KOLARIN LUKIO OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN LUKIO OPINTO-OPAS"

Transkriptio

1 KOLARIN LUKIO OPINTO-OPAS

2 1

3 2 LUKION PUHELINNUMEROT rehtori opettajainhuone OPETTAJAT Nimi Opetusaine Puh. Alajääskö Anna-Maija ALAAN opinto-ohjaus Ilmén Kaisa ILMKA biologia, maantiede Joki Anne JOKAN englanti, ruotsi Jokiaho Riikka JOKRI kuvataide Junes Annemarie JUNAN saksa Miettunen Markus MIEMA matematiikka, fysiikka, TVT Pellikka Vesa PELVE historia, yhteiskuntaoppi, rehtori Pentinpuro Tomi PENTO musiikki Ruuth Tornberg-Mattila TORRU liikunta, terveystieto Rundgren Marja RUNMA englanti, ruotsi Sarkanen Viljo SARVI äidinkieli Soutukorva Elisa SOUEL matematiikka, fysiikka Syväjärvi Sanna SYVSA matematiikka, kemia Vanha Hannele VANHA uskonto, psykologia, filosofia Opettajien sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa MUU HENKILÖKUNTA Nordberg Maarit Koulusihteeri Tolonen Ari Kouluisäntä Kurki Maija-Liisa Terveydenhoitaja

4 3 HYVÄ TIETÄÄ Aikataulut Pidä kiinni sovituista aikatauluista. Opettaja voi jättää kurssin arvostelematta suorittamattomien tehtävien tai selvittämättömien poissaolojen vuoksi. Aulatilat Viihtyvyyden takia pidä osaltasi oleskelutilat molemmissa rakennuksissa siisteinä. Henkilötietolomake Lukuvuoden alussa opiskelijan on tarkistettava henkilötietonsa henkilötietolomakkeesta. Muutokset henkilötiedoissa on ilmoitettava viipymättä kansliaan. Jakso Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon. Kunkin jakson pituus on koulupäivää. Kannettavat tietokoneet Kaikki Kolarin lukion opiskelijat saavat käyttöönsä ns. läppärit opiskelunsa ajaksi. Ne on tarkoitettu opiskelun työvälineiksi sekä koulussa että kotona. Oppitunneilla välineen käytön määrittelee kunkin aineen opettaja. Keskeytynyt kurssi Selvittämättömät poissaolot tai suorittamattomat tehtävät aiheuttavat kurssin keskeytymisen. Keskeytyneestä kurssista tulee opintorekisteriin merkintä (K = kesken). Kurssi on suoritettava saman lukuvuoden aikana loppuun tai käytävä kokonaan uudestaan. Koeviikko Jokainen jakso päättyy koeviikkoon, jonka pituus voi vaihdella ryhmittäin ja jaksoittain. Kokeiden, oppituntien ja palautusten lisäksi ohjelmassa voi olla myös muuta toimintaa. Koeviikko on yleensä jakson viisi viimeistä päivää. Koulukuljetus Lukiolaiset voivat käyttää yli 5 km pituisilla matkoilla koulukuljetusta maksutta. Kunta maksaa opiskelijan omavastuuosuuden, mikäli opiskelija on anonut kuljetustukea määräpäivään mennessä. Kulttuuripassi Kulttuuripassi on soveltava kurssi, jonka tarkoituksena on kannustaa lukiolaisia tutustumaan kulttuuritarjontaan. Passi jaetaan kaikille lukion aloittaville opiskelijoille, ja yhden kurssin suorittamiseen voi käyttää vaikka koko lukioajan. Kulttuurikuntoaan voi nostaa harrastamalla kulttuuria monipuolisesti: kirjallisuutta, kuvataidetta, teatteria, elokuvia, luentoja, konsertteja jne. Kulttuuripassiin hyväksyttävät osa-alueet on jaettu neljään pääluokkaan: konsertit, näyttelyt, luennot ja teatteriesitykset eli neljännes passista voi olla konsertteja, neljännes luentoja jne., mutta muista yksittäisistä suorituksista voi sopia etukäteen. Koulupäivän aikana järjestetyt tilaisuudet eivät kartuta passimerkintöjä.

5 4 Kurssi Oppiaineet jaetaan kursseihin, joiden määrä vaihtelee aineittain. Yksi kurssi vastaa 38 tunnin oppimäärää. Päättötodistuksen saaminen edellyttää vähintään 75 kurssin suorittamista. Hylätyn kurssikokeen saa uusia kaksi kertaa, tai kurssi on käytävä uudelleen. Hyväksytyn kurssikokeen saa uusia kerran. Kurssivalintojen tarkistus Kurssivalintoja tarkistetaan keväisin. Lukuvuoden aikana valintoja voidaan muuttaa vain hyvin perustelluista syistä ja neuvottelemalla asiasta ao. opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee jättää allekirjoitettu anomus (alaikäisellä huoltajan allekirjoitus) rehtorille, joka tekee päätöksen opettajan lausunnon pohjalta. Luokattomuus Lukion suorittamiseen voi käyttää aikaa 2-4 vuotta. Yleensä lukio suoritetaan kolmessa vuodessa. Maksut Opetus ja ateriat ovat lukiossa maksuttomia. Ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat pakollisten kurssien oppikirjat sekä kannettavat tietokoneet käyttöönsä tarvittavaksi opiskelu ajaksi, mutta muut materiaalit sekä työvälineet (vihkot, kynät) on hankittava itse. Kokeissa tarvittavat konseptipaperit saat käyttöösi koulusta. Opetussuunnitelma Lukiot noudattavat Valtioneuvoston vahvistamaa tuntijakoa. Koulussamme tarjotaan valtakunnallisten kurssien lisäksi koulukohtaisia kursseja. Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta koulumme on laatinut opetussuunnitelman työn pohjaksi. Kolarin lukion opetussuunnitelma löytyy verkosta osoitteesta Opintotuki 17 vuotta täyttäneen lukiolaisen on mahdollista anoa Kelan toimiston kautta valtion opintotukikeskukselta opintorahan perusosaa, asumislisää ja opintolainan takausta. Nämä yhdessä muodostavat opintotuen. Kotona asuva lukiolainen saa pääsääntöisesti vain perusosaa. Opintotuki peritään takaisin, mikäli opintosuorituksia ei kerry riittävästi. Lue lisää Tarkista muutokset. Opinto-ohjelma Lukioon tullessaan opiskelija valitsee ne kurssit, jotka hän sisällyttää omaan henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaansa. Valinnat tarkistetaan keväisin (vrt. seuraava kohta). Päättötodistus voidaan kirjoittaa vasta kun opiskelija on suorittanut hänelle vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Opiskelusuunnitelma Lukuvuoden alkaessa kukin opiskelija laatii yhdessä ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa opiskeluohjelmansa kurssijärjestyksen pohjalta. Kurssille ilmoittautuminen edellyttää säännöllistä osallistumista opetukseen, ellei opettajan kanssa ole sovittu toisin. Opiskelijatodistus Opiskelijatodistuksen saa tarvittaessa kansliasta. Oppilaskunta Kaikista lukion opiskelijoista muodostuu oppilaskunta. Oppilaskuntaa edustaa hallitus, joka valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Toiminta oppilaskunnassa on hyvää valmentautumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jota arvostetaan myös työelämässä. Oppilas-

6 5 kunnan hallituksen tehtävänä on aktiivi- sesti toimia opiskelijoiden edustajana ja asioiden edistäjänä. Oppilaskunta vastaa mm: - yhteisten tilojen viihtyvyydestä - lukioperinteiden ylläpitämisestä (juhlat, penkkarit, vanhojen tanssit) Oppimäärä Oppimäärä on kurssien muodostama kokonaisuus kussakin oppiaineessa. Esimerkiksi äidinkielen oppimäärä muodostuu 6 pakollisesta, 3 valtakunnallisesta syventävästä ja yhdestä koulukohtaisesta syventävästä kurssista. Päättötodistuksen arvosana pohjautuu oppiaineen kurssien aritmeettiseen keskiarvoon, jota opettaja voi korottaa harkintansa mukaan. Poissaolot Poissaololle on aina oltava lupa tai hyväksyttävä syy, kuten sairaus. Sairastumisesta tai muusta ennalta arvaamattomasta poissaolosta on ilmoitettava välittömästi ryhmänohjaajalle. Kaikkiin ennalta tiedossa oleviin poissaoloihin anotaan lupa ryhmänohjaajalta, yli 3 vrk kestäviin rehtorilta. Poissaolot selvitetään poissaoloselvityksellä poissaolokirjaan, johon kunkin poissaolon kohdalle otetaan huoltajan allekirjoitus. Poissaoloselvityksen hyväksyy ryhmänohjaaja, minkä jälkeen se esitetään välittömästi opettajille. Poissaolojen korvaamisesta on sovittava aineen opettajan kanssa. Poissaolo oppitunneilta autokoulun vuoksi: sovi ajotunnit ensisijaisesti kouluajan ulkopuolelle. Käytäntömme on se, että vain yksi poissaolo/kurssi voidaan hyväksyä autokoulun vuoksi. Jos et pääse osallistumaan kokeeseen esim. äkillisen sairastumisen vuoksi, sinun on ehdottomasti ilmoitettava asiasta ko. aineenopettajalle tai ryhmäohjaajalle koepäivän aamuna ennen kokeen alkua. Ilmoittamatta jättäminen katsotaan yhdeksi osallistumiskerraksi. Preliminäärit Preliminääreissä abiturientit valmentautuvat ylioppilaskirjoituksiin. Preliminäärit järjestetään ennen ylioppilaskokeita, ja ne voivat tietyissä aineissa korvata kurssikokeen. Päättötodistus Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Päättötodistus voidaan kirjoittaa vasta kun opiskelija on suorittanut hänelle vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Opinto-ohjelmaan kuuluvat kurssit on oltava suoritettuna mennessä. Päättötodistus on ehtona myös ylioppilastodistuksen saamiselle. Tentit Ennen kirjoituksia järjestetään kirjoitettavissa aineissa tenttejä, jotka on tarkoitettu yokokeisiin valmentautumiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus ennen päättötodistuksen saamista yrittää korottaa oppiaineen päättöarvosanaa korotustentissä. Tenttikausi Abiturienteilla on penkkareiden jälkeen n. kolme viikkoa aikaa valmentautua yokirjoituksiin. Lukemista rytmittävät tänä aikana pidettävät yo-kokeisiin valmentavat tentit. Tiedottaminen Koulu tiedottaa opiskelijoita koskevista asioista Wilman, opinto-oppaan, ilmoitustaulun ja erillisten tiedotteiden avulla. Asioista tiedotetaan myös suullisesti, esim. ryhmänohjaajan tuokioissa.

7 6 Tukiopetus Mikäli opiskelija ei yrittämisestä huolimatta suoriudu riittävän hyvin, hänellä on mahdollisuus saada tukiopetusta. Asiasta sovitaan aineen opettajan kanssa. Tupakointi Tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty koulun sisä- ja ulkotiloissa sekä koulun alueella. Verkko-opetus Voit suorittaa kursseja verkkovälitteisesti Lapin toisen asteen. Tietoja kursseista saat osoitteesta Ennen kurssille ilmoittautumista sovi asiasta opintoohjaajan kanssa. Verkkokoulussa voit opiskella mm. harvinaisempia kieliä ja eri reaaliaineiden kertauskursseja. Vilppi Vilppiä on mm. lunttaaminen kokeessa sekä plagiointi ainekirjoituksissa taikka muissa harjoitustehtävissä. Vilpistä kiinnijääminen aiheuttaa kyseisen suorituksen ja koko kurssin hylkäämisen. Käytännön asioissa Ryhmänohjaaja - on ensimmäinen henkilö jonka puoleen voit kääntyä joka tilanteessa - myöntää luvan lyhyisiin (korkeintaan 3 päivää) poissaoloihin Opinto-ohjaaja - auttaa opiskelun suunnittelussa - antaa ammatinvalinnanohjausta - antaa tietoa jatko-opintoihin hakeutumisesta - neuvoo kurssi- ja lukujärjestysmuutoksissa - opastaa yo-kirjoituksiin ilmoittautumisessa Aineenopettaja - auttaa oman aineensa opiskeluun liittyvissä asioissa Koulusihteeri - hoitaa eteenpäin opintotukihakemukset Kelaan - ottaa vastaan yo-kokeisiin ja uusintakokeisiin ilmoittautumiset - antaa opiskelijatodistukset yms. - ottaa vastaan muutokset henkilötiedoissa Rehtori - hoitaa hallintoon liittyvät asiat - myöntää luvan yli kolmen päivän poissaoloihin - hyväksyy opinto-ohjelman muutokset

8 YLEISIÄ OHJEITA OPISKELUUN 7 O p e t t e l e o p i s k e l e m a a n Tärkeintä on oppia taito tiedon etsintään. Lukiossa ei selviä kunnolla yksittäisten tietojen muistamisella, vaan tarvitaan kykyä yhdistellä eri aineissa ja kursseissa opittuja asioita loogisiksi kokonaisuuksiksi. Tätä taitoa ei opi ilman harjoittelua. Opettajat neuvovat aineisiinsa sopivia opiskelumenetelmiä, mutta joudut itse etsimään sinulle sopivan oppimistavan. Mieti myös, miten järjestät tehokkaimmin opiskelun ja harrastukset. Tuloksia ei ratkaise se, kuinka monta tuntia työskentelet, vaan kuinka tehokkaasti toimit. O s a l l i s t u o p e t u k s e e n Osallistu aktiivisesti tunnin kulkuun. Aktiivisuus on osoitus paitsi osaamisesta, myös halustasi vaikuttaa oppitunnin joustavaan etenemiseen. Näin edistät myös muiden oppimista. Tuntiaktiivisuus ja jatkuva näyttö vaikuttavat myös kurssin arviointiin. Kysele rohkeasti, sillä jos jokin asia on sinulle epäselvä, se voi olla epäselvä myös muille. O p i s k e l e m y ö s k o t o n a Lukiossa asiakokonaisuudet ovat niin laajoja ja vaativia, että niiden omaksuminen edellyttää opiskeltaviin asioihin perehtymistä myös kotona. Lisäksi tunnilla käsiteltävään aiheeseen tutustuminen etukäteen auttaa uuden asian omaksumista. Ä l ä l u o v u t a Jos ongelmia tulee, niin aineenopettajan lisäksi ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja sekä rehtori auttavat tarvittaessa. YLIOPPILASTUTKINTO Ylioppilastutkintoon kuuluvat seuraavat kokeet: -äidinkielen koe (kaikille pakollinen) -toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe, reaaliaineen koe (edell. neljästä valittava kolme) Ylioppilaskokelaan on osallistuttava neljään pakolliseen kokeeseen suorittaakseen tutkinnon. Pakollisiin kokeisiin kuuluu äidinkielen koe, muut kolme koetta voi valita toisesta kotimaisesta kielestä, vieraasta kielestä, matematiikasta tai reaaliaineen kokeesta. Pakollisten kokeiden lisäksi opiskelija voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Vähintään yhdessä aineessa on suoritettava vaativamman tason koe (A-taso). Opiskelija saa valita lukio-opinnoista riippumatta kokeen tason. Esimerkiksi B-ruotsin opiskellut voi kirjoittaa halutessaan A-tason ruotsin tai pitkän matematiikan (A-tason) opiskellut voi kirjoittaa lyhyen matematiikan (B-tason) kokeen. Kokeeseen saa osallistua, kun oppiaineen pakolliset kurssit on suoritettu. Lyhyessä kielessä pitää olla kolme kurssia suoritettuna. Ylioppilaskokeiden tehtävät laaditaan kaikkien

9 8 valtakunnallisten kurssien mukaan, joten menestyminen kokeissa edellyttää myös syventävien kurssien suorittamista. Ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittaudutaan marraskuun loppupuolella ja kesäkuun alussa kirjallisesti koulun kansliaan. Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan erikseen. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli sinulla on lukitodistus tai muu tutkinnon suorittamiseen vaikuttava lääkärintodistus (esim. kuulovamma), toimita se ilmoittautumisen yhteydessä kansliaan. Tällaisista asioista on syytä ilmoittaa jo heti opiskelun alussa. Tutkintomaksut vahvistetaan vuosittain. Perusmaksu on 14 (syksy 2014) ja tutkintokohtaiset maksut 28. Kirjoitusten maksut on suoritettava koulun ilmoittamaan määräpäivään mennessä. Hoida maksut ajallaan, ne ovat ulosottokelpoisia. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa hajautetusti kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Samalla tutkintokerralla voi suorittaa kaksi reaaliaineen koetta. Kokeet ovat ajallisesti n. viikon välein. Yhtenä koepäivänä on psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia, toisena koepäivänä uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Kolmen tai useamman reaaliaineen kokeen suorittaminen edellyttää tutkinnon hajauttamista useammalle kerralle. Pääsääntöisesti ylioppilaskokeet suoritetaan kolmannen opiskeluvuoden keväällä. Mikäli hajautat tutkintoasi, sinun on syytä ottaa huomioon, että esimerkiksi syksyn kirjoitusten aikana on samanaikaisesti normaali lukio-opetus käynnissä. Hajautuspäätös on tehtävä harkiten ja siitä on syytä aina neuvotella kyseisen aineen opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa. Hylätty pakollinen koe on suoritettava kolmen seuraavan tutkintokerran aikana, mutta ylimääräisen kokeen uusimisessa ei ole aikarajaa. Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran. Aikarajaa ei ole. Ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen tutkintoa voi täydentää uudella kokeella tai jo suoritetun oppiaineen eritasoisella kokeella. Esimerkiksi lyhyen matematiikan kirjoittanut voi suorittaa jälkeenpäin pitkän matematiikan kokeen tai ruotsissa voi kirjoittaa A-tason kokeen. Aikarajaa ei ole. Kokeesta annetaan erillistodistus. Hylätty pakollinen koe voidaan kompensoida muilla hyvin menneillä kokeilla, jolloin kokelas saa ylioppilastutkintotodistuksen. Kompensaatiopisteitä annetaan myös ylimääräisistä kokeista. Lukion päättötodistus on ehtona ylioppilastodistuksen saamiselle. Koulu ilmoittaa toukokuussa lautakunnalle ne kokelaat, jotka eivät saa lukion päättötodistusta. Tällaiset kokelaat eivät voi valmistua ylioppilaiksi ennen päättötodistuksen saamista. Ylioppilastutkinnon suorittamisesta ja toimeenpanemisesta on hyvin tarkat säännöt, joita koulun ja kokelaiden on noudatettava. Näistä kerrotaan abiturienteille opinto-ohjauksen tunneilla ja erillisissä tiedotustilaisuuksissa. Kaikki määräykset ja ohjeet löytyvät osoitteesta Opiskelijan vastuulla on tutustua ohjeisiin, olla paikalla tiedotustilaisuuksissa ja toimia annettujen aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti.

10 9 Kolarin lukion tuntijako Pakolliset kurssit Valtakunnalliset syventävät kurssit Koulukohtaiset syventävät kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 1* Kielet Englanti (A-kieli) 6 2 0,8+0,3 Ruotsi (B1-kieli) 5 2 0,6+0,3 Saksa (B2-kieli) 8 Ranska (B3-kieli) 8 Matematiikka Lyhyt oppimäärä * Pitkä oppimäärä * Ympäristö ja luonnontieteet Biologia Maantiede 2 2 Fysiikka * Kemia 1 4 1* Uskonto tai elämänkatsomustieto 3 2 Filosofia 1 3 Psykologia Historia 4 2 Yhteiskuntaoppi 2 2 Taito- ja taideaineet 5 Liikunta 2 3 Musiikki Kuvataide Terveystieto 1 2 Opinto-ohjaus 1 1 Pakolliset kurssit Syventävät kurssit vähintään 10 Soveltavat kurssit Kurssit yhteensä vähintään 75 * kurssin laajuus 0,5 k Pakolliset kurssit = kaikille pakolliset Syventävät kurssit = jokaisen valittava vähintään 10 Soveltavat kurssit = valinnaisia Yhteensä = 75 - Lisäksi kursseja voi suorittaa muissa oppilaitoksissa kuten kansalaisopistossa, Ylläsinstituutissa ja Lapin toisen asteen verkkokoulussa. MU Musiikki MAA Pitkä matematiikka LI Liikunta

11 10 KURSSIT Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus pak. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä pak. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa pak. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen pak. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti pak. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti pak. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen syv. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen syv. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri syv. AI10 Starttikertaus (½) sov. Englanti A1-kieli ENA1 Nuori ja hänen maailmansa pak. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika pak. ENA3 Opiskelu ja työ pak. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma pak ENA5 Kulttuuri pak. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka pak. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys syv. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin (Communicate in English) syv. ENA9 Starttikertaus (0,3) syv. ENA10 Yo-kirj. valmentava kurssi (0,8) sov. Ruotsi B1-kieli RUB1 Koulu ja vapaa-aika pak. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa pak. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa pak. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen pak. RUB5 Elinympäristömme pak. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin (Tala svenska) syv. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen syv. RUB8 Starttikurssi (0,3) syv. RUB9 Yo-kirj. valmentava kurssi (0,8) sov. Saksa B2-kieli SAB2 1 Vapaa-aika ja harrastukset syv. SAB2 2 Meillä ja muualla syv. SAB2 3 Ennen ja nyt syv. SAB2 4 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat syv. SAB2 5 Kulttuuri syv. SAB2 6 Yhteinen maapallomme syv. Matematiikka, lyhyt MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt pak. MAB2 Geometria pak. MAB3 Matemaattisia malleja 1 pak. MAB4 Matemaattinen analyysi pak. MAB5 Tilastot ja todennäköisyys pak. MAB6 Matemaattisia malleja 2 pak. MAB7 Talousmatematiikka syv. MAB8 Matemaattisia malleja 3 syv. MAB9 Starttikertaus (½) sov. MAB10 Kertauskurssi syv.

12 Matematiikka, pitkä MAA1 Funktiot ja yhtälöt pak. MAA2 Polynomifunktiot pak MAA3 Geometria pak. MAA4 Analyyttinen geometria pak. MAA5 Vektorit pak. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot pak. MAA7 Derivaatta pak. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot pak. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot pak. MAA10 Integraalilaskenta pak. MAA11 Lukuteoria ja logiikka syv MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä syv MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi syv MAA14 Starttikurssi (½) sov MAA15 Kertauskurssi syv. Historia HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri pak. HI2 Eurooppalainen ihminen pak. HI3 Kansainväliset suhteet pak. HI4 Suomen historian käännekohtia pak. HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan syv. HI6 Kulttuurien kohtaaminen syv Yhteiskuntaoppi YH1 Yhteiskuntatieto pak. YH2 Taloustieto pak. YH3 Kansalaisen lakitieto syv. YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni syv. Uskonto UE1 Uskonnon luonne ja merkitys pak. UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta pak. UE3 Ihmisen elämä ja etiikka pak. UE4 Uskontojen maailmat syv. UE5 Mihin suomalainen uskoo? syv. Filosofia FF1 Johdatus filosofiseen ajatteluun pak FF2 Filosofinen etiikka syv. FF3 Tiedon ja todellisuuden filosofia syv. FF4 Yhteiskuntafilosofia syv. Psykologia PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus pak. PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys syv. PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet syv. PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta syv. PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys syv. PS6 Tutkimuskurssi syv. 11

13 Fysiikka FY1 Fysiikka luonnontieteenä pak. FY2 Lämpö syv FY3 Aallot syv FY4 Liikkeen lait syv FY5 Pyöriminen ja gravitaatio syv FY6 Sähkö syv FY7 Sähkömagnetismi syv FY8 Aine ja säteily syv FY9 Fysiikan työkurssi (½) syv. FY10 Fysiikan kokonaiskuva syv. Kemia KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia pak. KE2 Kemian mikromaailma syv. KE3 Reaktio ja energia syv. KE4 Metallit ja materiaalit syv. KE5 Reaktio ja tasapaino syv. KE6 Kemian työkurssi (½) syv. Biologia BI1 Eliömaailma pak BI2 Solu ja perinnöllisyys pak. BI3 Ympäristöekologia syv. BI4 Ihmisen biologia syv. BI5 Geeni ja biotekniikka syv. Maantiede GE1 Sininen planeetta pak. GE2 Yhteinen maailma pak. GE3 Riskien maailma syv. GE4 Aluetutkimus syv. Musiikki MU1 Musiikki ja minä pak. MU2 Moniääninen Suomi pak./syv. MU3 Ovet auki musiikille syv. MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa syv. MU5 Musiikkiprojekti syv. Kuvataide KU1 Minä, kuva ja kulttuuri pak. KU2 Ympäristö, paikka ja tila pak./syv. KU3 Media ja kuvien viestit syv KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin syv KU5 Nykytaiteen työpaja syv Terveystieto TE1 Terveyden perusteet pak. TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä syv. TE3 Terveys ja tutkimus syv. Opinto-ohjaus OP1 Koulutus, työ ja tulevaisuus pak. OP2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta syv. 12

14 13 Muita kurssisuorituksia Kurssisuorituksia voit saada lisäksi mm. toimiessasi aktiivisesti oppilaskunnassa (puheenjohtaja ja sihteeri: 1 kurssi, hallituksen jäsen: 0,5 kurssia), autokoulusta ja osallistuessasi kulttuuritapahtumiin (ks. kulttuuripassi). Myös esim. ulkomailla (tai kotimaassa) suoritetut kielikurssit hyväksytään kurssisuorituksiksi. Huomioi myös, että voit osallistua myös muihin luentotilaisuuksiin jotka referoimalla voit suorittaa erilaisia kursseja. Kysy aineopettajilta lisätietoja.

15 14 TYÖAIKA LUKUVUONNA ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU MA TI KE TO PE LA SU TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKO-KESÄKUU MA TI KE TO PE LA SU LUKION JAKSOT POIKKEAMAPÄIVÄT 1. jakso: Koulun alkamispäivä Joulujuhla 2. jakso: Penkkaripäivä Vanhojen päivä 3. jakso: Kevätjuhla 4. jakso: jakso: OPPITUNTIEN AJAT: Syyslukukausi: tunti Kevätlukukausi: tunti ruokailu Koulupäiviä: La tunti La tunti tunti Syysloma: Lapin verkkokoulun yhteisajat Joululoma: ma Talviloma: ke to UUSINTAKOEPÄIVÄT: 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso Koeviikot: Pääsääntöisesti koeviikot ovat 5-päiväisiä, tarvittaessa otetaan käyttöön lisäpäivä..

16 15 OPINTOJEN SEURANTA Oppiaine Pakolliset kurssit Syventävät kurssit yht. Äidinkieli *10 Englanti (A-kieli) *9 *10 Ruotsi (B1-kieli) *8 *9 Saksa (B2-kieli) Ranska (B3-kieli) Matematiikka, lyhyt *9 10 Matematiikka, pitkä * Biologia Maantiede Fysiikka *9 10 Kemia Uskonto Elämänkatsomustieto Filosofia Psykologia Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Liikunta Terveystieto Opinto-ohjaus 1 2 pakollisia kursseja yht. syventäviä kursseja yht. Koulukohtainen syventävä kurssi on merkitty kursiivilla. Ympyröi valitsemasi kurssit. Suoritettuasi kurssin vedä rasti ympyrän päälle. Laske viimeiseen sarakkeeseen suorittamiesi kurssien yhteismäärä joka jakson jälkeen. Jos haluat suorittaa 75 kurssia 3:ssa vuodessa, sinulla tulee olla suorituksia jaksoittain keskimäärin seuraavasti: 1. vuosi: I: 6, II:12, III:17, IV: 23, V: 29; 2. vuosi: I: 35, II:40, III:46, IV: 52, V: 58; 3. vuosi: I: 63, II:69, III:75.

17 16 KOLARIN LUKIO Kurssitarjotin

18 KOLARIN LUKION ARVOSTELU- JA SUORITUSOHJEISTO 17 I II III IV V VI VII VIII KURSSIEN SUORITTAMINEN LL 25 Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. LA 4 Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Kurssien poikkeavasta suoritusjärjestyksestä on sovittava aina erikseen aineenopettajan kanssa. KURSSIN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN (TENTTIMINEN) Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kursseja itsenäisesti opiskellen. Tenttimisestä sovitaan aina ajoissa kurssin opettajan kanssa. KURSSIKOKEET Opiskelija osallistuu kurssikokeeseen koeviikolla. Jos hän ei sairauden tai muun pätevän syyn vuoksi voi osallistua kurssikokeeseen, kokeen voi suorittaa uusintakuulustelussa. Jos opiskelija ei osallistu kurssikokeeseen ilman pätevää syytä, hän menettää yhden suorituskerran. KURSSIN ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN Kurssin arvosana määräytyy kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella. Jatkuvaa näyttöä on aktiivinen opetukseen osallistuminen ja annettujen tehtävien asianmukainen suorittaminen. Kukin kurssi arvostellaan itsenäisenä kokonaisuutena. Kurssiarvosana merkitään jaksotodistukseen. HYLÄTYN KURSSIKOKEEN UUSIMINEN Hylätyn kurssikokeen voi suorittaa uusintakuulustelussa saman lukuvuoden aikana. Hylätyn kurssin saa uusia kaksi kertaa tai kurssi on suoritettava uudestaan. HYVÄKSYTYN KURSSIKOKEEN UUSIMINEN Hyväksytyn kurssikokeen saa uusia kerran. AINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVOSTELU Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti. Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitapoja voivat olla numeroarviointi, suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty). Kesken oleva kurssisuoritus merkitään K (= kesken). Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppiaineen oppimäärään liittyvät muut syventävät sekä soveltavat kurssit voivat vaikuttaa arvosanaan korottavasti.

19 18 IX X KOROTUSTENTIT Opiskelijalla on mahdollisuus ennen päättötodistuksen saamista yrittää korottaa oppiaineen päättöarvosanaa korotustentissä. Mikäli opiskelija osoittaa korotustentissä suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin mitä hänen aiempi arvosanansa edellyttäisi, päättöarvosanaa korotetaan. LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Päättötodistukseen merkitään Kolarin lukion opetussuunnitelman mukaan suoritetut kurssit. Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Lukion ulkopuoliset kurssit arvioidaan pääsääntöisesti suoritusmerkinnällä. XI ARVIOINNIN OIKAISEMINEN Mikäli arvioinnissa on mielestäsi kohdallasi tapahtunut virhe, ota yhteyttä opettajaan. Hän tarkistaa arviointinsa ja kertoo sinulle sen perusteet. Jos olet tyytymätön arviointiin, voit ottaa yhteyttä rehtoriin.

20 KOLARIN LUKION OPPIKIRJALISTA LV: Kurssi: Kirjan nimi: Painos: Kustantaja: ISBN BIOLOGIA: 1 Bios 1 Eliömaailma Sanoma pro 2 Bios 2 Solu ja perinnöllisyys Sanoma pro 3 Bios 3 Ympäristöekologia Sanoma pro 4 Bios 4 Ihmisen biologia Sanoma pro 5 Bios 5 Bioteknologia Sanoma pro ENGLANTI: 1 Profiles 1 Sanoma pro 2 Profiles 2 Sanoma pro 3 Profiles 3 Sanoma pro 4 Profiles 4 Sanoma pro 5 Profiles 5 Sanoma pro 6 Profiles 6 Sanoma pro 7 Profiles 7 Sanoma pro 8 Profiles 8 Sanoma pro kaikki Grammar to go Sanoma pro FILOSOFIA: 1 Filo 1 Johdatus filosfiseen ajatteluun TAMMI 2 Filo 2 Filosofinen etiikka TAMMI 3 Filo 3 Tiedon ja todellisuuden filosofia TAMMI 4 Filo 4 Yhteiskuntafilosofia TAMMI FYSIIKKA: 1 Fysiikka 1: Fysiikka luonnontieteenä uusin TAMMI 2 Fysiikka 2: Lämpö uusin TAMMI 3 Fysiikka 3: Aallot uusin TAMMI 4 Fysiikka 4: Liikkeen lait 2010 TAMMI 5 Fysiikka 5: Pyöriminen ja gravitaatio 2010 TAMMI 6 Fysiikka 6: Sähkö 2011 TAMMI 7 Fysiikka 7: Sähkömagnetismi vanhentuva TAMMI 8 Fysiikka 8: Aine ja säteily vanhentuva TAMMI 10 Fysiikka 9: Kertauskirja TAMMI HISTORIA: 1 Forum I Ihminen, ympäristö ja kulttuuri viimeisin OTAVA 2 Forum II Eurooppalainen ihminen viimeisin OTAVA 3 Forum III Kansainväliset suhteet viimeisin OTAVA 4 Forum IV Suomen historian käännekohtia viimeisin OTAVA 5 Forum V Suomi esihistoriasta autonomian aikaan viimeisin OTAVA 6 Forum VI Kulttuurien kohtaaminen 1) viimeisin OTAVA KEMIA: 1 Reaktio 1: Ihmisen ja elinympäristön kemia TAMMI 2 Reaktio 2: Kemian mikromaailma 2011 TAMMI 3 Reaktio 3 Reaktiot ja energia TAMMI 4 Reaktio 4 Metallit ja materiaalit TAMMI 5 Reaktio 5 Reaktiot ja tasapaino TAMMI 7 Reaktio 6: Kertauskirja TAMMI KUVATAIDE: 1-5 Kuvataide Sanoma pro MAANTIEDE: 1 GEOS 1 Sininen maailma Sanoma pro 2 GEOS 2 Yhteinen maailma Sanoma pro 3 GEOS 3 Haasteiden maailma Sanoma pro 4 GEOS 4 2) Aluetutkimus Sanoma pro 1) Jos oppilaat ovat jo kerinneet aikaisemmin tilata: Argos Kulttuurit kohtaavat (WSOY), niin käytetään tätä. 2) Oppilaat voivat hankkia Tammen tai Otavan kirjan ensi vuodeksi, jos kirja ei ehdi valmistua.

21 KOLARIN LUKION OPPIKIRJALISTA LV: Kurssi: Kirjan nimi: Painos: Kustantaja: ISBN MATEMATIIKKA, lyhyt oppimäärä: 1 Lukiolaisen matematiikka 1: Lausekkeet ja yhtälöt Sanoma pro 2 Lukiolaisen matematiikka 2: Geometria Sanoma pro 3 Lukiolaisen matematiikka 3: Matem. malleja I Sanoma pro 4 Lukiolaisen matematiikka 4: Mat. analyysi Sanoma pro 5 Lukiolaisen matematiikka 5: Tilastot ja tod.näköisyys Sanoma pro 6 Lukiolaisen matematiikka 6: Matem. malleja II Sanoma pro 7 Lukiolaisen matematiikka 7: Talousmatematiikka Sanoma pro 8 Lukiolaisen matematiikka 8: Matem. malleja III Sanoma pro 9 Lukiolaisen matematiikka 9: Kertaus Sanoma pro kaikki MAOL -taulukot Otava MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä: 1 Pyramidi 1: Funtiot ja yhtälöt Sanoma pro 2 Pyramidi 2: Polynomifunktiot Sanoma pro 3 Pyramidi 3: Geometria Sanoma pro 4 Pyramidi 4: Analyyttinen geometria Sanoma pro 5 Pyramidi 5: Vektorit Sanoma pro 6 Pyramidi 6: Todennäköisyys ja tilastot Sanoma pro 7 Pyramidi 7: Derivaatta Sanoma pro 8 Pyramidi 8: Juuri- ja logaritmifunktiot Sanoma pro 9 Pyramidi 9: Trigfunktiot & lukujonot Sanoma pro 10 Pyramidi 10: Integraalilaskenta Sanoma pro 11 Vapaa matikka 11 Sanoma pro 12 Pyramidi 12: Numeeriset ja algebralliset men Sanoma pro 13 Pyramidi 13:. Diff. & integ. laskennan jatkokurssi Sanoma pro 15 Pyramidi kertauskirja Sanoma pro Kaikki MAOL -taulukot OTAVA MUSIIKKI: 1 Lukion Musa 1: Intro (jos käyt vain 1. kurssin) Sanoma pro 1-2 Lukion Musa 2: Into ja Suomi (yhteisnide) Sanoma pro PSYKOLOGIA: 1 Mielen maailma 1: Psykologian perustiedot Sanoma pro 2 Mielen maailma 2: Kehityspsykologia Sanoma pro 3 Mielen maailma 3: Ihminen ja tieto Sanoma pro 4 Mielen maailma 4: Motivaatio, tunteet Sanoma pro 5 Mielen maailma 5: Persoonallisuus ja mielenterveys Sanoma pro RUOTSI B1-oppimäärä: 1 Galleri 1 Oppikirja OTAVA 2 Galleri 2 Oppikirja OTAVA 3 Galleri 3 Oppikirja OTAVA 4 Galleri 4 Oppikirja OTAVA 5 Galleri 5 Oppikirja OTAVA 6 Galleri 6 Oppikirja OTAVA 7 Galleri 7 Oppikirja OTAVA Kaikki Galleri Grammatik OTAVA SAKSA B2-oppimäärä: 1-2 Kurz und gut Texte 1-2 uusin OTAVA 1-2 Kurz und gut Übungen 1-2 uusin OTAVA 1-2 Kurz und gut Texte, Übungen 3 OTAVA 3-4 Kurz und gut Texte 4-6 OTAVA 3-4 Kurz und gut Übungen 4-6 OTAVA 5-6 Kurz und gut Texte 4-6 OTAVA 5-6 Kurz und gut Übungen 4-6 OTAVA 5-6 Kurz und gut Texte Abi-bonus OTAVA 5-6 Kurz und gut Übungen Abi-bonus OTAVA

22 KOLARIN LUKION OPPIKIRJALISTA LV: Kurssi: Kirjan nimi: Painos: Kustantaja: ISBN TERVEYSTIETO: 1 Terve! 1: Lukion terveystieto Sanoma pro 2 Terve! 2: Nuoret, terveys ja arkielämä Sanoma pro 3 Terve! 3: Terveys ja tutkimus ilmestyy elokuussa 2011 Sanoma pro USKONTO: 1 Uskonnon Arkki EDITA 2 Uusi Arkki 2: Kirkkohistoria ja kirkkotieto 2010 EDITA 3 Uusi Arkki 3: Etiikka 2010 EDITA 4 Arkki 4: Maailmanuskontojen arkki EDITA 5 Arkki 5: Suomalaisen uskonnon arkki EDITA YHTEISKUNTATIETO: 1 Forum 1: Yhteiskuntatieto uusin OTAVA 2 Forum 2: Uusi taloustieto uusin OTAVA 3 Jokaisen oikeustieto uusin Sanoma pro 4 Forum 4: Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni uusin OTAVA ÄIDINKIELI: 1 Äidinkieli ja kirjallisuus: 1. kurssivihko Sanoma pro 2 Äidinkieli ja kirjallisuus: 2. kurssivihko Sanoma pro 3 Äidinkieli ja kirjallisuus: 3. kurssivihko Sanoma pro 4 Äidinkieli ja kirjallisuus: 4. kurssivihko Sanoma pro 5 Äidinkieli ja kirjallisuus: 5. kurssivihko Sanoma pro 6 Äidinkieli ja kirjallisuus: 6. kurssivihko Sanoma pro 7 Äidinkieli ja kirjallisuus: 7. kurssivihko Sanoma pro 8 Äidinkieli ja kirjallisuus: 8. Tekstitaid. Uusi ops Sanoma pro 9 Äidinkieli ja kirjallisuus: 9. Kirjoitt. Uusi ops Sanoma pro 1-10 Äidinkieli ja kirjallisuus: Käsikirja Sanoma pro 1-10 Äidinkieli ja kirjallisuus: Kielenhuollon vihko Sanoma pro

23 22 SYKSYN 2015 YLIOPPILASTUTKINTOPÄIVÄT Kuullunymmärtämiskokeet Ma Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A- ja B-taso, Suomi A- ja B-taso Ti Vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti, saksa, ranska, venäjä/espanja Ke Vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa, ranska, espanja, englanti, venäjä/italia Kirjalliset kokeet Pe Äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe Ma Psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia Ke Vieras kieli, pitkä oppimäärä Pe Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä Ma Äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe Suomi/ruotsi toisena kielenä -koe Ke Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä Pe Uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto Ma Vieras kieli, lyhyt oppimäärä Ke Äidinkieli, saame, esseekoe KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASKIRJOITUSPÄIVÄT Kuullunymmärtämiskokeet Ma Vieras kieli, pitkä oppimäärä Ti englanti, saksa, ranska, venäjä/espanja Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi A- ja B-taso, suomi A- ja B-taso Ke Vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa, ranska, espanja, englanti, venäjä/italia Kirjalliset kokeet Pe Äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe Ma Äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe Ke Uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto Pe Vieras kieli, pitkä oppimäärä Ma Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä Ke Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä Ke Psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia Pe Vieras kieli, lyhyt oppimäärä Ma Äidinkieli, saame

2014-15. Opiskelijan opas UTAJÄRVEN LUKIO. Jonkun on oltava aina ensimmäinen! Kuvassa lukiolaisia Portugalissa löytöretkeilijöiden.

2014-15. Opiskelijan opas UTAJÄRVEN LUKIO. Jonkun on oltava aina ensimmäinen! Kuvassa lukiolaisia Portugalissa löytöretkeilijöiden. 2014-15 UTAJÄRVEN LUKIO Jonkun on oltava aina ensimmäinen! Kuvassa lukiolaisia Portugalissa löytöretkeilijöiden muistomerkillä Opiskelijan opas Hyvät lukiolaiset! Tervetuloa Utajärven lukioon! Utajärven

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Oriveden lukio Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA 2014 2015... 7 OPISKELIJAKUNTA...

Lisätiedot

TIETO. Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN

TIETO. Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN TIETO Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN 044 4972 615 2014 2015 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 2 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592

Lisätiedot

1 AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKIO

1 AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKIO LUKION OPINTO-OPAS 2012 2013 1 AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKIO Käyntiosoite Avda Finlandia 6-8 29640 Fuengirola (SPAIN) Opinto-ohjaaja, apulaisrehtori Maarit Paaso opo@suomalainenkoulu.net Aurinkorannikon

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Opinto-opas 2014 2015 Sisällys Yhteystietoja... 2 Kansliassa asiointi... 3 Opiskelijatodistukset ja -kortit... 4 Tiedottaminen... 6 Yhteystietojen päivittäminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OPINT O-OPAS 2015-16... 3 VALI NTAOPAS 2015 16... 26

SISÄLLYSLUETTELO OPINT O-OPAS 2015-16... 3 VALI NTAOPAS 2015 16... 26 SISÄLLYSLUETTELO OPINTO-OPAS 2015-16... 3 KOULUN JA URHEILUOPISTON HENKILÖKUNTA... 3 LUKUVUODEN 2015 16 TYÖPÄIVÄT... 5 LUKUVUODEN ERILAISET TAPAHTUMAPÄIVÄT... 6 TYÖPÄIVÄN TUNNIT... 6 SAATTEEKSI OPINTO-OPPAAN

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion. opinto-opas 2015-2016

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion. opinto-opas 2015-2016 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opinto-opas 2015-2016 1 YHTEYSTIETOJA Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku tsyk.lukio@turku.fi fax 02 2629 360 apulaisrehtori Virpi Lieri

Lisätiedot

3 LUKUVUOSI 2015 2016 2

3 LUKUVUOSI 2015 2016 2 LUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 1 AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKIO Käyntiosoite Avda Finlandia 6-8 29640 Fuengirola (SPAIN) Opinto-ohjaaja, Anne Porrassalmi anne.porrassalmi@suomalainenkoulu.net Rehtori

Lisätiedot

OPAS opinto-opas 2015-16

OPAS opinto-opas 2015-16 OPAS opinto-opas 2015-16 SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 2 2. KOULUN HENKILÖKUNTA... 3 3. OPPILASKUNTA JA VANHEMPAINTOIMIKUNTA... 4 3.1. Oppilaskunta... 4 3.2. Vanhempaintoimikunta... 4 4. KARTTA JA POISTUMISTIET...

Lisätiedot

Koulun henkilöstö... 3. Opetussuunnitelma ja tuntijako... 6. Suoritusohjeet... 8. Oppilasarviointi... 11. Tentit ja ylioppilaskirjoitukset...

Koulun henkilöstö... 3. Opetussuunnitelma ja tuntijako... 6. Suoritusohjeet... 8. Oppilasarviointi... 11. Tentit ja ylioppilaskirjoitukset... RAAHEN LUKIO Merikatu 1 92100 RAAHE Puhelin: (08) 4393 413 tai 044 4393 413 / rehtori (08) 4393 429 tai 044 4393 429 / apulaisrehtori (08) 4393 414 tai 044 4393 414 / kanslia (08) 4393 416 / kanslia (08)

Lisätiedot

TAMPEREEN AIKUISLUKIO

TAMPEREEN AIKUISLUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO LUKIOLAISEN OPAS 2015-2016 TAMPEREEN AIKUISLUKION KURSSITARJONTA OPPIAINE pakolliset kurssit valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN LUKIO LUOTTAMUS ELÄMÄ LIIKUNTA UNELMAT LOYAL EXERCISE LIFE UNIQUE

LEPPÄVAARAN LUKIO LUOTTAMUS ELÄMÄ LIIKUNTA UNELMAT LOYAL EXERCISE LIFE UNIQUE LEPPÄVAARAN LUKIO LUOTTAMUS ELÄMÄ LIIKUNTA UNELMAT LOYAL EXERCISE LIFE UNIQUE OPINTO-OPAS 2015-2016 Yläkerran pohjapiirros Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. YLEISTÄ... 3 LUKION YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

LUKUVUOSI 2012-2013 OPINTO-OPAS

LUKUVUOSI 2012-2013 OPINTO-OPAS LUKUVUOSI 2012-2013 OPINTO-OPAS 1 Akaan lukio Rehtori Tuovi Ronkainen Vararehtori Toijala Hannele Halmela-Taberman Vararehtori Viiala Leila Närhi Internet-kotisivut www.akaa.fi/lapset_ja _nuoret/koulut/akaan-lukio/

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN!... 3 YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 HENKILÖKUNTA... 5 JAKSOT JA KOEVIIKOT... 5

TERVETULOA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN!... 3 YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 HENKILÖKUNTA... 5 JAKSOT JA KOEVIIKOT... 5 TERVETULOA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN!... 3 YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 HENKILÖKUNTA... 5 JAKSOT JA KOEVIIKOT... 5 UUSINTAKOKEET JA HYVÄKSYTTYJEN KURSSIEN UUSINTAKOKEET... 5 PÄIVÄJÄRJESTYS... 6 LOMAT...

Lisätiedot

Lukuvuositiedote Opinto-opas 2015-2016

Lukuvuositiedote Opinto-opas 2015-2016 SUOMUSSALMEN LUKIO Lukuvuositiedote Opinto-opas 2015-2016 Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kuopion steinerkoulu Virkkula. Lukio-opas 2013 2014

Kuopion steinerkoulu Virkkula. Lukio-opas 2013 2014 Kuopion steinerkoulu Virkkula Lukio-opas 2013 2014 KUOPION STEINERKOULU VIRKKULA Kuopion steinerkoulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, toisin sanoen opetus on suunniteltu etenemään ikäkausiopetuksena ensimmäisestä

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO

Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO 1 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Hyvä opiskelija... 3 1.2. Yleistä Keminmaan lukiosta... 3 2. LUKIO-OPINNOT... 4 2.1. Millainen on luokaton lukio?... 4 2.2. Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

Koulusihteerit: Jaana Paavilainen ja Katriina Kauhaniemi puhelin 02 2629 629 ; jaana.paavilainen(at)turku.fi ; katriina.kauhaniemi(at)turku.

Koulusihteerit: Jaana Paavilainen ja Katriina Kauhaniemi puhelin 02 2629 629 ; jaana.paavilainen(at)turku.fi ; katriina.kauhaniemi(at)turku. Hakijan opas 2014 Turun klassillinen lukio Eskelinkatu 4 20100 Turku Rehtori Kai Heino puhelin 050 4323 612 ; kai.heino(at)turku.fi Apulaisrehtori Kari Rajala puhelin 040 7242 198 ; kari.rajala(at)turku.fi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO TIETOLAARI

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO TIETOLAARI HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO TIETOLAARI 2015-2016 0 YHTEYSTIEDOT Hyvinkään Sveitsin lukio Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää puh. 040 155 6310 ja 040 155 6307 (kanslia) fax. (019) 459 2408 sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi

Lisätiedot

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS Kerttulin lukio OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällys 1. OPETTAJAT, RYHMÄNOHJAAJAT JA VALMENTAJAT... 4 2. LOMAT, JAKSOT, KOEVIIKOT... 6 3. HYVÄ TIETÄÄ LUOKATTOMASTA LUKIOSTA... 8 4. LUKIOKURSSIT... 10 5. KOKEET...

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU Laajalahdentie 21 00330 Helsinki SISÄLLYS

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU Laajalahdentie 21 00330 Helsinki SISÄLLYS SISÄLLYS MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU Laajalahdentie 21 00330 Helsinki MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU 2 KOULUN HALLINTO JA KANSLIA 3 OPETTAJAT 4 JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA 6 YLEISIÄ OHJEITA 8 OPPILASHUOLTO OPPILAAN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS LV. 2015 2016. Opiskelijan nimi

OPINTO-OPAS LV. 2015 2016. Opiskelijan nimi OPINTO-OPAS LV. 2015 2016 Opiskelijan nimi ryhmä 2 Opiskelijalle ja huoltajille Kädessäsi on Uudenkaupungin lukion opinto-opas. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa lukio-opiskelusta uusille opiskelijoille

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2015 2016... 3 1.1 Jaksotus ja loma-ajat... 3 1.2 Juhlat ja tapahtumat... 3 2. OPETTAJAT... 5 2.1 Ryhmänohjaajat... 5 2.2 Opettajien yhteystiedot...

Lisätiedot