TERVALAMMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVALAMMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VIHDIN KUNTA Tervalammen koulu Tervalammentie Tervalampi , rehtori Te näette tämän lapsen mutta näettekö sen ihmiskunnan joka tästä lapsesta kasvaa.. - Markku Lahtela- TERVALAMMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA

2 TOIMINTASUUNNITELMA 1. Koulun arvopohja ja toiminta-ajatus OIKEUDENMUKAISUUS Mitä tarkoittaa? - kaikki ovat samanarvoisia - kaikkia kohdellaan tasapuolisesti - yhteisesti sovitut säännöt koskevat kaikkia Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - yhteistoiminnassa samat pelisäännöt - noudatetaan yhteisesti sovittuja asioita - aikuisen malli ja esimerkki tärkeää ja arvojen suuntaista TOISEUDEN KUNNIOITUS VASTUULLISUUS Mitä tarkoittaa? Tee toiselle se, mitä toivot toisen tekevän itsellesi! Oppilas - arvostaa itseään, tuotoksiaan sekä toisia ihmisiä ja heidän tekemisiään - opettelee hyväksymään erilaiset ihmiset rotuun, uskontoon, varallisuuteen, sukupuoleen katsomatta - osaa eläytyä toisen asemaan Miltä tuntuu? - erottaa oikean väärästä - puolustaa heikompia Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - kuunnellaan kaikkia osapuolia - tehdään se, mitä yhdessä on sovittu Mitä tarkoittaa? Oppilas - vastaa omista teoistaan ja tekemättä jättämisistään - opettelee erottamaan oikean ja väärän - kykenee toimimaan toisten kanssa erilaisissa tilanteissa - ymmärtää tekojensa seuraukset - tuntee vastuuta itsestään ja toisista

3 Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - aikuisen esimerkki ensiarvoisen tärkeä - harjoitellaan toimimaan eri rooleissa ja erilaisissa ryhmissä - ohjataan lapsen toimintaa ja puututaan epäkohtiin keskustellen ja perustellen ja sopien asioita ja niiden tekemisistä - sovituista vastuutehtävistä huolehtiminen - koti ja koulu pitävät toisensa ajan tasalla lapsen ja perheen tilanteesta TERVEYS Mitä tarkoittaa? Oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tasapainoa ja omien voimavarojen parasta mahdollista käyttöä. Oppilas saa - rakkautta - riittävää lepoa, ruokaa, puhtautta ja liikuntaa - rakennusaineksia terveen itsetunnon kehittämiseen Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - oppilas saa tietoa psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen liittyvistä asioista - koti ja koulu yhteistyössä pitää huolen riittävästä levosta, terveellisestä ravinnosta, liikunnasta - kannustus elinikäiseen liikunnan harrastamiseen - ohjataan lapset pesemään kätensä ja noudattamaan muitakin hygienian kannalta välttämättömiä tapoja. ELINYMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN Mitä tarkoittaa? - lähtökohtana pidetään lapsen omaa elinympäristöä - ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen itseensä ja ympäristöönsä Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - oman työpöydän, pulpetin, ja lähiympäristö (käytävä, luokka, pihapiiri) siistinä pitäminen - vältetään kertakäyttökulutusta - opetetaan lapsia kunnioittaan yhteistä, omaa ja toisten omaisuutta ja kaikkea elollista luonnossa - perustellaan lapselle, miksi elinympäristöstä pitää huolehtia, lapsen ikäkauden mukaan myös globaalit kysymykset ja toivon näkökulma: yhdessä voimme suojella maapalloa. - aikuisen oma esimerkki

4 Toiminta-ajatus Koulustamme kasvaa maailmalle empaattisia ihmisentaimia, joilla on into ja valmius elämänikäiseen oppimiseen: Oppia ikä kaikki ja eletään Ihmisiksi! Opetamme oppilaille erilaisissa elämäntilanteissa tarvittavia perustietoja ja taitoja turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä. Tuemme yhteistyössä kotien kanssa oppilaan kasvua ja kehitystä empaattiseksi, toiset huomioon ottavaksi yhteisön jäseneksi. 2. Opetus ja oppimisjärjestelyt 2.1. Koulun toimintakulttuuri Opetusta eheytetään käyttämällä osittaista kokonaisopetusta, jaksotusta, viikkoprojekteja ja teemaviikkoja, niin että kyseisten oppiaineiden sisällöt tulevat läpikäydyksi opetussuunnitelman mukaan. Eri projektien yhteydessä painotetaan taito- ja taideaineita sekä ilmaisukasvatusta. Opetuksessa noudatetaan monipuolisia ja vaihtelevia työtapoja ja menetelmiä. Päivittäinen ajankäyttö määräytyy töiden edellyttämällä tavalla eikä välttämättä pirstoudu 45 minuutin jaksoihin. Teemapäivinä teemme yhteistyötä Vihdin kunnan OPS:n mukaisesti esiopetusryhmän kanssa, jolloin koululaiset ja esiopetuksessa olevat lapset työskentelevät omissa tutorryhmissä Koulun järjestyssäännöt TERVALAMMEN KOULUN KULTAISET SÄÄNNÖT KANSSANI ON KIVA KÄYDÄ KOULUA 1. Minua ei tarvitse pelätä, en tappele, en pilkkaa enkä kiusaa toisia sanoin, teoin tai katsein. 2. Olen ystävällinen, auttavainen, kohtelias ja huomaavainen. 3. Muistan tervehtiä. 4. Käytän asiallista kieltä, en huuda enkä kiroile. 5. Noudatan hyviä ruokailutapoja. 6. Annan kaikille, myös opettajalle, työrauhan.

5 7. Osaan tehdä työtä yhdessä toisten oppilaiden kanssa. 8. Pyydän puheenvuoron viittaamalla. 9. Kuuntelen tarkasti aikuisen ohjeita ja noudatan niitä. OLEN REHELLINEN 1. Puhun totta. 2. Toimin sääntöjen mukaan ja noudatan annettuja ohjeita. 3. Minuun voi luottaa kokeissa, sekä muissakin tilanteissa koulussa ja vapaa-aikana. 4. Käytän toisen tavaroita vain hänen luvallaan. 5. Pidän kiinni yhdessä sovituista lupauksista. OLEN HUOLELLINEN 1. Teen tehtäväni ajoissa ja huolellisesti. 2. Tulen ajoissa kouluun ja välitunnilta sisälle. 4. Käytän koneita ja välineitä ohjeiden mukaan. 5. Kävelen käytävillä ja luokissa. Juoksen vain ulkona ja liikuntatunneilla. HUOLEHDIN KOULUYMPÄRISTÖSTÄ 1. Pidän pulpetin, luokan, koulurakennuksen sekä koulupihan siistinä. 2. Pidän omat sekä koulun tavarat siistinä ja säilytän niitä niille tarkoitetuilla paikoilla. 3. Huolehdin tavarani koulupäivän jälkeen takaisin kotiin. 4. Pidän hyvää huolta toisen omaisuudesta. VÄLITUNTISÄÄNNÖT: 1. Välitunnit vietän ulkona ja menen sinne välittömästi oppituntien päätyttyä. 2. Pukeudun sään mukaan. 3. Oleskelen vain välituntialueella.

6 4. Pidän puhelimen repussa sammutettuna tai äänettömänä, kysyn tarvittaessa luvan sen käyttöön. Koulun alkua/koulukuljetusta odottaessa voin odotustilassa/odotuspaikalla kuunnella musiikkia nappikuulokkeilla muita häiritsemättä. 5. Palautan välituntivälineet paikoilleen välitunnin päätyttyä. 6. Jätän pihan kasvit ja istutukset rauhaan. 7. Minulla on oikeus pelata ja leikkiä, mutta ei oikeutta pilata niitä. 8. Keinuessa istun keinussa. 9. Noudatan aikuisen antamia ohjeita mäenlaskussa talvella. 10. Pelaan palloa sääntöjä noudattaen pihalla. 11. En heittele lumipalloja, keppejä, käpyjä, kiviä tms., mikä voi osuessaan vahingoittaa toisia. 12. Ilmoitan sattuneesta tapaturmasta tai kiusaamisesta valvojalle. 13. En vahingoita toisen omaisuutta välitunnin aikana. 14. Noudatan välituntivalvojan ohjeita. 15. Lähden sisälle välittömästi kellon soidessa. 16. Lopetan pelit ja leikit kellon soidessa, enkä jatka niitä tunnille mennessäni. TERVALAMMEN KOULUN SÄÄNNÖT KOULUKULJETUKSESSA NÄIN TOIMIN KOULUKULJETUKSESSA: Ollen ajoissa taksin/bussin noutopaikalla Tervehdin, kun nousen autoon ja siitä poistuessani Pidän turvavyön kiinnitettynä matkan aikana Keskustelen normaalilla puheäänellä asiallisesti En heittele omia tai toisten tavaroita matkan aikana En häiritse kuljettajaa ajon aikana Istun omalla paikallani

7 En loukkaa kanssamatkustavia sanoin tai teoin Noudatan kuljettajan ohjeita Ilmoitan ajoissa, mikäli en käytä taksia Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen koulupäivään! Koulun käytänteet ja painotukset Oppituntien ajat Koulupäivä alkaa klo 8.25, tai Koulupäivät päätyvät klo 12.25, tai Päivän ensimmäinen ja iltapäivän viimeinen oppitunti ovat useimmiten kaksoistunteja. Välitunnit Välitunnit ovat klo , (ruokatauko) ja Opettajan harkinnan mukaan välitunti voidaan pitää myös klo , mutta silloin opettaja itse huolehtii ryhmänsä valvomisesta. Välitunnit käytämme ulkoiluun. Jokaisella välitunnilla on määritelty vastuullinen välituntivalvoja. Kouluruokailun käytännön järjestelyt Ruoka tuodaan Otalammen koulukeskuksesta ja sen laittaa tarjolle Heleena Riepponen. Oppilaat syövät ruokalassa opettajien ja kouluavustajien valvonnassa. Ruokailu järjestetään liukuvasti luokittain klo alkaen. Oppilaat istuvat "sekaryhmissä : eri ikäiset samassa pöydässä. Oppilailla on yhteinen ruokahetki, jolloin kaikki ovat paikoillaan syömässä ja välitunnille lähdetään vasta annetusta merkistä. Opettajat valvovat käsien pesun, ruoan ottamisen ja ruokailun. Korostetaan hyviä ruokailutapoja ja tapakasvatusta Lasta rohkaistaan maistamaan kaikkia ruokia ja kannustetaan syömään ottamansa annos loppuun. Isot oppilaat toimivat vuorottain ruokajärjestäjinä, jotka pyyhkivät pöydät ruokailun päätteeksi ja nostavat tuolit pöydille. Päivänavaukset Päivänavaukset pidetään pääsääntöisesti omissa luokissa. Teemapäivinä kaikki oppilaat kokoontuvat yhteiseen aamunavaukseen. Seurakunnan työntekijä vierailee koulussamme keskimäärin kerran kuukaudessa. Seurakunnan aamunavausajat sovitaan lukukauden alussa ja ne ilmoitetaan koulun internet-sivulla.

8 Yhteisissä aamunavauksissa harjoittelemme ajankohtaan kuuluvia lauluja ja virsiä yhteenkuuluvuuden ja yhteisen laulukulttuurin vahvistamiseksi. Lisäksi yhteiset aamunavaukset tarjoavat oivan mahdollisuuden myös sosiaaliseen kasvatukseen. Koulumatkakuljetusten järjestäminen Koulukuljetukset järjestetään kaikille niille oppilaille, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä ja 1-2 luokkien oppilaille, joiden matka ylittää kolme kilometriä. Lisäksi kuljetuksiin vaikuttaa tien vaaralliseksi luokitus. Koulukuljetuksista vastaa Nummelan liikenne (Liikenne Satuli ja Taksiblue) Oppilaiden poissaolojen seuraaminen Oppilaan sairastuessa huoltajien on lain mukaan ilmoitettava heti ensimmäisenä poissaolopäivänä tästä opettajille tai rehtorille mieluiten tekstiviestillä. Muissa tapauksissa huoltajan tulee pyytää lupa opettajalta ja yli viisi päivää kestävistä poissaoloista kirjallisesti koulun rehtorilta. Poissaolon lupahakemus löytyy Wilman tiedotteista.. Opettajat seuraavat omien oppilaiden poissaoloja ja merkitsevät ne Wilma-ohjelmaan. Koulumme painotukset Keskitymme tänä vuonna tasapainoiseen koulunkäyntiin joustavin opetusjärjestelyin. Koulun toimintasäännöt ovat jokaista oppilasta varten. Kiva koulun metodit mukaan arkipäivän koulun toimintaan. Houkuttelemme myös liikkumisen riemuun oppilaita monin tempauksin ja liikuntamahdollisuuksin. Teemoja käsitellään sekä luokittain oppiaineiden sisällä sekä luokka-asterajat ylittävissä ryhmissä erilaisten projektien ja tempausten yhteydessä. Luonto- ja ympäristöasiat ovat opetuksessa keskeisellä sijalla. Tavoitteena on käyttää lähiympäristöä oppimisympäristönä aina kun se vain on mahdollista. Lisäksi tähdennetään ympäristönsuojelun merkitystä, tapoja toimia kestävän kehityksen mukaisesti, kukin oppilas oman ikäkautensa edellytysten mukaisesti. Lisäksi korostamme, että yhdessä, YHTEISTYÖLLÄ voimme kohentaa maapallon tilaa, mutta jokaisen panosta tarvitaan. Taito- ja taideaineiden opetusta sekä muuta ilmaisutaitoa painotetaan läpäisyperiaatteella mm. projektien yhteydessä. Oppilaista voidaan muodostaa projektien ja aihekokonaisuuksien opiskelussa yli luokkarajojen meneviä tutorryhmiä luokilla painotetaan taito- ja taideaineiden kohdalla lv liikunnan opetusta. Koulumme pääteemojen lisäksi painotamme koulutus- ja kasvatuslautakunnan lukuvuodelle vahvistamien laatukriteerien osa-alueita, joita ovat: oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki kodin ja koulun yhteistyö fyysinen oppimisympäristö

9 Käsityön vaihtotyöskentely Vaihtotyöskentely toteutetaan kolmannella ja neljännellä luokalla siten, että puolet lukukaudesta opiskellaan teknistä työtä ja puolet tekstiilityötä. Näin oppilaalla on kaksi jaksoa kumpaakin ainetta lukuvuoden aikana. Viidennen ja kuudennen luokan tekstiilityön valinneet oppilaat opiskelevat 4-6 viikkoa kevätlukukaudella teknistä työtä ja teknisen työn valinneet oppilaat opiskelevat tekstiilityötä Kouluvuoden juhlat ja perinteet Koulussamme järjestetään lukuvuoden päättyessä joulu- ja kevätjuhla. Joulujuhla on iltajuhlana Kevätjuhla on lukukauden päätöspäivänä Kevätjuhlissa kukitetaan kuudennen luokan oppilaat. Juhlapäivien yhteydessä panostetaan myös taito- ja taideaineisiin: askartelemme, teemme mininäytelmiä, musisoimme ym. teemaan sopivaa toimintaa Teemapäivät ja tapahtumat, koulun ulkopuolella annettava opetus Syyslukukausi Pihan hyötykasvit teemapäivä 6.9. Koulun vanhempainilta Valokuvaus Palo- ja pelastautumisharjoitus Omenakarnevaalit Sipulikasvien istutus Uimahallikäynnit viikoilla keskiviikkoisin Retki Nuuksioon Isänpäiväaskartelu Kantti kestää-viikko 5. ja 6. luokkalaisille Jouluaskartelua ja aamukahvit vanhemmille

10 Joulujuhla Kevätlukukausi Kierrätyspajat Uimahallikäynnit viikoilla 5-7 keskiviikkoisin Kodin ja koulun yhteinen laskiaistapahtuma Pääsiäisaskartelu 9.4. Kirjallisuus-viikko yhteistyössä vanhempien kanssa Yhteinen liikuntailta vanhempien kanssa Toukokuussa retki Nurmijärvelle:1-2 luokka ja esikoululaiset Retki Tervalammen kartanolle 1.6. Kouluvuoden päättäjäiset ja todistusten jako Luokat tekevät lyhyitä opintoretkiä Vihdissä ja lähikunnissa opintosuunnitelmansa mukaisesti. Koulu osallistuu mahdollisiin urheilu yms. kilpailuihin ja tapahtumiin opettajien harkinnan mukaan. Koulussa käy kouluvuoden aikana luokkien opintosuunnitelmiin sopivia vierailijoita. Luokilla on myös omaan opintosuunnitelmaan sisältyviä teemoja ja retkiä. Lukuvuosisuunnitelmaa täydennetään mahdollisten retkien osalta myöhemmin Oppilaan ojentamisen muodot ja käytänteet Ongelmatilanteisiin puututaan välittömästi ja kuullaan oppilasta. Kiusaamis- tai riitatilanteissa kuullaan molempia osapuolia, keskustellaan asiasta, sovitaan ja opastetaan lapsia näkemään myös oma osuutensa riitatilanteen syntymisessä ja pyydetään anteeksi. Kotiin otetaan yhteys tarvittaessa ja tilanteen mukaa. Kiusaamistapauksissa koulumme käyttää myös kiva- koulu toimintamalleja kiusaamisen ennalta ehkäisyyn sekä kiusaamiseen puuttumiseen. Lisäksi käytämme kuraattorin asiantuntemusta avuksi. Mikäli oppilas (oppilaat) poikkeaa sovituista säännöistä, opettaja menettelee aluksi seuraavasti: Opettaja kuulee oppilasta (oppilaita) Opettaja pyrkii keskustelemalla osoittamaan sääntöjen noudattamisen tärkeyden Opettaja voi oppilasta/oppilaita kuultuaan pyytää suullisen tai kirjallisen selvityksen tapahtuneesta. Selvityksessä oppilas kuvaa tapahtuneen asian, mitä toimenpiteitä hän aikoo tapahtuneen johdosta tehdä ja miten hän tulevaisuudessa vastaavassa tilanteessa pyrkii menettelemään. Selvitykseen tulee huoltajan allekirjoitus. Tarvittaessa asiaa selvitetään yhteistyössä huoltajan kanssa. Kiusaamistapauksissa selvittelystä vastaa

11 koulun Kiva-tiimi. Koulumme ojentamiskäytänteitä ovat myös : 1. puhuttelu 2. kotiin ilmoittaminen 3. rehtorin puhuttelu 4. jälki-istunto (15min 2h) 5. kirjallinen varoitus 6. oppilaan erottaminen (max 3kk) Häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi (Perusopetuslaki 36a-c). Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä suorittamaan valvonnan alaisesti tehtäviään enintään tunnin ajan. (Perusopetuslaki 36 ) 2.2. Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Syyslukukausi: ti pe (91 tp) loma-ajat: syysloma (vko 42) joululoma Kevätlukukausi: ma la (97 tp) loma-ajat: talviloma (vko 8) 3. Arviointi 3.1. Oppilasarviointi Oppilasarviointi yhdenmukaistetaan yhteistyökoulun Huhmarnummen kanssa Arvioinnin toteuttaminen lukuvuoden aikana Arviointi on jatkuvaa ja siihen kuuluvat olennaisena osana tehdyt tuotokset, kokeet, testit ja yleinen työskentelyn arviointi. Väliarvioinnin ajankohdat ovat ja Välitodistus annetaan ja lukuvuositodistus

12 Väliarvioinnissa painotetaan käyttäytymisen ja työskentelytapojen arviointia. Mukana on myös oppilaiden itsearviointiosuus. Vanhempainkeskustelut käydään lukuvuoden aikana opettajan parhaiten katsomana ajankohtana. Opettaja voi korvata toisen väliarvioinneista em. keskustelulla, mistä jää myös dokumentti. Kevään lukuvuositodistus on luokilla sanallinen luokan oppilaat saavat numeroarvioinnin Oppilaan itsearviointi Oppilaat tekevät väliarviointien yhteydessä itsearvioinnin omasta koulutyöstään. Oppilaat tekevät myös oppiaineiden opiskelun yhteydessä itsearviointeja suoriutumisestaan eri oppiaineiden opiskelussa. Lapsen todistukset ja arviointikaavakkeet (mm. itsearvioinnit) kootaan omaan kansioon, jota säilytetään koululla. Tämä kansio käy myös lukukausien taitteessa kotona, kun oppilas saa väliarvioinnin. 4. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 4.1. Yleinen tuki Haluamme auttaa oppilasta mahdollisimman ajoissa. Kartoitamme tuen tarpeet lukuvuoden alussa yhteistyössä erityisopettajan kanssa kaikkien luokka-asteiden kohdalla. Tässä hyödynnetään erityisopettajan tekemiä testejä Vihdin kunnan testiaikataulujen mukaisesti. Tarpeen mukaan suunnittelemme tukitoimet yhteistyössä huoltajien ja moniammatillisen oppilashuoltoryhmän kanssa. Yleisen tuen käytänteinä koulussamme on toimiva oppilashuolto sekä osa-aikaisen erityisopettajan opetus joko samanaikaisopetuksena tai tarvittaessa pienemmissä ryhmissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tunteja on koulussa 6. Maija Savolainen toimii osa-aikaisena erityisopettajana. Joka luokalla toimii läksyparkki määrättynä viikonpäivänä. Jos oppilaalla on tekemättömiä läksyjä, niitä tehdään läksyparkissa opettajan tai ohjaajan kanssa. Opettajien koulutus suunnitellaan koulun tarpeen mukaan Eriyttäminen Tietyissä oppiaineissa esim. matematiikka, äidinkieli ja englanti annetaan oppilaalle oman tasoisia tehtäviä Joustavat ryhmittelyt ja tiimiopettajuus Teemapäivinä muodostamme erilaisia ja eri luokkien oppilaista koostuvia oppimisryhmiä

13 Oppilaan ja huoltajien osallisuus tuen suunnittelussa Oppilaan tukitoimien järjestämisessä kuullaan huoltajaa ja annetaan riittävästi infoa esim. tukiopetuksen järjestämisessä Oppilaanohjaus Oppilaanohjauksesta ja oppimaan oppimisen ohjauksesta huolehtii luokanopettaja yhdessä huoltajien kanssa Tukiopetus Tukiopetusta annetaan yhteisymmärryksessä huoltajien kanssa ennen koulupäivän alkua tai koulupäivän jälkeen. Poikkeustapauksissa myös koulupäivän aikana. (koulukuljetus) Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikainen erityisopetus on osa koulun arkea ja annetaan yksilö- tai erillisessä pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena Kouluohjaajat Kouluohjaaja määrätään oppilaalle psykologin tai lääkärin lausuntojen perusteella. Ohjaajien työpanosta hyödynnetään koko kouluyhteisössä. Tänä vuonna Tervalammen koulussa on kaksi ohjaajaa, jotka työskentelevät 25 h viikossa: Eeva-Maija Jokela sekä Mirka Flinck. Ohjaajapalveluja on käytössä kaikissa luokissa Aamu- ja iltapäivätoiminta Kerhotoiminta Koulussamme kokoontuu syyslukukaudella liikuntakerho perjantai-iltapäivisin koulun jälkeen lokakuun alusta alkaen Tehostettu tuki Mikäli yleinen tuki oppilaalle ei ole riittävää, tehdään hänelle pedagoginen arvio yhdessä moniammatillisen oppilashuoltoryhmän kanssa. Oppilaalle laaditaan pedagogisen arvion jälkeen henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jossa tarkennetaan oppilaan henkilökohtaisia tavoitteita ja annettavaa tukea. Tuen muodot ovat hyvin samankaltaisia kuin yleisessä tuessa, mutta tukitoimet ovat pitkäkestoisempia.

14 Oppilaalle annetun tuen vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan tiiviisti ja opetusjärjestelyjä muokataan tarvittaessa joustavasti ja yksilöllisesti. Tehostetun tuen toimintamallit sovitaan kulloinkin yhteistyössä huoltajien kanssa Erityinen tuki Erityisen tuen piiriin oppilas siirretään, mikäli tehostettu tuki ei tue oppilaan koulutyötä riittävästi. Erityistä tukea harkitaan vasta silloin, kun tehostettua tukea on annettu systemaattisesti, sen toimivuutta arvioitu ja se on todettu riittämättömäksi. Oppilaan opiskelusta tehdään pedagoginen selvitys. Oppilaalle laaditaan HOJKS, jossa on laadittu opiskelun tavoitteet ja joissakin tapauksissa määritellään myös yksittäisen oppiaineen yksilöllistäminen. Erityiseen tukeen siirrettäessä tehdään hallintopäätös. Toisinaan tarpeettomat erityisen tuen päätökset puretaan ja siirrytään tehostettuun tukeen Erityisellä tuella yleisopetuksen ryhmässä Koulumme erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat integroituna yleisopetukseen Osa-aikainen pienryhmäopetus Kokoaikainen pienryhmäopetus 4.4. Oppilashuolto Oppilashuolto on jokaisen oppilaan subjektiivinen oikeus. Lisäksi ensimmäisen luokan vanhempainillassa kerrotaan erityisopettajan tekemästä alkukartoituksesta. Tarpeen mukaan opettaja sitten ottaa yhteyttä oppilaiden huoltajiin ja suunnitellaan huoltajien kanssa yhdessä oppilaan oppimisen ja kasvun tukeminen. Samoin toimitaan muiden luokkien kohdalla kun on tarvetta. Myös huoltaja voi tehdä aloitteen oppilashuollollisissa asioissa. Järjestämme tapaamisia aina, kun siihen katsotaan olevan tarvetta. Oppilashuollosta vastaa koulun rehtori. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat myös koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, koulumme opettajat sekä koulukuraattori. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu n. 4 kertaa lukukaudessa. Tukipalveluja käytetään tarvittaessa. Kouluterveydenhoitaja Heidi Sohlman, käy noin kerran kuussa ja suorittaa ohjesääntöjen mukaisen tarkastuksen. Hän myös sopii koululääkärintarkastukset. Terveydenhoitajan päivät ilmoitetaan huoltajille koulun tiedotteessa. Yhteydenotot Wilman kautta. Hammashoitola kutsuu oppilaat määräaikaisiin tarkastuksiin ja taksi kuljettaa oppilaat hammashuoltoon Nummelaan. Kouluohjaaja lähtee pienempien oppilaiden mukaan tarvittaessa turvaksi.

15 Koulukuraattori Ulla-Riikka Vänskä tekee tiivistä yhteistyötä oppilashuoltoryhmässä sekä auttaa yläkouluun siirtymävaiheessa. Yhteydenotot Wilman kautta. Akuuteissa tapauksissa otetaan yhteys alan asiantuntijoihin. Psykologi on Johanna Mäki-Petäjä, Psykologi toimii koulumme oppilashuoltotyössä ja voi tarvittaessa tehdä tutkimuksia, joiden avulla kartoitetaan oppilaan tuen tarve. 5. Yhteistyö 5.1. Kodin ja koulun yhteistyö Toimiva ja lähtökohdiltaan myönteinen kodin ja koulun yhteistyö on keskeinen lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki. Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään koulun, luokan ja oppilaan tasolla. Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä pyritään aktiiviseen ja hyvään vuorovaikutukseen. Tervalammen koulussa järjestetään koulun yhteisiä ja luokkakohtaisia vanhempainiltoja sekä vanhempaintapaamisia. Perinteisten vanhempainiltojen lisäksi koulullamme on erilaisia eri teemoihin liittyviä toiminnallisia iltoja tai tapahtumia, joihin aktivoidaan huoltajia mukaan. Päivittäinen yhteydenpito ja tiedottaminen keskitetään Wilmaan. Yhteyttä pidetään tarvittaessa myös reissuvihkon, puhelimen ja sähköpostin (ei mielellään oppilasasioissa) välityksellä. Huoltajien kanssa ollaan yhteyksissä normaaliin arkeen liittyvissä asioissa, ei pelkästään ongelmatilanteissa Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa Esiopetusryhmän kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yhteistyöstä vastaavat päiväkodin lastentarhanopettaja sekä luokan opettaja. Myös juhlien tai vaikkapa työpajojen avulla tehdään yhteistyötä siten kuin se molempien ryhmien opetussuunnitelmiin sopii. Liikuntatoimi järjestää syyslukukaudella yhteisiä liikuntatunteja esiopetusryhmälle ja 1-2 luokan oppilaille. Lisäksi käytetään yhteistä välituntipihaa, joka tarjoaa luontevan mahdollisuuden yhteiseen leikkiin koululaisten ja päivähoidon väen välillä. Päiväkoti käyttää myös useana päivänä koulun tiloja. Esikoulun henkilökunnan kanssa käydään läpi lapsen esiopetussuunnitelma. Yläkouluun menevät oppilaat käyvät tutustumassa tulevaan kouluunsa ja yläasteen rehtorit ja opinto-ohjaajat sekä koulukuraattorit vierailevat koululla kertomassa oman koulunsa käytänteistä Vanhempaintoiminta

16 Koulussamme toimii rekisteröity vanhempainyhdistys, kotisivut löytyvät Tervalammen kyläyhdistyksen sivuilta. Toiminta on aktiivista ja tukee koulutyötä monin eri tavoin. KIITOS! 5.4. Muut yhteistyötahot Ympäröivän yhteisön tarjoamat mahdollisuudet huomioidaan opetusta toteutettaessa. Rahavarojen puitteissa opiskellaan museossa ja kirjastossa tai kirjastoautossa sekä Nuuksion kansallispuistossa, järjestetään pelastusharjoitus yhteistyössä palo- ja pelastuslaitoksen kanssa (mikäli heidän aikatauluun sopii), käytetään seurakunnan asiantuntemusta hyödyksi. Pidetään myös tiivistä yhteistyötä oman koulupoliisin kanssa. Retket, vierailut ja muut tapahtumat virkistävät koulutyötä ja auttavat oppimaan tiettyjä asioita niiden luonnollisissa ympäristöissä. 6. Osallisuus ja vaikuttaminen ( Tukioppilas-, kummioppilas-, oppilaskuntatoiminta, vertaissovittelu, kiusaamisen vastainen toiminta KiVa-koulu) Ylempien luokkien oppilaat toimivat pienempien kummeina ja tutoreina: viidennen luokan oppilaat ovat esikoululaisten kummeja ja kuudesluokkalaiset ovat ensimmäisen luokan oppilaiden kummeja. Tämän lisäksi oppilaista muodostetaan yli luokkarajojen meneviä pienryhmiä, jotka työskentelevät yhdessä eri tapahtumissa. 7. Oppimisympäristö 7.1. Koulun oppimisympäristön kuvaus Koulumme sijaitsee kauniin luonnon ympäröimänä keskellä Tervalammen kylää. Metsä, laaja piha-alue ja monitoimikenttä tarjoavat mahdollisuuden opiskella, liikkua, leikkiä ja virkistäytyä. Koulun lähipiirissä toimii myös Tervalammen päiväkoti. Talvella käytössämme on hyväkuntoiset, turvalliset ja sopivan mittaiset hiihtoladut ja asianmukainen luistelukenttä Fyysinen oppimisympäristö Koulurakennus on hyväkuntoinen ja tilat toimivat sekä tarkoituksenmukaiset. Neliömäärä: 1083,2 m2. Koulu on peruskorjattu 1990-luvun alussa ja koulun vanha puoli (240,80 m2)on yhdistetty käytävällä uuteen puoleen. Uudella puolella (812,40 m2) on ruokasali ja kaksi luokkahuonetta, jossa opiskelevat 1-2-luokka sekä 3-4-luokka. Lisäksi näiden luokkien välissä sijaitsee tekstiilityön varasto, sillä näissä luokissa opetetaan myös tekstiilityötä.

17 Liikuntasali on, jossa on myös nouseva näyttämö, sijaitsee niin ikään uudella puolella, samoin kuin ruokasali ja muutama wc oppilaskäyttöön. Ns. vanhalla puolella sijaitsevat luokka, englannin opetustila, tietokoneluokka, erityisopetus ja terveydenhoitotila, opettajanhuone sekä sosiaalitilat sekä oppilas- wc:t. Teknisen työn tila sijaitsee yhdyskäytävällä (30 m2), käytävän pituus on 12 m. Viihtyvyyttä lisätään laittamalla oppilaiden työt kauniisti esille ja pitämällä paikat järjestyksessä ja kunnossa. Työskentelyssä käytetään tarkoituksenmukaisia, hyvälaatuisia materiaaleja. Kirjastoauto käy koulullamme joka toinen viikko. Tietotekniikkaa käytetään mm. englannin opetuksen, projektien, tietojen etsimisen, puhtaaksi kirjoittamisen ja vaikkapa lehden teon yhteydessä. Joka luokassa on käytössä dokumenttikamera ja videotykki. Koulun lähiympäristöä hyödynnetään oppimisympäristönä ja osa välitunneista voidaan valvonnan alaisena viettää läheisellä urheilukenttäalueella. Leikkivälineiden käyttöön tehdään selvät säännöt. Kesän aikana koululla on tehty korjauksia ja mm. vanhan osan lattiat on hiottu ja lakattu. Henkilökunta on laatinut koululle oman kestävän kehityksen suunnitelman Psyykkinen oppimisympäristö Koululaisten oppimista ohjaavat kolme luokanopettajaa, Ojakkalan koulussa toimiva englannin opettaja opettaa englannin tunnit. Koulun rehtori on yhteinen Huhmarnummen koulun kanssa, hän opettaa myös 5-6 luokan teknisen käsityön. Lisäksi luokissa työskentelee kaksi kouluohjaajaa, joilla on yhteensä 50 tuntia/vko. Oppimisympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Opetuksessa edetään rauhallisesti, oppilasta kuunnellen mutta samalla houkutellen häntä toimimaan omien edellytystensä ylärajoilla. Luodaan avoin, rohkaiseva, kiireetön ja turvallinen oppimisympäristö niin, että lapsi tulee mielellään kouluun, haluaa oppia uutta ja saa kokea onnistumisen iloa. Tavoitteet asetetaan lapsen kykyjen ja taitojen mukaan. Lapsi huolehtii sovituista ja lupaamistaan tehtävistä ja kantaa vastuun tekemisistään ja tekemättä jättämisistään. Mikäli oppilas tarvitsee tässä apua, häntä tuetaan siinä mm. läksylapun tai läksyvihkon avulla. Oppilaat oppivat vähitellen tiedostamaan, miten opiskelevat/ oppivat ja käyttämään erilaisia oppimistaitoja. Oman oppimistyylin löytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota 5-6- luokilla. Oppilaan ja opettajan vuorovaikutus on keskeistä oppimisen ohjaamisessa. Erilaisia oppimis- ja työskentelytapoja toteutetaan yhdysluokkaopetuksen sallimissa puitteissa.

18 Tuemme yhteisöllisyyttä mm. kummitoiminnan avulla sekä siten, että tietyistä oppilaita koskevista asioista kuten välituntisääntöjen tai järjestyssääntöjen päivittämisestä keskustellaan yhteisesti. Lisäksi yhdysluokkatyöskentely on omiaan lisäämään nuorempien huomioonottamista samoin kuin päivähoitolasten kanssa toimiminen erilaisten teemojen parissa sekä yhteisessä pihapiirissä ja ruokailutilanteissa. Koulun ja kodin välinen yhteistyö korostuu pienessä koulussa, sillä psyykkisen oppimisympäristön ilmapiiriin vaikuttaa myös kodin kasvatusilmapiiri ja suhtautuminen koulutyöskentelyyn. Oppimisen tueksi järjestetään tukiopetusta ja oppilashuoltoryhmä toimii säännöllisesti. Pyrimme auttamaan mahdollisimman ajoissa oppilasta Oppimisympäristön turvallisuus Fyysisen oppimisympäristön turvallisuudesta vastaa koulun henkilöstön lisäksi tilapalvelu. Turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista informoidaan, ja ne korjataan mahdollisimman nopeasti. Koulun säännöillä rajataan koulualue ja toiminta siten, että kouluympäristö on oppilaille turvallinen. Selkeät säännöt, valvonta, asioihin puuttuminen ja henkilöstön yhtenäinen toiminta luovat lapsille turvallisuuden tunteen. 8. Valinnaisaineet Viidenneltä luokalta lähtien oppilas valitsee joko teknisen tai tekstiilityön. 9. Toiminnan arviointi Koulu arvioi toimintaansa saadun palautteen avulla. Opetushenkilöstö tekee itsearvioinnin koulun toiminnasta kevään suunnittelupäivän (veso) yhteydessä arvioiden, onko koulun toiminnassa päästy tavoitteisiin. Erityisesti arvioidaan, miten asetettujen laatukriteerien mukaisiin tavoitteisiin on päästy eli miten on onnistuttu kodin ja koulun välisessä yhteistyössä, oppilaan kasvun ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä fyysisen oppimisympäristön luomisessa oppilaan opiskelua tukevaksi. Myös vanhempainilloissa ja varteissa sekä muissa keskusteluissa saatu palaute otetaan huomioon seuraavan lukuvuoden suunnitelmaa tehtäessä.

19 LIITTEET: Liite luokkalaisten väliarviointi VIHDIN KUNTA KOULUTYÖN ARVIOINTI TERVALAMMEN KOULU NIMI: LUOKKA: osaan hyvin O tarvitsen välillä muistutusta O tarvitsen usein muistutusta O oppilas opettaja 1. Käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti. O O 2. Osaan tulla oppitunnille ja lähteä välitunnille välittömästi. O O 3 Osaan työskennellä toisia häiritsemättä. O O 4. Ryhdyn ripeästi työhön ja jaksan tehdä työni loppuun asti. O O 5. Kuuntelen ja seuraan opetusta tarkkaavaisesti. O O 6. Muistan viitata, kun haluan puheenvuoron. O O 7. Muistan tehdä kotitehtäväni. O O 8. Huolehdin koulutavaroistani. O O 9. Välituntileikit sujuvat muiden kanssa. O O LISÄTIETOJA OPPILAASTA:

20 Luokanopettaja LIITE luokkalaisten väliarviointi VIHDIN KUNTA Huoltajan allekirjoitus VÄLIARVIOINTI TERVALAMMEN KOULU Nimi: Luokka: Oppilaan itsearviointi X ja opettajan arviointi O a) oppilaan toimimisesta koulussa: kiitettävästi hyvin tyydyttävästi vähän välttävästi Olen ystävällinen ja kohtelias Annan kaikille työrauhan Osaan tehdä työtä yhdessä toisten kanssa Toimin sääntöjen mukaan Huolehdin kotitehtävistä ja opiskeluvälineistä Kuuntelen ja seuraan opetusta Osallistun tunneilla Keskityn itsenäiseen työhön b) oppilaan suoriutumisesta ja työskentelystä oppiaineissa: kiitettävästi hyvin tyydyttävästi vähän välttävästi Äidinkieli ja kirjallisuus: Lukeminen Kirjoittaminen

21 Matematiikka: Englannin kieli: Lisätietoja opiskelusta Oppilaan viestit opiskelustaan Huoltajan viestit lapsen opiskelusta Vihdissä xx.xx.2012 Luokanopettaja Huoltajan allekirjoitus

22 Liite luokkalaisten väliarviointi VIHDIN KUNTA VÄLIARVIOINTI TERVALAMMEN KOULU Nimi: Luokka: Oppilaan itsearviointi X ja opettajan arviointi O a) oppilaan toimimisesta koulussa: kiitettävästi hyvin tyydyttävästi vähän välttävästi Olen ystävällinen ja kohtelias Annan kaikille työrauhan Osaan tehdä työtä yhdessä toisten kanssa Toimin sääntöjen mukaan Huolehdin kotitehtävistä ja opiskeluvälineistä Kuuntelen ja seuraan opetusta Osallistun tunneilla Keskityn itsenäiseen työhön b) oppilaan suoriutumisesta ja työskentelystä oppiaineissa: kiitettävästi hyvin tyydyttävästi vähän välttävästi Äidinkieli ja kirjallisuus: Matematiikka:

23 Englannin kieli: Lisätietoja opiskelusta Oppilaan viestit opiskelustaan Huoltajan viestit lapsen opiskelusta Vihdissä xx.xx.2012 Luokanopettaja Huoltajan allekirjoitus

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

POHJAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

POHJAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 POHJAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. POHJAN KOULUN ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS 3 1.1. POHJAN KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3 1.2. KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TAVOITTEET 3 1.3. POHJAN KOULUN ARVOPERUSTA

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Tämä opetussuunnitelma on laadittu Salon Ollikkalan koulun perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 varten. Opetussuunnitelma perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma

Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma 9.9.2009 OJAKKALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA/ Koulun opetussuunnitelma 15.5.2004, 18.5.2004 päivitetty 28.9.2004 29.8.2006 9.9.2009 5.5.2005 27.9.2007 29.8.2005 27.8.2008

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Tämä opetussuunnitelman osa sisältää 2011 muuttuneet ja täydennetyt luvut 1-5. 13.6.2011 Sisällys 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Opetuksen

Lisätiedot

Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6

Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 Moinsalmen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 1 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Pohjanlammen koulu. Lukuvuositiedote 2014-2015. Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014. Lukuvuosi 2014-2015

Jyväskylän kaupunki. Pohjanlammen koulu. Lukuvuositiedote 2014-2015. Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014. Lukuvuosi 2014-2015 Jyväskylän kaupunki Pohjanlammen koulu Lukuvuositiedote 2014-2015 Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014 Lukuvuosi 2014-2015 Syyslukukausi alkaa maanantaina 11.8.2014 Syyslukukaudella yksi lauantaityöpäivä

Lisätiedot

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT... 3 Koulun käyntiosoite... 3 Koulun puhelinnumeroita... 3 Huoltohenkilöstö... 3 Oppilashuolto ja terveydenhoito... 3 Sähköpostiosoitteet...

Lisätiedot

Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010))

Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010)) Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010)) 1 Johdanto Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu. Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus

Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu. Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus 2013 Sisältää Opetushallituksen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004 ja 24.6.2010 vuosiluokkien 7.-9 osalta

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2014-2015 Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu 2..Espoon Kristillisen koulun

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN

MUSTASAAREN KUNTA SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN MUSTASAAREN KUNTA SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2005 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1 KOULUN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS SEKÄ TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS... 54 1.1 Koulun arvot...54

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa

Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa 1 (10/2014) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma rehtori Arto Nykänen, 03 6212577 apulaisrehtori Johanna Hyytiä, 03 6212436 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Oppilashuollon kokonaistarve

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus Hangon opetussuunnitelma 2005 Perusopetus Hangon opetussuunnitelma, sisältö Johdanto 1. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1 Perusopetuksen arvopohja 1.2 Perusopetuksen tehtävä 1.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Lehti sisältää koko lukuvuotta koskevia tietoja, joten pidä se tallessa. Asiat käydään läpi ensimmäisten päivien luokanvalvojan tunneilla. HUOLTAJAN TULEE KUITATA

Lisätiedot

Karhunkorven koulu OPETUSSUUNNITELMA

Karhunkorven koulu OPETUSSUUNNITELMA Karhunkorven koulu OPETUSSUUNNITELMA Johtokunta 24.4.2012 5 Sisältö 1 KOULUN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET... 3 1.1 Koulun arvoperusta... 3 1.2 Koulun tehtävä... 3 1.3 Koulun toimintaympäristön muutokset...

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot