TERVALAMMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVALAMMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VIHDIN KUNTA Tervalammen koulu Tervalammentie Tervalampi , rehtori Te näette tämän lapsen mutta näettekö sen ihmiskunnan joka tästä lapsesta kasvaa.. - Markku Lahtela- TERVALAMMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA

2 TOIMINTASUUNNITELMA 1. Koulun arvopohja ja toiminta-ajatus OIKEUDENMUKAISUUS Mitä tarkoittaa? - kaikki ovat samanarvoisia - kaikkia kohdellaan tasapuolisesti - yhteisesti sovitut säännöt koskevat kaikkia Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - yhteistoiminnassa samat pelisäännöt - noudatetaan yhteisesti sovittuja asioita - aikuisen malli ja esimerkki tärkeää ja arvojen suuntaista TOISEUDEN KUNNIOITUS VASTUULLISUUS Mitä tarkoittaa? Tee toiselle se, mitä toivot toisen tekevän itsellesi! Oppilas - arvostaa itseään, tuotoksiaan sekä toisia ihmisiä ja heidän tekemisiään - opettelee hyväksymään erilaiset ihmiset rotuun, uskontoon, varallisuuteen, sukupuoleen katsomatta - osaa eläytyä toisen asemaan Miltä tuntuu? - erottaa oikean väärästä - puolustaa heikompia Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - kuunnellaan kaikkia osapuolia - tehdään se, mitä yhdessä on sovittu Mitä tarkoittaa? Oppilas - vastaa omista teoistaan ja tekemättä jättämisistään - opettelee erottamaan oikean ja väärän - kykenee toimimaan toisten kanssa erilaisissa tilanteissa - ymmärtää tekojensa seuraukset - tuntee vastuuta itsestään ja toisista

3 Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - aikuisen esimerkki ensiarvoisen tärkeä - harjoitellaan toimimaan eri rooleissa ja erilaisissa ryhmissä - ohjataan lapsen toimintaa ja puututaan epäkohtiin keskustellen ja perustellen ja sopien asioita ja niiden tekemisistä - sovituista vastuutehtävistä huolehtiminen - koti ja koulu pitävät toisensa ajan tasalla lapsen ja perheen tilanteesta TERVEYS Mitä tarkoittaa? Oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tasapainoa ja omien voimavarojen parasta mahdollista käyttöä. Oppilas saa - rakkautta - riittävää lepoa, ruokaa, puhtautta ja liikuntaa - rakennusaineksia terveen itsetunnon kehittämiseen Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - oppilas saa tietoa psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen liittyvistä asioista - koti ja koulu yhteistyössä pitää huolen riittävästä levosta, terveellisestä ravinnosta, liikunnasta - kannustus elinikäiseen liikunnan harrastamiseen - ohjataan lapset pesemään kätensä ja noudattamaan muitakin hygienian kannalta välttämättömiä tapoja. ELINYMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN Mitä tarkoittaa? - lähtökohtana pidetään lapsen omaa elinympäristöä - ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen itseensä ja ympäristöönsä Miten koti ja koulu toimivat, että arvo toteutuu jokapäiväisessä elämässä? - oman työpöydän, pulpetin, ja lähiympäristö (käytävä, luokka, pihapiiri) siistinä pitäminen - vältetään kertakäyttökulutusta - opetetaan lapsia kunnioittaan yhteistä, omaa ja toisten omaisuutta ja kaikkea elollista luonnossa - perustellaan lapselle, miksi elinympäristöstä pitää huolehtia, lapsen ikäkauden mukaan myös globaalit kysymykset ja toivon näkökulma: yhdessä voimme suojella maapalloa. - aikuisen oma esimerkki

4 Toiminta-ajatus Koulustamme kasvaa maailmalle empaattisia ihmisentaimia, joilla on into ja valmius elämänikäiseen oppimiseen: Oppia ikä kaikki ja eletään Ihmisiksi! Opetamme oppilaille erilaisissa elämäntilanteissa tarvittavia perustietoja ja taitoja turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä. Tuemme yhteistyössä kotien kanssa oppilaan kasvua ja kehitystä empaattiseksi, toiset huomioon ottavaksi yhteisön jäseneksi. 2. Opetus ja oppimisjärjestelyt 2.1. Koulun toimintakulttuuri Opetusta eheytetään käyttämällä osittaista kokonaisopetusta, jaksotusta, viikkoprojekteja ja teemaviikkoja, niin että kyseisten oppiaineiden sisällöt tulevat läpikäydyksi opetussuunnitelman mukaan. Eri projektien yhteydessä painotetaan taito- ja taideaineita sekä ilmaisukasvatusta. Opetuksessa noudatetaan monipuolisia ja vaihtelevia työtapoja ja menetelmiä. Päivittäinen ajankäyttö määräytyy töiden edellyttämällä tavalla eikä välttämättä pirstoudu 45 minuutin jaksoihin. Teemapäivinä teemme yhteistyötä Vihdin kunnan OPS:n mukaisesti esiopetusryhmän kanssa, jolloin koululaiset ja esiopetuksessa olevat lapset työskentelevät omissa tutorryhmissä Koulun järjestyssäännöt TERVALAMMEN KOULUN KULTAISET SÄÄNNÖT KANSSANI ON KIVA KÄYDÄ KOULUA 1. Minua ei tarvitse pelätä, en tappele, en pilkkaa enkä kiusaa toisia sanoin, teoin tai katsein. 2. Olen ystävällinen, auttavainen, kohtelias ja huomaavainen. 3. Muistan tervehtiä. 4. Käytän asiallista kieltä, en huuda enkä kiroile. 5. Noudatan hyviä ruokailutapoja. 6. Annan kaikille, myös opettajalle, työrauhan.

5 7. Osaan tehdä työtä yhdessä toisten oppilaiden kanssa. 8. Pyydän puheenvuoron viittaamalla. 9. Kuuntelen tarkasti aikuisen ohjeita ja noudatan niitä. OLEN REHELLINEN 1. Puhun totta. 2. Toimin sääntöjen mukaan ja noudatan annettuja ohjeita. 3. Minuun voi luottaa kokeissa, sekä muissakin tilanteissa koulussa ja vapaa-aikana. 4. Käytän toisen tavaroita vain hänen luvallaan. 5. Pidän kiinni yhdessä sovituista lupauksista. OLEN HUOLELLINEN 1. Teen tehtäväni ajoissa ja huolellisesti. 2. Tulen ajoissa kouluun ja välitunnilta sisälle. 4. Käytän koneita ja välineitä ohjeiden mukaan. 5. Kävelen käytävillä ja luokissa. Juoksen vain ulkona ja liikuntatunneilla. HUOLEHDIN KOULUYMPÄRISTÖSTÄ 1. Pidän pulpetin, luokan, koulurakennuksen sekä koulupihan siistinä. 2. Pidän omat sekä koulun tavarat siistinä ja säilytän niitä niille tarkoitetuilla paikoilla. 3. Huolehdin tavarani koulupäivän jälkeen takaisin kotiin. 4. Pidän hyvää huolta toisen omaisuudesta. VÄLITUNTISÄÄNNÖT: 1. Välitunnit vietän ulkona ja menen sinne välittömästi oppituntien päätyttyä. 2. Pukeudun sään mukaan. 3. Oleskelen vain välituntialueella.

6 4. Pidän puhelimen repussa sammutettuna tai äänettömänä, kysyn tarvittaessa luvan sen käyttöön. Koulun alkua/koulukuljetusta odottaessa voin odotustilassa/odotuspaikalla kuunnella musiikkia nappikuulokkeilla muita häiritsemättä. 5. Palautan välituntivälineet paikoilleen välitunnin päätyttyä. 6. Jätän pihan kasvit ja istutukset rauhaan. 7. Minulla on oikeus pelata ja leikkiä, mutta ei oikeutta pilata niitä. 8. Keinuessa istun keinussa. 9. Noudatan aikuisen antamia ohjeita mäenlaskussa talvella. 10. Pelaan palloa sääntöjä noudattaen pihalla. 11. En heittele lumipalloja, keppejä, käpyjä, kiviä tms., mikä voi osuessaan vahingoittaa toisia. 12. Ilmoitan sattuneesta tapaturmasta tai kiusaamisesta valvojalle. 13. En vahingoita toisen omaisuutta välitunnin aikana. 14. Noudatan välituntivalvojan ohjeita. 15. Lähden sisälle välittömästi kellon soidessa. 16. Lopetan pelit ja leikit kellon soidessa, enkä jatka niitä tunnille mennessäni. TERVALAMMEN KOULUN SÄÄNNÖT KOULUKULJETUKSESSA NÄIN TOIMIN KOULUKULJETUKSESSA: Ollen ajoissa taksin/bussin noutopaikalla Tervehdin, kun nousen autoon ja siitä poistuessani Pidän turvavyön kiinnitettynä matkan aikana Keskustelen normaalilla puheäänellä asiallisesti En heittele omia tai toisten tavaroita matkan aikana En häiritse kuljettajaa ajon aikana Istun omalla paikallani

7 En loukkaa kanssamatkustavia sanoin tai teoin Noudatan kuljettajan ohjeita Ilmoitan ajoissa, mikäli en käytä taksia Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen koulupäivään! Koulun käytänteet ja painotukset Oppituntien ajat Koulupäivä alkaa klo 8.25, tai Koulupäivät päätyvät klo 12.25, tai Päivän ensimmäinen ja iltapäivän viimeinen oppitunti ovat useimmiten kaksoistunteja. Välitunnit Välitunnit ovat klo , (ruokatauko) ja Opettajan harkinnan mukaan välitunti voidaan pitää myös klo , mutta silloin opettaja itse huolehtii ryhmänsä valvomisesta. Välitunnit käytämme ulkoiluun. Jokaisella välitunnilla on määritelty vastuullinen välituntivalvoja. Kouluruokailun käytännön järjestelyt Ruoka tuodaan Otalammen koulukeskuksesta ja sen laittaa tarjolle Heleena Riepponen. Oppilaat syövät ruokalassa opettajien ja kouluavustajien valvonnassa. Ruokailu järjestetään liukuvasti luokittain klo alkaen. Oppilaat istuvat "sekaryhmissä : eri ikäiset samassa pöydässä. Oppilailla on yhteinen ruokahetki, jolloin kaikki ovat paikoillaan syömässä ja välitunnille lähdetään vasta annetusta merkistä. Opettajat valvovat käsien pesun, ruoan ottamisen ja ruokailun. Korostetaan hyviä ruokailutapoja ja tapakasvatusta Lasta rohkaistaan maistamaan kaikkia ruokia ja kannustetaan syömään ottamansa annos loppuun. Isot oppilaat toimivat vuorottain ruokajärjestäjinä, jotka pyyhkivät pöydät ruokailun päätteeksi ja nostavat tuolit pöydille. Päivänavaukset Päivänavaukset pidetään pääsääntöisesti omissa luokissa. Teemapäivinä kaikki oppilaat kokoontuvat yhteiseen aamunavaukseen. Seurakunnan työntekijä vierailee koulussamme keskimäärin kerran kuukaudessa. Seurakunnan aamunavausajat sovitaan lukukauden alussa ja ne ilmoitetaan koulun internet-sivulla.

8 Yhteisissä aamunavauksissa harjoittelemme ajankohtaan kuuluvia lauluja ja virsiä yhteenkuuluvuuden ja yhteisen laulukulttuurin vahvistamiseksi. Lisäksi yhteiset aamunavaukset tarjoavat oivan mahdollisuuden myös sosiaaliseen kasvatukseen. Koulumatkakuljetusten järjestäminen Koulukuljetukset järjestetään kaikille niille oppilaille, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä ja 1-2 luokkien oppilaille, joiden matka ylittää kolme kilometriä. Lisäksi kuljetuksiin vaikuttaa tien vaaralliseksi luokitus. Koulukuljetuksista vastaa Nummelan liikenne (Liikenne Satuli ja Taksiblue) Oppilaiden poissaolojen seuraaminen Oppilaan sairastuessa huoltajien on lain mukaan ilmoitettava heti ensimmäisenä poissaolopäivänä tästä opettajille tai rehtorille mieluiten tekstiviestillä. Muissa tapauksissa huoltajan tulee pyytää lupa opettajalta ja yli viisi päivää kestävistä poissaoloista kirjallisesti koulun rehtorilta. Poissaolon lupahakemus löytyy Wilman tiedotteista.. Opettajat seuraavat omien oppilaiden poissaoloja ja merkitsevät ne Wilma-ohjelmaan. Koulumme painotukset Keskitymme tänä vuonna tasapainoiseen koulunkäyntiin joustavin opetusjärjestelyin. Koulun toimintasäännöt ovat jokaista oppilasta varten. Kiva koulun metodit mukaan arkipäivän koulun toimintaan. Houkuttelemme myös liikkumisen riemuun oppilaita monin tempauksin ja liikuntamahdollisuuksin. Teemoja käsitellään sekä luokittain oppiaineiden sisällä sekä luokka-asterajat ylittävissä ryhmissä erilaisten projektien ja tempausten yhteydessä. Luonto- ja ympäristöasiat ovat opetuksessa keskeisellä sijalla. Tavoitteena on käyttää lähiympäristöä oppimisympäristönä aina kun se vain on mahdollista. Lisäksi tähdennetään ympäristönsuojelun merkitystä, tapoja toimia kestävän kehityksen mukaisesti, kukin oppilas oman ikäkautensa edellytysten mukaisesti. Lisäksi korostamme, että yhdessä, YHTEISTYÖLLÄ voimme kohentaa maapallon tilaa, mutta jokaisen panosta tarvitaan. Taito- ja taideaineiden opetusta sekä muuta ilmaisutaitoa painotetaan läpäisyperiaatteella mm. projektien yhteydessä. Oppilaista voidaan muodostaa projektien ja aihekokonaisuuksien opiskelussa yli luokkarajojen meneviä tutorryhmiä luokilla painotetaan taito- ja taideaineiden kohdalla lv liikunnan opetusta. Koulumme pääteemojen lisäksi painotamme koulutus- ja kasvatuslautakunnan lukuvuodelle vahvistamien laatukriteerien osa-alueita, joita ovat: oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki kodin ja koulun yhteistyö fyysinen oppimisympäristö

9 Käsityön vaihtotyöskentely Vaihtotyöskentely toteutetaan kolmannella ja neljännellä luokalla siten, että puolet lukukaudesta opiskellaan teknistä työtä ja puolet tekstiilityötä. Näin oppilaalla on kaksi jaksoa kumpaakin ainetta lukuvuoden aikana. Viidennen ja kuudennen luokan tekstiilityön valinneet oppilaat opiskelevat 4-6 viikkoa kevätlukukaudella teknistä työtä ja teknisen työn valinneet oppilaat opiskelevat tekstiilityötä Kouluvuoden juhlat ja perinteet Koulussamme järjestetään lukuvuoden päättyessä joulu- ja kevätjuhla. Joulujuhla on iltajuhlana Kevätjuhla on lukukauden päätöspäivänä Kevätjuhlissa kukitetaan kuudennen luokan oppilaat. Juhlapäivien yhteydessä panostetaan myös taito- ja taideaineisiin: askartelemme, teemme mininäytelmiä, musisoimme ym. teemaan sopivaa toimintaa Teemapäivät ja tapahtumat, koulun ulkopuolella annettava opetus Syyslukukausi Pihan hyötykasvit teemapäivä 6.9. Koulun vanhempainilta Valokuvaus Palo- ja pelastautumisharjoitus Omenakarnevaalit Sipulikasvien istutus Uimahallikäynnit viikoilla keskiviikkoisin Retki Nuuksioon Isänpäiväaskartelu Kantti kestää-viikko 5. ja 6. luokkalaisille Jouluaskartelua ja aamukahvit vanhemmille

10 Joulujuhla Kevätlukukausi Kierrätyspajat Uimahallikäynnit viikoilla 5-7 keskiviikkoisin Kodin ja koulun yhteinen laskiaistapahtuma Pääsiäisaskartelu 9.4. Kirjallisuus-viikko yhteistyössä vanhempien kanssa Yhteinen liikuntailta vanhempien kanssa Toukokuussa retki Nurmijärvelle:1-2 luokka ja esikoululaiset Retki Tervalammen kartanolle 1.6. Kouluvuoden päättäjäiset ja todistusten jako Luokat tekevät lyhyitä opintoretkiä Vihdissä ja lähikunnissa opintosuunnitelmansa mukaisesti. Koulu osallistuu mahdollisiin urheilu yms. kilpailuihin ja tapahtumiin opettajien harkinnan mukaan. Koulussa käy kouluvuoden aikana luokkien opintosuunnitelmiin sopivia vierailijoita. Luokilla on myös omaan opintosuunnitelmaan sisältyviä teemoja ja retkiä. Lukuvuosisuunnitelmaa täydennetään mahdollisten retkien osalta myöhemmin Oppilaan ojentamisen muodot ja käytänteet Ongelmatilanteisiin puututaan välittömästi ja kuullaan oppilasta. Kiusaamis- tai riitatilanteissa kuullaan molempia osapuolia, keskustellaan asiasta, sovitaan ja opastetaan lapsia näkemään myös oma osuutensa riitatilanteen syntymisessä ja pyydetään anteeksi. Kotiin otetaan yhteys tarvittaessa ja tilanteen mukaa. Kiusaamistapauksissa koulumme käyttää myös kiva- koulu toimintamalleja kiusaamisen ennalta ehkäisyyn sekä kiusaamiseen puuttumiseen. Lisäksi käytämme kuraattorin asiantuntemusta avuksi. Mikäli oppilas (oppilaat) poikkeaa sovituista säännöistä, opettaja menettelee aluksi seuraavasti: Opettaja kuulee oppilasta (oppilaita) Opettaja pyrkii keskustelemalla osoittamaan sääntöjen noudattamisen tärkeyden Opettaja voi oppilasta/oppilaita kuultuaan pyytää suullisen tai kirjallisen selvityksen tapahtuneesta. Selvityksessä oppilas kuvaa tapahtuneen asian, mitä toimenpiteitä hän aikoo tapahtuneen johdosta tehdä ja miten hän tulevaisuudessa vastaavassa tilanteessa pyrkii menettelemään. Selvitykseen tulee huoltajan allekirjoitus. Tarvittaessa asiaa selvitetään yhteistyössä huoltajan kanssa. Kiusaamistapauksissa selvittelystä vastaa

11 koulun Kiva-tiimi. Koulumme ojentamiskäytänteitä ovat myös : 1. puhuttelu 2. kotiin ilmoittaminen 3. rehtorin puhuttelu 4. jälki-istunto (15min 2h) 5. kirjallinen varoitus 6. oppilaan erottaminen (max 3kk) Häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi (Perusopetuslaki 36a-c). Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä suorittamaan valvonnan alaisesti tehtäviään enintään tunnin ajan. (Perusopetuslaki 36 ) 2.2. Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Syyslukukausi: ti pe (91 tp) loma-ajat: syysloma (vko 42) joululoma Kevätlukukausi: ma la (97 tp) loma-ajat: talviloma (vko 8) 3. Arviointi 3.1. Oppilasarviointi Oppilasarviointi yhdenmukaistetaan yhteistyökoulun Huhmarnummen kanssa Arvioinnin toteuttaminen lukuvuoden aikana Arviointi on jatkuvaa ja siihen kuuluvat olennaisena osana tehdyt tuotokset, kokeet, testit ja yleinen työskentelyn arviointi. Väliarvioinnin ajankohdat ovat ja Välitodistus annetaan ja lukuvuositodistus

12 Väliarvioinnissa painotetaan käyttäytymisen ja työskentelytapojen arviointia. Mukana on myös oppilaiden itsearviointiosuus. Vanhempainkeskustelut käydään lukuvuoden aikana opettajan parhaiten katsomana ajankohtana. Opettaja voi korvata toisen väliarvioinneista em. keskustelulla, mistä jää myös dokumentti. Kevään lukuvuositodistus on luokilla sanallinen luokan oppilaat saavat numeroarvioinnin Oppilaan itsearviointi Oppilaat tekevät väliarviointien yhteydessä itsearvioinnin omasta koulutyöstään. Oppilaat tekevät myös oppiaineiden opiskelun yhteydessä itsearviointeja suoriutumisestaan eri oppiaineiden opiskelussa. Lapsen todistukset ja arviointikaavakkeet (mm. itsearvioinnit) kootaan omaan kansioon, jota säilytetään koululla. Tämä kansio käy myös lukukausien taitteessa kotona, kun oppilas saa väliarvioinnin. 4. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 4.1. Yleinen tuki Haluamme auttaa oppilasta mahdollisimman ajoissa. Kartoitamme tuen tarpeet lukuvuoden alussa yhteistyössä erityisopettajan kanssa kaikkien luokka-asteiden kohdalla. Tässä hyödynnetään erityisopettajan tekemiä testejä Vihdin kunnan testiaikataulujen mukaisesti. Tarpeen mukaan suunnittelemme tukitoimet yhteistyössä huoltajien ja moniammatillisen oppilashuoltoryhmän kanssa. Yleisen tuen käytänteinä koulussamme on toimiva oppilashuolto sekä osa-aikaisen erityisopettajan opetus joko samanaikaisopetuksena tai tarvittaessa pienemmissä ryhmissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tunteja on koulussa 6. Maija Savolainen toimii osa-aikaisena erityisopettajana. Joka luokalla toimii läksyparkki määrättynä viikonpäivänä. Jos oppilaalla on tekemättömiä läksyjä, niitä tehdään läksyparkissa opettajan tai ohjaajan kanssa. Opettajien koulutus suunnitellaan koulun tarpeen mukaan Eriyttäminen Tietyissä oppiaineissa esim. matematiikka, äidinkieli ja englanti annetaan oppilaalle oman tasoisia tehtäviä Joustavat ryhmittelyt ja tiimiopettajuus Teemapäivinä muodostamme erilaisia ja eri luokkien oppilaista koostuvia oppimisryhmiä

13 Oppilaan ja huoltajien osallisuus tuen suunnittelussa Oppilaan tukitoimien järjestämisessä kuullaan huoltajaa ja annetaan riittävästi infoa esim. tukiopetuksen järjestämisessä Oppilaanohjaus Oppilaanohjauksesta ja oppimaan oppimisen ohjauksesta huolehtii luokanopettaja yhdessä huoltajien kanssa Tukiopetus Tukiopetusta annetaan yhteisymmärryksessä huoltajien kanssa ennen koulupäivän alkua tai koulupäivän jälkeen. Poikkeustapauksissa myös koulupäivän aikana. (koulukuljetus) Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikainen erityisopetus on osa koulun arkea ja annetaan yksilö- tai erillisessä pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena Kouluohjaajat Kouluohjaaja määrätään oppilaalle psykologin tai lääkärin lausuntojen perusteella. Ohjaajien työpanosta hyödynnetään koko kouluyhteisössä. Tänä vuonna Tervalammen koulussa on kaksi ohjaajaa, jotka työskentelevät 25 h viikossa: Eeva-Maija Jokela sekä Mirka Flinck. Ohjaajapalveluja on käytössä kaikissa luokissa Aamu- ja iltapäivätoiminta Kerhotoiminta Koulussamme kokoontuu syyslukukaudella liikuntakerho perjantai-iltapäivisin koulun jälkeen lokakuun alusta alkaen Tehostettu tuki Mikäli yleinen tuki oppilaalle ei ole riittävää, tehdään hänelle pedagoginen arvio yhdessä moniammatillisen oppilashuoltoryhmän kanssa. Oppilaalle laaditaan pedagogisen arvion jälkeen henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jossa tarkennetaan oppilaan henkilökohtaisia tavoitteita ja annettavaa tukea. Tuen muodot ovat hyvin samankaltaisia kuin yleisessä tuessa, mutta tukitoimet ovat pitkäkestoisempia.

14 Oppilaalle annetun tuen vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan tiiviisti ja opetusjärjestelyjä muokataan tarvittaessa joustavasti ja yksilöllisesti. Tehostetun tuen toimintamallit sovitaan kulloinkin yhteistyössä huoltajien kanssa Erityinen tuki Erityisen tuen piiriin oppilas siirretään, mikäli tehostettu tuki ei tue oppilaan koulutyötä riittävästi. Erityistä tukea harkitaan vasta silloin, kun tehostettua tukea on annettu systemaattisesti, sen toimivuutta arvioitu ja se on todettu riittämättömäksi. Oppilaan opiskelusta tehdään pedagoginen selvitys. Oppilaalle laaditaan HOJKS, jossa on laadittu opiskelun tavoitteet ja joissakin tapauksissa määritellään myös yksittäisen oppiaineen yksilöllistäminen. Erityiseen tukeen siirrettäessä tehdään hallintopäätös. Toisinaan tarpeettomat erityisen tuen päätökset puretaan ja siirrytään tehostettuun tukeen Erityisellä tuella yleisopetuksen ryhmässä Koulumme erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat integroituna yleisopetukseen Osa-aikainen pienryhmäopetus Kokoaikainen pienryhmäopetus 4.4. Oppilashuolto Oppilashuolto on jokaisen oppilaan subjektiivinen oikeus. Lisäksi ensimmäisen luokan vanhempainillassa kerrotaan erityisopettajan tekemästä alkukartoituksesta. Tarpeen mukaan opettaja sitten ottaa yhteyttä oppilaiden huoltajiin ja suunnitellaan huoltajien kanssa yhdessä oppilaan oppimisen ja kasvun tukeminen. Samoin toimitaan muiden luokkien kohdalla kun on tarvetta. Myös huoltaja voi tehdä aloitteen oppilashuollollisissa asioissa. Järjestämme tapaamisia aina, kun siihen katsotaan olevan tarvetta. Oppilashuollosta vastaa koulun rehtori. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat myös koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, koulumme opettajat sekä koulukuraattori. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu n. 4 kertaa lukukaudessa. Tukipalveluja käytetään tarvittaessa. Kouluterveydenhoitaja Heidi Sohlman, käy noin kerran kuussa ja suorittaa ohjesääntöjen mukaisen tarkastuksen. Hän myös sopii koululääkärintarkastukset. Terveydenhoitajan päivät ilmoitetaan huoltajille koulun tiedotteessa. Yhteydenotot Wilman kautta. Hammashoitola kutsuu oppilaat määräaikaisiin tarkastuksiin ja taksi kuljettaa oppilaat hammashuoltoon Nummelaan. Kouluohjaaja lähtee pienempien oppilaiden mukaan tarvittaessa turvaksi.

15 Koulukuraattori Ulla-Riikka Vänskä tekee tiivistä yhteistyötä oppilashuoltoryhmässä sekä auttaa yläkouluun siirtymävaiheessa. Yhteydenotot Wilman kautta. Akuuteissa tapauksissa otetaan yhteys alan asiantuntijoihin. Psykologi on Johanna Mäki-Petäjä, Psykologi toimii koulumme oppilashuoltotyössä ja voi tarvittaessa tehdä tutkimuksia, joiden avulla kartoitetaan oppilaan tuen tarve. 5. Yhteistyö 5.1. Kodin ja koulun yhteistyö Toimiva ja lähtökohdiltaan myönteinen kodin ja koulun yhteistyö on keskeinen lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki. Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään koulun, luokan ja oppilaan tasolla. Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä pyritään aktiiviseen ja hyvään vuorovaikutukseen. Tervalammen koulussa järjestetään koulun yhteisiä ja luokkakohtaisia vanhempainiltoja sekä vanhempaintapaamisia. Perinteisten vanhempainiltojen lisäksi koulullamme on erilaisia eri teemoihin liittyviä toiminnallisia iltoja tai tapahtumia, joihin aktivoidaan huoltajia mukaan. Päivittäinen yhteydenpito ja tiedottaminen keskitetään Wilmaan. Yhteyttä pidetään tarvittaessa myös reissuvihkon, puhelimen ja sähköpostin (ei mielellään oppilasasioissa) välityksellä. Huoltajien kanssa ollaan yhteyksissä normaaliin arkeen liittyvissä asioissa, ei pelkästään ongelmatilanteissa Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa Esiopetusryhmän kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yhteistyöstä vastaavat päiväkodin lastentarhanopettaja sekä luokan opettaja. Myös juhlien tai vaikkapa työpajojen avulla tehdään yhteistyötä siten kuin se molempien ryhmien opetussuunnitelmiin sopii. Liikuntatoimi järjestää syyslukukaudella yhteisiä liikuntatunteja esiopetusryhmälle ja 1-2 luokan oppilaille. Lisäksi käytetään yhteistä välituntipihaa, joka tarjoaa luontevan mahdollisuuden yhteiseen leikkiin koululaisten ja päivähoidon väen välillä. Päiväkoti käyttää myös useana päivänä koulun tiloja. Esikoulun henkilökunnan kanssa käydään läpi lapsen esiopetussuunnitelma. Yläkouluun menevät oppilaat käyvät tutustumassa tulevaan kouluunsa ja yläasteen rehtorit ja opinto-ohjaajat sekä koulukuraattorit vierailevat koululla kertomassa oman koulunsa käytänteistä Vanhempaintoiminta

16 Koulussamme toimii rekisteröity vanhempainyhdistys, kotisivut löytyvät Tervalammen kyläyhdistyksen sivuilta. Toiminta on aktiivista ja tukee koulutyötä monin eri tavoin. KIITOS! 5.4. Muut yhteistyötahot Ympäröivän yhteisön tarjoamat mahdollisuudet huomioidaan opetusta toteutettaessa. Rahavarojen puitteissa opiskellaan museossa ja kirjastossa tai kirjastoautossa sekä Nuuksion kansallispuistossa, järjestetään pelastusharjoitus yhteistyössä palo- ja pelastuslaitoksen kanssa (mikäli heidän aikatauluun sopii), käytetään seurakunnan asiantuntemusta hyödyksi. Pidetään myös tiivistä yhteistyötä oman koulupoliisin kanssa. Retket, vierailut ja muut tapahtumat virkistävät koulutyötä ja auttavat oppimaan tiettyjä asioita niiden luonnollisissa ympäristöissä. 6. Osallisuus ja vaikuttaminen ( Tukioppilas-, kummioppilas-, oppilaskuntatoiminta, vertaissovittelu, kiusaamisen vastainen toiminta KiVa-koulu) Ylempien luokkien oppilaat toimivat pienempien kummeina ja tutoreina: viidennen luokan oppilaat ovat esikoululaisten kummeja ja kuudesluokkalaiset ovat ensimmäisen luokan oppilaiden kummeja. Tämän lisäksi oppilaista muodostetaan yli luokkarajojen meneviä pienryhmiä, jotka työskentelevät yhdessä eri tapahtumissa. 7. Oppimisympäristö 7.1. Koulun oppimisympäristön kuvaus Koulumme sijaitsee kauniin luonnon ympäröimänä keskellä Tervalammen kylää. Metsä, laaja piha-alue ja monitoimikenttä tarjoavat mahdollisuuden opiskella, liikkua, leikkiä ja virkistäytyä. Koulun lähipiirissä toimii myös Tervalammen päiväkoti. Talvella käytössämme on hyväkuntoiset, turvalliset ja sopivan mittaiset hiihtoladut ja asianmukainen luistelukenttä Fyysinen oppimisympäristö Koulurakennus on hyväkuntoinen ja tilat toimivat sekä tarkoituksenmukaiset. Neliömäärä: 1083,2 m2. Koulu on peruskorjattu 1990-luvun alussa ja koulun vanha puoli (240,80 m2)on yhdistetty käytävällä uuteen puoleen. Uudella puolella (812,40 m2) on ruokasali ja kaksi luokkahuonetta, jossa opiskelevat 1-2-luokka sekä 3-4-luokka. Lisäksi näiden luokkien välissä sijaitsee tekstiilityön varasto, sillä näissä luokissa opetetaan myös tekstiilityötä.

17 Liikuntasali on, jossa on myös nouseva näyttämö, sijaitsee niin ikään uudella puolella, samoin kuin ruokasali ja muutama wc oppilaskäyttöön. Ns. vanhalla puolella sijaitsevat luokka, englannin opetustila, tietokoneluokka, erityisopetus ja terveydenhoitotila, opettajanhuone sekä sosiaalitilat sekä oppilas- wc:t. Teknisen työn tila sijaitsee yhdyskäytävällä (30 m2), käytävän pituus on 12 m. Viihtyvyyttä lisätään laittamalla oppilaiden työt kauniisti esille ja pitämällä paikat järjestyksessä ja kunnossa. Työskentelyssä käytetään tarkoituksenmukaisia, hyvälaatuisia materiaaleja. Kirjastoauto käy koulullamme joka toinen viikko. Tietotekniikkaa käytetään mm. englannin opetuksen, projektien, tietojen etsimisen, puhtaaksi kirjoittamisen ja vaikkapa lehden teon yhteydessä. Joka luokassa on käytössä dokumenttikamera ja videotykki. Koulun lähiympäristöä hyödynnetään oppimisympäristönä ja osa välitunneista voidaan valvonnan alaisena viettää läheisellä urheilukenttäalueella. Leikkivälineiden käyttöön tehdään selvät säännöt. Kesän aikana koululla on tehty korjauksia ja mm. vanhan osan lattiat on hiottu ja lakattu. Henkilökunta on laatinut koululle oman kestävän kehityksen suunnitelman Psyykkinen oppimisympäristö Koululaisten oppimista ohjaavat kolme luokanopettajaa, Ojakkalan koulussa toimiva englannin opettaja opettaa englannin tunnit. Koulun rehtori on yhteinen Huhmarnummen koulun kanssa, hän opettaa myös 5-6 luokan teknisen käsityön. Lisäksi luokissa työskentelee kaksi kouluohjaajaa, joilla on yhteensä 50 tuntia/vko. Oppimisympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Opetuksessa edetään rauhallisesti, oppilasta kuunnellen mutta samalla houkutellen häntä toimimaan omien edellytystensä ylärajoilla. Luodaan avoin, rohkaiseva, kiireetön ja turvallinen oppimisympäristö niin, että lapsi tulee mielellään kouluun, haluaa oppia uutta ja saa kokea onnistumisen iloa. Tavoitteet asetetaan lapsen kykyjen ja taitojen mukaan. Lapsi huolehtii sovituista ja lupaamistaan tehtävistä ja kantaa vastuun tekemisistään ja tekemättä jättämisistään. Mikäli oppilas tarvitsee tässä apua, häntä tuetaan siinä mm. läksylapun tai läksyvihkon avulla. Oppilaat oppivat vähitellen tiedostamaan, miten opiskelevat/ oppivat ja käyttämään erilaisia oppimistaitoja. Oman oppimistyylin löytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota 5-6- luokilla. Oppilaan ja opettajan vuorovaikutus on keskeistä oppimisen ohjaamisessa. Erilaisia oppimis- ja työskentelytapoja toteutetaan yhdysluokkaopetuksen sallimissa puitteissa.

18 Tuemme yhteisöllisyyttä mm. kummitoiminnan avulla sekä siten, että tietyistä oppilaita koskevista asioista kuten välituntisääntöjen tai järjestyssääntöjen päivittämisestä keskustellaan yhteisesti. Lisäksi yhdysluokkatyöskentely on omiaan lisäämään nuorempien huomioonottamista samoin kuin päivähoitolasten kanssa toimiminen erilaisten teemojen parissa sekä yhteisessä pihapiirissä ja ruokailutilanteissa. Koulun ja kodin välinen yhteistyö korostuu pienessä koulussa, sillä psyykkisen oppimisympäristön ilmapiiriin vaikuttaa myös kodin kasvatusilmapiiri ja suhtautuminen koulutyöskentelyyn. Oppimisen tueksi järjestetään tukiopetusta ja oppilashuoltoryhmä toimii säännöllisesti. Pyrimme auttamaan mahdollisimman ajoissa oppilasta Oppimisympäristön turvallisuus Fyysisen oppimisympäristön turvallisuudesta vastaa koulun henkilöstön lisäksi tilapalvelu. Turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista informoidaan, ja ne korjataan mahdollisimman nopeasti. Koulun säännöillä rajataan koulualue ja toiminta siten, että kouluympäristö on oppilaille turvallinen. Selkeät säännöt, valvonta, asioihin puuttuminen ja henkilöstön yhtenäinen toiminta luovat lapsille turvallisuuden tunteen. 8. Valinnaisaineet Viidenneltä luokalta lähtien oppilas valitsee joko teknisen tai tekstiilityön. 9. Toiminnan arviointi Koulu arvioi toimintaansa saadun palautteen avulla. Opetushenkilöstö tekee itsearvioinnin koulun toiminnasta kevään suunnittelupäivän (veso) yhteydessä arvioiden, onko koulun toiminnassa päästy tavoitteisiin. Erityisesti arvioidaan, miten asetettujen laatukriteerien mukaisiin tavoitteisiin on päästy eli miten on onnistuttu kodin ja koulun välisessä yhteistyössä, oppilaan kasvun ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä fyysisen oppimisympäristön luomisessa oppilaan opiskelua tukevaksi. Myös vanhempainilloissa ja varteissa sekä muissa keskusteluissa saatu palaute otetaan huomioon seuraavan lukuvuoden suunnitelmaa tehtäessä.

19 LIITTEET: Liite luokkalaisten väliarviointi VIHDIN KUNTA KOULUTYÖN ARVIOINTI TERVALAMMEN KOULU NIMI: LUOKKA: osaan hyvin O tarvitsen välillä muistutusta O tarvitsen usein muistutusta O oppilas opettaja 1. Käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti. O O 2. Osaan tulla oppitunnille ja lähteä välitunnille välittömästi. O O 3 Osaan työskennellä toisia häiritsemättä. O O 4. Ryhdyn ripeästi työhön ja jaksan tehdä työni loppuun asti. O O 5. Kuuntelen ja seuraan opetusta tarkkaavaisesti. O O 6. Muistan viitata, kun haluan puheenvuoron. O O 7. Muistan tehdä kotitehtäväni. O O 8. Huolehdin koulutavaroistani. O O 9. Välituntileikit sujuvat muiden kanssa. O O LISÄTIETOJA OPPILAASTA:

20 Luokanopettaja LIITE luokkalaisten väliarviointi VIHDIN KUNTA Huoltajan allekirjoitus VÄLIARVIOINTI TERVALAMMEN KOULU Nimi: Luokka: Oppilaan itsearviointi X ja opettajan arviointi O a) oppilaan toimimisesta koulussa: kiitettävästi hyvin tyydyttävästi vähän välttävästi Olen ystävällinen ja kohtelias Annan kaikille työrauhan Osaan tehdä työtä yhdessä toisten kanssa Toimin sääntöjen mukaan Huolehdin kotitehtävistä ja opiskeluvälineistä Kuuntelen ja seuraan opetusta Osallistun tunneilla Keskityn itsenäiseen työhön b) oppilaan suoriutumisesta ja työskentelystä oppiaineissa: kiitettävästi hyvin tyydyttävästi vähän välttävästi Äidinkieli ja kirjallisuus: Lukeminen Kirjoittaminen

21 Matematiikka: Englannin kieli: Lisätietoja opiskelusta Oppilaan viestit opiskelustaan Huoltajan viestit lapsen opiskelusta Vihdissä xx.xx.2012 Luokanopettaja Huoltajan allekirjoitus

22 Liite luokkalaisten väliarviointi VIHDIN KUNTA VÄLIARVIOINTI TERVALAMMEN KOULU Nimi: Luokka: Oppilaan itsearviointi X ja opettajan arviointi O a) oppilaan toimimisesta koulussa: kiitettävästi hyvin tyydyttävästi vähän välttävästi Olen ystävällinen ja kohtelias Annan kaikille työrauhan Osaan tehdä työtä yhdessä toisten kanssa Toimin sääntöjen mukaan Huolehdin kotitehtävistä ja opiskeluvälineistä Kuuntelen ja seuraan opetusta Osallistun tunneilla Keskityn itsenäiseen työhön b) oppilaan suoriutumisesta ja työskentelystä oppiaineissa: kiitettävästi hyvin tyydyttävästi vähän välttävästi Äidinkieli ja kirjallisuus: Matematiikka:

23 Englannin kieli: Lisätietoja opiskelusta Oppilaan viestit opiskelustaan Huoltajan viestit lapsen opiskelusta Vihdissä xx.xx.2012 Luokanopettaja Huoltajan allekirjoitus

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Pelkosenniemen koulun lukuvuosi 2015-2016

Pelkosenniemen koulun lukuvuosi 2015-2016 Pelkosenniemen koulun lukuvuosi 2015-2016 1 Koulun perustiedot 1.1 Nimi, oppilasmuoto, osoitteet, sähköpostiosoitteet Pelkosenniemen koulu, perusopetuksen vuosiluokat 1 9, Koulutie 9, 98500 Pelkosenniemi

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

LUKUVUODEN TYÖAIKA. Syyslukukausi 11.8.2008-20.12.2008. Syysloma 15.10.-17.10.2008 Joululoma 21.12.2008 6.1.2009. Kevätlukukausi 7.1.- 30.5.

LUKUVUODEN TYÖAIKA. Syyslukukausi 11.8.2008-20.12.2008. Syysloma 15.10.-17.10.2008 Joululoma 21.12.2008 6.1.2009. Kevätlukukausi 7.1.- 30.5. LUKUVUODEN TYÖAIKA Syyslukukausi 11.8.2008-20.12.2008 Syysloma 15.10.-17.10.2008 Joululoma 21.12.2008 6.1.2009 Koulun toivomus on, että lomamatkat järjestettäisiin koulujen loma-aikoina. Huoltajat huolehtivat

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010

HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 HUHMARNUMMEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE KOTEIHIN Huhmarnummen koulu Pihtisillantie 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 KOULUN TYÖAIKA

Lisätiedot

Opetushenkilökunta. 19 luokanopettajaa 3 aineenopettajaa

Opetushenkilökunta. 19 luokanopettajaa 3 aineenopettajaa HINTAN KOULU Perustiedot Hintan koulu sijaitsee Oulussa, noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta rauhallisella esikaupunkialueella rakennettu vuonna 1957 remontoitu vuonna 2003 peruskoulun alaluokat

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja olemalla kohtelias sekä noudattamalla

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

HUHMARNUMMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA Koulun opetussuunnitelma

HUHMARNUMMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA Koulun opetussuunnitelma VIHDIN KUNTA Huhmarnummen koulu Pihtisillantie 109 03150 Huhmari 09-42583019, 42583101 rehtori etunimi.sukunimi@vihti.fi HUHMARNUMMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA Koulun opetussuunnitelma LUKUVUOSI 2009-2010

Lisätiedot

Arvoja vahvistavista toimintamuodoista päätetään vuosittain ja ne kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan.

Arvoja vahvistavista toimintamuodoista päätetään vuosittain ja ne kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. RUUTANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2016 Luku 2 RUUTANAN KOULUN ARVOPERUSTA Ruutanan koulussa vaalitaan yhteisöllisyyttä, jota koko koulun yhteiset tuokiot tukevat. Näitä tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

YHTEENVETO KODIN JA KOULUN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖ -KYSELYSTÄ

YHTEENVETO KODIN JA KOULUN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖ -KYSELYSTÄ YHTEENVETO KODIN JA KOULUN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖ -KYSELYSTÄ Vastauksia yhteensä 95 kpl 1 Olen täysin eri mieltä 2 Olen jokseenkin eri mieltä 3 En osaa sanoa 4 Olen jokseenkin samaa mieltä 5 Olen täysin samaa

Lisätiedot

Alueellisen yhteistyön malli

Alueellisen yhteistyön malli Alueellisen yhteistyön malli Savonlinnan seutu OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN TUKI (Kelpo + oppilaanohjaus + oppilashuolto) KORJAAVASTA KOHTI ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA Savonlinnan seudun hankkeet (lisäksi

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 Inarin koulu 2 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin yhteistä kasvatustyötä. Toiminnan

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015 2016 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana jokaisen oppilaan yksilölliset kyvyt. Tavoitteena

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot