PERTUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERTUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 01.11.2011"

Transkriptio

1 PERTUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 PERTUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Toiminta-ajatuksemme: Tarjoamme laadukasta, vanhemmuutta tukevaa ja yksilöllistä päivähoitoa. Arvomme: TURVALLISUUS EMPAATTISUUS KIIREETTÖMYYS

3 VALTAKUNNALLISEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET Hyvinvoiva lapsi Toiset huomioon ottava lapsi Ikätason mukaisesti itsenäinen lapsi Näitä tavoitteita me Pertussa toteutamme mm. seuraavasti: keskustelemme vanhempien kanssa päivittäin ja pohdimme lapsen asioita tarkemmin vasu-keskusteluissa olemme aidosti läsnä vuorovaikutustilanteessa kohtelemme lapsia tasa-arvoisesti opettelemme tunteiden käsittelytaitoja rohkaisemme lasta omatoimisuuteen annamme lapselle mahdollisuuden ajatella, tehdä ja kokeilla itse tarjoamme hyvän ja monipuolisen oppimisympäristön järjestämme lapsille mahdollisuuksia tutkia, oppia ja erehtyä lapsi saa taiteilla, leikkiä, liikkua ja nauttia luonnosta

4 Lapsen osallisuuden huomioiminen Eri ikätasot huomioiva toiminta Lapsen kuuntelu Joustavuus Kaunis puhetapa ja vuorovaikutus Lapsen kannattelu läpi päivän - omahoitajuus PERTUN PÄIVÄKODIN KASVATUS- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ = päiväkotimme fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintaympäristö Takametsä: -retket, ulkoilu, luonnon tarkkailu + Kaukametsän ladut MENNINKÄISET -3 -vuotiaat -pienryhmät -ruokailu -leikki -lepo - kotileikki PEUKALOISET Pienten alle 3 v. omat tilat HALTIAT -4-vuotiaat -ruokailu -leikki -pelihuone -pikkuhuone -ateljee -lepo TRULLIT - eskari ja viskarit -pienryhmät -ruokailu -leikki - luontohuone -ateljee -lepo Piha: -pyörät, pihalelut, maalit - kiipeily, keinut ja hiekkalaatikko - aidattu pikkupiha - leikki, liikunta ja tutkiminen - nikkarointitila Sali: -lauluhetket -liikunta -leikit -satu -parvi VELHOT -eskarija viskarit -pienryhmät -ruokailu -leikki - kotileikki Muut tilat: -ryhmien omat sisäänkäynnit -käytävät Keittiö Henkilökunnan tilat Porrastettua ulkoilua aamupäivisin + pienryhmät sekä esikoulutoiminta Sisätilat muuttuvat teemojen ja leikkiympäristöjen mukaan Salliva ilmapiiri Lasta ymmärtävä asenne Lapsen kannustaminen Tekemisen ilo Turvallinen ympäristö kiusaamiseen puuttuminen

5 VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN Toimintamme alkaa alle 3-vuotiaiden omahoitajuuden merkeissä jatkuen päiväkotiajan eri ikäkaudet ja kehitysvaiheet sekä heräävän oppimishalun huomioiden. Järjestämme suunniteltua, säännöllistä ja ohjattua "viskari-opetusta 5-vuotiaille. Toteutamme esiopetusta Tuusulan kunnan esiopetussuunnitelman mukaisesti ja alkuopetuksen kanssa yhteistyössä toimien. Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Lapselle luonteva toiminta vahvistaa hänen hyvinvointiaan ja käsitystä itsestään sekä lisää hänen osallistumismahdollisuuksiaan. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi myös ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Päivähoidossa oppimisen sisältö on kokonaisuus, joka rakentuu orientaatioiden varaan. Orientaatio on näkökulma, joka on asian tutkimisen ja tarkastelun perustana. Orientaatiot ovat erilaisia keinoja, joiden avulla lapsi perehtyy maailmaan. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet: Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma löytyy täältä klikkaamalla oikealta alhaalta:

6 Perttu taiteilee ja liikkuu kuvataide musiikki sadut ja sadutus mielikuvitus esteettiset arvot luovuus teatteri esitykset, lauluhetket draama materiaalit lasten saatavilla musiikkiliikunta tanssi taiteilijat taikatuuli salin liikuntaradat jumppapatjoilla liikkuminen pallopelimahdollisuudet ryhmätilojen hyppyruudut takametsän seikkailut & kiipeilyt ja grillipaikka pihan autot & pyörät pallojen käsittely

7 KIELI JA KOMMUNIKAATIO Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on kielenkehityksen perusta. Kannustamme lasta osallistumaan, ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan. Pertussa satuilemme, esitämme nukketeatteria, käytämme draamaa, laulamme, loruilemme ja riimittelemme. Ohjaamme lapsia ratkaisemaan erilaiset tilanteet keskustelemalla. Keskustelemme lasten kanssa ja kunnioitamme heidän mielipiteitään.

8 Leikkiminen Lapsi harjoittelee elämää ja tunteiden käsittelyä leikkimällä. Lapset käyttävät leikkinsä aineksina kaikkea mitä näkevät ja kuulevat. Isommat lapset valitsevat leikkipaikan leikkitaululta. Tarjoamme lapsille aikaa, rauhaa ja mahdollisuuksia leikkiin. Tarvittaessa ohjaamme ja autamme lasta leikin alkuun ja aikuiset ovat mahdollisuuksien mukaan mukana leikeissä ja peleissä. Leikkivälineet ovat lasten saatavilla aihepiireittäin ja leikkitaulu ohjaa lapset eri pelien ja leikkien ääreen. Leikkiympäristö on turvallinen, motivoiva ja erilaisia leikkivirikkeitä tarjoava. Huomioimme lasten iän ja kiinnostuksen kohteen leikkiympäristöä muokattaessa sekä kannustamme monipuolisiin leikkeihin: rooli- ja sääntöleikkeihin, ulko- ja sisäleikkeihin sekä perinneleikkeihin.

9 Liikkuminen Lapselle luonnollinen tapa tutustua itseensä ja ympäristöönsä on liikkuminen. Monipuolisesti liikkuessaan lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja liikunnan iloa. Suunnittelemme säännöllistä, ohjattua ja vapaata liikkumista turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Sisällä vauhdikkaaseen liikkumiseen ja pelaamiseen käytetään erityisesti salia. Lisäksi mahdollistamme lapsilähtöiset liikuntaleikit käytävillä ja ryhmätiloissa sekä pidämme liikuntavälineet lasten saatavilla. Keskeisimmät ulkoliikuntapaikat päiväkodissamme ovat piha ja takametsä. Retkiä teemme puistoihin, luontoon ja lähiympäristöön. Vuosittain osallistumme esim. Pihaleikkipäivään ja Vauhtivarvas-tapahtumaan.

10 Tutkiminen Lapsi tyydyttää uteliaisuuttaan tutkiessaan ja ihmetellessään ympäristöään. Oppimisen ilo vahvistuu oivalluksen, yrityksen ja erehdyksen kautta. Tutkimalla yhdessä lasten kanssa, järjestämme heille mahdollisuuden oppia ja erehtyä. Kannustamme lapsia oman mielikuvituksen, ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen käyttöön. Monipuolinen oppimisympäristö tarjoten erilaisia välineitä ja materiaaleja innostaa tutkimiseen. Oleellinen osa tutkimista ovat myös luonto ja päiväkodin lähiympäristö. Luontohuoneesta löytyy tutkimusvälineitä kuten luupit, vaaka, mittaamisvälineet yms.

11 Taiteelliset elämykset Lapsi kokee taiteessa mielikuvitusmaailman ja itse tekemisen ilon. Hän löytää oman luovuuden ja kiinnostuksen kohteet sallivassa ilmapiirissä. Pertussa lapsi saa sekä aikuisen avustuksella että itse kokeilemalla innostua erilaisista materiaaleista, välineistä, tekniikoista ja taiteen muodoista, kuten kuvataiteista, sanataiteesta, musiikista tai draamasta.

12 OPETTAMISEN TAVAT JA KEINOT - SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT Hyvä ja tarkka kieli on kommunikaation ja vuorovaikutuksen tärkein väline. vuorovaikutus kerronta vertailu toistaminen kuunteleminen herkkyyskausien huomioiminen ajatteleminen ymmärtäminen kokeminen kyseleminen

13 Matemaattinen orientaatio vertailu ymmärtäminen herkkyyskausien huomioiminen Havainnointia ja lasten mielenkiinnon herättämistä matemaattisiin käsitteisiin tapahtuu arjen toiminnassa (esim. suunnat, numero-lukumäärä, vastaavuus ja luokittelu). Peruskäsitteet tulevat päiväkodissamme esille esimerkiksi aamupiirissä, musiikki-, leikki-, peli- ja liikuntatuokioilla lasten ikätason ja valmiuksien mukaisesti.

14 Luonnontieteellinen orientaatio toistaminen ymmärtäminen kokeminen ajatteleminen Tutkimme yhdessä lasten kanssa luontoa eri vuodenaikoina. Aikuinen opettaa omalla esimerkillään lapsia kunnioittamaan luontoa ja huolehtimaan ympäristöstä. Opettelemme yhdessä myös kierrätystä. Tuemme luonnon tuntemusta ja kunnioittamista retkeilemällä lähialueilla. Päiväkodillamme on oma takametsä, jota voimme käyttää halutessamme päivittäin erilaiseen virkistykseen ja luonnon tutkimiseen. Ruokimme lintuja ja toteutamme erilaisia projekteja: kylväminen, maatuminen, roskien keruuretket, marjastus, kasvien keruu ja prässäys.

15 Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio vuorovaikutus kerronta kuunteleminen kokeminen Järjestämme päiväkodissamme perinteisesti vuosittain erilaisia tapahtumia ja juhlia. Perinteet näkyvät myös lasten laulu- ja liikuntaleikeissä, joista monet liittyvät vahvasti vuodenaikojen vaihteluun. Huomioimme perinteet juhlassa ja arjessa. Lapset kertovat mielellään itsestään ja heille tärkeistä asioista ja kuuntelevat innolla aikuisen kertomia omakohtaisia tarinoita. Kokoamme lapsen koko hoitoajalta kasvun kansiota, jossa olevia valokuvia ja tehtäviä he mielellään selailevat ja muistelevat niihin liittyviä tapahtumia. Teemme retkiä lähiseudulle. Nautimme lasten kanssa joulu- ja juhannusateriat.

16 Esteettinen orientaatio herkkyyskausien huomioiminen toistaminen kokeminen Taidekasvatuksessa esteettisyys tulee esiin monin tavoin: kuvataiteissa, ohjatuissa pienryhmähetkissä ja vapaan leikin aikana lapsilla on mahdollisuus vaikkapa maalata, piirtää ja askarrella. Sadut, niiden kuunteleminen ja satujen itse tekeminen kehittävät lasten mielikuvitusta. Päiväkodissamme vierailee erilaisia taiteilijoita ja osallistumme myös kunnan järjestämiin kulttuuritapahtumiin. Lapset tekevät mielellään draamaa myös itse. Huomioimme esteettisyyden myös oppimisympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa. Lasten arkeen mahtuu paljon pieniä elämyksellisiä hetkiä vaikkapa syntymäpäiväjuhlien, luonnon tutkimisen ja joulun aikaan kynttilän loisteen merkeissä.

17 Eettinen orientaatio ajatteleminen vuorovaikutus ymmärtäminen Keskeisenä tavoitteenamme on lapsen perusturvallisuuden takaaminen varhaislapsuuden aikana. Hyvät tavat, erilaisuuden hyväksyminen, toisten huomioon ottaminen ja tasavertaisuus ovat arjen perustana. Yhdessä tekemisen kautta opettelemme päivittäin hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän merkitystä. Käsittelemme tunne-elämän kysymyksiä vanhempien ja henkilökunnan yhteistyöllä turvallisessa ilmapiirissä sekä opettelemme tunteiden sanottamista. Olemme laatimassa päiväkodillemme kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaa.

18 Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio kokeminen ymmärtäminen kyseleminen Lähtökohtanamme on kunnioittaa perheen vakaumusta, joka otetaan huomioon, kun lapsi kohtaa valtauskontoon liittyviä asioita. Tutustumme uskonnollisiin juhlapyhiin ja siihen, miksi niitä vietetään. Näihin asioihin tutustumme yhteistyössä seurakunnan kanssa mm. pyhäkoulussa ja kirkkohetkissä.

19 PIENRYHMÄTOIMINTA Pienryhmätoiminta lähtee liikkeelle syksyllä uuden toimintakauden alussa. Suunnittelupäivänä mietimme koko talon yhteisen vuositeeman ja laadimme pienryhmien lukujärjestyksen. Pienryhmille on ominaista: lapsen osallisuus rauhallinen ympäristö kiireettömyys keskittyminen tekemisen ilo monipuolinen tekeminen mielikuvitus onnistuminen luovuus oppiminen viihtyminen oppimisen halu elämys yksilöllisyys VARHAISTATUKEA TARVITSEVA LAPSI MUIDEN ESIMERKKI

20 PERTUN PERINTEET JA OMALEIMAISUUS Isovanhempien päivä Vietämme lokakuussa isovanhempienpäivää, jolloin kutsumme mummot ja papat vierailemaan päiväkotiin ja tutustumaan lasten arkeen. Isovanhempien sijaan lapsi voi kutsua kenet tahansa hänelle tärkeän ihmisen, kuten kummin. Ohjelmassa on lasten esityksiä ja kahvitarjoilu.

21 Joulukalenteri Joulukalenteri voi olla vaikkapa nukke- tai varjoteatteria, teatteria, diaesityksiä tai satuja. Esitämme kalenteria joulukuun aikana ryhmittäin ja myös yhdessä adventtilauluhetkillä.

22 Noitajuhla Perinteiset noitajuhlat on pidetty palmusunnuntaisin jo vuodesta 1993 lähtien. Ohjelmassa on ollut mm. arpajaiset, poniratsastusta, buffetti, makkaranpaistoa, kasvomaalausta yms. Noitajuhlien vetonauloina ovat sima, munkit ja henkilökunnan esittämä näytelmä. Päiväkodin henkilökunta toteuttaa tapahtuman yhdessä vanhempien kanssa.

23 Potpotus, naamiaiset yms. Potpotus on pääsiäisperinne, jossa jaamme lapsille pääsiäismunat. Munia jakavat puput, kanat, tiput tai noidat. Kukin työntekijä vuorollaan ideoi potpotuksen. Halloween-aikaan ja vappuna järjestämme naamiaisia, pihajuhlia, askartelutyöpajoja tms.

24 Takametsä Lapset viihtyvät takametsässä. Kesähelteillä se on viileä ja talven lumilla hiihdämme takametsän takana Kaukametsän laduilla. Takametsässä lapset kiipeilevät, ryömivät isossa muoviputkessa, hyppivät ojien yli ja kiipeilevät puomeilla. Lapset keräävät kukkia ja tarkkailevat ötököitä. Luupit, värit ja paperit ovat käytössä. Takametsä on upea paikka leikkiä ja seikkailla. Sisällä voimme tarkkailla ikkunoista takametsän oravia, lintuja, säätä sekä vuodenaikojen vaihtelua. Takametsässä grillataan, järjestetään tapahtumia, opitaan sosiaalisia taitoja, leikitään liikuntaleikkejä ja viihdytään.

25 Työpajat Työpajoja pidetään 1-2 kertaa toimintakauden aikana ja niiden sisällöstä vastaa vuorollaan kaksi aikuista, jotka suunnittelevat työpajan teeman. Kukin lapsi osallistuu työpajaan etukäteen laaditun aikataulun mukaan. Työpajan tavoitteena on: - uusien työtapojen kokeileminen ja oppiminen pienessä ryhmässä tai yksilötyönä - yksilöllisyys ja kiireettömyys - syvällinen paneutuminen asioihin - taiteen tekemisen tai liikunnan ilo - yhteistyö vanhempien kanssa(silloin kun on yhteinen työpaja)

26 PÄIVÄHOIDON ALOITUS JA OMAHOITAJUUS Päivähoidon aloitus on suuri muutos pienen alle 3-vuotiaan lapsen ja vanhempien elämässä. Lapsen koko arkielämä ja ympäristö muuttuvat ja sekä lapsi että tämän vanhemmat kohtaavat paljon uusia tunteita ja kysymyksiä. Jokaiselle lapselle nimetään omahoitaja, joka ottaa yhteyden perheeseen, kun päivähoitopäätös on tehty. Omahoitajina haluamme vanhempien avulla tutustua lapseen ja perheeseen yhdessä keskustellen. Omahoitaja tapaa vanhemmat aloituskeskustelussa ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon. Tavattaessa sovitaan vanhemman ja lapsen kaksiviikkoinen maksuton tutustumisjakso päiväkotiin, jonka avulla tutustutamme lapsen ja perheen päiväkotielämään. Ennen päivähoidon alkua vanhemmat käyvät palvelukeskustelun päiväkodin esimiehen kanssa. Omahoitajuus toimii siltana kodin ja päiväkodin välillä. Pohdimme vanhempien kanssa yhdessä lapsen asioita, autamme lasta sopeutumaan päiväkotiin ja olemme hänen tukenaan. Pystyäksemme tutustumaan lapseen ja vastaamaan vanhempien odotuksiin tarvitsemme vanhempien apua ja yhteistyötä. Tavoitteenamme on luoda kiinteä ja luottamuksellinen suhde vanhempien, lapsen ja omahoitajan välille. Tämän suhteen kautta toteutamme kasvatuskumppanuutta. Omahoitaja vastaa pääosin oman pienryhmänsä lasten perushoidosta, tukemisesta, ohjauksesta sekä yhteistyöstä vanhempien kanssa. Teemme tiimityötä ryhmän muiden omahoitajien kanssa ja vastaamme yhdessä kaikkien lasten hyvästä hoidosta ja kasvatuksesta.

27 KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuus on kasvatushenkilöstön ja vanhempien välistä vuorovaikutusta, jonka tarkoituksena on turvata lapsen kasvu ja kehitys päivähoidossa. Ensisijainen kasvatusvastuu kuuluu vanhemmille ja kasvatushenkilöstön tehtävänä on tukea vanhemmuutta. Yhteistyössä vanhempien kanssa jaamme arjen kokemuksia päivittäisissä kohtaamisissa, juhlissa, tapahtumissa ja vanhempainilloissa. Vuosittain laadimme yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksessa esiopetuksen oppimissuunnitelman. Näin saamme yhdistettyä vanhempien ja kasvatushenkilöstön tiedot ja kokemukset lapsesta.

28 LAPSEN MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA TOIMINTAAN = Lapsen osallisuus Pidämme tärkeänä, että aikuinen tiedostaa lapsen tarpeen saada vaikuttaa arjen kulkuun tietyissä raameissa. Mielestämme osallisuus edellyttää sensitiivistä asennetta työhön, lasten kuuntelua ja havainnointia sekä lasten toiveiden ja toimintaan sitoutumisen huomiointia. Osallisuus vaihtelee lapsen iän ja tilanteen mukaan. Osallisuudessa huomioidaan paitsi lapsikeskeisyys, myös aikuisjohtoisuus tietyissä arjen rutiineissa ja toiminnoissa. Erityisesti pienille alle 3-vuotiaille aikuisen turva on tärkeää - pienet lapset tekevät pieniä valintoja sekä itsenäisesti että aikuisen avustuksella. Osallisuus näkyy meillä esimerkiksi alle 3-vuotiaiden ryhmässä lapseen ja perheen toimintatapoihin tutustumisena ja siten lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimisena esimerkiksi ruokailussa ja päiväunilla tai kun lapsi kaipaa lohdutusta. Isommilla lapsilla on mm. oman pienryhmän päiviä, lasten palavereita, saduttamista ja arjen askareihin osallistumista. Lapset valitsevat leikkitaululta mitä, missä ja kenen kanssa leikkivät ja vaikuttavat näin leikkiympäristöön. Harjoittelemme lasten kanssa sosiaalisia taitoja ja tavoitteena on, ettei ketään jätetä yksin. Pidämme tärkeänä myös sitä, että lasten työt ovat lasten näköisiä ja persoonallisia ja että lasten toiveet huomioidaan erilaisten projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

29 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA -KASVUN JA KEHITYKSEN SEURANTA JA ARVIOINTI Lapsen Vasu (= varhaiskasvatussuunnitelma) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja hyvinvointia tuetaan sekä kotona että päivähoidossa. Päiväkodissamme lapsen kasvu tallennetaan kasvun kansioihin, josta lapsi ja vanhemmat voivat myöhemmin katsella ja muistella päiväkotiaikaa. Kasvun kansioon tallentuvat elämää varten matkalaukkuun pakatut muistot ja taidot.

30 KUN LAPSI TARVITSEE TUKEA KEHITYKSESSÄÄN Jos lapsen kehityksessä havaitaan päiväkodissa tai kotona huolenaiheita tai tuen tarvetta, keskustelemme tilanteesta ensin vanhempien kanssa. Vanhempien luvalla otamme yhteyttä erityislastentarhanopettajaan. Alueellinen erityislastentarhan-opettaja (aelto) tulee seuraamaan lasta ja ryhmän toimintaa. Tarvittaessa arvioinnin tueksi voidaan hankkia muiden asiantuntijoiden lausunnot. Varhaiskasvatuksen tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu. Yhteistyötahojamme ovat mm. aelto, puheterapeutti, psykologi, lastenneuvola sekä kasvatus- ja perheneuvola. Tukipalvelut jaetaan yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen. Tehostettua tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan toiminta- ja ohjaussuunnitelma yhdessä vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa ja se liitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja menetelmät ovat käytössä päivittäin. Tukitoimista on tarkemmin Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa s. 19. Varhaisen tai tehostetun tuen tarpeessa olevat lapset kasvavat ja oppivat yhdessä muiden lasten kanssa (= integraatio). Erityisinä tukitoimina lapselle voidaan palkata henkilökohtainen avustaja tai lapsen ryhmään ryhmäavustaja. Avustaja tukee lasta päivän mittaan kaikissa tilanteissa ja pitää lapselle omia pientuokioita kahdenkesken tai muutaman lapsen kanssa. Pertussa vieraskielisen lapsen suomen kielen oppimista harjoitellaan ja tuetaan kuvien ja esineiden avulla arkipäivän tilanteissa sekä päivittäin pientuokioilla. Rohkaisemme lasta käyttämään omaa äidinkieltään. Tuemme lapsen minäkuvaa arvostamalla hänen kulttuuriaan ja tutustumalla siihen.

31 YHTEISTYÖTAHOT - YHTEISTYÖSSÄ LAPSEN JA PERHEEN PARHAAKSI Yhteistyökumppaneitamme ovat: muut päiväkodit: kesä- ja joulupäivystykset, yhteiset tapahtumat seurakunta: pyhäkoulu ja kirkkohetket Pertun koulu: infotilaisuus tuleville ekaluokkalaisille, siirtokeskustelu keväällä perhepäivähoito kirjasto alueellinen erityislastentarhanopettaja = aelto kasvatus- ja perheneuvola puheterapeutti fysioterapeutti ja toimintaterapeutti sosiaalityö ja lastensuojelu lastenneuvola: 3-, 4-, 5 ja 6-vuotiskaavakkeet kummiterveydenhoitaja sairaala/ Uudenmaan sairaanhoitopiiri terveyskeskuspsykologi

32 TOIMINNAN SUUNNITTELU JA ARVIOINTI Toimintaohjeiden sekä päiväkodin vasun arviointi ja päivitys T ALV I JATKUVA ARVIOINTI: -suunnittelu ja arviointi tiimeissä tai tupapalavereissa viikoittain Tuloskeskustelu (työntekijän itsearviointi) Asiakastyytyväisyyskysely Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -suunnittelu ja arviointi iltakokouksessa kerran kuukaudessa -tiimin/kotiryhmän toiminnan suunnittelu 1-2 kertaa kuukaudessa Esikoululaisten ja heidän vanhempiensa arviointi Ryhmien omat toimintasuunnitelmat Suunnittelupäivä toiminnan alussa -lasten ideoiden, toiveiden ja innostuksen kuunteleminen -vanhempien palaute päivähoidon arjesta K E S Ä Toimintakertomus: Arvioidaan tavoitteiden saavuttamista sekä yhteistyötä vanhempien ja tiimin kanssa

33 PERTUN PÄIVÄKODIN YHTEYSTIEDOT Johtaja Peukaloiset ja Menninkäiset Haltiat Trullit Velhot Keittiö Pertun päiväkoti Pertuntie JOKELA Perttu-mustekalamaskotit ovat piirtäneet Oona Oksanen ja Aapo Vuoritie

34 Suljen ihanan soittorasian kierrän lauluni kippuraan. Muiston mukavan taskuun taputan siihen saakka, kun tavataan. Kiitän, kumarran, niiaan, vilkutan, pian taas yhdessä laulellaan. Lallalla lalal, lallalla lalal lallalla lalallallallaa.

35 PERTUN PÄIVÄKOTI 20 VUOTTA KYSELEE, KASVAA JA ILOITSEE LAPSEN KANSSA

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA .... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA PORIN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA KOULUTIE 7 AS. 1-3 04500 KELLOKOSKI Sisällys Johdanto Meidän päiväkodin toiminta-ajatus...1 Perustehtävä...1 Meidän päiväkodin arvot...2 Oikeudenmukaisuus...2

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Satumaa Riihimäki Varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Päiväkoti Satumaa... 4 2 Toiminta-ajatus... 5 2.1 Lapselle hyvä arki... 5 2.2 Toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen...

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.1 YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.2 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 VARHAISKASVATUS PIEKSÄMÄEN KAUPUN- GISSA 1.1. Mitä varhaiskasvatus on? 1.2. Varhaiskasvatuksen arvopohja 1.3. Palvelumuodot 2

Lisätiedot

varhaiskasvatussuunnitelma 2013

varhaiskasvatussuunnitelma 2013 metsätien päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2013 1. PÄIVÄKOTI Metsätien päiväkoti Metsätien päiväkoti on Sipoon kunnan Nikkilän Suursuolla sijaitseva päiväkoti. Päiväkoti on perustettu syksyllä 2009.

Lisätiedot

PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PEITSARIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PEITSARIN PÄIVÄKOTI 4 1.1 Päivähoidon visio 6 1.2 Tavoitteet lasten kanssa työskentelyyn 6 1.3 Tavoitteet aikuisten väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS. - Kasvatuspäämääränämme on että lapsi kasvaa hyvän itsetunnon omaavaksi ja toiset huomioon ottavaksi

TOIMINTA-AJATUS. - Kasvatuspäämääränämme on että lapsi kasvaa hyvän itsetunnon omaavaksi ja toiset huomioon ottavaksi TOIMINTA-AJATUS Hansaksen päiväkodin toiminta-ajatuksena on tarjota turvallista hoitoa ja yksilölliset tarpeet huomioivaa kasvatusta. Yhteistyö vanhempien kanssa on kasvatustyömme perusta. - Kasvatuspäämääränämme

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällys Sisällys... 2 1.Johdanto... 3 2.Varhaiskasvatus Sastamalassa... 4 2.1Varhaiskasvatuksen arvot... 6 2.2Varhaiskasvatuksen päämäärät ja tavoitteet...

Lisätiedot

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 Varhaiskasvatuspalvelut Tikan päiväkoti Toritie 22 40520 Jyväskylä 40100 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. TIKAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ...

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... TAIVALKOSKEN KUNTA Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 6. TOIMINNALLISET PAINOTUKSET... 5 7. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

1. JOHDANTO.. 2 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 5. KASVATUSKUMPPANUUS 7

1. JOHDANTO.. 2 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 5. KASVATUSKUMPPANUUS 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO.. 2 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 Yksilöllisyys 5 Yhteisöllisyys.. 5 Turvallisuus.. 6 Ilo. 6 5. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma Haminan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 Ruissalon esikoulu syksy 2010 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 1. VARHAISKASVATUSTOIMINTA 1.1 Haminasta 1.2 Toimintamuodot 1.3 Tavoitteet, toiminta-ajatus ja arvot 1.4 Kasvu-

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot