PERTUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERTUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 01.11.2011"

Transkriptio

1 PERTUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 PERTUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Toiminta-ajatuksemme: Tarjoamme laadukasta, vanhemmuutta tukevaa ja yksilöllistä päivähoitoa. Arvomme: TURVALLISUUS EMPAATTISUUS KIIREETTÖMYYS

3 VALTAKUNNALLISEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET Hyvinvoiva lapsi Toiset huomioon ottava lapsi Ikätason mukaisesti itsenäinen lapsi Näitä tavoitteita me Pertussa toteutamme mm. seuraavasti: keskustelemme vanhempien kanssa päivittäin ja pohdimme lapsen asioita tarkemmin vasu-keskusteluissa olemme aidosti läsnä vuorovaikutustilanteessa kohtelemme lapsia tasa-arvoisesti opettelemme tunteiden käsittelytaitoja rohkaisemme lasta omatoimisuuteen annamme lapselle mahdollisuuden ajatella, tehdä ja kokeilla itse tarjoamme hyvän ja monipuolisen oppimisympäristön järjestämme lapsille mahdollisuuksia tutkia, oppia ja erehtyä lapsi saa taiteilla, leikkiä, liikkua ja nauttia luonnosta

4 Lapsen osallisuuden huomioiminen Eri ikätasot huomioiva toiminta Lapsen kuuntelu Joustavuus Kaunis puhetapa ja vuorovaikutus Lapsen kannattelu läpi päivän - omahoitajuus PERTUN PÄIVÄKODIN KASVATUS- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ = päiväkotimme fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintaympäristö Takametsä: -retket, ulkoilu, luonnon tarkkailu + Kaukametsän ladut MENNINKÄISET -3 -vuotiaat -pienryhmät -ruokailu -leikki -lepo - kotileikki PEUKALOISET Pienten alle 3 v. omat tilat HALTIAT -4-vuotiaat -ruokailu -leikki -pelihuone -pikkuhuone -ateljee -lepo TRULLIT - eskari ja viskarit -pienryhmät -ruokailu -leikki - luontohuone -ateljee -lepo Piha: -pyörät, pihalelut, maalit - kiipeily, keinut ja hiekkalaatikko - aidattu pikkupiha - leikki, liikunta ja tutkiminen - nikkarointitila Sali: -lauluhetket -liikunta -leikit -satu -parvi VELHOT -eskarija viskarit -pienryhmät -ruokailu -leikki - kotileikki Muut tilat: -ryhmien omat sisäänkäynnit -käytävät Keittiö Henkilökunnan tilat Porrastettua ulkoilua aamupäivisin + pienryhmät sekä esikoulutoiminta Sisätilat muuttuvat teemojen ja leikkiympäristöjen mukaan Salliva ilmapiiri Lasta ymmärtävä asenne Lapsen kannustaminen Tekemisen ilo Turvallinen ympäristö kiusaamiseen puuttuminen

5 VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN Toimintamme alkaa alle 3-vuotiaiden omahoitajuuden merkeissä jatkuen päiväkotiajan eri ikäkaudet ja kehitysvaiheet sekä heräävän oppimishalun huomioiden. Järjestämme suunniteltua, säännöllistä ja ohjattua "viskari-opetusta 5-vuotiaille. Toteutamme esiopetusta Tuusulan kunnan esiopetussuunnitelman mukaisesti ja alkuopetuksen kanssa yhteistyössä toimien. Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Lapselle luonteva toiminta vahvistaa hänen hyvinvointiaan ja käsitystä itsestään sekä lisää hänen osallistumismahdollisuuksiaan. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi myös ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Päivähoidossa oppimisen sisältö on kokonaisuus, joka rakentuu orientaatioiden varaan. Orientaatio on näkökulma, joka on asian tutkimisen ja tarkastelun perustana. Orientaatiot ovat erilaisia keinoja, joiden avulla lapsi perehtyy maailmaan. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet: Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma löytyy täältä klikkaamalla oikealta alhaalta:

6 Perttu taiteilee ja liikkuu kuvataide musiikki sadut ja sadutus mielikuvitus esteettiset arvot luovuus teatteri esitykset, lauluhetket draama materiaalit lasten saatavilla musiikkiliikunta tanssi taiteilijat taikatuuli salin liikuntaradat jumppapatjoilla liikkuminen pallopelimahdollisuudet ryhmätilojen hyppyruudut takametsän seikkailut & kiipeilyt ja grillipaikka pihan autot & pyörät pallojen käsittely

7 KIELI JA KOMMUNIKAATIO Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on kielenkehityksen perusta. Kannustamme lasta osallistumaan, ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan. Pertussa satuilemme, esitämme nukketeatteria, käytämme draamaa, laulamme, loruilemme ja riimittelemme. Ohjaamme lapsia ratkaisemaan erilaiset tilanteet keskustelemalla. Keskustelemme lasten kanssa ja kunnioitamme heidän mielipiteitään.

8 Leikkiminen Lapsi harjoittelee elämää ja tunteiden käsittelyä leikkimällä. Lapset käyttävät leikkinsä aineksina kaikkea mitä näkevät ja kuulevat. Isommat lapset valitsevat leikkipaikan leikkitaululta. Tarjoamme lapsille aikaa, rauhaa ja mahdollisuuksia leikkiin. Tarvittaessa ohjaamme ja autamme lasta leikin alkuun ja aikuiset ovat mahdollisuuksien mukaan mukana leikeissä ja peleissä. Leikkivälineet ovat lasten saatavilla aihepiireittäin ja leikkitaulu ohjaa lapset eri pelien ja leikkien ääreen. Leikkiympäristö on turvallinen, motivoiva ja erilaisia leikkivirikkeitä tarjoava. Huomioimme lasten iän ja kiinnostuksen kohteen leikkiympäristöä muokattaessa sekä kannustamme monipuolisiin leikkeihin: rooli- ja sääntöleikkeihin, ulko- ja sisäleikkeihin sekä perinneleikkeihin.

9 Liikkuminen Lapselle luonnollinen tapa tutustua itseensä ja ympäristöönsä on liikkuminen. Monipuolisesti liikkuessaan lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja liikunnan iloa. Suunnittelemme säännöllistä, ohjattua ja vapaata liikkumista turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Sisällä vauhdikkaaseen liikkumiseen ja pelaamiseen käytetään erityisesti salia. Lisäksi mahdollistamme lapsilähtöiset liikuntaleikit käytävillä ja ryhmätiloissa sekä pidämme liikuntavälineet lasten saatavilla. Keskeisimmät ulkoliikuntapaikat päiväkodissamme ovat piha ja takametsä. Retkiä teemme puistoihin, luontoon ja lähiympäristöön. Vuosittain osallistumme esim. Pihaleikkipäivään ja Vauhtivarvas-tapahtumaan.

10 Tutkiminen Lapsi tyydyttää uteliaisuuttaan tutkiessaan ja ihmetellessään ympäristöään. Oppimisen ilo vahvistuu oivalluksen, yrityksen ja erehdyksen kautta. Tutkimalla yhdessä lasten kanssa, järjestämme heille mahdollisuuden oppia ja erehtyä. Kannustamme lapsia oman mielikuvituksen, ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen käyttöön. Monipuolinen oppimisympäristö tarjoten erilaisia välineitä ja materiaaleja innostaa tutkimiseen. Oleellinen osa tutkimista ovat myös luonto ja päiväkodin lähiympäristö. Luontohuoneesta löytyy tutkimusvälineitä kuten luupit, vaaka, mittaamisvälineet yms.

11 Taiteelliset elämykset Lapsi kokee taiteessa mielikuvitusmaailman ja itse tekemisen ilon. Hän löytää oman luovuuden ja kiinnostuksen kohteet sallivassa ilmapiirissä. Pertussa lapsi saa sekä aikuisen avustuksella että itse kokeilemalla innostua erilaisista materiaaleista, välineistä, tekniikoista ja taiteen muodoista, kuten kuvataiteista, sanataiteesta, musiikista tai draamasta.

12 OPETTAMISEN TAVAT JA KEINOT - SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT Hyvä ja tarkka kieli on kommunikaation ja vuorovaikutuksen tärkein väline. vuorovaikutus kerronta vertailu toistaminen kuunteleminen herkkyyskausien huomioiminen ajatteleminen ymmärtäminen kokeminen kyseleminen

13 Matemaattinen orientaatio vertailu ymmärtäminen herkkyyskausien huomioiminen Havainnointia ja lasten mielenkiinnon herättämistä matemaattisiin käsitteisiin tapahtuu arjen toiminnassa (esim. suunnat, numero-lukumäärä, vastaavuus ja luokittelu). Peruskäsitteet tulevat päiväkodissamme esille esimerkiksi aamupiirissä, musiikki-, leikki-, peli- ja liikuntatuokioilla lasten ikätason ja valmiuksien mukaisesti.

14 Luonnontieteellinen orientaatio toistaminen ymmärtäminen kokeminen ajatteleminen Tutkimme yhdessä lasten kanssa luontoa eri vuodenaikoina. Aikuinen opettaa omalla esimerkillään lapsia kunnioittamaan luontoa ja huolehtimaan ympäristöstä. Opettelemme yhdessä myös kierrätystä. Tuemme luonnon tuntemusta ja kunnioittamista retkeilemällä lähialueilla. Päiväkodillamme on oma takametsä, jota voimme käyttää halutessamme päivittäin erilaiseen virkistykseen ja luonnon tutkimiseen. Ruokimme lintuja ja toteutamme erilaisia projekteja: kylväminen, maatuminen, roskien keruuretket, marjastus, kasvien keruu ja prässäys.

15 Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio vuorovaikutus kerronta kuunteleminen kokeminen Järjestämme päiväkodissamme perinteisesti vuosittain erilaisia tapahtumia ja juhlia. Perinteet näkyvät myös lasten laulu- ja liikuntaleikeissä, joista monet liittyvät vahvasti vuodenaikojen vaihteluun. Huomioimme perinteet juhlassa ja arjessa. Lapset kertovat mielellään itsestään ja heille tärkeistä asioista ja kuuntelevat innolla aikuisen kertomia omakohtaisia tarinoita. Kokoamme lapsen koko hoitoajalta kasvun kansiota, jossa olevia valokuvia ja tehtäviä he mielellään selailevat ja muistelevat niihin liittyviä tapahtumia. Teemme retkiä lähiseudulle. Nautimme lasten kanssa joulu- ja juhannusateriat.

16 Esteettinen orientaatio herkkyyskausien huomioiminen toistaminen kokeminen Taidekasvatuksessa esteettisyys tulee esiin monin tavoin: kuvataiteissa, ohjatuissa pienryhmähetkissä ja vapaan leikin aikana lapsilla on mahdollisuus vaikkapa maalata, piirtää ja askarrella. Sadut, niiden kuunteleminen ja satujen itse tekeminen kehittävät lasten mielikuvitusta. Päiväkodissamme vierailee erilaisia taiteilijoita ja osallistumme myös kunnan järjestämiin kulttuuritapahtumiin. Lapset tekevät mielellään draamaa myös itse. Huomioimme esteettisyyden myös oppimisympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa. Lasten arkeen mahtuu paljon pieniä elämyksellisiä hetkiä vaikkapa syntymäpäiväjuhlien, luonnon tutkimisen ja joulun aikaan kynttilän loisteen merkeissä.

17 Eettinen orientaatio ajatteleminen vuorovaikutus ymmärtäminen Keskeisenä tavoitteenamme on lapsen perusturvallisuuden takaaminen varhaislapsuuden aikana. Hyvät tavat, erilaisuuden hyväksyminen, toisten huomioon ottaminen ja tasavertaisuus ovat arjen perustana. Yhdessä tekemisen kautta opettelemme päivittäin hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän merkitystä. Käsittelemme tunne-elämän kysymyksiä vanhempien ja henkilökunnan yhteistyöllä turvallisessa ilmapiirissä sekä opettelemme tunteiden sanottamista. Olemme laatimassa päiväkodillemme kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaa.

18 Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio kokeminen ymmärtäminen kyseleminen Lähtökohtanamme on kunnioittaa perheen vakaumusta, joka otetaan huomioon, kun lapsi kohtaa valtauskontoon liittyviä asioita. Tutustumme uskonnollisiin juhlapyhiin ja siihen, miksi niitä vietetään. Näihin asioihin tutustumme yhteistyössä seurakunnan kanssa mm. pyhäkoulussa ja kirkkohetkissä.

19 PIENRYHMÄTOIMINTA Pienryhmätoiminta lähtee liikkeelle syksyllä uuden toimintakauden alussa. Suunnittelupäivänä mietimme koko talon yhteisen vuositeeman ja laadimme pienryhmien lukujärjestyksen. Pienryhmille on ominaista: lapsen osallisuus rauhallinen ympäristö kiireettömyys keskittyminen tekemisen ilo monipuolinen tekeminen mielikuvitus onnistuminen luovuus oppiminen viihtyminen oppimisen halu elämys yksilöllisyys VARHAISTATUKEA TARVITSEVA LAPSI MUIDEN ESIMERKKI

20 PERTUN PERINTEET JA OMALEIMAISUUS Isovanhempien päivä Vietämme lokakuussa isovanhempienpäivää, jolloin kutsumme mummot ja papat vierailemaan päiväkotiin ja tutustumaan lasten arkeen. Isovanhempien sijaan lapsi voi kutsua kenet tahansa hänelle tärkeän ihmisen, kuten kummin. Ohjelmassa on lasten esityksiä ja kahvitarjoilu.

21 Joulukalenteri Joulukalenteri voi olla vaikkapa nukke- tai varjoteatteria, teatteria, diaesityksiä tai satuja. Esitämme kalenteria joulukuun aikana ryhmittäin ja myös yhdessä adventtilauluhetkillä.

22 Noitajuhla Perinteiset noitajuhlat on pidetty palmusunnuntaisin jo vuodesta 1993 lähtien. Ohjelmassa on ollut mm. arpajaiset, poniratsastusta, buffetti, makkaranpaistoa, kasvomaalausta yms. Noitajuhlien vetonauloina ovat sima, munkit ja henkilökunnan esittämä näytelmä. Päiväkodin henkilökunta toteuttaa tapahtuman yhdessä vanhempien kanssa.

23 Potpotus, naamiaiset yms. Potpotus on pääsiäisperinne, jossa jaamme lapsille pääsiäismunat. Munia jakavat puput, kanat, tiput tai noidat. Kukin työntekijä vuorollaan ideoi potpotuksen. Halloween-aikaan ja vappuna järjestämme naamiaisia, pihajuhlia, askartelutyöpajoja tms.

24 Takametsä Lapset viihtyvät takametsässä. Kesähelteillä se on viileä ja talven lumilla hiihdämme takametsän takana Kaukametsän laduilla. Takametsässä lapset kiipeilevät, ryömivät isossa muoviputkessa, hyppivät ojien yli ja kiipeilevät puomeilla. Lapset keräävät kukkia ja tarkkailevat ötököitä. Luupit, värit ja paperit ovat käytössä. Takametsä on upea paikka leikkiä ja seikkailla. Sisällä voimme tarkkailla ikkunoista takametsän oravia, lintuja, säätä sekä vuodenaikojen vaihtelua. Takametsässä grillataan, järjestetään tapahtumia, opitaan sosiaalisia taitoja, leikitään liikuntaleikkejä ja viihdytään.

25 Työpajat Työpajoja pidetään 1-2 kertaa toimintakauden aikana ja niiden sisällöstä vastaa vuorollaan kaksi aikuista, jotka suunnittelevat työpajan teeman. Kukin lapsi osallistuu työpajaan etukäteen laaditun aikataulun mukaan. Työpajan tavoitteena on: - uusien työtapojen kokeileminen ja oppiminen pienessä ryhmässä tai yksilötyönä - yksilöllisyys ja kiireettömyys - syvällinen paneutuminen asioihin - taiteen tekemisen tai liikunnan ilo - yhteistyö vanhempien kanssa(silloin kun on yhteinen työpaja)

26 PÄIVÄHOIDON ALOITUS JA OMAHOITAJUUS Päivähoidon aloitus on suuri muutos pienen alle 3-vuotiaan lapsen ja vanhempien elämässä. Lapsen koko arkielämä ja ympäristö muuttuvat ja sekä lapsi että tämän vanhemmat kohtaavat paljon uusia tunteita ja kysymyksiä. Jokaiselle lapselle nimetään omahoitaja, joka ottaa yhteyden perheeseen, kun päivähoitopäätös on tehty. Omahoitajina haluamme vanhempien avulla tutustua lapseen ja perheeseen yhdessä keskustellen. Omahoitaja tapaa vanhemmat aloituskeskustelussa ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon. Tavattaessa sovitaan vanhemman ja lapsen kaksiviikkoinen maksuton tutustumisjakso päiväkotiin, jonka avulla tutustutamme lapsen ja perheen päiväkotielämään. Ennen päivähoidon alkua vanhemmat käyvät palvelukeskustelun päiväkodin esimiehen kanssa. Omahoitajuus toimii siltana kodin ja päiväkodin välillä. Pohdimme vanhempien kanssa yhdessä lapsen asioita, autamme lasta sopeutumaan päiväkotiin ja olemme hänen tukenaan. Pystyäksemme tutustumaan lapseen ja vastaamaan vanhempien odotuksiin tarvitsemme vanhempien apua ja yhteistyötä. Tavoitteenamme on luoda kiinteä ja luottamuksellinen suhde vanhempien, lapsen ja omahoitajan välille. Tämän suhteen kautta toteutamme kasvatuskumppanuutta. Omahoitaja vastaa pääosin oman pienryhmänsä lasten perushoidosta, tukemisesta, ohjauksesta sekä yhteistyöstä vanhempien kanssa. Teemme tiimityötä ryhmän muiden omahoitajien kanssa ja vastaamme yhdessä kaikkien lasten hyvästä hoidosta ja kasvatuksesta.

27 KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuus on kasvatushenkilöstön ja vanhempien välistä vuorovaikutusta, jonka tarkoituksena on turvata lapsen kasvu ja kehitys päivähoidossa. Ensisijainen kasvatusvastuu kuuluu vanhemmille ja kasvatushenkilöstön tehtävänä on tukea vanhemmuutta. Yhteistyössä vanhempien kanssa jaamme arjen kokemuksia päivittäisissä kohtaamisissa, juhlissa, tapahtumissa ja vanhempainilloissa. Vuosittain laadimme yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksessa esiopetuksen oppimissuunnitelman. Näin saamme yhdistettyä vanhempien ja kasvatushenkilöstön tiedot ja kokemukset lapsesta.

28 LAPSEN MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA TOIMINTAAN = Lapsen osallisuus Pidämme tärkeänä, että aikuinen tiedostaa lapsen tarpeen saada vaikuttaa arjen kulkuun tietyissä raameissa. Mielestämme osallisuus edellyttää sensitiivistä asennetta työhön, lasten kuuntelua ja havainnointia sekä lasten toiveiden ja toimintaan sitoutumisen huomiointia. Osallisuus vaihtelee lapsen iän ja tilanteen mukaan. Osallisuudessa huomioidaan paitsi lapsikeskeisyys, myös aikuisjohtoisuus tietyissä arjen rutiineissa ja toiminnoissa. Erityisesti pienille alle 3-vuotiaille aikuisen turva on tärkeää - pienet lapset tekevät pieniä valintoja sekä itsenäisesti että aikuisen avustuksella. Osallisuus näkyy meillä esimerkiksi alle 3-vuotiaiden ryhmässä lapseen ja perheen toimintatapoihin tutustumisena ja siten lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimisena esimerkiksi ruokailussa ja päiväunilla tai kun lapsi kaipaa lohdutusta. Isommilla lapsilla on mm. oman pienryhmän päiviä, lasten palavereita, saduttamista ja arjen askareihin osallistumista. Lapset valitsevat leikkitaululta mitä, missä ja kenen kanssa leikkivät ja vaikuttavat näin leikkiympäristöön. Harjoittelemme lasten kanssa sosiaalisia taitoja ja tavoitteena on, ettei ketään jätetä yksin. Pidämme tärkeänä myös sitä, että lasten työt ovat lasten näköisiä ja persoonallisia ja että lasten toiveet huomioidaan erilaisten projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

29 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA -KASVUN JA KEHITYKSEN SEURANTA JA ARVIOINTI Lapsen Vasu (= varhaiskasvatussuunnitelma) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja hyvinvointia tuetaan sekä kotona että päivähoidossa. Päiväkodissamme lapsen kasvu tallennetaan kasvun kansioihin, josta lapsi ja vanhemmat voivat myöhemmin katsella ja muistella päiväkotiaikaa. Kasvun kansioon tallentuvat elämää varten matkalaukkuun pakatut muistot ja taidot.

30 KUN LAPSI TARVITSEE TUKEA KEHITYKSESSÄÄN Jos lapsen kehityksessä havaitaan päiväkodissa tai kotona huolenaiheita tai tuen tarvetta, keskustelemme tilanteesta ensin vanhempien kanssa. Vanhempien luvalla otamme yhteyttä erityislastentarhanopettajaan. Alueellinen erityislastentarhan-opettaja (aelto) tulee seuraamaan lasta ja ryhmän toimintaa. Tarvittaessa arvioinnin tueksi voidaan hankkia muiden asiantuntijoiden lausunnot. Varhaiskasvatuksen tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu. Yhteistyötahojamme ovat mm. aelto, puheterapeutti, psykologi, lastenneuvola sekä kasvatus- ja perheneuvola. Tukipalvelut jaetaan yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen. Tehostettua tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan toiminta- ja ohjaussuunnitelma yhdessä vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa ja se liitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja menetelmät ovat käytössä päivittäin. Tukitoimista on tarkemmin Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa s. 19. Varhaisen tai tehostetun tuen tarpeessa olevat lapset kasvavat ja oppivat yhdessä muiden lasten kanssa (= integraatio). Erityisinä tukitoimina lapselle voidaan palkata henkilökohtainen avustaja tai lapsen ryhmään ryhmäavustaja. Avustaja tukee lasta päivän mittaan kaikissa tilanteissa ja pitää lapselle omia pientuokioita kahdenkesken tai muutaman lapsen kanssa. Pertussa vieraskielisen lapsen suomen kielen oppimista harjoitellaan ja tuetaan kuvien ja esineiden avulla arkipäivän tilanteissa sekä päivittäin pientuokioilla. Rohkaisemme lasta käyttämään omaa äidinkieltään. Tuemme lapsen minäkuvaa arvostamalla hänen kulttuuriaan ja tutustumalla siihen.

31 YHTEISTYÖTAHOT - YHTEISTYÖSSÄ LAPSEN JA PERHEEN PARHAAKSI Yhteistyökumppaneitamme ovat: muut päiväkodit: kesä- ja joulupäivystykset, yhteiset tapahtumat seurakunta: pyhäkoulu ja kirkkohetket Pertun koulu: infotilaisuus tuleville ekaluokkalaisille, siirtokeskustelu keväällä perhepäivähoito kirjasto alueellinen erityislastentarhanopettaja = aelto kasvatus- ja perheneuvola puheterapeutti fysioterapeutti ja toimintaterapeutti sosiaalityö ja lastensuojelu lastenneuvola: 3-, 4-, 5 ja 6-vuotiskaavakkeet kummiterveydenhoitaja sairaala/ Uudenmaan sairaanhoitopiiri terveyskeskuspsykologi

32 TOIMINNAN SUUNNITTELU JA ARVIOINTI Toimintaohjeiden sekä päiväkodin vasun arviointi ja päivitys T ALV I JATKUVA ARVIOINTI: -suunnittelu ja arviointi tiimeissä tai tupapalavereissa viikoittain Tuloskeskustelu (työntekijän itsearviointi) Asiakastyytyväisyyskysely Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -suunnittelu ja arviointi iltakokouksessa kerran kuukaudessa -tiimin/kotiryhmän toiminnan suunnittelu 1-2 kertaa kuukaudessa Esikoululaisten ja heidän vanhempiensa arviointi Ryhmien omat toimintasuunnitelmat Suunnittelupäivä toiminnan alussa -lasten ideoiden, toiveiden ja innostuksen kuunteleminen -vanhempien palaute päivähoidon arjesta K E S Ä Toimintakertomus: Arvioidaan tavoitteiden saavuttamista sekä yhteistyötä vanhempien ja tiimin kanssa

33 PERTUN PÄIVÄKODIN YHTEYSTIEDOT Johtaja Peukaloiset ja Menninkäiset Haltiat Trullit Velhot Keittiö Pertun päiväkoti Pertuntie JOKELA Perttu-mustekalamaskotit ovat piirtäneet Oona Oksanen ja Aapo Vuoritie

34 Suljen ihanan soittorasian kierrän lauluni kippuraan. Muiston mukavan taskuun taputan siihen saakka, kun tavataan. Kiitän, kumarran, niiaan, vilkutan, pian taas yhdessä laulellaan. Lallalla lalal, lallalla lalal lallalla lalallallallaa.

35 PERTUN PÄIVÄKOTI 20 VUOTTA KYSELEE, KASVAA JA ILOITSEE LAPSEN KANSSA

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Rakokiven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisällys Päiväkotimme 2 Toiminta-ajatuksemme 3 Oppimisympäristömme 3 Varhaiskasvatustyömme arvot 5 Lasten arvot 5 Vanhempien arvot 5 Henkilökunnan arvot

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 PÄIVÄKODIN ESITTELY Kettukallion päiväkoti sijaitsee Janakkalan Tervakoskella kolmessa eri osoitteessa - Kettukalliontie 2:ssa koulun kanssa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Hembackan päiväkoti 1 Hembackan päiväkoti on Loviisan Liljendalissa sijaitseva päiväkoti. Päiväkodissa on kaksi osastoa, 12 paikan pienten puoli 1-3-vuotiaille ja 20 paikan isojen

Lisätiedot

KITKONPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KITKONPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KITKONPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 KITKONPUISTON PÄIVÄKOTI... 3 2 KITKON LAULU... 4 3 TOIMINTA-AJATUS... 5 4 ARVOT... 5 5 LAPSILÄHTÖISYYS... 6 6 OPPIMISYMPÄRISTÖ... 6 7 KASVATUSKUMPPANUUS...

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Yhdessä keskustellen luomme avoimen ja vuorovaikutuksellisen ilmapiirin lasten, vanhempien ja työntekijöiden välille. Toimintakulttuurimme

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot