HAMINAN LUKION OPINTO-OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN LUKION OPINTO-OPAS"

Transkriptio

1 HAMINAN LUKION OPINTO-OPAS

2 HAMINAN LUKIO Torvensoittajankatu HAMINA Puhelinnumero Rehtori Jouni Hyyrynen Vararehtori/Opinto-ohjaaja Jukka Raimas Kanslia Elina Järvinen Erityisopettaja Anu Lehtinen Opettajainhuone Työtila 118/ opettajat, historia, äidinkieli Työtila 211/ opettajat, kielet, ps, ue Työtila 228/ opettajat, mat., luonnont.,liik Työtila 011/ terveydenhoitaja Tiina Hovi Ekamin kampus/ Kuraattori Riikka Nieminen / Keittiö Telefax Sähköposti Haminan lukion henkilökunta Hyyrynen Jouni Haikka Tiina Hartikainen Minna Holanti Päivi Juntunen Simo Kivekäs Aki Kukkonen Virve Lappalainen Maria Lehtinen Anu Lepistö Satu Liukkonen Ulla Maaskola Merja Merivirta Kim Antero Mäki Sami Mässeli Pauliina Niskanen Petteri Nokso Mia Piironen Topi Raimas Jukka Raussi Vuokko Tjeder Kristiina Tuokko Tuula Tyni Mikko Urpalainen Anne Vainio Saara Muu henkilökunta Toimistosihteeri Vahtimestari Terveydenhoitaja Kuraattori Siivoojat Keittiö rehtori, GE ENA RUB BI, GE FY, MAB UE, PS KU IAB, RAB, SAB ERITYISOPETTAJA RUB MAA SAA, SAB, ENA HI, YH HI,YH, FI ÄI KE, MAB, AT ÄI MAA, MAB, FY OP, vararehtori ENA LI, TT VEB FI, PS MU KU, vanhempainvapaalla Elina Järvinen Esko Lautamies Tiina Hovi Riikka Nieminen Tiina Salmela, Ulla Mutru Mirka Härkönen, Soili Pousi, Satu Tapani

3 OPPITUNNIT JAKSOT 1. tunti välitunti tunti välitunti tunti siirtymä tunti ABCD ja 13ABCD ABCD ja 11A ruokailu ABCD ja 13ABCD ruokailu ABCDE ja 11A 5. tunti välitunti tunti välitunti tunti välitunti tunti YLIOPPILASKIRJOITUKSET SYKSY 2014 KEVÄT 2015 Kuullunymmärtämiskokeet Kirjallinen koe ma 8.9. vieras kieli, pitkä oppim. to 5.2. äidinkieli, tekstitaidon koe ti 9.9. toinen kotimainen kieli Kuullunymmärtämiskokeet ke vieras kieli, lyhyt oppim. ma 9.2. toinen kotimainen kieli ti vieras kieli, pitkä oppim. ke vieras kieli, lyhyt oppim. Kirjalliset kokeet Kirjalliset kokeet pe äidinkieli, tekstitaidon koe ma 9.3. äidinkieli, esseekoe ma UE, ET, YH, KE,GE, TT suomi toisena kielenä ke vieras kieli, pitkä oppimäärä ke PS, FI, HI, FY, BI pe toinen kotimainen kieli pe vieras kieli, pitkä oppimäärä ma äidinkieli, esseekoe ma toinen kotimainen kieli suomi toisena kielenä ke matematiikka, pitkä ja lyhyt ke matematiikka, pitkä ja lyhyt pe UE, ET, YH, KE,GE, TT pe PS, FI, HI, FY, BI ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä

4 LUKION SUORITUSOHJEET 1. OPPIMÄÄRÄ Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, jotka tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Oppiaineen oppimäärään kuuluu vähintään tuntijaon mukainen minimikurssimäärä. Mikäli opiskelija keskeyttää oppiaineen oppimäärän suorittamisen, hänen kaikki ko. oppiaineen opetussuunnitelman mukaisesti suorittamansa kurssit luetaan hänen kokonaiskurssimääräänsä. 2. KURSSIN SUORITUSJÄRJESTYS 3. KURSSIN SUORITTAMINEN 4. KURSSIN ARVIOINTI Kunkin aineen kurssit suoritetaan yleensä opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tästä suoritusjärjestyksestä voi poiketa kurssiselosteissa ilmoitetulla tavalla. Osallistumalla opetukseen Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti opetukseen osallistumalla. Aiheettomien poissaolojen vuoksi opiskelija voidaan jättää arvostelematta. Opiskelija, joka on aloittanut kurssin suorittamisen, ei voi keskeyttää ko. kurssia ilman rehtorin lupaa. Keskeytetyt kurssit merkitään jaksotodistukseen koodilla K. Opettaja päättää kurssiin kuuluvien suoritusten viimeisen palautuspäivän. Suoritukset on kuitenkin palautettava viimeistään jakson viimeisenä koulupäivänä. Itsenäisesti opiskellen Oikeuden kurssin itsenäisesti suorittamiseen myöntää rehtori. Sen voi saada vain perustellusta syystä (esim. kaksi päällekkäistä kurssia). Ennen rehtorin päätöstä opiskelijan on neuvoteltava suorituksesta kurssin opettajan kanssa. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa, hylätystä suorituksesta ei tule lainkaan arvosanaa! Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arvioinnista on päätetty opetussuunnitelmassa.

5 5. KURSSIEN UUSIMINEN Kurssin, josta opiskelija on saanut hylätyn (4) arvosanan, voi uusia käymällä sen uudelleen tai osallistumalla kerran ko. lukuvuoden aikana uusintakuulusteluun. Vähintään hyväksytysti (5) suoritetun kurssin voi uusia vain käymällä sen uudelleen, parempi arvosana jää voimaan. Opiskelijan on ilmoittauduttava uusintakuulusteluun määräaikaan mennessä. Jos opiskelija on ilmoittautunut uusintakuulusteluun, mutta jää tulematta siihen pätevää syytä (lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus) ilmoittamatta, niin osallistumiskerta menee, jolloin ainoa tapa suorittaa kurssi hyväksytysti on käydä se uudestaan. 6. AINEVALINTOJEN JA KURSSIN SUORITUSTAVAN MUUTTAMINEN Opiskelija voi tarvittaessa tarkistaa opinto-ohjelmaansa. Opiskelija tekee muutokset opinto-ohjelmaansa Wilman kautta. Wilma on käytettävissä kunkin koeviikon kahtena ensimmäisenä päivänä (https://hamina.starsoft.fi/). 7. MATEMATIIKAN OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN Pitkän matematiikan oppimäärän voi vaihtaa lyhyeksi oppimääräksi minkä kurssin jälkeen tahansa. Tällöin pitkän matematiikan suoritettujen kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyen matematiikan kurssien arvosanoiksi. Opiskelijan lyhyen matematiikan oppimäärään kuuluu vähintään 6 kurssia, joista vähintään 2 on oltava lyhyen matematiikan oppimäärästä. 8. LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, pakollisten kurssien määrä on 47 (lyhyt matematiikka)/51 (pitkä matematiikka) ja syventäviä vähintään 10 kurssia. Muut kurssit opiskelija voi valita koulun tarjoamista kursseista. Mahdollista on myös opiskella osa kursseista muualla, jos ne ovat tavoitteiltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia. Muualla suoritettujen kurssien laskemisesta lukion kurssimäärään päättää rehtori. Opiskelija saa lukion päättötodistuksen, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

6 9. OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona (0,50 pyöritetään ylöspäin). Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: opiskeltuja pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 1-2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Mikäli näin määräytyvä arvosana ei vastaa päätösvaiheen suoritustasoa, opettaja voi korottaa arvosanaa. Opiskelija voi yrittää korottaa oppimäärän arvosanaansa yhden kerran. Korotustenttejä järjestetään koulutyön päätyttyä ennen ylioppilaskirjoituksia sekä niiden jälkeen. Jos koulukohtaisissa kursseissa on numeroarviointi, opettaja voi harkintansa mukaan korottaa päättöarvosanaa. Suoritusten poistaminen jälkikäteen ei ole mahdollista. 10. KURSSIEN SUORITTAMINEN HELMIKUUN KOKONAISARVIOINNIN JÄLKEEN 11. YLIOPPILASTUTKINTO Jos kokonaiskurssimäärästä 75 puuttuu opintosuorituksia vielä abivuoden kolmannen jakson jälkeen, opiskelija jatkaa opintojaan neljännessä jaksossa sekä sopii tarvittaessa opettajan kanssa henkilökohtaisesti kurssien suorittamisesta ennen lukuvuoden loppua. Ilmoitus päättötodistusta vaille jäävistä lähetetään ylioppilastutkintolautakuntaan toukokuun alkupuolella, siksi kurssien tulisi olla suoritettuna kokonaisuudessaan Ylioppilastutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kertaa tai hajautetusti enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Mikäli aiot suorittaa tutkinnon hajautetusti, keskustele asiasta ensin kyseisen aineen opettajan ja opinto-ohjaajan/rehtorin kanssa.

7 Hyvä tietää... Autojen pysäköinti Autojen pysäköinti on sallittu kaikille muille paitsi henkilökunnan pysäköintipaikoille ( tolppapaikoille ). Hammashuolto Kaikki lukion opiskelijat varaavat itse hammaslääkäriaikansa hammashoitolasta. Jaksotus ja kurssien arviointi Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon. Kunkin jakson pituus on koulupäivää. Jakson lopussa on koeviikko, jonka aikana pidetään jakson aikana opiskeltujen aineiden kokeet. Kaikkia aineita ei jaksoluvun vuoksi opiskella samanaikaisesti. Jokaisen jakson jälkeen näet omilla tunnuksillasi jo suorittamasi kurssit ja niistä saadut arvosanat (4 10). S tarkoittaa hyväksytysti suoritettua kurssia, K merkitsee keskeytettyä ja H hylättyä kurssia. Kaikki pakolliset suorittamattomat kurssit on merkitty p-kirjaimella. Valitsemasi suorittamattomat syventävät kurssit on merkitty v-kirjaimella sekä soveltavat kurssit s-kirjaimella. Järjestyssäännöt Opinto-oppaaseen kirjatut ohjeet ja määräykset muodostavat lukion järjestyssäännöt. Tästä syystä erillistä järjestyssääntöä ei ole. Kanslia Koulun toimistosihteeri on Elina Järvinen. Tarkista kanslian aukioloajat Wilmasta / kanslian ovesta. Kirjasto Kirjastosta voit lainata kirjoja ja viettää taukoja. Tietokoneet ovat vain koulutehtävien tekoa varten. Kaksi konetta on varattu pikakäyttöön" Koeviikko Kukin jakso päättyy 6-8 -päiväiseen koeviikkoon, jonka aikana pidetään jakson kurssien kokeet. Kokeet kestävät yleensä klo Kokeesta saa lähteä aikaisintaan klo Koeviikolla voidaan järjestää pakollisia tiedotustilaisuuksia yms., joista tiedotetaan erikseen. Kokonaiskurssimäärä Lukiossa opiskelijan suorittamien kurssien kokonaismäärä on vähintään 75. Kaikille yhteisten aineiden ja kurssien tulee sisältyä kokonaiskurssimäärään. Lisäksi siihen lasketaan oppilaan valinnan ja koulun ohjeiden mukaan hyväksytysti suoritetut syventävät ja soveltavat kurssit. Kuraattori Haminan lukion ja Ekamin yhteisenä kuraattorina työskentelee Riikka Nieminen. Tällä hetkellä hänen työpisteensä on vain Ekamin Haminan kampuksella osoitteessa Erottajankatu 21, opintotoimistoa vastapäätä. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta tai sähköpostilla Kurssi Kunkin oppiaineen oppimäärä on jaettu kursseiksi, joiden laajuus on noin 38 tuntia. Kurssi opiskellaan yleensä yhden jakson aikana. Kurssien vaihdot kesken lukuvuotta (https://starsoft.hamina.fi/). Opiskelija tekee muutokset opinto-ohjelmaansa Wilman kautta. Wilma on käytettävissä kunkin koeviikon kahtena ensimmäisenä päivänä. Ensimmäisen jakson alussa muutoksia kurssivalintoihin voi tehdä kahtena ensimmäisenä koulupäivänä.

8 Kurssitarjotin Kurssitarjottimeen on merkitty koulussasi eri jaksoina opetettavat kurssit. Siitä voit kiinnostuksesi ja koulun ohjeiden mukaan valita haluamasi. Kännykät Kännykät pidetään suljettuina oppitunneilla. Kokeissa ne jätetään suljettuina luokan etuosaan. Laukut Laukut on turvallisinta säilyttää ruoka- ja välituntien aikana oppilaskaapeissa. Ellei käytössäsi ole kaappia, huolehdi siitä, ettei laukkusi ole kulkureiteillä. Liikuntakilpailuihin ja -tapahtumiin osallistumiset Koulu pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan opiskelijoiden ja koulun joukkueiden osallistumista KLL:n kisoihin. Osallistumisen kustannuksista osa jää opiskelijoiden itsensä maksettavaksi. Luokattomuus Lukiomme on vähintään 75 kurssin oppimäärän käsittävä kokonaisuus, joka tulee suorittaa enintään 4 vuodessa. Luokaton järjestelmä tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet. Voit rakentaa yksilöllisen opiskeluohjelman, jonka avulla voit säädellä opiskeluajan pituutta, lukuvuosittaista työmäärääsi ja lukujärjestystäsi. Huolehdit itse siitä, että kursseja on riittävästi. Myöhästymiset Mikäli olet myöhästynyt kolme kertaa kurssin oppitunneilta, sinua ei oteta enää ko. oppitunneille myöhästyneenä. Ohjausryhmä Ryhmänohjausta varten oppilaat on jaettu ohjausryhmiin (= luokkiin esim. 14A). Ryhmätunnukset muodostetaan opintojen aloitusvuoden mukaan. Opettajien tapaaminen Opettajien tapaaminen sujuu parhaiten kunkin opettajan työhuoneessa (aineryhmittäin kolme työhuonetta). Noudata opettajan antamia jaksottaisia tapaamisaikoja. Tapaamisajan opolle voit varata listasta hänen työhuoneensa vierestä. Isossa opettajien taukotilassa asiointi vain hätätapauksissa. Opiskelu muissa oppilaitoksissa Sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös muista oppilaitoksista, jos ne ovat tavoitteiltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia. Ilmoittautuminen ko. opintoihin tapahtuu hyvissä ajoin ennen opiskelun alkua oman opinto-ohjaajasi kautta, katso myös kohta Verkkokurssit. Oppilaskunta Kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan, joka valitsee keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen. Pakolliset kurssit Sisältävät kunkin oppiaineen keskeisimmän sisällön. Nämä kurssit ovat nimensä mukaisesti kaikille pakollisia. Pakollisia kursseja tulee jokaisen opiskelijan suorittaa lukion aikana vähintään 47 (lyhyen matematiikan valinneet) tai 51 (pitkän matematiikan valinneet). Poissaolot Runsaat poissaolot häiritsevät opiskelua, ja kurssin opettaja voi keskeyttää opiskelijan kurssin suorittamisien niiden vuoksi. Opiskelijaa ja hänen huoltajaansa on informoitava tilanteesta ennen kurssin keskeyttämistä. Poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy (sairaus tai ryhmänohjaajan antama lupa). Vapautusta koulutyöstä anotaan lomakkeella, joita on kanslian oven vieressä olevalla ilmoitustaululla.

9 Poissaolot on selvitettävä heti poissaolon jälkeen erikseen jokaiselle opettajalle kurssin oppitunnille palattuasi. Jos opiskelija ei ole hyväksyttävästi selvittänyt poissaolojaan, hän ei voi osallistua kurssikokeeseen, tällöin ei koko kurssia voida lainkaan arvioida. HUOM! Koeviikolla sairastuessasi tarvitset poissaolostasi aina kirjallisen sairauslomatodistuksen. Aiheeton kurssikokeesta poisjäänti estää osallistumisen uusintakokeeseen. Koepoissaolo on selvitettävä viikon kuluessa. Poissaolot ryhmänohjaustuokiosta ja -tunnilta sekä koulun yhteisistä tilaisuuksista selvitetään ryhmänohjaajalle. Poissaoloselvityslomake on palautettava ryhmänohjaajalle jokaisen jakson loppuun mennessä. MUISTA! Sinun on itse huolehdittava tämän aikarajan noudattamisesta. Poissaolot tulee aina selvittää kirjallisesti huoltajan allekirjoituksella. Opiskelija on itse velvollinen pitämään kirjaa poissaoloistaan! Päihteet Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty koulussa ja opiskeluun liittyvissä tilanteissa koulun ulkopuolella. Tupakointi on kielletty koulun alueella ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Päähineet ja päällysvaatteet Hyvien käytöstapojen mukaisesti koulun sisätiloissa ei olla lakki tai sisäpäähine päässä. Muista myös riisua päällysvaatteesi ennen kuin menet luokkaan ja ruokalaan. Pidä lompakkosi ja matkalippusi aina mukanasi. Älä jätä naulakkoon tai laukkuusi mitään arvokasta. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta. Ruokailu Ruokailu tapahtuu kahdessa vuorossa. Ruokailun sujuminen edellyttää annettujen aikojen noudattamista. Erikoisruokavalioon ovat oikeutettuja vain ne, joilla on siihen terveydelliset perusteet. Lopetettuasi ruokailun vie ruokailuvälineet niille varatuille paikoille ja nosta tuoli pöydän alla oleviin kannattimiin. Ryhmänohjaustuokio Ohjausryhmät kokoontuvat kotiluokkiinsa ryhmänohjaustuokiota varten ryhmänohjaajan johdolla vähintään kerran kuukaudessa. Siisteys ja viihtyisyys Voit omalla käyttäytymiselläsi vaikuttaa siihen, kuinka siisti ja viihtyisä Haminan lukio on. Roskien vieminen roskalaatikoihin on pieni vaiva, jolla kuitenkin helpotat siivoushenkilökunnan työtä ja lisäät yleistä viihtyisyyttä. Oppitunnin päätyttyä voit osaltasi huolehtia siitä, että luokkahuone jää siistiin kuntoon. Koulun kirjastoon ei saa viedä ruokia eikä juomia. Soveltavat kurssit Soveltavat kurssit ovat koulukohtaisia. Ne voivat olla esimerkiksi menetelmäkursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Syventävät kurssit Syventävät kurssit ovat yhteisiin opintoihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Niitä täytyy suorittaa vähintään 10. Säilytyskaapit Säilytyskaapin saat käyttöösi halutessasi. Kaapit on pidettävä aina lukittuina. Kaappien oviin ei saa kiinnittää tarroja tai muita tunnuksia, eikä niissä saa säilyttää muita kuin koulunkäyntiin ja harrastuksiin liittyviä tavaroita. Jos hukkaat kaapin avaimen, joudut maksamaan uuden avaimen teettämiskulut (7 ). Taukotunnit Taukotuntien viettoa varten käytössäsi ovat kirjasto sekä oppilaskunnan huone.

10 Terveydenhoito Lukion terveydenhoitaja on Tiina Hovi puh Terveydenhoitaja on lukiolla maanantaista torstaihin klo Tällöin vastaanotto on päivittäin klo (rokotusasiat, ompeleenpoistot, ajanvaraukset). Äkilliset sairastumiset ja ensiapua vaativat tilanteet hoidetaan aina. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden terveystarkastukset ovat syksyllä ja toisen vuosikurssin laaja terveystarkastus (terveydenhoitaja+ lääkäri) keväällä. Huom! Kirjallista sairauslomatodistusta ei voida kirjoittaa jälkikäteen. Uusintakuulustelut Uusintakuulusteluja järjestetään jokaisen jakson jälkeen (alkavat yleensä klo 8.00) ja kesäkuun toisena maanantaina. Katso lukion työpäivät kirjasen takaa. Vanhojen tanssit Kurssi on tarkoitettu Haminan lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille, ammattilukion 3. luokkalaisille ja esim. abeille, jotka eivät vielä ole suorittaneet. Tanssiparia ei tarvitse/pidä kurssille tullessa olla; pari vaihtuu kaikilla automaattisesti jokaisen tanssin jälkeen. Vanhojen päivä on penkkareita seuraavana päivänä. Lukion vanhat tanssit kurssi ei liity opiskelijoiden järjestämään risteilyyn eikä muuhun koulun ulkopuoliseen toimintaan. Verkkokurssit (http://www.kotkankoulut.fi/opetusverkossa) Haminan lukio on mukana Etelä-Kymenlaakson lukioitten verkkokurssitarjonnassa lv Verkkokurssitarjottimessa on noin 40 kurssia. Tarkempia tietoja verkkokursseista saat opinto-ohjaajalta. Välitunnit Välitunnit voit viettää joko ulkona tai sisällä. HAMINAN LUKION TYÖPÄIVÄT LUKUVUONNA JAKSO ELOKUU 12 ti Koulu alkaa klo ma Opettajien lomautus alkaa SYYSKUU 3 ke Opettajien lomautus päättyy, normaali koulupäivä 8 ma Yo-kuuntelu, vieras kieli, pitkä oppim 9 ti Yo-kuuntelu, toinen kotimainen kieli 10 ke Yo-kuuntelu, vieras kieli, lyhyt oppim. 12 pe Äidinkieli, tekstitaidon koe 15 ma UE, ET, YH, KE, GE, TT 17 ke Vieras kieli, pitkä oppimäärä 19 pe Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppim. 22 ma Äidinkieli, esseekoe, suomi toisena kielenä 24 ke KOEVIIKKO ALKAA 24 ke Matematiikka, pitkä ja lyhyt 26 pe PS, FI, HI, FY, BI 29 ma Vieras kieli, lyhyt oppimäärä

11 2. JAKSO LOKAKUU 15 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11 SYYSLOMA MARRASKUU 20 to KOEVIIKKO ALKAA 3. JAKSO JOULUKUU 1 ma - KOULU - 2 ti KUVAUS 5 pe ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA, LAKKIAISET 10 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO la JOULUJUHLA JOULULOMA TAMMIKUU 26 ma KOEVIIKKO ALKAA 4. JAKSO HELMIKUU 5 to Äidinkieli, tekstitaidon koe 9 ma Yo-kuuntelu, toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 10 ti Yo-kuuntelu, vieras kieli, pitkä oppimäärä 11 ke Yo-kuuntelu, vieras kieli, lyhyt oppimäärä 12 to Penkinpainajaiset 13 pe Vanhojenpäivä 18 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11 TALVILOMA MAALISKUU 9 ma Äidinkieli, esseekoe; suomi toisena kielenä 11 ke PS, FI, HI, FY, BI 13 pe Vieras kieli, pitkä oppimäärä 16 ma Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 18 ke Matematiikka, pitkä ja lyhyt 20 pe UE, UO, ET, YH, KE, GE, TT 23 ma Vieras kieli, lyhyt oppimäärä 24 ti KOEVIIKKO ALKAA 5. JAKSO HUHTIKUU 15 ke UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11 PÄÄSIÄISLOMA TOUKOKUU 19 ti KOEVIIKKO ALKAA 29 pe TOIMINTAPÄIVÄ, 1-4. UUSINTAKOEPÄIVÄ 30 la KEVÄTJUHLA, LAKKIAISET KESÄKUU 4 to ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2015 YO KIRJOITUKSIIN 8 ma UUSINTAKUULUSTELU KLO 8-11

HAMINAN LUKIO Opinto-opas 2015-2016

HAMINAN LUKIO Opinto-opas 2015-2016 HAMINAN LUKIO Opinto-opas 2015-2016 HENKILÖKUNTA JA YHTEYSTIEDOT sähköposti: etunimi.sukunimi@hamina.fi Rehtori Jouni Hyyrynen 040 596 3477 Vararehtori/Opinto-ohjaaja Jukka Raimas 040 183 7667 Toimistosihteeri

Lisätiedot

Mässeli Pauliina Hartikainen Minna Nokso Mia Hyyrynen Jouni Juntunen Simo Raussi Vuokko Tjeder Kristiina Lepistö Satu

Mässeli Pauliina Hartikainen Minna Nokso Mia Hyyrynen Jouni Juntunen Simo Raussi Vuokko Tjeder Kristiina Lepistö Satu HENKILÖKUNTA JA YHTEYSTIEDOT sähköposti: etunimi.sukunimi@hamina.fi Rehtori Jouni Hyyrynen 040 596 3477 Opinto-ohjaaja Anni Hartikainen 040 183 7667 Toimistosihteeri Jaana Peltola 040 199 1229 Opettajien

Lisätiedot

Opinto-opas

Opinto-opas HAMINAN LUKIO Opinto-opas 2017-2018 Erottajankatu 21 Henkilökunta ja yhteystiedot sähköposti:: etunimi.sukunimi@hamina.fi Hyyrynen Jouni Rehtori 040 596 3477 Hartikainen Anni Opinto-ohjaaja 040 183 7667

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta VIIKKO PVM PÄIVÄ Elokuu 10.8.2015 ma 33 11.8.2015 ti RESSUJEN KOULUTYÖ ALKAA 1. JAKSO ALKAA ROT 12.8.2015 ke 13.8.2015 to Ilm. uusintakuulusteluun päättyy klo 12.00 ROT 14.8.2015 pe Uusintapäivän 8-koodin

Lisätiedot

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8.

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ELOKUU pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ma 11.8. ti 12.8. ke 13.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa,

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio KEVÄT 2018? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN 8.5.2017 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2018?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2015 2016 1. jakso 17.8. 4.10. Ti 11.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 12.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 17 Lukio alkaa 10.8.2017 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta!

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Lisää teksti napsauttamalla Abien ryhmänohjaus ke 9.8.2017 Opiskelijailmoituslomake Tarkista, että tietosi pitävät paikkansa ja korjaa tarvittaessa vanhat tai virheelliset

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8.

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ELOKUU to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ma 12.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa, ryhmänohjaukset

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus Ryhmänohjaajan tapaaminen 19.4.2017 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2017 2018 1. jakso 21.8. 8.10. Ti 15.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 16.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12-18 To 17.8. Opinto-ohjaaja ohjaa

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

LV 1718 alkaa

LV 1718 alkaa 15 LV 1718 alkaa 10.8.2017 Lukio-opinnot Suoritettava 75 kurssia joista pakollisia 47/51 ja valtakunnallisia syventäviä 10 Mikä on kurssitilanteesi lukuvuoden alkaessa? Sinulla pitäisi olla >60 kurssia,

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee

Lisätiedot

ABI-INFO. ke , klo

ABI-INFO. ke , klo ABI-INFO ke 26.10.2017, klo 9.00-9.30 Kevään 2018 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen ke 22.11.2017 mennessä Mikäli tulokset eivät ole tulleet tähän mennessä, on kokelaalla oikeus ilmoittautua tulosten saapumisen

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30 Tärkeitä termejä Perjantai 9.30-11.30 Oppitunti: 75 minuuttia 1. 8.00-9.15 2. 9.30-10.45 3. 4. oppitunti alkuosa klo 10.55 11.40 ruokailu klo 11.40 12.25 oppitunti jälkiosa klo 12.25 12.55 oppitunti klo

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri lukuvuodelle

Tapahtumakalenteri lukuvuodelle Tapahtumakalenteri lukuvuodelle 2017 2018 J 1 10.8.2017 28.9.2017 ti 8.8. ja veso (1/1): suunnittelupäivät ke 9.8. esteellisyys yovalvonnoissa tiedoksi rehrille 10.8. syyslukukausi alkaa pe 11.8. ma 14.8.

Lisätiedot

Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015. Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat.

Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015. Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat. Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015 Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat. 1 1. jakso: 7.8. 26.9. 6. 7. 14-ryhmät kouluun klo 9.45 13-, 12- ja11- ryhmät: ryhmänohjaus klo

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Päivä Pvm. Toiminta

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Päivä Pvm. Toiminta Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2016 2017 1. jakso 22.8 6.10 Ti 16.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 17.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 18.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 12A - 12G 21.1.2015 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 6.5.2015 Rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2016?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET (YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13 Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 1. jakso 18.8. 5.10. Päivä Pvm. Toiminta Ti 12.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 18.00 Ke 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12.00 18.00 To 14.8. Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat:

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat: Opiskelijan oppimisen arviointi Kurssien suoritus- ja arviointiohjeet Suoritusohjeet Lukion oppimäärä suoritetaan kursseina. Kurssi on silloin suoritettu, kun siitä on saatu hyväksytty arvosana (numero

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille Opas lukiotulokkaiden vanhemmille PIETARSAAREN LUKIO Koulukatu 20 68600 PIETARSAARI Puhelimet (06) 786 3111 puhelinvaihde (06) 786... ohivalinta 3294 kanslia 3333 rehtori 3483 vararehtori 3483 opettajainhuone

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

to 3.9. lyhyen matematiikan preliminäärikoe pe 4.9. syksyllä kirjoitettavien yo-aineiden kurssien oltava kunnossa; ro-tuokio

to 3.9. lyhyen matematiikan preliminäärikoe pe 4.9. syksyllä kirjoitettavien yo-aineiden kurssien oltava kunnossa; ro-tuokio LUKUVUOSI 2015-2016 VKO 34 ma 17.8. opettajien VESO-päivä klo 9-15 ti 18.8. opiskelijat tulevat kouluun: 12-14-ryhmät klo 9.30 ja 15-ryhmät klo 10.00 ke 19.8. ilmaisun esittely to 20.8. kouluvalokuvaus

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Tervetuloa Vihdin lukioon!

Tervetuloa Vihdin lukioon! Tervetuloa Vihdin lukioon! RO-ryhmä Lukiossa opiskelijat jaettu 6 ryhmään sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. RO-ryhmä opiskelee ykkösjaksossa samat kurssit yhtenä ryhmänä. RO opettaa omaa ryhmäänsä

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1. LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.2016 Kevätlukukausi to 7.1.- la 4.6.2016 - penkinpainajaiset to

Lisätiedot

JYLLAN OPINTO-OPAS. Ruokailu: 1. vuosikurssi klo vuosikurssi klo vuosikurssi klo

JYLLAN OPINTO-OPAS. Ruokailu: 1. vuosikurssi klo vuosikurssi klo vuosikurssi klo JYLLAN OPINTO-OPAS Päivittäiset työajat 1. oppitunti 8.10-9.30 2. oppitunti 9.45-11.00 3. oppitunti 11.15-13.00 ruokailu alla olevan aikataulun mukaisesti 4. oppitunti 13.15-14.30 5. oppitunti 14.45-16.00

Lisätiedot

Info abiturienteille Rehtori Toni Uusimäki. Lakeuksilta komiasti maailmalle!

Info abiturienteille Rehtori Toni Uusimäki. Lakeuksilta komiasti maailmalle! Info abiturienteille 30.1.2017 Rehtori Toni Uusimäki Ylioppilastutkinnon tehtävät kypsyyskoe antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden toimii valintaperusteena jatko-opintoihin avaa kansainvälisiä opiskelumahdollisuuksia

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p Kouvolan iltalukio Yo-kirjoitukset kevät 2017 1 Varmista osallistumisoikeutesi Kirjoitettavissa aineissa vähintään pakolliset kurssit suoritettu. Jos osallistumisoikeus evätään, sinuun otetaan yhteyttä.

Lisätiedot

Lukio-opintojen aapinen huoltajille

Lukio-opintojen aapinen huoltajille KOEPÄIVÄ päättöviikko RO ROTOVI Lukio-opintojen aapinen huoltajille Wilma KURSSITARJOTIN KOODI jakso Hatanpään lukio 2014 LUKIO-OPINTOJEN AAPINEN HUOLTAJILLE Tähän oppaaseen on koottu tietoa lukio-opinnoista

Lisätiedot

OPISKELUJAKSOJEN KALENTERIT JA TUNTIKAAVIO

OPISKELUJAKSOJEN KALENTERIT JA TUNTIKAAVIO OPISKELUJAKSOJEN KALENTERIT JA TUNTIKAAVIO VKO PÄIVÄ I JAKSO to 10.8. pe 29.9.2017 (37 päivää) 32 to 10.8 Lukio aloittaa klo 9 pe 11.8. 33 ma 14.8. ti 15.8. ke 16.8. RO-tuokio, ykkösten ryhmäytymispäivä

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 25.10.2017 25.10.2017 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014 Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste Vanhempainilta 5.11.2014 Yhteystiedot Oltava AINA kunnossa! Muutokset ilmoitetaan kansliaan koulusihteerille. Wilmassa: pikaviesti koulusihteeri Sari Aalto Tietoa ylioppilastutkinnosta

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016 RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016 Lukujärjestyksen suunnittelu Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Kokelaan tulee itse olla tietoinen ylioppilaskokeiden määräyksistä

Lisätiedot

YO-INFO. Alavuden lukio

YO-INFO. Alavuden lukio YO-INFO Alavuden lukio 4.5.2017 Matkalla ylioppilaaksi, ykkönen ja kakkonen 1. Ensimmäinen yo-info ykkösellä 2. Yo-info kakkosella 4.5.2017 > harkinta mitä kirjoittaa syksyllä, miten hajautan, kirjoitussuunnitelma

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 28.10.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO 348 opiskelijaa - rehtori Mika Strömberg

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

1. jakso (37 työpäivää) ma ti ke to pe koontiviikko Uusinta Kalenteri versio

1. jakso (37 työpäivää) ma ti ke to pe koontiviikko Uusinta Kalenteri versio 1. jakso Uusintakokeet 28.8. 1. vuositason vanhempainilta 1.9. Ylioppilaskirjoitukset 12.9.-3.10. Uusinta 28.8. Kalenteri versio 4.7.2017 10.8. - 29.09.2017 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koontiviikko 21.9.

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot