HAMINAN LUKION OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN LUKION OPINTO-OPAS"

Transkriptio

1 HAMINAN LUKION OPINTO-OPAS

2 HAMINAN LUKIO Torvensoittajankatu HAMINA Puhelinnumero Rehtori Jouni Hyyrynen Vararehtori/Opinto-ohjaaja Jukka Raimas Kanslia Elina Järvinen Erityisopettaja Anu Lehtinen Opettajainhuone Työtila 118/ opettajat, historia, äidinkieli Työtila 211/ opettajat, kielet, ps, ue Työtila 228/ opettajat, mat., luonnont.,liik Työtila 011/ terveydenhoitaja Tiina Hovi Ekamin kampus/ Kuraattori Riikka Nieminen / Keittiö Telefax Sähköposti Haminan lukion henkilökunta Hyyrynen Jouni Haikka Tiina Hartikainen Minna Holanti Päivi Juntunen Simo Kivekäs Aki Kukkonen Virve Lappalainen Maria Lehtinen Anu Lepistö Satu Liukkonen Ulla Maaskola Merja Merivirta Kim Antero Mäki Sami Mässeli Pauliina Niskanen Petteri Nokso Mia Piironen Topi Raimas Jukka Raussi Vuokko Tjeder Kristiina Tuokko Tuula Tyni Mikko Urpalainen Anne Vainio Saara Muu henkilökunta Toimistosihteeri Vahtimestari Terveydenhoitaja Kuraattori Siivoojat Keittiö rehtori, GE ENA RUB BI, GE FY, MAB UE, PS KU IAB, RAB, SAB ERITYISOPETTAJA RUB MAA SAA, SAB, ENA HI, YH HI,YH, FI ÄI KE, MAB, AT ÄI MAA, MAB, FY OP, vararehtori ENA LI, TT VEB FI, PS MU KU, vanhempainvapaalla Elina Järvinen Esko Lautamies Tiina Hovi Riikka Nieminen Tiina Salmela, Ulla Mutru Mirka Härkönen, Soili Pousi, Satu Tapani

3 OPPITUNNIT JAKSOT 1. tunti välitunti tunti välitunti tunti siirtymä tunti ABCD ja 13ABCD ABCD ja 11A ruokailu ABCD ja 13ABCD ruokailu ABCDE ja 11A 5. tunti välitunti tunti välitunti tunti välitunti tunti YLIOPPILASKIRJOITUKSET SYKSY 2014 KEVÄT 2015 Kuullunymmärtämiskokeet Kirjallinen koe ma 8.9. vieras kieli, pitkä oppim. to 5.2. äidinkieli, tekstitaidon koe ti 9.9. toinen kotimainen kieli Kuullunymmärtämiskokeet ke vieras kieli, lyhyt oppim. ma 9.2. toinen kotimainen kieli ti vieras kieli, pitkä oppim. ke vieras kieli, lyhyt oppim. Kirjalliset kokeet Kirjalliset kokeet pe äidinkieli, tekstitaidon koe ma 9.3. äidinkieli, esseekoe ma UE, ET, YH, KE,GE, TT suomi toisena kielenä ke vieras kieli, pitkä oppimäärä ke PS, FI, HI, FY, BI pe toinen kotimainen kieli pe vieras kieli, pitkä oppimäärä ma äidinkieli, esseekoe ma toinen kotimainen kieli suomi toisena kielenä ke matematiikka, pitkä ja lyhyt ke matematiikka, pitkä ja lyhyt pe UE, ET, YH, KE,GE, TT pe PS, FI, HI, FY, BI ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä

4 LUKION SUORITUSOHJEET 1. OPPIMÄÄRÄ Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, jotka tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Oppiaineen oppimäärään kuuluu vähintään tuntijaon mukainen minimikurssimäärä. Mikäli opiskelija keskeyttää oppiaineen oppimäärän suorittamisen, hänen kaikki ko. oppiaineen opetussuunnitelman mukaisesti suorittamansa kurssit luetaan hänen kokonaiskurssimääräänsä. 2. KURSSIN SUORITUSJÄRJESTYS 3. KURSSIN SUORITTAMINEN 4. KURSSIN ARVIOINTI Kunkin aineen kurssit suoritetaan yleensä opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tästä suoritusjärjestyksestä voi poiketa kurssiselosteissa ilmoitetulla tavalla. Osallistumalla opetukseen Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti opetukseen osallistumalla. Aiheettomien poissaolojen vuoksi opiskelija voidaan jättää arvostelematta. Opiskelija, joka on aloittanut kurssin suorittamisen, ei voi keskeyttää ko. kurssia ilman rehtorin lupaa. Keskeytetyt kurssit merkitään jaksotodistukseen koodilla K. Opettaja päättää kurssiin kuuluvien suoritusten viimeisen palautuspäivän. Suoritukset on kuitenkin palautettava viimeistään jakson viimeisenä koulupäivänä. Itsenäisesti opiskellen Oikeuden kurssin itsenäisesti suorittamiseen myöntää rehtori. Sen voi saada vain perustellusta syystä (esim. kaksi päällekkäistä kurssia). Ennen rehtorin päätöstä opiskelijan on neuvoteltava suorituksesta kurssin opettajan kanssa. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa, hylätystä suorituksesta ei tule lainkaan arvosanaa! Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arvioinnista on päätetty opetussuunnitelmassa.

5 5. KURSSIEN UUSIMINEN Kurssin, josta opiskelija on saanut hylätyn (4) arvosanan, voi uusia käymällä sen uudelleen tai osallistumalla kerran ko. lukuvuoden aikana uusintakuulusteluun. Vähintään hyväksytysti (5) suoritetun kurssin voi uusia vain käymällä sen uudelleen, parempi arvosana jää voimaan. Opiskelijan on ilmoittauduttava uusintakuulusteluun määräaikaan mennessä. Jos opiskelija on ilmoittautunut uusintakuulusteluun, mutta jää tulematta siihen pätevää syytä (lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus) ilmoittamatta, niin osallistumiskerta menee, jolloin ainoa tapa suorittaa kurssi hyväksytysti on käydä se uudestaan. 6. AINEVALINTOJEN JA KURSSIN SUORITUSTAVAN MUUTTAMINEN Opiskelija voi tarvittaessa tarkistaa opinto-ohjelmaansa. Opiskelija tekee muutokset opinto-ohjelmaansa Wilman kautta. Wilma on käytettävissä kunkin koeviikon kahtena ensimmäisenä päivänä (https://hamina.starsoft.fi/). 7. MATEMATIIKAN OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN Pitkän matematiikan oppimäärän voi vaihtaa lyhyeksi oppimääräksi minkä kurssin jälkeen tahansa. Tällöin pitkän matematiikan suoritettujen kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyen matematiikan kurssien arvosanoiksi. Opiskelijan lyhyen matematiikan oppimäärään kuuluu vähintään 6 kurssia, joista vähintään 2 on oltava lyhyen matematiikan oppimäärästä. 8. LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, pakollisten kurssien määrä on 47 (lyhyt matematiikka)/51 (pitkä matematiikka) ja syventäviä vähintään 10 kurssia. Muut kurssit opiskelija voi valita koulun tarjoamista kursseista. Mahdollista on myös opiskella osa kursseista muualla, jos ne ovat tavoitteiltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia. Muualla suoritettujen kurssien laskemisesta lukion kurssimäärään päättää rehtori. Opiskelija saa lukion päättötodistuksen, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

6 9. OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona (0,50 pyöritetään ylöspäin). Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: opiskeltuja pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 1-2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Mikäli näin määräytyvä arvosana ei vastaa päätösvaiheen suoritustasoa, opettaja voi korottaa arvosanaa. Opiskelija voi yrittää korottaa oppimäärän arvosanaansa yhden kerran. Korotustenttejä järjestetään koulutyön päätyttyä ennen ylioppilaskirjoituksia sekä niiden jälkeen. Jos koulukohtaisissa kursseissa on numeroarviointi, opettaja voi harkintansa mukaan korottaa päättöarvosanaa. Suoritusten poistaminen jälkikäteen ei ole mahdollista. 10. KURSSIEN SUORITTAMINEN HELMIKUUN KOKONAISARVIOINNIN JÄLKEEN 11. YLIOPPILASTUTKINTO Jos kokonaiskurssimäärästä 75 puuttuu opintosuorituksia vielä abivuoden kolmannen jakson jälkeen, opiskelija jatkaa opintojaan neljännessä jaksossa sekä sopii tarvittaessa opettajan kanssa henkilökohtaisesti kurssien suorittamisesta ennen lukuvuoden loppua. Ilmoitus päättötodistusta vaille jäävistä lähetetään ylioppilastutkintolautakuntaan toukokuun alkupuolella, siksi kurssien tulisi olla suoritettuna kokonaisuudessaan Ylioppilastutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kertaa tai hajautetusti enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Mikäli aiot suorittaa tutkinnon hajautetusti, keskustele asiasta ensin kyseisen aineen opettajan ja opinto-ohjaajan/rehtorin kanssa.

7 Hyvä tietää... Autojen pysäköinti Autojen pysäköinti on sallittu kaikille muille paitsi henkilökunnan pysäköintipaikoille ( tolppapaikoille ). Hammashuolto Kaikki lukion opiskelijat varaavat itse hammaslääkäriaikansa hammashoitolasta. Jaksotus ja kurssien arviointi Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon. Kunkin jakson pituus on koulupäivää. Jakson lopussa on koeviikko, jonka aikana pidetään jakson aikana opiskeltujen aineiden kokeet. Kaikkia aineita ei jaksoluvun vuoksi opiskella samanaikaisesti. Jokaisen jakson jälkeen näet omilla tunnuksillasi jo suorittamasi kurssit ja niistä saadut arvosanat (4 10). S tarkoittaa hyväksytysti suoritettua kurssia, K merkitsee keskeytettyä ja H hylättyä kurssia. Kaikki pakolliset suorittamattomat kurssit on merkitty p-kirjaimella. Valitsemasi suorittamattomat syventävät kurssit on merkitty v-kirjaimella sekä soveltavat kurssit s-kirjaimella. Järjestyssäännöt Opinto-oppaaseen kirjatut ohjeet ja määräykset muodostavat lukion järjestyssäännöt. Tästä syystä erillistä järjestyssääntöä ei ole. Kanslia Koulun toimistosihteeri on Elina Järvinen. Tarkista kanslian aukioloajat Wilmasta / kanslian ovesta. Kirjasto Kirjastosta voit lainata kirjoja ja viettää taukoja. Tietokoneet ovat vain koulutehtävien tekoa varten. Kaksi konetta on varattu pikakäyttöön" Koeviikko Kukin jakso päättyy 6-8 -päiväiseen koeviikkoon, jonka aikana pidetään jakson kurssien kokeet. Kokeet kestävät yleensä klo Kokeesta saa lähteä aikaisintaan klo Koeviikolla voidaan järjestää pakollisia tiedotustilaisuuksia yms., joista tiedotetaan erikseen. Kokonaiskurssimäärä Lukiossa opiskelijan suorittamien kurssien kokonaismäärä on vähintään 75. Kaikille yhteisten aineiden ja kurssien tulee sisältyä kokonaiskurssimäärään. Lisäksi siihen lasketaan oppilaan valinnan ja koulun ohjeiden mukaan hyväksytysti suoritetut syventävät ja soveltavat kurssit. Kuraattori Haminan lukion ja Ekamin yhteisenä kuraattorina työskentelee Riikka Nieminen. Tällä hetkellä hänen työpisteensä on vain Ekamin Haminan kampuksella osoitteessa Erottajankatu 21, opintotoimistoa vastapäätä. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta tai sähköpostilla Kurssi Kunkin oppiaineen oppimäärä on jaettu kursseiksi, joiden laajuus on noin 38 tuntia. Kurssi opiskellaan yleensä yhden jakson aikana. Kurssien vaihdot kesken lukuvuotta (https://starsoft.hamina.fi/). Opiskelija tekee muutokset opinto-ohjelmaansa Wilman kautta. Wilma on käytettävissä kunkin koeviikon kahtena ensimmäisenä päivänä. Ensimmäisen jakson alussa muutoksia kurssivalintoihin voi tehdä kahtena ensimmäisenä koulupäivänä.

8 Kurssitarjotin Kurssitarjottimeen on merkitty koulussasi eri jaksoina opetettavat kurssit. Siitä voit kiinnostuksesi ja koulun ohjeiden mukaan valita haluamasi. Kännykät Kännykät pidetään suljettuina oppitunneilla. Kokeissa ne jätetään suljettuina luokan etuosaan. Laukut Laukut on turvallisinta säilyttää ruoka- ja välituntien aikana oppilaskaapeissa. Ellei käytössäsi ole kaappia, huolehdi siitä, ettei laukkusi ole kulkureiteillä. Liikuntakilpailuihin ja -tapahtumiin osallistumiset Koulu pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan opiskelijoiden ja koulun joukkueiden osallistumista KLL:n kisoihin. Osallistumisen kustannuksista osa jää opiskelijoiden itsensä maksettavaksi. Luokattomuus Lukiomme on vähintään 75 kurssin oppimäärän käsittävä kokonaisuus, joka tulee suorittaa enintään 4 vuodessa. Luokaton järjestelmä tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet. Voit rakentaa yksilöllisen opiskeluohjelman, jonka avulla voit säädellä opiskeluajan pituutta, lukuvuosittaista työmäärääsi ja lukujärjestystäsi. Huolehdit itse siitä, että kursseja on riittävästi. Myöhästymiset Mikäli olet myöhästynyt kolme kertaa kurssin oppitunneilta, sinua ei oteta enää ko. oppitunneille myöhästyneenä. Ohjausryhmä Ryhmänohjausta varten oppilaat on jaettu ohjausryhmiin (= luokkiin esim. 14A). Ryhmätunnukset muodostetaan opintojen aloitusvuoden mukaan. Opettajien tapaaminen Opettajien tapaaminen sujuu parhaiten kunkin opettajan työhuoneessa (aineryhmittäin kolme työhuonetta). Noudata opettajan antamia jaksottaisia tapaamisaikoja. Tapaamisajan opolle voit varata listasta hänen työhuoneensa vierestä. Isossa opettajien taukotilassa asiointi vain hätätapauksissa. Opiskelu muissa oppilaitoksissa Sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös muista oppilaitoksista, jos ne ovat tavoitteiltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia. Ilmoittautuminen ko. opintoihin tapahtuu hyvissä ajoin ennen opiskelun alkua oman opinto-ohjaajasi kautta, katso myös kohta Verkkokurssit. Oppilaskunta Kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan, joka valitsee keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen. Pakolliset kurssit Sisältävät kunkin oppiaineen keskeisimmän sisällön. Nämä kurssit ovat nimensä mukaisesti kaikille pakollisia. Pakollisia kursseja tulee jokaisen opiskelijan suorittaa lukion aikana vähintään 47 (lyhyen matematiikan valinneet) tai 51 (pitkän matematiikan valinneet). Poissaolot Runsaat poissaolot häiritsevät opiskelua, ja kurssin opettaja voi keskeyttää opiskelijan kurssin suorittamisien niiden vuoksi. Opiskelijaa ja hänen huoltajaansa on informoitava tilanteesta ennen kurssin keskeyttämistä. Poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy (sairaus tai ryhmänohjaajan antama lupa). Vapautusta koulutyöstä anotaan lomakkeella, joita on kanslian oven vieressä olevalla ilmoitustaululla.

9 Poissaolot on selvitettävä heti poissaolon jälkeen erikseen jokaiselle opettajalle kurssin oppitunnille palattuasi. Jos opiskelija ei ole hyväksyttävästi selvittänyt poissaolojaan, hän ei voi osallistua kurssikokeeseen, tällöin ei koko kurssia voida lainkaan arvioida. HUOM! Koeviikolla sairastuessasi tarvitset poissaolostasi aina kirjallisen sairauslomatodistuksen. Aiheeton kurssikokeesta poisjäänti estää osallistumisen uusintakokeeseen. Koepoissaolo on selvitettävä viikon kuluessa. Poissaolot ryhmänohjaustuokiosta ja -tunnilta sekä koulun yhteisistä tilaisuuksista selvitetään ryhmänohjaajalle. Poissaoloselvityslomake on palautettava ryhmänohjaajalle jokaisen jakson loppuun mennessä. MUISTA! Sinun on itse huolehdittava tämän aikarajan noudattamisesta. Poissaolot tulee aina selvittää kirjallisesti huoltajan allekirjoituksella. Opiskelija on itse velvollinen pitämään kirjaa poissaoloistaan! Päihteet Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty koulussa ja opiskeluun liittyvissä tilanteissa koulun ulkopuolella. Tupakointi on kielletty koulun alueella ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Päähineet ja päällysvaatteet Hyvien käytöstapojen mukaisesti koulun sisätiloissa ei olla lakki tai sisäpäähine päässä. Muista myös riisua päällysvaatteesi ennen kuin menet luokkaan ja ruokalaan. Pidä lompakkosi ja matkalippusi aina mukanasi. Älä jätä naulakkoon tai laukkuusi mitään arvokasta. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta. Ruokailu Ruokailu tapahtuu kahdessa vuorossa. Ruokailun sujuminen edellyttää annettujen aikojen noudattamista. Erikoisruokavalioon ovat oikeutettuja vain ne, joilla on siihen terveydelliset perusteet. Lopetettuasi ruokailun vie ruokailuvälineet niille varatuille paikoille ja nosta tuoli pöydän alla oleviin kannattimiin. Ryhmänohjaustuokio Ohjausryhmät kokoontuvat kotiluokkiinsa ryhmänohjaustuokiota varten ryhmänohjaajan johdolla vähintään kerran kuukaudessa. Siisteys ja viihtyisyys Voit omalla käyttäytymiselläsi vaikuttaa siihen, kuinka siisti ja viihtyisä Haminan lukio on. Roskien vieminen roskalaatikoihin on pieni vaiva, jolla kuitenkin helpotat siivoushenkilökunnan työtä ja lisäät yleistä viihtyisyyttä. Oppitunnin päätyttyä voit osaltasi huolehtia siitä, että luokkahuone jää siistiin kuntoon. Koulun kirjastoon ei saa viedä ruokia eikä juomia. Soveltavat kurssit Soveltavat kurssit ovat koulukohtaisia. Ne voivat olla esimerkiksi menetelmäkursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Syventävät kurssit Syventävät kurssit ovat yhteisiin opintoihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Niitä täytyy suorittaa vähintään 10. Säilytyskaapit Säilytyskaapin saat käyttöösi halutessasi. Kaapit on pidettävä aina lukittuina. Kaappien oviin ei saa kiinnittää tarroja tai muita tunnuksia, eikä niissä saa säilyttää muita kuin koulunkäyntiin ja harrastuksiin liittyviä tavaroita. Jos hukkaat kaapin avaimen, joudut maksamaan uuden avaimen teettämiskulut (7 ). Taukotunnit Taukotuntien viettoa varten käytössäsi ovat kirjasto sekä oppilaskunnan huone.

10 Terveydenhoito Lukion terveydenhoitaja on Tiina Hovi puh Terveydenhoitaja on lukiolla maanantaista torstaihin klo Tällöin vastaanotto on päivittäin klo (rokotusasiat, ompeleenpoistot, ajanvaraukset). Äkilliset sairastumiset ja ensiapua vaativat tilanteet hoidetaan aina. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden terveystarkastukset ovat syksyllä ja toisen vuosikurssin laaja terveystarkastus (terveydenhoitaja+ lääkäri) keväällä. Huom! Kirjallista sairauslomatodistusta ei voida kirjoittaa jälkikäteen. Uusintakuulustelut Uusintakuulusteluja järjestetään jokaisen jakson jälkeen (alkavat yleensä klo 8.00) ja kesäkuun toisena maanantaina. Katso lukion työpäivät kirjasen takaa. Vanhojen tanssit Kurssi on tarkoitettu Haminan lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille, ammattilukion 3. luokkalaisille ja esim. abeille, jotka eivät vielä ole suorittaneet. Tanssiparia ei tarvitse/pidä kurssille tullessa olla; pari vaihtuu kaikilla automaattisesti jokaisen tanssin jälkeen. Vanhojen päivä on penkkareita seuraavana päivänä. Lukion vanhat tanssit kurssi ei liity opiskelijoiden järjestämään risteilyyn eikä muuhun koulun ulkopuoliseen toimintaan. Verkkokurssit (http://www.kotkankoulut.fi/opetusverkossa) Haminan lukio on mukana Etelä-Kymenlaakson lukioitten verkkokurssitarjonnassa lv Verkkokurssitarjottimessa on noin 40 kurssia. Tarkempia tietoja verkkokursseista saat opinto-ohjaajalta. Välitunnit Välitunnit voit viettää joko ulkona tai sisällä. HAMINAN LUKION TYÖPÄIVÄT LUKUVUONNA JAKSO ELOKUU 12 ti Koulu alkaa klo ma Opettajien lomautus alkaa SYYSKUU 3 ke Opettajien lomautus päättyy, normaali koulupäivä 8 ma Yo-kuuntelu, vieras kieli, pitkä oppim 9 ti Yo-kuuntelu, toinen kotimainen kieli 10 ke Yo-kuuntelu, vieras kieli, lyhyt oppim. 12 pe Äidinkieli, tekstitaidon koe 15 ma UE, ET, YH, KE, GE, TT 17 ke Vieras kieli, pitkä oppimäärä 19 pe Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppim. 22 ma Äidinkieli, esseekoe, suomi toisena kielenä 24 ke KOEVIIKKO ALKAA 24 ke Matematiikka, pitkä ja lyhyt 26 pe PS, FI, HI, FY, BI 29 ma Vieras kieli, lyhyt oppimäärä

11 2. JAKSO LOKAKUU 15 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11 SYYSLOMA MARRASKUU 20 to KOEVIIKKO ALKAA 3. JAKSO JOULUKUU 1 ma - KOULU - 2 ti KUVAUS 5 pe ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA, LAKKIAISET 10 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO la JOULUJUHLA JOULULOMA TAMMIKUU 26 ma KOEVIIKKO ALKAA 4. JAKSO HELMIKUU 5 to Äidinkieli, tekstitaidon koe 9 ma Yo-kuuntelu, toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 10 ti Yo-kuuntelu, vieras kieli, pitkä oppimäärä 11 ke Yo-kuuntelu, vieras kieli, lyhyt oppimäärä 12 to Penkinpainajaiset 13 pe Vanhojenpäivä 18 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11 TALVILOMA MAALISKUU 9 ma Äidinkieli, esseekoe; suomi toisena kielenä 11 ke PS, FI, HI, FY, BI 13 pe Vieras kieli, pitkä oppimäärä 16 ma Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 18 ke Matematiikka, pitkä ja lyhyt 20 pe UE, UO, ET, YH, KE, GE, TT 23 ma Vieras kieli, lyhyt oppimäärä 24 ti KOEVIIKKO ALKAA 5. JAKSO HUHTIKUU 15 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11 PÄÄSIÄISLOMA TOUKOKUU 19 ti KOEVIIKKO ALKAA 29 pe TOIMINTAPÄIVÄ, 1-4. UUSINTAKOEPÄIVÄ 30 la KEVÄTJUHLA, LAKKIAISET KESÄKUU 4 to ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2015 YO KIRJOITUKSIIN 8 ma UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO TIETOLAARI

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO TIETOLAARI HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO TIETOLAARI 2015-2016 0 YHTEYSTIEDOT Hyvinkään Sveitsin lukio Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää puh. 040 155 6310 ja 040 155 6307 (kanslia) fax. (019) 459 2408 sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi

Lisätiedot

Heryk Opinto-opas 2015 2016 1

Heryk Opinto-opas 2015 2016 1 Heryk Opinto-opas 2015 2016 1 Sisältö Hyvä lukiolainen 3 1. Opiskeluohjeita 4 2. Yhteystiedot sekä koulun käytänteitä 5 Kanslia ja opettajainhuone 5 Lukion opettajat 6 Koulutunnit 8 Säilytyslokerot 8 Wilma

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Oriveden lukio Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA 2014 2015... 7 OPISKELIJAKUNTA...

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016

OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016 OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016 2 HYVÄ LUKIOLAINEN... 3 KOULUN YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 KANSLIA... 4 TUNTIJAKO... 5 KIELIOHJELMA... 7 OPINTO-OHJELMAN LAATIMINEN JA TARKASTAMINEN... 7 KURSSITARJOTIN...

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon!

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-opas 2015-2016 Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-oppaasta saat hyödyllistä ja tärkeää tietoa opintojasi varten. Tähän oppaaseen on koottu yhteisiä käytänteitä ja periaatteita sinulle

Lisätiedot

OPINTO-OPAS LV. 2015 2016. Opiskelijan nimi

OPINTO-OPAS LV. 2015 2016. Opiskelijan nimi OPINTO-OPAS LV. 2015 2016 Opiskelijan nimi ryhmä 2 Opiskelijalle ja huoltajille Kädessäsi on Uudenkaupungin lukion opinto-opas. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa lukio-opiskelusta uusille opiskelijoille

Lisätiedot

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS Kerttulin lukio OPINTO-OPAS 2013-2014 Sisällys 1. OPETTAJAT, RYHMÄNOHJAAJAT JA VALMENTAJAT LUKUVUONNA 2013 2014... 4 2. LOMAT, JAKSOT, KOEVIIKOT... 6 3. HYVÄ TIETÄÄ LUOKATTOMASTA LUKIOSTA... 9 4. LUKIOKURSSIT...

Lisätiedot

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS Kerttulin lukio OPINTO-OPAS 2015 2016 Sisällys 1. OPETTAJAT, RYHMÄNOHJAAJAT JA VALMENTAJAT... 5 2. LOMAT, JAKSOT, KOEVIIKOT... 8 3. HYVÄ TIETÄÄ LUOKATTOMASTA LUKIOSTA... 11 4. LUKIOKURSSIT... 13 5. KOKEET...

Lisätiedot

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS 1 HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS... 3 Kotona maailmalla... 3 Helsingin kielilukion toiminta-ajatus... 3 Yhteystiedot... 3 LUKUVUODEN 2014 2015 AIKATAULUJA JA TAPAHTUMIA... 4 Huoltajille... 5 Jakson

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1. LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.2016 Kevätlukukausi to 7.1.- la 4.6.2016 - penkinpainajaiset to

Lisätiedot

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45 LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 1, 00200 Helsinki Puhelin (0) 64 70 Fax. (0) 641 2727 E-mail: lyk.hki@edu.hel.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä ma-to klo -.30 ja pe -.00.

Lisätiedot

Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA

Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA rehtori Satu Nokelainen (09) 4258 3055 / 044 042 1753 apulaisrehtori Tuula Jantunen (09) 4258 3421 / 044 042 1389 opinto-ohjaajat Anna Kopra (09) 4258 3056

Lisätiedot

Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO

Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO Opinto-opas 2014-15 KEMINMAAN LUKIO 1 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Hyvä opiskelija... 3 1.2. Yleistä Keminmaan lukiosta... 3 2. LUKIO-OPINNOT... 4 2.1. Millainen on luokaton lukio?... 4 2.2. Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS 1 HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS... 3 Kotona maailmalla... 3 Helsingin kielilukion toiminta-ajatus... 3 Yhteystiedot... 3 LUKUVUODEN 2015 2016 AIKATAULUJA JA TAPAHTUMIA... 4 Huoltajille... 5 Jakson

Lisätiedot

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS Kerttulin lukio OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällys 1. OPETTAJAT, RYHMÄNOHJAAJAT JA VALMENTAJAT... 4 2. LOMAT, JAKSOT, KOEVIIKOT... 6 3. HYVÄ TIETÄÄ LUOKATTOMASTA LUKIOSTA... 8 4. LUKIOKURSSIT... 10 5. KOKEET...

Lisätiedot

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015!

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Tämä opinto-opas on tarkoitettu käsikirjaksesi jokapäiväiseen käyttöön. Siksi opas kannattaa pitää aina mukana. Oppaasta löydät tärkeitä tietoja

Lisätiedot

1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2

1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2 2 SUORITUSOHJEITA... 5 2.1 LUKION OPPIMÄÄRÄ JA TUNTIJAKO... 5 2.2 OPINTO-OHJELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA... 6 2.3 OPINTO-OHJELMAN

Lisätiedot

OPINTO - OPAS lv. 2015-2016

OPINTO - OPAS lv. 2015-2016 OPINTO - OPAS lv. 2015-2016 www.imatranyhteislukio.fi https://wilma.imatra.fi SISÄLLYSLUETTELO IMATRAN YHTEISLUKIO 1 1. YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUOSI 2015-2016 2 2. LUKION VALTAKUNNALLINEN TUNTIJAKO, NUORTEN

Lisätiedot

3 LUKUVUOSI 2015 2016 2

3 LUKUVUOSI 2015 2016 2 LUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 1 AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKIO Käyntiosoite Avda Finlandia 6-8 29640 Fuengirola (SPAIN) Opinto-ohjaaja, Anne Porrassalmi anne.porrassalmi@suomalainenkoulu.net Rehtori

Lisätiedot

Rehtori Reijo Järvinen 050-3207789 reijo.jarvinen@kktavastia.fi. Vararehtori Tiina Peltola p. 050-598 8693. tiina.peltola@kktavastia.

Rehtori Reijo Järvinen 050-3207789 reijo.jarvinen@kktavastia.fi. Vararehtori Tiina Peltola p. 050-598 8693. tiina.peltola@kktavastia. 1. YHTEYSTIEDOT Parolan lukio e-mail: Os. Myllytie 33 13720 Parola lukio@hattula.fi 2. HENKILÖKUNTA Rehtori Reijo Järvinen 050-3207789 e-mail: reijo.jarvinen@kktavastia.fi Vararehtori Tiina Peltola p.

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Helsingin luonnontiedelukion

Helsingin luonnontiedelukion Helsingin luonnontiedelukion OPINTO-OPAS JA KALENTERI Nimi Puhelinnumero Ryhmä Ryhmänohjaajani Opinto-ohjaajani HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO Mäkelänkatu 84, 00610 Helsinki PL 3803, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013. Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997

KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013. Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997 Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997 KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013 KAARINAN AIKUISLUKIO, VOIVALANTIE 7 9, 20780 KAARINA PUHELIN kanslia: (02) 588 4341, rehtori: 588 4340, opinto-ohjaaja: 588

Lisätiedot

OPAS opinto-opas 2015-16

OPAS opinto-opas 2015-16 OPAS opinto-opas 2015-16 SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 2 2. KOULUN HENKILÖKUNTA... 3 3. OPPILASKUNTA JA VANHEMPAINTOIMIKUNTA... 4 3.1. Oppilaskunta... 4 3.2. Vanhempaintoimikunta... 4 4. KARTTA JA POISTUMISTIET...

Lisätiedot

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat...

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 1 Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 10 Ryhmänohjaajat... 12 Koeviikot ja kuulustelut...

Lisätiedot

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa.

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa. Lohjan Yhteislyseon lukio juhlisti 100-vuotista toimintaansa juhlakeräyksellä. Sen tuotto käytettiin ekokoulun rakentamiseksi Haitin maanjäristysalueella sijaitsevaan Myrdud-nimiseen kylään. Keräyksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Anne Mattsson ja Maiju Silén Kuvat: Ville Laurinkoski, Zipora Ogola ja Aino Suuntamo Taitto: Tomi Uusitalo

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Anne Mattsson ja Maiju Silén Kuvat: Ville Laurinkoski, Zipora Ogola ja Aino Suuntamo Taitto: Tomi Uusitalo HELSINGIN KUVATAIDELUKIO OPINTO-OPAS 2014 2015 a SISÄLLYSLUETTELO Yhteystiedot... 2 Lukuvuoden 2014 2015 aikataulut... 3 Ryhmänohjaajat ja kotiluokat... 3 Opettajakunta lukuvuonna 2014 2015... 4 Mistä

Lisätiedot

Riihimäen lukion arvot opiminen yhteistyökyky ihmisläheisyys turvallisuus

Riihimäen lukion arvot opiminen yhteistyökyky ihmisläheisyys turvallisuus Riihimäen lukio Koulukatu 5 11130 Riihimäki www.riihimaki.fi/lukio lukio@riihimaki.fi Rehtori Kari Jukarainen 040 330 4605 kari.jukarainen@riihimaki.fi Apulaisrehtori Ulla Korpinen 019 758 4606, 040 330

Lisätiedot