CRANE PLASTICS SIDING LLC EXTERIOR PORTFOLIO BY CRANE ALKUPERÄISEN OMISTAJAN ELINIKÄINEN RAJOITETTU TAKUU TAKUUILMOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CRANE PLASTICS SIDING LLC EXTERIOR PORTFOLIO BY CRANE ALKUPERÄISEN OMISTAJAN ELINIKÄINEN RAJOITETTU TAKUU TAKUUILMOITUS"

Transkriptio

1 Takuutiedot CRANE PLASTICS SIDING LLC EXTERIOR PORTFOLIO BY CRANE ALKUPERÄISEN OMISTAJAN ELINIKÄINEN RAJOITETTU TAKUU TAKUUILMOITUS Crane Plastics Siding LLC:n, joka toimii markkinoilla nimellä Exterior Portfolio by Crane (jäljempänä Valmistaja ), valmistamat vinyylimuoviset rakennustuotteet valmistetaan käyttämällä parhaita raaka-aineita sekä korkeatasoista työtä ja tuotantotekniikoita. Valmistaja takaa, että tämän takuun kattamat CRANE VINYL SIDING -paneelit eivät asennuksen jälkeen hilseile, kupli, kolhiinnu tai ruostu valmistusvirheiden tai meri-ilmalle altistumisen (suolaroiskeet) vuoksi. Tämä alkuperäisen omistajan elinikäinen rajoitettu takuu (jäljempänä Takuu tai Takuuehdot ) annetaan yksinomaan ja erityisesti sellaiselle talonomistajalle/-omistajille, joka alun perin on hankkinut tämän Takuun kattaman CRANE VINYL SIDING -paneelin. Mikäli CRANE VINYL SIDING -paneelit asennetaan uuteen asuintaloon, jota varten rakentaja on CRANE VINYL SIDING -paneelit alun perin hankkinut, takuu koskee ja sen on voimassa alkuperäisen omistajan ja asuintalon haltijan hyväksi. Silloin kun on kyse asuinrakennuksesta, takuun haltijaa kutsutaan näissä takuuehdoissa Asuintalon omistajaksi. Mikäli CRANE VINYL SIDING -paneelit asennetaan uusiin kaupallisiin rakennuksiin, kuten asunto-osakeyhtiöihin, kerros- ja rivitaloihin, Takuu kattaa ja on voimassa ainoastaan alkuperäisen kaupallisen rakennuksen omistajan hyväksi ( Kaupallinen omistaja ). Takuu kattaa myös tilanteet, joissa CRANE VINYL SIDING -paneelit olivat alun perin rakentajan hankkimat. TAKUUAIKA CRANE VINYL SIDING -paneeleille myönnetään takuu Asuintalon omistajan koko eliniäksi (eli hänen kuolemaansa saakka), mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että Asuintalon omistaja pysyy keskeytyksettä omistajana ja ko. talon ensisijaisena käyttäjänä. Silloin kun Asuintalon omistaja lakkaa olemasta ensisijainen käyttäjä myynnin tai hallinnansiirron vuoksi tai kun Asuintalon omistaja muuttaa rakennuksen sijoitus- tai vuokra-asunnoksi, tämä Takuu muuttuu automaattisesti uudeksi 60 vuotta voimassa olevaksi suhteellisesti jakautuvaksi rajoitetuksi takuuksi. Tämän uuden takuun takuuaika alkaa alkuperäisestä asennuspäivästä. (60 vuoden suhteellisesti jakautuva takuu selitetään jäljempänä näissä Takuuehdoissa.) Takuuehtojen kohdassa Normaali haalistuminen kuvattu takuu ei sisälly 60 vuoden takuun ehtoihin. Kaupallisen rakennusten, kuten asunto-osakeyhtiöiden, kerros- ja rivitalojen yms. osalta takuuaika on 60 vuotta, suhteellisesti jaettuna. Ensimmäisen viiden (5) vuoden aikana CRANE VINYL SIDING -paneelin alkuperäisestä asennuspäivästä lukien, Valmistaja, oman valintansa mukaan, joko korjaa tai korvaa virheellisiksi katsotut CRANE VINYL SIDING -paneelit näiden Takuuehtojen mukaisesti ilman, että Kaupalliselle omistajalle aiheutuu kustannuksia. Kuudentena vuonna alkuperäisestä asennuspäivästä Valmistaja kattaa yhdeksänkymmentä (90) prosenttia takuuseen liittyvistä kustannuksista näiden Takuuehtojen mukaisesti. Sen jälkeen seitsemäntenä ja niin edelleen aina kahdenteentoista vuoteen saakka alkuperäisestä asennuspäivästä lukien Valmistajan osuus takuun aiheuttamista kustannuksista laskee kymmenen (10) prosenttiyksikköä vuodelta, kunnes kolmantenatoista ja neljäntenätoista vuotena alkuperäisen asennuspäivän jälkeen Valmistajan vastuulla on kaksikymmentä (20) prosenttia mainituista kustannuksista. Viidentenätoista vuotena alkuperäisestä asennuspäivästä Valmistajan osuus takuun aiheuttamista kustannuksista laskee kymmeneen (10) prosenttiin, missä se pysyy jäljellä olevat neljäkymmentä viisi (45) vuotta rajoitetun takuun kuudenkymmenen (60) vuoden kokonaistakuuajasta. Takuuaika ei pidenny minkään takuukorjauksen tai korvaavan paneelin asennuksen vuoksi.

2 TAKUUN SIIRTÄMINEN Tämän Takuun kattaman rakennuksen hallinnan siirryttyä uudelle omistajalle kaupan johdosta tai muutoin, uusi omistaja voi saada alkuperäisen Asuintalon omistajan takuun sijasta rajoitetun takuun 60 vuodeksi. Takuu jakautuu suhteellisesti alkuperäisestä asennuspäivästä lukien. Edellytyksenä takuun siirtymiselle on, että uusi omistaja asuu rakennuksessa keskeytyksettä. (60 vuoden suhteellisesti jakautuva takuu on selitetty edellä näissä Takuuehdoissa). Takuun siirtyminen edellyttää, että uusi omistaja täyttää ja palauttaa näiden Takuuehtojen liitteenä olevan siirtokortin 30 vuorokauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Siirtokortti on saatavilla myös osoitteessa ja Julkisivutukku Oy lomakkeet kohdasta. Mikäli Asuintalon omistaja muuttaa muualle, mutta pitää rakennusta vuokralla taikka mikäli uusi omistaja ostaa rakennuksen sijoitusmielessä tai laittaa sen vuokralle, tämä Takuu muuttuu alkuperäisen Asuintalon omistajan takuun sijasta automaattisesti 60 vuoden suhteellisesti jakautuvaksi takuuksi, alkaen alkuperäisestä asennuksesta. (60 vuoden suhteellisesti jakautuva takuu on selitetty edellä näissä Takuuehdoissa). Takuuehtojen kohdassa Normaali haalistuminen kuvattu takuu ei koske siirrettyä takuuta. Toissijaisille (tai tuleville) siirronsaajille, mukaan lukien toissijainen vuokratuloa tuottavan omaisuuden ostaja, ei ole olemassa takuuta. Mikäli alkuperäinen Kaupallinen omistaja myy tai muutoin siirtää kaupallisen rakennuksen kolmannelle, tämä Takuu päättyy. TAKUUN RAJOITUKSET LUKUUN OTTAMATTA NÄISSÄ TAKUUEHDOISSA MAINITTUA VALMISTAJA EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISTA TAKUUTA TAI KORVAUSTA. KAIKKI TÄLLAISET TAKUUT TAI KORVAUKSET OVAT PÄTEMÄTTÖMIÄ JA POISSULJETTU TÄSSÄ LIIKESUHTEESSA. SUULLISET SOPIMUKSET EIVÄT SYNNYTÄ OIKEUTTA TAKUUKORVAUKSIIN. MIKÄLI ASUINTALON TAI KAUPALLISELLA OMISTAJALLA EI OLE JÄLJENNÖSTÄ ALKUPERÄISESTÄ TUOTTEEN ASENNUSAJANKOHTANA VOIMASSA OLLEISTA TAKUUEHDOISTA EIKÄ KÄYTETTÄVISSÄ OLE MUITAKAAN TODISTEITA TUOTTEEN ASENNUSAJANKOHDASTA, SOVELLAMME TUOTTEESEEN TAKUUTA, JOKA ON VOIMASSA TAKUUKORVAUSTEN HAKEMISHETKELLÄ. VALMISTAJAN VASTUU RAJOITTUU VAIN JA AINOASTAAN ERIKSEEN NÄISSÄ TAKUUEHDOISSA MAINITTUIHIN VELVOLLISUUKSIIN, EIKÄ VALMISTAJA OLE MISSÄÄN TILANTEISSA VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NE ENNUSTETTAVISSA VAI EI, JOHTUVATKO NE NIMENOMAISEN TAI HILJAISEN TAKUUN RIKKOMISESTA TAI LAIMINLYÖNNISTÄ, SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, PETOLLISESTA MENETTELYSTÄ, HARHAANJOHTAMISESTA, HUOLIMATTOMUUDESTA, ANKARASTA TAI MUUSTA TUOTTAMUSVASTUUSTA, LUKUUN OTTAMATTA TILANTEITA, JOISSA PAKOTTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ TÄLLAISEN VASTUURAJOITUKSEN KIELTÄÄ. VALMISTAJAN VASTUU VIALLISTEN TUOTTEIDEN OSALTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VOI YLITTÄÄ TÄLLAISTEN TUOTTEIDEN KORJAUS- TAI VAIHTOKUSTANNUKSIA TAI OSTOHINNAN PALAUTTAMISTA, ALEMPANA KUVATUIN TAVOIN. Joidenkin (USA:n) osavaltioiden laki ei salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen sulkemista pois takuun piiristä, joten yllä mainittu ei välttämättä koske juuri sinua. Tämä takuu antaa sinulle tietyt lailliset oikeudet, joiden lisäksi sinulla saattaa asuinmaasi (oikeusjärjestyksen) tai (USA:ssa) -osavaltiosi lakien perusteella olla muitakin oikeuksia. YHDELLÄKÄÄN TYÖNTEKIJÄLLÄ, EDUSTAJALLA TAI MUULLAKAAN TAHOLLA EI OLE VALTUUKSIA HYVÄKSYÄ VALMISTAJAN NIMISSÄ MINKÄÄNLAISIA MUITA VASTUITA, KUIN NE, JOTKA NÄISSÄ TAKUUEHDOISSA ON MAINITTU.

3 LISÄTIETOJA RAJOITETUN TAKUUN PIIRIIN KUULUVISTA ASIOISTA Normaali haalistuminen Sään vaikutuksille altistumisen voidaan odottaa aiheuttavan asteittaista ja tasaista värin muuttumista (normaali haalistuminen). Sen määrä voi vaihdella talon maantieteellisen sijainnin ja seinän altistumisen mukaan. Valmistaja takaa, että CRANE VINYL SIDING -paneelit eivät muuta väriä yli 4:ää Valmistajan määrittelemää vakioyksikköä ajanjaksolla, joka edeltää mitä tahansa siirtoa siltä Asuintalon tai Kaupalliselta omistajalta, jolle paneelit alun perin asennettiin. Tietyillä seinän alueilla esiintyvä haalistuminen, joka vaihtelee merkittävästi paneelista toiseen (shakkilautailmiö), katsotaan viaksi ja korvataan näiden Takuuehtojen mukaisesti. Tumman ruskea väri on erityisen herkkä haalistumaan, eikä takuu kata tätä väriä (Musket Brown-soffit) seinissä käytettynä. Haalistuvien materiaalien normaaleihin ominaisuuksiin kuuluu, että niissä on häiritsemätön värivivahde-ero paneelien liitoskohdan (tai varjoon jäävän alueen) sekä räystään ja liepeen alla. Myös uuden, asennettavan ja alkuperäisen paneelin välillä voi esiintyä värieroa, mutta tällaisen värieron ei katsota merkitsevän paneelin virheellisyyttä. Tavallinen haalistumista koskeva takuu ei ole siirrettävissä. Maalin hilseily Valmistaja takaa, että CRANE VINYL SIDING -paneelien maalit eivät hilseile tavalla, joka saattaisi aiheuttaa pintojen värimuutoksia. Tuotteiden yhtenäisyys Valmistaja on testannut CRANE VINYL SIDING -paneelit laajamittaisesti jäätymis-, sulamis- ja lämpenemissyklimenetelmällä varmistaakseen paneelien ominaisuudet. Siinä tapauksessa, että CRANE VINYL SIDING -paneelit oikeasta asennuksesta huolimatta vääntyvät tai rakoilevat laajenemisen ja kutistumisen vaikutuksesta tavalla, joka vaikuttaa negatiivisesti tuotteen ominaisuuksiin, Valmistaja korvaa vahingoittuneiden tuotteiden vaihdon mukaan lukien materiaali- ja työkustannukset. TAKUUKORVAUKSEN HAKEMINEN Täytä takuukorvausvaatimuslomake kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun havaitset valmistusvirheen tai epäilet sellaista. Lomake löytyy osoitteesta alasivulta Asiakaspalvelu. Lähetä täytetty lomake osoitteeseen: Suomen Julkisivutukku Uudenkartanontie Uusikartano tai Exterior Portfolio by Crane Attn: Warranty Department 1441 Universal Road Columbus, OH Takuukorvaushakemukseen on liitettävä todiste tuotteen ostamisesta tai omistajuudesta (ja mahdollisesti myös tuotenäyte), todisteet CRANE VINYL SIDING -paneelien asennuspäivästä, valokuvia kodista sekä kuvaus virheestä ja luettelo kaikista tuotteista, joissa virhettä esiintyy. Jos haet takuukorvausta haalistumisen perusteella, sinun on toimitettava näyte haalistuneesta paneelista. Ennen paneelien iskunkestävyyteen liittyvien takuukorvaushakemusten lopullista käsittelyä sinun on toimitettava meille todisteet korvaushakemuksen tekemisestä vakuutusyhtiöllesi sekä vakuutusyhtiösi päätös. Valmistaja saattaa pyytää myös lisätietoja. Kaikki takuukorvaushakemuksen tekemisestä ja Valmistajan pyytämien lisätietojen ja materiaalinäytteiden toimittamisesta Asuintalon tai Kaupalliselle omistajalle aiheutuvat kustannukset jäävät Asuintalon tai Kaupallisen omistajan vastuulle. Valmistaja tutkii korvausvaatimuksen sekä

4 vialliseksi väitetyn materiaalin. Jos Valmistaja päätyy siihen, että vika kuuluu takuun piiriin, se päättää kohtuullisen ajan kuluessa tarkastuksen tekemisestä, vaihdetaanko vai korjataanko CRANE VINYL SIDING -paneelit ja sitoutuu korvaamaan myös etukäteen vahvistetut materiaali- ja työkustannukset. Korjauksen tai vaihdon sijaan Valmistaja voi halutessaan maksaa omistajalle takaisin hänen CRANE VINYL SIDING -paneeleista ja tarvikkeista maksamansa summan sekä kohtuulliset asennuskustannukset. Kun korvausvaatimus on hyväksytty ja jos Valmistaja päättää antaa etusetelin materiaali- ja/tai työkustannuksia varten tai suorittaa Asuintalon tai Kaupalliselle omistajalle korvausta takuukorvausvaatimuksen perusteella, Valmistaja edellyttää että Asuintalon tai Kaupallinen omistaja vapauttaa Valmistajan vastuusta kyseisen korvausvaatimuksen suhteen. Valmistajan korvausvelvollisuus minkä tahansa takuun rikkomisesta on rajattu edellä mainittuihin korvauksiin. Tämän takuun piirissä ei ole käytössä mitään epävirallista riitojenratkaisumekanismia. HOITO JA YLLÄPITO Vaikka CRANE VINYL SIDING -paneelit on valmistettu ensiluokkaisista, pitkäikäisistä ja kestävistä materiaaleista, muiden materiaalien tavoin niiden ominaisuudet säilyvät parhaiten, kun ne pidetään puhtaana ja vapaana vierasainekerrostumista. Poista teollisuuspäästöjen, ilmansaasteiden, sienten ja ruosteen aiheuttamat tahrat huolellisesti puhdistukseen riittää yleensä rakenteellisen seinän huuhtelu vedellä säännöllisin väliajoin. Jos Ostaja laiminlyö CRANE VINYL SIDING -paneelien säännöllisen puhdistuksen ja paneelin pintaan pääsee muodostumaan haitallisia kertymiä, seinän puhdistaminen ja sen ulkonäön palauttaminen alkuperäiseen kuntoon saattaa muodostua hankalaksi. Säännöllisen puhdistuksen laiminlyönnistä aiheutuvat ongelmat ja seinäpinnan puhdistaminen alkuperäiseen kuntoon ovat Asuintalon tai Kaupallisen omistajan vastuulla Valmistaja ja paneelit asentanut urakoitsija eivät vastaa niistä. POIKKEUKSET TAKUUSTA Tämä takuu ei kata vaurioita tai virheitä, jotka johtuvat talon runkorakenteiden tai paneloinnin viereisten pintojen liikkumisesta tai siirtymisestä, rakenteellisista vaurioista, tulipalosta, tuulesta, tulvista, salamoinnista tai muista luonnonvoimista (poikkeuksena vauriot, jotka nimenomaisesti kuuluvat tämän takuun piiriin), tahallisesta vahingonteosta ja kohtuuttomasta käytöstä, tapaturmasta, huolimattomuudesta tai haitallisille kemikaaleille, savukaasuille, ilmansaasteille, homeille ja sienille altistumisesta. Tämä takuu ei korvaa paneeleja, jotka ovat vääntyneet tai sulaneet altistuttuaan liialliselle kuumuudelle (kuten grillit tai ikkunoista, kattomateriaaleista, uima-altaista, asvaltista tms. heijastuva lämpö). Takuu mitätöityy, jos CRANE VINYL SIDING -tuotteet on asennettu väärin tai altistettu ennen asennusta sään haitallisille vaikutuksille. Myös tuotteen kanssa yhteen sopimattomien lisävarusteiden ja käyttö tai niiden asennus tavalla, josta on haittaa CRANE VINYL SIDING - paneelien toiminnalle, mitätöi takuun. CRANE VINYL SIDING -paneelien maalaaminen tai muunlaisten muutosten tekeminen paneelien pintaan mitätöi takuun. Kaikenlainen CRANE VINYL SIDING -paneelien korjaus tai vaihto ilman Valmistajan kirjallista etukäteistä suostumusta mitätöi takuun. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tuotteisiin muutoksia tai lopettaa tuotteiden valmistus mukaan lukien oikeudet tyyli- ja värivalikoiman muutoksiin ilman, että Valmistaja on niistä vastuussa alkuperäiselle Omistajalle tai uudelle omistajalle, jolle takuu on näiden takuuehtojen mukaisesti siirretty. Mikäli edellä mainittu tietyn tuotteen valmistuksen lopettaminen tai tyyli- tai värivalikoiman muutokset aiheuttavat sen, ettei takuun piiriin kuuluvaa tuotetta ole saatavilla, Valmistajalla on oman harkintansa mukaan oikeus korvata se toisella tuotteella tai korvata tuotteen vaihdosta aiheutuvat kustannukset. Liitteenä olevan alkuperäisen ostajan / Asuintalon omistajan tunnistuskortin palauttaminen ei ole edellytyksenä tämän, Valmistajan myöntämän takuun voimassaololle. Se on kuitenkin kätevin tapa todistaa alkuperäisen ostajan/asuintalon omistajan henkilöllisyys ja CRANE VINYL SIDING -paneelien asennuspäivä. Valmistaja toivoo, että Asuintalon omistaja tai Kaupallinen omistaja täyttää tunnistuskortin ja toimittaa sen Valmistajalle tuotteiden asennushetkellä. Voit myös rekisteröidä takuun osoitteessa Valmistaja pidättää itsellään oikeuden antaa toimeksianto Valmistajalle kuuluvien takuukorjausten hoitamisesta jollekin itsenäiselle yritykselle, jälleenmyyjälle, urakoitsijalle, asentajalle tai jakelijalle. MUUTA Tämä kirjoitettu teksti on osapuolten lopullinen tahto koskien heidän välistään takuusopimusta ja se on täydellinen ja muut takuuseen liittyvät ehdot poissulkeva korvaten kaikki aikaisemmat sopimukset tai ilmoitukset, niin suulliset kuin

5 kirjalliset, sekä kaiken muun osapuolten välisen, tähän takuuasiaan liittyvän viestinnän. Tähän Takuuseen saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä ainoastaan Valmistajan ja alkuperäisen Asuintalon tai Kaupallisen omistajan tai sellaisen omistajan, jolle takuu on asianmukaisesti siirretty, allekirjoittamalla kirjallisella asiakirjalla. Yhdelläkään edustajalla, työntekijällä tai millään muulla taholla ei ole valtuuksia tehdä tähän Takuuseen mitään lisäyksiä, eivätkä mitkään sellaiset lisäykset sido Valmistajaa muilta osin, kuin mitä tässä takuussa on määrätty. Tämä takuu koskee kaikkia jälkeen tehtyjä tuoteostoja. Copyright 2010 Crane Plastics Siding LLC.

luettuna muun muassa arvonlisäverotunnisteen ja arvonlisäverosta vapauttavat asiakirjat.

luettuna muun muassa arvonlisäverotunnisteen ja arvonlisäverosta vapauttavat asiakirjat. IDEXX EUROPEN YLEISET MYYNTIEHDOT ( Ehdot ) 2010 versio ELLEI IDEXXIN VALTUUTTAMA EDUSTAJA OLE KIRJALLISESTI MUUTA NIMENOMAISESTI SOPINUT, KAIKKIIN IDEXX EUROPE B.V:N TAI MINKÄ TAHANSA LASKUSSA TAI TILAUSLOMAKKEESSA

Lisätiedot

Yleiset käyttöehdot. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Alankomaat ja kaikki sidosyritykset (yhdessä "TomTom")

Yleiset käyttöehdot. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Alankomaat ja kaikki sidosyritykset (yhdessä TomTom) Suomi Yleiset käyttöehdot TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Alankomaat ja kaikki sidosyritykset (yhdessä "TomTom") Sisällys 1 Soveltamisala... 3 2 Tilauksesi suoraan TomTomin

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1. OSAPUOLTEN OIKEUDELLINEN ASEMA: Yhdistyneitä kansakuntia ja urakoitsijaa kutsutaan jäljempänä myös osapuoliksi, ja:

Lisätiedot

YLEISET MYYNTIEHDOT - GEMALTO Oy

YLEISET MYYNTIEHDOT - GEMALTO Oy 1 YLEISET MYYNTIEHDOT - GEMALTO Oy 1 YLEISTÄ 1.1 Nämä :n, joka on Suomessa toimiva ja Suomen lakien mukaan järjestäytynyt yritys (jäljempänä "GEMALTO"), yleiset myyntiehdot koskevat tuotteita ja niihin

Lisätiedot

RAJOITETTU TAKUU. (i) korjata BlackBerry-laitteen veloituksetta käyttäen uusia tai kunnostettuja osia;

RAJOITETTU TAKUU. (i) korjata BlackBerry-laitteen veloituksetta käyttäen uusia tai kunnostettuja osia; RAJOITETTU TAKUU Kuluttajansuojalakien antamat lisäoikeudet. Jos asiakas on kuluttaja, hänellä voi olla tässä rajoitetussa takuussa mainittujen oikeuksien lisäksi myös muita (lakisääteisiä) oikeuksia (kuten

Lisätiedot

UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS

UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS Viimeksi päivitetty: 02.04.2013. 1. Esittely 1.1. Tämä Yhteistyökumppanisopimus(johon tästä lähtien viitataan nimellä Sopimus ) solmitaan Uniblue Systems Ltd:n (Orange

Lisätiedot

Järjestelmä- ja tuki- tiedot

Järjestelmä- ja tuki- tiedot Järjestelmä- ja tuki- tiedot Tietokoneen käyttöönotto Perustiedot Avun saaminen Myyntiehdot Rajoitetut takuut ja palautuskäytäntö Ohjelmiston käyttöoikeussopimus Turvallisuustiedot Ympäristötiedot Säädöstenmukaisuustiedot

Lisätiedot

VELUX TAKUU. VELUX Suomi Oy, Kuusikallionkuja 3 E, 02210 Espoo (tässä VELUX ) antaa loppukäyttäjälle1) seuraavan takuun:

VELUX TAKUU. VELUX Suomi Oy, Kuusikallionkuja 3 E, 02210 Espoo (tässä VELUX ) antaa loppukäyttäjälle1) seuraavan takuun: VELUX TAKUU Takuun soveltamisala VELUX Suomi Oy, Kuusikallionkuja 3 E, 02210 Espoo (tässä VELUX ) antaa loppukäyttäjälle1) seuraavan takuun: VELUX-takuu kattaa VELUX kattoikkunat ja asennustuotteet VELUX

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI: TÄMÄ ON SINUN JA SAP BUSINESSOBJECTSIN VÄLINEN OIKEUDELLINEN SOPIMUS MUKANA SEURAAVASTA SAP BUSINESSOBJECTSIN OHJELMISTOSTA, JOHON SAATTAA

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai

Lisätiedot

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa.

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Lisenssisopimus Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Huomaa: sopimuksen allekirjoitushetkellä

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen rajoitettu takuu ja tekninen tuki. Tämä takuu koskee alla määritettyjä tuotteita, jotka on ostettu 1. kesäkuuta 2003 jälkeen.

Maailmanlaajuinen rajoitettu takuu ja tekninen tuki. Tämä takuu koskee alla määritettyjä tuotteita, jotka on ostettu 1. kesäkuuta 2003 jälkeen. Tallennustuotteet Maailmanlaajuinen rajoitettu takuu ja tekninen tuki Tämä takuu koskee alla määritettyjä tuotteita, jotka on ostettu 1. kesäkuuta 2003 jälkeen. Yleiset ehdot TÄSSÄ ASIAKIRJASSA ERIKSEEN

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

Anvian laitetila- ja pilvipalveluiden erityisehdot yritysasiakkaille

Anvian laitetila- ja pilvipalveluiden erityisehdot yritysasiakkaille 1. Yleistä Näitä erityisehtoja sovelletaan kaikkiin Anvia Oyj:n tai sen konserniyhtiön (jäljempänä Toimittaja ) ja yritysasiakkaiden (jäljempänä Asiakas ) yhdessä osapuolet (jäljempänä Osapuolet ) välisiin

Lisätiedot

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa.

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Lisenssisopimus Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Huomaa: sopimuksen allekirjoitushetkellä

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI

BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI: TÄMÄ ON SINUN (JÄLJEMPÄNÄ "LISENSSINSAAJA") JA BUSINESS OBJECTSIN VÄLINEN OIKEUDELLINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI AVAAMALLA TÄMÄN OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. JOS HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT TOISEN HENKILÖN, YRITYKSEN

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

ASUS-takuutietolomake

ASUS-takuutietolomake ASUS-takuutietolomake FI9852 v5 Hra/Rva/Nti: Puhelinnumero: Osoite : Address: Sähköpostiosoite: Ostopäivämäärä: / / (PP/KK/VV) Myyjän nimi: Myyjän puhelinnumero: Myyjän osoite: Sarjanumero Tärkeää: Säilytä

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot