HAMINAN LUKION OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN LUKION OPINTO-OPAS"

Transkriptio

1 HAMINAN LUKION OPINTO-OPAS

2 HAMINAN LUKIO Torvensoittajankatu HAMINA Puhelinnumero Rehtori Jouni Hyyrynen Vararehtori/Opinto-ohjaaja Jukka Raimas Kanslia Elina Järvinen Erityisopettaja Anu Lehtinen Opettajainhuone Työtila 118/ opettajat, historia, äidinkieli Työtila 211/ opettajat, kielet, ps, ue Työtila 228/ opettajat, mat., luonnont.,liik Työtila 011/ terveydenhoitaja Tiina Hovi Ekamin kampus/ Kuraattori Riikka Nieminen / Keittiö Telefax Sähköposti Haminan lukion henkilökunta Hyyrynen Jouni Haikka Tiina Hartikainen Minna Holanti Päivi Juntunen Simo Kivekäs Aki Kukkonen Virve Lappalainen Maria Lehtinen Anu Lepistö Satu Liukkonen Ulla Maaskola Merja Merivirta Kim Antero Mäki Sami Mässeli Pauliina Niskanen Petteri Nokso Mia Piironen Topi Raimas Jukka Raussi Vuokko Tjeder Kristiina Tuokko Tuula Tyni Mikko Urpalainen Anne Vainio Saara Muu henkilökunta Toimistosihteeri Vahtimestari Terveydenhoitaja Kuraattori Siivoojat Keittiö rehtori, GE ENA RUB BI, GE FY, MAB UE, PS KU IAB, RAB, SAB ERITYISOPETTAJA RUB MAA SAA, SAB, ENA HI, YH HI,YH, FI ÄI KE, MAB, AT ÄI MAA, MAB, FY OP, vararehtori ENA LI, TT VEB FI, PS MU KU, vanhempainvapaalla Elina Järvinen Esko Lautamies Tiina Hovi Riikka Nieminen Tiina Salmela, Ulla Mutru Mirka Härkönen, Soili Pousi, Satu Tapani

3 OPPITUNNIT JAKSOT 1. tunti välitunti tunti välitunti tunti siirtymä tunti ABCD ja 13ABCD ABCD ja 11A ruokailu ABCD ja 13ABCD ruokailu ABCDE ja 11A 5. tunti välitunti tunti välitunti tunti välitunti tunti YLIOPPILASKIRJOITUKSET SYKSY 2014 KEVÄT 2015 Kuullunymmärtämiskokeet Kirjallinen koe ma 8.9. vieras kieli, pitkä oppim. to 5.2. äidinkieli, tekstitaidon koe ti 9.9. toinen kotimainen kieli Kuullunymmärtämiskokeet ke vieras kieli, lyhyt oppim. ma 9.2. toinen kotimainen kieli ti vieras kieli, pitkä oppim. ke vieras kieli, lyhyt oppim. Kirjalliset kokeet Kirjalliset kokeet pe äidinkieli, tekstitaidon koe ma 9.3. äidinkieli, esseekoe ma UE, ET, YH, KE,GE, TT suomi toisena kielenä ke vieras kieli, pitkä oppimäärä ke PS, FI, HI, FY, BI pe toinen kotimainen kieli pe vieras kieli, pitkä oppimäärä ma äidinkieli, esseekoe ma toinen kotimainen kieli suomi toisena kielenä ke matematiikka, pitkä ja lyhyt ke matematiikka, pitkä ja lyhyt pe UE, ET, YH, KE,GE, TT pe PS, FI, HI, FY, BI ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä

4 LUKION SUORITUSOHJEET 1. OPPIMÄÄRÄ Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, jotka tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Oppiaineen oppimäärään kuuluu vähintään tuntijaon mukainen minimikurssimäärä. Mikäli opiskelija keskeyttää oppiaineen oppimäärän suorittamisen, hänen kaikki ko. oppiaineen opetussuunnitelman mukaisesti suorittamansa kurssit luetaan hänen kokonaiskurssimääräänsä. 2. KURSSIN SUORITUSJÄRJESTYS 3. KURSSIN SUORITTAMINEN 4. KURSSIN ARVIOINTI Kunkin aineen kurssit suoritetaan yleensä opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tästä suoritusjärjestyksestä voi poiketa kurssiselosteissa ilmoitetulla tavalla. Osallistumalla opetukseen Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti opetukseen osallistumalla. Aiheettomien poissaolojen vuoksi opiskelija voidaan jättää arvostelematta. Opiskelija, joka on aloittanut kurssin suorittamisen, ei voi keskeyttää ko. kurssia ilman rehtorin lupaa. Keskeytetyt kurssit merkitään jaksotodistukseen koodilla K. Opettaja päättää kurssiin kuuluvien suoritusten viimeisen palautuspäivän. Suoritukset on kuitenkin palautettava viimeistään jakson viimeisenä koulupäivänä. Itsenäisesti opiskellen Oikeuden kurssin itsenäisesti suorittamiseen myöntää rehtori. Sen voi saada vain perustellusta syystä (esim. kaksi päällekkäistä kurssia). Ennen rehtorin päätöstä opiskelijan on neuvoteltava suorituksesta kurssin opettajan kanssa. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa, hylätystä suorituksesta ei tule lainkaan arvosanaa! Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arvioinnista on päätetty opetussuunnitelmassa.

5 5. KURSSIEN UUSIMINEN Kurssin, josta opiskelija on saanut hylätyn (4) arvosanan, voi uusia käymällä sen uudelleen tai osallistumalla kerran ko. lukuvuoden aikana uusintakuulusteluun. Vähintään hyväksytysti (5) suoritetun kurssin voi uusia vain käymällä sen uudelleen, parempi arvosana jää voimaan. Opiskelijan on ilmoittauduttava uusintakuulusteluun määräaikaan mennessä. Jos opiskelija on ilmoittautunut uusintakuulusteluun, mutta jää tulematta siihen pätevää syytä (lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus) ilmoittamatta, niin osallistumiskerta menee, jolloin ainoa tapa suorittaa kurssi hyväksytysti on käydä se uudestaan. 6. AINEVALINTOJEN JA KURSSIN SUORITUSTAVAN MUUTTAMINEN Opiskelija voi tarvittaessa tarkistaa opinto-ohjelmaansa. Opiskelija tekee muutokset opinto-ohjelmaansa Wilman kautta. Wilma on käytettävissä kunkin koeviikon kahtena ensimmäisenä päivänä (https://hamina.starsoft.fi/). 7. MATEMATIIKAN OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN Pitkän matematiikan oppimäärän voi vaihtaa lyhyeksi oppimääräksi minkä kurssin jälkeen tahansa. Tällöin pitkän matematiikan suoritettujen kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyen matematiikan kurssien arvosanoiksi. Opiskelijan lyhyen matematiikan oppimäärään kuuluu vähintään 6 kurssia, joista vähintään 2 on oltava lyhyen matematiikan oppimäärästä. 8. LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, pakollisten kurssien määrä on 47 (lyhyt matematiikka)/51 (pitkä matematiikka) ja syventäviä vähintään 10 kurssia. Muut kurssit opiskelija voi valita koulun tarjoamista kursseista. Mahdollista on myös opiskella osa kursseista muualla, jos ne ovat tavoitteiltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia. Muualla suoritettujen kurssien laskemisesta lukion kurssimäärään päättää rehtori. Opiskelija saa lukion päättötodistuksen, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

6 9. OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona (0,50 pyöritetään ylöspäin). Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: opiskeltuja pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 1-2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Mikäli näin määräytyvä arvosana ei vastaa päätösvaiheen suoritustasoa, opettaja voi korottaa arvosanaa. Opiskelija voi yrittää korottaa oppimäärän arvosanaansa yhden kerran. Korotustenttejä järjestetään koulutyön päätyttyä ennen ylioppilaskirjoituksia sekä niiden jälkeen. Jos koulukohtaisissa kursseissa on numeroarviointi, opettaja voi harkintansa mukaan korottaa päättöarvosanaa. Suoritusten poistaminen jälkikäteen ei ole mahdollista. 10. KURSSIEN SUORITTAMINEN HELMIKUUN KOKONAISARVIOINNIN JÄLKEEN 11. YLIOPPILASTUTKINTO Jos kokonaiskurssimäärästä 75 puuttuu opintosuorituksia vielä abivuoden kolmannen jakson jälkeen, opiskelija jatkaa opintojaan neljännessä jaksossa sekä sopii tarvittaessa opettajan kanssa henkilökohtaisesti kurssien suorittamisesta ennen lukuvuoden loppua. Ilmoitus päättötodistusta vaille jäävistä lähetetään ylioppilastutkintolautakuntaan toukokuun alkupuolella, siksi kurssien tulisi olla suoritettuna kokonaisuudessaan Ylioppilastutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kertaa tai hajautetusti enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Mikäli aiot suorittaa tutkinnon hajautetusti, keskustele asiasta ensin kyseisen aineen opettajan ja opinto-ohjaajan/rehtorin kanssa.

7 Hyvä tietää... Autojen pysäköinti Autojen pysäköinti on sallittu kaikille muille paitsi henkilökunnan pysäköintipaikoille ( tolppapaikoille ). Hammashuolto Kaikki lukion opiskelijat varaavat itse hammaslääkäriaikansa hammashoitolasta. Jaksotus ja kurssien arviointi Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon. Kunkin jakson pituus on koulupäivää. Jakson lopussa on koeviikko, jonka aikana pidetään jakson aikana opiskeltujen aineiden kokeet. Kaikkia aineita ei jaksoluvun vuoksi opiskella samanaikaisesti. Jokaisen jakson jälkeen näet omilla tunnuksillasi jo suorittamasi kurssit ja niistä saadut arvosanat (4 10). S tarkoittaa hyväksytysti suoritettua kurssia, K merkitsee keskeytettyä ja H hylättyä kurssia. Kaikki pakolliset suorittamattomat kurssit on merkitty p-kirjaimella. Valitsemasi suorittamattomat syventävät kurssit on merkitty v-kirjaimella sekä soveltavat kurssit s-kirjaimella. Järjestyssäännöt Opinto-oppaaseen kirjatut ohjeet ja määräykset muodostavat lukion järjestyssäännöt. Tästä syystä erillistä järjestyssääntöä ei ole. Kanslia Koulun toimistosihteeri on Elina Järvinen. Tarkista kanslian aukioloajat Wilmasta / kanslian ovesta. Kirjasto Kirjastosta voit lainata kirjoja ja viettää taukoja. Tietokoneet ovat vain koulutehtävien tekoa varten. Kaksi konetta on varattu pikakäyttöön" Koeviikko Kukin jakso päättyy 6-8 -päiväiseen koeviikkoon, jonka aikana pidetään jakson kurssien kokeet. Kokeet kestävät yleensä klo Kokeesta saa lähteä aikaisintaan klo Koeviikolla voidaan järjestää pakollisia tiedotustilaisuuksia yms., joista tiedotetaan erikseen. Kokonaiskurssimäärä Lukiossa opiskelijan suorittamien kurssien kokonaismäärä on vähintään 75. Kaikille yhteisten aineiden ja kurssien tulee sisältyä kokonaiskurssimäärään. Lisäksi siihen lasketaan oppilaan valinnan ja koulun ohjeiden mukaan hyväksytysti suoritetut syventävät ja soveltavat kurssit. Kuraattori Haminan lukion ja Ekamin yhteisenä kuraattorina työskentelee Riikka Nieminen. Tällä hetkellä hänen työpisteensä on vain Ekamin Haminan kampuksella osoitteessa Erottajankatu 21, opintotoimistoa vastapäätä. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta tai sähköpostilla Kurssi Kunkin oppiaineen oppimäärä on jaettu kursseiksi, joiden laajuus on noin 38 tuntia. Kurssi opiskellaan yleensä yhden jakson aikana. Kurssien vaihdot kesken lukuvuotta (https://starsoft.hamina.fi/). Opiskelija tekee muutokset opinto-ohjelmaansa Wilman kautta. Wilma on käytettävissä kunkin koeviikon kahtena ensimmäisenä päivänä. Ensimmäisen jakson alussa muutoksia kurssivalintoihin voi tehdä kahtena ensimmäisenä koulupäivänä.

8 Kurssitarjotin Kurssitarjottimeen on merkitty koulussasi eri jaksoina opetettavat kurssit. Siitä voit kiinnostuksesi ja koulun ohjeiden mukaan valita haluamasi. Kännykät Kännykät pidetään suljettuina oppitunneilla. Kokeissa ne jätetään suljettuina luokan etuosaan. Laukut Laukut on turvallisinta säilyttää ruoka- ja välituntien aikana oppilaskaapeissa. Ellei käytössäsi ole kaappia, huolehdi siitä, ettei laukkusi ole kulkureiteillä. Liikuntakilpailuihin ja -tapahtumiin osallistumiset Koulu pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan opiskelijoiden ja koulun joukkueiden osallistumista KLL:n kisoihin. Osallistumisen kustannuksista osa jää opiskelijoiden itsensä maksettavaksi. Luokattomuus Lukiomme on vähintään 75 kurssin oppimäärän käsittävä kokonaisuus, joka tulee suorittaa enintään 4 vuodessa. Luokaton järjestelmä tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet. Voit rakentaa yksilöllisen opiskeluohjelman, jonka avulla voit säädellä opiskeluajan pituutta, lukuvuosittaista työmäärääsi ja lukujärjestystäsi. Huolehdit itse siitä, että kursseja on riittävästi. Myöhästymiset Mikäli olet myöhästynyt kolme kertaa kurssin oppitunneilta, sinua ei oteta enää ko. oppitunneille myöhästyneenä. Ohjausryhmä Ryhmänohjausta varten oppilaat on jaettu ohjausryhmiin (= luokkiin esim. 14A). Ryhmätunnukset muodostetaan opintojen aloitusvuoden mukaan. Opettajien tapaaminen Opettajien tapaaminen sujuu parhaiten kunkin opettajan työhuoneessa (aineryhmittäin kolme työhuonetta). Noudata opettajan antamia jaksottaisia tapaamisaikoja. Tapaamisajan opolle voit varata listasta hänen työhuoneensa vierestä. Isossa opettajien taukotilassa asiointi vain hätätapauksissa. Opiskelu muissa oppilaitoksissa Sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös muista oppilaitoksista, jos ne ovat tavoitteiltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia. Ilmoittautuminen ko. opintoihin tapahtuu hyvissä ajoin ennen opiskelun alkua oman opinto-ohjaajasi kautta, katso myös kohta Verkkokurssit. Oppilaskunta Kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan, joka valitsee keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen. Pakolliset kurssit Sisältävät kunkin oppiaineen keskeisimmän sisällön. Nämä kurssit ovat nimensä mukaisesti kaikille pakollisia. Pakollisia kursseja tulee jokaisen opiskelijan suorittaa lukion aikana vähintään 47 (lyhyen matematiikan valinneet) tai 51 (pitkän matematiikan valinneet). Poissaolot Runsaat poissaolot häiritsevät opiskelua, ja kurssin opettaja voi keskeyttää opiskelijan kurssin suorittamisien niiden vuoksi. Opiskelijaa ja hänen huoltajaansa on informoitava tilanteesta ennen kurssin keskeyttämistä. Poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy (sairaus tai ryhmänohjaajan antama lupa). Vapautusta koulutyöstä anotaan lomakkeella, joita on kanslian oven vieressä olevalla ilmoitustaululla.

9 Poissaolot on selvitettävä heti poissaolon jälkeen erikseen jokaiselle opettajalle kurssin oppitunnille palattuasi. Jos opiskelija ei ole hyväksyttävästi selvittänyt poissaolojaan, hän ei voi osallistua kurssikokeeseen, tällöin ei koko kurssia voida lainkaan arvioida. HUOM! Koeviikolla sairastuessasi tarvitset poissaolostasi aina kirjallisen sairauslomatodistuksen. Aiheeton kurssikokeesta poisjäänti estää osallistumisen uusintakokeeseen. Koepoissaolo on selvitettävä viikon kuluessa. Poissaolot ryhmänohjaustuokiosta ja -tunnilta sekä koulun yhteisistä tilaisuuksista selvitetään ryhmänohjaajalle. Poissaoloselvityslomake on palautettava ryhmänohjaajalle jokaisen jakson loppuun mennessä. MUISTA! Sinun on itse huolehdittava tämän aikarajan noudattamisesta. Poissaolot tulee aina selvittää kirjallisesti huoltajan allekirjoituksella. Opiskelija on itse velvollinen pitämään kirjaa poissaoloistaan! Päihteet Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty koulussa ja opiskeluun liittyvissä tilanteissa koulun ulkopuolella. Tupakointi on kielletty koulun alueella ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Päähineet ja päällysvaatteet Hyvien käytöstapojen mukaisesti koulun sisätiloissa ei olla lakki tai sisäpäähine päässä. Muista myös riisua päällysvaatteesi ennen kuin menet luokkaan ja ruokalaan. Pidä lompakkosi ja matkalippusi aina mukanasi. Älä jätä naulakkoon tai laukkuusi mitään arvokasta. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta. Ruokailu Ruokailu tapahtuu kahdessa vuorossa. Ruokailun sujuminen edellyttää annettujen aikojen noudattamista. Erikoisruokavalioon ovat oikeutettuja vain ne, joilla on siihen terveydelliset perusteet. Lopetettuasi ruokailun vie ruokailuvälineet niille varatuille paikoille ja nosta tuoli pöydän alla oleviin kannattimiin. Ryhmänohjaustuokio Ohjausryhmät kokoontuvat kotiluokkiinsa ryhmänohjaustuokiota varten ryhmänohjaajan johdolla vähintään kerran kuukaudessa. Siisteys ja viihtyisyys Voit omalla käyttäytymiselläsi vaikuttaa siihen, kuinka siisti ja viihtyisä Haminan lukio on. Roskien vieminen roskalaatikoihin on pieni vaiva, jolla kuitenkin helpotat siivoushenkilökunnan työtä ja lisäät yleistä viihtyisyyttä. Oppitunnin päätyttyä voit osaltasi huolehtia siitä, että luokkahuone jää siistiin kuntoon. Koulun kirjastoon ei saa viedä ruokia eikä juomia. Soveltavat kurssit Soveltavat kurssit ovat koulukohtaisia. Ne voivat olla esimerkiksi menetelmäkursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Syventävät kurssit Syventävät kurssit ovat yhteisiin opintoihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Niitä täytyy suorittaa vähintään 10. Säilytyskaapit Säilytyskaapin saat käyttöösi halutessasi. Kaapit on pidettävä aina lukittuina. Kaappien oviin ei saa kiinnittää tarroja tai muita tunnuksia, eikä niissä saa säilyttää muita kuin koulunkäyntiin ja harrastuksiin liittyviä tavaroita. Jos hukkaat kaapin avaimen, joudut maksamaan uuden avaimen teettämiskulut (7 ). Taukotunnit Taukotuntien viettoa varten käytössäsi ovat kirjasto sekä oppilaskunnan huone.

10 Terveydenhoito Lukion terveydenhoitaja on Tiina Hovi puh Terveydenhoitaja on lukiolla maanantaista torstaihin klo Tällöin vastaanotto on päivittäin klo (rokotusasiat, ompeleenpoistot, ajanvaraukset). Äkilliset sairastumiset ja ensiapua vaativat tilanteet hoidetaan aina. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden terveystarkastukset ovat syksyllä ja toisen vuosikurssin laaja terveystarkastus (terveydenhoitaja+ lääkäri) keväällä. Huom! Kirjallista sairauslomatodistusta ei voida kirjoittaa jälkikäteen. Uusintakuulustelut Uusintakuulusteluja järjestetään jokaisen jakson jälkeen (alkavat yleensä klo 8.00) ja kesäkuun toisena maanantaina. Katso lukion työpäivät kirjasen takaa. Vanhojen tanssit Kurssi on tarkoitettu Haminan lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille, ammattilukion 3. luokkalaisille ja esim. abeille, jotka eivät vielä ole suorittaneet. Tanssiparia ei tarvitse/pidä kurssille tullessa olla; pari vaihtuu kaikilla automaattisesti jokaisen tanssin jälkeen. Vanhojen päivä on penkkareita seuraavana päivänä. Lukion vanhat tanssit kurssi ei liity opiskelijoiden järjestämään risteilyyn eikä muuhun koulun ulkopuoliseen toimintaan. Verkkokurssit (http://www.kotkankoulut.fi/opetusverkossa) Haminan lukio on mukana Etelä-Kymenlaakson lukioitten verkkokurssitarjonnassa lv Verkkokurssitarjottimessa on noin 40 kurssia. Tarkempia tietoja verkkokursseista saat opinto-ohjaajalta. Välitunnit Välitunnit voit viettää joko ulkona tai sisällä. HAMINAN LUKION TYÖPÄIVÄT LUKUVUONNA JAKSO ELOKUU 12 ti Koulu alkaa klo ma Opettajien lomautus alkaa SYYSKUU 3 ke Opettajien lomautus päättyy, normaali koulupäivä 8 ma Yo-kuuntelu, vieras kieli, pitkä oppim 9 ti Yo-kuuntelu, toinen kotimainen kieli 10 ke Yo-kuuntelu, vieras kieli, lyhyt oppim. 12 pe Äidinkieli, tekstitaidon koe 15 ma UE, ET, YH, KE, GE, TT 17 ke Vieras kieli, pitkä oppimäärä 19 pe Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppim. 22 ma Äidinkieli, esseekoe, suomi toisena kielenä 24 ke KOEVIIKKO ALKAA 24 ke Matematiikka, pitkä ja lyhyt 26 pe PS, FI, HI, FY, BI 29 ma Vieras kieli, lyhyt oppimäärä

11 2. JAKSO LOKAKUU 15 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11 SYYSLOMA MARRASKUU 20 to KOEVIIKKO ALKAA 3. JAKSO JOULUKUU 1 ma - KOULU - 2 ti KUVAUS 5 pe ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA, LAKKIAISET 10 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO la JOULUJUHLA JOULULOMA TAMMIKUU 26 ma KOEVIIKKO ALKAA 4. JAKSO HELMIKUU 5 to Äidinkieli, tekstitaidon koe 9 ma Yo-kuuntelu, toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 10 ti Yo-kuuntelu, vieras kieli, pitkä oppimäärä 11 ke Yo-kuuntelu, vieras kieli, lyhyt oppimäärä 12 to Penkinpainajaiset 13 pe Vanhojenpäivä 18 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11 TALVILOMA MAALISKUU 9 ma Äidinkieli, esseekoe; suomi toisena kielenä 11 ke PS, FI, HI, FY, BI 13 pe Vieras kieli, pitkä oppimäärä 16 ma Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 18 ke Matematiikka, pitkä ja lyhyt 20 pe UE, UO, ET, YH, KE, GE, TT 23 ma Vieras kieli, lyhyt oppimäärä 24 ti KOEVIIKKO ALKAA 5. JAKSO HUHTIKUU 15 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11 PÄÄSIÄISLOMA TOUKOKUU 19 ti KOEVIIKKO ALKAA 29 pe TOIMINTAPÄIVÄ, 1-4. UUSINTAKOEPÄIVÄ 30 la KEVÄTJUHLA, LAKKIAISET KESÄKUU 4 to ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2015 YO KIRJOITUKSIIN 8 ma UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11

HAMINAN LUKIO Opinto-opas 2015-2016

HAMINAN LUKIO Opinto-opas 2015-2016 HAMINAN LUKIO Opinto-opas 2015-2016 HENKILÖKUNTA JA YHTEYSTIEDOT sähköposti: etunimi.sukunimi@hamina.fi Rehtori Jouni Hyyrynen 040 596 3477 Vararehtori/Opinto-ohjaaja Jukka Raimas 040 183 7667 Toimistosihteeri

Lisätiedot

Mässeli Pauliina Hartikainen Minna Nokso Mia Hyyrynen Jouni Juntunen Simo Raussi Vuokko Tjeder Kristiina Lepistö Satu

Mässeli Pauliina Hartikainen Minna Nokso Mia Hyyrynen Jouni Juntunen Simo Raussi Vuokko Tjeder Kristiina Lepistö Satu HENKILÖKUNTA JA YHTEYSTIEDOT sähköposti: etunimi.sukunimi@hamina.fi Rehtori Jouni Hyyrynen 040 596 3477 Opinto-ohjaaja Anni Hartikainen 040 183 7667 Toimistosihteeri Jaana Peltola 040 199 1229 Opettajien

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta VIIKKO PVM PÄIVÄ Elokuu 10.8.2015 ma 33 11.8.2015 ti RESSUJEN KOULUTYÖ ALKAA 1. JAKSO ALKAA ROT 12.8.2015 ke 13.8.2015 to Ilm. uusintakuulusteluun päättyy klo 12.00 ROT 14.8.2015 pe Uusintapäivän 8-koodin

Lisätiedot

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8.

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ELOKUU pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ma 11.8. ti 12.8. ke 13.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa,

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2015 2016 1. jakso 17.8. 4.10. Ti 11.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 12.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8.

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ELOKUU to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ma 12.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa, ryhmänohjaukset

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30 Tärkeitä termejä Perjantai 9.30-11.30 Oppitunti: 75 minuuttia 1. 8.00-9.15 2. 9.30-10.45 3. 4. oppitunti alkuosa klo 10.55 11.40 ruokailu klo 11.40 12.25 oppitunti jälkiosa klo 12.25 12.55 oppitunti klo

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015. Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat.

Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015. Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat. Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015 Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat. 1 1. jakso: 7.8. 26.9. 6. 7. 14-ryhmät kouluun klo 9.45 13-, 12- ja11- ryhmät: ryhmänohjaus klo

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Päivä Pvm. Toiminta

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Päivä Pvm. Toiminta Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2016 2017 1. jakso 22.8 6.10 Ti 16.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 17.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 18.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 12A - 12G 21.1.2015 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 6.5.2015 Rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2016?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET (YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13 Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 1. jakso 18.8. 5.10. Päivä Pvm. Toiminta Ti 12.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 18.00 Ke 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12.00 18.00 To 14.8. Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat:

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat: Opiskelijan oppimisen arviointi Kurssien suoritus- ja arviointiohjeet Suoritusohjeet Lukion oppimäärä suoritetaan kursseina. Kurssi on silloin suoritettu, kun siitä on saatu hyväksytty arvosana (numero

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

to 3.9. lyhyen matematiikan preliminäärikoe pe 4.9. syksyllä kirjoitettavien yo-aineiden kurssien oltava kunnossa; ro-tuokio

to 3.9. lyhyen matematiikan preliminäärikoe pe 4.9. syksyllä kirjoitettavien yo-aineiden kurssien oltava kunnossa; ro-tuokio LUKUVUOSI 2015-2016 VKO 34 ma 17.8. opettajien VESO-päivä klo 9-15 ti 18.8. opiskelijat tulevat kouluun: 12-14-ryhmät klo 9.30 ja 15-ryhmät klo 10.00 ke 19.8. ilmaisun esittely to 20.8. kouluvalokuvaus

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

Tervetuloa Vihdin lukioon!

Tervetuloa Vihdin lukioon! Tervetuloa Vihdin lukioon! RO-ryhmä Lukiossa opiskelijat jaettu 6 ryhmään sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. RO-ryhmä opiskelee ykkösjaksossa samat kurssit yhtenä ryhmänä. RO opettaa omaa ryhmäänsä

Lisätiedot

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille Opas lukiotulokkaiden vanhemmille PIETARSAAREN LUKIO Koulukatu 20 68600 PIETARSAARI Puhelimet (06) 786 3111 puhelinvaihde (06) 786... ohivalinta 3294 kanslia 3333 rehtori 3483 vararehtori 3483 opettajainhuone

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1. LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.2016 Kevätlukukausi to 7.1.- la 4.6.2016 - penkinpainajaiset to

Lisätiedot

Lukio-opintojen aapinen huoltajille

Lukio-opintojen aapinen huoltajille KOEPÄIVÄ päättöviikko RO ROTOVI Lukio-opintojen aapinen huoltajille Wilma KURSSITARJOTIN KOODI jakso Hatanpään lukio 2014 LUKIO-OPINTOJEN AAPINEN HUOLTAJILLE Tähän oppaaseen on koottu tietoa lukio-opinnoista

Lisätiedot

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014 Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste Vanhempainilta 5.11.2014 Yhteystiedot Oltava AINA kunnossa! Muutokset ilmoitetaan kansliaan koulusihteerille. Wilmassa: pikaviesti koulusihteeri Sari Aalto Tietoa ylioppilastutkinnosta

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille Opas lukiotulokkaiden vanhemmille PIETARSAAREN LUKIO Koulukatu 20 68600 PIETARSAARI Puhelimet (06) 786 3111 puhelinvaihde (06) 786... ohivalinta 3294 kanslia 3333 rehtori 3483 vararehtori 3483 opettajainhuone

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016 RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016 Lukujärjestyksen suunnittelu Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKION PÄIVITTYVÄ KALENTERI LUKUVUODELLE 2015-16 1.12.2015

HATANPÄÄN LUKION PÄIVITTYVÄ KALENTERI LUKUVUODELLE 2015-16 1.12.2015 HATANPÄÄN LUKION PÄIVITTYVÄ KALENTERI LUKUVUODELLE 2015-16 1.12.2015 1. jakso 11.8.2015-1.10.2015 ma 10.8. tutorit koululla klo 14 ti 11.8. uudet opiskelijat klo 9, muut klo 10, ryhmänohjaus klo 10.45-13.30

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 28.10.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO 348 opiskelijaa - rehtori Mika Strömberg

Lisätiedot

LUKION OPINTO-OPAS 2007-2008

LUKION OPINTO-OPAS 2007-2008 LUKION OPINTO-OPAS 2007-2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 AURINKORANNIKON SUOMALAINEN KOULU 2 TERVETULOA LUKIOON 3 LUKUVUOSI 2007 2008 3.1 Työ- ja loma-ajat 3.2 Jaksot 3.3 Päivittäinen työaika 3.4 Tapahtumakalenterit

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Lukiosanasto. Kerimäen lukio

Lukiosanasto. Kerimäen lukio Lukiosanasto hajautettu yo tutkinto Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa eri suorituskertoihin. Tutkinnon voi suorittaa enintään kolmena perättäisenä Lukiosanastoon on koottu joukko tärkeimpiä lukio-opiskeluun

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11 1. jakso 11.8. - 30.9.15 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koeviikko 22.9. - 30.9. 7 1 4 5 3 Uusintakokeet 24.8. ja 31.8. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. Ylioppilaskirjoitukset 7.9.-28.9. 6 1 3 2 4 5 6 2

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Toimintasuunnitelma lv. 2014-2015

LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Toimintasuunnitelma lv. 2014-2015 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Toimintasuunnitelma lv. 2014-2015 Yhteystiedot Taavetin lukio PL 11 54501 TAAVETTI Puh. 040 7123511 (kanslia), 040 5462354 (rehtori) E-mail: etunimi.sukunimi@luumaki.fi TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08.

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08. JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08. SLL klo 10.50; tentteihin ilmoittautuminen 17.8.-21.8.

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

Elokuu Viikko 33 Jakso 1 11 Maanantai 12 Tiistai 13 Keskiviikko 14 Torstai 15 Perjantai 16 Lauantai 8.05-9.20. RO juniorit 8.05. WILMA 14A v05 /KLm

Elokuu Viikko 33 Jakso 1 11 Maanantai 12 Tiistai 13 Keskiviikko 14 Torstai 15 Perjantai 16 Lauantai 8.05-9.20. RO juniorit 8.05. WILMA 14A v05 /KLm Elokuu Viikko 33 Jakso 1 11 Maanantai 12 Tiistai 13 Keskiviikko 14 Torstai 15 Perjantai 16 Lauantai 9.30-10.45 4 7 7 1 2 6 11.25-12.40 ruokailut 5 1 4 12.50-14.05 17 Sunnuntai VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45

Lisätiedot

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA n. 275 ohjattavaa / opo 13/14ABC-ryhmät ja 15DEF-ryhmät Tapani Pikkarainen Wilma-viesti tapani.pikkarainen(at)espoo.fi 0438245895 13/14DEF-ryhmät ja 15ABC-ryhmät Sami

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma 2015-2016

LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma 2015-2016 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma 2015-2016 Yhteystiedot Taavetin lukio Koulutie 4 54500 TAAVETTI Puh. 040 7123511 (kanslia), 040 5462354 (rehtori) E-mail: etunimi.sukunimi@luumaki.fi TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO

LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO Lukiossa suoritetaan kursseja, jotka lasketaan Hevosopiston kursseiksi. Jotta voit valmistua ammattiin, niin sinulla on oltava vähintään 26 hyväksytysti suoritettua kurssia

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 2015-13 WILMASSA 5.4.2015 KLO 08:00-10.5.2014 klo 20:00 Tarjotin 1516 Pakolliset kurssit ovat värittömiä, valtakunnalliset syventävät ovat kurssit sinisiä ja koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 12.08. TI 13.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 14.08. Etkot 16-20 TO 15.08. ilm.its.kuulusteluihin PE 16.08. 34 MA 19.08.

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 12.08. TI 13.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 14.08. Etkot 16-20 TO 15.08. ilm.its.kuulusteluihin PE 16.08. 34 MA 19.08. JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 12.08. TI 13.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 14.08. Etkot 16-20 TO 15.08. ilm.its.kuulusteluihin PE 16.08. 34 MA 19.08. tentteihin ilmoittautuminen 20.8.-24.8. TI 20.08. itsenäisten

Lisätiedot

4. Ylioppilaskirjoitukset...17. 5. Muuta huomioitavaa...20. 6. Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2015 2016...20

4. Ylioppilaskirjoitukset...17. 5. Muuta huomioitavaa...20. 6. Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2015 2016...20 Aikuislinjan opinto-opas 2015-2016 1. Olemme täällä sinua varten...3 Yhteystiedot...3 Hallinto...3 Ilmoitustaulu ja tiedottaminen...3 Opintojen ohjaus...4 Erityisopettajan tuki...4 Opiskeluterveydenhuolto...5

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Lukuvuosi 2015-2016. Kylmänojankatu 3, 37100 NOKIA, http://www.nokianlukio.fi

OPINTO-OPAS. Lukuvuosi 2015-2016. Kylmänojankatu 3, 37100 NOKIA, http://www.nokianlukio.fi OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2015-2016 Kylmänojankatu 3, 37100 NOKIA, http://www.nokianlukio.fi Rehtori Juha Sainio 040 7799 043 Apulaisrehtori Hannele Korvanen 040 7799 050 Vararehtori Kirsi Isoranta 040 1334

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio OPINTO-OPAS 2015 2016 Sonkajärven lukio 2 Sonkajärven lukio Lyseotie 3 74300 SONKAJÄRVI Rehtori Auli Halonen 040 543 6180 Koulusihteeri Tuula Kortelainen 040 675 0015 Opinto-ohjauksesta vastaava opettaja

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 20.4.2016 Rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILLAN ASIAT - kahvit - ryhmänohjaajien osuus - ylioppilaskirjoitukset - lukion tilaratkaisut S2016 -> - opojen osuus tuesta opiskelujen

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 20.4.2016 Rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILLAN ASIAT - kahvit - ryhmänohjaajien osuus - ylioppilaskirjoitukset - lukion tilaratkaisut S2016 -> - opojen osuus tuesta opiskelujen

Lisätiedot

Mäntsälän lukio - monien mahdollisuuksien lukio

Mäntsälän lukio - monien mahdollisuuksien lukio Mäntsälän lukio - monien mahdollisuuksien lukio josta on vuosina 1957-2010 valmistunut 3013 ylioppilasta. Mäntsälän kunnan ylläpitämä lukio, joka toimii paikkakunnan ja sen nuorison parhaaksi. Kehitämme

Lisätiedot

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 1 Kokeile rohkeasti! Lue ohjeet huolellisesti ja kokeile valintojen tekemistä rohkeasti et voi tehdä mitään korjaamattomia erehdyksiä kokeillessasi

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

Esivalinnat. Kevät 2013

Esivalinnat. Kevät 2013 Esivalinnat Kevät 2013 Esivalintojen tarkoitus Valinnoillaan opiskelijat päättävät lukuvuonna 2013 2014 tarjottavista kursseista Valinnan tekemisessä kaksi apuvälinettä Esivalintaopas 2013-2014 Kurssikuvaukset,

Lisätiedot

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio Abien vanhempainilta 29.1.2013 Kauhajoen lukio Opettajien esittäytyminen Rehtorin puheenvuoro Ylioppilaskirjoitukset (ryhmänohjaajat) Opinto-ohjaajan puheenvuoro Kyselytuokio Tammi- maaliskuun aikana:

Lisätiedot

Opinto-opas Janakkalan lukio 2014-2015

Opinto-opas Janakkalan lukio 2014-2015 Opinto-opas Janakkalan lukio 2014-2015 Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-oppaasta saat hyödyllistä ja tärkeää tietoa opintojasi varten. Tähän oppaaseen on koottu yhteisiä käytänteitä ja

Lisätiedot