Tervetuloa maailman parhaaseen kouluun!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa maailman parhaaseen kouluun!"

Transkriptio

1 Perusopetus

2 Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen... Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma: Tervetuloa maailman parhaaseen kouluun! YK:n lapsen oikeuksien julistuksen mukaan jokaisella maailman lapsella on oikeus koulutukseen. Suomessa asuvat lapset ovat onnellisessa asemassa, sillä meillä on lakiin kirjattu oppivelvollisuus ja sen suorittamiseksi maailman paras koulu. Jyväskylässä arvostetaan koulua ja koulutusta. Kaupunki on tunnettu suomenkielisen opetuksen ja oppimisen keskuksena. Jos kaupungit kilpailisivat perusopetuksen Suomen mestaruudesta, Jyväskylä olisi vuodesta toiseen kärkisijoilla. Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat tahtoisivat jäädä Jyväskylään töihin. Avoimiin työpaikkoihin on aina runsaasti hakijoita. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä koulujen henkilökunta on maan huippua. Ennen lapsen lähtöä koulutielle, vanhempien ja huoltajien ei ole tarvinnut miettiä kouluasioita. Lapsuuden ja nuoruuden vuosien aikana koulusta tulee kuitenkin tärkeä osa lapsen ja lapsiperheen arkea. Koulu on mukana lapsen kasvussa ja pysyy yhtenä kestopuheenaiheista niin kotona kuin harrastuksissa. Aikuisilla tulee olla aikaa kuunnella mitä lapsella on sanottavana ja osallistua keskusteluun sekä lapsen että koulun kanssa. 2 Esitteen kuvissa Mankolan ja Palokan koulun oppilaita. Kuvat: Hanna-Kaisa Hämäläinen

3 Sisältö Kaikille yhteinen perusopetus...4 Alakoulu...4 Yläkoulu...5 Opetussuunnitelma...5 Kaikkea ei opi kirjoista Kulttuuriopetussuunnitelma Kompassi...6 Ympäristöasiat ja Luontokoulu...6 Osallisuuskasvatus...6 Jälkkäri ja koulujen kerhotoiminta...6 Koulujen ulkopuolinen opetus...7 Yhteistyössä kodin kanssa Kodin ja koulun yhteistyö...8 Tietoa koulunkäynnistä...8 Arviointi...9 Koululaisen hyvinvointi...10 Kouluateria...10 Kouluterveydenhuolto...10 Hammashoito...10 Oppilashuolto...11 Koulumatkan korvaaminen...11 Kielten opiskelu...13 A1-kieli, 3.luokka...13 A2-kieli, 5.luokka, vapaaehtoinen...13 B1-kieli, 7.luokka...13 B2-kieli, 8.luokka, valinnainen...13 Äidinkielenä muu kuin suomi...13 Jyväskylän kaupungin tarjoamat opetuksen erityiset painotukset...14 Opetusta englannin kielellä...14 Ruotsinkielinen opetus...14 Musiikkiluokat...15 Urheiluluokat...15 Tukea koulunkäyntiin...17 Monikulttuurinen opetus...18 Briefly In English

4 Kaikille yhteinen perusopetus Jyväskylässä on lähes oppilasta, jotka käyvät koulua kaupungin 39 koulussa. Lisäksi Jyväskylän normaalikoulua, Jyväskylän kristillistä koulua ja Jyväskylän steinerkoulua käy useita satoja oppilaita. Eri puolilla kaupunkia opinpolut ovat erilaisia, mutta opetus on kaikkialla tasaveroista. Jyväskylässä on kyläkouluja, päiväkotikouluja, alakouluja, yläkoulu sekä moderneja yhtenäiskouluja, joissa on oppilaita ekaluokkalaisista ysiluokkalaisiin. opetus luokilla 1 6 Ensimmäisellä luokalla lapset harjoittelevat koululaisena olemista ja opiskelevat samalla perustaitoja ja -tietoja. Ensimmäisinä vuosina tulevat tutuksi onnistumisen, oppimisen ja tekemisen ilo, ryhmässä toimiminen ja yksinkertaisten ohjeiden avulla tekeminen. Luokilla 1 6 lapset tutustuvat asioihin pääasiassa oman luokanopettajan johdolla, omassa luokassa tuttujen luokkakavereiden kanssa. Opiskelu etenee vähitellen ja mukaan otetaan uutta asiaa tuttuun lisäten. Oppimisen edetessä tunteja ja opiskeltavia aineita tulee lisää. Ensimmäisillä luokilla koulua on 20 tuntia viikossa, 6. luokalle mentäessä viikkotunteja on 25. Oppiaineet luokilla 1 6 Äidinkieli ja kirjallisuus Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto - luokilla 1 4 Uskonto/elämänkatsomustieto(* Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta 3. luokalta alkava yhteinen A1-kieli 4. luokalta alkava vapaaehtoinen A2-kieli 5. luokalta alkavat biologia ja maantieto 5. luokalta alkava historia 5. luokalta alkavat fysiikka ja kemia opinpolku 1 9 luokilla 1 6 luokat 7 9 luokat Halssila, Huhtasuo, Pupuhuhta Huhtasuo Keljonkangas*, Keltinmäki, Kilpinen, Kypärämäki Kilpinen Korpilahti, Tikkala Korpilahti Nenäinniemi, Pohjanlampi, Tikka Kuokkala Keljonkangas*, Lehtisaari, Muuratsalo, Säynätsalo Lehtisaari Keski-Palokka, Mankola, Saarenmaa Mankola Jokela, Palokka Palokka Liinalampi, Luonetjärvi, Nyrölä, Puuppola Tikkakoski Haapaniemi, Jyskä, Tammirinne ja Vaajakumpu Vaajakumpu Janakka, Oravasaari, Vaajakoski Vaajakoski Kortepohja, Kuohu, Lohikoski, Puistokoulu ja Vesanka Viitaniemi Normaalikoulu Normaalikoulu 4 Normaalikouluun oppilaat otetaan ensisijaisesti omalta oppilaaksiottoalueelta: Väinönkatu Sepänkatu Nisulankatu Vesangantie Savelankatu Keskussairaalantie Purokatu Jyväskylä-Haapamäki-rata Väinönkatu. *Keljonkankaalta Kilpisen kouluun alueen Vanha Keljonkankaantie Lotilantie pohjoispuolelta

5 opetus luokilla 7 9 Yläkoulussa luokilla 7 9 tietoja ja taitoja syvennetään ja täydennetään ja valmistaudutaan siirtymään toisen asteen opiskelupaikkoihin lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Uudet oppiaineet ja aineenopettajat muuttavat koulupäiviä alaluokkiin verrattuna luokkalaisilla oppilailla on luokanvalvoja, mutta eri aineissa omat opettajat. Opetusryhmän koko ja oppilaat vaihtelevat valinnaisaineiden ja ryhmien mukaan. Päivät myös pitenevät vielä jonkin verran. 7. luokalla on koulua on keskimäärin 30 tuntia viikossa. Jaksojärjestelmä Yläkoulujen lukuvuosi on jaettu yleensä neljään jaksoon. Lukujärjestys vaihtelee hieman jaksoittain. Oppiaineiden oppimäärät on jaettu kursseihin, jolloin yhden jakson aikana voi opetusta olla tietyssä oppiaineessa useita tunteja viikossa, tai oppiaine voi olla hajautettuna, jolloin tunteja on useammalla jaksolla. Yksi kurssi on 38 oppituntia. Valinnaisuus Oppilas voi painottaa jonkin verran opinto-ohjelmaansa valinnaisaineilla. Koulut tarjoavat valinnaisaineita pääosin 8. ja 9. luokan aikana. Yleisimpiä valinnaisaineita ovat kotitalous, liikunta, musiikki, tekninen työ, tekstiilityö tai tietotekniikka. Syntyvät valinnaisaineryhmät riippuvat koulun tarjonnasta sekä koulun määrittämästä opetusryhmän vähimmäiskoosta. Oppilaan aiemmin tekemät kielivalinnat vaikuttavat valinnan mahdollisuuksiin yläkoulussa. Jos oppilas on ottanut opinto-ohjelmaansa alakoulussa vapaaehtoisen A2-kielen, sen opiskelu jatkuu yläkoulussa valinnaisena aineena. Yleisimpiä valinnaisaineita ovat kotitalous, liikunta, musiikki, tekninen työ, tekstiilityö, tietotekniikka tai valinnaiset A2 ja B2 -kielet. Oppiaineet luokilla 7 9 Äidinkieli ja kirjallisuus Kielet: A-kieli ja B-kieli Matematiikka Biologia Maantieto Fysiikka Kemia Terveystieto Uskonto tai elämänkatsomustieto(* Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Kotitalous Käsityö: tekninen ja tekstiilityö Liikunta Oppilaanohjaus Yhteisiä aineita on yhteensä vähintään 78 vuosiviikkotuntia tai kurssia. *) Kouluissa järjestetään evankelis-luterilaista uskonnon opetusta ja uskontokuntiin kuulumattomille elämänkatsomustiedon opetusta. Myös muihin uskontokuntiin kuuluvat saavat omaa opetusta, jos kaupungin kouluissa on samaan uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvia oppilaita vähintään kolme. Opetukseen voi osallistua oppilaita useilta eri kouluilta. Opetussuunnitelma Koulussa opetettavat asiat pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Valtakunnallinen opetussuunnitelma määrittää opetuksen minimitavoitteet. Tämän lisäksi kunnilla ja kouluilla voi olla omia tarkempia ja laajempia opetussuunnitelmia, joissa näkyvät kunnan omat painotukset. Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan elokuussa Jyväskylän kaupungin luokkien kouluissa on yhteinen opetussuunnitelma, jota kaikki koulut noudattavat. Jyväskylän opetussuunnitelmassa omia painotuksia ovat muun muassa urheiluluokat, musiikkiluokat sekä englannin- ja ruotsinkielinen opetus. Eri luokkatasojen oppisisällöistä ja -aineista sekä tärkeistä kasvun paikoista kerrotaan tarkemmin esitteissä, jotka jaetaan Jyväskylän kaupungin koulujen oppilaille lukuvuoden alussa. Tutustumalla esitteisiin yhdessä lapsen kanssa, saa käsityksen siitä millaisia asioita lukuvuosi tuo tullessaan. Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma löytyy osoitteesta: Opetussuunnitelman lisäksi kouluilla on omat toimintasuunnitelmat, joiden mukaan koulun arki pyörii. Toimintasuunnitelman pääkohdista kerrotaan syksyisin jaettavissa koulujen lukuvuositiedotteissa ja luokkakohtaisissa vanhempainilloissa. 5

6 KAIKKEA EI OPI KIRJOISTA Koulu on muutakin kuin oppitunteja ja läksyjä. Onnistumisen elämykset, itsenäisyys, sosiaalinen yhteenkuuluvuus sekä erilaisuuden hyväksyminen vahvistavat lapsen identiteettiä. Osallisuutta edistävä ja kuunteleva kulttuuri kasvattaa lapsista vastuunsa tuntevia nuoria. 6 Kulttuuri-kompassi Jyväskylän koulujen kulttuuri-kompassi jäsentää kulttuurikasvatuksen tavoitteelliseksi oppimiseksi kulttuurin ja taiteen avulla. Kompassi tutustuttaa lapset kulttuurin eri aloihin ja ilmiöihin itse tehden ja kokien. Samalla lapsia kasvatetaan sosiaalisiin ja kulttuuriperinnöllisiin tapoihin ja taitoihin sekä monikulttuurisuuden havaitsemiseen. Jokaisella perusopetuksen oppilaalla on mahdollisuus osallistua vuosittain vähintään yhteen kulttuuriretkeen kaupungin museoihin, teatteriin ja konsertteihin. Lisäksi koulut toteuttavat koulun omaa kulttuuria tukevaa taide- ja kulttuurikasvatusta omien painotusten mukaisesti. Ympäristöasiat ja Luontokoulu Jyväskylän kouluissa ympäristöasiat on otettu osaksi opetusta. Ympäristökasvatusta opiskellaan muun muassa biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tunneilla. Tietoa saadaan luonnosta, rakennetusta ympäristöstä, oppilaasta itsestään osana yhteisöä, ihmisten erilaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä. Ympäristökasvatuksessa huomioidaan myös vastuu ympäristöstä ja hyvinvoinnista sekä osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Jyväskylässä on myös oma luontokoulu, joka tukee omilla palveluillaan koulujen ympäristökasvatusta. Luontokoulu järjestää lapsille ja nuorille luontokoulupäiviä ja koulutustilaisuuksia, jotka syventävät koulun luonto- ja ympäristökasvatusta. Luontokoulun opetus perustuu toiminnallisuuteen, käytännönläheisyyteen, aistien käyttöön, seikkailuun ja taruihin luonnossa liikkuen ja ympäristöä havainnoiden. Opetus noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Osallisuuskasvatus Osa jokaisen Jyväskylän koulun osallisuuskasvatusta on koulun oma oppilaskunta. Osa oppilaista haluaa laajentaa osallisuuskokemuksiaan osallistumalla Jyväskylän Lasten parlamentin tai Nuorisovaltuuston toimintaan. Lasten Parlamentti: veraja/jyvaskyla/lastenparlamentti/ toiminta Nuorisovaltuusto: Jälkkäri, koulujen kerhotoiminta ja vertti Kun koulupäivä päättyy, Jyväskylä tarjoaa 1. ja 2. luokan oppilaille maksullista ohjattua iltapäivätoimintaa lähes joka koululla järjestettävissä Jälkkäri-ryhmissä. Monet isommat lapset ja nuoret jäävät mielellään vielä tunniksi pariksi koulujen järjestämiin harrastekerhoihin, joita löytyy niin kulttuuria kuin liikuntaa kaipaaville. Kehitysvammaisille ja autistisille lapsille ja nuorille järjestetään ohjattua aamuja iltapäivätoimintaa VERTTI-ryhmissä. jalkkari kerhotoiminta vertti

7 Koulujen ulkopuolella TAPAHTUVA opetus Koulun toimintasuunnitelmaan kirjatut retket, vierailut ja muu koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta on oppilaalle maksutonta. Jyväskylän kaupungissa osa koulun ulkopuolisesta opetuksesta on kaikille oppilaille kuuluvaa ja osa harkinnanvaraista ja vapaaehtoista, kunkin koulun oman toimintakulttuurin mukaisesti järjestettyä. Lisäksi voidaan toteuttaa esimerkiksi vapaaehtoisia leirikouluja, mikäli vanhemmat sitoutuvat varainhankintaan. Opintoretkestä ja leirikoulusta tehdään aina suunnitelma, jonka rehtori hyväksyy. Suunnitelmasta selviävät tavoitteet, järjestelyt ja valvontavastuut. 7

8 YHTEISTYÖSSÄ KODIN KANSSA Kodin ja koulun yhteistyö Vanhemmilla sekä koululla on omat tärkeät tehtävänsä lapsen kasvussa ja oppimisessa. Kodin ja koulun toimiva yhteistyö tukee lapsen kasvua. Se myös tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden tutustua lapsen kouluun ja henkilökuntaan sekä vaikuttaa koulun kehittämiseen ja käytänteisiin. Samalla vanhemmat voivat tutustua toisiin vanhempiin, keskustella kasvatukseen liittyvistä asioista sekä saada niihin yhteisöllistä tukea. Perinteisiä kodin ja koulun yhteistyömuotoja ovat vanhempainillat, vanhempien tapaamiset sekä koulun tai luokan yhteiset juhlat ja retket. Kouluissa voi toimia myös luokkatoimikuntia ja vanhempainneuvostoja, jotka osallistuvat koulun sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Alakouluissa vuosittain järjestettävät arviointikeskustelut ovat myös tärkeä osa koulun ja kodin välistä vuoropuhelua. Tietoa koulunkäynnistä 8 Opettajat tiedottavat luokkakohtaisista ajankohtaisasioista pääosin internet-pohjaisella Wilma-järjestelmällä. Koulut tekevät kerran vuodessa myös kootun lukuvuositiedotteen, jossa kerrotaan mm. koulun käytänteistä, tapahtumista sekä yhteystiedoista. Kaikilla kouluilla on luonnollisesti omat internetsivut, joille pääsee osoitteesta:

9 Jyväskylän kouluilla on käytössä Wilmaoppilastietojärjestelmä, jossa huoltajat voivat muun muassa seurata lastaan koskevia merkintöjä, selvittää poissaolot ja myöhästymiset sekä olla tarvittaessa yhteydessä opettajaan. Vanhemmat saavat oman henkilökohtaisen tunnuksen Wilmaan jo lapsen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Oppilaat saavat tunnukset koulun kautta. tunnukset koulun kautta. Wilman aloitussivu löytyy osoitteesta https://wilma.jkl.fi/. Arviointi Arviointi on paljon muuta kuin numeroita. Arvioinnin tarkoituksena on kannustaa opiskelussa, seurata oppilaan edistymistä ja kehittää itsetuntoa. Arviointia annetaan sekä kirjallisesti että suullisesti, mm. arviointikeskustelujen ja todistusten avulla. Myös oppilas arvioi itse omaa edistymistään. Arviointiperusteet ovat samat koko maassa. Valtakunnalliset hyvän osaamisen kriteerit eri oppiaineissa on määritelty 2., 5. sekä 9. vuosiluokille. Arviointi perustuu tavoitteiden saavuttamiseen luokilla väliarviointi on lapsen, huoltajan ja opettajan yhteinen arviointikeskustelu. Keväisin luokkalaiset saavat sanallisen arvioinnin. 5. luokasta alkaen oppilaat saavat keväisin numeerisen lukuvuosiarvioinnin, jota voidaan täydentää sanallisesti. 3. ja 5. -luokalla koululaisen hyvinvointia arvioidaan SDQ-mittaristolla. Hyvinvointiarvioinnin osa-alueita ovat mm. sosiaalisuus, kaverisuhteet, tunnetaidot ja käyttäytyminen. Arvioinnin pohjalta käydään hyvinvointikeskustelu, joka on osa vuosittaista arviointikeskustelua. Yläkoulun lukuvuosi jakautuu yleensä neljään jaksoon. Jakson loputtua jaetaan todistus, jossa arvostellaan jaksossa täyttyneet kurssisuoritukset. Lukuvuoden viimeinen jaksotodistus keväällä on samalla lukuvuositodistus. Oppilas saa päättötodistuksen, kun perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu. 9

10 Koululaisen hyvinvointi Koululaisen hyvinvoinnissa liikuntatunneilla ja arkiliikkumisella on suuri merkitys. Koulupäiviin, liikuntatuntien rinnalle, saa lisää liikettä lihasvoimin tehdyillä koulumatkoilla, aktiivisilla välitunneilla ja koulujen kerhotoiminnalla. Myös riittävällä unella, monipuolisella ravinnolla sekä siisteydestä ja puhtaudesta huolehtimisella on suuri merkitys kasvavan lapsen ja nuoren hyvinvointiin. Joskus elämässä voi tulla tilanteita, joista selviämiseen lapsen ja nuoren omat voimat eivät tunnu riittävän. Tällöin ongelmat ja vastoinkäymiset ratkotaan ensisijaisesti yhteistyössä kodin kanssa. Jos tarve vaatii, käytettävissä ovat myös terveydenhuollon ja psykologin palvelut. 10 KOULUATERIA Kouluruokailu on yli 60 vuotta ollut yksi suomalaisen koulun menestystekijöistä. Oppilaille maksuton kouluateria kattaa noin kolmanneksen päivittäisestä ravinnontarpeesta. Kouluruokailu on osa opetusta ja antaa mallin säännöllisestä ja ravitsemuksellisesti oikeaoppisesta ruokailusta sekä ohjaa hyviin käytöstapoihin. Kouluaterian lisäksi kasvava nuori tarvitsee ravitsevan aamiaisen ennen kouluun lähtöä ja koulusta tultuaan välipalan, päivällisen ja kevyen iltapalan. Kouluaterialla tarjotaan hyvää suomalaista perusruokaa. Teemaviikot ja juhla-ajat tuovat vaihtelua ruokalistaan. Vanhempien on hyvä keskustella lapsen kanssa kouluruokailusta ja kannustaa häntä ennakkoluulottomasti maistamaan ja totuttelemaan uusiin makuihin ja ruokalajeihin. Terveydellisistä tai eettisistä syistä oppilaalla on mahdollisuus erityisruokavalioon. Erityisruokavaliosta tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus ja se tulee ilmoittaa koulun keittiöön heti koulun alkaessa. Vanhempien on myös ilmoitettava koulun keittiöön oppilaan pidemmästä poissaolosta, erityisruokavalioiden purkamisesta ja muutoksista. Koulujen ruokalistat ja palautteenantomahdollisuus ovat osoitteessa: KOULUTERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, huoltajien, opettajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Terveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa omalla koululla joka päivä, mutta yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät koulusta koteihin jaettavasta tiedotteesta. Oppilaat voivat tulla kouluterveydenhoitajalle aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan tai muista mieltä vaivaavista asioista. Terveydenhoitaja tapaa koululaisia ja huoltajia myös säännöllisten terveystarkastusten yhteydessä.

11 Aika koululääkärille varataan terveydenhoitajan kautta. Kouluterveydenhuolto on oppilaille maksutonta. Lisätietoa: terveys/kouluterveydenhuolto. HAMMASHOITO Koululaiset kutsutaan hammastarkastukseen 1., 3., 5. ja 8. luokalla; tarvittaessa useamminkin. Hammashoito ja -tarkastukset tapahtuvat pääsääntöisesti koulua lähimpänä olevassa hammashoitolassa. Hammashoito ja tarkastukset ovat perusopetuksen oppilaille maksuttomia, mutta kuljetuksia hammashoitolaan ei järjestetä. Lisätietoa: terveys/hammashoito OPPILASHUOLTO Oppilashuollolla edistetään oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja oppimista yhteisöllisin ja yksilöllisin keinoin. Oppilashuolto on opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja sitä toteuttavat kaikki koulun työntekijät, koulupsykologit ja kuraattorit sekä kouluterveydenhoitajat ja lääkärit. Jokaisessa koulussa laaditaan oppilashuoltosuunnitelma, jolla edistetään koulun toimintatapoja ja kulttuuria. Koulussa toimii monialainen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Oppilaat, vanhemmat ja opettaja voivat ottaa yhteyttä suoraan oppilashuollon työntekijöihin. Oppilashuollon palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa oppilas- ja kouluterveydenhuollon työntekijä tekevät yhteistyötä myös muiden viranomaisten kanssa ja konsultoivat muita lasten ja nuorten parissa työskenteleviä. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät lukuvuositiedotteesta tai koulun nettisivuilta. Lisätietoja: oppilashuolto KOULUMATKAN KORVAAMINEN Jyväskylässä luokalle tuleva oppilas on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen, jos matkan pituus Jyväskylän kaupungin osoittamaan kouluun on yli 3,5 kilometriä luokkalaisilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka kaupungin osoittamaan kouluun on yli viisi kilometriä. Maksuttoman kuljetuksen voi saada myös terveydellisistä syistä. Ensisijaisesti käytetään linja-autoa. 11

12 12

13 Kielten opiskelu 3. luokalla ALKAA A1-KIELI Jyväskylän kouluissa aloitetaan kolmannella luokalla ensimmäisenä vieraana kielenä (A1-kieli) englanti. Pohjanlammen koulun ruotsinkieliset oppilaat opiskelevat A1-kielenään suomea. Koulussa tarjotaan mahdollisuutta myös A1-ruotsin kielen opiskeluun ruotsinkielisen opetusryhmän yhteydessä, mikäli oppilasmäärä on riittävä. Normaalikoulussa voi ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi valita englannin, saksan, ranskan, ruotsin tai venäjän. A1-kielen opiskelu jatkuu koko perusopetuksen ajan. Seitsemännelle luokalle siirryttäessä A1-kielen opiskelu jatkuu ensisijaisesti oman alueen koulun seitsemännellä luokalla. 4. luokan VAPAAEHTOINEN A2-KIELi Jyväskylän kaupungin kouluissa tulee kolmannella luokalla pohdittavaksi neljännellä luokalla aloitettavan vapaaehtoisen kielen valinta. Ensimmäiseksi vapaaehtoiseksi kieleksi, eli A2-kieleksi voi valita saksan, ranskan, venäjän tai espanjan. Pohjanlammen koulun ruotsinkieliset oppilaat opiskelevat A2-kielenä englantia. Kaupungin kouluissa ryhmän perustamiseen tarvitaan 12 oppilasta. Mikäli ryhmää ei muodostu omaan kouluun, voidaan perustaa myös alueellinen A2-kieliryhmä, jos se on toiminnallisesti mahdollista. A2-kieli valitaan koko perusopetuksen ajaksi, eikä kielen opiskelua voi keskeyttää ilman erityisen painavia perusteita. 7. luokalla ALKAA B1-KIELI B1-kieli aloitetaan seitsemännellä luokalla. Vuosiluokilla 7 9 opiskellaan siis vähintään kahta kieltä, A1- ja B1-kieltä. Jyväskylässä B1-kieli on ruotsi. A1-kielenä ruotsia lukeneiden Pohjanlammen koulun ruotsinkielisen ryhmän oppilaiden sekä monikulttuuristen oppilaiden (äidinkieli ei ole suomi) B1-kielen opiskelu ratkaistaan yksilökohtaisesti. 8. luokan valinnainen B2-KIELI Seitsemännellä luokalla pohditaan taas kielivalintoja. Haluaako lapsi valita kahdeksannella luokalla aloitettavan valinnaisen B2-kielen? Kielimahdollisuuksia ovat ranska, saksa, venäjä ja espanja. B2-kielten valikoima vaihtelee vuosittain koulun tai alueen resurssien mukaan. Ryhmän perustamiseen tarvittavasta oppilasmäärästä päätetään vuosittain keväällä. Tällä hetkellä ryhmäkoko on 12 oppilasta. Aloitettujen kielten opiskelu turvataan perusopetuksen loppuun saakka. Valinnaisten kielien lisäksi kouluilla on tarjolla myös kielten kursseja ja kerhoja. Äidinkielenä muu kuin suomi Äidinkielenään muuta kuin suomea puhuville lapsille on Jyväskylässä tarjolla perusopetusta myös englannin ja ruotsin kielellä, lisätietoja sivuilta Vieraskielisillä oppilailla on mahdollisuus opiskella osana suomenkielistä perusopetusta myös omaa äidinkieltään. Tunnit ovat usein muun koulupäivän jälkeen, koska samassa ryhmässä voi olla oppilaita eri kunnista, kouluista ja vuosiluokilta. Opetusryhmiin voivat osallistua myös suomalaislapset, jotka haluavat pitää yllä ulkomailla opitun vieraan kielen taitoa. Oman äidinkielen opetusryhmä voidaan perustaa, jos oppilaita on vähintään neljä. Jyväskylässä oman äidinkielen opetusta pyritään järjestämään mahdollisimman monissa kielissä. Ryhmät ja kielet saattavat vaihdella vuosittain. Oman äidinkielen ryhmät ja opetusajat löytyvät opetustoimen internetsivuilta fi/opetus/maahanmuuttajat. 13

14 Jyväskylän kaupungin tarjoamat opetuksen erityiset painotukset 14 Opetusta englannin kielellä Jyväskylässä voi suorittaa peruskoulun ja lukion myös englannin kielellä. Englanninkielistä opetusta annetaan luokkalaisille Kortepohjan koulussa ja luokkalaisille Viitaniemen koulussa. Toisella asteella englannin kielellä opiskelua voi jatkaa muun muassa Jyväskylän Lyseon IB-linjalla. Englanninkieliset opetusryhmät Englanninkielinen opetus Kortepohjan ja Viitaniemen kouluissa on tarkoitettu ulkomaalaisille lapsille ja nuorille, jotka asuvat tilapäisesti tai pysyvästi Suomessa. Englanninkielinen opetus aloitetaan yhden lukuvuoden kestävällä valmistavalla opetuksella. Opetuskielenä käytetään englantia, mutta taito- ja taideaineissa sekä valinnaisaineissa opetuskielenä on suomi. Oppilaiden englannin kielen taito testataan ennen kouluun tuloa suullisen kielitaidon, kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osalta. Suomen kieltä englanninkielisissä opetusryhmissä opiskellaan siten, että suomalaiset oppilaat opiskelevat suomea omana äidinkielenään ja ulkomaalaiset oppilaat ensimmäisenä vieraana kielenä. Englanninkielisessä opetuksessa noudatetaan suomalaista opetussuunnitelmaa ja arviointia. Kortepohjan koulun englanninkielisissä ryhmissä on noin 40 oppilaspaikkaa. Oppilaat opiskelevat luokkalaisten, 3 4.-luokkalaisten ja luokkalaisten ryhmissä. Englantipainotteinen opetus (CLIL-opetus) Kortepohjan ja Viitaniemen kouluissa osa oppiaineiden sisällöistä opiskellaan englannin kielellä (CLIL-metodi, Content and Language Integrated Learning). Opetus on tarkoitettu suomenkielisille oppilaille. Kortepohjan koulussa kaikki yleisopetuksen luokkalaiset opiskelevat osan oppiaineiden sisällöistä englannin kielellä. Englanninkielisen opetuksen määrä saattaa vaihdella eri opetusryhmissä, mutta englannin kielellä opiskellaan vähintään yhdellä oppitunnilla viikossa. Kortepohjan koulun englantipainotteiset ryhmät siirtyvät seitsemännelle luokalle Viitaniemen kouluun, jossa CLIL-opetusryhmiä muodostetaan mahdollisuuksien mukaan eri oppiaineisiin. Opiskelu englantipainotteisessa ryhmässä ei edellytä kielellistä erityislahjakkuutta. Ruotsinkielinen opetus Jyväskylän kaupungin ruotsinkielinen perusopetus on tarkoitettu lapsille, joilla on todennettavissa oleva, riittävä ruotsinkielen osaaminen. Ruotsinkieliset opetusryhmät luokkalaisille toimivat Kuokkalan yhtenäiskoulussa. Opetuskielenä on ruotsi, mutta tarvittaessa tehdään yhteistyötä suomenkielisten opetusryhmien kanssa. Ruotsinkieliset oppilaat opiskelevat 3. luokalta alkaen A1-kielenään suomen kieltä. 4. luokalta alkavana vapaaehtoisena A2-kielenä heille tarjotaan englannin kieltä.

15 Englannin- ja ruotsinkieliseen opetukseen voidaan ottaa oppilaita myös muista kunnista. Ryhmään valinnan edellytyksenä on maksusitoumuksen saaminen oppilaan kotikunnasta. Musiikkiluokat Jyväskylässä on musiikkiluokkaopetusta luokilla Kypärämäen koulussa ja luokilla Kilpisen yhteinäiskoulussa. Musiikkitunteja on tavallista enemmän ja musiikin opetusta annetaan oman opetussuunnitelman mukaan. Musiikkiluokalle haetaan erillisessä haussa. Musiikkiluokalle valittujen oppilaiden tulee läpäistä oppilaan musikaalisuutta testaava erillinen musiikkiluokkatesti. Urheiluluokat Yläkoulun urheiluluokat tukevat kilpaurheilua harrastavia oppilaita sovittamaan koulunkäynti ja urheiluharrastus parhaalla mahdollisella tavalla. Merkittävin ero normaaliluokkiin on, että urheiluluokilla suuri osa valinnaisuudesta on suunnattu liikuntaan. Urheiluluokan liikuntatunneilla pyritään kehittämään oppilaiden suorituskykyä ja tuetaan monipuolisesti oppilaan oman lajin harrastamista. Urheiluluokat toimivat Kilpisen ja Viitaniemen kouluissa. Urheiluluokalle haetaan erillisessä haussa. Oppilaat valitaan opettaja- ja valmentajalausuntojen ja käytännön liikuntatestien perusteella. Musiikkiluokkavalinta tehdään sitovasti vuosiluokille 4 6. Musiikkiluokalla opiskelun jatkaminen vahvistetaan kuudennen luokan väliarvioinnin yhteydessä. Musiikkiluokalle 7. luokalle otetaan uusia oppilaita haastattelun ja musiikkitestin perusteella. 15

16 16

17 Tukea koulunkäyntiin YLEINEN JA TEHOSTETTU TUKI Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät pulmat pyritään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa. Tukitoimet suunnitellaan yhteistyössä huoltajan, oppilaan opettajan, erityisopettajan ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Ensi vaiheessa keinoina ovat muun muassa koululla annettava tukiopetus, opetuksen eriyttäminen sekä kerhotoiminta. Tarvittaessa on mahdollista saada myös tehostetumpaa tukea kuten osa-aikaista erityisopetusta, avustajapalveluja ja oppilashuollon tukea. Tehostettua tukea on myös se, jos oppilas saa useita tukimuotoja samanaikaisesti. ERITYINEN TUKI Jos yleinen ja tehostettu tuki eivät riitä, puhutaan erityisen tuen antamisesta. Erityisellä tuella tarkoitetaan yleistä ja tehostettua tukea vahvempaa ja kokoaikaisempaa tukea sekä muun muassa apuvälineitä, vammaispalveluja, osaaikaista ja/tai kokoaikaista erityisopetusta sekä oppilaalle tehtävää erityisen tuen päätöstä ja Hojksia (Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Erityisen tuen piirissä oppilaan oppimääriä voidaan yksilöllistää. Erityisen tuen päätöksen tekee oppilaan lähikoulun rehtori ja päätöstä edeltää moniammatillisen työryhmän laatima pedagoginen selvitys. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat kuuluvat aina erityisen tuen piiriin ja heille laaditaan Hojks. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan tulee osallistua oppivelvollisuusvuonna järjestettävään esiopetukseen. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi vuotta. PIENRYHMÄOPETUS Jos oppilaan opetusta ei voida järjestää muun opetuksen osana, oppilas voidaan ohjata pienryhmäopetukseen. Pienryhmässä ollaan joko osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti. Pienryhmäpäätös edellyttää aina moniammatillisen arviointiryhmän päätöksen. Pienryhmässä on 10 oppilaspaikkaa ja opetus järjestetään siellä yhdysluokkamaisesti (esim lk pienryhmä ja 4.-6.lk pienryhmä). Jokaisella pienryhmässä opiskelevalla erityistä tukea saavalla oppilaalla on nimetty myös oma yleisopetuksen kotiluokka. Erityistä tukea voidaan antaa alueellisessa pien- tai starttiryhmässä. Oppilas voidaan ohjata tarpeen mukaan myös määräaikaiselle koulunkäynnin tukijaksolle, joka järjestetään vuosiluokkien oppilaille Kukkulan koulussa (sairaalakoulu). ALUEELLISET PALVELUT Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea on saatavilla aina jossain muodossa kaikilla kouluilla. Yleisimpiä tukimuotoja ovat opetuksen eriyttäminen, osa-aikainen erityisopetus, ohjaajapalvelut, tukiopetus ja samanaikaisopetus. Alueellisesti vähintään yhdeltä perusopetusalueen koululta saatavia tukimuotoja ovat alueelliset pienryhmät ja starttiryhmät. Lähes jokaisella alueella on myös oma yksilöllisen opetuksen pienryhmä (YPR), joka on tarkoitettu lähinnä pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen saaneille kehitysvammaisille oppilaille. Keskitettyinä palveluina järjestetään autismiopetus (Kypärämäen, Viitaniemen ja Vaajakummun kouluissa) sekä erityiskoulujen opetus (Huhtasuon yhtenäiskoulun pienryhmä- ja toiminnallinen opetus ja Kukkulan koulu). 17

18 Monikulttuurinen opetus Jyväskylän kouluissa puhutaan 55 kieltä. Äidinkielenään jotakin muuta kuin suomea puhuvia lapsia on noin 500, suurimmat kieliryhmät ovat venäjä, dari ja kurdi. Monikulttuurisen taustan omaaville oppilaille järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta, suomi toisena kielenä -opetusta, maahanmuuttajien tukiopetusta ja oman äidinkielen opetusta. Jyväskylässä toimii monikulttuurisen opetuksen koordinaattori, joka vastaa maahanmuuttajataustaisten lasten valmistavan opetuksen järjestelyistä, kieliavustaja-asioista sekä oman äidinkielen opetuksen järjestämisestä. Lisätietoja: maahanmuuttajat Briefly In English The education services of the City of Jyväskylä are responsible for basic education. Basic education (comprehensive school) is free of charge all-round education. Every child residing permanently in Finland is obliged to attend comprehensive school. Comprehensive school takes nine years and is intended for children/teenagers from 7 to 16 years of age. This also applies to immigrant children/teenagers residing permanently in Finland. In comprehensive school, the teaching groups are established by class year. From the 1st to the 6th year, there usually is a class teacher providing education in most of the subjects. From the 7th to the 9th year, education is provided by subject teachers specialising in their respective subjects. Compulsory education ends once the student has completed the years (from first to ninth years) of comprehensive school, or ten years has passed since the student first went to school. After that responsible for the upper secondary school education, vocational upper secondary education and apprenticeship training is the Jyväskylä educational consortium, Teaching is based on a national curriculum for all schools in Finland. In comprehensive schools students are supplied with books, school meals and health care free of charge. Commuting to school is also paid for, with the following conditions: the distance to school for pupils in first to second year must exceed 3.5 km, and the distance for pupils in third to ninth year must exceed 5 km. All immigrant pupils take apart first to the preparatory class, duration one school year. Co-operation between the school and parents is part of the teaching process. This co-operation is based on teachers and parents engaging in mutual contact. Examples of this include parents meetings, personal meetings with the teacher, and evaluation discussions for primary schools. 18

19 19

20 Jyväskylän kaupungin perusopetuspalvelut Käyntiosoite: Kilpisenkatu Jyväskylä Postiosoite: PL 341, Jyväskylä Puhelin (vaihde): Perusopetuspalvelujen sekä koulujen osoitteet ja kotisivut: 2015

PERUSOPETUS. Jyväskylä

PERUSOPETUS. Jyväskylä PERUSOPETUS Jyväskylä 1 Sisältö Tervetuloa maailman parhaaseen kouluun...3 Yhtenäinen perusopetus...4 Opetus luokilla 1 6...4 Opetus luokilla 7 9...5 Opetussuunnitelma...6 OPPIMISYMPÄRISTÖ LAAJENEE...7

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan oppilaaksioton perusteista päättää sivistyslautakunta. Jyväskylän kaupunki/perusopetus Sivistyslautakunta 25.11.2015/81 Perusteet voimassa 1.1.2016 lukien Oppilaaksioton perusteet perusopetuksessa Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 :n mukaan

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot KÄYTTÖSUUNNITELMAT V 2011 KS 2011 Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -97 241 200 Toimintatulot 2 950 400 Myyntitulot 1 039 900 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 1 540 500 Muut toimintatulot

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli (en) A1-kieli (es) A2-kieli (sa,es)

äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli (en) A1-kieli (es) A2-kieli (sa,es) Käpylän peruskoulu opetussuunnitelman tiivistelmä Koulun toiminta-ajatus Käpylän koulun toiminta-ajatuksena on vahvistaa lapsen juuria ja siipiä. Koulu tukee lapsen kasvua itsetunnoltaan terveeksi nuoreksi,

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Toivalan koulun opetussuunnitelma

Toivalan koulun opetussuunnitelma Toivalan koulun opetussuunnitelma 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Toivalan koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, yhteistyö ja turvallisuus. Koulun toiminnan tavoitteena on luoda turvallinen ja virikkeellinen

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti.

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti. 2. PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 2.2 Perusopetuksen arvoperusta POSTIPUUN KOULUN ARVOPERUSTA Postipuun koulu on yhtenäiskoulu, joka palvelee lähikouluna Puustellinmäen ja Mäkkylän alueen oppilaita

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 syksy syksy syksy 2015 2016 2017

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa. Kari Kivinen

Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa. Kari Kivinen Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa Kari Kivinen 18.11.2016 FAKTAT Valtion koulu Suomen ja Ranskan välillä sopimus Vanhempainyhdistyksen ylläpitämä lastentarha

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

HAAGAN PERUSKOULUN tiivistelmä opetussuunnitelmasta

HAAGAN PERUSKOULUN tiivistelmä opetussuunnitelmasta HAAGAN PERUSKOULUN tiivistelmä opetussuunnitelmasta Koulun toiminta-ajatus Haagan peruskoulun toiminta-ajatus Haagan peruskoulun tehtävänä on kehittää ja ylläpitää turvallista oppimisympäristöä, jossa

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus)

Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Täyttöohje Kunnan tehtävänä on organisoida kunnan koulujen peruskoulutiedonkeruu. Kunta ilmoittaa kouluille tietojen tallennusaikataulun, tarkistaa koulujen tallentamat

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2016 2017 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus 28.9.2016 Jyväskylä 1 Aluehallintoviraston tehtävät opetukseen ja koulutukseen liittyvissä oikeusturva-asioissa Aluehallintovirasto voi kantelun

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot