PERTUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERTUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 01.11.2011"

Transkriptio

1 PERTUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 PERTUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Toiminta-ajatuksemme: Tarjoamme laadukasta, vanhemmuutta tukevaa ja yksilöllistä päivähoitoa. Arvomme: TURVALLISUUS EMPAATTISUUS KIIREETTÖMYYS

3 VALTAKUNNALLISEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET Hyvinvoiva lapsi Toiset huomioon ottava lapsi Ikätason mukaisesti itsenäinen lapsi Näitä tavoitteita me Pertussa toteutamme mm. seuraavasti: keskustelemme vanhempien kanssa päivittäin ja pohdimme lapsen asioita tarkemmin vasu-keskusteluissa olemme aidosti läsnä vuorovaikutustilanteessa kohtelemme lapsia tasa-arvoisesti opettelemme tunteiden käsittelytaitoja rohkaisemme lasta omatoimisuuteen annamme lapselle mahdollisuuden ajatella, tehdä ja kokeilla itse tarjoamme hyvän ja monipuolisen oppimisympäristön järjestämme lapsille mahdollisuuksia tutkia, oppia ja erehtyä lapsi saa taiteilla, leikkiä, liikkua ja nauttia luonnosta

4 Lapsen osallisuuden huomioiminen Eri ikätasot huomioiva toiminta Lapsen kuuntelu Joustavuus Kaunis puhetapa ja vuorovaikutus Lapsen kannattelu läpi päivän - omahoitajuus PERTUN PÄIVÄKODIN KASVATUS- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ = päiväkotimme fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintaympäristö Takametsä: -retket, ulkoilu, luonnon tarkkailu + Kaukametsän ladut MENNINKÄISET -3 -vuotiaat -pienryhmät -ruokailu -leikki -lepo - kotileikki PEUKALOISET Pienten alle 3 v. omat tilat HALTIAT -4-vuotiaat -ruokailu -leikki -pelihuone -pikkuhuone -ateljee -lepo TRULLIT - eskari ja viskarit -pienryhmät -ruokailu -leikki - luontohuone -ateljee -lepo Piha: -pyörät, pihalelut, maalit - kiipeily, keinut ja hiekkalaatikko - aidattu pikkupiha - leikki, liikunta ja tutkiminen - nikkarointitila Sali: -lauluhetket -liikunta -leikit -satu -parvi VELHOT -eskarija viskarit -pienryhmät -ruokailu -leikki - kotileikki Muut tilat: -ryhmien omat sisäänkäynnit -käytävät Keittiö Henkilökunnan tilat Porrastettua ulkoilua aamupäivisin + pienryhmät sekä esikoulutoiminta Sisätilat muuttuvat teemojen ja leikkiympäristöjen mukaan Salliva ilmapiiri Lasta ymmärtävä asenne Lapsen kannustaminen Tekemisen ilo Turvallinen ympäristö kiusaamiseen puuttuminen

5 VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN Toimintamme alkaa alle 3-vuotiaiden omahoitajuuden merkeissä jatkuen päiväkotiajan eri ikäkaudet ja kehitysvaiheet sekä heräävän oppimishalun huomioiden. Järjestämme suunniteltua, säännöllistä ja ohjattua "viskari-opetusta 5-vuotiaille. Toteutamme esiopetusta Tuusulan kunnan esiopetussuunnitelman mukaisesti ja alkuopetuksen kanssa yhteistyössä toimien. Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Lapselle luonteva toiminta vahvistaa hänen hyvinvointiaan ja käsitystä itsestään sekä lisää hänen osallistumismahdollisuuksiaan. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi myös ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Päivähoidossa oppimisen sisältö on kokonaisuus, joka rakentuu orientaatioiden varaan. Orientaatio on näkökulma, joka on asian tutkimisen ja tarkastelun perustana. Orientaatiot ovat erilaisia keinoja, joiden avulla lapsi perehtyy maailmaan. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet: Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma löytyy täältä klikkaamalla oikealta alhaalta:

6 Perttu taiteilee ja liikkuu kuvataide musiikki sadut ja sadutus mielikuvitus esteettiset arvot luovuus teatteri esitykset, lauluhetket draama materiaalit lasten saatavilla musiikkiliikunta tanssi taiteilijat taikatuuli salin liikuntaradat jumppapatjoilla liikkuminen pallopelimahdollisuudet ryhmätilojen hyppyruudut takametsän seikkailut & kiipeilyt ja grillipaikka pihan autot & pyörät pallojen käsittely

7 KIELI JA KOMMUNIKAATIO Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on kielenkehityksen perusta. Kannustamme lasta osallistumaan, ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan. Pertussa satuilemme, esitämme nukketeatteria, käytämme draamaa, laulamme, loruilemme ja riimittelemme. Ohjaamme lapsia ratkaisemaan erilaiset tilanteet keskustelemalla. Keskustelemme lasten kanssa ja kunnioitamme heidän mielipiteitään.

8 Leikkiminen Lapsi harjoittelee elämää ja tunteiden käsittelyä leikkimällä. Lapset käyttävät leikkinsä aineksina kaikkea mitä näkevät ja kuulevat. Isommat lapset valitsevat leikkipaikan leikkitaululta. Tarjoamme lapsille aikaa, rauhaa ja mahdollisuuksia leikkiin. Tarvittaessa ohjaamme ja autamme lasta leikin alkuun ja aikuiset ovat mahdollisuuksien mukaan mukana leikeissä ja peleissä. Leikkivälineet ovat lasten saatavilla aihepiireittäin ja leikkitaulu ohjaa lapset eri pelien ja leikkien ääreen. Leikkiympäristö on turvallinen, motivoiva ja erilaisia leikkivirikkeitä tarjoava. Huomioimme lasten iän ja kiinnostuksen kohteen leikkiympäristöä muokattaessa sekä kannustamme monipuolisiin leikkeihin: rooli- ja sääntöleikkeihin, ulko- ja sisäleikkeihin sekä perinneleikkeihin.

9 Liikkuminen Lapselle luonnollinen tapa tutustua itseensä ja ympäristöönsä on liikkuminen. Monipuolisesti liikkuessaan lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja liikunnan iloa. Suunnittelemme säännöllistä, ohjattua ja vapaata liikkumista turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Sisällä vauhdikkaaseen liikkumiseen ja pelaamiseen käytetään erityisesti salia. Lisäksi mahdollistamme lapsilähtöiset liikuntaleikit käytävillä ja ryhmätiloissa sekä pidämme liikuntavälineet lasten saatavilla. Keskeisimmät ulkoliikuntapaikat päiväkodissamme ovat piha ja takametsä. Retkiä teemme puistoihin, luontoon ja lähiympäristöön. Vuosittain osallistumme esim. Pihaleikkipäivään ja Vauhtivarvas-tapahtumaan.

10 Tutkiminen Lapsi tyydyttää uteliaisuuttaan tutkiessaan ja ihmetellessään ympäristöään. Oppimisen ilo vahvistuu oivalluksen, yrityksen ja erehdyksen kautta. Tutkimalla yhdessä lasten kanssa, järjestämme heille mahdollisuuden oppia ja erehtyä. Kannustamme lapsia oman mielikuvituksen, ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen käyttöön. Monipuolinen oppimisympäristö tarjoten erilaisia välineitä ja materiaaleja innostaa tutkimiseen. Oleellinen osa tutkimista ovat myös luonto ja päiväkodin lähiympäristö. Luontohuoneesta löytyy tutkimusvälineitä kuten luupit, vaaka, mittaamisvälineet yms.

11 Taiteelliset elämykset Lapsi kokee taiteessa mielikuvitusmaailman ja itse tekemisen ilon. Hän löytää oman luovuuden ja kiinnostuksen kohteet sallivassa ilmapiirissä. Pertussa lapsi saa sekä aikuisen avustuksella että itse kokeilemalla innostua erilaisista materiaaleista, välineistä, tekniikoista ja taiteen muodoista, kuten kuvataiteista, sanataiteesta, musiikista tai draamasta.

12 OPETTAMISEN TAVAT JA KEINOT - SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT Hyvä ja tarkka kieli on kommunikaation ja vuorovaikutuksen tärkein väline. vuorovaikutus kerronta vertailu toistaminen kuunteleminen herkkyyskausien huomioiminen ajatteleminen ymmärtäminen kokeminen kyseleminen

13 Matemaattinen orientaatio vertailu ymmärtäminen herkkyyskausien huomioiminen Havainnointia ja lasten mielenkiinnon herättämistä matemaattisiin käsitteisiin tapahtuu arjen toiminnassa (esim. suunnat, numero-lukumäärä, vastaavuus ja luokittelu). Peruskäsitteet tulevat päiväkodissamme esille esimerkiksi aamupiirissä, musiikki-, leikki-, peli- ja liikuntatuokioilla lasten ikätason ja valmiuksien mukaisesti.

14 Luonnontieteellinen orientaatio toistaminen ymmärtäminen kokeminen ajatteleminen Tutkimme yhdessä lasten kanssa luontoa eri vuodenaikoina. Aikuinen opettaa omalla esimerkillään lapsia kunnioittamaan luontoa ja huolehtimaan ympäristöstä. Opettelemme yhdessä myös kierrätystä. Tuemme luonnon tuntemusta ja kunnioittamista retkeilemällä lähialueilla. Päiväkodillamme on oma takametsä, jota voimme käyttää halutessamme päivittäin erilaiseen virkistykseen ja luonnon tutkimiseen. Ruokimme lintuja ja toteutamme erilaisia projekteja: kylväminen, maatuminen, roskien keruuretket, marjastus, kasvien keruu ja prässäys.

15 Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio vuorovaikutus kerronta kuunteleminen kokeminen Järjestämme päiväkodissamme perinteisesti vuosittain erilaisia tapahtumia ja juhlia. Perinteet näkyvät myös lasten laulu- ja liikuntaleikeissä, joista monet liittyvät vahvasti vuodenaikojen vaihteluun. Huomioimme perinteet juhlassa ja arjessa. Lapset kertovat mielellään itsestään ja heille tärkeistä asioista ja kuuntelevat innolla aikuisen kertomia omakohtaisia tarinoita. Kokoamme lapsen koko hoitoajalta kasvun kansiota, jossa olevia valokuvia ja tehtäviä he mielellään selailevat ja muistelevat niihin liittyviä tapahtumia. Teemme retkiä lähiseudulle. Nautimme lasten kanssa joulu- ja juhannusateriat.

16 Esteettinen orientaatio herkkyyskausien huomioiminen toistaminen kokeminen Taidekasvatuksessa esteettisyys tulee esiin monin tavoin: kuvataiteissa, ohjatuissa pienryhmähetkissä ja vapaan leikin aikana lapsilla on mahdollisuus vaikkapa maalata, piirtää ja askarrella. Sadut, niiden kuunteleminen ja satujen itse tekeminen kehittävät lasten mielikuvitusta. Päiväkodissamme vierailee erilaisia taiteilijoita ja osallistumme myös kunnan järjestämiin kulttuuritapahtumiin. Lapset tekevät mielellään draamaa myös itse. Huomioimme esteettisyyden myös oppimisympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa. Lasten arkeen mahtuu paljon pieniä elämyksellisiä hetkiä vaikkapa syntymäpäiväjuhlien, luonnon tutkimisen ja joulun aikaan kynttilän loisteen merkeissä.

17 Eettinen orientaatio ajatteleminen vuorovaikutus ymmärtäminen Keskeisenä tavoitteenamme on lapsen perusturvallisuuden takaaminen varhaislapsuuden aikana. Hyvät tavat, erilaisuuden hyväksyminen, toisten huomioon ottaminen ja tasavertaisuus ovat arjen perustana. Yhdessä tekemisen kautta opettelemme päivittäin hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän merkitystä. Käsittelemme tunne-elämän kysymyksiä vanhempien ja henkilökunnan yhteistyöllä turvallisessa ilmapiirissä sekä opettelemme tunteiden sanottamista. Olemme laatimassa päiväkodillemme kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaa.

18 Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio kokeminen ymmärtäminen kyseleminen Lähtökohtanamme on kunnioittaa perheen vakaumusta, joka otetaan huomioon, kun lapsi kohtaa valtauskontoon liittyviä asioita. Tutustumme uskonnollisiin juhlapyhiin ja siihen, miksi niitä vietetään. Näihin asioihin tutustumme yhteistyössä seurakunnan kanssa mm. pyhäkoulussa ja kirkkohetkissä.

19 PIENRYHMÄTOIMINTA Pienryhmätoiminta lähtee liikkeelle syksyllä uuden toimintakauden alussa. Suunnittelupäivänä mietimme koko talon yhteisen vuositeeman ja laadimme pienryhmien lukujärjestyksen. Pienryhmille on ominaista: lapsen osallisuus rauhallinen ympäristö kiireettömyys keskittyminen tekemisen ilo monipuolinen tekeminen mielikuvitus onnistuminen luovuus oppiminen viihtyminen oppimisen halu elämys yksilöllisyys VARHAISTATUKEA TARVITSEVA LAPSI MUIDEN ESIMERKKI

20 PERTUN PERINTEET JA OMALEIMAISUUS Isovanhempien päivä Vietämme lokakuussa isovanhempienpäivää, jolloin kutsumme mummot ja papat vierailemaan päiväkotiin ja tutustumaan lasten arkeen. Isovanhempien sijaan lapsi voi kutsua kenet tahansa hänelle tärkeän ihmisen, kuten kummin. Ohjelmassa on lasten esityksiä ja kahvitarjoilu.

21 Joulukalenteri Joulukalenteri voi olla vaikkapa nukke- tai varjoteatteria, teatteria, diaesityksiä tai satuja. Esitämme kalenteria joulukuun aikana ryhmittäin ja myös yhdessä adventtilauluhetkillä.

22 Noitajuhla Perinteiset noitajuhlat on pidetty palmusunnuntaisin jo vuodesta 1993 lähtien. Ohjelmassa on ollut mm. arpajaiset, poniratsastusta, buffetti, makkaranpaistoa, kasvomaalausta yms. Noitajuhlien vetonauloina ovat sima, munkit ja henkilökunnan esittämä näytelmä. Päiväkodin henkilökunta toteuttaa tapahtuman yhdessä vanhempien kanssa.

23 Potpotus, naamiaiset yms. Potpotus on pääsiäisperinne, jossa jaamme lapsille pääsiäismunat. Munia jakavat puput, kanat, tiput tai noidat. Kukin työntekijä vuorollaan ideoi potpotuksen. Halloween-aikaan ja vappuna järjestämme naamiaisia, pihajuhlia, askartelutyöpajoja tms.

24 Takametsä Lapset viihtyvät takametsässä. Kesähelteillä se on viileä ja talven lumilla hiihdämme takametsän takana Kaukametsän laduilla. Takametsässä lapset kiipeilevät, ryömivät isossa muoviputkessa, hyppivät ojien yli ja kiipeilevät puomeilla. Lapset keräävät kukkia ja tarkkailevat ötököitä. Luupit, värit ja paperit ovat käytössä. Takametsä on upea paikka leikkiä ja seikkailla. Sisällä voimme tarkkailla ikkunoista takametsän oravia, lintuja, säätä sekä vuodenaikojen vaihtelua. Takametsässä grillataan, järjestetään tapahtumia, opitaan sosiaalisia taitoja, leikitään liikuntaleikkejä ja viihdytään.

25 Työpajat Työpajoja pidetään 1-2 kertaa toimintakauden aikana ja niiden sisällöstä vastaa vuorollaan kaksi aikuista, jotka suunnittelevat työpajan teeman. Kukin lapsi osallistuu työpajaan etukäteen laaditun aikataulun mukaan. Työpajan tavoitteena on: - uusien työtapojen kokeileminen ja oppiminen pienessä ryhmässä tai yksilötyönä - yksilöllisyys ja kiireettömyys - syvällinen paneutuminen asioihin - taiteen tekemisen tai liikunnan ilo - yhteistyö vanhempien kanssa(silloin kun on yhteinen työpaja)

26 PÄIVÄHOIDON ALOITUS JA OMAHOITAJUUS Päivähoidon aloitus on suuri muutos pienen alle 3-vuotiaan lapsen ja vanhempien elämässä. Lapsen koko arkielämä ja ympäristö muuttuvat ja sekä lapsi että tämän vanhemmat kohtaavat paljon uusia tunteita ja kysymyksiä. Jokaiselle lapselle nimetään omahoitaja, joka ottaa yhteyden perheeseen, kun päivähoitopäätös on tehty. Omahoitajina haluamme vanhempien avulla tutustua lapseen ja perheeseen yhdessä keskustellen. Omahoitaja tapaa vanhemmat aloituskeskustelussa ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon. Tavattaessa sovitaan vanhemman ja lapsen kaksiviikkoinen maksuton tutustumisjakso päiväkotiin, jonka avulla tutustutamme lapsen ja perheen päiväkotielämään. Ennen päivähoidon alkua vanhemmat käyvät palvelukeskustelun päiväkodin esimiehen kanssa. Omahoitajuus toimii siltana kodin ja päiväkodin välillä. Pohdimme vanhempien kanssa yhdessä lapsen asioita, autamme lasta sopeutumaan päiväkotiin ja olemme hänen tukenaan. Pystyäksemme tutustumaan lapseen ja vastaamaan vanhempien odotuksiin tarvitsemme vanhempien apua ja yhteistyötä. Tavoitteenamme on luoda kiinteä ja luottamuksellinen suhde vanhempien, lapsen ja omahoitajan välille. Tämän suhteen kautta toteutamme kasvatuskumppanuutta. Omahoitaja vastaa pääosin oman pienryhmänsä lasten perushoidosta, tukemisesta, ohjauksesta sekä yhteistyöstä vanhempien kanssa. Teemme tiimityötä ryhmän muiden omahoitajien kanssa ja vastaamme yhdessä kaikkien lasten hyvästä hoidosta ja kasvatuksesta.

27 KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuus on kasvatushenkilöstön ja vanhempien välistä vuorovaikutusta, jonka tarkoituksena on turvata lapsen kasvu ja kehitys päivähoidossa. Ensisijainen kasvatusvastuu kuuluu vanhemmille ja kasvatushenkilöstön tehtävänä on tukea vanhemmuutta. Yhteistyössä vanhempien kanssa jaamme arjen kokemuksia päivittäisissä kohtaamisissa, juhlissa, tapahtumissa ja vanhempainilloissa. Vuosittain laadimme yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksessa esiopetuksen oppimissuunnitelman. Näin saamme yhdistettyä vanhempien ja kasvatushenkilöstön tiedot ja kokemukset lapsesta.

28 LAPSEN MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA TOIMINTAAN = Lapsen osallisuus Pidämme tärkeänä, että aikuinen tiedostaa lapsen tarpeen saada vaikuttaa arjen kulkuun tietyissä raameissa. Mielestämme osallisuus edellyttää sensitiivistä asennetta työhön, lasten kuuntelua ja havainnointia sekä lasten toiveiden ja toimintaan sitoutumisen huomiointia. Osallisuus vaihtelee lapsen iän ja tilanteen mukaan. Osallisuudessa huomioidaan paitsi lapsikeskeisyys, myös aikuisjohtoisuus tietyissä arjen rutiineissa ja toiminnoissa. Erityisesti pienille alle 3-vuotiaille aikuisen turva on tärkeää - pienet lapset tekevät pieniä valintoja sekä itsenäisesti että aikuisen avustuksella. Osallisuus näkyy meillä esimerkiksi alle 3-vuotiaiden ryhmässä lapseen ja perheen toimintatapoihin tutustumisena ja siten lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimisena esimerkiksi ruokailussa ja päiväunilla tai kun lapsi kaipaa lohdutusta. Isommilla lapsilla on mm. oman pienryhmän päiviä, lasten palavereita, saduttamista ja arjen askareihin osallistumista. Lapset valitsevat leikkitaululta mitä, missä ja kenen kanssa leikkivät ja vaikuttavat näin leikkiympäristöön. Harjoittelemme lasten kanssa sosiaalisia taitoja ja tavoitteena on, ettei ketään jätetä yksin. Pidämme tärkeänä myös sitä, että lasten työt ovat lasten näköisiä ja persoonallisia ja että lasten toiveet huomioidaan erilaisten projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

29 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA -KASVUN JA KEHITYKSEN SEURANTA JA ARVIOINTI Lapsen Vasu (= varhaiskasvatussuunnitelma) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja hyvinvointia tuetaan sekä kotona että päivähoidossa. Päiväkodissamme lapsen kasvu tallennetaan kasvun kansioihin, josta lapsi ja vanhemmat voivat myöhemmin katsella ja muistella päiväkotiaikaa. Kasvun kansioon tallentuvat elämää varten matkalaukkuun pakatut muistot ja taidot.

30 KUN LAPSI TARVITSEE TUKEA KEHITYKSESSÄÄN Jos lapsen kehityksessä havaitaan päiväkodissa tai kotona huolenaiheita tai tuen tarvetta, keskustelemme tilanteesta ensin vanhempien kanssa. Vanhempien luvalla otamme yhteyttä erityislastentarhanopettajaan. Alueellinen erityislastentarhan-opettaja (aelto) tulee seuraamaan lasta ja ryhmän toimintaa. Tarvittaessa arvioinnin tueksi voidaan hankkia muiden asiantuntijoiden lausunnot. Varhaiskasvatuksen tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu. Yhteistyötahojamme ovat mm. aelto, puheterapeutti, psykologi, lastenneuvola sekä kasvatus- ja perheneuvola. Tukipalvelut jaetaan yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen. Tehostettua tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan toiminta- ja ohjaussuunnitelma yhdessä vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa ja se liitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja menetelmät ovat käytössä päivittäin. Tukitoimista on tarkemmin Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa s. 19. Varhaisen tai tehostetun tuen tarpeessa olevat lapset kasvavat ja oppivat yhdessä muiden lasten kanssa (= integraatio). Erityisinä tukitoimina lapselle voidaan palkata henkilökohtainen avustaja tai lapsen ryhmään ryhmäavustaja. Avustaja tukee lasta päivän mittaan kaikissa tilanteissa ja pitää lapselle omia pientuokioita kahdenkesken tai muutaman lapsen kanssa. Pertussa vieraskielisen lapsen suomen kielen oppimista harjoitellaan ja tuetaan kuvien ja esineiden avulla arkipäivän tilanteissa sekä päivittäin pientuokioilla. Rohkaisemme lasta käyttämään omaa äidinkieltään. Tuemme lapsen minäkuvaa arvostamalla hänen kulttuuriaan ja tutustumalla siihen.

31 YHTEISTYÖTAHOT - YHTEISTYÖSSÄ LAPSEN JA PERHEEN PARHAAKSI Yhteistyökumppaneitamme ovat: muut päiväkodit: kesä- ja joulupäivystykset, yhteiset tapahtumat seurakunta: pyhäkoulu ja kirkkohetket Pertun koulu: infotilaisuus tuleville ekaluokkalaisille, siirtokeskustelu keväällä perhepäivähoito kirjasto alueellinen erityislastentarhanopettaja = aelto kasvatus- ja perheneuvola puheterapeutti fysioterapeutti ja toimintaterapeutti sosiaalityö ja lastensuojelu lastenneuvola: 3-, 4-, 5 ja 6-vuotiskaavakkeet kummiterveydenhoitaja sairaala/ Uudenmaan sairaanhoitopiiri terveyskeskuspsykologi

32 TOIMINNAN SUUNNITTELU JA ARVIOINTI Toimintaohjeiden sekä päiväkodin vasun arviointi ja päivitys T ALV I JATKUVA ARVIOINTI: -suunnittelu ja arviointi tiimeissä tai tupapalavereissa viikoittain Tuloskeskustelu (työntekijän itsearviointi) Asiakastyytyväisyyskysely Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -suunnittelu ja arviointi iltakokouksessa kerran kuukaudessa -tiimin/kotiryhmän toiminnan suunnittelu 1-2 kertaa kuukaudessa Esikoululaisten ja heidän vanhempiensa arviointi Ryhmien omat toimintasuunnitelmat Suunnittelupäivä toiminnan alussa -lasten ideoiden, toiveiden ja innostuksen kuunteleminen -vanhempien palaute päivähoidon arjesta K E S Ä Toimintakertomus: Arvioidaan tavoitteiden saavuttamista sekä yhteistyötä vanhempien ja tiimin kanssa

33 PERTUN PÄIVÄKODIN YHTEYSTIEDOT Johtaja Peukaloiset ja Menninkäiset Haltiat Trullit Velhot Keittiö Pertun päiväkoti Pertuntie JOKELA Perttu-mustekalamaskotit ovat piirtäneet Oona Oksanen ja Aapo Vuoritie

34 Suljen ihanan soittorasian kierrän lauluni kippuraan. Muiston mukavan taskuun taputan siihen saakka, kun tavataan. Kiitän, kumarran, niiaan, vilkutan, pian taas yhdessä laulellaan. Lallalla lalal, lallalla lalal lallalla lalallallallaa.

35 PERTUN PÄIVÄKOTI 20 VUOTTA KYSELEE, KASVAA JA ILOITSEE LAPSEN KANSSA

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Sisällys JOHDANTO 3 1 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 2 KASVATUSKUMPPANUUS 4 3 LAPSEN OMA VASU 6 4 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Lapsella on oikeus oppia lapsen lailla. Lapsi oppii tavallaan ystävien kanssa: Kyselee, koskettelee, kuuntelee, katselee, tutkii, leikkii,

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2016-2017 VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Jakomäki-Puistola-Suutarila varhaiskasvatusalue Varhaiskasvatusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI 1 26.5.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 ARVOT... 2 3 TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Mitä on esiopetus

NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Mitä on esiopetus NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 Mitä ihmettä, mitä kummaa: Tuli vaaleaa, kun maalasin tummaa. Tuli katto, kun maalasin seinää. Tuli metsä, kun maalasin heinää. tuli kissa, kun maalasin kalaa.

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Päiväkoti Hattu-Maakarin esikoulun toimintasuunnitelma

Päiväkoti Hattu-Maakarin esikoulun toimintasuunnitelma Päiväkoti Hattu-Maakarin esikoulun toimintasuunnitelma 2016-2017 Ryhmän rakenne ja henkilöstö - Esikouluryhmän nimi on Mörrit, johon kuuluu 15 lasta. - Esikoululaisista 10 on poikia ja 5 tyttöjä. 5-vuotiaita

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto VASU17- Kainuu ja Kajaani Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani 8.11.2016 Kaukametsä opisto Johtoryhmä mukana Vasu17- luonnoksen työstämisessä OPH:n tilaisuuksissa Ohjausryhmän perustaminen

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. 16.9.2014 Hollolan kunta

HOLLOLAN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. 16.9.2014 Hollolan kunta HOLLOLAN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hollolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) 2014 perustuu valtakunnalliseen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2003, 2005) ja perusteiden pohjana

Lisätiedot

Haukiluoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Haukiluoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Haukiluoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme on aloitettu vuonna 1987. Päiväkoti sijaitsee LänsiTampereella Myllypuron päivähoitoalueella linjaautojen 19 ja 26

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

METSÄMAJAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSÄMAJAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSÄMAJAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Metsämajan varhaiskasvatussuunnitelman sisältö: 1. Metsämajan esittely ja toiminta-ajatus 2. Metsämajan arvot 3. Kasvatuskumppanuus 3.1 Päivähoidon aloitus ja omahoitajuus

Lisätiedot

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 LASTENTALO KUUSIPIHA... 4 2.1 ESITTELY... 4 2.2 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.3 ARVOT... 6 2.4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 7 3

Lisätiedot

JUVAN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JUVAN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JUVAN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT PERHEPÄIVÄHOIDOSSA... 3 3. KASVATUSILMAPIIRI... 3 4. HOITO, KASVATUS JA OPPIMINEN... 4 5. KASVATUSKUMPPANUUS...

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015-

VALTIMON KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015- VALTIMON KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015- VALTIMON KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1.1. VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.2. VALTIMON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN TAUSTAA

Lisätiedot

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki 1 Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut Salassa pidettävä LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

AITOHELMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNILEMA

AITOHELMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNILEMA AITOHELMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNILEMA www.nurmijarvi.fi 1 SISÄLLYS 1. PÄIVÄKODIN KUVAUS 1 2. PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS 2 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 2 4. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 2 5. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

LOUKILINNAN(PÄIVÄKODIN( VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA!

LOUKILINNAN(PÄIVÄKODIN( VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA! LOUKILINNAN(PÄIVÄKODIN( VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1.LOUKILINNANPÄIVÄKOTI dia3 2.LAPSIRYHMÄTJAHENKILÖKUNTA dia4 3.KASVATUSARVOT dia5 4.TOIMINTA>AJATUS dia6 5.KASVATUSKUMPPANUUS dia7 6.TAVOITTEET

Lisätiedot