YHTEYSTIEDOT Kartanonrannan koulu Kartanonkuja Sundsberg Puhelinnumerot: Opettajat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEYSTIEDOT Kartanonrannan koulu Kartanonkuja 1 02450 Sundsberg Puhelinnumerot: Opettajat: 040-1269 317"

Transkriptio

1 YHTEYSTIEDOT Osoite: Kartanonrannan koulu Kartanonkuja Sundsberg Puhelinnumerot: Opettajat: Rehtori: Marjo Rantanen Apulaisrehtori: Miia Kotilainen Koulusihteeri: Anja Reponen (ma , ti, ke ja to ) Keittiö: Seija Hulkko Vahtimestari: Pertti Juopperi (ma-pe ) sijainen Leila Degerholm (ma-pe 8-14) toistaiseksi Laitoshuoltajat: Marja Jauhiainen, Lea Pehkonen, Tiina Sannikko Terveydenhoitaja: Irina Sarapelto Sähköpostiosoitteet: Koulun kotisivu: Helmi-reissuvihko: Iltapäiväkerho: (mielellään tekstiviesti) OPETUSHENKILÖSTÖ Luokanopettajat Englannin ja ruotsin kielen lehtori 1A Heidi Hyväri Leena Nordman 1B Essi Peuraniemi 2A Päivi Aittola Laaja-alainen erityisopettaja 2B Miia Kotilainen Leena Hulkko 2C Merja Borenius 3A Annina Vuopala Erityisluokanopettajan sijainen 3B Mia Kurki Heidi Koskela 4A Marja-Liisa Lind 4B Jani Naskali Koulunkäyntiavustajat/iltapäiväkerho-ohjaajat 5A Pertti Sutinen Satu Brännare 5B Perttu Ijäs Emma Immonen 6A Sampsa Nieminen Elena Marchuk Rezeda Ojala resurssiopettaja Inari Turunen TYÖ- JA LOMA-AJAT PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELYAIKATAULU KIRKKONUMMELLA I oppimisjakso Syyslukukausi tauko ma pe II oppimisjakso Syysloma (to - pe) 1-2 luokkien ruokailu tauko Joululoma luokkien tauko Kevätlukukausi III oppimisjakso ke la luokat tai Talviloma viikko luokat sisältää ruokailun tauko IV oppimisjakso tai Kannen kuva Iris Eklund 6A 1

2 Aikuiset 3 Arvoesineet 3 Eettiset periaatteet 3 Erityisopetus 3-4 HELMI-reissuvihko 4 Iltapäiväkoti 4 Juhlat 4 Järjestyssäännöt 6 Kerhotoiminta 4 Kieliohjelma ja valinnat 4 Kirjat ja työvälineet 5 Kiva koulu-ohjelma 5 Koulukuljetukset 5 Koulumatkat 5 Koulupiha 6 Liikuntavarusteet 6 Lukuvuoden tapahtumia 7 Löytötavarat 7 Opetussuunnitelma 7 Oppilasarviointi 9 Oppilashuoltotoiminta 8 Oppilaskunta 7 Poissaolot 9 Ruokailu 9 Sisäjalkineet 9 Tapaturmat ja vakuutukset 10 Terveydenhoito 10 Tukiopetus 11 Tupakointi koulualueella 11 Turvallisuus 11 Vanhempainyhdistys 12 Videovalvonta 11 Välituntisäännöt 11 Opetussuunnitelman liite; käyttäytymisen ja huolellisuuden arviointi Kartanonrannan koulussa 2

3 AIKUISET Talossamme työskentelee monia aikuisia eri tehtävissä. Kaikkien tehtävänä on huolehtia lasten hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja oppimisen edellytyksistä. Oppilas on velvollinen noudattamaan jokaisen aikuisen antamia ohjeita. ARVOESINEET Emme suosittele arvoesineiden tuomista kouluun. Kaikki arvoesineet ovat huoltajien vastuulla. Jos oppilaalla on kännykkä mukana, se tulee olla äänettömänä repussa koulupäivän ajan. Kännykkää saa käyttää oppitunneilla aikuisten antamien ohjeiden mukaisesti. Terävien esineiden, tulentekovälineiden, lelujen ym. kouluun kuulumattomien tavaroiden tuominen koulualueelle on kiellettyä. EETTISET PERIAATTEET Koulu tukee kodin kasvatustyötä. Yhteistyössä huoltajien kanssa pohditut eettiset periaatteemme ovat: Turvallisuus fyysinen ja henkinen turvallisuus ketään ei kiusata koulun aikuisten turvallisuutta luova rooli Rehellisyys luottamuksellinen ilmapiiri Vastuullisuus jokainen on vastuussa omasta itsestään ja yhteisestä ympäristöstä itsenäisen työskentelyn tukeminen johdonmukaisuus Kunnioitus anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen kunnioitetaan ihmisiä, luontoa, ympäristöä, uutta koulua, työtä, oppimistilanteita ja erilaisuutta toisten kuunteleminen Ilo oppimisesta innostuneen asenteen säilyttäminen, onnistumisen kokemukset uskaltaa ja saa epäonnistua saa palautetta opettajilta, kavereilta, vanhemmilta ERITYISOPETUS Osa-aikainen erityisopetus Oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi, annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Opetus järjestetään muun opetuksen ohessa yksilöllisesti, pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena ja se nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Oppilaskohtainen erityisopetuksen tarve kartoitetaan yhdessä luokanopettajan ja erityisopettajan kanssa ja siitä tiedotetaan aina huoltajalle. Tavoitteena on oppilaan vaikeuksien kartoittaminen, ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Myös oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota pyritään vahvistamaan. Lievät oppimisvaikeudet voivat olla esim. lukemis- tai kirjoittamisvaikeuksia tai liittyä johonkin oppiaineeseen. Ne voivat ilmetä myös tarkkaavaisuuden, keskittymisen, hahmottamisen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöinä. Osa-aikainen erityisopetus on erityisopettajan antamaa yksilölliseen suunnitelmaan pohjautuvaa opetusta. Se perustuu yleisopetuksen oppimääriin ja se on osa-aikaista ja määräaikaista. Moniammatillinen yhteistyö on olennainen osa työtä. Koulumme laaja-alaisena erityisopettajana toimii Leena Hulkko. 3

4 Joustavat yleisopetuksen opetusjärjestelyt luokkalaisten äidinkielen, englannin kielen ja matematiikan opetukseen tehdään joustavia opetusryhmiä luokanopettajien sekä erityisluokanopettajan yhteistyönä. Oppilaalla on mahdollisuus opiskella ko. ainetta samaan aikaan oman luokan kanssa, mutta pienemmässä ryhmässä. Joustavan yleisopetuksen opetusryhmän opettajana ja samanaikaisopettajana toimii erityisluokanopettajan sijainen Heidi Koskela. ILTAPÄIVÄKERHO puhelin; Iltapäiväkerho toimii koulupäivinä kello Ohjaajina toimivat Satu Brännare, Emma Immonen, Elena Marchuk ja Rezeda Ojala. Paikalla on vähintään yksi aikuinen /20 lasta. Kerho toimii luokkatiloissa, liikuntasalissa sekä ulkona. Kerhossa mm. tehdään läksyjä, ulkoillaan, pelaillaan, askarrellaan, kuunnellaan satuja ja syödään välipala. Huoltajilta tiedustellaan lapsen pääsääntöiset kotiinlähtöajat erillisellä lomakkeella. Poissaoloista huoltajan on hyvä ilmoittaa tekstiviestillä suoraan iltapäiväkerhon puhelimeen. Kerhossa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja sinne voidaan yhdessä lasten kanssa laatia myös omia sääntöjä. HELMI-reissuvihko Sähköinen reissuvihko HELMI on käytössä koulun ja huoltajien väliseen viestintään. Tunnukset saa rehtorilta. Käyttöohjeistusta voi pyytää opettajilta tai rehtorilta. Muistattehan, että tunnukset ovat salassa pidettävät, eikä niitä saa antaa oppilaan käyttöön. Helmi-reissuvihko löytyy osoitteesta Mikäli huoltajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite muuttuu, toivomme, että nämä muutokset tehtäisiin HELMI-reissuvihkoon pikaisesti, jotta koululla on ajantasaiset yhteystiedot esim. tapaturmatilanteiden hoitamiseksi. Olemme sopineet koulukohtaisesti seuraavaa: Oppilaat huolehtivat läksyjen merkitsemisestä itse, mutta jos luokalta on joku pois, opettaja merkitsee läksyt Helmeen. Hymynaamoja emme laita reissuvihkoon, vaan annamme positiivisen palautteen lapsille kasvotusten. Kokeita merkitään koevarauslistaan kolmannelta luokalta lähtien, mutta koetuloksia emme sinne laita. Arvostellut kokeet käyvät kotona, jolloin huoltaja kuittaa ne nähdyiksi. JUHLAT Koulussamme järjestetään juhlia, joissa on mukana suomalaista kulttuuriperinnettä sekä kristillisiä juhlaperinteitä kuten virsiä. KERHOTOIMINTA Kerhotoimintaa organisoi kunnassa Annika Rae puh Koulujen kerhot toimivat alueellisesti. Kunnan nettisivulta Perusopetus-otsikon alta löytyy tiedot Masalan alueen kerhoista sekä ilmoittautumisohjeet. Koululla voi toimia myös yksityisten kerhojärjestäjien kerhoja sekä vanhempainyhdistyksen järjestämiä kerhoja. 4

5 KIELIOHJELMA JA VALINNAT Kirkkonummella A1- kieli on englanti, joka on yhteinen ensimmäinen vieras kieli kaikille oppilaille. Englannin opiskelu alkaa 3. luokalla. A2-kieli on vapaaehtoinen. Vapaaehtoisia kieliä ovat ruotsi, saksa tai ranska, joiden opiskelu alkaa 4. vuosiluokalla. A2-kieli valitaan koko perusopetuksen ajaksi. Ilmoittautuminen vapaaehtoiseen kielenopetukseen tapahtuu 3.luokan keväällä. Vapaaehtoisen kielen ryhmä muodostetaan, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu vähintään 16. Asiasta järjestetään vanhempainilta 3.luokkalaisten huoltajille maaliskuussa KIRJAT JA TYÖVÄLINEET Oppilas saa koulusta käyttöönsä oppikirjoja, koulutarvikkeita sekä työvälineitä ja muuta koulun omaisuutta. Oppilas on velvollinen käyttämään ja käsittelemään näitä tarvikkeita huolellisesti. Osa opiskeluvälineistä ja suurin osa oppikirjoista on tarkoitettu kierrätettäväksi ja pitkäkestoiseen käyttöön kestävän kehityksen periaatteidemme mukaisesti. Toivomme, että päällystäisitte uudet oppikirjat, jotta ne säilyvät kierrätyskelpoisina. Jos oppilas käsittelee opiskeluvälineitä tai muuta koulun omaisuutta huolimattomasti niin, että ne rikkoutuvat, häviävät tai ovat oppilaan toiminnan johdosta kierrättämiskelvottomia, hän joutuu ne korvaamaan. (Katso myös koulun järjestyssäännöt.) KOULUKULJETUKSET Koulukuljetukset järjestetään HSL:n joukkoliikenteen avulla. Muutoksia aikaisempaan ovat: - HSL käyttää ns. kaupunkiliikenteen kalustoa. Ajoneuvot ovat pääsääntöisesti matalalattiabusseja, joissa on aiempaa enemmän seisomapaikkoja. Kaupunkiliikenteen busseissa ei käytetä turvavöitä. - Bussit eivät syksystä 2014 alkaen enää pysähdy koulujen pihoilla, vaan ainoastaan HSL:n reitti- ja aikataulukirjassa mainituilla pysäkeillä. -HSL edellyttää, että joukkoliikenteessä matkustavalla henkilöllä on joko voimassa oleva matkakortti tai matka on maksettava rahalla. HSL:llä ei ole velvollisuutta ottaa kyytiin oppilasta, joka on unohtanut matkakorttinsa kotiin tai kadottanut sen, ellei tämä maksa matkaansa rahalla. Edellä mainittu ei koske niitä perusopetuslain 32 :n mukaiseen maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettuja oppilaita, joille kunta järjestää koulukuljetuksen tilausliikenteen (taksi tai tilausbussi) avulla. Joukkoliikennettä koskevaa lisätietoa on saatavissa osoitteesta Lisätietoja kunnasta hallintopäällikkö tai KOULUMATKAT Koulu suosittelee, että 1. ja 2. luokan oppilaat eivät tulisi polkupyörällä kouluun. Piha-alueella pyörällä ajaminen ei ole luvallista. Polkupyörät ovat koulussa huoltajien vastuulla. Koulu suosittaa pyöräilykypärän käyttöä turvallisuuden takia. Koulun järjestämillä pyöräretkillä käytetään pyöräilykypärää. Turvallisuussyistä koulun pihalla ei voi mennä skeittilaudalla tai potkulaudalla koulun toiminta-aikana. KIVA KOULU-OHJELMA Koulumme on mukana KiVa koulu-ohjelmassa. Opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetyn Kiusaamista Vastustavan ohjelman vaikuttavuutta on tutkittu vuosiluokilla 1-9 ja tulokset ovat olleet erinomaisia. Ohjelma on sekä vähentänyt kiusattujen ja kiusaajien määrää että vaikuttanut myönteisesti mm. luokkailmapiiriin ja lasten koulumotivaatioon. Lisää KiVa koulu-ohjelmasta 5

6 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Turvallisuus Noudatan yhteisiä sääntöjä ja aikuisten ohjeita. Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä ja käytän pyöräillessäni kypärää. Käyttäydyn hyvin koulukyydissä ja sitä odottaessani. En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai haitallisia aineita. Kävelen käytävillä ja rappusissa rauhallisesti. Pysyn koulun alueella koulupäivän aikana. Viihtyvyys Kielenkäyttöni on ystävällistä ja kohteliasta. Pidän yllä työrauhaa; pyydän puheenvuoron ja kuuntelen toisia. Pidän ympäristön siistinä; en roskaa, siivoan jälkeni. Asianmukainen käyttäytyminen En kiusaa. Otan toiset huomioon. Noudatan hyviä ruokailutapoja. Koulun yhteisiä käytänteitä En käytä kännykkää koulupäivän aikana. Kännykkä on äänetön ja omalla vastuulla. En kulje sisällä kengät jaloissa. Jätän ulkovaatteet naulakkoon. Teen läksyni huolellisesti ja huolehdin, että minulla on tarvittavat koulutavarat. En heitä lumipalloja tai kiviä. Omaisuus Pidän hyvää huolta yhteisestä omaisuudesta. Pidän huolen ja vastaan omista tavaroistani. Korvaan aiheuttamani vahingot. Oppilasta, joka ei noudata järjestyssääntöjä, voidaan rangaista PL 36 :ssä mainittujen seuraamusten ja menettelyjen mukaisesti. KOULUPIHA Koulun piha-alue on koulun käytössä arkipäivisin kello asti. Tämän jälkeen pihan leikkivälineitä ja kenttää voi käyttää. Iltapäiväkerholaiset käyttävät koulun pihaa kello saakka. Ohjaajat ovat olleet huolissaan siitä, että jo kotiin päässeet lapset palaavat koululle leikkimään iltapäiväkerhossa olevien kanssa. Vastuu iltapäiväkerholaisista on koululla, koulusta kotiin päässeiden vastuu esim. tapaturmista on huoltajilla. Valitettavasti myös kiusaamista on ilmennyt näiden lasten välillä ja tilanteiden selvittely on hankalaa, koska toiset ovat jo vapaa-ajalla, toiset vielä iltapäiväkerhossa. Vastuuasioiden selkiyttämiseksi koulupäivän päätyttyä lähdetään kotiin ja kuten yllä on mainittu, koululle saa tulla leikkimään kello 17 jälkeen. LIIKUNTAVARUSTEET Pyydämme huoltajia kiinnittämään huomiota siihen, että lapsella on aina asianmukaiset ja ulkoliikunnassa säänmukaiset liikuntavarusteet. Liikuntavarusteisiin kuuluu myös pyyhe, sillä tuntien jälkeen peseydytään. Jos tunnit ovat päivän viimeiset, peseytymisestä sovitaan opettajan kanssa erikseen. Liikuntavarusteet viedään liikuntatunnin jälkeen kotiin pestäviksi. Muistattehan nimetä myös liikuntavarusteet ja pyyhkeen. 6

7 LUKUVUODEN TAPAHTUMIA syyslukukaudella kevätlukukaudella Vanhempainilta luokissa viikot 4-5 arviointikeskustelut viikko 37 Liikenneturvaviikko 2.2. Kinkerit viikko 28 Luontoviikko viikko 7 mediataitoviikko Koulukuvaus Talviliikuntapäivä Nälkäpäiväkeräys Diskot Avoimet ovet, Kodin ja Koulun päivä viikko 12 Kierrätysviikko 29. ja Diskot viikko 14 Pääsiäisvaellus Koulumessut maalis-huhtikuussa Liikuntaseikkailu viikko 46 Kierrätysviikko Vappujuhla Joulukirkko 6.5. Siivouspäivä Joulujuhla Unicef-kävely Kevätkirkko Kevätjuhla Seurakunnan päivänavaukset noin 1 kerta/kk. Muutokset mahdollisia. Tapahtumista ilmoitetaan tarkemmin Helmi-viestein. LÖYTÖTAVARAT Löytötavaralaatikot löytyvät pääportaikon alta pääoven vierestä. Löytötavaroita säilytämme lukukauden loppuun, jonka jälkeen toimitamme ne hyväntekeväisyyteen. Kadonneita avaimia ja muita arvoesineitä voi kysellä vahtimestarilta. MUISTATTEHAN NIMETÄ LASTEN VAATTEET JA ASUSTEET! Näin ne löytyvät helpommin. OPETUSSUUNNITELMA Koulussa noudatetaan Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelmaa, joka on luettavissa kunnan nettisivulla. Koulukohtaiset täydennykset löytyvät koulun kotisivulta ja ovat saatavissa luettavaksi myös koululta. OPPILASKUNTA Kartanonrannan koulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Vuosittain oppilaskunnan hallitukseen valitaan joka luokalta edustaja ja hänelle varajäsen. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa pohtimaan koulun kehittämiseen liittyviä asioita. Oppilaskuntatyötä ohjaa kielten lehtori. 7

8 OPPILASHUOLTOTOIMINTA Oppilashuoltotyön tavoitteena on luoda terve ja turvallinen kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä ja varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollolla tuetaan yksilön ja yhteisön toimintakyvyn säilyttämistä fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada maksutta opetuksen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto voimaan tulleeseen Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin voi tutustua Oppilashuollon toiminnan lähtökohtana on oppilas ja hänen hyvinvointinsa. Myös kouluterveydenhoito on osa oppilashuoltoa. Oppilashuoltoa toteuttaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu rehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja sekä luokan asioita käsiteltäessä lisäksi luokan opettaja. Kaikilla koulun toimijoilla on salassapitovelvollisuus. Koulupsykologi edustaa psykologista asiantuntemusta koulun oppilashuollossa. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä, kun oppilaan koulunkäynti, keskittyminen tai oppimisen taidot huolestuttavat. Koulupsykologi voi myös kartoittaa tuen tarvetta tai tarjota tukikäyntejä, kun herää huoli oppilaan mielialasta tai käyttäytymisestä sekä erilaisissa kriisitilanteissa. Työskentelyn lähtökohtana on vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus. Koulupsykologin toimintatapoja yksilö- ja perhetapaamisten lisäksi ovat mm. oppimisvaikeustutkimukset, erilaiset yhteiset neuvottelut, luokkakäynnit, opettajien konsultaatio sekä koulun oppilashuoltotoimintaan osallistuminen. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, hänen huoltajansa tai opettaja saatuaan luvan huoltajilta. Koulupsykologina toimii Saara Pikkarainen. Hänet tavoittaa Helmi-viestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Kuraattorityön tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Tavoitteellinen työskentely edellyttää yhteistyötä ja vuorovaikutusta huoltajien, opettajien ja muiden lapsen tai nuoren psykososiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa. Koulukuraattori työskentelee yksilöiden tai ryhmien kanssa ja antaa konsultaatiota oppilaiden huoltajille, opettajille ja yhteistyötahoille. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi jos oppilaalla on vaikeuksia ihmissuhteissa, kiusaamista, käyttäytymisongelmia tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta. Kuraattorin kanssa voi käydä keskusteluja, joissa tavoitteena on etsiä yhdessä ratkaisuja ja selvittää tarvittavia tukitoimia. Kartanonrannan koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran viikossa. Kartanonrannan koulun oppilashuoltohenkilöstö: rehtori Marjo Rantanen koulupsykologi Saara Pikkarainen koulukuraattori Miia Kettula terveydenhoitaja Irina Sarapelto erityisopettaja Leena Hulkko erityisluokanopettajan sijainen Heidi Koskela 8

9 OPPILASARVIOINTI Opintojen aikainen arviointi pohjautuu opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi tukee koulun opetus- ja kasvatustyön tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta oppilaan edistymisestä, työskentelystä, käyttäytymisestä ja oppimistuloksista. Arvioinnilla pyritään tukemaan ja kannustamaan oppilaan omien tavoitteiden asettamista, työskentelyn suunnittelua, itsenäisiä ratkaisuja terveen itsetunnon kehittymistä, realistisen minäkuvan muodostumista ja halua jatkuvaan oppimiseen. Arviointikriteerit ovat luettavissa koulun kotisivulta ja ne ovat saatavissa luettavaksi myös koululta. Vanhempaintapaamiset Kartanonrannan koulun vanhempaintapaamiset järjestetään viikoilla 4-5. Keskustelut järjestetään kello ja kello välisinä aikoina opettajan laatiman luokkakohtaisen aikataulun mukaisesti. Keskusteluaika varataan Helmi-reissuvihkon välityksellä. SISÄJALKINEET Kouluun tultaessa oppilaat riisuvat kengät alaeteisessä ja kantavat ne omalle naulakkopaikalleen yläkertaan. Sisällä kulkiessaan oppilaalla on hyvä olla sisäkengät. Toivomme, että koulussa vierailevat aikuiset käyttäisivät käytävillä kulkiessaan kenkäsuojia. POISSAOLOT Sairastuminen Lapsen sairastuttua tai jäätyä muusta syystä pois koulusta on huoltaja velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan poissaolon syyn luokanopettajalle. Toivomme, että poissaolosta ilmoitettaisiin heti ensimmäisen poissaolopäivän aamuna ja myös muina poissaolopäivinä HELMI-reissuvihkon avulla ja iltapäiväkerhoon tekstiviestillä puhelinnumeroon Opettaja merkitsee poissaolot HELMI-reissuvihkoon. Muu syy Luokanopettaja voi antaa luvan hyväksyttävästä syystä enintään kolmen päivän poissaoloon. Rehtorilta anottavaan yli kolmen päivän poissaoloon toivomme käytettävän koulun kotisivulla olevaa lomaketta. Koulu suosittelee, että oppilaiden lomat sijoittuisivat koulun loma-aikoihin. RUOKAILU Kouluruokailun tavoitteena on kasvattaa terveellisiin ruokatottumuksiin ja samalla avartaa makutottumuksia. Kouluateria sisältää lämpimän ruuan lisäkkeineen, leipää, ravintorasvaa ja ruokajuoman. Koululounas tyydyttää noin kolmanneksen päivän ravinnontarpeesta. Erilaiset teemaviikot ja juhlapyhiin liittyvät perinneruoat tuovat vaihtelua kymmenen viikon ruokalistaan. Ruokalistat ovat nähtävillä kunnan kotisivulla. Kasvisruokaa haluaville tarjotaan laktovegetaarista kasvisruokaa. Erikoisruokaa tarjotaan sitä tarvitseville oppilaille uskonnollisista ja lääketieteellisistä syistä. Kasvisruokailijan/muuta erikoisruokavaliota tarvitsevan oppilaan tulee vuosittain toimittaa terveydenhoitajalle erikoisruokavaliolomake ja lääkärintodistus. Emäntänä toimii Seija Hulkko. Hänet tavoittaa osoitteesta tai KEITTIÖ TOIVOO, ETTÄ ERITYISRUOKAVALIOTA NAUTTIVAN LAPSEN POISSAOLOSTA ILMOITETTAISIIN MYÖS KEITTIÖÖN! 9

10 10

11 TAPATURMAT JA VAKUUTUKSET Jos oppilaalle sattuu koulumatkalla tai koulupäivän aikana tapaturma, terveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen ja ottaa yhteyttä vanhempiin. Terveydenhoitaja auttaa tarvittaessa hoitoonohjauksessa. Kaikilla koulun aikuisilla on vastuu lapsen turvallisuudesta siihen saakka, kunnes vastuu lapsen hoidosta on siirtynyt huoltajalle. Tapaturmasta tehdään koulussa tapaturmailmoitus. Vakuutusyhtiön korvaushakemuslomakkeita saa koulusihteeriltä ja ne myös palautetaan täytettyinä hänelle jatkotoimenpiteitä varten. TERVEYDENHOITO Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat: * oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen tukeminen * terveysneuvonta ja terveyskasvatus * oppilaiden terveystarkastukset * koulun terveydellisten olojen valvonta * kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija, jonka työn painopiste on ennaltaehkäisyssä. Hän seuraa oppilaiden kasvua ja kehitystä, selvittelee oppilaiden kanssa heidän ongelmiaan, tukee oppilaita ja heidän vanhempiaan ja huolehtii seulontatutkimuksista. Myös koulupäivän aikana saatujen kolhujen paikkaus ja sairastumisten selvittely on osa kouluterveydenhoitajan työtä. Jos oppilas sairastuu äkillisesti tai loukkaantuu koulussa tai koulumatkalla, terveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen ja ottaa yhteyttä vanhempiin. Terveydenhoitaja auttaa tarvittaessa hoitoonohjauksessa. Kaikilla koulun aikuisilla on vastuu lapsen turvallisuudesta siihen saakka, kunnes vastuu lapsen hoidosta on siirtynyt huoltajalle. Kouluterveydenhoitaja ei ole oppilaiden sairaanhoitaja, vaan sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestymisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti huoltaja. Sairastunutta lasta ei pidä lähettää aamulla kouluun terveydenhoitajan katsottavaksi, vaan oikea osoite on terveyskeskus, mikäli lapsen voinnista tarvitaan arviota. On hyvä tietää, että terveydenhoitaja ei ole pienemmillä kouluilla kokopäiväisesti, eikä isoillakaan kouluilla aina paikalla. Vanhemmat ovat kouluterveydenhoitajan tärkeitä yhteistyökumppaneita. Jos lapsen kehityksessä tai olemisessa joku asia askarruttaa, voitte ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan. Kouluterveydenhuollossa suoritetaan laajat terveystarkastukset, joihin liittyy myös koululääkärin tapaaminen 1.lk:lla, 5.lk:lla sekä 8.lk:lla. Lisäksi terveydenhoitaja pyrkii tapaamaan kaikki oppilaat vuosittain ja tarpeen mukaan. Kouluterveydenhoitaja Irina Sarapelto on tavoitettavissa puh Koululla tavattavissa tiistaisin ja torstaisin sekä parillisen viikon keskiviikkoisin kello Lääkehoitosuunnitelma Oppilaiden turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi on koulun opettajainhuoneessa henkilökuntaa varten infokansio niistä lapsista, joilla on sellainen sairaus (esim. diabetes, epilepsia, astma, allergia), joka oirehtiessaan saattaa vaatia henkilökunnalta toimenpiteitä. Tarkoituksena on, että koulun henkilökunta oppisi tunnistamaan ja tarvittaessa auttamaan heitä. Lapsen tietojen antaminen tähän kansioon on vapaaehtoista. Voitte olla yhteydessä luokanopettajaan tai terveydenhoitajaan, jos tarvetta tietojen antamiseen mielestänne on. Infokansioon annettujen tietojen päivittäminen lukuvuoden alkaessa on huoltajien vastuulla. Kunnan lääkehoitosuunnitelma: Koulussa toteutettava oppilaitten lääkitseminen perustuu yhteiseen sopimukseen vanhempien/huoltajien kanssa. (esim. diabetes, EPIPEN) Koulun lääkekaapin ainoa lääke on LAASTARI! Oppilaiden muut lääkkeet: ennen liikuntatuntia annosteltava astmalääke, erilaiset särkylääkkeet, antibioottikuuri, silmätipat; nämä lääkkeet ovat oppilailla itsellään ja he huolehtivat itsenäisesti 11 niistä ja niiden annostelusta.

12 TUKIOPETUS Tukiopetusta annetaan tilapäisesti opinnoissaan jälkeen jääneelle tai muuten erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle. Aloitteen tukiopetuksesta tekee joko opettaja tai huoltaja. Huoltajille annetaan aina tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta annetaan joko oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. TUPAKOINTI Tupakkalain mukaan tupakointi koulun alueella on kielletty. Kielto koskee kaikkia koulun alueella liikkuvia; myös koulun parkkipaikkaa ja kenttää ja on voimassa myös koulutyön loma-aikoina. TURVALLISUUS Koulun pääovi on turvallisuussyistä suljettuna päiväaikaan lukuun ottamatta koulun alkamisaikaa sekä välituntiaikoja. Pääoven vieressä on ovikello. Lukuvuoden aikana oppilaiden kanssa harjoitellaan sekä koulusta ulos poistumista että luokkaan sisään pelastautumista opettajien johdolla. VIDEOVALVONTA Koulualueella on tallentava videovalvonta. VÄLITUNTISÄÄNNÖT Välituntisin mennään ulos reippaasti ja viivyttelemättä. Sisään saa kylmällä säällä jäädä vain, jos siitä kuulutetaan erikseen. Pukeudutaan riittävän lämpimästi. Pipo on päässä ulkona, sisään tullessa otetaan aina hattu pois päästä. Tunneilla ja ruokailussa ei kenelläkään ole lakkia päässä. Sisään tullessa odotetaan jonossa rauhallisesti, kunnes valvoja antaa luvan mennä sisään. Luistimilla tai monoilla ei tulla sisälle. Kevät- ja syksysäännöt 1. Ei saa hosua kepeillä eikä heittää kiviä. 2. Pitää ottaa kaikki mukaan leikkeihin. 3. Koripalloa pelataan vain kentällä. 4. Kiipeilytelineessä ei saa töniä. 5. Välitunnilla ei saa häiritä muiden leikkejä. 6. Pyörien luona oleskelu on kielletty. 7. Keinuissa kolmen minuutin välein enintään kaksi henkilöä kerrallaan. 8. Frisbeetä heitellään nurmikolla. 9. Jalkapalloa saa pelata pelkästään kentällä. 10. Puissa ei saa kiipeillä. 11. Koulun seiniin ei saa pallotella. Talvisäännöt 1. Ei saa heittää lumipalloja. 2.Ei saa tehdä lumipesuja eikä heittää niskaan lunta. Toisia ei saa haudata lumeen. 3. Kukkulan kuningas-tyyppiset leikit ovat kiellettyjä turvallisuussyistä. 4. Jäälle saa mennä vain luistimet jalassa ja kypärä päässä. (Käsitelty opettajakunnan ja oppilaskunnan hallituksen kanssa maaliskuussa 2010) 12

13 Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistyksen kaikille vanhemmille avoin vuosikokous pidetään syyslukukauden alkaessa Kartanonrannan koululla. Tervetuloa suunnittelemaan tulevan syksyn ja kevään tapahtumia, sekä tutustumaan muihin vanhempiin! Vanhempainyhdistyksemme tukee koulua ja koteja hyvän oppimis- ja kasvuympäristön luomisessa lapsille sekä toimii vanhempien yhteistyöverkostona. Hyvällä kodin ja koulun yhteistyöllä on myönteinen vaikutus luokan ja koulun ilmapiiriin ja se vahvistaa kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Seuraamme koulun kuulumisia, järjestämme lapsille yhteisiä tapahtumia ja otamme kantaa sellaisiin Kirkkonummen kunnan suunnitelmiin, jotka vaikuttavat koulun toimintaan. Yhdistyksemme edustaa koko koulua. Tiedotamme toiminnasta Helmi-viestein. Voit lähettää terveisiä tai kysymyksiä sähköpostilla yhdistyksen osoitteeseen: Tule mukaan Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistyksen toimintaan! Keväällä 2011 perustettiin Kartanonrannan koululle oma vanhempainyhdistys. Jotta toiminta saadaan pysymään vauhdissa, tarvitsemme mukaan osaajia, tekijöitä ja tukijoita - meitä vanhempia! Tule siis mukaan joko johtokuntaan tai osallistu yksittäisten tapahtumien, kuten esimerkiksi koulujen diskojen järjestämiseen. Kaikki apu on tervetullutta! Miksi mukaan vanhempaintoimintaan? q Koulun käytännöt tulevat tutuiksi ja voit olla mukana kehittämässä niitä. q Voit vaikuttaa koulun viihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä kouluyhteisön hyvinvointiin. q Olet mukana järjestämässä mukavaa toimintaa lapsille ja nuorille (tapahtumia, harrastuskerhoja, talkoita ja te toja). q Olet mukana rakentamassa paikallista aikuisten turvaverkkoa lasten ja nuorten ympärille. q Opit tuntemaan lapsesi kavereita ja heidän vanhempiaan. Tue toimintaa - liity kannatusjäseneksi! Voit liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi maksamalla jäsenmaksun. Jäsenenä olet mukana tukemassa yhdistyksen toimintaa ja kehittämistä, ja voit halutessasi vaikuttaa asioihin, maksun maksaminen ei edellytä sinua mihinkään. Jäsenmaksut mahdollistavat mm. suunniteltujen tapahtumien toteutumisen. Jäsenmaksu: 5 / lukuvuosi Saaja: Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistys ry Tilinro: FI Viite: Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa: ja lisää tietoa vanhempainyhdistysten toiminnasta löydät Suomen Vanhempainliiton -sivuilta (www.vanhempainliitto.fi).

14 KIRKKONUMMEN OPETUSTOIMI Sivistyspalvelukeskuksen käyntiosoite: Ervastintie 2, 3. krs, Kirkkonummi Postiosoite: Sivistyspalvelukeskus, PL 20, KIRKKONUMMI Vaihde: (09) Kirjaamo: kirjaamo.sivistystoimi(at)kirkkonummi.fi Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Henkilöstön yhteystiedot löytyvät kunnan kotisivulta ->Tietoja kunnasta > Yhteystiedot > Sivistystoimen yhteystiedot 14

15 UNTA PALLOON-teemavuodet Kirkkonummen kouluterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto jatkavat yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa vakiintunutta terveydenedistämistyötään. Lukuvuosina ja paneudutaan erityisesti riittävän nukkumisen merkitykseen terveen kasvun ja kehityksen tukijana. Tavoitteena on, että 1. Kirkkonummen lapset ja nuoret nukkuvat 8-10 tuntia. 2. Väsymykset ja päänsäryt vähenevät. 3. Koulu- ja opiskeluvaikeudet vähenevät. 4. Kaikki ehtivät harjata hampaansa sekä aamulla että illalla. Haluamme tukea vanhempia jotta koululaiset nukkuisivat riittävästi. Pyrimme myös aktivoimaan kouluja nostamaan esille riittävän nukkumisen tärkeys. Teemavuosien aikana aiheeseen liittyvä näyttely kiertää kouluissa, neuvoloissa, terveysasemilla ja kirjastoissa. Aihe tulee esille myös erikseen teetettävien julisteiden avulla. Lisäksi järjestetään luentotilaisuuksia. Riittävä nukkuminen otetaan erityisesti esille myös koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä suun terveydenhuollon tarkastuksissa. Aktiivista yhteistyötä kotien ja koulujen kanssa toivoen Työryhmän puolesta Tuula Kuha Terveydenhoitaja Thea Mandelin Suuhygienisti 15

16 KARTANONRANNAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITE 8 Käyttäytymisen arviointi Kartanonrannan koulussa 1-4 luokat Noudatat koulun ja luokan sääntöjä kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti - antaa työrauhan - noudattaa hyviä ruokailutapoja - ei myöhästele - osaa käyttäytyä hyvin tuntien alussa ennen opettajan tuloa - asennoituu myönteisesti koulutyöhön - korjaa käytöstään ohjeiden mukaan - yrittää parhaansa - kunnioittaa auktoriteettia - kulkee rauhallisesti käytävillä lähes aina Tarkennus: - edistää työrauhaa - on sisäistänyt hyvät käytöstavat yleensä vaihtelevasti Tarkennus: - myöhästelee - tarvitsee aikuisen kontrollin - samaa asiaa joutuu toistamaan - hyväksyy auktoriteetit valikoidusti harvoin Tarkennus: - myöhästelee usein - ei ymmärrä eikä hyväksy auktoriteettien merkitystä - asennoituminen välinpitämätöntä

17 Otat toiset huomioon kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti - käyttäytyy ystävällisesti lähes aina yleensä vaihtelevasti harvoin - puhetapa on Tarkennus: Tarkennus: Tarkennus: kohteliasta - tukee ja edistää - kiusaa joskus - kiusaa toistuvasti - tervehtii luokan yhteishenkeä - kiroilee joskus - kiroilee - pyytää ja antaa anteeksi - puuttuu kiusaamiseen - anteeksi pyytäminen ja antaminen on - ei kiusaa vaikeaa - osaa odottaa vuoroaan Suhtaudut vastuullisesti kouluympäristöön - arvostaa omaa ja toisten työtä - pitää pulpetin siistinä - siivoaa jälkensä - palauttaa tavarat paikoilleen - ei riko/sotke/varasta yhteistä tai toisten omaisuutta kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti lähes aina Tarkennus: - auttaa toisia jälkien siivoamisessa - huolehtii yleisestä siisteydestä yleensä vaihtelevasti Tarkennus: -töhrii ja piirtelee esim. pulpettiin ja kirjoihin harvoin Tarkennus: - rikkoo tahallisesti koulun tai toisten omaisuutta - suhtautuu välinpitämättömästi koulutavaroihinsa

18 Työskentelytaitojen arviointi Kartanonrannan koulussa 1-4 luokat Huolehdit koulutyöstäsi kiitettävästi hyvin tyydyttävästi satunnaisesti lähes aina yleensä vaihtelevasti harvoin - Tekee kotitehtävät. - Tarvittavat välineet ovat mukana. - Työn jälki on ohjeiden mukaista ja siistiä.

19 Käyttäytymisen arviointi Kartanonrannan koulussa 5-6 luokat ERINOMAINEN Hyvän ja kiitettävän kriteerien lisäksi: -Toimii esimerkkinä tavoitteiden saavuttamisessa. -On empaattinen ja työyhteisönsä rakentava voima. HYVÄ (kuntakohtaiset kriteerit) -Ottaa huomioon toiset ihmiset. -Antaa kaikille työrauhan. -Arvostaa omaa ja toisten työtä. -Pystyy yhteistyöhön erilaisissa ryhmissä ja haluaa antaa tietonsa ja taitonsa ryhmän käyttöön toisia kuunnellen. -Ei hyväksy eikä osallistu toisen fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen vahingoittamiseen (=kiusaaminen) -Noudattaa hyviä käytöstapoja. -Noudattaa koulun yhdessä sopimia sääntöjä. -Huolehtii velvoitteistaan. -Suhtautuu vastuullisesti ympäristöönsä ja yhteiseen omaisuuteen. KIITETTÄVÄ Hyvän kriteerien lisäksi: -Käyttäytymisessä korostuvat hyvät tavat luontevasti. TYYDYTTÄVÄ -Noudattaa yhteisiä sääntöjä vaihtelevasti. -Tarvitsee ohjausta hyvien tapojen noudattamisessa. -Saattaa aiheuttaa työrauhaongelmia. KOHTALAINEN -Yhteisten sääntöjen noudattaminen vaikeaa. -Tarvitsee usein ohjausta hyvien tapojen noudattamisessa. -Aiheuttaa työrauhaongelmia. -On saanut rangaistuksia. VÄLTTÄVÄ -Rikkoo toistuvasti ja tietoisesti koulun sääntöjä. -Ei toimi hyvien tapojen mukaisesti. -Aiheuttaa säännöllisesti työrauhaongelmia. -On saanut rangaistuksia HEIKKO -Ei sopeudu kouluyhteisöön. -Ei ole kurinpitokeinoin ojennettavissa.

20 Olen tutustunut Kartanonrannan koulun lukuvuositiedotteeseen Oppilaan nimi: Luokka: Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys:

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT... 3 Koulun käyntiosoite... 3 Koulun puhelinnumeroita... 3 Huoltohenkilöstö... 3 Oppilashuolto ja terveydenhoito... 3 Sähköpostiosoitteet...

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Muistiinpanot 19 Kutsu 22

Sisällysluettelo. Muistiinpanot 19 Kutsu 22 MASALAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 Sisällysluettelo Rehtorin tervehdys 3 Yhteystiedot 4 Pysäköinti 4 Opettajat ja luokat 5 Koulunkäyntiavustajat 5 Työ- ja loma-ajat 5 Päivittäinen työaika 5 Johtokunta

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Pohjanlammen koulu. Lukuvuositiedote 2014-2015. Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014. Lukuvuosi 2014-2015

Jyväskylän kaupunki. Pohjanlammen koulu. Lukuvuositiedote 2014-2015. Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014. Lukuvuosi 2014-2015 Jyväskylän kaupunki Pohjanlammen koulu Lukuvuositiedote 2014-2015 Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014 Lukuvuosi 2014-2015 Syyslukukausi alkaa maanantaina 11.8.2014 Syyslukukaudella yksi lauantaityöpäivä

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

MANKKAAN KOULU LUKUVUOSI 2015-2016

MANKKAAN KOULU LUKUVUOSI 2015-2016 MANKKAAN KOULU LUKUVUOSI 2015-2016 LUKUVUOSIOPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat tiedot. Opas löytyy myös

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Kuvat: Jukka Lemmetty Tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: PL 75303 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin kanslia: 816 56

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

LUKUVUODEN ALKAESSA. Elä tätä päivää, uneksi huomisesta opi eilisestä.

LUKUVUODEN ALKAESSA. Elä tätä päivää, uneksi huomisesta opi eilisestä. SISÄLTÖ LUKUVUODEN ALKAESSA 2 LUKUVUODEN AIKATAULUT 3 Lukuvuoden 2011 2012 työaika 3 Koulupäivän aikataulu 4 Koulun yhteisiä tapahtumia 5 OPISKELU 6 Oppilasarviointi 6 Oppilaiden poissaolot 6 Uskonnon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 1. - 6. lk.

1 YLEISTÄ. 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 1. - 6. lk. 1 YLEISTÄ 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 1. - 6. lk. Kodin ja koulun yhteistyö on säännöllistä tiedottamista ja kuulemista eri yhteyksissä. Oppilaalla voi olla käytössä reissuvihko, jossa tiedotetaan

Lisätiedot

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen 044-4174537

Lisätiedot

Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat

Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat 1 2 3 Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat Uusi lukuvuosi pyörähti käyntiin upeiden säiden siivittämänä. Koulussamme aloitti 37 uutta eskarilaista, 63 ekaluokkalaista ja 17 muualta kouluumme siirtynyttä

Lisätiedot

PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Lehti sisältää koko lukuvuotta koskevia tietoja, joten pidä se tallessa. Asiat käydään läpi ensimmäisten päivien luokanvalvojan tunneilla. HUOLTAJAN TULEE KUITATA

Lisätiedot

R E H T O R I N T E R V E H D Y S

R E H T O R I N T E R V E H D Y S R E H T O R I N T E R V E H D Y S Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2013-2014 Nissnikun koulussa! Tänä lukuvuonna koulussamme on oppilaita noin 500. Opetuksesta huolehtii 50 opettajaa ja 4 koulunkäyntiavustajaa.

Lisätiedot

rehtori Kari Okkonen 040 572 2271

rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 MARTINTALO Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ Vastuuhenkilö puhelin rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 Kiinteistönhoito kiinteistönhoitaja Esa

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

POHJAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

POHJAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 POHJAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. POHJAN KOULUN ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS 3 1.1. POHJAN KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3 1.2. KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TAVOITTEET 3 1.3. POHJAN KOULUN ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2014-2015 Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu 2..Espoon Kristillisen koulun

Lisätiedot