KOLARIN LUKIO OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN LUKIO OPINTO-OPAS"

Transkriptio

1 KOLARIN LUKIO OPINTO-OPAS

2 1

3 2 LUKION PUHELINNUMEROT rehtori opettajainhuone OPETTAJAT Nimi Opetusaine Puh. Alajääskö Anna-Maija ALAAN opinto-ohjaus Ilmén Kaisa ILMKA biologia, maantiede Joki Anne JOKAN englanti, ruotsi Jokiaho Riikka JOKRI kuvataide Junes Annemarie JUNAN saksa Miettunen Markus MIEMA matematiikka, fysiikka, TVT Pellikka Vesa PELVE historia, yhteiskuntaoppi, rehtori Pentinpuro Tomi PENTO musiikki Ruuth Tornberg-Mattila TORRU liikunta, terveystieto Rundgren Marja RUNMA englanti, ruotsi Sarkanen Viljo SARVI äidinkieli Soutukorva Elisa SOUEL matematiikka, fysiikka Syväjärvi Sanna SYVSA matematiikka, kemia Vanha Hannele VANHA uskonto, psykologia, filosofia Opettajien sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa MUU HENKILÖKUNTA Nordberg Maarit Koulusihteeri Tolonen Ari Kouluisäntä Kurki Maija-Liisa Terveydenhoitaja

4 3 HYVÄ TIETÄÄ Aikataulut Pidä kiinni sovituista aikatauluista. Opettaja voi jättää kurssin arvostelematta suorittamattomien tehtävien tai selvittämättömien poissaolojen vuoksi. Aulatilat Viihtyvyyden takia pidä osaltasi oleskelutilat molemmissa rakennuksissa siisteinä. Henkilötietolomake Lukuvuoden alussa opiskelijan on tarkistettava henkilötietonsa henkilötietolomakkeesta. Muutokset henkilötiedoissa on ilmoitettava viipymättä kansliaan. Jakso Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon. Kunkin jakson pituus on koulupäivää. Kannettavat tietokoneet Kaikki Kolarin lukion opiskelijat saavat käyttöönsä ns. läppärit opiskelunsa ajaksi. Ne on tarkoitettu opiskelun työvälineiksi sekä koulussa että kotona. Oppitunneilla välineen käytön määrittelee kunkin aineen opettaja. Keskeytynyt kurssi Selvittämättömät poissaolot tai suorittamattomat tehtävät aiheuttavat kurssin keskeytymisen. Keskeytyneestä kurssista tulee opintorekisteriin merkintä (K = kesken). Kurssi on suoritettava saman lukuvuoden aikana loppuun tai käytävä kokonaan uudestaan. Koeviikko Jokainen jakso päättyy koeviikkoon, jonka pituus voi vaihdella ryhmittäin ja jaksoittain. Kokeiden, oppituntien ja palautusten lisäksi ohjelmassa voi olla myös muuta toimintaa. Koeviikko on yleensä jakson viisi viimeistä päivää. Koulukuljetus Lukiolaiset voivat käyttää yli 5 km pituisilla matkoilla koulukuljetusta maksutta. Kunta maksaa opiskelijan omavastuuosuuden, mikäli opiskelija on anonut kuljetustukea määräpäivään mennessä. Kulttuuripassi Kulttuuripassi on soveltava kurssi, jonka tarkoituksena on kannustaa lukiolaisia tutustumaan kulttuuritarjontaan. Passi jaetaan kaikille lukion aloittaville opiskelijoille, ja yhden kurssin suorittamiseen voi käyttää vaikka koko lukioajan. Kulttuurikuntoaan voi nostaa harrastamalla kulttuuria monipuolisesti: kirjallisuutta, kuvataidetta, teatteria, elokuvia, luentoja, konsertteja jne. Kulttuuripassiin hyväksyttävät osa-alueet on jaettu neljään pääluokkaan: konsertit, näyttelyt, luennot ja teatteriesitykset eli neljännes passista voi olla konsertteja, neljännes luentoja jne., mutta muista yksittäisistä suorituksista voi sopia etukäteen. Koulupäivän aikana järjestetyt tilaisuudet eivät kartuta passimerkintöjä.

5 4 Kurssi Oppiaineet jaetaan kursseihin, joiden määrä vaihtelee aineittain. Yksi kurssi vastaa 38 tunnin oppimäärää. Päättötodistuksen saaminen edellyttää vähintään 75 kurssin suorittamista. Hylätyn kurssikokeen saa uusia kaksi kertaa, tai kurssi on käytävä uudelleen. Hyväksytyn kurssikokeen saa uusia kerran. Kurssivalintojen tarkistus Kurssivalintoja tarkistetaan keväisin. Lukuvuoden aikana valintoja voidaan muuttaa vain hyvin perustelluista syistä ja neuvottelemalla asiasta ao. opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee jättää allekirjoitettu anomus (alaikäisellä huoltajan allekirjoitus) rehtorille, joka tekee päätöksen opettajan lausunnon pohjalta. Luokattomuus Lukion suorittamiseen voi käyttää aikaa 2-4 vuotta. Yleensä lukio suoritetaan kolmessa vuodessa. Maksut Opetus ja ateriat ovat lukiossa maksuttomia. Ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat pakollisten kurssien oppikirjat sekä kannettavat tietokoneet käyttöönsä tarvittavaksi opiskelu ajaksi, mutta muut materiaalit sekä työvälineet (vihkot, kynät) on hankittava itse. Kokeissa tarvittavat konseptipaperit saat käyttöösi koulusta. Opetussuunnitelma Lukiot noudattavat Valtioneuvoston vahvistamaa tuntijakoa. Koulussamme tarjotaan valtakunnallisten kurssien lisäksi koulukohtaisia kursseja. Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta koulumme on laatinut opetussuunnitelman työn pohjaksi. Kolarin lukion opetussuunnitelma löytyy verkosta osoitteesta Opintotuki 17 vuotta täyttäneen lukiolaisen on mahdollista anoa Kelan toimiston kautta valtion opintotukikeskukselta opintorahan perusosaa, asumislisää ja opintolainan takausta. Nämä yhdessä muodostavat opintotuen. Kotona asuva lukiolainen saa pääsääntöisesti vain perusosaa. Opintotuki peritään takaisin, mikäli opintosuorituksia ei kerry riittävästi. Lue lisää Tarkista muutokset. Opinto-ohjelma Lukioon tullessaan opiskelija valitsee ne kurssit, jotka hän sisällyttää omaan henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaansa. Valinnat tarkistetaan keväisin (vrt. seuraava kohta). Päättötodistus voidaan kirjoittaa vasta kun opiskelija on suorittanut hänelle vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Opiskelusuunnitelma Lukuvuoden alkaessa kukin opiskelija laatii yhdessä ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa opiskeluohjelmansa kurssijärjestyksen pohjalta. Kurssille ilmoittautuminen edellyttää säännöllistä osallistumista opetukseen, ellei opettajan kanssa ole sovittu toisin. Opiskelijatodistus Opiskelijatodistuksen saa tarvittaessa kansliasta. Oppilaskunta Kaikista lukion opiskelijoista muodostuu oppilaskunta. Oppilaskuntaa edustaa hallitus, joka valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Toiminta oppilaskunnassa on hyvää valmentautumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jota arvostetaan myös työelämässä. Oppilas-

6 5 kunnan hallituksen tehtävänä on aktiivi- sesti toimia opiskelijoiden edustajana ja asioiden edistäjänä. Oppilaskunta vastaa mm: - yhteisten tilojen viihtyvyydestä - lukioperinteiden ylläpitämisestä (juhlat, penkkarit, vanhojen tanssit) Oppimäärä Oppimäärä on kurssien muodostama kokonaisuus kussakin oppiaineessa. Esimerkiksi äidinkielen oppimäärä muodostuu 6 pakollisesta, 3 valtakunnallisesta syventävästä ja yhdestä koulukohtaisesta syventävästä kurssista. Päättötodistuksen arvosana pohjautuu oppiaineen kurssien aritmeettiseen keskiarvoon, jota opettaja voi korottaa harkintansa mukaan. Poissaolot Poissaololle on aina oltava lupa tai hyväksyttävä syy, kuten sairaus. Sairastumisesta tai muusta ennalta arvaamattomasta poissaolosta on ilmoitettava välittömästi ryhmänohjaajalle. Kaikkiin ennalta tiedossa oleviin poissaoloihin anotaan lupa ryhmänohjaajalta, yli 3 vrk kestäviin rehtorilta. Poissaolot selvitetään poissaoloselvityksellä poissaolokirjaan, johon kunkin poissaolon kohdalle otetaan huoltajan allekirjoitus. Poissaoloselvityksen hyväksyy ryhmänohjaaja, minkä jälkeen se esitetään välittömästi opettajille. Poissaolojen korvaamisesta on sovittava aineen opettajan kanssa. Poissaolo oppitunneilta autokoulun vuoksi: sovi ajotunnit ensisijaisesti kouluajan ulkopuolelle. Käytäntömme on se, että vain yksi poissaolo/kurssi voidaan hyväksyä autokoulun vuoksi. Jos et pääse osallistumaan kokeeseen esim. äkillisen sairastumisen vuoksi, sinun on ehdottomasti ilmoitettava asiasta ko. aineenopettajalle tai ryhmäohjaajalle koepäivän aamuna ennen kokeen alkua. Ilmoittamatta jättäminen katsotaan yhdeksi osallistumiskerraksi. Preliminäärit Preliminääreissä abiturientit valmentautuvat ylioppilaskirjoituksiin. Preliminäärit järjestetään ennen ylioppilaskokeita, ja ne voivat tietyissä aineissa korvata kurssikokeen. Päättötodistus Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Päättötodistus voidaan kirjoittaa vasta kun opiskelija on suorittanut hänelle vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Opinto-ohjelmaan kuuluvat kurssit on oltava suoritettuna mennessä. Päättötodistus on ehtona myös ylioppilastodistuksen saamiselle. Tentit Ennen kirjoituksia järjestetään kirjoitettavissa aineissa tenttejä, jotka on tarkoitettu yokokeisiin valmentautumiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus ennen päättötodistuksen saamista yrittää korottaa oppiaineen päättöarvosanaa korotustentissä. Tenttikausi Abiturienteilla on penkkareiden jälkeen n. kolme viikkoa aikaa valmentautua yokirjoituksiin. Lukemista rytmittävät tänä aikana pidettävät yo-kokeisiin valmentavat tentit. Tiedottaminen Koulu tiedottaa opiskelijoita koskevista asioista Wilman, opinto-oppaan, ilmoitustaulun ja erillisten tiedotteiden avulla. Asioista tiedotetaan myös suullisesti, esim. ryhmänohjaajan tuokioissa.

7 6 Tukiopetus Mikäli opiskelija ei yrittämisestä huolimatta suoriudu riittävän hyvin, hänellä on mahdollisuus saada tukiopetusta. Asiasta sovitaan aineen opettajan kanssa. Tupakointi Tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty koulun sisä- ja ulkotiloissa sekä koulun alueella. Verkko-opetus Voit suorittaa kursseja verkkovälitteisesti Lapin toisen asteen. Tietoja kursseista saat osoitteesta Ennen kurssille ilmoittautumista sovi asiasta opintoohjaajan kanssa. Verkkokoulussa voit opiskella mm. harvinaisempia kieliä ja eri reaaliaineiden kertauskursseja. Vilppi Vilppiä on mm. lunttaaminen kokeessa sekä plagiointi ainekirjoituksissa taikka muissa harjoitustehtävissä. Vilpistä kiinnijääminen aiheuttaa kyseisen suorituksen ja koko kurssin hylkäämisen. Käytännön asioissa Ryhmänohjaaja - on ensimmäinen henkilö jonka puoleen voit kääntyä joka tilanteessa - myöntää luvan lyhyisiin (korkeintaan 3 päivää) poissaoloihin Opinto-ohjaaja - auttaa opiskelun suunnittelussa - antaa ammatinvalinnanohjausta - antaa tietoa jatko-opintoihin hakeutumisesta - neuvoo kurssi- ja lukujärjestysmuutoksissa - opastaa yo-kirjoituksiin ilmoittautumisessa Aineenopettaja - auttaa oman aineensa opiskeluun liittyvissä asioissa Koulusihteeri - hoitaa eteenpäin opintotukihakemukset Kelaan - ottaa vastaan yo-kokeisiin ja uusintakokeisiin ilmoittautumiset - antaa opiskelijatodistukset yms. - ottaa vastaan muutokset henkilötiedoissa Rehtori - hoitaa hallintoon liittyvät asiat - myöntää luvan yli kolmen päivän poissaoloihin - hyväksyy opinto-ohjelman muutokset

8 YLEISIÄ OHJEITA OPISKELUUN 7 O p e t t e l e o p i s k e l e m a a n Tärkeintä on oppia taito tiedon etsintään. Lukiossa ei selviä kunnolla yksittäisten tietojen muistamisella, vaan tarvitaan kykyä yhdistellä eri aineissa ja kursseissa opittuja asioita loogisiksi kokonaisuuksiksi. Tätä taitoa ei opi ilman harjoittelua. Opettajat neuvovat aineisiinsa sopivia opiskelumenetelmiä, mutta joudut itse etsimään sinulle sopivan oppimistavan. Mieti myös, miten järjestät tehokkaimmin opiskelun ja harrastukset. Tuloksia ei ratkaise se, kuinka monta tuntia työskentelet, vaan kuinka tehokkaasti toimit. O s a l l i s t u o p e t u k s e e n Osallistu aktiivisesti tunnin kulkuun. Aktiivisuus on osoitus paitsi osaamisesta, myös halustasi vaikuttaa oppitunnin joustavaan etenemiseen. Näin edistät myös muiden oppimista. Tuntiaktiivisuus ja jatkuva näyttö vaikuttavat myös kurssin arviointiin. Kysele rohkeasti, sillä jos jokin asia on sinulle epäselvä, se voi olla epäselvä myös muille. O p i s k e l e m y ö s k o t o n a Lukiossa asiakokonaisuudet ovat niin laajoja ja vaativia, että niiden omaksuminen edellyttää opiskeltaviin asioihin perehtymistä myös kotona. Lisäksi tunnilla käsiteltävään aiheeseen tutustuminen etukäteen auttaa uuden asian omaksumista. Ä l ä l u o v u t a Jos ongelmia tulee, niin aineenopettajan lisäksi ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja sekä rehtori auttavat tarvittaessa. YLIOPPILASTUTKINTO Ylioppilastutkintoon kuuluvat seuraavat kokeet: -äidinkielen koe (kaikille pakollinen) -toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe, reaaliaineen koe (edell. neljästä valittava kolme) Ylioppilaskokelaan on osallistuttava neljään pakolliseen kokeeseen suorittaakseen tutkinnon. Pakollisiin kokeisiin kuuluu äidinkielen koe, muut kolme koetta voi valita toisesta kotimaisesta kielestä, vieraasta kielestä, matematiikasta tai reaaliaineen kokeesta. Pakollisten kokeiden lisäksi opiskelija voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Vähintään yhdessä aineessa on suoritettava vaativamman tason koe (A-taso). Opiskelija saa valita lukio-opinnoista riippumatta kokeen tason. Esimerkiksi B-ruotsin opiskellut voi kirjoittaa halutessaan A-tason ruotsin tai pitkän matematiikan (A-tason) opiskellut voi kirjoittaa lyhyen matematiikan (B-tason) kokeen. Kokeeseen saa osallistua, kun oppiaineen pakolliset kurssit on suoritettu. Lyhyessä kielessä pitää olla kolme kurssia suoritettuna. Ylioppilaskokeiden tehtävät laaditaan kaikkien

9 8 valtakunnallisten kurssien mukaan, joten menestyminen kokeissa edellyttää myös syventävien kurssien suorittamista. Ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittaudutaan marraskuun loppupuolella ja kesäkuun alussa kirjallisesti koulun kansliaan. Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan erikseen. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli sinulla on lukitodistus tai muu tutkinnon suorittamiseen vaikuttava lääkärintodistus (esim. kuulovamma), toimita se ilmoittautumisen yhteydessä kansliaan. Tällaisista asioista on syytä ilmoittaa jo heti opiskelun alussa. Tutkintomaksut vahvistetaan vuosittain. Perusmaksu on 14 (syksy 2014) ja tutkintokohtaiset maksut 28. Kirjoitusten maksut on suoritettava koulun ilmoittamaan määräpäivään mennessä. Hoida maksut ajallaan, ne ovat ulosottokelpoisia. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa hajautetusti kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Samalla tutkintokerralla voi suorittaa kaksi reaaliaineen koetta. Kokeet ovat ajallisesti n. viikon välein. Yhtenä koepäivänä on psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia, toisena koepäivänä uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Kolmen tai useamman reaaliaineen kokeen suorittaminen edellyttää tutkinnon hajauttamista useammalle kerralle. Pääsääntöisesti ylioppilaskokeet suoritetaan kolmannen opiskeluvuoden keväällä. Mikäli hajautat tutkintoasi, sinun on syytä ottaa huomioon, että esimerkiksi syksyn kirjoitusten aikana on samanaikaisesti normaali lukio-opetus käynnissä. Hajautuspäätös on tehtävä harkiten ja siitä on syytä aina neuvotella kyseisen aineen opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa. Hylätty pakollinen koe on suoritettava kolmen seuraavan tutkintokerran aikana, mutta ylimääräisen kokeen uusimisessa ei ole aikarajaa. Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran. Aikarajaa ei ole. Ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen tutkintoa voi täydentää uudella kokeella tai jo suoritetun oppiaineen eritasoisella kokeella. Esimerkiksi lyhyen matematiikan kirjoittanut voi suorittaa jälkeenpäin pitkän matematiikan kokeen tai ruotsissa voi kirjoittaa A-tason kokeen. Aikarajaa ei ole. Kokeesta annetaan erillistodistus. Hylätty pakollinen koe voidaan kompensoida muilla hyvin menneillä kokeilla, jolloin kokelas saa ylioppilastutkintotodistuksen. Kompensaatiopisteitä annetaan myös ylimääräisistä kokeista. Lukion päättötodistus on ehtona ylioppilastodistuksen saamiselle. Koulu ilmoittaa toukokuussa lautakunnalle ne kokelaat, jotka eivät saa lukion päättötodistusta. Tällaiset kokelaat eivät voi valmistua ylioppilaiksi ennen päättötodistuksen saamista. Ylioppilastutkinnon suorittamisesta ja toimeenpanemisesta on hyvin tarkat säännöt, joita koulun ja kokelaiden on noudatettava. Näistä kerrotaan abiturienteille opinto-ohjauksen tunneilla ja erillisissä tiedotustilaisuuksissa. Kaikki määräykset ja ohjeet löytyvät osoitteesta Opiskelijan vastuulla on tutustua ohjeisiin, olla paikalla tiedotustilaisuuksissa ja toimia annettujen aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti.

10 9 Kolarin lukion tuntijako Pakolliset kurssit Valtakunnalliset syventävät kurssit Koulukohtaiset syventävät kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 1* Kielet Englanti (A-kieli) 6 2 0,8+0,3 Ruotsi (B1-kieli) 5 2 0,6+0,3 Saksa (B2-kieli) 8 Ranska (B3-kieli) 8 Matematiikka Lyhyt oppimäärä * Pitkä oppimäärä * Ympäristö ja luonnontieteet Biologia Maantiede 2 2 Fysiikka * Kemia 1 4 1* Uskonto tai elämänkatsomustieto 3 2 Filosofia 1 3 Psykologia Historia 4 2 Yhteiskuntaoppi 2 2 Taito- ja taideaineet 5 Liikunta 2 3 Musiikki Kuvataide Terveystieto 1 2 Opinto-ohjaus 1 1 Pakolliset kurssit Syventävät kurssit vähintään 10 Soveltavat kurssit Kurssit yhteensä vähintään 75 * kurssin laajuus 0,5 k Pakolliset kurssit = kaikille pakolliset Syventävät kurssit = jokaisen valittava vähintään 10 Soveltavat kurssit = valinnaisia Yhteensä = 75 - Lisäksi kursseja voi suorittaa muissa oppilaitoksissa kuten kansalaisopistossa, Ylläsinstituutissa ja Lapin toisen asteen verkkokoulussa. MU Musiikki MAA Pitkä matematiikka LI Liikunta

11 10 KURSSIT Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus pak. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä pak. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa pak. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen pak. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti pak. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti pak. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen syv. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen syv. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri syv. AI10 Starttikertaus (½) sov. Englanti A1-kieli ENA1 Nuori ja hänen maailmansa pak. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika pak. ENA3 Opiskelu ja työ pak. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma pak ENA5 Kulttuuri pak. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka pak. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys syv. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin (Communicate in English) syv. ENA9 Starttikertaus (0,3) syv. ENA10 Yo-kirj. valmentava kurssi (0,8) sov. Ruotsi B1-kieli RUB1 Koulu ja vapaa-aika pak. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa pak. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa pak. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen pak. RUB5 Elinympäristömme pak. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin (Tala svenska) syv. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen syv. RUB8 Starttikurssi (0,3) syv. RUB9 Yo-kirj. valmentava kurssi (0,8) sov. Saksa B2-kieli SAB2 1 Vapaa-aika ja harrastukset syv. SAB2 2 Meillä ja muualla syv. SAB2 3 Ennen ja nyt syv. SAB2 4 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat syv. SAB2 5 Kulttuuri syv. SAB2 6 Yhteinen maapallomme syv. Matematiikka, lyhyt MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt pak. MAB2 Geometria pak. MAB3 Matemaattisia malleja 1 pak. MAB4 Matemaattinen analyysi pak. MAB5 Tilastot ja todennäköisyys pak. MAB6 Matemaattisia malleja 2 pak. MAB7 Talousmatematiikka syv. MAB8 Matemaattisia malleja 3 syv. MAB9 Starttikertaus (½) sov. MAB10 Kertauskurssi syv.

12 Matematiikka, pitkä MAA1 Funktiot ja yhtälöt pak. MAA2 Polynomifunktiot pak MAA3 Geometria pak. MAA4 Analyyttinen geometria pak. MAA5 Vektorit pak. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot pak. MAA7 Derivaatta pak. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot pak. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot pak. MAA10 Integraalilaskenta pak. MAA11 Lukuteoria ja logiikka syv MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä syv MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi syv MAA14 Starttikurssi (½) sov MAA15 Kertauskurssi syv. Historia HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri pak. HI2 Eurooppalainen ihminen pak. HI3 Kansainväliset suhteet pak. HI4 Suomen historian käännekohtia pak. HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan syv. HI6 Kulttuurien kohtaaminen syv Yhteiskuntaoppi YH1 Yhteiskuntatieto pak. YH2 Taloustieto pak. YH3 Kansalaisen lakitieto syv. YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni syv. Uskonto UE1 Uskonnon luonne ja merkitys pak. UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta pak. UE3 Ihmisen elämä ja etiikka pak. UE4 Uskontojen maailmat syv. UE5 Mihin suomalainen uskoo? syv. Filosofia FF1 Johdatus filosofiseen ajatteluun pak FF2 Filosofinen etiikka syv. FF3 Tiedon ja todellisuuden filosofia syv. FF4 Yhteiskuntafilosofia syv. Psykologia PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus pak. PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys syv. PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet syv. PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta syv. PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys syv. PS6 Tutkimuskurssi syv. 11

13 Fysiikka FY1 Fysiikka luonnontieteenä pak. FY2 Lämpö syv FY3 Aallot syv FY4 Liikkeen lait syv FY5 Pyöriminen ja gravitaatio syv FY6 Sähkö syv FY7 Sähkömagnetismi syv FY8 Aine ja säteily syv FY9 Fysiikan työkurssi (½) syv. FY10 Fysiikan kokonaiskuva syv. Kemia KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia pak. KE2 Kemian mikromaailma syv. KE3 Reaktio ja energia syv. KE4 Metallit ja materiaalit syv. KE5 Reaktio ja tasapaino syv. KE6 Kemian työkurssi (½) syv. Biologia BI1 Eliömaailma pak BI2 Solu ja perinnöllisyys pak. BI3 Ympäristöekologia syv. BI4 Ihmisen biologia syv. BI5 Geeni ja biotekniikka syv. Maantiede GE1 Sininen planeetta pak. GE2 Yhteinen maailma pak. GE3 Riskien maailma syv. GE4 Aluetutkimus syv. Musiikki MU1 Musiikki ja minä pak. MU2 Moniääninen Suomi pak./syv. MU3 Ovet auki musiikille syv. MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa syv. MU5 Musiikkiprojekti syv. Kuvataide KU1 Minä, kuva ja kulttuuri pak. KU2 Ympäristö, paikka ja tila pak./syv. KU3 Media ja kuvien viestit syv KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin syv KU5 Nykytaiteen työpaja syv Terveystieto TE1 Terveyden perusteet pak. TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä syv. TE3 Terveys ja tutkimus syv. Opinto-ohjaus OP1 Koulutus, työ ja tulevaisuus pak. OP2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta syv. 12

14 13 Muita kurssisuorituksia Kurssisuorituksia voit saada lisäksi mm. toimiessasi aktiivisesti oppilaskunnassa (puheenjohtaja ja sihteeri: 1 kurssi, hallituksen jäsen: 0,5 kurssia), autokoulusta ja osallistuessasi kulttuuritapahtumiin (ks. kulttuuripassi). Myös esim. ulkomailla (tai kotimaassa) suoritetut kielikurssit hyväksytään kurssisuorituksiksi. Huomioi myös, että voit osallistua myös muihin luentotilaisuuksiin jotka referoimalla voit suorittaa erilaisia kursseja. Kysy aineopettajilta lisätietoja.

15 14 TYÖAIKA LUKUVUONNA ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU MA TI KE TO PE LA SU TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKO-KESÄKUU MA TI KE TO PE LA SU LUKION JAKSOT POIKKEAMAPÄIVÄT 1. jakso: Koulun alkamispäivä Joulujuhla 2. jakso: Penkkaripäivä Vanhojen päivä 3. jakso: Kevätjuhla 4. jakso: jakso: OPPITUNTIEN AJAT: Syyslukukausi: tunti Kevätlukukausi: tunti ruokailu Koulupäiviä: La tunti La tunti tunti Syysloma: Lapin verkkokoulun yhteisajat Joululoma: ma Talviloma: ke to UUSINTAKOEPÄIVÄT: 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso Koeviikot: Pääsääntöisesti koeviikot ovat 5-päiväisiä, tarvittaessa otetaan käyttöön lisäpäivä..

16 15 OPINTOJEN SEURANTA Oppiaine Pakolliset kurssit Syventävät kurssit yht. Äidinkieli *10 Englanti (A-kieli) *9 *10 Ruotsi (B1-kieli) *8 *9 Saksa (B2-kieli) Ranska (B3-kieli) Matematiikka, lyhyt *9 10 Matematiikka, pitkä * Biologia Maantiede Fysiikka *9 10 Kemia Uskonto Elämänkatsomustieto Filosofia Psykologia Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Liikunta Terveystieto Opinto-ohjaus 1 2 pakollisia kursseja yht. syventäviä kursseja yht. Koulukohtainen syventävä kurssi on merkitty kursiivilla. Ympyröi valitsemasi kurssit. Suoritettuasi kurssin vedä rasti ympyrän päälle. Laske viimeiseen sarakkeeseen suorittamiesi kurssien yhteismäärä joka jakson jälkeen. Jos haluat suorittaa 75 kurssia 3:ssa vuodessa, sinulla tulee olla suorituksia jaksoittain keskimäärin seuraavasti: 1. vuosi: I: 6, II:12, III:17, IV: 23, V: 29; 2. vuosi: I: 35, II:40, III:46, IV: 52, V: 58; 3. vuosi: I: 63, II:69, III:75.

17 16 KOLARIN LUKIO Kurssitarjotin

18 KOLARIN LUKION ARVOSTELU- JA SUORITUSOHJEISTO 17 I II III IV V VI VII VIII KURSSIEN SUORITTAMINEN LL 25 Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. LA 4 Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS Kurssien poikkeavasta suoritusjärjestyksestä on sovittava aina erikseen aineenopettajan kanssa. KURSSIN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN (TENTTIMINEN) Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kursseja itsenäisesti opiskellen. Tenttimisestä sovitaan aina ajoissa kurssin opettajan kanssa. KURSSIKOKEET Opiskelija osallistuu kurssikokeeseen koeviikolla. Jos hän ei sairauden tai muun pätevän syyn vuoksi voi osallistua kurssikokeeseen, kokeen voi suorittaa uusintakuulustelussa. Jos opiskelija ei osallistu kurssikokeeseen ilman pätevää syytä, hän menettää yhden suorituskerran. KURSSIN ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN Kurssin arvosana määräytyy kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella. Jatkuvaa näyttöä on aktiivinen opetukseen osallistuminen ja annettujen tehtävien asianmukainen suorittaminen. Kukin kurssi arvostellaan itsenäisenä kokonaisuutena. Kurssiarvosana merkitään jaksotodistukseen. HYLÄTYN KURSSIKOKEEN UUSIMINEN Hylätyn kurssikokeen voi suorittaa uusintakuulustelussa saman lukuvuoden aikana. Hylätyn kurssin saa uusia kaksi kertaa tai kurssi on suoritettava uudestaan. HYVÄKSYTYN KURSSIKOKEEN UUSIMINEN Hyväksytyn kurssikokeen saa uusia kerran. AINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVOSTELU Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti. Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitapoja voivat olla numeroarviointi, suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty). Kesken oleva kurssisuoritus merkitään K (= kesken). Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppiaineen oppimäärään liittyvät muut syventävät sekä soveltavat kurssit voivat vaikuttaa arvosanaan korottavasti.

19 18 IX X KOROTUSTENTIT Opiskelijalla on mahdollisuus ennen päättötodistuksen saamista yrittää korottaa oppiaineen päättöarvosanaa korotustentissä. Mikäli opiskelija osoittaa korotustentissä suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin mitä hänen aiempi arvosanansa edellyttäisi, päättöarvosanaa korotetaan. LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Päättötodistukseen merkitään Kolarin lukion opetussuunnitelman mukaan suoritetut kurssit. Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Lukion ulkopuoliset kurssit arvioidaan pääsääntöisesti suoritusmerkinnällä. XI ARVIOINNIN OIKAISEMINEN Mikäli arvioinnissa on mielestäsi kohdallasi tapahtunut virhe, ota yhteyttä opettajaan. Hän tarkistaa arviointinsa ja kertoo sinulle sen perusteet. Jos olet tyytymätön arviointiin, voit ottaa yhteyttä rehtoriin.

20 KOLARIN LUKION OPPIKIRJALISTA LV: Kurssi: Kirjan nimi: Painos: Kustantaja: ISBN BIOLOGIA: 1 Bios 1 Eliömaailma Sanoma pro 2 Bios 2 Solu ja perinnöllisyys Sanoma pro 3 Bios 3 Ympäristöekologia Sanoma pro 4 Bios 4 Ihmisen biologia Sanoma pro 5 Bios 5 Bioteknologia Sanoma pro ENGLANTI: 1 Profiles 1 Sanoma pro 2 Profiles 2 Sanoma pro 3 Profiles 3 Sanoma pro 4 Profiles 4 Sanoma pro 5 Profiles 5 Sanoma pro 6 Profiles 6 Sanoma pro 7 Profiles 7 Sanoma pro 8 Profiles 8 Sanoma pro kaikki Grammar to go Sanoma pro FILOSOFIA: 1 Filo 1 Johdatus filosfiseen ajatteluun TAMMI 2 Filo 2 Filosofinen etiikka TAMMI 3 Filo 3 Tiedon ja todellisuuden filosofia TAMMI 4 Filo 4 Yhteiskuntafilosofia TAMMI FYSIIKKA: 1 Fysiikka 1: Fysiikka luonnontieteenä uusin TAMMI 2 Fysiikka 2: Lämpö uusin TAMMI 3 Fysiikka 3: Aallot uusin TAMMI 4 Fysiikka 4: Liikkeen lait 2010 TAMMI 5 Fysiikka 5: Pyöriminen ja gravitaatio 2010 TAMMI 6 Fysiikka 6: Sähkö 2011 TAMMI 7 Fysiikka 7: Sähkömagnetismi vanhentuva TAMMI 8 Fysiikka 8: Aine ja säteily vanhentuva TAMMI 10 Fysiikka 9: Kertauskirja TAMMI HISTORIA: 1 Forum I Ihminen, ympäristö ja kulttuuri viimeisin OTAVA 2 Forum II Eurooppalainen ihminen viimeisin OTAVA 3 Forum III Kansainväliset suhteet viimeisin OTAVA 4 Forum IV Suomen historian käännekohtia viimeisin OTAVA 5 Forum V Suomi esihistoriasta autonomian aikaan viimeisin OTAVA 6 Forum VI Kulttuurien kohtaaminen 1) viimeisin OTAVA KEMIA: 1 Reaktio 1: Ihmisen ja elinympäristön kemia TAMMI 2 Reaktio 2: Kemian mikromaailma 2011 TAMMI 3 Reaktio 3 Reaktiot ja energia TAMMI 4 Reaktio 4 Metallit ja materiaalit TAMMI 5 Reaktio 5 Reaktiot ja tasapaino TAMMI 7 Reaktio 6: Kertauskirja TAMMI KUVATAIDE: 1-5 Kuvataide Sanoma pro MAANTIEDE: 1 GEOS 1 Sininen maailma Sanoma pro 2 GEOS 2 Yhteinen maailma Sanoma pro 3 GEOS 3 Haasteiden maailma Sanoma pro 4 GEOS 4 2) Aluetutkimus Sanoma pro 1) Jos oppilaat ovat jo kerinneet aikaisemmin tilata: Argos Kulttuurit kohtaavat (WSOY), niin käytetään tätä. 2) Oppilaat voivat hankkia Tammen tai Otavan kirjan ensi vuodeksi, jos kirja ei ehdi valmistua.

21 KOLARIN LUKION OPPIKIRJALISTA LV: Kurssi: Kirjan nimi: Painos: Kustantaja: ISBN MATEMATIIKKA, lyhyt oppimäärä: 1 Lukiolaisen matematiikka 1: Lausekkeet ja yhtälöt Sanoma pro 2 Lukiolaisen matematiikka 2: Geometria Sanoma pro 3 Lukiolaisen matematiikka 3: Matem. malleja I Sanoma pro 4 Lukiolaisen matematiikka 4: Mat. analyysi Sanoma pro 5 Lukiolaisen matematiikka 5: Tilastot ja tod.näköisyys Sanoma pro 6 Lukiolaisen matematiikka 6: Matem. malleja II Sanoma pro 7 Lukiolaisen matematiikka 7: Talousmatematiikka Sanoma pro 8 Lukiolaisen matematiikka 8: Matem. malleja III Sanoma pro 9 Lukiolaisen matematiikka 9: Kertaus Sanoma pro kaikki MAOL -taulukot Otava MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä: 1 Pyramidi 1: Funtiot ja yhtälöt Sanoma pro 2 Pyramidi 2: Polynomifunktiot Sanoma pro 3 Pyramidi 3: Geometria Sanoma pro 4 Pyramidi 4: Analyyttinen geometria Sanoma pro 5 Pyramidi 5: Vektorit Sanoma pro 6 Pyramidi 6: Todennäköisyys ja tilastot Sanoma pro 7 Pyramidi 7: Derivaatta Sanoma pro 8 Pyramidi 8: Juuri- ja logaritmifunktiot Sanoma pro 9 Pyramidi 9: Trigfunktiot & lukujonot Sanoma pro 10 Pyramidi 10: Integraalilaskenta Sanoma pro 11 Vapaa matikka 11 Sanoma pro 12 Pyramidi 12: Numeeriset ja algebralliset men Sanoma pro 13 Pyramidi 13:. Diff. & integ. laskennan jatkokurssi Sanoma pro 15 Pyramidi kertauskirja Sanoma pro Kaikki MAOL -taulukot OTAVA MUSIIKKI: 1 Lukion Musa 1: Intro (jos käyt vain 1. kurssin) Sanoma pro 1-2 Lukion Musa 2: Into ja Suomi (yhteisnide) Sanoma pro PSYKOLOGIA: 1 Mielen maailma 1: Psykologian perustiedot Sanoma pro 2 Mielen maailma 2: Kehityspsykologia Sanoma pro 3 Mielen maailma 3: Ihminen ja tieto Sanoma pro 4 Mielen maailma 4: Motivaatio, tunteet Sanoma pro 5 Mielen maailma 5: Persoonallisuus ja mielenterveys Sanoma pro RUOTSI B1-oppimäärä: 1 Galleri 1 Oppikirja OTAVA 2 Galleri 2 Oppikirja OTAVA 3 Galleri 3 Oppikirja OTAVA 4 Galleri 4 Oppikirja OTAVA 5 Galleri 5 Oppikirja OTAVA 6 Galleri 6 Oppikirja OTAVA 7 Galleri 7 Oppikirja OTAVA Kaikki Galleri Grammatik OTAVA SAKSA B2-oppimäärä: 1-2 Kurz und gut Texte 1-2 uusin OTAVA 1-2 Kurz und gut Übungen 1-2 uusin OTAVA 1-2 Kurz und gut Texte, Übungen 3 OTAVA 3-4 Kurz und gut Texte 4-6 OTAVA 3-4 Kurz und gut Übungen 4-6 OTAVA 5-6 Kurz und gut Texte 4-6 OTAVA 5-6 Kurz und gut Übungen 4-6 OTAVA 5-6 Kurz und gut Texte Abi-bonus OTAVA 5-6 Kurz und gut Übungen Abi-bonus OTAVA

22 KOLARIN LUKION OPPIKIRJALISTA LV: Kurssi: Kirjan nimi: Painos: Kustantaja: ISBN TERVEYSTIETO: 1 Terve! 1: Lukion terveystieto Sanoma pro 2 Terve! 2: Nuoret, terveys ja arkielämä Sanoma pro 3 Terve! 3: Terveys ja tutkimus ilmestyy elokuussa 2011 Sanoma pro USKONTO: 1 Uskonnon Arkki EDITA 2 Uusi Arkki 2: Kirkkohistoria ja kirkkotieto 2010 EDITA 3 Uusi Arkki 3: Etiikka 2010 EDITA 4 Arkki 4: Maailmanuskontojen arkki EDITA 5 Arkki 5: Suomalaisen uskonnon arkki EDITA YHTEISKUNTATIETO: 1 Forum 1: Yhteiskuntatieto uusin OTAVA 2 Forum 2: Uusi taloustieto uusin OTAVA 3 Jokaisen oikeustieto uusin Sanoma pro 4 Forum 4: Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni uusin OTAVA ÄIDINKIELI: 1 Äidinkieli ja kirjallisuus: 1. kurssivihko Sanoma pro 2 Äidinkieli ja kirjallisuus: 2. kurssivihko Sanoma pro 3 Äidinkieli ja kirjallisuus: 3. kurssivihko Sanoma pro 4 Äidinkieli ja kirjallisuus: 4. kurssivihko Sanoma pro 5 Äidinkieli ja kirjallisuus: 5. kurssivihko Sanoma pro 6 Äidinkieli ja kirjallisuus: 6. kurssivihko Sanoma pro 7 Äidinkieli ja kirjallisuus: 7. kurssivihko Sanoma pro 8 Äidinkieli ja kirjallisuus: 8. Tekstitaid. Uusi ops Sanoma pro 9 Äidinkieli ja kirjallisuus: 9. Kirjoitt. Uusi ops Sanoma pro 1-10 Äidinkieli ja kirjallisuus: Käsikirja Sanoma pro 1-10 Äidinkieli ja kirjallisuus: Kielenhuollon vihko Sanoma pro

23 22 SYKSYN 2015 YLIOPPILASTUTKINTOPÄIVÄT Kuullunymmärtämiskokeet Ma Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A- ja B-taso, Suomi A- ja B-taso Ti Vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti, saksa, ranska, venäjä/espanja Ke Vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa, ranska, espanja, englanti, venäjä/italia Kirjalliset kokeet Pe Äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe Ma Psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia Ke Vieras kieli, pitkä oppimäärä Pe Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä Ma Äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe Suomi/ruotsi toisena kielenä -koe Ke Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä Pe Uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto Ma Vieras kieli, lyhyt oppimäärä Ke Äidinkieli, saame, esseekoe KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASKIRJOITUSPÄIVÄT Kuullunymmärtämiskokeet Ma Vieras kieli, pitkä oppimäärä Ti englanti, saksa, ranska, venäjä/espanja Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi A- ja B-taso, suomi A- ja B-taso Ke Vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa, ranska, espanja, englanti, venäjä/italia Kirjalliset kokeet Pe Äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe Ma Äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe Ke Uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto Pe Vieras kieli, pitkä oppimäärä Ma Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä Ke Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä Ke Psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia Pe Vieras kieli, lyhyt oppimäärä Ma Äidinkieli, saame

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS KUUSANKOSKEN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO lv. 2016-2017 / VANHA OPS Lukion käyttämät oppikirjat voidaan korvata vastaavalla sähköisellä materiaalilla, mikäli sellainen on kirjasarjaan olemassa. Opiskelija vastaa

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

KOLARIN LUKIO OPINTO-OPAS

KOLARIN LUKIO OPINTO-OPAS KOLARIN LUKIO OPINTO-OPAS 2016-2017 1 2 LUKION PUHELINNUMEROT rehtori 040-489 5021 opettajainhuone 040-489 5022 OPETTAJAT Nimi Opetusaine Puh. Alajääskö Anna-Maija ALAAN opinto-ohjaus 040 746 1137 Joki

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2016-2017 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 Vuosikurssi 3 ENGLANTI A-kieli Karsten-Davies-Kae-Myller jne Ikonen-Mäkelä jne: Ikonen-Mäkelä jne: On Track

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT Lukuvuosi 2016 2017 päivitetty 7.6.2016 JH BIOLOGIA uusi ops BI1(-): SanomaPro: BIOS 1, Elämä ja evoluutio (oranssi kansi, uusi ops) BI2(3): SanomaPro:

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT JANAKKALAN LUKION TERVAKOSKEN TOIMIPISTEEN KIRJAT LUKUVUOSI 2016-17 KANNETTAVA TIETOKONE (1.vuoden opiskelijat, tiedote tulossa Wilmaan ja verkkosivuille) UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT Aine Kurssi Kirjan

Lisätiedot

Oppikirjat lv

Oppikirjat lv Oppikirjat lv 2016-2017 ÄIDINKIELI OTAVA Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, Haapala, Hellström ym. Kurssi 1 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 1 Kurssi 2 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17 LV 2016-17 kirjat 1. VUOSIKURSSI 2. VUOSIKURSSI 3. VUOSIKURSSI BIOLOGIA BI1 - BIOS 1 Elämä ja evoluutio. Tekijät: Happonen, Holopainen, Ulmanen ja Venäläinen. (SanomaPro 2016). BI2 BIOS 2 julkaistaan myöhemmin

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Schildtin lukio, Jyväskylä Kaikista oppikirjoista voi hankkia myös sähköisen version, mikäli sellainen on saatavilla. Lisätietoa sähköisistä oppimateriaaleista kustantajien

Lisätiedot

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 1/5 Äidinkieli ja kirjallisuus OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 SÄRMÄ. Digioppikirja tai painettu oppikirja Kurssit 4-9: tehtävävihkot 4-9 Kurssi

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017: 1. vuosiluokan osalt Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan Listalle on merkitty etupäässä vain 1. vuosiluokan kirjat, koska

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa. Äidinkieli Jukola + tehtävävihot 1 3 (SanomaPro) kurssit

Lisätiedot

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota.

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. ÄI 02 03 Särmän tehtäväkirjat sähköisinä OTAVA Englanti, A1-

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT

ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT 2016-2017 Sivu 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1. kurssi Karhumäki ym Jukola. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tekstit ja vuorovaikutus. Digikirja SanomaPro 2. kurssi Karhumäki ym

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, NASTOPOLIN LUKIO

OPPIKIRJAT, NASTOPOLIN LUKIO OPPIKIRJAT, NASTOPOLIN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2016 2017. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI3 Jukola tekstioppi ja tehtäväkirjat (Johanna

Lisätiedot