoillaan, riimitellään, tavutellaan ja leikitellään sanoilla ja kirjaimilla. Lapsia tutustutaan kirjaimiin monin erilaisin keinoin. Kielellisen tietoisuuden kehittyessä lapsi kiinnostuu myös itse

11 11 lukemisesta ja kirjoittamisesta, mutta varsinaisesti esikoulussa ei opeta lapsia lukemaan ja kirjoittamaan. Jotkut lapset oppivat kuitenkin jo esikouluvuoden aikana lukemaan ja kirjoittamaan. Heille annetaan mahdollisuus kehittää osaamistaan antamalla heille pieniä luku- ja kirjoitustehtäviä arjessa. Esikoululaisten kanssa pyritään tekemään läheisiin, upeisiin harjumaisemiin usein retkiä. Tavoitteena on opettaa lapsi kunnioittamaan luontoa ja elämää ympärillään. Eskarit seuraavat luontoa eri vuodenaikoina. Näin lapselle tulee omakohtaisesti tutuksi vuodenaikojen vaihtelut. Samalla mietitään ja tutkitaan niiden vaikutusta luontoon ja ihmisiin esim. tarkkailemalla lämpötilan vaihteluita ja niiden vaikutuksia kasveihin, eläimiin ja ihmisiin sekä veden eri olomuotoihin. Retkillä kiinnitetään huomiota myös ympäristön esteettisyyteen. Ympäristö- ja luonnontieto kulkee varhaiskasvatuksen päivittäisessä toiminnassa mukana havainnointina, erilaisina tutkimuksina ja toimintatapoina. Esikouluvuotena teemme lasten kanssa retkiä myös ympäri kotikuntaan, tutustuen mm. keskustaan, kirkkoon ja muihin lähellä oleviin luonto- ja kulttuuripaikkoihin, kuten kirjastoon. Esiopetuksen oppilashuolto Omenatarhassa Omenatarhan päiväkodissa oppilashuoltoa toteutetaan Kangasalan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja sen periaatteita noudattaen: Esiopetuksen oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Esiopetuksen oppilashuolto on muun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuollollista jatkumoa. Sillä edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria ja varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus. Työtä ohjaa luottamuksellisuus, lapsen ja hänen huoltajansa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tiedonsaantia ja salassapitoa koskevat lait ja säännökset. Esiopetuksen oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Esiopetusvuoden aikana lapsi luo ystävyyssuhteita ja oppii toimimaan ryhmän jäsenenä. Aikuisen tehtävä on luoda lapselle turvallinen, oppimista ja terveyttä edistävä oppimisympäristö. Aikuinen toimii oppimisen kannustajana ja tukijana mahdollisissa oppimis- ja muissa vaikeuksissa. Tavoitteena on lapsen kehityksen ja oppimisen esteiden varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Esiopetuksen oppilashuolto pyrkii osaltaan varmistamaan kaikille tasavertaisen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuuden. Oppilashuollolliset palvelut kuuluvat kaikille esioppilaille. Esiopetuksen oppilashuoltoryhmään kuuluu Omenatarhan päiväkodissa päiväkodin johtaja, esiopettaja sekä konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, tarvittaessa myös lapsen huoltaja. Ryhmä käy syksyllä läpi esiopetukseen osallistuvien lasten tuentarpeet, tarjottavan tuen ja ohjauksen. Keväällä ryhmä arvioi toimenpiteiden onnistumista ja välittää oppilaista tiedot koulujen oppilashuoltoryhmille esiopetuksen tiedote koulutulokkaasta lomakkeen välityksellä. Esiopettaja täyttää ja käy tämän lomakkeen läpi yhdessä lapsen huoltajan kanssa. Tarvittaessa ryhmä kokoontuu myös toimintakauden kuluessa. Lapsiyksilöä koskevissa oppilashuollon kokouksissa voivat olla läsnä ainoastaan ne henkilöt, joille lapsen opetus ja ohjaus välittömästi kuuluvat.

12 12 6. Yksilöllinen tuki Lapsi voi tarvita tukea kehityksen eri osa-alueilla eripituisia aikoja. Päivähoidossa lapsen tukeminen aloitetaan heti, kun tuen tarve havaitaan. Yhdessä vanhempien ja muiden lapsen hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen osallistuvien tahojen kanssa lapselle laaditaan erityisen tuen suunnitelma. Suunnitelmassa pohditaan lapsen vahvuuksia ja tuen tarpeita sekä lapsen tukemiselle asetettavia tavoitteita ja menetelmiä. Tavoitteet ja menetelmät tukevat lapsen kehitystä ja niiden avulla pyritään helpottamaan arjen eri tilanteissa selviämistä. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti ympäristölle ja aikuisten toiminnalle. Lapsen tukemisen lähtökohtana ovat aina lapsen vahvuudet ja lapsen huomioiminen positiivisin keinoin. Vaikka tavoitteet ja tuki ovat yksilöllisiä, ovat menetelmät lapsen sosiaalisia suhteita ja osallisuutta tukevia. Ryhmissä käytettävistä erityiskasvatuksen menetelmistä, kuten selkeästä struktuurista ja päivärytmistä, pienryhmätoiminnasta, kuvakommunikaatiosta ja viittomista hyötyy koko lapsiryhmä. Omenatarhan päiväkodissa toimii tällä hetkellä kaksi integroitua erityisryhmää, joissa lasten tukemiseen käytetään vielä tavallistakin enemmän aikaa ja keinoja. Ryhmään on sijoitettuna sekä erityistä tukea tarvitsevia lapsia että ns. vertaislapsia. Nämä vertaislapset ovat ryhmässä antamassa malleja ja esimerkkiä toimimisesta erilaisissa päivän tilanteissa ja tehtävissä. Näiden ryhmien henkilökuntaan kuuluu neljä henkilöä; varhaiskasvatuksen erityisopettaja, lastentarhanopettaja, päivähoitaja sekä ryhmäavustaja. Myös muissa lapsiryhmissä lasten yksilöllisen kehityksen tukeminen on huomioitu toiminnassa. On hyvä muistaa, että jo lapsen varhaiskasvatus sinällään kaikkine päivittäisine toimintoineen on yksi kuntoutuksen ja tukemisen muoto eli erottamaton osa yleistä tukea. Omenatarhan päiväkodin ryhmien ja henkilökunnan apuna ja käytettävissä on myös yksi konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Hän osallistuu säännöllisesti ryhmien arkeen ja toimintaan auttaen ja ohjaten sekä ryhmien lapsia että henkilökuntaa. Myös talon ryhmissä toimivat erityisopettajat ovat henkilökunnan käytettävissä ja avustavat tarvittaessa. 7. Toiminnan kehittäminen: suunnittelu-, dokumentointi- ja arviointikäytännöt Suunnittelu: Omenatarhan päiväkodissa toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan monessa eri yhteydessä ja eri tavoin. Päiväkodinopettajien työaikaan sisältyy nimenomaan toiminnan suunnittelua varten varattua aikaa. Ryhmien viikoittaisissa tiimipalavereissa arvioidaan mennyttä viikkoa ja toimintaa sekä suunnitellaan ja tarkennetaan tehtyjä suunnitelmia tulevaa viikkoa ajatellen. Myös koko päiväkodin yhteisessä viikkopalaverissa käsitellään tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan talon toimintaa ja siihen liittyviä asioita. Suunnittelun pohjana ja työkaluna käytetään talon arvoja, talon varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä hyödynnetään myös vanhempien palautetta ja ajatuksia. Toimintavuoden kuluessa järjestämme erilaisia suunnittelu- ja arviointipäiviä ja iltoja. Kauden alussa ryhmät asettavat omia tavoitteitaan ja toiminnan sisältöjä sekä toteuttamiskeinoja ryhmän lasten

13 13 ikärakenteen ja kehitystason mukaisesti. Myös lasten omilla varhaiskasvatussuunnitelmilla on tärkeä merkitys ja ryhmien toiminta pohjautuu myös niiden kautta esiin nousseisiin toiveisiin ja tavoitteisiin. Dokumentointi: Jokainen ryhmä on valinnut oman tapansa dokumentoida arkista toimintaansa ja tehdä sitä näkyväksi lasten vanhemmille. Käytössä on erilaisia tapettikirja päiväkirjoja, tänään olemme tiedotteita ym. Jokaisen ryhmän eteisestä löytyy viikko-ohjelma, josta selviää kunkin viikon aikana tulevat tapahtumat. Toiminnan suunnittelu kirjataan erillisiin suunnitteluvihkoihin sekä viikkotasolla että myös pidemmällä aikavälillä. Kun toteutunutta toimintaa arvioidaan, on tämän vihkon avulla helppo arvioida toteutuiko suunniteltu toiminta ja kuinka se toteutui. Dokumentoinnin myötä kuluneisiin viikkoihin ja niiden toteutumiseen ja suunnitelman toimivuuteen on helppo palata myöhemminkin. Dokumentointia tapahtuu myös valokuvien, erilaisten kädentöiden sekä reissu- ja havainnointivihkojen kautta. Omenatarhan yksi tämän hetken tavoite onkin juuri ryhmien toiminnan dokumentoinnin ja havainnoinnin kehittäminen ja sen ottaminen jokapäiväiseksi tavaksi toimia. Päivittäiset havainnot ja niiden kirjaaminen auttavat arvioimaan lasten ja ryhmän toiminnan kehittymistä ja muuttumista vuosien kuluessa. Vuosittaisista varhaiskasvatuskeskusteluista vanhempien kanssa kertyy myös arvokasta tietoa ja havaintoja sekä ajatuksia lasten elämästä päiväkodissa. Arviointi ja kehittäminen: Omenatarhan päiväkodissa pyrimme jatkuvasti parantamaan ja kehittämään toimintaamme niin menetelmien, tilojen käytön kuin sisällönkin osalta. Kuukausittain kokoontuvassa pedagogisessa työryhmässä luodaan ja tarkennetaan päiväkodin tavoitteita, avataan meille tärkeitä asioita ja mietitään keinoja niiden entistä parempaan toteutukseen ja näkymiseen arkisessa työssä. Työryhmän kautta ajatukset siirtyvät tiimien käyttöön ja mietittäväksi. Liikenne on kahdensuuntainen eli myös eri ryhmistä esiin nousseita asioita käsitellään ja mietitään työryhmässä. Tavoitteena on sujuva toiminnan arviointi, kehittäminen ja eri ammattiryhmien rakentava vuoropuhelu. Ammattiryhmien omat palaverit antavat mahdollisuuden keskusteluun ja yhteisen problematiikan jakamiselle ja ratkaisumallien/hyvien käytänteiden jakamiselle. Henkilökunnan yhteisissä koulutusilloissa saamme luotua vielä suuremman foorumin asioiden käsittelyä ja keskustelua varten. Näin saadaan koko henkilökunta puhaltamaan yhteen hiileen ja jokainen pääsee sanomaan mielipiteensä ja myös vaikuttamaan yksikön toimintaan. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuu kuluneen kauden arviointi. Heti vuodenvaihteen jälkeen pidetään koulutusilta, jossa tiimit arvioivat omien, syksyllä asettamiensa tavoitteiden toteutumista sekä miettivät muutenkin oman toimintansa hyviä puolia sekä mahdollisia muutoksen/kehittämisen tarpeita. Kauden päättyessä touko-kesäkuussa pidetään koko päivän mittainen arviointi, jossa peilataan koko kautta taaksepäin. Arvioinnin kohteena ovat oman ryhmän lisäksi koko talon toiminta ja sen eri osiot, sisältäen sekä pedagogiset asiat että kaikki käytännön eri asiat. Molemmat arvioinnit tehdään luonnollisesti kirjallisena. Seuraavaa kautta aloitettaessa on kevään arviointipäivän materiaali hyvänä pohjana keskustelulle ja uuden kauden toiminnan suunnittelulle ja tavoitteiden asettamiselle. Tulevaisuus: Haluamme olla edelleen kehittämässä ja vahvistamassa arkiseen elämään ja sen eri tilanteiden tarjoamaan oppimiseen sekä leikin suureen merkitykseen voimakkaasti pohjaavaa

14 14 pedagogiikkaa. Tähän kuuluu niin fyysisen ympäristön kuin jokaisen oman asenteen ja koko toiminnan perusajatuksen jatkuva arviointi, dokumentointi sekä uusien ajatusten ennakkoluuloton käyttöönotto ja kokeileminen. Haluamme olla jatkossakin leikkiä, arkisia tilanteita ja arvoja vahvasti esillä pitävä, ihmisten erilaisuuden huomioiva ja sitä arvostava, kehittyvä päiväkoti, niin lasten, vanhempien kuin henkilökunnankin mielestä! Omenatarhan päiväkodissa arki on juhlaa ja leikistä ei tingitä!! ILOJUTTU Kikata, räpätä, höpsötä, naura. Villinä veivaa, leiki ja laula. Miks pitäisi tattina hiljaa istua, hiipiä ja kuiskata kurtussa kulmat? Ehtiihän sitä aikuisena aivan kyllikseen fiksua esittää, viisaita veistellä. Nauretaan varpaat kippurassa, keksitään hauskoja vitsejä, kutitellaan, hihitellään, opetetaan se aikuisille -Marita Kalijärvi

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Sivistyskeskus/ Varhaiskasvatus

KANGASALAN KUNTA Sivistyskeskus/ Varhaiskasvatus Pikkolan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 15.9.2017 Pikkolan päiväkoti, Riihikuja 5, 36200 Kangasala Päiväkodinjohtaja Soile Kaari, 050-5975 716 Päiväkodissamme työskentelee: 6 päiväkodinopettajaa

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli 2017-2018 TERVETULOA VY KOLKKA-TANELIIN! Päiväkodit Kolkka ja Taneli ovat toimineet yhdessä varhaiskasvatusyksikkönä 1.8.2017 alkaen. Kolkassa

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Koulun/päiväkodin nimi: Opettaja: Osoite: Puhelin: lapsen kuva Lapsen nimi: Äidin nimi: Isän nimi: Kotipuhelin: Työpuhelin (äiti): (isä): Minun esikouluni, piirtänyt 2 Esiopetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna 2017-2018 Sisältö Toimintakausi 2017-2018 3 Toimintakulttuuri 4 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 5 Leikkiin ja vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatussuunnitelma Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista ja edistää lapsen ja hänen perheensä hyvinvointia Pyhäjärven

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Yhdessä keskustellen luomme avoimen ja vuorovaikutuksellisen ilmapiirin lasten, vanhempien ja työntekijöiden välille. Toimintakulttuurimme

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 21.8.2012 Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämän mukaan meillä toimitaan: Haluamme kasvattaa yhdessä vanhempien kanssa tasapainoisia, toiset huomioonottavia, suvaitsevaisia ja ristiriitojakin

Lisätiedot