HAMINAN LUKION OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN LUKION OPINTO-OPAS"

Transkriptio

1 HAMINAN LUKION OPINTO-OPAS

2 HAMINAN LUKIO Torvensoittajankatu HAMINA Puhelinnumero Rehtori Jouni Hyyrynen Vararehtori/Opinto-ohjaaja Jukka Raimas Kanslia Elina Järvinen Erityisopettaja Anu Lehtinen Opettajainhuone Työtila 118/ opettajat, historia, äidinkieli Työtila 211/ opettajat, kielet, ps, ue Työtila 228/ opettajat, mat., luonnont.,liik Työtila 011/ terveydenhoitaja Tiina Hovi Ekamin kampus/ Kuraattori Riikka Nieminen / Keittiö Telefax Sähköposti Haminan lukion henkilökunta Hyyrynen Jouni Haikka Tiina Hartikainen Minna Holanti Päivi Juntunen Simo Kivekäs Aki Kukkonen Virve Lappalainen Maria Lehtinen Anu Lepistö Satu Liukkonen Ulla Maaskola Merja Merivirta Kim Antero Mäki Sami Mässeli Pauliina Niskanen Petteri Nokso Mia Piironen Topi Raimas Jukka Raussi Vuokko Tjeder Kristiina Tuokko Tuula Tyni Mikko Urpalainen Anne Vainio Saara Muu henkilökunta Toimistosihteeri Vahtimestari Terveydenhoitaja Kuraattori Siivoojat Keittiö rehtori, GE ENA RUB BI, GE FY, MAB UE, PS KU IAB, RAB, SAB ERITYISOPETTAJA RUB MAA SAA, SAB, ENA HI, YH HI,YH, FI ÄI KE, MAB, AT ÄI MAA, MAB, FY OP, vararehtori ENA LI, TT VEB FI, PS MU KU, vanhempainvapaalla Elina Järvinen Esko Lautamies Tiina Hovi Riikka Nieminen Tiina Salmela, Ulla Mutru Mirka Härkönen, Soili Pousi, Satu Tapani

3 OPPITUNNIT JAKSOT 1. tunti välitunti tunti välitunti tunti siirtymä tunti ABCD ja 13ABCD ABCD ja 11A ruokailu ABCD ja 13ABCD ruokailu ABCDE ja 11A 5. tunti välitunti tunti välitunti tunti välitunti tunti YLIOPPILASKIRJOITUKSET SYKSY 2014 KEVÄT 2015 Kuullunymmärtämiskokeet Kirjallinen koe ma 8.9. vieras kieli, pitkä oppim. to 5.2. äidinkieli, tekstitaidon koe ti 9.9. toinen kotimainen kieli Kuullunymmärtämiskokeet ke vieras kieli, lyhyt oppim. ma 9.2. toinen kotimainen kieli ti vieras kieli, pitkä oppim. ke vieras kieli, lyhyt oppim. Kirjalliset kokeet Kirjalliset kokeet pe äidinkieli, tekstitaidon koe ma 9.3. äidinkieli, esseekoe ma UE, ET, YH, KE,GE, TT suomi toisena kielenä ke vieras kieli, pitkä oppimäärä ke PS, FI, HI, FY, BI pe toinen kotimainen kieli pe vieras kieli, pitkä oppimäärä ma äidinkieli, esseekoe ma toinen kotimainen kieli suomi toisena kielenä ke matematiikka, pitkä ja lyhyt ke matematiikka, pitkä ja lyhyt pe UE, ET, YH, KE,GE, TT pe PS, FI, HI, FY, BI ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä

4 LUKION SUORITUSOHJEET 1. OPPIMÄÄRÄ Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, jotka tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Oppiaineen oppimäärään kuuluu vähintään tuntijaon mukainen minimikurssimäärä. Mikäli opiskelija keskeyttää oppiaineen oppimäärän suorittamisen, hänen kaikki ko. oppiaineen opetussuunnitelman mukaisesti suorittamansa kurssit luetaan hänen kokonaiskurssimääräänsä. 2. KURSSIN SUORITUSJÄRJESTYS 3. KURSSIN SUORITTAMINEN 4. KURSSIN ARVIOINTI Kunkin aineen kurssit suoritetaan yleensä opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tästä suoritusjärjestyksestä voi poiketa kurssiselosteissa ilmoitetulla tavalla. Osallistumalla opetukseen Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti opetukseen osallistumalla. Aiheettomien poissaolojen vuoksi opiskelija voidaan jättää arvostelematta. Opiskelija, joka on aloittanut kurssin suorittamisen, ei voi keskeyttää ko. kurssia ilman rehtorin lupaa. Keskeytetyt kurssit merkitään jaksotodistukseen koodilla K. Opettaja päättää kurssiin kuuluvien suoritusten viimeisen palautuspäivän. Suoritukset on kuitenkin palautettava viimeistään jakson viimeisenä koulupäivänä. Itsenäisesti opiskellen Oikeuden kurssin itsenäisesti suorittamiseen myöntää rehtori. Sen voi saada vain perustellusta syystä (esim. kaksi päällekkäistä kurssia). Ennen rehtorin päätöstä opiskelijan on neuvoteltava suorituksesta kurssin opettajan kanssa. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa, hylätystä suorituksesta ei tule lainkaan arvosanaa! Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arvioinnista on päätetty opetussuunnitelmassa.

5 5. KURSSIEN UUSIMINEN Kurssin, josta opiskelija on saanut hylätyn (4) arvosanan, voi uusia käymällä sen uudelleen tai osallistumalla kerran ko. lukuvuoden aikana uusintakuulusteluun. Vähintään hyväksytysti (5) suoritetun kurssin voi uusia vain käymällä sen uudelleen, parempi arvosana jää voimaan. Opiskelijan on ilmoittauduttava uusintakuulusteluun määräaikaan mennessä. Jos opiskelija on ilmoittautunut uusintakuulusteluun, mutta jää tulematta siihen pätevää syytä (lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus) ilmoittamatta, niin osallistumiskerta menee, jolloin ainoa tapa suorittaa kurssi hyväksytysti on käydä se uudestaan. 6. AINEVALINTOJEN JA KURSSIN SUORITUSTAVAN MUUTTAMINEN Opiskelija voi tarvittaessa tarkistaa opinto-ohjelmaansa. Opiskelija tekee muutokset opinto-ohjelmaansa Wilman kautta. Wilma on käytettävissä kunkin koeviikon kahtena ensimmäisenä päivänä (https://hamina.starsoft.fi/). 7. MATEMATIIKAN OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN Pitkän matematiikan oppimäärän voi vaihtaa lyhyeksi oppimääräksi minkä kurssin jälkeen tahansa. Tällöin pitkän matematiikan suoritettujen kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyen matematiikan kurssien arvosanoiksi. Opiskelijan lyhyen matematiikan oppimäärään kuuluu vähintään 6 kurssia, joista vähintään 2 on oltava lyhyen matematiikan oppimäärästä. 8. LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, pakollisten kurssien määrä on 47 (lyhyt matematiikka)/51 (pitkä matematiikka) ja syventäviä vähintään 10 kurssia. Muut kurssit opiskelija voi valita koulun tarjoamista kursseista. Mahdollista on myös opiskella osa kursseista muualla, jos ne ovat tavoitteiltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia. Muualla suoritettujen kurssien laskemisesta lukion kurssimäärään päättää rehtori. Opiskelija saa lukion päättötodistuksen, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

6 9. OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona (0,50 pyöritetään ylöspäin). Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: opiskeltuja pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 1-2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Mikäli näin määräytyvä arvosana ei vastaa päätösvaiheen suoritustasoa, opettaja voi korottaa arvosanaa. Opiskelija voi yrittää korottaa oppimäärän arvosanaansa yhden kerran. Korotustenttejä järjestetään koulutyön päätyttyä ennen ylioppilaskirjoituksia sekä niiden jälkeen. Jos koulukohtaisissa kursseissa on numeroarviointi, opettaja voi harkintansa mukaan korottaa päättöarvosanaa. Suoritusten poistaminen jälkikäteen ei ole mahdollista. 10. KURSSIEN SUORITTAMINEN HELMIKUUN KOKONAISARVIOINNIN JÄLKEEN 11. YLIOPPILASTUTKINTO Jos kokonaiskurssimäärästä 75 puuttuu opintosuorituksia vielä abivuoden kolmannen jakson jälkeen, opiskelija jatkaa opintojaan neljännessä jaksossa sekä sopii tarvittaessa opettajan kanssa henkilökohtaisesti kurssien suorittamisesta ennen lukuvuoden loppua. Ilmoitus päättötodistusta vaille jäävistä lähetetään ylioppilastutkintolautakuntaan toukokuun alkupuolella, siksi kurssien tulisi olla suoritettuna kokonaisuudessaan Ylioppilastutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kertaa tai hajautetusti enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Mikäli aiot suorittaa tutkinnon hajautetusti, keskustele asiasta ensin kyseisen aineen opettajan ja opinto-ohjaajan/rehtorin kanssa.

7 Hyvä tietää... Autojen pysäköinti Autojen pysäköinti on sallittu kaikille muille paitsi henkilökunnan pysäköintipaikoille ( tolppapaikoille ). Hammashuolto Kaikki lukion opiskelijat varaavat itse hammaslääkäriaikansa hammashoitolasta. Jaksotus ja kurssien arviointi Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon. Kunkin jakson pituus on koulupäivää. Jakson lopussa on koeviikko, jonka aikana pidetään jakson aikana opiskeltujen aineiden kokeet. Kaikkia aineita ei jaksoluvun vuoksi opiskella samanaikaisesti. Jokaisen jakson jälkeen näet omilla tunnuksillasi jo suorittamasi kurssit ja niistä saadut arvosanat (4 10). S tarkoittaa hyväksytysti suoritettua kurssia, K merkitsee keskeytettyä ja H hylättyä kurssia. Kaikki pakolliset suorittamattomat kurssit on merkitty p-kirjaimella. Valitsemasi suorittamattomat syventävät kurssit on merkitty v-kirjaimella sekä soveltavat kurssit s-kirjaimella. Järjestyssäännöt Opinto-oppaaseen kirjatut ohjeet ja määräykset muodostavat lukion järjestyssäännöt. Tästä syystä erillistä järjestyssääntöä ei ole. Kanslia Koulun toimistosihteeri on Elina Järvinen. Tarkista kanslian aukioloajat Wilmasta / kanslian ovesta. Kirjasto Kirjastosta voit lainata kirjoja ja viettää taukoja. Tietokoneet ovat vain koulutehtävien tekoa varten. Kaksi konetta on varattu pikakäyttöön" Koeviikko Kukin jakso päättyy 6-8 -päiväiseen koeviikkoon, jonka aikana pidetään jakson kurssien kokeet. Kokeet kestävät yleensä klo Kokeesta saa lähteä aikaisintaan klo Koeviikolla voidaan järjestää pakollisia tiedotustilaisuuksia yms., joista tiedotetaan erikseen. Kokonaiskurssimäärä Lukiossa opiskelijan suorittamien kurssien kokonaismäärä on vähintään 75. Kaikille yhteisten aineiden ja kurssien tulee sisältyä kokonaiskurssimäärään. Lisäksi siihen lasketaan oppilaan valinnan ja koulun ohjeiden mukaan hyväksytysti suoritetut syventävät ja soveltavat kurssit. Kuraattori Haminan lukion ja Ekamin yhteisenä kuraattorina työskentelee Riikka Nieminen. Tällä hetkellä hänen työpisteensä on vain Ekamin Haminan kampuksella osoitteessa Erottajankatu 21, opintotoimistoa vastapäätä. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta tai sähköpostilla Kurssi Kunkin oppiaineen oppimäärä on jaettu kursseiksi, joiden laajuus on noin 38 tuntia. Kurssi opiskellaan yleensä yhden jakson aikana. Kurssien vaihdot kesken lukuvuotta (https://starsoft.hamina.fi/). Opiskelija tekee muutokset opinto-ohjelmaansa Wilman kautta. Wilma on käytettävissä kunkin koeviikon kahtena ensimmäisenä päivänä. Ensimmäisen jakson alussa muutoksia kurssivalintoihin voi tehdä kahtena ensimmäisenä koulupäivänä.

8 Kurssitarjotin Kurssitarjottimeen on merkitty koulussasi eri jaksoina opetettavat kurssit. Siitä voit kiinnostuksesi ja koulun ohjeiden mukaan valita haluamasi. Kännykät Kännykät pidetään suljettuina oppitunneilla. Kokeissa ne jätetään suljettuina luokan etuosaan. Laukut Laukut on turvallisinta säilyttää ruoka- ja välituntien aikana oppilaskaapeissa. Ellei käytössäsi ole kaappia, huolehdi siitä, ettei laukkusi ole kulkureiteillä. Liikuntakilpailuihin ja -tapahtumiin osallistumiset Koulu pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan opiskelijoiden ja koulun joukkueiden osallistumista KLL:n kisoihin. Osallistumisen kustannuksista osa jää opiskelijoiden itsensä maksettavaksi. Luokattomuus Lukiomme on vähintään 75 kurssin oppimäärän käsittävä kokonaisuus, joka tulee suorittaa enintään 4 vuodessa. Luokaton järjestelmä tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet. Voit rakentaa yksilöllisen opiskeluohjelman, jonka avulla voit säädellä opiskeluajan pituutta, lukuvuosittaista työmäärääsi ja lukujärjestystäsi. Huolehdit itse siitä, että kursseja on riittävästi. Myöhästymiset Mikäli olet myöhästynyt kolme kertaa kurssin oppitunneilta, sinua ei oteta enää ko. oppitunneille myöhästyneenä. Ohjausryhmä Ryhmänohjausta varten oppilaat on jaettu ohjausryhmiin (= luokkiin esim. 14A). Ryhmätunnukset muodostetaan opintojen aloitusvuoden mukaan. Opettajien tapaaminen Opettajien tapaaminen sujuu parhaiten kunkin opettajan työhuoneessa (aineryhmittäin kolme työhuonetta). Noudata opettajan antamia jaksottaisia tapaamisaikoja. Tapaamisajan opolle voit varata listasta hänen työhuoneensa vierestä. Isossa opettajien taukotilassa asiointi vain hätätapauksissa. Opiskelu muissa oppilaitoksissa Sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös muista oppilaitoksista, jos ne ovat tavoitteiltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia. Ilmoittautuminen ko. opintoihin tapahtuu hyvissä ajoin ennen opiskelun alkua oman opinto-ohjaajasi kautta, katso myös kohta Verkkokurssit. Oppilaskunta Kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan, joka valitsee keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen. Pakolliset kurssit Sisältävät kunkin oppiaineen keskeisimmän sisällön. Nämä kurssit ovat nimensä mukaisesti kaikille pakollisia. Pakollisia kursseja tulee jokaisen opiskelijan suorittaa lukion aikana vähintään 47 (lyhyen matematiikan valinneet) tai 51 (pitkän matematiikan valinneet). Poissaolot Runsaat poissaolot häiritsevät opiskelua, ja kurssin opettaja voi keskeyttää opiskelijan kurssin suorittamisien niiden vuoksi. Opiskelijaa ja hänen huoltajaansa on informoitava tilanteesta ennen kurssin keskeyttämistä. Poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy (sairaus tai ryhmänohjaajan antama lupa). Vapautusta koulutyöstä anotaan lomakkeella, joita on kanslian oven vieressä olevalla ilmoitustaululla.

9 Poissaolot on selvitettävä heti poissaolon jälkeen erikseen jokaiselle opettajalle kurssin oppitunnille palattuasi. Jos opiskelija ei ole hyväksyttävästi selvittänyt poissaolojaan, hän ei voi osallistua kurssikokeeseen, tällöin ei koko kurssia voida lainkaan arvioida. HUOM! Koeviikolla sairastuessasi tarvitset poissaolostasi aina kirjallisen sairauslomatodistuksen. Aiheeton kurssikokeesta poisjäänti estää osallistumisen uusintakokeeseen. Koepoissaolo on selvitettävä viikon kuluessa. Poissaolot ryhmänohjaustuokiosta ja -tunnilta sekä koulun yhteisistä tilaisuuksista selvitetään ryhmänohjaajalle. Poissaoloselvityslomake on palautettava ryhmänohjaajalle jokaisen jakson loppuun mennessä. MUISTA! Sinun on itse huolehdittava tämän aikarajan noudattamisesta. Poissaolot tulee aina selvittää kirjallisesti huoltajan allekirjoituksella. Opiskelija on itse velvollinen pitämään kirjaa poissaoloistaan! Päihteet Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty koulussa ja opiskeluun liittyvissä tilanteissa koulun ulkopuolella. Tupakointi on kielletty koulun alueella ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Päähineet ja päällysvaatteet Hyvien käytöstapojen mukaisesti koulun sisätiloissa ei olla lakki tai sisäpäähine päässä. Muista myös riisua päällysvaatteesi ennen kuin menet luokkaan ja ruokalaan. Pidä lompakkosi ja matkalippusi aina mukanasi. Älä jätä naulakkoon tai laukkuusi mitään arvokasta. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta. Ruokailu Ruokailu tapahtuu kahdessa vuorossa. Ruokailun sujuminen edellyttää annettujen aikojen noudattamista. Erikoisruokavalioon ovat oikeutettuja vain ne, joilla on siihen terveydelliset perusteet. Lopetettuasi ruokailun vie ruokailuvälineet niille varatuille paikoille ja nosta tuoli pöydän alla oleviin kannattimiin. Ryhmänohjaustuokio Ohjausryhmät kokoontuvat kotiluokkiinsa ryhmänohjaustuokiota varten ryhmänohjaajan johdolla vähintään kerran kuukaudessa. Siisteys ja viihtyisyys Voit omalla käyttäytymiselläsi vaikuttaa siihen, kuinka siisti ja viihtyisä Haminan lukio on. Roskien vieminen roskalaatikoihin on pieni vaiva, jolla kuitenkin helpotat siivoushenkilökunnan työtä ja lisäät yleistä viihtyisyyttä. Oppitunnin päätyttyä voit osaltasi huolehtia siitä, että luokkahuone jää siistiin kuntoon. Koulun kirjastoon ei saa viedä ruokia eikä juomia. Soveltavat kurssit Soveltavat kurssit ovat koulukohtaisia. Ne voivat olla esimerkiksi menetelmäkursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Syventävät kurssit Syventävät kurssit ovat yhteisiin opintoihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Niitä täytyy suorittaa vähintään 10. Säilytyskaapit Säilytyskaapin saat käyttöösi halutessasi. Kaapit on pidettävä aina lukittuina. Kaappien oviin ei saa kiinnittää tarroja tai muita tunnuksia, eikä niissä saa säilyttää muita kuin koulunkäyntiin ja harrastuksiin liittyviä tavaroita. Jos hukkaat kaapin avaimen, joudut maksamaan uuden avaimen teettämiskulut (7 ). Taukotunnit Taukotuntien viettoa varten käytössäsi ovat kirjasto sekä oppilaskunnan huone.

10 Terveydenhoito Lukion terveydenhoitaja on Tiina Hovi puh Terveydenhoitaja on lukiolla maanantaista torstaihin klo Tällöin vastaanotto on päivittäin klo (rokotusasiat, ompeleenpoistot, ajanvaraukset). Äkilliset sairastumiset ja ensiapua vaativat tilanteet hoidetaan aina. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden terveystarkastukset ovat syksyllä ja toisen vuosikurssin laaja terveystarkastus (terveydenhoitaja+ lääkäri) keväällä. Huom! Kirjallista sairauslomatodistusta ei voida kirjoittaa jälkikäteen. Uusintakuulustelut Uusintakuulusteluja järjestetään jokaisen jakson jälkeen (alkavat yleensä klo 8.00) ja kesäkuun toisena maanantaina. Katso lukion työpäivät kirjasen takaa. Vanhojen tanssit Kurssi on tarkoitettu Haminan lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille, ammattilukion 3. luokkalaisille ja esim. abeille, jotka eivät vielä ole suorittaneet. Tanssiparia ei tarvitse/pidä kurssille tullessa olla; pari vaihtuu kaikilla automaattisesti jokaisen tanssin jälkeen. Vanhojen päivä on penkkareita seuraavana päivänä. Lukion vanhat tanssit kurssi ei liity opiskelijoiden järjestämään risteilyyn eikä muuhun koulun ulkopuoliseen toimintaan. Verkkokurssit (http://www.kotkankoulut.fi/opetusverkossa) Haminan lukio on mukana Etelä-Kymenlaakson lukioitten verkkokurssitarjonnassa lv Verkkokurssitarjottimessa on noin 40 kurssia. Tarkempia tietoja verkkokursseista saat opinto-ohjaajalta. Välitunnit Välitunnit voit viettää joko ulkona tai sisällä. HAMINAN LUKION TYÖPÄIVÄT LUKUVUONNA JAKSO ELOKUU 12 ti Koulu alkaa klo ma Opettajien lomautus alkaa SYYSKUU 3 ke Opettajien lomautus päättyy, normaali koulupäivä 8 ma Yo-kuuntelu, vieras kieli, pitkä oppim 9 ti Yo-kuuntelu, toinen kotimainen kieli 10 ke Yo-kuuntelu, vieras kieli, lyhyt oppim. 12 pe Äidinkieli, tekstitaidon koe 15 ma UE, ET, YH, KE, GE, TT 17 ke Vieras kieli, pitkä oppimäärä 19 pe Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppim. 22 ma Äidinkieli, esseekoe, suomi toisena kielenä 24 ke KOEVIIKKO ALKAA 24 ke Matematiikka, pitkä ja lyhyt 26 pe PS, FI, HI, FY, BI 29 ma Vieras kieli, lyhyt oppimäärä

11 2. JAKSO LOKAKUU 15 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11 SYYSLOMA MARRASKUU 20 to KOEVIIKKO ALKAA 3. JAKSO JOULUKUU 1 ma - KOULU - 2 ti KUVAUS 5 pe ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA, LAKKIAISET 10 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO la JOULUJUHLA JOULULOMA TAMMIKUU 26 ma KOEVIIKKO ALKAA 4. JAKSO HELMIKUU 5 to Äidinkieli, tekstitaidon koe 9 ma Yo-kuuntelu, toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 10 ti Yo-kuuntelu, vieras kieli, pitkä oppimäärä 11 ke Yo-kuuntelu, vieras kieli, lyhyt oppimäärä 12 to Penkinpainajaiset 13 pe Vanhojenpäivä 18 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11 TALVILOMA MAALISKUU 9 ma Äidinkieli, esseekoe; suomi toisena kielenä 11 ke PS, FI, HI, FY, BI 13 pe Vieras kieli, pitkä oppimäärä 16 ma Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 18 ke Matematiikka, pitkä ja lyhyt 20 pe UE, UO, ET, YH, KE, GE, TT 23 ma Vieras kieli, lyhyt oppimäärä 24 ti KOEVIIKKO ALKAA 5. JAKSO HUHTIKUU 15 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11 PÄÄSIÄISLOMA TOUKOKUU 19 ti KOEVIIKKO ALKAA 29 pe TOIMINTAPÄIVÄ, 1-4. UUSINTAKOEPÄIVÄ 30 la KEVÄTJUHLA, LAKKIAISET KESÄKUU 4 to ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2015 YO KIRJOITUKSIIN 8 ma UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11

Mässeli Pauliina Hartikainen Minna Nokso Mia Hyyrynen Jouni Juntunen Simo Raussi Vuokko Tjeder Kristiina Lepistö Satu

Mässeli Pauliina Hartikainen Minna Nokso Mia Hyyrynen Jouni Juntunen Simo Raussi Vuokko Tjeder Kristiina Lepistö Satu HENKILÖKUNTA JA YHTEYSTIEDOT sähköposti: etunimi.sukunimi@hamina.fi Rehtori Jouni Hyyrynen 040 596 3477 Opinto-ohjaaja Anni Hartikainen 040 183 7667 Toimistosihteeri Jaana Peltola 040 199 1229 Opettajien

Lisätiedot

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta VIIKKO PVM PÄIVÄ Elokuu 10.8.2015 ma 33 11.8.2015 ti RESSUJEN KOULUTYÖ ALKAA 1. JAKSO ALKAA ROT 12.8.2015 ke 13.8.2015 to Ilm. uusintakuulusteluun päättyy klo 12.00 ROT 14.8.2015 pe Uusintapäivän 8-koodin

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2015 2016 1. jakso 17.8. 4.10. Ti 11.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 12.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Päivä Pvm. Toiminta

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Päivä Pvm. Toiminta Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2016 2017 1. jakso 22.8 6.10 Ti 16.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 17.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 18.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p Kouvolan iltalukio Yo-kirjoitukset kevät 2017 1 Varmista osallistumisoikeutesi Kirjoitettavissa aineissa vähintään pakolliset kurssit suoritettu. Jos osallistumisoikeus evätään, sinuun otetaan yhteyttä.

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Opinto-ohjaus 2. vuosiasteella

Opinto-ohjaus 2. vuosiasteella Opinto-ohjaus 2. vuosiasteella Jaksot 1-2: Oman yo-koesuunnitelman suunnittelu hajauttamiseen tai kerralla kirjoittamiseen perustuen Kurssivalintojen viimeistelyä edelliseen perustuen Yo-koesuunnitelman

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 2015-13 WILMASSA 5.4.2015 KLO 08:00-10.5.2014 klo 20:00 Tarjotin 1516 Pakolliset kurssit ovat värittömiä, valtakunnalliset syventävät ovat kurssit sinisiä ja koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lisätiedot

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08.

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08. JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08. SLL klo 10.50; tentteihin ilmoittautuminen 17.8.-21.8.

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016

Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 Mäntsälän lukio Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen Kevät 2016 1 Kokeile rohkeasti! Lue ohjeet huolellisesti ja kokeile valintojen tekemistä rohkeasti et voi tehdä mitään korjaamattomia erehdyksiä kokeillessasi

Lisätiedot

VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45

VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45 Elokuu Viikko 32 Jakso 1 8 Maanantai 9 Tiistai 10 Keskiviikko 11 Torstai 12 Perjantai 13 Lauantai 9.30-10.45 11.25-12.40 ruokailut 4 VAASAN KIRKKO 9.00 RO 9.45 erillinen info erillinen info 12.50-14.05

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2016-2017 LUKUJÄRJESTYKSEN SUUNNITTELU Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio OPINTO-OPAS 2015 2016 Sonkajärven lukio 2 Sonkajärven lukio Lyseotie 3 74300 SONKAJÄRVI Rehtori Auli Halonen 040 543 6180 Koulusihteeri Tuula Kortelainen 040 675 0015 Opinto-ohjauksesta vastaava opettaja

Lisätiedot

PL TAAVETTI Puh (kanslia), (rehtori)

PL TAAVETTI Puh (kanslia), (rehtori) LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma 2016-2017 Yhteystiedot Taavetin lukio PL 11 54501 TAAVETTI Puh. 040 7123511 (kanslia), 040 5462354 (rehtori) E-mail: etunimi.sukunimi@luumaki.fi TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 20.4.2016 Rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILLAN ASIAT - kahvit - ryhmänohjaajien osuus - ylioppilaskirjoitukset - lukion tilaratkaisut S2016 -> - opojen osuus tuesta opiskelujen

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 20.4.2016 Rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILLAN ASIAT - kahvit - ryhmänohjaajien osuus - ylioppilaskirjoitukset - lukion tilaratkaisut S2016 -> - opojen osuus tuesta opiskelujen

Lisätiedot

TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957

TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957 TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957 Yhteystiedot etunimi.sukunimi@edu.hel.fi Lukuvuosiopas 2016-2017 Kalenteri Koulun palvelut Jaksotus YO-aikataulut Koulun käytännöt Seurantalomakkeet Erillissopimukset

Lisätiedot

KYL OPS Liite 3

KYL OPS Liite 3 KYL OPS 2012- Liite 3 Opintojen järjestelyistä Jaksollisuus... 1 Opinto-ohjelma... 1 Kurssi... 1 Kurssitarjotin ja työjärjestys... 1 Wilma mikä se onkaan?... 2 Kurssin suorittamisesta... 2 Kurssikoe...

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILTA KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO16 2.11.2016 TERVETULOA! rehtori Mika Strömberg ESITYKSEN AIHEET * lukion esittely ja tilat * kaksoistutkinto-opinnot * ylioppilastutkinto * sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Iisalmen aikuislukio

Iisalmen aikuislukio Iisalmen aikuislukio Opinto-opas 2015-2016 www.iisalmi.fi/aikuislukio Haukiniemenkatu 12, 74100 Iisalmi puhelin 040 543 4979 Leila Rahkonen-Navia apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja (virkavapaalla syyslukukauden)

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO

KAKSOISTUTKINTO Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO 2016 2017 (ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua Vesipalontie 2 62100 Lapua puh. 020 124 6000 opo Maarit Tupamäki puh. 040 830

Lisätiedot

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa Lehdistötiedote 6.9.2016 Julkaisuvapaa heti Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa Syksyn 2016 ylioppilastutkinto käynnistyy maanantaina 12. syyskuuta vieraan kielen

Lisätiedot

YO-kokelaan muistilista kevät

YO-kokelaan muistilista kevät YO-kokelaan muistilista kevät 2017 www.ylioppilastutkinto.fi PRELIMINÄÄRIT JA TENTIT Prelit ovat kurssikokeita ja/tai kenraaliharjoituksia yokokeisiin. Ilmoittaudu kurssin opettajalle, jos et ole kurssilla

Lisätiedot

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA TI koulu alkaa koulu alkaa KE Etkot 16-20; tentteihin ilmoittautuminen TO ilm.

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA TI koulu alkaa koulu alkaa KE Etkot 16-20; tentteihin ilmoittautuminen TO ilm. JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 15.08. TI 16.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 17.08. Etkot 16-20; tentteihin ilmoittautuminen 17.8.-23.8. TO 18.08. ilm. its. Kuulusteluihin PE 19.08. turvallisuusharjoitus turvallisuusharjoitus;

Lisätiedot

ABI-ryhmille Ylioppilaslehti Abien ryhmänohjaajat jakavat Ylioppilaslehden ryhmälleen (opoilta).

ABI-ryhmille Ylioppilaslehti Abien ryhmänohjaajat jakavat Ylioppilaslehden ryhmälleen (opoilta). Jakoon Kastellin oma Osukki ja kutsu toimittajakuntaan Ryhmänohjaajat vievät (kahviosta) omalle ryhmälleen noin 10 kpl syksyn Osukki-lehteä. Kimppalehtiä on tarkoitus kierrättää kavereiden kesken. Osukin

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 13A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 13A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 13A - 12G 3.2.2016 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

1. JAKSO ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin.

1. JAKSO ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin. 1. JAKSO 12.8. 3.10.2016 ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE 12.8. Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin. Viikko 33 MA 15.8. Opiskeluhuoltoryhmä käy esittäytymässä 1. ryhmissä. TI 16.8. KE

Lisätiedot

Hakuinfo Mäntsälän lukio

Hakuinfo Mäntsälän lukio Hakuinfo 2017 Mäntsälän lukio Millaista on opiskelu lukiossa? Lukio = lukemalla opiskelua Tavoitteena hankkia valmiudet korkeakouluopiskeluun (yliopisto + ammattikorkeakoulu) Millaista on opiskelu lukiossa?

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO

Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO ahden tutkinnon opinnot ( kaksoistutkinto ) Lapuan opetuspisteessä Sedu Lapuan opiskelijana sinulla on mahdollisuus ilmoittautua kaksoistutkinnon suorittajaksi. Peruskoulun opintomenestykselle ei ole asetettu

Lisätiedot

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Oulun aikuislukio Tarja Mäkipaaso Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Ylioppilastutkinnon rakenne Äidinkieli tai suomi toisena kielenä Kaikille pakollinen Toinen kotimainen kieli (keskipitkä, pitkä) Vieras

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Ryhmänohjaajan tuokio Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus 19.4.2016 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

(37 työpäivää) koeviikko

(37 työpäivää) koeviikko 1. jakso 18.8. - 6.10.09 (37 työpäivää) koeviikko 29.9. - 6.10.09 Uusintakokeet 24.8., 31.8. Ylioppilaskirjoitukset 7.9. - 28.9. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. VIIKKO 34 Seuraa aktiivisesti musiikin

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKIO Opas lukiotulokkaiden vanhemmille

PIETARSAAREN LUKIO Opas lukiotulokkaiden vanhemmille PIETARSAAREN LUKIO Opas lukiotulokkaiden vanhemmille 2009 2010 Pietarsaaren lukion yhteystiedot Rantatie 2 68600 PIETARSAARI Puhelimet Rehtori: Vararehtori: (06) 785 1111 puhelinvaihde (06) 785... ohivalinta

Lisätiedot

Infoa kevään 2017 kirjoituksiin osallistuville kahden tutkinnon opiskelijoille

Infoa kevään 2017 kirjoituksiin osallistuville kahden tutkinnon opiskelijoille Infoa kevään 2017 kirjoituksiin osallistuville kahden tutkinnon opiskelijoille Matematiikan, fysiikan ja kemia kirjoittajat Tuo laskin tyhjättynä ja taulukkokirja puhdistettuna koetta edeltävänä päivänä

Lisätiedot

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Lukuvuosi 2016-2017 Matemaattisluonnontieteelliset aineet Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7

Lisätiedot

YO-info K rehtori Mika Strömberg

YO-info K rehtori Mika Strömberg YO-info K2017 19.1.2017 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

REHTORIN INFOA ABEILLE

REHTORIN INFOA ABEILLE REHTORIN INFOA ABEILLE 20.8.2012 JP Tanska YO-TUTKINNON JÄRJESTÄMINEN www.ylioppilastutkinto.fi YTL antaa määräykset tutkinnon koejärjestelyistä. Rehtori vastaa tutkinnon ja kokeiden järjestämisestä koulussa.

Lisätiedot

KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE

KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE 2017-2018 on tärkein lukiolaisen vaikuttamisen työkalu seuraavan lukuvuoden kurssitarjotin kootaan kurssien esivalinnan antamien tietojen pohjalta tapahtuu tammi-helmikuussa

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Helsingin yhteislyseon selviytymisopas ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Helsingin yhteislyseon selviytymisopas ensimmäisen vuoden opiskelijoille Helsingin yhteislyseon selviytymisopas ensimmäisen vuoden opiskelijoille Helsingin yhteislyseo Rintinpolku 2 00940 Helsinki puh: (09) 342 4440 fax: (09) 308 484 sähköposti: hyl@hyl.fi WWW http://hyl.fi

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

Psykologin, kuraattorin ja erityis opettajan esittäytyminen 15abcd-ryhmille Opettajien välituntipalaveri opiskeluhuollosta

Psykologin, kuraattorin ja erityis opettajan esittäytyminen 15abcd-ryhmille Opettajien välituntipalaveri opiskeluhuollosta Lukuvuosi -16 1. jakso.8.-25. Opettajien VESO-päivä KOULU ALKAA 1. vsl klo -, 2. ja. vsl klo - KOULUKUVAUS 1 14 Ykkösten ryhmäytymistä 1-14.0 4 18.0 ykkösten ohjelmaa 21 Ykkösten päivä klo-1 5 24 25 klo

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI ; YO-info 13-

ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI ; YO-info 13- HATANPÄÄN LUKIO 2016-2017 LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty 16.9.2016) JAKSO 1: KE 10.8.2016 PE 30.9.2016 ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI 10.45-11.10; YO-info 13- ke 10.8 1. koulupäivä. Uudet

Lisätiedot

TERVETULOA MÄRSKYYN!

TERVETULOA MÄRSKYYN! TERVETULOA MÄRSKYYN! Lukuvuosi on lähtenyt hyvin liikkeelle lukiotutkinnon opiskelijoita noin 830 liiketalouden kaksoistutkinnon tekijöitä n. 60 opettajakunnassa vähän muutoksia 48 opettajaa ja n. 75 valmentajaa

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

ENON LUKIO OPINTO-OPAS TOIMINTAVUOSI

ENON LUKIO OPINTO-OPAS TOIMINTAVUOSI ENON LUKIO OPINTO-OPAS 2013 2014 47. TOIMINTAVUOSI ENON LUKIO http://www.joensuu.fi/enonlukio Alapappilantie 6e, 81200 ENO email: enon.lukio@jns.fi email hlökunta: etunimi.sukunimi@jns.fi, ellei toisin

Lisätiedot

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA TI koulu alkaa koulu alkaa KE Etkot TO ilm.its.kuulusteluihin PE MA

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA TI koulu alkaa koulu alkaa KE Etkot TO ilm.its.kuulusteluihin PE MA JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 11.08. TI 12.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 13.08. Etkot 16-20 TO 14.08. ilm.its.kuulusteluihin PE 15.08. 34 MA 18.08. tentteihin ilmoittautuminen 18.8.-22.8. TI 19.08. itsenäisten

Lisätiedot