TERVALAMMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVALAMMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VIHDIN KUNTA Tervalammen koulu Tervalammentie Tervalampi , rehtori Te näette tämän lapsen mutta näettekö sen ihmiskunnan joka tästä lapsesta kasvaa.. - Markku Lahtela- TERVALAMMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA

2 TOIMINTASUUNNITELMA 1. Koulun arvopohja ja toiminta-ajatus OIKEUDENMUKAISUUS Mitä tarkoittaa? - kaikki ovat samanarvoisia - kaikkia kohdellaan tasapuolisesti - yhteisesti sovitut säännöt koskevat kaikkia Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - yhteistoiminnassa samat pelisäännöt - noudatetaan yhteisesti sovittuja asioita - aikuisen malli ja esimerkki tärkeää ja arvojen suuntaista TOISEUDEN KUNNIOITUS VASTUULLISUUS Mitä tarkoittaa? Tee toiselle se, mitä toivot toisen tekevän itsellesi! Oppilas - arvostaa itseään, tuotoksiaan sekä toisia ihmisiä ja heidän tekemisiään - opettelee hyväksymään erilaiset ihmiset rotuun, uskontoon, varallisuuteen, sukupuoleen katsomatta - osaa eläytyä toisen asemaan Miltä tuntuu? - erottaa oikean väärästä - puolustaa heikompia Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - kuunnellaan kaikkia osapuolia - tehdään se, mitä yhdessä on sovittu Mitä tarkoittaa? Oppilas - vastaa omista teoistaan ja tekemättä jättämisistään - opettelee erottamaan oikean ja väärän - kykenee toimimaan toisten kanssa erilaisissa tilanteissa - ymmärtää tekojensa seuraukset - tuntee vastuuta itsestään ja toisista

3 Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - aikuisen esimerkki ensiarvoisen tärkeä - harjoitellaan toimimaan eri rooleissa ja erilaisissa ryhmissä - ohjataan lapsen toimintaa ja puututaan epäkohtiin keskustellen ja perustellen ja sopien asioita ja niiden tekemisistä - sovituista vastuutehtävistä huolehtiminen - koti ja koulu pitävät toisensa ajan tasalla lapsen ja perheen tilanteesta TERVEYS Mitä tarkoittaa? Oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tasapainoa ja omien voimavarojen parasta mahdollista käyttöä. Oppilas saa - rakkautta - riittävää lepoa, ruokaa, puhtautta ja liikuntaa - rakennusaineksia terveen itsetunnon kehittämiseen Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - oppilas saa tietoa psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen liittyvistä asioista - koti ja koulu yhteistyössä pitää huolen riittävästä levosta, terveellisestä ravinnosta, liikunnasta - kannustus elinikäiseen liikunnan harrastamiseen - ohjataan lapset pesemään kätensä ja noudattamaan muitakin hygienian kannalta välttämättömiä tapoja. ELINYMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN Mitä tarkoittaa? - lähtökohtana pidetään lapsen omaa elinympäristöä - ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen itseensä ja ympäristöönsä Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - oman työpöydän, pulpetin, ja lähiympäristö (käytävä, luokka, pihapiiri) siistinä pitäminen - vältetään kertakäyttökulutusta - opetetaan lapsia kunnioittaan yhteistä, omaa ja toisten omaisuutta ja kaikkea elollista luonnossa - perustellaan lapselle, miksi elinympäristöstä pitää huolehtia, lapsen ikäkauden mukaan myös globaalit kysymykset ja toivon näkökulma: yhdessä voimme suojella maapalloa. - aikuisen oma esimerkki

4 Toiminta-ajatus Koulustamme kasvaa maailmalle empaattisia ihmisentaimia, joilla on into ja valmius elämänikäiseen oppimiseen: Oppia ikä kaikki ja eletään Ihmisiksi! Opetamme oppilaille erilaisissa elämäntilanteissa tarvittavia perustietoja ja taitoja turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä. Tuemme yhteistyössä kotien kanssa oppilaan kasvua ja kehitystä empaattiseksi, toiset huomioon ottavaksi yhteisön jäseneksi. 2. Opetus ja oppimisjärjestelyt 2.1. Koulun toimintakulttuuri Opetusta eheytetään käyttämällä osittaista kokonaisopetusta, jaksotusta, viikkoprojekteja ja teemaviikkoja, niin että kyseisten oppiaineiden sisällöt tulevat läpikäydyksi opetussuunnitelman mukaan. Eri projektien yhteydessä painotetaan taito- ja taideaineita sekä ilmaisukasvatusta. Opetuksessa noudatetaan monipuolisia ja vaihtelevia työtapoja ja menetelmiä. Päivittäinen ajankäyttö määräytyy töiden edellyttämällä tavalla eikä välttämättä pirstoudu 45 minuutin jaksoihin. Teemapäivinä teemme yhteistyötä Vihdin kunnan OPS:n mukaisesti esiopetusryhmän kanssa, jolloin koululaiset ja esiopetuksessa olevat lapset työskentelevät omissa tutorryhmissä Koulun järjestyssäännöt TERVALAMMEN KOULUN KULTAISET SÄÄNNÖT KANSSANI ON KIVA KÄYDÄ KOULUA 1. Minua ei tarvitse pelätä, en tappele, en pilkkaa enkä kiusaa toisia sanoin, teoin tai katsein. 2. Olen ystävällinen, auttavainen, kohtelias ja huomaavainen. 3. Muistan tervehtiä. 4. Käytän asiallista kieltä, en huuda enkä kiroile. 5. Noudatan hyviä ruokailutapoja. 6. Annan kaikille, myös opettajalle, työrauhan.

5 7. Osaan tehdä työtä yhdessä toisten oppilaiden kanssa. 8. Pyydän puheenvuoron viittaamalla. 9. Kuuntelen tarkasti aikuisen ohjeita ja noudatan niitä. OLEN REHELLINEN 1. Puhun totta. 2. Toimin sääntöjen mukaan ja noudatan annettuja ohjeita. 3. Minuun voi luottaa kokeissa, sekä muissakin tilanteissa koulussa ja vapaa-aikana. 4. Käytän toisen tavaroita vain hänen luvallaan. 5. Pidän kiinni yhdessä sovituista lupauksista. OLEN HUOLELLINEN 1. Teen tehtäväni ajoissa ja huolellisesti. 2. Tulen ajoissa kouluun ja välitunnilta sisälle. 4. Käytän koneita ja välineitä ohjeiden mukaan. 5. Kävelen käytävillä ja luokissa. Juoksen vain ulkona ja liikuntatunneilla. HUOLEHDIN KOULUYMPÄRISTÖSTÄ 1. Pidän pulpetin, luokan, koulurakennuksen sekä koulupihan siistinä. 2. Pidän omat sekä koulun tavarat siistinä ja säilytän niitä niille tarkoitetuilla paikoilla. 3. Huolehdin tavarani koulupäivän jälkeen takaisin kotiin. 4. Pidän hyvää huolta toisen omaisuudesta. VÄLITUNTISÄÄNNÖT: 1. Välitunnit vietän ulkona ja menen sinne välittömästi oppituntien päätyttyä. 2. Pukeudun sään mukaan. 3. Oleskelen vain välituntialueella.

6 4. Pidän puhelimen repussa sammutettuna tai äänettömänä, kysyn tarvittaessa luvan sen käyttöön. Koulun alkua/koulukuljetusta odottaessa voin odotustilassa/odotuspaikalla kuunnella musiikkia nappikuulokkeilla muita häiritsemättä. 5. Palautan välituntivälineet paikoilleen välitunnin päätyttyä. 6. Jätän pihan kasvit ja istutukset rauhaan. 7. Minulla on oikeus pelata ja leikkiä, mutta ei oikeutta pilata niitä. 8. Keinuessa istun keinussa. 9. Noudatan aikuisen antamia ohjeita mäenlaskussa talvella. 10. Pelaan palloa sääntöjä noudattaen pihalla. 11. En heittele lumipalloja, keppejä, käpyjä, kiviä tms., mikä voi osuessaan vahingoittaa toisia. 12. Ilmoitan sattuneesta tapaturmasta tai kiusaamisesta valvojalle. 13. En vahingoita toisen omaisuutta välitunnin aikana. 14. Noudatan välituntivalvojan ohjeita. 15. Lähden sisälle välittömästi kellon soidessa. 16. Lopetan pelit ja leikit kellon soidessa, enkä jatka niitä tunnille mennessäni. TERVALAMMEN KOULUN SÄÄNNÖT KOULUKULJETUKSESSA NÄIN TOIMIN KOULUKULJETUKSESSA: Ollen ajoissa taksin/bussin noutopaikalla Tervehdin, kun nousen autoon ja siitä poistuessani Pidän turvavyön kiinnitettynä matkan aikana Keskustelen normaalilla puheäänellä asiallisesti En heittele omia tai toisten tavaroita matkan aikana En häiritse kuljettajaa ajon aikana Istun omalla paikallani

7 En loukkaa kanssamatkustavia sanoin tai teoin Noudatan kuljettajan ohjeita Ilmoitan ajoissa, mikäli en käytä taksia Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen koulupäivään! Koulun käytänteet ja painotukset Oppituntien ajat Koulupäivä alkaa klo 8.25, tai Koulupäivät päätyvät klo 12.25, tai Päivän ensimmäinen ja iltapäivän viimeinen oppitunti ovat useimmiten kaksoistunteja. Välitunnit Välitunnit ovat klo , (ruokatauko) ja Opettajan harkinnan mukaan välitunti voidaan pitää myös klo , mutta silloin opettaja itse huolehtii ryhmänsä valvomisesta. Välitunnit käytämme ulkoiluun. Jokaisella välitunnilla on määritelty vastuullinen välituntivalvoja. Kouluruokailun käytännön järjestelyt Ruoka tuodaan Otalammen koulukeskuksesta ja sen laittaa tarjolle Heleena Riepponen. Oppilaat syövät ruokalassa opettajien ja kouluavustajien valvonnassa. Ruokailu järjestetään liukuvasti luokittain klo alkaen. Oppilaat istuvat "sekaryhmissä : eri ikäiset samassa pöydässä. Oppilailla on yhteinen ruokahetki, jolloin kaikki ovat paikoillaan syömässä ja välitunnille lähdetään vasta annetusta merkistä. Opettajat valvovat käsien pesun, ruoan ottamisen ja ruokailun. Korostetaan hyviä ruokailutapoja ja tapakasvatusta Lasta rohkaistaan maistamaan kaikkia ruokia ja kannustetaan syömään ottamansa annos loppuun. Isot oppilaat toimivat vuorottain ruokajärjestäjinä, jotka pyyhkivät pöydät ruokailun päätteeksi ja nostavat tuolit pöydille. Päivänavaukset Päivänavaukset pidetään pääsääntöisesti omissa luokissa. Teemapäivinä kaikki oppilaat kokoontuvat yhteiseen aamunavaukseen. Seurakunnan työntekijä vierailee koulussamme keskimäärin kerran kuukaudessa. Seurakunnan aamunavausajat sovitaan lukukauden alussa ja ne ilmoitetaan koulun internet-sivulla.

8 Yhteisissä aamunavauksissa harjoittelemme ajankohtaan kuuluvia lauluja ja virsiä yhteenkuuluvuuden ja yhteisen laulukulttuurin vahvistamiseksi. Lisäksi yhteiset aamunavaukset tarjoavat oivan mahdollisuuden myös sosiaaliseen kasvatukseen. Koulumatkakuljetusten järjestäminen Koulukuljetukset järjestetään kaikille niille oppilaille, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä ja 1-2 luokkien oppilaille, joiden matka ylittää kolme kilometriä. Lisäksi kuljetuksiin vaikuttaa tien vaaralliseksi luokitus. Koulukuljetuksista vastaa Nummelan liikenne (Liikenne Satuli ja Taksiblue) Oppilaiden poissaolojen seuraaminen Oppilaan sairastuessa huoltajien on lain mukaan ilmoitettava heti ensimmäisenä poissaolopäivänä tästä opettajille tai rehtorille mieluiten tekstiviestillä. Muissa tapauksissa huoltajan tulee pyytää lupa opettajalta ja yli viisi päivää kestävistä poissaoloista kirjallisesti koulun rehtorilta. Poissaolon lupahakemus löytyy Wilman tiedotteista.. Opettajat seuraavat omien oppilaiden poissaoloja ja merkitsevät ne Wilma-ohjelmaan. Koulumme painotukset Keskitymme tänä vuonna tasapainoiseen koulunkäyntiin joustavin opetusjärjestelyin. Koulun toimintasäännöt ovat jokaista oppilasta varten. Kiva koulun metodit mukaan arkipäivän koulun toimintaan. Houkuttelemme myös liikkumisen riemuun oppilaita monin tempauksin ja liikuntamahdollisuuksin. Teemoja käsitellään sekä luokittain oppiaineiden sisällä sekä luokka-asterajat ylittävissä ryhmissä erilaisten projektien ja tempausten yhteydessä. Luonto- ja ympäristöasiat ovat opetuksessa keskeisellä sijalla. Tavoitteena on käyttää lähiympäristöä oppimisympäristönä aina kun se vain on mahdollista. Lisäksi tähdennetään ympäristönsuojelun merkitystä, tapoja toimia kestävän kehityksen mukaisesti, kukin oppilas oman ikäkautensa edellytysten mukaisesti. Lisäksi korostamme, että yhdessä, YHTEISTYÖLLÄ voimme kohentaa maapallon tilaa, mutta jokaisen panosta tarvitaan. Taito- ja taideaineiden opetusta sekä muuta ilmaisutaitoa painotetaan läpäisyperiaatteella mm. projektien yhteydessä. Oppilaista voidaan muodostaa projektien ja aihekokonaisuuksien opiskelussa yli luokkarajojen meneviä tutorryhmiä luokilla painotetaan taito- ja taideaineiden kohdalla lv liikunnan opetusta. Koulumme pääteemojen lisäksi painotamme koulutus- ja kasvatuslautakunnan lukuvuodelle vahvistamien laatukriteerien osa-alueita, joita ovat: oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki kodin ja koulun yhteistyö fyysinen oppimisympäristö

9 Käsityön vaihtotyöskentely Vaihtotyöskentely toteutetaan kolmannella ja neljännellä luokalla siten, että puolet lukukaudesta opiskellaan teknistä työtä ja puolet tekstiilityötä. Näin oppilaalla on kaksi jaksoa kumpaakin ainetta lukuvuoden aikana. Viidennen ja kuudennen luokan tekstiilityön valinneet oppilaat opiskelevat 4-6 viikkoa kevätlukukaudella teknistä työtä ja teknisen työn valinneet oppilaat opiskelevat tekstiilityötä Kouluvuoden juhlat ja perinteet Koulussamme järjestetään lukuvuoden päättyessä joulu- ja kevätjuhla. Joulujuhla on iltajuhlana Kevätjuhla on lukukauden päätöspäivänä Kevätjuhlissa kukitetaan kuudennen luokan oppilaat. Juhlapäivien yhteydessä panostetaan myös taito- ja taideaineisiin: askartelemme, teemme mininäytelmiä, musisoimme ym. teemaan sopivaa toimintaa Teemapäivät ja tapahtumat, koulun ulkopuolella annettava opetus Syyslukukausi Pihan hyötykasvit teemapäivä 6.9. Koulun vanhempainilta Valokuvaus Palo- ja pelastautumisharjoitus Omenakarnevaalit Sipulikasvien istutus Uimahallikäynnit viikoilla keskiviikkoisin Retki Nuuksioon Isänpäiväaskartelu Kantti kestää-viikko 5. ja 6. luokkalaisille Jouluaskartelua ja aamukahvit vanhemmille

10 Joulujuhla Kevätlukukausi Kierrätyspajat Uimahallikäynnit viikoilla 5-7 keskiviikkoisin Kodin ja koulun yhteinen laskiaistapahtuma Pääsiäisaskartelu 9.4. Kirjallisuus-viikko yhteistyössä vanhempien kanssa Yhteinen liikuntailta vanhempien kanssa Toukokuussa retki Nurmijärvelle:1-2 luokka ja esikoululaiset Retki Tervalammen kartanolle 1.6. Kouluvuoden päättäjäiset ja todistusten jako Luokat tekevät lyhyitä opintoretkiä Vihdissä ja lähikunnissa opintosuunnitelmansa mukaisesti. Koulu osallistuu mahdollisiin urheilu yms. kilpailuihin ja tapahtumiin opettajien harkinnan mukaan. Koulussa käy kouluvuoden aikana luokkien opintosuunnitelmiin sopivia vierailijoita. Luokilla on myös omaan opintosuunnitelmaan sisältyviä teemoja ja retkiä. Lukuvuosisuunnitelmaa täydennetään mahdollisten retkien osalta myöhemmin Oppilaan ojentamisen muodot ja käytänteet Ongelmatilanteisiin puututaan välittömästi ja kuullaan oppilasta. Kiusaamis- tai riitatilanteissa kuullaan molempia osapuolia, keskustellaan asiasta, sovitaan ja opastetaan lapsia näkemään myös oma osuutensa riitatilanteen syntymisessä ja pyydetään anteeksi. Kotiin otetaan yhteys tarvittaessa ja tilanteen mukaa. Kiusaamistapauksissa koulumme käyttää myös kiva- koulu toimintamalleja kiusaamisen ennalta ehkäisyyn sekä kiusaamiseen puuttumiseen. Lisäksi käytämme kuraattorin asiantuntemusta avuksi. Mikäli oppilas (oppilaat) poikkeaa sovituista säännöistä, opettaja menettelee aluksi seuraavasti: Opettaja kuulee oppilasta (oppilaita) Opettaja pyrkii keskustelemalla osoittamaan sääntöjen noudattamisen tärkeyden Opettaja voi oppilasta/oppilaita kuultuaan pyytää suullisen tai kirjallisen selvityksen tapahtuneesta. Selvityksessä oppilas kuvaa tapahtuneen asian, mitä toimenpiteitä hän aikoo tapahtuneen johdosta tehdä ja miten hän tulevaisuudessa vastaavassa tilanteessa pyrkii menettelemään. Selvitykseen tulee huoltajan allekirjoitus. Tarvittaessa asiaa selvitetään yhteistyössä huoltajan kanssa. Kiusaamistapauksissa selvittelystä vastaa

11 koulun Kiva-tiimi. Koulumme ojentamiskäytänteitä ovat myös : 1. puhuttelu 2. kotiin ilmoittaminen 3. rehtorin puhuttelu 4. jälki-istunto (15min 2h) 5. kirjallinen varoitus 6. oppilaan erottaminen (max 3kk) Häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi (Perusopetuslaki 36a-c). Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä suorittamaan valvonnan alaisesti tehtäviään enintään tunnin ajan. (Perusopetuslaki 36 ) 2.2. Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Syyslukukausi: ti pe (91 tp) loma-ajat: syysloma (vko 42) joululoma Kevätlukukausi: ma la (97 tp) loma-ajat: talviloma (vko 8) 3. Arviointi 3.1. Oppilasarviointi Oppilasarviointi yhdenmukaistetaan yhteistyökoulun Huhmarnummen kanssa Arvioinnin toteuttaminen lukuvuoden aikana Arviointi on jatkuvaa ja siihen kuuluvat olennaisena osana tehdyt tuotokset, kokeet, testit ja yleinen työskentelyn arviointi. Väliarvioinnin ajankohdat ovat ja Välitodistus annetaan ja lukuvuositodistus

12 Väliarvioinnissa painotetaan käyttäytymisen ja työskentelytapojen arviointia. Mukana on myös oppilaiden itsearviointiosuus. Vanhempainkeskustelut käydään lukuvuoden aikana opettajan parhaiten katsomana ajankohtana. Opettaja voi korvata toisen väliarvioinneista em. keskustelulla, mistä jää myös dokumentti. Kevään lukuvuositodistus on luokilla sanallinen luokan oppilaat saavat numeroarvioinnin Oppilaan itsearviointi Oppilaat tekevät väliarviointien yhteydessä itsearvioinnin omasta koulutyöstään. Oppilaat tekevät myös oppiaineiden opiskelun yhteydessä itsearviointeja suoriutumisestaan eri oppiaineiden opiskelussa. Lapsen todistukset ja arviointikaavakkeet (mm. itsearvioinnit) kootaan omaan kansioon, jota säilytetään koululla. Tämä kansio käy myös lukukausien taitteessa kotona, kun oppilas saa väliarvioinnin. 4. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 4.1. Yleinen tuki Haluamme auttaa oppilasta mahdollisimman ajoissa. Kartoitamme tuen tarpeet lukuvuoden alussa yhteistyössä erityisopettajan kanssa kaikkien luokka-asteiden kohdalla. Tässä hyödynnetään erityisopettajan tekemiä testejä Vihdin kunnan testiaikataulujen mukaisesti. Tarpeen mukaan suunnittelemme tukitoimet yhteistyössä huoltajien ja moniammatillisen oppilashuoltoryhmän kanssa. Yleisen tuen käytänteinä koulussamme on toimiva oppilashuolto sekä osa-aikaisen erityisopettajan opetus joko samanaikaisopetuksena tai tarvittaessa pienemmissä ryhmissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tunteja on koulussa 6. Maija Savolainen toimii osa-aikaisena erityisopettajana. Joka luokalla toimii läksyparkki määrättynä viikonpäivänä. Jos oppilaalla on tekemättömiä läksyjä, niitä tehdään läksyparkissa opettajan tai ohjaajan kanssa. Opettajien koulutus suunnitellaan koulun tarpeen mukaan Eriyttäminen Tietyissä oppiaineissa esim. matematiikka, äidinkieli ja englanti annetaan oppilaalle oman tasoisia tehtäviä Joustavat ryhmittelyt ja tiimiopettajuus Teemapäivinä muodostamme erilaisia ja eri luokkien oppilaista koostuvia oppimisryhmiä

13 Oppilaan ja huoltajien osallisuus tuen suunnittelussa Oppilaan tukitoimien järjestämisessä kuullaan huoltajaa ja annetaan riittävästi infoa esim. tukiopetuksen järjestämisessä Oppilaanohjaus Oppilaanohjauksesta ja oppimaan oppimisen ohjauksesta huolehtii luokanopettaja yhdessä huoltajien kanssa Tukiopetus Tukiopetusta annetaan yhteisymmärryksessä huoltajien kanssa ennen koulupäivän alkua tai koulupäivän jälkeen. Poikkeustapauksissa myös koulupäivän aikana. (koulukuljetus) Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikainen erityisopetus on osa koulun arkea ja annetaan yksilö- tai erillisessä pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena Kouluohjaajat Kouluohjaaja määrätään oppilaalle psykologin tai lääkärin lausuntojen perusteella. Ohjaajien työpanosta hyödynnetään koko kouluyhteisössä. Tänä vuonna Tervalammen koulussa on kaksi ohjaajaa, jotka työskentelevät 25 h viikossa: Eeva-Maija Jokela sekä Mirka Flinck. Ohjaajapalveluja on käytössä kaikissa luokissa Aamu- ja iltapäivätoiminta Kerhotoiminta Koulussamme kokoontuu syyslukukaudella liikuntakerho perjantai-iltapäivisin koulun jälkeen lokakuun alusta alkaen Tehostettu tuki Mikäli yleinen tuki oppilaalle ei ole riittävää, tehdään hänelle pedagoginen arvio yhdessä moniammatillisen oppilashuoltoryhmän kanssa. Oppilaalle laaditaan pedagogisen arvion jälkeen henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jossa tarkennetaan oppilaan henkilökohtaisia tavoitteita ja annettavaa tukea. Tuen muodot ovat hyvin samankaltaisia kuin yleisessä tuessa, mutta tukitoimet ovat pitkäkestoisempia.

14 Oppilaalle annetun tuen vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan tiiviisti ja opetusjärjestelyjä muokataan tarvittaessa joustavasti ja yksilöllisesti. Tehostetun tuen toimintamallit sovitaan kulloinkin yhteistyössä huoltajien kanssa Erityinen tuki Erityisen tuen piiriin oppilas siirretään, mikäli tehostettu tuki ei tue oppilaan koulutyötä riittävästi. Erityistä tukea harkitaan vasta silloin, kun tehostettua tukea on annettu systemaattisesti, sen toimivuutta arvioitu ja se on todettu riittämättömäksi. Oppilaan opiskelusta tehdään pedagoginen selvitys. Oppilaalle laaditaan HOJKS, jossa on laadittu opiskelun tavoitteet ja joissakin tapauksissa määritellään myös yksittäisen oppiaineen yksilöllistäminen. Erityiseen tukeen siirrettäessä tehdään hallintopäätös. Toisinaan tarpeettomat erityisen tuen päätökset puretaan ja siirrytään tehostettuun tukeen Erityisellä tuella yleisopetuksen ryhmässä Koulumme erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat integroituna yleisopetukseen Osa-aikainen pienryhmäopetus Kokoaikainen pienryhmäopetus 4.4. Oppilashuolto Oppilashuolto on jokaisen oppilaan subjektiivinen oikeus. Lisäksi ensimmäisen luokan vanhempainillassa kerrotaan erityisopettajan tekemästä alkukartoituksesta. Tarpeen mukaan opettaja sitten ottaa yhteyttä oppilaiden huoltajiin ja suunnitellaan huoltajien kanssa yhdessä oppilaan oppimisen ja kasvun tukeminen. Samoin toimitaan muiden luokkien kohdalla kun on tarvetta. Myös huoltaja voi tehdä aloitteen oppilashuollollisissa asioissa. Järjestämme tapaamisia aina, kun siihen katsotaan olevan tarvetta. Oppilashuollosta vastaa koulun rehtori. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat myös koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, koulumme opettajat sekä koulukuraattori. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu n. 4 kertaa lukukaudessa. Tukipalveluja käytetään tarvittaessa. Kouluterveydenhoitaja Heidi Sohlman, käy noin kerran kuussa ja suorittaa ohjesääntöjen mukaisen tarkastuksen. Hän myös sopii koululääkärintarkastukset. Terveydenhoitajan päivät ilmoitetaan huoltajille koulun tiedotteessa. Yhteydenotot Wilman kautta. Hammashoitola kutsuu oppilaat määräaikaisiin tarkastuksiin ja taksi kuljettaa oppilaat hammashuoltoon Nummelaan. Kouluohjaaja lähtee pienempien oppilaiden mukaan tarvittaessa turvaksi.

15 Koulukuraattori Ulla-Riikka Vänskä tekee tiivistä yhteistyötä oppilashuoltoryhmässä sekä auttaa yläkouluun siirtymävaiheessa. Yhteydenotot Wilman kautta. Akuuteissa tapauksissa otetaan yhteys alan asiantuntijoihin. Psykologi on Johanna Mäki-Petäjä, Psykologi toimii koulumme oppilashuoltotyössä ja voi tarvittaessa tehdä tutkimuksia, joiden avulla kartoitetaan oppilaan tuen tarve. 5. Yhteistyö 5.1. Kodin ja koulun yhteistyö Toimiva ja lähtökohdiltaan myönteinen kodin ja koulun yhteistyö on keskeinen lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki. Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään koulun, luokan ja oppilaan tasolla. Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä pyritään aktiiviseen ja hyvään vuorovaikutukseen. Tervalammen koulussa järjestetään koulun yhteisiä ja luokkakohtaisia vanhempainiltoja sekä vanhempaintapaamisia. Perinteisten vanhempainiltojen lisäksi koulullamme on erilaisia eri teemoihin liittyviä toiminnallisia iltoja tai tapahtumia, joihin aktivoidaan huoltajia mukaan. Päivittäinen yhteydenpito ja tiedottaminen keskitetään Wilmaan. Yhteyttä pidetään tarvittaessa myös reissuvihkon, puhelimen ja sähköpostin (ei mielellään oppilasasioissa) välityksellä. Huoltajien kanssa ollaan yhteyksissä normaaliin arkeen liittyvissä asioissa, ei pelkästään ongelmatilanteissa Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa Esiopetusryhmän kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yhteistyöstä vastaavat päiväkodin lastentarhanopettaja sekä luokan opettaja. Myös juhlien tai vaikkapa työpajojen avulla tehdään yhteistyötä siten kuin se molempien ryhmien opetussuunnitelmiin sopii. Liikuntatoimi järjestää syyslukukaudella yhteisiä liikuntatunteja esiopetusryhmälle ja 1-2 luokan oppilaille. Lisäksi käytetään yhteistä välituntipihaa, joka tarjoaa luontevan mahdollisuuden yhteiseen leikkiin koululaisten ja päivähoidon väen välillä. Päiväkoti käyttää myös useana päivänä koulun tiloja. Esikoulun henkilökunnan kanssa käydään läpi lapsen esiopetussuunnitelma. Yläkouluun menevät oppilaat käyvät tutustumassa tulevaan kouluunsa ja yläasteen rehtorit ja opinto-ohjaajat sekä koulukuraattorit vierailevat koululla kertomassa oman koulunsa käytänteistä Vanhempaintoiminta

16 Koulussamme toimii rekisteröity vanhempainyhdistys, kotisivut löytyvät Tervalammen kyläyhdistyksen sivuilta. Toiminta on aktiivista ja tukee koulutyötä monin eri tavoin. KIITOS! 5.4. Muut yhteistyötahot Ympäröivän yhteisön tarjoamat mahdollisuudet huomioidaan opetusta toteutettaessa. Rahavarojen puitteissa opiskellaan museossa ja kirjastossa tai kirjastoautossa sekä Nuuksion kansallispuistossa, järjestetään pelastusharjoitus yhteistyössä palo- ja pelastuslaitoksen kanssa (mikäli heidän aikatauluun sopii), käytetään seurakunnan asiantuntemusta hyödyksi. Pidetään myös tiivistä yhteistyötä oman koulupoliisin kanssa. Retket, vierailut ja muut tapahtumat virkistävät koulutyötä ja auttavat oppimaan tiettyjä asioita niiden luonnollisissa ympäristöissä. 6. Osallisuus ja vaikuttaminen ( Tukioppilas-, kummioppilas-, oppilaskuntatoiminta, vertaissovittelu, kiusaamisen vastainen toiminta KiVa-koulu) Ylempien luokkien oppilaat toimivat pienempien kummeina ja tutoreina: viidennen luokan oppilaat ovat esikoululaisten kummeja ja kuudesluokkalaiset ovat ensimmäisen luokan oppilaiden kummeja. Tämän lisäksi oppilaista muodostetaan yli luokkarajojen meneviä pienryhmiä, jotka työskentelevät yhdessä eri tapahtumissa. 7. Oppimisympäristö 7.1. Koulun oppimisympäristön kuvaus Koulumme sijaitsee kauniin luonnon ympäröimänä keskellä Tervalammen kylää. Metsä, laaja piha-alue ja monitoimikenttä tarjoavat mahdollisuuden opiskella, liikkua, leikkiä ja virkistäytyä. Koulun lähipiirissä toimii myös Tervalammen päiväkoti. Talvella käytössämme on hyväkuntoiset, turvalliset ja sopivan mittaiset hiihtoladut ja asianmukainen luistelukenttä Fyysinen oppimisympäristö Koulurakennus on hyväkuntoinen ja tilat toimivat sekä tarkoituksenmukaiset. Neliömäärä: 1083,2 m2. Koulu on peruskorjattu 1990-luvun alussa ja koulun vanha puoli (240,80 m2)on yhdistetty käytävällä uuteen puoleen. Uudella puolella (812,40 m2) on ruokasali ja kaksi luokkahuonetta, jossa opiskelevat 1-2-luokka sekä 3-4-luokka. Lisäksi näiden luokkien välissä sijaitsee tekstiilityön varasto, sillä näissä luokissa opetetaan myös tekstiilityötä.

17 Liikuntasali on, jossa on myös nouseva näyttämö, sijaitsee niin ikään uudella puolella, samoin kuin ruokasali ja muutama wc oppilaskäyttöön. Ns. vanhalla puolella sijaitsevat luokka, englannin opetustila, tietokoneluokka, erityisopetus ja terveydenhoitotila, opettajanhuone sekä sosiaalitilat sekä oppilas- wc:t. Teknisen työn tila sijaitsee yhdyskäytävällä (30 m2), käytävän pituus on 12 m. Viihtyvyyttä lisätään laittamalla oppilaiden työt kauniisti esille ja pitämällä paikat järjestyksessä ja kunnossa. Työskentelyssä käytetään tarkoituksenmukaisia, hyvälaatuisia materiaaleja. Kirjastoauto käy koulullamme joka toinen viikko. Tietotekniikkaa käytetään mm. englannin opetuksen, projektien, tietojen etsimisen, puhtaaksi kirjoittamisen ja vaikkapa lehden teon yhteydessä. Joka luokassa on käytössä dokumenttikamera ja videotykki. Koulun lähiympäristöä hyödynnetään oppimisympäristönä ja osa välitunneista voidaan valvonnan alaisena viettää läheisellä urheilukenttäalueella. Leikkivälineiden käyttöön tehdään selvät säännöt. Kesän aikana koululla on tehty korjauksia ja mm. vanhan osan lattiat on hiottu ja lakattu. Henkilökunta on laatinut koululle oman kestävän kehityksen suunnitelman Psyykkinen oppimisympäristö Koululaisten oppimista ohjaavat kolme luokanopettajaa, Ojakkalan koulussa toimiva englannin opettaja opettaa englannin tunnit. Koulun rehtori on yhteinen Huhmarnummen koulun kanssa, hän opettaa myös 5-6 luokan teknisen käsityön. Lisäksi luokissa työskentelee kaksi kouluohjaajaa, joilla on yhteensä 50 tuntia/vko. Oppimisympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Opetuksessa edetään rauhallisesti, oppilasta kuunnellen mutta samalla houkutellen häntä toimimaan omien edellytystensä ylärajoilla. Luodaan avoin, rohkaiseva, kiireetön ja turvallinen oppimisympäristö niin, että lapsi tulee mielellään kouluun, haluaa oppia uutta ja saa kokea onnistumisen iloa. Tavoitteet asetetaan lapsen kykyjen ja taitojen mukaan. Lapsi huolehtii sovituista ja lupaamistaan tehtävistä ja kantaa vastuun tekemisistään ja tekemättä jättämisistään. Mikäli oppilas tarvitsee tässä apua, häntä tuetaan siinä mm. läksylapun tai läksyvihkon avulla. Oppilaat oppivat vähitellen tiedostamaan, miten opiskelevat/ oppivat ja käyttämään erilaisia oppimistaitoja. Oman oppimistyylin löytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota 5-6- luokilla. Oppilaan ja opettajan vuorovaikutus on keskeistä oppimisen ohjaamisessa. Erilaisia oppimis- ja työskentelytapoja toteutetaan yhdysluokkaopetuksen sallimissa puitteissa.

18 Tuemme yhteisöllisyyttä mm. kummitoiminnan avulla sekä siten, että tietyistä oppilaita koskevista asioista kuten välituntisääntöjen tai järjestyssääntöjen päivittämisestä keskustellaan yhteisesti. Lisäksi yhdysluokkatyöskentely on omiaan lisäämään nuorempien huomioonottamista samoin kuin päivähoitolasten kanssa toimiminen erilaisten teemojen parissa sekä yhteisessä pihapiirissä ja ruokailutilanteissa. Koulun ja kodin välinen yhteistyö korostuu pienessä koulussa, sillä psyykkisen oppimisympäristön ilmapiiriin vaikuttaa myös kodin kasvatusilmapiiri ja suhtautuminen koulutyöskentelyyn. Oppimisen tueksi järjestetään tukiopetusta ja oppilashuoltoryhmä toimii säännöllisesti. Pyrimme auttamaan mahdollisimman ajoissa oppilasta Oppimisympäristön turvallisuus Fyysisen oppimisympäristön turvallisuudesta vastaa koulun henkilöstön lisäksi tilapalvelu. Turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista informoidaan, ja ne korjataan mahdollisimman nopeasti. Koulun säännöillä rajataan koulualue ja toiminta siten, että kouluympäristö on oppilaille turvallinen. Selkeät säännöt, valvonta, asioihin puuttuminen ja henkilöstön yhtenäinen toiminta luovat lapsille turvallisuuden tunteen. 8. Valinnaisaineet Viidenneltä luokalta lähtien oppilas valitsee joko teknisen tai tekstiilityön. 9. Toiminnan arviointi Koulu arvioi toimintaansa saadun palautteen avulla. Opetushenkilöstö tekee itsearvioinnin koulun toiminnasta kevään suunnittelupäivän (veso) yhteydessä arvioiden, onko koulun toiminnassa päästy tavoitteisiin. Erityisesti arvioidaan, miten asetettujen laatukriteerien mukaisiin tavoitteisiin on päästy eli miten on onnistuttu kodin ja koulun välisessä yhteistyössä, oppilaan kasvun ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä fyysisen oppimisympäristön luomisessa oppilaan opiskelua tukevaksi. Myös vanhempainilloissa ja varteissa sekä muissa keskusteluissa saatu palaute otetaan huomioon seuraavan lukuvuoden suunnitelmaa tehtäessä.

19 LIITTEET: Liite luokkalaisten väliarviointi VIHDIN KUNTA KOULUTYÖN ARVIOINTI TERVALAMMEN KOULU NIMI: LUOKKA: osaan hyvin O tarvitsen välillä muistutusta O tarvitsen usein muistutusta O oppilas opettaja 1. Käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti. O O 2. Osaan tulla oppitunnille ja lähteä välitunnille välittömästi. O O 3 Osaan työskennellä toisia häiritsemättä. O O 4. Ryhdyn ripeästi työhön ja jaksan tehdä työni loppuun asti. O O 5. Kuuntelen ja seuraan opetusta tarkkaavaisesti. O O 6. Muistan viitata, kun haluan puheenvuoron. O O 7. Muistan tehdä kotitehtäväni. O O 8. Huolehdin koulutavaroistani. O O 9. Välituntileikit sujuvat muiden kanssa. O O LISÄTIETOJA OPPILAASTA:

20 Luokanopettaja LIITE luokkalaisten väliarviointi VIHDIN KUNTA Huoltajan allekirjoitus VÄLIARVIOINTI TERVALAMMEN KOULU Nimi: Luokka: Oppilaan itsearviointi X ja opettajan arviointi O a) oppilaan toimimisesta koulussa: kiitettävästi hyvin tyydyttävästi vähän välttävästi Olen ystävällinen ja kohtelias Annan kaikille työrauhan Osaan tehdä työtä yhdessä toisten kanssa Toimin sääntöjen mukaan Huolehdin kotitehtävistä ja opiskeluvälineistä Kuuntelen ja seuraan opetusta Osallistun tunneilla Keskityn itsenäiseen työhön b) oppilaan suoriutumisesta ja työskentelystä oppiaineissa: kiitettävästi hyvin tyydyttävästi vähän välttävästi Äidinkieli ja kirjallisuus: Lukeminen Kirjoittaminen

21 Matematiikka: Englannin kieli: Lisätietoja opiskelusta Oppilaan viestit opiskelustaan Huoltajan viestit lapsen opiskelusta Vihdissä xx.xx.2012 Luokanopettaja Huoltajan allekirjoitus

22 Liite luokkalaisten väliarviointi VIHDIN KUNTA VÄLIARVIOINTI TERVALAMMEN KOULU Nimi: Luokka: Oppilaan itsearviointi X ja opettajan arviointi O a) oppilaan toimimisesta koulussa: kiitettävästi hyvin tyydyttävästi vähän välttävästi Olen ystävällinen ja kohtelias Annan kaikille työrauhan Osaan tehdä työtä yhdessä toisten kanssa Toimin sääntöjen mukaan Huolehdin kotitehtävistä ja opiskeluvälineistä Kuuntelen ja seuraan opetusta Osallistun tunneilla Keskityn itsenäiseen työhön b) oppilaan suoriutumisesta ja työskentelystä oppiaineissa: kiitettävästi hyvin tyydyttävästi vähän välttävästi Äidinkieli ja kirjallisuus: Matematiikka:

23 Englannin kieli: Lisätietoja opiskelusta Oppilaan viestit opiskelustaan Huoltajan viestit lapsen opiskelusta Vihdissä xx.xx.2012 Luokanopettaja Huoltajan allekirjoitus

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20 1 Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka Kevätlukukausi 20 Oppilaan nimi Tämä vihkonen on osa arviointikeskustelua, joka käydään oppilaan, huoltajien ja oman luokanopettajan välillä. Mukana voi olla myös

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Arvoja vahvistavista toimintamuodoista päätetään vuosittain ja ne kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan.

Arvoja vahvistavista toimintamuodoista päätetään vuosittain ja ne kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. RUUTANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2016 Luku 2 RUUTANAN KOULUN ARVOPERUSTA Ruutanan koulussa vaalitaan yhteisöllisyyttä, jota koko koulun yhteiset tuokiot tukevat. Näitä tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TAITOJA

KOULUTULOKKAAN TAITOJA KOULUTULOKKAAN TAITOJA Pukee itse ja osaa sitoa kengännauhat. Syö haarukalla ja veitsellä. Osaa käydä itsenäisesti WC:ssä ja pesulla/suihkussa. Liikuntatuntien jälkeen tulee peseytyä. Osaa huolehtia omista

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Lukuvuoden keskeiset tavoitteet / yhteinen toiminta koko 0-1 luokan ja koko Kontiomäen koulun kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi

Lukuvuoden keskeiset tavoitteet / yhteinen toiminta koko 0-1 luokan ja koko Kontiomäen koulun kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi KONTIOMÄEN KOULUN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2016-2017 Kontiomäen koulu, 0-1 luokka Kontiomäen koulun toiminta-ajatus on luoda oppimisympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus edetä oppimistavoitteisiin

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti IIN KUNTA Haminan koulu VÄLITODISTUS XX.XX.XXXX Kiltti, poika-tyttö Syntymäaika XX.XX.XXXX Lukuvuosi XXXX-XXXX 1. vuosiluokka KÄYTTÄYTYMINEN JA TYÖSKENTELYTAIDOT Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Noudatat

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot